DRAMA BAHASA JAWA

Drama niki didamel kangge syarat melu uijan Praktik Bahasa Jawa

Pangracik 1. Agung Hardianto 2. Rio Arismawanto (IXC/01) (IXC/01)

SMP NEGERI 1 DAMPIT JL. GUNUNGJATI NO. 33 2012

Kaliyan niku prangcarik pengarepaken kritik lan saran ingkang inovatif ingkang kasempurnaan drama niki. H. S. Nggih puniko kale drama niku ingkang adoh dugi kesempurnaan. guru pembimbing 2) Drs. Drama niki saget terlaksana kaliyan dukungan dugi pihak-pihak. M. Ali Arifin. Kepala SMP Negeri 1 Dampit 3) Tiyang sepah ingkang sampun menehi dukungan lan motivasi 4) Rencang-rencang kang sampun menehi saran lan masukan. Kaliyan niku wonten kasempatan niki kula ngaturaken matur sembah nuwun marang: 1) Sri Mulyani Puji Hastuti. pangracik saged ngerampungaken pangrakiting ”Drama”. Pangracik .PURWAKA Kawula nuwun Puji syukur ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih. Kerana welas saha asihe Gusti.Pd.Si. M. Mboten wonten gading ingkang mboten retak.

Ka. wis suwe. : Owh. (Pas penak omong-omongan ndek langgar wis qomat) Aldi Dika : Ayo cepetan wis qomat! : Iyo. Dika Aldi Dika Aldi : Di.KELANGAN GELANG (Sore-sore Aldi lan Dika arepe budhal maghriban wonten musholla) Aldi Dika Aldi Dika Aldi : Assalamualaikum. Opo Di? : Ayo budhal sembayang! : Ayo! : Ayo wis! (Aldi lan Dika budhal maghriban ing musholla) Dika Aldi Dika : Gelangmu anyara Di? : Ora. Ka. Dika! : Wa’alaykum salam. ayo! (Sawise maghriban Aldi lan Dika mandhek sik ning pos ronda. engkok ilang! (Mene isuke Aldi bingung nggoleki gelange) Aldi Dika Aldi Dika Aldi : Assalamualaikum. gelangmu kok apik? : Wong jik tas tuku. Ono opo? : Gelangku ilang mbok jupuk tah? : Orai? : Sing genah? (Wis suwe engkel-engkelan Aldi kait eling gelang ndek kesake) . : Oleh di siliha? : Ojo. Dika! : Wa’alaykum salam.

lha iki? : mulakne di eling-eling dhisek ojo langsung nuduh kancane! : Sepurane! (Ali lan Dika bali nang omahe dhewe-dhewe karo kudu ngguyu) ..Aldi Dika Aldi : Ya Allah .

H. ALI ARIFIN.LEMBAR PENGESAHAN Drama niki dirampungaken tanggal …………………………………. SRI MULYANI PUJI HASTUTIK. mmmmmmmmmmmmm ii . NIP.Pd. Mengetahui Kepala SMP Negeri 1 Dampit Drs. 2012. M.Si. Pembimbing. S. Wali Kelas IXC Dra. TRI PUSPANDARI NIP. M. NIP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful