Está en la página 1de 3

1.2.

4 So snh cng ngh LTE v cng ngh Wimax V cng ngh, LTE v Wimax c mt s khc bit nhng cng c nhiu im tng ng. C hai cng ngh u da trn nn tng IP. C hai u dng k thut MIMO ci thin cht lng truyn/ nhn tn hiu, ng xung t trm thu pht n thit b u cui u c tng tc bng k thut OFDM h tr truyn ti d liu a phng tin v video. Theo l thuyt, chun Wimax hin ti (802.16e) cho tc ti xung ti a l 70Mbps, cn LTE c th cho tc n 100Mbps. Tuy nhin, khi LTE c trin khai ra th trng c th Wimax cng s c nng cp ln chun 802.16m (cn c gi l Wimax 2.0) c tc tng ng hoc cao hn.

Hnh 2.1 L trnh pht trin ca LTE v cc cng ngh khc ng ln t thit b u cui n trm thu pht c s khc nhau gia 2 cng ngh. WiMax dng OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple

Access mt bin th ca OFDM), cn LTE dng k thut SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access). V l thuyt, SC-FDMA c thit k lm vic hiu qu hn v cc thit b u cui tiu th nng lng thp hn OFDMA. LTE cn c u th hn WiMax v c thit k tng thch vi c phng thc TDD (Time Division Duplex) v FDD (Frequency Division Duplex). Ngc li, WiMax hin ch tng thch vi. TDD truyn d liu ln v xung thng qua 1 knh tn s (dng phng thc phn chia thi gian), cn FDD cho php truyn d liu ln v xung thng qua 2 knh tn s ring bit. iu ny c ngha LTE c nhiu ph tn s dng hn WiMax. Tuy nhin, s khc bit cng ngh khng c ngha quyt nh trong cuc chin gia WiMax v LTE. Hin ti WiMax c li th i trc LTE: mng WiMax c trin khai v thit b WiMax cng c mt trn th trng, cn LTE th mi c trin khai. Tuy nhin LTE vn c li th quan trng so vi WiMax. LTE c hip hi cc nh khai thc GSM (GSM Association) chp nhn l cng ngh bng rng di ng tng lai ca h di ng hin ang thng tr th trng di ng ton cu vi khong 2,5 t thu bao (theo Informa Telecoms & Media) v trong 3 nm ti c th chim th phn n 89% (theo Gartner). Hn na, LTE cho php tn dng dng h tng GSM c sn (tuy vn cn u t thm thit b) trong khi WiMax phi xy dng t u. Nhn thy li th ca LTE, mt s nh khai thc mng cn nhc li vic trin khai WiMax v c nh khai thc quyt nh t b con ng WiMax chuyn sang LTE, ng k trong s c hai tn tui ln nht ti M l AT&T v Verizon Wireless. Theo mt kho st do RCR Wireless News v Yankee Group thc hin gn y, c n 56% nh khai thc di ng chn LTE, ch c 30% i theo 802.16e. Kho st cho thy cc nh khai thc di ng

Bc M v Ty u nghing v LTE, trong khi cc nc mi pht trin (c bit l khu vc chu - Thi Bnh Dng) th ng h WiMax. Trong cuc ua 4G, WiMax v LTE hin l hai cng ngh sng gi nht. Liu hai cng ngh ny c th cng tn ti c lp hay s st nhp thnh mt chun chung? Hiu nng ca WiMax v LTE tng ng nhau, do vy vic quyt nh hin nay ph thuc vo yu t sn sng v kh nng thm nhp th trng. Tnh nng Ghp knh Bng tn Tc ti a (Download/Upload) Di ng Bn knh ph sng S ngi dng VoIP ng thi 3GPP LTE TDD, FDD 700Mhz - 2,6Ghz 100Mbps/ 50Mbps 350km/h 5/30/100km 80 802.16e/ Wimax TDD 2,3Ghz, 2,5 Ghz, 3,3-3,8Ghz 70Mbps/70Mbps 120km/h 1/5/30km 50