EUSKARA 8.

UNITATEA LEXIKOA URAREKIN zerikusia duten hitzak: Iturri:lurretik ateratzen Erreka:etorri txikiko ur Urtegi:gizakiak
den euri ura, lur azalera isurtzen dena. Iturburu:lur azpiko ura azalera isurtzen den aterabidea. Zingira:buztin bigunez beteriko ur geldizko hedadura. lasterra eratutako ur biltegia, aski handia. Urmael: aintzira txikia.

Ibai:etorri aski handiko ur lasterra. Aintzira:ur
geldizko eremu iraunkorra eta aski handia.

ur-jauzia: ur saltoa.

URALDI:
Ibaiei gainez eragiten eta lur eremuak urez estaltzen datorren ura.

URTU:
Likido bihurtu.

URPEKO:
Itsaspeko,ur azpikoa.

URASKA:
Urez aska. beteriko

ESAPIDEAK Nork bere baitan egin. Begien itxi-ireki batean. Ur handitan ibili. Arropa urak hartu. Ura joan eta gero presa egin.

ESANAHIA Nork bere kolkorako pentsatu. Amen batean. Maila handiko zereginetan ibili. Busti eta txikiago bihurtu. Gauzez berandu arduratu.

ESAERA ZAHARRAK Urak dakarrena urak daroa. Ur bilduak saltorik handiena. Ur joanari, presarik ez. ADITZAK Igeri egin Bainatu Murgildu Txonbo egin LEXIKOA ( 108. orrialdea)

ESANAHIA Erraz lortutakoa erraz galtzen da. Gauza eta pertsona batzuek arriskurik gabeak dirudite, baina ez dira halakoak. Gauzak garaiz egin behar dira, berandu izan baino lehen.

Igeri egitea nekagarria izan daiteke. Igerilekuan edo bainuontzian bainatuko naiz. Itsasoan murgiltzean urpekoa ikus dezakezu. Oso ondo ibiltzen naiz txonboak egiten lagunekin.

jausi jaulki iragan zapuztu GRAMATIKA

SINONIMOAK erori bota igaro haserretu

ANTONIMOAK altxatu hartu geratu poztu

LEKU-DENBORAZKO KASUAK NON NORA BIZIGABEAK MUGAGABEA -(e)tan -(e)tara MUGATU SINGULARRA -(e)an -(e)ra MUGATU PLURALA -etan -etara

NONDIK

-(e)tatik -(e)tik -etatik

Izen bereziak:
• –(e)n • -(e)ra • -(e)tik

Bilbon- Gasteizen • Bilbora- Gasteizera • Bilbotik- Gasteizetik
• NORENGANA NORENGANDIK

BIZIDUNAK

NORENGAN

MUGAGABEA -(r)engan MUGATU SINGULARRA -arengan MUGATU PLURALA -engan

-(r)engana -(r)engandik -arengana -arengandik -engana -engandik * Izen bereziak mugagabean deklinatzen dira: • Mikelengan • Mikelengana • Mikelengandik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful