Está en la página 1de 4

8 de marzo

DIa internacional da muller traballadora


ULL ER !!! AR ESI STE NCI AO BRE IRA TEN
TODAS RA A DEFENDER OS NOSOS DEREITOS

SECRETARA DAS MULLERES CUT

ROS TRO

DE M

SABAS QUE NS, AS MULLERES..


cobramos de media case un 30% menos que os homes por facer o mesmo traballo.

temos taxas mis altas de desemprego, que no caso das mozas case duplican dos mozos, cun 23,3% fronte a un 14%. soportamos maiores niveis de precariedade e salarios mis baixos, ao ter maior presenza nos sectores feminizados, como os servizos, conserva, limpeza

cuadriplicamos as taxas de contratacin a tempo parcial; cun 20% fronte a 4% entre os homes
s un 5% de ns chega a idade de xubilacin con 35 anos cotizados .
representamos o 97% no sector do traballo no fogar, que non est includo no Rxime Xeral da Seguridade social e polo tanto impdenos gozar de dereitos bsicos, como a prestacin por desemprego

sufrimos violencia, baixo mltiples formas, tanto nas casas, como na ra e nos centros de traballo, polo simple feito de ser mulleres. Estamos expostas a ser reclamo en determinados sectores, nos que se valora o aspecto fsico das traballadoras ou que empregan os canns estticos vixentes como criterio de seleccin.

A maternidade segue a supor un lastre para acceder ou permanecer no mercado laboral, ao tempo que os diferentes gobernos tratan de limitar a nosa liberdade para decidir sobre o noso corpo. As mulleres seguimos a soportar unha dupla xornada: a retribuda que realizamos nos centros de traballo e tamn a vencellada as tarefas do fogar e de coidado. Somos nos as encargadas da atencin das persoas en situacin de dependencia ou enfermas. Este traballo, que non conta con recoecemento social e que realzase no interior dos fogares de forma gratuta ou baixo situacins de extrema precariedade, representa o 37% do Produto Interior Bruto.

Por todo iso ns, as mulleres, estamos fartas de SER as que paguemos pola crise da que os gobernos, a banca, as grandes empresas e demais grupos de poder son culpables Porque se ben certo que as mulleres sufrimos unha precariedade histrica, somos ns as que estamos a levar a peor parte no actual contexto de ofensiva neoliberal. Demndannos esforzos e repiten ata a saciedade que non hai recursos, que preciso baixar salarios e pensins, seguir reformando o mercado de traballo, mentres agochan que os esforzos sempre recaen sobre a mesma parcela da sociedade que son a clase traballadora e os sectores populares. Pretenden controlar o noso corpo e as nosas vidas, volvendo a unha prctica que non nova: en tempos de crise, as mulleres de volta ao interior dos fogares, a ocuparse do traballo domestico e dos coidados mentres o conxunto da sociedade desentndese e o estado desmantela servizos pblicos. Xa est ben! As mulleres non imos pagar unha vez mis as consecuencias da crise capitalista.

Mulleres galegas en loita polos nosos dereitos!


Este 8 de Marzo samos a ra mulleres de diferentes colectivos e sensibilidades para berrar contra a precariedade, o desemprego, o deterioro das nosas condicins de vida, a violencia que seguimos a sufrir e polo retroceso dos dereitos que mediante anos loita conquistamos.

Participa connosco na manifestacin que sair o domingo 11 de Marzo s 12:00hs da estacin de trens de Compostela.