bR amxqmy

bv{kp a}qzkp b*wm bmtwmxiz{xm Rvuzxvssmx
/Umiz{xmy
@[jfqn*jx nijfq yjru; htsywtqqnsl |nym sj|q~ ij{jqtuji ZSN htsywtq fqltwnymr fsi >==rx mnlm xujji xfruqnsl @[jqf~ tzyuzy fsi \\[Z tzyuzy jrgtinji ytljymjw G \\[Z tzyuzy rfpjx umfxj htsywtq fsi x~hqj htsywtq utxxngqj; @Nwfrfynhfqq~ nshwjfxji {nxngnqny~ zxnsl |nij inxuqf~ ufwy @Wtzsynsl xufhj xf{nsl |nym htrufhy ijxnls G Kuuwt}; @E3 wjizhji xn*j htrufwji |nym j}nxynsl rtijq6ijuym:gfxji7 @Nj{nfynts gjy|jjs \_ fsi Z_ nsinhfyfgqj
:
_smiym xmil ;Ri{zqvu nvx *v{x yinmz*; qu vwmxizqvu tiu{is jmnvxm {yquoC

/^xlmxquo qunvxtizqvu
b R I a F I `
Elkqoli lrqmrq Rltbo prmmiv ] ` I ] F >-F? G a Tfwb f \ W e Ffdfq Tbqqfkd qvmb Kqbj
>-F? Sy nx zsf{fnqfgqj ktw ]MA\Z9 ]MAb; >-G? ]MA\Z xthpjyx 6ZQ:>>9 Z\:>>7 fwj xtqi xjufwfyjq~;

Kkaf`^qlo 3 Xfqelrq `lkqoli lrqmrq Sbi^v lrqmrq1TTS lrqmrq 76638:6WCE ;65<6Jw Pl pr_ lrqmrq Ci^oj7 lrqmrq Ci^oj7 lrqmrq1Ci^oj8 lrqmrq FKP X:>{J:>jj/Ubojfk^i _il`h qvmb0 FKP X=8{J9<jj FKP X=8{J=8jj FKP X:>{J?<jj FKP X?<{J:>jj FKP X?<{J?<jj :Ffdfq Tbq _v qlr`e ptfq`e Ubjmbo^qrob `lkqoliibo

Tfwb

>-G? a_ FKP X:>{J:>jj/Rird qvmb0

[ I R b

/awmkqnqkizqvuy
Tbofbp Rltbo prmmiv Ciilt^_ib sliq^db o^kdb Rltbo `lkprjmqflk Ffpmi^v jbqela Ee^o^`qbo pfwb SUF Kkmrq qvmb UE Ffpmi^v jbqela Elkqoli lrqmrq >+F? UE2 >+G? SUF Sbi^v TTS bRIa bRIa_ bRIf bRI\ bRIW >==:?A=_KM B=<C=R* bRIe bRI[

F=+>>=3 tk wfyji {tqyflj Wf}; B_K D\jlrjsy6[ji79 Yymjw inxuqf~6Qwjjs9 bjqqt|9 [ji VON7 `D.R>Brr `D;A.R>Brr `F;B.R?=rr `D.R>A;Crr `F;B.R?=rr `>>.R??rr NSX Zy>==96Kqqt|fgqj qnsj wjxnxyfshj rf};B9 ujw f |nwj7 U6MK79 T6SM7

6Z_ -=;B3 tw ->1 mnlmjw tsj7 wil ->Nnlny 2]MA\Z 6Zqzl y~uj7 nx 6Z_ -=;B3 tw -?1 mnlmjw tsj7 wil ->Nnlny LLfxji ts stwrfq yjrujwfyzwj6?@1 -B17 ?B=_KM @K >f >?_NM -?_ ?=rK Wf}; KV>9 KV? wjqf~ tzyuzy G ?B=_KM >K >f62]MA\Z9 ]MAb mf{j KV> tsq~;7 YX<YPP fsi Z9 ZS9 ZN9 ZSN htsywtq

Tr_ lrqmrq Elkqoli jbqela

*>+F?/RW z64;, lo z8~ efdebo lkb0 oad z7Ffdfq2 bu`bmq kloj^i qbjmbo^qrob o^kdb4 *>+G?UE:TR fp /RW z64;, lo z9~ efdebo lkb0 oad z7Ffdfq2 bu`bmq kloj^i qbjmbo^qrob o^kdb4

E3=

bv{kp a}qzkp b*wm bmtwmxiz{xm Rvuzxvssmx
/awmkqnqkizqvuy
Tbofbp Elkqoli jbqela Jvpqbobpfp Rolmloqflk^i _^ka jkqbdo^i qfjb/j0 Fbofs^qfsb qfjb/F0 Elkqoli mbofla O^kr^i obpbq T^jmifkd mbofla Ffbib`qof` pqobkdqe Wf_o^qflk bRIa bRIa_ bRIf bRI\ bRIW YX<YPP fsi Z9 ZS9 ZN9 ZSN htsywtq > , >==16UMK9TSM9Z]>7 < =;> , B=;=16Z]?7 =;> + FFF;F1 FFFFxjh; FFFFxjh; =;B + >?=;=xjh; =;= + >==;=3 >==rx bRIe bRI[
>P? Rv{uzmx

>Q? bqtmx

>R? bmtwC kvuzxvssmx

?===_KM B=<C=R* ktw >rns;6Ljy|jjs nsuzy yjwrnsfq fsi ut|jw yjwrnsfq7 =;DBrr fruqnyzij fy kwjvzjsh~ tk B+BBR* ns jfhm a9 b9 c inwjhyntsx ktw ? mtzwx

Sbi^v Ob`e^kf`^i Wns; >=9===9=== tujwfyntsx ifcb Wns; >==9=== tujwfyntsx 6fy ?B=_KM @K wjxnxyn{j qtfi7 `v`ib O^icrk`qflk Wns; >==W96fy B==_NM rjlf7 Kkpri^qflk obpfpq^k`b Plfpb \vzfwj xmfuji stnxj g~ stnxj xnrzqfytw6uzqxj |niym >87-?p_ [:umfxj fsi \:umfxj Objlov obqbkqflk Kuuwt}; >= ~jfwx 6`mjs zxnsl sts:{tqfynqj xjrnhtsizhytw rjrtw~ y~uj7 Cj_fbkq qbjmbo^qrob :>= , B=16fy sts:kwjj*nsl xyfyzx7 Tqlo^db qbjmbo^qrob :?= , C=16fy sts:kwjj*nsl xyfyzx7 Cj_fbkq erjfafqv @B + EB3[R Kuuwt}; FDl Kuuwt}; EAl Kuuwt}; >?Dl Kuuwt}; >?Dl Kuuwt}; >>El Kuuwt}; >>El Kuuwt}; >D?l Vkfq tbfdeq Cmmols^i

>S? _v}mx kvuzxvssmx

>T? _iums tmzmx

>U? bikpvD awmmlD _{sym tmzmx

/Rvuumkzqvuy
2]MA xjwnjx mfx gtym Wfns Yzy fsi \\[ Yzy; btz rf~ xjqjhy ymj rtijq fx ~tzw sjjix;

>V? Sqywsi* {uqz

@bRIa

@bRIa_

>W? amuyvx kvuzxvssmx

TTSR QVU@ @ 78WFE z8W 86jC O^u4 B

F G H I

CN7 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ CN8 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ Sbi^v QVU@ 8;6WCE 9C 7^

L M N FE FF FG
D. SUF UE D C TGPTQS Sbi^v QVU 8;6WCE 9C 7^ UE SUF D.
B @

J I H G F

K

L M N FE FF

CN7 QVU d 8;6WCE 7C 7^ 1

TTSR QVU@ 78WFE z8W 3 86jC O^u4

>X? a}qzkpquo wv}mx y{wws*

TQVSEG 76638:6WCE + ;WC ;65<6Jw

:

J K

3 1

>Y? _xv~qtqz* ymuyvx

D C

TQVSEG : + 76638:6WCE ;WC ;65<6Jw

TGPTQS

>Z? _pvzv msmkzxqk ymuyvx

@bRIf

@bRIe
3 TGPTQS 1
UE SUF D. D C

>[? _xmyy{xm ymuyvx

FH FI FJ FK FL FM FN GE GF GG GH GI
CN7 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ Sbi^v QVU@ 8;6WCE 9C 7^ CN7 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ CN8 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ Sbi^v QVU 8;6WCE 9C 7^

>\? `vzix* mukvlmx

>]?

F G H I J K L M N FE FF
SUF TTSR QVU@ 78WFE z8W 86jC O^u4

azmwwquo tvzvx = Sxq|mx = Rvuzxvssmx

@ B

TGPTQS

UE

TTSR QVU@ 78WFE z8W 86jC O^u4

TQVSEG : 76638:6WCE ;WC ;65<6Jw

+

B

1

3

: TQVSEG 76638:6WCE ;WC ;65<6Jw

+

C

D

D.

F

G

H

I

J

K

L
@

M

N

FE FF FG

>^?

Vxiwpqk wiums

>_?

_xvl{kzqvu yzvwwiom tvlmsy = xmwsikmtmuz

E3>

bR amxqmy
@bRI\
F G H
TTSR QVU@ @ 78WFE z8W 86jC O^u4 B

@bRIWD[
FE FF FG
CN7 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ Sbi^v QVU 8;6WCE 9C 7^ CN8 QVU@ 8;6WCE 7C 7^

F G H I J K
D. SUF UE D C TGPTQS
:

FH FI FJ FK FL FM
CN7 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ CN8 QVU@ 8;6WCE 7C 7^ Sbi^v QVU 8;6WCE 9C 7^

I J K
:

FH FI FJ FK FL FM
3 1
TTSR QVU@ @ 78WFE z8W 86jC O^u4 B

L M N

L M N FE FF FG

FN GE GF GG GH GI
D. SUF UE D C TGPTQS

/Sqtmuyqvuy
@bRIa
eh g gedf

eh

fg

@bRIa_
eh

<

=848 ;>4;

eh

;<

@bRIf
>= =8
bRIf

=

==

\S

9<

96

@bRI\
=8 < <:4;

==4;

=8

E3?

+

+

TQVSEG 76638:6WCE ;WC ;65<6Jw

TQVSEG 76638:6WCE ;WC ;65<6Jw

3 1

@R^kbi `rq3lrq

Ofk4 ?7 Ofk4 <;

:;36 Ofk4 <; :; 36
164<

164<

/Vkfq@jj0

@R^kbi `rq3lrq
Ofk4 <;

:;164< 36 Ofk4 <; :; 164< 36

/Vkfq@jj0

@R^kbi `rq3lrq
Ofk4 ?7 98 164< 36 Ofk4 :6 <> 164= 36 /Vkfq@jj0

@R^kbi `rq3lrq
Ofk4 ?6

<> 164= 36 Ofk4 ?6 <> 164= 36

/Vkfq@jj0

bv{kp a}qzkp b*wm bmtwmxiz{xm Rvuzxvssmx
@bRIW
:> < <:4;

@R^kbi `rq3lrq
Ofk4 <;

>P? Rv{uzmx

?8 164> 36

>Q? bqtmx

7674;

?<

Ofk4 77;

:; 164< 36
>R? bmtwC kvuzxvssmx

/Vkfq@jj0

@bRIe
?< < <:4;

>S? _v}mx kvuzxvssmx

@R^kbi `rq3lrq
Ofk4 77;
>T? _iums tmzmx

:; 164< 36

:>

Ofk4 <;

?8 164> 36

>U? bikpvD awmmlD _{sym tmzmx

/Vkfq@jj0

@bRI[
?< < <:4;

@R^kbi `rq3lrq
Ofk4 77;

>V? Sqywsi* {uqz

>W? amuyvx kvuzxvssmx

?8 164> 36 Ofk4 77; ?8 164> 36
>X? a}qzkpquo wv}mx y{wws*

7674;

?<

>Y? _xv~qtqz* ymuyvx

/Vkfq@jj0

/_xvl{kz tv{uzquo
@UE:T5TR/:>{:>jj0 pbofbp @UE:Y/=8{9<jj0 pbofbp @Qqebo pbofbp

>Z? _pvzv msmkzxqk ymuyvx

>[? _xmyy{xm ymuyvx

>\? `vzix* mukvlmx

>]?

azmwwquo tvzvx = Sxq|mx = Rvuzxvssmx

Vxiwpqk wiums

>^?

2Ssxjwy uwtizhy nsyt f ufsjq9 kfxyjs gwfhpjy g~ uzxmnsl |nym yttqx fx xmt|s fgt{j; 6Ss hfxj tk ]MAb9 kfxyjs ymj gwfhpjy gtqyx;7

>_?

_xvl{kzqvu yzvwwiom tvlmsy = xmwsikmtmuz

E376

bR amxqmy
/aa`_>avsql azizm `msi* _piym ^{zw{z? v{zw{z n{ukzqvug __^OZ h
@\\[Z nx f zxjw xjqjhyfgqj tzyuzy y~uj |mnhm umfxj htsywtq fsi h~hqj htsywtq fwj fiiji yt xyfsifwi \\[ tzyuzy; @\yfsifwi \\[ tzyuzy nx xynqq f{fnqfgqj g~ nsyjwsfq ufwfrjyjw xjyynsl d__^OZeH ns fiinynts9 2h~hqj htsywtq2 |nym htssjhynsl cjwt hwtxx yzws:ts y~uj \\[ fsi 2umfxj htsywtq2 |nym htssjhynsl [fsitr yzws:ts y~uj \\[ fwj fqxt f{fnqfgqj; @[jfqn*nsl mnlm fhhzwfh~ fsi htxy jkkjhyn{j yjrujwfyzwj htsywtq |nym gtym hzwwjsy tzyuzy6A:?=rK7 fsi qnsjfw tzyuzy6h~hqj htsywtq fsi umfxj htsywtq7;

bmtwC kvuzxvssmx

TTSR sliq^db lrqmrq 78WFE

aa` tvl{sm
i

Nl^a KPRVU NQCF

bRI ymxqmy Rltbo

a`WF ymxqmy

*fv{ kiu ymsmkz zpm n{ukzqvuy }qzp wixitmzmx ymzzquoyC
QP5QHH lrqmrq
QP QHH QP QHH

Xebk rpfkd Zbol Eolpp Urok3lk TTS lo S^kalj Urok3lk TTS /8, `v`ib `lkqoli0

Xebk rpfkd S^kalj Urok3lk TTS clo CE e^ic `v`ib me^pb `lkqoli lrqmrq
:6, =6,

@\yfsifwi htsywtq rtijd _`[U e K rtij yt htsywtq ymj qtfi ns ymj xfrj |f~ fx [OVKb tzyuzy y~uj;6YXG tzyuzy qj{jq >==39 YPPG tzyuzy qj{jq =37 @M~hqj htsywtq rtijd TaTY e K rtij yt htsywtq ymj qtfi g~ wjujfynsl tzyuzy YX < YPP fhhtwinsl yt ymj wfyj tk tzyuzy |nymns xjyynsl h~hqj Rf{nsl nruwt{ji YX < YPP stnxj kjfyzwj6cO[Y M[Y\\ y~uj7 @Zmfxj htsywtq rtijd ]WR_ e K rtij yt htsywtq ymj qtfi g~ htsywtqqnsl ymj umfxj |nymns KM mfqk h~hqj; \jwnfq htsywtq nx f{fnqfgqj [KXNYW ]zws:ts y~uj \\[ rzxy gj zxji ktw ymnx rtij; -epmu ymsmkzquo wpiym vx k*ksm kvuzxvs tvlmA zpm wv}mx y{wws* nvx svil iul zmtwmxiz{xm kvuzxvssmx t{yz jm zpm yitmC -Xu kiym vn ymsmkzquo _XS kvuzxvs z*wm iul wpiym D k*ksm kvuzxvs v{zw{z tvlmyA kvuzxvs k*ksm >`? qy uvz issv}ml zv ymzC

/_ixzy lmykxqwzqvu
B D C G E F I

H D E F B Ubjmbo^qrob afpmi^v Sy xmt|x hzwwjsy yjrujwfyzwj6Z_7 ns [^X rtij fsi ufwfrjyjw fsi xjy {fqzj ktw jfhm xjyynsl lwtzu ns ufwfrjyjw hmfslj rtij; C Fbsf^qflk ^ka Crql3qrkfkd fkaf`^qlo Sy xmt|x hzwwjsy yjrujwfyzwj6Z_7 gfxji ts xjy yjrujwfyzwj6\_7 g~ VON; 9 57 fwj kqfxmji g~ j{jw~ >xjh |mjs tujwfynsl fzyt:yzsnsl; Nj{nfynts nsinhfytwx649 D Tbq qbjmbo^qrob/TW0 fkaf`^qlo Zwjxx fs~ kwtsy pj~ tshj yt hmjhp tw hmfslj hzwwjsy xjy yjrujwfyzwj6\_79 xjy yjrujwfyzwj6\_7 nsinhfytw nx ts fsi uwjxjy xjy {fqzj nx kqfxmji; E Ubjmbo^qrob/~500 fkaf`^qlo G Sy xmt|x hzwwjsy yjrujwfyzwj zsny; F Elkqoli5pr_ lrqmrq fkaf`^qlo :Y^] G Sy |nqq qnlmy zu |mjs htsywtq tzyuzy6Wfns Mtsywtq Yzyuzy7 nx ts; 2Sy |nqq qnlmy zu t{jw @;=3 tk tujwfynts ns MbMVO<ZRK\O htsywtq; :KV><KV? G Sy |nqq qnlmy zu |mjs fqfwr tzyuzy KV><KV? fwj ts; G OQFG Mbv G ^xji |mjs jsyjwnsl nsyt ufwfrjyjw xjyynsl lwtzu9 wjyzwsnsl yt [^X rtij9 rt{nsl ufwfrjyjw fsi xf{nsl xjyynsl {fqzjx; H Cagrpqjbkq G ^xji |mjs jsyjwnsl nsyt xjy {fqzj hmfslj rtij9 Nnlny rt{nsl fsi Nnlny ^u<it|s; I HVPEUKQP hbv G Zwjxx 8 pj~x ktw @ xjh yt tujwfyj kzshynts6[^X<\]YZ9 fqfwr tzyuzy hfshjq7 xjy ns nssjw ufwfrjyjwd e; 2Zwjxx 8 pj~x tshj ns xjy {fqzj tujwfynts yt rt{j inlny;

E377

+
Ev`ib lrqmrq
;6`v`ib ;6,/8`v`ib QHH2 8`v`ib QP0 ;6`v`ib >6,/7`v`ib QHH2 :`v`ib QP0

Re^pb lrqmrq

B
bRIf

C

\S

G

H2 I

bv{kp a}qzkp b*wm bmtwmxiz{xm Rvuzxvssmx
/Usv} kpixz nvx ymzzquo oxv{w
SVP jlab
2 Robpp ^kv hbv ^jlkd 2 2 OQFG 2 3 Robpp OQFG clo 8pb`4 4 6 Robpp OQFG clo :pb`4
>P? Rv{uzmx

TW pbqqfkd dolrm
OQFG
5

Hfopq pbqqfkd dolrm/

0

Tb`lka pbqqfkd dolrm/

0

>Q? bqtmx

Robpp OQFG clo 9pb`4 CN7 ^i^oj qbjmbo^qrob /Fbsf^qflk5^_plirqb s^irb0 pbqqfkd CN8 ^i^oj qbjmbo^qrob /Fbsf^qflk5^_plirqb s^irb0 pbqqfkd Gk^_ib5afp^_ib lc ^rql3qrkfkd pbqqfkd Rolmloqflk^i _^ka Kkqbdo^i qfjb pbqqfkd Fbofs^qfsb qfjb pbqqfkd O^kr^i obpbq/Ploj^i absf^qflk `loob`qflk0 pbqqfkd QP5QHH `lkqoli evpqbobpfp pbqqfkd

Robpp OQFG clo 9pb`4 Kkmrq pbkplo Ubjmbo^qrob rkfq Kkmrq `loob`qflk Kkmrq afdfq^i cfiqbo Nlt3ifjfq s^irb lc ^j_fbkq qbjmbo^qrob Jfde3ifjfq s^irb lc ^j_fbkq qbjmbo^qrob Elkqoli lrqmrq lmbo^qflk/Elli5eb^q0 Elkqoli qvmb Elkqoli lrqmrq qvmb TTS lrqmrq jbqela Elkqoli `v`ib CN7 ^i^oj lmbo^qflk jlab CN8 ^i^oj lmbo^qflk jlab Ci^oj lrqmrq evpqbobpfp Nllm Dob^h Ci^oj jlkfqlo qfjb NDC s^irb NDC tfaqe Hrk`qflk hbv lmbo^qflk Elkqoli lmbo^qflk clo fkmrq afp`lkkb`qflk Nl`h pbqqfkd
>X? a}qzkpquo wv}mx y{wws* >W? amuyvx kvuzxvssmx >U? bikpvD awmmlD _{sym tmzmx >S? _v}mx kvuzxvssmx >R? bmtwC kvuzxvssmx

>T? _iums tmzmx

2Zfwfrjyjw rfwpji ns

|tzqi sty gj inxuqf~ji g~ fstymjw ufwfrjyjw xjyynsl;

2Robpp ^kv hbv lk`b fk SVP jlab2 fq ^as^k`bp ql pbq s^irb pbqqfkd dolrm4 3Robpp OQFG hbv lsbo 8pb` fk SVP jlab2 fq ^as^k`bp ql pbqqfkd dolrm 74 4Robpp OQFG hbv lsbo :pb` fk SVP jlab2 fq ^as^k`bp ql pbqqfkd dolrm 84 5Hfopq m^o^jbqbo tfii _b afpmi^vba lk sfbtbo tebk fq ^as^k`bp ql qeb pbqqfkd dolrm4 6Robpp OQFG hbv lsbo 9pb` fk qeb pbqqfkd dolrm2 fq obqrokp ql SVP jlab4 [*Gu`bmqflk @ Robpp OQFG hbv lk`b fk pbqqfkd dolrm lc pbq s^irb2 fq obqrokp ql SVP jlab4\ 2Sk st pj~ ytzhmji ktw @=xjh9 ny |nqq wjyzws yt [^X rtij fzytrfynhfqq~ fsi ymj xjy {fqzj tk ufwfrjyjw |nqq sty gj hmfslji; 2Zwjxx OQFG pj~ flfns |nymns f xjh fkyjw wjyzws yt [^X rtij g~ uwjxx OQFG pj~ t{jw @xjh9 ny fi{fshjx yt ymj knwxy ufwfrjyjw tk uwj{ntzx xjyynsl lwtzu; 2Zfwfrjyjw xjyzu \jyynsl lwtzu? 6 \jyynsl lwtzu> 6 \jyynsl lwtzu tk xjy {fqzj

>V? Sqywsi* {uqz

>Y? _xv~qtqz* ymuyvx

K\jy ufwfrjyjw fx ymj fgt{j htsxnijwnsl ufwfrjyjw wjqfynts tk jfhm xjyynsl lwtzu; KMmjhp ufwfrjyjw xjy {fqzj fkyjw hmfslj ufwfrjyjw tk xjyynsl lwtzu?; K Zfwfrjyjw rfwpji ns |tzqi sty gj inxuqf~ji g~ fstymjw ufwfrjyjw xjyynsl;
2Ssinhfytw y~uj inxuqf~x htqtwji ufwfrjyjw tk xjyynsl lwtzu?; 2RYQ fsi RYNQ ufwfrjyjw inxuqf~ nx f{fnqfgqj |nym tsq~ 2Kqfwr tzyuzy > 8 Kqfwr tzyuzy ?2 rtijq;

>Z? _pvzv msmkzxqk ymuyvx

/Usv} kpixz nvx ad ymzzquo oxv{w/*Ul `e^kdb mobpbq qbjmbo^qrob 876~ fkql 8;6~40
2 SVP jlab/afpmi^v ^ `roobkq qbjmbo^qrob0

>[? _xmyy{xm ymuyvx

>\? `vzix* mukvlmx

Robpp ^kv hbv ^jlkd OQFG 2 3 Tbq s^irb `e^kdb jlab Ee^kdb pbq s^irb _v 2 2 hbvp4

2

2

4 4 Hfkfpe qeb pbqrm4

>]?

azmwwquo tvzvx = Sxq|mx = Rvuzxvssmx

OQFG

Vxiwpqk wiums

>^?

5 Ul `eb`h ^ TW

OQFG

>_?

_xvl{kzqvu yzvwwiom tvlmsy = xmwsikmtmuz

E378

bR amxqmy
/Usv} kpixz nvx nqxyz ymzzquo oxv{w
Robpp OQFG clo 9pb`4

`{u tvlm
Robpp OQFG clo 8pb`4
OQFG

* a @ Robpp ^kv hbv ^jlkd

2

2

4

*Ccqbo `eb`hfkd lo `e^kdfkd pbqqfkd s^irb fk b^`e m^o^jbqbo2 mobpp OQFG hbv ql p^sb ^ka jlsb ql kbuq m^o^jbqbo pbqqfkd4

CN7 ^i^oj qbjmbo^qrob
a

OQFG

OQFG

OQFG

Tbqqfkd o^kdb @ Fbsf^qflk ^i^oj/3[H4T\x[H4T\2 C_plirqb s^irb ^i^oj/Kkmrq o^kdb0 * Tbq ^k ^i^oj lmbo^qflk jlab/ 0 ^p 5 4 5 2 m^o^jbqbo tfii klq _b afpmi^vba4 Tbqqfkd o^kdb @ Fbsf^qflk ^i^oj/3[H4T\x[H4T\2 C_plirqb s^irb ^i^oj/Kkmrq o^kdb0 * Tbq ^k ^i^oj lmbo^qflk jlab/ 0 ^p 5 4 5 2 m^o^jbqbo tfii klq _b afpmi^vba4
*Kq pq^oqp ql lmbo^qb ^rql3qrkfkd tebk fq fp QP ^ka pbq ^p QHH ^rqlj^qf`^iiv ^cqbo cfkfpe qeb lmbo^qflk4 *Uxvuz lm|qizqvu qulqkizvx> A A ? tfii _b ci^peba/bsbov 7pb`0 tebk fq pq^oqp ^rql3qrkfkd4

CN8 ^i^oj qbjmbo^qrob
a

OQFG

Gk^_ib5afp^_ib lc ^rql3qrkfkd
a

OQFG

Rolmloqflk^i _^ka
OQFG

a

, Tbqqfkd o^kdb @ ECF + NNNCN,

Kkqbdo^i qfjb
OQFG

a

Tbqqfkd o^kdb @ E + NNNNymkC *Kkqbdo^i lmbo^qflk tfii _b QHH tebk pbq s^irb fp +6+4

Fbofs^qfsb qfjb
OQFG

a

Tbqqfkd o^kdb @ E + NNNNymkC *Fbofs^qfsb lmbo^qflk tfii _b QHH tebk pbq s^irb fp +6+4 *Kq tfii _b afpmi^vba tebk `lkqoli jbqela m^o^jbqbo/ +4 fp pbq ^p +
0

O^kr^i obpbq
OQFG

a

Tbqqfkd o^kdb @ ECE + FEECE< *Kq tfii _b afpmi^vba fk R5RF `lkqoli ^ka klq fk RK5RKF `lkqoli4

Jvpqbobpfp

a

OQFG

Tbqqfkd o^kdb @ F + FEE, gECF+JECE,h , , *Kq tfii _b afpmi^vba fk QP5QHH `lkqoli4

/Usv} kpixz nvx ymkvul ymzzquo oxv{w
Robpp OQFG clo 9pb`4 `{u tvlm Robpp OQFG clo :pb`4
OQFG

* a @ Robpp ^kv hbv ^jlkd

2

2

4

*Ccqbo `eb`hfkd lo `e^kdfkd pbqqfkd s^irb fk b^`e m^o^jbqbo2 mobpp OQFG hbv ql p^sb ^ka jlsb ql kbuq m^o^jbqbo pbqqfkd4

Kkmrq pbkplo
OQFG OQFG

a

OQFG

Ubjmbo^qrob rkfq
OQFG

a

*Holkq qbjmbo^qrob rkfq fkaf`^qlo tfii _b ifdeqba tebk pbib`qfkd qeb rkfq4

Kkmrq `loob`qflk
OQFG

a

Tbqqfkd o^kdb@BNNN + NNN,g*_zG O BFNNCN + NNNCN,h , * ,

Kkmrq afdfq^i cfiqbo
OQFG

a

Tbqqfkd o^kdb@ECF + FGECEymkC

E379

bv{kp a}qzkp b*wm bmtwmxiz{xm Rvuzxvssmx
* a @ Robpp ^kv hbv ^jlkd 2 2 4
>P? Rv{uzmx

Nlt3ifjfq s^irb lc ^j_fbkq qbjmbo^qrob
OQFG

*Ccqbo `eb`hfkd lo `e^kdfkd pbqqfkd s^irb fk b^`e m^o^jbqbo2 mobpp OQFG hbv ql p^sb ^ka jlsb ql kbuq m^o^jbqbo pbqqfkd4

a

OQFG

Tbqqfkd o^kdb @ Xfqefk rpfkd o^kdb lc b^`e pbkplo/MEC pbkplo0 *Kq bk^_ibp ql pbq o^kdba N3TW | J3TW 37
>Q? bqtmx

Jfde3ifjfq s^irb lc ^j_fbkq qbjmbo^qrob
OQFG

a

Tbqqfkd o^kdb @ Xfqefk rpfkd o^kdb lc b^`e pbkplo/MEC pbkplo0 *Kq bk^_ibp ql pbq o^kdba J3TW } N3TW 17

Elkqoli lrqmrq lmbo^qflk
a

>R? bmtwC kvuzxvssmx

OQFG

>S? _v}mx kvuzxvssmx

Elkqoli qvmb

a
>T? _iums tmzmx

Elkqoli lrqmrq qvmb

a

*Robpbq lrqmrq tfii _b lmbo^qba ^p `lkqoli lrqmrq4

>U? bikpvD awmmlD _{sym tmzmx

TTSR lrqmrq jbqela
OQFG

a

*Kq tfii _b afpmi^vba tebk pbib`qfkd

^p

4

>V? Sqywsi* {uqz

Elkqoli `v`ib
OQFG

a

Tbqqfkd o^kdb@ECJ + FGECEymkC *Kk `^pb lc lrqmrq jlab abc^riq s^irb fp 8646 pb`4/846pb` fk `^pb lc * Kq tfii klq _b afpmi^vba tebk fp pbq ^p 5

jlab0

>W? amuyvx kvuzxvssmx

CN7 ^i^oj lmbo^qflk jlab
a

OQFG

*Robpp hbv ql `lksboq ^i^oj lmbo^qflk jlab fkql ^i^oj lmqflk4 *Tbib`q ^i^oj lmbo^qflk jlab *T^jb tfqe qeb ^_lsb *Tbib`q ^i^oj lmqflk 4

CN8 ^i^oj lmbo^qflk jlab
a

>X? a}qzkpquo wv}mx y{wws*

OQFG

Ci^oj lrqmrq evpqbobpfp
a

>Y? _xv~qtqz* ymuyvx

Tbqqfkd o^kdb @ F + NNN,gECF + JECE,h , , * m^o^jbqbo tfii klq _b afpmi^vba tebk pbq s^irb fp pbq ^p

5

4 5

4

OQFG

Nllm Dob^h Ci^oj jlkfqlo qfjb
a

>Z? _pvzv msmkzxqk ymuyvx

Tbqqfkd o^kdb@E + NNNNymkC m^o^jbqbo tfii _b afpmi^vba tebk ^i^oj lmbo^qflk jlab/ * ^p 4 Tbqqfkd o^kdb@F + NNN, , * m^o^jbqbo tfii _b afpmi^vba tebk ^i^oj lmbo^qflk jlab/ ^p ^ka fp klq 64 Tbqqfkd o^kdb@F + NNN, , * m^o^jbqbo tfii _b afpmi^vba tebk ^i^oj lmbo^qflk jlab/ ^p ^ka fp klq 64

2

0 fp pbq
>[? _xmyy{xm ymuyvx

NDC s^irb

a

2

0 fp pbq
>\? `vzix* mukvlmx

NDC tfaqe

a

2

0 fp pbq

>]?

Hrk`qflk hbv lmbo^qflk
a

*+

+ tfii klq _b afpmi^vba tfqelrq ^i^oj lrqmrq4

azmwwquo tvzvx = Sxq|mx = Rvuzxvssmx

Elkqoli lmbo^qflk clo fkmrq afp`lkkb`qflk
a

>^?

Tbqqfkd o^kdb @ ECE + FEECE< *646576646, tfii _b afpmi^vba fk QP5QHH `lkqoli4

Vxiwpqk wiums

Nl`h pbqqfkd

>_?

a

OQFG

_xvl{kzqvu yzvwwiom tvlmsy = xmwsikmtmuz

E37:

bR amxqmy
/Uikzvx* lmni{sz
@Uqxyz ymzzquo oxv{w
Olab Tbqqfkd s^irb Olab Tbqqfkd s^irb Olab Tbqqfkd s^irb Olab Tbqqfkd s^irb

@amkvul ymzzquo oxv{w
Olab Tbqqfkd s^irb Olab Tbqqfkd s^irb Olab Tbqqfkd s^irb Olab Tbqqfkd s^irb Olab Tbqqfkd s^irb

/Xuw{z ymuyvx iul xiuomg
Kkmrq pbkplo

h
Ffpmi^v Kkmrq o^kdb ~ 3;6 x 7866~ 396 x ;66~ 3766 x :66~ 376646 x :6646~ Kkmrq o^kdb 0 3;> x 87?80 388 x ?980 37:> x =;80 37:>46 x =;8460

@Tbib`q molmbo fkmrq pbkplo qvmb _v rpbo ^mmif`^qflk4
M/EC0 L/KE0 FKP o^qba Rq 7 Rq 8

UebojlElrmib

SUF

/Psixt v{zw{z vwmxizqvu tvlmg
Olab Ci^oj lrqmrq lmbo^qflk

D

h
Fbp`ofmqflk/Ueb fkfqf^i s^irb lc CN75CN8 fp MEC40 ,Pl ^i^oj lrqmrq4

QHH . TW766~

J QP RW776~

QP QHH J . RW?6~ TW766~
Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p 376~4

Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p 76~4

,Fbsf^qflk efde3ifjfq ^i^oj Kc absf^qflk _bqtbbk RW ^ka TW fp l``roofkd efdebo qe^k pbq s^irb lc absf^qflk qbjmbo^qrob2 qeb lrqmrq tfii _b QP4 Ueb absf^qflk qbjmbo^qrob fp pbq fk CN75 CN84/Fbc^riq lc CN72 CN8 @ 78;60 ,Fbsf^qflk ilt3ifjfq ^i^oj Kc absf^qflk _bqtbbk RW ^ka TW fp l``roofkd iltbo qe^k pbq s^irb lc absf^qflk qbjmbo^qrob2 qeb lrqmrq tfii _b QP4 Ueb absf^qflk qbjmbo^qrob fp pbq fk CN75 CN84/Fbc^riq lc CN72 CN8 @ 78;60 ,Fbsf^qflk efde5ilt3ifjfq ^i^oj Kc absf^qflk _bqtbbk RW ^ka TW fp l``roofkd efdebo lo iltbo qe^k pbq s^irb lc absf^qflk qbjmbo^qrob2 qeb lrqmrq tfii _b QP4 Ueb absf^qflk qbjmbo^qrob fp pbq fk CN75CN84 *Kq fp QP fc CN s^irbA6/Fbc^riq lc CN72 CN8@78;60 ,Fbsf^qflk efde5ilt3ifjfq obsbopb ^i^oj Kc absf^qflk _bqtbbk RW ^ka TW fp l``roofkd efdebo qe^k pbq s^irb lc absf^qflk qbjmbo^qrob2 qeb lrqmrq tfii _b QHH4 Ueb absf^qflk qbjmbo^qrob fp pbq fk CN75CN84 -Kq fp QHH fc CN s^irbA6/Fbc^riq lc CN72 CN8@60

Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p 76~4

J RW?6~

QP

QHH . TW766~

Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p 376~4

QP . TW766~

J QHH RW776~

QP

J RW?6~

QHH . TW766~

J QP RW776~

Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p 76~4

QHH

J RW?6~

QP . TW766~

J QHH RW776~

Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p 76~4

Ci^oj qbjmbo^qrob /C_plirqb s^irb0 @ Tbq ^p ?6~4

QP QHH J - . RW?6~ TW766~

,C_plirqb s^irb efde3ifjfq ^i^oj Kc RW fp bnr^i ql lo efdebo qe^k qeb ^_plirqb s^irb lc ^i^oj qbjmbo^qrob2 qeb lrqmrq tfii _b QP4 Ueb ^_plirqb qbjmbo^qrob fp pbq fk CN75CN84 Ci^oj qbjmbo^qrob /Fbc^riq lc CN72 CN8 @ 78660 /C_plirqb s^irb0 @ Tbq ^p 776~4
QHH . TW766~ J QP RW776~ QP . TW766~ J QHH RW776~

Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p ?6~4

J RW?6~ QP

QHH . TW766~

Ci^oj qbjmbo^qrob/Fbsf^qflk qbjmbo^qrob0 @ Tbq ^p 776~4

,C_plirqb s^irb ilt3ifjfq ^i^oj Kc RW fp bnr^i ql lo iltbo qe^k qeb ^_plirqb s^irb lc ^i^oj qbjmbo^qrob2 qeb lrqmrq tfii _b QP4 Ueb ^_plirqb qbjmbo^qrob fp pbq fk CN75CN84 /Fbc^riq lc CN72 CN8 @ 3;60 ,Tbkplo Dob^h Ci^oj ,Nllm Dob^h Ci^oj

Kq tfii _b QP tebk fq abqb`qp pbkplo afp`lkkb`qflk4 Kq tfii _b QP tebk fq abqb`qp illm _ob^h4

*Ci^oj lrqmrq evpqbobpfp[ \ KC_lsb ^i^oj lrqmrq lmbo^qflk jlab2 +J+ fp ^i^oj lrqmrq efpqbobpfp tef`e afpmi^vp ^i^oj lrqmrq.p lk5lcc fkqbos^i4 Vpbo pbqq^_ib4 +2 + +2 + +2 m^o^jbqbo tfii klq _b afpmi^vba4 KXebk pbqqfkd ^i^oj lmbo^qflk/RYNP5RYNQ0 jlab ^p +

E37;

bv{kp a}qzkp b*wm bmtwmxiz{xm Rvuzxvssmx
/^wzqvuis isixt v{zw{z ymsmkzqvu
Ffpmi^v Ci^j jlab
Ibkbo^i ^i^oj N^q`e Tq^ka_v N^q`e - Tq^ka_v

Fbp`ofmqflk
Xebk RW ob^`ebp ^i^oj qbjm4/absf^qflk02 Cru lrqmrq tfii _b QP4 Xebk RW ob^`ebp ^i^oj qbjm4/absf^qflk02 Cru lrqmrq tfii _b QP ^ka obq^fkba4 Xebk RW ob^`ebp ^i^oj qbjm4/absf^qflk0 clo qeb pb`lka qfjb2 Cru lrqmrq tfii _b QP4/Pl lrqmrq tfii _b lk clo fkfqf^i lmbo^qflk40 N^q`e ^ka Tq^ka_v jlab ^mmifba qldbqebo4

>P? Rv{uzmx

>Q? bqtmx

>R? bmtwC kvuzxvssmx

/U{ukzqvu
.ad D _d Sm|qizqvu Sqywsi* U{ukzqvu
K kzshynts yt inxuqf~ \_ < Z_ ij{nfynts ts kwtsy qfru @`mjs Z_ nx mnlmjw ymfs \_ t{jw 8?168?;=179 46[ON7 qfru nx YX; 6Z_ J \_ 8 ?;=17 @`mjs Z_ < \_ ij{nfynts nx -?16-?;=179 6Q[OOX7 qfru nx YX;6\_ 8 ?;=1 0 Z_ 0 \_ : ?;=17 @`mjs Z_ nx qt|jw ymfs \_ t{jw :?16:?;=179 5 6[ON7 qfru nx YX;6Z_ I \_ : ?;=17

@ Sk R~xyjwjxnx nx ytt sfwwt|9 mzsynsl6Yxhnqqfynts9
Mmfyyjwnsl7htzqi thhzw izj yt j}yjwsfq stnxj;

>S? _v}mx kvuzxvssmx

@Ss hfxj tk YX < YPP htsywtq rtij9 j{js nk Z_ wjfhmjx
xyfgqj xyfyzx9 ymjwj xynqq thhzwx mzsynsl; Sy htzqi gj izj yt R~xyjwjxnx \_9 qtfi5x wjxutsxj hmfwfhyjwnxynhx tw xjsxtw5x qthfynts; Ss twijw yt wjizhj mzsynsl yt f rnsnrzr9 ny nx wjvznwji yt yfpj nsyt ktqqt|nsl kfhytwx htsxnijwfynts |mjs ijxnlsnsl yjru; htsywtqqnslH uwtujw R~xyjwjxnx9 mjfyjw5x hfufhny~9 ymjwrfq hmfwfhyjwnxynhx9 xjsxtw5x wjxutsxj fsi qthfynts;
>T? _iums tmzmx

.P{zv b{uquo U{ukzqvug

h

>U? bikpvD awmmlD _{sym tmzmx

@ZSN Kzyt ]zsnsl nx f kzshynts yt knlzwj tzy ZSN ynrj htsxyfsyx ktw tuynrfq htsywtq g~ rjfxzwnsl ymjwrfq hmfwfhyjwnxynhx tw ymjwrfq wjxutsxj ynrj tk htsywtq tgojhyx ns twijw yt wjfqn*j mnlm xujji wjxutsxj ynrj fsi mnlm xyfgnqny~ htsywtq; @Ss twijw yt ujwktwr Kzyt yzsnsl kzshynts K\O] dK]e ufwfrjyjw yt 2YX2 KPwtsy ij{nfynts inxuqf~ qfru 649 9 57 |nqq gj kqnhpjwnsl 6h~hqjG> xjh7 izwnsl Kzyt yzsnsl; KKkyjw htruqjynsl Kzyt yzsnsl9 ij{nfynts inxuqf~ qfru 649 9 57 wjyzwsx yt stwrfq tujwfynts fsi dK]e ufwfrjyjw gjhtrjx YPP; @Ss hfxj tk 2 2 jwwtw9 Kzyt yzsnsl nx sty fuuqnhfgqj; `mjs 2 2 jwwtw thhzwx9 xytu ymj kzshynts; @Ss hfxj tk 2 29 2 2 jwwtw9 Kzyt yzsnsl pjjux tujwfynsl fsi knsnxmjx stwrfqq~ fx qtsl fx hjwyfns htsinyntsx fwj rjy;

.\iu{is `mymz U{ukzqvug

h

`mjs xjqjhynsl Z < ZN htsywtq rtij9 ymjwj j}nxyx hjwyfns yjrujwfyzwj inkkjwjshj j{js fkyjw Z_ wjfhmjx xyfgqj xyfyzx xnshj mjfyjw5x wnxnsl fsi kfqqnsl ynrj nx nshtsxnxyjsy izj yt ymjwrfq hmfwfhyjwnxynhx tk htsywtq tgojhyx9 xzhm fx mjfy hfufhny~9 mjfyjw hfufhny~; ]mnx yjrujwfyzwj inkkjwjshj nx hfqqji YPP\O] fsi rfszfq wjxjy kzshynts nx yt xjy < htwwjhy YPP\O]; @Rt| yt xjy K`mjs Z_ fsi \_ fwj jvzfq9 wjxjy {fqzj nx B=;=3; K`mjs Z_ / \_9 wjxjy {fqzj J B=;=3 K`mjs Z_ 0 \_9 wjxjy {fqzj I B=;=3 @[jxjy6 7 xjyynsl ijujsinsl ts htsywtq wjxzqyx
Fb`ob^pb Sbpbq Tbqqfkd s^irb /TW0 Rol`bpp s^irb/RW0 Ploj^i absf^qflk Ploj^i absf^qflk Kk`ob^pb Sbpbq

>V? Sqywsi* {uqz

>W? amuyvx kvuzxvssmx

>X? a}qzkpquo wv}mx y{wws*

>Y? _xv~qtqz* ymuyvx

.Rvuzxvs \vlm amsmkzqvug

h

Sy nx xjqjhyfgqj ZSN9 YX<YPP htsywtq; @ZSN9 YX < YPP rtij xjqjhyfgqj @Ss hfxj tk YX < YPP rtij9 R~xyjwjxnx ufwfrjyjw 6Wa_7 nx inxuqf~ji; @Ss hfxj tk ZSN rtij9 Zwtutwyntsfq gfsi6]79 [jxjy ynrj6X7 fsi [fyj ynrj6`7 ufwfrjyjwx fwj inxuqf~ji;

>Z? _pvzv msmkzxqk ymuyvx

>[? _xmyy{xm ymuyvx

.WfabT`TaXa g

h

\jy htsywtq tzyuzy YX < YPP nsyjw{fq ns YX < YPP htsywtq rtij; Jb^q lmbo^qflk
Elkqoli lrqmrq QP Jvpqbobpfp 0 / . TW Elli lmbo^qflk Elkqoli lrqmrq QP Jvpqbobpfp 0 / . TW Ubjmbo^qrob QHH Ubjmbo^qrob QHH

2Wfszfq wjxjy kzshynts nx fuuqnhfgqj tsq~ yt Z < ZSN htsywtq rtij;

>\? `vzix* mukvlmx

>]?

.bmtwmxiz{xm cuqz amsmkzqvu U{ukzqvug

h

@K kzshynts yt xjqjhy inxuqf~ yjrujwfyzwj zsny @Pwtsy zsny inxuqf~ qfru |nqq gj YX |mjs hts{jwynsl
yjrujwfyzwj zsny

azmwwquo tvzvx = Sxq|mx = Rvuzxvssmx

Vxiwpqk wiums

>^?

>_?

_xvl{kzqvu yzvwwiom tvlmsy = xmwsikmtmuz

E37<

bR amxqmy
.Rvvs D Wmiz U{ukzqvug h .Uc]RbX^] rm* ymsmkzqvug h
]mjwj fwj y|t yjrujwfyzwj htsywtqqnsl fuuqnhfyntsx9 tsj nx mjfynsl fsi ymj tymjw nx httqnsl; :RjfynslG `mjs Z_ nx qt|jw ymfs \_9 htsywtq tzyuzy |nqq gj YX yt xzuuq~ ut|jw yt ymj qtfi 6mjfyjw7 fsi {nhj {jwxf; :MttqnslG `mjs Z_ nx mnlmjw ymfs \_9 htsywtq tzyuzy |nqq gj YX yt xzuuq~ ut|jw yt ymj qtfi 6httqjw7 fsi {nhj {jwxf; :Ss hfxj tk YX < YPP htsywtq9 tw Z htsywtq rtij9 Mtsywtq tzyuzy ktw Mttqnsl < Rjfynsl nx tuutxnyj yt jfhm tymjw; :Ss hfxj tk ZSN rtij9 ZSN ynrj htsxyfsyx ktw Mttqnsl < Rjfynsl fwj inkkjwjsy kwtr jfhm tymjw xnshj ZSN ynrj htsxyfsyx fwj ijyjwrnsji ijujsinsl ts jfhm htsywtq tgojhy; @Mttq:kzshynts6T\\Y7 fsi mjfy:kzshynts6WVR`7 rzxy gj xjy htwwjhyq~ fhhtwinsl yt ymj fuuqnhfynts9 nk xjy fx tuutxnyj kzshynts9 ny rf~ hfzxj f knwj; 6Sk xjy httq:kzshynts6T\\Y7 fy mjfyjw9 j{js nk yjrujwfyzwj nx ljyynsl mnlm9 ny |nqq gj rfnsyfnsji YX fsi ny rf~ hfzxj f knwj;7 @K{tni hmfslnsl mjfy:kzshynts yt httq:kzshynts tw httq:kzshynts yt mjfy:kzshynts ts ymj zsny nx tujwfynsl; @Sy nx nrutxxngqj yt tujwfyj gtym kzshynts fy tshj ns ymnx zsny; ]mjwjktwj9 tsq~ tsj kzshynts xmtzqi gj xjqjhyji tsq~; Zwjxx kwtsy pj~x 584 fy ymj xfrj ynrj ktw @ xjh yt mf{j uwj{ntzxq~ xjy tujwfynts ns ufwfrjyjw ujwktwrji; btz hfs hmttxj gjy|jjs htsywtq tzyuzy xytu fsi fqfwr tzyuzy tkk; Sy jsfgqjx yt xytu htsywtq tzyuzy |nymtzy ut|jw tkk ns e [^X rtij;d @Sy nx xjy fx 2 2 nk ny itjx sty mf{j fqfwr tzyuzy; @\zg tzyuzyx |nqq gj tujwfyji fx ymj~ xjy fsi ny 2 xyfyzx fkyjw ut|jw tkk9 uwjxx kwtsy rnlmy pjju 2 pj~x 584 yt tkk ymj 2 2; @Kqfwr tkkd e K^xjw hfs tkk ymj fqfwr tzyuzy izwnsl fqfwr 6 9 7 tzyuzy nx YX ns qfyhm 4 xyfsig~ xjvzjshj kzshynts; 6Lzy9 nk Z_ nx ns fqfwr tzyuzy wfslj9 ny nx inxfgqji;7

.Rvuzxvs ^{zw{z `c] D ab^_
Sy nx fqqt|ji ktw zxjwx yt xjqjhy [^X < \]YZ rtij ns [^X rtij; @`mjs ny nx wjvznwji yt xytu htsywtq tzyuzy yjrutwfwnq~ 6j;l;9 izwnsl rfnsyjsfshj |twp79 zxj 2\]YZ2 htrrfsi yt xytu htsywtq tzyuzy;6Kz}nqnfw~ tzyuzy nx stwrfqq~ uwt{niji fx xjyynsl {fqzjx;7 @`mjs ut|jw nx tkk ns 2\]YZ2 rtij9 2\]YZ2 rtij |nqq gj pjuy fkyjw Zt|jw nx xzuuqnji flfns;6Ss twijw yt wjyzws yt stwrfq htsywtq tujwfynts9 rfpj 2\]YZ2 rtij YPP zxnsl kwtsy pj~x;7
Robpp HVPE hbv /q@9 pbq0 Srk jlab QP SVP TUQR SVP

.amuyvx Qxmir Psixt>aQP?g

h

K kzshynts yt rfpj fqfwr tzyuzy YX |mjs xjsxtw qnsj nx hzy tw tujs; Sy nx utxxngqj yt hmjhp xjsxtw gwjfp zxnsl wjqf~ htsyfhyx ktw fqfwr tzyuzy tw gz**jwx; @\jy fqfwr rtij ufwfrjyjw6 9 72 ; 2 @ < xjqjhyfgqj @[jxjy fqfwr tzyuzy tw ut|jw tkk ymj zsny yt rfpj fqfwr tzyuzy YPP;

q

q

q

.[vvw Qxmir Psixt>[QP?g

h

`mjs htsywtq ij{nfynts 6\_:Z_7 nx xrfqqjw ymfs VLK ijyjhynts |niym izwnsl VLK rtsnytwnsl ynrj9 ny nx htsxnijwji htsywtq qttu gwjfp fsi VLK tzyuzy |nqq gj YX; @Kzyt yzsnsl nx sty fuuqnhfgqj |mnqj VLK rtij; @`mjs fqfwr wjxjy rtij nx fuuqnji9 ymj xyfwynsl utnsy tk VLK rtsnytwnsl |nqq gj nsnynfqn*ji; 2`mjs xjqjhynsl fqfwr tzyuzy rtij6RYNP9 RYNQ79 tw VLK rtij6YSb ]79 wjqfyji ufwfrjyjwx6YSb`9 YSb_9 YSbS7 fwj inxuqf~ji;
p/Fbqb`qflk s^irb0 Elkqoli pq^oq

_
NDC jlkfqlofkd klq ^mmifba pb`qflk // `lkqoli absf^qflk [TW3RW\ fp tfqefk NDC abqb`qflk s^irb0

p

TW _

/Olkfqlofkd qfjb0

q

_

_/Fbqb`qflk tfaqe0

RW
*Tbqqfkd `lkafqflkp@ Tbqqfkd qbjmbo^qrob B 766~ Elkqoli absf^qflk B [766~3RW\ qBNDC jlkfqlofkd qfjb/YSRO`0B76 pb` pBNDC abqb`qflk s^irb/YSRO_0B76~ _BNDC abqb`qflk tfaqe/YSROS0B;~

_
NDC lrqmrq

q

q

q

NDC QHH

NDC QP

NDC QHH

NDC QP

Rltbo QP

2 3

4

5

6

7

Elkqoli pq^oq x 2@ NDC lrqmrq QHH4 Cp pllk ^p mltbo fp prmmifba2 `lkqoli absf^qflk [TW3RW\ fk`ob^pbp lsbo NDC abqb`qflk tfaqe /;~0 tfqefk NDC jlkfqlofkd qfjb /76pb`04 3x4@ NDC jlkfqlofkd klq ^mmifba pb`qflk 3 RW fp tfqefk NDC abqb`qflk o^kdb /?6ARWA766~0 4x7@ NDC jlkfqlofkd ^mmifba pb`qflk /NDC jlkfqlofkd qfjb@ 76pb`0 3 RW fp lrq lc NDC abqb`qflk o^kdb /?6~ARW04 3@ NDC jlkfqlofkd pqlmmba4 RW ob^`ebp NDC abqb`qflk o^kdb tfqefk NDC jlkfqlofkd qfjb /76pb`04 5@ NDC lrqmrq QP4 Elkqoli absf^qflk [TW3RW\ ab`ob^pbp lsbo NDC abqb`qflk tfaqe /;~0 ^q 4x5 pb`qflk4 6@ NDC lrqmrq QHH4 Elkqoli absf^qflk [TW3RW\ fk`ob^pbp lsbo NDC abqb`qflk tfaqe /;~0 ^q 5x6 pb`qflk4 7@ NDC lrqmrq QP4 Elkqoli absf^qflk [TW3RW\ fp tfqefk NDC abqb`qflk tfaqe /;~0 ^q 6x7 pb`qflk4

E37=

bv{kp a}qzkp b*wm bmtwmxiz{xm Rvuzxvssmx
.Psixt `mymz
K kzshynts yt wjxjy tw nsnynfqn*j fqfwr tzyuzy g~ ktwhj |mnqj Vfyhm < Vfyhm 4 \yfsig~ rtij @Kuuqnhfgqj tsq~ yt Vfyhm fsi Vfyhm < \yfsig~ rtij @K{fnqfgqj tsq~ nk Z_ nx |nymns fqfwr tzyuzy xjyynsl wfslj

.[vkr ymzzquog

h
>P? Rv{uzmx

@Sy qthpx xjy {fqzj fsi ufwfrjyjw hmfslj tk ymj lwtzu; @Sy jsfgqjx yt hmjhp ufwfrjyjw xjy {fqzj tk qthpji xjyynsl lwtzu;
Ffpmi^v Nl`h lcc Nl`h pbqqfkd dolrm 8 Nl`h pbqqfkd dolrm 72 8 Nl`h pbqqfkd dolrm 72 82 TW pbqqfkd dolrm Fbp`ofmqflk

>Q? bqtmx

.Rvuzxvs ^{zw{z amsmkzqvug

h
9 2 X3X7;

K kzshynts yt xjqjhy htsywtq tzyuzy y~ujH [jqf~ tzyuzy 6^Ya79 \\[Z {tqyflj tzyuzy6__^7; 2Ss hfxj tk xjqjhynsl \\[Z {tqyflj tzyuzy9 \\[Z tzyuzy y~uj6__cZ7 xjqjhynts ufwfrjyjw nx inxuqf~ji;

fwj f{fnqfgqj tsq~ ktw nsinhfytw6]MA3:

>R? bmtwC kvuzxvssmx

.Txxvx
@Owwtw rfwp |nqq kqfxm6j{jw~ >xjh7 ns Z_ {nj|jw |mjs jwwtw nx thhzwwji izwnsl ymj htsywtq tujwfynts;
Ffpmi^v Fbp`ofmqflk Kc fkmrq pbkplo fp afp`lkkb`qba lo pbkplo fp klq `lkkb`qba4 Kc jb^proba pbkplo fkmrq fp efdebo qe^k qbjmbo^qrob o^kdb4 Kc jb^proba pbkplo fkmrq fp iltbo qe^k qbjmbo^qrob o^kdb4

>S? _v}mx kvuzxvssmx

.Xuw{z Rvxxmkzqvug

h

Ssuzy htwwjhynts nx yt htwwjhy ij{nfynts thhzwwji kwtr yjrujwfyzwj xjsxtw xzhm fx ymjwrthtzuqjx9 []N jyh; @Sk ~tz hmjhp ymj ij{nfynts tk j{jw~ yjrujwfyzwj xjsxtw uwjhnxjq~9 ny hfs rjfxzwj yjrujwfyzwj fhhzwfyjq~; @^xj ymnx rtij fkyjw rjfxzwnsl ij{nfynts thhzwwji kwtr yjrujwfyzwj xjsxtw j}fhyq~; Ljhfzxj nk rjfxzwji ij{nfynts {fqzj nx sty htwwjhyji9 inxuqf~ji yjrujwfyzwj rf~ gj ytt mnlm tw ytt qt|; @`mjs ~tz xjy ymj Ssuzy wj{nxj {fqzj9 ~tz rf~ sjji yt wjhtwi ny9 gjhfzxj ny |nqq gj zxjkzq |mjs ujwktwrnsl rfnsyjsfshj;

>T? _iums tmzmx

@Sy |nqq tujwfyj stwrfqq~9 nk nsuzy xjsxtw nx htssjhyji < tw wjyzwsji yt stwrfq wfslj zsijw jwwtw < xyfyzx;

>U? bikpvD awmmlD _{sym tmzmx

>V? Sqywsi* {uqz

.^{zw{z kvuumkzqvuy
@Cmmif`^qflk lc obi^v lrqmrq qvmb
UE TGSKGT P
>W? amuyvx kvuzxvssmx

.Xuw{z Sqoqzis Uqszmxg

h

K kzshynts yt knqyjw nsuzy xnlsfqx ktw rtwj xyfgqj Z_ inxuqf~ ns twijw yt uwt{nij xyfgqj htsywtq tzyuzy; Sk stnxj thhzwx ts nsuzy xnlsfqx tw Z_ {fqzj pjjux hmfslnsl9 ny ljyx inkknhzqy yt ujwktwr mnlm fhhzwfh~ htsywtq xnshj Z_ mfx f inwjhy jkkjhy ts tzyuzy qj{jq;

Jb^qbo Elkabkpbo 6471 O <96W Sbi^v `lkq^`q qbojfk^i O^dkbq lo Sbi^v `lkq^`q y Rltbo

>X? a}qzkpquo wv}mx y{wws*

.cwwmxD[v}mx [qtqz vn ymz zmtwmxiz{xm g D h
@Sy xjyx zuujw<qt|jw Vnrny wfslj tk zxnsl yjrujwfyzwj |nymns yjrujwfyzwj wfslj ktw jfhm xjsxtw9 zxjw hfs xjy<hmfslj xjy yjrujwfyzwj6\_7 |nymns zuujw:qnrny e+qt|jw:qnrnyd e;62 J hfssty gj d xjy;7 @`mjs hmfslnsl nsuzy xujhnknhfynts6 79 zuujw: qnrny6 7 fsi qt|jw:qnrny6 7 tk zxnsl yjrujwfyzwj |nqq gj nsnynfqn*ji fx rf};<rns; {fqzj tk xjsxtw yjrujwfyzwj wfslj fzytrfynhfqq~;

Ujju ut|jw wjqf~ fx kfw f|f~ fx utxxngqj kwtr yjrujwfyzwj htsywtqqjw; Sk |nwjx qjslym tk P nx xmtwy9 jqjhywtrtyn{j ktwhj thhzwwji kwtr f htnq tk rflsjy x|nyhm 4 ut|jw wjqf~ rf~ kqt| ns ut|jw qnsj tk ymj zsny9 ny rf~ hfzxj rfqkzshynts; Sk |nwjx qjslym tk P nx xmtwy9 uqjfxj htssjhy f r~qfw htsijsxjw >=A6C@=_7 fhwtxx htnq tk ymj ut|jw wjqf~ 2 O 2 yt uwtyjhy jqjhywtrtyn{j ktwhj; @Cmmif`^qflk lc TTSR lrqmrq qvmb
UE TGSKGT 1 Wliq^db lrqmrq qbojfk^i 3 Tlifa pq^qb obi^v/TTS0 1 K P R V U N Q C F Rltbo y Nl^a mltbo

>Y? _xv~qtqz* ymuyvx

>Z? _pvzv msmkzxqk ymuyvx

>[? _xmyy{xm ymuyvx

>\? `vzix* mukvlmx

.Rvuzxvs v{zw{z>\d nvx Txxvx? nvx ymuyvx quw{z lqykvuumkzqvu mxxvx> ?g h
@Sy xjyx htsywtq tzyuzy |mjs xjsxtw nsuzy inxhtssjhynts jwwtw nx thhzwwji jsfgqnsl yt xjy fx YX<YPP fsi tujwfynts xjy g~ zxjw; @Sy j}jhzyjx htsywtq tzyuzy g~ xjy tujwfyntsx wjlfwiqjxx tk YX<YPP fsi ZSN htsywtq tujwfyntsx;

3

>]?

2\\[ xmtzqi gj xjqjhyji g~ ymj hfufhny~ tk qtfi9 tymjw|nxj9 ny rf~ xmtwy:hnwhzny fsi wjxzqy ns f knwj; Ssinwjhy mjfyji xmtzqi gj zxji |nym \\[ ktw jkknhnjsy |twpnsl; 2Zqjfxj zxj f httqnsl uqfyj tw ny rf~ hfzxj ymj hfufgnqny~ ijyjwntwfynts9 gwjfpit|s tk \\[ ktw f qtsl zxflj; 2[jkjw yt M:>> uflj ktw umfxj < h~hqj htsywtq htssjhyntsx;

azmwwquo tvzvx = Sxq|mx = Rvuzxvssmx

Vxiwpqk wiums

>^?

>_?

_xvl{kzqvu yzvwwiom tvlmsy = xmwsikmtmuz

E37>

bR amxqmy
/_xvwmx {yiom
.aqtwsm ;mxxvx; lqiouvyqy
@Ss hfxj9 ymj qtfi 6Rjfyjw jyh7 nx sty tujwfyji9 uqjfxj hmjhp tujwfynts tk ymj tzy qfru qthfyji ns kwtsy ufsjq tk ymj zsny; Sk qfru itjx sty tujwfyj9 uqjfxj hmjhp ymj ufwfrjyjw tk fqq uwtlwfrrji rtij; Sk qfru nx tujwfynsl9 uqjfxj hmjhp ymj tzyuzy 6[jqf~9 Nwn{nsl {tqyflj tk \\[7 fkyjw xjufwfynsl tzyuzy qnsj kwtr ymj zsny; @`mjs ny inxuqf~x 2\]V[2 izwnsl tujwfynts; ]mnx nx f |fwsnsl ymfy j}yjwsfq xjsxtw nx hzy tkk; Zqjfxj yzws tkk ut|jw fsi hmjhp ymj xyfyj tk xjsxtw; Sk xjsxtw nx sty hzy tkk9 inxhtssjhy xjsxtw qnsj kwtr yjwrnsfq gqthp fsi 89 : ytljymjw; `mjs ~tz yzws ts ut|jw ny hfs hmjhp wttr yjrujwfyzwj; Sk ymnx zsny hfssty nsinhfyj wttr yjrujwfyzwj9 ymnx zsny nyxjqk nx kfzqy~; Zqjfxj wjrt{j ymnx zsny kwtr jvznurjsy fsi xjw{nhj tw wjuqfhj; 6`mjs ymj nsuzy rtij nx ymjwrthtzuqj9 ny nx f{fnqfgqj yt nsinhfyj wttr yjrujwfyzwj;7 @Ss hfxj tk nsinhfynsl 2Owwtw2 ns inxuqf~ ]mnx Owwtw rjxxflj nx nsinhfyji ns hfxj tk ifrflnsl nssjw hmnu uwtlwfr ifyf g~ tzyjw xywtsl stnxj; Ss ymnx hfxj9 uqjfxj xjsi ymj zsny yt tzw fkyjw xjw{nhj hjsyjw fkyjw wjrt{nsl ymj zsny kwtr x~xyjr; Xtnxj uwtyjhynts nx ijxnlsji ns ymnx zsny9 gzy ny itjx sty xyfsi zu xywtsl stnxj htsynsztzxq~; Sk gnlljw stnxj ymfs xujhnknji6Wf}; ?p_7 kqt|x ns ymj zsny9 ny hfs gj ifrflji;

.Ri{zqvu

nvx {yquo

@Zqjfxj zxj ymj yjwrnsfq6W@;B9 Wf}; D;?rr7 |mjs htssjhynsl ymj KM ut|jw xtzwhj; @2 : 2 rfwp nsinhfyji ts ymj inflwfr tk ymnx zsny rjfsx hfzynts:wjkjw yt fhhtrufs~nsl ithzrjsyx; @Ss hfxj tk hqjfsnsl ymj zsny9 uqjfxj pjju fx ktqqt|nsl MfzyntsxH :Mqjfs izxy |nym f iw~ ynxxzj; ;Lj xzwj yt zxj fqhtmtq yt hqjfs ymj zsny9 it sty zxj fhni9 hmwtrnh fhni9 xtq{jsy9 jyh; <Lj xzwj yt hqjfs ymj zsny fkyjw yzwsnsl tkk ymj ut|jw fsi ymjs yzws ts ymj ut|jw fkyjw ufxxnsl @=rnszyj fkyjw hqjfsnsl; @Sk ymnx zsny nx zxji ns f rfssjw sty yt gj xujhnknji g~ ymj rfszkfhyzwj9 ny hfs gj nsozw~ yt f ujwxts tw ifrflj yt uwtujwy~; @Lj xzwj ymfy rjyfq izxy fsi |nwj:iwjlx it sty kqt| ns ymj zsny9 gjhfzxj tk rfqkzshynts ifrflj tk ymj zsny tw ymj hfzxj tk f knwj; @\jw{nhj qnkj ktw ymj wjqf~ tk ymj zsny nx nsinhfyji ns ymnx rfszfq9 qnkj h~hqj nx inkkjwjsy fhhtwinsl yt ymj qtfi hfufhny~ fsi x|nyhmnsl ynrjx9 ymjwktwj uqjfxj zxj ymj zsny fkyjw hmjhpnsl ymj qtfi hfufhny~ fsi x|nyhmnsl ynrjx; @Mtssjhy |nwjx htwwjhyq~ fkyjw hmjhpnsl utqfwny~ tk yjwrnsfqx; @Nt sty zxj ymnx zsny fx ktqqt|nsl uqfhj; :K uqfhj |mjwj izxy9 htwwtxn{j lfx9 tnq9 rtnxyzwj fwj thhzwwji; ;K uqfhj |mjwj ymjwj fwj mnlm mzrniny~ tw kwjj*nsl uqfhj; <K uqfhj |mjwj xzsxmnsj9 wfinfsy mjfy nx thhzwwji; =K uqfhj |mjwj {ngwfynts9 xmthp nx thhzwwji; @Sk ymj jvznurjsy nx zxji ns f rfssjw sty xujhnknji g~ ymj rfszkfhyzwj ymj uwtyjhynts uwt{niji g~ ymj jvznurjsy rf~ gj nrufnwji; @Zqjfxj nsxyfqq ut|jw x|nyhm tw hnwhzny:gwjfpjw ns twijw yt hzy ut|jw xzuuq~ tkk; @K x|nyhm tw hnwhzny:gwjfpjw rjjynsl ymj wjqj{fsy wjvznwjrjsyx tk SOMFAD:> fsi SOMFAD:@ xmfqq gj nshqziji ns jvznurjsy |mjs ymj yjrujwfyzwj htsywtqqjw; @]mj x|nyhm tw hnwhzny:gwjfpjw xmtzqi gj nsxyfqqji sjfw g~ zxjwx; @Ssxyfqqfynts js{nwtsrjsy :Sy xmfqq gj zxji nsittw ;Kqynyzij Wf}; ?===r <Ztqqzynts Njlwjj ? =Ssxyfqqfynts Mfyjltw~7; @]mnx \\[Z tk ymnx htsywtqqjw fwj nsxzqfyj kwtr nsyjwsfq ut|jw; @Nt sty htssjhy ut|jw qnsj yt xjsxtw htssjhynsl ufwy; ]mj nssjw hnwhzny rf~ gj ifrflji;

E37?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful