Está en la página 1de 32
Repas i avaluadé 167890 Hola! ‘Si has realitzat amb atencié els cinc quadems anteriors, has aprés moltes coses de la llengua catalana. Ara és un bon moment, de revisar si hi ha alguna d’aquelles coses que ha quedat mal apresa, o que has oblidat abans d’hora. Aquest quadern només servird, doncs, per avaluar el que has aprés. En primer Iloc voldriem que tu mateix ens donessis la teva opinié sobre si has apras bé 0 no del tot els diferents continguts dels quaderns. En segon Iloc et proposem de fer uns exercicis, per veure, si han quedat ben apreses aquelies coses o si n‘has oblidat algunes que caldra repassar. 1, per (iltim, el professor valorara el progrés que has fet en el teu treball. Esperem que aquests quaderns thagin estat Utils per l'aprenentatge de la lengua aquest pais on vius. Escriu a la columna “valoracié” un nimero del 0 al 5 segons consideris que tens aquell aprenentatge poc o molt consolidat. Escriu a la columna “comentaris” el per qué, per exemple “mr equivoco algunes vegades”, "hauria de tornar-ho a repassar”, “mho sé de meméria’, “no ho acabo d’entendre’, etc... ‘Demanar I donar adreces 1 indicacions don és un loc. Demanar, donar thora T informar-se duns horaris, Demanar a agi qué fa. Demanar alguna cosa | el seu preu. Demanar i dir qué es vol, quant i com, Expressar preferéncies | dona opinions, Estructures de Conversa Demanar i dir qué.o qui hi ha, i si algi pot fer una cosa. ‘Utiitzacié dels pronoms febles. RA ‘Unabitatye i e! mobiliari Elloc on estan les coses El carrer ila Gutat. Verbs i accion, ‘Valimentaci j anar a comprar Vocabulari Parar taula i els aliments. Els esports “Hi ha’, “hi havia”, “hi haura”, Mascult i femeni, R final mada Plurals ~s, -es, -os, -ns. Ja - ges / ca - ces. e-s— 55-2 e~i;o-u Ara pots fer els exercicis que vénen a continuacié sense ajudes i sense consultar els quaderns anteriors. Al final ho ensenyes al teu professor o professora per a que ho avalui. R2