Está en la página 1de 2

Universidad Tecnolgica Metropolitana Qumica Industrial Qumica General II

Gua de Ejercicios Redox Equilibrio Medio cido 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 8 2 2 3 2 I2 FeCl3 K2Cr2O7 HNO3 KMnO4 HClO K2Cr2O7 KMnO4 K2Cr2O7 + 10 + + 14 + 3 HNO3 H2S HCl CdS HCl HCl HI FeCl2 KBr

10 2 2 3 2

NO FeCl2 CrCl3

+ 6 + + 2

HIO3 S KCl NO MnCl2 H2O

+ 2 + 2 + 3 + 3 + 5 +

H2O HCl Cl2 S Cl2 Cl2 KClO4 FeCl3 K2SO4 + 3 + + I2 KCl + 7 + 4 H2O H2O H2O
1

+ 7 + 4 + 8

H2O H2O H2O

Cd(NO3)2 + 2 KCl NaClO + 2 + 2

+ 16 + + 6 + 5 + 6

+ 8 + 8 + 7

HClO4 HCl H2SO4

Cr(ClO4)3 + 2 MnCl2 + 5 +

Br2

Cr2(SO4)3 + 7

Universidad Tecnolgica Metropolitana Qumica Industrial Qumica General II

Dallits Sagredo Oyarce

Equilibrio Medio Bsico

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

6 5 2 6

Cl2 KMnO4 KMnO4 KMnO4 KIO3 Bi2O3

+ 12 + 2 + 3 + + + 6 + 6 +

KOH NH3 Na2SO3 KI Cl2 KOH NaOH KClO3 KClO3

KClO3 H2O H2O

+ 10

KCl MnO2 MnO2 K2MnO4 KIO4

+ 6 + 8 + 3 + + 2 + 2 + + +

H2O KOH Na2SO4 KIO3 KCl KCl Na3BO3 KCl KCl + + + + + + + + 3 3


3

+ + + + + + +

5 2 6

2 2 3

KNO3 KOH H2O H2O H2O H2O H2O K2SO4 + 5 H2O

6 2 2

KOH KOH KClO B

2 3 3 2

KBiO3 NaNO2 K2MnO4 K2CrO4

3 3

NO2 MnO2

KOH KOH

Cr2(SO4)3 +

+ 10