Está en la página 1de 24
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación
2011 urria-azaroa 162 Konponbide garaia L’enseignement: les réductions continue Negociación colectiva Situación

2011

urria-azaroa

162

Konponbide garaia

L’enseignement:

les réductions

continue

Negociación

colectiva

Situación económica

GARAI BERRIA Euskal Herrian

i

r aul t zen

LABen aldizkari nazionala 162. alea 2011eko urria-azaroa

ZUZENDARIA:

Sonia González

ERREDAKZIO BURUA:

Aiora Imaz

DISEINUA ETA MAKETAZIOA:

Fidel Linazisoro

INPRIMAKETA:

mccgraphics-elkar

LEGE GORDAILUA:

SS. 734-77

IRAULTZEN ALDIZKARIAREKIN KONTAKTUAN JARTZEKO:

Pokopandegi, 9, 2. Donostia 20018

TELEFONOA:

943 32 64 67 / 943 22 44 00

POSTA ELEKTRONIKOA:

iraultzen@labsindikatua.org

BAIONA

Coursic Karrika, 13.

64100.

Tf: 00 33 559 59 50 20

BILBO

Errekalde Zumarkalea, 62, behea.

00 33 559 59 50 20 BILBO Errekalde Zumarkalea, 62, behea. GARAI BERRIAK, AUKERA BERRIAK Bi

GARAI BERRIAK, AUKERA BERRIAK

Bi ziklo politikoren artean eman dugu azken hamarkada luzea. Gure herriaren ukazioaren zikloa atzean utziko zuen ziklo politiko berria ireki nahian ibili gara. 90. hamarkadaren bukaeran gehienok bat egin genuen 1978ko ereduak porrot egina zuela adierazi genuenean. Aldaketa orduan hasi zen, orduan ikusi genuen aldaketa posible zela, aldaketa burutzeko garaia zela, aukera hori ireki genuela Euskal Herrian.

Gaurko egoera berria da guztiz. Ezker abertzaleak, independentis- moak, hautu estrategiko bat egin du. Ziklo berri horretara eraman behar gaituen bide bat hartu dugu. Eta bide horrek ez du alternatibarik. Horixe da egoera benetan berria egiten duena.

Euskal Herrian garai berria ireki dugu, bai, baina langileriaren egoeran oraindik ez dugu lortu. Aitzitik, berria dena pairatzen ari garen kapitalaren erasoaren dimentsioa eta abiadura da. Kapitalak zuzentzen du gure herriaren bilakaera.

Horrela, sistema kapitalista barruan langileriak egiten duen ekarpena ez da aitortzen. Aitortzen ez dena ez da babesten, ez da zaintzen, ez da erabakiak hartzeko garaian lehenesten. Langileriaren aitor- tza politikorik gabe ez dago langileriaren parte hartzerik erabaki politiko eta ekonomikoetan. Eta hau ez da aldatuko horrela jokatzea bere biziraupenerako beharrezkoa duen sistema barruan.

Langileok gaur bizi dugun egiturazko egoera aldatzea behar-beharrezkoa daukagu. LABen ezinbeste- koa ikusten dugu eredu ekonomiko eta sozial berria eraikitzea eta ezinbestekoa ikusten dugu mugi- mendu independentistak bere oinarri bilakatzea. Herri eredu berria eraikitzea bide baten emaitza izan-

48010 go bada ere, gaurdanik eragin behar dugu klase ikuspegi batetik helburu hori barneratu dezagun.

Tf: 94 470 69 00

DONOSTIA

San Blas, 1 behea.

20013

Tf: 943 22 44 00

GASTEIZ Fermin Lasuen, 13 behea. 01001 Tf: 945 25 58 77

IRUÑEA

Arga Ibaia kalea 12-14 behea

31014

Tf: 948 22 11 30

IRUÑEA Arga Ibaia kalea 12-14 behea 31014 Tf: 948 22 11 30 Euskal langileriak itzelezko gaitasuna

Euskal langileriak itzelezko gaitasuna dauka bere burua antolatzeko eta bere interesen alde borroka egiteko. Eta Euskal Herri berri bat eraikitzeko sindikalismoa ezinbesteko tresna daukagu. Euskal sindi- kalismoa izan behar da garai berri honetan Euskal Herriak dituen erronkei aurre egiteko bidearen zuta- beetako bat.

Prozesu demokratikoak ez du klase gatazka konponduko. Ez da bere helburua. Baina erabakigarria izango da klase gatazkan ere garai berria irekitzeko eta eredu berri bat eraikitzeko borrokan benetako aurrera urratsak egiteko.

Prozesu honetan lortu behar dugu langileriaren benetako aitortza politikoa, prozesu honekin lortu behar dugu langileria benetan parte hartzea gure bizitza baldintzatzen duten erabakiak hartzen dire- nean. Prozesu honek ekarri behar ditu sakoneko aldaketa sozialak egiteko aukerak emango dizkiguten aldaketa politikoak. Prozesu demokratikoak aukera bat ireki du euskal langileriak eredu sozial berri bat eraiki ahal izateko eta aukera horretaz baliatzea da gaur egin behar dugun urratsa.

.

4>5

gogora

ekarri

4>5 gogora ekarri >¿SALIR DE LA CRISIS DESTRUYENDO EMPLEO? Las medidas contra la crisis sólo han

>¿SALIR DE LA CRISIS DESTRUYENDO EMPLEO? Las medidas contra la crisis sólo han traído un incremento del des- empleo y el deterioro de las condiciones laborales. Ahora además, nos anuncian una nueva recesión y nuevas medidas y recortes que, como las anteriores, en vez de mejorar la situación van a empeorarla aún más mientras que los de siempre se forran. No faltan ejemplos que sirvan para sustentar la anterior información. Ahí tenemos los casos de Corrugados Azpeitia (ERE de extinción que afectaría a 140 personas), Sunsundegui o Inama.

que afectaría a 140 personas), Sunsundegui o Inama. >SUS MENTIRAS, AL DESCUBIERTO LAB ha desarrollado una

>SUS MENTIRAS,

AL DESCUBIERTO

LAB ha desarrollado una cam- paña con el objetivo de mostrar las mentiras de la crisis, señalar los culpables y reivindicar una alternativa. La realidad es que todas las recetas anticrisis aplica- das por gobiernos y patronal a través de las distintas reformas (laboral, pensiones y negociación colectiva) sólo han conseguido recortar derechos laborales. Euskal Herria necesita un nuevo modelo basado en la soberanía política y económica para el país, que pueda sacarnos de esta situa- ción en la que nos han metido la avaricia de los de siempre, con la complicidad de una clase política que lleva años vendida al capital y que ha decidido enriquecer aún más a banqueros y empresarios. La dinámica se ha extendido a todas las comarcas a través de reparto de propaganda y movili- zaciones de distinto formato e interpelaciones directas a empre- sarios locales.

>MAHAI OROKORRAK

LAB sindikatuak Zerbitzu Publikoetako egoera aztertu eta salatzeko prentsaurrea eskaini zuen azaroaren 2an Bilbon. Gogoratu dute azken bi urtee- tan zerbitzu publikoak eta ber- tan lan egiten dutenen lan bal- dintzak kaskartzen ari direla Iruñea eta Gasteiztik hartzen ari diren erabakiengatik. Eta, Besteak beste, EAEko Mahai Orokorra berehala dei dezatela eta mahai Orokorretan beneta- ko negoziazioa eman dadila exi- jitu dute. Aldarrikapen hauei babesa ema- teko sindikatuak mobilizazioei ekingo diola adierazi du; zerbit- zu publikoa eta langileen lan baldintzak jadanik kaskartzen hasiak baitira. Nafarroan ere mobilizazioak burutzen ari dira. Bertan Mahai Orokorra irekita dago eta gober- nuaren jarrera murriztailearen aurrean, enpleguaren eta kalita- teko zerbitzuen aldeko jarrera tinkoa ari dira erakusten.

teko zerbitzuen aldeko jarrera tinkoa ari dira erakusten. >GREBA ETA MOBILIZAZIOAK IRASKUNTZAN Nafarroako
>GREBA ETA MOBILIZAZIOAK IRASKUNTZAN Nafarroako Mahai an sindikatuek eskatutako bost puntuen inguruan Hezkuntza

>GREBA ETA

MOBILIZAZIOAK

IRASKUNTZAN

Nafarroako Mahai

an sindikatuek eskatutako bost puntuen inguruan

Hezkuntza

sektoriale-

Departamentuaren

aldetik inolako bermerik ez

zegoela ikusita

mobilizazioe-

kin aurrera jarraitu zuten

Horrela, eskualde guztietan asanbladak burutu zituzten sindikatuek;

urriaren 20an elkarretaratzeak burutu zituzten; urriaren 22an

kuntza eragileekin batera

ordu biko lanuztea eta manifestazio eta elkarretaratzeak herrietan eta urriaren 27an, ikasgelak hutsik utzi zituen egun osoko greba arrakastatsua.

Bilbo,

sindikatuek urriaren 27an, murrizketen kuntzaren alde.

LAB, STEE-EILAS, CCOO, CSIF eta ELAk.

hez-

manifestazio erraldoia; urriaren 25ean,

Donostia eta Gasteizen ere manifestazioak burutu zituzten

kontra eta kalitateko hez-

>TODO GRATIS EN SIMPLY

La cadena de supermercados Simply presentó hace unos meses una campaña para pro- mocionar tarjetas de regalo gra- tuitas y para ello decidieron adjudicar unas camisetas a las cajeras en las que se podía leer –a la altura de los pechos– la frase “Yo Gratis” acompañada de un corazón. Las trabajadoras se negaron rotundamente a aceptar el con- tenido de dicha camiseta por su evidente sentido sexista y llama- ron a la dirección de Simply en

sentido sexista y llama- ron a la dirección de Simply en Zaragoza que respondió inmedia- tamente

Zaragoza que respondió inmedia- tamente asegurando que en diferentes centros del Estado español llevaban más de un mes usándolas y no les constaba que hubiese ningún tipo de queja por parte del resto de sindicatos,

>PRIBATIZAZIOA OSASUNBIDEAko SUKALDEETAN Urri hasieran erabaki zuen Iruñeako Gobernuak ospitaleetako sukaldeak pri-

>PRIBATIZAZIOA OSASUNBIDEAko SUKALDEETAN Urri hasieran erabaki zuen Iruñeako Gobernuak ospitaleetako sukaldeak pri- batizatzea, herritarren eskubideen murriz- keta berria. Neurri honek langileen eran- tzuna ekarri du, horrela, LAB, CCOO eta ELAk deituta, egun osoko greba deialdia burutu zuten azaroaren 15ean

Osasunbideko sukaldeetan, gobernuaren pribatizazio neurrien kontra. Osasun publikoa aldarrikatu zuten, eta gobernuari arloko sukaldeetako pribatizazioa gera- tzeko eta zerbitzuak kanpora ez ateratze- ko exijitu. Lanuzte deialdiak, gutxieneko zerbitzuak eta poliziaren presentzia gehiegizkoa izan arren, erabateko arra- kasta izan zuen.

por lo que no entendían dicha actitud. Tras una larga conversa- ción, las trabajadoras les dejaron claro que estaban dispuestas a movilizarse para denunciar lo que estaba ocurriendo. Finalmente accedieron a retirar las camisetas de los centros de Euskal Herria. Esta cadena de supermercados, como la mayoría del sector servi- cios está compuesta en su mayo- ría por mujeres, las cuales se enfrentan a condiciones de tra- bajo precarias, con pequeña remuneración y menos derechos laborales, no es casualidad por tanto que en estos sectores femi- nizados se acepten este tipo de contenidos que dan pie a comen- tarios camuflados en bromas de mal gusto. También debemos reflejar que desde las diferentes instituciones y patronales se aceptan con unanimidad los dis- cursos a favor de la igualdad pero que en la praxis la realidad es otra. Ha llegado el momento de que entiendan que mercantilizar los derechos de las mujeres trabaja- doras no les va a salir gratis. Las mujeres y los hombres de LAB llevamos años intentando com- batir la discriminación sexista en el mundo del trabajo, la cual no es si no reflejo directo del actual modelo patriarcal que se vale de las mujeres como mer-

cancía y nos sigue negando nues- tros derechos. Es imprescindible por tanto que sigamos denun- ciando y movilizándonos ante este tipo de agresiones, que erra- diquemos todas estas discrimina- ciones y que sigamos avanzando en la construcción de una nueva sociedad basada en una verdade- ra igualdad entre mujeres y hom- bres.

>PROHIBIDO EL PASO A TODO CONVENIO AJENO A LA OBRA

LAB ha iniciado una campaña para exigir el cumplimiento del convenio de la construcción en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria. Una iniciativa en la que, de forma simbólica, se prohibirá la entrada en las obras a toda normativa que no sea el convenio de construcción que corresponda a cada herrialde. Todo ello con el propósito de que los convenios provinciales recojan esta obligatoriedad de cumpli- miento y sus consecuencias, y que sigan siendo el marco de negociación que regula las condi- ciones de trabajo en el sector de la construcción. La campaña arrancó el pasado 17 de noviembre en Hernani, con una manifestación realizada hasta las obras de la variante de este municipio. Se trata de la pri- mera obra en Gipuzkoa en la que en los pliegos de condiciones apa-

>STOP A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN COMARCAS Y CENTROS DE TRABAJO Este año,

>STOP A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN COMARCAS Y CENTROS DE TRABAJO

Este año, la dinámica en torno al 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia Sexista, se ha trasladado a comarcas y centros de trabajo. Por una parte, el Área de Pensionistas exigió medidas preventivas contra los malos tratos que sufren las mujeres mayores y pensionistas. En segundo lugar, LAB ha solicitado la realización de un protocolo contra el acoso sexual en más de 100 centros de trabajo públicos y privados de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Además, el 25 de noviembre salimos a la calle a denunciar las men- tiras de los cómplices de la opresión que sufren las mujeres (Emakunde, Instituto Navarro para la Igualdad y la Familia, Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, CEN, Confebask…), bajo el lema “STOP al acoso sexual. Ekin alternatibari!”. Se detacó la responsabi- lidad de organismos que no toman ninguna medida efectiva ante la violencia contra las mujeres, el acoso sexual o la discriminación y que además, se basan en una idea de falsa igualdad. Las moviliza- ciones se realizaron a nivel comarcal se señaló a estos organismos cómplices con la actual situación de opresión y violencia.

rece la obligatoriedad del cumpli- miento del convenio. Esta es una obra pública en la que dos empresas con apenas plantilla propia, potencian la subcontrata- ción para multiplicar beneficios precarizando el empleo. Así, se evidencia que la normativa actual no es suficiente y que ins- trumentos como Inspección de Trabajo no funcionan.

Así, se evidencia que la normativa actual no es suficiente y que ins- trumentos como Inspección

guregaiak

Gatazka politikoaren konponbideak

integrala behar du izan

6>7

ASKO DIRA DENBORA LABURREAN HERRI HONETAN IZATEN ARI DIREN GERTAERA ETA MUGIMENDUAK. ARRAS GARRANT- ZITSUAK GUZTIAK: Gernikako Akordioaren bidea, indar ezkertiar eta abertzaleen batuke- ta, euskal jendartearen konponbidearen alde- ko aldarri jendetsuak, nazioarteko eragileen parte hartzea, ETA erakundearen erabakia Gatazka politikoa eta armatua gainditzeko prozesu demokratikoa errealitate bat da. ETAk bere jarduera armatua behin betiko amaitzeko hartu zuen erabaki historikoa kon- ponbidearen alde egindako pausu benetan ardurazko eta garrantzizkoa da. Aukera histo- riko bat, non guztiok erantzukizun osoz jokat- zera beharturik gauden. Garai berri bat ireki da Euskal Herrian. Ez da ekimen bakar baten ondorioa izan, nahiz eta ETAren erabakiak oinarri sendoa ipini, Euskal Herrian nagusitu den bidearen emaitza daukagu zabaldu den aukera hau. Prozesuak konponbide osoa, integrala, eka- rri behar du. Gatazkaren gako guztiei irtenbi-

dea eman behar die, bai ondorioei, bai eta arrazoiei ere. Eta konponbide integral horren elementu nagusiak biltzen dituzte Aieteko nazioarteko konferentziaren ebazpenek. Izan ere, argi utzi zuen hemen, Euskal Herrian, gatazka politikoa egon badagoela, gatazka hori konpondu behar dela eta konponbide hori adostasun eta akordiotik pasatzen dela ezinbestean. Horretaz gain, proposamen zehatzak ere egin zituen gatazka politikoaren ondorioei eta erroei erantzuna emateko. Proposamen horiek bidea ematen diote gataz-

Gatazkaren korapiloak:

Euskal Herriaren aitortza eta erabakitzeko eskubidearen onarpena

ka politikoaren konponbideari; konponbide integral, demokratikoa, elkarrizketatua eta galtzailerik gabekoa sustatzen dute, geure herrian bake egoera iraunkorra sor dadin. Baina proposamen horiek erantzun positi- boa behar dute, interpelatutako alde guz- tien partetik. Benetan indarkeriarik gabeko egoerara heltzeko eta normalizazio politikoan pau- suak egiteko, Gernikako Akordioak ibilbide orri argia ezarri du. ETAren erantzun positi- boa jaso du honek, baina osotasunean betetzeko Estatuek ere urratsak egin behar dituzte. Bada garaia gatazkan inplikatuta dauden eta ardura zuzenak dituzten beste aldeek ere pausuak egiteko. Gobernuak urratsak egin beharko lituz- ke muturreko egoerak gainditzeko: espetxe politikaren aldaketa (Parot dotrina, hiru laurdenak beteta dauzkaten presoak eta preso gaixoak askatu, preso politiko guztiak Euskal Herriratu) lehen pausu moduan, beti

ere aterabide politiko orokorra emateko helbu- ruz; eskubide zibil eta politiko guztiak denont- zat eta
ere aterabide politiko orokorra emateko helbu- ruz; eskubide zibil eta politiko guztiak denont- zat eta
ere aterabide politiko orokorra emateko helbu- ruz; eskubide zibil eta politiko guztiak denont- zat eta

ere aterabide politiko orokorra emateko helbu- ruz; eskubide zibil eta politiko guztiak denont- zat eta Euskal Herri osoan ziurtatzea -erakunde politiko eta sozialen legeztapena barne-; errepre- sioa erabiltzeari utzi herri honen borondatea eta borrokatzeko gaitasuna baldintzatzeko. Konfrontazio armatuak hamarkadetan utzi dituen ondorio lazgarriei aterabideak emateko, Espainiar eta Frantses estatuak ETArekin jezarri eta akordioa erdietsi beharko lukete. Espainiako hauteskundeetatik irten den gobernu berriaren ardura da hau kudeatzea, jendartearen gehien- goak horrela aldarrikatzen diogun heinean. Baina, esan bezala, abian den prozesu hau ez da soilik gatazka armatuari irtenbidea emateko prozesua, baizik eta Euskal Herria eta Estatuen arteko gatazka politikoari irtenbidea eman behar dion prozesu osoa. Horregatik, gatazka horren muinera ere jo beharra dago eta gatazka- ren arrazoiei ere erantzuna eman behar zaie. Horretarako ere ezinbestekoa da, elkarrizketa- ren bitartez Euskal Herriko eragileon artean akordioa eraikitzea, akordio demokratiko bat, gatazkaren korapiloak askatuko dituena: Euskal

bat, gatazkaren korapiloak askatuko dituena: Euskal Herria naziotzat aitortzea eta erabakitzeko daukan eskubidea

Herria naziotzat aitortzea eta erabakitzeko daukan eskubidea onartzea. Alde askotako konpromisoak hartzeko momentua da. Hor dago Espainiar eta Frantziar estatuek euskal herritarroi eman behar diguten erantzuna. Baina ukazioaren eta zatiketaren zikloa behin betirako atzean uztea eta aitortzaren eta errespetuaren zikloa behin- goz irekitzea guri dagokigu, bide hori egiteko ezinbestekoak diren akordioak eraikitzea. Erantzukizunez jokatu beharra daukagu. Zabaldu berri den aro honetan alferrikakoa da iraganeko jarrera zein posizioei eustea. Herri honen ukazioan oinarritutako batzuen tera- piek zein beste batzuen immobilismoak ez dute balio, ez diote erantzuten euskal jendarte- an piztu den ilusio eta grinari. Denok mugitu beharra daukagu. Konpromiso eta erabaki berriak hartzeko sasoia da. Euskal eragileon eta euskal herritarron esku dago erabakitzea gure etorkizuna, Euskal Herriaren aitortza politikoa eta euskal jendar- tearen erabakitzeko eskubidea onartu eta errespetatu daitezela.

erabakitzeko eskubidea onartu eta errespetatu daitezela. Herri ordezkaritza Madrilen Azaroaren 20ko hauteskundeetako

Herri ordezkaritza Madrilen

Azaroaren 20ko hauteskundeetako emaitzek bultza- da handia eman diote independentismoari. Herri ordezkaritza sendoa izango dugu Madrilen, Euskal Herriaren eskubideak eta euskal langileriaren intere- sak defendatzeko herri ordezkaritza. Alderdikerien gainetik eta proiektu partikularren gainetik, Amaiurreko 7 ordezkariek anbizio askoz han- diagoko bitartekoa osatzen dute: Euskal Herriak bere bide propioa egiteko daukan eskubidea aldarrikatzea; Euskal Herria pausuz pausu egiten joango den bide propio hori defendatzea. Inoiz ezagutu ez dugun moduko krisialdia biritzen ari gara. Larriki eta luzerako zauritu ditu gure eskubi- de laboral eta sozialak. Madrilera begiratu eta krisian dagoen Estatua baino ez zaigu ageri. Bere krisi politi- ko eta ekonomikoan geu ere hondoratu behar gaituen Estatu agortua. Aspalditik dakigu Euskal Herrian krisi honen aurre- an eredu ekonomiko eta sozial berri bat eraikitzea dela. Eta hori ez dugu Madrilen egingo. Eredu hori euskal eragile ekonomiko, sozial eta sindikalen artean egin behar dugu eta euskal instituzioetatik bultzatu. Bide hori hartu behar du Euskal Herriak, euskal herri- tarroi dagokigu. Soberan daukagu gaitasuna, indarra eta kemena. Baina bide hori egiteko aukera Madriletik galarazten zaigu. Erregionalismoak ere bere aukeraketa egin beharko du: arain arte bezala krisialdi ekonomikoari zein esta- tu antolamenduari dagokionez Euskal Herriaren inte- resei eta euskal herritarron interesei bizkar emanda, PPren gobernuarekin lerrokatu eta “gestionatzen” jarraitu ala herri honek eta euskal langileriaren alda- rrikapenak bere egin.

guregaiak

8>9

Le métier de professeur

va mal

COMME TOUS LES ANS, LES RÉDUC- TIONS BUDGÉTAIRES, LES SUPPRES- SIONS DE POSTES EN PAGAILLE, LE MANQUE DE RECONNAISSANCE DANS L'EXERCICE DE LEUR MÉTIER, LA QUASI- DISPARITION D'UNE FORMATION DIGNE DE CE NOM, SONT À L’ORDRE DU JOUR DANS L’ÉDUCATION. Le métier de « prof » va mal. Prenant la crise comme excu- se, une avalanche de mesures inadaptées a été prise par les gouvernements français et espagnol. Celles-ci se font sentir sur le terrain, dans les établissements, les écoles, les classes et les actions post et périscolaire, et elles auront de graves conséquences dans le futur. La situation n’était pas bonne et elle va empirer : davantage d’élèves, davantage d’heures de cours à assurer puisque les heu- res supplémentaires sont devenues la varia- ble d’ajustement, de jeunes collègues lâchés dans la mêlée sans avoir jamais vu une clas- se et qu’il faut soutenir dans l’épreuve. Et il n’est pas question de lâcher prise, puisque le nombre des remplaçants a été diminué de moitié. Dans ce cadre contraint, on leur demande d’enseigner mieux. Mais comment faire, quand le gouvernement n’a modifié ni

les programmes, ni la pédagogie, ni le bacca- lauréat qui verrouille l’ensemble ?

Les réductions continuent

Une année scolaire 2010-2011 marquée par les réductions et un début d’année scolaire 2011-2012 où les attaques ne se sont pas faites attendre, laissent présager que celle-ci suivra le même chemin que la première. Des deux cotés de la Bidasoa les gouvernements ont pris des mesures qui ont de lourdes conséquences. L’Etat français continu le démantèlement de l’éducation en supprimant les postes et nous devons ajouter à ceci le fait que la langue bas-

En Ipar Euskal Herria, depuis le début de l’année scolaire, LAB se mobilise auprès de professeurs et des parents d’élèves pour exiger des changements

que n’est toujours pas officielle, que l’éduca- tion en basque est encore minoritaire, que Seaska est toujours obligé de prendre à sa char- ge un grand nombre de contrats. Au Sud, la situation est tout aussi dramati- que. La réforme la plus importante a eu lieu en Nafarroa, et plus précisément dans les collèges avec la suppression de 211 postes d’enseignant. Mais les mesures ne s’arrêtent pas là, tous les secteurs de l’éducation ont été touchés, dans tout Hego Euskal Herria.

Mobilisons-nous

Le changement s’impose, tout le monde en convient. On en a assez. Il faut que ça change. C’est pour cela, parce que la situation est vrai- ment urgente, que les professeurs descendent encore une fois dans la rue. En Ipar Euskal Herria, depuis le début de l’année scolaire, LAB se mobilise auprès de professeurs et des parents d’élèves pour exiger des changements. Dans la rue aujourd’hui, les manifestants récla- ment le rétablissement des postes, mais ils ont surtout besoin de réformes cohérentes, réflé- chies, qui n’étranglent pas lentement les acteurs sur le terrain. La colère se fait égale- ment entendre un peu partout de l’autre côté de la Bidasoa. Le 22 octobre, les rues de Iruñea

ont été le théâtre de mobilisations, pour faire entendre, haut et fort, que la société

ont été le théâtre de mobilisations, pour faire entendre, haut et fort, que la société n’accepte- ra pas ces mesures. Quelques jours plus tard, le 27 octobre, c’était jour de grève en Nafarroa, LAB avait appelé à des rassemblements devant les écoles, et il s’est aussi impliqué auprès de la majorité syndicale à Bilbo, Donostia et Gasteiz. Ceci n’est qu’un début. Si l’année dernière toutes les forces du syndicat ont été dirigées à contrer les attaques qui avaient pour but de démanteler petit à petit notre système éduca- tif, maintenant, nous devons continuer à avan- cer afin de poursuivre le chemin entrepris, dans le but d’en construire un nouveau, pro- pre à Euskal Herria. La bataille que vient d’en- treprendre LAB, depuis le début de l’année aura pour but, d’une part de dénoncer la situa- tion dans l’éducation et d’autre part revendi- quer un autre modèle propre à Euskal Herria.

Prenant la crise comme excuse, une avalanche de mesures inadaptées a été prise par les gouvernements français et espagnol

Nous devons avancer pour, en premier lieu, mettre en place des politiques linguistiques qui permettront de former des élèves basques polyglottes, pour, également, améliorer les conditions de travail de toutes les personnes qui participent à l’éducation des enfants, et enfin, pour créer un cadre basque des relations du travail dans l’éducation.

cadre basque des relations du travail dans l’éducation. Hezkuntza murrizketen itzalpean Jakina da politika

Hezkuntza murrizketen itzalpean

Jakina da politika neoliberalaren helburuenetariko bat sektore publikoa ahultzea dela merkatuaren mesedetara jarriz. Horretan ari ziren frantziar eta espainiar Estatuak baita Euskal Herrian ditugun Administrazio publiko ezberdinak ere krisi ekonomikoa eszenatokian agertu zenean, eta krisialdiarekin areagotu dute erasoa. Murrizketak nonahi ezartzen ari dira eta hezkuntza ez da salbuespena izan. 2011-2012o ikasturtea hasi eta berehala Euskal Herri osoan, Ipar zein Hego aldean, konturatu gara erasoek jarraitzen zutela eta erantzunak antolatzeari ekin behar geniola. Irailaren 27an, Ipar Euskal Herriko Hezkuntza esparruan greba eguna izan zen, frantziar sindikatuek eta LABek deituta. Bertan frantziar estatuan egiten ari diren murrizketak salatzea bazen helburu, LABek bere aldarrikapen propioak gehitu zizkion, hala nola euskara- ren ofizialtasun falta Ipar Euskal Herrian, euskarazko irakaskuntzaren eskaintza eskasa, Seaskak bere gain

hartu behar dituen kontratazioak

hartu zuen mobilizazioetan, baina berriro adierazi zuen horrelako deialdiekin ezinezkoa dela estatutik antolatu- ta dauden eraso andana geldiaraztea eta beraz bestela- ko arrapostua behar dela. Hegoaldean, eraso nagusia Nafarroako irakaskuntza Publikoko Bigarren Hezkuntzan gertatu bada ere (211 irakasle gutxiago), murrizketak hezkuntzako etapa eta sare guztietan burutzen ari dira, hezkuntzako zerbitzu publiko guztiak kolpatzen ari dira, baita langileak ere. Urriaren 22an Iruñeako kaleetan eskola komunitateak egindako manifestazioak, 20.000 pertsona, garbi utzi zuen Nafarroako jendarteak horrelakorik ez duela onar- tzen. Handik egun gutxira, urriaren 27an, Nafarroako ira- kaskuntza publikoan greba eguna izan zen, LABek Nafarroako ikastoletan kontzentrazioak deitu zituen, eta gehiengo sindikalarekin batera Bilbon, Donostian eta Gasteizen manifestazioak burutu zituen, “Hezkuntzari eta hezkuntzako langileei erasorik ez” lelopean. Hemendik aurrera, LABen ustez jorratzen hasitako bideari segida eman behar diogu, Hezkuntza sektore osotik irakurketak egin, konpartitu eta erantzunak ema- nez. Urratsak eman behar ditugu Euskal Herriak behar duen Hezkuntza Sistema propioaren bidean, urratsak euskal curriculuma amaitu eta ikastetxeetan aplikatze- ko, urratsak ikasle euskaldun eleanitzak ekarriko dituen hizkuntza politika abian jartzeko, urratsak Hezkuntzan lan harremanetarako euskal markoa definitzeko, urra- tsak hezkuntzako langileon lan baldintzak hobetzeko, urratsak hezkuntzako langileak LABen proiektuaren inguruan antolatzeko.

LABek aktiboki parte

elkarrizketa

Rafa Izquierdo

Rafa Izquierdo Ekonomia idazkaria

Rafa Izquierdo

Ekonomia

idazkaria

10>11

“Nuestra obligación es seguir impulsando un cambio radical en la orientación de los principios que rigen el funcionamiento de la economía”

¿Puedes hacernos un resumen de la situación económica internacional?

Incertidumbre, inestabilidad y desconfianza. Son las primeras palabras que se me ocurren para describir de forma casi telegráfica el contexto económico, al menos en nuestro entorno geográfico más próximo. Todos los organismos internacionales han revisado a la baja sus previsiones económicas y alertan del ries- go de una nueva recesión. Además, el propio FMI ha situado los mayores riesgos en EEUU y en la Zona Euro. En mi opinión, detrás del agravamiento de la situa- ción económica se encuentran la nefasta gestión de la crisis de deuda pública en la zona euro, la extensión de los ataques especulativos y el contagio financiero a países que por su dimensión son irrescatables, como es el caso que vive Italia en el momento de rea- lizar esta entrevista.

“A las políticas neoliberales es preciso responder con políticas de izquierda que favorezca el reparto del trabajo y de la riqueza”

Por otro lado, la reciente publicación de indicadores económicos que confirman el progresivo deterioro de la economía productiva completan este desolador panorama. Tal y como cabía esperar, la situación económica de la Unión Europea ha empeorado. Los efectos del parón económico en los llamados “países periféricos” se han trasladado a las economías centrales de la UE, como Alemania y Francia, que venían mostran- do un ritmo de actividad económica más dinámico gracias a las exportaciones dirigidas a otros socios comunitarios. Pero los recortes presupuestarios y las medidas de austeridad impuestas a los países más afectados por la presión de la deuda soberana no sólo ha estran- gulado su economía, sino que también ha frenado sus importaciones. Este efecto en cadena ha provoca- do la caída de las exportaciones alemanas y la

ralentización de su economía, considerada la “locomo- tora de Europa”. Si a ello le añadimos

ralentización de su economía, considerada la “locomo- tora de Europa”. Si a ello le añadimos la desacelera- ción que también atraviesa la economía francesa (la segunda mayor economía de la UE) podemos dar por frustrado el espejismo de la recuperación que parecía haberse iniciado.

Teniendo en cuenta que la economía se mueve en parámetros mundiales ¿cómo nos afecta todo esto en Euskal Herria?

La economía de Euskal Herria se caracteriza por estar muy abierta al exterior y depende en gran medida de las exportaciones a otros países de la Unión Europea, sobre todo a Francia y Alemania, que son nuestros principales clientes. Por tanto, el frenazo económico del eje franco-alemán tendrá, sin duda, un impacto negativo en el volumen de nuestras exporta-

ciones, dejándonos a las puertas de una nueva rece- sión cuando todavía no hemos superado las duras consecuencias de la anterior. Junto con ello, la extrema fragilidad de la demanda interna está lastrando el crecimiento económico. Es lógico, si tenemos en cuenta una situación socio-labo- ral donde el desempleo sigue aumentando, las presta- ciones se agotan, y al mismo tiempo se refuerzan las presiones de moderación salarial. Evidentemente, todos estos factores disminuyen la renta disponible de las familias. Los otros dos elementos que impiden la recuperación de la demanda interna son los recortes que disminu- yen el gasto de las administraciones públicas y la caída de la inversión ante la falta de perspectivas. Por tanto, una vez malograda la recuperación econó- mica en Europa, la economía vasca entrará en una

nueva fase de estancamiento o recesión económica que intensificará la destrucción de empleo.

¿Cuáles son los siguientes pasos que pode- mos prever en esa Europa al borde de la rece- sión? Hay quien apuesta incluso por una rup- tura…

La crisis de la zona euro, lejos de solucionarse, se ha agravado en las últimas semanas sacudiendo los cimientos de la unidad monetaria hasta el punto de poner en cuestión la propia supervivencia del euro. Planes de rescate millonarios, duras medidas de dis- ciplina fiscal y recorte presupuestario, reformas estructurales a costa de derechos laborales y sociales, inyección de recursos públicos al sistema financiero, intervenciones del BEC con la compra masiva de deuda, deposición de primeros ministros, remodela-

elkarrizketa

Rafa Izquierdo

12>13

elkarrizketa Rafa Izquierdo 12>13 ciones gubernamentales para dar entrada a tecnó- cratas Nada de todo esto

ciones gubernamentales para dar entrada a tecnó-

cratas

Nada de todo esto ha servido para calmar

la voracidad de los mercados y frenar la crisis de la deuda. En estas circunstancias, cada vez hay más analistas que se apuntan a la tesis de que la zona euro se rompe. En todo caso, a mi juicio, los poderosos intereses eco- nómicos y las razones geoestratégicas que en su día animaron la creación de la Unión Monetaria siguen vigentes; sólo que ahora para garantizar la viabili- dad de su proyecto europeo consideran obligado resolver las deficiencias de diseño con las que nació la Unión Monetaria. Me refiero a la ausencia de una auténtica unidad fiscal y económica, y a la falta de un mecanismo claro y ágil para la toma de decisiones. Precisamente, en este punto es donde encajan las informaciones que hablan de las negociaciones que Merkel y Sarkozy habrían entablado para pactar la reforma de los tratados europeos con el objetivo de profundizar en la gobernanza económica de la unión, es decir, aumentar la coordinación de las

“Se trata de aprovechar un contexto de crisis y los miedos que genera para poner en marcha una terapia de choque y así aplicar duras e impopulares medidas en materia de política económica, laboral y social”

en materia de política económica, laboral y social” políticas económicas y reforzar la disciplina fiscal. De

políticas económicas y reforzar la disciplina fiscal. De confirmarse esta hipótesis, que previsiblemente requeriría un nuevo proceso constitucional europeo, los Estados miembro que decidan (y puedan) mante- nerse dentro de la zona euro tendrían que asumir una mayor cesión de soberanía económica, y someter- se a un control más estricto y centralizado sobre asuntos como presupuestos, pensiones, impuestos, o incluso mercado laboral.

No dejamos de oir el término de “crisis de la deuda pública”. ¿Qué significa realmente? ¿Qué consecuencias tendrá para la clase traba- jadora?

Como decía, la situación creada ha contribuido a que los Estados miembro de la UE refuercen los procesos de coordinación de sus políticas económicas. De momento, y mientras se produce o no una mayor integración europea, la máxima referencia en este sentido es el Pacto del Euro. Dicho pacto sitúa la competitividad en el centro de las preocupaciones de la UE y, guiados por esta estra-

tegia, los Estados se han comprometido a adoptar medidas dirigidas a disminuir los costes laborales rebajando salarios y reduciendo cotizaciones sociales; fomentar la flexibilidad y la desregulación laboral; debilitar los derechos laborales y la capacidad de negociación de la clase trabajadora; y reducir el peso del sector público en la economía. Las consecuencias de estas políticas están teniendo un grave impacto social que se pone de manifiesto en la imparable destrucción de empleo, elevadas tasas de paro, empobrecimiento generalizado de la

clase trabajadora, pérdida de derechos laborales, recortes sociales, y deterioro de las ya precarias con- diciones laborales y salariales.

Y todavía no pasa un sólo día sin que nos adviertan

de “las muchas reformas y sacrificios que aún que- dan pendientes”.

Por tanto, un pretexto para aplicar más refor- mas

Yo no diría que es un pretexto, sino más bien el con- texto oportuno que las elites políticas y económicas aprovechan para sacar ventaja en favor de sus inte- reses imponiendo reformas injustas y radicalmente

antisociales. En realidad, se valen de los desastres de

la crisis para acelerar la aplicación de una agenda

de reformas que en realidad vienen reclamando desde hace tiempo. Ya lo teorizó Milton Friedman, el padre del neolibe- ralismo y líder de la Escuela Económica de Chicago. Se trata de aprovechar un contexto de crisis y los miedos que genera para poner en marcha una tera-

pia de choque y así aplicar duras e impopulares medidas en materia de política económica, laboral y social.

Al hilo de esto, el pago de la deuda pública y de sus intereses se ha marcado como obliga- ción y prioridad, por encima de cualquier ser- vicio público o social. Y además se ha llevado al rango de mandato constitucional.

Efectivamente, la reforma “exprés” de la Constitución española no sólo eleva a rango constitucional el principio de equilibrio presupuestario, sino que ade- más establece que el pago de la deuda pública y sus intereses “gozará de prioridad absoluta”, se entiende que frente a cualquier otro gasto presupuestario. Por tanto, la medida aprobada va más allá que la reforma constitucional aprobada por Alemania en 2009 para poner límites al déficit y a la deuda pública, e incluso es más exigente que la propuesta

“En el Estado español no existe alternativa posible para la clase trabajadora vasca”

“La alternativa vendría de la mano de una estrategia independentista con vocación de cambiar el modelo económico y social ”

recogida en el Pacto del Euro. Yo creo que el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP para llevar a cabo tiene una doble lectura. Por un lado, representa la cesión del Estado español frente al chantaje de los mercados; pero por otro lado, pretende mandar una señal inequívoca de que España apuesta por continuar en la Unión Monetaria actual y en la que se comience a diseñar para el futuro.

Ahora que acaba de ganar el PP en Madrid. ¿Qué repercusiones puede tener esto?

El PP tendrá las manos libres para formar gobier- no, pero tampoco resulta más tranquilizadora la buena disposición que PNV y CiU han mostrado (por separado) para brindar cobertura al PP en la conformación del futuro ejecutivo. Estos dos parti- dos regionalistas han jugado, por activa y por pasi- va, un papel imprescindible en la aprobación de las tres reformas impulsadas por el gobierno del PSOE (reforma laboral, pensiones y negociación colectiva) e incluso han contribuido a empeorar su contenido en algunos casos.

La llegada del PP al gobierno central ensombrece toda- vía más el futuro más próximo. El PP ha calificado de insuficientes tanto la reforma laboral como la de nego- ciación colectiva; por lo tanto, es previsible una vuelta de tuerca en ambas materias para satisfacer los inte- reses de la derecha económica, que por boca de la CEOE continúa alentando el endurecimiento de dichas reformas. Las amenazas que suenan con más fuerza son: el con- trato fijo con despido sin ningún tipo de tutela jurídi- ca o control administrativo; la eliminación de la ultraactividad; el recorte de la protección por desem- pleo; y una mayor flexibilidad laboral. Además, no debemos descartar la modificación del actual modelo de organización territorial para recentralizar algunas competencias.

Ante este panorama la clase trabajadora no puede quedarse de brazos cruzados ¿cuál es la alternativa por la que debemos luchar?

La alternativa vendrá de la mano de una estrategia independentista con vocación de cambiar el modelo económico y social. En primer lugar, está claro que en el Estado español no existe alternativa posible para la clase trabajadora vasca. El Estado español es líder de la UE en tasa de paro y en temporalidad, y ocupa el vagón de cola en políticas sociales. Por otro lado, se nos impide tomar decisiones estratégicas como pueblo en materia econó- mica, laboral y social; y al mismo tiempo nos imponen sus recetas, que no sólo han supuesto enormes sacrifi- cios y agresiones en términos de derechos laborales y sociales, sino que además han demostrado ser un fra- caso para salir de la crisis. Por esa razón exigimos el respeto del derecho a la autodeterminación. Pero, además, comprobamos que el derecho a decidir cobra una importancia decisiva para poder desarrollar una profunda reforma del actual modelo económico y social, porque en nuestro pueblo existe una correlación de fuerzas más favorable para la clase trabajadora y la defensa de sus intereses. Pero mientras llega ese escenario, nuestra obligación es seguir impulsando un cambio radical en la orienta- ción de los principios que rigen el funcionamiento de la economía. A las políticas neoliberales es preciso res- ponder con políticas de izquierda que favorezcan el reparto del trabajo y de la riqueza. Los ejes básicos de esas políticas deben centrarse en: garantizar la igual- dad de derechos y oportunidades, la creación de empleo de calidad, una política fiscal justa y progresi- va, y unos presupuestos volcados en políticas sociales.

de empleo de calidad, una política fiscal justa y progresi- va, y unos presupuestos volcados en

VS .

protección VE RS US empoderamiento

VS . protección V E R S U S empoderamiento Centrar el problema de la desigualdad
VS . protección V E R S U S empoderamiento Centrar el problema de la desigualdad
VS . protección V E R S U S empoderamiento Centrar el problema de la desigualdad

Centrar el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres, de las relaciones de dominación y poder que un sexo ejerce sobre el otro, en las consecuencias de dicha dominación es una manera de no atajar el problema de raíz

<14

Como dijo Ares no hace mucho “las responsabilidad

principal en la lucha contra la violencia de género es de las instituciones”. Por eso el Gobierno de Gasteiz va a tomar diversas

medidas.

“impulsar valores contra la violencia

de género”.

conclusiones.

Entre ellas, llevar a las aulas los testimosnios de mujeres

víctimas de malos tratos para

Para que los niños y niñas escuchen y saquen sus

Como las han sacado tanto Basagoiti

“la violencia es volencia, venga de quien venga y tenga el compo-

nente que tenga”,

Azkuna: "un crimen de violencia de género saca lo peor de lo

humano, lo más animal".

para el que, en sus palabras,

por eso, “no son hombres, son animales”, como

También hay que protegerlas.

150 ertzainas

a vigilar a

hay que perseguir y sancionar estos delitos, para

preparar otra

Muchas no hacen caso de las medidas que tienen que tomar y que

“cam-

bia la cerradura y el número de teléfono, sal acompañada, evita los lugares que frecuente tu agresor o sus amigos, antes de salir de

casa mira por las ventanas”.

miento, no facilites que tu agresor la incumpla”.

fondo, te lo vas buscando

el ayuntamiento de Bilbao les explicó tan

Para ello van a poner a

mujeres maltratadas y amenazadas.

Pero no solo eso,

lo que hay que

ley, una específica. Se necesitan estos medios.

Chica,

bien en

un librillo:

“si tienes una orden de aleja-

Es que, en el

Y no hay que ser mal pensados. No se les olvida a

políticos otros problemas que tenemos las mujeres, como la conci-

liación laboral. Como dijo Sanzberro de UPN en estas últimas elec-

ciones, hay que abogar por “una flexibilización del mercado labo-

ral, el teletrabajo o las jornadas parciales”. Si

pueden ocuparse de sus tareas, pues que trabajen casa, que para traer el sueldo ya tienen al marido

los partidos

las mujeres no

menos, o desde

Violencia machista, violencia de

género, violencia sexista

las

instituciones y los medios de comunicación han cambiado el término, pero se siguen refiriendo a lo mismo: lo que antes llamaban “violencia doméstica”.

Sólo se encuadran ataques fícicos o muertes y solamente las ejercidas por una pareja o expareja. Se trata como un problema puntual, de cier- tas parejas, y no se analiza, porque no interesa, que el problema es estructural. Un problema que abarca todos los espacios de nuestras vidas, en tanto en cuanto el sistema patriarcal nos condena a una vida de sumisión, de dependencia económica y afectiva de los hombres. Llegar a considerar que el agresor no es un hombre, sino un animal, no hace más que negar dicha agresión como consecuencia de las relacio- nes de poder de un sexo sobre el otro.

Se hacen leyes, sí, pero se quedan en mera hipocresía, ya que son leyes que no obligan a nada, no se ponen en marcha medidas integrales reales para el desarrollo y el segimiento de las mismas.

De la misma manera, contar la experiencia traumática de una mujer en una clase supone ir con testimonios pero no con soluciones. Lo que necesitamos es una educación no sexista, que desarrolle el compartir roles, responsabilidades, trabajo y ocio entre mujeres y hombres; así como una verdadera coeducación donde se tengan en cuenta las aporta- ciones de las mujeres al mundo productivo, al desarrollo histórico, cien- tífico, cultural y social. Eso es educar en valores.

Las mujeres necesitamos organizarnos y luchar para salir de la depen- dencia y el olvido. Desarrollar nuestra autoestima, empoderamiento y autodeterminación personal. Necesitamos instrumentos para hacerle frente, no que nadie venga a salvarnos. Victimizar aún más a las muje- res, fomentar el miedo, tratarnos como algo a lo que hay que proteger, es seguir relegándonos a una situación de ciudadanas de segunda clase.

erreporgaia

Negociación

colectiva:

una estrategia eficaz desde y para Euskal Herria

La negociación colectiva es el principal instrumento con el que contamos para mejorar los salarios y las condiciones laborales de la clase trabajadora. Es, por tanto, junto con la política fiscal y presupuestaria, una de las claves para avanzar hacia otro modelo social y de redistribución de la riqueza

La negociación colectiva, no obstante, está bloqueada por la actitud empresarial. Muchos convenios están sin renovar desde el año 2008, e incluso antes, y aquellos convenios que se han logrado negociar ha sido gracias a unos grandes niveles de confrontación. Lo que debe- ría ser una confrontación de intereses en el recorrido de una empresa o sector, ha sido limitado por la patronal, con su cerrazón y su falta de voluntad para llegar a acuerdos, a la imposición pura y dura de sus condiciones. A esto hay que sumarle la reforma de la negociación colectiva que, aunque ya en vigor, está a la espera de otra vuelta de tuerca en su trámite parlamentario. Como hemos denun-

ciado repetidas veces, a consecuencia de esta reforma la situación ha ido a peor: se refuerzan los convenios estatales y pone en vías de des- aparición los convenios provinciales, que son los que regulan las condiciones laborales en Hego Euskal Herria, además de dar plena potes- tad a las empresas para negociar a la baja. Para la clase trabajadora vasca es un modelo de negociación colectiva completamente lesivo. Es de sobra conocido que los convenios estata- les imponen unas condiciones mucho peores que los de aquí. Además, el 90% de las trabaja- doras y trabajadores de Euskal Herria trabajan en empresas pequeñas o medianas en las que, la mayoría de las veces, no hay posibilidad de

15>

•••

erreporgaia

errepor gaia MEHATXUETAN OINARRITUTAKO NEGOZIAKETEN KONTRA Patronala krisiaz baliatzen ari da hainbat urtetan lortutako

MEHATXUETAN OINARRITUTAKO NEGOZIAKETEN KONTRA

Patronala krisiaz baliatzen ari da hainbat urtetan lortutako hobekuntzak kolpe batez ezabatzeko. Patronalak aurrera eramaten duen eskubide urraketa hori enpresaz enpresa, hitzarmenez hitzarmen, ezber- dina izan liteke. Hala ere, industrian, oro har, soldatak produktibita- teari lotzen ahaleginduko dira eta lanaldian malguta- suna areagotzen saiatuko dira. Zoritxarrez askotan espedienteen mehatxua ere erabiliko dute negozia- zioa desitxuratzeko, hau da, langileak beldurtu eta baldintzatzeko. Berebiziko garrantzia izango du honelako kasuetan enpresaren argazki erreala azalarazteak: aurretiaz espedienterik edo kalerapenik egon bada, nola erabili izan diren, egoera ekonomikoa, krisi bitarteaz azpi-

kontratatutako lan zama zein aurrera begirakoa, apar-

teko orduen kopurua

tutako negoziazioetan sartuko. Zerbitzu pribatuetan, bestalde, administraziopean dauden zerbitzuetan gehienbat, murrizketak lortzeko bidean interes orokor deritzona erabiliko dute langile- en borrokak neutralizatzeko. Honetarako komunikabi- deak erabiliko dituzte jendartea langileen borrokaren

kontra jartzeko. Era berean, zerbitzu minimoak handituko dituzte borrokaren beraren eragina neutralizatzeko. Zerbitzu minimoek agerian uzten dute patronal eta adminis- trazio publikoen aliantza langileen eskubideen kontra. Hala ere, zerbitzu minimoak zabaltzeak ez du gatazka gelditzen, aitzitik, gatazkaren amaiera atzeratu egiten du. Eta horrek argi uzten du ze gutxi axola dien bene- tan jendartearen interes orokorrak.

Ez gara mehatxuetan oinarri-

jendartearen interes orokorrak. Ez gara mehatxuetan oinarri- un convenio propio. Se trata de una reforma que

un convenio propio. Se trata de una reforma que pretende imponer una estructura que beneficie única y exclusivamente a la patronal, que le facilite el camino a la hora de imple- mentar todas y cada una de las medidas que entienda oportunas para mejorar aún más su cuenta de resultados.

Se tiene que garantizar que lo que se negocia y acuerda en nuestro ámbito prevalece sobre cualquier acuerdo ajeno

mínimamente aceptables. LAB puso unos objetivos a la negociación colectiva del 2011 consecuentes con el contexto económico: subidas salariales por encima del IPC, no aceptar retrocesos en los contenidos del convenio –y, en los casos en que fuese posible, mejoras sociales- ni recortes en el sector público. En un contexto de crisis como el actual, es imprescindible actuar con responsabilidad, y adecuar las reivindicaciones a la situación eco- nómica. Y esto mismo es lo que le exigimos a la patronal: que asuma de una vez por todas sus responsabilidades ante esta situación económi- ca. Las “propuestas” de la patronal en este momento, son las mismas reivindicaciones his- tóricas que ha venido haciendo, solo que ahora bajo la etiqueta de “recetas anticrisis”.

Responsabilidad en este contexto económico

Teniendo en cuanta las necesidades de las y los trabajadores y desde la responsabilidad que tenemos como sindicato, una de las prioridades para este curso será poner en marcha una estrategia eficaz en negociación colectiva, siem- pre desde la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora vasca. Así será prioritario dar una salida a tantos y tantos convenios que siguen bloqueados. El problema del bloqueo de la negociación colecti- va no es un problema que haya acarreado la reforma, sino que es un problema de falta de voluntad de la patronal, para hacer propuestas

Posturas cerradas como las que está mante- niendo no ofrecen ninguna solución a los proble- mas actuales, sino que suponen además un ver- dadero obstáculo para la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía. La situación económica no va a mejorar con salarios menores o con más horas de trabajo. Es falso que así se vaya a hacer frente al desempleo. Al contrario, se destruirán más puestos de traba- jo. Sin ir más lejos, ¿cuántos empleos se han cre- ado gracias a la última reforma laboral que ahon- daba en estas medidas? El desempleo sólo se afronta desde el reparto del trabajo y de la rique- za. Eso es lo que deben impulsar las institucio- nes, y eso es lo que se debe impulsar en el mer- cado laboral mediante la negociación colectiva. La recuperación de la economía o la tan nom- brada competitividad no pueden basarse en el empobrecimiento de los salarios y de las condi- ciones laborales. El empobrecimiento de la ciuda- danía nunca ha sido positivo para la economía y menos ahora. Por tanto, todas las medidas tales como unir salarios a productividad, moderación salarial o mayor flexibilidad no van a ser acepta- das por LAB en tanto en cuanto suponen un empeoramiento de los derechos de las y los tra- bajadores.

Nuevo modelo de relaciones laborales, como parte integrada de un nuevo modelo de empresa

La reforma va a ser un obstáculo real para

todas y todos. Los convenios de ámbito estatal no responden a la situación específica de la econo- mía vasca, de su estructura, de su potencialidad, ni se hacen contemplando las necesidades y potencialidades de nuestro ámbito. Y la negocia- ción de empresa no es una alternativa real ante una estructura donde la gran mayoría son peque- ñas y medianas empresas. Todos y todas decimos que hay que transfor- mar el modelo. La patronal dice que es obsoleto, nosotros y nosotras que no garantiza derechos laborales, las instituciones, que para generar empleo hay que impulsar cambios en el mercado laboral. Éste es el debate que debemos abordar con urgencia desde la realidad de la economía vasca,

Es un

de su estructura, de su potencialidad

debate que se tiene que abordar aquí, se tiene que definir aquí y eso requiere capacidad para

LAB defiende un nuevo modelo de relaciones laborales como parte integrada en un nuevo modelo de empresa

decidir sobre el modelo e instrumentos para articularlo y desarrollarlo, y el principal instru- mento es la negociación colectiva. LAB defiende un nuevo modelo de relaciones laborales, como parte integrada en un nuevo modelo de empresa. El modelo de empresa que compite única y exclusivamente en precios y precariedad laboral ha fracasado, no es una sali- da real en esta crisis. Necesitamos un nuevo modelo de empresa que asuma compromisos con el modelo de desarrollo y con los y las tra- bajadoras, que invierta en vez de especular, que compita en calidad, en cualificación, en valor añadido. Hay que poner la negociación colectiva al servicio de los retos que tenemos en modelo económico y social, tiene que ser el instrumen- to que nos permita ir construyendo la salida a esta crisis que pasa por implementar un nuevo modelo de desarrollo económico. Y para eso se tiene que garantizar que los convenios que se aplican aquí se negocian aquí, se tiene que garantizar que lo que se negocia y acuerda en nuestro ámbito prevalece sobre cualquier acuer- do ajeno.

Acuerdo intersectorial para la negociación colectiva

LAB demanda que se defienda el marco vasco de negociación y se den pasos efectivos para blindarlo. Hay instrumentos para ello, esa posi- bilidad es real y efectiva si hay voluntad por parte de instituciones, patronal y sindicatos. Existen posibilidades jurídicas para llegar a un acuerdo de estas características, si hay voluntad para ello. Entre ellas, cremos que la apuesta más acertada es un acuerdo intersectorial para la negociación colectiva, un acuerdo que garan- tice que aquellos acuerdos a los que lleguemos en nuestro ámbito prevalezcan sobre aquéllo que acuerden en Madrid. Un acuerdo que conforme la estructura de la negociación colectiva, si queremos convenios

provinciales o autonómicos, que establezca los contenidos a negociar en cada ámbito, que con- crete los plazos de negociación y el principio de ultraactividad (vigencia del anterior convenio hasta que el nuevo es aprobado), que dé oportu- nidad de superar la atomización de convenios sobre todo en los servicios privados, que ofrezca

la posibilidad de traer a Euskal Herria los conve-

Son cuestiones

que nos corresponde decidir aquí y es responsa- bilidad de todos y todas que lo hagamos. Demandamos compromisos firmes y claros en la defensa del ámbito vasco de negociación colectiva. Compromisos que permitan desblo- quear la actual situación, que permitan abordar el debate del modelo de relaciones laborales, compromisos para garantizar que la negocia- ción colectiva será un instrumento eficaz para dar salida a esta crisis desde la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. En ese sentido trabajaremos este año y ése es el ofrecimiento y compromiso que le hacemos a la clase trabajadora: construir una nueva estra- tegia desde y para Euskal Herria. Para llevar adelante un acuerdo de estas características es necesaria la implicación de sindicatos, patronal e instituciones. Pero somos la clase trabajadora quienes debemos obligar a que se recorra ese camino, quienes debemos luchar por un ámbito de negociación colectiva en Euskal Herria. Los intentos por restar capaci- dad de lucha y capacidad de decisión a la clase trabajadora vasca solamente van a servir para aumentar la conflictividad. Para que esta estrategia sea realmente efecti- va, debemos luchar en defensa de nuestros dere- chos, debemos poner freno a sus recetas ultrali- berales, así como al proceso de centralización que se está llevando a cabo desde el Estado. La realidad económica, social y sindical de Euskal Herria es muy distinta y eso también es indiscu- tible en lo que se refiere a la fuerza y la determi-

nios que se negocian en Madrid

nación de la clase trabajadora vasca.

lo que se refiere a la fuerza y la determi- nios que se negocian en Madrid

17>

18>

AGEN

18> AGEN METALGINTZAKO HITZARMENEN NEGOZIAZIOA Laster zabaldu beharko luke Hegoaldeko metalgintzako hitzar- menen

METALGINTZAKO HITZARMENEN NEGOZIAZIOA Laster zabaldu beharko luke Hegoaldeko metalgintzako hitzar- menen negoziazioak. Gipuzkoan, sindikatuak honezkero eztabaida- tu eta onartu du datorren urteko negoziazioari begirako platafor- ma. Negoziazioa oso zaila izatea aurreikusten da eta enpresa zein herrialde mailan estrategia era- ginkorra sortzeko jarrera finkatu du sindikatuak. Bistakoa da egoe- ra ekonomikoa kontuan hartuta, erantzukizunarekin jokatu behar dutela langile zein enpresariek. Aipatzekoa da patronalak, lanal- dia malgutasunarekin eta solda- tak produktibitatearekin lotu nahi dituela; sindikatuarentzat onartezina dena. Gure helburua:

enplegu egonkortzea eta lan bal- dintzak hobetzea. Bestetik, aipatu negoziazio kolek- tiboan, herrialdeko hitzarmenak behar-beharrezkoak direla sekto- rean lan harremanak arautzeko eta enpresa txiki eta ertain asko- tan erreferentzi bakarra direlako. Hau baztertu nahi izanak gatazka eta borroka besterik ez du ekarri.

nahi izanak gatazka eta borroka besterik ez du ekarri. CONTRATACIONES “A DEDO” EN EUSKOTREN Aunque puedan

CONTRATACIONES “A DEDO” EN EUSKOTREN Aunque puedan parecernos com- portamientos de otra época, tene- mos que seguir comentando este tipo de situaciones. Ése es el caso La dirección de la empresa está sal- tándose el convencio para dar cabi- da en el área de dirección a una persona con influencias políticas, sin prueba previa alguna o ascen- diendo por libre designación a cua- tro empleados de la plantilla, vin- culados a sindicatos pactistas. Esta particular estrategia de “creación de empleo” en tiempos de crisis contrasta con una situación de falta de promoción interna, que supone una rebaja en el servicio de las personas usuarias de trenes ya que todavía no se han cubierto más de 80 plazas que están vacan- tes en diferentes destinos y funcio- nes. Esta injustificable actituda ha encendido las protestas de trabaja- dores y trabajadoras, que han deci- dido responder a través de la movi- lización. En este sentido, habrá huelga parcial el próximo día 15 con dos cortes en el servicio.

gogoanizan

El feminismo implica un pensar acerca de las prácticas de liber- tad: cuando hacemos objeción a las prácticas discriminadoras en el empleo, a la reclusión en la esfera privada, cuando protestamos 19 por la violencia contra

las mujeres

no es

, sólo porque queremos

que las mujeres consi-

]

queremos ciertas liber-

tades para las mujeres para que no estén totalmente limitadas a las ideas establecidas

gan la igualdad, [

de feminidad o incluso de masculinidad.

Judith Butler

[ de feminidad o incluso de masculinidad. Judith Butler PRESUPUESTOS EN GASTEIZ E IRUÑEA, ¿AL SERVICO

PRESUPUESTOS EN GASTEIZ E IRUÑEA, ¿AL SERVICO DEL CAPITAL O DEL CAMBIO SOCIAL? Los gobiernos de Iruñea y Gasteiz ya están trabajando en los presupuestos de 2012. Presupuestos que profundizarán en la vía de los recortes; que dete- riorarán aún más las condicines laborales de trabajadores y traba- jadoras del sector público y en materia de servicios públicos y protección social. Ante la cantine- la del “no hay dinero”, no nos cansamos de decir que esta situa- ción tiene solución, que se pue- den incrementar los ingresos a través de la reforma fiscal y la lucha contra el fraude. Alternativa que pasa por el ejercicio efectivo del derecho a decidir y la cons- trucción de un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social. En este sentido, LAB se movilizará en diciembre en Gasteiz e Iruñea, llevando a ambas instituciones la reivindicación de unos presupues- tos sociales al servicio de los tra- bajadores y trabajadoras.

DA

DA <KOLOSALA IZANGO DA Presoen egoera agenda politikoan dago, bai, baina espetxe politikak oinarrizko eskubideak

<KOLOSALA IZANGO DA Presoen egoera agenda politikoan dago, bai, baina espetxe politikak oinarrizko eskubideak ukatzen ditu oraindik. Ezarritako zigorrak bete ondoren espetxean mantentzen dituzte hainbat preso. Gaixotasun larriak dituztenak giltzapean dituzte. Sakabanaketak istripuak eragiten jarraitzen du. Larritasunez bizi ditugu egoera hauek, urgentziaz konpondu beharrekoak direnak. Egoera bidegabe honen aurrean garrantzitsua da jen- dartearen eta langileon inplikazioa. Euskal Herrian gehiengo politiko, sindikal eta sozialak hamaika aldiz eskatu du egoera honekin amaitzeko. Egoerak antzekoa izaten jarraitzen duenez, eskaerak indartzeko garaian gaude, konpromisoan sakontzeko. Urtarrilaren 7an, 17:30etan, herri-mobilizazio orokorra deitu du Bilbon Egin dezagun bidea ekimenak. Lema, “eskubide guztiekin euskal presoak Euskal Herria”. Manifestu bat osatu dute honen inguruan eta atxikimen- duak ari dira biltzen sarearen bidez. Egun handirako motorrak berotzeko dinamikaren barruan, Euskal Herriko eragile desberdinek txandakako baraualdia burutuko dute abenduko hirugarren astean. 12a izango da sindi- katuen eguna eta bertan parte hartuko dute LABeko kideek, dinamika zenbait enpresetara ere hedatuko dela- rik. 14a udaletxeen eguna izango da, eta administrazioko langileek hartuko dute parte protestan. 16ean aldiz, ira- kaskuntzako langileak daude ekimenean parte hartzera deituta. Argi dago, kaleak bete behar ditugu kartzelak hustutzeko.

DENBORAK ESANA

DENBORAK ESANA Nazioen Mundua <20 Josu Muguruzak: “Euskadik irabaziko du” ASTEAZKENA IZAN ZEN DUELA 22 URTEKO

Nazioen Mundua

<20

Josu Muguruzak: “Euskadik irabaziko du”

ASTEAZKENA IZAN ZEN DUELA 22 URTEKO AZAROAREN 22A. GREBA OROKOR BATEK EUSKAL HERRIA GELDITU ZUEN. GURE HERRIAN TRISTEKI EZAGUNA DENEZ, egun bi lehenago Josu Mguruza eraila izan zen Madrileko Alcala hotelean. Herri Batasunak lau diputatu lortuak zituen 1989ko Madrilerako hauteskundeetan: Josurekin batera, Iñaki Esnaola –larriki zauritua izan zena-, Itziar Aizpurua eta Jon Idigoras. Alcala hotelean zeuden afaltzen kaputxadun bi sartu eta tiro- ka hasi zirenean. Jonek gogoratzen zuen kasualitatez irten zela bizirik eta argi uzten zuen, batzuek ezker abertzaleko jen- dea horrelako kolpeetara ohituta gaudela uste arren, zenbait gauzek barruan uzten duten mina ez dela sekula gainditzen. ETAk urte horretako apirilean, Gobernuak bere konpromi- soak bete ez zituela iritzita, su-etena amaitutzat jo zuen, nahiz eta bere disposizio osoa agertu Arjelen elkarrizketa politikoa- ren prozesuari eusteko. Eta negoziazio politikorako eskaintzaz bideratu ziren Madrilera HBko ordezkariak. Ángel Duce eta Ricardo Sáez de Ynestrillasi leporatu zieten atentatu hau 1993 urtean burutu zen epaiketan. Alcala hotele- koarekin batera, beste bederatzi ekintza kriminal egotzi zi-

tzaien, osatzen zuten GANE (Grupos Antiterroristas Nacionales de España) taldearen barne. Ynestrillas absolbitua izan zen eta Duce, 99 espetxe urteko sententzia izan arren, urte bi beranduago hirugarren graduaz irten zen kalera. Urte bi beranduago istripuan hil zen. 2000 urtean, Aznarren Gobernuak, euskal gazteria zigor- tzeko helburuz, kale borroka deritzona terrorismo delitura pasatzeko erreforma prestatzen ari zen bitartean, Mayor Orejaren Barne Ministeritzak ukatu zuen Josu Muguruzaren hilketa terrorismo ekintza edota talde armaturen batek buru- tutakoa izan zenik, horrela gatazkaren biktimatzat alboraturik. Josu euskal herritarren hitza Madrilera eramatera zihoane- an hil zuten. Orain Amaiurreko kideak izango dira Euskal Herriaren hitza Estatu espainoleko hiriburura eramateko arduradunak. Amaiera legez, Josuren berba batzuk, urteak pasa arren, gaur bertan esandakoak balira moduan jotzen dutenak:

“Esfortzuak eta apostuak merezi du, bidean utzi dugunarenga- tik, bidean gelditu zaizkigun lagunengatik eta, batez ere arra- zoia dugulako. Aurrera! Euskadik irabaziko du!”

info

Aztergai

EITB-ko albistegiak

info Aztergai EITB-ko albistegiak Ipar Hegoa fundazioak, Aztiker- ek egindako azterketaren ondo- rioak plazaratu ditu

Ipar Hegoa fundazioak, Aztiker- ek egindako azterketaren ondo- rioak plazaratu ditu hiru liburuki- tan (sindikatuko webgunean eskuragai). Ikerketaren gai oroko- rra, ia EITB komunikazio taldeak zerbitzu publiko moduan duen zeregin informatiboa betetzen duen. Horretarako, EITB taldeko komunikabide ezberdinetako albistegiak (ETB1, ETB2, Euskadi Irratia eta Radio Euskadi) aztertu zituen Aztiker-ek, 2010eko irailetik abendura bitartean. Hiru izan dira landutako gaiak:

lurraldetasunaren trataera eta subjektu politikoen protagonis- moa, emakumeek eta gizonek dituzten protagonismo eta erre- presentazioa eta informazio sozioekonomikoaren tratamendua eta klase sozialen errepresentazioa eta protagonismoa.

Sindikatuaren ondorio orokorra honakoa izan da, EITBko albiste- giek ez dutela betetzen euren zeregin informatiboa zerbitzu publiko moduan. Datozen asteo- tan hiru azterketak liburuki bere- an argitaratuko dira.

Haritik

Crisis capitalista en Europa

an argitaratuko dira. Haritik Crisis capitalista en Europa En esta publicación, realizada por la Secretaría de

En esta publicación, realizada por la Secretaría de Relaciones Internacionales del sindicato, se profundiza en la realidad de la cri- sis a nivel europeo y las respues- tas generadas en el plano sindical. Tras explicar los orígenes de la cri- sis en Europa, se desgranan las principales medidas adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea en 2010. Entre las consecuencias, se destacan la desafección social frente al proyecto capitalista de la Unión Europea y a nivel sindical,

iraultzen

el pulso existentes entre dos modelos sindicales. Finalmente, se plantean alternativas posibles a la salida de la crisis; el ejemplo islan- dés, la necesidad de una alternati- va política y sindical y en el caso de Euskal Herria, la necesidad de soberanía política.

Curso básico

de prevención de riesgos laborales. Parte normativa

La formación de los y las repre- sentantes sindicales es fundamen- tal para una adecuada interven- ción sindical. En este sentido, LAB lleva años formando a sus nuevos delegados y delegadas de preven- ción a través de cursos específicos. Para ello se utiliza un manual que recoge la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Esta publicación, que recoge las últimas modificaciones realizadas en materia legal, ha sido actuali- zada y publicada recientemente. En la misma aparece un apartado de definiciones, una explicación sobre la ley de prevención de ries- gos laborales, además de informa- ción relativa al reglamento de ser- vicios de prevención, reglamentos específicos y su desarrollo. La publicación viene acompañada de diversos casos prácticos y ejerci- cios sobre la materia.

Metalgintza

Ergonomia kanpaina

Metalgintzako enpresetan kan- paina abiatu du sindikatuak, ergonomiaren inguruan. Gaiaren inguruan prebentzio delegatuak trebatzeko ikastaroak burutu dira eskualdez eskualde. Honetaz gain, euskarri ezberdinak banatu dira enpresetan, kartelak, eskuorriak eta pegatinak, lesio arriskuaren aurrean metalgintzako langileak kontzientziatzeko xedez. Arriskuak eta kalteak identifi- katzeko inkesta ere burutu da. Honen helburua, behin arriskuak eta kalteak zehaztuta, arrisku handiko lanpostuak identifikatzea da. Enpresa eta prebentzio-zerbi- tzuei arriskuak konpontzeko neu- rri prebentiboak exijituko zaizkie. Izan ere, funtsezkoa da ekimen prebentiboan langileen parte-hartzea sustatzea.

rri prebentiboak exijituko zaizkie. Izan ere, funtsezkoa da ekimen prebentiboan langileen parte-hartzea sustatzea. 21>

21>

<22

tarteahartu

<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina
<22 tartea hartu KM- 0 : Dispertsioaren hamaika aurpegi Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto- pa, gasolina

KM-0: Dispertsioaren hamaika aurpegi

Goizaldeko ordu txikiak. Kotxea, resto-

pa, gasolina bota. Kotxea, restopa, kafea hartu. Kotxea, bokata, hankak luzatu. Kotxea. Espetxea. Laguna, semea, ize-

Ikutua urrun. Telefonoa.

Maitasun berbak ere urrun. Irribarre bat. Kotxea, restopa, kafea, gasolina, resto- pa, bokata. 1.233 kilometro. Goizaldeko ordu txikiak. Ohea. Lo. Amets bat. Km-0 2008an hasi zen proiektu doku- mentala dugu. Nahiz eta jaiotzetik bere hel- buru nagusia desagertzea izan, oraindik orain dugu martxan ezinbestean. Uda honetan bertan Ondarroa edo Durango bezalako herrietan aurkeztu eta kaleratu da. Ikusentzunezko proiektua izanda, arte adie- razpen ezberdinek lagunduta, ezgutu izan ditugu hainbat lagun eta senideren bizipen eta emozioak. Dispertsioaren ondorioak bizi eta sentitzen ditugunok konpartitu eta,

koa

Kristala.

errealitate hori hain hurbil ez daukatenek ere ezgutzeko parada izan dute. Km-0k bidaia kontatzen du. Argazkiek kon- tatzen dituzte bidaietan sortzen diren isto- rioak, bidaia egiten duten pertsonen istorioa. Km-0 senide eta lagunen irteera marka- tzen duen kilometroa dugu, Euskal Herritik abiatzen den kilometroa, alegia. Baina bidaia ez da amaitzen hamaikagarren kilometroan espetxera ailegatuta edo hamaika kilometro eginda etxera itzulita; bidaia amaituko da senide eta lagun horiek km-0tik zero kilometro egitera pasatzen direnean. Josu Trueba argazkilaria da proiektu honen sortzailea eta Etxeraten babesa jaso du. Honen zehaztapenak webgunean ikusi ditzaz- kezue: www.km-0.net Edo, nahiago baduzue, hainbat bideo dauzkazue josukm0 youtubeko kanalean:

http://www.youtube.com/josukm0

Erantzunak aldizkari honetako orrialdeetan aurkituko dituzu

Erantzunak aldizkari honetako orrialdeetan aurkituko dituzu 1. Enpresetan askotan kolektiboa desitxuratzeko 2 .

1. Enpresetan askotan

kolektiboa desitxuratzeko

2 ."

3 .Azpeitiako enpresa honetan 140 lagun kaleratzeko espedientea aurkeztu dute

erabiltzen dira mehatxu moduan negoziazio

ari zarete" lelopean sindikatua brutzen ari den kanpaina

4.

-ko

sukalde zerbitzua pribatizatu nahi du Iruñeako Gobernuak

5.

"

politiko eta ekonomikoa" aldarrikatzen dugu Euskal Herriarentzat

6.

Neoliberalismoaren aitatzat jo genezake: Milton

7.

Lantokietako sexu jazarpenaren kontrako

martxan ipintzeko 100

lantoki baino gehiagotan exijitu du LABek

8. Enpresa honek "yo gratis" zekarten kamisetak janztera behartu nahi

zituen langileak

9. CiUrekin batera, beste alderdi honek ere lagundu zuen lan, pentsio eta

negoziazio kolektibo erreformak aurrera ateratzen

10. eta Ynestrillasi leporatu zitzaien Josu Muguruzaren hilketa

11. Europako krisi kapitalista aztertzen da sindikatuak argitaratu berri

duen

12. Eraikuntza hitzarmena betearazteko kanpaina herri honetan hasi da

13. Negoziazio kolektiborako akordio

14. Gatazka politikoaren konponbidea integrala izan behar da. hau da,

ondorioei ez ezik,

15. Irailaren 27an Ipar Euskal Herriko

murrizketen kontra mobilizatu ziren.

batean

proposatzen dugu

ere erantzuna eman behar die

eta gurasoek hezkuntzako

zuretxokoa

SENTENTZIA BAT AZTERGAI

Edozein arazori aurre egiterako garaian eragin zuzena izaten du langi- learen egoerak, hau da autonomo edo kontratupean egoteak. Dena den, aztertuko dugun kasu honen bidez ikusiko dugu nahiz eta langi- lea dagokion egoeran ez egon arren posible dela gure eskubideak errespetaraztea.

Kokapena U. P. A., Gizarte Segurantzako Autonomoen erregimenean zegoen alta emanda, eta margolari lanetan aritzen zen Alustiza Pintores enpresa- rentzat. “Nagusiak” agintzen zizkion lanak burutzen zituen hark jarri- tako bitartekoekin, hala nola materialak, garraio bideak, uniformea, etab. U. P. A.ren modura, beste lauzpabost lagun aritzen ziren pertso- na horrentzat lanean, eta egoera berean jarraitzen dute. Langile horiek autonomo bezala alta emanda egon arren, benetako lan harre- man baten ezaugarriak betetzen dituzte, hau da eskatutako lanaren truke langileak diru kantitate bat kobratzen zuen, soldata modura. Etxebizitza bateko patio batean margo lanak burutzen ari zela, alda- miotik erori eta paraplegiko gelditu zen. Gizarte Segurantzak ezinta- sun pentsio bat onartu zion, baina pentsio hori oso baxua zen, alde batetik autonomoetan kotizatzen zutena minimoa zelako eta bestal- detik istripuak ez zuelako lan istripu izaerarik. Legearen arabera zegokion erregimenean egongo balitz, hau da langi- le arrunt moduan, askoz ere babestuagoa egongo zen; hots, lan hit- zarmenaren araberako kotizazio baseak edukiko lituzke, lan istripua- gatik pentsioa onartuko litzaioke, enpresaburuaren erantzukizuna gogorragoa izango litzateke, pentsioaren gaineko errekargoa eskatze- ko aukera izanen zuen istripua segurtasun neurrien gabeziagatik suertatu baitzen.

Bide juridikoa Alde batetik, enpresaren aurka erreklamazio bat jarri genuen lan harremanaren errekonozimendua eskatuz, bestetik, emandako pen- tsioaren aurka ere egin genuen erregimen orokorrean egon behar bai-

tzuen, lan istripuko izaera eman ziezaioten eta enpresaren erantzuki- zuna eskatu genuen kotizazio baseak ez zirelako zuzenak. Gakoa lan harremanaren izaeran egon da. Zenbait kasutan, lanbide konkretu batzuetan batez ere, zaila izaten da bereiztea harreman mer- kantila edo lan harreman baten aurrean gauden, baina kasu honetan, langilea benetako autonomo bat ez zela frogatzen zuten zantzu asko zeuden. Ordutegi zehatz bat betetzen zuen, nagusiak bilatutako lanak burutzen zituen, hark ezarritako baldintzapean, lan egiteko bitarteko guztiak nagusiak jartzen zituen, lan egiteko materialetatik hasi eta uniformea gehi garraioa barne… Beraz, argi zegoen lan egiteko moduak ez zuela autonomo batek duenaren ezaugarririk, langileak bere aldetik jartzen zuen gauza bakarra lan indarra baitzen trukean soldata bat jasoz.

Sententzia Instantziako epaileak ez zigun arrazoirik eman lan harremanaren izaera ukatu baitzuen eta errekurtsoa aurkeztu ondoren Auzitegi Nagusiak ebazpenari buelta eman eta arrazoia eman zigun. Enpresak Auzitegi Gorenean errekurtsoa aurkezten saiatu zen arren ez zioten onartu. Orain, lan harremaneko erlazio bat dela onartuta, pentsioa zehazteko epaiketa burutuko da, eta jakina, hau kalkulatzeko erregimen oroko- rrean eduki beharko lituzkeen baseak kontutan hartuko dira pentsio askoz ere altuago lortuz. Istripuak ere orain lan istripu izaera dauka eta horrek beste babes bat ematen dio langilearen egoerari. Ezgaitasun pentsioaren gain errekargo bat eskatzeko bidea irekitzen da enpresaren erantzukizuna balego istripuan eta horrela da alda- mioa gaizki jarrita zegoelako gertatu baitzen ezbeharra. Gainera, lan- gilea autonomo bat ez dela kontutan hartuz gero, enpresak bere segurtasun eta osasuna bermatzeko beharra zeukan eta obligazio horiek ez betetzeak ondorioak ekarriko dizkio ez bakarrik langileari ordaindu beharreko diruan, baizik eta lan ikuskaritzaren aldetik ere santzionatua izan daitekeelako.

23>

AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK. LOGOTIPOA - 1976. Franco hil ondoren, euskal preso politikoentzat amnistia orokorra

AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEAK. LOGOTIPOA - 1976. Franco hil ondoren, euskal preso politikoentzat amnistia orokorra lortzeko helburuarekin 1976an legalki eratu zen lehenengo aldiz era 35 urte geroago AMNISTIAren aldarrikapenari eusten dio Euskal Herriak.