Está en la página 1de 84

--VOUR L.

--_
', l'.11t' .

~........

-1>1' .... ...() r _L~, () ,

/! ''1,'1(',-/'/.;/1/1-1//' 15(i5~,

a..

.I',

-"",r;:!(/,

.-- .• J

'-

.... __

II ",'rail duu
,'11

diffjcil"
,\ hili!

iii'

!'pll'OUWI'

dans
E'J)

I'hi~loii'\' sous
I.'~

rlJl'i~ille d 'llI'ils

ex acte de la
:ll'pelait'ut

GIIlLI!'('

Lt,~
f'l
tit"

H/oI'Pu\
,'uflll'Ul'lail

st'

St~l "li"llt IlUIiS (i'"


\""":11",'

il!~trulIl!'lll
!':lPllol'lE'!' II('II!I,J'I~
I""; •

curries

!{lii
fut sur

avait la Iorn«I{ue

BAcHr!.;

111"[,,; SI lil'!I,.;

d"\';1J~
'JII"1111

au dt>~sill que nons ilt' ,·as,:s.

avous

'1'1lX

It, rnauche

':tOlil tl';~S court

1"'[lt I: ",.~
t

Ct·

lol ';uital','

Ie~ Pen;,';ls
[p\I,'s

, II's A!'ab!:'s

d II'S )f;tlll·l'.~ thalll~l'elit

1,'ul's ;1
Holn'

.\11

n,,,t,,
Il(HI~

SOIIIS ('h"I'I'11l'1'
n(JIlS hlJl'u'~I'UIJ';

dans :.

J,·s iudiquer

ilulelll'~

,r,.,

iI'ulle d'nue I'E~lise

applicaLiull de

plus

ou

mutus

dil'ecll' la

ius , l1l1lls.·

rumr-nt ,
Iii

1,~ t~tlIoigl1age CJO\


is ,

alltifjllite

d(:,FI t't'spedid,le SI. Ht:my quil hen joueur


HI: •

, d.~

GI'+:~lIil't, musiqur

dt'

011

ddll.~

~t'S l'hl'()flifjllfl~

qu'au

Ilil(l1t.~JlHJde

daus

rI"

Uei ms ,

"\""11-

I,:" ""\anl
11·";..:"dl. 1I!11,,1IJ1I1' .. ,

II' Hoi lui causa


i[~'

taut

tI'adl)Ji,,~tiltli
pillul'(">;(llII'
Illle

tItle dall:'; lin lraile


';1

de paix

fit alec

TLl:u'dul'ie
(\\t:,.

Roi Ik" (Is_ uu


COI'I'S

avait uu u rt icle qui . t. /:'1lI',lj(·{IJ/JI:di,.


lI';t\"it s

I)blir~:eilit. ce Priuce quatre


et
;1

I'mu~ ..J' uu

de 1;uitul'e

Ill'
v ;[

d'lL,Lii,'
1;lLil'II·'·

ti" I,/ lIIusi,/,w.)


curdvs : l'li, uue tum-hr-s 8i, Sol et , teIs La
!.:iJli{lli~tUe.

La
"1.1\ i

,['ahonl
«t

Lu fut
,Ie

aj(lll!':"

iJ

run

d "tI
ItlllS

i,"..Ies

la si \i'~lIJe
11 I'llll

J1 i depuis eoutiuur' la It'

cinquautuiue di,is,;,'s
C't'sl

d'aIUl':t'S

seuleurent ph
a('curd~e
:1
s;.

.
Si~II'I'
, ('Oil'

p"
I.,
':lIilal'l'

II'S instruments
f',"1 'II'

eun[es
ilit pal'

quu : It' Tb~oJ'IJe , le Luth


furlUe qui lu rend lllO til' 1'1It·

&':;
I.,
~lla_

·s.~ltl
1'1

'111l'

a ,lOll 1'1' .

<jilt' I" g-uita"e

gl'<lcicnst'

\ il,: .I" ,"lIlilili

suu t iurh r« 0111 "olllnl'tJilll

"Ul'lnll!

JIIitlli.~re

illf.!·~lIi.'II.'" dont pro~I't's~ir d,dlt ils

ell,~ e st
illJl'riuII:
~taiellt

PI'0IIJ'!' ,I l'p\I:_
;

, a Pll.""lIiHt'

IlJ(l~IWlltt'llt

la musique
,14'('OI't!,:S-,

ta"dis'qtJl' qu-"

I.,."
r,,"dl"

:1\~11'I1l1I"I\b

"jl':~
,'I

JlIII~ II" dtt


Jlli

h.rut

, d,~r"c111"I1\

1'''1' Iii .1llalJi~l'e

1I\:taieut

hun

,.,., LJiJl~
\"1'I"'P"
prilllai!

"[T",_ I."
;,:r;ll!d alll,1

~" pr,:'ai"II(
di\~"pli;'lJit'

uu l lenu-ut

aux
pas

modulations (:t'lil
Ull

.
fa"t'UI'

I,· llldp'lI I\"i

~i~",j.·I..
d,:(f;li1-!lla
!'f·(,tIt·if
"I 1'1'

t;lIiL,!I'"

I'll g-riHllJ"

it I" cour Iii "IllS hr illaut« tI,·


. HIILert
/III'S

n~lI_

lIi'~llll' .. !I',/I

III'

d'~' ('h"l'ell.'I'

d.:lasStllicu[ llOlIl'
~a

dt: Visl:" ,
dill/'rlil'

'On

111,1111'",~"\_

.Ltll~ I., d,:di",I('"


cr»:

d'lllI

.I"
1('

1";"""
jI'Jlil/fIlS

.'0111110.'1:";-; 1"'111' luu!


""/11."

.:\f"jestt: dr'

'" pul~Ji,:
I'l,jll"s
fi"/IIII'1l1

r-u IMH3:
\'01'11

"
., .n:STF flf/fI.~

h,'/I/'I'I/,I'

[ruic!

r :\\.\-_"
'H'I'lIi":""

ui.nnvn!»

,""

1'111'

d,:((/s.~,'

il e»

il1l/JfJl'Ialll.o;
J1

'IUI

la

ilu'I'SS(/lIII'lli

I.""
,,1'1",
1'1' ll"'~

,liltdl<'lll'"

II" , i'\

s"r;'lll
1!;,1,')'

","Il~

01,,1111' pas

l'al'lH:S

d.,

t'fJltnalll'('

f[11I'1'I'It'S

nue s I *1

",.

,'ps

I'f'llllu!'!

j(JIi~,

'I'!"
I'a~,'~

I"ili..; ('11-·

1111 "l'I'llt'ilJII'

",11)11

'"

111;llli,"I'"

adlll,II"

41":"1'11'1'

I..

ruus ique.

II:;

tJ'OltH~I'(JIII (,f'S

a la -uit«
Rnht'!'1

d,·s Eilli/'" tI"


""ll\'

.
PI'II

I)"plli"
~.dl I'l

'i"'~"',
si;,,·]t':-

d'arti"I,·..;

~I'

di'lillg'U;'H'lIt
UIII' qUI

dalb

I'"

!-~elll'" ..
c1i!I\~

tI" ,'ollll,o,;;jtioll 1('


IllOtH'"

AIl:-,j

inri"pl!'

p.u-ut

Pl'l~~ d.,
'II"";'~

pitt.,

tard , d .. '.'S
II .. ('uJlfl'~I'l's

l:illlsa .. !-iJ ('I'~iI!jtlIlS jluillt

viv«

",'uS'aliou
COIlIIll"

mus ieu h- . U

,·IL'.flllil
r:t1I~!.

1·.I\it pd" hL,·,


oj 1''''itl\'~I' •.:

rharuu- f't

Iii

1l,lllH'illl!,:

1'1':-1"1'01\1'

lips ulfld;,lt's
(,llYit,tl~J'.
"I~.'rJl'''111

d"

:;l'i"III't'

d"

d.!: ,dl' Iii

I'e gJ'and AJ'tl~II' p'I!'! dj~'lluJ'aJJb


'

I,· nur-ut
qui

;1 I',du'j d.. lol

1')'illlJ!ll~

I.e s Il'acas:-f'I'(i'~
I'I,-"pl'll }tltlS
d ,:(' fill

qll'il
~lIlIS (',''_'

"il

11(' ]I~ l'OIIJIII'l'IHlif'IJl

IJil~ ,
pOll!'

Jill

r.~,')I'II~I'S iJlliH~SS1011s
1)lllISSI!I'

'Ijll'il
dOlll

~CI'j\'it

le

tl~\t(·
I~tn

til' ~a M,:lhoilt rOIJj,~t


et

dillls 11'1{11,') il parai~~i,itbi"l1


;'!"llt'I'I'" gUI·I'I'f'. ,

JJI·.:uccupe

de . I'"

les

att

aques

Ij

'T{J~,Ht

d(~

l'enrlJ'l!

(ItI.· dl~ d,:n,/oflIH'I'


,~dilt'tll'

~I'S J,I'I'-

('I'I,II'~ I'!

de les mettre
~I'a\e . all

,~ la pOl't~e

Lie tous .
\III'

Cl' d,:raul
.1"1'11\ I'"

poiut

J\'

.I" I'..nseiguenwnt an hilt qu'i!

~It:~t'nti
d'"tll'illdl','

pill'

I.. judi(,j,·t1\.
d

(flll reruet au J0tll'


~lt\,,:t~S
IlUIIl_

II,'

~()It

EI.I;':III'I' If,.~ ttl1:lJl'i.!s


'lJ11

~tl'auf~res

s'ag'iss,lit de IiI!'t
l'~sltlilat

; ;lppl'UflJlldir
InIl)t:1l

~"II'irlf'r_ les idi:.eS


nouv-aux d, de 'Itle

JIlilltl'f'

p"UI' t'll tirer

toute s It's consequences

pril\l(lH"S

; "ppLinil' <tU
-t t'ondllil·"

d't'\,'mpll's

1''''llS'~S
" ,,,,"'Ilkl'

1",;011;; ~1~1lJeJltaires f!rilJu~es


II'S o.'U'Tt'S

, les diffi,'ulft;s des artistes.

I"s

.:J;.".",

all,.;;;i rapillf'IJH'llt ,
ell
i

possil,[e cd

dn eelebre
el
~I

(;uitariste

, voila If'

'1111' non-

nons

Pl'oposons

PI'~S;"lIlilllt

011_

v . ,~,.

allx

amateurs

l'al;l'l'ubatiull

_._--------------------.------------------------------------------------.----------. 15655. H...


"

,.,

.v.

(JJ8TF.

__ -------

l'081TI01Y

IJ{;

l,' L"STJ~[,JJEi.lT.

lI,\.I:'f :'it Ii I Itt'


~Oll"
in-;Il'IIJJII'ItI ITII., !llIIH' n'f,\.iF'· 11111',tl'lItlf'

G-A..rt:UE.
"II .II'"

plui> ""\'t'rt'

rJIl~Hlt' (foWl'S

plus ~Tj(('If~nse.

d':pt'"dpIl1 assis

la ~l)llpl{'ss,' et dans ordinaire

ra~ili!':

df,il-("ts_ il
t::llt

allolls

(ossa~,'l' ~,·t't'Z

til:! d,:mulItl'u

quelles

conditions

Sl' piotr!'I' pour un tuhouret


I.flll·

"hlt'lJit'

1111 hOIl "':~III:~lt


l't'lllim;'tl't'~

t.
hli

You~
liallies

sur un slet{e
rt'lltilll~lrt:!s
UII

, Ie pietT
a'H~I'

g-UUdll' :-UI'

lit, t~

lit' h"VIl, ( C,-.


fairl'

il,';' ':!.
j,

iHII'a (jllelijues

tie plus. )
all~,de droit It'
l'Ul'pS ,

L~

Fenoll

~aul'he

lormera

tuudis

It'

!;t'ItIJU

droit

s'~t'iI!'tt.'ra pour

IlH'r au e6flh~ de. I'instrnm-nt .

La (~llitare repl):':era entre I., genou et 11:' COl'pS t't sera inclinee
1bwz
\((IIS

vers

la poitriue

suus la pres,;.'!' jarnais , qui reudeut


.

1-,

droit ~ II's ':paIlII's en


lIH~lIIe

hor-izontules

et ?\·itt·z toutle'S contorsious soit

et contractions
mouveinents

I, 'Il.i(llll'~

11114'\I~('l1lill1t

ridicule,

tPlllPS

qu'elles lui oteut la lihefteet que Ie chevillier ,


tflH'

~ Elevez ....
f)

Ie mandll'

jusqll';l('I'
\"I'I'~

a 1.1 hauteur
inh:J'il:!lIl'P

.la facilite_ des


dl'

n:paule ..
~t~

AYf·;r.II' conde
T,ml'lIt'z

an eorps

.la, puilrlJ11'

T, H,

I'jl\·alll If]'a" de

manl;'re le milieu

.t
till

"t'

la paJ'til'
vn face

de la. IIl.UtI vrenne

plitt'""

t'(1l1tr~

le .

111;111

I'll" rlu f'!it': dl' la ('hant'~rl'lle,( Plael'z Hans


I.I'S

A Ii!!: ~,_). tnanrhSUI'

Ie
rdtf'

(lO\ll'(!

sous

till

~p('olHl dlli!!t
~li-

"t dims Ie <ens lies

toucheIlhalaH/!t'
";j, "

'I"('! dlli~ I d,'vra tnrnlu-r d'aplolllh 10,


"1'1'a.

/l

!I,

jfo:-.ilioll,

,:h'lldpz
SU1'

II'S

,{oigts

le mand,,·

It's nrrnndissuut
l-lHUt'

, La pl'f'fUi~'l'e
it aVaJ.LI:t> I'·

dl'

..11;(_

la Low·h.· et faire marte.m ,(i'~Hollt emhrusser


dessus

Sill'

les !'ordt~s pllLl!' II'S eomprimer , ( Ji'fI: on


!'t'l'ult'!'

tloigls.) pgalemrnt
JlI'I'IIIIf'f

.esvates

quatre touches,
tUlljnl1l'~

rl)l'~f~1lil

I'll

h"~l)in , II,

1.1'
!jIll'

'cllli!!'!

I:tt·ndu

au

"I'~ (,Ol',I"s pI
,'iIt'

J)I'~t

~I

harrer varie

011 ~l S~

l't'plil'J'

:-:UI' lui

II

u-n II'

sailS

'I"I' la I"I-.;ition
Ill'

Ill' la main I.. main

('f'SS~ suns

r1't~ll'e pill'i1Ilt'de au malll'he.,ui II' manehe

qlH' 1('

pOlH'e

dans

Sit pl)sitillll,

C",dl"l'ni,'I'

dlligl

';')'a

fi'I'r

~"''I'f'J'

01101':-::ft.s alllt'!~S doigt,;

n'auraient

ni force

ui

clt·\tt:ritl:,

M.ll:t
;\pPll.\'~Z

DROITt.].

j';l\<lnl hras sur le hunt veuir


~p

tI,·
all

rin:-::tl'uUleut.(t:

1II'! i1

d ni)! t plli~s,'

pl)~l'r
('II

SUI'

la tahIt·

fi!}: 5.) ,\"wcH"._It'


C';'lItim(·tl'es
,It's t'ot'de~.

suffisunuuent

pOUi'

'Illl'

l't'\II'~lllit,:

,III

quelqu

PS

eu

;n

ant des corrles


dl'

nouohstuut

la

"llIll'lw

q I!I'

II' (llli1-!llt'l

n rluit

dl:,-ril'(' Ill' ""

,,-'elevanl

dessus

du piau

I... 1,,'1 it .llIi!-!1


1'.1111. il

11\1~t' gU;'rt> lJl'"

lorsque

Ibn n~cutt'

c-rtaius traits

dptachesd
pour

d'arl'~~'~:;; , 1'1 It!;;


nus
,ltta(lllI'l',1

1'111'1'1',·

1';llIPtl~l'!' 11';'"

1':g~l'ellll'l1l,

PI":'PIIIt'Z

11'''' doi~1~ ,Iud",:


'd~pa:'~f'l'a un ('('I'ell'

I't I'll

~Ipdilml,
"\'llll;Hllt

,11'P~(fllI: pnpelHlil'ulairemeIlt
dall~

<lUX

(ol'd .. :,
t't

.Ii,!· ;i.)
,tlla.

·1.1' P'IIII'" '1'1('1'


('II

l'index dent
fin

fa direction le plus

nil

mauch-

:,

d;III"

-nn

;1J'ti'~IILI!ilJll J]ldlr'

Ii ,I,:niril
HlOIIWIl]t'tlt

la COJ'd"
rloigt

""I'a
se

la

tallg-I'nit';

("I'~t_;I_dil't'

ifit'<lr)J'~s

"voir

1a rorde
sa

"'1

,'ibl';rtioll pal' 1111

l'itflarrllHHl

a\'e(' la parti« d~ rotation ':tflllt Ir~s


1,;1

Ilul
faut Ifllll"

rnpproehe

0(' l'I)Jlgie , il viendra imtrel1wut


que

r-preudn,'oml'l~lIlellt

I,!"('P

Sillll"I'

J.' A 1I111l I,ll,."


""I'l;l

f'aihl"
/·.1

il

':"i\(~T til' n,:"t's~it~


'~fT'l'

':;'1'11servrr

pour

le

rl,'S

(l1~('IJl'ds ('I

i Il~

;11'1';':2·"';

son

11~i1!-!I'

a hsnlrw , sa ns la It-nu!'I' "lttiPl'emcnt\

,I: ;lI'lioll

d'atlaqul'l'

I.,s l'ord,-s

JII'

dllit

'41111' ",.11" d,· fl'rmt'r Ll marn

,-.".

15655, It,

Ell ;'lIpp()san~
\"("'S

" 1a g--rosspur de Ia corde

( Ji~J:7) Ie ·d()Tgt en J'aHa qua.lll lui C()IIlIUIUli<1ueH[1t"

Ci III IHd:-- ion

Ie point B . La

reaetioll

doit avoir lieu vers (: , et


all plan dela

lois l'alterllative

~:tablie

les oseillulill[ls

<loin'ni se fuireparallelement

table ainsi

qn'a

celui de ht touche,

. La Gnitare

s'accorde

pal' Quarles

et par Tierces . ·eet accord lui permet de se preteI' a

h-s. combina isons ,le l'h arrnonie . (loHe: les 1:1,,<1es ,; I" !h' de ~el O'''''''ye. Si onn'est
pas encore

>"1"" j;d.""
a vide,
Oil
t

r"~::" r

tOlllps

familiar-ise

avec (intunation

des cordes

on pourra

It'S

Ut,("{)!"ft.r'

all rnOj'en' til'S unissons

ell IH'oeedaul.

ainsi. d'uu instruureut


tnt'
('(H'(

(I'll'

A pres avoir aceorde It' l.a , (,jl!Y:tlieme corde ,;1. i'aidf~ _d'nu t1i~'pason '. , .,,' . ,.on Ie eompfllllertt a Ll !'Ill(}lueme ease eeqlllllI'L'dlllra . 1/1'".'mtonatron )
.

tJlll'!{'oll-

ie 1 ai.·

Ie )

({lte

I' 011

a.i"~,lI'l':l

V(J¥'~; pl'(H'~{t[prt!z' de fa iU~.memallil~{.t:.P!ltll.iJ(.(.oI.derlatI.OISiclne·ell."ollsserv.wtd


<I.

..

l.lI-

nisson
({lW
,

pl'is

la 51:H'
. I'

('aF!..'

Fill'

It, !II:, Quuud

;" lu 21~H; st; fintervalle


sur eette derniere

qui 1<1separe

dt~ Ia

i)~1I'

n\:t<llli

dune

tierce

majoure,

(','est

I. itl!l~naHe {lui sepure Ie 8i


lli"r:l
',. {' ')est _ a _ (Ire

~{p

• ('UHljH'lJlH'!'

"f,. f' laCh,\nteren(~ etant d nne . qlla~;te 11 audra .operer cornrne {lI'e"I·dE'lII1 'I ~me cast' pour aVOIl' 1" . d re Si :1 a ». 1lI11~~(~,!~ l\ Ia f r'e eon fit' su . . e

it

la 41~le ease

corde qu'il

faudru IJl't'lldre l'Ulii~":()11. /~ ,

to; lEMPt
. l •

f<'
".

E~~~~-!I::;~=:-=::::~~=::'7~E~f.-~:='-:-.Q.=U =r¥.-

~ii-',,, .,==r- '-=~- -~.- -'~,-:---=,,=- ="S~_:._ c.',


: a.C.asl.'~. 5~'

C.,\·.L.~.

"I':

i':

il:

i:

:~,t_

'1':

,,!~I

1 rr

0,

--'~

T
soil. f;"tisfaisant

[II dt:faut

til' justesse.'dans

quelques

(;(;nft's,

p(~nt emp~ch('J' que l'acturd lesodll.\'esde

POll!'

I;· '~',>d.ifiE'1' Hlltallt

que possihle

~I, taut, elllployer

f':~:j~=J¥lnJ~n:~jI
PI! i~ II,s corilcs

"'~I'~;~:,,,:~~i~'.;::':~l':'"
.~' ._t

la maHit~I'e suivnnt-

-~:":-¥··-·-~'-~::£=k=.~II::. _.)1 _~,Q31 -it· . -,_


-t-·--·~·-....I-1-61-~_''77--'

it ville

lorsqubu

au ra anjllis }'Iwhitude

de leur iutonutiou.

. E.-"- -::,-- . -'-""---.-"-

.'-- ...J:--' _", ~ ~~:i~:I=~~-':~-;=~:;"-3J

,_,.

- - .. '--1" .

--

M a is it f{~ut avant tout savoir bien mouter


SOIlI

s~m instru [Helll 'le dium-tre

et~la .ltlst:t'F:-;r.:dl';;'
de do uner

(·(JI,d,·.. .
III S .

des choses

t t'l1l'1 ions
. POI,D'

tellemeut egaI'd,

imp ()rt a utes que lions ne pouvuns nons dispenser

Cit! (,I({II !!S


il [ant

tel

(lite la Table 'u(' fati'gne pas trop et par e()nsequpntqll'eUe.vibI'eaV(~e


cordes uu pell. fines.

Jiherte,
ponr
certaines

1'111.

I'I[)y'~f' des ,'illSI ..ri!t"


till

Cette finesse

surtout

idoit etre

eX;lgeree

(~(lrd(.s. qll~,di'

la
Ire

2,l!le

corde

si,

doit ,et

se rapprocher

bien davant age .de la grussenr

de In Challterelh, d~'vantage

.la jl!le r.m'deS(d

Ie La 5~e eorde

doit anssi ,se ruppl'oeher

n,;'

.tJ~W

(~c~rde _ _ que <in JIi 6n~e Celui .. ei doiLetre {'(IT'd.,::;


,d"!IH!),

file'

de la r; ['OS:'IIClll'
;':1'0':" ill (';!II

avec

fill

trait

e,tf'f'ssivnlJlf'lflt

l:a'l'aisou Plus fi ('1 1.·"wllt

de celui du La et Ie R! avec It' trait le pIllS fin possible,


It,S

G!li1uI'n

c;o1l1 f(lt'll's

t't

moius

(·t·t iustruuu-nt

a dl'
dojYellt

<;I)Jj:.

alt'''!l!11I dies

\jill' ,',.:-;

1:{)l'd{,~ n',:Umt

pl_!ls :.'11 rapport

<tree

Ie

degre'

dt,

tt'IISiUH

tJlI'elles

U\,)U'

\'i1)[ \~1l1 dif_ .


P;lI'.

et. pcl1':d_vseut Fillstnunellt.

'. " .

Po HI' St' n'1Jnl;ecompte Ae'lajnstesst· d une e()rde cil;ul'lt· extrt;milee1l1re 'Ie pouce pt I'indt,x, la tt'lHfr'e
Si ,.;; vihrunt

avant de laposer,
pt

la faire

vihrer

il faut la prendre Fuide de Fannulaire


. S17,!lj,

t,lle se separ·f'

I'll

d-ux

plll'tlP~

'lIt'tf""S

I,f

disf iuct os ('lll~ devra

(~fl'e just e 'J!6t355. a. ,

,"

'"

~.

...

..

,
.'
(0 I


SUI'

~1 LE~(;IOXES
"()"(lCZ'l',I"'I.l(,

,. EQEIU_;J(; lOS.

muissnnce

df.· l'/.;,'c/udie diatoni((Ue

ll~ manch«.

r'j,'It..»

....,

I.),,)

;'I.,POR N. .. escala COST.lt:., di(li!;llica'

SUO/'R

5a. C.

"'~ C.
II 0

5~ c.
-r
r-

2'.'C,

'0

"

todo su valor.

~I

.a,lIB IL

, est inaiqueparwlP Iunnulaire par uu a .

·Puur]a mnin droite le medium par nw'

le-pouce
I'll

ct

i
;

r~

I r ~ r W J j ~I~

~j.'~7
'J'I
-·r-~·· .

G.t..JlJI •..

"

/.1, (II i '((,tid. Itl d r .,

,1.;,',

.!;.~,;, ~~ '. it'T' J'... J r-

"' -15C55.Ja.

Il,

,. ...
'.
1.'}
"I' ,(

t,:

It

-~
• ......
1.~

.' "' .. :J
,- f
..

.'.

L i:

15655.

lL.

-.

II!!!!!.. ~ .. --zm-"'IIJ!i __ __ iriliillF !r!!!i!_~!ilriliii-'iililijJG3il__ .• • .. IIii.l!IiiIi'

.. ~-iIOr·HIII·pnr-'."... IIW',.10"''''''-- -----.---'

.--.-.

.'

---;'

--

:W,IO.

T v

tJXEatlICES.

iW

t' .

,.,

. t'. C. t"E.

---------... -

-I
./I..

-1-

~ ~l
I

.J.

,;"/

·.·.h!'., !.i .... ,,;

-. li:!H .156:)5. lL.

G.\ 1I1I.~.
1". C. th E.

l'

pi
2

91".t5.

f£!- C: ( ---s
I

T' ;)

'I

."

'lIIiJ/lt

·m'

'I

-.

.9

I 7'.'C. 17'?E._

[r ~G: J~+-0-" r r r I} J ~ ..!~;.,f g!-=r=C--=,I J; ~•


"~~.~'mi or.c...
tnt

. m.

tIlL'

imi·

IIttmi

i",i

+-r->

.'

...~

!'

1': C. t'lE.

2 --4.-4-. ...

J.

)tJi

..4

*-

:·_7~~C -.
7~ R.

l'.!".E ..

:. ;)1".

EXERele.;

St:R
.

IJ"
~1

"'AJlJlE.·
~

16

~ ....

:t II

_ 3t')

~c::__JJ J t=P_2 I n J -. "41


~" . 2.

1:e C. ,', 2 ~fJ 5'~.u. 2 .,. E '. i,'J E' .'. .

t"t1
I

r
"" I
~..!.j~

EJERCICIO
I

.!.I

41

d~ .. . ' 3~

I=
.

SO~RE

JJ' ~

d -. -,

n -. -" 0
21 31

L~

ESCA.L4.. I~

d -.~

I.I:(;O:\'.

....

'

r: . Fine'1'~ E.
~ fI,

I 7'4' C. Hf!

E. __ ,~
0

I 2

t': E.
1

t'~ E.
.4-

\l

4.

_,

'"
t'

# ,t 10 .. '. I.

if!

E. t". E.

• 10'! E. i·~,E.

t- ('

&.... XE.
lit

ES(;A.L..l..

~J
~0I

2'; C. i 'l.'! E.
1

:;

;;

, -.

j.'
,.
I
i

4>; C; 4'! E.

'.I':

i~C. E.

7': E.
(.l.

r
Se t'gecuta Cromutica cor r iendo rapids Y comprimiendola

.~'~(;''''«(...

7':C. 7(~ E.

("
Oil IlII>

c)

On ~ppell(' ce

~ellrf'

de ('oul(: P()l'lallll'1ifu

B <:) Esta clase de lig~do se llama Poriamento .o


jr()z.

Pod do •()i.t, . Il se fait en FJi~s(lnt. corde f't en continuant une ~amme


Ull~mc doigt
PI't'I)I!PI'

I(~ ol)ig~ sur la

Ille_

Porta

e1 oedo sobre
afin

1a mis.
Oll"

(Ila comprimer
glisse

afin df' fait,:,

ma cuerda

siempre

de haeer

entendre ,\.

Chromarique r(lpi1e .
dl~ 1a

Iy (lll(l:'<.me Joigt

n.

L.·

c~ Le
di\il"JlH' ,

gli<;<;e de Ia .{.~e L; ro ~" case , d{);~l glissp df~ la fl}·(1IJ1i;·r•. (\t~f- ~ la ~

.V~." ca~e

una pscliia

It L.f'"l:

.&.. £1 cuarto B.

dedo cor re del 4~ espacio al


ill

1£:'.
in':

El misrno dedo corre del 4~ al W(:esr~eio.


nr

c. EI

imero declo cor re del i~ esftatio

: ? ~ I) ,1 5 65 5. a..

1
\

K~I~R{; ICI~.
• oP ,', _ . v.

J:::JERCU':JO.

,~,; i-J~!-"'~-:~;
'l

Ji;

I ..

'.

r " E ..

'.~l". !l() .

~~·~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~r~"~:B~;I~,.r.~"2~'~')I~'I~"~7~"~tll~'!(~h~I'~.n~n~e~f~;li~~;~'I!~t~tl'~W~~~~~~~~~~
X (~ E. 1 if?
n;lI'J'f~Z.'

E.I t"lId n-r ]"s cordvs , sans

I"s c(,ml'l"im'·I· •.
n0

Al'(;S"!ii.(· ~(Ih"f! la
ql1t'1(/ci:u'

;a'I·(·Ja

h~H·ie!l.tv

rU:ls

Ap~yt~~H_l

1(01,'-: {'Ul'n:;l-~

1\: H nJUiI .J"; tr, irl"


tIll!'

tIp. 1a main gauGh[, rllilJ"determiller Ie:; ~(lII~: , ll~ POIl('L de la main droite pla('~ an quart dt' 1<1loni'd!:";' !.>s (,OI'd I~S fJlapp~ril l,~t{t:rement ch ij[llW note avidp I' gh!>(lllt dUl;e corrie ;1 reWIre jllsqu'a la ClJaJlt(\-. ,·"d~ .(J't'jIJz l'artic!«, Corl.,>id/I'llfi()w.: s/{r 11''<: (mils> ,., I,.!'ii~mf tiarru: '~d' ~);'I1P ~t) ..
kl'lh"'JII! Sur les

( 1) T;utdis (fue les rfoigts


cordes
pour

los cledllS de 1:. 1'1,1!11J :-/. ;'Ij"rda <lJ,rit,~ ten las cuerdas pal'a tlt:teJ'lIIinar Ias sOllido1'., ti IHI:g<U' ~ de til :'1;1110 d-recha , nl(,eaJo ~;!l lit '[1<11;, partt~ .Ie b 10"_ (1 ') )iieutra:;

~ . 'I,,; , ...:,'

(k Ias !;u;·rtbs
II::

i: erir:
;',.! ..

1i~(;r(l.~:clll (~ ,

('ada

not a al aire

j se
:

~ cl}rl'i{~!1(i"

li:'!t

CIIP-Tti .... ~

{Jlfa h asta
."I"!,;',(: .

iil r·il;!·:. Ol>(,l().<; J'(i::~qINldIJS tI


,

pI

(ll'fi'}r):

('.111,;,.f

.ione«

(2 ) ~lilye; l~",ticle;
"r • , •

o-,
.

~;nn havnunsiques ....

qU(['C'

• 1
:

SPgll7Uifl parte, ('I1I1I·ta narte

lJ(lfl1."fl
}J((yt1La

];) J

(._st) (J"U.IW 1'1articulo


0!J.)

lk l-:«•.

~(!1tid{JS

(1I'J/llJlIi

r-o« ,

fril'llll'

t':l'lle

-;

jJU;'lI'

;,:_;)

<.;

li~f),156~5.

lL.

a.:;XERCICE

S£R

L.t.

G£JlJlE.

. t, E"E&tICIO ..

S.oHKE

L..l. ES(;,l..L.l..

~)l".I!, I .

...

tirA.J1llE.

TI
emil cases.

11

!5

i:i

i<~

'

!.

~...oQ. 1'2

r-

O:I.m; b:i 2

iJrf'lllil"n's

me-ures dl! c!'~ie ~alllIlle La

maui ~an('he devra embrasserlcs

~ \ ~

.~S(;.\. L..l .1 En .Ius ~ priwfTIJ:' ~ullJpases d(~ es.ta escala 1~ rna no izquierda debera alirazur los eruco e~pac!us.

r
--

7(! g.

w:c.
_ ij(!

,I:'·C.
-

E.

~'~!'E .

Sl~c. Sf~ E ..

it

ESC.lL,l..

~6.

t:SC ....LA..

~S.
1';"

c.
LECCIO:\.
5':C.

~ ,.

1".I"E.

~9.

i\': c:
1\ ':

. ;'. Ii 2d. i5655. 1L.

E.

1t

.I

NOlls f:tablissolls la corde pulsion en purtaut que le doigl


LOfHpIe

POW' pliwe ol'dina.il'etie


dll

la main

dl'oite tlTol'!,

lit di:tit'lIlt'
tt;mt
011

1';ll'fil'

d" b
all~'d

IlJlIgltI'~11'

ti.·

Chevalet . C~'s1 lit

<{He ,~Fl I'~sistallee

pl'eS({lW

I;,rt;;

Itll<:
I

(·ill!.

lui connuuniqne

sans .uu grand plus

enohtil'ut souteuu Ie
SOIl

lilt
7

soil clair Ull attaqtlt'


.l.

;t..;..;.;z

prolonge _.

1'011 veut (Iue le SOil.8oit

mo~;I't·tl\
('11

et plus

la ('onk
II 'l'"' 141['
<1\111
il It tl

i, la huitieme
me l~. partie Irorteuieut
qllt'l'

par~tie et meme interieure

au quart. de sa longueur, phalange


I'~II

profitaut
((lie.

de la ('ollI'he soit
Oil

<If' b premiere
An

(fi.g:

R)

pour

1(~ r";sultal dll j t

et nun edll i d'un pi nee : Si HlH vent au contr-a ire ({ll'il suit plus fort
~m':,.; ifn

pf""
L:I

dll"\'iilpt

y IIlftt;mt"!H1 qu'un
s

phI" dl~ yipwlIl't!t'Ha

Ill'I'~"i/Jll

dt'~- dqi;..;b .<1(,


({llei<{!les

cit' h main .iustrutuent

gawh,-

I~trt'
t't

(,'('/1

('omp!;'!p

<Ill

1111,"11'01

d:;dl;!t{lwr

iI!ltl't'[lWllt

Ips·

('I)I',h'::O;·1!"·

remirnieut.
comme

~OtI gl'illl;ant

lFIIIlt'

tOlltllill:
tiP

d(:fi'dlll'll:-e.

Cimitafioll
que
Wltf

n'est.jallJais

!'d'fi~t. (~xdllsif

la yuali!t:

till

.. tIll; .

il ralii.

Ie passHt;"t: irnilcr .
0111' P ft'!ll

soil (:ait

il le seruit

dans· uue
uue p

l;artitioH
a (I'll

POIII' k~ ill... iI'IIJ11l'lll:-: I


\

IIIif'

nil!

Ire

J'I' t'11H

(It

..
)

Cor , on {Isposera I'


les faisaut forternent

I· lI'a~l'
,

liar- I' Il'~


It'S

. I Cj!11 I'I'OI'I't. ".1"11/1


('(J!'dt'''' lila III
it

It· 11<11.~'.

... Cf· .1

" PI tit." ( E.I'f'lIllil(·:; 1

1'/

on dena eviter les sons a \"iltp


yihrf-'I' par

1'1 at 1 (I' PH'!' ('ad


rOil

!:I

-1 \ ,"lIll'

par-tit,
/':.1": L

de leur

ftendlle

eH .

Ik la

r;dlldl('

/_'b,

el, I~,

"~

11',;"
1llt'I'
~I'

iustrumeuts
11;lt~··p·i'IlSl~l'

_ I.e qui tient bt'lIi(l'lt'!l~e


SOIlI
S()t~s

an- (:al'·al'tpre

purticulier
aussi
~l

de la- tl'Olll_pefte Ia disp()~ition dans


un
~Oll

({iii'

St'd

1olljOIll"S
1'I.·~f

i, '·'IIf·j
,·{'int(·s
lit-

d iuurt iule ;. puis


P('II

(.t..

aUK

horues

iutouut ions 'qui ifi~Jl,fJs(lilt It',s'

il
pl'es

pr('s {wll('s J'('}ll'esentees phrases


pour
pour
fr

ll'wmpl~
Ull

truisii-n,e

, dt~ JII"ni;'n~
ell

<i11't'l\

pal' petites

(fans. le
en
t irer

gellre

de l'ewmple (f'lUtl'i!'lJw,
un peu sur
cou rte

a11"<fllant

111I·tptti·f;lItl;l .dt· In maill (1llt,II,' note

Challlcl'eln· gaurhe
rni~(~:' en.

du chuvalet

lH~U nasal et ell f,lar;""t fa tOlwlw dun:!' 'Jui la


('01'111' Sill'

I"s

d(ji~l.,

au milieu
vihrut ion ,

des eases
on oht

que la·ci)·rde- joup

;111 lII"IIII'lIt
:1";""/
;1 (,lla

est

icnt un

isement soin

de

tl'es

illlitt'!'i!

It, I il'}hI:'l' (lw.la tI'ompett,e .: II· faut avoir grand


(I'w

de hieu presser

la

tlJlldJp.

aUa(l'u)e,
....
(

ot dp- dimlJ1111'!' c£'1fe pression


'.. 1-:.1":- :; .

iunncdiatemont

al)r')~ la pl'odudioll

till soil

l.v- "!tj·a:-: ...... il!liLttj\"·':-~fll·


,I i-I

H:ni!

lin;" "'11Il 1
cf:ilh

!~.i:;HIC'llIP ~!'<;

~dtl"

dirfjl'ili;~
f'll 110ft's

il

rPIi:l!"(',

(',11"

n:t

i·n~t1'I11111'1J!
Ill'

1';1;-; COllllllt'

_I1'~

pl'I~l"fd('lIts,
1't'lll'I<;PS

burll':

fOI·fIllJ·"·:-;

·d;llIs ~t·s t'fli'1 s.

Anf>si hi;"":

tlt,il

')11

ilJ":;tl'lit'l'

4lle dp petites

t'n 1i{'I'('es

enlrelul'dl:es

ilt'

li/,,(os

!'t dddt

..».

17i'; 15655. It.

_______

.L'._n~.,....... . ~.::.~_..._.~.M_l:'~

... ·II7rT_".-- --..,-------....

..

"

C(JIIl!11l'

l~· H<lu! hCli"


/all
tI~OIli)(I':'

it

1111 SOil

t01l1

;\

1';1 if

tla"al

) dit .JJ~' .'~(J/{


e'e::;l
UIl

1 ~, dau«

/1/ Ii 1"1 1/11,'/"1'


!tif" rtu

'.{itilJll

,(,,

''''Ifll';

'''!JIl,·. " 1,loit· \ ir

111111:"'f·,t!t·IlWllt

'\(rU~

141 c()rd(~ tl't~~ 'I)I';'~ du (·I!,·\altt les


.il·

, ll1ai~ .Il' ('ourbe


(";h 011 /di

dlll:.;l" 1'1 j'''lfl-

if' Pl'll
,..;111":

(PIt.' .i~li p()ur

atluqller:

le seul

p(IU,,,ir: rr(I'1I
~IIPI'ltfLdlll'

"'('1"_

inllll!\t:nit.·llt.

Ih~ nia vie


"

n'ai enteudu

gllital'i~le

dout

le

,it'll

fut tiP
:lillSi

,"il

': jl>!lait. avec 0"


",il l.u-n (:lTit

lesoll"lt,l>'.

h'

!1l!1~!(lllt'

(tt- Gllitare
l

PII dl: cit' Sol ~ hit.·JI- (lite .It:'di;!pa';ol)


.

('I't

.1 111'11 pre..:; n·llli til-! Vi ;J111;elle


PII

Par

n:t'tllJlle

It· ,l/i. Challter(,i!p.


eOl'{ft~ ~l

figlli'(; vide

.~.~~=:!(·~I
tit' Iii
ou I;,

iu-Iruuu-ni

r't:;!lit(:
till

('I·hti_(·!

.~~:}~

lit!

~-.:-_~~:,

Itt troisit'llH> exactemeut line

e:--t a

i'tlUlSSOll

'1";11 rii·lllt· It~ Viololl

Yiolon ., la

1'1 -, f

l'on

vent eletllteI'

Jl<ll'lit,

t:('l'it(;' POIll'

Fltltl'

il fallt

t ralispOSI'J'

,1 ro('tme

SIII,Pl'lt·nre ..

I.,

Ii.

~_ ..=i:

#Ji~i11ffl:J~6~
. . _

~~~::::JI

[<;.,.,7. pills

Ellfill
i"111I"tl'lIil't'

POlll' itHitf'I' la

Harpe,
;1

instrument ('lIlhrw:,s('!' di,.:.lallt'l·

allalogue entre de

c.l celui

qlle

nous 'trnitous

il 'I'"t'il 1,1

1"':1I"1·ol·d ·tlI· h "l)l'dp

111;lIIi;·J'('

uu
(ttll

grand
existe

intervalle , counu«
Ie chevalet •

dans _rex('~l!ph; huili;'fIIn~,


et. la ttl:
eaSt' .. ,
dlill.

"!f:lfjlf('I'
111'1 •

;\ HJO;til:

tit· b

i, la

I.. t.·xlul't' et la rouleur

~dl~.·s qui s't'H:eutl'ilt


SOH dOlll~illt·

I.. lilllS

III'dillilirl' ~)~')

(·xdllsi-.t:. ( E."I'lIl/I!"

l:«, !J ..

ElllI,I(lY':l'S
,'\< ,

il

propos
tltillll<1I1

et

~l

1'011

11"'11

,dill"!' pa~ ~
il

('f'~

difft:r(:,llks

({ualil':" 'I"i

cli'
:-;;Iil

~f

III
'-f''''

Ill'ld

I'llt·'

1,1

111';1111'1>1'11

dt, I'iqualll

1~'Xf~"lIt i()11

<it·.

l~lI'l i~lt,
H,

II' .

-; !7:!fi.156~5.

:L

I ,I"
Id;(i'l;~
La

f~'I.:f
I

:".~

d{Ji~f ....

sur

IIlI;1l1t'

corde

, Ilf· case
Pll

en
?

t'lllh!'a:::~{'lIt

1111('

tit-'['('f'

uuneun
r-I

ou

tl'" is
l'llldl"

delHi

\ .. 11".

Gllilal'e

pt;~Ttl .Li.c(:ol'dt~~
l'e;:'ll~te

QUilrU:s

it l'excl'ptioll
It's

dt's Lkllxi;'me
t{tliltn· "ClH~

tl'lll"U·IIlI·

'!IIi

""lIt:1 1;1
]1l>'1 ..
~d;)

Iii tit'rc(' ;, il vn l., eordt> ;, vide


qllt·I]~·

({Il'(J]>n~~ avoir

partouru

1 ion successive . .-fps

do; gts ii part if lit' b' premiere euse ( Ifni· suil ;mrn.ediatement WI'S l'aigu , ;, l'ell't'ptl(J1l 1ft' Ia tI'OiS;;'lIH'

dtl'olllaliq([{'s liI'odllits I'dl' .' 1a III1lIll \ , I ~ . uusans dl'l'Il11.III'1' t' .i .

~()II

il u"y a <flIP. trois cases a pareOllrIf puu!' L') Ef(;\'(~d(!vrH s'tlppfi([lIt.I· ,i l'eCOIIHultl't.'S!lf' (,haque
I,llls twil(· ~ pr~'nons If' Ilt: qllatl'if"lHt'

('fj.~·dt· ....(JI sur 1:1_


et

eOI'd"
I'll

!a b
Sill

Tit'ITI',

la QUilltf'
,f'OIIIlIJl'
1~;t.iI'IIIT:

((kl:l\f',

1'11'11 Il'P"!

l'f)nk
vuu!it'.uw

If'

f'(lII~idl:I'afll lil'f'(I'

T"lli'II!I"

PfJ~I'Z !-ilill
qludl't'

J,~
vou-

prmlli!:r
\'1)11"

doig·t :" hi
bj~;:,r'I'pi'

qll'ltI'il:'III(~
tltllliw;'

I.·:I!'"

i!III'l'Z

1;1 m.uu
dalls [a

1·lIdl!;I".

I'd~I.S

1\· fllla(

doi.:..;t I,

1:1 111t~IIII' I'llI'd!·

Lt

~I·I.!

I"

nu- (';ISf',

ohlii'lld"rl'z

Ll

Ijililllt'

l.« , frlj~;-;l'z
11.1 .

l'Od U':!'I:t"I.
I I)",

il\t' .

'~"".:-~:.': . ,.; ..~-- ... o :: -:-:':1·.1" l'IIIHjU'·, .• t;

i~~·•.- ..'.
C.t'I'. I1l1t'

t'H~Ili1,'

t[1t:t1l'i;'III!

d"i:..,1
. "t
,.,'

(LuI"

d.,(I,i;'IIII·

".' '.

HI" I.

H
\II\!., ":!'II!!,1
I'

cdl!'

'lpt'!'ati(11I

stu:

tuules

It's

(1II'd!·" f'l
pal'

foi:-; 'ill!'

"",
,.j

ild!'!

\:.l!, ....

;1

il

IW

St'j':t

(la" dil'fi('ile

(k lvs reuiplir

I\·s

~lJUS

Viatlllllllll"~

UOIGTE Sl'S

IJ.l. LO~G(_'I:r.R Dl:S tORln·.S.

II t'st Ir~s
(·lIlll'il·.les
t

IItitl'

pOll!,
l\llllt,

,;;,~

pprieclionner
IOHg-IIl'UI',
,

duns la eouuaissunce
t;'ll considerant
l~uItll(le
.

tit!
JirIk

1U<lIWlw,

d(, ...iI,dlitlll'l' '


..;oit
cUIHllIf'

;,

1':11

('ord(,s

(fall~

kill'

Ia
_)lIl!' ., ,

III

1'1'l>lIlit~r~

int uuat (E,!':

io n
11.

dl'

Ia

;':'a lilt' III

~oit

.)1111' _",

,1lI1' •.

,ide, t i.,,··: f 1"11 f


;1

tl!lIiqlll'

.·li·I'S

suivants..

.,

... • .. II

~
111

I~

II ••
'~

1'1

.tt:.) 4t '- ..~ . .·.·7~·····:


-

Ii"
.•

L'j_

1.

...

-f'

.-

...
i

..,

"II

...
_._
-'SoT !

.'

., .
1

..

...
.,

, ...

.- , ··U
ll. .

:'_'

.. ..1:,__ . .11..

,•
4

~U

,~

.'. •... ,.~'

~7"·}I.

f5655.1L.

i''' I.

• • ~-+-- • ~
T(Jl1i!!u~,

to

.~ .-:.--' ., ~ -.F. .•~._..+ i -==. ,-._-'1fOn1'1"1 "-!l


,J

it
~

, --

'_~'C:'~---I--:-

\I

--

..

It

1<,

~-

: .. =tij+k
1.1 Sl
~f! I)'

o,
-0

;-t~

Ii

ft

to

i'l

-II

:;~~
-',

., ) 9

, --t

: --........ -. ---=-.
i 0"
5
r:

if)

...

~-.-

__ -~--t- - sr :
'._ -.--_

- :-II
.K.

...

1'i

'.. 1~

~.bl~~::.c_i:' r __ :~:

...~
H

...

... ~~ ;,. A

..
10
._.~

116###

..)_ -"

&-.::a=
i~ ,. :'
6

• ---. •
.i ;)

!.

~(j

...
...
12

1'2

12

.L

..
~t": :.! ~?
2::~
OJ

C I!ANTERELLE.

_ ~

Tonica.

Toni!{ul! .

±1
s

...
!'\ \I

.a. ~

\I

.a

Ii

...
'I~

'4':
s _~'
,

. ~rr~.t.-It .
6':
6(;

t~··
1

,.

-.:f ...

.. ... .. ... II i## :: " .. ... ... ... 1.f¥·_·L.! '._


=-=t=-l4

..

-<"1&##
9

.. ::
7i

16 r~
...
5 7

;
.a
.{

:
5
_I: .) ,

ti

CUEIlJ)A.
9 10

=
j

.. :
!l

JI
1~

to

;;~

11&

II

11

~" a.
;) ,

~" ~

\I

"

Jj

'j

III

7"

~O

'.

-..r--

!oI

4'

. -t ~-

.. :
~

:
i)

"

..
5

;.. i
.1

"
8

" 11
::<i

10 . 12

~
4

... ...
i~

"

11

...
7

9'

...
it iii II!

~
;1

\l

...
:-,

"
R
.~
.. _._.

...
11)

f:;

....

~'~-H

"

2.;

15655, lL.

-'<0>-

l'\~ns avous
les motifs

PX}iO:-;!~ llUUS

:1

Part ide
aiueue

iUaill .

Droit"

qui

i)nt

;t

, •~
~

, •

exclure
,

jJl;CS_

(Ph' constammeut

I'clIlploi de l'allHulail'e l'Exemple

ou llua-l

:
~

mos

es!,;l'!Sio

los Ot"t~Y"$ dt.~do,

:f II '..

,:os
U~I'

II:!II

1.l'ch()

pro$crihir
Para

,;asi rflli~'b.llt~mellte d

.:J ,Ulll-

tl'i~me

ft.')·igt .

~ Jar () cuartu
12, deux t10igls suf, ~.
~

Pour execnh·r

t'jeeutar

el EgtHuplo U

hl:l.:itG.~~ dos

t"'_

Iisent . le ronee et l\ndex.

~;:u,
Dans edui_ei dans leur o!'dre naturel .

trois doig1s

~'(~j i~IIf=~f~~~p~lt~r~rs~r~!
~ dos . el pulgar y e1 indice .

*~U·

SOl1t

employes

Ell este

se usan

tres

dedys

ell

su /ll"Iit,,!

~:' 1"TUllS hicn

f~~%'ZT-~EW@lI ~Pi:
~:+\
,i

uuturul ,

I'

le>o; al'peg-Pi' lanalyse

sniraH!':'

:;;'t'xplil{lIl:1l1

trop

[t'pux

mi.';IlW~ pour

qll~il soil

Jlt:t:t'~;:';Ji!'j'

• , ,

Tudos
iuusiado

"

"6-

los arjlt'gios hil'il

!'iglliultes
lln'sPllla
rr;riH'!'1I

.;p

cspli('tlll

d·, _
!If'~·t'.

.d:en faire
nl(~ mesure
HUe

. Le N~ 2 offre p'Hu-tallt 11daJl~ 1a pr!'IlllJ\J'(\ et


temps
i'iOllt

H(; parij(~'tl(lI'i1t~:

Ips quulre

marques

analixarlos ~ i rio paJ'ti(~lllul'idild:. El N'.I t< la 1ruisi'\_1 , i


na
I'i.

,
\

P()l' si mi"!IlOs

pa[,a ({lw sl:'a


"ill

1'lIlharg:'
'.:

~\' It'I'i'!'!'I'f'lil!t

p'u'

los

cuatro

liettlpos

{':-tall

Hlan·ado..;
<lIlt'

('OJ! .iu
I'll

1;1:"

l~ass~ fr:llil~ee avec Je pOlice. t;l1I.df'i({llC dans


;d(~

les ~~ ,{.~ et 5~ mesure s , la qUltltl~ pst devenue

i tocado con d s 5? cOlllpases

pulgaI'?

llli(~lltras

('I

:t., n .
.

, la quint a <{ue era


ell

parti~ iuterruediaire

Basse, qu71'11~'l ~t(Jit (t~Ji()['(q CtplO se ha convertido

I.

.......,~~~ ~~~~ 1 =F =-C7~??F~%I~R?J£~W~j!*~17~'$-~JiO:_.-_.. f JF f£ r ~ r r I~ I~ f1r·1 Id: r .I~L_~~=-c:11 ~~ ~r ~ f=Z Of ' F'


2
"-I

.... ~fr==n..f ~; _" -I


I

i
I

§ E

*'. _-: ' f


parte
'~I

bajo

al pri._

iuternudia

·-~.=l..,.....-~-~~-;----_"_·1

~I='=::-~=~~'-'n-::_' ..· =11 .. ·:.iv~-· _-

-~
~:
.

~~~~~r--~-~~~

..,.

~ I

=t

;;.*::+-;~:' -.__:~;~ :~'IL_ -' 1::_::;.. - ... -. -- - II


.:;;
I
J'

~
I

f'

5,

I'I ... I"

,0,
"."

ll',(,(I'<,

"[111.1;>;

2,j

"1[11.";"11,

'ioU,

\ ..T",

It .v-.: f':

..+------.

..

4~I"J :.\ HI': , 4i!


If

.,....,.. .. =-=.~~~
Trio, .

1111,\

r _~_"I'~
~-

..~--T~ ..... i : ~V )

_-

1-

Redu('.hiuu textual de un
~

r.'
J

.,

'd[ll.II'. ,

'·fI11.!.~ \·'0',0: •. J.L~

-.. =;__ = ..

.~

19 __

---

TenBto,
..

H~I

~I: ...

4~

I', .1;11.\

partl\'~s r~elles,
\

En
~ ,

uu
dedo

pasage
se <testillu

lIe

tl'eS

partes

«fectiv .. s -,
de eib·

i'une

de ces

pUI~ ~

eada

j_

eada

una

. (8,1/: 15.)

n E" LJ·; POl" Ii I.:, .':,..:; ~ I" t:a


P01lr
HI!

n'.. TT.WCER
aet()n[s?

J,bS

ACI:U!lllS falll

-~ 0 _~

n'\~:(_,1I1ion (Ips

il
J
(w

t.1J.:t'tIT ~
1l.<ilH g~Hl-

jd">SSIOtl

.,

f>g-ale are('
i res ·' ..11·.··.·ti(~ .~

cs

U~Jg,ts

.1"

din
T'p.;

1'1 1r'''.

1" af' er

pf'~.s

tI(,

1;. (oudJ('

tal' ig-nalmeute con torlos los dedos t!e [a mauo iz., . II! . Illfer :::'11_ ~ qlllt:r( f a eo IOCaIHHHOS mny Cl'f'i~a ue 1 tra~,t(' inferior,
1."5

. i
~

Para

egceutur

los aeordes

es

rWl'l'Slll'W

Upl'P_

'" '11'11' I., •• ,1·1'1'

lit ruuiu droite .~jJIl!Te


nif>llrulll

('ol'dl'S avant <i'attaqul·r et leur faire I'reuJi'e

r;)r- ' cuerdns


"j
U'O

~ • ,

Ill'~·pal';i' los de la I antes

IUU no

derech

,1 jllllt'<}

;\

las

d~~'Vl!js;t~L" . _ V

.-:H

el

(;fdl'll ~;i!l!i('lI v

d"i'1 hI" ..

';niv:l!lt ~
g'rn

POllt:"', index,
fof'

d ,Hlljl!lai!'f~
,

te , pu~gar? indice , de eorilzon

v anular

('((audl)

10I's· 'II f'

plot d(~

dN'n ier dt,\'jplli

..

lI!lll~pl'!lS:l_

'_'II

v: Ikat;';

.,

de

este

ult iino

es

ind.isjJ(>llsahle,

i)f'S._

a
lit:i.·(l~:~~rJ:'

'.1:

~1Ilm·:·hiit: dans sa --fJusitioll au..dessus des cor,it'S sans la reuverser III Fenlever «omme Ie Junt k,; r~rS(Junes (till ont des habitudes viciense .
'J

ell.

SII J'H~ lClOll

sohre

la~

cue

rtlas

• • , • • tieuen males •
\

E.r.: E··16

y:

..

B
~
-&

Si lu seconde
t rouve 5111'

note

au grave

'~.

£ II 2
se ~ etque

p ~

de l'accord

lao corde v~isine de la hasse

l'<1(:mrd d(~passe quatre ''"notes il faat

pow:e
_( ~W.~.)

(II~

la h.Hsse

ala

-, suivante . (

glisser Ie

sr..1..) Si l'~c_

II

Si la segWlda

nota g,T,ne del aeorde es necesario

se ha'h I.

en Ia euerda- inmediata ue mas de cuatro notus

al bajo y si el a('orde fif'_ eorrcr


l

plligar

dfll bajo'

la silluie nte,(

sr.r.:

Si el ;I('''''~
tft'S

I'ord e~1. de SIX notes le pouce en attb.que18 trots


H.r:

,. de tieue seis notas

<.,1pulga!' }lUlsara

d~<fl! h

E g: 17.

II §
sont
100SlllCK

II
'0

LO!'S(I"e deux eordes gr;n·es :plt~ It·s· autres parties" .:;, ({uit les !lttn({uer selon Ja

et

de l'aCCOf(f sont:eIolD'I~~es

id
~

CHand,. iatus

do s euerdas
partes pulsarse

graves

sv

hullun

inll'f·.

maniere

illdi<iu~e

i
\

y' las .otras


ddH'1l

<1,·1 <H'Ol'tie
51'gUll

est all (r: s_


qlll~ s('

tantes

(·1 mojo

iu. e.,

( mo.S

:;

et -'.)
cas on attaque les six eordes
jigne.(ji!j:

DUllS. certains
t a vigueilr,

ex;cel1tionnels, oxigBnnt de • avec Ie


."- R.)

~ -dicu ( ~l":.:) y ".). ,


En ciertos nergw
10

cas os eseqH'ioual('s las

que

f.·X 1.Jl'll

se l'ltis(lran'
5)

sei-. cucrdas.

solo

(:()It

I';

ll(l!lee seul (Sr. 5.)


.1!tl\lI\'ement

en lui faisant parla

(J(~erire Ie

pulgaI' ( mo indicadu

hnciendole

. descrihir
A. B.)

el rnovnnun.

i~dique

pOl'

la lillea.(jl"y

R.r:
n!l:
I.'

{·S•.

..... -C()rdes •.
/_

-;--&L1t-/ /

...

,.

Cuenln«,
\

----.------;,---~--

,.

,--...,.X~-·--··---

L' Ele\"e dena erercer Ips accords trps leu.


J'fIit'llt
.f.llH'

EJ Disc.:iplllo paelO
t111
. 'oj"

egel~l1t

oml. to S acordes
SI'

mil)' d ,'s_ ad_


;1

d'alwr.i egall1t:varfaitt'
SOil

afm qUf\ k~ doigts aequiercnt rt


s1<w{~olJfl}m('nt ~ tirer

al pr'ill<'ipio~a
"l!l.

fin de que los t1edos


("

le

i{>r~,.n I!.na ',wY'ff.~:1il iI-maId ad v


,.~ , .•

aco:-;t mil hnm


'I't,

iueiiicur

pos~ ih!e 'de l';n:-;tl'llm.~ut.

I'"

j'osiJ.le

dl.~ :

11l1l'1It'!)

21

':O~SlJlI';R..\'[IO:\S

SI.-R L.;~ TR..\ITS

I~T J.I·:(K

I)O!G"'.:.

Harh

1(1 jl,I. .... ngf· E\\'lIlpl"

21 011 llptfoit g:alldw

aftaqlll'r,

ell

moutunt

, qlll!

la pn'mi;:'l'c
pal'

dns

!llill's

li(:PS
('II
I'!

f"

tCHir' I(,s doigls


jl(lis~('llt
II I

tit' Ia main

dans

nne position , Pl'l:JJill't'Z


,~ la ford" ~
x

tdle la nole
l

qllt~ Ies, plwlaugf's


aH'C

I'xtI'I~IIIl'S. . dt'H'Z Ii.r .


pac' I;',
:-"11-.

<II'S doi;,;fs
It,S

toml)ll1'

\'1'1'1 r('al(lint-li!

sur

f!,s . ('ordps
,1lII'eZ

et produire h~ son

l(~ muru-ilenu-nt
vous

fl'appil

(Paplomh .Ex: iX. En descendant


alta'{II('I':
IlIl(,

la{fflt:llt~
~l

Ill'

(flit·.

vous al!.:z
, I'll

lor~'jllt·
fOl't!' I'it

\011"

fl'api"; eellt -6
,
,1\

~ retirez
.,
(q)f,:tlllee

gmld!t' 1(\ doigt qui


!

Lt ("Olll}t"illlilil

k ai·, inn

.
t, "I.

. .Y-;::,·--.-

-,-~,gr.~.~ ,L ;T:..q·~ r t at~P4


dl' fa !lJilill gafll'lw ., III't)(flli h' Soli <pte "OIIS
. il'l

(lonnallt

illljlulsioll

({IIi

<It' nouveau

PI't:Vill't:

_ " g,.::! 1.)


". 4 ,

_Iijjoi)ijc

c.r

.,_J:FM--_I-.-.-.==n. F'hr=--~fL:!·· ~ ~ ;'-=-::::::=tl


hrill,ulle suus (~ela , m.us lie I.. C"III~id':!'t'l,

.4'1

II

f;l1l(

f:,il'l' dll (h:'adlf:

P:ll'f.('(f!['il
la

II·;'~Ipus (rt'xt:"lItioll

I!lH~ ('01111111' uu atlxili:,il'l'


I'll

dt'

p"Il~';(:1' mllsi,:,ill'
St'

;'1 Iaqw·II(1 il est (Ippele tfop , sel'ail

douuer rlu l'l'Jid'd

till monluut.

trail

Irlld

{'II

l1oll's d.;.l(1(,It,:(,s (I!li


i,

pro{;)J)i:wrait

/-.'.I::!.:!. _

..

(i~·"9 F .~, -rij._ tJ..··-.r--· F:-Sj(~· .t 1I'-·t 0


'l

;"';"'~Jlct:t:ct:I-+tl-+'Iifii--I
-t' :-;--;t
if: C,l't'.

W . ~t±'m~V¥F~~r-==:~~r-::~"~:.~-:~lJ - -• ~-. ,
.--..1:-.:.-,.. ,- ....'It'
pitS

plat t:t see.

(. KI·:"2:!'. )

'/: ':;'\'"

Ct' il

""/',1

it . dUIII·.
lhl:('(I1(,I',

11I'lllljlll'l'

tIt' KOlll
i

(jIW

til'

11\'

t'tlln'mdl'J'

01'

Huff'S

lic:(':-;.

\~;i\·i

l'on!'!l!'

f;IUrll';llf

( 1:'J' :!:i.

•. --L~!: ~ ;:..--~~- -. =f'_L __.!:::-t:~ ~j{-d '?::--'! L!._n;tl_J:


l'lI passil;';f'

... 1.'t,

---._

't:

--..

--

---...

,'=

a, . --U -~ ~.~-:~.-r!:.'f':-:qr-~'''-:L.-:FF-:.::- ~'::.:':-.::::me


-r--, --..._

-:0'

'b£--.! -~=--~-~:~::~~=~~:£·_-~_,::-.~~.-]I
~
7

!I"

!I(lII'~

I'(,do"hlt:('s

') dl:f;:dlt:es

r1!pi<iPlllP.llt Le

(:tant (~!'Iul_ci

a<:l;OllJpugllc
consiste
aillsi
i

(fhurlllollit.? pour
IjrtP.
pUlice?

I'~l

(pfl'l(jlwfois

d un
a

1·\I·{'II,'H1 (,1'l(,t ,( J;,.I/": _1~.1·~ "21.)


;IH'!'

doigte'
«ordes
cd

de

11.1

m~111I

droitl',
Ilolf'

alt;tqllt'l'

ll~ I)(HI(,f' soul ~los tfpllhl(l~


011

de

1'1tal'll'tOllil~
<lUX

la jil'ellli;'/'f\
llH·ditllll

d.·

dliltjll!'

r:,I'OIlPI'

triolvls
_

I'll

fai<;;_mt

sn ivr«

ol'(ll'f~

doigts:

illdn

L'll"~

uunr! ~{)'IJlf".
• . _A

I .I' - -J l . ~[v::... ...,~.~.L=.J::_.


..

-~i- --..:_::-."---.-

= == _,':~!~~~II/n'-!___~:;~~ j~-.I1- ~ ===:l =~. ~ .. .., .. ==.. ~ -::=-t!l~="~OT.Ctt,}.III_ _,-r-:= - =fE ~ ¥.- - --.-"* ... 3~
FII/d('.~
III

t-,

~'C 1:; d 'lH. )

i l'iIl i

tt; ---.-..-.- -.. -,. -.-.... ,.....

---i-·· .... -_.n --,

'j

'-T£ ::=== . .... .... ,.~ . ~


, -'.

-_}I!!:.I_~-'-~!,!,;:I£~_~H
_ ~ •• d •• ,

,~1':.._ -------"--+-.11 .... _c •. _ .• -=.:t

"

(7·)

Ij.

-25655.

H...

lWS

TJUlCE8
'

DE

UTU

l\ATUW dimillll~e~ oc('uperons

lET

ue

LITh

I)O/(,"fL.
1

.meres

..

Les Tit>l'<.;es sont

sout majeure

ma.Il'IH't>s
HUllS

011

mmeures nous en

0([

uugIlH'II!t:PS
1(.:1

aocidentelle s cases.

He

pas

mar

('Olll!llt'

(,('S

dt'l'_

La Tierce
.ou quatre nuneure

compreud

d~'1I1 tOIlS

ou clIlq

cases ; ia Tiert.:e

1I1111t'lll't'

trois
Pl

(Jc'mi
I"

tOilS

Lorsqu'on
trois,

La prend
excepte

SUI'

deux

cordes les pI'end

la tierce

lIlaji'ure

€mhr:tsse
'd

df'uX

east'S

t it'ITt'

lorsqu'on 25, .. ~
-oj
3

e».

-;:;'

~L ~i~~--iB ~f
.. l'l.· j'

:~I;~J:

S.UI'

les deuxielne

tr()isi(~ml'

('o!'des,

moj:

mill:

nut}: mill;
(l('('()rd(:,J.'; I'll li(JI'I'IJ
I~j((jl'l/I'(' )

'l-

'i

Sur Je'\ dl'llxi~'llw et troisieme


.IUU.)(,HI'e se fait Les Ti,'I'('es dans
?

cordes (
se

la Til'l'('('

I~'",;

::!. f) .

Ia m(~nw cus« tunt

et Ill. fierce succerlcnt


<

mineure
sur

sur dellx .:
nt!~llll..S ' ('ordl's, S't'Udlitllll'll!
2~,)

'f.:.I..Il,t .... S' I .. ..'


.: .• , ..
,:1

_"

L_

L_.

lIltlj:

mill:

('11

<ill)ellt's

les

('()llst:(~llI jw_

mvnt
cnrdes,
')

PU

DaBS

g-lissant un ('t deux doigts suns quitter la eOI'<ll' . ( EJ.': ':l7 et l exemple 2~ , eette gallune OeV:111t (:tre fait- cntierement sur
b"jjsse
Sill'

fa

St.'I·Oll(itl
11I'PlIlil'I'
Oll

eI la tl'(Ji~i;'IIl(' et 1(' tl'ois;;'illl'


ttl iIWI! 1'1' .

le second iloigt

cinq fois

sur

In trcisieme , taudis

(PW~

le

""

s Il<·(:.t~·deut Iterna1 ivemeut a

la dell X It.lUe eorrle solo It .quo Iu tie rce est majeure

KI',27.

Ii·
Foil \,,1' '2,"
<it'llIl TOil

Me LE

'.
IlES TIEI\CE.S,

n
TOil
.)

TOil .. t Toil, ;; Ton


III ill:

1 . Ton, 3 1/2 TOll


III !II :

1" Ton, i Ton


mil.):

1h
:! TOil maj:

Ton,

:s

TOil .

To I!

T"II
.)

t.'~

111111:

filii!

W"l

..

r
.

~~
r.-,

D
oil

HallS. l'exemple :!H en llJi


1 rouve
I't~

/)(:lIl/)l,

elan!

oblige de prendre
b t ierr-e

Ie

Si

Sill'

la la

tl'oisit'lIIt~
~t·

(·ord.,

sa'

tierce
PH

ll1fr:"lt>IIJ'I'

Snl

Sill' Ia qllatr'ieme;

majeur«

sujy<tlltp
Sill'

Iait

il

b 1"·(·It!i; •.
Sdll<;

harrant et ,\ p<ll'l it' tit' (~dle-('i Ie second doigt glissHa la q 1I it tel'. Le d()igle n« dil'fel't' de cclui de la g,lmme pl't~eedl'llte . Ja 1·1.: " qui ;1 change la nature de t{lwI'{lll's intervalles .
cnSf~'

tl'(Ji~ii'!H('

('ol'dl'

OHIIHE

DES

TJEBCES

l'IL\JEl'RES

E.'J' MIi\ECIlf:S

I)'\NS

L'ECIIEI.I.E

OE LA

(;.\:\I~E

prmws :en

WWS-??3'CW-«· nFS1F

I'our
:f';:'t;~' "i

~p

fa!lliiii'l'ist'I'

\ (,liilipkh'H1C!lt

lI\"i~(~ ]PS

surtout

apprendl'e

~ le~

fai1'6dilJlS
}lreSUL

I t:·;:
~
It

PilI:;l 'fa.11IjliarizaJ:se
r as

:!;) -~

enterainente

COlt JCl~

L'I'-

y ~ohre.fudo
C . ·onsiste

:para aprender ~ h;l('tlNag eu .

1.:;'lI:; 'l,,~ lOllS""

\'oiei Ihcl'cie.: line nous , \. :t ,I "illls . I) ~'()II~hI4: a pn:lfl1'1:: Hue corue 'I'!"
'I'H~

t4j(f.osl~s tonus' prescrihimos

el siguiente
despues

eg,l'l:.ci(:()IlIlJ

a~ VI<lC
\ •J

t• t no.

f'olJ~id;~!':I't'l

d'ahul'd

comme tonique puis

! cOllsid(~r<N'~ primero
punto de purtida fa esc~~a que
YCi

en tomar una cuer da a I"'arre que se.

comot(;nica;y
en

('1111111·('

d"lI\:('"H'] ~!'t:i,"iem,: degn;- .&<1. Cette note

~t'~'UU!f()7f.el:cCl'..,grad() &~, Esta' nota

sen-ira

de ,

•• il .... "-('1'\ I! ,i

dt·, !""I11
fjil<l

de d('part dans "chacllll


Y<lI1S

1<-[1., de

f Eehdh

alh·z

}liH'(:ollril':(

s», 3d

des .:

cada uno de, los tonus de ,


( E!/: :)1.)

a reeorrerse.

r
g

r o

II
II

·it

~·n
a
le
,
,1
~I

ell~' ""~

f(;is qu'lil ~e

S('I'<I

I'l'udu

1~'(}ll1pte des

galJlpHil

Dlla

vez (PW el discipnlo


esealas
egl:.cutill'

ha.ril
(Ill

UpJ'l:lJllitlo

l'eJ(~m trouveru ,!. rl iffi culte 11 jout·r cellos de l' e», :)'2 .
(~Olltl'IlIH!S

<lau." i'Ex

;)1 ,

ha(',t'l' las

eont('llidas

tIl Eg

:)1,

t scr;l fucil

las del l~!J: ,;)2.

_.

-.: L _15655.

lL .

.... ]

.
'_'

:>

\,I.;;.

:>
_

I!

_ I

"

~ --.. t

f*

'j

15

tt; !
t 3
-0

~. it 1tJ-..----+-[j t
t
i

'~

-_ I
,

'i

i
t It


li
0

'l

L..J

Jljl-~frl
'l 1 Ii 5· 3-1>

22

~.~tit f t , E
~ 'l 3 '"
'1

, , "~
5

I!

n
,;options

ue nons restr- qn a constater

ae

qnelqlws ex,

doigt~. m.nenre qUI se doigt~ g-enerale_


et troisiem«

Rt~staum; sulo haner eiones gillar yeo's La Tercera menor qne

notur

aJguuas

t'S('t'jl-_

L1iJ Tien'(>
;''''!It par
['it

Ies pr~mjcr

doigts , se

it l{l~t~lql!f'$ fois du prernit\r

o:t «in quatrieme

Ii a
\

de! uso de los df'cfos . se ei:i'ecuta pOl' derlus

10 re,
:1_.

con el primero

y tercer

se baw . si va

eon eJ primero

y el 'cuarto

~'ompanarla

dl:. 1m hajo qllc haya de haeers e con

mrnmnMMrZtWspS"usY'

I., ~f'('oll(l

doigt:,

pI

(Ill

~t'I'()11I1

et du

11'Iatl'icJllt'

sl

la

hassf

t5
fOX I ~e

.h).

I..dll'o..:(IIW

Ip..;

t ierces
mmeure

se "
7

t ronvent ,.

a It g ra\·c.

-I

estt que I que f,OIS se truuve

, . uecessaire

P!ll!!'

11111' it'rl'" 1

si Ie ({uatrit!Ule

doigt

employe ,

d' emIl I oyer t e (iliote I'


uue

1 2

grande

di~tullee

lin

!l1'I'1Ilito I' , ('ai' It! tJ'oisi~lDt, etunt pIns court et plus fuihh- qlle Ie second ) it vaut ruiel;~ que Ie ? I . put!)t ({He' le troisieiue I ~('I·!'l]( I ~l'cal'!1' (11 premier, tIu quatrieiae , Elude \)1".17.( E.r::55,:l6et :)7.)
I

I·,·.I'.·-.)~l.

·;--)~~r-*ll ~C':~~j.·I-;il8::~~
LI

E.I';7JI).

_. .~
~

OJ
,

"E...-J'
~...'

:~ :;

I
all

-0... •.;''': _ - ' f:H.- •. -_.t-.-~~:... a::=1I E./·:;)i. -~~-' •.. -~~ ~. t

~~

-tI"·_·._··.,

DES
TOilS

SIXTIIS.

It's ac(:ol'ds
;\

plaque!'> eontiennent
dt,
un

nne tier-co
et
(

morns.,.
(I'll

fHI

lllW-·--

:.;i \ II'

n'x('ppl iuu
conuue ('ordl's
dOllllPlIt

(·pln i (k
retard

qllar~e

quiute
O~.)

lie

doit

etrt\
B.t',3R.

C'1\lIsid(;r(~ ({ue
1)1'111

(Ie tieroe.
IIIif'

E.l":

inrmediatvs
.IlIW

donnent

qnill'lP ('t line c"neune

tierce mujeure
forme .. III1C r tJl'm~1J1 .
1<:.1':

C. Ilt'~ qui
Ipl;lI·ft·

tieI'I~(~ nlHjt'lIl'1~ se trouvent


Yoi"irw. ( H~': ;')!).)

avec
I'll

l'alltl'l~ c'ol'd"

01'

laissuut

uu« ('or<l(! illll'I'Ill(:diain:

O'S

quaH'e

cordos

.!I'ji'l ~a r Jell!' manier« , Pal'


t
I'll

d?f~t!'(· a('eOI'df~(~S deux .sixt e.s Ilw,if'IlI'eS, \ !'i l'ol1


at1a([II~

40.)

.. ~..
la
jJI'O_
l

('Oll!;t:(l'lPllt

ensemhle
If'S

Ia quatr ieme el- la 'f:ec:onde eOl'dt,s, eornprimant


~'l

II/({j:

i.; i''-'lIP t't la prell! It'.J'(' ~ v ide


tnIlJ'oll1'S

011 I'll

la

llleme

ca se

elles

tl.~.i __
'"' ~ !3

dllil'oltt

. 1111 tun .; ('.'t'st

des sixtus majeures

-:1_(

'f' Ire en I' ayaJl(;ant Si\t(~s


tit'S StillS. lttW

.'

. t't ell fuisunt


(j'une ease vel'S

monter

la

Ilofe

husse

d'ull t!,:_
.
HI!

~ gj':4 I .._\~.~-1.iCl'"" h
lJlusfllw'

~ ....J]
min.

l'mgu, .

. on IIt )tlen. 1 IIlIe itl(" unueure ';,.


('o!tUttil
I'Hli(_'l'11W

l/I:'llItl'
I

IftlS

c!'t II'S
II'S

<iI'

la plus gl'ande
qllt!

fa(~iijh; POllC' quieonque

:l11111lt'

~('il'Il('I~
gTilll!fs

1l sail
(l1I[f't'S;

la

gUlllllH'

,Y ('.f)'npl'is
sout

I'''dave

dl'IIX

inh·l't'<!lll{·" 1Il1)i·. int()l!:tlil/[J


1~()mflr'I!lIdl{'

til:

H1PIII'

t,'s

iJltf.'l'v~dl('s
moills

de fa tl'oisi{!IIW cmhrasser
!idoll

it

la ({H1l1ri;'JIW

,.( ,It'l.l
{;1!lf'~1

Iwpl i~'.[fll·

;1 la h([it it'IIII' :. La Sixle dvux


iutr-rv ..lles i r'O,'dl'f~ iiI' Ja
gUlUllW

dorallt

six

illlonal

ions) In
,"II

dllit
gamBit'
JW

1',111 1,1 fa!lf'~1


;Ijlt~i Sill'

).:TLlllds "
('()l~lIllf~

If)s notes
c(JlIll'al'aisoll

<IiI

Cjlli

Ia t;I:.
(, ilt-r
,j

1ll1'1'!l1I1:

()ll

i\\;tllt

poiltt

de
un

IlI'II1
mineurs

ji!m;<~

...' I ):(11111'1'" ,

Ja

1I;r1l1I't~ <In;
1

sixles
t!1I

. celle (pri

1't~I1f(>rlll,era
!'t)r'(I

sell

1 des inrervulles
) ( HJ.':

l nn

";4'l'a

llIaj<.'ur',~

('I'll ..

qllr

rl~llf{lI'UWI'a

df'lIx

IlJ\iH~lire, (1

.4i.)

/ •.I '

't:!.

..,
",,!! •. 1I,.t

~ II ~ .r~i
·115655>,
,
1t'UkllJJf.-r;.l lin

*. · --t; 2!%=-:J~~,:~
mill:
,I

'

~:

__

mill:

__

-_

I
-v , )

~·-~B
_._'1.

1-

~:~'~:'~~B

H..
1<1tit"tn'
nli1.j.·.UJi:

ltJh·t ..~!alj,·

,- ,'

HI:·~·.:"I".. t'~

..

n··U,: filii

111'11

,.,:1 II t;··fht

SoL

1.,'11

!:t

:F~'l~m

d.·' 1,,:-; dcdos

sill

qlle

lu

iuano iz quierda

)laga el nH!~0r ruoviuuento, plle_


.

de hacerse una larga

~ ,"

serie de se~tas, (Ey: .~;;.)


...

Pour' parcdnrir cet iutervalle'

l'etendue..dn

manche ensj rtes

Itt mem~ regIe d?enchalneme~t est observee po~r ..


que pour les Tierces ~ c'est de glis_

!
!\

Para

recorrer

toda

Ia estensiun

d~'1 mastil' las


till.

en sestas se obseI"Var~ la niisma. regia de ~JJ(~a<te_ namiento asi para este intervalo como Imra Tereeras , es d~"fir correr nno (" dos dedos

ser 1111 011, rlellx rloigts d;~lll intervalle it. l'autre sans quitter la corde , Voyez Ex 44 partir du

\ intervale
"~

(It

011'0

'sin dt>jar Ia cuerdu". Ve'ase'.~l(:~


el iO~ illtcrvalo

611.w an

i(},~,e.illtervalh~ et, du 111!le au i~l~le. Les

~ ,gemplo

44 'desde .,~l>.~?hasta

cxerciee!o! suivants donneront Ia l)l:atillue; des tiel'ces et dt,S ~ixtts.( Etude 9r.W.)

desde

el it? hasta

el i2(~.

1.08

.' sig-uiellt{IC, eg-er< i_


hs

eios enseiiartin la pra.dll·a de las tf'rr·Pl'tlsy.de'


.1" ~l"" f(.') :;es t as . (E'St nulO'1l ,

I
'1 .0
.... ~.

'l

;"

._-j

-.: L'>fi

f5655.lL.

~~..:

.--;-~~

~ ".,.----

.... A._.~'

....~

.•

'IJI":'"~-!->."""_':"~"'''''

"._

'~'"

'.-':_::::.';:_ ,,:.:~ •• !,~""':::";.

~~_~"'II.-:~:&....~.

_l=ur ~ ...

=7'$. '''', _"'.". ,-~~.'JI!I!III!,,~..

~..-p!~

Ii __

"-:."_.on

..

EX t<;IUllfl':S

1:;,

~I XTFS.

,
\
\

-+-:~.::r_~_'
,

.....,.--1_-_:.r_:J-.~

,~,,~-*,:,--, ~-'_l_-_~E;Fp '. _ _.~--=


.. --~ .1 ~~ -!tiJ: 'Q~'~ :,~~~-:-.:~::
.. .
I ."1

~ F; ~ ~
I

It;

:~'J~
.... ~

,I

".

Pfif!d.lf? 11 fir I-P~~ J8 Ie P


i

~',:,

I
I

'~ L IF J,:; )= ...


, ~.
I

r
~

~ !=-~~ J
__ .- .

__
t. •

=~ ~ .-! " f~~ iii '~. :..' ,0 ~ '" ,SIll:'~. ----.-'<-,) I2Jtti£JH I=
.
1 : . . I

~,

r-,

',

~~,.

,.,

¢1
~ a

,...

r,

II

'l"

'l

II

II~

__

"__

o~

'ol

2,

~.'

•..

. __ .~~~~~;

'...;

.. i

'I

..

, ' -7-" I

"II.

~",

...

11-

..

c-J

-----

"'i-If;

1.5655.11...

.--_ .._---_

-~..

!-

fit-g; rs~ 1~3 t'

~ ~n In:' j-t r*, nt' 1*= ,. tru


4

*' IE' i '


5
0 ~ II 0 II

-----

--_._-

.1

•••

;ZPlRWT--ZrZTsmrnn

• • •
\

Olle sl'nrir(! ill'

rf'"IOIW11

cil'

[I).I!

PNflldios

pvecedent»,

. p\)T'

:'I, tOSTE.

I i\Trh_)DUCTI ON . INTlWnVCCIUN.

to'~

to;C<lS".
Esp: .

... J1"

156f,!)·,

H.,

..__ ....._.=-.,., ..._...

'!""

...

.Ji.~ ..

~'! t_«:'"7!_ """"'~_.,.. ..............

__..

,.

,)

f\

1\

'S

6.

L ..

...i

1 "-,

r
,
'

-<>

,'1"
!

t'~
r'

r isu] u to ,

L' F'It',V4~ 11'011\'('1':1


.d t' ['d t (:
till
l'

\,j~l'iI

;\
,

l'Rxp!llph~,;)
nOUR

1a
01'

llJ'1ltiqlle
an moins

qlle

t ollt aceoI'd, reuferme

i
\

EI Egelllplo
cordes

4::1, delluwstl'U' menus

({tle tudes uno

I(I~ <1_

eOlltienentllundo lie (ltli" ,H~abamos

de los in..

dl'!'\
.

illll~l'VaJll's

'(PW

ninons formt;

traiter.

frlot , 1)['t;11 ('z uii« t ier(:e at! husard


f{lwll'olHtne,

, aI'out ez-y .
ta nature.

En' : t,,;nalos , un

de ,hahlar.
SIl'

Eu d;·(·_
COIl t'S_

i ,
t t • t

, intorvalle
,d~ltdl·I':-.

ra(','ord venir

par ce ('0111encore des

• 1
~

10,

tomese

una i4~lTera? POl'

I'te, y all~da~de

un il;te1'Val;;:'--~ual(lui('l'a, el at'u{'d,~' ti.mnado


t(~

1'!\:IIlPII1 all(pwj
:'IIIIS,

pOlll'l'ont
pl'f'Jldl'tl

s7adjoilltir'~

('oH.lI'JemP-llto,

al .eu<.JI llOtil'o.Jl auad tnt tam hit, 11


OS!!

son nom

at'

otro<; sonidos, tOIll;l'ri, de HIla

nurnhre de Iu da~t~ dt~ los Y }loon! forruar


(.} parf(' ,

i Jlh' rra11 t~S <f""i I reufermera


(',11

et sera p rt:t d'a{'(~ordi',

it

.:utrt:f l'Etu-

• •

lignt· da 11,::: line

snite

(Yoy('7.

dp ~W·.1 ~ pour'

la' ill·isH de::> a['(~o:rds ,)

1 i ,

int(:n ... do:-; <Iue coutengu mero H para tomar

se:l'ie de acordes . (Yea!'(~ los acurdes.)

E!>tudio 111;-

, . J'

f. ~

,~! =

~;).

.:_ ._, _''',,''-,._-

.•• -.._- .•-, ~ ... ~.

-~.--.-~'-----"""-"""

__

!IJ!!!!II!II!I!III!!!!111 __

"

__

('thUlE JJ.4AS TOeS ('''iI.,iri,:I'; .~ d,a


l .

LES
avec

1"(Jl"S?
l'ac(:ud fJUljuit.
Cot~~id('J'fldl!S
I'll

li'llr~

l'f/]ipuJ'ls

.~IlS

,---0--::>---0--

relaciones ~

('OU

pI acordc

;J1'Iji't'/".

Les courhes

00 liaisons

au.dessns de Ia portee

~ Las lineas carvas'


~

ligadosque

se hailau sobre fa p;[..: i

.t,ara iudicar ellug'dr que ;.:~:.ta~J!llOn,j(:i(:11 f.€nell.t.~ iudiqu-r le rau5 que 'chaque intolldtion de 1 ta sin del aeorde pededu ocupa '~11 la eseala.y las que:.s;·,q l};:f',I;Ol'd pal,tait oecnpe dan- ~a gJ miue ot les IigBes j10nctnees let; cordes a employer . ~ por deb~o indican lo~·dedos 'IHe dehen usurse .

f'.,}

t:»,

iH. l~'!J: .
Dlli!fls. Cnj'(il'~.

_ .~.~ :. -----

.. -:

----:-------... :; -;;:- =co?

_~ -:::--.. '0

o
........
o'

o_. _

- _ 18~ ~ =iF) :i;;§5 -~~~~~~~~go


o
~7-

"0

",'

'•0 - •••

':..

0
'J ~l

<n ..
-

~ " -..0;
0

n--2 ~l

"'Q

. . . . . _. . . . .

':I ; .: <~

....-

i-.~~·-~-~=~~ -_.-:-,.
.0

t •••••••

4a

1(~

.. . .

.,'
.)

-a .

(1110·

•••

•••

,..~

••

·_'·

..

.,~

n
'. 0
.. 4 ..

.....
.. it

-----

..

.---. ..

"=X::;=-

_ ....

s
.. a .... ~ ...

..

.. ..

.. ..

. ... ... .
-;--.

..

.. .. .. .. .. ..
~;!

.... .

.. .. ..

.t---c:-- .. ........ If III ......

.'

. -.--"

I'!

4,ll

.,

"i

1-.u:15655.lL

.. '

~=_~~~::~-'--=- ..,.='-. -.----------~~~.~--..

e== ~~.~-H---__
e. ".

"-0 - ---.." ~ It

(1 ---II ~ ---

""0

==n:~-_--=.~ ...

.... ~ . ~

.. .
'

.'

,.

.. ...

.~

7-··-·-·-

".

~li~--;$-~-~-·38E;-~~o~·~-~-----.~-~.a~~..~.-~~~~o~~·~~~""'~:::n=:~~~~~~o~-~~~-----g· .. ftt.. ~ -.-; .. _:_-=:::5'-"I


I

:.,----·-v-·--;-'- .. -···
'~fl' : , : .... ~ ~ ...

.... .. "

""0. ~,. .. .. .. .. .. .. . .. .. ~ .. . .. .. .. ~ ~..


'~I.l

~\~l ~~O~· ~

~~~O~~~----r::.

., .. ~ .. "'.. .........

------.
'.'

~I.;

-_ ..,.._- ,---~

-- - - ..~ -

~ ~

__.o ---

8 .___ --- --.---0


1 .~ .: •••• O•••••
~(f
oJ.

::- -H ·~o-~ -u -e- u tt -.:::::r '.t .·.c


.•••• ~ •• ,.!..•.• '

<I ' 0

---=-=-~---.-~: _--:cci:=:7"-~ci':-=~-~_ :r:-- 2 ~'- ':' =:'_


-e-

u.. ~ .. ~
• ...

•••••••••••

: •••.•

':"':-.-

--.==--:---.--=-~" .-

•. ,. .....

'.!oIl

•••

6i,'

t,!!

4(:

1'.'

<;_r-,-

rr:::--" - ..- n.. ,


• '. -f-- .. ..

.. D.
--

.....................................
')/!

.,---.-.-~
.' .
, .. t .. .. ~ .. • • ~ .. "

--

.. ....

f!

...._'-,':"_-

u ", 0 '.t ....................II


-e-

-e-:
'

·i.· •• 0.

"

l4'!{__ ~:::::r=,;?C====o==o=_:.,__o-----.........-:-(-,
~ ,.--:r
..... c

v:

't

.f.
"

.'

.. .. -(t

OJ

••

••

.
'1.(!
0-

...... . .....

. . 1;!'

."

,'

--0-..
••• ... 4 •• • ..... •

4.. ..
'

.'.~
• CO .......

'1/!

.......

~
• • .. • • • ~ .......

..
II

,!.-="'---~-;-••

,_ .. -.-'

... ....---"' .

1f!

__ ~
I

_, e e 9 ~~~~~~.~~·~~~~~:~~~~g§~o~~ ~ u--U ?. . '. ..


0

_I
'1
_

<@o
7,

~:J
0
•• _

"

•• : - •• ".

:i. '. 1
• •

1

_ ~

()

U
J ••••

e'

-.• •

~:"~--.r-:::::.'t
• ••• ,

•••

,.".'

••

••

••

5~

2~

t/!

.--,..:'-• • .'

_ ..__ ...__.... :::._ ,-,.~" ._ _ ~ .....,'~-'--.-. -....,,--~_

......_I<ililII ........

;',1;

Tottt,

~~I;'Yt' avant transformer

apl'ls

Ie

s()!r(";.;-e it

pi (jill est
la fuire

filllliliarist:
trois

aw('.

It,S

PI'I'll'llIt'S
~l.

dt' IlItI~iqllt',d()it
ou Sttl'pl'llilt'

S;I\'(11 1'.
t ro

'l'"'

1'0111'

le

m;ljf'IlI'

en miueur
den'u
'

il f.wl iljouter
subir
.~

heruols les
I...

Lt ('/(:

is

.Ii i,',sps . 01':, cette trausformut II' mode


IIi

ion
:

it

toutes

;';-,lIt1ll1t'S

,,<lfiii dt,_ Ips


plli~(ptl-'.
It'S all

jO!!\'!'

d aus
kll t

mi neur _ Seuloment

l'armature

dt: la'

de
d'ilu

ne sera

t_;tl;'re (JIll' fic,tire,

dall:--- h g-alllln~
t
I't'S Holl'S ~ n-

i u-ure asl'l,'udante , la tierce seule descend

demi tun tu udis que toutes

(:e qu'elles t~laieilt dans Ie mode majeur . Le hut de ces gamlUe~ n'est pas precisemeut dhereer profoude . II a, voulu iuitier
O'llHes'J

les dui;.;ts, l'auteuI' a ell uu«


f't

l'elhe.

uu

doigte de la meludie
sont inseparables.'
0

I« prppurel'

aiusi

Pt'II't't'

pillS:

l'e.H:l'ution de ~"~ 1I1t:I()diqUt,S


I"

ou lu m~lodie
;1.

et I'llilrmunie 4X " IH des

L' (tude
1(, pn:pllI'era

des Exemvlt~s n,
l'ex~eHtion ('~)yez

:;0 d. 51 familiur isera fEle\'e avec les traits


I'll

Ol'IJHtl(~llls,

douuunt

it

la main

gauche la suuplesse

et la 1':g;'It'._

It: l1eees~Clil'es.

la ·denl'oll:sll'atioll

de l'Ex-. 21.;

17.

.. ~.::.·~e.~~~~~-J;~~F~·-· ~-- r
---....

....

.+

;i

-.....,-

t ..

~.

...----...
i--'+
.,

-T

.:

..

11·

11

II
II .

~J

II

L' Expmple
!>!'('1Il it'. n' ml'~III''''

;Vl

(:5t uu trait
etre duq·c.ast's.

lJlll commence
sans qne:

p:11' Ips trois


main

eordps

;1 yiill' «n

Ut:, Sui

ef
uur-

Si .

'nJ!ltel"
lUiI

doit

fni1(~

l,i

s» d(;pla(~e. pt

f'lIlh"(lsSiint

tit'n:e

jl'lIl'I'

l'\~sL~_dil'e

'L(~ (illig-f.: lTldiqlH' Ja mall;'~I'e

.1[, g·x;·(·lIt(·I'.
"

,- "

15655_ li:L.

..

-.

,~

~"

.'

••

..,.

(I"I1~

1'.Ext'lIIplt,

;,;) lao

Jll'elnlt'l"t'

i);trtit,

duo trait
en

H'

fail

hI li'{)isit'mt~
nul

(~a~('

~:;!IIS

d~plil("t'"
pusi._

I;i wain .li'lil

'; e-n tlllhras~allt


UIII'

("in<{ 1()ltdlt·~ , }lllis lif'T'(,t.' nuneure qui


~"lIt

porl<lut

ft, pn'mif'I' doigl


dt's es . darticnler

,~ la 71.11" ("01"('
~t'I'\"t:'lIt

" oj'l . h
t,

l'fllIll'l"f'llJf'<J

, I.",s liaisons'
;111_ dBF'S()US
7.. • ,

illl-dt's::;IIS

it iudiqlll'l', L:~\llitl;

dan..,

I"E'Xt'ClI!

, Er:G:).

~t. '----=--... '~~ .•"'::~"'~ij;:i ;;~~ -~~~'~~~-:C#T~ -4~---;-idWrd=~ •• ·, i ~ I ~r:iRilfb. liq ~t:r
7"
:l)~ ~.

illu

('f·tlt's

L.

ll1itllj~l'e

"'" ,a~es .. __ -

Espal'io, s ;; i Je lie saura


IS

.. ·t 4

_.....

. .._".

iiiiiI ••.

_...

.•

..__......

_..

JiJ

·.=L,~,~H

-JI
t1'1IlH'

'l 4 l' ~ 4

~"

1~4
(~t'

----

t rop

recommander

ici

p rincipe

qui

est

uue dans

tit'S

coudit io as

essen! it'll(~s

honue
POIII'('

eX';t'utlllll:

!IlIe I;i main dll manehe

gau~he
case

ne duit jamais
et

diP;, "Ill' doit I~ll'e it 1<1ueuvieme


~!)IJS

varier
les .autres

sa pos it iun ell pan:uul't.J.llt ie ruuu. ~tai1


doigt

toutes

Ct' quelle

lu }>I't:'lIIit,I't':

ll~
t'OI~

I(~ mili-u

ell fa('t~ , les aut.res (i";;plumh

du

second

duigt,

Ie prt'lUit.'l·
e!'}liH·t.{S '.

d.uniuant

It's six
1';1"1'"

dt,~ 1,1 iOlijolil's pn~1 1'I'!:st.'nl11nt


II:

il

harrer

doigts

f:galf'llwllt

ernhras suut quatre

..t,

lell!' pn'llIl!;n' pltall.luge


ll\

et tl't~~ r<ll'proeh{:e

des

~(Jr(ft:s·P()u!' d

(Itle leur . ~ vous


({lW
V(lUS

t':xtl'l:tlli_ trouvert-z
It.·IH~Z d/_

nit .'t fail'(~


(:t!'llilaJlt

IIIOillS de chemin
PI'I'IIIIU'

possihlo
1a

pour

ur river
dalls

(lUX

cordes
uiiuvur« trait

It·s coiuprimer
(·ast.' venue
Il(\lt'

Ell post.l1l1 Ie
en
fl.

doigt
doi:':-l
ri~IIl" pOIiI'

sur
SIU'

speolldl'

eOl'dt,

1<1 pl'l'lIli;'I'f-'

It'. 'IWdl·ii·lI11'

Ia ChalllPn,lle
<I'IIUt' ca"t.'
~II!' I't'~

l a ~ixll.'
? vuus

de I'l

Ell

all(>lIg-t';11l1
111H'

It~

qllal

doig-t
e\t:('lItt.'r

ohtit'lllll'~'z
11Il

la six.te

1U'ljl'.UI't'.

Uu
~I..e

pent

dOlW

/I<lblil'
qll('~e

jJositioll

fix!'

tlt'lt\.

cordes
~ixt("
i

melo dique

({tIl
lllf~rnt.·

reufernu-rait
POIlI' lJ!Jinl

nomhre
'J

d~ SOIlS cuutr-nns
I rail

dalls

t'illtf-'I'valle varier

(futH'

Ell ('()IlSl'r'\dllt II.' nm/I"t'

snn

.d(, dt~Pill't
('I'

If'

de la lIH:llJdi(' peut
;.{allllllc

be:lileollp une iufillite

chang"t'"

tl'illtoIlutl()1l
. \ H.I': 5i)

III' la pn',ni;'

no'"

rda! iWIIlf' lit a la

t:'t

i()IIl'llil'

de 2,11'

comhiuaisons

11& c

e-,

~l\tl'

it· t ...,
A

("

E --+--~4=; _ : • I
t
::t

7.

..

,J

1.

...

..

!
ls&

-:a

_~

;;

"

'. .-.---,.']I
....

tt_
'---'-'-~~
..

...

-_
,- .. ,' 1.5655. !L.

'-_:.1 .. t .~ 4• _'J:2IZ_i=_ g)J ! F' ~_"

flailS

1111frait

"illJide

it.

{aut
I

I':'

"·!_·u':J'aJi.rnt'ul n'~1t'r a uu« ll' cumporte ) Iff'rlUelle


(EJ.·: .-):•.
r

pO~ltloll

fi\I'

.iU~qll·'il'l m<lllll'lIl
tit: ]a

I,ll

i..

passar;:v

de Iu c()I'lh·

~ vid"

,j

1(· ton dans

Ie d{:l'laet'IIll'Jlt

-uniu saus (I!l'il

v ait de solution

de coutinuite

Ie trait.
t4~f4'it
'.l ~ ..

J

Ed s , M~,iR duns aussi me .:taJlt


"'(tilt

&".11
.

;H+blliifii
9'; Cas",.

t.,..

t~!..f .f:

r cltEEfg i7;;t;fi~kLiJI
Ii t

~+

3 0 <j

'A': c.

nile Melodie , il faut t'lllploJer


le Sill nature! plus forte ces et it hien

il m ieux prendre seconde

la ehanterelle de J)raHt'uce t'l uutant 'l'!" }I"";" ildt' sur Itt ehauterelle it Ia truisierue case qll?;1 1.-, filii! j; ...
que sur la troisieiue
eh<lellll

sur

la

raison

la douz ierne
I·t'ttt'

(·iI~!".II'

:-'dl,'

hiPH plus Voyz

pl'olollge
1II1~lIlt'

1{l1C sur

<i(~u·x eOl'dt,s car lesil'lt'lles d'atta(luer

(,()IJIIJI'eudnl

Y':l'itt:: qu\.' dCIi \ se 1ail pn""tll!",·rll j;,_


Ia
st'ldl'
pn'''''I!)IJ
IW:III

('O!·tlt's dOllll<lnt la
],('IIlI'llt S1I1'

intonation

, (,'('st 1<.1 lus longlle p

'lui vibrera

le plus
suulenu

((]lIgttmps. <jlli

les .Etudes .. ell ayant


tn/Il~li:)t'rnent
piU'

7, if d

i6 duns

I'1'.glle un chant aucun Ia hasse

Lt ehalltel'I'IIe

. La vihracion

Y est (~()lltilllJ(:t' suns

d1ul'l d

par

dt's

doigls

som seuleinent , tit' mitllii'rl'

et lei; Illites

illtH'rw:di:lin's

ll\('( Ill' soit'llI

'~\Ilrp (II'

il

l'e que·

I-s vihrut iuus

dp la pud i.: ..J:;III!ard(~

.I.!

", .us "II:' (J !'!JI;"S

l'iu;(' ()rnp II gnl'ml:llt .


IU;S SO:\S H.1R.:MO:\IQU.;S

arn '"
1I'I"Iiif'

It'S

qlli ('~l Illi:'t, f'1I ,ilil'illioll.


~lfll'; ,!II ~(' 11'1.1I\!'ld illl

t>,
In 11 II i:;
!lori' .

aux

dirt;:I'\'III"

1I()I·tll!~

dl' "ibl'atioll
<lUX

de la "oldt,;

c't'~i

;1

r!il't~
:HI
r

il'['"

qnit I'!

dl'
!"1I1'

!,;t

j fI r 1 ;";111.' Ill'

(,I

uut rr-s
,).

"flhdi"isi',[1s
5f1w , .
7.tll~'

afr,:n·n!··.,

l;f'P:-"

-.(,

lJ ~,

t on>S}'OIl

dent
pn,,'Z

le·

rna uche <Ill

allx
Sill'

~Ull'

~ l. ,

lIlle

H:nt'

Ull"

IUlldlf'."; . qlll'

PIJltr·

11':-:ohknir:

1~'\tl'I:llIill:

doigt

Itt COl'tiH) suus


t'S

1;1 pl·t· -, ~,t'f·

illlin'lIlt·,t!

l'" II r
j' (t'

Jll"'I"

j't'lItIH~dlt,)· ,\

f'('

(I'll'

;I'os('.iller I
I:

Stili

sOil

suus .

Ie do igl lorsl{lI)ellt>.

I illla (jlH.;t_'; 141 SM'l j

It' do; 1:; I

Sll r

Iil

col'

libt','lt:: Plus
'lilt

!'('ffd seru PI'Odllil,


VOltS \,(111~ ({Itt:

!·"PPI'O.-!H'Z
e\'~t b partie

[til

Sillet , pIllS h,s


so truuv«
1'(lIItre

"OilS

iwr'1I101Ii'lllt's

<Hl;";·'llf·uLt'lIt
fl'li

d'ar·llit
jll'odllil

l'.;

('f'

ptwlH~rait
in-me

qui

t'lltre

ll~dnigl

t't II~ r-t Sill


pIllS pillS

I" ~',n
III;! III

L"
glls.
"I'UX

phellumene
la reste douz iemo

se I"~peh~ SUI'

moitie

de la cordr- .
UII dH~\'ald t't
alt endu

vou-,
It'S

.:jIJiglll'/

I;,

galHhp

de
All

touche

en

Ia rapprodwut deruif..'l's,

soils

d(,\

it'lltH'1l1

ai ,

on St.' ser t pelt


lruuve
~1I1'

de res

<[""

(·\·sl

1<1 l"'PI'()r!W·t
Ollgllf'lIl'

il,ll l'iild(' dt,


,,{),.d(',;I~,flll{f':1

.(1'1f~ I' on
Lt'~"'lns

I e
~lJi

mall('lie,.a

' (,gale distance ;


Ie mieux
~t'

de Ja IJlOili" 'Idl\ la
11'oU\t'ltI'SIlJ'
UB

<II' let

('

harmouiques . Les doigls


aut rt.'s

sorteut

l"s

dOlll.j(~Hlt',

s('jl.fi("1l11'

et

('iiH[lli;,:_

lite touches
TOllS II'S

lie sortent

hieu sortir

que

sur

hOIl iUsft'Ullll'ltt
VOIII' fa.,if'1' IWllT'

lllOIlf(;
n:sollllt'!'

tit' (:OI·d"s· .i".;tI'S .


les
SOIlS'

lie sent pas

egalf'JlI~}j!, hit'U
sout

(~()llforJlll;S

11«[,1110-

Ilrqups CI' pOll!,

Ct'i'u: ~lli 1;1 mail!

lcs tlllil mieux


dr(Jik.

lo troi sieme
WI"

doigt
:...:,~'

Ja

m ain
rtfJtf~

V:lr~i,;I1~ et

It: pllll_

Le

SOil

harlll()ui(jlw

~e JJ1'OUIl it
'-, 1';':?1;

<ltuiesSlIs

<It' lu

t'f'I'if

I'

15655.1L.

.,

..,

.._

,~~

,,~

j\'J': . Soraa.,« Soil/I'


;!

Al'Ill.;Jlif
(1 fletJ.

"., }lr''';,h[l'id(~,s
t'll

nl

ill uu srtu:
I, ';'I.I'I.i'rl.

!IJI'!t/([,

He qllo.(rir~IIII'
.v

Cord«,

ei

Be euurla

! _,I.:

l't'~'" luw'lIe

l'~~" ;;t:~ ~~'~

lit: ,

eu el 1:!': traste
ell

la la da-We .Ia .doble la doMe 1<1dohl~\


a

X'!

1...
~ 1.

la ciou};Je lO'~c la .fouble


e-

Fa;;. La.

eJ

H":.

fO~

.Fa

z.

a 1<.1 a la, a: '....

-en el

7~

5~

la douhIt'

n«.
.{((.

fa double
un pt>u audc'ssous
1I11 pl.!lUlII_dp!o1sUS

'w-:n"
5:0:
7~nemill.

de Ia 3:'1a triple

i
.i
"

en el 5~

~~
10~ 7~ men: D« q.

en el 4':

La.·
LJu

de 1ll3~ la triple

\'ilyez I.e Tableau

I'

q.

s». 56.

i
, ,

• uu p~~comas ahajodeIa;)iI Vease

Ia h'iple 5'~

unpoco mas arriba de Ia 3 la triple el Cuaaru


E.g: 56

TABLEAU D~S SONS HAUMONIQL'ES.

CUAHR() DE LOS SONIiJOS

t~

.,f' :

f'.::. 5f),

u
\

;5'! l.' uerda .


a
~
111. 3

5:- Cord,!,

AIDlU~I(:OS.

;)(~, c
7

.
,
~~)

!j

._-:-..

.
,

: _: -.:-'J" . . -~.~

a. -'-

.a
,

:;~
' ..' .. \\1 9 7 3

Chanlel'elle,

II
RESUMEN.

,:
:

::

va c.
~

11

._.. _-

.,__ -'::": -- -.:=-- : -:-==- ..-;=-~;


- -.-..!..--.---~.-~- ... .. 7 5 -_,...

,--

-:'==-~-~:-=

11

, RESUME.

:-;1;1"

uaturels.
'-'---0

~'·""l ,;;.n~tllralE's.

o _~. __ ~q._ , -. ------.--, '-_---, ._------- -

~~--~--~~~_o~n-s-Th-ar~m~o~n~i~q~u~~~s-,---:~~--Sonidos aruronieos
19

_, __ .~".c.'';:;'::;:':-C-.~~''''''''''''''''~_~'''.:'':::-~-'''''-

__

-''''''''-_-

__

'''' __

VIOLONCELLO. \-iOLON.
.. .. ..
.

.~

...
fir -, C.

VIOLONCELU. VIOLIN.
.. I .

~Il:c' .)., .

'}/', C .

t~i~.''.c.

-19

t)

6~ :COI'(/('. 6!1 :Cuel'dll.

.
5~C. 5a C.

? .
5~:C.

c;

.__ '~=----t1 ~ __
{'h(; III,' !'I' I II'. 1'" C.
C2

I~:C.

t.~l: . C

~~l: C.
GUITARRA.

GUlTAHE.
f> .

(l

la 12. touche.

SOilS

harmoniqur-s

, .

30llioos armouicos

...
· ·
,

· ·

X;!,j table

Diapason,

dl~ la Guitare, '-I'ni'l(lcro Diapason <fl' lit Gu7tal'l'a.

'· .
eM,al'S.
C,lel'das.

6 {~

4~ 4~
en sons lfur_

3{'.

2(;

(,ltflu[prl,lIp .

On, pent erecuter des passa~s

mouiques et meme des morceaur tout entiers nll~lI1e


. t at

a ;) purties

a 2 et

l
i

j(~

l.,:uC.
PU

Pueden egecutarse alglluos vaiag'es

souidos

,I

r,

.:

monicos y hasta piezas enteras de dos y t 1't:!S partes

!' rI

sans Ie secours des sons natu ,

aecesidad de los sonidos DHtUntieS.(t:q,57.l La{'lla:'-

rcls . ( E» ..57.) La. premiere portee indique Ie r~"t'L

a ohtenir

et la seeoude Ie doigtp. de fa main g'duchfl.

~ ta indica el resultado que debe. obteuerse y la ~" e: ! uS(J :~.>los dedos d« Ia muno izquierda .

•••

-.: filii 15655.H.


" p

r,~~,~"'~'~

~" ......

•.••

'.

{J ..
/)
\ ~_!f

IL.

_I
ttl

~
f

,I11III..

....

tr{ { I !
~
;i

~
y

~
if

4=
I

i~:
I
_i

..

7.

.,,
.,
'-

;I !
i i}

.'

r~t.-:-...'t'-lVC".:!'l._~
' I~.

I:

"

1-=-1
..

_.

':i.

~~

1<j

~T';' 'i-'-' ..-,,_L


7
7

.....,.---

"i

-! ,
~
.,


;)

11<

• 1

• i


7'

;J

..
~

19

'""-~


i

-.l- ....

·t·

:;;..

~~

.,

-- ,_ ..

':::1

l<j

:l

. ...... -~._ -~--.-. ., -;


__...
• .: 5

~*

i'l
l~

1 .. 1,

~/'

"

.
,al',ll,

4~

art« :

;,;

ii'J;;

15655.1L.

•••••

,,, ... - ,~~ ... .- __

..-~

.... _"

.. ~,~'"

~....·_..,...OOJ .... - ...~.

...

•• ~

"

Q'1Pj uues all tours


ill' 'qt':-'

ecriveui

Ies

SOllS

hanno,

i
\

counue les
ef.
. i

SOIlS

naturels

en indiquant Ia
ils doivent iL

IIII"lie Ire

lu corde isur Iesquelles


E.r; :-)~.

prlS,'

1 ~

i,

,\\~':lltlS cos Cf)~nu

alltort·~

{'SI'l'\b·'lt

~,,:; ;-"'L"il,c:

"(',,,10,;1_,

lns

~,)!:

l ~,-:
t"11

natu

ral

os .

~I,.I;,.'·,l;o
\\1 11101 r~;t

traste y la euerda

qIt(

.'~ \, PH

~ E!I:

5x_
...

t:».
FfJ:
~H,

Toue/u),';, . Trunte«,': tt-. ~

rs

7 rs
7

!I

Le Fa

'se filit sur la 7~ corde mais

faut ou le rernplacer» par Ie

Be 4':

a son d.!_ ~
\

£1 Fa -~
feeto

:,;~h;,ct'

1;1:

ii.l ~..euer da P~'I'O J


f~1

!11 SII (

Ie.

, •

dph~ r~OJplaz ..r~t'

"MI

Rt'

I:'H

fa ,i~

E.,,: Ey: 59

,
cuteurs
ne

g--"
i:UH:lt-,

tl'aut-l't'S

dOll:Jlt:lli meme
d'un~

Otros autur~~
a

ill>

dan i.t1i'~;H:ioll "IDuna de!


!-if'

us illtli~iltioa
II
.I UlI

de d6igte et se coatentent de sur-l

nso de los +if'.ius y


'I ,
"-

conteni au ';1'11 r(Jlll'f' 1111

t r es. !o·ns. l\arlnoujqut'~


.s., .,
_j(

11

~IH:a-\H'er mille

"t"

19-po:actllee.

"

E ' 6'0 '


z;

't

ct d~ les ,
.I

10<; con ,Ilua \


\ '

enciiua de los souidos li d

h
a

E, Eg:
.t~fl~';lit
. d,Oi,-"ib 0...

"Q

kr'-l.,'LJ',: ..
;T'

ai.sst dt)S,
~W(lllt

S.(IHS

har,n('Jn;:[ues~:\

d(}Il~J1t:

,s"

le s

JOhtts 0

comme d hahitude et.sn

tgj~
.

mea

ar-momco s }'Odl'i;t,dot I.' J!O ...' e pun os _ £9: u .

Tanihien ~e hacen ~i/Ilid(Js


Il~O

(H·Ir,f';fli.C',~: \;1':1
(,I,flJl)

,1(,]' .,

i(,i~sa:l~ tOUjo,Ufl!i nu ~lltervane de douze t:J.seS':lltre

i bre y dflJando

dE 10" dedos (~o~H'ando estes ~ ...


siemvre UB illt~""a'o
qt;i;

th' ,I ,I ., C-'I,;wio!"
<;( ,

<It'

,'I

~:f.Jtll ..

J.t

iila~n 6<luche qui P()S~ les, sons et l'indeI

~,i>j lao! \, fntre la ~ano izquierda tln~: nil ~"t.1 "


indice dei;la manu dereehe
l.»,

! lo,) l'l

,ma;ilill'.,l.ik'.j_ulle$ forme en sepo~antlegerement~ur

fi."IOH

1IIH;.\,t'lti()-

!a <'vrdetandis que lepouce Iktaquc. Ou peut par ce 'I' S8 ligeramente sohre Ia cserdc mi-nt-as 11th: 'J jifll _ IIH;jeulaire uue suite de derui tons, ee qui serait.de tout.e gal' la pulsa. Por este medio pu.edt' ~:., t' rse UlI;t Sf:_ impossibiJ;tt~ I'll emplov.mt la maniers pre{'t;dl'lIlf~.' ~ rif' df>semi tonos 10 eual serra mate:idm.l.nte ill!po\

r., ~n;dll
E.I': Ey:
'~

g'aU'·~H:.

dO'l;ftQut

C(lnlU1t~ ;,

i~J'ciin~lirT

sible.de f~ otra ~allera que nemos ~nt;icado.

'I." mano iZ'l\li('r~!" ('I!""utau<io {'oil", ,]" costnmhr,"

6!.

~=iy-.
14 t~ 1~

:
i5

.'

pt. r, pettI r t 4
~
i6 ,ill, i3 1)1 15 14 1'l 15

TOI[('ues
Ivastvs

alldessus

sohre

de~([nell~s l'ilJd"X doit se p~sel' .. Ius ellale~: debe co loc; "se el indice.

-':.17>,;

15655.lL.

.~

';o.}

UTI W:II1

;111~.:,.i f':l!l'll,)~·\T

Je pf(H.;f.d.~ du
·SIll'

\,illLI1l,

~
\

Priede

~;lJlILH:U

'L~:tI'!it~

t;lllIISIU()

milociu (Pi(' en d

consistant

.n'nt. Iaire entendre (c'est-il-dire


~~.) U11

sou octave bil.s_ i ta que se quiere hacer oir (es decir en su octuva baja). , elelld ensuite ie quatr ieme doigt jusqua la, i Se estiend~ ell seguida el 4~dedo hasta fa enarta d,~
\

a tJuscr le fer rloigt. sur la not~ ,que .l\)ll

~ Violin el cual consiste en coloear el 1':1' dedo sobre 1a J1(l-

!{nal'te de la note (lue Ibn tieut avec le t~l'doigt po";LZ

le doigtsllr
tt, quarts

la corde

it

la touche

superieure de

t·d

, aH:H[neZ et votre son sera fiWlU(:. ( lv_

i , , ,
~

~ [a

~~ta.que

se !t!jetlt

(;OH

eL fer declo: coj~;quese eI tlt'_

do sobre el traste superior, de esta euarta ,puJsese y

\ \ , el sonido quedara formado . ( Yeast!el Etrrnpfo ~'h((_ , , , (:uti.. d« las uariaciones de la Molinera de SOl'. ) ,

II fant employer les sons harmoniques sohrem-ut

• ,

I':!" petites phrase!' dialoguunt


.1:." Iiustrument

avec Ies sons natueels

, et chuisir

surtout ceur qui sortent

, '·t~e le vilis de clarte .r 'filii):: it) 1\'~)!)H his) . , NOlls donnons comme exemp]e lu l'i~te d'etude
."t ..

ses i m-ntodialogadas , • ,y eligiflHfo

Es necesario ser snuv s(~hrio en el uso de los ~ , " ~ souidos annonicos empleandolos ell pequeiias fra ,

COil

los sonidos naturales del instru ,


ton preferencia los qne salen to It Damns como egemplo la sigui{'llte.

, • ,
\

lIl'!'(~S qUl u'a pOlut


les sous

ete

faite claus Ie hut


mais .

r.- illlt'l'WIIlr
v..

harmouiques

on ils sont

, dy fai, l ,

• mas claridad. __ ,

piezu de estudio la cualno ha side eompuestncon

d.

1JI1S !'/i llft·l'{~,.tl('r nut urellement

~ • , .objdo •

de h.icer entrar ell ella los sonidos aml!;lIi('()~ • sino que estes han veni(jci a interealarse naturalmeate.
MEUIT.l.CIO:1.
:10tT[B:t.l.

t , , •
\

N.

(}OSTE.

• • ,
\

Pie:a de estudio eon atquno« souido« armouico»


1V. (;OST£. Los nuineros dican los trastes cipulo encoutrase eolocados debsjo los sondes armonieos

Les «hiffres places


. '. 1;I:Lt

SOilS

les sons harmoniques it dena avoir recours

indi _

i11_

les touches

audessus

desquelles

ils doivent 'etre faits.

sobre los cuules de hen haeerse . Si el Dis; inconvenient dehera recurr ir al Eg: 5ri.

~;i

1~E!eyese

trouvait

emharrasse

it 1~~x:58

,.illj.! :

r rf
'.'

2.

'l

s:.irt'
j!

r
f

'.#tt:=
.

S1 3

Ii

.,
\

t\ \

1~1;- -

1'l

,~~,

~~.•.

"~.•

~'~""~''''''''''''''''''''~''''''''_'_''---.J~,

•. ~...... ,.,

t··

'.

II y a l{lwl({l1fs anuees , jt' fis confectiouuer daus les ateliers de M1: Lacote l!llhi~l'it l'aris , u u« GU·it<.lI'f· dont la coastruction fut etudit:e· de maniere louruir uu plus grand volume et ~tlrlollt '1111' pills helle <{ualite ~<1eson, eet essai me reussit , en te seus, tine johtins till sou presque dOllldt' dt,

celui des guilares ordiuaires et que la qualite en est incomparah!ement plus belle, L' addition d '''11\' s('1'1 j(~mc corde complettait Ie systerne .de Iiustrument qu-i eut Papprohation du jury, runs inti df' 1;,1 dt·rnicrp. {"I}l()sition de filldustrie, preside p(lrM~ Aubert membre de l'lustitnt &'~ , Au (;()Jll'IJlII>; &',l ylle ohtiHI 1;1 seule IlH:dailte-aecofdeea 1'(' Ia d I:IJ o III i nation tnleptacorde, ee g-enre de fu hricntiou , J« ,duuuui it tdh'
lIuuvdJe
Guil;l_

La ~q'ptieJlle corde , beaucoup plus lungue quI:' It'S :mtres, est lJlaeee 'l distance en dehors tI,j Ullltldw pi 'nf' dWlIge rien l'exe'eutioD ' Sans l'attaquer elle fait vibrer l'illst runieut :nec plus dt, pnissulIc(' I-'t donlle :, eelui qui veut s'en servirc le mQyen d'eul'i<.:hir l'barmonie. qui sails elle est

I'it r-I; l'i s JHlItH'f~, illCOlll plr.tte et ruauva i~l' Iorsqne


"'tilt,
"II

'Aillsi

par exemple ) tfllelques .Arti~tes


u

~IlIP 10YI;' eette hurrnou ie


GuilitJui et Leg'nulli

:t:--A
~

nm

will

re mplacer la tonique

iJ bspute

pal' uu autr«

les deux

u'est qu "uu renversemeut d'uutunt plus d?lestahle (1111' ~ lu tit'f'ee y est redoublee au gr.i\'e et a higu: pIllS hahiles ~llitaristes de fEcole Italieune eu ont f<Jit URagt; Wili.'i
ll()'i~~dt;
0' :3J

,I qui

, duns. Ie but de produire

un accord

final

rigolU't'U\,

.,jl'

W'

doute

uullem-ut

(Iut' s'il s aHI it'llt

IIIHtlfjllf:

d~JIlployer eelui.r-i : ====

? ~?

I" ressonrce

que

j'ai

}Jll me

<:C'~t'I'

ils 11'eUSS('nt p:1~


line bonne har ,

qui a le donhle
1I1011lC

avuntaze 1'1

de r u'l'otiuil'e

et uue helle .. son()ri1.~ , sur j a G'uiture , que 1que soru '-{lle l' mett« oil

L' ae('ord do Rrf mineur

,P':, . 'I I se ftnt t res pellllllemeIlt

.. It' him prendre , il' est sourd et lit' n:poud jnruuis 'I"; 'e pre'"ede, qui est clair et vihraut .

c~·llIi
Emnpl...

~~
-~-.

r::=:"
l'~s()lt~ti()u et
SI'

De plus pour eviter une octuve I.'.atht:t· dans 1t,S parties extremes, il fuut qtW fa st'usihlf> de I"al'(:ord qui st'. I'~s(Jlld sur lui, suit accOIll!)i.lgIH:t' dt~ sa tit·I't~t.~ superlPUI'e ou dt~ lu duul,le (jUill!I"
A

r a ide

de la 7l,nt~ cor de a u contra ire

il donne
<if'S

lilt
1:..1.
L'
v:

SOil
~.'l~ ~

ple ill , une


__

,IUt:'

fatilemf'nf., Ou gag-lie aussi cordes grayes' qni est d'un tres


t ri-s

un accord 1)(111 l'fff:4.

-,:A
._~,

illeure
I~

-bt:I On

I)!,P!Jli une

pourrnit pl'udl.lil'e

-6-"'9-

[.)ull' d'{'\I'lIlples allido~u.,s,

MOil illustre confrere SOR etait tellement fl'appt; tit' l'aLseuee' dluie touique gru\'e eu 1f(,', (I'l'il j;"t:crivait gIH""~ dans ce ton sans d-sceudre lu sixieme d'un rltlgr',:, Mais (:t'tte alteruti on de f,w_' clIrd u t'i ncoriveu ieI;t df~ priver ie compos ileur de Ia fa"i !itt.: de moduler et de restreiudre u ius i
!"ili1l1nollil' dans
UII

('Hde

etruit

.
UIlI'

Vnil~l ceqni

ni'l'ug-ag-t'(1

~ ;'ij'llltt'r

(~(jl'dt! a la gujtal'~

, Je calculai

sa

l()ug"ltl:'ur.

pour,

qll('

I '!II puisse, oil lwsoin,Itt destendl'f~ tI~lHe tierce majeure et quI" Ses sons harlu(JJliy_ut:.s fll.;;sent, ell I ;'Pl'ort avec ceux tit's aut res cordes . Ainsi dam: le pass<lg-e suiva nt Rxtrait du TIHll'floi (C()S/f' oJ): L',) la sixte F« HI: qui ".O!llIlH'ut·e la sevonde mesure se fait I'll harraut i1 la ~3l'pti;'![w ca-«: IPs :;'_'

i.» :

¥~~,.;'
'_.. ...{~

'.

_:,Jj~
I

hal'm:

..

.,

~t'

ll\'sl pas !,~\lI('nJl.'IlLen If,: majeur et mineur


Ell
ell

t't

"".

S/"

lllil,it'lIf'

t't

m iru-u r qll" Lt ~"'!'tif'lIlf' e~t


HIISsi
Ilti!!'f1lt'll~

d'WI gr<llldl~se.(,oul·s.
jt'lIl'

b dt·scellduuL (Fun tOI1 ell-majPllf

1'0111'1'<.1

etre

{'lIqdo:/e

{-'II ,Om:!
If'S

-'
rllt~_

et miu-ur

el

Fa

et mineur , de scendez Ia ~:I!I'ore dun 'toil, die et en la desceudaut

\(lll!'>

prOt'lfl'prJ

delHi tUB "tI,· \c'ilS ~.;t'nil'a t:gult'1Ht'llL eu Si ~ et lUi b . Lorsqne 10H sait ell fain' IlSLlti"e dans un tun on I~'lllpluie .. facilemont dans Its aut res . Les Exercices suivants out Ie double but de donner l'al'l'lic<lf'ioll <ill prill
lilt'S anlfltagcs l'11 ~i maj: et miu., ilJi miij: el . mill:;. euco re duu

•'ip.' 4ui m'a g-uidt:: d:tHS cette innovation el mettr- en reg-ar!l It's "ides qut' son abst'flt't' lais"~ suh , si:-if't,1' d<tlls In gllilan' ordinaire . Leur f:tude suffiru pour donner promptetnent t'1~,!-hirlldt de Ia i'.' ft'f" ,!,. et 1<1 f;lt'iJih: dE' l~mployer m~lUe duns iii musique 'lui naurait pas ecrile ,'t n.. t,flt:t. t

~te

;, ,;j:"n""

ff.-·,p1f1t:r,de

. ..--'--

1.17: I:urd.· I; i:"lii;Il:',,;J,1

S'-=-~ ~-. r: ~.'~""----F--"-- ..... .... .-._-.:=. -··-~·-·----·---r·--··_..f ..

-"'-"1

1£]·
~
I
I

,----...-,

_.

'.,-

;I'~""·"'~:'·"""·').·"""'-V--"'''''~'·

.. -.J''''''''''~'''''''''''''

1'-

...

,1\
"I

.,_}

....

-'*1

,-

f)l"..5.
( -,' .:i " (' ..I .orne '1" ' J.umque.

f ,;1

T; I~_upr'da T(;niea,

4." .&:....

..~ ~ d- ....:..-,-'1# "=.--,'


~
~.~

'It.... '~-,-

... "
.. ~

...
i --

"Jl .... r-

-+------

-u

m", 6.
L;I

i:' Cord!'

Tonique .

L·; I~ C'Jf>rd;. T(;nica.

u.'tI----"----" "

..

1= I..II' I ;
; r-..., ...
.

r:

= .., -,

... ... :':

f'

*' ~ ~:
I. .

= ...,

..
J

.". !

»r. 7.
I ,iI
~'I

i'. t.:uer< a . OIlIHl<1ll


'"

I' I)

!,

L., 7:'I;'fr,~" 'f.lltiqw .

~r. 9.

~H". 10.

Fll". II.
PIH~I.n)lO._

'l

{.!)

J.n::nJi·; ,[STUU() _
<

~W. 1-'.

",

:-: .. ..:..::: .....

_or

"

t·, •. ,. r"'.'

~'~_.~_~F·"".~

.,. . ..--.. .

--..&

..........

.....

......

,.~

.'

...

E~lrilitt,;; Pal'

<In livre

plIlJlil:
\'U';!':E

en If)Xt) et

dedit! a ~.M.LOCIS

X.I\",

Tomadas tid lihro Por Roberto Rel'ilSIliSY

puhlieado

ell tf)xt}

y dedieado

a S.M. Lt:IS

Xl\

l!olltr't

dt.'

n"'/{I'~

:n:,itn~ de Guilare dt~ ee Priuce, 1'[ c!('I'iu's ,DI/1I't's l;oU'il'llllt> laiJt'.dw'€

de Viseo maestro escritas


COil

de Guital'l'a de aquel Pl'ili('~)"

arreqlo a I" anli!Juo nol«

POll A'. COSTE.

-I r=r%
--:..,.
1';1
1"

~
I
1
I

7
I~

-+
~
~

~'I".2 .
RO(RBEIL
!IA;I;ZA porn.An.

\l·l!t.u
.

.~

--- __1.: __ '_J:~


p

1*_ .- ..-•~--...- L-'tt ~.~- •.~-";_I-- :~. -----: s


I I

4'

",

11

... -.:0 .l.

i •
I •
T"~'_

-.

.C

j' _

O.

.~
I~

-if-

. -~

-~

;:...,

--,-::

It

~''l'

T=r~- --_~-_t_l
.. ~_

--=.

JL At:::-..

\!

4,

-'--'1

'

.,

r.f

sr. fJ_
G-U'OTTt:-

.... 1'7'JI:

15655. Ii...

~ t;
"." LIVRE.

iT U0 £ 5

P 0 U R lAG

U I TAR E .

, '-',t'"

15588. 15655. It.

.....

". ,~ ... ,J'"

".J ." ... ~ __

'~""'''~''''''''''''''~'''''''~'''''''''-''''''''''"''"~t _'".,

....

Andantino caQ,tabile,

.._ .Fi-1_*I~ff~l.. I i=: · . =-;;.


i.-·. ".
I

-1.=
....

----,-~.._L __ ~

1'("

L.i

~__ i

-d-·-:..- ..
. .•..
I -

~_~n
l

__ 2t.'
.__ •• -

-.. ~ .'

'--if ---=:1~-- t-· .. --r----r--'I :l

---.-:_:_:::,~~= •. --r----- ...

_j

III

3'13

III!

N~ 5.

.,. ~ .. 1 ,
~ .. t. . r-,.

li

~~

,.~

'~'n"

,,"'_'

._

.....

,.~""...._".

,........... ~.... ~

••. ,-~, ••..

'

•• ,'

...,-

..

9.~ I

1'-

I.

lUi

-#-

fr
I I

.._ e'l!;. .

15588.lL.

.~ .

Lie ,., .•

jQ

U60

--,~.-

N~ 7.

~!:e=t~~&*fEtrfPffge!PC8rnr-l c
!!. ..
~-

"1
:

I.

I'

.... I
'..

"

~~

I
_

u.

§ . I.

II

I!

:\ ,

_.

~' __ __~ ---r .. .._. . ....~

_._-. •.

rg.--1-.'-'--I - .._. .
(J.
._1 ~

# ~--.... -. -.--.~-"' .... --.,.--,.


+.

#. __

3
:

__

11 ': -._

'---··---~·Ci

..

L!
~

: i --' .. ; 1 -_,
.s-_

-r

-._+ __1

__._

I'-.
. 1 U~)88 _ I{',

,7"",

1:5588.

IL.'

... t-

I,'

.. -:

'!

15589,15655,

H"

, .,

n
. ...... '_---+-.¥- .....t-.::::Ji _ •. --.. -tII--.---~J--- --.. . .... -----·-----a-- -- .... --- - _-=:=l
--t
i

.,

--1 #-"'T'-~_:_'_ _ .. _3fJ---.'. -.,. #-"I-;-'"uLJ---._..,.- -.. t ----t-

:--'.

,,-t-----;J--

----.-

J1
_ .. ~.

.--

pi jP ....-~~--J-----. - - ::.:~.. . pl_J ...._ -----1---,.--+--+-:-----f--. . _::-;=- --le 1-',--.:::. .:'_~-i ..-.-_-_.. ~_ ...
I
I

=f~l

.--<-';:-._-+-~..l __ . '. -i-I

[i ..

:~.

."""'"

I'

._

.._

!-----·---I -

_:.?

1.5589. H,.

1.-'

.,

-j
I

~..

15589. H.,

~---.-----,

"-

.. ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~j~Jttj

..

II

2"

I- '-.;

15f;"'~, H.

.'

= .. ~--.. ,....,. -

li

.i~

: ':'-.---::=:-~~:t-.,.'- . ~ _~ ~ _..
..

-~ ~ ._ ~~ .
"0401

:1

_."...

.., - - -R;;','li~~- '1. ,','


_-_ 1#.,

4....

'* .. .._ l
,,~

- -::. ~'~ -*, ;~

-'--_~~ ~~---'

'3r, - .-,""
-i~

L~
"'-I

~
-==-=S,

'"!!"-~-'.. -*
.- --'. .. -_'--

_J_.....
" ..

t: i)

'i:,

r.. ~ ,'.. --1'" .• -..'; ... ., -I. "

..

1-

-~

·L9.~,.,~

'--l !_..

.' '.~' 1-.,;

:. -i5589.

11...

1:,
.
,

~f·
j'.,.

J•

~- .

'!

1.5589.

1L.

--__.:..-~--"'---.--.----"

.. --,--

_"_ -_- _- .. __ -..:..--

~ 6 [T CD ESP

0 UR L ~

GU' T A. fi r

til'!':lI'~
1J'{~('~,~i()I

l,fm;ps 1'1 ri(}i9t,'i'.~ rl:! l."~d·


....

·f·

"tI

II ("111'

., ....

,,-

,'~'E

',. ... '

"1..'

.._U

r .«. ~f5590_

15655.

lL_

"

f !I

"1.

;l

15590.lL.

--~~~-'

"

...... _."

I: ..

N" In

~~ , ~"fl
-~

. 1:-

I,,~!I:_+.

'':-'';_
,-

~
I

~,.'

-;;"~j}

,~~.

r--'*:.

...'.. '#
'I

~ ---: • ~ lj~' _.- ·s JLr __


----..

; '-c:_

,;:__

.~! ~::~.t-..

. . ~"-.!'! i " i±..-:--'-~~f ':I:

::::±~ .:--. .==: ~ I ij"


:---;

1.~\~ _'_~ ..
:' ~

".

.-.

_--

E':'.~~"--=- ,_",," , "" -"_'--tl-,-'~-'-- --~ ,'- - ~--~"'"

= -g* ~-" _....


~.#~
.1.0

~ ,'-'

.:1--:0 -,,_.
-

# ,,'-. - --...... .. _,,--c '1,,_..... , _. --".-~--+---_I

1~

==,.;_ , f • .: T'

-_..

-f-· --- -.~'"•


!I ' ... .... ,~.... •
....

~-' ..
.

_J__~ z~ -

'~. -: --1. .: m'--'" ... _.


~ ..... 1,,- J _ .

'... 1 ~ ' ...... ~_[-=S=4~'''-: J__

=.....-..

.i

-I ,,j

.
--

I,'

.#, - =:1.. :=Cf YL,,~ :,,1 --:1~'" . , $~"

= -- 'S· s S ~."-e » ..::~

.
.-,.-i '...

..".,,

..

",,---!._.

it::~~;-=;:;-=r~~-;t:~,,~~Ii.=-'~l:;J ¥t'!"!'#"-::: ~,,':,. , ~ _, ,,-- ....--- --::=±:__ ~ .~ :=:t._~ .


. " ..
I

-#~#~tJ-#_

. I!!!!!!!!!!! _ r-'1,1

~..

I
~

:."

=--,. ,
"

I'

~.

=-n J_J~J... 1,,-~~";~--==--! _J ~~!l£' J _~ r


~

·"r

'__

f:'

4'

::::;:tj

rri.
!

"= rI

-,

11~.

__::~t-f'-'_ -'''-'~I I'~-4 . _" I

~ '*~
·--r#
n.·

#/I I .

•v ,

:1":

'.

:>15590.

H.. .

" :. .'.

.:

..•..
~'..

..

..._::~.:~
til

~
:/

"

".;

".

.1

~~~=V-~~~~. ;--~~

...

I~
.

<.I

':._

.. 15590."H,.

" ....

1;,

~. b· "i
I~ ;---,fi

;t· '--.---'-'-'.f---'~,

~'._~~_'_._?::-~~g-I ...-." '--:~'-f'3_=~~;-:-,~f3_L-k_~·_"'~•.. ==0C~.-~-.Z::


'

:'

4'*'_:__

I,'

.,

~~

_.1

.~-

,'--

.~.,#-~ .. , 1,.-_
...

-i= -;--j:

"""

" '3_·_;_:_-1:,V•.' ..__, ."i ,."1

.l:I!:;

1"·

-_..

--~-

" .. r

f ..

',

,,,I , _

4j:fi

.. £TllOlS

PO,p,

L,l
/iJ·('llf'.~:
!1'tIt/tU'(JU.r?
I

/'fS'~/:.·-", rt d·'~·~/t,.:(:: d', .'·~·I." ". ,f,·


r(/l/tf'I'~'

i'"

.. n"E.

l'f1~' ...

Cl,":

......

N'.' V.:'J

-...

--_._

• !:

-----

t: ..,'1' -;..

. . :.!-4..., <:1 =. 1.. I•..~_..._. J-i" ~~.11 .rr- ::-~"'.-=*~ .~. .-4----=t..._ , ...
"i Y.
i
j'

'I

-"'J"---"-'-'--.

..:-.&

....... ---

-.

-.

--

.•

-.-.-

--.

.~ .. ~~-t--., -s=_ .~~.-:.. ~ __ .~.[....... .: I, ~ _ ... .!:_.-r::r::--! =rI -j'-, '_j -. :!-.-.....
·~·-"1~-·
I""

.
:

i
.

..1

1*

~±II, I .
. ..

,.,.......

]O_r!

I"

---.,..

.. ...:..-·-·-· ·--i--· . .. I 150-

...

•. __j_--

..

1:--._
1

..... --·1

1-. .
I

_..l

•,,
, ; ~
;-- •

...

!-

...J

.-

'

" ~.-:-{, -:-.J-.L::~ J, ~~;.-~ '..... rJil··;·.-iJ


~o{,I

. ~r=...
,..

~~}- ~_!_y

.. '~

--!tI""

....

1m'I.- ti.(.. .,. ~~! ..r++


.lJ.'
4
--[if'

-r- -_

q.,_,-.' '~.
!c
I"':
;(

"~'-.'I

~'

....
If·
I

'! --.---,

J -' .'I ···-·-~V ."l'7i~.'· :Ii ..r. ~,..:y .. ~""It" , . 1X-'17 - ...:- ::.-~-- ~_.
t : ","-' 3.
:q'

i~

J: J*J ,.;
'<t.~ ..

i; .. ·
j

"'!f I'

...
I

L :)J !,J ! :.1"1!


.•
I
~. ~".

":l

__:_~--..-

-~-

I. ,. i I· ~...J.: ~):, I iI ." F i j;' ... I :.. I . -:r_,_.- .... ~ ~~-,#J--~. 1·+ 1 ~ -l- .... --1':; .........: ...... tIL. ;......, ~I~ ,1'--(-'· -,.,_"",- .. +. -#:~~_·C! ': .. ,,-=-. -. ;-11:' •.. .. .. '1 . -r '1-. ..;J-J 1'- .--.,. 1"".... , -"
•. f .!1! ---; . t1.-t .•

..

-+·--~~-:#.·"~~4--· ..- "'j-" ._.. ~--V--'---~: ----v-.:


,-..! ~-: ~_j ~ M:

I'

"3,
I

--f' ~+··· ···_;.----'-f--....:-·---:-- _. .. ·r

"

4IIiII '''.i--6.i· .,.,,-.'"' ·"'--r--: riJ=- '.


I '

I.. ..
i

...

...

;-->::----....
I

:'

••.

i
i

--_ ~

:';-_''1'~ ---

-,

J"

J.J~:;~"
.: "IT
I.

1;'7:
fl· 'I
2

-'.

'-'fr

~ 11-' -~. ;...".-.~.~--;- 1_.~


. ...... -+-t--+--.

.. : I '
-.
"

-{~'(~"_i --- •
..

:Jt-_ ... _.--.

'~, "--r'I ~~-'f'T-r- ~ ", i".- I:: ~ ~_?--.,..,. .. ._.:. .' .• ... ...:=-.:~ .,' _.
I 4'
. ,

"

"'-'1-+

-t:t __l.,,-·r.- -~,., •~ t.. .....• -.--.


C~-""\.-·
'I

iI .~
t

''

..

'

..

.--. i ."
'

'.1r
_)

I'!

~~

111 I..

I....

.. ,.....---, i ....

-.

r":_:_:I~

..

if.

ll''v'"

: - • ~.-

'

..:..
.

'. "-;".j' - -• .J' too _.: i •


-fI/ ... ,

..,

'.

't

,;J.

. I.II::
.

. I' -- ..1..- .... ; ~.

== i= E..
• .....•.. ,

.--:_:-:::tT+, '.1-".

-)'

~:~' _..''1 __ .~ . ' .•


• ),
- .. ,
-1<)

I,.

. _.-..

iF '"--.c:::-' _:=---'~_. ~ ,j .:.~~.~~ !:~=I~1-~--::-~:.-:::!=_. -_ -. J . ---~-.


'. .

_L'...._.~~-.6<_.:~.

I!

.j

:'

'* .':
..
.. ~~ ~

'

":'

,...,.,,'

.,

--w:_+ ...,..'}:.-- .. --t-- .•.. -~- -'--:1'Ii ' •. ] .. .:::'~--'c· _~~~~. ~ :t-:::... '..,=::._-::_.~:-:'.~'::, __ .. .:.--1 ~. '-~--'--'r""- .r ..__ .. ..1 , I ' '1: ' ,r ,t' I l' ~
I .,.--.

I . '! ~._,-,

r __ 1_.1-+_I

If!

f. ... .F._ ....... __.

~'~I

~",

I., [51
~

.', ; 11
,

i' , , :1--#-1'-'"

.."._._..

,'-

..

~
"

"

,15591.E.

. . ..

~.

..

:'/:

r-. r;ILli.1

15591.. It.

., I

....C·{Jli.i 15591(, IL.

I I

, 15591.H..