Está en la página 1de 58

TNG CNG TY BU CHNH VIN THNG VIT NAM HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG VIN KHOA

HC K THUT BU IN

BO CO TI:

NGHIN CU CNG NGH CHUYN MCH NHN MPLS V XUT CC KIN NGH P DNG CNG NGH MPLS TRONG MNG TH H MI NGN CA TNG CNG TY
M s:

Ch tr ti:

Mnh Quyt

Cng tc vin: L Ngc Giao Trn Ho Bu Phm Thu Phong (VTN) Trn Vit Tun (Ban KHCN&CN) Phan Huy T Nguyn Ngc Thnh ng Thu H Phan H Trung

H ni 12/1999

MC LC
MC LC............................................................................................ 2 LI GII THIU.................................................................................. 3 T VIT TT....................................................................................... 3 Chng 1: C s cng ngh MPLS....................................................3

Chng II. Cc kha cnh k thut MPLS...........................................11

I.1. Lch s pht trin MPLS....................................................3 I.2. Qu trnh tiu chun ho MPLS.........................................7 I.3. Nhm lm vic MPLS trong IETF.......................................9 II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7.

Chng III. ng dng MPLS trong mng VPN...................................39

Khi nim MPLS.............................................................11 Cc hot ng trong mng MPLS..................................35 Cc giao thc s dng trong MPLS................................35 Cht lng dch v trong MPLS.....................................36 Qun l lu lng trong MPLS.......................................39 Bo mt trong MPLS......................................................39 Cc ng dng ca MPLS...............................................39

Chng IV. Gii php MPLS ca mt s hng...................................58 Chng V. Khuyn ngh v kh nng ng dng cng ngh MPLS trong mng NGN ca Tng cng ty BCVT Vit nam........................................................58 Chng VI. Kt lun v khuyn ngh..................................................58
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

III.1. Gii thiu v MPLS trong VPN......................................39 III.2. Cc b nh tuyn o trong MPLS VPN........................40 III.3. Cc mc tiu ca MPLS VPN........................................41 III.4. Nhng yu cu v kin trc MPLS VPN........................42 III.5. Phc tho v kin trc MPLS VPN................................42 III.6. MPLS ng vai tr c ch gi chuyn tip....................45 III.7. Cu hnh MPLS VNP c th m rng............................47 III.8. Nhn bit cc b nh tuyn ln cn ng trong MPLS VPN....47 III.9. Cu hnh min VPN IP...................................................48 III.10. V d v phng php nhn bit cc b nh tuyn ln cn...50 III.11. Gi chuyn tip trong MPLS VPN...............................50 III.12. Cc dch v khc nhau trong MPLS VPN....................51 III.13. Vn bo mt trong MPLS VPN...............................51 III.14. Gim st b nh tuyn o trong MPLS VPN..............52 III.15. H tr QoS trong MPLS VPN.......................................52 III.16. Xem xt v cht lng trong MPLS VPN.....................56

LI GII THIU T VIT TT

Chng 1: C s cng ngh MPLS


I.1. Lch s pht trin MPLS
Cisco pht hnh n bn u tin v chuyn mch nhn a giao thc (MPLS) vo thng 3 nm 1998 v trong vi thng gn y cng ngh ny c chun ho t i Lc lng c nhim k s Internet (IETF). Mt vi c tnh MPLS mi tr nn c gi tr trong nm nay s cung cp nhng kh nng mi cho cc mng cung cp dch v. S pht trin nhanh chng ca Internet v s trin khai trn din rng cc mng c xy dng trn tp giao thc Internet ang to ra nhng nhu cu cho cc kh nng mi trong mng IP. MPLS cung cp mt s cc kh nng nh vy. Trong khi bo ch thng mi thng tp trung vo MPLS nh mt cng ngh nng cao cht lng, chng ta s xem xt cc li ch ca MPLS theo kha cnh tng cng chc nng. Cc kh nng c bn m MPLS cung cp cho vic phn phi cc dch v thng mi IP bao gm: H tr VPN nh tuyn thng (cng c bit n nh l nh tuyn c iu tit hay iu khin lu lng) H tr cc b cho nh tuyn IP trong cc tng i chuyn mch ATM.

S pht trin nhanh chng ca IP v s tng trng ca Internet tr thnh mt s tht khng th khng tha nhn. a v thng tr ca IP ti giao thc lp 3 cng l iu khng cn bn ci. Trong mt thi gian dng nh mi th u da trn IP v IP trn tt c mi th. Trn thc t, xu hng pht trin chng minh cho iu . Lu l ng ln nht trong cc mng xng sng thc t u bt ngun t IP. Hu ht cc dch v khc nhau t cc cng ngh lp di u h tr cho cc dch v IP. Trong tt c cc cng vic tiu chun ho cng ngh, h tr cho IP tr thnh tiu ch cho vic nghin cu.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

Vi cc nh thit k mng, s pht trin nhanh chng ca Internet c th khng trnh khi. Vic m rng u n ca mng, s tng trng khng ngng ca l u lng, v s phc tp ca cc dch v bin mng hin ti thnh khng th chp nhn c. Nhu cu th trng cp bch cho mt mng tc cao, gi thnh thp l tc nhn ch yu cho s ra i ca mt lot cc cng ngh mi bao gm MPLS. Hin nay, c rt nhiu cng ngh xy dng mng IP, nh IPOA (IP qua ATM), IPOS (IP qua SDH/SONET), IP qua WDM v IP qua cp quang. Mi cng ngh c u im v nhc im nht nh. Cng ngh ATM c s dng rng ri trn ton cu trong cc mng IP xng sng do tc cao, cht lng dch v QoS, iu khin lung v cc c tnh khc ca n m cc mng nh tuyn truyn thng khng c. N cng c pht trin h tr cho IP. Hn na, trong cc trng hp i hi thi gian thc cao, IPOA s l s la chn s mt, do nghin cu v IPOA quan trng hn. MPLS thc s l s ci tin ca cng ngh IPOA truyn thng. IPOA truyn thng l mt cng ngh lai ghp. N t IP (cng ngh lp th 3) trn ATM (cng ngh lp th 2). Cc giao thc ca hai lp l hon ton c lp. Chng c kt ni vi nhau bng mt lot cc giao thc (nh NHRP, ARP, v.v..). Cch tip cn ny hnh thnh t nhin v n c s dng rng ri. Khi xut hin s bng n lu lng mng, phng thc ny dn n mt lot cc vn cn gii quyt. 1. Th nht, trong phng thc lai ghp, cn phi thit lp cc kt ni PVC cho tt c cc nt ngha l thit lp mng vi tt c cc kt ni nh c biu din trong Hnh I-1. iu ny s to ra hnh vung N. Khi thit lp, duy tr v ngt kt ni gia cc nt, cc mo u lin quan (nh s knh o, s lng thng tin iu khin) s ch th v ln ca hnh vung N c a s cc nt. Khi mng m rng, mo u s ngy cng ln v ti mc khng th chp nhn c. 2. Phng thc lai ghp phn chia ton b mng IPOA thnh rt nhiu cc LIS (Mng con IP Logic), thm ch vi cc LIS trong cng mt mng vt l. Cc LIS c kt ni nh cc b nh tuyn trung gian c biu din trong Hnh I2. Cu hnh multicast gia cc LIS khc nhau trn mt mt v gia cc b nh tuyn ny s s tr nn hn ch khi lung lu lng ln. Cu hnh nh vy ch p dng cho cc mng nh nh mng doanh nghip, mng trng s, v.v.. v khng ph hp vi nhu cu cho cc mng xng xng Internet trong tng lai. C hai u kh m rng.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

3. Trong phng thc lai ghp, IPOA s khng th m bo v cht lng dch v QoS.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

Hnh I-1 S m rng mng IPOA. Hnh I-2 Nt c chai trong mng IPOA.

4. Khng phi tt c mi cn nhc c a ra cho mi bn trong thit k IP v ATM. iu ny to nn s lin kt gia chng ph thuc vo mt lot cc giao thc phc tp v cc b nh tuyn x l cc giao thc ny. S phc tp s gy ra cc hiu ng c hi n tin cy ca cc mng xng sng. Cc cng ngh nh MPOA, v LANE ang c hnh thnh gii qut cc tn ti ny. Tuy nhin cc gii php khng th gii quyt c tt c cc tn ti. Trong khi y, ni bt ln trn mt lot cc cng ngh IPOA khc vi phng thc lai ghp l chuyn mch nhn theo phng thc tch hp. Chng cung cp gii php hp l gii quyt nhng tn ti ny. Chuyn mch nhn c hiu l khi nim chung cho tt c cc cng ngh chuyn mch nhn hin c. Nhng cng ngh ny thc s da trn nhng c s m MPLS c hnh thnh. Khi nim chuyn mch nhn xut pht t qu trnh nghin cu hai thit b c bn trong mng IP: tng i chuyn mch v b nh tuyn. Chng ta c th thy rng ch xt trong cc yu t tc chuyn mch, phng thc iu khin lung, t l gia gi c v cht lng th tng i chuyn mch chc chn tt hn nhiu so vi b nh Bo co ti: 6
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

tuyn. Tuy nhin, cc b nh tuyn c cc chc nng nh tuyn mm do m tng i khng th so snh c. Do chng ta khng th khng ngh rng chng ta c th c mt thit b c kh nng iu khin lung, tc cao ca tng i cng nh cc chc nng nh tuyn mm do ca b nh tuyn. l ng c then cht pht tri n chuyn mch nhn. Nguyn tc c bn ca chuyn mch nhn l s dng mt thit b tng t nh b nh tuyn iu khin thit b chuyn mch phn cng ATM, do vy cng ngh ny c c t l gia gi thnh v cht lng c th snh c vi tng i. N cng c th h tr thm ch rt nhiu chc nng nh tuyn mi mnh hn nh nh tuy n hin v.v.. Cng ngh ny do kt hp mt cch hon ho u im c a cc t ng i chuyn mch vi u im ca cc b nh tuyn, v tr thnh im nng thu ht s tp trung ca ngnh cng nghip.

I.2. Qu trnh tiu chun ho MPLS


MPLS pht trin cng vi s pht trin ca hng lot cc cng ngh:

I.2.1. IP over ATM


Mc d cc ng dng MPLS hon ton khng gii hn vi IPOA, s ci tin IPOA u tin sinh ra MPLS. Cng vic tiu chun ho ATM bt u rt sm vo khong nm 1980, v ngay sau phm vi ng dng ca IP dn ti vic nghin c u xem thi hnh IP trn ATM nh th no. Mt vi nhm lm vic IETF gii quy t cu hi ny, v a n kt qu trong hai ti liu RFC l RFC 1483 v RFC 1577 vo nm 1993 v 1994. RFC1483 m t cch ng gi bn tin IP trong cc t bo ATM trong khi RFC1577 nh ngha CIPOA v ATMARP (ATM Address Resolution Protocol). CIPOA thit k ATM bng cng ngh mng con IP logic, my ch v cc b nh tuyn IP t trong cc LIS khc nhau tng ng. Khi c hai phn lin lc u nm trong cng mt LIS ging nhau, chng c th lin lc trc tip. Nu khng chng khng th lin lc trc tip vi nhau v mt hoc mt vi b nh tuyn trung gian c n thi t s c s dng. V nhng nhc im ca CIPOA c cp trn, trong khi n li c s dng rt rng ri, cc nh nghin cu ang lm vic tm kim mt cng ngh IPOA hiu qu hn.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

I.2.2. Toshiba's CSR


Toshiba u tin nh ngha m hnh chuyn mch nhn, cng ngh CSR (Cell Switching Router). M hnh ny u tin xut kin t cu trc chuyn mch ATM di s iu khin ca giao thc IP (nh giao thc nh tuyn IP v giao thc RSVP) m khng phi l giao thc ATM (Q.2931). Bi vy m hnh ny c th loi tr ton b cuc gi bo hiu ATM v vic xp xp a ch phc tp. V CSR i h i mng CSR c th cha nhng tng i chuyn mch ATM v cc tng i chuyn mch CSR ti cng mt thi im. CSR c th thay th cc b nh tuy n gia mt LIS trong CIPOA, do gii phng nhu cu cho NHRP. CSR xem nh l cng ngh chuyn mch nhn u tin c trnh ti cuc hp IETF BOF vo cui nm 1994 v u nm 1995. Tuy nhin, khng c nhng nghin cu chuyn su vo m hnh ny. nh ngha ca cng ngh ny khng r rng v hon chnh. V cc sn phm vt l cha c.

I.2.3. Cisco's Tag Switching


Ch mt vi thng sau khi Ipsion thng bo v cng ngh chuyn mch IP, Cisco ph bin cng ngh chuyn mch th ca mnh. M hnh ny khc rt nhiu so vi hai cng ngh trn. V d, n khng s dng iu khin lung nhng s dng phng thc control drive trong thit lp bng truyn li, v n khng gii hn vi cc ng dng trong h thng chuyn mch ATM. Cng ngh ny c cc ti li u RFC. Khng ging nh Ipsilon, Cisco dnh ht cho tiu chn quc t ca cng ngh ny. Cc ti liu RFC c xut bn cho tt c cc kha cnh ca cc cng ngh, v cc n l c ca Cisco mang li kt qu trong vic thit lp nn nhm lm vic MPLS IETF.

I.2.4. IBM's ARIS and Nortel's VNS


Ngay sau khi Cisco thng bo v cng ngh ca mnh, IBM bt kp vi ARIS (aggregate Route-based IP Switching) ca mnh v cc ti liu RFC cng c hnh thnh. Mc du ARIS kh ging vi chuyn mch th, chng cng c rt nhiu cc im khc bit. Cc cng ty ln khc trong cng nghip, nh Nortel, cng s dng chng trong cc sn phm VNS chuyn mch nhn ca mnh. C th thy rng nghin cu v chuyn mch nhn nhn c s ch rng ri trong cng nghip.

I.2.5. Cng vic chun ho MPLS


Vi s h tr t nhiu cng ty, IETF triu tp cuc hp BOF trong nm 1996. y l mt trong nhng cuc hp thnh cng nht trong lch s IETF. MPLS i vo con
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

ng chun ho mt cch hp l, mc du n cn c cn nhc xem liu c nh ng b nh tuyn nhanh hay cng ngh ny liu c cn cn thit. Trong thc t, khng c mt b nh tuyn no t c v cc cng ngh chuyn mch nhn hin c cn phi chun ho. Vo u nm 1997, hin chng MPLS c thng qua. Vo thng 4 nm 1997 nhm lm vic MPLS tin hnh cuc hp u tin. Vo thng 11 nm 1997, ti liu MPLS c ban hnh. Vo thng 7 nm 1998, ti liu cu trc MPLS c ban hnh. Trong thng 8 v thng 9 nm 1998, 10 ti liu internet b xung c ban hnh, bao gm MPLS LDP (Label Distribution Protocol), Mark Encoding, cc ng dng ATM, v.v... MPLS hnh thnh v cn bn. IELF hy vng s kt thc cc tiu chun MPLS v a ra cc ti liu RFC trong nm 1999. Chng ta c th thy rng MPLS pht trin rt nhanh chng v hiu qu. iu ny cng chng minh nhng yu cu cp bch trong cng nghip cho mt cng ngh mi. Hu ht cc tiu chun MPLS hin ti ang cn dng Internet Draft, mc d c mt vi tiu chun MPLS c a vo dng RFC-STD. Khng c mt tiu chun MPLS c lp m ch c mt tp cc RFC, khi ton b cc RFC c hon thin chng s c tp hp vi nhau cho php xy dng mt h thng MPLS. V d nh hin ny c khong hn RFC v ch tiu k thut cho b nh tuyn IP m cc b nh tuyn ny phi tun theo.

I.3. Nhm lm vic MPLS trong IETF


Nhm lm vic MPLS l mt tp cc nhm lm vic bao gm cc phm vi subIP m IESG thnh lp gn y. Tt c cc nhm lm vic sub-IP tm thi ang c t trong General Area cho n khi IESG quyt nh cu trc qun l cui cng cho vic qun l cc nhm ny. Nhm lm vic MPLS chu trch nhim chun ho cc cng ngh c s cho s dng chuyn mch nhn v cho vic thi hnh cc ng chuyn mch nhn trn cc loi cng ngh lp lin kt, nh Frame Relay, ATM v cc cng ngh LAN (Ethernet,
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

Token Ring, v.v..). N bao gm cc th tc v cc giao thc cho vic phn ph i nhn gia cc b nh tuyn, xem xt v encapsulation v multicast. Cc mc tiu khi u ca nhm lm vic gn nh hon thnh. C th, n xy dng mt s cc RFC (xem lit k pha di) nh ngha Giao thc phn phi nhn c s (LDP), kin trc MPLS c s v tm lc, cc nh ngha cho vic chy MPLS qua cc ng lin kt ATM, Frame Relay. Cc mc tiu gn y ca nhm lm vic l: 1. Hon thnh cc ch mc cn tn ti: 2. PHt trin cc tiu chun ngh ca nhm lm vic MPLS thnh cc bn Dratf Standard. Bao gm: LDP, CR-LDP, v cc tiu chun k thut RSVP-TE cng nh encapsulation. 3. nh r cc m rng ph hp vi LDP v RSVP cho vic xc nhn LSP ngun. 4. Hon thnh cc cng vic trn MPLS-TE MIB 5. Xc nh cc c ch chp nhn li ci tin cho LDP. 6. Xc nh cc c ch ph phi MPLS cho php mt ng chuyn mch nhn c th c s dng nh l mt bn d tr cho mt tp cc ng chuyn mch nhn khc bao gm cc trng hp cho php sa cha cc b. 7. Cung cp ti liu v cc tm lc MPLS m rng cho php hot ng trn cc ng chuyn mch nhn trn cc cng ngh lp thp hn, nh phn chia theo thi gian (SONET ADM), di bc sng v chuyn mch khng gian. 8. Hon tt cc cng vic ang tin hnh cho vic xc nh c cu vi IP Multicast qua cc ng chuyn mch nhn.

I.3.1. Internet-Drafts:
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tn Draft Carrying Label Information in BGP-4 Definitions of Managed Objects for the Multiprotocol Label Switching, Label Distribution Protocol (LDP) LDP State Machine RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels Constraint-Based LSP Setup using LDP MPLS Traffic Engineering Management Information Base Using SMIv2 MPLS Support of Differentiated Services Framework for IP Multicast in MPLS MPLS Label Switch Router Management Information Base Using SMIv2 ICMP Extensions for MultiProtocol Label Switching
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Applicability Statement for CR-LDP Applicability Statement for Extensions to RSVP for LSP-Tunnels LSP Modification Using CR-LDP LSP Hierarchy with MPLS TE Link Management Protocol (LMP) Framework for MPLS-based Recovery Multiprotocol Label Switching (MPLS) FEC-To-NHLFE (FTN) Management Information Base Using SMIv2 Fault Tolerance for LDP and CR-LDP Generalized MPLS - Signaling Functional Description MPLS LDP Query Message Description Signalling Unnumbered Links in CR-LDP LDP Extensions for Optical User Network Interface (O-UNI) Signaling Signalling Unnumbered Links in RSVP-TE Requirements for support of Diff-Serv-aware MPLS Traffic Engineering Extensions to RSVP-TE and CR-LDP for support of Diff-Serv-aware MPLS Traffic Engineering Generalized MPLS Signaling - CR-LDP Extensions Generalized MPLS Signaling - RSVP-TE Extensions

Chng II. Cc kha cnh k thut MPLS


II.1. Khi nim MPLS
II.1.1. Khi qut MPLS
Khi mt gi tin tun theo cc phng thc lp mng connectionless t mt b nh tuyn n b nh tuyn tip theo, mi b nh tuyn phi a ra mt quyt nh gi chuyn tip c lp cho gi tin . Do , mi b nh tuyn phn tch mo u gi tin v mi b nh tuyn s chy cc thut ton nh tuyn lp mng. Mi b nh tuyn la chn hop tip theo cho gi tin mt cch hon ton c lp da trn nhng phn tch ca n v mo u gi tin v kt qu ca vic chy thut ton nh tuyn. Cc mo u gi tin cha ng nhiu thng tin hn l thng tin cn thit l a chn hop tip theo. La chn hop tip theo bi vy c th xem l s cu thnh ca hai chc nng. Chc nng th nht phn chia ton b cc gi tin vo cc tp lp gi chuyn tip ngang cp FEC (Forwarding Equivalence Class). Chc nng th hai l xp xp mi FEC cho mt hop tip theo. Khi quyt nh gi chuyn tip c a ra, vi cc gi tin c xp xp vo cng mt FEC l ging nhau. Tt c cc gi tin trong cng mt FEC c th v xut pht t mt nt c th s i theo cng mt tuyn ng hoc theo mt tp cc tuyn ng lin kt vi FEC .
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

11

Trong gi chuyn tip IP truyn thng, mt b nh tuyn c th s a hai gi tin vo cng mt FEC nu nh mt vi tin t a ch X trong cc bng nh tuy n ca b nh tuyn ph hp vi cc a ch ch ca gi tin. Khi gi tin truyn qua mng, mi hop ln lt kim tra li gi tin v n nh n vo mt FEC. Trong MPLS, vic n nh mt gi tin c th vo mt FEC c thc hin mt ln khi gi tin i vo mng. FEC m gi tin c n nh c m ho thnh mt gi tr c di c nh c gi l nhn. Khi mt gi tin c gi chuyn tip ti hop ti p theo ca n, nhn c gi theo gi tin, nh vy cc gi tin c dn nhn tr c khi chng c gi chuyn tip. Ti cc hop pha sau, khng c nhng phn tch su hn v mo u lp mng. ng hn l nhn c s dng nh ch s trong bng m n xc nh hop tip theo v nhn mi. Nhn c c thay th bng mt nhn mi v gi tin c gi chuyn tip n hop tip theo. Trong m hnh gi chuyn tip MPLS, mt khi mt gi tin c n nh vo mt FEC th khng c bt c mt phn tch mo u no c cc b nh tuyn pha sau thc hin. Tt c cng vic gi chuyn tip c iu khin bng cc nhn. iu ny c mt s cc u im so vi vic gi chuyn tip lp mng truyn thng. - Vic gi chuyn tip c th c thc hin bng cc tng i c kh nng tm kim v thay th nhn, nhng khng c kh nng phn tch mo u lp mng hoc khng c kh nng phn tch mo u lp mng ti mt tc xc nh. - K t lc gi tin c n nh vo mt FEC khi n i vo mng, b nh tuyn u vo c th s dng bt c thng tin no m n c v gi tin cho d l cc thng tin khng th ly c t mo u lp mng trong khi quyt nh vic n nh. V d, cc gi tin ti cc cng khc nhau c th c n nh cho cc FEC khc nhau. Trong khi vic gi chuyn tip truyn thng c th ch xem xt n thng tin c mang theo cng vi gi tin trong mo u gi tin. - Mt gi tin i vo mng ti mt b nh tuyn c th c th c dn nhn khc vi mt gi tin tng t nhng i vo mng ti mt b nh tuy n khc, kt qu l cc quyt nh gi chuyn tip ph thuc vo b nh tuyn li vo. iu ny khng th thc hin c trong vic gi chuyn tip truyn thng, khi m b nh tuy n li vo ca gi tin khng c mang theo gi tin. - Nhng yu t quyt nh xem liu gi tin c n nh cho mt FEC nh th no c th tr nn ngy cng phc tp, nu khng c bt c mt tc ng no vo cc b nh tuyn ch n thun l gi chuyn tip cc gi tin dn nhn.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

12

- i khi chng ta mun bt gi tin i theo mt tuyn ng xc nh m c la chn trc hoc ti thi im gi tin i vo mng, hn l tuyn ng c la chn bng cc thut ton nh tuyn ng khi gi tin i qua mng. iu ny c th c thc hin nh l vn v chnh sch hoc h tr iu khin lu lng. Trong gi chuyn tip truyn thng, iu ny i hi gi tin phi mang b m v tuyn ng ca n i theo. Trong MPLS, mt nhn c th c s dng i din cho mt tuyn ng v th nhn dng ca tuyn ng khng cn phi mang theo trong gi tin. Mt vi b nh tuyn phn tch mo u lp mng ca gi tin khng phi n thun ch la chn hop tip theo m cn quyt nh quyn u tin v COS ca gi tin. Sau chng c th p dng cc ngng loi b hoc cc l ch trnh khc nhau cho cc gi tin khc nhau. MPLS cho php (nhng khng yu cu) quyn u tin hoc CoS c th c xc nh hon ton hoc mt phn t nhn. Trong trng hp ny, c th n rng nhn i din cho s kt hp ca FEC v quyn u tin hoc CoS. MPLS l Chuyn mch nhn a giao thc, a giao thc y c ngha l cc cng ngh ca n c th p dng trong bt c giao thc lp mng no. Trong ti ny chng ti ch yu tp trung vo giao thc IP. Mt b nh tuyn h tr MPLS c gi l b nh tuyn chuyn mch nhn hay LSR.

II.1.2. MPLS v cc thnh phn trong MPLS


.II.1.2.1. MPLS MPLS l mt nhm l vic IETF cung cp cc bn phc tho, nh tuyn, gi chuyn tip v chuyn mch cc lung lu lng qua mng. MPLS thi hnh cc chc nng sau: Xc nh c ch qun l cc lung lu lng ca cc phn t khc nhau, nh cc lung lu lng gia cc phn cng, cc my mc khc nhau hoc thm ch l cc lung lu lng gia cc ng dng khc nhau. Duy tr tnh c lp ca cc giao thc lp 2 v lp 3. Cung cp cc phng tin xp xp cc a ch IP thnh cc nhn c di c nh v n gin c cc cng ngh gi chuyn tip gi tin v chuyn mch gi s dng. Giao din vi cc giao thc nh tuyn c sn nh RSVP v OSPF.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

13

H tr IP, ATM, v cc giao thc lp 2 Frame-Relay. Trong MPLS, vic truyn d liu thc hin theo cc ng chuyn mch nhn (LSP). Cc ng chuyn mch nhn l dy cc nhn ti mi nt v ti tt c cc nt dc theo tuyn ng t ngun ti ch. LSP c thit lp hoc l trc khi truy n d liu hoc trong khi d lung d liu. Cc nhn c phn phi s dng giao thc phn phi nhn LDP hoc RSVP hoc da trn cc giao thc nh tuyn nh giao thc BGP v OSPF. mi gi d liu nn v mang cc nhn trong qu trnh i t ngun ti ch. Chuyn mch tc cao c th chp nhn c v cc nhn vi di c nh c chn vo v tr u ca gi tin hoc t bo v c th c phn cng s dng chuyn mch cc gi tin mt cch nhanh chng gia cc ng lin kt. .II.1.2.2. Cc thnh phn trong MPLS

II.1.2.2.1. Nhn
Nhn l mt nhn dng c ngha cc b vi di c nh v ngn, c dng nhn dng FEC. Nhn c gn vo mt gi tin c th s i din cho FEC m gi tin c n nh. Thng th mt gi tin c n nh cho mt FEC (hon ton hoc mt phn) da trn a ch ch lp mng ca n. Tuy nhin nhn khng bao gi l m ho ca a ch . Nu Ru v Rd l cc LSR, chng c th tho thun khi Ru truyn gi tin ti Rd, Ru s dn cho gi tin nhn c gi tr L nu nh gi tin l mt thnh vin trong FEC F. Do vy, cc b nh tuyn c th tho thun mt s kt hp gia nhn L v FEC F cho vic gi gi tin t Ru ti Rd. Kt qu ca qu trnh tho thun ny l L s tr thnh nhn li ra i din cho FEC F ca Ru v l nhn li vo i din cho FEC F ca Rd. Ch rng L khng nht thit i din cho FEC F cho bt c gi tin no khc. L l mt gi tr tu kt hp F mt cch cc b gia Ru v Rd. Vic gi gi tin trn t Ru ti Rd khng ng l gi tin s xut pht t Ru v ch ca n l Rd, n bao gm vic truyn gi tin ti mt hoc c hai LSR. i khi Rd rt kh thm ch l khng th xc nh c (khi c mt gi tin mang nhn L ti) nhn L c t trong gi tin l do Ru hay cc LSR khc. in hnh l trong trng hp Ru v Rd khng phi l hai LSR kt cn. Trong trng hp ny n phi m bo vic kt hp nhn vi FEC l nh x mt - mt. Ngha l Rd khng c tho thun vi Ru1 kt hp nhn L vi FECF1 trong khi cng tho thun vi Ru2 kt hp

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

14

nhn L vi FECF2. Ngoi tr trng hp khi Rd nhn mt gi tin dn nhn L th n lun c th xc nh c gi tin c Ru1 hay Ru2 dn nhn. Trch nhim ca mi LSR l m bo n c th lm r cc nhn li vo ca n.

II.1.2.2.2. LSR ngc v LSR xui


Xem rng Ru v Rd tho thun kt hp nhn L vi FEC F cho vic gi gi tin t Ru ti Rd. Sau v phng din kt hp, Ru l LSR ngc v Rd l LSR xui. c th ni mt nt l xui hay ngc vi kha cnh lin kt ngha l mt nhn c th i din cho mt FEC c th c truyn t nt ngc ti nt xui. iu ny khng ng l cc gi tin trong FEC c gi t nt ngc ti nt xui.

II.1.2.2.3. Gi tin dn nhn


Mt gi tin dn nhn l mt gi tin m nhn c m ho trong . Trong mt vi trng hp, nhn nm trong mo u ca gi tin dnh ring cho mc ch dn nhn. Trong cc trng hp khc, nhn c th dc t chung trong mo u lp mng v lp lin kt d liu min l y c trng c th dng c cho mc ch dn nhn. Cng ngh m ho c s dng phi ph hp vi c thc th m ho nhn v thc th gii m nhn.

II.1.2.2.4. n nh v phn phi nhn


Trong kin trc MPLS, quyt nh kt hp mt nhn L c th vi mt FEC F c th l do LSR xui thc hin. LSR xui sau khi kt hp s thng bo vi LSR ngc v kt hp . Do vy cc nhn l c LSR xui n nh v cc kt hp nhn c phn phi theo hng t LSR xui ti LSR ngc. Nu mt LSR c thit k cho n ch c th tm kim cc nhn trong mt phm vi c nh, th khi n n thun ch cn m bo rng n ch kt hp cc nhn trong phm vi ny.

II.1.2.2.5. Cc thuc tnh ca vic kt hp nhn


Vic kt hp nhn L vi FEC F, c phn phi t Rd ti Ru, c th c cc thuc tnh lin kt. Nu Ru, ng vai tr l LSR xui, cng phn phi mt kt h p c a mt nhn vi FEC F, khi di iu kin c th, n c th cng yu cu phn phi cc thuc tnh p ng m n nhn c t Rd.

II.1.2.2.6. Cc giao thc phn phi nhn

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

15

Mt giao thc phn phi nhn l mt tp cc th tc m nh mt LSR thng bo cho cc LSR khc cc kt hp nhn/FEC m n thc hin. Hai LSR s dng giao thc phn phi nhn trao i thng tin kt hp nhn/FEC c gi l hai LSR phn phi nhn ngang cp xt theo kha cnh thng tin kt hp m n trao i. Nu hai LSR l hai LSR phn phi nhn ngang cp, chng s cp n label distribution adjacency gia chng. Ch rng hai LSR c th l hai LSR phn phi nhn ngang cp xt theo phng din mt vi tp kt hp nhng s khng phi l hai LSR phn phi nhn ngang cp xt theo phng din mt vi tp kt hp khc. Giao thc phn phi nhn cng bao gm cc th tc m phn m hai LSR phn phi nhn ngang cp phi thc hin hc cc kh nng MPLS ca nhau. Kin trc mng khng i hi ch c mt giao thc phn phi nhn. Trong thc t, mt s cc giao thc phn phi nhn ang c chun ho. Cc giao thc c ang c m rng cho vic phn phi nhn c th thc hin trn n(nh [MPLS-BGP], [MPLS-RSVP], [MPLS-RSVP-TUNNELS]). Cc giao thc mi cng c nh ngha cho mc ch phn phi nhn nh [MPLS-LDP], [MPLS-CR-LDP].

II.1.2.2.7. Cng ngh phn phi nhn Downstream-on-demand v Unsolicited Downstream


Trong kin trc MPLS cho php mt LSR yu cu trc tip vic kt hp nhn cho mt FEC t hop tip theo ca FEC . Cng ngh ny c gi l cng ngh phn phi nhn Downstream-on-Demand. Kin trc MPLS cng cho php mt LSR phn phi cc kt hp nhn/FEC ca n ti cc LSR khng yu cu cc kt hp . Cng ngh ny c gi l cng ngh phn phi nhn unsolicited Downstream. Mt vi nh vn hnh MPLS s ch cung cp c ch phn phi nhn Downstream-on-Demand, mt vi nh vn hnh khc ch cung cp c ch phn phi nhn unsolicited Downstream, v mt s khc cung cp c hai. C ch no c cung cp c th ph thuc vo cc c tnh ca cc giao din m chng c cc nh vn hnh h tr. Tuy nhin c hai cng ngh ny c th c s dng trong cng mt mng ti cng mt thi im. Nhng trong hai LSR k cn th LSR xui v LSR ngc phi tho thun loi cng ngh no c s dng.

II.1.2.2.8. Ch nh nhn
16

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

Mt LSR Ru c th nhn hoc nhn mt kt hp nhn/FEC t mt LSR Rd, cho d Rd khng phi l hop tip theo ca Ru vi FEC . Ru sau la chn xem liu gi cc kt hp nh vy hay loi b nhng kt hp . Nu Ru gi nhng kt hp nh vy, sau n c th s dng kt hp ngay lp tc khi Rd tr thnh hop tip theo ca FEC ang xem xt. Nu Ru loi b kt hp th khi Rd tr thnh hop ti p theo ca Ru th kt hp s phi c thc hin li. Nu mt LSR h tr ch nh nhn t do, n duy tr cc kt hp gia mt nhn v mt FEC n nhn t LSR khng phi l hop tip theo ca n cho FEC . Nu mt LSR h tr ch nh nhn bo th, n loi b nhng kt hp nh vy. Ch nh nhn t do cho php tng thch nhanh hn vi nhng thay i trong nh tuyn, nhng ch nh nhn bo th ch i hi LSR duy tr t nhn hn nhiu.

II.1.2.2.9. Tp nhn
Trc y, chng ta thng cho rng gi tin dn nhn ch mang mt nhn duy nht. Nhng chng ta thy rng s tin ch hn nhiu nu c mt m hnh tng quan trong gi tin dn nhn mang mt s nhn c t chc thnh mt tp xp xp theo ch last-in, first-out. Chng ta gi l tp nhn. Mc d MPLS h tr h thng phn cp nhng x l gi tin dn nhn hon ton c lp vi cp mng. Vic x l lun da trn nhn trn cng ca tp nhn m khng xem xt ti kh nng m mt vi nhn khc c th pha trn nhn tr c y hoc mt s nhn khc c th nm di n ti thi im hin ti. Mt gi tin khng dn nhn c th xem nh l mt gi tin c tp nhn rng. Nu mt tp nhn ca gi tin c ln l m th nhn y ca tp nhn l nhn mc1, nhn trn n l nhn mc 2 v nhn trn cng l nhn mc m. Tin ch ca tp nhn s c lm r khi chng ta xem xt n khi nim LSP Tunnel v h thng phn cp MPLS.

II.1.2.2.10. Li vo gi chuyn tip nhn hop tip theo (NHLFE)


NHLFE c s dng khi gi chuyn tip gi tin dn nhn. N bao gm cc thng tin sau: 1. Hop tip theo ca gi tin. 2. Hot ng thi hnh trn tp nhn ca gi tin. N l mt trong cc hot ng sau:
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

17

- Thay th nhn trn cng ca tp nhn bng mt nhn mi - y tp nhn i - Thay th nhn trn cng ca tp nhn bng mt nhn mi sau y mt s nhn mi vo tp nhn. Ngoi ra n cn gm cc hot ng sau: - tm lc thng tin lp lin kt d liu s dng khi truyn gi tin. - Hot ng m ho tp nhn khi truyn gi tin - Cc thng tin cn thit xp xp gi tin chnh xc. Ch l vi mt LSR cho trc th n c th nhn c gi tin m hop tip theo chnh l n. Trong trng hp y n s y nhn trn cng trong label stack sau gi gi tin n chnh n. Sau n s a ra quyt nh gi chuy n tip mi d a trn nhng thng tin cn li sau khi y tp nhn. Khi c th gi tin vn l gi tin c dn nhn hoc c th l gi tin IP thng thng. Ngha l trong mt vi trng hp LSR phi da vo mo u gi tin IP gi chuyn tip. Nu hop tip theo ca gi tin chnh l LSR hint ti th hot ng trn tp nhn lc ny phi l hot ng y tp nhn.

II.1.2.2.11. Bn nhn li vo(ILM)


ILM sp xp mi cc nhn li vo vo cc tp NHLFE. N c s dng khi gi tin gi n l gi tin gn nhn. Nu ILM sp xp nhn gi tin vo mt tp NHLFE cha hn mt thnh phn, th khi mt thnh phn xc nh phi c chn trc khi gi gi tin i tip.

II.1.2.2.12. Xp xp FEC-to-NHLFE (FTN)


FTN xp xp mi FEC vo mt tp NHLFE. N c s dng khi gi tin n cha c dn nhn nhng cn phi dn nhn cho n trc khi gi i. Khi FTN sp xp mt FEC vo tp NHLFE cha nhiu hn mt thnh phn th mt thnh phn phi c chn trc khi gi gi tin i tip.

II.1.2.2.13. i nhn
C ch i nhn s dng cc th tc sau gi chuyn tip gi tin: gi gi tin dn nhn LSR kim tra nhn trn cng trong tp nhn sau dng ILM xp xp n vo NHLFE. Sau s dng thng tin trong NHLFE quyt
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

18

nh dch gi tip theo ca gi tin ng thi thc hin cc hot ng trn tp nhn. Sau m ho tp nhn mi vo gi tin v gi i gi gi tin cha dn nhn, LSR phn tch mo u lp mng bit FEC ca gi tin. S dng FNT xp xp n vo NHLFE, sau s dng thng tin trong NHLFE quyt nh ni gi gi tin i ng thi thc hin cc hot ng trn tp nhn(loi tr hot ng y tp nhn). Sau m ho tp nhn mi vo gi tin v gi i Ch l khi c ch i nhn c s dng, thng tin v hop tip theo lun lun c ly t NHLFE, trong mt vi trng hp hop tip theo ny khc so vi khi nim hop tip theo khi MPLS khng c p dng.

II.1.2.2.14. Mc tiu v tnh duy nht ca nhn


Mt LSR Rd c th kt hp nhn L1 vi mt FEC F, v phn phi kt hp ti LSR phn phi ngang cp Ru1. Rd cung kt hp nhn L2 vi FEC F v gi kt hp ny ti LSR phn phi ngang cp Ru2. Liu L1 c bng L2 hay khng khng phi l do kin trc mng quyt nh m n ch mng ngha cc b. Mt LSR Rd kt hp L vi FEC F1 sau gi binding ny ti LSR Ru1 ng thi kt hp L vi FEC F2 ri gi binding ny cho LSR Ru2. Khi Rd nhn c gi tin dn nhn L th ch nu nh n nhn bit oc gi tin c gi t Ru1 hay Ru2 th khi kin trc mng mi khng i hi F1 bng F2. Trong trng hp ny Rd s dng cc khng gian nhn khc nhau cho cc nhn gi ti Ru1 v Ru2. Nhn chung, Rd ch xc nh c liu Ru1 hay Ru2 y nhn L ln v tr trn cng ca tp nhn khi: -Ru1 v Ru2 l cc n v phn phi nhn ngang cp c RD phn phi lin kt ca nhn L v - Ru1 v Ru2 c kt ni trc tip vi Rd qua giao din lin kt im - im. Khi iu kin c tho mn n s dng cc nhn gii hn cho tng giao din ngha l n l duy nht cho mi giao din. Khi ta ni LSR s dng "per-interface label space". Khi iu kin ny khng c hiu lc, cc nhn phi l duy nht vi cc LSR cp pht chng v chng ta ni rng LSR s dng "per-platform label space." Nu LSR Rd lin kt vi LSR Ru qua hai giao din im im, khi Rd c th phn phi kt hp L vi FEC F1 cng nh L vi FEC F2, F1 khc F2 nu nh mi kt hp l hp l cho cc gi tin Ru gi ti Rd qua mt giao din c th. Trong cc trng hp khc, Rd khng oc phn phi ti Ru cc kt hp ca mt nhn vi cc FEC khc nhau.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

19

Trong MPLS khng c khi nim v cc khng gian khc nhau cho cc cp khc nhau. Mt cu hi c t ra l liu c kh nng LSR s dng multiple per-platform label spaces hoc multiple per-interface label spaces cho cng mt giao din?. iu ny khng b kin trc mng ngn cm. Tuy nhin, trong trng hp ny LSR phi c mt vi phng tin, khng c nh r trong kin trc mng, xc nh cho cho nhn li vo xem label space no m nhn thuc vo., V d, [MPLS-SHIM] ch r label space khc nhau c s dng cho gi tin unicast hn l gi tin multicast, v s d ng im m lp lin kt d liu phn bit hai label space khc nhau.

II.1.2.2.15. ng chuyn mch nhn (LSP), LSP li vo, LSP li ra


LSP mc m cho mt gi tin P l dy cc b nh tuyn <R1, R2, ..... , Rn> vi cc tnh cht nh sau: 1. R1: "LSP li vo", l LSR u tin y nhn vo trong tp nhn ca P, kt qu l tp nhn c di m. 2. vi 1<i<n, tp nhn ca P c di m khi LSR Ri nhn n. 3. Trong thi gian P truyn t R1 ti R[n-1] tp nhn ca gi tin P lun c di m 4. Vi 1<i<n, Ri truyn P ti R[i+1] bng cc phng tin ca MPLS, v d bng cch s dng nhn trn cng trong tp nhn (nhn mc m) l ch s vo ILM. 5. vi 1<i<n, Nu h thng S nhn c v gi P sau khi P c Ri truyn i nhng trc khi Ri+1 nhn c. Khi quyt nh gi chuyn tip ca h thng S khng da trn nhn mc m hoc da trn mo u lp mng. iu ny v: a. Quyt nh hon ton khng da trn tp nhn v mo u lp mng. b. Quyt nh da trn tp nhn m trong cc nhn b xung c y vo (v d nhn mc m+k, k>0) Ni cch khc LSP mc m cho gi tin P ging nh l dy cc b nh tuyn m 1. n bt u vi LSR (LSP li vo) y nhn mc m vo tp nhn. 2. Tt c cc LSR trung gian a ra quyt nh gi chuyn tip bng vic chuyn mch nhn trn nhn mc m.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

20

3. N kt thc (ti LSP li ra) khi quyt nh gi c to bi chuyn mch nhn trn nhn mc m-k, y k>0, hoc khi quyt nh gi c to bi cc th tc gi chuyn tip non-MPLS thng thng. H qu ca iu ny l bt c khi no LSR y nhn vo gi tin dn nhn, n cn phi m bo rng nhn mi ph hp vi FEC m LSP li ra ca n l LSR n nh nhn ang v tr th 2 trong tp nhn. Chng ta s gi dy cc LSR l "LSP cho mt FEC F" nu n l mt LSP mc m cho mt gi tin c th P th nhn mc m ca gi tin P l nhn tng ng vi FEC F. Cn nhc tp cc nt m n c th l nt LSP li vo cho FEC F. Khi y c mt LSP cho FEC F n bt u bng mt trong s cc nt trn. Nu s LSP ny c cng mt LSP li ra, khi xem xt mt tp cc LSP nh vy di dng hnh cy m gc l LSP li ra.

II.1.2.2.16. y nhn ti hop k cui


Theo nh phn trn ta thy rng nu dy <R1..Rn> l LSP mc m ca gi tin P th P c th c truyn t Rn-1 ti Rn vi label stack c di m-1. Khi label stack c th oc y i t LSR gip cui hn l ti LSP li ra. T cu trc tng ng ta thy rng iu hon ton ph hp v nhn mc m truyn gi tin ti Rn mt khi Rn-1 quyt nh gi gi tin n Rn th nhn khng cn thc hin chc nng no na v khng cn phi mang n i na. C nhng u im thit thc khi thc hin vic y nhn ti hop k cui. Nu khng thc hin vic y nhn ti hop k cui th khi LSP li ra nhn c gi tin, u tin n s tm kim nhn trn cng v cc quyt nh a ra l kt qu ca qu trnh tm kim ti LSP li ra. Sau khi y nhn v kim tra nhng th cn li trong gi tin. Nu cn nhn khc trong tp nhn, LSP li ra s tm kim n v sau gi chuy n ti p gi tin da trn vic tm kim ny. (trong trng hp ny, LSR li ra trong LSP mc m ca gi tin ch l nt trung gian cho LSP mc m-1 ca n). Nu khng c mt nhn no khc trong tp nhn th khi gi tin s c gi i theo a ch ch lp mng ca n. Ch l iu ny i hi LSR li ra phi thc hin hai ln tm kim, hoc l hai ln tm kim nhn hoc l mt ln tm kim nhn theo sau l mt ln tm kim a ch ch. Mt khc nu vic y hop k cui c p dng, th khi hop k cui tm kim nhn n s quuyt nh: n l hop gip cui v hop tip theo l hop no.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

21

Nt gip cui sau y nhn trong tp nhn v gi gi tin da trn thntg tin thu c bng vic tm kim nhn trn cng ca tp nhn. Khi LSP li ra nhn c gi tin, nhn trn cng lc ny s l nhn cn tm kim a ra quy t nh gi chuy n tip. Hoc nu gi tin ch mang mt nhn n, LSP li ra s n gin l xem gi tin lp mng, l vic m n cn lm a ra quyt nh gi chuyn tip. Cng ngh ny cho php u ra thc hin mt ln tm kim v cng i hi nt gip cui ch mt ln tm kim. S ra i ca vic gi chuyn tip fastpath trong cc sn phm chuyn mch nhn c th h tr nu ch yu cu mt ln tm kim: - M c th n gim nu xem rng ch cn mt ln tm kim. - M c th c da trn qu thi gian m mt ln tm kim i hi. Trn thc t, khi vic y nhn ti hop k cui c thc hin th LSP li ra thm ch khng cn phi l mt LSR. Tuy nhin mt vi thit b chuyn mch phn cng khng c kh nng y tp nhn do vic ny khng i hi bt buc. y cng c mt vi tnh hung m vic y tp nhn l khng th chp nhn. Do nt k cui ch y tp nhn nu nh n c nt li ra yu cu mt cch r rng, hoc nu nh nt tip theo trong LSP khng h tr MPLS (Nu nt tip theo trong LSP h tr MPLS, nhng khng yu cu y tp nhn th nt k cui khng c cch no bit c rng mnh l nt k cui) Mt LSR c kh nng y tp nhn phi thc hin cng vic ny khi c thit b phn phi nhn ngang cp xui ca n yu cu. Gin xp giao thc LDP ban u phi cho php mi LSR bit c liu LSR k cn ca mnh c kh nng y tp nhn hay khng. Mt LSR khng c yu cu LSR phn phi nhn ngang cp y tp nhn nu nh n khng c kh nng . C mt cu hi l liu nt li ra c th lm sng t nhn trn cng ca gi tin nhn c mt cch ng n nu vic y nhn ti hop k cui c s dng. Min l qui tc v tnh duy nht trong phn II.1.2.2.14 c tun theo, th n lun lm sng t nhn trn cng ca gi tin nhn c mt cch chnh xc.

II.1.2.2.17. LSP hop tip theo


LSP hop tip theo cho mt gi tin dn nhn xc nh trong mt LSR xc nh l mt LSR hop tip theo, c la chn theo phong php NHLFE s dng cho vic gi chuyn tip gi tin.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

22

LSP hop tip theo cho mt FEC xc nh l hop tip theo c la chn theo phng php NHLFE c nhn p ng vi FEC ra du. Ch l LSP hop tip theo c th khc vi hop tip theo c s dng trong thut ton nh tuyn lp mng. Chng ta s s dng thut ngh L3 hop tip theo cp n LSP hop tip theo trong thut ton nh tuyn lp mng.

II.1.2.2.18. Cc nhn li vo khng hp l


LSR s lm g khi nhn mt gi tin dn nhn nhng khng c kt hp cho nhn . Khi n c xu hng ngh rng cc nhn ny c th c loi b , v gi tin c gi chuyn tip nh mt gi tin IP khng dn nhn. Tuy nhin trong mt vi trng hp lm nh vy c th gy ra lp. Nu LSR ngc ngh rng nhn c xp xp cho mt tuyn xc nh nhng LSR xui li khng ngh nh vy, v nu nh vi c nh tuyn hop by hop ca cc gi tin IP khng dn nhn mang gi tin tr v LSR ngc khi hin tng lp xy ra. Cng c th nhn c xu hng i din cho mt tuyn ng m n khng th phng on t mo u IP. Do vy, khi mt gi tin dn nhn c nhn vi nhn li vo khng hp l, n b loi b, tr khi n c quyt nh bng mt vi phng tin gi chuyn tip n di dng khng dn nhn m khng gy ra bt c tn hi no.

II.1.2.2.19. iu khin LSP: c lp v theo ch dn


Mt vi FEC p ng vi cc tin t a ch c phn phi qua mt thut ton nh tuyn ng. Thit lp cc LSP cho nhng FEC ny c th c thc hin theo mt hoc hai cch: iu khin LSP c lp v iu khin LSP theo ch dn. iu khin LSP c lp: mi LSR, lu rng n nhn bit mt FEC c th , a ra nhng quyt nh c lp lin kt nhn vi FEC v phn phi lin kt ti cc LSR ngang cp. iu ny ph hp vi cng vic nh tuyn gi tin IP; mi nt to ra mt quyt nh c lp v da trn thut ton nh tuyn hi t mt cch nhanh chng nhm m bo mi gi tin c phn pht chnh xc. iu khin LSP ch dn: LSR ch kt hp mt nhn vi mt FEC xc nh nu n l LSR li ra cho FEC , hoc nu n nhn c kt hp nhn cho FEC t hop tip theo ca n cho FEC . Nu m bo vic truyn lu lng trong FEC theo mt tnh cht c th no th phi dng iu khin LSP theo ch dn. Vi tuyn ng xc nh trc, mt vi LSR c th bt u chuyn mch nhn lu lng theo iu khin c lp, mt vi Bo co ti: 23
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

LSR c th chuyn mch nhn theo FEC trc khi LSP c thit lp xong, v do mt vi lu lng trong FEC c th theo tuyn c m khng tun theo mt s tnh cht xc nh trc. iu khin c ch dn cng cn c s dng nu tha nhn FEC l kt qu ca vic thit lp LSP tng ng. Thit lp LSP ch dn c th khi ng t LSP li vo hoc LSP li ra. iu khin c lp v theo ch dn c th hot ng tng hp vi nhau. Tuy nhin, tr khi tt c cc LSR trong cng mt LSP s dng iu khin theo ch dn th hiu qu ca mng ln hn nhiu so vi iu khin c lp. iu khin c lp v ch dn c th cng tn ti, kin trc mng cho php hai loi iu khin ny mang tnh cc b. Khi hai phng thc ny hot ng vi nhau, mt LSR cn phi h phng thc ny hoc phng thc kia. La chn phng thc iu khin c lp hay iu khin c ch dn khng nh hng n c ch phn phi nhn.

II.1.2.2.20. Th tc kt hp
C mt cch phn chia lu lng vo cc FEC l to ra cc FEC ring bit cho mi tin t a ch xut hin trong bng nh tuyn. Tuy nhin trong mt min MPLS c th, iu ny c th dn n trong mt tp cc FEC tt c cc lu lng trong cc FEC ny truyn theo cng mt tuyn ng. Khi cc lu lng u vo c tin t a ch khc nhau c nh tuyn n cng mt li ra ging nhau th c nhng l a chn: Gn cc nhn khc nhau cho mi FEC thnh phn, hoc gn mt nhn n cho ton b v nhn ny c p dng cho tt c cc lu lng . Th tc lin kt mt nhn n cho mt tp cc FEC c gi l aggregationkt hp. Kin trc MPLS cho php s dng th tc kt hp. Th tc kt hp th gim s nhn cn thit x l mt tp cc gi tin c th v cng gim l u l ng iu khin phn phi nhn cn thit. Gn mt tp cc FEC c kt hp vo mt FEC n, Khi c th a. Kt hp chng vo mt FEC n. b. Kt hp chng vo mt tp cc FEC. c. Khng kt hp chng. Khi iu khin theo ch dn c p dng, mi LSR s chp nhn mn c hop tip theo ca n s dng cho nhng FEC ny.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

24

Khi iu khin c lp c s dng c th y s c hai LSR lin nhau, Ru v Rd, chng kt hp mt vi tp FEC theo cc cch khc nhau. Nu Ru mn hn Rd th iu ny khng gy ra vn g. Ru phn phi nhiu nhn cho mt tp cc FEC hn Rd. iu ny c ngha l Ru cn gi chuyn tip cc gi tin dn nhn trong nhng FEC ny ti Rd, n cn phi xp xp n nhn thnh m nhn y n ln hn m. Tu chn, Ru c th rt tp n nhn m n phn phi,v sau phn phi tp m nhn, tng ng vi mc mn ca Rd. Khng cn thit phi m bo cc hot ng l chnh xc, nhng kt qu l gim s nhn do Ru phn phi, v Ru khng thu c u im g bng vic phn phi mt s lng ln cc nhn. Quy t nh liu thc hin iu ny hay khng l vn cc b. Nu Ru km mn hn Rd (Rd phi phn phi n nhn cho tp cc FEC trong khi Ru phi phn phi m nhn y n>m). N c hai s la chn: N c th chp nhn Rd mn hn Ru. iu ny i hi n phi rt li m nhn m n phn phi v phn phi n nhn. Cch la chn ny ny tt hn N c th xp xp mt cch n gin m nhn vo mt tp con n nhn c a Rd, n u n co h quyt nh iu ny s thc hin vic nh tuyn tng t. V d, cho rng Ru s dng mt nhn n cho tt c cc lu lng ti mt LSR li ra trong khi Rd kt hp mt s nhn khc nhau cho lu lng ny da theo cc a ch ch khc nhau ca cc gi tin. Nu Ru bit a ch ca b nh tuyn li ra v nu Ru kt hp mt nhn cho mt FEC m n c nhn dng nh a ch th sau Ru c th p s dng nhn mt cch n gin.

Trong bt c trng hp no, tt c cc LSR cn phi bit mn s dng cho cc nhn c n nh. Khi iu khin theo ch dn c s dng, iu ny i hi mi nt phi bit mn cho FEC m n thot khi mng MPLS ti nt . Vi iu khin c lp, cc kt qu tt nht c th thu c nh vic m bo rng tt c cc LSR c cu hnh mt cch ph hp bit mn cho mi FEC. Tuy nhin trong nhiu trng hp iu ny c th thc hin c bng vic s dng mt mc mn p dng cho tt c cc FEC.

II.1.2.2.21. La chn tuyn


La chn tuyn m ch phng php s dng cho vic la chn LSP cho mt FEC c th. Kin trc giao thc MPLS xut h tr hai kh nng cho la chn tuyn: (1) nh tuyn hop-by-hop v (2) nh tuyn thng.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

25

nh tuyn hop-by-hop cho php mi nt la chn mt cch c lp hop tip theo cho mi FEC. y l phng php thng thng hin nay trong cc mng IP hi n c. Mt LSP c nh tuyn theo phng php hop-by-hop l mt LSP m tuy n ng ca n c la chn theo phng php nh tuyn hop-by-hop. Trong LSP c nh tuyn theo phng php nh tuyn thng, mi LSR khng la chn c lp hop tip theo. ng hn l mt LSR thng l LSP li vo hoc LSP li ra s ch nh mt vi(hoc tt c) cc LSR trong LSP. Nu mt LSR ch nh ton b LSP, LSP l nh tuyn thng hon ton. Cn nu LSR ch nh mt vi LSR trong LSP th LSP l nh tuyn thng khng hon ton. Dy cc LSR trong LSP nh tuyn thng c th c chn nh cu hnh hoc c th c la chn ng nh mt nt n (v d nt li ra c th tn dng thng tin cu hnh topo thu c t c s d liu trng thi ng lin kt tnh ton ton b tuyn ng cho mt cu trc cy kt thc ti nt li ra) Vic nh tuyn thng c th hu ch cho mt s mc ch, nh nh tuy n chnh sch hoc phn tch lu lng. Trong MPLS, nh tuyn thng cn phi c xc nh ti thi im m cc nhn c n nh, nhng tuyn ng thng khng nht thit phi c ch r vi mi gi tin IP. iu ny lm cho vic nh tuy n thng MPLS hiu qu hn vi cch nh tuyn IP truyn thng.

II.1.2.2.22. Thiu nhn li ra


Khi mt gi tin ang di chuyn dc theo mt LSP, thnh thong c th xy ra trng hp n ti LSR m ILM khng xp xp nhn li vo ca gi tin vo NHLFE, cho d l nhn li vo l hp l. iu ny xy ra l do iu kin hin ti, hoc do mt li ti LSR m n c th l hop tip theo ca gi tin. Trong trng hp ny nn b ton b tp nhn v c gng gi chuyn tip gi tin i xa hn thng qua vic gi chuyn tip truyn thng, da trn mo u gi tin lp mng. Tuy nhin, n chung y khng phi l mt th tc an ton: Nu gi tin theo mt LSP c nh tuyn thng, iu ny c th gy ra lp Mo u lp mng ca gi tin c th khng thng tin cho php LSR gi chuyn tip n mt cch chnh xc.

Tr khi n c th quyt nh rng khng c hai tnh hung nh trn xy ra, th tc an ton duy nht l loi b gi tin.

II.1.2.2.23. Thi gian sng (TTL)


Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

26

Trong gi chuyn tip IP truyn thng, mi gi tin mang mt gi tr TTL trong mo u ca n. Bt c khi no mt gi tin i qua mt b nh tuy n, gi tr TTL c a n gim 1; nu TTL tin ti 0 trc khi gi tin ti ch, gi tin s b loi b. iu ny cung cp mt vi mc bo v chng li hin tng l p trong gi chuyn tip m n c th tn ti do cu hnh sai, hoc do li hoc s hi t qu chm ca thut ton nh tuyn. TTL thnh thong cng dc s dng cho cc chc nng khc, nh phm vi p dng multicast, v h tr lnh traceroute. iu ny ng l y c hai vn lin quan n TTL m MPLS phi gii quyt: (1) TTL lmt cch chn hin tng lp; (2) TTL l mt cch thc hin cc chc nng khc, nh gii hn phm vi ca gi tin. Khi mt gi tin di chuyn dc theo LSP, n c gi tr TTL tng t nh khi n di chuyn theo dy cc b nh tuyn nh vy khng theo phng thc chuyn mch nhn. Nu gi tin di chuyn dc theo mt h thng phn cp ca cc LSP, tng s ca cc hop LSR c truyn qua s phn nh trong gi tr TTL khi n ra khi h thng phn cp ca cc LSP. Cch m TTL c x l c th bin i ph thuc vo liu cc gi tr nhn MPLS c mang trong mt mo u chn thm MPLS [MPLS-SHIM] hay l cc nhn MPLS c mang trong mo u L2 nh mo u ATM[MPLS-ATM] hoc mo u FrameRelay[MPLS-FRMRLY] Nu cc gi tr nhn c m ho trong mo u m rng m n nm gia mo u lp lin kt d liu v mo u lp mng. Mo u m rng ny phi c tr ng TTL m n c th c np ban u t trng TTL trongmo u l p mng, phi c gim gi tr ti mi hop LSR v phi c sao chp vo trng TTL trong mo ulp mng khi gi tin ra khi LSP. Nu gi tr nhn c m ho trong mo u lp lin kt d liu (v d trng VPI/VCI trong mo u AAL5 ca ATM), v cc gi tin dn nhn c gi chuyn tip bng tng i L2 (v d tng i ATM), v lp lin kt d liu(lp ATM) khng c trng TTL ti mi hop th khi n s khng th gim gi tr TTL ti mi hop. Mt on LSP bao gm mt dy cc LSR khng c kh nng gim TTL ca gi tin s gi l on LSP non-TTL. Khi mt gi tin thot khi on LSP non-TTL, n c a mt gi tr TTL phn nh s hop LSR m n i qua. Trong trng hp unicast, iu ny c th t c bng vic truyn di LSP ti nt li vo, cho php nt li vo gim gi tr TTL tr c khi gi chuyn tip gi tin vo on LSP non-TTL.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

27

i khi n c th c quyt nh, trong lc i t li vo ti on LSP non-TTL, rng TTL ca mt gi tin c th s ht hiu lc trc khi gi tin ti c li ra ca on LSP non-TTL . Trong trng hp ny, LSR ti li vo on LSP non-TTL khng c chuyn mch nhn gi tin. iu ny c ngha l cc th tc t bit phi c pht trin h tr traceroute theo chc nng, v d, cc gi tin traceroute c th c gi chuyn tip s dng vic gi chuyn tip hop by hop truyn thng.

II.1.2.2.24. iu khin lp
Trong mt on LSP non-TTL, theo nh vic nh ngha, TTL khng th c s dng bo v khi hin tng lp trong gi chuyn tip. Tm quan trng c a vic iu khin lp c th ph thuc vo phn cng ang c s dng cung cp cc chc nng LSR dc theo on LSP non-TTL Cho rng phn cng chuyn mch ATM ang c s dng cung cp cc chc nng chuyn mch MPLS, vi mt nhn ang c mang trong trng VPI/VCI. Do phn cng chuyn mch ATM khng th gim gi tr TTL, y khng c bo v chng li hin tng lp. Nu phn cng ATM c kh nng cung cp quyn truy nhp cng bng ti b m cho cc t bo li vo mang cc gi tr VPI/VCI khc nhau, hin tng lp ny c th gy ra nhng nh hng c hi vi cc lu lng khc. Nu phn cng ATM khng th cung cp kh nng truy cp b m cng bng loi ny, th thm ch cc vng lp ngn cng c th gy ra s gim st nhanh chng v ton b cht lng ca cc LSR. Cho d l kh nng truy cp b m cng bng c th c cung cp, vn chng ng gi ch c mt vi phng tin pht hin cc vng lp din ra lu h n mc cho php. Tt c cc LSR gn lin vi cc on LSP non TTL bi vy i hi h tr cng ngh cho vic pht hin lp, tuy nhin s dng cng ngh pht hin lp l tu chn.

II.1.2.2.25. M ho nhn
truyn tp nhn theo gi tin, cn phi nh ngha mt phng thc m ho c th ca tp nhn. Kin trc h tr mt vi cng ngh m ho, la chn cng ngh no ph thuc vo loi thit b c s dng gi chuyn tip gi tin. II.1.2.2.25.1 Phn mm, phn cng tun th MPLS Nu s dng phn cng v mm MPLS gi chuyn tip gi tin dn nhn, mt cch m ha tp nhn l nh ngha mt giao thc mi c s dng nh phn m gia mo u lp lin kt d liu v mo u lp mng. Phn m ny s l
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

28

phn tm lc ca gi tin lp mng. Chng ta s cp n l Generic MPLS Encapsulation v c m t r trong [MPLS-SHIM] II.1.2.2.25.2 Cc tng i ATM ng vai tr cc LSR Ch rng cc th tc gi chuyn tip MPLS tng t nh cc th tc trong tng i chuyn mch nhn nh tng i ATM. Cc tng i ATM s dng cng li vo v gi tr VPI/VCI nh l ch s vo bng u ni cho, t chng c th thu c cng li ra v cc gi tr VPI/VCI li ra. Do nu mt hoc nhiu nhn c m ho trc tip vo cc trng m chng c th c cc tng i ny (vi ph n mm nng cp ph hp) truy cp, v sau cc tng i ny c th c s dng nh cc LSR. Chng ta gi nhng thit b ny l ATM-LSR C mt vi cch m ho cc nhn trong mo u t bo ATM (s dng AAL5): 1. M ho SVC: s dng trng VPI/VCI m ho nhn trn cng ca tp nhn. Cng ngh ny c th c s dng trong bt c mng no. Vi cng ngh m ho ny, mi LSP c xem nh l ATM SVC, v giao thc phn phi nhn tr thnh giao thc bo hiu ATM. Vi cng ngh m ho ny, ATM-LSR khng thi hnh cc hot ng y vo, y ra trong tp nhn. 2. M ho SVP: S dng trng VPI m ho nhn trn cng ca tp nhn, v VCI m ho nhn th hai ca tp nhn, nu n ang c mt. Cng ngh ny c mt vi u im so vi cng ngh trn, n chp nhn s dng ATM VP-switching. Do , LSP c xem nh l ATM SVP v giao thc phn phi nhn c xem nh giao thc bo hiu ATM . Tuy nhin, cng ngh ny khng th s dng thng xuyn, nu mng bao gm mt ng o ATM qua mng ATM khng p dng MPLS, khi trng VPI khng dng c cho MPLS. Khi cng ngh m ho ny c s dng, ATM-LSR ti li ra ca VP thi hnh hot ng y nhn mt cch hiu qu. 3. M ho a im SVP: S dng trng VPI m ho nhn trn cng trong tp nhn, s dng mt phn ca trng VCI m ho nhn th 2 trong tp nhn v s dng phn cn li ca trng VCI nh ngha LSP li vo. Nu cng ngh ny c s dng, cc kh nng chuyn mch VP ATM truyn thng c th c s dng cung cp cc VP Multipoint-to-point. Cc t bi t cc gi tin khc nhau s mang cc gi tr VCI khc nhau. Nh chng ta s thy trong phn 25, iu ny cho php chng
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

29

ta thc hin vic hp nht nhn m khng gp phi vn chn t bo, trong cc tng i ATM, chng c th cung cp cc VP multipoint-to-point, nhng n khng c kh nng hp nht VC. Cng ngh ny ph thuc vo s tn ti ca kh nng cho vic n nh cc gi tr VCI 16 bit vo mi tng i ATM nh vy khng c gi tr VCI n c n nh cho hai tng i khc nhau. (Nu mt s thch hp cc gi tr nh vy c th c n nh cho mi tng i, n c th cng xem gi tr VCI nh nhn th hai trong tp nhn.) Nu c nhiu nhn trong tp nhn hn c th c m ho trong mo u ATM, Cc phng thc m ho ATM phi c kt hp vi generic encapsulation II.1.2.2.25.3 Cc hot ng tng h trong cc cng ngh m ho Nu <R1,R2,R3> l mt phn on ca LSP, C th R1 s s dng dng mt cng ngh m ho tp nhn khi truyn gi tin P ti R2, nhng R2 s s dng mt phng thc m ho khc khi truyn gi tin P ti R3. Ni chung, kin trc MPLS h tr cc LSP vi cc phng thc m ho tp nhn khc nhau c s dng trong cc hop khc nhau. Do , khi chng ta tho lun v cc th tc cho vic x l mt gi tin dn nhn, chng ta ni n thut ng vit tt ca hot ng trn tp nhn ca gi tin. Khi mt gi tin dn nhn c nhn., LSR phi gii m n quyt nh gi tr hin thi ca tp nhn, sau phi tin hnh x l trn tp nhn quyt nh gi tr mi ca tp nhn, v sau m ho gi tr mi mt cch thch hp trc khi truy n gi tin n hop tip theo. Khng may l cc tng i ATM khng c kh nng bin dch t mt cng ngh m ho ny sang cng ngh m ho khc. Kin trc MPLS bi vy i hi bt c lc no khi hai tng i ATM c th l hai LSR lin tip dc theo LSP mc m c a mt vi gi tin th chng phi s dng cng mt cng ngh m ho. y s c cc mng MPLS bao gm s kt hp ca cc tng i ATM hot ng nh cc LSR, v cc LSR khc hot ng s dng mo u chn thm MPLS. Trong mt mng nh vy, c th c mt vi LSR c cc giao din ATM cng nh giao din MPLS SHIM. y l mt v d v mt LSR vi cc cch m ho tp nhn khc nhau trong cc hop khc nhau. Mt LSR nh vy c th i tp nhn c m ho ATM ti giao din li vo v thay th bng tp nhn m ho mo u chn thm MPLS ti giao din li ra.

II.1.2.2.26. Hp nht nhn

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

30

Xem rng mt LSR kt hp cc nhn li vo vi mt FEC c th. Khi gi chuyn tip cc gi tin trong FEC , n mun c mt nhn li ra c p dng cho tt c cc gi tin . S tht l hai gi tin khc nhau trong mt FEC n vi hai nhn li vo khc nhau l khng lin quan ti nhau; m li mun gi chuyn tip chng vi cng nhn li ra nh nhau. Kh nng thc hin vic ny c gi l hp nht nhn Mt LSR c kh nng hp nht nhn nu n c th nhn c hai gi tin t hai giao din li vo khc nhau vi cc nhn khc nhau, v gi c hai gi tin ra cng mt giao din li ra vi nhn ging nhau. Mt khi cc gi tin c truyn, thng tin m chng nhn t cc giao din khc nhau vi nhn li vo khc nhau s b mt. Mt LSR khng c kh nng hp nht nhn nu c hai gi tin bt k n t cc giao din khc nhau, hoc vi cc nhn khc nhau, th cc gi tin phi hoc l c truyn ra cc giao din khc nhau hoc phi c cc nhn khc nhau. ATM-LSR s dng phng thc m ho SVC hoc SVP khng c kh nng hp nht nhn. iu ny s c tho lun chi tit hn trong phn sau. Mt LSR khng th thi hnh vic hp nht nhn nu hai gi tin trong cng mt FEC ti vi cc nhn li vo khc nhau, chng phi c gi chuyn tip vi cc nhn li ra khc nhau. Vi vic hp nht nhn, s nhn li ra cho mi FEC ch l 1. Nu khng c hp nht nhn, s nhn li ra cho mi FEC c th bng vi s nt trong mng. Vi vic hp nht nhn, s nhn li vo cho mi FEC m mt LSR cn khng bao gi ln hn s LSR phn phi nhn k cn. Khng c hp nht nhn, s nhn li vo cho mi FEC m mt LSR cn bng s nt ngc m chng gi lu lng trong FEC ti LSR. Trong thc t, mt LSR thm ch kh c th quyt xem c bao nhiu nhn m n phi h tr cho mt FEC. Kin trc MPLS cung cp c cc LSR hp nht v khng hp nht nhn nhng s tht l n cho php c th c LSR khng h tr kt hp nhn. iu ny dn n vn v vic bo m hot ng chnh xc gia cc LSR kt hp nhn v cc LSR khng kt hp nhn. Vn ny c phn no khc nhau trong trng hp ca truyn gi tin trong trng hp ca ATM. Cc loi truyn thng khc nhau v th s c tho lun ring r. II.1.2.2.26.1 Cc LSR khng hp nht nhn Cc th tc gi chuyn tip MPLS tng t nh cc th tc gi chuyn tip c s dng bng cc cng ngh nh ATM, Frame Relay. Tc l, khi mt n v d liu ti, mt nhn (VPI/VCI hoc DLCI) c tm kip trong bng u ni cho, da trn nhng c s ca vic tm kim, cng li ra c la chn, v gi tr nhn mi
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

31

c ghi li. Trong thc t, c th s dng nhng cng ngh nh vy cho vic gi chuyn tip MPLS; Mt giao thc phn phi nhn c th c s dng nh giao thc bo hiu cho vic thit lp cc bng u ni cho. Khng may l nhng cng ngh ny khng h tr mc cn thit cho kh nng hp nht nhn. Trong ATM, nu c gng thi hnh vic hp nht nhn, kt qu c th l hin tng chn t bo t rt nhiu cc gi tin khc nhau. Nu cc t bo t cc gi tin khc nhau b chn, khng th tp hp li gi tin. Mt vi tng i Frame Relay s dng chuyn mch t bo. Nhng tng i ny cng khng th h tr vic hp nht nhn, cho cng mt l do nh vy, cc t bo ca cc gi tin khc nhau c th b chn, v khng c cch no tp hp li gi tin. Chng ta c hai gii php gii quyt vn ny. Th nht, MPLS s gm cc th tc cho php s dng cc LSR khng hp nht nhn. Th hai, MPLS s h tr cc th tc cho php cc tng i ATM thi hnh chc nng nh mt LSR c kh nng hp nht nhn. T khi MPLS h tr c LSR hp nht v khng hp nht nhn, MPLS bao gm cc th tc m bo hot ng chnh xc gia chng. II.1.2.2.26.2 Cc nhn cho cc LSR hp nht v khng hp nht nhn Mt LSR ngc h tr vic hp nht nhn cn phi gi mt nhn cho mt FEC. Mt ngc ln cn khng h tr vic hp nht nhn cn phi gi nhiu nhn cho mt FEC. Tuy nhin, khng c cch no bit c trc bao nhiu nhn n c n. i u ny ph thuc xem c bao nhiu LSR l LSR ngc ca n trong kha cnh FEC ang c bn n. Trong kin trc MPLS, nu LSR ngc ln cn khng h tr hp nht nhn, n khng c gi bt c nhn no cho mt FEC c th tr khi n yu cu thng mt nhn cho FEC . LSR ngc ln cn c th a ra mt vi yu cu nh vy, v nhn c mt nhn mi cho mi ln. Khi mt LSR xui ln cn nhn c mt yu c u nh vy t LSR ngc, v LSR xui ln cn khng h tr kh nng hp nht nhn, sau n phi hi tr li LSR ngc ln cn ca n cho nhn khc cho FEC ang c bn n. C th c mt vi nt h tr hp nht nhn, nhng ch c th hp nht mt s gii hn cc nhn li vo thnh mt nhn n li ra. V d v mt vi gii hn ca phn cng m mt nt c kh nng hp nht bn nhn li vo thnh mt nhn l i ra. Gi nh rng nt ny c 6 nhn ti n cho cng mt FEC. Trong trng hp ny nt ny c th hp nht chng thnh hai nhn li ra.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

32

Vic hp nht nhn c th c p dng cho cc LSP nh tuyn thng hay khng dnh cho cc nghin cu su hn. II.1.2.2.26.3 Hp nht nhn qua ATM II.1.2.2.26.3.a Cc phng thc loi b hin tng chn t bo y c mt vi phng thc c th c s dng loi b hin tng chn t bo trong ATM, do cho php cc tng i ATM h tr vic hp nht nhn: 1. Hp nht VP, s dng m ho a im SVP Khi hp nht VP c s dng, cc ng o c hp nht vo mt ng o, nhng cc gi tin t cc ngun khc nhau c phn bit bng vic s dng cc VCI khc nhau trong cng mt VP 2. Hp nht VC Khi hp nht VC c s dng, cc tng i i hi phi gi cc t bo t mt gi tin cho n khi ton b gi tin c nhn (iu ny c th c quy t nh nh vic tm kim ch s end of frame AAL2.) Hp nht VP c u im l n tng thch nhiu hn vi cc tng i ATM ang s dng. iu ny lm n c kh nng c s dng trong mng hin thi. Khng ging nh hp nht VC, hp nht VP khng b bt c tr no ti im hp nht v cng khng i hi phi dng b m. Tuy nhin, n c nhc im l n i hi s xp xp cc khng gian VCI trong cng mt VP. C mt s cch m iu ny c th c thc hin. La chn mt hay nhiu phng thc c dnh cho nhng nghin cu su hn. Vic cn bng gia kh nng tng thch vi cc thit b ang s dng vi giao thc phc tp v c kh nng m rng ng rng iu ny i hi giao thc MPLS h tr c kh nng hp nht VP v VC. lm c nh vy, mi tng i ATM gp phn trong MPLS cn phi bit liu tng i ATM ln cn thi hnh vic hp nht VP v VC ngay lp tc hay khng hp nht. II.1.2.2.26.3.b Phi hp hot ng: Hp nht VC, hp nht VP, khng hp nht Phi hp hot ng ca cc dng hp nht qua ATM c m t mt cch n gin bng vic miu t phi hp hot ng ca hp nht VC vi khng hp nht. Trong trng hp ti cc nt hp nht VC v khng hp nht c kt ni vi nhau, vic gi chuyn tip cc t bo da trn tt c cc trng hp trn mt VC (v d s mc ni ca VPI v VCI). Vi mi nt, nu mt LSR ngc ln cn ang thi hnh vic hp nht VC sau LSR ngc ln cn yu cu ch mt VPI/VCI n cho mt
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

33

lung (iu ny tng t vi yu cu cho mt nhn n trong trng hp hot ng qua cc phng tin truyn thng dng khung truyn). Nu LSR ngc ln cn khng thc hin vic hp nht, sau LSR ngc ln cn s yu cu mt VPI/VCI cho mt lung , cng vi s VPI/VCI chuyn n cho cc LSR ngc ln cn. Con s c yu cu s c quyt nh bng vic cho php cc nt LSR ngc yu cu cc VPI/VCI t cc LSR xui ln cn (iu ny mt ln na tng t nh cc phng thc c s dng trong vic hp nht khung) Mt phng thc tng t c th h tr cc nt thi hnh vic hp nht VP. Trong trng hp ny nt hp nht VP, yu cu mt VPI/VCI hoc mt s VPI/VCI t LSR xui ln cn, thay v c th yu cu mt VP (c xc nh bng mt VPI) nhng mt vi VCI trong VP. Hn na, cho rng nt khng thi hnh vic hp nht l LSR xui ca hai nt khc nhau h tr vic hp nht VP. Nt ny c th yu cu mt VPI/VCI(cho lu lng xut pht t n) cng vi hai VP (mt VP cho mi nut ngc), mi VP kt hp vi mt tp cc VCI (nh c yu cu t nt ngc) h tr tt c vic hp nht VP, VC v khng hp nht, bi vy cn phi cho php cc nt ngc yu cu kt hp 0 hoc cc VCI, cng vi 0 hoc cc VP (xc nh bng VPI), mi VP bao gm mt s cc VC (c xc nh bng mt tp cc VCI m chng c ngha trong mt VP). Cc nt hp nht VP bi vy yu cu mt VP, vi mt VCI trong cho lu lng m n sinh ra cng vi mt VCI cho mi VC yu cu trn. Nt hp nht VC s yu cu ch mt VPI/VCI (t khi chng c th hp nht tt lu lng upstream vo mt VC). Cc nt khng hp nht s chuyn tip bt c yu cu no m n nhn c trn, cng vi yu cu mt VPI/VCI cho lu l ng m n sinh ra (nu thch hp).

II.1.2.2.27. Cc ng ngm v h thng phn cp


i khi mt b nh tuyn thi hnh

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

34

II.2. Cc hot ng trong mng MPLS


Cc hot ng sau phi c thi hnh cho vic chuyn gi tin qua mng MPLS 1. To nhn v phn phi nhn 2. To bng cho mi b nh tuyn 3. To ng chuyn mch nhn LSP 4. Tm kim bng nhn, v tr dn nhn. 5. Gi chuyn tip nhn

II.3. Cc giao thc s dng trong MPLS


II.3.1. Gii thiu chung II.3.2. Cc giao thc nh tuyn
.II.3.2.1. OSPF .II.3.2.2. IS-IS .II.3.2.3. RIP .II.3.2.4. IRGP .II.3.2.5. BGP .II.3.2.6. PNNI

II.3.3. Giao thc phn phi nhn LDP


Tiu chun k thut tun th LDP l mt nhm thit k i din cho rt nhiu nh cung cp thit b, c thnh lp sau cuc hp ln th hai ca nhm lm vic MPLS.Nh chng ta thy rng kin trc MPLS da trn m hnh iu khin, kt qu l LDP da trn s hp nht ca hai giao thc TDP v ARIS. LDP c cc tnh cht c bn nh sau: 1. Cung cp c ch nhn bit LSR cho php cc LSR ngang cp tm kim nhau v thit lp kt ni. 2. nh ngha bn lp bn tin: Cc bn tin DISCOVERY
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

35

Cc bn tin ADJACENCY, gii quyt vn khi to, duy tr, hu b cc phin gia hai LSR. Cc bn tin LABEL ADVERTISEMENT, gii quyt thng bo, yu cu, thu hi v loi b kt hp nhn. Cc bn tin NOTIFICATION, s dng cung cp cc thng tin tr gip v thng tin li tn hiu. 3. Chy trn TCP cung cp phng thc phn phi bn tin ng tin cy (ngoi tr cc bn tin DISCOVERY) 4. Thit k cho php kh nng m rng d dng, s dng cc bn tin c xc nh nh mt tp hp cc i tng m ho TLV(Kiu, di, gi tr). M ho LTV ngha l mi i tng bao gm mt trng kiu biu th v loi i tng ch nh, mt trng di thng bo di ca i tng v mt trng gi tr m n ph thuc vo trng kiu. Cc kh nng mi c thm vo vi cc nh ngha v kiu mi. Hai trng u tin c di c nh v c t ti v tr u tin ca i tng, iu ny lm cho n c th d dng thi hnh vic loi b kiu i tng m n khng nhn ra. Trng gi tr c mt i tng c th gm nhiu i tng m ho TLV hn. .II.3.3.1. Pht hin LSR ln cn Giao thc pht hin LSR ln cn ca LDP chy trn UDP v lm vic nh sau. Mt LSR nh k gi i bn tin HELLO ti cc cng UDP trong tt c cc b nh tuyn trong mng con. Tt c cc LSR lng nghe t

.II.3.3.2.

II.4. Cht lng dch v trong MPLS


Cht lng dch v QoS chnh l yu t iu khin ng sau MPLS. So snh vi cc yu t khc, nh qun l lu lng v h tr VPN th QoS khng phi l l do quan trng nht trin khai MPLS. Nh chng ta s thy di y, hu ht cc cng vic c thc hin trong MPLS QoS tp trung vo vic h tr cc c tnh ca IP QoS trong mng. N cch khc, mc tiu l thit lp s ging nhau gia cc c tnh QoS ca IP v MPLS, ch khng phi l lm cho MPLS QoS cht lng cao hn IP QoS.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

36

Mt trong nhng l do quan trng m MPLS h tr hn l m rng m hnh IP QoS l MPLS, khng ging nh IP, khng phi l giao thc end-to-end. MPLS khng chy trong cc my ch, v tng lai l nhiu mng IP khng chy MPLS vn t n t i. QoS mt khc thng c c tnh end-to-end ca lin kt gia cc LSR ngang hng. V d, nu mt ng kt ni l ng end-to-end c tr cao, mt mt ln, bng thng thp s gii hn QoS c th cung cp dc theo tuyn ng end-to-end . Mt cch khc nhn nhn v vn ny l MPLS khng thay i v cn bn m hnh dch v IP. Cc nh cung cp dch v khng bn dch v MPLS, h bn dch v IP (hay dch v Frame Relay hay cc dch v khc), v do , nu h a ra QoS th h phi a ra IP QoS (Frame Relay QoS, v.v..) ch khng phi l MPLS QoS. Cung khng th ni rng MPLS khng c vai tr trong IP QoS. Th nht, MPLS c th gip nh cung cp a ra cc dch v IP QoS hiu qu hn. Th hai, c mt vi kh nng QoS mi c th h tr qua mng nh cung cp s dng MPLS khng thc s l end-to-end tuy nhin c th chng t l rt hu ch, mt trong s chng l bng thng bo m ca LSP. Do c mi quan h gn gi gia IP QoS v MPLS QoS, phn ny s c xy dng xung quanh cc thnh phn chnh ca IP QoS. IP cung cp hai m hnh QoS: D ch v tch hp (s dng ch ng b vi RSVP) v cc dch v khc nhau. Trong cc phn nh pha di chng ti s a ra ci nhn tng quan v mi m hnh v m t v MPLS h tr cc m hnh nh th no. V cui cng l khai bo tc nghn thng (ECN) - mt kh nng khc ca IP m c MPLS h tr.

II.4.1. Cc dch v tch hp v RSVP


.II.4.1.1. Tng quan v cc dch v tch hp Thut ng Cc dch v tch hp cp ti kin trc QoS tng th c IETF to ra vo gia nhng nm 1990. Nhm lm vic dch v tch hp pht trin kin trc ny vi mc tiu cho php s bo m QoS end-to-end cho nhng ng dng cn n. S m bo ny s m bo rng mt ng dng cn lng bng thng ti thiu hoc tr end-to-end c th c c. Mt phn kt qu ca nhm lm vic l a ra tiu chun k thut ca mt s lp dch v c thit k t c nhng nhu cu ca mt s l ng l n cc ng loi ng dng khc nhau. Cc tiu chun k thut ny cng nh ngha xem RSVP(Resource Reservation Protocol) c th c s dng nh th no a ra cc yu cu QoS s dng nhng lp dch v ny. RSVP c xy dng trong mt nhm lm vic ring, v nhng c gng ln c thc hin a ra mt s phn bit r
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

37

rng gia Dch v tch hp v RSVP. Mt cch c th, 'Dch v tch hp' c th cung cp nhiu loi giao thc bo hiu, RSVP ch l mt trong s , v RSVP c th bo hiu rt nhiu loi thng tin khc nhau ch khng ch l cc yu cu cc dch v tch hp. Mc d c s phn bit rt r rng ny, rt nhiu ngi vn s dng thut ng RSVP cp n ton b kin trc QoS 'Cc dch v tch hp'. Trong ti ny chng ti s dng RSVP cp ti mt giao thc bo hiu v 'Cc dch v tch hp' l mt kin trc QoS c nh ngha do nhm lm vic 'Cc dch v tch hp'. Kin trc 'Cc dch v tch hp' bao gm mt s cc thnh phn b xung cho mt giao thc bo hiu. N cng bao gm mt vi nh ngha lp dch v. Mt kha c nh khc ca kin trc l mt ng dng c th xc nh loi lu lng s i vo mng v mc QoS m n mun nhn t mng. Tiu chun k thut lu lng vit tt l TSpec, v yu cu mc QoS hay l yu cu ti nguyn mng c vit tt l RSpec. 'Cc d ch v tch hp' cng yu cu cc thnh phn mng nh b nh tuyn, tng i chuy n mch thi hnh cc chc nng khc nhau nh: - Chnh sch: kim tra lu lng tun th TSpec v thc hin cc hnh ng nh loi b gi tin nu n khng tun th. - iu khin thu np: Kim tra bit liu c ti nguyn p ng QoS t chi yu cu nu khng ti nguyn. - Phn loi: nhn bit cc gi tin cn cc mc QoS c th. - Xp hng v lp danh mc: a ra cc quyeets nh xem khi no gi tin c truyn v gi tin no b loi b iu ny m bo tin cy vi cc yu cu QoS c tha nhn.

II.4.1.1.1. Cc lp dch v
Sau khi xem xt rt nhiu kh nng, nhm lm vic 'Cc dch v tch hp' nh ngha hai lp dch v. Hai lp dch v ny l dch v c bo m v ti iu khin. Cc ng dng c th la chn yu cu mi trong s hai l p dch v ny ph thuc vo liu lp dch v no p ng nhu cu ca chng. Dch v c bo m c xu hng phc v cc nhu cu ca cc ng dng i hi s m bo cao v bng thng v tr. t c iu ny, ng dng cung cp mt TSpec vch trc gii hn cho lu lng m n pht sinh, bao gm nhng tham s nh tc ti a, kch thc gi tin ln nht, burst size v token bucket rate. Burst size v token bucket rate bao gm ch tiu k thut token bucket i din cho cc c tnh bng thng ca ng dng pht sinh d liu vi tc thay i. Mt lung lu
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

38

lng c nh r c im nh token bucket ca tc r v burst size b nu vi bt c khong thi gian T no n khng c gi qu rT+b byte. Mt cch tr c gic h n ngha l mt lung c th gi d liu vi tc trung bnh r byte/s nhng thnh thong c th gi vi tc ln hn r nhng d liu bng n ti tc ln hn khng c ln hn b byte. Tham s quan trng nht trong RSpec dch v c bo m l tc dch v, tham s ny miu t tng bng thng c cp pht cho lung l u l ng. Bng vi c nhn bit tham s ny, cng vi nhng tham s trong TSpec, cng vi cc tham s khc, tr ln nht c th

II.4.2. Cc dch v khc II.4.3. Khai bo tc nghn thng

II.5. Qun l lu lng trong MPLS II.6. Bo mt trong MPLS II.7. Cc ng dng ca MPLS
II.7.1. Ci thin cht lng gi chuyn tip gi tin trong mng II.7.2. H tr QoS v CoS cho cc dch v khc nhau II.7.3. H tr kh nng m rng mng II.7.4. Tch hp IP v ATM trong mng II.7.5. Xy dng cc mng interoperable

Chng III. ng dng MPLS trong mng VPN


III.1. Gii thiu v MPLS trong VPN
Phn ny m t cch tip cn cho vic xy dng cc dch v IP VPN trong mng xng sng ca nh cung cp dch v. Ph bin c hai cch tip cn: m hnh lai ghp

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

39

v cch tip cn b nh tuyn o. M hnh overlay da trn vic ti mt vi cc giao thc nh tuyn hin thi mang thng tin. Cch tip cn c a ra y khng ph thuc vo bt c s thay i no trong bt c giao thc nh tuyn no. Nhng pht kin lin quan c nhm ti trong qu trnh s dng mng LAN v t c nh s dng ARP. ti ny c gng phn bit gia SP v PNA: SP th s hu v qun l cc dch v lp 1 v 2 trong khi cc dch v lp 3 th chu s qun l ca PNA. Bng vic cung cp cc min nh tuyn c lp logic, PNA mang li kh nng mm do trong vic s dng a ch c nhn v a ch cha c ng k. Li dng cc LSP c nhn v li dng VPNID m n s dng cc tp nhn qua cc LSP dng chung, th bo mt d liu khng cn l vn . Cch tip cn trong ti liu ny da theo RFC2917 khc vi c m t trong RFC 2547, trong khng c mt giao thc nh tuyn c th no c chuy n ti mang cc tuyn VPN. RFC2547 xc nh mt cch cho php thay i BGP mang cc tuyn unicast VPN qua mng xng sng SP.

III.2. Cc b nh tuyn o trong MPLS VPN


Mt b nh tuyn o l mt tp cc thread, c tnh v ng trong thit b nh tuyn, n cung cp cc dch v nh tuyn v gi chuyn tip ging cc b nh tuy n vt l. Mt b nh tuyn o khng nht thit l mt tin trnh h thng vn hnh ring r (mc du n c th l nh vy); n ch n gin l cung cp o gic m mt b nh tuyn dnh ring sn sng tho mn nhng nhu cu ca mng m n kt ni vo. Mt b nh tuyn o, ging nh bn sao vt l ca n, l mt thnh phn trong mt min nh tuyn. Cc b nh tuyn khc trong min ny c th l cc b nh tuyn vt l hay o. Cho rng b nh tuyn o kt ni vo mt min nh tuyn xc nh v b nh tuyn vt l c th h tr nhiu b nh tuyn o, s xy ra hin tng mt b nh tuyn vt l h tr nhiu min nh tuyn. T quan im ca khch hng VPN, i hi mt b nh tuyn o phi tng ng vi mt b nh tuyn vt l. Ni cch khc, vi rt t ngoi l v nhng yu t th yu, b nh tuyn o nn thit k cho nhiu mc ch (cu hnh, qun l, gim st, x l s c) ging nh cc b nh tuyn vt l. ng c chnh ng sau nhng i hi ny l trnh vic nng cp hoc cu hnh li nhng c s c ci t ca cc b nh tuyn v trnh phi o to li cc nh qun l mng. Cc kha cnh ca b nh tuyn m mt b nh tuyn o cn c l: Cu hnh ca bt c s kt hp gia cc giao thc nh tuyn. 40

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

Gim st mng X l s c

Tt c cc VPN u c min nh tuyn c lp logic. iu ny tng cng kh nng ca SP cho php cung cp dch v b nh tuyn o hon ton mm do m n c th phc v cc khch hng ca SP m khng cn i hi cc b nh tuyn vt l cho VPN. iu ny c ngha l cc u t vo phn cng ca SP l cc b nh tuyn v cc lin kt gia chng m chng c th c cc khch hng s dng li.

III.3. Cc mc tiu ca MPLS VPN


1. Cu hnh ca cc im cui VPN n gin, c kh nng m rng trong mng nh cung cp dch v. t nht, mt b phn cu hnh c i hi khi mt CE c thm vo. 2. Khng s dng cc ti nguyn ca SP iu ny hon ton l duy nht v kh c th thu c cc a ch v mng con IP. 3. Nhn vit cc VR trong m my SP l ng. iu ny l tu chn, nhng l mc tiu rt gi tr. 4. Cc b nh tuyn o nn c cu hnh y v c kh nng gim st bi cc nh qun tr mng VPN. iu ny mang li cho PNA kh nng mm do trong c vic cu hnh VPN v nhim v cu hnh ti nguyn bn ngoi cho SP. 5. Cht lng ca gi chuyn tip d liu nn c cu hnh trong cc c s VPNby-VPN. N c bin dch sang GoS lin tc (hoc ri rc). V d nh bng thng ring, QOS, v cch chnh sch da trn cc dch v gi chuyn tip. 6. Cc dch v khc nhau nn c cu hnh trong cc c s VPN-by-VPN, c l da trn cc LSP thit lp cho mc ch gi chuyn tip d liu trong VPN. 7. Bo mt ca cc b nh tuyn internet c m rng cho cc b nh tuy n o. iu ny c ngha l cc chc nng nh tuyn v gi chuyn tip d liu ca b nh tuyn o c bo mt nh b nh tuyn vt l. y c khng c hin tng l thng tin t mt min nh tuyn sang min khc. 8. Cc giao thc nh tuyn xc nh khng nn c p dng gia cc b nh tuy n o. iu ny kh m bo cc khch hng VPN c th thit lp mng v cc chnh sch khi cc khch hng thy ph hp. V d, mt vi giao thc mnh trong cng vic lc, trong khi cc loi khc li mnh trong vic x l lu lng. Cc khch hng VPN c th mun khai thc c hai thu c cht lng mng tt nht. Bo co ti: 41
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

9. Khng c nhng m rng t bit vi cc giao thc nh tuyn nh BGP, RIP, OSPF, ISIS v.v.. Kh c th cho php nhng b xung cho cc dch v hin c khc trong tng lai nh NHRP v multicast. Thm vo , s tin b v cc phn b xung cho cc giao thc hin c (nh m rng v x l lu lng cho ISIS v OSPF), chng c th d dng kt hp vo mt VPN implementation.

III.4. Nhng yu cu v kin trc MPLS VPN


Mng cung cp dch v phi chy mt vi m hnh nh tuyn multicast cho tt c cc nt s c cc kt ni VPN v cho cc nt phi gi chuyn tip cc gi tin multicast cho vic pht hin b nh tuyn o. Mt giao thc nh tuyn multicast c th khng c u thc. Mt SP c th chy MOSPF hoc DVMRP hoc cc giao thc nh tuyn khc.

III.5. Phc tho v kin trc MPLS VPN


1. Tt c cc VPN c n nh mt VPNID v n l duy nht trong mng SP. Nhn dng ny xc nh chnh xc mt VPN m vi n mt gi tin hoc mt kt ni c kt hp. VPNID gi tr 0 c d tr; n lin kt vi mng Internet cng cng v i din cho mng internet cng cng. iu ny c khuyn ngh, nhng khng yu cu cc nhn dng VPN ny s tun theo RFC2685. 2. Dch v VPN c a ra theo dng dch v b nh tuyn o. Nhng VR t ti SPED v c hn ch ti bin ca m my SP. Cc VR s s dng mng SP cho d liu v iu khin gi chuyn tip gi tin nhng mt khc n l v hnh pha ngoi cc SPED. 3. Kch thc ca VR giao c vi VPN trong mt SPED cho trc c biu din bng s lng ti nguyn IP nh cc giao din nh tuyn, cc b lc tuyn, cc li vo nh tuyn v.v.. iu ny hon ton nm di s iu khin ca SP v cung cp granularity m SP yu cu cung cp cc lp dch v VR khi u trong mt mc SPED. (v d: mt SPED c th l im tng hp cho mt VPN v s cc SPED khc c th l im truy cp) Trong trng hp ny, SPED kt ni vi s ch huy c th c giao ko cung cp mt VR ln trong khi SPED kt ni vi cc n v nhnh c th nh. Cung cp ny cng cho php SP thit k mng vi mc tiu cui cng l phn phi ti gia cc b nh tuyn trong mng. 4. Mt du hiu ch th cho kch thc ca VPN l s SPED trong mng SP c kt ni ti cc b nh tuyn CPE trong VPN . V kha cnh ny, mt VPN vi rt nhiu
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

42

cc v tr cn c kt ni l mt VPN ln trong khi mt VPN vi mt vi v tr l VPN nh. Cng vy, c th hiu c rng VPN pht trin hay thu hp li v kch thc theo thi gian. Cc VPN thm ch c th hp nht kt hp cc nh lin kt, kh nng lnh hi v cc tho thun hp tc. Nhng thay i ny r t ph h p trong kin trc ny, khi cc ti nguyn IP duy nht khng c n nh cho cc VPN. S SPED khng c gii hn bi bt c nhng gii hn v cu hnh gi to no. 5. SP s hu v qun l cc thc th lp 1 v lp 2. Mt cch chi ti t, SP i u khincc tng i chuyn mch v cc b nh tuyn vt l, cc ng lin kt vt l, cc kt ni logic lp 2 (nh DLCI trong FrameRelay v VPI/VCI trong ATM) v LSP (v c n nh ca chng cho cc VPN c th). Trong phm vi ca VPN, SP c trch nhim, kt hp v n nh cc thc th lp 2 cho cc VPN c th. 6. Cc thc th lp 3 thuc quyn qun l ca PNA. Cc v d v thc th lp 3 bao gm cc giao din IP, s la chn cc giao thc nh tuyn ng hoc cc tuy n tnh, v cc giao din nh tuyn. Ch rng mc d cu hnh lp 3 v mt logic l t di trch nhim ca PNA, nhng khng nht thit PNA phi thi hnh n. iu ny c th thc hin c cho PNA y quyn qun l IP ca cc b nh tuyn o ti cc nh cung cp dch v. Khng ch ti ai chu trch nhim cho vic cu hnh v gim st, cch tip cn ny cung cp ci nhn y v min nh tuy n cho PNA v cho php PNA thit k mng t c mc tiu v intranet, extranet v x l lu lng. 7. VPN c th c qun l nh cc b nh tuyn vt l hn l cc b nh tuyn o c trin khai. Do , vic qun l c th c thi hnh s dng SNMP hoc cc phng thc tng t khc hoc trc tip ti VR console (VRC) 8. Cc cng c x l li chun nh ping, traceroute trong min nh tuyn bao gm cc b nh tuyn vt l dnh ring. Do , vic gim st v x l li c th c thi hnh s dng SNMP hoc cc phng thc tng t, nhng c th bao gm vic s dng cc cng c chun ny. Mt ln na, VRC c th c s dng cho mc ch ny ging nh bt c b nh tuyn vt l no. 9. T khi VRC l hu hnh vi ngi s dng, vic kim tra bo mt b nh tuyn cn phi c t ng v tr m bo ngi s dng VPN c cho php truy cp vo cc ti nguyn lp 3 ch trong VPN v khng c php truy cp vo cc ti nguyn vt l trong b nh tuyn. Hu ht cc b nh tuyn t c iu ny thng qua vic s dng cc quan im v c s d liu.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

43

10. VCR cng lun sn sng vi SP. Nu cu hnh v gim st b y ti SP, SP c th s dng VRC thc hin cc nhim v ny nu n l PNA. 11. Cc VR trong cc SPED hnh thnh VPN trong mng SP. ng thi chng i din cho min nh tuyn o. Chng pht hin cc VR khc mt cch t ng bng cch s dng mng LAN m phng trong mng SP. Mi VPN trong mng SP c n nh mt v ch mt a ch multicast. a ch ny c la chn t phm vi p dng qun l v yu cu duy nht l a ch multicast c th c xp xp n nht vo mt VPN c th. iu ny c th thc hin t ng mt cch d dng trong cc b nh tuyn nh vic s dng cc chc nng n gin xp xp chnh xc mt VPNID cho mt a ch multicast. a ch multicast ny cho php mt VR c th nhn bit cc VR khc v c cc VR khc nhn bit. Ch rng a ch multicast khng nht thit phi c cu hnh. 12. Vic gi chuyn tip d liu c th c thc hin theo mt trong cc cch sau: Mt LSP vi cc c tnh hiu qu nht m tt c cc VPN c th s dng Mt LSP dnh ring cho mt VPN v lu lng c x l thng qua cc khch hng VPN. Mt LSP c nhn vi cc c tnh khc nhau. Chnh sch da trn vic gi chuyn tip trn knh o L2 dnh ring. La chn phng php tt hn c th c dn xp gia SP v khch hng VPN, c th l mt phn ca SLA gia chng. iu ny cho php SP a ra cc mc dch v khc nhau cho cc khch hng VPN khc nhau. Tt nhin, vic gi chuyn tip hop-by-hop cng sn sng gi cc gi tin nh tuyn v gi chuyn tip cc gi tin d liu ngi s dng trong cc qu trnh LSP thit lp v hng. 13. Phng php tip cn ny khng u thc cc nhim v h thng vn hnh ring r cho mi giao thc nh tuyn no c chy cho mi VR v SPED c tr. Cc qu trnh thc hin c th c th p ng nhu cu ca SPED c th ang c s dng. Bo dng cc c s d liu nh tuyn v cc bng gi chuyn tip, mi mt c s d liu v bng cho mt VR, l mt cch thu c cht lng tt nht cho SPED cho trc.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

44

III.6. MPLS ng vai tr c ch gi chuyn tip


Chng ta s xem xt xem s dng BGP nh th no xy dng tt c cc b nh tuyn, thm ch vi cc a ch IP khng duy nht. Tuy nhin vn vi vic s dng nhng b nh tuyn ny l kh nng thu thp thng tin c biu din khng phi di dng a ch IP m di dng a ch VPN-IP. V y khng c g trong mo u IP mang a ch VPN-IP, nh vy lm th no gi chuyn tip cc gi tin IP dc theo cc b nh tuyn ny. cung cp vic gi chuyn tip cc gi tin IP dc theo cc b nh tuyn c biu din di thut ng a ch VPN-IP, chng ta s dng MPLS. L do m MPLS gip chng ta lm c iu ny l v n tch ring thng tin s dng cho vic gi chuyn tip ti tin vi thng tin mang trong mo u IP. Do vy, chng ta c th k t hp LSP vi cc b nh tuyn VPN-IP v sau gi chuyn tip cc gi tin IP dc theo nhng b nh tuyn s dng MPLS ng vai tr c ch gi chuyn tip. Nhn thy l t khi cc a ch VPN-IP b hn ch vi nh cung cp dch v, MPLS cng c th b hn ch i vi nh cung cp dch v. minh ho vic gi chuyn tip c thc hin nh th no, u tin xem xt mt v d c biu din trong Hnh III-1. Ch l theo quan im MPLS th b nh tuyn PE chnh l LSR bin. Tc l b nh tuyn PE chuyn cc gi tin khng dn nhn thnh cc gi tin dn nhn v ngc li. Khi mt b nh tuyn CE gi mt gi tin IP ti b nh tuyn PE, b nh tuyn PE s dng cng li vo (giao din m b nh tuyn PE nhn gi tin) xc nh VPN m b nh tuyn CE trc thuc v xc nh chnh xc bng gi chuyn tip (cn gi l c s thng tin gi chuyn tip hay FIB) lin kt vi VPN . Mt khi FIB c xc nh, b nh tuyn PE thi hnh vic tm kim a ch IP bnh thng trong FIB ny, s dng a ch ch trong gi tin. Kt qu ca vic tm kim trong FIB l b nh tuy n PE thm cc thng tin nhn ph hp vo gi tin v gi chuyn tip n i. Hnh III-1 Dn nhn ti b nh tuyn PE ci thin cc tnh cht m rng c cch tip cn ny, chng ta p dng h thng phn cp thng tin nh tuyn. Nh s dng cng ngh ny,khng c b nh tuyn P no duy tr thng tin nh tuyn VPN, iu ny gim ti nh tuyn trn cc b nh tuyn. thi hnh h thng phn cp thng tin nh tuyn, chng ta s dng khng ch mt m hai mc nhn, y nhn mc mt kt hp vi b nh tuyn PE li ra, v do c th gi chuyn tip t b nh tuyn PE li vo ti b nh tuyn PE li
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

45

ra. Nhn mc hai c th c phn phi hoc l qua LDP hoc nu nh cung cp d ch v mun s dng iu khin lu lng th c th qua RSVP hoc CR-LDP. Nhn mc hai c phn phi qua BGP cng vi cc b nh tuyn VPN-IP. Ch l tuyn ng VPN-IP c phn phi qua BGP mang thuc tnh hop tip theo, a ch ca b nh tuyn PE khi u tuyn ng, v tuyn ng ti a ch hop tip theo c cung cp qua cc th tc nh tuyn trong min c a nh cung cp. Do vy, chng ta c th nhn thy rng chnh l thng tin c mang trong thuc tnh hop tip theo m n cung cp s mc ni gia thng tin nh tuy n trong min v cc tuyn VPN. minh ho xem chng ta s dng h thng phn cp thng tin nh tuyn MPLS nh th no, xem xt v d trong hnh . V d biu din hai vng trong mt VPN, y mi vng i din bng mt b nh tuyn CE (CE1 v CE2). C PE1 v PE2 c cu hnh vi Route Distinguisher ph hp c s dng cho VPN , cng nh vi BGP Community ph hp c s dng khi xut cc tuyn ng ti BGP ca nh cung cp v khi nhp cc tuyn ng t BGP nh cung cp. Trong PE1 giao din kt ni PE1 vi CE1 c lin kt vi mt bng nh tuyn ca VPN . Hnh III-2. S dng tp nhn hai mc (trang 230MPLS) Khi PE2 nhn mt tuyn ng t CE2 vi thng tin ch l 10.1.1/24, PE2 chuyn thng tin ch ca tuyn ng t a ch IP sang a ch VPN-IP, kt hp vi thuc tnh BGP Community, v xut tuyn dng ny vo BGP nh cung cp. thuc tnh BGP hop tip theo ca tuyn ng ny c t a ch ca PE 2. Thm vo tt c thng tin BGP truyn thng, tuyn ng cng mang mt nhn i din cho tuyn VPN-IP . Thong tin ny c phn phi ti PE1 s dng BGP (ng chm chm). Khi PE1 nhn mt tuyn ng, PE1 chuyn tuyn ng t VPN-IP sang IP v s dng n xc nh bng gi chuyn tip ca VPN . Hn na, c mt LSP t PE1 ti PE2, n lin kt vi tuyn ng ti PE2 v c thit lp v duy tr nh LDP hoc qun l lu lng MPLS. Ch l tuy n ng phn phi qua BGP, nh l thuc tnh hop tip theo, ic ch ca PE 2, v tuyn ng ti a ch c cung cp thng qua nh tuyn trong min nh cung c p. V vy a ch ca PE2 (mang trong thuc tnh hop tip theo) cung cp mc ni gia nh tuyn nh cung cp (nh tuyn ti PE2) v cc tuyn VPN (nh tuyn ti 10.1.1/24). Ti im ny bng gi chuyn tip VPN trn PE1 cha mt tuyn ng cho 10.1.1/24 v mt tp nhn m nhn pha trong l nhn m PE 1 nhn qua BGP v nhn pha ngoi l nhn i din cho tuyn ng ti PE2.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

46

Xem rng CE1 gi mt gi tin vi a ch ch l 10.1.1.1. Khi gi tin ti PE 1, PE1 la chn bng gi chuyn tip ph hp v sau thi hnh vic tm kim trong bng . Kt qu ca vic tm kim , PE1 kt hp hai nhn vi gi tin v gi gi tin ti P1. P1 s dng nhn pha ngoi khi a ra quyt nh gi chuyn tip v gi gi tin t i P 2. P2 l hop k cui theo ka cnh LSP i din cho tuyn ti PE 2, P2 y nhn pha ngoi trc khi gi gi tin ti PE2. Khi PE2 nhn gi tin n s dng nhn mang trong gi tin (nhn m PE2 phn phi ti PE1 qua BGP) a ra quyt nh gi chuyn tip. PE 2 loi b nhn v gi gi tin ti CE2. nh gi c li ch ca kh nng m rng ca h thng phn cp thng tin nh tuyn, xem xt v d mng nh cung cp dch v gm 200 b nh tuyn (c PE v P), h tr 10000 VPN, mi VPN c trung bnh 100 b nh tuyn. Khng s dng h thng phn cp thng tin nh tuyn MPLS, mi b nh tuyn P cn duy tr thng tin 10000x100=1000000 tuyn ng. Vi h thng phn cp thng tin nh tuyn MPLS, mi b nh tuyn cn duy tr ch 200 tuyn.

III.7. Cu hnh MPLS VNP c th m rng


Mt VPN in hnh phi c hng trm ti hng nghn im cui trong mt m my SP. Do , cu hnh nn m rng mt cch tuyn tnh v s lng cc im cui. Mt cch c th, nh qun tr mng phi thm mt cp cc mc cu hnh khi mt khch hng mi gia nhp vo tp cc VR hnh thnh nn VPN. Bt c th g km hn s lm cho nhim v ny tr nn kh khn i vi nh cung cp dch v. Trong kin trc ny, tt c nhng th m cc nh cung cp dch v cn phi cp pht v cu hnh l cc ng lin kt vt l vo/ra (v d nh Frame Relay DLCI hoc ATM VPI/VCI) v cc kt ni o gia VR v mng LAN.

III.8. Nhn bit cc b nh tuyn ln cn ng trong MPLS VPN


Cc VR trong mt VPN cho trc thuc v mt s cc SPED trong mng. Nhng VR ny cn phi nhn bit v mi VR khc v phi c kt ni vi cc VR khc. Mt cch thc hin iu ny l yu cu cu hnh ca cc VR ln cn. V d, khi mt vng mi c thm vo VPN, iu ny i hi cu hnh c a t t c cc VR khc nh l cc VR ln cn. iu ny r rng l khng th m rng c trn quan im ti nguyn mng v cu hnh.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

47

Nhu cu tng ln cho php nhng VR ny nhn bit ng mi VR khc. Phng php nhn bit cc b nh tuyn ln cn c lm cho thun tin bng vic cung cp cho mi VPN mt mng LAN m phng gii hn. Mng LAN m phng ny c s dng theo vi cch: 1. Gii quyt a ch s dng mng LAN ny quyt nh cc a ch IP hop k tip lin kt vi cc VR khc. 2. Cc giao thc nh tuyn nh RIP v OSPF s dng mng LAN m phng gii hn cho vic nhn bit cc VR ln cn v gi cc cp nht nh tuyn. Mng LAN (cho mi VPN) c m phng s dng a ch multicast IP. Trong tm quan trng ca vic duy tr khng gian a ch cng cng v v iu ny m a ch multicast cn c xc nh ch trong khng gian mng SP. Chng ta s dng mt a ch t cc a ch multicast trong phm vi mt t chc. Mi VPN c cp pht mt a ch t tp a ch . loi tr hon ton cu hnh trong phn xem xt ny, a ch ny c tnh ton t VPNID.

III.9. Cu hnh min VPN IP


B nh tuyn A 151.0.0.1

B nh tuyn B 151.0.0.2

B nh tuyn C 151.0.0.3

Hnh III-3 Min nh tuyn vt l Min nh tuyn vt l trong mng SP c biu din trong hnh trn. Trong mng ny, cc b nh tuyn vt l A, B v C c kt ni vi nhau. Mi trong s cc b nh tuyn c mt a ch IP cng cng c n nh cho n. Nhng a ch ny xc nh duy nht mi trong s cc b nh tuyn trong mng SP.
172.150.0/18 B nh tuyn A 151.0.0.1 172.150.128/18

B nh tuyn o Bo co ti: A 10.0.0.1/24 2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in B nh tuyn o B 10.0.0.2/24 172.150.64/18

B nh tuyn B 151.0.0.2

B nh tuyn C 151.0.0.3

Phn c s d liu 48 172.150.128.1

B nh tuyn o C 10.0.0.3/24

Nh cung cp sn phm

Hnh III-4 Min nh tuyn o Mi b nh tuyn o c cu hnh nh PNA khi i qua n l mt b nh tuyn vt l c nhn. Tt nhin, SP gii hn cc ti nguyn m b nh tuyn o ny c th tiu th trn cc c s SPED-by-SPED. Mi VPN c mt s cc kt ni vt l (ti cc b nh tuyn CPE) v mt s cc kt ni logic (ti mng LAN m phng). Mi kt ni l kt ni IP v c th c cu hnh s dng bt c kt hp gia cc giao thc nh tuyn chun v cc chnh sch nh tuyn t c mc tiu mng h p nht c th. minh ho, trong Hnh III-4, ba VR t trong ba SPED trong VPN1. B nh tuyn A nm trong VR-A, b nh tuyn B nm trong VR-B v b nh tuyn C nm trong VR-C, VR-C v VR-B c mt kt ni ti cc thit b CPE, trong khi VR-A c hai kt ni vt l. Mi trong s cc VR c kt ni logic IP ti ban i u hnh cng ty v chy OSPF qua cc kt ni ny. Do , n c th nh tuyn cc gi tin ti 172.150.0/18 v 172.150.128/18. VR-B chy RIP ti vn phng chi nhnh (qua kt ni vt l) v s dng RIP (qua kt ni logic) xut 172.150.64/18 ti VR-A. VR-A thng bo mt tuyn mc nh ti VR-B qua kt ni logic. Nh cung cp s dng VR-C nh kt ni extranet kt ni ti c s d liu ti 172.150.128.1. Do , VR-C thng bo mt tuyn mc nh ti VR-A qua ng kt ni logic. VR-A ch xut 175.150.128.1 ti VR-C. iu ny gi phn cn li ca mng khi nhng vn v bo mt. Nh qun tr mng s cu hnh nhng th nh sau: 1. Cc kt ni OSPF ti mng 172.150.0/18 v mng 172.150.128/18 trong VRA 2. Cc kt ni RIP ti VR-B v VR-C trong VR-A 3. Cc chnh sch nh tuyn trong VR-A thng bo ch mt tuyn mc nh ti VR-B
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

49

4. Cc chnh sch nh tuyn trong VR-A thng bo ch 172.150.128.1 ti VRC 5. RIP trong VR-B ti VR-A 6. RIP trong VR-C thng bo mt tuyn mc nh ti VR-A.

III.10. V d v phng php nhn bit cc b nh tuyn ln cn


Trong Hnh III-3, SPED trong VR-A (SPED-A) s dng a ch ca 150.0.0.1/24, SPED-B s dng 150.0.0.2/24 v SPED-C s dng 150.0.0.3/24. Ch rng kt ni gia cc VR l thng qua mng LAN m phng. Cho cc a ch giao din trong kt ni mng LAN m phng, VR-A s dng 10.0.0.1/24, VR-B s dng 10.0.0.2/24 v VR-C s dng 10.0.0.3/24. By gi quan tm ti vic VR-A gi gi tin ti VR-B. thu c a ch ca VR-B (a ch ca SPED-B), VR-A gi mt gi tin yu cu ARP vi a ch ca VR-B (10.0.0.2) nh a ch logic. a ch logic ngun l 10.0.0.1 v a ch phn cng l 151.0.0.1. Yu cu ARP ny c tm lc trong a ch multicast ca VPN ny v gi ra. SPED-B v SPED-C nhn mt bn sao ca gi tin. SPED-B nhn ra 10.0.0.2 trong phm vi VPN1 v p ng vi 152.0.0.2 nh a ch phn cng. p ng ny c gi ti a ch multicast VPN xng cch s dng ARP khng phn loi gip gim lu lng trong mng. Cu hnh thng thng s cn thit nu phng php nhn bit b nh tuyn ln cn khng c s dng. Trong v d ny, VR-A s c cu hnh vi li vo ARP tnh cho a ch logic ca VR-B (10.0.0.1) vi a ch phn cng c t l 152.0.0.2.

III.11. Gi chuyn tip trong MPLS VPN


Nh c cp trong phc tho v kin trc, gi chuyn tip d liu c th c thc hin theo mt vi cch. Trong tt c cc cng ngh ngoi tr cng ngh Hop-by-Hop cho vic gi chuyn tip cc gi tin nh tuyn/iu khin, cc phng thc hin thi u c th cu hnh c. Ti im cui, gii quyt da trn vi c gi chuyn tip cho dch v nhanh v ti im khc, vic gi chuyn tip hiu qu tt nht s dng LSP cng cng c p dng. Trt t u tin gi chuyn tip nh sau: 1. Chnh sch da trn vic gi chuyn tip
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

50

2. LSP c nhn cu hnh tu chn 3. LSP cng cng hiu qu cao.

III.11.1. LSP c nhn


LSP ny c cu hnh tu chn trong cc c s VPN. LSP ny thng kt hp vi vic d tr trc bng thng v vi cc dch v khc nhau ring bit hoc lp QOS. Nu LSP ny sn sng, n c s dng cho d liu ngi s dng v cho vic gi chuyn tip d liu iu khin c nhn VPN.

III.11.2. LSP cng cng hiu qu cao


Cc gi tin VPN c gi chuyn tip s dng LSP ny nu LSP c nhn vi bng thng xc nh v cc c tnh QOS hoc khng c cu hnh hoc hin ti khng sn sng. LSP c s dng l mt LSP c tnh trc cho b nh tuyn li ra trong VPN0. VPNID trong mo u chn thm c s dng phn cc gi d liu t cc VPN khc nhau ti b nh tuyn li ra.

III.12. Cc dch v khc nhau trong MPLS VPN


Vic cu hnh cc LSP c nhn cho cc VPN cho php SP a ra nhng dch v khc nhau dnh cho cc khc hng. Nhng LSP c nhn ny c th c kt hp vi bt c lp QOS L2 no c sn hoc vi cc im m dch v. Trong mt VPN, nhi u LSP c nhn vi cc lp dch v khc nhau c th c cu hnh vi cc thng tin lung cho vic sp xp cc gi tin trong cc LSP. c tnh ny, cng vi kh nng thay i kch thc cc b nh tuyn o, cho php SP cung cp cc dch v hon ton khc nhau ti cc khch hng VPN.

III.13. Vn bo mt trong MPLS VPN


III.13.1. Bo mt nh tuyn
S dng cc giao thc nh tuyn chun nh OSPF v BGP theo hnh thc khng thay i ca chng c ngha l tt c cc cc phng thc m ho v bo mt (Nh xc nhn MD5 ca cc b nh tuyn ln cn) l hon ton c sn trong cc VR. m bo rng cc tuyn ny khng b r r thng tin t mt VPN ti cc VPN khc l mt vn phi c thc hin. Mt cch t c iu ny l duy tr cc c s d li u nh tuyn v gi chuyn tip.
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

51

III.13.2. Bo mt d liu
iu ny cho php SP m bo vi cc khch hng VPN rng tt c cc gi tin d liu trong mt VPN khng bao gi i chch ng sang VPN khc. T quan im nh tuyn, iu ny c th t c bng vic duy tr cc c s d liu nh tuy n ring bit cho mi b nh tuyn o. T quan im gi chuyn tip d liu, s dng cc tp nhn trong trng hp cc LSP dng chung hoc s dng cc LSP c nhn m bo bo mt d liu. Cc b lc gi tin cng c th c cu hnh gip lm cc vn tr nn d dng hn.

III.13.3. Bo mt cu hnh
Cc b nh tuyn o c xem nh cc b nh tuyn vt l i vi PNA. iu ny c ngha l chng c th c PNA cu hnh c c kt ni gia cc vn phng ca mt tp on. R rng, SP phi m bo rng ch c PNA v cc nh thit k ca PNA, nhng ngi truy cp ti cc VR trn SPED trong mng c nhn, l c c cc kt ni ti chng. K t khi b nh tuyn o cn bng v mt chc nng vi b nh tuyn vt l, tt c cc phng thc xc nhn c th dng trong phm vi vt l nh khu lnh, RADIUS l dng c trong PNA.

III.13.4. Bo mt mng vt l
Khi mt PNA truy cp vo mt SPED cu hnh hoc gim st VPN, PNA c truy cp vo VR ca VPN. PNA ch c quyn cu hnh v gim st lp 3 cho VR. C th PNA khng c quyn cu hnh cho mng vt l. iu ny m bo cho SP rng nh qun tr VPN s khng th tc ng n mng SP.

III.14. Gim st b nh tuyn o trong MPLS VPN


Tt c cc t tnh gim st b nh tuyn dng trong b nh tuyn vt l c th dng c trong b nh tuyn o. iu ny bao gm cc cng c nh ping traceroute. Thm vo , kh nng hin th bng nh tuyn c nhn, c s d liu trng thi lin kt, v.v.. cng s dng c.

III.15. H tr QoS trong MPLS VPN


Trong phn ny chng ta s xem xt cc c cu m SP s dng thi hnh cc kha cnh QoS. Trong phm vi QoS, i hi phi pht trin cc c cu h tr QoS theo cch mm do h tr nhiu loi khc hng VPN khc nhau. V d SP c th
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

52

a ra cho cc khch hng VPN ca mnh cc CoS cho mi VPN, cc ng dng khc nhau trong cng mt VPN c th nhn cc CoS khc nhau. Theo cch nay, dch v email c th c mt CoS trong khi mt vi ng dng thi gian thc khc c th c cc CoS khc nhau. Hn na, CoS m mt ng dng nhn c trong mt VPN c th khc so vi CoS m mt ng dng nh vy c th nhn c trong VPN khc. Tc l, mt tp cc c ch h tro QoS cho php quyt nh d liu no nhn CoS no. Hn na, khng phi tt c cc VPN phi s dng tt c cc CoS m mt nh cung cp dch v VPN a ra. Do , mt tp cc c ch h tr QoS cho php quyt nh li CoS no c s dng to ra cc c s per-VPN. Trc khi m t cc c ch c s dng trong BGP/MPLS VPN h tr QoS, chng ta xem xt hai m hnh c s dng m t QoS trong phm vi VPN l m hnh pipe v m hnh hose. Trong m hnh pipe mt nh cung cp dch v VPN cung cp cho mt khch hng VPN mt QoS c nh m bo cho d liu i t mt b nh tuy n CE c a khch hng ti cc b nh tuyn CE khc. V mt ngha no th ta c th hnh dung m hnh ny nh mt ng ng m n kt ni hai b nh tuyn vi nhau, v l u lng gia hai b nh tuyn trong ng ng ny c nhng gi tr QoS xc nh. V d v mt loi QoS c th c cung cp trong m hnh pipe l gi tr bng thng nh nht gia hai vng. Ta c th ci tin m hnh pipe bng vic to mt tp con ca tt c cc l u lng t mt CE ti cc CE khc c th s dng ng ng. Quyt nh cui cng ln lu lng no c th s dng ng ng mang ngha cc b i vi b nh tuy n PE ti u ng. Ch l m hnh pipe kh ging vi m hnh QoS m cc khc hng VPN c c hin nay vi cc gii php da trn FrameRelay hoc ATM. S khc nhau cn bn l vi ATM hay FrameRelay th kt ni theo hai hng trong khi trong m hnh pipe cung cp kt ni theo mt hng. Trn thc t ng ng l n hng khng i xng tng ng vi kiu lu lng, do tng lu lng t mt vng ti vng khc c th khc vi tng lu lng theo hng ngc li.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

53

Hnh III-5 M hnh pipe QoS Xem xt v d biu din trn Error: Reference source not found, y nh cung cp dch v cung cp cho VPN A mt ng ng m bo bng thng 7Mb/s cho l u lng t vng 3 n vng 1 v mt ng ng khc m bo bng thng 10Mb/s cho lu lng t vng 3 n vng 2. Nhn thy rng b nh tuyn CE c th c nhiu hn mt ng xut pht t n (v d c hai ng xut pht t vng 3). Cng nh vy, c th c hn mt ng kt thc ti vng cho trc. Mt u im ca m hnh pipe l n ging vi mt hnh QoS ang c cc khch hng VPN s dng vi FrameRelay hay ATM. Do , n c th l d hiu i vi cc khch hng. Tuy nhin, m hnh pipe cng c mt vi nhc im. Th nht, n i hi mt khch hng VPN phi bit ton b ma trn lu lng ca n. tc l, cho tt c cc vng, khch hng phi bit tng lu lng i t mt vng n cc vng khc. Thng th thng tin ny khng c sn, th m ch l nu c th cng b li thi. Trong m hnh hose, nh cung cp dch v VPN cung cp cho khch hng mt s m bo chc chn cho lu lng m b nh tuyn CE ca khch hng gi i v nhn v t cc b nh tuyn CE khc trong cng mt VPN. Trong trng hp khc khch hng phi ch nh bng cch no lu lng ny c phn phi trong cc b nh tuyn CE. Kt qu l ngc vi m hnh pipe, m hnh hose khng i hi khch hng bit ma trn lu lng m iu ny l gnh nng vi cc khch hng mun s dng dch v VPN. M hnh hose s dng hai tham s, ICR (ingress Committed Rate) v ECR (egress Committed Rate). ICR l tng lu lng m mt CE c th gi ti cc CE khc trong khi ECR l tng lu lng m mot CE c th nhn t cc CE khc. Ni cch khc, ICR i din cho tng lu lng t mt CE c th, trong khi ECR i din cho tng lu lng ti mt CE c th. Ch l, vi mt CE cho tr c, khng i hi l ICR cn bng vi ECR. minh ho m hnh hose, xem xt v d biu din trn Hnh III-6, y nh cung cp dch v cung cp cho VPN B mt s m bo chc chn vi bng thng
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

54

15Mb/s cho lu lng t vng 2 ti cc vng khc (ICR=15Mbps) m khng ch n liu lu lng ny i ti vng 1 hay vng 3 hay c phn phi gia vng 1 v vng 3. Cng nh vy nh cung cp dch v cung cp cho VPN B mt s m bo chc chn vi bng thng 7Mbps cho lu lng t vng 3 gi ti cc vng khc trong cng VPN (ICR=7Mbps), khng ch n liu lu lng ti vng 1 hay vng 2 hay c phn phi trong vng 1 v 2. Tng t nh vy nh cung cp dch v cung cp cho VPN B s m bo vi bng thng 15Mbps cho lu lng gi ti vng 2 (ECR=15Mpbs) m khng ch ti liu lu lng xut pht t vng 1 hay vng 3 hay c phn phi gia vng 1 v vng 3. M hnh hose h tr nhiu CoS vi cc dch v khc nhau t mi trong s cc c tnh cht lng lin quan; V d, mt dch v c th c kh nng mt mt gi tin t hn dch v khc. Vi cc dch v i hi phi c s m bo ln (nh m bo v bng thng), th m hnh pipe ph hp hn.

Hnh III-6 M hnh hose QoS M hnh pipe v hose khng phi l cc m hnh i ngc nhau. Ngha l, nh cung cp dch v c th cung cp cho khch hng VPN mt s kt hp gia cc m hnh pipe v hose, v c th gip cho khch hng quyt nh loi dch v no cn mua v loi lu lng no nn c ga tr CoS no. h tr m hnh pipe chng ta s dng cc LSP bng thng bo m. Nhng LSP ny bt u v kt thc ti cc b nh tuyn PE v c s dng cung cp bng thng m bo cho tt c cc ng t mt PE n cc PE khc. Tc l vi mt cp b nh tuyn PE, y c th c nhiu b nh tuyn CE gn lin vi cp b nh tuyn PE ny m chng c cc ng ng gia chng v hn l s dng mt LSP bng thng m bo cho mi ng nh vy, chng ta s dng mt LSP cho tt c. V d trong hnh Hnh III-5 c th c mt ng cho VPN A t CEA3 ti CEA1 v mt ng khc cho VPN B t CEB3 ti CE2B1. h tr hai ng ny, chng ta thit lp mt LSP t PE3 ti PE1 v d tr trong LSP bng thng c ln bng tng bng thng ca hai ng. Khi PE3 nhn gi tin t CEA3 v gi tin c ch l mt host vng 1 ca VPN A, PE3 quyt nh di s iu khin ca cu hnh cc b ca n xem liu gi tin nhn CoS no. nu nh vy, sau PE3 gi chuyn tip gi tin dc theo LSP t PE3 ti PE1.

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

55

S dng mt LSP bng thng c nh mang nhiu ng ng gia mt c p b nh tuyn PE ci thin tnh m rng ca gii php. iu ny bi v s LSP m nh cung cp dch v phi thit lp v duy tr ph thuc vi s cp b nh tuy n PE c a nh cung cp dch v hn l ph thuc vo s ng ng ca cc khc hng VPN m nh cung cp c th c. h tr CoS trong m hnh hose, nh cung cp dch v s dng cc dch v khc nhau vi MPLS. Nh cung cp dch v cng s dng x l lu lng ci thin kh nng s dng mng trong khi t c nhng mc tiu v cht lng mong mun. Cc th tc m thng qua n b nh tuyn PE li vo quyt nh loi lu lng no nhn c CoS no ri vo m hnh hose hay pipe l hon ton mang tnh cc b i vi b nh tuyn PE . Nhng th tc ny c th xem xt cc yu t nh giao din li vo, a ch IP ngun, ch, quyn u tin IP, s cng TCP, hoc s kt hp c a nhng yu t trn. iu ny mang li cho nh cung cp dch v s mm do vi kha cnh iu khin xem loi lu lng no nhn CoS no. Mc d cc khch hng k kt hp ng vi nh cung cp dch v cho s l u lng c th trong CoS c th, khch hng c th gi lu lng qu lng . quyt nh liu lu lng c nm trong hp ng k kt, nh cung cp d ch v s dng cc chnh sch ti b nh tuyn PE li vo. Vi lu lng vt khi giao c, nh cung cp c hai kh nng la chn: hoc l loi b lu lng ny ngay lp tc ti b nh tuyn li vo hoc gi lu lng i nhng nh du n khc vi cc lu lng nm trong hp ng. Vi s la chn th hai, gim phn phi khng ng th tc, c lu lng nm trong hoc vt khi hp ng u c gi theo cng mt LSP. Lu lng vt hp ng s c nh du khc v cch nh du ny nh hng n kh nng loi b trong trng hp c tc nghn.

III.16. Xem xt v cht lng trong MPLS VPN


Cho mc ch tranh lun v cc vn cht lng v kh nng m rng, cc b nh tuyn ngy nay c th c phn chia thnh hai mt bng: mt bng nh tuyn v mt bng gi chuyn tip. Xem xt ti mt bng nh tuyn, hu ht cc giao thc nh tuyn hin i s dng mt vi hnh thc ca phng thc tnh ton ti u tnh ton ng i ngn nht ti c ch cui cng. V d, OSPF v ISIS s dng thut ton Djikstra trong khi BGP s dng Decision Process. Nhng thut ton ny da trn vic phn tch c s d liu nh tuyn v tnh ton ng i tt nht ti ch cui cng. Cc c tnh
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

56

cht lng ca nhng thut ton ny c da trn hoc l c tnh hnh hc topo (ISIS v OSPF) hoc s AS trn ng i ti ch (BGP). Nhng ch rng mo u trong vic thit lp v khi to nhng tnh ton ny l rt nh cho hu ht cc b nh tuyn ngy nay. iu ny bi v mc du chng ta cp ti u vo tnh ton nh tuy n l c s d liu, nhng c s d liu ny c nh trong cc cu trc d liu thng tr. Do , nhng kt lun sau c th c a ra: 1. Vic bt u tnh ton nh tuyn cho mt min nh tuyn khng nhiu hn vic thit lp nhng ng k ch ra cc i tng c s d liu ng. 2. Da trn 1, cht lng ca mt thut ton a ra hon ton khng ti hn nh mo u c yu cu thit lp thut ton . 3. Da trn 2, tip theo, khi mt s cc cng vic tnh ton nh tuyn cho mt s cc b nh tuyn o phi c b nh tuyn vt l thi hnh, phc tp trong kt qu tnh ton nh tuyn khng nhiu hn tng cc phc tp ca vic tnh ton nh tuyn ca cc b nh tuyn o ring r. 4. Da trn 3, tip theo liu m hnh lai ghp c s dng hay mt m hnh nh tuyn o c p dng, cc c tnh cht lng ca mt b nh tuyn hon ton ph thuc vo kh nng v phn cng ca n v s la chn cc cu trc d liu v cc thut ton. minh ho, t mt b nh tuyn vt l trong N VPN, tt c chy cng mt giao thc nh tuyn gi l RP. Cho rng cht lng trung bnh trong thut ton tnh ton nh tuyn ca RP l f(X,Y) y x v y l cc tham s quyt nh cht lng ca thut ton cho giao thc nh tuyn . Nh trong v d, cho thut ton Djikstra vi giao thc OSPF, X c th l s nt trong vng trong khi Y c th l s lin kt. Cht l ng ca mt VPN n tu l f(Xn,Yn). Cht lng ca b nh tuyn vt l l tng ca f(Xi,Yi) cho cc gi tr i chy t 0 ti N. Kt lun ny c lp vi cch tip cn VPN la chn (b nh tuyn o hay m hnh lai ghp) Trong trng hp thng thng, mt bng gi chuyn tip c hai u vo: bng gi chuyn tip v mo u gi tin. Tham s cht lng chnh l thut ton tm kim. Cht lng tt nht c th c c cho vic tm kim bng nh tuyn IP bng cch t chc bng di mt vi m hnh hnh cy v s dng cc phng php tm ki m nh phn thi hnh vic tm kim. Cht lng ca thut ton ny l O (log n) Do , ch cn cc bng nh tuyn ca cc b nh tuyn o l ring bit, chi ph tm kim l gi tr khng i cho vic tm kim bng nh tuyn v l O(log n)
Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

57

tm li vo. iu ny khng ti hn bt c b nh tuyn no v khng khc so vi b nh tuyn m p dng cc cng ngh lai ghp phn phi cc dch v VPN. Tuy nhin, khi b nh tuyn lai ghp s dng vic tch hp nhiu bng nh tuy n VPN, cht lng s l O(log m*n) y m l s VPN m bn nh tuyn gi.

Chng IV. Gii php MPLS ca mt s hng Chng V. Khuyn ngh v kh nng ng dng cng ngh MPLS trong mng NGN ca Tng cng ty BCVT Vit nam Chng VI. Kt lun v khuyn ngh

Bo co ti:
2001, Phng NCKT Chuyn mch, Vin KHKT Bu in

58