Está en la página 1de 17

CHUYN V TUYN TRUYN THNG

(Optional topics of wireless communications) 1. Thng tin chung v mn hc Tn mn hc: Chuyn thng tin v tuyn M mn hc: VTVT1206 S vht: 1

Loi mn hc: Bt buc Cc mn hc tin quyt: K thut siu cao tn, Truyn sng v Anten, Truyn dn v tuyn s, Cc cng ngh v mng truy nhp, C s k thut chuyn mch, Mng vin thng , Thng tin di ng

Phn b gi i vi cc hot ng:


Ging l thuyt Tho lun trn lp

: 06 tit : 09 tit

Khoa/B mn ph trch mn hc: Khoa Vin thng 1/B mn V tuyn

2. Mc tiu ca mn hc Kin thc: Hiu c mt s vn chuyn mn su trong chuyn ngnh V tuyn thng qua vic t hc, t nghin cu di s hng dn ca ging vin. K nng: Trnh by mt vn khoa hc trong lnh vc V tuyn bng vn bn v thuyt trnh (dng Slide). Thi , chuyn cn: C thc v tinh thn t gic, ch ng hc tp, nghin cu

3. Tm tt ni dung mn hc Trong cc chuyn gii thiu phn di, B mn s chn gii thiu mt s chuyn , tu theo s lng v thc t nng lc hc tp ca sinh vin. Chuyn 1: Cc knh v tuyn phainh di ng Chuyn ny cp n cc vn : Tng quan cc qu trnh ngu nhin v cc qu trnh tt nh; cc qu trnh Rice v cc m hnh tham kho; gii thiu l thuyt v cc qu trnh tt nh; cc phng php tnh ton cc thng s m hnh cu cc qu trnh tt nh; cc m hnh knh ngu nhin v tt nh phng; cc m hnh knh ngu nhin v tt nh chn lc tn s; cc chng trnh m phng knh v tuyn di ng Chuyn 2: Cc h thng truyn dn thch ng

Chuyn ny cp n cc vn : Tng quan cc phng php truyn dn thch ng ; M hnh h thng; iu ch QAM v k thut cn bng; iu ch thch ng AQAM; iu ch thch ng m ha khi turbo t l m kh bin v m ha bng rng thch ng theo cm; iu ch CDMA thch ng; iu ch OFDM thch ng; Cc h thng MIMO; Cc b m phng iu ch thch ng Chuyn 3: Cc cng ngh an ninh cho cc h thng thng tin di ng Chuyn ny cp n cc vn :Tng quan an ninh thng tin di ng ; Cng ngh an ninh trong GSM v GPRS; Cng ngh an ninh trong 3G UMTS; Cng ngh an ninh trong MIP; an ninh trong cdma2000; An ninh trong chuyn mng 2G sang 3G; hin trng an ninh 2G ti Vit Nam v th gii; Cc xut tng cng cho an ninh; An ninh lp truyn ti v tuyn (WTLS) Chuyn 4: Cc mng thng tin di ng th h sau xy dng trn IP v a phng tin Chuyn ny cp n cc vn : Cc cng ngh ni mng IP v tuyn; Cc kin trc mng IP di ng; Cc kin trc cht lng dch v trong cc mng IP di ng; VoIP v bo hiu a phng tin SIP v COPS; Kin trc IMS ca UMTS;Qun l di ng; An ninh. Chuyn 5: Mng ring o di ng MVPN Ni dung ch yu ca chuyn ny l: Cc cng ngh ni mng v tuyn, Tng quan h thng thng tin di ng, cc cng ngh truyn bn tin v an ninh v tuyn, tng quan VPN, gii php MVPN ca GSM/GPRS v UMTS, cc gii php cdma2000 VPN, Thit b MVPN, Thit b MVPN, tng lai ca MVPN Chuyn 6: Cng ngh Wimax Chuyn ny cp n cc vn : Khi nim Wimax, kin trc mng Wimax, lp vt l, lp Max, Wimax di ng Chuyn 7: L trnh pht trin di hn ca thng tin di ng t 3G ln 4G (LTE: Long Tearm Evolution) Chuyn ny cp n cc vn : Kin trc mng, lp vt l, lp Max, cc cng ngh a truy nhp mi, cc giao thc mi cho mng ton IP. 4. Ni dung chi tit mn hc Chuyn 1: Cc knh v tuyn phainh di ng Chng 1. Tng quan cc qu trnh ngu nhin v cc qu trnh tt nh 1.1. M u 1.2. Cc bin ngu nhin 1.3. Cc qu trnh ngu nhin 1.4. Cc tn hiu tt nh lin tc thi gian 1.5. Cc tn hiu tt nh ri rc thi gian Chng 2. Cc qu trnh Rice v cc m hnh tham kho

2.1. Trnh by tng qut cc qu trnh Rice v cc qu trnh Rayleigh 2.2. Cc thuc tnh c s ca cc qu trnh Rice v cc qu trnh Rayleigh 2.3. Cc thuc tnh thng k ca cc qu trnh Rice v cc qa trnh Rayleigh Chng 3. Gii thiu l thuyt v cc qu trnh tt nh 3.1. Nguyn l xy dng m hnh knh tt nh 3.2. Cc tnh cht c s ca cc qu trnh tt nh 3.3. Cc thuc tnh thng k cu cc qu trnh tt nh Chng 4. Cc phng php tnh ton cc thng s m hnh cu cc qu trnh tt nh 4.1. Cc phng php tnh ton cc tn s Doppler ri rc v cc h s Doppler 4.2. Cc phng php tnh ton cc pha Doppler 4.3. Cc khong thi gian phainh ca cc qu trnh Rayleigh tt nh Chng 5. Cc m hnh knh ngu nhin v tt nh phng 5.1. Cc qu trnh SUZUKI m rng kiu I 5.2. Cc qu trnh SUZUKI m rng kiu II 5.3. Qu trnh Rice tng qut 5.4. M hnh LOO ci tin Chng 6. Cc m hnh knh ngu nhin v tt nh chn lc tn s 6.1. M hnh nhiu elipse ca Parsons v Bajwwa 6.2. M t l thuyt cho cc knh chn lc tn s 6.3. M hnh knh tt nh chn lc tn s Chng 7. Cc chng trnh m phng knh v tuyn di ng 7.1. M u 7.2. Gii thut vit chng trnh m phng 7.3. Cc chng trnh m phng knh phainh khng chn lc tn s 7.4. Cc chng trnh m phng knh phainh chn lc tn s 7.5. Hng dn ci t v thao tc s dng chng trnh MFC- SimV1 Chuyn 2: Cc h thng truyn dn thch ng Chng 1. Tng quan cc phng php truyn dn thch ng 1.1. M u 1.2. Cc nguyn l iu ch thch ng

1.3. Cc s o cht lng knh 1.4. Thch ng thng s my thu pht 1.5. Qu trnh pht trin ca iu ch thch ng 1.6. iu ch thch ng bc cao v MIMO Chng 2. M hnh h thng, iu ch QAM v k thut cn bng 2.1. M u 2.2. iu ch QAM 2.3. Nhiu gia cc k hiu, ISI 2.4. Cc k thut cn bng i vi QAM 2.5. c tnh v cn bng knh bng PSAM 2.6. c tnh cht lng knh Chng 3. iu ch thch ng AQAM 3.1. M u 3.2. Cng sut v tc thay i 3.3. iu ch thch ng cho cc knh phainh bng hp 3.4. iu ch thch ng v cn bng trong mi trng phainh bng rng 3.5. D bo knh 3.6. Ti u ha mc chuyn mch theo hm Cost 3.7 Mc chuyn mch Torrance 3.8 Ti u ho hm Cost theo SNR trung bnh Chng 4. iu ch thch ng m ha khi turbo t l m kh bin v m ha bng rng thch ng theo cm 4.1. M ho Turbo 4.2. iu ch thch ng m ha khi turbo t l m kh bin, VCR TBC AQAM 4.3. iu ch m ha bng rng thch ng theo cm Chng 5. iu ch CDMA thch ng 5.1. M u 5.2. H thng truyn dn CDMA 5.3. Phng php xy dng gii thut CDMA 5.4. Lu gii thut CDMA thch ng

5.5. S h thng CDMA thch ng Chng 6. iu ch OFDM thch ng 6.1. M u 6.2. H thng truyn dn OFDM 6.3. Phng php xy dng gii thut OFDM 6.4. Lu gii thut OFDM thch ng 6.5. S h thng OFDM thch ng 6.6. Kt hp tri ph trc giao Walsh vi AOFDM Chng 7. Cc h thng MIMO 7.1. M u 7.2. nh ngha cc h thng MIMO 7.3. So snh h thng MIMO vi cc h thng thng thng 7.4. Cc s ca h thng MIMO 7.5. Hiu nng ca h thng MIMO 7.6. Gii thut OFDM thch ng cho MIMO 7.7. Gii thut CDMA thch ng cho MIMO 7.8. S ca mt h thng iu ch thch ng OFDM cho MIMO Chng 8. Cc b m phng iu ch thch ng 8.1 B m phng iu ch AQAM thch ng 8.2. B m phng iu ch CDMA thch ng 8.3. B m phng iu ch OFDM thch ng 8.4. B m phng iu ch OFDM cho MIMO thch ng

Chuyn 3- Cc cng ngh an ninh cho cc h thng thng tin di ng Chng 1. Tng quan an ninh thng tin di ng

1.1. To lp mt mi trng an ninh 1.2. Cc e da an ninh 1.3. Cc cng ngh an ninh 1.4. Cc bin php an ninh khc

1.5. An ninh giao thc v tuyn 1.6. An ninh mc ng dng 1.7. An ninh client thng minh 1.8. M hnh an ninh tng qut ca mt h thng thng tin di ng 1.9. Tng kt Chng 2. Cng ngh an ninh trong GSM v GPRS 2.1. M u 2.2. Cng ngh an ninh trong GSM 2.3. Cng ngh an ninh trong GPRS 2.4. Kt lun Chng 3. Cng ngh an ninh trong 3G UMTS 3.1. Kin trc UMTS 3.2. M hnh kin trc an ninh UMTS 3.3. M hnh an ninh giao din v tuyn 3G UMTS 3.4. Nhn thc v tha thun kha 3.5. Th tc ng b li, AKA 3.6. Cc hm mt m 3.7. Tng kt cc thng s nhn thc 3.8. S dng hm f9 tnh ton m ton vn 3.9. S dng hm bo mt f8 3.10. Thi hn hiu lc kha 3.11. Gii thut Kasumi 3.12. Cc vn an ninh cu 3G 3.13. Bn lun 3.14. An ninh mng 3.15. An ninh trong mng UMTS R5 3.16. Tng kt Chng 4. Cng ngh an ninh trong MIP

4.1. Tng quan MIP 4.2. Cc e da an ninh trong s MIP 4.3. Mi trng an ninh ca MIP 4.4. Giao thc ng k MIP c s 4.5. An ninh trong thng tin MN n MN 4.6. Phng php nhn thc lai ghp trong MIP 4.7. H thng MoIPS: H tng MIP s dng hon ton kha cng cng 4.8. Kt lun Chng 5. Cng ngh an ninh trong cdma2000 5.1. Kin trc cdma2000 5.2. Cc dch v s liu gi trong cdma2000 5.3. Nhn thc cdma2000 5.4. An ninh giao din v tuyn 5.5. Cc nghin cu tng cng an ninh cho cdma2000 5.6. An ninh MIP v IPSec
5.7. Kt hp an ninh truy nhp v tuyn vi an ninh MIP v an ninh mng IP 5.8. Tng kt Chng 6. An ninh trong chuyn mng 2G sang 3G, hin trng an ninh 2G ti Vit Nam v th gii 6.1. An ninh khi chuyn mng gia 2G v 3G 6.2. Tnh trng an ninh ca 2G hin nay ti Vit Nam v th gii 6.3. Cc bin php ci thin an ninh 6.4. Kt lun Chng 7. Cc xut tng cng cho an ninh 7.1. M u 7.2. Cc xut tng cng an ninh cho GSM 7.3. Cc xut tng cng an ninh cho UMTS Chng 8. An ninh WAP 8.1 M u 8.2. M hnh WAP

8.3. Kin trc an ninh WAP Chng 9. An ninh lp truyn ti v tuyn (WTLS) 9.1. M u 9.2. SSL v TLS 9.3. WTLS Chuyn 4- Cc mng thng tin di ng th h sau xy dng trn IP v a phng tin Chng 1. Cc cng ngh ni mng IP v tuyn 1.1. M u 1.2. Cc cng ngh truyn tunnel v nh nhn 1.3. IP di ng (MIP) 1.4. Cc cng ngh an ninh 1.5. Cht lng dch v Chng 2. Cc kin trc mng IP di ng 2.1. Kin trc mng UMTS 2.2. Kin trc mng cdma200 2.3. Kin trc mng MWIF ton IP Chng 3. Cc kin trc cht lng dch v trong cc mng IP di ng 3.1. M u 3.2. Kin trc cht lng dch v UMTS v cdma 2000 3.3. Kin trc cht lng dch v my u cui 3.3. Kin trc qun l cht lng dch v UMTS v cdma2000 3.4. Cc loi cht lng dch v UMTS v cdma2000 3.5. Qun l cht lng dch v u cui Chng 4. VoIP v bo hiu a phng tin SIP v COPS 4.1. M u 4.2. Giao thc RTP v RTCP 4.3. Kin trc SIP 4.4. t tn v nh i ch SIP 4.5. Cc bn tin SIP

4.6. ng k v tr SIP 4.7. Thit lp v kt cui phin SIP 4.8. Cc bn tin SDP 4.9. Cc m hnh iu khin chnh sch bng COPS 4.10. S dng COPS cung cp chnh sch Chng 5. Kin trc IMS ca UMTS 5.1. 3G UMTS IMS 5.2. nh a ch cho MS truy nhp IMS 5.3. Cc giao din tham chun 5.4. Kin trc dch v 5.5. ng k IMS 5.6. Hy ng k IMS 5.7. Lu bo hiu u cui iu khin phin 5.8. 3G cdma2000 IMS Chng 6. Qun l di ng 6.1. M u 6.2. Qun l di ng trong cc mng IP 6.3. Qun l di ng trong UMTS 6.4. Qun l di ng trong cdma2000 6.5. Qun l di dng trong MWIF Chng 7. An ninh 7.1. M u 7.2. An ninh Internet 7.3. Anh ninh trong cc mng TTD 2G 7.4. An ninh trong UMTS 7.5. An ninh trong cdma2000 Chuyn 5- Mng ring o di ng MVPN Chng 1. Gii thiu MVPN 1.1. Tng quan 1.2. K nguyn ca thng tin di ng

1.3. C s ca VPN 1.4. K nguyn ca di ng khp mi ni 1.5. Trng hp kinh doanh MVPN 1.6. Th trng MVPN v cc nh u t Chng 2. IP v nguyn l ni mng Internet 2.1. M u 2.2. Lch s pht trin ca IP 2.3. Qu trnh tiu chun ha IP 2.4. Nguyn l thit k IP 2.5. nh a ch mng 2.6. M hnh phn lp v cc cng ngh mng 2.7. Cc mng v tuyn 2.8. Ni mng Internet 2.9. Lp truyn ti 2.10. Lp ng dng 2.11. An ninh 2.12. Bo v mng 2.13.Cht lng dch v, QoS Chng 3. Cc cng ngh ni mng v tuyn 3.1. Cc cng ngh truyn tunnel v truyn theo nhn 3.2. Vn an ninh 3.3. Truyn theo nh nhn bng MPLS 3.4. Cht lng dch v v VPN 3.5. Nhn thc, trao quyn v thanh ton 3.6. Cc dch v mng 3.7. Tng kt Chng 4. Tng quan h thng thng tin di ng. Giao din v tuyn 4.1. Ba th h thng tin di ng 4.2. Cc h thng thng tin di ng 2G 4.3. Cc h thng thng tin di ng 3G

4.4. WLAN 4.5. Tng kt Chng 5. Tng quan h thng thng tin di ng: Mng li v cc cng ngh ni mng 5.1. Kin trc tng qut ca mt mng thng tin di ng 5.2. Cc dch v Internet di ng 5.3. Kin trc mng thng tin di ng 2G (GSM v CDMA IS- 95) 5.4. Kin trc mng GPRS 5.5. Kin trc UMTS 5.6. Kin trc mng cdma2000 5.7. Kin trc topo mng WLAN 802.11 5.8. Truyn s liu CS v PS trong thng tin di ng 5.9. S liu chuyn mch knh trong cc h thng 2G v 3G 5.10. Truyn s liu gi cdma2000 5.11. Truyn s liu gi GPRS v UMTS: GPRS v min UMTS PS 5.12. Truyn s liu gi WLAN 5.13. Tng kt Chng 6. Tng quan cc h thng thng tin di ng: Cc cng ngh truyn bn tin v an ninh v tuyn 6.1. Tng quan 6.2. C s truyn bn tin 6.3. Cc kiu truyn bn tin 6.4. Cc nh u t v gii php truyn bn tin 6.5. Cng ngh an ninh trong cc h thng di ng Chng 7. Tng quan VPN 7.1. Qu trnh pht trin mng ring o 7.2. Cc mng ring o hin i 7.3. Phn loi VPN theo vn kinh doanh 7.4. M hnh VPN chng ln v ng cp 7.5. Cc topo mng ca VPN in hnh 7.6. Tng kt Chng 8. C s MVPN

8.1. nh ngha VPN 8.2. Cc khi nim nhm ln v cc mng ring 8.3. Cc khi c bn ca VPN 8.4. Phn loi cng ngh VPN 8.5. Phn loi theo kin trc: Site-to-Site VPN v truy nhp t xa 8.6. Chuyn t hu tuyn sang v tuyn di ng 8.7. Tng kt Chng 9. Gii php MVPN ca GSM/GPRS v UMTS 9.1. Cc gii php truyn s liu CS ca GSM v UMTS 9.2. Cc gii php truyn s liu gi 9.3 Cc tha thun mc dch v, SLA 9.4. Tnh cc 9.5. Chuyn mng 9.6. Nghin cu trng hp: M hnh mu Chng 10. Cc gii php cdma2000 VPN 10.1. Tng quan mng ring o cdma2000 10.2. IP n gin c thc s l MVPN hay khng? 10.3. VPN da trn MIP 10.4. HA VPN ring 10.5. Cp pht HA trong mng 10.6. Cp pht HA ng 10.7. Qun l a ch IP ca cdma2000 10.8. n nh a ch IP VPN n gin 10.9. n nh a ch MIP VPN 10.10. Nhn thc, trao quyn v thanh ton cho dch v MVPN 10.11. Th d thc t 10.12. Tng kt Chng 11. Thit b MVPN 11.1. Cc MIP client 11.2. Cc cng MVPN

11.3. Gii php CDMA VPN ca Lucent 11.4. Kin trc GPRS MVPN ca Lucent 11.5. Kt lun Chng 12. Tng lai ca cc dch v di ng v MVPN 12.1. Tng quan 12.2. Nn cng nghip cc h thng hin nay v pht trin ca cc h thng 3G 12.3. Cc hng ca dch v 12.4. Di ng da trn IP 12.5. Tnh cc i vi cc dch v s liu 12.6. Tng lai ca cc dch v v tuyn v cc h thng v tuyn 12.7. Cc nh khai thc mng o di ng 12.8. Hi t WLAN/TTD v MVPN 12.9. Tng kt Chuyn 6- Cng ngh Wimax - Khi nim Wimax - Kin trc mng Wimax - Lp vt l - Lp Max - Wimax di ng Chuyn 7- L trnh pht trin di hn ca thng tin di ng t 3G ln 4G (LTE: Long Tearm Evolution) - Kin trc mng - Lp vt l - Lp Max - Cc cng ngh a truy nhp mi - Cc giao thc mi cho mng ton IP

5. Hc liu

Chuyn 1

[1] Nguyn Phm Anh Dng v cng tc vin, Xy dng phn mm m phng knh phainh cho
thng tin di ng, ti nghin cu khoa hc Hc vin CN BCVT, M s: 06- HV- 2003- RDVT

[2] Dr. Matthias Patzold, "Mobile Fading Channels", John Willey & Sons, 2002 [3] Theodore S. Rappaport, "Wirelesss Communications", Prentice Hall, 1999
Chuyn 2

[4] Nguyn Phm Anh Dng v cng tc vin, Xy dng phn mm m phng knh phainh cho
thng tin di ng, ti nghin cu khoa hc Hc vin CN BCVT, M s: 06- HV- 2003- RDVT.

[5] Nguyn Phm Anh Dng v Nguyn Vit m, iu ch cu phng thch ng (AQAM) v nh
hng ca iu khin cng sut ln s AQAM, Ti liu khoa hc ln th 6, Hc vin CN BCVT, 11/2004.

[6] Nguyn Phm Anh Dng, Knh vt l W- CDMA v xut tng dung lng knh bng ghp
knh theo m tri ph thch ng, Chuyn san "Cc cng trnh nghin cu - trin khai vin thng v cng ngh thng tin", s 12, 8/2004, B Bu chnh vin thng.

[7] Nguyn Phm Anh Dng, L thuyt tri ph v ng dng , NXB Bu in, 1999. [8] Nguyn Phm Anh Dng, Nghin cu la chn phng php iu ch thch hp cho cc tn hiu
bng rng truyn dn trn cc h thng c bng tn hn ch, ti nghin cu Tng cng ty BCVT VN, m s 045- 99- RPD- VT .

[9] Nguyn Phm Anh Dng, Thng tin di ng th h 3, NXB Bu in, 2004. [10] [11]
2002. Chuyn 3 Nguyn Phm Anh Dng, Thng tin di ng th h 3, NXB Bu in, 2002. Dr. L. Hanzo and others, Adaptive Wireless Transceiver, Wiley, Great Britain,

[12] Nguyn Phm Anh Dng, Thng tin di ng", Nh xut bn Bu in, 2001. [13] Nguyn Phm Anh Dng, Thng tin di ng th h 3", Nh xut Bn Bu in, 2002. [14] Nguyn Phm Anh Dng, Thng tin di ng th h 3, Nh xut Bn Bu in, 2004. [15] Nguyn Phm Anh Dng, cdmaOne v cdma2000", NXB Bu in, 2003. [16] Nguyn Phm Anh Dng, "Cng ngh mng ring o...", ti nghin cu khoa hc, B
BCVT, m s: 81 -04- KHKT- RD, 2004

[17] Nicholls and others, "Wireless Security", Randall K. McGrraw-Hill Telecom, 2002 [18] Nguyn Phm Anh Dng v cc cng tc vin," Nghin cu cc cng ngh an ninh trong cc h
thng thng tin di ng", ti nghin cu khoa hc cp b, 2005

Chuyn 4

[19] Nguyn Phm Anh Dng, "Thng tin di ng th h 3", Nh xut bn Bu in, 2002 [20] Nguyn Phm Anh Dng, "Thng tin di ng th h 3", Nh xut bn Bu in, 2004 [21] Nguyn Phm Anh Dng, "cdmaOne v cdma2000", Nh xut bn Bu in, 2003. [22] Jyh- Cheng Chen and Others, "IP Based Next Generation Network", John Willey and Sons, 2004 [23] Miikka Poikselka and Others,"IMS, IP Multimedia Conceps and Services in Mobile Domain",
John Willey and Sons, 2004. Chuyn 5

[24] [25] [26] [27]

Alex Shneyderman and Alessio Casati, "Mobile VPN: Delivering Advanced Services in Next Generation Wireless Systems, Jhon Wiley & Sons, 2003. Dave Wissely, IP for 3G. Networking Technologies for Mobile Communication", Philip Eardley and Louise Burness. John Wiley and Sons, 2002. Basavaraj Patil, Yousuf Saifullah, Stefano Faccin and others, "IP in Wireless Networks", Prentice Hall PTR, 2003 John F. Roland, Mark J.Newcomb, "Cisco Secure VPN", Cisco Press, 2003

6. Hnh thc t chc dy hc: Hnh thc t chc dy-hc Gi ln lp Thi gian Ni dung L thuyt Gii thiu vn tt v cc chuyn cn nghin cu tm hiu, phng php hc v nghin cu ca lnh vc chuyn mn Gii thiu chuyn su Hng dn Bi tp Tho lun Thc hnh, th nghim ( quy i) T hc, t nghin cu (Gi) Yu cu sinh vin chun b trc khi ln lp

Ghi ch

Tun 1:

Tun 2:

Mi mt nhm nn c t 2-3

v mt chuyn chuyn mn, giao ti nghin cu cho tng nhm sinh vin Ch ng tm ti liu nghin cu, tch cc lm vic v tho lun trong nhm, vit bo co v lm slides thuyt trnh (cc nhm c th trao i trc tip vi gio vin nu mun hiu r thm v vn nghin cu)

sinh vin

Tun 316:

Sinh vin t nghin cu v tm hiu chuyn c giao theo nhm

Xt duyt cng nghin cu cho tng nhm sinh vin sau 2-3 tun giao ti, kim tra, gim st tin lm vic ca sinh vin

Tun 17:

T chc hi tho trong lp, kim tra v nh gi tng nhm sinh vin theo tng chuyn

Thi vn p nh gi cho im hc phn

7. Thang im nh gi: t 0 n 10 8. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hc: bao gm cc phn sau. 8.1 Cc loi im kim tra v hnh thc nh gi: Tham gia hc tp trn lp: i hc y , chun b bi tt v tch cc tho lun, Phn t hc, t nghin cu c hng dn ca ging vin: hon thnh tt ni dung, nhim v m ging vin giao cho c nhn: bi tp nhm/thng; bi tp c nhn/hc k,

Hot ng theo nhm: tch cc Kim tra - nh gi gia k: khng thi Kim tra - nh gi cui k: thi vn p

8.2 Trng s cc loi im kim tra: Bo co Tiu lun: Thi (Vn p/ Trnh by Tiu lun): 50% 50%