Está en la página 1de 3

EAJK LOPEZEN EXEKUTIBOARI ESKATZEN DIO ZUZEN DEZALA ETA ETEAK ETA AUTONOMOAK FINANTZATZEKO FUNTSA SOR DEZALA

2012RAKO. Uste du ulertezina dela, enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen egungo finantza-estutzearen egoeran, Gobernuak erabaki izana Ibarretxeren Exekutiboak 2009ko urtarrilean martxan jarritako finantza-funtsarekin ez jarraitzea. Ricardo Gatzagaetxebarria legebiltzarkideak azpimarratu du krisi ekonomikoa jarraitzeak eta finantza-sisteman egiten ari den erreformak kreditua eskuratzeko zailtasun handiak sortzen dizkie enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei. Kreditu-murrizketak eta euren garestitzeakeuskal enpresek euren prima altuengatik eutsi behar duten diferentzialaz gain- desabantail handia dakartzate gure enpresentzat Europan lehiatzerakoan, gaineratu du. Horregatik, ezinbestekoa da 2009. urtetik garatu izan diren finantza-programak mantentzeaondorioztatu du. Testuinguru honetan, EAJk gehitzeko zuzenketa egin dio 2012ko Aurrekontuei Xedapen Osagarri berria sartzeko, Gobernuari baimena emateko euskal enpresek finantzazioa eskuratzea laguntzeko programa zehatza onartzeko, urteanitzeko finantza-lerroa ezartzearen bidez banakako enpresariei, autonomoei, enpresa txiki eta ertainei, 250 milioi euroko zuzkidurarekin. Zuzenketa hori euren zirkulatzailearen beharrei, epe ertaineko eta luzeko zorra berriztatzeari, eta hala badagokio, euren inbertsio-planak azkartzea dakartzaten finantza-izaerako bestelako jarduerei erantzuteko izango da. Legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du Exekutiboak ezin duela ukatu enpresa txiki eta ertainak gure herriko ekonomiaren benetako eragile direla; eta dagozkien laguntzak ez badute jasotzen finantza-egoera hondatzaileari aurre egiteko, likidezi faltagatik oso egoera kritikoan buka dezakete. Zentzu honetan, azpimarratu du kredituak ez badabil eta enpresei ez bazaie laguntzen, ekonomia ez dela berreskuratuko; horregatik beharbada, herri administrazioetatik heldu behar zaion neurririk urgenteena familien eta enpresen finantzazioa da. Hortik dator 2009an euskal herri administrazioek martxan jarri zituzten maileguak berfinantzatzeko eta zirkulatzailea berriztatzeko bezalako lerroak artikulatzeko beharra, gaineratu du. Ohartarazi eta gero, aho bateko erreklamazioa dela enpresari txiki eta ertainen aldetik eta autonomoen aldetik, eskatu dio Lopezen Exekutiboari zuzen dezala, eta ETEak autonomoak finantzatzeko funtsa-2009ko urtarrilean Ibarretxeren Gobernuak martxan jarritakoa- manten dezala datorren ekitaldian zehar.

EL PNV RECLAMA AL EJECUTIVO LPEZ QUE RECTIFIQUE Y CREE UN FONDO DE FINANCIACIN DE PYMES Y AUTNOMOS PARA 2012 Considera incompresible que, en la actual situacin de estrangulamiento financiero de las pequeas y medianas empresas y de los autnomos, el Gobierno haya decidido no dar continuidad al Fondo de Financiacin puesto en marcha en enero de 2009 por el Ejecutivo Ibarretxe. El parlamentario Ricardo Gatzagaetxebarria ha hecho hincapi en que la persistencia de la crisis econmica y la reforma que se est llevando a cabo en el sistema financiero estn generando graves dificultades de acceso a crdito a las pequeas y medianas empresas, as como a los autnomos. Las restricciones del crdito y su caresta -adems del diferencial que por sus altas primas tienen que soportar las empresas vascas- suponen una desventaja importante para nuestras empresas a la hora de competir en Europa, ha aadido. Por todo ello, resulta imprescindible mantener los programas de financiacin que se han venido desarrollando desde el ao 2009, ha concluido. En este contexto, el PNV ha presentado una enmienda de adicin a los Presupuestos 2012 para que incluyan una nueva Disposicin Adicional en la que se autoriza al Gobierno a aprobar un programa especfico de apoyo al acceso a la financiacin de las empresas vascas mediante el establecimiento de una lnea plurianual de financiacin a empresarios individuales, autnomos, pequeas y medianas empresas, con una dotacin de 250 millones de euros. Dicha enmienda estar destinada a atender sus necesidades de circulante, la renovacin de la deuda a medio y largo plazo y, en su caso, otras actuaciones de naturaleza financiera que supongan una aceleracin de sus planes de inversin. El parlamentario jeltzale ha incidido en que el Ejecutivo no puede obviar que las pequeas y las medianas empresas son el autntico motor de la economa de nuestro pas; y si no reciben las correspondientes ayudas para hacer frente a la desoladora situacin financiera pueden acabar en una situacin muy crtica por falta de liquidez. En este sentido, ha subrayado que si el crdito no fluye y no se ayuda a las empresas, la economa no se recuperar; por eso, probablemente, la medida ms urgente que se tiene que abordar desde las administraciones pblicas es la financiacin de las familias y las empresas. De ah la necesidad de articular lneas de refinanciacin de prstamos y de renovacin del circulante como las que las administraciones pblicas vascas pusieron en marcha en 2009, ha agregado. Tras advertir que esta es una reclamacin unnime por parte de los pequeos y medianos empresarios, as como de los autnomos, ha reclamado al Ejecutivo Lpez que rectifique y mantenga el Fondo de

Financiacin a PYMES y autnomos puesto en marcha por el Gobierno Ibarretxe en enero de 2009- durante el prximo ejercicio.

Vitoria-Gasteiz, 6 de diciembre de 2011