Está en la página 1de 3

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMA Y HACIENDA

POPULAR VASCO-EUSKAL TALDE POPULARRA TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN CARLOS M DE URQUIJO VALDIVIELSO JAUNAK GALDERA EGIN ZUEN, DONOSTIAN 2011ko URRIAREN 17an EGINIKO "BAKE KONFERENTZIA" DELAKOAREN ANTOLATZAILEEI EUSKO JAURLARITZAK 2010ean ETA 2011n EMANDAKO DIRULAGUNTZEI BURUZ, IDATZIZ ERANTZUN ZEDIN. HONA HEMEN, BADA, ERANTZUNA.

CONTESTACIN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR D. CARLOS M DE URQUIJO VALDIVIELSO, PARLAMENTARIO DEL GRUPO POPULAR VASCO, RELATIVA A LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO EN 2010 Y 2011 A LAS ORGANIZACIONES DE LA AUTODENOMINADA CONFERENCIA DE PAZ CELEBRADA EN SAN SEBASTIN EL 17 DE OCTUBRE.

(09/10/05/03/4872-26034)

(09/10/05/03/4872-26034)

Eskatutako informazioa erantsi da.

Se adjunta la informacin solicitada.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko azaroaren 15a Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2011

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua Consejero de Economa y Hacienda Carlos Aguirre Arana

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMA Y HACIENDA

POPULAR VASCO-EUSKAL TALDE POPULARRA TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN CARLOS M DE URQUIJO VALDIVIELSO JAUNAK GALDERA EGIN ZUEN, DONOSTIAN 2011ko URRIAREN 17an EGINIKO "BAKE KONFERENTZIA" DELAKOAREN ANTOLATZAILEEI EUSKO JAURLARITZAK 2010ean ETA 2011n EMANDAKO DIRULAGUNTZEI BURUZ, IDATZIZ ERANTZUN ZEDIN. HONA HEMEN, BADA, ERANTZUNA.

CONTESTACIN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR D. CARLOS M DE URQUIJO VALDIVIELSO, PARLAMENTARIO DEL GRUPO POPULAR VASCO, RELATIVA A LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO EN 2010 Y 2011 A LAS ORGANIZACIONES DE LA AUTODENOMINADA CONFERENCIA DE PAZ CELEBRADA EN SAN SEBASTIN EL 17 DE OCTUBRE.

(09/10/05/03/4872-26034)

(09/10/05/03/4872-26034)

Aurrekontu Kontabilitatearen Sistemak emandako informazioaren arabera, jarraian adierazitakoak dira 2010eko urtarrilaren 1etik gaur arte Administrazio Orokorrak eta erakunde autonomoek Lokarri herritar-elkarteari egindako ordainketak, IV. eta VII. kapituluei egotzita. Hona hemen:

De acuerdo con la informacin facilitada por el Sistema de Contabilidad Presupuestaria, los pagos realizados a la Asociacin Ciudadana Lokarri por la Administracin General y Organismos Autnomos, imputados a los captulos IV y VII, desde el 1 de enero de 2010 hasta hoy, son los siguientes: (eurotan) (en euros)

Saila / Departamento

Ordainketadata / Azalpena / Concepto Fecha de pago


2010/04/13 Erakundeetarako eta gizartemugimenduetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas Org. Y Mov. Sociales act. Paz y DD.HH. Erakundeetarako eta gizartemugimenduetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas Org. Y Mov. Sociales act. Paz y DD.HH. Erakundeetarako eta gizartemugimenduetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas Org. Y Mov. Sociales act. Paz y DD.HH. Balioak eta bakearen Kultura 2009

Zenbatekoa / Importe

Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admn. Pblica Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admn. Pblica Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admn. Pblica Kultura Cultura

750,00

13/04/2010 2010/04/13

500,00

13/04/2010 2010/04/13

500,00

13/04/2010 2010/07/08 08/07/1010

3.617,17

Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admn. Pblica Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admn. Pblica Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admn. Pblica Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admn. Pblica

2010/11/03 03/11/2010 2010/11/03 03/11/2010 2011/04/27 27/04/2011 2011/04/27 27/04/2011

Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH. Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH. Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH. Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH.

1.957,50

1.305,00

652,50

435,00

Vitoria-Gasteiz, 2011ko azaroaren 15a Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2011

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua Consejero de Economa y Hacienda Carlos Aguirre Arana