LAMPIRAN VIII BORANG KONTRAK PENGAJARAN MURID NAMA GURU: NUR HIDAYAH OSMANI MATA PELAJARAN: B.

INGGERIS BILANGAN SET LATIHAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TAHUN: 2 SENA JUMLAH SOALAN OBJEKTIF 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 STRUKTUR ESEI

BIL 1 HELLO Comprehension Grammar Writing Vocabulary MY SCHOOL Comprehension Grammar Writing Vocabulary COUNTING IS FUN Comprehension Grammar Writing Vocabulary LIZA’S FAMILY Comprehension Grammar Writing Vocabulary MAKING A ROBOT Comprehension Grammar Writing Vocabulary STORY TIME Comprehension Grammar Writing Vocabulary FOLLOW ME Comprehension Grammar Writing Vocabulary THE ANIMAL WORLD Comprehension Grammar Writing Vocabulary IN THE GARDEN Comprehension Grammar Writing Vocabulary

TAJUK

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 FOOD I LIKE Comprehension Grammar Writing Vocabulary FUN TIME AT SCHOOL Comprehension Grammar Writing Vocabulary STORY TIME AGAIN Comprehension Grammar Writing Vocabulary 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 40 4 15 20 40 4 15 20 40 4 15 .

INGGERIS TAHUN: 5 JATI BIL 1 TAJUK FAMILY FIRST Comprehension Grammar Writing Vocabulary TRAVEL AND ADVENTURES Comprehension Grammar Writing Vocabulary SAVING OUR ENVIRONMENT Comprehension Grammar Writing Vocabulary ANIMALS AND US Comprehension Grammar Writing Vocabulary BOUNTIFUL HARVEST Comprehension Grammar Writing Vocabulary GLORIOUS FOOD Comprehension Grammar Writing Vocabulary PEOPLE Comprehension Grammar Writing Vocabulary INVENTIONS Comprehension Grammar Writing Vocabulary CULTURE AND TRADITIONS Comprehension Grammar Writing Vocabulary BILANGAN SET LATIHAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 JUMLAH SOALAN OBJEKTIF 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 10 40 4 10 40 4 10 40 4 10 40 4 10 40 4 10 40 4 10 40 4 10 40 4 STRUKTUR 10 40 4 ESEI 2 3 4 5 6 7 8 9 .LAMPIRAN VIII BORANG KONTRAK PENGAJARAN MURID NAMA GURU: NUR HIDAYAH OSMAN MATA PELAJARAN: B.

10 11 12 WHAT GAMES DO YOU PLAY? Comprehension Grammar Writing Vocabulary WHERE DO YOU LIVE? Comprehension Grammar Writing Vocabulary THE INTERNET Comprehension Grammar Writing Vocabulary 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 10 40 4 15 20 10 15 20 10 15 10 40 4 10 40 4 .

LAMPIRAN VIII BORANG KONTRAK PENGAJARAN MURID NAMA GURU: NUR HIDAYAH OSMAN MATA PELAJARAN: B.INGGERIS TAHUN: 2 TEJA BIL 1 TAJUK FAMILY FIRST Comprehension Grammar Writing Vocabulary TRAVEL AND ADVENTURES Comprehension Grammar Writing Vocabulary SAVING OUR ENVIRONMENT Comprehension Grammar Writing Vocabulary ANIMALS AND US Comprehension Grammar Writing Vocabulary BOUNTIFUL HARVEST Comprehension Grammar Writing Vocabulary GLORIOUS FOOD Comprehension Grammar Writing Vocabulary PEOPLE Comprehension Grammar Writing Vocabulary INVENTIONS Comprehension Grammar Writing Vocabulary CULTURE AND TRADITIONS Comprehension Grammar Writing Vocabulary BILANGAN SET LATIHAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 JUMLAH SOALAN OBJEKTIF 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 10 30 3 10 30 3 10 30 3 10 30 3 10 30 3 10 30 3 10 30 3 10 30 3 STRUKTUR 10 30 3 ESEI 2 3 4 5 6 7 8 9 .

10 11 12 WHAT GAMES DO YOU PLAY? Comprehension Grammar Writing Vocabulary WHERE DO YOU LIVE? Comprehension Grammar Writing Vocabulary THE INTERNET Comprehension Grammar Writing Vocabulary 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 10 40 3 15 20 10 15 20 10 15 10 40 3 10 40 3 .

KONTRAK PENGAJARAN 2011 BAHASA INGGERIS NUR HIDAYAH OSMAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful