Está en la página 1de 6

Hng dn s dng GNS3- gi lp Cisco Router_phn III I, Gii thiu: Nu chng ta mun kt ni PC ti Router, th trong phn 3 ny, mnh

s hng dn kt ni cc PC vi cc router. II, Hng dn cch ci t Ni router o vi card mng PC : ni Router vi my tnh, trn my tnh ta to interface loopback. Vo Control Panel Add hardware Next chn Yes, I have really - Add a new hardware device Next Install the hardware that I manually .. chn Network adapter ca s tri chn microsoft, ca s phi chn Microsoft loopback adapter Next Fisnish . Vo My Network Places, ta thy c thm 1 biu tng ca card mng loopback va mi thm vo.

V card loopback khi cn gn dy, card vn trong trng thi up. Nn dng card loopback s tin li hn.

Ko biu tng hnh m my (cloud), y chnh l PC. Ta vo Configure chnh sa vi thng s.

Click C1, th NIO Ethernet, chn dng c ch Loopback Driver..

Click Add, Apply, OK.

Chn kt ni dy t PC (cloud), bm v s hin nio_gen_eth, chn ci ny v ko ln router. t IP cho router v PC, ta c th t PC ping ln router thnh cng v ngc li. Bn mun thay i icon m my thnh PC , nhn cho ging PC tht. Ta vo Edit, Sympol Manager

Chn biu tng hnh computer, click du > , biu tng c a sang phi, Name : t ty , Type : chn Cloud, nhn Apply, OK.

Ta b m my i, gi biu tng PC abc l my tnh, ta cu hnh nh lc ny ( tc l phi chut ln PC C1, chn configure ). Start router ln, v ni dy vo PC nh hnh. Nu bn mun kt ni nhiu PC vi nhiu router, trong khi ta ch c 1 PC tht. Ta c th dng Vware to ra cc my tnh o, v kt ni vi router o, nhng iu ny tn nhiu ti nguyn ca PC . Nu bn ch n gin, cn PC ping kim tra, th vic to ra cc PC o trn chnh GNS3 l iu tuyt vi : u tin bn vo http://wiki.freecode.com.cn/doku.php?id=wiki:vpcs ti vpcs-0.21 v my. Lu u cng c. Bn to c 9 PC o tt c. V d ta cn to thm 2 PC o cho s sau :

M file vpcs.exe ln, dng lnh show :

Gi s ta dng VPCS1(pc1) ni router R1 v VPCS2(pc2) ni router R3. Bn t IP cho 2 PC o ny :

192.168.10.2 l IP ca PC1, 192.168.10.1 l IP ca router R1, 24 l subnetmask Sau bn mun t cho PC2, t VPCS1> 2 chuyn sang t IP cho PC2. Ta t IP xong, gi ti phn cu hnh v kt ni 2 PC o vo 2 router o. Phi chut vo PC1, chn configure, chn C1, th NIO UDP, ci t :

Local port : 30000 Remote host 127.0.0.1 Remote port 20000 Add, Apply, OK. Tng t vi PC2, nhng : Local port : 30001 Remote host 127.0.0.1 Remote port 20001 Cc thng s remote v local, gip ta phn bit cc PC. Ta gn cp t cc PC vi router :

V tng t vi C2. Hn ch ca GNS3 l khng th reload router, v th i hi chng ta cn kt hp nhiu chng trnh h tr hc tp tt hn, vd nh packet tracert .. THE END