Está en la página 1de 5

Lesvoorbereiding

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Naam Mieke Himpe

Cluster BEHT – TTO


Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Groep 1 OSO 12 Academiejaar 2006-2007 Kattenberg 9, B-9000 Gent
Tel. 09 269 98 06  Fax 09 269 98 19
E-mail: katrien.steenhaut@arteveldehs.be

Stageschool Stageles
Naam ArteveldeHogeschool Campus Kattenberg Datum 6 december 2006
Adres Kattenberg 9, B-9000 Gent Vak/Leergeheel TV Technologische Opvoeding
Naam mentor P. Hantson Lesonderwerp Combinaties van poorten: De NOR-poort
Afdeling ASO Technologische Opvoeding
Leerjaar 1ste leerjaar – 1ste graad Aantal lln 7 Lesuur Van 8.30 uur tot 12 uur
Lokaal B008

Beginsituatie
Onderwerp vorige les Combinaties van poorten: De NAND-poort
en/of gekende
leerstof
Voortaak
Andere gegevens

Bronnen Bijlagen
Syllabus: INFORMATIETECHNOLOGIE: beslissen, tellen en onthouden, B. Huyghe Fotokopie van het leerplan
1ste jaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Technische Technologische Werkblad (leeg)
Opvoeding
Werkblad ingevuld
Http://www.mir.ap.be/teccompoo.htm Transparant van het bedradingsschema
LESONDERWERP: Combinaties van poorten: De NOR-poort

ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES:

LEERPLANDOEL(EN):Eenvoudige technische problemen analyseren,schematiseren, en met het beslissingspaneel een schakeling maken waarbij
diverse combinaties van poorten gebruikt worden aangevuld met externe in- en uitvoerorganen.

LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD

1. Lesbegin en probleem 1. Lesbegin en probleem

a. Motivatie
Aankondiging van het lesonderwerp
Leerkracht noteert de titel op het bord:

Combinaties van poorten: De NOF-poort Globaal:

1. Wat onderzoeken? 1. Wat onderzoeken?


Een treinbestuurder van een trein moet de ganse tijd
het rechterpedaal ingedrukt houden met zijn voe, dit
ter controle dat de treinbestuurder niet slaapt.
Wanneer de bestuurder zijn voet van het pedaal haalt
gaat een alarm af.
Ook als het te koud wordt in de cabine waar de
bestuurder zich bevindt willen we dat er epen alarm
afgaat, we zouden toch niet willen dat de bestuurder
ziek wordt!
De leerlingen krijgen 2 minuten tijd om de probleemstelling
grondig te lezen.
LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD

2. Lesuitwerking 2. Lesuitwerking

2. Hoe onderzoeken? 2. Hoe onderzoeken?

Analyse:

Onderwijsleergesprek

Invoer: • Wat gaan we gebruiken als in- en uitvoerorganen


• Temperatuursensor = T
• Drukknop = D
Uitvoer:
• Zoemer = Z

• Als T = 0 OF D = 0 dan Z = 1 • Hoe zouden we de kernnotatie kunnen formuleren?

• Een OF-poort gevolgd door een NIET-poort • Welke poorten gebruiken we hier het best?
Kijk goed naar onze kernnotatie

T • We gaan de waarheidstabel samen aan het bord


D maken:
O1
O2
O
N1
N
Z
0
0
0 • Nu zullen we het blokschema aan het bord brengen:
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
I
V
U
LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD

• Hoe ziet het bedradingsschema eruit?

Media: Transparant van het bedradingsschema

3. Onderzoek uitvoeren 3. Onderzoek uitvoeren

Synthese:

Een leerling komt naar voor en maakt de schakeling.


Leerkracht probeert alle mogelijkheden van uit de
waarheidstabel.

3. Lesafsluiting 3. Lesafsluiting

4. Besluit formuleren 4. Besluit formuleren

Synthese:

De uitgang is enkel '1' wanneer alle ingangen '0' • Hoe zouden we de NOF-poort kunnen formuleren in
zijn. een algemene regel als we naar de waarheidstabel
De uitgang is '0' zodra een ingang '1' wordt. kijken?