Está en la página 1de 2

Unitats de programaci Aula dacollida

Curs 2010-2011

TEMA 3: EL COS
Saber parlar del propi cos. Preguntar i respondre sobre laparena. Preguntar i dir com es troba. Indicar la localitzaci duna malaltia o duna molstia fsica. Demanar i entendre informaci sobre les sensacions i els estats dnim. Descriure trets facials i caracterstiques fsiques usant adjectius. Identificar persones a travs de la seva descripci fsica. Identificar i etiquetar emocions en un mateix i en els altres. Interessar-se per lestat anmic dalg. Diferenciar entre el so de lr i de lrr. Iniciar-se en lantonmia. Conixer els logotips dels serveis ms comuns a Catalunya. Mostrar inters per laprenentatge del catal i participar activament en les activitats i les situacions comunicatives sorgides a laula.

OBJECTIUS

PARLAR Exponents lingstics: Cm es? Cm sc? s... Sc... // Tinc els ulls... // Qu et passa? Qu et fa mal? Em trobo malament. Em fa mal el cap, la panxa sento picorno em trobo b // Cm et sents? Per qu plores? Tinc por. Estic trist/a, content, enfadat/da, marejat/ada // Cm ests? Cm et trobes?

CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DEL LLENGUATGE: Antnims i sinnims. El so r i rr. Temps verbal present dindicatiu. LXIC: Parts del cos: cos, cap, ull, nas, boca, ..Malalties: grip, constipat, tos,... Estats dnim: cansat, trist, content, enfadat,... mbit sanitari: metge, infermera, hospital, ambulatori, farmcia, xarop, vacuna... Higiene: sab, pasta de dents,... Adjectius: agressiu/va, tranquil/il.la, egoista, geners/a, simptic/a, vell/a, jove, alt/a, baix/a, Accions: estar cansat, fer mal..., tenir por,... trobar-se..., caure, curar, descansar, escoltar, mirar, CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL:

CONTINGUTS

ESCOLTAR I ENTENDRE Audici dun dileg: Anem al metge. Audici dordres: Simon diu LLEGIR I COMPRENDRE Lectura duna recepta mdica.

ESCRIURE Escriptura dun text descriptiu: Cm sc?

Logotips dels serveis ms comuns (hospital, farmacia, lavabos,)

Lalumne s capa de:


Saber parlar del propi cos. Preguntar i respondre sobre laparena. Descriure trets facials. Identificar persones a travs de la seva descripci fsica. Preguntar i dir com es troba. Indicar la localitzaci duna malaltia o duna molstia fsica. Demanar ajuda. Demanar informaci sobre les sensacions i els estats dnim. Identificar i etiquetar emocions en un mateix i en els altres. Interessar-se per lestat anmic dalg. Diferenciar entre el so de la r i la rr. Escriure correctament les paraules amb r i rr. Conixer els serveis dels logotips ms comuns a Catalunya. Mostrar inters per laprenentatge del catal i participar activament en les activitats i les situacions comunicatives sorgides a laula.

CRITERIS DAVALUACI

Unitats de programaci Aula dacollida

Curs 2010-2011

1. Ensenyar imatges de les diferents parts del cos i anar dient qu sn 2. Per parelles un assenyala una part del cos i laltre lha dendevinar./ Per parelles un diu una part del cos i laltre li ha de tocar al company/a. 3. Joc de la Ruleta amb les parts del cos (Jocs de Lxic i Expressi) 4. Accions: Escriure a la pissarra: Ulls, Boca, Cames, Orelles, Braos, Nas. Apuntar entre tots accions relacionades amb cada part del cos i fer-hi una frase (per exemple: Amb les cames correm; Amb les orelles escoltem; .... ) 5. Realitzar fitxes dactivitats escrites sobre la unitat. 6. Activitat de completar segons la descripci donada 7. Jugar al Joc dels Personatges (Jocs de Lxic i Expressi) 8. Jugar al Em fa mal... La mestra comena dirigint el joc i va dient: Em fa mal la panxa i els alumnes shan de tocar la panxa. I aix diverses vegades. Desprs seran els mateixos alumnes els que dirigiran el joc. Desprs es poden repetir les parts del cos per a ms han de fer lexpressi de cara que farien si realment els fes mal aquella part del cos. 9. Dibuixar-se a s mateixos i escriure les parts del seu cos en el dibuix. Retallar i enganxar el dibuix a la paret. 10. Confeccionar un mural del cos hum posant els rtols de les parts del cos all on correspongui. 11. Escoltar un dileg: Anem al metge. 12. Realitzar un petit dileg en parelles. Un alumne adoptar el rol de metge (Qu et fa mal? A on et fa mal? Cm et trobes) i laltre de pacient (Em fa mal ...., No em trobo gaire b, Tinc fred, Estic refredat...) 13. Escriure un petit text descrivint-se a s mateixos sota el ttol Cm sc? 14. Practicar el temps verbal present simple mitjanant fitxes escrites (Construcci de frases, present)

SEQNCIA DIDCTICA I ACTIVITATS DAPRENENTATGE

MATERIAL I RECURSOS

Quadern de treball de lalumne amb les fitxes escrites del Tema 3 Targetes plastificades de les parts del cos. Targetes per jugar al joc de la Ruleta de les parts del cos (Jocs de Lxic i Expressi) Targetes per jugar al joc dels Personatges (Jocs de Lxic i Expressi) Dilegs de Vincles 3. Unitat 3.2. Qu em fa mal? Fitxes de construcci de frases: el present simple