Está en la página 1de 6

LA DESCRIPCI DE PERSONATGES

PAUTA PER FER UNA DESCRIPCI 1) Tria un personatge i enganxa el dibuix:

LA DESCRIPCI DE PERSONATGES

2)

Ara , pensa :

Qui s? Com s? Qu porta? Qu fa?

3) Fes una frase contestant cadascuna de les preguntes:

Qui s?

LA DESCRIPCI DE PERSONATGES

Com s?
Com s el cos ?
alt/alta prim/prima , gras/grassa, baix/baixa, escanyolit/escanyolida

Com t la cara?
fina prima rodona ampla

Com t el nas?
gros xato fi ample

LA DESCRIPCI DE PERSONATGES

Com t els ulls?


Blaus, marrons , verds , grisos , negres rodons petits grossos

Com t la boca?
petita grossa

Com t els cabells?


Llargs curts arrissats llisos negres , castanys, rossos, pl-rojos

LA DESCRIPCI DE PERSONATGES

Qu porta?

Qu fa?

4) Ara , escriu el text tot seguit.

También podría gustarte