U.D.

7 HÒQUEI 3r cicle
Adaptar el moviment a canvis de velocitat d’objectes en situacions de joc. Iniciar-se en la passada i en la recepció en els jocs col·lectius. Iniciar-se en el control i el colpeix de mòbils en els jocs esportius. Identificar les regles bàsiques del hoquei. Reconèixer les idees tàctiques bàsiques pròpies dels jocs esportius col·lectius. Controlar la pilota en conduccions i recepcions.

Objectius

Continguts

Aplicar les habilitats bàsiques a les condicions determinades en el joc adaptat del hoquei. - La passada i la recepció. - Conducció i llançament. - Parada i control. - Les idees tàctiques bàsiques: atac i defensa. - Les regles bàsiques. - Adaptacio i domini de l’stick. - Utilització d’estratègies pròpies del jocs esportius col·lectius. - Realització de jocs que tinguen d’ objectiu la idea d’avançar amb la pilota cap a la porteria, utilitzant diferents variables i unes regles mínimes. - Situacions jugades que treballen la passada i la recepció amb stick en desplaçaments o sense. - Execució de jocs que treballen llançament amb precisió. - Situacions jugades on s’utilitze la conducció, llançament, parada i control. - Jocs on evolucione la idea d’avançar insistint en la conducció, la passada i el control i el fet de no perdre la pilota. - Situacions jugades amb l’objectiu d’interceptar la pilota i evitar que el contrari avance. - Pràctica de l’esport adaptat del hoquei. - Respecte i acceptació de les possibilitats i limitacions dels companys i d’un mateix. - Respecte de les regles del joc i a les persones que ajuden a fer que aquestes es complisquen. - Valoració i acceptació de les seues funcions en els jocs esportius. - Participació activa. - Acceptació del resultat de la competició com a fet circumstancial, on el guanyar o perdre no és el més important. Altres àrees: Altres UD: T. Transversals:

Relació amb
  

-

Llengua Matemàtiques.

Habilitats bàsiques.

- Educació no discriminatòria. - Educació per al consumidor.

Avaluació

 

Maneja correctament un stick de hoquei. Identifica les normes bàsiques del hoquei. Condueix una pilota de hoquei amb seguretat i destresa entre dos cons separats 10m. Passa la pilota correctament a un company situat a 8m. Aplica els elements tècnics i les idees tàctiques a la practica del hoquei (interceptar, passar,controlar...)

Manament directe i assignació de tasques.

Metodología

Sessió 1

Sticks, pilotes

Desplaçament per l’espai canviant la forma d’agarra l’stick. Passar pilota per parelles. Conducció en linea recta fins el con, i des d’ahí passar la pilota al següent de la fila. En cercle, deixar l’stick en equilibri i agarrar el de la dreta abans de que caiga. Sessió 2 Sticks, pilotes, cons, porteries

Conducció de pilota en zig-zag. Es col·loquen 3 cons en línia ,separats uns 4 metres (el primer a uns 5 metres de l’eixida). Han de donar la volta sencera a cada con controlant la pilota .A l'últim llancen a porteria i després li passen la pilota al següent de la fila. Per parelles, fer passes desplaçant-se per l’espai. Tots en mig del camp, llançament a porteria a la senyal des de cada vegada més lluny. Formar lletres amb sticks. Sessió 3 Sticks, pilotes

Carrera de relleus conduïnt pilota, des de diferents posicions. Conducció en linea recta i llançament a porteria. Tir al blanc. Sessió 4 Sticks, pilotes, cons

Fer passes per parelles mentres es desplacen per l’espai. Trios, dos es passen la pilota i l’altre intenta interceptar-la. Tir al blanc. Sessió 5 Circuit: 1.- Passar la pilota per baix de les tanques. 2.- Passar la pilota pel mig sense tocar les cordes. 3.- Fer passes contra la paret. 4.- Donar una volta sencera a cada cercle. 5.- Passar els cons en zig-zag. sticks, pilotes, cordes, tanques, cons.

Sessió 6

Sticks, pilotes

Per parelles, es van passant la pilota fins que s’arriba a l’àrea i es llança a porteria. Relleus de 4 en 4,ixen fins el lloc on es troben les pilotes, cada ú agarra una i la condueix fins la posició de partida. Mini partit. Sessió 7 Sticks, pilotes

Els conquistador: pilotes al mig de la pista, tenen que eixir correguent, controlar una pilota amb l’stick i conduir-la fins la posició de partida. Joc dels 10 passes. Sessió 8 Fer un rondo. Mini partit. Tir al blanc. Sticks, pilotes

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful