EXÁMENES DE LATÍN II

PRIMERA EVALUACIÓN

Ejercicio de Lengua Latina. 2º bach. 3-XI-05 Nombre: …………………………………
• Analizar y traducir:
Nuntius a Roma uenit qui epistulam fert. Mater et filia ad uiam festinant ut nuntium uiderent.

Cum ille epistulam Scintillae tradidit, ea legit: « Pater iam redit: paucis diebus domum aduenerit! ».

NOTAS: nuntius-ii: mensajero; trado-is-ere tradidi traditum: entregar.

Análisis morfológico:

Palabra

Categoría

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

epistulam
ille
ea
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado Significado
fert
uiderent
aduenerit

Declina:

N

nuntius

........... N

mater

...........

N dies

...........

V

nunti

........... V

……….

...........

V ……….

...........

Ac

……….

........... Ac

……….

...........

Ac ……….

...........

G

nuntii

........... G

matris

...........

G diei

...........

D

……….

……… D

……….

...........

D ……….

...........

Ab

……….

……..

……….

...........

Ab ……….

...........

Ab

Conjuga: del verbo dico-is-ĕre dixi dictum

Presente indicativo pas. Presente subjuntivo act. Pret. imper. ind. pasivo Pret. pluscuam. ind. act.

Ego

…………

..…………

…………

……………

Tu

…………

..…………

…………

……………

Is

…………

..…………

…………

……………

Nos

…………

..…………

…………

……………

Vos

…………

..…………

…………

……………

Ei

…………

..…………

…………

……………

Participios
Act.

Pas.

Presente
Perfecto

Infinitivos
Act.

Pas.

-------------------------------------

Futuro

Significado y tipo de oraciones que introducen:

Sed

.......................................

Si

......................................

Qui quae quod
Quod

....................................................................

............................................................................................................

Ut ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Evolución fonética

apicŭlam
aurŭm
diximŭs
fŏntes
fumŭm
lactem
lactucam
latrare

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. XI-06 Nombre: …………………………………

Analizar y traducir:

Legatus a Roma uenit qui epistulam fert. Omnes milites ad uiam festinant ut legatum uiderent.

Cum ille epistulam Caesari tradidit, is dixit: « Debemus Romam iter facere! ».

NOTAS: legatus-i: legado; trado-is-ere tradidi traditum: entregar; iter itineris (n): camino, marcha.

Análisis morfológico:

Palabra

Categoría

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

epistulam
ille
is
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado Significado
fert
uiderent
debemus

Declina:

N

legatus

........... N

miles

...........

N omnis

...........

V

............

........... V

……….

...........

V ……….

...........

Ac

……….

........... Ac

……….

...........

Ac ……….

...........

G

legati

........... G

militis

...........

G omnis

...........

D

……….

……… D

……….

...........

D ……….

...........

Ab

……….

……..

……….

...........

Ab ……….

...........

Ab

Conjuga: del verbo dico-is-ĕre dixi dictum

Presente ind. pas.

Presente subj. act. Pret. Perf. Activo Pret. imper. ind. Pas. Pret. Plusc. ind. act.

Ego

…………

..…………

…………

…………..…

…..…………

Tu

…………

..…………

…………

…………..…

…..…………

Is

…………

..…………

………...

…………..…

…..…………

Nos

…………

..…………

…………

…………..…

…..…………

Vos

…………

..…………

…………

…………..…

.….…………

Ei

…………

..…………

…………

…………..…

.….…………

Participios
Act.

Pas.

Presente
Perfecto

Infinitivos
Act.

Pas.

-------------------------------------

Futuro

Significado y tipo de oraciones que introducen:

Si

....................................................

Aut

...................................................

Qui quae quod
Quod

....................................................................

.............................................................................................................................

Ut ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Evolución fonética, explicando los cambios

1) apicŭlam
2) taurŭm
3) diximŭs
4) pŏntes
5) fumŭm
6) pluviam
7) noctem
8) mětŭm
9) sǐccŭm
10) pǐlŭm

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 5-XII-2007 Nombre: …………………………………

Analizar y traducir: La conquista de las Galias

C. Iulius Caesar, post consulatum, in Gallia provincia proconsul fuit. Multa autem gessit novem annis

quibus in imperio fuit: Galliam totam occupavit; Germanos primus Romanorum oppugnavit et magnis

affecit cladibus; Britannos quoque vicit.

NOTAS: autem: (conjunción) por otra parte; afficio: afectar, castigar, debilitar; clades-is: derrota, desastre; quoque: también.

Análisis morfológico:

Palabra

Categoría

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

annis
quibus
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado Significado
gessit
uicit

Declina:

N

consulatus

................. N consul

................

N imperium ..............

V

...............

................. V ……….

................

V …….…... ..............

Ac

……...….

................ Ac ……….

................

Ac ……...…. ..............

G

consulatus

................. G consulis

................

G imperii

D

……...….

…...…..… D ……….

................

D ……....…. ..............

Ab

……...….

….......….. Ab ……….

................

Ab ……..…. ..............

..............

Conjuga: del verbo gero-is gerěre gessi gestum

Presente ind. act.

Presente subj. act. Pret. Perf. Activo Pret. imper. ind. Pas. Pret. Plusc. ind. act.

Ego

…………

..…………

…………

…………..…

…..…………

Tu

…………

..…………

…………

…………..…

…..…………

Is

…………

..…………

………...

…………..…

…..…………

Nos

…………

..…………

…………

…………..…

…..…………

Vos

…………

..…………

…………

…………..…

.….…………

Ei

…………

..…………

…………

…………..…

.….…………

Participios
Act.
Presente
Perfecto

Infinitivos
Pas.

Act.

Pas.

-------------------------------------

Futuro

Significado y tipo de oraciones que introducen:

Si .................................................................

Aut

....................................................

Cum ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ut ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Evolución fonética, explicando los cambios

1) aurŭm
2) dixerŭnt
3) ficŭm
4) fŏntem
5) fumŭm
6) mětŭm
7) octo
8) ouicŭlam
9) ploramus
10) sĭccare

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. XII-2008 Nombre: …………………………………
1. Analiza y traduce: Informan a César de la intención de los helvecios de cruzar por territorio romano

C. Iulius Caesar in Gallia provincia proconsul1 fuit. Caesari nuntiatur quod Helvetii2 per provinciam
nostram iter facere volunt. Hac re cognita, Caesar per Alpes3 celeriter festinat ut Helvetiis viam ostrueret4.
Tandem post magnam pugnam Helvetios quoque vicit.

NOTAS: 1 procónsul; 2 helvecios; 3 Alpes; 4 cerrar el paso.

2. Análisis morfológico:
Palabra

Categoría

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

pugnam
re
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado Significado
nuntiatur
uicit
3.Declina:
N

via

................. N consul

................

N iter (neutro)..............

V

...............

................. V ……….

................

V …….…... ..............

Ac

……...….

................ Ac ……….

................

Ac ……...…. ..............

G

viae

................. G consulis

................

G itineris

D

……...….

…...…..… D ……….

................

D ……....…. ..............

Ab

……...….

….......….. Ab ……….

................

Ab ……..…. ..............

..............

4. Conjuga: del verbo vinco-is vincěre vici victum
Presente ind. act.

Presente subj. act.

Pret. Perf. Activo

Pret. imper. ind. Pas. Pret. Plusc. ind. act.

Ego

…………

..…………

…….…..…

.….………..…

…..…..………

Tu

…………

..…………

………...…

…..………..…

…..…..………

Is

…………

..…………

………......

…..………..…

…..…..………

Nos

…………

..…………

………...…

…..………..…

…..…..………

Vos

…………

..…………

………...…

…..………..…

.….…..………

Ei

…………

..…………

………...…

…..………..…

.….…..………

Participios
Act.

Pas.

Presente
Perfecto

Infinitivos
Act.

Pas.

-------------------------------------

Futuro
5. Significado y tipo de oraciones que introducen:
Quod 1) ......................................................................... 2) ..................................................................................... 3)
......................................................................
Ut

+ indicativo :

.................................................. / .......................................................................

+ subjuntivo : .................................................. / ......................................................................
............................................................................. / .............................................................................
Cum preposición: …….……..….; nexo: indic: ................................................................................................ subj:
............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
6. Evolución fonética, explicando los cambios
1) dixerŭnt
2) flammas
3) ploramŭs

4) fumŭm
5) mětŭm
6) sagĭttam

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 11-XI-2009 Nombre: …………………………………
1. Analiza y traduce: César manda al legado Tito Labieno y distribuye su ejército para hacer frente a los galos

Cognita hac re, Caesar Titum Labienum legatum1 in Treveros2, qui proximi flumini Rheno3 sunt,

cum equitatu4 mittit. Huic mandat ut Belgas adeat atque in officio5 contineat6, Germanosque,

si navibus flumen transire conentur7, prohibeat8. (Caes. B.G. III, 11, 1-2)

NOTAS: 1 el legado Tito Labieno; 2 tréveros (pueblo celta); 3 río Rhin; 4 caballería; 5 obligación, deber;
6 mantenga, contenga; 7 intentasen; 8 cerrase el paso, impidiese.

2. Análisis morfológico:
Categoría

caso

Número Género

Decl.

Enunciado

Significado

flumini
huic
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado

Significado

mandat
prohibeat
3.Declina:
N

Belga

................. N legatus

................

N navis

..............

tu

V

...............

................. V ……….

................

V …….…... ..............

-

Ac

……...….

................ Ac ……….

................

Ac ……...…. ..............

..............

G

Belgae

................. G legati

................

G navis

..............

..............

D

……...….

…...…..… D ……….

................

D ……....…. ..............

………..

Ab

……...….

….......….. Ab ……….

................

Ab ……..…. ..............

………..

4. Conjuga: del verbo mitto-is-ěre misi missum
Presente ind. act.

Presente subj. act.

Pret. imper. ind. pas

Ego

…………

..…………

…….…..…

.….………..…

…..…..………

Tu

…………

..…………

………...…

…..………..…

…..…..………

Is

…………

..…………

………......

…..………..…

…..…..………

Nos

…………

..…………

………...…

…..………..…

…..…..………

Vos

…………

..…………

………...…

…..………..…

.….…..………

Ei

…………

..…………

………...…

…..………..…

.….…..………

Participios
Act.

Perfecto

Pret. plusc. ind. act.

Infinitivos
Pas.

Presente

Pret. perf. ind. activo

Act.

Pas.

-------------------------------------

Futuro
5. Significado y tipo de oraciones que introducen:
Quod 1) ......................................................................... 2) ..................................................................................... 3)
......................................................................
Ut

+ indicativo :

.................................................. / .......................................................................

+ subjuntivo : .................................................. / ......................................................................
............................................................................. / .............................................................................
Cum preposición: …….……..….; nexo: indic: ................................................................................................ subj:
............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
6. Evolución fonética, explicando los cambios
a.

filiŭm

b.

flammas

c.

pluviam

d.

fŏcŭm

e.

uěntŭm

f.

sagĭttam

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 6-XI-2010 Nombre: …………………………………
1. Analiza y traduce: Mientras Aníbal lucha en Italia, Escipión es enviado a Hispania.

Hannibal, qui suas copias in Italiam duxerat, cum Romanis pugnavit et hostium exercitus vicit. Interea ad

Hispaniam Publius Cornelius Scipio, filius Publii Scipionis, qui ibidem bellum gesserat, mittitur. Is

Carthaginem Hispaniae capit, in qua omne aurum et argentum et belli apparatum Carthaginenses

habebant.

NOTAS: copiae-arum: tropas; interea: mientras tanto; Publius Cornelius Scipio Publio Cornelio Escipión; Publii
Scipionis de Publio Escipíon; ibídem allí mismo; Carthago-inis: Cartagena; apparatum-i: equipo, material.

2. Análisis morfológico:
Categoría

caso

Número Género

Decl.

Enunciado

Significado

exercitus
qua
omne
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado

Significado

gesserat
mittitur
habebant
3. Declina:
N

copia

................. N filius

................

N hostis

..............

ego

V

...............

................. V ……….

................

V …….…... ..............

-

Ac

……...….

................ Ac ……….

................

Ac ……...…. ..............

..............

G

copiae

................. G filii

................

G hostis

..............

..............

D

……...….

…...…..… D ……….

................

D ……....…. ..............

………..

Ab

……...….

….......….. Ab ……….

................

Ab ……..…. ..............

………..

4. Conjuga: del verbo gero-is-ěre gessi gestum
Presente ind. act.

Presente subj. act.

Pret. imper. subj. pas

Ego

…………

..…………

….….…….…

.….………..…

…..…..………

Tu

…………

..…………

….………..…

…..………..…

…..…..………

Is

…………

..…………

….……….....

…..………..…

…..…..………

Nos

…………

..…………

…….……..…

…..………..…

…..…..………

Vos

…………

..…………

…….….....…

…..………..…

.….…..………

Ei

…………

..…………

…….….....…

…..………..…

.….…..………

Participios
Act.

Perfecto

Pret. plusc. ind. act.

Infinitivos
Pas.

Presente

Pret. perf. ind. activo

Act.

Pas.

-------------------------------------

Futuro
5. Significado y tipo de oraciones que introducen:
Quod 1) ......................................................................... 2) ..................................................................................... 3)
......................................................................
Ut

+ indicativo :

.................................................. / .......................................................................

+ subjuntivo : .................................................. / ......................................................................
............................................................................. / .............................................................................
Cum preposición: …….……..….; nexo: indic: .........................................................................................................
subj: ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
6. Evolución fonética, explicando los cambios
I.
II.

foliam
clamabant

III.

pluviam

IV.

fŏntem

V.

uěntŭm

VI.

sŏmnŭm

VII.

iuncŭm

VIII.

positionem

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 18-X-2011 Nombre: …………………………………
2. Analiza y traduce: César envía a Labieno con la caballería y él se va a Italia. Pompeyo huye a Brindisi.

Qua re nuntiata, Caesar magnam partem equitatus cum legato mittit et ipse ab hibernis in Italiam discedit.

Caesar, qui

in Gallia bellum confecerat, constituit alterum consulatum petere. Cum in Italiam cum

exercitu rediit, Pompeius consulesque Brundisium fugerunt.

NOTAS: Legatus-i: legato, lugarteniente; hiberna-orum: campamentos de invierno; conficio 5: hacer, terminar;
constituo 3: decidir; Pompeius-ii: Pompeyo; Brundisium-ii: Brindisi.

2. Análisis morfológico:
Categoría

caso

Número Género

Decl.

Enunciado

Significado

re
ipse
exercitu
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado

Significado

mittit
confecerat
rediit
3. Declina:
N

magna

................. N bellum

................

N pars

..............

ego

V

...............

................. V ……….

................

V …….…... ..............

-

Ac

……...….

................ Ac ……….

................

Ac ……...…. ..............

..............

G

magnae

................. G belli

................

G partis

..............

..............

D

……...….

…...…..… D ……….

................

D ……....…. ..............

………..

Ab

……...….

….......….. Ab ……….

................

Ab ……..…. ..............

………..

4.Traducir a latín : En tiempos antiguos muchos hombres navegaron desde Hispania hacia Grecia.

5. Conjuga: del verbo peto-is-ěre petivi petitum
Presente ind. act.

Presente subj. act.

Pret. imper. ind. pas

Ego

…………

..…………

….….…….…

.….………..…

…..…..………

Tu

…………

..…………

….………..…

…..………..…

…..…..………

Is

…………

..…………

….……….....

…..………..…

…..…..………

Nos

…………

..…………

…….……..…

…..………..…

…..…..………

Vos

…………

..…………

…….….....…

…..………..…

.….…..………

Ei

…………

..…………

…….….....…

…..………..…

.….…..………

Participios
Act.

Perfecto

Pret. plusc. ind. act.

Infinitivos
Pas.

Presente

Pret. perf. ind. activo

Act.

Pas.

-------------------------------------

Futuro
6. Significado y tipo de oraciones que introducen:
Quod 1) ......................................................................... 2) ..................................................................................... 3)
......................................................................
Ut

+ indicativo :

.................................................. / .......................................................................

+ subjuntivo : .................................................. / ......................................................................
............................................................................. / .............................................................................
Cum preposición: …….……..….; nexo: indic: .........................................................................................................
subj: ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
7. Evolución fonética, explicando los cambios
- filiŭm
- clamabant
- fŏntem
- uěntŭm
- sŏmnŭm
- iuncŭm

Latín II. 2ª EVALUACIÓN. Diciembre de 2009. Nombre: __________________________

ANALIZAR Y TRADUCIR: La negativa del senado a un nuevo consulado de César precipita la guerra civil.

Caesar, qui in Galliā bellum conficiebat, constituit alterum consulatum petere, quanquam

Romā aberat. Hoc ei a senatu est negatum. Eā re commotus, in Italiam cum exercitu rediit,

Romā que occupatā, Brundisium contendit, quo Pompeius consulesque fugerant.

Notas: quanquam: aunque; Brundisium-ii: Brindisi (Ciudad de Italia); quo: a donde; Pompeius-ii: Pompeyo.
CUESTIONES:
1. Análisis morfológico de:
Palabra

Categoría

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

ei
senatu
consules
2. Análisis morfológico: Cat. Persona Nº Tiempo Modo Voz Conj. Enunciado

Significado

conficiebat
aberat
fugerant.
3. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras
(se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
diximus (2)
formicam (2)
dicant (2)
4. A) Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano: v. gr.: hace < f acit
oro
< a _rum
face
< _acit
viento
<
v_ntum
lobo
< lu_um
B) Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. amicas

1. f– pasa a h-

b. nom(i)ne

2. sonorización oclusivas sordas intervocálicas

c. limpidum

3. desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas

d.fumum

4. –m´n pasa a mbr

5. Declinar:
N

pugna

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

pugnae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

bellum

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

belli

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

hostis

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

hostis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

exercitus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

exercitus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

res

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

rei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Latín II. 1ª EVALUACIÓN. 30-noviembre de 2010. Nombre: __________________________
ANALIZAR Y TRADUCIR: Los romanos derrotan a los galos en la batalla de Alesia.

Nostri, omissis pilis, gladiis rem1 gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur. Cohortes aliae

appropinquabant. Hostes terga vertunt2; fugientibus equites occurrunt. Fit magna caedes. Sedullus3, dux et

princeps Lemovicum4, occiditur. (de César, La guerra de las Galias)

Notas: 1 rem acción, lucha; 2 terga vertunt vuelven las espaldas, se dan media vuelta; 3 Sedullus Sedulo; 4 princeps Lemovicum
príncipe de los lemóvices;

CUESTIONES:
1. Análisis morfológico de:
Palabra

Categoría

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

pilis
gladiis
aliae
2. Análisis morfológico: Cat. Pers. Nº Tiempo Modo Voz Conj. Enunciado
Significado
gerunt
cernitur
fit
3. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras (se
indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
ciliam (2)
rogat (2)
buccam (2)
4. A) Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano: v. gr.: hace < f acit
oro
< a _rum
leer
< le_ere
viento
< v_ntum
loba
< lu_am
B) Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. luxum
b. nom(i)ne
c. limpidum
d. lacum

1. Sonorización de oclusivas sordas intervocálicas
2. _-x- pasa a –j3. desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas
4. –m´n pasa a mbr

5. Declinar:

N

pugna

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

pugnae ...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

tergum

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

tergi

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

eques

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

equitis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

exercitus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

exercitus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

res

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

rei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

EJERCICIO DE FONÉTICA LATINA 2º bachillerato. Marzo 2006.
Nombre: ……………………………………………………………………..
1.

Evoluciona a latín explicando todas las reglas que se aplican (entre paréntesis se indica el número de reglas en cada caso)

1.

iuncum (4)

2.

cannam (2)

3.

legimus (3)

4.

litteram (4)

5.

lucrare (3)

6.

apiculam (5)

7.

cěrtum (3)

8.

flammam (3)

9.

multum (3)

10. muscam (2)
2.

Completar la palabra a la vista del resultado castellano.

1.

cabra procede de ca_ra

negro procede de nigr_m

2.

hacer procede de _acere

toro procede de ta_rum

3.

hijo procede de fil_um

llave procede de _lavem

4.

sueño procede de som_um

hierro procede de f_rrum

5.

año procede de an_um

lluvia procede de p_uviam

3. Identificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:
1. Noche
a) nux
b) nugae c) noctem
d) nubilem
2. Venir
a) vineam
b) ventum
c) vinum
d) venire
3. Muchedumbre
a) multitudo
b) muscam
c) munitio
d) mustellam
4. Fuerte
a) fors
b) fortem
c) formam
d) ficums
5. Logro
a) lucrum
b) longus
c) linterna
d) litis
6. Llorar
a) loricam
b) plorare
c) afflare
d) lavare
7. Mueble
a) mus
b) muros
c) mobilem
d) mittere
8. Reir
a) rixam b) ripam c) rem
d) ridere
9. Leche
a) lactem
b) lactucam
c) lanam d) latrare
10. Hado
a) habeo b) haud c) fatum d) olim

EXÁMENES DE LATINU II
SECUNDA EVALUAÇON

EXÁMENES DE LATÍN II
SEGUNDA EVALUACIÓN

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 5-III-2010 Nombre: …………………………………
ANALIZAR Y TRADUCIR: Sinón, lamentándose solo y perseguido, se hace preguntas.

"Heu, quae nunc tellus", inquit, "quae me aequora possunt

accipere? Aut quid iam misero mihi denique restat,

cui neque apud Danaos1 usquam locus2, et super3 ipsi

Dardanidae4 infensi poenas cum sanguine poscunt?"

(de Virgilio, Eneida)
Notas:
• 1. Danai, -aum: los dánaos.
• 2. entiéndase locus est.
• 3. es adverbio.
• 4. Dardanidae, -arum: los dardánidas (troyanos)
_______________________________________

2. Ejercicios de etimología:
• Aparte de la pérdida de la -m final, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes
palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas en cada caso):
locum > luego (3)
nebulam > niebla (2)
• Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
- horma < _ormam
- hielo < ge_u
- razón < ra_ionem
- viña < vi_eam
3. Medir este verso:

"Heu, quae nunc tellus", inquit, "quae me aequora possunt
4. Declinar las siguientes palabras (ver atrás)

Declinar:
N
poena
V
……….

...........
...........

Ac

……….

...........

G

poenae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

locus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

loci

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

sanguen

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

sanguinis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

gradus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

gradus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

dies

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

rei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 19-I-2007 Nombre: …………………………………
ANALIZAR Y TRADUCIR: Los griegos construyen un caballo como ofrenda a Minerva

Instar* montis equum divinā Palladis* arte

aedificant, sectāque intexunt abiete costas:

votum pro reditu simulant; ea fama vagatur.

Huc delecta virum corpora furtim* includunt...

NOTAS: instar montis equum: Genitivo poético, a imitación del griego "un caballo {enorme} como una
montaña"; Pallas Palladis: sobre nombre de Minerva; furtim: a escondidas
2. Medir este verso:
votum pro reditu simulant; ea fama vagatur.

3.. Ejercicios de etimología:
3.1. Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. věntŭm

1. diptongación de vocal breve tónica

b. nomĭnem

2. pl- cl- y fl- pasan a ll-

c. fumŭm

3. desaparición de vocal átona interior y –m´n- > mbr

d. flammam

4. f- >h-

3.2. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
ocho

<

o _to

cadena

puentes

<

p_ntes

llamamos <

3.3. Evolución fonética explicando los pasos:
aprīre
autŭmnŭm
fěrrŭm

<

ca_enam
_lamamus

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 22-II-2007 Nombre: …………………………………
1. Analiza y traduce: César es informado de la intención de los helvecios de cruzar por territorios romanos

Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe

proficisci1 et quam maximis potest itineribus2 in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam3 pervenit.

NOTAS: 1 proficisci: infinitivo de proficiscor “partir”; 2 quam maximis potest itineribus “a marchas
forzadas; 3 Genuva-ae: “Ginebra”.

2. Ejercicios de etimología:
3.1. Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. dicamŭs

1. simplificación de consonantes geminadas

b. bŭccam

2. –ct- pasa a -ch-

c. frigĭdŭm

3. desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas

d. lactem

4. sonorización de oclusivas sordas intervocálicas

3.2. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
oro

<

a _rum

hace

<

_acit

años

<

an_os

dijeron

<

di_erunt

3.3. Evolución fonética explicando los pasos:
mŏbĭlem
ĭntegrāre
opĕra

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. III-2008 Nombre: …………………………………
1. Analiza y traduce: César se confía, pero los enemigos siguen atentos

Cum Caesar pabulandi causā1 tres legiones atque omnem equitatum cum C. Trebonio2 legato misisset,
repente ex omnibus partibus ad pabulatores advolaverunt3, sic ut ab signis legionibusque non abstinerent.

Notas: 1 genitivo + causā: para...; 2 Trebonius-ii: Trebonio; 3 el sujeto sobreentendido es hostes.

2. Ejercicios de etimología:
3.1. Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. facamŭs

1. –gn- pasa a -ñ-

b. signa

2. –ct- pasa a -ch-

c. limpĭdŭm

3. desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas

d. noctem

4. sonorización de oclusivas sordas intervocálicas

3.2. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
toro

<

ta _rum

selva

<

s_lva

puedes

<

p_tes

ejército

<

e_ercitum

3.3. Evolución fonética explicando los pasos:
pŏrtam
ploramŭs
aprire

Latín II. Nombre: __________________________- ANALIZAR Y TRADUCIR: En Britania César se dirige contra
Casivelauno, que lo espera al otro lado del Támesis con todas sus tropas (De bello Gallico).

Caesar, cognito consilio eorum, ad flumen Tamesim1 in fines Casivellauni2 exercitum duxit;

eo cum venisset, animadvertit ad alteram fluminis ripam magnas esse copias hostium instructas.

Notas: 1: Tamesis-is: río Támesis; 2: Casivellaunus-i: Casivelauno (noble britano)

CUESTIONES:
1. Análisis morfológico de:
Palabra
Categoría
consilio

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

eorum
flumen
2. Análisis morfológico de:
Categoría Persona Número Tiempo Modo Voz Conjugación Enunciado Significado
duxit;
venisset
animadvertit
3. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras
(se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
seminare (3)
alienum (2)
dicant (2)
4.. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano: v. gr.: hace < f acit
hecho <
_actum
puerta <
p_rtam
seña <
s_gna
saber <
sa_ere
5. Declinar:
N

ripa

...........

N

hostis

...........

N

exercitus

...........

V

……….

...........

V

……….

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

Ac

……….

...........

Ac

……….

...........

G

ripae

...........

G

hostis

...........

G

exercitus

...........

D

……….

………

D

……….

………

D

……….

………

Ab

……….

……..

Ab

……….

………

Ab

……….

………

Latín II. 2ª EVALUACIÓN. Marzo de 2009. Nombre: __________________________

ANALIZAR Y TRADUCIR: Los romanos se disponen a zarpar tras haber vencido a los britanos

His rebus pace confirmata,(…) naves, quae equites sustulerant, ex superiore portu leni vento

solverunt. Quae cum adpropinquarent1 Britanniae2 et ex castris viderentur, tanta tempestas subito

cohorta est, ut nulla earum cursum tenere posset. (Caes. B.G. IV, 28, 1-2)

Notas: 1 adpropinquarent:appropinquarent; 2 Britanniae: dativo de dirección.

CUESTIONES:
1. Análisis morfológico de:
Palabra

Categoría

caso

Número Género

Decl. Enunciado Significado

rebus
pace
portu
2. Análisis morfológico: Cat. Persona Nº Tiempo Modo Voz Conj. Enunciado

Significado

sustulerant
viderentur
posset
3. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras
(se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
ventum (2)
filiam (2)
dicat (2)
4. A) Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano: v. gr.: hace < f acit

toro
puerta

< ta _rum
< p_rta

pelo
dijimos

< p_lus
< di_ximus

B) Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. fam(i)ne

1. –mn- pasa a -ñ-

b. somnum

2. –ct- pasa a -ch-

c. turbĭdŭm

3. desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas

d. lactem

4. –m´n pasa a mbr

5. Declinar:
N

ripa

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

ripae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

ventus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

venti

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

hostis

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

hostis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

exercitus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

exercitus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

res

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

rei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Ejercicio de Lengua Latina II. 2º bach. 5-III-2010 Nombre: …………………………………
1. ANALIZAR Y TRADUCIR: La inactividad se apodera de las obras de fortificación de Cartago

Non coeptae assurgunt turres, non arma iuventus

exercet, portusve1 aut propugnacula bello

tuta parant; pendent2 opera interrupta, minaeque

murorum ingentes aequataque machina caelo. (de Virgilio, Eneida)

Notas: 1. -ve : conjunción disyuntiva enclítica. 2. pendent : de pendeo, no de pendo.

_______________________________________

2. Ejercicios de etimología:
• Aparte de la pérdida de la -m final, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes
palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas en cada caso):
pět ram > piedra (2)
ĭpsam > esa (2)
• Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
- sazón < sa_iônem
- hedor < f _etorem
- hielo < ge_u
- tiña < ti_eam
3. Medir este verso:

tuta parant; pendent opera interrupta, minaeque
4. Declinar las siguientes palabras (ver atrás)

N

machina

..............

V

……..…..

..............

Ac

………....

..............

G

machinae

..............

D

………….

…………

Ab

……..…..

………..

N

bellum

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

belli

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

opus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

operis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

portus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

portus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

dies

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

diei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

.

Latín II. 2ª EVALUACIÓN. 11-Marzo- 2011. Nombre: ________________________________________________________
ANALIZAR Y TRADUCIR: Una buena maniobra da la victoria a los germanos

Cum a meridie prope ad solis occasum dubiā victoriā pugnaretur, Germani, unā in parte confertis

turmis, in hostes impetum fecerunt eosque propulerunt; quibus in fugam coniectis, sagittarii

circumventi interfectique sunt. (De César, La guerra de las Galias)

Notas: Germanus, -a, -um: germano/a

_______________________________________
2. Ejercicios de etimología:
• Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. nobilem

1. desaparición de f inicial

b. herbam

2. au > o

c. farinam

3. diptongación de la vocal breve tónica

d. causam

4. desaparición de vocales átonas interiores

• Identificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:
- esp. llanto: a) planctum b) languidum c) limitem d) clāmorem
- esp. rayo: a) rāllum b) rāmum c) radium d) rectum
- esp. honda: a) fundam b) undam c) hominem d) ãmidum
- esp. caer: a) canere b) cadere c) capere d) coere
3. Cuestiones de morfología:
victoriā
pugnaretur
turmis
eos
propulerunt
sagittarii

Latín II. 2ª EVALUACIÓN. 11-Marzo- 2011. Nombre: ________________________________________________________
ANALIZAR Y TRADUCIR: El espectro de Creúsa reprocha a Eneas su indecisión para marcharse solo

Quid tantum insano iuvat indulgere dolori,

o dulcis coniux? Non haec sine numine divum

eveniunt; nec te hinc comitem asportare Creusam

fas, aut ille sinit superi regnator Olympi. (De Virgilio, Eneida)
Notas: divum = divorum; comitem es predicativo; fas = fas est (+ infinitivo); Creusa, -ae: Creúsa.
Olympus, -pi: el Olimpo.

_______________________________________
2. Aparte de la pérdida de la -m final, enumerar las reglas que justifican la evolución en las
siguientes palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas en cada caso):
sensum > seso (2)
nominas > nombras (2)
Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. tenet
1. au > o
b. fabam

2. diptongación de la vocal breve tónica

c. amabilem

3. desaparición de f inicial

d. aurum

4. desaparición de vocales átonas interiores

3. Cuestiones de morfología:
iuvat
dolori
eveniunt
sinit
superi
regnator

EXÁMENES DE LATÍN II
TERCERA EVALUACIÓN

EJERCICIO DE LATÍN 2º bach. 23-5-06. Nombre: ……………………………………………………

PROPUESTA A
ANALIZAR Y TRADUCIR: En Britania César se dirige contra Casivelauno, que lo espera al otro lado del

Támesis con todas sus tropas (De bello Gallico).

Caesar, cognito consilio eorum, ad flumen Tamesim1 in fines Casivellauni2

exercitum duxit; eo cum venisset, animadvertit ad alteram fluminis ripam magnas

esse copias hostium instructas.

Notas: 1: Tamesis-is: río Támesis; 2: Casivellaunus-i: Casivelauno (noble britano)
Contestar a dos cuestiones:
1. Análisis sintáctico del texto
2. Poesía lírica y elegíaca
3. Ejercicios de etimología:
3.1. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras (se
indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
seminare (3)
alienum (2)
dicant (2)
clamarunt (3)
3.2. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:

hecho <

_actum

puerta <

p_rtam

seña

<

si_gna

saber <

sa_ere

PROPUESTA B
ANALIZAR Y TRADUCIR: Dido da a su nodriza Ana instrucciones para que prepare un sacrificio

“Annam1, cara mihi nutrix, huc2 siste sororem;

dic3 corpus properet fluviali spargere limphā,

et pecudes secum et monstrata piacula ducat:

sic veniat; tuque ipsa piā tege tempora vittā.”

Notas: 1: Anna-ae: Ana; 2: es adverbio; 3: hay que entender dic ut

Contestar a dos cuestiones:
1. Análisis sintáctico del texto
2. Plauto y Terencio
3. Medir dos versos
4. Ejercicios de etimología:
4.1. Asociar la palabra latina con la relga que se aplica en su paso al español:
a. corpus

1. diptongación de vocal breve tónica

b. hominem

2. pl- cl- y fl- pasan a ll-

c. noctem

3. desaparición de vocal átona interior y –m´n- > mbr

d. clavem

4. ct >ch

2.2. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:

harina <

_arinam

lleno <

p_enum

viento <

v_ntum

lágrima <

la_rimam

EJERCICIO DE LATÍN 2º bach. 21-5-07. Nombre: ……………………………………………………

PROPUESTA A
ANALIZAR Y TRADUCIR: César toma medidas de seguridad en la Galia mientras él se prepara a embarcar.

His rebus cognitis Caesar legiones equitatumque revocari atque in itinere resistere iubet, ipse

ad naves revertitur; Labieno scribit, ut quam plurimas1 posset eis legionibus, quae sunt apud

eum, naves instituat2.

Notas: 1: el mayor número posible (referido a naves); 2 construya.

Contestar a dos de las tres cuestiones:
1. Ordenar de más antiguo a más moderno: Séneca, Catulo, Marcial, Plauto

2. Ejercicios de etimología: Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:

leche

<

la_tem

fuente <

f_ntem

año

an_um

<

lobo <

lu_um

3. Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. tribunalem

1. diptongación de vocal breve tónica

b. calidum

2. apócope de vocal final

c. venit

3. desaparición de vocal postónica

d. lactucam

4. ct >ch

PROPUESTA B
ANALIZAR Y TRADUCIR: Dido confiesa a su hermana Ana su admiración por el huésped recién llegado
(Eneas). Notas: 1: Anna-ae: Ana.

«Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent!

quis novus hic nostris successit sedibus hospes,

quem sese ore ferens, quam forti pectore et armis!

credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum

Contestar a dos cuestiones: 1. Medir dos versos
2. ¿Cuál es el autor de la obra? Octavia

a) Salustio b)Tito Livio c) Terencio d) Séneca

Ab urbe condita

a) Salustio b)Tito Livio c) Plauto d) Lucano

Farsalia

a) Ennio b)Lucano c) Terencio d) Ovidio

3. Ejercicios de etimología:
4.1. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras (se
indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
flammam (2)
tegulam (2)
audimus (3)
turbidum (2)

EJERCICIO DE LATÍN 2º Bach. 23-5-08. Nombre: ……………………………………………………

PROPUESTA A
ANALIZAR Y TRADUCIR: Tras un combate, César toma medidas para perseguir a los helvecios.

Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum1 ut consequi posset, pontem in Arari2

faciendum curat atque ita exercitum traducit. Helvetii1 repentino eius adventu commoti

legatos ad eum mittunt.

Notas: 1: helvecios; 2 río Arar.

Contestar a dos de las tres cuestiones:
1. Ordenar de más antiguo a más moderno: Livio Andrónico, Catulo, Marcial, Plauto, Ovidio.

2. Ejercicios de etimología: Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:

llave

<

_lavem

haces <

_acis

viento <

v_ntum

pecho <

pe_tu

3. Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. frigidum

1. diptongación de vocal breve tónica

b. pontes

2. apócope de vocal final

c. leonem

3. desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas

d. lupum

4. sonorización de oclusivas sordas intervocálicas

PROPUESTA B
ANALIZAR Y TRADUCIR: Los aqueos se han llevado su flota en secreto a la isla de Ténedos.

Est in conspectu Tenedos1, notissima fama
insula, dives opum, Priami2 dum regna manebant,

nunc tantum sinus et statio male fida carinis:

huc se provecti deserto in litore condunt.

Notas: Tenedos-i Ténedos; Priamus-i Príamo.

Contestar a dos cuestiones:
1. Medir dos versos
2. ¿Cuál es el autor de la obra? Miles Gloriosus

a) César b)Terencio c) Plauto d) Séneca

Catilinariae

a) Salustio b)Tito Livio c) Cicerón d) Lucano

Medea

a) Seneca b) Propercio c) Terencio d) Ovidio

3. Ejercicios de etimología: Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las
siguientes palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
ferrum (3)
tegulam (2)
taurum (2)
limpidum (2)

Latín II. 2ª EVALUACIÓN. 19 de mayo de 2009. Nombre: __________________________

ANALIZAR Y TRADUCIR: César pide rehenes a los enemigos (De César, La guerra de las Galias).

Caesar1 sescentos obsides poposcit. His traditis omnibusque armis ex oppido collatis,

ab eo loco in fines Ambianorum2 pervenit, qui se suaque omnia sine mora dediderunt.

Notas: 1. Caesar, -ris: César. 2. Ambiani, -orum: ambianos (pueblo galo)

1. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras (se

indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
hominem > hombre (2)

signa > seña (2)

2.

Identificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:

- esp. poyo:

a) poculum b) podium c) poenum d) pulsum

- esp. herir:

a) gerere b) coire c) ferire d) here.ditare

- esp. concejo:

a) concilium b) concessionem c) concisum d) consilium

- esp. leal:

a) legalem b) letalem c) oleam d) lilium

DECLINAR:

N

mora

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

morae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

oppidum

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

oppidi

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

finis

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

finis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

adventus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

adventus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

res

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

rei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Latín II. 2ª EVALUACIÓN. 19 de mayo de 2009. Nombre: __________________________

ANALIZAR Y TRADUCIR: Los aqueos se han llevado su flota en secreto a la isla de Ténedos.

Est in conspectu Tenedos1, notissima fama
insula, dives opum, Priami2 dum regna manebant,

nunc tantum sinus et statio male fida carinis:

huc se provecti deserto in litore condunt.

Notas: Tenedos-i Ténedos; Priamus-i Príamo.

1. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes palabras (se indica
entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
ferrum (3)
oculum (3)
aurum (2)
turbidum (2)
2. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano:
fiero

<

f_rum

puerta <

p_rtam

justicia <

_ustitiam

lobo <

lu_um

DECLINAR:
N

insula

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

insulae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

regnum

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

regni

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

statio

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

stationis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

sinus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

sinus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

dies

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

diei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Latín II. 3ª EVALUACIÓN. Mayo de 2009. Nombre: .......................................................................................................
Análisis sintáctico y traducción del texto siguiente: La inactividad se apodera de las obras de fortificación de Cartago

Non coeptae assurgunt turres, non arma iuventus

exercet, portusve1 aut propugnacula bello

tuta parant; pendent2 opera interrupta, minaeque

murorum ingentes aequataque machina caelo.

(de Virgilio, Eneida)
Notas: • 1. -ve : conjunción disyuntiva enclítica. • 2. pendent : de pendeo, no de pendo.

______________________________________
2. Ejercicios de etimología:
• Identificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:
- esp. ceja : a) cilia b) cannulam c) captat d) scientiam
- esp. ruego : a) regō b) rogō c) raucum d) rubigō
- esp. lujo : a) fluxum b) lucium c) luxum d) lucrum
- esp. huevo : a) aevum b) favum c) ovum d) ebulum
• Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español:
a. dolet

1. au > o

b. viridem

2. diptongación de la vocal breve tónica

c. causam

3. desaparición de vocales átonas interiores

d. pedem

4. oclusivas sonoras intervocálicas desaparecen

DECLINAR:
N

fama

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

famae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

bellum ...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

belli

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

opus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

operis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

iuventus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

iuventus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

dies

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

diei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Latín II. 3” EVALUACIÓN. 14 de mayo de 2010. Nombre: ___________________________________________

1. Analizar y traducir: Vercingetórix retira sus tropas hacia Alesia. (De César, La guerra de las Galias).

Fugato omni equitatu Vercingetorix1 copias, ut pro castris collocaverat, reduxit

protinusque2 Alesiam3, quod est oppidum Mandubiorum4, iter facere coepit celeriterque

impedimenta ex castris educi5 et se subsequi5 iussit.

Notas: 1. Vercingetórix (jefe galo) 2.adverbio sin detenerse 3 Alesia-ae Alesia (ciudad de la Galia) 4 Mandubii, -orum:
mandubios (pueblo galo) 5 infinitivos pasivos.

2. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes

palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
fugire > huir (3)
clamant > llaman (2)
3.

Identificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:

- esp. puente:

a) poculum b) ponit c) pontem d) pulsum

- esp. herir:

a) gerere b) coire c) ferire d) hereditare

- esp. hacer:

a) haud re b) facere c) heredem d) acerrimus

- esp. real:

a) regalem b) retalem c) regulam d) rivum

4. Declinar:
N

copia

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

copiae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

oppidum

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

oppidi

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

omnis

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

omnis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

exercitus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

exercitus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

res

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

rei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Latín II. 3” EVALUACIÓN. 17 de mayo de 2010. Nombre: ___________________________________________

1. Analizar y traducir:
César prepara sus tropas para el combate contra los helvecios. (De César, La guerra de las Galias).

Postquam id animadvertit, copias suas Caesar in proximum collem subduxit

equitatumque, qui1 sustineret hostium petum2, misit. Ipse interim3 in colle medio

triplicem aciem4 instruxit legionum quattuor veteranarum;

Notas: 1. Relativa con valor final 2. petum ataque 3 interim mientras tanto; 4 triplicem aciem triple
línea de batalla.

3. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las siguientes

palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
a)

conduxerunt > condujeron (3)
feminam > hembra (3)

b)

Completa:

lágrima ∠ la_rima
puerta∠ p_rtam

c)

IIdentificar la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta:

- esp. caer:

a) oculum b) cacare c) cadere d) captare

- esp. tibio:

a) tibia b) tepidarium c) trebiam d) tepidum

- esp. hombro:

a) homo b) humerum c) heredem d) formosum

- esp. sabemos

a) savianus b) satire c) sapimus d) sabinus

3. Declinar:
N

copia

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

copiae

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

bellum

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

belli

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

hostis

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

hostis

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

N

equitatus

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

equitatus

...........

D

……….

………

Ab

……….

……..

N

dies

...........

V

……….

...........

Ac

……….

...........

G

diei

...........

D

……….

………

Ab

……….

………

Latín II. 3” EVALUACIÓN. 18 de mayo de 2011. Nombre: ________________________
1. Analizar y traducir: Tras las preocupantes noticias que le han llegado, César recluta dos legiones.
His nuntiis litterisque commotus, Caesar duas legiones in Citeriore Gallia novas conscripsit et,

inita aestate, Q. Pedium1 legatum, qui2 eas in interiorem Galliam deduceret, misit. Factis

his rebus, Caesar ipse ad exercitum revertitur.

Notas: 1 Quinto Pedio; 2 Qui... deduceret, qui con subjuntivo, con valor final.

3. Análisis morfológico de:
litteris
misit
3. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las
siguientes palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
conduxerunt > condujeron (3)
feminam > hembra (3)
Completa:

lágrima ∠ la_rima

puerta∠ p_rtam

4. Di un derivado castellano del vocablo latino y explícalo.
oculum
cadere
5. ¿Qué significan los siguientes latinismos? Construye frases en las que aparezcan.
a priori
sine die
6. Sustituye la palabra o palabras en cursiva por un latinismo o expresión latina:
Debes presentar tu historial para optar a esa plaza.
La ONU dio un último aviso al gobierno de ese país.

Latín II. 3ª EVALUACIÓN. 18 de mayo de 2011. Nombre: .........................................................
1.Análisis sintáctico y traducción del texto siguiente: La inactividad se apodera de las obras
de fortificación de Cartago

Non coeptae assurgunt turres, non arma iuventus
exercet, portusve1 aut propugnacula bello
tuta parant; pendent2 opera interrupta, minaeque

murorum ingentes aequataque machina caelo.

(de Virgilio, Eneida)

Notas: • 1. -ve : conjunción disyuntiva enclítica. • 2. pendent : de pendeo, no de pendo.
2. Análisis morfológico de:
exercet
bello
3. Aparte de la pérdida de –m, enumerar las reglas que justifican la evolución en las
siguientes palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas de cada caso)
nebulam > niebla (2)
hominem > hombre (2)
Completa:

lágrima ∠ la_rima

viento∠ v_ntum

4. Decir un derivado castellano del vocablo latino y explicarlo.
opera
totus
5. ¿Qué significan los siguientes latinismos? Construye frases en las que aparezcan.
quórum
modus operandi
7. Sustituye la palabra o palabras en cursiva por un latinismo o expresión latina:
Debes presentar tu historial para optar a esa plaza.
La ONU dio un último aviso al gobierno de ese país.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful