Está en la página 1de 3

I.

GII THIU:
Splunk l mt phn mm linh hot v a nng theo di v tm kim thng tin

trong trung tm d liu, tp hp cc khi thng tin c lin quan n CNTT v cc s kin. Splunk thu nhn d liu, cung cp th hng v ch ra c cc cu trc bng ghi khc nhau. Splunk l mt phn mm cung cp kh nng hin th cc gi tr cn thng k v c s h tng CNTT ca chng ta t mt ni no trong thi gian thc. Splunk cho php tm kim, bo co, gim st v phn tch tt c nhng d liu trn cng mt giao din. Hin nay chng ta c th g ri nhng vn ng dng v kho st s c bo mt trong vi pht thay v phi mt hng gi, hng ngy, gim st nhng dch v xung cp hay ngng hot ng, cung cp ph hp vi mc chi ph thp hn v t c kt qu hiu qu hn.
Lu : Splunk khng phi l mt cng c m ngun m nhng bn c th download n min ph di ng k phn mm min ph ca cc chuyn gia pht trin phn mm ca hng.

S dng Splunk : Cp nht lin tc cc bng tin trong d liu vi thi gian thc. T ng pht hin cc thng tin hu ch, khng cn s can thip ca qun tr h thng. Tm kim c s h tng vt l cng nh kin trc h tng CNTT vi kt qu trong vi giy. Lu tr tm kim v nh du nhng thng tin hu ch, lm cho h thng thng tin c d dng v thng minh hn. Ci t cnh bo t ng vic gim st h thng, lp li cc s kin mt cch c th.

To ra cc bo co phn tch vi biu tng tc, th v cc bng biu. Chia s cc tm kim v bo co vi nhng ngi cng s dng Splunk, phn phi kt qu cc thnh vin v cc i tng lin quan thng qua email. Ch ng xem xt li h thng kim tra tnh an ninh v ngng hot ng my ch trc khi s c pht sinh. Thit k chuyn nghip, thng tin phong ph v biu ph hp vi cc yu cu khc nhau ca cc doanh nghip.

II.

NG DNG :

TI LIU THAM KHO: http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Developer/HowToUseThisManual http://loganleger.com/how-to-introduction-to-splunk-indexing http://docs.splunk.com/Documentation/WebIntel.