Está en la página 1de 2

Trong trm BTS c rt nhiu thit b: T ngun AC, T ngun DC, T BTS, cc thit b truyn dn.

T ngun AC: chc nng chnh l nhn in t in li hoc t my pht in ( trong trng hp mt in ) cp ngun xoay chiu cho: n v cng tc, my iu ha, t ngunDC... T ngun AC ny c nhng u im sau : tch hp b ct in p cao, t ng chuyn i gia in my n v in li, b lm tr khi s dng in my n... T ngun DC: nhn in p AC t t ngun AC, sau chnh lu v n p cp ngun DC ( -48v ) cho cc thit b vin thng khc trong trm ( t BTS, cc thit b truyn dn...). Thit k ca t ny rt ... n gin ( theo cc module, nn d dng thay th v khc phc s c ): T, acquy, MCU, Rectifier. T: c cc hc cm cc Rectifier, MCU v cc ngn cha acquy ( mi ngn cha c 4 acquy, mi acquy 12v ). Rectifier: l mt module nhn in p xoay chiu t t, chnh lu v n p thnh mt chiu. MCU l mt module iu khin hot ng ca t, khi mt in chuyn sang dng ngun t acquy, a ra cc cnh bo khi hng rectifer, mt in v cn ngun. Thng thng trong mt t ngun DC c t nht 2 Rectifier nhm d phng khi hng mt Rectifier ( s lng rectifier ph thuc vo ti mnh dng, mi rectifier chu dng ti ti a khong 30 A ). Khi mt in, t ngunDC a ra cnh bo mt in, tn hiu ny cung cp cho t BTS, t BTS s a v trung tm iu khin, nh vy m h bit trm no ang mt in, trin khai my pht in. Trong thi gian mt in, t ngunDC s dng in t ACquy, khi in ca acquy gim xung mc quy nh th cnh bo cn ngun c a v trung tm k thut. Nu lc ny khng trin khai my pht in th acquy cn v trm s khng hot ng c ( cht trm ). V c bn l nh bn Signin nu trn. Mnh xin ni thm v t BTS Alcatel. T ALcatel hin nay c 3 loi: 2 loi indoor v 1 loi t outdoor. 1. T Indoor c chia ra lm 2 kiu MP, HP: t MP thp, cn gi l t ln gm 3 shelf cm card ANC, SUMA v TRE twin. T HP l t cao gm 5 shelf cm card SUMA,ANC v cc TRE single. 2. T Outdoor v phn shelf v card th ging t MP nhng v n l t outdoor nn trong t c tch hp c acqui, rectifier, hp AC v h thng lm mt. Trong t BTS thng s lng card ANC l 3 chia cho 3 hng nh chng ta thy trn ct anten y cn s card TRE cm trn shelf ph thuc vo cu hnh ca tng trm: nu cu hnh full l 4/4/4/ th l 12 TRE i vi card TRE single, 6 TRE i vi loi card TRE Twin. cu hnh th c nhiu kiu: 0/0/1; 1/1/1; 0/1/1; 2/2/2; ... cao nht l 4/4/4. cc cu hnh ny ph thuc vo nhu cu s dng ca tng vng. Nhiu khi cu hnh phi thay i do thiu ti nguyn trn thit b BSC (Base Station Controller).

Nu mnh ko nhm th cty ca bn chuyn lm v thit b ca Alcatel. Thay v tr li trc tip vo cu hi, hy vng nhng thng tin di y s gip bn hnh dung r hn vic u ni cc BTS v BSC: 1. Tu tng loi BSC (i c/mi) s c s lng Abis khc nhau, tuy nhin im chung ca chng vn l: mi Abis gm 31 time slot. Tu tng cu hnh, mi BTS s chim s lng TS khc nhau, tun theo quy tc: 1 TRX (Full rate) chim 2 TS. Ngoi ra, mi BTS cn t 1,2 hoc 3 TS cho cc ng gim st OML v RSL. Nh vy, nu 1 BTS cu hnh 2/2/2 s chim: 6x2 + 2 = 14 TS. T bn s tnh c s TS ri (free) cn li, cng nh s BTS c th ni ui n. Trong thc t, v thiu ti nguyn ca BSC cng vi vic tn dng cc ng truyn dn, cc operator buc phi quy hoch cc trm ni ui lin tip nhau (c th ti 4-5 BTS vo cng 1 Abis), khi y ng nhin cc trm phi h cu hnh, thm ch xung cn 1/0/0, d cho quy hoch ban u cng nh thc t lp t vn l 2/2/2. 2. Ngoi ra i vi BSC i c (G2) ca Alcatel, vic c to c BTS ni ui hay khng cn ph thuc vo ti nguyn ca BSC, c th l cc TSU (qun l cc Abis). Mi TSU gm 6 Abis v ch c th c ti a 32 TRX (Full rate) hoc 16 TRX (Half rate). V th khi ti nguyn ca TSU c s dng ht, cc Abis d cn TS cha s dng vn khng th to c BTS hoc thm BTS ni ui.

1. *) BTS alcatel th loi cu hnh : 1/1/1 ,2/2/2,3/3/3,4/4/4, mt t v 5/5/5,6/6/6,7/7/7,8/8/8 c 2 t . Nhng t cha thy trm no ln hn 4/4/4 c ( mai i chp hnh tng cu hnh cho cu xem ) *) Cu trc trong t BTS Alcatel gm : 3 cad chnh : SUMA ; AGC; TRE ngoi ra c cc khi : Khi ngun Khi lung v khi cnh bo +) SUMA ( c 1 cad ) : C nhim v : iu khin gim st ; cp lung ; v iu khin thu pht . C h thng n : Abit1/ Abit2 ; O$M/OML; ON/Fail ( Abit1 n hin th lung cho trm ; Abit2 n hin th lung cho trm c cakest ; O$M n hin th trm ; OML n hin th trng thi gim st trm ; ON l ngun v Fail l n bo li ) +) AGC : Cad phi hp thu pht ; c 3 AGC tng ng vi 3 sector ==> l cad trung gian gia cad thu pht TRE vi anten sector c nhim v phi hp tr khng . 1AGC u ti a 2 TRE ( 4cp tn s ) +) TRE l cad thu pht : 1TRE = 2TRX =m bo thu pht 2 sng mang .==> nhim v thu pht v tuyn *) Ngoi ra cn c cc khi cnh bo truyn cnh bo t trm ti SUMA ri ti BSC ; Khi lung cung cp lung cho SUMA ; Khi ngun th cung cp ngun cho ton t BTS ==> trn y l t kin thc th t ca t BTS Alcatel mng 2G Chc vui