Está en la página 1de 2

; ! t ttt tt t ttt ttt ttt tt t t t t ! t ttt tt t ttt ttt ttt tt t t t t !

t ttt tt t ttt ttt ttt tt t t t t


Msica de: Rafael Alvarez Ovalle

"Himno Nacional de Guatemala"


t t tt t t t t t t t t t t t t t t t tt t t
Letra de: Jos Joaqun Palma

t t t t t t

< ; ! t ttt tt t tt | t It ! | t t t t t t t t t | ! | t t t t t t t t | t < ; ! t tt t t t | ! t t t t t t | ! t ttt tt | !


Estrofas

! t ttt tt t ttt ttt ttt tt t t t t

t t tt t t t t t !t#t t t t tt t t t

t t t t t t t t t tt t ttt tt t

Y tt tt I t t tt t tt

t tt t ttt tt t ttt tt t t t t tt t t t t tt tt

tt t ttt tt |

I t t t t t t t t t t t t t t t t! t tt

tt

t tt t

Y t t !t t

Y t t t t !t t t t t t I tt tt t t t!t t t

! t !t t#t t t t t t t t t t t t t t t t t t !t t t t t tt t <
Colegio Alemn de Guatemala 2010

t tt t tt

; ! d t t t t t t t t t t t t | I t t ttt t ttt tt I ! t t d t t t t t !t t t !t t t t t t t t t t t t | I tt ! t t t t t tt t t | t t d ttt t ttt tt | I ; ! | ! | ! |


2.

1.

c c

tt tt

! t t tt t t t t t t t t !t t !t t t t t t t t t t t t t t t t t t <
c t t t t t t t t t c t t t t t t t t | c t t t t t !t #t t | Y tt t t ttt tt | I tt tt t t t t t t t t t | t t t t t t | t tt tt tt

c tt

t tt t ttt tt t ttt tt ! t t t t t t tt t t t t t t t <

tt

; ! t t t t t t t ! t t t t t t t ! t ttt tt | ! t t t t t t t <

I t t Y tt

tt t tt t

tt t tt t

tt tt

t t t

tt tt

| |

t "t t t

tt tt

| t

c tt c t c

Colegio Alemn de Guatemala 2010