Está en la página 1de 17

Cu hi v Bi tp mn k thut nghip v ngoi thng Dnh cho sinh vin i hc 10 chuyn ngnh thanh ton quc t Phn 1: L thuyt

Cu 1: Phn bit hp ng TMQT v hp ng mua bn ni a? Cu 2: Phn tch nhng ni dung bt buc ca H TMQT? Cu 3: iu kin hiu lc ca mt H TMQT theo quy nh ca php lut Vit Nam Cu 4: Trnh by ni dung ca iu khon tn hng trong hp ng TMQT Cu 5: Trnh by ni dung ca iu khon phm cht trong hp ng TMQT. Khi la chn phng php qui nh cht lng hng ho trong hp ng cn xem xt nhng nhn t no? Cu 6: Trnh by ni dung ca iu khon s lng trong hp ng TMQT. Dung sai s lng l g? V sao phi qui nh dung sai? Cch qui nh dung sai trong hp ng? Dung sai tnh theo gi no?. Cu 7: Trnh by ni dung ca iu khon bao b trong hp ng TMQT Cu 8: Trnh by ni dung ca iu khon gi c trong hp ng TMQT Cu 9: Trnh by ni dung ca iu khon giao hng trong hp ng TMQT Cu 10: Trnh by ni dung ca iu khon thanh ton trong hp ng TMQT Cu 11: Hy so snh ngha v ca ngi bn (ngi mua) trong cc iu kin ca Incoterms 2000. Khi s dng Incoterms 2000 cn ch nhng g? Cu 12. Ti Vit Nam, cc doanh nghip XNK khi xut khu thng la chn iu kin FOB, nhp khu la chn iu kin CIF hoc CFR, la chn nh vy s c nhng bt li g? Cu 13. thc hin chnh sch ngoi thng ca Vit Nam hin nay, cc doanh nghip XNK khi p dng Incoterms 2000 cn ch trng p dng nhng iu kin giao hng no? Ti sao? Cu 14. So snh iu kin FOB v CIF (Incoterms 2000). Xut khu theo iu kin FOB c mau chuyn ri ro tn tht v hng ho hn so vi xut khu theo iu kin CIF khng? Cu 15. Nhp khu theo iu kin ca nhm C c an ton hn so vi iu kin ca nhm F hay khng? Ti sao? Cu 16. Xut khu 1 container thu sn ng lnh ra nc ngoi nn la chn iu kin thng mi no ca Incoterms 2000? Ti sao? Cu 17. Xut khu 5000 tn go ra nc ngoi nn la chn iu kin thng mi no ca Incoterms 2000? Ti sao? Cu 18. Ti sao nn hn ch s dng cc tp qun TMQT ngoi Incoterms? Cu 19. Phn tch tnh ty ca Incoterms? 1

Cu 20. Hy cho bit iu kin kinh doanh xut nhp khu trc tip vi nc ngoi? Cu 21. iu kin thc hin gia cng hng ho cho nc ngoi? Cu 22. iu kin lm i l mua bn hng ho cho thng nhn nc ngoi? Cu 23. Nhng mt hng no Vit Nam cm xut khu, nhp khu? Cu 24. Vit Nam mt hng no khi xut khu, nhp khu phi c giy php? Ai cp giy php ny? Cu 25. Trnh by phng thc mua bn thng thng trc tip? Cu 26. Phn bit n cho hng c nh v n cho hng t do? Khi no mt n cho hng mt gi tr hiu lc? Cu 27: Mua bn i lu: khi nim, c im, loi hnh, cc iu kin m bo thc hin hp ng mua bn i lu, ni dung ca hp ng mua bn i lu? Nguyn nhn pht trin phng thc mua bn ny? Cu 28: u thu quc t l g? Nu cc hnh thc u thu quc t? c im ca giao dch qua u thu? Cu 29: Giao dch qua trung gian: khi nim, loi hnh (phn bit) Cu 30: Giao dch ti xut: khi nim, cc loi hnh (phn bit), hp ng ti xut. Cu 31: u gi quc t: khi nim, c im, cc loi hnh, trnh t tin hnh Cu 32: Trnh by cc bc thc hin hp ng nhp khu ca cc iu kin c s giao hng theo Incoterms 2000. Cu 33: Trnh by cc bc thc hin hp ng xut khu ca cc iu kin c s giao hng theo Incoterms 2000. Cu 34: Trnh by nhng trng hp c th khiu ni ngi bn, ngi vn ti, ngi bo him. Cu 35: Vai tr ca b chng t trong thng mi quc t? Cu 36: Hy trnh by ni dung, tc dng ca cc loi chng t hng ho, chng t vn ti, chng t hi quan, chng t bo him? Cu 37: Th tc hi quan i vi hng ha xut nhp khu: h s hi quan, thi gian lm th tc hi quan, a im lm th tc hi quan.

Phn 2: Bi tp

Bi 1. 2

Trn cng v nh qun tr kinh doanh xut khu, cn c vo iu kin v nng lc kinh doanh ca mnh, bn hy ln lt tr li cc cu hi di y, sau khi tr li xong, hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp: 1/ Bn c kh nng lm mi th tc, chu ri ro, thc hin mi chi ph a hng ti a im ch quy nh ti nc ngi nhp khu hay khng? 2/ Bn c kh nng lm th tc xut khu hng ho khng? 3/ Bn c th thu phng tin vn ti v tr cc ph vn ti hay khng? 4/ Phng tin vn ti c phi l ng thu hay khng? 5/ Ni chuyn ri ro c phi l lan can tu thu hay khng? 6/ Hng ho c chuyn ch bng container hay khng? 7/ Bn c phi mua bo him cho hng ho hay khng? 8/ Bn c phi lm th tc nhp khu hng ho hay khng? Bi 2 Trn cng v nh qun tr kinh doanh nhp khu, cn c vo iu kin v nng lc kinh doanh ca mnh, bn hy ln lt tr li cc cu hi trn, sau khi tr li xong, hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp. Bi 3 Mt nh xut khu TP H Ch Minh, xut khu c ph i M, hng c ng trong container. Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y: 1/Hng c giao cho ngi mua ngay ti kho ca nh xut khu ti c lc-Vit Nam, th tc xut khu do ngi mua t lo liu. 2/Ngi bn lo thu tu v mua bo him cho hng ho 3/Ngi bn thu PTVT ch hng ti a im n, ngi mua t mua bo him cho hng ho. 4/Hng dc giao cho ngi vn ti ti CFS cng Bn Ngh, th tc xut khu ngi bn lo, ngi mua t thu PTVT v mua bo him cho hng ho. Bi 4 Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y khi bit nh nhp khu Vnh Long, cng nhp khu l cng Cn Th, ngi xut khu l tp on Kolon Hn Quc v ni xut hng i l cng Indonexia. 1/ Hng ho l 10.000 tn phn Ur, ngi bn ngh sau khi lm th tc xut khu, giao hng ln tu, chu chi ph t chc san, xp hng ho trn tu. Cc ngha v khc ngi mua thc hin.

2/ Ngi mua hon ton thng nht vi iu kin nu mc (1) nhng ngh ngi bn thu phng tin vn ti v tr cc ph chng chnh, mua bo him cho hng ho, ri ro c chuyn sang ngi mua ti nc xut khu. 3/ Cui cng tho thun thc hin cc ngha v nu mc (2). nhng ni chuyn ri ro v hng ho ti nc nhp khu sau khi hng ho c d xong trn cu cng. 4/ Hng ho l 2 container Tivi, ngi bn ngh sau khi lm th tc xut khu, giao hng ho cho ngi vn ti l ht ngha v. 5/ Ngi mua chp thun cc iu kin nu mc (4) nhng ngh ngi bn thc hin thm ngha v thu phng tin vn ti v tr cc ph vn ti chng chnh, mua bo him cho hng ho. a im di chuyn ri ro nh nu mc (4). Bi 5 Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y khi bit nh nhp khu Bnh Phc, cng xut khu l cng Tp H Ch Minh, ngi nhp khu Hng Kng nhng a im giao hng ti ch l cng Osaka (Japan). 1/ Hng ho l 3000 tn cafe, ngi bn ngh sau khi lm th tc xut khu, giao hng ln phng tin vn ti v ly c vn n th hin On board l ht ngha v. 2/ Ngi mua hon ton chp nhn cc iu kin nu mc (1) nhng ngh ngi bn thc hin thm ngha v thu phng tin vn ti v tr cc ph vn chuyn cafe t cng Tp H Ch Minh ti cng Osaka v mua bo him cho cafe. a im di chuyn ri ro tng t nh nu mc (1) 3/ Nu hai bn mua v bn cafe chp nhn hon ton cc iu kin nu mc (2) nhng ngh thay i a im di chuyn ri ro v hng ho t ngi bn sang ngi mua khi ngi bn giao hng an ton trn phng tin vn ti ti cng Osaka. 4/ Ngi mua hon ton thng nht cc iu kin nu mc (1) nhng ngh ngi bn chu thm chi ph t chc xp cafe trong hm tu v thi im chuyn ri ro sang cho ngi mua l sau khi ngi bn hon thnh xong vic xp cafe trn tu. 5/ Nu ngi bn lm mi th tc, chu mi chi ph c th t chc phn phi cafe trc tip cho cc i l ti thnh ph Osaka th trong trng hp s dng iu kn thng mi no? Bi 6 Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y khi bit nh xut khu Khu cng nghip Sng Thn (tnh Bnh Dng), cng xut khu l Vng Tu, ngi nhp khu Singapore nhng ni a hng ti cng chnh ca Philippine. Hng ho xut khu l 10.000 tn go. 1/ Ngi bn ngh t thu phng tin vn ti, tr cc ph vn ti, mua bo him cho hng ho, ri ro c chuyn sang cho ngi mua sau khi hng c giao ln phng tin ti ni i. 2/ Ngi mua khng thng nht iu kin quy inh mc (1) m ngh ngi bn xp xong hng ln phng tin vn ti l ht ngha v, ngi bn lm th tc xut khu hng ho. 4

3/ Ngi bn ngh lm th tc xut khu hng ho, h s thu phng tin vn ti nhng cc ph vn ti do ngi mua ch, ri ro c chuyn sang ngi mua sau khi hng c giao ln phng tin vn ti ni i. 4/ Cui cng 2 bn tho thun v mua bn go nh sau: ngi bn sau khi lm th tc xut khu hng ho, giao hng ln phng tin vn ti l ht ngha v. 5/ Nu ngi mua v ngi bn tho thun mua bn go l: ngi bn a hng an ton n cng ch quy nh, chi ph d hng v th tc nhp khu ngi mua thc hin th l iu kin thng mi no? Bi 7 Nh xut khu Tp H Ch Minh, nh nhp khu Hng Kng, ni a hng n l cng Mc xy (Php). Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y. 1/ Hng ho l 9.000 tn cafe, ngi bn sau khi lm th tc xut khu, thu phng tin vn ti, tr cc ph vn ti, mua bo him cho hng ho. a im chuyn ri ro v hng ho c chuyn t ngi bn sang ngi mua sau khi hng c giao ln phng tin vn ti nc xut khu. 2/ Hai bn mua bn hon ton chp nhn cc iu kin nu ra mc (1) nhng thay i a im chuyn ri ro l sau khi ngi bn giao hng an ton trn phng tin vn ti nc nhp khu. 3/ Nu ngi bn sau khi lm th tc xut khu s gip ngi mua thu phng tin vn ti vn chuyn cafe n thnh ph Mc xy (Php) nhng cc ph vn ti ngi mua s tr cng ti. Bo him vn chuyn hng ho ngi mua t thc hin. 4/ Hng ho l thu sn ng lnh: 15 tn ng trong container, Ngi bn sau khi lm th tc xut khu giao hng cho ngi vn ti l ht ngha v. Ngi mua thc hin cc cng vic khc a hng n nc nhp khu ti Mc xy (Php). 5/ Hai bn mua bn chp nhn hon ton cc iu kin mc (4) nhng ngh ngi bn thc hin cc cng vic c lin quan ti vn ti v bo him cho hng ho. Ri ro v hng ho c chuyn t ngi bn sang ngi mua sau khi ngi bn giao hng cho ngi vn ti nc ngi xut khu. Bi 8 Nh xut khu Tp H Ch Minh xut khu go cho nh nhp khu Hng Kng. Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y. 1/Ngi bn ch mun giao hng ti xng, th tc xut khu v mi cng vic khc u do ngi mua t lo. 2/ Ngi bn giao hng ln tu ti cng bc hng, lm th tc xut khu; ngi mua lo thuu tu v mua bo him. 3/ Ngi bn lo thu tu v mua bo hm a hng ti cng n. 5

4/Ngi bn lo thu tu vn chuyn hng ho n cng n, cn ngi mua mua bo him cho hng ho. Bi 9 Hy la chn KGH Incoterms 2000 thch hp khi bit nh NK H Ni, VN; nh XK Tokyo, Nht Bn. Ni xut hng i thnh ph Kobe, Nht Bn. 1. Hng ha l 15 MT si Polyester, NB ngh lm th tc XK giao hng cho ngi vn ti l ht ngha v 2. NM hon ton thng nht vi (1) nhng ngh NB thu PTVT tr cc ph k c chi ph d hng 3. NB a hng an ton n x nghip NM nhng NM lm th tc NK 4. Hng ha l 10.000 MT Ur, NB sau khi lm th tc XK, t hng ha trn cu cng bc hng l ht ngha v 5. NB sau khi lm th tc XK, gip NM thu PTVT nhng cc ph vn ti do NM tr.

Bi 10 Mt nh nhp khu thnh ph H Ch Minh, mua thit b ca mt nh xut khu Singapore. Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y: 1/Hng c giao cho ngi vn ti CFS cng i, th tc xut khu ngi bn lo. 2/Ngi mua mun nhn hng an ton ti cng n, ngi bn chu trch nhim d hng cn th tc nhp khu ngi mua t lo. 3/Ngi bn thu tu v mua bo him cho hng ho. 4/Ngi bn thu PTVT, ngi mua t lo mua bo him cho hng ho. Bi 11 Mt nh nhp khu Thnh ph H Ch Minh, nhp khu phn bn ho hc ca mt nh xut khu Hn quc. Hy la chn iu kin thng mi ca Incoterms 2000 thch hp cho cc trng hp sau y: 1/Ngi bn mun cung cp hng an ton ti cng n, d hng v th tc nhp khu ngi mua t lo. 2/Nhng gi qa cao nn ngi mua khng chp nhn. Ngi bn ngh; ngi bn thu tu v mua bo him cho hng ho. 3/Gi vn cha hp dn, nn ngi bn li a ra phng n; ngi bn ch lo giao hng ln tu ti cng i, lm th tc xut khu, mi vic cn li ngi mua t lo. 4/Ngi mua gp kh khn trong vic thu tu, nn cui cng ng vi phng n: ngi bn thu tu, ngi mua t lo mua bo him cho hng ho. 6

Bi 12 Mt nh xut khu M, xut khu thit b cho mt nh nhp khu thnh ph H Ch Minh, theo i kin CIF. Cng bc hng: South Louisiana, cng d hng: Si Gn, Vit Nam. Hy cho bit: 1/ a im chuyn giao ri ro l a im no ? 2/ a im vit km theo CIF l a im no ? 3/ Ai l ngi mua bo him ? 4/ Khi hng ha c tn tht, ai l ngi c bi thng ? 5/ Ai l ngi lm th tc i bo him khi hng ha gp ri ro dc ng ? 6/ Ai phi lm th tc xut khu ? 7/ Ai phi lm th tc nhp khu ? 8/ Ai l ngi thu phng tin vn ti ? 9/ Ai l ngi ly B/L t hng vn ti ? 10/ Ai l ngi tr cc vn ti ? Bi 13 Cng ty Vinafood (Vit Nam) k hp ng xut khu 10.000 tn go cho cng ty Cholimex (Hng Kng) vi gi USD 550/MT CIF cng Hng Kng (Incoterms 2000). Cng bc l cng Si Gn, thanh ton bng L/C at sight. 1/ Ri ro c chuyn t ngi bn sang ngi mua khi no? 2/ Ai l ngi mua bo him cho hng ha v mua bo him vi iu kin no? 3/ Khi hng ha c giao ln tu ti cng Si Gn th vo thi im ny quyn s hu hng ha c chuyn t ngi bn sang ngi mua cha? Ti sao? Bi 14 Nh NK Tp H Ch Minh, nh XK Hng Kng, ni xut hng i l Indonexia. Hy nh du vo cu tr li ng vo cc v cc ct sau y theo ni dung ca Incoterms 2000. Ngi bn Ngi mua

1. Lm th tc HQ xut khu 2. Tr chi phi vn ti chnh 3. Mua bo him 4. Th tc HQ nhp khu 5. Chi ph bc hng 7

6. Chi ph d hng 7. Ngi khiu ni cng ty BH khi ri ro xay ra trong qt vc Ni chuyn ri ro t ngi bn sang ngi mua 2. Lan can tu ti cng Indonexia 3. Giao hng trn tu ti cng Tp HCM 4. Giao hng trn cu cng ti cng Tp HCM 5. Giao hng trn cu cng ti cng Indonexia 6. Khng phi cc a im trn a im ghi sau KGH 2. Indonexia port 3. HongKong port 4. Indonexia place 5. HCM city place 6. Khng phi cc a im trn TH1: NK 10.000 tn Ur, ngi bn lm th tc XK, giao hng ln phng tin vn ti l ht ngha v. TH2: Tng t TH1, nhng NB thu phng tin vn ti v tr cc ph vn ti TH3: Hng ha l 1 container Tivi, ngi bn giao hng cho ngi vn ti l ht ngha v TH4: Tng t TH3, nhng NB thu PTVT v tr cc ph vn ti, mua bo him cho hng ha, ri ro c chuyn cho NM nc XK TH5: KGH la chn l DES TH6: KGH la chn l CPT TH5: KGH la chn l DDP TH5: KGH la chn l DEQ TH5: KGH la chn l EXW TH5: KGH la chn l FAS Bi 15 Cho d kin: Cng ty A, Vit Nam: Ngi bn 8 1. HCM city port 1. Lan can tu ti cng Tp HCM

Cng ty B, Singapore: Ngi mua 1. Tn hng: c ph ht, loi R2, nin v 2008-2009 2. Quy cch phm cht: m: ti a 12%, tp cht 1% 3/ n gi: 750USD/MT, CIF, cng Singapore 4/ S lng 5000 MT 5/ Phng thc thanh ton L/C tr ngay, khng hy ngang 6/ Ngy giao hng chm nht: 30/10/2009 7/ Ngy m L/C: trong vng 15 ngy k t ngy k hp ng 8/ B chng t ngi bn phi xut trnh bao gm: - Vn n ng bin: 3 bn - Ha n TM: 2 bn - GCN s lng v cht lng do Vinacontrol cp - Phiu ng gi - n bo him: 3 bn Hi: 1/ Ai thu tu v tr cc ph? Thu loi tu g? Ai mua bo him v mua bo him vi iu kin g?, 2/ Hy son tho hp ng vi cc chi tit nu? Ba 16 Petrolimex mun nhp khu 10 my bn xng v nhn c 2 n cho hng sau y: - n cho hng 1: gi FOB Tokyo 1.200 USD/ci, thanh ton: 60% tr ngay khi giao hng, 20%- 4 thng sau khi giao hng, 20% - 8 thng sau khi giao hng. - n cho hng 2: gi CIF Hi Phng 1.350 USD/ci, thanh ton: 80% tr ngay khi giao hng, 10% - 2 thng sau khi giao hng, 10%- 6 thng sau khi giao hng. Bit rng, tin cc Tokyo-HI Phng l 500 USD/cI, sut ph bo him l 0,5%. Anh (ch) hy tnh ton la chn 1 trong 2 n cho hng ni trn. Bi 17 Seafood nhn c hai th hi mua 200 MT lc nhn loi 1, giao hng qu III nm nay. - Th hi hng 1: t gi 1.500 USD/MT FOB HI Phng, thanh ton: 40% tr ngay khi giao hng, 40% - 4 thng sau khi giao hng, 20%- 5 thng sau khi giao hng

- Th hi hng 2: t gi 1.750 USD/MT CIF Hng Kng, thanh ton: 50%- 1 thng sau khi giao hng, 30% - 3 thng sau khi giao hng, 10%- 5 thng sau khi giao hng Bit rng cc ph HI Phng Hng Kng l 75 USD/MT, sut ph bo him l 0,35%, li sut cho vay ca ngn hng l 20%. Anh (ch) hy tnh ton la chn 1 trong 2 th hi hng trn. Bi18 Unimex H Ni mun nhp khu 20 xe t v nhn c 2 n cho hng sau y: Stt Ch tiu Toyota Ford

S liu 1 2 3 4 5

S liu 200 250 25 30

Tc ln nht (km/h)

Cng sut ng c (m lc) Mc tiu hao nhin liu

8 lt/100 km 12 lt/100 km CIF Hi Phng 52.000 USD/ci

Gi c FOB Tokyo 35.000 USD/ci

Thanh ton 80% - 4 thng sau khi giao hng

10% - 8 thng sau khi giao hng 10% - 10 thng sau khi giao hng 50% - 4 thng sau khi giao hng 10% - 7 thng sau khi giao hng 40% - 2 thng sau khi giao hng

Bit rng cc ph Hi Phng - Tokyo l 1500 USD / t, sut ph bo him 0,4%, li sut ngn hng 12%/ nm, t l li c tnh l 10%. Anh (ch) hy tnh ton la chn mt trong hai n cho hng ni trn sao cho c li nht.

Bi 19 Cng ty xe p thng nht mun cho bn 1000 xe p TN 250 theo gi CIF (Incoterms 2000) cho nh nhp khu Singapore. Anh (ch) hy son tho ni dung ca mt n cho hng sao cho cht ch v c kh nng thc hin. Bit rng: - Nm 2005, cng ty bn 1 l hng c cht lng nh trn vi gi FOB Hi Phng 150 USD/ci Incoterms 2000 ( chi ph c nh 10%, chi ph nguyn vt liu 50%, chi ph nhn cng 40%) - So vi thi im nm 2003, hin nay, gi nguyn vt liu tng 5%, chi ph nhn cng tng 10%. 10

- Cc ph vn ti 12 USD/ci, sut ph bo him 0,65%, t l li c tnh 10%. Bi 20 Vinatea tho thun bn cho mt thng nhn Anh 150 tn ch, theo iu kin FOB gi 650 USD/tn, hng giao qu I nm 2007. Anh (ch) hy son tho cc iu khon sau y ca hp ng xut khu : Tn hng, phm cht, s lng, gi c, giao hng, thanh ton. Bi 21 Trong mt hp ng xut khu c ph ca Vinacafe, hng c giao t cng Hi Phng i cng Mc - Xy (Php ) c ghi: Tn hng: C ph. Phm cht: Loi tt. Gi c: 1.500 la /1 tn. Thanh ton: Bng L/C khng hy ngang Anh (ch) hy phn tch cc iu khon trn v nu cn, sa li nhng iu khon cho tt hn. Bi 22 Anh (ch) hy son tho nhng iu khon sau y ca mt hp ng nhp khu my Tn hng: ph tng thay th cho my ko chy izen Quy cch: kiu 3728 c m t theo n cho hng S lng: 30 chic Gi c: 1000 USD/chic CIF Hi Phng Giao hng: qu II nm 2004, hng giao bng container Thanh ton: bng L/C Bi 23 Machino - import tha thun nhp khu t San Fransisco hai my khuych i m tn theo iu kin CIF Hi Phng vi gi 200.000 USD/chic; hng ch bng container; thanh ton bng L/C . T gc l nh nhp khu anh (ch) hy son tho cc iu khon: tn hng, s lng, quy cch phm cht, gi c, iu kin giao hng, thanh ton ca hp ng nhp khu sao cho c li cho mnh nht. Bi 24 Tng cng ty lng thc min Bc tha thun xut khu go cho Singapore theo iu kin CIF v nhn c bn d tho hp ng trong c ghi: + Tn hng: go 11

+ S lng: 500 tn + Gi c: 180 USD/tn FOB + Giao hng bng container n cng chnh ca Singapore + Thanh ton: bng L/C + Cht lng: loi tt, kim phm cui cng cng n Anh (ch) hy nhn xt cc iu khon trn v hy vit li cc iu khon cho y v cht ch hn. Bit rng: Cc ph 50 USD/tn, sut ph bo him 0,4%, t l li c tnh 10% Bi 25 Trn cng v doanh nghip XNK Vit Nam, anh (ch) hy t chc thc hin Hp ng mua bn quc t cho?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Phn 3. bi tp tnh hung Tnh hung 1. Tranh chp trong hp ng mua bn bt Ngi bn Thy S Ngi mua H Lan V vic: NM v NB k 3 Hp ng mua bn bt vi quy cch phm cht hng ha c quy nh chi tit. Hng c gi i t mt cng ty Canada v giao theo iu kin CIF cng Rotterdam. C 3 Hp ng u lp bng ting Php vi nhng iu khon ging ht nhau, tr iu khon s lng. iu khon trng ti quy nh tranh chp s c gii quyt theo Quy tc trng ti ca ICC. Tuy nhin, ch 2 H u tin c thc hin, n H th 3 bn mua hy H vi l do hng giao theo 2 H u khng ng vi quy cch phm cht quy nh trong H. Nh my Canada gi k s sang H Lan kim tra mu hng trong mt phng th nghim c lp. Kt qu kim tra nhiu tranh ci: phn tch theo phng php Bc M th hng ha ph hp, theo phng php Chu u th li khng ph hp. Vn t ra: 1/ NM c mc nhin c quyn hy mt hp ng khi suy on rng hng giao theo H th 3 c th s khng ph hp vi cc quy cch phm cht quy nh trong hp ng? 2/ Phng php kim tra cht lng hng ha c hiu v p dng ntn cho ng?

12

3/ Vic hiu khng r v tiu chun nh gi phm cht ca hng ha dn ti hu qu l hng giao khng ng nh ngi mua yu cu c cho php ngi mua c quyn i bi thng v l hng hay khng? Tnh hung 2 Tranh chp trong hp ng mua bn giy n Ngi mua B Ngi bn B Nh cung cp Rumani V vic: NM v NB k mua H mua bn hng theo NB s cung cp cho NM 150.000 i giy n trong thi hn 4 thng. Cng ngy hm , NB k mt H vi cc iu khon y ht (tr iu khon gi) vi mt nh cung cp giy ca Rumani. Sau NM khng nhn c hng ng quy cch phm cht v ng thi hn nh quy nh trong hp ng, nn khiu kin NB. NB coi vic khng th giao hng ng quy cch v ng thi hn do li nh cung cp l s kin bt kh khng. Vn t ra: 1/ S vic li do nh cung cp nn NB khng th giao hng ng quy cch v ng thi hn c phi l s kin bt kh khng khng? 2/ Vic NB giao hng khng ng thi hn lm cho NM bn hng trn th trng b l 50.000USD. NB c phi bi thng thit hi ny khng? 3/ Thc t trong s 150.000 i giy m NM t mua ca NB c 45.509 i khng ng quy cch phm cht. Hi NB c phi bi thng v uy tn thng mi cho NM hay khng? Tnh hung 3 Tranh chp trong hp ng mua bn cua ng lnh v tm mui Ngi mua M Ngi bn Trung Quc V vic NB v NM k kt mt H mua bn 12 MT cua ng lnh (1.200 thng, mi thng 10kg) vi gia 2.560 USD/MT, gi CIF Los Angeles, tng tr gi 30.720USD; v 39,04 MT tm mui (1.952 thng, mi thng 20kg) vi gi 1.150USD/MT, gi Los Angeles, tng tr gi 44.896USD. Ngy 9/6/1998, NB giao 12 MT cua ng lnh v 34MT tm mui ti Phc Chu. Hng c vn chuyn n Hng Kng ti Los Angeles. S hng ny cp cng Los Angeles ngy 8/7/1998 v c chuyn vo kho bo qun ngy 12/7/1998. T ngy 20/7/1998 NM bt u bn hng, ngy 25/7/1998 1 s khch hng tr li cua ng lnh v l do cua hng. 13

Ngy 29/7/1998 NM yu cu Cng ty Toplis & Harding M gim nh cua ng lanh v tm mui trong kho hi quan vo ngy 30/7/1998. n ngy 1/8/1998 cng ty Toplis & Harding cp GCN gim nh nu r: Bao b ca 1.200 thng cua ng lnh tnh trng tt, tuy nhin khi m thng ngoi mt s hng cn tt, th mt s hng i mu, b i 1 s cua kim tra th 1 s b hng. Bao b ca 1.952 thng tm mui vn tt, m 1 s thng tm th cng thy hin tng b hng. Chng ti cho rng hng ha b hng khng lin quan ti qu trnh vn chuyn m xy ra khi ng gi Ngy 10/8/1998 NM gi Telex thng bo v cht lng hng qu ti v ngh tr hng. Ngy 12, 22,25/8/1998 NM li fax cho NB v ngh tr li hng do cht lng. Ngy 21 v 29/8/1998 NB tr li cht lng hng hon ton tt khi giao hng ti Phc Chu v hng ha c kim nh bi Cc kim nh hng ha Trung Quc. NB nu r nu c vn g xy ra vi cht lng hng ha th l do qu trnh chuyn ch v NM nn i bi thng t cng ty bo him. Vn t ra: 1/ GCN kim nh ca cng ty Toplis & Harding c gi tr php l khng? 2/ H s khiu ni ca NM v cht lng hng ha c ng quy nh ca Cng c Vin nm 1980 khng? 3/ bo v quyn li ca mnh, NM cn a ra nhng ni dung g trong iu khon cht lng. Tnh hung 4 Tranh chp trong hp ng mua bn qun o tr em Ngi mua Cuba Ngi bn Trung Quc V vic Ngy 25/6/2000 NM v NB k kt mt hp ng mua bn theo NB phi cung cp 19.500 t qun o tr em si cotton vi s lng v gi c khc nhau. Tng gi tr hp ng l 404.415 USD, FOB cng Trung Quc, ng vo hp giy, hng gi i vo qu 1 v qu 2 nm 2001. Thng 6 nm 2001 NB giao 900 hp giy cha hng ha theo H. S hng ny giao ln tu Cuba v cp cng Havana, Cuba. n cng Havana, b ngoi thng giy khng c vn g nhng trng lng 1 s thng khng . Hng c chuyn vo kho v C quan gim nh s ti xc nhn thiu 2.606 b qun o trong 80 thng c gim nh (trong s 900 thng) so vi B/L s 06TE52 v Invoice s SUL 30078. NM yu cu NB hon tr s tin thanh ton cho s hng giao thiu. Vn t ra: 1/ Trch nhim giao thiu hng thuc v ngi bn hay ngi vn chuyn 2/ NM khiu ni NB l ng hay sai, gii thch? 14

Tnh hung 5 Din bin s vic: - Ngy 15/6/2005 cng ty Malinex ca Php cho bn cho cng ty Vimexco ca Vit Nam hai loi kha cng xe my: + Mu 215 A ( kha trn) : 2,5 EUR/ ci + Mu 216 A ( kha vung): 2,7 EUR/ci - Ngy 15/7, i din ca hai bn gp nhau v tha thun h gi loi 216 A xung cn 2,5 EUR/ci - Ngay cng ngy, hai bn k hp ng, theo cng ty Malinex bn cho Vimexco 15.000 ci kha cng xe my theo gi 2,5 EUR/ci, ph hp vi mu m bn bn giao - Ngy 10/9/2005 Malinex giao hng - Ngy 30/11/2005 hng v n Vit Nam, Vimexco pht hin rng ton b hng giao thuc loi kha trn, Vimexco khiu ni ngi bn. - Malinex khng gii quyt v cho rng mnh giao ng hng loi 2,5 EUR/ci Vn t ra: 1/ Theo anh (ch) quan im ca Malinex ng khng? 2/ Mun bo v quyn li ca mnh Vimexco cn quy nh nh th no trong hp ng v phi lm nhng g? Tnh hung 6 Din bin s vic: - Ngy 5/6/2006 Vinafood (Vit Nam) k hp ng vi Peanfood ca Nht, theo Vinafood bn cho Peanfood 800 MT ht iu c thy phn 9,5% giao FOB Hi Phng, thanh ton bng nh thu, kt qu kim tra phm cht cng i c coi l quyt nh. - Ngy 5/7/2006 hng c giao bng container t Hi Phng i Kobe. Mt thng sau, hng ti cng n v cng ty gim nh ca Nht ch kim tra i din 1 container ri chuyn hng v Tokyo. Kt qu gim nh cho bit thy phn l 10% - Ngy 15/9/2006, cng ty thng mi bn l ti Tokyo khi m hng ra bn pht hin ht iu ln du, b mc v h hng ln ti 40% Vn t ra: 1/ Peanfood c c s php l i Vinafood bi thng v vic hng giao c phm cht khng ph hp hp ng khng? 2/ Vic quy nh kim tra phm cht hng cng i l quyt nh lm cho Vinafood min trch nhim i vi phm cht hng khng? 15

3/ Mun bo v quyn li ca mnh Peanfood phi yu cu gim nh th no v vo thi gian no? Tnh hung 7 Din bin s vic: Ngy 27/11/1998, cng ty A ca Vit Nam k mt hp ng TM vi cng ty B ca Angiri, theo cng ty A bn cho cng ty B 10.000MT go trng, ht di 5% theo iu kin CFR mt cng Angiri do cng ty B la chn. Thc hin hp ng, ngy 5/1/1999 cng ty A k kt hp ng vn chuyn vi cng ty vn ti ng bin Singapore (sau y gi l C). Thc cht C khng c tu m phi k hp ng thu tu trc vi mt ch s hu tu. Theo hp ng vn chuyn, C phi xp 10.000MT go ng bao ti mt cu cng an ton ti cng Tp H Ch Minh, VN vn chuyn n cng d Oran, Angiri. Hp ng vn chuyn quy nh ngha v trch nhim ca ngi chuyn ch theo cng c Brusell nm 1924. iu 18 hp ng vn chuyn c quy nh: Sau khi tu hon thnh vic xp hng tu i thng ti Angiri vi tc c tnh kinh t v an ton m khng c php i hng. Tu vo cng Tp H Ch Minh ngy 12/1/1999, hon thnh vic xp hng v ri cng ngy 20/1/1999. Vn n dng congenbill do thuyn trng pht hnh v k ngy 20/1/1999 xc nhn tu xp 10.024 MT gao trng, ht di. Cng ty A thanh ton 360.864USD tin cc vo gia thng 1/1999. Thng thng tu i t cng Tp H Ch Minh n Angiri mt khong 3 n 4 tun. Nhng 2 thng sau cng khng thy tu n Angiri, cng ty A iu tra th c bit l tu khng qua c knh Suez do C khng kh nng tr cc khon l ph qua knh do c tranh chp pht sinh t H thu tu gia C v ch s hu tu. Sau 1 thi gian tu bt v m tn th ngy 16/7/1999 tu n Gibralta, b bt gi theo yu cu ca ngn hng nhn cm c ca ch tu v b bn vi gi 1.400.000USD. S hng ha trn tu b d xung trc khi tu n Gibralta, nhng chi tit v vic bn hng khng xc nh c. Vn t ra 1/ Cng ty A kin cng ty C i bi thng l c c s php l khng? 2/ S tin i bi thng l ton b s tin cc v gi tr l hng b mt l 3.200.000USD c hp l khng? +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Phn 4. Bi tp tho lun nhm 1/ Nghin cu thc trng s dng Incoterms ti cc doanh nghip XNK Vit Nam?(Lin h c th i vi 1 doanh nghip, nhm doanh nghip cng mt ngnh ngh...) - Thc t ti doanh nghip p dng nhng KGH no, nguyn nhn, thun li, kh khn, gii php khc phc (nu c) - Phn tch ngnh hng xut nhp khu, thun li, kh khn, xut gii php p dng KGH sao cho hiu qu nht. 16

2/ Xy dng chin lc pht trin XK ca Vit Nam trn c s s dng hiu qu Incoterms 2000, xut gii php vi Chnh ph, cc B ban ngnh c lin quan, doanh nghip XNK? 3/ D bo hot ng xut nhp khu ca Vit Nam trong thi gian ti? (trong vng 5 nm, 10 nm) Xc nh cc nhn t nh hng ti hot ng XNK Tc ng ca cc nhn t ny n hot ng XNK a ra d bo v hot ng XNK trn c s phn tch

3/ D bo v 1 s ngnh xut khu ch lc ca Vit Nam trong thi gian ti? Ex: May mc, da giy, go, du th, c ph, linh kin in t, . 4/nh gi thc trng cht lng b chng t do cc doanh nghip XNK Vit Nam lp v xut trnh? 5/Bn v cc tranh chp pht sinh trong cc Hp ng thng mi quc t ca cc doanh nghip Vit Nam?

HX NG IU <3 NGC NGHCH :P

17