Llig la frase

:

El gos corre en el carrer.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El

________ corre en el carrer.

El gos _________ en el carrer. El gos corre en el _________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

La vaca dona llet.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

La _____________ dona llet. La vaca dona __________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

Al ratolí li agrada el formatge.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

Al ________ li agrada el formatge. Al ratolí li _________ el formatge. Al ratolí li agrada el _________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El cavall és de color marró.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ és de color marró. El cavall es de ___________ marró. El cavall és de color ____________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

La gallina té cinc pollets.
Encercla les paraulde de la frase:

Completa les frases:

La _____________ té cinc pollets. La gallina té ____________ pollets. La gallina té cinc ______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El conill menja carlotes.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ menja carlotes. El conill ____________ carlotes. El conill menja _________________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El peix nada en la mar.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ nada en la mar. El peix _____________ en la mar. El peix nada en la ______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El mussol té els ulls grans.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ té els ulls grans. El mussol té els __________ grans. El mussol té els ulls ______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El pardalet canta de dia.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El ______________ canta de dia. El pardalet ______________ de dia. El pardalet canta _______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

Hi ha un dragó damunt la pedra.
Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

Hi ha un __________ damunt de la pedra. Hi ha un dragó __________ de la pedra. Hi ha un dragó damunt de la _________.

Dibuixa la frase: