Está en la página 1de 10

Llig la frase:

El gos corre en el carrer.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El

________ corre en el carrer.

El gos _________ en el carrer. El gos corre en el _________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

La vaca dona llet.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

La _____________ dona llet. La vaca dona __________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

Al ratol li agrada el formatge.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

Al ________ li agrada el formatge. Al ratol li _________ el formatge. Al ratol li agrada el _________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El cavall s de color marr.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ s de color marr. El cavall es de ___________ marr. El cavall s de color ____________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

La gallina t cinc pollets.


Encercla les paraulde de la frase:

Completa les frases:

La _____________ t cinc pollets. La gallina t ____________ pollets. La gallina t cinc ______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El conill menja carlotes.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ menja carlotes. El conill ____________ carlotes. El conill menja _________________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El peix nada en la mar.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ nada en la mar. El peix _____________ en la mar. El peix nada en la ______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El mussol t els ulls grans.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El _____________ t els ulls grans. El mussol t els __________ grans. El mussol t els ulls ______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

El pardalet canta de dia.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

El ______________ canta de dia. El pardalet ______________ de dia. El pardalet canta _______________.

Dibuixa la frase:

Llig la frase:

Hi ha un drag damunt la pedra.


Encercla les paraules de la frase:

Completa les frases:

Hi ha un __________ damunt de la pedra. Hi ha un drag __________ de la pedra. Hi ha un drag damunt de la _________.

Dibuixa la frase:

También podría gustarte