Está en la página 1de 2
 
FORMA No.2
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
1 26 51 76 ## ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
2 27 52 77
1
##
1
##
1
##
1
##
1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
3 28
1
53
1
78
1
##
1
##
1
##
1
##
1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
4 29 54
1
79 ## ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
5 30 55 80 ## ## ##
2 1
##
2 1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
6
1 2
31
1 2
56
2 1
81
1 2
##
1 2
##
2 1
##
2 1
##
2 1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
7
2 1
32
1 2
57
1 2
82 ## ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
8
1 2
33 58 83 ## ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
9 34
1 2
59
1 2
84
1 2
##
2 1
##
2 1
##
1 2
##
2 1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
10 35 60 85 ## ## ##
2 1
##
2 1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
11
1 2
36 61 86 ## ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
12
2 1
37
2 1
62
1 2
87
1 2
##
2 1
##
1 2
##
1 2
##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
13 38 63 88 ## ##
2 1
##
2 1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
14
1 2
39
2 1
64 89 ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
15
1 2
40
2 1
65
2 1
90
1 2
##
2 1
##
2 1
##
1 2
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
16 41 66 91
2 1
##
2 1
##
1 2
##
1 2
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
17 42 67 92 ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
18
2 1
43
2 1
68
1 2
93
1 2
##
2 1
##
2 1
##
1 2
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
19
1 2
44
1 2
69
2 1
94
2 1
##
2 1
##
1 2
##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
20 45 70 95 ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
21 46 71
2 1
96
1 2
##
1 2
##
2 1
##
2 1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
22
1 2
47
2 1
72
2 1
97
1 2
##
1 2
## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
23 48 73 98 ## ## ##
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
24 49
2 1
74
2 1
99
2 1
##
2 1
##
2 1
##
2 1
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c
25
1 2
50
2 1
75
1 2
##
1 2
##
1 2
##
1 2
##
1 2
EPuntuacioBrutaF
ASEGURESE QUE SE VEAN SUS MARCACIONES, BORRE COMPLETAMENTE CUALQUIER RESPUESTA QUE QUIERA CAMBIAR 
Q4Q3Q2Q1GHIONML
FIN DEL CUESTIONARIO
Puntaje reactivo del 16 FPB, E, G, I, M, O, Q2, Q4
ABC
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505