Está en la página 1de 4

Tng quan truyn dn Viba - Trm BTS

Cu trc:

1. Trn cng l ci ct thu li! 2. Di 1 t l 3 ci n ten thu pht ng vi 3 sector. 3. Ci cc trng trng l truyn dn giao din Abis trong GSM. Nm na l cc lung E1 m mi ngi c hc. Trong trng hp ny l truyn dn bng Viba. V truyn dn Abis ny th c 2 loi quang v Viba. Viba th dng khi no truyn dn gp kh khn, khng c tuyn quang. Tuy nhin khi ln trm nhanh th cc mng vn trin khai Viba cho nhanh. Sau quang ha.

*******************

Trong trm BTS c rt nhiu thit b: T ngun AC, T ngun DC, T BTS, cc thit b truyn dn.

T ngun AC: chc nng chnh l nhn in t in li hoc t my pht in ( trong trng hp mt in ) cp ngun xoay chiu cho: n v cng tc, my iu ha, t ngun DC... T ngun AC ny c nhng u im sau : tch hp b ct in p cao, t ng chuyn i gia in my n v in li, b lm tr khi s dng in my n...

T ngun DC: nhn in p AC t t ngun AC, sau chnh lu v n p cp ngun DC ( -48v ) cho cc thit b vin thng khc trong trm ( t BTS, cc thit b truyn dn...). Thit k ca t ny rt ... n gin ( theo cc module, nn d dng thay th v khc phc s c ): T, acquy, MCU, Rectifier. T: c cc hc cm cc Rectifier, MCU v cc ngn cha acquy ( mi ngn cha c 4 acquy, mi acquy 12v ). Rectifier: l mt module nhn in p xoay chiu t t, chnh lu v n p thnh mt chiu. MCU l mt module iu khin hot ng ca t, khi mt in chuyn sang dng ngun t acquy, a ra cc cnh bo khi hng rectifer, mt in v cn ngun. Thng thng trong mt t ngun DC c t nht 2 Rectifier nhm d phng khi hng mt Rectifier ( s lng rectifier ph thuc vo ti mnh dng, mi rectifier chu dng ti ti a khong 30 A ). Khi mt in, t ngun DC a ra cnh bo mt in, tn hiu ny cung cp cho t BTS, t BTS s a v trung tm iu khin, nh vy m h bit trm no ang mt in, trin khai my pht in. Trong thi gian mt in, t ngun DC s dng in t ACquy, khi in ca acquy gim xung mc quy nh th cnh bo cn ngun c a v trung tm k thut. Nu lc ny khng trin khai my pht in th acquy cn v trm s khng hot ng c ( cht trm ).

*************

Trong trm BTS c rt nhiu thit b: T ngun AC, T ngun DC, T BTS, cc thit b truyn dn.

T ngun AC: chc nng chnh l nhn in t in li hoc t my pht in ( trong trng hp mt in ) cp ngun xoay chiu cho: n v cng tc, my iu ha, t ngunDC... T ngun AC ny c nhng u im sau : tch hp b ct in p cao, t ng chuyn i gia in my n v in li, b lm tr khi s dng in my n...

T ngun DC: nhn in p AC t t ngun AC, sau chnh lu v n p cp ngun DC ( -48v ) cho cc thit b vin thng khc trong trm ( t BTS, cc thit b truyn dn...). Thit k ca t ny rt ... n gin ( theo cc module, nn d dng thay th v khc phc s c ): T, acquy, MCU, Rectifier. T: c cc hc cm cc Rectifier, MCU v cc ngn cha acquy ( mi ngn cha c 4 acquy, mi acquy 12v ). Rectifier: l mt module nhn in p xoay chiu t t, chnh lu v n p thnh mt chiu. MCU l mt module iu khin hot ng ca t, khi mt in chuyn sang dng ngun t acquy, a ra cc cnh bo khi hng rectifer, mt in v cn ngun. Thng thng trong mt t ngun DC c t nht 2 Rectifier nhm d phng khi hng mt Rectifier ( s lng rectifier ph thuc vo ti mnh dng, mi rectifier chu dng ti ti a khong 30 A ). Khi mt in, t ngunDC a ra cnh bo mt in, tn hiu ny cung cp cho t BTS, t BTS s a v trung tm iu khin, nh vy m h bit trm no ang mt in, trin khai my pht in. Trong thi gian mt in, t ngunDC s dng in t ACquy, khi in ca acquy gim xung mc quy nh th cnh bo cn ngun c a v trung tm k thut. Nu lc ny khng trin khai my pht in th acquy cn v trm s khng hot ng c ( cht trm ).

V c bn l nh bn Signin nu trn. Mnh xin ni thm v t BTS Alcatel. T ALcatel hin nay c 3 loi: 2 loi indoor v 1 loi t outdoor. 1. T Indoor c chia ra lm 2 kiu MP, HP: t MP thp, cn gi l t ln gm 3 shelf cm card ANC, SUMA v TRE twin. T HP l t cao gm 5 shelf cm card SUMA,ANC v cc TRE single. 2. T Outdoor v phn shelf v card th ging t MP nhng v n l t outdoor nn trong t c tch hp c acqui, rectifier, hp AC v h thng lm mt. Trong t BTS thng s lng card ANC l 3 chia cho 3 hng nh chng ta thy trn ct anten y cn s card TRE cm trn shelf ph thuc vo cu hnh ca tng trm: nu cu hnh full l 4/4/4/ th l 12 TRE i vi card TRE single, 6 TRE i vi loi card TRE Twin. cu hnh th c nhiu kiu: 0/0/1; 1/1/1; 0/1/1; 2/2/2; ... cao nht l 4/4/4. cc cu hnh ny ph thuc vo nhu cu s dng ca tng vng. Nhiu khi cu hnh phi thay i do thiu ti nguyn trn thit b BSC (Base Station Controller).