Está en la página 1de 10

Cu trc: 1. Gii thiu chung. 2. Cc c tnh c bn ca GPON. 2.1 Tc bit. 2.2 Khong cch. 2.3 T l chia. 3.

. Cu trc phn lp mng quang GPON. 3.1 Lp ph thuc phng tin Vt L PMD 3.1.1 Tc tn hiu danh nh. 3.1.2 Phng tin vt l v phng thc truyn. 3.1.3 Tc bit.(tc ng ln v ng xung ) 3.1.4 M ha ng dy. 3.1.5 Bc sng hot ng. 3.2 Lp hi t truyn dn GTC 3.2.1 Cc chc nng chnh h thng GTC. 3.2.1.1 iu khin truy nhp phng tin. 3.2.1.2 ng k ONU. 3.2.2 Cu trc khung GTC 3.2.2.1 Cu trc khung ng xung. 3.2.2.2 Cu trc khung ng ln. 4. Bo mt. 5. Kt Lun. TRNH BY CHI TIT:

1. Gii thiu chung. GPON vit tt ca t Gigabit Passive Optical Network, c nh ngha theo chun ITU-T G.984.G-PON c m rng t chun B-PON G.983 bng cch tng bng thng, nng hiu sut bng thng nh s dng gi ln, c di thay i v tiu chun ha qun l. M hnh mng GPON:

Hnh 1- M hnh mng GPON Ngoi ra,chun cho php vi s la chn ca tc bt: cho php bng thng lung xung l 2,488Mbit/s v bng thng lung ln l 1,244Mbit/s. Phng thc ng gi GPON-GEM cho php ng gi lu lng ngi dng rt hiu qu, vi s phn on khung cho php cht lng dch v QoS cao hn phc v lu lng nhy cm nh truyn thoi v video. GPON h tr tc cao hn, tng cng bo mt v chn lp 2 giao thc (ATM, GEM, Ethernet tuy nhin trn thc t ATM cha tng c s dng). iu cho php GPON phn phi thm cc dch v ti nhiu thu bao. Cho php GPON phn phi thm cc dch v ti nhiu thu bao hn vi chi ph thp hn cng c kh nng tng thch ln hn gia cc nh cung cp thit b.

2. Cc c tnh c bn ca GPON. 2.1 Tc bit: V c bn, GPON hng ti tc truyn dn ln hn hoc bng 1.2 Gbit/s. Tuy nhin, trong trng hp dch v xDSL khng i xng cho FTTH hoc FTTH th khng cn thit n tc cao nh vy. GPOn nh ngha 7 dng tc bit nh sau: ng ln 155 Mbit/s, ng xung 1.2 Gbit/s; ng ln 622 Mbit/s up, ng xung 1.2 Gbit/s; ng ln 1.2 Gbit/s up, ng xung 1.2 Gbit/s; ng ln 155 Mbit/s up, ng xung 2.4 Gbit/s; ng ln 622 Mbit/s up, ng xung 2.4 Gbit/s; ng ln 1.2 Gbit/s up, ng xung 2.4 Gbit/s; ng ln 2.4 Gbit/s up, ng xung 2.4 Gbit/s. 2.2 Khong cch: Khong cch logic: l khong cch ln nht gia ONU/ONT v OLT ngoi tr khong vt l. Trong mng GPON, khong cch logic ln nht l 60 km. Khong cch vt l: l khong cch vt l ln nht gia ONU/ONT v OLT. Trong mng GPON, c hai ty chn cho khong cch vt l v 10 km v 20 km. i vi vn tc truyn ln nht l 1.25 Gbit/s th khong cch vt l l 10 km. Khong cch si quang chnh lch: Trong mng GPON khong cch si quang chnh lch l 20 km. Thng s ny c nh hng n kch thc vng ph mng v cn tng thch vi tiu chun ITU-T Rec.G.983.1. 2.3 T l chia: i vi nh khai thc mng th t l chia cng ln cng tt. Tuy nhin t l chia ln th i hi cng sut quang pht cao hn h tr khong cch vt l ln hn. T l chia 1:64 l t l l tng cho lp vt l vi cng ngh hin nay. Tuy nhin trong cc bc pht trin tip theo th t l 1:128 c th c s dng. 3. Cu trc phn lp mng quang GPON. Cu trc phn lp ca mng GPON c cho trong bng sau:

Hnh 3.1: Cu trc phn lp mng GPON

Chc nng c th ca mi lp v phn lp c phn tch trong cc mc tip theo. 3.1 Lp ph thuc phng tin vt l PMD: 3.1.1 Tc tn hiu danh nh: Tc ng truyn l cc tc bi s ca 8 kHz. H thng c chun ha s c cc tc danh nh nh sau (ng xung/ng ln): 1244.16 Mbit/s/155.52 Mbit/s, 1244.16 Mbit/s/622.08 Mbit/s, 1244.16 Mbit/s/1244.16 Mbit/s, 2488.32 Mbit/s/155.52 Mbit/s, 2488.32 Mbit/s/622.08 Mbit/s, 2488.32 Mbit/s/1244.16 Mbit/s, 2488.32 Mbit/s/2488.32 Mbit/s. Cc thng s trn l cc gi tr trong trng hp xu nht, gi thit hot ng trong nhiu loi iu kin mi trng (nhit , m) v chu nh hng ca yu t thi gian. Cc thng s ny tng ng vi vi cc thng s trong mng quang t c t l li bit BER 1 1010 trong trng hp iu kin suy hao v tn sc ng truyn ln nht. 3.1.2 Phng tin vt l v phng thc truyn. Tn hiu c truyn c hng ln v hng xung bng phng tin truyn dn.Vic truyn dn song hng c thc hin bng cch ghp knh theo bc sng WDM truyn trn mt si quang hoc truyn n hng trn hai si quang. 3.1.3 Tc bit. Tc ng xung: Tc bit tn hiu t OLT ti ONU l 1244.16 hoc 2488.32 Mbit/s. Khi OLT v u xa ang hot ng tc danh nh ca n th tc ny c theo di bi mt ng h lp 1 vi chnh xc 1 1011Khi u xa hot ng ch t do, tc ca tn hiu ng xung c theo di bi ng h lp 3 vi chnh xc 4.6 E-6. Khi OLT hot ng ch t do, tc ca tn hiu ng xung c theo di bi ng h lp 3 vi chnh xc 3.2 E-5. Tc ng ln: Tc bit tn hiu t ONU ti OLT l 155.52, 622.08, 1244.16 hoc 2488.32 Mbit/s. Khi ang trng thi hot ng v c cp quyn, ONU s pht tn hiu vi chnh xc bng chnh xc ca tn hiu thu c ng xung. ONU s khng pht tn hiu khi khng ang trng thi hot ng hoc khng c cp quyn. 3.1.4 M ha ng dy: M ha ng ln v ng xung s dng m NRZ. Phng thc ngu nhin ha khng c nh ngha trong lp ph thuc vt l. Quy nh s dng mc logic quang l: - pht mc cao cho bit 1 - pht mc thp cho bit 0.

3.1.5 Bc sng hot ng: ng xung : Di bc sng hot ng cho ng xung trong h thng s dng mt si quang l 1480-1500 nm. Di bc sng hot ng cho ng xung trong h thng s dng hai si quang l 1260-1360 nm. ng ln : Di bc sng hot ng cho ng ln l 1260-1360 nm. 3.2 Lp hi t truyn dn GTC 3.2.1 Cc chc nng chnh h thng GTC. Sau y l hai chc nng chnh ca lp hi t truyn dn mng GPON (GTC) 3.2.1.1 iu khin truy nhp phng tin. Lp GTC thc hin iu khin truy nhp cho lu lng ng ln. V c bn cc khung d liu ng s ch ra v tr lu lng ng ln s c php truyn trong cc khung ng ln c ng b vi cc khung ng xung.

Hnh 3.2: iu khin phng tin trong h thng GTC (one T-CONT per ONU case) Khi nim iu khin truy nhp phng tin trong h thng GTC c minh ha trong hnh 3.2 OLT gn cc con tr (pointer) vo khi iu khin vt l ng xung PCBd, con tr ny cho bit thi gian ONU bt u v kt thc vic truyn d liu. Vi cch ny, ch mt ONU c th truy nhp phng tin ti thi im bt k, v khng c xung t trong qu trnh truyn. Cc con tr trong cc byte thng tin cho php OLT iu khin phng tin hiu qu ti bng tn c nh 64 kbit/s. Tuy nhin mt s OLT c th chn cch thit lp cc gi tr cho con tr ti cc tc ln hn v thc hin iu kheienr

bng tn bng c ch ng. Vic iu khin truy nhp phng tin c thc hin trong mi T-CONT tuy nhin trong hnh 9 khng minh ha trng hp ONU ch c 1 TCONT. 3.2.1.2 ng k ONU. Vic ng k ONU c thc hin trong th tc discovery t ng. C hai phng thc ng k ONU. Trong phng thc A, s serial ca ONU c ng k ti OLT qua h thng qun l (NMS hoc EMS). Trong phng thc B, s serial ca ONU khng c ng k ti OLT qua h thng qun l. 3.2.2 Cu trc khung GTC: Hnh 3.3 ch ra cu trc khung hi t truyn dn lp GTC cho ng ln v ng xung.

Hnh 3.3: Cu trc khung hi t truyn dn lp GTC Khung ng xung bao gm khi iu khin vt l ng xung (PCBd), phn nhiu cc cm truyn dn. Mi cm ng ln s bao gm ti thiu l tiu lp vt l PLOu, ngoi ti tin cm ng ln cn c th bao gm phn Oam lp vt l PLOAMu, chui mc cng sut ng ln PLSu v phn bo co bng tn ng ng ln. Khung ng xung cung cp tham chiu thi gian chung cho ton mng PON v cung cp bo hiu iu khin chung cho ng ln. Khi nim iu khin truy nhp phng tin c minh ha trong Hnh 13 Khi nim iu khin truy nhp phng tin hi t truyn dn lp GTC. Vic sp xp cc trng trong hnh c n gin ha cho vic minh ha.

Hnh 3.4: Khi nim iu khin truy nhp phng tin hi t truyn dn lp GTC OLT gi con tr (pointer) trong khi iu khin vt l ng xung PCBd ch ra thi im m mi ONU c th bt u v kt thc vic truyn d liu ng ln.Bng cch ny, ti mi thi im ch c mt ONU duy nht c th truy nhp phng tin v khng c va chm trong qu trnh hot ng bnh thng. Cc con tr c cho didng n v l byte, cho php OLT iu khin phng tin theo cc mc bng tn c nh 64 kbit/s. Tuy nhin, mt s OLT c th la chn thit lp cc con tr v kch thc khe thi gian theo mc ln nht v iu khin bng tn tt hn thng qua lp lch ng. Hnh 13 ch ra trng hp con tr (pointer) c pht theo th t tng nhng y khng phi l yu cu bt buc ca giao thc. 3.2.2.1 Cu trc khung ng xung V d cu trc khung ng xung c cho trong Hnh 14 Cu trc khung ng xung hi t truyn dn lp GTC. Khung c chiu di 125xE-6s cho c tc d liu 1.24416 Gbit/s v 2.48832 Gbit/s do khung di 19440 byte trong h thng tc 1.24416 Gbit/s v di 38880 byte trong h thng tc . Chiu di ca PCB ng xung l nh nhau cho c hai tc v ph thuc vo s lng cu trc cp pht i vi mi khung.

Hnh 3.5: Cu trc khung ng xung hi t truyn dn lp GTC 3.2.2.2 Cu trc khung ng ln. V d cu trc khung ng ln c cho trong Hnh 3.6 Cu trc khung ng ln GTC.

Hnh 3.6: Cu trc khung ng ln GTC di khung bng di ca khung ng xung i vi cc loi tc . Mi khung bao gm cc truyn dn cho mt hoc nhiu ONU. BWmap (nh x bng tn) thc hin sp xp cc truyn dn ny. Trong qu trnh cp pht bng tn theo s iu khin ca OLT, ONU c th pht t 1 ti 4 loi tiu PON v d liu ngi dng. Cc loi tiu ny nh sau: 1. Tiu lp vt l ng ln (PLOu); 2. Qun l vn hnh v bo dng lp vt l ng ln (PLOAMu); 3. Chui nh mc cng sut ng ln (PLSu); 4. Bo co bng tn ng ng ln (DBRu). Hnh 3.7 ch ra tiu khung ng ln GTC ch ra chi tit ni dung ca cc tiu ny.

Hnh 3.7 Tiu khung ng ln GTC OLT s dng trng flag trong Bwmap ch ra thng tin PLOAMu, PLSu hay DBRu s c truyn trong mi ln cp pht bng tn hay khng. Lch truyn cc thng tin ny trong OLT cn phi tnh n nhu cu v bng tn v tr ca cc knh ph thuc khi thit lp tn s truyn dn. Mi khi mt ONU n lt s dng phng tin mng PON t mt ONU khc, n phi gi mt bn copy mi ca thng tin tiu lp vt l ng ln PLOu. Trong trng hp mt ONU c nhn 2 nhn dng cp pht (Alloc ID) lin tip (thi gian kt thc ca 1 nhn dng nh hn 1 so vi thi gian bt u ca nhn dng tip theo), th ONU s b qua vic gi thng tin PLOu cho nhn dng cp pht th 2. ONU c th b qua vic gi ny nhiu ln bng vi s nhn dng cp pht m OLT cp cho n. Yu cu cp pht quyn truy nhp lin tc gip OLT trnh vic b qua cc khong trng gia cc ln truyn ca cng mt ONU. Cc cp pht truy nhp phi lin tc hoc theo lch trnh nu chng xut pht t hai ONU khc nhau. Sau tiu truyn dn l d liu ti tin ca ngi dng c gi cho n khi vic cp pht c ch nh bi con tr kt thc (StopTime pointer). 4. Bo mt: Do c tnh pht multicast (pht ti nhiu a ch) ca mng PON, GPON cng cn cc c ch bo mt m bo yu cu sau: Ngn chn ngi dng khc gi m d liu ng xung. Ngn chn ngi dng khc gi mo ONU/ONT hay ngi dng khc. Cho php trin khai vi chi ph hiu qu. 5. Kt lun: