EUSKARA (1.

GAIA)

PERPAUSA: -Esanahi osoa duena. - Hizkerako atalik txikiena.
-Letra larriz hasi, puntuarekin bukatu. - Aditza ezinbestekoa du. -Bi osagai ditu: sujektua eta predikatua. -Sujektua jakiteko aditzari NOR edo NORK galdetu behar zaio.

LEXIKOA UGALDU=UGARITU XEDE=HELBURU IHARDE=ERANTZUN HAUSNARTU=PENTSATU ESAPIDEAK: “Aho zabalik alde egin zuten etxetik” =Harriturik alde egin zuten etxetik. Aho batez=adostasunez. Aho betean =argi eta garbi. Aho bete hortzekin =txunduturik. Esne mamitan bizi=ondo baino hobeto bizi. Izatekoa izan= apartekoa izan.

SENIDEAK: AITAREN ARREBA= IZEBA AMAREN ANAIA=OSABA AMAREN BESTE SEMEA= ANAIA/NEBA AITAREN BESTE ALABA= AHIZPA/ARREBA

AMAREN GURASOAK=AITONA/AMONAK AMARENTZAKO AITAREN AITA=AITAGINARREBA AITARENTZAKO AMAREN AMA= AMAGINARREBA AMONAREN AMA=BIRRAMONA AITAREN ANAIAREN SEME-ALABAK=LENHENGUSUAK AITAREN AITA/AMARENTZAT, NIRE AMA=ERRAINA AMAREN AITA/AMARENTZAT, NIRE AITA= SUHIA -BIZI :BIZIKI, BIZIDUN, BIZIGABE, BIZIGARRI, BIZIGAI. -BIZI hitzekin zerikusia duten hitzak: handi, azkar, alai, argi, zakar. ANIMALIAK -hanka -zurda -apatxa Muturra PERTSONAK zangoa. ilea. oina. aurpegia.

ADJETIBOAK: -Txerria bezain zikina -azeria bezain maltzurra. -txoria bezain arina. -ardia bezain apala. -mandoa bezain tematia. HITZ PARONIMAK: HITZ BATEAN LETRA BAT BAKARRIK ALDATZEN DENA. -Izan, izar, ezar -ezar, ezan, esan. -arto, ardo, arao -gari,guri, gune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful