Está en la página 1de 35

INTERNET INTERNET

Y SUS RECURSOS Y SUS RECURSOS


trl tll/l \ltlll tllI ll /l\\ trl tll/l \ltlll tllI ll /l\\
la a r|ala ' t la a r|ala ' t laa|l:a laa|l:a - - raaitrt|a 1t!t raaitrt|a 1t!t
tt tt !1 1 t laz tt t1 t1 tt tt !1 1 t laz tt t1 t1
www.resaqraatarazaa.es[|ateres
tr.saqraatarazaa.|aerizaa@ee.xeata.es
Tres revoIuciones comunicativas Tres revoIuciones comunicativas
c0M0kIckcI0k
EI habIa: +/ EI habIa: +/- - 30000 aos 30000 aos
Internet: 20 aos Internet: 20 aos
Escritura: 2500 a.C. Escritura: 2500 a.C.
0lIIkIcI0k 0l kl0:
&aa |t lala|nilta ts aa taajaaia t a|taaa|ts taattiaas tai|t sl
kk00Itlct0kk 0l kl0l!: 0eiaitia e re
ra|a.
tanja|il| |tta|sas a |a|va|t.
lj. tanja|il| lnj|tsa|as
tanja|il| aaa taatzla a lait|ati.
lait|tan|la| lala|natla.
lj. rasa| a|t|lras, ntasajts. t aa a|taaa| a ai|a
tanja|il| saliva|t.
lj. tanja|il| aaa |ast t aias, tsia|ts t ta||ta tltti|alta
kk00Itlct0kk 0l kl0l!: tias e kees
tIr0! 0l kl0l!:
\ta sa ianaa las |tts st jatta tlaslllta| ta.
lkk lkk [lata| [lata| krea krea ketwark} ketwark} aa ke ke e e rea rea |ata| |ata|: :
llnliaa llsltantait a aa tllltla a a aa taia|aa t aaas tt nti|as
ljtnjla. |t t aa ttai|a tant|tlal, t aa taltla, tnj|tsa, l||lta..
la tasa t i|aia|st t aaa |t laaln||lta st taanlaa| ll l|tltss llj
Mkk Mkk [Metraa|itaa [Metraa|itaa krea krea ketwark}a ketwark}a ke ke e e Area Area Metraa|itaaa Metraa|itaaa: :
la|naa ja| ra|las ll, ta||ta aa |ta nti|ajalliaaa.
Wkk Wkk [Wie [Wie krea krea kltwark} kltwark} aa ke ke e e Area Area km|ia km|ia: :
ta||ta aa jals a taailatait.
kk00Itlct0kk 0l kl0l!: l|emeatas e eaa re
0reaaares:
!erviar: a|taaa| at anlalsi|a las |tta|sas atttsa a lait|ati, |asts t
aias, jlaas vt|, lnj|tsa|as..j
c|ieate: Iaas las tns a|taaa|ts
lllMlkt0! 0l 0kk kl0:
kk00Itlct0kk 0l kl0l!
kataar a tar[eta e re: lsjaslilra tata|aa t
tarla| , |ttl|l| la lala|natla al |tsia t a|taaa|ts.
taa a|taaa| t la |t |a t itat| aaa.
caateatraar [8e|} a taametaar [!witth}:
llsjaslilra tata|aa t taai|ala| , |tja|il| la lala|natla
tai|t las lsilaias a|taaa|ts.
Meia e traasmisia: ntla ja| tl at rlaja la
lala|natla, aa|nalntait aa ta|lt llata itltlalta, ll||a
jilta.j. \l la |t ts la|alan||lta lllj, tl ta|ltaa aa ts
atttsa|la tl ntla ts tl al|tj
Wkr a eatas e attesa iaa|m|rita: lsjaslilras at
|ttl|ta la lala|natla ntlaait aaas tltti|anaatiltas ,
las i|aasnlita ja| ta|lt |aait| vlllj
Iktlkklt: Iktlkklt: 0e s Iateraet 0e s Iateraet
\lsitna naalal t tanjaiaa|ts lait|taattiaas.
taa tanjaiaa| taattiaa a lait|ati jatt tanaalta|st
taa iaas las ai|as tanjaiaa|ts taattiaas , asa| la |t
ja|a lait|tan|la| lala|natla itzia, ant|as, aiasj.
a iltat j|ajltia|la , ja| sl sala aa jastt aaa
&illl:a tl j|aiatala Itr/lr
ls j|ttlsa lsjaat| t aa r|artta| t \t|rltlas t lait|ati
l\rj. Itltlalta, l, ,..
Iateraet [Iatertaaaette ketwarks} = ltts lait|taattiaas
1: kkrkaet [kvaate kesearth rra[etts kqeaty ketwark} 1: kkrkaet [kvaate kesearth rra[etts kqeaty ketwark}
ll ltja|iantaia t ltltasa t ll&&
r|tst|ra| la lsjaal|llla t las slsitnas, ta tasa t taisi|alts.
tanaalta| a asaa|las a|ltaas ta latallats |tnaias, ja|a at tanja|ilt|aa |tta|sas
lala|niltas tstasas.
Meiaas e |as 's Meiaas e |as 's
la ailaaal \tltatt laaaailaa. l\ taattia llrllI taa sa |t l\ati.
lsa taatzla t an|as |tts |ttl|l tl aan||t t lait|ati.
la l\ sla ja|a lartsilatla atatnlta, jt|a |tsi|lal las atatlas j|lraas a i|arts tl
slsitna.
\a|las tnj|tsas tnjt:a|aa a taasi|al| sas j|ajlas |tts , a al|ttt| st|rltlas slnlla|ts.
la 1 y 1 la 1 y 1
\t tstaattiaa llrllI , l\ati, |tsjttilrantait.
las st|rltlas tant|tlalts las |ttnjla:a|aa |jlantait.
la 1z la 1z
\a|t tl j|aiatala lIIr l,jt|Itzi I|aaslt| r|aiatalj ja|a jat| i|aasnlil| lInl
Iktlkklt: Iktlkklt: kateteeates kateteeates
Iktlkklt: 0sa e Iateraet [setiem|re z} Iktlkklt: 0sa e Iateraet [setiem|re z}
Iktlkklt: Iktlkklt: rratata|as rratata|as
rk0t0c0l0!:
taajaaia t aa|nas ntiaa t lait|taatzlaj ja|a at las nalaas jataa
atttt| a lait|ati.
\t j|ttlsa aa ntiaa t lait|taatzla tat|al rlla ja|a taalalt| rt, slsitna
ajt|ailra a |t.
ltit|nlaaa tna st t|t talllta| la lala|natla a i|aaslt|l|, tna st taattiaa
las nalaas, tit...
rk0t0c0l0 tcr[Ir
tcr [traasmissiaa caatra| rratata|}, aa|nas at st asaa a alrtl t
i|aasja|it t aias
Ir [Iateraet rratata|}, a alrtl t |t
0IklccI0k 0IklccI0k Ir Ir [Iktlkklt [Iktlkklt rk0t0c0l} rk0t0c0l}: :
taa a|taaa| taattiaa a |t ts |ttaaatla ja| sa l|tttla lr la|naa ja| 1
ant|as z.,.:.rj, at raa tl t al , an|as latlalas.
l[ 11.11.1zz.1 = www.marta.es
l[: z..zz.11 = www.qaaq|e.es
Iktlkklt: Iktlkklt: rratata|a tcr[Ir rratata|a tcr[Ir
ls |talslia a|llaia|la ja|a iaa tanjaiaa|
taattiaa a lait|ati.
ls alta ja|a taa tanjaiaa| taattiaa.
0IklccI0k 0k! [00MkIk kkMl !Y!tlM} 0IklccI0k 0k! [00MkIk kkMl !Y!tlM}
&aa l|tttla lr st|la llltll t |tta|a| ja| la at st asaa las amiaias a taajaaia t aan||ts ,
a||trlaia|as at st aslaaa a aaa nalaa
0k! [0amaia kame !ystem}, a sistema e aam|res e amiaia: las l\ saa
st|rla|ts at iltata aaa tsjttlt t ala itltlalta taa la ta||tsjaatatla tai|t l|tttlaats tl ilja
vvv...taa sa lr
ljtnjla. aan||t tl st|rla|.sa|anlala!.sa|anlala.anlala j|latljal
:z1tt.|l|lla.aalrz.ts aan||t tl st|rla|. :z1tt
sa|anlala!. |l|lla
sa|anlala. aalrz
anlala. ts
ntasa.aalnti.ta.rt
lt|jts.ts.as.ts
ls alta alta ta iaa la |t, ,a at ta||tsjaat a aaa l|tttla lr
Iktlkklt: rratata|a tcr[Ir Iktlkklt: rratata|a tcr[Ir
00MIkI0! tlMAtIc0!: 00MIkI0! tlMAtIc0!: 00MIkI0! 0l rkI!l!: 00MIkI0! 0l rkI!l!:
.tan lnj|tsas tant|tlalts .ts lsjaa
.ta lailats tatailras .ta talan|la
.a| |aal:atlaats sla alna t lat|a .ji ra|iaal
.ati ltts , j|artta|ts t st|rltlas .ta taaa
.ar lailats a|t|aantaialts .nz ntjlta
.nll |aalsnas nlllia|ts .as lsiaas &alas
.lai laits lait|aatlaaalts
Iktlkklt: Iktlkklt: rratata|a tcr[Ir tias e amiaia rratata|a tcr[Ir tias e amiaia
lJlMrl0! 0l 00MIkI0!: lJlMrl0! 0l 00MIkI0!:
anatsi,.a| lnalsila lait|aatlaaal
|ttajtatt.a| t|ttajtatt
ta.lai &ala la|ajta
aas,sitn.a| \lsitna t atlaats &alas
aalt.ji aalt ta ra|iaal
taasalia t aaa jlaa
!. !. &saa|la tst|l|t tl aan||t t la l|tttla t lait|ati. ljtnjla. &saa|la tst|l|t tl aan||t t la l|tttla t lait|ati. ljtnjla. |iij.//vvv.tlnaaatja|ilra.ts |iij.//vvv.tlnaaatja|ilra.ts
. . |taaa| st jaat ta taaiatia taa tl l\ st|rla| t anlalaj , lt j|taaia la l|tttla lr tl |taaa| st jaat ta taaiatia taa tl l\ st|rla| t anlalaj , lt j|taaia la l|tttla lr tl
a|taaa| a|taaa| vvv.tlnaaatja|ilra.ts vvv.tlnaaatja|ilra.ts t1.1!.!t.1j t1.1!.!t.1j
. . taaaa tl l\ tarla la lr, tl a|taaa| st taattia taa tl a|taaa| aat tsit alajaa taaaa tl l\ tarla la lr, tl a|taaa| st taattia taa tl a|taaa| aat tsit alajaa t1.1!.!t.1j t1.1!.!t.1j
la jlaa la jlaa vvv.tlnaaatja|ilra.ts vvv.tlnaaatja|ilra.ts
1. 1. ll a|taaa| lt ltt. sa, tl a|taaa| zzz.zzz.zzz.zzz , tsta rt| la jlaa. ll a|taaa| lt ltt. sa, tl a|taaa| zzz.zzz.zzz.zzz , tsta rt| la jlaa.
1. 1. larla tl jaatit &\ lll rlItl Itr/lr larla tl jaatit &\ lll rlItl Itr/lr
. . lsjt|a| , |ttl|l| las jaatits t |tsjatsia lsjt|a| , |ttl|l| las jaatits t |tsjatsia
Iktlkklt: l[em|a e eatiaaamieata Iktlkklt: l[em|a e eatiaaamieata
SERVICIOS DE
INTERNET
SERVICIOS DE
INTERNET
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: www a re meaia| www a re meaia|
ljtnjlas t &ll. |iij.//vvv.aalt.ts/
|iij.//vvv.tlnaaatja|ilra.ts
c0k!0ltk 0l rA0Ikk! Wl8: c0k!0ltk 0l rA0Ikk! Wl8:
la a|l lt t| vvvj a lt naalal
\t|rltla t lait|ati taa tl at attttnas a la lala|natla a|aal:aa ta |laats, llanaas jlaas vt|
ra|a atttt| a las jlaas vt| atttslianas itat| lasialaa aa aartaa|
r|aiatala t I|aaslt|tatlas lIIr l,jt|Itzi I|aaslt| r|aiatal a r|aiatala t I|aaslt|tatla t lljt|itziaj.
st|rltla t lait|ati at jt|nlit la i|aaslt|tatla t jlaas vt| tai|t a|taaa|ts.
ltta|sas &ll &alla|n ltsaa|tts lataia|j. ls la l|tttla t aa slila a t aaa latait, aa|nalntait aa
l|ttia|la a aa llt|t|a, ta la a|l lt t|.
80!ck00kl! 80!ck00kl!
r|a|anas lala|niltas at aas latllliaa tataai|a| lala|natla |jla t taalalt| itna a |ta,
alajaa ta taalalt| ja|it tl naaa.
\t jatta tlaslllta| ta as iljas.
Iaites temtitas [kraas a !iers} . slsitnas t |sata ja| itnas a taita|las. \t
i|aia t |asts t aias t l|tttlaats t| tla|a|aas naaaalntait.
Matares e |eseea. \aa slsitnas t |sata ja| jala||a/as tlart. \aa |asts t aias
at lata|ja|aa aaianiltantait jlaas vt| ntlaait |a|ais t |sata ta la |t.
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: 8estaares
la|ai. j|a|anas at st tltaa a aarta| aaianiltantait , |ttalttiaa la lala|natla
\t laltla al taasalia| aaa aa, lai|aatl| aaa/as jala||a/as tlartj
\t atilraa 1.ttt st|rla|ts, lata !.ttt.ttt j|attsaa|ts a las at atilraa !.ttt
nlllaats t jlaas vt|
as j|tstaia |jlantait aa llsiaa t l|tttlaats t jlaas vt| a a|t|lras i|as |tsalrt|
aaa ttaatla t tt nlllaats t ra|la|lts jasl|lts at taalt |tsatlrt ta aa tllt.
WIkI WIkI
\lila vt| ta,as jlaas vt| jatta st| tliaas ja| nliljlts ralaaia|las a i|arts tl aartaa|
vt|. las asaa|las jatta t|ta|, nalllta| a |a||a| aa nlsna itzia at tanja|ita.
&aa jlaa vl|l slaala| ts llanaa jlaa vl|lr, nltai|as at tl taajaaia t jlaas ts tl vl|lr.
jt|nlit t|ta| , ntja|a| las jlaas t la|na
lasiaaiata las tan|las aja|ttta lantlaiantait ta
la vt|, sla jasa| ja| alaa ilja t |trlsla j|trlaj.
|aa ll|t|ia al asaa|la,
aaa lait|la: na, slnjlt.
nat|a ns statllla , ltll t asa| at aaa |ast t
aias.
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: Wiki Wiki
!ervitia qrateita e Wiki [aa|iae}
l|lsjatts
l|l.nallznall
tijalai
l|la
rll|l
l|.ls..
Iasta|ar e| satware e wiki
ntlal|l saliva|t t l|ljtlaj
l|lnai|lz.
latal|l,
Il|ll|l.
CREAR UNA WIKI
Nirewiki.com
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: Wiki Wiki
lJlMrl0! 0l WIkI! lJlMrl0! 0l WIkI!
l|ljtla.
latltlajtla llial tala|a|ailra. taajaaia t taaatlnltaias ta jt|naatait j|attsa t taasi|attla, ta tl
at ja|iltljaa a la|la asaa|las t iaa tl naaa.
l|lltaaa. |iij.//vvv.vl|lltaaa.a|
taailtat aas j|tiltas tl tasitllaaa
l|tlaaa|la |iij.//ts.vl|ilaaa|,.a|/vl|l/ra|iaa
taailtat tllaltlaats, i|aattlaats, slaalnas, j|aaaatlatlaats t jala||as ta nliljlts llanas.
l|laait |iij.//ts.vl|laait.a|/vl|l/ra|iaa
taailtat aaa taltttla t tlias , l|asts lanasas at tsi sltaa tst|lia asaaa la tala|a|atla t las
j|ajlas lttia|ts.
l|laailtlas |iij.//ts.vl|latvs.a|/vl|l/ra|iaa
j|tstaia| aailtlas t taaitala atiaall:aa, |tltraait, aailtlasa , tai|titala sla j|tjaltlas al ja|tlalla.
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: Wiki Wiki
Wiki vs rqiaa We| Wiki vs rqiaa We| Wiki vs rqiaa We| Wiki vs rqiaa We|
Wiki Wiki
W W litia a|ierta litia a|ierta
W W litia taa wikitext litia taa wikitext
W W versiaaes aatiqeas si saa a|mateaaas versiaaes aatiqeas si saa a|mateaaas
W W creatia e aeevas qiaas ti| creatia e aeevas qiaas ti|
W W !eqeria |a[a !eqeria |a[a
W W ketares aaaimas y methas ketares aaaimas y methas
W W caaerativa caaerativa
W W caateaia siemre ea ratesa caateaia siemre ea ratesa
rqiaa we| rqiaa we|
W W litia terraa litia terraa
W W litia taa 8tMl litia taa 8tMl
W W versiaaes aatiqeas aa saa a|mateaaas versiaaes aatiqeas aa saa a|mateaaas
W W creatia e aeevas qiaas tam|itaa creatia e aeevas qiaas tam|itaa
W W !eqeria a|ta !eqeria a|ta
W W ketares taaatias y atas [eaa} ketares taaatias y atas [eaa}
W W Iaiviea| Iaiviea|
W W caateaia iaa|izaa caateaia iaa|izaa
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: Wiki vs qiaa we| Wiki vs qiaa we|
\lila vt| aat st |ttajllaa t|aaalltantait ntasajts t aaa a ra|las aaia|ts,
sa||t aaa itnilta ta ja|iltala| a a naa t la|la jt|saaal.
ll aaia| taast|ra la ll|t|ia t tja| ja|lltaa la at t|ta jt|ilatait.
8l00, Wl88l00 0 c0k0lkk0 0l 8ItAc0kk 8l00, Wl88l00 0 c0k0lkk0 0l 8ItAc0kk
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: 8|aq a teaeraa e |ittara
tias e ||aq: 8|aqs estaar Iata|aqs v|aqs [viea|aqs}
keia|aqs [atastiaq} Ma||aqs [ese mvi|es}.
8l00 vs WIkI
onjunto de entradas
comentarios.
Salvo el autor, nadie
puede modificar-editar
las entradas.
Ordenado de forma
lineal cronolgica.
onjunto de pginas
enlazadas.
Todos los miembros
pueden modificar lo
que los dems han
hecho.
Orden ms abierto,
atemporal, por
contenidos.
\lnlla|ts ta
llta ,
laatlaaanltaia
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: 8|aq vs wiki
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: carrea e|ettraita carrea e|ettraita
c0kkl0 lllctk0kIc0 c0kkl0 lllctk0kIc0
\t|rltla at jt|nlit tarla| , |ttl|l| ntasajts t itzia a aaa
l|tttla tltti|alta , ajaaia|, atns, ai|as iljas t a|t|lras
laias, lntats, nslta, j|tstaiatlaats..j
a tanaaltatla ta iltnja |tal \t|rlta lslat|altaj
latjtaltait t aat st tatatai|t tl tsilaaia|la
ll ta||ta st alnattaa ta aa st|rla| t ta||tas, aat itaa aa
aan||t t asaa|la , aaa taai|asta a jassva|.
lt t itat| aaa l|tttla t ta||ta tltti|alta, taa la tsi|atia|a.
aan||tasaa|la@aan||tst|rla|
ljtnjla. jtlaalaittaa@nall.tan
ll st|rla| aa|a las ntasajts ta aa |a:a.
ll taattia|nt al st|rla| lt jtlnas rt| las ntasajts , tarla|
nls ntasajts.
r|a|anas sliaaas ta st|rla|ts at jt|nlita taia|la| taart|satlaats ta iltnja |tal taa aaa a
ra|las jt|saaas , aa atttsa|lantait taaatlas, ntlaait itzia a i|arts t lait|ati.
r|a|anas. lttt|ai, nllt, lllt..
rlaas vt| taa st|rltlas llt. it||a, l|t-|lsjaaa..
Ikc [Iateraet ke|ay chat}, c8kt 0 cI8lkc8kklk Ikc [Iateraet ke|ay chat}, c8kt 0 cI8lkc8kklk
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: chat a ti|erthar|a
la tanaaltatla jatt st|.
re||ita re||ita: : taalalt| asaa|la jatt itat| atttsa a la taart|satla
rrivaa rrivaa: : st tanaaltaa jt|saaas sla at las ai|as asaa|las itaaa
atttsa a la taart|satla.
lzlsita aa|nas t tanja|ianltaia
a iat lait|ati, aa|a, |aavs ,aa|t a a
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: Measa[er|a Iastaataea Measa[er|a Iastaataea
Mlk!kJlkIk Ik!tkktAklk Mlk!kJlkIk Ik!tkktAklk
la ntasajt|la lasiaaiata ts aaa la|na t tanaaltatla ta iltnja |tal tai|t as a ns jt|saaas |asaa ta
itzia a i|arts t lait|ati.
ltalt|t tl asa t aa tlltait t ntasajt|la lasiaaiata at
|tall:a tl st|rltla.
\t llt|tatla tl ta||ta tltti|alta ta.
las taart|satlaats st |tall:aa ta iltnja |tal
tttslias itat| aa j|a|ana lasialaa
\t llt|tatlaa tl t|ai ta.
\t taaatt a la jt|saaa taa la at it tanaaltas
tttslias itat| aa j|a|ana lasialaa
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: kees satia|es
kl0l! kl0l! !0cIkll! !0cIkll!
\lilas rl|iaalts aat aaa a ra|las jt|saaas, narlas ja| aa lait|ts tana i|a|aja, lttia|as, jatas,
anlsia.., j|tatajatla a atttsla al|ttta a sas taaatlas la jasl|llla t sana|st al slila taa tl lla
t tanja|il| lala|natla
\ta la :aaa ta|llta, tl llt| jatt l| tan|laaa, jt|a
|asia tl tt las j|latljalts tanjtila|ts a alrtl naalal
t|aa. ll, n,\jatt, latt|aa|, Iatail, Ivliit| , ||ai
la tat|a t t!t, latt|aa| taaia|a taa 1tt nlllaats t
nltn||as, , i|aattlaats a It llanas.
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: traasereatia e arthivas
\t|rltlas at jt|nlita tajla| a|t|lras t aa a|taaa| a ai|a.
\t atttslia aa j|a|ana ja|a sa|l| , |aja| las a|t|lras.
llsilaalnas as iljas
!lkvIcI0 Itr !lkvIcI0 Itr lllt I|aaslt| r|aiatalj a r|aiatala t I|asalt|tatla t a|t|lras asaas ja|
tnj|tsasj
I|aasnlil| a |ttl|l| llt|t|as tst aa a|taaa| a ai|a |tnaia
r|ttlsa aa st|rla| ttai|al
&sa aa j|a|ana t lIr
ltst lait|ati lzjla|t| st jatt |aja| llt|t|as ntlaait lIr
ljtnjlas. :aaa t lavalaa t taalalt| tnj|tsa
lnj|tsa taa a|t|lras ttai|all:aas
!lkvIcI0! rzr !lkvIcI0! rzr rtt| ia jtt|j a t laal a laal.
I|aasnlil| a |ttl|l| llt|t|as tst aa a|taaa| a ai|a |tnaia
a j|ttlsa st|rla| ttai|al. st |tllt|t a la tanaaltatla tai|t laalts ja|a tl lait|tan|la
t llt|t|as ta la |t, aat tl asaa|la jaat a lsjasltla tl |tsia, sas taaitalas ,
asant tl jajtl t st|rla|.
&sa aa j|a|ana t rr. tnalt, l|ts, l:a|tas, ltnaavl|t, |liia||tai...
ltilrla at tat|a ns i|llta ta la |t.
I0k0! I0k0! 0l 0l 0I!c0!I0k 0I!c0!I0k Y Y k0tIcIk! k0tIcIk!
laa| rl|iaal asatlaa a jlaas vt|, aat las asaa|las lait|tsaas ta aa nlsna itna a aailtlas
lait|tan|laa lala|natla a ajlalaats tana sl t aa ia|la t aaaatlas st i|aia|a.
\t atttt ntlaait sast|ljtla
ls j|ttlsa l| a aaa l|tttla t lait|ati, ja|a taasalia|.
lI!tk lI!tk 0l 0l 0I!tkI80cI0k 0I!tkI80cI0k
ra|ttla a las la|as, jt|a las ntasajts at tat|aa las last|lias lltaa a i|arts tl ta||ta tltti|alta
la llsia iltat aaa l|tttla
talaa. it lltaaa tl |a:a
ratts a|it t |aja jt|a ts llltll.
vI0l0c0kIlklkcIk: vI0l0c0kIlklkcIk:
\t|rltlas t lait|ati at jt|nlit tl lait|tan|la t ra: t lnata ta narlnltaia taa ai|as asaa|las
tlllI0kIk tlllI0kIk Ir Ir: :
rt|nlit |a|la| ja| itltlaaa a i|arts t lait|ati a|a|aiaaa tasits t las llanaas ta tsjttlal las t la|a
lsiaatlaj.
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: 0tras 0tras
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: 0tras
r00ck!tIk0 r00ck!tIk0 [racast [racast == ira ira yy 8raatast} 8raatast}
\t|rltla at jt|nlit |aj|stlas ratasi a llt|t|as t aala |araas ja| alltlaaaas a ja| ntlas t tanaaltatla,
at taailtata aailtlas, nslta, j|a|anas t |ala...
tlllvI!I0k tlllvI!I0k Ir Ir
tana st|rltla llt|tatlal tsi tl at al|ttta alaaas |tts t itltrlsla lr, , at taaslsit ta rt| taaitalas ta
naalla t rlta |aja tnaaa. lt naat|a at tl asaa|la taai|ala tl j|a|ana tana sl iarlt|a tl aja|aia t
rlta ta tasa. ljtnjla. lnatala t itltlaltaj
c0MlkcI0 c0MlkcI0 lllctk0kIc0 lllctk0kIc0
naalla t la tanj|a ta lsiaatla ja| ntla t lait|ati. ljtnjlas. ll||as, nslta, tanj|a tl sajt|,
tltti|aantsiltas, ratlas, |aitlts.j
8kkck 8kkck 0klIkl 0klIkl
\t|rltla at al|ttta la na,a|la t las |aatas, at jt|nlit |tall:a| nliljlts tsilaats |tlatlaaaa taa las |aatas
la|tsas, i|aaslt|tatlas, |ttl|as, jaas, lart|slaats.j
!lkvIcI0! 0l Iktlkklt: !lkvIcI0! 0l Iktlkklt: 0tras
ll- -k0MIkI!tkkcI0k k0MIkI!tkkcI0k- - ll- -008Ilkk0 008Ilkk0
1' atilrla t lait|ati tsjats t la |sata t lala|natla , t las ta||tas tltti|altas.
lj. raas t lnjatsias lsata t atajatla ltatlltlas t la \ta|la \atlal
W \a|slla t tstnjlta l,aa lanllla|
W lttas t tsialas latantaias jt|saaalts jasaja|it , jt|nlsa t taaatl|j
W nai|ltalatla t rt|ltalas \alltlia t llttatlas t taasi|attla
W ltaaatlas a la jalltla tt|illltaas aatlnltaia, nai|lnaalaj
W ll|llaittas j|lltas lsjaal|llla t tailaas, |t||anltaias t |sataj
W nai|ltalatla ta la tastaa:a sajt|la|/aalrt|sla
W lttla|atla t tan|la t anltllla
ll- -!kkI0k0 !kkI0k0
las Ilt a||ta aaas anjllas jasl|lllats ja|a la |taaratla , ntja|a t las |tlatlaats jatltait-ntlta,
ntlta-ntlta , ntlta-tsia|. ll a|jtilra ts ntja|a| las j|attsas aslsitatlalts, las nttaalsnas t
tanaaltatla , stalnltaia , alll:a| las i|nlits |a|at|iltas
\lalatla t las t|tt|as t aaia| , la j|ajlta laitlttiaal.
larasla a la j|lratla.
l|aat.
la|a.
\ajlaaiatla t ltaila.
r|ajaatla t rl|as lala|niltas.
lllasla t ja|aa|alla.
lala|natla tsatiaall:aa a iaialntait lalsa.
rllI0k0!: ll lk00 kl0ktIv0 0l lk kl0 rllI0k0!: ll lk00 kl0ktIv0 0l lk kl0