CARTA D’UN INFANT A TOTS ELS MÓ PARES DEL MÓN

DEMANO… NO EM DONIS TOT EL QUE DEMANO…

NOMÉ DE VEGADES NOMÉS HO FAIG PER VEURE FINS ON PUC ARRIBAR.

CRIDIS… NO EM CRIDIS… ET RESPECTO MENYS QUAN HO FAS; TAMBÉ M’ENSENYES A CRIDAR TAMBÉ A MI FERI JO NO VULL FER-HO.

NO EM DONIS SEMPRE ORDRES: SI EM DEMANESSIS LES COSES, JO HO MÉ RÀ MÉ FARIA MÉS RÀPID I MÉS A GUST.

COMPLEIX LES PROMESES, BONES O DOLENTES DONA-ME’ SI EM PROMETS UN PREMI, DONA-ME’L; TAMBÉ CÀ PERÒ TAMBÉ SI ÉS UN CÀSTIG.

NINGÚ… NO EM COMPARIS AMB NINGÚ…

GERMÀ ESPECIALMENT AMB EL MEU GERMÀ O LA MEVA GERMANA.

SI TU EM FAS SENTIR MILLOR QUE ELS ALGÚ PATIRÀ ALTRES, ALGÚ PATIRÀ, I SI EM FAS SERÉ SENTIR PITJOR QUE ELS ALTRES SERÉ PATIRÉ JO QUI PATIRÉ.

CANVIÏ OPINIÓ NO CANVIÏS D’OPINIÓ TANT SOVINT SOBRE EL QUE HE DE FER, DECIDEIX I MANTÉ DECISIÓ MANTÉ LA DECISIÓ.

DEIXA’ VALERDEIXA’M FER LES COSES I VALER-ME PER MI MATEIX. SI TU HO FAS TOT PER PODRÉ MI, MAI NO PODRÉ APRENDRE.

NO DIGUIS MENTIDES DAVANT MEU, NI EM DEMANIS QUE HO FACI PER TU. EM FA SENTIR MALAMENT I PERDRE LA FE EN EL QUE EM DIUS.

QUAN FAGI ALGUNA COSA MALAMENT PERQUÈ NO M’EXIGEIXIS QUE ET DIGUI PERQUÈ HO FET, DE VEGADES NI JO MATEIX HO SÉ.

QUAN ESTIGUIS EQUIVOCAT EN ADMETRE. ALGUNA COSA, HO HAS D’ADMETRE. AIXÍ CREIXERÀ OPINIÓ AIXÍ CREIXERÀ L’OPINIÓ QUE TINC DE ENSENYARÀ TAMBÉ TU I M’ENSENYARÀS TAMBÉ A ADMETRE LES MEVES EQUIVOCACIONS

TRACTA’ TRACTA’M AMB LA MATEIX QUÈ AMABILITAT I CORDIALITAT AMB QUÈ TRACTES ELS TEUS AMICS, QUE SIGUEM FAMILIA NO VOL DIR QUE NO POGUEM SER AMICS.

QUAN T’EXPLIQUI UN PROBLEMA NO EM TONTERIES” DIGUIS “NO TINC TEMPS PER TONTERIES” O “AÇÒ NO TÉ IMPORTÀNCIA”. TÉ IMPORTÀNCIA” COMPRENDRE’ AJUDARTRACTA DE COMPRENDRE’M I AJUDAR-ME.

NO EM DIGUIS QUE FAGI UNA COSA APRENDRÉ QUAN TU NO LA FAS. JO APRENDRÉ DEL QUE TU FACIS, ENCARA QUE NO FARÉ M’HO DIGUIS, PERÒ MAI FARÉ EL QUE TU DIGUIS I NO FAGIS.

ESTIME’ ESTIME’M.
DIGA- HO. DIRÉ I DIGA-M’HO. JO T’HO DIRÉ. SENTIRA MI M’AGRADA SENTIR-T’HO DIR, ENCARA QUE CREGUIS QUE NO CAL DIRDIR-HO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful