Está en la página 1de 16

Gii thiu v IS-IS IS-IS tn y l Intermediate System to Intermediate System l mt giao thc nh tuyn IGP, c pht trin vo thp

hp nin 80 bi cng ty DEC v c trnh ti t chc ISO nh mt giao thc nh tuyn cho m hnh OSI. Vic to ra IS-IS l mt phn trong s n lc to ra mt giao thc chun quc t c th cnh tranh vi TCP/IP. IS-IS c pht trin p ng:

+ Mt giao thc khng mang tnh c quyn. + H tr di a ch rng v phn cp + Mt giao thc hiu qu, cho php hi t nhanh, chun xc v t gy qu ti mng.
Khi nc M yu cu mi h thng trong chnh ph u phi c kh nng chy OSI, IS-IS c m rng gip chuyn i cc tuyn ng hc c t IP vo OSI. Tuy nhin cui cng th Internet (c xy dng trn TCP/IP) chim u th trong thc tin v c coi nh mt chun quc t. Khi IS-IS c dng h tr IP, chnh xc n c gi l Integrated IS-IS (IS-IS tch hp). Nhng n gin cc phn sau ch gi l IS-IS, ngm hiu l ang ni vi giao thc IP. Trong nhng nm gn y, ngi ta li nhc li nhng u im ca IS-IS: IS-IS l mt giao thc c lp, m rng tt, v c kh nng xc lp nh tuyn theo ToS (Type of Service - Kiu dch v) tuy nhin ToS khng c IOS h tr. IS-IS vn ln nh mt giao thc nh tuyn cho IPv6 hay s dng vi MPLS, nhng nhng u im ny cha c ph bin v thc hin rng ri. Tm hiu nhng im khc bit Trong m hnh OSI, router c coi nh mt IS (Intermediate System - H thng trung gian) cn PC uc coi nh mt ES (End System - H thng u cui). =>IS-IS l giao thc nh tuyn Router ti Router. Lp Network trong m hnh OSI c gi l CLNP (Connectionless Network Protocol) v c s dng cho CLNS (Connectionless Network Service). hiu r phng thc trong IS-IS cn hiu r mt kha cnh ca OSI: CLNS addressing. Bi v IS-IS khi u l mt giao thc nh tuyn ca m hnh OSI, n s dng a ch CLNS nh mt Router-ID v dung nhm cc Router vo cc Area. Trn thc t khng cn chuyn mt CLNS traffic no, a ch ny ch mang tnh hnh chnh. OSI h tr 4 level nh tuyn: + Level 0: dng tm End System v dng trong End system ti Intermediate System (ES-IS). + Level 1: dng trao i thng tin trong mt Area. + Level 2: l backbone gia cc Area. + Level 3: c s dng gia Autonomous System (AS) v khu vc Interdomain Routing Protocol (IDRP). IS-IS ch s dng hai level gia: level 1 v level 2. Router c th trong level 1, level 2 hoc trong c hai. Router level 1-2 dng kt ni cc Area ti Backbone. Mi level s dng thut ton Dijkstras chn ng i v hi t mt cch nhanh chng.

Lp Network trong mng Integrated IS-IS: Trong IS-IS, PDU (Protocol Data Unit n v d liu ca giao thc) c ng gi trc tip vo cc Frame ca lp Datalink. Tt c cc gi tin IS-IS u c Header ging nhau (gm 8 octet), sau phn Header c nh ny l mt s trng c chiu di khc nhau cha cc thng tin lin quan ti vic nh tuyn cc trng ny gi l TLV. Phn tip theo s cp ti 3 loi gi tin trong IS-IS: Hellos, LSPs, SNPs. Cc gi tin Hello Cc Adjacencies c hnh thnh bng cch trao i cc gi tin Hello. Gi tin Hello chia lm 3 loi: + End System Hellos (ESH): Cc ES theo chun ISO th dung cc gi tin ESH gi ti Router, cc ES theo chun IP khng gi ESH, nn IS-IS ch gn vi cc local subnet. + Intermediate System Hellos (ISH): Router s dng ISH gi phn hi tr li cc ES. + Intermediate to Intermediate System Hellos (IIH) : Router s dng IIH giao tip vi cc lng

ging, IIH c truyn ring r ti level 1 v level 2. Bi v mng point to point v mng broadcast hot ng khc nhau, cc adjacencies cng c hnh thnh khc nhau. Trong mng point to point th mi Router ch thng tin vi mt Router khc, cn trong mng c broadcast l a truy nhp nn c th thng tin vi c Router level 1 v level 2. Do trn mng point to point ngi ta s dng gi tin Hello point to point, cn trong mng broadcast th ngi ta s dng gi tin Hello ging ca mng Lan v chia gi tin Hello ny thnh hai loi: level 1 v level 2.

LSP Gi tin LSP t mt Router level 1 s c flood ti tt c cc Router trong Area, n cha danh sch ca cc Adjacecies. Tri li gi tin LSP t mt Router level 2 s c truyn ti cc Router level 2 khc trong cng domain. Tuy nhin, gi tin LSP ny cha danh sch ca cc Adjacecies ti mt Router level 2 khc v cc Area m Router chuyn tin c th i qua. Cc trng TLV cho php lu thng tin ca c level 1 v level 2 v cho php nh dng gi tin LSP ging nhau gia hai level. TLV l mt im mnh ca IS-IS: n cung cp tnh mm do v kh nng m rng ca giao thc ny. IS-IS c th thch nghi vi nhng thay i cn thit hoc cc ci tin trong cng ngh bng cch nh ngha mt TLV mi. Cu trc ca trng TLV: + Type: Xc nh thng tin qung b v cc c tnh lin quan. V d: TLV 128 l mt qung b ca IP. + Length: di ca trng thng tin, y l mt trng quan trng bi v di ca cc trng thng tin c th khc nhau. + Value: Thng tin qung b, c th l cc tuyn ng, IS neighbor hoc chng thc Mt iu quan trng na l nm r nhng kiu TLV m thit b ca bn h tr v n quyt nh ti vic thit k v cu hnh mng, Router nhn s b qua mi trng TLV m n khng h tr.

So snh IS-IS v OSPF IS-IS v OSPF u c mt im chung v tnh k tha. C hai giao thc u pht trin gn nh trong cng mt thi gian, v vay mn tng ca nhau. Do vy IS-IS c nhiu im chung hn l im khc so vi OSPF, trong thc t IS-IS cn c miu t l OSPF dnh ring cho Area Totally - Stubby. IS-IS v OSPF u l hai giao thc nh tuyn link-state da trn thut ton tm ng i ngn nht Dijkstra. C hai giao thc u phn cp thnh 2 level, h tr VLSM v hi t mt cch nhanh chng, ng thi u s dng gi tin Hello pht hin v duy tr cc neighbor cng nh xy dng bng Topology.

Nhng nt khc bit chnh gia IS-IS v OSPF: + OSPF c mt Area trung tm cn IS-IS c mt Area Back bone trn cc Area khc. + IS-IS ch s dng mt Designated Router (trong IS-IS gi l DIS- Designated Intermediate System) v cc mc timer khc nhau. + IS-IS gi thng tin qung b di mt dng chun v trong mt dng gi tin. Ty theo kiu, OSPF qung b v truyn ti cc thng tin mt cch khc nhau. + IS-IS ng gi d liu lp Data link, OSPF ng gi lp Network. + OSPF gn gi hn vi giao thc TCP/IP v ph bin trn cc mng IP; IS-IS c h tr ng thi CLNS v IP trn cc mng Back bone ca ISP trc y.
Cc phn sau s miu t chi tit s khc nhau gia hai giao thc ny nh mt cch tm hiu v IS-IS. Tuy nhin, iu quan trng l nh rng cc hot ng quan trng nht ca c hai giao thc u rt ging nhau.

Cc Area OSPF v IS-IS u h tr m hnh hn cp hai level. Trong OSPF c mt Area trung tm (Area 0) - mi Area khc u phi kt ni vi n. Cc Interface ca OSPF thuc v mt Area, cc Router tri trn hai hay nhiu Area c gi l ABR (Area Border Router). Trong IS-IS, cc Router u nm trong Area level 1. Router level 1-2 tng t nh ABR trong OSPF, n nm trong Area level 1 v cng c cc tuyn ng ring r trn level 2. IS-IS level 2 c th bng qua cc Area trong level 1. Cc Router level 1 phi nm trong cng mt Area trao i cc tuyn ng v nhn mt Default route l mt Router level 1-2. Router level 2 gi thng tin update v level 2 thng qua Back bone. Vai tr ca cc Router c minh ho bi hnh bn di :
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 757x570.

Lan Topology Ging nh mt DR trong OSPF, IS-IS mt DIS c dng m phng cc kt ni point to point i qua mi trng multi-point. Do vy mt DIS i khi cn c gi l mt pseudonode (nt o). Mc d c nhiu im ging nhau, nhng DIS vn c nhiu im hi khc so vi OSPF: DIS nm c level 1 v level 2, v khng c mt DIS d phng. Trong OSPF mt DR c chn v mi l DR cho n khi n down, cn IS-IS cho php mt Router mi khi c priority cao hn DIS s c php cp quyn v tr thnh DIS mi. Trong OSPF, s lng adjacency t v mi Router ch thit lp mi quan h Adjacency vi DR v BDR, cn trong IS-IS, mi Router u thit lp Adjacency vi mi Router khc trn ng dy. Cc gi tin LSP ch

c gi bi DIS vi vai tr ca mt psenudonode. Thng tin qung b Cc thng tin qung b ca OSPF c ng gi theo cc loi v mt Router OSPF c th to nhiu gi tin qung b cc thng tin kt ni hin thi. Cc thng tin qung b ca IS-IS u theo mt chun chung: Type, Length, Value (TLV). Cu trc TLV gip vic qung b d dng phn nhm v qung b cng nhau. Do , IS-IS cn t gi tin hn cho LSP v gip n c kh nng thch ng. Cc thng tin qung b ca IS-IS c gi l Sequence Number Packet (SNP). Gi tin SNP lit k danh sch cc LSP trong c s d liu ca Router truyn n di mt dng vn tt. Cc gi tin SNP khng bao gi b flood m ch gi gia cc neighbor. Cc gi tin SNP cho tng level c th l cc gi tin SNP y (Complete SNP - CSNP): cha y mi LSP hoc SNP tng phn (Partial SNP PSNP), ch cha mt vi LSP. Phng thc m LSP c x l cng hi khc v lin quan ti vic thit k ca mng chy giao thc. Cc LSP khng c nhn din s b b qua v flood trong IS-IS; OSPF b qua v loi b cc gi tin LSA khng c nhn din.

Bng cc m kiu gi tin theo Cisco:


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

ng gi d liu Mt im khc bit ln gia IS-IS v OSPF na l vic ng gi d liu. IS-IS l giao thc c lp bi v n chy trc tip trn nh ca lp Data link. OSPF m ho theo chun IP. S khc bit ny gip cho ISIS c th thch nghi vi hon cnh ch bng cch thm mt TLV mi. Mt v d cho u im ny l vic ng gi d liu trong IPv6. Khi mt giao thc Lp 3 mi c pht trin, IS-IS thch nghi mt cch nhanh chng bng cch to mt trng IPv6 TLV mi. OSPF cn nhiu thi gian hn thch nghi v dn ti vic hnh thnh mt phin bn mi ca giao thc ny OSPFv3. Cc ci tin trong tng lai S ci tin ca IS-IS tm dng trong nhiu nm, tuy nhin gn y n c Cisco chn v cam kt s a n ngang hang vi OSPF trong tng lai. Hin ti OSPF c nhiu kiu Area hn v metric cng ln hn. Thng tin v OSPF c ph bin kh rng ri nn vic tm mt quyn sch tt hay mt k s lm vic vi OSPF khng my kh khn. im ny, cc th mnh ca IS-IS: ng gi d liu, cu trc TLV v x l LSP khng thch hp vi cc doanh nghip khi phng thc OSPF ph hp.

REDISTRIBUTE OSPF => IS-IS PHAN 1 M hnh mng nh sau : router R3 v R4 s chy giao thc OSPF , R5 chy giao thc ISIS. Router R4 v R1 s l cc router thc hin redistribute . a ch trn cc interface ca cc router : Router____Interface_______a ch Router R1 _E0/0S0/0____172.16.1.1/24172.16.2.2 /30 Router R2__S0/0E0/0____172.16.2.1/30192.168.4.2/24 Router R3__E0/0S0/0____192.168.4.1/24192.168.1.1/24 Router R4__S0/1S0/0____192.168.1.2/24192.168.2.1/30 Router R5__S0/0E0/0Loopback 0_192.168.2.2/30172.16.1.2/2410.1.1.1/24 Cu hnh ban u : R1 ! hostname R1 ! enable password cisco ! interface Ethernet0/0 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ! interface Serial0/0 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 ! end R2 !

hostname R2 ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 ! interface Serial0/0 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 clockrate 64000 ! ip classless ! end R3 ! hostname R3 ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 half-duplex ! interface Serial0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no fair-queue ! end R4 ! hostname R4 ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 ! interface Serial0/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 clockrate 64000 no fair-queue ! interface Serial0/1 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 clockrate 64000 ! ip http server ip classless !

end R5 ! hostname R5 ! interface Loopback0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! interface Ethernet0/0 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! interface Serial0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.252 ! ip classless end Cu hnh ban u cho cc router : R1 Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1 R1(config)#line console 0 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#enable password cisco R1(config)#interface s0/0 R1(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#int e0/0 R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)# cu hnh cho router R2 :

Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2 R2(config)#line console 0 R2(config-line)#password cisco R2(config-line)#line vty 0 4 R2(config-line)#no login R2(config-line)#exit R2(config)#interface e0/0 R2(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#interface s0/0 R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#^Z R2# cu hnh cho router R3 : Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R3 R3(config)#line console 0 R3(config-line)#password cisco R3(config-line)#line vty 0 4 R3(config-line)#no login R3(config-line)#exit R3(config)#interface s0/0 R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R3(config-if)#clock rate 64000 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface e0/0 R3(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config)#^Z R3# cu hnh cho router R4 : Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R4 R4(config)#line console 0

R4(config-line)#password cisco R4(config-line)#line vty 0 4 R4(config-line)#no login R4(config-line)#exit R4(config)#interface s0/1 R4(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 R4(config-if)#clock rate 64000 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#interface s0/0 R4(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 R4(config-if)#clock rate 64000 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit cu hnh cho router R5 : Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R5 R5(config)#line console 0 R5(config-line)#password cisco R5(config-line)#line vty 0 4 R5(config-line)#no login R5(config-line)#exit R5(config)#interface s0/0 R5(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.252 R5(config-if)#clock rate 64000 R5(config-if)#no shutdown R5(config-if)#interface e0/0 R5(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 R5(config-if)#no shutdown R5(config-if)#interface loopback 0 R5(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 R5(config-if)#^Z R5# kim tra bng nh tuyn : R1#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 R2#show ip route

Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 R3#show ip route Gateway of last resort is not set C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0 R4#show ip route Gateway of last resort is not set C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 R5#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 Cu hnh nh tuyn cho cc router .Router R2,R3, interface s0/0 ca R1 v interface s0/1 ca R4 chy OSPF process 1 ,cn li l chy ISIS . Ta bit cu hnh ISIS i hi cn phi c a ch NET ,mi system-ID i din cho mi node, ta c th gn n mt cch ty nhng m bo system-ID l duy nht ca mi router trong mt area ta s s dng a ch Mac. Ta kim tra a ch Mac ca thit b bng cch show arp hoc show interface . R1#show arp Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface Internet 172.16.1.1 - 0004.c052.7ce0 ARPA Ethernet0/0 R4#show interface e0/0 Ethernet0/0 is administratively down, line protocol is down Hardware is AmdP2, address is 0002.4b79.9ca0 (bia 0002.4b79.9ca0) Internet address is 192.168.100.1/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 252/255, txload 1/255, rxload 1/255 <omitted> R5#sh arp

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface Internet 172.16.1.2 - 00d0.ba1a.f080 ARPA Ethernet0/0 Cu hnh nh sau : R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)#exit R1(config)#clns routing R1(config)#router isis R1(config-router)#net 01.0001.0004.c052.7ce0.00 R1(config-router)#exit R1(config)#interface e0/0 R1(config-if)#ip router isis R1(config-if)#^Z R1# R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)#exit R2(config)#^Z

R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#exit R3(config)#^Z R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 R4(config-router)#exit R4(config)#clns routing R4(config)#router isis R4(config-router)#net 01.0001.0002.4b79.9ca0.00 R4(config-router)#exit R4(config)#int s0/0 R4(config-if)#ip router isis R4(config-if)#^Z R5(config)#clns routing R5(config)#router isis R5(config-router)#net 01.0001.00d0.ba1a.f080.00 R5(config-router)#int s0/0 R5(config-if)#ip router isis R5(config-if)#int e0/0

R5(config-if)#ip router isis R5(config-if)#exit R5(config)#int loopback 0 R5(config-if)#ip router isis R5(config)#^Z kim tra li bng nh tuyn : R1#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 172.16.2.1, 00:03:18, Serial0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/138] via 172.16.2.1, 00:03:18, Serial0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets i L1 192.168.2.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 PHAN 2 Nhng route no hc t ISIS s bt u bng i. Trong bi ny cc router chy ISIS mc nh l L1/L2 router v cc router ang chy level 1 routing nn c k hiu l L1 .i vi metric ca ISIS th loi metric c chiu di l 1 byte. Bit 8 ch ra s hin din ca loi metric trong TLV.Bit 7 c dng phn loi metric l internal hay l external .Internal metric cp n cc route c to ra trong min ISIS , trong khi external route cp n cc route bn ngoi min ISIS hoc l t cc giao thc nh tuyn khc. 6 bit cn li dnh cho vic tnh ton thc s gi tr ca metric. Do ta c gi tr cost cc i ca default metric l 63 trn mt link . i vi Cisco router cost ca mt link c quyt nh bi gi tr c ng k n interface ng ra . Cisco ng k default metric l 10 cho mi interface m khng quan tm interface thuc loi no. Lc ny mi subnetwork c xem l bng nhau v ISIS metric c tnh ton n gin bng cch tnh tng cc hop-count n phi i qua n ch , mi hop c cost l 10. V d trong bng nh tuyn ca R1 ta thy ,route 192.168.2.0 c metric l 20 v n i qua R5,R1. Cost ca cc route hc c t OSPF c tnh tng t nh bi redistribute gia classfull v classless. Cost ca 192.168.1.0/24 l 138 v n phi i qua 2 serial interface (mi interface c cost l 64) v mt ethernet interface (c cost l 10). Cch tnh cost ca OSPF l khng i khi thc hin redistribute ,do trong bi ny ta s khng xt k v n . R2#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/74] via 192.168.4.1, 00:00:05, Ethernet0/0 R3#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

O 172.16.2.0 [110/74] via 192.168.4.2, 00:01:07, Ethernet0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0 R4#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks i L1 172.16.1.0/24 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0 O 172.16.2.0/30 [110/138] via 192.168.1.1, 00:01:51, Serial0/1 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 192.168.1.1, 00:01:51, Serial0/1 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 R5#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 Kim tra bng lnh ping : R4#ping 172.16.2.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/40 ms R2#ping 192.168.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms R4#ping 10.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms R4#ping 192.168.4.2 Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms R2#ping 192.168.2.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) R2 khng th ping 192.168.2.1 c v R2 chy giao thc OSPF cn mng 192.168.2.0/24 s dng ISIS .Mun thc hin ping thnh cng ta phi redistribute gia hai giao thc . cu hnh redistribute c thc hin trn c hai routert R1 v R4 c gi l multiple redistribute points Cu hnh nh sau : R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 % Only classful networks will be redistributed R4(config-router)#router isis R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 R4(config-router)#exit R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 % Only classful networks will be redistributed redistribute cc route ISIS vo OSPF vi metric l 20 v cc route ny ng vai tr l level-1. R1(config-router)#router isis R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 redistribute nhng route OSPF vo ISIS vi metric l 10 v cc route c vai tr level-1-2 route . Kim tra bng nh tuyn : R2#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/74] via 192.168.4.1, 00:11:09, Ethernet0/0 trn bng nh tuyn ca R2 khng hc c route no t ISIS l do l v ch c nhng classfull networks mi c i vo OSPF . R5#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 i L1 172.16.2.0/30 [115/20] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/20] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 i L1 192.168.4.0/24 [115/20] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/20] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0 i L1 192.168.1.0/24 [115/20] via 192.168.2.1, Serial0/0 [115/20] via 172.16.1.1, Ethernet0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 R2,R3 thy c cc route trong ISIS ta thm vo trong cu lnh redistribute mt subnets. R4(config)#router ospf 1 R4(config-router)#no redistribute isis level-1 metric 20 R4(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 subnets R4(config-router)#router isis R4(config-router)#no redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 metric-type external cc route c redistribute vo ISIS c th l internal route hoc external route (internal l default) hoc l level 1 ,hoc l level 2 (level 2 l default ). Trong cu hnh trn cc OSPF route c redistribute nh l external route vi default metric l 10 . R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#no redistribute isis level-1 metric 20 R1(config-router)#redistribute isis level-1 metric 20 subnets R1(config-router)#router isis R1(config-router)#no redistribute ospf 1 metric 10 level-1-2 R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10 metric-type external Kim tra bng nh tuyn: R4#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks i L1 172.16.1.0/24 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0 O 172.16.2.0/30 [110/138] via 192.168.1.1, 00:23:26, Serial0/1 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 192.168.1.1, 00:23:26, Serial0/1 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 192.168.2.2, Serial0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 bng nh tuyn ca R4 khng c g thay i . R1#sh ip route

Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 O 192.168.4.0/24 [110/74] via 172.16.2.1, 00:23:14, Serial0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O E2 10.1.1.0 [110/20] via 172.16.2.1, 00:10:32, Serial0/0 O 192.168.1.0/24 [110/138] via 172.16.2.1, 00:23:14, Serial0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets i L1 192.168.2.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 bng nh tuyn khc trc ,c s xut hin mt external route . l route 10.1.1.0 c hc thng qua OSPF qua interface 172.16.2.1 thay v hc trc tip t router R5 . y ta gp phi mt vn ,c R1 v R4 u ang redistribute cc route c hc bi ISIS vo OSPF.R4 hc mng 10.1.1.0 thng qua ISIS v qung b vo OSPF domain .Kt qu l R1 hc mng 10.1.1.0 khng phi t R5 m t R2 thng qua OSPF . R1#traceroute 10.1.1.1 Type escape sequence to abort. Tracing the route to 10.1.1.1 1 172.16.2.1 16 msec 16 msec 12 msec 2 192.168.4.1 16 msec 16 msec 16 msec 3 192.168.1.2 28 msec 28 msec 28 msec 4 192.168.2.2 44 msec 16 msec * R4#traceroute 10.1.1.1 Type escape sequence to abort. Tracing the route to 10.1.1.1 1 192.168.2.2 20 msec 24 msec * Ta reload li router R4 ,quan st bng nh tuyn ca c 2 router R1 v R4 : R1#sh ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 i L2 192.168.4.0/24 [115/94] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets i L1 10.1.1.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 i L2 192.168.1.0/24 [115/94] via 172.16.1.2, Ethernet0/0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets i L1 192.168.2.0 [115/20] via 172.16.1.2, Ethernet0/0