Está en la página 1de 2

Doble

Per calcular el doble duna quantitat podem multiplicar per dos .

x 2 =
O OBSERVA.
- El doble de 4 s 8 perqu 4 x 2 = 8.
- El doble de 8 s 16 perqu 8 x 2 = 16.
- El doble de 10 s 20 perqu multipliquem 10 x 2 .

CALCULA el doble .

DOBLE
6
9
12
8
13

....................
....................
....................
....................
....................

DOBLE
35
20
45
40
14

....................
....................
....................
....................
....................

Triple
Per calcular el triple duna quantitat podem multiplicar per tres .

x3 =
O OBSERVA.
- El triple de 2 s 6 perqu 2 x 3 = 6.
- El triple de 5 s 15 perqu 5 x 3 = 15.
- El triple de 6 s 18 perqu multipliquem 6 x 3 .

CALCULA el triple .

TRIPLE
7
13
8
9
10

....................
....................
....................
....................
....................

TRIPLE
37
29
64
70
82

....................
....................
....................
....................
....................