Está en la página 1de 1

Hng dn gi lp ASA v ci t ASDM trn GNS3

Hi all Mnh gi mi ngi video "Hng dn gi lp ASA v ci t ASDM cu hnh ASA trn GNS3" Trong video gm c * Hng dn gi lp ASA trn GNS3 * Cch x l cc li khi gi lp ASA. * Hng dn s dng Fiddler32 v thit lp JRE nh mt proxy khc phc cc li khi ci t ASDM 1) Video and soft open video Code: http://www.mediafire.com/file/afxt9am5x4xk75m/Howtorun-ASAinGNS3-InstallASDM[forum.saobacdau-acad.vn].rar 2)Soft and tools for lab Code: http://www.mediafire.com/file/gu8hmhq05ebn5ob/ASDM-ASA.rar Mt vi hnh nh minh ha Ngun ca Bn Tng Cng Hin nay 1 s bn dng Windows 7, cc bn xem hng dn sau ci t card Loopback on Windows 7: - http://ktmt07.tk/index.php/tt/9-tt/43-hng-dn-to-card-loopback-tren-win-vista-win-7 - start/search/hdwwiz Thanks