Está en la página 1de 296

Csth-jr t-jr

Csth Gza, az irodalmi s pszicholgiai diskurzusok metszspontja

konTEXTUS knyvek 3.
Irodalomtudomnyi, nyelvszeti s interdiszciplinris kutatsok

Szerkesztette:

Csnyi Erzsbet
Recenzensek:

Thomka Beta, Szajbly Mihly, Silling Istvn


Lektor s korrektor:

Buzs Mrta, Nmeth Konc va

A projektumot a Tartomnyi Tudomnygyi s Technolgiafejlesztsi Titkrsg s a Szlfd Alap tmogatta

Csth-jr t-jr
Csth Gza, az irodalmi s pszicholgiai diskurzusok metszspontja

Blcsszettudomnyi Kar Vajdasgi Magyar Felsoktatsi Kollgium jvidk, 2009

TARTALOM
Elsz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 T A N U L M N Y O K Bkay Antal lom-rs, lom-rk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ers Ferenc Hatrtlpsek pszichoanalzis s irodalom kztt Csth Gza A kisasszony c. novelljrl . . . . . . . . . . . . . 33 Kvry Zoltn Morfium, matricidium s pszichoanalzis Tmk s varicik Csth Gza s Kosztolnyi Dezs letben s mveiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bti Etelka Csth mint anyagyilkos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya Az Elrhetetlen keresse A korai srlsek jelentsge Csth Gza pszichobiogrfijban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Samu Jnos Vilmos A szerz klslegessge magn a hatron jtszdik De (hol) van ez a hatr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Bs Natlia Spanyol pium az llatkertben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Beke Ott Mesk, amelyek rosszul vgzdnek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Csnyi Erzsbet let veszly Csth hintja hatrok kztt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Hzsa va Csth n-tzijtka s a Palics-lomba vezrl (villamos)kalauzok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
k o n T E X T U S
5

TARTALOM

Utasi Csilla Az nletrajzi tr Csth Gza A vrs Eszti cm elbeszlsben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Fekete J. Jzsef Formlisan gy cselekszel, mintha egy novellahsd volnl Irodalmon kvlisg s bellisg Csth marginlis mfajaiban napl s levl a m rnykban burjnz (szveg)vilg . . . . . . . . . . 161 Horvth Fut Hargita Csth Gza nzetei az oktatsrl s nevelsrl . . . . . . . . . . 181 Andri Edit Csth Gza novellinak szerb fordtsban tapasztalt tvltsi mveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Kich Katalin Csth Gza Szabadkja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Dvavri Beszdes Valria A Brenner csald, a szabadkai polgrsg kpviselje . . . . . . 229 Ispnovics Csap Julianna Csth Gza Vajdasgban jabb adatok egy szemlyi bibliogrfihoz . . . . . . . . . . 241 Rezmk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

k o n T E X T U S

ELSZ
A Vajdasgi Magyar Felsoktatsi Kollgium (jvidk), valamint az jvidki Egyetem Magyar Tannyelv Tantkpz Kara (Szabadka) 2008. szeptember 2526-n CSTH-JR T-JR (Csth Gza, az irodalmi s pszicholgiai diskurzusok metszspontja) cmmel nemzetkzi interdiszciplinris tudomnyos konferencit tartott Szabadkn, a Tantkpz Karon. A konferencia rsztvevi a Pcsi Tudomnyegyetem, valamint az jvidki Egyetem tanrai, doktoranduszai, valamint ms, a tmval foglalkoz kutatk voltak: irodalomtudsok, pszicholgusok, pszichiterek, nprajzosok, mveldstrtnszek. Nv szerint: dr. Bkay Antal egyetemi tanr (Pcs), dr. Kich Katalin egyetemi tanr (Szabadka), dr. Csnyi Erzsbet rendkvli egyetemi tanr (jvidk), dr. Hzsa va rendkvli egyetemi tanr (jvidkSzabadka), dr. Mirnics Zsuzsanna egyetemi tanr (BudapestSzabadka) Heincz Orsolya doktorandusz (Pcs), mgr. Dvavri Beszdes Valria kutat (Szabadka), Samu Jnos Vilmos tanrsegd, doktorandusz (SzabadkaPcs), Beke Ott tanrsegd, doktorandusz (SzabadkaPcs), Bs Natlia egyetemi hallgat (Szabadka), Kvry Zoltn kutat, doktorandusz (SzegedPcs), Bti Etelka doktorandusz (Pcs), dr. Ers Ferenc egyetemi tanr (Pcs), dr. Stark Andrs pszichiter (Pcs). A tudomnyos programbizottsg tagjai (dr. Bkay Antal, dr. Csnyi Erzsbet, dr. Kich Katalin, dr. Hzsa va, Samu Jnos Vilmos) a konferencia-felhvsban hangslyoztk, hogy a konferencia clja olykpp rni Csth Gzrl, hogy kitnjn, mennyire sokfle lt addik zenbl s kpzmvszetbl, publicisztikbl s szpirodalombl, klinikai orvoslsbl s a pszichoanalitikus retorika szubverzv terjeszkedsbl. Csth Gza ugyanis egy szemlyben (volt) r, zeneszerz, fest, publicista, orvos,
k o n T E X T U S

ELSZ

pszichoanalitikus, ezrt clszerbb Csthokrl beszlni, mintsem egyetlen, autentikus s megkonstruland Csth-kprl. Nagyobbra gy kpzeljk, minden egyes konferencia vagy szveg kzelebb visz minket az igazi tmhoz, pedig legalbb annyira mdostja azt, vagyis intervenil, hiszen igaz nincs, nem volt, nem lesz, de nem is kell. A konferencia clja az volt, hogy a rsztvevk megrzktsk, hogyan indzik szt vratlan irnyokban a trgy, hogy a sok Csth kzl prbeszdbe elegyedjenek egyikkel-msikkal, hogy felmutassanak kzlk nhnyat, de inkbb j arcot rajzoljanak hozz, a vgn pedig tbbes szm maradjon. A konferencira, melyet a Szekeres Alaptvny tmogatott, megjelent a rezmktet, most pedig jabb szerzkkel bvlve az anyag a Kontextus knyvek sorozat harmadik ktetben nyeri el vgs formjt. Csnyi Erzsbet
8

k o n T E X T U S

Bkay Antal

LOM-RS, LOM-RK
Az a kor, amelyben Csth Gza lt, alkotott, nem vletlenl lte meg azt, hogy az lom (a fantzia, az illzi, a hallucinci, az elmebetegsg) valamilyen alapvet rtelemben megjelentje, kulcsa az ember letnek, ntudatnak, identitsa megragadsnak. A kortrs Hugo von Hofmannsthal egy 1883-as esszjben rja, hogy ma kt dolog ltszik modernnek: az let analzise s a menekls az lettl Az ember vagy a sajt lelki letnek anatmijt kutatja, vagy lmodik. Reflexi vagy fantzia, tkrkp vagy lomkp.1 Alapvet lmny az, amit Fritz Mauthner, a kor egyik legjelentsebb nyelvfilozfusa fogalmaz meg: Minden kplkeny. A vilg a mi keletkez rzkeink ltal lesz, ugyanakkor az rzkek a keletkez vilg ltal lesznek. Ugyan hol alakulhatna ki itt egy nyugodt vilgkp? 2 Ugyanerrl a mlysges szubjektv bizonytalansgrl r Musil A tulajdonsg nlkli ember cm regnyben: borotvlkozunk, esznk, szeretnk, olvasunk, gyakoroljuk a hivatsunkat, s tesszk mindezt gy, mintha a ngy fal ekzben mozdulatlanul llna, s csak az a szrny, hogy a falak mozognak, szrevtlenl sneket lknek ki [] begrbl cspot, anlkl, hogy tudnnk, hogy hova.3 Ennek a mindent tfog kplkenysgnek forrsa az individuum s modellje, spldja az lom. Az eurpai kultra olyan neszmlse ez, amely taln az OsztrkMagyar Monarchiban volt a leglesebben rzkelhet, meglhet, s amely centrumban igazbl kt problma: a szemlyessg s ennek kifejezhetsge, a szelf s a nyelv kerlt. Schnitzler, Musil, Karl Kraus, Kafka, Freud, Wittgenstein mind ennek a radiklis j diskurzusnak, lt-projekcinak a kldttei voltak.
k o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

10

Mg ebben a krben is valszn, hogy az lom identits-teremt, a szubjektum, a szemlyessg esszencijt, ismeretelmleti s ontolgiai pozcijt jelz szerept senki sem ismerte fel mlyebben s tfogbban mint Sigmund Freud. Freud a XIX. szzad utols veiben kezdett az lmokkal foglalkozni. Mr 1895-ben a hisztria kapcsn rjtt arra, hogy a patolgis jelek egy rejtett, bels archvumra utalnak, a betegek emlkektl szenvednek. A gondolat tfog, a szubjektumot megalapoz rvny kibontsa azonban csak az lom kapcsn trtnt meg, hiszen az lom ilyen tematikj tansga jelezte azt, hogy ez a klns emlk-rendszer, archvum nemcsak mentlis betegsgek jele, hanem minden individuum sajtja, vagyis hogy ez nmagunk, identitsunk, szemlyes ltnk dinamikus (azaz konfliktus-teremt) meghatroz komponense. Csth lom-r s lom-olvas volt.4 Nemcsak lomi malkotsok szerzjeknt, hanem egyike volt az elsknek, aki (1909ben) rszletes s mai ismereteinkkel is pontos, rvnyes ismertetst rt 5 Freud lomelmletrl, az lomfejtsrl. (Csth korszersgt jelzi, hogy Ferenczi Sndor, a magyar pszichoanalzis ksbbi megteremtje s legismertebb kpviselje is csak 1907ben lett a pszichoanalzis hve.6) Hasonlkppen lom-r s lomrl r volt persze a krnyken, pldul Krdy Gyula 7 s Csth ksbb oly hres unokatestvre a pszichoanalzissel (s Ferenczivel) korn, taln mr 1908-ban rajong kapcsolatba kerlt Kosztolnyi Dezs. Sokkal rszletesebb bemutats kellene hozz 8, most csak jelzem, hogy az lom termszetnek s a szubjektumkutats, az irodalmi mkds ilyen szempont funkcijnak vannak klnbz tpusai. Gilles Deleuze Carroll s Artaud, illetve Artaud A guffacsr cm Carroll vers kapcsn tett kijelentsei segtsgvel egy a nyelv felsznn marad, metaforikus megjelentsi technikt alkalmaz szelf-prezentcit, s vele ellenttben egy a nyelv sztessvel, a szenvedsteli mlysg megtapasztalsval mkd katakretikus, radiklis szemlyessget klnt el. Az lom kapcsn
k o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

mindenkppen beszlhetnk egy olyan korbbi, szzadforduls taktikrl, amely az lom tartalmai, sajtos jelltjei ltmdjt, prezentcis technikjt klcsnzi, s az lmok kpeihez, trtneteihez hasonl metaforikus narratvkat hoz ltre. Ez az a helyzet, amikor a megrt szveg kimondva vagy rejtetten lmot mond el, vagy az elmonds sorn lomi termszetnek bizonyul a megjelentett vilg. (Ilyen Csth lomisga, impresszionisztikus, szecesszis ide tartozik A varzsl lma, az Egyiptomi Jzsef s szmos ms novella.) Van azonban az lom-irodalom kapcsolatnak egy ksbbi, szikrabb s bonyolultabb vltozata, amikor az lom keletkezsi mdjnak retorikai techniki visszafordulnak az irodalmi brzols folyamatra, maga a malkots vlik lomszerv, keletkez lomm. James Joyce elssorban a Finnegan bredse cm regnyben alaktotta ki, hasznlta ezt a technikt, de jelents rszben ennek az elvnek mentn dolgoztak a szrrealistk. Ha kpzmvszeti pldt is betoldhatok: Gustav Klimt az els tpusba tartozik, Salvador Dal 9 a msodikba. Az els az lom-tartalmak mentn ptkezik, lmokat mond el, a msodik az lom retorikai forminak hasznlatval mintegy az olvas eltt lmodik. Annak kvetkeztben, hogy Freud elszr, s mig elsdleges rvnnyel kidolgozta az lom szemlyessget teremt, magyarz szerept s hasznlatt, elkerlhetetlenn tette az lom s lomfejts tfogbb metapszicholgiai, tudomnyelmleti vagy ppen potikai rvny vgiggondolst. Tudnunk kell, hogy Freud nem kedvelte s klnsen plyja elejn igen visszafogottan mvelte az ilyen elmleti sszefoglalst, mert minden lpsben szigoran a terpibl, a gygyt, nteremt gyakorlatbl indult ki, s csak hipotetikus vgkvetkeztetsknt fordult a metapszicholgihoz. Munkssga, gondolatai, terpis s nmaga megrtsre irnyul tevkenysge, mely a szemlyessg relativitselmletnek tfog diskurzusa, meghatroz s elkerlhetetlen alapja lett a XX. szzadi s mai humn tudomnyi kutatsnak, ezrt kltink, rink vilg-rtelmezse s sajt olk o n T E X T U S

11

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

12

vassi stratgiink elmlytse rdekben felttlen foglalkozni kell e szemlyes ontolgia, j antropolgia kulcsfogalmaival. Azaz akr Freud eredeti intenciinak ellenre is vissza kell forgatnunk eredmnyeit, szavait egy elvi, metapszicholgiai vagy akr pszichoanalzis-filozfiai beszdbe. A kortrs Csth letmve erre egyszerre gazdag forrs s elfelejthetetlen biztats, nemcsak az lom kapcsn, hanem a fantzia, a pszichs tnet, a hallucinci, ltalban vve az elmebetegsg jelensghez is kapcsoldva egyszerre rtelmezi s szvegeinek megrtshez szksgess teszi a freudi gondolatok vilgos megfogalmazst. A kltk, rk is felhvjk arra a figyelmet, hogy az lom valami igen lnyeges, modell-rtk diskurzus, ezrt hasznlni, megrni kell. A pszichoanalzis, a maga egyszerre nismereti-terpis s fogalmi artikulcijval irnyt adhat annak feldertsben, hogy mi mindenrl van sz akkor, amikor egy klt, r az lmot hasznlja, milyen ltpozcit, ntudat- s szubjektivits-szervez elkpzelst fedezett fel e kifejezsmd hasznlatval. Nyilvn lehet, s neknk ksei utdoknak kell is beszlni a pszichoanalzis elvi attitdjrl, taln potikjrl is. A kvetkezkben az lom kapcsn egy ilyen potikai szempontbl is hasznosthat, tanulsgos aspektusokrl gondolkodnk.

Az lom szemantikja
Freud mr az lomfejts 10 els paragrafusban meghatrozza cljait. Hrom dolgot emlt: egyrszt azt, hogy bizonytani akarja, hogy ltezik olyan pszicholgiai eljrs, amellyel az lmok megfejthetk msodszor, hogy ennek alkalmazsa sorn kimutatja, hogy minden lom rtelmes lelki kpzdmny, mely meghatrozhat helyen beilleszthet az brenlt lelki mkdsbe; s harmadszor, hogy ezekkel vilgossgot dert azokra a (felttelezheten stt) folyamatokra, amelyekbl az lom idegenszersge s felismerhetetlensge ered, s egyben visszakvetkeztet azoknak a lelki erknek a termszetre, amelyek
k o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

[] hatsaibl tmad az lom [f. 15.]. Az lom teht egyrszt rtelem, jelentse van, msrszt folyamat, harmadrszt pedig rendszer. A paragrafusbl mindezen keresztl sszefoglalan kiolvashat egy j ismeret-fogalom, egy szubjektv szemantika vzlata, az, hogy milyen elvek mentn pl fel a szemlyessget alkot, mkdtet bels, szubjektv jelents. Az lom termszetrl mindebbl Freud hrom elzetes felttelezst von le: 1. az lom megfejtsnek, megfejthetsgnek lt-elsdlegessgt, azt, hogy minden lom radiklisan az rtelmezsben ltezik, nincs meg azon kvl. 2. Azt, hogy az rtelmezs nyomn az lom integrlhat a racionlis szemlyessgbe, a gondolkod ember vilgba, a cogitba. 3. Vagy taln mgsem: van, az lom nyomn mindig marad valami idegenszersg, heterogenits, egy (taln radiklis, llandan vltoz) klnbsg, s ez arra utal, hogy a pszich is egy megszntethetetlen mssg mentn, ilyen mssgba olvadva mkdik. Az lom gy egyszerre lesz annak bizonytka, hogy a mssg megszntethet, az lom rtelme elrhet, s hogy nyomban mgis tagadhatatlann vlhat e mssg lltsa, ltezse. Az els trekvs a termszettuds, a racionlis, filolgiai hagyomnyt kvet Freud trekvse, a msodik ennek tkre, ellenprja, az nismeret mentn egy j bels birodalmat felfedez utaz trtnete. A szerz, Freud folyamatosan hezitl, clja, idelja a kartezinus clarte, a vilgos tlts, a cogito, racionlis konstrukciknt vett megismerhetsg, mikzben folyamatosan bevallja, vgzi ennek visszavonst. Freud nagy felfedezse pontosan ennek a hezitlsnak a terben trtnik. Dolgozatomban erre az aspektusra, erre a kztessgre koncentrlok. Az lomnak s az lomfejtsnek ugyanis taln legfontosabb meghatroz sajtossga hatrhelyzeti termszete, leglnyegesebb karaktere a heterogenits lland kidolgozsa, a heterogenik o n T E X T U S

13

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

14

ts mint elrejtettsg lland figyelembe vsse. Az lomfolyamat ltezse, mkdse s trgyiasulsi pldi ugyanis mindig termszetkben eltr rezsimek, elklnbztt lt-formk kztt trtnnek. Ezt azrt fontos hangslyozni, mert kutati szemlletnk szoksosan homogenits-, egyrtelmsg-rdek, a kartezinus hagyomny egysges, egyetlen formj realitst felttelez. Freud lomelmlete alapjn t szempontbl javaslok heterogenitsprt elklnteni. Ezek szma, jellege egyltaln nem egyrtelm, semmikpp sem fix s nem vgleges, meghatrozsuk s egymshoz val viszonyuk is bizonytalan, mert klcsnsen egymsba folynak, klcsnsen megalapozzk, vagy ppen artikulljk egymst. Az t pr a kvetkez: brenltalvs; energialogika; dekonstruktv hermeneutikaszemantika; kpnyelv; formatartalom. Felsorolsombl nagyon gy tnik, hogy valamifle fixlt, derridai rtelemben vett erszakos hierarchit szeretnk rvnyesteni. Ezt a konstrukcis hibt nyilvn el kellene kerlni, s lehetsg szerint a prok fluid kztesbl kell beszlni.

brenlt alvs
Els szinten, mondhatnnk: fenomenolgiai szinten a heterogenits az brenlt s alvs kztti hatrhelyzetben, mg pontosabban hatr-tlpsben jelentkezik, hiszen az lom alvsbl vagy valamilyen alvshoz hasonl llapotbl szrmazik, de mindig az brenltbe torkollik. Freud egy ksbbi tanulmnyban rszletesen is foglalkozik azzal, hogy az alvs regresszv, az alv kzel jut ahhoz az llapothoz, amelyben az let kezdetn volt. Az alvs szomatikus oldalrl nzve tulajdonkppen az anyamhben val tartzkods llapotnak visszalltsa.11 Pontalis mg egy lpssel htrbb megy: szerinte minden lom, mint az analzis trgya, az anyai testre utal.12 Az lom az alvs rzje s (adott esetben) megzavarja, vagy legalbbis a zavar megjelense. Clja az, hogy a bels s kls breszt, bren tart ingereket kivdje, talaktsa. Tkletes regk o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

resszij, azaz kls-bels hats nlkli alvs, s gy voltakppen lom nlkli alvs igazbl csak elvileg vagy taln mg gy sem ltezik, az idelisan teljes regresszit valami mindig megzavarja: a tudattalan energiinak, indulatainak egy rsze az elalvs ellenre, st kifejezetten ebben az llapotban, aktv marad. Jdi Ferenc egy friss rsban 13 sszefoglalja ezeket a lpseket, a kt heterogn lt-pozci kztti tmenet freudi kpzeteit. Eszerint van teht egyrszt az lmodott lom toposza (Freudnl ltalban: der Traum) a maga aporetikus ltkrdsvel s sajt polivalens kpiessgi hangslyozottsgval. Kvetkez lps, szint a manifeszt lomtartalom, mely az lmodott lombl ellltott 14 nyelvi, vagy szvegi lomanyag vagy lomtartalom, mint a mozg kpek legendja, a szavakkal, mg irodalmi eszkzkkel is, alig megfoghat, kpi sokrtelmsge miatt beszdesnek tn vagy ppen vilgsrsge folytn bennnket megrint, megszlt esemnyessg (Freudnl: das Getrumte vagy a manifeszt lomtartalom) (106). Kvetkez lpsknt van az elmondott lom, egy hisztoricits (Freudnl: Traumerzhlung), amit a felbredt a sajt nyelvn az esemnyessg jabb s jabb rszleteit fellelve vagy elfojtva klnbz helyzetekben egy esemnyessgi lnyeg krl forogva mindig mskpp kpes megfogalmazni, s melyrl az lmt elmond gy hiszi, hogy egy vals jelenben meglt trtnetrl tudst (106). s vgl van az elmondott lom szvegi elemzse s rtelmezse (Traumdeutung/lomfejts), melynek vgn pedig ott ll a ltens lomtartalom, az lom tulajdonkppenisge a maga sajtos s tipikus topikai s dinamikai szerkezetvel (107). Egyrtelm, hogy az lom-folyamat eltr termszet textulis rtegek intertextulis, heterogn sszjtkbl ll fel. Egykor Hamlet is valahol itt az alvs s lom klnbsgben prblta nmagt megrteni, amikor nevezetes monolgjban nmagasgt mint az brenlt-tapasztalat, illetve az alvs-lom, illetve az let-hall kztt megkpzd fikcionlis (heterogn) narratvt vzolta.15 Ennek a heterogenitsnak a krdse az, hogy meg tud-e jelenni az lom alvs-llapotban,
k o n T E X T U S

15

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

16

vagy csak s kizrlag a felbredsben, az brenltben. Elvileg egyrtelmnek tnik, hogy az lom alvsban elrhetetlen, vagy ha elrhet, akkor a REM-peridus fiziolgiai jelensge lthat csak belle. Csth lmai tbbnyire az brenlt lmai, az lom az alvsbl kilpve az brenlt nismereti kereteit (tartalmt s formai eljrsait) bvti ki, alaktja t. A varzsl kertje ennek vilgos, topogrfiai lerst is megadja: a Vass fik az brenltbl, a nappal vilgbl stlnak be az emlkknt felidzett lomba, a vgyak infantilis erotikus s agresszv-szadisztikus terbe. Az lommunka minden lpsn, a msodlagos megmunklson is tesett, s gy teljesen az brenlt elmeslhet keretei kz emelt lom az Egyiptomi Jzsef, mely igazbl egy elg vilgos, elfojts-mentes erotikus lom. Jval bonyolultabb viszont az Ismeretlen hzban cm novella n-trtnete, mely nagypapa egykori szeretjnek, a mindig vgyott, elhagyott, de sose felejtett Io jelenkori ksrtetjrsnak sztorijra pl. Csth modellje is beemeli az alvs/lom versus brenlt kettst az ri jelentskpzs centrumba, de mint emltettem, vannak olyan szerzk, akik ebben tovbb mennek, s ksrletet tesznek arra, hogy az brenltben megtallt lom helybe az alvs kzben mkd lmot tegyk. Ez utbbi kapcsn Joyce-rl s elssorban a Finnegan bredse cm regnyrl kellene beszlnnk. Maga a cm is, taln ironikus fordtssal (hisz inkbb Finnegan alvsrl van benne sz), jelzi az brenlt s alvs hatrt, a felbreds pillanatt. Joyce Louis Gilletnek mondta, hogy knyvemnek semmi kze az Ulysseshez, az a nappalrl szlt, ez az jszakrl.16 Ugyanezt ismtli egy hosszabb interjban: Miutn megrtam az Ulyssest a nappalrl, akartam rni egy knyvet az jszakrl. [] Nincs kapcsolat az Ulysses s a Work in Progress 17 szerepli kztt. Bizonyos rtelemben itt nincsenek szereplk. Ez olyan, mint egy lom. A stlus is vltozik s nem realista, ppen gy, mint az lomvilgban.18 Mint ksbb visszatrek erre: Joyce olyan narratv stratgit pt ki, amely kvetkezetesen az lom mkdsi formjt, azaz alvstermszett rekonstrulja.
k o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

Az lom s brenlt egy msik kategriaprt is felvet, a bels s kls kettst, hiszen az lom egy projekci is, egy bels folyamat klsv ttele [f. 118.], egyfajta sajtos reprezentci, rgzts, s mint ilyen voltakppen megismer, ugyanakkor elfojt, cenzrz szerep. Az lom kijell (betlt, megteremt) s bejr (megismer, elismer) magnak egy bizonyos lelki bels teret, s ezzel megteremt, mkdtet egy narratvt, az lmods trtnett. A hatrtlpsek mozdulatai megmutatjk ezeket a hipotetikus tereket, modalitsokat. Ez a hol jelenik meg az lom fenomenolgiai krdst egy csom jelents-problmt vet fel, melyeket a kvetkez prok elemzse sorn kell trgyalnunk. Ktsgtelen, hogy az lom bejrja (teremti?) a llek meghatroz tereit, a tudattalant, a tudatelttest, illetve a tudatost, ezek valamilyen alapvet rtelemben ktdnek az brenlt s lom esemnyeihez. Ezekben a terekben vagy taln lelki modalitsokban s ezzel az brenltben s alvsban az lom (s a szubjektivits) tbbfle megjelensi formt vesz fel. A tudattalan (kptelen) indulatai, energia-viszonyai bizonyos kpi maradvnyokra, lekpzdsekre tapadnak r. Taln ezeket az elsdleges kpzdmnyeket nevezi Freud lomgondolatnak. Vagy az lomgondolat mr a nyelvileg, az lomfejts sorn visszart fordtsproduktum? Vajon ezek a fzisok, az lom-ltezs narratvjnak lpsei milyen termszetek? Eredetileg kpiek, teht primer fikcikban, esemny-felvillansokban vannak, s ezek a kvetkez lpsben nyelvesednek? Vagy volnnak egymsra pl primer s szekunder kpsorok, amelyek csak ksbb kapnak nyelvi fordtst? Az imaginrius memrira rtelepszik, rpl egy szimbolikus memria?

17

Energia logika
Az lom-trtns egy tovbbi szempontbl is hatrhelyzet: az lomfolyamat energia-termszet s kognitv termszet pszichs komponensek kettse kztt jtszdik le, fordts 19 heterogn folyamatok kztt. Nem olyan, mint kt nyelv kztti fork o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

18

dts, hisz ezek kztt legalbb ltszlag grammatikai, szemantikai (vagyis szimbolikus) homogenits ll fenn. A fordts kt komponensnek egymssal kapcsolatos heterogenitsa azzal jr, hogy a fordts mindig torzts, tttel valami lnyege szerint idegenre, nem-eredetire, nincs azonos beszd-szint, fordtani muszj, de lefordtani lehetetlen. Az energia-kognci kztti hatrhelyzeti jelleget a legtbb szerz a szexualits tt s mindig jelen lv heterogn hatsnak tulajdontja, de definilhat gy is, mint egy olyan kzvetts karakterisztikja, mely a bens, a szelf vonatkozsban a jell s jellt kztti eltr ltskokon, egymshoz referencilisan nem kapcsolhat terepeken konstituldik. Az lom egy olyan ellenakci, amely megprblja kezelni a ktetlen indulatot, a heterogn komponenst azzal, hogy a maga hallucinatorikus technikjval ezeket az indulati nyomokat kielgti, aktivitsukat, energijukat felveszi s elintzett teszi. Az energia s kognci kztti hatrtlpsek sorn az lom transzformcis erk terepv vlik. Ezek a transzformcis erk az ellenlls, az elfojts, a cenzor. Az elfojts eltntet, de mindig az eltntets szempontjait tartalmaz jelents, rtelem szempontjbl teszi ezt. Minden elfojts reduktv, de rulkodan reduktv. A cenzor is mindig egyrtelmv akarja tenni az lmot, az lom folytatsai, asszocicii viszont mindig felbontjk ezt az egyrtelmsget, zavar, megbont sokflesget ptenek be, amelyekkel szemben az n jabb integratv gesztusokra knyszerl. A tudattalan mindig kibjik. Lacan figyelmeztet arra, hogy a kt, Freudltal hasznlt gencia, a cenzor s az ellenlls ms s ms termszet, eredet. A cenzor egy msik diskurzus, valami kls projektldsa, megjelense a szubjektumban, mgpedig az az instanci, amit Freud ksbb felettes-nnek nevez. Az ellenlls viszont az n terletrl szrmazik, a sajt narcisztikus konstrukci produktuma, az ellenlls az n imaginrius funkcija 20, az nmagam tkrstdiumban megformlt struktrjbl, egyfajta primer, bels rend rdekbl szrmazik. Radk o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

sul a transzformcis erk ms helyen mkdnek: az ellenlls a hatr innens, brenlti oldaln ll, a cenzor viszont az onnans, alvsos llapotban mkdik vagy kezdi mkdst.

Szemantikai hermeneutikai
El kell ismerni, hogy az lom ltezse egyenl rtelmezsvel, amelynek els lpse az elmonds, amit elszr nmaga szmra, egy bels reprodukciban vgez az lmod. Freud azon gondolata, hogy az lomnak rtelme van, valjban azt jelenti, hogy az lom a bels rtelemkeress, az rtelemteremts egyik legjelentsebb, mondhatnnk modellszer esemnye. Ez azonban jra nem egyszer, egysk folyamat. Az lom, ha megrzdik, folyamatos jraolvassi, rtelmezsi knyszert hoz ltre. Nincs egyetlen szemantikai autorits mgtte, fluid, nem lehet abbahagyni az rtelmezst, nem lehet vgs rtelmhez eljutni. A jelents nem a textusban, a szvegben rejlik, hanem a hozz val viszonyban, azaz intertextulis termszet, az lom olvasja egy bizonyos szveg-korpuszt mozgst, ennek segtsgvel az lomszveggel szembeslve egy jabb szveget hoz ltre. Plda a pszichoanalzis mintalma [f. 8495.], az Irma lom21 trtnete. Ebbl az is vilgoss tehet, hogy a pszichoanalitikus olvasatot is javban befolysolja a ms kulturlis jelensgek olvasati stratgija, az intertextulis ktirny. Az olvasatok kzel szzves trtnetnek sorozatban jl rzkelhet a kultraolvass diskurzusainak hatsa.22 Egszen addig, hogy az Irma lom eltr rtelmezseit irodalomelmleti irnyzatokkal prhuzamosthatjuk. Freud lomolvasata persze olyan mlysg, hogy sokkal ksbbi, akkor mg ismeretlen olvasati mdokat is rejt, de az els szinten, a felsznen Freud rtelmezse egy filolgiai, kora-modern kultra-olvasati modellt kvet, mely a jelentst a beszl (itt lmod) tudatos s/vagy tudattalan rtelem-kzl szndkaknt veszi. Erik Erikson 23 1954-ben Irma lmot formalista, korai strukturalista szempontbl olvassa, azokat a konstrukcikat
k o n T E X T U S

19

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

20

keresi, amelyek az lmod, azaz Freud njnek sszelltsa rdekben plnek az lomban ki. Aztn Didier Anzieu 24 1975ben ugyanezt az lmot az n s a msik viszonynak struktrjaknt, egyfajta ks-strukturalista olvasatban rtelmezi jra. Azt figyeli, hogy Freud milyen bels-kls sznpadot, nmagt egy drma keretein bell artikull viszonyrendszert lltott fel nmaga kzssgi elfogadsra. A XX. szzad msodik felben megjelen j olvasatok egyre inkbb megkrdjelezik az ego-pszicholgiai s szelf-pszicholgiai magyarzatot, elssorban arra hivatkozva, hogy azok tlsgosan is konstruktvak, tlsgosan is az elfojts, az ellenlls diadalt rgztik, s nem veszik figyelembe az lom inherens heterogn termszett, az ismtld jrardst, a tudattalan alapveten megismerhetetlen termszett, kizrhatatlan hatst. Ennek az elvnek legkorbbi s mig legnagyobb hats kpviselje Jacques Lacan volt, aki az 19541955-s vben tartott szeminriumn foglalkozott az Irma lommal. Lacan a freudi felfedezs lnyegnek tartotta a szubjektum decentrldst az n kapcsn 25 (a hatrhelyzetet, a heterogenitst), azt, hogy az lom vgy-teljest termszetbl kvetkezen az lomfejtsnek mindig a sztfuts, s nem az eriksoni egysgests, strukturls fel kell haladnia. Az Anzieu s Erikson ltal is szp rendbe strukturlt lomban megjelen hrom nalakrl (Irma, Freud felesge s a neveln) Lacan pldul a kvetkezket rja: Amikor analizlunk egy szveget, akkor azt teljessgben kell figyelembe venni, belertve a jegyzeteket. Ez az a hely az asszocicikban, ahol Freud jelzi azt, hogy az lom az ismeretlennel kapcsoldik, ezt kldknek nevezi. Elrkeztnk azhhoz, ami a misztikus tri mgtt tallhat. Misztikusat mondok, mert most mr tudjuk a jelentst. A hrom n, a hrom nvr, a hrom ldika, Freud azta megmutatta jelentsket. Az utols terminus a hall, ennyire egyszer. 26 Tovbbi, a lacani irnyhoz kapcsolhat pldnk lehet Shoshana Felman dekonstruktv-feminista olvasata.27 az lom konk o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

textus-kpz, szelf-rekonstruktv aktivitst kutatja. Azt figyeli, hogy Freud nkonstrukcija sorn hogyan zr ki szemlyessgt veszlyeztet, megoldatlan bels rtelmeket. Szerinte az Irma lom a nisggel kapcsolatos problmk, szorongsok projekcija Freud rszrl. Van azonban az Irma lomnak egy olyan jegyzete, amely minden mai, posztmodern interprettor kpzelett felgyjtotta. A mintalom Freud ltal bemutatott felfejtsnek egy pontjn Freud asszociciiban Irma mellett, Irma ellenben egy engedkenyebb bartn jelenik meg, aki jobban elfogadn az Irma ltal elutastott, Freud ltal javasolt megoldst. Az idzett sajt asszocici a kt dolgot, Irma vizsglatt s a bartnt egy kijelentsbe olvasztja: Vgl alaposan kinylik a szja: tbbet mondana el mint Irma [f. 88.]. Az lom Irma vizsglatval folytatdik: Amit a torokban ltok: fehr folt s prks orrreg. A ni sz, magyarzat remnye s a feltrul ni testreg kpe kz rta be Freud a kvetkez [f. 88] lbjegyzetet: gy sejtem, hogy e rsz magyarzata nem elg alapos ahhoz, hogy a rejtett rtelem feltruljon. Ha folytatnm a hrom n sszehasonltst, igen messzire elkalandoznk. Minden lomnak van legalbb egy olyan pontja, amely kifrkszhetetlen. Ott van a mondhatni kldk, melyen keresztl az ismeretlennel sszefgg. 28 E freudi jegyzet fontossgt jelzi az, hogy az lomfejts egy jval ksbbi pontjn, az lom-elmletet sszegz hetedik fejezetben Freud visszatr e tmra: A legjobban megfejtett lomban is gyakran feldertetlenl kell hagynunk valamilyen rszletet, mert az elemzs kzben szrevesszk, hogy ott az lomgondolatok oly gombolyagnak kezdszlra bukkanunk, amely kibogozhatatlan, de az lomgondolathoz sem szolgltat tovbbi adatot. Ez az lom kldke, az a hely, ahol az anyag a meg-nem-ismerttel rintkezik. Az lomfejtskor felmerl lomgondolatok ltalban nem zrdhatnak le, hiszen sztfutnak gondolatvilgunk hlszer szvevnyben
k o n T E X T U S

21

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

22

minden irnyba. E szvedknek egy srbb pontjbl emelkedik ki azutn az lomvgy, mint gomba a micliumbl. [f. 366]. A kldk, egyfajta fenomenolgiai szempont fell, az elzrs, az elfojts, s ezeken keresztl valamifle negatv kzvetts helye, taln egyfajta ptlk, amely elrejt, de mivel lthat, mgis megmutat. A kldk egyik oldaln az ismert van, ez a szemly teste, a msik oldalon van az ismeretlen. Mr egy kisgyerek is meg tudja mutatni, hogy hol van, ugyanakkor olyan test, amely semmire sem j, nincs funkcija, rzki, erotikus pozcija is sokfle. Mint res van-rl trgyilag pontosan s tvedhetetlenl tudjuk, hogy mi az eredete: az anya teste, illetve a anya-test hinya, a megszletett gyermek s az anya megsznt viszonyra utal. Az anyatesten bell lv magzat esetben viszont nincs kldk, csak kapcsolat, azaz kldkzsinr, itt s ezrt vti el a fordtst Holls Istvn. A kldk, akrhonnan is nzzk, a test heterogenitsnak a helye, egy szakadk, egy betlthetetlen jel, taln allegria, de mg inkbb katakrzis. rdekes prhuzam Walter Benjamin hasonl rtelm megjegyzse utols kziratban maradt Passzzsok cm mvbl: Az kori Grgorszgban mutattak olyan helyeket, ahol az alvilgba vitt le az t. ber ittltnk is olyan orszg, ahol vannak alvilgba vezet rejtett helyek, megannyi szrevtlen hely, ahov az lmok torkollanak. Nappal mit sem sejtve megynk el mellettk, de alighogy eljn az lom ideje, kapkodva tapogatunk vissza ezekre a helyekre, s eltnnk a stt jratokban. 29 Benjamin is az brenlt/alvs s lom esemnyvel kti a kldk gondolatt, de mitolgiai kpen keresztl kiterjeszti azt az let s hall ellenprjval. s itt alapveten sszekthet a Hamlet-idzettel meg azzal a lacani gondolattal, amely az lmot, az alvst az imaginrius szntrrel, az ismtlssel, az let- s hallsztn ezen terepvel kapcsolja ssze. A kldk persze lehet seb, azaz primer trauma (errl szlt a szletsi trauma Otto Rank, Ferenczi), de lehet betapasztott luk, fal, amely abszolt rtelemben s megvltoztathatatlanul elzr.
k o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

De visszatrnk mg Shoshana Felman magyarzatra: a nisg Freud ltal rzkelt titokzatos-nyomaszt megfoghatatlansgt s a kldk ismeretlenbe mutat kapcsolatt prhuzamostja, s azt Freudnl egy feminin csomt-knt, egy kimondhatatlan, de mgis mindig ott leledz vgy-komplexumknt rtelmezi. Freud szmra ebben az lomban, ahogy a nket lmban felvonultatja, aztn a jelentst a kldk kpben eltnteti, meghatroz problma a frfi-n klnbsg, a szexualits mint klnbsg, a fjdalom s ellenlls klnbsge s a klnbsg, a feminits kimondhatatlansga jelenik meg, vagyis rzkelhet valamifle betlthetetlen szakadk a test s a nyelv, a vgy s a sz kztt. De ppen ezzel az jra-interpretcival kapcsolatban egy rdekes tovbbi interpretci rhet el. Felman dolgozatt odaadta akkor slyos beteg, halln lv szeretett mesternek, Paul de Mannak. De Man elolvasta, kommentlta. Pr hnappal ksbb, de Man halla utn, emlkre rendezett konferencira Felman pontosan ezt az Irma lom rtelmezst vitte, s felolvasta de Man pr soros vlemnyt is. Nzzk, mit mond a frfi, a szeretett mester, a dekonstruktor a (freudi) lomrtelmezs (felmani) lomrtelmezsrl: Az n egyetlen krdsem, ha szabad ezt mondanom, a kldk szintjrl bukkan fel. Mit tehetnk e jel manifeszt biszexualitsval, amely ppen annyira elvlaszt, mint amennyire egyest, s amely megszkik a nemek kztti klnbsg all. A kldk egy csom, amelyet elvgnak, s mint ilyen sokkal inkbb filozfiai, mint analitikus. 30 De Mannak ktsgtelenl igaza van abban, hogy a kldk nem a nisg tulajdona, taln semmi kze a nhz, a nemi klnbsghez, hisz a nemisg eltti testi jel, mindenkinek van kldke, jele egy egykor volt kapocsnak, mely az embert az anyhoz fzte. Ez a kapocs azonban a megszletskor gordiuszi technikval el lett vgva, eredete ezrt nem kiolds, megolds, megrts, azaz nem (pszicho)analzis, hanem egy erszakosan reduktv tulajdonts, megnevezs, fogalomm fordts, flrerk o n T E X T U S

23

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

24

ts, azaz alapveten filozfiai gesztus. Pontosan ilyen rtelemben mondja Paul de Man az olvass, az rtelmezs termszetrl, hogy olvasni pedig nem ms, mint megrteni, krdezni, tudni, felejteni, kitrlni, eltorztani, megismtelni vagyis nem ms, mint az a vgtelen megszemlyests (prozopopeia), amelynek rvn a halottak archoz s hanghoz jutnak, amely elmondja vgrendeletk allegrijt, msfell lehetv teszi szmunkra, hogy megszltsuk ket.31 A modell-problma azonos, a szelf, a szubjektv egy heterogn msikhoz, az archoz s hanghoz jut. A megszemlyests, mely ezen aktus lehetsgt gri azonban csalka, igazbl hamistvny. Egy tovbbi idzetet kell azonban ehhez hozztennem ugyancsak de Mantl: Mihelyst egy hang vagy arc nyelvi ttelezst rtjk a prozopopeia retorikai funkcijn, megrtjk azt is, hogy nem az lettl vagyunk megfosztva, hanem egy olyan vilg alakjtl s rtelmtl, mely kizrlag a megfoszts tjn trtn megrts rvn hozzfrhet. 32 Azoknak az asszociciknak, amelyek vgtelen folyamatban tovbb rjk az lmot, igazbl ketts szerepk van: ptenek, de ugyanakkor a teljes megrts lehetsgt is kizrjk, nyomukban tudunk valamit, de olyan tudsra jutunk, amely a tuds betlthetetlen hinyainak mentn formldik. Ltezik teht valami olyan kztt, olyan kztessg, amely, mint a kldk, a test s a sz, az egyrtelmen koncentrld s a vgtelenl szertefut kztt, ltnk sszefogott racionalitsa s energia-folyamataink micliumszer sztszrdsa kztessgben ltezik. Ez a sose definilhat, mindig elvgott, de mindig felhvan, kacran szembetn a szubjektumunk, szemlyes benssgnk maga. Az lom kldknek zenete az, hogy a szubjektum olyan folyamatokbl ll, pl fel, amelyek egy bizonyos pont (a test pontja s a jelents megsrsdsi pontja), azaz a kldk kapcsn egyszerre koncentrldnak s decentrldnak. A szubjektum folyamatai valamilyen alapvet ismertsg, megismertsg menk o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

tn llthatk ssze, ugyanakkor mgis eltnnek az ismeretlenbe. Freud itt olyan mdon pti jra az emberi szubjektivitst, hogy az nhez val viszonyban decentrlja azt.33

Nyelv kp
Az lom nem elssorban szemantikai, hanem kinetikai fogalom, nem annyira jelents, mint inkbb cselekvs, jelents-kpzds, teremtds. Az, hogy rtelme van, nem azt jelenti, hogy utal valamire, hanem azt, hogy megcsinl, teljest, kielgt valamit (a vgyat). Egyfajta tiszta performativits. Freud ezt gy fogalmazza meg, hogy az lom hallucinatorikus. Hatrhelyzeti jellege jelenik meg abban is, hogy az lom legalbbis abban az eredeti, jszakai formjban, amirl persze csak halvny rzseink vannak eredetileg kpi termszet 34, az lom felidzse, elmondsa viszont nyelvi. Az lomfolyamat teht az imaginrius s a szimbolikus hatrhelyzetben mkdik. Feltehet a krds, hogy vajon ugyangy emlkeznk egy lomra, mint ahogy egy olyan esemnyre, amely megtrtnt, s amely lokalizlhat valahova? 35 Lacan figyelmeztet, hogy ez Dzsuang Dzi s az ltala lmodott, illetve t lmod lepke problmja. Freud megprbl vilgos elvlasztst tenni: a valsgprba lehetsgvel, fogalmval vdi ki azt, hogy az lom a hallucinci realitsnak erejt kaphassa. De az emlk fogalma, egy lom mint sajtos emlknyom, ennek termszete36, eltnse, felbukkansa mgis eltr attl, ahogy az brenltnkben tapasztalt, rzkelt, hallott dolgok emlkknt rgzlnek bennnk. Nemcsak az lom kpi, de termszetesen kpi jellege van az elfojtsnak is: A gondolatok (a regresszis t sorn) fknt vizulis kpekk alakulnak, teht a sz-kpzetek a nekik megfelel dolgok kpzeteire vezetdnek vissza. Olyan ez, mintha az egsz folyamatot az brzolhatsg szempontja vezreln [f. 122]. Klns az, hogy ezek a vizualizldott indulatok aztn az lom elmondsakor nyelviv transzformldnak, s ez az aktus
k o n T E X T U S

25

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

26

jra interpretci, jra elfojts, cenzra jelleg, egy koherens rend rteleptse a termszetktl fogva mg jelents mrtkben inkoherens, fluid kpekre. A kpisg messzire vezet, igen bonyolult krds, s ezt az lom s a film kapcsn klnsen rdekes vgiggondolni. Jdi Ferenc a kpi kapcsn transzentitativitsrl beszl. E fogalom arra utal, hogy az lom egy olyan automatizmust, nllsgot indt be, amelynek keretben nem szndkolt, befolysolhatatlan ms kpsor jn ltre, amely a tnyleges let szempontjbl hamis, de aminek hamissgt az lmods kzben nem lehet rzkelni. A transzentitativits a kpek knyszere, olykor terrorja, az lom hallucinatorikus termszete voltakppen ezt (is) jelenti. Jdi Ferenc kpi hatalomrl r, arrl, hogy a kpekben megmutatkozik egy olyan rtelem, melyet szavakkal kptelenek vagyunk megfogalmazni. A kpi kzvetlensg s nyilvnvalsg nyelvi olvasata a kpi talnyok polivalencijban egy nll metatexturt s racionlis logicizmust hiposztatizl, miltal az lomlmny egy transzentitatv mutatvnny vlik.37 Az lom ilyen termszete, kpisge eltr a fantziban megnyilvnul kpitl, amely mintha ellenttesen mkdne. A fantziban nem kpekkel szembeslnk, hanem valamilyen vgyra keresnk s tallunk azt illuzrikusan kielgt trtnetet, kpeket. Felttelezhet, hogy a fantziban a nyelv, egyfajta retorikai nyelv elsdleges a kphez kpest, mg az lomban megfordul ez, s az lom kapcsn tani lehetnk a kp eredend elsdlegessgnek.

Tartalom forma
A megrts vgya s a flrerts eredmnye all persze Freud se tudta kivonni magt, de ennek az ellentmondsnak bemutatsa fontos elvi krdsekhez vezethet minket. Amikor az Irma lom elemzsnek vgn kijelenti, hogy a megfejts eredmnyeknt az lom rtelme feltrult, s hogy az lom tartalma teht:
k o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

vgyteljesls, motvuma: vgy [f. 93.]. Az lom ebben a megkzeltsben nem ms, mint a manifeszt tartalom mgtt feltrt latens rtelem, az, amely kzvetlenl vgyteljest szereppel mkdik. Ha elhisszk, megnyugodhatunk, hiszen ksz a vgleges megfejts, a manifeszt jell mgtt ott van a latens jellet. A Freud-szveg ilyen szoksos rtelmezse azonban redukcija a valban kimondottnak akkor is, ha ebben a redukciban a szerz maga is ludas. Beszl ugyan tartalomrl, de e tartalom nem a vgytartalom, hogy nmagt a szakmai felelssg all felmentse. Az lom tartalma (Inhalt) ugyanis nem a vgy, hanem a vgyteljesls (Wunscherfllung), azaz valami megtrtns, esemny, amely heterogn termszet, energia jelleg, s gy referencilisan lekpezhetetlen a kijelentsben fixlhat, megjellhet felszni tartalom. Ennek a tartalomnak az ellentmondsossgrl a kldk kapcsn mr volt sz. Az lom lnyegnek meghatrozst azonban Freud egy egszen ms ton is megadja, radsul ezt az elz defincival egyrtelmen ellenttezve, mint alternatv meghatrozst rja le. A knyv msodik rszben, az lommunka cmet visel fejezetbe egy rdekes 1925. vi betoldst olvashatunk: Most, miutn legalbb az analitikusokat sikerlt megbartkoztatnom azzal a gondolattal, hogy a nyilvnval lom helybe az analzis rvn nyert jelentst kell tenni, egy msfajta sszetveszts bnbe esnek s makacsul ragaszkodnak is hozz. Ebben a lappang lomtartalomban keresik ugyanis az lom lnyegt, s kzben nem gyelnek a lappang lomgondolat s az lommunka klnbsgre. E szvegbl egyrtelm, hogy Freud a korbban oly fontosnak tartott rejtett rtelem (azaz egy szemantikai egysg) helyett egy bizonyos (egybknt ugyancsak rejtett, rtelmezsben rekonstrulhat, ismtelhet) aktivitst, az lommunkt teszi kzppontba. A gondolatmenetet a kvetkezkppen folytatja: Alapjban vve az lom nem ms, mint gondolkodsunk sajtos formja, mely az alvs llapotnak felttelei kztt vlik
k o n T E X T U S

27

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

28

lehetsgess. Ezt a formt az lommunka hozza ltre, mely az lom egyedli lnyeges vonsa, sajtossgnak egyetlen magyarzata. Az lom lnyege, ltezsi formja, aktivitsa, az lommunka: retorikai termszet, jellemz esemnyei a srts, az eltols, az brzolhatsgra trekvs s a msodlagos megformls (az utbbi kettt egyszerstve kpiestsnek s narrativizlsnak is mondhatnnk). Az lommunka azonban nem, vagy legalbbis nem elsdlegesen szemantikai, hanem formai jelleg, az lom a gondolkods sajtos formja, olyan, amely ellenttes s prhuzamos is az brenlt racionlis, logikai gondolkodsi stratgijval. Az lom egy olyan jell-sorozatot, jell-struktrt mkdtet, amely nem a jelltre akar vonatkozni, hanem egy lezrhatatlan aktivitst indt el, hiszen az lommunka brenlti prja az lomfejts, amelyrl pedig mr lttuk, hogy vgtelenl folytathat. A mai interprettor ezrt gyakran nem valami jelents kimondsra trekszik, hanem azon gondolkodik, hogy milyen sajtos, klns mdon folyik az lomban, a szubjektumban a jelentsek termelse, feladatnak azt tartja, hogy az lmot rtelmez erk polemikus terepnek tartsuk, amelyeket organizlnak s dezorganizlnak kezeletlen tudattalan hatsok ismtldsei.38 Radsul ez a forma nem reduklhat valami elrhet grammatikra vagy szvegrtelmezsre. Freud az lommunkt trgyal fejezet elejn elemzi a nyilvnval lomtartalom s az lomgondolat kapcsolatt, mint egyazon tartalom kt brzolsa kt klnbz nyelven [], mintha az lomtartalom az lomgondolatok lefordtsa volna kt klnbz nyelven [f. 199.]. Jelzi, hogy a fordts, azaz a forma mkdtetse nem szemantikai megfelels (nem egy jell-jellt viszony) alapjn trtnik, hanem gy, ahogy ezt egy kprejtvny teszi. A rbusz, a kprejtvny nem hermeneutikai jelensg, a kzvetlenl kapott kpnek nincs (akr metaforikus) vonatkozsa, hanem az egysgesnek ltott, keretezett kpet elemeire kell sztszednnk, s az egyes elemeket kell valamilyen rtelemben helyettesteni jek o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK

lentssel, struktrval, vagy valamilyen szelem (pl. egy sztag) materilis anyagval. A rbuszhoz valamifle kls kulcsot rendelnek 39, amelynek a jelentshez nincs kze, hanem sokkal inkbb az elrejt szndk dekonstruktv mechanizmusaknt foghat fel, allegorikus termszet. Ennek a flrevezet, elrejt szndknak rszletesebb elemzst adja Freud az 1917-es Bevezets a pszichoanalzisbe cm munkjnak lomrl szl fejezetben 40 kzlt az lom elemrl szl gondolataival. Az lom elemt Freud ptlk-nak nevezi, mely nem jel, ami vonatkozik valamire, hanem feladata sokkal inkbb az elrejts, a nem-megmutats. Az lom nem kifejezni akar, hanem csak kijtszani, kielgteni, mikzben lthatatlann akarja tenni azt, amit megvalst. A ptlk itt olyan valami, mint amikor kincset akar elrejteni valaki egy falba. Akkor rejti jl, ha az adott tgln, ami mg a dolgokat tette, semmi sem ltszik, de a tgla (az erre feljogostott szmra) mgis megtallhat kell maradjon, az elrejts csak ekkor nem vlik elvesztss. A ptlk akkor tud utalni, ha valaki elrulja, rnk bzza a kulcsot, az utals titkt, azt, hogy mirl is lehet az adott tglt megismerni. A ptlk flrevezet, nem vezet, pontosan abban az rtelemben kell olvasni, amit a korbban de Mantl idzett szveg hatrozott meg. Az olvass, az lomfejts nem igazn az rtelem megtallsa, hanem a rejtettsg elvnek a felfedezse.

29

Jegyzetek
1 2 Hofmannstahl, Hugo von: Gabriele DAnnunzio. In: Bradbury, MalcolmJames McFarlane (szerk.) Modernism 18901930, Harmondsworth, Penguin, 71. Mauthner, Fritz: Nyelvkritikai adalkok. In: Orosz MagdolnaKerekes Amlia Teller Katalin (szerk.): s fonaluktl messze szavak peregnek-hullanak Nyelv, nyelvisg, nyelvi problmk a szzadfordul osztrk s magyar kultrjban s irodalmban. ELTE Germanisztika, Bp, 2002, 57. Musil, Robert: A tulajdonsgok nlkli ember. Ford. Tandori Dezs, Eurpa, Bp, 1977, 40. k o n T E X T U S

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK 4 E tma Csthnl annyira szembetn s meghatroz, hogy egyltaln nem vletlenl, szmos igen rdekes tanulmny trgyalja. Nhny ezek kzl: Eisemann Gyrgy: A vgessg dmonizmusa (lomszimblumok Csth Gza novelliban). In: Eisemann Gyrgy: Vgid s katarzis, Orpheusz Knyvek, Eger, 1991. 6381. Ambrus Enik: Csth Gza s a pszichoanalzis. 143156. In: zenet, 1987/13. p. 142153. Szajbly Mihly: Csth Gza. Gondolat, Budapest, 1989. Konferencinkon Hzsa va tartott errl kitn eladst, mely ebben a ktetben jelenik meg. 5 Csth Gza: Az lom. In: Csth Gza: Ismeretlen hzban (Kritikk, tanulmnyok, cikkek), II. kt. Forum Kiad, jvidk, 1977, 382386. 6 Csth rtk-rzkenysge dbbenetes, profetikus. Msik nagy tallmnya, felfedezse a zenben Bartk volt. 7 v.: Fried Istvn: lmok ldglnek a boltok cgtblin, mint pihen madarak (A Krdy-mvek lom-vilga, lom-vilgok Krdy Gyulja). In: Mhely, 2008/.6. 5661. Fried Istvn idzi Krdy egy 1903-as novelljt, Az mok hst, hogy Az lomkpek kort ljk. 8 Az lom s irodalom kapcsolatnak nem tl friss, de mg ma is rvnyes kivl elemzst vgzi el Meredith Ann Skura a The Literary Use of the Psychoanalytic Process (Yale University Press, New Haven, 1981) cm knyvnek Literature as Dream: Mode of Representation cm fejezetben. 9 Husz Mria: Pszichoanalzis s szrrealizmus Dal ltogatsa Freudnl. In: Tudomnyos Dialg, 1997. dec. 4448. 10 Freud, Sigmund: lomfejts. Ford. Holls Istvn, Helikon, Bp. 1985. (A kvetkezben hivatkozsaim erre a mre [f, oldalszm] formban a fszvegben jelennek meg.) 11 Freud, S.: Bevezets a pszichoanalzisbe. Budapest, Gondolat Kiad, 117. 12 Pontalis, J.-B. Frontiers in Psychoanalysis Between Dream and Psychic Pain. London, The Horgarth Press, 1981, 29. 13 Jdi Ferenc: Az lomkpek vilga mint klns fikcionalits. In: Mhely, 2008. 6. szm (lom2) 106107. 14 Sajt megjegyzsknt hozztennm, hogy ez a sz, az elllt egyltaln nem egyszer esemnyt fed, az elllts az elfojts, az lommunka megannyi trtnst is magn viseli, tartalmazza. 15 Az egsz Lenni vagy nem lenni monolg e krds krl forog. Legfontosabb rsze: A hall: alvs, / nem tbb; / s ha ezzel megszntethet / a szvfjdalom, a millj tds, / amit tl a hsunk ezt a vget / csak kvnni lehet. A hall: alvs, / az alvs: taln lom itt a baj: / hogy milyen lmok jnnek a hallban (Ndasdy dm fordtsa). 16 Idzi S. Heath Ambivoilances: Notes for Reading Joyce In: Attridge, D. Ferrer, D. (eds.) Poststructuralist Joyce, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, 49. k o n T E X T U S

30

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK 17 A Work in Progress a Finnegan bredse korai munkacme volt els, folyiratban trtnt megjelensekor. 18 Ellmann, Richard: James Joyce Oxford University Press, New York, 1959. 702703. 19 Derrida Freud s az rs szntere cm tanulmnyban kitr erre, s v a fordts sz logocentrikus hasznlattl, azaz attl a kpzettl, hogy a fordtssal egy nehezen rthett egyrtelmv, vilgoss tudunk tenni. Ebben az rtelemben Freudnl valban nincs sz a fordtsrl, amirt mgis e szt hasznlom, annak oka ppen az, hogy elemzse sorn megmutathat a fordtani kell s fordtani lehetetlen kettse. V.: Derrida, J.:Writing and Difference, Chicago, The University of ChicagoPress, 1987, 196231. 20 The Seminar of Jacques Lacan, Book II, 19541955. ed. J. A. Miller, New York, Norton, 1988, 120. 21 Az Irma lom Freud sajt lma, amelynek nemcsak megfejtst kzli knyvben, hanem a megfejts folyamatt is, azaz lerja az lomhoz ktd asszociciit is. 22 Errl egy korbbi dolgozatomban rszletesebben rtam, most csak utalnk ennek tanulsgaira. V.: Bkay Antal: Az lom a szubjektum teremtse s megismers. In: Mhely, 2008. 6. szm (lom2), 114124. 23 Erikson, E. H.: The Dream Spcimen of Psychoanalysis, In: Journal of the American Psychoanalytic Association, 2 (1954). 24 Anzieu, D.: Freuds Self Analysis. Madison, International Universities Press, 1986. 25 Lacan, i. m. 148. 26 I. m. 157. 27 Felman, Sh.: Postal Survival, or the Question of the Navel. In: Yale French Studies, 1985. No. 69. 4972. 28 Ebben a mondatban mdostanom kellett az egybknt kitn fordtst. A magyar szveg ugyanis gy szl: kldkzsinr, amely sszekti az ismeretlennel. A nmet eredeti vilgosan kldkrl beszl: gelichsam einen Nabel, durch den er mit dem Unerkannten zusammenhngt. A fordtsi tveds persze jra lom-asszocici, tovbb-lmods: a fordt, Holls Istvn, az elvlasztottsg helyett inkbb a kapcsolatot, a kldkzsinrt hangslyozta volna. 29 Benjamin, W.: A szirnek hallgatsa vlogatott rsok. Budapest, Osiris, 2001, 210. 30 Felman, i. m. 68. 31 De Man, Paul: Az eltorztott Shelley (Ford: Kulcsr Szab Zoltn), In: Hansgi gnes Hermann Zoltn (szerk.): jragondolni a romantikt, Budapest: Kijrat Kiad, 2003, 183. k o n T E X T U S
31

Bkay Antal: LOM-RS, LOM-RK 32 De Man, Paul: Az nletrajz mint arcrongls (Ford.: Fogarasi Gyrgy). In: Pompeji 1997. 23. szm, 105. 33 Lacan, i. m. 116117. 34 Ezeket a krdseket Jdi Ferenc is trgyalja fent idzett rsban. 35 Lacan, i. m. 125. 36 Freud errl a krdsrl az n. fedemlk kapcsn rt rszletesebben. A fedemlk a nappali let lomi emlke, egy olyan letesemny, amely valban megtrtnt, de amiatt, hogy tudattalan indulatok, energia-tmegek kapcsoldtak r, a mindennapi letben megokolhatatlan, tndkl fontossgot nyertek. 37 Jdi Ferenc, i. m. 110. 38 Mehlman, J. Trimethylamin: Notes on Freuds Specimen Dream. Diacritics, 6. 1, 1976. 43. 39 Leclaire, Serge: Psychoanalysing On the Order of the Unconscious and the Practice of the Letter. Stanford, Stanford University Press, 1998. Leclaire rdekes elemzst adja a rbusz problmnak. 40 Freud, S.: Bevezets a pszichoanalzisbe, Bp. Gondolat, 1986, 65198. A ptlkrl a 92. oldalon van sz.
32

k o n T E X T U S

Ers Ferenc

HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT


Csth Gza A kisasszony c. novelljrl 1

A pszichoanalzis s az irodalom kztti klcsnhatsok klns fajtjt kpezik azok az esetek, amikor az r, az analitikus s a pciens (aki klnbz kombincikban akr lehet egy s ugyanazon szemly is) egyms terbe lpnek, felbortva a megszokott hatrokat s normkat. Ezek az tlpsek tbbnyire nem esetlegesek; lehetsgk a pszichoanalzis sajtos termszetbe van kdolva. A pszichoanalzis mint a llek XIX. szzad vgn kialakul tudomnya kt szemly, az analitikus s a pciens dialgusn alapul, s megteremt egy nismereti letgyakorlatot, amelynek vgclja a pciensben zajl tudattalan folyamatok feltrsa s megrtse. Ennek az letgyakorlatnak legfontosabb eszkze s kzege a nyelv, illetve a beszd, amelynek foszlnyaibl s tredkeibl juthatunk el egy szisztematikus hermeneutika rvn a tudattalan megrtshez s a szttredezett nnek, az lettrtnet folytonossgnak helyrelltshoz. A pszichoanalzis nyelvi termszetbl, narrativitsbl kifolylag a legklnflbb szvegtpusokat hozhatja ltre, kztk mindenfle tmeneti tpusokat is, amelyek jra s jra tlpik a fiktv s a relis elbeszls hatrait. Ezek az tmenetek, hatrtlpsek a terpis kapcsolat kt plusn, az analitikus s a pciens plusn egyarnt megjelenhetnek. Az analitikus pluson a terapeuta pciens verblis megnyilatkozsait elemezve esettanulmnyokat kszthet, krtrtneteket rekonstrulhat, amelyek mint Freud mr 1895-ban, a Tak o n T E X T U S

33

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

34

nulmnyok a hisztrirl cm, Josef Breuerral egytt rott mvben megjegyzi: [...] az ltalam lert krtrtnetek gy olvashatk, akr egy novella, s gyszlvn nlklzik a tudomnyossg komoly jellegt. Azzal kell vigasztalnom magam, hogy ezrt nyilvnvalan inkbb tehet felelss a trgy termszete, semmint az n szemlyes elfogultsgom. A helyi diagnosztika s az elektromos hats kivltotta reakcik a hisztria tanulmnyozsban ppensggel nem clravezetk, mg a lelki folyamatok rszletes bemutatsa, ahogy az rktl megszoktuk, megengedi, hogy nhny kevsb szoksos pszicholgiai mdszer alkalmazsval mgis valamifle betekintst nyerjek a hisztria lefolysba. 2 Freud valjban egy j mfajt alkotott, a trtneti esettanulmnyt, amelynek narratv struktrja ketts alapon nyugszik. Egyrszt a krtrtneten, amely a beteg elmondsn alapul, msrszt a kezelstrtneten, ama folyamat lersn, amelynek sorn a terapeuta szmra feltrul a betegsg termszete, a tnetek jelentse. Az esettanulmnyban e kt struktra kapcsoldik ssze egyetlen meta-narratvumm, a pciens s a terapeuta ltal kzsen megkonstrult trtnett, amely ltrehozza a konszenzulis rtelmezs alapjt, s egyszersmind elvezethet kettejk interszubjektv kapcsolatnak vgeredmnyhez, a gygyulshoz vagy ppen a kudarchoz. Az esettanulmnyok teht nem lettrtnetek; az alany letfolyamatnak csak olyan epizdjait vagy csompontjait emelik ki, amelyek a teoretikus fogalmi rendszer s az interpretci szempontjbl fontosnak bizonyultak. Zmkre a tredkessg jellemz, mg akkor is, ha azok nmagukban zrt, koherens, st novellisztikus formban kerlnek bemutatsra. E tredkessg szlssges pldja a Drrl szl esettanulmny, amelyben nem pusztn a lersnak, hanem Freud nisgrl alkotott kpnek tredkessge, a nk hinyos, tredkes lnyknt val felfogsa kerlt utlagos rtelmezsek s vitk kereszttzbe. Freudnak a pciensekrl szl esettanulmnyai mellett jellegzetes mfaja volt a pszichobiogrfia, amely korbban lt emberek szemlyes dokumentumai, alkotsai, nletrajzai, napli,
k o n T E X T U S

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

vagy a rluk szl letrajzok s legendk alapjn kszlt. Ilyen pldul a Leonardo da Vincirl (1910), Dosztojevszkijrl (1928), az rdg ltal megszllt tizenhetedik szzadi bajor festrl, Christoph Haitzmannrl (1923), valamint a vallsalapt Mzesrl (1939) szl tanulmnya, nem utolssorban pedig egy nletrajzilag lert paranoia-esetrl, Schreber brsgi elnk pszichzisrl szl elemzse (1911). Ezek a pszichobiogrfik az esettanulmnyokhoz hasonlan ugyancsak a jelentsnek tartott lettrtneti epizdok s folyamatok bemutatsra s rtelmezsre szortkoznak. Tbbnyire fknt didaktikus clt szolglnak; a pszichoanalzis rtelmezsi mdjainak, metapszicholgiai fogalmainak rvnyessgt vilgtjk meg a kzvetlen terpis folyamaton, a klinikai tapasztalatokon kvl es terleteken. Az letrajzok mellett Freud mveiben gyakran tallkozunk nletrajzi epizdok emltsvel is. Ezek gyakran ugyancsak illusztratv s didaktikus clokat szolglnak. Legnyilvnvalbb ez az lomfejtsben (1900), ahol Freud rszben sajt lmainak elemzse tjn mutatja be az lmok forrsait s funkciit, az lommunka eszkzeit s az lmok megfejtsnek technikit. Carl Schorske amerikai eszmetrtnsz szerint az lomfejts olvashat gy is, mint nvalloms, amely a szerz sajt lmainak anyagt s hozzjuk fztt kommentrokat tartalmazza. gy trulnak fel azok a kulcslmnyek, amelyek a fiatal Freud plyafutst, emberi s tudsi fejldst, trsadalmi tapasztalatait meghatroztk. Freud tudomnyos mve Schorske szerint ily mdon a vilgirodalom nagy vallomsainak sorba tartozik: mintha Szent goston az Istenllamba, Rousseau pedig az rtekezs az emberek kztti egyenltlensg eredetrl s alapjairl cm mvbe sztte volna bele Vallomsait.3 Sok ms helyen is tallunk olyan epizdokat, amelyeknek nletrajzi httere valsznsthet vagy kikvetkeztethet, pldul A mindennapi let pszichopatolgija cm mvben (1901) elemzett elvtsek, felejtsek, nyelvbotlsok kztt. Freud azonk o n T E X T U S

35

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

36

ban nemcsak tbb vagy kevsb rejtjelezett pldk forrsaknt hasznlta sajt letnek epizdjait, hanem nll nletrajzi rsokban is feldolgozta ket noha ezek elssorban tudomnyos s mozgalomszervez lettjnak llomsait, szakmai konfliktusainak s kzdelmeinek brzolst, nem pedig szemlyes letnek intimebb trtnseit tartalmazzk (lsd: nletrajzi rsok, [Freud 1989a]). Freud nletrajzi rsaiban alkotta meg azt az nmitolgiai narratvumot, amely azutn Ernest Jones monumentlis Freud-biogrfijnak alapja lett, s amely hossz ideig dominns mdon meghatrozta a pszichoanalzistrtnet-rs dominns nzpontjt is. A pszichoanalzisben Freud nyomn elterjedtt vlt a rvidebb-hosszabb esettanulmnyok, patogrfik kzzttele. De a pszichoanalzis hskorszakban ms, hibrid mfajok is szlettek, pldul tallt szvegek, elssorban naplk publiklsa. Ilyen tallt szvegknt tette kzz 1919-ben, Freud els ni kvetinek egyike, Hermine von Hug-Helmut bcsi pszichoanalitikus egy Greta Lainer nev tizenves leny napljt, amelyrl azonban ksbb kiderlt, hogy szerzje valsznleg maga HugHelmut volt. Ferenczi Sndor pedig 1929-ben kzlte korbbi pciense, egy ngyilkoss lett fiatal n pciensnek feljegyzseit Egy proletrlny gyermekkora. Feljegyzsek egy 19 ves ngyilkos lny els tz letvrl 4 cmmel. Ez az els szemlyben megrt nletrajz feltehetleg autentikus, br megformlsa Ferenczi keze nyomt viseli: az eredetileg magyarul rott feljegyzsek csak nmet fordtsban vltak ismertt. A tallt szvegek, fiktv vagy valdi naplfeljegyzsek mellett figyelemre mltak a pszichoanalitikusok sajt napli, amelyek jval halluk utn kerltek publiklsra. Ezek kzl a legismertebbek az orosz pszichoanalitikusnak, Carl Gustav Jung egykori zrichi pciensnek s szerelmnek, a korai pszichoanalzis egy msik jelents nalakjnak, Sabina Spielreinnek a feljegyzsei, amelyek ugyancsak tallt szvegknt kerltek el 1977ben a genfi egyetem pincjbl.5 Az egyik legfontosabb, letrajk o n T E X T U S

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

zi, elmleti s trtneti szempontbl pedig legrdekesebb ilyen napl Ferenczi Sndor 1932-ben nmetl rt s elszr csak a nyolcvanas vekben publiklt, forrsrtk Klinikai naplja.6 Voltak analitikusok, akik maguk is prblkoztak tbbnyire amatr mdon fikcis vagy flig fikcis mfajokkal. Ezen ksrletek kzl taln a leghresebb s legeredetibb Georg Groddeck nmet orvos, pszichoanalitikus s klt Der Seelensucher (A llekkeres) cm pszichoanalitikus regnye (1921). Groddeck Ferenczi Sndor bartja, Fst Miln leveleztrsa volt; A mester n vagyok. Egy doktorkisasszony napljegyzetei cm regnyben is megjelenik. Holls Istvn, a magyar pszichoanalitikus mozgalom egyik kiemelked alakja kt nletrajzilag ihletett fikcis mvet rt. Bcsm a srga hztl cmmel egy fiktv szemly, Doktor Pfeiflein Telemach feljegyzseit tette kzz (1927). Az ismeretlen fuvaros cm elbeszlse sokig kziratban maradt, s csak 2003ban publikltk. Gymri Editnek, Jzsef Attila analitikusnak Rnyi Edit nven rt nletrajzi regnye, a Gegen den Strom (Az r ellen) kalandos utakat jrt be magyar knyvkiadknl, de csak egy rvid rszlet jelent meg belle.7 jabban Julia Kristeva, a bolgr szrmazs francia szemiotikus, irodalomteoretikus s pszichoanalitikus tnt fel regnyeivel, legutbb a Meurtre Byzance (Gyilkossg Bizncban) cm regnyvel (2004), amelyekben az analitikus tmkat teoretikus fejtegetsekkel, nletrajzi s krimielemekkel vegyti. A pciens pluson is klnfle mfajok szlethetnek. Leggyakoribbak a pciens-naplk, amelyek egyszerre lehetnek nletrajzi, olykor irodalmi rtk dokumentumok, s ugyanakkor elsrend forrsok a terpiai folyamatnak, a kezels trtnetnek, az analitikus szemlynek, mdszereinek, rtelmezseinek s reflexiinak megismershez. A pciens-naplk szerzi kzl tbben maguk is terapeutk lettek. Ilyen pciens-naplnak is tekinthetk Sabina Spielrein emltett feljegyzsei, amelyekben az orosz analitikus a Junggal val terpis s szerelmi kapcsolat lmnyt dolgozza fel. Freud a hszas vekben tbb
k o n T E X T U S

37

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

38

amerikai pcienst kezelt, akik maguk is neves pszichiterek lettek. Ilyen pciens volt Smiley Blanton s Abram Kardiner, akik mindketten megrtk emlkeiket a Bcsben tlttt idszakrl. Tbb egykori Freud-pciens sajt analzisvel kapcsolatos emlkei lttak napvilgot. Ernst Blum svjci pszichiter, akit a hszas vek elejn kezelt Freud, rszletes feljegyzseket ksztett analitikusval val tallkozsairl; ezek vekkel Blum halla utn, 2006ban jelentek meg nyomtatsban. rk letre pciens maradt viszont Szergej Pankejev, Freud Farkasember nven elhreslt orosz pciense, akinek nletrajza ugyancsak olvashat, rszleteiben magyarul is. Hilda Doolittle amerikai kltn H. D. nven tette kzz emlkeit Freuddal folytatott analzisrl.8 Sok ms pciens-napl mellett ebbe a mfajba sorolhatjuk az olyan tallt szvegeket is, mint Juhsz Gyula Pato-logika, vagy Jzsef Attila Szabad-tletek jegyzke kt lsben cm rst is. A pszichoanalzis s az irodalom kapcsolatnak klnsen rdekes vlfajhoz tartoznak az olyan mvek, amelyekben nem csak kzs motvumokrl, forrsokrl, rtelmezsi keretekrl, hatsokrl s klcsnhatsokrl van sz, hanem maga a kezelsi folyamat, illetve a terapeuta analitikus s az ltala kezelt pciens jelenik meg az irodalmi m tmjaknt, hseknt, vagy egyik szerepljeknt. Ennek klasszikus pldja Italo Svevo Zeno tudata cm regnye, az jabbak kzl pedig pldul a Fehr Hotel, D. M. Thomas angol r mve.9 Ilyen rsok Csth mvei kztt is megtallhatk. Csth Gza munkssgban feltn, hogy a terapeuta folytonosan tlp az r terbe, az r pedig a terapeutba, s mindennek sajt pciens-mivolta ad keretet. A novellk, esettanulmnyok, napljegyzetek, levelek s nvallomsok az nmagt is trggy tv, pucrr vetkztet orvosi tekintet s az emberi szenveds irnti megrts s emptia plusai kztt ingadoznak. Mindezek egyttesen kpezik a csthi vilgot, amelyben az r, az orvos s a pciens ugyanannak a drmnak a (gyakran felcserlhet) szerepli.
k o n T E X T U S

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

Ennek illusztrlsra A kisasszony cm, Moravcsik professzornak ajnlott novellja (1910) nhny motvumt elemzem. A novella kzppontjban egy Flp nev, paralysis progressivban szenved pciens ll, aki levlben kri bartjt, a trtnet els szemly elbeszljt, hogy mihamarabb ltogassa t meg a klinikn. Flp elmondja bartjnak titkt, azt, hogy mr egy ideje egy szp-szp kisasszony ltogatja t, aki az ra hangjaival beszl hozz, s a madarakkal zen neki. Flp lettrtnetnek egyes epizdjai az elbeszl lersbl s magnak a pciensnek nhny megjegyzsbl trulnak fel, a betegsg tneteit s a diagnzist pedig hrom klnbz narratv pozcibl, az elbeszlbl, a pciensbl s az t kezel segdorvosbl ismerjk meg. Az albbi sematikus tblzat azt mutatja be, hogy az lettrtnet, a tnetek s a diagnzis hogyan jelenik meg e hrom klnfle narratv pozci szerint.
Pozcik Elbeszl LETTRTNET Flp nagyon szerette a felesgt. Ksn hzasodott, harminct ves korban, s mint annyi neurasztnis, moh, spadt ember, egy hatalmas, remekbe formlt lenyt vett el, egy kk szem, elefntcsontbr, illatos szkesget, akinek vastag kis piros ajkain rvidesen kibontakozott a szenvedlyessg sajtsgos akcentusa. Flp meg volt bolondulva. Szaktott a bartaival, nem jrt trsasgba, a felesgvel tlttte minden szabad idejt. Kicsit utltam Flpt emiatt, s kicsit sajnltam. TNET Sajtsgos vltozst vettem rajta szre. A vonsai, ezek a szp, frfias s rokonszenves vonsok most gyerekesek, rajongak voltak, elsimultak s kiteldtek valami tszellemltsg rmben. Kedves volt, de nneplyes []. Szinte imaszeren hangslyozta az utols mondatot, mint egy kis gyermek, aki a hallott mest tovbbadja a kisccsnek vagy hgnak, s szeretn mindazt a szpet, gynyrt s meghatt, ami szvben van, egszben, hinytalanul tovbbadni. DIAGNZIS Amikor a paralzis kitrt rajta a sajnlkozs fokozdott bennem, de az utlat eltnt. Helyzete valban nyomorult volt. [] Hirtelen eszembe jutott, hogy a felesge is, n is egyarnt elmulasztottuk Flpnek hangslyozni s grni a gygyulst. Szinte termszetesnek talltuk, hogy mr belenyugodott, hogy gygythatatlan. [] Te, Flp, egy boldog ember vagy. Az gyed j kezekben van letve, s halad egyenesen elre. 39

k o n T E X T U S

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT


Pozcik Pciens LETTRTNET A harmadik elemiben egy napon egy tantn helyettestette a tantnkat. Egy fiatal, fehr ruhs, barna haj leny, annak volt pp ilyen hangja. Lgy s kellemes, mint a szp muzsika. Egsz nap tudom hallgatni. s olyan j, hogy mindjrt beszl, mihelyst kvnom. TNET Van itt nekem valakim. Egy szp, szp kisasszony []. gondoskodik rlam. Minden pillanatban velem van. Beszlget velem, bztat s gygyt [] Az ra hangjaival beszl hozzm. Az rbl hallom a hangjt. [] Ltod ezt a legyet a homlokomon [] ezt is kldte. A legyek dngenek, muzsiklnak, a flembe neklik az zeneteit. Mindig tud valami j hrt zenni [] Az gy lbain keresztl feljn hozzm a villamossg, s llandan kering a testemben. Ersdm naprl napra. Egszen mskpp hat ez, mint amikor reggelenknt a segdorvos egy kicsit megvillanyoz. Attl ugyan meghalhatnk. Ez gygyt percrl percre []. Ilyen szeretetrl fogalmam se volt eddig, bartom. llandan rzem, s boldog vagyok vele. Nzz ki az ablakon, oda fel a hztetre. Ltod azokat a szp nagy madarakat a villmhrtn? Azokat is kldte ide. Ha unatkozom, nzhetem ket, amint replnek, kergetznek. Szrakozhatom. s velk is zeneteket kld. DIAGNZIS Meg fogok teljesen gygyulni, csak legyek trelmes.

40

k o n T E X T U S

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT


Pozcik Segdorvos LETTRTNET TNET Tves eszme, amelyet illzik s hallucincik tmogatnak. [] megjelenik, mintegy automatikusan, a menteszme, egy badar s tves gondolatkr alakjban. Betegnk egy idelis lenyalakot krelt magnak, akinek az ra ketyegsben hangjt hallja, s aki mindenfle kellemes s szp dolgot mond neki, fleg pedig a gygyulst hangslyozza. Vonzalmban minden szexulis motvum hinyzik. DIAGNZIS Ha a butuls egyb tnetek fokozatos fejldse mellett nem mutat hajlamot az elrehaladsra, akkor az pebb psyche mgiscsak mindenkppen megvdi magt a kellemetlen, elviselhetetlen s rettenetes benyomsok ell, amit a hozztartoz test feltartztathatatlan pusztulsnak ltsa egy-egy vilgos pillanatban nyjt.

Ezek a narratv pozcik, amelyekbl Flp letnek s betegsgnek klnfle aspektusai mutatkoznak meg, taln megfeleltethetk azoknak a pozciknak, amelyeket a szerz, Brenner Jzsef/Csth Gza foglalt el rknt, orvosknt s betegknt egyarnt. A novella elbeszljben, a segdorvos s Flp alakjban egyarnt felismerhetjk szemlyisgnek s alkotsainak nmely motvumt. A szakszer, tudomnyos tnetlers, Flp kisasszony-komplexusnak diagnzisa (amely inkbb Jung s Bleuler pszichitriai felfogst, mint Freud pszichoanalitikus tanait tkrzi), a G. kisasszonyrl szl, egy vvel ksbb megszletett nevezetes esettanulmny szemlletre utal. Flp hallucinciiban tbb olyan motvumot fedezhetnk fel, amelyek Csth ms szpirodalmi mveiben is megjelennek, pldul a madrszimblum a Witman fikban. Emltsre mlt, hogy Ferenczi Sndor 1912. mrcius 8-i levelben beszmol Freudnak a Budapesten kitrt analitikus lzrl, s ennek kapcsn a Moravcsikklinika egyik fiatal tanrsegdjrl, aki Maeterlinck Kk madr cm mvrl kszt pszichoanalitikus elemzst.10
k o n T E X T U S

41

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

42

Flp szemlye s betegsge azonban csupn a felszn. A httrben ugyanis egy msik, sokkal kegyetlenebb drma zajlik, amelynek igazi fszereplje Flp bolondulsig szeretett felesge, egy virul s bjos asszony, aki viszont nem szerette frjt. Az elbeszl ellenll az asszony erotikus csbtsnak. Flp a bartjn kvl csupn a forvosnak rulja el titkt, a ltomsaiban megjelen kisasszonyt, m az elmondja a segdorvosnak is, aki ezutn indiszkrt mdon tovbbadja a titkot Flp felesgnek. Aki tbb nem fog habozni amint eddig habozott, hogy Flpt a segdorvossal megcsalja. A patogrfit teht a segdorvos lsgos eszkzknt hasznlja fel az asszony lelkiismeret-furdalsnak s gtlsainak feloldshoz, s ily mdon kettejk erotikus boldogsghoz. Ehhez a boldogsghoz a beteg Flp elrulsn, felldozsn, szimbolikus meglsn keresztl vezet az t. s Flp felesgnek igaza van teszi hozz a knyrtelen vgkvetkeztetst az elbeszl, akinek az asszonynyal kapcsolatos erotikus fantziit az ntelt s elbizakodott segdorvos vltja valra. Az albbi tblzatban a hat szerepl, az elbeszl, Flp, Flp felesge, a segdorvos, a forvos, valamint a Flp hallucinciiban megjelen viszonyra utal jelzket, kijelentseket, rzseket s cselekvseket tntettem fel. A tblzat jl mutatja azt a bonyolult viszonyrendszert, ami a szereplk kztt fennll. A szereplk Csth letnek szerepli; a szerepek pedig az elbeszl, a segdorvos, a pciens sajt szerepei, azonosulsi minti. Az elbeszlst ppen ennek a viszonyrendszernek a hvs, vagy inkbb hideglels trgyilagossga emeli ki a novellisztikus esettanulmnyok s az esettanulmny-szer novellk krbl. Megtrtnik a hatrtlps a pszichoanalzisbl az irodalomba: Flp patogrfija, betegsgtrtnete a fltkenysg, az ruls, az erotikus csbts s a htlensg metatrtnetv vlik.

k o n T E X T U S

ELBESZL FORVOS hitetlenkeds KISASSZONY Utlat, sajnlat, megrts. Erotikus vonzds A kapunl, otthon mindig el szoktam vlni a szp asszonytl. nagyon szerette a felesgt bizalom Olyan n, akire mindig vgytam, s amilyet nem lttam egsz letemben egyet se. Potencilis vetlytrs. elbizakodott hang, ntelt mondatszerkeszts.

FLP FLP FELESGE SEGDORVOS

ELBESZL

FLP Fltkenysg, bartsg, bizalom.

FLP FELESGE Erotikus csbts. Flp felesge tbb nem fog habozni amint eddig habozott, hogy Flpt a segdorvossal megcsalja. Indiszkrci, visszals a titokkal A segdorvos el fogja meslni a titkot Flp felesgnek. indiszkrci Tisztn, nzetlenl szeret engem!... 43

Gonosz, szvtelen nzs. Sohase szerethette igazn Flpt.

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

k o n T E X T U S
Elbizakodottsg, nteltsg, szakmai flny.

SEGDORVOS

Hallucinci, egyben valsgos eszkz Flp felesgnek elcsbtshoz. indiszkrci

FORVOS

KISASSZONY

Ers Ferenc: HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT

Jegyzetek
1 A Csth-jr t-jr. Csth Gza, az irodalmi s pszicholgiai diskurzusok metszspontja c. konferencin (Szabadka, 2008. szept. 2526.) elhangzott elads szerkesztett vltozata. 2 Sigmund Freud Josef Breuer: Tanulmnyok a hisztrirl (rszlet). In: Ers Ferenc (szerk.): Sigmund Freud. Vlogats az letmbl. Eurpa Knyvkiad, Bp., 95. o. 3 Carl E. Schorske: Politika s apagyilkossg Freud lomfejtsben. In: Bcsi szzadvg. Helikon, Bp., 1998. 164186. o. 4 Ferenczi Sndor: Egy proletrlny gyermekkora. Feljegyzsek egy 19 ves ngyilkos lny els tz letvrl. Thalassa, 2004, (15), 3: 127154. o. 5 Sabina Sabina: Naplrszletek (19091912). Thalassa, 2006 (17), 1: 4962. o. 6 Ferenczi Sndor: Klinikai napl 1932. Akadmiai Kiad, Bp., 1985. 7 Lsd: Borgos Anna: Gymri Edit Berlinben. Mlt s Jv, 2007/1. 8589. o. 8 Spielrein, Pankejev, H. D. s msok rsait lsd a Thalassa Freud a pciensek szemvel cm szmban 2006, 17). A pciens-naplk s nletrajzi feljegyzsek rszletesebb bemutatst a hozztartoz bibliogrfival egytt lsd nletrajz, napl, levelezs. Analitikusok s pciensek nvallomsai c. tanulmnyomban. In: Mekis D. Jnos s Z. Varga Zoltn (szerk.): rott s olvasott identits. Az nletrajzi mfajok kontextusai. LHarmattan, Bp., 2008. 134144. o. 9 Lsd errl rszletesebben: Ers Ferenc: Pszichoanalitikus regnyek Dr S.tl Muo doktorig, Mt, 2008/9. 7379. o. 10 Sigmund Freud Ferenczi Sndor: Levelezs. Szerkesztette: Ernst Falzeder, Eva Brabant, Patrizia Giampieri-Deutsch, Haynal Andr tudomnyos irnytsval. A magyar kiadst sajt al rendezte s szerkesztette Ers Ferenc s Kovcs Anna. Thalassa AlaptvnyPlya Kiad, Bp., 20002005. I/2. kt. 65. o.

44

k o n T E X T U S

Kvry Zoltn

MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS


Tmk s varicik Csth Gza s Kosztolnyi Dezs letben s mveiben

Mert az anya, gy mondja a psztornek, az lettel egytt tnyjtja a hallt is Menj a Hdsz lbe, ki ellenem trtl, gyilkos, ki flvirgoztattl s meggyilkoltl. Hisz n mr nem is lek. Csak ksrtet vagyok, vrrel tpllkoz s holdfnyen sunyt. Nem flek tled. Te szrny vagy. De n mg szrnyebb. ldsom rd, des kgy. (Kosztolnyi Dezs: Nero, a vres klt)

45

Ikercsillagok
Dr Zoltn 1980-as tanulmnyktete cmben Ikercsillagoknak nevezte Szabadka kt nagy szlttt, Csth Gzt s Kosztolnyi Dezst (Dr, 1980). Kztudott, hogy az rk elsfok unokatestvrek voltak: Kosztolnyi desanyja, Brenner Eullia s Csth apja, Brenner Jzsef annak a Brenner Jzsef patikusnak a gyermekei, aki miknt az Czeizel Endre Kosztolnyi-genealgia cm cikkben (1997) is olvashat Csth Gza szletk o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

46

snek vben, 1887-ben halt meg. A legidsebb Brenner Jzsef alakjra a ksbbiekben mg visszatrnk. A szakirodalmi hivatkozsokat nlklz s szvegforrsokat nem jell rs szerzje egybknt tved, amikor Csth Gza apjaknt pldul az ugyancsak patikus, bohm letet l, nket s italt nem megvet nagybcsit, Brenner Babilszt jelli meg. Az igazi apa, az idsebb Brenner Jzsef gyvd, a korabeli Szabadka ismert, zeneszeret polgra nincs is feltntetve a tanulmnyban kzlt grajzon. A mvszek csaldfakutatsval elszeretettel foglalkoz orvos-genetikus kzlemnye ms hibkat is tartalmaz. A rokonsgban pldul feltnteti a Decsy-famlit, de Csth nv nlkl jellt desanyjt, Decsy Etelkt nem ebbl a csaldjbl szrmaztatja, az r szletst pedig hibsan 1888-ra datlja 1887 helyett. A cikk kvetkeztetseit a pontatlansgok mellett egyoldal biologizmusa s a klti tehetsgre vonatkoz, nem kellkppen megalapozott felttelezsei miatt is fenntartsokkal kell fogadnia a krdst jval rnyaltabban kezel mvszetpszicholgiai megkzeltsnek. Csth s Kosztolnyi egytt nttek fel a korabeli Szabadkn, s letre szl bartsgot ktttek egymssal. Kapcsolatuk szorossgt s mlysgt hven tkrzik azok a Kosztolnyi-levelek, amelyek Dr fent emltett, 1980-as tanulmnyktetben szerepelnek. A kt r letben, vilgszemlletben, rdekldsben szmos metszspont tallhat, amelyek kzl az albbiakban nggyel szeretnk rszletesebben foglalkozni. Ezek egymssal sszefondva egy olyan rtelmezsi hlzatot alkotnak, amely segthet rvilgtani emberi-mvszi hasonlsguk mibenltre, ugyanakkor kiemelheti megklnbztet jellegzetessgeiket is. A mvszetpszicholgia szempontjbl a legsokatmondbbnak hasonlsgaik klnbsgei tnnek, gy elssorban ezeket emelnm ki az elemzs sorn. Csak ksbb vilglott ki szmomra, hogy a ngy terlet ksrtetiesen egybeesik Szondi Liptnak a tudattalan vlasztsnyelvt vizsgl kategriival (libidotropizmus, idealotropizmus, operotropizmus, morbotropizmus), amelyk o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

lyel Szondi a csaldi tudattalan sorsforml erejt igyekezett elmletben s gyakorlatban megragadni (Szondi, 1996).

Metszspontok
Az unokafivrek irodalmi tehetsge a gimnziumi nkpzkrben mutatkozott meg elszr, majd a fvrosba kerlve hamar a szzad els veiben megjhod irodalmi let framba kerltek a Budapesti Napl, majd a Nyugat munkatrsaknt (Szajbly, 1989). Kosztolnyi felteheten 190405-s bcsi tartzkodsa sorn ismerkedett meg az letmvre nagy befolyst gyakorl pszichoanalzissel, mg Csth budapesti orvosi tanulmnyai alatt tallkozott Freud eszmivel, melyeket orvosknt s publicistaknt lelkesen propaglt (nagyjbl egy idben a nla msfl vtizeddel idsebb Ferenczi Sndorral). Csth Gzra rknt is mly benyomst tett a llekelemzs tudomnya; kezdetben ihletett, ksbb tendencizusabb vl kvetjv vlt a freudizmusnak (Harmat, 1994). Egybknt mig nem megnyugtatan tisztzott krds, hogy a nmet nyelvben nem klnsebben jelesked Csth honnan szerezte pontos ismereteit Freud, Bleuer s a korai Jung munkssgrl. Mvszi s tudomnyos plyjnak megfeneklst a morfinizmus okozta, amely a sajtosan trtelmezett, gondolkodst lassan gzsba kt pszichoanalzissel egytt ri nyelvnek s vilgkpnek elszntelenedsrt is felels (Szajbly, im). Morfinizmusrl, betegsgrl s hallrl elsknt Kosztolnyi emlkezett meg a Nyugatban megjelen nekrolgjban (Kosztolnyi, 1919), akirl tudjuk, hogy tmenetileg maga is hasznlt narkotikumokat (Kosztolnyin, 1990). A prhuzamok vizsglata sorn legfbb krdss az vlt, hogy mirt pont ennek a kt egymshoz igazn kzel ll rnak az alkotsaiban bukkant fel a matricidium, az anya meglsnek tmja? (Elssorban az Anyagyilkossgra s az des Annra gondolok, de a Tallkoztam az anymmal s a Nero, a vres klt is
k o n T E X T U S

47

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

48

tartalmaz ilyen motvumokat.) Az alkotspszicholgiai krdsek megvlaszolsban jelesked pszichoanalzis ilyen esetben a szerz traumatizlt anya-gyerek kapcsolatrl, a srlst feldolgoz tudattalan fantzikrl s az azokat elaborl kreatv folyamatokrl beszl (Nemes, 1994, Vikr, 1996). A vlasz azonban vlemnyem szerint nem ilyen egyszer. Feltehet, hogy szmos alkot mvsz l t traumkat s konfliktusokat korai lelki fejldse sorn. Frank Barron pldul empirikus vizsglatai nyomn a mvszetre fogkony, n. komplex szemlyisg egyik legjellemzbb sajtossgai kzt tartja szmon az orlis fejldsi szakasz srlseit, nlklzseit (Barron, 1973). Ennek ellenre nem mondhat ltalnos jelensgnek, hogy egy alkot az anyagyilkossg tmjhoz nyl. A korai deficit, az anya-gyerek kapcsolat traumatizltsga nyomn kialakul fantzik hipotzist ezrt szksges, de nem elgsges llektani felttelknt kezeljk megkzeltsnkben. A pszichoanalitikus konstrukcik kritiki taln nem vletlenl emelik ki az elmletek tlzottan tfog, globlis jellegt, a specifits megragadsnak hinyossgait s a korai lmnyekre fektetett tlzott hangslyt (Fnagy, Target, 2005). Lennie kell mg emellett valami olyan sajtossgnak is, ami ha nem is ad vgs magyarzatot megvilgthatja azt, ami a szokatlan, nehz tmt vlaszt unokafivreket ri fantzijukban sszekti egymssal.

A szp irodalom
Miknt fentebb utaltam r, kiemelten fontosnak tartom a Kosztolnyit s Csth Gzt sszekt hasonlsgok sajtos klnbsgeit. Ezek azt tkrzik, ahogy az rk vlasztsaikban (mvszi), magatartsukban s tetteikben egyni mdon elaborljk a tudattalanbl ered ksztetseiket, fantziikat. A sajtossgok Kosztolnyi s Csth esetben mind a ngy jelzett terleten jellegzetesen eltr irnyba tendlnak. Ezeket a tendencikat a szemlyisg dinamikus szemllet pszicholgijnak klasszik o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

kus fogalmai kzl az n- kontroll eltr mrtkvel, illetve az Erikson ltal hangslyozott n-identits koherens/fragmentlt voltval lehetne megragadni (Carver, Scheier 1998). Az npszicholgiai megllaptsokat br ltszlag pszichologizlnak egy ennl jval komplexebb krdskrt nem tartom teljesen jogosulatlannak, hiszen a Vikr Gyrgy idzte Erich Simenauer mr a 80-as vek kzepn felrtta a strukturlis elvek figyelmen kvl hagyst az analitikus mvszetpszicholginak (Vikr, 1996). A minden idejt az olvassnak s az rsnak szentel, a homo aestheticus stabil azonossgtudatval br Kosztolnyi Dezs szmra egsz letben (mg hallos gyn is) ltezett egy biztos kapaszkod, az (anya)nyelv. A nyelv, az olvass s az rs valsgos szenvedlyv vlt az vek sorn. Az anyanyelv hasznlata szerinte egy a llek mkdsvel, a llek llegzse, a legkzvetlenebb kzls, szabad szs, sztn s let (Kosztolnyi, 2002, 201.). A nyelvi megnyilatkozs folyamatosan radt belle, megszllott rsi tevkenysge mr-mr a grafomnia hatrt srolta. Mi mindenrl rtam mr mondogatta, sokszor szinte melyegve az elkpzelt betradattl, mint a keser-ss tengertl. Nincs a vilgon olyan dolog, amirl ne kellett volna tbbszr is rnom. Mondj egy szt! n mr mindenrl rtam. Nem tudsz olyan szt mondani, amirl ne rtam volna idzi knyvben felesge (Kosztolnyin, i. m., 214.). A lert szhoz, az irodalomhoz val ktdst nhny sorral lejjebb pedig ezekkel a szavakkal jellemzi Kosztolnyin: A knyvet testhez tartoznak rezte, s nem vlt meg tle soha (i. m., 215.) Az anyanyelv irnti vgtelen szerelmet az des Annrl szl tanulmnyban Nemes Lvia az anya irnti szeretetbl eredezteti, amely vonzalomba beleszvdik a Kosztolnyi lett mindenestl tjr hallflelem (Nemes, 1994). A nyelv lesz az egyik legfontosabb kapcsoldsi pont az egymssal Vikr Gyrgy szavaival lve ambivalens, de nagy szerelemben lv szpirodalom s pszichoanalzis kztt (Vikr, 1996). A mgikus ervel br
k o n T E X T U S

49

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

50

szavak legyen sz akr az irodalom, akr a pszichoterpia nyelvrl az sztnrvny kzepn is kpesek megvdeni az nt az elsodortatstl. Kosztolnyihoz kpest Csth Gza ri, mvszi azonossgtudata sokkal bonyolultabb, tredezettebb, labilisabb. lete vgig megtartja ri s tudsi szemlyisgnek kettst, ami nvhasznlatban is fennmarad: volt dr. Brenner Jzsef, az elmegygysz-orvos s Csth Gza, az r. rdekes, hogy Csth ccse, Brenner Dezs is Jsz Dezsre vltoztatott, amikor rni kezdett. Vajon mi volt a gond a Brenner fivrek szmra az Apa Nevvel? A Csthot gyvdi plyra szn idsebb Brenner Jzsef taln kevsb tmogatta az irodalmi ambcikat, mint a verselget, Kosztolnyin szerint lete sorn csaknem 600 kltemnyt r Apuska, Kosztolnyi rpd? Ez utbbi tny egybknt ellentmond Czeizel lltsnak, miszerint az atyai nvre igen bszke Kosztolnyi Dezs sei s szlei kztt igazi potai talentum vagy tehetsg nem volt, ilyen tekintetben szinte a semmibl jtt, gy tehetsge beleilleszthet a nagy kltk gynevezett gejzr modelljbe (Czeizel, i. m., 61.). Az ilyen jelleg, somms s megalapozatlan kijelentsek is hozzjrulnak ahhoz a kritikus viszonyhoz, amelyet a mvszetpszicholgia a tehetsg egydimenzis genetikai modelljvel tart fent (lsd pl. Schuster, 2005). Hogyan rtkelhetjk Csth Gza ketts lelklett, amely kezdetben megtermkenyten, ksbb gtln befolysolta ri tevkenysgt? Egy tbb mint 10 ve rt cikkben (Kvry, 1997) Csthot Nietzschhez hasonltottam, aki maga is szenvedett a tudomny s a mvszet prhuzamos vonzstl. (Ez egybknt Freudrl is elmondhat, akinek mindig kivltotta a haragjt, ha tudomnyt mvszetnek neveztk, de nem vletlen, hogy a 30-as vekben Frankfurt vrosa irodalmi Goethe-djjal ajndkozta, lsd Schwielbusch, 1994.) Az azonossgtudat eme kettssge akr a romantika ltal olyannyira kedvelt Doppelganger-motvum modern letre keltsnek is tnhet. E klnleges llapot sajtos, eredeti mvek megteremtk o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

sre sarkallhat, fenntartsa azonban pszicholgiailag nem egyszer feladat. Nietzsche s Csth pldja azt bizonytja, hogy a hasadtsg, a fragmentltsg rzse hossz tvon hozzjrulhat a szellemi egyensly megbomlshoz. lete s mve olyan vgleteket csomz ssze, ami nem is lehet ms, csak konfliktusteremt az elrendezhetetlen teljessg szomszdsgban. rta Csthrl Mszly Mikls (in: Mszly, 2004, 123.). Csth lelki szerkezetnek s irodalomhoz val viszonyulsnak a kplett tovbb bonyoltja, hogy mvszi alszemlyisgn bell tovbbi trsvonalak fedezhetk fel; ugyanis nem egyszeren litertor, hanem hrmasmvsz volt. Jrtas volt a zene vilgban: br sajt kompozcii nem keltettek klnsebb feltnst, kivlan hegedlt, s ragyog zeneesztta volt; mr kzpiskols korban felismerte Bartk Bla gniuszt (Szajbly, i. m.). Rvsz Gza, aki az ltalnos mvszi tehetsg felfogsval szemben a specilis, egymstl elklnl tehetsgfajtk (irodalmi, zenei, kpzmvszeti) ltezse mellett tette le a vokst, taln azt mondta volna, hogy Csth zeneileg inkbb a reproduktv-interpretl, mintsem a produktv-komponl tehetsget szemlyestette meg (Rvsz, 1973). (A kett egytt jrsa nem ltalnos jelensg.) Tovbb bonyoltja a helyzetet, hogy Csth Gza Rvsz modelljbe nehezen beleilleszthet mdon ezenfell kpzmvszeti adottsgokkal is brt: nagyszeren, mr-mr szecesszis stlusban rajzolt (leveleit gyakran illusztrlta klns rajzaival), fennmaradt festmnyei pedig a barbizoni iskola, illetve Munkcsy, Pal Lszl, Mednynszky hatsrl tanskodnak (Szajbly, i. m.). Kosztolnyi teljesen megdbbent, amikor unokaccse az orvosi plya mellett dnttt. Kockztatni azt, hogy hrmas mvszbl semmi mvsz lgy? rja neki felhborodottan 1904 szeptemberben Szabadkrl (Dr, i. m., 80.) s ugyanebben a levlben a maga nyelvi zsenialitsval a kvetkezkppen ironizl (nmetl!) a hr hallatn: Es ist sehr zu bedauern, dass ein so feinfhlender Artist Arzt ist, oder vielleicht nur ein Archist. (Dr, i. m., 80.) Unokaccse hak o n T E X T U S

51

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

llra rt nekrolgjban utlag, Csth morfinizmusnak s pusztulsnak a tudatban Kosztolnyi rthetnek vli a dntst: Az, hogy elmeorvosnak kszlt, taln ntudat alatti kirezgse volt annak a megismersnek, hogy beteg s magn akar segteni (Kosztolnyi, 1919, oldalszm nlkl). Szajbly Mihly szerint ugyanakkor Csthot eredenden vonzotta a termszettudomny, a tudomnyos gondolkods pedig fontos szerepet tlttt be mvszetszemlletben s ri gyakorlatban. A pszichoanalzis, amely szintzist knlta naturalizmusnak s romantiknak, pozitivizmusnak s pszicholginak, letnek s lomnak (Szajbly, im 84.). 1907 krl lpett rdekldsnek homlokterbe, s ltszlag kzs nevezre hozta benne ezeket az ellentmondsokat, mint a tudomny s a mvszet kztt elhelyezked bklkeny kzvett hatalom (Nietzsche).

52

A llekelemzs
Harmat Pl 1994-es knyvben (Freud, Ferenczi s a magyarorszgi pszichoanalzis) hossz oldalakon t elemzi a pszichoanalzis s Kosztolnyi viszonyt. Idzetekkel tmasztja al, hogy a kltt lenygzte Freud eszmeisge: gy vlte, hogy annak hatsa s jelentsge a hitjtsval vetekszik. Ismert versben (Verssorok Freud) Freudot a fld legnagyobb finak nevezte, de a pszichoanalzis irnti szimptija, illetve hallflelme s hipochondrija ellenre sem hajtotta magt alvetni analitikus terpinak. A felsznt, a szpen csillml, fodrozd felsznt tbbre becslte a salakos mlysgnl. A felsznben benne van a mlysg is mondta. s nmagra vonatkoztatva gy fejezte ezt ki: Lepecstelt levlknt jttem erre a vilgra. gy is akarok tvozni innen. Jaj mily sekly a mlysg / s mily mly a seklysg (Kosztolnyin, i. m., 234235.) Ferenczi Sndorral szemlyes j bartsgot tpllt, Karinthyval s Fst Milnnal egy idben rendszeresen ltogattk a nagy magyar pszichoanalitikust. 1918-ban Kosztolnyi interjt is ksztett Ferenczivel Orvosi konk o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

zlium cmmel az Esztend cm folyirat szmra, 1925-ben pedig a Budapestre ltogat Georg Groddecket faggatta a betegsgek jelkpes voltrl (Harmat, i. m.). A legfontosabb szemlyes kapcsolat az analitikusok kzl azonban az lomfejts fordtjhoz, Holls Istvnhoz fzte, akinek pszichoanalitikus nyelvelmleti munkssgt folyamatos konzultcival segtette (Lengyel, 1998 b). Lengyel Andrs szerint az des Anna Moviszter doktorjban megrktett kitn idegorvos (Kosztolnyin) Nemes Lvia s Harmat felttelezsvel szemben valsznleg nem Ferenczi, hanem Holls lehetett. Kosztolnyi kltszete Nmeth Lszl szerint a pszichoanalzissel prhuzamos jelensg, s kiemeli, hogy Kosztolnyi Freudhoz hasonlan a lnyegtelennek ltsz kis semmisgek nyomn jut el a llek mlysgeibe (idzi Harmat, i. m., 253.). Harmat rszletesen kitr Kosztolnyi przai munkinak, elssorban regnyeinek pszichoanalitikus motvumaira, s Vrkonyi Nndor nyomn utal arra, hogy ngy regnyben az r Freud tantvnynak bizonyul, de elegancija s mvszi zlse megvdi attl, hogy llatembereket teremtsen (i. m., 260.). A gyermeki ltsmdhoz vonzd s a pszichopatolgia irnt taln rintettsge miatt is rdekld Kosztolnyi gy integrlta a mlyllektan felismerseit s perspektvjt ri vilgba, hogy Szajbly Mihly kifejezseivel lve sem a kltszet tudomnyostsnak, sem a pszichitria poetizlsnak csapdjba nem esett bele. Lnynek ketts termszetvel fordult a pszichoanalzis fel Csth Gza. Budapesti orvosi tanulmnyai sorn tallkozott a freudizmussal, s mr emltettk, hogy mivel nmetl meglehetsen gyengn beszlt, rejtly, hogyan sikerlt elmlylnie Freud, Breuer s a korai Jung munkssgban. Publicisztikjban a freudi eszmk felttlen hvnek, st propagtornak mutatkozik (Csth, 1995). Alig nhny v mlva (1912-ben) mr nll tra lp, s megrja Az elmebetegsgek pszichikus mechanizmusa cm knyvt, amely az irodalmi kztudat szmra Egy elmebeteg n naplja cmen vlt kzismertt. Br Harmat (2004) ezt
k o n T E X T U S

53

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

54

tartja elmeorvosi munkssga legkiemelkedbb darabjnak, gy vli, hogy sznvonala szerzje ri kpessgei ellenre sem r fel Ferenczi s ms nagy magyar analitikusok (Blint, Hermann, Rheim) pszichoanalitikus munkival. gy vli, hogy Csthot lelki betegsge ersen gtolta szakmai tehetsge kibontakozst (148.), s Szilgyi Gzra, a magyar Baudelaire-re utal, aki szerint Csth jobb megfigyel, mint elmletalkot. Csthnak a magyar pszichoanalzis trtnetben jtszott szerepe meglehetsen talnyos. 1912 februrjban, hnapokkal azeltt, hogy a Gygyszatban megjelent volna Ferenczi ismert kritikja Csth elmeorvosi tanulmnyrl, amelyben a tl korai rendszeralkotst rtta fel Brenner doktornak (Harmat, 2004, 119.), az orvos-r felkereste Ferenczi Sndort, s megmutatta neki Maeterlinck Kk madrjrl rt pszichoanalitikus rtelmezst, aminek sorsa a mai napig ismeretlen. Az eset a FreudFerenczi-levelezs kiadsa nyomn vlt ismertt, amelyben ezt leszmtva mindssze egy utals tallhat Csth Gzra, Brenner Jzsefknt. Ez azrt is klns, mert 1908 s 1913 kzt Ferenczi komoly erfesztseket tett minden szba jhet szemly felkutatsra, aki pszichoanalitikusknt csatlakozna a formld magyar egyeslethez. Csth neve mg azok kzt sem bukkan fel, akiket utbb Ferenczi alkalmatlanknt elvetett, annak ellenre, hogy Csth (pontosabban dr. Brenner) j nev klinikn dolgoz elmeorvos s a pszichoanalzissel rokonszenvez ismert r volt. Harmat szerint feltehet, hogy az 19091910 krl kialakul (s szakmai krkben minden bizonnyal ismertt vl) morfinizmusa vezetett a pszichitriai plyrl val lemorzsoldshoz. Ezt figyelembe vve taln rthetbb vlik, hogy Ferenczi hasonlkppen (elutastan) viszonyult a magyar pszichoanalzis mostohagyermekhez, mint mestere, Freud a Csthval rokonthat plyt befut Otto Grosshoz (Friedrich, 2008). Csth Gza szpri munkssgban nmi ideltoldssal egyszerre mutatkozik a pszichoanalzis irodalmi recepcijnak ktfle tpusa (Szajbly, 1989, Harmat, 1994). Els ktetben,
k o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

az 1908-as A varzsl kertje novelliban a gyermekkor, az lmok, a fantzia, a hall s az erotika vilgnak megidzse mlyen s szervesen simul bele a lrai, szecesszis hangulatok zenei s festi brzolsba, a mlyllektani ihletettsg pedig kifinomult llekrajzi eszkzkkel ltja el a szerzt. A recepci eme fajtja esetben a mlyllektan a kzvetlen, egyes szm els szemly kitrulkozshoz segt hozz, de nincs sz szkebb rtelemben vett tartalmi befolysrl. A freudi irnyzat hatsa ilyenkor nem ll tbben, mint a szabad asszocicik elindtsban gy is mondhatjuk, a pszichoanalzis ismerete a startpisztoly szerepvel egyenl. Nem vletlen, hogy az effle mvek nagyon kzel llnak a szerz sztn-njhez rja Harmat Pl (1994, 77.) A klasszikus pszichoanalzis mvszetelmletnek fogalmaival lve az analitikus szemllet olyasfajta nismeretet s nyitottsgot alakt ki az rban, amely az alkotsi folyamat els, inspircis szakaszban lehetv teszi az Ernst Kris ltal hangslyozott, az n szolglatban ll regresszit (Kraft, 1998). A msodik ktet, a Dlutni lom (1911) rsaiban a lrikus helyt a freudista iskolzottsg megfigyel foglalta el (Szajbly, i. m., 207). A nyelvezet megvltozott, a lra, a zeneisg s a szecesszi szinte nyomtalanul eltnt. Ez legalbbis Kosztolnyi idzett, Nyugatban megjelent nekrolgja erre utal mr sejtetett valamit az elkvetkezend hanyatlsbl, de vgeredmnyben Szajbly szerint a Dlutni lom novelli azokban az esztendkben szlettek, amikor a pszichoanalzis mg megtermkenytje volt Csth Gza novellisztikjnak (i. m., 207.). A pszichoanalzis recepcijnak msik tpusa a mlyllektani tantteleket iskols mdon vagy Lukcs Gyrgy kifejezst hasznlva tendencizusan felhasznl irodalom. Csth Gza rsaiban ez az iskols jelleg 1912 utn vlik egyre inkbb uralkodv (Dnes Imre, Tlay fhadnagy, Rozi). Az analitikus novellk elszaporodsa (ezzel egytt az ri termkenysg drasztikus visszaesse) egytt mutatkozik a csthi ri nyelvezet a lrai jellegnek elhalvnyulsval (amit nem vletlenl a nyelvbk o n T E X T U S

55

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

56

vsz Kosztolnyi tett szv elszr), s az analitikus rzelmi neutralitst idz, tvolsgtart ri hangnem eltrbe kerlsvel. A sajtosan (t)rtelmezett pszichoanalitikus elmlet gondolatot gzsba kt s szpri kszsgeket megbklyz hatsa Csthnl sszefondik az egyre slyosabb vl morfiumhasznlat pszichs s orvosi kvetkezmnyeivel, s vgeredmnyben ri bedugulshoz vezet, ami mintegy rdgi spirlknt tovbb rontotta Csth Gza llapott. Az egyre tehetetlenebbl vergd r-orvos ndiagnzisa szerint mvszi megfeneklsben a pszichoanalzis volt a f ludas. Leveleibl kitnik, hogy nemcsak termketlenn tette, hanem a regresszi nyomn eltrbe nyomul paranoid gondolatait is felerstette. Rettenetes s nyomaszt gondolat, hogy nincs tbb kedvem az rshoz rja Kosztolnyinak. Mita az analzissel behatan foglalkozom, s minden zben elemzem az ntudatlan lelki letemet, nincs tbb szksg r, hogy rjak. Pedig az analzis csak szenvedst okoz, keser letismeretet s kibrndulst. Az rs pedig gynyrt ad s kenyeret. Mgse! Nehezen megy, agglyokkal. A szlet gondolatot csrjban megli a kritika. A legbels elintzetlen gyeimet pedig nem tudom paprra tenni. Az az rzs gtol, hogy msok ppolyan tisztn olvasnak benne, mint n az rk rsaiban, n a pszichoanalitikus (idzi Szajbly, i. m., 174175.). Az is felmerlhet gyanknt, hogy az Egy elmebeteg n napljban megrktett A. Gizella kisasszony (akiben Mszly szerint Csth a maga problmit is felismerte) gygykezelse sorn a kikpz analzisben sosem rszesl Brenner doktorban a pszichoanalzis ltal viszont-indulattttelnek nevezett rzsek alakultak ki. A viszonttttel az analitikus tudattalan rzelmi vlasza a pciens szemlybl felje irnyul impulzusokra a tzes vek elejn mg kevss feltrt terlete volt a pszichoanalzisnek. Etkind (1999) felttelezi, hogy Freud br mr korbban is tisztban volt a terpia sorn klcsnsen kialakul rzelmek s fantzik szerepvel elssorban C. G. Jung s Sabik o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

na Spielrein esete nyomn alaktotta ki hatrozott llspontjt, miszerint a viszonttttel analzisre nzve kros jelensg, mivel az elspr szexualits, akrcsak mly regresszi s a pszichzis, fenyegeti a pszichoanalitikus tudomnyos pozcijt (Haynal, 1991). Az is kzismert, hogy Ferenczi s Freud szakmai bartsga Ferenczinek a traumrl s a viszonttttelrl vallott felfogsa miatt romlott meg, mivel a magyar analitikus ez utbbit a terpia fontos eszkznek tekintette. Az 50-es vektl kezdve az angol trgykapcsolat-elmleti pszichoanalitikus iskola kveti (Winnicott s msok, akik fel az Angliba emigrlt Ferenczi-tantvny, Blint Mihly kzvettette mestere egykor renegtnak tartott nzeteit) felismertk s hangslyozni kezdtk, hogy a helyesen kezelt viszontttteli rzsek hatkony diagnosztikus s terpis eszkzknt hasznlhatk slyosabb pszichopatolgiai krkpek kezelsben (Haynal, i. m.). A felkszletlen terapeuta szemlyisgt azonban slyosan krosthatja a komoly pszichs zavarokkal kzd pszichitriai betegekkel fenntartott szoros kapcsolat, kivltkpp ha lappang, feldolgozatlan konfliktusai, vesztesgei vannak, s tudattalan ngygytsi szndkkal kzeledik az elmekrtan fel. (Kosztolnyi mr idzett nekrolgja szerint ez mind felfedezhet volt unokaccsben.) E folyamat megrtsben kzponti szerepet kap a modern pszichoanalzis taln egyik legfontosabb fogalma, a projektv identifikci, amely a slyos patolgik lelki dinamikjt meghatroz primitv elhrt mechanizmus. A projektv identifikci elfogadhatatlan lelki tartalmak, traumk nyomn lehasadt szelffragmentumok kivettse egy msik szemlyre (a terpiban az analitikusra), aki a segtkre fokozottan jellemz megrzs, intuci, emptis rezonancia nyomn befogadja ezeket, s azonosul velk. gy az analitikus adott esetben olyan lelki tartalmak hordozja lesz, amelyek eredetileg a beteg lmnyeiben szerepeltek (Mitchell, Black, 2000, 142.). A jl kikpzett analitikus szemlyisgben a befogadott, legtbbszr destruktv tendencia nem tesz krt, hanem kzelebb visz a pciens megrtk o n T E X T U S

57

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

58

shez, a terpia sorn pedig az analitikus segtheti a pcienst e tartalmak integrlsban. Mly nismeret hinyban azonban a tudattalanul befogadott tartalmak bomlaszt hatst kelthetnek a pszichikumban. Ha valaki tl kzel merszkedik a szakadkhoz mondja Nietzsche , az visszanz bel. A Csth ltal kezelt pszichotikus asszony, A. Gizella letnek egyik legnagyobb traumjt desanyja betegsge jelentette. Az anya tdbajos. G. kisasszony nfelldozan polja, s kzben retteg attl, hogy elkapja a betegsget (Szajbly, i. m., 185.). Azt is tudjuk, hogy G. kisasszonyt 1909-tl poltk a Moravcsik-klinikn. Csth morfiumfogyasztsa, amelyhez az utols lkst Kuthy Dezs gmkor diagnzisa (!) adja, pp a terpis kapcsolat idejre, az 1910-es vre datlhat (ekkor ismerte meg Csth ksbb meggyilkolt felesgt is). Ltvnyos egyezs a tdbajtl val flelem rja Csth s G. kisasszony kapcsolatrl Mszly (i. m., 129.), aki Jtsztrs nlkl maradt rtelem cm rsban rszletesen kifejti ri diagnzist Brenner doktor viszonttttelrl: Ha jl olvassuk (a mi szempontunkbl) ezt a krtrtnetet, nehz ellenllni egy olyan feltevsnek, hogy mindaz, ami Csth szemlyisgbl s mveibl kiolvashat: itt kros ellenanalogonknt jelentkezik, legalbbis a fontos vonatkozsokban. Pontosabban: sajtos negatv analgira gondolunk, amely pp azrt rinthette mlyebben Csthot (fggetlenl attl, hogy G. kisasszony Naplja ri szempontbl is figyelemre mlt jelensg), mert a kisasszony s sajt lt- s letlmnye kztt tlsgosan is pontos volt a motivcik ellentte (uo., 126.). Erre, pontosabban az rni vagy nem rni ellenanalogonjra hegyezte ki Szsz Jnos a tmt feldolgoz pium cm filmjt.

A mrgek litnija
1933. oktber 26-n Kosztolnyin felfedezi, hogy a frje rtalmas mreggel l (i. m., 258.). Hirtelen sszell a kp, amely magyarzatul szolgl az r szmos furcsa viselkedsre. Rk o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

eszmltem folytatja , hogy mr nyolctz v ta hasznlhatja ezt a szert, taln krptlsul az elveszett gyermekmennyorszgrt. Eszembe jut, hogy valamikor rgen, vekkel ezeltt, egy darabig valban nyltan lt vele, de hamarosan abbahagyta. Csth Gza jut most az eszembe, szerencstlen unokaccse s dikkori levelnek ez a mondata: Rajtunk, akiknek ereiben Brenner-vr csrgedez, valami tok l. s eszembe jut Mrgek litnija cm verse is. Gygyszerszunoka. Ismers, csaldi titok szmra a mreg (uo.). A Brenner nagyapa, Jzsef valban gygyszerszknt kapta meg a harmadik szabadkai gygyszertr megalaptsnak jogt. Kosztolnyi rla rt verse alapjn azonban felttelezhetjk, hogy a patikusmestersg hagyomnya mg korbbrl eredhetett: Patikus-csald h fia, / knyved se volt tbb/csak egy latin, Pharmacopoea (idzi Czeizel, i. m., 54.). A Brenner nagymama, Hofbauer Aurlia desapja, Hofbauer Istvn szintn gygyszersz volt, akrcsak Kosztolnyi anyjnak, Eullinak a fivre, a bohm Brenner Babilasz, akit Czeizel tvesen Csth apjnak tart. A harmadik genercibl Csth Gza (Brenner Jzsef) s Kosztolnyi ccse, rpd vitte tovbb a staftabotot: mindketten orvosok lettek. Nem szndkozom messzemen kvetkeztetseket levonni mindebbl, de tny, hogy az egszsg betegsg, a gygytsgygyszer tmja mlyen benne gykerezik a Brennerek (s a Kosztolnyi-leszrmazottak) csaldi tudattalanjban, amely Szondi szerint meghatrozza tbbek kzt a foglalkozs (operotropizmus) s a betegsgek megvlasztst (morbotropizmus) is. gy lesznek az elmebetegek leszrmazottai a legderekabb pszichiterek rja Szondi A tudattalan nyelvei cm rsban (1996, 6364.), de felttelezhetjk, hogy a Szondi ltal pldaknt emltett sszefggs akr megfordtva is mkdhet. (Nietzsche ebben az esetben egsz biztosan dekadencit emlegetne.) A kros (gygy)szerfogyaszts mintha gygyszerszet /orvosls (medicina) negatv analogonja lenne, teht a csaldi rkltt hajlam sttebb kifejezdse. Csth
k o n T E X T U S

59

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

60

orvosknt s betegknt ismt sszeegyeztethetetlen bels adottsgokrl tesz tanbizonysgot, amikor Mszly Mikls mr idzett gondolatval lve olyan vgleteket csomz ssze, ami csak konfliktusteremt lehet. Kosztolnyi maga is nagy jelentsget tulajdontott a csaldi toknak, hiszen gy r a Mrgek litnijban: Komor nevk imba foglalom / Rettegve, flve rejtem el titkuk / Mint tkomat s rk bnatom. A gygyszersz Brennerek lenygztk. Az des Anna csbtjt Patikrius (!) Jancsinak nevezi el, aki gygyszerrel/mreggel hajtatja el a bnbe esett lny magzatt. Ami neki gygyuls, Annnak s gyermeknek a hall. Kosztolnyi s Csth gyermekkoruk csaldi krnyezetben minden bizonnyal korn benssges viszonyba kerltek a klnfle szerekkel, amelyek a megtesteslt ambivalenciaknt egyarnt hozhatnak letet (gygyszer) s hallt (mreg). Az anyag, a gygyszer/mreg, akrcsak a kora gyermekkori fantzik jra s rosszra hastott anyakpe, let s hall ura. A kbtszer hatsa s hasznlata nem vletlenl vonhat prhuzamba a legkorbbi anya-gyerek kapcsolattal s annak zavaraival. A strukturlatlan korai szelf mg nem kpes a maga rzelmi llapotait stabilizlni, ezrt szksge van egy rzelemtkrz s szablyoz msikra, kontnerre (W. Bion), vagy szelftrgyra (H. Kohut). Ha ez egy kiegyenslyozott anya-gyerek kapcsolat keretein bell megfelelen mkdik, a szelf fokozatosan bensv teszi ezeket az anyai funkcikat, s kialakul az nszablyozs (Karterud, Monsen, 1999). Amennyiben a kapcsolat traumatizldik, s bekvetkezik az strs (Blint), a folyamat megszakad, s az n struktrja hinyos, tredezett, sztes lesz. Az rzelmi llapotok ekkor nem jelknt, hanem vszjelknt funkcionlnak, s megjelenskkor felbomlssal fenyegetik a labilis szervezdst. A fragmentld szelf knytelen kompenzcis, vdelmi berendezseket kialaktani, patolgis megoldsokat eszkzlni. Ilyen lmegolds, kros nszablyozsi ksrlet a kbtszer-hasznlat, ami az ngygytsi vgy kifejezdse.
k o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

Kosztolnyi szerint Csth Gza is gy meneklt A varzsl kertje s a Dlutni lom llekjrstl, attl az ideges tlftttsgtl, melyet a morfiummal gygytani akart A morfinizmus mindig okozat s nem ok. Mikor ehhez a mreghez nylt, ntudatlanul is tudta, hogy a kisebb veszlyt vlasztja a nagyobb helyett. Meneklni prblt a melanklia ell, mely tlvilgian des dallal zengett rsaiban (Kosztolnyi, 1919). Az sem vletlen, hogy ki milyen tpus drogot vlaszt ngygytsra. A morfium pitszrmazk, teht ugyanazokon az lettani rendszereken keresztl fejti ki a hatst, mint ami a bels, termszetes fjdalomcsillaptsrt felels: ezt az orvostudomnyban endogn pit, ms nven endorfin-szisztmaknt tartjk szmon. Az endorfin-rendszer korai megszervezdse a pszichobiolgiai kutatsok szerint a stabil anya-gyerek ktds fggvnye (Csnyi, 1999). A 90-es vek ideglettani kutatsai azt is kidertettk, hogy a nyers, sztnszeren szenvedlyes s irracionlis viselkedst kialakt rendszeres droghasznlat nyomn szenzitizld agyi terletek azonosak azokkal, amelyekbl az lomfolyamatok kiindulnak. Ez egybeesik azzal, amit Freud hangslyozott, miszerint az lom a legsibb vgyak kpi kifejezdse (Fnagy, Target, 2005). Az (anyra irnyul) sztnvgy, az lom s a szenvedly(betegsg) szervi mlysgeinkig sszefgg egymssal. A szer utni tbolyult svrgs teht a freudi rtelemben vett nemi szerelem dinamizmusval kt a narkotikumhoz: gy lett Csth szerelmese az rlt morfiumnak, az ezt megversel Kosztolnyi pedig gy vallott a mrgek s nmaga viszonyrl tbbszr idzett versben: Mind szeretem. s k is mind szeretnek. A szenvedly Csth szmra puszttnak bizonyult, mg unokabtyja nehezen, de vgl megmeneklt a drog hallos lelsbl. Miutn felesge (aki kbtszer-lvezett az elveszett gyermekkori mennyorszggal hozta sszefggsbe) felfedezte titkt, Kosztolnyi levelet diktlt neki gygyszerszhez. Azt ratta, hogy akkor se adjon neki, ha trden llva knyrg. n kln megfenyegettem, arra az esetre, ha adni prblk o n T E X T U S

61

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

na. Sajnlom. Legalbb ez az rme maradt volna meg. Jghideg, gyngyvirgszag, nyilall. Mint jgbe httt pusztasg ht s ft. Utna a vilg: szegnyhz rta jegyzknyvbe. Most keserves napok, jszakk kvetkeznek. Sr, knyrg, fenyegetzik, orvost, mentket kvetel jszaknknt. rkon keresztl vigyzom az tert (Kosztolnyin, i. m., 258259.). A drogrl val lemonds utn mg hrom kzdelmes, szenvedssel teli ve volt htra a nagybeteg kltnek.

A gyilkossg s a szp mvszet


A szintn piumev angol Thomas de Quincey egy esszjben a gyilkossgot szpmvszetnek nevezte (1986). Ha ezzel nem is rthetnk teljesen egyet, az ktsgtelen, hogy az erszakos hall, a gyilkossg mindig is az irodalom kedvenc tmi kz tartozott. De vajon kpesek vagyunk-e helytll mvszetpszicholgiai kijelentseket tenni az brzolt gyilkossg s az brzol mvsz viszonyrl? A hagyomnyos analitikus irodalompszicholgiai megkzeltsnek megfelelen a) a m tartalmt kezelhetjk gy, mint az lmot s a fantzit, b) a szveget megkzelthetjk gy, mint a szabad asszocicikat, vagy c) az rs tartalmi s formai jellemzi s az lettrtneti adatok alapjn pszichobiogrfiai konstrukcikat hozhatunk ltre (Vikr, 1996). Martin Schuster knyvben (2005) azonban nem gyzi hangslyozni, hogy minden malkots megkzeltsnl egyszerre kell tekintetbe vennnk a llektani s a trtneti meghatrozottsgot, klnben egy adott korra jellemz, meghatrozott mfaji konvencikat kvet brzolsmdot a kontextustl megfosztva knnyen pszicholgiai jelentssel ruhzhatunk fel. A renesznsz kori drma s sznpad jellegzetessgeinek ismerete nlkl gy a pszichologizl megkzelts knnyen tmeggyilkos fantzikat tulajdonthatna Shakespeare-nek. A pszichoanalitikus mvszetelmlet klasszikus idszakban szletett tanulmnyok nagy rsze a Vikr ltal emltett mdszereket kvette. A pszichobiogrfiai mfaj legfbb mvelje
k o n T E X T U S

62

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

maga Sigmund Freud volt, aki markns, de mrtktart elemzseket kzlt Leonardo da Vincirl, a Shakespeare Hamletjrl s Dosztojevszkijrl. Dosztojevszkij s az apagyilkossg cm 1928-as rsban hangslyozta a legfontosabb irodalmi alkotsok szoros kapcsolatt a gyilkossgnak a cmben jelzett vlfajval: Aligha vletlen, hogy minden idk irodalmnak hrom mestermve is azonos tmt, az apagyilkossgot dolgozta fel: ezek Szophoklsz dipusz kirlya, Shakespeare Hamletje s Dosztojevszkij Karamazov testvrek-je (Freud, . n., 297.). Az apagyilkossg s indtka, a nrt val versengs alkotja az dipusz komplexumot, amely Freud vzijban az egsz emberi kultra alapjv vlt (Totem s tabu, 1912/13.). Freud utalt az brzolt figurk tettei s az alkot lelki lete kztti szoros kapcsolatra. Dosztojevszkij szemlyisgn bell ngy arcot klntett el: a kltt, a neurotikust, a moralistt s a bnzt. Mivel ez utbbi elismerse vltja ki az emberbl a legnagyobb ellenllst, kln magyarzatot ignyel. Honnan is ered az a prblkozs krdi Freud , hogy Dosztojevszkijt a bnzkhz soroljuk? A vlasz az, hogy ez a klt tmavlasztsbl fakad, abbl, hogy mindenekeltt erszakos, gyilkos s nz figurkat rajzol meg. Ez pedig utal ilyen hajlamok ltre belsjben (i. m., 286.). A nagy orosz regnyr mvei s szemlye volt a kiindulpontja Szondi Lipt sorsanalitikus elmletnek is. Szondi gy vallott errl: A tudattalan vlasztsi nyelvnek gondolata nagyon korn 1911-ben merlt fel bennem. ppen rettsgi utn voltam, teht tizennyolc ves. Szenvedlyesen olvastam Dosztojevszkij mveit, s a Bn s bnhds s a Karamazov testvrek olvassakor krdeztem meg elszr magamtl: Mirt vlasztott Dosztojevszkij elszeretettel gyilkosokat regnyei hsl? Szerencsre ekkor mg (1911) nem olvashattam Freud Dosztojevszkij s az apagyilkossg cm mvt, amely csak 1928 szn jelent meg a Karamazov testvrek eredeti alakja cm ktet bevezet tanulmnyaknt. gy aztn a fiatalok merszsgvel fellltottam egy terit, amely akkoriban krlbell gy hangzott: Dosztojevszkij meg tudta rajzolni a gyilkosok lelki lett, s meg
k o n T E X T U S

63

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

64

is kellett ezt tennie, mivel a gyilkost magban, csaldja hagyomnyban, elrejtve magban hordta. maga is egy latens gyilkos volt. Ezt a latens gyilkossgi hajlamot projicilta bele tudattalanul hsei lelkbe (Szondi, i. m., 57.). Szondit ksbb a testvrgyilkossg, Kin s bel szvetsgi trtnete kezdte el foglalkoztatni (Kin a trvnyszeg, Mzes a trvnyalkot, 1987). A testvrek erszakos versengst a klasszikus pszichoanalzis az dipusz-komplexum rszeknt kezeli, Szondi viszont egy sajtos lelki jelensg, az indulati gyilkossgokrt felels n. paroxizmlis sztn lersra ksztette a trtnet tanulmnyozsa. (Bernyi Gbor egy tbb mint 10 vvel ezeltti szemlyes beszlgets sorn elmondta, hogy egyszer vgignzte Csth Gza novellit, s a paroxizmlis sztn minden Szondi ltal lert megnyilvnulst megtallta bennk.) A Dosztojevszkij ltal megihletett llekbvroknak azonban nem tnt fel, hogy a Bn s bnhdsben Raszkolnyikov tette korntsem szimbolikus apa- vagy testvrgyilkossg, hanem sokkal inkbb anyagyilkossg, matricidium. Vajon mirt? Az diplis fkusz freudi pszichoanalzis rendre elkerlte a prediplis krdseket (pl. az anya, a n mint kasztrtor tmjt, lsd Creed, 1993), emiatt csak az apagyilkossgra koncentrlt. (Ferenczi Klinikai napljban mersz feltevseket fogalmazott meg Freud anya-idealizls-nak dinamikai htterrl, lsd Haynal, 2003, 4041.) Szondit sokkal inkbb az kttte le, milyen sztnerk mkdnek a szemlyen (jelen esetben a gyilkoson) bell, hogy pontosan kire irnyulnak az indulatok, gy ltszik, kevsb foglalkoztatta. Az anyagyilkossg pszicholgiai jelentsge csak a prediplis fejlds viszontagsgait vizsgl korai n-fejldsi s trgykapcsolat-elmletek (Melanie Klein, Margaret Mahler), valamint a pszichoanalitikus indttats feminista szerzk (Julia Kristeva, Barbara Creed, Miglena Nikolcsina) munkssga nyomn krvonalazdott. A trgykapcsolat-elmlet fogalmai (szimbizis, szeparci-individuci, jrakzeledsi krzis) segtsgvel az anyagyilkossgot a szimbizis, az elnyelssel fenyeget anyai fzi drasztikus megszntetsi mdjaknt
k o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

rtelmezhetjk, amely egyttal az anya irnti inceszt vgy elhrtst is jelenti (Paneth, 2007). A tudattalan, anya ellen irnyul primitv agresszv fantzik amelyek elmozdthatjk az n differencildst az anyagyilkossg vgyban lthetnek testet. (Az agresszinak a szelf elklnlst segt e funkcijt legkorbban Edith Jacobson hangslyozta, lsd pl. Mitchell, Black, 2000.) Ez a fantzia gyakran egytt mutatkozik annak reciprok varicijval, az (ldz) anynak tulajdontott csecsemgyilkos impulzusok felttelezsvel, ami a kleini felfogs szerint az agresszi projektv elhrtsbl szrmazik. Ez a kettssg Mszly szerint benne foglaltatik a Tallkoztam az anymmal cm Csthnovellban is. A szlsbe belehalt anya szemlye a gyerek szmra ppen a hatrn van annak, hogy sajt lve eltemettetsnek a kpt is hozzgondolja (meghalni az anyban) (Mszly, i. m., 128.). Az anya kezdetben let s hall ura, a hvogat-elnyel anyai l az a hely, ahol Ersz s Thanatosz tallkozik. A posztlacanista s feminista Julia Kristeva elmlete a szubjektum autenticitsnak kialaktsval hozza sszefggsbe az anyagyilkossgot. A matricidiumot azrt kell elkvetni, mert az anya testnek (a preverblis vilgnak) a vonzsban a nyelvi, szimbolikus nkifejezs nem lehetsges (Nikolcsina, 2004). Az anyai test: abjekt, a szubjektum ltt fenyeget, megsemmist trgy, az anyagyilkossg pedig nem ms, mint az attl val megszabaduls, abjekci. (gy rtelmezi pldul a Kristeva-kvet Barbara Creed emltett, The monstrous feminine knyvben Ridley Scott klasszikus sci-fijt, az Alient, ahol a hsn, Ripley vgl felrobbantja az idegenn, szrnyszerv vlt anyahajt, Mothert.) Az anyagyilkossg teht egy tudattalan, archaikus, prediplis eredet fantzia, ami szoros kapcsolatban ll a szubjektum konstrulsval. Freud szerint az irodalmi m a szerz tudattalan fantziibl tpllkozik, s hasonlkppen jn ltre, mint a fantzival szoros rokonsgot mutat lom. Valami ers, aktulis lmny a kltben felbreszti egy korai, legtbbszr gyermekkori lmny emlkt rja A klt s a fantziamkdsben , amelynek kiindul vgya az alkotsban teljesl be, magban a
k o n T E X T U S

65

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

66

mben csakgy felismerhetjk az j lmny indtkt, mint a rgi emlket (Freud, . n., 112.). A malkots azonban nem a fantzia kzvetlen brzolsa. Az r brndjai szemlyes vonatkozsait klnfle eszkzkkel elrejti, vgytartalmuk mrsklsvel tomptja azokat, nehogy kiderljn, hogy tiltott forrsbl szrmaznak (ugyangy tesz az lommunka az lomcenzra megtvesztse vgett), vgl a formai szpsg segtsgvel elcsbt bennnket. Ezzel elri, hogy kerl utakon, tttelesen eljussunk sajt fantziinkhoz, aminek tlse a legnagyobb gynyr forrsa (Freud, 1986). Abban az esetben, ha a mvsz nem leplezn s lczn a tartalmakat, a m sorsa nagyobb valsznsggel lenne elutasts (Badouin, 1973). Az sztn-n eredet fantzik amelyek gyakran korai srlsek, traumk helyrelltsi trekvseibl szletnek ilyen jelleg mvszi felhasznlsa (vagyis realitshoz kapcsolsa) csak akkor lehetsges, ha valakinek az nje rendelkezik azokkal az eszkzkkel, amellyel a tudattalanbl ered, gyakran szorongst kelt tartalmakat kpes szublimlni. Felttelezhetjk rja Vikr Gyrgy , hogy minden vlsgban megindul s a tudattalanban folyamatosan mkdik a megold fantziatevkenysg. Hogy ez tudatosul-e, s egy kreatv szemlyisgnl megfelel tttelessggel a valsggal sszeegyeztethet tudomnyos vagy mvszi alkotss formlhat-e, az egy bels kzdelem eredmnyn mlik. Bizonyos, hogy az n elhrt mechanizmusainak egy optimlis szintje szksges hozz, amely az eredeti fantziban rejl lelki fjdalmat s destruktivitst a szemlyisg szmra elviselhetv tudja formlni (Vikr, 2006, 323.).

Anyk, mvek, gyilkossgok


A fantzia, a mvszi alkots nyersanyaga teht a traumk, krzisek megoldsa rdekben aktivizld tudattalan, helyrellt, kreatv lelki folyamatok nyomn formldik. Valsggal val kapcsolatt a mvszi tformls segtsgvel tallja meg, amely nmileg szemlytelenti s rzelmileg enyhti annak tark o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

talmait, a nyelvi/kpi megformls segtsgvel pedig eszttikailag befogadhatv teszi azokat. Lionel Trilling szerint ebben ll a mvsz egyedlllsga: neurzisnak sikeres trgyiastsa ltal vlik mvssz, azltal, hogy formt ad neki, s msok szmra hozzfrhetv teszi (Brown, 1998). A mvszi kreativits s a neurzis kzs forrsbl szrmaztatsa a klasszikus pszichoanalzis egyik alapttelnek szmt, amit Hauser annak romantikus gykereivel hozott sszefggsbe (Hauser, 1978). Freud egyik legkorbbi kvetje, a ksbb kitkozott s tragikus vget rt Wilhelm Stekel pldul a neurzist minden halads forrsaknt tartotta szmon, s marknsan hangslyozta a klti alkots s a lelki zavarok hasonlsgt. Stekel szerint minden alkotsi folyamat lereagls s nanalzis, melynek sorn a mvsz nmaga orvosv vlik (Badouin, i. m.). Fontos krds, hogy sok mvsz a destabilizl elfelttelek ellenre vajon azrt kpes alkotni, mert a szemlyisgnek legalbb egy rsze egszsges, vagy azrt marad psgben, mert az alkots ezt biztostja szmra? A felttelezett kapcsolat inkbb cirkulris, mintsem lineris oksgi jelleg. A lelki megterhels hatsra az n dezintegrldhat: bizonyos rszek regredilnak, mg ms sszetevk, amit Beres az nen belli kreatv alrendszer-nek nevezett, tvehetik a szemlyisg egsznek problmit (Kraft, 1998). Annyi bizonyos, hogy amennyiben az n nem rendelkezik kreatv erkkel s szimbolikus eszkzkkel a meg-rendt lelki lmnyek feldolgozshoz, vagy lepls miatt elveszti azokat, akkor az inspircihoz elengedhetetlen, a tudattalanban val megmerlst lehetv tev regresszis folyamatok nem az n rdekeit fogjk szolglni, hanem pp ellenkezleg, annak sztesst eredmnyezik. A kpzeler elburjnzsa s elhatalmasodsa megteremti a neurzis vagy a pszichzis elfeltteleit rja Freud (. n., 109.). Ekkor a tudattalan fantzia mr nem tud szublimldni: rmiszt valsgg vlik. Csth Gza nyolc v alatt jutott el az Anyagyilkossgtl felesge meglsig. Csth s Kosztolnyi, akik egytt nttek fel, s gyszlvn testvrknt szerettk egymst, mindketten (tbbszr) megrk o n T E X T U S

67

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

68

tk a maguk verzijt az anyagyilkossgrl. Ha elfogadjuk a malkots s az alkot fantzijnak kapcsolatrl szl fejtegetseket, akkor ezeknek htterben is nehezen feldolgozhat gyermekkori lmnyekbl ered tudattalan fantzikat kell sejtennk. Az letrajzok, elemzsek mindkettjknl traumatikus anya-gyerek kapcsolatot feltteleznek. Csth nyolcves, mikor elveszti desanyjt, amit Szajbly szerint sosem tudott teljesen kiheverni. A Kosztolnyira deleglt Csth-regny (a soha el nem kszlt Mostoha) megrst segtend, Csth Gza Jegyzetek D-nek cm vzlatban ezt rja: Hangslyozand a degenerlt szlets. Illusik a meghalt anyra (Szajbly, i. m., 1617.). Ezen fell azonban mikpp ezt Harmat is hangslyozza kevs a pszichodinamikailag hasznosthat adat Csth korai lelki letrl. Inkbb csak sejtjk, mint tudjuk, hogy desanyja korai elvesztse volt az az archimdeszi pont, amely krl eltorzult lelki lete forgott (Harmat, 2004, 141.). A pszichoanalzis tantsa szerint az lmnyek s fantzik nyomn formld korai trgykapcsolati mintzatok a felnttkori rzelmi kapcsolatokban visszatrnek. Nem tudjuk, milyenek lehettek ezek a tapasztalatok, hogyan alakultak t a bensv ttel sorn, s mikpp befolysolhattk a Csth krnyezete ltal rtetlenl fogadott prvlasztst s felesgvel val kapcsolatnak a kibontakozst egszen a tragikus vgkifejletig. Jns Olga valsznleg a szexualitsval fogta meg Csth Gzt, de az r emellett promiszkuus szexulis letet is lt, ami mgtt Harmat (2004) narcisztikus zavarokat sejt. Hzassga kiegyenslyozatlan, veszekedsekkel, fltkenysgi jelenetekkel teli, elfordul, hogy Csth tettleg bntalmazza felesgt (Szajbly, 2004). Az asszony viselkedsnek bizonyos elemei a rossz n kpzett keltetik benne, amely fantzik a morfium hatsaival szvetkezve fltkenysgi eszmket szlnek benne. A monogrfia szerzje ltal kzlt, Kosztolnyinak rt, kiadatlan Csth-levl mr a cmeres szajhrl s a gonosz bestirl szl, ersen paranoid jelleg kpzelgsektl hemzseg, amelynek azonban akr valsgtartalma is lehetett (Szajbly, 1999, 261264). Innen mr csak egy lps volt
k o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

htra az (anya)gyilkos fantzik elszabadulsig, hiszen mr nem volt, ami (vagy aki) visszatartsa azokat. Kosztolnyi Dezs korai anya-gyerek kapcsolatt alapveten befolysolta apai nagyapja, Kosztolnyi goston betegesen flt, erszakos gondoskodsa. A nagyapa elgedetlen volt azzal, ahogy a kis Dezsvel szlei foglalkoztak, s dhben elkergette hzbl fit s menyt. Csak a kisfi egyves kora utn engedte vissza ket, de addig is szigoran vigyzta annak minden llegzetvtelt. Nem is csoda, hogy Kosztolnyi egszen a nagyapa hallig asztmatikus rohamoktl szenvedett, amely rohamok ksbbi letben hallflelem ksrte rekeszizomgrcsk formjban trtek vissza minden egyes klfldi utazskor (Kosztolnyin, i. m.). Nemes Lvia pszichoanalitikus rekonstrukcija szerint a nagyapai fenyegetsek miatt a harmonikus anya-gyerek szimbizis nem tudott ltrejnni, aminek kvetkeztben a kltt lethossziglan szeparcis szorongs, lland hallflelem gytrte. (Ezt Kosztolnyin letrajza is megersti.) Ez az lmny azonban kiindulpontja lett mvszi tevkenysgnek is. Ennek egyik sszetevje a hall tudatnak feldolgozsa: Engem igazn mindig csak egy dolog rdekelt, a hall Az a roppant klnbsg, mely l s halott kztt van, a hall hallgatsa megrtette velem, hogy valamit tennem kell. n verseket kezdtem rni (idzi Nemes, i. m., 18.). Msrszt pszichoanalitikus szempontbl ez lehet a forrsa az anyanyelvhez val erotikus ktdsnek, amely a megkapaszkods (frusztrlt) vgynak szimbolikus kifejezdse. A szerelem, akr a llek maga, Kosztolnyinl nem a nyelven keresztl szlal meg: a nyelv maga a llek, ahogy a klti n szerelme sem az rs trgyban mutatkozik, hanem a kifejezsformban. Taln ezrt lehetsges ahogy arra elsknt Szerb Antal (2005) mutatott r , hogy Kosztolnyi kltszetbl hinyzik a hagyomnyos rtelemben vett szerelmi lra. Nem megszokott rzelmi lete sem. Harmos Ilonval val kapcsolata barti jelleg volt; az asszony knyvt olvasva egy kitartan v anyafigura bontakozik ki elttnk, aki megadan tri nagybeteg frje ksei fellngolst Radkovich Mria irnt.
k o n T E X T U S

69

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

70

A bevezetben mr hangslyoztam, hogy vlemnyem szerint a korai traumatikus anya-gyerek hatsrl kialaktott tfog pszichoanalitikus konstrukcik nem elg specifikusak ahhoz, hogy megmagyarzzk, hogyan jutott ez a kt, nem akrmilyen kapcsolatot pol r az anyagyilkossg megrshoz. Taln Csth msik anyagyilkos novellja, a Tallkoztam az anymmal rejti a vlaszt? Ebben a novellban a trtnetet elbeszl hs a szletsekor veszti el az desanyjt, teht vilgrajttvel megli. Az emiatt rzett bntudat rgzti az anyhoz, nem tud ms nkhz ktdni, rkre szimbizisban marad vele a hallban: , aki miattam fiatalon a srba fekdt le, s ott porlad n vagyok (Csth, 1994, 27.). Az anyagyilkos jszltt motvuma fellelhet a Brenner-csald trtnetben. A legidsebb Brenner Jzsefrl, a mr emlegetett patikusrl ezt olvashatjuk Czeizel cikkben: Nmet szrmazs, lltlag Goethe vrosbl, Frankfurtbl kerltek Temesvrra. Szletsekor desanyja meghalt. Apja jranslt, de a mostohval igen rossz volt a viszonya (Czeizel, i. m., 54.). (Ezek szerint a mostohasg, a rossz anya tmja is tbb genercira nylik vissza a Brenner famliban!) Vajon milyen mrtkben vlt csaldi legendv, vagy pp tabuv lett titokk a Csth szletsi vben elhunyt Brenner nagypapa anyagyilkossga? Ezt utlag mr bajosan lehetne kiderteni. De ha igazat adunk brahm Mikls s Trk Mria crypte s fantom-elmletnek (brahm, Trk, 1998), akkor a rejtett gysz s a titkolt szerelem, a csaldi traumk, hallesetek s titkok hatsa rejtlyesnek tn mdon tvndorolhat a kvetkez genercik tudattalanjba (ezt nevezik k fantomnak), ami szmos pszicholgiai (st pszichopatolgiai) jelensg forrsv vlhat. Az anyagyilkossg kzs, csaldi, gyermekkori fantzijnak kialakulshoz a tptalajt a kt r szmra minden bizonnyal sajt anya-lmnyk jelentette, de nem kizrt, hogy ennek msik fontos forrst a nagyapai fantom szolgltatta. Csth Gza sajt mvszi verzijban a fantzia elaborcija viszonylag kevesebb tttelen, eltolson keresztl bontakok o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

zik ki. Az Anyagyilkossg mr cmvel nem hagy semmi ktsget afell, hogy a trtnet szlai tiltott forrsbl erednek. A gyilkossg elkveti, a fitestvrek tnykedse sokban emlkeztet a szabadkai gyermekkor kegyetlen jtkaira: ccsvel, rpival s unokaccsvel, Brenner Jskval bkkat, egereket boncoltak Grszi s Apuska kedvenc macski tnedeztek el kegyetlen kezeik alatt rja Kosztolnyin frje korai kamaszveirl (i. m., 25.). A kzs llatknzsokat maga a klt is megrktette A rt varangyot vresen megltk cm versben. A Witman fik gtlstalanok, szadista impulzusaikat rmmel s bntudat nlkl tltik ki mindenen s mindenkin. Az Anyagyilkossg rtelmezsben Szajblynl nem vletlenl a gyermekkori szexualits rszsztneinek parttalan tombolsa kapja a fszerepet, amelynek oka az apa korai hallban, valamint az anyai szeretet s szigor hinyz voltban kereshet, ami maga utn vonja a felettes n kialakulsnak problmit (Szajbly, i. m.). Az anya meglsre azonban nem vletlenl akkor kerl sor, amikor a fik tllpnek pregenitlis rmforrsaikon, megtalljk vgyaik trgyt, a Nt egy immr csaldon kvl ll szemlyben, teht belpnek a genitlis fejldsi szakaszba. Megllapodtak abban, hogy amit tapasztaltak, az sszehasonlthatatlanul fellmlja sszes eddigi kalandjaikat, mg a bagoly knzst is. Csak ezrt rdemes lni mondta a kisebbik. Ez az, amit annyi fradtsggal kerestnk jelentette ki a msik (Csth, 2004, 105.). A genitlis fejldsi fok elrse eltt, a prepubertsban gyakran jra fellngolnak az infantilis rszsztnk (szadizmus, mazochizmus, voyeurizmus, exhibicionizmus), s a megoldatlan diplis tematika (incesztvgy) is napirendre kerl (Vikr, 1980). Amg a vgyak nem rik el a genitlis szintet, a fiknak nem kell szembenznik az anyai hagyatkkal, attl fggetlenl tevkenykedhetnek. Az anya azonban magnak akarja megtartani azokat az rtkeket (kszerek), amelyeknek segtsgvel a fik elnyerhetnk vgyuk trgyt, teht incesztuzusan maghoz kti ket. (Az kszer Freudnl is ni szimblum.) Ebbl a megmek o n T E X T U S

71

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

72

revedett, megvltoztathatatlannak tn helyzetbl (amit az is mutat, hogy az anya vitrinben elzrva tartja az kszereket) trnek ki drasztikusan, anyagyilkossggal a Witman fik. Az sztnelmleten tllendl trgykapcsolati pszichoanalzis szemszgbl az anya hallt tmaknt vlaszt kt novellban Csth olyan korai kapcsolatokat vzol fel, amelyekben a hiny dominl. Az anya korai halla (Tallkoztam az anymmal), illetve rzelmi hozzfrhetetlensge (Anyagyilkossg) miatt nem tudja betlteni gyengd vdelmez s gondoz szerept: mindkt esetben az a kvetkezmny, hogy gyermeke (illetve a gyermekei) szmra tudattalanul kizrlagos, de elrhetetlen trgy marad, s megakadlyozza, hogy ms, kielgt kapcsolatok alakuljanak ki. (Az els, korbbi novellban ezt bellrl a bntudat hatrozza meg, a msodikban a jval primitvebb szkizoid elzrkzs okozta rzelmi sivrsg.) A relis ktds hinyban tlburjnzik a tudattalan fantziamkds (lsd R. Fairbairn s M. Klein eltr vlemnyt e tmban: Mitchell, Black, 2000, Fnagy, Target, 2005), ami Freud rtelmben forrsa lesz az alkoti kreativitsnak, de a patolginak is. Ez utbbi annak a kvetkezmnye, hogy a korai trgykapcsolatok hinyban nem alakul ki koherens szelf-rzs, ami az sztnksztetsek (szexualits, agresszi) intenzifikldshoz s kontrolllhatatlansghoz vezet (Modell, idzi Fnagy, Target, i. m.). Koszolnyi cmvlasztsban rnyaltabb, tttelesebb, szimbolikusabb: ahogy a cenzra knyszerti az lommunkt a srtsre, eltolsra, jelkphasznlatra, gy tvoltja el bizonyos mrtkben a mvsz a nyelv jtkos alaktsval anyagt a szemlyes fantzia szfrjtl. des Annrl, magrl a nvrl a manna, az anna (adna) s az desanya szavak rokonsgt vallotta maga. Nvben, minden nvben babons varzst rzett rja Kosztolnyin (i. m., 229.), mg a klt maga azt vallotta, hogy a regnyben a nevek spontn mdon egytt jelennek meg az alakokkal: des Anna neve is ilyen hallucinci. Jlesett mondogatnom, lernom. Taln azrt tudtam vele annyi szeretettel
k o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

foglalkozni. n az Anna nevet rgta szeretem. Mindig a mannt hozta eszembe, azon kvl egy kacr s nagyon nies feltteles mdot. A vezetknv, mely sztnsen trsult mellje, nem egyb, mint e hdolatom kifejezse. A kett egytt a vezetks keresztnv a maga lgy zeneisgben egy msik, si s vgzetes szkapcsolatot idzett fl bennem: az desanyt (Kosztolnyi, 1992, 39.). A szimbolikus anyagyilkossgot elkvet cmszerepl sszehasonltva Csth sztnvezrelt alakjaival jval bonyolultabb lelki felptssel br. Paneth Gbor (i. m.) szenzitvnek mondja, s a pvaszemektl val flelmet hozza bizonyt pldnak, mg a reakcikpzdmnyek (pl. a pisktaeset) knyszeres, ambivalens jelleget sejtetnek. A Witman fikkal szemben ers (taln tl ers), belsv tett gtlsok fkezik legalbbis egy ideig. Nem lehet jelents nlkli, hogy Csthtal szemben Kosztolnyi ni alakot llt a kzppontba. Ha igazat adunk Freudnak, hogy az r lelki letnek konfliktusait hseiben szemlyesti meg (Freud, . n.), akkor azt mondhatjuk, hogy a cm s az sszetettebb lelki let brzolsa mellett a hs nemnek megvlasztsa is az elaborcis folyamat komplexitsnak mrtkt tkrzi, s (a tbbi ri fogssal egyetemben) a szemlyes vonatkozsoktl val tvolsg megteremtsnek az eszkzeiv vlik. Amennyiben az lomhoz hasonlan a mvet is bels, kompromisszumkpzdsi folyamatok eredmnynek tartjuk, lthatjuk, hogy Kosztolnyi megoldsa kevsb van kzel a kiindul fantziakpzethez. Annak ellenre, hogy Lengyel Andrs szerint aligha lehet ktsges, hogy Anna tettnek elbeszlse voltakppen egy fiktv trtnetbe thelyezett ri nvalloms (s egyben szerepksrlet). Kosztolnyi is elmondhatta volna, hogy des Anna n vagyok (Lengyel, 1998). Az des Anna pszichoanalitikus szemllet elemzsvel tbb szerz is rszletesen foglalkozott. Az elbb idzett Lengyel Andrs cikkben (Mirt gyilkolt des Anna?) a klasszikus sztnelmlet s a strukturlis modell fogalmait hvja segtsgl. A gyilkossg Lengyel szerint az n-vesztsbl, az autentikus n elk o n T E X T U S

73

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

74

vesztsnek llapotbl hozza vissza Annt, amely megfogalmazs kzel ll Kristeva anyagyilkossg-koncepcijhoz. Nemes Lvia (Nemes, i. m.) a trtns pszichodinamikai kulcstnyezjnek Anna magzatelhajtst tartja, s azt, hogy e nyomn teljesedik ki azonosulsa a gyerekgyilkos Vizynvel. Vizynt beszdes keresztneve nyomn (Angla angyalcsinl) ugyanis Nemes Lvia szerint tettesknt kapcsolatba lehet hozni sajt gyermeke, Piroska korai hallval. Vizyn s Anna kialakul szimbizisban a gyerekgyilkossg s az anyagyilkossg kzti hatr is elmosdik (reciprok varicik); vgl Anna Vizynben gyermekgyilkos nmagt li meg, de nem agresszibl, hanem az azonosuls kvetkeztben. Nemes Lvia nyomn Paneth Gbor a fhsn anyai szimbizisbl val meneklst hangslyozza, amit a hres pisktajelenetben brzolt sszeomls, orlis regresszi elz meg (Paneth, i. m.). Az ttteles ngyilkossg lehetsge igaz, pont az ellenkez perspektvbl mr Devecseri Gbor 1945-s elemzsben is fontos szerepet kap. Devecseri a kvetkezkpp fogalmaz: a bossz szellem, ha mr egyszer kitrt: egyetlen roham elg neki. De ki bresztette fel, ki hvta el des Anna lelknek als trnibl? Vizyn. Vizyn meglette magt des Annval. Ilyenformn ngyilkos lett. De mert lett a cseldproblma nygzte le a cseld ltal. Hallt maga vlasztotta magnak (in: Kosztolnyi, 1992, 162.). rdekes, hogy a Nero, a vres kltben Seneca hasonl gondolatmenettel prblja megnyugtatni az anyagyilkossg miatt gytrd csszrt. A regresszv szimbizis kialakulsra mindkt fl fogkony, hiszen Vizyn s des Anna is lereaglatlan traumt hordoz magban. Vizynnek a gyermeke halt meg (Nemes Lvia ismertetett rtelmezsben gyermekgyilkossg kvetkeztben), Anna pedig az desanyjt vesztette el, ezrt mostoha (!) nevelte, akihez a szbeszd szerint egyszer sarlt vgott. A kialakul fzi (akr a kzs neurzis lehetsgt magban hord kollzirl is beszlhetnnk, lsd Willi, 1981) alkalmat ad a feleknek, hogy tudattalanul jrajtsszk traumjukat a jobb befejezs, a
k o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

helyrellts remnyben. A traumk azonban a dmonikus ismtlsi knyszer (Freud) kvetkeztben mozgsba lendl sztnrvny (Hermann) hatsra megismtldnek, drmai vgkifejletet vonva maguk utn. A trauma hatsra, mondja Ferenczi hres, 1932-ben rt cikkben (Nyelvzavar felnttek s a gyermek kztt) az n bizonyos rszei lehasadnak (Ferenczi, 2006). Ezek az elfogadhatatlan, tudattalan n-rszek az rzelmi kapcsolat (tttel) hevben ttevdnek a msikba a mr emltett projektv identifikcis mechanizmuson keresztl. Vizyn tudatosan gyermekvel, Piroskval azonostja Annt, m tudattalanul, a projektv identifikci nyomn thelyezi a maga integrlhatatlan gyermekgyilkos njt Annba. gy prbl megszabadulni az elviselhetetlen bntudattl, mikzben a tudatossg szintjn Anna (Piroska helyettestje) ltszlagos istpolsval prblja kiengesztelni lelkiismerett. A tudattalanul kivettett tartalom internalizlsa kvetkeztben (introjektv identifikci) azonban a trauma megismtldik: Anna Vizynvel azonosulva maga is gyermekgyilkoss vlik, megli magzatt. Az elvesztett desanyt ambivalensen helyettest Vizyn s a gyermekszerepbe tolt Anna totlis fzijt a lny rszrl a Patikrius Jancsival folytatott szerelem, majd az arrl val fantzils akadlyozza meg. (A frfi trgy szerept a lny nemi fejldsben lsd Chodorow, 2000.) Amikor azonban az estlyen Anna megltja Jancsit Moviszternvel enyelegni, a viszonylagos egyenslyt biztost vgykonstrukci sszeomlik, a regresszi nyomn bekvetkezik a bncselekmny. A gyilkossgra egy si szitucikat felelevent helyzetben, egy karnevli jelenet vgn kerl sor. A karnevl mindig kivteles llapot: megfordul minden rtk, ami alul volt (a tudattalanban), tmenetileg a felsznre kerl (Bahtyin, 1982). Anna jra megismtli Vizyn bnt, de immr sajt magzatelhajtsnak traumjt is. Vizynben megli gyermekgyilkos nmagt (Nemes L.), kitr az elnyel szimbizisbl (Paneth G.), vgrehajtja a kristevai abjekcit (Nikolcsina). Teljesti Vizyn tudattalan ngyilkossgi vgyt is, amivel az megbnteti frjt (Devecseri), s kielgti rnjnek sajt gyermek o n T E X T U S

75

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

ke halla miatti bnhdsi szksglett is. A tudattalanbl fakad tett, akrcsak az lom, mlysgesen tldeterminlt.

Szublimlom sztnm
Mindnyjunkban, mg a j emberekben is van ilyen lappang vadllati termszet, amely lmunkban elbukkan ellegezi meg Platn Freud nzeteit (idzi Durant, . n., 38.). Freud pszicholgiai egyenlsgjelet tett az lom s a fantzia kz. A szemlyisg, az n lesz az a kszlk, amely vgy s tett kz iktatdik a korai fejlds sorn, lehetv tve, hogy a fantzit tpll, tudattalanbl feltr impulzusok kzl csak azok forduljanak kzvetlen cselekvsbe, amelyeket a knkerls elve alapjn mkd cenzra (felettes n) veszlytelensgk folytn megvalsthatnak tl. A tbbi ksztets sorsa az elfojts, az elhrts: a tudattalanba szmztt gondolatok azonban megvltozott formban visszatrnek, s megszlalnak, kifejezsre trnek. Freud pszichoanalitikus munkssgnak els msfl vtizede a tudattalan nyelvezeteinek megfejtsre irnyult: gy azonostotta a konverzi mechanizmust, lerva a tnetek testbeszdt (Tanulmnyok a hisztrirl, Breuerrel, 1895), az lmok kpi nyelvezett (lomfejts, 1900), majd pedig az elvtseket (A mindennapi let pszichopatolgija, 1901). Ez utbbiban s az 1905-s A vicc s viszonya a tudattalanhoz cm rsban figyelme a verblis lelki produktumok fel fordult, amit rtelemszeren kvetett az, hogy a mvszetben igen jrtas Freud az irodalmat is bevonta a pszichoanalzis vizsglati krbe (A tboly s az lmok W. Jensen Gradiva-jban, 1907, A klt s a fantziamkds, 1908). A klt, mint idztk, tudattalan fantziibl szerzi nyersanyagt, azt, hogy az ers sztntrekvsek s a laza elfojts kvetkeztben tlteng fantzia pedig adott esetben nem neurotikus vagy pszichotikus tnetek kifejldshez vezet, Freud szerint a mvsz fokozott szublimcis kszsgnek ksznheti (Freud, 1986). Krds, hogy mit rtett egsz pontosan Freud a fokozott szublimcis kszsg alatt, ennek a sznvonala vajon alkatilag
k o n T E X T U S

76

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

meghatrozott-e, s ha nem, akkor milyen lelki tnyezk befolysoljk? Rycroft szerint a szublimci a szimblumhasznlat fggvnye, s mint n-funkci, kialakulsa s mkdse az n-fejldssel ll kapcsolatban (Rycroft, 1994). Miben ll akkor a mvsz fokozott szublimcis kszsge? Abban, hogy az tlagembernl kreatvabb a szimblumok, fkpp a legsokoldalbb s legbonyolultabb szimblumrendszer, a nyelv hasznlatban. (Freud eszttikjban a vezet helyen az irodalom llt, ezt a szobrszat s a festszet kvette, a zent pedig nem rtette, ezrt nem szerette, lsd Gombrich, 1998.) A htkznapi ember tudatosan a nyelvnek inkbb csak a tartalmi, konvencionlis dimenzijt hasznlja (kzlni akar valamit), amely Hans Loewald szerint a nyelvhasznlat gyermekkori fejldsnek ksbbi szakaszban alakul ki (Mitchell, Black 2000). A nyelvhasznlat e rtegt Loewald azonostotta a freudi msodlagos folyamatokkal, mg a korbbi, rzki tapasztalatokat, rzelmi hatsokat is fellel, nknyes, magntermszet, mgikus nyelvhasznlatot az elsdleges folyamatokkal feleltette meg. (Az interperszonlis pszichoanalzis atyja, az amerikai H. S. Sullivan ugyanezt a kettssget a parataxis s a szintaxis fogalmval jellte.) Ha a ktfajta mkdsmd, a nyelv egyezmnyes, tartalomra irnyul, logikus hasznlata (a loewaldi msodlagos folyamat) s a szubjektv, rzelmi/zenei/lrai, mgikus nyelvhasznlat (elsdleges folyamat) elszakad egymstl, kros folyamatok alakulhatnak ki, mert optimlis esetben a realitst a fantzia vitalizlja, a fantzit pedig a realits teszi lhetv. Mitchell s Black Loewald nyomn gy fogalmaz: A lelki egszsg azon lmnyek gazdagsgn mlik, amelyek az elsdleges folyamat s a msodlagos folyamat kztti nylt csatornkon t jnnek ltre (i. m., 242.). Kosztolnyi egszen hasonlan gondolkodott a nyelv s a llek kapcsolatrl: rmutatott, hogy mennyire fontos egy nyelvben minden nyelvben a sz alakja, az az ezer s ezer ntudatlan, zenei kapcsolat, amely hallatra flbred bennnk, s sznt ad neki, veretet, taln sokkal inkbb, mint az a trgy, az a fogalom, amelyet jelezni kvn (Kosztolnyi, 2002, 101.). A nyelv
k o n T E X T U S

77

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

78

ilyesfajta hasznlatra a legtudatosabban a kltszet trekszik, amelyet Kosztolnyi egyenesen szvarzsnak tartott. A kltszetnek is az sztnk, a homlyos tudatalatti vgyak a mozgatrugi, akr a zennek, s kifejezsben ppoly rzki s rzkletes, akr a zene, de anyaga az emberi sz, mely brmely tvolrl s kzvetetten mindig rtktletet is rejt magban. Ilyesmire csak az rtett f kpes. Jtk a kltszet, de az elme jtka is. rzelmi lvja szksgszeren rtelmi szrn jut el hozznk (idzi Czeizel, i. m., 63.). Az irodalmi mben a tudattalan (rzelmi, elsdleges) s a tudatos (rtelmi, msodlagos) klcsnsen megtermkenyti egymst, s egy fajta egyenslyba kerl. Ezrt kpes az rs, az alkots folyamata megzabolzni a parttalanul rad indulatokat. Kosztolnyi ezzel nemcsak teoretikusknt, hanem mvszknt is tisztban volt: ezt a folyamatot brzolja pldul a Nero, a vres klt cm regnyben, amikor a lelkileg elgytrt fiatal uralkod megrja els kltemnyt, aminek kvetkeztben nyugalma visszatr (Kosztolnyi, 1972). A nyelv, a sz, majd az rs eme mgikus hatsa Kosztolnyi szmra egsz letben, blcstl a koporsig, biztos kapaszkodt jelentett. A nyelv s a llek kapcsolatt mint alkot mvsz sztnsen mkdtette, s mint nyelvelmlettel elmlylten foglalkoz, a pszichoanalitikus Hollssal egyttmkd gondolkod (lsd Lengyel, 1998 b) tudatosan is igyekezett megfogalmazni. A fiatal Csth els novellsktetnek, A varzsl kertjnek mltatsai kiemeltk az r nyelvezetnek lrai, zenei jellegt, ihletett szecesszis-impresszionista kpi vilgt s szemlyessgt (Szajbly, 2004). Alig hrom v mlva, a Dlutni lomban A varzsl kertje elbeszlseit tleng lrnak nem sok nyoma maradt. Hiba keresnnk itt Bori Imre ltal szecesszisnak nevezett novellkat A lrikus helyt a freudista iskolzottsg megfigyel foglalta el. rja monogrfusa (Szajbly, 1999, 206207.). A Ht anonim kritikusa a kvetkezkpp fogalmazott a ktet megjelensekor: Csth Gza orvos. A novelliban is az: csupa krkp, beteg lelkek pontos rajza, amit ad A realizmus irigyelend tetpontjra fog rni ilyen eszkzkkel ez az
k o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

r. Teljesen el fogja nmtani lrjt s szemeit mereven az letre szegezve fog fotograflni (idzi Szajbly, i. m., 209.). A ksbbiek ismeretben tudjuk, hogy a lrai hang eltnse nem a realizmus irnyba trtn fejlds, hanem az ri nyelv teljes elnmulsnak els jele volt Csth mvszetben, aminek a legfbb oka (ms tnyezkkel klcsnhatsba lpve) a morfium okozta szemlyisgvltozs lehetett. Kosztolnyi tbbszr idzett nekrolgjban gy rt errl: Azok az rsai, melyek a betegsge kezdkorban jelentek meg, csak nagyon halvnyan tanskodnak a vltozsrl. Mg mindig eredetiek s finomak, de a figyel szemnek mr feltnik, hogy valamiknt msnak hatnak Rgi, lrai hangja, mely kzs gyermekkorunk s emlkeink des mlysgeibl szakadt fl, egyszerre megcsuklott s figyelmt a nagyon is fldi, nagyon is kzzelfoghat jelensgek ktttk le. gy rmlett, hogy valami pszichofizikai clt tz maga el. Mindezt lszval is elmondtam neki, mire zavart lett s arra hivatkozott, hogy a lra korszaka lejrt, taln regszik is (Kosztolnyi, 1919). Az ri beduguls-nak, a nyelvi kifejezs erzijnak msik f okt a sajtosan rtelmezett pszichoanalitikus elmlet a gondolkodst gzsba kt hatsnak szoktk tulajdontani. Csth miutn a mvszet gygyszere egy id utn mr kevsnek bizonyult szmra az ngygytst morfiummal igyekezett biztostani; a morfium megnyugtat hatsrt azonban hossz tvon teljes testi s pszichikai leplssel fizetett. A regresszi a pszichikus insprcis bzist, az elsdleges folyamatokat ugyangy rintette (rzelmi elsivrosods), mint az elaborcis csatornt, az elsdleges s msodlagos folyamatokat integrl klti nyelvhasznlatot (lrai hang eltnse). A pszichoanalitikus eszme s gondolkods tmenetileg gy 1913-ig elfedte ezt az erzit. Csth inspircis s elaborcis folyamataiban azonban a msodlagos folyamatok kezdenek dominlni (erre hasznlta Mszly Mikls a jtsztrs nlkl maradt rtelem kifejezst): tmavlasztsa s nyelvhasznlata a Dlutni lomban mr nem a lrikus novellist, hanem a racionlis (ksbb inkbb mr racionalizl, intellektualizl) elmeorvos. A H. Loewald s msok ltal
k o n T E X T U S

79

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

is hangslyozott egyensly megbicsaklik, a szublimcit lehetv tev struktrk lebomlanak, a szimblumhasznlatban meggyenglt n az sztnerk jtkszerv vlik.

Az ernyek csatatere
A fentiekben Kosztolnyi Dezs s Csth Gza letben s munkssgban felbukkan hasonlsgokat prbltuk sszefggsbe hozni a csaldi ktelkekkel. Az ltalunk javasolt fontos metszspontok nagyjbl lefedik azt a ngy terletet, amelyen bell Szondi Lipt szerint az egyn tudattalan vlasztsai rvnyeslnek. Ezek elemzsvel Szondi az ltala felfedezett csaldi tudattalan mkdst igyekezett kimutatni. Az els a szerelem terlete (Szondi libidotropizmusa), amelynek sforrsa, a korai anya-gyermek kapcsolat mindkt r esetben magn hordozza a Blint ltal strsnek nevezett sajtossgokat (Blint, 1994). A msodik dimenzi az idealotropizmus, amelynek kzs jellege nluk a pszichoanalitikus eszme irnti vonzalomban s egyms irnti bartsgukban testeslt meg. Az operotropizmus azonos gykerezettsge az ri, mvszi lt vlasztsban, mg a morbotropizmus a kbtszerhez val vonzalomban rhet tetten Kosztolnyi s Csth esetben. Az anyagyilkossg, mint specilis, rjuk jellemz ri tma htterben felttelezett (kzs) tudattalan fantzit (akrcsak a szerek irnti rdekldst) igyekeztk kapcsolatba hozni a patikus Brenner nagyapval s tragikus szletsi krlmnyeivel (az anya halla), ami felttelezsnk szerint tudattalan fantomknt (brahm, Trk, i. m.) befolysolhatta az egytt felnvekv rk kialakul lelkivilgt. A csaldi rksgbl fakad knyszersors-ot azonban nagymrtkben mdosthatja az, hogy az n (vagy Pontifex-n, ahogy Szondi hvta) mit integrl ezekbl az adottsgokbl az egyn szemlyes letbe: ez lesz a vlasztott sors. A knyszersors nyers, ellentmondsos adottsgokat s lehetsgeket (sztnket) hordoz magban, jt (tehetsg) s rosszat (betegsg)
k o n T E X T U S

80

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

egyarnt. Ezek alakulst, megjelensi formjt vgl az n humanizl s szubliml trekvseinek sznvonala dnti el. Ha az n elpazarolja az energiit a megbetegt si ignyek s sajt sztntermszetnek kielgtsre, gy a szemly knyszersorsbl pszichoptit (szenvedly, tartsnlklisg), vagy mnit illetve melanklit fog hordozni rja Szondi (i. m., 36.). Az ltalunk kiemelt ngy metszspont klnbsgei rmutatnak az egyni vlasztsokbl szrmaz sajtossgokra s azok kvetkezmnyeire. Kosztolnyi hzassga inkbb a gondoskod, elfogad j anyval val kapcsolat megtesteslsnek tnik (legalbbis Kosztolnyin lersa alapjn), mg Csth tragdiba torkoll kapcsolata Jns Olgval inkbb az ldz, rossz anyakpzetet mozgst sajtossgokat mutat. Csth Gza pszichikai sebezhetsgt az (anyagyilkossgi) fantzia ri elaborcijnak sajtossgai is mutatjk: jval kevesebb tttelt, eltolst alkalmazott, mint Kosztolnyi. A kidolgozott ri megolds kzelebb maradt az eredeti tudattalan forrsokhoz (ennek a jellemzsre hasznlhatnnk a pszichoanalitikus ner vagy nkontroll fogalmt). Az eltvolts jtkony hatsa Kosztolnyinl pszichoanalzissel val rokonszenvt is rintette, gy annak hatsa letmvben megtermkenyt maradt; Csthnl az inspirl idszakot egy elhatalmasod, majd megbnt fzis kvette. Kosztolnyi Dezs stabil identitst tallt az ri hivatsban, mg unokafivre hrmasmvszete a sokoldalsg mellett az azonossgtudat veszlyforrss is vl tredezettsghez is hozzjrulhatott. Az ri lt Kosztolnyinl a nyelv, mint szublimcis eszkz sztns (szpirodalom), illetve tudatos, intellektulis (Nyelv s llek, Holls-kollaborci) hasznlatval jrt egytt, ami lehetv tette a mvszi kreativits folyamatos mkdtetst a fantzia ahogy Winnicott (1999) mondan tmeneti terben. A szenvedlybetegg vl Csth ri nyelvezetnek erzija a szublimcis kszsg elsorvadshoz vezetett, ami nemcsak a mvszi vna elapadshoz jrulhatott hozz, hanem a lelki mkds sznvonalnak ltalnos visszaesshez is. Vgl a mrgek irnti szenvedly csak Csthnl vezetett kzvetlek o n T E X T U S

81

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

82

nl slyos patolgihoz, majd kzvetve hallhoz; Kosztolnyi hallt msfajta betegsg okozta. Segthetett-e volna a kt r lelki problmin az ltaluk nagyra becslt llekelemzs? A neurzis, amely a mvszi rzkenysg forrsa, Janus-arc jelensg: knt s fjdalmat okoz, de a kreatv eszmk forrsa is. Nem vletlen, hogy az ezzel tbb-kevsb tudatosan tisztban lev mvszek ltalban kerlik a feltr, elemz pszicholgiai terpikat, mert flnek alkotkpessgk elvesztstl (Schuster, 2005). Kosztolnyirl tudjuk, hogy bartai unszolsa s intellektulis-mvszi rdekldse ellenre sosem prblkozott pszichoanalitikus terpival; gy vlte, mivel lepecstelt levlknt jtt a vilgra, gy is akar tvozni innen (Harmat, i. m.). Egy Harmos Ilonnak 1928-ban rt rvid Freud-levl nyomn azonban felttelezhet, hogy Kosztolnyik Ferenczi ajnlsval mgis megkerestk a pszichoanalzis atyjt (Rz, . n.). Ez azonban valsznleg fiuk, Kosztolnyi dm tervezett gygykezelse miatt trtnt, akinek lelki zavarairl Kosztolnyi korbban mr konzultlt Hollssal (Lengyel, 1998). A tallkozs vgl a Freud levelben olvashat udvarias elutasts kvetkeztben nem valsult meg. Freud neve lehetsges kezelknt mr tbb mint egy vtizeddel korbban is felbukkant Kosztolnyi levelezsben az ok akkor Csth morfiumszenvedlye volt. Csth pszichoanalitikus szellemben folytatta elmegygyszati tevkenysgt 1910 krl a Moravcsik-klinikn; ennek lehetsges (fentebb emltett) veszlyeit ebben az idben mg nem prbltk megelzni kikpz analzissel (az els ilyen jelleg analzist Ferenczi vgezte Ernest Jonesszal 1913-ban, lsd Harmat, 1994), gy Csth is analizlatlanul folytatta korntsem kockzatmentes munkjt. Elhatalmasod morfinizmusa napvilgra kerltvel krnyezete elssorban Kosztolnyi fokozottan prblt nyomst gyakorolni r az intzeti kezels rdekben mindhiba; a tbbszr elkezdett elvonkra mindannyiszor eredmnytelenl zrult. Kosztolnyi Csth Gza utols, 1919. jnius 25-n rt levelnek tanulsga szerint korbban pszichoanalzist is ajnlott unokak o n T E X T U S

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

fivrnek (Szajbly, i. m.). A tzes vek kzepn szba kerlt egy lehetsges bcsi szanatriumi kezels, amelyet a tervek szerint Freud vezetett volna. A Kosztolnyi lzas szervezmunkjt segt, ksbb sajnlatosan ngyilkossgot elkvet Rajz Sndor gy r 1916. mrcius 31-n a kltnek: Kedves Desir krlek, hogyha te valami positiv okot is ttelezel fl a betegsg okul s kiindul pontjnak ne szlj errl J.-nak. Ez esetleg ellenllst vlt ki s minden nehezebben megy. Az tleted a szereteted, amivel bajval foglalkozol s segtsged ajnlod fl komoly hatssal lesznek r. Fontos, hogy mielbb Freud kezelsben szanatriumban legyen (idzi Dr, i. m., 153.). Ez azrt is tnhet klnsnek, mert Freud valsznleg sosem vezetett ilyen jelleg gygykezelst, a slyosan regresszv llapotokkal szemben pedig ahogyan az a Csthhoz hasonl sors Otto Gross esetbl is kiderlt (Friedrich, 2008) kifejezett averzija volt (Haynal, 1991). A gygykezels terve meghisult, Csth elvesztette kultra mikrokozmoszrt vvott hborjt. Ennek lnyegt nhny vtizeddel eltte a harcba ugyancsak belerokkan Friedrich Nietzsche gy fogalmazta meg: Ttelezzk fel, hogy valakiben a kpzmvszet vagy a zene szerelme ppen olyan ers, mint a tudomnyrt rzett lelkeseds, s egyikrl sem tud lemondani, mert gy rzi, hogy akkor a msik is krosodst szenvedne. Nem marad ms htra, minthogy nmagbl hozza ltre a kultra olyan risi plett, amelyben mindkt hatalom mvszet s tudomny jllehet tvol egymstl, sszefr, kzttk a kzbees bklkeny kzvett hatalmakkal, amelyek kszen llnak szksg esetn a kt szlssg kztti nzeteltrs azonnali elsimtsra (Nietzsche, 1990, 187.). A bklkeny kzvett hatalom szerept Csth Gza szellemisgben egy ideig a pszichoanalzis sikeresen tlttte be. Ilyen sszetett lelki adottsgokkal lni azonban korntsem egyszer. Csth s Kosztolnyi lett ismerve igazat adhatunk annak a megltsnak is, amelyet a mindkettjk ltal nagyra tartott nmet klt-filozfus tapasztalatai gyarapodsval a fenti sorok utn ht vvel vetett paprra immr Zarathustra larcban: n vrem, ha szerenk o n T E X T U S

83

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS

css vagy, gy egy ernyed van s semmi tbb, im-igyen knnyebben mgy t a hdon. Kitntet dolog, ha sok ernyed van, mde nehz sors; s sokan mentek a pusztba s megltk magukat, mert belefradtak, hogy ernyeik csati s csataterei legyenek (Nietzsche, . n., 45.).
Ksznettel tartozom Paneth Gbornak kzirata rendelkezsemre bocstsrt.

Felhasznlt mvek jegyzke


brahm Mikls, Trk Mria Rejtett gysz s titkos szerelem, Thalassa, 1998/ 23, 123157. Badouin, Charles A katarzis, in: Halsz Lszl (szerk.): Mvszetpszicholgia, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1973. Bahtyin, Mihail Francois Rabelais mvszete, a kzpkor s a renesznsz npi kultrja, Eurpa Knyvkiad, Budapest, 1982. Blint, Mihly Az strs, Akadmiai Kiad, Budapest, 1994. Barron, Frank A komplexits illetve egyszersg, mint szemlyisgdimenzi, in: Halsz Lszl (szerk.): Mvszetpszicholgia, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1973. Brown, Norman O. Mvszet s Erosz, in: Bkay AntalErs Ferenc (szerk.): Pszichoanalzis s irodalomtudomny, Filum Kiad, Budapest, 1998. Carver, Charles S., & Scheier, Michael F. Szemlyisgpszicholgia, Osiris Kiad, Budapest, 1998. Chodorow, Nancy A feminizmus s a pszichoanalitikus elmlet, j Mandtum Knyvkiad, Budapest, 2000. Creed, Barbara The monstrous feminine. Film, feminism, psychoanalysis, Routledge, London, 1993. Czeizel Endre A Kosztolnyi-genealgia, Mozg Vilg, 1997/3. Csnyi, Vilmos Az emberi termszet. Humnetolgia, Vince Kiad, Budapest, 1999. Csth, Gza Mesk, amelyek rosszul vgzdnek, Magvet Knyvkiad, Budapest, 1994. Csth Gza Rejtelmek labirintusban, Magvet Knyvkiad, Budapest, 1995. Csth Gza Anyagyilkossg, in: Szajbly Mihly (szerk.) A varzsl halla. In memoriam Csth Gza, Nap Kiad, Budapest, 2004. Dr Zoltn Ikercsillagok. Kosztolnyi Dezs s Csth Gza, Forum Knyvkiad, jvidk, 1980. k o n T E X T U S

84

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS Durant, Will (. n.) A gondolat hsei, Gncl Kiad, Budapest. Etkind, Alexander A lehetetlen Erosza, Eurpa Knyvkiad, Budapest, 1999. Ferenczi Sndor Technikai rsok, Animula, Budapest, 2006. Fnagy, Peter, & Target, Mary Pszichoanalitikus elmletek a fejldsi pszichopatolgia tkrben, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 2005. Freud, Sigmund Bevezets a pszichoanalzisbe, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1986. Freud, Sigmund (. n.) Mvszeti rsok, Filum Knyvkiad, Budapest. Friedrich Melinda Csth Gza, Otto Gross s a FreudFerenczi levelezs, in: Bkay Antal, Lnrd Kata, Ers Ferenc (szerk.) Typus Budapestiensis. Tanulmnyok a pszichoanalzis budapesti iskoljnak trtnetrl s hatsrl, Thalassa Kiad, Budapest, 2008. Harmat Pl Freud, Ferenczi s a magyarorszgi pszichoanalzis, Bethlen Gbor Knyvkiad, Budapest, 1994. Harmat Pl Csth Gza, mint elmeorvos. Egy krtrtnet vzlata, in: Szajbly Mihly (szerk.) A varzsl halla. In memoriam Csth Gza, Nap Kiad, Budapest, 2004. Hauser, Arnold A mvszettrtnet filozfija, Gondolat, Budapest, 1978. Haynal, Andr A FreudFerenczi viszony jelentsge napjaink pszichoanalzisben, Thalassa 1991/1. Haynal, Andr Prbeszd vagy prviadal? A FreudFerenczi-kapcsolat s a pszichoanalzis, Gondolat Kiadi Kr, Budapest, 2003. Gombrich, Ernst Freud eszttikja, in: Bkay AntalErs Ferenc (szerk.): Pszichoanalzis s irodalomtudomny, Filum Kiad, Budapest, 1998. Karterud, Sigmund & Monsen, Jon T. Szelfpszicholgia a Kohut utni fejlds, Animula, Budapest, 1999. Kvry Zoltn Mlt s jv kztt. Csth Gza s Nietzsche, zenet, 1997/szeptemberoktber. Kosztolnyi Dezs Csth Gza betegsgrl s hallrl, Nyugat, 1919, 1617. Kosztolnyi Dezs Nero, a vres klt, Szpirodalmi Knyvkiad, Budapest, 1972. Kosztolnyi Dezs des Anna (gondozott szveg), Ikon Kiad, Budapest, 1992. Kosztolnyi Dezs Nyelv s llek, Osiris Kiad, Budapest, 2002. Kosztolnyi Dezsn Kosztolnyi Dezs, Holnap Kiad, Budapest, 1990. Kraft, Hartmut Bevezets a pszichoanalitikus mvszetpszicholgia tanulmnyozsba, in: Bkay AntalErs Ferenc (szerk.): Pszichoanalzis s irodalomtudomny, Filum Kiad, Budapest, 1998. Lengyel Andrs Mirt gyilkolt des Anna? Korunk, 1998/4. Lengyel Andrs Kosztolnyi, Holls s a nyelv pszichoanalitikus flfogsa, j Forrs, 1998/8. k o n T E X T U S
85

Kvry Zoltn: MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS Mszly Mikls A jtsztrs nlkl maradt rtelem, in: Szajbly Mihly (szerk.) A varzsl halla. In memoriam Csth Gza, Nap Kiad, Budapest, 2004. Mitchell, Stephen Black, Barbara A modern pszichoanalitikus gondolkods trtnete, Animula, Budapest, 2000. Nemes Lvia Kosztolnyi des Ann-jnak pszichoanalitikus rtelmezse, in: Alkot s alkots, T-Twins Kiad, Budapest, 1994. Nietzsche, Friedrich (. n.) Im-igyen szla Zarathustra, Gncl Kiad, Budapest Nietzsche, Friedrich A vndor s rnyka, Gncl Kiad, Budapest, 1990. Nikolcsina, Miglena Jelents s anyagyilkossg, Balassi Kiad, Budapest, 2004. Quincey, Thomas de A gyilkossg, mint szpmvszet, in: Az angol postakocsi. Angol romantikus esszk, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1986. Paneth Gbor Az anyagyilkossgrl. Szljegyzetek Nemes Lvia des Annrl rt tanulmnyhoz, elads a Magyar Pszichoanalitikus Egyeslet 2007-es szi konferencijn (kzirat). Rz Pl: Freud levele Kosztolnyinhoz, http://www.hunbook.hu/index.php?op= news&id=147, 2008. 11. 8.
86

Rvsz Gza A specilis tehetsg, in Halsz Lszl (szerk.): Mvszetpszicholgia, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1973. Rycroft, Charles A pszichoanalzis kritikai sztra, Prbeszd Knyvek, Budapest, 1994. Schwielbusch, Wolfgang rstudk alkonya, Akadmiai Knyvkiad, Budapest, 1994. Schuster, Martin Mvszetllektan, Panem Kiad, Budapest, 2005. Szajbly Mihly Csth Gza, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1989. Szajbly Mihly (szerk.) A varzsl halla. In memoriam Csth Gza, Nap Kiad, Budapest, 2004. Szerb Antal Magyar irodalomtrtnet, Magvet Knyvkiad, Budapest, 2005. Szondi Lipt Kin a trvnyszeg, Mzes a trvnyalkot, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1987. Szondi Lipt Ember s sors, Kossuth Knyvkiad, Budapest, 1996. Vikr Gyrgy Az ifjkor vlsgai, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1980. Vikr Gyrgy Vlsg, tlls, kreativits, Balassi Kiad, Budapest, 1996. Vikr Gyrgy Krzis s kreativits, in: Fredi JnosBuda Bla (szerk.): Mzsk a dvnyon, Medicina Knyvkiad, Budapest, 2006. Willi, Jrg Az sszejtszs, mint a hzassgpszicholgia s a hzassgterpia alapjelensge, in: Buda Bla (szerk.): Pszichoterpia, Gondolat Knyvkiad, Budapest, 1981. Winnicott, Donald Jtszs s valsg, Animula, Budapest, 1999. k o n T E X T U S

Bti Etelka

CSTH MINT ANYAGYILKOS


A vilgirodalom tele van az anya szentsgnek dicsretvel. Az idsebb csaldtagokat ltalban tisztelni illik. Tbb alkots is foglalkozik az apa meggyilkolsval, a pszichoanalzis alap-mesje is Oidipusz kirlyrl szl, aki (tudtn kvl) agresszira vlaszolva lte meg apjt. Az anyagyilkossgok ritkk, Csth azonban legalbb kt novelljban r rla. Hogyan, milyen pszicholgiai jelentssel tnnek fel ezek a gyilkossgok novelliban (Anyagyilkossg, Tallkoztam anymmal), s mit tudhatunk meg arrl, hogyan kezelte Csth szemlyes tragdijt, s mirt lehetett szksge e szublimlt bnkre? Ha a www.google.com keresjbe berjuk: anyagyilkossg, az els nhny tallat kztt feljn Csth Gza, Nr s Agrippina, majd Elektra is. Az anyagyilkossg, fleg amit n kvet el tabu.

87

1. Az diplis gyilkossg
Csth novelljban, az Anyagyilkossgban a Witman fik, kt kis gonosztev apa nlkl nnek fel, anyjukkal benssges kapcsolatuk nincsen. 45 vesek, mikor apjuk meghal, fekete szemkben csillog tovbb a lelke. A Witman fik egymssal beszlgetnek csak, iskolba jrnak, s tudomnyos rdekldssel foglalkoznak azzal, hogy vajon milyen a fjdalom vagy a kn. Rendszeresen lve boncolnak kutykat, macskkat, madarakat, egy baglyot (a tudomny jelkpben azt kutatva, hol lakik a llek), s egymst is megknozzk. Egy nap az idsebb Witman fi meglt egy flmeztelen lenyt fslkdni, bemegy hozz, lelgeti. Msnap ccsvel egytt
k o n T E X T U S

Bti Etelka: CSTH MINT ANYAGYILKOS

88

ltogatjk meg, s az lelgetseket megunva, verni kezdik, amin a lny kacag. Mikor elbcsznak, kri, vigyenek neki legkzelebb dessget vagy virgot. A Witman fik virg vagy dessg helyett anyjuktl annak kszereit krik, s miutn az nem adja, eltervezik, hogy jjel kiraboljk. Az anya az vegcsrmplsre felriad, s hogy zajt ne csapjon, az idsebb Witman fi kst az anyja mellbe dfi. Elrendezik a helysznt, mintha kls betrs lenne, s msnap, kis kitr utn, amikor is a lnynak adjk az kszereket, pontosan megjelennek az iskolban. A vres trtnet attl is lehet lenygz, hogy a Witman fik mindeme szrnysgek vgrehajtsnl rzelem nlklinek ltszanak. Az az ismers kvncsisg hatja ket, amivel a gyerekek amg meg nem tiltjk nekik sztszeletelik a gilisztt s kitpik a tcsk lbt, s mindezt madarakon, emlskn, s egy olyan, hsget, bartsgot szimbolizl emlsn is, mint egy kutya. Lehet-e ilyet embereken is vgrehajtani? Csth szerint lehet. Figyeljnk azonban azokra a rszletekre is, amelyek kevsb vresek, st, inkbb unalmasaknak is tnnek. A novellban (melyet Csth Osvt Ernnek ajnl), technikailag taln ppen ez a szerepk, kontrasztos htteret festenek a vres gyilkossg mg. A Witman fik anyjrl a kvetkezket tudjuk meg: A felesge, az zvegye szp asszony volt, de szeld termszet s ersen nz. A frjt sohase knozta, de egy bizonyos fokon tl sohase is szerette. Mondom, mint ember: se j, se rossz. A kt fit ppen olyan keveset cskolta, mint verte. Kevs kzk volt egymshoz, amint az lassanknt mindjobban kiderlt. Witmann enni adott nekik, s tiszta alst szombaton este. Az iskolba is velk ment, ha iratkozni kellett. Klnben csendesen lt, s csendesen hzott. Egy bankhivatalnokkal ismerkedett meg frje halla utn fl vre, aki fiatal s szp gyerek volt, borotvlt llal, szles vllakkal, de finom, rzsaszn s lnyos arcbrrel; Witmann vgyott re, s br nehezre esett, st fradtsgba kerlt: kacrkodott is vele. A hivatalnok ksrgette, megltogatta, tet kapott s cskokat. A lers minimalizmusa knnyen felismerhetv teszi a prhuzamokat a fik anyja s azok szexulis vgyai kztt:
k o n T E X T U S

Bti Etelka: CSTH MINT ANYAGYILKOS

A nagyobbik azt meslte, hogy a levegben lnyek laknak, amelyek az emberekhez hasonltanak, s ha enyhe szl fj, rezni, mint szik a testk a levegben. Azutn meglltak, behunytk a szemeiket, s kiterjesztettk karjaikat. Az idsebb fi azt lltotta, hogy hatalmas, puha test lgi asszonyok imbolyognak krltte, s a htukkal s mellkkel az archoz rnek. Nhny perc mlva az ccse jelentette, hogy szintn rzi az asszonyokat. Otthon, az gyban is mg a lg asszonyairl beszlgettek. Be is jttek. Nesz nlkl siklottak be, az ablakveget alig rintettk brsonyos htukkal, s lebegve, szva odanyjtztak melljk a paplanra, a vnkosra. A nyakukat odahajtottk a fik szjhoz s archoz, majd ismt tovbbcssztak ernyedt, lusta s mgis knnyed mozdulatokkal. Egsz jszaka velk maradtak a szobban. sszefogztak hajladozva, mosolyg arccal lebegtek az ablak fel, majd jra feljk ksztak, rejuk fekdtek, s hozzjuk simultak. Az anya csendesen hzik, s ezek a nk is hatalmas puha testtel rendelkeznek. Az anya pp csak ott van, a nk nem mutatnak klnsebb rdekldst a fik irnt, csak ingerkednek velk. Mikor megtalljk a szexet, az idsebb Witman fi a kvetkezkre gondol: mindaz, ami az letben szp, nagyszer s izgalmas, mirt rettenetes, megmagyarzhatatlan s vres egyszersmind. Csakhamar azonban runt a jtkra. Akadlytalanul kvetik el a tudomnyos ksrleteket, szably, erklcs s tilts nlkl, akadlytalanul jutnak el a szexualitsig is. Ha akadlyokba tkznek, taln nem is unnak r oly hamar erre a jtkra. A klasszikus pszichoanalitikus trtnet szerint egy csaldban az apa szerepe az, hogy az anyt elvonja a gyermektl, s amikor a figyermek versengeni kezd vele, a kasztrlstl val flelmt is meglje, majd thelyezze rdekldst az anya helyett egy msik nnem lnyre. A Witman fik anyjnak kevs kze van a fiaihoz, mgis, mikor azok az kszereit (a niessgt, a hideg szeretett) krik, hogy azzal egy msik nt szereljenek fel, kikergeti ket. Rendesen ezt az apa tenn, akitl testi ereje folytn flni, tartani lehetne.
k o n T E X T U S

89

Bti Etelka: CSTH MINT ANYAGYILKOS

Witmann meghal, valsznleg nem azrt, mert nem trdik a fiaival, nem azrt, mert szeretetlen lenne, hiszen kpes szeretetet, cskokat adni gyerekkp, bankr szeretjnek, akivel frje halla utn hat hnappal mr tallkozik. Witmann azrt hal meg, mert mikor a ni kszereit krik a fiai, nem adja ket, s mikor kiraboljk, felbred. Witmann azrt hal meg, mert a fiai megijednek attl a lehetsgtl, hogy anyjuk szembesl azzal, hogy akr lops rn is, de ms nt kszereznnek fel. A kznyelv szerint a fik szerelme az anyjuk irnt sosem mlik el maradktalanul. De Csth ismer ms anyagyilkossgot is.

2. Az eredend bn
A tallkoztam anymmal 1 cm novellt nem ajnlja senkinek. gy kezddik: Anym meghalt, amikor n szlettem. Orvossgbzzel volt tele a szoba, s sok helyen friss vr gzlgtt. Lbujjhegyen jrkltak, s suttogtak. Mg a hajnal messze volt. Nagyon messze volt. s anycskm hiba vrta a hajnalt vgyn, knban lehel imval. Mire n az elst llegzettem, meghalt. Nehezet, nagyot shajtott, mert szerette az apmat, s hsz ves volt csak. s n elfelejtettem t. Nem krdezskdtem rla soha. Nem reztem, hogy kellett lenni anymnak, s hogy , aki miattam fiatalon a srba fekdt le, s ott porlad n vagyok. Sok id elmlott gy. Az Anyagyilkossg cm novellban tudatos (br hirtelen, ijedtsg szlte) gyilkossgrl van sz, amelyet kiskamaszok kvetnek el, itt mr a megszlet gyermek is gyilkos, amennyiben anyjt szletsekor veszti el. Sokan nnek gy fel, hogy azt rzik, k okoztk ilyen mdon anyjuk hallt. Nem reztem, hogy kellett lenni anymnak, s hogy , aki fiatalon miattam a srba fekdt le, s ott porlad n vagyok.
k o n T E X T U S

90

Bti Etelka: CSTH MINT ANYAGYILKOS

A mondatnak van egy jellegzetessge. A szletskor (s elmletenknt klnbz idtartamot adnak meg, hogy utna mg meddig) fennll anya-gyermek unira hvja fel figyelmnket, s arra, hogy br az uni fizikailag megszakadt, hiszen az anya itt meghalt, pszichsen rejtve megmaradt. Csth hse ezt rja: nem reztem, hogy kellett lenni anymnak, s hogy , aki fiatalon a srba fekdt le, s ott porlad n vagyok. A mondat csonktsval az anya-gyermek pszichs unira utalok, a differencilatlan n rzseire. Csth hse vagy taln Csth maga (?) tallkozik anyjval. lmban, miutn egy asszonytl ment haza, mmorosan, kbultan (kielglve)? Mgis anyjrl lmodik: vagy mert a kielglse nem volt teljes, vagy mert teljes lehetett, s anyjt idzte. Lehet-e teljes a kielgls rzete valakinek, aki nem tudja, milyen, ha anyja gyermekkorban gondoskodik rla? , milyen szp, fiatal volt az anym. n gyorsan sszeszedtem a mez sszes gyngyvirgait, s rszrtam. Elbortottam vele ifj, lnyos emlit, melyekkel engemet sohasem szoptatott. pedig nma nevetssel nzett engem, mg csak el nem fogytak a gyngyvirgok. Csth gyngyvirgokkal (ismt eljn az kszermotvum a gynggyel) kszerezi fel anyja lnyos emlit. lomban megengedett az inceszt. De lehet, hogy ott sem? Az erd szln vlnunk kellett. Bcszul meg akartam lelni utoljra szp, halott anycskmat. Rmnzett, mintha megbntottam volna, azutn megsmogatta az arcomat, hogy megbocst. Nem, ebben az lomban mg ott sem megengedett. Habr nem tudni, ha mg utoljra meg akarta lelni, volt-e lels ez utols, elmaradt lels eltt. Azta naponknt gondolok r. s elhagytam miatta a fekete haj asszonyokat s az des hang lnyokat, hogy vele lmodjak anycskmmal, hszves anymmal, aki meghalt egy stt hajnalon. Meghalt nagy, nehz shajtssal (s aki ott porlad, az n vagyok tehetn mg hozz keretezve a gondolatot). A kt novella rdekesen egszti ki egymst.
k o n T E X T U S

91

Bti Etelka: CSTH MINT ANYAGYILKOS

Az anyagyilkossgban az apa halott, a fik kiskora ta (4 s 5 vesek), a Tallkoztam anymmal cmben az anya. Az els novellban a fi kst szr anyjba (fallikus szimblummal behatol anyjba), s az anya ezrt hal meg, a msodik novellban a fallikus szimblum, a gyerek megszletik (tvozik az anya testbl), s az anya meghal. Csth vilgban mind a behatols, mind a kiszakads veszlyes lehet, mert hallt okozhat.

Jegyzet
1 E novella tisztn Csth kpzeletnek szltte, nem halt meg az desanyja szletsekor.

92

k o n T E X T U S

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya

AZ ELRHETETLEN KERESSE
A korai srlsek jelentsge Csth Gza pszichobiogrfijban

Csth Gza/Brenner Jzsef (18871919) dinamikus-rendszerszemllet pszichobiogrfija


Az elemzs clja Csth Gza lettrtnetnek legfontosabb pszicholgiai momentumait rendszerbe foglalni, kiemelve azokat a fontosabb motvumokat, amelyek letnek alakulst meghatroztk. Noha dinamikus szemllet feldolgozsrl van sz, a csaldterpis elmletek szempontjai is megjelennek, s nem elssorban a pszichoanalitikus gondolatkrbl kiindul kvetkeztetsek, hanem rendszerszemllet s klinikai pszicholgiai megfontolsok hangslyozdnak. Csth Gza koraszlttknt, ht hnapra szletik, s mivel az desanya a szlsnl mellhrtyagyulladst kap, a korai fontos ktdsi idszakot dajkval tlti. (Szletsemkor anym mellhrtyalobot kapott. Ezrt szlettem n 7 hnapra, s ezrt kellett dajktl szopnom.) desapja folyamatos anyagi gondokkal kzd gyvd. A hzassggal kapcsolatos adatok arra engednek kvetkeztetni, hogy a szlket valdi rzelmi ktelk fzte ssze. A korai anya-gyermek kapcsolat problematikussgt fokozza, hogy nyolc v alatt hrom testvre szletik az anya ismtld betegsgei mellett is. Decsy Etelka szvbetegsge rgtl tudott, de kzd ellene: noha tbbszr is krhzi kezelsre s gynyugalomra szorul, az egszsges idszakokban kirndul, zenl. a legels, aki a zene szeretett rzkelteti a gyermek Jzsikk o n T E X T U S

93

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

94

val. Kt kisebb gyermekt mr szoptatja. Az anyrl Csthnak a hall kivtelvel gyakorlatilag nincs emlke. Nyolcves, amikor elveszti, amit szenvtelensggel l meg, s dokumentarista naturalizmussal rzkeltet. Egy fzet mintjt idzi vissza arrl az estrl. (Halla eltti este odahvott mindhrmunkat az gyhoz, s bgyadtan, de szenvedlyesen megcskolt mindeniknket, ktszer is. Emlkszem, hogy teljesen kzmbs voltam.) A trauma tnyszer begetdse az rzelmi feldolgozs teljes hinyra utal, ekkortl kezddik Csth letben a kvlll rzelemmentes nzpontjnak felvtele. Az apa msfl vig gyszolja gyermekeivel egytt felesgt, napi rendszeressggel jrnak a temetbe. Ezutn, deklarltan a gyermekek rdekben, j asszonyt hoz a hzhoz, akit nneplyes krlmnyek kztt fogad. A Mostoha cm Kosztolnyi-m tervezetbl rzkelhet, hogy a gyermekek nem fogadjk el t, a klcsns alkalmazkodsi trekvsek ellenre. A prblkozsok kudarct jl rzkelteti, hogy az j anya a kapott gyermekeket nem rzi magnak, kt s fl v leforgsa alatt jabb kt gyermeket szl a csaldba, s ezzel biztostja anyai pozcijnak szilrdsgt. Csth szorong gyermek s iskols egy teljestmnyorientlt, ambicizus, mvszetkedvel s betegsgtl fl csaldban. Gyermekveit elssorban ccse, Dezs, s bartja, Kosztolnyi, valamint a rokon Decsy fik trsasgban tlti. Gyermekkori napli nem annyira kapcsolatait, mint inkbb mvszetszeretett, iskolai trekvseit, bimbz szerelmeit hangslyozzk. rzelmi szlak is elsdlegesen ezekhez a terletekhez fzik. Feljegyzsekbl arra lehet kvetkeztetni, hogy desapja szigor kontrollt gyakorol, nemritkn indulatos is. A nagy csaldban ez rszben szksgszer; a szoros kontaktus valsznsge ellen szl, hogy az apt nem, vagy alig emlti a gyermekkori napliban. Ebben az idszakban Csthnak ptanya-figurja van, akirl csak huszon-vvel ksbb, m nagy szeretettel emlkezik meg: az apai nagyanyja.
k o n T E X T U S

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

A csald letvitele a polgri csaldokhoz hasonlan, ignyes. A teljes csaldot, fknt frfitagjait, intellektulis-mvszi belltds jellemzi, ez az rzelemkifejezs csaknem egyedli tere (mind Csth, mind ccse visszaemlkezsei alapjn). A Brenner csaldban hrom jl krvonalazhat tma brzoldik, amely a napl- s levljegyzeteken gyakorlatilag vgigvonul: mindenekeltt a betegsgegszsg. A csald nagy hangslyt helyez a fizikai egszsgben val megmaradsra, a betegsgek kivdsre, ami a 20. szzad elejn haladnak szmt. A csaldi gondoskods elsdleges megnyilvnulsa a nagyanya s a mostoha rszrl az etets, gondoskod tplls, gy a levl- s napljegyzetekben visszakszn tma elssorban az egyetemi vek alatt a trgyak s tpllk adsval val gondoskods. Amellett is, hogy a korabeli szociokulturlis hatsok ebben kzrejtszhattak, szksges itt is megemltennk az orlis rm motvumt. Harmadik motvum a mvszetkedvels s a mvszet aktv mvelse, amely a csaldban kzs tevkenysget is jelent, mint emltettk, az rzelemkifejezs elfogadott helye s ideje. sszegezve az apai s anyai hatsokat, Csth gyermekkorbl az anya relis emlke s vele kapcsolatban a pozitv emlkek hinyoznak. A mltbl elssorban a tdvsztl val flelem s a naturalisztikus egyszersggel meglt hall kap hangslyt. A szeretet elsdleges trgya szorosan sszefondik az egzisztencilis szorongs kpzetvel. Az rzelmi s biztonsghiny, a valdi szeretet lehetsge ebben a kontextusban elveszettnek ltszik. rzkelhet az anya irnti rejtett bntudat szmos momentuma. A fiatal Csth egyik novelljban (Tallkoztam anymmal) az anya a szletskor hal meg, teht kzvetlen mdon a gyermeknek ltezse li t meg. Itt mg ers rzelemgazdagsgrl, szeretetvgyrl tanskodnak az r sorai. Serdlknt rzsvilgban megjelenik a hla, az anyhoz val fohszkods nehz
k o n T E X T U S

95

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

96

helyzetben, hogy aztn, a morfinista idszakban teljesen eltnjn a korai letkorra val emlkezs. Utols veiben idzi fel Csth jra desanyjt, grvn: az halla napjra taln abbahagyja a szerhasznlatot. Ez vgl nem kvetkezik be. Az elhagy, azaz meghal anya fel irnyul agresszv fantzik a fiatal felnttkori novellkban mindinkbb helyet kapnak. Az Anyagyilkossg amelynek idejn az r valsznleg mr ismerte az analitikus tanokat teszi hress az rt. E novellban a fhs fik mr direkt mdon okoznak hallt az r ltal megformlt kzmbs desanynak, teszik ezt ugyanazzal a szenvtelensggel, ahogyan maga vgignzte az anya hallt. A drma sokatmond vgs soron elrevetti Csth trtnetnek vgkifejlett is, amirl ksbb szlunk. A szeretetben megcsalt gyermek kegyetlensgnek lehetnk tani. A novella rdekessge, hogy a gyermekek hidegvr agresszija miatt az olvas jeges dbbenetet, szorongst, nyugtalansgot rez szinte a gyermekek helyett, mintha maga lenne az rzelmileg kirlt gyermekek terapeutja. Az elszenvedett gyermekkori tragdia teht az Anyagyilkossgban passzv tlsbl aktv cselekvsbe fordul: a szereplk tevlegesen, s nem csak fantziban lik meg anyjukat, ily mdon megismtelvn Csth letnek traumatikus gyermekkori motvumt. Ez is egy feldolgozsi ksrlet, a trauma ismtlsi knyszertl motivltan. A novellban mr ersen rzdik a nk irnti slyos ambivalencia. A gyermekek szadizmusa a szerz ms novellinak is trgya (pl. A kis Emma), ezekben hasonl szenvtelensggel r. (Kifogyhatatlanul rdekelte ket a fjdalom misztriuma. Nemegyszer megknoztk egymst is. Ahogyan lehztk magukhoz a lenyt, cskoltk, haraptk, leltktni kezdtk, csipkedtk, leszortottk, hengergettk s megknoztk Anyagyilkossg) Vajon ki lehet ez a szadista, kegyetlen gyermek? A vlasz egyszer s egyrtelm. Vajon Csth apakpe alkalmas-e r, hogy a terhel anyai hatsokat ellenslyozza? Az apa kontrolll, rzelk o n T E X T U S

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

mi szempontbl tvolsgtart ember, ugyanakkor rendkvl rzkeny rja rla maga Csth egyik levelben. Apa s fia mvszeti rdekldsben tallkozik, egyb tekintetben az apa rzelmi szempontbl teljestmnyorientlt, ambicizus, s elfoglalt emberknt jelenik meg a naplkban, aki a gyermekek nevelst nem rzi feladatnak, ltalban visszafogott, s ugyanakkor szigoran (pldul tel- s szeretetmegvonssal ez a kettssg is sokatmond!) bntet. Tmogat szeretete ismt az adsban nyilvnul meg (pldul pnzadomny), ugyanakkor elvr, kvetel a fitl. Csth utols veiben, a szerfggs hatsra, vglegesen eltvolodnak egymstl. A gyermek-Csth romantikus szerelmeitl a felnttkori szexualits fel haladva, les hangslyvlts rzkelhet a naplk s levelek bels vilgban. Az egyetemi vek alatt, s elssorban ezek utn, a nkkel val kapcsolata egyrtelmen szexcentrikus kezd lenni. A nk nem mst jelentenek a fiatal orvosnak, mint lvezetet, amelyre mrtktelen mennyisgben vgyakozik, s amelyhez knyszerszeren, napi rendszeressggel nyl. Nem vlasztja a szexualitst, hanem sztnei sodorjk, szorongsaitl s bizonytalansgaitl, de akr minimlisan rossz kzrzettl is a nk mentestik. Vlogats nlkl kzsl szobalnyokkal s riasszonyokkal, frjes nkkel s szz lnyokkal, egyfajta vadszatknt rtelmezi a szexet. A maguk realitsban azonban a nket valjban nem ismeri. Finom megnyilvnulsaik mellett meglep rzketlensggel halad el, elmarasztalan minsti szeretinek nagy rszt, s a nk az orvosi szobban is trgyiasulnak ltala mint testek. (Emlkezznk: az anya sem volt ms, mint egy beteg test!) A nk hdtsa fontos az letben, s ugyanakkor devalvlt is, olyan nersts, amely nlkl nem tud lni. (Az ltala is ismert Casanova trtnetvel sok kzs vonst tallunk.) A hbors idszakban s j helyzetekben a nk az elementris kontaktusszksgletet elgtik ki: a vdelmet az egzisztencilis szorongs ellen, a valahov tartozs s a tkrzds vgyt. A nk o n T E X T U S

97

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

98

ket gyakran birtokolni vgyakozik, s az nmagban is tapasztalt hinyokat, negatvumokat rjuk vetti ki (kjsvrsg, htlensg). Mindezen tl izgalmat, veszlyt is keres bennk. sszessgben, a nkkel val viszonyt ersen tsznezi a szorongs, s e terleten csapdnak le a mly, forrsuk tekintetben ismeretlen indulatok. Csth Gza els szenvedlye nem a morfin, hanem a szex majd ebbe a kpbe lpnek be a szerek. A nk irnti szemlytelen, ugyanakkor nerst s teljestmnyorientlt viszonyulsa trvnyszeren retlen s tmeneti kapcsolatokkal jr, tarts egyttlsnl pedig csak problmkon alapul s problmaelfed, kodependens kapcsolatok kialaktsra ad lehetsget. Sorsa ekkortl trvnyszeren halad a ksbbi irny fel. A nkhz val viszony kifejezi az r rendkvli narcizmust s morlis korltainak hinyt a htlensg s a partnervlaszts vonatkozsban. Hasonlthatatlan lvezetek kzt, de minden lelki vonatkozs nlkl kzsltem ebben az idben. Valsggal lenygzte erm s Istennek nevezett. Sikerrel s teljes kjrzssel coitltam Szidit s Olgt. Az els napokban arra vetemedett, hogy nem volt elragadtatva tlem mgis meglttem. A kis lnyt, egy 11 ves des kis buja lnyt szerettem volna sszecskolni mamja hajt ez irnyban velem sszekttetst ltesteni, lemondtam rla. sszesen 10 nt lttem meg, ha beszmtjuk G.-nt, aki csak ezutn jn. A msodik szenvedlye a morfinizmus, amely becslsek szerint lete kilenc vt leli fel. Az els morfinadagot a tdvsztl val flelem itt ismt az anyamotvum kszn vissza miatt adja be magnak. (Egy kis jobb oldali apacitis Teht mgis elrt az, amitl a legjobban rettegtem. Tizenkettkor vettem be az els brmadagot, kettkor a msodikat s este, a gynyr tavaszi nap sugaraiban fecskendeztem be a 0,02 M-et. ) Kezdetben a szer az lvek o n T E X T U S

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

zetek fokozsra szolgl, maga a nagybets let rmhez vezet f eszkz egszen a fggsg rvid id alatt beksznt llapotig. Ezutn vlts kvetkezik: folyamatos a kzdelem a szerhats ellen, httrbe szorul az eksztzis, s n a szenveds. Valdi elvonkrra kevs trekvst tapasztalhatunk, s amiben fleg a szrmazsi csaldja tmogatja felesge, Olga mr szerfggknt ismeri meg, s tud szenvedlyrl. A kisszm lersban a n gygyszerknt emlti a morfint. A fokozatosan kialakul paranoid tnetek hatsra esetenknt kettjk kapcsolata is megterheldik; Olga ugyanakkor mgis segt frjnek droghoz jutni ez is a levelekbl derl ki. sszessgben Olga a szerfggst (adatok s szemtank szerint) is inkbb tri, mintsem lpseket tenne annak megszntetsre. Csth szmra a szer jelentse mindemellett sokrt lehet. Blvnyozott s rettegett trgy, amely csak az M s P titokzatos kezdbetk ltal szerepel a naplban. A sajt kmiai rendszerbe val drmai beavatkozs az orvosban az omnipotencia illzijt bresztheti. (Egy nap alatt lni tezer vet, ami egy v alatt krlbell ktmilli vet jelent.) A morfin kilps a vilgbl az sztnk szintjn klnsen a hbors helyzetekben generldott, egzisztencilis szorongs helyzetben. Kifejezi a szerz azt is, hogy maga a szer miniatr ngyilkossg, amelynek lehetsgt a maga rszrl vgs soron elfogadja, s btor dntsknt jelli meg. (Az ngyilkossg a legpregnnsabb ls, letkvns. A legizzbb, legmohbb let.) A morfin olyan szimbolikus trgy szmra, amely irnt megnyilvnul a ms trgyakhoz val ambivalens viszonya is (szereti s gylli). Megfogalmazhatatlan hiny munkl benne, amelyre a szer ptolhatatlan gygyr, s amelynek mibenltt neki magnak nem volt lehetsge megfejteni. A szerfggsre ma mr tudjuk sajtsgos kapcsolati minta jellemz, amely mintegy fokozza a problma slyossgt az rintett csaldokban. Nincs ez msknt Olga s Csth esetben sem. Olga elsdleges vonzereje kezdetben a szexualits. is test, kontk o n T E X T U S

99

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

100

rolllni s birtokolni vgyott, szenvedlyesen szeretett n. Mindenben kiszolglja frje vgyait, rendelkezsre ll fktelen szexulis tvgynak, tri oktsait, utastgatsait, minstseit. Egy szenvedlytrtnet kellke s rsze. A hzassg szlssgek kzt hullmzik, lvezetek, manipulcik, jtszmk szntere. A kapcsolatban mindenkor kzponti szerepbe kerl a kontroll: Csth neveli s birtokolni akarja nejt, ragaszkodik tisztasgnak kpzethez, ksei idszakban mg sajt rokonainak is tiltja a vele val illetlen kontaktust. Mindekzben maga rejtetten retteg a szeparcitl. Folyamatos fltkenysgben l, esetenknt nyomoztat a felesge utn. Felesgt msok eltt Sonknak nevezte. Mihelyt azt ltnm, hogy O. csak anyagi vagy erklcsi okokbl, vagy csak a kett rvn h hozzm, mindjrt elhagynm. Bmulatosan sikerlt t kianalizlnom. Minden kis apr ravaszkodst, fogst megmagyarzom neki. Olga nem hitvesem, hanem ncskm, nstnyem. Ha nem viselkedett jl, ennek mindig magam voltam az oka, mert engedtem, nem tttem nyakon Sokszor gondolkodtam, mirt nem fog e nn a mvels Megtiltom, hogy felesgemet ily bizalmas mdon dvzld legfeljebb tiszteletteljes kzcskod kldheted Folyton izgatott, puszttott, hogy visszaessem Mr gy jtt hozzm, hogy holttestemen tovbb lp A frfi mindig jt felttelez a nrl, s ksn veszi szre, hogy bestia kezbe kerlt. Felmerlhet a krds: mgis mi tartja vissza a mrtr-Olgt attl, hogy frjt a szerfggs megszntetse fel terelje, vagy a hzassgbl esetlegesen kilpjen? A vlasz a csaldterpis szakirodalomban lelhet fel. Ahogyan Csth a szertl, gy Olga a mrtrszerep ltali dicssgtl, azaz a szerfggtl fgg. A kt szerep negatv rtelemben ersti egymst, s a kapcsolat ettl spirlhatsban halad a lecsszs irnyba. Ennek mechanizmusa, hogy a szer hatsra generld indulatokra s ms rossz
k o n T E X T U S

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

rzsekre (harag, bntudat, elvonsi tnetek) nem magban a kapcsolatban, hanem a harmadik szerepl, a szer formjban van jelen a gygyr. A mrtrszerep, hasonlkppen, fjdalomcsillapt hatssal br az rintettre. Az rvny pedig mindekzben egyre mlyl. A szakirodalomban e kapcsolati mintt leghvebben Eric Berne munki mutatjk be. A szerfggs ksei idszakban racionlisan meg nem rthet mdon a fgg s paranoid Csth, valamint felesge, a mindent elvisel Olga gyermeket vllal: jabb megmentsi fantzia s ksrlet. Itt ksznt be a teljes kudarc: kt retlen, szeretethinyos gyermeknek szletik gyermeke nekik pedig eslyk sincs r, hogy kiemelkedjenek sajt egocentrizmusuk csapdjbl. Az r, rvid boldogsg utn, tovbbra is a szer rabja, Olga pedig tovbbra is a kapcsolatuk brtnben l. Csth levelezsben lnya, Brenner Olga eszttikai lmny marad, nem pedig valdi kislny-szemly, aki miatt felelssgvllalsra volna szksg. Olga tovbbra sem tesz lpseket a kezels rdekben ebben az idszakban is csak a rokonsg prblja kisegteni Csthot a problmbl. A kodependencia egyrtelm esett ltjuk teht Csth s Olga hzassgban s ennek a patolgis rendszernek a szer, mint megfogalmazhatatlan hinyt kifejez, alaktalan anyag a szerves rsze. Csthnak voltak prblkozsai a megkzdsre s a megtisztulsra: ilyen volt az elaboratv lmnyfeldolgozst lehetv tev szpirodalom s a pszichoanalitikus rdekldse. Utbbi korszer mveltsget adott a szzad elejn. Csth nmagt analitikusnak tartja, msok azonban t nem, noha abban az idszakban Ferenczinek szksge lett volna tantvnyokra. Az analitikus tanokban felteheten a vilg megrtsnek lehetsgt, de nem kevsb sajt letmdjnak igazolst ltta. Ezzel egytt kivl lomelemzsek, analitikus szemllet irodalmi alkotsok szrmaznak tle. A pszichitritl val eltvolodst nyilvnvalan befolysoltk nla szexulis knyszerei s a szemlyisgbl fakad egyb
k o n T E X T U S

101

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

102

negatvumok. Vllalkozsa azon a ponton mond csdt, hogy a gygytst ngygytsra prblja hasznlni csakgy, ahogyan a frdorvos szerept is sajt szexulis vgyainak zaboltlan kilse jellemzi. S noha sajt srlse nyilvnvalan motivlta abban, hogy gygyt legyen, s a pszichitria vlasztsban is sajt lettrtnete befolysolta vgl lecsszott, vidki orvoss vlt, betegeinek okkal s ok nlkl is morfint knlgatva. (Az let hercege gy nzett ki, mint egy kasznr. A krnyezettl vres verekedssel csikarta ki a mrget. ) Msik lehetsge az rs volt. (Az rs pedig gynyrt ad s kenyeret.) Egy bels tr, ahol rendkvl szinte, esetenknt lrai sorokat is megfogalmazott. Itt a legrzelmesebb s a legagresszvebb is, minden sorban maga bjik meg, s ugyanakkor elrejti magt. Vres jtkot jtszik az sztnkkel nem rzkelvn az ltala lert gyilkossgi fantzik slyos realitsnak lehetsgt. S mg a hbors levelekben az rs mg katartikus hatssal br szmra, utols veiben mr nem tud alkotni, a konstruktv megkzds a szereknek adja t a helyt. Az rs nyjtja szmra egybknt a gyermekkori csalddal val kapcsolatot, s nigazol funkcival is br: nyilvntartst vezet pnzrl, szexrl, morfinrl. Kvlllst ad a traumatikus esemnyekhez kpest, amely sokszor elnys; mgis emlkezznk: a kvllls els momentuma letben az alaptraumjhoz kapcsoldik. Az rs rm, gynyr a szmra, s ugyanakkor fl is tle, fl magt elrulni azon a bels tren kvl, ahov rzelmeit rejti. Srltsge rejtett marad, lltzetben, fantzikban kerl az olvas el. (Az az rzs gtol, hogy msok ppolyan tisztn olvasnak benne, mint n az rk rsaiban, n, a pszichoanalitikus.) Mit keres teht Csth Gza? Nkben, szexben, irodalomban, analitikus gondolatrendszerben? Valami bels ert. Taln Mindent elvisel, kielgt, megnyugtat, omnipotens, rmad nt/anyt. Az analitikus gondolatrendszerben ezt gy ltni. Magam azonban ennl egy lpssel tovbb merszkedem. Taln egy felemel Ert, amely, vagy aki
k o n T E X T U S

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

megmenti a vilg bajtl s a hall tapasztalstl, az anyagi lttl; aki fellemeli az sztnknek val kiszolgltatottsgn ezt sugalln Csth esetben egy meglehetsen adekvt megkzelts, az egzisztencilis szempontokra kiemelt figyelmet fordt transzperszonlis pszicholgia. Csth flember, aki nmaga kiegszlst keresi. Felttel nlkli, megnyugtat, zsigerig hat szeretetet. Tkrzdst valaki msban, aki megersthetn s kiegszthetn t. A kodependens kapcsolat kudarcos vllalkozsrl, illzijrl van itt sz. Frfi-n relciban ez lehetetlen. Olga (s mindenki ms) kptelen ezt nyjtani teherbrsa korltozott, a problmt nem ltja t, s sajt tagadsa, gyengesge ltal egyre mlyebbre sllyed. Egyre inkbb Csth negatv vilgkpnek projekcis felletv vlik. A mrtromsgot nknt vllalja, st, ezen bell vlasztja az anyasgot. A kudarc ltal generld klcsns vdaskodsok egyre mlytik a kt fl szorongst, s ezltal magt a fggst ez az egyedli szorongsold lehetsg ebben a kapcsolatban, lvn, hogy kt flember egytt nem kpes kiegszlni. Olga anyv vlik. A felesg mr nem csodan tbb, nem tud Csth mindent-elvisel anyja lenni, mert valdi anyv vlni knyszerl, s sajt gyermekrl kell gondoskodnia. Olga meglsnek formjban, Csth szimbolikusan, elkveti eredeti traumjnak fantzilt formjt, az anyagyilkossgot. Az elementris szeretethiny Csth egyetlen naplrszletben fejezdik ki, lete utols vben, halott testvrre emlkezvn. Itt mr a sajt szemlyvel kapcsolatban is knytelen szinte lenni, nemcsak rsaiban. Szegny kis Ilonka Amikor az agyrbetegsge kzeledett, bjt mindenkihez, akitl egy kis szeretetet kaphatott. lelte, cskolta, maghoz szortotta. gy menekltem n O-hoz, Aphoz, Dezshz (1919. 05. 11.). Csth Gza nerbl nem tudott megkzdeni traumjval. Az id tvlatbl kijelenthetjk: a bartok ltal kezdemnyezett klasszikus freudi pszichoanalzis sem lett volna megolds szmra. A kodependens kapcsolatok s a narcisztikus zavarok kezelsre ma mr alkalmazunk mdszereket, azonban ezek az kork o n T E X T U S

103

Mirnics Zsuzsanna, Heincz Orsolya: AZ ELRHETETLEN KERESSE

104

ban nem voltak ismeretesek. A gygyuls felttele lett volna a problma slyossgnak felismerse s vllalsa, a tagads felszmolsa s a kodependens kapcsolat hossz tv, nehezen elrhet vltoztatsa (pldul a mai csaldterpis mdszerekkel). Csthot segthette volna a felplsben a mvszet, a gygyts s az irodalom amennyiben nem az sztnk, hanem az egocentrizmusbl val fellemelkeds (transzcendencia) irnyra tudott volna rtallni. Az anyakapcsolatbl s a hbors traumatizltsgbl fakad egzisztencilis szorongsok kezelse kiemelten a dinamikus s transzperszonlis mdszerek ltal lehetsges. Az rs a halhatatlansg grett hordozta az r szmra. Szimbolikus vgrendeletben arra kri bartjt, Kosztolnyit, rktse meg az trtnett. (Dezs, tkozott lgy, ha minden iratot, amit erre szntam, nem kzlsz Desirvel, s knyvet nem iratsz vele.) Rszben sikerrel jrt, s ebben tlntt nmagn. A szeretettel msokhoz tartozs lehetsge Csth letben elssorban a bels trbe, az irodalom tmeneti terbe szorult vissza. Itt mgis kibontakozik benne az olyannyira htott egysglmny vgyott elutastott lehetsge nemcsak az anyval, hanem az emberisggel, az embertrsakkal szembeni elfogads, bizalom gretben. Ezzel az ltala sohasem elrt, csak rintett lehetsggel zrom gondolatmenetemet, G. kisasszonytl idzve. A Napnak als kihlt rszbl indulnak ki a Nap lthatatlan karjai. Az milli s milli karjai, vgkn fejjel, nem egyebek, mint lthatatlan sugarak sszettelei. A mi nnk teht nem ms, mint lthatatlan sugarak sszege!

Irodalom
Dr Z. (szerk.): Csth Gza levelezse s napli (1000x lel Jzsi), letjel, 2007 Dr Z. (szerk.): Emlkknyv Csth Gza szletsnek szzadik vforduljra, letjel, 1987 Dr Z., Szajbly M. (szerk.): Fej a pohrban, napl s levelek 19141916, Magvet, Budapest, 1997 Szajbly M. (szerk.): A varzsl halla, Nap Kiad, Budapest, 2004

k o n T E X T U S

Samu Jnos Vilmos

A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A HATRON JTSZDIK


De (hol) van ez a hatr? (munkavzlat, lezratlan tprengs etc.)

Thomka Beta Narrator versus auctor cm tanulmnynak alaptzise szerint az irodalomtrtnet s az irodalomelmlet auctor-fogalmai kztt nincs semmilyen rintkezs. Mg az els trtneti-filolgiai kategria, biografikus s kontextulis meghatrozottsg, addig az utbbi potikai kategria, az elmlet konstruktuma, absztrakci. Ezzel sszefggsben mondhatja, hogy ha csupn narratv alakzatnak (Figura) tekintjk, az elbeszl konkrt vltozataitl fggetlenl virtualizldik. Tovbb, hogy ez magval a szerzvel is bekvetkezhet. Genette Jean Giono No cm mvt illeten azt hangslyozza, hogy nem az elbeszl, hanem a szerz vlik alakzatt. A szerz metalepszise ez, a kt regny kzti regnyr, aki sajt meglt, per definitionem extradiegetikus vilga s fikcijnak intradiegetikus vilga kztt helyezkedik el. Az alakzat ezttal sz szerinti rtelm, s egyben fiktv esemnny alakul. 1 Tl azon, hogy br elbeszl s szerz diskurzv kontextusai ktsgkvl marknsan elklnthetk, a kt fogalom egymsbl is levezethet, a narrtort rtelmezhetjk a szerzi pozci sttusvltsaknt is. Az elbeszl a trtnet kibontakoz(tat)snak akkor lehet nlklzhetetlen, s gy felttlenl elemzend eleme/alakzata (amiknt a narratolgia alighanem mutatja is), ha a megnyilatkozs logik o n T E X T U S

105

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

106

kjt valamely szubjektumpozci bevonsval tudjuk csak elkpzelni. Klnben a narrtor absztrakt, szigoran teoretikus fogalmra ppen a teria elvben knnyen mdosul keretei kztt nincs szksg. gy minden olyan alanytalantott nyelvfilozfia, amely elfogadni kpes a nyelv beszl(dik), s a benne addt maga beszli vagy akr nem beszli (el) 2 koncepcijt, radikalizlhatja a narrtori figura megjelensnek koordintit. Nem () lesz az, aki elmond/ nem az, aki elmond; amibl az a krds kvetkezik, hogy akkor ki lesz , illetve egy olyan intradiegetikusan megkpzd figura, aki nem az elmond egyltaln nevezhet-e narrtornak; mit jelent az, hogy narrtor?! A narrtort a szubjektumfilozfia hatskrbe utalni, a szubjektum megkpzdst pedig nyelvfilozfiai kvetkezmnyeivel egytt vizsglva taln nem tlzs megkockztatni a tzist, hogy a narrtor a szerzi szubjektum fllaztott, esszencialisztikus eladottsgtl megfosztott, nyelvfilozfiailag reflektltabb vltozata. Mindketten egyazon tr, a nyelv ternek laki, amelyben a nyelv trtnsnek szekvencilis, egymsutnisgra pl (ki)terjedsben egymst kvetik. Ez az egymst kvets adott esetben egy argumentcis lncban trtnik, ahol az egyik a msik folyomnya, a narrtor az auktorilis eladottsg s rtelemfedezet, a hang mg beszlt ttelez koncepci evolult, lebegbb vltozata, akit a hozz ktd jelllncbl konstrulunk meg, s retroaktve helyeznk minden beszd el, ennek flismersvel viszont alternatv nyelvfilozfira nyitunk horizontot. Thomka Beta risi jelentsg problmaflvetst gy tovbbrhatjuk. Tapasztalataim rtelmben a narrtor ugyangy megalkotsra vr, mint a trtnet szereplje s sajt helynk, az olvas alakja, funkcija is. Valamennyien metaleptikus mdon vehetnk rszt a jtkban, ugyanis az elbeszlt szveg az interpretciban folytatdik. Itt ltesl a narrtor, a szerepl, az
k o n T E X T U S

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

olvas virtulis kzssge. A nem trtnetileg definilt szerz maga is rsztvevje lehet az egyttesnek. 3 Az elmondottak rtelmben a szerz is megalkotsra vr (az n-beszdben folyamatosan alakul lacani pszichoanalitikus szubjektumhoz hasonlan), lte eme megalkotottsg hatrait meghaladva alig is elkpzelhet, s a narrtori figura ennek a mindig-megalkotottsgnak implikcija. A kt fogalom klnbsge a reflektltsg eltr szintjeinek hatrmezsgyjhez kthet, azonossgukat pedig az a kzs diskurzus szavatolja, amely egyik logikjbl vezeti le a msikat, tovbb a metaleptikus elvlaszt sv tekintetben is konstitutv. Ezen a, ha gy tetszik, extradiegetikus, a potiktl klnbz, szlesebb elmleti skon elhelyezni s rtelmezni az antimetalepszis jelensgt 4, illetleg mindazon nagyszm ksrletet, amelyben a szerz vagy olvas fikcionalizldik, egszen mst jelent, s szlesebb hatsugar kvetkezmnyekkel br, mint a mfajpotika berkein bell maradni. Eltrkppen rdemelnek figyelmet azon narratv eljrsok is, amelyek tudatosan egyenslyoznak a fikci hatrain, s ezzel sszefggsben tovbbi kontextusokat nyit annak kimondsa is, hogy gy kerlhet sor arra, hogy pldul a szerz biogrfiai, trtneti tnyanyaga fikcionalizldjk. Vagy hogy a szerz nem narrtorknt, hanem sajt mvnek olvasjaknt, kommenttoraknt vegyen rszt a virtulis folyamatban. (...) A jelenkori kutatsok szmra a kihvst ezek a mfajpotikai konvencit kikezd viszonyok kpezik, amelyekre sajtos pldkat nem csupn a 20., hanem korbbi szzadok alkotsai is felknlnak. 5 Itt a metalepszis nem trszer regiszterek kztt ltest tjrst, hanem idtermszete van, mkdse a nyelvi jel temporlis aktualizcijval esik egybe a Gibson ltal diagnosztizlt strukturalista narratolgira jellemz geometrikus modell helyett.6 A szerz-narrtor vertiklis metalepszisnek itt klnsen jl lthatan nincs sem szigoran vett nazonossga, sem polemikus bels jelentse 7, az esszencia hinya megfelel konzekvenk o n T E X T U S

107

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

108

cia esetn valamely tries elkpzels ellenttelezst (s ezzel az ellenttben val lltst) is megakadlyozn, s olyan megoldsok eltt nyithatna utat, amelyek a metaleptikus zrvonalakkal elvlasztott svokat, szinteket, vilgokat eleve elklnthetetlenknt rjk. Nem arrl van sz, mintha hinyoznk a metalepszis esemnye, vagy a hozz kthet hatrok volnnak lehetetlenek, hanem sokkal inkbb arrl, hogy ppen a metalepszis hozza ltre azokat a hatrokat, amelyeket tlp, nincs vlaszvonal a hatrtlps megtrtnte eltt. Nemcsak a metalepszisnek nincs szigoran vett nazonossga, hanem a rvidre zrt elbeszli szinteknek sem, amelyek ppen a megszegsben vlnak valv, az thgs egyszeri temporlis dinamikja vonja ket a befogad ltkrbe s a befogadt e horizontba. E horizont termszetesen olyannyira plurlis, amennyire azt a hatrtlps akr radiklis (transzgresszv), akr enyhbb formj (transzmisszv) filozfija megkvnja, s itt a nyelvinek s nem-nyelvinek, reprezentatvnak s areferencilisnak pozcii is megrendlnek, az auktorilis s narrtori valsgszintek, a jelentsnek s referensnek diszjunktv vagy nehezen rintkez fennsgterletei sajtos mdon elegyed(het)nek. Javaslatom szerint narrtor s auktor megklnbztetsnek ilyetn, szubjektumfilozfiai ihlets flszmolsa, tovbb a metalepszis szintjei nazonossgnak megszntetse rizomatikus diskurzusban trtnhet, amely a nyelvet eleve nem nmagban szemlli. A method of the rhizome type, on the contrary, can analyze language only be decentering it onto other dimensions and other registers. A language is never closed upon itself, except as a function of impotence. 8 Tovbb az is jelents, hogy not every trait in a rhizome is necessarily linked to a linguistic feature: semiotic chains of every nature are connected to very diverse modes of coding (biological, political, economic, etc.) that bring into play not only different regimes of signs but also states of things of differing status. 9 gy vlem, a rizma filozfija s retorikja kezelni tudja
k o n T E X T U S

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

a metalepszis flvetsembl kvetkez vlsgt is, illetve rmutat annak a performancinak a mikntjre, amely a szintvltsban hozza ltre a levltott szintet, mi tbb, a szintvlts dinamizl tnyezit, a kls szerept is magyarzza. The point is that a rhizome or multiplicity never allows itself to be overcoded, never has available a supplementary dimension over and above its number of lines, that is, over and above the multiplicity of numbers attached to those lines. All multiplicities are flat, in the sense that they fill or occupy all of their dimensions: we will therefore speak of a PLANE OF CONSISTENCY of multiplicities, even though the dimensions of this plane increase with the number of connections that are made on it. Multiplicities are defined by the outside: by the abstract line, the line of flight or deterritorialization according to which they change in nature and connect with other multiplicities. The plane of consistency (grid) is the outside of all multiplicities. The line of flight marks: the reality of a finite number of dimensions that the multiplicity effectively fills; the impossibility of a supplementary dimension, unless the multiplicity is transformed by the line of flight; the possibility and necessity of flattening all of the multiplicities on a single plane of consistency or exteriority, regardless of their number of dimensions. (...) FLAT MULTIPLICITIES OF N DIMENSIONS are asignifying and asubjective. They are designated by indefinite articles, or rather by partitives (SOME couchgrass, SOME of a rhizome...). 10 Mindeme kontextualizl megfontolsok utn tudunk csak kitrni voltakppeni tmnkra.

109

(Cs)t(h)jr
Az albbiakban alig esik majd sz Csth Gzrl. Amennyiben mgis, az csupn nhny bonyolult, de remnytelenl laza kapcsolatot jelent tttel rvn trtnik meg, amelyek els
k o n T E X T U S

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

110

rnzsre egybknt problmtlanok, mi tbb, fontos kapcsoldst jelentenek a Csth-kutats egyik-msik irnyhoz, a szerzkzpont, skrupulzus filolgihoz, tovbb olyan attitdk irnyban is, amelyek emez elbbit valamelyes gyanval kezelik. A problmaflvets ugyanis nem Csth Gzt, hanem dr. Brenner Jzsefet rinti, az auktort, ezt pedig a Csth-univerzum mozgkpi interferenciin keresztl, a deleuze-i mozgs-kp filozfijnak s mkdsnek terletn, a mdiumvlts hatrsvjainak rajzolata mentn. A mdiumvlts tlpartja Szsz Jnos vonatkoz filmmvszeti tevkenysge, 2007-es munkja, az pium Egy elmebeteg n naplja, amely a kereken tz vvel korbbi Witman fikat kvetleg a rendez msodik nagy dialgusa a pszichoanalitikus, orvos, szpr, publicista, zeneszerz, fest heterogn, mitikus-kultikus vilgval. Mg a Witmanok esetben elssorban a novellisztikra koncentrlt, az Anyagyilkossg cselekmnyt flhasznlva, de motivikusan A kis Emma, a Szombat este, a Tlay fhadnagy, A fekete kutya, A vrs Eszti, az Ismeretlen hzban, a Pter levele, az Egyiptomi Jzsef, az Emlkirat eltvedsemrl, az Apa s fia, A varzsl halla cm szvegekbl is mertett rzkenyen s szintetikusan, addig az pium film esetben Az elmebetegsgek psychikus mechanizmusa cmmel 1912-ben megjelentetett, elssorban az orvosi szakirodalmat gazdagt tanulmny, illetve a szveg keretei kztt egy Gizella nev pciens inskripcii hatrozzk meg a f csapst. Az 1909-ben a Nyugatban megjelent pium termszetesen megkerlhetetlen, de rtelmezsem szerint ez esetben a szerzre, az auktorra, Brenner Jzsefre vonatkoztatva, referencilis funkcijt tekintve, ami itt a(z el)beszl kontextust rnyalja, inkbb dokumentumknt, mintsem szpirodalmi teljestmnyknt szerepel. Szsz Jnos filmje letrajzi alkots, amely a morfinista, kigett s rskptelen orvos viszonyt trgyalja grafomn kezeltjvel, kt diametrlisan eltr alakulsgrbt kvet, paradox mdon azonban mgis konvergl letutat (e sorok rja e helytt
k o n T E X T U S

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

komoly mdszertani fegyelmet tanst, amikor kihagyja a dialektika trkkjhez val knnyen add folyamodst, s inkbb megtartja szvegben a paradoxon logikjt), ahol az asszony ktszeresen is a vgy trgya: egyrszt nyers, kontrolllhatatlan testisgvel, amelyet a Brennertl idegen ortodox elmegygyszat szadisztikus eszkzei trnak fl s trnek meg, msrszt a vgyott rs elszabadulsnak megtesteslseknt is, ami a valsg tagolhat vilgossgtl igencsak klnbz dimenzit nyit. Ez az idegen rs-dimenzi, amely emlkknt s proleptikus elrhetetlensgknt mutatja magt az 1913-ban jtszd esemnyekben, jelents mrtkben korrespondl a cmbli pium let- s idfilozfijval, amely a polgri lt nappali vilgossgt, az rzkek rossz tjkozdsnak tmpontjait sszefrhetetlennek ltja a valban rdemes gynyr birodalmval, msrszt azonban klnbzik is tle, amiknt a kt protagonista, Brenner s Gizella plusai is mutatjk. A gynyr eltnteti a krvonalakat s az rtelmetlensgeket. Kihelyez bennnket a tr bklyibl, s az id zakatol msodperc rjt meglltva, langyos hullmokon emel bennnket a lt magassgaiba., mondja Brenner Csthja. Majd pedig: Ekkor ismerjk meg az let mly rtelmt, s vilgosak lesznek elttnk a homlyok s sttsgek. A hangok mint finom s de lenyajkak cskoljk vgig a testnket. A sznek s vonalak j, si tiszta termszetkben rezegnek az agyunkban s a gerincnkben. s most, hogy nem hasonltanak tbb azokhoz a sznekhez s vonalakhoz, amelyeket a szemeink lttak: megmutatjk neknk a formkban rejl nagy titkokat. Az a hibs s kezdetleges ismeret, amelyet a ltsunkkal, hallsunkkal, a szaglsunkkal, zlsnkkel s tapintsunkkal szereztnk a ltrl, most kiegsztdik, kijavtdik. Mert alkalom nylik megismerni a maga teljessgben az letnek ama igazsgt, amelyet valamennyien magunkban hordunk, s amely rzki tletek nlkli tkletes igazsg. Szavakban, fogalmakban s tletekben ppen annyira kifejezhetlen ez az igazsg, mint amennyik o n T E X T U S

111

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

112

re megismerhetlen az rzkek tjn. Egy kockrl, amelyet csak lttam, de meg nem mrtem, nincs jogom mondani, hogy a slyt ismerem. ppen gy annak, aki csak ltott, hallott, szagolt, zlelt s tapintott nincs joga mondani, hogy lt. A megismerst, az Isten boldogsgt csak a gynyr adja szmunkra. Szavakban, fogalmakban s tletekben teht kifejezhetetlen, amibl az is kvetkeznk, hogy az piumlom valsga s prezencija az ugyancsak szavakbl ptkez rs tvolsgt jelenti, annak flfggeszthetsgt s flfggesztdst, azt az llapotot, amelyben Brenner semmit sem tall fljegyzsre rdemesnek, ugyanakkor magnak a fljegyzsnek, a fljegyzs terotizlt folyamatnak nem tud ellenllni, a jelek szerint az rs trgynlkli jellfolyamata rdekli. Ha az piumpipa (vagy a befecskendezett morfium) oda vezet el, ahol azrt lnk, hogy ljnk, s semmi msrt. Hiszen ez az egyetlen clja a ltnek, akkor a gynyr tizenngy rs napi megtapasztalsa mellett, a szavakkal s rzkelssel szembeni bizalmatlansg ismtld megersdsvel az rs igzete olyan rekurzv, zrt esemnyre, trtnsre vonatkozhat, amelyben az elzeket parafrazelva azrt runk, hogy rjunk, s semmi msrt. Gizella szkriptomnija termszetesen tl van az artikulcinak tekintett rson, hiszen ppen gy mindent r, ahogy Brenner meg semmit. Ez az rsnak azon vetlete, amelyrl a reprezentci logikjt kikezd, ugyancsak pszichotikus Artaud kapcsn a kvetkezket mondja Derrida: mindent tudok rni s semmit sem tudok rni. Itt kereszteztem azt az ressget, amellyel Artaud-nl tallkoztam. Mintha azt mondtam volna magamnak: alapjban vve semmi vagyok, brki lehetek, fel tudom venni ezt vagy azt a pzt, de melyik az n utam (hangom) () s mg most is, minden szveg eltt amit rok, mutatis mutandis, ugyanaz a fehr, ugyanaz a remnytelensg, ugyanaz a tehetetlensg-rzs soha nem sikerl , mg a legegyszerbb, ngyoldalas dolgok esetben is. (...) Artaud is, mutatis mutandis, sokat rt. A vgn meglls nlkl rt.11
k o n T E X T U S

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

Ez az rs tl van a mimzis logikjn is, minden megklnbztetsen, amely az rsban rszt vev, de abba belerd szubjektum teljestmnye lehet, a hatrok fnntartsnak, a mimust a mmelttl elvlaszt szksgszer nyelvi trseknek, a jell s jelltjnek distinkcijn, amely idelis esetben a referens mezsgyjt ostromolja a jelents kikpzdsekor. Hiszen a mimszisznek mindenkor kvetnie kell az igazsg folyamatt. Normja, rendje, trvnye a jelenlv jelenlte. Az igazsg nevben, mely egyedli vonatkozsa a vonatkozs , tlik meg, ldzik vagy rjk el szablyozott vltakozsban. 12 Gizella ellenben mintha nem ismerne kontroll instancit, szvegelsnek s nyomhagysnak nincs tlpartja, az ltala ltrehozott szignifikci mintha benne maradna a nyelvi trben, s ott transzverzlis s laterlis vletlen irnyvltsokkal jra s jra flvetn a trtn rsaktus igazsgvonatkozsnak problmjt. Mrmost ez a vonatkozs elmozdul egy bizonyos szintaxis mkdsben, amikor egy rs eldnthetetlen vonst jegyez, s annak jegyt kettzi meg. Ez a ketts jegy kivonja magt az igazsg rvnyessge s tekintlye all: anlkl, hogy felfordtan, rszknt vagy funkciknt mgis berja jtkba. Ez az elmozdts mint esemny nem egyszer kap helyet, kapott helyt. Nincs egyszer helye. Nincs helye az rsban. Ez a ki-zkkens (az ami) r(dik).13 Dr. Brenner a kizkkens esemnynek egyszerisgt, betjolhatatlan intenzitst tapasztalja meg a morfium gynyrben, s a szavak szignifikcis funkcijt ehhez kpest ltja elgtelennek, amirt is nem a mhz, a verblis (n)teremts lokalizlhat jelentseihez, eme jelentsek stratgijhoz vonzdik, hanem ahhoz a produktv pszichzishoz, amely a megllapodst teszi lehetetlenn, s a megkettzdsek szemantikai excesszusban szrdik, klnl el, teremti meg az elszabadult szintaxis lehetsgt, amelyben mg csak nem is poliszmirl beszlnk. Ha nincsen jraelsajtthat tematikus egysg vagy totlis
k o n T E X T U S

113

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

114

rtelem, a textulis pillanatokon tl, egy kpzeletbeliben, intencionalitsban vagy megltben, akkor a szveg immr nem egy igazsg kifejezse vagy (tbb-kevsb szerencss) megjelentse, amely egy poliszmikus irodalomban szrdna szt vagy szeddne ssze. A poliszmia e hermeneutikus fogalmt kellene a disszemincival helyettesteni. 14 Brenner Jzsef sajtos, paradox vonzalma kezeltjnek mnis tevkenysghez, amelyet tkletesebb formban helyettesthetne addikcija, legalbbis annak idzett filozfija rtelmben, ekkpp vlhat vonzalomm s idegensgg, az idegensg vonzalmv, a vonzalom idegensgv, a Msik hangjnak fonmasorv, amely nemcsak egy msik, vagy valamely klnbz, hanem Msik, a transzgresszi delejes provoktora, az piumlom igazsgnak esemnyszer Lte egy olyan textulis univerzumban, amely kiterjed Brenner viszonyaira is. Amelyeket, az ppen trgyalt keretek kztt az pium Egy elmebeteg n naplja cm jell, nem az rs aszlynak s parttalan hmplygsnek, az r s Gizella vilgnak elvlasztjaknt, a morfinista az egyik oldalon, az elmebeteg n a msikon, hanem bonyolult mdon az elvlasztsban sszekapcsolva. A cm ktjelt ezrt a tovbbiakban clszer kt-jellknt aposztroflni, ahol is a ktjel- a kapcsolatot, a -jell a klnbsghlzat elemnek elklnt, disszeminatv/szubverzv, de nem kizr tulajdonsgt mutatja, az igazsg ki-lpst, (el)tvolodst, amelyrl Brenner sem szmolhat be, ha igazat mond, amikor megksrli ezt a beszmolt. Sem szavak, sem fogalmak, sem tletek, mondja, meg azt, hogy Kihelyez bennnket a tr bklyibl, s az id zakatol msodperc rjt meglltva, langyos hullmokon emel bennnket a lt magassgaiba. A trtnet (histoire) narratvjt, amelyben Brenner ilyetn teoretikus implikcikat hordoz kalandjai lejtszdnak, extradiegetikus elbeszlknt Szsz Jnos s csapata jegyzi, fikcijuk hitelestje pedig az a Csth Gza, akinek szpri vilga temak o n T E X T U S

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

tizldik egy bizonyos nzpontbl, tovbb akihez mint eme szpri univerzum narrtorhoz Brenner auktorknt viszonyul, referencilisan magasabb narratv szinten ll, biografikus teljessge tlmutat a szpri lnv adta horizonton. Mindazonltal minthogy dr. Brenner itt a Csthnak alrendelt fikci egyik szereplje, mintegy belerdik az ltala megrt szubjektum rsba, jogos lehet metaleptikus tszakadsokra gyanakodni, amelyeknek mr reflektlatlan flismerse is kikezdi valamelyest a szerz referencilis integritst. A szerz fikciban mutatott nyelvi s idfilozfiai attitdje viszont a metalepszis narratolgiai kategrijt ontologikuss terjeszti, majd ebben a dimenziban elbizonytalantja. Abban a sajtos rsfolyamatban, amely megakad, majd a Gizellhoz hasonl inskripcis mveletekben tallja meg a(z elrhetetlen) motivcit, a referencilis, mimetikus s reprezentcis hatrokbl val lland kilpsekkel, s ha figyelmesen kvetjk szintaktikjt, ha megrtjk, hogy nem csupn hatrsrtseket s tlpseket eszkzl, hanem esemnyszer, temporlis transzgresszik vgtelen sokasgt, valami visszavonhatatlant teht, gy a metalepszis bzisfelleteit/rtegeit esetleg nehezebben lokalizljuk, a narratv szintek kzl (histoire, rcit, discourse) minduntalan az elbeszls aktusval tallkozunk, amely a kls-bels, fls-als trbeli metaforit mlyen problematikusnak ltja, hatr helyett a parergon lebeg hrtyjt feszegeti, amelyhez a fentebbi rizma-elmlet mellett, azzal egytt a kvetkez fragmentumokat 15 javasolom megfontolsra: Egy parergon az ergon, a megcsinlt munka ellen rkezik, a tny, a m mellett s pluszba, de nem mell esik, hanem rint s egyttmkdik, egy bizonyos kls ta, a mvelet belsejben. Nem egyszeren kvl s nem egyszeren bell. (...) A parergon, ez a mvn kvli ptlk, ha rendelkezik egy filozfiai kvzi-fogalom sttusval, egy formlis, ltalnos predikak o n T E X T U S

115

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

tv viszonyt kell jeleznie, hogy rintetlenl vagy bizonyos szablyok szerint deformltan s reformltan t lehessen vinni ms terletekre, hogy j tartalmakat lehessen al rendelni. A parergon valami olyat r be, ami tbbletknt jn, a sajt terlethez (...) kpest kls, de amelynek a transzcendens klslegessge magn a hatron jtszdik, szomszdos vele, srolja, drzsli, nyomja, s csak abban a mrtkben lp kzbe a belsben, amennyiben a bels hinyzik. Hjn van valaminek s hjn van nmagnak. A parergonnak van vastagsga, felszne, amelyik nemcsak az egysges belstl, az ergontl klnti el, amint ezt Kant akarta, hanem a klstl is, a faltl, amelyre a kpet felakasztottk, attl a trtl, amelyben a szobrot vagy az oszlopot fellltjk, aztn lpsrl lpsre attl a trtnelmi, gazdasgi, politikai terlettl, amelyben az alrssztn ltrejn (analg problma, ksbb fogjuk vizsglni). Egyetlen elmlet, egyetlen gyakorlat, egyetlen elmleti-gyakorlat sem tud hatkonyan kzbelpni ezen a terleten, ha nem nyomja r (emeli ki) a keretet, a tt meghatroz struktrja, a lthatatlan hatrra, a jelents belsjre (kztt) (melynek a hermeneutikai, szemiotikai, fenomenolgiai s formalista tradci menedket nyjt) s a kls empirizmusaira, amelyek, nem tudvn ltni s rni, elmennek a krds mellett. A parergon egyszerre vlik kln az ergontl (a mtl) s a kzegtl, gy vlik kln elszr mint alakzat egy alapon. De nem gy vlik kln, mint a m. Az alapon is klnvlik. A parergonlis keretek kt alapon vlnak kln, de a kt alap kzl mindenikhez kpest a msikban alapozdnak meg. A mhz kpest, mely alapot kpezhet szmukra, a falban alapozdnak meg, aztn lpsrl lpsre az ltalnos szvegben. Az ltalnos szveghez mint alaphoz kpest a mben, mely klnvlik az ltalnos alaprl. Mindig egy forma egy alapon, de
k o n T E X T U S

116

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A...

a parergon olyan forma, amelynek a hagyomnyos meghatrozottsgok szerint nem klnvlnia kell, hanem abban a pillanatban, amikor legnagyobb energijt kifejtette, eltnnie, elsllyednie, eltrldnie, felolddnia. A dolgozat az MTA Hatron Tli Magyar Tudomnyos sztndjprogram tmogatsval kszlt.

Jegyzetek
1 Thomka Beta: Narrator versus auctor. In: Narratvk 6. Narratv begyazs s reflexivits. Budapest: Kijrat Kiad, 2007. 102103. o. 2 A nyilvn add heideggeri vagy akr dekonstruktv, illetleg elfutraik attitdje mellett Merleau-Ponty pl. a kvetkezkppen beszl. A nyelv rendelkezik velnk, s nem mi rendelkeznk a nyelvvel. Maga a lt beszl rajtunk keresztl, s nem mi beszlnk a ltrl. In: M. Merleau-Ponty: A lthat s lthatatlan. Budapest, LHarmattan Kiad, 2007. 218. o. 3 Thomka Beta: i. m. 103. o. 4 A klasszikus retorika a metalepszis kifejezst hasznlva az lszll hatrtlpsre gondolt, amikor is a szerz beavatkozik sajt fikcijba (s ez az alkotkpessg alakzata volt), nem pedig ennek megfordtottjra, amikor fikcija rtja bele magt a vals letbe (ez a mozgs, azt hiszem, az irodalmi s mvszi alkots semmilyen klasszikus elkpzelst sem szemllteti), a hatrtlpsnek ezt a mdjt, melyre a klasszikus retorika aligha gondolhatott, antimetalepszisnek is tarthatnnk ha csak nem minstjk a metalepszis egy sajtos esetnek. In: Grard Genette: Metalepszis. Az alakzattl a fikciig. Ford: Z. Varga Zoltn. Pozsony: Kalligram, 2006. 23. o. 5 Thomka Beta: uo. 6 Lsd: Andrew Gibson: Narrative Laterality. In: Towards a postmodern theory of narrative. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. 212235. o. 7 Christine Baron: A metaleptikus hats s a fikcionlis beszdmdok sttusa. In: Narratvk 6. Narratv begyazs s reflexivits. Budapest: Kijrat Kiad, 2007. 254. o. 8 Deleuze & Guattari: A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minnesota: University of Minnesota Press, 1987. 9 Uo. (A rizmban ppen ellenkezleg a viszonylat, a vonatkozs, a kapcsolds nem szksgszeren nyelvi jelleg: eltr szemiotikai lncszemek kk o n T E X T U S

117

Samu Jnos Vilmos: A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A... lnfle kdolsmdokhoz kapcsoldnak, biolgiai, politikai, konmiai stb. lncszemekhez, s ezzel nemcsak klnfle jelrendszereket hoznak jtkba, hanem a krlmnyek sszejtszsbl kvetkez helyzeteket is.) Uo. Jacques Derrida, Les voix dArtaud (La force, la forme, la gorge), Magazine Littraire, Artaud linsurge, 2004. szeptember, 3436. o. Jacques Derrida: A ketts ls. In: A disszeminci. Pcs: Jelenkor, 1998. 189. o. Uo. Uo. 253. o Lelhelyk: Jacques Derrida: Parergon (rszletek) In: Hzas Nikoletta, (szerk.) Vltoz mvszetfogalom. Budapest: Kijrat, 2001. 143179. Eredeti megjelens: Jacques Derrida: La vrit en peinture. Paris: Flammarion, 1978. 2195. A deterritorizlt szvegskok koncepcin belli reterritorizcijt kvnja provoklni a valamelyest megbontott sorrend, illetleg a lokalizlhatsg paramtereinek szndkos elhagysa, amely a tovbbgondols irnya szempontjbl lehet termkeny. Akr azzal is, hogy rmutat szemlletem korltaira, hibira.

10 11 12 13 14 15

118

k o n T E X T U S

Bs Natlia

SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN


Hol tallkozhatunk Csth Gzval ma? Nem kell-e attl tartanunk, hogy esetenknt Brenner Jzseffel futunk ssze? Mikor s hol trtnik meg a fordulat, mikortl kezdve mr nem t, s nem gy talljuk? Egyltaln milyen tjrk nylnak irodalmi szvegek s rideg letrajzi tnyek kztt, melyek pontosan kijellni vlik a trgyak s szemlyek helyt trben, idben? A Spanyol pium az llatkertben cm egy meglehetsen diffz trgysorozatnak ppen az sszekapcsoldsok rvn kiresedett jellje. De ez nem semmibe vesz, semmitmond ressg, hanem termkeny jragondolst hordozza magn mindannak, ami eme sszekapcsoldsok kvetkeztben a kzvetlen jellsen kvl maradt, valamint azon tl. Az emltett trgysorozat hangslyos elemnek tekintend Lovas Ildik Spanyol menyasszony cm regnye, Szsz Jnos pium cm filmje s a magukat Artiznoknak nevezett szerkeszthrmas (Forgcs Zsuzsa Bruria, Gordon Agta, Bdis Kriszta) jszakai llatkert Antolgia a ni szexualitsrl cm novellaantolgija. A Spanyol pium az llatkertben e cmek trtelmez egybekapcsolsbl szletett, de ppen az eredeti cmekbl val kihagysok, azok mdostsa s jellpozcijuktl val eltvoltsuk ltal mr mst s mshogyan jell, jelent. Ezen cm egy j narratvt sz maga kr, melyben az emltett hrom m teljes valsgban megjelenik, ugyanakkor ebben a sajtos helyzetben tjtszanak egymson s egymsba. Ez egyfajta intertextulis s intermedilis bacchanlia. Az albbi szveg azt igyekszik
k o n T E X T U S

119

Bs Natlia: SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN

120

bemutatni, hogy Csth Gza lete s munkssga hogyan bonyoldik bele ezeknek a mveknek vizsglatakor a feminista/genderszemllet diskurzusba, s mit keres a spanyol pium az llatkertben. Teht a cm ltal hordozott hinyok s res helyek mentn azok a kzvetlen vagy kzvetett kapcsolatok kerlnek egy-egy pillanatra a figyelem kzppontjba, amelyek Csth Gzrl (is) szlnak. De ezek a kapcsolatok, mint ahogy azt hamarosan ltni fogjuk, korntsem artikulldnak olyan egyrtelmen, mint ahogy azt a lineris logika megkveteln, ugyanis a valsg s a fikci olyannyira sszekeveredik az emltett hrom m ltal impliklt Csth-orvos-drogfgg-Brenner-n-gyilkos-beteg-felesg-r jellhlzat csompontjaiban, hogy sztvlasztsuk mr-mr szinte lehetetlen, gy a knnyebbsg kedvrt mindvgig megmarad az elemzsben ez a ketts termszet. De mely szempontok alapjn rdemel figyelmet ez a hrom m, hogyan s mirt knljk fel magukat a diskurzus trgyaknt? Lovas Ildik szabadkai r, s itt szndkosan nem mondok nt, ezltal is igyekezvn nmi tvolsgot kijellni az ri s a ni sttus kz, amely az rn fogalmban gyakran oly csfosan sszeolvad, s ebben az sszeolvadsban mintegy kitagadlag hat a ltszlag semleges nem, de rejtett formban maszkulin, frfiak uralta irodalmi kzegbl. Eme figyelmet rdeml kittel tomptani kvnja annak a megkerlhet, m mgis jelents tnynek az lt, mely szerint Lovas Ildik n, s nknt r de nem felttlenl nr, a sz kznapi negativizmusban. Regnynek egyik fszereplnje egy nvtelen, fiatal, szabadkai lny, aki szerelmet keres, s hzassgra vgyik, mikzben maga sem tudja, mit is rt szerelmen, s mit is gondol a hzassgrl, mg a msik, Jns Olga, aki Csth Gza felesgnek nevt viseli, a hzassgbl val szabaduls lehetsgeit veszi szmba, megidzve a hzassghoz vezet utat s annak kvetkezmnyeit, a mmoros gynyrket s a mr-mr elviselhetetlen mrtk szenvedseket.
k o n T E X T U S

Bs Natlia: SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN

Az egyik fszerepl, a nvtelen, kzpiskols veiben Csth Gza-novellkat olvas, hogy azok ltal a gimnziumi irodalomrk szks keretein tl az irodalom mlyebb rtegeit megismerje, hogy kzvettskkel eljusson valakihez, valahov nmaghoz. Ez a lny vlaszt keres, s vlaszt vr a mg fel sem tett krdsekre. lete alakulsban az olvass tovbbra is egyfajta menekls-lehetsget jelent a legfjdalmasabb terhek, az elmlt szerelmek s a megromlott hzassg nyomaszt emlkeitl. Ezzel szemben Jns Olga mint Brenner Jzsefn, a morfinista orvos felesge, frje naplinak olvassa kzben szembesl azzal, hogy milyen (n)csalsok kzt l, s eszmlse kzben jut el annak felismersig, hogy ez a hzassg bizony vget fog rni valahogyan. Mg a szabadkai lnyt az olvass kiemeli a htkznapok valsgbl, s a feleds illzijval kecsegteti, addig Jns Olga az olvass sorn ismeri meg az t krlvev valsgot. Mindemellett Lovas Ildik a kt n letnek brzolshoz mintegy kls erszaktevknt hasznlja regnyben Csth rsait, s nemegyszer a nk sajt gondolataiknt jegyez egyegy Csthtl szrmaz szvegfragmentumot. sszefoglalva a fenti lltsokat elmondhat, hogy mr ezen az egy regnyen bell megsokszorozott Csthtal tallkozunk: olvasmnylmnyeken keresztl megjelenik mint szerz; egyikmsik rsbl vett (nem jelzett) idzetek ltal a trtnetet tszvi sajtos szvegvilga; letrajzi adatok alapjn felbukkan az r-orvos; a szerzi szabadsg pedig megteremt egy Brenner Jzsef nev fiktv regnyszereplt. Az pium cm filmben a megsokszorozds tovbb folytatdik. Hiszen itt Brenner Jzsef mint egykori elmeorvos s novellar jelenik meg, aki egyben fhsknt szerepel, valamint Szsz Jnos mellett a Csth Gza (pium)/Brenner Jzsef (Egy elmebeteg n naplja) ketts szubjektum trsszerzi funkcit is betlt. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kvl hagyni a mdiumvlts okozta klnbsgeket sem, azt, hogy Brenner Jzsef mskpp
k o n T E X T U S

121

Bs Natlia: SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN

122

aktualizldik a knyvolvask ltal, mint a nzk szmra a film vizulis kzegben megjelentett hs-vr szerepl, aki egyben immr sajt mveinek forgatknyvv lnyegtett idegen hse. Magban a film narratvjban a beteg-orvos oppozci krdjelezdik meg, de nem azltal, hogy alkalmanknt megfordul a hierarchia, hanem azzal, hogy igazbl sosem jn ltre, a kt ember, orvos s pciense kzti kapcsolat valahol e kt vgpont kztt oszcilll, jra s jra ltrehozva s lebontva ezt a kapcsolatot. Az jszakai llatkert az elz kt mben is erteljesen jelen lv (nem felttlenl) frfi-n (szexulis) kapcsolat nylt hangslyozsval hvja fel magra a figyelmet. Megjelensekor a nk ltal a nk szexualitsrl rt szvegek szinte teljes kzfelhborodst keltettek, mg frfiak ltal rt hasonl tmj szvegek s gondolok itt elssorban Csth Gza nkrl szl novellinak gyjtemnyes kiadsra, az lmok asszonya (2000) cm ktetre , gyakorlatilag sz nlkl maradtak, fel sem tntek senkinek. Vajon mirt? Taln az Artiznok rendhagy bemutatkozsval, a ketrecbe zrt knyvek leleplezsvel s a nk szimbolikus kiszabadtsval, a hatrozottan megfogalmazott (szexulpolitikai) cljaiknak szemrmetlen kimondsval, hogy tudniillik kibillentik s megkrdjelezik a patriarchlis kulturlis metafork stabilnak hitt helyzett azltal, hogy ni szerzknt beszlnek arrl, amelyrl beszlni mindeddig a frfiak (termszetes) privilgiuma volt? E kontextusban a Csth-jell tovbbi jelentseket vonz maga kr, mert immr Csth s novelli belebonyoldnak a huszonegyedik szzadi magyarorszgi feminista indttats de nem egyrtelmen feminista hangvtel polgrhborba. Immr az egykor ltez s a mindig is fiktv szubjektumok keveredse, egymsbl s egymsra plse, a hrom m egy cmben val tallkozsa bevonva a feminista/genderszemllet diskurzusba menthetetlenl re-textualizldik, s elvlaszthatatlann vlik az adott trben s idben ltez test, a kizrlag a
k o n T E X T U S

Bs Natlia: SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN

szvegek ltal impliklt olvasi fantziatestektl, illetve a nzre knyszertett sznsz-hordta testektl. Csth Gza esetben ez az egymsra rds tbbszrsen is rvnyes, hiszen ez a nv ltszlag egymstl fggetlen narratvkon bell tlti be kzel egy idben a trtnelmi szemly, a szerz, a szveg(ek)be teremtett szubjektum s a nket kitagad (maszkulin) diskurzust reprezentl szemly helyt. Termszetesen mindekzben felmerl a krds, hogy vajon mindezen sztszrdsok ellenre adhatunk-e kzelebbi meghatrozst Csth Gzrl? Mivel egytt, s mi nlkl tehetjk ezt meg? Ha szktjk az emltett feminista/genderszemllet diskurzus tert, s ezen bell a szexus s a gender fogalmnak butleri meghatrozsra fkuszlunk, mely szerint a gender szksgkppen azt a jelentstermelsi appartust jelzi, melynek rvn maguk a szexusok ltrejnnek 1, tovbb, hogy a szexus egy olyan norma, amely rvn az egyn egyltaln megvalsthatv vlik, amely a kulturlis elgondolhatsg keretein bell a testet ltezsre jogostja 2, kzelebb kerlhetnk annak megrtshez, hogy a jl felismerhet ni, illetve frfi szexussal rendelkez alakok hogyan maradnak az emltett narratvkban ltszlag nazonosak, azaz biolgiai nemk hogyan esik egybe trsadalmi nemkkel, mikzben a konkrt fizikai megtesteslstl elzrva csupn egy patriarchlis normarendszer meghatrozsai alapjn materializldhatnak. Arrl van sz, hogy a szerz, valamint az olvas s/vagy nz csupn a sajt kulturlis kdrendszern bell kpes nemmel (gender) felruhzni a szereplket, s ezzel egy idben (ntudatlanul) meghatrozni szexusukat. Itt egy ketts fordtssal tallkozunk, ami egyben cinkos sszekacsints is, hiszen a szerz eleve annak a kdrendszernek a felhasznlsval kszti mvt, amelynek megfejtsre a befogadk maradktalanul kpesek. Ez alapjn a mvek rszletekbe men elemzsnek bemutatsa nlkl lltom, hogy mindhrom m a hak o n T E X T U S

123

Bs Natlia: SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN

124

gyomnyos rtelemben vett frfitekintet dominns jegyt viseli magn, s e fallogocentrikus vilgkpbe gyazottan jelentkeznek. Br a Spanyol menyasszony s az jszakai llatkert szvegei kr szervezd retorika figyelmeztet arra, hogy az egyezs helyenknt inkbb csak ltszlagos, mint tnyleges, mert k mr megkezdtk a patriarchlis beszdmd fellrst azltal, hogy nknt beszlnek a nkrl, akikrl mindeddig a frfiak joga volt szlni. De ez a fellrs nem pusztn a szerz s trgya kztti nemi kapcsolatban jhet ltre gyakran nem is jn ltre , hanem magban a trgyrl szl beszdmd stlusnak megvltozsban, amelynl egyltaln nem szmt a szerz neme. Erre kivl plda az Anyagyilkossg, a Rozi vagy a Htf cm Csthnovella, melyekben a nbrzolsokon keresztl amelyek korhen tkrzik az lszemrmes, lerklcss nnevels kvetkezmnyeit, amikor is a butleri rtelemben vett szexustl megfosztottk a nket, s a tisztessget s visszafogottsgot kvetel kzvlekeds csupn egy fizikai testbe zrta azt, amit a nrl, mint kulturlis mtoszrl gondolt thallatszik, hogy valami nincs rendben, ezek a nbrzolsok Msok, a rluk szl beszdmd ms. Taln erre a rendetlensgre amely bizonyos rtelemben mindhrom m nbrzolsban tetten rhet a frfitekintet meghatroz jelenlte ellenre a nket a kristevai abjekt fogalmval lehet szemlletesen lerni, ugyanis a nk nem autonm individuumok, mgis a rend logikjba tartoznak; k a Msik, akik ellenben az autonm frfiszubjektum ltrejhet; aki ppen annyira rszese a szimbolikus rendnek, mint amennyire kvl helyezkedik rajta; k azok, akiket megfosztottak a sajt testkhz val joguktl, hogy ne jelenthessenek veszlyt a (fal)logocentrikus rendre. Hlne Cixous bzik abban, hogy a n, nmagt rvn vissza fog trni a testhez, amelyet tbb mint elkoboztak tle.3 A Spanyol menyasszonyban s az jszakai llatkertben erre a visszatrsre tettek vitathat eredmnnyel ksrletet a szerzk, de az gy
k o n T E X T U S

Bs Natlia: SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN

is bizonyoss vlt, hogy a ni testnek problms a neme, s ez a problma jelents. De mi a helyzet az pium cm filmmel, amely feminista llsfoglals nlkl kszlt? Az piumban a frfi-n kztti testi vonzalom s a pontosan meghatrozott szexus ellenre, a trtnet retorikja kimozdtja az e szexusokhoz tartoz trsadalmi meghatrozottsgot. Hiszen Gizella olyasmire kpes, amire igazn csak a frfiak, r, mg r (frfi)orvosa erre kptelen. Mintha a kt test nemet (gender) cserlt volna, mintha a szimbolikusba bert hagyomnyos kulturlis meghatrozottsgok felfggesztdtek volna. Mindez knnyedn az elmebetegsg s a drogfggsg szmljra rhat s elfelejthet lenne, ha figyelmen kvl hagynnk, hogy pszichoanalitikus rtelemben ppen ezek a hatrhelyzetek nyitjk meg az utat azon tartomnyokba, ahol a rend felborul, ahol megmutatkozik valami a Msikbl. Ehhez a msikhoz ppen Gizelln, egy ni testen (szexus) tr magnak utat mindaz, ami akrmelyik Csth tudattalanjban ott ksrt, ami kthet korn elvesztett desanyjhoz, ami ntudatlanul kldte nk tucatjaihoz, s ami arra knyszertette, hogy a valsgban/fikciban vgezzen Jns Olgval. Mindezek alapjn elmondhat, hogy a Csth-univerzum meglehetsen kevs fregjrattal rendelkezne, ha a feminista/ genderszemllet diskurzus s annak (sokszor ktes rtk) kvetkezmnyei nem llnnak rendelkezsnkre, hiszen ez a diskurzus jelen esetben lehetv teszi a szubjektumok megkpzdsi folyamatnak fellbrlst, a szerz-funkcit betlt szemly revzijt, a klnfle narratvk kiplsi folyamatnak elemzst. A Spanyol pium az llatkertben mindezt megidzi Csth Gza kr, aki immr a szabadkai spanyol menyasszonnyal alussza piumos lmt a palicsi llatkertben.

125

k o n T E X T U S

Bs Natlia: SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN

Jegyzetek
1 2 3 Butler, Judith: Jelents testek. (Ford.: A. Tmr Eszter, Bart Erzsbet, Sndor Bea) j Mandtum Knyvkiad, Budapest, 2005, 15. Butler, Judith: i. m. 16. Cixous, Hlne: A medza nevetse. In: Testes knyv II. Ictus, Szeged, 1997, 363.

126

k o n T E X T U S

Beke Ott

MESK, AMELYEK ROSSZUL VGZDNEK


A Csth-novella rosszul vgzdik legalbbis a narratva szintjn. A trtnet elemei mintegy fggetlenedve a vehikulumszeren mkd mfaji kdoktl, amelyek egy msik diskurzusban, egy msik absztrakcis szinten tltdnek fel szemantikai jegyekkel, s az elbeszlforma repetitv affirmcija rvn vlnak jelentv negatv logikt kvetve, destruktv mdon szervezdnek. Ebben a strukturldsban a konzekvencia tbbnyire a semmi fel nyitott, a halllal mint megjellhetetlen, mint a lten vagy az itt-lten tli ponttal hatros, s ilykppen a forma brminem mgondja vagy feszessge sem szmolhatja fel a narratv szekvencik nmagt megsemmist rendjt. Vagy inkbb a novellknak azt a fabulris vonatkozsokat tfog vt, amely az igenttl mutat, legyen az brmily halvnyan dereng vagy patologikus, m mgis ltez, hiszen az elbeszls ltal megrhat, ltbe hozhat, annak tagadsa fel. Ez a megsemmisls vagy megsemmists potikja, hiszen az ember bizonyos dolgokat nem tehet jv. St, semmit se tehet jv. Minden lpsvel tulajdonkppen elsegti a sajt pusztulst s msokt is.1 Ez a nemritkn erszakos hall przja, amely a naiv, tbbnyire reflektlatlan olvasatok szintjn az opus egyre nvekv npszersgnek a magyarzatul szolglhat. A Csth-novella cselekmnynek sz szerinti elszenvedje olyb tnik, akr a megvert, megknzott kutya nzse, aki nem vr jt senkitl, s mindenkiben csak knzjt, gytrjt sejti.2 Gondoljunk csak az olyan emblematikus szvegekre, mint a Tor, A vrs Eszti, az Anyagyilkossg vagy A kis Emma. A ltbl val kifuts vagy kifutk o n T E X T U S

127

Beke Ott: MESK, AMELYEK ROSSZUL VGZDNEK

128

tats tartja ket ssze. Egy ltez halla azonban sohasem kezelhet paradigmatikusan, egy tipikus eset megnyilvnulsaknt, holmi tnetegyttesknt, amely binris logikt kvet, s nem ismer mst, csak az id kt pontjt sszekt visszavonhatatlan tmenetet, amely formalizlja a trtnst, eltekintve reduklhatatlan szituativitstl, a kontextusok jelents- s identits-teremt erejtl, magtl a konkrt lteztl, amellyel a hall megtrtnik. Ez a negatv logika homogenizln ugyanis egyrszt ppen tlkdoltsgbl, msrszt pedig tarthatatlan ressgbl kifolylag a novellkat, egy olyan diskurzus ltal rva meg azokat, amely figyelmen kvl hagyja a szvegek egyedisgt, valamint a fabula s a mfaj kztti bonyolult viszonyt. Az az interpretcis mveleti sor, vagy akr sma, amely a novellkat a narratva logikjnak, teht a trtnet absztrakt struktrjnak tekintetben identikuss teszi, nyugodt szvvel mondhatjuk ismert, st kzismert. A Csth-novella azonban egy msik szveg fel nyitott. Ez a msik szveg a narratva negatv logikjval polemizl, mikzben egy hatrozottan affirmatv pozcit foglal el, hiszen a novella mfajra mond igent. s ez mg mindig az akut jelentsekbl absztrahlt diskurzus tere, hiszen amennyire elvont a trtnet elemeinek nmagt felszmol rendje, annyira elvont az a mfaji keret is, amely a negativitst megszervezi s kibontja. De ez mr egy artikulltabb distinkci, amely klnbsget tesz a trtnet reduklhatatlan egyedisge, a trtnet negatv logikja s a mindezt hordoz novella mfaja kztt. A cmad, t mesbl ll novellaciklus a narratvk tekintetben a negativitst manifesztlja egy olyan absztrahl diskurzuson bell, amely a novellafzrt vagy akr a teljes opust homogenizlni igyekszik, avagy legalbbis egy bizonyos akut rtelmezsi irnyvonalat jellne ki azon bell. Az interpretatv tevkenysg primtust kell annak rdekben elgondolni, hogy a cm a jelzett trtnet-elbeszlsi tendencin tl a mfaj megszerkesztettsgvel kapcsoldjon ssze, teht egy olyan narrak o n T E X T U S

Beke Ott: MESK, AMELYEK ROSSZUL VGZDNEK

tv formval asszocildjon, amely a fabulhoz hasonlan szemantikailag terhelt lehet. Ha ugyanis a mese a paratextulis jelzsnek megfelelen rosszul vgzdik (s ez a kadencia nyilvn fabulris, teht a trtnet menett rinti), akkor ezzel egy idben eleget is tesz az explicite megjelen elvrsnak. A rosszul vgzd mese mint definci ezzel elveszti egyrtelmsgt, s bipolriss vlik. Az ltala elfoglalt hely s az t strukturl kontextus alapjn, egy cm egyszerre a megnevezett diskurzus vagy m tulajdonneve s annak a neve, amirl beszl vagy hallgat a m.3 Egyrszt teht a trtnetbe foglalt negativitst, a hangslyos hallt, a jegyessg felbontst, egy vgzetes hibt jelent a cm, ami mind-mind jvtehetetlen s egzisztencilis problmv vlik, msrszt azonban a szveg szvegisgnek szempontjbl, a strukturlds egy bizonyos pontjn ez az elbeszlt ballps, hiny vagy a lt fjdalmas megszakadsa ppen hogy rtkknt kpzdik meg. rtk abban az rtelemben, hogy nemhogy eltnst jelentene, egy vgs bcs tragikumt, tvozst, amely a tvolba veti a szemlyt, aktulisan lthatatlann s a feleds szmra kiszolgltatott tve t, hanem ppensggel a forma ltt, rzkelhetsgt s felismerhetsgt eredmnyezi a mfaji kategorizci rtelmben. Ez nmagban is pozitv gesztust jelent a szveg szintjn, egy forma ismtld, tbbszrs affirmcijt az aktualizci kvetkeztben. A rosszul vgzd mese affirmatv jellemzit hangslyoz interpretcival szemben termszetesen azonnal megfogalmazdhat a vd, miszerint a mkdst lehetv tev absztrakcis szint csupn textulis mveleteket eredmnyez, valamint hogy kzben elveszik a szvegek egyedisge, az irodalmi alkots nyjtotta lmny. A konkrtumok folyamatos redukcija azonban s ezt nem szabad figyelmen kvl hagyni mr ott kezdett veszi, ahol az interpretci a csthi novellisztika meghatroz vonsaival szmol, s azt pldul az elbeszlt trtnetek szintjn igyekszik megragadni. Az elvonatkoztats ugyanis mr ott is nyomon kvethet, s mkdse termszetesen textulis termszek o n T E X T U S

129

Beke Ott: MESK, AMELYEK ROSSZUL VGZDNEK

130

t. A novellk kzs vonsainak felkutatsa ugyanis csakis absztrakt, pldul narratolgiai kategrik segtsgvel trtnhet, amely elvont fogalmak bevezetse s operativitsa a szvegek konkrt vonsait hierarchikusan rendezi el. Bizonyos jellemvonsokat preferl, msokat pedig tendencizusan a margra szort, hogy azok jelenlte ne ssa al az akut rtelmezs diskurzv sttust. Teht a rosszul vgzd mese mint paratextulis definci az elbeszlt trtnetek tekintetben a negatv narratv logikt, a szveg megszerkesztettsge szempontjbl pedig a novella mfajt mintegy olvasati javaslatot helyezi eltrbe. A Csth-novella narratv szekvenciit s a rvidprza mfaji jegyeire, vzlatos szerkesztsmdjra reflektl metanarrativitst elvlaszt differencia a paratextulis s relevns definci taln nmikppen ironikus jelentstartomny mese elemnek hatsra mikzben disztingvl, megklnbztet, tvolsgot teremt a nyelv referencilis s autoreferencilis mkdsmdja kztt, ekvivalenss is teszi a ktfle megszlalsmdot. A mese mint a trtnet elemeinek elrendezdsi vzt alkot forma mieltt a strukturlds idrl idre visszakszn mdja intencionlisan vagy akr ntudatlanul tudatosodna az elbeszlt kommuniktumra, teht az elbeszlsre mintegy megtrtnt, lezrult, s ily mdon rekonstrulhat esemnysorozatra koncentrl legalbbis a narratva rtelmben. Valami hiteles s igaz esemnyre, amit el kell adni, amit el kell beszlni a referencialitsnak megfelelen. A mese azonban a novellnl, az elbeszlsnl sokkalta hangslyosabban reflektl narratv logikjra, a nemritkn verfnyes perspektvkra, a trtnsek vzlatos-mgikus eladsmdjra, a meseszersgre. A Csth-novella nreflexve deklarlt meseknt ezen a ponton kezd dialogizlni, st ironizlni a mfaji konvencikkal. Hiszen mese, archi- s paratextulisan lokalizlt forma, m mgsem tesz eleget a mfaji kvetelmnyeknek: rosszul vgzdik, negatv, a hallba mutat, a semmivel hatros. n a hall vagyok (), mennnk kell4 mintha minden szveg ezt suttogn, mintha
k o n T E X T U S

Beke Ott: MESK, AMELYEK ROSSZUL VGZDNEK

az elmls, a semmi karnyjtsnyi kzelben lenne, s mintha az egyetlen meglhet s tlhet igazsgot ez jelenten. A trtnet elbeszlse, ppen a rosszul vgzd Csth-mese paradoxlis vagy inkbb reciprok s szubverzv mfaji kontextusban eslytelenn vlik, hiszen szntelenl nmaga ltalapjra, vagy ppen diskurzv sttusra krdez r tbbszrs tttelek tjn. A trtnet meseszersgnek ltszata trik meg, a derlt narratva nmul el, a nyelv valsgtkrz-brzol szerepvel szembeni szkepszis ersdik fel. Az irnia a nzpontban is tetten rhet tvolsgtartsval mindig is megvta az olvast attl, hogy a tnyeket s a fikcit sszekeverje, s ez taln leginkbb a metafikcionlis tendenciban figyelhet meg. Az ntudatos narrtor avagy az impliklt szerz beavatkozsa megtri a fikci illzijt.5 A mese a maga konvencionlis optimizmusval, pozitv narratv logikjval a lt egyfajta igenlse mellett foglal llst. A Csth-mese azonban tmenetileg kzs nevezre hozva novellisztikja klnbz darabjait rosszul vgzdik, ellenttes eljellel ltja el a mfaji kdokat, kiforgatja azokat, jtszik velk, reflektl konvencionlis mkdsi mdjukra, jelentstartomnyukra, m mindezt ironikusan kezeli. A primer vagy taln naiv, a szveg metanarratv mdon tematizlt megformldsi mdjt reflektlatlanul hagy olvasat szmra felknlja a trtnet negativitst. A kisdikot elragadja a hall6, a lnykrs sikertelensge soviniszta beszdmdot tpll7, a kis doktor megvizsglja jegyese vrt, s visszakldi szmra a gyrt8, egy tengerparti ltoms a vakmer fi vesztt okozza9, s a nagyap a tavasz bekszntvel mr a fld alatt pihen(t)10 mindezek az elbeszlsek inverz logikj, modifiklt vgkicsengs mesk; a tragikum predesztincijrl vallanak, a pusztuls elkerlhetetlensgrl, a vg s a vgzet karnyjtsnyi kzelsgrl, valamifajta lnyegbeli labilitsrl. Az ilykppen homogenizlt narratvk azonban olyb tnnek, mint a lenyfej messze, benn a tengerben, amely br Csbt, gynyr fej volt, s Ragyogva, himblva szott ide-oda az oplszn hulk o n T E X T U S

131

Beke Ott: MESK, AMELYEK ROSSZUL VGZDNEK

lmokon11, elnyeli a Haragoszld vz.12 A Csth-novellisztika szubverzv meseinterpretcija textulis mveletek sora, ugyanis a narratva negatv logikjt az olvasat illzijv teszi a mfaji specifikci ironikus mdon hasznlt mese eleme, majd pedig mindezeket a diskurzv sttusukban elbizonytalantott, a tematika szintjn rosszul vgzd trtneteket a paratextulisan is kodifiklt definitv kritriumok a hangslyos ismtlsek rvn affirmljk.

Jegyzetek
1 Csth Gza: Elfeledett lom. In: u: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. sszegyjttt novellk Magvet, Budapest, 1994, 504. 2 U: Frigyes. In: i. m. 639. 3 Derrida, Jacques: Prjugs, devant la loi. La facult de juger (a rszletet fordtotta: Orbn Joln). Minuit, Paris, 1985, 90. 4 Csth Gza: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Els mese. In: i. m. 67. 5 Lomb va: A trtnetmesls eslyei: Rushdie s Derrida = Dli Felh, 2000/1. szm, 87. 6 Csth Gza: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Els mese. In: i. m. 67. 7 U: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Msodik mese. In: i. m. 68. 8 U: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Harmadik mese. In: i. m. 69. 9 U: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Negyedik mese. In: i. m. 6971. 10 U: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. tdik mese. In: i. m. 7172. 11 U: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Negyedik mese. In: i. m. 70. 12 U: Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Negyedik mese. In: i. m. 71.

132

k o n T E X T U S

Csnyi Erzsbet

LET VESZLY
Csth hintja hatrok kztt

Ez az ris termet, vasizm kmves valami csiklands rmletet s dacos, komisz vgyakat keltett benne. Flt tle, s izgatta a gondolat, hogy mellette a htlensg vagy a rosszasg veszedelmes dolog lesz. sztnszerleg vonzotta ez a veszedelem, a lehetsg, hogy kitekerik a nyakt, vagy flholtra verik, s rdekelte a feladat, br errl szmot adni magnak nem tudott... 1 Csth Gza novellahsei mgnesknt vonzzk a ftumszer veszlyt. letk nem vletlenl sodrdik zskutcba, hanem inkbb gnjeik, sztneik tasztjk ket egy vgzetes sorsplyra. Elemi, megfkezhetetlen szenvedlyknt, tenysz dudvaknt elssorban a kamaszhskben burjnzik a legyrhetetlen, destruktv energia, amellyel a trshatr szls pontjait keresik, amellyel feladatknt veszik magukra a veszly megismerst. A novellkban a negatv, baljslat lettrtnet vagy a vonz veszedelem elkezd grgni lefel, mint egy rombol kdarab. Nincs meglls. A hskbl ugyanis hinyzik a flelem, a fk, a ttovasg, a lelkiismeret-furdals s az nmarcangols. A Csth-novellkban kirajzold narratvumok a hsk nmegalkotsi folyamatainak drmjrl szlnak, ahol is a szemlyisg identitsa csak flelemteljes, szadista s mazochista prbk, ksrletek, kpzelgsek ltal kpes alakulni. Nem vletlen, hogy a trtnetekben jobbra felnvekv gyerekhsk, serdlk jelennek meg. A kamasz nem sajt tapasztalati vilgbl, hanem jrszt klcsnztt lmnyekbl, szerepmodellekbl, olvasmnyokbl
k o n T E X T U S

133

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

134

konstrulja identitst. Csth hsei azonban nem szerepekbe kpzelik bele magukat, nem a Don Quijote Elv 2 (Levin kifejezse) vezrli ket, hanem egszen ms: letk a msik llnnyel folytatott ksrletezsre pl. Az let s hall kzti hatrsv thgsa rdekli ket, identitsuk ltrehozsnak alapja a pokoli ksrlet narratvja. A flelemmel val bartkozs szeldebb formja a fantzils. Ltod, ez a varzsl kertje mondotta a fiatalabb Vass. s ott a hzban lakik a varzsl folytatta a msik. s ott laknak a rablk is. Kicsodk? krdeztem. A rablk, a varzsl tantvnyai s rabszolgi. k kimennek rabolni a vrosba. Ilyenkor mennek ki, fld alatti utakon. A templompadlson bukkannak fl, s a toronyktlen ereszkednek le. Barna kpenyk alatt kis olajlmpt rejtegetnek, s vkre akasztva larcot, trket, pisztolyokat visznek. 3 A varzsl kertje cm novellban a kamaszkori kpzeleti tltengs tipikus pldjt ltjuk. A Vass fik az nfejlds korai stdiumban vannak, ezt sugallja az is, hogy ketten vannak, prban jrnak, nem differencildtak mg, s szjrsuk tkletesen egyforma a mese s realits sszemossban. Az arcuk mg nem frfiasodott meg vgkpp. Finom orrukon, a mozgkony okos szemkn a ksn r intelligens emberfajtk karaktere. 4 Ez a ltllapot a gyermek- s felnttkor hatrn az tmenetisg kplkenysgvel szippantja magba az lmot, a kpzeletet, a fikcit. Csth novelljban az tmenetisget az is rzkelteti, hogy a Vass fik csak tutazban vannak itthon, a vrosban. De siets ittltk legfontosabb programpontja a rgi, iskolskori fantziakp felidzse, amiben teljes tlssel mg mindig hisznek. Gyermekkori emlkeik legfontosabb mozzanataknt rajzoldik ki a varzsl kertje, az ott zajl csodlatos let, amelyk o n T E X T U S

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

nek k nem aktv szerepli, de az tls rvn e vilgon bell ttelezdnek. Fokozza ezt a benyomst az is, hogy mintegy kollektvknt, ketten, egyms szavba vgva adjk el az muldoz s nma narrtornak a hihetetlen esemnyeket. A serdlkor kezdetn a formlis gondolkods megjelensvel (Inhelder, Piaget, 1958), az egyn a Selfje letrajzrjv vlik. A serdlk letk korai sszegzsnek konstrulshoz taln az Elkind (1981) ltal javasolt szemlyes mese formjt hasznlhatjk, amelyet a szemlyes hsiessg, valamint egyedisg drmai s valsgtl elrugaszkodott mondi jellemeznek. Idvel az egynek a trtnetet realisztikusabban s visszafogottabban konstruljk... Az identits stabilitsa csak vekkel a ksi serdlkor utn jelentkezik. 5 A klfldn tanul Vass fik gy villannak be a narrtor letbe, mint valami ltoms. Ngy ve nem ltta ket, pedig a gimnziumban elvlaszthatatlanok voltak. Modorukban ugyanaz a vilgfias szvessg s kedvessg, amely annyira szokatlan volt a gimnziumban, s mgis mindenkinek tetszett. 6 A narrtor szmra gy tnik, hogy e klnleges fiatalemberek ngy ve folyamatosan a most megmutatott, elvarzsolt vilgban hisznek, lnek. Mssguk lnyegeknt ttelezdik a csoda minsge. A kertnek mint titoknak a leleplezse, bemutatsa egyben beavatsi szertarts, az elzrt tr s a ltomsos tr mint pokol megjrsnak rtusa. A mitikus pokoljrs-motvum sorn a hs felvrtezdik a hall ismeretvel, ami nlkl a tlls mdozatait sem birtokolhatja.7 A szereposzts egyrszt ktplusnak tekinthet, mert a Vass fik egymsnak felelgetnek, tszellemlve, transzban, mintegy magukkal ragadva a nmn mul harmadikat, s ezzel a kommunikci aszimmetrikusan hrmas osztatv vlik. A varzslatot maga az elmonds, a varzssz idzi el, az igzet elssorban a kt Vass fi kztt ramlik oda-vissza hintzva, attl fggen, hogy melyikk a megszlal, ill. befogad fl. A befogad plus,
k o n T E X T U S

135

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

136

a cmzett igazi kpviselett azonban a narrtor testesti meg, a harmadik fi, akinek a msik kett eladsa szl. A jelenet valjban beavats, minek folyamn a narrtornak is rltsa nylik egy msfajta ltmdra. A kznsgessg hatrvonalrl is tbillen a klnlegessg kzegbe, ami a Vass fik sajtja, s ahova t is bevezetik. A mssg jelei mr a zskutca jellegn megmutatkoznak. A hangsly az sdira, az regre, a kezdetlegesre tevdik. Azutn kvetkezik a buja kert lersa, s ez mr nemcsak az idk kezdetre, hanem paradicsomi llapotokra utal ltvny. Kbt virgillat, bdt szag s szivrvnysznek nygzik le a leskeld kamaszokat. Mikzben a narrtor a kert hatsa alatt roskadozik, a Vass fik bartjuk kpzelett is megldtjk a rablk letnek rszletezsvel. rzkszervi-felszni vonatkozsok, impresszik, formk, sznek, szagok vezetik be a mssg, a misztikum mlyebb aspektusait: hogy miknt is lnek a varzsl tantvnyai s rabszolgi. Szemk gonosz, munkjuk morbid s vres, tpllkuk undort, s a visszs letmd tkre, hogy jszaka lnek. E nyomaszt fikci hatsa all riadnak fl mindhrman a novella vgn, miutn sikerlt a varzslat, s a kommunikci mindhrom kpviselje egy oldalra kerlt. A varzsl kertje mint ms vilg, mint pokol trulkozik fl a Csth-novellban. A pokoljrs rtusaiban mind az alszlls, mind a felemelkeds mdja fontos, szimbolikus. Ha a mozgs irnyt figyeljk, akkor megllapthatjuk, hogy ezek ellenttes mozgsformk. A pokolbl val felemelkeds egyben a szemlyisg teljes rtk jjteremtse, a hallon val tllps lehetsgnek birtoklsa. gy a fikci s valsg kztti hatr megjrsa utn a Vass fik szinte megtltosodnak, ismt elkprztatjk a narrtort: fttyentenek, mosolyognak, knnyedn szknek fel a brkocsira. A kt szfra kztti hatr szmukra nemigen ltezik, a realits kzegt a fantasztikum tpll nedveivel itatjk t, dk o n T E X T U S

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

stjk fl mintegy klnleges, vilgfias, intelligens mivoltuk megklnbztet jegyeknt. A valsg s fikci kztti knnyed tjrs jellemzi Csth egsz vilgt. S ez egyben az let s hall kztti skok tmetszse is, a hall. A trtnetekben a fhsk clja, hogy a hallt, a hallflelmet, a hallos fjdalmat, a gonoszt megismerjk s integrljk. Ez az a veszly, vonz veszedelem, amellyel a ksrletek folynak, s amelyek felszippantjk a hsket, mint a beomlott kt Meyer Lrincet A kt cm novellban. A varzsl kertjben nincs sz ksrletrl, de valamifle prezentcirl igen. A kt kamasz bemutat a narrtornak egy msik, ijeszt s elvarzsolt vilgot ott a kertsen tl, megprbljk felnyitni a szemt, magukkal ragadni, lenygzni a valsgelsajttsnak ezzel a mdjval. k ketten mr birtokban vannak egy lidrcnyomsos tudsnak. A vonz veszedelem olyan kihvs, aminek eleget kell tenni, brmilyen nehz, ami nlkl nem rdemes lni. A varzsl kertje narratolgiai szempontbl is rdekes szervezdst mutat. Az esemnyek elbeszlse bevezet bennnket egy kereten bellre, ahol elkezddik a Vass fik ltal elkpzelt vilg. Ez a fantasztikum tere, amelyet az utca hangulata nyit meg, de tnyleges keretezst, elklnlst maga a kerts jelli: Az utols hz eltt llapodtunk meg. Azaz tulajdonkppen hz nem is ltszott, csak kerts. Festetlen, magas fakerts: olyan sr, hogy a kezet rajta bedugni nem lehetett, s egszen kzel kellett hajolni, hogy az ember meglthassa, mi van mgtte. 8 A kerts csak leskeldst tesz lehetv, a hrom fi helyzete s pozcija nem spontn s knyelmes, magukra kell hogy ltsk a nz tipikus szerept. A ltvnyt leskeldve psztz szem elszr a valsgos dolgokat trkpezi fel, a narrci mg mindig relisnak mondhat, a novella aktulis vilgban vagyunk. Nemcsak a kerts jelent hatrt, a bels tr is szorosan keretezett, mert egy kismret, zrt kertrl van sz:
k o n T E X T U S

137

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

138

Kbt virgillat csapott meg. A kerts megett kert volt; nem nagyobb, mint egy kis szoba. A talaja krlbell a derekunk magassgig fel volt tltve. s tele az egsz kert virggal. 9 A vals vilgtl val elrugaszkods fokozst kpezi a kert jellege: egzotikuma/erotikuma, emberi kztl val rintetlensge s idtlensge: Sajtos nvnyvilg tenyszett itt... A kert kzepn egy csom bborpiros, kvr virg terpeszkedett. Hsos, selymes fny szirmaik hosszan lgtak le egszen a magasra ntt haragoszld szn fbe. Mint egy kaleidoszkp, gy hatott ez a kis csodakert. 10 Nem mellkes a kert erotikus jellegnek kihangslyozsa, hiszen Santarcangeli is kiemeli, hogy az rnyak orszgba val alszllsoknak, akrcsak az orgiasztikus rtusoknak, van erotikus tartalmuk. Gynyrszerz s letfenntart tartalmuk a halhatatlansg vgyrl, a halhatatlansg jelkpes megvalstsrl szlnak. A novellban a nzi pozcira s az irnytott ltszg fontossgra a kaleidoszkp motvuma is felhvja a figyelmet. Egyre mesterkltebb, konstrultabb a mben rvnyesl nzpont. Vgl a narrci eljut addig a mondatig, amelyben a hangos megszlals reprezentatv erejvel a fiatalabbik Vass fi felszltja a narrtort a virtulis narrciba val belpsre: Ltod, ez a varzsl kertje. 11 Innen indul a mintegy filmszer vetts, amit csupn a hangosbeszd eszkzeivel teremt meg a kt fi. Mindekzben vilgosan rzkelhet mindhrom hsnek a csodabirodalombl val kirekesztettsge, nz-sttusa. A bemutat beszd ideje alatt a kert a kulisszval elltott sznpad, aminek statikus ltvnyt a kpzelet npesti be mozg lnyekkel, esemnyekkel, s ezltal filmszerv alaktja. A szituci pontos rszleteire, pl. a belemerls aktusra, arra, hogy a mest el kell kpzelni, textulis utalsok trtnnek: Mintha valami elfeledett, rgi verset mondott volna fel a kt fi, gy mondottk el a varzsl barlangjnak titkait. Ezalatt
k o n T E X T U S

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

folyton nztk a kertet. Elkpzeled, most mi van ott benn? krdezte a fiatalabb Vass. A btyja felelt helyettem: Itt a zsalus ablak megett van a rablk hlszobja. 12 A narrcinak ez a szintje begyazd bettet kpez, amelynek kpzelet teremtette figuri, tere, ideje, cselekmnye van. A rablk egy napjt bemutat projekci vgt, a film-mag nllsgt az idmotvum rzkelteti: Nhny percig sztlanul nztk a varzsl kertjt, akkor az egyik Vass fi hirtelen megnzte az rjt. 13 A hsk mindvgig kvl maradnak a ltottakon, s a novella csak a keret meghzsa utn folytatja az aktulis vilgrl szl relis narrcit. Ezltal Csth kt szinten szilrdtja meg a m fiktv vilgt, s e rtegeket pontosan kirajzolja. A varzsl kertje prjaknt elemezhet az Anyagyilkossg cm Csth-novella, amelyben szintn kt fiatalember a fszerepl, nevk ugyancsak v-vel kezddik. A Vass fik mintjra a Witman fik is egytt jrnak-kelnek, de ezek a veszly izgalmt mr brutlis eszkzkkel teremtik meg: llatknzssal, anyagyilkossggal. rdekes ellentt is szlelhet a kt pros kzt: mg a Vass fikbl dl az muldoz beszd, beszd ltal hozzk ltre a varzsl vilgt, addig a Witmanok szinte nmk, csak a tettek szintjn kpesek kifejezni nmagukat: Keveset s csak egyms kzt beszltek. Fekete kis szemeikben Witmannak, az apjoknak lelke csillogott. Padlsokra mszkltak, rgi ldkban szaglsztak, macskkat hajkursztak.14 A varzsl kertjben szemlld, rzkel, kpzelg s fleg beszl serdlk llnak elttnk, az Anyagyilkossgban llati sztnssggel cselekv, vrszomjas llatksrleteket vgz, a nyelvi-logikai szintig fel nem nvekv fik. A Vass fik misztriumignyben mg csak felsejlik a patologikus vonulat, a Witmanoknak azonban mr a szadizmus a ltelemk, ez kpezi energijuk forrst: Kifogyhatatlan rdekelte ket a fjdalom miszk o n T E X T U S

139

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

140

triuma. 15 gy reztk, hogy valami feszes ruganyossg szllja meg a tagjaikat, mintha a lektztt vonagl llat hiba pazarlott ereje feljk, rjuk suhanna. gy aludtak el. 16 Ezttal mr nemcsak a misztrium, a flelem hordozza a pokoljrs motvumt, hanem magval a fjdalommal val ksrletezs. A Csth-hsk ilyen ignye ezekben a mvekben hatvnyozottan jelenik meg. Santarcangeli rja krl az ilyen kihvsok felvllalsnak mitikus httert: az embernek mindig be kell jrnia a sajt poklt, hogy a veszedelmekben megedzdve megtisztulhasson. Fel kell vllalnia a veszlyekkel teli utakat, mikor is knny a leszlls, de nagyon nehz a visszatrs. Az emberfeletti tuds megszerzse kzben a ksrlet, a kaland hse az rlet, a fizikai hall skjt srolja. A leszll gyakran a vtesz, a kivlasztott szerept jtssza. a kijellt, az elhivatott, aki lomhall llapotban, transzban tesz utazst az alvilgban, ott klnleges, misztikus, mgikus tuds birtokba jut. A mitikus trtnetekben a smn-dalnokot kpletes halla alkalmval lefejezik, feldaraboljk, hst stben megfzik, csontjait megszmlljk, ezutn megint sszerakjk, majd j letre keltik, felavatjk, s egy ltrn vagy gig r fn kell felkapaszkodnia a fels rgikba. Itt jelenik meg legegyrtelmbben a csthi vitalits-fogalom. Megnyltak, vkony s ers csontjaikon mint acldrtok feszltek ki kicsiny izmaik. 17 A kamasz-figurkban buzog a nyers leter, a feladatmegold kpessg, s ennek velejrja: a rszvtlensg s a kegyetlensg. lmukban egytt jrtak vgig nagy mezket, risi fehr lovak htn, veszett vgtatsban. Szdten magas hegycscsokrl repltek lefel, s meleg, vres tengereket sztak t. Ami fjdalom s szenveds csak lehetett a fldn, mind ott vonaglott, sikoltott s vlttt a lovak pati alatt. 18 lom s kpzelet kavarog, a levegt lnyek, a lg asszonyai npestik be. Az ers fantziamkds vals tetteik megtlst is ktsgess teszi. A tanulst knnyen intz Witman fik inkbb
k o n T E X T U S

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

az let iskoljt jrjk, roncsolt rzelmi prediszpozcikkal s mohn. Tapasztalatszerzsi kalandjaik sorn vgl egy utcalnynl ktnek ki. Ebd utn a szobjukba zrkztak, s a lenyrl beszltek; megllapodtak abban, hogy amit tapasztaltak, az sszehasonlthatatlanul fellmlja sszes eddigi kalandjaikat, mg a bagoly knzst is. Csak ezrt rdemes lni mondta a kisebbik. Ez az, amit annyi fradsggal kerestnk jelentette ki a msik. 19 A fleg ler, indirekt beszdmdot alkalmaz mben nyomatkot kap a kt szfukar fi megszlalsa, a beszd szintje. Jelzsrtk a megszlals a novella vgn is, ahol jvetelket grik a lnynak: az anya meggyilkolsa utn ez egy jabb, mg euforikusabb veszly-lmnyt helyez kiltsba. letveszlyes vllalkozsaikban e hsk rzkelik, st megidzik a veszlyt, szksgk van a destruktv lmny jrajtszsra. letk strukturldsnak vza a pokoli ksrlet. Csth mveiben nemcsak a szadista destrukci katartikus jelenetnek felmutatsa fontos, hanem a negatvumot ltrehoz s vele szembesl alanyok kzmbssge, rzketlensge, kegyetlensge is. A vitalits-motvummal egybehangz rzelmi immunits e hsk testi-lelki flnyt, de e flny botrnyt is demonstrljk. A botrny felmutatsnak s mssal val megosztsnak szksgbl fakad a ksrletjelenetek katarzist felhevt sznhzjellege, a nz s szerepl pozciinak expliklsa. A Csth-novellk pokoljr narratvi kapcsn a kreatv magatarts pszicholgiai vonatkozsai vlnak fontoss. Ezek a hsk nmegalkotsi drmik sorn ktsgtelenl devins szemlyisgkpleteket alkalmaznak. A mvsz kreatv s hsies viselkedsformira emlkeztetnek tetteik, amelyek segtsgvel krdseket tesznek fel, s vlaszokat keresnek.

141

k o n T E X T U S

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

142

Miben ragadhat meg a kreativits? A kreativits pszicholgijnak kutati 20 szerint a kreatv viselkeds nem alkalmazst, hanem ltrehozst, nem megtanulst, hanem rtallst, kitallst jelent. A kreatv ember a gondolkods kalandora: tanult ismereteikhez viszonytva nem konvergensek, hanem divergensek, nem igazodnak, hanem legaznak, taln nem a valsnak, hanem a lehetsgesnek a kategriiban gondolkodnak.21 A kreativits tllpi az ismereteket s az intelligencit, s egy olyan, az emberi nem egzisztencilis, nmegvalst alaplmnyknt meglt, konstruktv adottsg, amelybl kifolylag az ember jra s jra nekiindul tstrukturlni a ltet. A konstruktivizmus egy si viselkedsmeghatroz jelensg, amelynek mlyn a kvncsisg s a helyzetalakt nonkonformista cselekvsi kszenlt ll. A kutats felhvja a figyelmet arra, hogy a tudomnyos s a mvszeti kreativits lnyegben nem sokban klnbznek, mindkt esetben azon a tudson, tlsen s btorsgon alapulnak, hogy behatoljanak az jba, az ismeretlenbe s a bizonytalanba. A kreativits merszsget jelent: minden j bizonytalan, szokatlan. Az egyn bels szabadsga s krnyezetnek biztonsga szksges ahhoz, hogy az egyn biztos, ismert krbl behatoljon az ismeretlenbe.22 A Csth-novellk testvrprjai elssorban kreatv mdon lnek. Vllaljk, st, keresik a veszlyt. A veszlyes helyzetek nem szorongst s hrt-elkerl magatartst vltanak ki bellk, hanem a problmk jrafogalmazsnak ignyt, egy jobb nmegrtsnek az eslyt. A kreatv folyamat valjban az egynnek sajt magval s a klvilggal folytatott kommunikcija. Kreativitsra a kommunikcis hsg ksztet bennnket. l bennnk a szksglet, hogy minl tbbet fogjunk fel a klvilgbl, hisz a klvilg felszltsokat tartalmaz, hogy j stratgikkal lpjnk vele kapcsolatba.23 Ha kreatv produktumnak tekintjk a Vass fik varzslba vetett hitt, avagy a Witmanok anyagyilkossgt, akkor ebben az
k o n T E X T U S

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY

rtelemben e teljestmnyek els alkalommal formba nttt jelentsuniverzumot kpeznek, ami tkrzi azt, hogy ezek az egynek hogyan rtik meg a vilgot s nmagukat.24 A kreativitsban meg kell hogy jelenjen az j s a statisztikailag ritka az egyn, ill. a kultra vonatkozsban is. A jellegzetes Csth-hsk kreatv, divergens gondolkodsa a legnagyobb veszly megksrtst, a poklok, a msvilg megjrst eredmnyezi, minek vgkimenetele a rtusjelleg ellenre nem kecsegtet sikeres nmegvalstssal, de a krdst felteszi.

Jegyzetek
1 Csth Gza: Rozi. In: Ismeretlen hzban. Novellk, drmk, jelenetek. Forum, jvidk, 1977. 287. 2 Sarbin, R. Theodor: Az elbeszls mint a llektan t-metaforja. In: Narratv pszicholgia. Szerk. Lszl Jnos Thomka Beta. Kijrat Kiad, Bp., 2001. 72. 3 Csth Gza: A varzsl kertje. In: Ismeretlen hzban. Novellk, drmk, jelenetek. Forum, jvidk, 1977. 81. 4 I. m. 79. 5 McAdams, P. Dan: A trtnet jelentse az irodalomban s az letben. In: Narratv pszicholgia. Szerk. Lszl Jnos Thomka Beta. Kijrat Kiad, Bp., 2001. 168. 6 Csth Gza: A varzsl kertje. In: Ismeretlen hzban. Novellk, drmk, jelenetek. Forum, jvidk, 1977. 79. 7 Santarcangeli, Paolo: ,,Pokolra kell annak menni Gondolat, Bp., 1980. 8 Csth Gza: A varzsl kertje. In: Ismeretlen hzban. Novellk, drmk, jelenetek. Forum, jvidk, 1977. 80. 9 Uo. 10 Uo. 11 I. m. 81. 12 Uo. 13 I. m. 82. 14 Csth Gza: Anyagyilkossg. In: Ismeretlen hzban. Novellk, drmk, jelenetek. Forum, jvidk, 1977, 132. k o n T E X T U S

143

Csnyi Erzsbet: LET VESZLY 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I. m. 133. I. m. 135. I. m. 133. Csth Gza: Anyagyilkossg. In: Ismeretlen hzban. Novellk, drmk, jelenetek. Forum, jvidk, 1977, 135. o. I. m. 137. Landau, Erika: A kreativits pszicholgija. Tanknyvkiad, Bp., 1976. Mrei Ferenc: Elsz. In: Landau, Erika: A kreativits pszicholgija. Tanknyvkiad, Bp., 1976. 6. Landau, Erika: A kreativits pszicholgija. Tanknyvkiad, Bp., 1976. 14. I. m. 71. I. m. 26.

144

k o n T E X T U S

Hzsa va

CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL (VILLAMOS)KALAUZOK


Mrt rzem n azt oly gyakran s egyre visszatrn, mindig vilgosabban, hogy villamoskalauz is vagyok? (Kosztolnyi Dezs: Kalauz)
145

Mint aki a snektl tvol esett (A villamoskalauz mint keverk-kpzdmny?)

A villamos-vizsgldst az 1915. oktber 10-n feljegyzett Csth-lom ihlette, amely a hlzati kultra (a korrelci potikja)1 pozcijbl manapsg egyre tbb nzpontbl vlhat befogadhatv. A befogadt az lom nyelvi termszete, azaz az lom mint nreflexv, az ber gondolkodsra tltetett, majd analizlt szveg foglalkoztatja, amely megtri a linearitst, amely Palics-komplexeket archivl. A cmben emltett villamoskalauz nem egyrtelmen lomba vezrl, inkbb az lombl kivezet, az n decentralizldst elsegt, a mtoszokra utal kalauz. A gyerekkori s ifjkori brenneri-csthi napljegyzetek (tbbnyire tavasztl szig) a palicsi kivonulsokra, az oda-vissza mozgsra koncentrlnak, s ilyenkor meghatrozv vlik a jrm kivlasztsa. A gyermekkori napl elbeszlje eleinte vonattal utazik, ksbb ltalban a villamos vagy a bicikli emelkedik ki
k o n T E X T U S

Hzsa va: CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL...

146

a lehetsgek kzl. Palics fel igyekezni, tbbnyire snen maradni, a rutinszerbl, a smbl val tmeneti kibillenst, a trsas rintkezs valamifle megvltoztatst, legtbbszr a frdvendg sttus megtapasztalst jelenti, vagyis az tmenetisget. A nagymama jvoltbl a naplr n maradhat is a palicsi hzban, a gyerekkori/brenneri naplk azonban elkeseredett sorokat tartalmaznak pldul es esetn, ilyenkor az egyn nem tud mit kezdeni nmagval a frdhelyen. Mintalak sohasem vlik belle, megmarad idegennek, a palicsi ingzsok vagy kikltzsek, az ottani jtklehetsgek a rutinszer naplrst is htrltatjk.2 Palics esetben kiemelkedik a nv identifikl munkja, a gyermekkori feljegyzsektl kezdve a kpi viszonyok, ltott s ltvny differenciinak megkzeltsei dominlnak. Palicshoz a jtk kapcsoldik. Egyedi referens3, amelynek neve nem vlaszthat el az ltala felidzett kulturlis krnyezettl, a npnneplyektl, az Anna-bltl, a dikkori tornaversenyektl, ahol a tzoltzenekar jtszott, a nemeket elklnt, tlen pedig (korcsolyzs idejn) melegedknt szolgl ni strandtl, az alltl, a villamos zembe helyezstl, a csnakzstl stb.

Villamoson ki-be
1897. szeptember 8-n ifj. Brenner Jzsef ezt jegyezte be napljba: Szeptember 8 n nyilt meg a villamos vasut, 9 edikn 10 ikn 11 iken 12, 13, 14, 15 villamoson jrtam ki be. Szeptember 25-n viszont ezt mondja: Bejttnk 14 n palicsrl eddig csak villamoson jrok el iskolba. De mostmr itthon vagyunk vgre. Naplmat palicson nem irhattam mert a jtk elvette ettl kedvemet. Ma szp id van. Az id melegsge 20. Ma jtt meg a Nemet csszr (II. vilmos) Budapestre.4 A villamos technikai mdiumknt, anyagszersgben foglalkoztatja a naplrt, a technikai fejlds s az id mlsa az desanya emlkt hozza el. 1903. mjus 3-n a villamos-sszek o n T E X T U S

Hzsa va: CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL...

fggseket a meleged napok s a 17. letv idkoordinti inspirljk: A szomszd hzakat pen olyan szp srgn vilgtja meg a nap, a villamos kocsi resen szalad el, s az emberek lzengenek a kt rs melegben dolgukra. A kk g megint mosolyog rm, nhny felhvel a kpn. Eszembe jut az az id mikor mg villamosnak itt nyoma sem volt, a sarkon tl sok fldszintes hz llott, az utca nem aszfaltos hanem tglzott volt s az rnyk tn hvsebb volt valamivel, meg a kk szin is msformn nzett ki... n meg dajkm szoknyjba kapaszkodva stltam.5 Az els vilghbor idejn vezetett 1915. vi naplban (Fej a pohrban) msodik lomknt megjellt, a linearitst megtr, nreflexv lom kulcsfigurja a villamos nlkli, az identitszavarral kszkd kalauz. A harc kpzete a medilis megosztottsg problmjval fgg ssze. Hogy mirt ppen a kznsges, m a snek linearitst felszmol villamoskalauzzal kell a szubjektumnak tallkoznia lmban? A megolds egyik kulcsa ppen az tmenetisg lehetsge. A villamoskalauz vizulis identitsa, tskjnak s sapkjnak ltvnya emelkedik ki (lsd Kosztolnyi Dezs Kalauz cm verse a Meztelenl ktetben). Az lom szvegestse elszr a sztjtszsra, az avantgrd mvszet szttrdel stratgiira, majd a rismerst kveten a birokra kelsre, az ninterpretcira, az nvesztsre sszpontost. Az egyn nazonossga a legfontosabb problma. A kezdetben settenked kalauz klssgeiben azonos nmagval, a villamossnektl tvol is kalauz. Differenciltsga ellenre beleillik a kiterjedt brokrata hlzatba, hiszen kalauz, ellenr. Kzbest, gyvd, jegykezel stb. valahol ugyanannak a brokratikus mechanizmusnak kombincis varinsa, rszecskje. A villamoskalauz a villamosbl kivezet, az lom dekonstrukcis folyamatt elsegt tra terel. A befogad a villamoskalauz betoppansra semmikppen sincs felkszlve, ellenben ennek a kptelensgnek is megvan az lombli jelentsge/rtelme. A reflexikkal s asszocicikkal tsztt hbors lom, amelyet most affle mintalomknt kezelnk, a kvetkez: 1915
k o n T E X T U S

147

Hzsa va: CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL...

148

vagy 1916 sze van. Palicson vagyok. Be kell vonulnom jra. Elrzetem van, hogy a harctren elesem, s utols pillanatban a palicsi all fog megjelenni elttem, zld fsznyegvel, stt lombjaival, gy, amilyennek gyerekkoromban lttam: az augusztus bronzarany napsugaraitl bearanyozva, mly aranyosbarna rnykokkal, elhagyottan, nyri csendben egy llek sem jr. s akkor tnyleg kimegyek Palicsra, hogy bcszzam nagyanymtl. Amint az all el rek, ltom, hogy me a kp egsz olyan, amilyennek elkpzeltem, hogy hallom pillanatban majd megjelenik elttem. Ezt rossz mennek tartom. Keresem nagymamt. De egyszer csak be kell mennem apm irodjba, amely egy nagy helyisg s a rgi frdpnztr eltt van, a ni frdtl nem messze. Kizrom az ajtt, hogy elintzzem a dolgomat, az iroda olyan tmeneti llapotban van, mintha kltznnek (n kltznk), az ablakai magasabban vannak, mint egy lakszobnak, inkbb egy frdi krszalonhoz hasonl, de ott vannak a rgi, fekete viaszosvszonnal bevont rasztalok. Reggel korn van. 6 ra, de szeptember elejn. Benyitok, de nem lpek fl az els lpcsre, amely a helyisgbe visz. Amint kinyitom az ajtt, rzem, hogy valaki meghzdott megette. A rsen t egy emberi alak foltjt veszem szre. Itt teht tolvaj van, aki jjel bezratta magt, s most a kulcs zrejre elbjt, hogy ha belpek, kimenekljn, vagy htulrl megtmadjon. Kiltok: Jjjn ki onnan! Erre egy jl megtermett, de spadt, telt arc, kiss pisze orr villamoskalauz ll el. A hasn a tska. Fejn a sapka. Most teht ezzel az alakkal birokra kell mennem. Nem flek, de az izgalom miatt aggdva felordtok (Olga breszt fl: Jaj, fiam, hogy jajgatsz!)6 A szveghez csatolt, tmrtett Analzis szerint a flelem a rossz fekvsbl szrmazott. Hogy jtt ehhez a kalauz?7 teszi fel a krdst az lomfejt szveg. A kalauz beazonostsa meglehetsen egyrtelm s konkrt: egy szabadkai trvnyszki kzbestvel lehet azonos, aki csals miatt lt fl vet. Az lom szvege sokkal inkbb interpretl, mint maga a szkszav lomfejts.
k o n T E X T U S

Hzsa va: CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL...

Luetikus orra volt olvashat mg a homlyban maradt kalauz vonatkozsban az Analzisben . Taln a luesztl val flelem szerepelt is a dologban, most, amikor ez aktulis, mert Bikaly szolgmnak lueszes szjpapuli vannak.8 Az lomszveg/az lommunka a temporalitst is belpteti: a gyermekkori srtett ltoms akr megindoklja lehet a ksbbieknek. A kptredkeket az s akkor tnyleg kimegyek Palicsra... modlis fordulata, ha gy tetszik, lomncenzrja viszi t a keress, az lomeltorzts irnyba. A hz a freudi interpretci szerint az anyval hozhat sszefggsbe, az apa vonja el az anyt, ez a sztvlaszts itt is megfigyelhet. A lpcs ritmikus mozgslehetsge az erszakos mozzanatra utal. Sigmund Freud rja: Sajt lmaikbl fradsg nlkl visszaemlkezhetnek klnbz szemlyeknek egyetlen szemlybe val sszesrtsre.9 A kalauz keverk-kpzdmny is, m fontosabb, hogy ebben az interpretlt, sztszalad lomszvegben mintha felcserldtt volna a sorrend, az utols elem elssorban a bevezet gyerekkori villamosutakhoz kapcsoldik. Freud a kvetkezket mondja: ... vannak olyan lmok, amelyekben az elemek egsz sorrendje megfordtott, gyhogy az rtelmezsben az utols elemet kell elsnek s az elst utolsnak venni, hogy rtelmet nyerjen az lom. (...) vzbe menni vagy esni ugyanannyit jelent, mint vzbl kiszllni, tudniillik szletni vagy szlni, s hogy ltrn felhgni ugyanaz, mint rajta lelpkedni. Lehetetlen flreismerni azt az elnyt, amelyet az lomeltorzts merthet az ilyen brzolsi szabadsgbl.10 Kiemelt, fragmentlt mozzanat az apa irodai tvolsga is, amelynek szerepe az egyn brenltben sem mellkes, ez az lomszveg vrakozsra, toporgsra kszteti az apa irodjba igyekv fit. A tolvajokkal kapcsolatos letveszlyhelyzet interpretlshoz egszen mlybe, a kisgyerekkori emlkrtegekig kell lenylni. Az all mint ltsi kp az ifjkori napljegyzetekben az Erzsbet kirlyn szobra javra szervezett palicsi npnneply
k o n T E X T U S

149

Hzsa va: CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL...

150

egyni szempontjbl a naplrt illusztrci ksztsre inspirlta. A rajz a sznpadszersgre, a fk ltal behatrolt tgas stnyra, a szveg viszont a mutatvnyokra s a csaldtagok hoszszas egyms keressre utal, mindez akr novellaszzsknt is rtelmezhet. A szveg befogadsa szemszgbl a villamos emelkedik ki, vagyis a villamoson val kiutazs akadlyoztatsa, hiszen a jrmre kikerlt a MEGTELT tbla. Noha Dezs, Dide, rpi villanyoson akart menni, vgl sokkal olcsbban vaston utazott.11 A szvegmozgsokra/szvegkzisgre val utals kzenfekv. Elg, ha a mr felmerl mitolgiai kalauzokra, Esti Kornl kznsges villamostjnak s kalauzlmnynek problmjra, a Meztelenl ktet villamos-verseire (lsd Kosztolnyi Dezs: Kalauz, zvegy a villamosban), esetleg Babits akadlyoztatott villamostjra, a Monarchia-szvegekre vagy a kortrs vajdasgi magyar irodalom sokrt szabadkai villamos-megkzeltseire koncentrlunk. Az lomszvegben felbukkan villamoskalauz a kor hse, aki lehetsget ad az nmegvalst (szerep)jtk s a hatrhelyzetek problmafelvetsre/kzvettsre. A csthi opusban a villamos anyagszersge hangslyozott szerepet kap, st az is, hogy a villamosjegy tl drga, ezrt a vonatot gyakran clszerbb ignybe venni. A brenneri-csthi napl tudatosan archivl, pldul az jsgbl szrmaz, beragasztott szveg a kis Kariks (Zvarinyi Kroly, a polgri iskola msodik osztlyos tanulja, 8 ves korban tszta a Palicsi-tavat, apja szmester volt stb.) 1900. oktber 1-jn lezajlott temetst dokumentlja.12 1900. szeptember 28-n viszont Mamuzsich Mtys plbnos (helybeli prpost) fulladt a Palicsi-tba, a hallhr terjedse, az els reakcik rgztse nreflexv szveget indukl. Palics a zene, a kbor, elfut hangok, a vendgszerepl muzsikusok tere. A kbor hangok a megkomponlt s a vletlen kztt mozognak. A novellkbl ismert intermedilis trekvsek, a hangoltsg problmja srtetten a naplk Palics-kpzettrstsaiba is beszremlenek. Palics zenei hangjai tgabb horizontot nyitnak, kiterjedt trben kborolnak, illetve ingznak (lsd az elk o n T E X T U S

Hzsa va: CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL...

s szabadkai tambursbanda Palicson 1902. december 28-n, majd villamost hazig). A naplk szmos hangversennyel vagy csaldi zenei lmnnyel, zeneszerzssel kapcsolatos adatot, kottt archivlnak, a halmozott adatok mellett gyakran kritikus vagy ironikus nzpontok rvnyeslnek. Az 1902. augusztus 21-n kelt napljegyzet pldul rszletesen kitr Bendiner Nndor a budapesti lapok ltal feldicsrt mvsz zenejtkra, akinek repertorjbl csak a LisztPaganini-varicikhoz viszonyul kritiktlanul, a frfias forte viszont a naplr szerint a Brenner-apa jtkban sznvonalasabban rvnyesl. A decentralizlds sokfle megkzeltse teht Palics zenei letvel is kapcsolatba hozhat.

Jegyzetek
1 Vlatko Pavleti: Poetika korelacija. Sveopa mrea odnosa. kolska knjiga, Zagreb, 2007 2 Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza): Napl (19031904). letjel, Szabadka, 2007, 80. 3 Bnus Tibor: rzkek heterogenitsa Hang s kp testamentuma. In: Kulcsr-Szab Zoltn s Szirk Pter szerk.: Az eszttikai tapasztalat medialitsa. Rci Kiad, Budapest, 2004, 306. 4 Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza): Napl (18971899). letjel, Szabadka, 2005, 24. 5 Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza): Napl (19031904). letjel, Szabadka, 2007, 59. 6 Csth Gza: Fej a pohrban. Napl s levelek 19141916. Sajt al rendezte: Dr Zoltn s Szajbly Mihly. Magvet Kiad, Budapest, 1997, 167. 7 Csth Gza 1997. 167. 8 Csth Gza 1997. 168. 9 Sigmund Freud: Bevezets a pszichoanalzisbe. Fordtotta Hermann Imre. Gondolat, Budapest, 1986, 141. 10 Sigmund Freud 1986. 148. 11 Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza): Napl (19001902). letjel, 2006, 3536. 12 Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza). 2006. 4950.
151

k o n T E X T U S

152

k o n T E X T U S

Utasi Csilla

AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM ELBESZLSBEN


Dolgozatomban A vrs Esztiben, Csth Gza 1908-as novelljban kibontakoz nletrajzi tr fltrkpezsre vllalkozom. Az nletrajzi tr fogalmt Philippe Lejeune a mfajt definil tanulmnya vgn vezeti be. Az autobiogrfia a francia szerz meghatrozsban egy valsgos szemly nmagrl adott, visszatekint tvlat przaelbeszlse, melyben a megalkot individulis letn, szemlyisge kiformldsn van a hangsly.1 Az autobiogrfit a szpirodalomtl megklnbztet nletri paktum lnyege a szerz-elbeszl-hs azonossgnak, azaz nvidentitsnak megnyilvntsa. A paktum azonban Lejeune szerint kizrlag olyan szerzk esetben lp jogerre, akik nletrsukon kvl, azonos nven elzleg legalbb mg egy fiktv mvet publikltak. Arra is kitr, hogy az rk sokszor a fikci teljessgt, nagyobb igazsgt kiemelve mutatnak r nletrsuk fogyatkossgaira. Az rk autobiogrfijuk sikerletlensgnek bizonygatsval voltakppen arra szltjk fl olvasikat, hogy a fiktv mveiket is szerzi szemlyisgkhz kulcsot ad szvegekknt fogadjk be. Lejeune a fntiek rtelmben az nletrajzi paktum rvnynek a szerz egsz letmvre val kiterjesztst nevezi nletrajzi trnek.2 Br 1913-bl fnnmaradt Csth Gza ktoldalas, bemutatkoz letrajza, a sz szoros rtelmben nem hozott ltre nletrst. gy ltom, hogy mvben a Lejeune ltal lert mdtl klnbz mdon ltesl a fiktv s nletrajzi elemek egymsrautalst kveten nletrajzi tr.
k o n T E X T U S

153

Utasi Csilla: AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM...

154

Csth Gza lett vgigksrte az n rgztsnek, dokumentlsnak ignye. Gyerekkortl naplt vezetett, 1912-es frdorvosi erotikus kalandjairl nemcsak ccshez, Brenner Dezshz s msokhoz rt leveleiben szmolt be 3, hanem a napl nll bettjben visszatekint tvlatot alkalmaz elbeszlsben is fljegyezte magnak a nyr trtnseit.4 Hasonl, rvid peridusra visszatekint narrcival rgztette a kbtszerre val rszoksa trtnett 5, 1913-ban pedig elz vt sszegezte gy.6 Napljban ezenkvl kisebb-nagyobb peridusok kezdetn s vgn letvitelrl s terveirl pontokba szedett mrleget csinlt, lete utols szmvetst is ilyen formban kldte el unokatestvrnek, Kosztolnyi Dezsnek.7 A modern magyar irodalom egyik legkidolgozottabb s legkmletlenebb letprogramjt kidolgoz szemlyes rsmvek ksei publiklsuk ta a m szerves rszv vltak. Ismeretes, hogy novelliban tbbszr ksrletezett a szemlyes rsmdot utnz elbeszlsmddal. A Rszletek Mariska napljbl elbeszlje a napl kzreadst a szerznvel val ismeretsgre hivatkozva hitelesti: mindig szeretett volna belepillantani abba a kis knyvbe, melyet a szerzn kis nagyzolssal napljnak nevezett. Az ismeretsg fikcijt Mariska lersval ersti meg. A naplbl vgl kzreadott szemelvnyek ltszlag rcfolnak a flkeltett vrakozsra, Mariska a legtrivilisabb szempontbl li meg s rgzti a vele trtnteket. ppen az nrtelmezs tlagossgbl s a stlusutnzat pontossgbl szrmazik a novella frissessge. Az egy vidki gimnazista napljbl Csth Gza vagy Karinthy Frigyes gyerekkori napljra emlkeztet stilizcival l. A gyerekkori letrzst jelen idej, rk rvny narrcival rzkelteti a Szombat este, a Jzsika s a Halott anymnak ajnlst visel Eltvedsem trtnete cm elbeszls, melyben az egyes szm els szemly elbeszl ngy s fl ves benyomsait kzli arrl, hogy hogyan veszett el egy dlutn a Palics nevt hangalakjban is flidz Batiz nev frdhelyen.
k o n T E X T U S

Utasi Csilla: AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM...

Az 1908-ban keletkezett A vrs Eszti Csth novellinak abba a vonulatba tartozik, melyben a szerz a perszonlis elbeszls fikcijt tudatosan alkalmazott nletrajzi jegyekkel tri meg. A novella narrtora, a fiatalember gy tekint vissza gyerekkorra, hogy egykori jelennek ltszgvel s rtkrendjvel azonosul. Az emlkezs kiindulpontja a hatves korban kapott karcsonyi ajndk, Andersen bcsi knyve. desapja int szavai nyitjk a novellt: a j gyerekek megtarthatjk a knyvet, a rosszaktl elveszik. A messknyv birtoklshoz rgtn a morlis szempont trsul, a mesk olvassval ltesl j szfrjt pedig kezdettl ktrtelmv teszi az erotikum jelenlte. Az elbeszl a gyerekkori percepci elemeivel rja le ismeretsgt Andersen bcsival. Arra emlkezik, hogy karcsonyeste megsimtotta desapja frissen borotvlt arct, ksbb nagyapk is eljttek, hgnak, Terknek a marka tele volt aranykrajcrokkal, ccse, Gudi hat narancsot megevett s hrom hzat ptett az j jtkknyvekbl, pedig szobjban a nagy kanapn Andersen bcsi knyvt olvasta, mg le nem fekdtek, amikor a feje al tette. jszakra mindig visszakerlt hozz a knyv, brmilyen rosszasgot kvetett el, mert nem tudott nlkle elaludni. Hrom rossz tettt beszli el, a harmadik, Andersen bcsi knyvnek megvonst eredmnyez csny ccse dajkjval, a vrs Esztivel volt kapcsolatos: a lny gyt teleszrta a csaldi kert sszes rzsjval. Az egytt olvasott mesk kzl Eszti a Hkirlynt szerette. A mese kezdetn szttrik a minden szpet s jt semmiv tev, a haszontalan s rt dolgokat felnagyt varzstkr, melyet egy gonosz man maga az rdg csiszolt. A vilgba sztszrdott tkr szembe hullott szilnkjai megvltoztatjk az tletet, a szvbe kerlve pedig megfagyasztjk az rzst. A szomszd gyerekek, Kay s Gerda kzl a fi szembe s szvbe kerl szilnk. Megvltozik, amikor pedig a tbbi fival sznkjt szekerekkel s kocsikkal hzatja, a Hkirlyn elragadja t szaki palotjba, ahonnan Gerda nzetlen szeretete menti meg. Az elbeszl tudatosan pt a morlis felelssget allegorikusan
k o n T E X T U S

155

Utasi Csilla: AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM...

156

szemlltet anderseni mesk ismeretre. Esztit a gyerekkori njnek tvlatba visszahelyezked narrtor A piros cipk cm mesjnek hsnjvel azonostja. A szegny Katerint rkbe fogad jsgos regasszony flig vak, nem veszi szre, hogy a lny a konfirmcira piros cipt vlaszt magnak, st a kvetkez vasrnap az rvacsorra is a cifra, piros bli cipben megy templomba. A vrs szakll katona, akivel az ton tallkoztak, elrejelzi bntetst, Istennek a templomban megjelen, kiterjesztett szrny kardos angyala pedig kimondja az tletet: Katerinnak bszkesge s hisga miatt, levethetetlen cipiben hzrl hzra jrva, hi s bszke gyermekek eltt kell tncolnia, amg a hs s a br csontjra nem szrad. Katerina a hhrral levgatja mindkt lbt, m a cipk lbfejvel tovbb tncolnak, eltte jrnak akkor is, amikor mankjn a templomba igyekezne bocsnatrt. A parkin befogadjk, szorgalmasan dolgozik, az istentiszteletre azonban nem mer elmenni. Egy vasrnap lomszer ltomsban a templom jn el hozz, amint megtudjuk, haldoklsnak pillanatai ezek, Katerina flszll a fnyhez. Ksbbi elbuksnak jelzsnl fontosabb, hogy a mesvel jellt szfra magba fogadja Esztit. A meskre intertextulisan utal elbeszl A rendthetetlen lomkatona paprbalerinjval is azonostja a lnyt. A mese vgn az lomkatona s a paprbalerina a kandallban elgnek, a jtkkatona lomszvv olvad, a tncosnbl pedig melldsze, az aranycsillm rzsa marad meg. Akkor tudjuk meg a narrtor nevt, s akkor azonostjuk Csth Gza valdi nevvel, amikor lmban tli a mese vgkifejlett, vrs Eszti pedig nevn szltva t, flbreszti, s egy flig erotikus cskkal vigasztalja meg. Eszti fl v mlva elment a hzbl. A novellnak azon a pontjn emlkezik meg elszr desanyjrl, amikor beszmol rla, hogy mr hossz nadrgot hordott, geometrit tanult, s mg mindig vrta Andersen bcsi valsgos flbukkanst. Ekkor rteslnk arrl, hogy nem csonka csaldban ntt fl. Az desanyt nv szerint nem emltette sem a karcsonyi, sem a mesemonds szitucijban. A narrtor tudatosan nletrajzi elemek o n T E X T U S

Utasi Csilla: AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM...

ket alkalmaz, az elbeszlsnek ezekhez kpest fiktv mozzanatai pedig a valsakat kiegszt metaforikus szerepbe kerlnek. A korbbi nletrajzi utals, a fhs s a szerz nvazonossgnak jelzse az desanya alakja vrs Eszti anyaszerept, pontosabban az anya hinyt kiemel metaforv vlik a szvegben, a meseolvass pedig az elhagyatottsgbl kvetkez gyermekkori erotikum terepe lesz. Az elbeszls tovbbi menetbe is nletrajzi elemek szvdnek. Pesten a fi nagybtyjnl lakik egyetemistaknt. Egy nap a krboncnoki gyakorlat utn tallkozik jra Esztivel. Az idkzben elbukott, a szeretjv lev lny a j szfrjba avatja be, amelyhez azonban ambivalenciaknt trsul, hogy az elbeszl tudja, Eszti mibl tartja fnn magt. A kapcsolatnak a narrtor betegsge vet vget. A lz lersakor ismt gyerekkori perspektvt alkalmaz. Eszti s megrkez desanyja egytt poljk. Eszti akkor kapja a naplszvegek nismerseit, ksbbi felesgt, Jns Olgt rint kommentrokban oly gyakori elragad niessg jelzjt, amikor szinte anyaian gondoskodik rla. Eszti jellemzst ezen a ponton a gyermeki perspektvtl elt olyan mondat rzkelteti, mely akr Csth htkznapi dokumentumaiban is llhatna. Ez a tbbi rsz gondos stilizcijtl elt jellemzs kapcsolatot teremt az letm fiktv s nem-fiktv rsze kztt. A szemlyes dokumentumok s a mvszet nyelve kztt ltesl intertextulis viszony eltereli a meseszer stilizcirl a figyelmet, msrszt azonban a kznapi dokumentumok lltsait is a fikci, a referencianlklisg llapotba helyezi. Hogy a novella vilgban rtkekknt ttelezett, Andersen bcsi nevvel jelzett szfra egszben viszonylagos, vilgosan kiderl Andersen bcsinak a fhs lzlmban mondott intsbl, melyben egyrszt flidzi s desanyjra alkalmazza a mest, melyben a mesebeli desanya odaadja mindent, a szemeit, a hajt, s a karjait s a knnyeit, hogy eljusson a hall orszgba gyermekrt, msrszt arra figyelmezteti a fit, hogy az
k o n T E X T U S

157

Utasi Csilla: AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM...

158

ifjsg s a vgy egy tbl ntt benne: De a hozzrt kertsz megijed m, s vja a kt virgot, amelyek pompzsukkal elpuszttjk egymst. A mesestilizcit gy idzi meg, hogy mlysgesen ambivalens marad a benne allegorikusan kifejezett rtkkonfliktushoz val viszonya. Ugyanilyen rtkviszonylagossg jellemzi a szemlyes dokumentumokat is: egyetlen mondat sem kpes kifejezni egy let lnyegt, a nyelv eleve nem alkalmas az nreprezentcira. A szecesszis festmnyekeken az ornamensknt szerepl jegyek ktrtelmsgvel lehetne Csth nyelvfelfogst, a nyelvrl alkotott tlett szemllteni. A szecesszis festmnyeken alkalmazott eszkzkrl gyakran nem lehet eldnteni, hogy nagyon tudatos, erteljes allziikkal mondanak-e nmagukon kvl valamit, vagy csupn dekorcik. A felntt naplk szerint szemlyisge elssorban nem a kiformldsban, hanem az intenzitsban, tartamban rdekelte t. A lezrult peridusok sszegzseiben a higiniai elrsokon, a koituszok szmn, az emsztsen, a biolgiai mkdsen tl a kultra, a ruhk, a kalapok, nyakkendk, inggallrok, cipk, parfmk s gygyszerek, az erotikus jtkok lruhi, a knyvek, a kottk, a zongorzs egyforma sllyal szerepel. A dokumentumokbl nem csupn az irodalomnak az lettervben kijellt szerepre kvetkeztethetnk, hanem azokat az elkpzelseket is nyomon kvethetjk, amelyekben az irodalom s az let viszonyt rgzti. Egyik levelben lomelbeszlst Egyiptomi Kroly munkacmen emlti, a novella publiklst azrt fontolgatja, mert attl tart, Jns Olga korbbi kijelentsei nyomn rjn majd arra, hogy brzolsval a korbban megrt nkhz hasonlan is veszt majd attraktivitsbl Csth szemben. Amikor megjelentette a szveget, nem a lerson vltoztatott, hanem valsgos szemlynevt bvtette lomszer s mitikus konnotcikkal, amikor a cmet Egyiptomi Jzsefre vltoztatta.8 Nem tekinthet autopotikai rtknek, hiszen nyilvnvalan a pzolni akar magatarts korrekcijnak szndka fok o n T E X T U S

Utasi Csilla: AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM...

galmaztatta meg vele a novellarssal ksrletez ccsnek munkit vlemnyez levltredk albbi lltsait: megtrtnt dolgokat szabad rni []. Akkor a valsg megkt s visz (mint a levelekben is. Ott t.i. el kell mondani bizonyos dolgokat). A vgy hogy a valsgot teljesen, kimerten kzljk knyszerthet csak arra, hogy j rk legynk s mindent lerjunk ami a megrtsnkhz szksges. 9 A levelek ugyanolyan gondosan fogalmazottak, mint elbeszlsei. Az let s az irodalom, a dokumentum s a fikci kztti keresztezds ugyangy kvetkezik a referencialits lehetetlensgnek tapasztalatbl, mint a nyelv nreprezentl jellegnek flismersbl. Csth Gza flismerte a nyelvi reprezentci esetlegessgt, s azt is, hogy ugyanakkor minden kimondott s lert sz a szerz nreprezentcijv lesz. Mgsem az rott sz knos uralsra trekszik. Az rtkek viszonylagossgnak vllalsa, ami nletrajzi szvegeiben fktelen, amorlis nkiterjesztsknt, az n abszolt rvnynek keresseknt hat, rsmvszetben az nkifejezs s a befogadval val kommunikci legnyitottabb terv vlik.

159

Jegyzetek
1 2 3 4 5 6 7 Philippe LEJEUNE, Az nletri paktum, = U, nletrs, lettrtnet, napl: Vlogatott tanulmnyok, szerk. Z. VARGA Zoltn, LHarmattan, Bp., 2003, 18. Philippe LEJEUNE, i. m. 4244. CSTH Gza, 1000x lel Jzsi Csaldi levelek 19091912. letjel, Szabadka, sajt al rendezte s az utszt rta BESZDES Valria, 6894. Feljegyzsek az 1912. nyrrl = CSTH Gza, Napl 19121913, Babits Kiad, Szekszrd, 1989, 569. Morfinizmusom trtnete, = CSTH Gza, Napl 19121913, Babits Kiad, Szekszrd, 1989. 109121. CSTH Gza, Napl 19121913, Lazi Knyvkiad, Szeged, 2002. 138148. Desirnek, CSTH Gza, Napl 19121913, Babits Kiad, Szekszrd, 1989. 139142.

k o n T E X T U S

Utasi Csilla: AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM... 8 CSTH Gza, 1000x lel Jzsi. Csaldi levelek 19091912, sajt al rendezte s az utszt rta BESZDES Valria, letjel, Szabadka, 2008. 112. Az lomszer sszegzs hasonl pldjt adja az 1913-as Napl pontokba szedett indokai kzl a 7., melyben Csth arrl beszl, hogy a kbtszeres let legfbb szpsge a nagy ritmusa. Minden nap a fizologikus letnek egy egsz emberi letplynak a paradigmja (CSTH Gza, Napl 19121913, az 1913-as j naplrszletet kzreadta s a ksr tanulmnyt rta DR Zoltn, Lazi Knyvkiad, Szeged, 2002., 151152.) CSTH Gza, 1000x lel Jzsi. Csaldi levelek 19091912, sajt al rendezte s az utszt rta BESZDES Valria, letjel, Szabadka, 2008. 122.

Forrsmvek
CSTH Gza, Elfeledett lom: Csth Gza vlogatott mvei, Magvet 1987 (Kozmosz Knyvek). CSTH Gza, Napl 19121913, Babits Kiad, Szekszrd, 1989. CSTH Gza, Napl 19121913, az 1913-as j naplrszletet kzreadta s a ksr tanulmnyt rta DR Zoltn, Lazi Knyvkiad, Szeged, 2002. CSTH Gza, 1000x lel Jzsi. Csaldi levelek 19091912, sajt al rendezte s az utszt rta BESZDES Valria, letjel, Szabadka, 2008.

160

Szakirodalom
Philippe LEJEUNE, Az nletri paktum = U, nletrs, lettrtnet, napl: Vlogatott tanulmnyok, szerk. Z. VARGA Zoltn, LHarmattan, Bp., 2003.

k o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef

FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY NOVELLAHSD VOLNL


Irodalmon kvlisg s bellisg Csth marginlis mfajaiban napl s levl a m rnykban burjnz (szveg)vilg

Csth Gza novellisztikja ma is l, olvashat, olvassra ajnlott zeni a recepci. De mi kerljn a tertkre a rgi olvas asztaln, aki tl van mr Csth szpirodalmi mvein? Van-e mg jdonsg, amivel jra becsbthat a varzsl kertjbe? A kiadvnyok nyomn az r szletsnek szzadik vforduljt mr j egy vvel megelzen tapasztalhattuk, hogy van ilyen nvum. Azon tlmenen, hogy az r-rendez Urbn Andrs mr jval korbban, 2004-tl kezdve, 0,1 mg cmmel sznpadi jtkban rtelmezte a maga nyelvn s a sznhz eszkztrval a Csth-jelensget, Ivn Attila pedig kisjtkfilmet rendezett az rrl Bicskei Zoltn forgatknyve nyomn Tzt (2005) cmmel, irodalomkzpont adalkok is flbukkantak. Igaz, nem kapitlis felfedezsek, nem kziratban maradt remekek, hanem jabb, eddig publiklatlan naplk, napltredkek, flbe maradt emlkirat, orvosi betegjegyzk, tbori lapok, levelek, orvosi vnyre rtt vgrendelet egy letrajz mozaikkocki, egymshoz illeszthet cserepek de mgis mind resztli csupn, aminek vajmi kevs kze van az irodalomhoz. Vagy mgis? A krk o n T E X T U S

161

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

162

dsre adhat vlasz is elbizonytalant: mikor hogy. A napls levlrs ugyanis a mfajok kamleonjai kz tartoznak. Ktsgtelen, hogy van szpirodalmi alkots szndkval fogalmazott napl s levl is, ugyanakkor milliszmra vezetnek naplt s rnak levelet (e-mailt s SMS-t is), amelyekben semmifle szpirodalmi szndkot nem lehet felttelezni, sem tallni. E kt mfajnak olyan vonulata is van, ami kimondottan valamilyen szpirodalmi alkotsra vonatkozik, pldul amikor az r munkanaplt vezet a kszl regnye fltti tpeldse alapjn, vagy magnlevlben szmol be mvhez kapcsold gondolatairl. Az ilyen jelleg szvegek termszetes mdon illeszkednek az letmbe, rszt is kpezik annak. Vgl vannak azok a levelek s naplk, amelyekre knnyen rstjk, hogy nem (szp)irodalmi szndkkal kszltek, teljesen magnjellegek, ennlfogva mg ha r is a szerzjk nem tartoznak az letmhz, vagyis kvl rekednek az irodalomtrtnet-rs rdekldsi krn, ms szempontbl pedig nem ildomos szellztetni ket. Az gy vlekedk elfelejtenek kt dolgot. Azt, hogy ha valaki azzal l a papr (r- vagy szmtgp billentyzete) el, hogy lerjon valamit, ebben a gesztusban eleve benne van annak az eshetsge, hogy mg ha csupn a sajt emlkeztetse cljbl is cselekszik, a lertakat elrelthatan s vrhatan valaki ms is elolvashatja. A lejegyzsben, megrktsben soha nincs egyedl a ler, minduntalan vele van a felttelezhet mindenkori olvas, ezrt a magnjelleg rsos megnyilatkozs gesztusa eleve magban hordoz nmi sznszi elemet, a szvegalkots megformlsnak szerepjtszst, teht sohase csak magunknak s csak az asztalfiknak runk, mg ha ennek nem is vagyunk tudatban, s akkor is, ha a szerepjtszs tudatosulst brmifle lthatatlan tintkkal, kapcsos knyvekkel, titkos rekeszekkel, lezrt fikokkal, jelszavas dokumentumokban igyeksznk hatstalantani. Msfell pedig, amirl ugyancsak hajlamosak vagyunk megfeledkezni: az r magnnapljt s mak o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

gnlevelt is r rta. Itt tvolrl se arra szeretnk utalni, hogy az ri tevkenysg artisztikus magassgba emeli mveljt, s minden aranny vlik, ami kikerl a keze all, hanem ppen ellenkezleg, arra gondolok, hogy az rk magnjelleg feljegyzsei hozztartoznak az rhoz, let-mvhez, lethez s mvhez, mg ha nem is annak a szpirodalmi szelethez. Az irodalmi cl, s nem irodalmi cl rsbeli megnyilatkozsok kztt az sszefggsk mellett tjrhatsg is tapasztalhat. Ezt az tjrst Csth Gza pldjn is szemllhetjk. Amikor Brenner Jzsef 1914. augusztus 3-n tbori segdorvosknt hadba vonult, korbban katonaknt nem szolglva, elszr lttt egyenruht. Ennek zsebei szmban s elhelyezkedsben annyira eltttek a civil letben viselt ruhzattl, hogy a rend- s leltrmnis orvosdoktor Walker-jegyzetfzetben pontos lerst ksztett uniformisa zsebeinek elosztsrl s tartalmrl. Ez a leltr a magnjelleg, pragmatikus, senki msra nem tartoz, s brki msnak semmitmond feljegyzs kivl pldja. m Csth Gza fl vvel ksbb elkezdte rni hbors emlkiratait, s ebbe a ktsgtelenl szpirodalmi szndkot is magban hordoz, tredkben maradt mbe beemelte a zsebekrl ksztett feljegyzs keletkezsnek jelenett, s bemsolta a Walkerbl a zsebleltrt is. A magnjelleg s ez esetben kiss megmosolyogtat tartalm rs feljegyzs, irat, firka, rajz, vzlat, az letmn kvl maradt resztli ily mdon csszik t a malkotsba, s lesz a m mellett az letm rsze is. Ezt a szinte kzzelfoghat, szemlletes pldt a Dr Zoltn ltal kzreadott, Csth Gza: Emlkirataim a nagy vrl. Hbors visszaemlkezsek s levelek cm ktetben1 olvashatjuk. Ennek a kiadvnynak az emlkirat-tredket tartalmaz rszt az r szpirodalmi szndkkal fogalmazta, a kzreadott levelek pedig rszben illusztrljk, rszben kiegsztik az elbeszlteket, rszben pedig kiteljestik s szinte vgigmondjk a torzban maradt trtnetet. Nehezen llthatnnk, hogy az itt kzlt levelek kiutasthatk lenk o n T E X T U S

163

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

164

nnek az ri letmbl, noha a Brenner Jzsef/Csth Gza nevek hasznlata lnyeges cezraknt vlaszthatn el a magnember s az r rsbeli megnyilatkozsait. Csakhogy a kett elvlaszthatatlan egymstl, nincs is szksg semmifle kirekesztsre. Tveds ne essk, nem az letrajz s az letm egybemossrl van sz, hanem rsrl, szvegekrl, amelyek szerzje mvsz, akinek van magnlete, ennlfogva vannak magnjelleg rsai is, levelei, jegyzetei, nyilvntartsai, elszmolsai, utastsai. A Csth-filolgia csak a naplk feldolgozsa utn mutattathatta ki, hogy Csth jraolvasta gyerekkori naplit, lapszli megjegyzseket fztt hozzjuk, s hogy a naplk nyomn rekonstrult gyermekkori lmnyek alapjn rta nmelyik novelljt, Beszdes Valria szerint a Jzsika s az Egy vidki gimnazista napljbl cmeket mindenkppen. (L. Ifj. BrennerA 2007, 205.) A mvszi letm oeuvre-je s a magnlet dokumentumai termszetesen nem minden esetben mutatnak szoros prhuzamot, s Csth Gza esetben is veglbakon ll az elgondols, hogy minden utna maradt rsos dokumentum beleolvaszthat letmvnek artisztikus vonulatba. veglbakon bizony, de mg ll. Nem azrt, mert az irodalomtrtnet-rs mig honos mdszertanbl kiindulva ezek a dokumentumok is az irodalomtrtnet rdekldsi krbe tartoznak, hanem azrt inkbb, mert Brenner Jzsef lete sajtos performance-knt, l malkotsknt kpzdtt meg a kztudatban, teht tudjuk, hogy van elbeszl mve, van kritikusi, esszri opusa, van orvosi publikcija, ugyanakkor gy hisszk, maga az lete is egy malkots, s sejteni vljk, hogy sszes konfzija ellenre ppen az lete a legtkletesebb, a legdramatikusabb s legkatartikusabb mve. Amenynyiben az let malkotsknt szemllhet, akkor a magnlet magndokumentumai szerves sszetevi ennek a malkotsnak. Az ilyen megkzelts is benne van kicsit Dr Zoltn levlsszelltsban2 s Kunkin Zsuzsannnak a Csth Gza (pontok o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

sabban dr. Brenner Jzsef belgygysz, az idegbetegsgek, kedlybetegsgek s tdbajok szakorvosa) fldesi napljrl rtekez szvegben3, ugyanakkor egyfajta elbizonytalanods is kiolvashat bellk. A kzreadkban ugyanis felmerl a kegyeletsrts rme, de gyorsan elhessegetik, amit egyfelell a Csth halltl eltelt hossz id tesz szmukra lehetv, msfell az, hogy Dr szndka szerint olyan leveleket kzl kivl filolgiai ksr jegyzetekkel, amelyek sszefggsbe hozhatk ri munkssgval, vagyis az Opus Magnumnak tekinthet let mellett a szpirodalmi alkotsokkal is, Kunkin pedig, tekintettel, hogy a tbb mint kt vig Fldesen dolgoz, akkor mr szpirodalmat nem r Brenner Jzsef orvosi napljnak ltala ismertetett, hat hnapot fellel, 4-es szm fzete pciensek s betegsgeik nevt tartalmazza, azzal vdi ki az indiszkrci vdjt, hogy a lehet legkevesebbszer idzi a napl szvegt. Tekintettel, hogy az orvosnak a betegekrl vezetett nyilvntartsa, ami radsul a betegsgeket, a gygymdot, a kezelsrt kapott fizetsget s a hlgypciensekkel folytatott glns kalandokat is felsorolja, nem tartozik a nyilvnossgra, mg ha ri lnevn Csth Gznak is hvjk a Brenner Jzsefknt gyakorl orvost, Kunkin Zsuzsanna nem ezeket az adatokat tette kzz, hanem Csth nagyszer rajzait, kalligrafikus futamait, szecesszis, dekoratv kompozciit, amelyeket kivl kpzmvszi tehetsggel rajzolt fejlcknt betegnaplja lapjainak lre, mikzben rendeljben pcienseire vrakozott. A tanulmny szerzje knyvtrosknt azonnal szreveszi, hogy az alkotsra alkalmatlan, de minduntalan afel irnyoz percek (Csth esetben: hnapok, vek) alkoti ptcselekvsbe torkolltak: Ezek az ktmnyek a kzpkori msolkat, scriptorokat s illumintorokat juttatjk esznkbe, akik a monoton msol munkt sokszor sajt kedvtelskre miniatrkkal tettk sznesebb (Kunkin, 7.). Kunkin Zsuzsanna emellett tbb olyan elemet azonost ebben a betegnaplban, amelyek beilleszkednek a szerz
k o n T E X T U S

165

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

166

lelki alkatrl, mveltsgrl, rdekldsi krrl, pillanatnyi tjkozottsgrl stb. mr kialakult kpbe, ugyanakkor gretn fll illusztratv megfelelseket tall a feljegyzsek, a rajzok s az letm elemei kztt. A kzread se magt, se olvasjt nem ltatja azzal, hogy a betegnapl valami lnyegeset hozztehetne Csth szpirodalmi letmvhez, sem azzal, hogy brmifle irodalmi hozadka lenne, hanem egy rendkvl tehetsges fest eddig teljesen ismeretlen opusz-t fedezte fl benne, s ennlfogva tartja Brenner doktor betegnapljt Csth letmve szeletnek, amit rdemes az olvas el trni. Igaza van, a rajzok az egymshoz csiszolt kvek pontossgval illeszkednek a mozaikba, a csthi m s a csthi let egymsra vetl skjaiba. A vizsglt fzet szznl tbb mvszi alkotst, rajz-marginlit tartalmaz, olyan kirobban nem utolssorban az ajzszerek ltal hatvnyozott ltomsok vizulis s eszttikai lekpzst, tanulmnyokat, inicilkat, sznpadterveket, amelyek lttn valban bennszakad a llegzet. Ha ez a resztli, mi lehetett volna a f m, ha az alkot lete nem trekedett volna ekkora igyekezettel a tkletes, a fhs hallban kulminl (let)kompozci fel? Nem tudhatjuk. Erre a kvetkeztetsre jutott az 1916. februr elseje s 1916. jlius 8-a kztt vezetett fldesi4 betegjegyzk tanulmnyozsa sorn Kunkin Zsuzsanna is, midn leszgezte: ri kszsgt ekkor a morfium mr kilte, de a kpzmvsz Csth mg risi megjulsokra kpes (Kunkin, 12.). letbl ekkor azonban mr csak hrom v volt htra. Csth Gza (Brenner Jzsef) taln nem is abba pusztult bele, hogy krltte flborult a vilgrend, sszeomlott a knyelmet s biztonsgot, jltet s elegns letvitelt nyjt Monarchia kiszmthat s megbzhat llamgpezete, hogy csdt mondott politikai lesltsa, s az ltala szenvedlyesen utlt nagyhatalmak bntetsbl hazjt megfosztottk terletnek ktharmadtl, emiatt egyik pillanatrl a msikra a hatr idegen oldaln tallta magt, hanem inkbb abba, hogy errl az lk o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

lampolgrait az aranykor minden vvmnyval elhalmoz, szmukra az anyamh biztonsgt szavatol monarchikus rendrl a vlsghelyzet els pillanatban kiderlt, hogy a mindent mozgsban tart s mkdtet rend csupn ltszat, az elrsok s szablyok ltal szavatolt biztonsgot az elrsok s szablyok vgrehajti eltti kiszolgltatottsg vltotta fel. Nincs rend, nincs rend! shajt a tbori segdorvosknt hadba vonul Csth mr indulsa elestjn, mr ekkor hiba kapaszkodna a szmra a polgri knyelmet s nyugalmat, az letvitel kiszmthatsgt megtestest REND-be, egyszerre ltja s vizionlja, hogy nem szemenknt, hanem zskszmra mlik a homok a Monarchit megtestest hadsereg mechanizmusba, az rkmozgnak hitt roppant fogaskerekek elbb csak csikorognak, majd lellnak, s ezzel megsznik a vilg, amiben hinni lehetett, amiben hinni volt rdemes. Csth 1914. augusztus elsejn kapta meg a bevonulsi parancsot. Br gimnazistaknt katonai plyra kszlt, amibe apja is beleegyezett, soha nem volt katona, ennek ellenre azonnal tiszti rangra emeltk, s a frontra kldtk. Az addig rsnak, muzsiklsnak, kpzmvszetnek l fiatal frdorvos valdi fellegjr, de mr a mlhzs sorn, a bevagonrozs eltt flismeri, hogy mihelyst hbor van: kt ellensg van. Az egyik a kls ellensg, a msik az okos s jindulat emberek kz kerlt ostoba s ntetszelg emberek titkos nagy szervezete, amely lerombolja a vdelmi munkt, s tjt llja minden egszsges gondolatnak, minden jraval trekvsnek, minden gyors s clszer erfesztsnek. Tulajdonkppen a kor mindent tszv brokratikus, rhatnm gykezelst brlja, m rosszallst csupn a hadseregre szkti. Rmletes tapasztalsai nyomn elkped ugyan, de nem hajland flbredni s kiszakadni a rzsaszn remnyekkel prnzott lomvilgbl, br valahol legbell mgis tisztban van vele, hogy illzikba transzponlja a valsgot.
k o n T E X T U S

167

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

168

Hadi lmnyeit Csth tbb mint flvnyi ksssel, felttelezheten naplja alapjn fogalmazta torzban maradt emlkirataiba, amit a Csth-kutat Dr Zoltn az rnak a felesghez, Jns Olghoz, illetve ccshez, Brenner Dezshz cmzett leveleivel egsztett ki.5 Az emlkiratokbl s levelekbl regnyszeren bontakozik ki az I. vilghbor trtnetnek sajtos elbeszlse, a Monarchia sszeomlsnak nyitnya s Csth szellemi sszeroppansnak diriuma. Ez utbbinak vszjsl eljele a rendtarts klssgei irnti konok ragaszkods. ccsnek pldul a kvetkez utastst adta: Mtl kezdve jra szmozzuk a leveleinket. spedig az enymek a pratlan, a tied a pros szmok. (Az n 1. levelemre jn a te 2. sz. leveled. Erre megy az n 3. sz. levelem. Esetleg te kt levelemre az 5 s 7-re felelsz egy levlben, amelynek a jelzse 68 sz. levl.) Ekkor mg csak 1915. jnius 15-e volt, Csth innentl fogva egyre zavartabb, ugyanis mr 1910-tl folyamatosan piumszrmazkokon l, elvonkri eredmnytelenek, a hadi szolglat alatt pedig kptelen ellenrzse alatt tartani szenvedlybetegsgt, tbbszri szabadsgols utn 1917-ben vglegesen felmentik a szolglat all. Gygyulsa rdekben krorvosknt helyezkedik el Fldesen, majd Regcn, de llapota egyre slyosabb, paranoija egyre mlyebb, 1919 prilistl a bajai krhzban kezelik. Innentl mr olyan a trtnet, mintha Csth rta volna: az elmeosztlyrl megszktt, hazagyalogolt Regcre, ahol hsz nap elteltvel hrom revolvergolyval kioltotta felesge lett, ngyilkossgot ksrelt meg, de megmentettk, elbb a bajai krhzban poltk, majd hozztartozi krsre tszlltottk a szabadkai krhzba. A trtnet vge, hogy onnan is megszktt, Budapestre indult, de a szerb hatrrk 1919. szeptember 11-n fltartztattk, mire egyes forrsok szerint arznt, nagyobb valsznsggel nagy mennyisg pantopont (piumszrmazkot) vett be, amivel vget vetett letnek. Sokan gy tartjk, ez volt a kisebbk o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

sgbe szakads elleni tiltakozs nagy, heroikus s abszolt mvszi gesztusa: Csth a demarkcis vonalon, holtan, homokba frt arccal. Pedig csak rendet szeretett volna maga krl s magban. Ez az letet mv emel nagy performance, aminek forgatknyve kiolvashat az emlkiratokbl, s kiegszthet a kzlt levelek alapjn, amire mg majd visszatrnk. Eltte viszont vegyk szemgyre az elzmnyeket: 2005-ben megjelent ifj. Brenner Jzsef gyermekkori napljnak hrom egybefztt fzete6, ami kapcsn ktsgtelenl feltehet a krds, mit tehet hozz a 1012 ves gyermek diknaplja a szpri oeuvre-hz. Semmit, vlaszolhatunk kapsbl. Az letmhz semmikppen semmit. Az r pszichitriai krkphez sokat, de az meg nem tartozik az irodalomra. A llektan tern laikusok szmra annyi hozadka van csupn ennek a kzlt naplnak, hogy megersti a szerzrl mr korbban kialakult kpet, s a mr megjelent naplinak, emlkezseinek elkpt fedezheti fel benne. Ifj. Brenner Jzsef kezdetben ktelez penzumnak rezhette a naplrst, s nem is a feljegyzs tartalmrt, hanem a feljegyzs gesztusrt rta sorait. Mivel az emberrel nem trtnik minden nap valami rdemleges, vagy legalbbis nem tudja, hogy a semmis trtnsek hov vezetnek majd (ennek felismerse majd csak ksbb tudatosul Csthban), a kis gimnazisttl mg tvol ll a kontemplci, ezrt tulajdonkppen nem volt mirl rnia.7 Kezd mondatban beszmolt a nap idjrsrl, felelseirl, esetleges ltogatirl, majd hamarosan gy dnttt, csak akkor tesz bejegyzst, ha valami emltsre mlt trtnik. Nem veszti azonban kedvt, s lassacskn megtallja naplr mdszert: fzetbe bemsolja iskolai bizonytvnyait, egy-egy jeles alkalom menjt, rendezvnyek meghvit, nnepi programokat, sznhzi szereposztsokat, majd, amikor rendszeresen jr sznhzba, a darabokrl s alaktsokrl alkotott vlemnyt is sszefoglalja, egy novellsktet neki tetsz bevezetjt is tmk o n T E X T U S

169

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

170

solja. (Emlkezznk a civil ltzk s az egyenruha zsebeinek eltr systemjrl szl ksbbi, bemsolsi epizdra!) A tizenegy ves gyerek az jsgokbl tjkozdva feljegyezte a politikai esemnyeket, bel- s vilgpolitikai trtnseket. Felnttknt, mr a harctren, folyton jsgokat krt s kapott felesgtl, a hrlapfggsg gyermekkortl ksrte. Ugyanakkor, ahogy gimnazistaknt lejegyezte kornak fbb esemnyeit, a Szabadkn trtnteket is, gy rta betegnaplja margjra a falusi pciensektl hallott trtneteket. Hadiorvosknt naponta levelet kvetelt felesgtl s ccstl, mindkettt napi, heti, havi, vi elszmolsra utastotta, s ezeknek a leltraknak anyagi rszt pontos knyvelssel krte, ugyanakkor egyfajta lelkiismereti elszmolsra is ignyt tartott termszetesen mindkettt maga is gyakorolta. A trgyak szmra a kezdettl fogva anyagi vetletket is magukban hordoztk. Amikor tizenegy vesen megkapta a brmlsi ajndkt, nemcsak azt jegyezte fl, hogy az egy ezst katona lnc a vgn van egy 4 szgletes medallion, hanem azt is, hogy az ajndk rtke 7.50 frt, amikor meg osztlyfnkk neve napja alkalmbl ajndkot vsroltak a tanulk, nem mulasztotta el feljegyezni, hogy egy szp 4 frt rtk, bronz tentatart volt az osztly ajndka volt mg ezen kvl egy szp 1 frtos csokor csupa rzskbl. A gyermekkori naplbl megtudhatjuk azt is, hogy elkelnek szmt csaldja kikkel llt kapcsolatban, hogy a kor mszaki vvmnyaival megjelensket kveten igencsak gyorsan tallkozott, hogy lelkesen sportolt, s br mr kamaszkora eltt szemvegre szorult, szenvedlyesen olvasta Jkait s Vernt. A naplbl kiderl, hogy ifj. Brenner Jzsef mr gyerekknt tisztban volt a bevezetben tett szrevtel bizonyossgval, miszerint a naplr soha nincs egyedl, a kvzi maga szmra tett bejegyzsek felttelesen mindig egy msik olvas jelenltt is felttelezik: kt zben csak emlkeztet szavakban rt le napljban valamilyen esemnyt, amelynek teljes kifejtst a napl gymond
k o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

nem brta volna el. Amennyiben a napl csak a naplr emlkeztetsre kszlt volna, ugyan mirt nem brta volna el a papr azt a trtnetet, amit az emlkezet elbr? Innentl fogva akr az ri plya csrjnak is tekinthetjk ezt a gyermekkori naplt, hiszen br tudatlanul , komoly ri problmt, a mindenkori olvas problmjt vetette fel benne az ppen csak hossznadrgos kisdik. Az se belemagyarzs taln, hogy a majdani novellk hangvtele is felsejlik a napl szikr mondatai mgl, amikor Brenner Jzsef lerja, hogy mr tizenkt vesen termszetfeletti lmnyben volt rsze, amikor ccsvel egy zrt helyisgben (irodban) jtszottak, a falhoz csapdott gumilabda egyszerre eltnt, s soha nem talltk meg. Ebben a naplban is csrgnek a Csth Gzrl taln mindrkre kirakatlanul marad mozaik cserepei, krttk termszetesen sok a kacat, mg a kziratot kzread, hozz utszt r Dr Zoltn is gy vli, a napi idjrsi krlmnyek lersa egyedl csak az ghajlatvltozsok kutatjnak rdekldsre szmthat. Ms napljt olvasni persze indiszkrci, de az indiszkrci ugyanakkor csbt, klnsen egy olyan, ma is l letm szerzje esetben, mint amilyen Csth Gz. Ersen vitathat azonban, hogy a tzves gyermek naplja mennyire tekinthet ezen letm rsznek. gy vlem, nyomaiban igen. Ezzel egytt gy tartom, hogy az letm (malkots) s az letrajz (a malkots ltrehozja letnek minden sszetevje) kztt mindig ott feszl egy hol vkonyabb, hol vastagabb hrtya, amelyen klcsns, szntelen ozmzis nyomn valamifle tjrhatsg lehetsge mindig adott. De az elvlaszt hrtya ezen tjrhatsg ellenre mindig ott van. Egyik oldaln az irodalommal, a msik oldaln az lettel. Ezt a megkzeltsi mdot hitelestik a ksbbi Csth-naplk (Ifj. Brenner 2007; Ifj. BrennerA 2007), amelyek olykor a hipochondria diriumaknt, olykor a llek- s lomanalzis dokumentumaiknt, olykor egy mvszregny csolataknt, olyk o n T E X T U S

171

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

172

kor egy szatcsbolt hvgi leltrveknt olvashatk, s amelyekben kzvetlenl tkrzdik vissza az alkotsban egysgesl kettssg: a szerzi oeuvre s az letet is mv konstrul Opus Magnum, a magnlet. Az 1906-os napl oktber 31-i kurta bejegyzsben van egy klns megllapts. Holnap reggel htkor haza. Viszem ezt a knyvet is. Utamban van. Nyugalomba helyezem. Nem rek r emlkezni. A knyv, amirl sz van a bejegyzsben, voltakppen az a fzet, amibe Csth a napljt rja. A klns mondat pedig az, hogy Nem rek r emlkezni. Ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy Csth legalbbis ebben az idben nem a majdani emlkezs stimulatv eszkznek tekintette a naplrst, nem a majdani mlt-rekonstrukci szamrvezetjt ltta benne, hanem a kontemplci eszkzeknt kezelte, a naplba rskor mr tgondolta, elemezte az esemnyeket, rtelmezte a sajt magatartst s trsai, partnerei viselkedst, teht az lmny nem kzvetlenl, hanem mr stilizlva kerl lejegyzsre. Logikus kvetkeztets lenne, de mer konstrukci. Tny ugyan, hogy a Csth-naplknak vannak ilyen emlkez fejezetei is, de a pillanatnyi lmny lejegyzse volt szmra a f motivl er. Az idzett bejegyzs bevezet mondata ppensggel ilyen: Most jvk a Kubelik hangversenyrl. 1. Mshol egyenesen hitet tesz az efemeritsok, a megjegyzsre mltatlan esemnyek feljegyzsnek szksgessge mellett. Ebd utn megnyiratkoztam (nem nevetsges ilyeneket lerni!) rja 1906. februr 24-n, szombaton, napljegyzeteinek tizedik knyvben, amikor tizenkilenc ves fiatalemberknt Pesten a tudomny, a zene- s kpzmvszet, valamint a bordlyhzak mmorban l, s az lmnyek kztt mgsem tesz klnbsget, hanem j knyvtrosknt mindegyiket felteszi a polcra, mert brmikor szksge lehet brmelyikre, egyik pillanatrl a msikra felfedhetik fontossgukat. Az lmnyek, tapasztalatok, gondolatok eme kusza, de mgis pontossgra trekv lejegyzse mg teljek o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

sen ms indttats, mint a ksbbi morfinista precizitsa. Itt mg a lejegyzs a ksbbi analzist elsegt dokumentci, amelyben a lejegyzetteknek azonos a helyi rtkk. Miutn 1910. prilis 10-n eljegyezte magt a morfiummal, a feljegyzsei knyszersgre vallanak: a korbban is benne lappang rend- s leltrszeretet tlburjnzsa nyomn mnikus precizitssal jegyezte gygyszeradagjait, szkletnek mennyisgt s llagt, alvsi s pihensi peridusait, koituszainak szmt s kvalitst, aminek elsdleges clja a testi s lelki hipochondrijnak gygytsa lehetett. Freud-rajongknt s Jung-tisztelknt szerencsre rszletesen lerta lmait is, amelyeknek nyoma megjelenik novellisztikjban is, akrcsak magnletnek esemnyei, szerepli.8 Ez id tjt mr ismeri Jns Olgt, majdani felesgt, akit miknt annak naplbejegyzseibl tudjuk: hatrozott, ellentmondst nem tr akaratval olyasmire is rvett a naplrs tern, ami ellent ltszik mondani a naplrsrl kifejtett minden terinak. Az 1911-es naplban hosszasan s rszletekbe menen taglalja kettjk kapcsolatt, ami nem tekinthet sima prkapcsolatnak, ugyanis epizodistk egsz sora jtszott bele ebbe a drmba. A naplban prilis hatodikn egyszerre csak megjelenik Jns Olga fljegyzse, s a n prilis 23-val bezrlag rendszeresen r Csth fzetbe. Innentl mr nincs diszkrci, tbb nem rvnyes az elmlet, hogy a naplr magnak rja feljegyzseit, hogy az csak szemlyes clokat szolgl etc. Ugyanakkor altmasztst nyer azon megllapts, hogy a naplr mindig szmol a mindenkori olvasval emlkezznk: a gyermek Csth egyes esemnyeket mg a napljba se mert lejegyezni, szmolvn annak lehetsgvel, hogy az illetktelen kezekbe kerlhet , ha tudat alatt is, de biztosak lehetnk benne, a naplr tollt ez a potencilis (napl)olvas keze vezeti. Csakhogy itt most valami mssal llunk szemben: Jns Olgnak Csth szemlyesen adta kezbe a napljt, s minden bizonnyal maga krte meg a bejegyzsekre. Beszdes Valria br utszavban
k o n T E X T U S

173

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

174

(Ifj. BrennerA 2007, 206.) tvesen kt vvel korbbra, 1909-re teszi ezt a furcsa epizdot a feljegyzsek stlusa s tartalma nyomn gy vli, hogy ezeket a rszeket Csth diktlhatta Jns Olgnak. E krdsben csak tovbbi filolgiai kutatsok utn mernk llst foglalni, de azt gyantom, hogy innentl a napl a korbbinl eltr funkcival brt Csth szmra. Megtrtnhet, hogy annyira szerelmes volt a lnyba a napl bizonytja, hogy volt ilyen rajongssal teli peridus a kapcsolatukban , hogy szintesgi rohamban amirl gyszintn tudjuk, hogy heves, olykor nyers s agresszivitsba torkoll kifakadsokban szabadtotta fel szintesgt , hogy feltrta eltte titkos lett, a napljt. Mert Csth esetben a napl kiegyenlthet a titkos lettel. Az viszont ktsgtelen, hogy Jns Olga nem nszntbl rt a fzetbe. St, Csth nem is egy olyan rendszerestett mdszer, napln belli levelezsre akarta rvenni a nt, mint amivel ccse esetben ksrletezett a pros-pratlan szmozs levelekkel, s amit Olgval is folytatott, miutn felesgl vette. A n bejegyzseire nem vlaszolt. Olga viszont nem magrl rt a naplban, hanem Csthrl, magval csak mint Csth vgyakozsnak trgyval foglalkozott. A leghosszabb szvegrszben arrl vallott, hogy szmra is mekkora gynyrt jelentett, amikor vgre rllt a Csth ltal felvetett, majd kvetelt, vgl kiknyszertett szexulis praktikra. Itt bizony kilg a llb: Jns Olga naplbejegyzseinek minden sort Csth Gza egja fogalmazta. Meglehet, miknt Beszdes Valria vli, maga is diktlta a lertakat. Akr gy, akr gy, annyi bizonyos: Csth 1911-es napljnak Jns Olga-fejezete sokkal kevsb szl az rrl, mint az orvosrl, aki ezt a fejezetet a terpia rszeknt hasznlta vlt, pszichs eredetnek tartott, illetve morfium-okozta impotencijnak kezelsben. Pedig az igazi veszly nem frfiereje lankadsa, sem a rettegett tbc irnybl fenyegette, hanem a morfin rlte fel lett. Ennek tudatban volt, s noha leveleinek garmadjban folyamatok o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

san tjkoztatta testvreit a mreggel szembeni fggsgrl, illetve ertlen leszoksi ksrleteirl, az hajtott s elvrt segtsg helyett csupn a cinkossg vllalst rte el ltaluk. lete utols hat vben folytatott levelezsbl (CsthA 2008) tudjuk, a csald segtsge mg a legkritikusabb pillanatban is elmaradt, amikor Csthot flrekezeltk az elmekrhzban, hiba knyrgtt segtsgrt, de Jns Olga is hiba krt oltalmat az letre tr frjvel szemben, mindketten a cinkossg ldozatainak (is) tekinthetk. Csth szenvedlybetegsgvel szemben akaratgyenge volt, felesge fltt viszont uralkodott. A nk irnt egybknt is folyton felsbbrendsggel fordult. ccst pldul arra oktatta, hogy a n eltt nem szabad kimutatnia a frfinak, hogy lvezi a szexulis aktust, el kell hitetnie a nvel, hogy a koitusz csupn a nvel szemben tanstott kegy kifejezse. Felesge felett is ilyen despotikus hatalommal brt: Brenner Dezsnek rt utols eltti regcei levelben arrl szmol be, hogy Olga 1919. jlius 14-n rsba foglalta, hogy egytt halnak meg (kzs elhatrozssal lesznek ngyilkosok), de a levl zrjelbe tett mondata arrl rulkodik, hogy a nyilatkozatra Csth knyszertette Olgt: (Ha akarom, meglhetem t s senki se fog gyilkosnak mondhatni). Mint ahogy trtnt is. A Regcn kelt levelekbl ugyanakkor drmai tmrsggel rekonstrulhat Csthnak a jzan elmje megrzsrt folytatott, let-hallra men kzdelme, seglykiltsainak dokumentlsa reflektorfny al vonja szenvedseit. Sorsom fordulpontra jutott, neked segtsgemre kell lenned a kibontakozsban. rja 1919. janur 14-n ccsnek. Mjusban a remnyt mr a ktsgbeess trli el. A bajai krhzbl zeni desapjnak: Itt a legbrutlisabb knoknak tettek ki nemtrdmsgbl ezltal az agyam elbutult a 100x-os lesen jelentkez gondoktl s a jrsom teljesen rossz lett. Apm vrom igreted betartst, hogy jttk. Most ltogass meg vagy soha nem ltsz tbb lve. [] De itt nem
k o n T E X T U S

175

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

176

akarok meghalni. Ennyi jogom csak van. [] Attl ne flj, hogy terhedre leszek. Se anyagilag, se mshogy. [] Ha igazn j apa vagy kezembe adtad volna a revolvert is, ahelyett, hogy ide kldtl gytrtetni. [] Apm azonnal jjj!! 9 A seglyhvst vgl a megvltoztathatatlan elfogadsa, a belenyugvs, vgl a vd hangja rja fll a mjus msodik hetben kelt, ugyancsak desapjnak cmzett levelben: A termszetet borzaszt fj mdon lvezem. A hallratlt rzse ez, aki tudja, hogy nemsokra az rk sttbe merl! [] Szegny kis Ilonka, mikor az agybetegsge kzeledett bjt mindenkihez, akitl egy kis szeretetet vrhatott. lelte, cskolta, maghoz szortotta. gy menekltem n is O-hoz Aphoz, Dezshz. Mindenki eltasztott, rm unt, elhrtott, belm rgott. [] Az n nevem volt. A levl mfaja, miknt mr utaltam r, kiemelten fontos Csth letben. Az desapjhoz, dr. Brenner Jzsefhez s ccshez, a Jsz Dezs nven publikl Brenner Dezshz rott leveleinek gyjtemnybl (Csth 2008) kivilglik, hogy nemcsak knyszeresen vonzdott a levlrshoz, s hisztrikusan kvnta a vlaszleveleket, hanem szinte kultikus rangra emelte az rintkezs eme dokumentumait. A levl egyszerre volt szmra a legszintbb valloms s a legfltettebb titok. Az indiszkrci mlysgeibe sllyed konfesszi s maga a szent diszkrci. ccsnek rt levelben biztostja azt, hogy hozz rkez leveleit szigor biztonsgban rzi, nem kerlhetnek illetktelen kezekbe. Ugyanakkor szerelemflt rohamban a n jelenltben tkutatja Jns Olga szekrnyeit, olyan rulkod leveleket keres, amelyek brmifle jelt adnk Olga htlensgnek. S ugyancsak ezekbl a levelekbl derl ki, hogy Kosztolnyi Dezs ppen ilyen kompromittl levelek miatt szaktott krisztusi szenvedsek kzepette szerelmvel. Van ezekben a levelekben minden, sznesen illusztrljk, hogy mennyi klnbz hats alaktja az ember lett. Csth ruhanemket vagy ppen morfinszrmazkokat rendel, utastja
k o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

ccst ri munkinak elhelyezsre, beszmol vlt vagy vals betegsgeirl, hdtsainak rszleteirl, tancsot ad az idegalapi szkrekeds masszzs ltali kezelsre, ami utn az ember kt ra mulva vgan szarik10, vagy ppen a novellars szakmai fortlyaira oktja ccst, nsorsrontsrt apjt s mostohjt vdolja. De brmirl is rjon a levlben, az mind rsze az letrajznak s a mre kszldsnek. Teht nem csak azokban a levelekben, amelyekben konkrtan irodalmi krdsekkel foglalkozik, mint pldul az 1912. XI. 1. keltezs levelben, ahol Drga bartom!-nak szltja ccst, s egyebek kzt a kvetkezket veti fel: Ha ezt a kzvetlensget s knnyedsget, ami itt van, sikerlni fog irodalmi dolgaidba is belevinni, akkor nagy r leszel. Mirt nem sikerlt ez neked eddig. Mert az rsaidban pzolni akarsz: Szomory, Tgls s mg ennk 11 sokkal elegnsabb akarsz lenni. Holott az rnak nem az a ktelessge, hogy elegns legyen, vagy sohase hallott mondatszerkezeteket hasznljon, vagy a sajt szemlyt bmultassa az olvasival, hanem, hogy rdekes legyen. Nlam is sok novellban megtallod azt a motivumot, hogy az ir (n) bmultatni s irigyeltetni akarja magt: mint vig embert, elegns fit, nk bartjt, akit ostromolnak s tnkre tesznek a nk, gazfickt stb. Klnsen ll ez a Hamvaz Szerdra, Kk Csnak-ra, Nyri blra, stb stb. Azonban ennek csak harmadrend ri intencinak szabad lenni. Nlad pedig mint elsrend szerepelt eddig. Teht mi ebbl a tanulsg. Csak megtrtnt dolgokat szabad rni. [] Akkor a valsg megkt s visz. (Mint a levelekben is. Ott t.i. el kell mondani bizonyos dolgokat) A vgy hogy a valsgot teljesen, kimerten kzljk knyszerthet csak arra, hogy j rk legynk s mindent lerjunk ami a megrtetsnkhz sazksges. Az r teht a levelezsben is a mre kszl. Itt az ccsnek fogalmazza meg azon tancsait, amit ppen a levlrs idejn fontol meg s rgzt. Az ugyancsak Brenner Dezsnek cmzett, 1912. VII. 17. keltezs levelben pedig egy Zelma nev
k o n T E X T U S

177

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

178

hlggyel megesett kalandjt beszli el, ami ha mg nem is irodalmi m, de annak tbb mindenrl rulkod vzlata. A trtnet romantikus kalandknt indul, a csbt orvosdoktor ajtzrat olajoz, alkalmazottakat avat be, pednsan kszl a csbtsra, jszaka lopzik a pciens gyba. Innentl fogva pedig hideg realitsba csap t a trtnet: az gy knyelmetlen, a dunna meleg, a n hideg, az egsz gy knos. tkltznek a kanapra, ott mr knyelmesebb, de a n tovbbra se asszisztl a hzassgtrs lvezetesebb ttelhez. Az eset ismtldik, a n kvetelzik, az aktus alatt viszont jra passzv. Kiderl, valami kicsinyes gy miatt csalta meg a frjt, de nem a maga rmre, hanem pusztn a bossz kedvrt. Az orvosdoktor is tbbre becsli sajt laksban a hideg gyat, az elszvott cigarettt s a napfelkelte ltvnyt, mint az egyttltet. Ebbl a trtnetbl akr regny is kerekedhetett volna. Csth ekkorra mr a novelltl a regny irnyba szeretett volna tovbblpni, s itt csapott le r az ri impotencia, se ebbl, se ms trtnetbl, gy a fest Farkas Bla szleinek hzassgrl tervezett opusbl nem szletett meg az hajtott regny. Viszont ebben a levlben elbeszlt trtnetben is ott lthatjuk azt az ri fordulatot, amit a korabeli kritika is szrevtelezett, azt, hogy a lrikus Csth Gzn egyszerre fellkerekedett az orvos Brenner Jzsef, s a novellkbl a lrt kiszortotta a precz krisme, a beteg lelkek objektv s realista rajza. Nem is csoda, hogy az r ccse, Brenner Dezs mindezek lttn s ismeretben a kvetkezkppen fakadt ki 1910. VI. 10. keltezs levelben: Semmi jogod sincs arra, hogy ennyire pesszimisztikusan lss. Semmi jogod sincs! [] Formlisan gy cselekszel, mintha egy novellahsd volnl. Ennek a novellahsnek akkor mg valamivel tbb mint kilenc v llt rendelkezsre, hogy lett ms mederbe terelje. De az r ltal rszabott ftummal szemben ez mg egyetlen novellahsnek se sikerlt.

k o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY...

Kiadsok
Ifj. Brenner Jzsef: (Csth Gza) Napl (18971899). Szerk.: Dr Zoltn. Szabadka: letjel, 2005. Ifj. Brenner Jzsef: (Csth Gza) Napl (19031904). Szerk.: Dr Zoltn. Szabadka: letjel, 2007. Ifj. BrennerA Jzsef: (Csth Gza) Napl (19061911). Szerk.: Beszdes Valria. Szabadka: letjel, 2007. Csth Gza: Emlkirataim a nagy vrl. Hbors visszaemlkezsek s levelek. Szerk.: Dr Zoltn. Szeged: Lazi, 2005. Csth Gza: 1000 x lel Jzsi. Csaldi levelek 19041908. Szerk.: Dr Zoltn. Szabadka: letjel, 2007. Csth Gza: 1000 x lel Jzsi. Csaldi levelek 19091912. Szerk.: Beszdes Valria. Szabadka: letjel, 2008. Cstha Gza: 1000 x lel Jzsi. Csaldi levelek 19131919. Szerk.: Beszdes Valria. Szabadka: letjel, 2008. Kunkin Zsuzsanna: Csth Gza fldesi napljrl. In: Bcsorszg. Vajdasgi honismereti szemle. Szabadka, 2005/4., 512. p.
179

Jegyzetek
1 Lazi Knyvkiad, Szeged, 2005 2 Csth Gza: 1000 x lel Jzsi. Csaldi levelek 19041908. letjel, Szabadka, 2007 3 Csth Gza fldesi napljrl. In: Bcsorszg. Vajdasgi honismereti szemle. Szabadka, 2005/4. 512. 4 Fldes Kelet-Magyarorszg kis faluja, Pspkladnytl 20 kilomterre keletre. Brenner Jzsef tbb mint kt vig volt itt orvos, miutn szenvedlybetegsgnek kiderlse nyomn elbb szabadsgoltk, vgl leszereltk a Monarchia hadseregbl. Fldes nagykzsgnek szmtott, a mlt szzad elejn gzmalmok, ecetgyrak, takarkpnztr, posta s telefonkzpont is volt a mintegy 5000 llekszm teleplsen. Fldes utn Brenner Jzsef Regcn, a mai Riicn folytatta hbor alatti praxist, sorsa itt kulminldott, a nmet, szerb, magyar lakossg faluban ltte agyon felesgt s ksrelt meg ngyilkossgot. 5 Csth Gza: Emlkirataim a nagy vrl. Hbors visszaemlkezsek s levelek. Lazi Knyvkiad, Szeged, 2005 6 Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza): Napl (1897 1899), letjel, Szabadka, 2005 k o n T E X T U S

Fekete J. Jzsef: FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY... 7 Az utols szabadkai dikveket s az els egyetemi szemesztert tfog napl Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza): Napl (19031904), letjel, Szabadka, 2007 8 Pl. j szolgl. Paraszt Anna Sifoki. Az n Torom modellje. 1907. mjus 31. Pntek 9 Szvegh kzls. 10 Szvegh kzls, mint az idzett levelek s naplbejegyzsek mindegyikben. 11 A szveget mindentt a ktetben kzlt vltozatban idzem. Itt feltehetleg nem helyesrsi hibrl, hanem szvegbeviteli pontatlansgrl lehet sz, akrcsak az idzet vgi szksges sznl.

180

k o n T E X T U S

Horvth Fut Hargita

CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S NEVELSRL


A Rejtelmek labirintusban 1 cm ktet, amely Csth Gza esszit, tanulmnyait s jsgcikkeit gyjti ssze, Szajbly Mihly szerkesztsben jelent meg 1995-ben a Magvet Knyvkiadnl. A tizenhrom tematikus egysgre osztott ktetben kt fejezet (Szabadkai gyek, palicsi kirndulsok, Iskolagy, gimnzium, egyetem) rsai oktatsi s nevelsi krdseket is trgyalnak. A Szabadkai gyek, palicsi kirndulsok fejezet ht rsa foglalkozik az oktatssal. Az alma materbl 2 cm cikk, amely alrs nlkl jelent meg a Budapesti Hrlap 1904. december 18-i szmban, els rsze br Etvs Lrnt dr., az elemi fizika tanrnak letbl, az rs msik rsze pedig a budapesti orvostanhallgatk anatmiarjrl, a bonctermi gyakorlatokrl kzl anekdott. A kurtor r 3 (Budapesti Hrlap, 1904. december 21.) cm rs httere egy sznhzi elads utn lezajlott jelenet, amelyen a dikok gondnoka, a nebulk ltal sszepiszkolt padok hizszem re, a kihgsok elsdleges tlkez fruma, a gimnzium tekintlynek kpviselje bizonyos helyeken, szval rendr, azaz a kurtor r, miutn hromszor visszatapsoltk a sznszeket, rszlt a dikhelyen l gimnazistkra, hogy ne tapsoljanak olyan nagyon, mert flrja ket, oszt majd lesz szoruls. A cikkr, aki fltanja volt a jelenetnek, felhborodva jegyzi meg, hogy helytelen s immorlis dolog a fiatalok lelkletre, szabadsgra, tletnek jogos nyilvntsra ilyen mdon hatalmat gyakorolni. A kurtor r parancsolgats helyett megmagyarzhatta volna a dikoknak, hogy mikor r vget az illedelem hatra a tetszsnyilvntsban.
k o n T E X T U S

181

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

182

A Levl a szabadkai gimnazistkhoz fehr zszl gyben 4 cm rs (Budapesti Hrlap, 1905. janur 22.) a verseny eltt ll szabadkai gimnzium dikjait buzdtja. Hangslyozza a testi er, a testedzs jelentsgt, mert a testi er biztostka a szellemi ernek: Azt, hogy milyen szp dolog az a testi er, hogy mennyire jl esik ltnom egy ers embert, hogy minden gyerek igyekezzk ers lenni, mert ez mvszi s nagy dolog az emberben. Ahol az izmok ersek, ott a morlis let se ll gynge alapokon s haznkban, Budapestrl szerte pusztt modern let-nek annyi gt kellene. Mikovics Guszti metafora, a htramaradottsg, a mveletlensg, a rendetlen, garzda fiatalember metaforja. Szabadka pedig A Mikovics Gusztik hazja 5 (Budapesti Hrlap, 1905. augusztus 17.). A cikkr konstatlja, hogy ezek a fiatalok gyerekkorukban nem kaptak megfelel csaldi nevelst, s a nemzedkrl nemzedkre elbarbrosod parasztlegnysget se a templom, se az iskola nem kpes megfkezni. Ennek megoldst a rendrsg ltszmnak nvelsben, a rendrk fizetsnek megnvelsben, vasszigor katonai rend teremtsvel, a npiskola-gy ltalnos rendezsben s a tanktelezettsg szigor ellenrzsben ltja. A gimnzium. Megkezddtt az j sznts 6 (Budapesti Hrlap, 1905. szeptember 8.) cm rst pedaggiai metaforkkal indtja. A cikkr Blcskey Lajos tanrnak a szabadkai gimnzium rtestjben publiklt Van-e a kzpiskolban tlterhels? 7 cm rsra reflektl. Blcskey a kzpiskolkat rint reformmozgalommal kapcsolatban azt rta cikkben, hogy a kzpiskolban nincsenek tlterhelve a dikok, ezrt nem kellene vltoztatni a tananyagon. A gyakorl pedaggus a tltermelsben, azaz abban ltja a gondot, hogy tl magas a kzpiskolba jr dikok szma. Csth szerint nem a dikok ltszmval, hanem a tananyaggal van a gond. A kzpiskolban a mvszi nevels dominl a termszettudomnyival szemben. Az elbbi korn lekti a gyermek figyelmt, a termszettudomny matematika, fizika, kmia, termszetrajz csak ksbb kezdi rdekelni a gyerekeket. A klasszikus mvszet
k o n T E X T U S

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

tantsa azonban be van homlyostva egy csom pedaggiai formalizmussal, egy sereg sz- s kedlyirt rideg rigmussal, ezektl kellene megtiszttani az oktatsukat, hogy a dikoknak lvezetes legyen az ismeretszerzs. Ivnyi Istvn 8 (Budapesti Hrlap, 1906. jlius 29.) a tudomny fanatikusa, tuds tanr, aki negyven vig volt a tanri plyn. A cikk neki llt emlket, az elsrang pedaggusnak, szabadelv embernek, jsgrnak: Tvol volt tle mint annyi XIX. szzadbeli tanfrfitl nem a vaskalapossg. Nmet rn Grimm mesibl olvastatott. Meg tudta rtetni, hogy mi az rdekes Liviusban, Sallustiusban, Horatiusban, amit neknk, kik kevsb nagy tehetsg pedaggusok s kevsb mly tuds latinistk vezetsvel hatoltunk Rma nyelvnek titkaiba, csak jval ksbb: Sienkiewicz, Anatole France, Taine olvassa utn sikerlt megrtennk. Ivnyi Istvn tbbves kutatsnak eredmnye a Bcs-Bodrog vrmegye fldrajzi s trtnelmi helynvtra, amelyben megmentette megynknek elfeledett trtnelmi mltjt, amelyet taln ms sohase sott volna ki a levltrak elfeledett poros aktibl, s foglalta ssze Szabadka trtnett is, amelyhez tizent vig gyjttte az anyagot. Csth felsorolja Ivnyi nyelvszeti munkit is, tbbek kztt a Livius-kiadst, melyet a gimnazistknak ksztett, s az sszes magyar kiadsok kztt a legjobbnak tartjk, nmet s magyar lapokban megjelent jsgcikkeit. A gimnzium llapota 9 (Budapesti Hrlap, 1907. jlius 17.) a kzoktatsi minisztrium leiratra vlaszol, amelyet Szabadka vrosi tancshoz intzett, s amelyben a kultuszminiszter felsorolja a vrosi fgimnzium pletnek hibit, s rossz vlemnyt mond nhny tanrrl. Csth szerint is radiklis orvoslsra van szksg, hiszen a gimnziumban uralkod llapotra, a hanyatlsra, az intzet hrnevnek romlsra a miniszteri leirat eltt mr tbben is rmutattak. Az iskola ln nem olyan tanrok llnak, akik szellemi s lelki kvalifikcival, talentummal s morlis ervel kpesek az ifjakat az letre erss, a kzdsre kpess tenni, azeltt egy szilrd alapokon ll, j erkkel vezetett iskolnk
k o n T E X T U S

183

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

184

volt, most gyenge tanerk nevelnek gyenge ifjakat, s mg a mlt nem egy igazn tehetsges embert adott a jelennek, addig a jelen a jvbe nagyszm kretnt kld. A szerz bocsnatot kr azoktl a tanroktl, akik rdemes munkt vgeznek a gimnziumban, de megjegyzi, hogy a kivtelek csak erstik a szablyt, a rendszert a tbbsg alkotja. A gimnziumban rendet kell teremteni, mert a tanulk egyre kevesebb szellemi tkvel rendelkeznek, a szmukra kirt plyzatok sikertelenek, plyamunka vagy nincs, vagy gyenge minsg. Csth a megoldst a gimnzium llamostsban ltja: ebben az esetben lehetne csak eltvoltani azokat a tanrokat, akiknek munkja, mdszere eredmnytelen, s j, tehetsges tanrokat hozni, azaz szerinte csak az llam kpes arra, hogy a rgi pletben j gimnziumot ltestsen. Az Iskolagy, gimnzium, egyetem cm tematikus egysg rsai a magyar kzpiskolagyrl, a hittantantsrl, tanrokrl, a budapesti orvostudomnyi egyetem nvendkeirl szlnak. A magyar kzpiskolagy s egy szociolgiai vita 10 cm rsnak (Budapesti Hrlap, 1905. janur 1.) bevezetjben utal Mray Horvth szociolgus Emberbutts a kzpiskolban cm, a Huszadik Szzadban megjelent cikkre11, amelyben a szerz bebizonytja azt, amit Csth szerint mr mindenki tud, hogy milyen sznalmas a magyar kzpiskola llapota. Csth szerint ugyanis az eurpai, gy a magyar kzpiskolsokat is szndkosan, rosszakaratan kiszmtva elbuttjk, nem a tanrok, hanem a kormnyok, melyek a rgi kzpiskolai nevels rossz, kros rendszert megtartjk, s tmik az ifjt rgi, unalmas, inpraktikus, szt roncsol tudomnyokkal, halott nyelvekkel, nyakatekert termszettudomnyokkal s mindezt azrt, hogy az ifjsg akaratlanul is a konzervativizmus bklyiban maradjon felntt korban, hogy a vilg a rgi lasssggal haladjon elre. Hogy azok: a hatalmon levk kiknek e halads veszedelmes tovbb is a hatalmon maradjanak. sszehasonltja Eurpa s Amerika ez utbbiban az egynisget tisztelik, becslik oktatsi rendszert. Nem a tanrokat vdolja, akik csak ntudatlan eszkzei a
k o n T E X T U S

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

kormnyoknak, hanem a miniszteri tanterveket. Vltoztatni kell a tanterveken, mert zavarba ejtik a fiatalsgot: nhny pldval bizonytja, hogy a valls knyve merben ellenttes dolgokat llt, mint a matematika- s a fizikatanknyv, s gonosz, bns, tarthatatlan jtknak nevezi, amit a fiatalsg agyvelejvel znek. A trsadalmi llapot megvltoztatsra az iskolagy megreformlst javasolja. A cikk msodik rszben megfigyelsei alapjn felvzolja a npiskola, a kpz s az egyetem visszssgait. A npiskolt illeten eltli Damoklsz kardjt, azaz a ndplct, a tisztelend r rthetetlen szentenciit, amiket a kisdikoknak fejbl kell visszamondaniuk, a szigort, a megalztatst: Aki elgondolja, hogy a kis gyerek agyvelejt olyan szavakkal tmik meg, melyeket az nem rt, morlt adnak neki akkor, mikor annak rtatlansga, kedvessge ksz morl; vallst oktrojlnak re, ksz formulzott elveket vers ksretben akkor, amikor nem lehet meggyzdse, mert gondolkodni se tud, az beltja ennek a fennll llapotnak rosszasgt. A hittantants helyett rajzot s zent oktatna, hogy a kisfik kt boldogt mvszet-harmnit vigyenek magukkal az letbe. A morlt a gimnziumban kellene tantani, a vallst pedig mindenki megtallhatja a templomban. A tantkpz-intzeteket is gykeresen t kell alaktani. Hangslyozza a mdszertantants elmaradottsgt, ez a tudomny (idzjelbe teszi a tudomny szt) megcsfolsa minden termszeti blcsessgnknek, minden llektani okoskodsnak. A mdszertanknyvek azt felttelezik, hogy a tanti plyra olyanok mennek, akiknek a tantshoz nincs kln tehetsgk, ezrt a tanknyv szablyokat kzl, amelyeket a tantjelltnek meg kell tanulnia, s mris tantani tud. gy neveljk ki azokat a tanrokat, akiknek nem letplyjuk, hanem kenyrkeresetk lesz a tants. vente ngyszer annyi tant kerl ki a kpzbl, mint amennyire relisan szksg van, egy-egy llsra 3080-an plyznak, emiatt tanti llst csak az kaphat, akinek protekcija van, pedig csak a legrtermettebb embereket kellene tanterembe kldeni. A kpzben nyomok o n T E X T U S

185

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

186

rkk laptva tantjk a pszicholgit, a nmet nyelv oktatsa szksgtelen, klnsen a lnyoknl, zongora helyett ms hangszeren kellene tantani a zent, mert az iskolkban nincsenek zongork, ezrt ez a hangszer az nektants eszkzl nem clszer: A kpezde nem rilny nevel intzet, mely frjhez adand lny-korig a mveltsg elemeit csepegteti a ni agyvelbe. Ersen elleneznnk kell ltalban a ntantkpzket; hiszen a frfiak is untig elltjk a munkt, minek a rengeteg pnzpocskols a nkpezdkre. lltst gy indokolja: A tanul s tanr is nk ottan; vetlked, irigyked nk, akik kevsb tudnak parancsolni az idegeiknek, akik mindig hajlandk, hogy az alantosokat cspsen vgigszekrozzk, s velk nknykedjenek. Kpzeljk el azt az esetet, hogy az oktatn vnlny isten legyen irgalmas a re bzott fiatal lenyoknak. S ezt az esetet nem is kell csupn elkpzelni. (A vnlnysg lehet komoly s nagy lettragdija bizonyos egyneknek, mi azonban itt a kz szempontjbl beszlnk.) Nem folytatom tovbb, pedig azt is mondhatnm, hogy nknl, akik nem anyk, ritka a neveltehetsg, az nuralom, s mely egyedl imponl: az igazi tuds. Ez igen keveseknek adatott meg, s az ilyenek feminista apostolkodsra adjk fejket. Az egyetem lehetne az emberisg tantsnak idelis mdja rja, de nem az, mert ott rettsgi bizonytvnyt, szletsi oklevelet, indexet s tandjat krnek, pedig az egyetemnek mindenki eltt ki kellene trnia a kapujt. Ismt Amerikt hozza fel pldnak, ahol msok az llapotok, s ebben ltja az okt annak, hogy a mveltsg, az er, az igazsg az jvilgba kltztt, az reg Eurpa pedig a lemarads fel siet menthetetlenl. Az iskolareform a trsadalmi halads elfelttele, ezek sszefggst vzolja fel a cikk befejez rszben. A magyar kzpiskolai tants vgleges csdje 12 (Budapesti Hrlap, 1905. jnius 4.) cm rsban ismt visszatr a kzpiskolai oktats hibinak, hinyossgainak kifejtsre, s magyarzatot is ad az ltala ismertetett llapot okra. Csth szerint habr kora pedaggusai sem hiszik hamarosan eljn majd az
k o n T E X T U S

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

id, amikor nem tantanak latint heti hat rval a kzpiskolban. Elismeri, hogy a latin a mveltsgnk alapja, de a dikok nyolcvi tanuls utn sem tudjk alkalmazni a nyelvet. A magyar irodalom s nyelvtan oktatsrl azt rja, hogy a hallgatval a grammatika, stilisztika, retorika, potika tudomnyait s egy csom letrajzot ismertet meg. Emellett legjobb esetben egy Shakespeare-drmt, nhny szemelvnyt Jkai regnyeibl, a magyar kltk verseit, Az ember tragdijt, amelyet az ifjsg a helybeli sznhzban megnz, s a tanr mltat. Ki ne felejtsk mg Szigligeti drmit sem, melyeket minden rettsgiz tartalom szerint ismerni tartozik. A cikkr megtlse szerint szksg van a gyakorlati stlusfejlesztsre, a mvszettrtnetre, az induktv kpessg fejlesztsre (ezt a rgi rendszer elnyomta), heti ngy zenerra, magyar s vilgirodalomra. A trtnelem tanulsgaihoz kevesebb knnal kell eljutni, mint eddig, a termszettudomnyt llattan, nvnytan, svnytan, kmia, fizika ltottak utn, azaz szemlltetssel oktatjk majd, a szmtant s a fizikt rtheten, vilgosan, a dikok rtelmi szintjnek megfelelen kell elmagyarzni. A megreformlt iskola V., VI., VII. s VIII. osztlyban kt nyelvet, a francit s a nmetet sajttjk el gy, hogy olvasni s beszlni is tudjanak a dikok e nyelveken. Az elss gimnazista nekeljen s kottt olvasson, a msodikos hegedljn, s csak azutn kerlhet sor a zongoraoktatsra. A testedzst illeten Csth naponta egy ra tornt s jtszst ajnl tlen-nyron. A kzpiskolt lejrat okokat hat pontban foglalja ssze: 1. olyant tantott, amit nem kellene; 2. tjt vgta a termszetes gondolkodsnak akkor, amidn maszlagot adott a kisfi esznek, a vallst tantva erklcstan helyett, dogmkkal tmve meg a fejt termszettrvnyek helyett; 3. amikor a testtel nem trdtt s annak mveldst nem tekintette egyenl fontossgnak a llek mveldsvel;
k o n T E X T U S

187

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

4. amikor cinkosv lett a fnnll s korhadt intzmnyeknek, tantva az istenflelmet, a dinasztik tisztelett, s hirdetve megdlt hazugsgok igazsgt; 5. amikor kihagyta a szmtsaibl a termszetet, s a termszettudomnyokat nem rszestette az ket megillet elsbbsgben; 6. amikor a mlt mveltsgt rosszul s hosszasan rerszakolta a jvre. A fenti vdpontokat minden nemzet kzpiskoljra vonatkoztatja, a magyar oktatsi rendszer bneihez hozzad mg egyet, azt, hogy az osztrk nevelsi koncepcit utnozza. A hittantantsrl hrom cikket kzl a Bcsorszg lapjain. A hittantantsrl 13 (Bcsorszg, 1905. jlius 23.) cm els rsa Az egysges hittani tanterv 14 cm tanulmnyra reflektl, amely a Bcsorszgban jelent meg 1905 jliusban. Szerinte egy ilyen jelleg rs megjelentetse szpirodalmi folyiratban a htramaradottsgnak a jele. Bosszantja az, hogy a tanulmnyr a hittan tantsnak reformjrl rtekezik, mikzben be kellene tiltani a tantrgyat, ami a butasg s szkltkrsg bklyiba veri ama el szervezetet: a tanulifjsgot. Nhny gyakorlati pldval szemllteti a hittan kros hatst, s leszgezi: A magyar ifjsg megrett arra, hogy a hittant az iskolbl vgleg kiirtsk. E trgy nevetsges knyszerzubbony a termszetes elmn, a friss, egszsges agyveln, melyet nem egy esetben mr betegg, a knyszerzubbonyra mltv tett. Csth a hittan helyett az erklcstant vezetn be, mert az erklcs vltoz kategria, megfelel a kornak, s ezltal nem ll szemben a jzan sszel s az emberi trvnyekkel. A kzpkorban kzpkori etikt, a XX. szzadban ibseni, nietzschei elveket kell tadni az ifjsgnak. Mzes, Krisztus, Mohamed voltak az vilg Nietzschi, Ibsenei, munkjuk, hivatsuk is lnyegben ugyanaz volt. Az letben tovbbra is Krisztus marad a tantnk, de nem a katolicizmus ltal tadott elveivel, hanem amint Tolsztoj kiltja azokat vilgg. Minden okos pap tudja rja , hogy az idk ellen nem
k o n T E X T U S

188

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

lehet harcolni, de a hatalomvgy, a vagyon, a mindennapi kenyerk miatt ezt nem szabad elismernik. Csth pldartkeknek tartja a francia elemi iskolsok tanknyveit, amelyek a vallsossg mellett az ateizmust is elfogadjk. Bizonytsul egy-egy szveget idz s hasonlt ssze a francia s a magyar tanknyvekbl. Csth e miatt a cikke miatt a Bcsorszg szerkesztsgbl kilpett az egyik munkatrs, egy katolikus pap. A msik kt lelksz munkatrs, az egyik izraelita, a msik reformtus, tovbbra is a lap szerkesztsgnek tagja maradt. Ennek ismertetsvel kezdi Csth a Mg egyszer a hittantantsrl 15 (Bcsorszg, 1905. jlius 30.) cm rst. A katolikus pap tettt azzal magyarzza, hogy a halads, a blcselkeds, a gondolkods, a pozitv tudomnyossg: sszefrhetetlen a katolicizmussal. Cikkre vlaszol a Bcsorszg izraelita lelksz munkatrsa, dr. Singer Bernt16, aki eltli Csth tmadst a valls s a hittantants ellen. rsban kiemeli, hogy Csth vdjai alaptalanok, mert minden valls halad elre, trekszik a hitoktats keretben az ltalnos erklcsi elvek kidombortsra, s csupn az ateistk tbora nem halad s nem tanul semmit. A papok is rdekldssel s rmmel ksrik a tudomny fejldst, s nem fltik tle a vallsukat: A halads s szabadelvsg kvetelmnye az, hogy szabadjon az embernek vallsosnak is lenni, hogy visszautastsuk a llek legszentebb rzelmeiben gzolt vadsgot, akrkinek a lelkt srti meg vele. Minden mvelt rzs embernek legyen brmin a supranaturlis dolgok fell a meggyzdse rlnie kell, ha a felekezetek, gy amint szemnk lttra fejldni s kialakulni ltszanak, tovbb is teljestik az erklcsi rzelmek megszilrdtsra irnyul hivatsukat rja vlaszban dr. Singer Bernt. Csth jabb cikket r Mg egyszer s utoljra a hittantantsrl 17 (Bcsorszg, 1905. augusztus 13.) cmmel. rsnak elejn letisztzza, hogy nem a vallsrl, hanem a hittantantsrl fog rni. jbl kifejti nzeteit a hitoktatsrl, s tovbbra is kitart amellett a vlemnye mellett, hogy bn, ha a gyereknek, aki az rzki vilgot sem ismeri mg s mr egy kds, rzk fltti birodalom nehz s kbt kpzetvel terhek o n T E X T U S

189

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

190

lik meg fantzijnak ifj s gyenge csikhtt. A Dr. Platz nyugalomban18 (Bcskai Hrlap, 1906. jlius 1.) cm rsban a gyermek irnti attitd vltoztatsra sztnz. rmt fejezi ki, amirt a cmben emltett szerzetest nyugdjaztk, s gy kivontk a kzoktatsbl. Csth szerint dr. Platz Bonifc rideg ktelessgtudsval, szeretettelensgvel, egyenes letfelfogsval, merevsgvel alkalmatlan volt a fiatalsggal val foglalkozsra. Tudsa volt, de nem tudta tadni. Felrtta neki azt is, hogy nem vette figyelembe nvendkei egynisgt. A medikusok gye (Levl a szerkeszthz 19, Budapesti Napl, 1906. jlius 1.) panasza mindenkit rdekelnie kell, beteget s egszsgest (az egszsges is beteg lesz egyszer) egyarnt. Csth tbb pldval is szemllteti, milyen nehz helyzetben vannak az elsves orvostanhallgatk, de nem ad igazat annak az elsves medikusnak, aki a Budapesti Napl hasbjain rt elmarasztol cikket az orvosi egyetemrl. Megtlse szerint ugyanis a budapesti orvosi karon a jogi vagy a blcsszkarhoz viszonytva produktv munka folyik, a tanrok a szegnyes krlmnyek kztt a legjobbat prbljk nyjtani, arrl viszont nem tehetnek, hogy a kar nem rendezett be korszer tantermeket, bonctermeket, hogy kevs a pnz (ebbl kifolylag kevs a hulla), s nem alkalmazkodott a megnvekedett hallgati ltszmhoz. A Mvszet a gimnziumban 20 (Bcskai Hrlap, 1907. jlius 10.) cm rsban visszatr a gimnziumi oktats hinyossgaira. Megllaptja, hogy a gimnzium az grgknl nem ugyanazt jelentette, mint a XX. szzad elejn. A grg fi jkedvvel ment reggel iskolba, ahol a testt edzette, stlva tanult a tanrjtl a gimnzium kertjben, s az ebdjt is jzen ette meg, mert nem tudta, mit jelent a tanri notesz. Azta azonban megvltozott a vilg. A tananyag mennyisge miatt nem jut id tornzni, a kitn eredmny mgtt nem rejlik igazi tuds, a dikkal pedig azt akarjk elhitetni, hogy a consecutio temporum precz tudsa nlkl senkibl sem lesz ember. Remli, hogy a XX. szzad gimnziumaiban a tanrt vezet dicsr kz, ha arra kerl sor, hogy rtkelje a fiatal gyerekben a ksbbi embert (s ez az, ami igak o n T E X T U S

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S...

zn komoly gy), ne a tiszta jelesekre mutasson re, hanem azokra, akik egyik vagy msik irnyban alkot tudomnyos rzkkkel klnsen kitnnek. A cikk apropja a szabadkai gimnziumban meghirdetett 36 korons irodalmi plyzat, a Becslet s becsletrzs volt, amely eredmnytelenl zrdott, hasonlkppen a Dek, a Kossuth s a Szchenyi cm 50 s 30 korons plyzatok is. Csth szerint a plyzatok sikertelensgnek oka az, hogy a fladott tmk nem fiataloknak valk. A sztosztatlanul maradt 270 koront hrom rszre vlasztan: 90 koront adna egy olyan finak, aki valamit nllan igazn tud, aki valamely tudomnyban a sajt lbn kezd jrni, a msik s harmadik djat mvsz dikoknak sznn, j vers vagy novellarnak, illetve annak, aki rajzolsban vagy zenben tnik ki. Ezek a fik jobbak, mint a tiszta jeles dik, nagyobb dicsretet is rdemelnek s a munkjuk is becslendbb. A fenti rsok alapjn leszgezhetjk, hogy Csth Gza nzete az oktatsrl s nevelsrl, illetve a gyermekek jogairl hasonl a gyermekkzpont reformpedaggiai irnyzatok felfogshoz. Kritikusan szemllte kora oktatsgyt, eltlte a testi fenytst az iskolban, a gyermek tiszteletre szltott, srgette a tantervi-mdszertani modernizcit, felhvta a tantervksztk figyelmt arra, hogy tartsk szem eltt a tanulk letkort, rdekldst, a tanrokat pedig az eredmnyes oktats s nevels rdekben a dikok megismersre, egynisgk tiszteletben tartsra szltotta. Fontosnak tartotta az rn a szemlltetst, a napi testedzst, ellenezte a hittan tantst s a vaskalapos, szeretettelen, tehetsgtelen tanrokat.

191

Jegyzetek
1 Csth Gza: Rejtelmek labirintusban. sszegyjttt esszk, tanulmnyok, jsgcikkek. Szerk. Szajbly Mihly. Magvet Knyvkiad, Budapest, 1995. 2 Csth Gza: Az alma materbl. = Rejtelmek labirintusban. 207208. 3 Csth Gza: A kurtor r. = Rejtelmek labirintusban. 208209. k o n T E X T U S

Horvth Fut Hargita: CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S... 4 Csth Gza: Levl a szabadkai gimnazistkhoz fehr zszl gyben. = Rejtelmek labirintusban. 209210. 5 Csth Gza: A Mikovics Gusztik hazja. = Rejtelmek labirintusban. 213215. 6 Csth Gza: A gimnzium. Megkezddtt az j sznts. = Rejtelmek labirintusban. 215216. 7 Blcskey Lajos: Van-e a kzpiskolban tlterhels? = A Szabadkai Vrosi Magyar Fgimnzium rtestje az 1904/5. tanvrl, kzli Kosztolnyi rpd igazgat, Szabadka, 1905. 725. = Csth Gza: Rejtelmek labirintusban. 430. 8 Csth Gza: Ivnyi Istvn. = Rejtelmek labirintusban. 221224. 9 Csth Gza: A gimnzium llapota. = Rejtelmek labirintusban. 224226. 10 Csth Gza: A magyar kzpiskolagy s egy szociolgiai vita. = Rejtelmek labirintusban. 233239. 11 Mray-Horvth K.: Kezddik az emberbutts. Huszadik Szzad, 1904. 217229. 12 Csth Gza: A magyar kzpiskolai tants vgleges csdje. = Rejtelmek labirintusban. 239243. 13 Csth Gza: A hittantantsrl. = Rejtelmek labirintusban. 243246. 14 Az egysges hittani tanterv. Bcsorszg, 1905. jlius 9. 15 Csth Gza: Mg egyszer a hittantantsrl. = Rejtelmek labirintusban. 247248. 16 Dr. Singer Bernt: Vallsi vitnkhoz. Bcsorszg, 1905. augusztus 6. 17 Csth Gza: Mg egyszer s utoljra a hittantantsrl. = Rejtelmek labirintusban. 248251. 18 Csth Gza: Dr. Platz nyugalomban. = Rejtelmek labirintusban. 252253. 19 Csth Gza: A medikusok gye (Levl a szerkeszthz). = Rejtelmek labirintusban. 253256. 20 Csth Gza: Mvszet a gimnziumban. = Rejtelmek labirintusban. 256258.

192

k o n T E X T U S

Andri Edit

CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN TAPASZTALT TVLTSI MVELETEK


Csth Gza mvei kzl kevs olvashat szerb nyelven. Kzel kt vtizede pontosabban 1991-ben jelent meg Belgdban az Ero s onoga svijeta vllalat kiadsban az Opijum, Dnevnik morfiniste cm knyv. Az tltetst Sava Babi neves fordt ksztette el. A ktet els fejezeteknt olvashat a jelen dolgozatunk trgyt kpez novellavlogats.1 A rendelkezsnkre ll magyar ktet 2 18 novellt tartalmaz, de kzlk csak ht olyan van, amelyek a szerb knyvben is megtallhatak. Ez is elegend azonban ahhoz, hogy betekintst nyerjnk Sava Babi fordti technikjba, illetve az ltala hasznlt fordti mveletek sorozatba. A fordt fordts kzben a forrsnyelvi lexikai egysgeket clnyelviekkel helyettesti, trendezi a mondat szerkezett, megvlogatja a szrendet, a forrsnyelvi mondat egyes elemeit kihagyja, olyan elemeket visz a clnyelvi mondatba, amelyek a forrsnyelviben nem voltak stb. Minezeket a mveleteket tvltsi mveleteknek nevezzk, s a fordti eljrsok kategrijba tartoznak. Vannak ktelez eljrsok, amelyeket a fordtk a forrs- s a clnyelv lexikai s grammatikai rendszernek eltrsei miatt vgeznek, s vannak fakultatvak, amelyeket a ktelez tvltsi mveletek elvgzsn tl hajtanak vgre a szvegen a fordtk. Ezenkvl, megklnbztetnk mg automatikus, vagy rutinos s tudatos eljrsokat is. Tekintsk t teht, hogy milyen tvltsi mveleteket alkalmazott ezttal munkjban Sava Babi!
k o n T E X T U S

193

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Lexikai helyettests
Aki jl ismeri az ltalunk szembelltott nyelvet, tudja, hogy a magyar nyelvre a szintetikus fogalmazsmd jellemz a szerb analitikussal szemben. Ez szpen megmutatkozik az elemzs trgyul szolgl szvegek vizsglatakor. Nzznk nhny pldt ennek az lltsnak a bizonytsra! leveleslda (42) potansko sandue (59) jghideg iszonyat (9) uas hladan kao led (11) lnyertshez hasonltanm (10) mogao bi se uporediti s konjskim rzanjem (13) (A szerbben egy kicsit szokatlan ez a jelzs szerkezet, helyette inkb htravetett szkapcsolatot szoks hasznlni: rzanjem konja.)
194

mternyi ugrssal (10) u skokovima od metar duine (14) tehetetlensgemben (10) u svojoj bespomonosti (14) boszorknykonyhjukat (35) svoju vetiiju laboratoriju (49) az utca koromstt volt (40) ulica je bila mrana kao gar (57) Elvtve tallhatk olyan pldk is, ahol fordtott az eset: a szerb szintetizl, a magyar viszont jobban szttagol. Ez legfkppen a szavak inherens jelentsbl add lehetsgek kihasznlsnak ksznhet. Egy llatot ltok ott, akkort, mint egy kis macska. (10) Vidim ivotinju veliine make. (13) Br, jegyezzk meg, a magyarban is llhatott volna szintetikus jelzs szerkezet az alrendel mondat helyett: egy macska nagysg llatot ltok. Ez azonban nem akadlyozza meg a j fordtt, hogy ljen azzal a ritka alkalommal, amikor a szerbben is szintetikusan lehet fogalmazni. Gmbcbe gabalyodva lt... (10) Sedi sklupena... (13)
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Transzponls
A fordti mveletek kzl, a transzponls egyik sajtos esete az, amikor a clnyelvben az alapszvegtl eltr igemdot s igeidt tallunk. Flbreds... (42) Buenje... (59) Ms megodst nem hasznlhatott volna Babi, br nem teljesen ugyanazt fedi a kt deverblis fnv, mivelhogy a magyarban sem ugyanaz az breds s a flbreds. A klnbsg a derivls alapjul szolgl ige igenemben van, a folyamatos s befejezett igeszemlletben. A legszembetnbb klnbsg az igeidk eltrsben mutatkozik meg. A mlt idej ige jelen idejvel val fordtsban, vagy fordtva. Az gyban egy kis gynge gyermek fekdt. (5) U postelji lei maleno neno dete. (20) Bka volt... Szrk voltak a testn. A szemeibl zldes lidrcfny vilgolt. A teste halotti bzt terjesztett. Undok nagy szjbl csak gy mltt a rmletes hangok radata. (10) aba... Telo joj je dlakavo. Iz oiju joj svetli zeleno sablano svetlo. Telo iri samrtni zadah. Iz odvratno velikih ustiju naviru uasni glasovi. (13) Mert alkalom nylik megismerni a maga teljessgben az letnek ama igazsgt, amelyet valamennyien magunkban hordunk, s amely rzki tletek nlkli tkletes igazsg. (43) Jer nam se prua mogunost, da upoznamo u svojoj potpunosti one istine ivota koje smo svi nosili u sebi i koje su savrena istina bez ulnih sudova. (61) Tudom, azt gondoljk majd, hogy mindazt amit elmondok... (9) Znam, vi mislite, da sve ovo to vam priam... (11)
k o n T E X T U S
195

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Az utbbi plda alrendel mondataiban szerepl mindkt igt a fordt jv idbe tehtette volna, fggetlenl attl, hogy a magyarban is jelen id szerepel a harmadik tagmondatban, az ugyanis mgis a jvre vonatkozik. ...s elhatroztam, hogy azzal puszttom el a szrnyet. (10) ...i odluio se da u njime unititi udovite. (14) Az alrendel mondat mindkt nyelvben jv idt fejez ki, de tudjuk, hogy a magyarban gyakran tesszk ezt jelen idej igk segtsgvel. A szerbben is maradhatott volna jelen id a jv kifejezsre: i odluio da njime unitim udovite. Az csrgve lengett ide-oda. (24) Ljuljajui se noga zaegrta. (30) A magyar mondatban folyamatos cselekvsrl van sz, a hatrozi igenv a cselekvs mdjt jelli, mg a szerbben fordtott a helyzet: a magyar igbl mdhatroz lett, az igenvbl pedig ige, mghozz kezd jelents ige. A felesge, az zvegye szp asszony volt... (35) Njegova supruga, udovica bee lepa ena... (48) A fordt kihasznlja a szerb nyelv nyjtotta lehetsgeket, ott ugyanis a magyarral ellenttben tbb mlt id ltezik.

196

Explicitls, betolds
A kibonts, vagy idegen szval explicitls a nyelvrendszerek eltrsvel fgg ssze, akr annak ellenkez esete a bepts, vagy implicitls. A kiindulnyelvi grammatikai alakban rejl tartalmi elemeket a clnyelvben ki kell bontani, explicitt tenni. Az csmrl.... (3) O mom mlaem bratu... (16) A kishgaim lmukbl hangosan flsrtak. (3) Moje mlae sestre su glasno plakale u snu. (16)
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A mondat a magyar nyelv szintetikus jellegre is j plda, mivelhogy egyetlen magyar szt a szerbben hrommal kell visszaadni, nyelvnk szemantikai s alaktani sajtossgai miatt. A gyakorisg rzkelsre a fenti mondatban taln jobb lett volna a ...bi glasno zaplakale u snu szerkezet. Meneklni akartam tle, de odakltztt az gyamhoz, s krogva a flembe sgott iszony rmsgeket. (4) Hteo sam da pobegnem od nje, ali se ona premestila pored moje postelje i grakui mi je aptala na uvo uasne grozote. (19) A magyarban nem ltezik a nyelvtani nem kategrija, a szerbben viszont igen. A csnd megszemlyestsrl van sz a fenti mondatban, s mivel a szerbben a tiina fnv grammatikailag nnem, ezrt a r utal szavak, a szemlyes nvmsok s az igealakok is nnemek. A magyarban az igerag kifejez minden szksgeset (az alany szmt s szemlyt, s utal a trgy szemlyre is), teht ha nem akarjuk hangslyos rtelemben hasznlni, nem tesszk ki a szemlyes nvmst, mert ez magyartalan redundns szerkezetet eredmnyezne, ezek a nvmsok ugyanis mr implicite benne vannak a magyar szemlyragokban. A szerbben az ige csak az alany szmra s szemlyre utal, de ppen a nem kategrijnak meglte miatt, sokkal gyakoribb jelensg a szemlyes nvmsok hasznlata, klnsen vonatkozik ez a nem direkt trgy kifejezsre: Mgis elmondom, hogy mirt iszonyodom a kicsiny bktl... (9) Ipak u vam ispriati zato se uasavam malene abe... (11) Tudom, azt gondoljk majd, hogy mindazt amit elmondok... (9) Znam, vi mislite, da sve ovo to vam priam... (11) Fldaraboltam (11) Iskomadao sam je (14)
k o n T E X T U S

197

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A fenti lltsunk illusztrlsra klnsen alkalmas az utbbi plda. Ha parafrzissal akarunk lni, a magyar mondatot gy bontjuk ki: n t fldaraboltam. Igeragozsi rendszernk azonban annyira fejlett, hogy az els szm alanyra s a harmadik szm trgyra is utal, ezrt azokat felesleges kitenni. A szerbben viszont kln-kln ki kell fejteni mindkettt. Az egsz testem csupa hideg vertk. (10) Celo mi je telo obliveno hladnim znojem. (12) A szerb szerkezet megkveteli, hogy vagy a fenti mdon, szenved mellknvi igenvvel fejtsk ki a magyar szerkezetet, vagy pedig u elljrs lokativusi esetet hasznljunk helyette: Celo mi je telo u hladnom znoju. ...s nem engedtem, hogy talpra lljon. (10) ...a nisam joj dozvoljavao da stane na svoje noge. (14)
198

Br az utbbi esetben el is maradhatott volna a kifejts, mert ms lbra klnben sem llhatott volna a bka, csak a sajtjra (ha esetleg tapossrl lenne sz, akkor kellene kln kitenni a lb birtokost). Az alaki, vagy nyelvtani explicitls mellett a kifejtsnek van tartalmi vltozata is. Amikor ugyanis a kifejezsek jelentstani sajtossgai kvetelik meg a kibontst. me nhny plda! ...taln sikerlt volna megvdeni enyimet a fenyeget hallveszedelemtl. (11) ...kao da sam, moda, uspeo da odbranim svoje ukuane od pretee smrtne opasnosti. (14) A magyarban nem olyan gyakori a csald tagjait, a hozztartozkat enyimnek nevezni. A szerbben viszont igen, sokszor hallhatjuk a mindennapi beszlt nyelvben, hogy moji su... A fenti magyar mondatban szerb interferencia-jelensgre gyanakodhatunk az r esetben. Babi fggetlenl attl, hogy a szerbben megszokott formrl van sz, hozztette mg az ukuani fnevet is, pontostva ezzel, hogy a szerz a hzbeliekre gondol.
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

...az desanym azzal fogadott, hogy az apm mr nem l. (23) ...majka me je doekala s veu da moj otac vie nije meu ivima. (27) Br a magyarban is llhatott volna, hogy azzal a hrrel fogadott, a szerbben azonban nem maradhat el az insturmentalisi esetben lev fnv. A jvevny valami hirtelen grcss taglejtst tett. (24) Pridolici se naglo i grevito trgoe ruke i noge. (29) A tag fnvnek a szerbben nincs megfelel, a lbat s kezet is magba foglal flrendelt ekvivalense, ezrt kellett a fordtnak ily mdon kifejtenie a mondanivalt. Az reg cinikus Mtys... (24) Posluitelj Maa, stari cinik... (30) Az utcban, ahol egy ktemeletes rozoga falpcsj hzban laktak... (35) U ulici gde je porodica stanovala u tronoj dvospratnici s drvenim stepenitem... (48) A szerb mondatban meg kellett nevezni az alanyt. A magyarban arra csak az lltmny igeragozsa utal. Te vilgtasz a tolvajlmpval, benylok... (39) Ti e mi osvetliti baterijskom lampom, zavui u ruku... (55) A rszeshatroz kittele mellett a szerb mondatban mg egy explicitlsra kerlt sor, ugyanis a magyar benyl ige jelentse flslegess teszi a kz fnv hasznlatt, a szerbben viszont nem ltezik hasonl ige, ezrt a szerkezetet ki kell egszteni trggyal. Olykor felesleges explicitlsra is tallunk pldt a szvegben. A frjt sohasem knozta (35) Svoga mua nikada nije muila (48)
k o n T E X T U S
199

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Felesleges ugyanis kitenni, hogy a sajt frjt nem knozta, mert ez magtl rtetdik, ha ms frjrl lenne sz, akkor kellene ezt kihangslyozni. Tele lett a rzsabokros, tiszta kis udvarunk utlatos, bzs dudvkkal. (3) Nae isto maleno dvorite puno bokora rua, odjednom je prekrila odvratna, smrdljiva travuljina. (16) A szerbben nem szoks kitenni a bokor fnevet jelent szt a rzsa mell, mert logikus, hogy a kertben nem sztszrtan hevernek a rzsaszlak. ppgy az albbi pldban felesleges kitenni a kua fnevet, mert a krov mr valamely ptmny (belertve a hzat is) tetejt jelenti, s csak ha hangslyozni szeretnnk, hogy hzrl s nem ms pletrl van sz, akkor tesszk ki: A hz tetejrl lehullott a cserp... (3) Sa krova kue je padao crep... (16)
200

Mg vrzett is a fejemen a br, ahogy Richard megcsfolt. (4) Jo je krvarila koa na mojoj glavi kad mi se Rihard narugao. (17) Felesleges kitenni a na mojoj glavi szkapcsolatot, inkbb a mi szcskval kell utalni a fej tulajdonosra: jo mi je krvarila koa na glavi... Egybknt, a fordt tvesen rtelmezte a magyar mondatot, ezrt fordtotta flre. Ugyanis itt az ahogy ktsz arra utal, hogy attl vrzett a narrtor feje, mert az ccse falhoz vgta, a szerb rtelmezs pedig arra utal, hogy amg ppen megcsfolta Richard, kzben vrzett a feje. Hasonl az albbi plda is: Megrmltem, hogy a felesgem flbred r. (10) Prestravio sam se da ne probudi moju enu. (13) da mi se ena ne probudi ...szrevettem, hogy a vasti kocsik sarkai is tele vannak azzal az iszonyatos hanggal. (4) ...primetio sam da su i uglovi eleznikih vagona ispunjeni tim uasnim glasom. (18)
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A vagon mr vasti kocsit jelent, ezrt felesleges kitenni a elezniki mellknevet. ...ide-oda rugdosni kezdtem... (10) ...poeo sam da je utiram gore-dole... (14) A szerbben nem szksges a hasonl helyhatrozszk kittele a gyakort cselekvst kifejez igk mellett. ...a bka tetemt, a vres baltt s az jjeli kzdelem nyomait elfeledtem eltakartani. (11) ...da sam zaboravio da uklonim le abe i tragove na okrvavljenoj sekiri, kao i tragove noanje bitke. (14) A magyar szvegben az ll, hogy az egsz baltt elfelejtette eltenni a narrtor, nem csak a nyomokat elrejteni a baltn, annl is inkbb flsleges volt ezt hangslyozni a szerbben, mert gy szismtlsre kerlt sor a fordtsban.
201

Implicitls, kihagys
A kifejtssel ellenttes jelensg a bepts vagy implicitls. Sokszor ki kell hagyni a szvegbl valamilyen grammatikai kifejtst vagy tartalmi kategrit, hogy ne essnk a tlfordts csapdjba. Az implicitls is lehet ktelez, illetve szksgszer, de lehet tves dnts eredmnye is. A flbreds igaz elviselhetetlen szenvedseket okoz. s a szenvedsek sok tartanak. (42) Buenje istina prouzrokuje nepodnoljive patnje. One dugo traju. (59) Amint ltjuk, a msodik mondatban nem szksges megismtelni az alanyt, csak szemlyes nvmssal utalunk r. A bka az az llat, mely az letemnek legnagyobb, legjelentsebb perceit okozta. Csakhogy ezek a percek szmomra nem az rm, hanem a borzalom percei voltak. (9)
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

aba je ivotinja, koja je prouzrokovala najvee, najznaajnije trenutke u mome ivotu. Samo to oni za mene nisu bili trenuci radosti, nego uasa. (11) Szmtalanszor emltettk mr, hogy a szerbben ltezik a grammatikai nem kategrija, amely lehetv teszi, hogy szemlyes nvmssal cserljk fel a fnevet, s ez hozzjrul ahhoz, hogy a szveg koherencija ne cskkenjen. Babi mindkt fent idzett pldban elhagyhatja, leptheti a msodik szerb mondatban az alanyt, pontosabban nvmssal helyettesti a fnevet, egyrtelmen utalva r, s gy flrertsre nem kerlhet sor. Hasonlkppen, a kvetkez szerb mondatban is csak a nvms akkuzativuszban lev rvidtett alakjval utalunk a trgyra: Flkaptam ht az llatot... (10) Dograbio sam je... (13)
202

A frfi unalombl meg lustasgbl nem hagyta ott a nt. (35) Zbog dosade i lenjosti nije je naputao. (49) A fenti szerb mondatban is elmaradhatott a kt magyar fnv, s a mondat gy is teljesen egyrtelm: az akkuzativusz enklitikus alakja utal a trgy nnemre, az lltmny ragja viszont az alany hmnemre. S e pillanatban hang ti meg a flemet. Egy hang, amely gyereksrshoz s elknzott llat nygshez hasonl. Egy hang, amelyre meghl a vel... (9) A u tom trenutku mi do uiju dopire glas. Glas koji lii na deiji pla i na stenjanje izmuene ivotinje. Glas od kojega se skameni mozak... (12) A magyar hatrozatlan nvelt imlicitlja a szerb szveg, felesleges lenne ugyanis kitenni a jedan szmot, vagy a neki hatrozatlan nvmst, amivel egybknt helyettesteni szoktuk a szerb nyelvben hinyz hatrozatlan nvelt, amennyiben ez szksges.
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

...amelyet majd vgtelen messzesgben, majd kzvetlen kzelemben hallok... (10) ...ujem ga iz beskrajne daljine, pa iz neposredne blizine... (12) Ebbl a szerb fordtsbl a szintagmk kztti pros ktsz hinyzik: ujem ga as iz daljine, as iz blizine. ...megpillantottam a favg baltt... (10) ...primetio sam sikire... (14) A magyarban is elg lett volna a balta sz, a fordt helyesen jrt el, hogy nem fejtette ki a balta rendeltetst. Az desapm volt. Az apja. (30) Otac. Va otac. (31) A Bio mi je otac helyett hinyos mondatot alkalmaz a fordt, ugyanakkor a kvetkez dialgusban mr explicitl, kiteszi a birtokos nvmst. A fi az apjt. (25) Sin oca. (31) Ebben a szerb mondatban nagyon kirv az explicitls hinya, mivel mindkt mondatrsz hangslyos. Oda kvnkozik a mondatba a svoga oca birtokos megnevezse. Majd flkeltek az gybl... (40) Zatim su ustali... (56) A kontextusbl tudjuk, hogy a fik gyban fekdtek, teht nem szksges kitenni a helyhatrozt, azt, hogy honnan keltek fel. Mint minden ms fordtsban, itt is elfordul, hogy egsz mondatok, vagy csak egyes mondatrszek maradtak ki a clnyelvi szvegbl. Hadd idzznk nhny ilyen helyet! Tudtam, reztem... hogy j a fekete csnd. risi denevrszrnyakon. (3)
k o n T E X T U S

203

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

n reztem, hogy j a fekete csnd. (3) Nem, , nem. Mindez a fekete csnd miatt volt. Jl tudom n azt. (4) Ne, o, ne. Znam ja to dobro. (18) A fekete csnd pedig tisztn hallottam kacagott. (5) Nem lehet tudni, hogy Sava Babi mirt hagyta ki a fenti mondatokat, hisz szemmel lthat, hogy a szvegben nagyon is megvan a szerepk, hisz a novella cme is A fekete csnd, s amint ltjuk, ppen azok a mondatok maradtak ki, amelyek erre vonatkoznak. ...kihajoltak a langyos mjusi jszakba. A kutyaugatsok, a kocsik zrgse, amelyek idnknti flhangzsukkal szakaszokra tagoltk az jszakt, nem rvidtettk meg az rk lass mlst. (40) ...nagnuli se u mlaku majsku no, nisu skraivali lagano proticanje vremena. (39) Nha csak egy mondatrsz marad ki a szvegbl: ...a tanr pedig zsebredugott kezekkel az ess utcra bmult ki... (24) ...a profesor se zagledao kroz prozor na kiovitu ulicu... (29) A fenti eljrssal ellenttes jelensg is elfordul, amikor a fordt kiegszti a szveget egy mondattal, pontosabban tagmondattal: Otthon, az gyban is mg a lg asszonyairl beszlgettek. Be is jttek. (38) I kod kue, u postelji su razgovarali o vazduastim enama, a prozor su ostavili otvoren kako bi one mogle da ulaze. I ulazile su. (37)

204

k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Fordti szabadsg, vlaszts


Az tvltsi mveleteket nemcsak a forrs- s clnyelv kztti klnbsgek indokoljk, hanem a kulturlis klnbsgek is, a mfaji hagyomnyok stb. Eredmnyl nem egyetlen, hanem szmtalan clnyelvi vltozatot kaphatunk, mert sokszor a fordt klnbz szempontok alapjn vlaszthat a knlkoz lehetsgek kzl. Azt szoks mondani, hogy a fordts vlasztsok sorozatbl ll. A forrs- s a clnyelvi szvegek egybevetse alapjn kvetkeztetseket vonhatunk le, hogy vannak-e, s hogy melyek a trvnyszersgek a fordtsi mveletek megvlasztsban, hogy a fordti dntsek mennyire egyediek, megismtelhetetlenek, van-e, s ha igen, mekkora a szerepe a fordt szemlyisgnek, tehetsgnek a legjobb megoldsok felkutatsban. A bkt utlom. (9) Gnuam se aba. (11) A gnuati se ige undorodst fejez ki, s genitivuszi vonzat jrul hozz. Vlaszthatta volna Babi a mrzeti igt is, amely akkuzativuszban vonzza a direkt trgyat, mint ahogyan az a magyar mondatban is ll. Ideges, lzas reszkets bvik lassan minden porcikmba... (9) Svaki deli mi polagano zahvata nervozno, grozniavo podrhtavanje... (12) ...nincs ellene vdekezs sehol sem. (9) ...od njega nema nikakve odbrane. (12) A nyomsts eszkzl a fordt ltalnos hatrozsz helyett ltalnos nvmst hasznl. gy koppant, mint egy vasgoly... (10) Kvrcnula je poput elinog taneta... (13) A koppan hangutnz ignek taln jobban megfelelne a lupiti szerb ige, mert a kvrcnuti jelentse egyfajta trst, pattanst,
k o n T E X T U S
205

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

reccsenst is magba foglal. A elino mellknv helyett is llhatna a gvozdeno. Idt vesztettem-e, vagy hogy volt, nem tudom... (11) Da li sam izgubio neto vremena, ili je bilo neto drugo, ne znam... (14) gy is llhat, a mondat helyes, br egy kicsit erltetettnek tnik. Ltszik, hogy eredetileg nem szerb nyelven rdott. Termszetesebben hangzana, a szerb beszlt nyelv szellemhez jobban illene gy: Da li sam izgubio neto na vremenu, ili je bilo neto drugo u pitanju, ne znam... Re trdeltem jra: megint azt az ers, nyert hangot hallatta. (11) Opet klekao na nju: opet se javila svojim snanim, ruim glasom. (14)
206

Szismtls helyett hasznlhatta volna a ponovo szinonimt is Babi, klnsen azrt, mert a magyar szvegben sincs ismtls, teht nem a fokozs cljt kell hogy szolglja. Mikor elvgeztem rmes munkmat... (11) Kada sam zavrio jezoviti posao... (14) A szerb zavriti ige ktfle vonzatszerkezet. Vagy direkt, vagy pedig indirekt trgyat vonz, ami azt jelenti, hogy vagy akkuzativuszban, vagy pedig insztrumentliszban ll bvtmnye. Teht lehetett volna: Kada sam zavrio sa jezivim poslom. A fordt ezek szerint a magyarral megegyez szerkezet mellett dnttt. De a fehrkabtos ember hamarosan elbcszott... (24) Ali beli mantil se ubrzo oprosti... (29) A fehr kpeny a szerbben az igazgat megszemlyestse, br lehetett volna gy is fordtani: ovek u belom mantilu... Pedig eleinte gyenge cspj s gyerekszem volt ez az aszszony. (35) Ali ova ena je ranije imala neizrazite bokove i oi deteta. (48)
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A fenti mondat nagy lehetsget nyjt a fordti szabadsg kifejezsre. Elszr is a ltigt helyettestette be Babi habeo igvel, s ez a mondat transzformcijhoz vezetett: a nvszi lltmnyt birtoklst kifejez lltmnny mdostotta, s az lltmnyi szerepben lev nvszknak ezzel trgyi funkci jutott. A neizraeni bokovi nem pontosan ugyanaz mint a slabani bokovi, az utbbi hasonltsba pedig odakvnkozik mg a poput sz is (oi poput deteta), br gy sem tves a mondat. Jegyezzk mg meg, hogy a mondat elejn lev ktsz helyett jobban illene ide az iako, vagy a mada szcska. ...szp gyerek volt, borotvlt llal, szles vllakkal... (35) ...mladim i lepim ovekom, izbrijane glave, irokih ramena... (49) A gyerek fnevet a szerbben a ovek (ember) szval helyettesti Babi, itt jobban megfelelne a mladi (fiatalember) kifejezs: ...lepim mladiem, izbrijane glave... Egy regasszony jtt fel... (37) Prema njemu je pola stara ena... (52) A magyar mondat ktrtelm. Jelentheti azt, hogy ppen egy regasszony haladt vele szemben, amikor a lny fel indult, s azt is, hogy amikor az regasszony szrevette a fit, elindult felje. Ezt az utbbi jelentst ragadta meg Babi a kezd ige alkalmazsval. Rossz arc s alacsony emberi lnyek kz... (42) Meu loa lica i niska ljudska bia... (59) Lehetett volna gy is: meu niska ljudska bia sa loim licem. Azzal, hogy a fordt ms ekvivalenset vlaszt, nem pedig a clnyelvi szvegben tallhat sz legkzelebbi megfeleljt, mdosulhat a mondat vagy a szvegrszlet jelentse, de ezenkvl meg szokott vltozni a fordtand egysg szerkezete is. Lerom ide, doktor r, hogy mirl van sz. (3) Gospodine doktore, opisau vam o emu je re. (16)
k o n T E X T U S

207

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A lerom ide szkapcsolat a szerb napisau (ovde) szerkezettel ekvivalens, az opisati igt inkbb akkor szoktuk hasznlni, ha szbeli lersrl, fejtegetsrl van sz. ...akinek stt szemei mindig a messzesgbe nztek. (3) ...ije su sumorne oi uvek gledale u daljinu. (16) A fordt itt a kls jellemzs helyett inkbb a bels lelkillapot lersra alkalmas jelzt hasznlja. Holott, a tamne oi ppgy utalhat mindkettre, mint ahogyan azt a stt szemek szintagma teszi a magyarban. Tegnap este mg egszen kicsiny, kedves, ptyg gyermekecske volt. (3) Sino je jo bio sasvim malen, mio, gugutav deai. (16) Mirt nem: ...sasvim maleno, milo, gugutavo dete..., a magyarban ugyanis nem a ficska fnv szerepel.
208

A kis llat irtzatosan vonaglott... (3) Mala ivotinjica se uasno previjala... (17) Hasznlhatta volna Babi a trzala se visszahat igt, mert az gyakorisgi szempontbl is s a mozdulatok rvid volta miatt is jobban megfelel a fenti magyar ignek, ezenkvl a szerb mondatban mg ketts kicsinytst is tallunk: mala ivotinjica. Te gaz, gonosz llat, menj kzlnk, ne lssunk tbb. (3) Huljo, zlikove, odlazi odavde da te ne vidimo vie. (17) A szerb beszlt nyelvben is gyakori a ivotinjo megszlts, mint ahogyan az a magyar mondatban ll, nem tudni, mirt dnttt a fordt a zlikove kifejezs mellett. Az odavde helymegjells is felesleges, annak kittele grammatikai tkrzsre enged kvetkeztetni. De azrt hazajtt. Szaladva. ...s nyomban a fekete csnd. (4) Pa ipak je stigao kui. Trei. ...A sustopice i crna tiina. (18)
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

gy tl szemlytelen az utbbi szerb mondat. Lehetne gy is: A za njim i crna tiina. Richard kihlt teste sszezsugorodott a kezeim kzt. (5) Rihardovo ohlaeno telo se smanjilo u mojim rukama. (20) A fordts j, mert pont azt akarta kifejezni Csth, hogy kisebb lett a fi teste, azonban hasznlhatta volna a skvrilo se, vagy smeuralo se igket, amelyek taln mg tbbet kifejeztek volna, s jobban megfeleltek volna a magyar ige hangulatnak. Olykor ktelezen msknt kell fogalmaznia a fordtnak: Richard leveg utn kapkodott, de nem bredt fl... (5) Rihard se guio ali se nije budio... (20) Simra borotvlt arcrl azt hihette volna az ember, hogy nem is magyar, pedig tiszta kiejtssel beszlt. (23) Po glatko izbrijanom licu moglo bi se pomisliti da je stranac, iako je govorio sasvim teno. (27) Nem magyar a ltogat, teht idegen. A fordtnak ez hangzott termszetesebbnek a szerbben, ezrt hasznlta az ellenttes jelents szt. A teno govoriti azonban nem jelenti azt is, hogy helyesen, hanem csak hogy folykonyan beszlt, teht jobb lett volna a sa pravilnim akcentom szerkezet, br a magyarban nem beszlnk helyes hangslyrl, a szerb olvas szmra pontosan azt fejezi ki, amit a szerz mondani akart. ...jl ltta, hogy az rnak knnyezik a szeme... (24) ...video je da su strancu zasuzile oi... (30) Mivel a szerb szvegkontextusban mr az idegen fnvvel illette az apjt keres urat a fordt, ezrt itt is indokolt ennek a fnvnek a hasznlata, fggetlenl attl, hogy a magyarban az r szerepel. Taln valami rokona tetszett lenni a nagysgos rnak? (25) Moda vam je gospodin neki rod? (31)

209

k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A fenti mondat fordtsakor szemlletvltoztats kvetkezett be: a magyarban az r volt rokona a csontvznak, a szerbben pedig a csontvz az rnak. Hasonl az albbi eset is, amikor a narrtor kilp a konyhba (a szobbl), a fordt pedig belp abba. Valban, amikor kilptem, betlttte az egsz konyht ez a nyg, pokolian nyvog, vartyog hang. (10) Zaista kad sam uao, stenjanje, pakleno kretanje i kreket ispunjava celu kuhinju. (13) A harisnyt a lbukon hagytk. (39) arape nisu izuli. (55) Ellenttes jelents szerkezettel fejezte ki ugyanazt a jelentst Babi (a lbn hagyja nem veti le). Az utcban, ahol egy ktemeletes rozoga falpcsj hzban laktak, a szke, gyszruhs Witmannt hatrozottan mltnyoltk. (35) U ulici gde je porodica stanovala u tronoj dvospratnici s drvenim stepenitem, plava udovica u crnini je uivala odreeno potovanje. (48) Witman fiai...(35) Deaci su... (49) A novella szerb fordtsban kvetkezetesen elmarad a csaldnv, fggetlenl attl, hogy birtokos vagy kijell jelzknt szerepel, vagy esetleg, mint a fenti pldban, sszettel tagjt kpezi. Az albbi mondatban feleslegesen kerlt sor mdostsra, az idhatrozt vltoztatta meg a fordt (a szerb mondat fordtsa: hajnaltjt, vagy esetleg hajnalods eltt volt, hrom rakor): Hajnal volt, hrom ra (4) Bee pred zoru, u tri sata (18) Az gyban egy kis gynge gyermek fekdt. Szederjes kk arccal. (5) U postelji lei maleno neno dete. Lice modro. (20)
k o n T E X T U S

210

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A szerb beszlt nyelv szellemnek jobban megfelelt volna, ha a msodik mondat jelzs szerkezete genitivuszi esetben lenne: Modrog lica. A tkrzs, tkrfordts terminus szles jelensgsklt fed: a szavak tvteltl, a klcsnszavak hasznlattl, az idegenszer szerkezetek tvteln t a szelemz fordtsig. A tapasztalt s rutinos fordtknl ritkn fordul el a tkrzs, br nem mondhatjuk azt, hogy sohasem kvetnek el ilyen hibt. k mr tudnak szabadulni a forrsnyelvi szveg vonzstl, s a clnyelv szellemben fogalmaznak. Elvtve azonban nluk is felbukkan egy-egy plda. ...s lomtalan, res arccal nztek egymsra. (3) ...i zgledali se sanjivim, praznim licima (16) oima, pogledom A magyarban is szokatlan ez a megfogalmazs, mert nem arccal nznek egymsra az emberek, hanem szemmel, vagy tekintettel. A szerbben hasonlkppen, az emltett fnevek insztrumentaliszi alakjainak kellene szerepelnik, s nem tkrztetni a magyar szerkezetet. Lzasan fekdtem az gyamban. (4) Grozniav sam leao u svojoj postelji. (17) A szerb nyelv szellemnek ellentmond ez az llapothatroz, inkbb gy kellett volna fogalmazni: Imao sam groznicu i leao u krevetu. A kapun mszott be (4) Popeo se preko kapije (18) Preskoio je kapiju mondank a szerbek. ...gerincoszlopomban grcss, jghideg iszonyat szaladgl. (9) ...i niz kimu juri grevit uas hladan kao led. (11) A szerbben a gerincoszlopon nem szaladglni, hanem thaladni szokott a hideg, teht: ...niz kimu mi prolazi grevit uas, hladan kao led.
k o n T E X T U S

211

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

...flelve sietek jra s jra keresztl a szobkon. (10) ...oslukujui urim opet i snova iz jedne sobe u drugu. (13) A szerbben nem oly gyakori ez az idhatrozi szerkezet, ezrt felttelezhetjk, hogy a fordt tkrfordtst alkalmazott. Hasznlhatta volna egyszeren a ponovo, vagy az iznova hatrozszkat. Egybknt, a szerb helyhatroz arra utal, hogy csak kt szobban jtszdik a cselekvs, s hogy a narrtor az egyikbl a msikba rohanglt, holott a magyarban ez nincs pontostva, teht tbb szobrl is sz lehet, amit a keresztl hatrozsz sugall. ...mirt higgyem el teht n. (10) ...zato da ja poverujem dakle. (13) A szerb nyelvben ilyen kontextusban inkbb a zato bih ja dakle poverovao u to szerkezet szokott llni, teht a magyar felszlt md helyett (amit gyakran a da elljrs jelen idej igealakkal fordtunk) a szerbben feltteles md fordul el.
212

Pontatlansgok, tves megoldsok


Minden fordtsban vannak pontatlansgok, tves megoldsok, teht az ltalunk elemzett szvegben is elfordulnak. Nmelykre a gonodos lektor is felfigyelhet, de inkbb a revzit vgz egyn feladata, hogy kijavtsa ket. Az albbi szerb mondatban a fordt az alany szemlyt vltoztatta meg els szemlyrl harmadikra: Flugrottam s arcul tttem Richardot. (3) Skoio je i oamario Riharda. (17) A vilgossg reggel harsog akkordokban dbrg vgig az utckon. s az ablakok tejvegje meg a sznes fggnyk nem vdenek ellene, mert bnt, recseg, ritmusos lrmjval thatol mindenen, s kvetelen h. (42) Svetlost ujutru bruji du ulica u reskim akordima. A mlena okna na prozorima i arene zavese ne tite od njih, jer
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

neprijatna, pratava ritmina galama prodire kroz sve i izazovno poziva. (59) A msodik mondat tartalma a vilgossgra vonatkozik, azt fejezi ki, hogy a fggnyk nem vdenek a vilgossg ellen. A szerbben a svetlost egyes szmban van s nnem fnv, ezrt nem tite od njih, hanem od nje kellene hogy lljon. Ezenkvl nem a kellemetlen, recseg lrma hatol t mindenen, ahogyan a szerb szvegben ll, hanem a vilgossg, s ezt bnt, recseg, ritmusos lrmjval teszi. Vgl nem kihvan hv, hanem kvetelen. Frissen megmosakodnak s dicsrik a hideg vizet, amely pedig fjdalmakat okoz. (42) ilo se umivaju i hvale hladnu vodu, a sve im to prouzrokuje bolove. (59) A fenti mondatban igenem vltoztatsnak vagyunk szemtani. Mirt nem lehetett volna ilo se umiju, hisz a magyarban is gyakort vagy folyamatos jelents igealakot hasznlhatott volna a szerz (mosakodnak), s akkor a szerb megolds adekvt lett volna. A magyar szvegbl tlve a hideg vz okoz fjdalmat, a szerbben viszont arra lehet kvetkeztetni, hogy a hideg vzen kvl mg maga a mosakods, st a felkels is fjdalmat vlt ki. Jllehet miattuk van gy, hogy az letet nem lehet berendezni tisztn az s, szent gynyr szmra, ami pedig az ls egyetlen clja. (42) Iako zbog njih ivot ne moe da se uredi za isto, sveto uivanje, to je pak jedini cilj ivljenja. (60) Itt a tisztn szavunk nem a piszkosan ellenttt jelenti, hanem a teljesen llapothatroz jelentsben ll, ezrt nem kellett volna jelzvel fordtani, hanem a potpuno, vagy az u celosti szerkezeteket kellett volna hasznlni. ...a szemeim eltt s a torkomon hideg, nedves varangyok mszklnak... (9) ...ispred oiju i grla mi gamiu hladne i vlane krastae... (11)
k o n T E X T U S

213

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A magyarban nem a torkom eltt, hanem a torkomon mszklnak a varangyok, teht pred oima i na grlu mi gamiu... ...szerencstlen ember mondja el nknek, akinek a szeme kprzott... (9) ...nesreni ovek kome igra pred oima... (11) kome se samo sve priinjavalo Rvid szneteket tart. (10) Nakratko staje. (12) A magyar mondatban a fnv tbbes szma arra utal, hogy ismtld jelensgrl van sz, mg a szerb szerkezet azt jelenti, hogy rvid idre megll, pontosabban megsznik a hang. Jobb lett volna gy: Zastaje na trenutke, vagy pedig a szerkezetileg is teljesen megegyez mondat: pravi kratke pauze. Zld varangynedvet lvellt ki a teste... (14) Iz tela joj je curila zelena krastava sluz... (14) A varangynedv azt jelenti, hogy a varangyokbl ered a folyadk, s ezrt nem lehet a krastava sluz jelzs szerkezetet ekvivalensknt hasznlni, mivel az arra enged kvetkeztetni, hogy a nedv volt varangyos. Teht valahogy gy kellett volna fogalmazni: kraste na telu su joj isputale zelenu sluz. Mg gy idt nyertem a gondolkodsra, megpillantottam a favg baltt... (10) im sam dobio vremena za razmiljanje, primetio sam sikire... (14) A magyarban is egy kicsit zavarosan van megfogalmazva a mondat, de sokkal egyszerbb lett volna gy: Dobivi na vremenu, spazio sam sikire... A szerb im ktsz ugyanis annyit jelent, mint magyarul az amint, mihelyt (rgtn utna). A primetiti ignl taln jobb lett volna a spaziti ige hasznlata. Azutn rvgtam a fejre a balta fokval. (11) Zatim sam je tresnuo po glavi uicama sekire. (14)
k o n T E X T U S

214

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A fok fnv les, hegyes eszkznek az l nlkli vagy tompa felt jelenti, az uica pedig valamely szerszm rssel rendelkez fm rsze, amelybe a nyelet kelik bele. Teht a kt fogalom nem teljesen ugyanazt jelli. Valamelyik tli dlelttn az anatmiai intzet igazgatjnak els asszisztense egy embert jelentett be, aki srgsen akart beszlni a mltsgos rral. (23) Jednog zimskog prepodneva, prvi asistent anatomskog instituta najavio je upravniku posetu nekog oveka koji hitno eli s njim razgovarati. (27) A szerb fordts alapjn arra a kvetkeztetsre juthatunk, hogy az intzet els asszisztensrl esik sz, holott a magyar szvegbl az derl ki, hogy az igazgat els asszisztense a mondat alanya. A flrerts abbl addik, hogy a magyar rszeshatrozt s a birtokost ugyanazzal a -nak/-nek raggal ltjuk el. Teht gy kellett volna fordtani: Jednog zimskog prepodneva, prvi asistent direktora anatomskog instituta najavio je posetu nekog oveka koji je hitno eleo da razgovara sa gospodinom upravnikom. ...s az izgatottsgtl csaknem hadarva, beszdbe fogott. (23) ...i poe da govori, skoro zamuckujui od uzbuenja. (27) A zamuckivati ige dadogst jelent magyarul, teht fogyatkos beszdet, ezrt semmikppen sem illik be a kontextusba. Csak krlrva adhatjuk vissza a magyar hatrozi igenv jelentst: poe govoriti brzo, jedva razumljivo od uzbuenja. Annl is inkbb elfogadhatatlan a Babi-fle megolds, mert a kvetkez mondatban ellentmond neki a teno mdhatroz: ...iako je govorio sasvim teno. Az utcban, ahol egy ktemeletes rozoga falpcsj hzban laktak, a szke, gyszruhs Witmannt hatrozottan mltnyoltk. (35) U ulici gde je porodica stanovala u tronoj dvospratnici s drvenim stepenitem, plava udovica u crnini je uivala odreeno potovanje. (48)
k o n T E X T U S

215

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

A magyar szvegben a hznak volt rozoga falpcsje, ami mg nem jelenti azt, hogy az egsz plet rossz llapotban volt, amire a szerb szveg utal. Ebben a mondatban mg egy apr pontatlansgot szleltnk: a hatrozott jelznek a magyarban fokoz jelentse van, mg a szerbben az odreeno attribtum csak egy bizonyos mrtk tiszteletet felttelez. Egybknt Babi kitnen kihasznlja a szerb nyelv nyjtotta lehetsget, s szintetizlja a magyar ktemeletes hz jelzs szerkezetet egy sszetett kpzett fnvvel: dvospratnica. Witman fiai keveset trdtek az anyjokkal meg a szeretjvel... (35) Deaci su malo brinuli o svojoj majci i njenom draganu... (49) A szerb lltmny azt fejezi ki, hogy a fik nem gondoskodtak rluk, ezrt valahogy gy kellett volna fogalmazni: Deake nije puno bilo briga za majku i njenog dragana...
216

Nyilak, gumipuskk, ksek, fogk, ktelek s csavarok voltak itt sszegyjtve, elrejtve s osztlyozva. (35) Ovde su skupljali, skrivali i klasifikovali strele, mitraljeze, noeve, kleta, konopce i rafove. (49) A mitraljez gppuskt jelent, nem tudni, hogyan kerlhetett a praka szerb sz helyre. Senki sem tudta, hogy ezekben a boltokban mikor jrtak vevk. (36) Niko nije znao kada u njih navraaju kupci. (50) A magyar s a szerb mondat ms-ms jelentst hordoz. A magyar inesszvuszi viszonyrag, valamint a nvel hinya miatt azt a kvetkeztetst vonhatjuk le, hogy senki sem emlkszik, mikor voltak legutbb vsrli a boltoknak, mikor trtnt meg, hogy vsrlk jrtak ott. A szerb mondat ezzel szemben arra utal, hogy a vsrlk rendszeresen elltogatnak az zletekbe, de senki sem tudja, mikor teszik ezt.

k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Valszn, csak nyomdahibrl lehet sz az albbi pldban, ahol a sm sz helyett a szerbben samo van, az idmegjells azonban pontatlansgra utal, nem dlben ment el a fi, hanem dlutn: Dlutn az idsebb fi egyedl ment el hazulrl. (37) U podne je stariji deak samo poao od kue. (52) Az utcasarokrl visszafordult, mg egyszer benzett a szobba. (37) Na uglu se okrenuo i jo jednom zavirio kroz prozor. (52) A magyar megfogalmazs alapjn vilgos, hogy a fi a sarkon megfordult, s visszament az ablakhoz, hogy benzzen rajta, a szerb mondatban ez nem rezhet, gy tnik, hogy a fi megfordult, s onnan be tudott mg egyszer ltni az ablakon. Az asszony nyakas termszet, puha, szke n kikergette ket. (39) A ona ih je po prirodi tvrdokorna, mlitava i plava najurila. (55) Szrendbl add pontatlansgot tallunk a fenti szerb mondatban, amibl arra a kvetkeztetsre lehet jutni, hogy a n szke termszet volt. ...de az este s az jszaka tizenngy rjban a csodlatos, titokzatos s id nlkl val rklt egy darabjt kapjuk. (43) ...ali u jedanaest sati veeri i noi dobijemo jedno pare udnovate, tajanstvene i bezvremene venosti. (61) Csth Gza mondatban az este s jszaka tizenngy rig tart, Babinl viszont csak tizenegy rig.

217

Egyedi, j megoldsok
Mr eddig is tbbszr utaltunk a fordt remek megoldsaira, olykor rutinos, tapasztalt megltsaira, emeljnk ki azonban mg nhny pldt a j fordtsra!
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Elszr szabadulni prblok tle, olvasok magamban. (9) Najpre pokuavam da ga se oslobodim, brojim u sebi. (12) Ma mr a fiatal fordtk valszn gy fordtottk volna, hogy itam u sebi, mert manapsg a szmolsra nemigen hasznljuk az olvas igt. Nem gy Csth idejben. Hogy valban szmolsrl van sz, a kvetkez mondat derti ki: Szmokat adok s szorzok ssze... ...betlttte az egsz konyht ez a nyg, pokolian nyvog, vartyog hang. (10) ...stenjanje, pakleno kretanje i kreket ispunjava celu kuhinju. (13) A fordt a jelzs szerkezeteket nagyon tallan elvont fnvv transzponlta. Elveszem a teknt. (10) Podignem korito. (13)
218

Br a szerbben is mondhatjuk, hogy sklonim korito, a fenti megolds kzelebb ll a szerb olvas nyelvrzkhez. Fldaraboltam (11) Iskomadao sam je (14) A fordt lt azzal a ritka alkalommal, amikor a szerb nyelvben is gy kpezhetjk tovbb a fnevet, hogy eredmnyt jell igt kapjunk. A magyarban a szkpzs, tudjuk, sokkal gyakoribb jelensg mint a szerbben, ezrt ki kell hasznlni a lehetsget, amikor knlkozik. Levgtam a lbt...( 11) Otfikario sam joj noge... (14) Ezzel az expresszv igealakkal kompenzlja Babi a ms helyen szksgszeren, elkerlhetetlenl elkvetett hangulatvesztesget. ...a szke, gyszruhs Witmannt hatrozottan mltnyoltk. (35) ...plava udovica u crnini je uivala odreeno potovanje. (48)
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Ahelyett, hogy morfmrl morfmra haladva fordtott volna, a magyar ige helyett szerb megkvesedett szkapcsolatot hasznl a fordt. ...a vilgossg, amely reggelenknt knyrtelen ismtldssel megrkezik, behajtja a djat. (42) ...svetlost, koja svako jutro stie s nemilosrdnim ponavljanjem, uzima svoj danak. (60) Nagyon j megolds, mivel a danak szerb kifejezs sokkal expresszvebb a magyar dj sznl, kzelebb ll az ldozat jelentshez, amire ebben a kontextusban az r gondol.

Mondattranszformci
Olykor mondattranszformcit eszkzl a fordt, ami a clnyelv szerkezetnek s sajtossgnak sokkal jobban megfelel. S jttek borzaszt jjelek. (3) I noi su postale uasne. (16) A cselekv igt trtnst kifejez (- aktv) eljel igvel vltja fel a fordt, az gensbl patienst kpezve. Az anym, aki nagy nyomorban lt, mikor hazajttem, nem tudta eltemetni. (23) Majku sam zatekao u velikoj bedi, ona nije mogla da ga sahrani. (27) A zatei ige jelentse lehetv teszi a fordtnak, hogy talaktsa a mondatot. A magyar fmondatba kelt alrendel mondatokat bvtett fmondatt transzformlta, s forrsnyelvi fmondat lltmnybl pedig magyarz mellkmondatot kpezett. Valami vlt, panaszos, hv s fenyeget hang... (10) Neki plaevan i pretei glas koji urla i doziva... (12) rdekes, hogy a mellrendel szintagma els s harmadik tagjaknt szerepl mellknvi igenevet s kpzett mellknevet
k o n T E X T U S
219

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

emeli ki a fordt s teszi meg a kln tagmondat lltmnyv, a msodik s negyedik tagot viszont meghagyja jelznek. Hatalmas, ers csont, gynyr koponyj, porcelnfehrre fztt skeletum. (24) Ogroman skelet, jakih kostiju, divne lobanje, tako iskuvan da su se kosti belele kao porculan. (29) A fenti bvtett magyar mondatbl a szerbben sszetett alrendel mondat lett, amit a kt nyelv klnbz rendszerbeli sajtossga indokol, gy ttekinthetbb rtelmes mondatot kaptunk a szerbben is. Szrk voltak a htn. (10) Telo joj dlakavo. (13) A magyar alany a szerbben nvszi lltmny.
220

A hulla, krem, megvan a jegyzkben... (24) Le je uknjien... (29) A hang ismtldik. (9) Glas se ponavlja. (12) Ebben az esetben a magyar lvisszahat kpzt a szerb nyelvben passzv szerkezettel adjuk vissza.

trendezs
A ktelez szrendi vltozsokra, amelyek a szerb s a magyar nyelv grammatikai sajtossgaibl addnak, ezttal nem trek ki, csak kt pldt emltek. Az elsben a szrendi mdosts a fordt fakultatv dntsnek eredmnye. Lerom ide, doktor r, hogy mirl van sz. (3) Gospodine doktore, opisau vam o emu je re. (16) A msodik pldnkban a szrendvltoztats jelentsbeli mdostssal jr:
k o n T E X T U S

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

Egyszerre ntt meg. (3) Odjednom je porastao. (16) A magyar szrend inkbb utal arra, hogy hirtelen ntt meg a kisfi, ezrt jobb lenne a naglo je porastao kifejezs a szerbben. A szrendi tkrzs nha rthetetlenn teszi a szerb szveget. Nhnyszor el kell olvasni a mondatot, hogy megrtsk azt: Hiszen a gondoktl, az ers hangoktl s az egyhang, unalmas parancsol ritmusoktl a vilgossg miatt nem lehet meneklni. (42) Jer od briga, od snanih glasova i od jednolinih, dosadnih, naredbodavnih ritmova ne moe se pobei zbog svetlosti. (60) Valahogy gy sokkal rthetbb lenne: Jer zbog svetlosti ne moe se pobei od briga, od snanih glasova i od jednolinih, dosadnih, naredbodavnih ritmova. , milyen utlatos volt. (3) O, kako je odvratan bio. (16) je bio odvratan. Mit tehetnek. (43) ta da rade. (60) A i ta bi drugo mogli. A szerbben nagyon gyakoriak a htravetett szerkezetek, s ez fleg a jelzs szintagmkra jellemz. me nhny plda, amelyben a fordt megmutatja, hogy hasonl esetekben hogyan kell eljrni: ...szke, piros kp kisfirl (3) ...o plavom deaku rumenog lica (16) Hatalmas, ers csont, gynyr koponyj, porcelnfehrre fztt skeletum. (24) Ogroman skelet, jakih kostiju, divne lobanje, tako iskuvan da su se kosti belele kao porculan. (29) ...szp gyerek volt, borotvlt llal, szles vllakkal... (35) ...mladim i lepim ovekom, izbrijane glave, irokih ramena... (49)
k o n T E X T U S
221

Andri Edit: CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN...

...fslkd lny. (37) ...devojka koja se elja. (52) ...hossz pengj nyitott zsebkst. (40) ...otvorenu bricu s dugakom otricom. (39)

sszegezs
Vgl leszgezhetjk, hogy a fordtsban vannak ktelez s fakultatv tvltsi mveletek, teht ahhoz, hogy elfogadhat clnyelvi szveget kapjunk, bizonyos eljrsokat ktelezen alkalmaznunk kell, msoknl viszont tbb vlasztsi lehetsg is rendelkezsnkre llhat. Amint az elemzett fordtsbl kiderlt, mg a legjobb fordtk is kvethetnek el hibt, de ha ezek olyan jellegek, hogy a clnyelvi olvas nem vesz rluk tudomst, akkor csak aprbb hibkrl beszlhetnk. Ezekre gyakran csak olyankor figyelnk fel, amikor mindkt szveget a forrsnyelvit is s a clnyelvit is keznkben tartva, sszeolvasva elemezzk ket. Amennyiben azonban a forrsnyelvi szvegen rezni lehet azt, hogy fordtsrl van sz, hogy erltetett, s a clnyelvi rendszertl idegen fogalmazsmdot tkrz, hanyag fordtra utal gyenge fordtsrl beszlnk.

222

Jegyzetek
1 2 Opijum i jo 13 pripovedaka (pium s mg 13 novella) Csth Gza: pium vlogatott novellk (1995) Budapest: Interpopulart Knyvkiad

k o n T E X T U S

Kich Katalin

CSTH GZA SZABADKJA


Kztudott dolog, hogy a gyermekkor vilgnak krlmnyei s a minsge meghatroz szerepet jtszik minden egyes ember letben, s gy van ez hatvnyozottan az alkot ember viszonylatban is, legyen az r, zeneszerz vagy ppen kpzmvsz. Az letm mindig tartalmazza ezeket a vonatkozsokat, hol lthat, kitapinthat, felismerhet mdon mint pl. Herceg Jnos mveiben , hol pedig szimblumrendszerek formjban lsd Marc Chagall kpeit. Hogy Csth Gza letmvben hogyan jelenik meg a gyermekkor vilga, errl hozzrten az letmvet elemzk szlhatnak. Mi egy rvid, vzlatos mveldstrtneti stt tesznk a belle epoque Szabadkjn, amely Csth gyermek- s dikkornak szntere volt. Az 1887. esztend Csth szletsnek ve, de Gal Ferenc zeneszerznek, a templomi zenekar igazgatjnak nnepi nyitnyt is ebben az vben jtszottk elszr, s a februr is lehetne akr szimblumrtk, amikor rnk zenekritikai munkssgra hivatkozunk, hiszen az egyik karjt elvesztett grf Zichy Gza zongoramvsz, aki Liszt tantvnya volt, s aki fl kzzel jobban jtszott, mint msok kt kzzel (Pekr, 2005. 10. o.), nos teht ez a zongoravirtuz adott hangversenyt Szabadkn, s Pekr Tibor felttelezi, hogy az eurpai nagyvrosokban is otthonosan mozg mvsz valsznleg ugyangy lete vgig nem tudta elfelejteni a Szabadkn tlttt napokat, mint vendglti. Tejben-vajban frsztttk s lelkesen nnepeltk, ahol csak megjelent (U, 10. o.). A lertak egyik arct mutatjk a szzadfordul Szabadkjnak, melyet a bunyevcok Prizsnak, de a legkatolikusabb vrosnak is neveztek a kortrsak. S ahogy a fent lert Zichy-trtnet
k o n T E X T U S

223

Kich Katalin: CSTH GZA SZABADKJA

224

igaz, ugyangy igaz a most emltett is, s ez utbbi jellemz mr nem az elrelps, a fejlds dicsrett tartalmazza, hanem azoknak a retrogrd folyamatoknak a forrsrl is szmot ad, melyek szintn tetten rhetek a korszak Szabadkjn. A halad s a visszahz erk egyszerre mutatkoztak meg a szabad lceumi mozgalomban is, mely a 19. szzad vgre Szabadkra is megrkezett, s melynek kezdemnyezi tbbek kztt azok a gimnziumi tanrok voltak, akik Csth Gzt is tantottk: Kosztolnyi rpd, Toncs Gusztv, Losz Istvn, Bib-Bige Gyrgy, s mg termszetesen sokan msok, mint pl. Milk Izidor. Az elads-sorozatok beindulst kveten egy majd ktves sznet kvetkezett be, lvn, hogy minden tagja annak a rtegnek, mely magt a vros intelligencijhoz tartoznak vlte, nem tmogatta felttel nlkl a mozgalmat, melynek meghirdetett elsdleges clkitzse kezdetben a vros culturlis sznvonal[nak] emelse volt, mg a tvlatban gondolkodk azt szerettk volna, hogy a lceumi tevkenysget nemcsak az intelligens publikum kztt kell rvnyesteni, hanem [ki kell terjeszteni] a trsadalom ama rtegre is, melynek foglalkozsnl, lethivatsnl fogva kevesebb alkalma nylik az nmvelsre (Kich, 1979. 48. o.). A Katolikus Npprt, mirl a Szabadka s Vidke cm hetilapbl rteslnk, csak addig volt hajland tmogatni a lceumi eladsokat, mg az ott hirdetett eszmk nem kerltek gymond ellenttbe a kleriklisok merev, dogmatizmusba fullad hitigazsgaival. Ilyen szempontbl nagyon tanulsgos a nevezett sajtorgnumban Apoll tollbl kzztett szmos cikk, amelyekben a rossz nyelvek lltsra hivatkozva a referens kifejti azt a nzetet, hogy a szabadtantsnak ez a formja tulajdonkppen a szabadkmves-meetingek kategrijba sorolhat, clja pedig a szabadkmves eszmk elhintse, s ilyen rtelemben elrettent pldaknt, eps megjegyzsek ksretben idzi emlkezetbe olvasinak a zomboriak gyakorlatt, ahol a zsid szrmazs Kiss Jzsef fellpsnek az volt, gymond, a haszna, hogy
k o n T E X T U S

Kich Katalin: CSTH GZA SZABADKJA

a megyeszkhely lceumi hallgatsga megtudhatta: Kiss Jzsef klt. A Gozsdu Elek tartotta Ruskin-elads nagyon szecesszis volt, Rcz Soma tanr r nevel ltre nmet filozfusok elveit hirdeti rta Apoll kik majdnem mind atheistk voltak (Kich, 1979. 50. o.). Szky Istvn tanrnak is kijrt mi itt gy mondannk, a packa , mivel a tudomnyok csoportostsrl rtekezve megllaptotta: a hittan nem tudomny. A darwinizmusrl tartott Kabos Mrton-fle elads meg egyenesen istenkromlsnak foghat fel, hiszen azt az llspontot igyekezett igazolni s bizonytani, miszerint az ember a pvintl ered. A felsorolt, krosnak minstett eszmk terjedst szerettk volna ellehetetlenteni a Npprt tmogati, de szerencsre tmogatottsguk ebben a krdsben nem volt rvnyt biztost, s a lceum meglmodi a kezdeti nehzsgeket legyzve, vgl is egyesletknt regisztrltattk a szabad tants eme frumt Szabadkn, s 1905-tl kezdden mr folyamatosan megtarthattk az eladsokat a trsadalom- s termszettudomnyok, illetve a mvszetek trgykrbl. Termszetesen csak akkor, ha valamilyen mulatsggal, trsas vacsorval egybekttt rendezvnyre, illetve egy-egy kzkedvelt sznhzi esemnyre pl. operettbemutatra nem kerlt sor, mert akkor a helybli intelligencia s ri kznsg az emltetteket rszestette elnyben, s nem az j ismereteket kzvett lceumi eladsokat. De a sznhzi eladsok ltogatottsgt illeten sem tudunk egy egysges llspontot kialaktani arra vonatkozan, hogy mely eladstpusokat kedvelte jobban, illetve kevsb a helybeli publikum. Az tny, hogy ha a polgrmester vagy a fispn megklnbztetett figyelemmel ksrte a sznhz munkjt, a sznhzkedvelk estrl estre rendszeresen megjelentek pholyaikban, s a zrt szkeket is elfoglaltk. Ha neves fvrosi mvszek vendgjtkt hirdettk a plaktok Jszai Mari, Plmay Ilka, Molnr Lszl, jhzi Ede stb. , nagy volt a valsznsge annak, hogy telt hz fogadja majd a bemutatott produkcikat. De a vendgmvsz sem jelentett mindig zsfolsig megtelt szksorokat. P. Mrkus
k o n T E X T U S

225

Kich Katalin: CSTH GZA SZABADKJA

226

Emlia, a Nemzeti Sznhz nagy tragikja 1890 februrjban mindssze kt eladsban lpett fel a tervezett ngy helyett, mert resnek nem akart jtszani, teht egy szp reggel rekedtsg rgye alatt ott hagyta a szabadkaiakat olvashatjuk a Sznszek Lapjnak 1890. februr 15-i szmban. Pedig nem egsz hrom hnappal azeltt Plmay Ilka vgre telt hzat biztostott Cska Sndor truppjnak. Felteheten a farsangi mulatsgok vonzbbak voltak, mint a kulturlis ignyek kielgtsre val ksztets. De a fentieknek mr egy relevns aspektusra hvnnk fel a figyelmet a szzadfordulz Szabadka mveldsi letnek kutatsval kapcsolatban. Nevezetesen, a felttelezett kulturlis ignyekkel rendelkezk szmrl van sz, teht arrl a rtegrl, melyre szmtani lehetett, ha sznhzi eladsok, koncertek, lceumi eladsok ltogatottsgrl, ha a klnbz mveldsi egyesletekben val tevkenysgrl volt sz Npkr, templomi nekkar s zenekar, ksbb a vrosi filharmnia, a kzknyvtr, a Mzeum Egyeslet stb. ppen a lceumi eladsok beindtsakor jelent meg a Bcskai Hrlapban Dr. G. tollbl az a helyzetfeltr cikk, melybl arrl rteslnk, hogy Szabadkt eddig mindig civilizlatlan, mveletlen jelzkkel illettk, ami nem csoda, hiszen az rstudatlanok szma a lakossg 71%-t teszi ki ebben a vrosban (Kich, 1979. 46. o.). Mgis, a cikkr abban remnykedik, hogy az a kultrmozgalom, mely a lceumi eladsok formjban gazdagtja majd a vros szellemi lett, kpes lesz arra is, hogy a mveldsi viszonyokat forradalmastsa, st azt is lltotta a tudst, hogy ha eljtt volna az a rideg statisztikus a tegnapi megnyitra, nem merte volna e megdbbenten szomor adatot a vilgnak tudtra adni, mert azt tapasztalta volna, hogy igenis van Szabadknak intelligencija, a jrt, nemesrt lelkesl mveltebb eleme (Kich, 1979. 46. o.). A Bcskai Hrlap cikkrjnak igaza is volt, meg nem is. A 71% valban rideg tny, de egy kemny valsg alapja is, amely arrl szl, hogy ebben a szabad kirlyi vrosban, akrcsak mk o n T E X T U S

Kich Katalin: CSTH GZA SZABADKJA

sutt is, van egy rteg, amely termszetesen ignyli a mvelds klnbz megnyilvnulsi formit, de a lakossg szmnak viszonylatban Szabadkn ez kb. 80 00090 000 mgis egy kis szm kzssgrl van sz, akiktl a klnbz mveldsi rendezvnyek ltogatottsgt krik szmon lland jelleggel, elssorban nemcsak a kortrsak a helybeli sajt hasbjain, hanem ksbb az utkor helytrtneti kutati is. Legjobb esetben egy-ktezer azoknak a szma, akiknek ignye volt az nmveldsre s a mveldsre ltalban, s termszetesnek kell vennnk azt is, hogy ez a kis ltszm rtelmisgi nem tehetett mindig eleget azoknak az elvrsoknak, melyeknek alapvet felttele a megjelens, a jelenlt volt. Estrl estre sznhzba jrni, egyb kulturlis rendezvnyeken jelen lenni, esetleg azokban aktvan rszt is venni igencsak fraszt lehetett, s ha idnknt betelt a pohr, P. Mrkus Emlia sem volt elegend ahhoz, hogy a csmrt feloldja. Ezrt van aztn az, hogy a csodlatos szecesszis pletek ltrehozsa mellett ott van a 71%-os rstudatlansg, holott a gimnzium s a fels kereskedelmi iskola mellett 1871-tl kezdve a Tantnkpezde is mkdtt meg a zeneiskola s a Gal majd Lnyi vezette vrosi zenekar, amely szakemberek hinyban vergdve prblt valamifle zenemvszeti tevkenysggel megbirkzni. Minderrl a helybeli Fggetlensg 1907. mjus 22-i szmban is olvashatunk. A vros zenei letnek helyzetrl rott beszmol a szksgletekrl s a meglv llapotokrl tjkoztat: a zeneiskolnak mindssze hrom kinevezett tanra van, a zenekarban csak egy a klarintos, hinyoznak a fuvolk, obok, fagottok. A zenekar ilyen krlmnyek kztt nem vllalkozhat mvszi feladatok teljestsre. Ez a felemssg fogalmaztatja meg Csthtal a Bcskai Hrlapban 1907. jnius 19-n a kvetkezket: Szabadka vros zeneileg nagyon htramaradott, meg azt is, hogy mind a zene-, mind pedig az nekkar teljessggel hasznlhatatlan. A mvszet ott fog kezddni, ha a kzgyls megszavazza a mg szksges ht-nyolc zenei llsnak fellltst.
k o n T E X T U S

227

Kich Katalin: CSTH GZA SZABADKJA

228

Mindenesetre Csth zenemvszet irnti rdekldse s rzkenysge nem lgres trben alakult ki, hiszen Szabadka a 19. szzad legelejtl kezdden, teht Arnold Gyrgy megjelenstl, folyamatosan egyfajta zenei let lettemnyeseknt mkdtt, s ez igaz mg akkor is, ha a zenemvszeti kvetelmnyek tekintetben sok trleszteni val adssga volt. Magyar Lszltl tudjuk, hogy 1904-ben a Szabadkn koncertet ad, fiatal Bartk Blrl rtekezett Csth Gza. A gimnzium nkpzkrnek mvszettrtneti plyattelre rta a 17 ves dik A magyar zene cm dolgozatt. Ennek mveldstrtneti rtke tbbek kztt abban mutatkozik meg rja Magyar Lszl hogy Csth flrerthetetlenl kimondja: Az rdem Bartk Bl, egy fiatal 21 ves lngsz... Bartk mve irnyt jell jv zenemvszetnket illetleg (Magyar, 2002. 67. o.). Az elmondottakbl egyenesen kvetkezik, hogy a szmonkrt s realizlt valsg kontextusban a szzadforduls Szabadka mveldsi letben tapasztalt ellentmondsok kikutatsa s feloldsa adhat csak megnyugtat vlaszt arra vonatkozan, hogy miknt van jelen Csth munkssgban a gyermek- s dikkor lmnyvilga. Mindez pedig termszetszerleg alapos, krltekint, rszletekre is kiterjed, komplex kutatmunkt ignyel.

Irodalom
Kich Katalin: Szabad lyceumok Bcskban s Bntban. A Magyar Nyelv, Irodalom s Hungarolgiai Kutatsok Intzete. jvidk, 1979. Magyar Lszl: Tovatn vszzadok. letjel. Szabadka, 2002. Pekr Tibor: A zenekari muzsikls ktszz ve (18032003) Szabadkn. letjel. Szabadka, 2005.

k o n T E X T U S

Dvavri Beszdes Valria

A BRENNER CSALD, A SZABADKAI POLGRSG KPVISELJE


rsunk kezdetn vlaszolni kell a krdsre, hogy lehet-e egy tizenves kamasz naplfeljegyzseit megbzhat forrsknt hasznlni. Pontos adatokat nyjtanak-e azok egy adott korszak trsadalmi viszonyairl, egy kisvros polgrsgnak az letrl? Termszetesen ifj Brenner Jzsef feljegyzsei mg egy olyan kisvros esetben is, mint Szabadka, csak nmi fogdzt nyjthatnak a vizsgldshoz. Azt is joggal krdezhetjk, mennyire ltalnosthat a szabadkai kzposztlyra, a polgrsg szoksaira az, ami a Brenner csaldra jellemz volt. Egyltaln tlagos polgri rtelmisgi csald volt-e idsebb Brenner Jzsef csaldja? S ami esetnkben mg fontosabb: mi kze van a csthi szvegekhez csaldja ilyen vagy olyan megtlsnek? Az ltalunk ismertetett adatok kzelebb visznek-e a csthi letm megrtshez, vagy csupn rdekes kitrk, amelyek termszetesen esetenknt el is hanyagolhatk. Csth levelezsbl, fljegyezseibl viszont tudjuk, hogy letmvnek meghatrozja volt a szabadkaisga, a Brenner, a Hofbauer, a Decsy, a Budnovics csald, ezrt gondoljuk azt, hogy nem rdektelen, ha velk kapcsolatos adatokat a nprajztudomny pozitivista mdszervel ismertetjk, illetve megllaptsainkat a szabadkai polgrsgra fkuszljuk. Ifj Brenner Jzsef abban az idben kezdte vezetni a napljt, amikor a hzuk eltt megptettk a szabadkai villamos snprjt. A napl els oldalain Jmbor Pl, Hiador temetsrl olvashatunk. Csth els novellsktete, A varzsl halla abban
k o n T E X T U S

229

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

230

az vben jelent meg, amikor kipltek a Vroshza alapjai. Az egykori villamos s a monumentlis Vroshza napjainkban a polgrosod vros jelkpnek szmt. Az elbbirt a fiatalember lelkesedett, tbb rsnak is visszatr motvuma, az j palotnak az eszttikai rtkeit viszont vitatta. Hiador kztudomsan a konzervativizmus megtestestjnek szmtott a XIX. szzadi Magyarorszgon, nem vletlen, hogy prizsi emigrcija utn vidken: elbb Kishegyesen, ksbb Szabadkn teremtett magnak egzisztencit. Nyugdjazsig a gimnzium igazgatja volt, a vros kltsgn, dszkiadsban jelentettk meg mveit. Szabadkn tiszteltk, volt az els r, akivel Kosztolnyi Dezs szemlyesen is tallkozott. A hagyomnyokhoz val ragaszkods, a konzervativizmus jellemezte a XIX. szzad vgi Szabadka szellemi lett, s ebben a konzervatv vilgban eszmlkedett Csth Gza. Ezekhez az eszmkhez igazodott Brenner Jzsef gysz is, de fogkony volt az j vilg kihvsai, a technikai fejlds eredmnyei irnt is. Hogy krdseinkre vlaszt kapjunk, sszefoglaljuk mindazokat az ismereteinket, amelyeket rnk szkebb csaldjrl, nagyszleirl, szleirl tudunk. A nagyapa: Brenner Jzsef patikus, a Bach-korszak idejn Temesvrrl kerlt elbb Pancsovra, majd Szabadkra. Itt benslt a szabadkai Hofbauer gygyszerszcsaldba. A XIX. szzad elejn ez a csald nyitotta meg a harmadik patikt a vrosban. A Hofbauer ddapa a csaldi legendrium szerint tant volt, Ivnyi Istvn a vros trtnsze is szmon tartja, mint az egyik els tantt. Csth Gza desapja teht tbb genercis rtelmisgi csaldbl szrmazott. A ddapja korn meghalt, ezrt az rvn maradt gyerekeket anyai nagybtyjuk nevelte fel. A Temesvrrl jtt patikus Szabadkn tanult meg magyarul, vnkisasszony nvre lete vgig trte a magyar nyelvet. A nmet szrmazs csald Szabadkn vgrvnyesen elmagyarosodott, az unokk mr alig beszltk a nagyszlk anyanyelvt. Csth 1906-ban
k o n T E X T U S

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

nyelvgyakorlsknt nmetl szerette volna folytatni a naplrst, mivel azonban nem volt sztra, a msodik bejegyzst mr magyarul rta. Novellit, drmjt, a Janikt s a Puccinirl rt nagyszabs esszjt Horvth Henrikkel fordttatta nmetre. Ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy nmetl nemigen tudta magt kifejezni, valsznleg csak a konyhanyelvet beszlte. Szmunkra az is furcsa, hogy pesti vei alatt nem a nmet nyelvtudst kvnta tkletesteni, hanem franciul tanult. Errl ccsnek szmolt be levelben. Hirtelen fellngols volt ez, mint ahogy az is, hogy Zrichben meg akarta ltogatni Jungot. Brenner Dezs a hatvanas vekben gy nyilatkozott Dr Zoltnnak, hogy btyja, ellenttben Kosztolnyival, egy idegen nyelvet sem beszlt. desapjuk viszont nemcsak nmetl tudott, hanem franciul is, egy egsz kziratnyi Petfi-verset lefordtott, a kiadsukra azonban nem vllalkozott. Nem tudjuk, mirt nem. Csth Gza korai feljegyzseibl arra kvetkeztethetnk, hogy az 1848-as szellemisg nem llt tvol desapjtl. Az 1898. mrcius 15-i, szabadkai esemnyeket piros tintval jegyezte fel napljban. Az egsz csald rszt vett a vrosban tartott nagyszabs nnepsgeken. A Brenner hzaspr erre az alkalomra dszmagyarba ltztt. Kosztolnyi Dezs desapja pedig elszavalta a Himnuszt a megemlkezsen. A szigor desapa nem bntette meg fit, amikor a Ferenc Jzsef szletsnapjn tartott iskolai nnepsgen kiftylte tanrt, Toncs Gusztvot, amikor az hosszan mltatta az uralkod rdemeit. Hogy a fttykoncert csak az ifj naplr visszaemlkezsben sikeredett-e kisebb tntetsnek, az valszn, mert a XIX. szzad vgn a szabadkai gimnziumban kisebb vtsgeket is szigoran megtoroltak. A flvi bizonytvnyban ugyan kisebb rdemjegyet kapott, de ez egyb ballpseknek tulajdonthat. A napl oldalairl arrl is tudomst szerezhetnk, hogy Erzsbet kirlyn hallakor gyszba ltztt a vros, a gyszlobogkat a gyszht eltelte utn nem szedtk le, hanem kint maradt oktber 6-ig, gy mltkppen emlkeztek meg az aradi vrtankrl. A gyorsan asszimilld
k o n T E X T U S

231

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

232

Brenner s Hofbauer csaldban a tbbnemzetisg Szabadkn magyar szellemben neveltk a gyerekeket. A patikus nagyapa kztiszteletnek rvendett a vrosban. Amolyan tudsflnek tartottk. A vros egszsggynek trtnetvel foglalkoz Emil Libmann tanulmnybl tudjuk, hogy fontos ksrleteket vgzett az arzn kimutatsval kapcsolatban. Azt is fljegyeztk rla, hogy ptett elszr frdszobt a vrosban, Dek utcai hzhoz. A helyn a Matko Vukovi utcban korbban vaskereskeds volt, napjainkban is ott lthat az egyik legszebb cgbehv, a kovcsinas. A Brenner-hz helyn a harmincas vekben plt az j emeletes hz. Brenner patikus orvosnak sznta a fit, mgsem kldte tanulni Bcsbe. Abban az vben ugyanis a szabadkaiak sszevesztek orvosukkal, s az knytelen volt Szegedre kltzni. Pedig a doktor nhny vvel korbban becsletesen helytllt a kolera elleni vdekezsben, de ez sem segtett. A kzps Brenner Jzsef nem lett orvos, az gyvdi plyt vlasztottk neki. Ebben a dntsben bizonyra az is kzrejtszott, hogy a XIX. szzad hetvenes veiben tszerveztk a trvnyhozst, Szabadkn is mkdni kezdtek a tblk. Emellett a vast kiptsvel fellendlben volt az ipar, a kereskedelem, ebben az idben biztosabb jvje lehetett az gyvdnek, mint az orvosnak. Tapasztalatbl tudhatta a patikus, hogy a vros laki szvesebben fordultak a javasasszonyhoz, mint az orvoshoz. A nagybirtokos gazdk sajnltk a pnzt a patikra, pereskedni viszont nagyon szerettek. A kzps Brenner fi valsznleg szvesebben lett volna orvos, mert a jogszok csrs-csavarsa tvol llott tle. Az apja ltal remlt, jl jvedelmez irodt sohasem hozta ltre. Amikor lehetett, inkbb kzhivatalnok lett, 1902-tl az els vilghbor vgig a vros gysze. gyvdi irodjt azonban nem szmolta fel, st az j lomalakulatban mr csak gyvdi munkjra tmaszkodhatott. Az gyszi munkjt a vros kpviseli nem sokra taksltk, mert 1904-ben, amikor magasabb brrt folyamodott, csak rszben szavaztk meg neki. A kpviselk azzal rveltek, hogy az
k o n T E X T U S

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

gysz r nem tlrzik otthon, hanem muzsikl a felesgvel. Valban, a kzps Brenner Jzsef jobban szerette a mvszeteket, a festszetet, a zent, mint a szigor paragrafusokat. volt a vros els amatr fotsa is. A kpeket maga ksztette otthon. A csald barti krhez nem jogszok s nem befolysos nagybirtokosok tartoztak, hanem tanrok, gygyszerszek, orvosok. Kivtelnek csak Vermes Gyula szmtott. Aki ugyanolyan csodabogr volt, mint , hatalmas vagyont a palicsi olimpiai jtkok megszervezsre klttte. Az nevhez fzdik a kerkprplya felptse Palicson. Vermes Gyula tnkrement, idsebb korban testnevel tanrknt mkdtt. Csth Gza csaldja a frissen kialakult vrosi kzposztlyhoz tartozott, nem szerzett vagyont, a Kosztolnyi csaldhoz hasonlan rks anyagi gondokkal kszkdtt. Ez viszont nem akadlyozta meg abban, hogy a vros mveldsi letnek egyik meghatroz egynisge legyen. volt a Nemzeti Kaszin knyvtrosa, a szabadkai dalegyeslet karnagya, s noha a vrosban mr mkdtt Gal Ferenc, a zenei gyeket mgis intzte. A vrosba rkez mvszek koncertjeit szervezte meg, ksrte ket zongorn. Gal, a zeneszerz s kivl zongorista alkoholfggsge miatt megbzhatatlan volt. A kt mvsz rossz viszonyban llt egymssal. Gal miatt szaktott Brenner dalrdjval is, mert a kristk egy alkalommal szerendot adtak a zeneszerznek. Ezt nem tudta megbocstani, ezrt a vros zongorja elkerlt a csaldtl, s a szllts alatt sszetrt. Az ifjv csepered Csth Gza az esetet megrta a Bcskai Hrlapnak, a remlt orszgos botrny azonban, mint mr annyiszor, ez alkalommal is elmaradt. A csald zongora nlkl maradt, de mivel a hzi muzsikt nagyon szerettk felesgvel, ezrt Budnovits Ilont gitrral ksrte, amikor nekelt. Noha szaktott a Dalegyeslettel, a vros zenei lett tovbbra is irnytotta. Az kzbenjrsra vlasztottk meg Lnyi Ernt a szabadkai zeneiskola igazgatjnak. Jellemz az akkori kzllapotokra, hogy ez sem ment kisebb botrny nlkl. Az egyik kpk o n T E X T U S

233

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

234

viselte a zeneszerznek megllaptott fizetst, s csak a belgyminiszter kzbenjrsra kapta meg az t megillet illetmnyt. 1906-ban nemcsak Lnyi Ern gye borzolta a kedlyeket a vrosban, hanem Milk Izidor esete is. Az r ebben az vben ajnlotta fel rtkes knyvtrt a vrosnak megvtelre, a vrosatyk azonban elutastottk azzal a ,,blcs indokkal, hogy a vrosnak nincs szksge tudomnyos knyvekre. Ilyen gyekben kellett eljrnia dr. Brenner Jzsef gysznek, aki ehelyett valsznleg szvesebben muzsiklt volna otthon a csaldjval. Mert a hzi muzsikt magas sznvonalon mveltk a csaldban. Nemcsak az apa lpett fel a hangversenyeken, hanem fiai s a felesge, Budnovits Ilona is. A Lnyi csalddal kezdetben szoros kapcsolatot tartottak fenn, a gyerekek megbartkoztak egymssal, hozzjuk kapcsoldott Kosztolnyi Dezs is, ekkor bontakozik ki Kosztolnyi s Lnyi Hedda szerelme, a Fecskelnyszerelem. Csth Gza az idsebbik lnynak, Saroltnak udvarolgatott, a lny azonban nem vette komolyan a fiatal orvostanhallgat kzeledst. A csald j zenei kpzettsgbl kvetkezett, hogy amikor 1908 elejn megalakult a szabadkai filharmnia, a Brenner csald ngy tagja is jtszott a zenekarban. Kosztolnyi Dezs ugyan nem tudott muzsiklni, a nagy esemnynek viszont is rszese volt, rta a prolgust. A filharmnia megalakulsa utn idsebb Brenner Jzsef sszeveszett Lnyi Ernvel, s mg a fiainak is megtiltotta, hogy a zenekarban muzsikljanak. A fik viszont tljrtak apjuk eszn, a szereplsi vgy mgis ersebb volt bennk, klnsen akkor, ha Csth Gza a hangversenyen az Amatti-fle mlyhegedn muzsiklhatott, amely mr ekkor a vros tulajdonban volt.

Decsy Etelka s csaldja


Csth Gza desanyja sem volt szabadkai. A Decsy csald Bajn lt, az apa bajai szolgabr volt, de korn meghalt gerincsorvadsban, eltte veken t Decsy Etelka polta. Ksbbi frjk o n T E X T U S

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

vel, Csth Gza desapjval, btyjnak, Decsy Dezsnek az eskvjn ismerkedett meg. Dezs ugyanis felesgl vette Brenner Lujzt, a szabadkai patikus legidsebb lnyt. Brenner Jzsef ppen akkor rettsgizett. A kt fiatal azonban kitartott egyms mellett, Decsy Etelka megvrta, hogy vlasztottja befejezze egyetemi tanulmnyait. Etelka kpzett tantn volt, s frjhezmenetele eltt mersz magnvllalkozsba kezdett: Pacsron lenyiskolt nyitott, eltte azonban nem vgzett piackutatst. Az intzmnybe egyetlen tanul sem jelentkezett, s mg mieltt megkezdte volna a mkdst, csdbe ment. Amikor frjhez ment, a hzassgba nem hozomnyt vitt, hanem adssgot. Arrl nincs tudomsunk, hogy hasznostotta volna tanti oklevelt, csak annyi ismert rla, hogy Szeghegyen lt patikus btyjnl desanyjval egytt. A trkeny fiatalasszonyrl keveset tudunk, a gyermek Csth Gza ritkn emlkezik meg desanyjrl. Arrl csak homlyos utalsokat talltunk, hogy anysa nem klnsen rlt, hogy fia hozomny nlkli lnyt vett felesgl. Emiatt keveset segtett az anyagi gondokkal kszkd fiatalokon. De k is megszerveztk a csaldra jellemz vendgsgeket, ezeken nhnyszor mg az orszgos hr muzsikus, Piros Jzsi is megfordult. Az asszony hamarosan megbetegedett, a frj frdkben gygyttatta, a nyarakat brelt villkban, Palicson tltttk. Kilencvi hzassguk alatt ngy gyermekk szletett, az egyik kislny, Aranka a szletst kveten meghalt. Hamarosan Decsy Etelka is belehalt szvbajba, gy Brenner Jzsef harminct vesen zvegyen maradt hrom gyermekvel, rosszul men gyvdi irodjval s tvenezer korona adssgval.

235

Budnovits Ilona rokonsga


Idsebb Brenner Jzsef egy vig lt zvegyen, a hrom gyermekt s az anysa, Decsy Krolyn nevelte. Az asszony termszetesnek tartotta, hogy veje ismt meghzasodjk, csak ht a vlasztottjval nem volt megelgedve. Idsebb, tapasztaltabb hlk o n T E X T U S

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

236

gyet kpzelt a veje mell. Nem talltunk ugyan adatokat rla, de felttelezzk, hogy Brenner Jzsef desanyja sem lehetett elgedett fia msodik vlasztottjval. A gyermekek nevelanyja, Brenner gyvd msodik felesge, az alig hszves Budnovits Ilonka lett. Kpzett tantn volt, hzassga eltt csak nhny vizsgja maradt a budapesti zeneakadmin, hogy megszerezze a tanri oklevelet. Rejtly, hogy mirt nem fejezte be tanulmnyait. Lnyi Ern szerint igazi stehetsg volt, a kottzott zenemveket els ltsra elnekelte. Anyika, ahogy nevelt gyermekei neveztk, Budnovits Antalnak, a szabadkai elemi iskolk igazgatjnak a legidsebb gyermeke volt. desanyja, Sturcz Jusztinia, ugyancsak tantn volt. A Budnovits nagyszlk tnkrement kereskedk voltak. A Sturcz csald viszont iparosokbl llt: a nagyapa borbly, a nagyanya varrn volt. A Budnovits csaldban magyarul is, bunyevcul is beszltek, a bunyevc szoksokat is megtartottk, a nagyszlket majknak, illetve didnak neveztk. Ennek ellenre Ilona, amikor frjhez ment, dszmagyarba ltztt, noha az akkori Szabadkn a polgri csaldok gyermekei mr fehr ruht ltttek az eskvkre. Raffai Judit szabadkai nprajzkutat gy tudja, hogy Kosztolnyi Dezs desanyjnak az elsk kztt volt fehr menyasszonyi ruhja. Budnovits Ilonka mgsem ltzhetett gy, mert vlasztottja zvegy volt, ezrt vette fel a vros ltal elvrt ltzket. A vros ltal rendezett hivatalos nnepsgeken is a dszmagyart viseltk a frjvel, hiszen a kzssg az rangjukban ezt vrta el tlk. Nemcsak ebben szmolt a kisvros kvetelmnyeivel, hanem csaldi letnek megszervezsben is. Cseldet, szakcsnt is tartott, dajkt fogadott, amikor megszlettek gyermekei, Ilonka s Lacika. Gyermekei csak kln engedllyel szaladglhattak meztlb. A paraszt gyermekekkel nem jtszhattak. Szigoran ragaszkodott a kisvros trsadalmi elvrsaihoz, a jeles napok megnneplsben pedig a Brenner csald szoksaihoz igazodott, nem az otthoni bunyevc szoksrendhez. Az emberlet forduljhoz kapcsold szoksok kzl fontosnak
k o n T E X T U S

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

tartunk kt rtust kiemelni. Csth Gza 1899-ben feljegyezte, hogy desapjval kimentek a temetbe, hogy rendbe tegyk desanyja srjt. Feljegyezte, hogy az este mzes gesztenyt is ettek. Mindenszentek s halottak napjnak szigor rendje volt korbban is, mint manapsg, Szabadkn a temetjrsnak, ehhez igazodott Csth Gza desapja is. A srokat erre az nnepre nem a cseldekkel rendeztettk, hanem maguk vgeztk el a feladatot. Csak erre az egy napra dsztettk fel a srhantokat, ezt a szp szokst, igaz, egyre kevesebb helyen, de mg napjainkban is megfigyelhetjk a szabadkai temetben, tbbnyire a bunyevc csaldok esetben. A Naplban nemcsak a jeles napok tradciira tallunk adatokat, hanem az emberlet fordulira: a lakodalomra, a temetsre, a keresztelre is. Szmunkra azrt rdekesek a napl utalsai, mert a parasztvrosban (Szabadka mr-mr kzhelyszer megnevezse) mskppen nnepelt az ri kzposztly, amely egyben-msban megtartotta a tradicionlis kzssg rtusainak elemeit is. A huszadik szzad elejn Decsy patikus lnyt mg flltetik a polcra, nehogy vnkisasszony maradjon. A csaldi sszejvetelek legalbb kt napig tartottak. A szletsnapi, nvnapi dridk utn msnap kvetkezett a krlt, melyrl eddig gy tudtuk, hogy a lakodalmas szoksok utols fzist nevezik gy, a naplr viszont kvetkezetesen klltnak (nem krltnak) nevezi a csaldi sszejvetelek msodik napjt. Az is elvrs lehetett, hogy a csaldnak a nyarakat Palicson kellett eltltenie. A jobb md szabadkai csaldoknak volt a tpart kzelben vagy Orbnfalvn a vast tloldaln villja. Brenner gyvdnek erre nem volt pnze. Ezrt, hogy eleget tegyen a vros ltal diktlt elvrsoknak, veken t a Leovicsvillt brelte, noha nem volt meg r az anyagi fedezete. Budnovits Ilona flig bunyevc, flig magyar keresked-iparos csaldbl szrmazott. Szegny lny volt, hozomny nlkli. Hzassgnak els kt vben betartotta a kisvros ltal diktlt elvrsokat, amikor viszont kiderlt, hogy frjnek adssga van,
k o n T E X T U S

237

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

s nincs fedezete a kltekez letmdnak, volt ereje vltoztatni: abbamaradtak a vendgsgek, a Dek utcai laksbl szernyebbe kltztek, a Nagytemplom mg, a Mikls utcba. A szp kertes udvarban a zent szeret hzaspr Beethovennek szobrot llttatott. A gyermekeket modern szellemben nevelte, elvrta tlk, hogy a szletsnapokon maguk ksztsk az ajndkokat, ebben leginkbb Csth jeleskedett, tehetsgesen rajzolt, festett. Mg abba is beleegyezett, hogy az ifj mvszpalntnak a Grszinl, apai nagyanyjnl, mtermet rendezzenek be.

Kvetkeztetsek
Csth Gza rokonsga abban a korszakban lt Szabadkn, amikor a telepls legfontosabb esemnyei trtntek: a polgrosods hajnaln, 1860-ban szletett az desapja, s 1945-ben, az j vilgrend bekszntsekor halt meg. A tbb mint nyolc vtized alatt lnyegesen talakult a vros. Amikor megszletett, mg ugar rendszerben mveltk a nagy kiterjeds hatr fldjeit, az iparosok mg chekbe tmrltek. Jrvnyos betegsgek tizedeltk a lakossgot. A vros kzpontjban csak egy-kt emeletes lakhz llt, igazi Srszeg volt ez a vros, ahogy Kosztolnyi Dezs nevezte a Pacsirtban. Az utckon a nagy esk utn deszkapalln jrtak, mg a vast sem mkdtt. Az esemny Blaha Jnos s Klesi Lujza (a ksbbi Blaha Lujza) eskvje volt, amelyet a vros ri npe megtisztelt jelenltvel. Ez volt az a korszak, amikor a zsidk emancipldtak. A vast kiptsvel jelenik meg a tisztviselrteg, amelynek a szmra mr fgimnziumot ltestettek, vidkrl tanrokat hvtak. A kereskedk mellett megjelennek a bankrok, a trvnyszki brk, rnokok, lassan kialakul az ri kzposztly, amely mr msfajta letre vgyik. Ltrejnnek a polgri trsadalomra jellemz civil szervezetek: a knyvtr, a kaszin, a dalegyeslet, a sznhz, megjelennek az els jsgok. A hetvenes vektl plnek fel azok az pletek, melyek napjainkig meghatrozzk a vros arculatt, mert
k o n T E X T U S

238

Dvavri Beszdes Valria: A BRENNER CSALD, A SZABADKAI...

az j osztlynak laksokra, brlaksokra volt szksge. Az utckat is lassan kikvezik, megjelenik a gzvilgts, flptik az els kzfrdket. Korszer krhzat, elemi npiskolkat, kzpiskolkat: gimnziumot s kereskedelmit ltestenek. A vros els jelents ptje Skultety Jnos mg vidkrl rkezett, a hetvenes vekben mr szabadkai dikok tanulnak a nmetorszgi megyetemen, a mncheni kpzmvszeti akadmin. Az j intzmnyeket a kisvros mkdtette, lakibl nem hinyzott az ri virtus, de a civil kurzsi sem. Egy kicsit nacionalistk is voltak meg antiszemitk is, arra viszont vigyztak, hogy az vtizedek alatt kialakult knyes egyenslyt ne bontsk meg. Csth Gza a vros felvirgzsakor lte gyermek- s felnttkort. Az els vilghbor vgn halt meg, nem lthatta, hogy az ltala brlt, de szeretett osztly hogyan szorul ki a kzletbl, hogyan veszti talajt. A fiatalabbak egy rsze az impriumvlts utn elment Szabadkrl, egy rsze viszont maradt. A bunyevc rtelmisg a megvltozott trsadalmi viszonyok kztt termszetesen msik irnyban tjkozdott. A magyarok viszont a pcsi emigrnsokkal kzsen keresik a vlaszt, hogy a rjuk szakadt kisebbsgi ltben hogyan teremtsk meg egzisztencijukat, hogyan teremtsenek elviselhet szellemi letet az j krlmnyek kztt. Ennek az osztlynak volt tipikus kpviselje dr. Brenner Jzsef, Szabadka gysze. Szimbolikusnak is tekinthetjk, hogy srja a Bajai ti temetben, ahova 1919-ben fit is eltemette, vgrvnyesen elveszett.

239

k o n T E X T U S

240

k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna

CSTH GZA VAJDASGBAN


jabb adatok egy szemlyi bibliogrfihoz

1977-tl napjainkig
Csth Gza szemlyi bibliogrfija jrszt szekunder forrsok, a jugoszlviai magyar irodalom ves bibliogrfiai fzeteinek 1 az tmutatsval, annak gyakorlatt kvetve2 kszlt Dvavri Zoltn 1980-ban megjelent perszonlis bibliogrfijnak a folytatsaknt. A begyjttt adatok Csth jugoszlviai/vajdasgi elfordulsait/utlett/recepcijt prezentljk tbb szinten. Nemcsak a szerz knyveinek, szvegeinek az irodalmi olvasatait/recepcijt veszi szmba, hanem a Csth-letm ms mvszeti kzegekben (sznhz, film) trtn felbukkansait, az emlkt pol megnyilvnulsokat, rendezvnyeket is. Csth Gza-bibliogrfit erre az idszakra Hajd Jnos is sszelltott egy Csth-dolgozat mellkleteknt.3 Ez a vlogatott gyjts a teljes Csth-recepcit felleli terleti korltozs nlkl. A korhatr a szerz szndka szerint 19771999. Hajd szrmaztatott bibliogrfiai kitekintse a hinyossgok, a kvetkezetlen bibliogrfiai lers, az annotcik hinya, az elnagyolt szerkezet ellenre is fontos gyjts.

241

CSTH GZA MONOGRAFIKUS MVEI


1. Ismeretlen hzban / Csth Gza; sszegyjttte s az utszt rta Dr Zoltn. jvidk: Forum Knyvkiad, 1977. III. ktet
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

1. kt.: Novellk, drmk, jelenetek. 527 p. (Hagyomnyaink; 9.) 2. kt.: Kritikk, tanulmnyok, cikkek. 684 p. (Hagyomnyaink; 10.) sszegz Csth-kiads / VAJDA Gbor. = Magyar Sz, 1977., jl. 2., 179. sz., 13. p. ~~ letmve / PTER Lszl. = zenet, 1977., 10. sz., 603607. p. Egy elmebeteg n naplja. Budapest: Magvet, 1978. Egy j kiadvnyrl / BORI Imre. = 7 Nap, 1979., jan. 12., 2. sz., 6. p. Egy sorstrtnet kpe / BLDI Mikls. = zenet, 1979., 6. sz., 362364. p. Az emberlts mlysge / [DVAVRI] DR Zoltn. = zenet, 1979., 6. sz., 365370. p. Adalk egy r tragdijnak mlyebb megrtshez / VAJDA Gbor. = zenet, 1983., 9. sz., 479480. p. 2. A repl Vucsidol / Csth Gza; Munk Artr; Havas Emil; sajt al rendezte s az utszt rta [Dvavri] Dr Zoltn. Szabadka: Veljko Vlahovi Munksegyetem, 1978. 75 p. (letjel knyvek; 16.) Nem kis szenzci / (-e -a) [FEKETE Elvira]. = 7 Nap, 1978., februr 24., 8. sz., 17. p. Egy elveszettnek hit regny titkai / f. [FEKETE Elvira]. = Dolgozk, 1978., mrc. 23., 12. sz., 11. p. Regny a szzad eleji Szabadkrl / . = 7 Nap, 1979., mrc. 9., 10. sz., 9. p. Rgi regny a rgi Szabadkrl / LVAY Endre. = zenet, 1979., 4. sz., 224225. p. Szabadkai regny klfldi visszhangja / . = 7 Nap, 1979., mj. 4., 18. sz., 8. p. A repl Szabadka / VAJDA Gbor. = Magyar Sz, 1979., jn. 30., 177. sz., 12. p. Az alv kisvros bresztje / KOVCS Erika. = Kpes Ifjsg, 1979., szept. 26., 1527. sz., 19. p. A repl Vucsidol a Magvet kiadsban / . = 7 Nap, 1980., jn. 27., 26. sz., 9. p. Szabadka grbe tkrben / VIRG gnes [HORVTH Emma]. = zenet, 1980., 10. sz., 563564. p. A nagyravgys torzkpe / SZAKOLCZAY Lajos. = zenet, 1980., 10. sz., 561563. p.
k o n T E X T U S

242

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

Becsvgy s fldhzragadtsg / Dr [DVAVRI] Zoltn. = 7 Nap (mellklet), 50. sz., 2425. p. The Magicians Garden and Other Stories. Budapest; New York: Corvina; Columbia University Press, 1980. Az cenon tlrl is lobban elnk tze / VIRG gnes [HORVTH Emma]. = zenet, 1980., 78. sz., 418420. p. ~~ novelli angolul / Dr [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 1981., 12. sz., 5460. p. ~~ amerikai szemmel / Dr [DVAVRI] Zoltn. = 7 Nap, 1981., febr. 20., 8. sz., 14. p. jraszabott mondatok / . = 7 Nap, 1982., nov. 19., 47. sz., 13. p. A ktet kritikai visszhangjrl. Az a bizonyos trombitasz / Dr [DVAVRI] Zoltn. = 7 Nap, 1983., febr. 11., 6. sz., 12. p. 3. Matkovrada: (36 krtkych prz) / Gza Csth; [preloil a doslov napsal Karol Wlachovsk&; prebal a v&zbu navrhol Vladislav Rostoka]. V Novom Sade: Obzor; Bratislava: Tatran, 1987 (Bratislava: Svornost). 261 p.; 21 cm. (Edcia Mosty; zv. 31). Az eredeti cme: Ismeretlen hzban. 400 pld. Ktve, bortval. ~~ szlovk nyelven / [TOLDI va]. = Hd, 1987., 10. sz., 1352 p. Csth szlovkul / RONCSK Alexander. = zenet, 1988., 12. sz., 103104. p. 4. U nepoznatoj kui: novele / Geza at; urednici Zoltan Der i Milovan Mikovi. Subotica: Radniki univerzitet Veljko Vlahovi i Subotike novine, 1989 (Subotica: Minerva). 137 p.; 24 cm (Osvit; letjel Knyvek; 41.). 600 pld. ~~ novelli szerbhorvt nyelven / re [RVSZ Erika]. = Magyar Sz, 1989., aug. 12., 219. sz., 15. p. ~~ novelli szerbhorvt nyelven / T. [TOLDI] . [va]. = Hd, 1989., 9. sz., 1120. p. Egy knyv ketts tkrben. Tudunk-e Csthul? / HZSA va. = zenet, 1990., 2. sz., 152154. p. Ua. Idrabls / VAJDA Gbor. = zenet, 1990., 2. sz., 150152. p. CSTH GzaHavas EmilMunk Artr: A repl Vucsidol Adalk egy regnyhez. Ivan Sari eldje / (p). = 7 Nap, 1989., jn. 9., 23. sz., 27. p.
k o n T E X T U S

243

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

Disputa. Ki volt a modell? / (d). = 7 Nap, 1989., jn. 23., 25. sz., 23. p. jabb(?) adalkok egy regnyhez / MAGYAR Lszl. = 7 Nap, 1989., jl. 14., 28. sz., 22. p. Le silence noir. Alina: Aix-en-Provence, 1988. Az ellebeg Aranysrkny nyomban / VIRG gnes. = zenet, 1989., 11. sz., 712714. p. Gracin, bolond Gracin: az angol nyelv Csth-ktetek tanulsgairl / F. DEK Lszl. = zenet, 1989., 13. sz., 112118. p. Napl. Szekszrd: Babits Kiad, 1989. A kjenc / VAJDA Gbor. = 7 Nap, 1990., jan. 12., 2. sz., 30. p. Olvasnapl. Komplexsrelmek / HZSA va. = zenet, 1990., 6. sz., 511512. p. 5. Opijum: dnevnik morfiniste / Geza at; izbor, prevod i pogovor Sava Babi. Beograd: Trgovaka radionica Bab, 1991 (Novi Sad: Ekspres biro). 200 p.; 20 cm. (Biblioteka Ero s ovoga svijeta). ISBN 86-7683-001-0. 1200 pld. Versenyfuts a halllal: Sava Babi Csth-ktetrl / KONTRA Ferenc. = Magyar Sz, 1991., aug. 17., 225. sz., 10. p. Mesk, amelyek rosszul vgzdnek. Budapest: Magvet, 1994. Mgis jl vgzdnek? / HZSA va. = zenet, 1995., 13. sz., 167171. p. Rejtelmek labirintusban. Budapest: Magvet, 1995. Megynk, amerre visz / HZSA va = zenet, 1996., 13. sz., 105107. p. Az letet nem lehet becsapni: sszegyjttt sznpadi mvek / Csth Gza; szerk. s sajt al rendezte Szajbly Mihly. Budapest: Magvet Kiad, 1996. Tbbfle rdekbl tetszik? / HZSA va. = zenet, 1997., 12. sz., 136139. p. Oppio e altre storie / Gza Csth. Roma, 1998. Csth Gza olasz szemmel / Vanessa MARTORE; HORVTH Erzsbet Boros kosn fordtsa. = Hd, 2001., janfebr., 12. sz., 156158. p. Megjelent az I Nipoti di Rameau 1998/1. szmban.
k o n T E X T U S

244

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

Egy elmebeteg n naplja. sszegyjttt elmeorvosi tanulmnyok / Csth Gza. Budapest: Magvet, 1998. Nincsen ltomny, amelynek ne volna alapja / HZSA va. = Hd, 1999., 34. sz., 254256. p. A muzsika mesekertje / Csth Gza. Budapest: Magvet, 2000. A zene titkainak kutatja / VUKOVICS Gza. = Hd, 2001., mrc., 3. sz., 279281. p. Az lmods llektana: ismeretlen elmeorvosi tanulmnyok / Csth Gza. Szeged: LAZI, 2001. Az lom olyan, mint a bvsz cilindere / HUSZTA Rzsa. = Hd, 2001., jlaug., 78. sz., 875878. p. Csth Gza rsai j kiadsban / BBOS M. Ottlia. = Ht Nap, 2002., jn. 19., 24. sz., 26. p. A szegedi Lazi Kiad egyb Csthknyveirl is (Napl 19121913, Lidrclmok, lomtalan brenlt). Emlkirataim a nagy vrl. Hbors visszaemlkezsek s levelek / Csth Gza. Szeged: Lazi Knyvkiad, 2005. Nincs rend, nics rend! / FEKETE J. Jzsef. = Magyar Sz (Kilt), 2006., febr. 18., 19., 39(7). sz., VIII. p. 6. Napl: 18971899 / ifj. Brenner Jzsef [Csth Gza]; [kzreadja, sajt al rendezte s az utszt rta Dr Zoltn]. Szabadka: Szabadegyetem, 2005. 163 p.: ill.; 20 cm + mellklet, egy fot Csthrl (letjel knyvek; 116.) ISBN 86-82147-73-4. 300 pld. Ifj. Brenner Jzsef (Csth Gza) Napl (18971899) / N-a [NAGY Magdolna]. = Magyar Sz, 2006., jan. 14., 15., 9. sz., 11. p. A naplr Csthrl / FEKETE J. Jzsef. = j Kp, 2006., 3., mrc., 1822. p. 7. Napl: 19001902 / ifj. Brenner Jzsef [Csth Gza]; [kzreadja s az utszt rta Dr Zoltn]. Szabadka: Szabadegyetem, 2006. 251 p.: ill.; 20 cm. (letjel knyvek; 117.) j knyv. Csth Gza: Napl 19001902: az letjel kiadsban megjelent a zene- s kpzmvszet kedvel, kamasz Csth naplja / tm [TM Margarta]. = Magyar Sz, 2006., jn. 19., 139. sz., 9. p. Ha n ember leszek / KONTRA Ferenc. = Magyar Sz (Kilt), 2006., aug. 12., 13., 186(32). sz., VIIIIX. p.
k o n T E X T U S

245

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

8. Napl: 19031904 / ifj. Brenner Jzsef [Csth Gza]; szerk. Dr Zoltn, Beszdes Valria. Szabadka: Szabadegyetem, 2007. 160 p.: ill.; 21 cm. (letjel knyvek; 120.) ISBN 978-86-82147-89-3 9. Napl: 19061911 / ifj. Brenner Jzsef [Csth Gza]; [Dr Zoltn hagyatkbl; szerk. Beszdes Valria]. Szabadka: Szabadegyetem, 2007 (Szabadka: Studio Bravo). 219 p.: ill.; 21 cm + mellklet: fot Csth Gzrl, Kosztolnyi Dezsrl s Brenner Jzsefrl. (letjel knyvek; 122.) ISBN 978-86-82147-83-1. 300 pld. 10. 1000x lel Jzsi: csaldi levelek 19041908 / Csth Gza; [Dr Zoltn hagyatkbl; sajt al rendezte s az utszt rta Beszdes Valria]. Szabadka: Szabadegyetem, 2007 (Szabadka). 175 p.: ill., fotk; 23 cm. (letjel knyvek; 123.) ISBN 978-86-82147-82-4 11. 1000x lel Jzsi: csaldi levelek 19091912 / Csth Gza; [Dr Zoltn hagyatkbl; sajt al rendezte s az utszt rta Beszdes Valria]. Szabadka: Szabadegyetem, 2008 (Szabadka: Grafoprodukt). 167 p.: ill.; 21 cm. (letjel knyvek; 123.) ISBN 978-8682147-84-8 Csth msik arca: mennyire vltoztathatnak az r megtlsben napli, levelei? / TPAI Renta. = Magyar Sz (Htvge), 2008., febr. 9., 10., 31(6). sz., XI. p. Beszlgets Dvavri Zoltn felesgvel, Beszdes Valrival a Csth-naplk publiklsnak a krlmnyeirl. 12. 1000x lel Jzsi: csaldi levelek 19131919 / Csth Gza; [Dr Zoltn hagyatkbl; sajt al rendezte s az utszt rta Beszdes Valria]. Szabadka: Szabadegyetem, 2008 (Szabadka: Grafoprodukt). 250 p.: ill.; 23 cm. (letjel knyvek; 125.) ISBN 978-8682147-86-2

246

CSTH GZA LEVELEZSBL IDSZAKI KIADVNYAINKBAN


1. 1000x lel Jzsi. Csth Gza, a varzsl [12.] / kzreadja DR Zoltn. = Magyar Sz (Kilt), 2006., febr. 18., 19., 39(7). sz., VII VIII. p. 2. 1000x lel Jzsi. Hajnali mmor: Csth Gza levelei 4. / Kzreadja DR Zoltn. = Magyar Sz (Kilt), 2006., pr. 29., 30., mj. 1., 2., 98(17). sz., VIIVIII. p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

3. 1000 x lel Jzsi. Csth Gza levelei 5.: a levl, amely nem jutott el a cmzetthez / DR Zoltn. = Magyar Sz (Kilt), 2006., jn. 10., 11., 132(23). sz., VIIVIII. p. 4. 1000x lel Jzsi. Elbocst szp zenet: Csth Gza levelei 6. / kzreadja DR Zoltn. = Magyar Sz(Kilt), 2006., jl. 22., 23., 168(29). sz., VII. p. 5. 1000x lel Jzsi. Csth Gza levelei 7.: Egy elkalldott szndarab? / DR Zoltn. = Magyar Sz(Kilt), 2006., aug. 12., 13., 186(32). sz., VII. p. 6. 1000x lel Jzsi. Allan Maud budapesti vendgszereplse: Csth Gza levelei 7. / Kzreadja DR Zoltn. = Magyar Sz (Kilt), 2006., szept. 9., 10., 210(36). sz., VII. p. 7. 1000x lel Jzsi. Csth Gza levelei 9.: ilyen muzsikrl se Wagner, se Puccini nem lmodott / DR Zoltn. = Magyar Sz (Kilt), 2006., nov. 18., 19., 270(46). sz., VIIVIII. p.

AZ ZENET EMLKSZMAI
CSTH GZA EMLKSZM. ZENET, 1977, 23. SZM A kilencvenves ~~nak / . = 87. p. Irodalmunk kzeli se / DR [DVAVRI] Zoltn. = 90109. p. A homo novus nagysga s tragdija / BORI Imre. = 110 129. p. A drmar / SZILDI Jnos. = 130132. p. Az jsgr / JUHSZ Gza. = 133139. p. A zenekritikus / DEMNY Jnos. = 140143. p. A szakr / SZAKCS Gyrgy. = 144148. p. A zeneszerz / KENYERES KOVCS Mrta. = 149156. p. Komls Aladr ~~rl s ms emlkeirl / [DVAVRI] DR Zoltn. = 158162. p. Hrom lpcsfok / ILLS Endre. = 163167. p. Kosztolnyi elfelejtett brlata, Csth ismeretlen levele / RZ Pl. = 168171. p. A Janika visszanz tkrben / HERCEG Jnos. = 172175. p. Irodalomtantsunk s ~~ / HORVTH Jnos. = 176178. p. ~~ emlke / LVAY Endre. = 179184. p.
k o n T E X T U S

247

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

Fllom utn / BARCIUS Zoltn. = 185187. p. Vltozatok kt dtum krl / KOLOZSI Tibor. = 189190. p. Szletsi s elhallozsi dtuma. Szemelvnyek az egykor Csth-irodalombl / [DVAVRI] DR Zoltn. = 191215. p. ~~ kteteinek s bemutatott sznmveinek bibliogrfija / DVAVRI Zoltn. = 216228. p. Az zenet Csth-emlkszma / BLINT Sndor. = Magyar Sz, pr. 9., 97. sz., 13. p. Az zenet Csth Gza-emlkszma / BORDS Gyz. = Hd, 4. sz., 568. p. CSTH GZA EMLKSZM. ZENET, 1987, 13. SZM ~~ 18871987: klti pokolramens / HERCEG Jnos. = 56. p. Sem balta, sem pium: tiszteletkrk ~~ mondatai krl / DUDS Kroly. = 78. p. , vad szerelmese az rlt morfiumnak: kortrsunk Csth / HDI va. = 2027. p. Megrtettem a termszetet: ~~ mvszfelfogsnak s ri gyakorlatnak termszettudomnyos alapjairl / SZAJBLY Mihly. = 2836. p. A meglltott rkkvalsg: ~~ mvszetszemllete / RNAY Lszl. = 3746. p. A krhozat grammatikja / THOMKA Beta. = 4750. p. Vgy s realits: a pszichotikus konfliktus Csth letben s munkiban / HDI Sndor. = 5158. p. Racionalits s misztikum: a novellar Csth / DOBOS Istvn. = 5970. p. A szecesszi s ~~: a szecesszi nyelvi jegyei Csth korai novelliban / KOVAL Erika. = 7189. p. Szemlyisgmegoszls s nhasads ~~ novelliban / KONTRA Ferenc. = 9094. p. Ktarc vitalizmus: a Csth-novellk egyik lehetsges tipolgiavzlata / VAJDA Gbor. = 95104. p. Bcs az ifjsgtl: a Vrs Eszti cm elbeszls szerkezeti elemei / POMOGTS Bla. = 105111. p. Gracin, bolond Gracin: az angol nyelv Csth-ktetek tanulsgairl / F. DEK Lszl. = 112118. p.
k o n T E X T U S

248

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

Ambrose Bierce s ~~: egy amerikai s egy magyar r mvszetnek sszehasonlt vizsglata / VADERNA Jzsef. = 119142. p. ~~ s a pszichoanalzis: pszichoanalzis, trsadalom s trsadalombrlat / AMBRUS Enik. = 143155. p. ~~ tehetsgnek termszetrajzhoz / LRINCZ Terz. = 156 158. p. A llek alvilga: a Varzsl a szabadkai sznpadon / BARCIUS Zoltn. = 159162. p. Csth Gza szvegeinek sznpadra lltsrl, rend. Vicsek Kroly. A nagyobbik baj drmja: a Janika szolnoki eladsrl / CSORDS Mihly. = 163167. p. Kritika ~~ drmjnak eladsrl, rend. Fodor Tams. ~~ ismeretlen tanulmnya / MAGYAR Lszl. = 168173. p. Bachrl. tban a kpzmvsz Csth fel / TOLNAI Ott. = 174182. p. Adalkok ~~ letrajzhoz / DR Zoltn. = 185203. p. Holtteste parjjal s fvel volt letakarva: ~~ hallnak krlmnyei / MK Ferenc. = 204207. p. Ltlelet a llekrl: Csth a kzpiskolsok tananyagban s emlkezetben / GUBS gota. = 208211. p. Olajlmpssal: a ~~ Mvszetbarti Krrl / HORVTH Emma. = 213215. p. Csth emlkszm / . = 7 Nap, 1987., mrc. 6., 10. sz., 56. p. Tisztelgs egy letm eltt / . = 7 Nap, 1987., pr. 17., 16. sz., 55. p. zenet / . = Magyar Kpes jsg (Eszk), 1987., mj. 28., 22. sz., 16. p. Az zenet Csth-szma / [TOLDI va]. = Hd, 1987., 6. sz., 924. p. Mayer Ottmr-dj Milenko Kosanovinak: jsgrnap / . = 7 Nap, 1987., okt. 23., 43. sz., 47. p. A plakettet az zenet Csthszma kapta. CSTH GZA EMLKSZM. ZENET, 1997, 910. SZM jabb nagykvetnk / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 1997., 910. sz., 523524. p. Tematikus szm ~~ letmvrl. Romls s boldogsg: egy letm j elemei / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 1997., 910. sz., 588594. p. Hbors napl (19141916). = zenet, 1997., 910. sz.
k o n T E X T U S

249

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

250

A llek lett ms: ~~ ismeretlen napljegyzeteirl / HZSA va. = zenet, 910. sz., 595598. p. Hbors napl (19141916). = zenet, 1997., 910. sz. A naplr ~~ / SZAJBLY Mihly. = zenet, 1997., 910. sz., 599606. p. Hbors napl (19141916). = zenet, 1997., 910. sz. Jegyzet ~~ Joln cm tredkhez / SZAJBLY Mihly. = zenet, 1997., 910. sz., 610611. p. Novellatredk. ~~ ismeretlen plyamve / MAGYAR Lszl. = zenet, 1997., 910. sz., 612. p. Ember, termszet, tudomny (1904) c. nkpzkri s ms nkpzkri munkirl. [Az elz oldalakon...] / D. [DVAVRI] Z. [Zoltn]. = zenet, 1997., 910. sz., 621. p. Csth Gza: Generisch Antal c. orvosportrjrl. A gyermekmotvum ~~ novelliban / SZONTAGH Pl. = zenet, 1997., 910. sz., 622625. p. Mlt s jv kztt: ~~ s Nietzsche / KVRY Zoltn. = zenet, 1997., 910. sz., 626641. p. Az rk fium: megalkothat-e ~~: pium c. novelljnak j olvasata? / KERESZTRSZKI Ida. = zenet, 1997., 910. sz., 642665. p. Tiszntli rapszdia: ~~ fldesi napjairl / KOVCS Zsigmond. = zenet, 1997., 910. sz., 666676. p. Vigyzok, hogy hatrozottan kln semmire ne gondoljak: a gimnazista Csth zeneszerzi ksrletei / RKAI Orsolya. = zenet, 1997., 910. sz., 688700. p. Csth lapszli rajzairl / MAGYAR Lszl. = zenet, 1997., 910. sz., 701705. p. ~~ emlkezete / . = Magyar Sz, 1997., dec. 3., 283. sz., 9. p. Az emlkszm bemutatja a szabadkai Vrosi Knyvtrban. A kisfi mg l!: a ~~ szletse 110. vforduljnak szentelt ~~ szmot mutattk be a Vrosi Knyvtrban / K. [KRAUSZ ] M. [Magdolna]. = Magyar Sz, 1997., dec. 6., 286. sz., 11. p.

KNYVEK CSTH GZRL


1. Csth Gza-bibliogrfia / Dvavri Zoltn. jvidk: a Magyar Nyelv, Irodalom s Hungarolgiai Kutatsok Intzete; Forum Knyvkiad, 1977. 202 p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

Gyarapod bibliogrfink jeles ktete / PAT Imre. = zenet, 1978., 3. sz., 218220. p. Kulturlis rksgnk / KOLOZSI Tibor. = 7 Nap, 1978., mrc. 24., 12. sz., 2. p. 2. Ikercsillagok: Kosztolnyi Dezs s Csth Gza: tanulmnyok, kritikk, dokumentumok / Dvavri Zoltn. jvidk: Forum Knyvkiad, 1980. 339. p. A szabadkai csillagvizsglban / RNAY Lszl. = zenet, 1980., 12. sz., 680683. p. Eszttikai fogkonysg / RZ Pl. = zenet, 1980., 12. sz., 684685. p. Filolgia s rdekessg / VAJDA Gbor. = Magyar Sz, 1980., dec. 13., 342. sz., 15. p. 3. Emlkknyv Csth Gza szletsnek szzadik vforduljra / [szerkesztette Dr Zoltn; a fedlapon Csth Gza rajza]. Szabadka: Veljko Vlahovi Munksegyetem, 1987 (Szabadka: Pannnia). 292 p., [24] tblaoldal: ill.; 24 cm. (letjel Knyvek; 38.) A ktet az zenet 1987/13. emlkszmnak az anyagt tartalmazza. 300 pld. Irodalomtrtneti forrsmunka / . = 7 Nap, 1987., jn. 19., 25. sz., 56. p. jabb adalkok / JUHSZ Gza. = zenet, 1988., 12. sz., 99 101. p. Hagyomnypolsunk reprezentatv darabja / JUNG Kroly. = zenet, 1988., 12. sz., 101102. p. SZAJBLY Mihly: Csth Gza. Budapest: Gondolat, 1989. Az r msik arca / KONTRA Ferenc. = zenet, 1990., 6. sz., 513514. p. Az jat monds problmi / VAJDA Gbor. = 7 Nap, 1992., jan. 17., 3. sz., 22. P.. 4. Az sztnlet Csth Gza novelliban / Brassai Zoltn. Szabadka: Szabadegyetem, 1994. 112 p.; 14 cm. (letjel miniatrk; 49.) ISBN 86-82147-04-1 Kt v utn letjel Miniatrk is!: Brassai Zoltn: Az letsztn Csth Gza novelliban, letjel Miniatrk 49. / . = zenet, 1995., 46. sz., 346. p. A tiszta bels id tragikuma / Vajda Gbor = Szabad Ht Nap, 1997., mrc. 6., 10. sz., 11. p.
k o n T E X T U S

251

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

CSTHRL MONOGRAFIKUS KIADVNYOKBAN


1. BORI Imre Varzslk s mkvirgok. jvidk: Forum Knyvkiad, 1979. 267309. p. 2. BORI Imre A jugoszlviai magyar irodalom trtnete. jvidk: Forum Knyvkiad, 1982. 7375. p. 3. THOMKA Beta Esszterek, regnyterek. jvidk: Forum Knyvkiad, 1988. Csth ketts naprendszere. 1422. p. 4. DR [DVAVRI] Zoltn Kritikk, tanulmnyok. jvidk: Forum Knyvkiad, 1989. Csth Gza novelli angolul. 7783. p. Az a bizonyos trombitasz: Csth Gza: A varzsl halla. 8486. p.
252

5. MK Ferenc Fnyessgek titkai: kritikk, esszk. Szabadka: Veljko Vlahovi Munksegyetem, 1990. 6. HERCEG Jnos Nyl id: esszk, visszaemlkezsek. jvidk: Forum Knyvkiad, 1991. 7. BORI Imre Przatrtneti tanulmnyok. jvidk: Forum Knyvkiad, 1993. 100124. p. 8. UTASI Csaba Vr s sebek: tanulmnyok s kritikk. [jvidk]: Forum Knyvkiad, 1994. 2126. p. 9. GEROLD Lszl Legendk s konfliktusok: tanulmnyok a 20. szzadi magyar irodalomrl. jvidk: Forum Knyvkiad, 1997. 10. BORI Imre Htrl htre: tz v feljegyzseibl / Bori Imre. jvidk: Forum Knyvkiad, 1998.

k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

11. BORDS Sndorr A tuds fja: Az I. Vajdasgi Magyar Tudomnyos Dikkri Konferencia dolgozatai / szerk. CSNYI Erzsbet Szabadka: VMFK, 2002. Mese s elbeszls Csth Gza pszichoanalitikus novelliban, 479496. p. 12. DR Zoltn Romls s boldogsg: Adalkok, dokumentumok, tanulmnyok. Szabadka: Szabadegyetem, 2002.

IRODALMI TRGY KZLEMNYEK CSTH GZRL IDSZAKI KIADVNYAINKBAN


1977. 1. Objektv krkp: kilencven vvel ezeltt szletett Csth Gza / DR [DVAVRI] Zoltn. = 7 Nap, febr. 11., 6. sz., 17 p.; 7 Nap, febr. 18., 7. sz., 17. p. 2. A kilencvenves Csthnak / . = zenet, 23. sz., 87. p. 3. Fllom utn / BARCIUS Zoltn. = zenet, 23. sz., 185187. p. 4. A homo novus nagysga s tragdija / BORI Imre. = zenet, 23. sz., 110129. p. Ua. Varzslk s mkvirgok. jvidk: Forum Knyvkiad, 1979. 267309. p. Ua. Przatrtneti tanulmnyok. jvidk: Forum Knyvkiad, 1993. 100124. p. 5. Irodalmunk kzeli se / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 23. sz., 90109. p. 6. Szemelvnyek az egykor Csth-irodalombl / vlogatta DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 23. sz., 191215. p. 7. Csth Gza kteteinek s bemutatott sznmveinek bibliogrfija / DVAVRI Zoltn. = zenet, 23. sz., 216228. p. 8. A Janika visszanz tkrben / HERCEG Jnos. = zenet, 23. sz., 172175. p. 9. Irodalomtantsunk s Csth Gza / HORVTH Jnos. = zenet, 23. sz., 176178. p. 10. Hrom lpcsfok / ILLS Endre. = zenet, 23. sz., 163167. p. Ua. = j rs, 1977., 2. sz., 38. p. Ua. Ills Endre: Ostya nlkl. Budapest: Magvet, 1978. 366367. p. 11. Csth Gza emlke / LVAY Endre. = zenet, 23. sz., 179184. p.
k o n T E X T U S

253

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

12. Kosztolnyi elfelejtett brlata, Csth ismeretlen levele / RZ Pl. = zenet, 23. sz., 168171. p. Kosztolnyi Dezs: A Janika: Hamvazszerda. = Ht, 1911., mj. 28. Csth levele Kosztolnyihoz, 1916. 13. A drmar / SZILDI Jnos. = zenet, 23. sz., 130132. p. 1978. 14. Becsvgy s fldhzragadtsg / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 1. sz., 6773. p. 15. A jtsztrs nlkl maradt rtelem / MSZLY Mikls. = j Symposion, 158. sz., 247252. p. Az elmebetegsgek pszichikus mechanizmusrl c. knyvrl. 1984. 1. Helyi sznek Csth Gza mveiben / KREKITY Olga. = zenet, 12. sz., 1927. p. 2. Ktsges fltmads vagy katartikus lmny?: egy Csth-sznm elzmnye s uthangja / Dr [DVAVRI] Zoltn. = 7 Nap, dec. 14., 50. sz., 3233. p.; 7 Nap, dec. 21., 51. sz., 3233. p. A Janika c. sznmrl. 1986. 3. A nekrolgon tl / BORI Imre. = 7 Nap, szept. 5., 36. sz., 37. p. Ills Endre Csth-esszjrl. 1987. 4. Racionalits s misztikum: a novellar Csth / DOBOS Istvn. = zenet, 13. sz., 5970. p. 5. Sem balta, sem pium: tiszteletkrk Csth Gza mondatai krl / DUDS Kroly. = zenet, 13. sz., 78. p. 6. Ltlelet a llekrl: Csth a kzpiskolsok tananyagban s emlkezetben / GUBS gota. = zenet, 13. sz., 208211. p. 7. Csth Gza 18871987: klti pokolramens / HERCEG Jnos. = zenet, 13. sz., 56. p. 8. Szemlyisgmegoszls s nhasads Csth Gza novelliban / KONTRA Ferenc. = zenet, 13. sz., 9094. p. 9. A szecesszi s Csth Gza: a szecesszi nyelvi jegyei Csth korai novelliban / KOVAL Erika. = zenet, 13. sz., 7189. p. 10. Csth Gza tehetsgnek termszetrajzhoz / LRINCZ Terz. = zenet, 13. sz., 156158. p.
k o n T E X T U S

254

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

11. Bcs az ifjsgtl: a Vrs Eszti cm elbeszls szerkezeti elemei / POMOGTS Bla. = zenet, 13. sz., 105111. p. 12. Megrtettem a termszetet: Csth Gza mvszfelfogsnak s ri gyakorlatnak termszettudomnyos alapjairl / SZAJBLY Mihly. = zenet, 13. sz., 2836. p. 13. A krhozat grammatikja / THOMKA Beta. = zenet, 13. sz., 4750. p. 14. Ambrose Bierce s Csth Gza: egy amerikai s egy magyar r mvszetnek sszehasonlt vizsglata / VADERNA Jzsef. = zenet, 13. sz., 119142. p. 15. Ktarc vitalizmus: a Csth-novellk egyik lehetsges tipolgiavzlata / VAJDA Gbor. = zenet, 13. sz., 95104. p.

***
16. Az ter hullmain: knyvek, rk, emberek: Csth Gza / KALAPIS Rkus. = RTV-jsg (Magyar Sz), febr. 7., 6. sz., 6. p. 17. Rgi hzak, rgi trtnetek: szemben a halllal / DVAVRI Zoltn. = 7 Nap, febr. 13., 7. sz., 2829. p. 18. Egy nletrajz margjn / BORI Imre. = 7 Nap, febr. 20., 8. sz., 31. p. 19. Csth Gza szletsnek szzadik vforduljra / KONTRA Ferenc. = Magyar Kpes jsg (Eszk), febr. 26., 9. sz., 15. p. 20. Az els novellk: (Csth Gzrl) / BORI Imre. = 7 Nap, febr. 27., 9. sz., 30. p. 21. Hidegvrrel: egy gyilkossg anatmija / BORI Imre. = Magyar Sz, 1987., febr. 28., 57. sz., 14. p. Az Anyagyilkossg c. elbeszlsrl. 22. let s lom: a legtkletesebb rsmvszet fel vezet ton / HERCEG Jnos. = Magyar Sz, febr. 28., 57. sz., 13. p. 23. A vgs megoldhatatlansg mesje: Csth Vrs Esztijrl / JUHSZ Erzsbet. = Magyar Sz, febr. 28., 57. sz., 14. p. 24. Egy nap alatt tz esztendt lni: gondolatok Csth Gza sznmveirl / JUHSZ Gza. = Magyar Sz, febr. 28., 57. sz., 16. p. 25. Egy vgy-novella: (Csth Gzrl) / BORI Imre. = 7 Nap, mrc. 6., 10. sz., 31. p. A kk csnak c. novellrl.

255

k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

256

26. Egy remekm: (Csth Gzrl) / BORI Imre. = 7 Nap, mrc. 13., 11. sz., 31. p. A Szombat este c. novellrl. 27. Pontos trtnet kt naprl: (Csth Gzrl) / BORI Imre. = 7 Nap, mrc. 20., 12. sz., 30. p. A Katonai behv c. novellrl. 28. Az utols krtrtnet. (Csth Gza) / BORI Imre. = 7 Nap, mrc. 27., 13. sz., 31. p. A Dnes Imre c. novellrl. 29. A klasszikus pszichoanalzis hatsa a hszasharmincas vek magyar llektanra s kultrjra / BALOGH Tibor. = Hd, 4. sz., 511524. p. Jzsef Attilrl is. 30. A modern hangkevers disszonancii: elidegent effektusok az Egyiptomi Jzsef cm novellban / CSNYI Erzsbet. = Hd, 6. sz., 858861. p. 31. Egy hangszerelt novella: tavaszi ouverture / FEHR Katalin. = Hd, 6. sz., 862865. p. 32. Egy korai Csth-novella: a Tor sugallt jelentsei / HARKAI VASS va. = Hd, 6. sz., 866869. p. 33. Szndk s valsg: az ri attitd kettssge Csth mveiben / HDI va. = Hd, 6. sz., 823832. p. 34. A mulandsg szortsban: Csth letnek s mveinek rejtett motvumvilga / HDI Sndor. = Hd, 6. sz., 798806. p. 35. A Csth-novellk csndje / JUHSZ Erzsbet. = Hd, 6. sz., 870875. p. 36. A Kosztolnyi- s Csth-novellk prhuzama / POZSVAI Gyrgyi. = Hd, 6. sz., 839857. p. 37. Csth ketts naprendszere / THOMKA Beta. = Hd, 6. sz., 833 838. p. 38. A kk halinasznyeg, avagy bevezet sorok Csth naplrszlethez / TOLNAI Ott. = Hd, 6. sz., 886893. p. 39. A bizalmas trs: Csth Gza: A klyha / TURI Mrta. = Hd, 6. sz., 876878. p. 40. Az letlvezet akarsa: Csth Gza sajt elmletnek tkrben / VAJDA Gbor. = Hd, 6. sz., 807822. p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

1988. 41. Kzdelem a szecesszival: egy novellaforma rehabilitcijrt / BORI Imre. = Hd, 1. sz., 7680. p. 42. Csth-prhuzamok / KONTRA Ferenc. = Hd, 1. sz., 8189. p. 43. A kis Emma: Csth Gza novellja / Philip ROTH; BALZS Attila fordtsa. = Hd, 1. sz., 9091. p. 44. Tavaszok: Csth Gza novelljnak szecesszis vonsai / SZAJBLY Mihly. = zenet, 3. sz., 169174. p.; zenet, 4. sz., 241246. p. 1989. 45. A pusztuls hangversenytermben / KONTRA Ferenc. = Magyar Sz, dec. 2., 329. sz., 17. p. Egy ismeretlen Csth-szvegrl. 1993. 46. Kosztolnyi- s Csth-novellk prhuzama / POZSVAI Gyrgyi. = j Symposion., 2. sz., 1620. p. 1994. 47. Az sztnlet Csth Gza novelliban: hetvent ve hunyt el ~~ [14.] / BRASSAI Zoltn. = zenet, 9. sz., 558567. p.; zenet, 10. sz., 667672. p.; zenet, 11. sz., 758767. p.; zenet, 12. sz., 852 864. p. 48. pium s lnyeglmny: (sorok Csth Gzrl) / CSORBA Bla. = j Ht Nap, dec. 23., 51. sz., 15. p. 1995. 49. Csth Gza Dlutni lom c. novelljnak jelentsstruktrja / PSZTOR KICSI Mria. = Tanulmnyok, 19921994., 25., 26. s 27. fzet, 203210. p. 50. Kosztolnyi Dezs Irodalmi Napok 1995. Szabadkai stk: a szeceszszitl a posztmodernig / CS Kroly. = zenet, 46. sz., 185194. p. 1996. 51. Csth Gza s Kanizsa / PAPP Gyrgy = j Kanizsai jsg, mrc. 21., 6. sz., 13. p. Jegyzet Csth Gza: Bcska c. novelljnak folytatsos kzlse el. 52. Vigasztalsra, btortsra szorulok: egy ismeretlen Babits-levl krdjelei / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 46. sz., 179185. p. Csth Gza s Babits Mihly levlvltsa.
k o n T E X T U S
257

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

53. A maga kvetje leszek: Lnyi Sarolta s Csth Gza levlvltsa / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 9. sz., 572578. p. 54. Tragikomdia nemzeti nagyltnkbl: avagy Csth esete a Budapesti Stdi K-val / SZAJBLY Mihly. = zenet, 9. sz., 462467. p. Csth Gza Fodor Tams: Zch Klra: tragikomdia nemzeti nagyltnkbl. 55. Lass stk hegedvel: Csth Gza jabb ismeretlen feljegyzsei 1905-bl / Szajbly Mihly = Bcsorszg, nov. 7., 11. sz., 10. p. 1997. Hbors napl (19141916) = zenet, 1997., 910. sz. 56. Romls s boldogsg: egy letm j elemei / Dr [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 910. sz., 588594. p. 57. A llek lett ms: Csth Gza ismeretlen napljegyzeteirl / HZSA va. = zenet, 910. sz., 595598. p. 58. A naplr Csth Gza / SZAJBLY Mihly. = zenet, 910. sz., 599606. p.
258

***
59. Csth Gza / TTH gnes. = Szabad Ht Nap, szept. 4., 36. sz., 10. p. 60. Az rk fium: megalkothat-e Csth Gza: pium c. novelljnak j olvasata? / KERESZTRSZKI Ida = zenet, 910. sz., 642665. p. 61. Mlt s jv kztt: Csth Gza s Nietzsche / KVRY Zoltn = zenet, 910. sz., 626641. p. 62. Jegyzet Csth Gza Joln cm tredkhez / SZAJBLY Mihly = zenet, 910. sz., 610611. p. Novellatredk. 63. A gyermekmotvum Csth Gza novelliban / SZONTAGH Pl = zenet, 910. sz., 622625. p. 1998. 64. Feljegyzsek. Csth Gza naplja 19141916 / BORI Imre. = Magyar Sz, febr. 21., 46. sz., 9. p. 1999. 65. Csth Gza palicsi gyei / HZSA va. = Palics s Krnyke, febr., 2. sz., 7. p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

66. A bvsz cilindere / BOGTS Mnika. = zenet, 58. sz., 194197. p. A kk csnak c. elbeszls elemzse. A Kosztolnyi Dezs Napok irodalmi plyzatnak 3. djas munkja. 67. Csth Gza: Emlkirat eltvedsemrl (1908) / HZSA va. = j Kp, nov., 7. sz., 14. p. Az azonos c. novella elemzse. 68. Neve jelkpp patinsodik / KERN Klmn. = Csaldi Kr, febr. 18., 7. sz., 19. p. Dvavri Zoltn Csth Gzrl rt, Ember a hatron c. dokumentumdrmjrl. 2001. 69. Az ri vna: Csth Gza napljegyzeteirl a Csth-kultuszrl ltalban / Z. VARGA Zoltn. = zenet, tavasz, 1. sz., 145159. p. 2008. 70. Mesk, amelyek rosszul vgzdnek / BEKE Ott. = Magyar Sz (Kilt), 2008., okt. 18., 19., 243(41). sz., 21. p. A Csth-novellrl. 71. Csth mint anyagyilkos / BTI Etelka. = Magyar Sz (Kilt), 2008., okt. 18., 19., 243(41). sz., 21. p.

259

CSTH S A TUDOMNY
72. A szakr / SZAKCS Gyrgy. = zenet, 1977., 23. sz., 144148. p. 73. J orvos csak igazi embersges ember lehet: orvosi trgy publicisztikja / KONTRA Ferenc. = Magyar Sz, 1987., febr. 28., 57. sz., 1314. p. 74. Csth Gza s a pszichoanalzis: pszichoanalzis, trsadalom s trsadalombrlat / AMBRUS Enik. = zenet, 1987., 13. sz., 143 155. p. 75. , vad szerelmese az rlt morfiumnak: kortrsunk Csth / HDI va. = zenet, 1987., 13. sz., 2027. p. 76. Vgy s realits: a pszichotikus konfliktus Csth letben s munkiban / HDI Sndor. = zenet, 1987., 13. sz., 5158. p. 77. Megrtettem a termszetet: Csth Gza mvszfelfogsnak s ri gyakorlatnak termszettudomnyos alapjairl / SZAJBLY Mihly. = zenet, 1987., 13. sz., 2836. p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

78. [Az elz oldalakon...] / D. [DVAVRI] Z. [Zoltn] = zenet, 1997., 910. sz., 621. p. Csth Gza: Generisch Antal c. orvosportrjrl. 79. Csth Gza ismeretlen plyamve / MAGYAR Lszl = zenet, 1997., 910. sz., 612. p. Ember, termszet, tudomny (1904) c. nkpzkri s ms nkpzkri munkirl.

CSTH S A MVSZET
80. A zenekritikus / DEMNY Jnos. = zenet, 1977., 23. sz., 140143. p. 81. A zeneszerz / KENYERES KOVCS Mrta. = zenet, 1977., 23. sz., 149156. p. 82. Az erklcsn tl: az erotikus szenvedly az j mvszetben / VAJDA Gbor. = Magyar Sz, 1987., febr. 28., 57. sz., 15. p. 83. A gyors rtktlet mestere: ~~ zenei trgy rsai / VUKOVICS Gza. = Magyar Sz, 1987., febr. 28., 57. sz., 15. p. 84. Csth Gza ismeretlen tanulmnya / MAGYAR Lszl. = zenet, 1987., 13. sz., 168173. p. Bachrl. 85. A meglltott rkkvalsg: Csth Gza mvszetszemllete / RNAY Lszl. = zenet, 1987., 13. sz., 3746. p. 86. tban a kpzmvsz Csth fel / TOLNAI Ott. = zenet, 1987., 13. sz., 174182. p. 87. A zenei r: (Csth Gzrl) / BORI Imre. = 7 Nap, 1987., pr. 3., 14. sz., 32. p. 88. Csth lapszli rajzairl / MAGYAR Lszl = zenet, 1997., 910. sz., 701705. p. 89. Vigyzok, hogy hatrozottan kln semmire ne gondoljak: a gimnazista Csth zeneszerzi ksrletei / RKAI Orsolya = zenet, 1997., 910. sz., 688700. p. 90. Lelki tkrrendszerek: (utsz Csth Gza zenei rsaihoz) / RKAI Orsolya. = zenet, 2000., 46. sz., 4365. p.

260

CSTH, A PUBLICISTA
91. Az jsgr / JUHSZ Gza. = zenet, 1977., 23. sz., 133139. p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

CSTH-MVEK A SZNEN
1985. A varzsl c. sznm. Csth Gza sznpadon: beszlgets a szabadkai Npsznhz A varzsl c. ma esti bemutatja kapcsn a szerzkkel / FARKAS Zsuzsa. = Magyar Sz, febr. 9., 38. sz., 21. p. Vicsek Krollyal, Frany Zsuzsannval s Lengyel Gborral. Szabadkai Npsznhz: jabb bemutat elads / . = Magyar Sz, febr. 12., 41. sz., 13. p. Szecesszis rmrev: Csth Gza mvei alapjn: A varzsl, Vicsek Kroly rendezsben, a szabadkai Npsznhz trsulatnak eladsban / BARTUC Gabriella. = Magyar Sz, febr. 21., 50. sz., 13. p. sbemutatk / . = Hd, 3. sz., 439. p. Ltvny s lnyeg: a szabadkai Npsznhz magyar trsulatnak Csth-bemutatjrl / CSORDS Mihly. = 7 Nap, mrc. 1., 9. sz., 3031. p. Jl megszva, fstlve / CSORDS Mihly. = Magyar Kpes jsg (Eszk), mrc. 7., 10. sz., 14. p. Ismt msoron a Csth-vzi / B. [BARCIUS] Z. [Zoltn]. = Magyar Sz, pr. 9., 97. sz., 13. p. Ma este jvidken vendgszerepel a szabadkai Npsznhz / a. j. = Magyar Sz, pr. 27., 115. sz., 21. p. Mikszth, Pilinszky s Csth: hrom sznhzi bemutatrl: egy irodalmiasult let trtnete / CSORDS Mihly. = zenet, 4. sz., 301303. p. A varzsl / GEROLD Lszl. = Hd, 6. sz., 898900. p. A varzsl szegedi visszhangja / . = 7 Nap, jn. 21., 25. sz., 30. p. Ironikus sznpadi sors: budapesti lap A varzslrl / . = 7 Nap, jl. 19., 29. sz., 55. p.

92.

93. 94.

95. 96.

97. 98. 99. 100.

261

101. 102. 103.

1986. A Janika c. sznm. 92. Csth Gza Janikja a szolnoki sznhzban / (G.) [GEROLD Lszl]. = Hd, 11. sz., 1468. p. 93. Ki lehet a gysz: a szolnoki Szigligeti Sznhz Szobasznhznak nevezetes Csth-eladsrl / CSORDS Mihly. = 7 Nap, nov. 21., 47. sz., 3637. p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

1987. 92. A llek alvilga: A varzsl a szabadkai sznpadon / BARCIUS Zoltn. = zenet, 13. sz., 159162. p. Csth Gza szvegeinek sznpadra lltsrl, rend. Vicsek Kroly. 93. A nagyobbik baj drmja: a Janika szolnoki eladsrl / CSORDS Mihly. = zenet, 13. sz., 163167. p. Kritika Csth Gza drmjnak eladsrl, rend. Fodor Tams. 94. Dramaturgiai jegyzetek / FRANY Zsuzsanna. = Hd, 6. sz., 879 886. p. Hamvazszerda. 1990. 92. Az id komdija: a prizsi Jel Sznhz j bemutatjrl / b-c [BARTUC Gabriella]. = Magyar Sz, dec. 13., 341. sz., 12. p. A Comedia tempo c. darab Csth Gza letrl s mvszetrl. 1999. Csth GzaFodor TamsHernyk Gyrgy: Zch Klra. Rend. Hernyk Gyrgy. reg hlgyek ltogatsa / BARCIUS Zoltn. = Csaldi Kr, 1999., jan. 21., 3. sz., 20. p. Megkezddtek az olvasprbk. Hall, Npsznhz! Egyelre elmarad a Csth-drma bemutatja / MIHLYI Katalin. = Magyar Sz, 1999., febr. 3., 26. sz., 9. p. Kovcs Frigyes nyilatkozik. vadnyit, trtnelmi drmval: a szabadkai Npsznhz magyar trsulata oktber 13-n mutatja be Csth Gza: Zch Klra cm mvt / . = Szabad Ht Nap, 1999., okt. 6., 40. sz., 16. p. A rendez nyilatkozik. Zch Klra itt s most: az vad els bemutatjra kszl a Npsznhz magyar trsulata / MIHLYI Katalin. = Magyar Sz, 1999., okt. 7., 191. sz., 9. p. Klra tkre: Csth Gza: Zch Klra cm tredknek Fodor Tams-fle tirata Hernyk Gyrgy rendez ktfle olvasatban / bakos [BAKOS Petra]. = Magyar Sz, 1999., okt. 17., 200. sz., 12. p. Furcsn idztett szvegek: a Npsznhz rgta tervezgetett Cstheladsrl / TOROK Csaba. = Csaldi Kr, 1999., okt. 21., 42. sz., 18. p. Kritika.
k o n T E X T U S

262

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

98. Csth Gza mindig ktszer csenget / BARCIUS Zoltn. = Szabad Ht Nap, 1999., okt. 20., 42. sz., 10. p. 99. Akarunk-e Zch Klrk lenni?: vadnyit elads a Npsznhzban / Claire [MIHJLOVITS Klra]. = Kpes Ifjsg, 1999., okt. 27., 2180. sz., 18. p. 100. Mindenkori Zchok: a Npsznhz vadnyit eladsrl / JDAL Rzsa. = zenet, 1999., 912. sz., 200209. p. Kritika. 101. Zavarba ejt megoldsok / GEROLD Lszl. = Hd, 1999., 12. sz., 957961. p. 2001. Csth GzaFodor TamsHernyk Gyrgy: Zch Klra. Rend. Hernyk Gyrgy. 92. Vendgjtk Kiskunhalason: a szabadkai Npsznhz szereplgrdja a Magyar Kultra Napja alkalmbl a magyarorszgi vrosban sznre vitte Csth GzaFodor TamsHernyk Gyrgy: Zch Klra cm drmjt nemzeti nagyltnkrl / B. [BARCIUS] Z. [Zoltn]. = Magyar Sz, 2001., jan. 26., 20. sz., 10. p. 93. Helyesbts: (a szabadkai Npsznhz kiskunhalasi vendgjtka kapcsn) / B. [BARCIUS] Z. [Zoltn]. = Magyar Sz, 2001., jan. 31., 24. sz., 11. p. 94. Nlunk otthon vagytok: a szabadkai Npsznhz magyar trsulata Csth Gza Zch Klra cm drmjval a magyarorszgi Kiskunhalason vendgszerepelt / SZSZNER. = Ht Nap, 2001., febr. 21., 6. sz., 16. p. 2004. 92. Mezei Kinga Belgrdban rendez: Csth Gza novellibl gyrja ezttal eladst / SZNT Mrta. = Magyar Sz, febr. 23., 43. sz., 13. p. Beszlgets az jvidki Sznhz mvszvel. 93. A jzanok csendje: szerdn lesz Mezei Kinga darabjnak bemutatja Belgrdban / sz [Sznt Mrta]. = Magyar Sz (Htvge), mrc. 13., 14., 60(1). sz., VI. p. A Nemzeti Sznhzban A jzanok csendje (Tiina treznih). Rend. Mezei Kinga. Csth Gza mvt Mezei Kinga s Gyarmati Kata lltotta ssze, adaptlta sznpadra.
k o n T E X T U S

263

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

94. A mese, mely vgl is jl vgzdtt / SZGI Csaba. = Kpes Ifjsg, pr. 21., 2316. sz., 9. p. Bartusz Karolina, a Kzpiskolsok Sznmvszeti Vetlkedjn bemutatott Csth Gza: Pillanatkpek a rosszul vgzd meskbl (rend. Vincer Attila s Bartusz Karolina) c. elads rendezje nyilatkozik a szabadkai Kzpiskolsok Dikotthonnak a produkcijrl. 2005. 92. lltstok meg a nyomorult, szegnyes kis gpeket!: Urbn Andrs 0,1 mg cm eladsrl / LNRD Rbert. = Hd, mj., 5. sz., 125128. p. Csth Gza Tolnai Ott Urbn Andrs: 0,1 mg. Urbn Andrs Trsulata. Rend. Urbn Andrs. Kritika az eladsrl. 2006. Csth Gza: Emma. Rend. Fekete Pter. Az j vndora: megkezddtek a Npsznhzban Csth Gza Emma (munkacm) cm sznpadra alkalmazott novelljnak olvasprbi / BARCIUS Zoltn. = Ht Nap, 2006., febr. 1., 5. sz., 22. p. Csth Szabadka pozitv dmona / LUKCS Melinda. = Kpes Ifjsg, 2006., febr. 22., 2380. sz., 8. p. Beszlgets Fekete Pter magyarorszgi vendgrendezvel az Emma munkacm darab sznpadra lltjval. G. Erdlyi Hermina s Pter Ferenc sznsz, a darab szerepli nyilatkoznak. Nagyon-nagyon veszedelmes elads / BARCIUS Zoltn. = Ht Nap, 2006., mrc. 15., 11. sz., 20. p. Beszlgets Fekete Pterrel, a Csth Gza mvei alapjn kszlt Emma c. misztriumjtk rendezjvel. Emma s Olga?: Csth Gza vilga elevenedik meg a szabadkai Npsznhz magyar trsulatnak vasrnapi bemutatjn / MIHLYI Katalin. = Magyar Sz (Htv.), 2006., mrc. 18., 19., 63(11). sz., XI. p. A mozgs nagy mvsze / LUKCS Melinda. = Kpes Ifjsg, 2006., mrc. 29., 2385. sz., 7. p. Interj Dbrei Dnes sznsszel, mozgsmvsszel, az elads koreogrfusval. Borago, a llek gygyszere / LUKCS Melinda. = Kpes Ifjsg, 2006., mrc. 29., 2385. sz., 10. p. Beszlgets a Borago zenekar (az Emma c. Csth-darab hangszerelje, zenei alfestje) tagjval, Hornai Anitval, a Megasztr klndjasval.
k o n T E X T U S

92.

264

93.

94.

95.

96.

97.

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

98. Emma / FRANY Zsuzsanna. = Magyar Sz, 2006., pr. 14., 86. sz., 15. p. Elhangzott az jvidki Rdi Szempont c. msorban.

CSTH A TELEVZIBAN
1981. 133. Csth-mvek tvfilmen / Dr [DVAVRI] Zoltn. = 7 Nap, febr. 6., 6. sz., 14. p. Csth Gza Horvtk c. sznmve s A repl Vucsidol c. szatirikus regny alapjn. 134. Mestermunka vagy frcm?: Csth-darab a televziban / Dr [DVAVRI] Zoltn. = 7 Nap, pr. 10., 15. sz., 12. p.; 7N, pr. 17., 16. sz., 12. p. A Horvtk c. szndarab televzis vltozatrl. 1987. 133. Tvfilm Csth Gzrl / . = 7 Nap, 1987., mrcius 6., 10. sz., 56. p. Kszti az jvidki Televzi s a Magyar Televzi Szegedi Stdija Bori Imre forgatknyve alapjn. 134. Csth Gza emlkre / BORDS Gyz. = Hd, 1987., 9. sz., 1210 1215. p. Kritika a Magyar Televzi Szegedi Stdija s az jvidki Televzi Menni kell, meneklni valahova c. kzs emlkmsorrl (forgatknyv: Bori Imre s Olajos Csongor, rend. Kun Zsuzsanna). A Janika c. sznmrl is (a Magyar Televzi, az jvidki Televzi s a szolnoki Szigligeti Sznhz kzs produkcija, rend. Fodor Tams). 135. Ismerkedjnk Csth Gzval / p. k. [KECZELI] k. [Klra]. = RTVjsg (Magyar Sz), 1987., nov. 7., 45. sz., 11. p. Elzetes az jvidki s a Magyar Televzi Szegedi Stdijnak kzs emlkmsorrl. 1988. 133. Csth Gza Aranykulcsa: az jvidki Televzi s a Magyar Televzi emlkmsorrl / DUDS Kroly. = zenet, 12. sz., 8788. p. Menni kell, meneklni valahov. Emlkezs Csth Gzra. Az jvidki Televzi s az MTV szegedi stdijnak a kzs msora. Forgatknyv: Bori Imre, Olajos Csongor. Rend. Kun Zsuzsanna.
k o n T E X T U S

265

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

Janika. Az MTV szegedi stdijnak, a szolnoki Szigligeti Sznhznak s az jvidki Televzinak a kzs produkcija. Rend. Fodor Tams. Az emlkmsort 1987. november 12-n mutatta be az jvidki Televzi, december 6-n pedig a Magyar Televzi. 134. rmtelenl vtkezni: A varzsl halla c. tvfilmrl / MK Ferenc. = zenet, 10. sz., 748749. p. A varzsl lma. Tvfilm Csth Gza rsai alapjn. Rend. Molnr Gyrgy. Magyar Televzi, 1988.

CSTH A RDIBAN
133. A repl Vucsidol: rdiregny / . = RTV-jsg (Magyar Sz), 1987., mj. 16., 20. sz., 6. p. Csth Gza szletsnek 100. vfordulja alkalmbl. A rdivltozatot rta s rendezte Lnyi Istvn.

CSTH FILMEN
266

133. jabb kisjtkfilm kszl Magyarkanizsn / F. = MSz, 2004., jl. 3., 4., 154. sz., 11. p. A Cinema Filmmhely Tzt c. kisjtkfilmje Csth Gza: Frigyes c. novellja s Bicskei Zoltn forgatknyve alapjn.

CSTH EMLKE
142. Csth Gza emlkkillts = Spomen-izloba Geze ata 18871919: [katalgus] / szerk. Miodrag TOMI. Subotica = Szabadka: Gradska biblioteka = Vrosi Knyvtr, 1987 *** 142. Csth Gza / . = Magyar Kpes jsg (Eszk), 1979., mj. 1., 9. sz., 27. p. 143. Megbocstok neki: Stima Gyuln Wahl Ilona visszaemlkezse Csth Gzra / ZSOLDOS Sndor. = 7 Nap, 1979., szept. 28., 39. sz., 16. p. 144. Csth-emlkest: az r letmvt Bori Imre irodalomtrtnsz mltatja / . = 7 Nap, pr. 22., 16. sz., 8. p.
k o n T E X T U S

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

145. Csth centenrium: thelyezsre vr emlktbla / (-). = 7 Nap, 1987., jan. 23., 4. sz., 53. p. Az r szlhznak helyrl. 146. vfordulk / . = Magyar Kpes jsg (Eszk), 1987., febr. 19., 8. sz., 17. p. 147. Ktnyelv Csth-emlkest / . = 7 Nap, 1987., febr. 20., 8. sz., 56. p. Elzetes a szabadkai rendezvnyrl. 148. A hangulatpt / GUBS gota. = 7 Nap,1987., febr. 27., 9. sz., 53. p. Az letjel Csth-emlkmsorrl. 149. A zsenilis dilettns: Csth Gzra emkeztek a Szabad Lceumesten / m. [MIHLYI] k. [Katalin]. = Magyar Sz, 1997., febr. 28., 49. sz., 9. p. Szabadkn Csth szletsnek 110. vfordulja alkalmbl. 150. Csth naplja s Jadviga prnja / m. [MIHLYI] k. [Katalin]. = Magyar Sz, 1997., okt. 25., 252. sz., 16. p. A szabadkai Kosztolnyi Dezs Irodalmi Napokon. 151. Csth-emlkest / . = Magyar Sz, 1999., okt. 6., 190. sz., 9. p. Szabadkn, oktber 6-n. 152. Csth-emlkest: holnap a vroshzn / m. [MIHLYI] k. [Katalin]. = Magyar Sz, 1999., okt. 7., 191. sz., 9. p. 153. A vgtelenre vgyott: a Szabad Lceum-estet a 80 ve elhunyt Csth Gznak szenteltk / s. [Sturc] k. [Kiss] . [gnes]. = Magyar Sz, 1999., okt. 8., 192. sz., 7. p. 154. Vajdasgi kincsestr. Csth Gza / (B. Z.) [BARCIUS Zoltn]. = Ht Nap, 2003., nov. 26., 47. sz., 39. p. 155. Egy pratlan rportr kiteljesedse: Dvavri Zoltn meggyzdse, hogy az itthon maradt Csth-hagyatkot Szabadkn kell kzztenni / m. [MIHLYI] k. [Katalin]. = Magyar Sz (Kilt), 2006., aug. 12., 13., 186(32). sz., VIII. p. 156. Csth-jr t-jr / . = Magyar Sz (Kilt), 2008., okt. 18., 19., 243 (41). sz., 21. p. A Vajdasgi Magyar Felsoktatsi Kollgium (jvidk) s a jvidki Egyetem Magyar Tannyelv Tantkpz Karnak (Szabadka) Csthjr t-jr (Csth Gza, az irodalmi s pszicholgiai diskurzusok metszspontja) c. 2008. szeptember 2526-n megtartott nemzetkzi interdiszciplinris tudomnyos konferencijrl.
k o n T E X T U S

267

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

LETRAJZI ADALKOK
142. Komls Aladr Csth Gzrl s ms emlkeirl: interj / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 1977., 23. sz., 158162. p. 143. Vltozatok kt dtum krl / KOLOZSI Tibor. = zenet, 1977., 23. sz., 189190. p. Szletsi s elhallozsi dtuma. 144. Az utols szemtan: megksett nyomozs egy vfordul kapcsn / DVAVRI Zoltn. = 7 Nap, 1987., febr. 27., 9. sz., 2829. p. 145. Adalkok Csth Gza letrajzhoz / DR [DVAVRI] Zoltn. = zenet, 1987., 13. sz., 185203. p. 146. Jsz Dezs / HERCEG Jnos. = zenet, 1987., 183184. p. Brenner Dezsrl, Csth Gza ccsrl. 147. Holtteste parjjal s fvel volt letakarva: Csth Gza hallnak krlmnyei / MK Ferenc. = zenet, 1987., 13. sz., 204207. p. 148. Egy vidki gimnazista naplja / Tolnai Ott. = Napl, 1991., mrc. 5., 44. sz., 13. p. 149. Adat Csth Gza letrajzhoz / BORI Imre. = Hd, 1987., 6. sz., 858861. p. 150. Tiszntli rapszdia: Csth Gza fldesi napjairl / KOVCS Zsigmond = zenet, 1997., 910. sz., 666676. p. 151. Hzsznhz a Nyr utcban: bevezet sorok egy interjhoz / LBASS Endre. = zenet, 1997., 910. sz., 677678. p. Sassy Attila festmvszrl (Csth Gza illusztrtora) s zvegyrl, g Magdrl. 152. A Kedves s a Hitves / Fischer Jen. = CsK, 1999., jl. 8., 27. sz., 20. p. Csth Gza s Jzsef Attila szerelmeirl is. 153. A hz, ahol gyilkossg trtnt: az utols szemtan / Dvavri Zoltn. = MSzNap, 1999., 127134. p. Az r utols napjai Regcn. 154. Csth Gza l? Sta a mlttal a jelenben / HEVR Lrnt. = Kpes Ifjsg, 2006., febr. 15., 2379. sz., 89. p. Beszlgets Hicsik Drval, az jvidki Magyar Nyelv s Irodalom Tanszk vgzs hallgatjval Csth szlhzrl, dikkornak szabadkai htterrl.
k o n T E X T U S

268

Ispnovics Csap Julianna: CSTH GZA VAJDASGBAN

155. Irodalmi nyomkeres. A varzsl kertje / HICSIK Dra. = Kpes Ifjsg, 2008., jl. 16., 2502. sz., 13. p. Egy Csth-novella szntere Szabadkn. Fotval. 156. Irodalmi nyomkeres. Csth Gza srja / HICSIK Dra. = Kpes Ifjsg, 2008., jl. 23., 2503. sz., 11. p. A szabadkai Bajai temetben.

Jegyzetek
1 Az 1985. trgyvvel bezrlag Pastyik Lszl ksztette, az 1986. s 1987. trgyv Pohrkovics Elvira munkja, az 1988. trgyvtl (Ispnovics) Csap Julianna lltja ssze. A bibliogrfia szerkezete kronologikus. Az idrenden, az egyes veken bell mfaji s tematikai szempontok alapjn (monografikus kiadvny, periodikumban olvashat rszkzlemny) rendeztem el a tteleket. Az egyes knyvek sajtvisszhangja a ktetet ler ttel utn jelenik meg. Az alkalmi, tematikus folyiratszmok esetben az analitikus feltrs eszkzvel ltem. A bibliogrfiai egysgeket ebben az esetben a szerzk betrendjben soroltam be. A periodikumok rszkzlemnyei tematikus csoportokba (irodalom, sznhz, film stb.) rendezdnek, ezen bell a megjelens idrendjben llnak. Megtekinthet az zenet folyirat honlapjn.

269

k o n T E X T U S

270

k o n T E X T U S

REZMK
BKAY Antal

LOM-RS, LOM-RK
A pszichoanalzis XX. szzad elejn keletkez diszciplnja s terpis gyakorlata jelents hatssal brt Csth (s sok ms kortrs) mvszetben, szemlletben. Tanulmnyom centrumban az lom problmja ll, mely a pszichoanalitikus szemantika, szemiotika reprezentatv terlete. Freud lomfogalma ketts, egyrszt egy tartalmi irny, mely az lom s vgy kapcsolatra pl, msrszt pedig formai irny, mely az lommunka fogalmval egy medil retorikai stratgit teremt. Kulcsszavak: szelf-projekci, szelf-konstitci, lom-fogalom, Freud
271

ERS Ferenc

HATRTLPSEK PSZICHOANALZIS S IRODALOM KZTT


Dolgozatomban olyan irodalmi mvekkel (elbeszlsekkel, regnyekkel, naplkkal, nvallomsokkal) foglalkozom, amelyeknek szerzje, hse, vagy mindkettje pszichoanalitikus, illetve pciens. Nem azt vizsglom teht elssorban, hogy hogyan hat a pszichoanalzis az irodalomra s viszont, hanem azt, hogy milyen kvetkezmnyei vannak a szerzi szubjektumra, a narratv pozcira nzve annak, hogy az r, az analitikus s a pciens (aki klnbz kombincikban lehet egy s ugyanazon szemly is) egyms terbe lpnek, felbortva megszokott hatrokat s normkat. Csth Gza mveibl kiindulva olyan regnyekrl lesz sz, mint pldul Fst Miln A Mester n vagyok, Italo Svevo Zeno tudata, Georg Groddeck A llekkeres s D. M. Thomas A fehr hotel cm alkotsa. Vgl a pszichoanalitikus regny dekonstrukcijnak kt mai pldjt emltem: Julia Kristeva Gyilkossg Bizncban s Dai Sijie A Di komplexus cm regnyt. Kulcsszavak: pszichoanalitikus, pciens, hs, szerz, narratv pozci
k o n T E X T U S

REZMK

KVRY Zoltn

MORFIUM, MATRICIDIUM S PSZICHOANALZIS


A Magyar Pszichoanalitikus Egyeslet 2007-es szi konferencijn Paneth Gbor eladst tartott az anyagyilkossgrl mint kriminlpszicholgiai jelensgrl s mint irodalmi tmrl. Ez utbbi egyik legismertebb magyar irodalmi pldjaknt Kosztolnyi des Anna cm regnyt emltette, amelyet a kzelmltban elhunyt Nemes Lvia elemzett rszletesen pszichoanalitikus szempontbl. Az elads nyomn krdsek egsz sora fogalmazdott meg bennem, amelyeket ktsges megvlaszolhatsguk ellenre rdemesnek tartok a megvitatsra. Vajon vletlen-e, hogy a matricidium tmja Kosztolnyi unokatestvrnek, Csth Gznak az letmvben is jelents helyet foglal el, de kevsb tttelesen, konkrtan Anyagyilkossg cmmel jelenik meg? Az, hogy az anyagyilkossg Csth mvszetben kevsb lczott, cenzrzatlan formban bukkant fel, kapcsolatba hozhat-e azzal, hogy az r tragikus sorsban ksbb tnylegesen bekvetkezett egy anyagyilkossg, mgpedig felesgnek, Jns Olgnak a meglse formjban? A pszichoanalzis tanulsga szerint a tettekre sarkall vgyak tudattalan fantzikban ltenek krlrhat alakot, amelyek az n llapottl fggen vlnak lomkpp, cselekedett, vagy mvszi tehetsg s szublimcis kpessg meglte esetn malkotss. Honnan szrmazhat az erszakos esemnyt irodalmi tmnak vlaszt unokafivrek kzs fantzija, s vletlen-e, hogy Csth novelljban fitestvrek kvetik el a gyilkossgot? Hogyan ragadhatk meg az elaborci sikeres (Kosztolnyi) s sikertelenn vl (Csth) formi kzti llektani klnbsgek? Kapcsolatba hozhatk-e ezek a klinikai kutatsi eredmnyek szerint az anya korai hatstl s a szelf szablyozsnak zavaraitl korntsem fggetlen opithasznlat kontrolllt (Kosztolnyi) s knyszeres (Csth) vltozataival? s vgl: milyen hozadkai lehettek volna a morfiumfgg orvos, a llektani irodalom mellett vad analzist is mvel Csth Gza tervezett analitikus krjnak, amelyet a mlyllektani felismerseket csak mvszi brzolsra felhasznl Kosztolnyi Dezs szorgalmazott, s maga Sigmund Freud vezetett volna? Kulcsszavak: matricidium, morfium, pszichoanalzis, Csth, Kosztolnyi
k o n T E X T U S

272

REZMK

BTI Etelka

CSTH MINT ANYAGYILKOS


A vilgirodalom tele van az anya szentsgnek dicsretvel. Az idsebb csaldtagokat ltalban tisztelni illik. Tbb alkots is foglalkozik az apa meggyilkolsval, a pszichoanalzis alap-mesje is Oidipusz kirlyrl szl, aki (tudtn kvl) agresszira vlaszolva lte meg apjt. Az anyagyilkossgok ritkk, Csth azonban legalbb kt novelljban r rla. Hogyan, milyen pszicholgiai jelentssel tnnek fel ezek a gyilkossgok novelliban (Anyagyilkossg, Tallkoztam anymmal), s mit tudhatunk meg arrl, hogyan kezelte Csth szemlyes tragdijt, s mirt lehetett szksge e szublimlt bnkre? Kulcsszavak: Csth, anyagyilkos, szublimlt bn

MIRNICS Zsuzsanna, HEINCZ Orsolya

AZ ELRHETETLEN KERESSE
Az elads Csth Gza letnek llektani szempontbl eddig httrbe szorul sszefggseire fkuszl: a valdi desanyval (Decsy Etelkval), valamint a gyermekkor (a serdlkor eltti idszak) nfigurival kvetkeztethet kapcsolati mintkra; mindezek ugyanis mind a szenvedlybetegsg, mind pedig a nkkel val ksbbi kapcsolat alakulst jelentsen megalapoztk erre pszichoanalitikus esettanulmnyok, tapasztalati tnyek s empirikus adatok alapjn egyarnt kvetkeztetni lehet. Az r letben az desanyval val viszony emltsnek hinya szinte teljes elhallgatsa nagy valsznsggel a preverblis idszakbl szrmaz, feldolgozatlan traumkat jelez; melyeken val tllpsben az apval val ambivalens kapcsolat szintn htrltatta; az anyakapcsolat korai munkssgban val brzolsa is ezzel sszhangban alakul (a novella, amely hress teszi: az Anyagyilkossg). A nk irnti viszonyuls az letben teljestmnykrds: nem tud nlklk lni, de nem tud s nem akar hozzjuk hsges maradni; egyszerre blvnyozza s degradlja, valamint szexulis objektumknt hasznlja ket, ami pszichodinamikai rtelemben analg Casanova trtnelmi figurjnak mkdsmdjval; s klinikai rtelemben az antiszocilis szemlyisgfejlds bizonyos sajtossgaival. A bemutatott mkds ambivalens s narcisztikus bels kapcsolati mintkat rajzol ki, melyekben az rm s a harmnia keresse testkzelben trtnik meg akr a korai gyermekkorban , ugyanakkor a vgy valdi keresett
k o n T E X T U S
273

REZMK

274

trgya teljesen elrhetetlen, s ezrt a keress llandv vlik. ugyanis nem ms volna, mint az let legels asszonya: az desanya, aki mr halott. Olga az egyetlen kivtel, rszben azltal, hogy szexulis rtelemben katartikus lmnyekig juttatja el az rt, msrszt pedig rendkvli teherbrsa s megbocstsa ltal kiszolgl, eltr, elvisel, de klnb msoknl, s nem alzkodik meg esetenknt egyfajta felttlen szeretettel fogadja Csth vltozatos kicsapongsait (akrcsak egy anya tenn). Ebbl is lthat, hogy Csth s Olga kapcsolata sem valdi szimmetrikus, partneri viszony, inkbb a szenvedlyek(!) viharban vltozik, mint tnyleges vlasztsokban, dntsekben alakul. A felvzolt elkpzelst kt tovbbi tny tmasztja al: egyrszrl, Jns Olga anyaszerepe Csthot nemhogy kzelebb vinn a felels kapcsolatmkds irnyba s az apaszerep fel, hanem inkbb eltvoltja t, s egyre inkbb a morfinfggs mlysgei fel vezeti (fel sem merl, benne, hogy gyermekrt rzett felelssgbl gygykezeltesse magt!). Olga ebben az idszakban mr megsznik anyaptl figura lenni azltal, hogy sajt gyermekrl kell gondoskodnia; a szerelem szenvedlye pedig teljesen az piumnak adja t a helyt. Msrszrl, Csth szocializcijban figyelmet rdemel, hogy a rendkvl teljestmnycentrikus szrmazsi csald letben a gyengdsg, finomsg, szeretetteljessg meglsnek fontos mdja a mvszet, amely Winnicott analitikus szerz szerint tmeneti teret kpez, s esetenknt az anyval val kapcsolat mlysgeihez hasonl rzseket kpes adni. Itt tallhatjuk meg teht a mvszet lmnyvilgnak jelentsgt a srlt kapcsolati mintkkal l Csth letben. Az irodalom, a zene, a nk s a szerfggs irnti szenvedlyes viszony felteheten egy trl fakad; s e viszony kialakulsban az ismeretlen, az r nyolcves korban elhalloz anyval Decsy Etelkval kialaktott kapcsolatnak igen nagy szerepe lehet. Kulcsszavak: Csth, pszichodinamikus elemzs, anya-gyermek kapcsolat, kodependencia, tmeneti tr

SAMU Jnos Vilmos

A SZERZ KLSLEGESSGE MAGN A HATRON JTSZDIK


A dolgozat a Csth Gza ri nvvel jellt, vaskosan kanonizlt szerzi pozcit jrja krl, illetleg annak filmes reprezentcijt tagolva
k o n T E X T U S

REZMK

adalkokkal szolgl a metalepszis elmlethez, biotext s medialits, szubjektumfilozfia s irodalomelmlet interferenciihoz. A narrtor s szerz viszonynak rnyalsval, egy alanytalantott nyelvfilozfiba val bevezetsvel azt a tzist jrja krl, miszerint a narrtor a szerzi szubjektum fllaztott, esszencialisztikus eladottsgtl megfosztott, nyelvfilozfiailag reflektltabb vltozata. Az elads a Csth novellisztikjnak motvumvilgbl ptkez, annak verblis kdoltsgt audiovizulisan transzponl filmalkotsbl, Szsz Jnos pium Egy elmebeteg n naplja cm munkjbl indul ki, az adott opus keretei jelentik a vizsglds horizontjt, ezrt a nyelvisg problmja eleve a mdiumkzisgben jelenik meg. Kln hangslyt kap a nyelv lthatsga, nem csupn az ekphraszisz mduszban, hanem az rott jell vizualitsnak kezelse rvn, a fnykpezett rsnak mint szemantikai jegyeitl megfosztott rzkelhetsgnek a flvetsben. Kulcsszavak: biotext, narrtor, mdiumvlts, lthat nyelv, Csth, hatr

BS Natlia

275

SPANYOL PIUM AZ LLATKERTBEN


A tanulmny azon tma kr szervezdik, mely Julia Kristeva, Judith Butler s ms feministaknt ttelezett szerzk elmleti alapllsait, a posztmodern feminista diskurzus stratgiit s Jacques Lacan terminolgijt felhasznlva intertextulis kapcsoldsokat kutat a vizsglt szvegek bizonyos metonimikus elcsszsai mentn. Ennek sorn kerl bemutatsra az, hogy az adott tma krbejrst ppen az emltett retorika destabilizlja, folyamatosan kimozdtja s feloldja az eredenden lteznek hitt kzppontot, ezltal lnyegben lehetetlenn teszi magnak a tmnak a meghatrozst. Mindekzben az nmaga ltezsben nem ktelked tma olyan ktirny szubjektumkonstrukci fell szltja meg az interpretci trgyait, melyben Brenner Jzsef mint (n)gyilkos, Csth Gza pedig mint a foucault-i rtelemben aposztroflt szerz jelenik meg, kapcsoldsi pontokat hozva ltre a Spanyol menyasszony cm regny, az pium cm film s az jszakai llatkert cm novellaantolgia kztt. A kapcsolatok (re)textualizlshoz a feminista diskurzus perspektvi s a lacani pszichoanalzis fogalomrendszere nagymrtkben hozzjrul, mely kpes szra brni, s esetenknt egyms s nmaguk ellen
k o n T E X T U S

REZMK

kijtszani azokat a szvegbeli vakfoltokat, melyek temporlisan az egymssal val kapcsoldsok rvn konstituldnak az interpretci terben. A vizsglds vgl elvezet azokhoz a kvetkeztetsekhez, amelyek feleletknt szolglhatnak a CsthorvosBrennerngyilkosdrogfggbetegfelesgr jellhlzat csompontjaiban implikld krdsek esetben. Kulcsszavak: CsthorvosBrennerngyilkosdrogfggbetegfelesgr BEKE Ott

MESK, AMELYEK ROSSZUL VGZDNEK


Csth Gza novellisztikja nagyobbra negatv narratv logikt kvet. A trtnetek a halllal mint megjellhetetlen, mint a lten vagy az ittlten tli ponttal hatrosak, konzekvencijuk a semmi fel nyitott. Mesk teht, amelyek rosszul vgzdnek. A novellaciklus s a gyjtemnyes ktet cme (Mesk, amelyek rosszul vgzdnek) interpretcis stratgiaknt s olvasati javaslatknt szolgl, amely a narratv szekvencikat egy elre meghatrozott keretbe foglalja, fggetlenl az egyes szvegek egyedisgtl, megformldsi mdjtl. A mfaji kdok hangslyos jelenlte azonban az elbeszlforma repetitv affirmcija rvn szintn jelentv vlik, s ellenslyozza a tematikai-narratv negativitst. Egy msik szvegtr nylik meg ilykppen, amely ironikus felhangokkal l, s metanarratv utalsaival megtri a fikci illzijt, mikzben mintegy a trtnetmesls eslyeit latolgatja. A narratv szekvencik mfaji strukturldsn tl a mfaj narrativitsa mint nreflexi bontakozik ki. Kulcsszavak: Csth, novella, narratva, negativits, nreflexi

276

CSNYI Erzsbet

LET VESZLY
A Csth-novellkban megjelen veszlymotvum a hatrok kztti tjrhatsg krdst puhatolja. Az lettrtnetek misztikus, kanyargs svnyeire vettve a veszly hintja kinagytva, szrt fnyben jelenik meg. Ez a meglhet, intenzv id, amely ott villdzik a hs dntseiben, a vlaszts izgalmban, a kihvsok keressben. Hatron
k o n T E X T U S

REZMK

kt vilg kztt: kamasz- s felnttkor, valsg s lom-lz-emlkkpek, fantziakpek kztt, de elssorban hatron let s hall kztt. Az elemzs foglalkozik a mssgnak mint veszlyes, j, ismeretlen letminsgnek az ignylsvel, ami nlklzhetetlen a Csth-hsk totalitslmnynek konstituldsban. letveszlyes vllalkozsaikban e hsk rzkelik, st megidzik a veszlyt, szksgk van a destruktv lmny jrajtszsra. letk strukturldsnak vza a ksrlet. Csth mveiben nemcsak a szadista destrukci katartikus jelenetnek felmutatsa fontos, hanem a negatvumot ltrehoz s vele szembesl alanyok kzmbssge, edzettsge is. A vitalitsmotvummal egybehangz rzelmi immunits egyttesen e hsk testi-lelki flnyt, de e flny botrnyt is demonstrljk. A botrny felmutatsnak s mssal val megosztsnak szksgbl fakad a ksrletjelenetek sznhzjellege, a nz s szerepl pozciinak expliklsa, a katarzis felhevtse. Kulcsszavak: Csth, let-hall, veszly, hatrhelyzetek, ksrlet, sznhzjelleg
277

HZSA va

CSTH N-TZIJTKA S A PALICS-LOMBA VEZRL (VILLAMOS)KALAUZOK


A csthi ri opus fokozatosan egyre inkbb hozzfrhet a kutats szmra, noha a vajdasgi s a magyarorszgi knyvkiads, illetve recepci nem igazn fut mindig egy vgnyon. A fordtsok rvn viszont a befogads sokrtbb vlt. A nmet irodalomrts egyik tmasza pldul a Muttermord (1989) cm novellsktet vlogatsa, illetve utszava, amelyben Hans Skirecki az letrajzi adatok s a gyakran tvesen feltntetett szletsi idpont kzlst kveten kiemeli a sztlinista irodalompolitika ideolgiai torzulsait, a dekadens rv val lefokozs egysksgt, majd az 1956 utn megvalsult rehabilitlst, vagyis irodalomrtsnk rkletes elfeltevsbl s ezek reflexiibl indul ki. A kiadi koncepci szerint a novellsktet s a Napl sszetartozik, ennlfogva ktktetes kiadvnyknt jelent meg Berlinben (19891990). A Naplhoz fztt tanulmnyt Fldnyi F. Lszl rta, a szveg a vrakozs dilemmjt, az l halott, azaz a halltudat n ltsmdjt, m mindenekeltt a rvid lett rtelmezsre alkalmas
k o n T E X T U S

REZMK

tzijtk-hasonlatot vetette fel. A csthi kallds a berlini utsz szerint a perspektvk sokflesgnek problmjt emeli ki. Az sszehasonlt kutatsok, akrcsak az egyoldal freudi koncepcik azt igazoljk, hogy irodalomrtsnk nem mindig tart lpst a megrts, a tapasztals, a kulturlis identits dinamikja, a fix pontok vezrlse, a hipertext-diskurzus stb. tern bekvetkezett talakulsokkal. Ez a dolgozat a zaklatott, tredezett Palics-lmok s a villamoskzvettsek nhny szokatlan szempontjt veti fel, fknt az jabban kiadott napljegyzetek rvn. Kulcsszavak: Csth-recepcik, Csth-naplk, Palics-lmok

UTASI Csilla

AZ NLETRAJZI TR CSTH GZA A VRS ESZTI CM ELBESZLSBEN


278

Az nletrajzi tr Philippe Lejeune szerint gy jn ltre, hogy az nletrst megalkot szerz az autobiogrfiai paktum rvnyt kiterjeszti egsz letmvre, az olvast arra szltja fl, hogy opusa mvszi szndk darabjait is a szerz szemlyisgt kifejez szvegknt vizsglja. A dolgozat szerzje Csth Gza A vrs Eszti cm elbeszlsben az nletrajzi tr jelensgt vizsglja. Csth nletrajzi elemeket alkalmaz novelljban, az ezekhez kpest fiktvknt flismert mozzanatok a valsakat kiegszt metaforikus szerepbe kerlnek, ugyanakkor azonban a vals cselekmnyelemeket olyan kifejezsek rzkeltetik, melyek akr Csth htkznapi dokumentumaiban is szerepelhetnnek. Az nletrajzi s a fiktv elemek fnti kombinatorikja a szemlyisg nyelvi reprezentcijnak krdst veti fl a novellban. Kulcszavak: nletrajzi tr, novella, letrajzi dokumentum, nyelvi nreprezentci

FEKETE J. Jzsef

FORMLISAN GY CSELEKSZEL, MINTHA EGY NOVELLAHSD VOLNL


Csth Gza emlkirataibl s leveleibl regnyszeren bontakozik ki az I. vilghbor trtnetnek sajtos elbeszlse, a Monarchia
k o n T E X T U S

REZMK

sszeomlsnak nyitnya s Csth szellemi sszeroppansnak diriuma. Ez utbbinak vszjsl eljele a rendtarts klssgei irnti konok ragaszkodsa, ami patologikus tnetekben csapdik le elbeszlseiben s magnjelleg feljegyzseiben egyarnt. Csth Gza maga is gy viselkedett, mintha sajt novellahse lett volna. Az ebbl fakad, a lttapasztalat s a m kzti thatolst jrja krl a dolgozat. Kulcsszavak: letm, letrajz, indiszkrci, levl, Monarchia, morfium, napl, rend

HORVTH FUT Hargita

CSTH GZA NZETEI AZ OKTATSRL S NEVELSRL


A tanulmny Csth Gza oktatssal s nevelssel kapcsolatos rsai alapjn vizsglja az orvos, r, publicista, esszista, jsgr nevelssel kapcsolatos nzeteit. Csth Gza gondolkodsa a nevelsrl, a gyermekek jogairl hasonl a gyermekkzpont reformpedaggiai irnyzatok felfogshoz. Kritikusan szemllte kora oktatsgyt, eltlte a testi fenytst az iskolban, a gyermek tiszteletre szltott, srgette a tantervi-mdszertani modernizcit, felhvta a tantervksztk figyelmt arra, hogy tartsk szem eltt a tanulk letkort, rdekldst, a tanrokat pedig az eredmnyes oktats s nevels rdekben a dikok megismersre, egynisgk tiszteletben tartsra szltotta. Fontosnak tartotta az rn a szemlltetst, a napi testedzst, ellenezte a hittan tantst s a vaskalapos, szeretettelen, tehetsgtelen tanrokat. Kulcsszavak: Csth Gza, pedaggiai nzetek, nevelsi koncepcik, gyermekcentrikus nevels, tantervi-mdszertani modernizci, tantkpzs

279

ANDRI Edit

CSTH GZA NOVELLINAK SZERB FORDTSBAN TAPASZTALT TVLTSI MVELETEK


Ezttal Sava Babi, a magyar irodalom egyik legismertebb szerb tolmcsoljnak fordtsi eljrsaival foglalkoztunk, Csth Gza novelli
k o n T E X T U S

REZMK

kapcsn. Fordtskritikai munknk clja nem a brls, hanem szmba akartuk venni mindazokat a mveleteket, amelyekkel egy tapasztalt fordt operl. A ktelez eljrsok mellett a fakultatvakra, a grammatikai, valamint a tartalmi mveletekre is kitrnk. Minden munkban vannak azonban elrsok, pontatlansgok is, amelyekre ezttal is utalunk. Kulcsszavak: fordts, tvltsi mveletek, fordtsi eljrsok, explicitls, implicitls, transzponls

KICH Katalin

CSTH GZA SZABADKJA


Az elads Szabadka mlt szzadforduls mveldsi letvel foglalkozik. Milyen kzmveldsi llapotok voltak akkortjt, amikor Csth iskolba jrt, milyen volt az iskolarendszer, a sznhzi let, a zenei knlat, milyen napilapok, hetilapok jelentek meg? Hogyan mkdtt a Szabad Lceum? Kulcsszavak: Csth, iskola, Szabadka, kulturlis let

280

DVAVRI BESZDES Valria

A BRENNER CSALD, A SZABADKAI POLGRSG KPVISELJE


Joggal merlhet fel a kutatkban, lehet-e forrsknt hasznlni egy tizenves gyermek naplfeljegyzseit. Nyjtanak-e azok megbzhat adatokat egy adott korszak trsadalmi viszonyairl, egy kisvros polgrsgnak az letrl. Erre termszetesen az a vlaszunk, hogy mg egy olyan viszonylag kisvros esetben is, mint Szabadka, ifj Brenner Jzsef feljegyzsei csak nmi fogdzt nyjthatnak. Azt is joggal vethetjk fel, hogy mennyire ltalnosthat a szabadkai kzposztlyra az az letmd, amely a Brenner csaldra volt jellemz, tlagos polgri, rtelmisgi csald volt-e idsebb Brenner Jzsef csaldja? A dolgozatban a szkebb Brenner csald lettjt kvetjk Csth Gza, ccse, Jsz Dezs gyermek- s ifjkori naplja s idsebb Brenner Jzsef htramaradt memorjai alapjn. Termszetesen figyelemk o n T E X T U S

REZMK

be vesszk Dr Zoltn s Szajbly Mihly kutatsi eredmnyeit is. Reflektlunk Magyar Lszl s Kenyeres Kovcs Mrta Lnyi Ernre vonatkoz tanulmnyaira, valamint Kosztolnyi Dezsn Kosztolnyiletrajzra. Kulcsszavak: napl, Szabadka, polgrsg, patikus, tanr, gyvd, csald, Benner, Kosztolnyi, Decsy, Budnovits, Budapest, bunyevcmagyar kapcsolatok, dzsentri

ISPNOVICS CSAP Julianna

CSTH GZA VAJDASGBAN


Csth Gza vajdasgi recepcijnak a bibliogrfija az eddig megjelent bibliogrfik (Dvavri Zoltn, Hajd Jnos) sorba illeszkedik, egszti ki azokat. Szerkezete kronologikus. Az idrenden, az egyes veken bell mfaji s tematikai szempontok alapjn (monografikus kiadvny, periodikumban olvashat rszkzlemny) sorakoznak a ttelek. Az egyes knyvek sajtvisszhangja a ktetet ler ttel utn jelenik meg. Az alkalmi, tematikus folyiratszmok esetben analitikus feltrs segti a knnyebb tjkozdst. A bibliogrfiai egysgek ebben az esetben a szerzk betrendjben kvetik egymst. A periodikumok rszkzlemnyei tematikus csoportokba (irodalom, sznhz, film stb.) rendezdnek, ezen bell a megjelens idrendjben llnak. A begyjttt adatok Csth jugoszlviai/vajdasgi elfordulsait/utlett/recepcijt prezentljk tbb szinten. Nemcsak a szerz knyveinek, szvegeinek az irodalmi olvasatait/recepcijt veszi szmba, hanem a Csth-letm ms mvszeti kzegekben (sznhz, film) trtn felbukkansait, az emlkt pol megnyilvnulsokat, rendezvnyeket is. Kulcsszavak: Csth Gza, bibliogrfia, vajdasgi recepci, 1977-tl napjainkig

281

k o n T E X T U S

282

k o n T E X T U S

ABSTRACTS
Antal BKAY

DREAM-WRITING, DREAM-WRITER
The discipline of psychoanalysis that evolved at the beginning of the 20 th century, together with its therapeutic practices, had a considerable effect on Csths (and many of his contemporaries) art and views. The central problem of this study is dreams a representative problem of psychoanalytic semantics and semiotics. Freuds dream-concept is dual; on one hand, it is content-oriented and is based on the relation of dreams and desires, while on the other hand it is form-oriented, creating a mediating rhetoric strategy by dint of dreamwork. Keywords: self-projection, self-constitution, dream-concept, Freud
283

Ferenc ERS

BORDER CROSSINGS BETWEEN PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE


This paper deals with literary works (short stories, novels, diaries, confessions) whose authors or heroes, or both, are psychoanalysts or patients. Thus, it does not analyse how psychoanalysis has influenced literature and vice versa, but instead, investigates what consequences it may have on the authorial subject and the narrative position if the author, the analyst and the patient (in different combinations, or all being one and the same person) step into each others spaces, pulling down customary borders and norms. Taking Gza Csths works as a basis, the author will discuss novels such as Miln Fsts A Mester n vagyok (I am the Master), Italo Svevos La Coscienza di Zeno (Zenos Conscience), Georg Groddecks The Book of the It and D. M. Thomass The White Hotel. Finally, two contemporary pieces of the deconstruction of the psychoanalytic novel will be mentioned: Julia Kristevas Meurtre & Byzance (Murder in Byzantium) and Dai Sijies Le Complexe de Di (Mr. Muos Traveling Couch). Keywords: psychoanalytic, patient, hero, author, narrative position
k o n T E X T U S

ABSTRACTS

Zoltn KVRY

MORPHINE, MATRICIDE AND PSYCHOANALYSIS


At the 2007 autumn conference of the Hungarian Association of Psyichoanalysis, Gbor Paneth held a lecture on matricide, a phenomenon in criminal psychology and literature at the same time. As a wellknown Hungarian example for the latter, he mentioned Kosztolnyis novel des Anna (Sweet Anne), which has been thoroughly analysed, from a psychoanalytical point of view, by the recently deceased Lvia Nemes. Ensuing this lecture, a great number of questions arose in me which I find worth discussing, even though I doubt that they will be answered too. Is it accidental that matricide is a crucial subject in Kosztolnyis cousins, Gza Csths life-work as well, even if in his opus it appears non-metaphorically, specifically in his Anyagyilkossg (Matricide)? Can we correlate the fact that in Csths art matricide appears in a less disguised, uncensored form, with another fact that there was an actual matricide later in the writers tragic life, namely int he form of murdering his wife, Olga Jns? According to psychoanalysis, action-instigating desires take shape in subconscious phantasms, that depending on the condition of the self manifest themselves as dreams, actions, or if artistic talent and the ability to sublime are given works of art. Where does this agressive phantasm that the cousins both choose as a literary topic spring from? And is it accidental that in Csths short story it is brothers who commit the murder? How can we grasp the psychological differences between successful (Kosztolnyi) and unsuccessful (Csth) forms of elaboration? Is there a connection between these and Kosztolnyis controlled and Csths compulsive opiumism, that, according to clinical research results, relate to early influences of the mother and self-control disorders? Finally: what kind of output could have had the intended analytic treatment of the morphia-addict physician, Gza Csth (who, beside psychological literature, cultivated fierce analysis too), which was urged by Dezs Kosztolnyi, who would have used the psychological discoveries only for artistic representation, and which would have been led by Sigmund Freud? Keywords: matricide, morphine, psychanalysis, Csth, Kosztolnyi
k o n T E X T U S

284

ABSTRACTS

Etelka BTI

CSTH AS A MATRICIDE
The sanctity of the mother has been glorified countless times in world literature. Generally, senior members of the family ought to be respected. Several works speak of patricide, and the fundament of psychoanalysis is the tale of King Oedipus, who (unknowingly) killed his own father, in response to aggression. Matricides are rare, but Csth writes about it in at least two short stories. How, with what kind of psychological meaning do acts of matricide occur in his short stories Anyagyilkossg (Matricide) and Tallkoztam anymmal (I met my mother)? What do we learn about the way Csth dealt with his personal tragedy? And why did he need these sublimed sins? Keywords: Csth, matricide, sublimed sin Zsuzsanna MIRNICS, Orsolya HEINCZ

IN SEARCH OF THE UNREACHABLE


The paper focuses on some aspects of Gza Csths life that have not yet been considered from a psychological point of view: his relationship patterns with his mother (Etelka Decsy) and with other women figures of his childhood (the period preceding adolescence); because psychoanalytical case studies, experiential facts and empirical data imply that these significantly contributed to both his addiction and his ensuing relationships to women. The fact that the writer hardly ever mentioned his relationship with his mother most probably indicates traumas from the preverbal period; and his ambivalent relationship with his father did not help him to get over them either. The way he portrays his relationship with his mother in his early works confirms the above (the short story that brought him fame had the title Anyagyilkossg (Matricide)). His relation to women was performance-driven: he could not live without them, but he did not want to and could not be faithful to them either; he idolized and degraded them at the same time, used them as sexual objects, which is in the psychodynamic sense analogous with how Casanovas historic figure functioned; and in clinical terms shows certain attributes of antisocial personality development. This functioning shows ambivalent and narcissistic inner relationship patterns, the pursuit of joy and harmony are body-related as in early childhood
k o n T E X T U S
285

ABSTRACTS

286

, while the actual object of desire is completely unattainable, and thus the quest becomes eternal. Namely, it is the very first woman in ones life: the mother, who is already dead. Olga was an exception, partly because she provided the writer with cathartic sexual experiences, and partly because she was extremely strong and forgiving, she served, endured, tolerated, but she was superior to others, she did not humiliate herself she accepted Csths various excesses with a sort of unconditional love (as a mother would). Evidently, the relationship of Csth and Olga was not a symmetrical partnership, it was more influenced by their passions than by conscious decisions, choices. There are two additional facts that prove the above hypothesis: on one hand, the maternal role of Olga Jns did not help Csth to accept responsibly in his relationships, or to become a better father, on the contrary, it sent him further away and deeper and deeper into his addiction to morphine (he did not deliberate for a moment to seek help, to accept responsibility for his child!). Olga in this period lost her role as a surrogate mother, being preoccupied with her own child; and opium completely took over the place of passionate love. On the other hand, it is important to mention that in Csths highly performance-oriented family the need for tenderness, exquisiteness, affectionateness was satiated by art, which, according to Winnicott, an analytical author, represents a transitional space, and which may occasionally add similar feelings to the depths of the mother-child relation. Perhaps this was how artistic impressions influenced the life of Csth, who struggled with traumatic relationship patterns. His passion for literature, music, women and drugs probably sprang from the same stem; and in the genesis of this passion, the relationship of Etelka Decsy, the unknown mother who died when the writer was eight years old, and her son, certainly played a crucial role. Keywords: Csth, psychodynamic analysis, mother-child relationship, co-dependency, transitional space

Jnos Vilmos SAMU

THE EXTERNALITY OF THE AUTHOR IS PRECISELY ON THE BORDERLINE


The study analyses the thoroughly canonized authorial position marked by the name of Gza Csth, alongside with its representation
k o n T E X T U S

ABSTRACTS

on films, contributing to the theory of metalepsis, biotext and mediality, as well as to the interferences of philosophy of subject and literary theory. By anatomizing the relation of narrator and author, and by entering a desubjectivized language philosophy, it examines the thesis according to which the narrator is a mellower, languagephilosophically more reflected version of the authorial subject, devoid of essentialistic traits. The starting point for this study is a film by Jnos Szsz, called pium Egy elmebeteg n naplja (Opium The diary of an insane woman), based on Csths motives from his short stories. In this work of art, verbal codes are transposed into audiovisual ones. The horizons of the research are determined by the compass of the opus in question, so the problem of language arises in intermediality from the outset. Special prominence is given to the visibility of language, not only in Ekphrasis mode, but also by treating the visuality of the written sign, propounding photographed writing as perceivability deprived of semantic features. Keywords: biotext, narrator, shift of medium, visible language, Csth, borderline

287

Natlia BS

SPANISH OPIUM IN THE ZOO


Applying Julia Kristevas, Judith Butlers and other feminist authors theories, as well as the strategies of postmodern feminist discourse and Jacques Lacans terminology, the study explores intertextual links in certain texts, links along metonymy shifts. It will be demonstrated that the above rhetoric in fact destabilizes the examination of the subject, continually displaces and dissolves the center which has a priory been considered to exist, thus the definition of the subject essentially becomes impossible. Meanwhile, the subject, which does not question its own existence, addresses the objects of interpretation from the angle of a two-directional construction comprising Jzsef Brenner as (self-)murderer, and Gza Csth as author, apostrophized in the Foucauldian sense, establishing links between Spanyol menyasszony (The Spanish Bride), a novel, pium (Opium), a film, and jszakai llatkert (Nocturnal Zoo), an anthology of short stories.
k o n T E X T U S

ABSTRACTS

The perspectives of feminist discourse and the Lacanian psychoanalytic ideology greatly assist the (re)textualization of links, which brings out and confronts those blind spots in the texts that are temporarily constituted in the interpretative space by mutual linkages. The analysis eventually leads to conclusions that may serve as answers to the questions surfacing in the nodes of the Csth-physician-Brenner-woman-murderer-drug-addict-patient-wife-writer network. Keywords: Csth, physician, Brenner, woman, murderer, drug-addict, patient, wife, writer

Ott BEKE

TALES THAT END BADLY


The novels of Gza Csth usually follow a negative narrative logic. The stories verge on death, an undeterminable point beyond existence or beyond being-here, the consequences are open towards nothingness. They are tales that end badly. The title of the short story cycle and anthology, Mesk, amelyek rosszul vgzdnek (Tales that end badly) serves as an interpretation strategy and reading directive, framing the narrative sequences in advance, regardless of how distinct the individual texts are. However, the strong presence of genre codes also becomes a signifier through the repetitive affirmation of the narrative form, counterbalancing the thematic-narrative negativity. Thus, another text-space opens up, which uses ironic overtones and breaks the illusion of fiction with meta-narrative allusions, as it deliberates the perspectives of storytelling. In addition to structuring narrative sequences, narrativity in this genre unfolds as self-reflection. Keywords: Csth, short story, narrative, negativity, self-reflection

288

Erzsbet CSNYI

LIFE DANGER OF DEATH


The motive of danger in Csths short stories probes the question of crossing borders. Projected onto mystical, winding paths of life-stories, the swing of danger appears magnified, in filter-light. This livabk o n T E X T U S

ABSTRACTS

le, intensive time flashes in the characters decisions, in the excitement of choosing, in the seeking of challenge. On the border of two worlds: adolescence and adulthood, reality and nightmare after-images, phantasms, and especially on the border of life and death. The paper analyses the seeking of other-ness, a dangerous, new, unknown life, an integral part in constituting the totality experience of Csth-characters. The characters are aware of danger in their life-threatening undertakings, moreover, they call for it, they need to re-live destructive experiences. Their life is structured by experiments. It is not only the cathartic scenes of sadist destruction that are important in Csths works, but also the indifference, toughness of the characters who generate and confront negativity. Emotional immunity goes hand in hand with the motive of vitality, highlighting the characters physical and psychic superiority, but it also demonstrates how disgraceful, how shocking this superiority is. To display this disgrace and share it with the readers, the experimentscenes have a theatrical quality, the roles of audience and actor are made explicit, and catharsis is maximized. Keywords: Csth, life death, danger, borderline situations, experiment, theatrical quality

289

va HZSA

CSTHS AUTO-FIREWORK AND (TRAM)CONDUCTORS HEADING INTO DREAMS OF PALICS


The opus of Csth is gradually becoming more and more accessible for research, although publications and their reception in Vojvodina and Hungary are not always in line with each other. By means of translations, however, reception has become manifold. One of the pillars of German literary interpretation, for example, is a selection from Muttermord (1989), a collection of short stories, including its afterword in which, apart from biographical information (the frequently mistaken date of birth among them), Hans Skirecki highlights the ideological distortions of Stalinist literary politics, the warped nature of being (de)graded as a decadent writer, and his rehabilitation
k o n T E X T U S

ABSTRACTS

after 1956, so it is based on hereditary assumptions of our literary interpretation and their reflections. According to the publishers concept, the above short story collection and The Diary (Napl) belong together, therefore they appeared as a two-volume publication in Berlin (19891990). Lszl F. Fldnyi wrote an essay relating to The Diary, in which he dissects the dilemma od waiting, the view of the living dead or of the death-laden self, and most of all, the firework simile, applicable in the interpretation of a short life. The afterword suggests that wasting ones life in a Csthian sense shows how difficult it might be to have diverse perspectives. Comparative studies, as well as the one-sided Freudian concepts prove that literary interpretation does not always keep abreast with changes in the domains of understanding, experience, the dynamics of cultural identity, landmark control, hypertext-discourse etc. This paper broaches distraught, fragmentary dreams of Palics and some unusual aspects of tram-mediating, mainly by means of recently published diary entries. Keywords: receptions of Csth, diaries of Csth, dreams of Palics
290

Csilla UTASI

BIOGRAPHICAL SPACE IN GZA CSTHS SHORT STORY A VRS ESZTI (THE RED ESTHER)
According to Philippe Lejeune, biographical space emerges when the author extends the force of the autobiographical pact onto the whole of his life-work, and expects his readers to read his whole artistic opus as texts expressing his personality. The author of this paper analyzes the phenomenon of biographical space in Gza Csths short story A vrs Eszti (The Red Esther). Csth uses autobiographical elements in this short story; those elements that we recognize as fictitious, receive metaphoric roles to complement the real elements, while the real events of the plot are expressed by phrases that could be found in everyday documents of Csth. The above combination of autobiographical and fictitous elements leads us to the question of linguistic self-representation in this short story. Keywords: biographical space, short story, biographical document, linguistic self-representation.
k o n T E X T U S

ABSTRACTS

Jzsef J. FEKETE

FORMALLY YOU BEHAVE AS IF YOU WERE A CHARACTER FROM YOUR SHORT STORIES
From Csths memoirs and letters, a unique narrative of the First World War unfolds like a novel, it is like an overture to the downfall of the Monarchy, and like a diary of Csths intellectual breakdown. An ill-omened indication of the latter is a stubborn insistence on external order, which leaves behind pathological traces in his narratives and personal notes alike. Gza Csth behaved as if he was one of the characters from his short stories. This paper studies the passage between this state of reality and his artwork. Keywords: life-work, biography, indiscretion, letter, monarchy, morphine, diary, order

Hargita HORVTH FUT

GZA CSTHS VIEWS ON EDUCATION AND UPBRINGING


By analyzing his writings relating to education and upbringing, the paper investigates Gza Csths views on this subject as a physician, writer, publicist, essayist and journalist. Gza Csths approach to upbringing and childrens rights is similar to the tenets of childcentered reform pedagogy. He observed the educational system of his time with a critical eye, disapproved of corporal punishment at school, demanded respect for children, urged on curricular-methodological modernization, asked those responsible for designing the curriculum to take the pupils age and interests into consideration, and advised teachers to get to know their pupils well, and to respect their personalities, in order to educate them more effectively. He advocated demonstrative lectures, considered physical training on a daily basis very important, he was opposed to teaching religion and disliked orthodox, loveless, untalented teachers. Keywords: Gza Csth, pedagogical views, pedagogical concepts, childcentered upbringing, curricular-methodological modernization, teacher training
k o n T E X T U S

291

ABSTRACTS

Edit ANDRI

CODE SWITCHING IN SERBIAN TRANSLATIONS OF GZA CSTHS SHORT STORIES


The paper discusses translation techniques used by Sava Babi, one of the best known Serbian translators of Hungarian literarure, in his translations of Gza Csths short stories. The purpose of this work of translation criticism is not to criticize but to review the techniques that an experienced translator operates with. Apart from compulsory techniques, attention will be paid to optional, grammatical, and content-related ones as well. Slips, inaccuracies occur in every work, and they will also be mentioned in the review. Keywords: translation, translation methods, translation techniques, code switching, explication, implication, transposition.

Katalin KICH
292

CSTH GZAS SZABADKA


This paper deals with cultural life in Szabadka at the turn of the century. What was the cultural scene like in Csths school-days what was the educational system like, what was the theatre like, what kind of music did people listen to, what kind of daily and weekly newspapers did they read? How did the Free Lyceum function? Keywords: Csth, school, Szabadka, cultural life

Valria DVAVRI BESZDES

THE BRENNER FAMILY, REPRESENTATIVES OF THE BOURGEOISIE IN SZABADKA


Researchers may wonder with good reason whether the diary of a teenager should be used as source material. Do those notes present reliable information about social relations in a given period, about the life of the bourgeoisie in a small town? Naturally, the answer to this question is that young Jzsef Brenners notes can merely be points
k o n T E X T U S

ABSTRACTS

of departure, even in the case of a relatively small town like Szabadka. Another legitimate question would be the following: to what extent can we make generalizations about the middle classs way of living in Szabadka on the basis of the Brenner familys lifestyle? Was Jzsef Brenner seniors family a typical professional bourgeoisie family? The paper traces the lives of the nuclear Brenner family, based on the childhood and teenage diaries of Gza Csth and his younger brother Dezs Jsz, as well as on the memoirs of Jzsef Brenner senior. Naturally, the discoveries of Zoltn Dr and Mihly Szajbly have also been taken into consideration. Lszl Magyars and Mrta Kenyeres Kovcss studies on Ern Lnyi, and Mrs. Dezs Kosztolnyis biography on Kosztolnyi will also be referred to. Keywords: diary, Szabadka, bourgeoisie, apothecary, schoolmaster, lawyer, family, Benner, Kosztolnyi, Decsy, Budnovits, Budapest, Bunjevac-Hungarian relations, gentry

Julianna ISPNOVICS CSAP

GZA CSTH IN VOJVODINA


The bibliography of Gza Csths reception in Vojvodina supplements and is coherent with earlier bibliographies (by Zoltn Dvavri, Jnos Hajd). It is cronologically structured. Beside cronological ordering, the items are categorized within each year according to genre and subject matter (monographs, excerpts in periodicals, etc.). Press coverages of books follow the entries describing the volume in question. Dealing with thematic, topical issues of periodicals, orientation is made easier by analytical disclosure. In that case, bibliographical entries are arranged in alphabetical order of the authors. Excerpts from periodicals are arranged into thematic groups (literature, theatre, film etc.) in chronological order. The collected data present on several levels Csth-publications and their after-life/reception in Yugoslavia/Vojvodina. The bibliography reviews not only the literary readings/reception of the authors books and other texts, but also the surfacings of his life-work in different artistic forms (theatre, film), as well as cultural events, assemblies dedicated to Csth. Keywords: Gza Csth, bibliography, reception in Vojvodina, from 1977 to nowadays
k o n T E X T U S

293

294

k o n T E X T U S

Csth-jr t-jr
Csth Gza, az irodalmi s pszicholgiai diskurzusok metszspontja
Kiad: Blcsszettudomnyi Kar Vajdasgi Magyar Felsoktatsi Kollgium, jvidk A kiadsrt felel: Dr. Ljiljana Suboti dkn Szerkesztette: Dr. Csnyi Erzsbet Recenzensek: Dr. Thomka Beta, dr. Szajbly Mihly, dr. Silling Istvn Lektor s korrektor: Buzs Mrta, Nmeth Konc va Mszaki szerkeszt: Barna Csaba Fedlapterv: Kapitny Attila Kszlt az jvidki Dniel Print Nyomdban 2009-ben Pldnyszm: 300 Vajdasgi Magyar Felsoktatsi Kollgium 21000 Novi Sad/jvidk, Vojvode Miia 1. e-mail: vmfk@felkol.org.rs, honlapcm: www.felkol.org.rs
CIP A kszl kiadvny katalogizlsa A Matica srpska Knyvtra, jvidk 821.511.141(497.11).09 Csth G. (082)

CSTH-jr t-jr : Csth Gza, az irodalmi s pszicholgiai diskurzusok metszspontja / [szerkesztette Csnyi Erzsbet]. Novi Sad : Filozofski fakultet = jvidk : Blcsszettudomnyi Kar : Vajdasgi Magyar Felsoktatsi Kollgium, 2009 (jvidk : Dniel Print). 294 str. ; 23 cm. (Kontextus knyvek ; 3. Irodalomtudomnyi, nyelvszeti s interdiszciplinris kutatsok) Tira 300. Str. 78: Elsz / Csnyi Erzsbet. Bibliografija uz svaki rad. Abstracts. ISBN 978-86-6065-008-7 a) ^at, Geza (18871919) Zbornici COBISS.SR-ID 238813191

k o n T E X T U S