Está en la página 1de 2

Tak wiele pytao...

Czym jest Bractwo Czapki Studenckiej? BCS zrzesza studentw Uniwersytetu Jagiellooskiego, ze wszystkich wydziaw i kierunkw, niezalenie od pochodzenia, wyznania czy pogldw politycznych. Celem naszego istnienia jest integracja studentw UJ i przywrcenie do ycia porzuconych tradycji studenckich. Czemu jednym tchem wymieniacie tradycje studenckie i zwyke nakrycie gowy? Wcale nie takie zwyke! Czapka studencka nierozerwalnie wie si ze studenckimi tradycjami. Jej historia siga XIX wieku, kiedy to na polskich ziemiach zaczy pojawiad si pierwsze korporacje akademickie*. W Polsce w 1939 r. istniao ponad 150 takich korporacji! Przynalenod do nich podkrelaa wanie charakterystyczna czapka. Po II Wojnie wiatowej zwyczaj noszenia czapki studenckiej zacz powoli zanikad, ale jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego mona byo spotkad studentw w bratniaku, czyli biaej, pciennej rogatywce.
Wspczesna korporacja to zrzeszenie studentw charakteryzujce si m. in. okrelon doktryn ideowo-wychowawcz (w Polsce najczciej: patriotyzm, honor, etyka chrzecijaoska). wiatopogldowa neutralnod to jedna z wielu kwestii odrniajcych BCS od korporacji akademickiej.
*

...tak mao miejsca na odpowiedzi.


Na pocztku studiw ciko o woln chwil, jak znajd czas na spotkanie z BCS? Wszyscy doskonale pamitamy nasze trudne pocztki studiw, koniecznod przyzwyczajenia si do nowego trybu nauki oraz zaliczenia pierwszych kolokwiw. Dla tego postaramy si aby termin integracyjnego spotkania BCS, na ktre serdecznie Ci zapraszamy, by dla Ciebie dogodny. Co bdziemy robid na pierwszym spotkaniu BCS? Przede wszystkim sprbujemy stworzyd dobre warunki do poznawania nowych osb i zacieniania ju istniejcych wizi! Oprcz tego sprbujemy oswoid Ci z przebiegiem typowych spotkao czapkowych nauczymy Cie kilku zwrotek Gaudeamus igitur, zaprezentujemy inne, stae elementy spotkao, a przede wszystkim bdziemy si dobrze bawid w gronie obejmujcym wszystkich studentw CMUJ. Integracyjne spotkanie BCS jest nastawione na Ciebie nowego studenta, stawiajcego pierwsze kroki w nieznanej rzeczywistoci. Skd mog si dowiedzied o terminie spotkania? Najlepszym rdem informacji s nasze fanpage na facebooku i strona BCS, ich adresy znajdziesz na ulotce. Oczywicie postaramy si trafid do Ciebie nawet jeeli nie masz facebooka/dostpu do internetu. Nie przekonuje mnie idea Bractwa Czapki Studenckiej, ale podoba mi si czapka, czy mog j nosid mimo to? Oczywicie! Wszyscy studenci UJ s uprawnieni do noszenia czapki w kolorze wydziau, przynalenod do Bractwa nie jest wymagana.

Bractwo Czapki Studenckiej organizacj midzynarodow?


Oczywicie, e tak! Od wiekw studentami zostaway osoby reprezentujce podobne cechy charakteruotwartod umysu, chd wasnego rozwoju, ambicje... Nawet jeeli nie zawsze byy to osoby mode ciaem, to na pewno mode duchem! Taka liczba podobieostw sprawia, e wizi midzy studentami byy (i s) bardzo silne. Nie zdziwi Ci wic pewnie fakt, e za granic dziaaj organizacje bliniaczo podobne do BCS. Organizacje te utrzymuj z nami blisk wspprac wymieniamy si nie tylko pinsami ale take tradycjami i dowiadczeniami. Nie jest to wymiana zachodzca przy uyciu maili i kurierwzagraniczni studenci regularnie przyjedaj do nas w goci, my sami od czasu do czasu wybieramy si z wizyt w dalekie kraje. W grudniu udajemy si nawet na 7 Bankiet Tradycji Europejskich w Strasburgu bdziemy tam godmi honorowymi, jedynymi reprezentantami paostw Europy rodkowej!
3

1 4

Jak wyglda czapka studencka? Czapka jest aksamitna i omioktna, ze zotym sznureczkiem i czarnym daszkiem. Do czapki najczciej poprzypinane s liczne pinsy ( Czy wiesz, e...). Kolor czapki zaley od wydziau na pocztku bdzie Ci si wydawad, e wszystkie czapki s bordowe (kolor zdecydowanie dominujcy na CMUJ), ale szybko przyzwyczaisz si do widoku czapek w kolorze szarym, fioletowym, zielonym a nawet ecru!

Zaprzyjanione BCS w Europie: 1 Goliarda 2 Faluche 3 Calotte, Penne 4 Tuna

Na rysunku: kraje utrymujce najblisze kontakty z BCS UJ. Bractwa Czapek Studenckich dziaaj te w innych, europejskich paostwach. Nie udao nam si jeszcze nawizad z nimi kontaktu. Moe uda si to Tobie?

Najlepsz informacj zostawilimy na koniecBractwo Czapki Studenckiej jest jedyn organizacj, ktra daje Ci moliwod wyjazdu za granic ju na pierwszym roku studiw! Tak jestnie kaemy Ci zbierad punktw za osignicia ani nie zmusimy Ci do pracy na rzecz Bractwa. Wszystko czego potrzebujesz, aby z nami wyjechad to odrobina chci!

Bractwo Czapki Studenckiej...

Czy wiesz, e...


...pinsy to metalowe znaczki, przypinane do czapki w celu ozdobienia jej, nadania jej bardziej osobistego charakteru lub zamanifestowania czego? Obwieszona pinsami czapka moe wayd nawet ponad 1 kg! ...jeszcze dwa lata temu na stronie Uniwersytetu Jagiellooskiego widniay zdjcia studentw w berecie oksfordzkim? Dzisiaj do studiowania zachcaj studenci w krakowskich czapkach! ...studenci odpowiedzialni za prb reaktywacji tradycji BCS s obecnie na pitym roku wydziau lekarskiego? Z pewnoci poznasz ich na jakiej czapkowej imprezie! ...pierwsza (i jak na razie jedyna) Czapka Honoris Causa zostaa przyznana profesorowi Zdzisawowi Gajdzie?

Droga Koleanko! Drogi Kolego!


Wiemy, e nie byo atwo: dugie miesice nauki, niezliczone arkusze maturalne, dwukrotne oczekiwanie na wyniki... Ale udao si! W chwili, w ktrej czytasz te sowa jeste ju penoprawnym czonkiem ciekawej, barwnej i zrnicowanej grupy krakowskich studentw. W imieniu Bractwa Czapki Studenckiej chciabym powitad Ci w naszym gronie i pogratulowad Ci tego sukcesu! Ulotka, ktr trzymasz w rce jest wyjtkowa nie dostaniesz jej na ulicy ani nie znajdziesz jej lecej na stole w kawiarni (wyrnia si te troch na tle innych ulotek z koperty, nie wstydzimy si do tego przyznad). Wyjtkowy jest te cel, w jakim zostaa wydana nie zaoferujemy Ci kredytu w 15 minut ani obiadu za 10 zotych, zamiast tego pomoemy Ci przetrwad pierwsze, nieatwe miesice na uczelni i sprbujemy zintegrowad Ci z Twoj grup, rokiem i wydziaem, a nawet, jeeli wykaesz tak chd, z caym Uniwersytetem Jagiellooskim! Wizja powszechnej integracji moe na pierwszy rzut oka wydawad si utopijna. W pocztkowych dniach studiowania trudne jest spamitanie twarzy koleanek i kolegw z kilkunastoosobowej grupy, a co dopiero imion kilkuset znajomych z roku! Ludzie z innych wydziaw? W jaki sposb mona spotkad osoby studiujce chemi, psychologi, matematyk czy filologi klasyczn, kiedy znaczc czd dnia spdza si na terenie Collegium Medicum? I jak przeamad pierwsze lody podczas spotkania z nieznajomym studentem UJ, na jakiej paszczynie szukad porozumienia? Najprawdopodobniej nie istnieje jedna, najlepsza metoda pogbienia wizi midzy studentami. Rne, dziaajce na Uniwersytecie Jagiellooskim, organizacje pozwol Ci poznad nowych ludzi, a czasem osignd te inne korzyci. Musisz jednak wiedzied, e jedynym stowarzyszeniem, ktrego celem nadrzdnym jest integracja ciekawych, aktywnych modych ludzi, podzielonych sztucznymi barierami grup, rocznikw i wydziaw, jest Bractwo Czapki Studenckiej.

Najwaniejsze informacje:
Bractwo Czapki Studenckiej to organizacja o zasigu oglnouniwersyteckim, egalitarna, nie promujca adnego wyznania ani pogldw politycznych. Zasadnicze cele dziaania BCS to integracja studentw UJ i przypomnienie porzuconych tradycji studenckich.

Wicej informacji, kontakt: www.czapkastudencka.pl Studenta Pierwszego Roku. Czapkowy Przewodnik

...zachca do lektury tej niepozornej ulotki, ktra moe odmienid Twoje studia!

facebook: Czapka Studencka UJ, Bractwo Czapki Studenckiej Wydziau Lekarskiego UJnajwiesze czapkowe aktualnoci.

www.czapkastudencka.pl

Autor: Wojciech Kanas dla Bractwa Czapki Studenckiej Uniwesytetu Jagiellooskiego. Wspautorzy i podzikowania na stronie www.czapkastudencka.pl

Intereses relacionados