Está en la página 1de 6

Collegi dEducaci Infantil i Primria

Silvestre Santal

Objectius estratgics PAC:

1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesi social

ACTIVITATS PER TREBALLAR PER RACONS AL CICLE INICIAL

Exemples dactivitats treballades en els diferents racons durant el curs 2008/2009. Moltes de les activitats han estat agafades del llibre Rac a rac de Rosa Sensat. La filosofia de treball ha estat adaptar els continguts treballats amb el llibre de text als racons, s a dir, crear activitats manipulatives que han estat explicades prviament del llibre.

ndex

Llengua Catalana ..............................................................................................................2 Escriptura ....................................................................................................................2 Gramtica ....................................................................................................................3 Ortografia ....................................................................................................................3 Lectura........................................................................................................................4 Matemtiques ..................................................................................................................4 Numeraci....................................................................................................................4 Operacions ...................................................................................................................5 Resoluci de problemes....................................................................................................6 Mesures .......................................................................................................................6 Jocs............................................................................................................................6

CEIP Silvestre Santal / Proposta de treball per racons al cicle inicial / Curs 2009/2010

Collegi dEducaci Infantil i Primria

Silvestre Santal

Objectius estratgics PAC:

1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesi social

LLENGUA CATALANA
ESCRIPTURA
Calligrafia Consta dun recull de varies pgines plastificades amb la pauta Montessori per tal que sacostumin a escriure correctamente a la llibreta. Tubs de frases Ordenar la relaci nom, verb i complement mentre es giren els tubs i escriure a la llibreta les frases correctes. Treballar la descripci amb lajuda de pautes: - ambients - llocs - coses - plantes - animals - personatges - sensacions i sentiments Frases divertides. 3 sobres que contenen noms, verbs i complements. Els alumnes hauran descollir a latzar i construir frases. Llavors les escriuran a la llibreta i en faran el dibuix. Fem rodolins Es reparteixen una srie de cartolines plastificades on hi haur 2 paraules que rimen. Els nens hauran dinventar-se un rodol per a cada cartolina que agafin. Calligrames Formar paraules Joc de leditorial Diset. Cal omplir els diferents cartrons amb les lletres corresponents per formar paraules. Formar sllabes Joc de leditorial Diset. Cal omplir els diferents cartrons amb les sllabes corresponents per formar paraules. Dileg Inventar-se dilegs entre persontages coneguts de contes o de la televisi. Shan agafat fotos de personatges famosos de la tv i shan plastificat. Els nens han dagafar-ne dos i crear el dileg. Cmic 1- Donar un cmic amb les bafarades buides. 2- Donar un cmic amb les bafarades plenes : dibuixar la resta del cmic.

CEIP Silvestre Santal / Proposta de treball per racons al cicle inicial / Curs 2009/2010

Collegi dEducaci Infantil i Primria

Silvestre Santal

Objectius estratgics PAC:

1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesi social

Dictats muts Activitats Bufarut de leditorial Onda. Cartolines que inclouen 5 dibuixos on els nens han descriure el nom del dibuix. Estan separats per la norma ortogrfica que es vol treballar. Fitxes de classe Bufarut Recull de diverses cartolines per treballar les habilitats de la llengua en molts mbits: ortografia, mecanismes, expressi escrita, comprensi Qui s qui Per treballar la descripci de persones. Primer es juga manipulativament per tal de treballar lexpressi oral i desprs es fa la descripci de la persona que sha treballat a la llibreta. Bingo de paraules Joc del bingo amb el vocabulari que sha aprs recentment. Bingo de lletres Joc del bingo amb totes les lletres de labecedari. Ideal per al primer trimestre de primer, per tal que coneguin totes les lletres. Es pot jugar amb lletra de pal (al principi de tot), amb lletra lligada i lletra dimpremta al segon curs. Domino de noms de la classe Joc Domino de lletres A ligual que el bingo, aquest joc serveix per ajudar de manera ldica a laprenentatge de totes les lletres de labecedari.

GRAMTICA
Memory Per treballar els antnims i sinnims. Boca avall tenim una srie de paraules plastificades. Els nens hauran de descubrir les parelles en forma de memory.

ORTOGRAFIA
Loto ortografia Sescriuen 10 paraules en quatre cartolines plastificades. A cada paraula li faltar un dgraf treballat anteriormente. A part selaboren una quarantena de cartronets amb els dgrafs o lletres que manquen a les cartolines plastificades Fitxes plastificades. Sha de fer amb un retolador velleda Ens enganyen?? En diferents cartolines posem 5 mots en els quals hi haur 1 o 2 errors. Els nens hauran de saber quins sn aquests errors.

CEIP Silvestre Santal / Proposta de treball per racons al cicle inicial / Curs 2009/2010

Collegi dEducaci Infantil i Primria

Silvestre Santal

Objectius estratgics PAC:

1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesi social

Separem Donem a cada nen dos gots de plstic. A cada got hauran dintroduir la paraula duna regla ortogrfica concreta. Exemple: tenim un got on shan de collocar les paraules amb una r i a laltre got paraules amb rr. Primer cada nen del rac ho fa de manera individual, posteriorment sajunten amb parelles i finalmente tot el grup del rac fan lactivitat conjunta.

LECTURA
Lectura individual i silenciosa. Posteriorment hauran de treballar la comprensi a travs duna fitxa. Dmino dendevinalles. s com el dmino per en comptes de nmeros es donen fitxes on hi han endevinalles i dibuixos. Veritat o mentida Es donen frases plastificades. Algunes expliquen veritats i daltres mentides. Els nens les hauran de llegir i ordenar-les al lloc corresponent. Ordenem Es dna una lectura senzilla que estigui partida en diferents parts. Els nens hauran de llegir cada una daquestes parts i ordenar-les. Si o no Es dna un objecte a cada nen. Tot seguit sels dna una cartolina plastificada on hi hauran unes quantes preguntes sobre aquest objecte. Els nens hauran de llegir les preguntes i contestar si o no.

MATEMTIQUES
NUMERACI
Ordenem nombres Amb una srie de nmeros plastificats, els nens hauran dordenar-los de menor a major o viceversa. Primerament ho faran de manera individual, desprs amb parelles i finalmente amb tot el grup del rac. A lacabar haurien descriure els nmeros que han ordenat a la llibreta. Bingo A ligual que en el joc original els nens hauran domplir el seu cartr. Bingo amb nombres escrits. A ligual que en el joc original per en comptes de nmeros es jugar amb els nombres escrits. El quinto s com el bingo per amb la diferncia que noms es treballen els nmeros del 0 al 9 Reglets Per compondre i descompondre quantitats, i per reconixer la unitat, desena i centena.

CEIP Silvestre Santal / Proposta de treball per racons al cicle inicial / Curs 2009/2010

Collegi dEducaci Infantil i Primria

Silvestre Santal

Objectius estratgics PAC:

1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesi social

Sudokus. Diferents sudokus amb nivells. Es pot jugar amb nmeros o amb colors. Tapem els nmeros Es tracta dun joc per familiaritzar-se amb els nmeros fins al 10. Tapem rodones El mateix joc per a la inversa. En el cartr hi ha rodones i les fitxes indiquen els nmeros.

OPERACIONS
Joc de cartes Recull de 3 jocs de cartes per a practicar sumant, restant i multiplicant. Sumem amb el dmino El joc del dmino per adaptat a les sumes. Optatiu si fer-les portant o sense portar. Restem amb el dmino El joc del dmino per adaptat a les restes. Optatiu si fer-les portant o sense portar. Multipliquem amb el dmino El joc del dmino per adaptat a les taules de multiplicar. Quin fred Joc per treballar les multiplicacions (fins a la taula del 6). Cada jugador tira el dau i depenent del nmero agafa una tarjeta i haur de collocar la fitxa al tauler amb el resultat de la multiplicaci. Lovella svia Joc per a sumar o restar. Es juga tirant un dau i marcant el seu valor sobre el tauler. A la casella on ha caigut hi ha indicada una operaci (+ o -): es desplaa la fitxa segons loperaci. El rally Joc per sumar. Es tiren dos daus i els nens mentalment hauran de comptar la suma dels dos daus i avanar. Entre les caselles hi ha diversos personatges que faran aturar o avanar en el joc. Momo corre, corre Joc molt similar a lanterior per noms es juga amb un dau. Guanya el primer que arriba als pltans La botiga Per treballar els euros i el clcul mental. Tenim bitllets i monedes deuro i tamb productes per vendre (aliments, roba,): es tracta que un nen fa de botiguer i laltre de client. Els daus juganers Cada nen tria un cartr plastificat on hi ha els nombres del 2 al 12. Un nen comena tirant dos daus i ha de sumar el resultat daquests. Llavors tapa amb una fitxa el nombre que li ha sortit.

CEIP Silvestre Santal / Proposta de treball per racons al cicle inicial / Curs 2009/2010

Collegi dEducaci Infantil i Primria

Silvestre Santal

Objectius estratgics PAC:

1. Millorar els resultats educatius 2. Millorar la cohesi social

Destapem Es tracta dun tauler amb 12 nmeros per participant. Cada nen haur de tapar amb fitxes els seus nmeros. Llavors es tiren 2 daus i el resultat de la suma far que el nen destapi el nmero que li ha sortit. Guanya qui destapa tots els nmeros.

RESOLUCI DE PROBLEMES
Problemes Collecci de problemes amb 10 nivells que inclou una fitxa per a resultats. Els nens poden treballar al seu ritme.

MESURES
Activitats per a treballar les mesures de manera manipulativas. Metre i centmetre Activitat per a treballar el centmetre. Ideal per treballar a dins la classe i fer comparacions i previsions. En el cas del metre es pot anar al pati per mesurar la pista (per exemple) Pes Activitat que consta duna balana per pesar objectes de la classe.

JOCS
Geopl Consta de 4 geoplans amb les figures i les gomes corresponents Pentonimos Consta de 4 jocs de pentonimos. Dmino de les hores Es tracta del joc del dmino. En un lateral de la fitxa tenim la figura del rellotge marcant les hores i a laltra les hores per escrit. El rellotge Tenim un rellotge de paret i les instruccions plastificades. Els nens han de llegir les instruccions i moure les broques del rellotge on els convingui. Tangram

CEIP Silvestre Santal / Proposta de treball per racons al cicle inicial / Curs 2009/2010