Está en la página 1de 158

ISTRAGU ISTORIJA Aure

Tekija Baba ejh Dzafer

by Dr. Ibrahim Ayati Published by: Islamic Seminary Publications Karachi, Pakistan

Prevod sa Engleskog Dervi Ali 2011

Dervi Ali Predgovor

Tragedija Karbali je nenadmaan dogaaj istorije oveanstva. velika rtva od strane imama Husein, unuk Svetog proroka, na Aure ( l0th Muharram 61 Ah ) i postojanost pokazala mu je svetionik svetlo za svakoga, ko ima vere u svojoj misiji i eli za njegov uspeh .

Kada je jedna studija zbunjujuce dogaaje ovog incidenta, broj pitanja se javljaju u umu oveka, kao to su: Koja je bila svrha imama Husein je die? Da li je eleo da izbegne uzimanje zakletvu na vernost Iazid ili je on taj korak kao odgovor na poziv dobili od ljudi Kufa? Da li je elite, u trenutnoj terminologiji, da dovedu do revolucije?

Da li je znao da ce biti ubijen ili je bio pod utiskom da njegov ivot ce biti poteen? Da li je postupa po unapred planiraju ili su odluke u svetlu svaki novi razvoj?

Kada je primio vest o muenitva muslimanskih bin Akil dok je on ( imama Husein ) je na putu za Kufa zato je predloiti da se svojim drugovima da ode i ostavi ga na miru, a nakon toga zato je pristup razliitim osobama da mu pomogne ? Zato je pitati sve svojim drugovima u toku noci Aure da ode, ali i poslati Habib Bin Mazahir na plemena Bani Asad da trae njihovu pomoc? Zato je traiti pomoc od Ubaidullah Bin Hura Juafi u palati Bani Makatil i zato je rekao da sinovi Akil u toku noci Aure: " Trebalo bi da odem Dovoljno je da iz redova muslimanske vas Bin Akil je. ubio? "

Zato je traiti pomoc od Ibn Abdulah Zahhak Mashriki i njegov prijatelj i Zuhair Bin Kain, uprkos jakim odbijanjem i insistirao i ak su izrazili spremnost da Zahhak Ibn Abdulah mu pomoci do poslednjeg trenutka i onda odu? Da li sve ovo ne pokazuje da imam Husein nije bio svestan konanog rezultata i nije imala jasan plan na umu?

Da li korak koji ga ne iznose ugroava svoj ivot? Da li osoba, koja zna da ce biti ubijen, napredovanja ka smrt zajedno sa svojim porodica i krvno srodstvo, ukljuujuci sisa? Mnoge odgovore neosnovane i netane objanjenja su data na ova pitanja. Neki su rekli da je kao imam nije bila spremna da zakletvu na vernost osobu kao Iazid i da prepozna njegove nezakonite vlade, on je duan da napusti Madina u stanju straha i dostigao Meka. Smatrao je Meka za raj i nameru da tamo ostanu, ali ga je pozvao i Kufians sigurni mu njihove pomoci. Imam sebe, takoe, bojao da ne bi trebalo da bude ubijen u Mekki, a time i svetost Ka'bah treba da pate. On je, dakle, prihvatio poziv i otiao u pravcu Kufians Karbala. Zbog toga on i njegovi dragi moji i saputnici su bili ubijeni, a ostali lanovi njegove porodice bili su zarobljenike.

Dervi Ali

Neki su ispriao da imam ne mislim da ce biti ubijen, u suprotnom on ne bi ni takav hrabar korak.

Ipak drugi kau da imam rue jer je bio pod utiskom da je na raun njegovog odnosa sa Svetog proroka on bi sigurno nece biti ubijen, ili je bio potpuno ubeen da ak i ako nije da ce rast biti sramno ubijen u rukama Ibn Zijada ili neko drugi. Stoga je, preferira se ubio u vrenju dihad (sveti rat) da umire sramno smrt.

Neki kau da je korak koje imam iznosi ugroava njegov ivot, ali kao Svemoguci Gospod dao naloge u ovoj ime je bio duan da se pridrava istih.

Neki protivnici, i oni koji smatraju da svako eli da bude suverena, takoe, kau da ljubav prema rulership postavljene imama Husein u ovoj opasnoj situaciji, ali to nije bilo pravilno da ga ubiju na takav tragian nain. Bilo bi bolje da kontrolu i odvrati ga putem pretnji i allurements.

Tacan odgovor na sva ova pitanja je da su faktori za takav pokret poeo je od samog poetka vladavine Mu'aviia i bili su sve jai iz dana u dan. Najzad pitanja uzeo takav red da ako imam Husein bin Alija nisu uzeti ovaj korak sve tragove islama bi bila unitena i bolovi koje Sveti prorok bi bio izgubljeno vreme, ni Kur'an niti islama bi su preiveli.

Osnovni uzrok svih ovih dogaaja je drama koja je postavljena na Sakifa Banija Saidi odmah nakon smrti Svetog proroka. Najvanije razvoj je bez presedana, metod koji je usvojen za izbor halife. U krenje mirovnog sporazuma koji je zakljuen sa Mu'aviia Imama Hasana i po kojoj Muslimani su da izaberu kalif posle njega, on je poeo dobijanje zakletve na vernost za Iazid. Pored toga, on je poslao cirkularno pismo guvernera i agenti u provincijama govoreci: "Imajte na umu da paljivo u svim odeljenjima vojske i drave ukoliko se dokae da je neko Shi'ah (navija) Alija ili Ahlul Bejta (potomstvu proroka), trebalo bi da povue svoje donacije, krst se njegovo ime i povrijedilo njegova prava ". Onda Mu'aviia poslao jo cirkularno pismo kae: "Ako bilo koje lice se sumnja da su pobornik Ahlul Bejta on treba da bude podvrgnut muenju i svoju kucu treba da bude sruen". Ovaj nalog je realizovan, tako da je kao strogo napisao ibn Abi Hadid, Shi'ah se sklonio u kuce svojih roaka i prijatelja. ak i tada su se plaili svojih robova i devojaka-rob da ne bi trebalo da otkrije tajnu, jer ako neko nije bio u dobrim odnosima sa drugom on je prijavio vlastima da takva i takva osoba bila pristalica Ahlul Bejta. Ljudi su bili, dakle, uhapen samo optube i sumnje i da su muena i postali beskucnici. Ovaj progon je ozbiljnije u Iraku za vreme vladavine Zijada Bin Sumaiia u poreenju sa drugim mestima. Uprkos sjajnim imama Alija prolost rekord i ast uivaju ga u islamu je to uinjeno neophodno da, u svim islamskim zemljama i oblastima, koje je bilo deo teritorije islama, on bi trebalo da bude zlostavljan i proklinjao u propovedi Petak molitve i u drugim prilikama, i Mu'aviia i Iazid bi trebalo da bude poastvovan i pohvalili. Mu'aviia napisao da zvanino Zijada Bin

Dervi Ali

Sumaiia, guverner Iraka, da dokaza u bilo kom pitanju koje lice, koje se znalo da je Shi'ah, ne bi trebalo da bude prihvacen, i oni, koji ga je utoite takoe treba da ne moe da se tretira asno.

Hujr Bin Adi, Raid Hujari i njihovih pratilaca jedanaest bili podvrgnuti najteih progon i muenje, toliko da Mu'aviia poginulo est od njih koji su u to vreme najbolji lica. Bilo je mnogo, ije ruke i noge su amputirani i igle crvene u vatru, bili su poverenje u njihove oi, a neki drugi su iv sahranjen.

Zla propaganda Mu'aviia i njenih agenata u Siriji i drugim islamskim teritorijama obmanu ljudi. Ko god izgovorio re protiv Mu'aviia je tretirana da bude ubica Osman i prolivanja krvi mu je smatrali zakonitim. Lakovernih ljudi, koji su brojni u svih uzrasta, a lako impresionirani zlo propagande, doli do saznanja da Osman krv je prolivena bez ikakvog opravdanja, i onih koji su zadovoljni sa ovim zakonom zasluili da budu kanjeni.

To je bio nain Mu'aviia i njenih agenata zatrovana javnosti. Khavarij, takoe, koji su bili neprijateljski i prema Mu'aviia i imama Alija cutali u vezi sa Mu'aviia zbog straha, ali je zlostavljao komandant Verni otvoreno i da ga tretiraju nevernik. Ova stvar sama po sebi donosi velike pomoci Mu'aviia i stvorio kivan u srcima ljudi protiv imama Alija i njegovi sledbenici, toliko da kada je na dan Aure imama Husein pominje razlog za njegov dolazak, a zatim prema Kufa pitao svoje protivnike zbog ega su se okupili da ga ubiju oni su odgovorili: "To je zbog Grudge, to smo protiv svog oca". Samo tragedija nije bila da novo-konvertuju neznanju muslimana, koji ine vecinu u drutvu u to vreme, Alija mrzeo zbog zle propagande Mu'aviia. Tragedija mnogo puta veca nego ovo je da oni nisu znali Mu'aviia ispravno i smatra da ga u ovom pratilac Svetog proroka i pisar otkrica! Ovo verovanje o Mu'aviia nije bila nova. Za vreme komandanta veran je (tj. u 37. i 38. godine, AH) vecina neznalice poboan lica i onih koji su bili tetni po islamu nego ita drugo, smatra Mu'aviia da bude astan, pravi musliman , pobona i mujtahid ili bar oklevali u njega verujuci da bude licemer. Dakle, oni su odustali od borbe protiv njega u bici kod Siffin i obavezni imama Hasana da se pomiri sa Mu'aviia.

U Kitab-E Siffin, Nasr Bin Muzahim citira na svoju vlast od Asma Bin Hakam Fazari da je rekao: "U bici kod Siffin smo pripadali bataljon Ammar Iasir i sluili pod njegovom komandom Jednog dana, dok je podne. imali smo uzeti utoite od vreline sunca pod list crvene tkanine, koje smo imali fiksni na naem koplja Iznenada, videli smo oveka, ineci svoj put kroz redove vojske, dolaze prema nama.. susret nam je raspitivao o Ammar Ammar. Predstavio se ovek rekao: "O Aba Iakzan. [2] eleo bih da se raspita o neemu. ? Treba li napomenuti da otvoreno ili u privatnim "Ammar je rekao:" Kao to ste kao "ovek je rekao:." Bice bolje da se raspita o tome otvoreno "Onda je on

Dervi Ali

rekao:." Napustio sam moju kucu sa savrenim pronicljivost i vere u Moj pravinosti i da nema sumnje o tome da su ovi ljudi, odnosno Mu'aviia i njegovi sledbenici bili su prevareni. Sam imao ovo verovanje dok sam ovde dostigla i videli da je na mu'azzin kae: 'Ja svedoe da nema boanstva osim Allaha i da je poslanik Muhammed je Njegov Poslanik i njihove mu'azzin takoe izgovara iste rei. Verujemo u pruanju molitvama i oni takoe nude molitve poput nas. Slino pravimo molitvama i oni takoe prave molitve poput nas. Naa knjiga je Kur'an i njihovih knjiga, takoe, je Kur'an. Njihova Poslanik i naeg Poslanika je isti.

Videvi ovo sam pala u sumnju i Allah zna koliko sam postala nelagodno. Priao sam imama Alija, komandant veran u jutarnjim i stavlja stvari pred njim. On me je pitao: "Jesi li upoznao Ammar Iasir?" Odgovorio sam u negativan. Zatim je rekao: "Morate da ga vidite i prihvatiti ta god da kae". Sada sam doao da vam da saznate ta imate da kaete. Ammar Iasir je rekao: "Da li znate ko je dri da je crna standard koji je pred nama On je Amr bin kao ja, koji sam Ammar Iasir su se borili protiv tog vrlo standardna tri puta u drutvu Svetog proroka Allaha na?. Badr, Uhud i Hunain. Ona je sada po etvrti put da se borim protiv toga i u poreenju sa prethodna tri navrata nije postao bolji, ali je postala gora ". Zatim je rekao: "Da li ste vi ili va otac svedoci tih bitke?" ovek je odgovorio: "Ne". Zatim Ammar je rekao: "Morate znati da centri nae standardne su veoma centri standarda Svetog proroka u vreme Badr, Uhud i Hunain, i njihov standard, takoe, je na mestu standarda politheists [3]. Nasr kae da dok imama Alija je bio na putu za Siffin neki drugovi Abdullahom bin Mas'ud ukljuujuci Ubaida Salmani i drugi ga sreo i rekao: "Mi smo spremni da vas prate na Siffin, ali mi ne treba da se pridrue vaoj vojsci dok ne su zadovoljni, kao kojoj grupi je na desnoj strani, i koji je na redu, tako da moemo boriti protiv pogrean ". Isto tako on pominje neke druge, koji nisu bili voljni da sarauju sa imama Alija, i rekao: "Mi smo postali sumnjiavi o ovoj borbi".

Sve ove stvari krenu da se dokae da je vecina muslimana jo uvek nije realizovana licemerje Mu'aviia i smatra ga se jednim od istaknutih drugovi Svetog proroka. Oni nisu bili, dakle, spremni da se bore protiv njega u znak podrke imama Alija i Imama Hasana. Sada je period od dvadeset godina i jo je prolo od dogaaja na Siffin, i propagira Mu'aviia je koliko je mogao u svoju korist i protiv Bani Haim a posebno imama Alija, a vecina drugovima, koji su uo za zasluge imama Alija iz Svetog proroka su otili iz sveta, i verovanje da Mu'aviia je bio jedan od pratilaca Svetog proroka, pisar otkrovenja i majke stric muslimana, definitivno je postao vie firme i stekao valute. Dakle, ako stvari uinio svoj put na isti nain dana kada bi doao da muslimani ne bi prepoznali pravi islam, osim to je uveo Mu'aviia i svih nevolja koje Svetog proroka u periodu od dvadeset i tri godine bi se zavren u korist potomaka Ebu Sufian, zakletog neprijatelja islama.

Ebu Sufian i Mu'aviia, koji su se borili protiv Svetog proroka za dvadeset godina i da sve to su mogli da unite islam po svim mogucim sredstvima, i vajni islam u vreme osvajanja Meka, koji je odran u sedmoj godini migracija , bile su priznate od strane ljudi kao najvanije lica islama i imama Alija, koji je, prema naracija oba sekti, bio je prvi da prihvate islam, sada je (ne daj boe!) tretiraju ljude da budu prokleti i psujuci mu je smatra se jednim od najvecih lanaka islamske oboavanja.

Dervi Ali

Bilo je ljudi, koji smatraju da je za obavezno sebe da se iskupi za isteku ovog "oboavanja" ako su zaboravili na bilo koji dan da ga izvri. Iako je Sveti prorok obiaj da kae: 'Kada se pojavi jeresi, i onih koji su prihvatili islam kasnije, kletva rane muslimana, odnosno onih koji su izrazili veru u proroka na samom poetku, i zna i ne manifestuje. neijeg znanja, je kao onaj koji prikriva Boanske vere. Osoba koja moe da razlikuje Sunneta (Put Svetog proroka islama) i jeresi bi trebalo da raste i sauvati ljude od odstupanja, jer inae ce postati predmet Boanski gnev. [4] Prema ovoj vrlo autentini hadis (tradicija) imama Husein smatrao da bude odgovorna, i ne smatraju da je dozvoljeno da ga nemarnog. Smatrao sam naruio od Allaha da brane islam i muslimanski ummet od opasnosti od istrebljenja. Tokom deset godina njegova stvarna Imamate, dakle, on nije sedeo oputeno, i, koliko god je to moguce, ne cuti. Pisma su razmenjeni izmeu njega i Mu'aviia i on se koristi da kritikuju Mu'aviia ozbiljno. Predmet pisma, koje je napisao Mu'aviia, bio je objavljen u Madina ili u Mekki u vreme Haj i gotovo pripremljen teren za njegovo raste, toliko da jednom kada neka je bogatstvo koje se preduzimaju od Jemena do Sirija preko Madina za Mu'aviia, imam Husein je konfiskovana i distribuira ga meu Bani Haim. Kasnije je poslao njenog prijema u Mu'aviia uz pismo ukor [5]. Ove stvari sami ukazuju na to da imam razmiljao revolucije, jer inae takva radnja ne bi behooved imama.

Sve ovo je uraeno od njega da izvri svoju odgovornost, i da pripremi teren za njegov raste kada je bilo neophodno. On je, dakle, obavlja ovu obavezu putem pisama, adresa i propovedi. Toliko, tako da je odgovor na pismo Mu'aviia, ekspresivne albe, on je napisao: "O, Mu'aviia smatram da je greka da se odreknu kampanju protiv vas i smatraju sebe odgovornim pred Allaha ako cute i rade! ne ustati protiv vas ". Do vremena za formalno pokret i raste stigao, on je postupao u skladu sa dunosti koje mu povere Allahu i Svetog proroka u vidu da je naredio da se urade dobro i Uzdravanje od zla.

to se tie njegovog angaovani od Allaha moe se reci da je ova tvrdnja je podran od strane hadis (tradicija), koji je citirao Jakub Kulaini na veoma pouzdan ovlacenje od Zurair Kanasi, koji kae: "Hamran Bin A'iun Shaibani ree Imam Bakir: "Jesi li primetio ta se sluaj desio u periodu od imama Alija i Husein? Nastupali su dihad, ali su bili poraeni i na kraju su ubijeni u rukama tirana "Imam je odgovorio:". ta se desilo je, naravno, bio rukopoloen za njih od Allaha. On sam to naredio, uinio neizbeno, a zatim ga staviti na snagu. Dihad vri imama Alija, imam Hasan i Imam Husain (Mir na njih) je u skladu sa prethodnog znanja i uputstva koja su dobili od Svetog Proroka, a svaki imam i koji je ostao miran je to uinio u skladu sa istim prethodni znanja i uputstva. "

Ova tradicija pokazuje da Sveti Poslanik je propisana obaveza svakog imama unapred, u skladu sa Boanskim komande, i svaka od njih sprovodi Boanske zadatak u svoje vreme.

Moguce je da neko sumnja u ispravnost takve tradicije, ili moe biti neodlucni o svoj pravi smisao. ak i onda on ne moe da zabavljaju sumnje o racionalnom injenici da mora da lider muslimana budu lojalni islamu. Takoe je oigledno da ako islamske vlade spada u rukama neprijatelja islama i

Dervi Ali

oni dobijaju snagu, oni ce ga iskoreniti. I Iazid, iji je otac Mu'aviia dobijeni zakletve na vernost za njega od svih, u periodu njegove moci i dominacije, bio je vrlo osoba, koji su ga taku da kri islamske komande. Njegov korupcije, devijacija i hule kako je sadrano u stihovima sastavljena od njega pre nego to je postigao u Kalifat su dobro poznati i da je citiran od strane sunitske i Shi'ah naunici.

Iakubi i drugi istoriari su zabeleili da je, kada Mu'aviia poslao Iazid na elu vojske da osvoje rimske teritorija, muslimanske vojske ulogorio na Ghazkazuna, gde je bio manastir nazvan Murran. U ovom manastiru Iazid imao ilegalne seksualne savez sa enom po imenu Umme Kulsum. U meuvremenu groznice i malih boginja-izbio u muslimanske vojske sa takvim ozbiljnosti koja je poela vojnici umiru i padaju kao lice jeseni. Oni su insistirali Iazid ostavljajuci mesto to je moguce ranije, ali nije plati bilo koji mare za svoje sugestiju i sastoji stihove prevedena kao ispod:. "ta me briga ako se cela vojska islama umire od groznice i malih boginja i sam odmaraju na meku jastuku i sam prihvata Umme Kulsum ". Tu su i neke stihove komponovao njega, u kojem je pohvalio vina, a koji pokazuju njegov mentalitet. U ovim stihovima, kae izmeu ostalog: "Ako je vino u protivpravno religija Ahmed (islama), trebalo bi da se u skladu sa religijom Isusa sina Meri". Iazid vodio izuzetno raskone ivot i brinuli za nita osim terevenka i veseli odluka. On je proveo veci deo svog vremena u manastire i hricana koji su sainjavali peta kolona u to vreme, i upustio u razvrat i zabavama, toliko da ak i njegov otac Mu'aviia pisao pisma njemu i prekoreo ga. Kalkashandi je citirao [6] da, kada je prijavljeno da Mu'aviia vreme i ponovo da Iazid je vodio raskone ivot, on je napisao pismo da je rekao: "Ja sam veoma zabrinut u vezi sa izvetajima koje sam dobio o tebi One. ima mene bolu i unitili nadu mojih afiniteta za vas ". On je dodao: "O, Iazid ste sami bacili u propast i poverio svoju duu razvrat i sramota, i izabrao za sebe, unitenje, ruglo i nezakonito ponaanje umesto uzvienog dela, vrline i plemenita dela o Iazid elim to!. da je umro u samom trenutku kada su roeni si me srecnim i.

nade u ranoj mladosti. Odrastajuci, meutim, imate bolelo me je i naterala me je plakati. Avaj! Avaj! " To su primerci linosti Iazid! Sada Mu'aviia upoznao muslimana kao naslednik Svetog proroka islama takva elementa, u ijem licu sve neistoce bili centrirani, a koji je bio olienje korupcije i pakosti (kao to je kasnije postalo je jasno), i potpuno svestan Islamske naela. On ga je dominiraju one na raun iji je maevima otac i deda Iazid je usvojio islam, mada ne vie od etrdeset godina je prolo od pada Svetog proroka, i njegovi drugovi, pa ak i neke njegove ene su jo bili ivi.

To je, naravno, evidentno je da kada rulership ide na lice, koji ne veruju u Allaha i Svetog proroka, ne nudi molitve, pije vino kao da je voda, i vreanje svega to je sveto prema religiji, jedan Treba reci zbogom islam i Kur'an. U okolnostima je moguce da osoba kao to je poboan imama Husein, veliki sin Svetog proroka treba da budu spremni da svedoe ove zloine i videti religija Allaha igraka u rukama degradiranih osoba, i podrati sve to tiho, ili polau zakletvu na vernost na takvu

Dervi Ali

vladar? Naravno da ne. tavie, to nije bio samo da imam Husein, koji je odbio da poloi zakletvu na Iazid. Nijedan musliman, koji je bio upoznat sa Kur'an i priznati Allaha, mogli da se dogovore da snosi ove uvrede, ba kao i broj stanovnika Kufa i Basre, i sve one koji pripadaju Madina, protivi Iazid od prvog dana.

Imam Husein je znao dobro da potomci Ebu Sufian u osnovi neprijateljski raspoloeni prema islamu. Oni su se trudili od sebe da unite islam i nisu uopte spremni da se tolerie da ime Svetog proroka i dalje postoje. U sluaju, dakle, kalifat ostao potomci Ebu Sufian ni traga od islama mogla da ostane.

Mas'udi, poznati istoriar je citirao sledeci dogaaj: Mutarraf Bin Mughira je rekao: "Moj otac i ja smo bili gosti Mu'aviia u Siriji Moj otac je posetio sud Mu'aviia vrlo esto i pohvalio ga je jedne noci.. . kada je moj otac vratio posle sastanka Mu'aviia, bio je veoma tuan i uznemiren sam od njega raspitivao razlog On je odgovorio: ". Ovaj ovek, odnosno Mu'aviia je zaarani osoba, a vecina odvratne lice starosti 'ja. je rekao: "Ali ta se dogodilo?" On je odgovorio, "predloio sam da Mu'aviia:" Sada kada ste postigli svoj cilj, i dostigao islamskog kalifata, to ce biti bolje da se ponaa pravedno prema ljudima, i ne treba da nedolino se ponaati prema Bani Haim toliko, jer, posle svega, oni su vai roaci i nita sada levo sa njima na osnovu kojih moete da strahuju da ce porasti protiv vas 'Mu'aviia je rekao:. "Avaj Avaj Ebu Bekr postao halifa i administriraju pravdu, i! nita vie nego to se to desilo da je umro, a njegovo ime je, takoe, eliminisan je Omer i Osman i umro. i iako su se dobro ponaali prema ljudima, nita osim imena je preiveo i oni su poginuli to se tie Hashimi brat (tj. Sveti prorok. ), meutim, njegovo ime se izgovara u svetu Islama glasno pet puta dnevno i ona je rekla: "Ja svedoe da je Muhammed poslanik Allaha" Ono to preostaje da se uradi kada se imena tri halifa i umre. Ime Muhamed je i dalje iv, osim da je njegovo ime takoe treba da bude sahranjen i eliminisati ". [7]

Mas'udi je naveo ovaj dogaaj iz knjige Muvaffakiiiat od Zubair Bin bakra koji je jedan od pouzdanih dokumenata. On kae: "U okolnostima, moe da Husein bin Alija sede i dalje strpljivi, i tiho posmatrati te ljude u borbi protiv islama i Kur'ana, i nastoji da ih eliminie Naravno da ne?".

Tih dana islamskog kalifata je preuzeo oblik kraljevstva Kisra i Cezara. Mu'aviia, prema njegovim korumpiranim razmiljanja, odluila da ga napusti kao batinu u svojoj porodici i postojala su dva velika prepreka koje ometaju ostvarenje tog objekta. Jedna od tih prepreka je nesposobnost Iazid, koji je bio poznat plemicima tog vremena i velikodostojnicima Islamske teritorija, kao neozbiljna, nesposobna, bestidna i zle osobe, kao i efovi islamske zemlje nije imala obzira za njega . Druga prepreka je imama Hasan s kim Mu'aviia sloio u mirovni sporazum koji posle njega, on je (tj. Mu'aviia) ne bi uvesti neko kao potencijalni halifa.

to se tie prve prepreke, Mu'aviia pronaen lek za nju suzbijanje verskih osecanja ljudi sa poklonima, donacijama i velike nagrade, i, ako objekat nije mogao biti postignut ovim putem, on bi

Dervi Ali

tiina ih pretnje, ukidanje donacija i otputanja s posla. ostvario ovaj zadatak to bre je. U cilju otklanjanja prepreka drugi je preduzeo korake da ubije Imama Hasana i na kraju ga je otrovao sa udnim prevara kroz Ju'dah cerka Ash'ath Bin Kais. On je tada mislio da je sada tako jasna i ne verujem da bi bilo koja druga prepreka postoji posle smrti imama Hasana. Kasnije je shvatio da u prisustvu osobe poput imama Husein u Madina, koja je vanija od svih drugih islamskih teritorija. stanovnici nece uopte da zakletvu na vernost Iazid. On je, dakle, u obavezi da odmaralite na drugi prevara. Istoriari su tako napisano u ovoj ime: Nakon smrti imama Hasana, Mu'aviia reeni da dobiju odanost od ljudi za Iazid, koga je eleo da imenuje svog naslednika. On je, dakle, pisao je pismo svim guvernera Islamske pokrajina ukljuujuci i Said bin kao Umavi, guverner Madina, koga je napisao: "Nabavite zakletva na vernost za Iazid iz svih Muhajirs i Ensarije i njihovi potomci Prikai grubosti i. teine u pitanju, i ne biti popustljiv i nemarnog Meutim, ne vri pritisak na nekoliko osoba, ali da ih ostavi na miru, kao to je Abdur Rahman bin Ebi Bekra i Husein bin Alija. " Kada Said bin kao Mu'aviia dobio pismo pozvao narod Madina da zakletvu na vernost Iazid. Kako god, svi su odbili da to uine i rekao da ce, kada polau zakletvu iznad lica takoe je to uradio u suprotnom oni ne bi. Said je napisao pismo Mu'aviia govoreci mu da su svi ljudi Madina posle tih nekoliko osoba, i tako dok oni nisu uzeli zakletvu na vernost, ne bi bilo moguce da se dobije od drugih i kroz grubosti. Mu'aviia napisao u odgovoru: "Nije vano Ne uznemiravaj nikome dok sam mislio o datom pitanju.". U istoj godini je odluio da izvri Haj i doao do Madina i doneo veliki broj Aramejcima zajedno sa njim. Tada je upoznao onih nekoliko lica u Madina i izrazio svoje nezadovoljstvo. Kada je primetio da su oni vreali, oni su ostavili Madina za Meka za obavljanje Umra pojedinano. Meutim, Mu'aviia ostao u Madina do Haj sezone. U tom periodu je dodeljena obilje predstavlja na ljude iz Madina, kako bi se ublaila svoje srce i pobedi ih.

Kasnije je nastavio da Meka. Kada ljudi su dolazili da ga vide na njegovom dolasku, on se sastao Abdullah bin Omera, Abdullah bin Zubair, Abdur Rahmcin i imama Husein. On im je pokazao veliko potovanje, govorio affabli na njih, i naredio da ivotinja vonje moe biti izvedeni za svaki od njih. On je obratio svaki od njih u skladu sa njihovim statusom. On je pozvao Imam Husein, ef muslimanske omladine, Abdullah bin Zubair, roak Svetog proroka, Abdur Rahman, ef i gospodar Kuraish i tako dalje.

Nakon obavljanja Haj ih je pozvao. Imam Husein je zatraio od drugih da razgovaraju sa Mu'aviia ali je on odbio. Oni su isti predlog da Abdullahom bin Zubair i on je to prihvatio. Oni su ispunjeni Mu'aviia, koji im je pokazao potovanje i rekao: "videli ste i sami koliko vrsta sam da ti si mi porodica i krvno srodstvo i imam veliku naklonost za tebe to se tie Iazid on je tvoj brat i roak... Ono to elim je da on dri titulu kalifa, dok sve poslove drave treba da bude u vaim rukama, a vi treba da vre vlast u svim pitanjima ".

Svi su cutali. Mu'aviia zatraio od njih da daju odgovor, ali nita rekao. Mu'aviia ponovio njegove rei po treci put i okretanje Ibn Zubair upita ga da govori. Abdullah bin Zubair je rekao: "O, Mu'aviia moete da uradite jednu od ove tri stvari, bilo, kao to se kae da je Sveti prorok ode od

Dervi Ali

10

sveta, bez imenovanja bilo naslednika, trebalo bi da deluje na isti nain i ostaviti izbor! od kalifa na ljude, ili treba da imenuje lice koje nije u vezi sa vama i nije sposoban da dri tu funkciju, kao to je uradio Ebu Bekr, ili treba ostaviti predmet konsultativnog saveta, kao to je uradio Omer ". Mu'aviia pitao: "Da li postoji nain osim ova tri kursa?" Abdulah odgovorio negativno.

Mu'aviia zatim okrenuo drugi i ree: "ta je vae miljenje" Oni su odgovorili: "Nae miljenje je isto kao i izneo Abdullahom bin Zubair". Mu'aviia je rekao:.. "U redu ja cu govoriti o tome sutra i niko nece imati pravo na prigovor na ono to ja kaem ako govorim istinu bice korisno za sebe, i ako kaem da sam se la pate za to, ali ako mi niko protivi neka izgubi ivot ". Sutradan skuptini je sazvao Mu'aviia. je prisustvovalo svih onih osoba, koji su doli iz razliitih delova islamskog teritorija da izvri Haj. Oni su takoe mali broj lica pozvana i dvojica naoruanih mukaraca su bili stacionirani pored svakog od njih. Mu'aviia montirana propovedaonice i Sirijci okupljene oko njega. Odrao je govor u kojem je rekao: "Video sam da ljudi kau mnogo stvari koje su neosnovane kau da Husein bin Alija, Abd-Ur Rahman bin Ebi Bekra, Abdullah bin Zubair i Abdullah bin Omer nisu uzeti zakletvu na vernost Iazid. . Oni su najbolji i najuglednijih ljudi meu muslimanima Nijedan zadatak moe da bude vrsto i trajno, bez njih i nita ne moe uraditi bez njih Konsalting sam razgovarao sa njima o tom pitanju, i nae ih submisivnog... Svi oni su zakletvu na vernost Iazid bez podizanja bilo kog prigovora. " U ovoj fazi, kao to je vec naselili, Aramejci uzvikivali: "Ovih nekoliko lica ne znai mnogo ako se ne slau, treba da dozvole da nas odrubiti glavu.".

Mu'aviia je rekao: "Kako udno je da su ljudi toliko neprijateljski raspoloen prema Kuraish, i oni ne ele nita osim prolivanja krvi fotografije miran i ne ponavljaju ove rei.". Rekavi ovo, on je siao sa propovedaonice i njenih agenata poeo polaganja zakletve na vernost iz naroda, a on se montira svoju ivotinju i otiao Meka. Posle odlaska Mu'aviia je narod navalio je ka imama Husein i drugi, i poeli da ih kritikuju. Oni ih je pitao: "Kako to da ste se dogovorili da se vernost kada je rekao da ne bi to uradio?" Iako su rekli da nisu preduzete zakletvu na vernost i Mu'aviia je rekao la, i da ih prevario, narod nije prihvatila njihove rei. Rekli su: "Lae Ako je kao to kaete, zato se ne odbaci svoju tvrdnju na sastanku." Kada su odgovorili da li su to uinili da bi bili ubijeni, ali njihovi govoreci sve to bilo od koristi. [8] Ia'kubi je citirao rei Abdullah bin Omera i Abdullaha bin Zubair koje su izgovorene prilikom Said bin kao Umavi, guverner Madina, predloio im da uzmu odanost. On kae: "Kada Said bin kako ih je zamolio da poloi zakletvu na vernost Iazid su odbili i rekli:" ta ce izgovor smo pred Allaha ako uzmemo zakletvu na vernost onome ko igra sa majmunima i psima i pica vino i potvrena razuzdan ovek. Da li moemo da saraujemo sa njim i odobrava njegove akcije? " Ibn Jauzi kae: "grupi lica otiao iz Madina u Siriju da potuju naine i ponaanje Iazid Na svom povratku rekli." Imamo doli posle gledanja oveka koji uopte ne imati bilo koju religiju. On pije vino, svira na muzikim instrumentima i igra sa psima. Abdullah bin Hanzala, Ghasilul Malhika obiaj da kae: "Iazid je ovek, koji ne tedi ni njegova majka, cerka i sestra on pije vino i ne nudi molitve.".

11

Dervi Ali

Mas'udi kae Murujuz Zahab: "Iazid je bio na zlu glasu kao stalni pijanica U okolnostima to je dunost svih muslimana da ne dogovore da poloi zakletvu na vernost za njega, zato to su zakletvu znailo odobravanje svih svojih postupaka i. priznanje da mu pomogne u ta je uinio, i Islam ne dozvoljava muslimanima da cute i posmatraju strpljenje, ako je islam je unitena, Kur'an se gaze i Boanska religija postaje igraka u rukama idiota i siledije tiine na takav fazi. je kao cutanje znai Sufi, prenosi Sied Murteza Dai Razi u Tabsaratul Avam [9]. Imam Husein smatra tiina u takvim okolnostima da se nezakonito i jedna od taaka tradiciju njegovog dede, Sveti prorok, koji je citirao pre nego to vojska Hura dok je bio na putu za Kufa je ovo:''. Ukoliko osoba potuje tih poslova i ne im se suprotstavljaju i cuti, Allah ce imati pravo da ga ukljuite sa ugnjetaa i tiranin i podlee ih kako kao muenje "[10]. Tokom poslednje godine ivota Mu'aviia, dakle, imam Husein pozvao sve one osobe, koji su videli Svetog proroka i imao ast da budem svojih drugova, kao i njihovi potomci, razbacani u svim islamskim regionima, i napisao pisma na sve njih. Oko 1000 pratioci i Tabi'in okupili u Mina, a on im se obratio ovim reima: "Vi moete da vidite kako to Bulli tretira nama i naim pristalicama Trebalo bi da priaju na zemljake u gradovima sve to je rekao je na ovom sastanku.". Onda je ispriao jedan po jedan vrline i zasluga njegovog oca, imama Alija, i moljae ih da zabrani drugima da inite dobro i da ih obuzda od zla. Kao to se vidi iz formulacije i reenica propovedi [11] isporueno pre ovog skupa, ona je tu bila da imam zapoeo svoju misiju revolucije. Mi smo ovde reprodukovati, putem uzorka, nekoliko reenica iz te propovedi, tako da stvari mogu da postanu jasne. Nakon recitovanje kur'anskim stihove o neophodnosti uivanje da cinimo dobro i Uzdravanje od zla, on je rekao: "O, hrabri osoba koje su poznate za svoju mudrost, vrlinu i dobronamernost i potovanje su kreirali za vas u srcima! drugima kroz Allaha plemeniti lica ast vama i slabe one koje potuju sporazum.. A oni, koji su vai iznosi i pod nema obavezu da vas, razmislite da budu superiorni u njima ". Zatim je rekao: "Bojim se da ne bi trebalo da se ukljue u tekocama, jer ste dostigli poziciju ugleda koji ne dre drugi, a vi uivajte nadmoc nad ljudima dobri ljudi se ne potuju i da su asne. meu ljude u ime Allaha vidite svojim oima koje su ugovorom Allaha i Njegova se kre zakoni se protivi, a vi se ne uznemirili, mada ste zabrinuti i uznemireni kada su zaveta sa vaim precima su. Broken zaveta napravljen sa Svetog proroka su slomljena i postali bezvredna, a odravaju se u nepotovanje i ne pridaju vanost sve ove injenice.. slepi, glupi i bogalji u svim regionima su bez staratelja i ne saaljevati Vi ne otpusta svoje odgovornosti, a ne rade u skladu sa vaim sposobnost Ne Takoe obrati panju na onaj koji obavlja svoju dunost u ovoj ime, a ne pokazuju poniznost.. Stalno sebe razreava popustljivost. i dosluhu sa tlaitelje. "Sve je to zbog injenice da, dok je Allah naredio spreavanju nezakonitih akata, kao i obuzdavanje ljudi od njih ine, ali morate zanemarena ovu dunost, zato to ste bili Zatije u zatiti ast i potovanje svojih naunika i nisu u stanju da sauvaju svoj status i da je prednost nad drugima taj in i elim vam je to shvatio ili su se napor u tom ime.. " On je dodao: ". Uzde administracije treba da bude u rukama onih, koji su dobro verziran sa komandama na Allaha, odnosno zakonitih i nezakonitih stvari si to ti, koji su zauzeli tu poziciju, ali ste lieni su ga zbog svoje odvajanje od istine i svoje razlike oko sunneta Svetog proroka pored

Dervi Ali

12

jasnih dokaza, ako ste bili strpljivi i nepokolebljivi i pokazala uzdravanja u Allahovom putu, ti bi preuzela uzde administracija ponovo. Meutim, vi napustili svoje mesto za ugnjetaa i predao Boanske vlasti da ih, tako da oni mogu delovati na sumnjiv nain i ostvare svoje telesne elje. "To je bio va bez obzira na smrt i uzimajuci zadovoljstvo u ovom ivotu prolazno to je slaba svoje podanike tako da bi mogli da porobi i pokori neke od njih i uskrate drugima ak i zalogaj hrane su opljakati islamske teritorije. Za svoju linu korist, i Kardinal svoje elje doneti sramota da ih prate zle osobe i nemaju straha od Uzvienog Allaha.. U svakom gradu prave propovednik sopstvene gori, propovedaonice i sve islamske teritorije pod njihovom kontrolom. Oni rade ta hoce kao i ljudi su robovi svojih Oni ne mogu da se brane protiv bilo maltretiranja MetEd se da ih tirana i tvrdoglav lica ugnjetavaju slabe... "Postoje neki vladari, koji ne veruju u Allaha i Sudnji dan" Kako zapanjujuce ovoj situaciji je i zato bi! Ne budem zauen kada je zemlja poseduje bilo prevarantske osoba i tiranin, ili zle porez. -kolektor, ili vladar, koji je tako okrutno vernika Sada je to? Allaha, koji moe da odlui pitanjima meu nama [12]............ " To je saznao od onoga to je rekao da imam misli na ostvarivanje revolucije pre nego to pitanje polaganja zakletve na vernost Iazid ustade, a on je ekao na odgovarajucu priliku. Otuda njegov pokret treba da se tretira da je poeo iz poziva koji je produen do saputnicima i Tabi'in u Mina. Imajuci u vidu uslove muslimana u tim danima nije bio lak zadatak da se probudi ljude i da ih pozove na istinu i taj zadatak se ne moe postici putem prepiske i adresa i slanje poruka. Imam dakle, odluili da dovedu do revolucije kojim stanovnika od svih islamskih regionima moe shvatiti da ako Iazid doao na vlast islam biti iskorenjen i ni traga od toga bi bilo nigde. Lica iji preci su smatrali Mu'aviia vie od dvadeset godina ranije da bude istaknuti pratilac Svetog proroka, ili barem sumnjali u njegove lai i licemerje, ne moe da se probudi sa porukama i adrese i da ne moe da shvati ta se pravi islamski Vlada bi trebalo da bude. tavie, Mu'aviia agenti bili zauzeti razmnoavanje U svakom gradu i regionu i ineci ljude odstupa od pravog puta. Osobe poput Hujr Bin Adi i Raid Hujari i njegovi prijatelji i AMR Bin Humuk Khuzai su bili ubijeni, a niko da pokupi hrabrosti da protestuje, a oni su obino smatraju krivim. To je, dakle, potrebno da biste zapoeli iznenadni pokret i doneti revoluciju u islamskom teritorijama. Tako bi trebalo da uticu na sve regione, a njegovi efekti bi trebalo da nastavi za veoma dug period i ne treba da prestane dok je reformisana pitanja, kao i namere Bani Umaja uopte i od potomaka Ebu Sufian (koji je uvek eleo da ljudi bi trebalo da prestanu da izgovori ime Svetog proroka i trebalo bi da vie ne razumeju islam bili su poznati ljudi ljudi treba da prepoznaju samim njima (Banija Umaiiah) i pridrue svoje protivnike, a kampanja treba da pocne.. U ovom svoje rulership treba da dou u kraj. Dakle imam zapoeo je pokret sa ciljem uivanje da cinimo dobro i Uzdravanje od zla. U zavetu koji imama Husein je napisao i predao Muhamad bin Hanafiia, ostavljajuci Madina, rekao je on posle i izrazio uverenje u Allaha, u Prophethood svog dede Muhamad bin Abdullaha, u Sudnji dan, i u Raj i pakao: "Nisam doao je sa namerom nasilja i pobune ili u poslunosti prema mojim strastima, i to nije moj cilj da stvori nered na Zemlji, ili bilo koga da ugnjetava Moj jedini cilj je da reforma poslove muslimanske nacije i. da postupa u skladu sa ponaanje mog oca i dede. "

13

Dervi Ali

Kada je odluio da ode iz Madina je otiao u grob njegovog dede mnogo puta nocu i ree: "O Allahu volim dobra dela i mrnja loa dela". Imam Husein zapoeo dihad znajuci u potpunosti i da ce biti ubijeni i njegovi ljudi i ene ce biti zarobljenike, ali je islam i njegove komande ce opstati i suprotstavljenih sila ce biti uniten, Iazid, koga je njegov otac imenovan njegov naslednik u toku svog ivota , u suprotnosti sa praksom sledi prethodni halifa, i od njega dominiraju muslimani, ne bi mogao da ponovi ovog zakona; Mu'aviia Bin Iazid ne bi bio na elu drave, Mu'aviia je ema ce doci na nulu , svi bi ljudi probudi iz sna uz pomoc same organizacije i prave razliku izmeu: Real i vetake islama. Zbog toga Bani Umaiia biti ponien i njihova mrtva tela ce uvek posluiti kao Iznenaenje osuuju okrutnosti i represije. Moguce je da je prigovor moe se podneti u ovoj fazi jer Allah kae: Nemojte izlagati svoje ivote u propast sa svojim sopstvenim rukama (Sura El-Bekare, 2:195), a pranjenje odgovornost uivanje da cinimo dobro i Uzdravanje od zla je sama pod odreenim uslovima. Moe se reci da je odgovor imama zna bolje od svih ostalih uslova koji se odnose na uivanje da cinimo dobro i Uzdravanje od zla i njegov postupak je samo po sebi najbolje vlasti.

To je, naravno, tano da to nije dozvoljeno da se predmet u propast, ali dihad u izvoenju imama Husein ne iznose na ovo. Ako lice smatra se ubio zbog Alaha da se izlaganje u propast, on je takoe moraju da vecina bitaka borili Svetog proroka u istoj kategoriji. On takoe mora da razmotri da li suprotstavljanju od dvadeset muslimanskih ratnika sa dve stotine neprijatelja u ranim borbama islama, kada muslimani nisu bili brojano dovoljno jaka, iznosi njihovo izlaganje sebe u propast! Ali, muslimani jednoglasno se slau da ovo gledite nije tano. Osim toga, kur'anskim stih, ne znai da muslimani ne treba da obavlja dihada, jer u sluaju da oni budu ubijeni su i sami izloeni u propast sa svoje ruke. U stvari ovom stihu je otkrivena kada je naredio muslimanima da u sluaju rata svaki od njih treba da obezbedi opremu, oruje, hrana i ivotinje vonje po njegovoj sposobnosti. Oigledno neki ljudi su pravili izgovora u stvari i nisu bili spremni da napravite potrebne priloge. Tada je ovaj stih je otkrio govoreci: Provedite bogatstvo za uzrok Allaha i ne podlee sebe u propast sa svoje ruke (zbog nemara ili krtost). (Sura El-Bekare, 2: 195) Ovo znaenje je potvreno naraciju Huzaifa Bin Iaman, istaknuti pratilac Svetog proroka, koji je izvestio da je rekao da je ovaj stih je otkriveno u vezi sa trokovima. Ova pria je citiran od Ibn Hatim Alija i Buhari od Huzaifa i A'mash, i Suiuti od Ibn Abasa, Mudahid, Ikrima, Said bin Dabir, ATA, Zahhak Hasan Basri, Katada, Saddi i Makatil Bin Haiian. Svi su bili drugovi ili Tabi'in. U drugom naracije, Hadzic Bin Iazid Ebu Imran, kae: "Tokom opsade Carigrada jednog od naih vojnika napali neprijatelja i podele svoje redove Neki od naih ljudi je rekao:." Ovaj ovek je i sam izloen unitenje "Ebu Aiiub Ansari je bio sa. . nam je rekao: "Mi znamo znaenje ovog stiha bolje i samo pretpostavljam. Ovaj stih je otkriveno o nama, Ensarije, koji je imao ast da prima proroka i postaju njegovi drugovi. Kada je islam cvetala, postali smo nemarni u pomaganju Svetog proroka i rekao sebi: ". Sada kada je islam je stekao popularnost i postao mocan, mi treba da brinemo o naim porodicama Mi, dakle, nisu obracali nikakve panje prema pomaganju Sveti prorok tome. ovaj stih je otkriveno: Provedite bogatstvo za uzrok Allaha i ne podlee sebe u propast sa svoje ruke Unitavanje bio umean u potronji na jednu enu i decu, a naputanje dihada Dakle, jedna se tema za unitavanje naputanjem dihada.. a ne da obavljaju.

Dervi Ali

14

Ova pria je citirao Abu Daud Sijistani, Tirmizi, Nisai, Abd-bin Hamid ibn Abi Hatim, Ibn Jurair Tabari, ibn Marduia, Ebu Iala i Ibn Habban u Sahihu i Hakim Nishapuri u 'Mustadrak ". Svi oni su je citirao iz tradicije Iazid Bin Ebi Habiba kroz Aslam. Tirmizi izjavljuje da je ova tradicija je autentina. U drugom pria Abi Ishak Sabi'i je citiran: ovek kae da bara Bin Azib. "Ako, u toku bitke, ja sam napad neprijatelja sam i sam ubio, da li ce iznos na moj sebe podvrgavao razaranja sa mojim rukama?" Bara je odgovorio: "Ne, jer Allah kae da se Njegova Poslanika: Dakle, borba na Allahovom putu Vi niste odgovorni, osim za sebe.." (Sura Al-Nisa, 4:84) Onda Bara dodao: ". Ovaj stih se odnosi na troenje novca u vreme rata Ovo naracije je citiran od Ibn Marduvaih i Hakim u Mustadrak Hakim kae da je ova tradicija ispunjava uslove propisane. niz od dva shaikhs {Buhari i Muslim). Kao napomenu Huzaifa bin Al-Iaman je takoe navedeno u Aiiashi Tafsir-E 'i reprodukovati u TafsirE Burhana. U Luhuf Sajid bin Tavus je takoe dao isto znaenje na ovaj stih na vlasti ovih veoma naracija. Osim toga, stih se odnosi na unitenje javlja u kontekstu dihada odbrambene i pozivanje na kontekst ini poziciju jasan. Osnovna stvar je da, u terminologiji islama, ubijaju za Allaha uzrok se ne uzima da znai unitenje. Sveti Kur'an kae o muenika islama ovako: Ne mislite o onima koji su pobijeni na Allahovom putu, kao mrtvi. Oni su ivi sa svojim Gospodom i dobijaju izdravanje od Njega. (Sura Imran ale, 3:169) U jednom od svojih propovedi [13] Imam Ali je rekao svojim saputnicima u vreme bitke Siffin. "Vaa smrt i unitenje lei u vaem bicu ponieni i va ivot sastoji od smrti kada dominiraju ivota koje ini jedna dostave da svaka nitarija je gore nego umire i unitavaju hiljadu puta ". Meutim, u ovoj fazi, imam Husein nije bio spreman da bude muenika kao i njegov otac i brat, jer takva muenitvo ne moe da proizvede eljene rezultate. Bilo je moguce da niko nije platio bilo paznju na takve i muenitvo imama krv moda prolivena uzalud. Oni koji misle da imam nije bio svestan posledica koraka koje mu se ozbiljno zabludi, jer osim tradicija kae da imam, koji ne zna ta ce da lice nije vicegerent Allaha, i Imami su svesni kada ce umreti, a imali su opcije u pitanju. Pitanje muenitva imama Husein je u osnovi bio poznat u porodici Bani Haima a posebno u domacinstvu imama Alija. Umme Salama, Umme Ajman i drugi su svi uli od Svetog proroka (e) koji bi se Husein muenici u Karbala. Osim toga, u propovedi koju je isporuena u svetilitu Svetog Ka'bah pre njegovog odlaska, imam je rekao: "ovek je sueno da umre". Sasvim je jasno da imam znao da ce biti ubijeni, inae on ne bi sam rekao: "Ja mogu da kao vidite da li pustinji vukovi su pirsing moje telo izmeu Navavis i Karbala". Isto tako postaje jasno iz onoga to je rekao o drugom prilikom da je bio potpuno svestan posledica i da odbije da to nije nita osim neosnovane tvrdnje. Muhamad bin Hasan Bin Farrukh Saffar kae u poetku Basairud Darajat i slicno Kulaini kae u Kafi, da ovek pripada Kufah sastao imam u Thalabiia (i oigledno ga je odvratio da idu u Kufah i upozorio ga da ce biti ubijen). Imam Husein odgovorio mu: "Ako sam vas sreo u Madina zar bih

15

Dervi Ali

vam pokazala u svojoj kuci znake Jibril donose otkrovenja mom dedi O Brother Kufi Kako to moe biti da je izvor znanja ljudi treba da budu. sa nama, i mogu znati dok mi moe biti neznalice. " Osim toga, u vreme njegovog odlaska iz Madina je rekao: "Ko prati mene ce biti ubijeni i ko zaostaje nece deliti pobedu". Ako neko kae da je Sejjid Murteza je citiran kao rekavi da imama Husein nije znao da ce biti ubijen, kaemo u odgovoru da je imam Bakir i imam Sadik je izjavio da je svestan da ce biti ubijen. A ako primedba je podignut da kada je znao da ce biti ubijen zato je uzme ena i deca zajedno sa njim, to je rezultiralo njihovim se ine zarobljenike, na odgovor je isti kao i ranije dato. To nije bila njegova namera samo da bude ubijen zajedno sa svojim drugovima. Ono to je cilj bio da se skrene panja ljudi da malpractices Bani Umaja i na injenicu da je njihova vlast nije islamska pravila, a njihov cilj je bio da se izbrisati i unite islam i posebno ime Svetog proroka Muhameda. Dakle, on je postupao u skladu sa ispravan plan i pokazao svetu da nisu bili spremni da pustite svaki lan porodice Bani Haima ive, i da ce ak i da sisa meta njihove strele. On je takoe dokazao da su oni tretiraju lanovi porodice Svetog proroka je mnogo stroije nego to tretiraju politheist zarobljenici Turske i Dailam, i oni su imali nameru osim od effacing islama i tradicije Svetog proroka i vladajuce nepravedno nad narodom. Rekli smo ranije da su ljudi nisu priznale Bani Umaja ispravno. Uglavnom su bili u zabludi su i oni da ih potuju. Mu'aviia, koji je bio nevernik i politheist tokom veceg dela svog ivota i bio je obavezan da prihvati islam u vreme osvajanja Meka, je smatran od njih da budu kolega i Ammar Iasir i Zush-Shahadatain i ibn Taiiahan pa ak i imama Alija ibn Ebi Talib. Rabi Bin Khuthaim koji je bio jedan od istaknutih Tabi'in i smatralo se da se veliki podvinik, doao da imama Alija u vreme bitke Siffin i rekao: "O, komandant veran Iako smo svesni svog ranga i poloaj, mi smo pod znakom pitanja da li je ta bitka je opravdano ili ne. " Bilo je mnogo drugih lica i od koga narod zavisio za savet. Javno mnjenje je bio potpuno izopaeni i to je posebno sluaj sa Sirijcima, ali i onih, koji su bili pod uticajem Mu'aviia je od samog poetka. Nasr Bin Muzahim kae: ". Haim Markal, zajedno sa grupom recitatora Svetog Kur'an od Kufa, bio zauzet u borbi protiv neprijatelja u meuvremenu Ghassanian doao na terenu i poeli recitovanju epskih stihova i zloupotrebe Alija i insistirao na psovke i klevetanje mu Haim Markal mu je rekao:. "Mladic! Postoji vreme kada ovek mora da se raun za sve to kae. Trebalo bi da Bojte se Allaha kojima ste da se vrate, jer ce vas pitanje o tand i va cilj "ovek okrenuo i rekao:." Ja se borim protiv vas, jer sam je reeno da va ef ne nudi molitve i Isti je sluaj sa vama ljudima "Haim potom ga opomenuo i uklonio nesporazum koji je stvorio u svom umu i on se vratio.. [14] Ono to mislimo da kaem je da vie od dvadeset godina pre izlaska imama Husein narod Sirije nisu znali Imam Ali, uprkos svim njegovim vrlinama citirao Svetog proroka i stvarima se okrenuo mnogo gore vreme Mu'aviia dvadeset godina pravilo. Tokom ovog perioda sprovedeno intenzivnu i iroku propagandu da lano islamske realnosti. Njegovi agenti su postavljali njegova nareenja u praksi u svim islamskim regionima i temelj islama su imali strahovito uzdrman. Zakonito stvari je postalo nezakonito i obrnuto. I za vreme vladavine Iazid Bin Mu'aviia islamske tradicije bi dodatno su eliminisane i pozicija bi bila ono to je ocenjeno od strane imama Husein sam rekao: "Ako muslimanski ummet postaje predmet rulership lica kao to je jedan Iazid Treba reci zbogom islam i napuste ga ".

Dervi Ali

16

Postoje neke, koji kau da je bio pozvan od strane imama Kufians i kako se plaio da ne bi trebalo da bude njegova krv prolivena u Mekki i svetost Svetite povreena, on je prihvatio poziv i poeo Kufians njegov pokret iz tog vremena, i u sluaju da oni nisu ga je pozvao da nije moda moguce preduzeti ovaj korak. Oni da kaem da u stvari nije bilo pokret uopte, a imam je donela odluku, jer je bio primoran od okolnosti da to uini. U odgovoru pitamo: "Kada je doao da zna da se muslimanske bin Akil su ubijeni i postao siguran da Kufians nisu bili verni i nije moglo oekivati pomoc od njih, zato on ne vrati iz tom mestu i da on ne kriju se u pustinji posebno kada Hura vojska jo nije stigao? " I on je mogao da se vrati i posle nailazi Hura vojsku odnosno da mogu da se bore protiv njih. Osim toga, zato je dostaviti divan vatrene propovedi koju je citirao Tabari itd i u kojem je rekao: "Ko god vidi okrutnog vladara donoenja nezakonitih stvari zakonito i razbijanje Allahovu zalog...." Ako je pitanje bilo da prihvati poziv Kufians zato pie pisma iz Meka do pet efova Basre naime Iazid Bin Mas'ud Nahshali, Malik bin Musma, Ahnaf Bin Kais, Munzir Bin Jarud i Mas'ud bin Amr i traio pomoc od njih? Svakako imam Husein eleli da dovedu do revolucije, a njen glas treba da bude sasluano u svim islamskim teritorije i pobedniki neprijatelja, opijeni svojom moci, treba da se prevucite porodice Svetog proroka u razliitim gradovima i regionima, tako da ljudi vide ih iz neposredne blizine videli i saznali da Bani Umaja nisu verovali u Allaha i na Svetog proroka i injenice njegovog bica potlaenih treba da postanu poznati univerzalno, tako da Bani Umaja moe biti iskorenjeni. U suprotnom, kako bi ljudi koji su uli imama Alija bude proklet od propovedaonica za vie od dvadeset godina, razliku izmeu istine i lai? Kako bi Sirijaca, koji nikada nisu moda uo imena Hasana i Husein se asno izgovorio (a verovatno nisu znali o jednoj od hiljade zasluga Bani Haim), da budu svesni istine i probudio iz dremea? Ovo bi moglo biti samo uradi imama Alija Ibn Husein (imama Beovizija) montae, u centru reima Iazid je, isto propovedaonica sa koje je izvrena na propagandu protiv imama Alija i govori o svojim vrlinama Aramejci disgracing Iazid i Mu'aviia i izaziva revolt protiv Aramejci da Iazid, tako da tragediju muenitva njegovog oca i brace u Karbali treba da se raspravlja Aramejci za due vreme u svom skuptina, kao i nesrecan uticaj propagande Mu'aviia treba da bude potpuno eliminisati, tako da je bez obzira na sve njegove despotizma, on ne bi trebalo da iskrivljuju injenice.

Imam Ali je mucenicki postradao, dok je na namazu u luk Kufa damije. Sirijci pitala na ovoj manifestaciji i rekao: "Da li Alija takoe nude molitve koje je doao u damiju i bio je ubijen u luk?"

Moguce je da je neko podigne primedbu i kau: Ako imama Husein treba da raste, zato je rekao na dan Aure: "Pusti me da ce nastaviti da bezbedno mesto.." Mi kaemo u odgovoru: Tano je da takva izjava Svetog imama je citiran od strane Tabari u razliite rei, ali to ne dokazuje da imama rekao: "Ja sam spreman da se vrate i napuste svoju misiju i da ne zabrani drugima da ini dobro ili ih uzdri od zla ". Ne, ne uopte. Naravno, Kufians ga je pozvao, a zatim se vratio na svoje rei nakon ega je on rekao: "Sada kada ste alostan za ono to si rekao i pisao, nije bitno, i ja sam spreman da se vrate". On nije rekao da je eleo da napusti svoju misiju.

17

Dervi Ali

to se tie njegovog trae pomoc od raznih osoba je zato to obino su one Iraane koji zadobijena uticaj u svojim regionima. Sada da li su odgovorili na njegov poziv kao Zuhair Bin Kain, Zahhak itd, ili ne, svi igraju svoju ulogu u podrci iskreno revoluciju. Uzmimo sluaj Zahhak Mashriki. [15] On je primetio sva deavanja u Ashura svojim oima, a kasnije pominju isti za sve u Kufa. Vecina dogaaja Aure su citirani od njega. On je na taj nain pokazao da je pravi rekorder dogaaja i proclaimer imenuje imama. Ili ta koristi se moe izvuci iz kompanije takvog lica za nekoliko sati, kada je siguran da ce biti ubijen? Druga osoba je Ubaidullah Bin Hura Juafi, koji je bio pod Mu'aviia u bici kod Siffin, i bio je jedan od onih, koji su tvrdili da Osvetnici ubistva Osman. Iako on nije doao da pomogne imama i izvinio mu sebe, ali kada Ahlul Bejta (porodica Svetog proroka), poli od Kufa u Siriju, ibn Zijad pozvao plemica grada jedan po jedan i napravio informacije o njima , ali nije mogao da vidi Ubaidullah Bin Hura meu njima. Posle nekoliko dana Ubaidullah Bin Hura stigao u Kufa i otiao da vidi ibn Zijad, koji ga je pitao: "Gde si bio i zato nisi nam pomogne?" On je odgovorio: "Ja sam bio bolestan." Ibn Zijad je rekao: "To je tvoje srce koje je bolesno, ili telo?" Ubaidullah Bin Hur je odgovorio: "Moje srce nije bilo ni bolesna nisam osecao dobro za nekoliko dana i Allah me je izleio.." Ibn Zijad je rekao: "Lae ste bili s naeg neprijatelja.". On je odgovorio: "Da sam bila sa svojim neprijateljem Ovo bi bio oigledan i ne moe ostati skrivena od tebe." Narator kae: ibn Zijad biti nepaljivi, Ubaidullah Bin Hura iznenada ode od tamo i montiran svoga konja. U meuvremenu je postao svestan ibn Zijad ovog i rekao: "Gde je Ubaidullah Dovedi ga?". Straari ponestalo i ree mu: "Emir je pozvao vas i morate odgovoriti". On je podstakao svog konja i rekao: "Reci mu da sam kunem se Allaha da nikada necu doci da ga dobrovoljno". On je potom napustio i demontirati na kucu Zijada Ahmar Bin TAI. Njegovi prijatelji i drugovi okupljene oko njega tamo, i svi su otili u Karbala. On je bio veoma alostan kada vidi grobove muenika i komponovao neke stihove tugovali smrti imama. Verovatno je bio prva osoba koja je posetila grob imama i komponovao Elegi za njega. Kasnije Hur Rose u drutvu sa Mukhtar da osveti ubistvo imama i protiv Vlade vremena i dalje maltretiraju ga do kraja ivota. U svojoj poznatoj knjizi, Najjashi, biograf muhaddithin (tradicionalisti) ima ga svrstavaju meu pobonih predaka i kae da je sastavio knjigu koja se sastoji od propovedi imama Alija. Drugo lice od koga imam traili pomoc bio je Zuhair Bin Kain. On je bio jedan od istaknutih na Kufa i zadobijena veliki uticaj na svoje pleme po imenu Bujaila. U vreme bitke Siffin On je bio jedan od onih, koji su tvrdili da osveti ubistvo Osman, a kasnije i na podrku Vlade Kufa. Sada, kada se pridruio imam to imalo veoma dobar efekat na druge. Osim toga, to to je ubijen alostan plemena Kufa, i, shodno tome, oni uzdrali od saradnje sa Vladom i da su uvek eka priliku da se osvete. I nije bio usamljen Zuhair ije muenitvo postalo izvor gneva i mrnje izmeu plemena Bujaila ali druga plemena takoe povezana sa njima protiv vlade. Muenitvo svih onih koji pripadaju Basri i Kufa, koji su izgubili svoje ivote zajedno sa imama, ranjena srca vecine plemena, jer svi su bili plemici i velikodostojnici ova dva grada, a vecina plemena koja su tamo tugovao njihove smrti. Vlada je morala da skupo placaju krvoprolica. Od vrlo rano dana Shi'ah od Kufa postao aktivan i formirala tajne stranke. Svake noci oni se koriste da se okupe u kuci jednog od njih, tugovao muenika, i tajno staviti ljude na njihovim zakletvu da ce

Dervi Ali

18

se protive vladi i osvetiti krv Imam Husain. Njihov broj porastao postepeno i politikih uslova u Iraku postao mnogo opasniji iz dana u dan. Posle tri godine i nekoliko meseci, kada su formalno Iazid umro je njihov poziv javnosti i uhapsila Amr bin Huraith, guverner Kufa i njega proterani iz grada. Oni su se okupili u damiji na Kufa i svih efova plemena su prisustvovali sastanku. Imena nekoliko osoba je preporuuju za privremena vlada, jedan od njih bio je Amr bin Said [16] Prema Tabari, a Omer bin Sa'd kao to je navedeno od strane Haj Farhad Mirzet u svojoj knjizi pod naslovom Kumkam. Na ovom roitu ene Hamdana plemena izlio iz svoje kuce i poeo tugovali. Kasnije ene Nakha Rabija i Kehlan plemena takoe su im se pridruili. Njihovi mukarci, naoruani maevima, da ih uvali na svim stranama, a ene okupljene oko propovedaonice, lamentirao je i plakala i rekla: "Zar to nije dovoljno za Omera bin Sa'd da je ubio sina Fatime Sada on eli? da vlada nama i da postane vladar Kufa! " Oni su se podsetio na tragedije Imam Husain. Do tog dana formalno alosti za muenika Karbale nije desio u centralnoj damiji u Kufa. Poremecaj je takoe odrana u Basri kao Kufa. Ibn Zijad je poeo da se protivi sa svih strana i on je morao da pobegne u Siriju Basri i preruavanja. U Mekki Abdullahom bin Zubair je zakletvu na vernost od ljudi za sebe, i u Siriji je takoe udno revolucija je mesto koje je kulminiralo, nakon Iazid tri ili etiri godine grozni pravilu, u izumiranje kalifata za koju je Mu'aviia uporno pokuavaju etiri godine. Posle toga niko od potomaka Ebu Sufian dostigao halifata. to se tie imama dozvoljava svojim drugovima da ode i insistiranje na njemu, to je oigledno zbog toga to nije eleo da zadri u mraku svako, ko bi mogao da mu se pridruili na svetskim dobitke. Bilo je neophodno da mu korake, kao i onih drugih, koji su ce biti ubijeni zajedno sa njim trebalo da bude identian. ne treba da imaju slepo postupali, ali sa savreno spoznaje, i ne prisile trebalo da bude ukljuena. Ovo samo po sebi je jedna od razlika islama da su svi njeni vojnici su budni i inteligentni i znaju ta rade i to pokazuje razliku izmeu istine i lai. The Pretenders, koji regrutovati vojnici za sebe uopte nisu spremni da izgube jo jednu od svojih poklonika lako. Meutim, pobonog lica nisu se ovo svia. Oni ostavljaju ljudi slobodni da biraju svoj put sa svojom voljom i samo ukazati im pravi put.

Imam Husein nije preduzela ovo putovanje sa ciljem sticanja kraljevstva, tako da je on trebalo da vodi s njim po svim mogucim sredstvima onih, koji su s njim, i ne bi trebalo da dozvoli da ode. Naprotiv, rekao je on na vrlo jasan nain: "Ja mislim da ce bitka se odrati sa tim ljudima sam vas otpust iz zakletve na vernost koje vi sada da je noc vreme i to je obavijen ste u mraku,.. trebalo bi iskoristiti priliku i odu ". Meutim, njegovi drugovi i Bani Haim dao odgovarajuce odgovor. Oni su jednoglasno je rekao: "Hvaljen Allahu, koji nas je poastvovan muenitva u vaem preduzecu ak i ako se pretpostavlja da je ovaj svet je vean i morali smo da ivimo u njemu dovijeka, mi bi sigurno voleo da bude ubijen du J. sa vama da ive u ovom svetu ".

Osim toga, imam hteli da ih za testiranje i dati im punu slobodu, tako da oni, koji su saradjivali sa njim dobrovoljno, mogu se razlikovati od onih, koji ja nerado, i niko od njih bi se kasnije ale svoje akcije, i kau da je postala koji su ukljueni u tekocama i da nema izlaza, ili pokau slabost pred pakostan neprijatelja, tako da se moe reci da je Husein bin Alija prevareni narod zarad rulership i svetovne dobitke. On je, dakle, kae se u vrlo jasan reima: "Trebalo bi da rastera i idite svojim

19

Dervi Ali

kucama, jer su ovi ljudi posle mene samo i ako uspeju u mene, smirivanje ce imati nikakve veze sa bilo kim drugim". On je rekao da to tako treba da izaberete pravu ili pogrean put nakon paljivog razmatranja.

Ukratko imama Husein nije takav posao da je njegovo telo muenika postao simbol islama do venosti, i njegov spomen nastavlja da bude stalna pretnja represivnim reimom i uvek ce biti borbe protiv neprijatelja islama.. Bani Umaiia Bani Abas uvek uzdrani ljudi iz posete grob imama Husein. Da bi se ovo postiglo kraju su izgraene kule i utvrenja gledaju oko njegovog groba i poslali veliki broj vojnika u cilju posmatranja. Nadzor je bio toliko strog da bi hodoasnik teko pobegne. Obino su morali da se suoe sa muenjem i smrcu. Kao progon od strane kalifa povecao insistiranje ljudi na poseti grob imama rastao intenzivnija i kao otpor ojaala administracije postao zabrinutiji i uzeo ozbiljne mere u pitanju. Zbog toga mnoge ruke su amputirani, bili su mnogo glava odseena, a mnogi udovi su bili iseci na komade. Meutim, sve ove akcije su bile apsolutno neefikasna. Tokom dana Banijevih Abasa grob imama Husein je vie puta demolirana. Meutim, im su ljudi osetili da je vlast nepaljivi su ga pripremili odmah. Dakle, kada se prouava istoriju grob imama, postaje oigledno da kada i ko ga je poruen, a koji je naredio ruenje njegove, ali to obino nije jasno ko ga popravi, a koji su imali trokove njegove izgradnje i popravke. Ovo samo po sebi pokazuje privrenost i iskrenost ljudi u pitanju.

ta moe biti razlog za obuzdavanje ljude iz posete grob imama Husein osim da represivna reimi vremena smatra entuzijazam hodoasnika i montaa tu da bude opasnost za svoje postojanje. Hodoasnici imama Husian znao dobro da je ubijeni, zbog potovanja pravde. On je poloio svoj ivot da proverite ugnjetavanja i da odre princip uivanje vrlina i obuzdavanje ljudi iz obrnuto. On je uzvieno rtvovanje, ali nije podnese tiranske, despotski i represivnog reima i protive se hrabro. Dakle, nijedan od vladara mogao da podnese poklonici imama Husein i biti spreman da poloi svoj ivot zarad hodoaca grobu i alosti za njega. Iako straa i uvari poruke reima stalno budan, ljudi stigli grob imama Husein, iskoristivi tame noci, i nali su utoite pre izlaska sunca na mestima kao Ghaziriia i Nainava koji se nalaze u blizini Karbale. Ova izjava potvruje sledeci incident:

Abul Faraj Isfahani je citiran u Makatilul Talibiiin Muhamad bin Husein Ashnani je rekao: "Zbog straha nisam posetio grob imama Husein za dugo Na kraju sam sebi rekao:." Doi, bez obzira mogu biti posledice , moram da idem i odaju poast sveti grob imama ". propratnom parfimera sam ostavio za Karbale smo iskoristili da se kriju tokom dana i putovao nocu. dok smo stigli Ghazariia Ostavili smo Ghazariia. sredinom noci i, prolazi kroz straari, koji su spavali, polako priao sveti grob imama Husein Meutim, kako je grob bio sruen, njegova tana lokacija ne moe biti lako pronaci.. to su ga nali posle velike tekoce. okvir koji pokriva grob je bio baena u stranu i bio je poluspaljene. grobnica je natapala zemlju i samim tim je popustio i preuzeo oblik jarku smo odali poast. na svete grob. mestu je daje prijatan miris. Upitao sam mog pratioca, koji je bio sebe parfimera o

Dervi Ali

20

tome ta je to miris je odgovorio: "Ja kunem se Allaha da ja nikada nisam Rastaliti tako sladak miris do sada." Mi smo onda otili iz groba i ostavio izvesne znake na nekim mestima Nakon to smo Mutavakkil je ubijen.. posetio grob sa nekim od potomaka Abu Taliba i vratiti ga u prvobitno oblika sa uzajamnu pomoc. " Ovaj incident pokazuje interes koji ljudi je u pitanju. Imam Husein je bio priznat za kriterijum istine. Ko protiv Husein na bilo koji nain, iako je opozicija se sastojao od zabrana iz alosti svoje muenitvo ili posetiti njegov grob, bio je smatrao da je laan i bio je protiv. Naravno, ne treba zaboraviti da je Sveti Imama koji je nasledio imama Husein podstiu ljude da izvri hodoace u grob. To je saznao od naracija koje Sveti Imami smatra hodoaca grobu efa muenika da bude od vitalnog znaaja za pitanje islama. U sluaju hodoaca grobu imama Husein, meutim, Sveti Imami su rekli da, kao i spreavanje opasnosti od strane neprijatelja povecava, duhovni nagradu za hodoace takoe povecava. Sada kako to moe biti da je uinak ceremonije Haj, uprkos svim svojim vanosti, ne bi trebalo biti dozvoljeno ako postoji opasnost po ivot, dok je hodoace u Karbali bi trebalo da bude nedvosmisleno preporuuje, iako je bilo devedeset posto mogucnost jednog bica ubijen. [17] Njegova jedini razlog moe biti da u tim danima Sveti Imami smatra nastavak ceremonije Haj i hodoaca doma Allaha da zavise od hodoaca grob imama Husein. U suprotnom ne moe biti povod za takva naracija. Tu je poznata tradicija Svetog proroka u kojoj je izvestio da je rekao: "Husein je od mene i ja sam iz Husein". Po ovoj reenici Svetog proroka ne znai da kaem samo da je Husein bio deo njegovog tela, jer svako dete je pored tela svog oca i dede i ne postoji nita posebno o tome. Pretpostavimo da smo ovu znaenje prvom delu reenice ta ce biti smisao njenog drugog dela, tj "Ja sam iz Husain?" Ispravno znaenje tradicije, dakle, da je Sveti Poslanik je rekao: "Husein je stekao svoje postojanje kroz mene i to je sredstvo opstanka moja religija". Tokom veceg dela izlascima na Alavis protiv Bani Umaja Bani Abas nakon muenitva imama Husein njihov slogan je bio osveta za krv Husein i obino su zakletvu na vernost iz jedne drugu stranu njegovog svetog groba. Otuda vladari su se plaili grob Svetog imama kao veoma rulership bio u stanju nestabilnosti. U suprotnom kog razloga moe biti tu za svoje spreavanje ljudi iz hodoaca u grob? Bani Umaiia ostao na elu poslova nakon njegovog muenitva za sedamdeset godina, i njihovi agenti redovno ometao ljude da dou do tamo. Takoe, moe se reci da su opravdani u tome, jer Husein je ubio Umaiiad administracija i to je pitanje za njih sramota da ljudi idu da obavlja hodoace na njegov grob. Ali, postavlja se pitanje zato Banija Abas, koji nisu bili krivci sami, nasuprot hodoace u njegov grob toliko? U stvari, to je Banija Abas, koji su bili surovi i koji su odseeni ruku i glave ljudi koji su hteli da idu da izvri hodoaca svetih grob imama Husein. Meutim, Bani Umaja nisu unitili grob imama za sedamdeset godina, ali Bani Abas demoliran, zalivaju i preorao ga. Zato su sve ovo? Oigledno je bilo jer su se plaili ak muenikog telo imama Husein, jer su znali vrlo dobro da prah Muenika Ashura uvek govori izriito inteligentni hodoasnici: O prolaznika! Recite nae pristalice da su naa tela iseci na komade, jer smo protiv opresivne vlade. To nas je haos u naoj krvi. Mi smo pokuali da obuzda vladarima vremena od svojih zlih dela i oni nas ubijaju. Naa tela su razneti i slomili pod kopita od konja od tirana, jer smo podrali islam. Meutim, nismo odustati od borbe i pokuala da sramotu pakostan neprijatelja u

21

Dervi Ali

oima oveanstva. Sa nae zalaganje i portvovanost za zatitu islama otvorili smo institucija za odravanje islamski zakon za stanovnike sveta. Sada O vi, buduci novopridolice! Shvatite vrednost vae vere i ne prodajemo za sitne dobitke, jer je krv miliona poput nas je prolivena da podri i titi ga. ast krv muenika, veruju u vrednosti od svoje vere, i ne bude nemaran u pitanju pobonosti. Znaenje hodoaca zajedno sa iskrenost je da hodoasnik zna ije je hodoace poduhvat, kakva je njegova prava poruka je, ta je njegov stav, i zato je dostigao za ovu poziciju?

Ali Akbar Ghifari

Beleke

[1] Sharh e-Nahjul Balaghah po Hadida ibn Abi, Vol. III, str 15. [2] patronimik imena Ammar Iasir. [3] Kitab Siffin, str 320, drugo izdanje (Egipat). [4] J'ame'us Saghir Suiuti, Vol. I, str 31 pripoveda Mu'az bin Dabal. [5] Sharh-E-Nahjul Balaghah, ibn Abi Hadid, Vol. IV, str 327. [6] Subhul A'shi, Vol. VI, str 387. [7] Murujuz Zahab, Vol II. str 266, tampana na Bolak, Egipat i ibn Abi Hadid, u Sharh-E Nahjul Balaghah je takoe aludira na njega. [8] Ovaj incident je vec pomenuto od Ibn Abdul Rabih Undulusi u Ikdul Farid, Vol. II, str 248, od Ibn Kutaibah u Al-lmamah Va Siiasah, Vol. I, str 138 i u podnoju notu Amali kali, str 177. [9] Pogledajte Makalat e-Sufiia Poglavlje esnaest. Pria nije ovde reprodukovan na raun svojih bude nepristojan. [10] Kompletan tekst tradicije ce biti naknadno dati. [11] Tuhaful Ukul. [12] imam obratio onih lica koji su istaknuti u narodu. Njihova odgovornost u muslimanskom drutvu bila je veca nego kod drugih, ali su bili iz nehata svoje dunosti, a bili su, dakle, zamerio. Oni su oigledno bili veoma lica, koji su bili pozvani od strane imama i obratio u Mina koja je deo svetilite i mesto mira, jer to ne moe biti da bi imama su montirani propovedaonice formalno u Madina i okupili i obratio preostalih Muhajir i Ensarije, koje su zatim urauna biti naelnika u islamskom drutvu i vladar tog vremena moda su ga uzdrani u tome. To potvruje i sadraj

Dervi Ali

22

kasnije deo tradicije i postoje i druge indikacije takoe u svetlu koji se ne moe se reci da imam obratio narodu na ovim linijama u Mekki posle smrti Mu'aviia. [13] Nahjul Balaghah. [14] Kitab Siffin, str 354, drugo izdanje (Egipat). [15] detaljan opis ovog oveka ce biti naknadno dati. [16] Tabari raun je apsolutno netano i nismo svesni bilo koje osobe po imenu Amr bin Said, koji je moda uestvovao u ubistvu Imam Husain. Tano istu greku se pojavio u Al-Imamah Vas ibn Kutaibah's Siiasah u kojem je tokom napisao Amr bin Said, umesto Umara bin Sa'd. [17] Kamiluz Ziiarat od Ibn Kuluiah, str 261.

Poglavlje 1 Reim Mu'aviia

Tema ove knjige je raun svetog usponu imama Husein, koji je slavno poglavlje u istoriji islama. Mi predlaemo da se ukratko vani dogaaji ovog perioda od manje od godinu dana, to je veoma kratak sa stanovita trajanja, ali izuzetno efikasan i veni koliko njegova uloga je u pitanju.

Distorzije su se dogodili i dalje ce se odrati u svakom poglavlju islamskog i ne-islamske istorije. Oni menjaju oblik samog dogaaja i da je zadatak buduce istraivanja tee. Obino ove distorzije su ili od strane pristalica ekstravagantna ili pakostan protivnika. Ne postoji stranica istorije koji je pobegao izoblienja. Smatramo da su izdajnike ruke promenila realne karakteristike istorijskih injenica. mogu, meutim, moe reci u vezi sa dogaajem u usponu imama Husein koji su pakostan neprijatelji nisu bili u stanju da ivce sa ovog poglavlja istorije i ovaj pokret je bio toliko eksplicitna, jasna, sveto i neokaljan da ak i neprijatelji njegovog oca imama Alija i njegovog brata imama Hasana pokloni su glave sa potovanjem pred njim i divio njegov pokret celim srcem. Naravno, okolnosti u kojima se ovaj pokret je poeo i stanje islamske vlade u to vreme su pomogli da razumeju potrebu za ovom pokretu, i ko god se obavezala da piu o tome priznao veliine, hrabrost, iskrenost, hrabrost, i ljubav za slobodu, od njenih lidera. To je stvar veliku alost, meutim, da su mnoge stvari neosnovane, vulgarne prie i obmanjujuce lai od strane pristalica neznanju i ekstravagantni prijatelji postaju Osim pisanja i govora o ovom pokretu. Jedan od najvecih usluga, koje mogu biti pruene doajen muenika, da je dogaaj Karbale slobodan od svih vrsta lai, mita i neosnovane materije. Meutim, to je zadatak, koji nije uobiajen i nepismenih moe se oekivati da izvri, jer oni su ti, koji su bili instrumentalni u donoenju o ovoj

23

Dervi Ali

propasti. Oni deluju protiv sveti predmet lider ove revoluciju, i mislili da je moguce da promovie istinu putem lai, potenje putem izdaje i pobonosti putem bezbonosti i nebrige. Da odvojiti sluaju kretanja imama Husein od svih vrsta nepouzdani, iracionalnih i neosnovane stvari i da se sadraj sa spisima pisci treceg i etvrtog veka AH je zadatak pobonih istraivanja naunika, a to je njihova dunost da Reci istinu sa svojim jezikom i olovke i promoviu ga, i uzdravati se od lane i neosnovane pria stvari u njihovim spisima i govorima. Moguce je da jednog dana ovaj vrlo sveto, jasne i eksplicitne poglavlje istorije islama kako dolikuje velikoduan i nepogreivi voa moe biti zasnovana na istini i potenje u pisanju i govoru. To je na ovaj nain samo da vrednost ovog velikog pokreta, kao i veliinu njenog lidera, ce postati oigledno sve vie, pa ak i u alosti grupama znake njegove veliine, predanost, iskrenost, dihad, postojanosti i muevnosti ce biti jasno uoljiva. Oko pedeset godina posle smrti Svetog proroka, dvadeset godina nakon muenitva imama Alija, a deset godina posle muenitvo imama Hasana, Mu'aviia Bin Abi Sufian izdahnu na sredini meseca Rajab godine 60 Ah On je bio guverner i kalifa u Damasku oko 42 godina. On je na toj funkciji guvernera Sirije za pet godina u okviru drugog kalifa i za dvanaest godina pod Trece halifa. On je takoe vladao preko Sirije za neto manje od pet godina, za vreme kalifata imama Alija i za oko est meseci tokom kalifata Imama Hasana i kampanju protiv oboje. On takoe smatra islamskog kalifata za neto manje od dvadeset godina, a pred kraj ivota dobio zakletvu na vernost iz naroda njegovog sina Iazid za kancelariju kalifa. Mu'aviia je bio praotac etrnaest Umaiiad kalifa, koji su bili potomci Ebu Sufian i Mervan i odrao islamske vlade u svojim rukama jednu hiljadu mjeseci od 41 Ah do 132 Ah Za vreme njegovog kalifata Mu'aviia imao potpunu kontrolu nad situacijom i mogu otvoreno kri sporazum koji je zakljuen sa imama Hasana, na primer, jedan od uslova mira je da pristalice imama Alija nece biti proganjani i ubijeni, a svi ce uivati bezbednost.

Ime Hujr Bin Adi Kindi, koji je bio jedan od pratilaca Svetog proroka i pristalica Ali je posebno pomenuto u Paktu za mir. Meutim, kao to su islamski istoriari pismene jednoglasno, Mu'aviia ubio Hujr Bin Adi i est njegovih drugova, a jedan od njih po imenu Abdur Rahman bin Hannan Ghazzi je sahranjen iv Zijada Bin Abihi u Iraku. Mu'aviia moc i dominaciju je preuzeo takve razmere da je uinio ono to mu se dopao i niko da podigne nikakav prigovor.

Ali Bin Husein Mas'udi, jedan od najvecih muslimanskih istoriara i geografa iz 4. veka pie tako da je u svojoj knjizi pod naslovom Murujuz Zahab: U vreme povratka iz bitke Siffin, Kufian, montirana na kamili, doao u Damask . Jedan od Aramejce prepirahu se s njim i rekao: "Ovo je onakamila koje ste montirana je moje Bilo je opljakana u bici kod Siffin i pala je u vaim rukama.". Njihov spor dobili produeni i obojica otili u Mu'aviia. ovek pripada Damask proizvodi pedeset svedoka, koji je svrgnut da je ona-kamila pripadala njemu. Na autoritet iskaza pedeset osoba Mu'aviia je takoe odluio da je ona-kamila pripadao sirijskom i primoran da se preda irakim na njega. Iraki je rekao: "Allah vas blagoslovio je on-kamilu, a ne ona-kamila.". Mu'aviia, meutim, kae: "Vec sam dao reenje i ne moe se menjati." Kada se ljudi razili Mu'aviia pozvao irake i upitao ga o tome ta mu je bio vredan-kamila. Onda mu je dao neto vie od cene on-deve i ree mu:

Dervi Ali

24

"Reci da je Alija da se bore protiv njega imam 100.000 mukaraca koji ne prave razliku izmeu onkamilu i ona-kamile" (tj. ako je Ja kaem da je on-kamilu je ona-kamile i obrnuto, oni nece spor). Nakon pripoveda pria Mas'udi pie da Mu'aviia stekao takav uhvatite u odnosu na ljude koji u vreme postupka za bitke Siffin ih je pozvao da se molitve petkom u sredu i ponudio molitve petkom sa njima, ali niko ga pitao o tome zato je petak molitve koja se nudi na onaj dan kada je u sredu. Nakon toga on je ispriao jo jedan incident koji se reprodukuju u nastavku detalj iz knjige pod naslovom-Nasaiah Al-Kafiia Li Mun Iatavalla Mu'aviia: Ammar Iasir je poginuo u bici Siffin na rukama Mu'aviia ljudi. Kao pripoveda Buhari u svom Sahihu, kao i drugi, Ammar je bio tei vie od ostalih u vreme izgradnje na damiju Madina i kada ga je videla Sveti prorok je rekao: "Jao Ammar opresivne grupa ce! Ubijte ga u vreme kada ce se njima poziva na raj i oni ce biti ga pozivaju u pakao ". Ammar ubijaju se istina manifestuje, a utvreno je da opresivne grupa Mu'aviia i njegove pristalice. U cilju da se izvuku iz ove tekoce je rekao: "Mi nismo ubili Ammar On je ubio njega, koji ga je doveo na bojnom polju." (Odnosno Alija). Kada je Imam Ali je informisan o stanju pripravnosti koje Mu'aviia je rekao: "Ako to bude tako Hamza, doajen muenika je ubijen od strane Svetog proroka, jer ga je doneo sa sobom u borbi protiv politheists". Meutim, kako Mu'aviia je uveren da ce njegovi prijatelji prihvatiti ta god je rekao, on je rekao: "Tano je da smo ubili Ammar, ali re Baghiia koristi Svetog proroka ne znai nepravedno i opresivne Na to suprotno. znaci onaj ko trai ili zahteva, i to mi je, koji su porasle da trai osvetu za ubistvo Osman Otuda znaenje primedba Svetog proroka je da Ammar ce biti ubijen od strane onih koji su ustali da trae osvetu za ubistvo. Osman i ne postoji nita loe o njemu ". Ovaj argument Mu'aviia je apsurdna i kasnije deo tradicije daje odgovor na to, jer Sveti Poslanik je rekao: "Ammar ce biti ubijen od strane onih, koji ce ga pozvati u pakao, i koga ce pozvati u raj ". Meutim, Mu'aviia je postala toliko mocna i dominantne da niko ubediti svoje sledbenike od argumenta. Mi ne nameravaju da studiraju u periodu vladavine Mu'aviia i kratke nalog dat gore izgleda da je dovoljno da se pozove panju italaca na drutvene i verske uslove ovih dana. U sluaju, meutim, neko eli da postane u potpunosti upoznat sa periodom vladavine Mu'aviia je da treba da se odnose na Nasaiah-Al-Kafiia Li Mun Iatavalla Mu'aviia a zatim sudije poteno.

Poglavlje 2 Reim Yazid

Kada Iazid dostigao kalifata, guvernera Madina, Meka, Kufa i Basre su Valid bin Utba Bin Ebu Sufian, Amr bin Said, Nuaman Bin Bairom i Ubaidullah ibn Zijad, respektivno. U prvom stepenu Iazid je odluio da dobije zakletvu na vernost iz Husein bin Alija, Abdullah bin Zubair i Abdullah bin Omera, koji nije priznao mu naslednik u vreme Mu'aviia. On je, dakle, napisao pismo Valid Bin Utba, guverner Madina, u zelji da dobije ga odanost od ova tri lica, to je ranije moguce i da ne prihvata bilo koji izgovor od njih. Da biste ovo postigli Velid zadatak zove Mervan bin Hakam za

25

Dervi Ali

konsultacije, zanemarujuci njihov prethodni zategnutih odnosa. Mervan je rekao:. "Ih pozove odmah, i zamolite ih da poloi zakletvu na vernost Iazid Ako se sloe da poloi zakletvu dobro i dobro na neki drugi nain da ih izvri pre nego to dou da zna o smrti Mu'aviia, jer, ako su Saznajte vie o smrti, svako od njih ce postati tuioca za kalifat i odbijaju da se povinuju, osim Abdullah bin Omera, koji ne mora da bude bojao, jer on nije tip oveka, koji moe da raste ili se protive ". Velid je poslao Abdullah bin Amr bin Osman to imam Husein i Abdulah bin Zubair. Naao obojica u damiji i preneo im poruku Velid. Rekli su mu: "Moete da se vratite i mi takoe ce se sastati uskoro Velid" Onda imam Abdulah ree: "Mislim da je mrtav Mu'aviia i cilj ove neblagovremene poziva je da bi trebalo da poloi zakletvu na vernost Iazid ". Imam Husein pozvao grupu svojih ljudi i rekao im da se naoruaju. On im ree:.. "Velid me je pozvao, upravo sada, i mislim da ce predloiti neto to ja ne mogu prihvatiti u tom sluaju ne mogu da ga poverenja Trebalo bi, dakle, doe sa mnom, a kada uem njegovu kucu da treba da ostane na vratima i im ujete glasno govoreci mi ue u kucu da ga sprei od mene radite bilo kakvu tetu ". Imam poe u susret Velid i video da je Marvan tamo. Valid ga je obavestio o smrti Mu'aviia i preneo mu nareenja Iazid. Imam je rekao: "Ti necu sigurno biti zadovoljni sa mojim polaganja zakletve tajno i voleo bih da sam to uzeti u prisustvu naroda". Velid je izjavio: "Da". Zatim Imam je rekao: "Onda bi trebalo saekati do sutra, tako da sam moe da doe do odluke u pitanju". Velid je izjavio: "U redu Moete ici sada dolaze i sutra, zajedno sa ljudima da poloi zakletvu na vernost.". Mervan je rekao: "Zaklinjem se tako mi Allaha da, ako Husein bin Alija ostavlja ovo mesto bez polaganja zakletve na vernost ona vie nece biti moguce za vas da poloi ruke na njega, bez krvoprolica Trebalo bi, dakle, uhapsila ga dok on uzima zakletvu. i u sluaju njegovog odbijanja da to uradi, treba mu odseci glavu na sasluanje rei Marvan imama ustala sa svog mesta i rekao: "O, kopile. Da li je ti, ko ce me ubiti ili Velid? Tako mi Allaha ste rekli la i postane grenik ". Zatim je otiao i dostigao svoju kucu zajedno sa svojim ljudima. Marvan rekao Velid: "Sada da niste prihvatili moj savet Zaklinjem se Allaha da necete biti u mogucnosti da poloi ruke na njega ponovo." Velid je rekao: "Mervan ta kaete Vi predloili su da me neto to mora da kvari moje vere Tako mi Allaha, ak i ako ceo bogatstvo sveta nalazi se na raspolaganje nikada necu ubiti Husein bin Alija Da li treba da ubijem?.. ga da li on odbija da poloi zakletvu na vernost Iazid Tako mi Allaha verujem? da onaj ko baca krv Husein, unuk Svetog proroka, bice srece i bespomocan pred Allaha na Sudnji dan. " Mervan koji nisu voleli Velid rei mu ree: "To je sve u redu, ako mislite da je tako". Na sledeci dan koji je subotu 28. Rajab 60 Ah Velid poslao za imama opet, tako da bi mogao da poloi zakletvu na vernost od njega. Imam, meutim, rekao Njegovog Poslanika da mu kaem da saeka te noci, tako da bi mogao da donese odluku do sledeceg dana. U toku iste noci on je napustio Madina zajedno sa svojim suprugama, brace i rodjaka i vecina lanova njegove porodice, i nastavio svoj put do Meka, secajuci se rei proroka Musa, sin Imram: "Tako da je on napustio grad plai i oprezan govoreci: Gospode me titi od nepravednog naroda ". (Sura Al-Kasas, 28:21) Kada je rekao da imam Husein da bi bilo bolje da je usvojio odstupila putanju, tako da neprijatelji ne bi bili u mogucnosti da poloi ruke na njega on je odgovorio: "Tako mi Allaha necu ici odstupa put Neka. ono to Allah hoce desiti ". Na kraju je stigao u Mekki, u petak uvee, nakon 3. abana.

Dervi Ali

26

Secanje pria o Poslanika Musa, je rekao: "Kada je poeo svoje putovanje na Midjance je rekao:" Moda moj Gospod ce mi pokazati pravi put "(Sura Al-Naml, 28:22). Hodoasnici se koristi da poseti imam u Mekki. ak i Abdullah bin Zubair, koji je znao vrlo dobro da bi se niko zakletvu na vernost nikome u prisustvu sina i Svetog proroka imama uivao poloaj vii od svih u svakom pogledu, dolo je da vidi Imama svaki dan. Vest o smrti Mu'aviia proirila irom Iraka i ljudi takoe doao da zna da imama Husein i Abdulah bin Zubair je odbio da poloi zakletvu na vernost Iazid i otiao da Meka. Istaknuti pristalice imama Alija okupilo se u kuci Sulejman bin iracionalan Khuzai i zahvalio Allahu za smrt Mu'aviia. Sulejman bin iracionalan tada rekao Obracajuci se prisutnima: "Mu'aviia je odstupio od sveta i Husein bin Alija je odbio da poloi zakletvu na vernost Iazid i otiao u Mekki Vi ste pristalica Husein, kao i njegov otac. Ali ako mislite da ste spremni da mu pomognu i da se bori protiv svog neprijatelja i moe da poloi svoj ivot za svoje ime., trebalo bi da ga obavesti o spremnosti kroz pismo u sluaju, meutim, da se plai da cete. Prikai labavost i da ce se uzdri od njega pruanje pomoci, ne bi trebalo da ga zavara, tvrdeci da mu je neopravdano pristalice i poklonika ". Kada je Sulejman bin iracionalan je rekao ove rei koje je on imao u vidu injenicu da sve dok postoji pitanje donoenja rtve ljudi mogu da razlikuju dobro izmeu istine i lai i da ne bude zabune. Oni su jasno razumeli o tome ko je iskren i ko je laov, gde lei istina, i gde lee la, ko je mudar a ko ne poznaje i ko je za, a ko je razbojnik. Meutim, oni mogu da takve procene ispravne samo dok pitanje dobitka i gubitka ne javljaju i oni ne pate bilo koji gubitak podravanjem istine i borbe protiv lai. Ali kada preliminarnim za test postati dostupni i istine i lai stoje okrenuti jedan prema drugome vecina ljudi sa strane lai, a kao istina ne moe biti podran bez rtvovanja stavove ljudi menjaju i oni napuste istina i la podrku.

Sulejman bin iracionalan znao dobro da osecanja ljudi u to vreme ne moe osloniti, jer tako moe da se desi da ako Husein bin Alija ustali protiv Banija Umaja kasnije i oni zaposleni svoj puni snage da ga ubije i pruanje pomoci mu je neto opasan, isti ljudi mogli odvratiti lica od njega, ignoriu pisma od njih, u neposrednoj blizini vrata u lice, pa ak i pridrui svojim neprijateljima. Oni mogu smatraju da je verska dunost da ga ubije, a moe staviti njega i njegove prijatelje da ma da dobije zadovoljstvo Allaha i Njegovog Poslanika. I posle ubistva one pobone osobe bi mogli da stoje i krik: "Alah je najveci sam svedoe da nema Boga osim Allaha i ja svedoe da je Muhammed Njegov Poslanik.", Kao da su poinili greh nema uopte! To je iz tog razloga je objasnio poziciju da istaknuti pristalica i rekao: "ak i sada bi trebalo da sudije rezultat u vaem umu i zamisli situaciju koja je vezana da se pojavi, a zatim odluite da li moete da ga nada u vau pomoc i pozvati ga da Irak savreno poverenje i konanu odluku. Ne treba da danas, kada se probudili vae osecanja, trebalo bi da bude pisanje pisama, ineci zaveta i uzimanje zakletve i povucite sin poslanik Allaha iz svetilita Allaha da Irak, ali sutra kad neprijatelj okruuje ga i primorava ga ili da poloi zakletvu na vernost ili izgubiti glavu trebalo bi da ga pustinji i zaboraviti obecanja koje ste ". Istaknuti pristalica odgovorio jednim glasom: "Mi smo spremni da obavljaju dihad i da se rtvuje i utvruje svoje ivote zbog naeg imama". Zatim Sulejman je rekao: "U tom sluaju trebalo bi da napiete pismo imam." Oni su, dakle, napisao pismo na sledeci nain:

27 U ime Allaha, dobrotvorne, Milostivog

Dervi Ali

Ovo pismo je napisao Sulejman bin iracionalan, Musaiiab Bin Najbah, Rafa Bin Shaddad Bajali, Habib bin Mazahir i druge muslimanske i. verni pristalica Husein bin Alija nastanjen u Kufa. Oni piu da se Husein bin Alija: Mir na vas. Mi vam se pridrue u hvaleci Uzvienog Allaha, osim koga nema Boga. Hvaljen Allah Koji je unitio va represivnim i pakostan neprijatelja, oveka koji je prevazila ove nacije, preuzela je nezakonito uzde vlasti, uzurpirala dravne blagajne i postao vladar muslimana, bez njihove saglasnosti. On je zatim ubio pobona osoba i poteeni loe i stavio imovinu Allaha na raspolaganje tlaitelji i bogatih. Allah ga lii blagoslova Njegove kao liio narod Thamud. U predstavljamo, Iraani, nemaju lidera i imama. Dakle, traimo da nastavite sa nama. Moda moe da nas Uzvieni Allah skrene zajedno na istinu kroz vas. Mi nemamo nikakve veze sa Nau'man Bin Bairom u pitanju petak i Bajram molitve. On sam je u kucu guvernera. Ako dolazimo do saznanja da ste ostavili da nam se pridruite cemo ga ispalo i da, ako Bog da ga slede do Sirije ".

Oni su poslali ovo pismo kroz Abdullahom bin Subi Hamdani i Abdullah bin VAL i naloio im da odu za Meka odmah. Oni su stigli imam u Mekki na l0th na ramazan, 60 Ah i dostavlja pismo sa njim.

Poglavlje 3 Pisma Kufians do imama

Posle dva dana ljudi Kufa je poslao oko 150 pisama, od kojih je svaka od jednog, dva ili etiri oveka. Vecina tih pisama su bili dovedeni iz Kufa do Meka od strane Kais Bin Mashar Saidavi, Abdur Rahman bin Abdullah bin Shaddad Arhabi i Ammara bin Abdullah Saluli. Jo dva dana je prolo, a zatim pristalice Kufa poslao pismo imama preko Hani Hani Bin Sabi'i i Said bin Abdullaha Hanafi. Slede sadraj pisma:

Dervi Ali
U ime Allaha, dobrotvorne, Milostivog

28

Ovo je pismo Husein bin Alija iz muslimanskih vernika i pristalica. Budite brzi i pourite, jer ljudi ekaju na vas, i ne izgleda ka neko drugi od vas. Pouri. Pouri. Ponavljamo: Pohitaj. Pohitaj. I mir na vas. "

Nakon toga Shabath Bin Rabie, Hajjar Bin Abjar, Iazid Bin Harit Bin Ruvaim, Urvah Bin Kais, Amr bin Hajjaj Zubaidi i Muhamad bin Amr Taimi napisao sledece pismo:

"Bate i pustinje su zelene i svee voce i imaju sazrela Nastavite kad god elite.. Vai iraki vojnici su spremni da vas primi. I mira na vas".

Pisma iz Kufians nagomilane sa imama i glasnici iz Iraka okupili u Mekki. Imam poslao sledeci odgovor na Kufians:

"U ime Alaha, dobrotvorne, milostiv.

Od Husein bin Alija se vernicima i muslimanima u Iraku. Hani i Saida, poslednjeg glasnika, doneli vaa pisma. Proitao sam ta ste napisali i razmiljao nad njim. Napisali ste da nemate imam i zamolio me da doem k vama, tako da Allah mozda crtate zajedno na istini i voenja kroz mene. Sada aljem vas moj roak muslimanske Bin Akil u koga imam puno poverenje. Ako pie mi se da vae stareine i mudraci potvruju ono to vae glasnika kau i ono to su napisali u vaa pisma mogu nastaviti prema vama uskoro. Zaklinjem se moj ivot je pravi lider i imam samo onaj koji donosi odluke u skladu sa Kur'anom, uspostavlja pravdu, promovie Boanska religija i posvecuje se na Allahovom putu. I mir na vas. "

Imam poslao ovo pismo i kroz Hani Said. Potom je naredio muslimanskim Bin Akil da nastavi u Iraku zajedno sa Kais Bin Mash'ar Saidavi, Ammara bin Abdullah Saluli i Abdul Rahman bin Abdullah Araji. On mu je naloio da se gazeceg put pobonosti, da sauva tajnu misiju, da bude popustljiv i umereno, kao i da obavesti imama odmah ako je utvrdio da narod podrava raste i revolucije.

29

Dervi Ali

Poglavlje 4 Muslim bin Aqil na Kufu

Muslimana otiao u Kufa preko Madina i ostao u kuci Mukhtar bin Ebi Ubaida Thakafi. Pristalice moda mislio da je zadatak ce biti postignuto veoma lako. Husein bin Alija bi dobio pobedu nad Iazid, bez bilo kakvih problema sa kojima se suoava. Pravda i pobonosti ce zameniti nepravdu i greh, i ljudi bi se lako zaboraviti ono to su ih uili Mu'aviia za etrdeset dve godine. Oni se koriste da posete muslimanske esto i kada imam pismo je proitano na njih, oni prolio suze zadovoljstva savreno iskrenosti, i uzeo zakletvu na vernost u ruke specijalnog predstavnika imama. Prema ejh Mufid sedamnaest hiljada osoba je zakletvu na vernost Bin muslimanske Akil, ali je taj broj pominje Tabari je dvanaest hiljada.

Sada Iazid doao da zna da su muslimanske stigao u Kufa i pristalice imama Alija uzeo zakletvu na vernost njemu i Nua'man Bin Bair je pokazao slabost u preduzimanju mera protiv njega. Dakle, on, imenovao Ubaidullah Bin Zijada, guvernera Basre, kao guvernera, kao i Kufa, a takoe mu je poveren zadatak da izvre svoje represivnog nareenja. On je napisao mu: "Ti treba da ide u Kufa, nastaviti muslimanske i oarava, ubiti, prognati ili njega." Ubaidullah nastavio da Kufa odmah i na prvi dan svog dolaska u grad obratio narodu i govorio o dobroti, kao i grubost Iazid. On je pozvao efove plemena i razliitih klasa drutva i ponaao se veoma otro prema njima. Sada ljudi Kufa dostigao fazu u kojoj broj pristalica istine smanjuje, i to od sledbenika lai povecava. Uzvieni Allah kae: "Da li ljudi misle da oni nece biti testirani, jer oni kau," Mi imamo veru "Testirali smo one koji su bili pre njih tako Allah zna one koji su iskreni, i zna one koji su laovi.. " (Sura Al-Ankabut, 29:2 - 3)

Iskreni su ona lica koja vrsto drati ak i u vreme testa i suenja, na ono to su rekli i ocenili. Strah i elja da ih ne odbije od istine, koje su priznale. Nita ne moe da im mesto meu pristalicama lai. to se tie laljivci su oni, koji zaista govori istinu i pravilno napraviti razliku izmeu istine i lai pre nego to su ukljueni u tekocama Boanske testa, i misle sami da se pristalice istine i lai neprijatelja, i kae da ce brane istinu, ak i ako su da poloe svoje ivote za nju. Obecanja i lai allurements u svetu ne bi ih odstupa od pravog puta, ali im okolnosti promene i vremena za izradu rtve za istinu stie njihov mentalni stav promeni. Strah i siromani duhom preuzmu mesto hrabrosti, sumnje i oklevanja da se vere, i da je politeizam i izdaju na iskrenosti. Laovi nisu samo one, koji nemaju nameru da je drala stranu istine i lai protive ak i pre vremena za test stigne, ali i one su laovi, ije stanje menja u vreme Boanske testa, a ono to oni smatraju lai danas se smatra istina ih do jue.

Dervi Ali

30

Ljudi Kufa, odnosno onih koji su, posle prijema vesti o smrti Mu'aviia, okupljeni u kuci Sulejman Bin iracionalan Khuzai, isporuene govori, uzeo u obzir poloaj muslimana u to vreme i napisao pismo imam od tog mesta i slino onima koji su posetili muslimana posle njegovog dolaska u Kufa i uzeo zakletvu na vernost njemu u svojstvu specijalnog predstavnika imama vremena, nije u stvari nameru da lau i obmanjuju svoje imama i da obezbedi sredstva za svoje muenitvo i roblje lanova njegove porodice. Zaista govore njihove namere su bile prilino dobre. Oni smatraju kalifata na osobu kao Iazid, i da previe posle pedeset godina od smrti Svetog proroka, da se sramotno i nedopustivo za svet islama, i nisu smatrali nikoga meu svim muslimanima da budu kompetentni i vie zasluuje nego Husein bin Alija, sin Svetog proroka. Oni su mislili da su oni uvek mu izreena pomoci i da ce to nastaviti da ini u svim okolnostima i da ce snositi sve tekoce da ostvare svoje Boanske objekat. to se ispostavilo da se laemo i zaboravio ta su oni o sebi misle ranije. Dokle god Nu'aman Bin Basir Ansari je pokrenut uprave grada umereno i lenientli pristalice su bili veoma oduevljeni. Oni su tvrdili na svakom mestu i na svakom sastanku se pristalicama Husein bin Alija i napisao da ce nastaviti Nu'aman Bin Bair do kapije Damask. Meutim, kako su prethodna iskustva u okrutnosti Ubaidullah Bin Bair Ansari je pokrenut administracija menja im Ubaidullah preuzela guvernera Kufa. Prethodno su razgovarali o Dihad (sveti rat), ali sada su poeli da recituju kur'anskim stih: Nemojte izlagati svoje ivote u propast sa svoje ruke. (Sura El-Bekare, 2:195) Veca je dri ibn Zijad nad poslovima Kufa, veca je opasnost za muslimanske i njegovi drugovi, a sada nije postojala mogucnost njihovog uspeha. Mentalne i verske raspoloenje naroda nastavio ka smeru suprotno onome to su ocenio je ranije, toliko da cela atmosfera grada je potpuno promenjen. Stav ljudi, koji su zaista eleli da imama Husein doao na elo poslova i Bani Umaja treba da bude lien islamske vlade, doiveo takvu promenu koja, iako muslimanska bin Akil je i sam bio voenje povueno i retko sreo ljude, on je je bio obavezan da prebace iz kuce Mukhtar bin Ebi Ubaida Thakafi onoj poznatih i mocnih osoba po imenu Hani Bin Urva Muradi. Njegove pristalice koriste da ga posete tamo tajno. Uslovi u Kufa u to vreme pokazuju da sva slova koja je bila poslata na imama Husein i obecanja sa njim su samo lai i da vie ne moe osloniti. Ibn Zijad je uspeo u pronalaenju mesta gde je tada bio muslimanski nastanjen. On je dao tri hiljade dirhama da njegov rob po imenu Ma'kal i ree mu: "povezuju sa prijateljima i pristalicama muslimana za nekoliko dana i pretenduje da bude jedan od njih Dajte im se taj novac i reci da ste zainteresovani. njihov uspeh i novac namenjen troi na nabavku voeni Nakon sticanja njihovog poverenja moete saznati gde muslimanski boravi i upoznati ga. ". Ma'kal delovao po nalogu ibn Zijad. U prvom stepenu je kontaktirao, u damiji u Kufa, muslimanske Bin Avsaja (koji je bio jedan od istaknutih pristalica imama i muenikog je na dan Aure), jer je uo da su muslimanski Bin Avsaja je dobijanje vernost od ljudi u ime imama Husein. Ma'kal, koji je bio spreman da kaem sve lau, i ine sve da se postigne izdaja njegov kraj, je rekao da muslimanske Bin Avsaja: "Ja sam ovek iz Sirije i Allah me je blagoslovio sa ljubavlju za porodicu Svetog proroka i njihove pristalice" . Govoreci ovo, on je takoe bacaju neke krokodilske suze, a zatim rekao: "Ja sam dobio tri hiljade dirhama elim da ovaj novac oveku koji, ja razumem, je doao iz Hijaz da Kufa da poloi zakletvu na vernost za sina. Svetog proroka Meutim, ja. moram da kaem sa velikim aljenjem konstatuje da nije bilo moguce za mene da ga vidi i da jo nisu ispunjeni svima, koji mogu da me ko ne uputi na njega, i na taj nain omoguci mi da se to postigne blagoslov. sam upita iz razliitih lica i od tada doao da znate da ste upoznati sa ovim Svetim

31

Dervi Ali

domacinstvo sam, dakle, da vas zamolim da tog sitnog iznosu od mene i da me muslimanske bin Akil Ja sam tvoj brat Musliman. i treba. veruj mi Ako to elite ja sam spreman da poloi zakletvu na vernost imama pre nego to odem i vidim muslimanski "..

Muslimanske Bin Avsaja je rekao: "Drago mi je da smo se upoznali, za vas moda moe da donese neke pomoc Ahlul Bejta Meutim, ja sam zabrinut zbog injenice da su ljudi dolaze da znate pre nego ostvarivanju zadataka i postizanje. cilj da sam u vezi sa ovim pokretom sam prestraen od tiranije ibn Zijad u tom pogledu. ". Ma'kal je rekao: "Bog da, sve ce biti Moete molimo Vas da vernost od mene.". Muslimana je zakletvu od njega i dobio obecanje da ce on ostati verni i ne bi otkrije tajnu. Ma'kal su sva obecanja i uzeo sve zakletve trazili muslimanski Bin Avsaja bez oklevanja. On je ak dodao neto da ga i zadovoljan ga.

Zatim je posetio kucu muslimanske Bin Avsaja za nekoliko dana i na kraju imao pristup muslimanske bin Akil i uzeo zakletvu na vernost jednom. Kao to je u reiji muslimanske bin Akil je takoe predstavio tri hiljade dirhama za Abu Thamama Saidi Hamdani, odan pristalica i jedan od muenika Karbale, koji je tada bio zaduen za nabavku oruja, hrane i druge odredbe.

Ma'kal su dolazili da vide muslimanske bin Akil ranije od svih ostalih i bio poslednji da ode. On je na taj nain stekli informacije o svim svojim aktivnostima i podnosi izvetaje ibn Zijad redovno. Ibn Zijad je mislio da je on prvo treba da uhapse Hani, a zatim preduzeti korake za hapenje Muslimana. Zbog toga Rani i sam ogranien na svoju kucu pod izgovorom bolesti i nije otiao guvernera kuca do Muhamad bin Ash'ath, Asma Bin Kharija i AMR Bin Hajjaj Zubaidi mu je priao u skladu sa naredbama ibn Zijad. Kao mera korisnosti su ga naterali gori ivotinja, i odveli ga u ibn Zijad.

Sa hapenje Elez situacije u Kufa postala apsolutno povoljan za ibn Zijad. Iako je izrazio Hani neznanje o prisustvu muslimanske bin Akil u njegovoj kuci tajna je otkriveno dolaskom Ma'kal tamo. Hani je, dakle, duan da prizna pred Ibn Zijada i rekao:... "Nisam se Muslimana u moju kucu je sam doao i pitao me da mu priznam da sam osecao stid da odbije njegov zahtev, i zato ga je zabavljao to se tie njegove aktivnosti god je prijavljena je tano n vl. mogu da vam obecam da nece nakoditi doci do vas od mene i ja cu imati nikakve veze sa njim kao alternativa mogu da odem i da mu se izvini, i zamoli ga da ode. gde god on voli ". Ibn Zijad nisu, meutim, prihvati bilo koju od dve ponude od strane njega i rekao: "Tako mi Allaha, morate ga predati to Me". Hani je odgovorio: "Tako mi Allaha necu ga predati vama". Kada je odbio da preda njegov gost ibn Zijad polomio lice, nos i glavu tapa, koji je imao u ruci, i baci ga u pritvoru. Zatim je otiao u damiju, montirana propovedaonice i ozbiljno ugroeni ljudi u kratkom govoru. On jo nije silazi sa propovedaonice kada gledalaca pourio u damiju i rekao da muslimanske bin Akil dolazi. Ubaidullah zatim ula u njegov palatu uurbano i zatvori vrata. To je veoma iznenaujuce da je dvanaest ili sedamnaest hiljada osoba uzima zakletvu na vernost Muslimana, ali kada je doao da zna o tome ta se desilo Hani i pozvao svoje pristalice da raste, ne vie od etiri hiljade ljudi se pojavilo. I jo vie iznenaujuce je da je u vreme kada muslimanski

Dervi Ali

32

izaao sa etiri hiljade naoruanih ljudi i ibn Zijad zatvorenih vrata svoje palate, ne vie od pedeset ljudi su bili s njim, i iz njih trideset su bili policajci, a preostalih dvadeset bile su neke velikodostojnici i lanovi njegove porodice. Ljudi su opkoljene njegovoj palati i da su zloupotrebe njega i njegovog oca. Ova naizgled povoljne stanje je postalo toliko nepovoljna u ranom delu noci da muslimanski bin Akil nude veernje molitve u noci izmeu 9. Haj ZIL-u damiji na Kufa sa samo trideset lica i kada je napustio damiju samo desetak lica sa ga, a kada je doao iz Masjid nije bilo ni jedne osobe, koji bi mogli da ga prate.

Allah zna one koji su iskreni, i zna one koji su laovi. (Sura Al-Ankabut, 29:3)

To je dovoljan dokaz neistinita potraivanja, prepisku i pretenzija da Kufians etiri hiljade naoruanih ljudi nisu mogli da potini ibn Zijada, koji su imali ne vie od pedeset lica sa njim, i preuzme kontrolu nad gradom, a samo jedan pogrean Glasine ire pristalice ibn Zijad je sirijski vojska stie, razbacane sve od njih.

Poglavlje 5 Muenitvo muslimanske bin Akil

Situacija u Kufa je postala toliko opasna da su ak i dobri i istaknuti pristalica kao Sulejman Bin iracionalan, Musaiiab Bin Najba i Rafa za otpatke Shaddad nigde ne vidi i lice, koji je bio ef dvanaest hiljada ljudi dan ranije, bio luta ulicama na Kufa u stanju nevolji i zbunjenost i nije mogao da pronae svoj put. Tabari raun ovog dogaaja koja je gotovo identina sa onom koju citira ejha Mufid u "Al-Irad" je kao to sledi: "Musliman Bin Akil izala iz kapije damiju i odjednom se naao sam Moglo se videti ni jedan. lice koje bi mu pokae put, ili za njega da se brani, ili ako je pred neprijatelja on., pa lutaju ulicama Kufa ne znajuci kuda da idu ".

Postoji taka koja nece biti neprikladno da se pominju ovde. Ona je vekovima sada kada su ljudi zamera Kufians za perfidies i krenje obecanja. Ba kao to su hvalili i pozdravio verni pratioci i prijatelji imama, oni su prokleti ovih lica koji je obecao pomoc da ga jednog dana, ali su izazvale maeve protiv njega na neki dan i nastavili svoje protivljenje dok je bio ubijeni. Da budemo fer, meutim, moe se reci da su ljudi Kufa ne rade nita da bi bilo neobino ni iznenaujuce i na oba

33

Dervi Ali

puta su delovali u skladu sa pravilom, odnosno kada su pisali pisma imama i kada su uperila maeve protiv njega. Tako dugo dok su vodeci miran ivot i maeva nije unsheathed i blage ovek naime Nuaman Bin Bair je bio vladar Kufa su mogli da prave razliku izmeu istine i lai pomocu svetlosti koja Uzvieni Allah podario na oveka da mu omoguci da se napravi razlika izmeu dobra i zla, izmeu istine i lai, i pravilno ocenio da ko je bio spreman za Imamate i vostvo naroda. Oni nisu imali nameru bilo koje druge muslimanske tog vremena da budu jednaki sa njim. Ovaj taan uvid istine i lai koje im je kao i obino i po pravilu, jer sve dok se lice nije odstupila od puta u prirodi i zdravom razumu putem faktora odstupanja, i straha, nade, pohlepe, dobit ili Gubitak nisu zbunjeni i obmanjujete njega, on zna koji je pravi put i to je pogreno i ini greku u razlikovanju izmeu njih.

Allah kae: Da li smo mu nije dao dva oka, jezika i dve usne. Da li smo ga ne prikazuje naine dobra i zla? (Sura Al-Balad, 90: 8 -10}

Meutim, kada su ovi veoma lica, koji bi mogli da prave razliku izmeu istine i lai staviti na testu, pitanje straha i pohlepe i dobiti i gubitka nastala, pa je staza religije i ekspeditivnosti dobio odvojeni jedni od drugih. Oni su delovali kao vecina ljudi obino rade, odnosno oni drali po strani od istine i istinite, i poeli da govore o razboritost, mudrost, predostronosti i predvianje umesto dihada, rtvovanja, otpor, reforme i hrabrost. Zaista govoreci, nije udno da Kufians ne rtvuju svoje ivote da bi sproveli svoje odgovornosti. Oni koji se pitaju u njihovo ponaanje bi trebalo da u prvom stepenu i sami zamisliti da se nalazi u istoj situaciji, a zatim odluite da li je pravedno u takvim uslovima i okolnostima, da li bi oni delovali na drugaiji nain?

U stvari, treba uditi onih lica, koji su ostali postojani u svim okolnostima, i uprkos svim tekocama, uz podrku istine i svoje ivote poloili za nju. Toliko da ak i kada su njihova tela razneti i pao na zemlju, oni su bili zabrinuti da li su izvrena njihova dunost samo-rtvovanja i borbe protiv nepravde i ugnjetavanja na pravi nain, a samim tim i bilo bi me sramota pred Allaha i Njegovog Poslanik na Sudnji dan!

Karza bin Ka'b Khazraji je bio jedan od pratilaca Svetog proroka. Uestvovao je u bici kod Uhud, a kasnije i bitkama. Tokom Kalifat od Omer je doao u Kufa i saoptene nastavu u sudskoj praksi da se narod. Njegov sin Amr bin Karzi Ansari je bio jedan od posvetio drugovima imama Husein. Kao to je navedeno od Ibn Tavus u Luhuf dokle god Amr nije kolapsa na dan Aure zbog prekomerne rane, Sveti imam nije odrao povrede. Amr dobio strelice na rukama i udarcima maeva na svom telu, a kada na kraju je pao na zemlju i valjani u praini je pogledao u lice Svete imama i rekao: "sine poslanik Allaha Da li sam oslobodio sebe od mojih dunosti Onda imam rekao odgovor: "Da, vi ste, i vi cete uci u Raj sam ranije od mene. Prenesem moje pozdrave Svetog proroka i reci mu da je njegov Husein je takoe stie uskoro ".

Postojanost i konstantnost ovih plemenitih dua je zaista zapanjujuci. Mora se zapitati na njihova rezolucija i vrstinu i pohvalu i pozdravljam ih, zato to razliitim aspektima ivota i bol se nije

Dervi Ali

34

promenila svoj stav i ne da ih odstupaju od svoje boanske kursa. Mnogi ljudi koji su proitali ili uli Zahhiik bin Abdullah Mashriki Hamdiini da ali svoju slabost, loe srece, i nedostatak dalekovidosti i zapitao da dok njegova imama bila okruena neprijateljima ovaj ovek uzeo odsustvo u trajanju od imama i ode. Meutim, veoma malo ima prilino sudi i shvatio da u posebnim okolnostima to ne bi bilo moguce da se pokae i da vrstinu i postojanost koji je prikazan po njemu. Jedna bi trebalo da se pitaju na njegov boravak sa imama i uestvuju u bici, a ne po njegovom eventualnom odlasku. Tabari citira priu iz Zahhiik sebe u ovim reima: "Bin Malik Nazr Arji i sam otiao da vidim imam Husian i seo ispred njega, nakon placanja duno potovanje da mu On nas je pozdravio i rekao:." Za ta ste doli da vidite ? Me "Rekli smo:" Doli smo da vas pozdravim i da trae svoje blagoslove, tako da moemo obnoviti nau zaloga, a takoe vas obavestim da ljudi Kufa su spremni da se bore protiv vas. Imam je rekao: "Allah je dovoljan za mene i on je najbolji pomaga". Kada smo Bade oprostio mu imama Husein je rekao: "Ima li neto protiv vaeg mene pruanje pomoci Moj saputnik Malik bin Nazr je rekao:" Ja sam zaduena i takoe da podri moju enu i decu ", rekoh." Ja, takoe, sam suoava sa istim problemima. Bez obzira na to, meutim, ako li mi dati opciju da idem daleko u sluaju da sami postanu i moju podrku vie nije ni od kakve koristi za vas, ja sam spreman da ostanem na i pomae vam do tog vremena ". Imamovic prihvacena moj rad, ovaj uslov, a ja ostao na sa njim kada na dan Aure sve njegove pristalice bili su i muenikog neprijatelja postignut do imama i ljudi koji su pripadali njegovoj porodici, i niko je ostao sa njim, osim dve osobe odnosno Savaid Bin. amr bin Abi Muta Khasami i Baira Bin Amr Hazrami sam mu rekao: "sine Poslanik Allaha! Kao to znate, imali smo se sloili da dokle god imate pristalice Takoe cu ostati sa vama i pomognu i kada su ubili ja cu biti slobodan da ode. Imam je rekao: "U pravu si, ali kako moete izbeci ta vojska Ako moete da naete izlaz nemam primedbi na va odlazak?".

Zahhak dodaje: "Kada su vojnici AMR Bin Sa'd nastojimo da ostvarimo nae konje sam vezan mog konja u jednom od atora i bori peke, tako da J. uspela da ubistvo dva neprijatelja imama i amputirana ruka drugog Tog dana imam pohvalio efikasnost mog puta i rekao: "Kada je dozvoljeno da odem sam izveo moj konj, montirana je i udario ga dok se ne ustali na zadnjim kopita.. Onda sam neka ide. Neprijatelji su, dakle, primorani da me pusti da proe, a ja dola iz svojih redova. Jedanaest osoba mi je tei i da su o tome da me uhvati, ali Kathir bin Abdullah Shabi, Aiiub Bin Musrah Khaivani i Kais bin Abdullah Saidi me je identifikovan i ja sam je sauvana zbog njihovog posredovanja ". Tano je da se mora ao tog oveka, jer je propustio takav blagoslov, preputeni sami sebi to imam, i izgubio takvu priliku uzalud, ali on je takoe mogao da postane jedan kao Habiba ibn Mazahir Asadi i Burair Bin Khuzair Hamdani. Meutim, njegov sluaj je sasvim drugaiji od onog naroda Kufa. Ovaj covek nije napisao pismo bilo imama i nisu obecali bilo kakvu rtvu. Takoe je ne uzima zakletvu na vernost muslimanske bin Akil. A kada je stigao imama je uradio ta je preduzela da uradi, i nije se pohvaliti da ce on ici na bilo koje duine za izradu rtve. S druge strane, on sam rekao do koje mere je bio spreman da ide. Meutim, ljudi koji su zakletve na vernost Bin muslimanske Akil ga ostavili na miru u toku noci 9. Zilhaj na ulicama Kufa, i ako ena nije ga priznala u njenu kucu i gasi e svoju, nije bilo onaj koji bi mu doneo ak i toliko servisa. Muslimanske proveo sinoc ivota u kuci te ene i kada je narednog dana ibn Zijad preduzeo korake

35

Dervi Ali

da uhapse njega i njegove ljude pod opsadom kucu, bio je u obavezi da izae iz kuce u susret muenitva. Kada je muslimanska bio zarobljen On je zahtev za Muhamad bin Asha'th da bi mogao da poalje nekoga da obaveste o svojoj imama Husein (muslimana), muenitvo, kao i da prenesem sledecu poruku mu: "Neka moji roditelji biti va otkup Povratak iz! ovo putovanje, zajedno sa lanovima svoje porodice da ne treba da vas zavara Kufians Oni su drugovi svoga oca, koja je elela da ih se otarasim putem smrti ili muenitva.. ljudi Kufa lagali vas, kao i za mene , i nita se ne moe postici pomocu lai ". U sud ibn Zijad, takoe je napravio dva zahteva za Omera bin Sad, prvo da treba da proda svoj grb pote i maem i plati svoj dug u iznosu od sedam stotina dirhama, drugo, da on treba da dobije njegovo mrtvo telo iz ibn Zijada i pokopati to ".

Muslimanske i Hani su ubijeni na isti dan i njihove glave su odseene i poslate Yazidu u Damasku.

Poglavlje 6 Muhamad bin Hanafiia

Kada je Imam Husein napustio Madina za Meka zajedno sa lanovima svoje porodice, njegov brat Muhamed Bin Hanafiia ostao u Madina. Majka Muhameda, sina Alija, pripadao plemenu Bani Hanafiia po imenu i na ovom nalogu su ga zvali Muhamad bin Hanafiia. On je bio velikoduan, hrabra i pobona osoba. Iako Kaisaniia sekta ga smatraju imam on verovao u imamate njegovog brata imama Hasana, nakon njegovog oca imama Alija, a zatim u imamate njegovog drugog brata imama Husein, a zatim u imamate njegovog sestrica Ali Bin Husein. On je bio istaknuti osoba meu Ahlul Bejta i pokazao veliku hrabrost u bitkama borili imama Alija komandant veran. [18]

Kada je Imam Husein napustio Madina za Meka je napisao zavet za njegov brat Muhamed Bin Hanafiia. To je pripoveda od Ibn Tavus. U ovom zavetu pominje imam motiv za njegovu raste i razjasniti politika koja je nameravao da nastave u svim okolnostima. On se takoe osvrnuo na lane motive koji podstiu oveka i da mu se bore da zadovolji svoje telesne elje i naveo da je poboni ljudi su slobodni od takvih motiva. Zavet glasi:

Dervi Ali
U ime Allaha, dobrotvorne, milostiv.

36

"Ovo je zavet Husein bin Alija bin Ebi Talib, napisao ga je za svog brata Muhameda, poznat kao Ibn Hanafiia Zaista Husein svedoi. Da nema boga osim Allaha i niko se osim Njega je sposoban da bude oboavan i On nema partnera. On je takoe svedoi da je Muhammed Allahov sluga i Messenger, koji je doneo istinu od Njega, i da je Raj i pakao postoje i Sudnji dan je duan da dou i nema sumnje o tome, i na taj dan, Allahu ce doneti mrtvih u ivot ".

Ono to imam je rekao sastoji od veoma doktrine koje je neophodno za svakog muslimana da dre, a onaj ko ne dri ih ne moe biti musliman. Oigledno imam znailo da kaem da su ovi principi bili su veoma u opasnosti, i ako stvari bilo dozvoljeno da nastavi na taj nain, bilo je moguce da reim vremena moda nece uzdrati od napada ovih principa vere. U stvari, pravi motiv za imama usponu bila je zatita ovih veoma principa na kojima su zasnovane i druge verske i socijalne naela islama.

Imam je nastavio: "Ovo kretanje moja nije zbog tvrdoglavosti, pobune, svetovnih strasti ili podstrekavanja Satanom To nije moj cilj da stvori probleme, ili bilo koga da ugnjetava Jedina stvar koja me poziva da ovaj veliki pokret.. da ja reforma poslove sledbenika moj deda, iskorenjivanje korupcije, obavezuju uivanje da cinimo dobro i obuzdavanje od zla i prati tradiciju svog dede, prorok Allaha i moj otac, Alija ". Ovaj testament ne pominje formalnosti koje obino ine deo poslednjeg testamenta danas. S druge strane, imam eleli da razjasne njegov motiv. On je eleo da kaem ljudima da njegov pokret nije bio obian zasnovan na ljudskim strastima i svetovnih elja. On je, dakle, kae: necu se veseliti za donoenje i zabave, ili da stvori nestaluka. Takoe sam ne pracenja skoranjih put ugnjetavanja ". On dodaje:" Ja sam izaao za reformu sledbenici moj deda "Ove rei pokazuju da je u godini 60 Ah muslimanski ummet je bio suoen sa uasne drutvene i verske krize. koji se ne moe prevazici sa tekim i krvava revolucija To je opasnost koja moe da bude samo sa kojom se suoavaju lidera kao to je Husein bin Alija, ija je nepogreivost svedoi Sveti Kur'an u stihu preicavanja Sura Al-Ahzab. (33:33) To je opasnost koja se ne moe reavati putem govora i verskih propovedi i dodao:.. "Ako ljudi reaguju na moj poziv, i prihvatiti istinu od mene, dobro i dobro, i ako oni ne prihvati, ja cu posmatrati strpljenje i sam ne plai neprijatne dogaaje, stradanja i patnje ", rekavi da bi on posmatra strpljenje, imam nije da kaem da ce on sedeti sa sklopljenim rukama, tako da Iazid moe uiniti. god voleo Naprotiv on koristi ovu re u svom smislu tana, koja je pogodna za poziciju imam, i osnova vere i pobonosti Drugim reima, on je rekao:.. "I ako sam ja da ce voditi ovu putu do Allaha ne odlui pravedno izmeu mene i ove ljude, a on je najvie mudar i najmocniji od sudija ".

Nakon toga on je napisao: "O moj brate To je moj zavet za tebe ja ne trae pomoc ni od koga osim Allaha i zavise od Njega sam i da se vrate u njega..".

37
Beleke

Dervi Ali

[18] On je rekao da je rimski car poslao dva Herkulov sportistima da Muaviia za merenje njihove snage sa muslimanskim sportista. Jedan od njih je bio visok i korpulentan, a drugi je bio mocan, sa jakim zahvat. Muaviia rekao Amr bin As: "Mi smo dobili me za visok ovek u linosti Kais Bin Sadu Bin Ubada, ali to se tie drugog oveka trebalo bi da razmislite nad njim o tome ko moe da izmeri svoju snagu sa njim i porazom mu ". Amr rekao: "Imam dve osobe u prikazu, ali vi ste neprijateljski prema oboje Jedan od njih je Muhamad bin Hanafiia a druga je Abdullah bin Zubair.". Muaviia rekao: "Ti treba da ga pozove ko je blie da nam u ovom trenutku Amr pitao Muhamad bin Hanafiia da ispuni izazov Muaviia je svoje mesto u Generalnoj skuptini i dostojanstvenici drave su prisustvovali i mocna osoba bila prva... unesite polje i doe licem u lice s Muhamedom Muhamed mu je rekao:. "Ili treba sjesti i dozvolite mi da drite ruke, tako da Vam mogu skinuti sa sedita, ili ja mogu sjesti i moete me podignu iz moje mesto. Sada mi javite da li cete da sednete ili ja treba da rade "Rimski je rekao:" Moete da sednete. Muhamed je seo i neka rimski drite ruku. Uprkos svoje najbolje napore, meutim, rimski ne moe da pokrece Muhamed sa svog mesta, i priznao svoju slabost. Onda Muhamed ustao i rimski seo i neka Muhamed drite ruku. Muhamed je odmah ga je podigao sa svog mesta sa jednim kreten, drao ga u vazduhu, a potom bacili ga na zemlju. Prisutni su mu aplaudirali za svoju snagu i Muaviia je takoe bio vrlo srecan. Sada druga rimska ampion, koji je bio visok statured uao polje da se takmie. Kais Bin Sadu koji je bio prisutan je u uglu, skinuo donji ve i dao ga rimske da nose. Kada ga stavite na rimski dostigla grudima i vuena du iza noge. Zatim, osecao stid i seo. Stariji meu Ensarije su bili veoma ljuti na Kais da skinuti donjem veu na takav formalni sastanak i prekori ga. Meutim, on, u sastavu neke stihove u kojima je on izvinio za svoje ponaanje.

Poglavlje 7 Uzroci porasta Imam Husain

Zaista govoreci, ako elimo da saznamo uzroke izlaska imama cemo morati da trai za svoje Preliminarne u periodu od najmanje trideset godina pre tog vremena, jer je oko trideset godina nakon migracije Svetog proroka, Dolo je dolo takav razvoj dogaaja kao to je to nuno je pokret kao to je to u islamskom drutvu.

Dervi Ali

38

Osman bin Afan Umavi vladala muslimana za oko dvanaest godina kao kalifa islama. Jasno je zabeleena u istoriji islama koji oblik islamske vlade doiveo promene u toku est godina pokriva drugoj polovini kalifata i Osman. U stvari islamske pravilo bi trebalo da se striktno sprovode zakon na neki drugi nain ljudi treba da budu slobodni u svim stvarima i bez ogranienja treba da se postavi za njih osim onih koji su propisani zakonom. Ovaj islamski metod doiveo promene i pretpostavlja jo jedan stav koji je muslimanske slobodno u svim stvarima, osim to je neophodno za njih da uzima u obzir interese vladara. Imajuci prednost ovog stanja afairs ljudi poeli da sakupi bogatstva i imovine od Baitul Mal (dravne blagajne) od muslimana. To je ista Baitul Mal koja je uvala toliko paljivo od imama Alija u periodu njegovog halifata. Ista politika je usvojen od strane halifa Osman, pa ak i prethodnih Osman ostvaruje neophodnu negu u potronji od njega tokom ranijih deo njegovog halifata. Meutim, kasnije to bogatstvo, umesto da se troi na opte dobrobiti Muslimana, pao u ruke nekoliko osoba. To su bile zloupotrebe, poeo trideset godina ranije, to imam Husein odluio da se uzdre u 60 Ah putem briuci i krvave revolucije, to je rezultiralo u svoje muenitvo i njegov veni ast. Mas'udi pie u Murujuz Zahab da je u vreme njegove smrti treceg kalifa ostavili u gotovom novcu 150.000 zlatnih dinara, a jedan milion dirhama. Meutim, prema istim Mas'udi, kada je Imam Ali je mucenicki postradao imama Hasana montirana propovedaonice i najavio: ". Moj otac nije ostavio iza sebe sve zlato i srebro, osim 700 dirhama Ovaj novac je, takoe, je bila sauvana od njega od njegovog platu da nabavi sluzi za svoju kucu ". Nakon toga Mas'udi pie: "vrednost imovine u vlasnitvu treceg kalifa u Vcidiul Kura i na drugim mestima dostigao 100.000 zlatnih dinara Osim toga, takoe je ostavio iza sebe veliki broj konja i kamila.". O Zubair pie: "Pored dobro poznatih palati u Basri je izgraen veliki broj kuca u Basri, Kufa i Aleksandrije i u vreme njegove smrti, on je vlasnik 50.000 zlatnih dinara, hiljadu konja, hiljadu robova i robinja- Devojke i brojne nekretnina u razliitim gradovima. Talha bin Ubaidullah je bio dobro poznat pratilac Svetog proroka. Njegov dnevni prihod od imovine u vlasnitvu ga u Iraku postignut samo 1000 dinara i zlata prema drugoj verziji je premaio taj iznos. U Siriji je posedovao jo vece imovine. Abd-Ur Rahman bin AVF Zuhari je bio jedan od istaknutih drugovima. On je imao 100 konja, 1000 kamila i 10.000 ovaca. U vreme smrti imao je etiri ene i kako je imao dece i svoje ene nasleene, prema islamskom zakonu o nasleivanju, 1 / 8 imovine levo od njega. Ovo je odlueno izmeu etiri ene i svaka supruga dobili 1 / 32 od imovine. Ovo 1 / 32 iznosi 84.000 dinara zlato. Kada je Zejd bin Thftbit preminuo, ostavio je iza sebe tako veliku koliinu zlata i srebra da je to raskinula sa sekirom i distribuiraju meu naslednika i vrednost njegove imovine je druga zlatna 100.000 dinara.

Iala Bin Umaiia, ija je majka zvala Munaiia, takoe se naziva Iala Bin Munaiia. Bitka Kamila je zapoeo protiv Alija sa svojim finansijsku pomoc i vecina njenih trokovi su na teret njega. U vreme njegove smrti, on je ostavio 500.000 zlatnih dinara, a narod ga je takoe dugovao velike sume novca. Osim toga vrednost imovine itd levo od njega bio je 300.000 dinara ".

39

Dervi Ali

Nakon toga sam Mas'udi pie: "Tokom kalifata od Umara nije bilo takvih finansijskih poremecaja, a on nije dozvole ovih lica kako bi preuzela sve to bogatstvo od imovine Muslimana Sa druge strane sve je uraeno na jednostavan nain i. u skladu sa jasno politike. U svetlu sistem vlasti i prikupljanje bogatstva i njegove distribucije meu muslimanima niko od muslimana da stekne toliko bogatstvo. Nakon kalif Osman imama Alija dostigao halifata. Teak zadatak za Alija, zbog ega su borbe i borio, bio je za kontrolu ovih uticajnih ljudi i da ne dozvoli da svako lice vie nije bilo da uzme ni jedan dinar iz Baitul Mal od muslimana bez odgovarajuce raunovodstva. On je eleo da se uzdre od svih vrsta ljudi od gramzivosti, pohlepe i loih navika. Za oko etiri i po godine koji obuhvata period od njegovog kalifata je da se bori protiv ovih lica koja veoma je spreio ga od gomilanju bogatstva. On je imao obiaj da kae: "To vie nije moguce da treba da budem na elu ove pljake poslova i treba da bude obnovljena, naprotiv ja cu se oporavi sve to je dato ili uzeta nezakonito i da je depozit u Baitul mal.". Na ovom veoma nalog Ali je na kraju ubijeni.

Poglavlje 8 Mirovni ugovor imama Hasana

Posle Imam Ali, imam Hasan dostigao halifata. U to vreme muslimanskog drutva je preuzeo udan oblik. Njihova snaga je bila podeljena gotovo ravnomerno, i ako imam Hasan je nastavio borbu protiv Mu'aviia nijedna od dve stranke moe oekivati pobedu, bez ozbiljne krvoprolica. Rezultat takve borbe bi bio katastrofalan za muslimane. Dakle, imam Hasan je bio suoen sa situacijom u kojoj on nije imao alternativu nego da se pomiri sa Mu'aviia i sprei krvoprolice besmislena. Ako je uporan u tome borbe bi rezultiralo da dobijaju Istonog rimskog carstva na spoljni prednji i Khavarij unutar islamske teritorije. Ako se ti 400.000 ili 500.000 muslimani su napali jedan drugoga na taj dan i boreci se sa Mu'aviia je nastavila samo Allah zna ta bi propast palo na muslimane od strane Istonog rimskog carstva i ta dimenzije opasnosti od Khavarij bi pretpostavlja, i ta istorija islama bi bilo!

Dakle, imam Hasan se povukao iz kalifat i na taj nain uvala krv muslimana i snagu islama, i spreila spoljnih i unutranjih neprijatelja od preduzimanja nepravednu prednost od situacije. Ovo se, meutim, ne znai da je on predao Mu'aviia i priznati ga kao halifa i komandant veran.

Dervi Ali

40

Jedan od uslova mira izmedju Imama Hasana i Mu'aviia glasi ovako: "Hasan bin Alija ini mir pod uslovom da on nece biti u obavezi da pozove Mu'aviia, komandant veran". To je znailo da on ne priznaje Mu'aviia da bude halifa i komandant veran. Oni, koji misle da je do odlaska u penziju, imam Hasan bin Alija i predali Mu'aviia Mu'aviia postao halifa muslimana i Hasan bin Alija, takoe je postao jedan od njegovih poslunih ispitanika, treba imati u vidu ovu vanu priu od Ibn Athir koji demantuje ovaj pogreno verovanje:

"Nakon Hasan bin Alija i penzionisani Mu'aviia postao kalif, Farva Bin Navfal Ashjaie Kharij, koji je dezertirao Khavarij ranije, zajedno sa pet stotina ljudi i otili u grad ur je rekao:" Sada nema sumnje o tome da treba boriti protiv administracije Mu'aviia's. Kao Mu'aviia je doao na elo poslova i postati kalif moramo da vode rat protiv njega "Oni su dakle,. Marirali prema Iraku i dostigla dlan-gaju Kufa. U meuvremenu Imama Hasana otiao Kufa i bio je na . putu ka Madina Kada Mu'aviia doao da zna da je Khariji se pobunio zajedno sa svojih pet stotina ljudi, on je napisao pismo Imama Hasana, verovatno sa ciljem jaanja mirovni sporazum sa imama je tako napisao.: "Shvatam da Farva Bin Navfal Khariji nastavlja da Kufa, zajedno sa pet stotina ljudi. Ja, dakle, direktno moete ici i boriti se protiv njega i ticenika ga iskljuite, a nakon to ste ga savladali nece biti ni prigovor na postupak na Madina ".

Imam Hasan dobio Mu'aviia pismo kada je stigao u Kuadisija. On ga je poslao sledeci odgovor: "O, Mu'aviia ste imenovani Hasan bin Alija da odem kao jedan od vaih oficira i za odbranu od buntovniki Khariji Ja, Hasan bin Alija, su u penziji, u interesu muslimana,. od kalifat, to je moja prava ukoliko sam eleo da se bori protiv jednog naroda, odnosno sa Kibla muslimana, ma ko on bio, i. kojoj bi mogao ikada sekti pripada, ja bih se borili protiv vas prvom stepenu ".

Imam trebalo da kae da je odustao od borbe protiv Mu'aviia pored drugog bica odstupio od islama u poreenju sa svim drugima. ce se primetiti da imam nije rekao: "Ja sam vam priznat kao kalifa". S druge strane, on je napisao: "Ja te pustim a ne borba protiv tebe." A moda i bolje tumaenje rei "ja te pustim", moda ovo: "Ja sam vam postaviti na slobodu u oblasti politike i da se samo povukao u interesu islama i da se izbegne krvoprolice i muslimanske, odnosno ja Smatra se da je uzaludan ove dve sile islama koji su jednako izbalansiran treba da se borimo i ubijaju jedni druge i da oslabi i biti uniten, kao i unutranjih i spoljanjih neprijatelja treba da neopravdane koristi iz ove situacije ".

Nakon muenitvo imama Hasana, imama Husein nije se ustati na oruje protiv Mu'aviia tokom poslednjih deset godina svoje vladavine (49 -60 Ah), a nije preduzela da se kampanja protiv njegakampanje, koju je smatrao da je potrebno za vreme reima Iazid. Meutim, on je neprestano kritikovao i ukorio Mu'aviia i da se odrekao pravinosti u Kalifat na isti nain na koji je uinio njegov brat imama Hasana.

Posle muenitva njegovog brata imama Hasana, Imam Husein je napisao sledece pismo Mu'aviia koji je reprodukovao od Ibn Kutaiba Denuri:

41

Dervi Ali

"O, Mu'aviia Zar nisi ista osoba koji je ubio Hujr Bin Adi i njegovi poboni prijateljima nezakonito! Oni su bili ljudi, koji su osudili jeresi i naredio ljudima da ine dobro i vezivanja ih od zla. Vi ih surovo ubijen nakon odobravanja im sigurnost i ineci firme obecanja i obaveza sa njima ako to uradite prkosio Allaha i smatra Boansko obavezuje da bude neozbiljna Da li ste ne ubije Amr bin Humuk Khuzaie, koji je bio jedan od istaknutih drugovi Svetog proroka.. On je bio ovek ije lice je dotrajala i ije telo je porasla tanke zbog preteranog oboavanja Ti si ga ubio. njim izdavanje bezbednost i Holding Out obecanja o bezbednosti za njega ako je imao takva obecanja odran van u pustinju jelena, oni. bi doao Dovn to Iou sa brda sa savrenom poverenja. " Da li ste ovek koji nije povezan Zijada, sina nepoznatog oca, sa svojim ocem Ebu Sufian i pozvao ga tvoj brat, kao Zijada Bin Ebu Sufian, i pretpostavlja da je on sin Ebu Sufian, iako Sveti prorok je rekao: "Dete pripada oveku na ijoj krevetu (odnosno u ijoj kuci) je roen i ene raanja deteta je u braku sa njim i preljubnika je da bude kamenovan do smrti, kao pod komandom Allaha i onda ste imenovani. Zijada da vlada nad muslimanima, tako da mogu da ih ubiju i amputirati ruke i noge i spustite ih na dan-palme Allaha se pohvaliti. "O, Mu'aviia! Izgleda da vi niste pripadnik muslimanske zajednice i muslimana nema veze sa vama Bojte se Allaha i uvajte Sudnji dan. Jer Allah je dokument iz koga nita, da li male ili velike ili dobro ili loe, je izostavljen i sve je uzeta u obzir morate se setiti da Allah ne zaboravite ova dela tvoja, to jest. ubije ljude na puke sumnje i lane optube i da je deak, vladar muslimana , koji pije vino i igra sa psima. "O, Mu'aviia Vidim da ste sami unitene,! Razmaena svoje vere i napravio muslimanski ummet bespomocan". Ovo je nain na koji Imama Hasana i imama Husein, dva sina Svetog proroka obratio i napisao pisma Mu'aviia Bin Ebu Sufian i pozvao ga na odgovornost.

Poglavlje 9 Ko je bio Yazid?


Da bi saznali vie jasno kako do stavove imama Husein o Iazid su nesporne prema istoriji islama, jedan bi trebalo da pogledaju sledece primedbe Mas'udi u odnosu na Iazid.

"Iazid je zadovoljstvo trai-lice On je bio ovek, koji je drao zveri plena. On je imao pse, majmune i Panthers Uvek je ureena vino piju stranke Jedan dan nakon muenitva imama Husein dok je sedeo u.. Takva. stranke, ibn Zijad je sedeo na njegovoj desnoj strani, Iazid okrenuo peharnik i recitovala dve couplets koje su ispod prevedena:

Dervi Ali

42

"Daj mi au vina, koji bi trebalo da Prezasicen kosti moje Zatim daju jedan takav aa Ibn Zijada, ovek koji je moj poverenik i ko je ojaala moju poziciju i temelj moje halifata.". Iazid znailo da kaem da je ibn Zijad ubijanjem imama Husein je ojaao temelj njegovog halifata. Nakon toga Mas'udi pie o nepravdi i ugnjetavanja koje su poinili Iazid i onda kae: "U muslimanski ummet Iazid je kao faraon meu svoje podanike", a zatim pie: "To nije tako, jer je faraon bio jo samo da njegovi podanici". On dodaje: "nepravda, neustraivost i bezbonost od Iazid je prodrla u muslimanski ummet." Grehe koje su poinili Iazid su poinili njegovi favoriti, a oni prihvatili njegove puteve i naine. U periodu od njegovog kalifata muzike je struja u Mekki i Madina, kao i sve vrste zabave i zabavnih poeli da se koriste. Ljudi su poeli da piju vino otvoreno. Takoe je vie iznenauje da je ovek, koji je tvrdio da je naslednik Svetog proroka i zauzeli sedite kalifata, koji je ljubimac majmun, koja je dobila ime Ebu Kais. Iazid se koristi da bi se doveo u pice stranke i on iri madrac za to. On je takoe je montiran na zadnjoj strani ona-magarca, i uinili ga uestvuje u konjskom trku. Jednog dana Ebu Kais pobedio je u trci. Majmun je potom obuen u crveno i uto Silken odece i ogrta, i vezeni kapa je stavljen na glavu ". To je bio uvoz reenicu koja imama Husein pisao o Mu'aviia Iazid. Meutim, ova osoba zadobili islamskog kalifata i pritisne imama Husein da poloi zakletvu na vernost, odnosno da prizna da ga zakoniti naslednik njegov deda (tj. imama Husein's), Poslanik Allaha.

Poglavje 10 Zato imam odbije da poloi zakletvu?

Sada cemo videti kako zato imama Husein nije preduzeo zakletvu na vernost Iazid i preferira umesto, da poloi svoj ivot i da budu ubijeni.

Neki autori su dali vrlo mlohav i netani odgovori na ovo pitanje. Oni kau da imam doao do zakljuka da ce biti ubijen da li je uzeo zakletvu na vernost ili ne. Ni u kom sluaju bi Banija Umaja ga slobodno. On je smatrao da je bolje da se asno ubijeni i da poloi svoj ivot za ime Allaha.

Ovaj odgovor izgleda veoma povrno i nedovoljno. Muenitvo imama Husein je mnogo gore da se moe reci da, kada je shvatio da je neizbeno ce biti ubijeni on je rtvovao svoj ivot govoreci u sebi: "Sada kada sam ce biti ubijen Dozvolite mi da budem ubijen asno i ostvari muenitvo u put islama ".

43

Dervi Ali

Meutim, to nije sluaj, pa je neophodno da uslovi koji vladaju u muslimanskog drutva u to vreme se prouavati mnogo paljivije i propovedi i adrese imama sam takoe treba shvatiti preciznije tako da injenice jasno .

Uzimajuci u obzir sva deavanja koja je bila uzimanje mesto za tridesetak godina imama Husein zakljuio ispravno da je u to vreme, odnosno u godini 60 Ah muslimanski ummet je odstupila do te mere da njegova odstupanja ne mogu otkloniti samo putem govora, propovedanja i spisi i isporukom verskih propovedi i diskursa. Naravno, ako je odstupanje kalifata i ljudi tog vremena su samo povrne, bilo bi moguce da se reforme lako i odstupanje oni moda doveli na pravi put. Meutim, odstupanje je postojala u 60 Ah je bila toliko akutnih i kritina da je veoma utiu na osnovne i politiki temelji muslimanskog drutva.

Osim toga, to je opti i kolektivni odstupanje, a ne pojedinaca, tako da se moe reformisati od propoved i ohrabrenja. Korupcija je prodrla u itavom drutvu i ne moe biti iskorenjena ovim sredstvima. Imam Husein, stoga, zakljuio da jaka i brzo rastu je bila neophodna za dobijanje konane i odlune rezultat od elementarnih rad od strane komandanta verni i imama Hasana, kao i efekti uslovi, stvoreni Banija Umaja pre osvajanja Meka kao politheists i nakon toga u ruhu od muslimana nije mogao biti eliminisan bez polaganja ozbiljni i energian stav.

Naravno, imam Husein moe da objasni za nas bolje nego iko drugi razlozi zbog kojih je u porastu, a on je zapravo uinio. Stoga, predlaemo da ue propovedi Svetog imama i saznati o tome ta on kae o uzrocima njegovog raste i kako je on zapoinje manifestacija i gde se zavrava.

Ako propovedi i spisi imama se uzeti u obzir, posebno u njihovom hronolokom redosledu, ini se da u poetku nije se otvoreno najava njegovog pokreta, ali kada je poeo da napreduje ka njegov cilj postepeno On je duh njegov pokret i uzroke njegovog die poznat ljudima. Zapoinjanja testamenta koji je napisao u Madina za njegov brat Muhamed Bin Hanafiia do poslednjeg govora koji je dostavljen pre Hura Bin Iazid Riiahi i njegovi saputnici na mestu zaustavljanja zove Baizah, on je postepeno rekao muslimana kao da se zato je uzeo taj korak i Takoe, da nije imao druge alternative. On je jasno stavila do znanja grob korupcije koji su se odigrali u islamskog kalifata u prvom stepenu i da je zatim pod uticajem svih drutvenih aspekata muslimanskog drutva ne moe ispraviti bez ozbiljni raste, samoportvovanje i muenitva. Kada guverner Madina pritisne imam da poloi zakletvu na vernost, imama Husein posetio grob Svetog proroka za dve uzastopne noci i tamo nudi molitve. Tokom druge veeri nakon to je platio oma sveti grob, nastupao je nekoliko rakats molitve, a zatim je rekao: "O, Uzvieni Allah Ovo je grob proroka Vae i ja,, ja sam sin kceri vae Poslanik Gospode. zna ono to sam nevolja sa kojima se suoavaju ". Moguce je da neke osobe zamisliti da imam znailo da kae da neprijatelji hteli da ga ubiju i to je bitno da li se predao ih ili ne.

Dervi Ali

44

Meutim, mi smo sigurni da nece muslimanske zaeti od prizivanja imama da je on bio u opasnosti da bude muenika u Allahovom putu i nije mogao da titi od ove opasnosti i ive u miru zajedno sa svojim enama i decom i, stoga, lamentirao je i pokazao slabost i nedostatak pribranost, a takoe se predstavio Allahu rekavi da je sin njegove cerke Prorokove. To je veoma udno tumaenje. Nije Sveti prorok zatrovana i ubio? Nisu imama Alija i imama Hasana ubijeni? Zato bi onda imam Husein ima moaned za strah od muenika i alio protiv toga da se ubio? Muslimani koji su proli obuku u rukama Svetog proroka za nekoliko godina ili u vreme za nekoliko meseci, pa ak i za nekoliko dana se nije bunio protiv muenitvo, uprkos injenici da su bili ranije idolopoklonici i politheists. Naprotiv, ostavljajuci njihove kuce su se molili da se nece vratiti iv i moe postici boanski blagoslov muenitva. Sada kako bi se moglo da sin Svetog proroka, duh islama, i van proleca die linosti poput imama Alija i Fatime Dama cerka Svetog proroka bojte muenitva i molim Allaha i Njegovog Poslanika u tite ga od ove nesrece i neka ostane iv? Amr bin Jumuh koji je bio muslimanski i rezident Madina je ranije bio idolopoklonik i staratelja idola-hram u Madina. On je ostao vrst u idolopoklonstva, a ne stoji injenica da islam se proirio u Madina je nastavio da se klanjati sa savrenom predanocu pre idola, koji je imao u svojoj kuci. Za mnoge uzastopne noci Desilo se da mladi ljudi od porodice Bani Selma ukrali svog idola i bacio ga u neke dobro ili prljav jame Madina. U jutra taj starac je otiao u potragu za svoga boga, preuzeto je od prljavtine, oprati i parfimisane ga i onda stao pre nego to je sa velikom krotocu i izvinio se, rekao: "Da sam znao ko vas tretira ovako sam bi ga videli, ali treba da mi verujete da ja ne znam tu osobu i da, stoga, biti izuzet ". Mladici Banija Salma nije odustao prakse i opstala u pitanju jedan dan do uspavane prirode ibn Jumuh postali prosvetljeni. Tog dana je naao svoje boanstvo u dobro, vezan u Ue mrtvo telo psa, i rekao da je: "Da li ste vas Bog ne bi bio lei u dobro zajedno sa psom". Vratio se u svoju kucu veoma utuen i razoaran i predade idolopoklonstva. Moda je prihvatio islam na taj dan. Ovaj ovek je ranije bila idolopoklonik. Meutim, kada je postao musliman, islam povien njegov duh toliko da, sa islamskim obuku oko godinu ili dve, nivo njegovog razmiljanja je postao toliko visok da je u mesecu Shavval 3 AH dobio spreman da uestvuje u Bitka na Uhud. Njegova etiri sina su vec spremni prate Sveti prorok. Oni su i njegova ostala rodbina ga je odvratio od ueca na dihad govoreci: "Vi ste stari i invalidi oveka i mlitavo tavie, vaa etiri sina su vec prate Svetog proroka Trebalo bi, dakle, ostaju kod kuce i ne bi trebalo da izlau.. sebi probleme ". Amr dobili uznemireno na svoje predloge. Onda je priao Svetog proroka i rekao: "O, prorok Allaha Nemojte uskratiti raju od mene ja cu hodati u njega sa ovom hramlje nogom!".. Kada je dobio spreman da napusti svoju kucu je podigao ruke u molitvi i ree: "Gospode Dozvolite mi da budem sudjeno da bude ubijen na tom putu i da ostvare muenitva da ne bude da se vratim kuci sa ovom putovanju su strepili. muenitva ".

Sada taka za razmatranje je da ako musliman, koji je proveo ivot u prolosti oboavanje idola, i prigrlio islam pod pritiskom mladih za svoje pleme, moe biti povien toliko duhovno od islama da on smatra vraca iv sa ratita za svoju enu i decu da se oskudica i loa sreca, i iskreno se molio Allaha da ne bi se vrati svojoj kuci iv, kako bi moglo da bude da imama Husein, koji je bio olienje plemenitost i vrlina i potomci Svetog proroka i Komandant veran, treba da se ale na opasnost od smrti i kae da se njegov deda: "! o Poslaniku Allahovom Doite u moju pomoc, kao neprijatelji ce

45

Dervi Ali

da me ubije" No Ovo nije mesto, i reenicu: "Znate ono to sam ja nevolja sa kojima se suoavaju" ne treba tumaiti da znai to, jer to znai da degradiraju svoju venu pokret i ine ga izgleda povrno. U svom molitvom Allahu imam kae: "Gospode Ti zna sa onim to sam nevolja sa kojima se suoavaju". Nevolja znaci uslov koji jasno pominje Sveti imam u svojoj propovedi, pisma i diskursa. To je veoma procena od strane imama Husein. To je ista oajnog stanja stvari i ozbiljna odstupanja koja se razvila u muslimanskom drutvu u to vreme. Neprilika znai da nakon paljivog prouavanja uslova koji preovlauju u islamskom teritorijama i aktivnosti Umaiiad kalifata i naina i naina usvojila ljudi, imam Husein doao do zakljuka da muslimanska drutva ne moe biti sauvana od opasnosti od ozbiljnih odstupanje bez porastu, samoportvovanje i muenitva.

Tada Imam je rekao: "Gospode Ti zna da volim dobra dela i mrnje nepristojnih dela". Sa ovim reima imama pomenuo svoja objekta do izvesne mere, ali ne toliko jasno da bi obini ljudi razumeju da ono to je mislio da kae.

Tada je rekao: "O, Svemocni Gospode molim vas u ime ovog groba i majstora ove grob da mi pokae put kojim Vi kao i vae Poslanik moe biti zadovoljan sa mnom!".

Poglavje 11 Osnovni uzroci rasta imama Husein

U ovim reima, kao iu svoj testament Imama je njegova misija poznat ljudima. On je rekao: " Idem da zabrani ljudima da rade dobro i da ih uzdravanje od zla. " ta je znailo po ovome? Verovatno vecina ljudi koji su uli ove rei imama zamiljao da je on eleo da ide u Kufa i recite prodavnice i pekara u tom gradu: " Ne tei Nemojte prodavati lo krem sir i sir i hleb za nepropisno ljudi. ". Ili da bi on mogao reci trgovci Kufa ne naplacuje kamatu. To bi bilo Uzdravanje od zla! Ili da bi mogao da kaem graanima Kufa: " Ne budi nemaran o obaveznim molitvama Ako moete priutiti da moraju da idu u Mekki i vri Haj. ". Ovo bi bilo uivanje da ini dobro. Ali imama objekat je bio mnogo veci od ovog. Naravno, ova vrsta uivanje da cinimo dobro i Uzdravanje od zla je neto dobro i neophodno, ali je ovaj posao mogao da obavlja ulema Kufa i ne zahtevaju Svetog imama ide tamo. U stvari imam Husein eleo da uradim neto to niko drugi mogao da uradi. U uslovima

Dervi Ali

46

preovlaujuce tada je bio samo onaj, ko bi mogao da izvri delo pamcenje iji sveina ne moe izbledeti vremenom, a koje se ne mogu izbrisati sa stranica istorije islama.

Poglavje 12 Polazak imama iz Madina

Nakon njegovog odlaska iz Madina imama Husein postignut Meka na 3. abana i poslao njegov roak muslimanske Bin Akil da Kufa u sredini Ramazan. Od tog vremena do 8. Zilhaj on je nastavio da ostane na u Mekki. Nema mogao zamisliti da se na 8. ZIL-Haj kada su ljudi stavili na Ehram (Pilgrim's ruhu) za obavljanje Haj sin Svetog proroka Allaha i dete Meka i Mina ce napustiti Meka bez obavljanja ceremonije Haj i da ce napusti Ehram posle izvravanja Umra. Meutim, imam je odluio da odstupi od Meka. On je obiao Ka'ba, izvrena Sa'i izmeu Safe i Marva, a zatim naputena Ehram, jer je opasnost od njegovog hapenja ili ubijeno u okviru izbornih jedinica u svetilite, i u sluaju da je ubijen na taj nain njegov objekat nije mogao biti postignut. Imam nije ostavio Meka da pobegne od toga da bude ubijen. Napustio je Meka, tako da, ako je ubijen to bi trebalo da bude na takav nain da islamom uvek imati koristi od njegovog muenitva. Prema Luhuf imama obratio skupu pre svog odlaska. Nakon hvaleci Uzvieni Allah je rekao: "Smrt je obeleila ljudska bica na isti nain na koji ogrlica ostavlja svoj trag na vratu mlada ena" (tj. svako ljudsko bice sueno da umre). U ovim reima on je nagovestio na injenicu da je tokom tih dana drutveni i verski korupcija ne moe da se otkloni osim muenitvo od mene kao on, koji je bio sin kceri Svetog proroka Alaha. U diskursu isporuena pre njegovog odlaska iz Meka govori o muenitva, smrti, pre nego to ce njegov deda, Sveti prorok Allaha, i pred njegovim roditeljima i padanja u kandama gladnih vukova u Karbali. On je rekao narodu da ce njegovo putovanje do kraja na ovaj nain. Znamo da imama Husein isporuen ovaj diskurs ranije nego to 8. Zil-haj i verovatno na sedmom tog meseca pre okupljanja hodoasnika Doma Allaha. U to vreme politiki uslovi su bili povoljni za navodno imama Husein, a ljudi su mislili da ce generalno Iazid Bin Mu'aviia uskoro korak u stranu i njegova kalifata bi dole ruenja i imama koji je pravo na kalifat bi dostici na njega. To je bilo zbog toga to muslimanski bin Akil, njegov specijalni predstavnik je poslao izvetaj iz Kufa je rekao: "Svi ljudi su sa vama i ne priznaju kalifata od bilo koga drugog Oni takoe nisu spremni da priznaju nikome, kao vladara osim vas.. Dakle trebalo bi da doe to je pre moguce ". Oigledno uslovi su bili veoma povoljne i ohrabrujuce, ali je uprkos tome imama Husein je govorio o smrti i muenitvo i estinu irake vukova. injenica je da kao to je vec navedeno od strane nas, tj imam Husein eleo da kaem ljudima da je vec ocenio da nijedan rezultat mogao biti postignut i nita korisno i pozitivno moe da se uradi bez svoje muenitvo, kao i da su njegovi prijatelji. Zato je rekao da ovek ne moe da izbegne smrt.

47

Dervi Ali

On je rekao: "Ja sam zainteresovan da vidim prorok Allaha, Alija, Hamze, Ja'far i moje majke Fatime na isti nain na koji Jakub je stalo da vidi Jusuf sajt muenitva je izabrana za me. Allaha i ja tamo. " To proizlazi iz ove reenice da je to boanski plan, a ne jedan privlai Husein bin Alija. Uzvieni Allah je sueno, jer veno da bi takva odstupanja i korupcije, odvijaju u muslimanskom drutvu, kao i Husein bin Alija bi bez presedana samo rtvovanje i muenitvo ispune da popravi situaciju.

Imam je rekao: "Ja mogu da vidim kao da vukovi pustinje Iraka su mi napadaju izmeu Navavis i Karbali i cepanje me u kom su punjenje njihovih gladni i praznih depova slabinama je za njih da popune svoje depove i da se prehrane.. do sitosti, i za mene da se bore protiv ovog drutvenog i verskog korupcije Ovo je plan kreiran od strane Allaha i On je moj ko je smatra muenitvo za lek, a sredstva za reformu sadanje stanje stvari.. To je nemoguce da se bekstvo iz sve to je sueno od Njega smo porodica Svetog proroka zadovoljni sa onim to Allah je zadovoljan sa, i. poput ta god eli. snosimo uz mnogo strpljenja svih tekoca to je ini nam se suoavaju i On nam daje punu platu koja je prihvatljiva za pacijenta ljudi ja sam deo tela poslanik Allaha i deo njegovog tela ne moe da ostane odvojena od njega.. Ja cu mu se pridrue u raju tako da on moe biti drago da me vidi i ispune obecanja sa mnom samo on. koji je spreman da rtvuje svoj ivot za mene i da zadovolji Allaha, da me prate. Bog da nameravam da odstupi sutra ujutro ".

Boanska religija, prava naroda i interesa islamskog drutva moe da se brani u razliito vreme na razliite naine. To moe biti uraeno troe novac na putu Allaha. To moe biti govoreci u ime Allaha i dovodi ljude na pravi put pomocu korisnih i pouno rei. To moe biti pisanjem knjiga za ime Allaha i dovodi ljude blie istini i stvarnosti sa korisnim publikacija i povecanje njihove verske i moralne uvid. Meutim, imam Husein izjavio je da je u tom trenutku problem sa islamom koji je bio suoen ne moe reiti uz finansijsku pomoc ili preko pisanja ili verbalno dobronamernost. Naprotiv pitanja uzeo takav red da nije bilo moguce da obuzda korupcije i iskoreniti njegovog osnivanja, osim putem samo-rtvovanja i muenitva.

Ne bi bili u pravu za svakoga da mislim da kao imama Husein je trebalo da preduzme korak napred u Allahovom putu i on ce doprineti neto novca, ili prisutni pet maeva, sedam oklope i etiri koplja za njega ili kao to kae Ubaidullah Bin Hur Juafi reagujuci na poziv imama da ce mu dati snaan konj. Husein bin Alija nije, meutim, zahtevaju maevi, koplja, konja ili novac, ali je bio spreman da prihvatim samo da je osoba koja je iskreno spreman da poloi svoj ivot za svoje ime. On je rekao: "Samo je ta osoba, koji je spreman da rtvuje svoj ivot za ime Allaha i da zadovolji Svemoguci, da mi se pridruite na ovom putovanju ako Bog da cu biti odlazece sutra ujutro.". Iznenaujuce je da uprkos svim ovim nedvosmislen izjave mnogih imama nesrecnog oportunisti i pridruio mu se pod utiskom da su okolnosti bile povoljne, a moda i vecina njih je ostao sa njim do vesti muenitva muslimanskih bin Akil je primljen. injenica je da od samog poetka ove ljude jednostrani sa njim, koji je postao halifa i preuzela vlast. Nisu bili spremni da podre imam ko ce da umre i da ispuni muenitvo, koji je trebalo da bude lien vode, a iji su drugovi jednog dana umreti asnim smrt muenika.

Dervi Ali

48

Poglavje 13 Zasluge Imam Husain

Sada bih da citiram neke tradicije u vezi sa imama Husein ibn Athir iz knjige pod nazivom Usudul Ghabah.

ovek pitao Abdullah bin Omera: "ta ce biti poloaj ako krv komaraca dotakne haljini od oveka?" Abdullah bin Omer je rekao: "Pogledajte ovde Ovaj iraki istrage o krvi komarca, mada su te veoma Iraana ubili sina Poslaniku Allaha i ja sam uo Svetog proroka govoreci:" Hasan i Husein su moje dve mirisne cvece u svetu ".

Sveti Poslanik je rekao: "Husein je od mene i ja sam iz Husein Allaha ga voli ko voli Husein Husein je sin proroka i otac imama..".

Anas Bin Harth Kahili, i njegovog oca koji su bili saputnici Svetog proroka, kae da je uo Svetog proroka govoreci: "Ovo se veoma sin moj (tj. Husein) ce biti ubijen na mestu u regionu Iraka Ko god je. prisutan u to vreme i nalazi se u poziciji da pomogne njemu bi trebalo da mu pomogne ". Uvod u ono to su rekli Sveti prorok postalo je oigledno u 60 AH i imama Husein takoe dobio spremna da ispuni muenitva. Meutim, nije bilo, kao to su neki ljudi zamislili, da, jer nije bilo anse da mu pobegnu smrti, i on je znao da, ak i ako je on predao da ce biti ubijen, postao je bespomocno i izloeni sebe muenitva. U stvari, to nije stav, i ko god kae ili pie ovo, kae neto mlohav i neosnovane. Ako je bio sluaj Koje vrednosti bi bilo akcije imama i kako bi svet pridaju sve ovo vanost ovog svetog porastu? Ovaj pokret je centralna taka svih svetih kretanje istorije islama i je u stvari centar svih svetih religijskih pokreta, da li su pokrenuti pre nego to imama Husein, ili je vodio nakon to mu je Zejd bin Alija, Husein bin Zejd, Sahib Nafs Zakiiia i njegov brat Ibrahim Husein Shahid Fakh i drugi. Kako je moguce da takav pokret bi trebalo da bude analiziran sa takvim neosnovane objanjenja? Ispravan poloaj je isti za koje smo iz ranije i rekao da je krajem 60 Ah i poetkom 61 AH imama Husein smatrao da islamskom drutvu je dostigao fazu duhovnog i moralnog degradacije koje nisu mogle biti reformisana, osim putem rasta i muenitva. To ne, meutim, znai da nije bilo moguce za njega da nastavi da ivi i on je, dakle, izabrao da bude muenika. Ono to je znailo je da on nije mogao naci bilo kakav izglede za postojanje religije i islamske ummet osim putem svetih revolucije. On je zakljuio da, ako eli muslimanski ummet da ive, i tamo bi trebalo da muslimanski ummet u svetu, on se mora rtvovati i njegov dragi moji kao Zejneb, Umme Kulthum, Fatime bintul Husein i Ali Bin Husein (Mir na njih ), koji su bili najveci i najelokventniji govornika u svetu Islama bi

49

Dervi Ali

trebalo da nastave imama Husein misija pozivajuci panju muslimanski ummet svojim sramnim stanju, u bazarima Iraka i Sirije, dostavi muslimanski ummet trajno od opasnost od smrt i unitenje, ostavite na ivotu svetog pokreti koji su poeli pre Husein bin Alija i otvoren put za nesmetano buducnost religioznih pokreta u muslimana.

Nakon Valid Bin Utbah, guverner Madina, pokuao da primora imama po nareenju halife vremena da podnese i da zakletvu na vernost, a incident u noci 28. Rajab dogodio, imam nije preduzeo zakletvu na vernost i odloenih svoju konanu odluku da se narednog dana. Nakon toga Abdullahom bin Zubair dobio uznemiren i pobegao iz Madina na sledeci dan, ali imam ostao u Madina. Tog dana je izala iz svoje kuce da biste saznali da li je bilo svee vesti. Mervan bin Hakam ga sreo na ulici i rekao da mu tokom njihovog razgovora: "Gospodine, ja sam tvoj privrenik Trebalo bi da me uje i slua ono to ja kaem.". Imam je odgovorio: "Dozvolite mi znamo ta treba da kau da li je to neto dobro za mene sigurno ce ga prihvatiti.". Mervan je rekao:. "Predlaem da treba da poloi zakletvu na vernost Iazid Ovo ce biti korisno da svoj svet, kao i da svoju veru (tj. ako prepozna Iazid kao kalif, imam i lider muslimanskog naroda, i podrati svoje rukovodstvo muslimana u svetu, od vas ce sauvati svoju veru kao i svoje zemaljske interese, ali u sluaju da ne polau zakletvu na njega, a protive mu, od vas ce unititi svoju veru i svet ce se izmiu od ruke). "

Imam je u odgovoru na ove pretenciozno rei Mervan: "Mi smo od Allaha i da Mu cemo svi vratiti." (Sura El-Bekare, 2: 156). Ovaj stih se obino izgovara na konzoli sebi ili drugima kada nas zadesi nesreca. Nesrece u vezi sa kojim imam recitovao ovaj stih da se konzola i drugima je bio intelektualni degradacija muslimana, odnosno da su odstupio od prave vere put do te mere da je Marvan smelosti da kae da ako Husian bin Alija je zakletve na vernost Iazid svoju veru, kao i njegove svetovne interese ce biti bezbedni, ali inae obojica ce biti ugroena. Tada Imam je rekao: "Ako su poslove muslimanski ummet zaista uzeti takav red da je osoba poput Iazid ce biti zatitnik islama i muslimana i vladar muslimanskog sveta i naslednik Svetog proroka, jedan treba reci: "Neka Allah sauva islama", jer sam se ja uo Poslanik Allaha kae da kalifata je nezakonito za porodice Abu Sufian ". Zatim razgovora izmeu imama i Mervan dobio dugotrajna i na kraju razili sa Marvan imam u stanju ljutnje.

Imam Husein je otiao iz Madina do Meka i na 8. dan Zil-haj, koja se zove tarvih dan i to se poklopilo sa danom kada je Hani Bin Urvah uhapsila ibn Zijad, i muslimanske bin Akil izvedena nastale u Kufa, on ( Imam Husein) nastavio u Irak. Muslimani zapitao koliko u iznenadnog odlaska imama iz Meka u vreme kada je ceremonija Haj su da se izvri. Farazdak, pesnik ije je ime poznato u istoriji islama, kae: "U 60 Ah sam uzeo moju majku da Meka za obavljanje Haj Kada sam stigao u izbornih jedinica u svetilite i vozio kamile moje majke sam Husein bin. . Ali je on bio naoruan i da idem iz Meka Pitao sam ljude: ".? Kome ove kamile pripada" Oni su odgovorili da su one pripadale Husein bin Alija Zatim sam otiao u imama, pozdravi ga i ree: ". sine Poslanik Allaha! Allah dati vae elje i moe biti va moji roditelji otkup, zato ste ostavljajuci Meka bez obavljanja ceremonije Haj "On je odgovorio:" Da nisam napravio hitno, a ne izlaze iz grada ja bih bio uhapen ". Onda me je upitao: "Ko si ti?", odgovorio sam: "Ja sam

Dervi Ali

50

arapski." Zaklinjem se tako mi Allaha da ne bi dalje istrage ili istrage o meni tada je rekao: "Znate li ita o ljudima. su ostavili iza sebe (tj. Iraana) ", odgovorio sam:" Morate se raspitivao o tome od prave osobe. Znam da ti ljudi veoma dobro. Njihova srca su sa vama i njihovi maevi su protiv vas. Boanska dekret silazi sa neba i Allah ini ono to voli ", navodi se u odgovoru imam." Vi govorili istinu. Samo da je stvar koja se deava Allah hoce. Ako je Boanska dekret u skladu sa naim eljama cemo Hvala Allahu za Njegov blagoslov, a takoe je onaj koji moe da se uspe u pitanju hvale. A ako Boanska dekretom ne slae sa naim eljama, i blokira put nade, ak i onda, ko ima dobre namere i ista srca, ne propadne "Farazdak je rekao:." Allah vam ispuni elje i zatiti od sve katastrofe ". Onda Farazdak upita iz imama o Haj ceremonije i odveo ostaviti od njega nakon dobijanja potrebne odgovore. Ono to imam je rekao Sveti Farazdak potrebama vrlo paljivo razmatranje. Imam trebalo da kau: 'Ja nisam jedan od onih osoba koje su objekat u prikazu i nastojati da se to ostvari, ali gradonaelnik ne moe zadovoljiti uspeh. Imam postavljeni cilj pre mene i, bez obzira na okolnosti moe biti i onaj ko dobija pobeda ili poraz odrava, ja cu postici da taj cilj. Osoba moe da radi naporno da stekne bogatstvo. Drugi mogu da nastoje da ostvare na visoku poziciju. Jo jedan moe da ode kod lekara za svoje postupanje ili da je njegovog pacijenta. Jo jedan korak moe u bojno polje da pobedi svog rivala. Neki mogu obavljati dobra dela, ili prividno dobrim delima da steknu ugled i ast. Moguce je da takva lica postici cilj, a takoe je moguce da je, uprkos svoje najbolje napore da ne moe zadovoljiti uspeh. Nije potrebno da ovek postigne ono to eli. ece nego to nije nae iskrene elje iznenada pretvore u neuspehe. To je ono to se deava na vecinu ljudi. Oni ine napori da se postigne cilj. S vremena na vreme su uspeni, ali u drugim prilikama oni ne samo da ne uspevaju da postignu uspeh, vec i gube svoje bogatstvo, a ponekad njihov ivot, bez dobijanja nita zauzvrat.

Imam kae: 'Ja nisam jedan od onih ljudi i bez obzira na buduce okolnosti i politikih uslova u Iraku moe biti, ja mora da ostvari moj objekat. samo sam ustao da obavlja dunost koja prenosi na mene od Allaha u sadanjim okolnostima. To nije moj objekat da postane kalif ili da vlada nad muslimanima. Ako sam uspean moracu obavlja svoju dunost i to ce biti sasvim u pravu, i ako je moj neprijatelj je pobednik, ak i tada cu imati obavlja svoju dunost. Ne postoji nijedan drugi predmet "Moj pokreta. Zaista govoreci nema razlike za poboan lica, i onih, koji nemaju materijalnih motiva i vri dihad za Allaha, sa ciljem da izvri svoju dunost, da li su pobednici ili poraeni. Ovo tumaenje je takoe zbog neadekvatnosti rei, inae re poraz ne postoji u reniku poboni ljudi. To je ono to imama Husein izjavio je da ce u Irak kada je rekao Farazdak: "Ako uspemo cemo Hvala Allahu, ali ak i ako sudbina nas ne korist mi ne propadne, jer je naa namera dobra je moguce da budemo. ubijeni, ali necemo umreti, zato to postoji velika razlika izmeu biti u muenici na Allahovom putu i radi uivanje da cinimo dobro i obuzdavanje zla sa jedne strane i umiranja i propasti, s druge ".

Imam je rekao potpuno istu stvar na dan Aure u jednom od svojih adresa ljudi Kufa. Po recituju neke stihove pesnike pratilac Svetog proroka po imenu Farva Bin Muradi, on je nagovestio da ukoliko neki njegovi prijatelji ili neprijatelji mislili da je to dan njegove smrti, poraz i unitenje, da

51

Dervi Ali

su naalost pogreno, jer injenica je bila da je to dan njegovog muenitva-muenitva koji bi bio prvi korak ka svoj veni ivot.

Ibn Tavus pie da je, kada Burair Bin Khuzair Hamdani savetovao ljude, ali oni nisu plate bilo koju paznju na njega, imam sam montirana kamile i zamolio ih da postanu cuti. Kada su zacutali i paljiv On je pohvalio Allaha na primeren nain i pozvati blagoslov za Muhameda, anelima i drugi proroci. Onda je rekao:.. "O ljudi Jao biti da ti nas prevarili ste povika za pomoc, a dobili smo brzo da dou na svoje spaavanja Meutim, zadobijena protiv nas isti ma, koji smo je dao u ruke i planula za nas isti vatre, koju smo imali svetli da unite na zajedniki neprijatelj ste se pridruili svojim neprijateljima da se bore protiv svojih prijatelja i dobro vishers, iako niste dobili pravdu od njih (tj. od neprijatelja) u prolosti. i ne mogu da zabavljaju sve nade u buducnosti Jao vama Zato ste! ne donesu konanu odluku i napustio nas kada su maeve i dalje platom i ljudi su mirnom i mirno Zato ste? ponete da uurbano lete. kao novo- krilati skakavaca, i zato ste se pada u vatru kao nestaluk meseci moete nikada biti blagosloven? O znai da ljudi koji su bacili Kur'an u gostima i neovlaceno sa svojim reima.

"O vi pristalice grehe i prijatelja Satane i onih koji su zbrisali i uniteno tradicija proroka! Da li ste povueni ruke od nae pomoci i hocete li podrati ugnjetaa Zaklinjem se Allaha? Da si oduvek bili nevernih. Vi ste sebi neverni ljudi Vi ste prljavi najvie voca, to je od koristi za svoje prijatelje i dobro vishers, prigunice i njihovih grla, ali je lako progutati neprijatelje guenja grla od prijatelja je.. je znailo da ste obecavaju pomoc i podrku i pohvaliti vae predanosti i muevnost, ali kada ste stavljeni na test i kada je vreme da se brani islam i prinese rtvu, vi ne samo beskorisne, ali va represije i nepravde ne tedi ni svoje prijatelj, a ugroava njegov ivot kao guenja pare! "

Tada Imam ree: "O, ljudi Kufa Treba da znate da ovo kopile (tj. Ubaidullah) sin to kopile (tj. Zijada) me je duan da izabere jednu od dve stvari, ili maeve se unsheathed, odnosno dolazi do otre bitka, koja kulminira u mom muenitvo i portvovanje, ili da treba da padne u nemilost i ponienja i dostaviti svoje volje, tako da on moe uiniti sa mnom ta god eli, meutim, sramotu i ponienje nisu upoznati sa nama Alah ne voli.. da treba staviti na sramotu i ponienje Poslanik i poboni ljudi ne daju da abjectness i ponienja..

Mi smo bili doneli u krilu iste majki. Mladica sa osecajem asti i gospode sa hrabar hrabrost nece krenuti putem koji nije plemenit i slabe osobe toliko dugo kao put smrti i muenitva je otvoren pred njima, i ne ce pristati na nae ponienje i abjectness. Iako je u ovom trenutku moj verni prijatelji su malobrojni, i mnogi drugi su prestali da me podre, ja ne bira bilo koju putanju od drugih borbi, i nece ici, osim putem muenitva ".

Dervi Ali

52

Tu je Sveti imama izgovara sledece poetske stihove Farva Ibn Musaik Muradi koji predstavljaju svet duhovne uzvienosti, mira i snage. "Ako smo pobedu danas to nije neto novo, jer mi smo uvek stekli pobedu, pa ak i ako smo pobedili, dominaciju i pobeda je naa, a istina je pobednik u svim okolnostima, bez obzira da li pobeuje ili gubi. Mi smo balansira ovaj put sa hrabrost i mukost i nisu navikli da straha i kukaviluka. Meutim, ta se moe uiniti ako je tako sueno da mi treba da ispunjavaju muenitvo i drugi treba postici rulership. To je uobiajeno u svetu da je posle napada narod i gazeci po njima smrti, a zatim se vraca obnavlja svoj napad i mrvi drugu grupu. Sudbina je crte gospodo Bani Haima prema smrti na isti nain na koji je to uradio u prolosti uzrasta. Ako kraljevi sveta bio besmrtan, mi, koji su vladari Carstvo nebesko, da li bi iveo zauvek. A ako vrlim i velikoduan lica su nastavili da ive u svetu, mi, koji su osnova velikodunost i sutinu vrline, bi nastavili da ive.

Recite onima koji se raduju na naem nesrece i nevolje danas: "Vreme vaeg nevolje je crte u blizini, a vreme ce sruiti strano katastrofu na vas".

Sa tom duhu, pokazujuci svoju veliinu, odlunost, posvecenost i veru, Imam je nastavio sa Meka u Irak. On je znao vrlo dobro ta radi, gde ide i ta rezultat njegovog delovanja biti. Meutim, drugi, pa ak i roake i poklonici Svete imama bili su zabrinuti da ne povoljnih okolnosti treba da postane nepovoljna i na kraju imam treba muenika. Imam je trebalo da se sastane muenitva, ali njegovi prijatelji i rodbina su ga traeci da ne ide da ne treba da bude ubijen.

Jedan od tih lica je bio Abdullah bin Ja'far, sinovac i zet imama Alija. Posle odlaska imama Husein iz Meka Abdulah mu alje pismo preko svog sina Avn i Muhameda. U tom pismu preklinjao imam u ime Allaha da se vrate. On je takoe napisao: "Plaim se da vi i vai ljudi ce biti ubijeni, a ako ste ubili danas svetlo ce nestati iz sveta, jer ljudi su voeni Vama i svim vernicima lica raunati na vas ne bi trebalo da, stoga,. biti u urbi, jer ja dolazim po ovo pismo. " Onda Abdulah napustio zajedno sa bratom AMR Bin Said, guverner Meka. Nosio je pismo od brata (guverner Meka) da imam gde ga je uverio bezbednosti i zamolio ga da se vrati u Mekki sa punim poverenjem. Obojica su dola na imama, predstavila pismo guvernera Meka da ga i insistirao na njegovom povratku. Imam im je rekao u odgovoru: "Ja sam video je moj deda, prorok Allaha, u snu, a on me je reirao da nastavi svoju misiju". Pitali su ga o tome ta drugo to je sanjao, ali on im je rekao da on nije obavestio nikoga o svoj san i ne bih to tokom celog svog ivota. Abdullah bin Ja'far izgubili nadu za povratak imama. Meutim, on je naredio njegova dva sina, Muhameda Avn i da se pridrue imama. Kasnije su se muenikog na dan Aure.

53

Dervi Ali

Imam je nastavio svoje putovanje prema Iraku dok je stigao kod Kufa. Odatle je napisao pismo narodu Kufa i poslao ih preko Kais Bin Mashar Saidavi. On nije jo dobio vest o muenitva muslimanskih bin Akil. U ovom pismu je napisao da Kufians: "Ja sam dobio muslimana pismo i doao da znate o vaoj vernosti, iskrenosti i vrstu reenost da mi pomogne u Allahovom putu Molim Allaha da ne moe uskratiti njegovu dobrotu iz. nas i dajete zgodan nagradu za iskrenost i vrstu reenost sam napustio Meka u utorak 8. ZIL-Haj odnosno na Tarvih dana i da je nastavio prema vama kada glasnika stigne Kufa trebalo bi da rei svoj osveavanja i ubrzati svoje napore.. Ako. Alah hoce sam, takoe, treba da vam se pridrue uskoro ". Kais je imama pismo i nastavio da Kufa, ali kada je stigao u blizini grada je uhapen i odveden pred ibn Zijad. Ibn Zijad ga je upitao da montirate propovedaonice i zlostavljanje Husein bin Alija. Kais montiran propovedaonice, hvalio Allaha i onda rekao: "O ljudi Husein je najbolji od svih stvorenja ive u ovom trenutku, i sin Fatime, cerke svog proroka sam poslao ga Svi treba.. Rise da mu pomogne ". Kasnije je psovao Ubaidullah i njegov otac i pozvati blagoslov za imama Alija ibn Ebi Talib. Kako je naloio Ubaidullah je bacio niz od krova a samim tim i sve njegove kosti su popucali. Imam je nastavio svoje putovanje ka Kufa dok je dostigla mesto koje se zove Zurud. Tamo je saznao muenitvo muslimanskih i Hani i rekao: ". Mi smo od Allaha i da Ga svi cemo vratiti" On je takoe rekao vie puta: "Neka Allah blagoslovi da bude na oba". Na mestu zvanom zaustavljanja Uzaibul Hajanat je primio vest o muenitvo Kais Bin Mashar. On se pozvao blagoslov za njega i molio Allaha da bi mu dati mesto u raju. Na mestu zvanom zaustavljanja Zabala Upoznao svojim drugovima o muenitvo muslimanskih i Hani i stanje u Kufa, i rekao: "Nai navijai su povukla svoju podrku od nas Ko eli da nas napusti i otici svojim putem treba da uradi. ". Ovde je da je vecina njegovih drugova su otili, a samo mali broj njih je ostao sa njim.

Muhamad bin Jarir Tabari, poznati islamski tradicionalistika, ekegetic, istoriar i pravnik, u svom uvenom istoriji knjigu Tarikh-E UMAM Ual Muluk, izjavio je da "imam Husein se obratio narodu na mestu zvanom zaustavljanja Ce Hasam i odrao kratak govor U ovom govoru on je izjavio jasnije motiv njegovog raste i najavio spremnost da se muenika je rekao:.. "moete videti ta okrenuti stvari su se. Ljudi postaju nelojalni i neljubazni. Njihova dobrota je nestaje. Svet prolazi brzo i nita osim neto beznaajna i znai i bezvredan ivot ostaje van nje. Dananji svet je kao paa u kojem nita ne raste, osim tetnih travu ". Zato imam govore loe o stanje stvari u to vreme i zato je se ale i da izrazi aljenje? On se to objanjava u svom zakljuivanju reenice. Tu on ne govori o briga ivota, ili sue ili nedostatak sigurnosti i mira. Ono to je stvorio ivot neprijatan i nepodnoljiva za imama je, osim onih stvari koje ivot ine uglavnom neprijatne i tetnih za ljude. Pomislite samo kakva je situacija u to vreme bila. To je bilo vreme kada je avangarda nevoljnih stigao i postojala je opasnost od irakih vojnika prenaseljenosti kolu imama. Neke osobe, dakle, poeleo da imam nisu uzeti ovaj korak. Moda neki kratkovidi ljudi zamiljali da imam i sam mislio na isti nain i izrazio aljenje njegov postupak i njegove posledice. To je, dakle, potrebno da imama otkrije motiv njegovog raste do neke mere i pominje jo jasno ta je napravio njegov ivot neprijatan,

Dervi Ali

54

teak i nezdrav. To je iz tog razloga u gore pomenutim kratkom obracanju on je rekao: "sadanje stanje muslimana je takva da je istina ne sledi i la se ne naputen".

Imam Husian trebalo da kae: "U tim okolnostima neophodno je stanju i portvovanog linosti kao to sam ja, sin prorok Allaha, da raste. Zar ne vidi i na drugim reima zato ne pitaj me zato je ne predaju i polau zakletvu na vernost, i zato ne priznaju ove islamske vlade i formalno priznaju Iazid, unuk Ebu Sufian kao lider i imama muslimana sveta? Zar ne znate da sada ne postoji povod za pita ova pitanja? Zar ne vidite sadanje stanje muslimana i ne shvatite da ljudi ne postupe po istina? " Oigledno imam moe da znai da, na primer, ljudi rekli lai i uivali u lea-ujeda na njihovim sastancima, ili uvaju spava ujutro i dozvolio svoje molitve zastari. Meutim, to nije tako, jer takve gresi su uvek postojali meu ljudima da se vie ili manjoj meri. Izgleda da imam eleo da kae: "Zar ne vidite da je sadanja rukovodstvo muslimana ne odgovara realnom Kalifat i sukcesiji Poslanik Allaha. On ne sledi Poslanika i odstupila od svog prirodnog toka koja bi trebalo da bude potovanje istine i pravde. Ovaj Caliphate je poinio ugnjetavanja, ostavljajuci slobodan tirani, pa ak i da ih podstie. "

Tada Imam Husein je rekao: "U takvim okolnostima pobona osoba treba da ude za smrt i ovaj nemio stanje ini vernik voli muenitva i sastanak Alah".

U besedi isporuuje Imam Husein u Masjidul haram govorio o smrti, muenitva i samoportvovanje. Ovde takoe je govorio o muenitvu i nedostatak interesa u ivotu. On je rekao: "iveti sa tlaitelji ne snosi nikakvu voce osim umor, neprijatnost i muka". Ono to imam je ovde kratko je izjavio ga detaljno i objasnio je jasnije uslovima koji su vladali u tim danima kada je doao licem u lice sa Hura Bin Iazid Riiahi koji su doli iz Kufa, zajedno sa hiljadu konjanika da ga uhapse.

Poglavje 14 Imam Husain Susreti Hura


Imam Husein naiao Hura i njegovi drugovi na 1. muharrema, 61 AH i pod uslovom da ih vode zasititi svoju e. Sada je vreme za podnevne molitve i Hajjaj Bin Masruk Juafi, jedan od asnih muenika Karbale, izgovara azan (poziv na molitvu), pod nareenjima imama.

Imam onda je dola iz svog atora i razgovarao sa njima, nakon poziva na molitve. Onda posle hvale Uzvieni Allah je rekao: "O ljudi Moj izgovor pred Allaha, a vi muslimani Kufa je da nisam nastavi u Irak bez razloga. Vaih predstavnika doao do mene i koji ste uneli vaa pisma koje ste imali i imama zamolio me da doem k vama, tako da je Allah bi vas voditi kroz mene sam doao.

55

Dervi Ali

sada. Ako ste spremni da mi obezbedi obnavljanjem svoje obecanja i obaveza ja cu doci na svoj grad, ali ako to ne uinite, ili su zabrinuti i uznemireni zbog mog dolaska, ja sam spreman da se vrati u mesto iz kojeg sam doao. " Hur i njegovi drugovi nisu, meutim, daju odgovor na bilo koje imam. Kao to je u reiji imama, Hajjaj izgovara ikamah i obe armije nudi Congregational molitve na elu Imama, i nakon odmaraju oni takoe nude popodne molitve na slian nain. Posle molitve imam razgovarao sa drugovima i Hura jo jednom i rekao: "O ljudi Ako Bojte se Allaha i poboni i priznaju pravo osoba pravi Allah ce biti zadovoljan sa vama (ovde i po 'pravo' re! Imam ne znai da kaem ljudima da, na primer, oni ne bi trebalo Pare zid svog blinjeg, dok su izgradnjom zgrada, ili ne treba da pokuate da se ukrcaju vozilo starije od drugog putnika koji uiva prioritet imam znailo. prava, to je osnova svih prava, odnosno prava Imamate i vostvo muslimana sveta, jer ako to pravo nije siguran sva druga prava su takoe siguran, ali ako to pravo je eliminisana sva druga prava su takoe prekrila) Onda je rekao:. "Mi lanovi porodice Svetog proroka su najaih osobe da vas vladaju i da vri vlast nad vama u materijalu i verska pitanja u odnosu na lica koja su na elu poslova ovih dana. Oni su nerazumno lica i tvrde da odri veoma sveto i delikatan kancelarije koje ne zasluuju. Oni vas ugnjetava. Takve osobe ne mogu biti priznati da se naslednici Svetog proroka, imama i muslimana, branioci svete religije islama i zatitnici Sveti Kur'an. " Hur Bin Iazid Riiahi rekao u odgovoru na primedbe imama: "Zaklinjem se Allaha da ja nisam svestan slova i glasnike". Imam pitanje Ukbah Bin Saman (koji je napravljen zarobljen na dan Aure, ali je kasnije puten na slobodu) da se slova Kufians pre Hura i njegove ljude "Meutim, Hur je rekao ponovo:". Nismo napisao svako slovo i necemo vas ostaviti dok ne uzmete pred ibn Zijad "Imam je rekao:".. To nije moguce pre smrti ", imam i Hur montirani zajedno sa svojim drugovima i usvojila rutu koja je dovela ni do Madina niti da Kufa. U meuvremenu Hura rekao da imama putem simpatije i saveta: "Ja vas zamoli u ime Allaha da se ne bori, jer ako se bore da ce biti ubijeni", imam je dobio uzbuen i rekao: "Da li mi prete. sa smrcu? Hocete li se tei me ubija? Moj odgovor je isti koji mukarac iz plemena Avs je dao kada je hteo da podri Svetog proroka, ali je njegov roak ga je upozorio da su ubijeni i rekao: "Gde ce cete biti ubijeni". Taj Avsi ovek odgovorio: "Ja sam moj put izabrane i hrabar ovek, ije namere su dobri, koji ne gube duh islama na putu dihada i ne brine za svoj ivot u pruanju pomoci dobrih ljudi, dri po strani od lica koji nije plemenit, i ne prate zli, to nije stvar sramota asno umreti ako ivim necu morati da aljenje i u sluaju da poloi svoj ivot na tom putu nece biti ja zamerio.. Niskost oveka lei u injenici da on treba da ivi sramotan i sraman ivot. " Imam Husein i Hur u pratnji svojih drugova, stigli zaustavljanje mestu zvanom Baiza. Ovde takoe imam razgovarali sa tim ljudima i uinio je jasnije nego ranije da je u to vreme je bio pod obavezom da obavlja dunost. Sadraj ovog govora mu se kao to sledi: "Iazid je tiranski i opresivne kalifa, koji smatra zakonito proglasio stvari od Allaha da se nezakonito On razbija Boanske zaveta. Protivi put Poslanika i ugnjetava narod Sveti Poslanik je rekao da je u takvim okolnostima, ako neko ne. obuzdati takve kalifa sa svojim reima i ponaanje od injenja zla dela neophodno je za Allaha da ga poalje na isto mesto na koje On alje da opresivnog kalifa ".

Dervi Ali

56

To je ista stvar na koju Sveti Kur'an je aludirao na ovim reima: Napravili smo neke od imama {} lideri vode svoje sledbenike na vatru. (Sura Al-Kasas, 28:41) Svi lideri ne zauzmu svoje sledbenike da raj. Neke od imama i voe naroda za narod ka raj i dobre srece, a to znai raj u optem smislu napretka, prosperiteta i veliine u ovom svetu, kao i na ahiretu. Meutim, prema Svetom Kur'an i istorijskim iskustvom nekih imama, kao i Iazid, prevucite njihovih sledbenika prema vatri, muenje i odreeni pad. Imam zatim objasnio vie eksplicitno uslovima koji su vladali tokom tih dana u 60 Ah i rekao:. "Treba da znate da ove ljude to agenti kalifata Bani Umaja slede Satanu, izvri svoja nareenja i ne ostavi svoj poslunosti u . istoj proporciji su neposluni Allahu i poeli otvoreno zloine i imaju suspendovani Boanske kazne Oni su prisvojili svojstvo muslimana, odnosno da se oni odvojili da se novac koji je trebalo da bude preneta javnosti riznicu muslimana; proveo za sopstvene sebine elje. Oni imaju tretman stvari su zakonite od Allaha da bude nezakonito i one koji su nezakonito od njega da bude zakonita. Sada koji su stvorili te uslove, koji mogu biti odgovorne da ih promeni i eliminisati uzroke pad muslimana, u skladu sa nalozima Svetog proroka od mene ja Husein bin Alija, sin Fatime, a jedan od onih zbog kojih stih proicenja (33:33) i stih Mubahila (3. : 61) je otkrila, i ja sam uenik imama Alija, komandant veran ".

Zaista, ko bi mogao da izvri zadatak obavlja Husein bin Alija? Ko bi mogao da dobije prijatelja kao to su njegovi prijatelji i koji bi mogao zauzeti njegovo mesto u ovom pokretu?

Ibn Abas je bio veliki naunik i komentator Sveti Kur'an, istaknuti pratilac Svetog proroka i njegov roak. Meutim, on nije mogao da izvri zadatak obavlja Husein bin Alija. Muhamad bin Hanafiia je bio brat i sin imama Alija ibn Ebi Talib, ali on nije bio jednak ovom prilikom. Habib Ibn Mazahir Asadi je bio pratilac Svetog proroka, ali nije sposoban da uradi ono to imama Husein uinio. Isti je sluaj sa muslimanskim Bin Avsaja i Hani Bin Urva Muradi. Imam Husein roak muslimanske bin Akil, njegov dostojan i astan brata Abas i njegov dragi, hrabar i pobone sin Ali Bin Husein su bili sve veoma velike i velikoduan lica, koja prikazuje zapanjujuce hrabrost i portvovanost u ovom velikom islamskog pokreta i saraivao sa njim u potpunosti. Meutim, bez obzira na sve njihove linosti velikodunost i veliki nijedan od njih moe postati centralna taka ovog svetog pokreta. Jezgra i duhovne snage ovog Boanskog pokreta bio je sakriven u linosti Imam Husain. Bilo je ovo veoma duhovna moc koju vodi ovaj pokret dok poslednju fazu priprema, pa ak i njegove rtve za svoje smernice dok su bili podvrgnuti muenju i ekstremnim zarobljenitva.

Tada Imam je rekao: "Ja sam u prijemu vaa pisma kroz poslanike govoreci mi o svom odanost i postojanost na putu istine ste napisali da sve to moe da se okolnosti ne ostavljaj me i ne bi mi predaju neprijatelja. Sada, ako se drimo svoju zakletvu na vernost i vau odluku i, kako je napisao ti., ne odustane od mene pomae da cete uivati u srecu, jer ja sam sin Alije i Fatime i ostace sa vama u ovom sveto Dihad Moja supruga i deca ce deliti sudbinu svoje ene i dece.. Ne moete odgovarati takoe, da drite ivote svoje ene i dece vie nego dragi ivote moje porodice. Kad sam ja spreman da rtvuje svoj ivot kao kao i ivoti lanova moje porodice, vi, takoe, ne bi trebalo da rezervni svoje ivote kao i ivote lanova svoje porodice ".

57

Dervi Ali

Drugim reima on je rekao: "Sada kada sam spreman zbog muenikog zajedno sa mojim drugovima i za moje ene i deca su zarobljenici na putu uivanje da cinimo dobro i Uzdravanje od zla i doneli moj dragi one zajedno sa mnom tako da nema izgovor leve strane, takoe je vaa dunost da treba da sledite svoje imama i ne treba da oslabi u Allahovom putu ne bi trebalo da bude tuan zbog ubijaju ili su zarobljenike, i ne treba da zaostaje u pomoci. Imam vremena i sina svog proroka Meutim, ako se. Uprkos svemu ovome, vi prekrite obecanje i napusti vernost mi Zaklinjem se moj ivot da takva akcija ljudi poput tebe me nece iznenaditi, jer ste su se ponaali na ovaj nain prema samom moj otac Alija, Hasana i moj brat Moj roak muslimanske bin Akil osobe koja vam veruje i postaje ponosan na svoje obecanje je zaveden Ipak treba. znate da ako to uradite gubitak ce biti tvoje.. Bicete lien srece Ko razbija svoje obecanje je sam gubitnik i da je moguce da Allah uskoro da me nezavisno od vae pomoci. ". Imam isporueno ovu adresu pre nego hiljadu lica koja su drugovi Hura i svi su ga uli, ali postoji samo jedna osoba koja je impresioniran tako da je pokazao i posle nekoliko dana da je ispravno je shvatio lekciju poduavao imama . Ta osoba je Hura Bin Iazid Riiahi. U jutro na dan Aure je otiao u Omera bin Sadu i ree mu: "Jesi li ti zaista ide da se bori sa Husein bin Alija Omer je odgovorio:" Zaklinjem se Allaha koji ce se borim s njim i to ce biti teka borba previe "Hur je rekao:." Ima li bilo kakvu tetu ako prihvatite jednu od ponuda koje je imam "Omer je odgovorio:" Ako sam imao ovlacenja ne bi bila nikakva teta, a ja bih ga prihvatio, ali ibn Zijada nije spremna da prihvati bilo koga od njih. " Bilo je u to vreme opasan sukob izmeu intelekta i strasti ovoga Lucki Man. Bilo je potrebno da on podnese ni duhovne moci ili satanski iskuenje. Na kraju, meutim, nebeskih varnica koje imam rei je planula u svom srcu prevazila avola njegove strasti i on je izabrao put Boanska i rekao:.. Tako mi Allaha, ja sam dostigao mesto gde naina da raj i pakao deo. Tako mi Allaha, ak i ako sam iseci na komade i zapalili nekoliko puta sam radije nita ne sme da se Raj ".

Zatim je nastavio da Hura logor imama. Tu je priznao svoj greh, koji je usvojen pravi put i rekao: ". Uzvieni Allah zna da sam nije bio svestan da ce stvari preduzeti takav red sam ja sada doao da se pokaje, ali ja ne znam da li moje pokajanje moe biti prihvacen" . Imam je odgovorio: "Naravno, Allah ce prihvatiti i pokajanje ce ti oprostiti". Onda imam pitanje njegovo ime. On je odgovorio: "Ja sam Bin Iazid Hura". Imam je rekao: "Ti si slobodan ovek kao majka zove vas Hur (besplatno) ste slobodni u ovom svetu, kao i na ahiretu Trebalo bi da sada siite: 'Rekao je:.." Da li ce to ne bi bilo bolje da sam trebalo bi da borbu sa ovim konjanicima za neko vreme i posle siite postizanje ast muenitva "Imam je odgovorio:" Allah vas blagoslovio. Moete ne kao to elite. "

Hur vraca ljude Kufa i poeo je da govori da ona lica koja su njegove kolege i kolege-vojnici sat vremena ranije. On ih je zamerio za njihovu izdaju i faithlessness i razgovarao na taj nain da vojska koju je on sam bio komandant:!. "O, ljudi Kufa vam moe umreti i Allah uiniti va majke oplakuju Pozivamo Vas ovom sluge Allaha, a kada je prihvatio va poziv i doao do vas, uskratio svoju pomoc od njega, koji je obecao si ranije da ce se rtvovati svoje ivote radi Njega, da ga danas i opkoljene su nacrtana svoje maeve da ga ubiju ste ga pod opsadom. i uinio nemogucim. za njega da die Vi ste ga mue sa svake strane i ne ele da on bude slobodan., a on i lanovi njegove

Dervi Ali

58

porodice treba da nau utoite negde ste ih napravili. bespomocnim ga kao zarobljena. vi ste ga liena i njegove ene, deca i drugovi vode reke Eufrata koji je pijan od strane svih muslimana i nemuslimana, a u kojoj pustinji ptice Iraka kupaju. Oni su gotovo iscrpljene zbog ei Kako ste loe. tretirani potomci Sveti prorok posle njega! Ako se ne pokaju i sada, i ne napusti ideju da ga ubije Allaha nece ugasiti e na Sudnji dan. "

To su rei oveka koji je imao srece jednog dana blokirali put imama svog vremena, uznemiren njegova ena i dece, napravio ga je logor pod naredbom ibn Zijad je u pustinji daleko od ljudskog stanovanja i da je saraivao sa svojim neprijateljima od 2. do Muharema ujutru l0th Muharema. Meutim, u manje od sat vremena njegov duh doiveo promene i on je iznenada poeo da udi za muenitvo. On je postao toliko portvovanog na putu istine da je on vie nije sam sadraj sa svetovnim mislima i nadu za ivot, on ne ostavi vene srece.

Allah kae: Allah je uvar vernika. On ih uzima iz tame u svetlost. (Sura El-Bekare, 2:257)

Isto nevidljiva ruka, koja izvlai Nezasluan lica iz muenitva i vene dobro ime, pomagala ljudima plemenitog duha iz razliitih mesta u domen muenitva i samoportvovanje i mesta Hura Bin Iazid Riiahi, komandant vojske neprijateljske u red Habiba ibn Mazahir Asadi i Burair Bin Khuzair Hamdani, pa ak iu redu Ali Bin Husein, Bin Kasim Hasan i drugi Hashimi mladica.

Poglavje 15 Dolazak Imam Husain u Karbala

U etvrtak, 2. muharrema 61 AH imama Husein smeten na mesto u regionu Nainava zove Karbale. Sutradan Omer bin Ebi Sad Bin Vakkas Zohari dostigao tu od Kufa sa 4000 vojnika i utabore suprotan tabor imama.

Sad je pripadao porodici Bani Zohra Bin Kilab od plemena Kuraish i bio je blizu roak Ladi Amina, majka Svetog proroka. Omer otac Sad bin Ebi Vakkas je bio jedan od pet lica koja su prihvatili islam, na poetku misije Svetog proroka je, zbog svoje poznanstvo sa Abu Bekr. On je dobro poznat u istoriji islama i u vezi sa islamskim osvajanjima. Omer bin Sad poslao nekoga da imam upitan o njemu kao da se zato je doao u Irak. Imam je u odgovoru ". Sami Iraani alju pisma me pozvali da doem Sada, ako vam se ne svia mog dolaska sam spreman da se vrati u Hijaz".

59

Dervi Ali

Ibn Sad je napisao pismo Ibn Zijada i obavestio ga o tome ta imama rekao. Ibn Zijad je rekao: "Sada kada je zateen u naem kvaila se nada da pobegne i vrati se Hijaz sada postoji pitanje pokazuje popustljivost i ni na koji nain je otvorena za njega.". Dalje je napisao Ibn Sad: "Paljivo sam proitao Vae pismo i razumeo ta ste napisali Reci Husein bin Alija da on i svi njegovi drugovi da zakletvu na vernost Iazid Kada je ovo uinjeno mi cemo preduzeti neku odluku o tome.. njih ". Ubrzo nakon ibn Sad je dobio jo jedno pismo od ibn Zijad traeci od njega da sprei Husian i njegovi drugovi iz koricenja vode i ne dozvoli im da piju ni kap od toga. Omer je odmah poslao 4000 ljudi pod komandom Amr bin Hajjaj da stoje izmeu imama Husein i reke Eufrata i da proverite koricenje vode od strane imama i njegovi drugovi. Ovaj dogaaj zbio se tri dana pre muenitvo imama. Imam pitao Ibn Sad da ga vidi. Oni su se upoznali u noci u mestu se nalazi izmeu logora dve vojske i da je produen diskusije. Kada je Omer bin Sad se vratio u logor on je napisao pismo ibn Zijad je rekao: "Allah je ugasio plamen rata smo postigli dogovor i da je predmet reen u skladu sa nacionalnim interesima Husein bin Ali je sada spreman da.. Povratak na Hijaz ili da nastavite sa nekim islamskim granica ". Da bi ibn Zijad pristati na njegov predlog i dodao la opravdava svoj motiv. Ibn Zijad ohladi i bio je impresioniran predloge od Ibn Sad. Meutim, Shimr Bin Zil Javshan, koji je bio prisutan tamo je rekao:. "Vi ste pravi greku Trebalo bi da iskoristite ovu priliku i sada da ste stekli kontrolu nad Husein bin Alija, ne bi trebalo da ga pusti, jer ce vam nije se ponovo takvu priliku ". Ibn Zijad je rekao: "U pravu si Trebalo bi, stoga, idite na Karbale lino dostavi i ovo pismo Ibn Sad govoreci mu da treba da Husein i njegovi saputnici predaju bezuslovno, a onda on (ibn Sad) treba da ih poalju na Kufa, i. ne da treba da se bore sa njima ako ibn Sad nije saglasan da to i nije spreman da se bori sa Husein bin Alija, sebe treba da preuzme komandu nad vojskom i odsijee mu (ibn Sad), glavom i poaljite je na moj. ". Onda je napisao pismo Ibn Sa'd kae:. "Nisam poslao da se ponaaju prema lenientli Husian ibn Ali i da posreduje kod mene za njega i da bi njegov ivot sigurna, sada treba da znate da, ako je sam (tj. Husain ) i njegovi prijatelji se preda, trebalo bi da ih poaljete na mene, a ako odbiju da to uine, trebalo bi da napada i ubija i sakati ih ", odnosno njihova tela odseeni ui i noseve, jer oni zasluuju ovakav tretman. A ako Husein bin Ali je ubijen trebalo bi da konji gaze na svoje grudi i lea zato to je okrutno, svadljiv ovek i nezahvalna To ne znai da elim da ga povredim posle njegove smrti ali.., ja sam obecao moju re da, ako ubijem Ja cu mu da ga gaze po konjima Sada, ako postupa u skladu sa mojim pravcima ja cu vas nagraditi, ali. ako ne deluje kao to ste bili obaveteni, trebalo bi da preda zaduen vojske Shimr Bin Zil Javshan, koji je dao potrebna uputstva od mene. " Kada je ibn Zijad je napisao ovaj opasni pismo i dade ga Shimr, Ummul Banin necak (brata sin) Abdullah bin Abil Mihal Bin Hizam je takoe bio prisutan. On je ustao i rekao: ". O Emira moji roaci Abas, Abdulah, Ja'far i Osman, sinovi Ali Bin Ebi Talib, doli sa svojim bratom Ako je moguce moda napiite pismo bezbednosti za njih 'ibn Zijad je odgovorio:". U redu ".

Ono to postoji velika razlika izmeu miljenja i procene dve strane! Roak Ebi Fazal ini, u svom miljenju, veliku uslugu svojim roacima (tetke sinovi), i dobija pismo sigurnosti za njih iz ibn Zijad. Ali pitanje je: Da li ce oni koriste ovo pismo i ode pobegli njihov brat, master i imam?

Dervi Ali

60

Kada rob Abdulah doneo je pismo bezbednosti Karbali i pozvao sinove Ummul Banin i ree im: "Tvoj roak Abdulah uputio pismo bezbednosti za vas". On je moda mislio da o sasluanju ovo bi sinove Ummul Banin postati izuzetno srecan. Meutim, sinovi imama Alija ibn Ebi Talib, odgovorio da mu je jednim glasom: "aljemo pozdrave nae roaka i reci mu da mi ne stoje potrebna bezbednosti od ibn Zijad Boanske Bezbednost je bolja od bezbednosti odobri. sina Sumaiia ". Kada Shimr dostigao Karbale Odrao je ibn Zijad pismo Omera Sadu i oni su razmenili miljenja. Na kraju Omer Sad pristao da sprovede Emir sam nareenja. Shimr je bio u vezi sa majkom ovih mladih ljudi (Abas i njegova tri brata) i, stoga, objavio je da su dobili sigurnost. Meutim, on je dobio isti odgovor. Tada Omer Sad montiran svog konja, zauzeli mesto ispred svoje vojske i rekao: "O Allahovi jahai planine, a da je poznato da ti da svoje mesto u raju". udno je to isti izraz koji je izgovorio Sveti prorok u bitku kada je pozvao svog drugova da brani islam, i Ibn Sadu izgovorio iste rei na 9. Muharema protiv sina i pravo naslednika Svetog proroka i njegovi sinovi i najmilijih. U ovom trenutku imam je sedeo ispred svoga atora, sa maem u ruci i otiao da spava sa svojom "glavom mu lei na kolenima. Iznenada mete vojske priao blie i blie. Ladi Zejneb otra da joj je brat u stanju nedoumica i rekao: "Brat ne ujete pometnju u neprijateljskoj vojsci koja je dostigla blizu imam podigao glavu iz njegovog kolena i rekao:" Upravo sam video Sveti prorok u san i rekao mi je da sam hteo da ga. Na ovom roitu Zejneb oamario svoju lice i rekao: "Kako tuno je to za mene" Imam je rekao: "Sestro Don't be sad Budi mirna, Allah ce te blagoslovio!..". U meuvremenu, Abas bin Alija stigao, podneo izvetaj o vojnim i rekao: "Moj gospodar neprijatelj je dostigao ta da se radi." Imam ustao i rekao: "Moj brat Abas maja moj ivot biti rtvovan za vas montirate konja, idite i pitajte ih o tome zato su pokrenuli napad u ovom trenutku i ta novi razvoj je preuzeo mesto.". Abas je priao neprijateljska vojska u pratnji dvadesetak konja ljudi, ukljuujuci Zuhair Bin Kain i Habiba Ibn Mazahir Asadi i raspitivao o od njih razlog njihovog iznenadnog napada. Oni su odgovorili: "Mi smo dobili nareenja iz naeg Emira koji ili treba da se odmah predaju ili mi treba da se borimo protiv vas". Abas je rekao: "Nemoj biti u urbi Pusti me da imam i da ga obavesti o poloaju.". Dok je Abas je i obavestio imama Husein stvari, svojim drugovima ostao ispred neprijateljske snage i savetovati ih. Imam Husein je rekao njegov brat: "Idi nazad na njih i, ako je moguce, dobiti produenje roka od njih do sutra ujutro, tako da veeras moemo da ponudimo molitve Allahu i da molitvama i trae oprotaj Allah zna da sam ljubav. ponuda molitve, da recituju Kur'an, da bi molitvama i da zatrai oprotaj ". Nekako su odobrena predah za imama i njegovih prijatelja do narednog jutra. Imam takodje iskoristio ovu priliku i kratko se priprema za muenitvo. On je testirao svojih drugova jo jednom, tako da ako neko je poznaje rezultat die, on treba da doe da zna da imam imala ni na koji nain pre njega, osim muenitvo i rtvu, a ko nije ostao sa ciljem da se sastanak muenitva treba da ide dalje i napuste oblast rtvovanje za te plemenite osobe koje nije bilo briga za njihove ivote.

61

Dervi Ali

Imam Zainul Abidin Bin Ali Husein, etvrti imama, koji je u pratnji svog oca tokom ovog putovanja kae: "Moj otac je nazvao svojim drugovima posle zalaska sunca i uputio ih Iako sam bolesna sam otiao tamo da uju njegov govor.". Treba imati u vidu da je ovaj govor odrao je lice, koje je imao manje od stotinu navijaa sa njim i bio je okruen sa vie od 20.000 ljudi od neprijatelja i da je dato produenje roka do sledeceg jutra samo. Sveti imam znao vrlo dobro da ne moe pristati na predaju, i poloi zakletvu na vernost i tolerisati Neplemenit lica. On je takoe znao da neprijatelj ne bi ga ostavimo na miru i pitanje nece biti reen bez borbe i u okolnostima svoje muenitvo, kao i da je od svojih drugova u rukama Iraana, koji su se okupili da ga ubije, bio je odreena . Uprkos svemu tome on je govorio da se njegovi drugovi, sa perfektnim pribranost i samopouzdanje. On je istakao da im je sutradan bio dan muenitva, i insistirao na njih da svaki od njih dri ruku jednog od lanova njegove porodice i izau iz nevolje, a onda mogu da idu ka njihovim gradova, tako da je Allah bi im dati pomoc, jer neprijatelji su ga samo, i, nakon to ga je savladao, oni bi imali nikakve veze sa bilo kim drugim.

Poglavje 16 Imama Beseda u noci Aure

Imam taj nain poeo svoj govor: "Zahvaljujem Allaha da najbolje to mogu i Hvalite ga za vreme i bogatstvo teko Gospodu Hvala vam jer ste nam ast putem Prophethoodt ui nas Kur'an,. od nas shvate religija i njegove zapovesti, odobren nam oi, ui i srca, uvaju nas oslobodi od zagaenja politeizam, a zatim su nam omogucili da vam se zahvalim za vae blagoslove injenica je da nisam svestan bilo saputnika vie vernika. i poteni od mog drugovi, roaci i bilo vie ispravnih i vrsta od moje rodbine Allah dati sve vas dobro nagraditi.. Mislim da dan nae borbe sa ovom vojskom je stigao. dozvole Ja vas sve da ode. Vi ste slobodni da ode bez ikakvih ogranienja i treba iskoristiti tame noci ".

Ovaj govor je citiran od strane ejh Mufid, Tabari, Abul Faraj i Ibn Athir, ali nijedan od njih nije napisao da je bilo pratilac imama ode ovom prilikom. Oni koji su morali da idu vec otputovao na nain kada vest o muenitvo muslimanske bin Akil, Hani, Kais Bin Mashar i Abdullah bin Iaktar je primljen. Boanska ruka je vec oterani kukaviki lica iz Svete imama. Veliki istoriari su zabeleili nita posle govora imama o Ashura noci, osim samoportvovanje i postojanost na saputnici imama. Svi oni piu da kada imam zavrio govor i on je insistirao da treba da ga napusti i pobegne problema, njegova braca, sinovi, necaci (sinovi njegovog brata) i sinovi Abdullah bin Ja'far predvodio Abas Bin Ali je rekao pre svega u jedan glas: "Da mi ode da ivi nakon to Molimo Allaha da je vreme ne moe doci kada Vam mogu biti ubijeni i da moe da ostane iv?".

Dervi Ali

62

Onda se okrenuo imam potomci Akil i rekao: "O, deca Akil Dovoljno je da muslimanska je ubijen Sada ste slobodni da odu.". Oni su odgovorili: "Alah se pohvaliti Ako ostavimo na glavni i najbolje od naih roaka i ode i ne bore zajedno sa njim sa strelama, kopljima i maevima i ne znam kako su on i njegovi prijatelji su proli s neprijateljem,! ta ce ljudi reci mi cemo od Allaha da nam je initi takva stvar. Naprotiv mi cemo rtvovati ivote i imovinu nae porodice u Allahovom putu i prue vam podrku, i treba boriti zajedno sa vama, tako da smo moe takoe dobiti ast muenitva ta sramota da ive ivot koji je bez tebe! ".

Onda muslimanske Bin Avsaja dobio na noge i rekao: "Ako povuku nau podrku od vas i ostavljaju vas na miru ono opravdanje cemo izneti pred Allaha Zaklinjem se Allaha da ja ne odem i ne sme ostaviti sam se. potisak moje koplje u grudi vaih neprijatelji i treba ugasiti e mog ma sa svojim krvi koliko je to moguce i kada ne postoje leve ruke u mojoj ruci da se bori, ja cu tu kamenje na njih.. Tako mi Allaha cemo Ne ostavljajte vas, tako da je Allah moe videti da u odsustvu Njegove Poslanika smo poastvovani prava njegovog sina Tako mi Allaha, ak i ako sam doao da zna da cu biti ubijen, a zatim spaljen u vatru i moraju biti izvedeni u ivot. ponovo i na kraju moj pepeo ce biti razbacani u vazduhu, a ja umrem i oive na ovaj nain sedamdeset puta, ni tada ne ce vas ostaviti dok imam svoj ivot za vas. zato bi onda ja ne pa kad sam ce biti ubijeni samo jednom i nakon toga ce biti ast, srecan i uzvien, zauvek. "

Kada se govor muslimanskog Bin Avsaja doao do kraja, Zuhair Bin Kain Bajali ustao. On je isti ovek, koji je u jednom trenutku neprijatelj imama Husein, i dalje daleko od njega na putu za Irak, i nije uopte ele da se sretnem s njim. Allaha, meutim, hteo da se zadovolji Zuhair muenitva u Njegovom putu u drutvu imama Husein, tako da bi on mogao biti ast za sve i njegove dobre i slavno ime bi trebalo da osvetli istoriju tragedije Aure. poeo njegov govor je ovako: "Tako mi Allaha, ja elim da sam ubio, a zatim doneo u ivot, a zatim ubili jo jednom i taj in treba ponoviti hiljadu puta i to postaje sredstvo Allaha zatite vas i vaeg mladici porodice, i svi vi i dalje iva ".

Drugi je takoe izrazio sline stavove. Imam pozvao Boanski blagoslov za njih i vratio u svoj ator.

Imam Sajjad kae: "Tokom noci prethodnog dana kada je moj otac je mucenicki postradao sam bio bolestan i moja tetka Zejneb me je za negu Moj otac je u to vreme povukao u svoj ator i samo Jaun Bin Jaun, bivi rob Abuzar. Ghifari je bio s njim Jaun je postavku. ma prava mog oca i moj otac je recitovao neke couplets On je ponovio ove poetske stihove. dvaput ili triput i sam shvatio ta je govorio i ta je mislio time. Do ove stihove recituju je iz prolaznosti i neljubaznost sveta, koja je u vreme osmeha kao neka vrsta prijatelja, i oarava ljude svojim prijatan lik i jedan oseca da ce se okolnosti uvek biti povoljna. Meutim, ona iznenada promeni svoj stav i postaje neprijatan i neverna. To ini gorkim sa svojim otrovom ivot koji je nekada bio sladak kao med. To udaljava prijateljima, o kojima jedan misli da ce ostati prijateljski za sve i ima svoje prijateljstvo i odanost, kada su okolnosti

63

Dervi Ali

povoljne, vec to ini vecina onih koji stoje pred prijateljima jedan u obliku krvoloni i rat- kao neprijatelje.

N o ne zna ta ce se dogoditi sutra, i kada je ce biti lieni slave, snagu i sigurnost koja je poverila njega. Ko je osoba koja nije izgubila utakmicu u toku svog ivota, i gde je mocan ovek, ija snaga nije otecena preokrete dogaaja?

Do ove stihove recituju imam znailo da kaem da je sledeceg dana bi mnogi velikoduan lica ispunjavaju muenitva. To nije moguce za bilo koju osobu da bi neko drugi zauzeti njegovo mesto da se suoi sa dogaajima vremena. Kraj pitanje je u rukama Alaha. Svako ivo bice mora da prolaze tim putem. To je ne samo on i njegovi drugovi koji su bili suoeni tog dana sa nepovoljnim vremena. Naprotiv svetu u jednom trenutku pretpostavlja isto lice protiv svakoga.

etvrti imam kae: "Ja sam shvatio da je moj otac mislio da nas obavesti svoje muenitvo, i suze mi skoro uguena, ali sam shvatio da sam pod kontrolom nesreca je htela da pada, meutim, moja tetka Zejneb i uo ta sam imao.. uo, i kao to je bila ena, a ene su tendera srca po prirodi, i gube strpljenje, ona nije mogla sama kontrolie Ona je iznenada ustao i otiao pre njen brat, bez nosi veo i rekao: "Oh. Da treba da postane brotherless! Voleo bih da sam umrla ranije. O naslednik preminulog i O utoite od preivelih! To je danas da cu ja ostati bez majke, oca i brata "kada vidi njegova sestra u tekom stanju imama Husein je rekao:." Sestro! Budite strpljivi da ne Satana bi trebalo da izgubite samokontrolu.

Moe se reci da su ove rei imama bili su lekcija za svoju sestru koja je pripremila joj kasnije suoavaju tekim situacijama u Kufa i Damasku. To je Zejneb koji je morao da preuzme vostvo ovog pokreta iz vremena muenitva imama do povratka Ahlul Bejta da Madina, a putem ove lekcije imama je poveravanjem ovo boansko poverenje u nju. Imam je rekao: "Dragi sestra Budite strpljivi da ne Satana bi trebalo da izgubite samo kontrolu!". Drugim reima on je rekao: "Prepoznaj sebe i nemojte zaboraviti svoju linost i znaaj koji se da cete uivati u ovom velikom pokretu. Zadatak koji morate da obavite nije lake nego to sam moe da izvri, kao i da vrenje svoje dunosti samo putem veliine due i duhovnosti koje ste stekli i nasledili od roditelja, Alija i Fatima. Ako izgubite strpljenje danas, jer ste dobili nagovetaj da ce se va brat ubijeni ili ste uli neke stihove dodiruju, kako ce izdrati dogaajima od sutra? U isto vreme, kako cete biti u stanju da isporui govora u bazarima na Kufa i islamskog kapitala (tj. Damask) sa savrenim pribranost, i kau ta ostaje da se kae, i izneti na videlo ono to je skriveno i otkrije lukavoj dela neprijatelja Ahlul Bejta i saoptiti ljudi prave injenice u centru kalifata i vlada potomci Ebu Sufian, i osujetiti njihove nepravedne propagandu isporukom govorima? ' Imam u svom kratkom govoru dao znaajnu lekciju sa svojom sestrom. Suze su u njegovim oima i rekao: "Sestro ta da radim Moete da vidite sa kakvom sam stanju sam suoen i ta je okupio veliku vojsku da me ubije?". Zejneb je izgovorio neke rei i dodirivanje onesvestio.

Dervi Ali

64

Poglavje 17 Imam Husein konzole dama Zejneb

Imam Husein je njena sestra se oporavi joj ula i vie puta joj traili da ostanu strpljivi i istrajan. On je rekao:

"Draga sestro, budi mirna i strpljivi Nije da samo stanovnici sveta umiru.. Oni u nebesima ne i nastavljaju da ive. Sve umire, osim Svemoguci, koji je stvorio narod sa svojom moci, i bice jedna dan ih dovedu u ivot ponovo, a On Sam je Jedinstveni Dragi sestra. Moj deda je bio bolji od mene. Moj otac je bio bolji od mene Moja majka i brat bili su bolji od mene.. Potrebno je za svakog muslimana da prate Poslanik Alah ". Nakon ovih primedbi imam utean je rekao: "Dear Sister sam upravlja zakletve vam da ce vas pratiti moj savet ne suza tvoja haljina na raun moje patnje, ne grebanje vae lice i ne naricati.".

Noc Aure doao kraj noci koje nikada nece ponovo doci u istoriji oveanstva, jer je velika linost koji su se pripremili tokom te noci za muenitvo u Allahovom putu i ekali jutro da otplati svoj dug da Sveti Poslanik i Imam Ali ne mogu da njihov izgled ponovo. Kako da vreme reprodukuje takve linosti kada su uslovi u kojima su se pojavili i postigao toliko savrenstvo ne moe se ponoviti.

Noc Aure i jedanaestoj noci Muharema moe da se ponavlja samo ako je drugi Kur'an je otkrivena jo jednom i veliki kao prorok Poslednji Prorok je imenovan na proroku misiju i otac kao to je Ali i majke Fatime kao to dolaze u postojanja, i atmosfera poput one u Ahlul Bejta je prisutan u svetu.

Te noci ponovo pojaviti samo ako su uslovi kao to su one u kojima sedamnaest mladici iz porodice Bani Haim mogao da se vrati, ljudi, o kojima imam je rekao da su bez premca na licu zemlje, a sredstva za nastup ljudi kao to je Habiba ibn Mazahir Asadi i drugim pratiocima Svetog imama doe u postojanje.

Te noci moe ponovo doci samo ako je islam preti opasnosti koje je morao da se suoi u one dane od Banija Umaja, i sve povoljne i nepovoljne uslove koji su preovladavali u godini 61 AH, nastaju jo jednom.

65

Dervi Ali

Poglavje 18 Jutro Aure


Tokom noci Aure imama i njegovi drugovi ponudio molitve, traio Boanska oprotaj, i napravio molitve. U noci na kraju doao do kraja i ujutro svoj dan slave je stigao. To je napisao ejh Mufid u svojoj knjizi pod nazivom Al-Irad i Tabari u svom Tarikh da nakon zore molitve imama obueni svojih drugova, od kojih trideset i dve su montirana i etrdeset su peice. On je poverio komandu nad desno krilo na Zuhair Bin Kain i da je za levo krilo da Habiba Ibn Mazahir i poverene standard za svog brata Abasa.

Omer bin Sadu obue svoje snage u jutarnjim asovima tog dana. On je poverio komandu nad desnog krila da Amr bin Hajjaj Zubaidi, od levog krila da Shimr Bin Javshan, od vojnika da montira Azra Bin Kais Ahmadi, a od peadije do Shith Bin Rabie i dao standard u ruke njegov rob .

Na dan Aure imama obratio narodu i isporuuju govori broj puta. Meutim, on je poeo dan sa molitvom i svaki put pre nego to se obratio neprijatelj traio snagu i vostvo od Allaha. Sve priziva i adrese imama su formulisani u veoma elokventan i ekspresivnog jezika. On je obratio vojnici neprijateljske vojske sa savreno miran i sastavljen um kao da su svi oni bili njegovi prijatelji i sledbenici i da zajedno okupili da mu pomogne, iako je znao vrlo dobro da nakon ove adrese da li ce oni vrlo ljudi ga napadnu sa 30.000 koplja i njega ubiju.

Ovi govori su se odrali govornik, koji je bio edan i nisu imali ni kap vode da se ovlaiti usne. On je bio govornik, koji je znao da je posle kratkog vremena bi njegova ena i deca da budu zarobljenici njegova drska i zakleti neprijatelji. On je bio govornik, koji nisu jeli hranu i bilo je edan, iako na dan Aure nije ale glau zbog njegovog karaktera i uzvienih strpljenja i pominju samo e.

Imam Sajjad je rekao: "sin cerke proroka je ubijen kada je bio edan i gladan."

To je zaista iznenaujuce da se govornik, koji je gladan i edan, govore pred hiljadama neprijatelja koji su spremni da ga ubiju. Iako postoje brojni razlozi zbog kojih je anksioznost i nelagodu, ali on govori na takav nain da sve to kae je elokventan i izraajne. On govori sa savreni mir uma i hrabrosti. ta god on kae da je vrsta i logino. On je retko izraava bespomocnosti i slomljena srca-. Kao njegovi drugovi su ubijeni i oko njega postaje mesto upranjeno svoj govor postaje sve vie elokventan, i on prikazuje vie hrabrosti i mirniji san. Gde mogu naci takav govornik u istoriji oveanstva-bespomocno i usamljen govornik, iji govor je ne utie preovlaujucim uslovima i koji

Dervi Ali

66

je savreno miran i komponovao, mada ne postoji nita da ublai svoje anksioznosti i mentalne poremecenosti.

Poglavje 19 Pronju imama ujutro Aure

U jutro na dan Aure konjanika neprijatelja pokrenula napad na redovima imama. Imam podigao ruke u molitvu i rekao:. " Gospode ja zavise od vas u svakom nevolji i nadam se za tvoj blagoslov u svakom tekoca U svakom tekoca sa kojima sam suoen sam, Ti si moj jedini lek i odmaralite Ima. je mnogo embarrassments koji je oslabio srce moje i nema lek za to je bio dostupan prijatelji nisu mi pomogne i neprijatelji radovali u mom nesreca.. Meutim, kada sam prestao da trae pomoc od svih, osim vas i trai lek samo od vas, koje me je utehu i olakanje i uklonio tekoca. svaki blagoslov i dobrote nam stie od vas i svega treba traiti od vas samo ".

Poglavje 20 Propoved imama u Vojsci Yazid

Onda imam montiran svoje kamile i obratio ljudi sa veoma glasno, koji bi se mogao uti od vecine njih: "O, narod Iraka Sluaj me i ne uriti da me ubije kako bih mogao da vam kaem ta sam da, i vi proceniti na razlog mog dolaska u Irak Ako prihvatite moj izgovor, verujemo u. ta kaem, i ponaaju se prema meni prilino, od vas ce nivo za sebe put prosperiteta, a onda nece imati razloga da Kill Me A ak i ako ne prihvatite moj izgovor i. odstupa od puta pravde, morate da razmisli nad prednosti i mane materije pre nego to me ubije, i ne bi trebalo da preduzme takav delikatan zadatak nepromiljeno i bez promiljanja Moj. Pristalica je Uzvieni Allah Ko je otkrio Kur'an Allahovom putu. straari Njegova zasluuje robovi ".

Kada imam govor dostigao ovoj fazi, on je uo kuknjava i Pla svoje sestre i kceri, koji su ga sluh. Zatim je rekao da njegov brat Abasa i njegovog sina Alija: "Idi i tiine ovih ena, jer u daljem tekstu

67

Dervi Ali

ce imati mnogo plau". Kada glas dame na Svetog i besprekoran porodica vie nije uo imama hvale Allaha i pozvati blagoslov za anele i proroke. On je govorio u vie elokventan i izraajne reima nego bilo koji govornik, koji je postojao pre njega, ili ce doci posle njega, i ree narodu Kufa!. "O, ljudi se identifikuju mene i vidim ko sam ja onda cete doci do vaeg ula i sramotu sebi bi trebalo da odraava. paljivo da li je dozvoljeno da me ubije i da zanemare potovanje zbog mene.

"Zar ja nisam sin vaa cerka Poslanika? Je Vasi (vicegerent) od vaeg Poslanika i njegovog roaka i prva osoba, koji je izrazio verovanje u Allaha i potvrdio ono to je doneo Njegova Poslanika, a ne moj otac je doajen? ? Muenici Hamza bin Abdul Muttalib ne stric moj otac je muenik Ja'far Bin Abu Taliba, koji ima dva krila i leti sa Allahovom anelima nije moj stric Zar niste uli da je Sveti Poslanik je rekao o meni i mom bratu?: "Ove dve sinovi moje su efovi mladih ljudi Raj" Ako mislite da je sve to ja kaem je istina mnogo bolje.. Ja kunem se Allaha da ja znam Allah mrzi laovi, a nikada nisam rekla la i ak i ako ne verujete u moje rei i opovrgnuti meni, jo uvek postoje drugovi Svetog proroka meu vama koji, na pitanje, da li ce vam saoptiti injenice.. Pitajte Dabir bin Abdullah Ansari, Abu Saida Khudari , Nahl Bin Sadi, Zejd bin Arkam ili Enes bin Malik, tako da oni mogu da vam kaem da oni uju ove rei iz Svetog proroka o meni i mom bratu. Da li je to tradicija sebi nije dovoljna da se uzdre od vas me ubija? Ako su pod znakom pitanja u vezi ove tradicije moe da sumnja ni to da sam ja sin vae cerke Prorokove Zaklinjem se Allaha? da je izmeu istoka i zapada nema sin cerka proroka osim mene ni meu vama, ili izmeu ostalih.

"Trebalo bi iskreno reci da li sam ubio nikoga iz redova vas tako da mogu da se osveti Da li je to da sam prisvojili svoje bogatstvo, a vi ste to tvrde? Jesam li povredio za koje ste porasli za kompenzaciju?" Niko od njih, meutim, doao unapred dati odgovor na ono to imam je. On je, dakle, duan da pozove neke od njih od strane njihovih imena i obratili ih u ovim reima: "O, Shabath Bin Rabie, Hajjar Bin Abjar, Kais Bin Ashath i Iazid Bin Harit Da li ste sebe ne piu pisma za mene govoreci:" plodovi su postali zreli i zemlje su zelene i svee i vojnici u Iraku su spremni da rtvuju svoje ivote za vas i trebalo bi, stoga, idite na Irak to je pre moguce? "

Tabari pie da je odgovor na imama oni su rekli: ". Nismo pisati svako slovo i nisu svesni ta govore" Zaista govoreci da je visina pakost i faul da su ista lica koja Vas je pozvala svoje imama putem veliki broj pisama i da su potpisali ta pisma, odgovaranje na njega sa krajnje drskost da nijedan od njih nije napisao pisma bilo da ga ni pozvao ga!

Ovde cemo predstaviti itaocima jedan od tih znai osoba, tako da oni mogu doci da znaju u kojoj meri se moe ici na raun svetovnosti i nedostatak volje. Oni se pojavljuju pred narod u jednoj maskom danas i sutra u drugom ruhu. Jednog dana su nereeno maevima u ime Allaha i drugog dana protiv Njega. Ako su prijatelji Alija jednog dana oni postaju njegovi neprijatelji narednog dana. Jednog dana oni ubijaju imama Husein i drugog dana tvrde da Osvetnici njegovog ubistva. Shabath Bin Rabie, odnosno lice koje je bilo veoma komandant irake vojske na dan Aure i jedan od ubica imama je u jednom trenutku mu'azzin za Sajah i on je prihvatio ovu funkciju, kada je tvrdio da je proroica u plemena Bani Tamim. Meutim, kada Sajah je ponien je prihvatio islam. On je takoe

Dervi Ali

68

imao ruku u ubistvu Osman. Potom je postao jedan od sledbenika Alija. Kasnije je pobunio protiv Alija, postao je jedan od njegovih protivnika i pridruio Khavarij. Posle nekog vremena je napustio Khavarij takoe i otiao u usamljenosti. U 61 AH je uestvovao u ubijanju imama Husein i njegovi drugovi sa velikim divljatva. Nakon toga, kada Mukhtar Bin Abi Ubaid Thakafi porastao da osveti ubistvo imama Husein, on (Shabath), koji je i sam bio jedan od ubice imama pridruio Mukhtar kao osvetnik ubistva imama. Kasnije je postao ef policije Kufa. Imao je ruku, takoe u ubistvu Mukhtar Bin Abi Ubaid. Umro je u oko 80 A.H.

Kako da ona lica koja nemaju najmanje moralnu korist smisla sa nebeskih duha Husein bin Alija i kako se njihovi untalented i korumpirane due primati odraz uzviene due nepogreivi imama.

Imam je nastavio svoju adresu dok on rekao: "Tako mi Allaha necu zakleti na vernost ovi ljudi kao slaba i znae lica i nece pobeci bojnom polju kao robovi dok se borio protiv Rascals sam potrai utoite u Allaha od zlo od vas ljudi. i svakog arogantnih osoba koja ne veruje u Sudnji dan ".

U meuvremenu preliminarnim borbe poeli da se odvijaju postepeno. Omer bin Sad izvadio svoj luk, pucao u pravcu strelice drugovi imama Husein i rekao: "Trebalo bi da svedoi pred Ibn Zijada (guvernera) da sam poela bitku ranije nego svi ostali".

SAD su se borbe nastavile sve do oko podne. Vecina drugovi imama ubijeno. Imam ponudio podnevne molitve zajedno sa svojim saputnicima preivelih u obliku hitnih molitvu (Salatul Khavf), odnosno on je ponudio dva rakats. Borbe se nastavilo i posle molitve dok se sve mladici Bani Haim ubijeno. Oni su se sastali muenitvo jedan za drugim. ak i mala deca i dojenad takoe je ast da budem muenika. Postepeno trenutak doao koja je promenila tok istorije islama i evidentiraju ast muenitva za njih na stranicama istorije. To je definitivno tako i nema tragedije kao to je tragedija Imam Husain.

Taan broj lica koja su muenikog na dan Aure nije poznat. To se obino kae da su sedamdeset dve osobe sa muenikog Imam Husain. Tabari pie da su ubijeni sedamdeset dva drugovi Svetog imama. ejh Mufid pie da je Amr bin Sad poslao ef imama Husein Ibn Zijada na sam dan Aure i naredio glave svojih drugova i Ahlul Bejta da bude odvojena od tela i glave su ovi sedamdeset "dva broja. Osim toga, u oma (Ziiarat), koji je citiran u Ikbal od Sajid bin Tavus imena 72 muenika iz Karbale su pomenuli. Ovo Ziiarat, datum izdavanja od kojih je 252 AH, od svetih region Samare (Irak), mora biti izdata od strane imama Hasan Askari, a ne Imama Mahdija, jer u toj godini, odnosno 252 AH, Imama Mahdija nije bio roen i njegov otac Imam Hasan Askari ostao iv jo osam godina, odnosno do 260 AH u ovom Ziiarat imena sedamnaest lanova porodice Bani Haim zatim imena pedeset pet drugovi imama su pomenuli.

69

Dervi Ali

U stvari, potrebno je da studiraju uspenost ovih sedamdeset dva lica jo tanina, tako da moemo razumeti kako ova mala grupa moe da donese ovu divno i veni pokret u postojanje. Ako imama Husein i njegovi saputnici su svetske motiv i da su bili ubijeni kao obini ljudi u cilju postizanja cilja materijal ne bi bilo moguce za njih da steknu takav veliinu u svetu. tavie, vrlo oblik ovog kretanja pokazuje da to nije materijalno raste zaraen svetovne i line motive. Znaaj koji ovaj pokret stekao u istoriji islama, nego u istoriji sveta, bio je za one veoma razloga koji su vec pomenuto i objanjeno, odnosno uslove u svetu islama u to vreme imao baci odgovornost imama . On je ocenio da mora da raste i rtvuje svoj ivot, kao i bezbednost zavisi od njegovog islama raste.

Poglavje 21 Negativan stav prema Tragedija Kerbela


Imam Husein je porastao zarad uzvienog objekta. To nije bila njegova objekat koji bi trebalo da prestane da Iazid rukovati autoritet i umesto njega je on sam treba da doe na kormilo poslova. Drugim reima, on nije imao linih kivan protiv Iazid. On je podrao istine u bilo kom obliku je napravio svojim izgledom i protiv lai da li je predvodio Iazid ili neko drugi. Ova sedamdeset dve osobe, iji je broj postaje sedamdeset tri uz dodatak imama sebe, porastao tako da bi religija i dalje da ivi u istoriji, a ako to nije bilo tako da oni ne bi postigli rezultat njihovog Grand rtve. Oni nisu toliko porasti da bi svoje grehe biti oproteno. Njihov sluaj je potpuno drugaiji od onih koji su poinili greh u svom ivotu. Oni su bili drugaiji od onih osoba koje akumuliraju bogatstvo nezakonitim sredstvima, a zatim se oisti od boravi u Karbali ili Meka. Oni su ak i podarila deo ovog nezakonitog bogatstva, tako da je Allah moe prevideti iznos ravnoteu. Ova sedamdeset dve osobe su uglavnom bili ni grenici niti dunika. Voa ovog pokreta je bio nepogreiv imama i nije poinio nikakav greh toku svog ivota. Mladici od Bani Haima porodice bili su poboni ljudi i uivao besprekoran poloaj. Drugovi imam takodje su bili istaknuti ljudi svog vremena u pitanju pobonosti.

Da li muenika, jer mnogi ljudi zamiljaju, sastao se muenitva kako bi mogli postati utoite za grenike Ummeta? Drugim reima, ako muslimani ili Shi'ah pre muenitvo imama Husein poinio greh sa anksioznost i zabrinutost mogu osetiti olakanje, poiniti greh nekanjeno, obmanjuju narod na bilo koji nain im se dopada i ne mogu da se osecaju bilo straha od odgovornosti pred Allaha i Boanske kazne, jer imam Husein je mucenicki postradao da posreduje za grenike. Imam sastao muenitva, tako da bi greh ummeta biti oproteno. Ljudi poinili grehe u prolosti i nastavice da

Dervi Ali

70

poini greh u buducnosti i imam je iskupljenje za svoje grehe. Isus je raspet i hricanske grenici su smenjeni. Imam Husein je takoe poginuo, a garantuju spasenje grenika ummeta!

Mi traimo utoite u Allaha! Ovo objanjenje i na taj nain razmiljanja koji mogu moda da se preferira vecina obinih ljudi je upravo suprotno realan predmet imam u ovom pokretu. Ustao je, tako da bi ljudi plae vie Allaha, biti na oprezu vie od posledica greha, koji moraju da izdre u ovom svetu i na ahiretu i obrate vie panje na obavljanje svojih verskih dunosti. Ustao je da eliminie greh, da se uzdre od injenja ljudi nezakonitih stvari i da se oivi duh pobonosti u svojim srcima.

Ustao je da zabrani ljudima da rade dobro i da ih obuzda od zla, da se spreci korupcija i grehe, za jaanje straha od Allaha u svojim srcima i da se skrene svoju panju na njega, tako da uenje koje Sveti Kur'an moe se staviti u praksu u muslimanski ummet. Zbog toga bi trebalo da bude nacija koja ne govori lai, ne poini izdaju, je iskren u svemu to radi, je hrabar i hrabar, ne oboavaju nikoga osim Allaha, ne dostavi nita osim istine, i ne tolerie nita osim prava i razumne rei. Imam nije bio ubijen da bi mogao da kaem ljudima: Nakon mog muenitva nema potrebe da kaem istinu, da budem iskren, da oboavaju, da stekne zakonitim imovine, da se uzdre od nezakonitih akata i da uzima u obzir prava ljudi ". Imam nije rekao: "Ja sam bio tako ubijeno da moji navijai ostati imuni na neprijatnosti i ine greh u svom ivotu sa savrenom mir". Ovaj nain razmiljanja je sramno za muslimane i bolovi svete due muenika, koji su svoje ivote poloili u borbi na Allahovom putu protiv greha i bezbonosti. Nije uopte moguce da ovek bude udaljena od Allaha i blizu imama, i moe sviati se Allaha i molimo Vas da imama, i moe da izdvaja deo svog greha za imama, tako da Allah ne moe da ga poziva na odgovornost . Oni ljudi koji misle da na tim linijama ne samo da izda islama i duh pokreta imama Husein, ali moe se reci da je sa kapitalom od muenitvo imama su postavili organizacije protiv svoje stvari proglasila zakonito i nezakonito od Allaha i nagrada i kazna propisana Njega. Kako nesrecu je musliman, koji ne nude molitvama ili posmatraju brzo ili potuju prava ljudi ili ne nezakonite stvari, ili njegovu egzistenciju ostvaruje putem kamatom ili drugih nezakonitih zanimanja, a zatim zamilja srecno da je sledbenik Imam Husain . Takav muslimanske treba pitati:?. "Zato tvrdite da uenik imama Husein, kada ni vi kao njegov dela, niti je voleo tvoje On je govorio istinu i da vam kaem lai On je bio iskren i da poini izdaju On je traio. Produenje roka u toku noci Aure, tako da bi mogao da provede tu noc u pruanju molitve, molbe, traeci oprotaj Boanska i recitovanje Kur'ana, a vae noci su uglavnom proveli u injenju grehova i radi stvari koje on rtvovao nepoeljna u putu. Allaha sve to je imao dok vi ne moete da se oslobodite i sitan novac za ime Allaha.

Mnogi ljudi tvrde da uenici imama Husein, a to je zbog injenice da ga nisu priznale pravilno i misle da mogu da pobede njegovu korist putem uobiajenih homages, pozdravi i pohvale. Oni su ba kao i vecina lica koja ekaju pojavljivanje imama vremena i ne znaju da izgled imama nije

71

Dervi Ali

profitabilan za njih i imam svoje mate nece pojaviti na sve, jer imam koji ce pojavljuju se nece distribuirati novac i poruka meu njegovim uenicima.

Lice koje je pravi koncept Prophethood i Imamate ne mea u takve greke i ne pripisuju nita Poslanika i Imama protiv Boanske organizacije. On zna da velianstvenost Poslanika i Imama se zasniva na poslunost Allahu i ne mogu da imaju koristi od Poslanika i Imama osim kroz poslunost Svemoguci. Uprkos svim tekocama na dan Aure i injenica da neprijatelji ne slae da odloi borbu za nekoliko trenutaka za obavljanje molitve, imama Husein ponudio podnevne molitve u zajednici dok se borio jo uvek bio u toku i napravio dva svojim drugovima naime Zuhair Bin Kain Bajali i Said bin Abdullaha hanefijski stoje pred njim, tako da bi mogli da se suprotstave napadima neprijatelja i omoguciti imam da ponudi svojim molitvama. Kako moe takav imam biti spremna da, umesto da nude molitvama jednog jednostavno moe aliti svoje muenitvo i napusti neophodne obaveze oslanjajuci se na svoje posredovanje i korist i ine protivpravna dela?

alosti za imama treba da ljudi razumeju religiju. Trebalo bi da ih dovedu blie Allahu i drati ih dalje od greha. To bi trebalo da ih volim religija sve vie i oivi duh monoteizma u njima. Oni treba da shvate da skupovi odravaju se ali muenitvo imama Husein moe ugoditi Allaha i postane sredstvo nagradu na ahiretu samo kada se odvijaju u granicama poslunosti prema Uzvienog Allaha i ne sastoji se od lai i nezakonitih akata, Allaha, jer ne moe da bude oboavan kroz greh, i nezakonito stvari ne mogu biti osnova oboavanja.

Tako je, jer Allah prihvata samo ono delo koje se vri u granicama pobonosti. To reforme i ljudska dua ga vodi na vii duhovni stepen. Nije moguce da je dobro delo uinio i da nema nikakav uticaj na duu oveka. To je efekat dobro delo koje se pojavljuje u obliku duhovnog nagradu na ahiretu i ukoliko delo ima dobar efekat na ljudsku duu je besmisleno reci da ga nosi duhovnu nagradu. Slino tome, osim ako delo nije lo efekat na ljudsku duu je besmisleno reci da ga nosi kaznu u daljem tekstu. Oni ljudi koji oigledno rade dobra dela, ali nemaju najmanje uticati na njihove due i ne reforme njih su naalost zabludi. Oni ostaju u istom duhovnom fazi i jo uvek misle da su stekli bogato duhovno nagradu. Dobra dela! treba da obezbedi hranu za duhovnih sposobnosti oveka i da bi trebalo da pobolja i reformu svoje unutranje bice. Oni bi trebalo da iskorene bazu, motive iz svojih misli i treba da razviju dobre morala na svoje mesto i ojaati ih. U sluaju da dobra dela ne daje dobre efekte treba zakljuiti da dela u pitanju nisu bili zaista dobri i nisu bili pravilno izvedena. Jer tako se deava vrlo esto da je, suprotno onome to je zamiljao, kao to su dela imaju lo uticaj na ljudske due.

Allah kae: Ko eli da zadovolji svoje Gospodu treba da se trudimo da inimo dobra dela. (Sura Al-Kahf, 18: 110).

Dervi Ali

72

Poglavje 22 Tragedija Karbala Ostaci Nezaboravan

U mesecu Muharema 61 AH sjajan tragedije odran je u Iraku na obali reke Eufrata. inilo se u tim danima da se trivijalno i beznaajno sa istorijske take gledita. Veliki armije koji su mobilisani od strane reima Umaiiad opkoljenog grupe lica numeracije manje od jedne stotine i da ih stavi pod pritisak, tako da bi mogli da polau zakletvu na vernost halifa vremena i podnosi njegov autoritet. Kao osoba koja predstavljaju ova mala grupa nije psuju odanost i nije se preda, teka bitka desila.

Njegovog trajanja je vrlo kratak. Pitanje je reen za manje od! Dan vreme i sva lica koja ine da mala grupa su ubijeni. Izgledalo je u to vreme kao i stotine drugih slinih i vaniji dogaaji koji nastavljaju da se odravaju u ljudskoj istoriji ovog istorijskog dogaaja ce takoe biti zabeleena u istoriji i zaboravljen u proteklo vreme.

Uobiajeni nain ivota muslimana nije promenio zbog ove tragedije i svi ostali bave u svom svakodnevnom poslovanju. Muslimanski trgovci bili zauzeti sa svojim zanimanjima. Masjids su posecene kao i obino. Muslimanski propovednici govorio o zakonito i nezakonito stvari, raj i pakao, duhovne nagrade i kanjavanja i drugih verskih pitanja iz propovedaonica. Jedino to nije priao o ovom dogaaju je koja je oigledno privremeno i bez ikakvog efekta. Tek organizacija kalifata koji je objavio ovaj dogaaj u razliitim regionima islamskog teritorija iako u kratkom i dvosmislen nain. To je uinjeno sa dva objekta u vidu; prvo da ljudi dolaze da znaju o voa pokreta protiv vladinih Buduci da je bio ubijen, a trebalo bi da lekciju iz njega, i sline izlascima ne treba da se odvija u buducnosti; drugo da kalifat Prikai samo nevine i nedune u materiju i lideri pokreta bi trebalo da bude prikazan kao avanturistiki i nestani. Husein bin Alija koji je bio na elu die je trebalo da bude predstavljen u odnosu na istinu i laov.

Ne samo reim Bani Umaja i njegove pristalice, ali i vecina muslimana tih dana smatra ova tragedija da su kulminirale u uspeh ubice Imam Husain. je zamiljen je da ne samo da imam i njegovi saputnici su muenitva upoznao, ali posle toga Nope iz reda Ahlul Bejta (potomstva Svetog proroka), niti bilo ko drugi da pokupi hrabrosti da se suprostave Iazid, a srce koje je ranjen zbog muenitvo imama bi takoe izlei sa vremenom.

Ti ljudi nisu bili svesni pravi duh ovog traginog dogaaja koji je pokrivao samo nekoliko sati. Oni nisu znali da uz prolazak vremena veliinu i snagu ovog svetog kampanje protiv tiranije lai i da ce nastaviti da raste.

73

Dervi Ali

U vreme nastanka ove tragedije je bilo samo nekoliko osoba iz redova Ahlul Bejta, koji bi mogli da procene vrednost i znaaj, govori o efektima, koje ce kasnije imati na Muslimane i oslobaaju ih u izvesnoj meri od nesporazuma u kojima su uestvovale. To su bili nekoliko ljudi koji bi mogli da otkriju svojim govorima, bezakonja preovlaujuce reima i nerazumevanje ljudi i privuci panju ljudi udarac, koji je dele neprijatelja oni muenici koji su mirno lei u njihovim grobovima, i da se vreva one glave bi se stvoriti u istoriji kasnije-glave, koja je bila prekinuta i odran koplja. Lica koji su otili u raznim gradovima i regionima u svojstvu zatvorenika, izmenjena razmiljanja ljudi i njihove svete muenike oslobodio od optube uperene protiv njih na takav nain da injenice ovog dogaaja postalo kristalno jasno.

Ovde nastaje pitanje, koje mora da bude pogledao u i odgovorio. Pitanje je: Zato se desi da tragedija Karbale okupirali centralni poloaj meu svim istorijskih dogaaja islama i svih verskih izlascima, a ne kolektivne raste, borbu i muenitvo mogao steci veliini u svetu slina usponu imama Husein?

U bici kod Uhud koja se desila u blizini Madina u mesecu Shavval 3 AH izmeu muslimana i politheists od Meka, grupa od etrdesetak muslimana posluao svog komandanta zbog nekih nesporazuma. Zbog toga 700 Muslimana, koji su se borili protiv 3000 politheists, bili su poraeni posle stekao pobedu nad neprijateljem. Vie od 80 osobe su ubijeni. Tela vecine muenika su bili osakaceni u tom gostima da sestra nije mogao da identifikuje telo svog brata, osim putem defekt u prst. Bez obzira na to u bici kod Uhud i muenitvo vie od 70 do 80 Muslimana mujahids nije stekao veliinu tragedije Karbale.

Jo jedan tragian dogaaj jeste muenika Fakh, gde broj potomaka Svetog proroka su ubijeni u blizini Meka za vreme Hadi Abbasi.

Jo jedan slian dogaaj jeste muenitvo esnaest Hasanija Saiiids koji su bili zatvoreni u zatvoru Hasimiiia of Kufa po nareenju Mensur Davaniki. Oni su umrli jedno za drugim i Mensur nisu dozvolili njihova mrtva tela da bude sahranjen. Kada su svi od njih umrli naredio krov. zatvora da se padne na leeve ovih sinova Svetog proroka. Oni nisu bili ni kupala, ni obavijeno velom ni sahranjen. Ove kao i druge sline tragedije istorije islama ne moe jednako tragediju Karbale i nijedan od tih muenika moe biti uparen sa Imam Husain.

Hamza bin Abdul Muttalib, velikoduan stric je Poslanik Allaha je mucenicki postradao u Uhud i dobio titulu doajen muenika od Allaha i Njegova Poslanika. Meutim, ak i ako je njegovo ime se zamenjuje za to imama Husein ne moe da se oekuje da stvori isti efekat.

Mi ne nameravamo da daju i ne moe moda da potpun i sveobuhvatan odgovor na ovo pitanje. To moe, meutim, kae da pored linost lider ove raste to je svakako razlog za uivanje primat nad

Dervi Ali

74

ostalim izlascima, jedan od najznaajnijih i efikasan faktora i uzroke superiornosti imama Husein je porastu je poglavlje koji je dodat u tragediji, nakon muenitva imama Husein i njegovi drugovi. To je poglavlje o stvaranju to sam neprijatelj je insistirao i na taj nain nenamerno obezbedio sredstva za svoje sramote. Rezultat je bio da je kroz Ahlul Bejta, koji su napravili zatvorenici, ali i kroz one koji su ubili imama Husein, svet je doao da znate o stvarnost i znaaj ove raste.

Neprijatelji najvie brutalno tretirani Ahlul Bejta nakon muenitva Svetog imama i prestanak borbe. Oni su ogoljene muenika svoje stvari, i pljakale njihovu haljine. Oni su uli u atorima, opljakana imovina Ahlul Bejta i postavili svoje atore na vatru. Oni su pokuali da ubiju bolesne imama Beovizija u svom krevetu. Oni su dobili mrtva tela muenika gaze pod kopita od konja i drali glavu na koplja. Oni su otro ponaali prema zatvorenicima oalocenog i udari tap na usnama i zubima svojih imama. Ovi gnusni akti koji uasavao na sebe neprijatelja i napravio pravi poloaj poznat ljudima iz Karbale poelo i nastavlja se u Damask. Iazid sam uestvovao u tim zloinima i imao udeo u dosledan sramota za sebe i njegovim saradnicima.

Naprotiv Ahlul Bejta pokazala savrene veliine i velikodunost i ponaao se kao da se nita nije dogodilo i oni su imali nikakvih tekoca. Vecina ljudi su pod utisak da su bili poraeni i eliminisani, ali gde god su otili su razgovarali o svom uspehu i neprijatelja sramota. U vreme kada vecina ljudi misli da je neprijatelj bio pobednik, oni su se predstavili kao uzvien i uspene, i ponosni neprijatelja kao nesrecan i obrukali, u istoriji. Nasuprot oekivanju ljudi koje predvideo krah Bani Umaja.

Ako ibn Sad i ibn Zijad, nakon muenitva imama Husein i njegovi drugovi, imali ak i pitanje svrsishodnosti, pokazala ast i potovanje Ahlul Bejta Svetog proroka i ponudio im sauece za tragediju koja je dovelo do sami po sebi. Oni nisu spreili sahrani muenika, ali pokopali ih ranije nego to je svoje vojnike, i poslao Ahlul Bejta da Madina direktan. Od Karbala sa dunom ast i potovanje. Ako varvarskom aktivnosti neprijatelja, s jedne strane i impresivne propovedi na Ahlul Bejta s druge strane, nije dolo, muenitvo imama i tragediju Karbale svakako nisu bili ogleda u svetu u obliku koji je preuzela, a neprijatelji imama, takoe, ne bi bio ponien do te mere. To je kao previe volje od Allaha.

Neprijatelj je snaan propovednici (Ahlul Bejta) nasilno kao zarobljenika iz jednog grada u drugi i pruila im priliku da razgovara sa ljudima, koji su bili najvie gledalaca od ove tragedije, kao i da ih predstavim sebe i pomenuo Svetog proroka svuda kao svoje oca ili dede. Ahlul Bejta je dobio prvu priliku da prikau svoje reitost na 12. muharrema kada su dovedeni u grad Kufa. Videvi Kufa je veoma bolno za Ahlul Bejta, zato to najveci deo kalifata imama Alija je proveo u ovom gradu. U 41 AH cerke imama Alija otiao iz Kufa da Madina zajedno sa svojim bratom Imama Hasana i sada, posle dvadeset godina, su stigli kao zatvorenici u gradu gde su vladali za oko etiri godine. Narod Iraka, koji su bili pristalice Alija Nahravan u bici kod kamila, Siffin i Nahravan sada je ubio svog sina i uzeti njegov drugi potomci zarobljenika.

75

Dervi Ali

Meutim, moglo bi se reci da su govornici na Ahlul Bejta iz Madina i Hijaz da Kufa i Irak da se obrate narodu i ljudi okupljeni u trake i bazarima da uju svoje govore. poela je njihova misija od samog 12. dan muharrema su i govorili su da ljudi bez straha. Kada nije bilo anse da govore bazar ili na vratima i bez publike osim sud ibn Zijad je bio dostupan, nastavili su svoj zadatak tamo, takoe, iako je to bilo u obliku odgovora na njegova pitanja, a potom se vratio u zatvor Kufa. Govori ovih hrabrih i neuporediv govornika izuzetno impresioniran ljudi, izazvala njihova srca i promenila svoje stavove. Suze su poeli da kap po kap iz njihovih oiju i shvatili njihovu teku greku. Ovim govorima podsticao osecanja ljudi i vrednost i znaaj ovog dogaaja postao poznat na njih. Napori da se pokvari neprijatelja sa injenicama ovog dogaaja su bili frustrirani i tragediju Karbale zabeleen u istoriji u svom pravom obliku. SAD e Ahlul Bejta je potvreno u stranice istorije nedela neprijatelja zabeleeno.. Istorija takoe pokazuje duhovnu eminencija drugovi i pristalice imama. Ova kazna Ali Bin Husein je takodje zabeleena u istoriji: "Kada smo na pravom putu zato bi se plaimo smrti?" Sledece rei Kasim Hasan bin i osvetljavaju stranice istorije: "Za mene smrt je slai od meda". Posvecenost i nain govora muslimanskih Bin Avsaja je oliena u ovim reima: "Ako povuku nau podrku od vas i ne uspevaju u vrenju ovu dunost ono izgovor cemo izneti pred Allaha Zaklinjem se Allaha da tako dugo kao to sam ivim nece odustati svoju podrku vama dok mogu poloiti svoj ivot za vas i sam ubijen ranije nego sve ostale prijateljima ".

Imam je dozvoljena Said bin Abdullaha hanefijski da ode. Njegovu veliinu duhovnog, karakter i hrabrost je sumirati u ovoj reenici: "Zaklinjem se tako mi Allaha da ak i ako sam ubio i sam doneo u ivot ponovo i onda sam izgorela u poaru i moj pepeo su razbacani u vazduh i ovaj proces se ponavlja sedamdeset puta necu ostaviti vas do sam muenika na ovom putu ".

Sledece rei su napravili ime Bishr Bin Amr veno u istoriji islama muenika: "O, Husein bin Alija maja estoke ivotinje pustinje mi suza u! komada ako odete i da saznate sve o vaim okolnostima od drugih. Zato treba da povue svoju podrku vama kada ste sami i usamljen? Nisam uopte ce da uradi takve stvari "On je izrazio predanost u ovim reima." Da li je moguce da bi trebalo ostaviti sina Svetog proroka na milost i nemilost neprijatelja i pokuati da sauva svoj ivot? Allah ne donese takav dan ". Sledece rei izgovorene od strane drugih asnih muenika u Karbali, koje pokazuju svoju velikodunost neuporediv, hrabrost, iskrenost i postojanost su snimljeni u stranice istorije: AMR Bin Kurza Ansari je rekao dok je bio njegov poslednji disanja: "sine Svetog proroka! Da li sam bio veran i nisam otputen svoju dunost? " Habib bin Mazahir Asadi rekao da muslimanske Bin Avsaja kada ovaj bio spreman da umre: "Musliman estitam vam za vas ce raj ranije od nas".

Musliman koji je leao na zemlji kae se u odgovoru: "Habib Idem, ali ne smete pustinje imam!".

Dervi Ali

76

Abu Thamama Saidi rekao da imam oko podneva: "Kako dobro bi bilo da nudimo podnevne molitve zajedno sa vama pre nego to smo muenika!"

Ako oni govore koji su isporuena u Siriji nisu bili tamo i ako je sestra i sin imama Husein nije dobio priliku da govori u sudovima ibn Zijad i Iazid, dogaaj muenitva imama Husein i njegovi drugovi nisu moda zabeleena u istoriji u svom sadanjem obliku. Istorija bi ignorisali prave raune. ak i reenica koje je izgovorio crni rob koji je rekao da imam: "Ne lii me o muenitvu i dozvolite mi da sebe oslobodi svoje odgovornosti i pored moje ima crno lice" bi bio zaboravljen.

Zaista ima veoma malo poglavlja u istoriji koji je ostao imunitet od bilo kakvih promena u tolikoj meri. Istoriari esto razlikuju o vecini detalja istorijskih injenica, ali moe se reci sa sigurnocu da tragediju muenitva imama Husein je jedan od najvanijih svetao, uzvieno i najvie jedinstveni poglavlja istorije. Niko nije uspeo da pokvari ovaj istorijski dogaaj i da napie u suprotnosti sa injenicama. Poznati istoriari kao to je ejh Mufid, Tabari i Abul Faraj Isfahani su jednoglasno snimio tane detalje ove tragedije. Kao to smo vec pomenuli, njegov razlog je bio da neprijatelj napravio grubu greku i insistirao nenamerno da ovaj tragini dogaaj treba da se odnose na Kufacentar Iraka, Damask-centar Sirije i Madina-centar od Hijaz Ahlul Bejta, koji su bili uzeti zarobljenici i bili su oevidci deavanja na dan Aure i ko bi mogao da im objasni bolje nego iko drugi. Ali Bin Husein u vezi ovih dogaaja sa ljudima jednog dana u bazar u Kufa, na drugi dan u Jamea Masjid u Damasku, i posle nekog vremena u Madina, u takvim gostima da poloaj postalo kristalno jasno da kao da oni sami imali bili prisutni u Karbali na dan Aure.

Na kraju Iazid osecao alostan zbog ovih deavanja. On je pravilno shvatio da je to bila velika greka da bi ene i decu da Kufa i Siriji, kao zatvorenici i da bi bilo bolje da pitanje zavrio sa muenitvo imama Husein i njegovi drugovi, i iznova poglavlje nije bila otvorena, i Ahlul Bejta nije bilo dozvoljeno da govore u bazarima i pred javnih skupova. Meutim, tada je bilo kasno. Ono to je rekao sa usana ne moe biti vracen u grudi i scene vide ljudi i govore uli od njih ne moe biti zbrisani sa svojih memorije. To vie nije moguce da oni, koji su glasno plakao u bazara, treba ponovo razmotriti potomci Svetog proroka, o kome stih proicenja (33:33) je otkrio, buntovna i stane da bude ubijen!

Kada se obini ljudi na iju se nesreca obino to prikrivaju i ne ele da drugi treba da znaju ta ih je zadesila. Nasuprot tome Ahlul Bejta nastojala da koliko je god moguce treba saoptiti narodu ono to su pretrpeli. To je iz tog razloga da kad god su dobili priliku da pomenute dogaaje Karbale u detalje, pa ak i imama Husein koji je imao najvie ljudske i islamske vrline je obino pominje sa titulom muenika.

77

Dervi Ali

Poglavje 23 Beseda imama Sajjad u Kufa


etvrti imam obratio narodu Kufa i odrao propoved pred njima. Nakon to se prijavite da ih da cuti, on je rekao: "O ljudi Ko zna Me zna, i on, ko me ne zna, treba da znaju da sam ja sin tog lica, koji je bio dishonored i ije cele stvari! su opljakane i opljakana, a ije ene i deca su napravili zatvorenici......... "

Naravno, ako etvrti imama nije pomenuo pljake i maltretiranja od strane neprijatelja, i nije otkrio otvoreno detalje dogaaja jednog ili dva dana nakon to je dolo, kada je agenti reima su i dalje ushicen na raun njihove oigledne uspeh, a nisu znali da su oni iskopali grob sa svojim sopstvenim rukama, nije verovatno da bi stvar su dobili razliite boje u istoriji islama, a moda je rekao da su Ahlul Bejta odvedeni u Kufa i Sirije sa ciljem da im ukazuju ast i utean ih, i bez ogranienja ili silom je bio ukljuen. Meutim, etvrti imam prikazani pravi scene tragedije Karbale u prvoj reenici svoje besede i utisnuti ga na srca ljudi. Na kraju ove veoma govorima i spisima zabeleeno u trecem veku u pouzdane islamske istorije knjige i postalo je nemoguce ak i za uspeh dinastije Ummaiiad da promeni ni jedan red od toga, bez obzira na sve svoje moci, ili bar da izbriete sa strane istorije incident pljaka atora i skidanja telo imama. Oni nisu mogli da zaborave ovi muslimani sramna dela. Ahlul Bejta (porodica) od imama, koji su napravili zatvorenici, lien Bani Umaja jo tu moc, i nastupao takav slavno delo koje ne samo da je nemoguce da se pokvari neprijatelja sa injenicama, ali minut detalji grozni akti ubice imama su takoe zabeleena u istoriji.

Nisam ejh Mufid i Tabari pie da sve to je tamo haljinu na telu imama je opljakana nakon njegovog muenitva? Imam koulju je uklonjena iz njegovog tela je Ishak bin Haiva. Njegov Vest je odveli Bar Bin Kab Tamimi. Turbanu je preuzela Akhnas Bin Marthad. Njegov ma je doneo ovek pripada plemenu Bani darm. Kais Bin Ashath Bin Kais zaposjeli njegovog Katifa (ogrta). Kais je kasnije poznat kao Kufa Kais od Katifa. Imam cipele su uklonjene iz njegovog noge oveka po imenu Asvad, koji su pripadali plemenu Avd. Zatim su napravili rogoza na atore i opljakali sve, ukljuujuci odecu i kamile. Oni su prikazani u njihovoj moci zlo tako to cete ukloniti ak i glave ena haljine. Ko je napisao i snimio ove detaljne istorijske injenice? Bilo je veoma tih govora i adrese Ahlul Bejta koji prenose pravi injenice Ashura jasno i eksplicitno na stranice istorije. Istorija nije samo zabeleeno da je ibn Zijad naredio Ibn Sadu da pusti telo imama. Gaze po konjima, ali je takoe dao sve detalje ovog postupka.

ejh Mufid, Tabari i drugi istoriari su napisali da je ibn Sad dostigla atorima, kada su neki ljudi hteli da ubiju etvrti imama. On, meutim, naredio da se nijedna zlostavljati bolesne osobe ili

Dervi Ali

78

neprijatnosti oalocene ene u atorima. A kada je doveo do njegovog primetiti da su atori bili opljakana je naredio one koji su se daleko od njih neto da ga vrate. Meutim, ne jedna osoba vratila nita. Zatim da se povinuje naredbama ibn Zijad, ibn Sad pozvao dobrovoljce da pogazi svete telo imama. On je bio moda i oprezan u stvari i nije se nominuju neke osobe da izvre nareenja da ne bi trebalo da odbije da preduzme takav sraman in. Meutim, ovu meru predostronosti bilo nepotrebno i mogucnost da je prilino mala. Kao to je rekao veliki istoriari deset osoba dobrovoljno se radi. Oni su montirani svoje konje sa velikim entuzijazmom i obavlja posao u skladu sa njegovim eljama. Ono to je iznenaujuce je da su imena ovih bezduan kopilad, takoe, zabeleena u istoriji i islamski istoriari pominju imena i podatke svih njih. Tabari i Mufid pomenuo njihova imena i samo zabeleeno da je jedan od pomenutih deset osoba je Ishak bin Haiva Hazrami koji su opljakali majica imama i drugi je Akhnas Bin Murthad, koji je odveo turbanom iz njegove glave.

Ako imam Sajjad su cutali zbog njegove bolesti, umor zbog puta, izgnanstvo i utuenost, i nije proglaena u Bazar Kufa ta je video na dan Aure, i ako Umme Kulsum i Zejneb, cerke imama Alija i Fatime i cerka imama Husein je takoe ne govori u Bazar Kufa, i nisu proverene neprijatelj priliku da pokvari sa istorijom, kako bi Bani Umaja dozvolu da pria o svoj neizbrisiv sramotu i sramotu formi deo istorije islama i Bani Haim treba proterati njihove rivala zauvek iz oblasti

ovenosti, vrline i pobonosti.

Kada se ovim govorima su se isporuuje i ove adrese su stigli u ui ljudi je sami zvunici koji je znao vrlo dobro ta su oni govore i rade, i oni su napravili greku u proceni vrednosti njihove rei. Drugi ljudi nisu mogli, meutim, shvatiti da ono to vlast govori Ahlul Bejta, koji su se isporuuje s vremena na vreme u pijace, na vrata i uopte skupovima i na vreme u masjids bi dati tragediju i Karbala u kojoj meri ce promeniti razmiljanja ljudi u toku vremena. Vecina ljudi ne razumeju vie od toga lica, iji je otac ubijen, a koji su oalocen, priale prie svojih Jao, pla i prolivanja suze zbog nesrece koja ih je zadesila. Nisu imali pojma da Ahlul Bejta u stvari obavljaju svoju ulogu u boanske misije ove raste.

Zadatak preduzete od strane imama nije mogao da se zavri bez objanjenja i tumaenja koja je bila data u njima. Postojala je realna opasnost da ovaj boanski kampanja koja je bila na elu najsvetije linosti islama moda, u kasnijoj fazi, biti da se pojavi kretanja materijala zatrai svetovnim motivima i injenini poloaj moe da bude sakriven od muslimana i njihovih buduce generacije zauvek, ostavljajuci ih sa nekoliko stranica istorije sadre izmiljena pria. To je iz tog razloga Ali Bin Husein ignorisao njegove bolesti i alosti, i dama Zejneb, njena sestra i necak i zaboravio njihovog ropstva i alosti. Umesto preuzimanja dranje bespomocno i oalocene osobe ili laskaju neprijatelja, oni su zapoela svoju misiju informisanja ljudi prave injenice savreno odlunost, a ja sam iskoristio priliku i najmanjih da ostvare svoje do kraja. Toliko da ak i ako neko ih zlostavljali zbog neznanja ili perverzije, oni smatraju da je to vredan sam priliku i napravio je izgovor za

79

Dervi Ali

razgovor sa njim. To znaci su promenili srce reviler na takav nain da je on odmah pokajao, postao pristalica Ahlul Bejta i izrazio aljenje zbog onoga to je rekao.

Ahlul Bejta postupio tako pametno da se koristi ak i od zloupotrebe bacali na njih. ak i ako ih neko obratio slanderousli ili tauntingli su ga smatrali priliku da razgovaraju sa njim i da biste uklonili nesporazumi iz umova ljudi.

Nakon pomena ponaanja na neprijatelja u nekoliko rei koje su zabeleena u istoriji, imam Beovizija rekao je na taj nain, dok se bave ljudi Kufa: "Ja sam sin oveka koji je bio poseen na obali Eufrata, iako mu nije prolivena krvi ili uzurpirala pravo nikome (tj. on je bio ubijen bez ikakvog prekraja po njemu).. Ja sam sin oveka koji je bio napadnut od strane velikog broja ljudi i muenika, kada on vie nije bio u stanju da se bore i da pao na zemlju zbog slabosti Ovo je dovoljna ast za nas. ". Po izgovaranja ovih rei etvrti imama duan ljudima da vie istraga u vezi srca rending muenitvo imama Husein, jer samo ubijaju ne moe da se rauna da bude ast, naroito ast u prisustvu koje bi trebalo da nijedan drugi ast biti potrebno . Imam Zainul 'Abidin je rekao: "To je dovoljno ast za nas da je naa krv je prolivena, nae je imovina opljakana, bili smo i vreali nae ene i deca su se zatvorenici". Imam hteo ljude da razmiljaju o tome ta predmet ovog porastu je, kako njen lider elji i ta je uradio. Ako je eleo da postane vladar, i kao drugo lice je dostigao na ovu funkciju bio je nesrecan, i rtvovao svoj ivot i imovinu u nastojanju da ostvari svoj objekat, budu ubijeni na taj nain nikada ne moe biti izvor ponosa, a to bi da bude stvar sramote. Onda kako bi etvrti imam osecaj ponosni na to i kau: "Ova ast je dovoljno za nas?"

Na sasluanju ove rei ljudi moraju imati pitali kako ovaj dogaaj moe biti izvor ponosa. Moda su mislili: "Da li su ljudi koji nisu ubijeni? Da li postoje bilo rtava u politikim ratovima? Da li postoji mali gubitak imovine i ivota u socijalnoj poremecaja? Kakav je ast da je jedan imovina je opljakana, atori su mu zapalili i njegovi u blizini one su ubijeni. Ovo su nevolje, ali ne i izvor ponosa ". Ali rei imama Beovizija duan ljude da dublje prouavanje i istraivanje da se proceni znaaj i vrednost ove raste u istoriji islama i da saznate ta su ove osobe govore i ta teinu njihovih rei sprovodi i zato oni nisu bili mirni i tihi kao to su drugi ljudi i zato oni nisu bili voljni da prihvate bilo kakve ponude od strane vladara na vlasti.

ta je povreda u sluaju imama Husein uzeo zakletvu na vernost Iazid i iveo asno medju muslimanima sa-aut izgubio prijatelje i svoj ivot? Ovi izrazi vrlo etvrtog imama spremni da ljudi uju, stimuliu svoje misli i podsticao ih iz dremea. Verovatno mnogo ljudi je moda rekao: "Dobro je da su ovi ljudi je ubijeno, ivot vratio u normalu, putevi u Iraku koji su bili blokirani za nekoliko dana su ponovo otvorene i saobracaj i transport koji je postao teko je se vratio u svoj uobiajeni tok. Dok su ljudi mislili na ovim linijama etvrti imama povika iznenada: "Oni su nas ubili i opljakali sve to smo imali i to je dovoljno ast za nas". Ovo tumaenje je kreten ljudima i stvorilo u njima elju da se dalja istraivanja.

Dervi Ali

80

Onda imam Sajjad rekao: "O ljudi ja vas stavio na zakletvom da mi kae u ime Alaha, da li znate da je u jednom trenutku si napisao pisma mog oca, a zatim ga prevarili ste se firma obecanja s njim i onda. porastao za borbu protiv njega Allah vas unititi., moe da anje etvu svojih zlodela u oba sveta, i moe li biti osramoceni za nepristojno politiku koju su usvojile Kako cete suoiti poslanik Allaha kada ste doneli. ? pred njim na Sudnji dan i sa kojima ce oi gleda ga u to vreme Svetog proroka ce vam reci: "Ti si ubio moje dece i ponaao se prema meni dishonorabli. Vi niste moj sledbenika ".

Ovih nekoliko reenica imama promenio miljenje II ljudi Kufa i nasmejana lica onih lica koja su uglavnom dolaze da vide zatvorenike pocrveneo sa stidom. Oni su pokuali da se kontrolie, ali nije mogao da to uini. Najzad i groanings Pla ljudi mogli su se uti sa razliitih strana. Oni su poeli reproaching jedni druge. Jedan od njih je rekao: "ta zla stvar koju ste uradili uniten sebe!". Drugi je odgovorio: "Ali, ono to moemo sada da radimo?"

Dok ljudi su pla i uzdisanje imam ih jo jednom obratio ovim reima: "Neka Allah blagoslovi one, koji prihvataju moj savet i stavi u praksi moje preporuke o svoju dunost prema Allahu, Poslaniku Allaha i Potomci Poslanika, jer to je dunost da pratimo prorok Allaha ". Ova kratkom obracanju doneo takav zaokret u glavama ljudi koji su vapili: "sine poslanik Allaha Svi cemo uti ta kau i sluajte svoje naloge cemo ast obecanja sa vama smo.. nece vas ostaviti i nece stranu sa kim smo spremni da deluju na ta god da kaete Mi cemo se boriti. sa njim, protiv koga se borite, i da ce se pomiri sa njim, sa kojima moete napraviti mir. su ak smo spremni. da preduzmu korake da uhapse Iazid Mi mrzimo one koji vas ugnjetavaju "..

To bi se pojaviti iz ovih izjava ljudi citira Ibn Tavus da oni nisu shvatili jo uvek predmet imama. Oni su moda mislili da je on nameravao da se bori i da zeli da mobilie vojsku za te namene. Oni nisu znali da je deo pokreta koji uestvuju oruane raste i muenitva vec zavren, a nije bilo potrebno vie od ratovanja i krvoprolica. Ono to je preostalo da se postigne veoma su ovi govore, propovedi i adresa koje su bile jedini nain da se odraava dogaaja Aure u istoriji islama i u glavama muslimana. Pored toga, obecanja, koja su donosili sa etvrtog imama, i uvjeravanja, koja su mu dali, bili su ne razlikuje od garancije i obecanja, koja su odrana od to imam Husein. Kao takva uvjeravanja su imali nikakvu vrednost i ne moe osloniti. Oni su pali u kategoriji zakletve na vernost koje ih muslimanske bin Akil i pisma koje im to imam Husein.

Dakle, imam Beovizija rekao:.. "O, neveran i nestalna ljudi nikada nece uspeti Da li elite da budete imaju prema meni na isti nain na koji ste se ponaali prema mom predaka Ne, to ne moe biti tako Zaklinjem se Allaha da rane moje srce jo nije izleena se jue moj otac i njegovi drugovi sreli muenitva.. Ja jo uvek niste zaboravili moje bice oalocene Svetog proroka, moj otac i moja braca nisu prevazili ovu tugu Ono to elim da uradite. je da ne treba da nas podre, ni protiv nas. Husein bin Alija bica muenikog takoe ne iznenauje. nije bio njegov otac Alija bolji od njega i bio je on

81

Dervi Ali

nije ubijen O Kufians si to ti!, koji je ubio Alija maja. budem rtvovani? za mog oca, koji je mucenicki postradao na obali Eufrata kazna za njegove ubice je pakao "..

Zatim je dodao: "Mi cemo biti potpuno zadovoljni ako vam se praksa svrstavanje sa nama na jedan dan i protiv nas na neki drugi dan".

etvrti imam ne govori vie i nije mogao dobiti priliku da govori do Ahlul Bejta su dovedeni jedan dan pre ibn Zijad na javni skup. Tu, takoe je iskoristio priliku da govori. Po izgovaranja nekoliko reenica, iako su kratke, je impresioniran skupu.

Poglavje 24 Imam Sajjad u sudu ibn Zijad

Imam Sajjad je doveden u sud ibn Zijad je i uinio da stane pre toga. tiranin. "Ko si ti?" On je upitao imama. Imam je odgovorio: "Ja sam Alija ibn Husein". On je rekao: "Zar Allah nije ubio Ali ibn Husein?" Imam je odgovorio: "Imao sam brata ije je ime takoe je Ali i narod ga je ubio". (Imam trebalo da kaem ibn Zijad ne atribut greh prema Allahu i da ne kaem neto irelevantno, zato to je narod, a ne Allaha koji je ubio Ali ibn Husein u Karbali). Ibn Zijad je rekao: "To nije tako Allaha ubio ga.". U odgovoru na ovo imam recitovala stihove Kur'ana: Allaha uzima due, kada vreme smrti doe, (Sura Al-Zumar, 39:42), ali on nije njihov ubica.

Kada je ibn Zijad videli da mladi bolesni zatvorenik je ponovo dao odgovore vreme i ponovo da se ono to je on rekao da sam ljut i rekao: "Da li jo uvek imate hrabrosti da se odupru ono to ja kaem" Tada ree svojim ljudima: "Uzmi ga u gostima i odseci glavu".

Na roitu ova dama Zejneb je dobio veoma zabrinut i uznemiren. Meutim, jedini odgovor koji etvrti imam dao ibn Zijad je ovaj: "Ako me ubije sa kojima cemo vam poslati ove ene?" Zatim je dodao: "Nakon to me ubija trebalo bi da poaljete sa njima pobonom musliman, koji treba da se ponaaju prema njima u skladu sa naredbama islama".

etvrti imam nisu izgovori reenicu zahtev ibn Zijad da potedi ivot. Samo je rekao:. "Kada sam ubio ne alju sa ovim svetim enama ovek, koji je bezboan i ne-muslimanski" [19]

Dervi Ali

82

U Siriji je takoe imam Beovizija dobio neke takve mogucnosti i iskoristio ih u najvecoj mogucoj meri. Kada imam Sajjad je bio zarobljen u Damasku ovek po imenu Ibrahima bin Talha bin Ubaidullah Taimi doao pred njim u bazar i rekao tauntingli: "O Ali Bin Husein Ko je pobedio u toj bici?" On treba da kae da Ahlul Bejta pretrpeo poraz i svoje neprijatelje osvojio slavnu pobedu. Imam mu ree u odgovoru: "Sada je vreme za molitve se pribliava trebalo bi da izrekne Azan i Ikamah, tako da cete doci da znaju i razumeju jasno ko je pobednik." Imam cilj da mu kaem ovo: "Kao to pripadaju Taim pleme Kuraish ste moda zadovoljni iz nekog razloga koji Bani Haim pretrpela poraz. Meutim, dokle god ste muslimana potrebno je za vas da se izjasni u Azan kao Ikamah: "Ja svedoi da je Muhammed poslanik Allaha". Mi, a ne drugi potomci i naslednici proroka Muhameda, bez pominjanja ije ime i prizivanje Boanske blagoslov za njega molitve 'bilo Muslimana nisu prihvatljivi. Dakle, dokle god postoji islam ast i slavu pripadaju nama, potomci Muhammeda, takoe ce ostati uspostavio i potvrdio ". Imam izgovorio ove kratke, ali fascinantnim rei u odgovoru na jednu osobu, a moda je izgovorio u niskim ton, ali ove rei izgovorene u niskim tonovima i dalje odjekuju u istoriji. S vremena na vreme deava se da samo jedna reenica postaje uzrok dolazi u postojanje mnogih vanih knjiga, govora i lanaka. U to vreme ni Ibrahima, ni Talha niti bilo ko drugi mogao da proceni znaaj ovih kratke rei i obratiti panju na njenu sutinu gleda svoj oblik, ali imam znali da ak i ako je doao u Siriju da izgovori samo ovu kratku reenicu i da kau nita drugo tokom ovog putovanja, bilo bi dovoljno da se postigne objekat je imao u vidu, i oni koji nisu mogli da procene potrebne u to vreme ubrzo ce kasnije aplaudiraju plana zabelezena od strane imama Husein i njegovi drugovi i Ahlul Bejta.

Imam Sajjad dobio jo jednu priliku, kada Ahlul Bejta su napravljene da stoje vrata Masjid u Damasku, mesto gde su zarobljenici uglavnom uvaju. Starac, koji je bio sirijski, doao tamo i rekao: "Hvala Allahu da se On je poginuo, a uniteno ti i unitili pobunjenikim ljudi poput vas". Onda je poeo zloupotrebljava Ahlul Bejta. etvrti imam cutali i neka govori na blagajni postao cuti. U svom odgovoru, meutim, on nije rekao, niti bilo kakvog neprimerenog stvar alio starca upotrebe uvredljivih rei. U to vreme etvrtog imama je bio bolestan i bio je, takoe putnik i doiveo tekoce putovanje od Kufa u Damask. On je takoe oalocenog i muci. Pored toga, on je stigao u grad koji je u to vreme centar neprijatelj Ahlul Bejta. Sirijska koristio pogrdne rei, izrazio je zadovoljstvo i zahvalio se Allahu za ono to se dogodilo. Kada su svi ovi uzroci muka i bes su prisutni, koji moe da mirno i ne gubi ivce ili da jake odgovor? To nije moguce za osobu da se kontrolie u takvim okolnostima, ma ko on bio.

Meutim, imam ponaali prema starom sirijskom kao vrstu simpatije i nastavnika, kao da je doiveo nita od njega osim ljubaznost i potovanje i pitao ga blago: "Da li ste proitali Kur'an?" On je odgovorio "Da, zato da ne?" Zatim Imam je rekao: "niste proitali stih: Kai, o Muhamed ne elim od vas bilo kompenzaciju za moje propovedanje da vas, osim da treba ljubav Kin (Sura Alura, 42:23).

83

Dervi Ali

ovek je odgovorio: "Da, ja sam". Imam je rekao: "Zaklinjem se tako mi Allaha da smo braca Svetog proroka".

Moe se reci sa sigurnocu da ovaj veoma pitanja stvorili su mete u umu oveka. Zatim je pitao oveka: "Zar niste itali ovaj stih: Ljudi iz kuce, Alah eli da ukloni sve vrste neistocom od vas i da vas potpuno oisti." (Sura Al-Ahzab, 33: 33) On je odgovorio: "Da sam.". Imam je rekao: "Mi smo ljudi domacinstva iji je nepogreivost je posvedoio od Allaha." Sirijska potom podigao ruke u molitvi i rekao triput: "O Allahu ja sam se pokaju i alostan za ono to sam uinio Gospode sam zgaen sam sa onima koji su neprijatelji potomstva Svetog proroka i koji su ubijeni. . im ne znam kako se to tako desilo, proitao sam Kur'an, ali ne obracaju panju na ove stihove ".

etvrti imam jedan takav dobio priliku u sud Iazid kada Ahlul Bejta su dovedeni pred njega za prvi put. Imam koji je bio okovan tokom njegovog putovanja iz Kufa u Damasku rekao Iazid: "O, Iazid sam vam stavio pod zakletvom, u ime Allaha, samo da zamislite kako Sveti prorok ce osetiti ako nas vidi u ovom stanju? " Ove rei se pokazao veoma efikasan. Svi oni koji su bili prisutni tamo, poeo je da plae i Iazid naredio okove da se ukloni iz tela etvrtog imama. Jo jedna vana stvar je da imam obratio Iazid po imenu i nije ga zovu, komandant veran, kao to je uobiajeno. To je, dakle, zabeleena u istoriji da Ahlul Bejta nije poziv Iazid, komandant veran, ak i kada su lancima i napravili roblje i nije ga prepoznao da bude naslednik kalifa i Svetog proroka. Istorija islama svedoi injenica da niko od Ahlul Bejta koji su uinjeni zatvorenicima upucene Iazid osim njegovo ime.

Beleke

[19] Autor Luhuf kae: "Kada ibn Zijad je naredio da se Alija ibn Husein treba da bude ubijen, dama Zejneb je rekao:" sine Zijada! Ako elite da ga ubiju me ubiju zajedno sa njim ". Imama, meutim, rekao:" Draga tetka! Budite mirni, ja cu mu dati odgovor sam "Onda je on rekao:." Sine Zijada! Da li prete da me ubije? Zar ne znate da je ubijen je nae naslee i muenitvo je ast za nas ".

Beseda imama Beovizija u damiju u Damasku

etvrti imam dobio najbolju priliku na dan kada je zvanini propovednik montirana propovedaonice zlostavljane i imama Alija i njegova deca i elokventno pohvalio Mu'aviia "i njegovih potomaka, a potom imam rekao Iazid:" Da li dozvoli mi da da se uzdigne ovim komadima drveta i da kaem nekoliko stvari koje mogu da molimo Allaha i takoe postaju sredstvo zarade sluaju

Dervi Ali

84

duhovnu nagradu. " Ova kratka izjava imama je veoma suptilan. Moe se reci da sadri sutinu onoga o emu imama hteo da kaem. On nije poziv propovedaonice u pitanju propovedaonice, ali je rekao da Iazid: "Dozvolite mi da se uzdigne ovim komadima drveta". Ono to je on mislio da kae je "da je sve to je s obzirom na oblik propovedaonice, na kojoj se neko penje, a zatim isporuuje govor, nije propovedaonice. Ovi komadi drveta su sredstva za unitavanje propovedaonica. Ovaj propovednik je prodao svoju veru za materijalne koristi, jer je pristao da udovolji ljudima i da se protivi Allahu, a samim tim i njegovo odredite je pakao. Drugim reima, on je rekao da ono to je govorio propovednik je bio uzrok gneva Boijeg, jer nije moguce da se molimo Allahu zloupotrebom oveka kao to je Alija ibn Ebi Talib. Kada je Imam Sajjad je rekao: "elim da kaem nekoliko stvari koje mogu biti sredstvo zarade sluaju duhovnu nagradu", on je mislio da je ono to svetenik govori da podrazumeva samo ljudi u greh i nedaca i nisu mogli da proizvedu bilo koji rezultat osim perverzija ljudi. Ljudi insistirao da sporazum Iazid imam dozvolu, ali je on uporno odbio. Na kraju on (Iazid) je rekao: "To su ljudi koji su bili hranjeni na znanju i mudrosti, a ostali su dojenad i decu, ako sam mu dozvoli da govori on ce sramota me je u oima ljudi.". Na kraju, ipak, morao da pristupi zahtev ljudi i etvrti imam montiran propovedaonice. On je rekao stvari koje je ozbiljan uticaj na umove ljudi i poeli su da se plakati i naricati.

Tokom svog obracanja imama Beovizija odreeno mesto Ahlul Bejta u oblasti islama i rekao:. "O ljudi Allahu nam je dao est stvari i nae superiornosti prema drugima se zasniva na sedam stubova od est stvari koje je dao nama su: znanje, strpljivost, velikodunost i milost, elokvencijom, hrabrost i iskreni ljubav vernika, odnosno ljudi ne mogu biti primorani da postanu nai prijatelji, poklonici i sledbenici Allah je tako hteo da bi verni nas ljudi vole i to nije moguce. Da bismo spreili ovo na bilo koji nain i da uini neto to zbog ega ljudi mogu da vole druge i mrze nas Naa nadmoc u drugima je i na osnovu ovih sedam stubova Muhamed, prorok Allaha, njegov naslednik, Alija ibn Ebi Talib,. doajen muenika Hamze, Ja'far Taiiar, Hasan i Husein, dve unuke Svetog proroka ovog naroda, i Mehdi, spasilac potlaenih i liili ljudi u svetu) ovog naroda i imama poslednjeg starosti. Sve ove su iz nae Svete porodice ".

Imam Sajjad, etvrti imam, znailo da kaem da Iazid u prvom stepenu liava Ahlul Bejta tih poasti i prenos iste da se svaa, a zatim sa njima. U suprotnom, dokle god ovi priznanja islama pripadao Ahlul Bejta kako bi mogli da budu ponien i ignorisati, kako bi se njihova prava koja drugima i kako bi se posvetio srca da im se okrenuo prema drugima!

Imam se predstavio i pitanja su takva da se ukljuite Iazid i njegove pristalice bili duni da prekinu njegov govor. Oni su traili da izrekne mu'azzin Azan. Naravno imam je, takoe, morao da postane tihi, ali u isto vreme on je iskoristio drugu priliku. Kada mu'azzin rekao: "Ja svedoi da je Muhammed poslanik Allaha" Skinuo turbanom i rekao: "O, mu'azzin molim vas u ime ovog veoma Muhameda da cutim!". Onda se okrenuo Iazid i rekao: "Da li je ovo veliki i velikoduan Poslanik vae Grand-otac ili deda naeg Ako kaete da je va deda sve njih zna da cete biti govori la i ako kae da je on. moj deda zato si ubio mog oca i pljakale njegova imovina i njegova ena su

85

Dervi Ali

zarobljenike? " Onda je prui ruku i otkinula mu ogrlicu i nastavio da govori dok su ljudi duboko potresen i raspreni u stanju nevolja.

Poglavje 25 Putovanje Ahlul Bejta u Kufu i Damask

Istorija sveta kretanja i raste imama Husein je jedan od najslavnije poglavlja istorije islama. Iako je ovaj period kraci od godinu dana je bio veoma kratak i prolazni sa take gledita vremenskog perioda, bilo je vrlo nasilno i veni sa stanovita kvaliteta i rezultata koji ga je proizvela. Ovaj kratak istorijski period moe da se rauna da je zapoela poslednjih dana meseca Rajab od 60 Ah, odnosno sa polaskom imama Husein iz Madina do Meka i takoe se mogu tretirati da je zavrila sa povratkom Ahlul Bejta da Madina, iako datum dolaska Ahlul Bejta u njihovu kucu nije poznato i nismo svesni na koliko meseci su ostali u Damasku, kada su napustili Siriju za Madina, i koliko vremena je proveo u svoje putovanje iz Sirije do Madina. Ukratko, moe se reci sa sigurnocu da je godinu dana jo nije prolo od odlaska Ahlul Bejta iz Madina u mesecu Rajab, kada se vratio u etvrtom imam Madina, zajedno sa svojim Svete porodice nakon to je proveo vreme zarobljenitva. Oni su doli iz Damaska do Madina direktno ili preko Karbala.

Meutim, to se tie incidenta koji Ahlul Bejta je doao iz Sirije u Irak i dostigao Karbale na 20. Safar je potpuno neverovatna i nema pouzdanih dokaza na raspolaganju da podri ovaj istorijski mit. Ahlul Bejta otili iz Madina do Meka u mesecu Rajab godine 60 Ah i poli od Meka u Irak iste godine u mjesecu Zil-haj. U mesecu Muharema godine 61 AH, oni su odvedeni u Kufa kao zatvorenici nakon muenitva imama Husein i njegovi saputnici slavnog. Nakon to su ostali u Kufa vec due vreme su bili poslati u Siriju u skladu sa nalozima dobijenim od Iazid. Oni su tamo ostali za period koji nije tano poznato, a zatim se vratio u Madina.

injenica je da su datumi odlaska Ahlul Bejta iz Kufa za Siriju, njihov dolazak u Damasku, u periodu njihovog boravka u glavnom gradu Iazid, datumi njihovog odlaska iz Damaska i dolaska u Madina nije ba poznata. To moe, meutim, izjavio je na osnovu verovatnoce i pogodite, a ne sa sigurnocu da je nakon porodici imama Husein stigao u Kufa na 12. muharrema godine 61 AH, su ostali zatvoreni u Kufa oko mesec dana, odnosno do posle sredinom meseca Safar i bili poslati u Siriju dan ili dva pre 40 dana muenitva imama Husein i njegovi drugovi. Kao to je napisao neki istoriari su doli do Damaska u vezi sredinom meseca Rabiul avval. Ne moe se reci da koliko dugo su ostali u Damasku, kada su odstupili od tamo i na koji datum su stigli u Madina. Ako pouzdanih dokaza je na raspolaganju u smislu da Ahlul Bejta doao do Karbale u vreme Arba'in (40. dan) na muenitvo imama Husein, moglo bi se reci da se to dogodilo kada su otili u Siriju, a ne na

Dervi Ali

86

vreme njihovog povratka iz tamo. To je tako, jer ako, kako je navedeno od strane nekih istoriara, Ahlul Bejta su poslati u Siriju, po prijemu naloga iz Iazid, u roku od tri dana nakon prve polovine meseca Safar, ne izgleda nemoguce da su ili preko Karbala, gde su odali poast na svetog mesta poinka svojih najmilijih i muenika na 20. Safar a potom u Damask. Meutim, mi nemamo nikakve pouzdane dokaze i za ovu izjavu i samo nekoliko sporadinih dokazi u ovom ime moe da se pobili iz istorije.

Nije moguce da se veruje da Ahlul Bejta dostigao Siriju na dan Arba'in ili levo za Damask Madina ili postignut Madina na takav dan. To je, dakle, preporuuje da se takva pitanja ne neosnovane treba pomenuti u vezi sa Aure i Arba'in i treba se zadovoljiti samo one stvari koje se prijavljuju iz pouzdanih izvora. Niti imam Sajjad je doao iz Sirije u Irak, niti Ahlul Bejta doao u Karbali na njihovom povratku iz Sirije, niti Dabir bin Abdullah Ansari i Atiiia Bin Sadu Bin Junada Avfi ispuni etvrtu imama i Ahlul Bejta kada su krenuli da obavlja hodoace Karbala na dan Arba'in. U naracije vezane za oma je Dabir i Atiiia to nije uopte pomenuto da su se sreli imama Beovizija ili Ahlul Bejta. Ova pria je izmislio priu-altera.

Samo Sajid bin Tavus je napisao u Luhuf, za razliku od istorijske i geografske dokaza, da je na povratku iz Damaska Ahlul Bejta je nastavio u Iraku kada su stigli do rastanka od naina da se Irak i Hijaz (mesto koje nije identifikovano ak geografa) i na 40. dan Aure su stigle Karbala. Sajid bin Tavus je, bez sumnje, velika osoba. Allama Hilli je priznao da je on obavlja neobine karakteristike i ne postoji negira injenicu da je on uivao visok status. Meutim, nije moguce da priloite bilo koju vrednost za ovu izjavu iz svog istorijskog stanovita i ne zna da li on sam veruje u priu koja nije zasnovana na bilo koju vlast. U svakom sluaju, ovo pitanje treba istraivanje i istraivanja.

Kao stvar principa da se protivi zdrav razum da sve treba prihvatiti bez ikakve istrage, studija i komentara. ak i ako Sajid bin Tavus je bio na savremenik mi ne bi priao da je veliki naunik u ovom konkretnom pitanju, a njegova primedba u knjizi, koji prema istraivaima je napisano u mladosti, ne bi bilo sprovedena istorijsku vrednost za nas. To je vulgarno i glupo nain razmiljanja da sve to je rekao bilo ko, ili je napisano u bilo kojoj knjizi treba da bude prihvacen kao ispravan i bez greaka. Put istraivanja i kritika je uvek otvoren za inteligentne osobe i istraivanja naunika istorije prema muslimanima u svetu uopte postoji samo jedna osoba ije primedbe ne moe biti pogreno u najmanju ruku i on je Sveti prorok.. Prema Shi'ah kolu, meutim, to je razlika uivaju Svetog proroka, kao i gospoa Fatima Zahra i dvanaest imama iji je nepogreivost je dokazano zbog kao i naracija.

87

Dervi Ali

Poglavje 26 Dogaaji Karbala Ostao bezbedan od distorzija

Bez obzira na sve to je gore reeno da treba imati u vidu da tragini dogaaj Karbali je ostala bezbedna i imunitet od distorziju u poreenju sa vecinom drugih istorijskih dogaaja, a dogaaj je toliko jasna, eksplicitna i neoekivana da ak i neprijatelji imama Alija ibn Ebi Talib i imama Hasana poklonio glave pre nego to je u vezi i pohvalio ga. Ko je pisao na ovu temu, da li on biti istoriar Tabari ili Abul Faraj Isfahani ili ibn Vazeh Katib ili ejh Mufid, veliki Shi'ah stipendista kasnije deo etvrtog veka, napisao je nita osim veliine, hrabrost, iskrenost , hrabrost, slobodu i mukosti imama Husein-lider ove raste.

U godini 60 -61 AH kampanji imama Husein je postignuto u takvim okolnostima da se moe reci da ak i oni ljudi koji nisu oklevali od pravljenja bilo kakvih distorzija u istoriji nije mogla da pokupi hrabrosti da pokvari sa svetim poglavlje istorije i da Tamnjeti briljantne lice kretanja Imam Husain. Ona lica, koja pokvari istorijskih dogaaja ili linosti pokazuju suprotno onome to je to zapravo, to ine samo kada im okolnosti povoljne za ovu svrhu, iu stanju su da vode narod u greku. Meutim, esto se deava da ak i protivnici ne mogu da pomognu priznao i hvalio svoje veliine, istotu i pobonosti.

U 7 AH neprijateljstvo Umaiiad Ebu Sufian je zahtevao da on treba da govori loe Svetog proroka pre nego rimski car koliko je to moguce, skrivene njegova iskrenost, velikodunosti i istinitost i predstavio ga kao pohlepan osoba i laov. Meutim, on nije mogao da pronae priliku za to. Za razliku od svoje sklonosti i politike je pohvalio Svetog proroka i pomenuo njegovu veliinu i velikodunost u mnogo bolji nain nego to prijatelj Svetog proroka mogla da uradi. U poetku 7 AH Sveti prorok pisao pisma kraljeva i vladara teritorija susednih Arapskom poluostrvu pozivajuci ih da prihvate islam. Kao to je napisao autor Tabakat est glasnika Svetog proroka leve Madina u mesecu Muharema od 7 AH sa est slova. Amr bin Umaiia Zamari nastavio sa pismo Negus, cara Etiopije, Dahiah bin Kalifa Kalbi sa slovom za Cezara, vladar Istonog rimskog carstva, Abdullah bin Huzaifa Sahmi sa pismo Khusro Pervizova, kralj Irana , Hatib bin Ebi Balta sa pismo kralja Aleksandrija (Egipat), Shuja Bin Vahab Asadi sa slovom za Harit Bin Abi amir Ghassani, Kralj Sirije, i Amr bin Salit sa pismo Havza Bin Alaiia Hasani, Kralj Iamamah.

Dervi Ali

88

Poglavje 27 Ebu Sufian priznaje veliinu Sveti proroka

Prema Insanul Uiun, SEERA-E Nabaviiia, Tarikh-E Tabari i Kamil ibn Athir, kada je Cezar dobio Svetog proroka pismo je postao radoznao i naredio oveku iz Hijaz moe se saznati i doneo mu da bi on mogao uiniti istraga u vezi Muhameda. Sluajno u to vreme Ebu Sufian i neke druge Kuraishites otiao u Siriju radi trgovine. Odvedeni su u Jerusalam i predstavljeni su na sudu Carev. On ih je upitao: "Ko je meu vama najvie u bliskoj vezi sa ovekom koji tvrdi da je poslanik Allaha?" Ebu Sufian je odgovorio: "Ja sam jo u tesnoj vezi sa njim od svih drugih". To je injenica, jer niko od Kuraishites u karavanu, osim Ebu Sufian, bio potomak Abd Munaf. Cezar kae: "ta je va odnos s Muhamedom?" Ebu Sufian je odgovorio: "On je sin mog strica". Cezar kae: "Doi blie". Nakon toga on je naredio drugovi Abu Sufian da stoje iza njega. Onda se okrenuo prevodioca i rekao: "Recite drugovima Abu Sufian da sam ga napravio sedne pred njima, tako da sam moe da mu pitanje o oveku koji tvrdi da je poslanik Allaha i ja sam ih napravio sede iza njega, tako On kae da ako la ne mogu osecati stid zbog njega gleda u lice i da ga u suprotnosti Ebu Sufian se koristi za kasnije reci: ". Zaklinjem se Allaha da, ako nisam bio uplaen da ce, ako sam rekao laz one lica koja bi me kontradiktorni, ja bih rekao la. Meutim, osecao sam stid i govorio istinu protiv moje elje. "

Sledeci razgovor je odran izmeu Cezara i Abu Sufian: Cezar: Da Koju vrstu porodinog li ovo proclaimer od prophethood pripada? Ebu Sufian: On pripada plemickoj porodici. Cezar: Da li je neko medju vama da takve tvrdnje ranije? Ebu Sufian: Ne Cezar: Da li je ikada reci la pre nego to je tvrdio da bude prorok? Ebu Sufian: Ne Cezar: Da li je bilo medju kralj i njegovi preci? Ebu Sufian: Ne Cezar: Kako mu je mudrost, razumevanje i inteligencije? Ebu Sufian: Nismo primetio bilo kakav defekt u njegovu mudrost, razumevanje i inteligencije. Cezar: Kakav ljudi su prihvatili ovu religiju-plemstva i aristokratije, ili srednje klase i siromanih?

89
Ebu Sufian: srednje klase i siromanima. Cezar: Da li su njegovi sledbenici rastucim ili opadajucim? Ebu Sufian: Oni su u porastu iz dana u dan. Cezar: Da li se desi da neko od njih moe da mrze religiju islama i odmetnuti se? Ebu Sufian: Ne Cezar: Da li Muhamed pauze obecanja? Ebu Sufian: Mi nismo videli tako neto od njega do sada.

Dervi Ali

jer smo zakljuili savez sa njim i ne znam kako ce delovati u buducnosti (Ebu Sufian znai 10godine zavet je zakljueno na Hudaibiia).

Cezar: Da li ste se borili bilo bitku protiv njega do sada? Ebu Sufian: Da. Cezar: Kakav je bio rezultat vae borbe? Ebu Sufian: Ponekad smo osvojili, a ponekad je bio pobednik. U bici kod Badr je bio uspean protiv nas, ali nisam uestvovao u toj bici. Godinu dana kasnije, (tj. u bici kod Uhud) smo pokrenuli napad na njegov grad i Split stomacima i odsecanje uiju i nosa naroda. Cezar: ta on bi da uradite? Ebu Sufian: On nam naredjuje da oboavaju Allaha, a ne da poveete nita sa Njim u pitanje autoriteta On nam zabranjuje da se pokloni idolima koji su slavili nai preci.. On trai da se ponudi molitve, dajte milostinju, govore istinu, posmatrati ednost, ast obecanja i zaveta i da ne ine krenje poverenja ".

Cezar smatra dovoljnim istragu o linosti Svetog proroka. On je, dakle, ree Ebu Sufian: sam te pitao o njegovim precima, a vi je odgovorio da dolazi iz plemicke porodice. Svi Proroci su Allaha plemenitih roenja u svojim plemenima. Sam vas pitao da li je neko iz redova vas tvrdio da je prorok, a vi ranije odgovorio negativno. Naravno, ako neko iz redova ste imali napravili takav zahtev moglo bi se reci da je imitiraju ono to je ranije rekao. Onda sam vas pitao da li je on bio laganja pre nego to je tvrdio da je prorok i sami priznali da nije takva stvar i on nikada nije slagao ljudima. Tada sam zakljuio da ne postoji razlog zato osoba koja ne lagati narod treba klevetati Allaha. Sam vas pitao da li je bilo ikakvog kralj meu svojim precima i ti odgovorio negativno. Naravno, ako je bilo bilo kralj meu svojim precima moglo bi se reci da je i on popeo da povrati kraljevstvo. Onda sam vas pitao da li su aristokrate i mocnika ili loe prihvatili njegovu religiju i da je odgovorio da su oni siromani. A sledbenici Boji proroci su uvek ovi siromani ljudi (tj. bez prebijene pare, a ne oni koji gomilaju bogatstvo fer i greka sredstava u preovlaujucim uslovima, i protive se svi, koji ima za cilj da okupi oko revoluciju za reformu drutva) .

Dervi Ali

90

Cezar je nastavio: "Posle toga sam vas pitao da li je broj sledbenika Muhameda je postepeno povecava ili smanjuje, a vi je odgovorio da je njihov broj se povecavao iz dana u dan vere u Boga i Njegov pravi proroci daje takve rezultate, odnosno ona privlai sve vie pristalica dan. u dan dok se ne postigne savrenstvo i ja vas pitao da li je to tako desilo da je neko iz redova Muslimana je pokazala mrnje protiv islama ili je je otpadnik i rekli ste da nije bilo takav sluaj To je sluaj i sa verom, jer.. kada se jedno srce stie pomoci i udobnost putem vere ne tuni Onda sam vas pitao da li ste ikada imali borili sa njim i da je odgovorio da ta bitka se dogodilo izmeu vas i njega, a u nekima od njih ste bili uspeni, dok u. drugi je bio pobednik. To je ono to se deava Boji proroci S vremena na vreme da uu u tekoce, ali na kraju svoje napredovanje i uspeh je sigurno.. Onda sam vas pitao ta je naredio da radite i da je odgovorio da je on naredio da ponudi molitve , dajte milostinju, potuje pobonost i ednost, ast svoje obecanja i da ne ine krenje poverenje koje ste priznao da nikada nije bio neastan, lukavoj i neverna. Ovo je nain Boji proroci ponaaju.. Oni nisu nepoteni, lukavoj i nevernih. U svetlu ovih pitanja, siguran sam da je on Boiji prorok ".

Ovo je primer kako neprijatelja postaje bespomocno i skromni pred uzvienu linost i ne moe da skupi svoju hrabrost da pokvari sa realnocu.

Poglavje 28 Podsticaj imama Alija a.s.

Imam Ali kae: "O ljudi Vae ponaanje sa ljudima treba da bude u takvim gostima da ako umre i odstupaju od svetskih drugima treba tugovati vae smrti i plakati na raun, vaem odsustvu i u sluaju da su ivi i postoji meu ljudima! , oni bi trebalo da bude zaljubljen u tebe i volim te ", odnosno putem dobrog ponaanja i drutvenosti na osnovu dobre morala jedan moe da osvoji naklonost i ljubav naroda.

"To je jedino putem dobrote i pristojnog ponaanja koje se moe privuci ljude da sebi i pleni njihova srca."

Ko bi mogao da deluje bolje na ovom uzviena moralna pravilo imama Alija od njegove asne sin imama Husein i koji bi mogli da uspeju poput njega u izradi ljudi ga volim za ivota i posle muenitva?

91

Dervi Ali

U mesecu Muharema 61 AH dogaaj odran je u Iraku na obali Eufrata i neke veoma velikoduan i estit lica su ubijeni. Vecina ljudi u tim danima nije smatrao da ovaj dogaaj biti veci od druge istorijske dogaaje. Oni su moda zamiljali da je posle prolaska nekoliko godina ovaj dogaaj ce biti sahranjen u unutranje nabore istorije knjige i nae svoje mesto, zajedno sa stotinama drugih starih i zaboravljenih istorijskih dogaaja i niko da ga se secati, osim kao priu i avanturu . Meutim, oni nisu bili svesni da ce linost Husein bin Alija pretpostaviti besmrtnu poloaj. Njegova Raste bi takoe biti veni dogaaja istorije i ne bi postali stari, ili se briu sa prolaskom vremena. Moda vecina ljudi u one dane smatra da su ubice imama uspela da postigne cilj, a ne samo dogaaj koji se odnose na ove muenike su naselili, ali niko moci da se suprotstave Banija Umaja u buducnosti, a ime imama Ali i njegovi naslednici ne bi vie on pominje u istoriji islama sa slavom i potovanjem. Takoe je zamiljena da sa vremenom bi rane koju je pretrpela prijatelji Ahlul Bejta zahvaljujuci muenitvo imama i njegove asne drugovi izlei se i to nesreca bi takoe biti zaboravljena kao i mnoge druge istorijske tragedije. Meutim, istorija pokazala je kasnije da je vecina ljudi u zabludi. Oni smatraju sluaju Karbale kao obian politike kampanje i nisu shvatali sveti objekat koji imam je imao u vidu u ovom porastu, a nisu bili upoznati sa njegovim duhom. Tekoca koje obino obmanjuje ljude je da oni ne mogu da razliku izmeu slinih rei i dela, mada mogu biti veoma razliiti jedni od drugih. Ljudi su videli veoma esto da su neki ljudi porast u ime istine i da rtve, ali na kraju korak od njih ostavlja nikakav utisak, ili neke osobe propovedaju snano, istinu i podrku na stranu potlaenih, i zamolite ljude da se sete Allaha i Sudnji dan, ali ni narod ni istoriju su ih prepoznati kao dobri i poboni ljudi.

To je zbog toga esto ljudi smatraju da rei i dela poboni ljudi i da bude podstaknuta linim i materijalnih interesa i ne placaju paznju na svoje boanske motive. Oni ne mogu da razliku izmeu onih koji porasti za ime Allaha i one koji su preokupirani linim interesima i telesnim eljama. Meutim, to je pitanje veliko zadovoljstvo da ako ljudi prave greke istorija ne, i vremenom eliminie uzroke nesporazuma. To je istorija koja je zabeleena izreka imama Alija kao najbolji verskim savetima, ali je ignorisao i zaboravljene duge i bljutav predavanja moe drugih halifa. Kao primer za to skrecemo panju italaca na savetima evidentiran od strane Abasida vladar po imenu Mensur Davaniki za sina Mehdija Abbasi. Ibn Vazeh Ia'kubi ga je pripoveda ovako: "Nakon smrti Ebu Ja'far Mensur njegovog sina Mehdija proitam njegovu bice pred narodom sledeci je volja.:

U ime Allaha, dobrotvorne, milostiv.

To je volja Alaha rob komandanta veran, njegovog sina Muhameda Mahdi, princ od muslimana. Komandant veran ga je imenovao kao svog naslednika Vasi i nad svim muslimanima, Zimmis, svetilite Allaha i dravne blagajne. Zemljita pripada Allahu i On ini njegov naslednik Vhoo Gospode! Zato si mi dao tako kratko vreme "Nikad Kad vreme tvoje smrti dolo necete dobiti bilo koji predah i on takoe eli (pre nego to vi kaete).?" O Gospode! Poalji mi Nazad na svetu. Moguce je da mogu da vre dobra dela "U tom trenutku vaa porodica ce vas ostaviti i samo svoje postupke ce biti sa vama..

Dervi Ali

92

Tada cete videti ta ste uradili sa svojim rukama i da se ono mesto koje ste otili sa nogama, a ta ste rekli sa svojim jezikom i kako svoje udove ste pomogli u svoje radnje, a ono to oi su videli i ta uao je va mozak. Nakon toga cete biti u potpunosti nagraen za dobra dela i kazniti za loe. Dakle, uvek treba da Bojte se Allaha i pokoravaju njegova nareenja. Molimo Allaha za Njegovu pomoc u pitanju pobonosti i trai svoje blizine putem vere. Poziv sebe na raun i ne se predaju strasti i elje. Ne insistiramo da se uini loe stvari. Nema je vie teko opterecen, vie greni, vie nevolji i vie nego alostan vas, jer tvoje grehe su akumulirale i vaa dela su memorisani. Kao to Allah ste napravili uvar vaih predmeta, tako da moete posredovati izmeu njih, ak iu odnosu na atoma, On ce vas pozove na odgovornost, a vi cete biti kanjeni za nedela svog represivnog agenata. Allah kae: Vi cete umreti i ostali ce takoe umreti i onda sve od vas ce svai sa jednim drugom u prisustvu svog Gospoda. Izgleda kao da vidim da ste u pritvoru pre nego to Svemocna Gospoda.

Vai prijatelji vas puste. Vai sledbenici ste predali odgovornost i kazne. Vaa dela su lei na tvoja vrata i vae grehe da li ste ukljueni u tekoce. Strah je preduzela dri vas i slabosti i nemoci ste upropastili. Vaa logika je bila pokvarena i ako ste izgubili pravni lek. Ljudi su se njihova prava od vas i da se osveti. Sve ovo ce se dogoditi na dan koji ce biti veoma strano i teko. To ce biti dan koji ce oi biti zbunjen, srca ispunjena ljutnjom dostici grla i ugnjetaa imati ni relativnu niti posrednika koji bi mogli uti njihov entreaties. ta ce onda biti va stav o danu na koji ljudi svau sa vama i njihovim pravima ce se trai od vas!

To ce biti vreme kada nece biti roacima da pomognu i podrku koja vam je. To ce biti dan kada ce sve dela biti nagraeni, posredovanje nece biti prihvacene, a bilans ce pravda biti podeen i zavrni nalozi ce biti dato. Alah je rekao da je tog dana nepravda nece uiniti kako bi se svakome i On ce izmire raune svih vrlo brzo. Neophodno je da se pripremite za taj dan i nastojati da se postigne izbavljenje. Besplatno se od grehova. Iskoristite priliku dostupne u ovom trenutku i strah Sudnjeg dana. Drite sveta daleko od vas, jer je prevarantske i da ce vas unititi. Vi treba da va um usmeren ka Allahu i trae ispunjenje svojih potreba od Njega. Neophodno je da va pravda je veliko i iroko rasprostranjena. Ljudi bi trebalo da bude imun na nepravde. Arbitrira izmeu subjekata na osnovu ravnopravnosti i ine napore da molimo Allaha. Izaberite nai prijatelji i saradnici iz redova pobona osoba. Dajte muslimani svoje, zbog ueca od svog bogatstva. Dajte im bez boravka onoga na koje su oni pravo iz prihoda i plena. Platite im njihove penzije i redovno placaju mesene i godinje lanarine odmah u odgovarajuce vreme. Razviti gradovi i regioni smanjenjem poreza. Reforma ljudi putem dobrog ponaanja i zvuka politike. Najvaniji zadatak za vas je da zatiti svog okruenja i uvaju granice. Trebalo bi da poalje vojsku odmah kada je to potrebno. Potraite Allahov pomoc na putu dihada i za odbranu njegove religije i unitenje svojih neprijatelja. On je Allah, koji daje pobedu muslimana i ini ih slobodno i zadovoljno sa religijom. Trebalo bi da rtvuje svoj ivot, dostojanstvo i bogatstvo u tom putu. uvajte svoju vojsku i stalno drati informacije o vojnim stanice konjanika i logore vojnika. Trebalo bi da znate da utoite, pokret, i moc, su od Allaha, a vi treba da zavisi samo Njega, zato to je onaj

93

Dervi Ali

koji je dovoljan za vas, ko vas ini nezavisnim i pomae vam da, i Njegovo pomoc i podrku je dovoljno ".

Ovo je primerak didaktikih izrekama i delima Abasida vladara. To je vrlo izraajna i elokventni sa take gledita frazeologije i stila. Meutim, ne moe se raunati meu verskih propovedi i nebeska mudrost. Uprkos svim svoje bogatstvo i moc Bani Umaja Bani Abas ne moe da sastavi Nahjul Balaghah ili Sahifa Sajjadiia uz pomoc tih testamenata bljutav i govori, niti mogu da pripreme knjige kao to je Tuhaful "Ukul koja je zbirka propovedi isporuuje Svetog proroka i imama.

Zbog posebnu moc i uvid koji ima istoriju za procenu linosti i njihovih rei ini neke propovedi: Govori i slova na forumu trajno, a ignorie neke druge govora koji je oigledno im lie, ali nema vredi uopte. To je zadatak koji se obavlja istoriju sa vremenom, a ne savremeni lica koja ne mogu obino da taan procenu injenica.

Poglavje 29 Tragedija Karbala ostaje Besmrtan

U vreme nastanka tragedije Karbale bilo veoma ogranien broj Ahlul Bejta i Shi'ah koji bi mogao oceniti znaaj ovog dogaaja, govoriti o uticaju koji je verovatno da ce imati na buduce istorije i uklonite nerazumevanje ljudi.

Sa milocu Alaha mi cemo studiju manifestacije u kojoj sedamdeset tri lica rtvovali svoje ivote i dela igrali po tunom i oalocenih ena i dece. Mi cemo videti kako adrese i govorima hrabrih i elokventni govornici pripadaju Ahlul Bejta stvorio mete u duhu naroda, potresla njihova srca, skidale svoje nerazumevanje, potpuno promenio miljenje o ljudima, pozvao ih da ostvare Vrednost ovog sveta raste, a lien neprijatelj priliku da promeni injenica ovog istorijskog dogaaja. ta god da je rekao ili napisao neprijatelj i ta zlo je pokazao mu je zabeleen u istoriji To je bila adresa i govora imama Husein isporuena u damiji haram i na mestima zaustavljanja na putu od Hijaz u Iraku, a na dan. Ashura, kao i adrese etvrtog imama i ostalih lanova Ahlul Bejta tokom njihovog putovanja u svojstvu zatvorenika, koji prikazani sluaju Ashura tako eksplicitno na stranicama

Dervi Ali

94

istorije. Naravno, kada su ove nezaboravne i veni rei su izgovorene, veoma mali broj ljudi mogao da ostvare svoje vrednosti i uticaja. To je bio samo govornicima koji su dobro poznavali ono to su govorili i radili i ta rezultat bi dobili od njega. To je bio imama Husein koji su znali dobro, od samog trenutka kada je napustio Madina ta radi i gde ide i ta rezultat njegovog kretanja i raste bi proizvoditi za svet islama. Shi'ah mukaraca i ena i Ahlul Bejta koji su uinjeni zarobljenika imao savren uvid u pogledu zadataka koje preduzima njima i uprkos svim svoje mentalne patnje i neogranien utuenost su govorili vrlo reito kad god su smatrali da je neophodno za ih da govore, poloio injenice pre nego to su nosili ljudi i lieni svoje neprijatelje da menjaju istoriju.

Meutim, kao to smo vec rekli da je izvesno da vecina ljudi u to vreme nisu bili svesni dubine ovih govora. Vrlo esto se tako desilo da, ako su uli dama Zejneb, cerka imama Alija govori u gradu Damasku su mislili da je alostan i oalocene ene ija su osecanja pobudila i ona je govorio na raun tuge i patnje, ali kasnije kada je postalo mirno i zaboraviti njene patnje ona ce biti zaboravljeni od strane istorije. Ovi kratkovido lica, koja nisu mogli da shvate nekretnina, nisu bili svesni da mocni pero istorije bio je spreman da napie i snimi svaku re izgovorio joj je i snimanje joj govori veoma precizno, bez oekivanja bilo kakve nagrade za obavljanje ovog zadatka. Pero istorije nije evidentirao samo ono to je cerka Imam Ali je rekao, vec i snimio poetske stihove vladar vremena i predao ih istoriji.

Zaista, ak i ako neprijatelji Ahlul Bejta nije strah Allaha i ne bee ih sramota pred Svetog proroka oni treba da imaju strah najmanje istorije i treba da imaju na umu da ce istorija sve snimiti i predao na buduce generacije, i dre paljivo u bibliotekama sveta, a ako su eleli da eliminie ni jedan govor od etvrtog imama ili dama Zejneb, ne bi bilo moguce to uraditi ako sve biblioteke su demolirane i sve knjige su unitene. Istorija je dosije od svih prolih i buducih generacija. Istorija je ogledalo koje pokazuje lice svakog oveka kao to je. Lica odstupi od scene i nacija su raseljeni, ali istoriju ostaje na svom mestu i pametno nadzire dobrih i loih dela i pojedinaca koji dolaze i odlaze naroda. Istorija ne zbunjuje raune ljudi, i ne drite na licu odgovornom za zloine drugog. Nasuprot onome to se zamilja vecina ljudi koji s vremenom zaboravlja istorije istorijskih rauna i skriva injenica, ona zapravo otkriva realnost kao vreme prolazi i uklanja za buducnost novopridolice prepreke koje su doiveli od strane savremenika, tako da mogu da postanu u potpunosti upoznati sa istorijskim realnostima. Vremenom ne samo da ne stvaraju bilo smetnji na putu studije i istraivanja dogaaja, ali i uklanja postojecih i ini put istraivanja i studije kraci i jasniji za nepristrasnog istraivaa. I prouavanje istorije Ashura imama Husian je lake za nas, koji su vie od trinaest vekova udaljena od tog istorijskog dogaaja u poreenju sa onima koji su iveli u 61 Ah ne doivljavamo tekoce onih koji su iskusni u pitanju istraivanja i istraga o ovom dogaaju i u daljem tekstu takoe prolazak vremena i isteku vekova i vekova pobedu ne stvara nikakvu prepreku na putu istraivanja o tome.

95

Dervi Ali

Poglavje 30 Samo rtvovanje Dame

Ne treba, meutim, biti nesvesni injenice da u toku ove venih i vaan dogaaj koji se odigrao u 61 AH, neke velike i velikoduan ene su uestvovali i napravio rtvu. Toliko da su neki od njih su ak muenici u ovom putu i njihova asna imena su pomenuta u slavnom istoriji usponu imama Husein u ast i potovanje.

Mi smo sada ovde pomenuti imena svakog od ovih velikih ena u istorijskom red i ulogu njima.

Ladi Dulham: prva ije ime zasluuje da se pamti uz ast i potovanje je supruga Zuhair Bin Kain Bajali. Ona je bila ena koja je stekla najvie asno mesto u istoriji islama za sva vremena da dou.

ovek pripada plemenu Bani Fazara kae: "Mi smo bili povratku iz Meka, zajedno sa Zuhair Bin Kain Bajali i bili su postupak za Irak U to vreme Husein bin Ali je takoe na putu za Irak, meutim, nismo eleli da.. zaustavi na istom mestu zaustavljanja na kojem Husein zaustavljen Dakle, kao i kad imama Husein odstupio od mesta, mi smo tu zaustavio, a kada je zaustavljen na mestu preselili smo se na Meutim, jednom prilikom je to tako desilo da smo bili u obavezi da.. . zaustavi na istom mestu na kojem Husein bin Alija zaustavljen Mi razape atore na jednoj strani i on je postavio svoj na druge Dok smo uzimajuci nae jela iznenada doao Glasnik imama On nas je pozdravio i rekao:.. "O, Zuhair Bin Kain! Husein bin Alija je vas je nazvao ".

Mi ne voli ovu poruku u tolikoj meri da stavimo dole zalogaje koje smo imali u naim rukama i svi smo bili zbunjeni. Meutim, Dulham, cerka Amr, koji je bio ena Zuhair mu ree: "sin Svetog proroka Allaha je poslao da vas neko zove i ti, Da li ste ne spremni da idu da ga Allah pohvalio ta?! je teta ako idete i vidim ga, ujem ta on ima da kae, a zatim se vratite! " Rei ove ene je, eljeni efekat i ona je smetena njen mu u kategoriji najveceg muenika islama. Zuhair je bio impresioniran po reima njegove supruge i predstavio se pre nego to imam. Nakon nekog vremena vratio sa licem ozaren srecom i naredio mu da se razape ator pored logor Svetog imama.

Zaista, Allah je zatitnik onih koji veruju. On ih uzima iz tame u svetlost. (Sura El-Bekare, 2: 257

Zuhair iao sa imama i upoznao muenitva, i njegova ena se vrati roaka.

Dervi Ali

96

Drugi ast to je zapisano u istoriji o ovoj eni je pomenuto u knjizi pod naslovom Tazkira-E Sibt. Prema kada Zuhair je mucenicki postradao njegova ena ree njegov rob: "Idi i pokrov svoj majstor". Rob je doao i vidio imama bez pokrov. On je rekao u sebi: "Da li pokrov moj gospodar i ostavite imama bez pokrova Tako mi Allaha ja cu uiniti takva stvar?". On je, dakle, obavijen sveto telo imama, a potom je obavijeno velom svog gospodara.

Ladi Umme Vahab: Druga dama koja zasluuje da se pohvale za nju uzvienih karakter i rtva je bila supruga Abdulaha bin Umair Kalbi. Abdullah bin Umair je bio rezident Kufa i pripadali plemenu Bani Ulaim. Jednog dana je video da veliku vojsku su se okupili u datum-Palm Garden rei 'Kufa. On se raspitivao o vojsci. On je informisan da su ti ljudi ce da se bori protiv Husein, sin Fatime, cerke Svetog proroka. Abdulah je rekao:. "Alah zna da sam bio oduevljen da se bori protiv politheists radi Njega, meutim, sada se nadam da duhovni nagradu za borbu protiv tih ljudi koji ce ubiti unuka Svetog proroka nece biti manja od .. da je za borbu protiv politheists Abdulah je odluio da napusti i informisao njegova supruga Umme Vahab, cerka Abdulah o svojoj nameri Njegova supruga je rekao: "To je odlina ideja. Allah vas voditi u svim okolnostima. Molimo vas da mi da sa vama "Obojica su ostavili Kufa. Nocu, a moda i dostigla Karbale u toku noci 8. Muharema. Kada je zapoeo borbu protiv neprijatelja u jutro Aure dva robovi Ubaidullah ibn Zijad je doao napred za jednu borbu Habib Bin Mazahir Asadi i Burair Bin Khuzair Hamdani. dobio spremni da se bore sa njima, ali imam ih zamolio da saeka U ovom trenutku Abdullahom bin Umair traila imama dozvolu da se bori protiv suoio i neprijatelji sami i ubili ih... Kada ena primetio njen mu se bore sa njima je takoe pokupio tap ator i uao bojnom polju. Ona je rekla da se njen mu: "Neka moji roditelji budu va otkup rtvuje svoj ivot za dobrobit dece Svetog proroka". Imam joj ree: "Allah vam dati dobru nagradu Allah vas blagoslovio povratak prema enama i ostane sa njima u atoru, jer ene nisu potrebne za obavljanje dihad!". Abdulah je bila druga osoba da bude muenika na dan Aure, od kojih je prva muslimanska Bin Avsaja.

Ladi Rubab: Treci dama ije ime je slavni zabeleena u istoriji Aure je Rubab, cerka Imraul Kais, supruga Svetog imama. Ona je bila jedina ena imama koji su s njim tokom njegovog putovanja do Karbala.

to se tie Shehr Banu, cerka Jazd Gar, poslednji kralj Persije i majka etvrtog imama, ona je umrla pre 24 godina ranije nego tragedija Karbale.

Ime Lajla, kcerka Ebi Murrah Bin Urvah Bin Mas'ud Thakafi majka Ali Akbar, takoe ne pominje u vezi sa ovom tragedijom i nije poznato da li ili ne ona je bila iva u to vreme. Ne pominje je takoe od majke Ja'far Bin Husein, koji je pripadao plemenu Kuza'a. Takoe, nema ni govora u sluaju Ashura od majke Fatime, cerke Husein, odnosno Umme Ishak cerka Talha bin Ubaidullah Taimi. Njena cerka Fatima je, meutim, prisutna u Karbala. Ona je takoe otila u Kufa i Siriji. Imam samo ena koja je bila sa njim tokom ovog putovanja je, dakle, rekao asni dama jest. Rubab, cerka Imraul Kais Kalbi. Imraul Kais je bio hricanin.

97

Dervi Ali

Tokom perioda od kalifata Omer je prihvatio islam. Od prvog dana ga je halifa naelnika plemena Kuza'a. Pored ast da postanu muslimanske i islamske glavni On je takoe kupio drugu razliku. Imao je tri cerke i on je dao jedan od njih u braku da se Alija, Hasana i drugi da se najmlai naime Rubab to imam Husein. Tako je postao otac u pravu od tri imama. Ladi Rubab je imao cerku i sina od imama Husein, koji su imenovani Sukaina i Abdulah respektivno. Sin koji je bio sisanja je ubijen na dan Aure i ona sama, kao i njena cerka Sukaina su napravili zatvorenici. Ime ovog dama, meutim, nije pomenuto u vezi sa dogaajima na dan Aure.

etvrti dama ije ime je pomenuto u vezi sa dogaajima popodneva dan Aure pripadala plemena Bekr bin Vaila. Ona uiva eminentni poziciju u opisivanju tragedija Karbale. Snimala je na stranicama istorije preciznu sliku zlobe neprijatelja u nekoliko rei.

Ona je sa suprugom u vojsci ibn Sadu. Meutim, kada je videla da su vojnici Kufa se uri na atore dece imama Husein i da su pljake i haljine za dame je uzeo ma, nastavio ka atore imama Husein i povikao: "O, deca Bekr bin Vaila! ste ivi i uprkos tome da su ti ljudi pljaka atora cerke Svetog proroka Allah je jedini arbitar Hajde, i. osveti krvoprolica. ". Putem ovih kratkih rei ona je pokazala do koje mere je postao neprijatelj znai. Izgleda kao da je vapaj ova dama je i dalje odjekuje na vrata atora od imama Husein.

Dok je studirao istoriju Ashura dolazimo preko imena mnogih ena koje velikoduan porastao za podrku istine i boanske osobe sa savrenom iskrenocu i oni nisu samo etiri ene gore pomenute. Meutim, ba kao to niko od muenika, bilo da Hashimite ili ne Hashimite, uprkos svojoj uzvienosti, velikodunost i portvovanost, moe postici na poloaj imama Husian, koji je bio voa ove revolucije, nijedan od ovih velikih ena koji prikazuje istaknuti uinak u vreme muenitvo muenika ili tokom zarobljenitva, mogu dobiti poziciju jednaku onoj dama Zejneb, najstarija cerka imama Alija. To je bila zaista ko bi mogao da zauzme mesto svog brata tokom zarobljenitva i sledili isti pokret od popodneva na dan Aure do njenog dolaska u Madina. Ona je zaista sledi ono to joj je brat rekao: "Abjectness i ponienja su daleko od nas, Ahlul Bait". Ona je tako prazna odgovornost preneta na nju. Moemo reci da je to zbog obrazovanja daje joj njena majka, dama Fatima Zahra. Ona bi trebalo da je kao pacijent na putu vere, kao njene majke Fatime i njena baka Hatidza bila. Nije li dama Hatidza koji je bio prvi da veruje u Prophethood Poslanika Allaha, i ko je napravio vie rtve nego bilo ko drugi za unapreenje svoje religije i podrava ga u svim tekoce i tekoce oko deset godina, odnosno od prve godine njegove proroke misiju do desete godine, kada je umrla? Da li je dama Zejneb nije Grand-cerka istog dama Hatidza i bio je put tei od strane imama Husein bilo koji drugi put nego napredak religije i oivljavanje poziv Svetog proroka? Dakle, u sluaju da je neophodno da, zarad prave vere islama i za Sveti Kur'an, ene bi trebalo da postane zarobljenike i kao posledica ovoga treba da se bave ljudi u bazarima i ulicama, kako bi se poniti neopravdano propaganda neprijatelja i da stvarnost zna da ljude, koji bi mogli biti vie pogodna za ovaj zadatak nego cerka imama Alija, koji je nasledio samortvovanja iz Hatidza, najvece samo-rtvovanja dama islama, i imam Ali najveci zagovornik Poslanik Allaha. Ladi Zejneb, koji je cerka Alija ibn Ebi

Dervi Ali

98

Talib i Grand-cerka Hatidza obratio ljudima u Bazar Kufa i reito govorila kao njen otac. Moe se reci da je u razgovoru sa jezikom imama Alija. Praveci znak da ljudi koje je ih je mirno kao da su prestali da diu, i potisnuta mete.

Ahmed Bin Tahira Bagdadi (u. 280 Ah) je dao tri verzije njenu adresu u svojoj knjizi pod naslovom Balaghatun Nia, od kojih je izvestio da su silazi sa imama Sadik.

Umme Kulsum, sestra Zejneb se obratio narodu u Bazaar of Kufa. Obe sestre ozbiljno zamera Kufians koji su dotakli toliko da su poeli plakati i naricati.

Fatima, kcerka imama Husein se obratio narodu u Bazar Kufa i pozvao svoju panju na veliki greh koji su poinili i loe srece i nesrece u kojima su oni sami uestvuju.

Zadatak Ahlul Bejta u Bazar Kufa doao kraj, a potom su dobili priliku da govore u sud ibn Zijad. Cerka imama Alija doao u sud u vrlo jednostavan haljinu. Bila je okruena njen rob-devojke. Ona ode i sede u uglu palate. Ibn Zijad je pitao: "Ko je ena koja je otiao i seo u ugao, zajedno sa svojim rob-devojke?" Nita mu je dao odgovor. On je zatim ponovio pitanje. Zatim jedan od robovadevojke dame Zejneb je rekao: "To je Zejneb i ona je cerka istog Fatime, koji je cerka prorok Allaha".

U ovom trenutku veliku odgovornost preneta na Zejneb. Bilo je potrebno da treba da veba samokontrole. Ona takoe treba da daju odgovor na ibn Zijada i ne treba mu dati ansu da pusti pitanje biti nejasno u oima naroda.

Ibn Zijad je rekao: "Hvala Allahu da te je ponien i ubili vas i napravili ljudi koji su svesni svog svee lai". Ibn Zijad izgovorio tri rei bogohulne na raun njegovog bica arogantan njegove pobede. U suprotnom, ono to je svee la Bani Haim rekao? Da li je svee lee na deo koji su rekli: "Muhammed je poslanik Allaha", ili reci da li su bilo koji drugi lau? U svakom sluaju, gospoa Zejneb je odmah u odgovoru Ibn Zijada: "Allah se zahvalio to nam je ast putem Njegovog Poslanika Muhameda i preicene nas svake neistote Vi ste rekli da smo obrukali, ali je sladostrasnik koji je. ponien i vi rekli da smo lagali, ali lai su rekli zli i zahvaljujem Allahu jednom da drugi i ne mi se The Libertines i zli. ".

Uprkos tome brz odgovor od strane cerka Imam Ali ibn Zijad je rekao jednom: "Da li ste videli ono to je Allah uradio sa svojom porodicom?" Izgleda da je ovo rekavi ibn Zijad je eleo da joj podseti na one koji su ubijeni dva dana ranije, tako da ona moe biti premeten i moda reci neto u skladu sa njegovim eljama, ili napraviti neke zahteve. On je, meutim, nesvesni injenice da Ahlul Bejta

99

Dervi Ali

nije sve vrlo inteligentno i nije izgovori ni re koja nije bila dostojna njihovog poloaja, a sve to su rekli je bilo dobro izraunati i prema planu, tako da objekat koji su imali u vidu moe se postici. U odgovoru na pitanje ibn Zijad je: "Da li ste videli ono to je Allah uradio sa svojom porodicom?" Zejneb je odgovorio: "Nita novo to se desilo ove muenike nae porodice su bili lica za koje je sueno Allaha muenitva, i oni su postigli to blagoslov, i zagrli muenitva Ipak, dan ce uskoro doci kada Allah ce vas pozvati i da ih za reenja.. rauna i tamo cete rvati i spor jedni sa drugima ". Na ovom roitu ibn Zijad je bio toliko uznemiren i iznerviran da ako Amr bin Harit nije mu zamerio, bilo je moguce da je on naredio da sestra imama da bude ubijen. Meutim, od koje je koristi mogu biti s njim? Zejneb je vec rekao ta je imao da kae. Ona je takoe imao identifikovao Libertines i zle i uveo iste i svete porodice Svetog proroka.

Posle mesec dana ili nekoliko dana vie su proli, cerka imama Alija stigao u vanije i delikatnije okupljanja. Ovde je takoe da je njena dunost da govori jasnije. U poreenju sa Kufians Aramejci su bili u zabludi i neobian sa Ahlul Bejta. To je, dakle, potrebno da je pomenuti realnost i uvede Ahlul Bejta naglaenije. Ova skuptina je bila organizovana u Damasku, islamskog kapitala. Ovde, takoe, dama Zejneb obratio narodu i govorio im. Ovaj govor je takoe pomenuo Ahmed Bin Tahira Bagdadi u Balaghatun Nia. On kae: "Kada Iazid videla zatvorenika koji pripadaju Ahlul Bejta i nae ih stoje pred njim, on je naredio naelnik imama Husein da se dovede u leite je udario zube imama Husein sa tap, koji je imao u ruci i. Recitovao neke poetske stihove koji se saeti ovako: "Voleo bih da su moji preci, koji su ubijeni u Badr, bio iv danas, tako da bi mogli da vide sadanje stanje potomaka Muhameda i imao je veselio i rekao:" O Iazid! Maj ruke nikada ne boli "i dodao:". Maj ne biti potomak svojih predaka, ako ne osveti na sinove

Muhamed ".

Kada su stvari tako redom, a Iazid, koji su ubili imama Husein, sada se popeo na suprotstave i osveti na Sveti prorok. Zejneb je tada dama opravdane u ignorisanjem njegove rei i dela i cute pred jednim koji je tvrdio da bude naslednik Svetog proroka i vladao u tom svojstvu, i ubio vecinu poboni ljudi islama osvetniki ubistvo politheists od Meka, koji su ubijeni od strane Poslanika u bici kod Badr? Mogla da cuti kada je videla da Aramejci prihvatio rei Iazid kao istinita i veruje njima? Oigledno dama Zejneb nije mogao da cuti u ovoj fazi. ta god rekla je njena dunost da ona izvodi. Alah je sauvala svom govoru i nije eliminisan kao i mnoge druge verske dokumenata. Mi treba da budemo zahvalni Uzvieni Allah za to blagoslov.

Dervi Ali

100

Poglavje 31 Istorija je vrlo mocan

Vec smo rekli da i dalje govore i adrese Ahlul Bejta propisane su i bez izoblienja. Oni su zabeleena u knjigama i dokumentima i da nam dolazi kroz pouzdane izvore.

Danas je moguce da ispriam dogaaj Karbale detaljno putem govora koji imama Husein i Ahlul Bejta isporuena u Mekki i na putu od Hijaz u Iraku i u Karbali, Kufa, Sirije i Madina, putem Odgovori dao im da pitanja od strane raznih lica, putem epske stihove recitovala je imam sebe i svoju pratiocima pred neprijateljem na dan Aure i koji su snimljeni i sauvani u pouzdanog izvora, kao i putem pisama koji su razmenjeni izmeu imama i ljudi Kufa i Basre, kao i pisma Iazid Ibn Zijada i pisma pisana od Ibn Zijada i Omer bin Sadu Ibn Zijada i pisma ibn Zijad sa guvernerom Madina, svi koji se evidentiraju u knjigama istorije pouzdano i da ce dostici rukama buducih generacija i dalje bezbedan za sve. U prisustvu ovih izvora ostaje nema potrebe za bilo kog drugog izvora ili dokument za izradu istorije Aure.

Kada Iazid napisao pismo ibn Zijad imenovanja ga guverner Kufa i Basre, on je takoe napisao da ga je o muslimanskim Bin Akil kae: "Ja razumem da su muslimanski dolo do Kufa da stvore razlike izmeu Muslimana". A kada muslimanske uhapen i doveden pred Ibn Zijada drugi mu ree otro "sin Akil ljudi ovog grada iveli u miru i onda je doao i kreirali razlike izmeu njih i uinila ih ljutim neprijateljima jedan od drugog!". To je ista stvar koja Iazid pisao o Muslimana, i Ibn Zijada nije nita dodati na to i ponovio da muslimanske i to previe zabeleen je u istoriji. Muslimana je u odgovoru:.. "To nije tako ja nisam doao u ovaj grad sam od sebe i da takoe nisu doli da uznemiravaju ljude i da stvore razlike i nesloga izmeu njih, naprotiv to je evidentno iz pisma od njih nam da je tvoj otac ubio Zijada njihova dobra osoba, i prolio svoju krv, i ponaao se prema njima kao nepravedna lica i tirana smo, dakle, doao da uspostavi pravdu i da pozove ljude da potuju zapovesti Svetog. Kur'an ".

Oigledno je kako bi moglo da bude moguce da ono to Iazid i Ibn Zijada napisao i rekao da su nali svoje mesto u istoriji, dok kratak odgovor dat od strane muslimanskih u kojoj je istakao MALuprave tokom vladavine Zijada, koji je bio jedan od tirani Irak, trebalo bi da su izostavljeni iz istorije i niko trebalo da ga uo, ili napisano o tome? U tom sluaju buduce generacije bi ostao svestan i da bi verovali da je muslimanska buntovan, surov, nestaan, a jedan, koji je stvorio razlike izmeu naroda i to nije bilo moguce. Iazid mogao ubiti imama i njegovi drugovi, a takoe moe da

101

Dervi Ali

mu Ahlul Bejta zatvorenika. On nije mogao, meutim, izmeniti presudu istorije i stvori za sebe mesto u njemu od drugih ono to je on poseduje.

U cilju informisanja ljudi formalno o tragediji Karbale ibn Zijad je otiao u damiju u Jame'i Kufa i rekao takve stvari da ako on nije uradio tako Husein bin Alija bi bili pomenuti u istoriji islama, kao laov. U prisustvu nekoliko hiljada irakih muslimana je montiran na propovedaonice Jame'i damiju u Kufa i rekao: "Allah je zapoeo da je istina i istinito pobedniki i pomogao komandant Verni Iazid i njegova stranka, i ubio laljivac sin laova, odnosno Husian bin Alija i njegove pristalice ".

Zaista govoreci, ako je istorija favorizuje ibn Zijada u ovoj fazi u izvesnoj meri da ne bi bio dat odgovor u toj skuptini i strane da je veoma propovedaonice. Bilo je moguce da ovaj govor, koji je isporuen u damiji u muslimana i pred muslimanima od strane vladara muslimana, stvorili su sumnje u glavama nekih ljudi za neko vreme, a moda je mislio, iako je to po lica bez inteligencija i duh istrage koja moda da je realnost i te osobe su govorili istinu i oveka koji je montiran propovedaonice i bio je zahvalio Allahu za ovu pojavu, tako vrsto u svojoj kuci je bio u pravu, i izgledalo je da je je zaista dobro da se Husein bin Alija je ubijen. Meutim, pre nego to ak i jedna osoba je napustio damiju, Muslimana je bilo dovoljno hrabri da daju odgovor na to glupo primedbu i to je bio zabeleen u istoriji. ejh Mufid i Tabari piu da je pre Ubaidullah zavrio svoj govor Abdullahom bin Afif Azadi Ghamidi [20] ustao iz svog mesta. (Kada govorimo o gluposti ibn Zijad preao granice) Abdulah su se pojavili sa svog mesta i rekao: "O ibn Marjana laov, sin laov si, tvoj otac, a onaj koji vas je poslao kao vladar Iraka, i Da li je njegov otac. pretvarati da se zalau istinitosti nakon ubistva dece Sveti prorok? "

Ibn Zijada, koji je zamiljao da je on vladao vie od istorije, kao i, rekao: "Dovedite ga preda mnom". Dolo je graja i ta to prosvetljen covek je rekao da vie ne moe ignorisati. Ova hrabra osoba rtvovao svoj ivot za dobrobit svog istinite rei i bio je poslat na vjeala po nareenju ibn Zijad. Meutim, njegove rei zabeleeno njegovo ime u istoriji Ashura sa njegove krvi.

Kada je ibn Zijad pogledao svete elu imama, nasmejao se i udari tapom, koji je drao u ruci, na zubima imama Zejd bin Arkam, pratilac Svetog proroka koji je tada bio veoma star okrenuta ibn Zijada i rekao: "uvajte tap iskljuivanje ove dve usne, jer ja kunem se Allaha, pored kojeg nema Boga da sam video bezbroj puta da je Sveti prorok stavlja svoje usne na tim usnama". On je izrekao ove rei i poeo da plae i naricati. Moda ibn Zijad je bio pod utiskom da bi se lice muslimanske i moe takoe ubijaju decu Svetog proroka, on treba da razmotre uvari islama da se laemo i dalje Muslimana i da bi mogao prolio krv najmilijih islama i jo uvek se pojavljuju kao musliman u istoriji islama.

Dervi Ali
Beleke

102

[20] Bio je jedan od pristalica imama Alija. On je izgubio levo oko u bici kod kamila i izgubio desno oko u bici kod Siffin i tako postala slepa. On se koristi da doe u damiju Kufa svaki dan ujutru, gde je ostao zauzet u molitvama i molitvama i vratio se kuci nocu.

Poglavje 32 Beseda na Dama Zejneb u sud Iazid

Sada predlaemo da studiraju na propoved dama Zejneb koju je isporuena u sud Iazid i koji je snimljen u knjizi napisana u trecem veku AH, [21]

Iazid recitovao bogohulne poetske stihove Abdullahom bin Zab'ari Sahmi koju je komponovao dok je bio nevernik, a takoe dodao neke poetske stihove svoje otvoreno i rekao da eli da se osveti na potomaka Muhameda jer je Muhamed i njegovi drugovi ubio njegov politheist predaka. Zejneb, cerka Alija porastao i poeo govor. Ona je dodala da se novo poglavlje istorije kalifata na Iazid koja pokriva period od tri godine i nekoliko meseci, i ree: "O Iazid Allaha i Njegovog Poslanika rekli su da je poinio grehe i imajuci u vidu znake Allaha da je laan! je ismijavanje njih ", odnosno negiraju znak Allaha danas i drite ih na podsmijeh i postali su srecni, i recituju stihove poetskog zbog muenitvo dece Svetog proroka kao politheists od Meka postala srecna i pevala pesme, jer na muenitvo nekih muslimana u bici kod Uhud, i razgovaraju o preuzimanju osvetu na Sveti prorok. To je nain na koji se poput njih i kako ste doli do ove faze? Dostigli ste ovoj fazi zato to ste poinili previe grehova. Ko gazita put greha i uporan u izvrenju greha ce, prema presudi Kur'an, negiraju znaci Allaha jednog dana i na kraju ce ih ismejavaju, a zatim Boansko zasluuju kaznu.

Ona je dodala: "O, Iazid Da li mislite da smo postali skromna i prezira zbog muenitva naih naroda i nae izgnanstvo Kao to ste blokirali sve puteve za nas, i mi smo napravili zarobljenike i se uzeti iz? jednog mesta na drugo, da li mislite da je Allah je oduzet od nas njegov blagoslov Da li mislite da je ubijanje ljudi poboni ste postali veliki i respektabilan i Svemoguci gleda sa posebnim milosti i dobroti Iz tog razloga? i na? u obzir ovu pogreno misleci da su postali ushicen i arogantan si postao hvalisav, jer ste videli da su stvari uzeti okrenuti u vau korist Vi ste, meutim, zaboravili ta Allah kae:.. nevjernicima ne sme misliti da je na predah se za njihovo dobro smo samo im dati vremena da ih pusti povecaju svoje grehe. Za njih ce biti poniavajuce muenje. " (Sura Imran ale, 3: 178)

103

Dervi Ali

Onda dama Zejneb je podsetio da je na Iazid dan osvajanja Meka koji je odran u 8 AH Svetog proroka nije korist za sve mukarce i ene Meka i postavite ih besplatno. Iazid sam bio potomak onih koji su veoma osloboeni lica. Njegov otac Mu'aviia, njegov deda Abu Sufian i Mu'aviia majka bili su meu onima koji su bili osloboeni u vreme osvajanja Meka. na taj dan Svetog proroka veoma velikoduno skup svi slobodni, bez obzira na ono to su uradili u prolosti i rekao: "Idi, jer svi vi ste slobodni". U drugom delu svog govora cerka imama Alija je osvajanje Meka njene teme i rekao: "sine oslobodio one to je pravda da zadrite vae ene i devojke-rob u usamljenosti, ali su se bespomocno cerke Svetog proroka vonja na SVIFT kamile i da ih dati u ruke njihovih neprijatelja, tako da mogu da ih iz jednog grada u drugi ". Tada je rekla: "Zato ne bi trebalo da bude pakostan Iazid protiv nas, to je on, koji gleda na nas sa neprijateljstvom Vi kaete savreno neustraivost i bez zamiljate da ste poinili greh." elim da moji preci, koji su ubijeni u Badr bio prisutan ovde danas "Onda trajk imama Husein u zube sa tapom u ruci Zato ne bi! da bude ovako, iako ste uradili ono to ste eleli da uradite i imaju izvukao korena pobonosti. i vrlina ste prolio! krv sinova Svetog proroka i imaju skrivene briljantni zvezde na Zemlji iz reda potomci Abdul Muttalib pod oblake represije i nepravde, meutim, da. ce ici pred Allaha uskoro. ce ispunite svoje pretke i takoe ce se uzeti u svoje mesto u to vreme cete elite da ste bili slepi i glupi i nisu je rekao da je dan za radost predaka ".. U ovoj fazi cerka imama Alija se molio Allaha i rekao: "Gospode Nabavka nae pravo i osveti na one koji su potlaeni nas!". Zatim se okrenula da Iazid i rekao:.. "Tako mi Allaha ste povukli sa vaeg kou i odseci svoje telo Uskoro ce ici pred poslanik Allaha i videti svojim oima da je njegova deca u raju ce biti dan kada Allah ce isporuiti potomci Svetog proroka iz stanja se razbacani i da ce doneti svi zajedno u raju To je obecanje koje je Allah je u Kur'anu Svetom On kae:.. Nemojte misliti od onih koji su pobijeni za uzrok Allaha kao mrtvi su ivi sa svojim Gospodom i dobijaju izdravanje od Njega (Sura Imran ale, 3: 169)..

O Yazid! Na dan kada Allah ce biti sudija, a Muhamed ce biti predlaga, i vaa udovi ce dati dokaze protiv tebe, tvoj otac, koji ste napravili vladar muslimana, dobice njegova kazna. Tog dana ce postati poznato ta nagradu ugnjetaa zarade, iji poloaj je loiji i ija je stranka je skromno. O neprijatelj Allahu i sine neprijatelja Allaha! Zaklinjem se Allaha da ja smatram da budete ponizni i ne uklapaju ni da se zamera i ukorio. Ali ta da radim? Nae oi su prolivanja suze, naa srca su gori, a nai muenici ne moe doci u ivot od strane naih reprimanding i reproaching vas. Moj Husein je ubijeno, a partizani Satane nas vodi na budale, tako da oni mogu da dobiju nagradu za vreanje Allaha. Naa je krv kaplje sa ruku i nae telo pada iz njihovih usta. Sveti tela muenika su stavljena na raspolaganje vukova i drugih ivotinja mesodera dungle. Ako ste stekli neto danas prolivanja krvi, sigurno cete biti gubitnik na Sudnji dan. Tog dana nita, ali svoje postupke ce se raunati. Tog dana cete prokletstvo ibn Marjana i on ce vas proklinju. Tog dana vi i vai sledbenici ce se svaa sa jednom drugu stranu Boanske skali pravde. Tog dana cete videti da najbolje odredbom koja tvoj otac je za vas je da je on omogucio da ubije decu Poslanik Allaha. Zaklinjem se Allaha da ja ne plae nikoga sem njega i ne ale se nikom drugom. Moete zaposliti svoje prevara i lukavstvo napore, ali ja kunem se Allaha da stid i sramotu koju ste zaradili od kanjavanjem da nas ne moe iskoreniti "cerka Fatima Zahra zavrila govor sa nudi hvala Allahu.. Ona je rekao: "Hvala

Dervi Ali

104

Allahu koji je zakljuio zadatak efova mladica u raj sa prosperitet i oprotaj i smeteni ih u raj. Molim Allaha da moe da poveca svoje redove i korist da ih vie sa njegovu dobrotu, jer Allah je svemocan. "

Beleke [21] Balaghatun Nia ', Ahmed Abul Fazl Bin Abi Tahira, (208 - 280 Ah).

Poglavje 33 Prednosti Istorija

Uzvieni Allah kae: To je nacija, (Deca lbrahim) je nestala. Oni su iskoristile ono to sijao, a isto vai i za vas. Vi niste odgovorni za svoja dela. (Sura El-Bekare, 2:134)

Ovaj stih je do greke u Sura El-Bekare sa identinim tekstom na dva mesta. Na jednom mestu se javlja posle 2: 133. On kae: Jeste li bili prisutni kada smrt doe Jakub i kada je rekao svojim sinovima: ta cete bogosluenja posle mene? Oni su rekli: Mi se klanjati, Bog tvoj, Bog vaih otaca, Ibrahima i Ismaila i Ishak, jedan Allaha i da mu se predamo. Onda kae: To su ljudi koji su umrli, oni ce imati ono to su zaradili i vi imaju ono to zaradite, a ti ne moe biti pozvan da odgovori na ono to su uradili.

Na drugom mestu se javlja posle 2: 140. To je kao radi na sledeci nain: Da li vi kaete da je Ibrahim, Ismail i Ishak, i Jakub i dvanaest potomci Bani Israil su bili Jevreji ili hricanin? O prorok Allaha rekao: "Da li vi najbolje poznajete, ili se Allahu i ko je vie nepravedan nego onaj koji skriva svedoanstvo koje je primio od Allah Allah nije svestan ta radi?".

105

Dervi Ali

Evo i nakon ove stihove Kur'an kae: To su ljudi koji su umrli (tj. Deca proroka Ibrahima) i njegovi sinovi nisu bili ni Jevreji ni hricani i oni su iveli pre Poslanika Musa i Isa. Drugo ta su i ta god vere i ta god oni poseduju dobra ili zla dela su oni uradili ne moe da koristi ili tete vas. Ako su dobri ljudi i nisu dobra dela kako vas to briga, a ako su zli-zloinci zato bi trebalo da budu zabrinuti za svoje loe stvari?

Da li je moguce da se na dan Suda bicete odgovorni za svoje loe stvari? Dok je studirao istoriju Ashura smo pomenuli u prethodnim stranicama imena neke dobre, hrabre, samo-rtvovanja, verni i poboni ljudi, a takoe su govorili o svojim dobrim delima i hrabrost u Allahovom putu, kao i njihove postojanosti , vrline i dobre obiaje. Slino smo pomenuli imena neke loe, greni, buntovna i represivnog lica i iz svoje loe i kukavicki dela. Imajuci u vidu dobrih i loih dela ljudi smo slavljeni i pohvalio onih koji su bili dobri i pristojni ljudi i psovao one koji su znaci i veca. Meutim, bez obzira na injenicu da je ast i slanje pozdrave due muenika i poklonici koji rtvuju svoje ivote radi Allaha, i prokletstvo onih koji se protive istini i remi maeve protiv poboan narod i eliminie vrli i poboni ljudi, koji su najbolji grad svakog naroda, je dobro i pravilno deluje, ona ne moe da garantuje prosperitet oveka ako on misli i dela kao to su dobri ljudi i izbegava prakse zlazloinci. U suprotnom, poloaj ce biti isti kao to je pomenuto je Uzvieni Allah ovako: To su ljudi koji su umrli, oni su ponjeli ono to su posejali.

Dobra i poboni ljudi i zle one formirane nacije koja je svoj sopstveni nain. Bez obzira dobrota i vrlina su je za sebe i sve grehe i ugnjetavanja su poinili su teret na njima. niti ce vam biti nagraeni za svoje dobra djela, niti odgovorni za njihov loa dela.

Predmet ponavljanja ovog stiha u Sura El-Bekare sa udaljenosti od manje od deset stihova je da pozove panju ljudi veoma vano pitanje. Ne treba da se osecaju zadovoljni samo reci da imam Husein i njegovi saputnici su bili sjajni i velikoduan lica i ibn Zijad, Iazid i njihovi saradnici su bili loi i odstupila, jer vrlo esto je moguce da postoje ljudi koji alju pozdrave svete due imama Husein vec odluite za ibn Zijad po pitanju miljenja, aktivnosti i nain obavljanja posla. Postoje mnogi ljudi koji kritikuju i grditi loi ljudi iz prolosti i ele da budu nagraeni tea kazna, ali to se tie njihovih dela i ponaanja su zabrinuti da izaberete te veoma lica kao svoje voe i voice.

Nema sumnje o tome da podravaju istine i istinite ljude i protive lo lica i loa dela, bez obzira na nain moe se, neto dobro u sebi, ali ne mesto oveka u kategoriji dobrih i asnim ljudima i ne ga dovede iz kruga loe i zle osobe, osim kada se prati naina bive i izbegava onih drugih. Tek u tom sluaju da lice moe biti opravdano kada je rekao da podrava i usluge dobre i loe i protivi zle osobe. Sveti Kur'an je posebnu panju na naraciju istorije prolosti naroda i pria proroka i onih koji ih protiv, a veliki deo stihova i sure u Kur'anu posebno je posvecen na ovom temi, odnosno istorije drevnih. Meutim, predmet ovih naracija Kur'ana nije samo da bi muslimani znali da Poslanik Musa je bio dobar ovek i faraona bio lo ovek, ili da oglas plemena pod nazivom 'i Thamud bili loi i odstupila dok su ljudi koji pripadaju da druge nacije su bili dobri. Kako Muslimani stoje dobiti ili izgubiti zbog dobrote Poslanika Musa i drugi proroci i dobrota Hricani Nadran, koji su ubijeni u

Dervi Ali

106

rukama ZU Nuvas, kralj Jemena ili pokvarenost ZU Nuvas? Predmet naracije istorije starih je da su muslimani razmisli preko faktora za napredak, slavu i dobro ime naroda i za nevolje, poniznosti i pada drugog naroda, i rade stvari koje ine narodi napredne i ugledni, a izbegavaju one stvari koje su u prolosti bili uzrok propasti, nevoljama, boanske kazne i nestanka naroda. Oni treba da shvate da Boansko Sunneta (Boanska staza) ne podleu promeni. Ako narod postane astan u svetu, iz nekog razloga, tog razloga ce uvek biti sredstava za slavu, i ako narod postane degradirana i skromnog iz nekog razloga, tog razloga ce uvek biti izvor njene nesrece i ponienja.

Poglavje 34 Boanski zakon je nepromenljiv

Kad god Sunneta re se koristi u Svetoj Kur'an je koricen u ovom doslovnom znaenju, odnosno nain na koji je Allah tretira prolost naroda. A kad Allah kae da je njegova sunneta je nepromenljiv, to znai da postoji put za postizanje na dostojanstvo i ast i On to ne promeni, a tu je i put i zemlju koja dovodi do nedaca i nemoci, i da je, takoe, nepromenljiv .

Allah kae: To je bio zakon Allaha u sluaju onih koji su iveli pre i nikada nece biti bilo kakvih promena u zakonu Alaha. (Sura Al-Ahzab, 33:63)

To znai da je praksa Allaha u sluaju grenika i licemjeri koji bi da poslui ultimatumom na njih, je u prvom stepenu alje proroke da ih i ini dobrotu i pokvarenost i istine i lai savreno jasno na njih. Kasnije je unitava i ini izumrli oni koji ne veruju, ali istrajavaju u svojim neverstvo. to se tie onih koji pokuaju da prevari Allaha i Njegovog Poslanika i da se ponaaju licemerno, strana kod Allaha, kao i sa svojim neprijateljima, a sa jedne strane se od Poslanika udeo iz ratnog plena i druge pogodnosti, zbog muslimana, i S druge strane, uzme naknadu od neprijatelja zbog pijuniranja za njih i stvara probleme, On ih disgraces, liava ih dobija sa obe strane i vozi ih ovamo i onamo. Ovaj Sunneta Allah je nepromenljiv i ne treba oekivati da obmane i licemerje bude uzrok sramote i sramota za jedan dan i sredstva asti i ugleda na neki drugi dan.

Isto je reeno u Svetom Kur'anu u ovim reima: {Takav je bio na) sistema u sluaju onih koje smo poslali pre nego to ce vas {oveanstvu), i nikada nece naci promene u naem sistemu. (Sura Bani Israil, 17:77)

107

Dervi Ali

U sledecem stihu i Sunneta re se koristi u ovom smislu: Recite nevernicima, 'Ako vam se zlih ponaanje, Allah ce oprostiti sve to ste uradili u prolosti. Ali, ako ponovo prekri, vaa sudbina bice ista kao i onih (nevernika), koji je iveo pre nego to "(Sura Al-Anfal, 8: 38) Allah, odnosno izjavljuje" Mi treba da zaposli isti nain u njihovom sluaju koji smo zaposleni u sluaju prolosti ljudi i treba da unite te odmetnula ljudi na isti nain na koji smo ih unitili "Ista stvar je reeno u Svetom Kur'an ovako: Oni ne veruju u istinu i oni upravo slede Sunneta. (tradicija) od prolosti naroda "(Sura Al-Hijr, 15: 13), odnosno nema nade da ce ovi nevernici na Meka koji istraju u neprijateljstvo i kivan protiv Poslanik Allaha veruju. Oni ne veruju, ali njihova stvar je dosta jasna i nae Sunneta (metoda) u vezi sa onima koji su iveli pre njih i dalje postoji u svom neverstvo je poznat. Mi treba da se bave sa njima na isti nain na koji smo se bavili tim licima.

Alah kae: Da li se borili protiv nevjernika, oni bi u bekstvo i da bi pronali nikakve staratelj ili pomaga. Ovo je Sunneta (zakon) Allaha koja je postojala pre nego to ste, i vi nikada necete naci bilo kakvu promenu u sistemu Allahovom, (Sura Al-Fath, 48:23) Ako politheists od Meka su se borili protiv vas u Hudaibiia oni ne bi dobila nita i da ce morati uzeti u bekstvo, a nakon toga oni ne bi nali utoite ili pomaga. To je nain na koji je Allah bavila nevernicima ranije i zakona i Sunneta Allahova ne menjaju. To znai da je jedan od zakona Allah je da je vera izvor pobede i dominacije nad neprijateljem i to ne samo vas i politheists od Meka, ali iz svake dve stranke koje se bore sa meusobno Allaha pobedu grantovi za tu stranku koja se uliva u bitku sa stimulans vere.

Allah kae: Zlo parcela utiu samo zaverenika. Da li oekujete bilo ta drugo osim (Allahov) Pravo (muenje), sa onima koji su iveli pre? Nikada necete naci bilo kakvu promenu u tradiciji Allaha niti cete naci sve promene u njemu. (Sura Al-Fatir, 35: 43), odnosno Ovi ljudi koji ne odustanu od idolopoklonstva i ine zlo parcele tako da ometa napredovanje islama treba da znaju da je zlo parcela na kraju trzaj na one koji ih ine. A ako oni oekuju da cemo ih tretirati na nain, osim onog u kojem mi tretiraju ljudi u prolosti, to je nezgodno oekivanja, jer Allah sunneta ne menja i prevara i prevara nikada ne moe biti izvor asti i unapreenja.

Allah kae: Njihova vera nije mogao da iskoristi protiv nae kazne. Takav je Allahov preovlaujuce Sunneta (zakon) meu svojim slubenicima u prolosti. Tako nevjernika su uniteni. (Sura Mumin, 40:85), odnosno kada smo podvrgnuti muenju onima koji su poricali i ismevali Na Proroci i oni su doiveli ozbiljnost Nae kazne su apelovala da nam se za pomoc i rekao: "Mi ostaviti neverstvo i mnogobotvo i veruju samo u Allaha" . Ova vera koja je bila posledica pritiska torture nije njih bilo dobro, a to je Boanska Sunneta (zakon) koji je ikada prevazila ljudi. Zbog toga nevjernika pretrpela gubitak.

Kada su svi stihovi citirani gore su zajedno uzeti, ini se da. boanski zakon ne menja zbog bilo koga. On ne ine jednu ast ili skromnom bez razloga. nije je stvorio bilo koje nacije da dominira i pravila drugima, niti je stvorio bilo koje nacije da ostanu potlaeni, slabog imovnog stanja i nazad. Oni koji su stekli bogatstvo i autoritet u svetu su ga stekli u skladu sa boanski zakon, a slino je sluaj onih, koji su bili izloeni poniavanju i sramota.

Dervi Ali

108

Poglavje 35 Imam Ali je Beseda na boanskog zakona


Imam Ali je rekao: "Tako mi Allaha Ja mislim da ce ove neprijatelje tvoje uskoro dobiti pobedu nad vama, jer i pored njihove lai su ujedinjeni dok ste, uprkos vaeg bica, su raspreni i odvojene jedna od druge su. pokoravaju njihov lider u lano putu dok vam ne posluaju svoje vladar na putu istine Oni se ponaaju prema svojim voa Iskreno, dok ste podmukli prema vaem lider Oni tite interese svoje zemlje. i ne uiniti nita to moe biti tetno za njega. dok radi tetu na svoju zemlju i poinili zloine Kako mogu da radim sa vama ljudi, ako poveriti drvena zdela da neko od vas stvarno strah da bi on ukloni svoj regulator ".. (Nahjul Balagha)

Moe se reci da je sa ovim reima imama Alija objasniti sve ove stihove kur'anskim i ukazao da nije moguce da bude neposluna Boanskog zakona i tradicije. Imam Ali je eleo da kaem svojim drugovima: "Necete biti pobednik samo zato to imama Alija je i va protivnik nece biti poraen samo zato to je lo ovek pravila njima. Ovo nije boanski zakon u pitanje pobede i poraza nacija. Nije tako da svaka stranka iji je lider dobra i samo osoba treba da bude pobednik i uspeni, iako njegovi lanovi ne mogu biti velika, moda ne posluaju svog lidera, [22] poini izdaju sa njim i poiniti zloine u njihovoj zemlji. To je takoe ne "boanski zakon da je grupa lica iji je lider tlaiteljska F ne bi trebalo da uspe i ne treba da postigne cilj i dou na vlast, mada se mogu pokoravaju njihov lider i ponaaju se prema njemu iskreno i moe biti dobar, koristan i poten u svojim meusobnim odnosima prema Boanskoj sistemu prvu grupu. biti poraen, uprkos svojim dobrim lider i gube svoju moc i suverenitet, jer nije moguce da se odri ove stvari u prisustvu disperzije, razlike, neposlunost, izdaje i neiskrenost i uprkos svoje opresivne lidera druge grupe ce uspeti i otme vlast iz ruku drugih, jer, prema boanski zakon napredak, pobeda, dominacija i sticanje moci nuan jedinstva, poslunosti, podnoenje, iskrenost i. potenje ".

Ali nije eleo da ushicen svojim drugovima i recite lano ih: "Zbog svoje potrebe imama Alija kao da treba da ostane zadovoljan, jer u svakom sluaju ove, kao i naredne svet pripada vama Nije bitno da ste. nije velika, zato to imam je Imam Ali nema tete ako ste podmukao jer je va imama Alija je.. Nema nita da brine ak i ako ne sluajte svoje imama i ne sluaju njegove rei, jer imate imam kao to su Alija Ako ste loi ljudi u meusobnim odnosima i kao graani vaeg grada i zemlje, i povucite nadole svoju kucu sa svoje ruke, a nestani i korumpirani. nikakvo zlo ce doci do vas, jer imam kao Alija je va vladar Naprotiv kao neprijatelji vladaju tiranina oni ce uvek ostati bedni i ponizni i uvek ce biti poraen od vas, iako oni mogu biti velika i vie nego to ste iskreni i mogu biti posluni svojim vladar i. vie korisno za sebe i svoju zemlju nego to je Imam Ali nije rekao svojim drugovima i njegovi sledbenici takve lane stvari svi koji su protiv boanskog zakona, i podsetio ih u svim prilikama da Allah zakoni su neopozive. Meutim, pristalice. Imama Ali Said te lane stvari za sebe i verovatno vecina njih i dalje zamilja da zamislim da u stvari sistem i metode Alaha moe da

109

Dervi Ali

se promeni i to je moguce izvesti dobre rezultate od onih stvari od koje su svi ostali ljudi imaju loe izvedeni rezultate, i da postane astan, snaan i srecan radeci stvari koje su napravili drugi osnovi, skromna i degradirani i unitio njihovu ast, moc i srecu. U drugoj besedi imama Alija kae o dihadu: "Ako neko odvrati od dihada Smatrajuci da bude neprijatna, Allah ga poniava On preuzima nesrece On gubi autoritet i ne prima pravdu..".

Ovde takoe Imam Ali nije govorio o duhovnom nagradu za obavljanje dihad u ime Allaha i odbrani granice svoje drave i religije. On je takoe rekao da nije, ako lice ne obavlja dihad i narod zaboravi obavezu dihada i odbrane zemlje i sedi mirno dok neprijatelj lansira napad ce biti nagraeni takve i takve kazne u narednih svetu. On eli da skrene panju naroda na jednu od Boanskog zakona i metoda, odnosno kada se narod naputa dunost dihada i odbrane, a ne brigu za zatitu njenih granica od napada neprijatelja, ona ce postati ponizan i degradirani, i da ce patiti nevolji i abjectness iako je Poslanik moe biti poslednja proroka i imam moda Imam Ali. Njenih ljudi ce izgubiti mudrosti i inteligencije. Kao rezultat naputanje dunosti dihada i odbrana oni izgubiti svoje pravo, i vlast se prenosi na druge. Takav narod je brendirane sa sramota i niko ne bavi pravedno i ravnopravno sa njom. ini se da s obzirom da ljudi nisu mogli biti zatraeno da obavljaju dihad je buenje svojih verskih osecanja, imama Alija apelovao na svoje nacionalne osecanja i rekao im da ako oni ne obavljaju dihada da zaradite duhovnu nagradu i nije strah da kazna bude dodeljuje na ahiretu zbog odustajanja dihada trebalo bi da bar straha svoje zle posledice na njihov sadanji ivot i treba da uvajte Boanskog zakona koji su neopozive. Drugim reima, on im ree: "ak i ako ne ele da duhovne nagradu na ahiretu trebalo bi bar ustane da sauva svoju ast i nezavisnost i treba da zatite granice svoje zemlje od napada neprijatelja. Ne bi trebalo da ugrozi svoj poloaj i ast meu razliitim narodima i ne bi trebalo da sebe obolelih i nemocnih ostajuci zatvoreni u svojim kucama i pruaju mogucnost da se neprijatelj ".

Tada Imam Ali kae: "Ja sam bio vam kaem otvoreno i u privatnom tokom dana i noci da se bore protiv naroda Sirije i svoje neprijatelje i za napad na one pobunjenike, i unapred pre nego to vas napadaju i dolaze na vas iznenada, jer je Meutim, nikada nije narod koji sedi u svojoj kuci do neprijatelja ini rogoza na njega i pleni njenih granica, jedan za drugim, a zatim borba odvija se u centru zemlje koje nacije i nije ponien i poraen. vam ignorie ono to sam rekao, na jednom ili drugom izgovorom, i obeshrabreni jedan drugom u pitanju dihada. Shodno tome, u skladu sa Boanskom sistem, neprijatelj je preao granice svoje i opljakali i oteli daleko regionu od vas svaki dan ". (Nahjul Balagha)

Sveti Kur'an je u vie navrata rekao da Allah ne menja svoj sistem za bilo koga i ima mnogo stihova u njoj to ini ovu injenicu jasno. Sveti Kur'an kae o tome na taj nain su Jevreji koji su bili sa savremenom i neprijateljski prema Svetog proroka: Oni (Jevreji) kau: "ak i ako idemo u pakao necemo ostati tamo sauvate za odreeni broj dana. (O prorok Allaha) da ih pitaju: "Da li ste dobili zavet od Allaha? Onda zaista On nece razbiti njegov Savez ili da li govorite protiv Allaha ono to vi ne znate? (Sura El-Bekare, 2:80), odnosno 'je Alah ti dao poduhvat da kada dela ljudi su uzeti u obzir na Sudnji dan, On ce se baviti sa vama drugaije u poreenju sa drugim grenicima i dok oni ce

Dervi Ali

110

ostati u pakao za sve, od vas ce biti podvrgnut muenju, za samo nekoliko dana? Da li je Alah zaista je tako poverljiva obecanje sa vama ili ste druenje sa Allahovom da kojih niste svesni? "

Onda Sveti Kur'an upucuje na navedenom boanski zakon i kae: "Naravno, zlikovcima koji su progutao gresi su drugovi pakla-Vatra u kojem ce iveti zauvek. (Sura El-Bekare, 2:81)

Ovde Jevreji su rekli da su, takoe, ce biti kanjeni u skladu sa optim zakonom i taj zakon je da ko god je ukljuen u grehu i politeizam, a ne ostaviti sve do svoje smrti ostaje u paklu zauvek.

U sledecem stihu ista stvar je rekao u vie jasan i sveobuhvatan nain: "To je (tj. nagrada i kazni i dobre i loe posledice dela) nece biti u skladu sa vaim eljama (tj. eljama muslimana), niti elje naroda Pisma, odnosno boanskog zakona nece se menjati ni za Muslimane ili za ljude Pisma i taj zakon je: Ko uini zlo ce biti kanjeni u skladu sa tim i niko osim Allah ce biti njegov staratelj ili pomaga. A ko ini dobra dela, da li je muko ili ensko, i vernik ce uci u Raj i oni nece biti otecen u najmanju ruku. (Sura-Nisa, 4:123 -124)

Beleke

[22] Na primer, muslimani su bili poraeni u bici kod Uhud zbog neposlunosti nekih osoba (iako su bili muslimani i oni su verovali u Allaha, Poslanik, islam i Kur'an i njihovi protivnici su bili neprijatelji Allaha i Njegov Poslanik).

111

Dervi Ali

Poglavje 36 Poziv proroka Njegove Roaci

Na prvi dan kada je Sveti prorok je njegov poziv javnosti prema komandi Allaha i bio je naruio otkrovenja: Upozorenje svoju blizu rodbinu (Sura Ash-Shuara, 26: 214) da ih pozove da prava religija islama je rekao je u blizini roacima vreme i opet: "ne odstupaju od Allahovom putu oslanjanja na moj odnos sa vama Treba razumeti jasno da problem nije u mojim rukama, a ja ne mogu da uradite bilo dobro ili sauvati vas iz bilo kog. gubitak u suprotnosti sa zakonom boanske Ukoliko moete da dobije neto to je po istom metodu koji je naveden od Allaha, a ako odrava gubitak ce biti u skladu sa istim zakonom, koji je propisan od njega.. niko da zamisli da ce rauni biti poniteni zbog Kuraish ili Bani Haim ili Banija Abd-Munaf ili Banija Abdula Muttalib ili moje cerke Fatime i moja tetka Safia i njihova nedela ce biti prevideti ".

Nakon otkrivanja navedenog stiha Svetog proroka zove Kuraish zajedno i rekao: "O Kuraish Spasite se od vatre pakla, jer va dobiti i gubitka nije u mojim rukama", tj ne postoji zakon za profit i gubitak i nagrada i kaznu. Ako ne dobra dela da ce imati koristi i steknu duhovnu nagradu, ali ako ne zlim delima cete odrati gubitak i da ce biti nagraeni kazna. O Bani Kab bin Lu'ee! Oslobodi se od vatre, za profit i gubitak nije u mojim rukama. O Kusaj Bani! Oslobodi se od poara, jer ne moe da vam prui duhovnu nagradu, niti mogu da se okrenu kaznu od vas. "O Bani Abd Munilf! Vi sami treba da nabavi sredstva da spase sebe od boanske kazne, jer ja ne mogu nita uiniti za vas, odnosno ako ste poboni cete otici u raj, ali ako ste politheists cete ici u pakao. Nisam bio dao klju da svoje roake politheist da raj kroz mala vrata i ja takoe nije dobio ovlacenje da osloboeni mojim prijateljima i roacima iz odgovornosti koja joj je nametnuta od Allaha. O Bani Zohra Bin Kilab! Oslobodi se od boanske kazne.

O Bani Abdul Muttalib! Trebalo bi da deluje na takav gostima da Allah ne moe da vas kazni, a trebalo bi da znate da ja ne mogu da vam pomognu u pitanju. O Bani Murra Bin Kab! O Bani Haim! O Bani Abdush-Shams! Oslobodi se od torture na raun politeizam je oboavanje Allaha, jer ja ne mogu nita uiniti za vas u ovom pogledu. O Abas, (stric proroka)! Vi, takoe, treba da se bez Boanskog muenja. O Safia, (tetka Muhameda)! I vi treba da mislite na slobodu i izbavljenje jer ja ne mogu nita uiniti za vas. Ni va profit u ovom svetu, niti svoj deo na ahiretu je u mojim rukama. Dakle, morate da verujete u Allaha i kae: "Nema boanstva osim Allaha". O Fatima kci Muhameda! Takoe morate nastojati da se spase od boanske kazne, jer tvoj otac ne moe da vam pomogne u stvari i nema kontrolu nad svojim dobitak i gubitak. Naravno, ti si moje rodbine i vri poslove koji prenesu na mene po tom osnovu ".

Dervi Ali

112

Ako se odnos sa Svetog proroka ne mogu da se vere i pobonog dela, i cerka Svetog proroka takoe mora slediti isti put za njenu dobru buducnost za koje je neophodno za druga lica da prate, a ne samo za cerka Sveti prorok, ali na Svetog proroka sebe, ne treba da bude sredstvo za sticanje Boanske zadovoljstvo, osim veru i dobra dela. Pa kako to moe biti moguce da nakon muenitva imama Husein svih ovih kur'anskim stihove, izvetaji, tradicija i propovedi Nahjul Balagha treba tretirati kao bez posledica i nekih drugih metoda osim veru i dobra dela treba da bude utvreno da unesete Raj? Da li se moe, tako da je pre tragedije Karbale muslimani su potrebna istinitosti, iskrenosti i pravednosti i obracaju panju na lanke bogosluenja i verskih dunosti i uzdravanje od laganja, pili vino, zelenatvo i sticanje bogatstva nezakonitim sredstvima, ali Sada ove stvari nisu potrebni u toj meri? Sada je moguce da ovek moe dobiti ispred ubice imama Husein u pitanju okrutnosti, ali moe u isto vreme biti zadovoljni slanjem pozdrave imama i njegove prijatelje i velikoduan takoe mogu biti povezana sa imama i njegovih prijatelja na Sudnji dan! Prijatelji imama Husein su bili olienje uzvienosti due, iskrenost, veru i istinitost. On je prouavajuci oko rtve izvodi im da mi razumemo pravi smisao podrke. Prijatelji imama Husein su objasnili da nas znaenja rei ljubavi, vere, podrku i samoportvovanje. ak i epske stihove koje su recitovali pred neprijateljima na dan Aure odraavaju njihove linosti i duhovne veliine, tako da onaj koji kae ia Poloi Tani Kuntu Ma'akum (voleo bih da sam previe bio sa vama i da je bila ast i uzvien sa ti) bi trebalo da odraavaju malo i sudija prilino da li je ovo kazna od svoje volje spadaju u kategoriju istine ili lai, i da li on stvarno eli da je bio sa Bin Abis Abi Shabib Shakiri i da su, u vreme kamenovanje od strane neprijatelja , uklonjen je grb pote iz svog tela, i njegova lema iz njegove glave poput njega, ije je telo su razbijeni kamenjem u prilog istini! Ili eli da je njihov pratilac, jer on nikada nije razmiljao o tome ta velike rtve drugovi imama nude i ta udarima neprijatelja kojima su se suoavali sa vrstinom. Shodno tome izgovara stvari koje su u suprotnosti sa realnocu i moda se nada da ce njegove rei biti tretirani da bude u liniji sa onima drugovi imama. Drugovi imama je, meutim, dostigli takav stepen istoce i vere da je svetlost bila osude ogleda ak i u ono to su rekli da imam konzolu.

Poglavje 37 Uvereni drugovi Imam Husain

Tabari pie da je nakon imama ponudio podnevne molitve, Zuhiar Bin Kain angaovani neprijateljske. Dok borbe on je nastavio da kae: "Ja sam Bin Zuhair Kain vozim neprijatelje od moje imam sa mojim maem.". Zatim je stavljen svoju ruku na rame Svetog imama i rekao:..? "Korak napred i nemojte se zabrinuti ste za nae boansko Zato bi trebalo da budu zabrinuti u vezi sa ova pojava Da li je bilo ta drugo

113

Dervi Ali

osim da se danas cete vidi va deda, prorok Allaha, tvoj brat, tvoj otac Alija, svog ujaka Hamza, doajen muenika, i postati srecni? ta visoke pozicije Zuhair dostigao u pitanju vere i duhovnog uvida! On je teio imama i rekao: "Nemojte biti zabrinuti zbog onoga to se desilo, jer nema potrebe za zabrinutost i aljenje". Ne bi bilo iznenaujuce ako se, kako pie u nekim knjigama, imama Alija je izvestio da je rekao: "ak i ako zavesa se podie i skrivene realnosti se manifestuje to ce dodati nita da svoju veru". Da li je Alija uradio, ili nije rekao ovo je definitivno uivao ovu poziciju i nije poseduju takav uzvieno vere. To nije neka stvar neoekivano i nita drugo moe oekivati od imama Alija. Ono to je iznenaujuce je da je Bin Zuhair Kain takoe uivali u ovoj poziciji u izvesnoj meri. ta je rekao da imam pokazuje da je on govoreci mu: "Ja sam ko Zuhair i jedan od poklonika od sina komandanta veran stigli na takvom poloaju, nakon prisustvuju na imama za nekoliko dana da ak i ako zavesa je uklonjena iz mojih oiju nita nece biti dodat na moj veru ". Ovaj veoma vere i jasna dalekovidost uvaju prijateljima imama na pravom putu u svim uslovima i oni su bez posrnuti u najmanju ruku.

Nafe 'Bin Hilal Jamali, jedan od pratilaca za imama, bio obaranje neprijatelja sa strelicama i bio je recitovao sledece epski stih: ". Ja sam Hilal Jamali pratim put Alija", odnosno ak i kada je u toku borbi je je zalaganje uzrok Ali i nije pominjao njegovo ime i hvale svoju veru. Ubio je dvanaest ljudi Omer bin Sadu i ranjeno nekoliko drugih. Na kraju, meutim, ruke su bile polomljene, a on je bio onemogucen i uhapen. Kada je izveden pred ibn Sad ga je upitao: "O, Nafe ', zato vi sami izloeni na ovu katastrofu?" Umar je moda oekivao da kao i mnogi drugi ale da ce svoju akciju i izvini. Meutim, Nafe 'je rekao: "Allah je svestan moja namera u pogledu toga ta sam uradio", i dok je krv tee niz bradu iz dodao: "Zaklinjem se tako mi Allaha da sam ubio dvanaest svojih ljudi i ranjeno neki drugi ne. aljenje moje akcije i da se nisam slomljena moja ramena i ruke nisi mogao da uhapeni mene ". Nafe 'je prvi saputnici imama da bude uhapen i pogubljen.

U vreme njegove smrti i on je nameten jasan dokaz njegove vere i ispravne procene, i istoriju, takoe, snimio je savreno iskrenost. Kada ma je podignut na odsekao glavu on je rekao: "Hvala Allahu da sam ce biti ubijen u rukama najgorih ljudi".

To je bio duhovno stanje osobe kojima aljemo pozdrave i onda reci sa smelocu: "elimo da i mi bili sa vama i da je bila ast i uzvien kao ti". Zato ne bismo nikada reci: "Hvala Allahu koji nismo bili prisutni tog dana i nije se ukljue u takav test i nije uestvovao u prolijevanja krvi istog i vrli ljudi poput tebe". Da li je taj dan blie stvarnosti i istine, ili je to zahvalnosti i radujuci se?

Dervi Ali

114

Poglavje 38 Muenika Ebi Taliba ale u Karbala

U godini 61 AH, imama Husein otiao iz Madina do Meka, a odatle je stigao u blizini Kufa. Na svim tim mestima je pozvao ljude da mu pomognu i u odbrani istine i stvarnosti, i isporuuju razliite govore. Ova kampanja je trajala vie od est meseci, ali kao to je poznato nije naci vie od sedamdeset dva iskreni pristalica. Od njih sedamnaest je pripadao svoju porodicu. Dve od njih su svoje sinove naime Ali Akbar i Ali-Asghar sisa dete imama. Tu su bili sinovi njegovog brata imama Hasana jest. Kasim, Abdulah i Abu Bekr. Bilo je i petoro brace i imama Abasa naime, Abdulah, Ja'far i Osman, sinovi Ummul Baneen, a Muhamed bin Alija. Bilo je i dva sina Abdulaha bin Ja'far zove Avn i Muhameda. Pored njih je bilo pet potomci Akil jest. Ja'far Bin Akil, Abdur Rahman bin Akil, Muhamed Abdulah i sinovi muslimana i Bin Muhamad bin Akil Abi Said bin Akil. Imena ovih sedamnaest lica su pomenute u Ziiarat-I Nahiia.

to se tie ostalih ne vie od pedeset pet pratnji imama. ak i ako jo neka lica su s njim u poetku su ga napustili kada su postali svesni politike uslove u Kufa i Iraku. Meutim, ako pristalice imam u ovih dana se raunaju oni ce se naci da bude bezbroj. Pitanje, dakle, javlja: Da ljudi u one dane veoma loe i da oni koji pripadaju ovom uzrastu ih izdvajati se u pitanje priznavanja imama i samoportvovanje? No to nije tako. Tokom tih dana i do su ljudi stavljeni na test i muslimanske i Hani su obeeni, bilo je bezbroj ljubiteljima imama Husein i on je glasno pozdravila sa svih strana. U stvari, moe se reci da je jako dobro vreme, jer kroz svoje reitosti, linosti i preci osobene za njega, imam Husein mogao da nadjem, vreme putovanja njegovog estomesenog iz Madina do Meka, a zatim da Irak, sedamdeset i dva prosveceni i iskrene pristalice i nije stvarno potrebno vie. nije otiao sa ciljem osvajanja tako da je moda potreban veci vojsku. U cilju ostvarivanja objekat koji imam je u prikazu ove sedamdeset dva velika i asnih ljudi i deca su dovoljne. Pored njih su bili hrabri i velikoduan dame koji je rekao da u svim uslovima ono to su imali da kau. Oni su informisani ljudi o injenicama i pravi velike usluge koje prua svojim samo-rtvovanja ljudi. Oni su u vezi dogaaja Aure u svakom gradu gde su uzeti oni, i rekao narodu o zaustavljanju neprijatelja snabdevanje vodom, to konji gaze tela muenika i ubijanja sisa dete. Oni obavljaju veliki dunost u Siriji, kada su promenili ideje ljudi Damaska i njegova predgraa, koji je bio zaveden od strane antiAhlul Bejta propagande za period od etrdeset dve godine. U Bazar u Damasku su rekli ljudi koji stih Preicavanje je otkriveno o njima i objasnio prava rodbine Svetog proroka. Bez obzira na injenicu da su oni bili oalocenog i alostan su na kraju vratili u Madina sa razreen uma.

Moguce je da neki sledbenici Ahlul Bejta ne moe uivati na govoreci da su se vratili u Madina sa rasterecuje i oslobaa um. Meutim, ako se namerno na ono to je reeno do sada i da uzmu u obzir

115

Dervi Ali

odreene uspehe koje Ahlul Bejta postignut tokom ovog putovanja, a mi cemo morati da priznaju da njihova osecanja ne moe da se tumai na drugi nain. Imamo pred nama isto tumaenje cerka imama Alija i imamo samo sledi da veliki dama o kojima hrabrost i velikodunost imamo odreene dokaze sa nama.

Kao to je prikazano od Ibn Tavus, kada je ibn Zijad je rekao da se Zejneb dama: "Da li ste videli ono to je Allah uinio svojoj porodici?" Ona je odgovorila: "Ja nisam video nita loe su predodreeni da budu ubijeni i, stoga, je otiao u raj Uskoro Allah ce Vam doneti i onda ih zajedno sluaj ce biti reen, pa cemo videti u iju korist odluka... uzeti O ibn Marjana. maj majka plau za vas ".

Ogromna blagoslov na vas, o veliki dama, koji su napravili zatvorenika i da je previe jednog koji je nasledio kivan na Ahlul Bejta od svog oca, ali uprkos tome ste govorili tako eksplicitno i iskreno. Po naem miljenju ovaj primer hrabrosti i hrabrost cerka imama Alija je eksplicitna i vrednija od ak govore koji je dostavljen u Kufa i Siriji.

Moe li se naci u istoriji oveanstva bilo koje druge ene, iji je est ili sedam brace su bili ubijeni, iji je sin muenika, ija je deset necaci i roaci bili su ubijeni i koji je napravljen i zatvorenik, zajedno sa svojim sestrama i deca njenog brata, pa ak i u stanju ropstva koji je branio sebe i svoje muenike i da previe u grad koji je njen otac prestonici u jednom trenutku i gde su ostali oko etiri godine, u vreme kalifata njenog oca? Meutim, u ovom stanju i u prisustvu svih uzroka zabrinutosti i utuenost ona ne treba da ale o tome ta je morala da trpi, ali bi trebalo reci sa savrenim iskrenost: "Mi nismo doiveli nita u suprotnosti sa naim eljama i naklonost Ako nai ljudi imaju. sastao muenitvo su doli za ovu svrhu veoma Ako ovo nije desilo to bi bio predmet brige i nelagodnost. Sada, kada su izvrena ovaj boanski dunost pristojno i stekao ast muenitva je samo primereno da zahvaljujemo Allahu. za ovaj uspeh ".

Poglavje 39 Uloga islamske Obuka


To je pripoveda Vakidi da je tokom bitke Uhud, kada mnogi muslimani sreli muenitvo, pa ak i muenitvo Svetog proroka Prialo u Madina, Ansari ena po imenu Hinda cerka Amr bin Hizam i tetka Dabir bin Abdullah Ansari, doao u Uhud i prikupljeni leeva tri njene jest muenika. njen sin Khallad, njen suprug Amr bin Jumuh i njen brat Abdullah bin Amr. Ona ih je uitan na kamile i nastavio da Madina sa namerom da ih sahrane tamo. Iako na svom putu upoznala supruge Svetog proroka koji su Uhud ce da dobiju vesti o dobrobiti Svetog proroka i bili su zabrinuti. Jedan od

Dervi Ali

116

supruge Svetog proroka pitao Hinda: "ta je vest?" Ona je odgovorila: "Postoji dobra vest Svetog proroka je iv i bezbedan i sve druge nesrece mogu imati zadesila narod je nevano.."

Hinda koji je nosio leeve svojih najmilijih da ih pokopaju Madina je rekao sa osecanjem jake posvecenosti, hrabrosti i vere: "Kada je Poslanik Allaha je iv zbog ega treba da bude tuan i kada se ova dobra vest je da postoji ono to drugi Nevs moe da nas nesrecan? " Zatim je rekao: "Ja sam doveo druge dobre vesti i sa Uhud Prvo, Allah je ast neke od naih vernih ljudi sa muenitvo i drugo, sledeci stih je otkriveno: Allaha odbijaju nevjernicima u gnevu, oni stekli nije dobro Allaha.. dovoljan vernici u borbi Allah je Mocni.. (Sura Al-Ahzab, 33:25)

Ona je pitao: "ta ste uitan na kamilu?" Ona je odgovorila: "Moj brat, sin i suprug su muenitvo sastao i sada sam nosi svoje leeve na Madina".

Kao to je prikazano od Ibn Ishak mu, brat i otac ene pripada Bani dinara plemena su muenici u bici kod Uhud. Kada je primio vest o muenitva svog najmilijih, ona se raspitivao o Svetog proroka i bio rekao da je bio veoma dobro i nije bila izloena bilo kakvoj opasnosti. Ona je, meutim, rekao: "Moram da odem i vidim Sveti prorok sebe". Kada ga je videla i da zna da je bezbedno, ona je rekla: "Sada kada sam video da ivi zdrav i svakoj drugoj nesreca koje mogu imati zadesila nas je bez posledica".

Zaista, ako islamska uenja i obuke Svetog proroka mogla da ena, koja je prethodno bila nevernik i idol-oboavalac, tako verni, iskreni i portvovanog u Allahovom putu da pronae Poslanik iva su joj tolerie svaki drugi tugu, i ona smatra se svaka druga nevolja bude beznaajna zasluuje razmatranje o tome ta je dubok utisak ovaj trening i ova uenja mora da vri na kcer Alija i Fatime, a ta ogromnu veru, iskrenost i predanost mora da su kreirane u njoj. Ako muslimanske ene pripadaju Avs i Khazraj plemena da prikaete toliko duhovne uzvienosti, Zejneb dama mora imati stekli mnogo veci stepen duhovne uzvienosti i da je na ovaj nalog da uprkos svemu to je morala da trpi, rekla je ona savreno smirenost i mir: "Ja sam vidio nita osim dobrote". Ovo je tajna veliine i brz i zapanjujuci napredak muslimana. To je uzviena vera koja zbunjen oi neprijatelja i od njega ponizno i bespomocne.

Moguce je da neki ljudi kau, a moda je i zapisano u mnogim knjigama koje su muslimani morali da trpe teke gubitke u bici kod Uhud i mnoge od njihovih najmilijih su ubijeni. Meutim, bitka Badr je veoma plodna. Mnogi ljudi neprijatelja ubijeno, a neki od njih su uzeti zatvorenika i osim onih koji su oslobodili bez otkupa, bili su 1000 do 4000 dirhama po glavi shvatio da ih otkupi. Meutim, ovaj nain razmiljanja, odnosno da razmotre bici kod Badr vie od koristi za unapreenje islama u poreenju sa bici kod Uhud, pokazuje da je odgovarajuca panja nije posvecena rezultatima koji su stekli od bitke Uhud i koji bi mogli nece biti proizvedeno od bitke Badr. U Badr muslimani prikazani su fizika snaga koja je neprijatelj shvatio da ak i ako oni (muslimani) su u broju 313 i da je samo est oklope i sedam maeva su mogli da preteraju 950 naoruanih ljudi, ubiju nekog od njih,

117

Dervi Ali

da neki od njih zarobljenika i stavite preostale one u bekstvo. Meutim, Kuraish nije mogao jo da zamislim da ako jednog dana blinje stanovnika Madina sastao muenitva zarad poslanik Allaha i njihovih ena izgubila ak i svoje mueve, bracu i sinove oni bi i dalje biti srecan zbog Poslanika se bezbedno. A kada Sveti prorok ih je zamolio da nastavi neprijatelja, te je ranjen u bici ce prikupljati i njihov prtljag Pohitaj da slede neprijatelja kao da oni nisu pretrpeli bilo ranu. Bitka na Uhud je efikasnije u zastraujuce neprijatelja nego Bitka Badr i testa na ovaj dan je bio vie nego plodonosna testa na taj dan.

Postoje mnogi ljudi koji pokazuju entuzijazam u vreme sticanja pobede, uzimajuci neprijatelji zarobljenika i sticanja ratni plen, ali je oslabio, bijedni i demoralisana, kada moraju da trpe muku i tekoce i suoavaju sa smrcu ili zarobljeno. Posle bitke kod Badr Kuraish su bili sigurni da li su stekli pobedu nad Muslimanima i jednog dana ubili blinje Ensarije i stanovnici Madina, njihov entuzijazam za podrku Poslaniku da se ohladi i da ce biti obeshrabreni i da ce ga pustinje . Oni nisu mogli da zamisle da se nema razlike da li muslimani Sveti prorok vratio u Madina sa sedamdeset zarobljenika i veliki plen ili sa saputnicima ranjen sa amputiranim udovima, nakon vie od sedamdeset ih je muenika. Zarobljenici Karbali je isti utisak na mentalitet neprijatelja tokom njihovog putovanja na Kufa i Siriji, kao oalocenog ena i mukaraca Ensarije je doneta posle bitke Uhud. Ponaanje Ahlul Bejta tokom ovog putovanja nije mogao predvideti. Ne bi se moglo zamisliti da je posle sve njihove patnje da bi mogli da stoje uspravno, dostavi svuda govori, doneti pobedu i mocna neprijatelja na kolena i promenu javnog mnjenja toliko da ak i preovlaujuci reim ce biti pogoeni i kau , na prvi dan, da se zatvorenicima pripadaju Ahlul Bejta:

"Allah prokletstvo sina Marjana Ako postoji bilo kakav odnos izmeu vas i njega ne bi ste tretirani na ovaj nain i ne bi ste poslali u Siriju u mukama.".

Poglavje 40 Vernost Madinites na Poslanika


Vec smo pomenuli da je u trinaeste godine misije Poslanika starje Madina je zakletvu na vernost njemu u dolini Mina, i Abas Bin Abdul Muttalib je obecanje od njih da ne bi uspeo da pomogne Sveti prorok . Neki istoriari kau da Abas im se obratio ovako: "O, ljudi Khazraj Sada kada ste se pozivaju da dou u Muhameda va grad trebalo bi da znate da mu je ast i uiva meu nama pozicije o kojoj ste dobro svesni Zaklinjem se Allaha. da smo, Bani Haim, koji su izrazili uverenje u njemu kao i oni koji nisu uradili tako, spremni da rtvuju svoje ivote za njega i da ce ga braniti kao stvar

Dervi Ali

118

vere i kao pitanje asti porodice. Muhammed je potovana i priznata u svom gradu, kao i u svojoj porodici sada da je od svih ljudi koje je izabrao da ide sa vama, trebalo bi da razmislite o datom pitanju veoma paljivo Ako mislite da cete ostati verni njemu i.. Podrka njega protiv njegovih neprijatelja i jake, hrabri i iskusni u ratovanju i u stanju da izdre neprijateljstvo svih Arapa koji ce porasti kolektivno da se bore protiv vas, samo onda treba da nastave posao koji ste preduzeti da postigne. U sluaju, Meutim, moete se plae da posle njega vodi na va grad cete uskratiti podrku od njega i ostaviti ga bez prijatelja, trebalo bi da ga ostavimo na miru, upravo sada, zato to je ugledan i mocan meu njegovim roacima i u njegovom gradu Trebalo bi konsultovati jedna drugu. i da donese odluka u stvari i ne bi trebalo da raziu bez konane odluke, jer najbolje rei su one koje su pravi ".

Nakon Abas je govorio, bara Bin Marur, jedan od istaknuti drugovi Poslanika, kae: "uli smo ono to ste rekli Tako mi Allaha, ako smo mislili na neto drugo od onoga koji pominje vas, mi bi govorio o tome. Meutim, mi. utvruje da podri Poslanika iskreno, a ne da ak ni rezervni nae ivote u putu Allaha i Njegovog Poslanika. "

Abas Bin Ubada rekao: "O, ljudi iz plemena Khazraj Znate li na ta stvar uzimate zakletve na vernost ovom oveku?" Oni su odgovorili potvrdno. Zatim je rekao:. "Vi ste polaganja zakletve na vernost njemu sa namerom da cete se bori za svoj radi sa crvenim i crni ljudi u sluaju, dakle, mislite da cete ga pustinji kada se trai da potroi svoje bogatstvo radi Njega, ili kada su ubijeni stareine treba da napusti ideju polaganja zakletve na vernost, upravo sada, jer tako mi Allaha takve akcije je uzrok sramota na ovom svetu, kao i na ahiretu. Meutim, ako smatraju da ak i nakon to je proveo bogatstvo i bez obzira na svoje stareine i plemica ubijaju cete ostati verni njegovim reima, ne smete da ga ostavite, jer ja kunem se Allaha da u ovome lei srecu oba sveta. Zatim svi od njih su rekli jednim glasom: "Mi smo spremni da poloi zakletvu na vernost bez obzira na injenicu da moramo rtvovati nae bogatstvo i nae stareine su ubijeni" Onda su pitali Svetog proroka: "ta cemo dobiti ako ostanemo verni?" On. odgovorio: "Raj" Oni su rekli: "Tada prui ruku, tako da moemo da poloi zakletvu na vernost da vas" Prema Ibn Ishak Svetog proroka poeo svoju pjesmu od recitovanje Svetog Kur'an, pozivajuci ih da.. Allaha i podstiuci ih da prihvate islam On je tada rekao: "Prihvatam Va odanost pod uslovom da ce me podrati na isti nain na koji vam podrku svoje ene i decu".. Bara Bin Marur odran ruku Svetog proroka i rekao: "Zaklinjem se tako mi Allaha, koji vas je poslao kao pravi prorok koji cemo sigurno vas brani na isti nain na koji cemo braniti nae ene i ast nam o Poslanik Allaha. Da li prihvatiti nae zakletve na vernost. Tako mi Allaha mi smo dobro verziran u borbi i spremni su da se bore u stvari smo nasledili ratovanje kao na nain ivota sa generacije na generaciju. ". U ovoj fazi Abul Haitham Bin Taihan koji je bio jedan od starjeina Ensarije i muenicima Siffin prekinut Bara Bin Marur i rekao: "Poslanik Allaha postoje odnosi izmeu Jevreja i nas i mi cemo ih raskinu sada! da ne bude da treba da napusti nau confederates i kasnije kada je Alah ini da uspeno da treba da se vrate na svoj narod i ostavi nas bespomocan ", Svetog proroka nasmeio i rekao:".. To ce se nikad ne ostvari suprotno krv je moja krv i ast je vaa ast I Belong To Iou i vi

119

Dervi Ali

pripadate mene ce se boriti protiv svakoga ko se bori protiv vas, i da ce biti u miru sa njim, koji je u miru s tobom "... Po ovom Ensarije izjavio: "Prihvatamo poziv Svetog proroka i polau zakletvu na vernost njemu i spremni su da daju nae bogatstvo i imovinu u tom putu, iako na starjeina moe biti ubijen". Abas bin Abdul Muttalib, koji je drao ruku Svetog proroka je rekao: "Govorite u malim tonovima, jer pijuni su imenovani da gledaju na nas Drite starijih lica u napred, tako da moemo razgovarati sa njima i trebalo bi da rastera. nakon polaganja zakletve na vernost i svako od vas treba da se vrate na svoje mesto ". Prva osoba koja je zakletvu na vernost Svetom prorok je bara Bin Marur. Prema drugom naracijom je Abul Haitham Ibn Taihan i po jo jedan pripovedanja je As'ad Bin Zurara. Nakon toga preostali sedamdeset osoba stavi ruke u ruku Svetog proroka i uzeo zakletvu na vernost. Tada dvanaest lica su izabrani iz reda njih kao Nakib (uvari) i napravio odgovorne da paze poslove svog naroda. Na ovaj nain Iathrib odnosno grad koji je nazvan Madinatur Resul (grad proroka) posle migracije Svetog proroka je, postala najveci centar islamskog prostiranja.

Migracija Muslimana Madina je poelo u mesecu Zil-haj od trinaeste godine misije Svetog proroka, jer po povratku sedamdeset pet osoba Madina, koji je preuzeo drugu zakletvu na vernost u Akaba i Kuraish ima doao da zna da su plemena Avs i Khazraj napravio pakt sa Svetog proroka i odveli zakletvu na vernost mu progon Muslimana ih je severer. Poeli su zlostavljali i mucili ih vie nego ranije i ivot postaje nepodnoljiva za muslimane u Mekki. Oni su, dakle, traio Svetog proroka je dozvolu za migraciju i Svetog proroka dozvolile im da idu u Madina i pridrui njihove brace, Ensarije, i ree im: "Uzvieni Allah je napravio Iathrib, mesto mira za vas i njene stanovnici vaa braca ". Muslimani poli od Meka da Madina u grupama i Sveti prorok ekala komanda njegovog Gospoda govoreci mu da migriraju iz Meka i idite na Madina. Kuraish, takoe, zaveru da ubije poslanik Allaha i nacrtao plana u ovoj korist sa velikom preciznocu. Oni nisu, meutim, znaju da je Allah namerava da izvadi svoj Poslanik iz grada njegovi roaci i roaci, i mesto mu je meu ljudima koji su bili ljubazni i posveceni nego bilo oca ili brata i spremna da ga podri i da se rtvuje za svoje dobro. Idolopoklonici su planirali da ubiju Svetog proroka i Allah je hteo da ga zatiti za unapreenje islam kao univerzalna religija.

Allah kae: nevernicima planirao da zatvore, ubistva ili proterivanje ste (Muhamed} iz grada Oni ine zlo planove, osim Allaha i Allah previe planova planovi su najbolji (Sura Al-Anfal, 8:30)..

Poslanik Allaha napustio Meka tokom prve noci mjeseca Rabiul avval u etrnaestoj godini njegove misije. Posle skrivenih preostalih tri noci u pecini Thaur on je nastavio da Madina pratnji dva muslimana, kao i politheist, koji je bio angaovan kao vodi. Na 12. Rabiul avval je stigao u Kuba, mesto u Madina. Ljudi Madina mu dava Srdana dobrodolica i glasove ljudi su odjekuje u gradu. Oni su recitovali stihove pesnike ovako:.. "Punog meseca porastao je sa Thaniiatul VIDA (ime mesta), dokle jedan moli Allaha da nam je neophodno da se zahvalim Svemoguci za ovaj blagoslov O, vi, koji su bili podigao medju nama od Allaha ste doli! i stigao meu nama u takvim okolnostima da smo spremni da se povinuju svim svojim nareenja ".

Dervi Ali

120

Poglavje 41 Istorijski dana Madina

U one dane grada Madina je bio svedok vanih istorijskih dogaaja. Bilo je dana kada u bici kod Badr, koji je odran u mesecu Ramazana 2, AH, 313 Muslimana stekao pobedu nad 950 politheists. Oni su ubili vie od sedamdeset ih je i vie od sedamdeset ih zatvorenika. Dobra vest za ovu pobedu dostigao Madina i Svetog proroka i njegovi drugovi vratili u svoje domove uspean i pobednik. Onda je dan kada muslimani borili protiv 3000 politheists od Meka u bici kod Uhud u mesecu Shavval 3 AH u toj borbi vie od sedamdeset ovom Muslimana sastali muenitvo i Svetog proroka i muslimanskih Mujahids vratio u Madina alostan i oalocen . Bilo je dan u 4 Ah, kada vest o muenitvo etrdeset ili sedamdeset ovom Muslimana u Bair Mauna dostigao Madina. U te godine vest o muenitva devet pratilaca Svetog proroka u Saria (bitka) na Rajie iri Madina. U 5 AH 3000 muslimana dobio pobedu u bici jarku nad vojskom od 12.000, ili kao to je navedeno od strane Al Masudi Tanbih VAL Ashrar 24.000 politheists. Alah pomogao Njegova Poslanika i od neprijatelja povratak ponien i poraen. U 2., 4. i 5. AH Jevreji pripadaju plemena Bani Kainuka, Bani Nazir i Banija Kuraiza dobio kaznu koju su zasluili i okolini Madina osloboeni su ove izdajnike ljudi. U 7 AH muslimani stekao pobedu nad Jevrejima Khaiber i vest o ovoj velikoj pobedi postigli Madina. Kada Ja'far bin Ebi Talib, i mnogi drugi koji su migrirali u hricanskoj dravi Etiopija, trinaest godina ranije, vratili bezbedno Madina i Svetog proroka bio tako zadovoljan na njihovom dolasku da je on rekao: "Ne znam ta me ini vie srecan danas osvajanje Khaiber ili povratak Ja'far iz Etiopije. U godini 8 AH vest muenitvo Ja'far Bin Abu Taliba, Zejd bin Harith i Abdullah bin Ravaha na Mota (Sirija) dostigao Madina. Sveti prorok i 30.000 muslimana se vratio u Madina bezbedno od bitke Tabuk. To je zaista bio veoma opasan priliku. U mesecu Ramazana 8 AH Svetog proroka osvojili Meka i uli u grad u pratnji 12, 000 naoruanih ljudi. Dobra vest za ovu veliku pobedu ire u Madina i idolopoklonstva doao kraj na Arapskom poluostrvu dovijeka. U ranom delu 11 AH Svetog proroka izdahnu. Ova velika tragedija je sve stanovnike Madina alostan i oalocen. Posle njegove smrti i grada Madina je svedok mnogih vanih istorijskih dogaaja koji su svi od uticaja u odreenoj meri na politikom i drutvenom ivotu muslimana do 61 AH, stigla i posle Bani Haim i muslimani Madina su doiveli teke patnje za oko est meseci vest o muenitva imama Husein i njegovi saputnici posvecen dostigao ovaj grad. Ovaj dogaaj jo jednom ogleda situaciju koja je stvorena na dan smrti Svetog proroka.

ejh Mufid i Tabari piu da kada imam Husein je mucenicki postradao i njegova glava je izveden pred Ubaidullah ibn Zijad je pozvao Abdul Malik bin Abil Harit salama i ree mu: "Nastavite da Madina i prenese Omera bin Said bin As, guverner od Madina, dobra vest atentata Husein bin Alija je ".

121

Dervi Ali

To je, naravno, iznenaujuce da se u kratkom periodu od pedeset godina nakon smrti Svetog proroka muslimani postali toliko nezahvalan da je vest o ubistvu svoje dece i najmilijih je preneo kao "dobro i veliko jevanelje" na Guverner grada Madina, odnosno mesto gde Svetog proroka prenose i gde je sahranjen. Abdul Malik bin Ebi Harit nije bio voljan da saopti da vesti na Madina, mesto stanovanja Bani Haima i porodica i krvno srodstvo na imama i bilo sramota da preduzme taj zadatak. On je, dakle, traio da mu Ubaidullah izgovor od obavljanja te dunosti. Meutim, Ubaidullah koji zadobijena vlast i postala tea, nakon ubistva pretila imam Abdul Malik i ree mu: "Ti mora da ode i prenese ovaj srecni vest za guvernera Madina i ne bi trebalo da dostignu pre nego to Madina". On je takoe mu je dao neki novac i rekao: "Ne novica izgovora i da odu to je ranije moguce, ako va kamila prestaje da bude spreman da izvri put organizuje drugu kamila i napusti prvi.". Ibn Zijad jo nije shvatio da sve to insistiranje je tetan za njega i kada ce detalje o muenitvo imama do uiju ljudi koje ce postati deo istorije i izvor sramota za njega i Iazid i bilo bi Ne bilo kakvu tetu na imama. Imam verovatno je stajala izgubiti (ako je to tumaenje bude ispravna) ako tragediju njegove muenitva nije postala javna i nemoral i korupciju neprijatelja nije zabeleena u istoriji, savremenog i buduceg Muslimani ostali su neznalice i pravi injenicama. Ibn Zijad je bio jedan od onih lica koja kopaju grob u svoje ruke, insistiraju na svojim ludost i objavljuju svuda svoje sramote.

Svemoguci Allah kae: Oni misle da prevari Allaha, i vernici, u stvari oni prevariti niko se spase, ali oni ne opaaju. (Sura El-Bekare, 2:9)

Vie insistiraju na nepristojno ovim delima i ponosa u njima vie pruaju dokument u ruke njihovih neprijatelja i blokiraju nain njihovog bekstva iz suda pravde istorije. Ibn Zijad nisu znali ta sa sramota njegovo ime biti pomenuto u istoriji islama i ta bi sud istorije o njemu. On je takoe nije bio svestan na koji nain briljantne imena imama Husein i njegovi drugovi ce se manifestuju i sjaj u istoriji islama i kako je njegov verski pokret i Boanske Raste ce naci svoje mesto meu najvecih i najznaajnijih izlascima oveanstva.

U svakom sluaju, kao Abdul Malik salama nije bila u poziciji da se suprotstavi ibn Zijad je urno nastavio da Hijaz u skladu sa svojim naredbama i dostigla Madina. Kada ljudi vide da je glasnik je doao iz Iraka su zakljuili da mora da su donele vesti o tamo deava. ovek iz reda Kuraish ije ime nije pomenuto u istoriji video Abdul Malik i doavi da zna da je doao iz Iraka ga je pitao sa velikim anksioznosti: "ta ste doneli vest iz Iraka" Ono to je eleo da zna koliko je sukob izmeu Husein bin Alija zavrena i kakav je bio rezultat izlaska Kufians protiv kalifa. Abdul Malik je rekao samo ovo odgovor: "ta god vest moe biti da je sa guvernerom Madina", odnosno da ce se komunicira vesti guvernera i ljudi bi da ue kroz njega. Ovaj kratki odgovor je bio dovoljan za da inteligentni ljudi shvate poziciju. Oni su shvatili da kada informacija o deavanjima u Iraku bio nameten da bude guverner, koji je imenovan od strane Iazid i bio sam Umaiiad To je znailo da Husein bin Alija je uklonjena iz faze kalifata i politike i rulership za Iazid i porodica Abu Sufian je osnovan. Na sasluanju kratak odgovor je Kuraishite razumeo ta se desilo i rekao: "Mi smo od Allaha i da Ga moramo se vratiti Izgleda da je Husein bin Alija je bio ubijen.".

Dervi Ali

122

Abdul Malik kae:. "Kada sam upoznala Amr bin Said bin kao Umavi on je bio svestan stanja u Iraku je, dakle, me je pitao zabrinuto da ono to sam doneo vest iz Iraka Odgovorio sam da sam imao. doneo vest, koja bi guverner Madina srecni i da je vest bila da Husein bin Alija je bio ubijen i na taj nain konflikt je doao na kraju je uo ovu vest Amr bin Said bin kako je postao izuzetno srecan i rekao:. "Idi i obavestiti ljude da je bio ubijen "Izaao sam i objavio da se ljudi koji Husein bin Alija je bio muenici u Iraku Kunem od Allaha. da je na sasluanju ovom dame Bani Haima poela da Lament na nain koji sam. nikada svedoci pred Kada Amr bin Said uo Pla Hashimite ena Svete imama on se nasmejao i rekao: "ene Banija Zijada poalio na isti nain na koji nae ene poalio u bici kod Urnab".. [23] Tada je rekao: "Ovaj Pla Hashimite ena treba porediti sa Pla Umaiiad ena koje su bile oalocenog i ko tugovao zbog ubistva Osman". Amr bin Said takoe je bio pod lani utisak kao Iazid i Ibn Zijada i zamiljao da je moguce da se zbuni i dovede u zabludu istorije. On je eleo da se povee ubistva imama Husein sa onom Osman i da pokaemo da imama Alija i njegovi sinovi su uzeli uece u njoj, iako je injenica da kada Osman je bio u nevolji njihovoj ulozi se sastojao od saveta, ljubav i dobronamernost. Oni nisu uzeti bilo koji deo u ubistvo Osman je. Naprotiv oni su uinili njihov najbolji kako bi F smiriti nemira i takoe je sprovedena voda za njega u toku dana opsade. Amr nisu znali da ove lai, klevetama i praznoslovlja razgovori nisu mogli da proizvedu bilo koji rezultat osim sramota za one koji su ih izgovorili. On je stigao u damiji u Madina, montirana propovedaonice i najavio da imam ubijen. Meutim, kao to su ene i mukarci koji pripadaju Ahlul Bejta poveren dokument za istoriju svaki put i izrazio realnost je odgovor na besmisleno govoriti o neprijatelja, dama pripada Sveta porodica je dao odgovor na mirovanja rei Guverner Madina ovom prilikom. Takoe je zabeleen u stranicama istorije. To je napisano da u ovom trenutku devojka koja pripada porodici Bin Akil Ebi Talib, izala iz kuce, zajedno sa damama od Bani Haima, nastavio da se sveti grob Svetog proroka, prihvatila grob i dok lelek, izgovorio dve pesnike prevode stihova ispod. U njima ima saeti istoriju Aure: "Sudnji dan ce doci deda ovog veoma Husein bin Alija kojima ste ubili i ije muenitvo se pominje od vas kao srecna vest ce doci licem u lice sa vama i pitati:. 'ta si uradio, koji su bili najbolje zajednica, da li i kako se ponaate prema svojoj deci i lanovima moje porodice posle moje smrti Ubio si svoje ljude i uinio ih valjati se u krvi i napravio svoje ene i dece zatvorenika ".

Beleke [23] Ovo je poetski stih od Omera bin Ma'd Iakrab Zubaidi. Bitka za Urnab dogodio izmeu Banija Zubaid i Bani Zijada i Bani Zijada Bin Harit Bin Ka 'B poraeni od Raht Abdul Madan.

123

Dervi Ali

Poglavje 42 Sveta porodica za povratak na Madina

Ljudi Madina doao da znate o muenitvo imama na ovaj nain i ekali povratak Ahlul Bejta koji su uinjeni zatvorenicima. Na kraju imam Beovizija i njegovi drugovi dostigla Madina. On je demontirati blizu Madina i napravio dame sputamo. On je tada poslao oveka da Madina da informiu ljude o njegovom dolasku. Glasnik kae da kada je stigao u Madina je otiao u damiju i Poslanik Allaha. Tamo je glasno plakao i rekao: "O, ljudi Iathrib Sa kojim se nadam se moe i dalje da ivi u ovom gradu Husein bin Alija je muenikog i oi ljudi prolivanje suze za njega?".

Imam Messenger bi se sadraj sa govorim. Meutim, on ne smatra je dovoljno da objasni svoje objekat, kao i da je njegova imama. On nije mnogo elja da ljudi treba da plau i naricati. Meutim, on je eleo da dodate dokument dokumenata o tragediji Karbale! tako da prouavanje dogaaja mogu postati lake za one: koji su doli kasnije. To nije bio samo objekat die imama Husian taj duhovni nagrada bi trebalo da bude zaradio organizovanjem sastanaka alosti svoje muenitvo i ne treba uvek da budu predmet verskog diskursa sa propovedaonice kao dodiruje dogaaj koji izaziva suze. Sluaju izlaska imama Husein je samo po sebi veoma vaan dogaaj i ima vitalni znaaj u istoriji islama koje treba prouavati imajuci u vidu svoje vrednosti i vrednosti. To je vrednije od toga bi trebalo da bude lagano pomenuti dok je studirao drugim pitanjima.

U drugom stihu recitovala je poetska Glasnik imama je osramoceni Umaiiad dinastije dovijeka. Stalni je grob Svetog proroka on je rekao: "Ovi ljudi ubijenih Faithless sina svog Poslanika, besmeared njegovo telo sa praine i krvi i podigao je glavu na koplje". Onda je obavestio ljude o dolasku Svetog porodice i dodao da su u to vreme demontirati van grada Madina. Ljudi poeli da izlaze iz grada i putevi su bili blokirani. Madina preuzela neobinog izgleda. Kada imam Sajjad video sebe licem u lice sa ljudima Madina je napravio znak ljude da cute. U ovom trenutku on je smatrao za potrebno da obavesti muslimana Madina o dogaajima koji su se odigrali tokom putovanja pokriva nekoliko meseci. Detalji njegovog govora na ovom prilikom ce kasnije biti dato.

Kada Ahlul Bejta levo za Madina su, bez obzira na njihove su oalocenog i alostan, potpuno sigurni u svoju pobedu i bespomocnost neprijatelja. Dok su jo bili u Siriji znaci S bespomocnosti Iazid "poele da se pojavljuju. Kao to smo ranije aludirali Ahlul Bejta su puteni iz zatvora uskoro i

Dervi Ali

124

prebaeni su na kapital po nalogu halifa. Tu su bili tretirani od strane ljudi iz Damask u ast i potovanje. Kao to je napisao Tabari ene iz porodice Mu'aviia otiao, bez izuzetka, dame Bani Haim da ponudi sauece. Plakahu muenitvo imama Husein i okupljaju da tuguje za muenicima Bani Haima je odrana u palati kalifa za tri dana. Iazid ne troe jutra i veeri, osim u pratnji imama Sajjad. Bilo je na jednoj od onih dana kada dete od imama Hasana ili imama Husein bio u pratnji imama i etvrti tokom razgovora Iazid ree mu: "Da li ste spremni da se bore sa mojim sinom Halid?" On je odgovorio: "Ne, osim to vam moe dati no za mene i no da ga i onda moemo boriti jedni sa drugima". Iazid je bio duboko impresioniran hrabrost i iskrenost, a posebno od deteta koje je pretrpeo toliko tekoca. On ga je prihvatila i rekla rei, to znai: "CUB od lava je i lav".

Poglavje 43 Nuaman Bin Baira

Nuaman Bin Bair je nareeno da se pripreme za povratak Ahlul Bejta i da poalje pouzdan i iskren osobu sa njima. Prema ejh Mufid Nuaman lino je nareeno da poe sa njima. Pisano je u Akhbiirud Duval da Nuaman Bin Bair u pratnji Ahlul Bejta iz Sirije do Madina, zajedno sa trideset mukaraca i sluio im tokom putovanja. Nuaman prema njima s potovanjem, tako da je Fatima, kcerka imama Alija, koji je bio jedan od dame koje su se zatvorenici joj ree sestra Zejneb dama: "Ovaj ovek je ponaala prema nama vrlo neno i da je pravilno da moemo da mu nagrada ". Meutim, Nuaman nije prihvatila nagradu i rekla: "Ako sam doneo bilo koje usluge je bilo u ime Allaha i na raun odnosa sa prorok Allaha".

Nuaman Bin Bairom i njegov otac su oboje bili saputnici Svetog proroka. Njegov otac Baira Bin Sadu Khazraji je bio prva osoba koja je zakletvu na vernost da se Ebu Bekr u Sakifa Bani Sa'idah. On je napisao da je njegov cilj da preduzme ovu zakletvu nije bio da se molimo Allahu, ali on je uzeo da ne Sad Bin Ubada Khazraji treba postici halifata. Kako je zavideo Sadu i nije eleo da bilo Khazraji sem njega postao halifa on je hitno u polaganja zakletve na vernost Ebu Bekr i uzeo je ak i pre istaknuti Muhajirs nije tako. Nuaman sam bio jedan od onih lica koja nisu polau zakletvu na vernost imama Alija. Bio je pristalica Mu'aviia i bio je neprijateljski prema narodu Kufa zbog njihovog prijateljstva sa Ali. Nakon to je poginuo, a Osman imama Alija postao halifa on (Nuaman) otiao u Siriju i u bici kod Siffin niko iz reda Ensarije (odnosno muslimani koji su bili saputnici Svetog proroka i pripadao Madina), osim Nuaman i Selma za otpatke Mukhlad pratnji Mu'aviia. Nuaman je bio iv do 65 AH u toj godini je mislio da postane Kalif i neke osobe okupljene oko njega. Meutim, on je bio poraen od Mervan bin Hakam i ubijeni. U svakom sluaju, tokom putovanje Ahlul Bejta iz Sirije do Madina Nuamitn ponasali prema njima sa puno potovanja, kao i svakog muslimana ceni svoje dobro ponaanje.

125

Dervi Ali

Ahlul Bejta, meutim, dostigla blizu Madina. To je ista Madina koja je bila naseljena od strane Svetog proroka i njegovih potomaka i za koje su veliki prilog. Od vremena migracije, odnosno Svetog proroka iz 1 AH ljudi Madina, odnosno Ensarije i muslimani plemena Avs i Khazraj napravila ekstremni rtvuje zarad Svetog proroka. To je bio isti grad koji je dobio Poslanik islama sa odanosti i iskrenosti i otvorio svoje kapije pred njim kada su sve druge kapije zatvorene za njega, kao i pod uslovom da kvartala Muhajirs i beskucnici muslimana koji su migrirali iz Meka i regionima Hijaz . Poslanik je, takoe, koji je u jednom trenutku je preao na ovo mesto samo da se povinuju komandi Allaha, razvila toliko ljubavi za to da i posle osvajanja Meka u 8 AH, nije se odluite da ivi u Mekki i vratio se u Madina posle Bitke Hunain i Taif bilo preko, i proveo ostatak svog ivota tamo. Otiao je Meka samo u 10 AH da vri Haj i da predaju muslimana ceremonije u vezi s oporezivanjem, pa ak i onda je vratio u Madina posle izvravanja Haj. Madina je bio rodno mesto imama Husein i vecina njegove brace i sestara. Pedeset sedam godina svog ivota proveo je u Madina iskljuujuci period od etiri godine i etiri meseca kalifata svog oca i njegovog brata imama Hasana, kada je ostao u Iraku. Madina je grad koji prua povoljna atmosfera za poziv Poslanik je u islam i u vreme kada Meka je bukvalno postao zatvor za njega da je ovaj grad koji je njegova poruka stigne do ljudi u svetu.

Imam Ali naznake u jednom od svojih propovedi na objekte koji Madina je predvieno irenje islama. On kae: "Poslanik Allaha je roen u Mekki, ali je preao na Madina Bilo je odatle da je komunicirao poruku islama u razliitim delovima sveta." [24] u blizini odnosi poslanik Allaha bili neprijateljski raspoloeni prema. ga. Oni su se borili protiv njega i naterao ga da napusti svoj dom. Meutim, dva plemena Avs i Khazraj ga prihvatili, odvede ga u njihov grad i rtvovali svoje ivote i bogatstvo da se iri njegov poziv. To je injenica koja Alija je pomenuo u jednom od svojih aforizama, on kae: "Kada se kod rodbine i one od lica pustinje njemu i ne mu prue pomoc, drugi dolaze napred da mu pomogne i Allah ih priprema da zauzme mesto u blizini njegovog odnosa ". Isto se dogodilo u sluaju Poslanik Allaha. Bilo je dvadeset i pet porodica Kuraish, koji su svi bili u vezi sa Svetog proroka i da su potomci proroka Ibrahima, Adnan i Nazar Bin Kanana su asno preoci Svetog proroka. Sve ove porodice koji su bili Isamaili i Adnani Arabas porastao je u suprotnosti sa Allahovom Poslaniku, i dokle god je bio u Mekki, spreila irenje islama po svim mogucim sredstvima. Muili su sledbenici Svetog proroka i ubili neke od njih na najtraginiji nain. Oni koriste pogrdne i nepristojno jezik za Svetog proroka dok je bio u obavezi da migriraju iz Meka. A ak i kada je otiao u drugi grad nisu ga ostavimo na miru, ali je poeo neprijateljstva, stvorena problema, ubio njegove pristalice, kao i kada je to moguce i podsticao Jevreje Madina da se bore protiv njega i krenje sporazuma napravio s njim. Oni su poslali svoje reit pesnika na beduinski Arapi i podsticao ih i da se pobune protiv Poslanika od Allaha do AH, u 5 bili su u stanju da okupi oko 12.000 lica protiv muslimana iz reda politheists od Meka, Beduini i Jevreja. Sve su to uradili kod odnosima Poslanik Allaha. Ovi nezahvalan Kuraish ostala neprijateljski prema njemu pre kao i posle migracije i nije promenio svoj stav do Meka je osvojen i oni vie nisu bili u poziciji da mu se suprotstavi.

Imam Ali Muaviia je pisao: "Nai ljudi, odnosno nai roaci i porodica Kuraish, svi su bili nai ujaka i roaka odluan da ubije naeg Poslanika i unititi nas oni su odluke i delovao da nas unite su

Dervi Ali

126

nas lien.. pogodnosti ivota i nas podvrgnuti sve neprijatnosti i straha Oni su nas tako bespomocan da smo morali da trae utoite u nejednak planine, odnosno za tri godine i nekoliko meseci smo bili opkoljeni u jednom od doline Meka zove Shib Ebi Talib i. proveli ivi u stalnom strahu, pored onoga to su uradili u Mekki, kada smo napustili na dom i otiao u drugim gradovima, nisu Pustite nas da ivimo u miru tamo i,. ali izazvao van rata i stvorio zlo. "[25] U ovih nekoliko reenica imama Alija je iz aktivnostima roaka Svetog proroka protiv Poslanika. On je kratko pominje svakoj fazi u kojoj je bio protiv od njih i da se odnosi na Kuraish sve tekoce i prepreke koje je morao da savlada. Takav je bio ponaanje roaka Svetog proroka prema njemu i to je primerak njihovog neprijateljstva i neljubaznost prema oveku ija slava, kao i irenje iji poziv, a iji je priznanje od strane ljudi kao svoj glavni, bi bila vie nego bilo ta drugo sredstvo za sopstvenu ast i ponos. Meutim, kako protiv ovih neljubazni i nezahvalno ljudi Kuraish, koji je, moglo bi se reci, bili su protiv svoje dostojanstvo i ast, dve grupe, koji su potomci plemena Kahtani Jemena, dobio je spremna da prihvati i podri proroka Allaha i napravio vie rtve za unapreenje poziva Poslanika nego to bi se oekivati od onih u blizini. Oni nisu bili Adnani ili Ismaili Arapi i nisu imali odnos sa Kuraish ili porodice Haima i Abdul Muttalib. Meutim, sa preliminarnim koji Allaha pod uslovom, stotine godina pre roenja Poslanika islama. On je napravio ih sele iz June Arabije i Jemena na severu Arabiji i Vadiul Kura u Hijaz i grad Iathrib.

Beleke [24] Nahjul Balagha (Beseda 156). [25] Nahjul Balagha (Pismo 9).

127

Dervi Ali

Poglavje 44 Plemena Avs i Khazraj

Nakon unitenja Ma'arib brane Jemen veliki deo zemljita Jemen postao uncultivable. Otvaranje morski put Crvenog mora i pogoranje ekonomske vanosti Jemen je bio izgovor za svoje migracije, a moguce je da svaka od ove dve stvari su uticaj na rasejanja Kahtani plemena Jemen. U svakom sluaju, po bilo kom izgovorom da je moda, Uzvieni Allah doveo ova dva plemena u Jemenu Iathrib i terali ih da tamo nasele, i na kraju kada je postalo nepodnoljivo za Svetog proroka da nastavi da ivi u Mekki meu njegovim odnosima, ova dva plemena dobio njega i njegovu imigranata drugovi, dali im mesto u svojim kucama i da ih ak i prednost za sebe.

Od dana kada ova dva plemena nazivaju Avs i Khazraj doao do Iathrib i naselili tamo, oni su neprekidno su se borili jedni sa drugima dok su bili dosta sa ovim stanjem stvari i shvatio da ako su nastavili da se bore da ce biti uniteni i Jevreja Iathrib pripadaju plemena Bani Nazir itd ce preovladati nad njima. Neki od njih bili su, dakle, duan da ide u Mekki da trae pomoc od Kuraish tako da oni mogu postati uzvien i mocan. Meutim, Kuraish iznese odreene uslove koji nisu bili prihvatljivi za njih. Onda su otili u Taif i traio pomoc plemena Thakif. Meutim, oni takoe Dillidangubila i lica iz Iathrib vratio kuci bez postizanja nekih rezultata. U meuvremenu Svetog proroka je napravio njegov poziv javnosti u 4. godini svog misije. Za deset godina neprestano je kontaktirao ljude u pijace Arabije kao to su ukkaz i Zul Hijaz i hodoasnici tokom sezone u Haj Mina Meka itd i pozvao ih u islam. On ih je zamolio da mu pomogne i podri svoju boansku misiju, tako da oni mogu biti nagraeni sa raju. On je priao raznih plemena, jedan za drugim i ree im: "O, ljudi kau da ne postoji boanstvo osim Allaha tako da mogu da se predaju, vladavina nad Arapima i ne-Arapa i postati naelnici u raju, kao rezultat! svoju veru Nijedan od arapskih plemena, osim Avs i Khazraj od Iathrib. pristao da primi obolelih beskucnika muslimana je bilo samo ovaj sveti grad koji bi mogao prihvatiti Sveti prorok Allaha zauvek.. Kao posledica pada Abu Taliba i Khadijah u l0th godine misije Svetog proroka je postalo vrlo teko za njega da ostane u Mekki grad Taif takoe nisu ga prihvatili.. U okolnostima je dao vece napore da kontaktirate raznih plemena. Posle jednog ili dva kratka kontakte sa ljudima Iathrib je upoznao grupu pripadnika taj grad u blizini Mine u Haj dana u godini 11lth njegove misije i upitao ih: "Ko si ti?" Oni su odgovorili: "Mi pripadamo plemenu Khazraj ". Sveti prorok rekao:" Da li ste confederates od Jevreja "Oni su odgovorili:" Da "Poslanik upitao:".? Hocete li sedeti sa mnom, tako da mogu da razgovaram sa vama "Oni su odgovorili: . "Svakako" Oni zatim seo sa Allahovom Poslaniku i on ih je pozvao u islam i recitovala stihove Svetog Kur'an za njih posle sasluanja Svetog proroka ljudi koji pripadaju Iathrib ree jedna drugoj: ". Tako mi Allaha ovo da veoma je Poslanik o kojima prophethood Jevreji su iskoristili da nas upozori. Ova lica koja su est u broju i pripadao plemenu Khazraj prihvatio poziv Svetog proroka. Svi su prihvatili islam na licu mesta i rekao: "Mi smo privilegovani neprijateljstvo naeg naroda i na

Dervi Ali

128

raskrsnici ratovanja Nadamo se da ce Allah, d.., stvori meusobnoj ljubavi u njima kroz vas Mi smo sada vracaju u Iathrib i treba pozvati.. ih putem ove religije u tom sluaju cete postati veoma poastvovan i mocan meu nama.. U ovom trenutku Kahtanis Jemena, odnosno plemena Avs i Khazraj su prihvatanje Svetog proroka poziv u islam, pruajuci Preliminarne za njegov prelazak na svoje grad i pronicljivi u njemu mogucnost da se ujedine svoja dva plemena, koji su se borili jedni druge za mnogo godina U meuvremenu, rodbina Svetog proroka i istaknuti ljudi meu Kuraish su planirali da ga ubiju i da ne smatraju da bilo ta vie potrebno. ostvare svoje blagostanje i srecu nego da stavi taku na svoj ivot.

Ovih est pripadnika plemena Khazraj vratio u Madina, informisani ljudi o njihovim sastanak i razgovor sa Svetog proroka kao vanu vest. To je vano pitanje i vesnika ast i prosperiteta za njih. Oni su pozvali ljude da prihvate islam. Islam je poeo da se uskoro iri povoljna atmosfera za Madina i nije bilo nijednog kucu Avs i Khazraj gde je poslanik Allaha ne govori. Broj Ansari muslimana koji su bili prvi da prihvati islam je prijavljena od strane nekih pisaca da budu dva i drugi da bude osam.

U narednoj godini, odnosno u 12. godini misije Svetog proroka je dvanaest pripadnika Madina je zakletvu na vernost njemu u Akabah (MINA) Haj tokom sezone. Ova lica se sastojao od pet od est osoba koje su preduzete zakletvu u prethodnoj godini i sedam drugih. Oni su se zakleo da ce bilo ko drugi ne asocira sa Allaha, ne bi kraom i preljubu, ne bi ubio svoju decu, ne bi stvoriti nezakonitu decu i ne bi neposluan poslanik Allaha i da ce obavljati dobra dela. Sveti prorok im je obecao da ce, ako su ostali verni oni ce biti poslata na raj. On je takoe im je rekao da, ako su oni poinili bilo koju od ovih zlih dela i bili kanjeni za to, kazna bi predstavljalo iskupljenje za to. U sluaju, meutim, ostao neprimecen zloin do Sudnjeg dana odluka bi ostatak kod Allaha. On moe da ih kazni za to, ili bi ih oprostiti ".

Dvanaest lica vratilo u Iathrib i Poslanik Allaha poslat Mus'ab Bin Umair Abdari zajedno sa njima, tako da bi mogao da ui Kur'an i pozivamo sve da prihvati islam. Mus'ab pozvao ljude da islam sa toliko ara da ova religija ire veoma brzo i Muslimana, mukaraca i ena mogu naci u svim delovima grada i naseljenih Avs Khazraj. U 13. godini proroke misije sedamdeset pet lica, koja se sastoji od mukaraca i ena sreli Svetog proroka kod Mina i uzeo zakletvu na vernost da ga u prisustvu svog strica Abasa. Ova zakletva je uzeta u ponoc, nakon Haj ceremonije. Abas nije primio islam do tada, ali je bio prisutan u to vreme jer je on bio zainteresovan za bezbednost svog necaka. On je obecanje od njih da ce ispotuju svoje rei i ne bi poslanik Allaha napusti svoj dom nepotrebno.

Ia'kubi pie: "Oni su traili poslanik Allaha da ih prate na Madina i preuzeo na sebe da ga brani protiv sopstvenog naroda kao i protiv stranaca i crne koe, kao i redskined ljudi Abas Bin Abdul Muttalib je tada rekao. : "Neka moji roditelji biti va otkup! Dozvolite mi da dobiju obecanje od njih. "Poslanik Allaha poveren ovaj zadatak svog ujaka i Abas dobio obecanje od njih da ce podrati poslanik Allaha i Njegovog naroda ba kao to su podrku svom narodu i deci, da li bi borbu protiv ,

129

Dervi Ali

crne puti i crvene koe ljudi za svoje ime i da ce mu pomogne protiv njegove rodbine, kao i protiv stranci Sveti prorok. Takoe je obecao da ce ast ovog pakta i dodao da ce njihovo mesto biti u raju ".

Poglavje 45 Vlasti su na dogaaj od Karbale

Sluaju tragedije Karbale se privodi kraju. Meutim ini poeljnim da pomenemo neke vane organe i autentian reference koje nisu navedeno do sada. Jedan od tih vrednih vlasti je propoved imama koji Beovizija, etvrti imam isporuena u Damasku, glavnom gradu islamskog kalifata, u godini 61 AH, stekao vrlo pogodna prilika, koje je iskoristio na najuzvieniji nain. Zaista, moe se reci da je najbolja prilika koju imam Beovizija dobio tokom svog putovanja, kao zarobljenik je bio na dan kada je zvanian propovednik kalifa montirana propovedaonice i poeo da ogovarati imama Alija i njegova deca i da se pohvale i Mu'aviia njegova deca. Naravno, ova faza je dizajnirao Iazid sebe. On je bio taj koji je naredio propovednik za montiranje propovedaonice i obavestiti narod Sirije o zlo (ne daj boe!) Imama Husein i njegov otac, Imam Ali. Ova drama, kao i mnoge druge drame u istoriji, bio je takoe izvedena protiv istine i istinite ljude. Oni koji su organizovali to nije, meutim, shvatiti da istina moe da koristi svaki razvoj u svoju korist i svaki plan koji je zabelezena se da uniti povecava svoju snagu. Imam Sajjad je obracajuci se ljudi u tim gradovima je posebno neophodan, jer od dana koji je bio grad Damask osvojen do dana kada je Ahlul Bejta koji su uinjeni zarobljenici stigli tamo (odnosno za oko 46 godina), ona je stalno bilo pod uticaj Banijevih Umaja i Islamske Vlade nije bilo pod upravom Umaiiads koji su bili stari neprijatelji Ahlul Bejta (potomstvu Svetog proroka) u doba neznanja, kao i nakon njihove Primajuci islam. U 13, AH, etiri dana pre smrti Ebu Bekr, muslimanske mujahids opsedali Damask, pod komandom Halida bin Velid. Kada je umro Ebu Bekr i Omer ga je nasledio kao halifa je uklonjen iz Kalid i Abu Commandership Ubaida je njegovo mesto. Muslimani nastavio opsadu Damaska za jednu godinu i nekoliko dana i bili su u mogucnosti da ga osvoji u mesecu Rajab od 14 Ah za neko vreme Iazid Bin Ebu Sufian je guverner Damaska i kada je umro od kuge u 17 AH Umar imenovan njegov brat Mu'aviia na njegovo mesto. Mu'aviia odran ove kancelarije od 17 Ah do poetka kalifata imama Alija u 35 AH U vreme kalifata imama Alija i imama Hasana, koji je trajao oko pet godina, Mu'aviia odran Sirija pod njegovom kontrolom i Damask je ostao osnova neprijateljstva protiv Ahlul Bejta. Nakon Imam Hasan odrekao kalifat u 41 AH, ovaj grad je postao prestonica kalifata i islamske vlade i do 61 AH, odnosno za oko dvadeset godina je bio vie nego ikada centar neprijateljstva prema Bani

Dervi Ali

130

Haim a posebno protiv imama Alija. U 61 AH imama Beovizija stigao u ovaj grad i dobio priliku da se bavi svojim stanovnicima i da predstavi stvarnosti koja je ostala skrivena od njih za period od etrdeset-est godina. Naravno, imam Beovizija nije dobio priliku da lako adresu ljudi i morali su da suoavaju se sa brojnim tekocama i neprijatnosti da ga steknu, ali ak i tada je bilo neto veoma vredno. ta moe biti bolje nego to bi trebalo da imam Beovizija, unuk imama Alija i sin imama Husein, dole do Damaska na insistiranje samog kalifa, gde je postavljen propovedaonice koji je bio postavljen za klevetanje svoje asne pretke, skup na nita-etrdeset est godina propagande Banija Umaja i prosveceni jednim govorom tim ljudima, koji su bili neznanju istine godinama. Na ovaj nain thpir neprijateljstvo prema Ahlul Bejta odmah pretvara u prijateljstvo i upoznao se sa svetim imenima koja su retko uli ranije.

Mislimo da je do tada vecina ljudi u Siriji nisu znali da je doajen muenika je Hamza bin Abdul Muttalib, ili da je Sveti Poslanik je rekao o Imama Hasana i Husein da su efovi mladih ljudi raj. Ne moe se, dakle, zamisliti da ako imam Beovizija i njegova tetka dama Zejneb nije dobio takvu priliku, ili nije iskoristio jednu koja je poverila im Allaha da bi bilo moguce za svakoga ko do kraja, kalifata Bani Umaiia u 132 AH, da izgovori rei, na nepovoljne atmosfere u Damasku, o velikodunost i veliinu pripadnika Ahlul Bejta, ili da ih uvede kao poasni linosti Islama. Nakon ovih govora, meutim, stav je takav da, iako u periodu od 1000 mesec dana vladavine Bani Umaja, Bani Haim Ahlul i Bejta i sledbenici imama Alija je muena i proganjani, efekat tih govora je takoe ostao firma i osnovana. U stvari, naporite na ovom pratioca, Abuzar Ghifari, vec stvorio povoljan ambijent za uspeh ovih govora i sa dolaskom Ahlul Bejta u Siriji i sa onim to ljudi u Damasku uo od njih, secanje na Abuzar, koji je vrsto i otvoreno protivi odstupanja Mu'aviia je oivela. (Pogledajte Abuzar Ghifari, provajderi, 1984)

Abuzar je bio veoma iz-govori, verske i hrabra osoba i im je shvatio da je islamskog kalifata je odstupio od svoje pravo da se protivi kursa i kritikovao je u prisustvu kalifa, kao i na ulicama i bazarima. On se moe smatrati da je osniva tog islamskog pokreta i izlascima, jer je bio pratilac Svetog proroka i uivali prednost nad drugima u hronolokom redosledu. Naravno, Abuzar je proteran, pretrpeli tekoce i umro u Rabaza u stanju bespomocnosti, ali uprkos svemu tome on nikada ne sede i dalje i nastavili da pozivaju ljude da dobro i da ih obuzda od zla.

Posle Mu'aviia doao na vlast nekim drugim licima i dalje zadatak Abuzar. Abuzar otili iz sveta, ali Hujr Bin Adi Kindi je svoje mesto i rekao ono to bi trebalo da je rekao. On sa velikom smelocu protiv reima koji je govorio u ime islama osude imama Alija bude verska dunost, pa ak i uslov za prihvatanje bogosluenja, i poloio svoj ivot u skladu sa ovim zadatka. Hujr nije do Damaska i bio je ubijen u Mard Uzra, mesto nalazi u blizini tog grada, ali i tamo je nastavio da kae ta je imao da kae i da brane imama Alija u pravu. Meutim, rei Abuzar i Hujr Bin Adi i njegovi prijatelji nisu mogli da predstavljaju dovoljan odgovor na nepravedan propagande dinastije Umaiiad kalifat i koja se prostirala u periodu vie od etrdeset godina. To je, dakle, potrebno da pripadnici Ahlul Bejta Sretao ljudi ovog grada i sami uklanjali nesporazum. Oni treba da nametene ivi dokaz od usluga koje prua istaknutih lanova porodice Bani Haima prema islamu i muslimanima u svetu, a takoe

131

Dervi Ali

je objavila sramne prolosti Bani Umaja sastoji od neprijateljstvo prema Poslaniku Allaha i muslimana . To je iz tog razloga imam Beovizija smatra dostupnost propovedaonice i Skuptine da se neto veoma vredno i pridruio se da Skuptina bez obzira na injenicu da ga je bilo dogovoreno da se ogovarati imama Husein i njegov otac imama Alija.

Propovednik imenuje Mu'aviia montirana propovedaonice i pohvalio Allaha. Onda je zlostavljao imama Alija i imama Husein i istovremeno pohvalio Mu'aviia i Iazid raskono i povezan sa njima svaki dobrote kao da te otac i sin su fontana-ef svih plemenitih dela i dobre morala i bez obzira na narod imao je dato im potomci Ebu Sufian. Oni su morali da zavise od njih na svoj prosperitet na ovom svetu i na ahiretu, i jedini izvor za sticanje Boanska zadovoljstvo je bio da se sluaju i prate ih.

Bilo je ovom prilikom da imam Beovizija rekao je glasno, bez ikakvog straha ili hapenje: "Jao vama o zvunik Zato bi se molimo da ljudi udvara Allaha gnev Treba da znate da va odredite je pakao?".

Napomenu Imam je imao za cilj propovednika Damaska koji su iznervirani molimo Allaha da Iazid i tako izabrao put u pakao, ali zapravo ona sadri savete za svaki zvunik i upozorava ga protiv stvari koje ne sviati molimo Allaha i Njegovog stvorenja. Svi muslimanski zvunici su tako dobile nareenja da u prikazu samo Boansko zadovoljstvo u sve to kau, i treba da komuniciraju Allahovu poruku ljudima bez ikakve dodatak ili izoblienja. Oni ne bi trebalo da kau nita to displeases Allaha kako da ugodi ljudima i treba da imaju vrstu veru u ono to je Allah rekao u tom smislu u Svetoj Kur'an: Svakako da je stvorio oveka, a mi znamo kakva je njegova dua apuce mu. Mi smo blii njemu nego njegova jugularne vene. Od dva pisari su postavljeni na svakom od njegovog ramena, ovek ne izgovori re koja nije snimljena odmah budnim pisara. (Sura Kaf, 50:16 -18)

To su rei koje Allaha naci svoje mesto u Svetoj Kur'an. Imam Sajjad je takoe pozivajuci panju neznalice propovednik na ovu stvar i veoma upozoravajuci ga da je svaka dobro ili loe delo oveka je zabeleen i jedan ne treba ignorisati gnev Allaha da zadovolji jedan od Njegovih stvorenja, a ne treba zaboraviti da je dan doci ce kad lica kojima je on smatrao mocnim nece moci nita da uradi za njega.

Nakon reproaching propovednik kalifa i ukori ga zbog ekstravagantne razgovor, imam Beovizija (Zainul Abidin) okrenuo Iazid i rekao: "Da li Dozvolite mi, kao i da se uzdigne ovim komadima drveta i reci neto to moe da molimo Allaha i

postane sredstvo duhovnog nagradu za sluaoce? " Veoma fascinantno razum je skriveno u ovih nekoliko rei imama Beovizija i moglo bi se reci da je saeti u nekoliko rei ono to je eleo da kae. Prvo on nije traio dozvolu da se uzdigne

Dervi Ali

132

propovedaonice, ali komad drveta. Je mislio da kae da je sve to je s obzirom na oblik propovedaonice i neko montira i prua govor odatle, ne moe nazvati propovedaonice. Naprotiv ovim komadima drveta su sredstva da unite propovedaonica. Svako ko preuzima maskom propovednik ne moe nazvati promoter i propovednik religije. On je takoe znailo da kaem da je propovednik koji je isporuio govor je prodao svoju veru zbog svetske dobitaka i pristao da molimo ljude i da se sviati se Allahu i njegovo odredite je bila, dakle, pakao. Onda imam Sajjad je rekao: "elim da kaem stvari koje mogu da molimo Allaha". Je mislio da kae da je ono to je govorio propovednik je bio uzrok gneva i Boanskog poziva nije bilo moguce zaraditi Allahovo zadovoljstvo zloupotrebom ovek poput imama Alija i hvalio ovek kao to je Iazid. On se, dakle, hteo da kaem stvari kroz koje sluaoci mogu da zarade, odnosno duhovnu nagradu ta propovednik nije rekao da proizvede bilo koji rezultat osim grenosti i nevolje za ljude i njihove skrenemo sa pravog puta. Ljudi insistirao da Iazid dozvoljavaju imam da govori, ali je odluno odbio da to uini i na kraju je rekao "To su ljudi doveli u atmosferi znanja i mudrosti, i ako sam mu dozvoliti da govori da ce me staviti na sramotu". Meutim, insistiranje ljudi prevladao i imama Beovizija montiran propovedaonice. On je govorio na takav nain da su ljudi seli i poeli da plae i plae. Sin imama Husein oznaen poloaj Ahlul Bejta u islamskom drutvu i napravio svoje prednosti i vrline poznat ljudima. On je takoe izneo logino presudu kojom je prihvacen od strane svih mudrosti. On je rekao: "Ko god eli da dovede i 'za narod mora biti superiorna u odnosu na njih i biti izabrani za rukovodstvo zbog toga veoma superiornosti Sveti Kur'an kae o ovoj veoma logino presudu. Je onaj koji vodi do istine odgovarajuce uputstvo ili onaj koji sebe ne moe da pronae smernice ako je rukovodi? ta nije u redu sa vama da sudija tako nepravedno (Sura Junus, 10:36)?

Ovaj stih se ne koristi kao argument, a panja naroda je pozvan da veoma logino presude koja se jedino da je osoba koja je vie znanja, za narod, a ne drugima, a ko sebe treba smernice ne mogu za druge. Iako politheists od Meka nisu verovali u prophethood Svetog proroka Allaha, prihvatili su presude logino da ako prorok je trebalo da bude imenovan od strane Allaha velikog oveka i nacije je trebalo da bude izabran za ovaj zadatak. Oni su, meutim, pogreno o sredstvima veliinu i izvor superiornosti i misli da je veliina zavisila veliku koliinu bogatstva ili mnogo sinova i brace ili moc. Oni su, dakle, imao obiaj da kae: "Ako Allaha eleo da poalje proroka za nas, ljudi Hijaz, zato on ne imenuje na ovu funkciju veliki ovek Meka, odnosno Valid Bin Mughira Makhzumi ili veliki ovek Taif, odnosno Urva Bin Masud Thakafi? " Sveti Kur'an kae: Oni kau zato Kur'an nije otkrivena velikog oveka iz bilo dva grada. (Sura Zukhruf, 43:32)

Politheists od Meka bili u pravu rekavi da Boanska knjiga trebalo da bude otkriven jedan od velikih ljudi Hijaz. Oni su, meutim, pogreili u pripisujuci kvaliteta veliine do Velid ili Urva. To je tako zato to su tretirani bogatstvo i materijalna moc i razlika da bude kriterijum veliine i superiornosti, ali nije bilo pridaju znaaj znanja, dobar moral i druge ljudske vrline koje ne mogu, dakle, veruju da je veliki ovek, ne samo Hijaz vec ceo svet bio je Muhamed, poslanik Allaha, a ne Velid ili Urvah. U svojoj propovedi imama Beovizija pominje zasluge kojom pojedinac moe Ekcel drugog pojedinca i naroda mogao postati superioran u odnosu na druge nacije. On je takoe jasno stavio do

133

Dervi Ali

znanja da je Sveti porodica Poslanika uivali superiornosti nad drugima i drugi nisu istog ranga, jer Allah ih je superiorna u odnosu na druge i odabran ih za usmeravanje i obuku muslimana. Imam Sajjad rekao je eksplicitno i sa velikom smelocu: "O ljudi Allahu nam je dao est stvari i nae superiornosti nad drugima poiva na sedam stubova nam je dato znanje koje je osnovni uslov za superiornosti pojedinca nad pojedincem ili. nacije nad nacija smo dobili strpljivosti koja je veoma vana za reformacije i usmeravanje ljudi.. Velikodunost to je korisno za islamske vladara je naa navika Elokuence koji je izuzetno potrebno za usmeravanje ljudi i uivanje ih. da ini dobro i obuzdavanje ih od zla i prosvetiteljsku i podsticanje ih za dihad i portvovanost je. naoj porodici razlika. hrabrost na kojoj je liderstvo i rulership ostalo je dat nama. prijateljstva i ljubavi od vernog naroda koja je tajna rulership i suverenitet je dat nama, odnosno nije moguce za sticanje prijateljstva i vezanost ljudi silom ". Po izgovaranja ovih rei on je mislio da kae: "O Allahu Iazid je eljeni da verni ljudi nas vole i da nije moguce da im se uzdre od tome, a ne uiniti nita ime mogu da postanu prijateljski prema drugima i neprijateljski prema nama! ". Onda imam Sajjad je rekao: "Naa nadmoc nad drugima, ma ko to bio, poiva na te razlike: Muhamed, prorok Allaha, njegov naslednik Ali Bin Ebi Talib, Hamza bin Abdul Muttalib, nebeski letak, Ja'far bin Ebi Talib , Hasan i Husein, dve unuke proroka ovog naroda, i Mahdi (Spasitelj potlaenih) jest dvanaestog imama svi oni pripadaju nama da je tako Iazid bi trebalo da u prvom stepenu oduzme od te razlike.. nas, ako je moguce, i pripisuju sebi isto Drugim reima, on bi trebalo da iskrivljuju injenice istorije, ako on moe, tako da ga moe dati ono to nam pripada, prevideti. njegovog sramnog i zlih dela i ponovo dodeliti pozicije Iazid bi trebalo da rvati. sa nama samo ako on moe da uradi. suprotnom, kako to moe biti moguce da nas nejasnim ili da nas ocrni, ili da damo pravo da drugima ili da se okrenu prema drugima srca vezan za nas, do dana razlike islama su sa nama i lanovima porodice Bani Haim kao to su Abu Taliba i njegovog brata Hamze i njegove sinove Ali i Ja'far i sinovi imama Alija, odnosno Hasan i Husein su zabeleena u istoriji kao najiskreniji slubenici Allaha i posebno kada poslanik Allaha, takoe pripada porodici Bani Haim ". Onda imam Sajjad se predstavio i uslov je da je takva Iazid je bila obavezna da ga prekida i kako bi se postigao njegov kraj je zatraio da izrekne mu'azzin poziv na molitvu. Imam takoe postao tihi kao znak potovanja na ime Svemoguceg Gospoda. Meutim, on je dobio jo jednu priliku uskoro i iskoristio ga u potpunosti, odnosno kada mu'azzin rekao: "svedoi da je Muhammed poslanik Allaha", imam Beovizija skinuo turbanom i rekao: "O, mu'azzin ja vas pitam! da cuti zarad samog proroka ije ime ste upravo snimili ". Onda se okrenuo ka Iazid i rekao:?. "Je li ovo Svetog proroka va deda ili moj Ako kaete da je va deda svi znamo da cete se govori la i ako kae da je moj deda Zato si ubio mog otac, pljaku svoje imovine i da njegova ena zarobljenike? " Onda je pocepao kragnu majicu i nastavio da govori dok su ljudi duboko potresen i okupljanja rasprene u stanje zbunjenosti i nereda.

Dervi Ali

134

Poglavje 46 ObjanjenjeBesede imama Sajjad u Damasku

U prethodnim stranama smo reprodukovani propoved imama Beovizija isporuuje u Damasku. Svaka re koja, propovedi potvruje otvorenost, hrabrost i duhovnu veliinu sam imama i uzgred vrednost i neophodnost takve propovedi i govora isporuena u okolnostima koja tada bude preovlaujuca postaju jasnije. Takoe je postalo oigledno da ove propovedi i adrese nisu bile takve da je trebalo da se isporuuje kao posledica osecanja, duhovne nelagodnost i pritisak tekoca. Bez obzira na mukarce i ene Ahlul Bejta je tokom putovanja, koja je kulminirala u muenitvo i zarobljenitva, pa je zabeleen u istoriji, se sastoji od govora koji su isporuene, kao i kada je odgovarajuca i neophodna, u skladu sa minut i pravilno zabelezena planom. Ba kao to imama Husein znala i da ono to je radio i gde ide i ta rezultat njegove aktivnosti ce biti, drugi lanovi porodice Svetog proroka je takoe posedovala savren uvid, a kad god su smatrali da je neophodno da govore oni ignorisali sve njihovog mentalnog stradanja i depresije, i otkrio stvarnost u takvim gostima da vie nije moguce da se pokvari sa njima. To je, meutim, sigurno da u to vreme vecina ljudi nisu svesni znaaja svojih govora i dubine njihovog objekta. Vrlo esto su mislili o ovom veoma propoved etvrtog imama koji oalocen osoba je plakala i tugovali kao to je njegova osecanja pobudila je i sa protokom vremena on ce postati mirna i zaboraviti sve to je govorio. Medjutim, istorija ne belei samo propoved isporuuje etvrti imam vec snimljene rei i poetske stihove Iazid i predao ih potomstvo, i postavio ih rame uz rame jedni sa drugima, tako da na jednoj stranici istorije ljudi treba da proitao da imam Beovizija izjavio je u gradu sa velikim dostojanstvom Damask: "Ja sam sin Meka i Mina ja sam sin Zamzam i Safe sam sina Poslanik Allaha..", a na sledecoj stranici Istorija oni treba da smatraju da Iazid rekao: "Nije bilo nita kao to otkrivenje proroka ili hauba Na ovoj izgovor Bani Haim eleo da nasamariti ljudi i da vlada nad njima.". Zaista, ak i ako Iazid nije strah Allaha i ne osecaju stid pred Svetog proroka zato on nije strah moc istorije i zato se on ne plai da ta god da je govorio ce biti zabeleena? Pojedinci dolaze u svetu i odlaze i nacije dislociranih. Ipak, uspon i pad naroda i promene u vlasti ne utie na istoriju. On nastavlja da zauzme svoje mesto i paljivo nadzire dobra i zla dela pojedinaca i promet nacija. To ne meaju u obzir jednu osobu sa nekog drugog i ne da nikome odgovorna za tui greh.

Sveti Kur'an kae: To su ljudi koji su umrli. Njihov je ono to su zaradili, i tvoje je ono to ste zaradili. Necete biti upitani o tome ta su radili. (Sura El-Bekare, 2:134)

135

Dervi Ali

Istorija belei ponaanje ljudi da vodi raune u ovom svetu i aneli zapiete za odgovornost u daljem tekstu. U drugom delu govora dama Zejneb, cerka imama Alija u Damasku, (iji je prvi deo vec bavio u prethodnim stranicama), upozorila je ona Iazid najpre od odgovornosti na ahiretu i drugo od odgovornosti pred istorije i sveta. To je u ovom delu da je ona mu ree: "O, Iazid Na dan kada Allah ce biti sudije i proroka Muhameda ce vape za pravdu i svoje udove ce dati dokaze protiv tebe, tvoj otac, koji su vam dominiraju muslimani , ce dobiti kaznu zbog njega tog dana ce postati poznato ta nagradu ugnjetaa dobiti i ije mesto je sve gore i ija je stranka je skromno. (O neprijatelj Allahu i O neprijatelj sina poslanik Allaha!). Zaklinjem se Allaha da ja smatram da dosta znai i nepopravljivi Meutim, ono to mogu da uradim Nae oi plau i nae grudima Burn i nai muenici ne moe doci na ivot reproaching ili reprimanding. vam Naa Husein je ubijeno, a partizani Satane. da nas na budale i da iz bogatstva naknade Allaha za prikazivanje nepotovanje prema Allahu nae krvi trickles. iz svojih ruku i nae telo pada od svojih usta i isti organe od naih muenika su stavljena na raspolaganje vukova i pohlepnih ivotinja od dungle. Ako mislite da stojite da dobije danas nas ubijaju, da ce patiti za to na Sudnji dan ce biti. dana na kojima cete imati nita osim svoje postupke. To ce biti dan u koji cete viu na sina Marjana i on ce vie na tebe To ce biti dan kada vi i va ce se sledbenici svae sa jednim drugu stranu skale boanske pravde.. To ce biti dan u koji cete Saznajemo da je odredbom koja najbolje tvoj otac je za vas je da treba da ubije potomci proroka Allaha Zaklinjem se Allaha da ja ne plae nikoga osim Njega, a ne ale se pre nego to bilo ko drugi. ". Do sada cerka imama Alija upozorio Iazid boanske kazne i odgovornosti na Sudnji dan. Zatim je pozvao svoju panju na njegovom bicu odgovoran za istoriju i rekao mu da ak i ako nije strah Allaha i ne veruju u Sudnji Dan, ili je izgubio veru na raun svoje grehe, on bi trebalo da strahuju istoriju da bi ga sramota . Bilo je u tom cilju u vidu da cerka Alija rekao: "O Iazid praksa prevare, nastaviti svoje opake planove i uradite sve to moete zaklinjem se Allaha da mrlja sramote koja je utisnuta na svoje ime zahvaljujuci. kanjavanjem od vas da nam ne moe biti unitena i to sramota nikada ne moe biti konvertovan u dobrotu ". Kcerka Fatima Zahra dama pozvao panju Iazid na moc istorije i upozorio ga od stida i sramote. Meutim, Iazid koji je, moglo bi se reci, izgubio inteligencija nije koristi od enski Zejneb rei i nisu mogli da predvide buducnost istorije. Ovom prilikom sledece tradiciji Svetog proroka citira u svojoj knjizi Suiuti Jami'us Saghir je primeniti na Iazid: "Kada Allah eli da izvri njegov dekret On oduzima od inteligencije inteligentni ljudi tako da on moe uiniti sa njima ono to voli i, kada je postignuto ono to On hoce, On vraca svoju inteligenciju da ih i. onda su aljenje mnogo ono to su uinili ". Ako Iazid nije bio lien inteligencije je trebalo su shvatili da je nakon ubistva sina poslanik Allaha i Njegovog blizu one, to ne bi bilo moguce za njega da vladaju muslimanima i da ignorie ovaj veliki islamski tragedije. A ak i ako on nije mogao da razume ovu injenicu on treba da ima najmanje toliko smisla da on ne bi trebalo da napadaju samu osnovu islama u njegovom pesnikom stihovima i ne bi trebalo da ima otvoreno je objavio svoju odluku da se osveti na sinove Poslanik Allaha i ne bi trebalo da negirali i Boansko otkrivenje Prophethood Svetog proroka Muhameda.

Ladi Zejneb, cerka Fatima Zahra zavrila je govor hvala Allahu i rekao:. "Alah se zahvalio koji su zavrili zadatak efova mladih ljudi Raj sa dobronamernosti i napravio raj njihovih mesto odmora

Dervi Ali

136

Molim Allaha da On mogu da podignu svoje redove i tu Njegov blagoslov na njih, jer Allah je Svemoguci, svemocni ". To je upravo govoru kojim je duna Iazid da sam pretvarati gaenja za ibn Zijad i da ga proklinju. On je napisao da, dok slanje Ahlul Bejta da Madina Iazid zove Imama Beovizija i ree mu: "Allah prokletstvo sina Marjana Tako mi Allaha, ako sam sreo tvoj otac bih dogovorile su se da sve to je predloio i pitao. Jer, i ne bi dozvolio, koliko je to moguce, da je trebalo da bude ubijen Meutim, ta god se desilo je bilo sueno elim da piete da me iz Madina za sve vae zahteve "... Iazid nije rekao to trae Boanskoj zadovoljstvo. On je bio zahvalan ibn Zijad da je ubio imama Husein i njegovi drugovi i u odgovoru na njegovo pismo traeci uputstva o Ahlul Bejta koji su napravili zatvorenici on (Iazid) imala sam napisao da ih treba poslati u Siriju. Iazid je psovao ibn Zijad je imala samo politiko trag, i bio je rezultat pritiska javnog miljenja. Propoved imama Beovizija isporuuje u Siriji i kur'anskim stihove recitovala je on u bazar u odgovoru na sirijskom i ta god drugo Ahlul Bejta je proizvela njihovih rezultata. Toliko da muenitvo imama Husein je oplakivao pre svega u Damasku, glavnom gradu kalifata, i u sopstvenoj kuci je halifa. Sirijska ene, takoe je doao da znaju injenice o pravu tragediju Karbale. Moda meseca Muharema godine 61 AH, jo ne bee doao do kraja, kada vest o muenitva imama Husein dostigla raznih islamskih regiona i njihovi stanovnici postali svesni vecine dogaaja koji su se odigrali. Kada je oluja i grom od kalifata prestali ljudi su dolazili da svojim ulima, osetio alostan zbog onoga to se dogodilo i zamerio se za svoje neoprostiv nemar u pomaganju imam i podrku Istinu. Postepeno isti ispravan stav je usvojen kao to je zatraeno narod Kufa da pozove imama pre njegovog muenitva.

Kasnije su shvatili svoju greku i odluio da se iskupi za to, iako je gubitak imama kao to je Husein bin Alija, unuk Svetog proroka, bila nenadoknadiva i pla i kajanje nije mogao da se iskupi za to. Mu'aviia je rekao: "Nakon Ali Bin Ebi Talib, svet je postao neplodan i ne moe da proizvede sina poput njega". Zaista je to tako, a drugi Alija ne moe da se rodi. Slino je nemoguce da proizvodi kao to je imam Husein, jer mora da bude ist i sveti roditelji kao i njegov da rodi sina poput njega. Svaki gubitak moe biti dobar, pre ili kasnije, ali kako da gubitak tog uzvienog linosti nadoknaditi?

Poglavje 47 Beseda imama Sajjad u Madina


Nai diskurs u odnosu na prouavanje sluaju Karbali je sada blii kraju, a poslednji deo koji se ne mogu izdavati sa, je propoved koja etvrti imam isporuena u izbornih jedinica u Medinu i u kojoj je upoznao narod Madina onoga to je video tokom ove svete raste. Imam Sajjad pohvalio Allaha i zahvalila mu na ekstremne patnje koje je morao da snosi i onda saeti sluaju Karbali u nekoliko reenica. U svom kratkom i precizan govor on je rekao: "Allah je da se

137

Dervi Ali

hvale u svim okolnostima On je napravio nas nose velike nevolje velike povrede je dolo u islamu Moj otac Ebu Abdillah (imama Husein) i njegov dragi moji i saputnici su... ubijen. Njegova ena i deca su se zarobljenici Moj otac je glava bila fiksirana na koplje i pokazali okrugli razliitih islamskih gradova ".. Oigledno je iz govora imama koji nije eleo govoriti sa ciljem izrazio tugu i stvaranje atmosfere dodiruje. On je zaista eleo da stavi neprijateljima Ahlul Bait na sramotu i za sumiranje ugneta u jasne rei i da ih na svetlost dana putem ovih kratkih reenica. On je takoe rekao: "O ljudi smo bili tretirani kao da smo kafira i otpadnika, iako nismo poinili nikakav zloin, ili greh i nije ni na koji nain izdali islam Tako mi Allaha, ako prorok Allaha naredio im da se bore. protiv nas oni bi uradili nita vie nego to su uradili ".

Besjeda imama doao do kraja. lanovi Svetog porodice stigli u svojim kucama. Oni zauvek zabeleen u ime Bani Haim ast predanosti i samoportvovanje na putu istine i stavio imena svojih neprijatelja u kategoriji tirana i tlaitelje. Oni su patenta tu ast za sebe i ovo sramota za svoje neprijatelje putem istorijskih dokaza koji su stavljena na raspolaganje od nepristrasno stranice istorije. Nije sada moguce da bilo ko pokvari sa istorijom, otui Bani Haim svoje dobro ime i unititi sramota i loe slavu drugih. Diskurse i govorima koji Ahlul Bait dostavljen tokom svog putovanja od Madina do Mekke, od Mekke do Iraka, iz Iraka u Siriju i iz Sirije u Medinu se evidentiraju na stranicama istorije. To je, dakle, vie nije moguce da promenite injenice istorije, da reorganizujete funkcije muenika u Allahovom putu. Istinito i samo-rtvovanja lica ne mogu sada biti lien svojih poasti i dobro ime i laovi i tlaitelje ili lica bez vrline ne mogu biti prikazani kao muki i rtvujuci lica. Takoe, nije moguce uiniti nita, tako da istorija moe da postane neblagodarni i nezahvalna i moe ignorisati usluge iskrenog lica i prikrije dokaze u svoju korist koja je dostupna sa njim, ili moe poiniti krenje poverenja u pitanju dokumenata u vezi sa njihovim vrline, velikodunosti i bezgrean. Dokle god dokaz istorije u vezi sa starih na raspolaganju ce svedoiti na istocu, nepogreivost, vera, pobonosti, religioznosti i pobonosti imama Husein i njegovi kompanjoni i da ce govoriti o ugnjetavanju i egoizam svojih neprijatelja. Istorija je samo pribegavanje koji bi trebalo da se pribeci za prouavanje razliitih dogaaja, jer lai i basne skovao oni dati mirovanja govori i pisanja ne moe oduzeti istorije razlikuje istinu od lai, i gde god postoji bilo kakva sumnja da moe da se ukloni u svetlu svojih firme presuda.

Dervi Ali

138

Poglavje 48 Dodatak I Dolazak Dabir i Atiiia u Karbali

ejh Tusi pie u svojoj knjizi pod naslovom Misbahul Mutahajjid da 20. u mesecu za Safar je dan na koji Dabir bin Abdullah Ansari pratilac Svetog proroka doao iz Madina do Kerbele da oda poast sveti grob imama Huseina i bio je prva osoba koja vri oma grob imama. Oma imama Husein na taj dan se preporuuje i da je to veoma odavanje pote koja se zove Ziiuratul Arba'in. ejh Tusi se reci da je Dabir napustio Medinu sa ciljem iskazivati potovanje svetih grob imama Huseina Iand stigao u Karbali, na 20. dan Safar, a ne da je dostigao Karbali posle etrdeset dana muenitvo imama sluajno. Nije verovatno da je tako, jer nakon dolaska Ahlul Bait u Kufe ibn Ziiad odmah poslao Abdul Malik bin Abil Harit Salame iz Iraka do Hijaz kako bi mogao da stigne u Medinu to je ranije moguce i obavestiti Amr bin Sa ' ID Bin kao Amavi, guverner Medinu, oko muenitvo imama i njegove drugove i Abdul Malik nastavio da Medinu odjednom, postignut je posle nekoliko dana, i formalno preneo vest o muenitvo imama za guvernera. U tom sluaju je moguce da na rasprave o tragediji muenitvo imama i Bani Haim i drugovi imama, Dabir bin Abdullah Ansari, koji je prema nekim pripovedanja je izgubio oba oi u to vreme, moda odstupiti Madina sa namerom iskazivati potovanje grobova imama Husein i njegovi posveceni prijatelja, koji hrabro upoznao muenitvo, i moda stigli u Karbali 20. Safar odnosno da je tano etrdeset dana posle muenitvo imama i Tradicija Ziiartal Arba'in od imama je poela od njega. Dabir nisu obavljali ovo putovanje sam i imao sa njim saputnik koji je bio mlai od njega iu isto vreme veoma ucena i respektabilan. Zahvaljujuci neznanje neke osobe nazivaju ovu velikog oveka rob Dabir. U stvari, on uiva visok poloaj koji je pogreno protumaen u mnogim verskim krugovima kao i mnoge druge realnosti. Ovaj veliki ovek je Atiiia Bin Sad Bin Junada Avfi Kufi, koji je bio istaknuti Tabie '(tj. pratilac pratilac Sveti prorok). Atiiia, mada ne pratilac Svetog proroka videli mnogi njegovi drugovi poput Abdulaha Ibn Abas i steena znanja iz njih.

Tabari, pie u svojoj knjizi pod naslovom Muntakhab Zailul Muzaiial da Atiiia bin Sad Bin Junada pripadao Judaila porodici plemena poznata kao Kais i njegova patronimik imena je Abdul Hasan. Nakon toga je pria da Sadu Bin Junada odnosno otac Atiiia doao na Imam Ali u Kufe i rekao: "O komandant vernih! Alah mi je dao sina. Ljubazno predloi njegovo ime ". Alija je rekao:" On je atiiia odnosno poklon Alaha "U ovoj reenici Alija je takoe predloio njegovo ime i on je nazvan Atiiia..

139

Dervi Ali

Tabari nastavlja da kae o Atiiia da je u 81 Ah, borio protiv Hajjaj Bin Jusuf Thakafi, poznati tiranina guverner Iraka, u drutvu Abdur Rahmana Bin Muhamad bin Ashath. Nakon Abdur Rahmana ubijen u 85 AH Atiiia pobegao u Iran. Hajjaj napisao Muhamad bin Kasim Thakafi da pozove Atiiia i zamoliti ga da prokune Alija i, u sluaju njegovog odbijanja da to uini, da mu smanjiti etiri stotine puta i da se briju glavu i bradu. Muhamed pozvao Atiiia i proitate pismo Hajjaj da ga kako bi mogao da izabere jednu od dve alternative. Atiiia odbio da prokletstvo Ali i nije to i da je samim tim i da se dogovore da etiri stotine trepavice mogu biti udario na njega i glavu i bradu moe biti obrijan u skladu sa Hajjaj nareenja. Kada Kutaiba Bin muslimana postao guverner Khurasan Atiiia migrirali na to mesto i nastavio da ostanu tamo do vremena kada Omer bin Habira postao guverner Iraka. Atiiia napisao pismo da ga trai dozvolu da se vrati u Irak. Omer mu dodeljene dozvole i on je otiao u Kufe i nastavio da tamo borave do umro je u 111. Ah Onda Tabari pie da Atiiia citirao mnoge tradicije i pouzdan.

Navedenog dogaaj je takoe ispriao na jednoj liniji u estom obima Tabakat-I ibn Sad i ona je dodala da Atiiia majka je rimski rob-devojka.

Osim to je jedan od naratora tradicija i muslimanske mudahid Atiiia je bio veliki komentator Svetog Kur'an i napisao komentar o tome u pet tomova. Kako je u Balaghatun Nia je citirao govor dama Fatime Zahra o Fadak od Abdulah Mahz odnosno Abdullah bin Hasan bin Hasan iji je otac Hasana Mutana, sin imama Hasana i ija je majka Fatima, kcerka imama Huseina. Atiiia ostao uenik Ibn Abas za neko vreme i prisustvovao njegova predavanja na egzegeze. On sam kae: "Imao sam tri kursa i egzegeza Kur'ana i sedamdeset kurseve recitovanje Kur'ana sa Ibn Abas". To znai da Ibn Abas dao dve vrste nastave, od kojih se sastojao od egzegeza Kur'ana i drugi od recitovanje Kur'ana, i Atiiia prisustvovao tri kursa bive i sedamdeset ovih drugih. Sveti Kur'an-klju uspeha

Iznad naracije koji se odnose na Atiiia pokazuje kako veliki znaaj drugovi Poslanika Allaha i Tabi'in prilogu egzegeza i recitovanje Kur'ana i kako vole da su sticanja znanja iz ove ime. Oni su znali vrlo dobro da slave muslimana i njihovom prosperitetu u ovom svetu i na ahiretu, lei pod zatitom Kur'an i to je otkriveno, tako da muslimani moraju uvek da recituje i odraavaju na njegov sadraj. Osim toga, oni treba da naue smisao Kur'ana iz Poslanik Allaha i takoe treba da se upoznaju sa njima i sebe i razmisli nad njima. U narednom kur'anske stih Muslimani su bili zamoljeni da urade dve stvari: prvo treba da naue znaenja i tumaenja Kur'ana od Svetog Proroka, i drugo, oni sami treba da nastoje da ga razumeju i razmisli nad njenim sadrajem . Svemoguci Allah kae: Mi otkrila da vam Kur'an koji moe da objasni ljudima ono to je otkriveno za njih, tako da je moda mogu da odraavaju. (Sura Al-Nahl, 16:44) Ovaj stih znai da su ljudi potrebni za obavljanje dve stvari u vezi sa Svetom Kur'anu. Prvo bi trebalo da ue i ine u memoriju objanjenja koje Poslanik Allaha i treba da shvate putem njegovih primedbi to treba objanjenje. Nije, meutim, znai da objanjenje od Svetog Poslanika je takoe potreban u odnosu na one stihove koji su eksplicitne i jasne. Pomoc objanjenja od strane Sveti prorok je potrebno u odnosu na samo one stihove koje je teko shvatiti i mora se objasniti u detalje, jer razliiti ljudi tumae ih drugaije.

Dervi Ali

140

Druga dunost muslimana u vezi sa Kur'an je da oni sami takoe nastoje da profitiraju od njega i iskoriste svoje pameti da to shvate. Reci da je Poslanik Allaha recitovati Kur'an pred muslimanima i objasniti im ne znai da treba sami muslimani liavaju razumevanja Kur'an i treba da su traili Poslanik Allaha o tome ta je shvatio od stih: Allaha komande (ljudi) da odri pravde, dobrote, i pravilno odnosa. (Sura Al-Nahl, 16:90) znaenje ovih stihova su toliko jasne da svaka osoba moe ak i uz izvesne koliine arapskom jeziku dobiti od njih i da se rukovodi njima i niko nece razumeti ovaj stih nita osim da je Allah naredio ljudi samo da bude, da ne budu represivna, da ini dobro i biti dobar prema svojim rodjacima. Slino tome, kada su stihovi poput ovih recituju pred muslimanima: Teko da bude varalice: oni koji kada se potranja ga u potpunosti, ali ako su mere da ih ili odmeri za njih, daju manje. Da li takvi ljudi ne smatraju da ce oni biti ponovo podignut na uasno dan-dan kada ce ljudi biti izveden pred Gospodara svetova? (Sura Al-Mutaffifin, 83: 1-6) nisu mogli da kau da nisu razumeli njihovo znaenje i da, stoga, idi i zahtev Poslanik Allaha da objasni to isto njima. Sveti Kur'an sadri takve jasne i izriite stihove da muslimani ih proitate, razmisli nad njihovim uvozom i dobili najbolji kod ivota. Kad god ovih stihova ili njihovi prevodi su proitali vie da neko razume da je Allah je upozorenje onima koji teak ili mere manje kada prodaju neto. Oni daju ljudima manje nego njihovo pravo, ali se same po sebi u potpunosti od njih. Allah kae da se ini da ovi ljudi ne veruju u Sudnjem danu, kada ce svi ljudi stoje pred Njim za odgovornost od svojih dela.

Sveti Kur'an je knjiga iz koje su svi muslimani treba da imaju koristi i trae smernice i da smatraju da je to najbolji lek za njihove duhovne i moralne bolesti. Naravno, postoje neke stihove koji su teko razumeti, pa ak i veliki uenjaci nisu u stanju da razumeju svoje pravo znaenje. U sluaju takvih stihova, dakle, nema alternativu, ali da pribegnu primedbe i objanjenja Poslanika Allaha i Svetoga imama. Meutim, sve stihove Kur'ana nisu ovako, za vecinu svojih stihova su jasne i eksplicitne i razumljiv ljudima. U mnogim stihovima Kurana frazu, "O ljudi! ili frazu, "O vi koji vjerujete! deava. Znaenje tih fraza je da u Svetom Kur'an na nekim mestima celog oveanstva se obratio, a na nekim mestima vernicima, nevernicima, a licemeri su upucene. Nebeski Knjiga je za ceo ljudski rod. Islam je takoe religija za ceo ljudski rod. Naravno, neki ljudi su ga prihvatili i prizna da je to istina vere i drugi to nisu prihvatili i ne prizna da je to istina. Ako neki ljudi ne veruju u Allaha i da ne izraavaju veru u Njega to ne znai da mi treba da kaemo da je Allah je Gospodar samo poboni ljudi i poboni On je Gospodar svih bica koja postoje ili mogu eventualno doci u postojanje i svih ljudskih bica na svetu da li vernici ili nevernici. Sveti Poslanik je i Allahov Poslanik za itavog oveanstva ukljuujuci i one koji veruju u njega, kao i oni koji ne veruju u njega. Kur'an je knjiga koja je otkrivena na ceo ljudski rod i adrese svih ljudskih bica, ukljuujuci onih koji ga smatraju boanske knjige kao i onima koji ne veruju u to zbog neznanja ili tvrdoglavosti. Isti je sluaj sa imama Alija i jedanaest imama, koji su bili imama i voe itavog oveanstva i dokaz Allahove tokom odgovarajuceg perioda njihovog Imamate. Oni su imama i onih koji veruju u svoje Imamate, kao i onih koji, iz nekog razloga ili drugom, ne verujem u to. Dakle, da misle da je Kur'an je neshvatljivo obinih ljudi i sveta knjiga, koje treba drati u naim kucama samo zbog Feliciti i blagoslove, pa ak i ako je ita treba da se ita da zaradite duhovne nagradu i da nije potrebno da ga razume i deluje na njemu, niti da postane jaka duhovno i moralno, je neosnovana misli suprotno Kur'anu i religije. Ovaj stav liava muslimani iz odraava na stihove Kur'ana, tako da ne mogu dobiti priliku da se upoznaju

141

Dervi Ali

sa njim, da ga razume, da se lekcije iz nje i samim tim i da povecaju svoju veru itajuci i sluajuci njegove stihove . Svemoguci Allah eljeni svojim robovima da razmisli nad sadrajem Kurana. On kae: Zar ne razmisli nad Kur'an ili su njihova srca i dalje zakljuana? (Sura Muhamed, 47: 24) Nije moguce za svakoga ko prizna Allaha i imati koristi od uenja Kur'ana i da je njegov vodi u njegovom ivotu u ovom svetu i na ahiretu ne razmatra njen sadraj i razumevanje je . U predgovoru za Tafsir (tumaenja), pod nazivom Majmaul Baian krajem Aminul islama citira tradiciju Svetog proroka koji mogu da nam pomognu u razumevanju ove take. Te tradicije je sledeci: Sveti Poslanik je rekao: "Posle obrauna je dolo na Sudnji dan ce se reci da je ovek Kur'ana, odnosno onaj koji veruje u Kur'anu i recitovala i razumeo je:" Proitajte Kur'an i penjati kao to ste proitali. Sada takoe proitao Kur'an na isti nain na koji ste je ispravno recitovali, polako, redovno i po redu u svetu, i proita ga kao i razmiljao nad njim pravilno, jer Va zaustavljanje mesto i boravak u raju je isto gde stignete na vreme izgovaranja poslednje stih ". Ova tradicija bi trebalo da se shvati da znai da je u raju samo da lice koje je recitovala je Kur'an u ovom svetu i penje iz jedne duhovne i moralne pozicije na drugu itanje svaki stih, da li ce recitovati Kur'an stih po stih i sticanje visokog poloaja prema broju stihova.

U nastavku nijedna ce steci poziciju i uzdigne na vii rang osim ako je stekao poziciju ovde i postie da se amoralan i duhovni in. Allah je dao Sveti Kur'an da muslimani, tako da oni smatraju da je to ista i sveta knjiga, razmisli preko nje i koristi od njega.

Muslimani treba da razvije vece interesovanje i poznavanje Svetog Kur'an od bilo koje druge knjige. Oni treba da se itaju sa namerom da deluju u skladu sa svojim komandama.

ta dobra stvar ce biti ako se svakog muslimana ita nekoliko stihova Svetog Kur'an sa ovom namerom, a ponderi preko njih. Ako on ne zna arapski on bi trebalo da barem studija njen prevod na svom jeziku i steknu blagodat od Allaha rei za koje ne moe biti zamenjen drugim govora. Ako ita deset stihova da steknu duhovnu nagradu je, takoe treba da glasi jedan stih za svoje duhovne i moralne obuke. U stvari duhu duhovnih nagrade je da veoma dobar utisak, to je itanje Kurana ini na duu oveka, i ako je itanje Kur'ana ili obavljanje bilo koje druge dobro delo ne pravi utisak na svoju duu to ce biti besmisleno reci da takav in nosi duhovnu nagradu. Trebalo bi da utvrdi da proitate nekoliko stihova iz Kur'ana svaki dan i da razumeju njihovo znaenje, to je vie moguce. U ovom trenutku ak i obrazovanih ljudi plae arapski i razumevanja Kur'an. Meutim, moe se osloboditi od ovaj strah veoma lako. ovek se plai dokle god on ne zna i ne razume. Meutim, ako ste upoznati sa Kur'an i znaenja i razviti naviku da imaju koristi od svog uenja i mudrosti, da cete uivati itajuci ga. Trebalo bi, dakle, proitajte Sveti Kur'an i da smatraju da je bez premca. Proitajte nekoliko stihova iz Kurana svaki dan, fiksiranje njihov broj po svojoj udobnosti, i pokuajte da razumete njihove znaenja koliko je to moguce. Ako jo ne moe pratiti arapski tekst ovih stihova ita svoje prevod zajedno sa njima i uporediti ga sa arapskim tekstom. Kao i kada je moguce razgovarati sa lanovima svoje porodice o stihova koje ste proitali. To nije ispravno muslimana da povueno sa itanja i razumevanja Kur'an.

Dervi Ali

142

Svemoguci Allah otkrio Kur'an tako da muslimani u svetu moe da se upoznaju sa njim, on ita i razume ga, pokoravaju svoje komande i razvija moralne vrline i postao slobodan od moralnih poroka kroz svoju ljubav prema ovom nebesko knjige. Sticanje duhovnog nagradu od itanja Kur'ana i ne znai nita, osim da treba da nas reforme i oisti nae due. Ako to uradite dobro delo i Allah vam daje duhovne nagrade, to znai da kao rezultat tog dela tvoja dua je uzdignuta na vii stepen i uzima korak napred ka savrenstvu. Drugim reima neto to se dodaje u sebe. Dokle god dobro delo ne dodaje nita na linost oveka od moralne take gledita besmisleno je reci da nosi duhovnu nagradu. Slino tako dugo kao loe delo ne smanjuje neto od linosti oveka i ne da ga kao inferiorne uporedi sa onim to je on, to ce biti besmisleno reci da je poinio greh. Dela koja nose duhovne nagrade su one koje, ako se vre u dobroj nameri, napraviti dobar utisak na oveka, povecanje istotu svoga uma, neka dobra morala iv u svom sebi, i eliminiite loe morala iz njega. to se tie grenih dela To su oni, koji, ako se uradi namerno, napravite lo utisak na oveka, Tamnjeti njegova dua, njegova pogorati loe morala, i da oslabi njegove dobre, postepeno eliminiuci ih potpuno. itanje Kur'ana je pohvalu in, pod uslovom da se povecava dobrote u oveku, smanjuje njegova zlodela, jaa svoje dobre morala, ili eliminie loe navike u njemu.

Poglavje 49 Dodatak II Dan Arba'in (40. dan muenitva imama Husein je - 20. Safar)

On je preporuio da povodom Arba'in imama Husein i njegovi saputnici posvecen posete grobove Svetog imama i muenicima tragedije Karbale treba posvetiti. Dan Arba'in je jedan od najvie guve dana u svetom gradu Karbali. Muslimani i Shi'ah posebno dolaze na to mesto slavni iz razliitih delova sveta i alju pozdrave veliki i velikoduan lica koja obavljaju podvizima najvii, hrabrosti, odanosti i asti. Naravno, ceremonija oma moe se izvriti i jedan je vezanost za svete misije muenika moe se izraziti u bilo koje rei i jezik. Meutim, to ce biti mnogo bolje da ta god je doao do nas od lidera religije u vezi sa ceremonije placanja ast treba da se obavlja na isti nain na koji je bilo preporueno od strane Svetog proroka i Sveti Imama , i molitvama iz Svete Kur'an sama treba dati prednost nad drugima. Kako aljenje je da, na primer, ljudi dolaze iz daleko mesta za placanje poast svete grob osmog Imama, ali tokom njihovog boravka u Mahad za nekoliko dana ne odrecituje nita osim uobiajene omaz pripremljen od strane prodavci i dalje bez itanja svih homages citirao Svetog imama.

143
Muslimani treba da Razume islam

Dervi Ali

Sledbenici ne priznaju imama Reze, osim uz naslov Gharibul Ghuraba. Ovi ljudi mogu da budu verske, ali ne razumem religije. Postoje ljudi koji veruju u Allaha, Njegova Poslanika i u religiji, i da dovoljno napora da obavlja verske obrede, ali oni ne razumeju religiju i njihovi napori su uglavnom zasnovane na neznanju i vulgarnosti. To su ljudi koji povremeno se suprotstavljaju Allahu da trai svoje blizine, napada religiju i verska lica zbog religije i smatraju vernicima da budu nevernike, tako da oni sami ne mogu da postanu nevernici. Svaka osoba, koja prepoznaje proroka Muhameda da bude poslanik Allaha i priznaje da je istina ono to je on doneo od Allaha, je musliman. Meutim, svaki musliman ne razume ta je smisao da bude musliman, ta je svrha misije Svetog proroka bila je: kako treba molitvama i poast biti izvrena, i koji dela su sredstva sticanja blizine Allahu. Naprotiv, esto se deava da bez obzira na injenicu da lice ili vie lica budu muslimani i verske orijentisani, oni moda imaju ideje nasuprot religiji, praksa moe politeizam u ime monoteizma i pobonosti, i moe prepustiti licemerje u ime iskrenosti. Dakle, ako je rekao da je takva i takva osoba deluje protiv religije ili Kur'an, to ne znai da ta osoba nije religiozan.

Tokom istorije islama je bilo mnogo ljudi koji su delovali protiv religije, a koji ele iskreno da trai blizinu i zadovoljstvo Allaha. U stvari, oni su hteli da brane svoju veru, pa ak i da ga promovie, ali bez obzira na to to je preduzela korake protiv religije. Ima mnogo ljudi koji su bili zainteresovani u Svetom Kur'anu i njegovog objavljivanja, ali je preduzela korake protiv Kur'an. Bilo je mnogo ljudi koji su pisali lane naracija i tradicija u knjigama verujuci da je ova akcija njihov je bio korak ka unapreenju religije i tako postala izvor mnogih odstupanja muslimana. Jo uvek su drugi koji su pisali protiv stvari sadraj Kur'ana i dao im ime komentar Kur'ana.

Veliki broj mitova su postali deo istorije islama i mnoge akcije su vulgarni smatra se deo verskih obreda. To je za razlog, kao to smo rekli, da je svaka religiozna osoba ne razume religiju i verska lica koja bi trebalo da vie nego bilo ta drugo misle o razumevanju religije, tako da ne moe sramota religija, i sve to oni rade u ime religije trebalo da postaju sredstvo sticanja zadovoljstvo Allaha i Njegovog Poslanika Svetog. Verska ceremonija ne moe biti ostavljena na lini ukus pojedinaca, kao i oma Svetog proroka i Sveti Imama ne moe biti izvrena sa vulgarne metodama.

Jedan od opasnih protiv religioznih ideja je da ta god da akcija podrazumeva verske pristrasnosti je dobar i nosi duhovnu nagradu, iako moe biti u suprotnosti sa duhom vere i proroka koji je doneo to moe biti protiv njega i moda ga mrze. Slino ceremoniji na kojoj je utisnut sveti ime imama Husein smatra da je izvor ast na ovom svetu i na ahiretu, iako moe da vreaju imama, i sve to je reeno sa propovedaonice imama Husein iznosi da se pokloni i podrazumeva duhovne nagradu iako se moe sastojati od lai da li je u slavu ili osude odreenih lica. Bilo je to u pogledu ovih opasnosti da neki istaknuti pojedinci i naunika religije, bez obzira na injenicu da su oni bili u stanju da obrazuje i obuka ostalih, smatra da je neophodno da predstave svoja religiozna uverenja pre nego to imam vremena, da ne bi trebalo da bude veruje u ime religije

Dervi Ali

144

u stvari za razliku od religije, ili radite stvari u suprotnosti sa religijom, s obzirom da su oni osim religije. Jedan od takvih velikih linosti je Abdula Azim Hasani, koji je bio praunuk imama Hasana. On je bio savremenik Muhameda imama Tai al Javad i imama Alija Naki el-Hadi, a sam rauna da bude istaknuti lan Ahlul Bait i veliki naunik islama. Jednom je doao na imama Hadija i rekao: "elim da pomenem pre nego to sam uverenja, tako da sam mogu da se drimo ih ako ih podravaju". Nakon to je ispriao svoju verovanja pre nego imam drugi je rekao: "Kunem se Allahom da vera koja drite je isto to je Allah izabrao za svojim robovima Trebalo bi, dakle, drati ga Allah vas nepokolebljiv u.. Istina u ovom svetu i na ahiretu. "

Zaista je veoma iznenaujuce da je, uprkos njegovog bica veoma veliki naunik Abdul Azim Hasani nije bio zadovoljan dok je on ispriao svoja uverenja da imam vremena, ali obino obian ovek je savreno zadovoljan da sve to zna i ne se isti koji je doneo Sveti prorok od Uzvienog Allaha.

Hamran Bin Aaiun je bio jedan od istaknuti drugovi imama Bakir i imam Sadik. Imam Bakir mu ree: "Vi ste jedan od naih pristalica u ovom svetu i na ahiretu." Bio je raunati da bude jedan od recitatora iz Kur'ana i stipendista Kur'ana i arapskog gramatike. Kada je ispriao svoju veru i verovanja da imam Sadik Sveti imama mu ree: "Ako vas neko protivi u pitanju verovanja koje ste ispriao, on je nevernik." Hamran pitao: "Iako je moda Alavi ili Fatimid?" Imam je odgovorio: "Iako je moda Muhammadi, Alavi ili Fatimid". Imam da kaem da je odnos sa Sveti prorok ili imama Alija, ili dama Fatima nema nikakve veze sa religijom.

Abdullah bin Ebi Iafur ispriao svom verovanju da imam Sadik. Amr bin Hulaith takoe ispriao svoja uverenja pre nego to imam Sadik i imam mu ree: "O, Amr Kunem se Allahom da je moja vera, kao i mojih predaka je isto kao pripoveda vi i ostali smo nepokolebljivi u njemu. Ne ostavljaj pobonosti u bilo kojim okolnostima i ne izgovori nita drugo do dobar. Ne kaem da ste sami voeni na pravi put jer je Allah, koji vas je vodio!. Zato hvala Allahu na blagodati koju je darovao na vas ".

Khalid Bajali, koji je bio jedan od saputnika imama Sadik, narator njegovih verovanja u detalje pre nego to Sveti imam i imam mu ree: "ta ste rekli je dovoljan bude miran, za sve to sam rekao je istina.".

Druga osoba po imenu Jusuf koji je bio jedan od saputnika imama Sadik ree mu: ". Ljubazno dozvoli mi da ispriam verovanja koji sam drite U sluaju da su tane moete mi reci o tome, tako da mogu da dre ih i u sluaju bilo verovanje moj je u suprotnosti sa istinom moete me vodi do istine ". Imam mu ree: "Govori". Jusuf je rekao: "Ja sam dokaz da Allah je Jedan i bez partnera sam i svedoi da je Muhammed je Allahov sluga i Messenger; Alija je bio moj imama; Hasan je bio moj imama; Husein je bio moj imama; Alija bin Husein je bio moj. imam; Muhamad bin Alija je bio moj imam, a sada ste i sami mi imam ". Imam je rekao nekoliko puta: "Allah vas blagoslovio", a

145

Dervi Ali

zatim dodao: "Kunem se Allahom da sve to ste naveli, i izrazio je Boanska vera i vera Allaha aneli i moje vere i veru svojih predaka. To je vera pored kojem Allah ne prihvata bilo kakvu veru.

Hasan Bin Ziiad attar takoe ispriao njegovih verovanja pre estog Imama i imam ih usvojen. Jedan od ljudi koji ispriao svoja verovanja pre nego to imam svoje vreme bio Safvan Bin Mehran Asadi koji je bio zajedniki nosilac i koji zaposlio svoju kamile. On kae da dok pripovedanja njegovih verovanja pre nego to imam Sadik je rekao: "Ja sam dokaz da Allah je Jedan i-out partnera". On je dodao: "Muhammed je Allahov Poslanik i sve dok je bio prisutan je bio dokaz Allaha za narod Posle njega imam Ali je dokaz Alaha".. Imam je rekao: "Allah vas blagoslovio". Safvan dodao: "Nakon to ga je Hasan Bin Ali je dokaz Allahove za narod". Imam je ponovio: "Allah vas blagoslovio". Safvan dodao: "Onda je Alija Bin Husein, koji je bio dokaz Allaha za narod". Imam je rekao ponovo: "Allah vas blagoslovio". Onda je Muhamad bin Alija, koji je bio dokaz Allaha za narod. Imam je rekao:

"Allah vas blagoslovio". blagoslovio".

I sada ste vi dokaz Allaha za narod.

Imam je rekao: "Allah vas

Ovaj velikoduan ovek koji je bio jedan od istaknutih drugovima imama Sadik i imama Kazim je imam Sadik iz Madina do Iraka vie puta i imam koristi da zaposli svoje kamile. Safvan sam takoe koristi da prati imama i putem blagoslov pratnje imama, on je identifikovao grob imama Alija koji nisu identifikovani do tada, i ostao je u prisustvu na njoj dvadeset godina. Safvan je jedan od uglednih naratora i ispriao tradicija iz Svete imama. Meu njima su Ziiarat Varitha, poznati poast za Auru imama Husein, Alkama je molitvom, i oma imama Alija. U svojoj knjizi pod naslovom Misbahul Mutahajjid ejh Tusi je citirao Ziiarat Varitha od imama Sadik kroz Safvan. On (ejh Tusi) je takoe citirao Ziiarat Auru preko dva medija-jedan od imama Muhameda Bakir kroz Alkama Bin Muhamed Hazrami, i jedan iz estog imama preko Safvan Jammal.

Safvan rekao Saif Bin Umaira: "Ja sam bio sa imama Sadik kada je nastupao poast na tom mestu na ovakav nain i izgovorio ovu molitvu (tj. Alkama moljenja)". Ono to je iznenaujuce je da moljenja koji je poznat kao "Alkama molitvom", a izgovara posle Ziiarat Auru je citirao Safvan od Imama Sadik, a ne od Alkama imam Bakir. Valja, dakle, pozvani "moljenjem Safvan je" i nije poznato zbog ega je pozvan "moljenjem Alkama je". Ova veoma Safvan je, takoe, izjavio je jedan od dva homages od Arba'in imama Husein iz estog Imama.

Drugi oma od Arba'in je onaj, koji je recitovao je Dabir bin Abdullah Ansari, dok placanje poast r grob imama i koji je citirao Atiiia Bin Sadu Bin Junada iz istaknuti Companion Dabir. Reenica Ziiarat Arba'in od Safvan, kao to prevedeno u nastavku su dobro poznate. Oni su iste reenice koja je, prema Safvan su koje je izgovorio estog Imama u vrenju oma imama Husein:. "Ja sam dokaz da ste bili u Vaem plemenitom spuste oci i utrobama majki vaih iste uncleanliness neznanja nije kontaminirati ste tami mnogobotva, bogohuljenja i perverzija nije stavio svoju odecu na vas.. Ja svedoe da ste stub vere, podrku za muslimane i utoite za vernike. ja svedoim da ste pravedni,

Dervi Ali

146

poboan, hvale i ista imama, vas vodi i sami rukovode ja svedoim da samo imami, koji su vai potomci su uzor vrline i pobonosti, znaci smernice, pouzdan medij i oslanjanje za ljude sveta "..

Smo nagovestio pre toga je moguce da lice moe biti verska i moe da veliko interesovanje za religiju i stvarima vezanim za njega, ali bez obzira na to da ne moe da razume religiju i verovati kao deo religije u stvari sa kojima religija nema nikakve da, i moe uiniti stvari u ime religije koje nemaju sankciju. To je iz tog razloga u skladu sa tradicijom koju citira Suiuti u Jami'us Saghir Sveti prorok je rekao:. "Kada Allah eli da inimo dobro jedan od njegovih robova uinio ga razume religiju On prezire svet i dolazi da zna svoju nedostatke ". Oigledno ta se podrazumeva pod prvom reenicom tradicija da, kada Allah eli da inimo dobro lice i da mu srecan to je ini ga razume veroispovesti, tako da je njegova vera i dela mogu biti zasnovani na mudrosti i znanja, a on ne moe dodati nita da se zbog line elje, niti oduzmite od nje nita zbog neznanja i nedostatka uvida. Prema ovom svetu religije tradicija razumevanje je temelj srece i prosperiteta rob Allaha. U stvari, razlog za nestaluke i odstupanja koja se odigrala u istoriji islama i nenadoknadive gubitke koje su pretrpeli muslimani, je da je vecina muslimana nije razumeo religije. Bez obzira na injenicu, dakle, da, u skladu sa svojim razmiljanje, oni sluili religije, oni su zapravo tetu islamu i muslimanima. Verovatno glavni razlog za to je da za vreme kalifa islamskog osvajanja desio brzo i svaki dan stanovnici novi grad ili region prigrlili islam. U okolnostima bilo je sasvim nemoguce da osobe tek preli na islam postali svesni svoje realnosti i njene stvarne uenja, razumeju religiju i upoznaju Kur'an i komande i morala islama kroz inteligencije i znanja. Izrada osvajanja i ubeujuci ljude da prihvate zakone islamske vlade je jedna stvar i njihovo obrazovanje i obuku i upoznavanje njih sa duhom islama i vrednosti svojih uenja je neto drugo. Ni u jednom od svetih stihova Svetog Kur'an otkrio o linosti Svetog proroka je reeno da je Muhammed je Poslanik koji je osvaja, a nijedan od verskih osvajanja dokumenata je raunati da bude jedan od vrline Sveti prorok. Kur'an opisuje taj nain Sveti prorok i svoju dunost i poruku: O Poslanika! Mi smo vam poslali kao svjedoka, nosilac dobrih vesti, Varner, Summoner Allahu Njegovom dozvolom, i kao sjajna baklju. {Sura Al-Ahzab, 33: 45 - 46)

Allah ne kae: "Mi smo poslali da osvoje zemlje uz dozvolu Allaha i da ih dodate u islamsku dravu". S druge strane, On kae: Mi smo vam poslata kao Summoner Allahu Njegovom dozvolom.

Mi smo vam poslali sa Istinom, nosilac drago vesti i Varner. {Sura Al-Bekare, 2:119)

Poslali smo samo kao nosilac dobrih vesti i Varner. {Sura Al-Furkan, 25:56)

Nismo poslali ste sauvali kao nosilac dobrih vesti i Varner za celo oveanstvo. {Zabranjena Saba, 34: 28)

Mi smo vam poslali sa Istinom, nosilac drago vesti i Varner. (Sura Al-Fatir, 35: 24)

147
Poslali smo vas kao svedok i nosilac dobrih vesti i Varner. (Sura Al-Fath, 48: 8)

Dervi Ali

On je ta koja je poslala kod nepismenih one glasnika svojih, da odrecituje da im svoja saznanja i da ih iste, i da ih naui knjige i mudrost. (Sura Al-Jumuah, 62: 2)

U ovim stihovima, kao i kod drugih je otkriveno u vezi sa dunostima Svetog proroka nita nije reeno o osvajanjima. S druge strane, u svima njima se pominje obrazovanja i obuke, podsticanje ljudi da rade dobro i upozoravajuci ih na muke i nevolje iz kojih zla-zloinaca pate.

U 8 AH Makkah je osvojen i idolopoklonstva doao kraj u tom gradu. Posle toga su muslimani zadobili pobedu nad pleme Havazan, koji su se okupili u dolini Hunain da ih napadnu. Onda Sveti prorok nastavio da Taif da stavi taku na idolopoklonstva u tom gradu, takoe, i da uniti hram Lat koji je urauna bude centar Taif. Meutim, nakon to vodi taj grad pod opsadom neko vreme, otiao je u Mekki a zatim se vratio u Medinu, a grad Taif ostao Nepobedive. Meutim, u 9. AH efove Taif i predstavnici stanovnika tog grada i sami doli u Medinu, sastao Sveti prorok i ponudio da prihvati islam na sledeca dva uslova:

(I) da mogu biti izuzeta od ponude molitve. (Ii) Poslanik Allaha moe da odloi ruenje hrama Lat, iako za vrlo kratko vreme.

Ako Sveti prorok je predmet bio da osvoje grad Taif, on bi odmah prihvatio njihovu ponudu, smatra predaju tih ljudi iznenadna sreca i dodao grad islamske drave. Onda bi on shvatio zakat i drugih poreza od nedavno pretvorena muslimana u Taif, pozvao svoje ljude da uestvuju u borbama islamskih i time povecala broj islamskih snaga. Prihvatanje islama od strane ljudi Taif i predaju na gore navedene uslove je nesumnjivo u interesu muslimana sa stanovita organizacije, osvajanja i druge prednosti, ali Sveti prorok nije bio uopte prijatan, i tako Sve dok narod Taif insistirali na prihvatanju njihovih uslova, on je odbio da prihvati svoje prihvatanje islama. Poslednji odgovor koji im je dao je bio: "to se tie razbijanje idole sa svoje ruke, ja ti izgovor da preduzme ovaj zadatak, i alje druga lica da to uradi to se tie molitve (salat al-} to je mora. za bez religije nema vrednost ".

To je bilo uobiajeno sa Sveti prorok da kad god je osvojio mesto je zamolio svoje efove da srui svoje hramove idola sa svoje ruke. Korist koji je uinio ljudima Taif je da ih je izuzeta od razbijanje svoje idole sa svoje ruke, ali to se tie molitve im je rekao da je religija koja molitve nisu sastavni deo je bezvredan, odnosno ak i ako ne samo Taif, ali zemlja se osvaja i njene stanovnike ne nude molitve koje osvajanju nije od koristi. Drugim reima, to nije dobro ako ljudi su religiozni, ali ne razumem religije.

Dervi Ali

148

Poglavje 50 Dr Ikbal na Imam Husain

Dr Muhamed Ikbal (1877 - 1938) poznat svetu kao pesnik-filozof istoka, posvetio svoj ivot da probudi muslimanski ummet i da ga slede put duhovnosti, znanja, dihad, rtvovanja i muenitva.

Dr Ikbal je trajan veru u Ahlul Bait (Odabrani potomaka Svetog proroka). Je intenzivno je preao od traginih dogaaja iz Karbale toliko da u mnogim njegovim couplets nosio univerzalnu poruku oveanstvu za ugledaju imama Husein koji je rtvovao svoj ivot na oltaru istine. Njegov Elegijama na muenitvo imama Husein stoji bez premca i oi svima onima koji daju samo medveu uslugu u islam.

U narednom couplets dr Ikbal daje oduka njegova osecanja i osecanja na imama Huseina:

Jis Tarah mujhko Shahid-E-Karbali kau piiar sena

Hak teala Ko iatimon ki dua kau piiar sena

Dr Ikbal izraava ekstremne ljubav imama Huseina. Ba kao to Svemoguci Allah voli da slua prizivanje siroadi, on ima istu vrstu ljubavi prema muenik Karbala.

Ronei Vala Hun Shahid-E-Karbali Kej gham moe main Kia durrei maksud na daingai Saki-E-Kauthar mujhei

Dr Ikbal je iskren i istinska vera u Imama Huseina. Junak ovu epizodu imama Husein, hrabri sin najhrabriji hrabrih Alija i unuk Svetog Proroka, uzeo je cvrst stav da ne prizna Jazid kao kalif Islama. To je borba za ouvanje principa i naela islama. Imam Husein stigao u Karbali na 2. Muharrema 61 AH, zajedno sa svojom malom decom, enama, kao i neki drugovi numeracije 72 samo. Na l0th dan Muharrema je brutalno ubijen. Ovo je bila tragedija nad kojima Ikbal baca suze. On smatra da alosti i jauci nad njim ce dovesti do njegovog (Ikbal je) spasenje. On takoe smatra da Suki-EKauthar Gospodar Kauthar (Cisterna u raju) le. Imam Ali voli one, koji plau za Imama Huseina.

149

Dervi Ali

On se nada i moli se da poto je baca suze iz tuge za Husian, Imam Ali bi mu svu pomoc koja mu je potrebna.

Gharib-O-sada-o-rangi'n sena Dastan-E-Haram Nihaiat iski Husein ibtida sena Ismail

Dr Ikbal kae da dogaaj izgradnje Kabe je vrlo jednostavan i zanimljiv. Prorok Ismaila pretrpela velike bolove u njenoj izgradnji. Sveti prorok je oiceno od idola koji su bili u njemu, i tako podigao svoju slavu. Prvi kamen poloio je Ismaila zaista. On je ponudio za rtvuje svoj sopstveni ivot, ali rtva nije zavren jer je bio zamenjen RAM-a i na osnovu Svetog Kur'an velike rtve ili Zibh-e 'Azim je kasnije doao i zavrio jedan od njegovih potomaka, Husein . Tako, u stvari, kulminaciju duhu ljubavi prema Allahovom se javi kada imam Husein rtvovao svoj ivot i sauvao dostojanstvo Svete Kabe.

Hakikat-E-abadi sena makam-E-Shabbiri Badaltai rahai Hain andaze Kufio-Shami

Dr Ikbal ovde poredi dve stvari Shabbiri ili Husainiiat, tj. principa utvrenih i potuju od strane imama Husein, i Iazidiiat, odnosno svetovne moci i autoriteta. Husein je bio simbol odanosti i ljubavi prema Allahu, odnosno podnoenje niko osim Allaha.

Duh kao to je prikazano od strane vladara Kufe i Sirije, stalno menja jer pokuava da dobije snagu kroz prevaru, neiskrenost, i politike svrsishodnosti i manevrisanje u odnosu na ovu istinu nikada ne menja. Dakle, mesto imama Husein je postigao, je stvarnost koja ce biti pozdravljena i priznat za sva vremena da dou.. Kafilai Hijaz moe EK Husein bhi Nahin Garche Hai tabdar Abhi Vadi EI Dajlao Furat Dr Ikbal je potresena je napomenuti da je Irak bio pod jarmom Britanaca. On je bio razoaran to su muslimani izgubili hrabrost i da su patnje ponienje. Zemlja Tigres i Eupharates pozvao neke svoje lojalne ljubitelj islama koji bi mogli da ih oslobode njihove kmetstva. Ikbal samo poeleo ovek, sledbenik imama Husein moe doci do pomoci muslimanima u Iraku! Sidk-E-Halil Bhi sena ishke sabr-E-Husein bhi sena Ishk Marika e-vujud maiin Badr-O-Hunain bhi sena Ishk Dr Ikbal kae da ljubav prema Allahu manifestuje na mnogo naina. Prorok Ibrahim morao da pretrpi mnoge potekoce u uzrok Allaha. On je prihvatio se bacaju u vatru, a vatra je pretvorena u cvetanja batu.

Dervi Ali

150

On je pokazao svoju intenzivnu ljubav prema Allahu. Nai Sveti prorok osvojili Borbe Badr i Hunain kroz njegov vatreni ljubav prema Allahu. Slino imama Husein pokazao strpljenje u poprite Karbali, gde je, sa porodicom i drugovi, ne samo pretrpeo muke od ei tri dana ", ali voljno rtvovao svoj ivot za uzrok istine i ljubavi prema Allahu. Ljubav prema Allah je kvalitet, snagu, zamah, to stvara u nama vanrednim strpljenje i strpljivost.

EK fakr sena Shabbiri es fakr main sena meri Mira-E-Musalmani, Samaia-I-Shabbiri

Dr Ikbal kae da ivot dervi je veoma plemenit nain ivota, ali se razlikuje od ivota prosjaki ili fratar, koji ivi na prosjaenje ili u osami. Mi treba da ue od imama Husein, koji dok je prolazio ivot dervia nije imao drugu naknadu, osim ljubavi prema Allahu i pokornosti Njegovu volju. Nai balansira put praktikuju imam Husein ce podari nam titulu glavnog meu ljudima. Musliman je nasledio ovo bogatstvo od imama Husein, a mi treba da na najbolji nain koristi od toga. Imam Husein nam je dao lekciju o samo-rtvovanja, strpljenje, i forebearance i dostavljanje da niko osim Allaha.

Imam-E-ashikan poorai Batool Sarvai Azadi ze Bustan-E-Rasul Sada dr Ikbal otvara svoje pohvale za sina dama Fatime. On je bio ef ljubitelje Allaha, i zimzeleno drvo iz vrta Poslanika. Imam Husein koji je stajao protiv sila zla, odbio je da prizna Jazid kao theCaliph islama, i odravanje dostojanstvo islamskih principa rtvovao svoj ivot zajedno sa mala grupa od 72 njegovih sledbenika, na bojnom polju u Karbali.

Alah Alah Baei Bismillah pidar Ma'niie zibh-E-Azim Amad pisar

U stanju vrhovnog blaenstva dr Ikbal kae: "O 'Allahu, ta uzvien poloaj imama Husein poseduje, kao i njegov slavni otac (Imam Ali) je prvo slovo Kur'ana tradicija kae da je Imam Ali je rekao!" ta je u Svetom Kur'an je u prvom poglavlju (Sura Fatiha), ono to je u ovom Sura (poglavlje) je u prvom stihu (Bismillah), ono to je u Bismillah je u svom prvom pismu (BA) i ja sam taka ispod diplomski. Bez sumnje Imam Ali je priznala da bude najbolji ekpounder Svetog Kur'an. Sveti prorok imao sam izjavio: "Ali je sa Kur'anom, a Kur'an je sa Ali". Imam Husein je bio sin tako eminentnih linosti. To je imam Husein je Muenitvo koja se naziva Zibhe Azim najvecu rtvu u Svetoj Kur'an. Imam Husein je bio direktan potomak proroka Ismaila i imao sam ponudio za rtvu u Karbali, da spase islamskim principima od unitenja. Sveti Kur'an kae da Zibhe Azim, velika rtva proroka Ismaila je preostalo za narednu generaciju. Dr Ikbal aludira na to i kae da Zibhe Azim u Svetoj Kur'an znai rtvovanje imama Huseina.

151
Bahrai shahzadaei Khairul milal Dosh-E-Khatmul mursalin ne'mul Damal

Dervi Ali

Dr Ikbal ovde aludira na dogaaj naveo Tirmizi i drugi. Kada imam Husein montiran ramenima svog dede, Sveti prorok. Neko je rekao: "ta dobar prevoz je!" Poslanik je rekao: "A ta dobro voza je!" Dr Ikbal pominje ovaj dogaaj da pokae ta nean osecanja Sveti prorok je imao prema svojim unukom.

Surkh Roo ishk-E-ghaioor AZ khoon-E-oo Surkhiie u Misra AZ mazmoon-E-oo

Dr Ikbal kae da je zbog imama Husein krv da ih skromna ljubav je stekao ast i dostojanstvo. Ovo kuplet moe dobro da poslui za naslov epizoda Tragedija Kerbele koja pokazuje kako pobono i hrabro imama Husein je branio naela islama, rtvovao svoj ivot zajedno sa svojim sunarodnicima, iskreno sledbenici, i drugovi, i podigao ast ljubavi svojoj ACME.

Darmiian-E-Ummat Keivan janab, Hamchu harf-E-KUL Huvallah Dar Kitab

Dr Ikbal pokazuje ovde pozicije Imama Huseina. On kae da meu sledbenicima Svetog proroka imama Husein je kao Boanska re Kui huvallah (kau da je Allah) to znai da je Allah je jedan, u Svetom Kur'anu. Jer je ceo Sveti Kur'an pretvara u ovom stihu-Kui Huvallaho Ahad (Recimo da je jedan) na slian nain ceo islamski svet okrece ka imama Husein, koji je izvor nae smernice. Dr Ikbal zna tradiciju naeg Poslanika: "Husein je od mene i ja sam iz Husein", odnosno Husein je njegov unuk, i da je on (Poslanik) bi da bude poznata do njega, i njegova misija ce biti ispunjeni od strane imama Huseina koji je rtvovao svoj ivot da bi ovekoveio islam i njegove principe.

Musa O Firaun-O-Shabbir ili Jazid U to kuvvat AZ Haiat Amad padid. Jo od stvaranja ivota dve suprotstavljene sile su u ratu jedni sa drugima-vrlinu i porok, ispravno i pogreno. Musa (Mojsije) ustali protiv Firaun (faraona) i Shabbir (imama Husein) ustali protiv Iazid. Ova borba je izmeu pravo i pogreno. Zbog toga desnim pobedila na pogrean i dokazano je da pravo mogu.

Zindah Hak AZ kuvvat-E-Shabbiri AST Batil Akhir dagh-E-Hasrat Miri AST

Dervi Ali

152

Dr Ikbal kae da je islam istina, ili postoji danas, zbog snage prikazan i duhovne snage vre Imam Husain. Drugim reima imama Husein je islam besmrtan. Pogreno je bio slomljen na unitenje uprkos oiglednim uspehom. Iazidism ili princip formulisao Iazid je pogledao na sve, ali Husein krv prolivena u Karbali i dalje oivljava naim srcima i ini da se osecamo da je njegova rtva za podrku pravo protiv pogrean je bez premca u istoriji oveanstva.

un Khitlafat rishtah AZ Kur'an gusikht Hurriiat RA Zahr pod Kam rikht Khast SAR Jatvaei Khairut UMAM un Sahabe Kibtah Baran Dar kadam Bar zamin-E-Karbale Barid O splav Lalah Dar viranaha Karid O splav TA Kaiamat kat'ai istibdad Kard Mauje Khoone oo Chaman ijad Kard

Dr Ikbal kae da kada Islamska vlada prekinula njegov odnos sa zabrane Svetog Kur'an muslimana pretrpeli moralne degradacije. poremetili njihova sloboda je. Kada vladari uivali u svim vrstama zaaranog navika i zadovolje svoje telesne elje protiv jasnim zabrane Svete Kur'an cela socijalna struktura otecenog. Niko nije mogao da izgovori re protiv tiranina vladara i njegovih saradnika. Tada ustade da ef Muslimana (Husein) kao i blagoslovena oblak sa kiom milosti pod njegovom nogom. To je padala kia blagoslov na pesku Karbale i pretvorena u pustinju da se vrt. To je mesto gde imama Husein sa svojom porodica i deca, roaci i drugovi, samo 72 brojeva, sa kojima se suoavaju ogromnom vojskom i privilegovani muenitvo posle tri dana gladovanja i ei na l0th Muharram 61 AH Husein je bio nesumnjivo spasilac slobode i Karbala je postao simbol borbe protiv tiranije. Husein uloga u Karbali je bila toliko velianstven da je iskorenjena zauvek divlji ideju okrutnosti i hladno bloodedness. Talas njegove krvi je stvorio batu koja je simbol njegove rtve za ouvanje slobode i istine.

Bahre Hak Dar Khak-O-Khoon ghaltida AST Pa bina ei la illah gardida AST Dr Ikbal kae da imama Husein dobrovoljno dao svoj ivot u Karbali u ime Allaha ili istina. Dakle, podrazumeva se da je Husein utemelji Kardinalni princip islama-uverenje da nema Boga osim Allaha. Buduci da islamski principi su se Tvisted, iskrivljen i istrebljeni je Husein je krv koja je dao novi ivot.

Mudda a Iash saltanat Boodi Agar Khud na Hardi ba chunin sammane Safar

153

Dervi Ali

To imama Husein je jedini cilj u odbijaju da prihvate Iazid kao kalifa islama je da se sauva islam, moe snositi iz injenice da dok je on napustio Madina za svoje putovanje ka Kufa je mala grupa njegovih odnosa i sledbenici, ukljuujuci ene, i dece. On je nameru borbe protiv politike borbe da ne bi tamo otili sa takvim ljudima kao to je uzeo sa sobom. Oni koji su u pratnji imama Husein su njegove sestre, ene, deca (ak est meseci dete je bio s njim), i nekih pristalica, od kojih su neki vie od osamdeset godina. Dushmanan Chun buenje Sahra-i-la tu'ad Dostan-E-oo ba iazdan unka 'Adad U bici kod Karbale broja neprijatelja bio je bezbroj, kao estice peska, ali je broj imama Husein prijatelji je samo 72.

TigH-E-la un AZ Miian buroon kashid Az krpe-E-arbabe batil Khoon kashid Naksh-e-Illallah Bar Sahra navisht Satre-unvan-E-Najat-E ma navisht Ramz-E-Kur'an AZ Husain amokhteem Za Atishe-oo Shoalaha andokhteem

Imam Husein je preuzeo njegov ma "La 'ili' ne ', to jest, ne postoji boanstvo (osim Allaha) i slomljen neverstvo. On je utisnut znak Illallah (Tavhid), ili monoteizam u pustinji Karbale. To je naziv za nae spasenje. U stvari smo nauili lekciju Tavhid ili monoteizma od imama Husein, koji nas je uio na praktian nain tajnu Kur'an rtvujuci svoj ivot u ime Allaha i za zavretak misije njegovog dede, prorok. Okupili smo toplota iz vatre ljubavi za Allaha da imama Husein posedovao. Dr Ikbal znai da ljubav prema Allahu i prikazani rtvu od strane imama Husein u Karbali treba da poslui kao najbolja lekcija za sve ljude sveta.

Shavkat-E-Sham-O farrai Bagdad splav, Satvat-E-Ghamata unka AZ iad splav

Tar-E-ma AZ zakhma pepela larzan hanooz, Tazah AZ Takbir-E-oo Iman hanooz

Dr Ikbal kae da je kraljevske veliine steeno kroz politike bitke ne opstaje. Pompe i uurbanosti prestola Sirije i Bagdada koji su nekada bili sedita velikih kraljeva vie nije prisutan. Niko ne pamti sjaj Gharnata sam koja je bila sedite panske kraljeva. Ali reverential poziv Husein u Karbalinjegov poziv La Illaha Illallah je jo uvek odjekuje u naim uima i uzbudljivo naim srcima.

Dervi Ali

154

Ai ai paik saba-E-dur uftadagan, Ashk-E-ma Bar khak-E-pak-E-oo rasan

Ikbal je intenzivna ljubav i veru u imama Husein je oigledno iz ovog kuplet. Neno se obraca povetarac, koji poslovino nosi poruku ljubavnika u ljubljeni, koji je u udaljenom mestu. Ikbal je pozove da nosi suze na sveti grob imama Husein. Dr Ikbal plae u Novom i blagoslovio secanje na imama Husein i eli da stavi suze nad njegov grob imama.

155
SADRZAJ:

Dervi Ali

Predgovor...............................................................................................................................................2 Poglavlje 1 Reim Mu'aviia....................................................................................................................................22 Poglavlje 2 Reim Yazid.........................................................................................................................................24 Poglavlje 3 Pisma Kufians do imama......................................................................................................................27 Poglavlje 4 Muslim bin Aqil na Kufu.....................................................................................................................29 Poglavlje 5 Muenitvo muslimanske bin Akil.......................................................................................................32 Poglavlje 6 Muhamad bin Hanafiia.........................................................................................................................35 Poglavlje 7 Uzroci porasta Imam Husain................................................................................................................37 Poglavlje 8 Mirovni ugovor imama Hasana............................................................................................................39 Poglavlje 9 Ko je bio Yazid?...................................................................................................................................41 Poglavje 10 Zato imam odbije da poloi zakletvu?................................................................................................42 Poglavje 11 Osnovni uzroci rasta imama Husein.....................................................................................................45 Poglavje 12 Polazak imama iz Madina....................................................................................................................46

Dervi Ali
Poglavje 13

156

Zasluge Imam Husain...........................................................................................................................48 Poglavje 14 Imam Husain Susreti Hura...................................................................................................................54 Poglavje 15 Dolazak Imam Husain u Karbala.........................................................................................................58 Poglavje 16 Imama Beseda u noci Aure.................................................................................................................61 Poglavje 17 Imam Husein konzole dama Zejneb.....................................................................................................64 Poglavje 18 Jutro Aure...........................................................................................................................................65 Poglavje 19 Pronju imama ujutro Aure.................................................................................................................66 Poglavje 20 Propoved imama u Vojsci Yazid...........................................................................................................66 Poglavje 21 Negativan stav prema Tragedija Kerbela.............................................................................................69 Poglavje 22 Tragedija Karbala Ostaci Nezaboravan................................................................................................72 Poglavje 23 Beseda imama Sajjad u Kufa...............................................................................................................77 Poglavje 24 Imam Sajjad u sudu ibn Zijad..............................................................................................................81 Poglavje 25 Putovanje Ahlul Bejta u Kufu i Damask..............................................................................................85 Poglavje 26

157

Dervi Ali

Dogaaji Karbala Ostao bezbedan od distorzija..................................................................................87 Poglavje 27 Ebu Sufian priznaje veliinu Sveti proroka.........................................................................................88 Poglavje 28 Podsticaj imama Alija a.s.....................................................................................................................90 Poglavje 29 Tragedija Karbala ostaje Besmrtan......................................................................................................93 Poglavje 30 Samo rtvovanje Dame........................................................................................................................95 Poglavje 31 Istorija je vrlo mocan..........................................................................................................................100 Poglavje 32 Beseda na Dama Zejneb u sud Iazid..................................................................................................102 Poglavje 33 Prednosti Istorija................................................................................................................................104 Poglavje 34 Boanski zakon je nepromenljiv........................................................................................................106 Poglavje 35 Imam Ali je Beseda na boanskog zakona.........................................................................................108 Poglavje 36 Poziv proroka Njegove Roaci...........................................................................................................111 Poglavje 37 Uvereni drugovi Imam Husain...........................................................................................................112 Poglavje 38 Muenika Ebi Taliba ale u Karbala....................................................................................................114 Poglavje 39 Uloga islamske Obuka........................................................................................................................115

Dervi Ali
Poglavje 40

158

Vernost Madinites na Poslanika..........................................................................................................117 Poglavje 41 Istorijski dana Madina........................................................................................................................120 Poglavje 42 Sveta porodica za povratak na Madina...............................................................................................123 Poglavje 43 Nuaman Bin Baira............................................................................................................................124 Poglavje 44 Plemena Avs i Khazraj.......................................................................................................................127 Poglavje 45 Vlasti su na dogaaj od Karbale.........................................................................................................129 Poglavje 46 Objanjenje Besede imama Sajjad u Damasku..................................................................................134 Poglavje 47 Beseda imama Sajjad u Madina.........................................................................................................136 Poglavje 48 Dodatak I Dolazak Dabir i Atiiia u Karbali.......................................................................................................138 Poglavje 49 Dodatak II Dan Arba'in (40. dan muenitva imama Husein je - 20. Safar)........................................................142 Poglavje 50 Dr Ikbal na Imam Husain...................................................................................................................148