Está en la página 1de 140

I

fNDICE:
PLANIFICACDON DEL EN'|'RENN|ENTO ........
- El

_-___

M\uuddn__.._____________________.____
.,........_..... _,_ _,__

LM Pllbdoi

_ ______

____ _ __
_

Mlloddnsw. ...,, _._ _.___ __ - E Mefndin ___.__._ ............ _ .... ._._............._...._ _ __ -LlSd\h___ ._........._. ..._, __. .,,. _ __________
____

LASTAREASMGADAS
INDICADDPESM

____

__

__

.... ...,

ASPECTOSAO0NSIDERAR_.________ ___ $3108 EHEEADOS __.__..___.____.._ _ ..., ____


ENSESIGIES ENTRBINMENTO
PARA .IJGADORES ALEVWES _-.-___ ____,.,_,_ __
__,___

____

SESIONES DE ENTRQMHENTO
BIBLIOGRAFIA

_________.,.

PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO

Qniimdohrriunnmz

T|nU\nennmuh|on>t:) a||\|mrno|u|h|pll|| 1x|r|dl |0khplll|bE|6|ld|hh|m0|

\|lcn ,M|:1uddo|,S|io|\||yT|||u
\.&HUV@ll|\!lfll|1UYi@|||i|lNl$ \|f||\3

Condn dl||lnf||||||\1\\oou\\|\| 'il@U\U|lC|||Xl|fQGlf|D@.


- CON)H|@hD0fQ|N(H|M@U1l |$@#|\|VDl&|fl(dl'@V
ydohnifvua).

I.1.~ELlACHOC|CLO

C1|\ud|ll \ddllln0l0&l0l0b|\l|vol.
Deunol am|a|pvupidnd|o0hp1
1l6IfJI|\|'\9l'|\9''I9|\|lU|\i\|090~

@|W|1|Ii||1|lHhl, H@ l@}l |Nl@V$Y$W#VQQl|R|Ul @|Q.


AQIl:i6r\dl||it| 1\d|tu&h|led01l\|&ddl|l7,

Aun\ bou\n\od||nduwv\\|~

Bnmg'|||\|l1\.|ldtln!>l|doeo|\l|d|:

~2Plfidl.! 20||dn|\||y1.|lDhr|Bl|hl.

||n=v;au||snu=;usm|||||a\:mau| |a||T\umn|||o|u;un| |aasu;n || 24shnn||24sumn||z4snm||a4aau|


12.~LOSPERl0DOS

11\||l|ID$|O1|llll*@0|*||l.
DlUhl|\||\Md|YlI!&0U\|llplbdlZ

c%|MW|*I@@VU@|| , bl @ XlWl
7

J|\hf|-?l|-Ulf

Fll0dvdlhld|Ul|:

C un|\>o|iz||\i|dn\n\lvloa loqnhdtlrtn d dslumlodllulnllnl. Dur |mydau\do|\o|,|\||eiurln uma.


-runuaaupuu|

h\fvl| g>y\l||n||I\0do\me|s\rlo| Dlfllllilli.


lbkIiv||l:D||r|o|ukk o|v\|o||||h|o|\|lh||e|o|\|| pvnpilnlviwldoopodddllllnadnllungornal.
CUlm1|d|e0l:E||lJ||od|h|I\||\|@&||v\ altmdonuds lgulkhd lllllfbl.

INnd6 :nondon|a.eu|uoe|o|\u| Con| >|d\|fl||f\|n\|l\\Joov\u\| dunelnmtndotlodsoaomlmn.


1,3.- UESOCICLOS

kl1|||X@D|UWY\$&|l|G0l|I
IESOCICLOI

oop oopovdup9oyu
\l|e|oele|oo1'y5'.

:man

WV$ZMl|||l'Wl |1@bl@\-KDOTUUKUI.

Ol: f1l|lIi&ldh .'


1

gg

nnunamunun

llJ\l.i#.LUil#, 'WMKDQK1 Llllhilhiii kim; annum hmnpmu B111


0Illd.uIllIh_|11

h.D|u|tl

!.' ummm-ann:

H5181

I#

kunnlln

Hhi| Natl;
Vllii.
\hu|\.u|l|u

.ui\1|.h|l\|hi1

Hamlin

|\!\l.lIi.|1~~

U|1.Ql.l . Ilia
v\t|lll.|Uilhl

mail; Bll.Ul~##l10|\~
magna

llI@ mwai Asunuuauumnuim

lhdh,uuwl1|\lLul7|ih|.

ilmih h|d\|\.e||l:|llh.u1h|. M\dtn.uaml&.u&, *Fil lllil humemnuumim A|uu\ueuu\ma|.aw|m

mils. Hiilidll. tim


annum

lil lil.
I.

lit

Ilaodulolfyf. HV&IP|1U\l\l|ll@.EVfUl||WWi\U\Ull.

1illFDU|!B||DUilDlWM.M?!'

wanna;

1.-sua FUII1 ihiHlI.

Vllwuu

Kamusi;

1l|l,

z.-we
UQ!-Dm

Pfw\0\ll||.m

i
1

Tl?-FQIWL. u|adM.vl)4 YlYWi,|T.ll1, i$ll@nh.m|laL pan

KIXWK-l*l~ lllltlullhlmllldll. ||&vulhq1 .n,vlj Tuwhmnlillnm Ilumnoqlkl.


hlellvinlunilkl.
naman

mah mamma; anianm.

1lUII.

:fauna

uiidaqi.
mnvunmnnn Und.uluud0n.I\.ull.

Culd.u|\lnam.Il.lll\ax 0nmd.mlnuh.np.|n.

Illunadn |l||1h.u|\l1'Bl|\.uht MlldM.cli|M\.u|ld w|1\d0n.u&l Mhihmnliadnmvldo. hlMv|.wl1dv|,I:lm bdt\.m\ln1:m|I:Ma.

mls; @1.EI. .
russian

illdlh. mann
callin

manila L Ellli.dl.
sun

mu
I

vnu

luudeloafyr
ilwczlifidndll-Evhdgnl.

f1Hl| . lhuuduhuuul
|:m.o|ul\

1.su

:funn V03 huuuumnll

Villain

Hunimhuuqnm

mmtn;

|vun|ln|.a|\n|ummnnn.

'lllll luvennslavnnxxnpua

3 all
__
`

'il wnulhtuiwnn
'll onunmnan
napa

KVIWWIU WM nhlh|.allmunu\\am unulhuunanumnnns. 'lbw |lunuan.numd|hu; I||\\|uu\|n.n|unp|s.

muslim;

&l\U|I

x.-uw

lil

om.|nELan

hlih,wi&\.i,
lldmmnedlm

iutlilil. eil
Alnhwnuladh

Bllmulllvdlllxutn Hunan

Ill!! Culd..Eli

fiililsunuum

hN|\.G\lIuD|$.i.

outa

|.Wiil

lwcddnlfyf
Xdvu|:S\mrIul|\||nio|\o|1:l-Evl||'|0r|\|a|rulo1:l.
lnnumnnlnll. havin
Emhdm

Qilii i

1.'|Uh FuIlli&

2.'S|lll Hlllli Hnuusuull

c.rum|nuuu~ E||n|Iuus\v|.|\ln|

Nunn!!! vllmltdul

Iflllll vi idll. annum


Hanmwummllllll

ng; .,

B|r|n.hnm&.'lllll ~'v'1':', -. '-:-,

suEu

"'f' uwuidhmlum "ff cu|u3|.ui||. in.mcll|uum h|Q|.ann|auu||iAh1 nhtudnn l|dh.wut|dl|L


Ilndh.mumumee|l||a.

Kms;

Hin;.-'ww-:a

--:-.

nhnuinin

~| !'l
IEIOCDLDI

| :soo)|t6vo|ds||uogny|us
HDlQ|Y|'.

rmdnu.

1.'Sdh Cl: rumuum

0 |lhal6n,nu|||van|h||n.
nnuuuuuu
vulnnnunhm

!.'ld|l

ummm; |||g lq\l,1'mauhd0\\ uuaemuuunnn ulnaemumuusnn WWA? 0w||l.euhuuhu.p|. 0n|d.eumud0n.||n.nllu:n 0||d.e\M||da.|\.||\. maui!! Mila untill Bliilii. ENlh.Ul. |. K$.Ul.l .

%\ll

*iii
umpnn

kiwi WN~@|lK~P1~t.
uunuumulnllu

nuuumnun lbilllihl

lflil maui
bIl@.!\i~

Bill
blrnndh

~\d||.e\\|wlli0|\ud@ bdh.un:lu0|\.uhl. lll10l.uun|ldb\,ad|lhl,

uuupum

il.w&l&L&|h!|,

kdlkwitinlllh,

h&.dl1&|,h:1lu.

it
|(q;||

luooidotfyf.

&Hl\ |h|hp10q\l\6|\ano|}\9o.
lunmuma

ilhtidll lhnouiil

1.'ll|ll

vnaqunun

!.'l|dl

Mm lliulk

Il Vi
I0

.ihI. ll|$.1 . iUl.hl3 #li [li Uuld.wn|uh.nlun manila ummdin amid; . i.Il.l \. E|l|$.Ul. \, 5l$.U.l $l lU Ih%L M &&.\!lidLul||@ lllliidii i.n|li\.U&. hl#|\.eull:tBMwldL hwmullnlhxwldu. i|m:lliLmlt,
|Wl.I#d.ll$lll
0nfnl.an||h:=l||,|l!.|I|.
W|d.ontud0n.\.|U\.

hmmuill Pmammnum nwnm-mmm hnvln.|l&.u\N|lH.n anll,nt,|l\l\llU. hnl|\n\ll.w||\l. L|lh$.\t ttlhhhmly Tuliurwhluipnmnuw. Twlillihlulhnlllm lulnuinin.

nunnunnuuun.

unnum-nun. l>m.m||i1 mnEum

:nhl.'||d|l

M1

vii.

Ileluddufyr.
Oh||vo|:Ln|\n|lnd0|\.Ev|h1|lgn|.

M idil
hmeouliil

ifldll F1Il .

131| Vdkhll

bhiII lhuuliln

|1& idbil
lh.eu\l\ilm

I.'8dk

'F1|;ll|TU|EB|| |UFRl '


|m\\n||n_||u|.nu\\|um
vlhlw-

rvqumtu-uunnn

hlvda||.nuqun|d;

rig |l.\vmEm
:Iain

vllll.

puunnnnusumauucun.

hsnunwn

E|nuu.q.nu|nan,
lhl1h.uI1|M.s|h

wha

Ill\ |l|~EIim n\ET3n El&.Ul.@*lliI&\. Bl1.l.i 301 #muh hd|\.u||rl$1Li lh&.a|x||idn.\ili.

|uu|mh\.nur.v|pun

III!lil.H1.l.ll . dim

1 lll#. . Il
aim
lll&\.cuXliNl.

ndan.m|:meuL

wh;

humunnum

kvddolfyf.
Q||\|voc:S\ov|r|asll||:iuv\||1:1.Evinra|f|m||-|nn1:1.

:annum

1.'|dh

nuunnnnnnuln.

vuununn

Numan;

Clhxhlluhdull

l. ihiliydi.
Elma;
Ihuimwlallhmolnhm

Bvnuwuauuulun
nnnnuuul.

hawaii: f||D.l|&i1
Blind;

wnmmlvlrnlmnuun wnnsmllvuuuluia cuuneulnunpuuun

mnhuwuummlngn

ll|I iiill l||\l|l


!.'l|#l
muh
Dnmuuuu

Iflldl

Ena|.\||una=m|\

lhih.u\llllin,eovhu. uhaanaun Aunmmanumngunn

Ella;

i|.enalh,u$la. minima hduunuuh


&01\|.

0l |oh|dvadnl||goyaus
lemddol'y5.

V@lMl@|CU |\dd|\R1|'lUb\W\.

1
1

ra-munu

1.'h||||

nuuunssul nulsuu|uu|\a|||| uncawnana naman; Iw|Ut.il1novilh, ummm uhnmmumamuun


lhuuvnhun Ihuimvlilul Mwnlmnmlnvlunnnm

vum-na

lfldll

ilnlin

Immanuel
|>.aau|n|m

m&

ifldh

uhunmnumuimnu

igphn

audi; Elhlilii.
ilupaen
n\|\||.|u\\Mul

hmmunauudu
Uliil lln\6|\.m\lnm$v\,n\:l&

c1 _|f1~ 0ld.ean|\mlulIl.lt minus Em|.urn.ulw|h\. Blllililil. martin manual uuvquum


Uuhumauemunahm l|nmmn:||uA|.mn\|||, UFS lll@ hHt\.u|$|d0n,|I:1l|. li|\.eo|i:\0|\.l:\t,

hmvhun

magnum

n|un|4.an\v\1_

1|

#limi-bk
Ienu|o|o|?y6. mY0lZPYOUill|ld|\|0@-EV|UfH|W$\%|\ll||h|l@ Inu-u|I 1.~sau 2.-nun I I.'l|dl ramunna vnnwuu vuuuh lhuuunsnun. unuunuan. c.ean|u weaning mowing WW-|'\~l~lW\\< P|Wi.|&.l||l\|vwuL|E.n . huwlunnuunruu-an |u||un|nhuuv|||_ Tk-|-ul auhihvllllli. aun|m|:h\.vlg\a, cnlhtarnlkm Tlnuhsomuillllnlw. In|urmdm\|`||\mm\a luuarmdugli hwnuumuhmunuv; lnshuunvtiunnuu; nqhnuugunn pun; mm wltmnvvx
I

f
,L_

ilhll.

illhilmll,
Elllhllgliwuhrn.

onmunwnnmmpnn-;

H\l.D|i|.|1.1.$|\7\'lId. l.|1.1. 11
Biltupliqltu,

#KM Binlupliwuhn,

mn,

lluon,unut|1n,u\i|hm

mamwuummmlm

hndh|,ennn1llM1u\iAhm

mu.

l||nmeuv~n=m|u|m_

wma

llli,H . mn;
Ml!0||,m=lll!h.l!ldo.
I

lluvddocfyr.
Hh0|:L||il|IZ|dn-Evlhrllgol,

Im|un:I

Inward: waitin mumuunun hwumunnnlvvfm was umnuumunwm nuuu.|vuuhn|u ruu|u_|n|\an.||a\ 1k|'ggws|ueuu1llm, :annum nuu|na\u| |auuuaumugn|su; bumuuumuun; uunnnumuluu. 0w|u|,|||.h.Imm Wl|\|..|D.|l 0|llnl.|l.lmLmm

mg;

1.-mu uuumuuuu
rmuu-nu

:funn vnu-an uuuumun

muh afanun &lU|I haunt;

nu* 'JUN
|onu|I

El|ll.Ul@.lldlL !!llHl.@*.ll*i\\~ 1llt.lIl.l*~ hsupuam


Anuumwwunmuun

unummunumunn uwLwmm~.

tin

luoelaloafyr.

annum
I

umm uummnunun

ummm*
In
n||h|\a||unan||.
:neun

mV@2&QOYll@U|l\H1Z1.EV|lfK1lQ\llh1Z1.

*gg

runmuuu

wana-

Ig. L;
I2

nmmunlmuuumlun Uunnuuluvupuluu Hlnlnun fmtwn hdh.e||\c\\i|t\e|*l h|M|.n|iln.ee|lim, hl0v|,|=ll:t\1h,uk. ummm ualmaumu M\dh.uI|\lll&\.|pi4|tl h\d\n.uumll\dmqd1d lhl!h.muadln.yivht`

nunumnu|||, nmnuwmun Blnununmuilll 0\&\.fll~|1~lL1. Immun


manuuvmn

vunnn

z.-an

wanna;

unusual.

:fauna

Fvmuwwm

Emnhwuaunungq

hbiln Gmmuwim
uname

Bnnhwumvhhll

'l]|;lllDl|KS||Bl|0PWlA.kE'

Qin:

N
dsloauhlulvnsdoljusgoyaus
madonna

2\delolyl.
1.'8dh Rimini Hnunsannl

@lvoa:Mr\\u\crlapuo||i6r\d||hd6|\.Roewo||r||ha|v\.

vuquum
hltoanlial

!.'||||h

Cu|tl!

lunhunh-|||||

lovmsunununnnn||\_

lilunmwx lhxvl

Ca|lr||.uunnul.Ill~

Intuit; l. K.Hl.

Z-

uuupmn mapa ll\dl\\.u|iuv|,ud@ il..u|u!l$0|.u1hl. i|\.eli|dt\.ud&. null nun!! M|B||.amlrdln.mBn. hdlLw&l1nml1n. lhdt\.wu|r|ih\.ml$L
vunugunmm

lil.mlhd\.|\||l|. multi; &.Ul.li0IL napa


mhmmayuumu

*Qi

Ulhlwuill

I-nnn.~unm.

|HillII khaki
lxeanhial

-uh

S.'l|\|h

4-nun il|l.lql\||ia|l hmdkt

aatanllnalm BllI.Il.$li0l.

if

mnnngnnmu

luuololosfyf.
m|VQIP|@QW\O|lUlD@,EV|lllP1DUi|U\O|h|l.

3 ibllll.
Fln\&\a

Illdh

Hill;

!.'l|||h

muslim Cunnan; P|UiU\-l.U'7l|| l|1|~l|hiUl.Ulil.u#llIl. dl|l@.pllnMll&. auhlnvpvlhqa l|l| |1ll1. cuixvlgn. l,vt.||h\|l. TliUJ@!.llUi. u-ahungvuuumuug nun
0ul|l.w|t&\.Il.l\.

nuluuualnnuuull.

Vlrmdh.

|.'\|\i||

his-annul.
homnlun

nianm i@.|lt.l\h&|, cuiinlhqx

llt. l.. uuunpnn


'lYllU*l~lW`

audi; mnnnnun
mann
num

Owliwmeumnanm

main ununnuuu human


vnu

null; nunmuunuum
num

0nnnLunumw|_v\|.n|.

A||ui|.o|nuda,unv||| An-mnnviumunnm M\dlmu||1&\.l|lt, khmmvldhmvldo. hd1\|\.u|mh&,l\1&,

hh; kikihiuini.
rush lhmmlim

lluoeiohnfyr. h\|vll:Ll|Il&0n-Evhldgd.

1.'ll|ll F\ll| . n|n|\a||n|u||||


lhnmltin

Vl. !.'l|h l_ hluuuluuu


N,eaa|\ll\

lhlII

|.'S|ll||

I3

.hhv|-bl!
Ivuumaaumumwn

Tkllilvihwv-

|l|i.wlh,.li$d\

hunduuuunnqm,
wlhlw

|||tdh|,Ulh.n|l@M, |nh!h1L|gr.uian_

gum

Hill

Inman]

li 1 li
PM

|J0id.\.l\I.Li UU#-li-$$\iH\. 5lU.Ulll#d0l\.EUQCIQU.


@lU.Dll.l\|4im

110% 0I!\l.|lt,lu.Lmm

flnlllll

1 uumwunmm
runnunmm

Alah.oann\vl|Mml|\I|.

llndM.mnuslfd0\.u|

Hi. hunmnmun
vunnnw

Ih\db|.oum\dan,\l1m

Wi. unnmnnum

\l\eme\elan4yl.

mV@!S|QlfIfl|l|ll@(|Z`|'EV|@Kl\|l|i1I1
1.-nun 1.-nun

|w :_-nun nada nuuuuhuuuu. nusnuuhuuulll. l\anuh||l||||_ woman gnewunu havin; mnmuuun avlnumwuuun Um.mwEn Bl$.$W|i|.f@l Bmlmmunuauiupm hv||n.|nuuu\u\.n|l\pn omnmmlmngnuuu Umumhmngnwu canmm.ll'll\u|nu Emnwn Hlllwm Hill*-'Il ng). Iu|d\\.mn||uh_uu\im lh\=h\.eavumdln.oml|m h|h\.w|u|||h.uim. uldwuuu. manual annum asm.munumqu\u|u. luunaunnnsmqunn uumununmunrau
|W=

ESOCKJLDV

: 1
t;
14

l||:mddol1y|'.

\|l|li#l\U\Dlw|

lU\.

wNX2Ml|lf|P lK|lW'\.iXfl|'l|l|L
raunnunn llmnuhnuull

1.'8d|l

hlmhupcuhtivu,

hawaii:

lllill W-ill
vuman

2.'l|\|l

mum; lhmvlpun
ummm

W| . . Ellll.Ull
\m\||.||mvan

mhnunuwuun *ummm Dum|,m|tu$h.Il$l|~lz Uul\Luidh.|.|h|.

illpdlc
with

idlll havin
vnnuh

!.'\dll

annnuunwmuug

Hausa
lnnnum

ll;p|h_a

WM. @1.Hll |. runnin


huh!
vunmnnmu

0|md.ut\dt\.||,,

BWI* mnunnunu
cumin. nuns
vuuu.n|va

Ik- lh&.al\=ll|dM.lUl|M. -ru Ahamuauuunmlm

ll&|.llilWLtlh. usnunnuuwlm

'RFQ llEllKB||

l|DFlllI.

kuoiolosfyf.
I
,

mV0lSPYDUi\lIUN1.EWW|lV0f#@|lllD
1.'anun F1ll| . lUl||_
I

martin

:Jana VllidII. iH
Gaming

Vi|lx$

ltihl
bmulvinm

vnu;

hwi\n.uu.m h1ll.|l|im||vd||lhl, llvlIll.l&.|vurAU. d|l|lUu.||&.|m||3. nnn|nm,p aavhl|||,vl}n|n collitnnlim Tulwhlihxvulrnuw. Ti&K.|#H.l|lX~ Tnuiuhnvlnm mnugmun gnu: num
7'l1'\~#|-Ul-

Pmlvlmnltum.

3 vi
I

lI lain

.@&.i1|ll

euunLmnmn\|u

Ellh.UU.l t,

i\.env\al-nivmatom h|d0v\.e\\|u|adh.u|h|l lh|lt\.mv@|dhLmldo. hnahxwiomlzlim Kill.

o\uv\\ nu.umnnmg Mil ltwli L EiUll Eliiwliil. mg* l_ L i0v\.ulntl10v\.u1B


l|0|\.eo|u\1||dh\,m|Mn,

. .&\|l. Ill\$~ l .
Mi

luvddosfyf mV$Z|-lNll| \EVf#.

1ii|l hmoniin
Fillkd
uunpnon.

vnunu iQIUl8|I ewld Dnmantin nwumuummqm P|$l.i|li~_7l|~ hw-lfuunnwm ud\|ld.U\hao|hE0|\. ||l\l\I.n||&Lu|ihL |vlld.|l|ls,Lov1N\. HPI vlllwtiitmtwnili dill' l|U|ih.Ud.dl
main

wanna

:Juan

||

rush

lnhlmnlujj. MB ng;
Ull|d.&,l\l.Il
uhm
hdv|,u\ullMn

U|l|ll.~Ii\\.I@\l Elf|nu|anp.lld|mm E1||t.z\||.n|I|.dm|=m

lUd||,mml|tL\d:1

ummm

ui. h\d0l\.eu|ilt\
I

M1dM.eo|1rav|.u1h.

'inn 0\N.K.llL&. $13!-~ tn#


min
ll|ii||.eavn|sm

&|h.m|nd|nh.vht.

3
1

leroddosfyf. wU1!S\Xl|'|l\li1|I1'EV|hffllK|'l*7
I

vuuu FClr l|||u\=h||m|n|n_ Illini:


Bukit.

1.-aan Nil liltllill.

arumunamnun

thmlial

Writ1 nun lhhuuunnull


Cglimnlial

hllh.l|am0n_|\|n Cul|M,K~Il.Lldu

Cl||.mn|@an

7|m||wEnn Bl|t.l|amd|,|P Elh.l||\lIm$\.mi

Ihd0||,ui\#v\,utm,

L1.|1Eh Eli!!
h\d0l\.wml&.

0\\ll|\w0|\.&.|.r.lui1

&.udi M|ldl||.wnlh&.|Udhl

3315 $1,511. llld0l.mn:|id\n,q\\Nd hl10l,ullll&.qdhl

Eflnhup hli0|\.wm|\tliM.mi.

~|l\hf|-bill-BWI

.4.- EL HDROCICLO

||'|bNI|||l||'il*||lK|l|l. E|\h||\i!ldd rd0tl||E||\$h|l\0d|d0|\.l'| ohlstlvodolhngo %\ll ||X@.@@W@G@D lhocdsnleruddou


|1l?dLD||
Mamunorhpondon dllhlldn
_

Connh i\|:1b|ddo|dnvm|mIKROFKBLDII
Pmpcdon Cnlljutgo

|||cno?cm||| Iuenoefuowl
uflmlinddn
Evita:

tuudrurnoadoavivohudodlulhau
-

M \od\l|l|v|1>or\da,|lh|s|\ ||lI#Q|Y|@K|ii@&lh|W|l@|@lU|\k&lIl]|U0@h 8.lll


TlnUh|p1h|||\l\.|Jl|\l|\dr\\||\O1la(||c1A\d||\ll|H|l) Tan|}u9nd|nonig\|da|dm|r\4|1m(dm|hdn\od|),
-

Blkflliill l\0lh||@

lddldomitl
l$l|l1:l
Evhnlr

Sworn:

dw!

A||vHrlab|m:|o h1\|rqn|Iznfaltnl#1n|dl |vi\:n> hoad\ah|0t|\mddh9o.


&|l|U&Kll1NV\|&G||2@@#K}||bN#Z
-

D||1'd 61lk10ddohe|h0bHho(|||Illb1khd|\\I|\O|i\:|)
D\|7lI10'|N\:|Dddod|h0b|ltN0(|plkhdl\\||\l1|e|)
dtloluhllihmldlllngo.

ndl|J1l\\lz10y

CM\d @lfiVl&k|h$$|@Ul&#llW@i|

Cov u|m\1\u|l|modoum|00y Zhonl


D|V&l|@|l*|UHU\|@@@U|\|l_YM(3l\XH||*2 ). DN|Ul@@iN@&l|||Yf|'hY|RiD{|'lZ
1)EXPLlCAROB.ETlVQ$YO0NTEMDOSDELASESlON.

1.5.-sEs|0N.

0l |\|vopovn|||unm|lcarn| |n|ldua|lulnd| ||hna|amhucu|\h|M. )\Uvosyh||u|ds|a||olnvon


Inlsddn dalluunuvlsfm. D||'ld6n:45'.
ALMEDIO.

2)

Oblwnzsorvlrparnlapnparndon

eonulllnds pfwuuymmvu|kn|\|po nrdnia|wmumu\n

|X,l1||hDY|Ql|@U|\|UClK.
16

ml!@9!!
iil2DNu|U|l|`l|K 1||H|0U\||HKl\l|2

duuun|unmwm_ omu ymmwum|muf.


&|ddoldl|ll0vli&dlr\lahfy0|\il|l0|Nlhhlhlh|'llHl.

nnmuum

z.-eunnunupmua

ammmauu

annmmmuuapu

s.-numnumuqnounuuu

s.-Esuruvwmpum

~ewummmmm

e.-nmmmm

s.-ennnumumu

~em-ummpnenfu

\\,E|*Y$\0|D|lU1C

\z.~sumuum>nfm

-nmmovmm
C`

14.-mmwm,

D\ll:in:3'~4'. unrmugsoounusuagnumuuunu.
Obhihlo: PIHWIQGNH
nvinebd.

pulel |'*0@|l'|lfU

%|@|&RX|H|l|Ql@i@Kh||\WUQH dI\

|f\IDkhl|l|Y||l@||1l|#YllU'|l|l||$0$|l{W\*UUU@|bY|U.

uYl@U|ll#l|\&l\0||U\.ikllJIHH|K|Zllifl|llfl&Yl|U|\\|

s; mm,mupuu|nun.

I7

.llnullgl-bl!

1'1l|:

.nap :=aa.oomou|mumsvme
oqmpaatnounomlntanmnhnarlapooo-

npoymdnon||nmmordueumm|.E|

." UA

O A

O
I]
,

uonuuwan

D|||\|\|l6n:15x15m. Dur\c\6|\:5'

Q (OA v '@

2T|ro|: Ju|go3:3+3.Cov|\odnosoh1\dvo|que
apoyan

lol lndoa exisrioru dsl e\||dr|do.EIoqulpoata|:|nus|v\t|nhnu|\\s|\1|8|)0l0\f0fl@|K|6|'\ osmnoon=1s<1sm. o|nua\=s~

dads

lj OA AO \@ A O__@__

V'

D-> _-

NV|*W|N*flYWKl|&l@i@1lXWWI}Uk|
).

CGf||||@|lYl@UlU|i @b*|||| \KU||U| UD|i|l|


A|\w|Hls\eo:Pn|nn\o||hf\dna tr|b|||ron||p\doum|ynmddo|conhq|

|Illlhl. |:nyl|Ilm0rllnoorpor||y
Tmhahnmns lnsaeelonuan lhlekarnoadsluonomad |\\||N2NI\|D|I'i@||i|8QD |lllll|i#h||||. ||*UU%I|-l|U|@UH ||H'||If||%H'@|iil,Y&|tf|ddny|obnb .dleh|ov\||\|yd|||eud1|.

Advollluleo-dudes:

c)E}ln l|1hnl|||\n|d0l|hhh1Iihd.
WNWQDIYIIQNKUIWHI.

Dunolm IO'-11'

edo|p|r|d|ridodlllplm
Cc| vl|dndds||a\nu|o|).psm
ml'Q\1 314'
Durneldnlahlz 20'

3)PAHTEPRlNCIPAL

tlnicogpdodbioos)
lleannr.

Canh| nub)|1|vn|qh\|m||||o|
mY&U||lK|DD||ll\|HK2

wV@1M#fl||lQl#$ kl|}|V*HU$l|fY(f|@.k*Xl.

'F\T|$:ll$llKB|f |UPWMkWl'

wVOZMOkI'l@&@i |!|1UllQl|D|ll@flU$lH|Xl

$ XHlf|lDllIH$@|H$UHlUlV@l|@L

nmmurvmmmoganwuma. &\&:OlHMIl||\0t|0U|l1%lll\|||i|1&|N1U|liV0|Ql||\tv&I|N

klhl.

E5||1|0'-15'
irilngrlnihlnlllpodxhllnrlltcndolluogo. #Miz M\)0fl0b\Id|l0|lctol
cu dna grwoa

0a|hn|\iu:R|dzlu|\ 1|tl\\1|'l|\v\hd0|1eor\o|
losunla Villlll In IIYKWIII.
40-50'

#V0khlQl#|1$|iIlXYl' .DNl||||1l||)W11
lllUl61|:fl)'~40'.

Dlldnbhi:

TAALACALMA.

Qlilvozlridllylirhllnqilflill.
`

cNiiZUV&UY@|lV\illi|lU\lK|@.
mI02|l'l@|l|\lfllK\|l|lD.
U|h|\|dn|:C||uKoh
1

pllllltflhdoeolwllmlnhllohflnrnnillllnlloo.
:

I Phdod|\i||ie0(l|bi-h#lr|m|\eo)

Esudauc4,Dune\6r\:20,|Aaupausm2D.So1hc1. F\ld0||0||\M|ie0. 2.|.llffl@UU@2Y\|@.

4.L|l|1l|H$k|YlHUI|$.

wV0! $|M&KlK|| lU@UUUWf@M. C0||i|\|&\:R|p| odlhil!t&|cl:i61ll|||\||n. 0||ld6|\:3-4' Dlllihlid-8'


DI6nbUhh0ll|6|\:70-W
LASTAREASJUGADAS.

|l|\d6||:2-3` dllllilillllnhlytolhlllndvldlll.

Ca|ummh\|i:HH:d:a o|od|hsndovnsd|uUmr
B\lHl|l \Vl|lKl|l01l\UQUl|1@UllllZ
igortm

Ta|u \e\oseonddond|oq\n aomuhmnhn||no|\r|v|s \oeooa|\osd\anula|or\a|


I9

.-upngg
F\nrn|udmndn.Vd.h\o\nnd|,Vo|. dnlplunnlommvd. nncdon. Fluhlha.

PUlbii|NiiQiUlYlY@lUNll0@Ul}.

Pl|'l|l &&$#Il|@|l|i$l\|||&ll|Klh|i .

Tli#l2|.ll|l|$|Y|KKll|l||#lUQlH@@ U@~ Malcom-I .DU|\|l!$|Il@iKVU|@lU|l'|I|Y|lZ 21) Tlll|| |#lWl|#l.\illl#lO1l|$$D@KiHl3\ dudof|ndu(pon ata|:rydoh|\d|v.l||\nlz|n-

"iXldW@hl@@Hll|@h \@ U l.

2.2)

(||@fl).E|lUlUlH|Ylllll|\il|l|Y|i|lll|lQ|lhll|l|*)|'# $l\NU|i\|ll&.lfflVSll&l*|I&9
.

T|li @G#|~|||&#|.$|\1ll\iQl@@@|*\ r\1u\|\\i||(p\whrl||. nryd||ov\d|v.l||\nlzn|||vsou K|lC|||V0@fUl@DY@&'\Clh||@'lV|hfhMXi|Uldh?. IH||lllzn|\-ev v|p|o||\|\||df\|cunl|:|oa


hll||dablh|Hr|e|Jl0o !ll01|\o|pU\d0hHIv0d|l

hQ)$U||Ylll|U||U\G1Z|-|V@X`l 12|. Alh0|ldl|0|\lIl|h|\\l|l|@iP0If|Dl|Nl|fUUO|1Ml*ld| NI|!f||lYi|lH'\@|l8|||l|f|i&l*YY}X||i@.


Ndmomdolupdonsz

23)

-Mlr|0|udHoulmTuun r|dnrdobpwod|puu
do\mruh|\|mde|\|pdomsn\|yorq|a|l#nnu\o(8:3).

-W|||@k3@UJTll\|l||\@lHl|l|@Q||klMHYfUfUW|V0%Nl@
l|ll'l]|\U9@N|@|UB|Q||ldlWO|IUb(5Z5).

-MlJ&r||dllaJt|d:Tll \0t|.|0rU|!|ldd1l\1vol@o1l|
dommkmmdohnpdmunnnmqndltmuno.
unoampodn50x50m,

m|UYlhIiXl\D. ~MflWlllU@1JDilHi1l||#Hll\|iG\U|li|*|H|\l$.E|.5Z5l|1
-|f|X#|l@llh\1$m||H%1|#h|Ul|Ull|l\\iYlY0|hl)|@.E|.5Z5
enune|mpod|20x20m.

Tlndiodshlporhrlllz

-M|l#|l|d|b|idJmll|l#0|\|l*l#\#\l|ll|U||ll.E|.2|ll.
Llvnlhelndslmivmmdnbqonsz

-M U|ndo|doInpov\|rIwE|.15m.

-Mhwmdfludhmangnbvodemmuu.

-M||dlludhd:Dol0||Uhq|.
-Mtxhlnclleuhdfuntoqun.

Llnlhhmporulpcldaolrvuiumalodneoncnta:

Rl|lkll1U||EUl|YDPHlll.M

$\1|U`E.@"QIl||ll|\|l|\UO|i|l.
dl||:ulu1:E|.10"p|ra|\|\|lz|v\|\n|od6|\d||1a|1u|.

lpanplueansghpumnrz

nnmnun nmmg\Avmp\nn.
CIONES IIETODOLOGICAS:

||IubtB.5p||oa|ogldo|p|noo|logu|r\|\p\|m.

: \ua\aup|uunuua.
do\l|v|1anl0f0o\|1hH|vBd|}uo>dlll|\l|6v\.

@ |\KW1.l|#l@W\Bh|l|WHU@l n|g|udQr|mlnpyn|o| o|m6\:\ieo-tA:ioo-|lnieoy Wi|||Df||U.

~Ui0Ylll|llhl\lNQQl'Kh|Qi|HU|D0U|@2
'Elrp||nl0|0b)00VodlIl||\Hnl.
~Explk:arlanvu|nlznd6n:

EU\*2f|ll@U1lKl||}|N|'ll@|'\!|f||d*\|VD.
L|||\|I0|p\dd0|,N|ug\dnnt.Tb0d| I|\l|i.s||llY0ll7fllfl&hl@ Shurm(a||o||\p||).Fovn\a|d||b\|lz|r,Ndnaoquoc uplimdonoadsbonufeonnyeorsusnl.

'Do|vl1r||:iM|>orpm |xpl|:ad6|\|kmI8udd
llflnldw.

hnm|Iae|ocudxuhl lzdo|m|ooo|r|edmn. 1Q||lflN\|Y|Hl@lUYhihl\l|.HN|VI|K&|)|\|fK@l|U\ unqau:m|uqpy|n unua).punmpmn |:.||l\dounb|0r\|\|th|01l&|wfU0dlil\i@0.

-Auamupoauumuuualmpgmmu.

a puumuvapmruuuw. .|$U\|l||Q@,liHfhPf@.K3.I1|HfKll|'\lll|\\lVl\l|\l
ASPECTOSACONSIDERAR.

Alem|:4u\|6n\1|||| o|\d\|d61d|l|nu|\|!llln n|linr\n|Ia||d|v\M d|o|drl|i||tn\y|dn|u


Bnvuon\\pn>U|moi |lrn|}ug|dof\s.||hio|\u\|n|

E prnp\ud| \\|(li||.pu||.r|l|r,o\c.)yn ||toupodrlnr|diunodn||u


Q||lXl||Gilk\l\|I||)0.
2|

n n|con0||l|\dl|d\ph|lo||| mppmummfunmmmqm.

~';.'~"l
mpaofauequpoaomnmuqnmm.

Ell|l|@}l\@QIU|k|PN@@fQl|i.|3@ll|ll'\|iDl'll\Kl
E||lDY|||$K|UKlll|il@|FOUU|ldQKCZ

2|uqo|d|l0p0iu|,10|m|,

1l2en|mk|Dllao|-ah, a|.10pInm||,40||ni\|f\|,

SIMBOLOS EIIPLEADOS

Jlidlvwhtdlddbdll Q. .lugauuamn Q Pommuuequsponnwu cavmmolnm [1


-lugldordshnnnr

Porumaunqulpndaumr
HIWUIQNU

A A I3

pg.
Nfdnlpaso

----- -
@@ ---- >

Mwmamuaunmunm
TID

\/\/VV*->
PU! A

>

sunken 0
Pamrunomu

|_T\
E

Ponnnauuu

;:*::

hrulnnmgu .3.l'I.'.2=
Pmuuouuna Iv:
NUI

O
I
~

Plan
'_

~;.;., un,"

22

RESUMEN SESIONES DE ENTRENAMIENTO PARA JUGADORES ALEVINES


CUADRO

L-

Pn|M;|;zo

secaunno

rsnceno
cuAn1o

Qu|NTo
TOTAL!

ICROCICLOS Y 120 S

F uw.
$.|U|l308:

,.~|,

ih&W`

ll||d|l:lhlv\||hpo||||ov|0|lh|0n.l|iml\|a|rdhl0v|.

lll!xl|n.kldh:|' 3|n|||u|~ysnun|;-rain Ill. |a.|.ma||||uusu


8.2.-@AlK\l1i|:l|D:I
EUIREQH |l@l1.~
'
I

-i
llilbb. MMM.

mum

!MUYN,@||HU$.Wf.U|WY@*lll.C.UUl.miEl

GJISMB:

|lUlE||m%|. iUK.
1.-|n||&aQ |~|||u||ln|u||n|||n||n
Q\`
\

L-nnuuuqunynnn

!.lJDw51\,dl>0il|iI||l|ul(|$DllU $l|8UG&l\7y\|\0l|||l$rh1@||i1||0)l|1l 6l|&h\\|h0ih\Hh&||D01l|'llIIi$Ul

||l|rll2l\\llU.il0Yll\lI|.DlIl@l\dld? mlpuiwihdw

_.
I

|| !l8m KSU#

,'

\\@
`1,

,'

`\

1,

!JAn0n5:l.d|\m|\an|nm6m(e\Iln|v\lu|Ua &\0fl|C||Nl'd0y\l0lY||||lfll|MrY&|l'|)ll&\

_*L

I'

AQ'
I
, ,

"

\i||Il&\\|hn0|n\0f|ddh|0v\en|lr|||l\|*|l|vml U~l||lo||>llin.l|0rltw|rl0lIl&|&tl||p0u|

ulnllbdhlhl,

f&\ll:1l(4|q|mm\1|3||||po|n6m|||om)

Illitlxl'

:|udrM\1lhY6xlGm.

1'A
OA
1 .

1:4
Q ,
f

flNlI|:l|hn.

Juqo Sivleurmntnsdllilmmlwvymdilhh

nulrlldnlnluna lnumboaimntunuhmvlu
ponuonaalhalon eolldguhvlloun

hlllhlillnlliqltllnt IHOP!Jlnwiylluxmmndwdvmunnqllhtlu
UMb|h|lMBd1liU.lM|lMhlll||lDMvhnnuuuldlndlhdbvueudpuduuommlmatwz

Bibi mu

liftliftJlit
DWDM.

|lW|I|hdl1@l|l@l

JIQI 3336 WMO!!! l#l&V\l UI UWM I MIM! dd 01660. UI OOD!! itlhl lllhlf h MEM# Uhiwlqhm Ill IIIUBMRI UI

$1

||
A

A
C

E9

\@ `

5~@
A

"0\`
@'3.A

-----E

<?
1

E'

luqiltdillitlihihl.
3v3G0mdhl|

|Ul0|lIll\lIlh0(\||lllm)i|d0\lllHl|l|.

Illid lllUWU|&hl|

-A
@" Q/A
Q

\\ A

\
E+

Lanlwmllvlaunulhllvhnalalondlhdnurllhldll All Mlm VI! ml hill Q ill

_-'AA
EI

I]

l|.1|llZ1l.l |!l|||QQ|lM
\

jg-f-#~;~ rf, i.=.rf:;:xsn.n1i;m C:H\l?i3U`5fl


llldlmlhlllhwldmddlnltmllllllsxhauaauudhdhnl,
-

__

--\

' i|@M.@|Yl|l$.@fU|Ul@*Ill.C.U l. 1ii.


llM|d0,v|\l|||M_

'

'

'

Vl|,'Y$|ll|.
_

,,,.
.-

unmnmuuhmauonouuuan mm
|Mv\dvl|h4lwwnu\M||ma\_ \o.|om.n-mums

Zl@Di@QiMBW@M ms num nmnnn d 'num u

Fu ~-_.;.|~n\..~ <.... ,
_.,..,
'f

II. w0rWll|\B
_mI,.,
_,.

_, .._.,

Y-.~...,.,..
O

ua-.m.

w,__
H

>~

0
.
I

'

f ,' 1' A
A

/@ \
'
A

nznuonmnuunmnlmlnnuuuumnaunusuhnumnuuon uumu|nuumun~w.unur
-

: .
, . .

.*

@,
1

'I

mnwumupyumpuuuan
\s1smn|uns'

__Q_,
oA

I'

Qhyitn ls. ||I|||.| a.\.u|llU|tu|iAi. |,___l_; KlK'l.l'l' 'Il D U-*


~

Q-

, nmvmoslliixiim
A

~ zo<4uua4|psu-umvmuuu

.,~'f
1

in
A

(DX
@

5?

l
-\ .1
|_.

rvounnn
A

zwa~ummwmunnam
U

ummm Lmnnuunmnuuurh
union

oomtilllu

vwunuuiulhl
,__

|\ num

vu we

42wr\0\ildldlrllllIUWIdll

q:\wod|ol\UMn
r|_~

annum nal ummm Lal lwlwi imma naolddrnddhltleulgudmlommnmmt

uzwmmnmww\v~nam

:il
A
1

J,

,OA

@,

A.:

',

/Z

EL.,
A

AO
U
A

caunanlumlnn
vs_44.2 comodvnu

summmlnnuhnlllrhllllhlh U&||0l&hW|lI|||ll|liWlll
Wim out ww: duh sl
_

,'

','

_,X , A 0 A ,
A
`

E]

.'Q A

*I
1

`
A

l|llnd1d0l(2lZ|IL)hd0|llllUlI|l

@'
vi

IUIIIIIIIQIIHIUUUIUHOIIQIH:mm uh vu our harm U adn

$1

.
A

C'

EI

15?

`1If`_[Z""_1' ""I'

" "

,_____....

_,__.

.,.;

,,

EJHSIMI:

m|DW1|l|UK.@&.U|W|C.C.N*@LM*i.
vhlweh
DUN. vD|l|@.

l. Z

Vd.r!x$|\.|dll:ii|lHMl. 00|\1||l#n&

1.1.Iu|w4:2n|hvh1h*ldu|(|h|\|ll|wil Uul!lk|ylll|l\dlU\\'IH||Hm)|filh l|lh\\fhn||10l|HBO||l2l||lMll0fI0\l


|t\h\r\|x\||l\o.ir|u|a\vl||lhlbi|\.ull|0du\tv umunwuwwdmmm.

:I|Jl\0m.hi:5'

.1 A

/
.
I

._.
,f

/ ,

`\
\ \ \

!.!.|||qo4:2.e\l1nlam||\l|ns(nll|IuI|o| uhhh# Gdf&|yd\ll\lH@f$I|HI\0||l&l dnnllwinulddvundhldvnewmduddunuu quunumnuuavlo. nl Munn' Immun:

AC

.A
A

i
v 1

| |

i&lh@0|llD\1&l||HIl),

:l0ll0|ll.k$h:5'

{@

gnnnuniyn-human 81.-@l!ilil:ll`%U:I
I-lI?2ll(80l\hUIlJlxl)

'

llllllib
1

|BE@:|'

lift-

Illixi'

||ldflilh\6ll6|l|.

l'7IllB:Lh\.

.'

@,'

0
A

.
A

.\||u62.4|uo|nn\o|u:|ug|||o|nnan|vu|y\\\m

l(d\ll\Il\NllUDl1l0ytill|l|iiC\0v UIlUN).Blllh||I&ll|l|d0l|Mi|d||Ul
lhldnnllluuluulnrdlmlnoulnsrddumuno.

,' _ 1

'

Q.
.

io
A

|ll|q\h0Nlfll|@1|fllMll0|l_l1|\N0lU\

Iiflf -|I#63.UQ|Dtl0lI!livlhI@$dll
l1'l'l.~

(&l|llB0|ih|l|Hl:dvll0yDlDl|l

i$|1lM||Ul\l|)J|1\h||l&lIDi0|l6dB0|l ann III 001100 an ll HDMI dlllwl, l In

|&$lll&\1li@||l|@WWi

ilil
O

O A

" `

\@
.

~_\.

1,
1

Q..

Q...
:

J|Nl|&3|\ll|hll|hlfll|@lIU&h$d\|d0\ (|l\\llBWBt1I\NY&l\lil1\tlM l|$D)l|&\||l$ll|INl&IdlU0|\00|lllll|

C
A
1

' @?1A

IA
_f

QhDhlfl|@h|lld#|l0ll.!1lrln|l\

i||1|d#l&1||||\0llnl|0d||k|!. I|qpGI3,0llhlId|l|lj|0|l$lhhl

lift-

II
A Q

Q A
f

-@,
1 1 1

(momhlhimutlhllddnutduyhxmd l~b1U|Ybh0)\I&lMlllHlh||\ldGIMMNl um un mln h lm lunninm Mnom. nl uma

jaunmmnnzs

|%l||UM1Ilh|l\hl|U~0l\l|\ll\|0||
|

', I

@/' I
1

Q'
1
1

~|a$llllRQ.li

u lladvxnuhrnmhn @K..IU|.-0fUl,K|UU,WU.l|#l mmm 0|&||\:Enu-|nn|v1|novinMv\,n|1:q|.|no|lf no sudo mwulpunuau


l'|l||f|\rCmmn|.e||u1\|c|:h'm,lllI Dll\.l|m IliI|Hl|'|1l,Ulid\l|M|\.\||\|umi0v\ WU

EAU
O

L\

IA

ulnmuu

:~: ,'
_

su.-~f"'" an=rm uupwumnu|mw, ZIJIUIIUZ ll||s:Pn Ml`u|\:lud.nvnqr|uon.


,f.~.~

., .,,f~

M..

'

,,
~~

-;~=;n;;zy:51s'r

-.

'

__

Ami?

FT
,

,~=1'

WU

Elililllliz

dbvunuvnmvnufml. V|l.l|\m\neh.

Il.elnd|U||monl||\|lM|.

!.\.||\go33v3ew||o|lmd|lm\0uh|@ola\:y
aunuuauulnnauluusa.

Bnboinhbnltwwnllmdhnwyhlal
mraumuuuuehnuallmanlovmmuavu

nun-uzonsm annum:

\:\,D

,. A

Mhnplzklwmtlwimdihnmlhuy
eanmnwupumvhunnuam.;

Q- - U A A

nvunomhwvuhanmru

Huquhoihblvhpfoqvnlmdhlwyllm

||l:20lI5m.kl:5'
1

3u|n||uny|nnnn|x-r|nru|rn\u.unuun&
u.-mlunsnmsrnummxumuu
|'.|la||t|!:201|\0luo4|uavm4eovnao|

E :I liftnaman'
11323-i.

|;a\n=4mw\naas|1sm_

CDI
,

A
Cl

!
1

'O

All `@ P kg
7

. AKD U

'.
|
_

4
'

PIIIIBII

g'

Q,|A |j 0_@
A`\ QT
A
O

J\9o4:42ou||o\t\ud\|nm\ hhilllbviuy annannpunnum nam.; Baqmpununn

ltnluopllslhlwyllulrlnumduulltur
dll|1|lDOUlMlUl

U .
*

|111~R@|i42w1|\0d|#lNl Xllhtly H\l\h||lp0|lil|l\iUdl(2|l\.l3Il|yE| Qbdilhih Wllllifll d hqoyllll | lldumhplliilvlil


&|t3-1. .lmgolz Mlmnnunnrdm Cahqwoauay Hill! ll 6| blk. H |150 ll!! HU!

A Q A @\

|
Alba AD`9
@__o

if).-

It pugraimdpnpylnlmilaudoeuunlinndoh
l\lh|nllh_ %rl:3I.

.
A

,' A

Ilflw ounaau ohrdvm Juno lik!


HNVUUUUUU

'

ln 4l\|||||lpomrh|n|mlh(2|n).B\wnl|n|
Cana

UM

A. A

A\iI A`\

ltlhuuruumllnwyhnllllhlldnmquldt

ill!-I,
L
'

"

""

""'"' ==fILfY`T"""""43

Uiensivoz Progresion en el iuego. Dalensivoz Evitar Ia progresion en el iuego.

Utsnsivos: Profundidad, paredes, c. ritmo, c. orientacion, desmarques, apoyos, amplitud, progresion. Deienslvosz Entrada, temporizacidn, marcaje, bascular. red. espacio, cobenuras, permutas. Olensivns: Control, conduccion, regate, pase, tiro. Dalansivos: Entrada, anticipacin, interceptacion, carga. Olensivosz Atencin, concentracion, creatividad, cap. cognitivas. Deiansivns: Atencin, concentracin, sacrifio, voluntad. Vel. reaccion, resistencia intensidad Il, capacidades coordinativas,
Hdlliif"lfl,QfQfQiffi
=A.A

>".

ff

;,_Vi

V.'::A

`_`,~

"`~""'~"'":"

13+3 comodmes ofensivos. Cada equipo ataca y mu poneria ancha (10 m.). El equipo atacante en el juego y finaiizar atravesando condu:mneria adversaria.

-4

L
,

lf!

='=*

_A

.'=

","A

Ii

IVV"

_,,_

;' "'

20x15m.Duraci6n:5'

.l ` \

_Q

A
\

EI

@, A
,

HL

comodmes ofensnvos. Cada equrpo ataca y rm oorteria triangular (3 m. x 3 lados). El equipo en el juego y finalizartirando en Ia
4 4+3

'A'
34 I

-5

(Q

I@
0
O

zo X15 m. Duracionz 5'

rrrnrorynyn

n nrnrno nrrro

DE RESISTENCIA: INTENSIDAD:|I

adores +4 comodines)
4 8 2
1__

rectangulos de 35 x 25 m.
NTO0UES: Libre.
Q

(DF
/

A lj
~

'A `
\

,~ A , [1
~

M2 comodines ofensivos. Cada equipo ataca y ms porterias pequenas (2 m.): EI equipo atacante ir en el |uego y flnallzar tlrando en elguna de adversarias.

A f

"

'

_,

_` U

@
\

_I

4+2 comodines ofensivos. Cada equipo ataca y Jos cuadrados de (5 x 5 m.). EI equipo atacante en el juego y finalizar atravesando conduaquno de los cuadrados adversaries.

ofensivos. Cada equipo ataca y :uatro pivotes colocados a lo largo de la Iinea de E equipo atacante intenta progresar en el juego y nnnando mediante un tiro derribar los pivotes del
4+2
3-1,

f 3: comodines

34.

(D

/I

,
El

A U
E]

I' 4.4;

4+2 comodines ofensivos. Cada equipo ataca y dna zona marcada (5m x 25m). EI equipo atacante en el iuego y finalizar atravesando condua zona marcada adversaria.

A\ x / ,/ A

'A'

.
x

\ A `

E]

O\ @
A

H.
rr`___

or

,r.,

__

,_

UHJETIVUZ

(llslltivlli

La finalllativl. DBIQMIVU: Evltar el gnl.

MED. TACTIGOS:

Dlenslvns: Paredes, |:. uriemacidn, vel. juego, prufundidad, progresibn, desn\arques_ Dslsnslvlu Entrada, marcaie, vigllancia, tepliegues.

Utsnxivus: Pase, control, tim. Doiunxlvns: Entrada, catga, anticlpaciu, intevceptacln, desueje MED. PSIDDLGG.: Dlenslvnxs Atencidn. concentracidn, confianza. Delenslvus: Atencin, cunnentvanin,
MED. TECNIBDS: MED, FISIDDS:

Fuerza-resistencia, resistencia intensxdad

I,

capacidades coordinaiivas.

2.1 Juego 3:3+3 camodinesolensrvos due apnyan desdes el inlerinr del Duadradn, EI eqmpu aueante tiene que Vinalilal ante; del s" ease en Ia peneria neutral (4 m_),

.
,
I I

nlmamiomox

zu m. nun=|m|:s

_
U
A

|
|

., @

EA
.
A
55|

.
I

IE

2,2 .Juega 3:3+3 comodmes olensivos eue apayan (dos

:1es esdes>Interiuvde|cuadmdo),
Ia

equips atacanle tiene que linalizarantes del pvnena ned\ra| (4 rn.;


E!
x

vase en

'

.,

Dlmnnslhn: 20

20 m. Duraoidn: 5'

|;\

s.2

.- ZDNAS DE RES|STE||D|A:l||1'E||S|l'|AD:|

ll" .IUGAIJDIIESZ 20 nes 4 2 punems)

|4 Bqllimls de 3 iugadcres + 6
><

Cun\udi~

DIMENSIUNES: 4 remngu|<s de au

zo m.

-1% .
I , A ll
` \

uunncmma'
REDUPERACIUN: 2`

E
A

N'TU|lUES: Libre.

JUEGU N'1.Juego 4: M3 cnmudtnes utenswcs. Cada eduipo ataca y deliende une pnnena normal fs m.), 5| equipuataeantetiene que ftnalizar antes del 6 pase tnandn en Ia uorterla adver-

gf
\
`

, ,'

saria.
JUEEO N' Z.-

f ,
}

.
A

[I

Juegn 3:3419 numodines ofenslvos, Cada equiuu ataca y detlende dos pnrtenas pequefias (2 m.), EI eeuipa atauante tiene quetinaltzaranles del 6"pese en alguna de las pnnerlas adversanas desde fuera de Ia zona marcada (5 x 20 m,).
JUEGO Il' 3.~

i
3

, A ,
A

.lueda 4:4+3 cumudines etensuvus que apuyan (dns desde las Iineas Iaterales y uno desde el intenov det campn). (Jada

equipuatacaydefiende unapuneria normatli m.).E|equipu atacante tiene que Vinalizar antes del 6 nase en la nnnena
adversaria. .uuzrso tl" 4.~ Juegn 3: 3+3 ccmodines nfensivns que apnyan ldus desde |as lrnees Iateraies y una desde el inlevior ne|mmpn1,caua equipo alana y dahende dos punerlas nequeias (2 m,|_ El aquipa atacante tiene que hnalizar tirandu antss del 6" pase en alquna de las nonerias adversanas desde fuera de Va zona marcada [5 x 20 m,).
Y

'

|:|
A

.E

A `

Q_

E
A

\@
\

~@

\Q

;~.;___~_

fm

~
'?iJ$$ZE?;

;<_=ef:;zzeae;e;zzes==;<1==1~~<'=='

IZIm.;f::I:1I ,....~ TT7T"TI

Dlsnslvnz La linalizacidn. Dolanslvos Evitar el qol.

17035:

Dlonslvnsz Paredes, e. nrienlacin, vel. iueqo, pmfundidad, ptuglesiun, desmarques. Dsllnslvus: Enlrada, marcaie, vigilancia, repliegues,

0SZ
:

Dlenslvns: Pase, control, tiru. Dolunsivus: Entrada, carqa, anticlpacibn, interceptacin. despele.

56.1 Uhnslvus: Atencibrl, Dnncentracln, conlianza. Duisnslvnxi Atencihn, cnncentracibn.


Vel.

trecuencia, reslstencia-nntensxdad
"

Il,

canaeioades eunrdtnativas.

E 3f3 cnmndtnes nlensivos que apnyan desde las

ln :uadradn EI equipn atacante tiene que tlnallzar l? use an la pnnerla lateral neutral 14 m.).
20x20m nuf==|s||.s
_

,
_,

, [:\\ t
t

,
[il

` A
if

//
f

A A

L3 cnmndlnes olensivos que apoyan desde los


Z0 x

'

es \1e|cuadra\10_ EI equlpo atacanle tiene que :ms del 6 pase en Ia pnrlevia lateral neulval (4 rn l.
20 rn, Duraelnn: 5'

D
DE
. HESISTEHCII.. |||TE||S|DM'|.1|

C1

,_

120

(4equi005\1e4juqad0reS+4 Currludirlesl

s: 8' 4 rectnpulas ne an x zu m. nn- 2*


.

,, - A
_

*l __
\ \ \

` \

E4`

Z'

Q-

'

,E

0
0

/.O

I
4*

wmnues-

unre

1_-

enmmimes afenslvus. Cana equine ataca y maponerIannrrna|(5 m_),E|equ|puatacantetiene tnandc antes del 6 pase an la punerla adver
1_-

L2

.` @
A

1I

\.

,'
U ` ~@`
~

A~@

\ ` 5 A_ , -

r
I

1~2 enrnudines ulensivus que annyan desde las Hnda Dada equine atara y deliende una porteria
t3 m.
x

&
3

'A'
.
Q f- A I D

I
le

euuipu atacante tlene que 'tnndc anles del 6 pase an Ia nnrteria aevarsaria.
3 Iaues).
EI

3_~

ll :a|\\1a.Cal1a equipn ataca y dellentie una purterla U m) 5| equlpo alacante tiene quevinalizartimlua ll pase en Ia Durteria adversaria.

1 M2 comodines nlenswos que apuyan desde las

r |.-

IMZ cnmndlnes olensivus.


ma norterlatrlangulav

equine mme que linalizar tirandn antes nel 6 pase en Ia aaversana,


(3 nt.
X

fff

`
~

I @, ' A
A

\ .\

Q@
A\

Dada equipu ataea

EL @ A

\
A

a leans)

EI

JA.

l""

Um
.
`

gt

t
1

I.

,Zn

,;Q;.;,v

11121. .1.

_,,..:;2<~ :a22mei<==;9==s=fa:=%::=1=:=;l.'.ssz\5;t

DB.lEI'IlI0:
MED. NCTICIJS:

Utsnslvn: La finalrzacrdn. Dslerrslvnz Evitar

:fr;;3:>;= =?E:;=;;;uf::2%ef*:;;

el gnl.

Ulunslrmxz Paredes, c. onenracin, val. de iuego, prnfundidad, nrogresion, desmarques. Dslnrrxivu Entrada, rvlarcaje, vigllancia, reoliegues.

Ulsnslvns: Pase, control, tire. Delerrslvusr Entr-ada, carga, antimpacin, intercepcidn, despeje. MED. PSICULOG.: Dlunslvnx: Atanrzidn, cnncentracidn, cunfianza. Delsrrllvnxs Atencidn, concentracidn. MED. FISICUS: Vel. reaccln, resistennia rntensidad I, capaciaades coordinativas.

MED. TECNIIJDS:

2.1 Juegd 3: 3+3 cqmddlnes alenslvus que apuyan dasde el interior del cuadrauo. EI equlpc atacante tiene que tinallzar antes del 6 pase en Ia pnrterla triangular neutral (3 m. x 3 Iadns).

Q/,A
f

D
A

9
Q
I

Dlmlnsldrr: 20 x 20 m, Ilurleidrlz 5'

Q
finalizar antes del 6 pase en la porterla triangular neutral (3 m, x 3 Iados).

.
`

Z.2Jueqo 3: 343 cnrvmdlnes oiensivcs que apuyan desde ins ladus exterinres del euadrado. el equlpa alacante tiene que

\A .EL

F \ .E/@ `A Q, \`./@
~

O ,A

I] U

Dimsnxldnz 20

20 m IJunr:|6r|: 5'

`,`, `,',`

.'..*

HHN __'..."
"`_

"" `;"
`

3.1 .- zones

DE nssrsrerrcul: |||TENSID|D:l ||"Jl|GADlJIlES: 20 (4 equlpos de 3 iuqadvres+6 cnmodi~ nes+2 purterns neutralesl

[I

DIMEHSIUNESI Area de llellilty.


DURACIUNI 3 X

3'

rj

\-.Q,*A

(DA

@A
1

QL

Q E
,A 0
El

s lj
0

\`\,A.
@

N" TUDUESI Libre. JUEBO N' 1..lueqn 3:3+3 enmudines ulensivus que apcyan (dus desde las lirleas laterales del area de Denallyy una desde el illterlul de Ia rnisma). Dada equine ataca y deliende la

RECUPERICIUNI 1`

\D

neutral. pase en

El

la

nurterla equipo atacante tiene que linalizar antes del 6 uqrteria neutral.

JUEGO N 1.Juegu 3:3+3 comodlnes olensrvus que annyan (dos desde las esquinas dal area de penalty y une desde el interior de la misma). Cada equine ataca y delrende Ia porleria neutral. El equlpq atacante tiene que flnalizar anles del 6 pase en la

_
.OAE
Q

pnrtella neutral
JUEGU N' 3.-

Jueuq 3:3+3 comudines afensivas que apqyan (das desde las esquinas de la tmntal del area de penalty y uno desde el interior de Ia misrnai, Cada equipu ataca y deiiende Ia pnrterla neulral. El equipa atacante tiene que finallzar antes del 5 pase en Ia purterla neutral.
.IUEGD

563
-s

U
\ #A

,.@

A.
A

QQ

ll' |.~

7%

Juego 32343 cumndines dlenslvos que anuyan (dns desde las lineas de londa y url0 desde el lrltllrldr del rea de penarlyi. cada equipu atacay aevienue la pnneria neutral. si equipo atacante tiene qua linalizar antes del S pase en Ia nnrtena neutral. ..,._ . ,. 1_ 32
W.

,...

.W

,_

,,.e
_,.,
,

,1:,:.:m;;_;;::;5;:,:55:3:*>t;:::~:';:fL';.;a:;::

'a::r::i:E%??1EE1EE

'1"""""'

"

01|||sivm:Superar las situacinnes


Dllnsivnxz
C.

111,

Duisnslvn: Ev|ta| sersuparado 1;1.

rilmo, temporizacnones. Dulnnxlvnsz Entradas, tempnnzaniunes, repliegues,

Mentlvos: Ganduccin, iinta, vegale, abenuvatcnica, Dslsnxivus: Emrada, carga,


Atencin, nnncantracin, crealividad, cunlianza, valentia. Du|u||xivn|:Alenni(Jn, concentranidad,
r:

Fuerza-resistencia, resis1encia inwnsidad ll. capacidades cnordinalivas.

m.

Dur|c|6n:4'

@,'
1

f A
\
a

rv.

f ./A
\

0
,
_

\
X

12 m

D|||aui6n:4'

,_

..,,,_

manqu|ns2~41z7 zo m,|
><

I
<

Q ' ,A

||'TD|1UES:Lih|e,
S

/@
A
f

'

.
'E

? A
I

.
A

FA

;
Q

"

M/Z

:nm Odllves ufensivus,

alaca y

El
odlnes
D7BnSi
4

_QA

El

rar 1.1 a url def '

?:::2:zi

A;@
V

la
A

Q/ ;

Elf-

1~' ; l
DBJETIVIJ:

1J1n||:1vu:SuuerarIas s|tuac|nnes1:1.|lu1sn:Ivn:Ev|tarsersuneradu1:1.

,\

MED. TRCTIBUS: MED. TECNICUS.

Dlenxlv s: C. ritmo, tsmporizacbunss. Dsfsnsivnsz Entradas, temporizaciones, repliegues.


Ulsnslvns: Cnndu1:1:i\1|1,|in1a, vegate, cuherlura, lecnina. Da|sns|\|n!:Entra11a, carqa. seguridad.

MED. PSIIIULCIG.:

0h|1s|1m:A(e11c1dn, i1lusZA1enc16n,CUnCer11'l
c16n,
Vel.

MED.

Flslcus:

frecuanma, res|s1en1:ia-intsnsidad

III,

capacidades courdmativas,

2.1 Juequ 6: 3, sels atacantes cada uno cnn un haln Io conducen sn el intermr del cuadrado y tratan de sunevar1:1 a tres defensores y mamener Ia pusesrdn del rmsmu, los defensures si Ioqran re1:uperare1 haln pasan a atacar,

n|mm|nnz15

15 m,u1rain||:4'

. 5
0

Q A
III

1:

@
5

, A Q

2.ZJuego 3: 3+3 comndines nlenswns que aunyan desde el

|nter nposesi1nde|ba|dn1iene
uue superar1:1
a un

J.\_|-\f'

delensor para poder uasar e1 halbn,

D|mensid|1:15

><

15 m.

D1||l|:In:4'

EI

MINI# N\|1|'15W'I111lM'

~l'4-*PAW

3.2 .- ZUNAS

DE RESISTEHUIAZ |NTE||SII!AD:|1I

N'JUGADORES:2U (1Z1+1 como111n(6g1upus)+ 2 pcnems)

D|ME||SIDNES:41eC(aV1gulus DURA12I|'|||:3 x 1'

115

Z0

15

111.

RECUPEHA|2I0||:1`
JUEGFI

TUDUES: L>hrB

||'1.1
1

nnmodin ofensivo 13 urupus). Cadaiugador Juegn1;1 ataca y defvende una pcnerla normal (5 m ), Los iugadures atacantes para puder|ir1a1izar tirando en Ia puneria adversaviatienen que superar1,1 a su delensur,

.D .
A AQ

E]

;/

G).

.
A

. lg;
U Q

I]

A
\
Lg

Jufso 11 z.Juego1:1 +1 cnmndin clenslvo (3 grupus) Cadaiugadur acacaydsiiende dos puneriaslaterales paqusias (2 m,). Los
IWBGUVBS GIAC-311195 Dafa DUderf1r1a|AZirUrBf1\`1DBVl a|g|1r13 D!

las purterias adversarias tienen que super-ar1:1 a su nelsn-

Sm

Juicu
.lueqn

n':4_
1:1 1
1

mmnuin nfensivu 43 gmpasy. Cana yuganm a1aca y defiende uonsrlas peque1\as(2 m.), Los jugadores atacantes para pnder finalizar atravesamio cunducisndn algunas de 1aspur1eria a:1varsar|ast|e|1en que superar1,1 a su defensnr.
JUEGO
N"

[|
A

. Q ,.

>, ~ }J.
\
A

A\`

|,-

D
A

U A3 "@

Juego 1:1 1 1 cumndin o1ansivo (3 grupus) Las gugadurss atacantes imeman mamener Ia pnsesion del balon teniendo que suuera|1:1 a su adversarm para porter aasarse el baldn entre ellos.
4.

_,J-A
UF.iMiKQ\-1!R=kah=li1liM
,__,_

A,~U
~

'CD

`
_ _

"""' GK

ii ..:.

*1*l' U`1"EE'E
f
3

E?2LEE

an zzr. ' mssgonaf:;:~... ,.,. I


A: 1

E%i*$fE=&:~E$iZE' `

Wm
' '
_

..._. _.,.=a

"if

3t
1

Olsnswn Supsrarlas s|tuacmnes1


>

Dmnswn Evnar ser superadn1

"'~

0|l||S|vus:C_litmo_\empur|zacinnes_ Da|a||:ivu|:Enlm\1as_lempori1ac|onss_ rep|ieguas_


Z

'I
I

Dlullslvos Conduccrbn fmla regam cnberturatecmca Dslnnslvns Entrada narga ' '
:
_ _ _ _

G ,Z

' ' ' ' ' Ulunxlvns Alencmn concenuacun creatmdad |:unf|anza valenna Dlllnslvns A1enc|6u cuncenlra ' clhn segurldad
:
_ _ _ _

Vel reaccnun

res|s1em:|a|ntens|dad
______

I!

capacn1adescnnrd|nat|vas
_________

'
'E

i0H|M|!#U!l 3,i1UlW&lDll Il`lQ_fI`.Q_,_T_,[?j,T'_Qi {hU\ll|@IilHdMhv1&illddl ,,,, Q,,ff_


se|s alananles cada uno sun un halnn >u marrvwnurdelcuadvado t|a1andudesunerar1 ' _. _ y auavesar ccndumenun la pnrtena neu\ra| '
3
1

_`f".I`
_

mnsnres 5|
a x 15 m
`

Iogvan recunerar el baron pasan


4
`

D||n|:|6n

./]_,`
Pu

0
A
%

se|s alacanles cada uno can un balbn mvam\er|o|de|cuadradulratandm1esupe|ar1


u 3

es y atravesar cunducrennn Ia zona marcada


1
_

ms

odensnres s>|ugranrecuperara|ba10n pasan

5
0

.
z

A;

M;

'Q/Z

4115

m Dl|YlG|6Il 4
_ _

0
1

|TilI@1K
I

3 ~lB'lFll|lWF4
_

1 ~44'll$Il!Bii\l$ "

"

. DE RESISTENCIA IIITENSIIIAD
_ 18
D
_

#mi
o

II

(12 atacanles _ 6 nslensnres)


X

cuadmdns de 20

20 m
-

2'

-'L

.
_
~

.
1

o
A

_z

TDUUES Libre

aasltacantescadaunncun un Damn Ioconducen


~

54
Q A

cnadrado tmtannu de supsrar a tres mavesar cnnducuamin aluuna de las punenas m.nraIes(1 m )Iasde1ensaress|4ng|an renuperar mm a atacar
nel
1
_

o fy'
fa

A3
Q

0
KS'

>=sa!acantescadaunnconunba|0nInconducen
del Clxidradd Kfilihdn |18 Sllnurar
1 1 I

U1/Al/\`
3

a TIES

.
A

.
C]

Il
11

mantener Ia nusesxdu de1m|sma Ins defense 'ecunerar el Damn pasan a ataoar

Q A/A

D
OA

.
A

xsavacantes cada unucon un baldn lucnnducen


annum 1 a tres y atravesarcnndumendn la por\ena\r|augu\a| nr x 3|a\1us)Vus delsnsores s||ngranrecuperare1
1

ms cuaaranu crauannn de

F
Q

a aiacar

I
Sens

atacantes cada una can un baron

\u

cundu

\ll2f\c|deIcuadradD\ra(and0deS||nera|1 Walrus
1

3;

. . .
A Q

alravesar comiuclenda a>gunn ne Ins mncn 11 m los delensores S1 Ia ran recu erar B1
a alanar)
Q
D

usramufwtlmnm!

s_w.xam_=auvxm-4mvmu"

. |:| uumff

muerlvu:
MED. TKCTICUS:

lllnnslvn: Nlamener

la

poseslnn del balrin, Dslsnxlvo: Flecuperar el baldn.

Ulensivlzs: Apoyns, desmarques, paredes, temporllacianes, c, orientacidn. Dsllnslvusr vigllancla.

Marcal

MED. TEGNICIJS: MED. PSICDLOB.:

0|l|||iv|15ZCOrl1m|J:o \n,ln!ernep\aniln,nar
sanrificiu, vuluntad.

Dlsn:|vlm:/-\wnci6nJ |vnsZAtenci6n,conDen1raci'
Fuerza-resislencia, resislencia lnlen sicad
I.

MED. FiS|f2DS:

capacldades coordinalivas.
.._..
1

"ffl

'

2.1 .lunge 4: 2, cualra alacanles sltuados en las esquinas del quadradn tralan de manlener la pnsesin del haln contra dns delensores que lnlenlan recuperarln, si ln consiquen pasa a defender el iugador que perdzq el halbn

o_~-~--+0 /'

C
, ,
/

\ \ Sa

Dimensidnz 10

ll) m. Iluranin: 5'


f

A/
1' , A
/ /
f

AQ
l

C
4

2.ZJuego 4

2, cualro

alacanles sltuadcs en los lados exlef

liules Del Dualiladu lralall de Wlarllellel Ia Uusesirl del balll cqnlra dos delensures que lnlenlan recuperarlo, pasa a defender el iuqador que pennu el baldn.

D|ml|l:l6||:1l] X10

rn

Dllraulllr 5'

0
I

I
__

0
,_._
.

Ep. me-nllnu Anleuluy

.... zmenlwme,|;'$;= wemnmummsl


...~.
V

.._.

.A

leea

jeeiiml

3.2 .> ZUHIS DE |`|ES|STE"C||Z |NYE||Sl|l||`|I| u" .luannonesz 15 16 equipas de 3 iugaaeree;


IJIMEIISIUNESI
Z

penlagurlns 1-2 (8 x 5 Iados) Zcuadrados (TE X16 rn.)


N' YUUUES: Libre

nunAc|0N: e'
RECUPERACIGNI T

'/A

Q
V

JUEGD ||"1..luegu 6.3, dns equlnus de tresiuuadures alacantes slluadus lemon en las esqulnas del penlagenn y uno en el mleriqr del mrsmn) lralan de manlener la posesin del baln cnnlra un euuiun de tresiuqadures que dellende, si eslue recuueran el helen pasa a delender el equmpu que perdln el mismo.
.IUEGD N" Z.-

___+

A
%

0
ce
\_A

'

/2;

f 11

Z
2

Juegu SQ, dasequlpes de tresiugadures alacanles slluadns lclncn en lqs lados extennres del pentagunn y unu en el inlerrar del mismo) tralan de manlener Ia pnsesidn del haldn ennua un equipu de tres jugadnres que aelienue, sl eslqs recuperan el haldn nasa e defender el equlpc que uerdin el
mvsmn.

0
S

O
4

I
r

O A A
\

JUEGO N 3.-

Juegnli 3,dosequ1pasdetres|ugado|esalacanless>tuadus (einen en las esquinas del cuedradq y unn en el interior del mismnl lratan de manlener la poeesidn del haldn cunlra un equipu detres|ugadores que deflende, si eslns recuneran el
haln pasa
JUEBU
N"
a

defender el equipo que perdio

el

mismu.

,Q ,,,
l

<*. ,/ fe A*A _--.Q

In

Jueuo

dns ellulnusdetresiuqadnres alacanlessiluadus (einen en Ins ladas exlerlqres del cuadr-edu y unn en el irlleliurdel rrlismv) lratan de Vrlallterlerla Dusesibrl del Dalrl contra un aqulpo de tres gugadures que dellende, si sslos recuneran el haldn pasa a delender el equlnn que nerdiu el mlsmu,
5: 3,

se

1A

o~ ------ 0

" -
1

~ ~~~~~~~ -;~

?;,,,;,,,;,i,,,5<;;=; ~m;=.s.f..,fs,.;.;~;_;;f;,.;:<;::~:,_

~~

Diunsivnz Mamener la nosesion del halbn. Duhnxivn: Recuperar el ba|n_

Dfanslvns: Apoyus, dasmarques, parades, tempovizaciones, c, nriemanin. Dnlsnsivnsz Marcaje. v|g|Iancia.

0ll||:ivns:CnnlroI, nnnducuin, regale, pase. Dnilnslvasz Entrada, anlicipacin, intercaptacln, carga_


._

ll1e||s|vos:Ateuninn, cancentracin, Seguridad, cap. coqmlivas. Dslulusivuszmencsn, cuncenlracin, sacrificw, vmuntad.

Ve|.frecuenc\a,resis1encia-intensuiad

Il,

capacidades cuordmativas.

anim atacantes situados en las esnuinas de


marllennr \a pnsesin dei haln contra que mleman reeuuerarin, si renuperan el mme: en iuqaum qua paraio an mon.
me

,,A

|_>
~

|._...
`
\ \

`L2

|12

DI||l|:|6||: 5'

IA

, .f

@
\

L :mlm atacantes situados dos en los 4ados


1

\.

I A_@_

*O

urmaradoydnseneltnternomelmismnmaian I msesmn del halbn contra dns delensnres -ecuperarln, sv recuneran el halbn, pasa a

wmanf
S
x

que perdio el Damn,

/'

,DA

15 m.

D||rl|:|6||: 5'

numrnumww |wmemm\m&1=uncumuf nznuwounnmncmblmauinn


as nss|sTEuc|A:|n1Eus|oAu:u
zo(4equ|pnsee4iuganmes+a=umaaines)
24 cuadladns de 25
x
I

fA

25 m.

2
_,]|
e
,

9
.

l
\

|_.
,

|:\
A

22'

WTDUUESI Libre que apuyan uesne el

1 ,~

u waavaan
m

me mmodmes uvensivvs

.A /

Lns equmns inteman manlener Ia

nalun consmu|ennn un punto cada vez que

0/ `@
Ax
4

A o
U_>

:mn pases seuuidos

L. lvl cumnmnes

ufenswus que apuyan desde el

mscuadrar1os(2x2m)si\uannsene|campn,Lns mantenarlapnsesibndelbaln consiguien-

=na vez que logran dar cena pases seguidus `l.-

s.2

"@
;

A.
,

oomodines oiansivns que apnyan desde dus de

f |.-

necuadradn,Lasequ\pas|ntentan manlenerla nn halon cunsiquienda un puma :ana vez que :cm vases seuuidus,

' ,

@'' oA YA
A
X \@

QA

*A
A

\\

4-Z comnmnes nlensivns que aunyan desde dns de meriares del euadrado. Los sqmpas mtentan a posesnin del halbn cunsiuwendu un punto cada mqnn nav nchn pases sequidos,

A9

\}~

`lfii1|mnilh<"@"* lU'WlHii D2lGli|WH'#w4WIl"'NIHW

?>1l11;
UHJEIIVIJ:
MEIJ. TRCTIIIDS:
MED. TECNICDS:

illiii

-ftt;:=e;;=;<:=fier=;

5;

fllnnslvnz Mantener Ia pusesidn del baldri. Dufanslvnz Recuperar el hafn.

Ofunlfvuxz Apnyns, desmarques, paredes, temporizaciones, c. orientacin. Dnfanslvosz Nlarm vigilancia.

0fnnsivux:Control, cunduccidn, regate, pase. Dufenxivns: Entrada, anticipacion, intercaptacibn, ca


sacrifiu, voiuntad.

MED. PSICIJLOG.:

|Jld||:|v|1$:Aten vn::Atenni0n,Duncentmn|
Vel. reancin, resisteneia intensidad
f.

MED. FISICDSI

capacidades cdnrdinativas,

.su .,.. .e

_*4!l\*""\lli!!!!ll*!!*11_fl~P2

..,.., ...,

.s

__,,.

1.1 Jtlego 5: 2 Cirlcu atacarifes $it\1adD5(CuatrD Bn IDS Iadus exterrores del cuadraduyunn en el inferiurdel mismn)tratan de manfenef ia Dusesibn del balbn contra dos defensnres que intentan recuperarlu, si recuneran el nalbn, pasa a defender el lugador que perdm el rmsrno

Q_>

C
4
I

D|mu||s|6n:1Zx12

m Duranifm:

5'

A
Q,
t t

A
1

r@
1

2.2 Juegu 5:2, einen afaeanfes situados feuatrn en las esquinas del waaraau y una en el interior dei mismo) man de mantener Ia posesin dei baldn contra dos defensqres
que intenfan recunerarlu, si recuperan
ef

,s we
\
X
.

traln pass

defender el rugader que nerdio

ei

nusnw,

ef
Q

/1

\\
~

A\

Illmunelbnz 12 X12 m. Durucldn: 5'

\ 0

ers.~mwir1aau1nrmnyairurhioin,|,:;Pi1ie' PEWBIPH,
`

,,,,,_`fW"

"fiiiffli

3.2 .- ZGNIS

DE RESISYEIICIIZ

I||TENS|Dl\D2|

uuucnnnnesz ie
DURICIUNI 8'
REDUPERACIGNZ
T`

re equipns ae 3 iugaanresr

DIMEIISIDHESI 4 euadrados de 16 X16 ni

9
|
.

f
,

l,
,

N' TUIIUESI Libre

JUEGO N'.1.-

Juege6:3,dosequrpusdefres1ugadnres afacames siruanes


(dos en las esquinas del cuadradn y cuatra en el interior dei niismu) trafan de mantener ia pusesrdn del baidn contra un equine de tres iugadures defensores, si estus reduperan el haln nasa a defender ef equipu que perdid el rmsrno.
JUEGO N' Z.-

.,f

.>|
o

,'

'A
-

@,
I

!A

(\I
Ax
'@

Jueua 6.3, dusequipasdetres rugadures atacanfessltuadas runs en ius lanes extenures ner cuaaraau y euatro en ei interiordel mismu) tratan de mantener ia pusesin del halen contra un equiun de tres ruqadnres defensures, si estus recuperan ei haldn pasa a defender el equips que perdid ei
mismo
.IUEGU N S.-

@f
6A

\\
~

|_
,
,

Juegc e:a, ausenurnus aetres iuuaaures aracanres situadqs (tres en las esquinas del cuadrado y tres en el interior del mismn) tratan de mantener Ia nqsesiqn del haln contre un equine de tres iuuadores defeneores, si estus recuperan el halrin pasa a defender el equino que perdi ei niismu.
JUEGD N 4.-

@,
, A

0
A

0 @,' 1A ,

if
A A

\@ \

~,
1

Juaqn 613, dns equipns detresjuqadnres afacantessituadus (tres en los Iadcs exteriores del cuadrado y tres en el interim del rnrsmu) tratan de mantener Ia rmsesidn del balbn contra un equipu de tres iugadnres defensares, si estqs recupemn el uaron pasa a defender el equiao que peraic el mismn.

0/

@/f
#1

\`, //

/' 'I

>=@ =<= === E

Q Q5~2,=ff;;P&=; "#=l
juego. Dllanslvnz Evhar
Ia

f$$i32S?$EE????EE?EEf $3?iZ?$?i$E5i:Ii5'f;'f S'?E?????E~

Dlsnxivuz Prugresin en
S:

nl

progresin en

el yuegn.

Dlansivns: Pmfundidad, parades, c. litmo, D. nnentacln, desmarquss. apuyns, amplitud, pruqlesin. Dulenslvns: Entrada, lempnrizacihn. marcaie, bascular, red. espacio, cnhenuras, permutas.

S:

0|n||:\vu::C0n1m|, cnnduccin, regate, pase, tim. Dulunsivnsz Entrada, anucipac|0n, intavoemacidn,


carga.

UG.: 0|l||:ivns:A\enr.i6n,concanlracibn,creatividad, mp. Dl|lns|v||s:Alenni(1n,connen\rac|6n,sac|i1icio,

voluntad,
:

Fuerza-resistennia, resistencla mtensldad

II,

canacidades cnordmativas.

ms ponerias pequenas
anvursarias
,

l L3 cnmndines Ufensxvcs Cana equlpn alacay


(2 m.) EI equips atacante ren e\|uegny|ina\izartirandnenaIqunada

,~
f

zo

15 m.

nunuion; 5'

1 A

D4.3 mmudmes ufensivos, cada equips may fra noneria nmmab (4 m). EI equips atacame
1

. -,
A

L]

O ' @ A

,
~

\ @
\ \

ren

u\

iuugn y ainmizamranun en Ia purteria

\
,

zox

15 m.

Duunihn: 5'

,/ 1|
\
A

\@ \

nmuhiyisuninlumg I i#!AKEHil|l|$l|?L [a,1; c|ncunso:'ru1nu+cnonu|mcr0ua:uem~


DE

RESISTENCIII IHTEIISIDADIII

S:Z0(4equiunsde4iuga\1ores+4cumm1ines) 5: 4 rectngulus da 35 x 25 m,

Q , /A

.
0
A

du: z

||T|JOUES: Lime.

V' ' camcnines 1-Z


yu

mensivns Cana equips ataca y ma puneria ancha (15 m.). EI eqmpo atacante ren e> juegu y Iinahzar atravesandu nnmiumama aayursurla. 51

.\ A \
A

D
[3
|
`

,
1/

A\

\\

| gy.
A

A \ A x
y

|@

L2

cnmndmes cfenslvns. Cana equmn ataca y um uaneria paquefua (Sm) EI equmn alacanle few en 2| yueqa y vinanzanuanuo eu na pnnerfa solo smndo va4idn al gnl s\ Indus ins iugadnres :sun en camuo cumrariu,

A
3

yf 14 1-2 ccmodines ufensivus, Cada equipu ataca y \mscua\1radns(5x5 m.).EIequipua1acan\ein\enta fn > yuequ y Iinaiizar unyyanau el haln al imenuv m os cuadrados advarsarius Ioqranda un yuuadur en el interim del misma,

.
, I f

,
A A

I A

rn,

~ _

.
f

A
/f
,

_O

.
1

.
A

O`
,

1~2 cnmodmes olenswus. [Dada eqmpa ataca y ma zona marcada 15m x 10m). EI equipu atacame unqresar an el yuegn y finalxzar enviandn e! balnn al 1: azuna marcada adversarxa lngrandn un iugador C en el mlwicr del mismn.

E 2A

'L \@

:-\.

mrumnmnamunca

{s;m ameuurywnu&5"

UBJETWIJ:
MED. TKGTNZIJS:

Olunslvuz Progfesin en el luago. Dslsnxlvnz Eviiar

Ia

progresin en al iuaqu.

0Iu||\Iv\7\:P|01undidm1, Dullnslvps: Entrada, temporizacin, marcaje, bascular, red. espacbo, coharturas, permuvas. MED. TEDHICUS: Dlunslvosz Controh, conduccin, regate, pass, tim. Delunslvpsz Entrada, antiaipacin, interoeptacmn carga. MED. PSICDLOG.: Olunsivus: Atencin. concentracin, creatlvidad, cap. cngnitivas. Dllenslvnsz Atencimin, concenlra mbn, sacri1icio,vu|untad.
MED. F|S|COS:

pamr1es,\:.ritm ,apuyos,amptitud,prngres|n

\/el frecuencia, resistencia~intensidad II, capacidades coordinauivas.

Z.1Juepo 313+3 cpmudmes ofenslvus. Cada equlpo ataca y


defhende una porterla annha (10 m.),

,,,,_,_,_,_l
D|l||l|ll|6||!
20
X

equipu alacante imema pmqresaren el juegnyhnarizaratravesandn cundumemo Ia ponaria adversaria


EI

.
~`

A
|

` ` `

75 m llllracldlll 5'

ll A , U
\

/,A
*QA
\

I Am
U

/ D
_@

2,ZJuego 4: 4+3 cumudines pfenswas, Cada equips ataca y


defiende una ponerla lateral (4 m |. EI equrpo atacante mienla prngresaren e\ iuegoy|\naI1za|tiram1nen Ia paneria adversaria.

A
1

i @

nimmlan: zu

><

15 m, Duranlpn: 5'

A/ .
I" f'f'
2 _

Ele7|1i|@||`Rll|lli1"'/3|*l;
3.2 .-

'

zunns ns RESISTENCIA: ||1Ens|uAu:\|


X

|".| 1;uuaauws+4nmaaines>
n|mens|uuss:4re\anqu1usu as
25 m,

0A
QA

uunnclduza'
IIEIILIPEHIDIUIII
Z`

N' TUUUES!

L4l'lI2

JueannwJuepu 4;4+2 wmuaines ofensivus cava euuipn ataca y aeaienaa una pnnerza triangular pequaia (zm 3 |aans> EI equipn alacanie mtenla progresar en el yusgu y fmalizar tnrandn en la ppneria adversana, Sistema: 3-1,
><

1 A

1'
U

Q,

.
A

.,
/

,Q
A A

D
,

\ 5@`

A ,
-

I'

Jusso n"z..luego 4,4+2 cumodines uiensivus. Cada equips ataca y deliemie una Iinea de fondo. el equipu alacame #mama

,
3

f ,

f
4

pmgresarenm iuepuynnanwauavesanuu cunducienda


Iinea ne donde adversaria.

Ia

Ssstemaz

34

JUEGO nf' a..mega 4; 4+2 numnaines ofensivos, cada equipu ataca y defzende una panama lateral pequeia (3 m.), E> equipo lnlenta pmgresaren eljuepn ylinalizartiranan en la ponerla

Q |:\ \ 1
AQ ,

.
|
.

adversaria.

Sistema:3-1.

`,
*

I A D A 5
1

|j_
A

Juzsu rr

.mega 4: aumuaines nfensivns. Dada eqmpn mea y tres punerias pequenas (zm). EI equine amcanre aevienue imenta pragresar en el |uegn y linahzar atravssando cominciendn alguna de ras purterias anivevsadas

Sistema:3-1

y *4 sxasuasfuf1wm"'

4.-

,.
A

-~

@\
`

yimppuf

<

_,5oi;|~;;m;__
Ia

`_5i;o:;;\.<<,;'_:>::,;

Dflnslvll: Prugrasidn an

al

megs. Duhnxivn: Evitar

progresion en

er

iuego.

Ulensivnsl Profuudidad, parades, c. mmm, n. nrientacidn, desmarquns, apoyos, amphtud, prugrssibn. Dlhnxivns: Enlrada, lemporizacin, marcaje, bascular, red. esoacio, cnberturas, permutas.
Dlnnsivus: Control, cnnduccin, reqate, pase, tiro, Delsnslvosz Entrada, anlucipacion, interceplacion, carga.
J.

coqnitivas, Dalsnxlvuxi Atencion, concentra-

Vel. reacuin,

resistencia inlensidad

II,

capacidades coordina\ivas.

|*Z
\5 m. Duncidn: 5'

O`
A

Qi; U
`\
@

0.
A 1 _Q _*Q A
`

A,

(A
\5m nunnmms'
*

EA.
1

"'

'

wronuisz

Lime.

A /FDA
,

L`
UA

, ,
_

A
in

,'
-35A

fro

I3

",|;|
A

`@ i
O

[I
,

A/

|'|j
A

Q/-A
A

:E

/A 'fk

"@

<=:

=;

""""`<f.s<=~<=~;=:1<;:~=<;==;:<;

z;

,~;~,<._,,~~~;=s;=\f==,;,._;;>,r_

DBJETIVO: MED. TKDTICGS:

Dtenslvnz La Vinalizacidn. Dstunxlvu: Evttar el gnl. Ulenslvnsc Paredes, c. orientacibn, vel. juegn. proiundidad, pruqresi6n_ desmarques. Emrada, marcaie, vig||ancia, replieques.

Dslsnsim

MED. TECIHCOS:

Dlanslvnsz Pase,nnntmI,!iro,Du|snx|vus:Entrada,carga, anticipac|dn,interv:ep1acir3n,despeje

MED. PSICULDG.: Ulenslvus: Atencin, nuncentracion, cnniianza. Du||ns|v|1S:Atenci6n, concentracidn. MED. F|S|DUS:

Fuerza-resistencia, resistenuia intensidad

II.

callacidades conrdinativas.

2.1Juegu 3134-3 comadines ulensivns que apoyan desde las asquinas det cuadranu, EI euuvno ataeanta neue quefrnalizar antes det 6 ease en Ia pnrteria triangular neutral (3 m. x 3 tacos),
I

Dlmnnxlbnz 20 x 20

rn

Duranln: 5

A
D

Jf

,EL
\
_

.53 .
OA

_Q
(D

x.
A
[1
\

I/
t

.
'

A A

EI

A . [3 .
V

Z.ZJ\1UvJ3 3+3 Comndines ntensivos que apuyan desde et intennr ne| summon. El equrpa awcanre tiene que tinatizav antes del 6" pase an ta porteria triangular neutral (3 m. x 3
Vadnsi.

[\ - U

-*

Dimunxilinz Z0 x 20 m. Dunnldn: 5'

Eistiwttaidmttazmy wsnuwmtu k's.~`mre mmm I' l.1.i1neutmDe mem ygqgggyggeyqgqgmq


3.2 .- ZDIIRS
DE RESISTENDIIZ IIITENSIDADZH
+ S

Dcmodl-

N' JUG|DOHES:2014 equipns de 3 lllqadvres

nes

+ 2

pcnerus)
X

DIMEHSIONESZ 4 Yeclrlgutus de 30

20 rn.

nunnclduza'
RECUPERAIIIUIII 2`

N' TUIIUESI Libre

I'

; ,'

E
EI

If
`

. JA
`
~

Juzcn|r1_Juego 4: 4+3 eornodines nlensivns, Cada eqnipn ataca y detiende una penena \atera\ 15 m.; EI eqnipn atacante tiene que nnalizar tirandn antes del 6 pase en Ia ponena adversana,

.
A
|

I @A
` `

`
t

A
`*

`I]
,@
*

'

Jussu

N"

z.,

Juego 3 3+3 comodines ntensivns que apoyan (dos desde las Ilneas Iaterales y unu desde el interior del campu), Cada equipu ataca y dettende tres purterlas pequehas (2 m_)_ EI equlnoatacantettenequefinalizarantes deIS"paseen atgnna de las norterlas dversarias desde Iuera de tas znnas rnarcadas (5 zo m,|
><

A
0 5

lf

, .
@
>

JUEGU N' 3.-

cumudines ulenswos que apoyan (dos desde ras nneas laterales y unu desde el rnteriur neu eampny. Cada , , eeurpu ataca ydehende una nortena tateral (5 m.). EI equmn atacante tiene que tmanzarantes del 6 pass en Ia panerla auversaria

Jueqo

4: 4+3

, _@ '

0
A

1] \

I'
I
/

, A

.
A

A` `

Jusun wa.,
Juego 3:3+3 cnmedines uiensivus. Dada equipn ataca y detiende dos nonerias pequedas (2 rn 1 El equipn atatante ttene que tinahzartnando antes del 6 ease en alguna de las purterias adversarias desde Iuera de tas zunas marcadas (5 x zo m j.

OA
A

\@

/f

;f>9\illHTDWRERZ8BEhELl|lU.f' I'

_V

'

`f&v||l|lf

W5

M..
Y..

,,"`
A.

gt

Lx

,,.. wx ,.`... W

ikslvn: La iinahzacibn.

Dalullxivllz Evitar el qol.

Dlnslvws: Paredes, u. urientacihn, vel. iueqo, prufundidad. Pfugrssihn, desmarques. Dullnxivnx. Emma, marcaie, vigilancla, replueuues.

llnslvosz Pase, control, tim. Dlhnslvns:

Emmda, cavga, antinipaciun, mtercepianin, despeie.

cunfianza. Dalansivoxz Atencibn, cnncentrac|6n_


vel. vrecuenda, resistencia-intensidad ll, capacioades cnon1inativas_

'A
D
A

`|\
@\\

o
A

5 S9` *Cl
I

EI

:@

A
El

\'
U
'

. A
. || TUQUES.
_

LINE.

f'|j

zzmodines nfensivos, Cada eumpo araca y tria quipuaiauantetiene en la purteria adver-

,h
1

f
A

F
Q
EI
1 `

S2

A Q A
\

_@

_*

zomodines nlensivns que apuyan desde las Cana equipn ataca y deliende una pnrtaria

--1~ .-"A A
.
D ,
/. A
,

:amndmes nfensnvns, Cana equine ataea y na triangular (3 m. x 3 Iadus). EI equipn me finanzar manan ames del 6 pase en \a

.
I

/'
/

,,

D
\ A

.
`

DI
`

\.
A

.A
* A~ `
~

que apnyan desde las


y uefienae una nuneria equipn alacante tiene que

_ , A#"

1121"

..

2:1

.=rf;3;Q ....

.=%2`

3EEEii;a;;?2?2E&%=;s:x:i;k%%>t,u==e2;&i>:~ ;iiEEg$! .Eii&%u11

=;%i\'-

. :i

DBJETIVO: MED. TACTICUS: MED, TEBNICDS; MED. PSICDLOG.:

Dlenslvn: Sunerar las slluaeiones l:1. Dellnslvqz Evltar ser supeladn 1.1.
Olenxivos:
G.

rltmn, tempurizacinnes. Delensivasz Entradas, temoorizaclones, repliegues.

Ulurlsivnx: Conduccibn, firrta, regate, culuerlura tecnlca. Dllanslvusi Entrada, carga.

(l|em|v|)s:1ler|Cidn ||l$|vns:AlenCI6n,cunCen
eidn, segurldad.
Vel, reaccin, reslslencla inlensidad
I,

MED. FISIBUSZ

capacidades uuordinativas.

,,,.,

,,

,,.

Z,1.|llegn33+3 cnmodirles ulensivesque aunyan desde Ins Iadus exlerleres del cuadrado. El equipe alacante trene que linalizarantes del 6pase en Ia penerla lateral neutral 14 m,).
Dlmonsidnz Z0 x 20 m, llunnluinz 5'

EI

/'A @

/A
E]

@
\\

1 El

2,2Juegq 3:3+3 comudines oleneivos que apuyan desdes el intenor del cuadrado, El equipe alananle tiene que llnallzar ante; del e" page en Ia paneua lateral neutral <4 nr), lllmlrlsllillz 10 X10 m. llulacldnz 5'

\@

' lE\ A A. ,IO


\

\f
1

`o

, '
III
1

3.2 .- IGIMS IIE RESISTENCIAZ IIITENSIDIIJZI

Il' JUGADDRES: 20 (4 equipns de 3 iuqadures r 6 nomadines f 2 purtercs)


DIMENSIUNESI Area de penalty

|:l~@,

4A |1f
:
El

l\
D

1O A

AD

DUHl|2I6||I 3

3'
ll" TUGUES: Libre.

REDUPERACIUII: 1'

A0

\@A

g
A

JUEEU N' I.Juego 3:3+3 cqmndlnes ulensivus que apnyan desde el interinr del area de penalty, Gada equino alaca y dellende la norteria neutral. EI equipn alacarrte tlene que linallzar antes
del 6

ease

err la

purteria neutral,

.IUEGU N 2.-

.luego 3:3+3 comqdlnes olensivns que apnyan (dos desde las Ilneas Iateralesyune desde el interlurdelarea de penalty). cada equlpa alaca y deliende Ia pnrterla neutral, EI equlpo Bladarlle tiene que lillalizal arlles del 6 D356 en Ia purlerla neutral.
JUEGII N' 3.-

T___ Z EE
U
4\@
.

El
Q

Juege 3*3r3 enmndiues uleusivqs que apayan (dos desde las esqlllrlas lie! area de perlallyy llnu desde el lnletidl de Ia mismal (Jada eqllipd alaca y defienlie Ia pqrteria nellllal, El equlpo alacante tlene que linallzar antes del 6" pase en Ia purterla neulral

, Q

.A

\ @fo I
DA

Aw `~` \A
@[]

_ JBA

EI

4.Juequ 3: 343 comudines ofensivns que apnyan (dns desde delras de Ia llnea de lnndqy und desde el lnterior del area de t1ena|ly|.Cada equine ataca y aelienae Ia pnneria neutral. et equlpa atacante trene que llnallzar antes del 6" pase en Ia parterla neulral,
.IUEGD N

~.,.., "ii,

MM.,

.,;f51m .,.~ .V

;; ,~..,,..,

,_,,,,,,,,

Mm

Ulunllvoi Supsrar las situacinnas 1:1. Defensivu: Evltar ser superado 1'1.
Ulullxlvos:
C,

ritmo, temponzacionas. Dslsnslvnsz Enlradas, lempnrizacvones, replieques.

lllunsivuxz Co|\ducci6n,1inta, regate, ahenuratcnica, Dmnslvnsz Entrada, carua.

n,c1eativ| \sivnx:Atenc|6n.coucanlraFusrza-resistennia, reslstencla inlnnsidad


II,

canacidades coordinativas,

(D,
I

_,A

Fl

'

mes)

___
(DAX

VV

""

*O

El

Qcuaaramm-s<z5><zs m.;
2

rectngulos 2-4 (au

><

20 m.)

.
4

||'TDDUES'L1hre ,
_

'& / Q2/, '|;


as
sus

[j'Q , -A ` Q.
A

|]

H#

&
,
1

,'

if;
,

M2 comndines

mums ataaantas

lj
\

unerar1:1

a un

O @, 1 A

(A

"A '
1
v

Al
Q A

'QQ @
A_>

::;:<~s'<u\~,.1 ..,,
EL.

;w,.,~~,

.mm ..,,.
<1

,,....,

.... 3i=`;:::;

l,,.3;E2 ;S32$;&?2EP:?1;Z;1:5i

1:

_;;;?,z;$i1>i:;<;;;;; M
Ev11ar

_:,,f,

IJBJETIVD: MED, TKDTICDS: MED, TECIIICOS:

Ulsnslvn: Superar las snuaclnnes 1:1. Duisnslvn:


Dfsnslvnsz
C.

ser superada 1:1.

ritmu, tempnrizaciones. Da|ans1vus:Entradas,tempori1aciones, repliegues.

Ulsnxivnx: Cunducr:i1Jn.|inna, regate, cobertura, tecruca, Dulullilvutz Enlmda, carqa.

MED. PSICDLGE.: Dlenslvax: Atencin, cuncentracin, creatiwdad, nnnlianza, va1entia.

Da||||s|rms:Atenci6n, concenra

cin, sequndad.
MED, FISICIJS:
Vel. frecuencna, resistenc1air1tens111ad III,

capacidades coordinativas.

,,..`, ..,..`

2.1 Jlleqn 623, seis alacanles cada uno can un ba16n lu cunducen an el imerior del cuadrado ytlatan de superar1:1 atresdeiensnresy a!ravesarcundur:1en11n Ia punerla neutral (em), Pus defensures si 111111111 recuperar el na1o11 pasan a amcar.

I
A

0
@/

A D

.
A

|'|Imsns|6|1:15 x15 rn. Durlnlhnz 4' Z.2Juegn 3:3+3 nnmndines nlensivns que apnyan desde el interior nel cuadradn EI juqador en posesin del uamn tiene que superar1;1 a un uelensur para pnder pasar el haln D|me|1:i6n:15 15 m. Duracln: 4'
><

gV
QA

. .

I/I/I/2`~
1]

"II

3,2

.<

ZDNAS DE RESISTEIIGIII

|||TE||S|DM'|:l||
(6 111111111511 2 pnnem1

||'.1u11r\nm1Es; 20 (1 ;111

111111111i11

IJIME||S|D||ES:4re1:(ngu1nsde 20 X15 ln.


|1unAc|11|1: 3

x1'
ll" YBDUES:L1hre

A'
\<2>5
0__E\
A

9
A_
U

|lECUPE|lADI||1:1`
JUEGD N' 1.-

Jueqo 12141 cnmadin nfenswn (3 grupns) Cada yuqadcr atacay deliende una poneria an1:|1a |10 m.), cnn un ponern, Lns iugadnres alacantes para pndar linalizar alravesandn n11111111eie11u1=1a puner1aa11r1aa11ve1=ari111e11e11 que supemr 1:1 a su defensor.
JUEGD

A_.

L]

0
A

ll' 2.3

Juegn 1:1+1 cnmndln ofenswo (3 grupns) (Jada iuqadcr atacay de1iende dns p0r\erIas|1equehas(2 m.). Lus juqadores atacantes para puder Iinalizar lirandn en la purteria adversaria 111111111 que s1111e1a11 1 a S11 ue1e11s1=1
JUEGD N' 3.-

|__ . Q
A->
` 9E

11|ensivu(3 11r111111s>,ca11ai1111a111>r ataca y deviende una zona marceda (2.5 x 15 m.) con un pnnero. Losjugannres atacantes para poderfinalizaratravesauna conduciendo la znna marcana adversaria tienen que superar1:1 a su defensnr,
.111e1;11

11111

1111111111111

A_.

,
A

<

UA
E

0
A

JUEED N' 4.-

*D

Juegn 1: 1 1- 1 curnndin o|er\siv11(3 qruposi. Lusiuuadores arananles inlenlan mantensr Ia posasin del baln tenienna que superar1:1 a su adversanu para pasarse el Damn entre alles,

~;=?

DBJETIVUZ

Dlanlivnz Superar las situacloues 1:1. Dllullxivnz Evita! ser superadn 1:1.

MED. TICTIDDS:
5

Dflnllvnxz

C. mmm,

lempurizaciunes, Duisntlvuli Entradas, temporizaciones, renlieques.

MED. TEDHIIIDS: MED. PSICGLUG.:

0|l||:||m$:Con\1ucci6n, hnta, regate, cobertuvaiecnica. Duhnslvos: Enlrada, carga.


0|u||t|vox:Atenr;in. concentranin, cleativldad. conhanza, valentia. Dl|lnsIv||s:A1enci6n, cnnnunllacin, seguridad.
Vet. reaccibrl, resisteucia lmnnsidad II, Davacidades conrdinativas.

msn. Flsmos:

Z.| Jueqn

633, seis atacanles cada urm can un halhn lo cnnducen en e|Inter1n|de|cuanrano,tra|andndesuperar1:1 a ues delensures y mamenar Ia posesin de mismu, los defensores si Ioqran recunerar el baldn pasan a alacar.

OA

KS

IJilllu|l\|6I|:15

15 rn. Uurlclbll: 4'

1.2 Juegc S:3, sais alacantes cada uno con un baln In aannucen ene|\n\erinr\1eI:uadvadutrata|\du ne supsrar1:1 .1 lres deiullsuies y allavesar conduciendc la purierla triangular (1 m. x 3 \ados), ms dalansores si Iugran recupnrar e\ :slain pasan a atacar.

mmm1m|:15x15m,nun=inn:4'
J

.Qs. '
1

m
A

o
,,,_, ,,,_
2
,,

Ao

yamwwuwsnmm,if,==rm:
L2
I

f
1

.- ZDIMS

Ili |lES|ST[||C\l1 |l|TE||S|DM|:||


x

_i______

JUGADHRESZ 18 (12 a(aCiVl\8S-6 dB|EI\SUY9S)

KENSICINES: 4 cuadradns de 20

20 m,

IAA

C
A

llnnclduz 2 x 2' zcuvznnclbuz 2' IEGD ll' 1.-

M"

TDDUESQ Linre.

-Muo S: 3 smsatacantes cada uno nun un halbn Io conducen ar el intenur del cuadradu tratandu de superar 1:1 a (res :insures y alravesaf nonduciendn alguna ue las pcnerlas cms purterias uenuehas (1 m.) snuadas en el camps, Ins \\sores si mgran recuperar el balbn pasan a atacar.

_;
O

055;
I

150

2.-

Jlsw 5' 3 seis atacames cada unn cnn un haln lu canuucen mn a nmeriur nel cuadrano lratandn ne superar1:1 a tres
uzmiores
atravesar cunduciendo ba zona marcada 112 | 2 m.), Ius delensuves si Iouran recuperar ei halbn pasan
y

_ _,_
O

._.
o

._.

amy,
ll' 3.sels alacanles cada uno con un haln in nonducsn del cuadradu tmtandu de supevar 1:1 a (rss res y atravesar conduciendo Ia nnrteria manaular (1 m, X 3 mans), ms nevensnres si Iuqran renuparar wulm Hasan a alacar.
5. 3

/go#
CX/\r>.
0
A A O

e mtenur

A A Q O

N' 4.B

6 3 sais alacantescadaunocon un Damn \u conducen |\\BI|0[ UE! Dlladradu llalamil) de SUDBIEV 121 3 U85 res y mamener la pnsesin del mismn, los delensuoqran recuperar el Damn pasan a atacar.

.zszzazmli

i;;;s;asasaae;e~<= .=<e=ss;:aa;ae;aaez\ ae=;@,am,<ia;aa@aa <aafa<;?;aQ%z?%at


1

UBJETWO:
MED. TMITICUS:

Dlsnslvn: Manlener la puseslon del Daldn. Delsnslvuz Recupurar al haldn.


Dlenxlvux: Apoyus, desmarques, uafedes, temporizaciones, c. orientacin. Dslunxivasz Marcale, vlgilancia.

MED. TECNIGUS: MED. PSIIIDLOG.:

0|sn:|l|\1s:[JtJrl |1ac|dn,interceptacin,narga
D|0|lS|lllISiA(9rll2iOlI,C0r 3nl;i4fr|l,C0rlEe|1(laCi(Jl\
sacrilicio, vnluntad. Fuerza-resistencia, resistencia intensidad
II,

MED. F|SICOS:

napacldades nnurdinahvas.

2.1Jueqo5:2,c|ncdalacantess|tuados|dusen|asssqu|nas
cuadradn y tres mantener ia pnsesidn lntentan recuperarlu, lugadurque nevdin el
del

D|l|l|||l|6||I12><12

2.2 Juegn 5: 2, cincn atacantes situadus (dos en lus ladus extsriores del cuadradn y tres an el intenur del mismo) tratan ae mamener la poseslan del baln mmm dns nelensmes que intentan recunerarlu, si Io consiuuen uasa a delender el iuqauor que peruse el haldn.
nnmenssonz 12

_-_
en el inlevior del mismo) tmtan de del haldn contra dos delensvres que si lu consiquen uasa a delender el

naldn.

.I A
'
,

1. / f
I

Q->
,
I
\

,
,

.-

I'

\
\

rn,

|'|l||l|6l|I5'

'

P
,
g

|<- '

. A
*

, A

x1zm.nuvman=s'

, 0

\-0 \
@
..__

3.2 .- zmnls ue RESISTEIICIA: lrnsnslunnzu

N~J 1iugadnres+4cnmdd\nes|
DIMENSIONESI 4 Cuadradns de 25
_

(D
|
\

\\
*

25 m.

DURADIDN.

RECUPEIIUIONIZ
JUEGO u 1_,,

ll" TUUUESI Libre.

Juegu 4:1142 comndines ulenswns que apuyan dus desde dos de las esquinas del cuadmdu, Las equinds lntentan mantenerla posesibn del tzaln consluulendu un punto cada vez que Ioglan dar nctm pases seguidus.

.uussu

nf' 2.-

Juego 4:4+2 comadines nlensivos que apcyan desde el interim del cuadradn Lns equipos lnlentan mantener la pnsesldn del naldn cunsigulendo un punto cada vez que Iagran dar uctlu pases seuuidos,

.nueco N-

:4,-

dum mm

comodsnesulensivusqueauoyan desde uns ne los ladns extennres del cuadmdu, Lus equipvs intentan mantener la pusesidn del balbn conslqulendn un punto cada vez que Ioqran dar echo pases seguidns.
_

JUEGO

ll' 4.~
4:

442 comodines ulensivns que anoyan desde el lnlevior de dns cuadvados (2 x 2 m.) sduadns en el camps. Los equinos intentan mantener la pusesin del baln consiguiendo un punto cada vez que Ioqran dar ocho pases seguidns,
Juego

_ T
.5
, A ,
A
El

'A

.
|`
5 `

.A
1

,
,El

QA
@
~

,
A

., D

A
4

D
f

'

\ @
\

Q A

_,

" ,f0 A
,

.,

'

,
|

0
A

.1

AQ
| |
V

|
'

O A
'

Olunslva Mamanerla pusesrbn del balbn Dllarrsrvn Recunarar el halbn.


TIDTIBDS

Dlanllrrns Apoyns desmarques parades tsmnorlzacrones, c, orientacrn. Dalurrsirrusz Marcale


vrqnancra

TEIIIBDS
PSOCOLUG

Ulenihros Control uundunnlrin rngale pase Dtflnllvux Enlrada,antici9aci6n,intercep!aci6n,carga


Dinrrslvns Atencrrin cnncemracln seuurldad nap cugn\\|vas.D||ln:|vux:Arencirn,cuncen!rac|6n sacrmcro vnlunrad
Vsl desmazamrenm

FEEDS
._

resrstencra rntensrdadll capacraades uuominarivaa


\.,..._ f ,..,.,,,,,

'

*QQNRIMHQ

f'f f"5ff.ff.f
_

3"

"

Aqn
me
,

5 2 crncc aracanles slluados (cualro an \as -_ de cuadrado tratan y una en el Intenar da! mrsmuj

"

0
A

I
\

mantsner ra pasasrbn dal halbn contra dos delen ` me rnrenran racuuerarlu sr recuuaran el balnn , pasa el guqador quo perdl el Damn

,-

\
i
\

12x12rn Dllrlllill

._
'

5 2 cmcc alacantes srtuadus l cuatro en las Ianns ne\ cuadrada y uno en el rrrtennr del mrsmn) 1 me rr\antener1a uosesrbn del haln contra dns deren me mrenran recuperarlo sr recuperan e\ halun pasa el |uuadnr que parmu el halbn
A A

\@

12

12 m . Drrrlurn 5 '

:'
`

0
~
:

0
z

mawymmmnrp grammiiuvxn *l?*!.1i|RGUK$0i ?ff6l|i9\AIlHBlN~ rfrQlfQi.1'f.l.1if'Qf.`Q``;Q ififfffffl f ~


_

4-O

BIAS DE RESISTENDII
:

INTEPISIIIID

Il

.ZADDRES 20 (4equ|pDsde4|||ga\1ures+4r:urnud1nes) '


=

HES : 4
B
`

cuanrados de 25 x 25

<
A

O A

ll
_

1.
A

IZIGDI ,

N' TGIIUES , Lrhre


_
A

if~@@ .
`A
0
A

A. I /@ o~ QE' A
\
\

,U /

""-' cumudrnas nlansrvus 42


la pnsesrn dal baln
.

.. solo permrnendnselns pases


I

Los equrpns rnrermn

@o
A

y
'

'

1 ras de suelo
A.

I' 2
4

nz
__
>

M2 cnmnmnes nfensrvos Los euurpos rmenlan rla nosssrn nel halon nonslgurendn un nunta cada loqran que el baldn pass por todos sus yugadares
_
A

| 02 cnmodrnes nfensrvos
If I

I' 3

'

Cada equrpu nomhra un

Las equmos rnteman manlener la posesrbn del consrgulendo un punto cada vez que Ie envren un pass

GDM" comndrnes ofensrvos Lus enurpus rnteman r ka pnsesrrr del haln consrnurennu un punto cada me reahzan una pared
4 4+2

, , i,

,-A

QA

,-

U
A

LQ
@I Ni

\\
\

'3

\@

\(A
T'!0lll\1@k|KlNWf
wN5U'\i1$t=ll. W'
"W

0'

/'

QQ. `|
A
`

.fQfQff_

'53 49

LIQIQQMQIQN
DBJETIVIJ:

Dfansirm: Mantener ta posesibn del batn. Dalsrrsfrroz Recuperarel halbn.

MED. YRCTICDS: MED TECIIICOS:

Dfsnsirrns: Apoyos, desrrrarques, paredes, temponzaciurres, c. orientacuin. Deforrxlrrus: Marnate,


vigilannia.

Dlantlvusrfluntrnl, canduccibn, reqate, pase. Dolsrrslvos: Entrada, anticipacidn, interceplacibrr, narga MED. PSIIJDLDGJ Dlenslvos: Afencin, cunnentracidn, sequrfdad, nap. cognitivas, Dallflllrfux: Atencidn, nnncenlracin,
sacrifio, vuluntad.
MED FiSICDS:
Vel.
l

reaccin, resistencia intensldad

I,

capacidades cuurdinatlvas,

1,-aulnelimutrgmmmmeas

2.1 Juego 4.2 cuafro atacanfes srtuadus en las esquirras det nuadradu lratan de manfener Ia pusesibn del batdrr contra dns deferrsores que rntentarr reeuperarfn, sr recupemrr ef baldn. uasa a defender el fugador que uerdio et mfsmu,

nrmmlonz

2.2 Juegn 42, cuatrn afacantes situados en Ins tadns exterinres del cuadradu tratan de mantener ta pusasin del halbrr contra dos defensores que rntentarr recuperarto, si recurreran el hafdn pasa a defender el ruqadur flue perdfn el mtsnrn.

---l
12
><

.
'r
r

Q A
/

_Q
I/
,

\\
\
`2
t

rz rn, nrumrirrz 5'

,
rr

|
|
:

Q A

D|marrsibr|:1Z X12

Duranldn: 5'

*___, O
1

.va s|s.~r|mrntfrfPL'}~ er
3.2 .- ZDNAS
DE RESISTENCIII UITENSIDADZV

l|"JUliADORES:18(6 equinus ne 3 itrqaaores)


DIMENSWNESZ 4 Cuadfadvs de YS X15 rn,

~_l_
.
/
r

+I

.
z

umwf0nFlB1MUIW8lu||_ """

uunanmrfz s'
|lECl|PERADIDNt1`
JUEGD
N

.
/'
f

'A
A

N' TUUUESZ Lthre

1.Juegu 5:15, dns euuipos de tresrugadnresatacarrtes srtuados en el rnteriurdef cuadradofraun de mantenerla uosesrdn det hatdrr cnnfra un equfpu de tres jugaderes defensnres, sr estus recuperan el haldn pasa a defender el equrpo que
perdid el rnismo
JUEGD N' 2.-

@/P
/
v

f'

Juequfiii, dos equrpns de tres tugadoresatacarrfes situados IYIBS Bn IOS ladus exterlofes det tuadradu ylresen el interior
dsl nusmo) tratan de mantener Ia nosesrdrr del halbn cuntra un equine de tres iugadores defensures, sr estus recuperan
el baln pasa a defender el
3

equips que nerdrd el mismu

JUEGU N" S.-

_l

A'
A

\
A
\

`\

@f' f

_.
6;
A
X

.Iuegn 53, dos equrpus detres rugadores afacantes sifuadas (dos en las esqufnas del cuadradn y cuatro en el interior det mismo) tratan de mantener Ia pusesrdn del taaldn contra un

SD.-'7 /
1

?:
I

equips de tres juqadures defensures, si estus recuperan haln nasa a defender el equipu que perdi ef rmsma.
JUEGO lf' 4.-

ef

A ~
*

Juego 6:3, dos enuipusdetres iuuadures afacanfes situados [dns err Ins Iadns exterfnres del cuadrado y cuatru en el tlfteriurdel |T\iS|T\0| fratan de marltener Ia |JUSBSi6|f del Dalbfl contra un equino de tres rugadores defensores, sr esfos recuperan el trafdn nasa a defender el equipo que perdtd el misnro.

1'

,~

if-@
V

@f

,
r

|.6|i\01l1#DEFUB!1lf$W|a k.&I\4illl?ilili!Q$f|;

D:

Olsnslvn: Mamener Ia pusasiun del balhn, Dilulslvn: Ranuperar el halbn.

.TKCTICIJSZ

Ulslllivos: Apnyns. desrnarques, parades, tsmpurizacmnes,


vigilanma

|:.

onentacibn. Dullnthmlz Marcaje,

TFCIIICUS:

0|lnsivus:Cnntro|, cunduncin, renate, pase. D|||||s|\ms:Entrada, anlicipacin, inlerneplacin, carga.

PSICULDG.: Ulunslvnsz Atencibn, concentracin, seguridad, nap. cugnllivas. Dslullslvot: Alencin, cnncaniracin, sacrifimo, voluntad.
FiSll7DS:

Fuarzrresistencia, resislencia intensidad

ll,

capacldades cnordinativas.

1 .wgo 3-313

Vi |_1o||:zo><

cnmndines uvensivos, Dada equipu afaca y dns punerias pequeiuas (2 m.). el equipn atacame nrngresaren el iusgn yfinallzarurandn an alquna de aonevias aaversarias.
15

1'
Il

, ' A
~

m_um|m1=s'

E
`

0
Uf
/13 A

'A
\
\

llmequ 3:36 camodines ofenslvns.

ine

Cada equbpu alaca y

11map|nqr11saren

nmsavia

una ponena |a\em| (4 mg. EI eqwpo atacante el Iuequ yfmalszar tirandu en Ia uonerla

` @ ,
'

U A |:L@
A \`

I-mon: zu X15 m. nummn: 5'


11 .> ZUIMS DE HESISTENCIAZ INTENSIDIDZII
llBA|l0RES:20 |4equipusde4iugadnres+4comm1ines)

lSID||ES:4 femangurus na as
11ADI|'|||: 6'

25 m,

whoa

.30

mzuvsnnclnlz 2' n' 1_-

11-

Tonuzsz Libre.

umm

4:4+2 cnmndines oiansivns. Cana equipo alaca y

urn pvogresaren el iueqa yiinalizartirando en


11"

una pnnma pequaia (3 nm.

EI

efsaria_ &UV|a13-1.

eqmpu meame Ia paneria

E0

z.-

Manga 4'-112 nnmoaines uvensivns, Cada equips anna y uname una Iinsa ne luuau, El equlpn atacante mtema ulmmsar en el yuegny Iinallzaratravesamin conducrsndu la Mn de Iondu artversarla. 3-1

sam:

ll) 1am

Pl

S:

4:42 cumodines ofensivos. Cada equine ataca y Hanna una puneria tnangular (2 m. x 3 Iadns) EI equipn &:nleinten1a pruqresaren eliuegu ylinalizartlrandu en la Iliena adversaria.

A `

gf'

- A

,UA

\Q
,

A ,
I I

.
A
4

0
D D

'

'

EI

/
1

IA

>
A A

.iso rr 4.nersariu,

sam; 3-1

naaa eqnipu alaca y \u Iargn ns ia linea de mm, EI equinn atanante intenla progresar en el juequ y niizar tratandu medianle un urn demhar bus pivotes del
&ne4na: 3-1

.mm 4:4+z cumndmes 111111511/115. ufznde cuatm pivules cnlncanns a

'

.
\

|:|

A
E]

A
~

\
A

'\

`@

Al ~ - ,0 A

/A

.,

,,,,

OBJEIIVIJ:
MED. TKGTICUS:

Glsnslvnz Mantener
vigilancia,

Ia

pasesln del haldn. Dclanslva: Recuperar

el

baln.

Ulanslvns: Apoyus, desmarques, parades, lamparizaciones, c. orientanion. Dnlanawnsz Marcaje,

MEI). TEDNICOSZ

D1enslvus:Conlm|, conduccinn, regate, pass. Dulemlvnnintrada, anncipacidn, interceptacin, carga. MED. PS\COLOG.: Uianswnsz Atencin, nuncennacin, seguridad, cap. cognitivas. Du|unslvn|:Atenc16n, cuncentracin, sanrificw, vnluntad.
MED. FiSICOS: Vel, des|71azam1ento, resistenma-intensidad l\, capacldades cunrdinativas,

Z.1Juega 3:3+3 cumadines ofensivos.

Dada equipv afaca y

--l---
uimanxmm zu X15 m. numion; 5'

una ponevra paquena I2 m.). en aquipu anaeame intema progresar en e|]uegoy|i|1a1|zarl1rar\\1D en Ia ponevia adversavia.

amnue

,A
U @/

' ,A
0

, U
/

1.zJuequ

eomnumes mensivns, cada equipn alaca y denenae una pnnevia triangular 12 m Xa mans). EI aqmpn atacante intema prcgresaren el iuegnylinalizartivandn en 1a pnrleria adversaria.
3 343

f_ *lj _

,
1

E
C1
\

A@
5

AEI * -

'

'

,
I

Dimansldnz zo

15 m.

uunmion: 5'

va. Mw\llliM|5lilf 3.2 .- zunns us RESISTENCII: \n1Eus|nAn;||


IFJUGADGRESZZU (4Bq|||DDS de 4|||ga\iDV95+4u0|T\0din9S)

DIMENSIUNESI 4 reciangulns de 35

25 m

nunacmn: s'
nEcuPEnAu|1m=2

wwuues;

Lime

'A - - +Q
1

'~

Jueso

||~'1_Jueqo 4:4+2 cnmuuines nlensivns. Cada equipu anna y deiiende dos parterias pequeias (2 m.), EI equmo alacante intsma proqresar en e1iuego y11na|11a|limm1o en alquna de las purterias adversarias, S1stema: 3-1.
JUEGU N' 2._

A
/

Juego 4: 4+Z enmodines olensivus. Dada eqmpo alaca deliende una pnneria lateral 13 m.). E1 equlpn alacante inlema pmgresal en el iileuu y finalilal umnda en alguna de las ponerlas adversarlas. Sis1ema;3~1.
y
N 3.Juegn 44+2 ccmonines ufensivns. Cada equipo alaca y defrende dos pnnerlas 1alera1es nequaias (2 m ). El equine atacante intenla pmgresar en el iueqn y fmalizar Iirandn en alguna de las punerlas advevsarias.

.IUEED

-ii
5

,D

.
A
4

; Q . ,
/
~

-f
.

A,
Q

A
[1
E!

'

`@

` `

E
\

Slstema: 3-1,

[La ~ Ef
A \@
\

@ A
1

/'
Q , A 1

,A

.lussu N" |.-

Juaqn 4. 4+Z comudines n1ensivns_ cma equnm ataca y deliendedus cuadrados (5)15 N1 ).E1e\1u1pu a\aCar\le1|1ten(a progresar en el yuegn y linalizar atravasando cnrmuciendo algunu de lus cuadranus anversanns.

A O

f U\@
A

S|stema. 3-1.
1.

___

\_*

` A\

`V~~

W `"

~TIIYIDDS THJIICUS
PSEDLDG

ZW
vnqulancna

***'i

*W*

1"

Dlanslvn Manteneila poseslbn deihaln Dnflllshlu Recuperarmbaln

Disnslvns Apuyos dasmarques parades lemponlaclnnes c orlentannin Dsllnslvnt Marca|e


Ulunslvux Control conduccnon regate pase Dmnslvns Emrada anncnpacrn nnlamemacnnn cavga

Olunalvns Atenmbn nunaentracmn segundad cap counuuvas Dllsnsluns Atencnbn cnncentracmn sacnho vuluntad
Vel

RSICBS

reaccldn ras|s\enc|aIntens|da\1
!
,,_,,_

UiiYl!!dlU "
3 33

cnmomnes nlanswns Cada eqmpn alaca y L en el meqcde londo' EI equmn atacante mtema yf|na||zav atmvusandn conducuendu Ia #anna adyersana

um hnea

"
~

II

capauldades cuurdunatnvas

[Sishliiitilrlidelhllyhimnillb 'ff3 f.fff`f `f`ff ,,,,,,__


H

W
~

A
A

Q,' U

20

15 m

D|||l|:|6n
`

'
[;|

fm
AD

3 3+3 cnmnmnes ofenswns Dada aqmpn alaca y una ponena nnrmal (4 m | E1 sqmpn alacante
_ _

.
V'

0\ @,0[]

|:| ,
A

f
*

_`

Muqresar en

' '_|usgo y ||na\|zarurandn an Ia panena el


_ _

/
f

20 x 15 m \'||||l|:l6ll 5
I I

Li
M
_ _ _

mmnfwummiamn FRIIQXE`il*`~ Q1m:unuuefumz|+caaanms|6wsnln|L lk f fl 31 "fl


__,,
_

mums ne
~

RESISTENDIA

mrsuslnnn

cs 2u(4equ|pu=ae4|uqannr=4umuumes)
V

ues 4 mmanquunsaeasxzsm -:. nag)


II

||

WTUIIUES . Llbre .

I' I
MZ camudmes ofenswns Cana equmo ataca y una uartena ancha (15 my EI eqmpn atacame :wugresar en el |ueuo y llnahzar atvavesando cnndu a norterla ancna del adversaric
A

//
if

.
A

QA
\

U
A A

E'

OA
A@\

l' 1
M2 :omodmes nienswus Cana aqmpn alaca y ues punenas pe\1uenas|2 m ) EI equmo alacante amqresar en e||uegny1|na||zarl|ram1u en cualqmera :urtenas advevsanas
A

' Q A\
X

34

I' 3
I M2 cnmnmnes nlsnswns
Dada euuipo ataca y
)

una zona marcada (5 X 25 m EI equmo alacanle Brflqresar en ei |ueuo y Ymallzar atravesando condu h zuna marcada det adversann
3
1

ml
`

,OA

Q, ,PA
A

YI

44.2 cnmmimes olenslvus

Cada equmn alaca y una znna malcada (5 X10 m ) EI eqmpu atacame ufugresar an el |uegn y hnalnzar envuando el balbn al de la zona mafcada adversana Iogvando un |ugadn|
-

\ Q -_@/3 \` Q
A

"
A

`z~_ \\A
\

en e\ mtenm de Ia rmsma
1

M
` `

HHIEIKINHWIM

`f

i
DBJETIVO: MED, TKCTIDDS:

lllensivn:

La finalizacin

Dllsnsivoz Evitar

el gui.

Diensivusc Paredes, n. urientaein, vel. iuego, profundidad, progresibn, desmarques. Dellnxlvos Enlradi, marcaie, vigilancia, repiiegues.

MED.TE|:||ICilS: Diensivns: Pase,coritrnI,\irn Deiens|vos:En\rada, carga, anticipaciminterceptacin, despeje


MED. PSICOLUG.: MED.

Dlsllilvns: Alencibn, cunnenlracidn, cunfianza. Delellsivosi Aterinidn, condentranidn.


Fuerza resistencia, resuslencie intensidad
Ii,

Flslcusz

capacidades cunrdrnativas.

2.1 Juegn 3:3+3 curnodines niensivos que apdyan desdes las esquinas dei cuadrade. EI eempa atacame tiene que iinaiizar anles dei 6 pase en Ia porteria triangular neutral
(2
X

ramp.
rn

D .

,A
X

Dimenlldn: 20 x 20

Durlnhin: 5'

,A-Eh
1

'A
.
Ei

@_.
5

.EL
AX;

Z,ZJuego3. Bwcomudinesoiensivusqueanoyan desde Ins sms exrenwes del euaaraae ei equipu atacante tiene que nnaiiw emes ner ef' pase en la pnnena uianguiav neuuau
llimensldnz 20
x

I
I

20 rn. Dlnlulhnz 5'

|',v 'A
A
v

`\

Ei'
EIS-

1]
2

'

li

llwilldalllrllulilryildmllllitet
.- ZUNAS DE

3.Ph\1M|lN3
1

W **W0!|7W6|9l65\l|Vl
`

3,2
+ 2

RESISIENCIA: INTEl|S|D|D:|i
+ 6

IFJUGADIJRES: 20 (4 enuiuus de 3|ugadmes

cnmudines

ponems)
4

DIMENSIDIIESI

reclnguins de 30

Z0 In.

nulmcidnz e'
REDUYERAEIUII: 2`
N' TUIIUESZ Lihie

JUEGU Il 1.Juego 4 M3 eomndines oiensivus que apuyan desde ei interior del eampu. Cada equine aiaca y deiiende una poneria rmrrvlal (5 m.) EI equipo atacame \ieVle que iinalilar antes dei 6 paso an ia paneria adversaria desde el interior de la zona

l
9

ov,-'A

marcada

(2

><

zo my

,
L
A
A
@

"gg--v.\\@ III"
A

`\

Zn

mA:vr

.IUEGU N' Z,Juegd 3: 3+3 cumddines diensivos que apeyan

(dos desde las iineaslatevaiesyund desde el inlermrdeleampo). Cada equine alaea y deiiende des ncnerias peeuefias 12 m.|. EI equine atacanle tiene que finalizar arites del 6 ease en alguna de las pnnerias adversaries desde iuem de las znnas rnareadas (5 x zu rn.),
JUEGD N" 3.-

Juego

cumadines uiensivns que anoyan (dos desde ias Iineas Iateralesyunu desde eimterior dei campn) Cada equinu atacaydeiiende una purteria narmal (5 m.). EI equlpn alacanle tiene que iinalizar iirandn ames del 6" pase en ia nurteria adversaria desde ei interior de la zona rnarcada |20 x Z0 rn.)
4: 4+3

//, I
"~-
0
LM

CD,"
|;`|

I DQ

JUEGII II 4.-

.megu 3: sw comodines urensivns que apnyan mae ei rnterinrdel campe. Cana equiuu atacaydeiiende dos ponerias uequefias (2m). Ei equine atacante tiene queiinalizar tirandn antes del 6 uase en alguna de ias ponerias adversarias desde Iuera de las zones mamaaas (sm x 20m).

/A

A\@? Ax
\ \

|.nmumnemu mmmmmw;=;.

,,,

UBJETIVO:

0|l||:|vo:

La finaiizacidn.

MED, TRUUCDS:

Dfenslvosz Paredes, c. urieniacibn, vel. iuego, profundidad, pmqresion, desmarques. Dellnslvosz Enirada, marcaie_ vigilancia, repliegues.

MED, TECNICUS:

Dlanslvnsz Pase, cnmm|_ tim. Daienslvnsz Emfada, carga. anticipacin, interceptaciun. aaspeie.

MED. PSICGLOG.: Olsnxlvoxs Alencin, cunceniraein, nnniianza. Dlieuslvnsz Aiencidn, cuncentiacidn, MED. FISIGDS: Vel, desplazamientq, vesistencia-Imensiaad II, capanidades courdinativas.

2.1 .luego 3:33 camndines qfensivos que apoyan desde el mienur del cuadradn. El aquipn atacante tiene que iinalizar anies del 6" pase en Ia nnnerla neutral (4 m.).
Dlmnnxldnz zu
X

20 m.

numlan: 5'

Z.2.|uegn 3:3+3 cnmodinesotensivos que apuyan desde las esquinas del cuadradq EI equipu aiacanie tiene que ||na|i1ar anies del 6" pase en ia pnneria Iaieral neutral (4 rn |. Dimension; 20
X

<
7

"l`2'f~"7?l f"'

_Y

.u

Dlflnxlvn: Evita! el qol,

` 1
D

A/A Q . [jj . \`
1
u

, '

E]

. -

,U
\

,A
I

20 m.

numion; 5'

| J

,O

Q2

sis;

31

l|'.|l|EA|l|l|`(ES:20 (4e|1uip0$de4|||Qa\iUfS+4Cumvdirles)
DIIIIEPISIUIIESZ 4 leC3r\ql||05 de 30
X

nuiucmnz e'
.iusnn n'1_y

imiutlnmsmiyy 5EBKQi-1 i BHMl . D I


.~

El'

ZIJNIS

DE

HESISTENCII: l||TE||S|Dl|`|Z||

20 m.

,
~

~-

E9

nzcuesnaciduz

2'

N'

'ronussz

Lime.

A @

,E
A

,b

Juegq 4 4+2 cumodines aiensivns. Cada equips aiana deiiende una panerla normal (5 m,). El equipn atacanie irene que iinalizar iirandn anies dal B" pase en la pqnerla adversana,

1
` s

|A

.iuzuo

ni-

2.3

A
.

Juego 4:42 nemodines aiensivns que apoyan desde las imeas de handa, Cada equipu aiaca y deliende una pnnerla
iaierai (5 in.)
EI equine atacanie tiene que Vinalizav iirandu anies del 6 pass en Ia nurteria adversaria

'
I]
,
1

-l
\
_

' 25 * Q A

LQ/
.

'
.

Juana ir' s..Iuegn 4:4+2 comudines uiensivus. Cada equipu aiaca y deiiende una uoneviatrianguiar (3 m, x 3 iadusi. EI equipo

I, A

Q .
1

|:\
*'

'

ataqanie iiene que linalizar iimndo antes del 6 vase en Ia nnrteria adversaria,

Jusso u4.Juegu 4'4+Z cumnaines nfensivus. cane equips ataca y

A"

\
.

Q %`*A\`@

- -

:1e 5m.).Eiequi|:natacan!e
4.IIRWT|ll!|lB?llllSDE.1l0|lC0 I
'

\@

uene que iinaiizar iirando antes del 5 pase en la pqrteria adversana.

.ihiJAA
-Al
. . .

f* `

,,

,,,,,,

,.

, ,..,,... ,

,........

DBJETIVD:

Ulunsivn: La tina|izac|6n_ Delanslvnz Evitar el gel,

MED. YKCTIIDDS:

Uienslvus: Paredes, e. orientacidn, vel. de iuege, prufundidad, progresln, desmaruues. Dshnllvos: Entrada, marcaie, vigilancia, reptiegues.
Gtunslvus: Pase, cnntro\, tirn. Do|l||:|vn:: Entrada, carga, anticipacibn, interceacidn, desneje. connentracmn, confianza, Dalenxivnx: Atencin, cuncentfacmn,
I,

MED. TFCNIEDSZ

MED. PSIIIDLOG.: Dtsnslvnsz Atencttin,

MED. FISICDS:

Vel. reannin, reststencia irttensidad

napacidades cootdinatlvas.

2.1Jueq0 3:3+3 ccmcdines otensivos que apnyan desde tus tados exteviures del cuadmdu, EI equipa amante tiene que tinalizarantes ue; s~ page en ra uunuua uatuuuu neutml <4 nu), Dlmensidn: zo x zo ru. Dunuldn: 5'

_O
1

9A

\ \

'\
A

A
R

@
1

Z.2Juegu 3: 3+3 :omndines utensivns que apnyan desde el interiur del cuadradu. Et equipo atacante trene que lrnalrzar antes del 6 pass en ta poneria Iaterat neutrat (4 rn).
ulmuuumuz zo
X

. --D

I]

,,
A

,' ,f/

I \;\

' E/ '

L,
u

zo ru. Duraeln: 5'

m:||1umm\ru=utuy $ 3.2 .- zn|u\s ns nsstsmmut; ||m|smAu|


||"uuuAnunEs;zu
nes
+ 2

I4

euuiuus ueaiuaauuves

scumuai-

@
I
1

pnnercs)
de penatty

,PE
A

n-

U uwnuhutmiwhn

.
\

|3\

1
El

ntmeusluuesmrua nuluctduz 3 a'


><

U
N'

A
`

QQ

\@
\

nEnuPnAc|0u

mnufsz

Libre

Juzsn

1.-

Juegu 3:3+3 uuuuoaiues uteusivus que apuyan (aus desde ras Alneas Iateralesy uuu desde ra truntal delarea de penny). Cada equine ataca y ueliende Ia purteria neutrat, E1 equino atacante trane que tinallzar ames del 6 pese en Ia norterla
VlU!Ii|.

\\ \ D. _,

.
L

.
E

A ,

.mean

N' 2_-

Juego 3:3+3 cnmndtnes ntensivns que annyan (dus desde tas esquinas det area de penalty y une desde la frontal de Ia rnisma) (Jada equine ataca y deflende Ia nurteria neuttal. El equips atacante trene que tinalizar antes det S" nase en Ia punuua neutral.
JUEGO w' a.-

1
U_ _ Q
u

IE

E
A

____
4

[3
.

[J

A
L

'
'

\\
\ \

E]

Juego 3:3+3 ccmndines ntensivns que apayan desde el interior net area au penalty. cada equiuo ataca y autienue Ia punevia neutral. Elequinuatacantetienequetinalizarantes uu 6 page uu Ia punena neutrat.

' A
O

lj

Jusso

. A

nt" A.-

Juegn a:s+a cumudines utensivvs que apuyan (aus uesuu tus uueasuutuuuuy uuu desde Ia trunm delatea de punanyy Cada equlno ataca y detiende Ia nurteria neutral. El eduipo atauufue tiene que uuutuzar antes aut s pase en Ia uunena
|'lB|1Yl3|.


, .

na.|rrvu=

Ulansivu: Superar las siwacianes


Ulunxivux:
C.

1-1

Dl|||\s|v\1:Evi\ar ser superadc 1-1

'

MED. TKGTIEDSI

ritmo, temvorizaciones. Delanslvosz Entradas, remporizaciones. replieques.


1'in1a,

MED. TEBIIIBDS: MED.

Olunxlvnx: Conduccin,

reqate, abenura rcnica. Delanslvnaz Entrada, carga.

Ps|coLOG.:

t1dumIv11s:\tenci :|vos:Arenci6n,cnncentracibn, saquridad. Fusrza-resrsrancra, reslstancua mtensrdad


1

MED. FISICOS:

II,

capanldadas cnurdmatrvas.

.,

,,=|221$whhi|lv!ilMm\Qli5Cidi!n@e1%~~%

2.1 Juegu 4: 2, cua1ro avacantes snuadas an las esquinas del cuadravu los cuales para pnder pasar el balbn uenen que superar1:1 a algunn de los das delensures, si eslus recupe-

'A
:
I

U
@
l

rane|ba10npa5aa\ie|endere||ngar1nr1]ue|1er|1inekmismn,

A O

|l|mansi6n:12

12 rn.

|l||r|:10||:4'

|
.

I/A

` $9

2.2 Juegc 4: 2, tuatlu a|.aCar\\BS S1(\|3d05 an B1 inlerinr 115| cuadrado Ins cuales para puder pasar e1 halbn rumen que

superar1.1aaIgunodeIosdosde|ensures,s1estcsrecuneran el baldn pasaa defender el jugarmr que perdrn el m1srnn.

'
I

'

\O

Dlmansldn: 12 x 12 rn. D||ra|:l|i||:4'

s~.u~w
3.2 .- ZDIIIS

"

namamsf
`

DE HESISTEIIDIAZ IIITENSIDAIIZII
+ 4 cnmndines)

IFJUGADDRES: 20 [4 equinns we 4 mgadores


DIMEIISIUIIESZ 2 011811136051-3125
2
X
><

1. _2
A

we-9-

rectan gums 2-4(

25 |1l.) zo m.)

uunaclunzs'
nscuvsnaclbn:
JUEGU N' 1.2

'
1

1 1

'
1

u' fuuussz

mum,

(CQ

Juequ/M12 camndines u1ensvos.Lus|uqadaresatacan!es wnsiguen un punto cada vez que Iuqran superar 1:1 a un
adversario.

Juana

u" z.Juegu 4: 412 cnmnaines ofensivas. Cana equipv ataca y aeiiende una zona marcada (5 x 20 m,|, deiendidas pm un ugador. El squirm aracanra curisigue un punto cada vez que ogre sunerar1.1 al iuqadur de Ia znna marcada adversaria y atravresa cunduciendn 1a Iinea ne Imran adversaria

_
1

.1 A
,

'

gf
.
A
C]

'

:Jeno ||'a.Juegu 4:4+Z cnmodines o1ensivvs, Losiuqadules atacanles nenen que superar1:1 a un advarsarie anras da podar pasar

O A

a nalbn, lmao |'4.-

f'

'

_
A U
.UA
1

1
1

J
`

_`

\A

Q
A

(D ,-

0
~

,'

, f
\

E
A

mega 4:4+2 :umudines nfansivns Cada euuipo ataca y :muse una pnneria ancna (15 m.)de1enar<1a pm un iugasur El equipn atacanre nnnsigue un punto cada vez vue Iuura superar1'1 al iugador que defrende 1a purteria ancna adversana y atraviesa condumando Ia m4sma.

QBA

`
A

DBJFIIVD:

Dfanslvuz Superar las situaciones 1:1. Dalsnxlvo: Evltar ser superadn 1.1.

MED. TKUTIEDS: MED. TEDIIICOSI MED. PSIDDLGG.:

Ulenslvnxz

C.

ritnro, temporizaciones. Dslsnsivus: Entradas, lemrwrizacianes, rapliegues.


Vinta,

Dlenslvnsr Conduccibn,

regate, cohe|1ura,tecnica. Dslnnllvux: Entrada, carga.

Ulsnslvnszmencibn, cin, sequridad.

concen1ra|:i6n,creati ivns:Atenci6n,concentra-

MED. FISICDS:

Ve( desplazamientn, resistenclwintansidad \lI, rzapacidades cnordinahvas.


.

2.1 Juegu 633, seis aranantes nada uno can un halbn lu cunducen an el intennr del cuadradn y tratan de suuerar1 1 a tres devensures y mantener Ia posesrn der nrlsmu, los delsnsares si Ioqran recuperar e1 haln pasan a atacar

Q A

D|I||nI|!|dl\:15 X15

.
f
A
F E]

Q A

nr

Durllilflli 4'

I/\/\/->
2.Z.Iuegn 3'3+3 cnmadines cfensrvos que apoyan desde al interrnr del cuadradn. EI iugador en nusesibn del haln tiene que superar1:1 a un delensor para puder pasar er haln, Dlmensldnz 15x 15m D||r|uI|n:4'

O A A
`

.
Q
1

.
@

'L/L

\
` X

[1

. ,
A

e|.=nvsuaaMrurn,yarrnnmm

a.~

mn; rnuunPALQ

cdDRb1uAc|dua|em
2

3.2 .- IUNAS IIE RES|STENCIl:|||1'ENSID||I:V||

n'JunAuuns;zn(1;1mumnum(a gums; + z punamsm


DIMEIISIDIIESI 4 renlrlgulos de 20
X

15 m.

nunncldn:
JUEHII

3 X1

. .
E]

A U

. Cf/
U

|lEGUPERA|2|UI|:1`

M'T0|]UES:L1bVe

?A

||'1.-

Juegn 1:11 cnmodln clensrvo (3 grupos). Cada rugadur ataca y datiende una poneria norma1(4 m.), Lns juqadores a1acantes para poderfrnalrzartimndu en Ia ponsrla adversana (ir-men que superar1:1 a su uerensur.
JUEGU N 2.-

A
A U

Jueqo 1:(+1 cumudrn ulensivc (3 gruuus). Dada yugadnr ataca y defrsnda dos porterias pequeias (2 rn 1. Los guaadures atacantas para under |ina1izar atravesandn condncienan alquna de ras nonerlas adversarias nenen que superar1:1 a su defensnr.
JUEGO N" 3.-

-__-_
3

& . _. b ,

cnmudin urenswe (3 grapes). cada nrgannr ataca y deliende una Iinea de fundu con un punero. Los iugadnras atacantes para nnderlinalizaratravesando cundu~ cienda la Ilnea de Iondo adversarianenen que superar1:1 a su defensor.
.luagn
JUEGO II" 4.Juego 1:1+1 cnmodln olensrvn (3 qrunos). Cada iugadur alaca y defiende una unrleria ancha (10 rn.). Lns jugadores

mn

rn;

_
A EYE;

_
13

aracanres para poder iinalizar alravesandu cunduciendo Ia punena ancna adversaria tienen qua superar 1:1 a su defensor,

A`.

A,~E

'

fl.lIRN11lDE4= .TAiEKiQMkB2li9v11libiy1liiqiit|` "`

f `f`

PEHQQBREQI

mumvo:
KD. KD. KD.
TMJTICUS:
TEDNICIJS:

0|||||hlu: Superar

las shuaciones 111.

Dlismlvn: Evitar ssl suverado 1:1.

lllunllvoxt C. ritmo, tempovlzacwnes. Dulunxlvnsz Entradas, tempurizaciones, mpliegues.


Olnnsivnsz Gonduccnin, finta, reqate, nobertura Iecnina. Duiunslvns: Enlrada, ca|i]a_

PSICDLUE.: 0|9n|i\mx:Ate|\l:idn, concentracin,

cidn, sequlidad,

v:rea1ivida| lvnx:Atenci6n.cuncant|a

ID.

FiS|CDSZ

Vel. veaccin, rasistencia Imsnsudad II, capacidanes coordinativas.

L1 Juequ 513, seks alacanles cada und can un Damn lu :nducen en e1imer>o|de|cuadrada,tratandodesuuem|1:1 nes delensuvesyatravesareonduciendo 1a puneria neutral 3 vn.), los detensnres s1 Inman recuuarar el halon pasan a

aamr.

konslbnz 15 x 15

m. Dllrluihllz 4

1.2 .Iueqn 63, sels alacanles cada unn can un baldn lu :mduuen en el imeriordel cuadradnlratando de supevar1:1 ; ues defensures y atravesar cnnduciendn Ia purteria trianymr |1 m. x 31adus),|as delensures sr Iauran recuperav el wdn pasan a acacar.

&\|||||6n:14 x15 m. Duraulinz 4'

B-||llu|H|1\H||l1|fTill|@f
I

1s.-|~m1enum\m A+0*\IH1l2if1'5Rll

2 .- ZONAS DE HESISTENCIIZ INTENSIDADZII

1i_i__Z__ _
0

I JUGADDRESI 1B(12 a\al:an\E5-6 delensores)

IENSIDNESI
IIIADIUNZ 2
X

cuadrados de 20

Z0 m.

2'
2`

QA
ov\f\/A
A

VW

A Q

KEUPERICIUHZ

N' YDIIUES: Libre

IEGU l|1..|Aegu6:3, Seisatacantescada unnenn un hamn Ioconducen ar ei interior del cuadrado tratandu de superar 1:1 a tres nerensnres y mantener Ia posesibn del baldn, Ins defensores s \og|an recuperar el Damn pasan a alacar.

0
A

'S
A

'

|160 H' 2.~


.wqo 6.3 Seis alacantes cada uno con un ba10nIc conducen 1 e0 mterinr um cuadradc uacanuu de supelar 111 alms
reiensures y auavesar cunduciendu algunn de Ins cuadrams 11 x1 my), si ms defensores recunerav en hamn pasan a

near.

5 mm E 3 ____, |_i__,
oi;o
A

|G0 N" 3..uequ 6 5. Seis alacantes cada uno can un haldn lu :mducen en el inlenordel cuadradntralandn desuperar1:1 1 :es delensures y atravesar cnnduciendn Ia zona marcada
2
x

Lk.;

/Y

2 m.), los delensoves sl Ingran

reeuperar al haln uasan

i
I

IVACHI,

IJEGU II" 4,.mean 6' 3. Seis atacantes cada una can un balbn In condu:nu en el \n\evio| del cuadradn \ratandn de superar1:1at|es nefensoves y atravesar cnnduniendo a1guna de las tres :nnerias nenuehas (1 m.) snluadas en e1 eampn, Ins defensnres su 1ug|an recuperar el haln pasa a atanar.

AA

glwj

_AE
59

[1

,,,.,.,.

,,,,,_W

_
MED. TAGTICIJS:

IJBJETIVU:

Glnuslvnz Mantener

Ia

pusesiun del haln. Daisnslvuz Reuuperar

el baldn.

Dlnnsivns:
vigilancia.

ADDYDS,

dasmarques, paredes, tempurizaclonas, c. urientacin. Dslsuxlvusz Marcaie,

|J|snxlvu1:Contro4, unnduccibn, ragate, pass. Udenslvus: Entradaanticipacibn, interceptacidn, carga, MED. PSICIJLDG.: |J|nn:|vos:A!enci\in, cuncar|1raci0n,seguridad,cap. cugnilivas. Du||n:|v||S:Afer1\:i0n. nuncentracin, sacniicio, volunlad.
MED, TECNIIJDS:
MED. FISIIJIJS:

Fuerza-resistencia, resis1encia intensidad


..

I,

Dapacidades coordinativas.

,,,,,,

2.1 Jueqo 5:2, clnco afacanles siluadus (cuatrc en ras esquiuas delcuadradayunuen a>interinrdeImismn)\ra\an de mantener Ia pusesvn del baron contra dos delensures que intentan recuperano, sr lu cunsiguen uasa a defender el iugadur que Uerdiu eb baln

A
1

/
//

. /'
A

Q-> \
@,

' A \
\

,'

D|mm|m|:12><1z

m,

numnon: 5'

\
\
f

z.z.|ueg<> szz, mmm atacanles srtuadcs

(num en wus ladns


a

exterinresdelcuadradoyunnenelintenurdelmismuhralan de mantener Ia pnsesibn del bauin contra dos delensnres


que rnleman re1:uperar\u,s\ iuuadur que perdid el haln
Ku

cuusiuuen Dasa

defender

el

nrmmran: rz X12

uuminn: 5'

I
1

I /' , f

O
Z

.
Q*
I

, '
//

3.2 .- ZDNIS

DE RESISTEHBIAI IIITEIISIDADII

u1u arugauoreseomna|nes>
DIMENSIONESI 4 cuadradns ne 15
X

ET'

`\

rs rn

".
\

nunncmu: 3 X 3' nrcursnacrduz 1'

A
wrouues:
L|b|e_

,
, ,
rf

Juana u
Juegu

1_-

Q,,
A A

.
1

,
A A
f

\@
. ,

3: 3+3

cumodines uiensivus que apoyan desde Ins

Iados exteriores del cuadradn Lus equipus mtenran mantener Ia pnsesidn del halbn ecnsrguiendo un nunlo cada vez que Iogran dar diez nases sequidns.
.IUEGD

' *QI f

ll' Zn

.Iueqn 3: 33 camadlnes ofensivcs que aaoyan (dus desde

Iasesquinasdel |:uad|adnyunndesdee\ imeriordel misma), Los equipas bnlenlan manlener Ia nnsesibn de! Iaalbn v:unsi guiendo un nunln cada vez que Quqran dar diez vases seguinus.
JIIEGG N' 3.-

. 1*
[I
'
| |

-
A

1 '
` `

'

[1
|
I

4
1

Jusgo 3: 33 comadines niensivos que apuyan desde las esquinas del cuadrado Lus equmus vmenlan manmner Ia nnsesibn ue| nalon nunsiguienuu un puma Dada vez que Iogran uaraiez pases seguiuus.

,f O A

'
:

|
|
I

A
@
,
1

,
4
@ /
,

/D

0
A A

.mesa

|.-

,Q A

Juego 31343 cnmnmnes nlensivns que almyan (dos desde Ins Iados exteriores det cuadradc y uno desde el interior del mismu). Los equipns mtenlan manlener Ia pnseslhn de1 halbn eunsiguienda un punto cada vez que \oqran dar diez pases seguidns.

/
ET _

'

fL/
I

'

_Q

_.U

,_4:|

*"

~'~

UBJETIVU: MED. TAUTIDDS:

Dllnslvuz Mantener la posesin del baln. Dlhnslvllz Hecupevar el balbn,

Dlenslvns: Apoyos, desmarqves, paredes, temporizaciones, c. urientanin. Dllenslvns: Marcaie,


vigilancia.

MED. TECHIEDS: MED. PSIDDLDG.:

Ulemivns: Control, ednduecidn, reqate, pass. Delenxivulz Enlrada, anticipanidn, intercepzacmn, carua.

0|unsiv|n:Me|\cif\ A1enc|bn.cnncentracidn,
sacrificie, vo\untad,
Vel.

__
MED. F|S|CDS:

desplazamiento, resislennia-imensidad

II,

capanidades cuurdinativas.

2.1Juequ 5: 2, :inco atacanlessiluados (dos an Iasesquinas de euamaan y ues en ex intenuf ue| miemu) neun me mantener Ia nusesmu del hatn contra dos delensures que
mtentan recupererln, si recuueran el balon, pasa a defender al juqadnr que perdnd el nalon. Dimamllinz 12 x 12 m. Duncluz 5'

Q'

' A

1,
'
V'

|""* f

` `

6'

`@
\

2.2 Jueun 5:2, cxncu alaoavues snuadns (dns en los ladus


exterinres del cvadradn y tres en el intenuv del mismo), uatan de vnamener Ia pnsesidn del haldn enmra dns de1en~ sures que mtentan recuperarlu, si recuperan el haldn, pasa a de1ende| e\ iuuador que perdvu el balbn,

,
1

I'

O'

A A Q

i O
'
1

nlmmlanz

15

15 m.

uurmon: 5'

3.2 .- ZUNIS

DE HESISTENDIAI IIITEDISIIJADZII

E
_.

||'JUEAD0|lES:20(4equipusde4iugadares44 camodines)
DIMEPISIDIIESZ 4 Cuadmdns de 25
X

25 m,

#f
, ,

,@

_,

Q
A
EI

\
\

uunncuduz a'
REIIUPERMDIOIIZ

ll" TUUUES3 Libre.

f
*

'

' ,D
\

0
A

El A

.mean |r1_Juegu 4:4+2 eumudines uensivns que ancyan desde el mlevinr del cuadvado. Les equmus intenlan mantener Ia pusesiun del baldn cnnsigulendn un punto cada vez que
mqran dar norm pases seguvdos.
JUEGU ll Z.-

\
\

.
* 8

Q [Q

.
4

Juego 4.4+2 comudines ulensivus que apnyan desde el mteriur del cuadrado. Cada equipu nnmbvaa un capitn, Lns equipusintenman manlenerla pnsesidn del halon eansmuiendo un puma cada vez que recibe un pase su capiian.

0
,f
A

Q/ \
0'/A

.|l|EGll N' 3..Iuegn 4:4+2 cumudines uiensives que apeyan desde el


nnlevinr del cuadrado. Las
vas de suelo

, A
.'
J

equipas intenlan mamenev Ia posesln del halbn solo permitienduse Ius gases corius y a
JUEGII II'

6
\

|.del

/, QA

@/,

0
A

o
A

ueqn 4: 442 curnudines u|ensivus que auoyan desde Ins

,OA
Q

lidus exteriores

cuadrado Los equipus inteman mente-

ner Ia pnsesidn del halbn consvgmendn un punto cada vez due lugran dar ucnu eases sequidos.
\
WW'

<-Cl
,

vw we

;;;;;;.f ;;;;;;<=;;'<f;<ss;;=ff;;;`;f;.=;1;;s

;;,;;1~nmV/`m,m,'it '

DBJEIIVO:
MED. TRDTICDS:

Ufunsivuz Mantener Ia pasesmn del baln, Defensive: Recuperarel haln,

Dfenslvnsz Apuyos, desmarques, paredes, ternpnrizaciunes, n. orfentacibn. Dslsnxivusz Marca|e, vigiiancia.

Dfonslvnx: Cnntrul, canduccln, reqate, pase, Dalsnllvos: Entrada, anticipacibn, inierceptaciri, carga. MED. PSICOLOG.: Olellslvos: Aterfcin, concentfacivjri, seguridad, cap. cugnitivas, Defslfsitffzl:/ltenctbn, nnncentraciri sanrifio, vnluntad.
MED. TEBNICUS: MED. FISICUS:
Vel.

reacnidn, resistencia intensldad

f,

capacidades nuurdinativas
1

2.1Juegu

4:2 nuatm afacantes situadns en el interior del cuadradn trafan de rnaritener fa pnsesin del haldn contra dos defensnres que infentan racuperarlo, si recuperan el

i__ ____
a

ba|0n,t1asa

defender el iugaaur que perdm el mismo.

nimensmn: I2 X12 m. nummn: 5'

.
/
X

,'
1

' A

A
,

gi
`

2.2 Juegu 4:Z, cuatm atacantes sifuadns en Ins Iadns exieriures del cuadrado tratarf de rnantener ia pusesin dei haldn contra dns defensores que intentan recunerariu_ si rseuperan el taaldn pasaa defender el pugadnr que perdfu el rnismn.

\
\

.,

@f

.f

A
\

Q
\

@/ ,

lllmensldn:

12

12 rn. Durlnlbnz

5'

3.2 , zumfs

ni RESISTENCM:

wma

i'3.rm1f~faw'f;if5,1;ilB11* Diimemvmnmmimhimmn
1

IIITEIISIDAIJZI

N JUGADURESZ 18 IS

equipns de 3 jugaidoms)

_-i

A
lr

<_|
O->

/ /'

UIMENSIUNESI 4

tuadtadcs de16 X16 m.


Il" TUQUES2 Libre.

nunncfdma'
RECUPEIIUIUNI 1'

Juenuuw-

Juego S:3, dnsequipus detresjugadnres atacantessituadus (dns en ias esquinas def cuadradc y cuatm en ei interior del misrnn), tmtan de manfener Ia posesion du baron mmm un equine de tres iugadcres defensores, sf estcs recuperan el ttalbn pasa a defender ei equfpn que peruui el mismn.

.fuinn n'2_-

Jf|f1g06:3,\10s equiposcfetresiugadures atacantes situados (dns en ins Iadus exrenures del cuadradn y cuatro en ei interiordel mismo), tratan de mantenerla pnsesin del tlallin nontm un equine de tres |ugadc|es defensures, si estas recuperan el baidn pasa a defender el equipu que perdi el mismu
JUEGO .Iuegu 6:3,dns equiuos detresjuqadoresatacantes situadus (tres en las esqutnas del cuadradu y tres en el interior del mrsmo), tmtan de mamener Ia posesibn del baidn comm un euufpo de tres iuqadnres defensores, si estus recunemn el namn pasa a defender ef equlpu due pemie el mismn.

||'a.-

J\|EGO||"|.-

.luego 613, dosequinus detres iugadures atacanfessituadas (tres en Ins ladns exterinres del cuadradu y tres en ei interior del mistno), traun de manteneria nosesitin del halbn contra un equfpa de tres iuqadures ueferisures, si esms recuperan el baln uasa a defender el equipu que uerdi et mfsmo.

1
\
7

_ 5 if >
\
,

`\

@,
1

/ 5A
\

,' A

/.

3_ . (D ,

'

_ ,

'U

\@

.A

.f

@, 'A

.F , , A / \.
, *

, '
\

A
\

,f

'

\@
\
\

o~

5l

----- o

I ,@
x

~<

In u
~~~~~

vm

;f;=<=:;;5;;;555?22i51i %i:v:::;?EiEE={;;;@

DBJETIVUQ

Gtnsivu: Progresibp an

ei

juegn. Doiunsivnz Evitar la pfoqresidn en el iuego,

MED. TMITCDSI MED. TEDMICDS:

U|s||sIvos:Prafundii1ad,oaredes,c. riimu.

c. urientacin, desrnarques, apoyos, amplitud, pragresin, Dulunsivnsz Entrada, temporizacin, marcaie, hascuiar, red. espacio, coberturas, permulas.

Ollnslvosz Control, conduccln, regaie, pase,1irn. Dnfln:|vu::Eutrada,aI1liC|pac\Ou,inXerC6ptaCi0n, carga.


volumad.

MED. PSICDLOG.: Dlsnslvnsz Atencun, cuncentracin, crealividad, cap, Delonslvosz Atencibu, conceniracin, sacrificin,
MED. FISICDS:

Fuurza~rssistam:ia, resistancia intensidad

2.1.|ueQD 3: 36 cumndlnes oiensivus. Cada euuipo atacay defiende una Iinaa de funda. El equipn aiacama intenia pruqresaren el iuepn yiinallzaralravesandn cnnduclendn ia lim de fondn auvarsaria

l-11-.
@, E
'

II.

capacidadas coordinativas.

, -

Dlmunsidn: 2Dx15m

2.2.lueqn 3: 3+3 comudmes ciensivus. Cada equipo atanay deiiende una porteria normal (4 mi. EI equips alacanie inienia pmgresar en el iueqoy iinalizarurando en Ia pnnaria
adversaria.

______ __
numinms'
`

Q
,'

A D
A~

EI

.A

r @
~

I]
V

'

-\;|

A
,

EL A *

Dimlnsilin: 20 x15 m, Du||I6||: 5'

A 1
1

3.1 .-

u'Jun iuqauure=+4namnuines|
DIMEIISIIINES: 4 rectingulos de 35 x 25 m.

zumis DE nEs|s1E|||:|A; ||nz|s|nlm:||

_ _

DU|llC|0||I8' nE|:uPEnAc|0n:2' Juana n'1_-

,' A
I

'. /A
0
(D
1

"1onus; Libra.

,' [I

Juegu 4: 42 enmnaines ufenw/us. cm muipn anna y ueiiende una panerla pequena iam), EI equipn alacanie inienta pmuresar en el iungn y iinaiizartlrandn en Ia poneria adversana. Sisiema, 3-1,
JIIEGU II' 2..mega 4; 442 cnmoames vvensivns Cana equipn aiaca y deiiende una ponevia tnanqular (Zm x Iadus). EI equips

|j`
I

U
*

'

alacame intents pmaresaven eliuegu y iinalizaruranda en uorieria adversaiia. Sistemac 3-1.

Ia

mesa rr 1.Iuegn 4: 4+2 cnmudines niensivns. Cada equips alaca y deiiende una paneria Iaieral (3 m.). EI equipa alacante rntenta pmgresaren eljueqn yfinalizar tirandn en Ia panarla

_
/f
A

A `

,' A

\Q

AEP A

.
|

@|
f

___i
'
A
1

/A
(D

.
A

adversaria.

Sisiema'3-1.

Juicu i|'4.Juegn 4:4+2 cnmnuinas niansivns. Cada equipu aiaca y deiiende una Iinea de Vondc. EI equipo aiacante inienla
I

O A
Ia

|' A

/
_v

ij
\

; aratravesandacnm1ucienda
Iinea ne fnndo adversaria.

JI
\

\ `
A
W, @

.
U
A

~.

Sistema' 3-1.

yd*

wwmnefinwmmmmami if

GBJETIVU: MED. TKUIIGIJS: MED. TECNIDDS:

Olanslvo: Prnqvesin en el luegn. Duiunsivu: Evitar

Ia

pmgresibn sn

el yuego.

tlllnslvnsz Prolundidam parades, c. ritrno, c. onentacibn, desmarques_ apnyus, amplilud, pmgresibn. Duisuxlvul: Entrada, tempor|zacinn, marcaia, nascular, ved. espacin, cohenuras_ permutas. Ullnslvosz Control, conduccin, regate, pase,tiro,Ds|a||s|vnx:En\rada,an1icipaci6n, intercaptacvn,
carga.

MED. FSICULDG; Gllnsivnsz Alennin, conuenlracin, creatividad, Cap. cognitivas,

Daianslvul: Atencibn, concentra-

cibn, sacrificio, vobunlad.


MED. FISIDDSI

Vei. desplazamientu, resvstencia-mtensidad II, napacidades cooniinativas.

2.1J||eg0 3: 3+3 cnmudines o1ensivus.Cada squipu araca y


una |mr\erIa ancha (10 m,), EI eqwpu atacante mtsnta urngresar en el yuequ y finalizaratravesandu conduciendo Ia unneria adversana.
\1e1|em1e

.oA
1
EL

Dilll\ll\li6||: 20

15 rn, Ilulutlllz 5'

C?" E
~`

ACL

/o
_

"A
__

2.ZJueqa 3: 3+3 cumodines olensivos. Cada eqmpn ataca y


defiende una por\eria1alera1 (4m|. Elenumn alacanle inlenta pruqresar an el iuenn y linalizar lirandn en Ia unnerla adversaria. Dlmunxlnz 20 x15
rn

A`;@

A?

Dunuin: 5'

3.2 .- ZUIIIS

DE KESISTEIIDIAZ |||TE||S||'||D:|1 ||'JUGADORES:Z0(4equipusde4|unadures+4 cnrnadines]

DIMENSIDNESZ 4 Ieclllulllcs de 35 DURACIUN: a

25 m,

RECUPERACIOIII 2'

ll" TDUUESI Libre

JUEED N' 1.Jueuo 4:4+2 ccmodines ulensivns, Cana equinn alaca y delisnde una mna n1amada(5 10 m.\. EI equine alacante intenta pmgresar en sl iusgo y finaiizar atravesando condunisndn Ia zona mamada adversaria.
><

0' @
~

~~A
[1

lil
.
423

A;

,,,,

"

EA

13

SISTBFNBI

3>1,

JUEED N' Z.Jueuu 4:4+2 aamcaines mnsivns. casa equnw alaca y deiiende una zona marcada (5 x 25 m.|. EI euuvpo atacanle intenla pmgmsar sn er iuego y Iinalizar atravesando condumendu Ia zona marcada adversaria. Sismma: 3-1 JUEEO N" 3.Jueuo 41412 wmcaines vfensivns, eqnipn ataca y deliende una nnrievia mera! pequeia [3 m.) EI equipn inlenta progvesar en el iuegn ylinalizav alravesandu condu ciendu Ia punena ancna advarsaria. Sisiema: 3-1,

"``_` ' "


3

\A T, @

v/

. ,
|

cm

0
,' A
gl

JUEGD

ll' 4.-

Juepu 4:4+2 ccrnodines ofensivos, Gada equips alaca y Ueliendeduscuadradus |5x5 m,). Elequxpu alacante inlenla prnqresar en el |uego y Iinalizar atravesandn nonduniendn alqunn de las nuadrados adversarins. Sistema: 3-1,

U A A Q

,A
D
'

{,Q
A A

,-'A 1
>` "1"Ai

Ay

@~

ivan

A"1

pruqresin en el juego. IEII. TICTIEDSZ Dlsnslvuxz Prufundidad. parades, c. mmm. c, nrientacin, desmarques. apnyus. ampliiud. pmgresin. Dniensivnsr Entrada, tempurizacnbn, mamaie, hascular, red. espacin, cohenuias, permuias. MED. TECNIEDS: Ulluslvnsz Cunlrol, conducci6n_ regaie, pase, lirn. Deiansivus: Entraaa, aniicipacin, interceptacibn. carqa. MED. PSICULOGJ Ulnuslvus: Aiencibn, connenivanibn, creativxdad, cap, cugniiivas. Dslanslvnsz Aiencin, cnncentraUBJETIVD:

Dlensivu: Progresin en el juepo. Duluuxivn: Evitar

cin, sacrifin, vuluuiad.


MED. FiSICOS:
Vel.

reaccin, resisiencia intensidad

1.1 Juegn 3;3+3 cnmndines nlensivns. Cada equipo ataca y :ehende una porteria pequeiia (2 m.). EI equipo aiacanie nienia pmgresaren si iusgn yiinalizar tiiandn en Ia poneria

mversaiia.
Dlmausln: zu
X

15 m.

simian: 5'
,

1.ZJuegn 3:3+3 comodmes ofenswus. Cana euuino aiaca y

Jeliende una porteria triangular 13 m. x 3 Iadns). Ei equipn ziacanieinieniapmpresaren eIjueuoy1inaIizar\uandnsn1a oonevia adversaria,
llimnnslfiuz 20 x15 m. llunnlhuz 5'

q.. uauuomm
1.2 .-

,
jp
_V

.,`,.
Ia

II,

capacidades cnnrdinativas.

.1

Q Q 'A

- -f
n

D
@
_ _ _

,
iii T
@

\ A

,D
I

. "

A
, 5
/

'

AQ

0\ @
\\ A `

. .
2

|-Jun uugaams.4@m0a|ne=;
DIMENSIDIIESZ 4 reuiangulus de

zumis

DE

nzsis1zuciA:|u1usinAn:||
as x 25 m.

DURAD|flN:8` lECl1PERA|7IDN:2`
N'TDl1UE$:L1i1rn,

Jumou-1,
Juego 4 M2 comudines nlensivus, Cada equips alaca y Jeiiende dos pnnerlas pequehas 12 m.). el equips aiacarus :uerua pmqiesar en el iueqo y iinalizartiranau en alquna de

A ~`@ A @
__

.1
\

as pcnerias adveisanas. Sislema 34.

mica

N' 2.uueqn 4~4+2 comodines alenslvos. nada equipn aiaca y lellende tres punerias pequefias (5 m,|. EI equiun atacante ritema propresar en el iuegc ylinalilariimndu en aipuna de

adversarias, Sisiemaz 3-1,


ES DUHEHZS

IIEBD

N" 3...ego 4; 4+2 wmuumes nfensivus. Cana equipn aiaca y :eiiende uns pnrterlas iaieiaies pequeuas (2 m.). EI equipc liacanle inieuta pmgiesarsn el iuegcyliualizar atravesando :anduciendn alpuna de las porteilas adversarias,

\
A~

, ' , ,A .
\
[I
G9

l
"
`

QA

.
A
'

|A
@ /'
f

'

,
~

x.A
\:|
` _`

U'

,;]
A

.
\

A
I

@
\

,
U
A
CQ/ /

A?
,
,

Sfslemaz 3-1.

NEED N' |..ueuu 4:4+2 camadines nfensivns, Cana equipo anna y Jeiieude cuaim piyuies cclocadns a Io Iarin de la ilnea de man. El equipn aianaiue iruema prngresai en el yuegn y inalizar inieniandn medianie uri tim dernhar Ins pivnlss del
am/ersariu. Slslemai 3-1, 4.

; ` \

Q A
5
`

. '

1
_

,
_

cmcunuumsmunsnmauucai' I

-~

r @W@wuhiwri

"
:Z

DBJETIVU:
MED. TRETIBUS:

MED. TEDNICDS:

Glenslvusz Pase, control, tird. Delsnslvnxz Entrada, carga, antidipacidn, intercepteeidn, despe|e. MED. PSICULOG.: |J1nnsivn::Atenei6n, nnncentracidn, enntianza. lletenslvdez Atencidn, cnncentracin.
MED. FISICDS:

2.1.Iueun

3. 3+3 cnmudines nieneivds que apoyan desde ei interior del cuadiadu. Ei equipn atacame tiene que tinalizar antes dei 6" pase en Ia purterie lateral neutral (4 m.), Dlmensldn: zo X zo m. Durauldn: 5'

2.z.|uege 3 sea eemuumee otensivns que aunyan desde ms

Iadds exteriures det cuadradn EI equipu atacante tiene que tinalizarantes del sf' pase enneeeneriaieiereineurrelm nr.)

Dtmensidn: 20 x 20

_
m

Ulenslvoz La tine|izacidn_ Deienelvnz Evitar el gnl.

Uianslvnxr Paredes, c. urientacidn, vet, iueqo, prufundidad, prouresidn, desmaiques. Dnllnslvos: Entrada, marcafe, viqilancia, repliegues.

Fuerza-reasistencla, resistencia inlensidad ll, capacidades cqurdinativas.

Q G) f A

'

D#
\

_ /
E
Q

.A

1 I 1 7

A
E]

Durauidn: 5'

.
*

'Q ,
E!

'

il
A

.
`

f
_

`0 '

` \
-

E].MOU||NI(||!|W1||8fYElu||l|'l||ll|Dl |_a.=PAmErmtuvnLl,1.1.ue1uuironsruesz:e 3.2 ,- ZDIIIS IIE RESISTENCIII INTENSIDIIIZVI 1 2


JUGMIDRES: 20 (4 equidus de 3 iugadures nes + 2 ponerqs)
N" + 6

wnwwwltaw

cnrnudi-

DIMENSIGNES: 4 rectngulus de 30 x 20 m.

nunnnidu; s'

, -/A
Libre,

E
iii

(D,

/,A
U
EI

necureruciduz
.IUEGD N'

u' ruuuesz

1.Juegu 4;4+3 cnmndines utensiuns que apoyan (das desde las iineas Iatevaies y una desde el interior det eempe). Cada equiuo atacaydetiende unepenerienermei 15 nr). sieeurpe atacante tiene que iinaiizar antes del 6 ease en Ia nqneria adversana
JUEGD N' 2.Juego 3:3+3 enmqdines oiensivns que apuyan desde el interior dei campu, Cada equine ataca y defiende tres panerias pequenas 12 mt. EI equips aiacante tiene que finalizar antes dei 6 pase en alquna de ies ponerias adversaries desde tuera de las zdnas rnareadas (5 x 20 m).
.IUEGU N 3.-

\ ~@A
A

\;\
I

`\

AE' \
`

A-J

Juego 4:4+3 curnndines afensivos que apuyan desde el interiurdel cameo. Cade equinnatacaydeiiende una poneria nurmai (5 rn,|. EI equipq atecante tiene que finalizar tlrendu antes del 6" pas!! en Ia pnrieria adversaria.
JUEGD N' |..luegu 3. 3+3 edmodines utensivos que apoyan dus desde las iineas Iaterales y unc desde el interinr del cameo). Cade
1

equipu ataca y detiende tres porterias pequefias 12 m.). EI edulun atacante tiene que tinalizartirandd antes del 6 pase en aigune de ias purterias adversaries desde tuera de las zdnas rnarcadas (5 x 20 m.).

mr

A.

tie' `\
AD@

,M

@,

fn

\
C

55% \
\
A

AEl\ A

A/

'42

$U|A@|lfff
_T|VU:

"" '

i.
|
\

Ulonslvnz La iinalizaciiin. Dalaulivn: Evitar el uol.

-\
_

fha

.1

.H rt..

in

'

"-

h,

,,.t,,_:.

TKCTIDDS:

Disnxivusz Paredes, c. onentacion, vel. iuego, protundiaad, proqresin, desmarques. Dslunlivus: Entrada, marnaie, viuilannia, replieques.

$1 TECNIBDS:

Uhrnivux: Pase, cuntroi, tim. Dalunsivnsz Entrada, carga, anticipaciun, interneptacin, despeie,

El, PSICULOG.: Gfartxlvw: Atanctbn, cnncentracibn. coniianza. Dsieiieivux: Atancin, cnncentracin El. FISICUS: Vel. desplazamiento, resistaneia-intanstdad capacidades cnordinatlvas.
II,

1 1 Juegn 3: 33 comndines nlensivos que apuyan desde las swrnas dei cuadrado. El equino atacanta tiene que itnaluzar mes del 6 nase en Ia pnmaria trianguiar neutral (2 ni. x 3

ami.

k1|xI6n:2|J

><

20 in.

uumionz 5'

(A

Q/

I
|

[L

.
E

/
|

\.
/ f
,
1
K

,PA
.
g EV

C
A

ij

l1.Iuegn3 Sdiccmudinesolensivus uueauuyan desde Ins


anus exteriores del cuadradn. Ei equips atacante tiene que 'imluar antes del 6 vase en Ia purteria triangular neutral

._

` \

|
A

lm xataansi. ilnillillf 20 x 20 rn. |'|\|rID|6|lt 5'

Q A D

[I
`

F- ||l'||"'i9f|*1'lW1'

lu" 11 _- zmuis ni nzsisreucm; mrfiisiminzit

`QHi5'IL?iiii2dlTf_ '_ `_ff`_f`BiR2` #CDUKBIIQY 'DHWJ I

rarsnnunzszzou equinust1e41uuauures+4cumuu|nes|
1E||S|DNE8: A rectnguins uuiunlunz a'
KCUYERADIUIII 2`
de 30
x

G?

20 tn,

N' TIIIIUESI Libre.


_ _

,'D Q
`
~

/.QA

Q
O
`

-. .
~

D
`

A`
A
@
/ \

`
U
1

a E
A

Q A

msn
,mga

ti"

i.-

aiensivns cada aquipn ataca y nnende una purieria triangular (3 m. x 3 Iadus). EI equipu uname tiene que iinalizar tirando antes del 6 nase en la :Dneria adversaria
4,-1+2 cumudines

man
it ii

it' z..mga 4:4+2 comodines olensivus, [Dada equipn ataca y rfwnde una nnrteriacuadrada (5x 5 rn,|. EI equiuo atacame
que Iinallzar tlrando antes del 6 nase en Ia purieria

une

mersana,

uno |'=,s.-_
Ango 4:4+2 camudines diensivos, Cada equlpo ataca y mhende una puneria n0rmaI(5 m.).E|equipnatacante!ierte me Iinalizxrttrando antes de16 pase en la porteria advur-

\A

/ ' A' _ L___


1

---
1

, _ _ .,

.\
A

Q/

Q A

. ` E A
~ _

'.A
__

'

NEED
2

N' L-

D@,
1

_ueqn M42 cumudines niensivos. Dada equipn ataca y nsnende una pcrteria Iateml (5 mt). el squipo ataca y deiienuna penerla lateral is nt). el equipu amante tiene que iranzav tiranuo antes net 6 pass an Ia ponevia aaveisaria

A /A

A
_W

L/.
_

f`@ A
`
~

, f
lg
.

ill

""

,TE

,_.,

,,t,.

.,

._.... ,,

,|NlGlll5N'
UBJETIVUZ

Ulsnsivu: La finalizacifln. Dalsnsivnz Evitar


Entrada, rnavcaie, viuilancia, reuliegues.

el gal.

MED. TRGTICDS:

Ulsnslvus: Paredes, c. urientanldn, vel, de iuego, prafundidad. progreslon, desmarques. Dslenslvnsz


Ulenslvns: Pase, control, tim. Ds|ar|||vu|:Ent1ada, carqa, anticlpacin, intercepcin, despeje.

MEIJ. TECIIICDS:

MED. PSIDIJLDG.: Dlsnsivns:Atenc16n, concentracidn, cnnlianza. Dslunxivnx: Atencin, cnncantracidn,


MEIJ. F|S|COS:

Vel, reaecibn, rasistencia intensldad

I,

capacldades conrdinativas.

1=i1nH>\=M'i*|hl'1*t'\N\|lii=i~'
2.1 .luego 3:3+3 :omndines ofensivos que apnyan desde el lnterior del cuadradn. EI equine alacanle tiene que nnallzar antes del 6" pase en la pnrlerla neulral (4 m.) Dlmsnsldnz 20
x

'.
lj
A

_ _

_, U
,

lil

20 rn. Dunuldn: 5'

:
|

[3
}

/.
*

E;

1,2Juegd 3:36 comudines ofensivas que apnyan desde las esqulnas del cuadraao. El equipu alacanle tiene que linallzar
antes del
6

/1

A
@
, v
,

.A
7

\
.

/
1

A
i
I
E

`
4

pase en la pnrleria laleval neutral


x

(A

rn,|.

Illmlnslbnz 10

10 m.

Duunlhnz 5'

O->

El"
ep.

.'

[ll
A
I-E'

mlmummrymeuunw
zmus nz nzslsmlcun
14

3.2 ,-

|||TE||S|DAD:l

lr .tus/lnonssz zu
nes
+ 2

equinos de 3 iugauures + 6 eumaaie

@
-

porlerus)

ululsuslouesz

me de penalty,
wrnnuzsz
Libre

`
A

1 f\.
El
_

1
A

Elf

__@

nunnclmnaxa'
RECUPERAD|li||:1`

' @

,UA
Q

E]

,QQI f E

'A

Juice u" 1..luegn 3:3+3 eomadines nlensivns que apnyan (dns desde laslineas Iateralesy uno desde ellnteriordel area de penalty). (Jada equipn anna y dellende la pnnerla neutral EI equine atacante tiene que llnallzar tirando anles del 6" nase sn Ia pnrterla neutral.

.luenu N' z.Juegu a:3+s comudines ulensivns qua apayan uesue el inlermr del area de penalty. Dada equipo ataea y deliende Ia purterla neutral, El equipn amcante tiene que linalizartlrandu antes del 6 pase en Ia pcrlerla neutral
.IUEGII N' 3.S

|3` /.||
\.

m
A

Juego 3:3+3 curnudlnes nlensivus que apuyan (dns desde las lineas de landn y uno desde el intennr del area de penalty; nada equipo ataca y uelienua Ia punena neutral. EI equlnu atacante tlene que linalizar tnando antes de|6"t1ase en la porlerla neulral,
JUEGG N' 4.-

DA ~A

\`

1
El

,l:1'A

,A

.luegn 3:3+3 curnodlnes ntensivos que avvyan (dns desde lasllneas Ialeralesyuno desde el interlurdel area da penalty). Cada euulpc ataca y deliende la pnrleria neutral. El equlpo alacanle tiene que finalizav tirandn antes del 6 pase en la Uurteria rleulml,

B!

ljf
KJETIVG:

,,,,, Murrxivn: Superar las situacinnes 1:1. Dehnxivn: Evitar ser superado 1:1.
Ululliivnsz
C.

===:;=;

1,;;;;; sfzfsefiss;;;;z1f;;z1;:1f& i;=s;;;s<: 1f<;i;'1<g

KD.

TKDTEDS:

ritmo, temnornaciarrss. Dillnslvnsz Emradas, ternporizaciones, repliegues,

KD. KD,

YEDNICIJS:

Glenslvosz Crmduccnn, fima, reqare, abenura lcnica. Delunxirruxz Entrada, carga_

PSIDDLDE.: Olunsivnxz Atencirin, concentracin, nreatividad, nuniianza, valenria. cibrl, sequridad.

Du||n:|v|n:Arenci6n, nunnemra-

ID.

HSIDDS:

Fuerza-resistencia, resistencia imensidad

II,

canacidades coordinativas,

!.1Juegn 4:2, nuarrn aranantes siluados en las mlerior del :adrado ms cuales nara noder nasar el haln 1|enen que
SDerar1:1aa|duncde1osdosde1ensores,sies1osrecuDeJr el Damn nasa adelender ei iugadorque nerdio el misnm Xillxllli 12 x 12 m. D|||I|:I6||: 4'

.
@,
, ,

Q A
1

A
G)

`|

/ f

;/
A

Z1.Iuegn 4:2, uuarrn aracanres swuados en los lados ex!e 'mes del cuadmdu 1us cuales para noder nasar el batdn lenen que sunerar1 a a1qunn de los dos defensnres, si :sms recuneran el haln nasa a defender el iuqadnr que
1

:A
y

:mm el nnsrno |m||\sl6n: 12 x12

m,

|l||||c|dr|:4

aa mimam1duur_v wumrimn 1 an mn: mum; | _a,1.:muun nemenmcmnamecrouruumni


I1 .- ZDIIAS DE RESISTEIICIAI INTEIISIDADZII
l'JUIiADD|1ES:20|4equinosde4iugadures+4con\udines)
QEIISIUNEBZ 2 CIIHUIBUDS1-3(25 X 25 rw) 2 recrangmus 2-4 (ao x 20 mg
1

,
/

Q A

1--ll .
,.

31

IJMCIONI

B'

KCLIPERACIUNZZ'

||"TOD\|ES: Libre.

1nno||'1.mga 4:4+2 cnmndrnes n1ensivns.Losiugadnres aracanres


1
A

*A f

ENV'

. '
A Q

'

/
~

/U
D
A

xuren que s\|nerar1'1 a un adversariu anres de poder nasal a mmn.

If

1160
.uegn

ll" 2.4. 42

cnmodrnes olensrvos. Cacia equrpc amca y

rimnde unazana rim de rome, aerenaiaa pm un jugadur,


E equine aracanle

consique un punto cada vez que 1uqre szoerar1;1 al juqador que deriende Ia Irnea de tnndc edversane y arraviesa cnnduciendc Ia misma.
,,

_.._ .___.....
-A
4

|160 N 3:
.mega 4:4+2 cumodines umnsivus EI equipu alacanie con#que un punto cada vez que un iuuador lnure sunerar1:1a w adversaria y atmviesa cunnucienuu 1a ponevia neutra1 E rn |. Srtuada en el centre dei camno.

I]A

__

"

, D

A /.O

D
A
`

.
_

,mesa n"4.11

equrpn arm y nmhende una zona nrarcada (5 x 15 m,) defendida por un ugador El equino aracanre cansluue un punto cada vez que mu sunerar 1:1 al |ugador que defrende Ia zona rnarcada Iwersarla y atlaviesa CUrldUCir1L10Ia rr\iSrr\a,
auegn

4:44 cumodines mensivvs. cada

.
*

|]

A Q

11`\un:l5i11DEi%\\illlEr1eL1m1rcn~:l

muvuavaurucsrlm F}$lilfi\ll1||ll`i5lili\\'|*5'll|lV|U

mr5:3

..

""
.

~:;"
..=.>=

"
Dfanxivus:
C, ritrrm,

~. ":;:;:~ .:.==w"v.x=:f.~;}~n~:;;g;\\=a1 ~"' 5;;;f;:.1,Y,; .<>>;:wY@H5l(1

Q |;,Qi:=:= '

DBJETIVU: MED. TRCTICDS: MED, TEDNICGS:


MED. PSIGDLGE.:

Dlsnslvu: Superar las slmauiunes 1:1. Dslsvlllvoz Evitar ser superado 1:1. tempurizaciunes. Dalunslvns: Entradas, temporizaninnes, repliegues.

Dlanslvns: Gunduccirl, finta, regale, cuhenura, lecniua. Duhnslvns: Entrada, carga. D|sns|Vn\:Atanr:i6n, cuncentracln, creal1vidad,coniianza,va|enlia. Da1sns|vn::A1snci6r|,cnncentra~ crbn, seguridad
Vel

MED. FISICDS:

desmazamiento, rasistencia-imensidad

III,

capacidades coordinativas.

2.1 Juegu 33313 camudirres cfensivos que apuyan desde las esquinas del cuadradn. EI }uqauur en pusesrnrr nel nalnn tiene que superar 1:1 a un devensnr para pnder pasar el
nano".

D|m|nxi1i||:15><15

rn

nmei1111;4'

If

Q A

O A

./I/Lx
m

CHQ
2.2 Juego S 3, se|s alacantes cada uno con un bamn lu conducsn an el interior del cuadrano rratan ne superar1:1 a tres uefansures y a\ravesar cunduciendn ia nnnerta neurral (2 m.). los defensores si Iogran recuperar el hamn pasarr a aracar.
|'||ll|!IlSi|V|Z 15
X

'
V

15 m.

Dl||i|;i6||: 4'

E
1

.
Z

A Q

. .

ss:
3.2 .- ZONIS
DE RESISTENCIA:

|||TE||S||JlD3Il|
+2

|i"JUG|DDHES:2D(1:1+1 cumudin (6 grupns)

punemsr

urmznsronesz

4 reeranguras ne zo

15 m,

|1unAc|0||:a>11'
RECUPERACIUNI 1'
N TDUUESI

Llbre

.
I

0
A

I]

.
(D
~

U A

JUEGG II' 1.-

Juagn 1.1+1 nomodm ufensrva (3 pruncs). Cada iuuadnr ataca y defrende una pnnerla anuha (10 m.) con un pnnero. Los mqadcres aucames para poder Iinatizar arravesandu uunducnendn Ia porteria aaversarra tienen que suuerar1'1 a su uerensm,

1-A
A Q

A
4

El

Juana

u z.Juego 1:1+1 camnmn nlenslvn (3 grurws). Cana aquipo ananay deiiende una uonarla pe\1neF1a(2 m.),Lnsi1|qa\10reS 3 atanantes para naderfirralrzarlirandn en Ia nurteria adversaf na tisnen que superar1'1 a su aaremr,

A*
0

,
_

,
U A
E]

.wean

N" s.Juegn 1 1+1 cumudin ofensrvo (3 grupus), Gada auwpo ataca y demands una znna rnarcada (Z,5 x 15 m) can un noriem Lasiugadares alacantes para pnderfinalizaratravesando condusiendc Ia zona marcada adversaria (ienen qua superar1:1 asu delensur

IA (j
U

@ .

. .
A

.` Q)

JUEEO N 4.-

.mega 1:1+1 comaain orensivn (a gruposy caaa equipn atacay defiande una porteria triangular (1 rn. x 31ad0s|. Los yuqadnres atacantas para pnder|ina(izar1iram1n sn Ia nonerla adversana tisnen que superar 1:1 a su ddensnr.

3M
I
A

A_>

xl]

[1

_A

Ie

,%
'

.""=7~sf?%

BEYWD:

Z.
111.

Dfunslvoz Superar las siluacinnes 1:1. Dnlnnslvnz Evitar snrsuparado 1:1.

TKCTIIIIJS:

Dlanslvosz

C.

ritmo, Iempollzaciones D9|sn||v||::En1radaS,tempnri1acinnes, rspllegues.

EI. TECIIIIIDS:
Bi.
1_1

|J1unsivnx:Cnnducci0n_ tmta, regate, cohenura tecnica. Dllanslvusz Entrada, cafga.

PSICDLOG.: 0(s|\s|v||::A\enci6n, nnncenlraci6n,creativi\1ad,con1|anza,va|en1|a. D||e||:|vnt:Atencifin, concentracibn, sequndad.

Flsinnxr

sl,
""*\'#!**!i*'i*iMl"H~1
1

Vel. reaccibn. reslstencla imensidad II, Capacldades coordinalivas.

@rlW!Ii1ibi1@vi8\ HIlscnim1awvdlmun1n
In

mf\ 1rado,tra\andudesuperar1'1
linanxihn: 15x 15m Dunnlhn:-5'

.Iuegn 623, seis atacantes cada uno con un balbn

A Q A

:res dufensares y mantener Ia posesidn del halbn, Ins mevensnres sl Iogran recuperar el haln uasan a avacar

Q A

.
0

2.2 Jueqn 5.3, sans alacantes cada una can un hamn in

,
A

vi/Z

:ondur ulra1andndesuperar1:1
aorlerias neu\ra|es(2 m.|,1os dalensnres
si

aues dalensores yatravasar cnnduciendu alqunade las dos


ualn Hasan a aucar.
15
X

.fl/~U\/_,

Iowan recuperar

nemmnanz

15 m.

umm.: 4'
1

5. nmsu\inmmum|;q
3-Z -'

2A$@$0BBmdAublssusAL
2

lU|||5

UE

RES|STENC||I INTENSIDRDZII

IJUGADUNES: 18 (12 slacantes-6 nelensnves)


DIMENSIDNESI 4 Duadvadvs dB 20
DURIEIUHZ 2
X
X

- -- . 'T
A

9
Q

20 m

2'
N' TUDUESI L4hre

RECUPEHACIUIIZ 2`

mean N'

.
O A

v
A Q

1_-

Juegn6:3 Seisatacanles cada uno con un haln lncnnducen en el mtennr del cuadrado lratando ue superar1'1 a tres Mensnres y auavesar uonaumenaa alguna de tas cuatrn Dvnerias neu\|a1es. los de1ensnres si mgran recuperav ei nahin pasan a a\ana|

Q A O

. .

.mean

n" z.-

Juegv 6: 3. Se|s atacantes cava una nun un hamn 10 cunnuDen en B|\r\(B|IO|dE|Cuadmd0lra1.a|1\1n de supe|a|1:1atres 1e1er\sures y atravesar cnnduciemin algunn de ms nuadrados (1 x1 m.),s1|os dsisnsnres vecuperar el haln pasan a
alacar.

l_| .1._._ -*l


5 75.
U A
3 4

Juzco

M" s.Jueuo 6: 3. Seis atacanles cada uno can un halbn In conducen en el interior ds! nuasiradutmtandu de superar11atres uefensnresy mantsnerla pusesibn del balcn, los dslensures sn tngran recuperar el halon pasan a atacar.

. VW ___ . .
KS'

'Jqg
A Q

Q .1/-L_

Jufuo

M" 1_7

Juego6:3. Sens atanantes cada unocan un uamn Inconducen en el mterior ne\ cuadraaa tralannn de superar 1.1 a tres detensures y auavesar cnnduciendc Ia pnnerla tnangular neutml 11 m. x 3|adns),\us\1e|ensnres si mqran recuperar er haldn pasa a alacar
Q

LL

LB1R1|IWBE1181AlMEiLTWU5Ui'_\`

i5iw n1afia|ny_;www'

pusesion del baldn. Delunslvuz Reeuperar al bald n. MED. Tkcncus: lllnnslvoxz Apoyes, desmarques, parades, lemporizacinnes, c. urienlacin. Delunsivnsz Marcaie,
UBJETIVG:

Olunxivo: Manlener
vigilancia.

Ia

men.

TECIIICDSZ

D|e|\sIvn::Cdr1lro|,
saeriliclo, volunlad.

MED. PSIIJIJLDG.:

D|a|\si\n||:Ateu 1,cap,cugnilivas_D||ans|v ul: Alenciun, collcenlracin,


Fuerza-reslsteucia, resistencia inlensidad
II,

cundum:i6n,reg;Me,;1ase,Dl ciOn,ln\erceptacldn,carga,
capacidades euordlnativas.

MED. FISICUS:

2.1.Iuequ3:3+Clenmodinesolenslvasqueannyandesde|as
esquinas del cuadrado. Lns equlpns lntenlan rnanlener pasesin del haln.

nlmmlanz

2.2Juego3;3+3cumedinesnlensivnsuueapnyandesdeIos
nav la

ladus exteriores del cuadrado. Los equipus inlenzan mama-

.l~l_
Ia

1:

U
,

lj->

15 x 15

m_uune1m|:5'

,
OA

./
A

"

:
;

/
,

,Q
A1

p
U

nusesin del halbn

Q A

'

|
I

_ _

-. A

/@

Dimn||||6||i15 X15 m_nu|==|1m;5'

II
3.2 .- ZUNMS
DE IIESISTENDIAI INTENSIDAIJZII

[I

El!i* us,|`$;rPAMEPR!lBllAL,[ ;,11=c|ncumnnnlenmne9laeuaa1B2IiI1


N'.lll 4lugadures+4ccmodines)
DIMEIISIUNESI

Dlladradus 1-3 |25 2 Cuidladus 2-4 (30


Z

X X

25

IYI.)

SU Ill.)

DUHAC|l'|||:8'
NECUPEHICIGNZ 2

I _ @.,[|A
1
LHJVB,

. / "
:

N' TUDUESZ

Juzsn

n*

1,-

@1

Juego 4:4+2 comodines ofensivus que apayan desde el interior del cuadrado. Los equlpos intentan manlener la pusesibn del ualbn consiguiendn un punto cada vez que Iogran dar echo pases seuuldos,
JUEED ll" 2.-

[3

Jueqn 4:4+2 comndines nlensivos que aunyan desde el lnleviur del cuadrado. Los euuipos lnlenlan mantener la nosesidn del balbn cnnsiquiendu un uunln cada vez que Ingranrealizarun pasleatravs dealgunadelaslves pnrterlas sinlauas en el eampe
JUEGD

wa.

f@/
A A

|j_, 1' * I7
\
,

l
l@ f
O

.
,~

~
Q A A
U

'
1

'A

V,

._
|

f A ` *mf '

1.

.luegn4'4+2 ccmcdines ulensivosqueanoyan desdednsde Ius lados exleriures del cuadlado. Los equluos intenun mantenerla posesidn del haln nanslgulendu un punto cada vez que Iogran dar echo pases saguldos.
JUEED
N

,CA
I f

'

A O

.1
,
l

|.-

Juana 4;4+2 cumudlnes ulensivos que apnyan desde el interim del cuadradd, Los equipns inlenlan mantenel la pusesln de la zona marcada 15 x 5 m.|

d 1qare|rllismnene|lnlelior

'

' 1 ' / ,/
U

QA
\ \

__
~

\/A
@
A

7 l

\ lj
\

~ ~~~~

fm

-~<;

X-:~=;wk_%;e~ ;;__.f ?E5? :?E?i5-,E`1~'I;32wff7


~
Y

~~

""

~~~
,

==3113 =12

Ulunslvu: Mantener Ia pasesidn del haldn. Delenxlvnz Recuperar el haln. IED. TKDUCUS: Giullslvnsz Apnyus, dssmarques, parades, temporizaciones, c, qrielllanin. Dalnnslvosi Mamaie. vlqilancia.
DBJETIVIJ:

lD.TCNIDOS:

l)|snxIw||:(2enlm| ci6n,inlerceplaci0n.car|;a.
sacrillclo, voluntad.
Vel.

IED. PSICIJLIYG.: Uflnsivus: Atenciun, nuncemracin, sequridad, cap. cognillvas. Dnlsnsivnxz Alellcln, concenllacibn.

lin.
1

Fislcnsz

frecuencia, resislencia-inlensidad

II,

capacidades coordinallvas.

-_ ~-_
2.2 Juegn B 3, dos equipoa de tres iunadnres ataqantes smladns ldos sn las esquinas del cuadradn y qualrn en el merier del memo) :raven de mamener u pueeslan del halo" cunlra un equlpu delves jugadoras delensnres que lralan da ecuperarlu, si eslos lu conslguen pasa a delander el equipn :ue perdln el baldn. Dimemlnz 15 x 15 m. Duraclni 5'

Lluego 3: 33 cnmudines ulensivos que apoyan desde el marie: eel cuadmdo, Lee equipes inlenlan mamener la oosesien del haldn Di||\0ll$|6||: 15 X l5 rn |`|l||'I|:iIiIl: 5'

G).
/.

I]

,/

l
\ \

,.

mf

*Q
f

ee. |MlV|llillMil=ll1Y1iR!\lll\lIl\0$'| 3;'PM|'E


3.2
.-

PRIIIOWILQ
1

an, elselurn~ususnm
_

ZUIMS DE RESISTENIIIII INTENSIDIDZII

l'.lUGADDllES:2D(4 equlpos qehugadores + 4cqmodmes)


DIMENSIDNESZ 2 Clladladns 1-3 (25 2 cuadmdus 2-4 (ao
X

'

2
|

ll ; -/
A
@
,

A `,

.
l

, , ' Q '
_
~
,
e

'

"_,,

mme
\
,

'*

25

Vl'\,]

so ln.)

nunnclenf a'
RECUPERACIDNZ 2'
Il" TUGUESZ Libre.

JUEGll||'1.Juegn 4:4+2 cnmndlnes nlensivps que apoyan desde dos esqulnas del euadrado. EI equips alacanle imema manlener la pnsesldn del balen ccnslguiendo un punto cada vez que ngran dar echo pases seguidus.
JUEGD Il'

O ,A
, ,

_ _

''
A

.
i

. `""
A ,,

l.~
El

` 1/ `

,@
|

2:
3

Juegu 44+2 comodlnes nlensivos que apnyan desde el rlterlur del euadradn. El equipu alacanle lnlema manlener la aosesiun del haln consigulendn un puma cada vez cue reallzan un pass a (raves de alquna de las cincu purterias pequerlas (2 ml situadas en el campa.

**
U
f
I

.
4

.A
, ,

.luzcu N' a.Juepn 4:4f2 cnmndines ulenswns que apoyan desde el lmerimae doscuadrados <z><2m_)siluanusen elcampu, 5| equlpe atacanle intenla mantener la peeesien del haldn oonsiguiendu un punlo cada vez que lnglan dar ochu Dases seguidds.
JUEGD

.K ,
A
1

@ f

Q'

, 'A

,Q
I

Q\

A
`

.
,

,
l

I
,`

A U
\

'

@\
'

ll' 4_-

Juegu 4:4+2 cnmndines que apnyan desde el lnlerior del euamedu, EI equipq alaqame mlema manlenev la puseslon del haldn cunsiquiendo un punto cada vez que un iunadnr l8i|l1l UI1 UHSE desde lf\\E|i0l |18 3|(]lAl\G UG |l7S CWICD cuadradcs (2 x 2 m.) siluados en ei camps,

QA

A.
U

lj

l.Dl.lR|lERBHrlBll$L!Il0l0Yl

OBJETIVO:

ME|>.TAc1|cus;
MED.

Dfenslvn: Mantener fa posesidn dei baidn. Defensive: Recuperar el haldn. flfanxlvus: Apoyus, desmarques, paredes, lemporizaciones, e. orien\acidn_ Dafenslvusc Mareaie vigilancia

rciilnosz Dfens|vns:CuntroI, eonduccin, regate, pase. llefenslvnsz Entrada, anticipacidn, interceptacibn, earga.
Sacrifio, volunfad.

MED. PSIDDLGG.: Dfsnslvnsmtennidn, concentracibn, seguridad, cap, MED. F|S|COS!


Vel.

reaccibn, resisfencla irttensidad

I,

napacidades coordinafivas.

2.1 Juegc 5: 2 cincc ataeantes sifuades cuatrn en ras esquinas deicuadraduyurmen eiinterrurdelmismoltratan de manfener ia pnsesibn dei txaldn contra dns defensnres que intentan recuperarlo, si recuperan el haln, nasa a defender el iuqadar que perdiu ei rmsme,
(

_
Q
,
| |

cugnitivas Defenxlvds: Atencidn, cnncentracfdn,

4-Q
'
,'
,
`

Dlmunslhnz 12

><

12 m.

eumian; 5'
f

:
r I

2.2Juegu 5: 2, cinceatacantes situadus cuatreen los Iadns exferiures del cuadraduy unoen el interinrdel rnisme) trafan de mantener ia pesesidn dei naldn contra des defenseres due intenfan recuperarlo, si recuperan el haln pasa a
defender
ei

, ,

'
l

4` \
\

A
@
\
`

.
2

If

3
`

\\

iuqaduv que perdio

ef

mismu.

Dlmlnxfdnr 12 x 12 m, Ilureeihn: 5'

elgsmuuumfnmyeremamnm fuss
3.2 .- ZIINAS ns nesisrzucim inmtslnnnn N" JUGADDRES: 15 16 equipns de 3 iugadures) DIMENSIGIIES: 4 euadradus de16 X15 m.

numiclduze
.iueno u-1.~

. PH &iW0|Ulf|R1|Hf'flL I , ' \.
I
1 1

'

.1

RECUPEHIUIDNZ

1`

ll' TDUUES:

Libre.

Juegofizii, dos equipus detresiugadnresatacantes situadus (UGS en las esduinas del duadladn y Cilalru en el interior dei rmsmo), frafan de rnantener Ia uusesidn def naldn contra un equipu de tres iugadores defensuras, sl estos recuperan el baln pass a defender el equine que perdi ei mismu. JUEED ll' 2: Juepu 6:3, dns eduiees de tresiugaderesatacantes srtuadns (dos en Ius fades exterrures del cuadradu y cuatro en el

manferlerlapvsesirideihalbri contra un equipu de tres yuqadores defensnres, si estas recuneran el batdn nasa a defender el equine que perdrd el misnm,
irf\e|i\7f\1B|mis|vlD),\ra\Y.arl de

Juice n-a..lueqo 6:3, dns equipos de tresjugaduresatacantes situados (euatm en las esquinas del cuadradn y dus en el inferior dei rnismut, tratan de rnantener Ia pusesrdn dei halbn contra un equipu de tres iugadores defenscres, si estos recuperan ei baln pasa a defender el equine que perdid el mlsrnu.

l
1

QA

.,

f f

I
1

/ f
1

. A

/QA

.5A

'

\ \
\

\`

. \ (D
\ `

.
A

._,
'

,
Q"

"
@\
,
1

Q
i

A
i

(D

,OA
I
I'
1

Jusno u4.Juegu6.3, dos equincs detresiugadores atacantas situades (cuatm en los Iades exteriores del cuadrado y dns en et
mterinrdei mfsmut, tratan de manieneria pusesion del haldn contra un equine de tres lugadures defensares, si estos recuperan ef haldn pasa a defender el equine que perdib el rnisma.

1-li.
.;
, @

pgmg
0l.|ET|V0:

"""

"

Olunsivnz Proqresin en el iuepo. Dulsnxivuc Evitar la progresinn en el iueqo.

KD.

Glnnslvus: Prciundidad, paredas, c. ritmo, c. orientacrn, desmarques, apuyns, amplrtud, prugresin. Delsnslvnsz Entrada_ levnpnrizanihn, marcaie, Dascular, red. espanio, cnhenuras, permmas. KD, TEEMICUS: Dmnsivns: Control, cnnduccin, regate, pase, tiro, Delenxivosz Entrada, anucipacian, interceptacidn, carqa, lD. PSICIJLGG.: Ulenslvnsz Alencin, cuncemracin, creativldad, Cap. cugnilivas. Dllsnslvnsz Alencin, concentracin, sacrificro, volunrad. lED_ FISICUS: Fuerza-vesisiencia, resistencla intensidad Il, caaacidades conrdinativas
TKIJTICIJS:

ll
33 cnmndines nfenswus. Cada equlpo atacay Janenae ues pnnenas pequanas (2 my sn equips atacanla mama pruqresar en el iueqn y Vinalizartnrandu en alquna de norterias adversarlas,

Z.l Juegn 3:

|mrn=\an zo x 15 rn. summon: 5'

.1 @

, A

E
\

`5 Q
21Juegu 313+3 camomnes alensivns.
Dada enurpu amcay Jewenue una pnneria normal (4 m,|. El equipu atacanle mama pmgresar an el iuego y linawzarnrando en Ia purxerla

U A

\ \

Q;
\

, 5
0
A

marsaria
llimensln:
Z0

x15

rn

lluraclnz 5'

A
"
1
'

an uavumamgauwyiinnmims yxfesme
1.2 .- ZDIIAS IIE RESISTENCIAI IIITEIISIDAINI lJUGADD|'\ES:2U (4eE|l|i|105de4iuqad0fes+4 cnmndines) MHENSIUNESI 4 rBC(|1|)u|cS de 35 X 25 m.
IURACION: a' KCUPERACIGNI 2' ll' TUQUESI Libra. .IIEGU N 1..uegn 4:4+2 cornmiines nlensrvcs. Dada equipn ataca y Jeirende unalineadefonnn, Elequipoatacanterntenta progrear en el iueqn y finalrzar cnnsigurendo que un jugadur zxnmle el halbn par nelras de Ia Iinsa an (nndn del adversario.

l______
~' E~
Q/

,.
U
A

A`\
/I

.
A

A`\

A.
E1

A@~.7A

Sstema: 34
NEGO
N"

#A

2.-

Juego

cumudmes ofensivos. Cana equipn ataca y ieiende una zona rnamada (5 x 15 m.), EI equipn atananla menta progresar en el juega y fmarizar enviando al halbn al rlennr de la znna marcada adversaria Iograndn un yuganur zsntrmarln en el intennr ne Ia rnisma
4: 4+2

fl
4

SvS\ema:3-1

IKGU N 3,.ueqo 4,4+2 comndines uiensivus, Cada equipn alaca y zenende duscuadladus (5 x 5 m ), EI equips atacante mtenla :rogresaren sl jungo yfinalizar enviando el baln al interim
uno ne (us cuadradus anversanus Ioqrandu un lugadnr Inlltrularln En 8| irlleriur da la misma.
ne

Sstema: 3-1 IIEED N' 4.~ .Vega 4' 4+2 cnmadines clenswus. Dada euurpo ataca y Jefvenda una zona marcada (5 x 25 m.| EI equruo atacante r-wma pruqresar en el rum y finanzar envramiu el nam" an nenor de Ia zuna rnarcada anversana tugrannu un iugadnr Imlmlaflu sn el mlerior de la misma
Sslema*
4~

Q?

I@"A
U

.* Q ,QA
A\
`

AQ /

t
A

31

EEE;

. .,,,~~~~~

tl
2~==

.,..,

.5;};;;>.
"]~<&=2

:f: m-~n 6~~~>v= ~~'


UBJEYIVU:

-ii":'n~~

..

:;\..;:;:iiFm_;,,K_..,;;;miE:.gn 46: ,s?2$_lt2=. :;1==;>f@W.


, , ,

%S?Ei1?li{?2l51${Ei5?i?$EE2:=EE$iiEiiE?:ifE:a 1i?5?$$\f?EEi?iEES?3

Dlunsivuc Prngresin en el juegu. Du1e||:|vn:Evitar|a pmgresin en el jueqo. MED. TICTIDDS: Uhnslvos: Prufunmdad, parades, c. ritmo, c. mientaci6n.desmarq\|es,anoyos,amp|itud,prou1esi6n Dslansivns: Entrada, temporizacibn, marcaje, bascurar, red. espacio, cnherturas, nermulas. MED. TEIIIIICDS: Ufonslvnx: Control, cnnduccibn, fegate, pass, nm. Dliansivusz Emrada, anticipacin, Inteweptacin carga.
MED. PSICDLGG.: Ulensivnsz Atencin, concentracidn, crealrvidad, cap. cngnitivas, Uslnnxlvusz Atencinn, concermacisin, sacri1icio.vuIuntad. MEDIGS FiSICDS: Vel. fvecuencia, resistencia-4r\tens>Gad II, napacidades coofdinalivas.

2.1 Juego 3: 3+3 cumndlnes o1ens|vos.Cada equlvn alaca y dafvende una Iinea de Iando. EI equips atacante intents pmgresar en sl iuegn ylnnalaaratravesanda cnnducienuo Ia Iinea de lundu adversaria.

nlmunsimuzox

15 m.

Duvacidn:5'

.
@

,~ A E
A

0\@
1,'A
E,@
A

,@
2.ZJuego 3:3+3 cumudines u1ens|vns.Caua equipu ataca y defiende una uuneria iateral (4 rn). EI euuiua atacame intenta prugresar an el juegu y iinalizartrranda en Ia ponefla
adversarba,

f- -
\

'U A

|1|mensi|in:ZD x

15 m, Duranidn:

5'

Af
*
2 _ _

um~wMw=ruw l2!wMmumwm
3.2 .- ZUNAS
DE RESISTENCIAZ INTENSIDIDIII
1

N.|usAnonEs:

ulmsuslonss;
nunAc|0n
REDUPERACIGIII
N

/Q
TGUUESI

.p
`

JUEGO ll" 1.-

Juego 4: 42 comodines ufensivns Cada equipn alaca y liehenne dos purterias peuuefws (2 m,|. E1 equipu alacanle intenta pmgresaren el iuequ yfmaluarurando en alguna de las pnrierias advarsarias Sistema: 3~1

A \
\

.
@
\
A A

Juscu u' z.Juegn 4: 42 cnmodines nfensivns. Cana equipu ataca y deiiende das pnrtevias laterates pequef1as(Z m.). El equips alacante intenla nroqresar en sl |uago y fmalizar trrando en a\guna ds las mmerlas adversanas.
Sistema: 3-1,
JUEGD N' 3..Iuequ 4:4e2 uamouines ulenswns Cada equrpa ataca y defiende una pndevia ancha |15 rn L EI equipo atacante mlema pruqresar en el iuegn y hnahzar alravesandn cumin-

"

. .
f

l'l
D
A
`

Q f-A\

.
~

@~ _@

\' A

`_\

~\

ciendu Ia porteria adversaria.

@
' V

D
I

Slslema: 3-1.
.IUEEDN 4.,,

A |_, A

D
,
""/,

Juegu 4:42 cumodines alensivns, Cana equipu ataca y deliende una Hllea de 1ondo. EI Bquipn a\aCarl(B intema pmqresaren eI|uegayfinaIizaralm/esando ccnduciendola 4inea de1ondo adversaria.
Slstema: 3-1.

\A
1

[|_1 '
A

. '
`A
A
I

\`

_ ~

'

_f

""W'

Mid! ""' j;f{;;f "j.}imgg"


'

1;

we

_. ._,,.

.~,..

f1:;;.;;;f<;=ff.=

~~

-~-:~ >~ - ==<>;;<


f-

._

IIBJEYIVU:

Ufunslvos Progresmn en ei iuegu. Doiunaivus Evilar

1a

progresin an

el Qusgn.

IED. TRUTICDS: D|e||slvus:Prnfundidad,pare\1es,c.

r1ln1u,c,0rienla s,ampIilud,progres|0n.

IJu1ens1vm:Entrada,ternporizac16n, marcaje, basculaf, red. esnacin, cnberturas, permutas.

IED. TECNIEDS: 0|:||s|vos:Cun|1o|, conduccvn, reuale. pass, urn. Dulunslvus: Enlrada, antlcipacin, intercept amen
carga.

IED. PSICOLUG.: Glnnslvns: Atencin, concentracin, creaciviaau, nap, coqnitivas. Dulunxivnsz Atenninn, conc entrac16n,sacv11in, volumad.
NED. FISIEUSZ
Val. reaccibn, resislencla intensidad II, capanidades cuurdinauvas.

2.1Jueg0 3:3+3 comodines o1ensivos. Cana equipa atana y aeviafm asa pnnarias namemes nm). en equipn aumme ntema pmgresav en et mega y Iinalizav \iram1o en alquna de as punenas adversayias.

'
~

@ ,`

.
, .

namm|an;2o><

15 m.

nunalams'

DQS A

'
E

..\
A

(D

2.2Juegn 3: 3+3 cnmndines ofenswus Gada equiuo atacay


\1e1iende una pnr1erIatriangu1ar(1 m.

q@ A

\.

[II

at ueqoy|ina|iLarl1randaen
pnrteria adversaria.

3 iadnsh.

EI

equine
na

, Q L/ $`@ A ~ \

nnmmnam zo X15 m. nm|a|\= 5'

.
2

Bl1.2 .-

uuur: 1yugaaare5.4amau|nes1
n|u|sns|onss=4
DURAC|('|||:8`
rect/ngulus
z

zonus ne nss|s1E|c|A= |u1:||s|nAn|1


ness
><2sm

nscuvennclhu:
.

wmuuzs:

Lihrs.

,'

Q *A
D
Q A

.1.ix

;
@

' '

Q` E

`
A

Juzrsn u'1.Juego 4. M2 cnmodines msnsivos. Dada equipa ataca y dehenne (res pcnerlas pequeEas 12 m ). el equipn alacams mtenla pmgresar en el iuego y 11na||za| hrando en alguna da 1as pnnerlas adversarias. Srslsma: 3-1.

` @

:urea rr z.mmodines niensivos cada eqmpo alaca y n1e1iende una parterla manqular (2 m. x 3 Iados) EI eqmpo atacante intenta pruqresar en eljueqn yiinalizanfrando en Ia pnr1er1a adversarla.
Juegn
4: 4+2
,

Sistemaz 3-1
.IUEGD

||'a.-

T11-_.

,A I@@
`7

`D

|
1 1

|.,i'
A
_ _

\ /

@, f

\.
A

\`

Juegu 4142 comadines nvensivns Cana equips ataca y dehsnna cualro pnvoles Dolocadns a Io largo de Ia llnea de Vondo. EI equipo atacama imenta proqresar en el mega y finalizar nmemandn medianle un nm derrihar Ins pivnles dal adversario. S|slema. 3-1.
JUEGO N'

|\, ` A

,JA
->

D,
A

:A |
1

. |` Q*lj .
A

I , "A f
I

A :@
*

E]

L-

.Iuequ 4: 442 comodines uvensivos, Cada equips ataca y deliends una pnrtevia penuena (3 m.). EI equiun atacama intema pmgresaren el yuego yfmahzartimnuu en ia pnnsrla

advsrsana. Sistsma: 3-1. E ....

#f
.

._

..

.,..

._

__..

.........

_,`.......`

DBJETIVD:
MED. TRCTICOS:

Dlenslvnz La lvnalizacin. Dolanslvoz Evilar el gal.

Dlenslvns: Paredes, c. orrenlacidn, val. juego, prufundmad, progresidn, desmarques. Dalsnsivx Enlrada. marcaje, viqllancia, repliegnes,
Dlsnsivnx: Pase, nnnlml, tim. Uulnnslvusz Entrada, carga, anllcipacldn, inlevceplacidn. despege

MED. TEENICGSZ

MED. PSIDDLUG.: Dlsnslvnxz Atencidn, concenlracidn, conlianza. Dolunslvnsz Atenclbn, concentracin. MED. FiSICOS:

Fuerza-reasislencia, resistencla intensidad

II,

napanidades coordinallvas.

2.1 .Iuego 32343 comcdines nlensivos due avdyan desde el interior del cuadradu. EI equinn alacante llene que finalizar anles del 6 pase en Ia pnrterla lateral neutral (4 m.).

,A
,l
/
+

Dlmsllsllmz 20 x Z0 rn. Duranldu: 5'

z.z.|ueuo 3-M cumodlnes urensivus queapoyan desde

las

, A . El
\

Li]

.
7

.
A

El

.
A

esqumas del nuanfaau, Elequipa azacame Ilene que nna|izar antes del 6 pase en Ia puneria Ialeral neurral (4 rn.)
Dimsnxln: 20x20 m Durnnldn: 5'

.4 @

,U
.

@,
I

i -

El

U
Z

as. wvnmwmlwm .5\1|'\\'|W'|~ .1~ P'Hf=.v9|w.l:s.f.asn1:rruiusfusn1a


3.2 .- ZUNIS
DE

HESISTEIICIII

|||TE||S|Dl|J:||

N".lllGADDllES: 20 (4 equipus de 3 yugadures 4 6 unmodines + 2 purteras)

unminslnnssz

reclangulns as an

><

zu m

nunacldnzs'
REBUPERACIGN: JUEGO

wronuzs:

Libre
el

||'1.-

Juegn 4:4+3 ccmodines nlensivns due apayan desde

l aalacaydeliendeunapnne|Ia
JUEGU N" 2.-

nurmal I5 rn), 5| enum atacanlelrene que rinarizaniranun antes del s paseen Ia panena aaversana mae el imenmae la znna mamada (20 x 20 m ).

/// M'/
W
A]-

/ I 0/ -A/
9
A

A -4

,a D ,' U
Q
E

A
1

Jueunfi: 33cumodlnes olenswosqueapuyan ( dns desdelas llneas lalerales y uno desde el inlenor del camnol. Gada equinoalaeaydeliende una nunerla nequeF|a(3 m,l.Elsquipo alanante liene que lrnalizar anles dsl 6" uase en la porterla adversaria desde luera de la znna mavcada (5 x 2D m.).

Juzrsu ua..luego 4:4+3 nnmndines ofenslvus que apoyan (dos desde las

lineaslazemlesyunnnesne e|inlerlurde|camnu).Cadae\1uipo alacay dsllende una pnnerla normal (5 m.). EI equipn alacanle liens que lvnalizar llrando anles del 5 pase en Ia parteria adversaria desde el inlerlnr do Ia zona marcada |5 x ZIJ m.).
JUEGII

-- l< /
l
,
A
~
l

`@

,Ol ,

Ill

y
_

n' a.-

.lueqn 3: 3+3 cnmodlnes olensivns que apayan desde el inleriurdelcampo. cauaeuunw alacayaevienae una puneria psqusna (3 ml EI equipo alaname :iene querinaluarliranan antes del 6 vase en Ia punerla adversarla desde mera de la zona marcada (5 x 20 m.).
'WWW

j1 hf/A
*O

4 /

/ W
0 1|

7
A

W '
0

j /
Af

l;|

'

,.

|:|
\

`
tr

`*

%iYil-Fk4.f_fVQ`Q1l1E%llQk(Bleil 'W *
WWW e

" ivllfkilllffff


DBJETIVU:

";:

"i==

Ulenslvnc La finalizacin. Delnnslvoz Evitarel dnl,

ElJ.TK|$1'|COS: Dlonslvaxz Paredes, c.onsn.aci6n, vel. iuagu, prohlndidad, pruqvesidn, desmarques. Dulsnslvox: Enlrada, marcale, vigilancia, repliegu es,

KD.

TECHICDS:

Ulsllllvniz Pase, control, lilo, Dllenslvnsi Enirada, carga, an1i|:ipani0n, mter|;splar:|6n, despeie.
Dlenslvns: Atencidn, concentracihn. confianza. Dulsnslvus: Atannin, cuncanuacuon.
Vel. frecuencia, resistenma-intensidad Il, capacidades cnnrdinativas.

lill, PSICDLGG.: ID. FiSI|}IJS:

1-ElI5!!*!#U|"!2|Il\i\lWlIs~=1srs ,4,,,, ,,,,,, Ll Juegd 3,3+3 comndmes ofenswns queapoyan desde Ins

anus exterinres del cuadradu. H equnpn alacame tiene qua ruuzar antes del 6" pase en Ia pcnerla manqwar neutral 2 rn, 3 |aans;. &\|||i||i|\: 20 x 20 m. Dullnlhn: 5'
><

Q/'

0A
A

'A
U

El

L2Juego 3: 3+3 cnmadines ofenswas que anoyan desde el msnnr del cuadradn El equipu atacanle tiene due Iinalizar

rms
3

del 6 pass en Ia purteria triangular neutra} (2 m. x


Z0 rll.

\A, \
0'

\.E]f\,D
|j_>

'31A.71.

\`
Q

adns|
X

illllilli 20

D||rl|:|6||: 5'

n ||m|ihg|=pg1wmua|`,f 17 ji

1 1 .- ZDNAS IIE HESISTENCIAL INTENSIDADZII

rnivnsn;:sa=s;>mncurfnufnnM` T L

I/ - A If D

IUUBADIIHESIZG (4\1uiDDSde4iugadDVe5+4t0m0dir\BS|

In EHSIDNES
lmc|0n:s'
KEDN'1.

1;
.,,,

Nm

rectangulns de 30

20 rn

/_OA
f

KCUPERAUQNI 2'

ll" TDDUESI Libre.

.5
`@
A

5 I

m\A
\

A
` `>

IJ

.uegc 44+2 domodines ulensivos due aunyan desde el mznorde\dampn.Gadaequipnatacayde||ende unanoneria


mfmal. EI admpn atacame tiene que linalizar lirandn antes as 5 pase en la purtevia adversana

EL @
A
~`

`_ `

|190 ll" Z..ugu

has
mes

4:4+2 cnmndines ofensivus que apnyan desde \as laterates. Cada eduiuo atace y deiiende una pnnerla
m,|_ 5| equipn amcama nam:

nrmal (5

quennalnmivandn

de! 6

ease en

Ia

pnrterla adversaria.

1- "
D

'Lex'

nan u' a.Ango H+? ecmodinas ulensivos que apnyan desde el |\tf\orde1campu.Cadaequipualaoayde|Iende unapurteda mnqu|ar(:4 m. 3 lanes). Elequrpc atacantevene que ivalxzavhrandu ames del 6 pase eh Ia ponella adversana.
><

'A
_`

_O

'

Q f' A
`

Q)

\ @ `~
A

.lmao n'4..uegn 4: 4+Z camodines ofenswcs que apuyan desde las


Maas \atera|es, Cada euumo ataca y denende una partevia mmgnnaf (anna lanes). 5| equmo meame nm que nnanurandu antes de\ 6 pass an \a ponerla adversada,

3
C

__ __ __;._
_

[Q

,,,,

'

,
\\

_ _

` `
1

~>

A,
`

QA

, '@

U
A

A
ff

UBJETIVOI
MED. TRDTIDDS:

Dlsnilvnt

La flllalilacin. D||e|lS|V\'|: Evitar el gal,

Dlenxivns: Paredes, c. orientacldn, vel. dejueqo, prufundidad, prnuresidn, desmarques. Dslsnsivus: Enlrada, marcaie, vigilancia, repliegues.

MED. TEENIDDS: MED. PSICULOGJ

Dtenslvns: Pase, control, tim. Dslonslvosz Entrada, carga, anttcipacldn, intercepcidn, despeie. Dtanslvns: Atencidn, cnncentracidn, cnnlianza. Dnlnnslvns: Atencidn, nnncentracidn.
Vel.

MED, FISIDDS:

reaccidn, resistencia intenstdad

I,

capacidades caurdinatvvas.

1.1 Juegn 3:33 namddines olensrvos que apuyan desde al

interior del cuadrado. EI equinn atanante tlene que finallzar antes del 5 vase en la punena lateral neutral (4 nr). Dimensibnz zu
X

zu rn. Duranldnz 5'

lj
|
-

/ , A K ,
A
n

/,

. v;,@
~

. {5\`
,E
f

A /0

2.ZJuegn3:3+3 cnrnndines nfensivosqueapuyandesde los ladus exleriures del cuadrado. EI equine atacante tiene que linalizarames ual s" page en Ia punerra lateral neuva| (4 ml
Dlmunxinin: 20
x

20 m, Duracldn: 5'

lj

\, ' @

; sl&n'l;;=nnxedp4in nn;lea1;smcu\tone
3.2 .- ZDIIIS
DE

HESISTEIICIII IIFIENSIDADZI

_
lil

El

rr .rumluunesz
nes+2 Dunems)

zo

14

equipus de 3 lugadoreses aonmul-

DIMENSIUNESI Area de Ddnalfy.

DUHIDIOIII 3

3'
ll" TODUES: Libre.

o 7 i, .
D

RECUPEIIICIUNI 1'
JUEBU ll" 1.-

gt? .
[I

_f lil//
A
El

El

.~_@,o g

f' A

Juego 3:3+3 cnmcdines nlensiuus que apnyan ldus desde la lranlal del area de penalty y uno desde el Interlnr de la magma), cm equine alaea y defiance la punena neutml. El equnw alacante tiene que llnalrzar antes del 6 pase en la pnnena neutral.
.IUEGD II' 2..lueqn 31343 emncdines ulensxuns

que apoyan (dos desde


3

las lineas de lundny uno desde la tmnlaldel area de penalty). Cada equipn ataca y deiiende Ia pcrletle neulral. El enuipn atacante tiene que frnalrzar txrando antes del 6 vase en la

A A

lE|\@ a
,

7
AE\
D
A

purteria neutral.
JUEGD ll" 3.-

Juequ 3:3+1l cnmudines otensivns que apnyan (dns desde las Iineas lalerales del area de penalty y uno desde la lrnnml da la misma). cada equipv ataca y aeliende la ponena neutral. El equiuo alacanle tiene uue finalizar antes del 6" pase en Ia narlerla neutral.
J\.|[[il`| N" 4.Jueuo 3: 3+3 cnmodlnes olensrvos que apoyan desde el lmenur del area de penalq/_ caaa equine ataca y dellende Ia norleria neutral. EI equine atacanta tiene que linalizar antes del 6 pass en la uaneria neutral,

U( A, `o
~

,'

"

,EV
El

;
A

[1

K
V

ma, mr

.,, is

111=1~;<1,=; V ____`__AY1_g_
'

,.1.,.a ~1===>~11;1=7

W8$h

aunivoz
'

Olsnslvo: Supevar ias situacionss 1:1, Datamlvnz Evitar sei superado 1:1.

|1.`HiCTICOS: Diamlvns: C. riimu, tempurizaciones. Dain nxlvnsz Entradas, tempolizaciunes, repliegues.

zu. rcmcos:
ID.

Dienslvua: Cnnduccibn, finta, regale, ahertura tcnica. Dsianslvns: Enirada, cams.


civfm,

PSICGLDG.: 0||||:ivns:Aenuibn,c0v\centraciGn,creatividad, nuniia1\za,va|entia. Dn|u||sivn::Aienci0n,cannen1ra-

seguridad.

zn. FIs|cos
i

Fuerza-resistencia, resistsncia imensidad ll, capacidades caordinmivas.


,,

Ll Juepu 4:2, cuaim aiacantes siiuaans

en las mienur dei para poner pasar el bain tienen que sxoerar 1 1aa|nuna da Ins dns daiensores, si esius remune11 el 1131011 nasa a ae111ar1i111;aa1>rq11 garmin E1 1111511111

:mradc

Ins cuaies

Iilienxlnn:

12

12 m.

Dunnlbnz 4'

A
_

Z_ZJuegn 4: 2, cuairo aiacantes situanns en las asqumas del :uoradu Ins cuales para pcder pasar el batn lienen que s.1nerar1:1aa|qunn de Ins dns deiensores, si estus renupsur 11 haln pasa a defender el iuuadorque param ei 1111511111

;1f%,"@

a.

EG)
1

l:|||:i6||:

12

><

12 m. Durauidli;

4'

11

.- ZUNIS

DE

IIESISTENCIII IIITENSIDAIIZII
111111111115

W
1

v\/1---o

rmsnnonzsmo (4
1E||SID||ESZ
l.l\AC|\)||: a'
IDUPERIGIUNI 2'
4

n114i11ga111>1as14c1>n11ai11es)
X

recillguins de 30

20 m.

9
A.@

,A
U Q' U
A A

ll" TUGUESI Libre.

IEGII

N"

1.-

U
A

Awgn 4:4+2 cnmndrnes oienswcs. Gada equ1pc anna y

k@

~~@

nuns una|:nr1aria|mrma|(5 nr), Eiequipn arananiwene


mesuperar1;1 aun deiansoraniasdepmieriinaiizariirandu am uoneria anversaria.

1160

ll" 2.-

.neqo 43412 comonines uiensivus. Dada equipo aiaca y Huende una parteria ancha, deiendida our un iugadnr. E1 muon atacante cnnsiaue un punin cada vez que Iogre :mem 1:1 al iugadnr que ueiiende Ia pnneria ancna mersana y airaviesa conduciendo la mxsma.

|160 ll" 3,uueqo 4:4+2 cumudines uienslvos. Ei iuaador en pnsesuin uaion iierie que supera|1:1 a un defensnranias de pnder el baln.

Ei

_ 1
T'A

<-A

Ao

A~
A

0
D
A

A.\

160 N' 4.imqn


41412 cnmndmes oiensivos Cana aquiuo mana y

Er

16;
A

menus

una zona marcada

15 x

20 m.) defendida por un

manor. EI equipn ataname cnnsique un punin cada vez que imn sunevar 1:1 al iunaduv que deiiende Ia zona malcada mersaria y airaviesa conduciennu ia misma.

\
B

U1 Ag
f

DBJETIVD:
MED. TMITICGS:

1
_

s f,=; rr, ." fii>,;:: := \: ~,a=.E s.;t,.2:s.;;= t=,;,=:;&r; _z.;2=: ==:%;%=a1I:;ae Dhnsivu: Superar las situaciunes 1:1. Dslullsivn: Evirarsersuperado 1:1.
,.
N

Dlunslvns:

C.

ritmu, ternpnrizaciones. Dmrrslvusz Errtmdas, lemporlzaciones, replieuues.

MED, TECNIDDS: MED. PSIDIJLGG.:

Ulnnslvnxz Ganducciorr, finia, reqate, nubertura, tecniua, Dsiurrxlvns: Entrada, carga. cin. seguridad,

D||nsI\m:Ale 1ividad,nnnfiar|za,va|entia. Da|s|||Ivn::A!enci6n, noncsnlraVeI.1rr1\:ue|1c|a, res|stenc1a-intensidad III. capacidades coordinativas,

MED, FISICDS:

'1#i5=lli#?i61kh__, ].fQffL]1Q 2.1 Juego 422, cuatru alacanles cada uno can un haldn In conducnnen elinterrnrdelcuadradnlralarldo desuperar1:1 a dns delensures y mantener Ia posesibrr del Dalrr. (us uefensures sr Ingran recupsrar el baln pasan a aracar.

A O A Q

f
O
@
1

Q Q A

[I

u|mm|mr;1z><12 rn,uura|err;4'

2.2.Iuegu 2212 cnmudrnes ofensivos que apuyarr desde el rrrteriordel euadrado. El |ugedur en pnsesin del halbn Irene que sunerar1:1 a un defensor para under pasar el Damn. nrmarulmr: 15 12 m. nrrmmrr; 4*
><

Q
'

"

A I/L

` \

xU

Ek. M'l|\|1M&l||l5fBUH"7 uhf' l]@1!.fll1lE?\W' ' "


3.1 .- ZDIIRS
DE RESISTENBIAZ IIITENSIDADIIII
(1
1

fl11QlHlW

Tiflll
_, '
`

'

IVJIIGADDIIES: 20

:1+1 comodin (3 gruuusi 1 2 porterus]

n|mens|unes= 4 rearafrguma nunnclbn; 3 x1'


IIECUPERAIIIUIIZ
1`

de zu

15 m,

UQ/.0
A

. \j QQ .
4

N" TDDUESZ L1hIB

Juice u1,.Iuego 1:1+1 comndin olensivn (3 grupos). (Jada iugadur ataca y deviende una punerra nurrr1a|(4 fn.) con un porrern. Los mgadcres aracarrtes para poder frrralrzartirarrnn en 1a puneria adversana iienen que sunerar 1:1 a su delensur.
JUEGD N' 2.-

[I
A

A
|

Juegn 1:1+1 cnmomn mensivn (3 grupns) Cada equipu aiaca y aelienae aus cuadradas (2 x 2 m_), Lns(uga\1cres amanles para pnder 1irraIizar atravesanrin cnnduciendo algurm de Ins cuadradus adversaries l1erren que superar1:1
a

su ueeerrsor
nf' a.-

__ >
A
3

CD
1

.rufsn

Jueuu 1:11 cumndrn nlerrsivo (3 grupus). Cana equrpo atacay aerrerme ur1annrterlatrianguIar(3 rn. rr a |adns| Las juganores araearrtes para puder 1irralizar urandn err la nurterla adversarra rienen que superar 1-1 a su devensnr.

.menu n' 4..luegn 1:1+1 camcdin n1ensivn (3 qrupns). Cada equips alacay delrerrne una1i|1eade|u|\\1u,Losiugad\7res alacanles pam puller finalllar afmvesando curlducierldu Ia Ilnea de Iando adversaria tierren que superar 1:1 a su de1ensur.

lj @f
D

.
~

|],~ __A
E]

5] A
""

' .A.

,,,,>,,,,.....=.:.;;

,,,. ... .

, _...A

1:--

DBJETIVD: MED. TKGTIDIIS: MED. TECIIICDS:


MED. PSICGLDG.:

Dlenslvo: Suparar las situacmnes 1:1. Dtlanslvnz Evi\av ser superado 1:1.

Ulenslvns: C. ritmu, tempurizaciones. D|1te|\!ivus:Entradas, tampnrizaciunes, repliegues,


Dlnnsivns: Gonducnihn, Imta, reqate, cobenuratsnnica. Dslsnslvoss Entrada, carga.

DIonsIvos:Aten\:inn,concentraci6n,creatividad, nun1vanza,va\entia,lIu|sns|vus:Atenni6n,cnncentraDion, sequfidad.


Vel.

MED. FISICDS:

rsancin, resxstencia intsnsidad

II,

capanidades conrdinativas.

2.1 Juegn 6:11, seis atacantes cada uno con un haldn In conduz>eneneIimennrr1e1cuadrado,travando ue superar1;1 a tres deiensures y atravesar :onduciendo aluuna de has pnrterlas pequehas (1 m.), Ins delansnres si luqvan recuperar el baln pasan a alacar.
Dimunsihnz 15
x

15 m. Duncinz d

.
0

5
""~o

2.2 Juego 623, Sels atanantns Dada uno Con url Daln lc ccnducen en el mteriur del cuadradu lratandn de supnrar1:1 a tres delensnresy atravesar conduciemin Ia znna marcada neutral (Zx2 m.), Ins delensares si Iagfan rscuperar el lxalbn Dasan a a\acar.

0|v\;/1{`f.

nnmmnnn. 15
._
.

><

15 rn,

num|n||_4
~,a~~~d|m~s
_,

3.2 .- ZGIIIS

DE RESISTEIICIIZ INTENSIDIDII1

N' JUGIDUHESI 18 (12 atacantes-S delnnsnfesj


DIMENSIONES: 4 Cuadradui de 20
X

1___ Z , QA
A

o
A A

20 m,

nunnmbn; 2
JUEGO N' 1.-

2'
WTDUUESI Libre.

HECUPERACIONZ 2'

A".
A

Jueuu

alacanles cada unn nun un halbn Io condu~ men en el interior dal nuadmdntratando de UD&Var11atY9S defensures y mantensr la nnsasibn nel haldn, los nslensoves s11ngran recuuerar el baln pasan a atacar.
G:

3. Seis

,Ji
0

JUEED

ll' 2 .-

Juego6:3,Seisa1acantesca\1a unncon un balon lu cnnducen en el intennr del cuadradu tratamiu de sunerar 1:1 a tres delansuresyatravesarnnnduciendn 1a por1erIanen!ra>(3 m). los defensnres si Icqran recuuerar et bahin gasan a atacar.
JUEGD II' 3.-

3?__A _____
O O O

Juegn

Seis atacantss cada unn can un halbn Io conducen en e1in!er|ur\1e>:uadradntratan\1u de superar11a!res aefensnres y atravesar conducnendn la pnnerla tr1anou1ar 41 m. x 3 Iados), los dslensmes 51 laqran recuperar el haln
S: 3.

1,,qA\
A

_3

o 0

Dasan a atacav.

JUEEO Il'

I.-

.lusgo S: 3. Seis alacantas cada una can un baldn In conducen en el tmericr del cuadradu lratando de supsrar1:1 a tres defensuves y atravesar nnnducieudu alguna de las pnrleria neulrates (1 nn), los defensnres si Ioqran recuperar el halbn Dasa a atacar.

NV

'A
O
A

o
A

|._anwm`..'i.u.weuxu:m1asmi'%'

svmmwwuwmw-A

ns
DBJETIVIJ: MEIJ. TRCIICDS:

Uleusiunz Mantener
vigilancia.

Ia

pusesiun del baldn. Delonslunr Recupemr

el baldn.

Ufeuslvun: Apnyos, desmarques, parades, iempurizaciunes, c. nriemacin, Delenslvosz Marcaje,

MED.TEC||IDOS:
MED. FSIIIUWG.:

D|m\sIvus:CunU >acin,in!erceptaci6n,carga
Dlenlivnszklenein, concentracin, seguridad, cap. cngnitivas. |JQ|9llS|VUtIMeYlCiDr1,C0rlCBl1fV3CiUn. sacrilicip, vnluntad.
Fuerza-resistencia. resiskencla imensidad
`

MED. FiSICOS:

"Q ....

1.

2.1 Jueuo 4.2, cuatro amcanles siluadns en las esuuinas del euadradotralan de mantenera Ia pnsasidn del haldn :arura dns deleusores due inteman recuperarln, si ld ccnsruuen pasa a defender el iugadcr que perdib eb ualdn

` |
II,

capacidades cnordinalrvas.

fffff11,f' "

,,

'r

,f

Q-> /
1

\ ` \

IJ|ma|\sI6|\:10x1U m, Dureulunz 5'

:
2.2 Juegc 4;Z, cualra atananles svtuados en Ins Iadus exteridres der cuadradc tralan de mantenera la pnsesrbn del halnn cnrura dos devensores que intenran recuperarin, sr lo epnsiguen pasa a defender el iugadur que perdi el haldn,
:

0
A

| |

puueu=|uu:1n><1u

nuraeinu: 5'

FiS~|l1l'l||Wl|
3,2 ,-

mmf: Eneniulnhie
RESISTEIIDIAZ

zmms DE

|NTE||SI|IlD:|l

|lJUGADOHES:2U|4equipdsde4|ugadnres+4:umod\nes|
DIMENSIUNES: Zcuadradns 1-3 (25 X25 rn.; 2 cuadradus 24 (ao X an rn.)

uunncrnuz e'
RECUPERACIUNZ 2`

N' YDDUES: Libre,

JUEGD N'1.Jueuu 4:4+2 cumudunes ofensrvas que apoyan desde los badns exteriures del cuadradu. EI equipd alacame Intema mantener Ia posesin dei haln consiuulendu un punto cada vez que Ingran dar echo pases seguidusr

Jufsn

u" z.Juego 4;4Z campdines oiensivds que apuyan desde el interior del euadradd El equiuo atacante mantener Ia puse srdn del haldn dansiguiendn un purun cada vez due hygran reafizar un paseatraves de alquna de las purierlas nedueias suuadas en el camps. u"

.rusnn

a.-

Juegu 4;4+2cnmndines niensrvds que apnyan desde dos de we lands exteriores del cuadradn, EI equxpo ataeante rntenta mantener Ia pusesidn del baldn cnnsiguiendd un punto cada vez que Iugran dar ache pases sequidos.

f _
El->

i A Q

-~--- -> O
@f f

|- , '
A

"

\
\

F ` ~@, Q
A
Q A
.

f.
A

<

D A

.
'

[I

E
[I
A QA @'
'

A,

|
'

.lufco u" 4..Iuegu 4:4+2 cdmndines nlensivus que apnyan desde el

interiurdel cuadmdd. EI equ|pn alacanle intenla manleneria . , pdsesmn det balnn nonsrgurendd un punto cada vez que un |ugador realiza un pase desde el interior de alguno de los dined cuadradus (2 x 2 m.) situados en el campu.
_

.\ ` \ A

[1 ` \

Q A

I]

El eunwmummmmmmmr

"
VD:
_ _

?f1

rw' ~

. iiiifix i:E>??;;e!:=::23=:=$S3>f==1=f===1:ffz::E:;? ?<f>=<1::r:l$?E:?f%iT

Dleruivnz Manlener Ia posesin del baldn. Delsrrslvnz Recuperar el haldu.


vlqllancia,

ll

e
~
f

.TiCT|l20S: Dlsnxlvns: Apoyos, desmarques, paredes. lemporizacidnes.


IEBNICUS: l'll|rrs|vos:ControI,eenducci0n,

c, nrientacldn. Delerrxirrnsz Marcaie,

reqate.|>ase.Ue idn,inlercep1acidn,nama. PSICDLGG.: I)|aMIllux:Alenci(m,concentmcidn, sequridad,ca \tenc|dn,concenlrar:idn,


Sacrilicin, volunlad.

FiS|COS:

Vel.

freeuencla, reslstencia-intensidad

Il,

capacidades coordinalivas.

Jueqa 52. umm aaewmes snuadas (cum en les nas del euadradny unn en el lnlericr del mismo) lratan m nanlener Ia pnsesidn del ealrin cnnlra des delensnres we nlenlan reeuperarln, sl lu cunsipuerr pasa a defender el glupdnr que perdie el haldn. lnmlem 12 x 12 m. Duracidn: 5'
1

Q\

A \
`

|h
1

, f

Q
'
:

O->
1
, ,

(D /

'

A
I'

IL/0
@,
,

1_2Juequ 5:2, clnce alacanles srluades (euatm en les Iadus :Homes delcuadradnyunnan elirltenurdelmismnllmlarl nanlener Ia pcsesidn del haln contra dns defensores unlenlan recuperarlo, si lo cunsinuen pasa a delender el luqador que perdid el halrl,

@:
1

I lu
11

@/
1 1

,
r

'

&|1\1|6r1:12

><

12 m.D||r|l6r1:5'

0
`.11lBB|JI0

I
Z

K Rillliv BMRDHWMII GBEIW.

.-

IUIIAS

DE RESISTEIIDIIZ

|N'|'E||SI|'|lD:|l

f|.lGADORES:2U[4equiposde4lupadores+4comqdines) 1||S|0||ES Z Clladradns de 1-3 (25 X 25 nl)

, 1 Q

--Y
.
-
A
,

' <-Q

-
D

2cuad1edeseez4|auxaorn.)

OA

llucldrrz e'
EIPERMIONI
2'
ll"

T00l|fS:

Libre.

|EGO||'1.Ango 4:42 cumudines ofensivns que apoyarl desde dos srumas del cuadradd. EI equipu alacanle intenla rnanlener u oosesion del halbn consnguiendo un punto cada vez que man dar oclro pases sequldus.

use rl' z_-

.uege 4:42 cpmedlnes olenslvos que apuyan desde el rnznnrdel cuadradn.Elequ1paa1acanle inlentamanlenerla
xnsesidn del balen cunslquiendo un punln cada vez que un uqadur Ioqra alravesar cenduciendc alquna de las clncn xorterias 12ml siluadas en el eampn,

, ,

. A
,

lmao

rl"

s.el

Ango 41442 cumndines nlensives que apnyan desde manor de des cuadradus (2 x 2 rn.) siluadns en el eampo. E equipu aracanle inlenla manlener Ia posesln del halbn zxnsiguiendn un pump cada vez que Ioqran dar echo pases seguidns.

@, _, ' QA

- 4l,/

/, A

~.--~*, A /@
V

" ' '

@, /

d.

D
A

A.
'

'

msn rr' 4..mega 4:4+2 conmdvnes nlenslvus que apuyan desde el menordal cuadrado El equipu etacanle inlerlta manlener la msesldn del baldn cnnsipuiendo url punto nada vez que un uqader que reclhe el baldn en el interior de alqunn de Ins :neu cuadradns (2 x 2 m.) siluados en el eampn salga zmduciendn el haln del mlsmn

A ` @

Q'

. I'
"

\
'

'

DA

~~"

nh

Glensivu: Mantener ia pnsesidn dei baibn. Defensive: Recuperar el haln, MED.1CT|COSZ Ulenslvns: Apuyos, desmarques, paredes, temporizacidnes, e, orientacin. Delenslvus: Marcaje
DBJETIVIJ:
viglancia_

MED. TECIIICDSL

Olunsivos: Comrul, Conduccin, regate, pase. Dallnsivus: Enlrada, anticipacidn, intercentacin, carga MED. FSi60LOG,: (Henxivns: Atencidn, cnncentracin, seguridad, cap. cognitivas De|en|1vns:Atenn|6n, concentracidn. sanrifio, voluntad.
MED, FiS|CUS:
Vel.

reacnidn, resislencia intensidad

i,

capaeidades courdirlativas

___l _
Dlmansldn: 15 x 15 rn. Durnelbn: 5'

Z.1.IueavJ 3:3+3 ccnmdines niensivus queapoyan desde las esqumas del cuadradn Los equinos intentan maniener la pnsesidn del Daidn.

.' '

l`
,Ei
\

\\

El
|

,FA ,1
D

Z.2Juegn 3'3+3 cumndines uiensivus que apoyan desde el intennr dei cuadradn. Los euuinos intentan manlener 1a
nnsesidn dei Daidn
Dimenxidn: 15 x 15 m, Duraeidn: 5'

, A
}

@,
f

3A

Q'

'
A
f

A ` \

*D

[I
3.2 .- ZIINIS
RESISTEIIGIII |||TE||S|DAlJ:|

[J

DE

||-,|uGAD0nEs:1a|s equipns ae a jugannresi n|msns|uuEs:4edanmm=sue1e><rem_


DUHMIIDII. 8
.

+<1`-. f'

._,
/

wen
.@
|
I

.1
\

RECUPEIIIGIOIII 2'

Il" TUEIUESZ Libre.

,oA
I

JUEEO n" |..luege E;3, dus equiuos de tresiugadores ataeantes situados en el interior delcuadmdntratan de mantenerla pnsesidn del halbn contra un equipn de tres iugadures deiansnres, si estns recuperan el haldn pasa a defender el equipu que nerdid el mismu,
.IUEGU N" 2.-

'

. '

Juego 613, dnseuurpus detres iugadnres atacantessituadus (tres en los ladns exieriores del cuadraday tres en el interior dei mismdi, tratan de mantener la pusesrdn dei haln contra un equipn de tres iugadures deiensnres, si estos recuueran el baion pasa a defender el equine que nerdib el mismn

Q) ,1 \

__
A

'

.
*

Juzsn na.-

Jus 1Qannvsatacenrmituaens

(tres en las esqumas del cuadradu y tres en el rnterior del mime), tratan de maniener Ia pnsesion der baron cdnlra un equipn de tres iuqadcres deiensnres, si estos recuueran el haldn pasa a defender el eduiuu due perdid el mismo.

.A
/
,

-f

/O

.- A
A
I'

, , @.
I

'

.ruins u'|,Juego6'3, dos equipus detres |ugaddres atacantes situados was en ins lades exmnnres uer cuadmdu y wana en ei interiordei mismni, tratande manteneria pdsesin del Daln comm un equips de tres iugadures de1ensnres, si estes reeuperan ei balbn pass a defender el equine que perdib el
mismo.

,
/

.A

0A
@,

Q'

.tl _____

'

,.
"" f
I

, 1

,
f

'.
`,,,

rm

IJ.
_

|J||n\|\m: Pmgrasin

en sl jusgu_ Dsilnslvll: Evitar Ia pmgresidn en el iuego_

Dhnslvnsz Pruiundidad, parades, c. Dullnxlvnli Enllada, temporizaclbn, rnavcaie, bascular, rad. espacin, coherlums, perrnutas. _TEC||||70S: |1|sn|ivu|2Cu|\lruI, conducclbn, reuals, pass, lim. Dlhnslvns: Enlrada, anlimpanin, interceptacxbn,
TMTICDS:
|:arqa_
_

n1mn,c_nrie os,amp|ilud,progres6n,

PSICULDGJ Ulunsivos: Atencmn, concenlracin, creauvidad, cap. Dulsnslvosz Atencmn, concentracin, sacrificiu, vuIuntad_ HSICUS:

Fuerza-msistannia, fesislsncia intensidad

II,

capacidades courdmativas

11 mega 3, 3+3 comomnes u|ens|vus. Cada


mimde
una Iinea de |undu_
EI

eqmpc atacay euwpu atacanle mlenta upngrcsar en el juego ylinahzaratravesanuu cunduciemio Ia Hin ne tondo adversaria

(D

/A
f

i\x|6||:2lIx15m.Dun|:I6||:5`
Ulneqn 3: 3+3 comudines ofensn/ns. Cadaequipo alaca y

1
CL

E
A

E, f '
\

Al
I]
AQ `
*

mane una punena trianqulal (3 m.


lzznle inlema pmaresaren ei
Pfmfia 3nVfS3V}B_

eqwpo iusuuyiinalizartimnda en Ia
X

3 |aa<>s).

EI

x |`@ A x

`. _Q
a

__

\ `@ x

insilinz 20 x 15 m. ||\|||c|6|\: S

W
u
"

'
_~

__,,
1

H
_ _

e4iugadnres4comndines)
de 35
X

zmms nz nss|s1ENc|A:|n1ENs|uAu:u
25 m.

ZNSIDIIESZ 4 re|:(f|q\1DS \m||:|m|; a' Dl|PE|llC10||:2` ||~1.-

/A ,'
AY

.
U
A

.
A

;lnn
mage

N' TDDUESZ Libre.

I'

A
Q U A

43402 cnmodines n|snsi/ns. [Jada equipu ataca y lfrende una ponerla pequeha (3 m_)_ El eqmpn alacanle wlurta nruuresaran sl iuagn y llnalizanivandu en Ia noneria

@\

\ A

lmrsaria fsema 3-1.

lan
.nqn

N' 2_4:4+2 cnmndrnes clensivos. Cada equipu ataca y Uende una nanerla lateral nequeia (3 rn,). E\ equinn

:maria adversaria
&ema'
3>1

me imenla praqresar an eliuequ yiinalizarnrandoen

Ia

-@

.
,

i [I
A

` \

\' -i1

*'

'

IES() N" 8_:mga 4:4+2 namadines ofensivns,


Cana equipo aiana y

Bemis una pnnerla ancna


lrmla

:man |apurterfaa\1versaria_
ssmma; 3-1,

(15 m_), EI equipo alacante pmgresar en el iueuc y linalizar alravesandu condu-

.1 ` _`
~

. '\

D
El
,

0
,

EA

`\ \
_ _

A A

QA

.liao uwAngo 414:-2 comodines n|ensivns_ (Jada equipn ataca y Unende una Iinea de fondo_ EI equipu atacanle intema xngresar en el iuaqu yhnalizaratravesando cunducienda Ia

_O A

@,
*

ha de fOr\d0 idVersaria_
Sslema:
31_

"
,;,,,,__,
DBJEIIVIJ:
MED. TACTIDDS: MED. TEEIIICDS:

'23

'===<=ee==>1====&=** .==;=~;=== a=='~=*\>#==e<ea==f=


~<=.=:;;;!iw.;.,.1 i==:,;;:L1=a>f:==>=_=;g;;,;;,_;?=;;t;s
Ia
E?EE=:,>

__,,m

,_,;;;

Dlenslvuz Prngrasiun sn el juegn. Dalslltlvnz Eviiar

pfogfesin an el iuego.

Dlanslvns: Prufundidad, paredes, c. rimm, c. orientacinn, desmarques, apoyos, ampliiud, pmgresibr Dslsnsivuxz Entrada, tempnrizacin, mamaie, hascular, red. espaciu, cobenuras, parmutas.
Dlanslvnsz Control, conducciwn, regate, pass, tim. Dsfsnsivns:En1rada,anticipaci0n, intemeptacin carga.

MED. PSIDDLDG; Olsnslvntz Atanniun, connsntracidn, creaiividad, nap. cuqnilivas. cirin, sacrifimo, vnluntad. MED. FISICGS:

Dsinnlwus: Atencin, connentrr

\/el. frecusncra, resvslencia-intensidad II, napacidades coovdinalivas.

2.1Jue|]c 3:3+3 comodines afensfvus. (Jada aquipo alaca y defiende una pnrtevia peuueia (2 m ). EI equipo aiacante n1mm pmgresareu e|iuqny1ina|iw :man en na pnrmia
adversaria
unmunslnnz zu
><

z.z.|uegu #413 mmuainss n1ens4vns_cmquipn atacay

aefienue una pnrmrla 1ama| (4 m_|_ EI equspo afaname antenla pmgresaren et iuagn y|4naI|za|ti1andn an Ia poneria adversaria.

..._,_l
15 m.

. ,.
*

nurmon: 5'

III- `

.
\

,'
A
@
5

. @ , QA

1\

A III

,'
I

EI

Dimullsidn: 20 X15 m IJur|:|6|1: 5'

\
`
2

&

U D

A
.

3.2 .- ZONAS

DE RESISTENDIA:

I||TE||SIIllD:|5

n'JusAnnnfs:2o44equi1msae4|uqaau1es+4 umnu1nes| u||m|s|ons: 4 mmangunus de as 25 m nunnnmn: s'


><

i ` ,

Q 'A

necuPEm\c11m: z
.IUEED

N'

vouufsz

Lime

.
`

l|'1,-

/ /

.
A Q

.
',

Juegu 4:4+2 comadines ofenswns, Cada equiuo aiaca y deiiende dos pnrterlas pequeias 12 m.). EI equips atacante inlenta pvugresaven el yueuu yfinalxzarlimnna en Ia povteria adversaria Sislema: 3-1

A@

`.A

El'

, i A

I ,I
3

Juzea u' 2,Juegu 4:4+2 cumndines cfsnsrvos. Cada euumo ataca y aefienue una zona marcada (5 X 25 m.). EI equlpo atacants mlema pragresar en el luegn y finallzar atravesandu :nndu~ ciendo Ia zuna marcada adversana, srsmmr 3-1.

7
.
E
\ \
~

:uma |1'a.Juago 4:4-2 cumnmnes ulenswas. Dada equipn ataca y defiende dos pnrteriasrateraIespequef1as(2 m.). EI equine alacanle irrtenla prugresar en er 1uegu yfmalizartirandn en aiguna ce las nunerias adversarias. Sislema: 3-1.

1 , .OA .\ \' @l A
x
1

D
A

\
1

A
`

EI

, A

'
A

'

*,
1

.mesa

u'=4_-

Juego 41412 comouines nlensivus. Cada equinu ataca y ue1ienma=uau1aus15><5m_; E|equi1mmean1ein\na pmuresar an el iuegn y linalizar atravesanda conducienda atguno de los cuadrauos del adversario. slsuama: 3-1,

` @ ` ` `
~

A
`

V '

~==

=<~==s`

,iE2?$ E?$E5E???5E?5E$??EE:?i??PE$??E?zE::EEE%E2?i!?E?3??E 2@sif>ii:sfSsz':;r;z: ;ffr<ff


el

'f?f2i

CIHVO:

Dlanslva: Proqresin en

E). IACTICUS:

D|s|hl0 rques,a5Joyns,ampIi1ud,
carga.

iuego. Dslanslvnz Evivar

Ia

proqresinn en ai juego_

pmgresin.

13

Delullsivus: Entrada, tempurizanihn, marcaje, hascular. red. espacio, cnhenuras, permutas.


TEGIIIBUS:

Dhnsivus: Cnntml, nnnduccin, reqale, pase, tirn. Duiunsivns: Entrada.anl1cpac40n, intercepiacibn,

Il
QI.

PSICULGG; Uisnsivusz Alsnnin, cuncemracin, creatividad, cap. nngnnivas. Dullnslvox: Alencin, concentranin, sacrifio, vnluntad.
FISICUS:
Vel.

reacnihn, msistancia intensidad Il, capacidades unurdinativas.

7_1Jueqn 3' 3+3 cumndines ofensivos Cada eqmpn alacay mende una pnnevia ancna |10 m.). EI eqmpc atacanle wrmfa pragresaren el yuequyf1na|1zaralmvesandu cundu:anno Ia pnnerla advsrsana.

/ A

|
' '
1

l-||=|on; zu X15

m.

nmmon; 5'

E1

.
@

I]

PA E i@ *D
1

Z.2Juego 3 343 mmnaines n1ensivns,Cada equipu ataca y lbende una pnneria nnrrna> (4 rn), E1 equipo atacanle nrenta pmgmsav an 21 iuegn ylinalizarwandu en Ia punefla
IPNVSZHB

|:| A
*

'

f
A

hlensinz Z0

x 15 rn. Dllrluidnz

5'

imlnngmea ryu\um|mm'i ,Sii&H1iiHI2f`QQf'


'

12

n 4iugannm=4umuines)
1E||S|0||ES:4|ec1ngu|ns de
35
X

,- ZDIIM DE RESISTEIIDIAZ INTEHSIDADZII

25 m.

lulucln: 5'
KCUPERACIONZ Z'

N' TUOUESI Libre.

IIISD ll'

1..uegc 4:4+2 comodines otensuvos Cana eqmpo alaca y mnenne tres punerias pequenas (2 m.). el equipn atacanle ruma pvuqresaren el juego y|ina\|zar\\randoen cualqumra

El <6 A`~~m
f,

~A

Q, 'A

ol `\
A A `\\

z Las purterias adversarias,


istema'
3~1.

IIGU N' 2.mgu 4:42 ccmadines

nlensivns. cada equips alaca y wnende una zona marcada (5 x15 m ). E1 equipn mcante mama pmqresar en el iuequ y finalizav enviandu el haln a> merior de >a zona mavcada adyersavia Iograndnn un iugador :.\n\r0|ariu en Sll iflieliul. Ssslemai 3-1,

3A

4(__ no
A

IJEGU N" 3.~ .negu 4:4+2 comudmes ufevmvus. cada equipn ataca y nehende :uatru mtntes culucadus a Io Iarqo de Ia Ilnea de undo. EI eqmpn atacante mlenla pvugresav en el iuego y inahzar mtenlandn medianle un nm darribar los nitows dei

I @~A [1
I

A":E|
A

amrsanu.
Sslema: 3-1 IIEGU ll' 4..uegn 4:4+2 cnmodxnes nlensivns. Dada equipn alaca y :ehende una pnneria tnangular 12 m. x 3 lanes). EI equipo Imcante intenu uruqresav en eliueqo yllnalizarlrrando en Ia xzneria adversana.
Sfslema:
Qi

I, /.OA 1 3 O A

*El

4?

3~1

~'`'

~
Dlenslvo: La iinalizacidn. Defensive: Evitar el gol.

UBJETIVD: MED. TACTICUS:

Dlenslvnsz Paredes, c. onentacibn, vel. iueqo, proiundidad, pmgresidn, desrnarques. Delensivnx Entrada, marcaie, vigilancia, repliegues.

MEILTFCNIIJDS: Ulenslvnsz Pase,cun(ro|,tirn.lle|ens|vns:Entrada,|:arga, anlvcipacidn, inlemeptacidn, despe|e.

JUEGG N' 1.-

Juego

3: 3+3 comodines uiensrvas que auoyan dns desde las blneas |a\eYa|eS y Ufm desde el intend! dE1 campuj, Cada equipu ataca y defiende dns purterlas pequehas (Z rn.). EI equipu ataeantetiene que Vinalizaranles deI6 pass en alquna de las punerlas adversanas desde Iuera de Ia zona marcada
(

(5

><

zo mg.

JUEGD N' 3.-

Juegn 4:4+3 ccmodines uiensivns que apuyan (dns desde las Iineas Palerales y uno desde el mteriur del campu). Dada equipoalacaydenende unaponerlancrmsl (5 m.). Elequipo alacanie tiene que fmalizartivandu antes del 6 vase en Ia purterla adversana desde el lnferlar de la zona marnada (5 x
20 m .).
-IUEEI) N
_
~

-_

I
`

.Iuequ 3 3+3 cnmodmes ulensn/os que apoyan desde el , , _ mtenor del campu Cada equma alaca y denende dos parte

nas pequenas (2 m y 5| equmu atacante um que umanuar nranou antes del S vase en aluuna de las nnrterias adverse nas desde Iuera de Ia znna rnarcada (5 x ZU m )

// /,

, f'.A

\I|f //[IA

II

OL

11|

QITWU:
iEJ,TACT|C\`.\S:

Ulslltivuz La tinalizacin, Dllolltivnz Evitar el gui.

E.

Ulullllvniz Paledes. c.orientac|6n,ve|.|ueun, pm1undidad,progresin,desmarques.Dn|unsIvo|: Entrada, marnaje, vigilancia. repliequss.


Dlsuslvnxz Pass, control, tirn. Duiuusivmsc Entrada, carqa, anticipactbn, interceptacin, despeie.

2. 2.

TECNICOS:

PSICULDG.: Dllnslvus: Atencibn, conusntracin, coniianza, Dalanslvnsz Atencldn, connentracidn.


FiSIDOS:
Vel. frecuenuta, resistencia-tntensldad II, capacidades coordinativas.
/,_ ,__,

1uug3:3+s cnmndiues niensivns queapuyan desde ias

ismmas del cuadrado. Ei equipn atacante tiene

inns ikemluz

uue iinaiizar net si nase en la puneria irianquiav neimat mm). 20 x20 rn. Duranlhu: 5'

I]

_llw
A

uiueqn 3,3+3 curnudines uienslvos que anoyan dasdalos


cuadradu. EI euuinn ataeante tiene que ttvauzar anies dei 6 pase en Ia nnneria triangutar neutral is 11)

|;;|

'i
,

inns exteriores del

|
I I

\
. 1
f

Q
f

pA

.
A

13
<-

,'

\ \

_. \ f@
_

Keusin:

zu x 20 ui. Duncldnz 5'

mimmitnui y,uuiu|Am&,l arwsmlitnnnt Hl1iiM04'_IWIDHJ


`

L2

.>

ZGIIAS DE RESISTEIIDIIZ

|\|TE||S||!lDi|i
zu m.

H
~`

D
Q

_ _

in

l'- e4}ugaL1c|es+4t:nmud|nes)
infusiuues;4re=\anguiuuaan

s .
Q A

,_0 A
`

iumcmuz s'
l|:uPnAc|0u:2'
|"1uuuEs:Lu=re.

1 '
`
~

.msn u

1.-

.mga 4:4+2 cumudines uieusivus. Cana equipn ataca y xz6ende una penevia nu|ma|(5 m.),EIequipda1acantetiene
me finalizartirandn anles dei
6

. / U
` [I

A
QD

A
K

, A

\ [1

pase en la pnneria advev-

ina

\~ Q
0

uma N" 1.I

.uegn 4:4+2 comodines oiensivns. Dada equipu aiaca y rhende una pnneria triangular (3 m, x 3 iadns) El equipn ncante tiene que Iinalrzar tirando antes dei S" pase en Ia 1-mana auvefwia
,

"
,

usa us.W,
neun u|_i

.uequ 4:42 cnmndines oiensivns. cada equipu ataca y xznende unaporterlaiaieral(5m). Elequipnatacantetiene me iinalizar tirandn antes del 6" pase en Ia pnneria adver-

.ueqn 4:4+2 cnmndines oleuslvns. Cada equipu ataca y ne1|endeunaponerIaeuadrada(5x5m.).Eiequi|malacante me que iinaiizar tirandn antes del 5 pase en Ia nnrteria asvevsana,

umm aww ummm j


in

i
.fa
`
`

-. A

C?

*
D
A

'

','

I
`

p
`*

5'

@/'

| A

__
I

\,
t

,Q , ' A
,

_A_

if

;;;gm

Qm
~'~~~
~

:: :;:::;;;;3;:~:::;:::::5~=3;
Elm# . :=:;?I . .,,.,,,. ..`....,. ??EE&5 ..,, :rear; ;;;;s;:;=f====:n===:;;<= , ,.,, .,
e

yn:

SEZ

, ., ,.,. ,. 2{f*7*ffZI;2:12;ttt122f
. _ .

EESE:

$?z:

=;:;;>ze\:

"mr,

Eii??&i?

DBJEIIVIJ:
MED. TACTIDDS:

Uhnsivu:

La iinalizacln.

Dslamlvai Evitar

el gul.

Dlanslvds: Paredas, c orientacin, vel. deiuego, prolundidad, nrngresidn, desmarques. Dslunslrrw Entrada, marcaie, urgilancla, reulieguss. Mullslvns: Pase, control. tiro. Dllonslvns: Entrada, carqa, anticlnacin, intercepcihn, despeie.

MED. TECIIICUSI

MED. PSICDLGGJ Dlunslvusi Atencitin, conuentracidn, confianza, Dllellslvus: Atencin.


MED. FiSIDDS:

contentmcin.

Vel, reancldn, reslstencia intensidad

I,

capacidades coordinativas.

Z.1J||equ 3:36 nomndines ulenslves que apuyan desde las esquinas delcuadrade. Elsquipn atacanletlene uuelinalizar tlrando antes del 6pase en la pnnerla triannularneutml
(2 rn.
x
za

1
_/

U
\

lands).
X

A @
zo rn. nunnlonz 5'

uimunsmn: zu

1 >\

5/
A

Q
/

. E]
A

II\ A. El
@\

/'

El

2.ZJuegn 3:3+3 cnrnadines otenslvns due apnyan desde el


lrlteriur del cuadradn. EI eqllipd Hlanallle Qlelle due fillalllal antes del 5 pase en Ia pnrlerla triangular neutral 12 m. x 3 laude),

O
El

.
All
U

Dlllllllililli 20 X Z0 ln. lllllulilli 5'


W
.

[I
1

gil?
~

~r

3.2 .- ZDIIIS

DE RESISTENCIAZ |NTENS|DAIJ:l
44

lr Juannonss: zo
nes 4 2 pnrterus)

equipus ae a |ugadnres

l s narnodl-

@_ _,
Q
\

I\
._...__
_

,K

EI {\~C

ur|aE||s|u|rEs= Area uunncldu: 3 x 3'

de uenertl

nzcurslucrduz v
JUEGU N' 1.-

rr rouuss=

Libre.

EA 3 0A

A,
5/CDA

Juegu 3:3+3 cmnndines olensivns que anuyarl ( dns desde las Iineas laterales del area de penalti y und desde el lnleriur de la rnlsmal. Cada equlpo ataca y deliende la uurterla neutral, El equlno alaeants tlene que lrnallzar anles del S uase en la nurterla neutral.
.IUEEU ll"

Z:
3

Juegn 3:3+3 cnmndines ulensivns que annyan desde al lnterior del area de penalti, (Dada equiuo alaca y delrende la pnnerla neutral, El equine atacanletrenequellnallzartirandu antes del 6 pase en la porlerla neutral,
JUEGD ll' 3..luegu 3:3+3 cumodines olensivas que apoyan (una desde la nontalaelarea de pdnaltiydvs desde el lnterioraela mismal. Cada equine ataca y deliande la nuderia neutral. El enulpo atacante tiene que frneltzar antes det 6 pase en la nonerla

U
r

E
@

neutral.
JUEGO Il'

*U \\ A
A

te; 5

|3_.

/fa

'

.l
II

'A

.
A

|.-

.luagu 3: 3+3 cumndlnes nlenswcs que apoyan (dns desde laslineasdeldndny und desdeel interiurdelreadenenallij Cada equipd amca y deflende la ponerla neutral. EI equipu alacante trene que linalizar anles del S" pase en la purterla neutral.

adqgy
=

11|
`

mr
:

U:

Olunslvu Superarlas s|tuacrones1


:

: 1

Dnhuslvu Evuar ser superadu1


:
`

TAIITICOS

Dlnnxlvnx

mmu lampurlzaclones Dclnnxlvus Entradas tempm1zac|ones repllegues


D nlmslvox

TECIIIIIGS

Dhnswns Gnnduccln flnla regate cobnriuratscnma

Entrada narga

Ps|c0LOG
FISICUS

0|sn|I\ml

Alennmn cuncenlracwn creallvxdad conilanza valenha Delunslvns Atencxbn mnnenlra

crn segundad
Fuerza res|s1enc|a reslslenclalntensldad \| capacldadas cnnrdlnallvas

f W9 iiiilillilllvtiblllivllli *_ Anequ cualro aiacantes slluadus en los Iadus axle ' 0 cuadradu cuales para poder nasar balun
'

HWQMK .ff
' '

,,,,

,V,,,

,.,., f ..,..

1`Q"1ff_`fW`f.."f_If.WQlff`l`Q__.f"If".'f51

42

A del

Ins
1

el

Q A Q

1; recuperan
:

que superar
_

,. el m|smn 'ln 12><12m


mega
_ _ _

1 1 a aluunn de los dos defensnres sr el ualun pasa a defender el |ugadnr due


1

\@ \

D||r||:hi|\

4
_

atanantes suuadns en al mteruor del dn Ins cuales para under nasar el baln uenen que ar Iaalquno de ins dns delensores sr estos recupe U I' ' um s damn pasa a de1ender euuuadorque perdro e1m|smo
"",_`
A '

2 nuatm

(D

''*

'

'

isuln 12><12m
11
,

Dunuldn

l~\H\iuexusm|nuud me _,,_
ZIINAS DE IIESISTEIIDIA : IHTEIISIDAD : II
Z

IHIIGADDIIES 20 |4eq\||p0Sr1e4|uuadD|es+4cnmnrd|nes)

--l
A ll' AU

\.
WW
|

IM emcunawrusme

(_.

ZEIISIUIIES V,
1

reclanuums de 30
_

3U rn

$|G|0||

,Q ~-A QA

E
_

EUPEHMIIUH

YDIIUES Llhre

uno u'1

,_

.mega 4 4+2 cnmodmes ntensrvns E1 equrpn alacarue con ' ' sque un puma :ada vez que un |uqadar Iogra superar1 1 a
4

'

`\

A
~

Ar

delellsnr I
N
V

~` A

/. \A/E *Q
`~
_

|160

Z
'
_ _ _ _

.nego 4 412 cumadmes nfensrvns Cada equmo ataca y rzhende dns purtenas pequehas 13 m | delendldas pnr un manor El equmo alacante cunsmue un punto cada vez que ogre superar 1 al pugador que dehende las pnnenas
1

DO
I
CDA;

-A
o
A

nversanas y a\ravesar condumendu alquna de ellas


NEED N I Juego4 4+2 comndmes nlenslvns Losmgadcres de Ius dos mwpus van numeradns dm al A y se rnaman unu al atm 'I |ugadnr en pusesln del Ualbn tlene que sunsrar1 a su Jeiensur d|rec1a ames de puder pasar el baln
1 1

IIEGU N' JUGQU 44+2 Cnmndlrles Uferlsu/US Dada BQIHDU afaca Y aenenae una 11nea de rendu ueaenama por un ruqauar E1 qu||m alacante cnnsrgue un pumn :ada vez que laura sune|ar1 1a|1Wad0|C|ue dehende Ia lmea de Inndn adver Sana y atravresa :ondumendu Ia rmsma

'ArU @
1:1

A`o

U
A

, @fA

,
<-A

WWUUQTHIAWGIENM

<==:;<....a

~`~~ ff

===:;=>::=,~~,.>:f==>;=

ax. ,-==a=::;=;><;;: ;:1,:=<=.:m..,

;,;;,,_._,

UBJETIVU: MED. TACYICUS: MED, TEGNIIJUS:


MED. PSIGULOG.:

Dlellslvn: Supalar Ias sliuacionss

111.

D||1s|\s|vn:Evifar ser superado 1:1.

Ollnslvns:

C.

ntmo, Iemporrzaniunes. Delenslvnsz Entradas, tempnrizaciones, repliegues

Ulurlslvnsz Conduccin, fima, regale, cubenura, tecnica. Dulellilvns: Entrada, carga.

D|un|Iv|||:Alenui6u,concentraniUn,crea!|vidad, nnn||anza,vaIentia. De|u||:|vu|:Atenci6n,cor\ce cin, saguridad.


Vet. trecuencia, rssistencia-intensidad III, capacsdades nuurdmativas.

MED. FISIBDS:

1.

~s|uuaanpsuymun a-mmmuwnuuam ,

|am|na|maAr|=ua|aum

2.1 .luegn 613, seis alacantes cada una con un haldn In nnnducen en e1imeriorde|nuad|-adntra1ando me suparar1:1 a alqunu de los tres nelansorss y atravesar cnndumannn la pnnerla neutra1(2 m.), Ins dsfensores si Ingran recuperar el ba10n pasan a alawr.

l`||ll\urll|6l|: 15 x 15 m, lllllitililll 4'


2.2 Juegu 6:3, sms atananles cada uno cun un halbn Io condunen en el Interiurdel cuadradu tratandn de superar1:1 a algunu de (us tres defansnres y atravssar conduciendo Ia zona marcada (2 x 2 m.),Ins:1e|ensnres sx lnqran recuperar e1 haln pasan a atacar.

Dlmlnsidn: 15

15 m. Duraclin: 4'

B~@1ledMmn ;rgnremmmem&;aas'
3.2 .- IGIIIS
DE RESISTENCIAI IIITENSIDIIJZHI

N'.|ueAnnnEs: zo (1 1+1cDmm1In(B grunos) + z panama)


UIMENSIUNES: 4 rectanqulos de 20
DURADIOII: 3 x 1'
RECUFERACIDNZ 1'
N" TDDUESZ Libre
x

15 m

I
A
o
J'

'af

pl

CA

.1
A

Q-/\r>

A`\/L.

EIA
III

JUEED N' I.-

U?

aA

O A

Juego 1:1+1 cumodin ofensivn (3 grupns). (Jada mgador atanay deflende una una Iinea de Vnndo cnn un purtero. Los iugadores atacantes para pmierllnalizar alravesandn conduciendo la Hnea de fonda adversaria tienen que superar1:1 a su defensor y ab aurtem adversann.
JUEGO Il" 2.-

no
A-
4

_O

<-A

Jueqo 1:111 cumudin olensivo (3 grupos). Cada enulpo alacay defiende una poneria pequuira (2 m.). Los iugadures atacanles para lmaanmalizanifanua en Ia pnnana adversarra Henan que sunemr1:1 a su delansnr.
JUEGO N" 3.-

Juequ 1:1+1 comndin nhznsivn (3 qrupus). Cada aquipo ataca y de1iendu una pnrlerfa normal (5 m.) con un porters. Lns iugadores atanantes para poder finahzar tirandn en Ia pnneria adversaria tienen que sunerar1:1 a su nefensnr
JUEGO
N"

UA

. QA
'EJ
A O

III/
AU

(DP
<_A

l.-

Juego 1:1+1 cumudin ofensivo (3 grupos). Dada equips ataca y defiende una nnrtsria annha (10 m.). Los |ugadu|es alacanres para pnuer nnanzar atravesandn cnndunienuu Ia porterla adversaria risnen que sunerar 1:1 a su ddansnr.

DA
Jiiviltllfillb' ff

A/
1

FERWM
_I

*`*;*"i~""
VD:
I
I I

Dlanxlvn :I ' Mantenerla pusas|on del balbn .Vllzllnslvn Racuperarel balun


_

#WMM wW*
D

iw
:

_Y

YACTICUS

Olontlvos Apoyus desmarques pavedes temponzaclunes


vlgdancla

orlenlaclhn Duhnslvns Marcale

TfC||IGOS
YSICULQG

Dlsntlvni Cnnllol 1:onduc|:|n regals pass Delonslvns Entrada amlclpacin Interceptanlhn carga Dlellsivus Ateucln unnceniracln segurldad nap cugnlllvas Dllalltlvns Alenclbn connentvamn
sacnlrcm voluntad
Vsl reaccln

F|S|CUS
Tl
1
-

`.V`

Wlwffllhwl .,"

mega 53 sels alacantes cada unn con un baln m oenen sl |n\eno|del cuadrado lravandc ne suneran 15 deiensorss y rnanlener la posesxbn del balhn ms ores 5| Ioumn recunerar el halbn uasan a alacar
1

flf
,

5?fffQf
reslstennlalntensldad
II

napacldades conrd|na1|vas
|

1 l1llM\|S&|{&6

Hilidilhillitdllamihdlk lf.fl.f}f.f_fffl'lf_lIfQQf`Q,QffWfTlQ,fff_ffi1i???|
".

,I
,

1'

|611

15x15m
:V
.y se<s

Dllrluldu . 4

$115. 0
gn/\,-
A

Z
O-Uk
A

.
E
1

alacanles cada uno non un haiun lu .men en el lntenordsl nuadradnuatandn as superar 1 `_ mes aefensores y atravssar cnnducmndn Ia punerla man emra| 11 m X 3 mans; ms defensores S1 mqran rar el halbn pasan a atacar |6l| 15X15Vv\ llllrlvllill 4
1
_
V

mega 63

Af
OTVF

0
Q

.
`,.'

f In """ """ ffff If hmmm; emma ia nm Qffif wuzumemhzvs +i$i!ilWliN'Il


__

":` "";!'>;W1 WTWffffff`?


f

1._

ZDNAS DE RESISTENCIA IHTENSIDAII

II

lADORES 18 (12 atacantes 6 dslensures)


I SIDNES 4 Ciladradus dB 20

Z0 In ,

mn
.
:

X2
N

nAc|\N ,n 2

..

mnuzs

Lune
V

M
_
,

Ei 5
0
A

'
0
A A

0
VI/L

:un
,

I "1_.4
B

3 . Sels
_

alacantes :ada una can un Damn


_

lu

condu

en el rnlenar de! nuadradn lratanda de Superar1


_ _

1atres

mes y atrayesar cum1uc|en\1u alguna de las cuncn s (1 m) snuadas en el campo ms delensnres s| recuperar sl halon pasan a atacar
I I

O\/\~

ll 2

6 3 Se|s avacames

cada uno con un halhn Io cnndu

._.A I
3

-\f\ B|I|1\r|0|dB|CUad|EdUUBl31|dUde SUDHBY1

1a\|es

ares
1

2m
r

alravesar canducnendn la zona marcana Ins de1ensnres sn lngran recunarar el Damn pasan
y

4 __? A. 5|
if 2.

0 ll 3 6 3 Se|s alacanlss cada unn con un haln Vu cnnducen es mtennr del nuadradn lratando de superav 1 a (res orasymantenerla poseslbn del Daln los defensores mgran recunerar el baln pasan a alacar
1
1

M"

Sensatauantescadaunocun un balbnluconuucsn = .mmf um euaaranu tratandu de s|||zerar1 a tres saves y auavesav cunduclendo \a punena naulrm ms delensores su Iowan recupevar e1 halbn pasa a
6 3
1
1

.QQ

munwrwmnwemwnmn

rn|aruu. rg|1g;;;p||ug;;;i;_;

>*':
UBJETIVO:

_ I#
MED. TACTICUS:

Dlsnslvnz Mantener la posesinn del haln, Dllanslvnz Recuperar el balrin.

Olarrslvos: Anoyns, desmardues, paredes, temponzaciunes, c. orlentacidn, Dmrrslvos: Maman


vrgilancra,

MED.TECllIl1US:

Ulu| rada,amicipaci6n,interce
sacrilicin, voluntad.

MED. PSICULDG.:

' IJ tacidn carD1 0|an:llms:Atencidn. nuncerrlrauidn, sequridad, cap. cognitlvas. Dullrlshms: Atencin, cr>nr:entrac>dr_
1

MED. FISIEDS:

Fuerza-resistencia, resislencia rntensrdad ll, capacidades coordinativas_

52 2, Cinco alacantes 5itl|al10S (cualru err las esquinas nu cuaaraauy uno en er lntericrdel mismm uaran de mantener Ia posesibn del baln cnntra dos delensores, si estns consrguen recuperar el baldn pasa a defender el |ugador que perdl el baln.

1,1 Jtlegc

Q
I

/
I/ _f

/1

\
\`

'

, A
/
@

ulmmrmr;

12

12 rn,

nurmorr: 5'

|
I

ll

'

2.Z.luegu 5' 2, clncc atacantes siluadns (cuatru en los lados exleriures del cuadradny unoen el interlurdel rnrsrno) tralan de rnanlener la pnsesldn del halbn contra dus delensnres, si eslus cnnsiguan recuperar el halbn pasa a delender el |ugal1ul qlle tlerdi el baln.

, ,

Q)

uimuuran:1zx12m ouraeioms'
,
_

Q-

,, ,,,,

.,
I

Q _ ~|

,W

9
W

3.2 .- ZGNIS

DE RESISTENCIAZ IIITENSIDAIJIH

,,,,

mmm
A

u' Junnnnnzs: zo (4 erwipns


DUHMHONI B'

ae 5 |uqaduresl
x

DIMEDISIDNES: 4 nuadrados de 20

20 rn,

<d\:

RECUPERICIUNI Z'
.IUEGO N 1.Jueuu 515, cada equlpc situa a

N' T0|1||ESZLi|Jre

.A

dds iuuadores en dos de las esdurnas deIr:ual1rat1u(cada Wcambiarlus) y a tres |ugadu me en er imenm ner mismd. EI equrpu atmnre Itrlenta mantener la uosesldrr del Daldn cunsiqulerrdn un punto cada vez que lugran dar ocnn pases seguidns.
JUEGD N" 2. .luegn 525, cada edulpn sitda a dns iugadores en dns de las esquinas del cuadradn y a tres iugadores en el interior del mlsrno. El equipu atacante intenla manlener la pusesldn del baldn cunsiqurendu un puntn cada vez que lnuran dar nchn pases seguidns, srempre que un iunadur del interior del cuadrado le envla un pase al cumpaiero srtuadn on una esduina lu releva en esa ndslcln.
Y

9 @,

K ,

,.A

'A

Al I
A
I

JUEGU N' 3.Jueqc 5:5, cada equipo smla

_,TL @/f
O->
I

dns lugadnres en dos de las esdulnas del cuadradn (cada Wcambiarlus) y a tres |ugad0res en el interrur del mismo. El enuipo atacante irrtevrta mantener la nnseslbn del balbn currsiquiendn un punto cada vez que Idgran dar octro pases seuurdus.
a

'A
A

.'

'O
2

.@'@1l
A

JUEED N" 4. -

.mm

5;s, mana equrpu sim; a uns iuqauores an ans de ras esquinas del euadrado y a lres iuuadures en el rnterior del mismd. El equipu atacante lntenla mantener la pusesrn del baldn cnnsiuulerrdo un punlu cada vez que lopran dar octru vases seguidos, siempre due un ludador del interior del cuadradc le erwla un pase al compafreru siluadn en un lado exterior Io releva en esa pusicin

/ .V

9A

A /

pA
le

'A
A
qtlgulnwj

_,

, ,

`_

,M

`=f=~=<

?fff??if ......,,,_ z;e=s..ezsz2a;.w;.=;fsss , fn e MJETIVG: Ulunsivo: Mautenef Ia posesinn del ha\6n. Dalnnsivo: Recuperar af haln. ID. TAETICDS: Ullnslvusz Apoyns, desmafques, parades, temporizaciones. n. oviemaclbn. Dslunslvuxz Marcaje,

"- 1~

..

fiF2 if

"

vigilancla.
V

mn, rnmcus=
KD.

Dlunslvnsz Cnmml, conduccnbn, regate, pass. Dlhnslvns: Entrada,anlicipaci<m, interceplacibn, carga.

PSIDDLOG.: Dl|n:|v|||:Alenci6n,cnncentraci|in, seguri\1ad,cap,coqnitivas. Dn||||s|vn::A\enci0n, nnncentracilin,

sacnhciu, volumad,

IED. FiS|CUS:

Vel.

desplazamiento, resustsncia-imens|dad

II,

capacidadss cnurdinativas.

2.1 Jneqo 4:2_ cuatm aummes swuadus en ms esqumas nel mnraua Ualan de mamener \a nusesicn um halbn mmm 1osde|ensnres,sies\ns recuperan el Damn, nasaadelender e mgadnr que oerdid el baln.

.
_
'

Q
,

lg,
,
/ '
,
,'
1

|
:

&\l||x|6||:10 x

10 m.

uunulom 5'

L2Juegn 412, cualm alacantes snuadas en los lados exte'mes del Duadradu (man de ff\3Vl(erIef4a pusesin dei baihrl :mira nas defensures, si estos vecuueran el halon. visa a manner el jugadur que uerdi eb halbn.

@'

linnsinz
f
U

lr lvl!
r

12 .- IUIIIS DE RESISTEIIGIIZ INTEIISIDIDIH Jummunzs: zo (4 equipns as 5 iugannras) nsususuonesz 2 cuadrados de sox so m.


l.lRA|IION:B'

"
10
x

10 m. Dllrluln: 5'

'fi -'
:

\ \

A
@
\
\

i Q

-~---- |
,

`ii?1lfiffff, ,51Mll(ll A
1

`f`fQ

'

5QilllW\#%f ,Qf

MW

,' A

Q'
If
v

zcuvsmmcmuz
Aman
N" 1_-

u' ruuuzs um.

.A

. ,A A |
1

fig
A

|
I'

,QA
/@

.uegu 5:5. Ei equipo atacame intema manlener la pnsesion ra ualbn =nnsigu|enuaun puntncadavezque mgmnamnno :uses sequmus.

'

'f '

g'

MA
f

|550 N" 2..neqo5:5. Cadaeuuiponomhra un capitn. EI equipnatacan:unm cada vez que reciha e\ haln su napilan.
IJEGII N' CL.neun 5:5, EI equino alacanle mlenta mamener Ia nusesmn 2| halbn sulu pelmilienduse las pases curtos y a ras de mem,

I mlenta mantener Ia posesmn del halbn consigmendn un


3

.A
,~ ,

A
`\
A

use ||4.,uegn
515. E! sqmpa atacame inlenra mamener Ia pusesibn haln cnnsiguiendn un punto cada vel que el haln pasa mr todos Ins iugadures del eqmpa,

I A@,.
A

9A

A@

0- @QA
A
I

@, 1

|
A

Q A

1-UBJETIVU:
_

llleuslvn: Mamener
vigilannia.

la

posesilin del haln, Dmnslvn: Recuperar

el

baln.

TACTICDSL

Glansivns: Auoyos, desmarques, paredes, tempurizaciones, c, urienracivl. Dulsnslvosz Ma

MED . TECNICDS:
MEU
.

0lnuslvus:Con\rol,nnnduccibn,
sacrllm, voluntad,

regale,|.1ase c|paci0|\,Interceptac10n.

PSICIJLGG.: Ulouslvusz/Alencin, concentracin, seguridad, cap. cugnillvas. Duleusivos: Atenein, nnncenl

MED

HSIEDS:

Vel. reaccin, resistencia lnterlsidad II, capacldades cuordinativas.

2.1Jueqn4:2cuarro alacantes siluadns (dos en las esqulnas del cuadrado y das en el interior del mismo) lralan de mantener la posesidn del balen contra dos delensores que lmeruan reeuperarln, si lu cnnsiguen nasa a defender el |ugador que pemib el mlsmo.
lllmunxibnr 12 x12
m

Q-' 'Q A

J? l|
y

// .xA

2
| |

Dursnlnz 5'

2,2 .luego 42, eualrn alacanles siluados [dos en los Iadns exleriores del euadrarloydos en el lnterlnrdel mismo) ualan de manlener Ia nosesrbn del baln cunlra dus delensores que inlemaru recuperarlu, sl lu cunsiguen nasa a delender el iugador que perdib el rrusmu.

I A/
,

A:@

Dlmunsin: 12 x 12 rn Duracilinr 5'

:|. uwmnu Aruwnrvemmnnus ['3,-PKRTEPWWV l=%MlHuwe` IP


3.2 .- ZUIIIS
N"

DE RESISTENEIAZ
<4

.luuwunesn zo

|NTE||S|DlD:|| equlpos ae 5 iugaunresl


x

_1
~

1+

df, ///

.
L
,

DIMEIISIBNES: 4 euatiradns de 25

25 m.
Libre.

nunnclhu: e'
RECUPERACIOIIZ 2'

"0
,

"@_ _
1

ll' TUUUES:

JUEGO N" 1.-

QiA

Juegn 5:5, cada equlpo sltua a un luqador en una de las esqumas deI|:ua\1ral1o(cada Tcamhiarlus) y a cualru iuga dures en el lnlerior del mismn. El equipn alacanle Inlenla mamener la posesmn del balan cunsigulendn un punlo cada vez que lugran dar nnlm eases segumus.
JIJEGU N' 2..Iuegn 55, cada equips srtua a un iuqadnr en una de las esqumas nel cuaavauu y a warm luqadures en el rmerinr new mismo. El equine alacanle intenla mantener Ia uosesibn del lualen cnnsiguiendn un puma cada vez que lngran dar nelm pases seguuics, siempve que un juqador del interior del cuadrada le envla un ease al cnmgaiero siluado en una esquina lc releva en esa pnsmin. JUEGU N 3,-

rA
'A
A
3

Ae .e
A
4

/A

O A A
l

O->
@,

,'\
1

Juequ 5.5, uaaa equlpu suua a un iuqaum en una de las esquinas nel cuauvadn (cada 2'camhlar|us) y a cuatm juuarlores en el inleriur del mismu. El equxpn alacanle intema manlener la uosesien dal nalen consvgulennu un punto cada vez que logmn dar nano pases seguidns.
JUEGD N' 4..luegn 5:5, cada equipn siuka a un iuqadnr en una de las esquinas rlel cuadradoy a cuarrn lugadnres en el inlenor del mlsmo El equipo alacarue imenla mantener la uosesmn del helen cnnsigulendn un punto cada vez que lugran dar echo

\@

\
I

'A
,

1
1

pases seguidos, siempre que un iugadar del interior nel cuanradu le envla un nase al curnpaiern siluadc en una esquina Ie releva en esa pnsieien.

El 4.muw|wv=weunmfmunw.1

,Ti
Ao

'A

wwwBIIIVDL

amxemn#

1H*'"=

Dlsnslvnz Pmqresilin an sl jueun. Dallllshln: Evitar la prouresin en el iueqo,


Uisnxivuxz Prufundidad, parades, c. ri\mu, c, urieuvauibn, dasmarques,apoyos,amp|itux1, pmgra shin. De|ens|vn\:Entrada,!emp01izaC\6n, marcaie Dasnular, red. espacin, nnhermlas, permu1as_

E). TACTIDDS:

E.

TEEIIICUSZ

Ulunsivnx: Control, conduccan, ragata, pase,1iru. llelullxivus: Enllada, anticipacin, intsrnentacibn, carua. voluntad,

Ill. PSIDOLOG.: 0|u||\Ivu:A1enciOn,c0ncentraci0n, nraatividad, cap. D|lsnsivux:Atencin,cnncentraci6n, sacrificnu,

E.

FISIDDS:

Fuerza-resistencia, resisiencia intensidad

II,

capacidades |:oon1inativas_

343 cumudines nfensivos Cada equipu ataca y linea ae Inndn. EI equivu awnama inlenta yngvesaren | iuaua y vinalizavamvasanan mnuueienuo la um ue Inmin adversaria,

!.1Jue5]u

3:

Hands una

/QA
D

nmnanf 20x 15 m. n|m|a; s'


umaga a, :ws uumwnas uvansivus
lhende
una ponevia normal (4 m

cada equmu atacay equmn alacanle wvmma proqresar en el iuegoy Iinalizarurando sn Ia purteria
). Ei

' l~@ __

(Q EI

l
\]

,_OA ' D X
A@ \
El

U A

rfersaria.

kensln:

20 x15

my

Durlnln: 5'

A
ff

I .

imma
.
,

11 .- ZDNIS DE RESISTENUII |||YE||S|Dl|`|1|| uennnnzsz zo (4 eoutpas ae s iugadores)

,
A GQ

1E||S|0||ES:

4 Venlnuulns de 35

25 m.

uucmn: a'
EUFEIIACIDN:
2`
N" TDUUESZ

/QA

Libre,

xsn n

1.mega 55.Cadaequ1pu atacaydeiiande una ponarla pequeBm ). EI eqmpu afauanle intenla prngrasar an el |uegn y

.,

A~ @ `_ @/ , A, A
~

p* A

'

A
\

'imluzartxrando en Ssxemat 3-2

Ta

purteria adversaria.

` `

|150 N 2.mgn.5;5.
Cada enuipu alaca y defnemie dos punevias lateaes nequenas 13 m.), EI eqmpu avacante intenta pmgresar ul el iuegn y linahzar tirando en alguna de las portarlas
3

\
4

0
A

'
|
o

lF|I'$8fii5. istema 3-2.

IIEII

anna y delianda una uonerla mangular paqueia [2 m x 3 Iados), EI enulpa atacante wvrzma pruqresaren el yuegu yhnalizarlirandu en \a nonerla
rfevsavla,

N' 3. anegu 5:5. Gada aqmpo

_Q

mama: 3-2,

.F

A
A

nan |4_.nego5:5. Cana equine ataca y detiende una uuneria ancha S m.). EI equipo alacanle mtenla pmgresar en el iuegu y

.
A

/A

A `

Ax

iraluar alravesandn cnnduciendn


SSEITIG, 3-2.

\a

pnrtaria adversaria.

\ /

E Ag
\
~`

~_5 |l|fUIly%Iiilll|\\\\Fi._;'ft

UBJETIVD: MED. TACIIUDS:


MED. TECNIIJDS:

Uiansiva: Progresin en el iuego. Dclsmlvn: Evitar

la

prngresin en

el

iuego.

Ulanslvus: Prufunnidad, uaredas, c. ritrno, c. orientacibn, dasmarques. apoyus, amplitud, prouresir Da|unxlvus:En!rada,!ernpori1aci6n, marcaje bascular, red. espacso, coberturas, nermulas.
Ulenshmsz Cnnlml, conduccibn, regate, pase, tho. Dsisnlivus: Entrada, antinipacln, Intsrceptacif carga.

MED. PSICDLUG.: MED. FiS|COS:

Dlanslvm: Alencin, concemracibn, crsatividad. cap. cognitivas. Dslsnslvns: Atencibn, cnncentr?


nidn, sanriiinin, volunlad.
Vel. desplazamientn. rssrstencia-intensldad
II,

capanidades coordi|\a\ivas.

3_2 .-

zmns ns nzs|srenc|/4; |um|smAn=||


14

u' JUGIDIIRES: zo
nunA|:|0N: s
.

equipns de 5 iugadures)
x

DIMENSIUIIES: 4 rectngulos de 35

25

rn

RECUPERIDIUNI 2'

N TUUUESC

Libre.

.
f

.
5

Q)

..A

<

JUEEO u"1_Juegc 5:5 Cada equipo ataca y delisnde una Iluea de fonda, EI equipu atacante inrenta urugresar en al jusgn y vinalizav

auavesanuo Ia Ilnea ae S|s\ema. 3-2.


JUEEO

Vundn

adversana,

N" 2.Jueuo 5.5. Dana equinc atana y deliende dns punerias pequeias 12 m.| El equipn alaoame inlenta nmgresar en el iuego y finaiizar Urandc en alguna de las pnnerias adversanas. Sistema: 3-2.

T"" ' "l


\
E E

Q @ (@

Af.

\\ A

JUEEO N' 3.

Juegn 5.5 Cada eumpo alava y deliende cuatro uitutss ccnucadns a |1arqn ae Ia unea as lands, 5| equnpn mcanm imma nrogresav en el iueqoy Iinatizar imencanau mamma un liro derribar los nitntes del adversano. Sistema: 3-2.
JUEGO N 4.Juequ 535, Dada equiuo alaca y dsfiende una purtevla lateral

9A
[
A A
y

l
\@
~`1

Q-

Q)
`@
y

@
,

@* A

A.
\ A`
n

A.

A` ` _

euuipu ahcante intenu prugresaf sn sl iuegc y finanzartirandn en la pnneria adversana. Sisfemal 32.
(3 m.).
EI

\A ./
3

L|:|neu|NnEi\lBul|lSti&11l5l&fi'

I-IETIVO:

Olunsivuz Pruqresin en el iuago. Dllansivoz Eyitar

Ia

proqrasin en

el

iueqo.

ID. TACTIBOSZ ID. TECNIBGS: ID.

Dlunxlvnlz Prniundidad, parades, c. ritmn, c. orientacmn, desmaruues, apoyos, amplnud, progresibn Dehnslvosz Enlrada, Ieniparizaciun. marcaje, hascular, red, esnanin, cohenuras, parmutas. Dhnxlvnlr Gnntrnl, nnnduccin, reqa1e,pase,tiro. Dulansivusz Entrada, anticipacin, intercaptacin, narua.

PS|COL6G.: Ulunsivu: Alsncin, concenlracin, creativniad, cap. cugnitivas. Dufunxivnsz Atencin, concentracidn, sacrifio, volumad.
Vei. reaccin, resistencia intensidad
II,

E). FiS|COS:

capacidades courdinaiivas.

l1JuegD 3:5943 cnmcdmes oianswns. Cana equipn ataca y

:fam una pnnsria

anma |10 m.|. 5| equipn awcame

..
0

mania prngresar en ei iuega yiinalizar airavesandu connuzlmdo Ii lwrterla adversaria. kensihn: Z0 x 15 m. Dunulbnz 5'

.A
l1Juego 3:3+3 cnmndines uiansivns. Cana equipu aiaca y
liuende una pnneria triangular (3 m. x 3 iadns). Ei equips name intents progresaren eliuegc yiinaiizar tirando en Ia

.(9

.0 '
|
,

maria

aaversana.

,|-mean: 20x15 m.numifn|s'

@_, f A ,'

Ei

0 Q- QA
Am

@ U `\@.'i@

[1

ai.

u zunns ne nzsisrzncuu r mnnnunss; ae


,~

minumivmmwm 'if1-vln1riiliici#1$iii$iunarrou;unu caommuul enum


|||YENSlDAD:||
5
1

zu

<4

equvpus

juuauores)
X

-E||S|U||E5Z

4 fBC\f\\||0S U9 35

25

IYI

ill|\|U|D||:8'
vauvsn/anion.
2'
y
M"

rnaues: um.

A ' ,
A

. '

.wsu n- 1.denenae tres porterias xaueias 13 m.). Ei equipn atacante intenla pruqresar en ei mega y iinalrzar tirandu an alguna de ias pnnerlas mversarias. ssnema. 3-2

'

g
A

,vIf A _, A Q
@

.mga 5:5. Cana equipo ataca

Q
'

A.

\`

|130 || Z.amqu 5:5. (Jada equips ataca y deiienne una zona marcada 5 125 m.|. EI equipa alacanle Inlenta prngresar en el jueuu inalizar alravesandu cunduciemia Ia zona marcana
.1

illvelsaria. inmema. 3-2.

ISU N' 3..uegn 5:5. Cana equips ataca y deflenae una zona marcada E |15 rn i. Ei enuipa alacanle inlenla prngrasar an el iuego 'inalizar enviandu el haln al imeriur de ia znna marcada Imrsaria Ioqranda un iuuador cunlrnlariu en su interior. Enema. 3-2.
w

Q'A
A A

IBD n' |.aiego 5:5. Cada eqnipo alaca


dns nuadradus 5 1 5 m.), EI equips atacanie iniema prugresar en el ineqn r inaiizar alravasannn nonduciendu alguna de los cuadraBE i\1\/elsarlns. Sstema 3-2,
y defienne

\'
|

.
A

A '
V

A ._@ A

`* A @` \

ll\GU1NDEFlEl\li|WE'N.llBIW'|

e.wsLm|.wLu|uui1|uumuy.wuus

UBJETIVD: MED, TACTICDS:

Dlullsivn: La Vinablzacin. Dlllnilvu: Eviler el gol.

Dlensivus: Paledes, c. nrientacin, vel. juegn, proiundidad, prngresirin, desmarques. Del Enlrada, mavcaie, vigilancia, replvegues.
Dfunsivns: Pase, nnntrol, tiro. Daluniivns: Enlrada, carga, anticipacin, interceptacibn, despea

MED. TECNICUS:

MED. PSIEDLGG.: Dtonslvns: Atencin,

MED. FISICOS:

Fuerza resistencia, |ntensdad II, capacldades coordinalivas.

1-f

wlwuwmwwvswmn

2.1 .Iuenu 3: 3+3 curncdsnes ofensivos que annyan desde Ins ladus exteriores del cuadradn. EI equine afacante Irene que Yirla\iZaI anles del 6 nase en la Durleria lateral r\euha\
1

4 rn, | .

Dlmunslnz 20 x 20 m. Duranlrin: 5'

=
VWW`

"'V"

concentracibn, confianza, Defsnslvnsz Atencin, cnncentracin.

OAG)

QA

E
A Q

0 @/ 4

2.ZJuegn 3:3+3 curnudines nfensivns que apoyan desde el intennr del cuadrada. EI equrpo ameante Ilene quefinalrzar
antes ue| 6 page en 13 pnnerfa |aera\. Dlmemldn: 20 x 2U m. Duraelbnz 5'

'

/ 7 U

QA

\?

:AEI
A [J

ep.

mmllm mmmy nnmmm


DE RESISTENCIIZ

s.-mmmmam j
1

3.f1.fGIllDU|TD

nz rumzmzonnauwlbn einen
2

3.2 .- ZUHIS

|NTE||SIDAl`|:|I

ll" JUGADDRES: 2D 15

equmos de 4 iuqadores)

,,

DIMENSIUNESI 4 feCl3r\gD|\75

ds 30

20

rn

nunncmn: e'
HEDUPERICIONZ T

,|

A~
1

WTUQUESI Libre.

.luelso

N"

L-

-..

Juegu 5:5,Cada equipnatacaydeiiende una nuneria normal (5 m |. EI equmu atacantehenequefinalizartiranduanles ae| 7 pase en Ia purterfa adversaria.
JUEGD N' 2.-

. .

l9A

A.@
*

, r

.1uegu5.5, Cadaequfpnataeay deliendeuna ponerlacuadrav da (5 x 5 m,). EI equmo alacanle tiene que finalfzar tirando amos de4 7" pase en Ia poneria adversaria.
JUEGO N"

A
3 4

A
1

3:

Juego 535. Cana equine ataca y deflende una poneria lateral (5 mg. EI eqwpo acacanceuene queiinalizartiranduanlesdel 7" vase en la puneria adversaria

''
@

.uusno n 4,
.mega 5:5 cada equipn ataca y ueaienue una panama lnangular (3 m. x 3 Iadosi. EI equipo acacame uene qua lmalizar hrando anles del 7 pase en >a pnnerla adversaria.

_Q
A, QD'

,'

A X O A \@ A

A
@

1,
A

A2

4.

cmnunn DE

mum: mmnnco

nuamumnuu ns.umm|um\wy\u|mm

IJBJETIVGI

Olullsllmz La finalilacill, Ddfsnxlvni Evitar el gol.

MED. TACTICIJS:

Dlsnslvos: Paredes, C. orientaclbn. vel. iuegu, nrolundidad, progresin, desmarques. Dlllnslvds: Enlrada, marcaje, vigllancia, leplieques.
Dlansivnsz Pass, nuntrol, lim. Dllnnslvns: Entlada, narqa, anllnipaci0n_ inlemeplacidn, despeie.

MED. TECIIIGUS:
V

MED. PSICULQSG.: Ulunslvusz Alenclon, noncentranidn, coniianza. Dllanslvosz Aleucidn, cnncentrac<6n_ MED.

Flslcus:

Vel.

desplazamienln, resistennla-intensidad ll, capacidades cunrdinallvas

2,1JuBqu 3: 3+3 culnudmes ulenslvus que apdyan desde las esquinas del cuadmdu, EI equinnatacanle liene queflnallzar anles del 6 paso en la uonerla triangular neutral (2 rn, x 3 leans).
Dlmanslhnz 20 x 20 m. D||||nl6||: 5'
_ _

2.2 Jueqn 3: 3+3 cnmndlnes ulenslvus que apuyan desde los lados sxleriores del cuadradn. El equipo alaeanle Ilene que linalizar antes del 6" uase en la pdnerlalriangularneulral (2 m. Xa lanes).

Dimlnsibnz 20

20 m. D||n|:i6n: 5'

Bs.

|l u'l2a.fe|lleeltl|erALl ':.1.*macumae`Rlmmcwnnmm|6usssm

1.1 .-

zomls ns HESISTEIICIA: ll|TE||SI|lAD:I| lr aumlnnnes: zu (4 equinus ne 5 lugaaeresl


ulmfuslnllzsz
nummelnu; e'
4

lectnqulds de ao

zo nl.

nzcursnncltln: z Juzno ||'1.-

N"

Tonues:

Lime.

'
H
I I

.
:

_f ,
, A
_

QA

A
~

. @.f ,v

'
`*

li,

\ _ \

Ji.
A

lj

III

gf' Q
A

@_

,.
A A
L

lueuo 5:5. Cada equlpu ataca y deliende dns purterlas oeuueflas (3 m ). El edulpo alaeanle tiene que llnalizar mmm ames del 1, uase en la penena adversaria desde 'uera de la zdna mamada (5 x 20 m.)

aufcn If

z_-

Juegn 5:5 Cada equinu alacaydeliende una parlerla normal Sm ). El dquipo alacanletiene due linalizarlirandn anles del 1 P356 Bn |2 D0f\BYl8 adversarial desde 6| ifl(Eli0Y U6 la ZDf\8 weaaa |10 x zu ml

IIEED N' 3: .uegc 5:5. Gada equips alaca y deflende lres porterlas neduellas (3 m.) El equipu atanante tiene que flnalizamrando ames del 7 pase en la porlerla adversarla desde fuera de Ia

:na marcada (5 x 20 m,).


IJEGU ll" 4..uegu 5:5. Cada equipn alaca y deliende dus pnrlerias (una -|:m\a| (5 m.)y una pequefla(2 m,)), El equipnafacantetiene me llnalizar llmndn anles del 7 pase en cualnulera de las :merias adversarlas desde luera de Ia znna marcada (5 x ec m
;

"
Q,
1

A@

. ;
@_

A A

#A

@'
_
V
A

K7
_

1| 1
, Pg A@`
@/
f

Q1
Q A

'@__lA

Q A

Qin

wwummmmzn| |umuyuem|we

me

UBJEIIVG:
.

lllenslvaz La Vinadzacin. Ddldnslvnz Evltar el qul,


Ulsnslvnsz Paredes, C, orsenfacibn, vel, dsiuego, proiundidad, prngresidn, desmarques. Dslunslm Entrada, marcaie, vigilancxa, repllegues.

sms;
U
.

z
e

dd,

e~ 1 .m==m.>;;;fa=,,;;;r:.a;:=ae

;;;:=

W
.

._

ass '~<f=.=;.

35%

,,

TACTICUS:

MED TECNICDS:
_ _

Ullllllvns: Pase, control, tiro, Duhnslvulz Enlrada, cavga, anlicipacin, inlemepcin, despeie.
nuncentracin tdniianza. Dllanilvlur Alencidn, cuncentracin.

MED PSICULDG.: Ulnllslvus: Alancibn,

MED. FfS|COS:

Vel. learmidn, resistsncia inlensidad ll, capaeidades noordmativas. .,,`` .`..,.__..,., sss~:2!!MW1W
=

21=fiU"*!ll|!!!

aff;

:=

__

2.1 Juego 32342 cnmndmes niensivos que apnyan desde ei interior del nuadradn EI equipo atacante tiene que Vinalizar antes del 6" pase en Ia nonena neut|a\ (4 m )
Dimunxldn: 20 x 20 m, Dnraeldn: 5'

0 1A
mf A

l]
A

'
`

,
*

*A

.
2.2 .Iuegu a:a+a comndines ufensivus dueapayan desde las esquinas de\ cuadradu, EI eduxpc atacanle mane queiinalizar antes ad 5 pase en Ia pdnerla nddnd (4 mg.

.
D

<5 A

'A .\\.
E

n|mm|d|; zn X zu m. udneien: 5'

lj
Elfliiiliiiiisieia' ijlhnni f' ",`,
3,2 ,- ZUNIS
DE RESISTENCIAZ
(4

|||TE||SIDAD:||

IA

A2
A

||'.|UGADORES: 20

equipus de 5 iuuadcvesh

DIMEIISIDNES: 4 reclangulas de 25 x 20 m.

nunAc|d|:
JUEGO N'
1

2x

4'
N' TIIDUESZ Uhle,

|lECl|PERAlI|DN:1`
.-

Jueuu 535, Cadaequipualacaydedende una pdnerlancrmal (5 rn.; ysima a dcsiugadnres unrdetrs de Ia linda de ldnad adversana desde dnnde annyan (cada 4'ca|nbiarIus), EV equips) afatanle tiene que 1ir\a|iZBV anles del 6 paso En Ia purteria adversaria.

PA

G),

CD]
1

t \@`
A
`

,9

2.Juegu 525, Cadaequinnatacaydafrendunormal (5 m.) ysitda a dns mgadores en las handas del eampn hacia el queatacan desde donde apdyan (cada 4'eamniar|us). 5| dumps atacanle tiene quevinalizararnes del 5 pase en la pdrterla adversa.IUEGD N"

.>' Li

ria,

JUEGIJ N' 3.-

Juequ5:5, Cada equiuoatacaydehende normal [5 rn.) ysilda a dos iugadores en las esquinas del cempn hacia et que atacan desde dnnde apnyan (cada 4'camhIa|Ins). EV equipu mcame tiene que vinalizar antes ue| 5 pase en Ia pdndna
adversavia.
JUEGU N'

If
\

@/ A

i
A A

A9

PA
br

Juegn5:5 Cadaequipua1acayde|iendenu|mal(5m.|ysin]a a dus iugadures en las handas dsl camps que defienden desde donde apdyan (cada 4'damniar|ds). EI dddvpd amnIe tiene que tinalizav anles del 6 uase en Ia Duneria adversaria.

f' ,

A
C

{',f /,A O' A

UJETIVD:

D|en|ivu: Superar las snuacinnes

111.

Duflnslvnz Evitar ser superaou

111.

ID.
KD. KD.

TACTICOS2

Dllnslvus: C, rilmo, temporizaciones. Dl|l1\:Ivn::Entradas,tempurizacinnes. repnegues,


Ullnslvnsz Conduccin, finta, reqala, ahenuratcnica. Datlnslvusz Emrada, carga.

TECIIICDS:

PSICIJLOG.:

lJ|ln:|v|u:At|snni< :ivns:Alsncin,cnncen\ra
cin. seguridad.

lD. F|SICO$:

Fuerza-msislancia, resislencia mtensldad


1,

I1,

capacidadss cnurdmalivas.

1.1 Jusgc 4:2, cuatro atacames situadus en el intennr del

:uadradn Ins cuales para poder pasar el haln tienen que sunera|1:1 a alguno de Ins dos delsnsures, si eslus recupean el ba10n pasa a manner el ivgannrqne naman el mismn,

limansinz IZ

12 m. Duranlhn:

zz @ \\\I;}g
`

\`

\\

./V\r* A Q A AV

2.2 JuB04Z 2, 12113110 SKHCBHIBS Dada uno cnn un haln In :ondunen enel interim L1e1C||adrad0(Ia|.andD do superar11 i 105 dns delensnfes y malllener Ia pusesibn del haln, 105 rlensnres si Iuqran recupemv el haln pasan a aunar,

QM?

Dimansln: 12 x 12 rn,|l||rl|:i1i||:

s.
3.2 .- ZDIMS
DE

RESISTENCIII IIITENSIDADZII
5

I' JUGADDIIES: Z0 (4 eqmpns de


nunncln: s'
RECUPERADIUIII 2`

iugadnres)

IIIMENSIDIIESI 4 IECMHQUIDS de 30 x Z0 m.

N TUUUESZ L1hre

JUEGD N"

I.-

,. PA A
1

Juegc 5:5 Cana equio ataca y \1e11ende una 1inea de Iundu Jefennida nm un ivqanur. EI eqvipu atacanla cnnsipue un :untncadavezqve mare superar 1 :1 al iugadurque def1er\de a Iinea de Vondu adversana y atravmsa cunduciendo 1a rrnsma.
JUEGO

\@
`

0 A

A
_\ AR'

.
A

A
1

@/A ,

ll'

Z,-

Jvegn 5'5. Dada equinu ataca y dehende una zana mamana 15 x 2U m.), defendnia pnr un iugadcr, EI equipo alacanle :unsigue un punto cada vez que Iuqra svpe|ar1:1 a1iuuadvr de 4a zona marcaaa adversaria y atravmsa cnndvmemiu Ia
m1sma.
JUEGU N' 3.-

T `"
-A
0
II]

Juegu 5:5. Cada equipo atanay uelienue una norteria ancha 115 m,) defendlda pov un iugadar EI equipn atananta consigue un punto cada vez que lnqra superar 1:1 al juqadnr que deliende Ia ncnerla ancha adversaria y alravmsa conducisnOD
K3

Q-~@\

rllisma.

JUEED ll" 4.Juega. (Jada equmo alaca y dehende una zona marcada (5 x 10 m,) deienmda nur un |ugadnr. EI equiuu aiacante cons4gue un pvntncada vez que laura superar 1:1 al ;ugadur que defienue Ia zona rnarcada advarsana y auaviesa conduf mendu Ia rrlisma.
4.

A
i

. 9%
~~

\@
A\

A_.

DBJFTIVD:
MED. TADTICDS: MED. TEDIIICIJS:

Dlenslvn: Superar las slluaciunss 1:1. Dulsrrslrruc Evitar ser superadu 1:1.
Dlsnslvnxz
C.

rltmu, lempurizaciunes, Dlllnslvntz Entradas, tempurizaclunes, repliegues.

Dlsrlsivns: Conduccln, finla, reqa1e, cnber1ura,tnunica. Dnlnnsivnx: Entrada, carga.

MED FSICOLDG.: Ulurrslvnsz Atencin,

cnncentracin, crea1ividad, cunfianza, valanlla. Delanslvaszmencibn, concentra-

chin, seguriaad.
MED

FfSIEOS:

Vel. desnlazamienlo, resls1encia-lmensrdad III, capanidades coordinativas,

1=-iaHMA4fHh\*rnr1H1lfi~
2.1 .luegn S:3. seis amcanles cada urm con un haldn lo conducen en el interinrdel cuadradoylratan de su|1erar1:l a tres deferrsores y mantener Ia nnsesibn del haldn, lns delenscres si lugran recuperar el haln pasan a atacar
Dimnrrxlrrz 15
x

.
Q A

O A

15 m Durnrzihrr: 4'

.
A
N/I/.L

.
|:|
A

Z.2Jueqo 3.3+3 cumudines nlerrsivns que apnyan desde el irrlerlur del cuadradu El mgadoren pcsesirr del balrr trene que superar1:1 a un delensur para poder pasar el baldn.

n|mm|e||:1s

><

15 m.

nurman: 4'

a.rmur|u11u1mummumn l a
3.2 ,- ZDNIS
DE RESISTENCIAI

PmTE.r#rll||l:|7A1]'~a.1Clll01J|r0 M'H4HrzA
1

|||TE||S|DAD:|||
+ Z
X

Il JUGADDHES: 20 (9

parejas (1:1)

purlerus)
20
lvl |

DIMEIISKDNESZ 2 Clladladas 1-3 (20

2 reclrrgulns 2-4 (20

x15 m.)

num\cn|rr:zx1'
l'lEEUPERACIO||:1`

ll' TGDUESI Libre

.mesa rr1_.luego 1.1 (4-5 paregasl. Los yugadures a(acanlesin1enlar| suparar 1:1 a sus delensures direclus y manlener la posesm" del nam.
JUEEO N" 2.-

Juegu1:1 (4-5 pareias). (Jada iuuador alaca y de1iende una purrerla nurma|(5m.|con un nunero_ Lnsjugadores alatarrles irrlanran superar 1.1 a sus delensares mraclas y flnallzar tlrando err la porlerla adversaria.

Juecu

rr' a.Juequ 1:1 (4-5 pareiasl. Los iugadures atacarlles rnlerrlan sunerar1 :1 asus delensnres diremosyatravesarcorrducienan Ia uuterla manqumr <2 m, 3 Iadnsl.
><

.
0

A
EI

worrsrlrnalbnrsarfaa

.
O A

I
A Q A

T
A
.

menu

rr' 4_-

Juego1:1 14-5 pareias), Cada |ugadar alaca y uerlenue una ponsrla triangular (3 nr. x 3 lados) con un pnnem. Lns iugadures alacarrlss intenlafr superar1:1 a sus delerrsures direclus y lmallzar lirandn an la porlerla adversana.

ncrnwmnmmammmnm

'Lr lmaauu|x1wm|

\;_
A A

.
0

0
A

.
A

.1-@>.

'Y
GIJEIIVD:

|J|l||s|vm: Superar las siluacionas

121.

Dulunslvnc Evular ser superado 1:1.

ID.TAC'T|WS: 0|a||xlvu|:C ritmmtemporilaciones. D9|l||s|vn::En1radas,1empnrizanionas, rep|iagues_


1

IED.

TECNICUS:

Uhnslvus: Cunducnin, fima, reqata. coherturatecnica. Dllanslvas: Enlrada, carga.


sion, seguridad.

IED. PSICULGG.: Dlnnsivulzmencin, conoenlracibn, creatividad, couhanza, valsnlia. Dl|u||sivu|:Atsnci6||, nnncsnlra-

IEII. FiSICl)S:

Vel. reancin, resnstencia

intensidadII,capacsdadescnardinat1vas.

1.1 Juegc S:3, seis atacanles cada uno can un balbn Io

mna\ an,fmanu=>uesuperar1;1

i algunn de los tres defensnres y atravesar cnnduciendo


momma neulral (3 m,|.

Ia

0
A

|
ISS'

Dimanxln: 15 x15 m, lluraeilinz 4'


1

.
Q A A O

1.2 Juego 6:54, seis afacantes cada uno con un halbn Io annducen en el intenurdet cuadradntratandu de sunerar1:1 I a>gunn ne ms tres deiensores y auavssar cnnduciennn Ia anner\alriangu\a|(1m x 3 Iados).

f ,

nimensinnz 15 X15 m. Dumi6n:4

.
I 1

I
2

Bt Msvllllnd ltllildllyillklhlhllbt
1.2 .-

[lr "RTE HIIIWKPH


HI.

znnas DE ns|s'rncu1;|urens|n|n;|| u'JursA|>onEs: zo 14 minus ae 5 mqadures)


IIIMEIISIDNES: 4
CUBUIHUOS

K I

de 30

30

'

fx

:

____` 0
I
55;
A
` \

|l|.||`|lC|||I

B'
Il" TUUUESI Lillie.

A A

FEGUPERACIGNZ 2'

.menu N ' 1.Juegn 5:5 Los iugadores del equipa afacante nunsrguen un numu cada vel que mgmn supe|ar1.1 a algnln dafansor.

A)
\ ` \
@

Q
A

Juzen u'z.-

Juegn 5:5. Los |uqadnres del equnpn atacante para pnder pasar e1 halbn 1ienen que superar 1:1 a alqun delensur
Dreviameme.
JUEGD

ll' 3.-

Juegu 515. Los iugadnres de Ins dns euuupcs van numeradns |1241 al 5 y se marcan unn al mm. Los iuqadnras nel equinn atacame nam under pasar el haldn tienen que suuerar1;1 a su delsnsnr mrecto pveviamenla.

f-"il

.A
|
*

. "_"
A

Juzrso u4.Juegu 5:5. Los juqadures de! equbpo atacams cunsmuen un puma canavezque uniuqadnr\rassunerar1 :1 aun delensur laura atravesar cuuduciendo alguna de las crncu ponerlas (2 m.) sxtuadas eu el campn.

.A
A

'@
@

.A
--.
x

".

&
|.unwnumrvHw\|u:nELmm|ca
I

A Q 4. @- -

'5.WHiTl~l|;fu'A$H$|lllWll|il\Kl\|i||#@

lf Lffj ,,
DBJEIWD:
MED. TAIJTICOS:

;>;a;=a;s=2zsss;;sa=a $3::::;=E:i

Dlanslvoc Mantener

Ia

pnsesian del balun. Dslluswuz Recuperar el hain.

Dlsnslvosz Apoyus, desmarquss. parades, tempnuzacinnes, c. nrlentacln. Dulanslvus: Marcus vigilancia.

MED. TQIJNIBDS:

D|snsIvn::CunUoI, com1ucci6n,rxmatz1;mse
sacviiiniu, volunlad.

MED, PSIDULOGJ MED, F|S|COS:

Ulen:wns:Ate| vn::Atenci6n,cunceu1raci0r
Fuerla-resislenuia, resistencia miensudad ll, Dapacidades cnordinallvas.

paci0n.interceptac\6n,carg;
1

2.1 Juegnaz 313 cnmadines uiensivus que apoyan desde las esuubnas del euadradn, Lus equipus inteman mantener Ia posesibn au nano".

\
\

Dlmensllin: 15 x 15 m, lluranlhnz 5'


-

I
~
\

Q1
x

_Q

A
\:|

.A
Z.2.luequ 3: 3+3 communes ulensivas nue anuyan uesde el inienur del cuadradn, Las equipus imma" mamener ra nusesin del halo".

EL

A
, .

|` \@ A
\
~

|@

Dlmnnsin: 15

15 m.

Dur|n|6||:5'
El

;
D

.'
2

.
A
\
_`

@/

3_2

_-

zouns nz RESISTENCIAI |n1Eus|nAn:u


(4 equipus ae 5 iuuadures)
X

u'.|u|:AnanEs: za
DURADIDN: a
.

._ ,QA
I

_-___ .N
A

DIMEIISIUNES: 4 cuadradus de 30

30 m

0
2

x
,
1

` A *Q , A

nEuuPEnAc|0u;
JUEGO

N'

muuzsz

Lime.

|i'1.El

._-. -1.' _. ;

euulpn atacante intenna maruenev \a posesibn del haln cnnsiguiendo un punto :ada vez que Inman nav echo gases seguidcs
.luegu 5:5,
JUEGD N' 2.-

.F
A
~

.A

\ @
~

Jueqo 5.5. EI euumu alacanle intent.; mamener \a pusesin del Damn cunslquiennn un puma cada vez que muran reahzar un pass a Uavs ne alguna de ias lres pnrtellas (2 m.)

situadas en

el

campo.

Juersn rr s_Juegn 525, EI squipu afacame intenla mantener Ia ncsesin del halbn cunslguienda un punto cada vez que ei baron pasa por todos sus Iugadnres.
JUEGU N 4.
-

-- ~ lj
`

\A.

'

Q A

A\

.1

/f

'

_OA

.
,

E
1

Juegu 515. 5| equnw arucante inum mamenef la uosesion del haln cunsiguienda un punto cada vez que un jugadnr reauza un page name el interior de akgunn ne las einen cuadranus (zmxzm) situados en ei campn_

`. , "

A\

"

7 A A ,

.E '|

D I\LM1UIIDl f%1Eilif2fiXXN.l#iii

'X'

'

==<~
` `

1:31

i?

" W
~

'

in "

'

;;

UIJFIIVDS

Dlenslvu: Mamener Ia posesidn del baldi. Dnlansivn: Hecuperar el balbn.


e, uriemacidn.

IED. IACTIGDS: Dlsnslvnsz Apoyns, aesmarques. paredes, Iemporizaeinnes,


vigilaneia.

Du|a|||Ivnx: Marcaje,

IED. IECIIIGGS: U|s|n|vn::Cant|oI,conducci0n, regale, pase, Dslomlvolz Entvada, anticipacibn, unerceptaclbn, carga IED. FSIDDLOG.: Dilnsivnlmtannidn, cnncentrambn, seuundad, nap. nngmtivas. D||u||s|vnl: Atencibn, nuncentracibn,
sacniiciu. volunlad.
MED. FfS|DDS:

Ve|.des|J|a1amiev\1u, resustencia-intensidad

Il,

capacidades courdinativas.

2.1 Jueuo 5. 2, cincu ataranles siluadns (cualm en las esqumas ae cuauraun y uno en el mtenur an mismn) lratan de mamener la pusesin del haldn cunlra dns dnensnres que ameman recunerarlu, si lu cnnsiuuen, uasa a defender el |uqadu| que perdi el haln

0, A
@

` \

\ ,
A

,O
I I

.*>
f

\@ \

|liml|\Sifl||1\2X12r|\, Dllritlilli 5'


2.2JueUo 5. 2, clnco mcarnes siluados (cuatrn an los Iados exterinres de\ cuadradn y uno en el interior del mismu), lralan de manlener la posesldn del haldn contra dns defensores que imentan recuperarlo, sl lu cunsmuen , nasa a nuennu el mganm que peraia el nam".

0 ---- +0
'

D|m||ll|6l\Z

12 X12 m,

Dllrlvibnl 5'

1.2 ,-

zmus ns nEs|sm|cu\: |||1z||s|m\n;||


I4 equipus de 5
x

|rJusAnnnss= zo
nunnnmuza'

iuqaames)
30 rn,

DIMEIISIDNES: 4 euadrados de 30

nzcueeucldn: 2
Juzrso

M'

venues:

Libre,

``
1

Q"

.
A

'Q
QQ/

lA
.___.A I /Lf..

.I @
A

:@
:

,A
I/

uw-

0
LE
If
,

.A
7
*

Juegu 5.5, Cada equipn numbra a un eamln. EI enmpn atacante imma mamener \a posesicn nm namn wnsiguiendn un punto cada vez nue recibe el baln su capiln.

.A

igA f f
-.

:uma rr 1.Juegu 5:5, E> equips atacame intenta mamener Ia pnsesmn de! haldn cunsiquiendo un punto cada vez que Iogran realizar un Dase a \ravs de alquna de las cincu pnnerias (2 rn.) snuadas en el camDn_
JUEBO
,

||-aa
EI

-- ~~T--i--~<-T-i
3

./v A

._.
/

Juego 5:5

equipn aiacante inlenla mantener In pnsesibn del haldn, sole permitinduse Ins pases :arms y a ras de suelu,

A\ @

/.A
,

@ ,- A

Jusnorrm.luegu 525.

eqmpa abacanle imema manlener Ia pnsesmn de1 haldn cnnsiquiendn un puma nada vez que un iuuador realiza un vase al pnmer mque
E\

/ ,HA
f

T?
V

'
Y

.
A

`, ' @
A AO

A A

5;

~'~ 1;%,ii;fa;sz12

.ewvz
""

Dslonslvn: Hecupelar el baldn. MED. TACTICDS: Ulonslvns: Apoyos. desmarques, parades, lemporizacinnes, :_ orlentacidn. Delansivns: Marca|e
Ia

DBJEIIVD:

Ulenslvn: Mantener
Vlgilancla,

posesidn del

lJal(m_

MED. TECNIDIJS: MED. PSllllJLOE_: MED. HSICUSZ

Ula||:lu1s:GonlroI in,in1erceptacidn,carga
l)ens|v|1s:Alenci5n ::Atenci6n,concentraci6n
sacrilin, volunlad_
Vel.

reaccidn, resis1encia intensidad ll, capacidades cuurdinalivas_

2,1 .luegn 3:33 camodines nlensivos que anoyan desdes las ladus exterlnres del cuadradu Lqs equlpds inlenfan

manlener Ia posesin del ha|dn_ dimension: 15 x 15 m, nuraelnme'

@
2.2Jueqo3:3+3cumod|nas olenslvosqueannyandesde
_ _

,A
I
*A

,'

,~

0
A
A

1 '
[I
' '

D A A

el

interior del cuadradu_ Las equlpns intenlan manlaner Ia pdsesin del nam.

i`

` `

.
I

'
,\
A

l ,

E
I

nlmensiml:

15

15 rn.

nuunmn: 5'

\
\

~
`

`
El

eh. lllamliuanisuury
3_2

&1|n1uam_|~;3.

PAB'lE FUElZ9DG\B|lKlQQl6lEBl
1

_-zululs

DE

nislsrswcul; ||rE||s|qAu:||
zu (4 equlpns de 5 lugaumesy

N'

Jusnnones:

n|mEus|oNss4cuauranusne2o><2um, DURAGIGN: a'


nEcuPEnAn|dl1:z ||'T|Il1llES:L|lJre

Juzsu u'1_.luegn 515, cada equino sltlia a dos luqadures en dos esqulnas del cuadrado (cada Wcamhiarlns) y atres iuqadnres en el interior del mismn. El equipu atacante inlenla manlener la pusesrdn del naldn eunslguienda un punlu cada vez que Iugran dar ucnu uases sequldus. JUEGO N 2.Jueuu 5:5, cada equine silda a dns lugadnres en dns esqul~ nas del cuadrada yatres iugadnres en el inlerinr del mismn, EI Bqllipu aladante inlerlla manlener Ia Duseslll del lllalbn cnnsiqulende un punto cada vez que Iugran dar echo pases sequidns, siempre que un jugadur del interior del euadrado Ie envla un pass al cumpaiern siluadu en una esquina lo releva en asa noslcidn, JUEGD ll" 3. Jueqo 5:5, cada equlpu silria a dns iuqadnres en les ladus exteriures del cuadradn (cada ffcamhlarlosl yalres |ugadures en el imerior del mismo. El equlpo aucanle inlenla manlener Ia pusesldn del baldn cnnsiguiendo un punto cada vez que ldqran dar ucrm pases seguidns_ JUEGU N' 4.Juegn 515, cada equipn sltila a das lugadores en los ladus exterlures del cuadrado y a tres iuqadnres en el lnlerinr del mismn, EI equlpa alacanle inlenla manlener Ia pnsesin del baldn cunsiquiendu un punln nada vez que Iugran dar nclm pases seguidos, siempre que un iugador del interim del clladradu le envla un pass al compaieru situado en un ladd exterior lu relava en esa pos|mdn_

\ A ._,\,_
R

(D,
1

1Q

_Q

, 1 @
I

s
A O

A._-Q-0 A

A
4

G),

"A

{_@_
A A

.
A\@

\ 'A \
l

.A

\.
A

4-----

`x

1-

<-0-

`
(JBJEIIVO:

Olunslvoz Progresxbn en ei iuean. Delunlivu: Ev\ta1 |a progresibn en el wean.

IED. TAGTICIJS: Uluntlvos: Prufundldad, parades, u. ritmu, c, urisntacin, dnsmarques, apoyos, amplitud, progresin. Dsilnslvutz Entrada, temporizacibn, marcaie, bascular, red. espaniu, cubarturas, permutas. IED, TEDIIIDUSI Muntlvos: Conlvol, conduccibn, legaie, pass, urn. |1u||nsivns:En\rada,anticipani6n, intarcepfacmn,
cafua.
MED, FSIDDLUG.: MED. FISICDS:

0||||sIvn\:A1enci6n,concentraci0n. creatividadmap. Dafn||:|vn::AtenCi6n,0|lcenlfaui0n,sanri|iniu,


vowntad,
Fuarzawsslstencia, resistencia imensiuad
II,

caoacidades cuordinativas.

1.1 Juepu 3: 3+3 cumadmes nfenswus. Cana equipn alaca y aefyenu una pumria annna |10 m ). 5| equmo atacante mtenta pmuresav en el |ueuu y fmalrzaratmvesandu conducrenuu Ia nurteria auversaria.

Q
_

Dlmunsldn: Z0 x 15 m. Durlcidn: 5'

2.2.luegn 3:3+3 comndmes nlenslvns. [Lada eqwpu atacay aeuenue una panena triangular (2 m x 3 ladus), El enmpn atacan!eintentap|uqresareneI|uegoy|\na|i1ar1i|an\iu an la Doneria adversaria.

A mfA --> Q
SD
\

,.

.
@
,

'3

I]

Af@ A 7'

lllmomlhn: 20 x 15 m. Ilumlfbn: 5'

\A
.
__

, A

m_"._,|,E_

3.2 .- ZDNAS IIE RESISTEIICIII IIIYEIISIDIIJIII


N' JUGADORES: 20 (4

eawpus de 5 iuqadures)
x

DIMENSIUNES: 4 rentngulus de 35

25 m.

DURIGIDNI 8'

nicurimcmn: Juisu |r1,-

N-

muuesz uhm.

QA

. . (Dk
A

.lueqn 535. [Jada eqwpc atana y deflenue dns ponevias nequehas (Z rn,). EI equipo atacants :mama proqresar en el iueuu y linahzartirandn en alguna de las ncnerlas advsrsawas
'

Aif

'

Slstema: 2-3.

Jusan n' z.Jueuu 515. Cada equipu avacay deiiemie una Ilnea de fondn. H equipo atacante intents proqresav en el jueqo y Vinalizar atravesandu conduciendo Ia Ilnea de tnndo adversana.
S\s\ema: 2-3,
.IUEEU ll" 3.-

i_
*

.luegn 5:5. Cana equipu ataca y deliende dos porterlas laterales uequeias (2 m.), EI equipo alacame inmnlapmgresar en el jueun y Iinalizar tirandn en alquna de las norterlas

adversanas.
Sistema12-3.

'A

.
Q

-'
H
Z

QD).

, f @x A A .

/A A

g
`

@f /

A O A

Q A

F.

A f

.lueeu n . 4.

.luegu 515. Cada euu3pc alaca y deiiende una nnneda ancha (15 m.). El equipo alacanie imenta proqresar en e\ iuego y Iinalszar atravesamin cnnduciemin \a puneria adversaria.

Q \A \

Ao
@_

A ~ x

.
"

A,

,|

Sistema. 2-3.
5

i'Imyiiw"

,;;<;;<~=....;y.., ;..,_,;=<,;;;====

.,

,.,,, ..
GBJETIVD: MED. TACTICDS: MED. TECIIIUUS:

0ls|||Ivo: Progresin en

Dl|l||:|\1n:EvitarIa pmgresin en el jueqo. |J|anl|v||::Prufum1idad, paredes,c. rilmo, c, orientacion, dasmarques, apoyos. amplrlud, prugresion. Dolllltlvus:
el iuego_

Uianshm:
carga.

En1ra\1a,1em|7ori1a|:in, marcaje. Dascular, red. espanin, coherturas, permuras. Control, conduncion, reuate, pass, tlro. Uuhnalvnsz Entrada, anticipaoion, interceptacin,

MED. PSICULOG.: Ullnsivosc Atencin, concentmcin, creatividad, can. cognitivas. Ilnlanxlvnxz Atencin, concentra-

nin, sacrihcio, voluntad.


Vel.

MED. FISICGS:

desplazarmento, resistansia-inlsnsldad

II,

oapacidades coofdinativas.

2.1 Juana 3: 3+3 comndines alensivus. Cada squlpu alaca y neiiende una porteria pequeia (2 m.). E( equine atacants (mama pmuresar en e\ iuego y finalizar timndo en Ia porteria adversarw.

Illmanslbn: 20 x

15 m.

Dulaoidn: 5'

3: 3+3 comomnes ulonsivos. Cana euuipo atacz deiiende una porieria normal (4 m.). EI aqnlpo alacante intenta oroqresar en el iuegc y iinalizartirandc en Ia porteria adversaria.

2.2 .Iuequ
y

[lb
\`

Ao
A

D1 ', A
\ @ U
AQ QA

A \

lj

Dim|||sI6||: 20

x 15 rn.

l'|||ra|:i6||: 5'

A5
8,2 ,- ZDNIS
DE RESISYENCII:

I|fTE||5IIJl|l:||
iugadures)

ll JLIGADIIIIES: Z0 (4 equinos de 5

9
(Dil A
*

DIMEIISIUNESZ 4

redngulus ds 35 X 25 m.
N100UES: Uh!!

|1u|uc|0u: a'
REBUFEIIIGIOIII 2' JUEGU

||'1.-

Juego 5;5. caua equipo ataca y uevienue una puneria nequsia (2 m.). EI euuipn alacanle intenta proqresar en el iuegu y Iinalilar lirando sn la uonerla adyersarla,
S1s(ema: 2-3 JUEEU N' 2..Uuegu 535. Dada euuipn ataca y defaende dus cuadrados
(5 x 5 m.). El equipo alacante inlenta progresar en el jueqn ylinalizaralravesando conduoleudo algunn de las cuadrados

I.
1

O A

,A
`

f @
3

I /A
~A_
<

,.

\
4

\ %

. .

Bdversaflvs. Slslema: 2-3


JUEGII

ll' lx

mea y demands una porteria lrianvular pequefva (2 m. x 3 Iados). EI eouipo inlenla provresar en el iuego y Vlnalizav tirando en Ia ponevia advsrsana,
Juego 5-5. Dada equips
Sislema: 2-3
JUEED n- ..Iueqo 5:5. Dada equipc ataca y dsliende una zona marcada
(5

/ ~
A
Q

X25 entapmgrBsarene|jue\1u
cnnduniennn
Ia zona

y finalizaratvavesandn

marcada adver-

Saria.

Slslema: 2-3.

~
A A A

AI A

A A

1 Q

.
(

'V, T1

,s w
MJETIVG:

;:-=:'<:w;<=i.:=f'>1w=aease=<:tea#f<@=;;gm
e\ juegn.

" " "

Olsnslvo: Progresmn en

Dsllnslvu: Evitar

Ia

pmgresihn en

el

iuego.

IED. TACIICUS: Gilnslvns: Profundidad, parades, c. ri1mn,c,ur|entacin,desmarques,apoyus,ampmud, progresibn, Dalunslvnl: Entrada, tempofizambn, marcaje, hascular, red. espaciu. cnhmulas, permutas. len. Tcnlcosz Dlunsivns: Coutrnl, conduccidn, raqate, pase, tiru. Du1u||l|vos:En\rada, anticipacin, lnterueptacin,
cavga.

IED. PSICDLDG.: Dlunilvntz Mencin, cnncentracin, nreatividad, cap. coqnitivas. Dsllnslvost Atenrzin, concentracin, sacrifio, voluntad.

IED.

FISICCIS:

Vel.

reaccibli. resistencia intsnsldad

II,

Capacidades coordinatlvas,

l~fmlM ffjf
zeinende una Iiuaa dn iondo.
M163 l1B|0KlI1|J BIWBISBHZ.
EI

.,.,if

fff..fffli,,,,,

._,,,,`,

Z.| .Iuegu 3: 3+3 cnmndines nfensivos Cana equmo atacay


equmo atacante intenia
Ia

:mgresaren el iuega yiinalizar atmvesando cunduciendo

[j
[I QA

uimmlan; zo
1.2Jueqo 3:

15 m.

nunulon: 5'

.
G9

nianslvns Cana eqmpo ataca y Jeinenne una ponsrla iaterai (4 m.). EI equips atacanie ntenta pmgresaren slluegn yiinalizar tirandu en la porterla
S+!! cnmndnnes
ZUVBVSZHB.

0/33 "5
\

Q
*

@
`

' 'A
A

n. @,A
E

nammlnm zo x

15 m.

numian: 5'

\L
2

Br-[f",f,f. ".f1I"`IIff"IEiNi3_..l'iUl1i*1W Q. __,.. f ,


,

zouns DE lr aunnnunzs; zo (4 equip-as as 5 juqadnres) nimfnsinnss: 4 rectngulus de as 25 m,


3.2 .X

nEs|s1|||:u\: |urEns||u\n:|i

nunAc|0|: a'

nfcurinncmnz ausuo u" \.-

M'

mnuis: Lime,

Jueuo 525, Cana equips ataca y detlende una zona marcada i5 x 15 m.). EI equmc aiacante intenta pmgresar an el |uegu y imanim amanda el namn ai interim ae Ia zona marcada adversaria Ingrando un iugadnr cnntrolarlu en su interior. Sistema: Z3

. A;
A
f
'

'A 0

AQ A
A
*

@A
\
@ /

@, ,O A

.uusno N' z_Juego 5:5 Cana snuipn alaca y dsiiende tres porievias nequehas (2 m,). EI equipo atacante inienta pmqresar en al |uegn y iinalizar tirando en alquna de las norielias adversanas, Srsiema. 2-3

T";''* '""
Q , A
\

Juzsn

N' 5.-

Jueqo 515. Dada equips atacaydefiende dos cuadmdns (5 x 5 m.). EI equipo atacante intenla progresar en el |ueg\1 y wmauzar enviandu el baibn al interior ae algunn as las cuadradus adversaries Iogrando un juqador contmlarlo en su interior,
Sistsmaz 2-3

Q
A

QA

A O A

misc M" 4..Iuegn 515. Cada equips ataca y defiende cuairo pitutes cuiucados a Io larqu ae Ia iinea de vunao. El equipu awnanm mtenta pmqresaven el iuegoy iinaiizar intentanuo mediante un iiro dervibav los pitotes dei adversann, siswma: 3-1,
I

@'
Q

QA
~

@/ A

'

DBJETIVD: MED. TAETICDS:

Dlanslvn: La tinalozacin. Dalunsivu: Evitar el gal. Dlellsivus: Paredes, c. orientacin, vel. juegu, prufundidad, prngrssin, desmarques. Dalansivuxz EntraL1a,n\arcae,vigi|ancia,rep|iegues.
Dlollslvnsr Pase, control, tim. Daiallslvns: Enlrada, carga, anlicipacin, inlarceptacin, daspeja.

MED. TECIIICUSI
MED. PSIDDLDG.:

0Ia||lIvns:Atenr:i(1n, cuncentracion, cunfianza. Dulnnslvnaz Mancidn, cuncemracin


Fuerza-reasistancia, resistencia mlensidad
Il,

MED. FISIDDS:

Capanidades conrdinativas,

2.1Juegu 313+-3 cnmodines olensivus que anuyan desdelas eseuinas del euanrane Er equipu atacanle tiene que finalizar
antes nel 5 pase en Dlmsllsltin: 20 x 20
Ia

pnnerie neulral

14

m.)

m Durnnlfln:

5'

.V
A

,Q
.EJ .

Q A

A'\ EJ

|j

`*(
|_\.

A |@
\
y

Z.ZJuegn 3' 3+3 colnodines ulensivus uue anoyan desde el Interior der cuadradn. EI equips alacame Ilene que finalizar antes dat S pase an Ia pnneria neutral (4 m.).

CA

' '|:|
Cl

@A

mlllllllmlli 20 X 20

VU

nllfllimllf 5'

U
Elf,

|livfHdaMr\I l8rEiHiM|!l$~

he
1

3.2 .- ZUNAS
N'

DE RESISTEIIIIIAZ IIITEIISIDADZII

.rusnnonfsz zu

(4 equrpos de 5 lugadures)

DIMENSIUNESZ 4 reclngulus de 30 x 20 m. DUHMJIONI B'

nEcuPEnAc|0u: .uusso
15

||"TnauEs;

Libre.

nf' 1.-

-'
`
7

,.l
A

.A

.luego 5:5 Cada aquipo alacay deiiende una pnnaria normal

.
A

my y dns penueias

antes del adversarias,


nneuizev

rn). EI equipu atacante tiene que pase en eualquiera de me punerres


12

*,
1

JUEGU N" 2.-

Juego5'5.Cadaequipu aiacaydeliende una puneria nnrmal (5 m.), Eiequinnalacantetrene queiinalizarriranrlnanlesdel


7"

A
3

uase an Ia pnneria adversaria desde

er

inlerinr de Ia zuna

VDBICBHB.

@
A,

JIJEGU N' 3.-

.luegn 5:5. Dada equrpn alaca y defrende una porteria mera!


<5 m 1.

Elequipc atacanletiene uue ina|iwurenauemesae| pass en Ia pnneria eaversefia.


N' _-

f'

= l
'A A
@
,

'

5_

/9

A A

Juzsn

0A

.Iuego 5:5. Dada equine ataca y defiende una ponevla man-

gular (3 m x 3 Iados), EI equipn alacanle tiene que Iinalizar tirannn anles del 7" pase en Ia unnerla adversana.

.A

\A ~\3\' >51iHfi%KiJilli
i
f

@, A

*,

' A.
"

"

f;i;; 5

DBJETIVIJ:

Uflnsivn: La finalizacibn. Dalensivn: Evitar el qol.


c. urienlacin, vel. iuego, profundidad, prugrasmn,

IED. TACTIDUS: llllnslvm: Paredes,


MED. TEIZIIICDS:

desmarques. Dniunsivnsz

Entrada, rnarcaje, v|qi|anc\a, replregues.

Disnslvnsz Pass, control, tim Dalenslvnsz Entrada, carga, anticipacidn, intercepracidn, despege.

IED. PSIEIJLUE.: Dllmslvosi Alencin, concenlracin, conlianla, Dulunxivus: Atencln, concentracidn.


NED.

Flslcusz

Ve( desplazammntn, resislencia-inlansidad

II,

capacldades coor\1ina\ivas_

*&b#wMMMMWWMNWW$HW%&wM#M@$NnMWWw@
Z.1.megn 3I3+3C0|1|0dmeS ofensrvus que apuyan desde ms (adds exlenorss del cuadrado. El equine aracanie tiene que hnalizar ames del 6 pass en Ia poneria tneurral (4 m.),
Dimonslnz 20 x 20 m. Dunulbn: 5'

,A

t'
2,2Jueqn 3:33 comudines ovansivos que apcyan desde
el

/ ' f

.
A A

AQ , A
\ A
*

EI'

|:|

,
@~

~ - 'E -

rnteriar del cuadrado. EI equinu atacante Irene que finalizar antes de( 6 pase en ia nurteria neutral (4 |n.),

`\

o \

. E15 ,4

"

@/ A

Dlmsnalhn: 20 x Z0 rn l'l||u:I6||: 5'

\j

I]
3.2 .-

zmms ne nisrsrincm: |nrEnswAn;||


\18

,
9

IPJUGADORES: 20 (4 8qUi00S

4 IUUBGGIBS + 4 CUVf\Udif\ES)

|]|ME||S\D||E$Z4

|'GC{3YlQU|05 UB

30

20

VT\

nuruclfln: a'
I

(D,
N' TUUUESI
LIDVB.

. '
A

|'|EUUFERlC|o||Z T

.luzso

M"

1,-

Jueqo 5.5. Cana equipn aracay delrenae una pnrlena pequena (3 m.). Lus juqadnres atacantes se pasan el baln can las manosytienen que flnalizaratraves de un remare de caheza en Ia pnneria adversaria,
JUEGO Fl'

Z:

Juegn 5.5. Cade equrpo alacay defiende una pnrterlacuadrada (5 x 5 m.). El equipa aracanre nene que finallzar nrando antes me| 1 pase en Ia nuneria anvefsena.

-<-i.1
\

J,,m,,.,__
.luequ 5:5, Cada equino araca y deliande dns punenas

pequenas (3 my in equipu atacanle nene que rinalizar trrandu antes del 7 pase en alquna de las pdnenas adversanas desde mera de Ia zona marcada (5 x 20 m.).

_ m
@
~

`|`@

A /

1'

@f' A

Jusun

4.Juego 5'5. (Jada equipo ataca y deliende tres ponerias pequenas (3 m.). EI eqmpu atacarne tiene que Imarizar tirandu ames del 7 pass en alquna de (as punerlas adversanas desde Iuera de ra zuna marcada (5 X zu my
M"

A
\

'
'
A A
I

,.A

.
A

' W
@

".

Q
I

fA
*

\
r

(ga
'
P

42

574

~. +lN \PHE'!3|!*~|E=lilwzf "`"


~

I'
D

DBJETIVO:
MED. TACTICOS:

Dlensivn: La linaltzacinn. Delunllvu: Evilar el qui.

Dlenslvns: Fatedes, c. nrientaein, vel. de juegu, profundidad, proqresin, desmarques. Enlrada, mavcaie, vigilancia, reptiegues.

MED. TECNICDS:

Ulullslvus: Pase, contrnl, lim. Ddlenslvust Entrada, cafga, antinipacin, lntemeptacidn. desuee

MED. PSIDDLDE.: Dlenslvnx: Atencin, concentracibn, cnniianza. Ddlnllslvnsz Atencin, cuncenlvacibn.


MED. FISIEDS:

Vel, reaccln, resislencia lntensidad II, capacidadas codrdinalivas.

1--i\v*\=vli"'\ll'Ie\1 2.1Juega 3'3+3 cnrnodtnes ulensivns que apoyan desde el


interior del euadtadn. El enulpo alacante tiene que linalizar antes del E ease en la poneria lateral neutral 14 m.)

Di||ll||si6nZ 20

20 rn. Dl.lrl|:|6I|: 5'

,f

'

.Q
.
E]

'A
i

2.2 Juege 3.3+3c0m0dlnes0|enslvusquea|1nyan desde las esquinas del cuadvado. EI equine ataeante tiene que linallzav antes del 6" ease en la porleria lateral neutral (4 rn.). Dlmennldn: zo
X

./a

Q"

ii

Qi
A

zo m.

nurman: 5' Cl

Z if
`

fl=.nn|\\w
3.2
.-

ZIIIIIS

DE

l\ES|$TENC|l: IIITEIISIDADIII
zo (4 equipus de 5 tugaamesl
x

tmuannnnis;
DURMIIDIII

DIMEIISIDNES: 4 rectangulcs de Z5

20 m.

8'
Z`

RECUPERACIONI
-IUEGU

N' TUUUESI Libre,

N'1,-

Juequ 5:5. Cadaedulpu alacay ttellende una pnrlerie nnrmal is m.| y snua adosiuqadores en las eenuas net naman hacla el que alacan desde donde apuyan (cada dearnbiarlost. EI equine ataeante tiene que finalizat tirandu antes del 6 pase en la pnneria advevsaria,
.IUEGU N" 2.Juenn 515. Cadaequlpo

,
I

IA
,

@f

Aly.
M

atacay dellende una pimeria normal (5 tn,] y silua a dusiugadores pnrdetrs de la llneade lnndn adversana desde donde apnyan (cada 4'camtaiar|os). EI equieu alacanle tiene que llnaltzar lirande antes del 6 pase en la pnrielia aduersalia.
-IUEGU ll" 3,-

Q
4

|i| i
A

,A

Juego5:5, Cadaequipn ataeay deliende una pcnerla nnrmal (5 m.) y silua a des iugadures en las handas del eampu que defienden desde donde aunyan (cada 4'caml7iarlos). EI equine alacanle tiene que llnallzar tivandn antes del 5 pase en la pnnerla adversaria.
JUEGU ll I..luege 5:5. (Jada equiuoatacaydeliende una penerla normal (5 m.) y situa a des iugadores en las esquinas del campu nacia el que atacan desde donde apoyan (cada 4'camt>iar' los), El euuieu alacante tiene que linalizat tirandn antes del 6 pase en Ia porteria adversaria.

.
PA

, o

@'

u:1wuwvfmwww:m1hml

OBJETIVOZ

Dlenslvu: Suparar las situacmnes 121. Dlllnslvu: Evltar ser superado

121.

MED, TAUTIEDS:

Dllnslvns: C. ritmo, tempnrizaciones. Deisnxivnsz Entradas, tempunzaciones, repiiegues.


Dlenlivux: Conduccin, hnta, regate, atzertura tcnica. Detlnslvns: Entrada, carqa.

MEI). TECIIICDS:

IED. PSWULUGJ 0|ens|vn\:Atenci0n, concentracifrn, creatividad, nunfianza, va\entia. Dsllnslvusmteneibn, concentracibn, sequridad,
MED. FISIDDSZ

Fuetza-resrstencia, resistencia intansidad

II,

capacidadas coordinativas.

2.1Jueqn 3:33 camudines otensivos que apnyan desde rntenor eel cuadrado. Las |ugadares para under pasar
Dilbn tranen que Sunelar 1:1
a

el el

. q._ -a|\}\]n detensur.

0imun|i\1n:15

15 m. Durlelnz 4'

2.2 Juana 6:19, seis atacantes nada uno con un haln Io conduoen en e|1nter1nrde1cL|a\1ra\l!uttatan\1U de superar 1:1 a alqunu de Ins tres datensnres y atravesar conduexendo Ia purteria neutral (3 m.).

|
'
I

'A
D A
El

we
A/Z
A

|`|imll|:ib||:15

15 rn. Dllrltibnl 4'

aa

rmruiiumugy
DE RESISTENCIM
14
X

a.;:|Am an
1

3.2 .- ZUNAS

|||TE||S||`|lD1|l
20 m

ll' JLIKEADBIIES: 20

equrpns da 5 |ugadores)

o
@,9A
P

IIIMENSWIIESZ 4 Iectnqulus de 30
DURACIUN:

8'

RECUPERACIONI 2`

ll' TOUUESZ Llhte.

O A

JUEGO N' 1_Juequ 5:5. Carla equipn ataca y deliende dos pcnerias
(2 n\,) de|eVldidaS DUI un iugadut. E1 equipn eunsigue un punto cada vez que Iopre superar 1:1 atacante at |ugadnr que uetiende las parterlas adversanasy atraviese

:A

pequeias

'A \
*

/.

A0~_> A

cnnduciendc alguna ee las rnrsrnas.


JUEGD

ll' Z.-

Juega 5:5. Cada equruo anna y detiende una Iinea de tunqu detendida por un rugauor, El equruu atacante nunsxgue un punto cada vez que Iaqre superar1 a1 rugaucr que dehende la linea de tondn adversaria y atraviesa cnndumendn Ia
1
;

<-A
3

A->
I

mrsma,
JUEEO
N"

3,-

Juego 55. Cana equipo ataca y detiende tres uurterias nequeflas (3 m.) detandrdas nor un iuqador. EI eqwpo atacante cqnsrgue un pump cada vez que mare superar 1:1 al |ugaunr qua datrende las punerias adversarias y atrawese cnnuuciendn alguna de ias mismas,
JUEGO

@/'5
f@

,f A

.C

0
A

(A
`A

ll' l.-

.Iuagn 5:5. Gada equrpo a1acay detienda una punena nnrmal 15 m.). El equipo atacante para pouerfrnalrzartrrandn en Ia pnnerlaauversana, un juaadnrtiene que superar1'1 a algrin

6%
V

O A A

detensor previamente,
1

<-A

cmwmoam:nu|:m;ma1|

UBJEIIVU:
MED. TACTICD8: MED, YECNIEGSZ
MED. PS|CDLOG.:

Olunslva: Sunerar las situaciones 1:1. Dslsnslvo: Evitar ser superado 1:1.

|J|ensi1m::C. ritmo, temporizaciones. Defunslvus: Emradas, temporizaciones, rephegues.


U|ens|1lns:Cnnducci1r1,||nta, regate, enbertu|a,tec11ica. Duiullslvns: Enlrada, carga.

|J1e||s|\m:A11an<:i<M,1 slvns:Atenci0n,connent1
c16n,

sequridad,

-iMED. FISIBDS:
Vel.
na|o11_

desplmmientu, resistencla-intensidad

III,

capacidades cnnrdinativas.

Z.1Jueuc 3:3+3comod1nes oienslvos queapoyan desdalas esquinas del cuadrado. EI wgadur en pnsesidn de? naln liens que suuerar1'1 a a1q|lr1 defensnr para under pasar e1
n|111a11sm11:

15

>1

15

111

n11ra|a11:

4'

dv

A @'A
\

-T .
Q

0
A A

2.2 Juegn GG, seis alacantes cada uno :nn un balbn 10 cunaucen en e11nle11urde1vua11mdn1ratan de superar1.1 a tres defensnres y manlener 4a posesmn del baln, los deiensores s11ug1an recuperar el Damn pasan a alaw.
n|m11=|o11:151<15 111.

|:um|a11;4'
EI

m1

mum mmxuy aunmm 1a.~ rms vm|hfg'1,~a.1;daM1duemnn4 connmumouennn


1

zunns ne nEs|s'rEuc|a;1rrrfns|nAn||| N' Junannnes; zu 19 1111111115 (1.1) 1 2 1111111111151


3.2 .-

n|MeNs1oues;z

n11a111aa1>s1-a(2o

zo

1
El

.'\fV"*

I
2

111

Q A

9
A

21e1a11g11|11z-4

(zox

15111

num\|:|01|:2><1'

necueenacron: Juilsu 11 1,Juegn


SUDEVBV1
I1

11'

mnuesz

Lihre

.
A

1:1 14-5 pa1e1as1, Las

jugadures azananxas i11ema11

3SUSUSff\SDY5(1ifEI(C|SyB(|BVSifCUlldLlCiE|1~
111

du1a punerla 11em1a|1a


JUEGU N'

1,

2:

.mega 1:1 (4-5 weiasy cada equipu 111210.11 y 1111110111111 11115 pdnevia peuueia (3 m j. Los juqadores atacantes rntenlan supevar 1:1 a sus deiensnres directos y11naI|zart1rando en
Ia

pnrteria adve|sar1a
1:1 (4-5 uarapas). Lns 1:1

JUEGD ll" 3.-

Juegn

snperar

jugadures a1acantes intentan a sus dsfensnres directos y mamener Ia unse-

.
A

Sibn de! |J3|6r\.


JUEGU N B.-

Juegn
11111111

1'1 (4-5

parejas),

[Dada

iugador alaca y deliende una

.
A O

.
A

uefunna Las 1111151151115 a1a=111es 11119111511 5111111131111 asus delensoresdkectosyalravesarcnnduciendnla Iinea de


fondo adversana,

.mRwroe:~menmaxen5mola=f-1

:W

gig*
,X

_W__W.WW__,_

...Nm ...... W..`,,......,., _ggw

...r.....W===:=:=<<. ..,* _ A.., i .....


11

ma

-~~~~

\ 11=11> ~~`<

,,,,,,, .,,,,
DBJETIVD:
MED. TAETIGDS:

Glurltlvoz Superar las siluaciunes 1:1. Dulanslvni Evifar ser superado 1:1.

Dlsllrivns:

C.

ritmo, iemporizaniones. Dllnlllivuxz Enlradas, tempurizaciones, rapliegues,

MEDJECNICOS: l)1sn:Ivns:Cnndu|:ci6n,1in1a,reqate,cnhenura tecrrina. Da|ur|:i\rn::Entrada,carga.


Q

MED. PSICDLDG.:

D|\ns\vos: tiv1dad,confianza,vaIen1ia. Ds|unsivn\:Aterrcidn,conuentra


cin, seguridad.
Vel. reaccihn, rasislencia intensidad ll, capacidades coordinalivas.

MED. FISICDS:

. ....
1.1 .Imran 313+3 comudrnes ulensivns que apnyan desde Ins ladus exmriores dei cuadradn. Lns iugadores para under pasar el baldn lienen que suparar 1:1 a alarm deferrsur.

Dimunlihnz 15 x 15 m. Duranlhnz 4'

.
El

2/A

.
A

fy.

E|i5 '{f1l 12111611116


DIm|||x|6||: 15
x

2.2 Juego 6: 3, sais atacarrtes cada uno can un halbn 1d conducen en el imeriur del cuaaradnlrarandn de supemr1:1 a tres delerrsures y atravesar aonduciendo ra zuna rnarcada (2 x 2 m.), los delensores si Iogran renuperar el Daln pasan a alacar,
15 m. Durucldnz

*A
\

4'

3.2 .- zmurs nz nzsrsrsncur: INTENSIDADIII


N

JUBADGRES: 20

14

equipns de 5 juqadores)
X

DIMENSIUUIESI 4 CIAHGIBGOS de 30

30

V11

.
A
Libre,

nunncrdnz a'
FIECUPERACIONI 2'

ll' TUUUYS2

Jusuo u-1.Juana 5:5 Las gugadures del equrpu a\acan\e para poder uasar el balon trenen que superar 1:1 a algdn delensur ureviamenle

.rusan rr z.Juean
|ugadnres del equipo atacanle cnnsiguerr un puma :ada vez que un mqadoriras superar1:1 a un dslsnsur logre arravesar cunduciendo algunn da los cincu cuadradas (2 x 2 m.| srmadcs an sr nampu.
5 5. Los
,

JUEGG N" 3.-

Juaqn 55. Los rugadures del equipn atacante consiguen un puma nada vez que un yugadortras superar1:1 a un delensnr Iogre alravesar :dnduciando Ia pnneria trranqular neu\ra1 (2 m x 3 ladns) siluada en el cemrn del campu.
JUEGO

Q A
A

--__ l
Q
4
1

A '

\ `\|-\_{

. .
.

.A

Q A

I'

,OA

CA/\@~q

A
5

'A

OA

.5
*

_.

.A

QA
| |

ll' |.-

.Iueqo 525. Los iuuadores del equinu alacanle consiguen un

puma :ada vezque un yugadcrtras sunerar1:1 ann deiensnr Inqre auavasar eunuumennu algurw de ras nes pmcerras (2 m.) situadas en el campu,

.A
A

.
*

'
A
/

/f

W
._

.:1r::. gf* id--'mv


_ .

UBJETIVU:

_
_

"' ~,......\ \a; _ __"f"f"


Q

."_*"1F'

2:

he 'A
=sas=

:V

mi
saa_

' V
_

_.gm

==:=~\;=f2, ,, ;a,.

.iL&L:iE? =>.,

~rs3=;aa;;;z

**"`*$?? gy
?z=s;sze.=

Uiunxlvo: Mamenef
vigilanma.

Ia

pnsesiun del halbn. D|l|||:Ivn: Recupsrar

el haldn,

MED. TAEUCDS:

Dlnnslvos: Apuyns, desmafques, parades, tempurizacinnes, c. nrienracin. Dsianslvus:

Maru;

MED. TECNIDIJS:

0|u||:|vos:Contr0I,cunducc|6n,
SBEfifiC|O, VD||1|'lfBU.

rs|]:1te,pass.Y :i6n,interceptacr6n,carg1
II,

MED. PSICGLUG.: Ginnslvnsz Atencibn, cuncemracln, seguridad, cap. cognitivas. Dsienxlvnszmencin, comzantmmr

MED. FISICUS:

Fuarza-resistennia, rssistsncia intensvdad

capacidades courdinativas.

2,1 Juego 31343 cnmndlnes nlsnswns que audyan desdes las esqumas del cuadradn. Lcsequiuns intentan manlener \a

pasesin del haldn.


Dlmnnsldn: 15x15m. Dura|:I6||:5'

/ 1

lj
`

/.

.A
@/

, A
,f f

/I

, A
1

2.2Jug<> a:a+s wmuumes uvmvos queauoyan mae el imeriur an cuadvadu. Las equipus iutenun mantener Ia
_

/O A

pusesibn det haln.

Dims|I:|\i||:15x\5m Dur1|:id||:5'

,/
I]
III

2.2

,-zonns uc nssxsrsucmz

Il|TENSIDAD:II

N' JIIGADIIRES: 20 (4 equivos de 5 iugadnres)


DIMEIISIIJNESI 4 cuadradcs de 30
X

__.__ .
7 A

30 m.

.
'

uunAc|0u:a' nzcuvsnncldnz 2
JUEGD

@I'
f

n'

TUIIIJES: Libre.

n'1.EI

;_@ I- +'

.luegn 515.

sqwpn alacanle intama mantener Ia uosesibn dei haldn consrguuandu un puma cada vez que Iogra readzar
un passalravsdsalguna deIastmspur!er6as(2m)s!uadas
en el campu.

A A

.luiau

N"

z.-

Jueuo 55. EI euuinu atacante intenta mamener \a posesibn delbalon consiquienda un puntocadavezqueloqra darucho nases seguidos,

.mean

n" s._ _

Juego 515. EI equnpn atacante mtenla manlener Ia pnsesxn del haldn consiguienda un punto cada vez que un iuuaddr alraviasa nunnucienau mquna de |as cincu nunerias (2 mg siluadas an 2| nampo.
JUEGO II' L_-

* .
Q A'`@ x A

,I

Jueqn 5:5. E5 equipo atacanle inlenla mamener Ia pnsesin del Dawn cunsiquienuo un punto nada vez que un iugadnr [ECihB B| U3|6I'l BVI 6| IIIIBHDV dB LIVID UB los Cif\CG cuadrados 12 2 m.) Simms en el namm
><

IA
C

Q'

D - _ A ` *Q , A /f E; O

1_. .
,'
`
(D

/'

\,. A
0

A`

|:|

.A

Q A
\

, A ,

1.

._.
W
`

._.
`

E
~

`"flMf,ff )QnlM

M. W" ~ 221

,,

,..

5,

.5
cavga. Entrada, amicinacin, inlerceplacidn,

OBJETIVD:

el nalbn. Dnnslvnz Manlener la pnses|6n del baldn. De|s|\t|vn1Recuperar Marcaje, paredes, temporlzacinnes, c. orientacinn. Dulauxivnsz MED. 1AGT|0S: Dlsnslvnsz Apoyus, desmavques,

viqilancia.

IED.

(l|u|||\vn1:Cont|oI,cnnduceidn, regate, pase. Dslunswusz Alenmn, concentracidn, seguvidad, cap, cognilivas. Dllsnslvusz NED. PSICULISG.: 0|uns\vus:Alenci0n, concentracibn,
TEIZIIICDS:

sacriiinio, voluntad.
MED. FiSIB05:

coordinadvas. Vel. freeuencna, resisteneia-intensidad Il, capacidades

Ins 2,1 Juegp 3: 33 enmodines ulenslvns que apayan desde ladns exterinres del cuadradn Los equupus inlenman mance-

ner \a pusesidn del hatdn.

QA
\

Dlmunsldnz 15 x 15 m. Dumin: 5'

D
A

e\

2.2Juegn 3: 3+3 cumcdines nvenswus que apnyan desde mantener mlenur del cuadradu, Los enumes mteman pnsesidn uelhalcn. D\mmim\: 15 X15 m. uuvmam 5'

Af

,
\\ \

O , A

la

\`
,
,'

I
2

'
p

;
`

f A
f

El

`@

~`U

3.2 .- IUIIIS
N'

iz,-new A-Tl
<-U
f
DE IIESISTEIICIAZ

rmwmgi 11; mmm m|unu+woUu\lSiBli!A


1

|||YE||S||'|lD:||
30 rn

.luamonssz zo

(4 equmns de 5 yugadores)
HU
X

"'
QA
(91
_ _

'

'

DIMENSIUPIESZ 4

cuadradus de

uunmonz a'
nzcurenenuouf
JUEEO
2*

n"

1nnuzs= Libre

||'1,E!

.Iuequ 515.

eqmpn aunante intema mantsner la pnsesibn y a vas de del haldn solo permiuendnse los pases conns

.\
f

" ; @,QA

V @' A
I
V

,.A_ |
f

QA

suelo
JUEEO N' Z.la pusesin Jueqn 5:5. El enumo atacante inlema mamener rea!izar del balhn cons\gu&endn un puma cada vez que Icgra cinco pnnerias (Z m) un pass a tmvs de alguna de las

.
"

simadas en e\ eampu,

Juzsn

M"

a.-

fA

f-il) E
*
Q A
1

ia nuseswn Jueqn 5:5 El equipn avacanle \n\ema mamener un iuuadnr de\ halbn cnnsiquiendo un punto cada vez que

realiza un uase al pnmer tnque

.mean u'|_Jueuo
515.
EI

enuipn alacante inlema mantener Ia pasesmn de\\1a|6n eonsiquiendn un punto cada vez que \ogra reahzar un pase desde el inlenur de uno de los emcn cuadradus
(2
x

2 m

situadns en

Tiff
1

M 1
U@
A

QA

y'

QA

el

campu,

.
V

A.

,,,..._.,,`

OBJETIVU: MED. TAUTIGUS:

Glunslvu: Mamener Ia pasesnin dai ha\6n_ Dsiunslvnz Recuperav el Daldn.


Dlsnslvnsz Apoyus. desmarques. parades, temporizaciones. c. nrmntacidn. Dulenxlvax: Marcape vigilancia.

MED. TEDIIICIJS: MED. PSIGDLGE.:

(l|n||:|vus:ControI, cunduccidn, regale, pase. Dclenllvust Entrada, anticipacldn, interceptanin, carga


sacvliio, volunlad.

l1|ansIv\1s:A1e us:Atenci0n,concent|aci6n
l

MED. FiS\CI)S:

Vel. reaumbn, resistencia lmensidad ||,Dapar:i\1ades conrdinativas.

li~l._
Z.ZJuegn 3:3+3 cumndines ufensivus que apnyan desde Ins lados exteriures de4 cuadradn Lus equiuos intentan manlef ner Ia posesin del ha|6n_
Dlmensldnz 15 x 15 m. D||ra|:|\i||: 5'

2.1Juega 3: 3~3 camodlnes ufenslvns que apuyan desde las ssquinas del cuadrado. Lus euuipns intentan mantener Ia pasesibn del ha\(Jn. Dimu\s|6||:15 X ws m. numlon: 5'

4l-(D

5'
A

,U\

"

,PA

J'
A

, A

1 " ,A L
1

U
\@
.`

I]

I]

enelimnammurmmmmm
3.2 .- znnns
DE

\3.~PAH1EPB|||
1

neslsrfncu; |um|s|m\o:||
(4 equipns de 5 iuqadores)

u' Jusnnnnfsz zo
nnmeuslunss;
nunnnmnz a'
4

evacuees

de au

><

an m.

QTY
.

,A f
~

_-_QA
@/

'QA
|

necueenncmuz 2

u' muuesz
_

Lihfe
.

Juana n-1.,

Juegn 5:5, EI equnpn atacame mtenta mantener Ia pnsesmn del Dalian cnnsiquiendo un punto cada vez que ei halbn pasa por mans |05 iugaanreg
.Queen n' 2..luaqn 5:5, EI equips atacante intenla manlener Ia pnsesnin
\1B|\'l3|H CDIlSiQI1i9|\UU llfl DIIIKO Cid
VBZ

\.
A

Q-F7
\ \ `,

,z

'
I I

,@

(]|| VGBHIBH

UNB

pared,
JUEGB N'

:.-

f - ~>-.A

A.

-.A

Jueuu 525, cada equipu nombre a un capilan. El equxpo D DQSBSIUVI d| amfl CUfl5iQ\.|\Bfl' BIZCBNIE iTl\E|lfB |l'liMflEf|3 el balbn su capdn, do un punto cada vez que rec|be

4. _ - - - '
~

A \ \ A

.mean rr |.Juegu 525, EI enuipn atacanle kmenla manlener Ia pusesnin del haldn cunsiquiendo un punto cada vez que \oqra alravesarnonduciendc alguna de las tres nonerlas peduef\as(2 m.)
5il|AJ\135 9|'\ 8| C8f|\D0.

1
A

\,

\
LK

'

QA A O A

A
S

Avmvmmmmzaihmmmifll

,fn
I

m~~~n~B'~;E:;

53i.~

;:=zffzf;=s,>,:zs;5sf1e;

UBJEIIVU:
MED. TACTIBDS:

Uiunxlvuz Progresin en ei juego, Dllulllivu: Evitar la pfogreslbn en el iueqo.

Ulunlivnsz Pmlundidad, paredes, c. ritma, c. urientacihn, desrnarques, apoyos, amplitud, progresin, Dsllnslvosz Entrada, Kemporizacin, marcaie, bascular, rad. espaciu, cnhsrturas, permulas. MED. TQCNICUS: Dlamlvusi Control, cnnducnin, regate, pase,tiru,Ds|uns|vns:Enlra\1a,anticipacibn, |nterceptacin, carqa. MED. PSICDLDG.: Dllnslvus: Atencibn, cnncemranicn, creatividad, cap. llu|an:|vn::Atenui6n. nuncentracin, sacrificm, vuluntad.
MED. FiS|GOS:

Fuerza-resistencia, resistencla lmensidad

Il,

capacidades cnordinativas.

2.1.Iuegu 31343 cnmndinss nlsnsivns. Cada aquipu atacay defiende dos pnrlerlas pequerias (2 m.) E\ equipu avacanle mienta pragresar an el yueuu y linalizarurandu sn alquna de las punerias adversanas llimsllilll: Z0 X 15 rll DuVlG|6IlI 5'

,A
I

I] \

'

.
A

E
U O ,

2.2.|uegn 3'3+3 cnmndmes nens|vns, Dada eqmpu atacay aeneme una ponerla nonmax (4 m |. 5| eqmpn atacanle rnlenta prngresaren e\ iuequ ylmalazartivandn en Ia ponerla
anvevsavia

A [I

D
A

\@ \ \

Ilimlnlldn: 20 X15 m. Dl||l|:|dI|: 5'

A
f

Eli; KDIIIHII

Mltlllry E|1i!ill\l|I|l|n

3.- PIKTFBR KNEWAn%==\=m\niMi


1

3.1 .- znu/as ns

ns|sm|c|A; |||TE||S||!|D:|I
X

|'1um\|mnEs:zo(4 euuipus ae 5 iuqadures) n|u|||s|onEs; 4 femangmns ae as 25 m uunncmn: a'


nEcuPEm\c|0u:
2*

wvunuss:

Libre.

.misc |r1.Juequ 5.5. (Jada equinn atana y dehende dns cuadradns 15 x 5 m.).E|equ1pn atacame mlenla nrugresar en el iuego y linallzar alravesando conduclendo amuno de ins cuadrados adversarins. Sistema: 32
JUEGO N' 2,-

\ A`A,

I ,
f

_QA

Q A

.
A

AQ

,Q A
r

0
A

@ A

A,
/

Juequ5:5,Cadaequipnata|:ayde1iende unallnea naman.


equlpo atacams nmema progresar an ai iueqn y Vinalizar alravesandn conduciendo la linea de Iundu adversaria Sistema: 3-2
EI

_.__ ..._
4

Jusno M" a,Juego 5.5. Cada equips ataca y dehende dns nnrterlas pequefuas (2 m_| EI equmu aucame inlenfa progresaren el yuegu y Imaluar a\ravesandu conduciendo alquna de las pnderlas adversarias. Sistema: 32

, A.\`

_Q

.
6
A
CQ

A A

0
A

, A

QA

.uusao uwJuego 515. Cana equipu ataca y defxenne dns pnnerias laterales paqueias 12 my EI eqmpa alacante imema pmpre-

'
I

sarene 1ncnndumandua|qunane
tas ponerlas adversanas.

,' L;

5
A

Q'

\.

O A

'

Slstema: 2-3
I5

mum. wwmmwnemwmfa
5.

1 mzsmcwmmm5y

w~\u-uwf

;;;m|6==f1.
DBJFYIVU:

'~'~~'~~

H|f:21=4vs< "

;=::;;==;=;:~

mi:

Dlsnxlvn: La iinalizacibn. Dslenslvnz Evitarel goi.

MED. TACIIIIDS:

Disnsivns: Paredes, c. ovientacin, val. jueqo, proiundidad, progresin. desmarques. Ds Enuada, marcale, viuilancia, repiiegues.
Dlenslvns: Pase, control, iiru. Dalullxivux: Enlrada, carga, antlcipanin, mtercepiacibn, despeye

'

MED. TECNIDDS: MED. PSICGLDG.: MED. FISICDSI

Dhnsivns: Atenciu, nnncantracibn, coniianza, |Ju|un:ivu\:AIenCi(m,c0ncen1raCi6n.


Vel. irecuencia, resistencia-inleusidad ii, capacidades nunrdvnativas.

Z.1Juego 3: 33 comudines oiensivos. Cada equino afacay


deiiende una Iinea
Be

iundn

El

equipu aiacanle intenla


ia

pmgresaren el iuegny iinaiinrmvesanuo eunauciemm mea de mnun aavmana. Dlmnnslnz 20x 15 rn. Duraumn: 5'

,I A
` .

, .9
U A

Z.Z.Iuequ 3:3149 comodines nfensuvas. Cada equips aiana y defiende una paneria triangular (2 rn, x 3|a\1uS).E|equip0 aiacame mienia pronresaren el yuegoyiinalizartirandn en ia uuneria adversaria.

AE
|

|
*

D|ma|\\|6||:ZUx15 m. Durae|6n:5'

s.z

.-

zmus DE

i'Si#Pl'\TE|'iil|N'|li
HESISTENCIAZ
(4

|||TED|SIlllDiIi

ir Jucnnnnssz zu
numicmuz e'

equipns ne 5 ingadcresi
X

DIMENSIUIIESH1 recinuulos de 35

25

~
~

kk
.

A \ D \ A
`@
-

f `.
'

` A/ .
` \

rvl.

Q
_

necursnncmn- 2 .mean N"1,-

n' runuss- un re
_

A \ A
x

Juegu5:5.Ca\1aequipoamacayue1ien\1e una nuneriaancna (vs mg. EI equine aiacanie inlenia prowesar en al mega y iinaiizar atmvesandn cnnduciendn ia pnrleria adversariai susiema: 3-2.

A
5

.menu

z.Juegu 515, cada equipu ataca y ueiienue una pnnena iamai nequevia (3 m.), EI equipo atacanie intenia pmgresar en el yuega y ilnailzar nrando en Ia nonerla adversaria
N"

-,_|A
*_

.X
4

O O A

A` .
A
\

Q' A
@
\

A x

kg
.

Sistema: 3-2
JUEGD

Il' 3.-

Juegu 5:5, Cadaequipoataeay deiiende una nerieria pequeia (3 m ). Elequipo atacanie iniema urugresaren el yuegny iinalizar tiranda en ia nnrteria anversaria.
Sistema:
3Z

f
ACD'

,_. QQ
A A

xg,

A A

JUEli0||"4..lueun 5:5. Gada equips aiaca y deiiende una zuna marcada

A\\

equine atacante in\en\a progresar en el yuegu y iinanzar auavesanan cunducwndu ia puneria adversaria
(5 x 25 m.).
EI

~\
'

"~~

Sislemai 2-3.
`e" a

Q?

szf

:3.'-aw;
el

'J

.5

...iE :?i?5*f?EE=1tr;xi<:; :;?.}i1,i:"`f

'

Mi

1"

'

DB.|ETIVD:
MEG. TACTICDS:

Uisnsivn: Pmgresidn en

|uequ. Dnlunsivn: Evitar

Ia

pmgresidn en

ei

juego.

U||ns|vus:Pm1um1idad,parudas,c.

ritmu,c.urient us,amp|nud,p1nqresidn.

Dululllivulz Entrada, temporizaoin, mavoaie, bascuiar, red. espacin, nuherturas, permuias. MED. TEEIIICDS: Olunslvnsz Cuntrol, conduccin, regate, pass, tim. Dslunsivns: Entrada, anticipacin, interceptacibn, carga. MED. PSIIIDLGG.: Dinnsivnsz Atencion, nuncentracion, ureatividad, cap. cognitivas. Deianslvnsz Atencion, concentracilin, sacrifio, vnluntad. MED. FiSIC(|S: \/el. reaccibn. resistsnnia intensidad Ii, capacidades cuuramativas .ff,.,..lI.
AA,
,

2.1Juego 3:36 comudines oiensivns. Cada equipo ataca y


deiisnde una purievia pequeiia (Z m.) Ei equips aiacams intenta proqresar en el iueqo y iinalizartirando en Ia purteria
BUVEISBHB.

.
A

D
\
A
an

nimurainn: zu X15

rn,

llunnlnz 5'

-`@

U
Z.Z.Iuepo 313+3 cnmndmes uiensivos,Ca1a equipn alacay deiiende una portaria Iatelal (4 m,). EI equipo aiacante intenta pmgresaren ei iuepn ytinalizar iirandn en ia nnrieria adversaria,

7:'

1
i

l1im|||si6n:2O x 15 m. Duracihn: 5'

\
@/
K

'

fig

` 'SUBJ
QQ,

QQ?

3.2

ZDIILS DE RESISTEUCIAZ WTENSIDADZII


14

||'JUGA|'||IRES:20

equmus de 5 iugaames)
x

DIMEIISIDNESI 4 Vectflquius de 35

25 m

nunnnlmi: s'

nicuvsnaclpnz 2 .mesa N' 1.-

N'

fuuues: um.

Juequ, Cada equipn a(aCa y defiende una zona marcada (5 x 15 m.). ei equipa aiacante intents pruqresav en el iuegn y firlalilar enviarldn el balfl al lnteriur GB Ia Zurla marcada adversana Iourando un mqadarcuntrulavlu en su interim Sistema, 3-2
JUEGU N' Z.~ .luepn 5:5 Cana equipu aiaca y deiiends cuatru pivotes colocadns a lc larqv de Ia imea de inndn. EI equipu atacame intenia prnpresar en el iueqo yiinallzar intentannu mediante un tim dernhar los pivntes dei advarsann

.ig
A

,~O A

.
-

O A

(D,
I

"
A
\ \

O A

-- _-l
3

Slstema: 3-2

- -l
1

5 `@
~

II' 3.Juego. 525. [Lada Bqlliiw alaca y deliende dns Dlladiados (5 x 5 nr). Ei equips aiacante intenta pmgresar en el juegn y flnaiizar enviandn sl baln ai lnievicr de algunu de Ins cuadrados advelsanns iuqmnpa un iugadnr cnntmlarlu en su interior. Sisiema: 3~2
JUEGO

Q
>

_Q

AKD
y

A.

A A
f

.iuzna ww.1uegn.5'5.Cada equipu ataca y daiiende una zona marcada 15 x 15 m.).eIe\1uiDu aiacanie intania uruqresaren eI|uean y hnalilar eriviafldn el bain al inieriur de Ia ZOVla marcada adversaria Ipgranno un iuqadorconirolarln en su intenor Sisiema: 3-2
|

A ; `' ` A @ `
_`
A

Q A A
@

QA/.

ailmlmims.
DBJETIVD: MED. TACTIIIDS:

"

MED. TEDNIDDS:

MED, PSIDULDG.: Dlenslvns: Alencin, cancentracidn, conlianza. Daiunxlvus: Atencidn, concentracidn. MED. FISICIJS:

2.1J||egD 3:3+3 cnmddines ulensivns que apuyan desde el


interior del cuadrado, El equipu atacame xiene que linalizar antes del 6" page an la penena ne\ma| (4 m.).
Dlmanxilinz 20 x
ZU

2.2Juego3:3+3 comndines nvensivos que apuyan desde Ins Iadus exleriures de| cuadrado. 5| equipc auaeame uiene que llnsllzar anles del 5 vase en Ia norterla neutval (4 m l.

D|||\l|\l|f|lZ 20 X 20 ln. Dllllllmllf 5'

zones us nesnsrsncuu |n1sns|nAn=|| nu .|ua|mnn:s zo (4 equinos ne 5 iuuadcresl


3.2 .DIMENSIONESZ 4 reclngulus de 30 x ZU m

_ mm
Fuerza-resisiencia, resistencia inlensidad
II,

Dlansivn: La linalizacidn. Dslansivu: Evilar el qol.

Dlensivnsz Paredes. c. drlentacin, vel. iuego, prolundidad, prugresidn, desmarques. Entmda, rnamaje, vigilancia, repliegues.

Dnlemivt

Ulunsivns: Pase, control, lim. Dulnllxivnsz Enlrada, carga, anticipacin, interceptacrn, despepe

napanidades eoordinallvas.

m. Dllrarllin: 5'

Q @_, |;| ~' @. A A\

Q , /' A

El

li

\@D
K

lj' `

,
\

Q/
A

|
,

|:|
_

A. _

_ @_ _

i J'

El

,
Q

A A

nunncmnz a'
REGUPERADIONI 2`

N' TIIDUESZ Llbre.

@'

.lueno N" LJuegu 55. Dada equips ataca y deliende una purteria lriangular (Z m. x 3 ladusl. EI equipn alacante tiene que flnallzar ziranae anles del 6 pese Ia peneua auversaria.

'A `\

'A
A

,@'
`
A

Juana

M'

z.-

1
atacanleuene que linallzartivandnantes del
3

Juego 5:5 Dada equipn atada y dallende una punerla lateral


(5 m,). El euuino
6

\A

pase en la porleria adversarla.

Juico ||':_Juego5:5.Cada equinoalacaydelienda una ponerla normal (5 m.]. El equipo alacanlenene que linalizartiramluantes del
6

puneria adversaria.

_. `_
` Q

@ A 5_ @

"
.

pase en

Ia

Juana nwJueqo5:5.Cadaequipnalecayde1iende unapartevleeuadrada [5 x 5 m,). El eduipo atacanle Ilene que linahzar lvrando antes del 6 pase en Ia ponevia adversaria.

.
K
52

__

A \@
`

1'

Q),

'%
A

.
,

`@ `

5
5 @ _n
.
@A

'

~~~~~~~Y ~1

; ~~~~~ -

qi
La

=,,,,ff;<;;f>;=;;;;;2if;

=<:f==f;f3Es2f5;==15ff2;s;=%F?ii==>s=igf; ""` ""


`

UBJETIVI):
MED. TAGIICDS:

Dlllltlvn:

linalilanin. Dllmtlllnl Evita! el qol.

Dianslvns: Paredes, c. unentacrn, vel. jueuo. prufundldad, progresldn, desmarques. Dnlanslvns: Entrada, malcaie, vigllancia, replieques.

MED. TEDNICUS:

Menslvos: Pase, contrnl, tlro. D!Il||!lv||IZEn(ral1a,carqa,an(\Cipaci|in, lnteroeptacin, despeie.


Dalsnsivnszlltennibn, concentranln.

MED. PSIDIJLUGJ Dlslulivnsz Atencin, cuncentracin, cnniianza.

msn. rlslcus;

Vel. lrecuencia, resistencia-intsnsidad II, napauidades cnurdlnatlvas

2.1Juepn 3: 3+3 cumodmes nlensivus que apnyan desde las esquinas del cuadradn. EI equrpo atacanle llene quelrnallzar antes del 6 nase en Ia ponerla neutral (4 m.). nlmemlanz zo X za m. nurmom 5'

.A
| E] a

.f

G),

EL

` \
`*

A
2.2Juego3:3~3 comodinesclenslvusque apnyan desde Ins Iados exterlnres del cuadradu, EI equrpu atacante tiene que lrnalrzar antes del 6 pase en la pnnerla neutral (4 rn).
Dimlnxlnz 20
x

,A ,'
{
\
`

.Eh
A
4
G2

A.
El

\@
t
`\

20 nl. Dullclnz 5'

'

\;l
l

<-U
.
,

ruff
3,2 .- ZDIIIS
DE

"

I 1

HES|STE||C\k |||YE||8\Dl\l1||
I4 equlpus

A \
\

ll' JUGADDRES: 20

ae

5 iugennmsl

D|||E||S|\'|||ES:4lec1.nqu|0s de 30 X 20 m.

nulucldme'
_

RECUPERADIUIIZ 2`

N TUGUESZ

Llhre.

A , -0
QA \
A A

0A
A

JUEBO nl' 1.-

Jueqo5:5.Cada equipuatacaydeliende una porterla normal 15 m.).e|equipoatacanteliene quelrnallzarllrandnantes del


pase en la norterla adversaria desde marcada.
6
el

/V ` \

, A

'

interior de Ia zona

\
X
u

JUEEO ll' z_-

Jueqo 5:5. Cade enulpn atana y deflande dns norlerlas nequenas 13 nl.) separedas una de Ia ntm 5 m., EI equlpn mcame tiene que linalizar tirandu antes del 7 pase en alnuna de las narlerlas adversarias..
JUEEO Il" 8.Jueqo 515. Cade enmpo ataua y deliende dos pnrtarlas Dequefias [3 m.)
EI

k'

Gquipn alacarlie Iierle que tinalizar

tlrando antes dal 7 pase en alguna de las pnrterlas adversa nas desde Iuem de Ia zona marcada (5 x 2D m.).
JUEGO ll"

re

M@
,'
Y

l.-

I 5? A, -

Juequ 515. (Lada enuino atacay neliende una porteria normal (5 m.). Los ingadnres alacantes se uasan el baldn can las manas y llnalizan a travs de un renlale de cabeza en Ia purterla adversana.

leg?
s

.el


MED. TADTICUS: MED. TECIIIDDS: MED. FISICDSZ
Vel.

DBJETIVO:

Dlsnsivu: La linalvzacin. Dullnxlvu: Evdar el gel.

Mlnslvuxz Paredes, c. orientacin, vel. deiueqo, prufundidad, pruqresidn, desmarques. Dulenshx Enlrada, marcaje, vlgilancia, repllegues.

Ulunsllns: Pase, control, tiro. Dsisnsivns: Enlrada, carqa, antiuipacin, intercepcidn, despeie.

MED. PSICULDG.: Dlunsivns: Atencibn, concentracnin. conlianza. Dolanxlvns: Atencin, cenceniracidn.

reaccin, reslstencoa imensidad ll, capacidades coordinanvas.


A

,,,AA

_,

,,

2.1 Juequ 3: 3+3 cdmddmes ulensivas que apoyan desde al inlenor del cuadradn El equips aiacanle tiene que iinalizar antes del s" ease en Ia porrena lrianqular neulral (2 rn, X 3 ladus).

Dimensln: 20 x 20 m. Durlcldn: 5'

'
lj
/ P'

'
}

/'

K A

,A
@,'
_
1

Z.Z.Iuego 3: 3+3 cnmndines olensivus queapuyan desde los ladus exteriores del cuadrado. El equipn alacanle Ilene que linallzar antes del 6 ease en la punarla triangular neutral
(2 m.
X

.\ \

lanes).

\A ' lj E'

Dlmsnsidn: zu

><

zu m. nunelon: 5'

'

3.2 .- ZDNIS

DE

RESISTENCII: |||TE||S|l'|l|`|Il|
ZD(/3 equipns de 5

u'.|uuA|1unEs:
DURICIGHI

iuqaanreel

-_ifi

';
l
s

Z* A /

' \
f

El

.
A A

(_ (_

*
A

D
2

DIMENSIDNES: 4 reclangulus de 25 x Zn m,

a'
Il' TGIIUES: Libre

REDUPERACIGNZ 2`

JUEGU

N'1.-

Juegn 5:5. Cada equine ataca y defrende una nurteria rrianqular (3 m. x 3 (adds) y suua a dns iuaadores en las Dandas del carnpo llama el que alaean (cada 4' camhiarlus) desde donde apayan. EI edulpo alamnle tiene que iinalizar tirando antes del 6" pass en Ia nurteria adversaria,

. ,'
_
3

.luzdo n" z,Juego 5:5. Dada euuipd ataca y deliende una pnnerla lateral (5 m.) y silda a dos gugadures en las llneas de lundu adversaria desde donde apoyan (cada 4 'eambiar|os). El equips alacanle liene que linalizar tirandn anles del S nase en Ia Dorteria adversaria.
JUEGU N' 3.~

~A A

->

, A

A/.
'

.
4

,'A
'

A
f
/

DA.

, ,

A
a

Juegu 5:5 Dada eqmpc ataca y deflende una puneria nomial (5 m,) y snua a dns lugadares en las esquunas del eampn naela donde alacan (cada 4 'can\biar|us) desde dnnde apayan. EI equipn abacante tiene que lmalxzarurando antes del 6 ease en la uorterla adversaria.
JUEGO lf'

Q/.OA
__@___
A
_@

,
A

ln

Juego 5:5, Cada equine alaca y defiende una nurteria cuadrada (5x 5 m.)y sltuaadosiugadnres en las bandasdelcampa que denanden (cada 4 'camhlarlosl desde donde apoyan. El equinu alacante tiene que hnallzar tirando anles del E" pass
Bn Ia

PA
(D,
I

K1
@

Dorieria ad*/Brsaria.

3.6:

~~

rg

;::x;;;::>t:

=>q~f==

...
..
UBJETIVIJ:
MED. TADHCDS:

ztyew

=.

.
,

fs
'

=.s;s a==<=;'

f~<=~z

(lhnsivn: Superar

las svtuacionus 111. Dclanslvn: Evitar ser superadu 1:1.

Ulluslvus: C. ritmo, iemporizamones. Dninnslvus: Entradas, tempurizaciones, repliegues.


Dlenslvns: Cunduccin, finta, regate. abenura tcnica. Duhnslvns: Entrada, carga.

MED. IECIIIGUS: MED. PSIGULDG.:

0lln:|vn::A tividad,con1ianza,vaIan\1a. Do|sn1ivns:Atenci6n,connentraci6n, seguridad.

MED, FiSI60S:
,.
,M

Fuerza-resistencia, rasistencia intensldad


~~

II,

capacidades cunrdinativas.
,,
ff
.
_

~~

--

..,..\
. ,.
1

-~

VVMMM, .
e

.wgfggg

.,,,

.1

2.1 Juega 422, cuatro atacames sltuados en el interior det cuadradn, los euales para puder nasal e\ baltin uenen que superar1:1 aelqunn de las dedensores. si estns recuperan el halhn, pasa a uaiender el pugaunr que perm el mismu

.
@ f'

.
A

" A

'

|`||r|llI|!I|\|lZ12 X12 m. DI||l|;|IillZ4'

|`

- -

2.2 .lueqn 4:2_ cuann araeames Simms en los leans merinres del cuadrada, tus cuales para poder pasar el Damn tienen que superar1'1 a algune de Ins delensures, si eslns recuperan el tmalcn, pasa a defender el juqador que perdi eb
misvnu.

.LA/_

,A

v.

D|mt|\s|6n:12 x 12 m, |lu|1r:i6n:4'

3.2 .- ZDIMS IIE RES|$TENCIA:I|lTE||S|DA|'|:1I

u' Juelmnnzsz zu
DURAD|f||1:B'
REIIUPYIIIIIWNZ 2'

14

equipns ne 5 iugadcres)

DIMEHSIDHES: 4 cuauranns de 30 x 30 m.

-T.
,
(D, f A

.
Z

.Q

A
\ \

QA

ll' YDUUESI

Libre.
1
\

.ruscn |r1.Juana 5:5. Los jugadores del equipn atacante cunsnguen un

puntucadave1queuniugadurtrassupsra:1:1aundefensur
Ingre atravesar condumenun la zona marcada,
.IUEGII N" 2 .-

O A

i UA

, i

Jueuu 5:5_ Los juqadnres del equips atacante cunsiquen un punto cada vez que Iopran supemr 1:1 a un detensnr.
.|\|EGU Il" 8..Iuego 5:5. Los iugadnres del equine ataoante consiguen un punto cada vez que un iugadurlras sunerar 1 :1 a un deiensor Ioqre atravesar cnnduciennu alguna de las tres panerlas (Z rn.) situadas en el campu,
JUEGO u- 4_3

. Q
\Q

Vp'
f

Jueqn 5:5. Los iugadvres del equlpa atanante para poder pasar ei haln tienen que superar 1:1 a alqun delensnr previamente,

,_.,

,_.

A
\

0A

` \

\
1

0A

IA

OBJETIVO: MED. TAIITICDS: MED. TEBNDCUS:

Olanslvn: Superar las situaciunes 1:1, D|1sn:1vn:Evi1.arsersuperadu 1:1, Dlanslvns:


C.

ritmn, lempnrizaciones Dalnnsivns: Entradas, temporizaciones, rephegues

Dlenslvos: Conduccln, finta, regate, nobertura, tecnica. Delanslvos: Emrada, carga.


cin, sequridad,

MED. PSICDLDB.: D|ensIvns:A!e|1c|6n,C0ncen!raci6n, nreal|v1dad,con1ianza,va|ent|a.Du|nus1vul:Atenc|dn.

MED. FISICDSZ
1>'

Vel.

Necuennia, resistencia-inlensidad Ill, capacidades cnordinalivas.


,V

HPIWUI lWl1i\|li1HW\l5?

2.1 Jusgn 6.3. seis alacanles cada uno con un haln In 1:an11ucenene1 in\e|iurde|cua(1|addt|a1andodesupemr11
a

tres defensures y 1v1an1enev1a nnsesin del nalcn

QF

Jil

.
U

D||1lB1|S|\|n:15X15 r1|.DL\|1!:iflI|:4'

,vi
1|

QA
2.ZJusgn 3'3+3 camndines ofensvvos que apuyan desde el interior del cuadradu, Los iugadores para under pasar sl ualcn 11211911 que superar1;1 a algnn aevensm previamen1e_

A;

S(
O

nimmionz

15

15 m.

dunniam 4'

Eh._mmuwnm_ ilwmwm'
,1

' '

3.2

.~

IUNIS

DE RESISTEHCIIZ INTEIISIIJIDIIII

n'JuGnnnnss=zo11upareias(1-111

nnmznslnuss:
nunlmlonz

cua11rauus1-3120 X zo m.) 2 rectanuulos 2-4 |20x 15 m.)


2

,CKE ./\/\/\

`@
`

`
C

.
255

,SSA

.
.\
,

2 ><1' ll TDUUES! Libre

. . . ,
Q A A

RECUPERICIDNZ 1'
JUEGO N"1.-

A Q A

.Iueqo 1:1 (5 pare|as). Los luqadures atacantes Inlentan

superar 1:1 a sus delensnres pnnerla neutral 12 m.)


JUEGU N 2.-

y alravesav

cunduciendu la

pareias) Cada iuuaduv ataca y deliende una pdrterla annha (10 m.). Lus iugadares atacantes inteman superar1:1 asus de1enso1es 11irec!nsy1ina11zara1ravesan11n cunduciandc Ia punerla adversaria,
.Iuequ
1:1 (5

JUEGD N' a.-

Juegn 1:1 (5 paveiasy. Los iuqadores atacanles inteman sunerar 3 SUS dfe|1SUfS ZUBVESN conduciendu 13 Y znna marcada (2 x 2 m.).
JUEGD

Juegn

1:1 (5 pareias). (Jada iugadnv

cua11radns(1'5x1'5 m.).Lnsiugadoresata1:antesintentan superar1:1 asus 11e|ensuresd|1ec1usyf\naIizara\1avesandu cunduciendo atgunn de Ins cuadradus adversarids.

4.
nwalaca y delisnde dns

0
Q A

Q A

A
Q A

.
A A
1

"lf

,,

iillrdilllizesa,
`

DB.|E||V0:
MED. TADTICDS: MED. TEBIIICIJS:
MED FSICDLDG.:

Dlolltlvo: Superar las situacuones 1:1. Dalullslvoz Evita! set superado 1:1.

Olulllivusz

C.

ritrno, temporizacionas. Dalnllxivnsz Emradas, ternporizaciones, repliegues.

Ollnsivnsz Cnnduccin, tima, ragale, nnbertura tecmca. Dllsllslvus: Emrada, carqa,

0Iu|||Ivox:Atenci0n, concentracldn, creatividad, numianza, valemia. Du|u||xivn|:Atenr:iun, cuncsmra ci(>n, sequridad.


Vel.

MED. FISICUS:

reacciun, rssistancia intensidad Il, capacidades cunrdinativas_

63, seis atacam/as cada uno can un baldn tu cunducnn en at internornel nuadvadutvarandn de sunem|1:1 atves detenscrasyatravesarcnndumenun Iaporteria neutral (2 m.), tus uetensures si lngran recuperav el baln pasan a atacar.
2.1 JUEQD

Dlmslltini 15 x 15 m. Duraelhn: 4'


1.2 Jueqn B 3, seis atacantes cada uno con un Daln 10 cunducen en ei imerinrdel cuadradntratando ne superar 1.1 a tres detensores y atravesar ccnducwndu ta zuna lnarcada (2 x 2 m ), Ins detenscres si Inaran recuperar el ualdn pasan a atacar.

Dlmlnsihn: 15 x 15

Duranlhn: 4'

fee
.mr ,,,,
1

is
A

L/\_,

'A
0
,,_, 1

,tiny

a=flwm6iv1&hrvmw\\@=ta;PAnrxH1
3.2 .- ZGNAS
DE RESISTENCIAZ INTENSIDADIII

15843

N' JUGADDRES: 20 (4 eqwpos de 5 |ugann|es)

0
(D, .OA A A O
|

n|meus|n||zs: 4

vemnqu|=>s ae ao

><

zo m.

uumtcnin: a' nscuvzvuclduz 2'


.IUEGD N 1.-

@A
A

N' TDDUES: Libfe.

Jueqn 5.5. Cana equupn ataca y detiende una pumzria ancha (15m.)deten\1|dapurun|ugadnr E1 equtpu atacame :unsqiue un puma cada vez que Iaqre supevar 1:1 al iuuadur que detiende 1a puneria adversana y atrawese cumiuciendu la mtsma.
.IUEGD N' 2.-

.I A\
A
3

4-I `\
A_>

A` @\

\
A

.luegn 5:5. Los iugadares del enuipu atacame cunsmuen un puma cadavezqus un iugadurtvas sunerar1:1 a un detensar Iuqre atravesar comiuciendn atguna de las cuatm uonerias
12

m.) situadas en los ladns extericres del cuadradu

.IUEED N' 3..lueuu 5:5 Cana squipn ataca y detbende una zuna marcada 15 x 20 m.) detenmda nm' un yugador. EI equipu atacame

Q4---. 0

cnusgiue un uumocada vez que tugre superar11aIjuqada| que detiende ta zona marcada adversariay atravtese conduciendn Ia misma.
JUEED Pl'

QA @
v

'A 1 QA
O A

WA

I.-

Juegu 515. Lns iugaanres nu equine atacante nnnstguen un pumocadavez que uniunanurtmssuperar1:1 a un detensor Iogre atravesar conducnendu la porterla triangular nsutral
(2 m.
X

_,

@ ,OA

'A

31adDS|.

4.DRt)|}IlII|HRl\||XEBEL89l(&ll"I

_uLBl |uu|piqpxn\m@,~f~

I
1

DBJETIVO:
MED. TAETICDS:

Dlenslvn: Mantener la posesiun del halbn. Dalsnxlvuz Recuperar el balhn.

Dlerslvns: Apayns, desmarques, paredes. tamporizaciunes,


vxgl

c. urlentacion. Dalonslvusz Marcale

ancla,

MED. TECIMCDS: MED. PSIDOLOG.: MED. FiSIC\'|$:

DlansIvos:Cunlrul,conducci6n,regate,
sacrificio, vuluntad.

pase,Dsl| n,inlerceplac|dn,carqa
II,

0|ensIvos:A\enci6n, connentraclbn, segurldad, cap. nuqnilivas. Dalsn|Ivus:A1encidn,concen\racl6n_


Fuerzwresislencia, Yesistencxa inlensidad

capacidades coordinallvas.
,. .,

..
2.1 Juegu 5:2, :lncn alacanles slluadus (cualru an las esquinas del cuadradny uno en el imerlur del mlsmo) lralan de manlener Ia pnsesmn del baln conlra dus delensores que intenlan recunerarlu, sl In cnnslguen nasa a delender el fugador que pevdi el baldn.

..,..,,.,

.,,_

0 .IA
I

0
A O
,1

Dlmensilln: 12 x 12 m Dnranldn:5'
I

2.2Jueuo 5'2. clncoalacanles sltnados (cualru en lus ladns exlenores del cuadradoy uno en el interior del rnismu) tmlan
de manlerler la
DDSESIDVI

del halbn 0011113 105

que lnlenlan recuperarln, sl ln iugadnr que peruia el nalen


Dimnnxin: 12
><

delerlsules cnnsiguen pasa a delender el

12 m.

Duracln: 5'

fn. Mwnlanu mummy am|nm_|1:.enmmmm=;;=;


3.2 ,- ZDIIIS
IIE HESISTEIICIAS INTENSIDADZII
(4
1

|l"JUGlDOHES: 20

equlpos de 5 lugadmes)
><

mmfnslonss:
nunnclduz a'

uuamauns ae so

so m.

HECUPERACIGNZ 2`

N' TUIIUESI Llhle,

JUEGU

N'1.-

Juegn 5:5 El equine atacante lnlenla rnanlener la pasesnin del halbncunsiguiendn un puntucadavezquelogranrealizar un pase a lravs de alquna de las Hes porlerlas (2 rn snluadas en el camps.
l

JUEBO

n'

z_-

Jllegc 525. El eduipu alacallle irllenla rnanlener Ia Dnsesibrl del balfm ecnslgulendn un punto caL1avezqnelugrar\rea||zar un nase a lravs de alguna de las einen pnnerlas (Z m,) slluadas en el carnpu.
JUEGD N' 3.-

eqnipu alacanle lnlenla lnantener la posesin del Daldn cunsiguiendn un nunlo cada vez que realizan un case desde el inlerinr de algunn de Ins clncn cuadrados (2 x 2 rn.) siluados en el campo.

Juegu 5:5

El

.@
I

\\

(D ___.,. /A

,
1

\@
\\

'
1

1/

- ._ .
Q O

,'

(D

_.
I'

/ 1

'

,.,e,

__

,A l/
I

0
A

_Q

' '

ii -li
A A Q A A

*<-Q

fx

lj . E A
f

A
A

v
I

.\

susan n"4.Juegn 515. El equiuc atacanle intenla rnanlener la pasesin del halcn cnnsiguiendc un punto cada vez que realizan un pase desde el lnleviur ae aluunu de Ius crncu lnangulos (2 rn x 3 Iados) slluados en el camuo.

.* \ ` QA

.A

E]

lj

A ` \ | \ A
'

/Q
,

4.c|4munnmazxlstnmno\\ce

ws

EE"

"" "` "''

'

;22=I==1==&==

&e=ez@zez;<g;<;;;;;,;;;;;;aa;gaas.;<=;..@z1;;5.'

~~

0BJEI'|V0:
MED, TAUTIDDS:

Dlnnslvn: Manlener la pnsesion dal baldn. Dlhnsivn: Recuperar el baldn.

Dhnslvnn: Apnyos, desmamues, paredes, Iemporizaciones,


vigilannia.

c. urianiacin. Delenrlvnx: Mamaje

MED. TEGIIICUS:

Olsnxivns: Control, nnnduccibn, regate, pass. Ds|un:|vns:En\rada,anlinipaci6n, interceplacidn, narga.

MEI). PSICIJLDG.:

0Il||:hH|:An2m:i6n1 \(encin,concen\rac|6n
Sacrificid, vvlunlad.

MED. FfS|COS:

vel. Vrecuencia, rasistennia-intensldaa

II,

capamdades coon1ina\ivas_

1.1 Jueuo 3; 3+3 comndines ntensxvns que aunyan desdes las esquinas del cuadradn. Los equipos inlenfan mantenevla

naman" an mans".
aim-|mm|1s><1s
m

U\ , *' \ \
f

nunuonzs'

6'A
2.2Juequ3: 3+3comndinesofens\vosqueapoyan desde Ins
Iadas exteriures del cuadvadn, Las equipus intenlan manlenew Ia pumien ue: muon

\
1

0
,- A

U A

A
i/

0
,

@f f
f

Q-' A
U

.,

A\
\ \@ \ \

D|mo|\:I6||:15 x 15

Durasldnz 5'

[1
_ _

|,

$:}AEIElllil|*$Lfl4i1:$CI\B|lW8%flRRlM cannnmncm mmm

3,1 .- Z0|||.$

DE RESISTENEIIZ IIITEIISIIIIDZH

rr Junlmunisz
DLIRACION'
'

zu

14

equmus de 5 iuqadnres)
><

(D f

i*
El

n\meus|nnss 4 cuadvados de an ao m.

'A

FA
O A

s'
N-

I
rnnuss Lune
A,
~

I ` @/ , .A f ` `

nscuvsnnclhuz z Jusno N" \.-

A \

Jueun 5:5. EI eqwpu atacante intents mantener Ia pnsesidn del baldn consiguaendn un punto cada vez que Iowan dar acho pases sequidos

.mean rr z..lnegn 5:5,


5l|B|D.
EI

equnpn alacante inlsnla mantener la posesin

del haln sulu

permiunduse los pases canus y a ras de

JUEGO ll

3:

Juequ 5:5. Los iugadores de Ins equipns van numemdns del 1 al 5. El equipn alacanle intama mantener Ia posesidn del baln teniandn el iugadoren posesidn del Dawn que pasare! baln al cnmpaisro can el mimem siguieme al suyn.

T fi*
A

I 'I \
~

\Q
@

| A
A

(Q

1;

,' dk

Juana u' 4.Jueqn 5:5. El euuipu atacante intenta mantener Ia pnsesmn del baln cunsiquiendo un uuntn cada vez que un |ugadur
realize un vase al pnmer mque.

''
A

If

@_ @
1

. Q
1'

&

QA
\
\

'A
A

M;
kk

\ /'A
E

`ddd

~~

iuwdw' M

IJBJETIVD:
MED. IAUIIEDS:

Dlenslvn: Mantener la posesin del balbn. Dsionslvn: Recuperar el halu.


Ulonslvnsz Apuyos, desmarques, paredes_ tempnrizaeinnas. vignancia.
:_ oviennacabn.

MED. TEDNIBDS: MED. PSIIIIJLGG.:

Dlenxivaxzcuntmlmonduccidn, regate, pase. Dnvunsivuxz Entrada,an1\nipaci6n, imerceptacinn, carga

D|ensIvns:Alen\:i0n,eoncentraci6n, seguridad, cap. cngnnivas. DB1u||$IvU\2AIenci0n.CnnDenlraDi6n,


sacriiin, voluntad
Vet. reacmdn, resistencla inlensidad II, uapacrdades coordinauvas.

MED. FISIIIDS:

-'5U*|*"*5l'*7f\1U'\**i

2.1JUeQn 3:3+3 ccmodines ufenslvos que apuyan desde el |nterxur dei euadrado, Las eumpus imenvan mamener Ia pusesion del halan.

D|mansi6||:15 X15 m. uumnon: 5'

~
(D
1

1-1::f:::1==r==>;s:>ss>;;sss;sfss>@,2sa;f;;;; ,1=;f=:@=ff==ff~>,;=;<52<;;;0;;=

Dalunsivoss Marca}e_

,- A

QA
4

Q A D

; ,EL
A

2.2 .lueuu 33+3 comodinas nfensivos que apoyan (dos masse we lanes eneviares ue| cuaaraau y una aesae el imennr eu m|smn). Lns equinos intentan mantener ra posesidn am na|on_

\C

U 5'

Q
A

"|:\\@
`

0->

|l|lf|l||l|6||Z15 X15

In

Dlllltlilll 5'

me mnlum Annemuy Eillfihlllllut


N'

a- PIRTEMIKEIPIL 3.2 .- ZUNI5 DE NESISTENCIAI INTENSIDAEKII |


I'

Jusnnunes:

zu

(4

eqwpas de 5 mgaunves)
x

-~i _
I*

:.1. mncuno n\=u:1m+ CUCHUIIEWI menu


2

DIMENSIUHES: 4 cuadradus de 30

30 m.

nunncmm a'
RECUFERACIONZ

Q A * @

_.
'IA r
'

|1TOC|UES: Libfe.

.
v

._.
g
A

JUEEU N'1.JIABUG 55. El Bquhlu

ilaC3|\lihlenla Yl13fl\V\eVIa pnsesidn

o-4
A Q

-4
,
/
V

cada vez que un |ugadnr logra atravesar conduciendu alguna de las tres purterias (Zm.)s1tuadas en e\ Campo.
del halbn consugmendu un nunto

JUEEO

N"

z,-

Juegu 55. El equipo atacante intenta manlener Ia posesin del halbn consiguiendn un punto cada vez que un iuuadur Iowa atravesar cnnduciendn alguna de las cinuo punerlas (2 m.) swtuadas en el campe.
JUEEO N" 3..luegc 5~5. EI equipu atacante intenta manlenev Ia pusesin del halbn conslguiendu un punto cada vez due un yugadnr que recme e> halfm en el mterior de uno de las cinco cuauraans (2 X 2 rn.) Iowa sam eannucienae el nam" nu

., __ , T- -F
.A

.A

.A

_ _@ A ,__
A

QA

. .
.A
:

A A

nusmn
.IUEGD

'
QA
I

N"4.-

.luegu 5:5. El equine atacante intenla manlener Ia nosesin del haldn nnnsiquiendn un punto cada vez que un iugadur reeina el nam" en el interim de uno de ms einen cuaufauus (2 X 2 m smuadns en e\ Campo
y _

$` `
0A

|
|

`\@

O A

.A

|,Ul||l'lUBEH|fl1AflSE\lEi.'TMMO

'~mvu 1umfuemiymlniu\s`~'

f=2f====...
T.

-;~,=

~-s~

. ni

DBJETIVD:

Dllnslvn: amp\i1\|d, pvogresin. c. ritmo, c. orientacin, desmarques, apoyos, MED. TADTICGS: Oluulvnsz Pmlundidad, paredss, bascular, red. espaoin, cnbenuras, permuvas, Dnlunslvuxz Entrada, temporizacebn, marnaie, anlicipacin, inierceulanihn, negate. pase.1iru. Dlllntlvns: Entrada, MED. TEGNIDDS: Dflnslvuxz Comml, cunduccibn,
carga.
MED. PS\GOL6G.: MED. FISICGSZ

1 ;;i;ff::a<;f;s>;$;2. ;e;~z;;f1?:%?2?*2 en el iuego. Progresin en el luequ. Duinntivn: Ev\!ar \a plogresibn

Nl| U
sacrwicin,

Atencibn, coucsmracin, U||||x\vos: Atencidn, connenuacibn, nreatividad, cap. Dslunslvns:

vuiuntad.

Fuerza-resisteucia, vssistencia intensldad

II,

rapacidanes co0r\1|na\ivas.
.
~

2,1Juegu

cnmodines ulensivus. Dada equipu atacay intenva dehende una Ilnea de fnndo. EI equips atacante atravesandu cnndumendu \a progresav en el iuegny |ina\izar um as Vundn adversana, Dimnnxlhnc zo X15 m. Durnibnz 5'
3: 3+3

,
I
1

,
f

Q O

;
El

z,zJ\|g<> a Sdcnmodinesnlensivos. caaaequapo defiende una punerla normal (4 m.). EI equipo atacanle an Ia pnrteria intenla progresar an el iuegoyfinalizarlirandn aavarsavia

may

\ A

.
El

"@ U \ lj
A \`
~

A
A

U_ Q _`
\`

Dlmnnslhn: 20 x 15 m. Dunnlfln: 5'

qma .|a.<rmswwraf
3.2 .- zurms nz nEs|s1uc|A;\||1sus|nnn=||
1

u' Juununnzm zo (4 equipns

ae

iuqannres)
><

_11.
A

scum
2

n\mE\|s|u||s: 4 rwangum ae as 25 m nunA|:|hn: a' rr Tnnufs; Libre, \Ec\|mAn|0|; 2* JlIEGD||'1.de Ia |||\3 |\7fld0

@/ /A
1

A`
l
A

.
/

Jueqo 5:5,Ca\1a equmo atacaydevmnde unalinea deinndu, el yueqo y Iinalizal EI euuipn amuanm in\ent,a pmgresar an
B\[BVE$3|'\d0 DOIld\A(l|B|1Ul`|
BGVBISZHB.

` I
A

A A

' 5
A`
I

/' A

/.A /

Sistsma: 3-2

Juana \|' z.-

ancha Juegu 515. Cada equlpn atanay deliende una pnneria 05 m.). El equipu atacanle inlenta prouresar en si |\|egu y Iinahzar alravssannu cunnucienuo Ia ponefla adversaria,

S|slema: 3-2
J\|EGO ll' 3,marcada .luego 525. Cada equine atacay deiienne una zona (5x25m.). Eleqmpo alacanlainlentapvngresaren eliuegu advery tinalizar alravesando cnnduclendu \a zuna marcaua
savia.

/'
y

.
,~

saswma; 3-2
JUEGO ll' |..luego 5:5, Cana equmu ataca y deliende dus cuadradus el iuequ (5 x 25 m.). E\e\1uin0 alarame mtenm pmuresar an me Ins cuanvay Iinahzaf atravasandn cunducnennn avgunn

\ A

/.A ,'

Q A

,
5

A
A

A
` ` `

'

*
,

dos adversarins.
Sistema: 3-2
|

'|i`|5&W@fBiHdE|KIl<M!DEK1YBKW

['

GBJETIVO: MED. TACTICUS: MED. IEGNICIJS:

Dlsrrslvuz Prugresin en el juego, Dalunslvn: Evi\ar Ia progresin an el |ueuo.

Glsrrslvoss Profundrdad. Daredes, c. ritma, c. nrientaci0n,\1esmarques,apoyns,ampIitud, progresin. Delsnswns: Entrada, temporizacion, marcaia, bascular, red, esnanio, cuherturas, permutas.

Ullnsivus: Control, nonduccibn, regate, pase, riro, D!|S|rt|VulZEn!rada,ar\1icipaCi6ll, intercepracin,


carga.

MED. PSIDDLOG.: Dfanxlvuss Atencin, concentracibn, creaiividad, cap. cognitivas. Deiurrslvns: Atencidn, concentra-

cirl. sacriiicin, vnlunlad.


MED. FISICUS:
Vel.

frecuencia, resIs1encia-intensida d

II,

capacidades coordivlativas.

2.1 Juego 3:3+3 ncmodines ofensivos. Cada aqulpc ataca y nelrende una pnneria ancha (10 m.), Er equlno alacanls inrenta uroqresaren el |uego y Vinalizaratravesanda condusienan ra ponerra aa/mafia.

D|mnnx|6n:20x15

rn. Dllrllzibnl

5'

@,9A mf`
A

A9\ rj
,A*'@D
@,

2.2.|uEqu

3Z33 Dumodines nlensivos. (Jada equipo ataca y defiende una ponerla lateral (4 rn (_ EI equine atacante (ntema progresaren er iuegoy linarizartrrandu en Ia ponerla adversaria.

D|mer|si6||: ZIJ X15

m. Duranlhn:

5'

Ef.`|Unlmd`
`

'

efjlfvlfiiw
25 m

3.2 .N

zmns nz

RESISTENG|A:I||'lENS|DA|'|:1|
(A

JUGAIIUIIES: Z0

equrpos de 5 iuuadores)
x

DIMENSIDNES: 4 reclngulns ds 35

nurucrbnz s'
REDUPERACIONZ 2`

N' TUIIUESZ Libre

JUEGO Il" 1.-

Jueuo 5.5. Dada equipo ataca y defiende dos nunedas pequenas (2 m,) EI equrpo aracante inrsnra prngresar en el |uegu y Vinalizar trrandn en cualquiera ne ras pnnerias adversarias.

Sisfemall-2
JUEGD N' 2.-

Juego 5:5 Cada equips ataca y deliende das porterias rareralss pequenas (2 rn,|. El equrpu atacanle intenra progresar en nr mega y frnarrw rimnnn en cualquiera de las uomarlas adversarias

S|stema'3-2
JUEGO ll" 3.Juego 5:5. Dada squirm ataca y defiende dos cuadradns (5 x 5 m.). EI equlpu rntenla prngresar en el iuego y Vinalizar enviandn el halhrl HI interim de BIQUIIO de |05 \'madr3|iUS

adversarlus Ingrando un iugadnr cnntmlarln en su rnrerinr.


Sis!ema:3-2
JUEEI) Il' 4.Jueuu 5:5, Cana squipn alaca y deflende una zona rnarcana (5x25 m.>. E4 equipu afacante rnrema pmgmwen er iuegn y frnalilar Bnviando EI bavn al rnlerior de Ia Zulla maruada advarsaria Qngrandu un iuqadur contro\ar|n en su inrerror.

f
'
i5#"$i>D!RWI!731i5Ei@
2

O l]Q'&
r

U*

i \@

. A

;%_
I

'

'
1

,
f

-9A

\ Ax C @'A

.\ A A`l @ ' A
1 \

A*

*
&

GMA

O ," A

A`?

_
A A

@ ,O

'A~@A 1

1 /A \ \

Sistemat3-2

'
\

~f ,,

1;

..
.

_,,,, `.
f

~=.-=-.~,__

va `.. vm
_

==
=

sf=s

?if

IJBJETNU:
MED. TACIIBDS:

Umnlvoz Progresnon en e! iuequ. Dalmxivn: Evitar Ia prugresin en

el

iueqo,

Ulunaivus: Prufundidad. parades, c. mrnu, c, or\entaci(>n, desmarques, apuyos. amp\itud, pmuresiu, Dslnnslvusc Entrada, tempofizacion, rnarcaje, bascular. red. espacio, nnhenoras, permutas. MED, TEEIIIDUS: Dlunsivnsz Control, cunduccin, vegate, pase, tim. Dlllnslvnlt Entrada, anlicrpaclbn, interceptacin, carga.
MED. PSIIIBLUG.: Ulanxivnxz Atencibn, cnncsntracibn, craatividad, can. cugnilivas, Dulsnsivuxz Atenciu, nnncentracnn, sacriiiu, volunlad.
MED. FISICUS: Vel. veaccin, resistencia imensidad II, napacidades cuuramativas_

2.1 Juego 3: 3+3 camodlnes olensivos, Cada equipn ataca y nelismie dns nnnerlas pequeias (2 m ). EI equipo atacante intenla pmgresaren el iuego yfxnahzar tiranda en alguna da las pnrterlas advarsarias.

num-nim|:znx15m_ uur||m;5'

2,2Juegc

sms

wmuaines uaensivus,

cm equine mea y

A U`
EI

,
A

.
EI'
@[;,

.A

Q
@
\

aevienae una nunevia triangular 12 m. x 3 mms). El equine atacame Intenla pruaresaren eliuego ylinafizartlrandoan Ia panerla adversarla.

A` ,"*.A 1 '@
\`

D|||||||l|6||f 20 X

15

|'Vl.

DIIIIQMIII

5'

ffilllif
3.2 .- IGIIIS

j@;i:;=nm1renwwm`l " &_rw\` `i{|isni;mwm"' _I


,
`

DE HESISTEIIDIAZ
14

|||TE||S|\'|AD:||

n' .|unAnonss= zu
DLIRACIUII:

equiuus de s

mums;
Libre.

-~ >@

DIMEIISIUIIES: 4 rectanqulos de 35 x 25 ru.

s'
I" 1uouEs;

QA
(D:

nE|:uPEmu:|0N: 2'

Jusno ||'1.Juego szs, Cada equipn ataca y aeuenue una poneria pequeia (a rn y, > equipu atacante imema nroqrssar en 24 iueqn yV|na||zartiram1u en Ia pnneria aaversaria
Sis\ema:3-Z
JUEGO Il' 2,Jueuu, 5-5 Cana equipu aiaca y defiende cuatm pmnes colocadns ala Karfc de Ia Iinea de Iondn EV equipn atacanle inlenta nroqvesaren e\ $ueuo yf|na|lzar\n\entando memante un \i|0 derribar los nilules del adversariu,

. . ,
,~A
A

Sistema:
JUEGD

3~2

?**"l '

ll' 3:

\ ffii -~+
@,
,

A ,
*

\ @~

,A

O A

@/

LQ

Juagn. 5:5. Cana equinn ataca y dahende una pnnsrla uiauqu\a| (2mx3 ladus). El equine atacante intenla praqresar en el iuegc y Vinalizal tirandn en Ia nuneria adversaria
Sislema: 3-2

QA

mano rr

.-

, *

A A

Jueqo. 515. Cada equipu ataca y defmnde ues porterfas pequeias (2 YY\.).E\Bq\1iD0 alacame intama prugresav en e\ iueqoy iinalizartimndu en a|guna de las pnnerias auvevsanas.
Sislnmai 3f2

Q A@' A
a

QQ ,
A`

6. ,'

.
A.

DBJETIVDI

Dlenslvoz La Vinalizaeibn. Dallnsivn: Evitar el gul.

MED. TAETICUS:

Olunslvnsz Paredes, c, erientacmn, vel. iueuo, urolundidad, prngresibn, desmarques. Delunslvnsc Entrada, marca|e, vigilancia, repliaguas.

MED. TECHICIJS:

Ulenslvos: Pase,euntro|,tirn.\Iu|e|\s|vns:Entrada,carga, antieipacibn,intercemaci6n,despeje.

MED. FSICGLOG.: Ulunslvnsz Alencibn, cnncentracibn, eonfianza. MED. FISDDUS:

Dl||\1|vnx:Atenci0n, concentracibn.

Fuerza-reasistencla, resistencia intensidad

II,

capacidades euordinauvas.

=- <-1
2.ZJuego 3: 343 camudlnes nlenslvus que apvyan desde el rnzenur de: euaureae. El equips atacame hene que fnnalizar tirandu anzes deb 6" pass en Ia puneria neutral (4 m.)_ nrnenenonz zo X zo nr. umerare 5'

Z.1Juego 31343 comndlnes olensivus que anuyan desde \as esquina del cuadmdn. El equipu alacante uene que Iinalizar (iranua ames del 5 pase en Ia pe|1erIa>atera\ neutral (4 m.). urrnenuan: zu X 20 m. unneion: 5'

EI

Q' A [QI~ Q _EJ


OA

_Q

lil

OA f

\\
\

E
o

@/s

7;
\

DE|l.M\'|l|||i'lf\|Gl|U|5fl||f|l1|{\lW
3.2
N'
.~
|

- - -

[1

m
Z

mm mmm! a.1.emnwnneeruEnu~ecannanunesoea<e
1

ZDIIIS IIE RESISTEIICIAI I||TE||SIDl|`|:l|


14

Junanones; zo
8'
2

eenipes de 5 iugadaras)
X

|l|MENSlD||ES:4reDlngu1nsde30
DUBICIGPIS

20 rn,

nEcuPnAc|0u=

u' muuss:

.
Libre.

TA

.susan N'1..luegn 5:5.Cadaequipna\acay deliende una perieria nurmal 15 m.) E4 euumn ataeanletiene quelinalizarantes del 6 pass
_

'

en la purteria auversaria.
.IUEGU N' 2.Juego 515. canaequipu

<,

IA
V

VA

f' A
A A

A`

atacay aenende una peneria normal fs rn). Elequipa alacanle tiene quevina|izarirandu amas de| 6" pase en Ia pnneria auversaria desde el anterior de Ia zona marnada (20 x Z0 r|\.).
JUEGU ll" 3,-

UA
3 4

A 1

Juegn 5;5. [Lada euurpu ataca y deiiende dos pnnerias pequenas (3 rn.; EI enema aracame Irene que frnalizar (iranun anles del 6 pase en cualqureva de las punerias adversarias.
JUEBO N"

,A

|.-

Jueuu 5'5. Cada equine acaca y defzende dos uurterias pequefras (3 rn )_ EI euurpa araeame nene que frnanzar hrando antes del 6 pase en cualqmem de las uorterias advevsarias desde el intenurde la zona mareada (20x20 m,],

"` A X A. @

1'
wmv
as

e mmmrrsnnuammmen

A_.
'Tx

<--A

MMM,

eer

M'

DBJETIVD: MED. TACTICDS:

Olullsivnz L,a||na\|za|:|0n. Dulunlivn: Evitar el gul.

Dlullsivnsz Paredes. c. artentacin. vel. iuegu, prolundidad, proqresln, desmarques. Dulalls ivus Entrada, mareaie, vigilancia, repliegues.

MED. TECNICDS:

Dlenslvns: Pase, nnntrnl, tim. Delenslvnsz Entrada, carga, anticipacidn_ interceptacidn, despe ie.

MED. PSICDLDG.: Dlcllllvnl: Atencibn. Doncentracidnr coniianza,


MED. F|S|EDS: Vel. Irenuencia.

D||o|\|ivn\: Atencin, cunnentracidn.

resistenciaintensidad

H.

capacidades coordinativas.

L inlirffx.B\HlH1G0l
Z.1Juega 3: 3+3 camodines ntensives que apnyan desde les Iados exteriures del cuadradn EI equipn atacante tiene que finalizar antes del 6 pase en Ia rmrteria triangular neutral
(2 fn.
><

Q'

uuarlvl ",f.i9lli\lll`_Q_.f`f f`

iam).
x

rA
Z0 m,

Dlmunxldrr: Z0

D\|r|:|d||:5'

,'
el

2.2Juegn 3: 3+3 nurnodrnes ntensivns que apnyan desde

{ E\`
A

9"
A Q
r

I
, .
[I
A

intennr del euadradn. El eduipo aiacante tiene que tinaiizar ames del 6" pase en Ia pdnena iriangrriar neuirar (2 m. x 3 iaansi.

I1|m|||:Iti||: 20 x 20 m. Durlcldnz 5'

Elt. Iltll|li|||d||'\\|>1dlryE|Bll\d|ttx~| a.~ FAME Pnrncrm


3.2 .- ZDIIAS
N'
DE RESISTENCIA:

a.1.r:iw4|1l>DeFl|Ert;icn0I\i|A\M8!lEB|L
1

||||'E||SIDAD:I|
5

Junlinnnzsz zo

(4 equmns ne

nrqanures)
X

-E
@
1

______

/ f' A

ET

iA`_

DIMEHSIDNES:/-1 reef-nqu40S de 30

20 rn.

nunncrdu: s'
RECUPERACIDNZ

N" TDDUESI

Libre,

JUEED N' 1 .-

A
/

Juega 5:5. Cada equine ataca y deliende una pnrteria lateral (Sm) Elellulvuatacantetienetluelinalrlartiranduantes del 6 page en Ia ponerle adversaria
, .
I

JUEGO Il' 2..luegn 5:5. Dada eduiuo atana y deliende tres purterias nequeias (3 m.). E4 aquipn atacante tiene que linalizar

tirando antas del 6 vase an aiguna de las pnrierias adversa~ rias desde dentro de la zona marcada (20 x 20 m.)
JUEGD N" 3 .-

.Iueun 5:5. Cada equipn ataca y deliende

una pnrteria trranguiar (3 rn. x 3 Iados) EI equipa atacante tiene que finalizar tirandd autes del 5 nase en ia pnneria adversaria.

l.A

.
*

.
A

'A'
A\

E6

.luisa N'

4.-

.|uegn5;5_caanequipnemayuevrenae unapnneria normal (5 m.|. Las jugadores atacantes se pasan el baihn con las mms y |ina\izan a craves de un femme de eabeza en ra pnrterla adversaria.

,
A

@ /' A

Q ' A
1

\ @FA

A ` ~`
PL

\@

O A

\A . .

@,A ` 7

|~4.t:nwno_ns nrmrrsunmnom

IJBJETIVIJZ

Otsnslvnz La iinaiizacidn. Dstansivu: Evitar el got.

MED, TACTIBDS:

Utsnsivns: Paredes,

u. orientaeihn, vel. de iuego, prutundidad, pmgresidn. desmavques, Datnntivos: Entrada, rnavuaie, viqitancia, replieques.

MED. TEDIIICIJS:
MED. PSIEDLOG.:

Glsnxlvnsz Pass, control, tim, Dutsnsivns: Entrada, carga, anticipacibu, intevcepnin, despaie.

Utanslvns: Atencin, cancentractn, contianza. Dltsnslvasz Atencin, cnncentracin.


Vet. reacci0n_

MED. FISICOS:

resistencia intensidad

II,

napacidadss coordinativas.
"

,.__

2.1Juegn 3: 3+3 eumodines uiensivus que apuyan desde el


interior del cuadrado. EI equipo atacante tiene que tinalizar antes l1e|6" pase en Ia pcneria neutrai (4 m.).

El* ~..A
,

D
A
E]

nimminn; zu X zo

numinnzs'

@;
AQ
\

2.ZJuegn 3. 34-3 nomadines utensivusqueauoyan desdelas esquinas del cuadradn. Ei equipu atacante tiene duefinalizar antes del 6 pase en Ia porterta neutral (4 rn.)
Dtmunsldn: 20 x 20 m. llurlmtlin: 5'

eu. mumnmeum
N" JUGADDRESZ

warm
X

3.2 .- zuluts us ns|srEnc|A: ltireusinliuzs


DIMENSIUNESZ 4

20 (4 euttiuns de 5 ittqadures)

remngulns de 25

nunA|:||S||; a'

nscurenmduz 2
JUEGU
W

M' muuisz Libre,

1.-

Jueq5;5.cauaequipnavacayn=iienaeunapanria normal (5 m.) y sitda a das iuqadores en tas esquinas del camps

(cada 4'Da|T\b|ariuS|. Ei eqtlipu atacartte tiene que tinalllar tirandn antes del 6 pase en la pnrtevia adversaria.

.iussu

ii"

z.'

Jueuu 515. Cade equipo atacaydetiende una ponerta nunnal (5 rn.) ysitlia a dosiugadores unrdetrs de ia tinea de tundn auversana desde donde apoyan (cada 4'amtuiar|ns)_ s| equipn atacante tiene que tinalizartirando anles del 6 pase en Ia narteria advevsana.
JUEGD n Jueqo 5:5. Dada equipn ataca y detiende una pnrtevia mangular (3 m. x 3 |ados)y situa a dosiugadnres en las esnuinas
del

sf

camps nacia et que atacan desde donde apuyan (cada 4'cambiar|os),E(e\1u|p0 atacante tiene que tinalizar timndn ames det 6 pase en Ia purtsrta adversaria.

Jueun |"4.-

Jueun 525. Cada enuipn ataca y detiende una pnrterla trianguiar (3 m Xa iadus) ysitdaados iugaunresen las nanuas del Campo due detienden desde donde apoyan (cada 4'cam~ hiarins] Et equipu atacante tiene que tinalizar tiranda antes del 6 nase en ta pertevia adversaria.

~
\
E1

.A '
f
I

IE

I]

t,

'

CI

20 m

Q' Ka

fA

,yi

QA

,OA

\ / `/ A
0

/(

' .

l
_

Q (9, " A
`
_

lf

'A

* _ @ Q/0 ` * A
o

@_

.1

\,;=:, `;>;;
1

.;,,,1

,;;;

GBJETIVD:

,,,,......' Olslulvuz Superar las situacionas 1:\. Dlilntlvo: Evitar ser superado 1:1.

MED. TADTICUS:
MED. TECNICDS: MED. PSIGULDG.:

Dlsmlvnsz

C.

mmo, temporizaciones. Dlfenllvusr Enlradas, tempnrizaciones, rephegues.

Dlenslvns: Conduccin, finta, reqais, ahenura tcnica. Dslsnslvue: Emrada, carga.

Dllllshlnsmtencibn, concentracihn, creatividad, confianza, valentia. D||o|uivnx:Atenci\&n, concentracidn, sequridad.


Fusrza-resistannia, resistencia inlensidad
II,

MED. FISICOS:

napacidades cnordinaiivas.

__-#l
Dimsrlxlbnz 15 x 15 m. Dur|r:|f|||: 5'

2.1 .Iuego 3:3+3 cnmoumes mensives que apoyen desde el intenur del cuadraau. Los iuuadares ataeanles para under pasar ei balbn uenen que suoarar 1:1 a algrlnu de Ins nerensores.

-|
U

|
A

_,

Q
'

/4.
(9411

2.2 Jueun 6:11, seis atacantes nada uno con un halbn Io cunducen en el interinrae\ uuadrada tratandu de sunerar1:1 a los tres delensores y mantener Ia posesin del balbn, sr los detensures recuneran el batdn pasan a alacar.

lj

I!|m||||6n:
_._,,`.

15 x 15 m.

Durlcin: 5'

`V,._ ,...

az .- zums ns nEs|sm|c|A:|n1Ens|nAn:|
ll' JUGADOIIESZ
ZD

(4

BQUIDUS

de 5 i||\}ad0|e$]

(QAZ
<'
A `@`
Q;

.ff' .
,,_. ._.. 2

O A

-1;
Qf
A

DIMENSIUIIESZ 2
2

retlngllltls 1-3 |30 X 20 lvl.) cuadradns 24 ran an rn.)


><

nunncmu; e'
|\EcuPEnc|d|; 2
N'

muussz

Lrhre.

0
A

.uussu u"1..luequ 55. Cada equipo alaca y deliende una Finca de Vondo deiendida por un jugador. EI equine aiacanle cunsique un puntocada vez que Inura superar1:1 aliugadnrque deliende Ia Imea de lurrdo adversaria y alravnesa nnnduciendo 1a misma.

.mean If z,Jueqd 5:5. Las |ugadures del equipn mcante cnnsipuen un punto cada vez que lngran superar 1'1 a algun defensnr.

-- -- -i
A

,A

,f '@

- 'PZ

<*A

` A.

I-

.luesn u-e.Jueqn515.Gadaequipda\aCayde|iende una uoneria normal (5 m.}. EI equrpo atacante uara under frnalrzar urande en Ia pnrteria adversaria, un juqadnrtiene que superar1:1 a argdn delensor previamente

Q
(D,
K

A
,

@f '
A

OA

CA
A

Jussu

ru 4_Jueqn s:s. Las iuqadnres an equine amcanw cunsiquen un


|`|\|fl(0 Dada
VBZ UUE

A
A

\1FI[|lUBl10f\lHS SIIDSIBI 1 .1

III1

UHEIISDI

Iaqre atravesar conduciendo Ie zena rnarcada.

UA

e.;g;1r||1znuaL|u

DBJEIIVD:
MED. IACTICDS: MED. TEDNICUS:

Dlnnsivu: Superar las situaciunes 1:1. Duisllslvoz Evita! ser superado

121.

Dlsnsivns:

C,

ritmu, tempurizaciones. Dulunshlns: Entradas, temporizaciones, repliegues.

Dlunslvosz Cnnduucion, Vinta, negate, cohenura, tacnica. Dolanslvus: Entrada, cavga.

MED. PSICDLDG.:

0|v|s|Wn:/\hmr:i\in.<X 1l:AtenCin,c0ncer1IYaniun, seguridad.


Vel. lrecuencxa, resistenciwintensndad III, capacidades cnnrdinauvas.

MED. FISICIJS:

2.1 Juego 422, cuatro atacantss situados en er interior del cuadrado ins 1:ua4es para under pasar el haln nenen que superar1'1 a alguno de has dns delensuves, si eslus recupeml el Damn pasa B Uelerlder el jugadnr que Derdi 2| halbn

|'|Illluf|Silil|Z12 X12 |f\ Dllriliilillt 4'

`\

@_
3

.
5A

.
A

.A
412, nuatm atacanles ma uno can un nam" la canducsn en el interior del cuadrann tralandn ne suparar1:1

2.ZJuego

a 1uciendu|apunerIaneu\ra|
(2 m.), Ins delensures si Iogran recuperar el haln nasan a
SHEET

llimllltlhllr 15 X15

rn. Illlranlbn:

4'

sw

N1|||\il5 ilBiPl\a\`{Q.I;_|BBUlT{l uzmmmmmuillmlnmm


1

a.z .- zouns ue nss|s1Euc|A; |nms|mm:|u


n~.|uuAnonss= za
ITU

pareias |1.1))
X

n|ms|s|m|es;
num\|:|6n:
2x

Murano; 1-a (zo zo m.) 2 fmanqum 2-4 (zo 15 my


2
X

.
A A A A

5. .
Z

O A

0
A

1'
11

necu|>mc|on=

wmnuss;

Libre

.uuznu N 1..mega 1:1 15 pareias; Los iugaaures alacames imeman superar 1:1 a sus delensores y mautener 4a posesibn dal
halbn,
JUEGO N"

g
A

Z:
qs pareyas)

Jueun

caan iugauuv mana y defuznde una Iinea de Vundu. Lns juqadures alacanles inteman superar1'1 a sus defensurss mrectos y finalizar atravesando cuuduciendo 1a Iinaa de Inndn adversana,
1;1

Jussn

N"

:.-

Ti 1A

9
A

.
A O A

Juego 1:1 (5 pa|e1as|. Lus |ugadu|ss atacantes intentan superar 1 :1 asus delensures directnsyatravesavconduc|sn do alguna de las tres ponevias pequeias (2 m.) situadas an ek camps.

. A .
A A

Q A Q
AJ_}f5

.uufcn n' 4_Juegn1:1 (4-5 nareiasj.


1

|ugado| ataca y defrends una zona marcada (2'5 X 10 mg. Los iugadarss auacames menlan superar 1 a sus defensnres y linatizar atravesandu cnnducienuu Ia zona marcada,
[Lada

.
A

| . .
A A A
1

1|

.uh
UBJETIVO:

1.

*;'E*
Ulnllllvosz
C,

v*|esoc\c|.ov|u{

szsadus

Dlanslvn: Suuerar las situaciones 1:1. Dulnlsivn: Evilar ser superadn 1:1.
rltmo, temnorrzaciolres Delmsivruz Enlradas, tempurizamnnes, repliegues.

MED. TACTIEDS: MED. TECIIIDDSZ

lllnlrxivus: Conducnidn, linla, regate, cobertura lecnlca. llulnnslvosz Enirada, carga.


cin, segurrdad.

MED. PSIBDLDG.: 0|nr|sivns:Alencidn,concenrracidn,crearividad_ cnn1anza,vaent|a_Ds|en:Iv||s:A\enc|6n,c0ncen1ra-

MED. HSIUUSI

Vel. reaccin, resistencia lnlensidad II, canac rdades crmrdinauvas.

zrusuliuhtwfm|nura5
Z.1Juego 4:2, cuarm alacames situadus err los Qados extennres del cuadrado Ins cuales para under pasar el haldn uensrr due suuerar 1:1 a alguno de las dos dmnsnres, sr esrus rscuperan el baldn pasa a defender el jugadnr que
pemro er baron.

/;ZL\

llillllllllbllt

12

12 ru. DI|rI|:|6n: 4'

"

En.
N" JUGADDRES: ZU (4

2.2 .luegd 412, cuatrn atacantes cada unn con un haldn Io :onducan en el inrenordsl cuadradntratandn de sunerar111 a dns delensures y arravesar cnnduciendn Ia poneria mangular (1 m. x 3 Iados), los detensnres sr Iowan renunerar el baln pasan a aucar
Dimsllxins 15 x 15 m. lluracidrr: 4'

I a.-_Mars muciinll a.1'. cmcm1o'uenr_Hm.s=esnaacama=nl


1

3.2 .- ZDNIS DE RESISTENCIAI |||'TE||S|DlD:l|


equipns de 5 jugadoresi
112

_i
I
A A
(Dr

CNW.
2

DIMEHSIIINESI 4 cuadrados

30

30 m.

0+_A
PA
(Dv

numrclbn: s
RECUPEIIICIDIII 2'
N" TDDUESZ

Libre.

.A
@'

JUEEU ll' 1.~

Juegu 5:5. Los jugadnres der equipo atacante para poder pasar el haldn uenen que suuerar 1:1 a algdn defensor previamenre
.IUEGD

*N

Ox/\/V

+A'-1"
'A

ll' 1.~

Juegn 5 5. Los iugadnres del equrpn atacante cunsruuen un punm cada vez que un 1ugador\ras superar1:1 a un deferlsnr Ingre alravesar nondunlerrdu alguna de las cincu punerlas (2 rn.) situadus en el camua.
JUEGO

ll' 8:

5_i
V

|
Ao

Jueqo 5:5. Los iugadures del squiuc alacarrre cnnsiguen un puntocadavez que \rnjugadurrrassuperar1:1 a undehmsnr Iogre atravesarcnnduniendu aluunn de los :men cuadradns (1 x1 m.)s|1uadus err el campu.
JUEED N' 4..lueuu 5:5. Los iugadores de4 edumn alacanle :ansiguen un punto cadavezque uniunadnrtrassuperar1:1 a un defensor logre atravesar cnnduciendo alguna de las tres uorterlas (Zm) siluadas en las esquinas del camps.

'A

, ' ;@f
PA

*A

K r?
_~
A

A O

Q "A

|4.r:mrirrra|rmre1rz1<||\:aL'mi1a||:o

s nuamirizy~4unmrd

ei

También podría gustarte