Está en la página 1de 4

BO CO THC TP XNG

MCH N P TUYN TNH S DNG TRANSISTOR


I. S mch nguyn l, mch lp rp :
1/ S mch nguyn l :

T3
H1061
2
T2
C828

+2

R2

T1
C828
1

1k

4.7K

4-

R1
2.5K

R3

T4
C1
1000UT5

VR

C828

1k

Vin

J1

C828

DZ

2
R4

D5
R5

6V
1

2.5K

DIOD

0.33

2/ S hn dy mt sau:

II. Cc khi trong mch :


1/ khi bin p :gm cun dy bin p bin i in p xoay chiu U1 thnh
in p xoay chiu U2 c gi tr thch hp vi yu cu.
2/ Khi chnh lu(gm 4 diode mc cu) : Khi ny chnh lu in p xoay chiu
u vo thnh in p mt chiu, in p ny c lm phng bi t lc C. Nh
vy khi chnh lu cp ngun in p mt chiu tng i phng cho mch.
3/ Khi iu chnh : bao gm 3 transistor mc kiu darlinton. Khi ny khuch i
tn hiu iu khin a vo chn B ca T1.
4/ Khi bo v (T5, D5,R6): c tc dng gim dng in u ra khi n tng cao,
bo v qu ti hay ngn mch cho mch.

5/Khi mch so snh v khuych i sai lch: gm transistor T4, cc in tr phn


p cho T4, Rc ca T4, v diode zener. Khi ny c tc dng phn hi sai lch u
ra v iu khin khi Darlinton.
6/ To in p chun. in tr R2, cng vi it Zener (Dz) 9V to in p
chun.
7/ Cu phn p (in tr R3, R4, R5 dng phn p cho T4 v iu chnh in
p ra).
III. Nguyn l hot ng ca mch n p:
- Mch hot ng theo nguyn tc: iu chnh thay i in p ri trn CE
ca transistor T3 ngc vi thay i ca in p ra, in p ra khng thay i.
- Khi mch hot ng in p cc B ca T1 lun ln hn in p Zener, do
vy cc transistor T1, T2, T3 lun thng, c in p ri trn CE ca T3. in p ra
bng in p ngun tr i in p ri ny.
- Cc B ca T4 c phn p nh cc in tr R3, R4, do vy T4 thng.
- Khi Ura tng, UB T4 tng, dn n UBE T4 tng, lm gim UCE T4, do vy UC T4
cng l UB T1 gim. UB T1 gim lm cho T1 v T2, T3 u thng km, tc l UCE
tng.
- in p ri trn CE ca T3 tng, vic ny lm gim in p u ra.
- Ngc li, khi in p ra gim, UBE T4 gim, lm UCE T4 tng, dn n UB T1
tng, lm cho cc n T1, T2, T3 thng hn, dn n U CE T3 gim. in p ri trn
CE ca T3 gim lm tng in p u ra.
- Nh vy bng vic thay i UCE ca T3 ngc vi thay i ca in p ra,
in p ra c gi n nh.

IV. Kt qu:
- Sau khi iu chnh thu c bng kt qu nh sau:
3

U~

Uc Ura UceT3 UDz Ube

(V)
11
12
13
14
15
15,5

12
12
12
12
12
12

3
4
5
6
7
8

9
9
9
9
9
9

T1+T2+T3
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
1,8

UceT4 UbeT4 UceT5 UbeT5


4,5
4,5
4,6
4,6
4,6
4,6

0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5

V. Kt lun :
- Mch n p tuyn tnh s dng cc linh kin c bn nh transistor, in tr
vv l mt mch kh n gin, nhng n gip ta hiu c c ch n p, cng
nh nm c cch s dng transistor cho cc ng dng c th.
- Khi thay i gi tr in p vo th in p ra lun lun t gi tr khng i
l 12V. iu ny chng t mch chy n nh v p ng ng yu cu ca mch
n p.