Está en la página 1de 1

NI DUNG N MN: K THUT THNG TIN QUANG (Cho cc lp D07VT) A- L THUYT: 1- Tng quan v h thng thng tin quang

- S khi tng qut v nguyn l truyn tn hiu ca h thng thng tin quang. - u, nhc im ca h thng TTQ so vi h thng cp kim loi, v tuyn. 2- Si quang: - Cu to phn loi si quang - Lan truyn nh sng trong cc loi si quang: Qu o cc tia (xt theo phng php quang hnh), khu s, s lng mode truyn. - Suy hao trong si quang: Khi nim, cc loi, c tuyn suy hao - Tn sc trong si quang: khi nim, cc loi , nh hng ca tn sc 3- Ngun quang: -LED: + Cu to, nguyn l pht quang + Cc tham s c tnh: Ph, P/I + Cc mch pht tn hiu quang iu bin cng dng LED -LASER: + Cu trc, nguyn l pht quang + Cc tham s c tnh: Ph, P/I + S khi v nguyn l hot ng mch pht tn hiu quang iu bin cng dng LASER. 4- Thu tn hiu quang: - S khi b thu tn hiu quang - Trnh by nguyn l chuyn i quang in ca tip gip p-n - Photodiode PIN: Cu to, nguyn l tch sng quang - Photodiode thc APD: Cu to, nguyn l tch sng quang - Cc loi nhiu trong my thu quang: Nhiu n, nhiu dng ti, nhiu nhit B- BI TP: 1- Xc nh s lng mode truyn trong si: SI-MM, GI-MM. 2- iu kin n mode 2- Phn thit k: - Xc nh chiu di on. - Kim tra thi gian tng ca h thng