Está en la página 1de 24

CU HI TRC NGHIM N TP THNG TIN DI NG

Cu Cu 1 Ni dung cu hi GSM l vit tt ca A. Global System for Mobile Technology B. Global System for Mobile Communications C. Global Shared Memory D. General System for Mobile Communications Tn s lm vic ca h thng GSM l: a) 800 v 1800 Mhz b) 800, 900, 1800 v 1900 Mhz c) 900, 1800, 1900 Mhz d) 900, 1800 MHz Mt knh sng mang GSM c rng a) 200 KHz. b) 45 MHz. c) 200 MHz. d) 35 MHz. iu ch trong GSM l a. QPSK b. 64QAM c. GMSK d. PSK K thut truy nhp trong GSM? A. TDMA B. FDMA C. CDMA D. A v B. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng ln l: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng xung: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Bng tn s dng ca GSM 1800 ng ln l: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Bng tn s dng ca GSM 1800 ng xung: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM 900 l bao nhiu ? a, 25 MHz b, 35 MHz c, 45 MHz d, 95 MHz p n B Mc 1

Cu 2

Cu 3

Cu 4

Cu 5

Cu 6

Cu 7

Cu 8

Cu 9

Cu 10

Cu 11

Cu 12

Cu 13

Cu 14

Cu 15

Cu 16

Cu 17

Cu 18

Cu 19

Cu 20 Cu 21

Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM1800 l bao nhiu ? a, 35 MHz b, 45 MHz c, 90 MHz d, 95 MHz S knh trong bng tn GSM1800 l a) 124. b) 243. c) 364. d) 374. S knh trong bng tn GSM900 l a) 32 b) 64 c) 124 d) 128 Vic m ha thoi c thc hin u: a) MS v TRC. b) BSC v TRC. c) MSC v MS d) Tt c u sai Giao thc kt ni gia MS v BTS s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) LAPDm. c) LAPD. d) BSSAP. Giao thc kt ni gia BSC v MSC s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) ISUP. c) LAPD. d) BSSAP. Chuyn mch knh thoi trong thng tin di ng c thc hin ti a) BSC. b) HLR. c) MSC. d) BTS. Chc nng chnh ca BSC a) Qun l ti nguyn v tuyn. b) Bo hiu v pha MSC v BTS. c) Gim st, bo dng. d) Tt c chc nng trn. Mt TRE khi pht sng ch bnh thng (Fullrate) c th p ng ti a bao nhiu cuc gi ng thi: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 Mt lung E1 c bao nhiu TimeSlot a) 8 b) 32 c) 64 d) 128 Loi lung truyn dn c bn s dng cho vic kt ni t BTS v BSC l g ? a. T1 b. E1

b b

1 1

Cu 22

Cu 23

Cu 24

Cu 25

Cu 26

Cu 27

Cu 28

Cu 29

Cu 30

Cu 31 Cu 32

c. STM1 d. FE Mt lung STM1 bng bao nhiu lung E1 ? a. 32 b. 31 c. 64 d. 63 Cng ngh GPRS thuc th h no a) 2G. b) 2.5G. c) 2.75G. d) 3G. Khi MS i ra khi vng ph sng ri quay li vng ph sng c m cha ht thi gian update nh a) LU nh k. b) LU attach/detach. c) LU nomal. d) Khng lm g c. Cc MS thuc vng no s cng nhn c bn tin paging a) MS cng MSC. b) MS cng CI. c) MS cng LAC. d) MS cng BSC. Cc phn t chnh trong mng di ng gm c: a) BTS, BSC, MSC b) BTS, BSC, TRAU, PCU, MSC/VLR, HLR c) BTS, BSC, TRAU, PCU,MSC/VLR, HLR,Truyn dn. d) BTS,BSC,PCU,HLR,MSC/VLR. Giao din gia BTS v BSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia MS v BTS c gi l giao din g a) Giao din Um b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din RSL Giao din gia BSC v TC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia TC v MSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Mc ch ca vic thu phn tp l g: a) thu c tn hiu tt hn b) tit kim cng sut thu/pht ca BTS c) tit kim cng sut thu/pht ca MS d) Tt c u ng Tc ca knh Haft Rate (Bn tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps

a a

1 2

Cu 33

Cu 34

Cu 35

Cu 36

Cu 37

Cu 38

Cu 39

Cu 40

Cu 41

Cu 42

b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps Tc ca knh Full Rate (Ton tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps BTS kt ni trc tip n a) BSC b) TRAU c) PCU d) MSC BTS kt ni vi BSC c th dng cc loi truyn dn no a) Viba b) Quang c) V tinh d) Tt c u ng Mt trm thu pht sng (BTS) cu hnh 2/2/2 hot ng ch Full Rate, mi sector ch khai ring 1 timeslot (TS) dng cho SDCCH. Cng lc BTS ny c th phc v cho: a) 48 thu bao b) 47 thu bao c) 45 thu bao d) 42 thu bao Trong khung PCM giao din Abis, tn hiu O&M thng c khai bo trn timeslot no? a. 0 b. 16 c. 30 d. 31 Lung vu hi abis 2 c tc dng a. Gip share ti trn lung abis 1 b. C tc dng d phng, khi lung abis 1 b li trm vn pht sng bnh thng. c. a, b u ng d. a, b u sai Mt MS mun thc hin cuc gi th knh u tin MS s s dng l a. RACH b. SDCCH c. TCH d. BCCH Trn khung PCM giao din Abis, vi mt BTS c cu hnh 4/4/4 th s timeslot s dng cho lu lng TCH ca tt c TRX l a. 24 b. 12 c. 36 c. 32 Khi s dng b kt hp Combiner kt ni 2 TRX th cng sut pht ca cc TRX gim bao nhiu dB a. 1 b. 3 c. 1.5 c. 2.5 Tilt l g ?

Cu 43

Cu 44

Cu 45

Cu 46

Cu 47

Cu 48

Cu 49

Cu 50

Cu 51

Cu 52

a, L hng ca anten, b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten Azimuth l g ? a, L hng ca anten so vi phng Bc b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten Viettel s dng bao nhiu tn s trong gii tn GSM900 a) 39 b) 40 c) 41 d) 42 Chc nng chnh ca card thu pht TRX: a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn Trm BTS ang s dng bao nhiu cnh bo ngoi: a) 3 b) 5 c) 8 d) 16 Khong cch (m) ln nht t trm BTS n trng hc trin khai EDGE trng hc: a) 200 b) 300 c) 400 d) 500 Mc thu (dBm) ti thiu cho php trin khai EDGE trng hc l a) -58 b) -68 c) -78 d) -88 Mc ch downtilt anten l a) Tng mc thu b) Tng vng ph c) Gim mc thu d) Gim vng ph Gc tilt in ca anten Katerin 739636 l a) 0 b) 3 c) 6 d) 9 Vng ph 1 trm BTS ph thuc vo yu t no sau y a) Bn knh antena. b) Di tn s dng. c) Cng sut pht. d) C ba yu t trn. Chc nng chnh ca TRE a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn

Cu 53

Cu 54

Cu 55

Cu 56

Cu 57

Cu 58

Cu 59

Cu 60

Cu 61

Cu 62

Cu 63

Chc nng chnh ca khi Duplexer a) Kt ni vi anten v thu pht ng thi b) Ghp/tch cc tn hiu t/ti TRE c) Thc hin thu phn tp d) Tt c cc chc nng trn Mc ch ca vic tng cu hnh trm BTS l a) Tng vng ph b) Tng dung lng phc v c) Tng mc thu d) Tng lu lng Mc ch vic gim cu hnh trm BTS l a) Gim dung lng b) Tng hiu sut s dng mng c) C 2 u ng d) Khng c cu ng Thng qua NOCpro, chng ta c th gim st c cc li no sau y ca trm BTS: a) Mt in b) Mt lung c) Hng phn cng d) Tt c cc li trn L do phi u ring cho trm a) M rng dung lng trm b) D phng khi s c xy ra khng lm down trm c) Nng cao KPI ca trm d) Tt c mc ch trn Gi tr in tr t (Ohm) yu cu cho nh trm BTS khu vc ng bng l a) <= 1 b) <=2 c) <=3 d) <=4 Tc ti a knh O&M khai trong BTS l bao nhiu: a) 16 Kb/s b) 32 Kb/s c) 128 Kb/s d) 64 Kb/s Trong trm BTS mt TRX chim bao nhiu TimeSlot dng cho thoi (TCH) trn lung Abis a) 2 TS b) 3 TS c) 6 TS d) 8 TS Tc ti a knh bo hiu ca TRX (RSL, LAPD) khai trong BTS l bao nhiu: a) 32 Kb/s b) 64 Kb/s c) 128 Kb/s d) 16 Kb/s Cnh bo ngoi "Mt in li" (u vi card cnh bo ngoi) BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (1) b) 2 (14) c) 6 (11) d) 5 (13) Cnh bo ngoi "Chy my pht" (u vi card cnh bo ngoi) BTS

Cu 64

Cu 65

Cu 66

Cu 67

Cu 68

Cu 69

Cu 70

Cu 71

Cu 72

Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 6 (14) b) 5 (13) c) 5 (2) d) 2 (13) Cnh bo ngoi "Cn ngun acquy" BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (3) b) 3 (9) c) 8 (11) d) 2 (13) a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6) Cnh bo ngoi "AC Mail Fail" BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6) Nguyn nhn no sau y gy ra mt phn tp thu BTS ? a) Hng 1 port thu trn Duplxer b) Suy hao trn mt tuyn cp RF (Jumper, Feeder, Connector...) c) Hng 1 nten d) Tt c ng Cnh bo ngoi ca trm BTS s dng theo nguyn tc no? a Thng ng b Thng h c Mc in p cao d Mc in p thp Khi thc hin thay i LAC ca trm BTS s nh hng n: a. Ch nh hng n cuc gi b. Ch nh hng n nhn tin c. Khng nh hng n bt c dch v di ng d. nh hng n tt c cc dch v di ng. Thit b dng xc nh li t s sng ng: a. My Bird. b. My Tems. c. My OTDA d. GPS. trm BTS mun i cu hnh trm GSM900 thnh GSM1800 th cn thay i phn cng no? a. Thay card TRE900 sang TRE1800 b. Thay feeder+jumper t 900 sang 1800 c. Thay card Combiner v Duplexer t 900 sang 1800 d. Thay Connector, van thot st t 900 sang 1800 e. Thay card iu khin SUMA/ESMA f. Thay anten t 900 sang 1800 h. a+c+f g. Tt c cc phn cng trn S dng dch v EDGE ngi dng c th: a. Truy cp Internet t MS hoc my tnh b. Thc hin cuc gi hnh nh (Video call) t MS c. Kt ni MS vo mng LAN

Cu 73

Cu 74

Cu 75

Cu 76

Cu 77

Cu 78

Cu 79

Cu 80

Cu 81 Cu 82

d. Tt cc u ng n v thi lng gin on thng tin Line*h/ngy l n v tnh cho thi lng gin on thng tin ca mng no: a. Mng di ng b. Mng PSTN c. Mng ADSL d. Mng ADSL v PSTN n v thi lng gin on thng tin BTS*h/ngy l n v tnh cho thi lng gin on thng tin ca mng no: a. Mng di ng b. Mng PSTN c. Mng ADSL d. Mng ADSL v PSTN Theo quy nh s c nghim trng l s c: a. Mt lin lc 05 trm ti cc tnh/TP c s trm trn 100 trm. b. Mt lin lc 03 trm ti cc tnh/TP c s trm 100 trm c. Mt lin lc ti 01 hoc nhiu trm PSTN, DSLAM vi tng s lng khch hng 200 thu bao d. Tt c cc trng hp trn u ng. Trong cc node VLR, MSC, GMSC, HLR, STP node no c chc nng chuyn mch thoi a. MSC v GMSC b. VLR v MSC c. GMSC v VLR d. Tt c cc node trn Trong cc node VLR, MSC, GMSC, HLR,STP d liu ca thu bao c lu tr : a. Ch HLR b. Ch VLR c. HLR v VLR d. STP Mc ch ca vic gim cu hnh trm: a. Ti u ti nguyn b. Tng lu lng cho trm c. Tng ti nguyn cho trm d. Tng vng ph cho trm Ti sao phi nng cp cu hnh trm BTS: a. chng nghn b. cho cu hnh trm c. t c cu hnh ln nht d. tng vng ph ca trm Nghn knh TCH dn n: a. My cm tay ca khch hng mt sng. b. Khch hng ni chuyn nghe khng r ting. c. Khch hng ni u thu bao bn kia khng nghe c g. d. Tt c u sai. Thu bao attach l : a. L thu bao ang bt my m h thng tng i ang qun l. b. L thu bao tt my cha qu 24 h. c. C 2 cu trn u ng. d. L tt c cc thu bao khai bo trn h thng Thu bao registered l : a. Ch l thu bao ang bt my m h thng tng i ang qun l. b. L thu bao attach hoc thu bao attach tt my cha qu 24h c. C 2 cu trn u ng.

a b

1 1

Cu 83

Cu 84

Cu 85

Cu 86

Cu 87

Cu 88

Cu 89

Cu 90

Cu 91

Cu 92 Cu 93

d. L tt c cc thu bao khai bo trn mng Cc ngun di y u l ngun cung cp in mt chiu A. Pin C. B nn in (rectifier) B. c qui D. A, B, C u ng B nn in (Rectifier ) l thit b dng ? A. Bin i DC sang AC B. Bin i DC sang AC v ngc li C. Bin AC sang DC D. Bin AC sang DC v ngc li Hin ti, chng ta ang khai thc bao nhiu cnh bo ngoi cho BTS ly t t ngun a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 So snh dung lng acquy cn c vo a. ln ca bnh b. nng ca bnh c. in p ca bnh d. S ampe gi (Ah) Dung lng acquy (Ah) quyt nh yu t no sau y a. Thi gian trm down k t khi cp in b. Kh nng cp dng cho ti c. Thi gian np y acquy d. Tt c cc yu t trn S Rectifier ti a c th lp cho t ngun Delta dng trm BTS l a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Mc in p acquy (V) t ngun xut cnh bo cn ngun theo quy nh l a. 48 b. 50 c. 52 d. 54 Mc in p ngt (V) bo v cquy theo quy nh l a. 43.2 b. 44.5 c. 46.8 d. 48 ngha ca vic ct in p thp (BLVD) l: a. Bo v tui th acquy b. Bo v thit b BTS c. Bo v thit b truyn dn d. Tt c u ng H thng tip t cho trm bng dy mu a. Xanh - en b Xanh - c Trng - d Vng - xanh Phng php no sau y dng thit lp gi tr ngng BLVD cho t ngun a Thit lp thng qua my o acquy BITE3

d b

1 1

Cu 94

Cu 95

Cu 96

Cu 97

Cu 98

Cu 99

Cu 100

Cu 101

Cu 102

Cu 103

b Thit lp thng qua phn mm kt ni vi my tnh c Thit lp t h thng gim st ca NOC d Gi tr ny l mc nh v khng th thay i gi tr ny Trm BTS ang hot ng bnh thng, nu rt 1 rectifier th trm s b a Down trm ngay lp tc b Chp chn lung truyn dn c a cnh bo hng rectirier d Khng c hin tng g xy ra Ngun in s dng cho t BTS l ngun a) 220VAC. b) 110VAC. c) -12 VDC. d) -48VDC. C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc song song 8 bnh vi nhau th dung lng tng l: a) 240Ah b) 120Ah c) 960Ah d) 480Ah. C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc song song 8 bnh vi nhau th in p tng l: a) 96VDC b) 48VDC c) 24VDC d) 12VDC C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc ni tip 4 bnh thnh 1 t sau mc song song 2 t vi nhau th dung lng tng l: a) 240Ah b) 120Ah c) 960Ah d) 480Ah. C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc ni tip 4 bnh thnh 1 t sau mc song song 2 t vi nhau th dung lng tng l: a) 96VDC b) 48VDC c) 24VDC d) 12VDC Dng np cho acquy theo khuyn ngh l a 10A b 12A c 15A d 10% dung lng acquy T ngun c 3 Rectifier, mi Rectifier c cng sut l 1800W th cng sut u ra l: a) 1800W b) 54W c) 5400W d) 3600W T ngun tch hp V3,V5 c chc nng phn phi cung cp ngun cho trm BTS a) AC v DC b) DC c) AC d) Tt c u ng Cch lp b lc st vo ti bo v?

Bto ttt

Cu 104

Cu 105

Cu 106

Cu 107

Cu 108

Cu 109

Cu 110

Cu 111

Cu 112 Cu 113

a. Lp song song. b. Lp ni tip. c. Lp thng qua h p. S khc nhau c bn v phn cng gia thit b viba Alcatel 7Ghz v 15Ghz l: a. Khc nhau v IDU b. Khc nhau c IDU v ODU c. Khc nhau v ODU d. Tt c u ng Cp ng trc ni gia IDU v ODU Alcatel c tr khng bao nhiu Ohm: a. 75 Ohm b. 50 Ohm c. 120 Ohm d. 70 Ohm Trnh t lm connector cho cp ng trc viba no sau y l ng: a. Ct v cp v b li bc - Ct giy bc bc quang nha Ct lp nha Hn u ti n connector C nh connector. b. Ct v cp Ct lp nha Hn u ti n connector C nh connector. c. Ct v cp Ct giy bc Hn u ti n connector C nh connector. d. Ct v cp v gi li bc Ct giy bc bc quang nha Ct lp nha Hn u ti n connector C nh connector Chc nng chnh ca IDU trong viba l: a. X l tn hiu bng tn gc b. X l trung tn c. X l cao tn d. Tt c u sai ODU trong viba l t vit tt ca: a. Outdoor Unit b. Output Display Unit c. Optical Density Units d. Output Digital Units Chc nng chnh ca khi ODU trong viba l: a. X l tn hiu trung tn v cao tn. b. Bc x tn hiu ra khng gian. c. X l tn hiu bng tn gc. d. Tt c u ng. Tn hiu trung tn trong viba c x l ti khi no? a. IDU b. IDU v ODU c. ODU d. nten Tn hiu cao tn trong viba c x l ti khi no? a. IDU b. IDU v ODU c. ODU d. nten Khi ODU trong viba c ly ngun t: a. Trc tip t t ngun b. IDU c. Trc tip t b phi ngun trn Rack truyn dn d. Khng cn ngun Username v password mc nh ng nhp vo h thng viba alcatel l: a) Username: admin Password: admin

b d

3 3

Cu 114

Cu 115

Cu 116

Cu 117

Cu 118

Cu 119

Cu 120

Cu 121

Cu 122

Cu 123

b) Username: admin Password: 123456 c) Username: USER Password: 123456 d) Username: USER Password: USER thay i phn cc cho angten th a) Xoay angten b) Dng tua-vit thay i v tr ca ng dn sng pha sau angten. c) Dng chng trnh cu hnh t IDU. d) Khng thay i phn cc c. Lu lng ti a m Viba Nec Pasolink V4 h tr l: a) 32 x 2Mbps b) 1 x STM-1 c) 16 x 2Mbps d) Tt c u ng Lu lng ti a m Viba Nec Pasolink MX h tr l: a. 16 x 2Mbps b. 32 x 2Mbps c. 40 x 2Mbps d. 1 x STM-1 Khi mt tuyn viba c mc thu l -300dBm th s xy ra hin tng g? a. Chp chn b. Hot ng tt c. Hot ng rt tt d. Khng hot ng c Cp ADSS l loi cp c c im a. Thnh phn chu lc chnh l dy rng, tch ra khi cu trc cp. b. C cc thnh phn chng nc, chng gm nhm chu lc nn v chng n mn ho hc rt tt. c. Chu lc l cc thnh phn phi kim trong cu trc cp. d. L cp c cha si Leaf Thi lng gin on thng tin ca mng Truyn dn c tnh theo n v no? a. E1*h/ngy b. E1*h/tun c. E1*h/thng d. C 3 n v trn. Cp quang s 8 l loi cp c c im a. Thnh phn chu lc chnh l dy rng, tch ra khi cu trc cp. b. C cc thnh phn chng nc, chng gm nhm chu lc nn v chng n mn ho hc rt tt. c. L cp c cha si Leaf d. Chu lc l cc thnh phn phi kim trong cu trc cp. Cng sut max thit b Metro100 l bao nhiu a. 15W b. 18W c. 20W Mc ch ca cc thao tc bo dng my hn si quang a. Bo m s hot ng n nh ca my hn b. Gim s ln phng h quang cc i ca in cc c. Tng s ln phng h quang cc i ca in cc d. C ba mc trn u ng Mc ch ca chc nng m s ln phng h quang ca my hn si quang ? a. xc nh thi im thay in cc my hn b. cn chnh cng sut h quang c. cn chnh v tr in cc d. xc nh khong thi gian phng h quang cho mi ln hn

Cu 124

Cu 125

Cu 126

Cu 127

Cu 128

Cu 129

Cu 130

Cu 131

Cu 132

Cu 133 Cu 134

Khi mun hn ni hai u si quang khc loi si, phi thc hin thao tc no trong cc thao tc di y: a. Thit lp ch hn t ng nhn si b. Tng cng sut h quang c. Gim cng sut h quang d. Thit lp ch cn chnh li si Cng sut max thit b OSN3500 l bao nhiu a. 700W b. 760W c. 800W Card thu bao tng t ca h thng Huawei C&C08 l () A.ASL B.ASL32 C.DSL D. A & B Honet/RIM l: A. B chuyn mch thu bao B. B tp trung thu bao u xa C. B tp trung thu bao trung k D.C a,b,c u ng. Honet/Rim kt ni vi ESM/RSM (hoc AM/CM) thng qua giao din g? A. E 1/T 1 B. SDH C. ADSL D. C a,b,c sai. Giao din trn Honet/RIM kt ni ln RSM/ESM (hoc AM/CM) c cung cp bi Board no ? A. RSA B. DTF C. RSP D. C a,b,c ng. RIM 352(RSP-12D) 2 Card RSP v tr slot bao nhiu? A. Slot 3 v 4 B. Slot 5 v 6 C. Slot 7 v 8 D. Slot 9 v 10 Card ngun PWX ca RIM352 chim v tr Slot bao nhiu? A. Slot1,2 v slot 15,16 B. Slot 1,2 v slot 16,17 C. Slot 0,1 v slot 14,15 D. Slot 0,1 v slot 16,17 Card ngun PWX ca RIM 608 chim v tr Slot bao nhiu? A. Slot 0,1 v slot 22,23 B. Slot 1,2 v slot 23,24 C. Slot 0,1 v slot 24,25 D. C a,b,c sai Chc nng Card TSS dng lm g ? A. Analog subscriber internal line test function. B. Subscriber line test function. C. Analog terminal test function. D. Tt c u ng Card Test TSS c th s dng: A. Ch duy nht 1 Frame B. 2 Frame k tip nhau C. 3 Frame k tip nhau

d b

1 4

Cu 135

Cu 136

Cu 137

Cu 138

Cu 139

Cu 140

Cu 141

Cu 142

Cu 143

Cu 144

Cu 145

D. C a,b,c sai. Board ngun PWX cung cp dng rung chung l bao nhiu Hz( VAC/ mA)? A. 20Hz( 70VAC/300 mA) B. 25Hz( 50VAC/ 400mA) C. 20Hz( 75VAC,300mA) D. 25Hz( 75VAC,400mA) Honet 160 c ti a bao nhiu Card ASL32? A. 5 B. 6 C. 4 D. C a,b,c sai Card test c th phc v cng mt lc bao nhiu thu bao? A. 1 B. 2 C. 3 D. Tt c u sai Card ngun PWX c chc nng: A. Ch cung cp ngun 5V B. Cung cp ngun 5V, ring (75VAC) C. C a,b u sai D. C a, b u ng Trong cc chc nng BORSCHT ca card ASL32 th "C" l chc nng g? A. Ngun B. Bo v qu p C. Bo chung D. B lp/gii m Tc ly mu TDM ca tn hiu thoi (64kbps) l: A. 8Hz B. 16Hz C. 8kHz D. 16kHz Honet/RIM c th kt ni vt l vi RSM/ESM thng qua cc board cung cp giao tip E1 no? A. DTF B. STU C. ET16 D. C 3 loi card trn n Run trn card ASL/ASL32 trng thi ON (sng) ngha l: A. Card trong qu trnh load d liu. B. Card hot ng bnh thng. C. Card b li D. C 3 u sai Vi 1 card RSP thng thng th Honet s xy ra nghn khi c hn: A. 30 thu bao trong Honet cng hot ng B. 31 thu bao trong Honet cng hot ng C. 32 thu bao trong Honet cng hot ng D. C 3 u ng Pht biu no sau y l ng? A. S thu bao trong 1 card c th khng theo th t nn s thit b cng khng nht thit phi theo th t v ta c th thay i c B. Honet c 5 card thu bao th s thu bao ca Honet c l 160 thu bao C. Honet c th hot ng m khng cn c card TSS D. Mi card thu bao ch c th c 2 port IB Trong cc chc nng BORSCHT ca card ASL32 th B l chc nng g? A. Ngun

c, a

Cu 146

Cu 147

Cu 148

Cu 149

Cu 150

Cu 151

Cu 152

Cu 153

Cu 154 Cu 155

B. Bo v qu p C. Bo chung D. Bo hiu Khi thu bao b bt ng b v cc, b chn chiu gi i mc d khng n cc th: A. Gi ln s ca NOC KV3 ng b cc. B. n k thanh ton cc thng sau s c phc hi. C. Gi CallCenter 6250119 bo CC sm ng b cho khch hng. D. Reset Honet C th s dng 2 loi card ASL v ASL32 trn cng mt Honet hay khng? A. C B. Khng V sao 1 E1 c 32 timeslot nhng khng s dng ht 32 knh cho thoi? A. V cn c thng tin ng b. B. V cn c thng tin bo hiu. C. V c hai l do trn D. V dung cc timeslot cn li d phng. Cc chn ra lung RJ45 ca modem Loop nh sau: A. 1&2 thu, 3&4 pht B. 4&5 pht, 2&3 thu C. 1&2 thu, 4&5 pht D. C 3 cu u sai Honet 60 ca h thng Huawei C&C08 c dung lng ti a bao nhiu thu bao? A.160 B.352 C.64 D.704 Card thu bao ASL ca h thng Huawei C&C08 c dung lng ti a bao nhiu thu bao? A.4 B.16 C.32 D.khc a ch IP no sau y c th c php gn cho mt my tnh trong mng LAN : A. 192.168.1.5 255.255.255.0 C. 192.168.1.256 255.255.255.0 B. 192.168.1.0 255.255.255.0 D. 192.168.1.255 255.255.255.0 S Vlan c th to trn 1 thit b Switch theo chun 802.1q ca Cisco a. 1024 b. 2048 c. 4000 d. 4096 S bit dng m ho 1 a ch IP. ( Hin nay ang dng ph bin) a. 8 bits. b. 16 bits. c. 32bits. d. 64 bits. Cng m giao thc FTP dng truyn d liu.

c a

2 4

Cu 156

Cu 157

Cu 158

Cu 159

Cu 160

Cu 161

Cu 162

Cu 163

Cu 164

a. 20 b. 21 c. 25 d. 80 e. 23 Trong h iu hnh Microsoft Windows, lnh no sau y c s dng chun on s c mng: A. ipconfig C. winconfig B. ping D. tracert Cc thit b router c nh ngha hot ng trong phn lp no ca m hnh OSI? a) Physical b) Transport c) Data Link d) Network e) Routing Lp no chu trch nhim iu khin lung, xc nhn (acknowledgment) v c ch ca s a. Transport b. Network c. Data Link d. Physical Lp no chu trch nhim iu phi truyn thng thng tin ngang cp gia cc h thng trong mng A. Session B. Transport C. Network D. Data Link Trong cc a ch no sau y l a ch private: A. 203.162.0.11 C. 172.10.20.10 B. 192.168.1.1 D. 224.3.7.11 Dng lnh no sau y kim tra mt tn min cho mt trang web bt k? a. Telnet b. Trecert c. Dir d. Nslookup e. Netstat Trong h iu hnh Microsoft Windows, lnh no sau y c s dng kim tra a ch MAC ca card mng my tnh : A. ipconfig C. winconfig B. ifconfig D. ipconfig /all Bn hy cho bit hin nay khi khch hng ng k dch v ca Viettel. th gi gi no c cung cp a ch IP tnh v c ti a bao nhiu ? a. Net C trn gi, c cung cp 3 a ch IP tnh b. Office trn gi, c cung cp 3 a ch IP tnh c. Home C trn gi, c cung cp 3 a ch IP tnh d. C 2 phng n a v b ng Khch hng s dng dch v ADSL, PSTN ca viettel phi s dng Splitter trong trng hp no th va c kh nng m thoi va c kh nng kt ni Internet cng mt lc. a. Dch v ADSL b. Dch v PSTN c. C 2 dch v trn mt i dy

Cu 165

Cu 166

Cu 167

Cu 168

Cu 169

Cu 170

Cu 171

Cu 172

Cu 173

Cu 174

d. Tt c cc p n a, b, c u ng in tr mch vng ca dy thu bao ln nh hng g ti tn hiu ADSL? a. Tng suy hao. b. Tng nhiu c. Tng li bit. d. Khng nh hng g. Bn hy cho bit cc thng s VCI, VPI ca Viettel l bao nhiu? a. VPI:8, VCI:35 b. VCI:0, VPI:35 c. VCI:8, VPI:0 Trong mt h thng kt ni mng con 10 my, chia s thng tin tt c cc my tnh vi nhau th share bao nhiu my? a. 1 my b. 2 my c. 5 my d. Tt c 10 my Cu no ng v u RJ-45 a. c 8 chn b. c 4 chn c. c 1 chn trung tm d. khng dng c vi cp UTP Khi bm cp cho UTP, ta cn phi ch nhng chn no trn u RJ-45 ? a. 1 v 2 b. 3 v 5 c. 7 v 8 d. 3 v 6 e. 5 v 7 f. C a v d Khi kt ni mng LAN s dng kt ni GigabitEthernet cp UTP (4 cp dy ng xon), bao nhiu cp dy s c s dng? A. 1 cp C. 3 cp B. 2 cp D. 4 cp Trong mi trng Ethernet, tt truyn nhn d liu ca cc card mng hin nay l bao nhiu? a. 10Mbps b.100Mbps c.1Gbps d.C a,b,c Cc thit b mng ang c s dng ph bin hin nay: A. Hub B. Bridge C. Switch D. Router E. Tt c cc p n trn Vic phn mnh mng LAN bng cc Bridges: a. Tin hnh ti lp 3 b. Gim vic truyn cc khung dng multicast v broadcast. c. m bo cho vic gim s lng ngi dng trn mi phn mnh d. S dng cc bng a ch tng ng vi cc segment kt ni vo v cc loi giao thc s dng trn segment Cc thit b router c nh ngha hot ng trong phn lp no ca m hnh OSI? a. Physical b. Transport c. Data Link

Cu 175

Cu 176

Cu 177

Cu 178

Cu 179

Cu 180

Cu 181

Cu 182

Cu 183

Cu 184 Cu 185

d. Network e. Routing c im no trong cc c im sau l ca thit b switch m khng phi l c im ca thit b repeater? a. Dng kt ni 2 segment Ethernet b. c trin khai nh l 1 lp trong m hnh OSI c. H tr ng thi cc tc 10/100 Mbps d. Chuyn gi da trn a ch ch ca frame Li ch ca vic phn on mng bng Bridge a. Ti to v truyn dn tn hiu b. Phn on mng hay chia nh mng thnh nhiu phn nh d qun l hn. c. Xp hng trong LAN d. Bridge bt u chuyn frame i trc khi nhn c ton b frame Nhc im ca vic s dng bridge lc thng tin mng? a. Bridge phn on mng b. Bridge to cc lin mng c. Bridge cho php qung b cc datagram d. Bridge lc frame Khi khch hng dng c 2 dch v A&P trn cng 1 i dy. Khi nhc my m thoi c tn hiu si r, nhiunguyn nhn l do: A. Do li Modem B. Do li Splister C. C A & B u ng Trong trng hp khch hng s dng A bnh thng nhng khng c tn hiu P nguyn nhn l do: A. Mt tn hiu phi thoi B. Do li thit b u cui C. C A&B u ng in tr vng (RV) i vi ng dy 0,4mm l bao nhiu? A. 190/km B. 296/km C. 57/km D. 196/km in tr vng (RV) i vi ng dy 0,5mm l bao nhiu? A. 190/km B. 290/km C. 131/km D. 196/km in tr vng (RV) i vi ng dy 0,7mm l bao nhiu? A. 57/km B. 72,2/km C. 131/km D. 96/km ADSL vit tt ca t g? A. Asymmetric Digital Subscriber Line B. Asymmetric Data Subscriber Line C. Asymmetric Digital Subscriber Link D. Asymmetric Data Subscriber Link in tr RAE v RBE l in tr? A. in tr cch in ca 2 i dy B. in tr vng ca i dy AB C. in tr cch in ca tng si A, B vi t. D. Tt c u ng Khong tn s s dng trn ng dy ADSL2+ cho knh Downlink. A. 138 kHz 2.208 MHz

c a

4 4

Cu 186

Cu 187

Cu 188

Cu 189

Cu 190

Cu 191

Cu 192

Cu 193

Cu 194

B. 138 kHz - 1104 kHz C. 0kHz 4kHz. D. 1104kHz 2.208 MHz. Khi chuyn ch quay Bridge bo li 691(Access denied because user name or password was invalid on the domain) c ngha l g? (chn nhiu p n). A. Sai Username v Password B. Li port C. Li Card mng D. Account b kho do n cc, tm ngng, Khong tn s s dng trn ng dy ADSL2+ cho knh Uplink. A. 138 kHz 2.208 MHz. B. 138 kHz - 1104 kHz. C. 30kHz 138kHz. D. 1104kHz 2.208 MHz. VPI v VCI vit tt ca t g ? A. Virtual Channel Identifier v Virtual Path Indentifier B. Virtual Control Identifier v Virtual Path Indentifier C. Virtual Channel Identifier v Virtual Private Indentifier D. Virtual Control Identifier v Virtual Private Indentifier Lp Application l lp th my trong m hnh TCP/IP A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 i vi khch hng dng c ADSL v PSTN khi xy ra tnh trng c ADSL nhng khng c PSTN th kh nng s c l g? a. Do my in thoi b. Do b lc Spliter c. Do trn trm b mt phi PSTN trn Net d. Tt c cc p n trn u ng i vi khch hng dng c ADSL v PSTN khi xy ra tnh trng c PSTN nhng khng c ADSL th kh nng s c l g? a. Do modem. b. Do b lc Spliter. c. Do trn trm b mt phi ADSL trn thoi. d. Tt c cc p n trn u ng. /c hy cho bit hin nay khi khch hng ng k dch v ca Viettel. th gi gi no c cung cp a ch IP tnh v c ti a bao nhiu ? a. Net C trn gi, c cung cp 3 a ch IP tnh b. Office trn gi, c cung cp 3 a ch IP tnh c. Home C trn gi, c cung cp 3 a ch IP tnh d. C 2 phng n a v b ng Theo hng dn o kim cht lng ng kt ni ADSL vic kim tra tr v t l truyn cc gi tin thnh cng t my tnh khch hng n Internet th NVKT cn ping cc a ch no sau y. a. Ping n ip 203.113.188.1 b. Ping n Bras ca khu vc c. Ping n web site trong nc (vnexpress.net, dantri.com.vn,tuoitre.com.vn) d. Ping n web site quc t (yahoo.com, google.com) e. Tt c cc cu trn u ng. Thit b Dslam MA5300 cung cp ti a bao nhiu port v card thu bao? a. 12 card , 576 port b. 13 card , 624 port c. 14 card , 672 port

A,d

Cu 195

Cu 196

Cu 197

Cu 198

Cu 199

Cu 200

Cu 201

Cu 202

Cu 203

Cu 204

Cu 205

d. 15 card , 720 port Thit b Dslam IES5000 cung cp ti a bao nhiu port v card thu bao? a. 6 card , 288 port b. 7 card , 336 port c. 8 card , 384 port d. 9 card , 432 port Loi card no l card iu khin ca DSLAM IP Huawei a. EADA b. EADB c. ESMB d. ESHA Loi card no l card iu khin Ca DSLAM ATM Huawei MA5105 a. ADLA b. ADLE c. MIMA d. MMXC DSLAM MA5103 u c ti a bao nhiu lung E1? a. 2 b. 4 c. 6 d. 8 Thit b DSLAM_MA5300 h tr ti a bao nhiu tn hiu line ADSL? A. 672 B. 960 C. 448 D. 480 Khi cu hnh modem ADSL (modem do Viettel cung cp cho khch hng), ng ch thng ci t gi tr DNS trong modem l: A. 203.113.188.1 B. 203.113.131.1 C. C 2 a ch trn D. Khng cn ci t thng s ny Khi cu hnh modem ADSL (modem khng phi do Viettel cung cp cho khch hng), ng ch thng ci t gi tr DNS trong modem l: A. 203.113.188.1 B. 203.113.131.1 C. C 2 a ch trn D. Khng cn ci t thng s ny DSLAM MA5605 cung cp ti a s khch hng l A. 64 B. 12 C. 32 Thit b DSLAM Zyxel IES 5000 c bao nhiu module ngun. a.1 module b.2 module c.3module d.4 module Thit b DSLAM ECI SAM 960 c bao nhiu module ngun. a.1 module b.2 module c.3module d.4 module Thit b DSLAM Huawei MA530x c bao nhiu module ngun. a.1 module b.2 module c.3module d.4 module

Cu 206

Cu 207

Cu 208

Cu 209

Cu 210

Cu 211

Cu 212

Cu 213

Cu 214

Cu 215

Thit b Dslam MA5105 cp cp ti a bao nhiu port v s dng bao nhiu lung E1? a. 4xE1 , 32 port b. 2xE1 , 32 port c. 6xE1, 64 port d. 4xE1, 64 port Thit b Dslam MA5103 cp cp ti a bao nhiu port v s dng bao nhiu lung E1? a. 8xE1 , 192 port b. 16xE1, 384 port c. 8xE1, 384 port d. 16xE1, 192 port Port mode no cn khai bo khi cu hnh DSLAM Zyxel kt ni vi DSLAM Huawei? a. Zyxel:1000/full Huawei:auto/auto b. Zyxel:1000/full Huawei:auto/full c. Zyxel:1000/full Huawei:1000/full d. Zyxel:auto/auto Huawei:auto/auto Nu mt DSLAM c IP l 172.16.x.y th a ch gateway ca DSLAM ny c gi tr l: A. 192.168.x.y B. 172.16.x.y C. 172.16.x.254 D. 172.16.x.252 Dng my tnh kt ni trc vo cng Serial trn Card iu khin ca thit b DSLAM ZyXEL v s dng ng dng Hyper Terminal, thit lp tham s Bit per second ch default no ? a 9600 b 115200 c 2400 d 57600 Dng my tnh kt ni trc vo cng Serial trn Card iu khin ca thit b DSLAM HUAWEI v s dng ng dng Hyper Terminal, thit lp tham s Bit per second ch default no ? a 9600 b 115200 c 2400 d 57600 Dng my tnh kt ni trc vo cng Serial trn Card iu khin ca thit b DSLAM ECI v s dng ng dng Hyper Terminal, thit lp tham s Bit per second ch default no ? a 9600 b 115200 c 2400 d 57600 Tc download v Upload ti a ca dch v ADSL a. download 2Mbps v Upload 1Mbps b. download 8Mbps v Upload 896Kbps c. download10Mbps v Upload 1Mbps d. download 24Mbps v Upload 1Mbps a ch server mail.viettel.com.vn ca Viettel l g a.203.113.131.1 b.203.113.131.25 c.203.113.131.26 d.203.113.188.1 e.Cu b,c a ch server mail.viettel.vn dng cho khch hng ca Viettel l g a.203.113.188.1 b.203.113.188.252 c.203.113.188.10 d.203.113.188.15

Cu 216

Cu 217

Cu 218

Cu 219

Cu 220

Cu 221

Cu 222

Cu 223

Cu 224

Cu 225

Cu 226

Cu 227

e.Cu c,d Theo bn Modem Safecom 2 port( 1 USB v 1 Ethernet) c th cung cp cho my my. a) 1 my. b) 2 my c) 3 my. d) 4 my Thu bao PSTN trng thi t t hp, in p trn ng dy o c: a. 48 v AC. b. 48v DC. c. 24v DC. d. 24v AC. Tn hiu trn ng dy thu bao t DSLAM n modem khch hng l tn hiu: a. S. b. Tng t c. C hai cu trn u ng. Th no l cp th cp: a. L cp t t cp ti hp cp b. L cp t gi u dy ti t cp c. L cp t thits b n MDF T cp l g? a. L giao din gia cp chnh v cp phi. b. L giao din gia thit b chuyn mch v cp thu bao. c. L giao din gia cp phi v cp thu bao. Hp cp l g ? a . L giao din gia cp phi v cp thu bao. b. L ni giao tip gia cp gc v cp nhnh. c. L giao din giu cp chnh v cp phi. Th no l cp chnh? a. L cp t gi u dy ti t cp. b. L cp t thit b chuyn mch n MDF. c. L cp t MDF ny n MDF khc. Modem ADSL c tc dng g: a. Dng chuyn i dng tn hiu s t my tnh thnh tn hiu tng t chuyn ln ng dy thu bao v ngc li. b. Dng chuyn i tn hiu s + 5v t my tnh thnh tn hiu s + 48v chuyn ln ng dy thu bao v ngc li. c. C 2 cu trn u ng. in tr cch in km dn n : a. Cp nhanh b hu hoi. b. Gia nhit tng c. Suy hao truyn dn cao, xuyn m v tp m ln. H thng bt kn mi ni cp c gi l g? a. Hp cp. b. T cp. c. Mng sng cp d. Gi u dy. i dy xon ni cho gia cc phin ni MDF hoc phn ni t cp c gi l: a. Cp chnh b. Dy nhy c. Cp nhnh. d. Cp ph Cu no di y m t ng v mng LAN

Cu 228

Cu 229

Cu 230

Cu 231

Cu 232

Cu 233

Cu 234

Cu 235

Cu 236

Cu 237

a. Mng LAN ch s dng trong khu vc c phm vi nh, gii hn v a l b. Dng cung cp kt ni dial-up c C th s dng trong vng c phm vi ln, khng b gii hn v a l d Mng LAN dng kt ni t nh cung cp dch v (ISP) ti khch hng Tc gi s theo phng thc tng ( Tone) so vi phng thc xung (Pulse): a. Bng nhau. b. Nhanh hn. c. Chm hn. Theo chun Cisco th quy tc i mu no c chc nng nhn v truyn tn hiu : a. Nu, Nu/Trng ; Xanh m, Xanh m/Trng b. Cam, Nu ; Xanh m, Xanh m/Trng c. Cam/Trng, Cam ; Xanh l cy/Trng, Xanh l Cy d. Xanh l cy/Trng, Xanh m; Nu /trng, Nu. Lnh no di y c dng xc nh ng truyn (trong h iu hnh Windows) a. Telnet b. Trecer c. Nslookup d. netstat. Cng ngh LAN no s dng CSMA/CD? a. Ethernet b. Token Ring c. FDDI d. Tt c c cu trn. Trong mng my tnh dng giao thc TCP/IP v u dng Subnet Mask l 255.255.255.0 th cp my tnh no sau y lin thng. a. 192.168.1.3 v 192.168.100.1 b. 192.168.15.1 v 192.168.15.254 c. 192.168.100.15 v 192.186.100.16 d. 172.25.11.1 v 172.26.11.2 S 7 trong h thp phn c m ho bi m BCD nh th no? a. 0111 b. 00111 c. 111 d. 1110 M hnh OSI c bao nhiu lp? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 C ch hot ng ca DSLAM ging thit b no nht sau: a. Hub b. Switch c. Router d. Bridge Theo quy nh trin khai spanning-tree, gi tr priority c gn cho DSLAM l bao nhiu ? a. 4096 b. 8192 c. 16384 d. 32768 Tc Down/up load ca gi NetC A. 1664/640 B. 2048/640 C. 2048/512

Cu 238

Cu 239

Cu 240

D. 1664/512 Cu 13 Tc Down/up load ca gi HomeE A. 1664/512 B. 2048/640 C. 1024/512 D. 1536/512 Tc Down/up load ca gi HomeC A. 1664/640 B. 2048/640 C. 1664/512 D. 1536/512 Theo quy nh ca Viettel, cc profile khai bo trn DSLAM phi c khai bo l: a. ADSL b. ADSL2 c. ADSL2+ d. xDSL