Está en la página 1de 3

IES GARCA BARBN Ra Antonio Fernndez Prez s/n 32600 Vern (Ourense) www.iesgarciababron.es ies.garcia.barbon@edu.xunta.

es Tlf 988 410379 Fax 988414434

C.M. ELECTROMECNICA DE VEHCULOS AUTOMBILESLOE (2000 horas) Decreto 94/2011.


Nivel: Formacin Profesional de Grao Medio. Familia Profesional: Transporte e Mantemento de Vehculos. Referente Europeo: CINE-3

Competencia xeral: A competencia xeral deste ttulo consiste en realizar operacins de mantemento, montaxe de accesorios e transformacins nas reas de mecnica, hidrulica, pneumtica e electricidade do sector da automocin, axustndose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as especificacins de calidade, seguridade e proteccin ambiental.
Horario do Ciclo no I.E.S. Garca Barbn : Horario de ma: 8:40 h. a 14:20 h. Horario de tarde (luns e martes): 15:45 h. a 18:15 h.

Organizacin dos Mdulos:

1 ANO: 1, 2, 3 Trimestre Mdulos Mecanizado bsico Motores. Circutos de fludos, suspensin e direccin. Sistemas de transmisin e freada. Sistemas de carga e arranque. Formacin e orientacin laboral. TOTAL 1 CURSO Horas 107 133 213 187 213 107 960

2 ANO: 4 Trimestre Mdulos Sistemas auxiliares do motor. Circutos elctricos auxiliares do vehculo.

Horas

245 175 Pgina 1 de 3

IES GARCA BARBN Ra Antonio Fernndez Prez s/n 32600 Vern (Ourense) www.iesgarciababron.es ies.garcia.barbon@edu.xunta.es Tlf 988 410379 Fax 988414434

Sistemas de seguridade confortabilidade. Empresa e iniciativa emprendedora. TOTAL 2 CURSO (FCE) Formacin en centros de traballo.

157 53 630 410

Relacin de Cualificacins Profesionais e de Unidades de Competencia do CNCP includas no Ttulo: a) Mantemento dos sistemas elctricos e electrnicos de vehculos que abrangue as seguintes unidades de competencia: Manter os sistemas de carga e arranque de vehculos. Manter os circutos elctricos auxiliares de vehculos. Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehculos. b) Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares que abrangue as seguintes unidades de competencia: Manter o motor trmico. Manter os sistemas auxiliares do motor trmico. c) Mantemento de sistemas de transmisin de forza e trens de rodaxe de vehculos automviles que abrangue as seguintes unidades de competencia: Manter os sistemas hidrulicos e pneumticos, de direccin e de suspensin. Manter os sistemas de transmisin e freos. Contorno profesional e de traballo: As persoas con este perfil profesional exercen a sa actividade no sector de construcin e mantemento de vehculos, nos subsectores de autombiles, motocicletas e vehculos pesados: Empresas de flotas de alugamento de vehculos, servizos pblicos, transporte de pasaxeiros e mercadoras. Empresas fabricantes de vehculos e compoentes. Empresas dedicadas inspeccin tcnica de vehculos. Empresas dedicadas fabricacin, a venda e a comercializacin de equipamentos de comprobacin, diagnose e recambios de vehculos. Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de mantemento de electromecnica (grupos electrxenos, cintas transportadoras movidas con motor de explosin, etc.). Ocupacins, postos de traballo tipo mis relevantes: Pgina 2 de 3

IES GARCA BARBN Ra Antonio Fernndez Prez s/n 32600 Vern (Ourense) www.iesgarciababron.es ies.garcia.barbon@edu.xunta.es Tlf 988 410379 Fax 988414434

As ocupacins e os postos de traballo mis salientables son os seguintes: Electronicista de vehculos. Electricista electrnico/a de mantemento e reparacin en automocin. Mecnico/a de autombiles. Electricista de autombiles. Electromecnico/a de autombiles. Mecnico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de autombiles e motocicletas. Reparador/ora de sistemas pneumticos e hidrulicos. Reparador/ora de sistemas de transmisin e freos. Reparador/ora de sistemas de direccin e suspensin. Operario/a de ITV. Instalador/ora de accesorios en vehculos. Operario/a de empresas dedicadas fabricacin de recambios. Electromecnico/a de motocicletas. Vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.

Pgina 3 de 3