DECRETUM Nuper edita Instructio ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia plures induxit mutationes, diversi sane momenti, prsesertim

in Misse celebrationem. Necessarium proinde visum est ut sive Ordo Misse, sive tractatus qui inscribuntur "Ritus in celebratione Misse servandus" et "De defectibus in Missre celebratione occurrentibus", quique in MissaliRomano inveniuntur, nova recensione do-· narentur, que prelaudate Instructionis prseceptis responderet. Consilium itaque ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia deputatum, prse oculis habens generalem rationem instaurationis Missz, hanc novamrecensionem accurate redegit, quam Sacra hzc Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sanetissimo Domino nostro Paulo Papa VI tributis, probavit atque uti typicam declaravit, mandans ut publici iuris fieret, et in novis Missalis romani editionibus assumeretur, ita ut norma ibi contente ab omnibus fideliter serventur. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Die 27 ianuarii 1965.
~ IACOBUS Card. LERCARO ARCADIUS M. Card. LARRAONA Arcbiepiscopus Bononiensis Preses Consilii ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia S.R.C.Pr.efectus Ferdinandus Antonelli Secretis O.F.M.

S.R.C.a

El texto castellano del Ordinario de la Misa se ha tornado.de la traduccion .oficial, aprobada por la Conferencia plenaria del Episcopado espafiol y confirmada por el "Consilium" el 3 de diciembre de 1964, en su edicion tipica publicada por el Secretariado de la Comision Episcopal de Liturgia.
Valentise, 17 Martii 1965 Concordat cum originali approbato. Imprimatur:
JOSEPHUS SONGEL

VINCENTIUS

MORENO

Pra:fectus rubricarum sacrarum

Vicarius generalis

ORDO MISSl£
1

Celebrans, facta altari debita reverentia, signans se signo crucis, congrua voce dicit:

I
2

N NOMINE

Patris, et Filii, et Spiritus Saricti. Amen.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. Amen.

Deinde, iunctis manibus, subiungit:

y;. Introibo ad altare Dei. R,7. Ad Deum qui lretificat iuventutem meam. y;. Adiutorium nostrum In nomine Domini. R,7. Qui fecit celum et terram. Deo C Maria; semper omnipotenti, beate Virgini, beatoMiONFiTEOR

Y.
tl.

j\Ie acercare al altar de Dios. A Dios, que es nuestra ale-

gria.
Et statim addit:

Y. Nuestro auxilio es el N ombre del Senor. tl. Que hizo el cielo y la tierra.
Yo, pecador, me confieso aDios todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen Maria, al bienaventurado San Miguel Arcangel, al bicnavcnturado San Juan Bautista, a los Santos Ap6stoles Pedro y Pablo, a todos los Santos.-y a vosotros, herman os, que peque gravcmentc con el pensamicnto, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandisima culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen Maria, al bienaventurado San Miguel Arcangel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos Ap6stoles Pedro y Pablo, a todos los Santos, y a vosotros, hermanos, que rogueis por ml aDios nuestro Senor. Dios todopoderoso tenga misericordia de ti, perdone tus pecados y te lleve a la vida eterna.

Deinde, profunde inclinatus, facit confessionem:

chaeli archangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et vobis, fratres : quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: (percutit sibi pectus ter, dicens:) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et PauIum, omnes sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Ministri vel circumstantes respondent:
MISEREATUR

tui omnipotens Deus, et, dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam reternam.

Celebrans dicit: Amen, et erigit se.

----------

~-

-

6

Ordo Miss~
Deinde ministri vel circumstantes faciunt confessionem: et ubi a celebrante dicebatur vobis, fratres, et vas, fratres, ab eis dicitur tibi, pater, et te, pater. Postea celebrans dicit:

vestri omnipotens M et, dimissis peccatis vestris,Deus, perISEREATUR

ducat vos ad vitam ~temam.

Jq.

Amen.

Dios todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone vuestros pecados y os lleve a la vida eterna. ~. Amen. El Senor todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdon de nuestros pecados. ~. Amen.

Signat se, dicens:

I missionem
3
Jq.

absolutionem, et repeccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Jq. Amen.
NDULG~NTIAM,

Et inclinatus prosequitur:

y. Deus, tu conversus vivificlbis nos. Y. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Jq. Et salutare tuum da nobis. y. Domine, exaudi orationem meam. Rj. Et clamor meus ad te venial. 1. Dominus vobiscum. Rj. Et cum spiritu tuo. Et plebs tua latabirur in teo

. 1. Muestranos, Senor, tu misericordia, ll. Y danos tu salvaci6n. 1. Senor, escucha nuestra oracion, ~. Y llegue a ri nuestro clamor. 1. El Senor este con vosotros, ll. Y con tu espiritu.

ras la vida, a Y tu pueblo se alegrara en ti.

1.

Miranos, oh Dios, y nos da-

4

Et, extendens ac iungens manus, congrua voce dicit: Oremus, et, ascendens ad altare, dicit secreta:

A

a nobis, quasumus, Domine, iniquitates .nostras : ut ad Sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
UFER

Deinde, manibus iunctis super altare, inclinatus dicit:

Domine.per merita sanO ctorumte, tuorum, (osculatur altare)
RAMUS

quorum reliquise hie sunt et omnium sanctorum : ut indulgere digneris omnia pecclta mea. Amen.

5

Omnes supradicta preces, non autem osculum altaris, omittuntur, quoties alia actio liturgica immediate preecessit,

Ordo Missre
6

7

'In Missa solemni, et in Missa cantata in qua adhibetur incensum, dummodo non sint defunctorum, celebrans benedicit .incensurn, dicens: Ab illo bene ~ dicaris, in cuius hon6re cremaberis. Amen. Et, accepto thuribulo a diacono vel ministrante, incensat altare nihil dicens. Postea diaconus vel ministrans incensat celebrantem. In Missis in cantu et in Missis lectis cum populo celebratis, post osculum altaris aut ipsius incensationem, celebrans ad sedem accedit, nisi, iuxta cuiusque ecclesire dispositionem, apt ius videatur lit ad altare maneat usque ad orationem inclusive. Antiphona ad introitum, si a schola vel a populo cantatur vel recitatur, a celebrante privatim non dicitur; secus celebrans earn legit. Sequitur Kyrie, quod, si a populo vel a schola cantatur aut recitatur, celebrans privatim non dicit; potest tamen illud una cum populo vel schola cantare vel recitare.

7

8
9

Christe, eleison. Christe, eleison, Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison,
10

K Kyrie, eleison.

YRm, eleison, Kyrie, eleison.

Senor, ten piedad. Senor, ten piedad. Senor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Senor, ten piedad. Senor, ten piedad. Senor, ten piedad.

Postea inch oat, si dicendum est, Gl6ria in excelsis Deo, quod, si a populo vel a schola cantatur aut recitatur, privatim non dicit; potest tamen illud una cum populo vel schola cantare vel recitare. GLORIA in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone vo-

y en la tierra paz a los hombres
que ama el Senor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Senor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Senor Hijo unico, Jesucristo, Senor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre: Tu que quitas el.pecado del mundo, ten piedad de nosotros , tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica , tu que estas sentado a. la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: Porque solo ni eres Santo, s610 ni Senor, solo tu Altisimo, jesucristo.. con el Espiritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amen.

Gloria a Dios en el cielo.

luntatis.

Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam : Domine Deus, Rex eelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe ; DOmine Deus, Agnus Dei, Filius

Patris .

Qui tollis peccata mundi, miserere

nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram; qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus : Iesu Christe, cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Parris. Amen.

8
11

Ordo Missre
Deinde, versus ad populum, dicit: Omnes
je,

.,. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.

Y. EI Senor este con vosotros. 1,l. Y con tu espiritu.

Postea dicit: Oremus, et orationes, iuxta rubricas. Si celebrans est ad altare, illud osculatur antequam dicat D6minus vobiscum.
12

Sequentur Lectiones, Epistola, graduale, tractus, vel Alleluia cum versu, aut sequentia, juxta rubricas. In Missa solemni, oratione expleta, subdiaconus librum sumit, ambonem ascendit vel accedit ad cancellos et, versus ad populum, Epistolam .cantat vel legit; qua finita, nisi Missa sit defunctorum, vadit ad celebrantem, er, inclinatus, benedictionem recipit. , Post cantum gradual is, si Missa non est defunctorum, celebrans, sedens, imponit et benedicit incensum. Postea diaconus librum Evangeliorum ad altare defert et in medio deponit; deinde genuflexus ante altare, manibus iunctis, dicit:

13

M

UNDA

Propheue. calculo mundasti ignito:

cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaia

ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare, Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Postea surgit, accipit librum de altari, accedit ad celebrantem et, inc1inatus, petit benedictionem, dicens: J ube, domne, benedicere. Celebrans stans responder:

Amen.

tuo, et in D tuis, ut sit in cordecompetenterlabiis digne et anminties Evangelium suum: in nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti.
OMINUS

Accepta benedictione, diaconus cum aliis ministris, incense et luminaribus, accedit ad locum ubi Evangelium decantatur, ibique stans, iunctis manibus, dicit: Omnes ~.

.,. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.

Y.
1,l.

EI Senor este con vosotros. Y con tu espiritu.

14

Et pronuntians: Initium .sive Sequentia sancti Evangelii secundum N., pollice dextene manus signat librum in principio Evangelii, quod est cantaturus vel leeturus, deinde seipsum in fronte, ore et pectore: et dum omnes respondent: Gloria tibi, Domine, incensat ter librum, postea prosequitur. Evangelium iunctis manibus. Quo finito, subdiaconus defert librum celebranti qui osculatur Evangelium, dicens: Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. In fine celebrans non. incensatur. In Missa cantata aut lecta cum populi participatione, Lectiones et Epistola a competente lectore vel ministrante proferuntur, cantus inter ipsas occurrentes a schola vel a populo vel a lectore dicuntur; Evangelium autem a diacono vel ab

Ordo Misse
alio sacerdote proferri potest. Quibus in casibus, omnia fiunt ut supra dictum est. Post Epistolam tamen lector vel minis trans a celebrante non benedicitur, Si vero Evangelium a celebrante cantatur vel legitur, circa finem cantuum post Epistolam occurrentium, celebrans accedit ad infimum gradum altaris, ibique, profunde inclinatus, dicit:

9

Munda cor meum, ut supra, et lube, Domine, benedicere. Dominus sit in corde meo, et in hibiis meis : ut digneet competenter annuntiem Evangelium suum. Amen.
Deinde pergit ad ambonem vel ad cancellos vel etiam ad altare, ibique Evangelium cant at vel legit, ut dictum est. Quo finito, librum osculatur,dicens: Per evangelica dicta, ut supra. Deficiente vero lectore, seu ministrante idoneo, ipse celebrans in ambone vel ad cancellos Epistolam cantat vel legit, et, si necesse est, etiam cantus post ipsam occurrentes; stans deinde in eodem loco, ad altare conversus et profunde inclinatus, dicit Munda cor meum, et ad populurn iterum conversus, Evangelium cantat vel legit. Potest tamen, si magis opportunurnfuerit, omnes lectiones etiam 'ex altari proferre, sed versus ad populum. In Missa cantata qua: non sit defunctorum,si adhibetur incensum, celebrans illud imponit et benedicit, antequam dicat Munds cor meum; initio Evangelii liber ter incensatur, in fine vero incensatio celebrantis omittitur.
15

In Missaquam sacerdos privatim celebrat, Epistolam et cantus post ipsam occurrentes ad latus dextrum altaris legit, deinde, delato a ministro libro ad aliud latus altaris, profunde inclinatus in medio, iunctis manibus dicit Munda cor meum et lube, Domine, benedicere ac Dominus sit in corde meo, etc., ut supra. Deinde, conversus ad librum, legit Evangelium, et in fine librum osculatur, dicens: Per evangelica dicta; ministrans autem respondet: Laus tibi, Christe. In Missis defunctorum dicitur Mundacor meum, sed non petitur benedictio, non deferuntur luminaria neque incensum; celebrans non osculatur librum, nee dicit Per evangelica dicta. Post Evangelium, celebrans, cancellos, homiliam, si facienda inchoat, si dicendum est, Credo cantatur vel recitatur, privatim vel schola cantare vel recitare. ad sedem aut ad altare, vel in amboneaut ad est, habet, eaque finita, ad sedem vel ad altare, in unum Deum, quod, si a populo vel a .schola non dicit; potest tamen illud una cum populo

16

17

C

REDO III unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cseli et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum lesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Pa-

CREEM OS en un solo Dios, PADRE todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo 10 visible y 10 invisible. . Creemos en un solo Senor, Jesucristo, HIJO unico de Dios, nacido

10

Ordo Missre del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho ; que pornosotros los hombres y por nuestra salvacion bajo del cielo. Y por obra del Espiritu Santo se encarno de Maria, la Virgen, y se hizo hombre. Y pot nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padecio y fue sepultado, y resucito al tercer dia segun las Escrituras, y subio al cielo, y esta sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendra con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendra fin. Creemos en el ESPfRITU SANTO, senor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoracion y gloria, y que hablo por los profetas. Y en la IGLESIA, que es una, santa, catolica y apostolica. Reconocemos un solo Bautismo para el perdon de los pecados. Esperamos la resurreccion de los muertos y la vida del mundo futuro. Amen.

tre natum ante omnia srecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nos tram sahitem descendit de calis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine : et homo factus est. Cruciflxus etiam pro nobis: sub Pon-' tio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripniras. Et ascendit in calum : sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos : cuiusregni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem : qui ex Patre, Filioque procedit. Qui Cum Patre, et Filio simul adoratur.et conglorificatur : qui locutus est per Prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissi6nem peccatorum, .Et exspecto resurrectionem -mortuorum. Et vitam venturi sreculi. Amen.

18

Deinde, iuxta cuiusque loci consuetudinem, fit oratio communis seu fidelium, quam celebrans aut ad sedem aut ex altari aut in am bone vel ad cancellos moderatur. Symboloitaque expleto, celebrans versus ad populumdicit:

'if. Dominus vobiscum.
Rj.

Et cum spiritu tuo.

~.

rr.

El Senor este con vosotros. Y con tu espiritu,

Deinde subiungit: Oremus, et fit oratio fidelium. Si celebrans est ad altare, illud osculatur antequam dicat: Dominus vobiscurn; secus cum ad altare accedit, oratione fidelium completa. Si vero oratio fidclium non est facienda, celebrans altare osculatur;deinde, versus ad populum, dicit:

Ordo Missre

11

v. Dominus vobiscum.
R".
19

Y.
Postea subiungit: Oremus,

Et cum spiritu tuo.

~.

E1 Senor este con vosotros Y con tu espiritu.

Sequitur antiphona ad offertorium, quam celebrans privatim non legit, si a schola vel a populo cantatur vel recitatur. Si Missa est solemnis, diaconus porrigit celebranti patenam cum hostia: secus sacerdos ipse accipit patenam cum hostia, quam offerens, dicit:

sancte Pater, omnipotens S seterne Deus, hanc immaculatam
USCIPE,

hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo, vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus, et negligentiis meis, et pro

omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis : ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam etemam. Amen.
Deinde, faciens crucem cum eadem paten a, deponit hostiam super corporale. Diaconus ministrat vinum, subdiaconus aquam in calice: vel, si Missa sine sacris ministris celebratur, utrumque infundit celebrans, et aquam miscendam in calice benedicit signo crucis, dicens:

humane substantie digniD. tatemquimirabiliter condidisti, et miEUS,

rabilius reformasti : da nobis, per huius aqua et vini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus : per omnia srecula seculorum. Amen.

In Missis defunctorum dicitur preedicta oratio: sed aqua non benedicitur. Postea accipit calicem, et offert, dicens:

tibi, Domine, O lutaris, tuam deprecantescalicem saclemenFflRIMUS

tiam: ut in conspectu divine maiestatis tue, pro nostra et totius mundi salute, cum odore suavitatis ascendat. Amen.
Deinde facit signum crucis cum cal ice, et illum ponit super corporale, et palla cooperit.

Ordo Misse
Tum iunctis manibus super altare, aliquantulum inclinatus, dicit:

humilitatis, et in animo Icontrito suscipiamur a te, Domine :
N SP1RITU

et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.
Erectus expand it manus, easque in altum porrectas iungens, elevatis oculis, et statim demissis, dicit:

sanctificator, omnipotens reterV ne Deus : benedicit oblata, proseENI,

quendo .et bene+dic hoc sacrificium, tuo sancto nomini pneparatum.
in

Postea, in Missa solemni et in Missa cantata celebrans benedicit incensum, dicens:

qua adhibetur incensum,

PER intercessionern

beati Michaelis archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignetur Dominus bene + dicere, et in odorem suavitatis accipere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
incensat oblata, modo in

Et, accepto thuribulo a diacono vel ministrante, rubricis prascripto, dicens:
NCENSUM

a te I ascendat adistud,Domine:benedictum, te, et descendat super nos misericordia tua.
Deinde incensat altare, dicens: Ps. 140., 2-4
.4

Domine, oratio,mea, sicut mcensum, in conspectu tuo : elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum. Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstantie
DIRIG~TU~,

Ordo Miss~

labiis meis : ut non declinet cor meum in verba malitise, ad excusandas excusationes in peccatis,
Dum reddit thuribulum diacono vel ministranti, dicit:

A. CCENDAT nobis Dominus ignem in ft sui amoris, et flammam seterne
caritatis. Amen.

Postea incensatur celebrans a diacono vel ministrante, dinem. 21 Interim sacerdos lavat manus, dicens: Ps. 25, 6-12

deinde alii per or-

mme :

inter LAvABo innocentes manus meas : et circumdabo altare tuum: Do-

Ut audiam vocem laudis, et enarrem universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorem domus nne, et locum habitationis glorie tuse. Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam: In quorum manibus 'iniquitates sunt: dextera eorum rep leta est muneribus, Ego autem in innocentia mea ingressus sum : redime me, et miserere mei. Pes meus stetit in directo : in ecclesiis benedicam te, Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in srecula sseculorum. Amen.
In Missis defunctorum, et tempore Passionis in Missis de Tempore omittitur Gloria Patri,

14

Ordo Missre
Deinde, inclinatus in medio altaris, iunctis manibus super eo, dicit:

28

Trinitas, hanc oblaS tionem, sancta tibi offerimus obmequam
USCIPE,

moriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri: et in honorem beatse Marire semper Virginis, et beati Ioannis Baptista, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et omnium sanctorum : ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad sahitem : et illi pro nobis intercedere dignentur in celis, "quorum me-_ moriam agimus in terris. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

29

Postea osculatur altare et, versus ad populum, extendens et iungens manus, congrua voce, dicit:

ut meum vestrum ORATE, fratres :acceptabile acfiat apud sacrificium Deum Patrem omnipotentem,

Orad, hermanos, para que este sacrificio, mio y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso.

Minister sell circwnstantes respondent:

Dominus Smanibus tuisad laud sacrificium de em et gloriam
USC fPIA T

nominis sui, ad utili tatem quoque nostram, to*lsque Ecclesie sure sanctre.

El Senor reciba de tus Manos este sacrificio para alabanza y gloria de su N ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

30

Deinde, manibus extensis, absolute sine Orernus cantat' vel clara voce dicit orationes super oblata, usque ad Per omnia sacula sreculorum inclusive. . Postea, manibus super altare positis, dicit: Dominus vobiscwn; eas autem aliquantulum elevat, cum dicit: Sursum corda, er iungit cum dicit: Gratias agamus Domino Deo nostro.

31

Deinde disiungit manus, et disiunctas tenet usque ad finem pratationis: qua finita, iterum iungit eas, et una cwn ministris, clero et populo cantat vel dicit Sanctus-Benedictus :

Ordo Missre ,. Dominus vobiscum. ~. Et cum spiritu tuo. ,. Sursum corda. ~. Habemus ad Dominum, ,. Gratias agamus Domino Deo nostto. R". Dignum et iustum est.

15

1. E1 Senor este con vosotros, 1. Levantemos el corazon.
t{; Lo tenemos levantado hacia el Senor. 1. Demos gracias al Senor, nuestro Dios. ~. Es justo y necesario.

~. Y con

tu espiritu,

V

dignum et iustum est, requum et salutare, nos tibi semper et ubique _ gratias agere : Domine, sancte Pater, omnipotens arerne Deus: per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laud ant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cseli, calorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes :
ERE

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cseli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in ex-

Santo, Santo, Santo es cl Senor, Dios del U niverso. Llenos estan el cielo y la tierra de tu gloria. i Hosanna en cl cielo ! Bendito el que viene en nombre del Senor. i Hosanna en el cielo!

celsis,

11 Prafationes proprias vide in loco proprio huius Missalis.

CANONMISS~
E IGITUR,
clementissime Pater, .per Iesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, supplices ro, ,. gamus ac petimus, osculatur aitare et, iunetis manibus ante pectus, dicit: utiaccepta habeas et benedieas signat ter super hostiam et eaIieem simuI, dicens : hac + dona, hrec + munera, hrec + saneta sacrificia illibata, extensis manibus .. pro. . sequitur :. In pnrms, qua; tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica : quam pacificare, eustodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum : una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N. et omnibus orthodoxis, atque catholicre et apostoliere fidei cultoribus,

,

Celebrans, extendens, elevanset iungens manus, elevansque oculos, et statim demittens, profunde inc1inatus ante altare, manibus super eo positis, dicit secreto:

32

-

-.-

_.-.-----

18 33

Canon Missre Commemoratio pro vivis. Infra Actionem.
34

M

EMENTO, omiD _ ne, famulorum
tuarum

famulanimque

N. et N. iungit manus, orat aliquantulum pro qui bus orare intendit : deinde manibus exten. . , SIS prosequitur : et om. . ,. mum circumstanuum, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus: .,pro redemp-, ., none ammarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sure : tibique reddunt vota sua reterno Deo, vivo et vero.
fI Pro Communicantes et Hanc igitur propriis, ut in loco proprio huius Missalis.

OMMU~!cANTES,et memonam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis . Marie, Genetricis Dei et Domini nostri Iesu Chris ti : sed et bea ti Ioseph eiusdem Vir- . ginis Sponsi, et beato- . rum Apostolorum ac. Martyrum tuorum, Petri et Pa uli, Andrere.: Iacobi, Ioannis, Thomre, Iacobi, Philippi, Bartholomsei, Matthrei, Simonis et, Thaddrei : Lini, Cleti, Clementis,
Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosma; et Damiani: et , omnium Sanctorum ,

C

tuorum; quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus

protectioms ruse muniamur auxilio. Iungit manus. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
35

., .

Canon Missre

+ tam, ra-stam, ratio-

.

19

Tenens manus expansas super
oblata, dicit:

H strte,

milise tuse, qusesumus, Domine, ut placatus accipias : diesque no-

nem servituns nosed et cunctse fa-

ANCigitu~ ~b.~atio-

Q

stros in tuapace disponas, atque ab seterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum

.36

iubeas grege numerario Iungit manus. Per Chris tum Dominum nostrum. Amen. UAM oblationem _ tu, Deus, in omnibus, qusesumus, signat ter super oblata, bene-sdictam, adscrip-

nabilem, acceptabilemque facere digneris: signat semel super hostiam, ut nobis Cor-+ pus et semel super calicem, et San+ guis fiat dilectissimi Filii tui iungit manus, Domini nostri I esu Christi. UI pridie quam» pateretur, accipit hostiam, accepit pa. nem In sanctas ac venerabiles manus suas, elevat oculos, et elevatis oculis in cselum ad te Deum , Patrem suum . ommpotentem, caput incli nat, .tibi gratias agens, signat super hostiam, bene-j-dixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite, et manducate ex hoc omnes.

20

Canon Missse Tenens ambabus manibus hostiam inter indices et pollices, profert verba consecra tionis distincte et a t ten t e super hostiam, et simul super omnes, si plures sint consecranda.

Hoc est enim Corpus meum.
Quibus verbis prolatis, statim hostiam consecratam genuflexus adorat: surgit, ostendit populo, reponit super corporale, et genuflexus iterum adorat: nee amplius pollices et indices disiungit, nisi quando hostia tractanda est, usque ad ablutionem digitorum ..

38

· S
I

Tunc, detecto calice, dicit:

modo postquam cenatum est, ambabus manibus accipit calicem, accipiens et hunc prreclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas :
IMILI

item.caput inclinat, . tibi , . granas agens, sirustra tenens calicem,dextera signat super eum, 'bene+ dixit, deditque discipulis suis, dicens : Accipite, et bibite ex eo omnes.

Canon Misse Profert verba consecration is super calicem attente et continuate, tenens ilIum parum elevatum.

21

Hie est enim Calix Sanguinis mei, novi et reterni testamenti : mysterium fidei : qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum,
Quibus verbis prolatis, deponit calicem super corporale, et dicens:

Hac quotiescumque feceritis, in .mei memoriam facietis,
Genufiexus adorat: surgit,ostendit populo, deponit, cooperit, et genufiexus iterum adorat.
39

'UDomine, memores, .:.· et nos servi . _..
NDE

Deinde, disiunctis manibus, dicit:

tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui Domini nostri tam beaue passionis, nec non et ab inferis

resurrectionis, sed et in calos gloriosa ascensionis : offerimus prteclane maiestati tue de tuis donis ac datis, iungit manus, et signat ter super hostiam et ca-

22

Canon Misse Profunde inclinatus, iunctis manibus et super altare positis, dicit:
41

mus, omrupotens Deus: iube hrec perferri per manus sancti An geli tui in sublime alta. , re tuum, In conspectu divine maiestatis tua : ut, quotquot osculatur 40 Extensis manibus prosequitur: altare, ex hac altaris .. ., ,. sacroUPRA que propitio parncipanone ac sereno vultu re- sanctum Filii tui iungit spicere digneris : et manus, et signat semel accepta habere, sicuti super hostiam, et semel accepta habere ,.. digna- super calicem, Cor- + , tus es munera puen tUI pus, et .San + guinem , . iusti Abel, et sacrifi- sumpserImus, selpsum . cium Patriarche nostri signat, dicens : omni crelesti Abraha : et quod tibi benedictione 6btulit summus sacer- et gratia repleamur. dos tuus Melchisedech, Iungitmanus. Per eundem Christum Domisanctum sacrificium, immaculatam h6stiam. num nostrum. Amen.

Iicem simul, dicens : hostiam + puram, hostiam + sanctam, h6stiam + immaculatam, signat semel superhostiam, dicens . .. Panem , + sanctum vrta reternse, et semel super calicem, dicens : et Calicern + sal utis perperure.

S

UPPLICES

t~ roga-

S

Canon Missre
42

23

Commemoratio pro defunctis.

M

EMENTO etiam,

.Domine,

famu-

sis manibus ut prius, secrete prosequitur: famulis tuis, de mul-

lorum famularumque titudine miserationum tuarum N. et N., qui tuarum sp erantibus,
nos prrecesserunt cum partem aliquam et sosigno fidei, et dormiunt cietatem donate dignein somno pacis. ris, cum tuis sanctis AEt orat aliquantulum pro iis de- postolis et Martyribus : funetis, pro quibus orare intendit, deinde extensis manibus prosequitur: cum Ioanne, StephaIpsis, Domine, et om- no, Matthia, Barnaba, nibus in Christo quie- Ignatio, Alexandre, scentibus, locum re- Marcellino, Petro, Felifrigerii, lucis et pacis, citate, Perpetua, Agaut indulgeas, depreca - tha, Lucia, Agnete, Cremur. cilia, Anastasia, et omIungit manus dicens: nibus Sanctis tuis : inPer eundem Christum tra quorum nos conDominum nostrum. sortium, non restimator Amen. meriti, sed venire, qua4S Manu dextera percutit sibi pectus, sumus, largitor admitdata aliquantulum voce dicens: . tee Iungit manus. Per OBIS quoque pee- Christum Dominum .1 catoribus exten- nostrum.

24 44p·

Canon Missse

ER

quem hsec 6m.-

, nia, Domine, semper bona creas, signat ter super hostiam et calicem simul, dicens : sancti-s ficas, vivi-+ ficas, bene + dicis et przstas nobis.
Discooperit calicem, genuflectit, accipit hostiam inter pollicem et indicem manus dexteree, sinistra autem

calicem, et elevans eum parum cum hostia, quam tenet super calicem, clara voce cantat vel dicit:

45

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor, et gloria. Per omnia srecula sseculorum.
Omnes respondent:

Amen.

46

Q
Po
re ".

Calice et hostia depositis, calicem palla cooperit, genuflectit, surgit et, iunctis manibus, clara voce cantat vel dicit:

REMUS. Prseceptis salutaUS momti, et dlvina institutione formati, audemus diceA TER nos t e r , qui e sin crelis: sanctificetur nomen tuum: Adveniat regnum tuum: Fiat vohintas tua, sicut In cselo, et in terra.

Oremos. Fieles a la recornendacion del Salvador y siguiendo su divina ensefianza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga a noso-: tros tu reino, hagase tu voluntad as! en la tierra como en el cielo.

Extendit manus.

Ordo Missre

25

Panem nostrum cotidianum da nobis h6die: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in te n ta ti onem. Sed libera nos a malo.
47

el pan nuestro de cada dia danosle hoy, y perdonanos nuestras deudas,asi como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dej es caer en la ten tacion, mas libranos del mal.

Non dicitur Amen. Deinde, manibus extensis, celebrans cantat vel clara voce dicit:

nos, queesuDomine, ab omnibus malis, pneteritis, prasentibus et futuris : et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris .ut, ope misericordire lure adiuti,

T IBERA .LJ mus,

,

,

Libranos, Senor, de todos los males, pasados, presentes y futuros; y por la intercesi6n de la santa y gloriosa Madre de Dios, siempre Virgen Maria, de tus Santos Apostoles Pedro y Pablo, y de Andres, y de todos los Santos, concedenos la paz en nuestros dias, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbaci6n.

26

et a peccato simus semper lfberi, et ab omni perturbati6ne securi,
Discooperit calicem, genufiectit, surgit, submittit patenam hostise, accipit hostiam, et earn super calicem tenens utraque manu, frangit per medium, dicens:

,

.

Ordo Missa

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christurn Filium tuum.

Te 10 pedimos por n ues tro Senor jesucristo, tu Hij 0, que, por ser Dios,

Et mediam partem, quam in dextera manu tenet, ponit super patenam. Deinde ex parte, qua: in sinistra remanserat, frangit particulam, dicens:

Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus.

vive y reina con tigo en la unidad del Espiritu Santo

Aliam rnediam partern, quam in sinistra manu habet, adiungit media: super patenam positse, et particulam parvam dextera retinens super calicern, quem sinistra per nodum infra cuppam tenet, dicit:

Per omnia srecula sreculorum, ~. Amen . Pax + Domini sit + semper vobis + cum. 1\7. Et cum Spiritu tuo.

por los siglos de los siglos.
R)

Amen.

.Cum ipsa particula signat ter super calicern, dicens: .

La paz del Senor sea siempre con vosotros. R) Y con tu espiritu.

Ordo Missre
48

27

H
49

Particulam ipsam immittit in calicem, dicens secreto:

mini nostri Iesu Chri,. l£C comrruxtio, et sti' fiat accipientibus consecratio Cor- nobis in vitam reterpons et Sanguinis Do- name Amen.

Cooperit calicem, genuflectit et surgit. Sequitur Agnus Dei, quod, si a populo vel a schola cantatur vel recitatur, celebrans privatim non dicit; potest tamen illud una cum populo vel schola cantare vel recitare, iunctis manibus, et ter pectus percutiens. Si vero a populo vel a schola non cantatur, celebrans illud clara voce dicit inclinatus Sacramento, iunctis manibus, et ter pectus percutiens.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis . Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
In Missis defunctorum non dicitur rniserere nobis, sed eius loco dona eis requiem, et in tertio additur sempiternam.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Di o s, que qui tas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
En las Misas de Difuntos no se dice ten piedad de nosotros; en su lugar se dice concedeles el descanso. y a la tercera vez se afiade eterno.

28
50

Ordo Missre

Deinde, iunctis manibus super altare, inclinatus dicit secreto sequentes orationes:

D

Corporis tui, D6mine Iesu Christe, , quod ego inPax tecum. , IV'. Et cum spiritu tuo. dignus sum ere prtesumo, non mihi proveIn Missis defunctorum non datur pax, neque dicitur prrecedens oratio. niat in iudicium et conOMINE Iesu Chri- demnati6nem : sed pro _ ste, Fili Dei vivi, tua pietate prosit mihi qui ex voluntate Patris, ad tutamentum mentis cooperante Spiritu San- et corporis, et ad meSi danda est pax, osculatur altare et, dans pacem, dicit:

Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis : Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis : ne respicias peccata mea, sed ,., fidem Eccle. SIreture; earn que secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris : Qui vivis et regnas Deus per omnia srecula sreculorum. Amen ..
OMINE

D

cto, per mortem tuam mundum vivificasti: libera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab 6mnibus iniquitatibus meis, et universis malis : et fac me tuis semper inhrerere mandatis, et, a. te nunquam separan permittas : Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in srecula sreculorum. Amen.

P

ERCEPTIO

Ordo Missre

delam percipiendam : am In vitam aternam. Qui vivis et regnas cum Amen. Et, se inclinans, reverenter sum it. Deo Patre in unitate ambas partes hostiee: quibus sumptis, deponit patenam Spiritus Sancti Deus, erigens se iungit super corporale, et manus, et quiescit per 6mnia srecula see- aliquantulum in meditatione sanctissimi Sacramenti. cul6rum. Amen. Deinde discooperit calicem, genu- 52
51

..

,

29

P

Genuflectit, surgit, et dicit:

calestem accrpiam, et nomen D6mini invocabo.
A~E~

C

retribuam D6mino pro 6mDeinde, parum inclinatus, accipit nibus quse retribuit ambas partes hostie inter pollicem et indicem sinistrse manus, et patenam . mihi? Calicem saluta. ,. inter eundem indicem et medium rIS accipiam, et nomen supponit, et dextera tribus vicibus percutiens pectus, elata aliquantulum D6mini invocabo, Lauvoce, ter dicit devote et humiliter: dans invocabo D6mi, OMINE, non sum num, et ab inimicis dignus, et secrete meis salvus .ero. Accipit cali cern manu dextera et, prosequitur: ut intres eo se signans, dicit: sub tectum meum: sed ANGUIS Domini notantum die verbo, et stri Iesu Christi sanabitur anima mea. cust6diat animam mePostea, dextera se signans cum .. , hostia super patenam, dicit: am In vitam aternam. 0RPUSD6mini no- Amen. Et, sinistra _ ~ stri Iesu Christi calici, reverenter supponens patenam sumit totum Sancust6diat animam me- guinem cum particula.
UID

Q.

flectit, colligit fragmenta, si que sint, extergit patenam super calicem, interim dicens:

D
1

S

10
53

Ordo Missre Quo sump to, fideles communicat. Accipit itaque patenam vel pyxidem manu sinistra, dextera vero hostiam quam inter pollicem et indicem tenet aliquantulum elevatam super patenam vel pyxidem, et versus ad fideles communicandos clara voce dicit:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tol1itpeccata mundi.

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
subdunt ter,

D

non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum die verbo, et sanabitur anima mea.
OMINE,

,

Mox communicandi pectus percutientes:

Senor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastara para sanarme.

Celebrans deinde accedit ad communicandos, et hostiam parum elevatam super patenam vel pyxidem unicuique communicando ostendit, dicens:

CORPUS

Christi.
R)

EI Cuerpo Amen.

de Cristo.

Communicandus autem respondet: Amen, et communicatur.
54

Distributione Communionis inchoata, -vel, si non sunt communicandi, dum celebrans sumit Sacramentum, cantatur vel recitatur antiphona ad Communionem cum suo psalmo, quam celebrans privatim non legit; secus earn dicit immediate ante postcommunionem.

Ordo Missre
55

31

tavi, adhrtreat visceribus . meis : et prresta , ; , UOD ore sumput In me non remaI~ simus, Domine, neat scelerum macula, ., pura mente capiamus : quem pura et sancta et de munere tempera- refecerunt sacramenta: li fiat .nobis remedium Qui vivis et regnas , in srecula sreculorum. sempitemum. Interim porrigit calicem ministro, Amen.
Distributione Communionis expleta, celebrans purificat patenam vel pyxidem super calicem. Postea dicit:

n
"

qui infundit in eo parum vini, quo se purifica t: deinde prosequitur:

tuum, Do\._,' mine, quod sumpsi, et Sanguis, quem po~RPUS
56

Abluit et extergit digitos, ac sumit ablution em : extergit os et calicem, quem, plicato corporali, operit et collocat in altari ut prius: deinde prosequitur Missam.

Dieto, post ultimam

orationem,

.,. Dominus vobiscum. ~. Et cum spiritu tUO.
dicit

y EI Senor este con vosotros. R) Y con tu espiritu. Y' Podeis ir en paz. R) Demos gracias aDios.

Ite, Missa est,

vel, si qua liturgiea processio sequatur,

Bened icamus Domino,
In Missis defunctorum dicit: )', Requiescant in pace. R). Amen.

y

Bendigamos

al Senor.

y;. Los fieles difuntos descansen
en paz.

En las Misas de difuntos dice:

It. Amen.

32 57

Ordo Missre Tunc celebrans inclinat se ante medium altar is, er, manibus iunctis super illud, dicit secreto:

P
58

miTrinltas,. obsequi- hique et omnibus, pro .. , urn servituns mere: et quibus illudobtuli, sit, ., . pnesta; ut sacrificium, te miserante, propiquod oculis tuse maie- tiabile, Per Christum statis indignus obtuli, Dorninum nostrum, Amen.
LACE~T tibi, S~nC!.a tibi sit acceptabile,
Deinde osculatur altare: et elevatis oculis, extend ens, elevans et iungens manus, dicit:

Benedicat vos omnipotens Deus,
et versus ad populum, prosequitur: benedicens,

La bendicion de Dios
todopoderoso, Padre, Hijo y Espiritu Santo, descienda sobre vosotros. PJ Amen.

Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. ~. Amen.
59

+ et

Deinde descendit et, facta debita reverentia, recedit.

In Missa pontificali ter benedicitur, ut in Pontificali habetur. In Missis in quibus dictum est Benedicamus Domino vel Requiescant in pace, non datur benedictio. Dicto autem Placeat, celebrans osculatur altare, descendit et, facta debita reverentia, recedit.

60

/1'

•••

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful