VESPERALE

ROMANUM
EXCERPTUM EX ANTIPHONAL1 S. R. E.

SSo

D o

N. PI1

X a

PONTJFICIS MAXIM1

RESTITUTO ET EDIT0

UnivarsitC - --;tmiuersity

mpafiement de Musiqm

Dqafiment of Music
EDIT10
PARISIENSIS

JUXTA

VATICANAM

PARIS

J . GABALDA rue Bonaparte, 90

I

P. LETHIELLEUS rue Cassette, 10

BIAIS FRERES ET C'O rue Bonaparte, 74

DECRETUM
NTIPHONALE diurnum Sacrosanct= Ecclesiae Romanae, ad normam Constitutionis Apostolicae ,,Divine afflatu" diei 1. Novembris MCMXI iuxta novum psalterii cursum diligenter dispoeitum, typis Vaticanis nunc demum feliciter prodiit. Cum autem cantuai gregorianom exhibeat vel a Patribus accepturn vel, ubi opus erat, eodein stylo concinnatum iuxta Apostolicas Litteras Sanctissimi Domini nostri Pii divina Providentia Papae X. Motu proprio datas die
XXV. Aprilis MCMIV, Sacra Rituum Congregatio hanc ipsam editionem

uti typicam ab omnibus Romanae Ecclesiae ritu utentibus habendam esse declarat, atque decernit ut in posterum melodiae gregorianae in futuris editionibus contentae, przdictae typic= editioni sint conformandie, quin derogetur ipsius Sacrz Rituum Congregationis decretis datis diebus XI. Aprilis MCMXI, n. 4263 super editione Vaticana eiusque

reproductione quoad libros liturgicos yregorianos et VIII. Iulii MCMXII circa rnodularulas monosyllabas vel hebraicns voces in lectionibus, versiculis et psalrnis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die VIII. decembris 1912,

Fr. S. Cardinalis MARTINELLI
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS P r ~ l e c t u s .

L. @ s.

t

PETRUS LA FONTAINE, EPISCOPUS CHARISTIEN,
SACRORUM RITUUMCONGREGATIONIS Secretarius.

Concordant textus et cantus cEm editione tppica. A. Vigourel.

Imprimatur.
P a r i s i i s , die 7& Aprilis 1913.

J. Lapalrne, Vic. Cen.

Kalendarium
Januarius.
A Kal. b iv ... c u1 d e
f

1 2 3
4

Prid. Non.

I

5
6 7 8 9 10 I I2 13 14

viii g vii A vi b v c iv d iii e Prid. f Idib.

g

xix

A xviii
b c d

,

15 16 17 18 19
20 21 22 P3

xvii xvi xv xiv

e
f

xiii g xii A1 xi b x

c

ix d viii e vii

24 25 26

CIRCUMCISIO DOMINI. Duplex I I . clnssis. Octava S. Stephani. Duplex. Comrnemoratio Octavaruin. Octava S. Joailnis Apost. et Evang. Duplex. Comrn. Octavae SS. Innocentium. Octava SS. Innocentium Martyrum. Drcylex. Vigilia Epiphaniae. Semiduplex. Comm. S. Telesphori Papae, Martyris. EPIPHANIA DOMINI. Duplex I. classis cum Octc~va. De Octava Epiphani~.Semidup1e.x. De Octava. Semiduplex. De Octava. De Octava. De Octava. Comm. S. Hygini Paps, Martyris. De Octava. Bemiduplex. Octava Epiphaniae. Duplex majus. Dominica II. pod Epiphar~iam.SS. NOMlNIS JESU, Duplex I I . classis. Cornln. Dominic~. S. Hilarii Episc., Conf. et Eccl. Doct. Duplex. Conhm. S. Felicis Presbyteri, Martyris. S. Pauli primi Eremitz Conf. Duplex. Com?n. S. Mailri Abhatis. S. Marcelli I. Pap%, Mart. Revniduplex. S. Ailtonii Abbatis. Duplex. Cathedra S. Petri Romae. Duplex.majus. Comm. S. Priscae Virginis et Mar tyris. S. Canilti Regis, Martyris. Selniduplex ad Eibitwm. Conam. SS. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum Mart. SS. Pabiani Papae et Sebastiani Mart. Duplex. 1 S. Agnetis Virginis et Martyris. Duplex. SS. Vincentii et Anastasii Martyrurn. Semiduplex. S. Raymundi de Pefiafort Conf. Semidz~pEex.Comln. S. Emerentiana: Virginis et Martyris. S. Timothei Episcopi, Martyris. Duplex. Conversio S. Pauli Apostoli. Duplex majus. S. Polpcarpi Episcopi, Martyris. Duplex.

viii

Kalendarium.
S. Joannis Chrysostomi Episc., Conf. et Eccl. Doct. Duplex. S. Agnetis secundo. S. Francisci Salesii Episc., Conf. et Eccl. Doct. Duplex. S. Ma,rtinz Virginis et Martyris. Semiduplex. S. Petri Nolasco Conf. Duple%.

v iv ...

111

Prid.

Februarius.
Ka'l. iv. ..
111

Prid. Non. ...
Vlll

iv
..a

111

Prid. Idib. xvi xv
XlV

S. Ignatii Episc., Mart. Duplex. PURIFICATIO B. MARIIE VIRGINIS. Duplex 11. chssis. S. Blasii Episc., Mart. S. Andree Corsini Episc., Conf. Duplex. S. Agathz Virginis et Martyris. Duplex. S. Titi Episc., Conf. Duplex. Cor,zm. S. DorotheeVirginis et Martyris. S. Romualdi Abbatis. Duplex. S. Joannis de Matha Conf. Duplex. S. Cyrilli Episc. Alexandrini, Conf. et Eccl. Doct. Duplex. Comm. S . Apollonie Virginis et Martyris. S. Scholastice Virginis. Duple.%. Apparitionis B. M. V. Immaculate. Duplex majus. SS. Sept,em Fundatorum Ord. Servorum B. M. V. Conff. Duplex. S. Valentini Presby teri, Martyris. SS. Faustini et Jovite Martyrum. S. Sirneonis Episcopi, Martyris.

xiii xii xi
X

ix...
Vlll

vii vi v i... v

Cathedra S. Petri Antiochis. Duplex majus. S. Petri Dainiani Episc., Conf. et Eccl. Doct. Dupl. Comm. Vigiliz. S. MATHVE APOSTOLI. Duplex II. classis.

111

Prid. In anno bissextili mensis Februarizcs est dierum 29, et Festum S. Mathi~ celebratur die 25. Februarii, el bis dicitur Sexto Kalendas, i d est

Kalendarium.

ix

die 24. et die 25., et littera dominicalis, ~ Z C I F : assum.pta fuit in wense Januario, m u t ~ t u rin prmeclentern; ut, si in Jnnuario litt era. dominiealis fueri2 A, mutetur in prcecedentem, quce est g, etc.; et littern f bis servit, 24. ef 25. Officia occurrentia vel assignata diebus 25. 26. 27. 28. respective celebrari debent diebus 26. 27. 28. et 29.
Martius.

Kal. vi v iv iii Prid. Non. viii vii vi v iv ...
111

S. Casinliri Conf. fiemid. Comm. S. Lucii 1. Papae, Mart.
SS. Perpetuae et Pelicitatis Martyrum. Duplex. S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct. Duplex. S. Joannis de Deo Conf. Duplex. S. Pranciscae Romanz Viduze. Duplex. SS. Quadraginta Martyrum. Sernid. S. Gregorii I. Papae, Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex.

Prid. Idib. xvii xvi xv xiv xiii xii xi
X

S. Patritii Episc., Conf. Duplex. S. Cyrilli Ep. Hierosolymitani, Conf. et Eccl. Doct. Duplex. COMMEMORATIO SOLEMNIS S. JOSEPH, Sponsi B. M. V., Conf. Duplex I. classis.
S. Benedicti Abbatis. Duplex majus.

ix.. .
Vlll

ANNWNTIATIO B. MARIZ V. Duplex I. classis.

vii
vi

v iv ...
111

S. J oannis Damasceni Conf. et Ecclesiae Doct,oris.Duplex. S. Joannis a Capistrano Conf. Semid.

Prid.

Feria VI. post Dorn. Passionzs. Septem Dolorum B. Mariae Virginis. Duplex majus. Comm. Periae. *Y

x

Kalendarium. Aprilis.
iv ... S. Francisci de Paula Conf. Duplex. S. Isidori Episc., Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex. S. Vincentii Ferrerii Conf. Duplex.

I1;'
I

111

I

Prid. Non. viii vii vi v iv .-.
111

1

S. Leonis I. Papz, Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex. S. Hermenegildi Martyris. Sernid. S. Justini Mart. Duplex. Comm. SS. Tiburtii, Valeriani et Maximi Martyrum. S. Aniceti I. Papz, Martyris.

1

Prid. Idib. xviii xvii xvi xv xiv xiii xii xi
X

I

ix.. .
Vlll

vii
vi
V

S. Anselmi Episc., Conf. et Eccl. Doctoris. Dziph. SS. Soteris et Caji Poatif. Mart. Semiduplex. S. Georgii Martyris. Semiduplex. S. Fidelis a Sigmaringa Martyris. Duplex. S. MARC1 EVANGELISTB. Duplex II. classis. SS. Cleti et Marcellini Pontif., Martyrum. Semiduplex.
S. Pauli a Cruce Conf. Dupl. Comrn. S. Vitalis Martyris. S. Petri Martyris. Duplex. S. Catharina Senensis Virginis. Duplex. Dominica 131. post Paseha. SOLEMNITAS S. JOSEPH, Sponsi B. M. V., Conf. et Eccl. univers. Patroni. Duplex I. classis mrn Octava. Comrn. Dominic=.

iv ...

11 1

Prid.

Majus.
SS. PHILIPPI ET JACOB1 APOSTOLORUM. Duplex I I . cZassis. S. Athanasii Episc., Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex. INVENT10 S. CRUCLS. Dupl. IIT. el. Comm. SS. Alexandri I. Papae, et Soc. Martyrum, ac S. Juvenalis Episc., Conf.

Kalendarium.

xi

iv iii Prid. Eon. viii vii vi

S. Monic'ae Viciuae. Duplex. S. Pii V. Papae, Conk Du,ples. S. Joannis ante Portal11 Latinain. Duplex majus. S. Stanislai Episcopi, Martyris. Duplex. Apparitio S. Michaelis Archangeli. Duplex majus. S. Gregorii Nazianzeni Episc., Conf. et Eccl. Doct. Duplex. S. Antonini Episc., Conf. Dupl. Comm. SS. Gordiani et Epimachi Martyrurn. SS. Nerei, Achillei et Dornitilla: Virginis, atque Pancratii Marty rum. Semiduplex.

v iv
11 1

...

Prid. Idib. xvii xvi xv xiv
XU1

S. S. S. S. S. S.

...

Bonifatii Martyris. Joannis Baptist,= de la Salle Conf. Duplex. Ubaldi Episc., Conf. Semiduplex. Paschalis Baylon Conf. Duplex. Venantii Martyris. Duplex. Petri Caelestini Papae, Conf. Dupl. Comm. S. Pudentianae Virginis. S. Bernarciini Senensis Conf. Semiduplex.

xii xi
X

ix ...
Vlll

vii
vi v iv iii Prid.

S. Gregorii VII. Papa, Conf. Duplex. Comm. S. Urbani I. Papae, Martyris. S. Philippi Nerii Conf. Duplex. Comm. S. Eleutherii Papae, Martyris. S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct. Duplex. Comm. S. Joannis I. Papa, Martyris. S. Augustini Episc., Conf. Duplex. S. Maris Magdalens de Pazzis Virg. Semidu21lex. S. Felicis I. Papa:, Martyris. S. Angela Mericiae Virg. Dupl. Comm. S. Petronillae Virg. Feria VI. post Octavam Commem. solemnis 8s. Corporis Christi. SACRATISSLMI CORDIS JESU. Dupl. I. el. Junius.

Kal. iv iii Prid. Non.

SS. Marcellini, Petri atque Erasmi Alartyrum.
S. Francisci Caracciolo Conf. Duplex. S. Bonifatii Episcopi, Martyris. Duplex.

xii

Kalendariu m.
viii vii vi v iv ...
11 1

S. Norberti Episc., Conf. Duplex.
SS. Primi et Feliciani Martyrum. S. Margarita! Reginae Scotire, Vidure. Semirlzcplex. S. Barnabae Apostoli. Duplex majus. S. Joannis a S. Facundo Conf. Dupl. Comm. SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii Mart. S. Antonii de Padua Conf. Duplex. S. Basilii Magni Episc., Conf. et Eccl. Doctoris. Duplex. SS. Viti, Modesti atque Crescentiz Martyrum.

I

Prid. Idib. xviii xvii xvi xv xiv ...
Xlll

*

xii
XI X

SS. Marci et Marcelliani Martyrurn. S. Julianre de Falconeriis Virginis. Dupl. Comm. SS. Gervasii et Protasii Martprum. S. Silverii P a p , Martyris. S. Aloisii Gonzagre Conf. Duplex. S. Paulini Episc., Conf. Duplex.
S. Gulielmi Abbatis. Dzcplex. SS. Joannis et Pauli Martyrum. Dzcplex.

d

e
f

ix viii vii vi v iv iii Prid.

S. Leonis 1 . Papae, Conf. Semid. Comm. Vigiliz. 1 SS. PETRI ET PAUL1 APOSTOLORUM. Duplex I. classis cum Octava. Cornniemoratio S. Pauli Apostoli. Duplex majus. Comm. S. Petri Apostoli. Sabbato ante Dom. IV. Junii. Vigilia. Dom.IV. Junii. NATIVITAS S. JOANNIS BAPTISTE. Duplex I. classis cum Octava. Comm. Dom.

g Kal. A vi

Julius. Donzinica I. Julii. PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. J.C. Duplex II. classis. Comm. Doniiaicre. De Octava SS. Apostolorum. Semiduplex. VISITATIO B. M. V. Duplex ]I. classis. Cornm. SS. Processi et hlartiniani Martyrum. De Octava SS. Apostolorum. De Octava. S. Antonii Mariae Zaccaria Conf. Duplex. Conzm. Octavz. Octava SS. Apostolorum Petri et Pauli. Duplex mnjus. SS. Cyrilli et Methodii Episo., Conf. Dupl.

g vlll A vii b vi

...

Kalendarium.

xiii

8 S. Elisabeth Reginae Portugalliae, Viduae. Semiduplex.

9 10 SS. Septem Fratrum Martyrum et SS. Rufinae et Secundz Virginurn et Martyrum. Semiduplex. I S. Pii I. Papz, Martyris. c v 12 S. Joannis Gualberti Abbatis. Duplex. Cornm. SS. Naiv d boris et Felicis Martyrum. 13 S. Anacleti Papz, Mart. Semid?~plex. e iii f Prid. 14 S. Bonaventurz Episc., Conf. et Eccl. Doct. Dzcplex. g Idib. 15 S. He~lriciImperatoris, Conf. Semiduplex. A xvii 16 B. Mariz V. de Monte Carmelo. Duplex majus. 17 S. Alexii Conf. Semid. b svi 18 S. Camilli de Lellis Conf. Dupl. Comm. SS. Symphorosz c xv et septem Filiorum ejus Martyrnm. 19 S. Vincentii a Paulo Conf. Duplex. d xiv xiii 20 S. Hieronymi Emiliani Conf. Dupl. Comm. S. Margaritae e Virg. et Mart. S. Praxedis Virginis. f xii 21 22 S. M a r k Magdalenie Penitentis. Dzhplex. xi g A x 23 S. Apollinaris Episc., Mart. Duplex. Conm. S. Liborii Episc., Conf. Vigilia. Comm. S. Christinae Virg. et Mart. 24 b ix 25 S. JACOBI APOSTOLI. D~cpl.II. cl. Corfim. S. Christoc viii phori Mart. 26 S. ANNE MATRIS B. M. V. Duplex 11. classis. d vii vi 27 S. Pantaleonis Martyris. e 28 SS. Nazarii, Celsi, Vietoris I. Papz, Martyru~n, ac f v Innocentii I. Papae, Conf. Serniduplex. 29 S. Marthz Virg. Semid. Comm. SS. Felicis 11. Papre, g iv Simplicii, Faustini et Beatricis Mart. 30 SS. Abdoil et Sennen Martyrum. A iii b Prid. 31 S. Ignatii Conf. Duplex.

I

/

Augustus.
Kal.

ll1

...

Prid. Non. ...
Vlll

S. Petri ad Vincula. Duplex majus. Comm. S S . Machabaeorum Martprum. S. Alphonsi Mariae de Ligorio Episc.,Conf. et Eccl. Doct. Dzcplex. Comm. S. Stephani I. Papz, Martyris. Inventio S. Stephani Protomartyris. Semiduplex. S. Dominici Conf. Duplex majus. Dedicatio S. Afariz ad Nives. Duplex majus. TRANSFIGURATIO D. N. J. C. Dupl. 11. classis. Comm. SS. Xysti 11. Papae, Felicissimi et Agapiti Martyrum.

xiv
vii
vi

Kalendarium. S. Cajetani Conf. Duplex. Cornrn. S. Donati Episc., Mart. SS. Cyriaci, Largi et Smaragdi Martyrurn. Senzidu,plt.x. Vigilia. Comna. S. Romani Martyris. S. LAUREN TI^ MARTYRIS. Duplex 11. classis cum Octava. De Octava. Semid. Comm. SS. Tiburtii et Susannze Virg., Martyrurn. S. Clare Virginis. Duplex. Conzrn. Octavae. De Octava. Conzvr. SS. Hippolyti et Cassiani Martyrum. De Octava. Conznz. Vigiliz uc S. Eusebii Conf. ASSUMPTIO B. MARIE VIRGINIS. Dupl. I. el. cunz Oct. Dominica infra Oct. Asszbmptiolzis. S. JOACHIM CONB. FESSORIS, PATRIS M. V. Dzcpl. 11. cl. co?nnz. Doininic~e. S. Hyacinthi Conf. Duplex. Cornm. Octavarum Assumpt. et S. Laurentii. Oct,ava S. Laurentii Martyris. Duplex. Comwz. Oct,. Assnnlp tionis. De Octava Assumpt. Semid. Contrn. S. Agapiti Martyris. De Octava. S. Bernardi Abbatis et Eccl. Doct. Duplex. Cornm. Octavae Asslzn~ptionis. S. Joanna? Franciscze Frerniot de Chantal Viduae. Duplex. Cornm. Octavz. Octava Assumptionis B. M. V. Duplex rnajus. Comrn. SS. Timothei, Hippolyti et Syrnphoriani Ilartyrum. S. Philippi Benitii Conf. Duplex. Cornm. Vigiliae. S . BARTKOLOMBI APOSTOLI. Dlapl. I I . d . (Rornze, 25. Augnsti.) S. Ludovici Francorurn Regis, Conf. Semid. (Romte, 26.) S. Zephyrini Papae, Martyris. S. Josephi Calasanctii Conf. Duplex. S. Augustini Episc., Conf. et Eccl. Doct. Dupl. Comm. S. Hermetis Martyris. Decollatio S. Joannis Baptistze. Duplex majus. Comm. S. Sabinae Martyris. S. Rosz Lirnanae Virginis. Duplex. Comm. SS. Felicis et Adaucti Martyru;. S. Raymundi Nonnati Conf. Duplex.
September. S. Agidii Abbatis. Cornnz. SS. Duodecim Fratrum hfa,rt. S. Stephani Hnnga'riz Regis, Conf. Semiduplex.

I

v iv

Prid. Idib. xix xviii

xvii xvi xv xiv. ..
Xlll

xii

Vlll

...

vii vi v

iii Prid.

Kalendarium.

xv

iii Prid. Non. ... e

S. Laurentii Jostiniani Episc., Conf. Semiduplex.

I

Vlll

vii

b iii c Prid. d Idib. e xviii f xvii
I

g

1 1
xvi

xv xiv ...
Xlll

f

xii xi x

g

ix

A viii vii vi v iv ...
11 1

Duplex 11. classis cum Octnva. Co~nm.S. Hadriani Martyris. De Octava. Semid. CO)W))I. Gorgo~iiiMartyris. S. S. Nicolai de Tolentino Conf. Duplex. Comm. Octavz. De Octava. Semicl. Comm. SS. Proti et Hyacinthi Mart. Sanctissilni Noininis Mariz. Duplex majus. De Octava. Exaltatio S. Crucis. Duplex mnjus. Comm. Octavz. Octava Nativit. B. M. IT. Dupl. Comm. S. Nicoinedis Martyris. Dominica I I I . Septembris. SEPTEM DOLORUM B. MAR I B V. Duplex I I . classis. Comm. Dominicz. 16 SS. Cornelii Pap%et Cypriani Episc:, Mart. Semid. Co~n~n. SS. Euphemiz, Luciz et Geminiani IlIartyrum. Impressio sacrorum Stigmaturn S. Francisci Conf. Dlcpl. S. Josephi a Cupertino Conf. Duplex. SS. Januarii Episcopi et Soc. Martyrnm. Duplex. SS. Eustachii et Soc. Mart. Duplex. Cornm. Vigiliz. S. fiIATTHBI APOSTOLIET EVANGELIST& Dupl. 11. c2. S. Thoma: de Villanova Episc., Coilf. Dupl. Comm. SS. Mauritii et Sociorum Mart. S. Lilii Papz, Mart. Semid. Comrn. S. Thecla Virg. et Nartyris. B. Marize Virginis de Mercede. Duplex majus.
NATIVITAS B. MARIA3 VIRG.

Prid.

SS. Cypriani et Justinz Virginis, Martyrum. SS. Cos:nz et Danliani Martyrurn. Se~niduplex. S. Wenceslai Ducis, Martyris. Senvidupl~x. DEDICATIO S. MICHAELIS ARCBANGELI. Duplex TI. cl. S . Hierouymi Preshyteri, Cold. et Ecol. Doctoris. Dupl.

October. Dominica I. Octobris. SOLEMNITAS SS. ROSARII M. V. B. Duplex 11. classis. Comm. Dominicz. 1 S. Reniigii Episc., Conf. Semiduplex ad libitum, vel IYimplex de p r ~ c e p t o . 2 SS. Angeloruin Cas todum. Duplex ~nejus. 3

xvi
d e f
g
111

Kalendariun.
iv ... S. Francisci Confessoris. Duplex majus. SS. Placidi et Sociorum Martyrum. S. Brunonis Confessoris. Duplex. S. Alarci Pap%,Conf. Comm. SS. Sergii et Sociorum Mart. S. B i r ~ i t Viduae. Duplex, t~ SS. Dionysii Episc., Rrtstici et Eleutherii Mart. Semid. S. Brancisci Borgiae, Conf. Semiduplex. S. Edumdi Regis, Conf. Semid. S. Callisti I. Pap%, Martyris. Duplex. S. Teresiz Virginis. Duplex. S. S. S. S. S. Hedwigis V i d u ~ .Semiduplex. LucB EVANGELISTZE. Duplex I I . classis. Petri de Alcantara Conf. Dzcplex. Joannis Cantii Conf. Duplex. Hilarionis Abbatis. Cornm. SS. Ursulae et Soc. Virg. et Mart.

A b c d e f g A b c d e f g A b c d e f g A b c

Prid. Non. viii vii vi v iv iii Prid. Idib. xvii xvi xv xiv xiii xii xi x ix viii vii vi iv iii Prid.

P

SS. Chrysanthi et Dariae Martyrum. S. Evaristi Papae, Martyris. Vigilia. SS. SIMONIS ET J U D E APOSTOLORUM. Duplex I]. cl.
Vigilia.

November.
Kal. iv ...
11 1

Prid.
Vlll

Non. ...

vii

OhTNIUM SANCTORUM. Duplex I . classis cum Octava. Commernor,ztio Omnium Fidelium Defunctorum. Dupl. De Octava. S. Caroli Episc., Conf. Dupl. Comm. Octavz, et SS.Vitalie et Agricol~Martyrum. De Octava. De Octava. De Octava. Octava Omnium Sanctorum. Duplex majus. Comm. SS. Quatuor Coronatorum Martyrum. DEDICATIO ARCHIBASILICZE SS. SALVATORLS. Duplex I I . classis. Codin. S. Theodori Martyris.

Kalendarium.
iv
lll

xvii

...

Prid. Idib. xviii xvii xvi xv xiv
Xlll

S. Andrese Avellini Conf. Duplex. Comm. SS. Tryphonis, Respicii et Nymph2 Martyrum. S. Martini Episc., Conf. Duplex. Comm. S. Mennae Mart. S. Martini I. Papae, Martyris. Semiduplex. S. Didaci Conf. Semiduplex. S. Josaphat Episcopi, Martyris. Duplex. S. Gertrudis Virginis. Duplex.

...

xii xi
X

ix
vlll

...

vii vi

S. Gregorii Thaumaturgi Episc., Conf. Semiduplex. Dedicatio Basilicarum SS. Petri et Pauli Apost. Duplex majus. S. Elisabeth Viduae. Dupl. Comm. S. Pontiani Papse, Martyris. S. Felicis de Valois Conf. Duplex. Praesentatio B. Mariae Virginis. Dzcplex majus. S. Caeciliae Virginis et Martyris. Duplex. S. Clementis I. Papae, Martyris. Duplex. Comm. S. Felicitatis Martyris. S. Joannis a Cruce Conf. Dupl. Comm. S. Chrysogoni Martyris. S. Catharinse Virginis et Martyris. Duplex. S. Silvestri Abbatis. Duplex. Comm. S. Petri Alexandrini Episcopi, Martyris.
Vigilia. Comm. S. Saturnini Martyris. S. ANDREIE APOSTOLI. Duplex 11. classis.

v iv ...
1ll

Prid.

December.
Kal. iv ...
111

Prid.
Vlll

Non. ...

vii vi v iv ...

ll1

Prid.

S. Bibianz Virginis et Martyris. Semiduplex. S. Francisci Xaverii Conf. Duplex majus. S. Petri Chrysologi Episc.,Canf. et Eccl. Doctoris. Dupl. Comm. S. Barbarae Virginis et Martyris, Cornmem. S. Sabbe Abbatis. S. Nicolai Episc., Conf. Duplex. S. Ambrosii Episc., Conf. et Eccl. Doct. Duplex. (Vigilia.) IMIMACULATA CONCEPT10 B. M A R E VIRGINIS. Duplex I. classis cum Octava. De Octava. Semid. De Octava. Comm. S. Melchiadis Papae, Martyris. S. Damasi I. Papse, Conf. Semiduplex. Comm. Octavz. De Octava.

xviii
xix
Xvlll

Kalendarium.
S. Lnciae Virginis et Martyris. Duplex. Com,m. Octavae. De Octava. Octava TmmaeulataeConceptionis B. M.V. Duplex ma@. 16 S. Eusebii Episcopi, Martyris. Semiduplex. 17 18 19 20 (Vigilia.) 21 S. THOIW APOSTOLI.Duplex I I . classis.
22 23 24 25

Vigilia. NATIVITAS D. N. JESU CHRISTI. Duplez I . classis cum Octuva. vii 26 S. STEPHANI PROTOMARTY RIS. Duplex 11. classis cum Octava. Comm. Oetavae Nativitatis. S. JOANNIS APOSTOLI ET EVANGELISTB. Duplex I I . cl. cum Octnva. Comm. Octavarum. SS. IXNOCENTIUM MARTY RUM. Duplex 11. classis curiz Octava. Co,mnz. Oetavarum. S. Thomae Cantuarieilsis Episcopi, Martyris. Duplex. Conim. Oetavarum. De Dominica infra Octavam Nativitatis. (Vel de Oetava. j Semiduplex. Comm. Octavarum. iii 30 Prid. I 31 S. Silvestri I. Palm, Conf. Du,plex. Comm. Octavarun~.

xvii xvi xv xiv xiii sii xi x is viii

I

I

Oratio ante divinurn Officiurn.

A

PER1 D6lnine os meum ad henedic6ndum nomen sanctum t'uum:

munda cynoque cor meum ab 6mnihus vanis, pervkrsis et aliknis cogitati6nibus : intelldctum illumina, aff dctum inflamma , ut digne, attbnte ac devdte 11oc Offfciu~n recitare valeam, et exaudiri mdrear ante conspbctum divinze Jilajestktis tuz. Per Christurn D6rninum nostrum. R. Amen. Dbmine, in uni6ne illfus divinz intentibnis, qua ipse in terris laudes Deo persolvisti, has tibi Horas (vel hanc tibi Horam) persblvo.

Oratio post divinum Officiurn.

S

ACROSANCTE et individuz Trinitiiti, crucifixi DBmini nostri Jesu

Christi humaaitati, beatfssima: et gloriosissimz sempdrque Virginis Rlariae fecund= integritati, et Binniurn Sanct6rum universitati sit sempitkrna laus, honor, virtus et gl6ria ah omni creatiira, nobisque relnissio Bmnium peccatbrum, per infinita saecula stecul6rum. R. Amcn. v. Be&ta viscera Mariz Virginis, quae portavhrunt ztdrni Patris Filium. R. E t beata iibera, quae lactavdrunt Christurn D6minum. Pater noster. Ave Maria.
0 0 0

Ante Matutinum et o?unes Horas, pr~terpuamad Completorium, dicitur secreto Pater noster. Ave Maria. In principio ~llatutini Primce, ac et in fine Completorii didtur etiarn Credo in Deum. ATER noster, qui es in cadis: sanctificktur nomen tuum: advdniat regnum tuum: fiat voltintas tna, sicut in celo, et in terra. Panem nostrum quotidianurn da nobis h6die: et dimitte nobis dhbita nostm, sicut et nos dimittimus debit6ribus nostris: et ne nos inducas in teiitati6nem: sed libera nos a rnalo. Amen. VE Ma,ria, gritia plena, Dinalnus tecum: benedicta tu in mulihribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccat6ribus, nunc et. in hora lnortis nostra:. Amen. REDO in Deum, Patrem omnipothntem, Creat6rem celi et t e r r a E t in Jesuin Christum, Filium ejus unicum, Dbminum nostrum: qui conchptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine: passus sub P6ntio Pilato, crucifixus, mbrtuus, et sep6ltus: descdndit ad inferos: tdrtia die resurrdxit a m6rtuis: ascdndit ad ccelos, sedet ad ddxteram Dei Patris omnipothntis: inde ventfirus est judicare vivos et m6rtuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Eccldsiam cath6licam, sanct6rum communi6nem, remissi6nem peccat6rum, carnis resurrectibneni, vitam aetdrnam. Amen.

P

A C

DOMINICA AD VESPERAS.
Pater noster. Ave Maria.
n

v. Deus in adjut6riurn.
ID

Anttphona. VII. c 2.

* '-

,n

m
'

1

i-xit Dbmi-nus.' Cantor: Dbmi-no me- o:
I

*

Se-de a dextris me is.

-

Tempore Paschali, Antiphona. (Sub qua sofa dicuntur omnes Psa h i . )
1

VII. c 2

m

A

1-le-fii-ia. Ps. Di-xit D6rni-nus. E u o u a e.

1 Et non repetitur in Psalmo: quod semper flt, qupndo Antiphona incipit a primo versu Psalmi, et Psalmus tune incipitur ab eo verbo in 'quo desinit Antiphona, sive integra dicatur, sive tantum inchoata si tamen eadem' iir cum Psalmo. .A

:

2

'

Vesperale Romanum.

A

2

Dominica ad Vesperas.

ixit D6minus D6mino meo: * Sede a dextris meis: Donec ponam inimicos tuos, * scabellurn pedum tubrum. Virgam virt6tis tuae emittet D6minus ex Sion: * dominsire in medio inimic6rum tubrum. Tecum principium in die virt6tis tuae in splend6ribus sanct6rum : * ex litero ante luciferum gbnui te. JurAvit Ddminus, et non pmni@bit eum: * T u es sacCrdos in aeternum sec6ndum 6rdinem Melchisedech.

D

Psalmus 1 9 0.

D6minus a dextris tuis, * confrkgit in die irae suae reges. Judictibit in natibnibus, implkbit ruinas: * conquasstibit capita in terra mult6rum. De torrente in via bibet: * propterea exalttibit caput. G16ria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et senlper, * et in skcula saecu16rum. Amen. Hic versus Gl6ria Patri semper dicitur in fine omnium Psalmorum, nisi aliter notetur.
I
I

n

m

1 I

- I 1 & 1
I
I

i

Di-xit D6-mi-nus D6mi-no me - o: Sede a dextris

n

me - is.
2. Ant. 111. b
I

M
C

I n n

,

I ,
I

= I b

n

u
I
I

m

Tr n

-

n

a g n a 6pe-ra D6mi-ni.

Psalmus 110.

onfitCbor tibi D6mine in toto corde meo: * in consilio jus t h u m , et congregatibne. Magna 6pera Dbmini: * exquisita in omnes voluntiites ejus. Confdssioet magnificentia opus ejus: * et justitia ejus manet in skculum skculi. Mem6riam fecit mirabilium subrum, t misericors et miseritor D6minus: * escam dedit timentibus se.

E u o u a e . Memor erit in szkculum testamenti sui: * virt6tem 6perum subrum annuntifibit p 6 pulo suo: Ut det illis haeredititem gentium: * 6pera mdnuum ejus vCritas et judicium. Fid6lia 6mnia mandlta ejus: t confirmata in skculum s&culi: * facta in veritiite et aequittite. Redernptihnem misit p6pulo suo: * mandavit in aetbrnum testamentum suum.

Dominica ad Vesperas.

3

Sanctum et terrfbile nomen Intelldctus bonus dmnibus faejus: * initium sapientiae timor cidntibus eum: * laudhtio ejus D6mini. manet in s&culum s k u l i .

Magna
0

6pe-ra D6-mi- ni, exqui - si- ta in omnes
-

vo-lunt6-tes e-jus.
3. Ant.

n ui timet D6-mi-num. tim

n

1
I

1
I

1

-

1 - 1

I

m

I

m

I

n

-

E u o u a e.

Psalmus 111.
qui timet Behtus vir in mandAtisDdminum: * ejus volet nimis. Potens in terra erit semen ejus: * generhtio rectdrum benedicdtur. G16ria et divitiae in domo ejus: * et justitia ejus manet in s$culum s&culi. Exdrtum est in tenebris lumen rectis: * mis6ricors, et miserhtor, et justus. Jucfindus homo qui miseretur et c6mmodat, .f. disp6net sermdnes suos in judicio: *
Antlphona.

quia in aeternum non commovebitur. In mem6ria ztdrna erit justus: * a b auditi6ne mala non timdbit. Pariitum cor ejus speriire in Ddmino, j- confirmiitum est cor ejus: * non commov6bitur donee despiciat inimicos suos. Dispkrsit, dedit pauperibus: -f justitia ejus manet in s&culum s5culi: * cornu ejus exaltiibitur in g16ria. Pecciitor videbit, et irascetur, j- dentibus suis fremet et tab& scet: * desidbrium peccat6rum peribit.

Qui timet Dhminum, in mandh-tis e-jus cu-pit ni-mis.
4. Ant. VII. c

-

-

s

-

it no-men D6-mi-ni.

E u o u a e.

4

Dominica ad Vesperas.
i

Psalmus 112. audiite pfieri D6minum: * laudate nomen D6rnini. Sit nornen D6mini benedictunl, * ex hoc nunc, et usque in s&culum. A solis ortu usque ad occiisum, * laudgbile nomen D6mini. Excklsus super omnes gentes D6minus, * et super coelos g16ria ejus.

L

Quis sicut D6minus Deus noster, qui in altis hiibitat, * et humilia rkspicit in coelo et in terra? Scscitans a terra inopem, * et de stbrcore 6rigens pauperem: Ut c6llocet eum cunl principibus,* cum principibus p6puli sui. Qui habitare facit sterilem in domo, * matrem fili6rum laetiintem.
I

Antiphona.

-- nn
I

I

=
"

a

I

/.
I
I

I

I

-

m

L.

1 1 1

Sit no-men D6-mi-ni be- ne-dictum in s$cu-la.
T.pereg.
5. Ant.

[
b .

I "

6xitu IsraEl de IEgfpto, * Indomus Jacob de p6pulo biir-

e-us autem noster, E u o u . a e, Super miseric6rdia tua et veriPsalmus 113.

baro : Facta est Judka sanctificiitio ejus, * IsraEl potkstas ejus. Mare vidit, et fugit: * JordBnis convkrsus est retr6rsum. Montes exsultavkrunt ut arietes: * et colles sicut agni 6vium. Quid est tibi mare quod fugisti? * et tu Jordiinis, quia convkrsus es retrbrsum? Montes exsult5stis sicut arietes, * et colles sicut agni 6vium? A fiicie D6mini mota est terra, * a fiicie Dei Jacob: Qui convkrtit petram in stagna aquiirum, * et rupem in fontes aquhrum. Non nobis Dbrnine, non nobis: * sed n6mini tuo da g16riam.

tiite tua: * nequiindo dicant gentes: Ubi est Deus e6ruml Deus autem noster in ccelo: * 6mnig quaxrimque vhluit, fecit. Simuliicra gkntium argkntum et aurum, * 6pera mhnuum h& minum. 0 s habent, et non loqu6ntur: * 6culos habent, et non vidkbunt. Aures habent, et non Budient: * nares habent, et non odoriibunt. Manus habent, et non palpibunt: t pedes habent, et non ambuliibunt: * non clarniibunt in gfitture suo. Similes illis fiant qui fiiciunt ea: * et omnes qui confidunt in eis. Domus Israel speriivit in D6mino: * adjritor edrum et protector e6rum est.

Dominica ad Vesperas.
Domus Aaron speriivit in D6mino: * adjiitor e6rum et protkctor e6rum est. Qui timent D6minum speravkrunt in D6mino: * adjctor e6rum et protkctor e6rum est. D6nlinus memor fuit nostri: * et benedixit nobis. Benedixit d6mui IsraEl: * benedixit d6mui Aaron. Benedixit 6mnibus qui timent DGminum, * pusillis cum maj6ribus.
Antlphona.

5

Adjiciat D6minus super vos: * super vos, et super filios vestros. Benedicti vos a D6mino: * qui fecit coelum et terram. Coelum coeli D6mino: * terram autem dedit filiis h6minum. Non m6rtui laudiibunt te D6mine: * neque omnes qui descendunt in infernurn. Sed nos qui vivimus, benedicimus DGmino, * ex hoc nunc et usque in s&culum.
I

C
m

I n I rn ' De-us au-tern no-ster in cce-lo: 6mni - a quae-ciimI

--

a

I

n

d

- -I

n

-

I

I

Pn

,

-

-

---

que v6-lu it, fe-cit.
T. Paschal1 Ant.

-

-

A l e i a al-le-lii-ia, alle

-

lii-ia.

Capitulum. 2. Cor. 1, 3-4. enedictus Deus, et Pater D6mini nostri Jesu Christi, t Pater rnisericordiiirum, et Deus totius consolati6nis, * qui consoliitur nos in omni tribulati6ne nostra.

B

Hymnus.
VII!.
I

I

I

m

I

I I

g
m

R*

u-cis Cre - ii - tor 6p-ti-me,

' -4

Lu-cem di - 6 - rum

pr6-fe-rens,Prim-6r-di- is lu- cis no-vm Mundi pa-rans

+
n , n

6

Dominica ad Vesperas.
m

n

I 1

n n o-ri-gi-nem: 2. Qui mane junctum vkspe-ri
I

IA

.+
I
I

a

I

Di em

-

vo-ci I ,
I I

.

I

1

-

1
I

m

n , I 3 - r n I I n ' n ri pr&-ci-pis: 11-16bi-tur te-trum cha os,
A
I

-

n

-

+

q I

m

In

L

4

Audi
I
A

Q ' l n pre-ces cum flC-ti-bus. 3. Ne mens gra-v6-ta cri-mi-ne,
¶ !
I

L

n

,

m I

m

I

1

Vi-tae sit ex-sul mfine-re, Dum nil per-6nne c6-gi-tat,

Se-s6que cul-pis il-li-gat. 4. Cce-16-ste pul-set

6-sti - um,

Vi-tii-le to1 - lat pr$mi -um: Vi-t6mus omne n6-xi - um,

I

Purghmus omne p6ssimum. 5. Prsesta, Pa-ter pi

- issime,

Patri-que compar Uni-ce, Cum Spi-ri-tu

PA- riicli-to,

Regnans per om-ne s&cu-lum.

A-men.

-

Dominica ad Vesperas.
2. Alius Tonus ad libitum.
I

7

L

-

u-cis Cre- &tor bptime, Lu-cem di- &rum pr6-fe-rens, -

Prim-6r-di - is lu - cis no-vae Mundi pa-rans o-ri-gi-nem:

-

2. Qui ma-ne junctum v6spe-ri
1
n

Di - em vo-c6-ri pr&-ci-pis:
I
I

I
I

n n 11-15-bi-tur te-trum cha- os, Audi pre-ces cum fl6-ti-bus.
n

m

tn

1

n,,
I

1

. n

1

I

I

i l

I

3. Ne mens gra-vi-ta crimi-ne, Vi-tae sit exsul miine-re,

,n ,i n n
Durn nil per-Cnne c6-gi-tat, Ses6que cul-pis il-li-gat.

m

m

4. Cae-16-ste pul-set 6-sti - um, Vi-ti-le tollat pr&mi - um :

Vi-tit-mus omne n6-xi - um, Purg6mus omne p6ssimum.
I

w

..

5. Prie-sta, pa-ter pi is-sim'e, pi-trique compar ~ n i - c e ,

-

8

Dominica ad Vesperas.

Cum Spi - ri-tu Pa-r6cli-to, Regnans per omne s&cu-lurn.

3. Alius Tonus.
I
I

r

r

l

r

I I

li
I

u - cis Cre - 6

- tor

6p-ti - me,

Lu-cem di - 6- rum

I

r]

pr6-fe-rens,

Prim-6r- di - is

lu-cis

novae

Mun-di

e,

pa
1

- rans o-ri-gi-nem: 2. Qui ma-ne junctum v6spe-ri
v

Di - em vo-c8- ri pr&-ci-pis:

4'

y

I

IA I
II,
I

I

II,

II

I
1

11-16- bi - t u r tetrum cha - os,

I I

I

Audi

pre

- ces

cum fl6-ti-bus. 3. Ne mens g r a d - t a

crirni-ne, Vi-tae sit exsul miine-re,

Dum nil per-8n-ne

cb

- gi-tat,

Se-s6-que

cul-pis il-li-gat. 4. Cce-16-ste

v

Dominica ad Vesperas.
m
'

9
,

l

m

m

e ,,

pul- set 6sti
m

- um, Vi-tA - le tol-lat przkmi - um: Vi-tkmus
I

m

3
1

1
J l

1

~
I

R

I

I

I

I "

I

'3

r,
m

m
u

I
I

Q I

r ~

1 .v m 4 L
I

m

e

om-ne n6
m
I

m

x L m , Purge- mus

3.. m m m A%-n; pi.ssim;m.'
I ,
1

I

'

S.Przesta, Pa-ter pi - is-si-me, Patri-que compar U-ni-ce,
I
I

-

9

I

4
I "

I

e

Cum Spi - ri - tu Pa-r& - cli-to, Regnans per
I

-

I

1

r
l + A

m

I

m~

n

3..

omne
l.4
m

J

m

sb-cu - lum.

d

m n

n

-

u n

m

A - mzn.
D6mine orhtio mea.

X. Dirigiitur

I$. Sicut i n c h s u m in conspectu tuo.
genie in progenies * timentibus eum. Fecit potentiam in brhchio M a z f i a t . * 5nima men D6- suo: * dkpdrsit superbos mente cordis sui. Dep6suit potentes de sede, * Et exsultiivit spiritus meus * et exaltiivit hlimiles. in Deo salutiiri meo. Esurientes implevit bonis: * Quia respexit humilitiitem ancilla: s u z : * ecce enim ex hoc et divites dimisit iniines. Suscepit IsraEl pGerum suunl, beiitam me dicent omnes gene* recordatus miseric6rdiz suae: rati6nes. Quia fecit mihi magna qui poSicut loclitus est ad patres tens est: * et sanctum nomen nostros, * Abraham, et &mini ejus in skcula. ejus. G16ria Patri. Et miseric6rdia ejus a proPost Ant$honam dicitur Oratio propria, deinde Commemorationes, s i q u faciende occurrunt; postremo, si dicendum esl, Suf~ fragium de Omnibus Sanctis, vel de Cruce, ut infra.

Canticum B. Mariae Vlrginis. LUC.I , 46-55.

10

Dominica ad Vesperas.

Sufragium de Omnibus Sanctis fit, extra Tempus Paschafe, in Officio tam de Tmpore quam de Sanctis, except0 tamen Tempore Adventus ac Passionis. Non fit in Duplicibus, neque infra Octavas, neque in Dominica in qua occurrd Duplex simplificatum.

De Omnibus Sanctis.
Ant.

n e - 5-ta De - i G6-nitrix, Virgo Ma-ri - a, Sancti-que
I

3 - 1 -

I

I

.
-

n

*
I

haA

-

/m ,
I
I

I
I

n

m

a

m
I
I

I

q

111
I

1
i

n

1

"

1

om-nes

in-ter-c6dant pro no-bis ad D6-mi-num.

N. Mirificcivit D6minus Sanctos suos. 9. Et exaudivit eos clamhntes ad se.
Orkmus. Oratio. cunctis nos, qu&sumus Dbmine, mentis et c6rporis defende periculis: * et intercedbnte becita et glori6sa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum bezito Joseph, bezitis Ap6stolis tuis Petro et Paulo, atque becito N. et 6mnibus Sanctis, salritem nobis tribue benignus et pacem; ** ut destrrictis adversithtibus et err6ribus univkrsis, * Ecclksia tua secrira tibi s6rviat libertite. Per eiimdem D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum: * qui tecum vivit et regnat in unitcite Spiritus Sallcti Deus, per 6mnia sgcula s ~ c u l 6 r u m . b. Amen. 3 In hac Oratione, ad litteram N., exprimitur nomen Sancti

A

1

Titularis propriu? Ecclesi~; et nomina sanctorum Angelorum et sancti Joannis Baptist@, si Titulares fuerint, pr~ponunturnomini sancti Joseph. Tempore autem Paschali, a Feria II. post Dominicam in Albis usque ad Vigiliam Ascensionis inclusive, in Officio tam de Tempore quam de Sanctis, loco pr~cedentisSuffragii, fit sequens Commemora tio

De Cruce.
Ant

VI.

I

m

a n I I

I

ru-ci

- fi-xus *

1

1

I .

sur-rbxit a

-tm6r - tu - ,
k

q

m

m

m

et

Dominica ad Completorium.

11

red

- 6-mit

nos, 1

-

1

-

a,

at-le - lli - ia.

VI. Dicite in natibnibus, alleltiia.
F. Quia D6minus regnhvit a ligno, allelfiia. j
Or6mus. Oratio. eus, qui pro nobis Filium tuum Crucis patl%ulum subire voluisti, ut inimici a nobis exp6lleres potestzitem: * concede nobis fzimulis tuis; ut resurrecti6nis gritiam consequzimur. Per etimdem D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum: * qui tecum vivit et regnat in unitzite Spiritus Sancti Deus, per 6mnia skcula szcul6rum. Fj. Amen.

D

VI. D6minus vobiscum. 6. Et cum spiritu tuo.
Cantores : \X. Benedicimus D6mino. Fj. Deo grzitias. VI. Fidelium Bninlz per miseric6rdiam Dei requihscant in pace. 8. Amen. Deinde dicitur secret0 Pater nos ter. nisi sequatur immediate Completorium.

Dominica ad Completoriurn.
Lector intipit:

Jube domne bene-di-ce-re.

Noc-tem qui 6 tam et fi-nem per-f6c-tum concedat

-

I

n

no-bis D6-mi-nus omni-po-tens. @. Amen.

Dominica ad Completorium. Lectio brevis.
I

I. Petri 5,8-9.
-- -

--

Fratres:
1 1 n 1 n

S6-bri i

-

est6-te, e t vi-gi-li-te: qui a
I I
I

-

adI

m

I

I n

m

n

L

-

-

n

versh-ri - us vester di bbo-lus, tamquam le- o rir-gi ens,

-

-

cir-cu it, quae-rens quem d6-vo-ret: cu i re- si-sti- te
I

-

-

for-tes in fi-de. Tu autem D6mi-ne mi-se-rBre no-bis,

Q. De o g r i - t i - as.

-

- -

v. Adju-t6-ri- urn no-strum in n6mi-ne
@. Qui fe-cit ce-lum et ter-ram.
Pater noster, dicifur fofum secrefo.

Db-mi-ni.

Deinde Hebdomadarius facit Con fessionem. onfiteor Deo omnipot6nti, beat= M a r k semper Virgini, beat0 Michadi Archangelo, beat0 Joiinni Baptistz, sanetis Ap6stolis Petro et Paulo, 6mnibus Sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatibne, verbo et bpere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam hiariam semper

C

Dominica ad Completorium.

13

Virginem, beiitum Michaelem Archiingelum, beiitum J o h n e m Baptistam, sanctos Apdstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos fratres, orare pro me ad D6minum Deum nostrum.

Chorus respondet:
et M isereiiturte tui omnipotens Deus, 9. dimissis peccatis tuis, perAmen. d ~ c a t ad vitam &ernam.

Deinde repetit Confessionem: et ubi dicitur vobis fratres, et
vos fratres, dicatur tibi pater, et te pater.

Facta Con fessione a Choro, Hebdomadarius dicit:
omnipotens Deus, dimissis M isereiitur vestriad vitam set6rnam. et5. Amen. pecc5tis vestris, perddcat vos

Indulghntiam, absoluti6nem, et renlissidnem peccat6rum nostr6rum tribuat nobis o~nnipotenset rnisericors D6minus. Q. Amen.
Et facta absolutione didtur:

v. Convkr-te nos De - us sa-lu-t6-ris no-ster.
Q. Et a-v6rte i-ram tu- am a no-bis.

v. Deus in adjutbrium, etc.
VIII. G
Ant.
m m
I

I

C:

I

i-se-r6re. Ps. Cum invo-ch-rem. E u o u a e.
m

I

"

1-le-lii-ia. Ps.Cum invo-ch-rem. E u o u a e.
Miserbre mei, * et ex5udi oraum invociirem exaudivit me tidnem meam. Filii hdmiilunl fisquequo graDeus justitize me=: * in trivi corde? * ut quid diligitis vabulati6ne dilathsti mihi.

n
m

m

I

m

n

1

- - n u m n

m

I

Psalmus 4.

C

14

Dominica a d Completorium. a lltere tuo I adCadent millia a dextrismille, t* et decem tuis: te autem non appropinqulbit. Veriimtamen 6culis tuis considersbis: * et retributidnem peci catdrum vidbbis. Qudniam tu es Ddmine spes mea: * Altksimum posuisti refdgium tuum. Non accbdet ad te malum: * et flagbllum non appropinquiibit tabernaculo tuo. Qudniam Angelis suis mandavit de te: * ut custddiant te in 6mnibus viis tuis. In manibus portabunt te: * ne forte offbndas ad lhpidem pedem tuum. Super aspidem et basiliscum ambulibis: * et conculchbis le6nem et dracdnem. Qudniam in me sperhvit, liberAbo eum: * prdtegam eum, qudniam cogndvit nomen meum. Clamlbit ad me, et ego exAudiam eum: t cum ipso sum in tribulatidne: * eripiam eurn et glorificBbo eum. Longittidine dibrum replbbo eum: * et ostbndam illi salutare meum.

nitatem et qugritis mendacium? Et scit6te qudniam mirificsvit Ddminus sanctum suum: * Ddminus exhudiet me cum clamivero ad eum. Irascimini, et nolite pecciire: t quae dicitis in cdrdibus vestris, * in cubilibus vestris compungimini. Sacrifichte sacrificium justitiae, t et sperlte in ~ d m i b o . * Multi dicunt: Quis ostbndit nobis bona? Signhtum est super nos lumen vultus tui D6mine: * dedisti laetitiam in corde meo. A fructu frumenti, vini et 61ei sui, * multiplicati sunt. In pace in idipsum * ddrmiam et requiescam. Qudniam tu Ddmine singulhriter in spe * constituisti me.

Psalmus 9 . 0

ui habitat in adjutdrio Altissimi, * in protectidne Dei coeli commor5bitur. Dicet Dbmino: Susc6ptor meus es tu, et reftigium m e um: * Deus meus, speriibo in eum. Qudniam ipse liberavit me de liiqueo vensntium, * et a verbo Aspero. Psalmus 133. Sciipulis suis obumbrhbit ticce nunc benedicite Ddmibi: * et sub pennis ejus sperlnum, * omnes servi D6mini: bis. Qui statis in domo Ddmini, Scuto circdmdabit te vkritas ejus: * non timbbis a timdre * in htriis domus Dei nostri. noct6rno. In ndctibus extdllite manus A sagitta volante in die, t a vestras in sancta, * et benedinegdtio perambulhnte in t h e - cite Ddminum. bris: * a b incfirsu, et daemdnio Benedicat te Ddminus ex Simeridiko. on, * qui fecit coelum et terram.
I

Q

E

Dominica ad Completorium.
Ant,
I
I
I I

15
I
I I

m

M
T.Paschali Ant.

n

nln

I r

I I
I I

i-se-r&re -mi-hi " '

D6-mi-ne, et ex-8u-di o-ra - ti-

6-nem me-am.

'
1- le-1G-ia, alle-lii- ia,
al-le-lii-ia.

A
VIII.

Hymnus.
Tonus Hymni sequentis variatur secundum Tempora aut Festa, ut notatur propriis locis. Toni autem soliti per Annum, pro Feriis, Dominicis et Festis (exceptis Festis B. M. K et illis pro quibus tonus proprius assignatur, ac eorum Octavis), sunt sequentes.
1. In Feriis et Festis Simpiicibus per Annum.
r r
b.

I
LI

I
L .

I

I

I

T
n

I n

I I
n
1 1 1
b
d

n ,

nl
I

I

e -- lucis ante tkrminum, Rerum Cre-Btor, p6-scimus,
1
r r
n

m

I

I

'

I

n n

n

n

I

-

n ,

"

n

U t pro tu - a cle-mkn-ti- a Sis prae-sul et cust6-di- a.

2. Procul rec6dant s6mni-a, E t n6cti -um phant8sma-ta:

a ,

I

r
I

r

n

r

n

r

n I
n

L I

n

I I

I

n

n

I
I

I

I

n , n

Host6mque nostrum cbmprime, Ne pollu- 8ntur c6rpora.

16

Dominica ad Cornpletorium.

3. Przesta, Pa-ter pi is-si-me, Pa-trique cornpar Uni-ce,

-

I I

Cum Spi-ri-tu Pa-rhcli-to Regnans per omne s&cu-lum.

2. In Dominicls et minoribus Festis per Annum.
VIII.

n I n a 1

m

I

n .
L1

I I

.'
m

I I

I

Tn

I

n ,

I

e lucis ante thrminurn, Rerurn Cre- htor, p6-scimus,

Ut pro tu - a cle-rnhn-ti- a

Sis przesul e t cust6-di - a.

I 1-

p p p p p

- -

2. Procul re-c6-dant s6mni - a, E t n6cti - um phantisma-ta:

Hostkmque nostrum cbmprirne, Ne pollu-bntur c6rpora.

e

n

rn

I
L I

I I

I
1

-

rn

I
L I

3. Prze-sta, Pa-ter pi is-sirne, Pa-trique compar Uni-ce,

-

Ad Cornpletorium.
I

Cum Spi-ri-tu Pa-riicli-to Regnans per omne s$cu-lum.
rn

A - men.
3. In majortbus Festis per Annum.
IV.
I

m

I

I m m a

m.

1

4 . l

I
1

I
I

-

m

2
1 I

I

e lucis ante tkrmi- num, Rerum Cre-8-tor,p6scimus,
I

Ut pro tu - a clemknti
m

-a

-

Sis przsul et cust6-di
I

-

a.

2. Procul recBdant s6mni

- a, Et n6cti- um phantiisma-ta: -

-

Hostiimque nostrum cbmprime, Ne pollu-iintur c6rpo ra.

3. Praesta, Pa-ter pi is-si- me, Patrique compar U-ni ce,

-

-

-

Cum Spi-ri-tupa-riicli - t o Regnans per omne sBcu - Inm.

-

Vesperale Romanum.

Ad Completorium.
Tempore Paschall In Offlcio de Tempore et de Sanctis. Tempore Paschali, id est, a Completorio ante Dominicam in Albis usque ad Ascensionem exclusive, tam in Dominicis quam in Fe. riis et etiam in Festis occurrentibus (nisi fiat de Beata Maria K), Hymnus pra~cedenssrc cantatur et concluditur:
VIII.

m n L I m I
n n
I

m

I

n n

m
I

g

T
L

n

1

n nI l i

e lu-cis ante terminum, Rerum Cre-&tor,p6scimus, I n

Ut pro tu - a c1emEnti- a
1

Sis prae-sul et cust6-di - a.

-

t

2. Procul recedant s6mni-a, Et n6cti-um phantiisma-ta:

Hostcmque nostrum cbmprime, Ne pollu-hntur c6rpora.

3. De o Patri sit gl6-ri a, Et Fi-li o, qui a m6rtu is

-

-

-

-

Sur-rhxit, ac Pa-r4-cli-to,

In sempi-tcrna s$-cu-la.

Ad Completorium.

19

In Festis et Octavls B. Marlae Vlrginis. In Festis B. Marie Virginis, ac infra eorum Octavas, etiam

Tempore Paschali, Hymnus predictus canendus et concludetzdus est modo sequenti: rn q n 11. I 4 n m I n I

-

I

.
I

I

e lu-cis an-te ter-mi-num, Re-rum Cre

- 6 - tor,

-

p6sci-mus, Ut pro tu a cle- men-ti a

-

-

Sis przesul et

n

n

-

-

n "

I

n

n

% I

I

I

3

q*

m

I '

I

tm
rl J

phan-tdsma-ta: Ho-stkmque no-strum c6m-pri-me, Ne

eL poilu dntur c6rpo-ra. 3. Je-su, ti bi sit gl6 - ri - a, Qui
I

II"

I

.

n

-

1

m
I
I

1

I '

-

-

na-tus es de Vir-gi-ne, Cum Patre et almo Spi - ri-tu,
n
m
m
I

"

I"

n "

m

In sem-pi-ter-na s&-cu-la.

A - men.

T

Capitulum. Jerem. 14. g. u autem in nobis es Dbmine, t et nomen sanctum tuum invociiturn est super nos: * ne derelinquas nos, D6mine Deus noster. Q. Deo gr8tias.
2 .

Ad Completorium.

21
I

F I - 0 , et Spi-ri-tu- i Sancto.

In ma-nus tu- as.

\Y. Cu-st6di nos D6mi-ne ut pu-pillam 6-cu-li. a-16-rum tuiirum pr6tege nos. Q. Sub umbra Tempore Paschali, id est, a Completorio Sabbati ante Dominicam
in Albis inclusive, usque ad Sabbatum post Festum Pent. exclusive:
Responsorium breve.
Vl.
I

I = '=
*
A

n ,, w ,
I

m

m

m m

n manus tu-as Dbmine, commkndo spi-ritum me- um:

-=

-

n u
I

m

I

-1

a-e-lia

In manus.

v. Red-emi-sti nos

e-

D6mi-ne, De- us ve-ri-th-tis.
I

*
I I

Alle - lii-ia, alle-lii-ia.
= = = =

- n

*
n u
m
I

-

I

?

*

=

n

n
I "

l

V.

G16-ri a Patri, et Fi-li - o, et Spi-ri-tu- i Sancto.

-

In manus.

u t pupillam Bcu-li, allelfi-ia. &. Sub umbra alirum tuirum pr6tege nos, allelii-ia.

v. Cust6di nos D6mine

-

w

Ant. III. a

3

I

-

Ad Completoriurn.

I

n

3 = =

I ,
I

alva nos.

Cant. Nunc di-mit-tis servum tu-urn

Quod parasti * ante fiiciem unc dimittis servum tuum 6mnium popul6rum : Dcimine, * sectindum verLumen ad revelaticinem genbum tuum in pace: tium, * et gl6riam plebis t u z Quia viderunt 6culi mei * sa- IsraEl. G16ria Patri. luthre tuum : rn d r r rn I

Canticum Simeonis. Luc. 2,zg-32.

N

r l l I

m

-

n

I

I

n

I

al-va nos, Db-mi-ne, vi-gi-16ntes, cuostb-di nos

dor-mi-Cn-tes: ut vi-gi-l6mus cum Chri-sto, et re-qui-

escrimus in pa-ce. T. P. Alle-lii-ia.
In quolibet Officio Semiduplici aut Simplici, ef in Feriis tam per Annum communibus quam Temporis Paschalis, post repetitam ad Nunc dimittis Antiphonam, dicuntur sequentes Preces, nisi in Vesperis facta fuerit Cornmemoratio alicujus Duplicis vel Octava?. Semper autem dicuntur, et flexis quidem genibus, in Feriis in quibus ad Vesperas dicta? sint Preces feriales. Jirie el6ison. Christe elhison. Kfrie el6ison. Pater noster secreto usque ad Y. Et ne nos indhcas in t e n t a t h e m . Q. Sed libera nos a malo. Credo in Deum secreto usque ad Wj. Carnis resurrectibnem. F$. Vita~naetkrnam. Amen.

K

Ad Completorium.

23

v

es Ddmine Deus patrum nostr6rum. I$. Et laudii bilis et gloridsus in szkcula. U. Benediciimus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Q. Laudemus et superexalt6mus eum in sziicula. U. Benedictus es Ddmine in f i r m a m h t o coeli. 8. Et laud& bilis et gloridsus et superexaltiitus in sa5cula. 733. Benedicat et custddiat nos omnipotens et misdricors D6minus. 9. Amen. W;. Digniire D6mine nocte ista. Q. Sine pecciito nos custodire. N. Miserbre nostri Ddmine. 8. Miserere nostri. U. Fiat misericdrdia tua Ddmine super nos. 8. Quemiidmodum speriivimus in te. Y. Ddmine exiiudi oratidnem meam. Q. Et clamor meus ad te v6niat. W;. Ddminus vobiscum. Q. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ora tio. isita, qua5sumus Ddmine, habitatidnem istam, et omnes insidias inimici a b ea longe rep6lle: 1- Angeli tui sancti hiibitent in ea, qui nos in pace cust6diant; * et benedictio tua sit super nos semper. Per D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitiite Spiritus Sancti Deus, * per dmnia skcula saecul6rum. 9. Amen. Y. Ddminus vobiscum. 8. Et cum spiritu tuo. U. Benediciimus Ddmino. 8. Deo griitias.
\

U. Benedictus

Benedictio. Benedicat et cust6diat nos omnipotens et misericors D6minus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Q. Amen. Et non dicitur Fidelium Bnimae, sed immediate dicitur una e x infrascriptis Antiphonis B. maria^ Virginis pro tenzpore.

8 A Vesperis Sabbati ante Dominicam I. Adventus usque ad secundas Vesperas Purificationis inclusive:
Ant.
~ Q
A + . '

A

+ .

h
L I

I
I

I
I I
L .

I

I I
' A

-

I

ma

* Red-empt6-ris M a - ter, quae
- nes,
Et stel

I

'

p6r-vi - a cce-li por-ta ma

- la

ma ris,

-

24

Ad Completorium.

succlir-re ca-den ti slirge-re qui cu - rat p6pu.10:

Tu qua: ge=nu l-sti,

eb
-

P sanctum Ge-ni- t h e m : Vir
I
I
1 1
I

,

h

L

tb i =

1
I
I

-

1

na-tu - ra mi- r6n - te,
q
4' + I -

r ~ q
A

-

tu -um

I
I
I

-

I]
I

I'

J
I
I

I
I

-

g o pri
I I
I

-

v

n I

us ac post& m
m
I

eL 3 ri - us, Ga-bri- 6 - lis ab o - ;e sumens il-lud Ave,
I

*

In Adventu: Y. Angelus D6mini nuntiiivit hilariae. F. Et concepit de Spiritu Sancto. j Orernus. Oratio. ratiam tuam, qugsumus Dbmine, mCntibus nostris inftinde: t ut qui, Aligelo nuntiiin te, Christi Filii tui incarnatidnem cognbvimus, * per passibnem ejus et crucem ad resurrectibnis gldriarn perduciirnur. Per efirndern Christum D6rninurn nostrum. Q. Amen. A primis Vesperis Nativita tis Domini et deinceps: 733, Post partum Virgo invioliita permansisti. 8. Dei Genitrix intercede pro nobis. Oremus. Oratio. eus, qui sallitis aeternae, beiitae Mariae virginitAte faecfinda, humiino generi prgmia przstitisti: t tribue, qu&sumus; ut ipsam pro nobis intercedere sentiiimus, * per quam merfiimus auct6rem v i k suscipere, D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum. 8. Amen.

G

D

Ad Completorium.

25
2.

Februarii, etiam quando transferatur Festum Purificationis B. M. V., usque ad Completorium Feriiz IY. Majoris Hebdomada) inclusive:
Ant.
I
I

8 Post Purz'jfcationem, id est, a Completorio diei

I
m
I

Vl,

1

I

-

eAn
ve
1

* Re-gEna
I

cce- 16- rum, A
+
I

- ve

ep

L

Ange-16 - rum:

= $ =

n

I

Sal -ve r a - dix,

.I. I

D6mina

I

sal-ve por-ta, Ex qua

mu;-

do lux est or

- ta:

Gaude Vir-go glo-ri - 6-sa,

Su-per orf;

- nes spe-ci - 6 -

sa: Va

-

le, o val-de

de-c6-ra, Et pro no - bis Chri

-.4 stum * ex-6

-

ra.

R. DignAre me laudare te Virgo sacriita. 9. Da mihi virtdtem contra hostes iuos.
Oremus. Oratio. ondde, mis6ricors Deus, fragilitiiti nostrae przsidium: t ut qui sanctae Dei Genitricis mem6riam Bgimus, * intercessi6nis ejus auxilio a nostris iniquitatibus resurgiimus. Per e6mdem Christum D6minum nostrum. 8 Amen. .

C

8 A Completorio Sabbali Sancti usque ad N O M Sabbati infra ~ Ocfavam Penfecostes inclusive:
~nt.
I

'
lae-tii

I

n

e-gi-na cce-li

*

-

-

-

re, al-le-lfi-ia:

26

Ad Completorium.

ea

Qui- a quem me-ru
I I
n
LII

- i-sti
a
m

por

m

I .

II

n
b
r

I

L i '7 +A I " v

-

r
I

" 1 ' 1
r I

-

r

I

II, n

I

t i - re,

al-le
R 1'
r
n

-

lli-ia: Re-surd
I I
" I

-

xit, sic-ut di-xit,
I

n

r

d

al-le

-

lfi-ia:

0 - ra pro no - bis

' .4
A

De

-

4

um,

al-le - 16 - ia. Y. Gaude et lathre Virgo Maria, allel6ia. Q. Quia surrexit D6minus vere, allel6ia. Orbmus. Oratio. , qui per resurrectidnem Filii tui Ddmini nostri Jesu De&isti mundum laetificare dignitus es: priesta, qu$sumus; ut per ejus Genitricem Virginem Mariam, * perpetuae capiimus ghudia vitae. Per e6mdem Christum Ddminum nostrum. Q. Amen. 8 A primis Vesperis Festi SS. Trinitatis usque ad Nonam Sabbati ante Adventurn inclusive.

*

** -

+

n

-t
r
I

Vi

-

I

I

ta, dul-c6

-

do,

'" n

n

et spes no-stra, sal- ve.

Ad te

clamii-mus, Cxsu-les, fi-li i He-vae. Ad te suspi-r8-mus,

-

Ad Completoriurn.
:
1

- hac ge-m6ntes et flen- tes in
j
C

n

I

I

rn

m
n

1

I

4 n . n
I

+A

J
, I n, I

. a

E - i a ergo, Advo-ci - ta no-stra, il-10s tu
I

=j

la-cri-mi-rum n n - - 9
I

P

-

os mi-se-ri-

c6r-des 6-cu-10s

ad nos convir te.
I I

-

-

Et Je-sum,

a

6 n ,
I

m

I

be-ne-dic-tum fructum ven-tris tu

-

I

no- bis post hoc
I

I
I

m
I

I

n

ex-si-li Fn 0s- t6nde. r

-

wn

I

m

I
I

n

-

0

cle-mens: 0

p i - a:

0

dul-cis

* Vir-go Ma-ri -

a.

W;. Ora pro nobis sancta Dei Gdnitrix.

Q. Ut digni efficihmur promissi6nibus Cbristi. Oratio. Ordmus. mnipotens sempit6rne Deus, qui glori6sae Virginis Matris Mariz corpus et iinimam, ut dignum Filii tui habithculum 6ffici mererdtur, Spiritu Sancto cooperiinte pr~pariisti:t da, ut cujus comtnemorati6ne lzetimur, * ejus pia intercessi6ne ab instintibus malis et a morte perpetua liber6mur. Per eiimdem Christum D6minum nostrum. Q. Amen.

0

W;. Divinum auxilium miineat semper nobiscum.

4. Amen.

Deinde dicitur secret0 Pater noster, Ave Maria, et Credo.

28

Feria Secunda ad Vesperas.

Antiphona predict@ dicuntur etiam in fine Laudum, quando discedendum est a choro: sed s immediate subsequatur Prima, vel i alia Hora, dicuntur in fine ulfima Horap, ita ut dicantur semper, quando terminata aliqua Hora, discedendum est a choro: et tune post Y. Fidelium Bnimae, ef Pater noster, secreto, dicitur: Y. D6minus det nobis suam pacem. auxilium.

4.. Et vitam reternam. Amen.

Deittde una ex prapdictis Antiphonis, et in fine

V. Divinum

FERIA 11. AD VESPERAS.
Psalmi ad Vesperas in hac Feria et in aliis Feriis assignati, cum appositis Antiphonis dicuntur in Feriali Of_lScio, ef in Festis quanho sumendi sunt Psalmi feriales ad Vesperas. In Festis Duplicibus, Ant$hona dicuntur integra ante et post Psalmurn.
1. Ant. ? 1. g 2~b
m
I

I
T.Pasch.

n

m
I

m

= = =

n-cli-nh-vit D6-mi-nus

*

n Tr au-rem su am mi-hi.

-

I

n ,

I I
I

-

I

E u o u a e .
I

n

!
I

mihi: * et in diebus meis in- am : -f. misericors D6minus et juvociibo. stus, * et Deus noster miseretur. Circumdedkrunt me doldres Custddiens piirvulos Ddminus: mortis: * et pericula infkrni in- * humiliitus sum, et liberavit venerunt me. me.

ilhxi, exiiudiet * et nomen DQuia qudniam oratidnisD6mi- vkni:.Ddmine liberaD6mini invo.nus * vocem meae: c h i inclinQvit aurem suam 0 Qnimam me-

I - le-lii-ia, alle-lli-ia, al-le- lii-ia. E u o u a e. Sub qua sola dicuntur omnes Psalmi. Et ita in aliis Feriis. Psalmus 114. Tribulatihnem et dol6rem in-

*

i

Feria Secunda ad Vesperas.

29

Convertere 6nima mea in re- de morte: t 6culos meos a 18quiem tuam: * quia D6minus crimis, * pedes meos a lapsu. Placebo D6mino * in regi6ne benefecit tibi. Quia eripuit hnimam meam viv6rum.

v

2. Ant. 111. g

I I

3 n

I
L I

n q I

rn

1

I
I

a

I

I

-

LI 1

'a d l
I

0-ta m e - a I -

* D6-mi-no reddam
E u o u a e.

co-ram omni

pb-pu-lo e - jus. Psalmus 115.

locritus Credidi, *propter quodhumilihsum: ego autem tus sum nimis. Ego dixi in exc6ssu meo: * Omnis homo mendax. Quid retribuam D6min0, * pro 6mnibus q u z retribuit mihi? Cdlicem saluthris accipiam : * et nomen D6mini invocdbo. Vota mea D6mino reddam coram omni p6pulo ejus: * pre3. Ant. VII. b

ti6sa in consp6ctu D6mini mors sanct6rum ejus: 0 D6mine quia ego servus tuus: * ego servus tuus, et filius ancillae tuae. Dirupisti vincula mea: -f- tibi sacrificdbo h6stiam laudis, * et nomen D6nlini invoc8bo. Vota mea D6mino reddam in conspdctu omnis p6puli ejus: * in dtriis domus Dbxnini, in mCdio tui Jerrisalem.
1

d

I

I
I ' m
I
I

la-m6

-

vi,

*

n et Db-mi-nus ex-au-di-vit me.

d

n

E u o u a e . Psalmus 119.
D6minum A dclamhvi: * etcum tribulhrer exaudivit me. D6mine libera dnimam meam a libiis iniquis, * et a lingua dol6sa. Quid detur tibi, aut quid apponhtur tibi, * ad linguam d0l6sam?

Sagittze potentis acfitae, * cum carb6nibus desolat6riis. Heu mihi! quia incolatus meus prolongitus est: t habithvi cum habitintibus Cedar: * multum incola fuit dnima mea. I Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: * cum loquebar illis, impugnibant me gratis.

30
4. Ant. I* f

Feria Secunda ad Vesperas. -n
I
L .

A
..

n
l ‘ l m

I

= - = - 'um
u - l r - li
..

me - urn

*a

n D6-mi-no, qui fe-cit

i

m

m

cce-lum et

ter-ram.

E u o u a e.

Psalmus 120. evavi 6culos meos in montes, * unde vdniet auxilium mihi Auxilium meum a Dbmino, * qui fecit ccelunl et terram. Non det in commoti6nem pedem tuum: * neque dormitet qui custbdit te. Ecce non dormitabit neque dbrmiet, * qui cust6dit Israel.

L

I nus protdctio tua,

Dbminus cust6dit te, Dbmi* super manun1 ddxteram tuam. Per diem sol non uret te: * neque luna per noctem. D6minus cust6dit te a b omni malo: * custbdiat Bnimam tua m D6minus. Dbminus custddiat intrditum tuum et bxitum tuum: * ex hoc nunc, et usque in skculum.

5. Ant..

IV. g

L
L

ae-th-tus sum

*

in his quae dic-ta sunt mi-hi.

E u o u a e . Psalmus 121. atatus sum in his q u a dicta sunt mihi: * In donlum D6mini ibimus. Stantes erant pedes nostri, * in htriis tuis Jeriisalem. Jeriisalern, quze zedificiitur ut civitas: * cujus participhtio ejus in idipsum. Illuc enim ascenddrunt tribus, tribus Ddmini:. * testim6nium IsraEl ad confitbndum nbmini D6mini.

Quia illic seddrunt sedes in, judicio, * sedes super domum David. RogAte q u z ad pacem sunt Jeriisalenl: * et abundAntia diligdntibus te : Fiat pax in virtiite tua: * et abundiintia in ttirribus tuis. Propter fratres meos et prbximos meos, * loquhbar pacem de te: Propter domum Dbmini Dei nostri, * quasivi bona tibi.

Feria Secunda ad Vesperas.

31

Tempore Paschali. Ant. Alleliiia, allel5a, alleliiia. ut supra, 28. Capitulum, Hymnus et \X. hic ef in aliis Feriis posita dicuntur tanfum in Feriali Oflicio per Annum. Tempore aufem Advenfus, Quadragesima?,Passionis et Paschali habentur propria, ut in Feria 1 . 1 primo in his Temporibus occurrenfe indicantur. Antiphona ad Magnl'jica f singulis Feriis apposita dicitur tantum in Feriali OfJcio per Annum, sed post Sepfuagesimam habentur propria? ut ibidem notatur. Capitulum. 2. Cor. I 3 - 4 . ,
Pater nostri Jesu -f Pater Benedictus Deus, et et DeusD6mini consolati6nis,Christi,consoliitotius * qui misericordihrum, tur nos in omni tribulati6ne nostra.

Hymnus.
1-

b

I-'

, n n n n ,
rn

I

I

" n mmhnse coe-li C6ndi-tor, Qui mixta ne conflinde-rent,

-

n

n

n - ,

m

,
n

I n ,

Aqua: flu - 6nta di-vi-dens, Coe-lum d e - d i d li-mi-tern:
Firmans locum cael6stibus, Simfilque terrae rivulis: Ut unda flamlnas Terrae solum ne dissipent. Infiinde nunc, piissime, Donum pergnnis griitiae: Fraudis novae ne chsibus Nos error htterat vetus. Lucem fides adhugeat: Sic liiminis jubar ferat, H z c vana cuncta prbterat, Hanc falsa nulla c6mprimant. Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Pariiclito Regnans per omne skculum. Amen. %. Dirightur D6mine orhtio mea. I$. Sicut incbnsum in conspectu tuo.

Ad Magnificat, Antiphona.
Chorus, prceeunte Cantore, statim prosequitur.

n u

m

,
rn

n n

n

-

,

agni-fi-cat h-nima me-a D6minum. ~t exsultiivit. Canficum B. M. Y. Magnificat. 9.

*

32
Antiphona

Peria Secunda ad Vesperas.

e
R
-

I

1
d

I

n
I

r
I

I

m

m

n b dI & n u

I

I

I

Magni-fi - cat A-ni-ma me a Dd-mi num, qui - a

-

-

resp6- xit De - us hu-mi- li-t6-tem me - am. Deinde dicitur Y. D6minus vobiscum, et Oratio, q u e in Feriali Officio per Annum sumitur e Dominica precedenti, nisi aliter notetur. Et si tempus requirat, fit Sufragium de Omnibus Sanctis, vel de Cruce, ut supra, 10. In Feriis vero Adventus, Quadragesime ac Passionis, ac Quatuor Temporum Septembris, si fiat Officium de Feria, etiam si peragenda sit commemoratio Duplicis aut Semiduplicis ad instar Simplicis redacti, repetita Antiphons ad Magnificat, dicuntur flexis genibus Preces sequentes.

KyrieadelCison. Christe elCison. Kyrie elCison. totum clara voce, Pate, noster, quod dicitur a solo Hebdornadario usque

733. Et ne nos indficas in tentati6nem. 8. Sed libera nos a malo. \X. Ego dixi: D6mine miserhe mei. I$. Sana Bnimam meam, quia pecc6vi tibi. \X. Convertere D6mine iisquequo. I$. Et depreciibilis esto super servos tuos. \X. Fiat misericdrdia tua D6mine super nos. Q. Quemiidmodum speriivimus in te. Y. Sacerddtes tui induiintur justitiam. I$. Et sancti tui exsiiltent. PI. OrCmus pro beatissirno Papa nostro N. Q. D6minus consCrvet eum, et vivificet eum, et beatum fhciat eum in terra, et non tradat eum in Bnimam inimic6rum ejus. X. Oremus et pro Antistite nostro N. Q. Stet et pascat in fortitfidine tua Ddmine, in sublimitate n6minis tui. 3 Romcr prmedens Y. cum suo Q. omittitur: alibi vero, ad litteram N., ab omnibus nomen diecesani Episcopi exprimatur. Vacante Apostolica vel Episcopali Sede, alteruter vel uterque respectivus Y. cum suo Q. pr~teritur. Y. D6mine salvum fac regem. Q. Et exBudi nos in die qua invocavCrimus te. T$. Salvum fac p6pulum tuum Dbmine, et bCnedic haeredithti tuae. I$. Et rege eos, et ext6lle illos usque in aetbrnum.

Feria Secunda ad Completorium.

33

X. Memento congregati6nis tuze. 9.Quam possedisti ab initio. VJ. Fiat pax in virtlite tua. 9. Et abundantia in thrribus tuis.

X. Orkmus pro benefact6ribus nostris. Q. Retribiiere digniire,
Ddmine, 6mnibus nobis bona facikntihus propter nomen tuum, vitam zt6rnam. Amen. y. Oremus pro fiddlibus defiinctis. Q. RCquiem aeternam dona eis D61nine, et lux perpetua liiceat eis. U. Requidscant in pace. I$. Amen. VJ. Pro fratribus nostris absentibus. Q. Salvos fac servos tuos, Deus meus, s p e r h t e s in te. VJ. Pro afflictis et captivis. Q. Libera eos, Deus IsraEl, ex 6mnibus tribulatibnibus suis. Y. RIitte eis D6mine auxilium de sancto. I Et de Sion tu6re eos. $ VJ. D6mine Deus virtiitum converte nos. I$. Et ost6nde fjciem tuam, et salvi erimus. Y. Exsiirge Christe, idjuva nos. Q. Et libera nos propter nomen tuum. X. D6mine exiudi orati6nem nleam. Q. Et clamor meus ad te veniat. VJ. D6minus vobiscum. I$. Et cum spiritu tuo. Et dicitur Oratio conveniens, et reliqua ut supra.

Feria 11. ad Cornpletorium.
Omnia dicrrntur ut supra in Dominica, 11, exceptis his q u ~ sequuntur. Psalmi ad Completorium per singulas Ferias positi dicuntur sernper cum respectiva Antiphona in Officio turn de Ternpore turn de Sanctis, quando juxta Rubricas sumendi sunt Psalmi de Feria.
VIII. G
Ant.

a

Tempore Paschnli. Ant. Alleliiia. ut in Dominica, 13. mine, qu6niam conturb6ta sunt Psalmus 6. ossa mea. Et dnima mea turbata est valdmine ne in fur6re tuo 6rguas me, * neque in ira tua de: * sed tu D6mine hsquequo? Convertere Dbmine, et eripe corripias me. h4iserEre mei Dbrnine, qu6niam Animam meaxn: * salvum me fac infirmus sum: * sana me D6- propter misericbrdiam tuam.

S

al-vum me fac.

E u o u a e.

D

Vesperale Romanum.

3

34

Feria S e c u n d a ad Completorium. Exs6rge Ddmine in ira tua: * et exaltare in finibus inimicdrum medrum. Et exs6rge Ddmine Deus meus in praecepto quod mandiisti: * et synagdga populdrum circGmdabit te. Et propter hanc in altum regrbdere: * D6minus jiidicat p6pulos. J6dica me Ddmine seciindum justitiam meam, * et s e c h d u m innocentiam meam super me. Consumetur nequitia peccatdrum, et diriges justum, * scrutans corda et renes, Deus.

Qudniam non est in morte qui memor sit tui: * in infdrno autem quis confitebitur tibi? Laboravi in gemitu meo, f lavabo per singulas noctes lectum meum : * lacrimis meis stratum meum rigibo. Turbatus est a furdre 6culus meus: * inveterhvi inter omnes inimicos meos. Dischdite a me omnes qui operamini iniquitatem : * qudniam exaudivit Ddminus vocem fletus mei. Exaudivit Ddminus deprecati6nem meam, * D6minus oratidnem meam susckpit. Erubescant et conturbentur vehemhnter omnes inimici mei: * convertiintur et erubgscant valde veldciter.

Psaimus 7, ii.
ustum adjutdrium meum a Ddmino, * qui salvos facit rectos corde. Deus judex justus, fortis et patiens: * numquid irascitur per singulos dies? Nisi conversi fueritis, gladium suum vibraibit: * arcum suum tetendit, et p a r h i t illum. Et in eo p a r h i t vasa mortis: * sagittas suas ardentibus effgcit. Ecce part6riit injustitiam: * concepit dol6rem , et peperit iniquitgtem. Lacum aMruit, et effddit eum : * et incidit in fdveam quarn fecit. Convertetur dolor ejus in caput ejus: * et in verticem ipsius iniquitas ejus descendet. Confitebor Ddmino sec6ndum justitiam ejus: * et psallam n6mini Ddmini altissimi.

J

Psalmus 7, i.
Deus meus in speD6mine persequbntibus teme, ex rBvi * salvurn me fac dmnibus et
:

li%era me. Nequaindo raipiat ut leo Bnimam meam, * durn non est qui redimat, neque qui salvum f6ciat. D6rnine Deus meus, si feci istud, * si est iniquitas in mgnibus meis: Si reddidi retribubntibus mihi mala, * dbcidam m6rito a b inimicis meis inanis. Persequatur inimicus h i m a m meam, j- et comprehendat, et concfilcet in terra vitam meam, * et gl6riam meam in pGlverem dedbcat.

Feria Tertia ad Vesperas.
phona.

s

Anti-

I

n a

I
I

n

-

I

al-vum me fac D6-mi-ne, prop-ter mi - se - ri-

tC

n

LI

n

-

c6r-di - am tu-am.

Temp. Paschali, Ant. Alleliiia, alleliiia, alleliiia. ut in Dominica, 15.
Reliqua ut supra in Dominica, 15.

FERIA 111. AD VESPERAS.
- a I I

ui hii- bi- tas

* in

1I coe-lis, mi-se-r6-re no-bis.

-

-

E u o u a e .
T.Pasch. VIII. C
I
I
I

I

m

A

,111

n

m

n

I
.d

n n

-

nl

1-le-16-ia, m n

* al-le-lir-ia,

al-le-lir-ia. E u o u a e.

Psalmus 122.
Ecce sicut dculi servdrum * in mzinibus domin6rum subrum : Sicut 6culi ancfllze in miinibus dbminze s u z : * ita dculi nostri te l e v h i A dqui habitas 6culos meos, * in coelis.

ad Ddminum Deum nostrum, donec miserehtur nostri. Miserkre nostri Dbmine, miserdre nostri: * quia multum repleti sumus despecti6ne. Quia multum replkta est 5nima nostra: * opprdbrium abundiintibus, et desp6ctio superbis.
3.

36
2. t .t + * e

Feria Tertia ad Vesperas.

------------I

A-

n

n

n

m
I

I
I

d-ju-t6-ri um no- strum

= -=

*

m in n6mi-ne Dbmi-ni.
I

a

=:

E u o u a e .

Psalmus 123.
noNisi quia D6minus erat in nisi bis, dicat ilunc Israel: * quia D6illinus erat in nobis: Cum exstirgerent h6mines in nos, * forte vivos deglutissent nos: Cum irasceretur furor e6rurn in nos, * f6rsitan aqua absorbuisset nos. Torrdntem pertransivit gnima nostra: * f6rsitan pertransisset
3. Ant. 1. f

ainima nostra aquam intolergbilem. Benedictus D6minus * qui non dedit nos in capti6nem d6ntibus e6rurn. Animanostra sicut passer erdpta est * de liiqueo vengntium: LQqueuscontritus est, * et nos liberati sunlus. Adjutdrium nostrum in n6mine Dbrnini, * qui fecit coelum et terram.
I

I
Q

I

n

I

n

m

n = = cir-cii-i-tu p6pu-li su - f * D6.mi-nus,

I n Im

I

I

m

m

I -

ex hoc

nunc, et usque in s&cu-lum. E u o u a e.
virgam peccat6rum super sorPsalmus 124. ui confidunt in Dbmino, sic- tem justbrun~: * ut non extdnut mons S o n : * non com- dant justi ad iniquitstem mamovdbitur in ztdrnum, qui h&- nus suas. bitat in Jeriisalem. B6nefac D6niine bonis, * et Montes in circ6itu ejus: -f et rectis corde. Ddminus in circtiitu p6puli sui, Declingntes autem in obliga* ex hoc nunc et usque in s&cu- ti6nes adducet D6minus cum operdntibus iniquitdtern: * pax lum. Quia non relinquet Ddminus I super IsraEl.

1/
1

F e r i a T e r t i a a d Vesperas.

37
I"

n , agni-fi-ch-vit

* n

D6-mi-nus

* fi-ce-re no-bis- c u m :

-

fac-ti s u m u s lae-thntes.

E u o u a e.
nobiscum: * facti sumus 1 ~ thntes. Convbrte D6mine captivit htem nostram,*sicut torrensin Austro. Qui seminant in lhcrimis, * in exsultati6ne metent. Elintes ibant et flebant, * mittbntes sbmina sua. Venientes autem venient cum exsultatibne, * porthntes manipulos suos.
I
I

I

Psalmus 125. n convertbndo D6nlinus captivititem Sion: * facti sumus sicut consol8ti. Tunc repleturn est gAudio os nostrum: * et lingua nostra exsultati6ne. Tunc dicent inter gentes: * Magnifichvit D6minus fhcere cum eis. Magnifichvit Ddminus f i cere
5. Ant.

V.

a

I ,

6mi-nus ae-di-fi-cet no-bis d o m u m , e t cust6di at

*

-

I

Psalmus 126. isi D6minus aedific5verit domum, * in vanum laboraverunt qui aedificant eam. Nisi D6rninus custodierit civitAtem, * frustra vigilat qui cust6dit eam. Vanum est vobis ante lucem s6rgere: * sdrgite postquam sedbritis, qui manduchtis yanein dol6ris.

N

Cum dPderit dilbctis suis somnum: * ecce haer6ditas D6mini, filii: merces, fructus ventris.
I

Sicut sagittae in manu potbntis: * ita fflii excuss6rum. Bezitus vir qui inipl6vit desidbrium suum ex ipsis: * non confundbtur cum loqudtur inimicis suis in porta.

38

Feria Tertia ad Vesperas.

2. Cor. I , j 4. Capitulum. enedictus Deus, et Pater D6mini nostri Jesu Christi, j- Pater misericordiArum, et Deus totius consolatidnis, * qui consolhtur nos in omni tribulatidne nostra.

-

B
1 .

Hyrnnus.

T

- I -

-

I

I

n

n

n el-lli-ris alme C6ndi-tor, Mundi so-lum qui skpa-rans,
I

m -n

n

n

I
I

c .

- 1 n

Pulsis aquae mo-l6sti - is, Ter-ram de-disti imm6bi-lem:
Jussis tuis obtemperet, Ut germen aptum prbferens, Nullis malis appr6ximet: Fulvis dec6ra flbribus, Fceciinda fructu sisteret, Bonis repl6ri giiudeat, Et mortis ictum nksciat. Past6mque gratum rgdderet. Praesta, Pater piissime, Mentis periistae v6lnera Patrique compar Unice, Munda virbre griitiae: Cum Spiritu Pariclito, Ut facta fletu diluat, Regnans per omne s&culum. Motlisque pravos Atterat. Amen. 8. Dirightur Ddmine oratio mea. F . Sicut inc6nsum in conspbctu tuo. j

Ad Magnificat, Antiphona.
V.
a
___I)_
m

n ,

I

l l l r ~ n
I

m

I

x-sul-tii-vit

* spi-ri-tus me - us
n n n - ,
I
I

in De - o sa-lu-

e,

I LI

n m th-ri m e - o.
III
I
L1

E u o u a e .

Preces, quando dicende sunt, uf supra Feria [. 32. Z,

Feria 111. ad Completorium.
A, n
VIII. G

[
I

T

m

I a n 1

m

1

" R m l
" R

m

-

u D6-mi-ne. E u o u a e . Tempore Paschali. Ant. Allelfiia. 13.
Psalmus 11.
Quamdiu ponam consilia in Bnima mea, * doldrem in corde meo per diem? Usquequo exaltabitur inimicus meus super me? * respice, et ex5udi me Ddmine Deus meus. I116mina 6culos meos, ne umquam obd6rmiam in morte: * nequindo dicat inimicus meus: Praeviilui adversus eum. Qui tr~%ulant me, exsultabunt si motus ffiero: * ego autem in misericdrdia tua sperhvi. Essultabit cor meum in saluthri tuo: t cantabo Ddmino qui bona tribuit mihi: * et psallam ndmini D6mini altissimi.

me fac Dhmine, Salvum defhcit sanctus: * qudniam qud-

niam dimiilfitae sunt veritates a filiis hdminum. Vana loc6ti sunt unusquisque ad prdximum suum: * labia dol6sa, in corde et corde locdti sunt. Dispkrdat Ddminus universa labia doldsa, * et linguam magniloquam. Qui dixkrunt: Linguam nostram magnific5bimus, t labia nostra a nobis sunt, * quis noster D6minus est? Propter miskriam inopum, et gemiturn piuperum, * nunc exsfirgam: dicit Ddminus. Psalmus 15. Ponam in salutiiri: * fiduci5ons6rva me Ddmine, qu6liter agam in eo. niam speriivi in te: -f Dixi Eldquia Ddmini, eldquia casta: * argenturn igne examin5- Ddmino: Deus meus es tu, * qudturn, probaturn terrae, purgatum niam bondrum medrum non eges. s6ptuplum. Sanctis, qui sunt in terra ejus, Tu D6mine servabis nos, et custddies nos, * a generatidne * mirificiivit omnes voluntates meas in eis. hac in aetkrnum. Multiplicatae sunt infirmit& In circtiitu impii ambulant: * secfindum altitfidinem tuam tes edrum: * pdstea acceleraverunt. multiplicAsti filios hdminum. 1 Non congregabo conventicula Psalmus 12. squequo Ddmine oblivisck- edrum de sanguinibus, * nec ris me in finem? * fisque- memor ero ndminum edrum per quo avertis fhciem tuam a me? labia mea.

C

u

40

Feria Quarta ad Vesperas.
a dextris est mihi, ne coinmbvear. Propter hoe laethtum est cor meum, et exsulthvit lingua mea: * insuper et caro mea requikscet in spe. Qu6niam non derelinques Bnimam meam in infkrno: * nec dabis sanctum tuum videre corruptibnem. Notas mihi fecisti vias vitae, t adimplkhis me laetitia cum vultu tuo: * delectatibnes in dextera tua usque in finem.

D6minus pars heredit5tis meae et chlicis mei: * tu es qui restitues hereditatem meam mi hi. Funes cecidkrunt mihi in p r a clhris: * ktenim hereditas mea praecliira est mihi. Benedicam Dbminum, qui tribuit mihi intell6ctum: * insuper et usque ad noctem increpukrunt me renes mei. Providkbam Dbminum in conspkctu meo semper: * qubniam 1
Antiphona.

[

rn

a n

n

I

n

,1 -

I

-

-

I n n

-

I

n

u D6mi-ne ser-vh-bis nos,

et cu-st6-di- es nos

in z-tkr-num. Tempore Paschali. Ant. Allelhia, allelfiia, alleliiia. 15.

FEWIA IV. AD VESPERAS.
1. Ant.
L

m .

-

n

,

-

e

- B - ti

om-nes

* qui

ti-ment D6-mi-num.

E u o u a e .
T. P
a s c h . . F

n , ,

n

I - e - 1 ,1 - a , 1

-

1

.

E u

0

n u a e.

Feria Quarta ad Vesperas.

41

Psalmus 427.
qui timent Be5ti onlnes qui AmbulantD6minum, * in viis ejus. Lab6res mAnuum tuhrum quia manducAbis: * beAtus es, et bene tibi erit. Uxor tua sicut vitis a b h d a n s , * in latbribus domus tuae.

Filii tui sicut novellz oliviirum, * in circhitu lnensae tuz. Ecce sic benedicetur homo, * qui timet D6minum. Benedicat tibi D6minus ex Sion: * et videas bona Jerfisalem 6mnibus dibbus vitae tuz. Et videas filios fili6rum tu6rum, * pacem super IsraEl.

c
S

2. Ant. VIII. G

'
onfundhntur omnes

*

qui

o-db-runt S i - o n .

E u o u a e .

Psalmus 1 8 2.
z p e expugnav6runt me a juventiite mea, * dicat nunc Israel : Saepe expugnaverunt me a juventiite mea: * etenim non potubrunt ~nihi. Supra dorsum meum fabricavbrunt peccat6res: * prolongsvkrunt iniquitstem suam. D6minus justus concidit cervices peccat6rum : * confund fin3. Ant.

tur et convertiintur retr6rsum olnnes qui odhrunt Sion. Fiant sicut foenum tect6rum: * quod priiisquam evellAtur, exhruit : De quo non implbvit manum suam qui metit, * et sinum suurn qui manipulos c6lligit. Et non dixbrunt qui prxteribant: Benedictio D6mini super I vos: * benediximus vobis in n6mine D6mini.

n
e pro-frindis

*

cla-mh - v i

" n n ad te D6-mi-ne.

m

I

I

l l

-

E u o u a e .

42

Peria Quarta ad Vesperas.

Psalmus 129.
e profiindis clamiivi ad te Dbmine: * D6mine eriiudi vocem meam. Fiant aures tua: intendentes * in vocem deprecati6nis me=. Si iniquitates observaiveris Dbmine, * Dhmine, quis sustinkbit? Quia apud te propitiiitio est: * et propter legem tuam sustinui te D6mine.

D

Sustinuit iinima mea in verbo ejus: * spertivit iinima mea in D6mino. A cust6dia matutina usque ad noctem, * speret Israel in D6mino. Quia apud D6minum miseric6rdia: * et copi6sa apud eum red6mptio. Et ipse rhdimet Israel * ex 6mnibus iniquitiitibus ejus. Gldria Patri.

4. Ant.

I
m n n n non est ex-altii-turn

6-mi-ne,

* =

-

e cor me-urn.
I

n

m

E u o u a e .
Si non humiliter sentiebarn: sed exaltiivi hnirnam mearn: 6mine, non est exaltiitum cor Sicut ablactiitus est super mameum: * neque eliiti sunt tre sua, * ita retribfitio in iini6culi mei. ma mea. Speret IsraEl in Ddmino, * ex Neque ambulhvi in magnis: * hoc nunc et usque in sai?culum. neque in mirabilibus super me.

Psalmus 130.

D

I*

5. Ant. 111. g

n ,

I
I

s,

I

n

I
a

I

n

- 1Bgit

D6-mi-nus Si - o n

*

n in ha-bi-ta-ti - 6-nem
I

a n ,a

I

h

si-bi.

E u o uae.

M

Sicut juraivit D6min0, * votum Psalmus 131. emento D6mine David, * et vovit Deo Jacob: Si introiero in taberniiculum omnis mansuethdinis ejus:

Feria Quarta ad Vesperas.
domus me=, * si ascender0 in lectum strati mei: Si dedero somnum 6culis meis, * et p5ipebris meis dormitati6nein : Et requiem temp6ribus meis: donec invkniam locum D6min0, * taberniiculum Deo Jacob. Ecce audivimus eam in Ephrata: * invenimus earn in campis silvz. Introibimus in taberniiculum ejus: * adoorhbimus in loco ubi stetbrunt pedes ejus. Surge D6mine in requiem tuam, * tu et arca sanctificati6nis tux. Sacerd6tes tui indu6ntur justitiam: * et sancti tui exsliltent. Propter David servum tuum, * non avertas f5ciem Christi tui. Jur6vit D6minus David veritfitem, et non frustriibitur eam:

43

de fructu ventris tui ponam super sedem tuam. Si custodierint filii tui testamentum meum, * et testim6nia mea hzc, q u z docdbo eos: Et filii e6rum usque in s&culum, * sed6bunt super sedem tuam. Qu6niam elkgit D6minus Sion : * elegit eam in habitati6nem sibi. HEC requies mea in sgculum skculi: * hic habithbo, qu6niam el6gi earn. Viduam ejus benedicens benedicam: * piiuperes ejus saturiibo piinibus. Sacerd6tes ejus induam salutfiri: * et sancti ejus exsultati6ne exsultiibunt. Illuc prodficam cornu David, * par5vi lucernam Christo meo. Inimicos ejus induam confusi6ne: * super ipsum autem efflorkbit sanctificiitio mea.

*

2. Cor. r, j-4. Capitulum. enedictus Deus, et Pater D6mini nostri Jesu Christi, t Pater misericordiiirum, et Deus totius consolati6nis, * qui consoliitur nos in omni tribulati6ne nostra.

B
' 0

Hymnus.
b
I

I

-

n ce-li De-us sanctis-sime, Qui liicidas mundi plagas
I

Cand6-re pingis igne - o, Augens de-c6-ro 18-mi-ne:

44

Feria Quarta ad Completorium.
Expdlle noctem cbrdium, Abstdrge sordes mdntium, Res6lve culpx vinculuin, Evdrte illoles criminum. Przsta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Parhclito Regnans per omne skculum. Amen.

Quarto die qui flBmmeam Dum solis accdndis rotam, L u n z ministras drdinem, Vag6sque cursus siderum :
V
1

Ut n6ctibus vel liimini Dirempti6nis tdrminum, Prim6rdiis et in6nsium Signum dares notissimum :

Y. DirigAtur D6mine orBtio mea.

8 Sicut .

i n c h s u m in conspdctu tuo.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G S
I
I
I

3

m

R=

I] 10
I

- e-spk-xit D6-minus * humi- li-ti-tem m e - am, et =

I

9 n

1

I I

I

I

n n Il

I

r

fe-cia in me magna qui po-tens est. Preces, si dicenda? sunt, ut supra, 32.

E u o u a e.

Feria IV. ad Completorium.

I
B

n

'

n

n

n

k I

-

m
I
I

m

I

I I
I

I

I

rn n

I

'

rnmit-tea Ange-lus D6-mi ni.

-

--

E u o u a e.

Tempore Paschali. Ant. Alleliiia. 13.
Exquisivi Ddminum, et exaudivit me: * et ex 6mnihus tribulati6nibus meis eripuit me. Accddite ad eum, et illuminimini: * et fhcies vestrz non confundkntur. Iste pauper clamhvit, et D6minus exaudivit eum: * et de 6mnihus tribulatibnibus ejus salvhvit eum.

Psalmus 33, i. enedicam D6minum in omni tdmpore: * semper laus ejus in ore meo. In D6mino laudBbitur Bnima mea: * a6diant mansudti, et laetdntur. hlagnifictite D6minum mecum : * et e x a l t h u s nonlen ejus in idipsuin.

F e r i a Q u a r t a ad Gompletorium. Imnlittet Angelus D6mini in circfiitu tim6ntiunl eum: * et eripiet eos. Gustiite, et videte qudniam suhvis est D6illinus: * beatus vir qui sperat in eo. Timete Ddminum onlnes sancti ejus: * qudniam non est in6pia t i n h t i h u s eum. Divites egukrunt et esurierunt: * inquirkntes autem D6minum non minudntur omni bono.

45

et de 6mnibus his liberabit eos D6nlinus. Cust6dit D61ninus dmnia ossa ebrum: * unum ex his non conteretur. Mors peccat6rum pessima: * et qui od6runt justum, delinquent. Redimet Ddn~inus Bnimas serv6rum sudrum: * et non delinquent omnes qui sperant in eo. Psalmus 60. xhudi Deus deprecatidnem meam: * intende oratidni Psalmus 33, ii. meze. eniie, filii, audite nie: * tiA finibus terrze ad te clamhm6rem D6mini docdbo vos. vi: * dum anxiarktur cor meum, Quis est homo qui vult vi- in petra exaltasti rne. tam: * diligit dies vid6re bonos? Deduxisti me, quia factus es Pr6hibe linguanl tuam a ma- spes mea: * turris fortitGdinis lo: * et labia tua ne loquantur ! a f5cie inimici. dolunl. ( Inhabitjlbo in tabernaculo tuo Diverte a malo, et fac bonum: in s&cula: * prdtegar in vela* inquire pacem, et persdquere l mento aliirum tuarum. earn. I Qu6niam tu Deus meus exOculi Ddmini super justos: * audisti orati6nem meam: * deet aures ejus in preces e6rum. disti hereditatem timentibus Vultus autem D6mini super nomen tuum. Dies super dies regis adjicies: facikntes mala: * ut perdat de * annos ejus usque in diem geterra memdriam edrunl. Clamaverunt justi, et D6mi- nerati6nis et generati6nis. nus exaudivit eos: * et ex dm- , Pkrmanet in ztkrnum in connibus tribulatidnibus edrum li- spectu Dei: * misericdrdian~et berhvit eos. veritatem ejus quis requiret? Juxta est D6minus iis qui 1 Sic psalmum dicam ndinini tribulhto sunt corde: * et h6- tuo in skculum skculi: * ut miles spiritu salrAbit. reddam vota mea de die in Multze tribulatibnes just6rum : : diem.

*

E

v

i
'

Antiphona. -

I

h" " " a '
-

I

I

I

m F
I

n

I

I

- " ,
-

rnmit-tet A n g e l u s D6-mi

- ni

in cir-cu i - t u

46

Feria Quinta ad Vesperas.

ti-men-ti- um e - um, et e-ri-pi - et e - 0s. Tempore Paschali. Ant. Alleliiia, alleIiiia, alleI6ia. 15.

1. Ant.

I. a-

f

b

E
T Pasch .

n n n n m n ' c-ce quam bonum et quam ju-ciindum,ha-bi-ta-re
I
C

-

FERIA V. AD VESPERAS.
I
I

n

n

n

I

m

-

-

I

*

I

fra-tres in u-num! E u o u a e.
I
1

I
!

I I

I n R

n

I
I
I

m - m l

1 - e la , a l e - a , a - e l - a .

-

n

E u o u a e.

Psalmus 132. cce quam bonurn et quam ju~rind~rn, * habitare fratres in unum! Sicut unguenturn in c6pite, * quod descendit in barbam, barbam Aaron:

E

1 stimenti

Quod descendit in oram veejus: * sicut ros Herman, qui descendit in montem Sion. Qu6niam illic mandavit D6minus benedictibnem, * et vitam usque in skculum.
I

Ill. g 2

2. Ant.

I

e

C

L

n m
I

n

I ,

I

n -

-

I

I

- n

,

I
I

=

1

on-fi-t6-mi-ni D6-mi-no, * qu6-ni- am in ae-t6rnum m L
L I

I I

I

n n b I' n n h
=

I -

mi-se-ri-c6r-di- a

n n e-jus.

- n

I ;
I

E u o u a e.

Feria Quinta ad Vesperas.
Psalmus 135, i. onfitemini Ddmino, qudniam bonus: * qu6niam in aeternum miseric6rdia ejus. Confithmini Deo dedrum: * qudniam in aeternum misericdrdia ejus. Confithmini Ddnlino domindrum: * qudniam in ztbrnum misericdrdia ejus. Qui facit mirabilia magna solus: * qudniarn in aetbrnum misericdrdia ejus. Qui fecit ccelos in intellectu:

47

C

* qudniam in zt6rnum misericdrdia ejus. Qui firmiivit terram super aquas: * qudniam in ztkrnum misericdrdia ejus. Qui fecit luminhria magna: * qudniarn in aetirnum misericdrdia ejus. Solenl in potesutem diki: * qudniarn in aetirnum rnisericdrdia ejus. Lunam et stellas in potestiitem noctis: * qudniarn in zt6rnum misericdrdia ejus.
I

3.. Ant. III. g 2

I

I

n u

m

n,
I

C
Q

n

I
I

n

n n

rn
I

n

n

onfi-tkmi-ni D6mi-no, I -

* qui - a

n

in hu-mi-li-ti-te

no- stra me-mor fu - it no- stri.
Psalmus 135, ii.
ui perciissit Bg3iptum cum primogenitis edrum: * qupniam in zthrnum misericdrdla ejus. Qui ed6xit IsraEl de mbdio edrum: * qu6niam in ztkrnum misericdrdia ejus. In manu potenti, et brechio excelso: * qudniam in ztbrnum miseric6rdia ejus. Qui divisit mare Rubrum in divisi6nes: * qudniam in aetkrnum misericdrdia ejus. Et ediixit Israel per medium ejus: * qudniarn in aethrnum misericdrdia ejus. Et exc6ssit Phara6nem et virtiitem ejus in mari Rubro: *

E u o u a e .

qudniam in aet6rnum misericdrdia ejus. Qui traddxit pdpulum suum per deserturn: * qudniam in aetkrnum misericdrdia ejus. Qui percdssit reges magnos: * qu6niam in aetkrnum miseric6rdia ejus. Et occidit reges fortes: * qupniam in aetkrnum misericdrdia ejus. Sehon regem Amorrhzdrum: * qu6niam in ztkrnum misericdrdia ejus. Et Og regem Basan: * qudniam in aetkrnum misericdrdia ejus. Et dedit terram edrum hereditiitem: * qudniarn in aeternum misericdrdia ejus.

48

Feria Quinta ad Vesperas.
Qui dat escam omni carni: * qu6niam in zt6rnum miseric6rdia ejus. Confitkmini Deo cceli: * qu6niam in aetkrnum miseric6rdia ejus. Confitemini D6mino domin6rum: * qu6niam in ztkrnurn miseric6rdia ejus.
I

Hereditatem Israel servo suo : qu6niam in ztkrnum tniseric6rdia ejus. Quia in humilitite nostra memor fuit nostri: * qu6niam in ~ t 6 r n u mmiseric6rdia ejus. Et redkmit nos a b inimicis nostris: * qu6niain in zternum miseric6rdia ejus.

*

4. Ant. Ill. a

I

I

I

I

m

m

I , ,
I

I
I

" n 1 n
I

I

I

dh$-re at lingua me a f6uci-bus me is, si non

-

- *

-

me-mi-ne-ro t u - i Je-rh-sa-lem. E u o u a e. Adhkreat lingua mea fiuciPsalmus 136. uper fliimina Babyl6nis, illic bus meis, * si non meminero skdimus et flkvimus: * cum tui : Si non proposiiero Jeriisalem, recordargmur Sion : * in principio laetitia: me=. In salicibus in medio ejus, * Memor esto D6mine fili6rum suspkndimus 6rgana nostra. Quia illic interrogaverunt nos, Edom, * in die Jeriisalem: qui captivos d u d r u n t nos, * Qui dicunt: Exinanite, exinanite * usque ad fundamenturn verba canti6num : Et qui abduxkrunt nos: * Hym- in ea. Filia Babyl6nis misera: * be&num cantite nobis de canticis tus qui retribuet tibi retributi6Sion. Qu6modo cantibimus cinti- nem tuam, quam retribuisti cum D6mini * in terra alibna? nobis. Si oblitus fiiero tui Jer6salem, Bezitus qui tenkbit, * et allidef * oblivi6ni detur dkxtera mea. pirvulos tuos ad petram.

S

5. Ant.

V.

a

n a U 1 onfi-t6-bor n6mi-ni tu - o Dbmi-ne, su-per mi-sea n
I I I
I

=

rn

a .

I

n

a

*

ri-c6r-di-a etve-ri-th-te tu-a.

E u o u a e.

Feria Quinta ad Vesperas.

49

Psalmus 137.
D6mine in Confitkbor tibi * qu6niam toto corde meo: audisti verba oris mei. In consp6ctu Angel6rum psallam tibi: * adoribo ad templum sanctum tuum, et confitebor n6mini tuo. Super miseric6rdia tua , et veritiite tua: * quu6iam magnificiisti super omne, nomen sanctum tuum. In quacfimque die invocivero te, exaiudi me, * multiplic5bis in Anima mea virtiitem. Confiteintur tibi D6mine om-

nes reges terrae: * quia audi6runt 6mnia verba oris tui: Et cantent in viis D6mini: * qu6niam magna est g16ria D6mini. Qu6niam exc6lsus Dbminus, et humilia rbspicit: * et alta a longe cogn6scit. Si ambuliivero in m6dio tribulatibnis, vivifichbis me: j- et super iram inimic6rum me6rum extendisti manum tuam, * et salvum me fecit d6xtera tua. D6minus retri%uet pro me: fDdmine, miseric6rdia tua in s&culum: * 6pera manuurn tuirum ne despicias.

B

2. Cor. I , 3 - 4 , Capitulum. enedictus Deus, et Pater D6mini nostri Jesu Christi, j- Pater misericordihrum, et Deus totius consolati6nis, * qui consoliitur nos in omni tribulati6ne nostra.

la

M4 =

e-

Hymnus.
I

m

1
I

111, I

I I I

m

I I " ,

agnae De- us po-tenti- a ~ , Qui fdrti-li na-tos aqua

-

.
I

I I

I I

Par-tim re-linquis g~ir-gi- Par-tim levas ti,
Demersa lymphis imprimens, Subvecta cmlis 6rigens: Ut stirpe a b una prddita, Diversa repleant loca: Largire cunctis s6rvulis, Quos mundat unda siinguinis, Nescire lapsus criminum, Nec ferre mortis tkdium.
Vesperale Romanurn.

k 6- e r a :

Ut culpa nullum deprimat, Nul-lum kfferat jactintia: Elisa mens ne cbncidat, Elita mens ne c6rruat. Przsta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu YarAclito, Regnans per omne s&culum. Amen.
4

50

Feria Quinta ad Completorium. 'Vf. Dirightur D6mine orSitio mea. I Sicut inchnsum in consp6ctu tuo. ) .

Ad Magnificat, Antiphona. I I , - I
I

1
I

I

" I

rn

I

q I I ' I q

-

e-cit De-us

* po-ten- ti - am
I

in brhchi - o su - o:

A -

disper-sit superbos men-te cordis su - i. E u o u a e.
Preces, si dicendrt, sint, ut supra, 32.

I
b

Feria V. ad Completorium.
- I n
I I
I
I
L

I

I

d-jri-tor me - us. E u o u a e . Tempore Paschali. Ant. Allelbia. 13. ..

-

Adj6tor meus et liberator eus in adjut6rium meum in- meus es tu: * D6mine ne mot6nde: * Ddmine ad adju- reris. v h d u m me festina. Psalmus 70, 1. Confundziiltur et revereiintur, * qui quxrunt Bnimam meam. n te D6mine speravi, non conAvertintur retr6rsum et erufGndar in aet6rnum : * in justibescant, * qui volunt inihi mala. tia tua Ii%era me, et 6ripe me. AvertAntur statim erubescenInclina ad me aurem tuam, tes, * qui dicunt mihi: Euge, * et salva me. euge. Esto mihi in Deum protect& Exsfiltent et Izt6ntur in te rem et in locum munitum: * ut omnes qui quaerunt te, * et di- salvum me fhcias. cant semper: Magnificetur D6Qu6niam firman16ntulll meminus: qui diligunt salutiire um, * et reffigium meum es tu. tuum. Deus meus 6ripe me de maEgo vero egenus et pauper nu peccathris, * et de manu sum: * Deus, Adjuva me. contra legem agentis et iniqui:

Psalmus 69.

.

.

D

I

Feria Quinta ad Completorium. Qu6niam tu es patibntia rnea D6nline: * D6mine spes rnea a juvent6te mea. In te confirmhtus sum ex 6tero: * de ventre rnatris meae tu es protector meus. In te canthtio rnea semper: Jy tamquam prodigium factus sum multis: * et tu adjiitor fortis. Replehtur os meum laude, ut cantem gl6riam tuam : * tota die magnitiidinem tuain. Ne projicias me in tempore senectlitis: * cum defbcerit virtus mea, ne dereliilquas me. Quia dixkrunt inirnici mei mihi: * et qui custodiebant hnimam meam, consilium fecerunt in unum, Dicentes: Deus dereliquit eum, tpersequimini et comprehendite e u n : * quia non est qui eripiat. Deus ne elongeris a me: * Deus meus in auxilium meum respice. Psalmus 70, ii. onfundhntur et deficiant detrahdntes Bnimae meae: * operiantur confusi6ne et pud6re qui quaerunt rnala mihi. Ego autem senlper sperhbo: * et adjiciam super omnem laudem tuam. 0 s meum annuntihbit justitiam tuam: * tota die salut5re tuunl.

51

C

-

Qu6niam non cogn6vi litteratdram, Jy introibo in pothntias D6mini : * Dbmine, memorBbor justitiae tu2e solius. Deus docuisti me a juventiite mea: * et usque nunc pronunti5bo mirabilia tua. Et usque in senhctam et seniurn, * Deus ne derelinquas me, Donec annlintiem brachiurn tuum * generaticini omni quae vent6ra est: Potbntiam tuam et justitiam tuam Deus, f- usque in altissima quae fecisti magniilia: * Deus, quis similis tibi? Quantas ostendisti mihi trio bulatidnes multas et malas: Jy et conv6rsus vivific5sti me : * et de abyssis t e r m iterum reduxisti me. Multiplichsti magnifichntiam tuarn: * et conversus consol5tus es me. Nam et ego confitbbor tibi in vasis psalmi verithtem tuam: * Deus, psallarn tibi in cithara, Sanctus IsraEl. Exsulthbunt l5bia rnea cum cantaver0 tibi: * et 5nima rnea, quam redemisti. Sed et lingua rnea tota die medithbitur justitiam tuam: * cum conffisi et revhiti fiierint qui quaerunt mala mihi.
m

m

In

1

n

n

,nun

rn
rn
I

I

I

I

n

m
I

d-ju-tor m e - u s e t li-be-ra-tor me - u s esto D6mi-ne.

Tmpore Paschali. Ant. Alleliiia, allelliia, alleliiia. 15.

FERIA VI. AD VESPERAS.
1. Ant. 111. g 2.
L

m,

n ,

n

m

-

I

n

6-mi- ne

* pro-bh-sti me

I" n n et cog-no-vi-sti me.
I

m

L

1
E u o u a e .
T.Pasch.
111. g 2
m

1

-

1

I n . -

m

m

n

n

1--1-a,

* a-e-ia,a - e l - a .

a '" n n

l

~

I n I n

I

E u o u a e.

Psalmus 138, i.

Ddmine problstiet me, et cognovisti me: * tu cognovisti sessi6nem meam resurrectidnem meam. Intellexisti cogitati6nes meas de longe: * s h i t a r n meam et funiculum meum investighsti. Et omnes vias meas praevidisti: * quia non est sermo in lingua mea. Ecce D6mine tu cognovisti 6mnia, novissima et antiqua: * tu formhsti me, et posuisti super me manum tuam. Mirhbilis facta est scidntia tua ex me: * conforthta est, et non p6tero ad earn.
2. Ant.
VI.

I

Quo ibo a spiritu tuo? * et quo a fhcie tua ffigiam? Si ascender0 in cwlum, tu illic * si descdndero in i n f h u m , ades. Si siimpsero pennas meas diIdculo, * et habithvero in extr6mis maris : Etenim illuc manus tua dediicet me: * et tenhbit me ddxtera tua. Et dixi: F6rsitan thebrae conculciibunt me: * et nox illuminiitio mea in deliciis meis. Quia thebrae non obscurabhntur a te, -f et nox sicut dies illuminlibitur: * sicut thebrae ejus, ita et lumen' ejus. Quia tu possedisti renes me0s: * suscepisti me de 6tero matris me=.

F

I

i-ra-bi- li

- *

rmn a bpe-ra tu - a Dbrni-ne, et A-nirna
I

- n u

m

n
m

1

n ,

I

-

m

I

'-

n

-

I

Feria Sexta ad Vesperas.
@

m e - a cogn6scit ni-mis. Psalmus 138, 11. onfitebor tibi quia terribiliter magnifichtus es: j- mirabilia bpera tua, * et Bnirna mea cogndscit nimis. Non est occulthtum os meum a te, quod fecisti in occiilto: * et substhntia mea in inferibribus terrae. Imperfbctum meum vid6runt 6culi tui, t et in libro tuo onlnes scribentur: * dies formabiintur, et nemo in eis. Mihi autem nimis honorifichti sunt amici tui Deus: * nimis confortiitus est principhtus ebrum.

E u o u a e.
D i n u m e r a o eos, et super arB nam multiplicabiintur : * exsurrbxi, et adhuc sum tecum. Si occideris Deus peccatdres: * viri shnguinum declinhte a me: Quia dicitis in cogitatibne: * accipient in vanitate civithtes tuas. Nonne qui oderunt te Ddmine, bderam? * et super ini~nicos tuos tabescbbam? Perf6cto bdio 6deram illos: * et inimici facti sunt mihi. Proba me Deus, et scito cor meurn: * intkrroga me, et cognbsce sbmitas meas. Et vide si via iniquithtis in me est: * et deduc me in via aet6rna.

C

I

e de-re- linquas me

* D6mi-ne,

-

vir-tus sa-lic- tis

me-ae.

E u o u a e. Psalmus 139.

ripe me Dbiniile ab hbmine E m a l o : * a viro iniquo 6ripe me. Qui cogitavkrunt iniquithtes in corde: * tota die constituebant prklia. Acu6runt linguas suas sicut serpbntis: * vendnum Bspidum sub lhbiis ebrum. Custbdi me D6mine de manu peccatbris: * et a b hominibus iniquis bripe me.

Qui cogitavbrunt supplantiire gressus meos: * abscond6runt superbi lhqueum mihi: Et funes extendhunt in 18queum: * juxta iter sciindalum posuerunt mihi. Dixi D6mino: Deus meus es tu: * exhudi Dbmine vocem deprecatibnis me=. Dbmine, Ddmine virtus sa16tis nleae: * obumbrhsti super caput meum in die belli:

54

Peria S e x t a a d Vesperas. Vir lingu6sus non dirigetur in terra: * virum injiistum mala cjlpient in interitu. Cogn6vi quia fjlciet D6rninus judicium inopis, * et vindictam piiuperum. Veriimtamen justi confitebiintur n6mini tuo: * et habithbunt recti cum vultu tuo.

Ne tradas nle D6mine a desiderio nleo peccat6ri: -f cogitavkrunt contra me, * ne derelinquas me, ne forte exaltentur. Cayut circiiitus e6rum: * labor labibrum ips6rum opkriet eos. Cadent super eos carbbnes, f. in ignem dejicies eos: * in misCriis non subsistent.
4 Ant. . VIII. c

D
D

-

6-mi-ne

*

I

cla-m6-vi

ad te,

ex-6u-di

me.

E u o u a e . um autem peccat6ris non imPsalmus 140. 6mine clamiivi ad te, exiiudi piilguet caput meum. Qu6niam adhuc et oriitio mea me: * int6nde voci me= cum in beneplacitis e6rum :* abs6rpti clamiivero ad te. Dirigiitur orjltio iilea sicut in- sunt juncti petrze jhdices e6rum. Audient verba mea qu6niam cknsum in conspectu tuo: * elevRtio miinuum ine5rum sacrifi- potukrunt: * sicut crassitlido t e r m erfipta est super terram. cium vespertinuin. Dissipiita sunt ossa nostra sePone D6mine cust6diam ori meo: * et 6stium circumstiinti~ cus infernurn: f quia ad te D6mine, Dbmine, 6culi mei: * in te liibiis meis. Non declines cor meum in sperivi , non Buferas Animam verba nlalitiae, * ad excusiindas meam. Cust6di me a liiqueo quem excusati6nes in pecciitis. Cum hominibus operantibus statuerunt mihi: * et a sciindainiquitatem: * et non commu- lis operhntium iniquitiitem. Cadent in retiiiculo ejus pecnic6bo cum electis e6rum. Corripiet me justus in miseri- cat6res: * singul6riter sum ego c6rdia, et increpfiit me: * 61e- donec triinseanl.
5.Ant.C-

g
I

111. a

=
1

1

" a 1

I

E

n n

I

- I

I

I
L .

I

p

I

I

n

dn I uc de

-

cust6-di a

- *

6-nimam m e - a m D6mi-ne,

Peria Sexta ad Vesperas.

55

*ad con-fi-t6ndum n6mi-ni t u - o .

E u o u a e.

V

Psalmus 141. I Pbriit fuga a me, * et non est oce mea ad Ddminum cla- qui requirat iinimam meam. miivi: * voce mea ad D6Clainavi ad te Dbmine, -f- diminum deprecatus sum. xi: Tu es spes mea, * p6rtio E f f h d o in consp6ctu ejus niea in terra vivbntiuni. orati6nem meam, * et tribulaIntende ad deprecati6nem meti6nem meam ante ipsum yroam: * quia humiliatus sun1 nin6ntio. In deficibndo ex me spiritu~n mis. Ll'bera me a persequb-ntibus nieum, * et tu cognovisti semime: * quia confortiiti sunt supeEi tas meas. In via hac qua ambuliibam, me. * abscond6runt laqueum mihi. Educ de cust6dia Bnimam meConsiderabarn ad dbxteram et am ad confitbndum n6mini tuo: vidbbam: * et non erat qui cog- * me exspkctant justi, donec retribuas mihi. n6sceret me.
-.

Capitulum. 2. Cor. I , J - 4 . enedictus Deus, et Pater D6mini nostri Jesu Christi, -f- Pater misericordiiirum, et Deus totius consolati6nis, * qui consolatur nos in omni trihulati6ne nostra.

B

I.

c
n

Hyrnnus.

H- =

n n ,

" n 6minis superne CBndi-tor, Qui cuncta so-lus 6rdi-

-

n

n

n

I

nans, Hurnum jubes prod6cere Reptlntis e t fgrae genus:
Et magna rerum c6rpora, Dictu jubbntis vivida, Per tkmpol-um certas vices Obtemperhre skrvulis : Repblle quod cupidinis Cibnte ~i nos impetit, Aut m6ribus se siiggerit, Aut Actibus se intkrserit.

56

Feria Sexta ad Completorium.
Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Parhclito, Regnans per omne skculum. Amen. U. Dirightur D6mine oriitio mea. 8. Sicut i n c h s u m in consp6ctu tuo.

Da gaudi6rum prhmia, Da gratiirum miinera : Diss6lve litis vincula, Astringe pacis fkdera.

Ad Magnificat, Antiphona.
I
I
I
n
I

I
I

1. f.
r

1

n

I
I

I

I

I

L

rn WnI

r

I

e-d6-su-it D6mi-nus

* po-ten-tes
n

e

n n et ex-altii-vit humi-les.
I
I

n il

-

I

, , ,

rn

n

R

L.

m

-

de se
L

-

de,

a

I

n

E u o u a e. Preces, s i dicendae sunt, ut supra, 32.

I

Feria VI. ad Completorium.
Ant.

VI1. c

o-ce me - a. E u o u a e . Ternpore Paschali. Ant. Alleliiia. 13. Psalmus 76, i. oce mea ad D6minum clamAvi : * voce mea a d Deum, et intkndit mihi. In die tribulati6nis me= Deum exquisivi, f. manibus meis nocte contra eum: * et non sum decdptus. R6nuit consoliri Bnima mea, t memor fui Dei, et delectatus sum, et exercititus sum: * et defecit spiritus meus.

V

Anticipaverunt vigilias dculi mei: * turbitus sum, et non sum lociitus. Cogitiivi dies antiquos: * et annos zt6rnos in mente hBbui. Et medititus sum nocte cum corde meo, * et exercitibar, et scopdbam spiritum meum. Numquid in aet6rnum projiciet Deus: * aut non app6net ut complacitior sit adhuc? Aut in finem miseric6rdiam

Feria Sexta ad Completorium.
suam abscindet, * a generati6ne in generatidnem? Aut oblivisc6tur misereri Deus? * aut contindbit in ira sua miseric6rdias suas? Et dixi: Nunc caepi: * haec mutatio ddxterze Excdlsi. Memor fui 6perum D6mini: * quia memor ero a b initio mirabilium tubrum. Et meditsbor in 6mnibus opB ribus tuis: * et in adinventi6nibus tuis exerc6bor.
I niam sanctus sum:

57

Psalmus 76, fl.
sancto via quis Deus in* tu es Deustua: j-Deus Deus magnus sicut noster? qui facis mirabilia. Notam fecisti in pdpulis virtlitem tuam: * redemisti in brhchi0 tuo pdpulum tuum, filios Jacob et Joseph. Viddrunt te aquze, Deus, vid6runt te aquze: * et timudrunt, et turbhtze sunt abfssi. Multitiido s6nitus aqu8rum: * vocem deddrunt nubes. Etenim sagittz t u z trhnseunt: * vox tonitrui tui in rota. Illux6runt coruscati6nes t u x orbi terrze: * comm6ta est, et contremuit terra. In mari via tua, et s6mita tuze in aquis multis: * et vestigia tua non cognosc6ntur. Deduxisti sicut oves p6pulum tuum, * in manu M6ysi et Aaron.

Psalmus 85.
nclina Ddmine aurem tuam et exhudi me: * qu6niam inops et pauper sum ego.

I

Cust6di hnimam meam, qu6* salvum 1 fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te. I Miserdre mei Ddmine, qu6niam ad te clamhvi tota die: lztifica h i m a m servi tui, * qu6niam ad te Ddmine finimam meam levhvi. Qudniam tu D6mine suavis et mitis: * et multz misericbrdiae dmnibus invochntibus te. Auribus pdrcipe D6rnine orati6nem meam: * et intdnde voci deprecatibnis me=. In die. tribulatidnis m e z clamavi ad te: * quia exaudisti me. Non est similis tui in diis, D6mine: * et non est sec6ndum 6pera tua. , Omnes gentes quasciin~que fecisti vdnient, et adorabunt coram te Ddmine: * et glorificabunt nomen tuum. Qu6niam magnus es tu et fhciens mirabilia: * tu es Deus solus. Deduc me Ddmine in via tua, t et ingrddiar in verithte tua: * lztdtur cor meum ut timeat nomen tuum. Confitkbor tibi D6mine Deus meus in toto corde meo, * et glorifichbo nomen tuum in zetdrnuxn : Quia miseric6rdia tua magna est super me: * et eruisti h i mam meam ex inferno inferi6ri. I Deus, iniqui insurrexerunt su1 per me, t et synag6ga potdntium quzsierunt Bnimam meam : * et non proposudrunt te in conspectu suo. Et tu D6mine Deus, miserhI

+

I

58

Sabbato ad Vesperas.
Fac mecum signum in bonum, -f ut videant qui oderunt me, et confund8ntur: * qu6niam tu D6mine adjuvisti nle et consolatus es me.

tor et misericors, * patiens, et multz miseric6rdiz, et verax: Respice in me et miserere mei, f da imperium t u u n ~ pliero tuo: * et salvum fac filiuin ancillae tuae.

v

AntIphona

A

I

o-ce me

-

a

ad D6-mi-num cla-m8-vi, neque

ob-li-vi-sc6-tur mi-se-r6-ri De - us. Tmpore Paschali. Ant. Allelliia, alleltiia, allelGia. 15.

SABBATO AD VESPERAS.
Antiphons cum sequentibus Psalmis per Annurn ac Tempore Paschali assignah, semper in Sabbato dicuntur pro I. Vesperis Dominiece, quando agendum est OfBcium de ipsa Dominica sicut in Psalterio. In Sabbatis Adventus, quando dicenda sunt I. Vesper@Dominica sequentis, dicuntur cum Psalmis Sabbati Antiphon@ hujus Dominica.

L I

T. Pasch. Ant. VI. P

'

e-ne-dic-tus.

E u o u a e.

E u o u a e . Miseric6rdia mea, et reftigium Psalmus 143, 1. rneum: * susct5ptor meus, et lienedictus D6minus Deus me- beriitor meus : us, qui docet manus meas Protector meus, et in ipso spead prklium, * et digitos meos rhvi: * qui subdit p6pulum meurn sub me. ad bellum.

A

1 - le- lii-ia.

B

Sabbato ad Vesperas.
Dbmine, quid est homo, quia innotuisti ei? * aut filius hhnlinis, quia rdputas eum? Homo vanitiiti similis factus est: * dies ejus sicut umbra prxtdreunt. D6lnine inclina ccelos tuos, et descbnde: * tange montes, et fumig5bunt.
I

59

Ftilgura coruscati6nem, et dissipabis eos: * emitte sagittas tuas, et conturbiibis eos. Emitte manum tuam de alto, t 6ripe me et libera me de aquis multis: * de manu fili6rum alien6rum. Quorum os lociitun~ vaniest tiitem: * et ddxtera e6rum, d6xtera iniquitfitis.
I

Antiphona.

+
I

I

m

Bene-dictus Ddmi-nus susciiptor me - us, e t li-be-

r8- t o r m e - us.
2. Ant. VIII. c
m

Filiz e6runl comp6sitz: * cirPsalmus 143, ii. eus chnticuln novuln canthho cumorniitz ut sirnilitlido templi. tibi: * in psaltdrio, decaPromptuGria e6rum plena, * ch6rdo psallam tibi. eructantia ex hoc in illud. Oves e6runl fcet6sx, abundgnQui das s a l ~ t e mrdgibus: * qui redemisti David servum tu- tes in egrdssibus suis: * boves urn de gladio nlaligno: dripe me. e6rum crass%. Non est ruina rnac61-iz, neEt 6rue me de rnanu fili6rum alien6rum, f- quorum os 1 0 ~ 6 -que transitus: * neque clamor tum est vanitatem: * et ddxtera in plateis e6rum. e6run1, ddxtera iniquititis : Beiitum dixerunt p6pulunl cui Quorum filii sicut novdllz~ haec sunt: * behtus p6pulus cuplantati6nes * in juventfite sua. jus D6minus Deus ejus.

B"'

fa n n e - A-tus p6pu-lus.

rn

.

-- 14 -1 rn
I

1 1 -

-

=

E u o u a e.

D

Antiphona.

Be - 6 - t u s p6pu-lus cu-jus D6-mi-nus De - u s e-jus.

-

60
3. Ant.

Sabbato ad Vesperas.
I
1

1. a 3

I
L .

I
I

I

M'

- - n m

m

I

a-gnus D6-mi-nus.

E u o u a e .
Generatio et generatio laud& 6pera tua: * et potentiam tuam pronuntihbunt. Magnificbntiam gldriz sanctitetis t u x loqubntur: * et mirabilia tua narrabunt. Et virt6tem terribilium tu6rum dicent: * et magnittidinem tuam narrhbunt. Mem6riam abundAntix suavithtis t u x eruct8bunt: * et justitia tua exsult8bunt.
I
I I

E et benedicam n6mini tuo in

I bit xalthbo te Deus meus rex: *

Psalmus 144, i.

skculum et in s&culum skculi. Per singulos dies benedicam tibi: * et laudibo nomen tuum in skculum et in skculum s k culi. Magnus Ddminus et laudabilis nimis: * et magnitiidinis ejus non est finis.
Antlphona.
I

I
I

n n n I

I I

Magnus D6mi-nus

et laudii - bi - lis ni-mis:

-

I

I

et magni-tli-di-nis e-jus non est fi-nis.
4. Ant. VIII. G

I

I

m I

I I

I

m

I

I

n

,

I n m

I

n

u - i i - v i s D6-mi-nus.

E L I o u a e.

Psalmus 144, ii. I G16riam regni tui dicent: * et iseretor et misdricors D6mi- potelltiam tuam loqu6ntur: nus: * petiens et multum Ut notam f8ciant filiis hbrnimisericors. Suhvis Ddminus univbrsis: * num potentiam tuam : * et glbriet miserati6nes ejus super 6m- a m magnificdntix regni tui. nia 6pera ejus. Regnum tuum regnum bmniConfitehntur tibi Ddmine 6m- um sxcul6rum: * et dominatio nia 6pera tua: * et sancti tui tua in omni generatihe et gebenedicant tibi. neratibnem.

M

-

Sabbato ad Vesperas.
Antiphona.

61
m

e

1

'1,
I

J i ,
I

I
I

I

I

r rim I

I

1
1

- r I

Su - h i s D6mi-nus u-ni-v6r-sis: et mi-se-ra-ti- 6-nes
I
I
I
L

e-jus super 6m-ni - a
5. Ant.

6-pe-ra e-jus.
1 n 1 m 1 n 1 1

r

r

r

i-d6-lis D6mi-nus. Psalmus 144, ili.
6mnibus Fidelis D6minus etinsanctus in verbis suis: * 6mnibus operibus suis. Allevat D6minus omnes qui cbrruunt: * et drigit omnes elisos. Oculi 6mnium in te sperant D6mine: * et tu das escam i116rum in tempore opportfino. Aperis tu manum tuam: * et imples omne animal benedicthe. Justus D6minus in 6mnibus
Antiphona.

E u o u a e.
viis suis: * et sanctus in dmnibus operibus suis. Prope est D6minus 6mnibus invochtibus eum: * 6mnibus invociintibus eum in veritiite. Voluntiitem tim6ntium se f5ciet: f- et deprecati6nem e6rum exiiudiet: * et salvos ficiet eos. Cust6dit D6minus omnes diligentes se: * et omnes peccat6res disperdet. Laudati6nem Ddmini loqu6tur os meum: * et benedicat omnis caro n6mini sancto ejus in s$culum et in s$culum s$culi.

b

I

m

I
1

r

d I'm

r
I

rn
n

r

rn
I

I
1
I

Fi-dC-lis D6mi-nus in 6rn-ni-bus ver-b?s su - is,

et sanc-tus in 6mni-bus op6-ri-bus su -is.
T. Pasch. Ant.

LI

A-1-18,

a l - l e - l h - i a , al-le-18-ia.

-

62

Sabbato ad Vesperas.
Capitulum. Rom. II. 33. altit6do divitiiirum sapiCntiae et sci6ntiz Dei: j- quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, * et investigiibiles vix ejus!

0
VIII.

Hyrnnus. n a m sol re-cC-dit igne - us: Tu lux per-6nnis U-ni-tas,

No-stris be - 8-ta Tri-ni- t a s in-f8n -de lumen cdrdi-bus.

-

2. T e ma-ne laudum cfirmi-ne, T e depre-cdmur v6spe-re:

-

-

DignC-ris u t te sirppli - ces ~aud'k-musin-ter c&-li-tes.

n

3. Patri

simiilque Fi-li o, Ti-bi-que Sancte Spi-ri-tus,

-

--

Sic-ut fu-it, sit j6-gi- ter ~ ; e c l u m per omne gl6-ri- a.

A - men.

3.Vespertina oriitio ascendat ad te D6mine. 6. Et descbndat super nos miseric6rdia tua.

Sabbato ad Completorium.

Antiphona ut in Proprio de Tempore, preterquam in Sabbatis ante Dominicam II. et reliquas Dominieas post Ep@haniam, in quibus dicitur sequens:
m

m

us-&-pit De

-

us

* Is-ra- el
- -

pir e-rum su urn,

-

-

sic-ut lo-cli-tus est ad Abra-ham et se-men e - jus,

-

-

--

usque in sa'ecu-lum. E u o u a e. Et dicitur Oratio sequentis Dominic@.
~ 0 O O O C I ~ 0 0 0 0 m ~ ~ 0 0 0 ~ ~ ~ ~ 0 0 ~ ~ W O

Sabbato ad Completorium.
Ant.

V a .

I
L

n-tret o-rh-ti- o me - a.

E u o u a e .

1- le-lh-ia. E u o u a e . Psalmus 87. Estimiitus sum cum descen6mine Deus salljtis me=: * dentibus in lacum: * factus sum in die clamaivi, et nocte co- sicut homo sine adjutbrio, inter ram te. mbrtuos liber. Intret in conspectu tuo orhSicut vulnerhti dormientes in tio mea: * inclina aureIn tuam sepiilchris, Jy quorum non es mead precem meam: Quia replbta est malis Bnima mor Bmplius: * et ipsi de manu mea: * et vita mea infkrno a p tua repljlsi sunt. Posuerunt me in lacu infepropinquivit.

D

64

Sabbato ad Completorium.

ri6ri: * in tenebr6sis et in umbra mortis. Super me confirmiitus est furor tuus: * et omnes fluctus tuos induxisti super me. Longe fecisti notos meos a me: * posukrunt me abominati6nem sibi. Triiditus sum, et non egredikbar: * 6culi mei langukrunt prae in6pia. Clamiivi ad te D6mine tota die: * expBndi ad te manus meas. Numquid m6rtuis facies mirabilia: * aut m6dici suscithbunt, et confiteblintur tibi? Numquid narriibit Bliquis in sepiilchro miseric6rdiam tuam, * et veritiitem tuam in perditihe? Numquid cognoscentur in tknebris mirabilia tua, * et justitia tua in terra oblivibnis? Et ego ad te D6mine clam& vi: * et mane oriitio mea praevkniet te. Ut quid Ddmine repkllis orat i h e m meam: * avertis fBciem tuam a me? Pauper sum ego, et in lab6ribus a juventiite mea: * exaltitus autem, humiliiitus sum et conturbiitus. In me transierunt irae tux: * et terrdres tui conturbavkrunt me. Circumdederunt me sicut aqua tota die: * circumdedkrunt me simul. Elongasti a me amicum et pr6xi1llum: * et notos meos a

Psalmus 102, i.
Bnima mea D6mino: Bknedic 6mnia quae intra me * et sunt, n6mini sancto ejus. Benedic Bnima mea D6nlino: * et noli ohlivisci omnes retributi6nes ejus. Qui propitiiitur 6mnibus iniquitiitibus tuis: * qui sanat omnes infirmitiites tuas. Qui rkdin~itde intkritu vitam tuam: * qui cor6nat te in miseric6rdia et miserati6nibus. Qui replet in bonis desidirium tuum: * renovhbitur ut Qquilae juventus tua : FBciens miseric6rdias D6minus: * et judicium 6mnibus injiiriam patientibus. Notas fecit vias suas M6ysi, * filiis Israel voluntites suas. Miseriitor et miskricors D6minus: * longiinimis et multum miskricors. Non in perpktuum irascetur: * neque in aetkrnum cornminibitur. Non seciindum pecciita nostra fecit nobis: * neque secBndum iniquitiites nostras retribuit nobis. Qu6niam seciindum altitlidinem caeli a terra: * corroboriivit miseric6rdiam suam super timentes se. Quantum distat ortus ab occidknte: * longe fecit a nobis iniquitates nostras. Psalmus 102, ii. u6modo miserktur pater fili6rum, Jy miskrtus est D6minus tin16ntibus se: * qu6niam ipse cogn6vit figmentun1 nostrum.

Q

Sabbato ad Completorium.
Record6tus est yu6ninm pulis sumus: honlo, sicut foeiiunl dies ejus, * tanlquam flos agri sic efflor6bit. Qu6nianl spiritus pertransibit in illo, et non suhsistet: * et no11 cogn6scet 5mplius locum suuin. hlisericbrdia autenl D6mini ab ztkrno, * et usyue in zt6rnum super timbntes eunl. Et justitia illius in filios fili6rum, <: his qui servant testamkntuin ejus: Et mkn~ores sunt 111andat6run1 ipsius, * ad faci6ndun1 en.

65

+

D6minus in c e l o parrivit seden1 suam: * et regnum ipsius k n n i b u s dominhbitur. Benedicite D61nino olnnes Angeli ejus: -f- potentes virtGte, facie11tes verburn illius, * a d audikndan~ vocelll sern16num ejus. Benedicite D6rnino omnes virtiites ejus: * ministri ejus, qui fhcitis voluntdtei~lejus. Benedicite D6niino cjn~nia 6pera ejus: in onlni loco dominati6nis ejus, * b6nedic i n i ma nlea D6rnino.

+

Anti-

-

1
T. Pasch.
Ant.

ntret o-rl-ti - o m e - a in conspectu tu- o D6mine.
= i 7 - - 7 5 :

i E n n al-le-lfi-ia.
2.

1- le-16-ia,

al-le-hi-ia,

Reliqua ut supra in Domi~tica,15. Per Alznum, Hymnus cantatur in tono

loco posito, 16.

Vesperale Romanum.

PROPRIUM DE TEMPORE
Sabbato ante Dominicam I. Adventus.
Antiphone de Dominica seq. 69. Psalmi de Psalterio. 58.
Capitulum. Rom. 13. d. ratres: Hora est jam 110s de somno siirgere: f- nunc ellill1 prdpior est ilostra salus, * quam cum credidimus. Q. Deo gr5tias.

F

I V.

Sic semper respondefur in Jfne omnium Capifulorum.

Hymnus.
n
I
I m n
I

h n
re

m n

I

n n I I I
n

m

- 6 -tor

-

al-me si-de-rum,

E - t k r n a lux

cre-d6n-ti- urn, Je-su, Red-6mptor 6mni urn, In-t6nde
n vo - tis slip-pli-cum. 2. Qui dkrno- nis ne fr6u-di-bus

I

-

-

I I I I
I

I

m

I

I
I I I

I

I
~

Sabbato ante Dom. 1. Adventus.

67

Per-i-ret orbis, im-pe-tu

Am6-ris ac-tus, lhngui-di

Mundi me-d&la factus es. 3. Commline qui mundi ne-fas
-

n

-

I

- I I
I I

n U t expi - A-res, ad cru-cem E Vir-gi-nis sa-crh-ri - o
I

n

, n l

I

n

I
I

-I

n

I

t
I ,

I

in-ticta prod-is vi-ctirna. 4. Cu-jus po-t6stas gl6-ri- ae,

-

I

Nomknque cum pri-mum so-nat, E t c&-li-tes et infe-ri

n n n n e n *n n Tre-mkn-te curvhntur genu. 5. T e depre-ch-mur,liltimae
I

-

I

,

n

a

m

- , n l

I

I

Magnum di - k - i Jli-di-cem, Armis su-pkr-nae grh-ti ae

-

-

I

I

-

-

De-f6nde nos ab h6sti-bus. 6. V i r t u ~honor, laus, gl6ri-a , --I n I @ , @ I n n I n n De o Pa-tri cum Fi- li - o, Sancto si-mu1 Pa-rh-cli-to,
I

-

-

I

5*

68

Sabbato ante Dorn. 1. Adventus.

A - men. In sae- cu - 16 - rum s&- cu - la. P;. Roriite cceli desuper, et nubes pluant justuin. l$. Aperijtur terra, et g@rnlinetSalvat6rem.

1

+
rn

Ad Magnificat, Antiphona.
m
I
I m
.J m

n

A

r

I

rlV+ i f

c-c[e nomen Dbmi-ni ve
C
q
I

*

I

nit de longin
0 m
I

- quo,
I
I

n

n

a

in
I

I

=

q

n , d n

rl

Il

n b - n I Ii b-

et clP-ri-tas e-jus re-plpt orbem terr8-rum. E u o u a e. Oratio.
tu et ~ e n i : f ab Excita,, ~qu&sunlusutesDbniine, potentiam Quia m-,i ~ i setteregnasutcum i ~ ~ n i n e n t i l ,peccat6ru11i nostr6rum perieulis, 1nere6mur protegPnte eripi, * IiherAnte salvAri. \

Deo Patre in unitiite Spiritus Sancti Lleus: szcul6runi. E);. Amen.

*

per cjnlnia skcrrl:~

Sufragium de Omnibus Sanctis non _fit per totum Adventurn. In Adventu non jit de Festo nisi fuerit Duplex vel Semiduplex. Duplex I. clczssis si occurrat in Dominica I. Adventus, transjertur: si in aliis Dominicis, $t de eo cum Commemoratione Dominica. Dlrplex vero II. classis occurrens in Dominica quacirmque Advesztus tr-unsfertur juxta Ru bricas. - De quocunlque alio Duplici vel Semiciuplici occurrente in Dominica fit tantum Commernoratio in utrisque Vesperis. Du Siniplici ,fit lantum Comnremoratio etiam in Feriis.
Tonus Hymni ad Completorium.
11.
I
1
I

m

n

'

I,
I

-

e lucis ante tkrminum, Re-rum Cre-&tor p6scimus,

Ut pro tu - a clemkn-ti- a, Sis przsul et cust6-di - a,

Dominica I. Adventus.

69

Hostkmque nostrum cbmprime, Ne pollu- i n t u r c6rpora.

5. Praesta, Pa-ter pi - is-sirne, Patri-que corn par U-ni-ce,
-

I

a a a I - pm i k a Cum Spi-ri-tu Pa-ri-cli-to, Regnans per omne s&cu-lum.

1 - 1

Hic tonus servatsdus est ad Completoriutn per totunz Adventum usqrre ad Kgiliam Nativitatis exclusive, etiam in Festis occurrentibus; pra~terquam in Festo Immac. Concept. B. M. I. et per ejus /, Octavarn, in quibus sumitur tonus solitus de B. M. K, excepta Dominica infra Octavam vel in die Octava occurrenle.

Dominica I. Adventus.
I . Ant. VIII. G

[
-a n
aI n d

I

-

I

1

a

a 4
a a a a
'

a

il- la di - e

* stil-liibunt
v

mon-tes dul-c6-di-nem,

-

--

-

-

et colles flu - ent lac e t mel, al-le-lli-ia. E u o u a e. Ps. Dixit l>bi~linusD6mino. 2.

70
2. Ant. VIII. G*

Dominica I. Adventus.
I
I
8

I

n

I
n I n
I

I

n

,

u-cundii

-

re
I
LI

* f i - li - a
r

Si - on, exslilta sa-tis
I I

I

I

n '~ A v f i - li - a Je-rli-sa-lem, alle-lti-ia. Ps. Confitebor tibi D6lnine. 2.
3. Ant. V. a

n r n, rl ~v

q n n

I I

I

E
4. Ant.

L - - n

1

m

n

c-ce D6-mi-nus v6-ni - et,

-- n n l n
-

m

E u o u a e.

I

n

I

1

*

. I --

n I n et omnes sanc-ti e-jus
I I

cum e - o: et e-rit in di - e il-la lux magna, alle-lli-ia.

--

E u o u a e.
v11. c

Ps. BeAtus vir. 3.

mnes

* si - ti - kn - tes,
I

ve-ni - t e ad aquas: n , ,
I

e=
-

'I.
A

v

/-a n
I

n qu&-ri-te D6mi-num, dum inve-ni-ri pot-est, alle-lli-ia.

I

nn

n

-E u o u a e.
5. Ant.

Ps. LaudAte p6eri D6minum. 4.
I

IV. A+

I

q

n

I

m

Pm n I '
I
I
b,

n

c-ce v6- ni

- et *

Prophk-ta magnus, e t ip-se

Infra Hebdornadarn I. Adventus.
a n r
I

I

t n

1

I

'1

I I

I
n

1 - 1
I

I

71 I

I

1 - 1 '

I )

renovii- bit Je-rti-sa-lem, alle-lti-ia. E u o u a e. Ps. In 6situ Israel. 4. Capitulum et Hymnus de Sabbato. 66. JJ. Rorite cmli dksuper, et nubes pluant justum.

b. Aperiiitur

terra, et germinet Salvat6rem.

Ad Magnificat, Antiphona.

(

e time - as

*

Ma-ri - a, inve-nisti grd - ti

- am

apud D6-mi-num : ec-ce con-ci - pi

- es,

et p - ri A

- es

f i - l i - urn, alle-lti-ia.

E u o u a e.
Oratio.

j- ut a b Escita, quz6suinus DGmine, potentiam tuanl, et veni:mereiimur immin6ntibus peccat6rum no st^-6rum periculis, te

protegente eripi, * te liberiinte salsdri. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitAte Spiritus Sancti Deus: * per 6mnia sscula saecul6rum. 8. Amen.

Hymnus et 1 . hujus Dominic@ dicuntur in aliis Dorninicis et 3 Feriis Adventus.

Feria Secunda.
Antipholz~et Psalmi de Psalterio. 28.
Capitulum. Gen. qg. 6. N o n auferPtur sceptrum de .luda, et dux de f6more ejus, j-donee v6niat qui mittendus est: * et ipse erit esspectiitio gentium.
& ~ U ~ L L S Creiitor .

alnle sideruin. 68.

72

Infra Hebdomadam I. Adventus.

W;. Roriite c e l i dksuper, et n u l ~ e spluant justum. I. Aperiatur terra, et g6rminet Salvat6renl. ).
Ad Magnif. Ant. I. a 3

a

I I

I
I

m

r

I

n

m
I

I
1

3

ij

e-va

* Je- rli - sa - lem

6 - cu-los,

et vi-de
I

po-ten-ti- a m re-gis: ec-ce Salv6-tor ve-nit sdl-ve-re

t .

I
I

n te a vin-cu-lo. E u o u a e. Deinde dicitlrr Icfrie el6ison, cum Precibus, ut in Psalterio, 32. Orotio. Elxcita, quksunlus, de Domiztica pr~cedenti, 71. Capitulum pr~dictiltndicitul- in f eria li Offlcio ad Vesperas usque ad Vigiliarn Notivitalis Domini exclusive.
I

-

I
I

-

- m . a O -

I

-

I

Feria Tertia.
Ad Magnif. Ant. IV. A

3

a , '

I

n
I

n

I

u
I

n n ,

~

"

n '" u$- ri - te D6-mi-num,

* dum
n

in-ve-ni-ri pot-est :

1

in-vo-cA-te e

-

um, dum prope

est, al-le - lfi - ia.

E u o u a e .

Feria Quarta.
I

6-ni

- et * f6rti -

n> n or me post me, cu-jus non sum

I I

lnfra Hebdomadam I. Adventus.

73

dignus sdlve

- re cor-ri-gi- am calce- ament6-rum e- jus.

Feria Quinta.
Ad Magnif. Ant. I". A * [

= = = =

a n
I

I

E n

= P

I

n

111

I

x-spec-thbo D6-mi-num

* Sal-va-t6-remm e - um,

I

L1

et prae-sto-lh-bor e

- urn,

dum pro-pe est, al-le-lii-ia.

E u o u a e .

Feria Sexta.
q

n

I

'

n

1

1
I

I ,

3 - a

n n

,

n

n

x K-g9pto

* vo-ch-vi Fi-li-urn me-urn: vC-ni-et,

,

ut sal-vet

p6pu-lum s u - urn.

E u o u a e.

74

Dominica 11. Adventus.

Sabbato ante Dominicam 11. Adventus.
A n t @ h o n ~ Dominica seq. infra. Psalmi de Psalferio. 58. de Capitulum. Rom. 15.
F r a t r e s : Quachmque scripta sunt, ad nostram doctrinam scriptn sunt: 3. ut per patihtiam, et consolatidllem Scripturhrunl, * spem habehmus. Hymnus. Creator allne siderum 68. C. RorRte coeli desuper, et nubes pluant justum. 8. Aperigtur terra, et germinet Salvat6rem.

Ad Magnificat, Antiphona.

ve
VII. a

m

¶ a ' m a n
I

I

-

n

-C
I

-

n ny a a n l

tI

I

e-ni D6-mi-ne

=

* v i - s i - t h e nos in pa-ce,

ut 1%-tB

mur co-ram te corde per-f6c-to. Oratro.

E u o u a e.

xcita D6nline corda nostra ad p r ~ p a r i i n d a s Unigeniti tui rias: ut per ejus adventurn, * purificgtis tibi nl6ntibus senire nlerehmur. Qui tecum vivit et regnat.

E+

Donrinica Adventus quir occurrit infra Octavam Immac. Concept. B. M. K/ Hymni cantantirr in tono Adventus, cum doxologia Dominiccu.

1. Ant. I. g

{{

Dominica 11. Adventus.

c - ce in n h-bi-bus cce-R
, I , I
rn
I

n
m
I

I

* D6mi-nus v6-ni - et,
m m I n
I

b
n I

n cum po-testb-te magn!, al-le-lii-ia. E u o u a e. Ps. Dixit Ddminus Ddmino, cum reliquis de Dominica. 2.

n - i n

Dominica 11. Adventus.

75
q

u
po-n6

2. Ant.

rbs

1 1 1 1 1 1

1

n

I

n I, 1 bn

I

I ,

* for-ti - tl?- di-nis
in e

n o s t r z Si

- on, Salvh-tor

- tur

-a

mu-rus

--

--

et

ante-mu rB

-

- le:

a-pe-ri-te portas, qui - a

nobis-cum De

- us,

alle-lli-ia.

E u o u a e .
3. Ant. VII. a

n

I

n b

a

I

I

I I

I

I

I

I

1

5

c-ce appar6

- bit * D6mi-nus, e t non menti - 4-tur:

si mo-ram f8ce-rit, exsp6cta

e - u m , qui- a v6-ni

- et,

-t

e t non tardh-bit,
4. Ant.

a - a .
I
h
I

E u o u a e.
I

I. f

[___ -

I
I

I

M

n De- o ontes e t col-les * canthbunt co-ram
I

r n n

I '

I

I
L .

I

.

laudem,

76

Dominica 11. Adventus.

I

e t 6mni - a

ligna sil-vB - r u m plau-dent m b -ni- bus:
I

I

1 -

C

______t

qu6-ni- a m vkni-et D6minus D o m i n i t b r in regnum seternurn,

e
-- n --

I
I

a
s.Ant.

I

III. a

F I I - - 1 a , a1 -1e - Ifi - ia. n n
I

n

I I

I
I

C ,

I

a

1

p . I

k----

E u o u a e.
1

I

n

En

c-ce D6minus noster

*

p cum virtri-te v6-ni
I

I I

1 1

I

,

II,
I

I n ~ I

- et,

-

u t il-1rimi.net 6-cu-10s serv6-rum su - 6=rum,al-le-lli - ia.

. ..

E u o u a e. Capitulum. Fratres: Q u ~ c 6 m q u e .74. Hymnus. Crehtor alme siderum. 66. Y. Roriite cceli d6super, et nubes pluant justum. Q. Aperiiitur terra et g6rminet Salvat6rexn. Ad Magnificat, Antiphona.
I

VIII. G*

m
I

I

u es

*

n II qui ventfirus es, an Q - li - u m exspecthmus?
I

-

n

1 1

2

I ---

I

Di-ci-te J o

- Bnni

quae vi -di-stis:

ad lumen r6d-e - uqt

Infra Hebdomadam 11. Adventus.

17

caeci, m6rtu - i re-srirgunt, piiupe-res

ev -ange-lizhntur,

-

-

alle

- lii-ia.

E u o u a e. Oratio.

xcita 116mine corda nostra ad prxpar8ndas U~ligPnititui vias: -1 ut per ejus advdnturn, * purifichtis tibi mentibus servire rnereiiillur. Qui tecuin vivit et regnat.

E

Ad Magnlf.

A n E * [

- = =
I n

Feria Secunda.
a n
m
I
I

I
I n

-

c-ce Rex vk-ni - et
n R m
I
I

* D6mi-nus terrae,
I
I

et ip-se
I I

m I -

I n n 6,-fe-ret ju-gum capti-vi-th-tis nostrae. E u o u a e.

I

I

I

Feria Tertia.
A d Magnif. Ant. V. a

v

-

--

-

-

ox cla-mhn-tis I
n

* in
q

de-skr-to: Pa-r&te v i - am
I
1

kn

, l r ]

D6-mi - ni,

n n n I rec-tas fh-ci-te s6-mi-tas De - i nostri.
I I
I

a

I

r

-

m

-

E u o u a e .

Dominica 111. Adventus. Hymnus. Creiitor uliile siderum. 68.

Y. Hordte cceli desuper, et nubes pluai~tjustun~.
Q. Aperilitur terra, et gernlinet Sal~at6rem.

Ad Magnificat, Antiphona.
n n krnl,
I "

r

I

I "

I I

I

n-te m e

* non est

formi-tus

De-us,

et post

me non e

- rit: qui-a mi-hi curvh-bi-tur omne ge- nu,

-

et confi - t6-bT-tur omnis lingua. Oratio.
Qui ~ i v i s regrlas curn Deo Patre. et

E u o u a e .

precibus A urem tuam, quksumus Dbmine, grAtia tllzilostris acccinlmoda: Jy et mentis nostrz thebras * visitati6ilis illiistra.

Dominica 111. Adventus.
1. Ant.

t------------6-ni - et Dbminus, et non tardii-bit, ut illlirni.net

*

5 -

8

ad omnes gentes, al-le- lli-ia. E u o u a e. Ps. Ilisit D6minus D6min0, cum reliquis de Dominica. 2.

-

80
2. Ant. VII. b

Dominica 111. Adventus.
-CC

J "'
3. Ant.

nm

--

e-rli-sa-lem

t n , - - n m gau-de * ghudi - o
I
I

I

-

magno,

qui - a

v6-ni - et ti-bi

Salvh-tor, alle-lli-ia.
-

E u o u a e.
4-4

-

p

gI6-ri - a m me
4. Ant.

I

- am, alle-Iti-ia.

-

E u o u a e.
-I
" 1

on-tes et

omnes col-les

* humi -1i - a-btintur:
-

et e-runt prava in di-rhcta,

et hspera in vi-as planas:

ve-ni D6nai-ne,

et no-li tardh-re, alle-lti-ia.

E u o u a e .

Dominica 111. Adventus.
5 . Ant.

81

, I ,
n

-

n n u-ste et pi - e vi -vAmus, * exspec-tantes be- &tam

spem, et advkntum D6-mi-ni. E LI o u a e. Capitlrlurn. Fratres: Gaud6te. 78. Hymnus. Creator alme siderunl. 68. 1. Koriite cwli dbsuper, et lubes pluant justun~. ; Q. Apericitur terra, et germinet Salvat6renl. Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

e - 8-ta es
n n

5

Ma-ri- a, qua: cre-di-di-sti: perfim
I
I

I
I

n

I I .
1
I

*

n

r

q q.v l
v
A

-

-

1

ci-6n-tur in te quae dic-ta sunt ti-bi

a D6-mi-no,

alle-a.

E u o u a e.
Oratio.

Aureill tuanl, quksu~nus1>6111ine,pr6cibus nostris acc6iulnoda: Jy et 111e1ltis nostrze thebras * gr8tia tuze visitati6nis ill6stra.
Qui riris et regnas cum Deo Patre. Antiphona Behta es pr~temzittitrrr,si hodie ejus loco ponenda

sit una ex Antiphonis rnajoribus, ut infra: quibus semper cedlrnt Antiphon@ propriz aliis diebus ad Magnrficat assignata.. Sequentes Antiphon@ majores ad Magnificat inchoantur die 17. Decernbris, e't singula. ante et post Magnificat integra. sicut in Duplicibus dicuntur per ordinem usque ad diem ante Vigil. Nativitatis. Si vero Festum firerit, dicuntur post Orationem Festi, pro Comm. Adventus.
Vesperale Romanum.

6

82
Ant. -~ ~~

Antiphonae Majores.

Die 17. Decembris.
1

!

n o-re Al-tis-si-mi

Sa- pi En-ti a,

-

- * quae ex

prod-isti, at-tingens a fine usque a d finern, f6rti-ter

Y

su 6-vi-ter dis-ponensque 6mni

-

- a:

ve-ni ad docendurn

nos'

vi-ampruden-ti-a.

E u o u a e.

Cant. hlagnificat, in fono solenzni. Pro Comm. I$. Roriite c e l i desuper, et nubes pluant justum.

F$. Aperiatur terra, et g6rminet Sal~at6rein.

Die 18.

u
qui M6 y-si

A- do-n6

- i, *

e t Dux do-mus Is-ra - el,

-

in igne flammae ru-bi appa-ru- i-sti,

et e-i in Si-na le-gem de-di-sti: ve-ni

ad red-imkn-

Antiphonze Majores.

83

durn nos 'in brd-chi - o ex-tkn-to.

E u o u a e.

Die 19.
Ant.

-

I

--

tt*~D

=

n ra-dix Jesse, qui stas in signum popu-16rum,

*

I

=

n ,

m

-#

super quem con-ti-n6-bunt re-ges os s u

Y

- um, quem

gentes depre-ca-bfintur: ve-ni

ad li- be-rindum nos,

'

+

jam no-li tardi-re.

E u o u a e.

Die 20.
Ant. 11. D

-

L
I

cla-vis Da-vid,

* et
b
m

sceptrurn domus Isra-el:

,
I

-

I
I

m

qui 8-pe-ris, et ne-mo claudit;

clau-dis, e t ne-mo

Ape rit: ve-ni, et e-duc vinctum de dorno cdrce

-

- ris,

6*

84
I '

Antiphonae Rlajores.

,

I

In

se-dhntem in th-nebris

3 et umbra mor-tis. E u o u a e.

.
I

I

I

Die 21.
Ant. ---.--

11. D

mm
n

I I
I

m
I

m n

I

r l ,n

0

- ri - ens, * splendor

lu cis ae - tkrnze,

-

I I

-

et sol justi-ti - ae:

-d

ve-ni, et il-lliini - na se-d6n-tes

in t6-ne-bris

'

et umbra mor-tis.

E u o u a e.

Die 22.
Ant.
I

f

-Rex gkn-ti - um, * e t de-si-de-r&tus e - &-rum,

la-pisque angu-I&-ris,

qui fa-cis ti-tra-que

unum:

ve-ni, et sal-va h6-mi-nem, quem de li-mo form&-sti.

, Q

E u o u a e .

Antiphonae Majores.

85
---

Die 23.
Ant.
11.

D

--t----n

I

I

Emmb-nu - el,

* Rex

e t 16-gi-fer no-ster,

exspectd-ti- o gknti um,
I

d

-

et SalvAtor e- &rum: veni
m

ad salviindum nos D6-mi-ne De - us no-ster. E u o u a e.

Feria 11. (post Dorn. 111. Adventus).
r?. Korite
coeli desuper, et nubes pluant justnm. @. Xperiiitur terra, et gbrininet S a l ~ a t 6 r e m .

B
A

-1 ,

n

m

n R
1-

t-d

e 6-tarn n 3

-

m e di-cent

* omnes ge-ne-ra-ti - 6-nes,

L= -& -

-

respk-xit De- us. E u o u a e. N s dicenda sit Antiphons 0. ii Oratio. urenl tuam, qtrksunlus 1)61nine, yrbcibus nostris acc6mmoda: Jy et mentis n o s t r z tbnehras * griitia t u x visitati6ilis illlistra. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. qui- a ancillam hlirni-lem

Feria Tertia.
Ad Magnlf. Ant. VIII. G
m

E

I ,

I

a n n n

rn

I I

n

Q

n ,

I

I

I

-

1

1

I

-

1 4
le-vd-re,

* e-le-vb-re,

consiirge Je-rli-sa-lem:

86

Infra Hebdomadam 111. Adventus.

sol-ve vin-cla col-li t u i ,

-

cap-ti-va fi-li - a Si - on.

--

E u o u a e .

Nisi dicetzda sit Antiphona 0.

Feria Quarta Quatuor Cernporurn.
Ad M a g n l f . Ant. VIl1. c

&; .

I

m

I

1 -

n c-ce an-cil-la D6mi-ni: fi - a t mi- hi se-clindum
m

, 1

*

I

I

ver-bum t u -um.

E u o u a e.

Nisi dicrnda sit Antiphona 0. - Oratio. Aurern tuam.

Feria Quinta.
A d Magnif. Ant. V. a

L
e- a

ae-thmi-ni

* cum Je-rli-sa-lem,
m

e t exsultii-te in
I

n

n u I L n m m I " omnes qui di-li-gi-tis e - a m , in ae-t6rnum.
I

a

I
m
I

I

-

I

E u o u a e .

Nisi dicenda sit Antiphona 0.

Infra Hebdomadam 111. Adventus.

87

Feria Sexta Quatuor Cernporurn.
Ad Ma nif. " . f

C

H-

oc est te-stim6ni- um,*quod perhi-bu-it Jo- hnnes:

,n

,a-

-

I
I

I

-

rn
I

-

Qui post m e ve-nit, a n t i m e factus est. E u o u a e. Nisi dicenda sit Antiphona 0. Oratio.
uan~, precibus A urenl tmentisqu6sumus Dbmine, gr6tia tuaenostris acc6n11noda: f et nostrze t6nebras * visitatidnis illiistra. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Sabbato Quatuor Cernporurn.
Atztiphon~de Dominica seq. 8s. Psnlmi de Psalterio. 58.
Capitulum. I. Cor. 4. ratres: Sic nos existinlet honlo ut ~ninistros Christi, .f- et dispensatdres rnysteri6rum Dei. * Hic jam qu&ritur inter dispensatdres, ut fidblis quis invenititur.

F

Hymnus. CreAtor alme siderum. 68.
W;. Ror5te coeli ddsuper, et nubes pluant justum.

Q. AperiAtur terra, et gkrminet Salvatdrenl.

Ad Magnificat, Antiphona 0. Oratio.
qn&sulnus 1)6mine, et ~ e et Excita,pecchta przpediunt, j- potentiamxtuam,ngrhticntiu, s ,magna nobis virtiite succiirre: ut per a u i l i l ~ ~ quod nostra * indulg6ntia t u yropitiatidnis ac~ ckleret. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Dominica IV. Adventus.
I

I

r

QI9. I m . I, n
I

I

--a

i

h-ni-te tu-ba

*

in

Si

-

on, qui - a pro-pe est

d i - e s D6

-

mi

-

ni:

ecce v6-ni

-

. .

e t ad

salv~ndum nos, al-le - 16 - ia, al-le- 16-ia. E u o u a e.

Ps. Disit D61ninus D6min0, crrm reliquis de Dorninicn. 2.
2. A t .

I. f

c-ce v6ni et de - si-de-rii-tus cunctis gknti-bus:
I
I

- *

et replk-bi-tur gl6-ri

-a

domus D6mi-ni, alle - lti-ia.

,

-

u

E u o u a e .
3. Ant.

n

-

e -

- runt pra-va

-

I

-

m

n -

+ r n

'La = i
I

I

* in
I

L
in

di- rkc-ta,
I

et 5spe- ra
I

I,

a vi a s planas: ve-ni D6mi-ne, e t no-li t a r d h - r e alle-16ia.

I I

-

-

LI I

R

n L I

n -

Infra Hebdomadam 1V. Adventus.

89

E u o u a e.
I. f

n

i
I

.

n

n

a

I
-I

a n n I 1
I

o-mi-nus v6-ni - et,

* occrir-ri-te
-

il-li, di-c6n-tes:

Ma-gnum prin-cipi

-

um, et regni e jus non erit fi-nis:

-

De

-

us, fortis, d o m i n ~ t o r , pr?nceps pa-cis, alle-16-ia,

a l e - a .
5. Ant. 11. D
I

E u o u a e.
I

m

t -

3 4 - 4 -

,I----I

"

I

I

rn

- mni-po-tens* sermo tu - us D6mine -

---

n , -m-

i

a re-gh-li-bus

s6 -di-bus v6-ni et, a - 1 - 1 E u o u a e. Capitulum. Fratres: Sic nos existinlet. 87. Hymnus. Creator alnle siderum. 6G. 75. Ror5te cceli. Ad Magni$cat, Antiphons 0. Oratio. Excita, qugsumus D6mine. 87.

In Feriis infra Hebdornadam IV. Adventus.

IN NATIVITATE DOMINI
Duplex 1. classis.

I N I. V E S P E R I S .
1. Ant. VI11. G
I

n
- -

I

1 1

- 1

ex pa - ci-fi-cus

* magni -fi-c6-tus

est,

cu -jus

-

~

I

vultum de-si-de-rat u-ni-v6r-sa terra.
Ps. nixit D6ininus. 2.
2. Ant. VII. a

E u o u a e.

M
reges
3. Ant.

agni fi-c6-tus est Rex pa-ci - fi-cus super omnes

-

*

u-ni-v6rsae terrae.

E

LI

o u a e.

Ps. Confitebor tihi D6mine. 2.
V111. G
I

z

1

I

1

I

n u n 1
I

I

t

" I ,
L I

-

omple-ti sunt

* di - es

Ma-ri z,

-

ut p6-re-ret

In Nativitate Domini.

91

f i - l i - urn su-um pri-mog6-ni-tum. E u o u a e.
Ps. Beitus vir. 3.
V111. G
4. Ant.

L

I
I

Fg [
-

+Z
I+5 . Ant. 1. g

S

--

I

1

a n

-

n

,

I

n

51

4

ci -tb-te n n

* qui - a
I

-

pro-pe

est regnum De - i :

n ,
I I

amen di-co vobis, qui - a non tardh-bit. E u o u a e. Ps. Laudite plieri D6111iliunl. 4.

5
I

-

- m

-

I
I

I

e - vh-te c6-pi-ta v e s t r k

* ecce appropinquh-bit

- L n 1 d

Qu6nian1 confir~uAta super est ar~dhteD61ninoln olnnes gen- nos rniserie6rdia ejus: * et vCrites: ::: laudlte eunl omnes . tas D6mini manet in zetbrnunl. p6pnli : I G16ria Patri.

redempti o vestra. Psalmus 116.

-

E u o u a e.

L

I

Capitulun~. Tit. J . 6. ppiiruit benignitas et hum51litas S a l ~ a t 6 r i s nostri Dei: $C no11 ex opbribus justitiz, q u z fbcimus nos, * sed secfindun~suam miseric6rdiani salvos 110s fecit.

A

I-

a
e - s u Red-emptor 6mni

Hymnus.

n

-

urn, Quem lu-cis

92

t,

m

n

n n

ante

o- ri - gi

---

In Nativitate Domini.

nem, Pa-rem pa- ter-nE glo- 1-1 - ie,

+-+
I
1

-

n Pa-ter supr6mus Bdi -dit. 2. Tu lumen et splen-dor Patris,
-

1

-

I-4
I

n

q A

'

= .+ 2
-

n

I

rl

n ,

Tu spes per-knnis 6mni

um: Int6nde quas fFnd

Tu - i per orbem s6rvu-li.3.~emknto,re-rum Cdndi-tor, -

Nostri quod o-lim cdrpo

- ris, Sacrii-ta ab alvo Vir-gi-nis I,
I

- 4 , b
-

n " n Nasc6nd0, formam slimpseris. 4. Testiitur hocprae-sensdi-es,
I

=

1

fn cir-cu - lum, Quod so-lus nw - e si-nu Pa-tris Currens per anni
I
n
1

e-

m
I

- n n
1

Q A

I

g

3

n q

I

I
1'

n Mundi sa-lus ad-v6-ne-ris.5. Hunc astra, tel-lus, gquo-ra?

I

In Nativitate Domini.
e

93
I

?iHunc omne quod ce-lo sub - est, Sa-llitis% - novae -auct6-rem rW
h -

I

; m - n p

- 4
I

=
I

n

=
I

Novo sa-lir- t a t ciinti-co. 6. Et nos, be - 6 t a quos sacri

I

++pigfpgf2n+i

t-

-

e
h

n u n

I

I

n

"

A

-

-i, -

n

Ri-gi-vit unda singui - nis, Na-t5-lis ob di

+ .rn

--

-iI

-

em tu - i,

-A I =

m y I -A rl Hymni tri-bri -turn s6lvimus. 7. Je-su, t i -bi sit gl6-ri -a,
n

rl CL

-*

d

L a - - Qui na-tus es de Vir - gi

I

- ne,

Cum Patre et almto

n 1

S c termi~zanturomnes Hymni ejusdem metrt usque ad Epti
plzaniam.

e-

-

I

I

I

I

L

I

I n

u

.

-

n

n \Y. CrAstina di - e de-16-bi-turin-iqui-tas t e r m .
I

Q. Et regnibit super nos Salvi-tor mundi.

94

In Nativitate Domini.

A d Magnificat, Antiphona.
I

n

1 LI

1 I

I

n

um or-tus fh- e-rit

* sol

de cce-lo, vi-d6-bi-tis

--

-

Re-gem re

- gum

pro-ce-dkntem a

Patre,

tamquam

spon-sum de t h i - lam0 su -0. E u o u a e. Oratio. oncCde, c~u5suinusoillilipoteils Deus: * lit nos Unigbniti tui nova per carnenl Nativitas lil~eret; quos s u b pecciiti jug0 ~ e t f i s t aservitus tenet. Per eilindeni D6minum.

c

Tonus Hymni ad Completorium.
VIII.

0

n

u

I

e lucis ante terminum, Re - rum Cre-itor,p6scimus,

--

t
n n

-

I

n

n

a ,

Ut pro t u - a cle-men-ti- a , Sis praesul et

I+, v
I

- - a. cust6-di
I

m a N

n m

I

I ,
L I

b .

-

2. Pro-cul re-ce-dant s6mni- a, Et n6cti-um phantismata:

a -

n

I
I

n

n

I

Ho-stemque no-strum c6mpri-me,

Ne pol-lu

- An - t u r

c6r-pa-ra. 3. Je-su, ti-bi sit g16

-

- ri- a,

Qui na-tus es

In Nativitate Domini.

95

-

de Vir-gi-ne,

Cum Pa-tre et al-mo Spi - ri

- tu,

Hic tonus (vel ad libitum tonus Hymni Yespel-arum)set-vandus est ad Completorium usque ad Epiphaniarn, etiam in Festis occurI-entibus.

IN 11. VESPERIS.
LI

I

n -

=-

I

I

I
I

: I
-

e-cum prin-ci-pi - um
n
I

* in di - e

H -

vir-til-tis tu - ae,

I

n4 ' I n in splend6-ribus sanct6-rum, ex li-te-ro ante lu-ci-fe-rum

----

gknu - i te.
2. Ant. Vll. n

E u o u a e.

Ps. Dixit D6iiiinus. 2.
I

n ,

-ed-empti- 6nem mi-sit E m i n u s pbpu-lo su- o:

*

'

I

--

-

-

-

-

mandi-vit in se-tkr-num

testamkn-turn su-um.

-

~p

E u o u a e.

Ps. Confit6bor tihi D6niine. 2.

96

In Nativitate Domini.

b

x - 6r -turn est

* in t6-ne-bris

lumen rectis corde:

E u o u a e .
4. Ant.

Ps. Beiitus vir qui tirnet D6minum. 3.

-

- pud D6mi-num * mi-se-ri- c6r-di- a, et co-pi-6-sa

apud e - u m redkmpti-o.

-

E u o u a e.

Ps. De profhdis. 42.
5. A n t .
Vlll

c .

I

I

r fructu

* ventris tu - i

ponam super se-dem tu-am.

E u o u a e .

Ps. hlem6nto D6rnine David. 42.

Cal>ituluin. Hebr. I. ultifiiriam multisque modis olinl Deus loquells y8tril)us in prophetis: ilovissime diebus istis lochtus est nobis in Filio, quem constituit hxr6dem univers6run1, * per quem fecit et sri.cula.

+

Hymnus. Jesu Redhnptor binnium, nt irr I. Vesperis, 91.

In N a t i v i t a t e Domini.
L

-

-

a- ' :

I

I

=

='-,ljwK$f=
I

97

\{. No-turn f e - c i t D6mi-nus, alle - lii-ia.
-____t___-

Ej. Sa-lu-th-re s u - urn, alle - lii-ia.
(Sic cantatur tantum in die festi: alias servatur tonus cornrnrr?lis.j
Ad Magnificat, Antiphona.
I. g 2

L

I

I

I

H
II

6-di - e

* Chri - s t u s na-tus
h6-di

est: h6-di - e S a l v i - t o r

app6-ru

-

it:

-e

in

terra canunt Ange-li,

I=-t6ntur A r c h i n g e - li:

h6-di

-e

exsiil- t a n t justi,

di-ckntes: G16-ri

-a

in ex-c6l-sis D e

- o,

,

e

al-le - l~i-ia.

'--

I

n.-.A-!!!'

E u o u a e .

Orafio. oncbde, quffsurnus omnipotens Deus: * ut nos Unigeniti tui nova per carnein Nativitas liberet; quos sub pecc6ti jugo vetiista servitus tenet. Per e61ndeln D61llinun1.

C

Vesperale Romanurn.

7

98

S. Stephani Protomartyris.
Deinde pro S . Stephnno.

fa-ci - 6 - bat signa magna in p6pu-lo. E u o u a e. \?. (i16ria et honcire coronisti euin Ilbmine. I$. Et constituisti eum super 6pera ~ n i i n u u ntu5ruin. ~ Oratio. a nobis, yu&suinus Ddinine, inlith-i clued c6lin1us, ut disc5111us et ininlicos cliligei-e: * quia ejus natalilia celebr61nus, qui n o ~ i t6tiain pro persecut6rihus exorhre D6i11inuiu nostrum .lesuin Christum Filium tuuin. Qui tecunl virit et regnat in unitgte.

D

Die 26. Decembris.

S. Stephani Protomartyris.
Duplex 2. cl. cum Octava. Antiphons. Tecuin principiunl, cum reliquis Antiphonis ef Psalmis de Nativitate, u f supra, 95. Et dicuntur etiam in aliis Festis infra hanc Octavam occurrentibus. Capitulum. Act. 6. 6.
auteill plenus StGplianus sigila illagila ingr6tia et fortithdine, * facikhat digia et p6pulo. pro-

.

Hymnus.
L
b
I I

"

n
e-us, tu-6-rum mi-li-turn

-

=

JI

I

Sors et co-1-6-na,

I * ,' , = +
pr8-mi

-

"Laudes

um:

n I ca-n6n-tg

2

Mbr-ty -ris

S. Stephani Protomartyris.

99

n Abs6lve ne-xu cri-mi-nis. 2. Hic nempe mundi ghudi - a,

-

I

kn

I I

I

I(.

I . q

Cr

nfl n

-

+-+- Et sSstu-lit vi- ri- li
a

Et blanda fraudurn PA-bu - la imb6-ta fellk dk-pu-tans, I

--

n ~= - 3. & ~

Perv6-nit ad cce 16sti a. 3. Pcenas cu-clir-rit f6rti-ter,

-

- ter:
n =

Fundknsque pro te shnguinem, n

ANI L I

+ - i - t

$1,
-

E - t e r n a do-na p6s-si-det. 4. Ob hoc pre-ch - t u
I
I

siippli-ci

m

7

n

Te p6scimus pi
I
I

-

' n 3 n is-si - me: In hoc tri - lrnph? ~ d r t ~ r i s ,
rn

' I

m

e

Di-mit-te no-xarn s6rvu-lis. 5. Je-su, ti-bi
I

-

I

m
I

I

n rr m

I

I I

"

L'--%a ' 4 '

.

sit g16-r~ a,

-

I

rl

Qui na-tus es de Vir- gi

ne, Cum Pa-tre e t al-mo

'

100

S. Stephani Protomartyris.

Y. St6phanus vidit coelos ap6rtos. F$. lTidit et introivit: beatus honlo, cui cceli patebani.
Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

S

n m I

n n

b4-1
timo-r6

-

e-pe-li - &runt St6phanum

* vi-ri

- ti,

-I I et fe-c6-runt planctum magnum su-per e -um.

E u o u a e .

Omtio.
nobis, yu&su~nus Damus et ini~llicosd iD6mine, imitAri quod c6linlus, ut disc& l i g ~ e : quia ejus natalitia celebrri~uus, * qui novit &tiam pro persecutcirihus esorhre D6nlinum no st run^ Jesunl Christum Filium tuum. Qui tecum 17ivit et regnat in unitAte.

Deinde pro S. Joanne.
Ant.
I

I

1

-nnm- - a&

:st Ja-!nnes,* qui supra pectus D6mi-ni

in c e n a re-cB-bu it: be

-

- 6-tus

Ap6sto

- l'us, cu - i

I

re-ve-16-ta sunt se-cr6-ta ce-lksti - a.

E u o u a e.

1 . Valde honorhndus est behtus Johnnes. 5

I

1s. Qui supra pectus D6inini in coena rec611uit.

S. Joannis Apost. et Evangelist=.
Ora tio .

101

tuam 1>6illine ,ToAnnis Eccl6siaiusempit6rna. Per heiligilus i1lGst1-a:-/- ut behti ad dona Ap6stoli tui et Evangelistae illuminhta doctrinis, * per~6niat D6minuin.

Deinde Jit Commem. de Nativitate. Ant. Hcidie. 7Sj. Notuln
fecit. Orcrtio. Conc6de, qu&sumus. '37.

Die 27. Decembris.

Joannis Apostoli

Evangelistar.

Duplex 2. cl. cum Octava.
Atztiphona. Tecuin principium, crrm reliquis Atztiphonis et Psalmis de Nativitate, ut supra, 9.5.

Q

Capituluin. Eccli. 15. ui timet Ileum, fAciet hona: -f et qui c6ntinens est justitilr, appreh6ndet illam, * et obvi6hit illi quasi mater honorificiita.

1.

E
EL--

+ % L

I

m

m

x-sliltet orbis giudi - is, Caelum resliltet Mu-di -bus:

-%'

1

I

I

$qFf

--

---+-?a : l

~~osto-16-rum gl6-ri - am ~ ; ? l l u s t astra e

I

y

c6nci-nunt.

e

I .

,I
'

c -n
I

2. Vos sae-cu-16-rumjli-di-ces, E t ve-ra mundi lli-mi

- na:

n Vo-tis prec6dur c6rdi - um, Audi-te vo - ces shpplicum.
I

n ,

m

I

n

102

S. Joannis Apost. e t Evangelistae.

3. QU-i templa c s - l i cldudi-tis, Se-rdsque verbo s61-vi - tis,

C

I

q

-

n

I

r(

Nos a re a-tu

3= -

'

a n n6-xi - os

4 n Solvi ju-bC - te, qua-sumus'

4.Pr;cepta

quorum pr6tinus ~ a n ~ u salhsque senti o r

- unt,

SanA-te mentes Iiingui-das, Auge-te nos vir tli-ti-bus.

-

E m
L I

m

I n 5. Ut cum red-i-bit

-

I

m

'-

1

rn
-

n m l q Brbi-ter In fi-ne Christus s&-cu - li,

I n

n

1

=-% = Nos sempi-ter-ni giiudi - i
6. J;-su, ti-bi sit gl6-ri - a,

I q n l

I

-

n Concedat es-se

-

m

I

a m
L I

c6mpo-tes.

Q U ~na-tus

es de Vir-gi

- ne,

Cum P a t r e et a l m o Spi-ri-tu, In sempi-ter-na s&cu-la.

S. Joannis Apost. et Evangelistae.
\: \'aide honol*;indus est hehtus .Jo8nnes. i.

F$. Qui supra pectus Ilcinlini in coena reciibuit. Ad Magnificat, Antiphona.

+._ ,a .. $
x -i - it

-

* sermo inter fra- tres, quod discipulus

1 3

il-le non m6-ri-tur: et non di-xit J e s u s , Non m6-ri-tur:'

I------------.--n sed, Sic e - um vo- lo ma-n6
m

I I

- re, do - nec v6-ni - am.

E u o u a e .

Oratio.

E

ccl6siam tuam D6mine benignus illtistra: -1- ut be5ti JoRnnis Ap6stoli tui et Erangelistz illuminAta doctrinis, *: ad don:l perveniat sempitbrna. Per D6u1inun1.
Ant.

Et _fit Commem. SS. innocentium. b.-1

i

I -

n
+ -

-J--i

sun

*

q i cum

mu-li-6-ri-bus
7

- -non sunt

co - inqui-nh

- ti:

vir-gi-nes e-nirn sunt, et sequuntur

T n quo-climque Agnum,

i-e-rit.

E u o u a e.

-

-

-

104

Sanctorum Innocentium.
Q. In Bethlehe~nJ u d z civitate David.

\'.;. Her6des iriitus occidit l ~ u l t o s pfieros.

Oratio. eus, cujus hodierna die prrecdnium 1nnoci.ntes hlktyres non loqu&do, sed moriEndo confessi sunt: drnnia in nohis viticiru~~r lnala nlortifica, ut fidem tuanl, quam lingua nostra 16quitur, '?: 6tiam mdrihus vita fategtur. Per Ddrninum.

D

+

De Nafivifafe.Ant. H6die. W;. Notuln fecit. Orafio.Concede. 97. E f de S. Stephano. Anf. Sepeli6runt. 15 St6phanus vidit. '. Oratio. Ila nohis. 100.

Die 28. Decembris.

In Festo Sanctorum Innocentium.
Duplex 2. cl. cum Octava.
Antipltona. 'I'ecunl principium, cum reliquis Antiphonis et Psalmis de Nativitate. 95.

V
1.

CapituIun~. Apoc. 14. idi supra l~loirtell~ hgnum stantem, -f et cum eo centunl Sion cluadraginta quhtuor mill~a, hab6ntes nollren ejus, et nonlen * I'atl-is ejus scripturn in frd~itibussuis.

+
ne

-

-

aIv6-te flo - res Mbr-ty-rum, Quos lu-cis ipso

in li-mi

Christi in-se-cri-t'Gsbstu-lit, C& turbo

nasc6n- tes ro-sas. 2. Vos pri-ma Chri- sti

vic-ti-ma,

Sanctorum Innocentium.

105
I

+ -I

m

-

- I

I

S:,

I

-4

r(

- I ,

n - 3 2 41

-

Grex immo-la-t6rum t e
b
--

- ner: Aram sub ipsPm
I

ssimpli-ces,

n Pal-ma
I

=

' 1

n et co-1-6-nis Ilidi-tis. 3. Je-su, ti-bi sit gl6-ri-a,
1

f-+
n

e

G- Qui natus es de Vir-gi

-

-

q

-r] I

I%*

- ne, Cum Patre et almo Spi-ri-tu,

a-

3 w--J

Tj Sub throno Dei omnes sailcti clamant. i.

Q . Vindica shnguine111 nostrum, Deus noster.

11.

D

. -

Ad Magnificat, Antiphona. n t-n ' C . -

-

nno-ckntes pro Christo

* infhntes oc-ci-si

sunt,

ab in-i-quo re - ge

lac-t6n-tes in-ter
rn

- fkc-ti sunt:
I

Y ' n - ' I I ip-sum sequiintur Agnum si-ne mi-cu-la,
I

m

wp4-i
I

I

et di-cunt

sem-per: Gl6-ri - a t i - bi

-aD6mi-ne.

E u o u a e.

106

Commemorationes de Octavis.

Oratio. pus, cujus hodierna die p r ~ c . 6 n i u m Innoc6ntes hiArtyres non loqu6nd0, sed moriendo conf6ssi sunt: -f 61iinia in nobis viti6runl inala inortifiea, ut fidem tuam, quam lingua nostra 16quitur, * 6tiam 1n6ril)us vita fateiitur. Per D61ninu1n. Et fit Commem. S. Thorn@ Cantuariensis. Ant. Iste Sanctus, e Communi unius Martyris in I. Vesperis. I$.Gl6ria et honcire coron5sti euln D6nline. Q. Et constituisti eum super 6pera 1n8nuuiii tu5rum.

D

Oratio. eus, pro cujus Ecclesia glori6sus P6ntifes Thoinas glhdiis i1ilpi6runl ocetibuit: p r z s t a , qu.i.su~nus; ut omnes qui ejus irnpl6rant ausilium, * petiticinis SUE salutRreni consequintur eiTbctum. Per 1>61ilinuni. Deinde fiunt Cotnmemorationes de Na tivitate, de S. Stephatzo et de S. Joanne, ut infro.

D

+

Commernorationes de Octavis.
De Nativitate. Ant. H6die. T$. Notunl fecit. Oratio. Concede. 97. De S. Stephano. Ant. Sepelierunt. 5 . St6phanus vidit. Oratio. Ila nobis. 100. De S. Joanne. Ant. Exiit sermo. T$. Valde honor5ndus est. Oratio. Ecclbsiam. 103. De SS. Innocentibus. Ant. Innocentes. \X. Sub t h r o ~ i o Dei. 105. Oratio. Deus, cujus. 106. S i Festum Nativitatis Dornini, S. Stephani, S. Joannis Evangelist@ et SS. Innocentium venerit in Dominica, ipsa die nihil fit de Dominica, sed die proxima post Festum S. Thome Martyris fit de ea, ut infra. S i Festurn S. Thorn@ venerit in Dominica, tiznc in II. Vesperis SS. Innocentium fit Commem. Dominic@ (Ant. D u ~ nnlbdium. Y. Verbunl caro. 01-atio. Omnipotens, ut infra), deinde S. Thoma et trium Octavariirn. Ipsa vero die Dominica fit OfJcirim de ea, ritu semid., ut infrn potzitur. In II. Vesperis ,fit Oflicium de Nativitate, rifu serniduplici; a Capitulo de Dominica cum Cornmern. seqirentis diei infra Octavam Nativitatis (Ant. H6die. 5 . Notunl. Oratio. Conckde),

Dom. infra Octavam Nativitatis.

107

S. Thorn@,et trium Octavarum. Die vero 30. Decembris _fit Ogiciurn de die infra Octavam Nativitatis, ritu semiduplici, ut infra, cum Commem. trium Octavarum; et II. Vesperce dicuntur ritu duplici de Nativitate, a Capitulo de S. Silvestro cum Commem. quatuor Octdvarum. S i vero Dominica venerit die 30.Decembris, in Sabhato dicuntur Vesper@ de Nativitate, ritu semiduplici; a Capitulo de Dominica cum Commemorafione S. Thomce et quatuor Octavarum. Ipsa ver-o die Dominica _fit Officirrm de ea ritu senziduplici. In /I. autem Vesperis$t O$icium de Nativitate, ritu semiduplici; a Capitulo de Dominica cum Commem. sequentis Festi S . Silvestri et quatuor Octavanrm. Si deizique Dominica venerit in Festo S. Silvestri, itz /I. Vesp. S. Thorn@_fit Comm. seq. diei infra Octav. Nativitatis et aliarum Octavarum. Die 30.Decembris _fit Officium de die infra Octav. Nativitatis, ut infra; et iiz il. Vesp. _fit Officium de Nativitate, ritu semiduplici; a Capitulo de Dominica; deinde _fit Comm. diei infra Octavanz Nativitatis, S. Silvestri et aliarum Octavarum. Die vero 31. Decembris Jit Officium de Dominica, rifu semiduplici, ut infra; et lI. Vesper@jiunt de Circumcisione Domini cum Commem. Dominice tanturn.

Dominica infra Octavam Nativitatis.
IN I. VESPERIS.
Capitulunl. Galat. 4. ratres: Quanto tempore heres piirvulus est, ilihil differt a servo, cum sit d6ininus 6inniu1n: -f sed sub tut6rihus et act6ribus est, * usque ad praefinitum tempus a patre.

F

Hymnus. Jesu Red6nlptor 6inniuin. 91.
T!. Verburn caro factunl est, alleliiia. Q. Et habit5vit in nobis, allelriia.

Ad Magnificat, Antiphona.
Vlll. G

-[
d n n n

+ n- q i n n n

w
I

7,+ a +

-1-1

--

u m me-di-urn si-l6nti.-um 4 tenkrent 6 m n i :

- a,
I

e t rlox in s u - o cursu m B d i - urn i-ter per-A-ge-ret:

.
A

108

Dom. infra Octavan~Nativitatis.
I

E

r

m
I

I

1

-

1

m
I

i n
I

l

omni-po-tens sermo tu - u s D6mi-ne

, 3 9
q

-IC-

a re-g8 - li-bus

EF m I

I

m

I

s6-di-bus ve-nit, al-le-lli-ia.

E u o u a e.

seinpiterne Ileus, dirige actus 0~linipotc>ns ut in n6mine dilCcti Filii tui,nostros in heiieplicito tuo: f * mereAinur bonis op6ribus abuntliire. Qui tecum ~ i ~ i t .

Postpa Jiunt Commemorationes Octavarirm.

IN 11. VESPERIS.
Antiphona? et Psalmi de Nativitute, 95.
Capitulunl. Gnlat. 4. Quanto t6mpore heres piirvulus est, nihil clil'fcrt a r u m sit d6minus 6iiiliiuin: sed sub tut6l-ibus et actcirihus est, * usque ad przefinitunl tempus a patre. Hymnus. Jesu R e d h p t o r . 91. 13. \'erbum caro factum est, allelilia. Q. Et hahitiivit in nobis, allelcia.

Frzg':z,

+

Ad Magnificat, Antiphona.
VI.F

-[ I-n
u - er Je-sus

m

I

e d r

n

PiiI
-

* pro -fi-ci - &bat ae-ti-te

et sa-pi

6nti

-a

co-ram De-o et htminibus. E u o u a e.

Oratio. Oinnipotens sempit6rne Deus. ut supra. Et fit Commemoratio de Octava Nativitatis et aliis Octavis, u t supra, 106.

S. Thomze Episcopi, Martyris.
Die 29. Decembris.

S. Thoma Episcopi, Martyris.
Duplex. Antiphona et Psalmi de Natiuitate. 95. Reliqua de Comrnuni. Hyrnnus. I)eus, tu6ru11i n~ilitum,ut supra, 98. Oruti0.
D e u s , pro cujus Ecclksia glori6sus P6ntifez Tliolnas gladiis inlpidrum occQbuit: t pl-resta, qu5sun1~1s; omnes qili ut ejus impl6rant auxilium, * petiti6nis SUE salutiirenl consequBntur effectuln. Per D611linum.

Deirzde J t Cornrn. sequentis diei in fra Octavarn Nativitatis. Ant. H6die. T?. Notuln fecit. Oratio. Conckde. 97. Postea fit Cornrnernorntio aliarurn Octavanrm. loti.

Die 30. Decernbris.

De VI. Die infra Octavarn Nativitatis.
Semiduplex. Antiphone et Psalmi de Nativitate, 95, et Antiphonc~duplicanfur; a Capitulo fit de S. Silvestro. Deinde Cornrn. p r ~ c e d . illfra diei Octavarn Nativit. Ant. H6die. 15. Noturn fecit D6minus. Oratio. Conckde, q~~,-i.surn 07. Postea Cornnzern. nliarurn Octauanrrn. u s.

Die 31. Decembris.

S. Silvestri I. Papaz, Conf essoris.
Duplex.
D a , qn5sumus o ~ r l i ~ i p o t eDeus: t ut be;iti S i l ~stri C o ~ ~ l e s s b l~s f ris tui ntque Pontificis venerhnda sol6ninitns, * et k v o t i 6 nem nohis hugeat et sallitein. Per D6minunl.

Oratio .

Vesperze dicuntur de Circumcisione Domini, sine Comnter~~. S. Silvestri et Octaval-um.

DIE 1 . JANUARII.

IN CIRCUMCISIONE DOMINI
ET OCTAVA NATIVITATIS.
Duplex 2. classis.

IN I. V E S P E R I S .

E-- I I

1. Ant.

VI. F
I

-

CCh
-

-admi-rh-bi-le commkrci - urn! Cre-&tor

I

q n n .

I

Ct,

I

g

I

*i

*

-

g6-ne - ris hum6-ni,

a-ni-m6

-

tum corpus sumens,

-

+-I
I

de Virgi-ne na-sci dign6
I + -

-

tus est: et prockdens homo
I
I

.in

I

I

0
I

I
I

--

i

si - ne semi-ne, l:rgi-tus

I-

est nobis su -am de

- i-t6-tem.
-

-

2

E u o u a e.

Psalmi uf in Festis B. M. I/.

In Circllmcisione Domini.
r

r

I

r
I

Q
--

Ah--

n -

n

n

.
111

uando na-tus e s

*

in-effa-bi-li-ter e x Vir-gine,

i

tune i m p l k t z s u n t Scriptrirz: sic-ut plrivi

-a

in vellus

de-scendi-sti, u t sal-vum fi-ce-res g e

- nus humhnum :

t e laudiimus De - us noster.
3. Ant.

E u o u a e.

IV. E b

L

Ra

n ~ b u mu e m vi-de-rat q
I

1

11111

* R16

%e I:*

---

- yses incombilstum,

conservh-tam agn6-vimus t u - a m laudi-bi- lem vir-gi-

I

i
ni - th-tern : De - i n--G6-ni- trix, in-ter-ce-de p r o no-bis.
I

, I I n n ,

.

=

--I
I ---

c.r.----I ,I
I -

-

k
I n

n
e.
I

-

E u o u
'.I:;'-

a

----A-4

G

__C_-__-___

-a-

I

er-mi-nh-vit

* ra-dix Jes-se,

o r t a est stella

112

In Circumcisio~leDomini.

ex Jacob: Virgo p8-pe-rit Salva-t6

- rem:

t e lauddmus,

De

- us noster.

E u o u a e.

1. D 1

c-ce Ma-ri - a

* g6nu - i t

no-bis

Salva-t6-rem,

quem J o

- hnnes

vi - dens

exclam5 - vit,

di - cens:

Ecce Agnus De- i,

ecce qui tol-lit pec-ch-taj- mundi,
m
I

'

+

"=A

I 1

n a - a . P o s t Sept.

-n
I

.

R

" I

t

-

mundi.

E u o u a e.

Capitulum. Tit. 2. c. l q ~ i r u i tgrAtia Dei Sal~atcjrisnostri 6mnihus hominil)us, t erGdiens nos, ut ahnegantes impietAtem et sxcul8ria desideria, * shbrie, et juste, et pie riv5mus in hoc skculo. Hymnus. Jesu Ked6lnptor 6mnium. 91. 1 . Verhum caro factunl est, allelliia. 7 I$. E t hahitrivit in nohis, allelfiia. v111. G

I -

Ad Magnificat, Antiphona.

P

- h-7 - --c -- n rop - ter ni-mi - a m * ca-ri-t8-tem

su

- am,

__I)____,

In Circumcisione Domini.

I

,

113 --I I
I

qua di -16- xit nos De - us, Fi- li - um su -um mi

I

6
I 4

a -

-t-

I

- sit

-in
!+-era---

si-mi - li-tli-di-nem carnis

pecca - ti, alle-16-ia.

-t $ E$ E ,R E x E E u o u ae.
Oratio.

-

eus, qui saliltis zelbrnz, becitae hlariz ~irginitcite fecGnda, hulnhno gCneri pr5mia prxstitisti: j- tribue qurCsu~nus;u l ipsam pro nabis intercedere senticinlus, * per qua111 nleriiimus auct6rem vitx suscipere, D6ininuln nostrum .lesunl Christum Filiu111 tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitate.

D

In his Vesperis non ,fit Conrmem. de pr~cedentiFesto S . Silvestri, neque de aliqua Octava; sed tantum de prcrcedenti Dominica si ejus Oficium celebraturn sit die 31.Decembris.

IN 1 . VESPERIS. 1
Omnia ut in pr-imis Vesperis. 110. \rl. N o t u ~ nfecit D6minus, allel~iia.

5. Salutiire

suuln, allelLiia.

Ad Magnificat, Antiphona.
I

a
-

n

e=

P

a

-.I.
I

gnum "hzre-di-t8-tis myst6
1
-

I

ri - um:

I
I

q
I

m

n

templum De - i factus est ii-te - rus n6-sci

- ens

i
vi-rum :

non est polltitus ex e - a car-nem assrimens: om-nes gentes
Vesperale Romanum.

8

114

In Octava S. Stephani.

v6-ni - ent, di-ckntes: G16-ri a ti -bi D6

-

-

mi-ne.

E u o u a e . Oratio.
eus, qui snliitis z t 6 r n z , befit= Riarize virginit8te feciinda, hum,ino gGneri prkmia przstitisti: f- tribue quksumus; ut ipsanl pro nobis intercedere senticiillus, * per quam 1ner6imus auct61-en1 v i t ~ suscipere, D6nlinuin nostrum Jesum Christum I.'ilium tuum. Qui tecum et regnat in unithte. Deinde pro S. Stephano. Ant. Stephanus autein. 98. Y. Stephanus vidit c e l o s apertos. Q. Vidit et introivit: becitus homo, cui cceli patcbant.

D

0 Levitz Stkphani sanguine dediczisti: 3. tribue, qu5suinus; ut
pro nobis intercessor exsistat, * qui pro suis etiam persecut6ribus exoriivit D6minum nostrum Jesum Christuin Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitjte.

Oratio. milipotens sempiterne Deus, qui priimitias ikiartyru~nin beliti

De aliis Octavis in his Vesperis nihil fit. S i in die Circumcisionis, nut in sequentibus ussue ad Epiplzaniam inclusive, Dominica occurrerit, de ea nihil fit.

In Octava S. Stepbani.
VI11. G
1. Ant.

Duplex.

[

IN 11. VESPERIS.
- n

I
1
I

n n

1 1

n
invo-&-bat
n

a-pi-davk-runt Stkphanum,

* et
I

ipse

E. I-

v a?+ I

+

D6mi-num, di-cens: Ne st6tu - as il-lis hoc pecci-turn.

E u o u a e.
2. Ant.

In Octava S. Stephani.

115

-

-

-

Psalmi ut in 1 . Vesp. de Comm. unius Mart. 1

VII. a

n

-

I

n

I

a

1 1 1 1 9 ,
I

I

I

r

I

6-pi-des torr6n-tes il-li dulces fu - &-runt: ipsum

*

sequiintur omnes 6-nimae justae.
3. Ant. VIII. G

E u o u a e.

-[
a n n
I

A
4. Ant.

n

dhksit
a- I -+

* 5-nima me-a
a

post te, qui a ca-ro m e - a

-

-

-

.
= -

n n

E u o u a e.
I

la-pi-d&ta est pro te, De-us me-us.
VIII. G*

s-rn
&

+ [

- p

i
I

--n =

t&pha-nus vi - dit cce-10s a-pertos,
n n
-

*
-

I

4=

n

I

intro i-vit: be

-

3 8-tus homo, cu - i c e - li pa-t6-bant.
I

--

vi-dit, e t
I n

n

I
I

n n

--

E u o u a e .
€. 5

116
5. Ant. IV. A *

In Octava S. Joannis.
-I

-

-

i-

[y7~q-+-n-

: c-ce vi-de - o & caelos a-pkrtos, e t Je-sum stantem

-

I

a dextris De - i.

--

-

E u o

11

a e.

Deitzde fit de S. Joanne. Capitulum. Qui timet. et Hymnus. Exsilltet orhis gaiidiis. 101. %. Valde honorfindus est beAtus JoAnnes. I. Qui supra pectus D6mini in cwna red1)uit. ). Ad MugnlJicat, Ant. Iste est Joiinnes. 100. Oratio. Eccl6siam tuam. 101. Et fit Commem. S. Stephani. Ant. Seyelibrunt. M. StOphanus vidit. 100. Oratio. Omnipotens. 114. Postea S S . Innocentium. Ant. Innoc6ntes. 73j. Sub throno Dei. 105. Omtio. Deus, cujus. 106.

In Octava S. Joannis.
IN 11. VESPERIS.

Duplex.

v +an n

1. Ant. VIII. G

[

I

7

I

I
I

I

I

IL n al-de hono-rindus est
I
I

n

1

I
I

I

n l I

* be- h-tus

Jo - hnnes,

n qui supra pectus D6mi-ni

n

n

=

' nn 7
in caena re-c~ibu-it.
-

U

E u o u a e .
Psalmi ut in I . Vesperis de Communi Apostolorurn.

In Octava S. Joannis.
2. A " . 111. a

117
I I

[

H

n n ic est dis-ci-pu-lus I - e , q

I

+-+-n--

1

*

te-stim6-ni - urn

-

perhi-bu

- it: e t scimus qui - a ve-rum est te-sti-m6-

ni - urn e-jus.
3. Ant.
111
a

E u o u a e.
= LI
I I

-

1 1
-

ic est dis-ci-pu-lus me-us:

* sic
I

e-urn vo-lo

k i nn n
1

man6-re, do-nec vBni -am. E u o u a e.
4. Ant.

I. f

[---------n

S

n unt de hic sthnti-bus," qui non gust6-bunt mortem*

I

I

I

n n

"

I

I

--

donee vi-de ant Fi-li - urn h6mi-nis in regno su - o.

-

E u o u a e.

118
5. Ant. I. f

In Vigilia Epiphaniae Domini.

-[ -

.

I

m
I

,

I

n

n

i---n L l

c-ce p u - e r m e - u s

*

e- lkctus, quem e-l&gi:

p6-su-i super e u m spi ri-turn m e - u m . E u o u a e. Capitrtlrrm et alia ut in die, 101, cum Commem. SS. Innocentirrm. Ant. Hi sunt. 103. \'!. Her6des irAtus. Oratio. Deus, cujus. 104.

-

I

--

In Vigilia Epipbaniae Domini.
IN 1. VESPERIS.

Semiduplex.

Antiphon@ rrt in I . Vesp. Circumcisionis Domini. Psalmi rrt in Festis B. M. C/. [72]. Capitulum. Fratres: Quanto. 108.
1 .

?

Hymnus.
"

L

LI

I

I

e - s u Red-6mptor

n , d 6m-ni - um, Quem

-

lu-cis

a n t e o - ri - gi C

- ilern,

Pa-rern pa- tern& gl6-ri - se,
m

e m L n
m

n P a t e r suprkrnus 6-di-dit. 2. T u lumen e t splendor Patris,
I

M-i
----- -

T u spes perknnis 6mni

-

n tn I m ' E!j urn: Intknde q u a s fundunt preces

-

n T u - i per orbem skrvu-li. 3. Memento, re- rum C6ndi-tor,

In Vigilia Epiphaniae Domini.

119
--

n

I
I

I(,

'

Nostri quod o-lim c6rpo C
-

.+ un
g

-

ris, Sacr6-ta ab alv'o Vir-gi-nis
-

m
L

n " n Nasckndo, f o r n ~ a m siimpseris. 4,TestBtur hocprae-sens di -es,

=

= d-w

q

k

m

Currens per anni cir-cu lum, Quod so -1us e $;-nu Pa-tris

-

'

k+= +@n
-

I, rn

n

b

d

klundi sa-Ius ad-vkne-ris. 5. Hunc astra, tel- lus, &quo-ra,

Hunc omne quod cae-lo sub - est, Sa-lii-tisauct6-rem nova:

~ovo sa-16-tat clnti-co. 6. ~t nos, be 6- t a quos sacri
n

J 3+, -

-

3

---

Ri-ghvit unda sAngui - nis,

L

-n Hymni tri-bii- turn s6lvimus. 7. Je-su, ti-bi sit glb-ri - a,

-

+ v * c w d ,
- ne,

Qui na- tus es de Vir - gi

Cum Patre e t alrno

120

In Vigilia Epiphaniz Domini.

M. Notum fecit 1>6111inus, alleliiia. l$. SaIufRre suum, aIlel6ia.

VI. F

[ -------

Ad Magnificat, Antiphona.

-t
+ a

p -

- 1-

1

I

a 2 e ' a
et

- i w
sa-pi

u - er Je-sus

* pro-fi-ci - kbat z-t8-te

-

6nti

-a

co-ram De -0 et hominibus. E u o

LI

a e.

Oratio. mnipotens senlpiterne Deus, dirige actus nostros in benepl5cito tuo: t ut in 116111ine dilecti Filii tui, :': 111ere6mur bonis operibus abundare. (Qui tecum v i ~ i t regnat in unitiite.) et

0

Deinde _fit Commem. diei Octauw SS. Innocentium. Ant. Innoc6ntes. 105. uS;. Sub throno. Oratio. Deus cujus. 106. Postea S. Telesphori Pnpc, Martyris. Ant. Iste sanctns. [Is]. X. G16ria et hon6re. Ora tio. , qui nos be5ti Telesphori hl5rtyris tui atque Pontificis De::nua solernnitAte lietificas: * concede propitius; ut cujus tlatalitia c6Ii1nus, d e ejlisden~ 6tiam 111-otecti6ne gaudeiimus. Per D6nlinurn.

IN EPIPHANIA DOMINI
Duplex I. classis.

I N I. V E S P E R I S .
1. Ant. 11. D

* et
D6mi

ante s&cu-la,

- n u s SalvAtor noster h6-di - e

\ n

mundo appiiru-it.

E u o u ae.

-

Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Aposfolorurn.

v

2. Ant.

{

!
e - nit lu-men tu
I

I

-

-I

- um, * Je - rii - sa -

-M - A

-

lem,

I

=
super te
or

et g 6 1

-

ri

-a

D6 - mi-ni

-

ta

est,

122

In Epiphania Domini.

* -+E u o u a e .

et ambu-16-bunt gentes in llimi-ne tu-o, al-le - lli-ia. -

I

-

--

3. A t .

---5
m
I

I

A

A I. '

n
__C_

I

- p6r-tis the-s6uris su - is = -

*
n

I -o b - tu-16-runt Ma-gi I -

g,,

-

I

I

i

D6mi-no

-

n aurum, thus et myrrham, alle

I

I

-

-

I

1

lri-ia.

A

E u o u a e.
4. Ant.

.[ I rn ,
-4

L
I

6-ri- a et fllirni-na,

. *

I

--

w

n : 3
I

I

n11/
---

I

bene-di-ci-te D6mi-no:

hymnum di-ci-te, fontes, Dbmino, alle-lb-ia.

kYb n
-I

I

E u o u 5. Ant. VII. c 2 n

n a e.
I

sC
-

I

I

I

I

I n
b
2

I I

I

n l n
I

I

r

D n

tel-la i-sta

* sic-ut

flamma corli-scat, et Regem

In E p i p h a n i a Domini.
m

123

e a- 4 rn k

n n re-gum De - u m d e m 6 n s t r a t : Ma

-

I

! 4 +

-

gi

n =n i e-am vi-dBrunt,
I

m

=

e t m a g n o Re-gi mGne-ra obtu-18runt. E u o u a e. Capitulum. Isarn Go. S u r g e , illunlinhre Jerdsnlem, quia renit lumen tuum, gl61-ia D6nlini super te orta est.

*

et

e
m
I

ru-dk- lis He-rbdes, De - u m

quid t i m e s ? Non 6 -ri-pit mor-th-li

~ i/ h PA-8
n

R e g e m ve-ni - r e

- a,

Qui

regna

d a t cce-16-sti - a. 2. i b a n t Ma-gi, q u a m vi-de- r a n t , S t e l l a m
m
I
I

--

m rr
I

m

sequ6n-tes pr&vi - a m : L u m e n requi - r u n t llimi-ne:

D e - u m fa-tkntur mline-re. 3. L a v h c r a pu-ri girr-gi - t i s

Cae-16-stis A g n u s btti-git: Pecch- ta, quze non d & t u lit,

-

-

-

+ --7
n
m I

124

In E p i p h a n i a Domini.

I

Nos ab-lu 6ndo slistu-lit. 4. N o v u m g e n u s po-t6nti - z:

I I

-

I

e-n

m

------ --------Aquae r u b h u n t h$-dri -ae: Vinlimque jus-sa flinde-re,
I

F =

m

m

--

-E-

'

'F'f'"-rra
C u m Pa-tre e t al-mo

-

Mu-ti-vit unda o-ri-gi-nem. 5. Je-su, ti-bi s i t gl6-ri - a,

Q u i appa-ru - i-sti genti-bus,
m

Spi-ri t u , In s e m p i t 6 r n a s&cu-la. A-men. Sic tertninantrcr Hymni per totam Octnvam.
Alter Tonus ad libitum.

-

-

c C -I

1

I

m
I

a n I n rud6-lis He-rbdes, De- u m R e g e m ve-ni-re quid
rn

- =
m m
I

I

I

m
I

n n ,

I

t i m e s ? Non &-ripit mort6-li- a, Qui r e g n a d a t c e l 6 s t i a.

-

2. Jbant Magi, q u a m viderant, Stellarnsequ6ntes p r k v i - a m :

In Epiphania Domini.

125

Lumen requi-runt liimi-ne, De- u m fa-tgntur miine-re.

5. La-viicra pu-ri gGrgi - tis Ce-16-stis Agnus itti-git:

e-

=

n

I

-

n ,
I

-

I

n

n

,"

-"P I

Peccii-ta, quae non d6tu-lit,

Nos ab-lu-6ndo slistu-lit.

4

4. Novum genus po-tenti-ae: Aquae rube-scunt hjrdri-ae:

Vi-nlimque jussa fGnde-re, Mu-tri-vit Gnda o-ri-gi-nem.

+
,n
I

I

I

-nn ,n 5. Je-su, ti-bi sit gl6-ri - a, Qui apparu - i-sti genti-bus,
I
CI

f '

Cum Patre e t almo Spi-ri-tu, In sempi-t6rna skcu-la.

-

b hoc alter0 tono cantanfur Hymni ad Horas per Octavam. z

126

In Epiphania Domini.

-

-

-

--

-

-

--

V. Reges Thar-sis e t insu-lae mljne-ra 6f-fe-rent.

@. Reges Arabum e t Saba dona addGcent.
(Sic canfatur farztum in die Festi: alias adhibetur tonus solifus.) Ad Magnificat, Antiphona.

a-gi vi-dkn-tes stellam, dix6 - runt ad invi-cem:

*

Hot signum magni Re-gis est: e-iimus,et inquiriimus e-urn,

-

e t offe-rzimus e

- i miine-ra,

aurum, thus e t myrrham.
-

e=-

n u I

I

-

n

E u o u a e . Orafio. eus, qlli hodierna die UnigCnitum tuuill gentibus stella duce revelasti: j- concede pl-opitius; ut qui jam te e s fide cogn6~ i r n u s ,* usque ad co~lteinpliindain sp6ciem t u x celsitfidi~~is perducii~~lur. Per ehnldem D6illinum.

D

VIII.

I I

Tonus Hymni ad Completorium.
I
I
' >

n r n ? a'e lu-cis ante t6rminum, Re-rum Cre-Ator, p6scimus,
I I
. I

-

I
I

I
I

I I
I
L

In Epiphania Domini.
I

127

1

- 1 1 ,
I

I
I

-

a
I

Ut pro t u - a clementi - a, Sis

e
-

1

I

----I-a
m

I

m L1

a I 2. Procul re-ce-dant s6mni - a, Et n6cti - um phantisma-ta:
" 4 1 - -

, FJ

--

Hostemque nostrum cbrnprime, Ne p o l l u - ~ n t u c6rpora. r

e =!
n
I I

n I I n- 3x!!I & 3. Je-su, ti-bi sit gl6-ri - a, Qui appa-ru - i-sti genti-bus,
I

-b

-

---C--------I

+-----

Cum Patre et allno Spi-ri-tu, In sempi-tsrna sBcu-la.

Hic tonus servatur ad Completorium per totam Ocfavant.
IN 11. VESPERIS. Antiphon@, Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis. Pstrlmi de Dominica. Et sic dicitur per totam Octavcrm. Y. Reges Tharsis et insulae mGnera 6tTe1-ent. Q. Reges Arabuin et Saba dona addiicent. (In die Festi carztatur ut supra, 126; alias in tono solito.)

1. D

+ -

Ad Magnificat, Antiphona.

f ---

-

um di -em sanctum

128
b P

In Epiphania Domini.
--

1
I
I

m

m

I

m

I

c6

-

l!mus:

h6-di
q n

-

1 -4m ' + ad e stel-la M a - g o s du-xit
I

-

I

n

m

a

1

m

+

-

1

Ld=
t

n

n

prae-s&pi - um: h6-di - e vi-num ex aqua factum est ad

=

= ' . =

P e w

~ n l nli-pti - as: h6-di - e

IF--

-n+F

=

L in Jord6-ne a Jo-bnne Christus - -

bapti-zb -ri

S i Epipllania venerit i72 Sabbato, in II. Vesperis fit Cornmemoratio Dominic@ infi-a Octavam. Ant. Remiinsit. 131.

Y . Omnes de Saha venient, alleltiia.

6. Auruin

et thus deferentes, alleltiia. Oratio. Vota, quksuinus. 131.

Infra Octavam Epiphani~non _fit nisi de Duplicibus PI-ima classis occurrentibus. AZia Fes fa no vem Lec f ionum prima die Zibera post dictam Octavam perpetuo celebrantur. De Festis vero t r i m Lectionirm _fit tantum Commemoratio. Ad Esperas, ornnia ut in die Fesfi, prmter Atztiphonam ad ~ Magnificat, q u singulis diebus habetur propria, ut seqrritur. De Dominica infra Octavam, in quamcumque diem Octaviz inciakit, fit Ogicium ut itlfra ordinatur, 132. Post Dorninicatn vero conti~tuanturdies Octave eodem numero quo notatttur, perinde ac si Dominica non intercessisset. Ex. gr.: si Dominica- venerit in tertia die infra Octavam, prima die post Dominicam Ant@hona ad Magnificat dicitur. de tertia die infra Octavant, et sic deinceps de aliis.
/ / / / / ' / / / / f i r / / / / / / / / I / / / / / , / . / / ~ / / / / / , / . / / / / / / / ' / / ~ / .

I

lnfra Octavam Epiphanie.

Secunda Die infra Octavarn.
Ad Magnif, Ant. ~ 1 1 .a
I

n

-

I

I

n

, n

I n m
I

I ,

n

i-d6ntes stellam Ma-gi,

* ga-vi-si

sunt gdudi- o

magno: e t intriintes do-mum, obtu-16-runt Dbmi-no

I

-

I

e

I n n n n m m n m I r I n r n aurum, thus e t myrrham. E u o u a e.

I

I

-

- i Magi

Certia Die.
A d Magnit. Ant. VIIi. c

L

ux de lu-ce apparu i-sti Christe, cu -

*

-

miine-ra bffe -runt, alle-lii-ia , a

- 1 -a ,
-

alle-lfi-ia.
-

E u o u a e .

Ouarta Die.
A 4 Mmif.{-G Ant.Vi11.

I
-

r(

A n n - ter-rogd-bat
7

A

-

I

I

9 n

7+A
I

A
I

I

n n

I
I

* Ma - gos

-

He -rb-des: Quod

- -

-

signum vi-di-stis super natum Regem? Stellam vi-dimus
Vesperale Romanurn.

9

130

Infra Octavam Epiphaniae.
3 r
I

e.
I

I

I

I

I I

.
v
A

I

a r

I

1 I

I

1. 4

-

m
.
w

I

I I

e

fulgen-tern, cu

==,

--

- jus

splendor il-16 - mi-nat mundum.

I

E u o u a e .

Quinta Die.
Ad Magnit. Ant. V111. c
I I

R

I

I

I
I

0
Ad M Ant.~:fg

-

r

I

,

I I

~

n

r

I

n

m-nes

* de

Sa-ba v6-ni

- ent,

aurum et thus

de-fe-rgntes, alle-16-ia, alle-lti-ia.

E u o u a e.

Sexta Die.

t
I

I

A

I

1 1

I

I I

I

I

P I

I
2

I

I

3 n1
I

m

I

I

d-mk ni - ti Ma-gi

-

*
I

in somnis ab Ange-lo,

per A-li - am vi

- a m re-v6rsi sunt in re-gi - 6-nem su-am.

E u o u a e.
A\\v,,\\~<,\.

.

.\\\\\\Y\,

- ...

\\\Q.\\\\\.

\ ,

o

\-\\.

.....................................

.............................................

\\\\I\\\\\\-\\~\W'A\~\\\\\\,\.C.C\\\\\\\L\\\\\\\\'

Sabbato infra Oct. Epiphaniae.

131

Sabbato infra Octavam Epipbaniaz.

F *

Capitulum. Rom. 12. ratres: Obsecro vos per miseric6rdiam Dei, t ut exhibeatis c6rpora vestra h6stiam viventern, sanetarn, Deo placentem, rationabile obskquium vestrum. Hymnus. Crudelis Her6des. 123. 735. Reges Tharsis et insulae mtinera 6fferent. Q. Reges Arabum et Saba dona addticent.

Ad Magnificat, Antiphona.

e-miinsit

*

pu er Je-sus in Je

-

- rfi-sa-lem,

et non cognov6-runt pa-r6ntes e-jus,

ex-i-stimhntes

il-lum es-se

in com-i-ta-tu:

ct requi rebant e - urn

-

v

in-ter cognii-tos et no-tos. E u o u a e. Oratio.

ota, qu&sumus Dbrnine, supplic5ntis p6puli ccel6sti pietate prosequere: f- ut et quae agenda sunt, videant, * et ad implknda quae viderint, convalkscant. Per D6minum.

Deinde _ T Commem. Epr'phanie per Antiphonam qua) occurrit 1t secundum ordinem dierum infra Octavam. R. Omnes de Saba venient, allelcia.
et thus deferentes, allelGia. Nisi dicta sit Antiphona Omnes de Saba; tunc enim drcituc Y. Adorate Deum, alleltiia. 8. Omnes Angeli ejus, allelcia. Oratio. Deus, qui hodierna. 126.

9. Aurum

Dominica infra Octavam Epiphanie.
j7t Ogicium de Dominica, et Feria VI. Vesperae a Capitulo de Dominica cum Commemoratione O c t a v ~ . Ant@hon~ Ante luciferum genitus, cum reliquis, 121. Psalmi tie Dominica.

8 Quando Epiphania in Dominica venerit, Sabbato sequenti

F *

Capitulum. Rom. 12. ratres: Obsecro vos per miseric6rdiam Dei, .f- ut exhibeatis c6rpora vestra h6stiam vivkntern, sanctam. Deo plac6ntem. rationjlbile obs6quium vestrum.

\ST. Reges Tharsis et insulae miinera Merent. Q. Reges Arabum et Saba dona addiicent.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. 0.

e=

FI
I

1n

I I

m

m

I

I

I

e

"
I

m

n l "
I

I

m I

i
n
I I

1
I

i-li, quid fe-ci-sti no-bis sic? E-go et pa-ter

*

2
m

I

I

I

I

I ,

r

n

I

I

I

"

I

tu-us do-l6n

-

tes quae-re-bAmus te.

Quid

est

quod me quaere-bi-tis? ne-sci e-bA-tis qui - a in his quaz
I

-

I

= I

-

I

1

I

I
I

I

I -

a

a

I

m

" II

n+"l

I

-

I

Patris me - i sunt, op6rtet me es-se? E u o u a e.

In Octava Epiphaniae.

133

Oratio.
qu&surnus DGmine, p6puli ccel6sti pietite Vota, quae viderint, et q u z suppliciintis D6niinum. * et ad improsequere: $ ut agenda sunt, videant, plCnda coiival6scant. Per

Et Jil Commem. de Epiphania. Ant. Magi videntes. 126,

q. Omnes de Saba venient, alleliiia.
et thus deferkntes, allel6ia. Oratio. eus, qui hodierna die Unigenitum tuum gentibus stella duce revelAsti: Jy concede propitius; ut qui jam te ex fide cogn6vimus, * usque ad contemplandam speciem tuae celsitiidinis perducamur. Per eiimdeni D6minum.

9, Aurum

D

minica in ipsa die Octava, sed tantum in I. Vesperis diei Octava fit Commem. pro II. Vesperis Donzinica~inf ra Octavam, de qua celebratum est OfJicium eo die. Ant. Fili, quid fecisti. X. Omnes de Saba, ut supra. Qui \X. etiam dicitur quando Octava Ep$h. venerit in Feria II., pro Commem. Dominice in I. Vesperis diei Octava?.

3 S i Octava Epiphanim venerit in Dominica, nihil Jit de Do-

In die Octava Epipbaniae,

Duplex majus.

In I. Vesperis, omnia dicuntur sicul in I. Vesp. Epiphanice, 121, excepta Oratione. Oratio.
cujus nostrz carnis app8ruit: Deus,prsesta, Unigenitus inut substantia quern sirnilem nobis foris t qu$sumus; per eurn, agnbvimus, * intus reformhi mereaniur. Qui tecum vivit.

In 11. Vesperis, omnia dicuntur sicut in die Epiphania?, excepta Orat. Deus, cujus Unigenitus. S i Octava Epiphanie occurrerif in Sabbato, secunda? Vespera? erunt de Sanctissimo Nomine Jesu, cum Commem. 4jusdem diei Ocfava? et Dominica? II. post Epiphaniam tantum. De Festo vero Semiduplici aut Duplici minore in ea occurrente fit tantum Comment. in utrisque Vesperis.
Dominica I. post Epiphaniam, q u e est infra Octavam (vel in ipsa die Octava), dicitur Oficium secundum superiorem Rubricam. 132.

Dominica 11. post Epiphaniam.

Sabbato I. post Oct. Epipbaniaz.
Omnia, prceter Orationem, u t in Psalterio, 58; quod servatur i n aliis Sabbatis usque ad Septuagesimam. Oratio.
mnipotens qui ccelestia simul 0pacem tuamsempiterne Deus, temp6ribus.clen~enteret terrena moderaris: + supplicati6nes p6puli tui ex6udi; * et nostris concede Per D6minum.

Deinde Jit Sufragium de Omni6us Sanctis, 1 . 0

Dominica

post Epiphaniam.
I

Omnia ut i n Psalterio de Dominica.
I. f

+
- as

Ad Magnificat, Antiphona.
1

n

1

I

1
I

I
I

-2

m

-

1

I I

vi-no,

* jussit

Je-sus implBri

h9dri

aqua,

quz

in vi -num convkr-sa

:st,

al-le

- 113- ia.

Y. Dirigatur D6mine orfitio mea.
Q. Sicut incensum in conspectu tuo. Oratio. Omnipotens. ut supra.

Deinde Jit Suffragium de Omnibus Sanctis, 10. 2 Post Octavam Ep@hanie usque ad Quadragesimam, quando occurrit 3 e r i de Feria, _fit Officium ut in Psalterio, exceptis iis qutr sunt propria; Oratio vero dicitur de Dominica prizcedenti. (In Vesperis S a bbati, dicitur Oratio Dom inice sequentis.)

Dominica 111. et IV. post Epiphaniam.

135

Dominica 111. post Epiphaniam.
Ad Magnificat, Antiphona.

1

6mi-ne,

*

si tu vis,

pot-es me mundi-re:

Oratio.
jestitis extdnde. Per D6minum. e m p t h Deus, infirmitatem nostram 0mnipotenst satquei ad eprotegendum nos * dexteram propitius respice: tuae ma-

Dominica IV. post Epiphaniam.
Ad Magnificat, Antiphona.
I

1.g2

1

I

1

m

I

I I

I ,
rr

6mi-ne,

* sal-va

nos, per - i-mus : im-pe- ra,

I]

et fac D;-us tranquil-li-tir-tem. E u o u a e.
Oratio. eus, qui nos in tantis periculis constitlitos, pro h u m h a scis fragilit6te non posse subsistere: t da nobis sallitem mentis et cbrporis; * ut ea quae pro pecczitis nostris ptitimur, te adjuvtinte vinc6mus. Per D6minum.

D

136

Dominica V. et

V . post Epiphaniam. 1

Dominica V. post Epiphaniam.
I*

d

C
gh- te

Zl-li - gi-te

-'
I

Ad Magnificat, Antiphona.
r m

P

a

'
I

3

r

I

r

1

1

I

I

m

A
I

Vn I n

I

n

* primum

zi-zh-ni -a,

et al-li-

e

-a

in fa-sci-cu -10s ad

com-bu rCndum:

-

e

tri- ti- cum auGm congregh - te in h6r - re- um me-urn,
I I

I
1
W

- n . a n
I

I

1
b

m
m

di-cit D6mi-nus.

E u o u a e.

Oratio. arniliam tuam, qugsumus Ddmine, continua pietAte cust6di: ut g u z in sola spe grAti?e caelestis innititur, * tua semper protecti6ne muniiitur. Per D6minum.

F+

Dominica VI. post Epiphaniam.
Ad Magnificat, Antiphona.
1. a 3

i-mi-le est

n

* regnum cce-l&rum
I m

fermCnto, quod

b
rn

n

" n u n

r

n

rl
I '

I
I

I

I "

I
1

m

-

*

accCptum mh-li er absc6ndit in fa-ri-ng sa-tis tri-bus,

-

Sabbato ante Septuagesimam.

137

donec ferment&-tumest to-turn. E u o u a e.
Oratio. rzesta, quksumus omnipotens Deus: j ut semper rationabflia . medithntes, * quze tibi sunt plkita, et dictis exsequhrnur et factis. Per Dbminum.

P

Sabbato ante Septuagesimam.
Psalmi et Ant@hona, de Sabbato ut in Psalterio, 58.
Capitulum. I. Cor. g. d. ratres: Nescitis quod ii qui in stldio currunt, j omnes qui. dern currunt, sed unus lccipit bravium? Sic cdrrite ut comprehendAtis. Hymnus. Jam sol recedit. 62. P;I. Vespertina orhtio asckndat ad te D6mine. 9. Et descendat super nos misericdrdia tua.

F

Ad Magnificat, Antiphona.
v111. G
I

n .

1 1 1

n

i-xit D6mi-nus

* ad
I

A-dam: De ligno quod

I I
I

3

n

9

m

est in m6-di - o pa-ra-di-si, ne c6me-das: in qua

ho-ra comhde-ris, mor

- te

mo-ri Oratio.

-

6-ris. E u o u a e.

p6puli tui, Precesmisericdrditerqu&sumus Dbmine, clembnter exhudi: j. ut qui juste pro pecchtis nostris affligimur, * pro tui n6rninis glbria liberbmur. Per D6minum.

138

Dominica in Septuagesima.

I

\Y. Bene-di-c6mus D6mi-no, alle-16-ia, alle Q. De-o grii-ti as, alle-16-ia, alle

-

-

lii -ia. 1L ia.

-

Et deinceps non dicitur ALleldia usque ad Sabbatum Sanctum. Sed post Deus in adjut6rium, ubi dicebatur Allelhia, dicitur Laus tibi D6mine Rex zetbrnz gldriae. Si in Dominicis Septuagesim~, S x a g e s i m ~et Quinquages i m e occurrat Festum Duplex I. classis, ,fit de eo cum Commem. Dominice. Duplex vero II. cclassis trans ertur juxta Ru bricas. f

Dominica in Septuagesima.
antiphon^ et Psalmi de Dominica. Capitulum. I. Cor. 9. d. ratres: Nescitis quod ii qui in stadio currunt, t omnes quidem currunt, sed unus accipit braviurnl Sic cBrrite ut cornprehendhtis. Hymnus. Lucis Crehtor. 5. \X. Dirightur Ddmine orhtio mea. F Sicut inchsum in conspbctu tuo. ) .

F

Ad Magnificat, Antiphona.
I

1n

i-xit pa-terfami - li - as

*

I n n n ope-r8-ri is su is:
I

I ,

I

m
n

-

-

e

I(
I I

d

n

3 % - I n n
I

Quid hic sta

n

n

d

n

U-ll
I

- tis

to-ta di

-e

o-ti - 6-si?

At il-li

respondkntes di-x6runt: Qui - a nemo nos condd-xit.

Infra Hebdom. Septuagesimae.

139
I

C' -

-I" !Uf+ P
I - te
in vi - ne

I

II

n

- am

me
m

-

I n l n n n am: e t quod ju-stum

i

Ep=:
-

n n n n II

n n fii e.rit, da-bo vo-bis.

I

E u o u a e.
Oratio.

p6puli tui, quksumus Dbmine, clementer Preces juste pro peccitis nostris affligimur, * pro exiiudi: -f ut qui tui n6minis gl6ria miseric6rditer liberbmur. Per D6minum.

Feria Secunda.
I

r

n r

3

u

rbm .
I

I

A1r
I

I

I
I I
I

I
I

I

i novis-simi

* u-na ho-ra fe-cBrunt, e t pa-res
di - 6 - i

I

il-10s no-bis fe-ci-sti, qui p6rtii-vimus pondus
b
I
I I
I

m

I

" n m i i i

et aestus.

E u o u a e.

Ad Magnlf. Ant. VI11. Gp

.
I

Feria Certia.
I

n

- I .n I . -

n i - xit autem

*
9

m I In n I I R I pa-ter-fa-mi li as: A-mi - ce,
I
I
I

I

- -

n non f6-ci o ti-bi in-jii - ri - am: nonne ex de-n8-ri - o

0

=

L I .

a n ,

I

140

Sabbato ante Sexagesimam.
I
I

-t
I

I I n " n h n n I J n n ' n conve-ni-sti me-cum? t h e quod tu -urn est, et va-de.

eg=,=

- n E u o u ae.

a

Feria Quarta.

1

01-le

* quod

tu urn est, et vade: qui-a e-go

-

bonus sum, di-cit D6-mi-nus. E u o u a e.

-

Feria Quinta.
Ad Magnlf. Ant. VlII. C
1

I

n on li-cet mi-hi

*

n n ' n f6-ce- re quod vo-lo? an 6 - cu-lus
I

I

I

I

tu-us nequam est?

qui - a e-go bo-nus sum, di-cit
I'

Sabbato ante Sexagesimarn.
Capitulum. 2. Cor. 1 . d. 1 ratres: Libenter suffCrtis insipihtes, cum sitis ipsi sapientes: sustindtis enim si quis vos in servitlitem rddigit, si quis dCvorat, si quis Bccipit, si quis extbllitur, * si quis in ficiem vos caedit.

F+

.

Dominica in Sexagesima.

141

Hymnus. Jam sol recedit. 62. 'ST. Vespertina orhtio ascendat ad te D6mine.

I. Et descbndat super nos miseric6rdia tua. )

i-xit

D6-mi-nus ad No - e : Fi

*

- nis

u-ni-vhrsae

--

car-nis ve-nit co-ram me: fac ti-bi
I
I I

arcam de

lignis

laevi-gS-tis, ut salvC-tur u-ni-vCr-sumsemen in e -a.

E u o u ae.
Oratio.
qui c6nspicis quia nulla Deus,concede propitius; utexcontra nostra acti6ne confidimus: adversa brnnia, * Doct6ris gdntium protecti6ne muniiimur. Per D6minum.
-f-

Dominica in Sexagesima.
A n t $ h o n ~ et Psalmi de Dominica. Capitulum. Fratres: Libenter suffertis. 140. Hymnus. Lucis Crehtor. 5.

P3. Dirigatur D6mine oriitio mea.
Q. Sicut inchsum in conspectu tuo.
w

Ad Magnificat, Antiphona.
I

o-bis da-tum est

* nosse mystk- ri - urn

regni

142

Infra Hebdom. Sexagesimae.

De

-

i, c6-te-ris autem in pa-riibo-lis, di-xit Je-sus

dis-c'cpu-lis

su - is.

E u o u a e.

Feria Secunda.
Ad Ma
Ant.$;;.c[

if.

R

ii

I

I n

I I - ,
I

I

I

S
I

I

I

Iih culmen

*

n n n ' n ve-ri hon6-ris quk-ri-tis, ad il-lam

cae-lkstem pAtri - a m quant6-ci- u s prope-rd-te.
~ --

E u o u a e .

Feria Certia.
Ad Magnlf.
Ant. 111. a
I

S
-

n

3

I

I

m
I I

I

=

n ,

I n I '
i,

I

I

I I

emen est

* ver-bum De
-

-

sa-tor autern

Chri-stus: omnis qui audit e

um, mankbit in aetkrnum.

E u o u a e.

Sabbato ante Quinquagesimam.

143

Feria Quarta.
Ad Magntt, Ant. I. g
m

J

I

uzd au-tern

* c6-ci-dit

in terram bo-nam,

hi sunt qui in corde bono e t bptimo verbum re-ti-nent,
b
r
m

-

a - n - pa-ti - 6nti -a. e t fructum bffe-runt in
n
I

I ,

I

1 .
1

I "
1 1
I

I

-

n L--

1

I

L a

E u o u a e.

Si p r ~ d i c t eAntiphone ad Magnr2cat non potuerunt dici in praced. Feriis, et in seq. Feria E occurrat fieri Oflicium a2 Feria, dicatur ultima ex iis prirtermissa : alioquin, expletis omnibus, sumantur de Psalterio, quod semper $t quando p r o p r i ~non habentur.

Sabbato ante Quinquagesirnarn.
Capitulum. I. Cor. 13. ratres: Si linguis h6minum loquar, et Angelbrum, -f caritatem autem non habeam, * factus sum velut z s sonans, aut cfrnbalum tinniens. Hymnus. J a m sol recedit. 62. Y. Vespertina orhtio ascendat ad te D6mine. F$. Et descendat super nos misericdrdia tua.

F

Ad Magnificat, Antiphona.

3 a
I 1

*

I

.In

I I
I

m
I

1
I

-

V

n I .

I

I
I

ter* fi-de

-

i nostrz, Abra ham summus,

-

6

- tu

- lit ho - 10 - ciustum

su-per a1 - t i - re

144

. Dominica in Quinquagesima.
I

e
1
pro
I

I =n
I

I

n

I

n

I

a n ,

I

fi-li-o.

E u o u a e. Oratio.

reces nostras, qu$sumus Dbmine, clementer ex6udi: t atque a peccat6rum vinculis absoldtos, * ab ornni nos adversitiite cust6di. Per D6minum.

P

Dominica in Quinquagesima.
Ant@hona, et Psalmi de Dominica.

F

Capitulum. r. Cor. 13. ratres: Si linguis h6minum loquar, et Angeldrum, t caritatem autem non hAbeam, * factus sum velut aes sonans, aut cfmbalum tinniens. Hymnus. Lucis CreBtor. 5. Y. DirigSitur D6mine oratio mea. Q. Sicut inchsum in conspktu tuo.
LD

t

-

Ad Magnificat, Antiphona.

0

,

I

I

-

PI 1

S
e
I
I

n

tans au-tem ~? - J u s jus-sit CE-cum ad-dii-ci ei

= =

* = =

ad se, et
n .
n n

a - it

il-li: Quid vis f6- ci -am ti-bi?
I I n a it il - li: RBspi-ce,
-

D6mi-ne, ut vi-de- am. Et Jesus a I

J .

m

a

I

I

I

R

Gdes tu - a te sal-vum fe-cit. Et con-f6-stim

vi-dit,

'

Infra Hebdomadam Quinquagesimze.

145

en
n 1
I
I

I

m
1

et seque-bi-tur il-lum, magni - fi- cans De- um.

-

1 ,

m
4

m
I

MI

Feria Secunda.
Ad Magnlf. Ant. VII. a
m

n

m

n

I

I

I n n

n ,

n

d I I

I

t qui praz- i

I

bant,
I

* in-cre-pA-bant e-um ut
=I
I
I

t

r

k

~ im '

-

n ta-c6-ret:

ip-se ve

- ro

n n ' mul-to ma-gis cla-mi-bat:

Mi-se-r6-re me- i, Fi-li Da-vid.

E u o u a e.

Feria Certia.
Ant. v ~ I .G
I

m

n n i-se-r6-re m e - i,

* Fi-li

Da

- vid.

v

Quid vis ut

fh-ci-am ti - bi? D6mi-ne,
Vesperale Romanum.

-

ut vi-de- am. E u o u a e.
10

146

Feria 1V. Cinerum et Feria V. post Cineres.

Feria Quarta Cinerum
Si huc die et in Dominica I. Quadragesima occurrat Festum I. vel II. classis, transfertur juxta Rubricas. De quocumque alio Festo _fit tantum Cornmemoratio in utrisque Vesperis. Dominicis II., III. et IK Quadragesimce, si occurrat Festum I. classis, _fit de eo cum Commem. Dominic@. Si occurrat Festum II. classis, transf ertur. Aliis diebus Quadragesimce usque ad Majorem Nebdomadam si occurrat Festum Duplex vel Semiduplex, fit de eo cum Commm. Feria. De Festo Simplici Jit tantum Comrnmoratio. In hac et sequentibus Feriis usque ad Nonam Sabbati sequentis inclusive, omnia dicuntur ut per' Annum, exceptis Antiphonis ad Magnz.cat; et post Vesperas et Completorium, dicun tur Preces flexis genibus, ut in Ordinario. Hodie et duobus sequentibus diebus, dicuntur Vesperce hora consueta. Sabbato vero, et deinceps usque ad Pascha, dicuntur unte comestionem, tam in Festis quam in Feriis, exceptis Dominicis, in quibus dicuntur hora consueta. 4. Dirigzitur Ddmine orhtio mea. I$. Sicut inchsum in consp6ctu tuo.
Ad Magntf.

T
I

n n hesauri-25-te vo-bis thesAuros in cce-lo, u-bi nec

3 n

I

n

-

I

a

I

*

ae-rli-go, nec ti-ne - a de-rno-li-tur. E u o u a e. Oratio. nclinzintes se, D6mine, majestiiti tuae, propitizitus intende: * ut qui divino m6nere sunt refddi, coel6stibus semper nutrizintur auxiliis. Per D6minum.

-

Feria Quinta.
I
I

m n n n 6mi-ne,* non sum dignus ut intres sub tec-turn
1

-

Feria VI. p. Cin. et Sabbato I. in Quadragesima. 147

e

me-urn: sed tan - turn dic ver-bo, et sand-bi-tur pu - er
I I

1
LI

n

I

I

I
I

me-us.

E u o u a e.

P

Oratio. arce Ddmine, parce p6pulo tuo: * ut dignis flagellati6nibus castigGtus, in tua miserati6ne respiret. Per D6minum.

Feria Sexta.
Ad ~ag"if.[Ant. I. f.

m

T

u aQm

-

I
I

n

I- a w

I I

I

bn

m

I

I n

1

n w m

cum o-rdve-ris,

* in-tra

Ir

1

I

in cu-bi-cu-turn,

- et clauso 6sti- o, o-ra Patrern tu-urn. E u o u a e. Oratio. u6re D6mine p6pulum tuum, et a b 6mnibus pecciitis clernenter ernhnda: * quia nulla ei nocebit adv6rsitas, si nulla ei domin6tur iniquitas. Per D6minum.

T

Sabbato I. in Quadragesima.
Psalmi et Antiphons! de Sabbato, 58. Capitulum. 2. Cor. 6. ratres: ~ o r t i i r n u rvos, ne in vecuum grhtiam Dei recipi6tis. f- Ait enim: Tempore accept0 exaudivi te, * et in die saldtis adjtivi te.

F

Hymnus.

u-di, be-nigne C6ndi-tor,Nostras pre-cescum fl8-tibus,
1

o*

148

Sabbato I. in Quadragesima.
I
I

, I i

I

In hoc sa-cro je- jii-ni o Fu-sas quadra-ge-nii -ri o.
1
I
I

-

-

I

I

I

2. Scru-tii-tor al-me c6rdi um, In-fir-ma t u scis vi-ri- um:

-

Ad t e re-v6r-sis 6x-hi-be Re-mis-si - 6-nis grii - t i - am.

3. Mul-tum qui-dem pecciivimus, Sed par-ce confi-tcntibus:

Ad n6mi-nis lau-dem t u i, Confer me-dh l a m liinguidis.
I

-

-

4. Con-cC-de nostrum cdnte- ri Corpus per abs-tinhnti- am,
I

C u l p ~ t re-linquant piibu-lum Je-jlina corda cri-mi-num. u
I
I I
I

m

I n " 5. Praesta b e - ii-ta Tri-ni-tas, Conch-de simplex Uni-tas:
I
I

I

2

I I
I

I

n n Ut fructu - 6-sa sint t u is Je-ju-ni - 6- r u m mli-ne.ra.
I

-

Sabbato 1. in Quadragesima.

149

\X. Angelis suis Deus mandavit de te. F . Ut cust6diant te in Bmnibus viis tuis. j

Ad Magnificat, Antiphona.
V11. a
I

I

T'
clam5

I

I

"1

n n 1 n
bis,

I

n

1

n

a n q I
I

n

unc invo-c5

-

* et

n

D6-mi-nus ex-5u-di - et:

-

bis, et di- cet: Ecce

adsum. E u o u a em

Oratio. eus, qui Ecclesiam tuam Annua QuadragesimAli observati6ne purificas: * praesta familize tuze; ut quod a te obtinere abstinendo nititur, hoc bonis operibus exsequ5tur. Per D6ininum.

D

Tonus Hymni ad Completorium.
I

n

I
I

e lucis ante thrminum, Rerum Cre- htor, p6scimus,

Ut pro tu - a clemdnti - a, Sis prz-sul et cust6-di - a.

Host6mque nostrum cbmprime, Ne pol-lu

- 5ntur c6rpora.

Dominica I. in Quadragesima.
I

3. Priesta, Pa - ter pi is-si-me, Pa-tri-que com par Uni-ce,
I

-

-

---

-

Cum Spi-ri-tuPa-r6-cli-to,Regnans per omne s&cu-lum.

A - men. Hic tonus servatur ad Completorium usque ad Dominicam Passionis, etiam in Festis Sanetorum, nisi aliter notetw.

Dominica I. in Quadragesima.

F

A n f @ h o n ~ Psalmi de Dominica. et Capitulum. 2. Cor. 6. ratres: Hortamur vos, ne in vacuum gratiam Dei recipi5tis. f - Ait enim: Tkmpore accept0 exaudivi te, * et in die salfitis adj6vi te. Hymnus. Audi benigne C6nditor. 147. %. Angelis suis Deus mandayit de te. 4. Ut cust6diant te in 6mnibus viis tuis. Ad Magnificat, Antiphona.
VI11. G*
I

I
I

I

-

n

u

I

*

I
I

I

I
0

c - ce nunc

* tempus

I

m

acceptii-bi-le,

n ecce nunc
q
I

di - es sa-1G-tis: in his

ergo di - &bus ex-hi-be- Amus

nos sic-ut De

-i

mi-nistros,

in multa pa- ti 6nti- a,

-

Infra Hebdom. I. Quadragesimae.

15 1

in je-jir-ni -is, in vi-gi-li - is,

et in ca-ri-tl - te non

E u o u a e . Oratio. eus, qui Ecclesiam tuam iinnua Quadragesimali observati6ne purificas: przsta f a m i l i ~ u z ; ut quod a te obtinere abst tinendo nititur, * hoc bonis operibus exsequiitur. Per D6minum. Hymnus et Y. hujus Dominic@ dicuntur in aliis Dominicis e f in Feriis Quadragesima, usque ad Dominicam Passionis exclusive.

fic-ta.

D

+

Feria Secunda.
Anf@hona, et P s a l ~ de Psalferio. i Capitulum. Joel. 2. d. nter vestibulum et altlre plorabunt sacerd6tes ministri Dbmini, et dicent: Parce D6rnine, parce p6pulo tuo: * et ne des h~reditatemtuam in opprbbrium, ut dominentur eis nati6nes. Hymnus. Audi benigne C6nditor. 147. Y. Angelis suis Deus mandavit de te. 4. Ut cust6diant te in 6mnibus viis tuis.

I

+

n n
uod u-ni

* ex mi-ni-mis m e - i s
I I

1

L I

fe-ci-stis, mi-hi
m

C

n q

I

I

I

n ,
I

I I

n

I

,

aI

~

1

fe-ci-stis, di-cit D6mi-nus. E u o u a e. In f eriali Officio per Quadragesimarn dicuntur Preces. Orafio. bsdlve, qugsumus Dbmine, nostr6rum vincula peccat6rum: * et quidquid pro eis mer6mur, propitiltus averte. Per D6minum. Capitulum supradictum dicitur in feriali Oficio usque ad Dominicam Passionis.

A

152
Ad hgE ane lf i . Ant. V111. G

Infra Hebdom. I. Quadragesimae.

Feria Certia.
I
I

S
- --

n

I

n

L

I

crip-turn est 'e - nyA

-

A'

I

I n n

-

I L .

m

I

'I+.

I

'
I

'*

qui - a do-mus me

-

a

-

-

domus o - ra-ti- 6-nis est cunc-tis g6nti-bus: vos au-tern
I I
I

fe-ci-stis

il-lam

n a spe-lrincam la-tr6 - num: et e
n

+

I

rat

I
I

I

b

n

n

n

I

n

quo-ti-di

A

cens in templo. E u o u a e. Oratio. sc6ndant ad te D6mine preces nostrae: * et ab Eccldsia tua cunctam repdlle nequitiam. Per D6minum. e do

-

-

-

Feria Quarta Quatuor Cemporum.
Ad Magnlf. Ant. 1V. A*
1

I

I

I

-

I

d

I

n n ' n ,

I

I

ic-ut fu it Jo-nas
n n n
I I

-

* in ventre
I
I
= I

ce- ti
I
I

tri-bus

P

m

I

di &bus et tri-bus n6cti-bus,

-

I

1 1 - 1

i

i- t a

e - rit

Fi

- li - us

M

h6mi-nis in cor-de terraz. E u o u a e . Oratio. entes nostras, qu&sumus Dbmine, 16mine tuae clarititis illdstra: * ut videre possimus quae agenda sunt; et quae recta sunt, Bgere valeiimus. Per D6minum.

Infra Hebdom. I. Quadragesimae.

153

Feria Quinta.
Ad Magnif.
1
n

I -

I

I

e.

0
I
I

mli-li er,
I
n I
I

I

-

-

*

rnagna est fi-des tu - a:
m

fi - at

ti - bi

I

sic=ut pe-ti-sti.

E u o u a e . Oratio.

a, qu$sumus Dhmine, p6pulis christihnis, et quae profithtur agn6scere: * et cceleste munus diligere, quod frequkntant. Per D6minum.

D

Ad Magnif. Ant. I. f

Feria Sexta Quatuor 'Cernporurn.
1

,n
ui mte sanum fe-cit,

,n

n

= * - mihi prarck-pit: Tolle il-le
-E u o u a e.

-

n

n n

-

gra-b6-turntu-urn, et Arnbu-la in pa-ce. Oratio.

Deus: * et Exaudi nos misericors D6minum. mentibus nostris grhtiae tuae lumen ostende. Per

Sabbato Quatuor Cernporurn.
Capitulum. I. Thess. 4. ratres: Roghmus vos, et obsecriimus in D6mino Jesu: t ut quemhdrnodum accepistis a nobis qu6modo vos op6rteat ambulhre, et placere Deo: * sic et ambuletis, ut abundetis magis. Hymnus. Audi benigne C6nditor. 147. W. Angelis suis.

F

Ad Magnificat, Antiphona. -

V*n
I. f

1

I

I

n P i- si- 6nem quarn vi- distis, mn6mi-ni di-x6 - ri-tis,

*

I

I

-

I

154

Infra Hebdom. 11. Quadragesimae.
I

do-nec a m6r-tu- is re-siirgat Fi- li us h6mi-nis.
1 1 1

-

I

E u o u a e .
Oratio. eus, qui c6nspicis omni nos virtlite destitui: intCrius exterilisque cust6di; ut ab 6mnibus adversitatibus muniAmur in c6rpore, * et a pravis cogitatihibus mundkmur in mente. Per D6minum.

D

+

Dominica 11. in Quadragesima.
Antiphone et Psalmi de Dominica. Capitulum. I . Thess. 4. ratres: RogAmus vos, et ohsecrfimus in D6mino Jesu: f- ut q ~ e w i d n ~ o d uaccepistis a nobis qu6rnodo vos op6rteat amm bul5re, et placere Deo: * sic et anlbuletis, ut abundgtis inagis. Hymnus. Audi benigne. 147. T;I. Angelis suis. Ad MagnrJcat, Ant. Visibnem, ut supra, 153. Oratio. Deus, qui c6nspicis. ut supra.

F

Feria Secunda.
Ad Magnif. Ant. I. f

Q='
so-lum: qui E u o u a e .

n ui me mi-sit,*mecum est, ! non re-li-quit m e t
I'

n

n

I

I

II-

a

-

=

= ! - =

- a quae

pl6-ci-ta sunt e - i, f6-ci-o semper.

Infra Hebdom. 11. Quadragesirnae.
Oratio.

155

nostris omnipotens Deus: * et quibus Ad6sto supplicati5nibuspietatis indfilges, consuktae misericdrdiae fidGciam sperandz tri%ue benignus eff6ctum. Per Dbminum.

Ad Magnif. Ant. IV. B

[ -

Feria Certia.
I

R
n

n

m
I

m-nes au-tem

1 * vos fra-tres estis:

et pa-trem

m

1
I

--

J

no-li-te vo-cbre vo-bis su-per ter-ram: unus est e-nim
la n n m Pa-ter ve-ster, qui in c e - l i s est: nec vo-c&mi-ni
I
L1

-

I

ti

m

r

r

r

m

I

I

-

ma-gistri, qui - a ma-gi-ster ve - ster u - nus est Christus.

--

E u o u

a e.
Oratio.

ropitizire Ddmine supplicatidnibus nostris, et animtirum nostrzirurn rnedkre langu6ribus: * ut rernissi6ne pereepta, in tua semper benedictidne lzt6mur. Per Dbminum.

P

Feria Quarta.
A d Ma

..,.a;If. C

I I

T

n

n n l
I

I

a I~ a n

I

ra-dk-:ur

e-nim g6n-ti-bus

* ad

il-ludkndum, et

156

lnfra Hebdom. 11. Quadragesimae.

fla-gelIAndum, et cru-ci-fighndum. E u o u a e. Oratio. eus innocentize restitiitor et amiitor, dirige ad te tu6rum corda serv6rum: * ut spiritus tui fervdre concepto, et in fide inveniiintur stiibiles, et in 6pere efficiices. Per D6minuM.

D

Feria Quinta.
Ad Magnif. Ant. V I I . c 2
m

1 - n a n 1 I

I

1

3 ' n 1 I n
I

I

m

I

I a I

i-ves il-le

* guttam

a-quae p6-ti - it, qui mi-cas

pa-nis Lh-za-ro negh-vit. E u o u a e . Oratio. desto D6mine fiimulis tuis, et perpCtuam benignitiitem largire poscCntibus: * ut iis, qui te auct6re et gubernat6re gloriiintur, et congreg5ta restiiures, et restauriita conserves. Per D6minum.

A

Feria Sexta.
Ant. 111. a
I

uaerhn-tes e urn te-n6-re, n n , ,
I

-

* timu - Brunt tur-barn,
I
L I

-

m m

I

1
, 4

n

I

I

n

m

I

qui-a sicut proph6-tarn e

-

n urn ha-bgbant. E u o u a e.
1 1

n

P.

m I

Oratio.
a, quziisumus Dbmine, p6pulo tuo saliitem mentis et cbrporis: * ut bonis operibus inhzerendo, tuae semper virtlitis mereiitur protecti6ne defendi. Per D6minum.

D

Dominica 111. in Quadragesima.

Sabbato.

F

Capitulum. Ephes. 5. ratres: Est6te imitat6res Dei, sicut filii carissimi: -f= et ambuIite in dilectihne, sicut et Christus dilexit nos, et trzididit semetipsum pro nobis, * oblati6nem et hcistiam Deo in od6rem suavititis. Hymnus. Audi benigne. 147. N, Angelis suis.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G
rn

n n i-xit au-tem pa-ter

I

I
I

n i

1

*

n n i ad servos su-0s: Ci
n

u

I

I

-

to

pro-fbrte sto-lam pri-mam, et indii - i-te illum, et da-te
-

Annu-lum in manu e-jus, et calce-am6n-ta in pe-des

e-jus.

E u o u a e.
Oratio.

u ~ s u m u omnipotens Deus, vota humilium respice: * atque ad s defensi6nem nostram, dexteram tuze majestatis extende. Per D6minum.

Q

Dominica 111. in Quadragesima.
Ant@hona et Psalmi de Dominica. Capitulum. Fratres: Est6te. ut supra. Hymnus. Audi benigne C6nditor. 147.

U. Angelis

suis Deus mandavit de te. F$. Ut cust6diant te in 6mnibus viis tuis.

-158
VII1. G
m

lnfra Hebdom. 111. Quadragesimae. Ad Magnificat, Antiphona.
n n I quae-dam mli- li - er vo-cern de turba, I

x-t6llens

*

tn

I

m

3

-

I
n

I

di-xit: Be - A - tus venter qui t e p o r t h i t ,

et ii-be-ra

n n n qure su-xisti. A t Je-sus

- a
I

I rn

I n m n n ' r a it il-li: Quin-imrno be 6-ti
I

.

-

-

I

qui iu-di-unt verbum De - i, et cust6 - di - unt il-lud.
- -

--

E u o u a e .
u$sumus omnipotens Deus, vota humflium rbspice: t atqne ad defensibnem nostram, * dbxteram t u x majestatis extinde. Per D6ininum.

Oratio.

Q

Feria Secunda.
Ad Magnlf. Ant. I. f
I

CI

I I

m
I

I

-

I

n

n

e-:us

au-tem trlns-i

- ens *

per me- di

- urn

il-16-rum i-bat.

E u o u a e .

ut a b imminbnSubvbniat nobis D6mine miseric6rdia tua:te* inereiimur protetibus peccat6rum nostr6rum periculis
g6nte hipi, te liberante salvhri. Per D6rninum.

Oratio.

lnfra Hebdom. 111. Quadragesimae.

159
I

Feria Certia.
Ad I at.

uen=I I
I

"Ti!: A

I
I

I

~1

I

n - r I,

I

n n n l f u -e-rint

- bi

du - o vel tres

*

con-gre-gh-ti

in n6mi-ne me - o, in m8di o e - 6-rum sum, di-cit

-

-

Oratio.

Tua nos D6mine protectibne defbnde: * et ab omni semper iniquithte cust6di. Per D6minum.
Feria Quarta.
on lo-tis mh-ni-bus

* mandu-cii- re,
e.

non co in-

-

quinat h6mi-nem.

E u o u a
Oratio.

u Concede, qu$sumus omnipotensaDeus: ut qui protecti6nis ttibiz griitiam qubrirnus, * liberati malis bmnibus, secdra mente serviiimus. Per Dbminum.

Ad M a p i f . Ant. I. f

[
I

Feria Quinta.
I

0

I I I I

, 3

a

L

[J
I

I

I

-

I

I

C1

mnes qui ha-b6bant in-firmos, dt-cebant il-10s

*

160

lnfra Hebdom. 111. Quadragesim~.

s

Oratio.

ubjCctum tibi pdpulum, quksumus Dbmine, propitiritio calkstis amplificet: * et tuis semper fiiciat servire mandltis. Per Ddnlinum.

Feria Sexta.
-II

-

I

-

6mi-ne,

* ut

vi-de-o, prophh-ta es tu: pa-tres

raesta, qu&sumus omnipotens Deus: * ut qui in tua protectidne confidimus, cuncta nobis adversPntia te adjuviinte vinciimus. Per Dbminum.

nostri in monte hoc ad-o-ra-vBrunt. E u o u a e. Oratio.

I

P

Sabbato.
Capitulum. Galat. 4. c. ratres: Scriptum est qu6niam Abraham duos filios hhbuit: unum de ancilla, et unum de libera: f- sed qui de ancilla, seclindum carnem natus est: qui autem de libera, per repromissi6nem: * q u z sunt per allegoriam dicta.

F

Hymnus. Audi benigne C6nditor. 147. %. Angelis suis Deus mandavit de te. 6. Ut cust6diant te in 6mnibus viis tuis.

Ad Magnificat, Antiphona.
I
I

I
1
I
I

I

I

emo te condem-nh-vit,

*

mri

- li - er?

Nemo,

Dominica 1V. Quadragesimae.
--

161

--

- -

-

7

n

P

= =

I

I

-

I -

D6rni-ne: Nec e-go te condemnii-bo:
-

-h-2

j

F-~T 4

jam Bmpli
-

- us

-

-

E u o u a e . Oratio. oncGde, quSsulnus omi~ipotens Deus: Jy u t qui ex merit0 ilostrclc acti6nis affligirnur, 'Vuze grcitix consolaticine respi~~~IIIUS. Per 1>6minunl.

C

Dominica IV. in Quadragesirna.
A:ztiphoncr et Psalmi lie Dominica. Capitulum. Fratres: Scriptun1 est. ut supra. 160. Hymnus. ~ u d 1,enigne C6nditor. 117. \Y. Angelis suis. i

-

Ad Magnificat, Antiphona.

1
lib-i- it er-go

I

1

n

U

*

in rnontern J e - ~ u s ,

-e t i-bi

se-d6-bat cum disci-pu-lis su -is. E u o Orcrtio. Concede, qu5sumns, ut supra.

LI a

e.

Feria Secunda.
Ad M a ~ n I f -.

I

=

___II_ ' .3
1

6lvi-te templum hoc,
- - , 47

*

di-cit D6mi-nus; e t post
_ _

- ---tri-du - urn re - ae-di - fi-c5-bo il-lud: h o c autem di-&*bat
Vesperale Romanurn.

-- H- h g -

Jm=

=

k-33
.

_

_

t

_

11

162

lnfra Hebdom. 1V. Quadragesimz.

de templo c6rpo-ris su - i . E u o u a e . Oratio. eprecati6nem nostram, qu&suinus Dbmine, benignus ex8udi: * et quibus s u p p l i c h d i prrestas affictum, trihue defensidnis auxilium. Per Ddminum.

D

Ad M a p l f . Ant. I. g

[

Feria Certia.
--I
I
I

h

m
I

e-mo in e-um

* mi-sit ma-num: qui- a nondum
I

n
I
m

I

I

I

k -9-3--

P

n
I

m

I

a .-

I

v6-ne-rat ho-ra

e-jus.

E w o u a e..

M

Oratio. iserere D6mine ybpulo tuo: * et co~itinuistribulatihnibus laborantern, propitius respiriire concdde. Per Ddminum.

m m -1-le homo, qui di-ci-tur Je-sus, lu-turn fe-cit CI -

Ad M a p i f . Ant.1.a

Ii

---t{ -

Feria Quarta.
I
I

4

m

I

---t
m I

m

I I I '

b

-

m

I

I

*

e
I

ex spb-to,
I

et li-ni-vit 6-cu-10s me- os,
I

et mo-da

- I ,

- n ,mn U

m

E u o u a e . Oratio. P B t e a n t aures iniseric6rdire ture Ddmine yrbcibus supplicbtium: * et ut petentibus desideritta conct.das, fac eos q u z tibi sunt pl8cita postulhre. Per Ddminum.

vi-de- o.

lnfra Hebdom. 1V. Quadragesimze.

Feria Quinta.
Ad M a nlf. Ant. 1%. A
I

n

l

I

n

4 I

q

1-

n n , q
I

-

m

1,. De - us
I

- t-------I
I

1

rophk-ta magnus
I

* surrBxit
I
I

in no-bis, et qui - a
n ,

- n u vi-si-t6-vit ple-bem su-am. E u o u a e. Oratio. cjpuli tui Deus institctor et rector, peccata quibus impugn&tur, expblle: * ut semper tibi pl5citus, et tuo rnuninline sit secfirus. Per D6minum.

QI

m

-Y
-

P

Feria Sexta.
Ad Magnlf. Ant. I.g 2

6mi-ne,
b

* si
I

hic fu - isses,

I

LA-za-rus non esset
I
I
I

-

-A+--+-n

a

I

. -+

I

man

I

1

=

B%-l

'

I

m6r-tu -us:

ec-ce

jam

fe-tet qua- tri-du 6-nus

-

-

rin
A

I

E u o u a e . Oratio. a nobis, qu&sumus ornnipotens Deus: * ut qui infirmitBtis nostrae c6nscii, de tua virt6te confidimus, sub tua semper piethte gaudeirnus. Per I16rninurn.

I - = mo-nu-mento.
I
L .

n ,

9

I

I

I I n m

I

- -

c .

D

Sabbato ante Dominicam Passionis.
Capituli~m. Hebr. g. c. ra tres: Christus assistens p6n tifex futur6rum bonhrum, per irnplius et perfectius taberndculum non manu factum, id est, non hujus creati6nis: neque per shnguinem hirc6rurn aut vitul6rum, sed per pr6prium sanguinem introivit semel in Sancta, * zt6rna redempti6ne inrknta.

F

+

1 I*

164

S a b b a t o a n t e Dom. Passionis.

Hyrnnus.

+
e-xil-la Re

v

- gis

4 : pr6d- e - unt:
I

rnyste-ri- urn, Q u a vi-ta mor-tem per-tu-lit, Et m o r

b -

F u l g e t Cru-cis

- te

vi - t a m pr6-tu-lTt. 2. Qurti vulne-rii - t a ldn-ce - z Mucr6ne e

di-ro, crimi-ntlm U t nos la-va-ret s6rdi-bus, Man6
- -

Cz-

-

vit
--

u n d a e t siinguine.
I ---

---a

3. Impl6-ta s u n t quae c6n-ci-nit
I

n n

.___(C ----__-__

- - -

kt*-1

m
I
I

I

I

n

I

m

m

I

Da-vid fi-d6 - li cdr-mi-ne, Di-cendo n\

n

-PIJ -

I

- t i - 6 - ni-bus:

--4-4---

- - --

+
I

Regnii - vit a ligno De- us. 4. A r b o r de-c6-ra e t fiil-gi-da,

I-"

--. --

r

- - -

~

1

~

- pi-te Tam

Sabbato ante Dom. Passionis.

165

sanc-ta membra t8ngere. 5. Be- 5-ta, cu
rn --- -.

H

- jus

brii-chi - is

11 1 1
I I

-b

bt4
h -

Prk-ti- urn pe-pkndit s&cu- li: Sta-t6-ra fac-ta c6rpo-ris,
m m

T u - lit - que p r ~ - d a m t5r-ta- ri.

--a-

7 -

6. 0 Crux a-ve, spes

i - ni-ca, Hoc P a s s i - 6 - nis tempo-re: Pi - is ad-'dL-ge i

11

I -

Tri - ni- tas, ColIiiudet omnis spi- ri-tus: Quibus Cru-cis

A d Magnificat, Antiphona.
WII. G

{
----

-----

+

- go s u m

*

3 1 n d*c b n n qui te-stim6-ni- urn per-hi-be-o de
I

=

166

Sabbato ante Dom. Passionis.

m e ip-so: e t te-stim6-ni- u m per-hibet de me, qui mi-sit

-

mePa-ter.

E u o u a e .

Oratio. uksumus omnipotens Deus, familiam tuam propitius ~*dspice: * u t te largidnte regiitur in c6rpore; et te servinte custodiiitur in mente. Per Dbminum.

Q

A6 his Vesperis usque ad Festum Ss. 7kr'nitati.s inclusive, omittitur Commemoratio seu Sufragium de Omnibus Sanctis.
Tonus Hymni ad Completorium.

1

e lucis ante terminum, Rerum Cre- &-tor,p6scimus,

Ut pro tu - a cle-m6n-ti-a, Sis praesul e t cu-st6-di a.

-

2. Pro-cul re-c6-dant s6mni a, Et ndcti- um phantisma-ta:

-

Hostemque nostrum cbmprime, Ne pollu-bntur c6rpo-ra.

3. Praesta, Pa-ter pi

- is-sime,

Pa-trique compar U-ni-ce,

Dominica de Passione.
m

167
d

Cum Spi - ri - tu Pa

- -

n rii cli-to, Regnans per

m

a

n

m
I

J

omne

-

-

s&-cu - lum.

A-men.

Hic totzus seruatur ad Completorium usque ad Fel-iam K in C~na Domini, etiarn in Festis Sanctorum, nisi aliter notefur. Ab hac die usque ad Feriarn K in C m a Domini, ad Cornpie. torium quando _fit Officiurn de Ternpore, in I$. brevi notz dicitur \Y. Gldria Patri, sed ejus loco stafim repetitrrr Ff. In xnanus tuas, etc.

Dominica de Passione.
Antiphonce et Psalmi de Dominica.
Capitulum. Hebr. 9. c. ratres: Christus assistens p6ntifex futurdrum bon6rum, per Amplius et perfbctius tabernAculurn non manu facturn, id est, non hujus creatidnis: -f neque per s61lguinenl hirc6rum aut vitul6rum, sed per prdprium s5nguinem introivit sernel in Sancta, * sterna redenlpti6ne invknta.

F

Hymnus. Vexilla Regis. 164. U. Eripe me.

Ad Magnificat, Antiphona.
I

m

I

3 -

-

I

n

' 4
m
, -

-bra-ham

* pa-ter vester
Ih

exsultivit ut vi-d6-ret
1 1

n di-em me-um: vi-dit, et ga-vi-sus est. E u o u a e.
Oratio. Qu;+sumus omnipotens. ut supra. 166.

n

" n

1

lnfra Hebdomadam Passionis.

Feria Secunda.
Arztiphorze et Psalmi & Psalterio. 28.

T

Cal).itulum. Jerenz. rr. d. u autem I)ti~nineSAbaoth, qui j6dicas juste, et prohas rencs et corda, rideaill ultii,nen~tuarn ex eis: * tibi ellin1 rerelRvi causal11 meam, I>6illine Deus nleus. H"mnris. \'exilia Kegis. 161. Ti.;. Eripe rne.

+

Ad Magnlf.

1

I

a

- 'a i quis si-tit,'"~&-ni t e t bi-bat: e t de ventre -a

e - j u s flu-ent aquae \live. E u o u a e . Or-atio. a, q l i ~ s ~ ~ i I>i)~llille, > ~ P u I tuo saliitem mentis et c6rporis: l~us ~ o :: ut bonis 0 ~ 6 r i b u s ' inh;er6ndo, tua semper nlerezitur protecti6ne tlefbncli. Per D6mi1luni. Capitulum predictum in Vesperis dicitur in feriali Officio irsque ad Ferinm ll7 APajoris Hebdomade. Item Hymnus et Y.

D

Feria Certia.
Ad Magnlf. Ant. I. D 2

---

-

o s a-scendi-te ad d i - e m festum hunc: e - g o

*

non aschndam, qui - a tempus m e - u m nondum adve-nit.
--

E u o u a e.

R

- - - A

--A -

-

Omtio.
perseverAntenl Dnf anobis,~ qu&sumusinD6inine, nostris, et nlCritoin ettua voIunt5te m u l t u r l ~ :ut di6hus 1l~imcl.o 1x5:: '

pulus tibi s k r ~ i e n sauge6tur. Per 1>6ininum.

Infra I-lebdomadam Passionis.

169

Feria Quarta.

AMLn
Ad Magnlf. m

g n m 3 n i . n n n
I

-

I

I

I

I

1 1 1 ,

--

rn

ulta bona 6pe-ra o-pe-rsi-ttrssum vo-bis: propter

*

-

-n -

quod o - p u s vultis me oc-ci-de-re? E u o u a e. Oratio. desto supplicati6ni11us rlostris omnipotens Deus: :!: et c~uibus fidliciam sper;ind:e piet5tis ind~'~lgcs, consuette 111iseric6rditc tribue benignus clEctunl. Per 1>6iilii~u1n.

A

Feria Quinta.
I
---- - - -I-"---= n " - - - - - - e-si-d6-ri - o de-si-de-ra-vi hoc Pas-cha mandu-

+ - - - - - R
I

*

r

E 1nandat6rum. Per D6iliinum. p6tius repleiintur delectatidplacent resp~lentes, tu6rum nibus
1,011
Ad Magnlf.

---&-re vo-bis-cum, An-tequam p i - t i - al*. E u o u a e. Oratio. sto, quksulnus D6mine, propitius plebi t u ~ : ut q u x tibi :':
I

I

-

n ,
4 -

Ant. I. g

[__ -

Feria Sexta.
-

-

,

-

ut Je-sum oc-ci-de-rent: di-cBbant au-tern:

Non in

170

Infra Hebdomadam Passionis.

di
h --

- E u o u a e .

- --

-

e fe-sto, ne forte turntiltus

f i - e-ret in p6pu-lo.

- - - - - -.. -+m I__,=

-

------

----

-

C
F

\'.:. Eripe me Ddtlli~iea b h61nine malo. 8. A viro iniquo kripe me. Oratio. oncede, qu&sunius omnipotens Deus: :i: ut qui protecti6ilis tux! grltiam qukrimus, liberiti a lnalis 6mnibus, secilra tibi nlente ser~iAnius. Per 1)dminuin.

Sabbato.
Capituluin. Philipp. 2. ratres: Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Jesu: qui cum in forma Dei esset, no. rapinam arbitrhtus est esse se xquileni Deo: 1- sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitiidinem h6minum factus, * et h6bitu inventus ut homo. Hymnus. Vexilla Regis. 164. Y. Eripe me. Ad Magnificat, Antiphona.

,".e + [ -

I
I

L.

a-ter juste, * mundus te non cogn6vit: e-go autem
I

m

m

- n ! -- Rcogn6-vi te, qui-a tu me mi - si-sti. E u o u a e. Oratio. ~nnipotens sempiterne Deus, qui hunlaino generi, ad imitlndunl humilit5tis exbmplum, Salvat6rem nostrum carnem sLinlere, et crucem subire fecisti: * concede propitius; ut et patienti= ipsius habbre documents, et resurrecti6nis cons6rtia mereiinur. Per e6mdem D6minum.

rn

rn

I I

CL

n n n * k

-n.pa%Fa

-

0

Dominica in Palrnis.
Antiphone el Psalmi de Dominica. Capitulum. Fratres: Hoc eniin sentite. ut supra. 150. Hymnus. Vexilla Regis. 164. Y Eripe me D6mine ab h6mine n~alo. : . 9. A viro iniquo 6ripe me.

Ad Magnificat, Antiphona.
Vlll.

-L G *
I I

I

1

-

ir

1 1

rn

ap.n
I"

I

criptum est e-nim:

* Per-cli-ti - a m

pa-st6-rem, et

disperg6n-tur o-ves gre-gis: post-quam au-tern re-surr6-

xe-ro, prae-&darn vos in Ga li-1s-am: i-bi me videbi-tis,

-

di-cit D6mi-nus. E u o u a e. Ab hac die usque ad Ocfavam Pasche, si occurrat aliquod Fesfum IX Lecfionum quod fransferri valeat, transferfur post Octaoam; secrls de PO _fit commemorafio, prczterquam tribus diebrls Pascha precedentibus et duobus consequenfibus. Festi III Lectionum a item a Feria K in C ~ n Domini rrsqrle ad Feriam III. Pascha, nulln jit Commemorafio.

Feria Secunda Majoris Hebdomada.

T

Antiphone et Psalmi de Psalterio. Capitulum. Jerem. 11. d. u autenl D6mine SBbaoth, qui j6dicas juste, et probas renes et corda, f- videam ulti6nem tuarn ex eis: * tibi enirn reye1A.r.i causanl meanl, D6lnine Deus meus. Hymnus. Vexilla Regis. 164. X. Eripe me D6nline.

172
Ad M a g n l f . Ant. IV. A*

Feria 111. e t 1V. hlajoris Hebdomad=.

on habk-res

* in m e

po-testitern, ni-si d6-su-per

da-tum ti-bi fu-is-set.

E u o u a e. DeindePreces,32. Or-atio.

ju~a nostel.: * ad recolknda A d;,uil,us110s Dcus saluthrisdignAtus es,ettribnebeileficia gaod6ntes. nos instaurnre venire

I'cr Dtiminuni.

Feria Tertia Majoris Hebdomadz.
A d Magnlf.
m

- +

rr,i
o-testi-tem hi-be- o

n

m
A-ni-tnam me - am,

* ponkndi

I

I

et

i-te-rum su-men-di e - a m .

E u o u a e.

T

Or-atio. ua 110s misel-ictirdia, Deus, et a b onlni subrepti6ne vetusthtis espilrget: * et capaces s a n c t z ~lovitiitis efficiat. Per D61liinuol uostrunl.

Ad ~ x ~ n i f . Ant. I. g

[

Feria Quarta Majoris Hebdornadae.
I

___I

n

I

-----

n - cil-la di-xit Petro:

* Ve-re

t u ex il-lis es,

nam e t loquk-la t u - a ma-ni-festum t e fa-cit. E u o u a e.

Feria V, in Caena Domini.

173

Oratio.
qu6sumus D61nine, R&pice,D6luinus noster Jesus super hanc fi~miliamtuam, * pro qua Christus clul>it6vit 1n5nibus
11011

tradi noc6ntium, et crucis suhire tormCntun~. Qui tecurll vivit.

Tribus sequentibus ditzbus, dicto seereto Patel- noster, Aye Maria, omnibus aliis pr~trrrnissis,absolute incipitur Oflicium ad Vesperas ab Antiphona ' prirni Psalrni; et Antiphon@ dnplicantur siclrt in F ~ ~ s t o Duplici.

Feria Quinta in Caena Dornini.
1. Ant. 11. D
A
m
I

m

A - li-cem

*

sa-lu-th-ris ac-ci-pi- am, et nomen

I

D6-mi-ni in-vo-cabo.
2. Ant. VIII. G

E u o u a e.
I

Ps. Crkdidi. 29.
I

m

n um his qui o-d6-runt pa-cem, $' e-ram pa-ci-ficus:
R
I b -

d

rn

I

-' a +
rn

i

durn loqukbar il

- lis,

impugnhbant me gra-tis.

-

-

E u o u a e.
L

Ps. Ad D6il1inuil1 cunl tribul8rer. 29.

1 Jlzxta morem hodiernum Vespera? hodie et die sequenti diruntur sine cantu. Attamen hic ponuntur Antiphonre cum cantu proprio, ne pereat; et in gratiam Ecclesiarum qua? morem cantandi olim ubique observatum adhuc retinent.

174

Feria V. in C e n a Domini.
I

AI. A t n.

n

n

n

1

- n

m

r,
I"

I

m

m

n

m
b

I

b ho-mi-ni-bus in-iquis

* li-be-ra me,

D6-mi-ne.

E u o u a e.

Ps. Eripe me D6mine. 53.
I
I

cCn
VII. a

n

u-st6-di m e

*

a 16que - o quem sta - tu

- 6 - runt

mi-hi, et a sciinda-lis

o-pe-riinti urn in-i-qui-t6-tern.

-

E u o u a e .

Ps. D6mine clamgvi. 54.

cCn
I

5. Ant. VII. a

I 1I n ' n n I

I I I I

n n _____t ,

9

I

- 11

onsi-de-riibam ad dhxte-ram, et vi-d6-bam, et non
1

*

n " n e - rat qui cogn6sce-ret me. Ps. Voce mea ad D6minum. 55.

I

"

n

~ n ' n . -

E u o u a e.

Capitulum, Hymnus et 1 . non dicur~tur. 5
~d ~a n ~ f[ . Ant.f. f L I
I I

t
I

I
I

C

a n 1

oeniin-ti-bus au-tern,

*

ac-ce-pit Je-sus pa-nem,

h
a a n

Feria V1. in Parasceve.
I

n

n

4

I

175

c

n d n t m ,, n be-ne-di-xit ac fre-git, de-dit dis - ci-pu-lis su - is.
I

n

-

8

E u o u a e .

\4 Christus factus est pro nobis obediens usque ad ~uortenl. '.
Secunda die additur;
hlortem autenl crucis.

Tertia die ndditur:
Propter quod et Deus exaltiivit illum, ct dedit illi noinell, quod est super omne nomen.

Cum incipitur Y. Christus factus est, omnes genufredunt; et eo Jfinito, dicitur Pater noster, totum sub silentio. Postea Psalmus hliser6re, aliquantulum altius. Quo cfinito, sine OrBmus, dicitur simili voce Oratio:
qudsumus Dhmine, super hanc familiam a n ~ pro , RBspice,D6rninus et crucis subire tormkntum.dubitiivitt urniinihus qua noster Jesus Christus non tradi noc6ntium,

Sed Qui tecum vivit, dicitur sub silentio. Ad Completorium non dicitur Jube domne, nee Lectio brevis, nec Adjuthriun~,neque Oratio Dominica, sed facfa Con fessione et Absolutione, incipifur a Ps. Cum invocgrem; et dicuntur Psalmi de Dominica. Dictis Psalmis, dicitur Nunc dilnittis. Deinde 1 . Christus factus est, u t supra. 7

Feria Sexta in Parasceve.
A~rtiphonaet Psalmi preteriti ciiei.
Ad Magnif. Ant. I. f.

[I I

I

I

QII

I

II

II

,*

di-xit: Consum-

176
h
I
m

Sabbato Sancto.
-

I
1 m

a
I

n

n

I

1116-turn est, et in-cli-nh-to ch-pi-te,trh-di-dit spi-ri-tum.

Sabbato Sancto.

Ps, 1,audRte I)ti~ninnrn. $11. Et repetitrrr- Antiphons Alleliiia, alleliiia alleliiia. ut supra. Capitulum, Hymnus et Versrls non dicrrtztur, sed statim Celebrans itz cantu incipit Antiphotzarn ad Magni$cat, qrram Chorrrs proseqrrit rlr.
I
1

I

n 6spe-re autern shbba-ti, :$ quae lu-ck-scit in prima
=

n

I

a n d

1

I

I /
m

shb-ba- ti, v e - nit Ma - ri- a Rlagda-16-ne, e t

hl-te- ra

Ma-ri - a, vi-d6-re se-piilcrum, al-le-lu-ia.

E u o u a e.

Repetita Antip/zona, e f dicta Orutione, Dicrco~zusrantat:

I - te, mis-sa est, al-le-lii- ia, al-le - I6 - ia. De - o grh - ti - as, a - 1 - 6 a , al-le - lii - ia.

Sabbato Sancto.

AD COMPLETORIUM.
Jube domne benedicere. Lectio brepis. Fratres: SBbrii est6te. 1. Adjut6riunl. Pater noster. 7 El facta Con essione et Absolutiotze dicitur : f q. Converte nos. %. Deus in adjut6rium. G16ria Patri. Et amplius non dicitur: Laus tibi D6mine Rex aeternze gl6riae. sed ejus loco deinceps dicitur Alleliiia. Deinde sine Antr'phona dicuntur Psalmi de Dominica, in tono sequenti:

c-k =
me-=:

"

== = == =
-

a - d

urn invo-c5-rem, ex-au-di-vit me De u s justi-ti -ae

* in

tri-bu-la-ti - 6ne di-la-t5-sti mi-hi.

Hymnus, Capitulum, 5. breve et Y. non dicuntur. Ad Nunc dimittis, Ant+hona. Vespere autem, ut supra. 176. Y. D6minus vobiscum. Oratio. Visita, et reliqua ut in Psalterio. \ In Jne, Ant$hona Regina caeli.

Vesperale Romanurn.

DOMINICA RESURRECTIONIS
1. Antlphona. VIII. G

.

I,

-

de ce-lol

e t a'c-c6 - dens re-vbl-vit lh-pi-dem, et se-dibat su-per

e um, alle-lii-ia, alle-lii-ia. Psalmi de Dominica.

-

- -

--

-- -

E u o u a e .

n
t ec-ce t e r r ~ m b - t u s factus est magnus: Ange-lus

*

e-nim Dbmi-ni

de-scendit de ce-lo, alle-lri-ia.
I

m p nn n

r

.-

E u o u a e .

Dominica Resurrectionis,
3. Ant. VIII. c

I

I

I

,

E"

I I- ' .
I

-

179

- rat au - tern * asp&-tus e-jus sic- u t ful-gur:

I

ve-stim&nta e - jus sic-ut nix,

alle-16-ia, alle-1h-ia.

L

-

E u o u a e.
4. Ant. VII. a

I

---,

I -

a

3

m

1

I

~

I

1

~

rze tim6-re autem e-jus

*

a I nl extgr-ri-ti sunt custbdes,

I =

m

I

et facti sunt vel-ut m6rtu-i,
,

a - 1 .

E u o u a e.
I , ,

5. Ant.

-t
m

I

esp6ndens autem Ange-lus di-xit mu-li

r *

'-

- Bri-bus:

---

--

-

No-li- te tim6-re: sci - o e-nirn quod Je-sum qu&-ri- tis,

I

alle-IG-ia.

E u o u a e .

Et sic dicitur usgut ad Vesperas Sabbati.

180

Dominica Resurrectionis.

Capitulum, Hymnus et T. non dicuntur; sed eorum loco:

- es, * quam fe - cit
I

D6

-

mi - nus:

exsul- t6

in e

mus,

et lae - t k

-

mur

-

a.

Ad Magnificat, Antiphona.

t re-spi-ci-6n-tes

* vidCrunt revo-lh-turn 19-pi-dem:

e-rat quippe magnusvalde, al-le-lh-ia. E u o u a e. Oratio.

D

eus, qui hodi6rna die per Unigknitum tuum =ternitstis nobis iiditum devieta morte reserssti: j- vofa nostra, quse prxvenigndo aspiras, * ktiam adjuviindo prosequere. Per eiimdem D6nlinum.

v. Be-ne-di-cimusD6mi-no,

alle-lii-ia, al-le - lti ia. R. De - o g r i - ti - as, alle-lli-ia, al-le - lti ia. Sic dicitur cum duplici Alleldia in Vesperis tanturn, usque ad Vesperas Sa bbati in Albis exclusive.

-

-Dominica Resurrectionis.
Vel (hodie et duobus diebus seq. tantum) ut sequitur.

- m D6 .+ mi y. Be-ne-di-ch-mus n - %
I

m

+

_____t_

'

I-

-

no,

al-le

-

lh -ia,

+ .+ ..+
m

al-le

-

II?
I

-

ia.

--

@.

De

' - 0

q.

a t

I I

JII

I m I L
I

L

1%-

1. 4
1

v

n
1-

gr6

-

ti

-

as, alle - lli-ia,
I

AD COMPLETORIUM.

Dicto Jube domne. Fratres: S6brii est6te. X. Adjut6riunl nostrum. Pater noster, et facta Confessione et Absolutione, post V. Converte nos. T$. Deus in adjut6rium. G16ria Patri. Allelliia, dicuntur Psalmi de Dominica, cum Antiphons Alleliiia, prout notatw in Ordinario pro Tempore Paschnli. Deinde Canticum Sirneonis:
tl.

N

unc di-mit- tis ser-vum tu - urn, D6-mi- ne :

se-clindum verbum tu-urn in pa-ce.

Postea Ant. Haec dies, 180. et Oratio. Visita, quSsumus. 23. 1nfra Octavam Pascha usque ad Vesperas Sabbati exclusive, omnia dicuntur ut in die, preter Orationem et Ant$honam ad MqnrjTcat. Feria 11. et I / / . Oflicium _fit duplex; aliis diebus, semi-. duplex.

A+u
t

a i++ ' .+ m alle - ltj - ia.

*

Infra Octavam P a s c h z .

Ad ~ a ~ n i f . Ant.VIII.G*

{ .

F a a

Feria Secunda.
'

a n m

9

I

+-

ui sunt hi

sermbnes, quos conf6rtis ad invi-cem

*

ambu-lhn-tes, et e-stis tri-stes? alle- 113- ia, alle-lfi-ia.

AE u o u a e .
Oratio.

Deus, qui soleil~nitiite pasch5li lnundo renlbdia contulisti: et p6pulum tuum, quksumus, caelesti dono prosequere; * ut
Ad ~ a g n i f . Ant. VII1. G

-f

perfectam Iibert5tenl c6nsequi ~nerecitur,et ad vitam proficiat sempit6rnam. Per D6minum.

v

[

Feria Tertia.

-

I

a ,

a n

m

Ih

n ' a

I

I

I

"

a

m
I
I

I
n

n ,

LI

i-d6-te ''-

ma-nus me- as

* et

pe-des m e - os, qui a

-

-

-

e-go ip-se sum, alle-lli-ia,

a l e - a .

E u o u a e.

Oratio.

D e u s , qui Ecclesiam tuam novo semper fcetu multiplicas: concdde f5mulis tuis, ut sac.ram6ntum vivendo theant, quod fide perceperunt. Per D6minum.

t
'$

Feria Quarta.
A d Magnlf.

Ant. VII1. G

a n i - xit Je-sus

I

*

a n J n dis-ci-pu-lis su - is: Af-fkr- te de

r,

3

a m
n

I

n a n a

I

-

-

J

Infra Octavam P a s c h ~ .

183

pi-sci-bus .quos pren-di-di- stis nunc.

A-sc4ndit autem
I

EEJ-b.
-

1

n

n ,

I

n , ,
I

C

n
-

Si-mon Petrus,

et tra-xit re-te in ter-ram, ple-num

I

- -

magnis pi-sci-bus, alle-lli-ia. E u o u a e . Ora tio. eus, qili 110s resurrectibnis I>onlinicze Annua soleinnitiite laetificas: f- conc6de propitius; ut per temporiilia festa q u x Agimus, * pervenire ad ghudia aet6rna n~ereQmur.Per et?mdenl D6minum.

D

Feria Quinta.
Ad Magnlf.

a n
I

3

=

n

-

I

n,
1

1

11-16- runt

* D6mi-num me-um,

et nksci-o o-bi

po-su - &runt e - urn : si tu sustu-li-sti e - um,

- -

-

di-ci-to

mi-hi, a - i a : et e-go e - urn tol- lam, alle-lli-ia.

E u o u a e .

Oratio.
eus, qui diversithtein gentiunl in confessi6ne tui n6n1inis aduoiisti: da, nt renritis fonte baptismatis, * una sit fides m6ntium et pietas acti6nuin. Per D6minum.

D

+

Infra Octavam Paschae.

Feria Sexta.
A d M a If. Ant. Vlf? G
m
I

I m
I

D
0

n

I

n

I

n

i

I

a = est mi-hi n nta "

-

* omnis po-tkstas

-

1

n

n n ,

I

in c e - l o et

E u o u a e . Oratio. mnipotens sempiterne Deus, qui paschale sacramdntum in reconciliati6nis human= fdidere contulisti: da mentibus nostris, ut quod professi6ne celebrAmus, * imitkmur effectu. Per D6minum.

in ter-ra,

alle-lti-ia.

Sabbato in Albis.
Officium _fitDuplex.
. .

Ant.

I

n , ,

n n m

C

I-le-a, a - 1 , a - a . E u o u a e. Ps. Benedictus Dbminus, cum reliquis de Psalterio, 58. Capitulum. I. Joan. 5. arissimi: Omne quod natum est ex Deo, vincit mundum: -i- et h z c est vict6ria q u vincit mundum, * fides nostra. ~

*

Hvmnus.

A
vlll*

d re-gi

- as Agni da-pes,

Sto-lis amic-ti chndi-dis,

I

Post trhnsi-turn ma-ris Rubri, Christo ca-nhmus Principi.

-

..

2. Di-vi- na cu-jus ch-ri-tas Sacrum pro-pinat shnguinem,

Sabbato in Albis.

185

~ l m i ~ membra c6rpo-ris Amor sa-ckrdos immo-lat. ue

E

I

m

I

I

1
I

3.Sparsum cru 6-rem p6stibus Vasti-tor horret Ange-lus:

-

'

Fu-gitque di-vi-sum ma-re, Mer-glintur hostes fllicti-bus.
I

,--

tn

I

2

I

I

m
I

I

"

1

I

1

'

I
I

4. Jam Pascha nostrum Chri-stus est, Paschii lis i-dem

-

a

,

nI(

i

11

vic-tima:

Et pu-ia pu-ris miinti-bus Since - ri - td-tis

e

u

5zyma.5.0 ve-ra cce-li victima, SubjCcta cui sunt tzirtara, I 1 9 I n l - p i . n Q n I I I ii I n I I So-lir-ta mortis vincu-la, Re-cep-ta vi-tae prk-mi - a.
I

I

I

I

I

I -

1

j
-

I

6.Victor sub-zic-tis infe-ris T r o p h k - a Christus ex-pli-cat,

I

"

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

Ce16-que a-perto, sirbdi-turn Re-gem te-nebri-rum tra-hit.

186
m
I

Sabbato in Albis.

n q rn 3 3 m . ! ~ 7. Ut sis per-knne mkn-tibus Paschh-le Je-su gbudi-um,
I

E-I

n A mor-te di-ra cri-mi-num Vi-tae re-nb-tos li-be-ra.
I

.
m

=

I-

n

a

m

a

rr

-

I

n

I

-

.

n q

I

,

n

I

I

8. De - o Pa-tri sit gl6-ri-a, Et F i - li- o qui a m6r-tu- is

~ u r r 6 - x i tac Parbcli-to, in sempi - tkr-na sCcu-la. A-men. ,
Alter Tonus.
1 -

E-m

n ,
1

---t-

m

n a s Agni dapes, Sto -1is amicti cbndi-dis,
I
m

rn

n

I n n

m

I

n

i - mm
I

I

-

n -

,n
I

I
I

Post triinsi-turn ma - ris Rubri, Christo ca-nbmus Principi.

1.v n

I

n

n n "

m

b
ILI

E-I

I

m

2. Di - vi-na cu-jus cb-ri-tas Sacrum pro-pinat siinguinem,
I

I I

n ,

rn

I

I*

n n

I

m

I

n

m

I I

I

I

Almique membra c6rpo-ris Amor sa-ckrdos immo-lat.

Sabbato in Albis.

187

-I
L I

I

& =
a a a

a a 3. Spar-sum cru - 6rem p6stibus Vastd-tor horret Ange-lus:
I
I

a ,

I

a

ea

I

C lv I Fu-gitque di-vi - sum
I

ma-re, Mergirntur ho-stes fllicti-bus.

4. Jam ~ L c h ano-strum ChGstus est, Paschl-lis

i-dem

vic-tima, Et pura puris mkntibus Since-ri- tB-tis i z y m a .

5. 0

ve--ra coe-li vic-tima, Subjecta cui sunt tdrta-ra,

So-lli-ta mor-tis

vincu-la, Re-c6pta vi-tae pr&-mi- a.

6. Vic - tor sub-bctis Lfe-ris, Trophsi. - a Christus 6xpli-cat,

+

Cce-16que a-perto, sribdi-turn Regem te-nebri-rum tra-hit.
a
___t_--

-

---a n 6nne m6ntibus P a s c h i - l e Je-su g l u d i - um,
I

rn

a

'-.Ia

-+-=@

188

Sabbato in Albis.

.

A m or-te di-ra

.

crimi-num Vi-tae re-nh-tos li-be-ra.
I

!
8. De

-

n o Pa-tri sit gl6ri- a, Et Fi- li
I

-

n

n

n u '

I

n n

n

I I n j I

- o, qui

a m6rtu - is

Surrexit, ac Pa-rhcli-to, In sempi t6r-na s k u - l a . A-men.

-

Sic terminantur omnes Hymni ejusdem metri nsque ad Ascensionem, nisi proprianl doxologiam habeant.

X. Mane

nobiscum Dbmine, alleliiia. I$. Qu6niam advesperiiscit, alleliiia. Ad Magnificat, Antiphona.

C-

I - -e I = um esset se-ro * di
n

-

m
I
1
I

L

I

il-

n una sab - ba- t6-rum,
I
I "

m

I

et fo-res es-sent clau-sae,

u-bi 'e- rant dis -ci-pu li

-

congre-gh - ti, ste-tit Je-sus in me-di - o, e t di-xit e is:

-

-

Pax vo-t;i;,

al-le-16-ia.

E u o u a e.

Dominica in Albis.

189

Oratio. raesta, quksunlus onlnipotens Deus: -f ut yui paschalia festa peregimus, * hzc, te largiente, m6rihus et vita tenehnlus. Per D6minum.

P

\y. Be-ne-di-c6-musD6

-

-

mi-no.

R.

De - o gr6 - t i - as. Sic dicitur deinceps sine Alleliiia, et quidem sub hoc tono in Officio de Tempore usque ad Festurn Ss. Trinitatis exclusive, nisi sit Duplex I. classis. Completorium dicitur ut in Psalterio cum Psalmis Sabbati, et Antiphons Alleliiia. 63. Hymnus Te lucis, in tono paschali, 18. Non dicuntur Preces. Et in jine Ant. Salva nos, addifur Alleliiia. Sic dicitur usque ad Dominicam Ss. Trinitatis exclusive: et quando non jit Duplex arlt Commemoratio Duplicis, nec infra Octavam, dicuntur Preces ut in Psalterio. Ad FjQ. brevia et 17%.per omnes Horasjungitur Alleliiia, usque ad Sabbatum post Pentecosten, pr~terquamin YN. ad Preces Prima? et Completorii quando dicuntur. Et quandocurnque Alleliiia jungitur 4. brevi, duplicatur: sed in %Y. dicitur semel.

Dominica in Albis, in Octava Pasha.
Duplex majus.
Ant.

A-

I

I-le-lii-ia,

-

1

* al-le- lii - ia,
II

al-le - lii-ia.

n n

-

E u o u a e .

190

lnfra Hebdom. I. post Oct. Paschze.

Sub qua sola dicunfur omnes Psalmi de Dominica. Capitulum. I. Joan. 5.
0 n e quod natuln est undu Carissimi: est1 nvict6ria q u z vincit i nex nDeo,~ vincit mnostra.m : -fet haec u d u n ,* fides

Hymnus. Ad regias Agili dapes. 184. 1 . Jlane nobiscun~D6mine, alleltiia. 5 Q. Qu6niam advesperiscit, alleltiia. Ad Magnificat, Antiphona. VI11. c ------I ---

- = - - -ost di- es oc-to,

__r

* jh-nu- is clausis,
m m

ingrksus
mI
I I

i

t--.

-

t -

n- ' I n D6mi-nus di-xit e - is: Pax vo-bis, al-le-lri-ia, al-le-lri - ia.

3

I _

----

--

E u o u a e . Oratio. Przsta, qu&sunlus. ut supra, 18S). Hymni ef TSjC. hujus Dominic@ dicuntur usque ad Ascensionem, etiam in Feriali Oflicio.

Feria Secunda.
Psalrni Feria sub una Anf$hona Alleldia. Rom. 6. 6. Capitulum. hristus restirgens e s n16rtuis jam 11011 ~lii)rit~ir, 111ors illi ultra non donliniibitur. -t Quod enill1 1116rtuus est pecciito, m6rtuus est semel: * quod autem vivit, vivit Deo. Hymnus. Ad regias Agni dapes. 184. 7$3. Rlane ilobiscum Dbmine, alleliiia. @. Qu6niam advesperjscit, allelfiia.

C

Ad Magnlf. Ant. VI. F

-[ ax vo- bis, e- g o sum,
'3

P

al-le - l u - la: no - li- te " .n

lnfra Hebdom. I. post Oct. Paschae.

191

tim6-re, al-le- lli-ia.

E u o u a e .

Capitula, Hymni, YTi. et &I>. brevia supradicta semper dicrrntur in Feriali Oficio usqrre ad Ascensionem.

Feria Tertia.

[

-, I - - - - - = n+I
n m g b I

itte
m

*

- manum tu-am, et cognbsce lo-ca clavbrum,
-

--

m

1

m a n .
es-se

n m

a l e - a : et no- li

incr6-du-lus, sed fi-d6- lis,

--

- - - al-le-lli-ia. E u o u a e .

---

Ad ~ a ~ n i f . Ant.Vil1. G

{. -_
I ,

Feria Quarta. *n-ty"

-

Q

- -

ui- a vi-disti me,*Thoma, cre-di-di-sti : be - 5-ti

-n-mi

qui non vi-d6-runt, et cre-di-dk-runt, al-le-lir-ia.

b-a= n

m

n -

- +-El

-

-

192

Infra Hebdom. I. p o s t Oct. Paschae.

Feria Quinta.
A d Magnlf. Ant.VIII.G*
I

M e
1

I]

n

3

I rn

n

I

-

I

1

n

4

= n n

I

n
I

I

I

I

i-si =
cl

* di-gi-turn m e - urn
I
I

i n fi-xii-ras cla-v6-rum,
I

.
C

I n
I

I

n

I

I

J

I
1

I

I

n

n n

n n l n
I

lh

n n

e t m a n u m m e - a m in l a - t u s e-jus,

e t di-xi: Db-mi-nus

m e us, e t D e - u s m e - us, alle-lii-ia.

-

E u o u a e.

Feria Sexta.
Ad Vesperas, nisi occurrat Festum IX Lectionurn, a Capitulo cfit de Sancta Maria in Sabbato.

Sabbato.
Ant. Alleliiia. Ps. Benedictus D6minus, cum reliquis, 58. Capitulum. I. Petr. 2. d.
vobis relinquens Carissimi: Christus passus est pro nohis,* -fQui pecciituin non exemplum, ut sequamini vestigia ejus. fecit, nec inventus est dolus in ore ejus. Hymnus. Ad regias Agni dapes. 184. 7Sj. Mane nobiscum Dbmine, alleliiia. Q. Qu611iam advesperascit, allel~ia. Ad Magnificat, Antiphona.
I

n

1 1 m
I d '
I

e.
. + A . n

u

.la

I

- go

sum

* pa-stor 6 - vi - u m :

e-go s u m vi a ,

-

e t v b r i tas:

-

e-go s u m p a s t o r bonus,

e t cogn6-sco

Dominica 11. post Pascha.

193

. - me - as, et cogn6scunt me me - ae, alle-lii-ia, alle-lli-ia.

~-

~

I I
Oratio.

E u o u a e.
Filii tui humilitiite jacbntem mundum eresisti: + Deus, qui intuis perpktuam concbde laetitiam; * ut quos yerpkfidklibus
tuae mortis eripuisti ckihus, g6udiis fiicias p6rfrui sen~pitkrnis. Per efimdem D6minum.

Dominica 11. post Pascha.
Ant. AIleliiia. Ps. tie Dominica. Capitulum. Carissimi: Christus. u t supra. 192. Hymnus. Ad r6gias Agni dapes. 184. \X. Mane nobiscum Dbmine, alleliiia. 8. Qu6niam advesper6scit, allelcia.

Ad Magnificat, Antiphona.
m
I
I

I

.
C

I
I

I 1

n

n

I '

1

=

n

-go sum

* pastor bo-nus, qui pasco

oves me - as,

g n l F I -

I

et pro 6vibus me - is pono Animam me- am, alle- lii-ia.

ee==-;,
E u o u a e. Oratio. Deus, qui in Filii tui. ut supra.
Vesperale Romanum.

lnfra Hebdom. 11. post Oct. Paschae.

Feria Secunda.
Ad Ma ntf. Ant. If*. a
I

U

n

I

m

'

i

B

e

a-stor bo-nus
n

* I: n pl .n

ni-rnarn su

- a m po- nit

A+, a
" "

m

G

n a
E u o u a e.
I

Pro

6

-

vi-bus su - is, al-le-lti-ia.

Feria Certia.
Ad ~ a ~ n 1 f . e Ant. 111. a
m
I

M
o

n

n

d

n

d

n
est,

I

n

m

+ n m

'

er-ce- nh - ri

- us

*

cu- jus non sunt o-ves

prb-pri-ze: vi-det lu-pum ve-ni - &-tern,

et di-rnit-tit

- ves, et fu-git,

et lupus ra
m

F
+ ~ n alle-a.

*=

-

pit

et di-spergit oves,

. L A

E u o u a e.

Feria Quarta.
1

ic-ut no-vit me Pa-ter, et e-go cognbsco Patrein,

*

et h- ni-rnam me- a m po-no pro

6 - vi-bus me -is,

Infra Hebdom. 11. post Oct. Paschae.

195

--

--

alle-lii-ia.

E u o u a e .

Feria Quinta.
Ad ~agn1f.tAnt.VII1. G
I
I I
I

" R

2

I
I

m

- li - as

I

oves hii-be- o,

* quaz non sunt ex

hoc

0
I

-1:

et il-las o-p6rtet me

ad-dli-ce-re, et vo-cem
I

II,,

P "

n

I

" I"

I

m

I
I

&I+*,

me - am hu-di - ent : et fi - et unum o -vi - le,

m et unus
rn

;-J

-

-

-

pa-stor, alle-lii-ia.

E u o u a e .

Feria Sexta.
Ad Vesperas, nisi occurrat Festum IX Leetionurn, a Capitulo
$fit dz Sancta Maria.

Sabbato.
Capitulum. I. Petr. 2. c. arissimi: Obsecro vos tamquam Bdvenas et peregrinos, -f- abstinbre vos a carmilibus desidkriis, * q u z militant advbrsus Animam.

C

Hymnus. Ad r6gias Agni dapes. 184.

Y. Mane nobiscum Ddmine, alleliiia.
Q. Qu6niam advesper5scitYallelhia.

196
VI. If

Dominica 111. post Pascha.

Ad Magnificat, Antiphona.

[ I
, r q
I
I

-

n 6-di-cum, et non vidkbi-tis me, di-cit D6mi-nus:

*

n

I

I-te-rum m6-di
I n

-

cum, et vi-d6-bi-tis me: qui - a vado
1
I I

6 n n
I
I
I

a

1
n

I I

I

rn
L.

d m I

I

'-

ad Patrem,

"ale-18 - ;a, alle-18-ia. Oratio.

E u o u a e.

r h t i b s , ut in possint redire justitiae, Deus, qui e rlumenuetost6ndis: viam quae huicqui christiina verititis tuae t da cunctis professi6ne censentur, illa respfiere inimica sunt n6mini;

........................................................
Dominica 111. post Pascha.
An.t. Alleliiia. Ps. de Dominica.

*

et ea quae sunt apta sectgri. Per Dbminum.

Capitulum. I. Petr. 2. c. arissimi: Obsecro vos tamquam Advenas et peregrinos, t abstinere vos a carniilibus desideriis, * quae militant advkrsus Animam. Hymnus. Ad rbgias Agni dapes. 184. 7Sj. Mane nobiscum Dbnline, alleliiia. Ejl. Qu6niam advesper8scit, allel6ia.

C

Ad Magnificat, Antiphona.
VII1. G
I
I I
I

m n

n

-1-d

-men, a-men di-co vo-bis,

*

qui - a plo-r6-bi-tis

et fl6-bi-tis vos: mundus au-tern gaudBbit,

vos ve-ro

lnfra Hebdom. 111. post Oct. Paschz.
I
I I

con-tri-sta-bi-mi-ni: sed tristi - ti - a vestra ver-ti-tur in

giu-di - urn, alle-lii-ia.
1

E u o u a e .

Feria Secunda.
I

------1 I

T

ri-sti-ti - a ve-stra

-R

I I

CL

i i

R

I I

a

n

I

n

I

I

*

ver-tBtur in g6u-di - urn:

et g8udi - urn ve-strum nemo tollet a vo-bis, alle-lir-ia.

I

"

E u o u a e .

Feria Certia.
I

risti-ti-a
I

* imple-vit
m n

cor ve-strum: et g6u-di - urn
I

I n

I

n n

A

I

ve-strum nemo tollet a vo

' 4

-

n bis,

n n n al-le-lfi-ia, al-le-lfi-ia.

=

Infra Hebdom. 111. post Oct. Paschae.

Feria Quarta.
Ad Ma nif. F Ant.

6.

I
I

I

+n
I
Ad ~i)gnif.[Ant. I. f

T

-m-m-tn-

n

ri-sti ti
I

- -a
I
I

ve-stra,
I
I

* al- le- lit - la,
I

4 .n
I
I

3
ver-t6- tur
I

n -

m

m

I

in g6u-di - urn, al- le 113 - ia.

-

I

E u o u a e .

Feria Quinta.

A

m -+

_____k_

-men, amin dico vo-bis: i

* - te-rum vi-d&-bovos,

w et gaudBbit cor vestrum,

et giu-di - urn ve-strum

nemo tollet a vo- biz, al-le-l~i-ia. E u o u a e.

Feria Sexta.
Ad Vesperas, nisi occurrat Fesfum IX Lectionum, a Capitulo

fit de S. Maria.

Sabbato.
Capitulum. Jac. I. c. arissinli: Omne datum 6ptimun1, et omne donum perfcctum des6rsum est, descendens a Patre lfiminunl, t apud quem non est transmuthtio, * nec ~icissitlidinisobumbriitio. Hymnus. Ad rbgias Agni dapes. 184. '$;. Mane nobiscu~llD6mine, allelriia. Q. Qu6nianl advesperhscit, alleltiia.

C

Dominica 1V. post Pascha. Ad Magnificat, Antiphona.
I n

199

-

I

I

I

3 ,
I

m

I
rn
I

1

I

-

n

a-do
b

* ad

e-um

qui mi-sit me:
I

et ne-mo ex

I - n , r ,

I

+
I

vo-bis in-t6r-ro - g a t me:
I I

Quo va-dis? al- le 1G

- - ia,
-

E u o u a e . Oratio. eus, qui fidklium mentes unius 6fficis voluntiitis: da p6pulis tuis id amhre quod prkcipis, id desideriire quod promittis; * ut inter mund5nas varietAtes, ibi nostra fixa sint corda, ubi Vera sunt g5udia. Per D6minum.

al-le - lfi -ia.

-

1 . 1 3

D

+

m -c

P !

n

1)

Dominica IV. post Pascha.
Ant. Alleliiia. Ps. de Dominica. Capitulum. Carissimi: Ornne datum. ut supra. 198. Hymnus. Ad rkgias Agni dapes. 184. Y. Mane nobiscum Dbmine, allelbia. 9. Qu6niam advesperiiscit, alleliiia. Ad Magnificat, Antiphona. r 11. D I I I r
I

.
rS
I

-

It

I I ,

a-do ad e-urn

*

n qui mi-sit me:
I

[

"

sed q u i - a h z c

locli-tus sum vo-bis, tristi- t i
$

-a
I

~

-

impl6-vit cor vestrum,

-

4

n

I@-

-

al-le lfi-ia.

-

E u o u a e .

200
A d Magnlf.
Ant. "I1* a

Infra Hebdom. 1V. post Oct. Paschae.

E
-

+
- go

Feria Secunda.
, a n
I

a

I

Q a

n

ve- ri - ti-tern

* di - co vo- bis:
si

a Cx-pe-dit

a

i

vo bis u t e-go va

-

- dam:
I

e-nirn non ab-i- e-ro,
a a n a ,
I
n

e~

a n , a qa n i ' a a Pa-rAcli-tus non v6-ni- et, alle-1G-ia.

E u o u a e.

Feria Certia.
A d Magnlf.

Ant.VII1.G

1 I
urn vhne- rit

*

a a ' Pa-rbcli-tus Spi-ri-tus ve-ri - t&tis,
b.

il- le brgu et mundum de pecch -to, et de ju-sti- ti - a,

-

et de ju-di- ci
A d Magnlf. Ant. V. a

- o,
I

alle-1G-ia.

E u o u a e.
I

Feria Quarta.
-I

a ,

a

3

I

d-huc multa
rn
I I

* hbbe - o vo-bis di-ce-re,
I

sed non

I
I

nJ
1
b

P n d I I , pot-&stis por-t6-re mo-do: cum au-tem v6-ne - rit il-le
i

m

m

Infra Hebdom. IV. post Oct. Paschze.

201

i'e--L-T
- -

+

ny*.l Spi-ri - tus ve-ri-ti-tis, do-&-bit vos omnem ve-ri-ti-tern,
1

al-le lri ia.

E u o u a e .

Feria Quinta.
Ad Mngnlf. Ant.VII1. G
I

1

-

1

on e-nim loqu6-tur

*

'in n I ' a semet-ip-so: sed quaeI

m

m

-

clirnque bu - di - et, loqu6- tur : et quaz ven-tri-ra sunt,

v

annunti-&bit vo-bis, a - - 1 a .

E u o u a e.

Feria Sexta.
Ad Vesperas, nisi occurrat Festum l X Lectionum, a Capitulo

fit de Sancta Maria.

Sabbato.
Capitulum. Jac. I. a!. arissimi: Est6te fact6res verbi, et non audit6res tantum, falI6ntes vosmetipsos. Jy Quia si quis auditor est verbi, et non factor: hic compariibitur viro considerfinti vultum nativitatis SUE in sp6culo: * consideravit enim se, et Bbiit, et statim obIitus est qualis fiierit.

C

Hymnus. Ad rkgias Agni dapes. 184. Y. Mane nobiscum D6mine, allel6ia. . Qu6niam advesper8scity allelliia. ) I

202
11. D

-

-

sque mod0
I

n

Dominica V. post Pascha.

Ad Magnificat, Antiphona. I I .-Ap" n I R 3 - -

--+

* non pe-ti-stis quidquam in n6mi-ne

$5n = 1 me - o: p6-ti-te,
E u o u a e .

- ==

et ac-ci-pi - 6 - t i ~ , al-le-lfi-ia.

Oratio.
D e u s , a quo hona cuncta proc6dunt, largire supplicibus tuis: -f ut cogitPmus te inspir6nte q u z recta sunt; * et te guberninte 6adem faciiimus. Per D6minum.
nnnnnnnon~nnnnnnnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnn~nnnnnnnnmnnonnnnnnnnnnnonnn~nnn~~nn

Dominica V. post Pascha.
Ant. Allel6ia. Ps. de Dominica. Capitulum. Carissimi: Est6te. ut supra. 201. Hymnus. Ad rdgias Agni dapes. 184. %. Mane nobiscuill Dbrnine, alleliiia. Q. Qu6niam advesperRscit, allelfiia. Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G*
I
I

I

P

4-L'
6-ti-te,
I
I

-ma
I

I

I

rn

I

* et
I
I

acci-pi - 6
I

- tis,
m
I
I

ut g6udi - urn vestrum
I
LI

I

n m -

I

I

I

I
-

n n

=d

sit ple-num: ip-se e-nim Pa- ter amat vos,

qui- a vos

me amhstis, et cre-di-di-stis,alle-Ili-ia. Oratio. Deus, a quo boua. ut supra.

E u o u a e.

Feria 11. e t 111. in Rogationibus.

Feria Secunda in Rogationibus.
Vesperae, nisi occurrat Festum /XLectionum, dicuntur de Psalterio cum Orafione Dominic@ pr~cedenfis.Si vero sequafur Fesfurn Simplex, a Capitulo jit de eo cum Commem. de Cruce tanfum.
Ad Magnif. Ant.VII1. G

+

I

I

a n
e-nim

I

n

I

m

p-se # '

*

Pa-ter amat vos, q u i - a vos me

I

"

I

I

am&-stis, et cre-di-di-stis, alle-lfi-ia. E u o u a e. Oratio. Deus, a quo bona. ut supra. 202.

Feria Tertia in Rogationibus.

L

x - i-vi a Patre,
I

* et ve-ni
I

in rnundurn: i-te-rum
I
I

b

n

I
LI

a

a a a

re - Iinquo rnundurn,

"
m

e t va-do ad Pa-trem, alle-lu-ia.

.3aal
-

=*+p

E u o u a e . Orafio. Deus, a quo bona. 202.

IN ASCENSIONE DOMINI
1N I. VESPERIS.
1. Ant. VII. a
m
I

n ' n n i-ri Ga-li-l&

p n

I

'

m

pr&

- i, * quid

a-spi-ci-tisin cae-lum?

Hic Je-sus, qui

as-slimptus est a vo-bis in cae-lum,

sic vh-ni et, alle-lli-ia. E u o u a e . Psalmi ut in 1 Vesperis de Communi Apostolorum. .
2. Ant. V I I I . G+

-

, [
n n n n I

C'

+ T = ' ~

1

-

1

n

m
I

r I

I

umque intu- e-rentur in coe-lurn e lintern il-lum,

*

-

di-x6- runt, alle-115-ia.

E u o u a e .

In Ascensione Domini.
3. Ant. 1V. A*

205

E
VIII. G*

- le-v5-tis m5-ni-bus, * be-ne-di-xit e - is:
-

e t fe-re-

b l t u r in c k - lurn , alle-lfi-ia.

E u o u a e .

E +
I
I

=4 m

n p .

I n

I

n m

x- alt6-t e
m

8

Regem re gum, et h y m n ~ l m di-ci-t e

11111

-+,n =
m

-

*
"

n

De - o, alle-lii-ia.
VIII. G
5. Ant.

n

m

P

E u o u a e .

[

r

m

-

n

n

l1 . .

I

id6ntibus il-lis

*

-

mn

n

I

e-leviitus est, e t nubes susc6-pit

e urn in ce-lo, al-le-lli-ia. E u o w a e . Capitulum. Act. I. rimurn quidem serm6nem feci de Gmnihus, o TheGphile, -f q u z cepit Jesus fricere, et docere usque in diem, qua praecipiens Ap6stolis per Spiriturn Sanctum, quos elegit, * asssmptus est.

-

P

Hymnus.
1v.
I
I " m ' i n tis hum5n;e Sa-tor, Je-su vo-lbptas c6rdi - um?
n

I n

2 .
m

L

n

n m

a-lii

-

E------I

1

I n

n n i n 9 " . Orbis 2ed-6mpti C6ndi-tor, Et casta lux amin-ti- urn.
I I
I

I

p

a m .

m

-

n

I

206

In Ascensione Domini.
I

e
b

n n .
I

m

[h

I

. n I' n
I

I
I

m

n

n I

n m
n

I

2. Qua vic- tus es clemkn-ti- a, Ut nostra fer-res crimi-na,
I
I
I I

-

'
w
-

I R 3 n m m m m m 5 n n ' n m d Mortem Jub-i-res inno-cens, A mor-te nos u t t61-le-res!
1

a

- n 3.Perrtim-pis in-fernurn cha-os, Vinctis
I

n

m

m

n

m

I

I

I n

J

I

.>

b
I
I

-

I

e
6

Victor tri
I

- iimpho
n
I

1" 2 ~
I

n

m

n ~

4

-

-

n6-bi-li, Ad dkxte-ram Patris se-des.

m

I

m
a

4.Te co - g a t in-dulgen-ti- a, U t damna no-stra slrci - as,

- m'
I

I

I n

=

-4.
m

C-

1

-

I

1 n a

Tu i-que vultus c6mpo-tes, Di-tes be - A - to Iiimi-ne.

-

I I

-

5.Tu dux ad astra, et sk-mi-ta, Sis me-ta no-stris c6r-

di-bus , Sjs la-criiml-rum glu-di um, Sis dulce vi - tse

-

prk-mi

- urn.

I

-

-

- -

--

A - men.

In Ascensione Domini.

207

I
-

-

L

\y. Asc6ndit De-us in jubi-la-ti-h e , alle lii-ia.

r W i k
I
I

I

+ +
pr.
I-

--

E?

= = = =

: a-a-R-L

@. Et D6rni-nus in vo-ce tubae, alle- lu-ia.

(Sic cantatur in die Festi tanturn; alias in tono solito.)
Ad Magnificat, Antiphona.
Vl. P
I I

a - ter,

*

ma- ni-fe-sti-vinomen tu- urn homi-ni- bus
I

a ,,
L I

e,
I

quos de-disti mi
I

- hi: nunc autem pro e - is ro-go,
I

W
I

i

.
I

a

n

1-

*

I

-

1

non pro mundo,
C , ,

qui- a ad te v a - do, al-le- Id- ia.

,

E u o u a e .

a d coelos ascendisse crkdi~nus,* ipsi quoque mente in coelkstibus habitemus. Per eGmdem D6minum. Tonus Hymni ad Completorium.
IV.

C Unigenitum tuum Redempthrem nostrum
,

Oratio. oncede, qu&sumus omnipotens Deus: j- ut qui hodierna die

I

R
I"

a ,

LI

e lu cis ante tbrminum, Re-rum Cre-&tor pQsci

-

208
b

In Ascensione Domini.
I
I
I

I n r l n n ' m 1 ' Ut pro u - a cle-menti - a , Sis praesul et cust6-di- a. :
1

m

I

m

m

2. Pro-cul r e d - dant s6m-ni -a, Et n6cti-urn phanthsmata,
I
1

'

4

- m - I
I

n n m ~o-stern~u? no-strum c6mpri-me,

I l

i

m

l

,
I I

=

I '

Ne pol-lu

- hn-tur

c6r-po-ra. 3. Je-su,
b

t i - b i sit gl6- ri- a,

Qui vic-tor
I
I
I

4

n n

m

L

I

in cs-lum red-is, . Cum Patre kt

d

n

m

m
I

m

n

al-mo Spi-ri-tu,

m

I

9 n m i

l

li

In sempi-t6r-na s&-cu-la. A- men. Sic terminanfur omnes Hymni ejusdem metri usque ad Pente. costen, efiam in Ozicio Sanctorum, nisi aliter nofefur. IN 11. VESPERIS. Antiphone, Psalmi, Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis.
1

Vf. D6-mi-nus in ce-lo, al- le - lti - ia.

Q. Pa- rh - vit se- dem s u - am, al- le - lti - ia. (Sic cantafur in die Festi tantum; alias in fono solifo.)

I

I

i
rk

Sabbato infra Oct. Ascensionis.

209

Ad Magnificat, Antiphona.
11.

D

I

Rex gl6-ri-ae,

* D6mi-ne

virtli -turn, qui

t6 - umphs-tor
---

h6- di e

-

su-per omnes cce-10s a-scen-

-

di

-

I

sti,

ne de-re-linquas nos 6rphanos: sed mitte -

pro-mis-sum Pa tris in

-

nos, Spi-ri-turn ve-ri-th tis,

-

E u o u a e . Oratio. ut qui hodibrna die oncede, qu$sumus omnipotens Deus: Unigknitum tuum Redempt6rem nostrum ad c e l o s ascendisse crbdimus, * ipsi quoque mente in cmlCstibus habitemus. Per efimdem D6minum. Infra Octavam Ascensionis usque ad Pentecosten, quotidie jit Officium de Ascensione, nisi occurrat Festurn IX Lectionum. De Festis vero 111 Lectionum $it tantum Commemoratio.

al-le

- lli - ia.

C

Sabbato.
Ant$hona~ et ,Psalmi ut in I. Vesperis Festi, 204. Capitulum. I. Petr. 4. b. arissimi: Est6te prudentes, et vigilate in orati6nibus. f- Ante 6mnia autem, mtituam in vobismetipsis caritatem continuam habentes: * quia chritas 6perit multitiidinem peccatcirum. Hymnus. Saltitis hum5nze Sator. 205. Y. D6minus in coelo, alleliiia. Q. Pariivit sedem suam, alleltiia,

C

Vesperale Romanurn.

14

210
VIII. G

Dominica infra Oct. Ascensionis. Ad Magnificat, Antiphona.
I
I

I
I

I
I

I

P

a-'

I

-11

I

11) I

: m v8ne-rit

* Pa-rzi-cli-tus,quem ego mittam vobis,
tis, qui a Pa-tre pro-c6-dit,

Spi ri - tum ve- ri - t l

-

-

il-le te-stimc5- ni

- um

I

per-hi-b&bit db me, alle-lir-ia.

E u o u a e .
Oratio. mnipotens sempitgrne Deus, j- fac nos tibi semper et dev6tam gdrere voluntiitem, * et majestaiti tuae sincere corde servire. Per D6minum nostrum. Et cfif Commem. Ascensionis. Ant. 0 Rex glbriae. 209. U. Ascendit Deus in jubilatidne, alleliiia. I$. Et D6minus in voce tubae, alleliiia. Oratio. Concdde, qu&sumus. 209.

0

Dominica infra Octavam Ascensionis.
Ant$honae et Psalmi ut in I. Vesperis Festi, 204. Capitulum. I . Petr. q. 6. arissimi: Est6te prudentes, et vigil5te in orati6nibus. t Ante 6mnia autem, miituam in vobismetipsis caritatem continuam habentes: * quia caritas 6perit multittidinem peccat6rum. Hymnus. SalGtis humfin= Sator. 205. 1.D6minus in coelo, alleliiia. 8. Parivit sedem suam, alleliiia.

C

In Octava Ascensionis.
Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. C
1
I

,n ,
.
I

m

H
n
q.
I r

n n lI ,"

I

m

-

211

n

aec lo-ciitus summvo-bis, ut cum vhne-rit ho-ra

-

*

1

e

e 6-rum,
I

re-mi ni-sc8-mi- ni

-

.

m

qui- a e-go
I

di-xi

I

nl,

q n r

____f_

vo-bis, al-le-Iir-ia. E u o u a e. Oratio. Omnipotens sempiterne. 210. Et j'it Commem. Ascensionis. Ant. 0 Rex gl6riae. 209. U. Ascendit Deus in jubilatidne, alleliiia. 8. Et Ddminus in voce tub=, allel~iia. Oratio. Concede. 209. S i vero in crastinum Jfat Oficium de Octava, Ant@hona et 'VJ sumuntur e I. Vesperis Festi. Feria Quarta. Ad Vesperas, Duplex majus. Omnia ut in I. Vesp. Fes ti. In Octava Ascensionis. Duplex majus. Omnia sicut in die. In I/. Vesperis non $t Commemoratio Officii sequentis diei. Duobus sequentibus diebus Oficium jft sicut infra Octavam Ascensionis, exceptis Capit., Ant. ad Magn~pcat,et Oratione, quae dicuntur de Dominica infra Oct. Ascensiotzis, ut supra. Et non dicuntur Preces ad Completorium. Nec jft Commem. de Ascensione, neque de Cruce. Si vero Feria VI. occurrat Officium alicujus Octavae aut Festum IX Lectionum, jft cie Octava vel de Festo cum Commem. Feriq nisi illud fuerit Duplex I. vel /I. classis: tune enim Commem. F e r i ~ omittitur. S autem hodie occurrerit Festum II. cclassis, ac die sequenti i $at de Feria, tune in II. Vesperis Festi, ornissa Commem. diei Octave, j t Commem. Feriiz seq., ut in 1. Vesp. Sabbati precedentis. A Vrgilia Pentecostes usque ad Festum Ss. Trinitatis inclusive, si occurrat Festum Duplex I. vel II. classis, transferfur post prizdictum Festum Trinitatis. De aliis vero Duplicibus, de Semiduplicibus ac de Simplicibus Jt tantum Commemoratio, except0 triduo Pentecostes.

IN FESTO PENTECOSTES
IN I. VESPERIS.
1. Antiph. Ill. a 2

e-rant omnes pii-ri-ter

di-ckn-tes, a1 -1e -1fi-ia.

-

-

E u o u a e . Psalmi ut in /. Yesp. de Cornrnuni Apostolorum.
2. Ant. VIII. G
I

.

-

1

I

I

n

I

pi-ri

- tus

D6-mi-ni re-plk-vit orbem ter-rh-rum,

*

In Festo Pentecostes.
3. Ant.

213

V111. G

I

t
n

I

I

n
-

I
I

J
-

1

r

I

-

\

e-plC

- ti

sunt omnes

* Spi- ri -tu

Sancto,

et cce-p6-runt lo-qui,
4. Ant. 1. a 3
I
I

al-le-lli-ia.

E u o u a e.
I

r
I

I

F -1 1
5. Ant. VH. C 2

n

-

I

I

ontes,

* et

6mni a quae movkntur in aquis,

-

hymnurn di-ci-te De I

0'
r

al-le- lli-ia.
A
I I
I

E u o u a e.

, l

I

@

I

o-que-b6ntur

-+ ia vS - ri - is
I

d

n linguis Ap6sto
I
1
I

I

I

A

li
1 4

magn&.li a De - i, al-le-lii -ia, al-le

-

I

- nll

I r
I
I

J I' r
1 1

Y p- +J . -

-

I - lfi-ia. 16 ia, al-le I

-

I

1
A

v

E u o u a e. Capitulum. Act. 2. um complerEntur dies Pentec6stes, erant omnes discipuli p i riter in e6dem loco: t et factus est repente de cmlo sonus, tamquam advenikntis spiritus vehemkntis, * et replevit totam domurn ubi erant sedentes.

C

Hymnus.

I

e-ni Cre

- &tor

Spi-ri-tws,

n Mentes

C----------

-

(

C .

rl

tu-6-rum

214

In Festo Pentecostes.
m

1 - 1 1 ,

-

Z1

I

I

m

m
I

r( =

n

vi-si-ta:

Imple su-perna gr8-ti - a Quae tu cre
I n

-

w

r

i

m
I I

I

I

e

I n p n . n I" pecto -ra. 2. Qui di-ce - ris P a -r8-cli -tus, Al-tis-si-mi

1 1

m

n

I

1

- 6-sti I

I

-

I

I

3

r
I
I

n donurn De - i, Fons vi-vus, i-gnis, cA-ri-tas, Et spi-ri
I
I

m

r
I

l

r

MI

--d 1

I

t8 - lis iincti - 0. 3. Tu septi -fbr&is miine-re, Digi-tus

-

e- ,

I

n pa tern= d4x-te-rae, T u ri-te pro-mis-sum
I

=

CL
i n

n

n
I
I

rn

I

I

-

Pa-tris,

~ e r m 6 - & di - tans gfittu-ra. 4. ~ c c e n d elum-en sensi-bus,

lnfiinde am6rern cbrdi-bus, In-firma no-stri c6rpo-ris

Virtii-te firmans per-pe-ti. 5. Hostem re-pel-las l6ngi -us, n J n
n Pa-c6mque dones pr6-ti-nus:
I

I

I
I

rn

I
I

I

I n Ductb-re sic te pr&vi o,
I

m

-

I n

I

-

In Festo Pentecostes.

215

~ i - t ~ komne n6-xi um. 6. Per te s=i &&us da Patrern, us

-

-

-

Nosc6mus atque Fi-li - um,Teque utri
1

- - --

-

-

-

- iisque Spi-ri-turn
I

e

Crediimus omni
1

i,

,I
I

,
I

I

n " ~ n F I 1tempo-re. 7 . De- o Pa-tri sit gl6-ri - a ,
I

,n

I

1
1

Et Fi -li

-

0,

qui a m6rtu- is Sur-r6-xit, ac Pa-r6-cli-to,

I

In sae-cu - 16 -rum s&-cu - la.

A-men.

\Y. Re-pl6- ti sunt omnes Spi ri tu Sancto, al-le

- -

-

lii - ia.

R.

Et cce-p6 -runt loqui, al-le

- Iii - ia.

Ad Magnificat, Antiphona.

216
I

In Festo Pentecostes.

I

a n .

I

va-do, e t v6-ni o

-

I

ad vos, a1-le-1li -ia:

. Y

I

a et gau-d6-bit

Oratio.
eus, hodikrna die corda illustraDdeti6nequidocuisti: consolatidneinfidklium Sancti Spiritusshpere, * da nobis e6dem Spiritu recta et ejus semper gaudbre. Per D6minum ... in uni-j-

tAte e j h d e m Spiritus Sancti Deus.

1.

* T-

+
-

Tonus Hymni ad Completorium.

1

a e lucis ante tkrmi-num, Rerum Cre-&tor,pbscimus,

U t pro t u

a clem6nti a, S ~ prae-sul e t cust6-di- a. S

-

2. Procul re-ce-dant s6mni - a, Et n6cti-urn phantiisma-ta:
I
I

I a n ua ,
u
a Host6mque nostrum cbmprime, Ne pol-lu-An-tur c6rpo-ra.
I
I
1 1

Ih

? , %

I

I

e
-______(I
I
I

I
1

I

m

I
I

1
i
I

I

n
m

m

F
I

I

" a 3. De- o Patri sit g16-ri a, E t Fi-li o, qui a mbrtu - is

-

-

In Festo Pentecostes.

217

Surr6-xit, ac Pa-ricli - to,

ih

sse-cu-16 - rum s&c<-la.

A -men. Sic cantantur et ferminantur Hymni per totam Ocfavam.
IN 11. VESPERIS. Antiphona et Capitulum ut in I. Vesperis. Psalmi de Dominica, qui dicunfur quotidie per Octavam. Hymnus. Veni Creator Spiritus. 213.

y. Lo-que-b6n-tur

v6 - ri

-

is

linguis

A-p6-sto - li ,

-

-

al-le - lii- ia. (Sic cantatur in die Festi tantum; alias in tono solito.)

Ad Magnificat, Antiphona.
-

I. D

I
m
1

I

e
I

--h 6-di - e * complk- ti sunt di- es
1
T

J 3

1

I

1
I

i

~ente-c6-stz,
II
I I

I

I

I

I

I
I

An-. 1

I

-

al-le - 16-ia: h6-di - e Spi-ri - tus Sanc-tus in

i-gne

218

Infra Octavam Pentecostes.
I
I

e

.

I
I
I

1
n
I

I

I

di-sci-pu-]is

n pph-rF- it, t
I

n tri-bu it e is cha-ris

1

-I
I

e

-

-

-

I

I
m

I

0
1'
I I I

m

C ,

m a

r ' =

I

*
n

ma-tum dona: mi - sit e

- os
m

in u-ni-vkrsum mundum
I

,

1

n ,

n

1

prae-di cB -re et te-sti
b

-

I I

I I

n fi - c6 ri: qui cre -di -de-rit

rn

m

-

t

1

1
,

m

,
n

a

m

I
I
I

I

I I
I

I

I

et bapti-28-tus f6 - C r i t , salvus e
b , ,

a

b

@R

. 1
I

II

+A

- rit,

4

able -1b-ia.

-

I
1

I U n

a mA

m

' .&..

E u o u a e . Infra Octavam Pentecostes, _fit Officium sicut in die, exceptis Ant@hona ad Magnrpcat, ef Orafione. Feria II. et III. Officium _fit duplex; aliis diebus, semiduplex.

.

, I

Feria Secunda.
Ad hlagnlf. Ant. 111. a
I

S
-

n

n

n l a

I

r

I ,

-

rn

I

I

n

'

a,

i quis di-li-git me,

* serm6nem me- um serviibit:
um: et ad e-urn
rl
I "

et Pa-ter me

-

us
n
I

di-li-get e
" I

n ve-ni - 6 m u s , et mansi-6-nem a-pud e-um fa-ci
I

I.

n ,
u

-

J n n6-mus,

Infra Octavam Pentecostes.

219

Oratio.
Ap6stolis tuis Spiriturn: concede Deus, qui pacem.petiti6nisSanctum...dedisti quibus dedistiSpiritus. effecturn: * ut fidem, plebi tuae piae largiiris et Per D6minum in unitate ejssdem
f-

Feria Certia.
Ad Magnlf.
Ant. VI.

[ ,
I
I

P

I

a - cem

I * re - linquo

1

I
1 ,

m

-

I

I

vo - bis, pacem me- am do

vo

- bis:

non qu6mo-do mundus dat, e-go do vo-b-is,

a-el-a.

E u o u a e.

Oratio. dsit nobis, qugsumus Ddmine, virtus Spiritus Sancti: j- quae et corda nostra clem@nterexpfirget, * et ab 6mnibus tueitur adversis. Per D61ninum... in unitate ejfisdem Spiritus.

A

Feria Quarta Quatuor Cernporurn.
Ad Magnlf. Ant. I. f
I

I

I

1

I I

I

- I

d

in

g

-go sum panis vivus,
m
I

* qui
I

-4
I
I

de c e l o deschndi:
, I ,
I

I

1

a n m I L .

m

-

m

J
I

a

I
I

4

si quis manduciive-rit ex hoc pane, vivet in ae-tkrnum:

--220
m -

n
I

Infra Octavam Pentecostes.
I
I
I I

I

I

I ,

n quem e-go
, n ,

-

-

n

da-bo,

ca-ro m e - a est
I

al-le-18-ia. E u o u a e. Oratio. entes nostras, quksumus Dbmine, Paricclitus, qui a te procbdit, illiiminet: * et indiicat in omnem, sicut tuus promisit Filius, veritAtem. Qui tecum vivit et regnat in unitiite ejlisdem Spiritus Sancti Deus.

n pro mundi

n

L

I

'I

I

-

-

i:

I

-

- ta,

M

Feria Quinta.
Ad ~agnlf.{--~ Anr.VIII.G*

s
-

I

L I I

= t r
I I
I

1
I

I I

n

I

3

pi-ri-tus

= -

* qui

a Patre pro-c&dit, al-le-lli-ia:

il le me cla-ri - fi-&bit

,

al-le

- Iti-ia ,

I

n

al-le-lti -ia.

E u o u a e .
Oratio. eus, qui hodibrna die corda fidClium Sancti Spiritus illustrati6ne docuisti: -f da nobis in eddem Spiritu recta sicpere, * et de ejus semper consolati6ne gaudgre. Per D6minum ... in unitate ejlisdem Spiritus.

D

Ad Magnlf. Ant. VIII. G

[ a I

Feria Sexta Quatuor Cernporum.
d

n

I

-

I

I
n

I I

I

a rCcli - tus au-tern

-

* Spi - ri - tus

Sanctus,

Infra Octavam Pentecostes.
r

22 1
r l

quem mit-tet Pa- ter in m6

- mi-ne m e - o,

il-le vos

do-&-bit, et siig-ge- ret i n n di-xe-ro vo-bis, a - 1 - a .
I
I

vobis 6m-ni - a quae-ciimque
I

m

n n

I

rn ,
n

I

n E u o u a e.

- a n m

I

D

Oratio. a qu$sumus Eccl6siae tuze mis6ricors Deus: f- ut Sancto Spiritu congregjta, * hostili nullitenus incursi6ne turbdtur. Per D6minum in unit5te ej6sdem Spiritus.

...

IN FESTO SS. TRINITATIS
Duplex I classis. .

1 N 1. V E S P E R I S .
1. Antivh. I. f
m I

---

16 - ri - a

*
-

t i - bi

Tri-ni-tas ae-qui-lis, una

D6 - i-tas, et an

te dmni

-a

I

s&-cu-la, et nunc, et

Psalmi ut in I. Vesperis a2 Communi Apostolorum.
2. Ant.
11.

D

L'

,

aus et perennis gl6-ri -a*De-o PA-tri, et ~ i - l -i o ,
1

sancto si-mu1 Pa-rhcli-to, in s$-cu -la sae-cu- 16rum.

In Festo Ss. Trinitatis.
1 1 1

223

n E u o u ae.
3. Ant. 111. a 2

n

-

1

a
16- ri -a laudis

I,

*

r6-so-net in o-re 6mni

- um,

Patri , ge-ni-tkque Pro-li, Spi-ri tu - i Sancto p5-ri - ter
I

-

-

re-sliltet laude per en-ni.
4. Ant.

-

E u o u a e.

IV. E

t -ec

n n

I ,

e
n et

Pa-tri,
I

* pa 1

n 3

1

m I

-

1

n

-+
-o

'=

d

I

lique Pro - li,

ti - bi Sancte st6 - di

nostro

re - so-net
I n

ab o-re

ornne per ae-vum.

n

-

E u o u
5. Ant. v. a

a e.

x quo 6mni

- a, *

per quem 6mni

-

a,

224

In Festo Ss. Trinitatis.

in quo

6mni a:

-

ipsi

g16- ri a in sb-cu -la.

-

--

-

E u o u a e .

0

Capitulum. Rom. rr. d. altitfido divitiiirum sapi6ntiae et scienti* Dei: j- quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, * et investigRbiles vize ejus!

Hymnus.
n a m sol re-c&dit igne- us: Tu lux per-knnis Uni-tas,
I

Nostris, be -8-ta Tri-ni - tas, Inflinde am6rem c6r-di-bus.

2. T e ma-ne laudum ciirmine, Te depreciimur vkspe-re:

Dign6-ris u t t e s.lippli-ces LaudBmus inter c&-li-tes.

E

r
I

I

I

I

m

I "
I

n

r

- n l Ii i ,

3. Patri simiilque Fi-li - o,

n Ti-bique
--

P Sancte Spi-ri-tus,

Sicut fu-it, sit j"gi-ter ~ a e c i u m per omne gl6-ri-a. A-men.

In Festo Ss. Trinitatis.

225

Ti. BelledicG~llusPatre111 et Filiuin cunl Sancto Spiritu.
I$. Laud4mus et superexalt6mus eum in sffcula.

1. D

Ad Magnificat, Antiphona. Cb
-

C-

- .P r

G
ve-ra

ti-bi
-

r8-ti-as * t i - b i De-us, grA-ti-as

& -

- b et
-

r h
et summa D6
I

+A

i-tas: sanc

-

ta et

u-na U-ni-tas.

c ,. ' e-:

v

E u o u a e.

Ora tio.
mnipotens se~npitkrneDeus, qui dedisti fi51nulis tuis in conSessi6ne v e r x fidei, =tern= Trinit5tis gl6riam a g n k e r e , et in potentia majestgtis ador5re CTnitBtenl: f- qu+sunlus; ut ejiisdem fidei firmithte, * ah 6mnibus senlper munihmur adversis. Per D61ninum.

0

Et $t Cornmemoratio Dominica? I. post Pentecosten, ut sequitur.

-au

-

dit

ser-vus tu - us. 1 . Vespertina orhtio asckndat a d te D6nline. 5 Q. Et desc6ndat super nos nliseric6rdia tua.
Vesperale Rornanu~n

226

In Festo Ss. Trinitatis.
Oratio.

eus, in te sperBntium fortitfido, adCsto propitius invocati6nibus nostris: et quia sine te nihil potest mortiilis infirrnitas, prxsta auxilium gr8tiz t u z ; * u t in essequCndis mandstis tuis, et voluntate tibi et acti6ne placeiimus. Per D6minum.

D

+

IN 11. VESPERIS.
Antiphona; Cnpitulunz et Hynznus ut in I. Vesperis. Psalmi de Dominica. %. Belledictus es D6mine in firmam6nto cmli. F$. Et 1audBbilis et glori6sus in s$cula.
Ad Magnificat, Antiphona.
IV.

E

?
e De-urn

I

*

n Patrern

n-

+ n a mi 5 'p. I ing6 - ni -turn, t e Fi - li - urn
m

-I
u-ni-gk

- ni -turn, t e Spi-ri - turn Sanctum Pa-ri - cli-turn,
I

*
I

-I

m

m

sanctam e t in-di - vi-du - a m Tri -ni-th-tern, to-to cor-de

et
I
1

o-re confi-tkmur, laudi

- mus, atque bene-di-ci-mus:
I

F-

I
q~

n , tn n t i - bi gl6-ri a

.
I

-

q n I

-

I

n

U
i n

n

~

~

in

s&-cu-la.

E u o u

a e.

Oratio.
mnipotens seinpitCrne Deus, qui dedisti f5mulis tuis in confessi6ne verae fidei, aet6rnze Trinitiitis gl6riam agn6scelSe,et in potCntia majestiitis ado^-81-e UnitBtem: $ qn&sumus; ut ej6sden1 fidei firnlitAte, * ab 6mnibus senlper inuni6mur adversis. Per D61ninum.

0

In Festo Ss. Trinitatis.
Pro Com7nemoratione Donzinicat.

227

o - li- t e ju-di-c8-re,

*

ut non ju-di c6-mi-ni:

-

in quo e - n i m ju-di-ci

-0

ju-di-ca-v6-ri

-t i ~ ,

---

..

ju- di-ca- bi-mi-ni,

di- cit

Dd-mi-nus.

'33. Dirigdtur D6lnine oriitio nlea. I$. Sicut inc6nsum in conspectu tuo.
Oratio. Deus, in te sperhntium. ut supra. 2 2 6

Feria Secunda. Omnia dicuntur ut in Psalterio, cum Oratiotze braecedentis Dominica?, Ileus, in te speriintiunl. ut supra. 226. Feria Quinta, celebmtur Commemoratio solemnis Sanctissit7zi Corporis D. N. J. C.
Itlfra Octuvam non Jit de Festo nisi fuerit Duplex I. classis; reliqucr Festa ve1 transferuntur post Octavam, vel commemorantur iuxta Rubricas in Mperis. Die vero Octava non Jit nisi tie Festo SS. Apostolorum Petri et Pauli si occurrat, clrm Commem. ejusdem diei Octave.

IN COMMEMORRTIONE SOLEMN1

SSMI CORPORIS D. N. J. C.
Duplex I. classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.
1. Antlphona. I. f

_ r
a-ckr-dos in ae-ternum

* Christus

D6rni-nus

se-ciin

- durn 6r-di-nem Melchi - se-dech, pa-nem et

vi-num 6btu- lit.

E u o u a e.

Ps. Disit Dcilninus. 2.
I m
I

r L .

-

I I

I

h i

i-se-rh-tor

D 6 - mi-nus*escam de-dit

In Festo Corporis Christi.

220

bi- li
Ill. a 2

- um. E u o u a e. Ps. Confitebor. 2.

b-li-cem

*

sa-lu-tii-ris

ac-ci-pi

-

am,

et sa-cri-fi-c5bo h6 -sti - am laudis. Ps. Crkdidi. 20.
4. Ant.

E u o u a e.

IV. E

--[ ---

ic
I

-

ut no-v6l-lat

o li - v8-rum,

-

* Eccl6-si - ze

-

-

fi-li

-i

sint

in cir-cii i-tu men-sat D6-mi-ni.

-

E u o u a e.
5. Ant.
t

Ps. Be5ti omnes. 41.
'

T a r -a ,

2

---

-

ui pa-cem + po-nit fi-nes Ecclh- si- at, frumenti
e

&+-a=KiJ

6-di-pe sb- ti - at nos Dbmi-nus.

E u o u a e.

230

In Festo Corporis Christi.
Psalmus 347.
hlittit crystsillurn suam sicut bucc6llas: * ante fcicienl frigoris ejus quis sustinkbit? Emittet verbum suum, et liquefhciet ea: * flabit spiritus ejus, et fluent aqux. Qui a n n ~ n t i a t verbum s u u ~ l ~ Jacob: * justitias et judicia sua IsraE1. Non fecit Miter omni nati6ni: * et judicia sua non manifestavit eis.

auda Jeriisalem D6minum: * lauda Deum tuurn Sion. Qu6niam coilfortiivit seras 1 portarum tuiirum: * benedixit 1 filiis tuis in te. Qui p6suit fines tuos pacenl: * et Bdipe frumknti siitiat te. Qui emittit el6quium suum terr z : * vel6citer currit sernlo ejus. Qui dat nivem sicut lanam: * n6bularn sicut cinerem spargit.

L

Capitulun~. I . Cor-. rr. e. ratres: Ego enim accepi a D6n1ino quod et triididi vobis, qu6niarn Ddlninus Jesus, in qua nocte tradebhtur, accepit panem, et grsitias agens fregit, et dixit: Accipite, et manduc8te: hoc est corpus meunl, quod pro vobis tradetur: * hoc fiicite in meam commen1orati6nern.

F
I

[-b---

Hymnus.
r

I

1 1 i

-

I n I

a n '

ange lingua glo-ri - 6-si C6rpo-ris my-stk-ri - urn,

Sangui-nisque pre-ti 6-si, Quem in mundi pr6-ti - urn

-

+

Fructus ventris gene-r6-si Rex ef-fli - dit
1

gknti urn.

-

n n 2. No-bis da-tus, nobis na-tus Ex in-t5cta Vir-gi-ne,

I

I I

Et in mundo conversh-tus, Spar-so verbi s6-mi-ne,

II

In Festo Corporis Christi.

231

S u i mo-ras inco-li-tus

-

Mi - ro clau-sit 6r-di - ne.

E-r - n

m
I + -

n n '

3. In supr6m~e nocte cenze, Reclimbens cum fr6-tri-bus,

e

- n

--n

-Ob-ser-vii-ta le - ge ple-ne Ci - bis

I

n

I

"

n

+--

I

n - n in

q

le-gii - li -bus,

-.

Ci-bum turbse du-od6-nse
m

Se dat s u - i s mi-ni-bus.
I

r

n n n n ' 4. Verburn ca-ro, panem ve-rum Verbo carnem 6f-fi-cit:
I

~
I

.

e-- n -

m b

n

I

-

n

I

" n

Fit-que sanguis Christi me-rum, Et si sensus d6-fi-cit,

-

Ad firmiindurn cor sinc6-rum So-la fi-des siif-fi-cit.

5. Tantum er-go Sacramenturn Ve-ne-r6mur cirnu - i:

Et an-ti-quurn do-curn6ntum No-vo ce-dat ri- tu - i:

232

In Festo Corporis Christi.

Prze-stet fi-des supple-mkntum Sknsu-um de- fkctu - i.

6. Ge- ni- t6- ri, Ge- ni- t6que Laus et ju-bi- lii- ti - o,

-*

[ - - 4 - - -

b n n Sa-lus ho-nor, virtus quoque

B"m -m -

n
R

Sit e t be-ne-dic-ti o :

-

-

Pro-cedknti ab u-tr6que Compar sit l a u d i - t i - o. A-men.
~ ~ a ~ -

I
a n 4

v.Panem de c e l o praesti-tisti e - is, al-le-lii-ia.

I

k " - - - - - - -

.

Oinne de lec-ta-mkntum in s e ha- bkn-tern, a1- le-

-

'

I

a
n
--a

lli - ia. ( i cantatur in /. et I/. Vesperis Festi tanturn; alias in tono Sc communi.)
Ad Magnificat, Antiphona.

om''
q n b k

,I.

F

[+ *

tn est,

quam s u - i - v i s

=

=

7h -

*

D6

-

mi- ne,

In Festo Corporis Christi.

233

spi

-

ri- t u s t u

1

us!

qui

u t dul-c6-di - n e m t u

- am

in

fi-li-os demonstrii

- res, pane

s u - a-vis-si-mo

de

-cce-lo prksti-to, e-su-ri - 6n-tes reples bo-nis,
n

m

I

n

fa- sti-di-6- s o s di-vi

______I-

- - E u o u a e .

+k kI'! Z

eus, q u i nobis sub Sacran16nto mir6bili passi6nis tu,r nlem6riam reliquisti: t tribue, qu2iisunlus, ita nos c6rporis et s6nguinis tui sacra mystkria yenel-51.i; ut redempti6nis t u z fructuin in nobis jiigiter senti8nlus. Qui vivis et regnas cunl Deo Patre in unit5te.

D

Ad Cornpletoriurn Hymnus cantatur i72 tono posito in Nafivifate Domini, 94, et in _fine dicitur Jesu tibi sit glhria, Qui natus es de Virgine, per totarn Octavam. Eodem mod0 per Octavam terminantur omnes Hymni ejllrsdetn rnetri, etiarn in O$cio Sanctorum, nisi aliter nofetur.

IN 1 . VESPERIS. 1
Omnia sicut in I. Vesperis, 2%.

\'I. Panem de c e l o przstitisti eis, allelhia. I$. O~rlnedelectamkntunl in se habentetn, allel6ia.

m+c7
-

tes dimit-tens

in

-

5-nes.

Oratio.

234

Sabbato infra Octavam Corporis Christi. Ad Magnificat, Antiphona.
--

I

s a - crum convi-vi - urn!* in quo Christus

s6

-

mi-tur: re-c6 - li tur me-m6

-

L

-

ri- a passi

- 6 - nis

e

-

jus: mens inlple - tur gr&-ti - a:

et fu-ti? - rae

b

~ 1 6 - r - az no-bis pignus da i

- tur, alle-

-

-

-

-

16 - ia. E u o u a e . Sic dicitur Oficium per totam Octavanz

-

Sabbato.
antiphon^ et Psalmi ut in I. Vesperis Festi, 228. CayituIunl. I. Joarz. 3. 6. arissinli: Nolite mirjri, si odit vos mundus. t Nos scimus qu6niam translhti sumus de morte ad vitanl, * qu6iliam diligimus fratres. Hymnus. Pailge lingua. 230. Y. Cibhvit illos ex Qdipe frumknti, allelGia. I$. Et de petra, nlelle saturQvit eos, allelhia.

C

Ad Magnificat, Antiphona.
VII. a

-

-___t__

n u- er Siimu-el

m

I

3

I I I n
I

- I I

I

n

-"?-I
co-ram
I

* mi-ni-str6-batante De - urn

Dominica infra Octavam Corporit; Christi.
I

235

I ,
I

m n m I
I

He-li, et sermo D6mi-ni

e-rat pre-ti-6-sus cum e - o.

-

I

'=
I

E u o u a e .

-

S

Oratio. ancti n6minis tui D6mine tim6rem phriter et am6rem fac nos habbre perpetuum: f- quia numquam tua gubernati6ne destituis, * quos in soliditcite tuze dilecti6nis instituis. Per 116minum. Et fit Commem. de Octava. Ant. 0 sacruin conviviu~n.334. %. Panem de coelo. Oratio. Deus, qui nobis. 233.

Dominica infra Octavam Corporis Christi
qua? est 1 . post Pentecosten. 1
Antiphona et Psalmi ut in I. Vesperis Festi, 225. Capiti~lum. Carissimi: Nolite. 234. Hymnus. Pange lingua. 230. q. Cibhvit illos ex hdipe fru~ndnti,alleliiia. Q. Et de petra, melle saturhvit eos, alleliiia.

Ad Magnificat, Antiphona.
1. a

E-

I

-

I

d

a-q
I

x - i ci-to

* in pla-t6 - a s

et vi cos ci-vi - th-tis:

I

I

-

/

-

-

et piiupe-res ac d6bi-les, caecos et claudos cornpblle

intrh-re, ut

imple - 5-tur domus me-a, al-le -1ii-ia.

236

Sabbatis post Pentecosten.

E u o u a e . Deinde _fit Conzmem. de Octava, cum Ant$hona et 17. ut in 1 Vesperis Festi, 232. . Feria Quarta. Omnia ut in I. Vesperis Festi, 225. S i sequenti die aliud Festum occurrat, vel trnnsferatur vel commemoretur, juxta Rubricas, nisi sit Festum SS. Apostolorum Petri et Pauli, qrlod celebratur cum Commem. O c t a v ~ . Feria Quinta. Octava Corporis Christi. Duplex majus. O~nnia ut in die Festi. Sequenti die celebratur Festum Ss. Cordis Jesu, de quo lzulla fit Commem. in I/. Vesperis diei Octave Ss. Corporis Chrisfi. Si autem hodie celebratum sit Festum SS. Apostol. Petri et Pauli crrm Commem. Octavct. Ss. Corporis Clzristi, in II. Vesperis SS. Apostolorurn _fit tanturn Commem. de seq. Festo Ss. Cordis Jesu.

DICENDE IN SABBATIS POST PENTECOSTEN
USQUE AD ADVENTUM.

Sabbato ante Dominicam 111. post Pentecosten.
Ad ~ a ~ n i f . Ant. I. f -

et

(7+-

n

n

m
I
I I

n

m

ogno-v6-runt omnes

*

a

Dan
1

--

- 7 3 1 -

usque -

i

Bersa-b6

-

e , quod

- - n fi-d6- lis Sbmu-el prophe-ta
--

53==+ --+=
es-set D6-mi-ni.

-

E u o u a e.

Sabbatis post Pentecosten.

';:.

9.

Vespertina oratio asc6nd:it ad te 1)61nine. Et descendat super 110s nliseric6rdia tua.

Or-atio. Prot6ctor, qua? habetur infra post Arrtiphonam rrltilne Hebdomada? Novembris, cum aliis Orationibus usque ad Adue~zt~rnl.

Sabbato ante Dom. IV. post Pentecosten.

P
in

0 1-=i : .
1

4.

m

I

rae-vii - lu

- it

Da-vid

* in

Phi - listhzk

- lrm,

Up-

funda et lA-pi-de, in n6-mi-ne D6-mi-ni.

Sabbato ante Dom. V. post Pentecosten.
Ad Magnif. Ant. I. D. -

{
ontes

-----

- +

------+,

A

*

v

m

I

G6lbo

- G,
I

nec ros nec plli-vi
1
I

-a

m b
m

a A--i-f--' vk-ni - at su-per vos,

qui

-

: I

a

in te

ab-j6c-tus est

cljrpe-us f6rti

- urn, elf-pe - u s

Sa-ul, qua

'

4

- si non esset -

L

unctus 6 - le-o. Qu6

-

modo ce-ci-d6-runt for-tes rn

238

Sabbatis post Pentecosten.

pr&-li - o ? J6-na-thas

n

-

in exckl-sis tu-is inter-fkctus est:

Sa - ul

et Jbnathas, amA-bi les

-

' I

et de-c6-ri valde

-

.

-

--#Arn
m

+- . -= se-pa rh- ti.
Ad ~ a ~ n l f . Ant. 1. f

in vi-ta s u - a , in morte quo

-

que

non

sunt

n-a n * .

q.

E u o u a e.

' , Y-

Sabbato ante Dom. VI. post Pentecosten.
[ n

I

I

q

. i

in - iqui - th-tern

ser-vi

tu

- i,

..

qui

-a

in-si pi

- - 6n-ter

e- gi.

E u o u a e .

Sabbato ante Dom. VII. post Pentecosten.
Ad Magnif. Ant. V l l l . G

u

m

I

m

n n -

I

I

r

I

--I-

n

-

x4-runt

* Sa - lom6nem

.

n

Sa

- doc sacerdos,

-

Sabbatis post Pentecosten.

239

et Nathan pro-ph6- ta re-gem in Gi-hon, et ascendkntes
I

lac

-

ti di-x6-runt: Vi vat rex

-

in z e

- tkrnum.

E u o u ae. Nisi ponenda sit Antiphotza pro Dominica I. Augusti: quia tunc, omissis Antiphotzis de Libris Regum, ponuntur de Libris Salomonis; qilod etiam servatur in seguentibus Hebriomadis.

Sabbato ante Dorn. VIII. post Pentecosten.
Ad Magnif. Ant. VII. a
I

r

I ' "

F
I

I

,

I I ,
I

-

1,- n II'n n , D ser-vi tu i, ut aedi - fi-c8-rem templum n6mi-ni tu - o.

-

-

1

Sabbato ante Dorn. IX. post Pentecosten.

DI P;== +
-

Ad M a g n l f . Ant.VII1. G

[

n

q.

I a a m R j r $ -

urn t61-le-ret D6mi-nus*E-li- am per tiirbi-nem

'-d in cce-lum, E-li-sk-us clam6-bat di-cens: Pa-ter mi,
I

rm

i 3
I
n

I

I

@

240

Sabbatis post Pentecosten.

currus
I
Ad Magnif. Ant. V i . F

-

-

-

-

Is-ra

- el,

et auri-ga e-jus. E u o u a e.

Sabbato ante Dorn. X. post Pentecosten.

F

-[--

---

e - c i t J o - as

* rec-tumco-ram

D6-mi-no

Sabbato ante Dom. XI. post Pentecosten.
Ad M a g n i f .

m

m

m

b-se-cro D6-mi-ne,

*

memen-to, q u z

- so,
-

-

qu6mo-do ambu-15-ve-rim co - ram te in
-I
I

ve-ri-ti-te
--

Pr(

bn

n

n

I

et in cor-de per-fCc-to, et quod pl6-ci - turn est

I

,

, n

1
I

in -

I

co-ram te, f6-ce-rim. E u o u a e.

Sabbatis post Pentecosten.

Sabbato ante Dominicam I. Augusti.
Ea autem dicitur I. Dominica melzsis, qua, est in Kalendis, oel proximior Kalendis illiris mensis: ita ut si K a l e n d ~ fuerint II., IU. et IV. Feria, tunc I. Dominica mensis, in qua Iiber Scriptura inchoandus ponitur, est ea qucz prmedit Kalendas. Sin autern C/. el VI. Feria, we1 Sabbato, est ea q u e sequitur. Et in Sabbato pracedenti ad Magn~pcatponatur Antiphons illius historia, omissa alia qucz forte occ~~rreret.
A Magnlf. d An. I . a

--

g

S
e -

m 'a-pi - &-ti
1

m

- a * =-di - fi - c5 - vit
n I

si - bi domum :

I!-

PIm

i-jT-m-"f-'Si-

-

ex-ci-dit co-llimnas sep-tern : slibdi - dit si-bi gentes,
I I
C 1 ,

-

-

I

,
I

su-perbo-rbrnque et sub-li-mi

-

ml um col-la pr6-pri - a
I

-

I

+----- , -1
I

- -1 , -11 1
virtli-te calci-vit.

E u o u a e.

Oratio qucz contingit in ordine aliarum Dominicarum, ut infra.

Sabbato ante Dominicam 11. Augusti.
- m
I 1

I

I

*

in

al-tis-si-mis

ha - bi - t h - vi,
I

-

11

'- 1 I
, .
I

F

In 11, m I) C! 11 m m m rn P rn 11 m l 1-11 et thronus me-us in co-llimna nubis. E u o u a e.

-

d

Vesperale Romanum.

16

Sabbatis post Pentecosten.

Sabbato ante Dominicam 111. Augusti.
A d Msgnif. Ant. VIII. G

-{
A n
m

+
n n d
I

n
m

r
I

_ I_-

'
--

0
est,

n

- -h - -

n

-r?'

-mnis s a - p i - e n t i - a * a D6-mi-no D e - o .-

et cum il-lo f u - i t sem-per,

et est ante

Ad ~a~nif.[--t Ant.Vl11. G

+,
-__I____

a - pi

- en-ti - a *
-

cli-mi - t a t in pla t 4

I

n
-

I

Si quis di - li- git sa-pi - 6nti - am, ad me de-cli- net,

&

9

-

et e - a m invk- ni
-

- et:

-

et e - am durn inve-ne-rit,
I

6n 7 3 - n
-

+ A "

be- 6-tus.est, si te-nli- e-rit e - am.

if
m
I

Sabbato ante Dominicam IV. Augusti.
= -

m

-

- -

is:

-

m

" n " .

m

= I-

E u o u a e.

Sabbatis post Pentecosten.

Sabbato ante Dominicam V. Augusti.
N s h e c fuerit propinquior Kalendis Septembrr's : quia tunc istn ii
cum sua Hebdomada omittitlu; et ponitur Antiphons pro I. Dominica Septembris, ut r'nfra.
~d ~agnif.[-

Ant. VI. P -

+-

n
1 ,
I

n

I

II

I

serva, fi

- li, * prae-ckp-ta

pa-tris tu - i ,

et

ne
I

di-mit-tas le-gem ma-tris t u
m

m

I

w

i: sed li-ga z

E

-m
in corde

= -*m % e a
Ad ~ a ~ n i f . Ant. I. f

a

.

d

rn

m

m

.

t u - o jiigi-ter.

--E u o u a e.

Sabbato proximo Kalendis Septembris.

I

Cn
susti-nu - i t pa-ti
-

&____bY

n

I

.
I
L I

~n

I

r

P

t
.

I

i

urn audis -set Job

* nun-ti -

6 - rum verba,

- enter, e t

a - it: Si bona sus-c6-pi-mus

de ma-nu

D6-mi-ni, m a

-

la au-tern q u a - re non
____t n I

F :
+n-w-r

-

sus-ti-ne - bmus? In 6mni-bus his non pec-c8-vit Job
16*

1

=

I. L

m

q

v

-

-

+ ,*--!
244
-

Sabbatis post Pentecosten.

r. n i r

16-bi is

-

su

- is, ne- que stultum h - liquid contra

I 91 -

=

m

m
I

n a -I----------

-

* i-

De-urn

lo-cb-tzs est. E u o u a e.

Sabbato ante Dominicam 11. Septembris.
~agnif.[-b Ant. I. g
m
I
I
I

-

a

I -!'
m

'

I

m

m

m

m

- R1

bmni-bus his
-

b3 1 - 1 : m Is u - is, ne-que stultum quid contra
m

non pecci-vit Job 15-bi - i s __+___m
I

*

rn

I

m
I

I I

1

-

m

De- urn lo-cli-tts est.

- E u o u a e .

Sabbato ante Dominicam 1 1 Septernbris. 1.
Ad ~ a ~ n l f . Ant. IV. E

-{

n e re-mi- ni-sch - ris

4

nn n

-

I
I

_ _ _ 1_ + 1 -

* D6-mi-ne d?-licta

m m me- a,

pa-renturn me

- 6-rum:

neque vindic-tam su-mas

de peccii-tis me is.

-

E u o u a e.

Sabbatis post Pentecosten,

245

Feria IV. Quatuor Cemporum Septernbris.
Ad Vesperas, si fit de Feria, dicunfur Preces feriales, 32, cunz Oratione Dom inicm pr~ceden fis.

Feria VI. Quatuor Cemporum Septernbris.
In Vesperis, nisi _fiat de Festo IX Lectionum, dicuntur Preces feriales, 32, et Orntio Dominic@ pr~cedentis.

Sabbato ante Dominicam IV. Septernbris.
Ad ~ a ~ n i f . Ant. Ill. g -

-{ -

-

E l

mi-r6 bi

do-nA

-

i

*

-D6-mi-ne De - us, magne et

- - lis,

qui dedi-sti sa-lhtem in ma-nu femi-nae,

Sabbato ante Dominicam V. Septernbris.
Ad l a g n i t Ant. 1. D 2

[

D

1 P
6-mi ne,

-

I

-

-

* Rex

omni- po -tens, in di-ti - 6-ne

I I

- n est qui pos-sit

tu - a cuncta sunt p6-.&a,

et non

tu- & re-siste-re vo-lunt5-ti.

E u o u a e.

Sabbatis post Pentecosten.

Sabbato ante Dominicam I. Octobris.
Ad Magnlf. ~ n x

-

[

-

~

,

I

I

~

n

-r g
I

=

I I

n

ir j

d- a p 6 r i - a t D6-mi-nus

e-in
-

-

* cor vestrum

in le-ge

I

1 ' 1

I

+

su a, et in prae-ckptis su-is:

et f5-ci- a t pa-cem

in di -&bus nostris.

E u o

11

a e.

Sabbato ante Dominicam 1 . Octobris. 1 Ad Magnlf. [ $ - - - + Ant. V111. G
I

--

r

I

I

e

- fG1-sit sol

'i:

in cly-pe

- os

LI

I

Qu-re

-

os,

m

I

et resplendu &-runtmontes ab e is,
I
I
I

-

I

m

m

I

-

I

-

-

I

et
m

forti-tiido
-

LI

m

I

I " , ' 8

gkn-ti

- urn dis-sip8-ta est. E u o u a e. Sabbato ante Dominicam 1 1 Octobris. 1.
D

-

- - I Magnlf. [ Ad Ant.

I.

-

L-=
e t di

-

-

I

Br

I
LI

I

--

I

ugebat autem Ju-dam

* Isra- el planctu magno,
in

I

- c6bat :

Qub

- mo-do ce- ci -F dl-sti, po-tens

Sabbatis post Pentecosten.

247

k-$n pr&-li- o, qui salvum fa-ci 6

---,-I

-+-----n
I

- -

1'

bas p6

-'pu-lum D6mi-ni?
I

'

v

E u o u a e .

Sabbato ante Dominicam IV. Octobris.
Ad Magnlf. Ant. I. f

-{
-I

1
I I
I

-

n * E, r
LI

I

I

I

x-au-dl- a t Do-mi-nus
I I
1

o-ra-ti 6-nes ve-stras,
I

-

I
LI

nLm n a h n = et re-conci-li -6-tur vo-bis: nec vos d6-se-rat in tempo-re
I

n

r *

-

=

fi

I

ma-lo D6-mi-nus De- u s noster.

E u o u a e.

Sabbato ante Dominicam V. Octobris.
Nisi sit dimittenda, quia h ~ proximior sit Kalendis Novernbris. c
Ad Magnlf. Ant. I. f

u- a

*:
n
m

1 - 1 m
I

t-----------n
I
I

est po-t6nti - a,* t u - a m regnum D6mi-ne,
I
I

"

tan
I

+
tu

-

I

n ,
I

-+- -

es su-per omnes gentes: d a
I l l b

pa-cem D6mi-ne

--

m in di -&-bus nostris.
I

1

I

I

I

E u o u a e.

248

Sabbatis post Pentecosten.

Sabbato ante Dominicarn I. Novembris.
Ad Magnif. Ant. I. a

5

v
I

- ---n

-{

m

- i- di D6-mi - n u m se-dkn-tern * su-per s6 - li - u m I I I
m

+ n rn
1I

n

" et

n

' e

-P-n-aex-ckl-sum,
..

- rat
oinnis

ple- na

ter - ra

ma-jesth-te e-jus: et

e

-

a quae sub ipso e

-

rant,

re-plkbant templum.

E u o u a e.

Sabbato ante Dominicarn 11. Novembris.
~d ~ a g n l f . Ant. I. g

.-[

-

7j n m q
4:

-spi-ce D6m1-ne,

qui

-

p

-'

a facta est de-so-16-ta

d6mi-na

g k n 6 - u m : non est qui conso-16-tur e

- am,

ni-si

tu

'

'D e - u s
I

-

noster.

-

-

-

E u o u a e.

Sabbatis post Pentecosten,

249

Si November habeat tanturn quatuor Dorninicas, tune Sabbato ante Dominicam II. ad Magnificat dicetur Antiphons Muro tuo, ut infra, et duobus sequentibus Sabbatis dicentur Antiphon@ posit@ etiam infra in Sabbatis ante Dominicam / K ct V.

Sabbato ante Dominicam 1 1 Novernbris. 1.
Ant. I. g

-u-ro t u - o

+---------I

R
1

-

--

n -

dh- I
I

-

I

b

I

P

* in - expugnii-bi - li
armis tu-ae

m n circumcinge

.i

nos, D6

- mi-ne: et

tenti -zpr6

-

te-ge

nos

semper.

E u o u a e.
- -

Sabbato ante Dominicam IV, Novembris.
Ad Magnif. Ant. I. D 2

[ ,

-

ui coe-16-rum c6nti-nes thro

*

-

nos, et a-bjrssos

intu 6-ris,

-

D6rni-ne Rex re-gum: mon-tes p6nde-ras,

- -

-

in ge-mi-ti-bus nostris.

E u o u a

e.

250

Sabbatis post Pentecosten.

Sabbato ante Dominicam V Novernbris.
Ad Magnif. Ant. I. D 2

[----------

' 3 -- -

u- per mu ros

-

tu

- os,

* J?-

I

I)

rh - s a

.

_____1
I

mm
. I

- lem,

consti-tu i

-

cu-st6-des: to-ta di

- e e t t o - t a nocte

non t a - c6 - bunt lau-d5- re

no-men D6-mi- ni.

E u o u a e.

Sabbato post ultirnam Dominicam Novernbris.
Ad Vesperas, Antehoncz de Dominica I. Adventus; Psalmi de Sabbato ut in Psalterio. Capitulum, Hymnus, Y., Antiphona ad MqnzJcat et Oratio ut in Sabbato ante Dominicam I. Aduentus, 66.

ORATIONES ET ANTIPHONE

IN DOMINICIS
0.0 0 0 . . .
0..

PER ORDINEM DISPOSITE A TERTIA POST PENTECOSTEN USQUE AD ADVENTUM

Dominica 111. post Pentecosten.
A d Magnlf. Ant. VI. F

-

Q
-

I

I

*I -r

* ha-lns
- -- -

drachmas de-cem,

-7

-

m ,-+--=I + i '
et si per-di-de
rn

- rit

-

-

-

-

-

drachmam u-nam, nonne ac-cknclit

I n
I

-

m

I

I

I

h
n

+-

n " I lu-ckr - nam, et evkrrit do-mum, et quae-rit di-li-g6n-ter,
m
I
I

amrn
CI

m

-

do-nec inv8ni-at? E u o u a e. Y. DirigAtur D6mine orcitio mea. F$. Sicut i n c h s u m in consp6ctu tuo. Orafio. rotector in te sper5ntium Deus, sine quo nihil est vBlidum, nihil sanctum: -f multiplica super nos miseric6rdiani tuarn; ut te rec,t6re, te duce, sic transeiimus per boila temporilia, * ~ l t no11 amittcinlus aet6rna. Per Dcjminunl.

P

Dominica IV. post Pentecosten.

252

Dominica V. post Pentecosten.

ni-hi1

c6-pi-mus: in verbo a u t e m tu o

-

la-xii-bo re-te.

E u o u a e .

Oratio. a nobis, quksumus D6inine, j ut et mundi cursus pacifice nobis tuo 6rdine dirig8tur: * et Ecclesia tua tranquilla de~oti6ne laetetur. Per D6minum.

D

Dominica V. post Pentecosten.
Ad Magnif. Ant. I. D

-{

___$
I
L

I

m

S

i

offers
1

* munus

tu

-

urn :n-te

altA
I

- re,

h n

e t re-cord5-tus frlr - e-ris

__C______ q u i - a fra-ter t u - us ha-bet

A-liquid advhr-sum te:

Iu

re- linque

i-bi rnunus t u - urn

ante

alth

-

re, e t
Ih

va-de pri u s
I I

-

E
---

a-rn
rn "

+
I

fratri t u - o : e t t u n c v6-ni - e n s 6ffe-res m u n u s t u

I

I- nI m
I

n a
C

re-con-ci-li - A ri
I
I

-

I

I
I

*
I

-

-

rn urn,

m

a , , ,

n

a

I

a l - l e - Iti-ia.

E u o u a e .

' -+--

q.

Dominica Vl. et VI1. post Pentecosten.
Ora flo.

253

bona invisibilia Deus, qui diligentibus team6ris affkctum; przparhsti: j- infiinde c6rdibus nostris tui ut te in 61nnibus et

super dmnia diligentes, * promissi611es tuas, quae omne desid6rium siiperant, consequiimur. Per D6minum.

Dominica VI. post Pentecosten.
Ad Magnlf. Ant. VII. b

i-s6
n

-

re- or

* su-per turbam:
n i n b n

qui- a ecce jam

i n n

tri-du o sfisti-nent me, nec ha-bent quod mandli-cent:

-

et si di-mi-se-ro e - o s je-jiinos, de-fi-ci- ent in vi a,

-

al-le - lu ia.

-

.

E u o u a e . Oratio.
.f-

est totum quod est insere Deus virtfiturn, cujus an16remu ztuisunt hona 6ptinium:acinpietiitis pect6ribus nostris n6minis, et przsta nobis religi6nis augin6ntun1; * ut q nctrias, stt'idio, q u z sunt nutrita cust6dias. Per D6minum.

Dominica VII. post Pentecosten.
Ad Magnlf. Ant. I. D

-

p

I
I

-A

on potest

+ * arbor b o - n y fructus ma -10s fB-ce-re,

neque

ar-bor ma-la fructus bo-nos f5-ce-re:

ornnis

254

Dominica V111. post Pentecosten.
8

k+ = I
E3
ignem

n I : I : arbor q u a non fa-cit fructum bonum, ex-ci-dk-tur,et in
I

I

-

m

I r

,+
-

I m = n1

p g mit-t6-tur, al-le - 11'-ia.
i

n ,

m

n

E u o u a e.

Oratio.
yrovid611tia sui Deus,p rcujust ~esor5mus; utinn6xia dispositi6ne non fhllitur: j- te siipplices cuncta suhm6veas, * et 6mnia nohis o f u r aconc6das. Per D6minum.

Dominica VIII. post Pentecosten.

Q E---a
a me

Ad ~ a ~ n i f . Ant.1V.E

k
I

-

t

t-

~
I

i

uid fh-ci - a m ,

* qui - a

I ' :

-

n

?G--M
u s au-fert
7 -

d6mi-nus m e
I

? " vil-11-ca-ti - 6-nem?
I

m

- 1 1 1

" 5-tj i . +LI

f6-de-re non vh-le

-

s,
8-

n &-

-

E---

I

? h ' f i

Qa
1 8
I

I

n

men-di-ch-re e-ru - b6-sco: sci

- o quid f8-ci -

3%-11 - '

1

I

1

a m , u t cum

I -n F

I
I I - n n "

t

amb-tus fii -e-ro a vil-li -ca-ti - 6-ne, re-ci-pi

aik

E u o u Oratio.

p .
"

ant me -

I -

in domos su-as.

a

n e.

argire qu&suillus Dbmine, semper spiritum L q u z nohis,secfinduin te vivereag6ndi: -f o t qui sine te cogitiindi recta snnt, propitius et esse non 1~6ssumus, * valeiimus. Per D6minum.

Dominica IX. et X. post Pentecosten.

Dominica IX. post Pentecosten.
Ad htagn If.

------I

t-

S
-

crip-tum est

-n
I

-

+

-

I

I

n

n

C

'*

qui - a domus me

- a

n

domus o - ra-ti 6-nis est cunc-tis gknti-bus: vos au-tem

-

+-

fe-ci-stis

+i p z ~ p ~ Ts p
quo-ti-di

il-lam spe-llincam la-tr6 - num; e t e m -I I
I1

- rat

P

cens in templo. Etio u a e . Omfio. Ateant aures iniseric6rdiz t u z DD611line precibus supplichnti~~ln: -f et ut petentibus desiderita conc&lns, * fac eos qure tibi sur~iplBcita postul5re. Per D61liinuni. do

-

e

-

Dominica X. post Pentecosten.
Ad Mae

-

1

k T r r, 1 1 n n
LI I
I

e-sc6ndit hic

*

ju-sti-fi-cii

-

tus

in domum

I

n s u - a m ab il-lo: qui - a omnis qui se ex - 61-tat, humiI

-

li - b-bi-tur:

et qui se hu-mi- li at, ex-altb- bi-tur.

-

356

Dominica XI. et XII. post Pentecosten.

E u o u a e .

Oratio.
eus, qui omnipothntiam tuam parc6ndo mexime et miserendo manifhstas: multiplica super 110s miseric6rdiam tuam; ut a d tua promissa curr6ntes, * ccrl6stium bon6i-un~f5cias esse cons6rtes. Per D6minum.

D

+

Dominica XI. post Pentecosten.
e-ne 6mni

-

a fe-cit:

* ssudos fe - cit audi- re,
-

E u o u a e . Oratio. lnllipotei~ssempiterne Deus, qui abund5ntia .piekitis t u x , et mdrita s6pplicum excedis et vota: j- effunde super nos miseric6rdiam tua111; ut di~nittasq u z conscikntia mbtuit, * et adjicias quod oriitio 11011 przsfimit. Per D61ninunl.

5 - d - p
et mu-tos loqui.

0

Dominica XII. post Pentecosten.
~ n t . v f I 1G .
I

H

L omo qui-dam

I n

h

m
I

m ~

~
C

3 ' rn

I

m

~ @

m

* de-scen-d6-bat ab

Je-rli-sa-lem

in J6-ri-cho,

et inci-dit in latr6nes: qui &-tiam

-

-

--

-

-

despo- li - a - v6-runt e - urn, et pla-gis imp6-si-tis ab-i-

Dominica XIlI. et X-IV. post Pentecosten.

257

se-mi-vi-vo re- lic-to. E u o u a e . Oratio. mnipotens et mis6ricors Deus, de cujus miinere venit, ut tibi a fidblibus tuis digne et laudahiliter servi8tur: j-tribue qu&sumus nobis, * ut ad promissi6nes tuas sine offensibne currhmus. Per Dbminum.

hunt,

0

Dominica XIII. post Pentecosten.
Ad Magnlf. Ant. I. D 2
I

I
rn

I

3 -

J

-nus au-tern ex 1 - i s ,
p .
l m

*
I

ut vi-dit

qui a
rn

-

a ,
I

m

I

I I , .
I

I

mun-dA-tus est,

re-gr6s-sus est,

n

m cum magna vo - ce
n
m .

.

_______+_

.

E- t-r
rn

. .

-

II,
I

m

magni - fi-cans De - urn, al-le-lii-ia. E u o u a e. Oratio. mnipotens sempit6rne Deus, da nobis fidei, spei, et carititis augmkntum: f et ut mereamur Assequi quod promittis, * fac nos amare quod prscipis. Per Dbminum.

0

Dominica XIV. post Pentecosten.
,n I I m m u&-ri-te primum regnurn De i,

.

4

I

I

r -

n

*

-

-

et ju-sti-

r;
I

1

.

I

1

ti- am e-jus: et haec Bmni
Vesperale Romanum.

-a

adji - c!- 6nt
17

I

I

-

.

258

Dominica XV. et XVI. post Pentecosten.
I
I

E-a ,

al-le lii-ia.

PH-

I n I a n
I

I

-

E u o u a e . Oratio.

Dbmine, quksumus, Eccldsiam propitiati6ne perCust6diauxiliis quia sine te lPbitur h u mtuamsalutiiria dirig8tur. pdtua: + et h a mortalitas, * tuis semper et abstrahgtur a n6xiis, et ad Per D6minum.

Dominica XV. post Pentecosten.
A d Magnif. Ant. IV.A

rl

n l n

I

I

q n

I

R 1.

n n , q I J

n "

I

roph6-ta magnus sur-rBxit in no-bis: et qui- a

*

,
In

- n u De - us vi-si-th-vit ple-bem su-am. E u o u a e. Oratio. cclksiam tuam D6mine miseratio continuiita mundet et m6niat: et quia sine te non potest salva consistere, * tuo semper miinere guberndtur. Per D6minum.
LI

m

*

-

nmn-rn

I

E

+

Dominica XVI. post Pentecosten.
A d Magnif. Ant. Vli. a

n urn vo-c6-tus fti e-ris

n u

I

n n

n

V

3

n

,
I

1

u

-

* ad ntipti - as,

re-ctimbe

in no-vissimo lo-co: ut di-cat ti-bi qui te in-vi-t5-vit:

-

A-mi-ce, ascCnde su-p6ri us: et e-rit ti-bi gl6ri - a

-

Dominica XVII. post Pentecosten.

259

co-ram simul discumb6nti-bus,alle-16-ia. E u o u a e.
I

Oratio. ua nos, qu&sumus Dbmine, grhtia semper et prxv6niat et sequitur: * ac bonis operibus jligiter praestet esse intentos. Per D6minum.

T

Dominica XVII. post Pentecosten.
Ant. IV, E

uid

vo

- bis *

vi-d6-tur de Chri-sE? cu-jus

fi li - us est? Di-cunt e i

-

-

omnes: Da - vid. Di-cit

e - is
b

Je

-

s'lr;:

Qudmodo Da-vid in spi ri-tu vo-cat
I
I
L

-

n nm

1

q n

I

E u o u a e.

I

e - um Ddmi-num, d cens: Di-xit D6mi-nus Ddmino N
I

me- o: Sede a dextris me-is?

D

Oratio. a, qu&sumus Dbmine, pbpulo tuo diabblica vitire contiigia: * et te solum Deum pura mente secthi. Per D6minum.

260.

Domimica XVIII. et XlX. post Pentecosten.

Dominica XVIII. post Pentecosten.
Ad Magnif. { e Ant. I V . E

t

n
u-lit ergo
I
I

*

n n pa-ra-19-ti-cus lectum s u - u m in quo

n , n , n

n ,

n ,n

I

n n n n ' i ''"2 jackbat, magni-fi-cans De- urn: et omnis plebs, u t vi- dit,
m

n

m

=

I

I

4 &

de-dit lu E !d m

De-o.

E u o u Orafio.

a e.

Dirigat corda nostra, qu&sumus Dbmine, t u z miseratibnis operhtio: * quia tibi sine te placere non p6ssumus. Per D6minurn.
Dominica XIX. post Pentecosten.
Ad Magnif. Ant. ill. a

I

-

n

ntri-vit autem rex,

*

u t vi-d6-ret discumbkntes,

e t vi-dit i-bi h6mi-nem non ve-sti-turn ve-ste nupti 6-li,

et a - i t

1 - 1 Ami-ce, qu6modo huc intri-sti,

non

ha-bens ve-stem nupti

- 6-lem?

E u o u a e.

0
*

Oratio. mnipotens et nliskricors Deus, ulliversa nobis advershntia propitiritus excliide: -f ut mente et c6rpore pziriter expediti, q u z tua sunt, liheris nlbntibus exsequrirnur. Per D6minunl.

Dominica XX. e t XX1. post Pentecosten.

Dominica XX. post Pentecosten.
Ad Magnif. Ant. Ill. a
I I

ogn6vit autem pa-ter

e

I

.

- n -I

I

mi l

I
I

I @ I " I

I

'

rn
I

I

-

* qui - a
I

il-la ho-ra e ~ r a t ,

m a
A

=

in qua di-xit Je -- n m
I

- sus: Fi- li - us

I I

I

tu - us vi

-

m

vit: et crkI

di-dit

n n n ip-se, et domus e-jus to-ta.
Oratio.

I I

6

-

n n-n

I

I

-

E u o u a e.

Dbmine, fidelibus tuis plac5Letargire, quksumus ut desbrviant. 6mnibus indulgentiamoffensis, tus et pacenl: p5riter ab mundentur * seciira tibi mente Per D6minum.
f-

Dominica XXI. post Pentecosten.
Ad Magnlf. Ant. VI. c

I

I

r l n n

er

-

v :

ne quam,

-

* omne d6-bi-turn

di-mi-si

ti-bi, qu6-ni a m ro-giisti me:
I

-

nonne ergo op6rtu - i t
I

e-s

n manII n g n n et t e .mi-se-rBri cons&-vi t u I,
I

I

-

= h 'II sic-ut e t e-go t u - i
I

m

P

I

-

-

mi-skr-tus sum? alle-lri-ia.

E u o u a e .

262

Dominica XXII. e t XXIII. post Pentecosten.

Oratio. amfliam tuam, qugsumus Dbmine, continua pietite cust6di: ut a cunctis adversit8tibus te pmtegente sit libera, * et in bonis Bctibus tuo n6mini sit dev6ta. Per D6minum.

F+

Dominica XXII. post Pentecosten. Ad Magnlf.1 Ant.
I

1. g

I

1

I

n

I
I

I"

a

1

I

I
I

6ddi-te ergo quae sunt C&-sa-ris C$-sa

*

- ri,
m
I I

+ -I
I

I

n u e t qua! sunt De- i De - 0 ,

-

I
1

a a+.v

r

1
A

*L.I

n , u n

al-le

- 16-ia.

E u o u a e.

Oratio. eus, refiigiurn nostrum et virtus: f ad6sto piis Eccl6siz tuz pr6cibus. auetor ipse pietiitis, et p r ~ s t a ; ut quod fideliter * petirnus, efficaciter consequ8mur. Per D6minum. Si sequens Dominica fuerit ultima post Pentecosten, ejus loco ponitur XXIK, uf infra, ef Oficiurn hujus Dominiciz ponitur in Sabbato prapcedenti non impedilo Fesfo IX Lecfionurn; alioquin Feria VI., vel alia similifer non impedita.

D

Ae
I

Dominica XXIII. post Pentecosten. Ad Magnlf. p Ant. I. f ' n n
I

=
r

=
I

I

=
I

D
I

t Jesus conv6r-sus,
r l

* !t
I

vi-dens e - am, di - xit:
I

rn Confi-de, fi- li - a: fi-des tu - a t e salvam fe-cit, al-le- 1;-ia.
r

I LI

- n n n a 1I

I

m

I

I

I

E u o u a e .

Dominica XXIII. post Pentecosten,
Oratio.

263

delicta popul6rum: i ut A bsblve, quSsumus D6mine, tu6rum Dbminum. contrlxia peccatbrum nexibus, quae pro nostra fragilithte mus, * tua benignitate liberemur. Per

Dominica, post Pentecosten non possunt esse pauciores XXM, neque plures XXVIII. Cum a u t m fuerint plures XXIV, tunc post XXIU. Dominicam resumuntur qua) eo anno superfuerunt post Ep$haniam, quoad Orationem et Antiphonas ad MagnrjTcat, hoe ordine : S i Dominica? post Pentecosten fuerint XXV, Dominica XXIV. post Pentecosten erit q u est VI. post Epiphaniam. ~ Si f uerint XXVI, Dominica XXIK erit q u est K post Epipha~ niam, et XXK qure est VI. Si fuerint XXVII, Dominica XXIK erit niam, XXK erit K, et XXVI. erit VI.
qua^

est It/. post Ep@ha-

~ Si fuerint XXVIII, Dominica XXIK erit q u est Ill. post Epiphaniam, XXK erit IK, XXVI. erit K , et XXVII. erit VZ. Ulfimo loco semper ponitur qua? sequitur hie in ordine XXIK

Dominica 111. quz superfuit post Epipbaniam.
Ad Magnrpcat, Ant$hona. Dbmine, si tu vis. 135. Oratio. Omnigotens sempiterne Deus.

Dominica IV. quiz superfuit post Epipbaniam.
Ad Magnr)?cat, Antiphona. Dbmine, salva nos. 135. Oraiio. Deus, qui nos in tantis periculis.

Dominica

q u e superfuit post Epipbaniam.

Ad Magnr)?cat, Ant$hona. Colligite primum. 136. Oratio. Familiam tuam, quksumus Dbmine.

Dominica VI. q u e superfuit post Epipbaniam.
Ad Magnlj7catI Antiphona. Simile est regnum coe16rum. 136. Oratio. Przsta, qu&sumus omnipotens Deus.

264

Dominica XXIV. post Pentecosten.

Dominica XXIV. et ult. post Pentecosten.
Ad Magnlf. Ant. 1. f

-[

m

m

I

I

I

n

I
n

__3_ n - , i ~I -

-men di-co vo-bis:

* qui-a
I

non pra-ter-i-bit
7

c
n / ~ n ge-ne-rb-ti o haec, do-nec 6mni a
I I
b

'

m
1

I
L .

I
n

1

n
I I
m

I

-

fi - ant: cce- lum

r -

I

4-pI
I

I

I
I

I

et ter- ra trans-I b

- At,
I
n

3 I verba autem m e
I

m

1

-

a non

L

n

n

trans-i-bunt, di -cit

D6-mi-nus.

E u o u a e.

tu6rurn fideliurn ut Excita, quksurnus Ddrnine,Per D6minum. voluntiites: +tug divini 6peris fructurn propinsius exsequintes, * pietritis remkdia maj6ra percipiant.

Oratio.

PROPRIUM SANCTORUM
FESTA NOVEMBRIS.
Die 29. Commem. S. Saturnini Martyris.
Ant. Iste Sanctus. [15]. V. G16ria et hon6re. Oratio. eus, qui nos beQti Saturnini MBrtyris tui concedis natalitio perfrui: * ejus nos tribue mbritis adjuviiri. Per D6nlinum.

D

De Festis occurrentibus in Adventu non J t Oflicium, nisi fuerit Duplex vel Semiduplex. Festum Duplex I. classis occurrens in Dominica 1, Adventus transfertur; Si occurrat in aliis Dominicis, fit de eo cum Commem. Dominic@. Festum Duplex 1 . classis occurrens 1 in Dominica quacumque Adventus transfirtur. Quodvis aliud Festum Duplex vel Semiduplex, occurrens in Dominica, commemoratur in utrisque Vesperis. De Simplicibus _fittantum Commem. etiam in Feriis.

In Vigilia S. Andre= Apostoli.
Si h ~ Yrgilia venerit in Adventu, nihil _fitde ea, nisi in Missa. c Si vero non venerit in Adventu, j7t Ofliciu de Feria, cum Oratione de Kgilia, ut infra. Si Festum S. Andrea venerit in Feria /I, de Yrgilia fit O$'iciurn in Sabbato prmedenti, et Cornmemoratio S. Saturnini in Dominica.

266

Festa Novembris. 30.

Oratio.
u&sumus, omnipotens Deus: -j- ut beatus Andreas Ap6stolus, cujus praevenimus festivitstem , tuum pro nobis impldret auxilium; * ut a nostris reiitibus absolliti, a cunctis 6tiam periculis erufimur. Per Ddminum.

Q

S. Andre= Apostoli.

1. Ant.

vs. c

S

,
I

Duplex

2.

classis.

I N I. V E S P E R I S .
R

n

-

I

n-n

1

i

alve Crux pre- t i - 6-sa7 sGs-ci-pe dis-ci-pu-lume-jus

*

.
I

qui pe-phndit in te, ma-gister m e - us Christus.
I n b - R I 1
n

E u o u a e. Psalrni uf in I Yesperis de Comrnuni Apost. .
2. Ant. VII1. G

n n e - 8-tus Andr6- a s
I
I

n

m

n n

I

I
n

I

* 0-rb-bat di-cens:

I? n

I

D6 mi-ne,

-

I

Rex

ae-tCr-nae gl6-ri ae, siisci-pe m e

-

pendkntem in

pa-ti-bu-lo.

E u o u a e .

Festa Novembris. 30.
3. Ant.

267
m I n m
1
I

V111. G

A
I.,:

n

1
rl

I

=

I

m

m
I
I

m
n

I

n

I

I

m

ndr6 - as Chri-sti f6mu-lus,

* dignus

De - i A-p6-

sto-lus,

germ A-nus Pe-tri, et in pas-si 6 n e s6-ci- us.

-

E u o u a e .
4.Ant. V111. G

? ,[ I

-

I

n

-

I

n

ii

I

I
rn

n

I I

a-ximil-la Christo amh-bi - lis,

* tu-lit

corpus

I

Ap6sto-li : 6ptimo lo-co cum a-rornii-ti-bus se-pe-li-vit.

[

:-,.
n
E u o u a e .
I

5. Ant.

V11. a

rn

I

n

i

rn

1

I

I

" I2
____C_
I I

ui per-se-que-bhntur ju-sturn,* de-mer-si-sti e - os

e-

I

r

=

n

I I
m
I I

I

r
I

m

D6mi-ne in infkrno: et in ligno cru-cis dux justi fu - isti.

n p
I

a i r
.I-

I'; " n

m .- m m n n
'-

-

E u o u a e .

268

Festa Novembris. 30.

Capitulum. Rom. 10. 6. ratres: Corde enim creditur ad justitiam, j- ore autem conf6ssio fit ad saliitem. * Dicit enim Scripttira: Omnis qui credit in illum, non confundetur. Hymnus. Exs6ltet orbis. [4]. \X. In omnem terram.

F

T +
e - rat

u

1 .

I---u n n n
t

Ad Magnificat, Antiphona.
m

I

n

u

i

++

n

Andr6 - as, fra-ter Si-m6-nis Pe-tri, al-le-lii-ia.
m
I'

b

sL

Dimi-nurn,

~

-

- n , g p .
I

L

- - -

-

E u o u a e.
Oratio. ajestiitem tuam D6mine suppliciter exoriimus: f- ut sicut Ecclesia: tua: beiitus Andreas Ap6stolus drstitit przdichtor et rector; * ita apud te sit pro nobis perp@tuus interc6ssor. Per D6minum. S' venerit in Adventu, _fit Commemoratio Feria~. i

M

I N 11. V E S P E R I S . Antiphone, Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis, 266. Psalmi ut in II. Vesp, Apostolorum, [8]. \X. Annuntiaverunt 6pera Dei. Q. Et facta ejus intellex6runt. Ad Magnificat, Antiphona.
I
I

I. D
m

rn

hmnp. ' I,

I I .

.

.

urn perve- nisset be - A- tus Andre
m

* =

-

as ad lo-cum
I I

I

I

mm

D

' n L l

u-bi crux pa-rh-ta

?rat,
L .

m

ex-clamh-vit et di

- xit:

I -

Festa Decembris. 2.
n
I
I
1
I

269
I

O

n bo-na crux, d i - u de-si-de-rzi- ta, ! t
I

-I

-

I

.

, n kn " I

"
d

I

jam

cbncuI
I

L-

I " -

n

I

n ,

d

n
I

I

I

I

pi-sc6nti

6-nimo praepz-r8-ta:

se-cir-rus et gau-dens

v6-ni- o ad te: i ta et tu ex-siil-tans sus-ci

-

-

I

pi

- as

me,

dis-ci-pu-lum e
I

-

jus

qui pe-pen-dit in te.

r---

Z

qA

'

v

E u o u a e . Et _fit Commmoratio Ferice, si venerit in Adventu.

FESTA DECEMBRIS.
2.

S. Bibiane Virginis et Martyris.
Oratio.

eus dmnium largitor bonbrum, qui in fiimula tua Bibi6na cum virginitAtis flore rnartfrii palmam conjunristi: f mentes nostras ejus intercessi6ne tibi carithte conjljnge; * ut ambtis periculis, prkmia consequAmur zterna. Per Ddminum. Et fit Commemoratio Feriae in Adventu Vesp. de seq., Commem. prapced. et Feria~

D

~ I I m - , , ,

,,,/ J , , I ,.

I , , . ,

J , , , ~ ~ / / ~ ~ I I I I I I , ~ 1 I i l 1 ' 1 1 / ' 1 1 1 ~ 1 .

270

Festa Decembris. 3. 4. 5.

S. Francisci Xaverii Confessoris.
Dup Zex m ajus. Oratio.
D e u s , qui Indiarum gentes beati Francisci prsedicatidne et miriculis Ecclesiz tuse aggregare voluisti: f concede propitius; ut cujus glori6sa merita venerfimur, * virtiitum quoque imit6mur exhmpla. Per D6minum. Commem. S. Bibiann?. Ant. Veni sponsa. [58]. %. Diffiisa est. Pos tea Ferie. In Vesp. Commem. seq. et Ferie, ac S. Barbara? Virg. et Mart.
C 3 0 C i M m g m ~ w o c L * m O a D O ~ O a J O Q o ~ o ~ o ~ ~ ~

4. S. Petri Chrysologi Episcopi, Confessoris et Ecclesiaz Doctoris.
Duplex. (m. t. v.) Ant. 0 Doctor... beate Petre Chrys6loge. [42]. U. Amavit eum, Oratio. eus, qui beatum Petrum Chrysdlogum Doctdrem egregium, divinitus praemonstriitum, ad reg6ndam et instruendam EccI6siam tuam 6ligi voluisti: f praesta, qu&sumus; ut quem Doct h e m vitz habLiimus in terris, * intercessdrem hab6re mereiimur in cadis. Per Dciminum. Deinde Commem. F e r i ~ .Postremo S. Barbarae Virg. et Mart. Ant. Veni sponsa. [56]. 713. Specie tua. Oratio. eus, qui inter cbtera potentiae tuae rnir&cula, 6tiam in sexu friigili victbriam martfrii contulisti: * concede propitius; ut qui b e a k Bgrbarz Virginis et Martyris tuae natalitia cblimus, per ejus ad te exempla gradiamur. Per D6minum. In I/. Vesperis, Commem. Ferim et seq.

D

D
5.

. I / . / r / . l / l l / l , l I / I / / / / / / / / / / / / / / . . / / / / . / / /

/

I

/

/

//

/

/

/

.

/

/

I

Cornmemoratio S. Sabbe Abbatis.
Ant. Similabo eum. [48].

U. Amiivit.

Oratio. ntercessio nos, quksumus Ddmine, beati Sabbse Abbiitis cornmbndet: * ut quod nostris mbritis non val6rnus, ejus patrocinio assequamur. Per Dbminum.

I

~,\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,\,\\\,\\,,\\,,\,,,, ,,,~\~,\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,\\,,\\,,\\\,,\,\\,.,,\,,

\w\.+,,,,nnnnnnn

\ \ \ , . ,A .\*, , . \

. * . \ h hh

I

Festa Decembris. 6. 7.

27 1

6.

S. Nicolai Episcopi, Confessoris.
Duplex. Oratio.

D

eus, qui beiitum Nicolhum Pontificem inniimeris decorssti mirlculis: j- tribue, quzksumus; ut ejus meritis et precibus, * a gehennie incendiis 1iberCmur. Per Dbminum.

Commem. F e r i ~ . Vesp. a Capit. de seq., Commem. praced. et Feria.

7. S. Ambrosii Episcopi, Conf. et Ecclesie Doctoris.
Duplex. (m. t. v.) Ant 0 Doctor bptime. [42]. Oratio.
Deus, qui p6pulo tuo retPrn;e sallttis beitum Ambrdsium ministrum tribuisti: j- przesta, qu&sumus; ut quem Doct6rem vitae habiiimus in terris, * intercessbrem habkre mereamur in caelis. Per Dbminum. Commem. S. Nicolai. Ant. Amivit eum. [41]. %. Justum. Postea Ferie

De V&ilia Immac. Conceptionis B. M. K nihil cfit nisi in Missa. Vesperce tie sequenti, Commem. Feria tantum.

Die 8. Decernbris.

Immaculatae Conceptionis B. MoVo
Duplex
I.

classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.
1. Ant. I. g 2

r l r
I'

n et mi-cu-la o-riI

._ _ _ _ _ - _ _ _ _

I

I

n

n ,n

I

o-ta pulchra es Ma-ri-a,

*

gi-n5-lis non est in te.

E u o u a e.
I
I
I
I

v e,
3. Ant. VIII. c

2. Ant. VIII. G

3

D

n

I

I

I

n n

e-stirn6nturn tu -urn I = -

* cdndi-durn
I I

qua-si nix, et
b

n ,

fh-ci- es tu - a sic-ut sol.

a

n p , I

a

I

I

n

n u ,

1

.n

-

-7

E u o u a e .

+-----------I

I

I I 1

T'

"- - I , n nb' n n u gl6-ri a Je- rri-sa-{em, tu lae-ti- t i - a Is-ra el,

I

I

'"

*

I

-

Festa Decembris. 8.
*

tu ho-no-ri-fi-centi-a
4. Ant.
I

VII. s

I

I

p6pu-li nostri. E u o u a e. n , I I n i I n in @ I q n n
I

n

I '

I

j

e-ne-dic-ta es tu,

* Virgo Ma-ri - a,

a D6mi-no

De - o exc6lso prze 6mni-bus mu-li - 6- ri-bus super terram.
I

-

1 1 1 - 1 1 ,
I

-=
I

E u o u a e .
m

111. a 2
1 1

ra-he nos Virgo immacu-l&ta, post te cur& - mus

*

-

n

3

I

r h

rYC(

-

I

Capitulum. Prov. 8. c. 6minus posskdit me in initio viarum suarum, 5ntequam quidquam f5ceret a principio. -]- Ab aet6rno ordinhta sum, et ex antiquis Gntequam terra fieret: * nondum erant abyssi, et ego jam concepts eram. Hymnus. Ave maris stella. [74]. Y. Immaculata Conc6ptio est h6die sanctze Mariae Virginis. Q. Q u e serpentis caput virgii~eopede contrivit.

D

Ad Magnificat, Antiphona.
I I
I

n u~ e - 6-tam me di-Cent
Vesperale Romanum.

.

*

n 1 'omnes ge-ne-ra-ti - 6nes,
I

I

I

m

LI

18

274

Festa Decembris. 8.

qui- a fe-cit mi-hi magna

qui po-tens est, al-le-18-ia.

E u o u a e .
Oratio.

Deus, qui per Imrnacul6tampVirginisf Concepti6nemutdignum Filio tuo habitAculum p r z a r h t i : qu&sun~us; qui ex
morte ejhsdem Filii tui praevisa, earn ab onlili labe przservBsti, * nos quoque mundos ejus intercessi6ne ad te pervenire concedas. Per e ~ m d e m D6ininum.

Et _fit Commemoralio Ferie tantum. Ad Completorium Hymnus cantatur in tono Festorum B. M. Z , et in _fine dicitur: Jesu tibi sit glbria, Qui natus es de Virgine. Que doxologia servatur per totam Octavam ad omnes Hymnos ejusdem metri, prirterquam in O$icio Dominice infra Octavam vel in die Octava occurrentis.

IN 11. VESPERIS. Omnia u t in primis Yesperis, pra~tersequentia. 7X. Immacul6ta Conc6ptio est h6die sanctz M a r k Virginis. I$. Quae serpentis caput virgineo pede contrivit. Ad Magnificat, Antiphona.
n

n i l ,
I

m

m

I

6- di e

- * rgr&ssa est

virga de ra-di-ce ~ z s s e :

h6-di- e si-ne ulla peccii-ti la-be conckpta est Ma-ri - a:

- -

.

hi-di -e

contri-turn est ab e - a

ca - put serpentis

Festa Decembris. 9. 10. 11. 12.

275

E--I

Q
I
I

~ n " q ~ an-ti-quy able - I&-ia. E u o u a e . Et $ Cornmemoratio Feria. 2 lnfra Octavam Officiurn _fit sicut in die.
I

.

I

" n , d p .1.
L1

9. 11. Die infra Oct. Immac. Concept. B. M.V.
Sanctus. [15]. X. G16ria et hon6re.

Commem. Feriae, et S. Melchiadls Pap@, Martyris. Ant. Iste Oratio.

nfirmitatem nostram rispice, omnipotens Deus: * et quia pondus pr6prise aeti6nis gravat, beBti hlelchiadis MBrtyris tui atque Pontificis intercessio glori6sa nos pr6tegat. Per D6minum.

I

10. 1II.Die infra 0ct.Immac. Concept. B. M.V.
Vesp. de sequenti, Commem. Oct. et Feriae.
( ~ ~ / / / / J / / I / / / / / / / / / / l f f f / / ~ / f / f f f f f f / l / f f ~ f / f f ~ ~

11.

S. Damasi I. Papae, Confessoris.
Sem iduplex. Orafio.

Exitudi D6mine preces nostras: f et interveniinte begto DBmaso Confess6re tuo atque Pontifice, * indulgintiam nobis tribue placiitus et pacem. Per Dbn~inurn.

Commem. Octave et F e r i ~ .

12. V. Die infra Oct. Immac. Concept. B. M.V.
Vesp. de seq., Commem. Octave et Feriae.

276

Pesta Decembris. 13.

S. Lucie Virginis et Martyris.
Duplex. De Communi Virginum, prceter sequentia. IN I. VESPERIS. m m 1. Ant. VII. b na n L I I ,
I

-

I

I

- r6n - t e * sancta Lii-ci -

a,

app6- ru i t e - i

-

be - 6-ta Aga-tha : conso-lab6-tur an-cil- lam Chri-sti.

- --

-

-

-

E u o u a e.
2. Ant. VII. a

PsaImi uf in Festis B. M. K
m

n

-

I

I

d I I ' 1 1 1

n

I
m
I

I

L
I

ii-ci - a Virgo,

* quid

a m e pe- tis

quod ip-sa

-

n

m

n

p6-te - ris praestkre continu- o matri tu-ae? E u o u a e.
3. Ant. VIIi. G
I
I

I
I

a n

I

n

- a
"

I

I

I

~

~

=
I

n

n

er t e Lli-ci

-a

Virgo,

*

ci-vi-tas Sy-ra-cu-s6na

4. Ant. VIII. G

I

I

q

n

n n

n n n

I

n

1

I

ene-dico te, Pa-ter D6mi-ni me- i Je-su Christi:

*

Festa Decembris, 13,

277

qui-a per F i - li
I

- urn

--

t u - u m i-gnis ex-stinctus est

-

-

a 15-te-re m e - o.
I

E u o u a e .
I
I

5. Ant. VIII. G

1

S
- - -

n o-ror m e - a LG-ci
I

rn n

n n

I

n

-

I

I

- a, *

Virgo De-o de-v6-ta,

quid a m e pe

-

tis

quod ipsa pb-te-ris

prae-st&-re

conti-nu- o matri tu-ae?
I. f

E u o u a e.
I
m

+-I
I

Ad Magnificat, Antiphona.

=

n t u - a pa-ti - 6nti - a posse-disti 8-nimam t u am,

*

= a
I
I

e

Lii-ci - a sponsa Chri-sti:
I
I

o-disti quze in mundo sunt,
I
I
u

I

LI

I

n - -

-

n

n

I
I

et co-rfiscas cum Ange
I

-

lis:

shnguine prb-pri

-

I n

J

o

in-imi-cum vi-ci-sti.

E u o u a e .

278

Festa Decernbris. 14.

Oratio. x5udi nos, Deus salutaris noster: ut sicut de beat2 Liicize Virginis et hliirtyris tuze festivitite gauddmus; * ita pi* devoti6ilis erudiimur affectu. Per D6minum. Commem. Octava, et Feria~.

E

+

IN 11. VESPERIS.
Omnia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rsequentia. X. Difflisa est.

Ad Magnificat, Antiphona.
n n n n
I

n

-

I

n n

I

a

I

n
I

1

anto p6nde-re e - a m fi-xit

*

n Spi-ri-tus Sanctus,

ut Virgo D6-mi -ni
n n - 1 - 1
LI

im-m6 - bi

- lis

per-ma-n6- ret.

I

E u o u a e . Commem. O c t a v ~ F e r i ~ . et

1 .VII. Die infra Oct. Immac. Concept. B. M.V. 4
Ad Vesperas, Duplex majus. Omnia ut in I. Vesperis Festi, 272, curn Commem. F e r i ~ . Si dies Octava Immacul. Concept. B. M. V. inciderit .in Dominica 111. Adventus, fit Officium de Dominica hoc modo. vesper^ in Sabbato pr~cedentidicuntur cum Psalmis Sabbati et Arztiphonis Domirzic~:et fit Commern. diei O c t a v ~ in I. Vesperis Festi. Ad ut Completer-ium non dicuntur Preces. Ipsa Dominica Jit Commem. diei O c t a v ~ Vesperis. In Hymnis non mutatur tonus neque doxoin logia, nec dicuntur Preces ad Completorium.

Festa Decembris. 15. 16. 21.
Duplex majus. Omnia ut in Festo. In II. Vesperis, Commem. seq. et Ferie.

229

15. Octava Immaculata? Conceptionis B. M.V.

.

16.

S. Eusebii Episcopi, Martyris.

Semi duplex. Ant. Iste Sanctus. [15]. 'Vj. G16ria et hon6re. Oratio. eus, qui nos beiti Eus6hii hiQrtyris tui atque Pontificis Bnnua solemnithte laetificas: .f. concede propitius; ut cujus natalitia cGlimus, * de ejtisdem 6tiam protecti6ne gaude8mus. Per DBminum nostrum. Commem. F e r i ~ . De Vigilia S. tho ma^ Apost. nihil fl.

D

21.

In Festo S. THOMIE Apostoli.
Duplex 2. classis. Ad Magnificat in utrisque Vesp., Antiphona.
m
m

VIII. G

Q e
a
a

a m
=

m
rn

m

I

P

~

a

-

I
r

R
1

I

I

~

ui - a vi-disti me, Thoma, cre-di-di-sti: be - 8- ti
m m
I

*

rn

m
I

m
I

" I ' I

I - m r, I n " R I

-=I " 10

J

qui non vi-dbrunt, et cre-di-d6-runt,alle-lii-ia. E u o u a e. Oratio.
nobis, Ap6stoli tui Thorn= solemD nithtibusqu5sumus D6mine, heiitisectemur.patrociniis sublev& gloriiri ut ejus semper et mur; * et fidem c6ngrua devoti6ne Per D6minum.
: -f
.

In I. Vesp. pro Commem. Adventus, Ant$hona 0 clavis David, 83, vel si transferatur in Feriam II., 0 Oriens. - In I/. Vesp., Anf$hona 0 Oriens 84, vel si transferatur, 0 Rex gkntiunl.

280

Pesta Januarii. 11.

- Ss.

Nominis Jesu.

FESTA JANUARII.
11. Commem. S. Hygini Papae, Martyris. Ant. Iste Sanctus. [15]. q. G16ria et hondre.
respice, omnipotens * et quia ponInfirmithtem nostramgloridsa nos prdtegat. Deus:Ddminum.atque dus pr6pria: actidnis gravat, beeti Hygini Mdrtyris tui Pontificis intercessio Per

Oratio.

Dominica 11. post Epiphaniarn.

Festurn Sanctissimi Nominis Jesu.
Duplex 2. classis. Si hoc Festurn impediturn sit a Dominica Septuagesirne, seu ab alio Festo nobiliori, transfPratur juxta Rubricas in proximiorem insequentern diem q u e libera sit a6 alio Festo Duplici I. vel II. classis. Advertendurn tarnen est quod, si celebretur post Septuagesirnam, in _fine %%., QQ., et Ant@honarurn, ornittendum erit Alleliiia, similiter et in @I$. brevibus Horarum. IN I. VESPERIS.
-

1. Ant. VIII. G

I

I
I

I

I

I

0 e
A

3

I

- I

3 m

I

-

I 1I

I

m-nis
g
I

* qui
m

invo-c8-ve-rit no-men D6-mi-ni,
I

m

v

I

R

n I n m I

A

sal - vus e-rit.
2. Ant.

v

E u o u a e.

Ps. Dixit D6minus. 2.
1

-

c
I
L .

ancturn et ter-ri bi- le
r~ n
I

-

* no-men e - jus, in-i-ti-urn
I

m

m
I

sa-pi- bnti - ae ti-mor D6-mi-ni. Ps. Confitbbor. 2.
I I

I

n

m

d

a n m
L I

1

1

1
n

E u o u a e .

Festa Januarii. Ss. Nominis Jesu.
3. Ant.
I

281
I

r

I

,,
I

I

HI. r 2

E-h
a m
4. Ant.

I

go autem
I

*

n in D6mi-no gau d6-bo, et exsul-

p n l n

I

d

I

I

I.. .
I

m

ti-bo in De-o Ps. Beiitus vir. 3.
IV. E 8

n n Je-sume-o.

I

rc

-

E u o u a e.

r

I I

I

I

I

I

so-lis ortu

*

;,-I

usque ad occi-sum laud5-bi-le

-

nomen D&mi-ni.
5. Ant.

E u o u a e. Ps. Laudate plieri. 4.
I

n I, acri-fi-ci-bo h6sti- am laudis, et nomen D6mi-ni

*

invo-ciibo.

E u o u a e. Ps. Credidi. [9].

Capitulum. Phil$@ 2. ratres: Christus humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, rnortem autem crucis. j- Propter quod et Deus exaltavit illurn, et doniivit illi nomen quod est super oinne nomen: * ut in n6mine Jesu omne genu flectiitur.

F

Hymnus.
,n
I ,

n

,,
-.

e-su dulcis mem6-ri a, Dans ve-ra cordis giiudi- a:

-

282
I

Festa Januarii. Ss. Nominis Jesu.

e

m

. E-jus dulcis prae-sknti a.
I
I
I I I
n r

Sed super me1 e t 6 m n i - a,

=*
II,

n n

I

-

-

I

n ,

I

I

2. Nil c8-ni-tur s u - 8-vi us,

-

Nil au-di-tur ju-clindi- us,

*--' I
n

Nil co-gi-t8-tur dlilci - us, Quam Je-sus De - i
I I

Fi- li us.
I

-

3. Je-su spes paeni-tknti-bus, Quam pi - u s es pe-tknti-bus ! n I I I n I m A fi I I I n I n 4 ' .4 n Quam bonus t e quaerknti-bus! Sed quid inve-ni &ti-bus?

=

I

n

,

-

4. Nec

lingua va-let

di-ce-re,

Nec litte-ra expri-me-re:

-

-

Exphrtus pot-est crBde-re, Quid sit Je-sum di- li-ge-re.

5. Sis Je-su nostrum g i u d i - u m , Qui es fu-tli-rusprkmi-urn:

Sit nostra in t e gl6-ri- a, P e r cuncta semper skcu-la. Amen. \?.Sit nomen D6rnini benedictuin. Alleliiia. I$. Ex hoc nunc, et usque in s&culum. Alleliiia.

Festa Januarii. Ss. Nominis Jesu. Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G
0

283

-- I - I
v

--

e-cit

*

mi-hi magna qui po-tens est,

et sanctum

-

-

1

Alle-I&-ia. E u o u a e . Oratio. eus, qui unigknitum Filium tuum constituisti hunxini gCneris Salvatbrem, et Jesum vocRri jussisti: i conckde propitius; ut cujus sanctum nomen venergmur in terris, * ejus quoque aspkctu perfruAmur in ccelis. Per elinldem D6nlinuin. Cornrnem. Dominica? /I. post Eplphaniam. Ant. Suscipit. 63. V. Vespertina. Oratio. Omnipotens sempiterne Deus. 134. Hymnus ad Completorium cantafur ut in Nativitate Domini, 9-1, et in fine dicitur: Jesu tibi sit glbria, Qui natus es de Virgine.

nornen e-jus.

D

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, preter sequentia. Ad Magnificat, Antiphona.

o-cii-bis

*

P-=
I

I 1

nomen e-jus Je-sum:
n

ip-se e-nim
I

&,I'

e

I a s a l v ~ ~fii-ci - et p6pu-lum su - urn a pecczi-tis m
rn
I

P = = i =n
rn

i *e - 6-rud
1
I
I

-

1

Alle 18-ia. E u o u a e. Comrnem. Dominica?. Ant. Deficibnte vino. 131. 1. Dirigiitur, 7 Oratio. Omnipotens sempitirne Deus.

-

-

284

Festa Januarii. 14. 15.

14. S. Hilarii Episc., Conf. et Eccl. Doctoris.
Duplex. (m. t. v.) Ant. 0 Doctor 6ptime. [42]. Y. Amiivit eum. Oratio.
D e u s , qui p6polo tuo aet6rnae salhtis beiitum HilBrium minipraesta, quksumus; ut quem Doct6rem strum tribuisti: vitae habtiiillus in terris, * intercess6renl hab6re mereamur in ccelis. Per Dbminum. Commem. S. Felicis Presb. Martyris. Ant. Iste Sanctus. [15]. Y. G16ria.

+

oncede, quksumus omnipotens Deus: * ut ad meIi6rem vitam Sanct6runl tubrum exempla nos prbvocent; quiitenus quorum solbmnia Bgimus, 6tiam actus imitemur. Per D6minum. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prapced. et S. Mauri' Abbatis.

Oratio.

C

15. S. Pauli Primi E r e m i t ~ Confessoris. ,
Duplex. (m. t. v.) Oratio.
eus, qui nos beati Pauli Confess6ris tui iinnua solemnitate laetificas: concede propitius: ut cujus natalitia c6limus, * 6tiam acti6nes imithmur. Per D6minum. Commem. S. Hilarii. Ant$hona. 0 Doctor. [42]. 753. Elbgit eum Dbminus sacerdbtein sibi. &. Ad sacrifichndum ei h6stiam laudis. Oratio. Deus, qui p6pulo tuo, ut supra. Deinde S. Mauri Abbatis. Ant. Euge serve bone. 6**. V. Justum dedfixit.

D

+

Oratio.
ntercessio nos, qu$sumus Dbmine, beiiti Mauri Abbiitis commendet: * u t quod nostris meritis non valemus, ejus patrocinio assequiimur. Per D6minum.

I

Si Festum S. Paulr' alia die alicubi celebretur, non variantur Ant$honaz et XY.,sed dicuntur ut in Communi. In II. Vesp. Commem. sequentis.

Festa Januarii. 16. 17. 18.

285

16.

S. Marcelli I. Papae, Martyris.

Semiduplex. Ant. Iste Sanctus. [15]. P3. Glbria et honbre. Oratio. reces pdpuli tui, qu&sumus Dbmine, clembnter exhudi: f. ut beati Marc6lli Mgrtyris tui atque Pontificis mbritis adjuv6mur, * cujus passi6ne laetfimur. Per Dbminum. Vesp. de seq., Comment. prmed.

P

17.

S. Antonii Abbatis.

Duplex. Oratio. ntercbssio nos, quzksumus Ddmine, beati Ant6nii Abbhtis comm6ndet: -f- ut quod nostris meritis non val6mus, * ejus patrocinio assequfimur. Per Dbminum. Commem. S. Marcelli. Ant. Qui vult. [16]. VI. Justus ut palma. Vesp. de sequenti, Commem. ut inf ra.

I

18.

Cathedrae S. Petri, qua R o m e primum sedit.
Duplex majus.

IV.

Omnia de Communi Con fessoris Pontr'Jcis, [35], preter sequ.

I N I. V E S P E R I S .

Hymnus.
1
I
1

5-

Q'

I

n

uodciimque

I " J I I in orbe n6-xi-bus re-vinxe- ris, E-rit
1 1

1

-

a

I
I I

I

-

m

-

,

I

r

I

.

re-vinctum, Petre, in arce si-de-rum: E t quod re-sblvit

286

Festa Januarii. 18.
I
I

El

hic po-t6-stas trh-di-ta, E-rit so-lli-,tum coe-li in al-to
1 -

n

I

C,

g n I m g
1

I

rl

1

1

1

cn-a

I '

vkr-ti-ce: in fi-ne mundi ju-di-cl-bis s8cu-lum. 2. Patri

per- en-ne sit per m-vum g16-r< - a,

-

Ti- bi-que laudes

conci-niimus in-cly-tas, B - t 6 r n e Na-te:

s i t su-pkrne

I Spi-ri-tus, Ho-nor ti-bi, de-cfisque: sancta j6-gi-ter

e
I

I
I

i n m ' Laud&-tur o m n e Tri-ni-tas per s k u - l u m . A - men. X. Tu es Petrus. Q. Et super h a m petram ~ d i f i c 8 b oEccI6sianl meam.
I

Ad Magnificat, Antiphona. 1

mI I
I

-

T

I

n

--k--

=r

u es pastor 6-vi - urn,

b + !b-* Prin-ceps Apo-sto - 16-rum: p

Festa Januarii. 18.

287

D

Oratio. eus, qui beiito Petro Ap6stolo tuo, colldtis cl5vibus regni c e 16stis, ligiindi atque solvendi pontificiun~tradidisti: concede; ut intercessidnis ejus auxilio, * a peccat6rum nostrdrum n6xibus liber6mur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

+

Deinde _fit Commemoratio S. Pauli ante alias qrrascumque Comrnemorationes, etiam Festi Duplicis ant Dorninicce. Quod et servatur in Cornmem. S. Petri, qua? fit in Festis S. Pauli. Pro Commem. S. Pauli Apostoli, Antiphona.
R .

F n
I

I

C t -t 1

ancte Paule A-p6sto-le,

* praedi-ch-tor ve- ri-th-tis,

et Doctor g6nti
a

- urn:

inter-c6-de pro no-bis ad De-urn,

qui t e e-16-git.

\?. Tu es vas electi6nis, sancte Paule Ap6stole.

5. Przdicjtor

veritiitis in universe mundo.

Oratio.
multit6dinem gentium beAti Pauli Ap6stoli przdicaDeus, quic6limus, ejus apud tequa5sumus; sentihmus.commemoti6ne docuisti: * da nobis, ut cujus ratidnein patrocinia (Per D6nlinurn.) Deinde Commem. S. Antonii Abbatis. Ant. Hic vir. [49]. 1 Ju. stum dedfixit.

Postremo S , Prisca f i g . et Mart. Ant. Veni sponsa. [56].

V. Spkcie tua.
Oratio. a, qu&sumus omnipotens Deus: * ut qui be5tz Priscze Virginis et hl5rtyris t u natnlitia c6limus, et rinllua solernni~ t5te laetkmur, et t a n t z fidei profici5mus exemplo. Per D6minum.

288

Festa Januarii. 19. 20.

IN 11. VESPERIS.
Ant$honc~,Psalmi ef Capitulum de Communi Conf. Pontrficis. Hymnus. Quodclimque, ut in I. Vesperis. Y. Elkgit te D6minus sacerd6tem sibi. Q. Ad sacrificandum ei h6stiam laudis. Ad Magnljkat, Ant. Dum esset summus P6ntifex. [41]. Postea Commem. S. Pauli, 287. Deincie S. Canuti Regis, Mart., et SS. Martyrum, ut infra.

19.

S. Canuti Regis, Martyris.

Semiduplex ad libitum. S venerif in Dominica, vel in die in ra aliquam Octavarn, omittifur. i f Ant. Iste Sanctus. [15]. Y. G16ria et hon6re. Oratio. eus, qui ad illustr6ndam Ecclesiam tuam, beaturn Canliturn regem martyrii palma et glori6sis miraculis decorare dign8tus es: -f concbde propitius; ut sicut ipse Doininicae passi6nis imitator fuit, ita nos per ejus vestigia gradientes, * ad gaudia sempiterna pervenire mere6mur. Per efimdem D6ininum. Deinde Commem. SS. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum Martyrum. Ant. Ist6rum est. [31]. Y. Laetimini. Oratio. xaudi D6mine p6pulum tuum cum Sanct6rum tu6rum patrocinio supplicintem: * ut et temporiilis vitae nos tribuas pace gaudere, et aeterna reperire subsidium. Per Dbminum. Vesp. de seq., Commm. przced.

D

E

20. SS. Fabiani Pap= et Sebastiani Mm.
Duplex. Oratio. nfirmitiitem nostram respice, omnipotens Deus: j- et quia pondus pr6priae acti6nis gravat, * beat6rum Mrirtyrurn tu6runi Fabiiini et Sebastiini interckssio glori6sa nos pr6tegat. Per D6minum. Commem. S. Canuti. Ant. Qui vult. [16]. %. Justus ut palma. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prcuced.

I

Festa Januarii. 2 1,

2 1.

S. .Agnetis Virginis et Martyris.
Duplex.

I N I. V E S P E R I S .

S dicuntur integrcr: i
I. Ant.
VII. c

I

n

I

n

I

.

I ' I I I - I

I"

a

I

r

I
I

I

n-gr6s-sa Agnes

* turpi-tti-di-nis lo-cum, Ange-lum -

1 1 1 '

Psalmi ut in l. Vesperis de Communi Apostolorum.

M

2. Ant. I c

n

n

I

n n ' n n n

I

-, n

, e-cum e-nim h i b e - o

*

n nl ccut6-dem c6rpo-ris me-i,

a

I
I

Ange-lum D6-mi-ni. 3. Ant. n n m n n n

E u o u a e .
I
>

R J

I

~

t

t
I

n Ir

-

n

n-nu-lo su-o sub-arrhii-vit me

* D6mi-nus m e - us

Je-sus Christus, et tamquam sponsam de-co-ri-vitme

Ant.

. I- [
q

m
-.-

r

n

II.

m . n n
-..

I

" -- I " ...- . -.

n .
-

- .

e-ne - di-co te,
Vespcralc Romanum.

*

Pa- ter D6mi-ni me i ~e-sir:
19

-

...

Festa Januarii. 21.
1

Chri-sti, qui a per Fi-li urn t u - urn

e
I

-

.

i-gnis ex-stinctus
n

I
I

m
I
I

I
I

I

I

m

m
m
I

n n

a n I

est a 18-te-re me- o .
I

E u o u a e.
n
I I

n ongaud6-te me-cum,

* e t congra-tu-liimi-ni, qui-a

cum his bmni-bus

Iti-ci-das se-des acc6-pi. E u o u a e.

Capitulum. Eccli. / I . onfit6bor tibi, D6mine Rex, et collaud6bo te Deum salvat6rem meum. t Confitebor n6mini tuo: qu6niam adjlitor et protector factus es mihi, * et liberasti corpus meum a perditi6ne. Hymnus. Jesu cor6na Virginum. [51]. U. SpGcie tua et pulchritiidine tua. F Intende, pr6spere procede, et regna. ) .

C

.

.

Ad Magnificat, Antiphona.
I

VIII. G

B

rl 1

1,

I

I I

I
I

'1,

i n

n

n

n

n

d

e- 6-ta

Agnes,

* in m6di- o flammirum, exp6nsis

n

mi-ni-bus o-r6bat: Te dkpre-cor, ve-ne-rinde, co-16nde,

I

Pa-ter me-tu 6n

-

-

de: qui- a per san-ctum Fi-li - urn

Festa Januarii. 21.

291

tu

-

um mi-nas e-v&-si sacri-le-gi tyriinni, et carnis

spurci-ti - as imma-cu-16-to calle transi-vi,

I

r

et ec-ce

I

v6-ni - o

-

ad te,

quem ami-vi, quem quaesi-vi, quem

semper opti-vi.

E u o u a e . Oratio.

Agnetis Virginis et Mairtyris t u z solCmnia c6limus, * ejus apud te patrocinia sentiAmus. Per D6minum. Commem. SS. Fabiani et Sebastiani. Ant. Gaudent in calis. [34]. Exsulthbunt.

qui infirma mundi digis, ut 0mnipotens sempiterne Deus,conc6de propitius; ut qui behtae f6rtia quaeque confiindas: j-

u.

IN 11. VESPERIS. Antiphon* Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis. Psalmi de Dominica, sed loco ultimi, Ps. Lauda Jeriisalem. [74].

q. Difffisa est grhtia in laibiis tuis.

9. Proptgrea

benedixit te Deus in aeternum.

Ad Magnificat, Antiphona.

tans be- h - t ! Agnes

* in

m8-di- o flammz,

expiinsis mhnibus, o-r8

- bat ad D6minum: Omnipo-tens,

292

Festa . Januarii 22. -23.

I

n

I

m i n l

1

1
I

I

rn
1

et glo-ri-fico'nomen tu Oratio uf supra, 291. Commem. sequentis.

I

I

- Cm in ae-tbrnum. E u
CI

I

*

- n r n iI k A

m

o u a e.

22. SS. Vincentii et Anastasii Martyrurn.
Ant. Istdrum est enim. [31]. Y. Lzetiimini in D6mino. Orat io. dksto D6mine supplicati6nibus nostris: -i- qui ex iniquitite ut nostra reos nos esse cogn6scimus, * beat6rum hIiirtyrum tu6rum Vincgntii et Anastasii intercessibne liber6mur. Per Dbminum. Vesp.' a capit. de sequ., Cornmem. ut infra.

A

23.

S. Raymundi de Pennafort Conf.

Semiduplex. (m. t. iT.) Orafio. eus, qui begturn Raymtindum poenitkntize sacramenti insignem ministrum elegisti, et per maris undas mirabiliter traduxisti: -f conckde; ut ejus intercessihne ,dignos poenit6ntiae fructus fiicere, * et ad aet6rna3 salritis portum dervenire valeiimus. Per Dbminum. Deinde Commem. SS. Mart. Vincentii et Anastasii. Ant. Gaudent in cadis. [34]. U. ExsultAbunt. Posfea S. Emerentianae Virginis el Martyris. Ant. Veni sponsa. [56]. N. Spkcie tua. Oratio. ndulg6ntiani nobis, qudsumus ~ d m i n e ,bejta Emerentiiina Virgo et Martyr impl6ret: * quae tibi grata semper Bxstitit et m6rito castitiitis, et tuae professi6ne virtutis. Per Dbminum. Vesp. de sequ., Cornmem. praeced.

D

I

Festa Januarii. 24. 25.

24.

S. Timothei Episcopi, Martyris.
-

Duplex. Oratio. nfirmitatem nostranl rkspice, omnipotens Deus: j- et quia pondus pr6prire acti6nis gravst, * behti Tim6thei Mdrtyris tui atque Pontificis interckssio glori6sa nos prbtegat. Per D6minum. Commem. S. Raymundi. Ant, Hic vir. [49]. 4. Justum dedfixit. Vespera? de . sequenti, Commem. ut infra.
..

I

-

--

-

-

- ---

-

-

--

25. In Conversione S. Pauli Apostoli.
Duplex majus.

I N I. VESPERIS.
1. Ant. VIII. G
I

m d
-

I

I

L

- g o plantiivi, * Ap61-lo

-

-

ri-gCvit: De

-

us au - tern

in-crementum f' de - dit, a l e - 1
a , ,

-

Post Sept. de-dit.

Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum
VIII. G
2. Ant.
I I

. R - I m . in in-firmi-th-tibus me - is,
-

m i-bknter glo- ri - l b o r

m

-

m

m
.

m l

1

*

ut inhii-bi-tet in me

virtus Christi. E u o u a e.

294
3. Ant.

Festa Januarii. 25. q n l I
I

G ' = -~* =
rd-ti a De i

in me vh-cu a non fu -it:

-

. . sed grh-ti- a e-jus semper in m e manet. E u o u a e. n , I 4. Ant. I I n n 1 VIII. G n
I I

-

I

-

I

I

-

I

-

I

am Asci, * prz-p6 si -tus gen-tis A -r6-tae re-gis

-

I

v6-lu-it me comprehhnde-re: a frh-tri-bus per mu rum

-

sub-mis-sus sum in sporta:

et

sic

e-vh-si manus

e-jus
5. Ant.

in n6-mi-ne D6-mi ni.
I
I

-

E u o u a e.
n
I
I

V11I.

G

I

n ,

/L

-

, ,

n I

I

er vir-gis cse-sus sum, semel la-pi-dii-tus sum :

*

ter naufrii-gi um phrtu li

-

-

Chri sti n6-mi ne.

-

-

E u o u a e .

Pesta Januarii. 25.

295

Capitulum. Act. 9. aulus adhuc spirans min5rum et caedis in discipulos Dbmini, accessit ad principem sacerddtum, 3. et p6tiit ab eo epistolas in Damiiscum ad synagbgas: * ut si quos invenisset hujus viae viros ac mulieres, vinctos perdbceret in Jerbsalem.

S

rn

-

Hymnus.
m
I

fi
I
A

n n Doc-tor ~aul:
I

I

I

1

mo res instru- e,
I

-

I I

I I

q n

11
I

I-

.4

E t nostra

te-cum
I

o6cto r a

-'

m

'I I
I

in

'

n 1 coe- lurn trz- he:
I

I

q

m

A

e
r h

Ve

I.*

.- 16 - ta
I

I

n n dum me - ri- di
1

n ,

I
1

I
I

I

I

- Lm n
I

3

cer-nat
1
1
I

n ' fi- des,
rl I

I

1

1

m I

I I

n a E t so - lis
I

I

in-star n n tii - ti
A

so - la
I
I
I

re-gnet
I I

c5

-

n ri tas.
I

rl

4
I

-

I

2. Sit
I

A ~ r ? - ni
b -

I

~4

-

sem-pi
I I
I

I I '

- tk-na
In

I

q

g16- ri
I

-

n l a,

IJ

.*

I

I

q

Ho-nor, p o - t6-stas,
I

L n n p ' 1 R ' I "L m i - t rn u-ni - tii-te quse gu-bCr-nat 6m-ni-a, Per u-ni-vCr-sa
n I
4

I

--

atque
r m

j

- bi 1
I

1

ti

-

n t qI v4 A 0, In

I

I

ae- ter-ni t6 tis

- -

s$-cu

- la.

A-men.

296

Festa Januarii. 25.
%

1. Tu es vas electihnis, sancte Paule Ap6s.tole. 5 F$. Praedicitor veritiitis in universe mundo.
,

n

Ad Magnificat, Antiphona. I . m n ' u n
I

I

I

-

1

I

I

n

L I

ade Ana-ni

- a, * et

quae-re Saulum: ec-ce e-nim

o-rat: qui-a vas e-lecti - 6-nis est mi-hi, ut portet nomen

me-

-n - et fi-li - is Is-ra-el. um co-ram genti-bus, et r6 - gi-bus,
r"
'--

rl

m

n ,

I

=

I

D

I n -

I "

,

I

I

'
I '

F-'
--

- 1 1 .

1"
d . .
-

- . -- --

-

E u o u a e .

Oratio. D e u s , qui univdrsum mundum beiti Pauli Ap6stoli pripdicati6ne docuisti: -f da nobis, qu5sumus; ut qui ejus h6die Conversi6nem d i m u s , * per ejus ad te exempla gradi8mur. Per D6minum. ' :(Si hoe Festum cotzcurrat cum Dominica ~ e x a ~ e s i r n ~ , nihil mutatur in Orationibus.) Commem..S. Petri. Ant. Tu es pastor. 256. VS. Tu es Petrus. Oratio. Deus, qui beato Petro. Deinde S. Timothei. Ant. Qui vult venire. [16]. Pj. Justus ut palma. Oratio. Infirmitiitem nostrani. 293.

IN 11. VESPERIS.
Antiphona), Capitulum, Hymnus et Y. ut in 1. Vesperis. -Psalmr ut in 11. Vesperis de Communi ApostolorumJ [S].

-m11. G
. .

Ad Magnificat, Antiphona.

m

I

n

S

ancte

Paule

p6sto - = =A -& - le, * pr;eldi- cd-tor

F e s t a Januarii. 26. 27.

297

ve .ri . - -ti-tis, e t Doctor g e n t i urn: inter-c6-de p r o no-bis I
I

-

-

I
I
I

,
8

I

,>

.

1

a - n u
e-16-git.

-

-

C ?!

n

I

-

I

n

,

I

ad
-

De-urn, qui t e

E u o u a e.
-

I

'

Oratio u't supra. 296. Commem. S. Petri, ut supra, 286, deinde S. Polyearpi.
.

26.

S. Polycarpi Episcopi, Martyris.

Duplex. Ant. Iste Sanctus. [15]. Y. G16ria et hon6re. Oratio. D e u s , qui nos belti Polyciirpi MBrtyris tui atqoe Pontificis h n u a solemnitate lztificas: f- concbde propitius; ut cujus natalitia cdlimus, * de ej6sdem btianl protecti6ne gaudelmus. Per D6minunl. Vesp. a Capif. de sequ., Commern. preced.
'

27. S. Joannis Chrysostomi Episcopi, Conf. et E c c l e s i e Doctoris.
Duplex. (m. t . v.) Ant.. 0 Doctor.. beate JoAnnes Chrysbstome. [42]. Oratio. ccl6siarn tuarn, qu$sumus ~ 6 r n i n e , gritia eceldstis arnplificet: * qua, beeti Jolnnis . Chrys6stomi Confess6ris tui atque Pontificis illustr6re voluisti glori6sis meritis et doctrinis. Per Dbminum. Commem. S. Polycarpi. Ant. Qui vult. [16]. W. Justus ut palma. In II. Vesp., Commem. S. Agnetis, ut infra.

.

E

298

Festa Januarii. 28. 29. 30.

28.
Ant.

S. Agnetis Virginis et Xartyris.
Secundo. Pro Commemoratione.
I

I.

+

! S =! - = :
I

n

I

m

I

A n

QL I I n . n

I

tans

dextris e j u s
I I
I )

*
I

a

?

L

= ~~~~4I
r
1

I

Agnus ni-ve candi-di- or,
m m
L

Christus
D

I I

I I

n si bi sponsam et mirr-ty-rem con-se-cr8-vit.

n

2

I I
I
I

Oratio. eus, qui nos Qnnua beiitae Agnetis Virginis et Martyris tuae solemnitete laetificas: f- da, qual?sumus; ut quam veneriimurofficio, * 6tiam piae conversatidnis sequiimur exCmplo. Per Dbminum. Vesperc de sequenti.

K. Specie tua.

-

D
z,

., .

.

,<..!<,

.,, ,..

:. .

...'.' /<

.",J.'

/....

,;wy/,,."YAi.

29. S. Francisci Salesii Episcopi, Conf. et

Ecclesia Doctoris.

Duplex. (m. t. v.) Ant. 0 Doctor 6ptime. [42]. Oratio. eus, qui ad aninlarum saltitem beQtum Franciscum Confessbrem tuum atque Pontificem dmnibus bmnia factum esse voluisti: t conc6de propitius; ut caritatis t u z dulckdine perfhi, * ejus dirig6ntibus m6nitis ac suffragiintibus mCritis, aetCrna g5udia consequiimur. Per Dbminum. In II. Vesp., Cornrnern, sequentis.

D

30. S. Martine Virginis et Martyris.
Semiduplex. Ant. Veni sponsa. [56]. K. Spbcie tua, Oratio. eus, qui inter cdtera potentiae tuae mirgcula, 6tiam in sexu fragili vict6riam rnartfrii contulisti: concede propitius; ut qui beat= Martinae Virginis et Miirtyris tuae natalitia cblimus, * per ejus ad te exCmpla gradiiimur. Per D6minum nostrum.

D

+

Festa Januarii. 30.

299

In I. vel 11. Vesperis, s dicendac sint, Hymnus. l

M
*n.

ar-ti-nae cC -1e-bri plhu-di-te nb- mi-ni : Ci-ves

Romii-le - i pliu-di-te g16 - r i - z : ln-signem mC-ri tis

-

di-ci-te Vir-gi - nem, Chri sti di - ci-te Mdrty - rem.

i

-

2. Haec dum conspi-cu -is orta pa-r6n-tibus, Inter de-li-ci - as,

in-ter

a-mh
I1

- bi - les
I

Lu -xus

il-16-ce-bras
I

e

+n.

di-ti-bus

if-flu

- it

n Faustae mu-n6-ri-bus do-mus:

-

= m I

n

b]4A
1 .

J

3. Vi- tae de-spi - ci

-

-

ens
1

c6mmo-da, d6

-

di- cat
I

Se

re-rum

D6-rni-110, e t mu -ni

- fi - ca

ma-nu

300

Festa Januarii. 31.

-

-

-

Chri- sti pau- p6

- ri - bus
-

distri - bu

- ens

o - pes,

Quz-rit pr&mi- a cB-li

- tum.

4. A no-bis bb-i-gas

Ilibri-ca gau-di- a, Tu qui MartL-ri-bus dexter ad-es,

-

-

--

,De- u s

Une et tri-ne: tu
rn
rn

- is

da fa-mu-lis ju-bar,
I

e:,

- I rn
I
..

+. n

Quo cle-mens d-nimos be - as. Vesp. de sequ., Comment. prapced.

A-men.

a

S, Petri Nolasci Confessoris,
Duplex. (m. t. v.) Oratio. eus, qui in tuae caritfitis ex6inplurn, ad fid6lium redempti6n-ern sanctum Petrum Eccl6siam tuam nova prole fwcundiire divinitus docuisti: t ipsius nobis intercessibne conc6de; a peccati servitlite s o l ~ t i s ,* in caelksti piitria perpktua libertiite gaudkre. Qui vivis et regnas cum Deo Patre;

D
.

Commem. S. Martincr. Ant. Veni sponsa. 1581. Vesp. a Capit. de sequ., Commem. pra~ced.

M. Diffiisa

est.

Festa Februarii. 1. 2.

FESTA FEBRUARII.
S. Ignatii Episcopi, Martyris.
Dup (ex. Ant. Iste Sanct-us. [15]. U. G16ria et hon6re. Oratio.
respice, omnipotens Deus: f- et ponInfirmitatem nostramiglori6sa nos beati Ignatii Mirrtyrisquiaatque dus pr6priae a c t i b s gravat, * tui Pontifrcis -interckssio pr6tegat. Per Dbminum.

Commem. S Petri Nolasci. Ant. Hic vir. [49]. W. Justum deddxit. . Vesp. de seq., Commem. prcuced. Die 2. Februarii.

In Purificatione Be Marize Virginis.
Duplex 2. classL's. Si hoe Festum inciderit in aliquam Dominicam privilegiafam, transfertur i n Feriam II. tamquam in sedem propriam, inde trans: lato, si alicubi occurrat, quocurnque Festo crqualis, non tamen altioris ritus. IN I. VESPERIS. Antiphona. 0 admiriibile comm6rcium, cum reliquis de Circumcisione, 110. Psalmi ut in Festis B. M. K, 1711. Capitulum. Malach. 3. cce ego mitto Angelum meum, et prxparibit viam ante ficiem meam. -f Et statim veniet ad templum sanctum suum Domi-

E quem vos qukritis, * et Angelus testanlenti, quem vos nitor,
vultis.

Hymnus. Ave maris stella. [74].

PI. Resp6nsum accepit Sirneon a Spiritu Sancto. 8.Non vishrum se mortem, nisi vidkret Christum
Ad Magnificat, Antiphona. I. D.
I I
I

D6mini.
I

e-nex

- e-rum * pti - I por-tl

I

--

8
I

I I

bat,

I

pu- er

au- tern

302

Festa Februarii. 2.

e e
a

n - n m l n I senem rt-g6bat: quem Virgo p6-pe-rit , et post partum
UI
-I I
b ,

,n

I

I

m

m

"

I

I
I

7+ ' * Vir-go p&miinsit: ipsum quem genu - it,
I

n

1
I

- I .

I
I

I

I

"

I

I

ad-o-ri-vit.

b , ,

- n - a q .
I

I

'

. + A

E u o u a e.
Oratio. mnipotens sempiterne Deus, majestatem tuam siipplices exoramus: t ut sicut unigknitus Filius tuus hodibrna die cum nostra: carnis substantia in templo est praesent5tus; * ita nos facias purificatis tibi mentibus praesent8ri. Per eiimdem D6minum. Commem. S. knatii. Ant. Qui vult venire. [16]. W;. Justus ut palma. Ad Completorium, Hymnus cantatur in tono de B. M. K, el in fine dicitur: Jesu tibi sit glhria, Qui natus es de Virgine.

0

IN 1 . VESPERIS. 1
1. Ant. 111. b
I

S
e
n
2. Ant. V11. a

n n

ml

L

2 n i m
I
I

I

-

g n , - n m I

I

n

n

II,

ime-on justus

*

e t timo-ri-tus,

exspectiibat

red-empti
n e-rat in

- 6nem
n n e-o.

Is-ra - el,
1 * 1
I

et Spi - ri tus
I

-

Sanctus

-

I

n

n

E u o u a e.
I

n

I

I

,

m

esp6nsum acc6 - pit

Si-me - on

*

n a Spi- ri-tu

-

Festa Februarii. 2.
I

Sancto,

non vi-shrum se mortem, ni-si

vi-dk-ret

3 Ant, . 111. b

A
-

C-ci-pi ens Sime on

-

- * pij - e-rum

in mii-ni-bus,

--

-

-

--

-

gr$ti-as a-gens, bene-di-xit D6-minum. E u o u a e.
4. Ant. v1. c 11
m

L
I

-

n

I

n

I

1

-

n

n

I

n

m

I n m Il
n

I

urnen
I I

* ad
n

re-ve - la- ti
1

- 6-nem
m

g6nti - urn,
I
I

e5. Ant.

n

-

I I

" "

I

,
'

n

It-

et glb-ri - am ple-bis tu-a: Is-ra-el. E u o u a e.
I I

VIII. G

I

en

0=
n

1

m

n

m

n - 1I 7
rn

I

r

m
C

I
I -

I

n

'

b-tu-lerunt
m
1
C

*

pro

e - o D6-mi-no par thrturum,
m m

I

I

I n ,

n

n

- n r m
I

m

-

aut du-os put-10s co-lum-b6-rum. E u o u a e. Capitulum, Hymnus et \Y. ut in I. Vesperis.

Festa Februarii. 4. 5.

305

4 .

S. Andrea Corsini Episcopi, Conf.

D

Duplex. ( m . t. v.) Oratio. eus, qui in Ecclesia tua nova semper instauras exCmpla virtctum: -f da p6pulo tuo beiiti Andr6z Confess6ris tui atque Pontificis ita sequi vestigia, * ut assequiitur et prkmia. Per D6minum. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prated.

S. Agathze Virginis et Martyris.
Duplex.

IN I. VESPERIS.
Si dicunfur in fegre, An tiphone ut sequuntur:
1. Ant. Vll. c

Q
-

{

-

I

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 - 1 1

+a

-

J

n

n

-

uis es t u qui ve-ni-sti

ad me

* cu-rdi-re
- -

- --

--

-

vcl-nera me-a?

Ego sum AOp6-sto-lus Chri-~ti:ni-hi1

- - - - -

-

in me dii-bi-tes, f 1 a . E u o u a em Psalmi ut in 1. Vesperis de Communi Apostolorum.
2. Ant.

+- - [
I

M-= e
I

,1111

m u 1 1

J

rn

m

1111

m 1 1 .

e-di-ci-nam carnh-lem a
I
I

* c6rpo-ri me-o numquam
I

mm I I

: sed hdi-be-o D6minum Je-sum Chri-stum,
Vesperale Romanum.

m

m

11-

1 1 '

20

Festa Februarii. 5.

qui

so lo ser-m6 ne

-

-

rest&-rat u ni - v6rsa.

-

E u o u ae.
3. Ant. VII. c

[
rh-ti as

n
I I

n

-

I

n

g

,

I

n n

a

n

-

ti-bi

a-go D6 -mi ne,

-

* qui - a
-

memor

-

es me i,

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

et mi-si-sti ad me A-p6sto-lum tu-urn

cu-ri-re vlil-ne-ra me- a.
I I

E u o u a e.
n n n n
I

9

n

n

-

I

n

"

n

*
n a
I

ene- di-co te,

* Pa- ter
I

D6-mi- ni me i Je-su
1
I

-

~

n

n

I

n

11,
1

J

n lI n n n

I

I
I

Chri-sti: qui- a per Ap6stolum tu-um, mamil-lam me- am

,i -

me - o pkcto ri
5. Ant.

-

re-sti -tu

- i-sti.
I

E u o u a e.
n
a
d
I

n

I

n

l

n

n

I

I

I

1

ui me dign6-tus est

* ab

omni plaga cu-rh-re,

Festa Februarii. 5.
I

307

1

-

et ma-mil-lam me -am me- o p&cto-ri re-sti-tir-e-re,

ipsum in-vo-co De-urn vivurn. E u o u a e. Capitulun~. Eccli. 51. onfitebor tibi D6mine Rex, et collaudiibo te Deum salvat6rem nleum. Confitebor n6rnini tuo: qu6niam adjdtor et protector factus es mihi, * et liberasti corpus meum a perditibne. Hymnus. Jesu cor6na Virginun~.[51]. 1.Specie tua et pulchrithdine tua. 8. Intknde, pr6spere prockde et regna.

C

+

Ad Magnificat, Antiphona.
I. D
I
m

! !

" n ,
I

.
o-rii

, 1.

I
n

I

* in

I V

I

me-di - o clr-ce

- ris,

. - -"I -+ -- P

expiinsis mi-ni-bus, t o t a men-te
n
n

-

-

-

-

bat ad

n
1

m

-aD6-mi-num: -+gri-ti- as
1
I
I

D6-mi-ne Jesu Chri-ste, ma

- gi-ster bone,
vin-ce-re

I

-

e

a-go
m
I
I

ti - bi,

qui me

fe-ci-sti

J

I

tormen-ta car-ni fi- cum: ju-be me, D6-mi

-

111 1

8

-

-

II

n;,
U)*

308

Festa Februarii. 6.

perve-ni-re.

E u o u a e.
Orafio.

D e u s , qui inter c6tera potenti= t u a rniriicula, Btiam in sexu friigili vict6riam mart9rii contulisti: f. concede propitius; ut qui befit= Agatha Virginis et MBrtyris t u a natalitia cdimus, * per ejus ad te exempla gradiiimur. Per D6minum. Commem. S. Andrea? Corsini. Ant. Amivit. 11411. X. Justum.

IN 11. VESPERIS. Antiphonae et Capitulum ut in I. Vesperis. Psalmi ut in I. Vesp. de Communi Apost., sed loco ultimi, Ps. Lauda Jeriisalem. 1741. (Si dicunfur integrae, Hymnus et X. de Communi; ad Magnificat, Ant. Stans beAta. 307.) A Capitulo cfit de seq., Commem. praeced. et S. Dorotheae firginis et Martyris.

S. Titi Episcopi, Confessoris.
Duplex. (m. t. v.) Oratio.
eus, qui besturn Titum Confessdrem tuum atque Pontificem apost6lieis virtdtibus decorhsti: j- ejus meritis et intercessibne concede; ut juste et pie viventes in hoc s&culo, * ad coel6stem phtriam pervenire mereiimur. Per D6minum. Commem. S. Agathc~.Ant. Stans beiita. 307. %. Diffiisa est. Deinde S. Dorotheae Virg. et Mart. Ant. Veni sponsa. [56]. '51. Specie tua.

D

'

"

Oratio.
castithtis, et tuae professi6ne virtiitis. Per D6minum. Vesp. a Capit. de seq., Commem. preced. et Ferie in Quadrag.
7/4//,L/&//flqo,'

nobis, , beQta Dor6thea Virgo Indulgentiamirnpl6ret:qugsumus D6minesemper Bxs-tititet merit0 et Martyr * quae tibi grata
:>,":,.,;,.,

,&,,h./

;z *,

; ,' ,

.

"'

,,;, < , .',' , ", ,
'

;

,,4 ,

;,.&Z> ,

, ,,

,

p

,

5

,;<<,G..4:<

'A,

.?$. 4

,<,

v

Y,.,'

Festa Februarii. 7. 8. 9.

S. Romualdi Abbatis.
Duplex. (m. t. v.) Oratio. ntercessio nos, qu&sumus Dbmine, be5ti Romu6ldi Abbitis commindet: ut quod nostris meritis non valirnus, * ejus patrocinio assequ6mur. Per D6minum. Commem. S. Titi. Ant. Amhvit eum. [41]. WI. Justum dediixit. Postea Ferica in Quadrag. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prcaced. et Feria~ Quadrag. in

I

+

8.

S. Joannis de Matha Confessoris.

Duplex. (m. t. v.) Oratio. eus, qui per sanctum Joiinnem 6rdinem sanctissimae Trinitiitis ad redimindum de potestate Saracendrum captivos c&litus instittiere dignatus es: j- p r ~ s t a , qu&sumus; ut ejus suffraghntibus miritis, * a captivitate c6rporis et h i m = , te adjuviinte, liberkmur. Per Ddminum. Commem. S. Rornualdi. Ant. Hic vir. [49]. %. Justum. Deinde Feria, in Quadragesim a. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prapced., F e r i ~in Quadrag., ac S. Apollonice Yirginis et Martyris.

D

9.

S. Cyrilli Episc. Alexandrini, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Duplex. (m. t. v.) In utrisq. Vesp. Ant. 0 Doctor bptime. [42]. Oratio. eus, qui beiitum Cyrillum Confess6rem tuum atque Pontificem divinae maternitatis beatissimae Virginis M a r k assert h e m invictum effecisti: t conc6de, ipso intercedinte; ut qui vere earn Genitricem Dei crbdimus, * matCrna ejtisdem protecti6ne salvhmur. Per etirndem D6minum.

D

3 10

Festa Februarii. 10. 1 1 .

Commem. S. Joannis de Matha. Ant. Hic vir. [49]. V. Justum. Postea F e r i ~in Quadragesima. Deinde S . Apollonlz Virg. et Mart. Ant. Veni sponsa. [56]. N. Specie tua. Oratio. D e u s , qui inter cetera potkntia: Lure miracula, 6tiam in sexu frhgili vict6riam martyrii contulisti: * concede propitius; ut qui beat2 Apoll6nire Virginis et Martyris tuie natalitia cblimus, per ejus ad te exempla gradiamur. Per D6minum. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prcpced. et Fericp in Quadrag.

10.

S. S&olasticse Virginis.

Duplex. Oratio. D e u s , qui Bnimam b e e t s Virginis ture Scholisticre, ad ostendendam innocentiie viam, in coltimbze specie celunl penetrhre fecisti: j- da nobis ejus meritis et precibus ita innocenter vivere; * ut ad aeterna merehnlur ghudia pervenire. Per D6minum. Comrnem. S. Cyrilli Alexandrini. Ant. 0 Doctor. [42]. I$.Justurn dediixit. Postea F e r i ~ Quadragesima. in Vesp. de seq., Commem. prarced. el Fericp in Quadrag.

11. Apparitionis B. M. V. Immaculate.
Duplex majus.

IN I. VESPERIS.
1. Ant.

1V. E a

-

andor est lu-cis z-t6rnze, et spBcu-lum si-ne

*

C
I

I

" I - "

I

-

I

n mh-cu-la. E u o u a e. Psalmi ut in Festis B. M. C/: [?I].
q n
I

&

l n

1,

Festa Februarii. 1 1.
2. Ant.
I. f
I

31 1

3 n
li-li- er

1

I

n

n

I

nil '-

1 I
I

* amic-ta so-le,
-

-

et luna sub p6-dibus e-jus:

et in c8-pi-te e-jus co-r6

nhn stel-18-rum du 6-de-cim.

-

E u o u a e .
3. Ant.
I
I I

m n n n I n n n u gl6-ri a Je- rfi-sa-lem, tu I=-ti-ti a Is-ra - el,

-

*

-

I

e,
I

I

I

" n

2

=
I

I

t

=
I

I

-

tu ho-no-ri-fi-centi-a
4. Ant.

n n p6pu-li nostri. E u o u a e.
I
I

I ,

F n,,

q

n n

e-ne-dic-ta es tu,

*
I I

Virgo Ma-ri
n
I

- a,
I

a D6rni-no
1
v

en=
De o

I

I

-

n II ex-cil-so,

rn

=

a m a n .

n

,

1
I

prae

6mni-bus mu-li - 6-ri-bus su-per

ter-ram.
5. Ant.

E u o u a e.
I

H

VI11. G

n n

I(,

n . "

6-di - e

nomen tu -um * i - t a
I

a n

I

I

I

-ng
1

I
I

magni - fi-c&vit

312

Festa Februarii. 1 1.

I

Db-mi-nus, ut non re-c6-dat laus tu- a

de

o

-

re

Capitulum. Cant. 2. urge, arnica mea, speci6sa nlea, et veni: -/- collimba mea in foraminibus petrze, in caverna maceriae, * ostende mihi fiiciem tuam, sonet vox tua in aiuribus meis.

S

Hymnus. Ave maris stella, [74]; nisi hoe Festum careat I1 Vesperis, quia tune dicitur Hymnus Omnis expertem, 313.

N. Dignzire

me l a u d h e te, Virgo sacrBta.

I$. Da mihi virthtem contra hostes tuos.
Ad Magnificat, Antiphona.
111. a

I
D

n

2
m

I

I

-sta est

* co-llimba me-a, perf6cta me -a,
E u o u a e .

imma-

cu-lh-ta me a.

-

Oratio. eus, qui per Immacul6tam Virginis Conceptibnem dignum Filio tuo habitPculum p r ~ p a r h s t i : shpplices a te qu&sumus; ut ejfisdem Virginis appariti6nem celebrgntes, * sal6tem mentis et c6rporis consequAmur. Per e6mdem D6minum. In Quadragesima Commem. Ferice. Ad Completorium Tonus et Doxologia de B. M. K

+

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, prceter sequentia.

Festa Februarii. 11.

313

IV,

S-- mnis
I I

I
"

n n
l

n

m

I

- n 1 n n m
I

I

rl

ex-p6r-tern m8-cu*lae Ma-ri a m Edocet
I ,

-

C
b

I

n

-

r

r

rn
I

m

r

------II

I
I

1

sumrnus
I ,

fi-de

-i
I

m a -gister:

Vir-gi-nis

n gaudens

n I I ' n ck-lebrat fi-d6-lis Terra tri -limphum. 2. Ipsa se praebens n
q n
I

-

n

---

n

n

I

I

-

I

-

-

- -

- - -

-

-

-

-

-

-

- - --

-

- -

-

hlimi- li pu -Mae Virgo spectindam, r6-cre- at paventem:

Seque conceptam

sine labe; sancto Prkdi-cat o-re.
I

y, a D
n
I

m

I

I

' n

n 3. 0 spe-cus fe-lix, de-co-rb-te divae Ma-tris aspec-tu!
I

I

I

I '

1 n n I

-=!a
I '

--

-

-

-

-

-

I

ve-ne-rdnda ru-pes, Unde vi-t6 les sca-tu- &re pleno

-

Grirgi-te lyrnphae! 4. Huc catervg-t7rn pi- a turba nostris,

-

Festa Februarii. 11.
I

-

Huc a b ext6r-nis per-e-gri-na ter-ris Afflu i t supplex,

-

5 n , n n
8 n n = e t opem po-tkntis
" n
m

-

I

n
I

Vir-gi-nis o-rat. 5. Exci-pit Ma-ter
I

&&
I

I

I

r

licrimas precintum, Donat opt6tam mi-se-ris sa-lli-tem:

Compos hinc vo-ti ph-tri-as ad o-ras Turba re-vkrtit.

6.Stipplicum, virg;,

mi-se-rA-ta ca-sus, Semper o nostros
I
I

[=,I

n

F n
I

-

n q

I I

I

p n
I

n

-

n

8
I '

r

d

rkfove la-b6-res, lmpetrans m e s t i s bona sem-pi-t6rnae

Giudi a vi-tie. 7. Sit decus ~ a t z , ge-ni-t5que Pro-li ,

-

Et ti-bi compar utri - tisque vir-tus, Spi-ri-tus semper,

De-us unus, omni T6mpo-ris z-vo.

I

Amen.

Festa Februarii. 12.

Y. Dignare me laudare te, Virgo sacriita. 9. Da mihi virtfitem .contra hostes tuos.
Ad Magnificat, Antiphona.
ViiI. G*
I

H
e=

4 n

I

u r n ,

&

I

-

I

I

I

I

r

= - - * glo-ri - 6-sa
6-di e

c c ~li

-

'

I"

Y

Re-gi-na in ter-ris

ap-ph-ru-it:

h6-di e p6pu-lo su o verba sa-lir-tis
I
I

-

-

I
I

ii--

3 n

I

I

r ,

n " n

I

I

I

4

4

et pigno - ra pa cis At-tu-lit: hd-di e Ange-16rurn et

-

-

+
n

fi-d6-li - urn cho -ri , lmrna-cu-18-tam Concep-ti - 6-nem

J ,
I
I
I

-___C__

~ w
I

n

.
I

m

n

n

n
L

ce- le-briin-tes ghu-di

-o

ex - sirl-tant. Al-le-lir-ia.

1 I

E u o u a e . Commem. seq. et Ferie in Quadragesima.
n --X X

12. SS. Septem Fundatorurn Ordinis Servorum B. Mariaz V., Conf.
Duplex. De Communi Conf. non Pontlficis, servato numero singulari, prceter seq. h I. Vesperis, si dicende sint, Capitulum ut sequitur:

3 16

Festa Februarii. 12.

C

Capitulum. I. Petr. 4. arissimi: Communicantes Christi passibnibus gaudGte, 1- ut et in revelatihe ejus, * gaudeatis exsulthtes.

9 Hi viri miseric6rdiae sunt, quorum piet6tes non defuCrunt. .

9. Semen

e6rum et gl6ria e6rum non derelinquetur.

.

I. D

a
on r= # % e c 6 -t

Ad Magnificat, Antiphona.
I
I
I

N
de

*

a laus tu - a , Virgo Ma-ri-a,
I

i n l

I

I

I

I

o-re hbmEnum, qui memo-res f6 e-rint vir-tic tis

-

-

e

D6-mi -ni in ae-tGrnum, pro qui-bus non pe-per-ci-sti
I I
I

I
I

d

n

I

,

I

,

- n , a q .
I

'

. + A

Oratio. 6mine Jesu Christe, qui ad recol6ndam mem6riam dol6rum sanctissimae Genitricis tux, per septem beatos Patres nova Serv6rum ejus familia EcclCsiam tuam foecund8sti: f. concede propitius; ita nos e6rum consociAri flktibus, * ut perfruamur et g5udiis. Qui vivis et reglias cum Deo Patre. In Quadrag. Cornmem. Fericp.

D

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, pra~ter:

Hymnus.
"11,.

[
I
I

I

m

9

M n= n

n q n n n atris sub alrnze niirnine, S e p t h a proles n6sci-tur:

=

I I

=

-

+
n n
- I

Festa Februarii. 12.
I

n Ip-sa vo-cinte, ad brdu urn Tendit Senb-ri vkr-ti-cem.
b 2

n u

--

n

I

d.4

1

il

-

317

I

-

-

n - n

I

I

e

I
I

I
C

n , n 2. Quos terra fructus pr6-feret Durn sacra pro-les gkrmi-nat,
I

m a ,

-

I

-

I q I
I

n

I

--

n

m

n

- - - -

-

-

- -

-

-

U-vis re-p6nte tlir-gi-dis

Onli-sta vi-tis pr&mo.net.
I
I

e-

2

I
LI

I
b

I I n ,

I

-

I

I

-

I

n ,

I

-

3. Virtli-te cla-ros n6-bi-Ii Mors sancta ce-lo c6nse-crat:

Te-nent o - ljim-pi li-mi-na
C
b
I
I
I

-

Ser-vi fi-dC-les Vir-gi-nis.
9

n " 4. Cohors be- d-ta, Nii-mi-nis Regno po-ti-ta, rk-spi-ce

b . n n g n

Quos hinc recCdens frbudibus Cinctos re-linquis h 6 d i - um.

C

I
I

n 5. Ergo, per alrnze vlilne-ra Ma-tris rog6mus sirppli-ces :

I

n

I

-

I

, n
I

q n

-

a

I I
n

L .

n

n

I

I

n " II ,

J

Men-tis te-nkbras dis-ji-ce, Cordis pro-c6l-las c6mprime.

318

Festa Februarii. 14.
n n

5-

e

n q n n 6. Tu nos, be- 8-ta Tri-ni-tas, Per-fiinde sancto r6-bo-re,
n

-

-+ i

-

=

I

I

I

I.+J
n
I
n

m

n

LI

n

n

I

- n q A 1
dv+

I

Possimus ut fe-li-ci-ter

n -i n ' Exkrnpla patrum siibse-qui.
n a
I
I

I

n

-

-

--

--

--

-

A-men. 1. Hi viri miseric6rdize sunt, quorum piethtes non defuerunt. 5 Q. Semen e6rum et gl6ria e6rum non derelinquetur.
VIII.

N-"
g16- ri

.

[ I o-men rn- 6-rum e

Ad Magnificat, Antiphona.

-

n

-

I

I

n

L I

n I +
I '

n

*

I -

I

perma-net in ae-t6r- num,

permanens ad fi-li - o s e 6-rum, sanct6 - rum vi-r6-rum
II

-

- a.

1

E u o u a e .

In Quadrag. Comment. Ferie.

14. S. Valentini Presbyteri, Martyris.
Oratio.
-f ut Przsta, quzksumus omnipotens Deus:cunctisqui beQti Valentini Martyris tui natalitia cdlimus, * a malis imminenti-

bus, ejus intercessi6ne liberkmur. Per D6nlinum.

Festa Februarii. 15. 18. 22. 23.

319

15.

SS. Faustini e t J o v i t z Martyrurn.

Ora tio. eus, qui nos annua sanct6rum MQrtyrum tubrum Faustini et Jovita: solemnitete iztificas: t concede propitius; ut quorum gaudemus meritis, * accendarnur exCmylis. Per D6minum.

D

18.

S. Simeonis Episcopi, Martyris.

Oratio. nfirmithtem nostram rbspice, omnipotens Deus: t et quia pondus prdprize acti6nis gravat, * beAti Sin1e6nis Mdrtyris tui atque Pontificis interckssio glori6sa nos prbtegat. Per D6minum.

I

22. In Festo Cathedrze S. Petri Antiochim.
Duplex majus. Officium fl' supra in Festo Cathedrae Romane, 285, omissa ut Commemoratione S. Priscn. In II. Vesp, Commem. S. Pauli, seq., et Feria, in Quadrag.

23. S. Petri Damiani Episc., Conf. e t Eccl.

Doctoris.
Duplex. Ant. 0 Doctor dptime. .. beate Petre. [42]. B. Amavit eum. Orati0 . oncede nos, qu&sumus omnipotens Deus, be5ti Petri Confessdris tui atque Pontificis mdnita et exempla sectiri: -f- ut per terrcstrium rerum contempturn, * ztkrna g5udia consequiimur. Per D61ninum. In Quadrag. Commem. Feriae. Ora tio. D a , q u t s u m u s omnipotens Deus: t ut beeti Mathia: Apdstoli tui, quam przvenimus, veneranda solCmnitas, * et devoti6ilem nobis hugeat et saliitem. Per Ddminum. Vespercp, si non est annus bissexfilis, de seq., Commem. prm ced. ei Ferid~in Quadrag.

C

320

Festa Februarii. 24. [25.] - Martii. 4. 6. 24. vel 25. anno bissextili.

Sancti MRTHIE ApostoIi.
Duplex 2. classis. Oratio. D e u s , qui beitum Mathiam Apostol6rum tu6rum collegio SOciBsti: tribue, qu$sumus; ut ejus interventibne, * tuae circa nos pietiitis semper viscera sentiiimus. Per D6minum. Commem. S. Petri Damiani, quoties non est bissextilis. Ant. 0 Doctor. [42]. 733. Justum d e d ~ x i t . In Quadrag. Commem. Ferie.

+

FESTA MARTII.
4.

S. Casimiri Confessoris.

Sern iduplex. Oratio. eus, qui inter regales delfcias e mundi ill6cebras sanctum t Casimirum v i r t ~ t econstBntiae roboristi: t qu&sunlus; ut ejus intercessi6ne fideles tui terrena despiciant, * et a d caelestia semper aspirent. Per D6minum. Commem. Ferie in Quadrag. Postea S. Lucil I. Pape, Martyris. Ant. Iste Sanctus. [15]. 733. G16ria et hon6re. Oratio. 1 eus, qui nos beiiti L6cii MBrtyris tui atque Pontificis 5nnua solemnitiite laetificas: * concdde propitius; ut cujus natalitia I cblimus, de ej6sdem 6tiam protecti6ne gaudeimus. Per D6minum.

D

D

6. SS. Perpetum et FeIicitatis Martyrum.
Duplex. De Communi Martyris non Virginis, servato numero singulari, pra~tersequen tia. In utrisque Vesperis: \X. G16ria et hon6re coronisti eas D6mine. @. Et constituisti eas super 6pera miiiluum tuiirum.

1
'il

I;
ia

.

Festa Martii. 7.
m

321

Ad Magnificat i n utrisque Vesperis, Antiphona.

1
-

-stCrurn est e-nim
m
I

* regnum ccel6-rum,
m 1

quae con-

m

m

m

n

- 1 1 1

"

b

n
1

I

empsk-runt vi-tam rnundi, et perve-nk-runt a d przkmi-a

re-gni,

et la-v6-runt sto-las s u

-

-

a s in siin gui-ne

-

-

Agni.

E u o u ae.

Oratio. a nobis, quksumus D61nine Deus noster, sancthrum Miirty) rum tuiirurn Perpetuz et Felicititis palrnas ineessgbili devojne veneriiri: -f- ut quas digna mente non p6ssurnns celebriire, humilibus saltem frequentPmus obskquiis. Per D6minum. Vesp. a Capit. de seq., Cornmem. pmced. et Fericr in Quadrag.

.

S. Thorn= de Aquino Conf. et Eccl. Doct.
Duplex. In utrisque Vesperis, Ant. 0 Doctor 6ptime. [42]. Oratio.

eus, qui Ecclksianl tuam beiiti Thorn= Confess6ris tui mira clarificas, et sancta o p e r a t i h e fceciindas: da )his, qu*sumus; et q u z d6cuit, intellectu conspicere, * et q u z ;it, imitati6ne complere. Per D6nlinum.

) eruditidne

+

Commem. SS. Perpetucr et Felicitatis. Ant. ~Istiirum est. Vj. G163 et hon6re. ut supra. Deinde Ferie in Quadragesima. Vesp. a Capit. de seq., Commem. pmced. et Fericr in Qiradrag. , <., , ,. . ,. .. . . . ,. . . ., . . , ,. . ,, . , , .. ,.,.,. . ? .- - . - -. . ,,
, , ,

Vesperale Romanurn.

21

322

Festa Martii. 8. 9. 10.

8.

S. Joannis de Deo Confessoris.
Duplex. Oraf io.

eus, qui be5tum JoAnnern tuo anl6re succ6nsum, inter flanlinas inn6xiuin incedere fecisti, et per euim Eccl6siain tuam nova prole faecundhti: -f- praesta, ipsius suffraghntibus meritis; ut igne carithtis t u x vitia nostra curkntur, * et remedia nohis z t e r n a 1)ro~6niant. Per D6minuin.

D

Commem. S. Thomcu. Ant. 0 Doctor. [42]. Y. Justurn d e d ~ x i t . Postea Feria in Quadrag. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prc~ced.ef Feria in Quadrag.

9.

S. Franciscaz Viduae Romanae.
Duplex. Oratio.

eus, qui beatam Franciscarn FArnulam tuanl, inter cetera griti= t u a dona, famili5ri Angeli cansuet6dine decorhsti: concede, quksunlus; u t intercess16nis ejus auxilio, * Angel6rum constirtiun~c6nsequi mere6mur. Per D6mii1ui11.

D

+

Commem. S. Joannis de Deo. Ant. Hic vir. [49]. Y . Justum. Pos tea F e r i ~ Qnadragesima. in In II. Vesp., Commem. seq., et Feria in Quadrag.

10.

SS. Quadraginta Martyrurn.
Sem iduplex.

Ant. Ist6ruin est eniin. [31]. Y. Lzetsimini in D6mino. Orafio.
qu&suinus 1- ut qui Pr:esta, fortes in oinnipotells Deus: D6minurn.glori6sos Jlhrtyres confessi6ne cogn6virnus, * pios npud te in nostra intercessi6ne senti6rnus. Per
son

Commem. Fericu.

Festa Martii. 12. 17, 18.

323

12. S. Gregorii I. Pap=, Conf. et Eccl. Doct.
Duplex.
b utrisque Vesp., Ant. 0 Doctor 6ptinle. [42]. t Oratio. eus, qui i i n i ~ ~ i x f5muli tui Greg6rii z t 6 r n x beatitfidinis prkmia contulisti: concede propitius; ut qui peccat6rum nostr6run1 pbndere pr6mimur, * ejus apud te prScibws sublev6niur. Per J>bminum. Commem. Ferict..

D

+

17.

S. Patritii Episcopi, Conf essoris.

Duplex. Oratio. eus, qui ad prxdiclindam g6ntibus glciriam t u a ~ n beBtum Patritium Co~lfessdrematque Pontifieem mittere dign5tus es: ejus meritis et intercessidne concede; ut q u a nobis agenda pr$cipis, * te miserante adimplere possimus. Per D6minum. Commem. Feria?. E s p , a Capit. de seq., Commem. p r ~ c e d .et Ferict..

D

+

18. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani, Conf. e t Ecclesiae Doctoris.
Duplex. Ant. 0 Doctor 6ptime. [42]. Oratio. a nobis, qu&sumus o~llnipotensDeus, beiito Cyril10 Po~ltifice intercedente, te solum verum Deum, et quenl misisti Jesuin Christunl ita cognbscere; j- ut inter oves q u x vocem ejus gudiunt, * perpetuo con~lumerRrimereiimur. Per e6mdem Dciminum. Commem. S. Patritii. Ant. Anliivit eum. [41]. . Justu111 de: 1 dlixit. Deinde Feri~p. Vesp. de seqrrenti, Commem. Ferret. tatztum.

D

Die 19. Martii. IN COMMEMORATIONE SOLEMN1

S. Joseph, Sponsi B. M. V., Conf.
Duplex r. classis. S i hoc Festurn occurrerit in Dominica Passionis, transferendurn erit in Feriarn II. immediate sequentem; et quoties inciderit in Majorem Hebdomadam, reponendum erit in Feria IV. post Dominicam in Albis, tamqiram in sede propria.

IN I. VESPERIS.
1. Antiphona. 1. g.
.

.

g

+- F
I

4

,

i
-

n a-cob an-tern
I
I

*

g6nu - i t

Jo- s e p h ,
I
I

vi-rum

I n
I

n
qua
I

I

e

Ma-ri

- ze, de
rn
L I

na-tus est Je - s u s , qui vo-c5-tur
rn
I

t-

' 3 1 5 3

I

n ,

i

n

..

I

I
I

r'

Chri-stus. E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesp. de Communl Apostolorum.
2. Ant.
,
I I I
I

IS-stis est 4 :

n /I A n g e - lus Gb-bri - el a De-o
'-

n

I =

I

Festa Martii. 19.

325
I

e P
I

1

ad Vir-gi-nem despon -sii - t a m vi-ro , cu - i nomen
q
m I
I

-

n

+ - - - -

I

-n n u t e-rat Jo-seph, de d o l ~ l oDa-vid: e t nomen Virgi-nis

=-*

I

li

3. Ant. 111. a 2

+n nJ
.

m

----j%?n
n

=

+

urn es-set desponsii-ta *Mater Je-su Ma-ri - a Joseph,

Bntequam conve-ni-rent, i n v h t a est in ri-te-1.0 h a - bens

-

- I de Spi - ri-tu Sancto. E u o
n
o-seph v ! ? r e-jus,

u a e. r-ci

. p =+ . ? l L

* cum

esset justus, et nol-let

e- am t r a - dlice-re, v6-lu -' i t occlil-te di-mit-te-re e -am.

-

--

E u o u

a e:

326

Festa Martii. 19.
I

- An n ,V.ga , {
nge-lus D6mi-ni

A -

5. Ant.

* appii-ru - i t

-

Jo-seph, di-cens:

--- -

Jo-seph fi-li D a - ~ i d no-li tim6-re ac-ci-pe-re Ma-ri a m ,

-

F --n
c6njugem tu-am:

n
I
I

1

n

n ,

r]

I

'+-A
-

I

quod e-nim in

e - a na-tum est,

- -

-

-

-

I

-

n

1-

-

de Spi-ri-tu Sancto

est:

ph-ri- et autem fi-li- urn,

et vo-cP-bis nomen e-jus ~ e - s u m .E u o u a e.

V

Capitulunl. ir fidelis multum IaudAbitur. glorificAbitur.

*

Prov. 28 et 27. Et qui custos est D6nlini sui,

1.

e e Jo - seph

Hymnus.

n

-

I

-

c6 - le-brent Pgmi-na

c&- li tum:

-

eI

T e cuncti r6-sonent chri-sti-a-dum cho - ri , Qui cla- rus t n , I i l I n I ' n m 11 n me-ri- tis, junctus es inclptae Casto fg-de-re Virgi-ni.
I
L I

-

I

I

Festa Martii. 19.

327

F

--Fldrni - nis

Admirans, dli-bi- o tiinge-ris iinxi -us, Afflii-tu slipe-ri

n ~ n ~ ? - Conc6p-tum p -e-rum do-cet. lus G

-

3. Tu na

- tum
n

-b-

D6-mi-num strin-gis, ad
I

k-I n ,
4
I

I

-

L I

1

-

A3gjpti pr6 -fugum tu s6que ris pla-gas: Amis-sum

I

-

b

I

I

I

I
I

I

S6-ly-mis quae- ris, et

n 1 - 1 I1 in-v?- nis , Mi-scens g?udi - a
,
I

I

n

6x-te-ras

1

r -4--A

I
I
I

I

I " --I

fl6-ti-bus. 4. Post mortem r6-liquos sors pi - a cbnsecrat,

=

T 3

Palmiimque em6-ri-tos gl6 ri - a sfisci -pit: Tu vi - vens,
L

-

=

n E

n - I

SGpe-ris par,

328
b
I
I

Festa Martii. 19.
m m

I
m m

n

5. No-bis, s u m m a T r is,!

n m 1 n m " n i parce pre-ciintibus: Da Jo-seph
"
m I
I
I

-

m

I

n
I

- r(

I
I

% r

I

In

m

I

- 1 .
I
I

mk-ri-tis si-de-ra sc6nde-re,

Ut tan-dem li-ce- a t nos

S

I m

m
m

ti-bi per-pe- tim Gra-tum pr6me-re ciinti-cum. A-men.

Ad Magnificat, Antiphona.
I. g 2.
I
I I
b

- II m

i l
__C_ x-shrgens Jo-seph a somno, * fe- cit sic-ut p r ~ c k p i t

m

-

e- i

An-ge-lus D6-mi - ni,

et

Xc-ch

- pit

c6nju -gem

Orati0 . ailctissinlae Genitricis tuze Sponsi, quz6sumus Dbnline, nl6ritis adjur8mur: ut quod possihilitas nostra no11 bbtinet, * ejus ilobis intercessihne donetur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. Commem. Feria?.

S

+

IN 11. VESPERIS.

-

bant

* pa-rhntes

Je-su per omnes

annos in

Festa Martii. 19.

329

E u o u a e .

* C -=--a.

2. Ant.

o

$

-+

.
-

----

- -

um red-i -rent,

remhn-sit pu

-

er Je-sus in

Je-rlj-sa-lem, et non cognovh runt pa-ren-tes e-jus.

E u o u a e .

111. a 2

on
--

inve

-

ni

- kntes
t

-----

sunt in

Jesum,

* regrhs-si
n

7

y

-- R

Je-rLi-sa-lem requi-rentes e - urn : et post tri -du - urn ,n , I 'I

I

"

n

n

.pd =

inve-n6-runt il-lum in templo

se-dhtem in mi-di - o

330

Festa Martii. 19.
-- -a -

r--1--

-

-

,

doct6-rum, audi - intern et in-ter-ro-glntem e - 0s.

E u o u a e .
4. Ant.

IV. E

[

p -

m
I

D

--?-ELI

-

n' i-xit Ma-ter e-jus ad illum: Fi - li, quid fe - ci-sti

-

I

n

-

1. 4
I .

i

*

no-bis sic? Ecce pa-ter tu- u>

et e-go do-l6n-tes quie-

reblmus te.

E u o u

a

e.

'

e-scendit Je-sus cum e - is, et ve-nit Nl-za-reth,

*

et e-rat slibdi-tus il-lis.

E u o u a e .

Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis, 326.
. G16ria et divitiz in dorno ejus. : 1 Q. Et justitia ejus manet in s&culuill saitculi.

Festa Martii. 2 1.
VII!. G

33 1
-

I

I

-

Ad Mag~ificat,Antiphona.
r
m

I

I

I] I

I
I

' -1 m
I

c-ce fi-d6- lis servus

* et

kI

1 I

11 I

m

n

f-

I

I

-

r

1

pru-dens, quem con-stim

1

I

I I m m

r

-

'--

-

tu- it D6mi-nus su-per fami-li- am su- am. E u o u a e. Commem. F e r i ~ .

2 1.

S. Benedicti Abbatis.

I

Oratio. ntercessio nos, qu&su~nusI)cjmine, behti Benedicti Ahl~htis commendet: ut quad nostris meritis non \~al6mus, * ejus patrocinio assequ5mur. Per D6nlinuln. Commem. Feriz.

Die 25. Martii.
I

In Annuntiatione B. Mariae Virg.
Duplex
I.

classis.

S i hoc Festrlm occurrerit in Dominica Passionis, transferatur i~i Fcriam I/. immediate sequentem. Quod si incidat itz Hebdomadam Majorenz vel Paschcrlern, in Feriam II. post Dominicam in Albis tamquarn in sedem propriam amandetur, servato ritu paschali, ac nonnisi Festo primario ejusdem ritus occurrente valeat impediri, quo in casu in sequentem diem similiter non impeditam transferatur
1. Ant.

VIII. G* -

[
is-sus est

IN I. VESPERIS.
m

M

" a "

I

-----

-

*

Giibri- el Ange-lus

ad Ma-ri- am

II

E u o u a e . Psallni ut in Festis B. M. V. [ i 2 ] .

Festa Martii. 25.
1.g

333

-

-

-

- ve

Ma-ri

- a, * grh-ti - a ple-na:

-

@II

.

I

a

-3

-

-

n ,

I I
____C__

D6mi-nus te-cum :

be-ne-dicta t u f in mu - ii - k-ri-bus. T. P. in mu - li - 6-ri-bus,

I

al-le- lii-ia.
3. Ant.

E u o u a e .

? r I

D6mi-num: ec-ce con-ci - pi

- es,

et ph-ri - es -)- fi-li - urn.

T. P. fi- li - urn, al-le-lh-ia.
I. f.

v

E u o u a e .

---

D

I

n

I I
LI

I I

I..

- e - 1 D6mi-nus * se-dem Da-vid patris 7 . a-bit

-

+ ' 1-1
e-jus,

-

et regnii- bit

in =-ternurn.

T. P. Alle-lh-ia.

E u o u a e .

\

334
5. Ant.
I

Festa Martii. 25.
m
m
I
I

v111. c

I

- -

P

I

I

Ih n A

I - -

c-ce ancil-la D6mi-ni:

* fi - at

p -

I

I

3

mi-hi seciindum

- - - - verburn tu - urn. T. P. Alle-113-ia.

E u o u a e .

Capitulum. Isaie 7. c. E c c e virgo concipiet, et ptiriet filiuin, j- et vodbitur nomen ejus EmmBnuel. * Butjlrum et me1 cbinedet, ut sciat reprobBre nlalum, et eligere bonum.

Hymnus. Aye rnaris stella. [74]. 15. Ave Maria, griitia plena. Q. D6ininus tecunl.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

[ 9 -

n -

n

n

n

t

I
I

-I

pi - ri- tus Sanctus

* in
I

te de-scendet, Ma-ri - a:

-

n

-

et virtus Al-tissi-mi ob-umbrhbit ti-bi. T. P. Alle-lu-ia.

e---= D

I

I "

- - E u o u a e .

=

yjI-----Omtio.

- - - - - - - -

eus, qui de beAtz hlaritie Virginis utero \'erbum tuuln, Angelo nuntiiinte, carnein suscipere voluisti: -f prasta supplicibus tuis; ut qui Irere earn Genitricenl Dei cr6dinlus, * ejus apud te intercessi6nibus adjuv6nlur. Per efi~ndemD6minum.

Commemo mtio Feriap. Ad Completorium, Tonus et Doxologia de B. M. E/.

Festa Martii. 27.

IN 11. VESPERIS.
Onznia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rseque~ztia.

4. Maria, griitia plena. Ave

I$. D61ninus tecum.

Ad Magnificat, Antiphona.

1 bbri - el Ange-lus * lo-cli-tus e s t M a - ri - ae di-cens:

Ave grA-ti - a ple-na: D6mi-nus t e - c u m : be-ne-dicta t u
-

e.

\

n n in mu-li 6-ri-bus. T.P. Alle-Iii-ia. - m n n

a

I

-

E u o u a e .

nn=n---l

27. S. Joannis Damasceni Conf. et Eccl. Doct.
Duplex. (in. t. v.) In ulrisque Vesp. Ant. 0 Doctor.. . beate Johnnes. [42]. Oratio. ~nnipotenssempitdrne Deus, qui ad cultum sacrArum imAginuxn adserendum, be5tum Jo5nnem coelPsti doctrina et admiriibili spiritus fortitiidine imbuisti: j- c o n d d e nohis ejus intercessi611e et ex6n1plo; lit quorum c6limus im5gines, * virtlites imit6nlur et patrociilia sentiAmus. Per D6nlinum.

0

Comrnem. Feric. In II. Vesp., Commem. seq. et Feric.

336 Festa Martii. 28. - Septem Dolorum B. M. V.

28. S. Joannis a Capistrano Confessoris.
Semidrrples. (m. t. v.)
Ant. Sirnilibo eurn. [45]. l Amavit eurn. j ' .

Oratio.
D e u s , qui per behiurn JoAnnen~fideles tuos in virti~tesanctissinii n6minis Jesu de crucis inirnicis triumphare fecisti: -fprzsta, quksumus; ut spirituhliulll h6stiu111, ejus iotercessi6ne, superstis insidiis, * cor6narn justitire a te accipere merehmur. Per eiinlde111 D6ininum nostrum.

Feria

V1. post Dominicam Passionis.

Septem Dolorurn B. Marie Virginis.
IN I. V E S P E R I S .
I. Ant.

[. --

I

n

I
I

r l r

I

vu
L

-

-,

a-dam ad rnontem myrrhae, et ad col-lem thu-ris.

*

I
L.

E u o u a e .
2. Ant.

Ps. Credidi. 29.
I
I

1. 1D

$ -

9
n i- h = liic - tus m e - us *

D
-

n

I

n

ciindi-dus et ru-bi-clindus:

I

corn=. ch-pi-tis e-jus sic-ut plirpu-ra re

-

n gis vinc-ta
-

I

Septem Dolorum B. M. V.

337

ca-nii- li-bus. E u o u a e.
r

Ps. Ad D61ninunl. 29.

uo

- - - - - -- Ab-i - i t di-lkc-tus t u - us, o pulchkr-ri-ma

3

r

-

m

I

'

9 -

9

my -+I m m

-

*

- -

mu li - e rum? quo di - Ikc-tus

--

-

-

tu us de-cli nB- ~ i t ?

-

-

E u o u a e.
4. Ant.

Ps. Eripe nle D6lnine. 53.
I

PW4=
I
I

----

I+= n -

m

I

I

n
I

-asci - cu- lus m y r r h * di- lkc-tus me - us mi - hi, ~

I

I

in-ter ii-be-ra me - a commo-r5-bi-tur. E u o u a e. Ps. D6mine clanlRvi. 54.
5 . Ant.
[ L
I

-

n
I

-m
n

n

Q-d

a

a , ul-ci - te me fl6 - ri- bus,
I
n

I

n

* sti-pB- te me ma - lis,

qui - a a-m6-re- lirngue - o. Ps. Voce nlea. 55.
Vesperale Romanum.

E u o u a e.

338

Septem Dolorum B. M. V.

Capitulum. Isai~ 53. uis crkdidit auditui nostro? et hrAchium D6nlini cui revel& turn est? Et asckndet sicut virg6ituln coram eo, * et sicut radix de terra sitienti.

Q

Hvmnus.
I

VI.

S
I ,
I

n

n +

-8n

II

n
I
I

I
L I

I

n ta-bat Ma-ter do-lo-r6-sa Juxta cru-cem lacrim6-sa,
I

--

I

I n

- n m

I

Dum pendBbat Fi - l i - us. 2. Cu-jus 8-nimam gemen-tern,

n , n q , -n Con-tri-sti-tam et do-l6n - tem Per-trans-i-vit gli- di - us.
I
I

-

c-I

3. 0 quarn tri-stis et afflic-ta Fu - i t il-la be-ne-dicta.
I

I I

q

I

LI

n

=bm

n

~

Ma - ter U-ni-g6-ni- ti! 4. Qua= mce-re-bat et do-16-bat,
b

- *

I

1

-

1

1

"

I

-

l -pL .n "n n Pi a Ma-ter, durn vi-d6-bat Na-ti pe:-nas in-cly-ti.

-

n

I

-

<

i r n I
I
I

I
I

11

I

I

.

& n -T E .
I
7

L I

n

n

I

n

--I

5. Quis est homo qui non fie-ret, Ma-trem Chri-sti si
b
I

n , ---1 1 vi-d6-ret In tanto sup-pli-ci- O? 6. Quis non pos-set
LI
LI
b

II n

-

n

u

I

n ,,

1

-

n

I

Seytem Dolorum B. M. V.

339

e b
4
I
L

n

7" =
I

n

n con-tristii - ri, Chri-sti Ma-trem con-ternplii-ri Do-En-tern

cum Fi - li - o? 7. Pro peccii - tis su - ze gen-tis, Vi- dit

+
I

Je-sum in tormen- Gs,
I
I

Et fla-gel - lis s8b-di- turn.
b

I

n

I

" n

I

I

hn

-

I

I-"

n

"

n

8. Vi-dit su - urn dulcem na-tum Mo-ri- endo de-so-18-turn,

~-7 I

n

n

-

I

1 " u --n~+-+ - n +P

Dum e-mi-sit spi-ri-turn. 9. Ei-a Ma-ter, fons arn6-ris,

E---

-n

Me sen-ti-re vim do-16-r?s Fac, u t te-cum lni-ge am.

-

I

I

I

- u n

I

n

I

I

, --n
L J

10. Fac u t Ar-de- a t cor me-urn In a-rniin-do Chri-stum

=

w

-

De - urn, Ut si - bi compl6-ce am. A men.

I

-

-

\Y. Ora pro nobis Virgo dolorosissima. 4. Ut digni efficihmur promissi6nibus Christi.

S e p t e m D o l o r u m B. M. Y. A d Magnificat, Antiphona.
1 .

m

T

- u - a m ip-si "

*

.

.
I

I

.

-

us a
m

I

n l m a m *(a - i t ad Ma-ri- a m

n

m

J

C!-dn -!- -

I.I
n -

I

i n m -

Si-me- o n ) p e r t r a n s i - b i t g l 6 - d i

- us.

E u o u a e.

Orutio.
D e u s , in cujus passibne, seciindu~nSime6nis prophetiam, dulcissinlam Bnimam glori6sze Virginis et Matris Mariae dol6ris gliidius pertransivit: -f concede propitius; ut qui transfixi6nenl ejus et passi6ne1n veneriindo rec6linlus, * glori6sis rnh-itis et precibus 6nlnium Sanct6ruin cruci fideliter astiintium interced6ntibus, passi6nis t u z eff6ctum felicein consequiimur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Commem. Ferie. Ad Completorium, f f 3 mnus cnntatur ut in Tempore Passionis, 166, sed in JTne dicitur:

Je-su ti-bi s i t g l 6 - r i - a, Qui n a - t u s e s d e Vir-gi-ne,
I

m m
I
I

I

n

n

*

C u m P a t r e e t a l m o Spi- ri-tu, In sempi-tkrna s k u - l a .

A - men.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis.
Ad Magnificat, Antiphona.
"111. G

---{
um vi- dis-set J e - s u s

a,-

I

rn -

= 11

* Ma-trem s t a n t e m juxta

Festa Aprilis. 2. 4.

341

cru-cem , et dis-ci-pu-lumquem di-li-gBbat, di-cit Ma-tri

I

IL

ki = -I- =
g

su-ae: Mir-li - er, ecce fi-li - u s tu-us. De
I
I

n

-

inde di-cit

I - = n = . I n n l _C____ 1 dis-ci-pu-lo : Ecce ma-ter tu-a. E u o u a e. Commem. Ferie.

-

FESTA APRILIS*
2.

S. Francisci d e Paula Confessoris.
Duplex. Orafio.

D

eus, hunliliulll celsitfido, qui beAtun1 Franciscum Corlfessdrenl Sanctdrum tu6rum gldria sublimiisti: j- tribue, quksumus; ut ejus mdritis et imitatidne, * promissa humilibus prkmia feliciter consequiimur. Per D6nlinunl nostrunl. In Quadrag. Commem. Ferie.
W -

- V I N - . - -

-

.-&_ NCIVVWVWCIV. - _ ^

--.,,.

4 S. Isidori Episcopi, Conf. et Eccl. D O C ~ . .
Dup [ex. In rltrisqlre Vesperis, Ant. 0 Doctor 6piime. [42]. Oratio. eus, qui p6pulo tuo zetCrnae salbtis beaturn Isiddrulll mini-

strum tribuisti: przsta, qu&sumus; ut quem Doct6rem vitae habliimus in terris, * intercess6rem habere mereamur in coelis. Per Ddnlinum. In Qrradrag. Commem. F e r i ~ .

D

+

Vesp. a Capit. de seq., Commem. p r ~ c e d et Ferie in Quadrag. .
~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~ O M ~ O ~ O ~ D ~ ~ O O O O W O O ~ O O O O O O O O O O O ~ ~ O O O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ I ] ~ O O

342

Festa Aprilis. 5. 1 1 . 13.

5.

S. Vincentii Ferrerii Confessoris.
Duplex. Oratio.

eus, qui Ecclksiam tuam beiti Vincentii Confess6ris tui meritis et przdicati6ne illustrare digiliitus es: .i- concede nobis fAmulis tuis; ut et ipsius instruamur exbmplis, * et ab 6mnibus ejus patrocinio liberemur advkrsis. Per D6minun1. Commem. S. Isidori. Ant. 0 Doctor. [42]. %. Justum ded6xit.

D
.

Postea Commem. Feric in Quadrag.
r t

JCrn

Y

>rnr

X

11. S. Leonis I. Papae, Conf. et E c c ~ .Docto
Duplex. in rrtrisque Vesperis, Ant. 0 Doctor 6ptime. [42]. Oratio. , qu5sumus Dbmine, preces nostras, quas in heiti

t et
*

Exiudi Le6ilis Confess6ris tui atque Pontificis solemnitiite deferin~us:
qui tibi digne rn6ruit famulhri, ejus interced6ntibus nlbritis, a b 6mnibus nos abs6lve pecchtis. Per D6minum.

/n Quadrag. Commem. Ferie.

13.

S. Hermenegildi Martyris.

Vl.

g-+-

In utrisque Vesperis, Hymnus.
I

-

R-

-bn-n-eq

-

=

I

,% :

m

m

-A

-

e-gh-li s6-li - o for-tis I -b&-ri - ze, Hermene-gil-de

=

3A ,

P n n n ju-bar, gl6-ri - a Mhr-ty-rum, Chri-sti quos a-mor almis
1
I

=

=

I

I

AL --d

~ Q - l i c&-ti-bus in-se - rit.

2. U t p;rstas ph - t i ens!

-

I

Festa Aprilis. 13.

343

pol-li-ci - t u m De - o Servans ob-s6qui - urn, quo p6-ti us C --

I

-

I

pla-cent. 3. Ut mo-tus c6-hi-bes, p5- bu-la qui pa-rant
I

-

- n n- n n - Per ve-sti-gi - -a J Surgkn-tis vi- t i - i, non dli-bi - os a-gens
I n

- -

I n
I

-

ll, -

b

m

I I

- I n

I

I

gressus, Quo ve-ri vi - a di-ri-git! 4. Sit re-rum D6mi-no
m
I

I n

II

I

I '

I

m

m

I

I

ju-gis
I

ho-nor Pa-tri , Et Na -turn c6-le-brent o - r a

=

I

% J

b
+ I

="
-

I

pre-c6nti um, Di-vi-nGmque supr6mis Fla-men 16udi-bus

I

-

- J n jI I
I

I

m

I

"

m

-

B
rn

r

I

E-

6f-fe-rant.

A-men.
Oratio.

I

I

, qui beatum Hernlenegildum M5rtyrem t u u ~ n ccelksti D e r : g ~ ~ o terrenum postpdnere doeuisti: da, quri.sumus, nobis ejus ex6mpIo cadlica despicere, * atque zt6rna sectQri. Per Ddminum.

+

112
t

Quadrag. Cornrnem. Ferie.
X

#.X

*

*as

C

*

Festa Aprilis. 14.

S. Justini Martyris.
Duplex. Oratio.
eus, qui per stultitiain crucis, eminbntem Jesu Christi scientiain beiitum Justinum Miirtyrem mirabiliter docuisti: j- ejus nobis intercessi6ne conc6de; ut err6rum circumventi6ne depfilsa, * fidei firmithtem consequiimur. Per eiimdein D6minum.

D

Commem. S. Hermenegildi. Ant. Qui vult venire. [16]. Y. Justus ut palma. Temp. Pasch. Ant. Sancti et justi. [25]. Y. Preti6sa. Deinde Ferict. in Quadrag. Postea SS. Tiburtii, Valerlani et Maximi Mart. Ant. Ist6runi est. [31]. %. Lzthmini. Tempore Paschali.
At.

1.D2 -

[

I

i-li-ae Je-rusa-lem, ve-ni-te, et vi- d6-teMhrtyres
b
I

*

I

-

m

u

cum co-r6 - nis,

I. d

7 +A v

m

en
in

+A

.+v

+ I

n rn ' quibus co-ro-nh-vit e - os D6-mi-nus n
l

I

-

m
I

I

m

I

l

I

n i l ,

I

J

I

I
I

di

-

II -

e

n u so-lem-ni -ta - tis
I

et

la: - t i

- t!-

ae,

, al-le - Ili-ia. E u o u a e. Y. Lztitia sempit6rna super ccipita e6rum, alleliiia. 9. GAudium et essultati6nem obtinehunt, alleliiia. Oratio. rzsta, quksumus omnipotens Deus: * ut qui sanct6rum hi5rtyrunl tu6ruin Tibiirtii, Valeriiini et Miiximi solemnia c61iinus, e6ruin 6tiain virthtes imitbmur. Per D6minum. ;I-le

- a

P

Festa Aprilis. 17. 21. 22. 23.

345

17.

S. Aniceti Pap%, Martyris.

Oratio. eus, qui nos beBti AnicCti MBrtyris tui atque Pontificis Bnnua solemnithte lztificas: -f concede propitius; ut e u j ~ i s natalitia cblirnus, * de ej6sdein @tiam protecti6ne gaude5mus. Per D6minum.

D

21. S. Anselmi Episc., Conf. e t E c c ~ .Doct.
Duplex. In ufrisque Vesperis, Ant. 0 1)octor 6ptime. [42]. Orafio. ens, qui p6pulo tuo zet6rnze saliitis beiituin Ans6lmurn ministrum tribuisti: praesta, qu&surnus; ut quenl Doct6rem vitz hahilirnus in terris, * intercessbrem habbre mel-ehnlur in cclelis. Per D6ininum. In 1 . Vesperis, Commem. sequentis. 1

D

+

22. SS. Soteris e t Caii Pontificum, NLartyrum.
Semid~rp lex. Ant. Lux perpetua. 1241. X. Sancti et justi. Oratio. eat6rum MBrtyrum pariterque Pontificun~ Soi6ris et Caii nos, q u g s u ~ n u sD6nline, festa tuehntur: * et e6rum cornnlkndet oritio venerAnda. Per D6minum nostrum. Bsp. a Capif. de seq., Comrnem. p r ~ c e d .

B

23.

S. Georgii Martyris.

Sem iduplex. Oratio. eus, qui nos behti Ge6rgii MBrtyris tui meritis et intercessicine Iretificas: j- concede propitius; ut qui tua per eum beneficia pbscimus, * dono tuze griitize consequhmur. Per D6minum. Comm. SS. Soteris et Caii. Ant. Sailcti et justi. [25]. T$. Preti6sa. Vesp. de seq., Commem. prmed.

D

346

Festa Aprilis. 24. 2 5 . 26. 28.

24. S. Fidelis a Sigmaringa Martyris.
Duplex. Oratio.
beitum Fidelem seriiphico spiritus ard6re succ6nDeus, qui verze fidei propagati6ne martyrii palma et glori6sis sun1 in mirhculis decorare digniitus es: -f. ejus, quzksnmus, meritis et intercessi6ne, ita nos per griitiam tuaill in fide et caritiite confirma; * ut in servitio tuo fideles usque ad ~ n o r t e m inveniri mere& inur. Per D6minu1n. Commem. S. Georgii. Ant. Sancti et jnsti. [25]. Y. Preti6sa.

Vesp. de seq., Conrmem. praced.

25.

Sancti MARC1 Evangeliste.
Duplex 2. classis. Oratio.

semper et eruditi6ne proficere, * et orati6ne defendi. Per D6minum. Commem. S. Fidelis. Ant. Saneti et justi. [25]. a. Preti6sa.

Dens, qui be,ituin Marcum Evangelistam tuum evangelicz praedicati6ilis gritia sublimhsti -f. tribue, qu&sumus; ejus nos
:

In II. Vesp., Commem. sequentis.

26. SS. Cleti et Marcellini Pontificum, Mm.
Sem iduplex. Ant. Lux perpetua. [24]. T:. Sancti et justi. Oratio.
Pontificum Cleti Beat6runl Miirtyrum pariterque conf6ssio: * et pia et Marcellini jtigiter internos, Dbinine, f6veat preti6sa cessio tueiitur. Per D6ininum.

28.

S. Pauli a Cruce Confessoris.
Duplex. (m. t. v.) Oratio.

D

6mine Jesu Christe, qui ad nlysterium crllcis p r z d i c h d u m , sanctum Paulum singulhri caritAte donAsti, et per eum no\lain in Ecclbsia familiam florescere voluisti: j- ipsills nobis in-

Festa Aprilis. 29. 30.

347

tercessi6ne concbde; ut passi6nen1 tuam jiigiter recolbntes in terris, * ejfisdern fructum c6nsequi mereiimur in coelis. Qui vivis et regnas cum Deo.

Commern. S. Vitalis Martyris. Ant. Lux perpetua. [24]. Vi. S a ~ i c t i et justi. Oratio. rzsta, q u k s u m u s omnipotens Deus: * ut qui beiiti Vitilis h i i r tyris tui natalitia c6limus, intercessibne ejus in tui n6niinis arn6re roboremur. Per D61ninum. Vesp. a Capit. de seq., Comrnem. prcced.

P

S. Petri Martyris.
Dup Zex. Oratio. rzsta, qu&sumus omnipotens Deus: j- ut beati Petri Miirtyris tui fidem c6ngrua devoti6ne sectbmur; * qui pro ejiisdem fidei dilatatibne, martyrii palmam mbruit obtinbre. Per D6n1inum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Cornrnem. S. PauZi a Cruce. Ant. Hic vir. [49]. 1. Justu111. 3 Vesp. n Capit. de seq., Comrnem. prarced.

P

30.

S. C a t h a r i n ~ Senensis Virginis.

Dup Zex. Oratio. a, qu&sumus omnipotens Deus: f- ut qui beit= Catharinae Virginis t u z natalitia c6limus; * et 5nnua solemnit6te I=temur, et t a n k virtlitis profici5mus exhmplo. Per D6minum. Commern. S. Petri Martyris. Ant. Sancti. [25]. Vi. Preti6sa. Vesp. de SS. Apostolis PhilMo et Jacobo, rrt infra, 352; Comrnurn. preced.

D

Dominica 111. post Pascha.

SoJoseph Sponsi Be Mariaz Virg.
et Ecclesiaz Universalis Patroni, Conf.
Duplex
I.

clnssis cum Octavn.

IN I. VESPERIS.
1. Antlphona. I. g

vi - rum

Ma-ri

- ;e, de qua na-tus est Je-sus,
. ..

qui vocCtur ~ h r i s & s ,

. .

al-le-lii-ia. E u o u a e. Psalmi ut in /. Vesp. de Commrrni Apostolon~m.

In Solemnitate S. Joseph.
2. Ant.

349

1.D2

[ is-sus est

f
m

M z 'n *" nt k
n
-pg

i i Ange-lus Gri-bri el a De - o

Q

m
n

-

--in

n

ap -

+ a

=

En 7: .
Vir-gi-nem

ci-vi t i - t e m Ga-li-I&-=,
I

-

-

cu

-i

nomen

- -

Tq-f= --TI NA-za - reth, ad
n
I

de-spon-sii-tam vi - ro, cu -

~ o - s e ~ al-le 16-ia. h,
3. Ant.

-

E u o u a e.

{

t-------,
n

D

$---

a

m

n

~

~

- sckn-dit

au-tern Jo-seph

*a

Ga - li-16 - a de

ci-vi-ti-te Nh-za-reth, in Ju-d&- am in ci-vi-ti- tem

Da

- vid,

quae vo - c i - t u r ~ g t h - l ehem, al-le- 18 - ia. -

-___lt__-

E u o u a e .
4. Ant.

I I ,
Q
LI

a
I
1 1 1 ,
n

t ve-n6- runt

* fe-sti-nhn-tes,

e t in-ve- nh-runt

350

In S o l e m n i t a t e S. Joseph.

M a ri

- - am

e t Jo- s e p h , et i n - f i n - t e r n p6 - s i - t u r n in

Ant.

------PI

I

-

E--t

I

8
I
I

ip-se Je-sus

* e-rat
4

in-ci-pi

- ens
I

qua

- si
I .

e

-

m

a n

-t-q

I I

'

n

I

-

a n n 6 - r u m tri-gin-ta,

u t pu-ta-bi- t u r

43 f i - li - u s Jo-seph,

al-le-lli-ia.

E u o u a e.

Gen. 49. d. Capitulum. enetlicti6nes patris tui confortiit= sunt benedicti6nibus patruni ejus: j- donec veniret desideriunl c6lliuin ztern6rum: * fiant in ciipite Joseph, et in vertice Nazargi inter fratres suos. Hymnus. Te Joseph c&lel>rent. 326. T. Constituit eum d61ninum domus sux, allel6ia. I$. Et PI-incipenl o ~ n n i s possessi6nis s u z , allel6ia.

B

Ad Magnificat, Antiphona.

*---C
111. a 2

-

I

I
I

I
I

m
n

n

+
-a

- - n - -

-I I

I

I

"

u m es-set d e s p o n s i - t a * M a - t e r Je- s u M a - ri

--

--

--

J o - s e p h , i n - t e q u a m c o n v e - n i - r e n t , in-vkn-ta e s t i o

I

LT

--

-

--

In Solemnitate S. Joseph.

35 1

8-te-ro ha

-

bens de Spi-ri-tu ~ & t o , a1 le - lh-ia.

--

-

E u o u a e .
Oratio.
sumus; ut quem protectcirem veneramur in terris, * intercess6rem habere merehinur in cadis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. sanc sim Deus, qui ineff5bili providentia behtum Joseph przsta,t i squ&-~ Genitricis tuae sponsum eligere dign5tus es: t

Et fit Commem. Dominic@. Ant. Alcidicurn. \?. hlane nobiscum. 1'36. Oratio. Deus, qui errRntihus.

IN 11. VESPERIS.
Onznia ut in 1. Vesperis, p r ~ f e r sequen fia. PI. Sub umbra illius quem desideraveram sedi, allel6ia.

8. Et fructus ejus dulcis g6tturi meo, allel~iia.
Ad Magnificat, Antiphona.

I

]

"1.

"

F-

i - li,

*

n quid fe-ci-sti no-bis sic? Ecce pa-ter tu us

-a

i

I

n

,

t-rI' n

-

3
-

et e-go do-1Cn

- tes

quze-re-birnus t e , al

-

le-lu ia.

-

E u o u a e .
Commem. Dominica Ant. Amen dico. 196. q.Mane nobiscum.

352

Festa Maii. 1 .

Sabbato infra Ocfavam Solemnifatis S. Joseph, Vesper@dicunfur de sequenti Dominica, et in eis cfit Commem. praced. diei ViL infra Ocfavam, cum Ant. et Vj. de Ii. Vesp. Fesfi; si aufem in Sabbato facturn fuerif Oficiurn de aliquo Fesfo i Lectionurn, _1Tf X Commem. diei O c f a v ~ cum Ant. et 'Sj. e 1. Vesperis Fesfi. Sequenfi die _fit de Dominica /K post Pascha, nisi occurraf Fesfum Domini, we1 Duplex 1. aut Ii, classis, cum Commem. diei Octav@ in iI. Vesperis.

FESTA MAII.
1. SS. PHILIPPI e t JACOB1 Apostolorum.
Duplex
2.

classis.

I N I. V E S P E R I S .

w

6-mi-ne,

*

0s-t6nde no-bis Pa-trem, et s8f-fi-cit

- 4 P no-bis, al-le-lu-ia. E u o u a e. Psalmi de Communi Apostolorum, [2].
2. Ant.

=ZF
I
I

P

zzyI

-

n

I

-

dl:

tn1,';-det

It P r t r e ;

m e - urn, al-le-lli-ia.
I
J

-2

E u o u a e.
I
I
I

I
I

I

p

-

y

- A n et non

8

an-to t6m-po-re

* vo-bis-cum

sum,

Festa Maii. 1.

353

+ Tm A
4. Ant.

cogno -vi stis me? Phil

-

I

ip-pe, qui vi-det me, vi- det
p &

h
I

et Pa-trem me urn, al-le - lti-ia.

-

-m

n n

E u o u a e.

--

n

I

m ' o
me,

1

+ m 1

- -

i cogno

- vis-s6-tis

* et

Pa-trem me- urn

1 -

ti ti-que cogno vis-s6 tis, et 8-mo-do cogno-sc6 tis - I n - +n , n 1 m s a -e - urn, et vi-di-stis e - urn, al-le - lfi - ia, al-le-lfi -ia,

-

-

-

-

-+ I

I

I

al-le-lii-ia.
1 i: '; .

E u o u a e.

S

~ - - J T a~

'

I ,
L I

m

i

-I i di - li-gi- tis me, * man-dh-ta me - a serv5-te,
"

I

1

l

1

"

I

I

- al-le-lii-ia, aI-le-lti-ia,
Vesperale Romanum.

al-le-lii-ia.

E u o u a e.

Capitulum, Hymnus et Vj. de Comnruni Apostolorum Tempore Paschali, [Is].
23

354

Festa Maii. 1. Ad Magnificat, Antiphona.

VI. F

N
+
a

I

formi

-

det:

- I n B do-mo Pa-tris m e

. J--Ck

___i______
---+ I-- I
I

n

I

m
I

n '

I I I

I

-

i man-si 6- nes mul- tae sunt,

-

I r

;I- le - 16 - ia, al-le-16-ia. E u o u a e. Oratio.
i n n u a Apostol6rum Deus, qui nos Ixtificas: j- prxsta, qtu6ruml l uPhilippi et Jac6bi solemnithte u k s ~ u s ;ut quorum gautl6inus meritis, * instruhmur ex6mplis. Per D6minum. Comm. S. Catharine. Ant. Veni sponsa. [58]. %. Diffiisa. Orat. 347.

x.Sancti et justi
4. Vos

1N 11. VESPERIS. Azzt@honcz irrt in 1. Vesperis. Psalmi ut in 1 . Vesp. Apost., 181. 1 Capitulum et Hymnus de Communi, [IS].
in D6mino gaudete, allelsia. elkgit Deus in hereditatem sibi, aIlel6ia.

Ad Magnificat, Antiphona.

sen

VII. a

n

- -

I

I

I

' -

I

I
I

i man-sk ri tis

in me,

*

et ver-ba me - a in

vo -bis m6n-se rint, quod-ciimque pe ti

-

-

- 6 - ri- tis, fi- et

Festa Alaii. 2. 3.

355

vo - bis,

a

-1 -a
II

,

a l e-1

-a ,

al-le- I u ia.

-

- \,,\\\,,\V\\,V\\\\\~\\X\~~~~~~\\~~\Y~\\\\~U

A

E u o u a e . Comrnem. seqnentis.
\ \\\\\
\

'

-~

\\\ \ \ \ . \ \ \ ~ \ ~ \ ~ \\

>

'\.

-

~ ~\\\\,I\\ .\\\.\\\~

~, ,
\

.\.~\\I\\\\~\\.\\\

\U

.

~

2. S. Athanasii Episc., Conf. et Eccl. Doct.
Duplex. Ant. 0 lloctor 6ptime. [42]. Y. Anliivit euin. Oratio. xiiudi, qurt=sumusDbrnine, preces nostras, quas in beiiti Aihan k i i Confess6ris tui atque Pontificis soleml~itQte deferirnus: j- et ( p i tibi digne nleruit famuliiri, ejus intercedentibus meritis, :I: ab 6innibus nos abs6lve peccatis. Per D6rninum. Vesp. de seq., Commem. p r ~ c e d .

E

3 .

In Inventione Sancta Crucis.
Duplex 2. classis. IN 1. VESPERIS.
I

- magnum

I

I

m

I

* pi - e-th-tis o-pus! mors m6r-tu - a
- it.

tune est, in li -gno quando m6r-tu - a vi-ta fu

-

T. P. A - l e a .

E u o u a e. Psalrni ut in I. Vesp. Apostolorum.

356
Ill. a

Festa Nlaii. 3.

I

k r
-

S

-

-C)----

al-va nos,

* Chri-ste

Sal-vB- tor, per
I
n

vir-tli tern

-

Cru-cis: qui salv6-sti Pe-trtim in m a

=

-n

Awn
-

nkik]
ri, mi-se-rk-re

-pG pI # I ' T
- no-bis. T. P. Al-le lii-ia.
3. Ant. I. f

-

-

.{
, -

E u o u a e. -

c-ce Crucern D6mi-ni,

---t - -___t_________ t -- a- r r l

* fii-gi-te partes advkrsze:
-I

= VI-cit

le o de tri-bu Ju-da, ra-dix Da-vid, al-le-16-ia.

-= =

n-i]

E u o u a e .
4. Ant.
m
I

n

I

c1

I

I
I

-

-

n u .

n

II I

:

m

1 .

-

*-i

-

I

1P(
-

os

au-tern

* glo-ri - 6-ri
J e -su Chri-sti.

o-p6r-tet

in Cru-ce

D6-mi ni no-stri

-

T. P. Al-le- lii - ia.

--

-

E u o u a e .

Festa Maii. 3.

P L
F

5. Ant. VIII. c

#[ -

- SLT-h
er si-gnum Cru

- cis *

-357

--de in- i-mi- cis no-stris

-

I

C . =- n n

! =

I I

I

li-be-ra nos De-us noster. T.P. Alle-lii-ia. E u o u a e.
Capitulum. Phil9p. 2. ratres: Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu: qui cum in forma Dei esset, non rapinarn arbitr8tus est esse se zequiilern Deo: t sed semetipsum esinanivit, forrllam servi accipiens, in si~nilitiidinemh6minum factus, * et hiibit~l inv6ntus u t homo.

v"

.

L m '1.v n

Hymnus.
I

btPn
I

e-xil-la Re
--

- gis pr6d - e - unt: Fulget Cru- cis
I

-- -

- -

my-stBri - um, Qua vi-ta mor-tern per-tu-lit, Et mor - t e
i

I ,

1

m

I

I

I

vi - t a m pr6-tu - fit. 2. Quse vulne - r5

- ta
m
I

15n -ce - z

r

n n

-It------I
I I

m
m
7

I
1

&

~m
--

Mucr6-ne di - ro, cri-mi-num Ut nos la-vA-ret scirdi-bus,

Ma-n6

-

vit u n d a

et

s8ngui-n;.

3. Im-pli-ta s u n t

358

Festa IClaii. 3.

In -

n,
I

-

q u z c6n-ci- nit Da-vid

--w--

i

--

r
f

i

d 1

.,

-

cir-mi-ne, Di- c6n- do

i-a--

I

--

-r;t i - 6-ni-bus: RegnA nan

vit a ligno De-us. 4. Arbor

--

--- de-c6-ra e t flil - gi- da, Orn6 - t a Re-gis phr-pu - ra,

--

E--

__I

E - l k t a digno sti- pi- t e T a m sanc-ta membra tinge-re.
-I

-

74

'

I

m

I

m
I

5. Be-6-ta, cu

- jus

b r i - chi - i s P r e - t i

- urn

I LI

pe-pen-dit

F-

3 -

9

-7-

-

n

I

-

'

skcu-li: Sta-t6-ra facta c6rpo-ris, T u - lit

y L - p 5

- que
-

prae-dam
I

-a

n

tir-ta-ri.

- I0 - 6.

Crux a-ve, spes u ni-ca, PaschB- le Post Tempus Pcrschale: In hac tri-

-

1

qua~ fers g6udi - {rn : Pi - is adhuge grri-ti - am, Re- is- que h p h i g16 - ri - a:

Festa Maii. 3.

359

de le cri-mi -na.
I
I

-

I

7. Te, fons s a - lri

- tis

Tri

- ni - tas,

CollAudet omnis spi-ri-tus: Quibus Cru-CIS v ~ c - t 6 rl - a m -

rn -

Lar-gi - ris, ad-de p r k m i - um. A-men. 1'. Hoc signum Crucis erit in coelo. Alleltiia. Q. C u m D6ininus a d judic5ndun1 venerit. Allelbia.
1. D

n * 0J
I

t "
-

Ad Magnificat, Antiphona.
m
m I
I

Crux, splendi - di

-

c6 - le-bris, ho-mi- ni bus mul-tum

*

- -

-

a-mi-bi - lis,

I

sinc-ti

-

or
I

-I

I

-

_-.At a - 16n-tum mundi: dul-ce li-gnum, dul-ces

&-tl-re

clavos, dG1-ci - a fe-rens p6nde-ra:

sal va

-

praes6ntem

360

Festa Maii. 3.

+-

L

3 '4 T. P. 1 1 - 1 -a ,

4 .

al-le

-

- lli-ia.

E u o u a e.

Oratio.
D e u s , qui in praeclira salutiferae Crucis inventi6ne, passi6nis tuze miricula suscit5sti: -f- concbde; ut vitalis ligni prbtio, * aetbrnae vitae suffrigia consequirnur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Commem. S. Athanasii. Ant. 0 Doctor. [42]. M.Justurn dediixit. Ad Completorium 7'071~s Doxologia Hymnorum pro Tempore et vel Octczva curren fe.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rseq.
Ad Magnificat, Antiphona.
11. D

C

$353

rucem sanctam srib-i - it, qui infernum confrkgit:

TF~ ,#
*
e ter-ti - a ,

ac-cinctus est po-ten-ti- a, surr8 - xit di

l a al-le Commem. sequentis.

E u o u a e.

Festa Maii. 4. 5. 6. Duplex.

Ant. Simile est. [61]. q. Sp6cie tua. Orafio.
consol5tor, te sperantiuin Deus, inoer6ntiuin pias 15crimasetininconversi6ne filii salus, qui be5tz R16nic~e sui Augustini miseric6rditer suscepisti: -f da nobis utri6sque interventu pecchta nostra deplorire, * et grAtiz t u z indulgentiam invenire. Per D6minum.

Vesp. a Capit. de seq., Commem. preced
#l/ /,,f ,/ /4 # /
#

./.;/

./, /,/.

/,,,/

& 4 /,' / ./<

,,, ,,

/, /

, .'

/,/ / & 4 , / / & / ,' /

,', / ,

,/ . "

H '/

,'/'*//*

S. Pii V. Papaa, Confessoris.
Duplex. (111. t. v.) Oratio.
D e n s , qui ad coilterdndos Ecclksiae t u x hostes, et ad divinum cultum repar5ndulnY be5tum Piunl Pontificem M&xiillum eligere digngtus es: -f fac nos ipsius defendi przsidiis, et ita tuis inhxrbre obsequiis; * ut 6mniun1 h6stium super6tis insidiis, ~ e r p e t u apace lxternur. Per D6minum. Commem. S. Monice. Ant. blanum suam. 1651. q.Diffiisa est.

Vesp. de seq., Commem. preced.
-.-___.--.-

-

-_Z-W__^-_YUXY

^-

_._-_-------. ---

N

V

I

P

.

.

6 .

S. Joannis ante Portam Latinam.

Duplex mujus. Omnia de Comntrrni Apost. Tempore Paschafi, [17], prefer seq. (Si celebrefur post Tempus Paschale, omnia de Comrnuni Apost. per annum, prefer seq.) In utrisque Vesperis, ad Magnificat, Antiphona.
IV. E

&
n fervhn-tis

m

+-.

*

I n nf$ n] 6 - le - i d6 - li - urn missus, Jo-Bn-nes --

-L &a

I

-I===
-

A-p6-~to-11-15, vi-na se pro-te-gkn-te gr6 ti - a , di

-

362

Festa Maii. 7. 8.

il-l&

- sus

ex-i- vit.

Al-le- I&'-ia. Oratio.

E u o u a e.

D e u s , qui cbnspicis quia 110s 6ndique mala nostra pertlirbant: t prxsta, q u + s u ~ n u s ; * ut be;iti Johnnis Apbstoli tui et E r a n g e l i u t ~interckssio glori6sa nos prbtegat. Per Dciminurn. Commem. S. Pii I/. Ant. Dun1 esset. [41]. W;. Justum dediisit.

In 11. Yesperis, Conrmem. seqrrenfis.

7.

S. Stanislai Episcopi, Martyris.
Ant. Lux perp6tua. [24]. PI. Sancti et justi. Orafio.

D e u s , pro cujus 1101161-e glori6sus P6ntifes S t a ~ ~ i s l i i uglQdiis s impi6run1 occtibuit: -f prasta, qu&suinus; ut oi1111es q u i ejus implbrant ausilium, * petitihnis su,le salutiirem consequRntur effecturn. Per D6111inuin.

Vesp. de seq., Commem. p r ~ c e d .

8. In Apparitione S. Michaelis Archangeli.
Duplex majus Oficium fit ut in ejus Dedicat., die 29. Septembris; sed Temp. Pasch. additur A l l e I ~ i aubi non est, juxfa ritum paschalem, ef Hymnus canfatur ut infra.
IV.

I.-- -

Hymnus.
-

-

--

c6r-di- urn, Ab o-re qui

pen-dent t u - o , Lau-diimus

Festa Maii. 8.
I

363
I

-

n
in-ter Ange-10s. 2. Ti

Ip.
I

. -

-

b i mil- le den - s? mil- li - urn

I

m

m

g

Ii -

Du-cum co-1-6-na mi-li-tat: Sed ex-pli-cat

vic - t o r

cru-cem 'ich-a

- el

s a - lfi-tis si-gni-fer.

3. Dra

-

. .

c6-nis

hit d i l r u m caput in i-ma pel-lit t6rta-ra, Du-c6rnque

cum

re b6l- li - bus Cae 16-sti

-

-

a b ar-ce flil-mi- nat.

E--

'h n m 4. Con-tra d u - cem su -p6r-bi - az Se-qui-mur hunc nos

: n-b----rI

-

--

--I I

I

'I

I

Et Fi- li - o, qui

364
b

Festa Maii. 9. 10.
I ,

-

I L+be--s -----rn a +-b a n16rtu - is Surr&xit, ac P a - rh-cli-to, In sempi-tkrna

n

-

I

a-Fd
-

I

I I-, F.-

-

s k - c u - la.
% . -

A - men. b I. Vesperis, Commem. S. Stanislai. Ant. Sancti et justi. [25]. z Preti6sa. In I(. Vesperis, Commem. sequentis.
W _ % W _ _ _ _ N _ C Y Y W I _ _ _ P P

-=
-

.

-

9.

S. Gregorii Nazianzeni Episc., Conf. et E c c l e s i z Doctoris.
Duplex. Ant. 0 Doctor. . . be6te Greg6ri. [42]. 3.Amhvit eum. Oratio.

\lit= habiiiinus in terris, * caelis. Per D6ininuin. Vesp. a Capit. de seq., Commem. pr~ced.et SS. Mart. ut infra.

p6yulo =tern= Deus, qui tribuisti: tuo przsta, strum -f

saltitis beaturn Greg6rium miniqu&sunlus; ut quem Doct6rem intercess6rem habdre nlereiimur in

10. S. Antonini Episcopi, Confessoris.
Duplex. (m. t. v.) Omtio.
Antonini, Sancti adjur6inur:D6inine, Confess6ris tui atque Pontificis m i ritis -/- ut sicut te in illo mirAbilem przdiciimus, ita in nos miseric6rdem fuisse gloridmur. Per D61ninum. Comm. S. Gregorii Nazianzeni. Ant. 0 Doctor. [42]. 3.Justum. Deinde SS. Gordiani et Epimachi Martyrurn. Ant. Lux perpetua. [%]. %. Sancti et justi.

*

a, qu&sumus, omnipotens Deus: * ut qui beat6rum Miirtyrun~ tu6rum Gordiiini et Epimachi solemnia c6limus, e6rum apud te intercessi6nibus adju~6nlur.Per 1)61ninum. .,,,,,,",,,',, , ,.,,,,,',/,,, ,,., , ,, , , ,, ', ,, , , , .,,, ., , , #' , , . ,., ,

Oratio.

D

/

fl/.WL,

, " ' ,

,/ ,

,.>.,,d

#* , , ,

Festa Maii. 12. 14. 15. 16.

365

12. SS. Nerei, Achillei e t Domitillaz Virginis

atque Pancratii Martyrum.
Semiduplex. Orat io.
nos, Semper atque D61nine, AIQrtyrum tu6run1 Nerei, Achillei, Donlitill= PancrGtii fbveat, qu$sumus, beita sol6mnitas: * et tuo dignos reddat obsequio. Per Dbminum.

1. 4

S. Bonifatii Martyris.
Oratio.

a, qu&sumus omnipotens Deus: -/- ut qui behti Bonifiitii M5rtyris tui sol6mnia cdlimus, * ejus apud te intercessid~libus adjuvbmur. Per Ddminum.

D

15. S. Joannis Baptistaz d e la Salle Conf.
Duplex. Oratio .
eruditibnem, et ad Deus, qui ad christi5nam p5uperun1sanctum Joinnem juv611tam in via veritiitis firnxindam, Baptistam Confessdrem excitAsti, et ilovam per eunl in EcclPsia familiam collegisti: ? conc6de propitius; ut ejus intercessibne et ex6mpl0, st6dio gldriz t u z in anim6rum saltite ferv6n tes, * ejus in ccelis cordn~eparticipes fieri vale5mus. Per Ddminum.

In Vesp., Commem. seq.

16.

S. Ubaldi Episcopi, Confessoris.
Sem iduplex. Oratio.

ficis, * contra omnes diiboli nequitias d6xteram super nos t u z propitiatidnis ext6nde. Per D6minum.

A uxilium tuum nobis, Ddmine qu&sumus, plac5tus i1np6nde: -/- et intercessidne be6ti Ub5ldi Confessdris tui atque PontiVesp. de seq., Commem. preced.

- - - _* - - - -

--

- Y W N I W V I

366

Festa Maii. 17. 18.

17.

S. Paschalis Baylon Confessoris.
Duplex. Oratio.

D e u s , qui beaturn Paschiilein Confess6rem tuum mirifica erga Cdrporis et SBnguinis tui sacra myst6ria dilecti6ne decoristi: -1 concede propitius; ut quam ille ex hoc divino convivio spiritus percepit pinguCdinem, * eanldenl et nos percipere nlereiinlur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Commem. S. Ubaldi. Ant. A m h i t euin. [41]. %. Justum ded6xit. Vesp. a Capit. cie seq., Commem. p r ~ c e d .

18.

S. Venantii Martyris.
Duplex.

(Si celebrefur post Tempus Paschale, sequentes Hymni cantantur in tono Deus tu6rum illilituill per atznum.)

111.

b

In I. Vesperis, Hymnus. ---

et de-cus

M
tri

ar-tyr De - i Ve- nBn-ti

- us, Lux

+-, - 4 - 7:

Ca-mkr-ti - urn, Tor-t6 - re vic-to et jG- di- ce , Lz-tus
~

.

.

I
v

- Gm-phum c6n

i* n - ci - nit.

I

lllp

F
8

m

2. An-nis pu

- er,

post

vin-cu - la,

post clr-ce -res, post vhr-be-ra,

Lon-ga

Festa Rlaii. 18.

367

+-

fa-me

fre-m6n-ti-bus, Ci-bus da-tur le - 6
1

m

ni - bus.

n

"-I
6-num

+- cit
im-mii-ni-tas, Pe-dhsque

le

lam - bunt Illiirty - ris,

)-C--$+ -J
fa-mis-que

im-m6

r
-

m o - res.

1

1-rze -

4. Ver -so de - 6r-sum

vhrti ce, ~ a u I r i - r e fumum c6-gi-tur : Costas u-trimque

-

+-Da

et vi-sce-ra Succkn-sa lam-pas ii

n

stu-lat. 5. Sit

1

n

-

I

"

I

II
1

4 ?+ :---

bi-que Sancte Spi-ri-tus:

per pre - ces

Ve nBn-ti

-

-i

Be - 6- t a no

- bis

gBu

-

di

-

a.

A - men.

368

Festa Maii. 19. 20.
Oratio.

eus, qui h u n c diem beRti VenRntii M5rtyris tui triiimpho consecrRsti: f- exBudi preces p6puli tui, et p r s s t a ; ut qui ejus m6rita venerAmur, * fidei coilstiintiam imitemur, Per D6minum nostrum .resum Christum Filiuill tuum.

D

Commem. S. Paschalis. Ant. Hic vir. [49]. TO;. Justuili deduxit. Vesp. a Capit. de seq., Commem. p r ~ c e d et S Pudentian~W g . .

19. S. Petri Coelestini Pap=, Confess.
Duplex. Oratio.
cuisti: t conc6de propitius; ut ejus ex6inplo cuilcta muildi despicere, * et ad promissa humilihus prgnlia pervenire feliciter merezimur. Per DBminum.

Deus, qui hehtum Petrum Ccelestinum ad summi pontificitus Rpicenl sublinlAsti, quique illunl hunlilit6ti postp6nere doCommem. S. Venantii. Ant. Sailcti et justi. [25]. W;. Preti6sa. Extra Temp. Pasch. Ant. Qui vult. [lG]. %. Justus ut palma. Postea S. Pudentianae Krg. Ant. Veili sponsa. [5G]. I$.Specie. Ora tio.

beiitx PudenExgudi nos, Deus t salutfiris noster: * ut sicutitadepi= derotibnis tidnze Virginis u z festivitjte gaud6mus; erudifimur aE6ctu. Per D61ninum.

In II. Vesp., Ant. Durn esset. [41]. Commem. sequentis.

20. S. Bernardini Senensis Confessoris.
Ant. Similzibo eum. [48]. %. Amzivit eunl. Oratio.
ritis et intercessi6ne, * spiriturn nobis tux! dilecti6nis benignus infiinde. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus. beat0 Bernardino Confess6ri tuo eximium D6mine Jesu, qui tui ain6rein tribuisti: -f ejus, qu$sumus, m6sancti N6minis
1

Festa Maii. 25. 26.

369

25. S. Gregorii VII. Papae, Confessoris.
Duplex. Oratio.
eus in te speriintium fortitfido, qui beiituin Greg6rium Confess6rem t u u ~ i iatque Pontificem, pro tuPnda Ecclesix lihertiite virt6te constzintie roborhsti: da nobis ejus exemplo et intercessi6ne, * 6mnia adversiintia f6rtiter super5re. Per D61ilinum.

D

+

Commem. S. Urbani I. Pape, Martyris. Ant. Lux perpktua. [24]. 11. Sancti et justi. Extra Temp. Pasch. Ant. Iste Sanctus. [15]. %. Gldria et hon6re. Oratio. a, qu&sumus omnipotens Deus: * ut qui heiti Urbiini hliir-

D tyris tui atque Pontificis sol6mnia cblimus, ejus apud te
intercessi6nibus adjuvemur. Per D6minum.

Vesp. a Capit. de seq., Commem. pr~ced. S. Eleutherii Pap@, et Martyris.

26.

S. Philippi Nerii Confessoris.
Dup [ex. Oratio.

eus, qui beiitum Philippum Confessdrem tuum Sanct6runl tu6rum gl6ria sublimiisti: eoncede propitius; ut cujus soIernnitGte Iztiimur, * ejus virtlitum profici5mus exemplo. Per Dbminum.

D

+

\ : .

Commem. S. Gregorii V//. Ant. Dum esset [41], $7. Justum. Postea S. Eleutherii Pap@, Martyris. Ant. Lux perpetua. [24]. P:. Sancti et justi. Extra Temp. Pasch. Ant. Iste Sanctus. [15].
G16ria et hon6re.

nfirmitiitem nostram rcspice, omnipotens Deus: * et quia pondus prdpriw acti6nis gravat, be5ti Eleutherii hlhrtyris tui atque Pontificis intercessio glori6sa nos pr6tegat. Per D6minum.

Oratio.

I

Vesp. a Capit. de seq., Commem. p r ~ c e d .ac S. Joannis Papa, Martyris.
Vesperak Romanurn. 24

370

Festa Maii. 2 7 . 28. 29.
Duplex.

27. S. Bed= Venerabilis Conf. et E c c ~ Docto .
Ant. 0 Doctor..

. becite

Beda. 1421. 1. AmQvit eum. 7

Oratio.
D e u s , qui EcclCsinm tuam beati Bed= Confess6ris tui atque Doct6ris eruditibne clarificas: t conckde propitius fiimulis tuis; * ejus seIuper illustrhri sapikntia et meritis adjuviiri. Per D6nlinum. Corntnem. S . Philippi. Ant. Hic vir. [40.] V:. Justum ded6xit. Deinde S. Joannis I. Papa?, Martyris. Ant. Lux perpetua. [24]. X. Sancti et justi. Extra Temp. Pasch. Ant. Iste Sanctus. [15]. %. G16ria et hon6re.

Oratio.

D e u s , qui nos be6ti Joiinnis Aiiirtyris tui atque Pontificis iinnua solemnitate lztificas: * conckde propitius; u t cujus natalitia c6limus, de ej6sdem ktianl protectidne gaudeiinlus. Per D6minum.

Vesp. a Capit. de seq., Cornnzem. preced.
,
1 1 ,

, ./

;, I,

, ,, ,
H

/I,

,, , , , , , , , , , , , , ,, ,
/ /
I

I . , /,

/,, r ,

/,,l/l/.*//rl*li.d

I;

28. S. Augustini Cantuar. Episc., Conf.
Duplex. (nl. t. v.) Oratio.
D e l i s , q u i Angldrum gentes, pradicati6ne et n ~ i r i c u l i sbehti Augustini Confess6ris tui atque Pontificis, v e r z fidei luce illustrare dignatus es: -f concede ; ut ips0 interveniknte, erriintium corda ad veritiitis tuze rkdeant unitiitem, * et nos in tua simus voluntite conc6rdes. Per D6minum. Corntnern. S. Bede. Ant. 0 Doctor. [42]. X. Justunl ded6xit.

1n 11. Vesp., Cornmem. seq.
.\\\\\\
. ;~\\\\\ \\\\~\\ ~,, \\\~.,\\~,\~ ~ \\\\,\\,\,\\\,\, \,\\\, \ \ \\\\\~\. \\ \\~ \\ \\\ \,\\\ \\\ ~ A,\\\ ,\ ,\,, \ ,~\\, \,\ U \ ~ ,\ , \ \ ,\\ \\ \

29. S. M a r i e Magdalenz d e Pazzis Virg.
Semiduplex. Ant. Veni sponsa. [56]. 'V;. Specie tua. Oratio.

Dda, +

eus virgii~ithtis a n l i t o r , qui beiitam Mariam Magdalknam Virginem, tuo am6re succ6nsam, ccel6stibus donis decoristi: u t quam festiva celebritiite veneriimur, * purit5te et caritcite iinitklnur. Per D6minum.

1n 11. Vesp., Commem. seq.
- - _ - _ M _ W _ -_ --. --

-

Festa Maii. 30. 31.

37 1

30.

S. Felicis I. Papa, Martyris.
Oratio.

Ant. Lux perp6tua. [24]. \Y. Sancti et justi. Extra Temp. Pasch. Ant. Iste Sanctus. 1151. W;. G16ria et hon6re.

Infirn~itAteimnostram respice, oinnipotens Deus: j-et quia pondus pr6priz acti6nis gravat, * beiiti Felicis Martyl-is tui atque Pontificis intel-cPssio glori6sa nos pr6tegat. Per D6minum.

31.

S. Angelaz M e r i c i e Virginis.
Duplex.

Oratio. D e u s , qui novum per beiitam Angelam sacrerum virginurn col1Pgium in Eccl6sia tua florescere voluisti: -f d a nobis ejus intercessidne angklicis m6ribus vivere; * ut terrenis 6mnibus abdiciitis, geudiis perfrui mereiimur zt6rnis. Per D61ninum. Comrnem. S. Petronillae Yirginis. Ant. Siinile est. [64]. 751. Diffilsa est. [65]. Oratio. xiiudi nos Deus salnt5ris noster: * ':ut sicut de beRtz Petro.ill, Virginis t u z festivitdte gaudkmus; ita p i s devotidnis erudiiimur affectu. Per D6minuin.

E

Feria VI. post Octavam Ss. Corporis Christi.

SACRATISSIMI CORDIS JESU
Duplex I . classis. Vesper@ dicuntur de Octava Ss. Corporis Christi sine ufla Commem. S i autem prclpced~ntiFeria I/. occurrerit Festum SS. Apostolorum Petri et Pauli, in I/. Vesperis SS. Apostolorum J t Commem. de Festo Sacratissimi Cordis Jesu. Ant. Iinprop@rium.Y. Igilem veni. Oratio. Concede, qu&sumus. Sed si Oflcium Ss. Cordis Jesrr lransferatur, tum in I. Vesperis flat ut sequitur.

IN I. VESPERIS.

-

A

An;lphona Ill. a
1 "

- 1 1 -

I

I I

n-__I)-

isci - te a me

*

n* qui - a mi-tis sum et hii-mi-lis

corde. E u o u a e. Psalmi ut in I: Vesp. Festi Ss. Corporis Christi. 228.
2. Ant. 1. g

{

n /n

S
i - bi

ancti-fi-chi lo-cum istum, *ut sit nomen me-urn

- -

= " S : . n=a
I
I I

in

n -sempi -t6r-num , et perm5 -ne - ant 6- cu- li

I

Ss. Cordis Jesu.

373

T
me - i

& l i d

t-me- um i
+a 7 T '7

et cor

-

bi

cunc-tis di

.

--

-

6-bus.

-

-

E u o u a e .
3. A " .

[-+ -4 -

IV. E

- I n
E r g o si - ne
__3____
I I

E-I I

a

I

t

di

a - xi : *

a- - • causa ju-sti - fi-c&v~
-----4

% I

n
cor m e - u m , e t la - vi

a

n

1

inter inno-ckntes ma-nus me- as,

et fu - i fla-gel-16-tus to-ta di e.
4. Ant.

VIII. G

{ , -r
I

S En
--

n

e-crindum mul-ti-tli-di-nem % do-16-rum me- 6-rum :

-

=

n

;. n l
I

in corde m e - o, conso-la-ti- 6nes tu-se lae-ti-fi-ca-v6 r u n t
I 1

n - : b

urn 1 5-ni-mam m e - am. E u o u a e.
n n -o-ne m e

--

E u o u a e.
I

n

o m

" n

I

-+

n

-

I_& + .

-

It------

3

-I-----

-

- --u . n

I

-

-

P

C*",'[

4 "

q n n
I

I

1

* ut

--

si-gn5-cu-lum su-per cor t u -urn,

374

Ss. Cordis Jesu.

ut

si-gnd-cu - lum su - der brd-chi

- urn

t u urn.

-

E u o u a e .

L

Capitulum. Isaitr 12. cce Deus SalvAtor meus, fiduciQliter agam, et non timebo: t quia fortitlido mea et laus mea Dbminus, et factus est mihi in saltitem. * Haurietis aquas in giiudio de f6ntibus Salvat6ris.

E

t A-7:
v''- - -a --

I

--

a a a rn a r I - uctor be-8-te s& - cu-li, Christe Redkmptor 6mni-urn,

=

: -$ +-

k a

n

1

a ,
"

I

a Lumen Patris de Ilimi-ne, De - iisque ve-rus de

. L *
De - o:
-

2. Amor co-6-git t e

tu - us Mortd - le corpus slime-re,

Ut no-vus A-dam rkd-de- res Quod ve

- tus
dr

il-le

*abstii
I

-

le-rat. 3. 11-le a

- mor,
--

almus
m

- t i - fex
a

k p + --!!!? m

a n

I- -I -

-t-

T e r r z , ma-ris-que et siderum, Errata patrum mi-se-rans,

Ss. Cordis Jesu.

375

Et no-.stra rurnpens vin

-

cu - la. 4. Non

cbr-de

dis-c6-dat

tu

-o

Vis

il

-

la

a-m6 - ris

incly- ti:

Hoc fonte gentes h i u r i - antRemis - si- 6-nis grA

- ti - am.

5. P e r c h - s u m a d hoc est lAn-ce

- a, Passlimque
4--

ad hoc

+ n
n-

I
LI

est viilne-ra, Ut nos la-vA-ret s6rdi-bus Unda flu - ente

et s6n - gui-ne.

6. De-cus Pa-ren-ti e t

Fi - li -

0,

Sanct6-que sit Spi-ri-tu -i, Quibus po-testas, gl6-ri a,

-

Regniimque in o m n e est

s b - cu - lum. A-men.

X. l g ~ l e mveni
9. Et

mittere in terram. quid volo, nisi ut accenditur?

Ss. Cordis Jesu.
Ad Magnificat, Antiphona.
C-

-+--444--1

mpro-p6-ri

- urn * exspec-ti-vit

cor me - um e t

1

mi s6- ri - a m : et susti-nu i qui simul contri-sta-r6 t u r ,

-

-

-

et non fu -it: e t qui con-so-la-r6- tur, e t non inv6- ni.

U
E u o u a e.

Omtio.
ejus beneficia rec6limusY* e6rum pRriter et actu delectbmur et fructu. Per e6indein D6minum nostrum. sanctissiillo Concede, quksumus omnipotens Deus: -f- ut quiininnos caritLitis dilkcti Filii tui Corde glorihntes, praecipua

IN 11. VESPERIS.
Ornnia ut in /. Vesperis.

3.Haurietis aquas in gLiudio. I$. De fbntibus Salvatbris.
I. f.

A-

n

+ -?!

Ad Magnificat, Antiphona.
I

m

n 3

I

i

d Je-sum autem cum ve-nis-sent,

* ut

vi-d6-runt

e -urn jam m6rtu-urn, non fregBrunt e - j u s cru-ra:

-

Festa Junii. 2. 4. 5.

377

sed unus mi- li- turn Ihnce - a la-tus e-jus ap6-ru it,

-

et con-ti-nu-o ex-i-vit sanguis et aqua. E u o u a e.

FESTA JUNII.
2. SS. Marcellini, Petri atque Erasmi Mm.
Oratio.
eus, qui nos inilua beat6rum M,irtyrum tu6ruim Riarcellini, Petri atque Er5smi solemnitate lxtificas: -f prxsta, quksumus; ut quorum gaud6iuus meritis, * accend5mur ex6mplis. Per D6minum.

D

4

S. Francisci Caracciolo Confessoris.

Duplex. Oratio. eus, qui behtunl Franciscunl, novi 6rdinis iilstitut6rem, or5ndi stildio et pxnitkntiae am6re decoristi: t da fiimulis tuis in ejus imitati6ne ita proficere; ut semper orhntes, et corpus in servitiitem redigkntes, * ad coel6stein gl6riam pervenire mereiintur. Per D6minum nostrunl. Vesp. a Capit. de seq., Cornrnern. prmed.

D

5 .

S. Bonifatii Episcopi, Martyris.
Duplex. Oratio.

D

eus, qui multitfidinem popul6rum, behti Bonif5tii Mhrtyris tui atque Pontificis zelo, ad agniti6nern tui n6minis vociire

378

Festa Junii. 6. 9. 10.

dignzitus es: -f coilcede propitius; ut cujus solkmnia c6limus, * 6tiam patrocinia sentiRmus. Per D6minum. Commem. S. Francisci Caracciolo. Ant. Hic vir. [49]. TS. Justum dediixit. Vesp. a Capit. de seq., Commem. pr~ced.

6.

S. Norberti Episcopi, Confessoris.
Duplex. Oratio.

eus, qui berituin NorB6rtunl Confessdrem tuunl atque Pontificein, verbi tui prxc6nem exiillium efl'ecisti, et per euin Ecclesianl tuam nova prole fcecundzisti: -f p r ~ s t a q u k s u m u s ; ut , ejtisdern suffragRntibus meritis, * quod ore sinlul et 6pere dbcuit, te adjuv5nte exercere valeRillus. Per D6minum.

D

Commem. S. Bon~yatii. Temp. Pasch. Ant. Sancti et justi. 1251. Y. Preti6sa. Extra Temp. Pasch. Ant. Qui vult. [l6]. 1 . Justus ut 7
palma.

9.

SS. Primi et Feliciani Martyrurn.
Oratio .

c nos, D6nline, sanct6rum Mirtyrum tu6rum FaPrimi etyu&sunlus semper festaPer D6minunl. suffriigiis Felicizini secthri: * quorum protecti6nis t u dona senti8inus. ~

Semiduplex. Oratio.
emplo, * tua in c6rdibus nostris caritas jiigiter augezitur. Per D6minum. hehtain esi~tliain piiuperes Deus, quimirzibilemhilargaritanl dreginan]ejus intercessi6ne et caritite effecisti: 'f a , u t ex-

Vesp. de seq., Commem. preced.

Festa Junii. 11. 12. 13.

S. Barnabaz Apostoli.
Duplex majus. Oratio.
110s begti tui n16ritis et interc.esDeus, quilietificas: *f- Bfirnabw Ap6stoli consequiimur. per eum sibne concede propitius; ut qui tua beneficia p6scimus, dono tuae griitiz Per D6minuin.

Commem. S. Margaritc~.Ant. RPanum suam. [65]. Y. D i f i s a . In II. Vesp., Commem. seq. ac SS. Basilidis et Soc. Martyrunz.

12. S. Joannis a S. Facundo Confessoris.
Ant. Siniiliiho. [48]. W;. Amiivit eum. Orati0 .
be5tum Joiinnen~ Deus auctor pacis et amstor caritAtis, qui componPndi grBtia Confess6rem tuuill mirifica dissidentes decoriisti: f- ejus rneritis et intercessidne concede; ut in tua caritiite firmiiti, * nullis a te tentatibnibus separemur. Per Dbminum.

Duinde Comnzem. SS. Basilidis et Sociorum Martyrurn. Temp. Pasch. Ant. Lux perpetua. [24]. Y. Sancti et justi. Extra Temp. Pasch. Ant. Istdrum est. [31]. V5. L ~ t 6 1 n i n i . Oratio.
deant: * et quod illis cdntulit excellentia seinpitPrna, frfictihus nostrz devoti6nis accrescat. Pel- D6ininurn. hihrtyrum tudrum Niibol-is atque Sanct6rum qu5sumus Ddmine, Basilidis, Cyrini, votiva respl6nNazBrii, natalitia nohis

Vesp. a Capit. de seq., Commem. p r ~ c e d .
.,.II

I , . ,

/ ~ / , , , ~ / . . I / . . , I ~ . / / . / ...... I I

, / I . , # , . . . . I . .

13. S. Antonii de Padua Confessoris.
Duplex. Orati0 .
tuam, Confess6ris tui sol6mnitas Eccl6siamIztificet:Deus, beiiti Antbnii semper muni6tur auxiliis, votiva j- ut spirituiilibus
: k

et giudiis pel-frui nlereiitur ztCrnis. Per D6minunl. Conr?nem.S. Joannis a S. Facundo. Ant. Hic vir. [49]. Y.Justuln.

Vesp. a Capit. de seq., Commem. p r ~ c e d .

380

Festa Junii. 14. 15. 18.

14. S. Basilii Magni Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Duplex. (nl. t.
Ant. 0 Doctor 6ptime. [42].
jr.)

Oratio.
ExAodi, qu$sumus Dbmine, preces nostras, quas in behti Rasilii Confess6ris tui atque Pontificis solemnitate deferinlus: -f et qui tibi digne mkruit famulAri, ejus intercedbntibus mbritis, * a b 6mnibus nos abs6lve pecchtis, Per D61ninuill.

Cotnmem. S. Antonii de Padua. Ant. Hic ~ i r 1491. I!?. Justurn .
detliixit.

/n I/. Vesp., Commem. seq.

15. SS. Viti, Modesti atque Crescentic Mm.
Tempore Pasch. Ant. Lux perpktua. [21]. 1 Sancti et justi. % Extra Temp. Pasch. Ant. Ist6rum est. [31]. 1 . LxtBmini. 7 Oratio.

D

a Ecclksiae t u ~ qu2suinus Dbrnine, sanctis Martjrribus tuis , Vito, hloddsto atque Crescentia interceddntibus, supdrhe non shpere, sed tibi plhcita hunlilithte proficere: j- ut prava despiciens, * quzciimque recta sunt, libera es6rceat carit5te. Per D6ininun1.

18. SS. Marci et Marcelliani Martyrum.
Oratio.
onmipotens Deus: ut qui sanct6rum Przsta, quksumusMarci et IlarcelliAni-1natalitia c6limus, AIBrtyrum tu6ruln * a cuilctis malis imminkntibus e6rum intercessi6nibus liberemur. Per D6minun1.

Festa Junii. 19.

19. S. Julianae de Falconeriis Virginis.
IN I. VESPERIS.

Hymnus.
m

f,
d

I,

oe-16-stis Agni nlipti- as, 0 Ju-li - h a , durn pe-tis,

n

Ip I

-n

I

tm

,

w

I

Domum patCr-nam dC-se-ris, Cho-rlimque du-cis vir-ginum.

" n

~

-

2. Spon-slimque

suf-fi-xum cru- ci Noctes

di- 6s-que

durn ge-mis, Do-16-ris icta cli-spi-de, Sponsi re - fers

-

n

e-r-Frt-r-+-,,, = I : 4
n

i-ma-gi-nem. 3. Quin septi- f6r-mi vlilne-re Fles ad

-

-

n

genu De i-parre: Sed cre-scit infli-sa fle-tu, Flammhs-

-

I

-

-

I

----

que tol-lit ch-ri-tas. 4. Hinc morte fes-sam pr6-xima

Non

u-si-t6-to t e rnodo

So -1Ltur e t nutrit De-{s,

382

Festa Junii. 20.

-

I -

Da-pem su-pirr-nam p6r-ri-gens. 5. /E-t6r-ne

re - rum

C6n-di-tor, A-tirr-ne Fi - li par Pa-tri, E t par u-tri-que
+ + - - - l

-a--E r

I I
ti-bi sit gl6-ri - a. A-men.

z n Spi- ri-tus , So-li

%. Specie tua. Ad Magnif., Ant. Veni sponsa. [56]. Oratio.
eus, qui behtani Juliiiilan~Virginem tuanl, estremo rnorbo laborlntem, preti6so Filii tui c6rpore mirabiliter recrelre digniitus es: j- concede, qu$sumus; ut ejus intercedentibus meritis, nos quoque e6dem in mortis ag6ne refkcti ac roboriiti, * ad coelestem piitriam perducAmur. Per e6mdeill D6minum.

Commem. SS. Gervasii et Protasii Martyrum. T.P. Ant. Lux perp6tua. [24]. TSj. Sancti et justi. Extra Temp. Pasch. Ant. Ist6rum est. [31]. 1 . Lztaniini. ' Oratlo.
tu6rum Dens, qui nos riilnua sanct6rum* RIirtyruillpropitius; Gervlsii et ProtAsii solemnitate laetificas: concede ut quorum gaudkinus meritis, accendimur exemplis. Per D6minum.

In II. Vesp. Hymnus Ccel6stis Agni, ut supra. Commem. seq.

S. Silverii Papae, Martyris.
Ant. Iste Sanctus. [15]. V. G16ria et hon6re. Oratlo.
ponInfirnlititem nostranl respice, on~nipotensDeus: .f. et quiaatque dus pr6priz acti6nis gravat, * behti Silvkrii 3iArtyris tui
Pontificis intercessio gIori6sa nos pr6tegat. Per D6minum.

Festa Junii. 21.

- In Vigilia S. Joannis Bapt. 383
Dup lex. Oratio.

21.

S. Aloisii Gonzagz Conf essoris.

j-ejus rn6ritis et precihus conc6de; ut inxlocCiltem non secdti, * pznit6ntem imitkmur. Per D6minum.

donBrunl qui in angelica jfivene Cal6stiulnmiram v i t z distrihfitor Deus, cum pzenithn tia socihti: Aloisio innockntiam pari

Vesp. a Capit. de seq. (S. Paulino, 390), nisi die Dominica.; Commem. preced.

22

occurrat

Sabbato ante Dom. IV. Junii.

In Vigilia S. Joannis Baptistm.
01-at io.
sectiindo, * ad eunl quenl praedisit, sec6ra perv6niat, D6minum uostrunl Jesuin Christunl Filium tuum. Qui tecum vivit. n ~ip ei~s Przsta, qu,7i.sunlusj-oetl ~beciti oJtoIjeus: utr ~familia6 rtua per vianl salfitis inckdat: h n i s P c u r s i shortamenta

S i h ~ Vigilia occurrat eodem die cum ~ ~ i h 'anticipata c a SS. Apostolorum Petri et Pauli, totum Oficium _fit lie Yrgilia S. Joan~zissine Commem. crlterius VigiliaP.

Dominica IV. Junii.

In Nativitate S. Joannis Baptist=.
Duplex r. classis cum Octava.

I N I. V E S P E R I S .
1. Antiphona. VII. a.

i

- n

m -

n
I

I

-pse prae-i-bit

* ante
-

il-lum in spi-ri-tu et

vir-tii-te E - li

-

pa rh- re Db-mi-no ple-bem

per-fec-tam. E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorurn.
2. Ant.

J --

I

n

I

n

I

n

I

I

m

I

o -hnnes

* est

-

m

I

I

-----

nomen e-jus: vinum et si-ce-ram

non

bi-bet,

et mu1

- ti

-

-

in n a - t i - v i - t A - t e e-jus

Festa Junii. In Nativ. S. Joannis Baptistae.

385

{

.

t

s.

m

E
4. Ant.

----=
x

Ld

*

TJ et s t - I

r ,a-~
Jo - iinnes

ti-te-ro senectu tis

-

na-tus est, Prz-cirr-sor D6-mi- ni.

E u o u a e.
n ,
I

-

q n

I

I

I

I
1
I

I I

1
-

- ste

m

b

m

pu-er

* magnus

-

co-ram D6mi-no: nam et

manus e-jus cum ip-so est. E u o u a em

a-zarzk-us

* vocii-bi-tur pu-er
G 1I 1

is-te: vi-num et

r

si- ce-ram non bi bet,

e t ornne immtindum non

mandu-ciibit ex 6-te-ro matris

su-ae.

E u o u a e.

A

Capitulum. Isaie qg. udite insulae, et attendite p6puli de Ionge: f- D6minus ab fitero vocavit me, * de ventre matris meae recordatus est n6minis mei.
Vesperale Romanum.

25

386

Festa Junii. In Nativ. S. Joannis Baptistze.

Hymnus.

u
-

n t que- ant la-xis re - so-n6- re fi-bris

Mi-ra

gest6-rum fimu-li tu

- 6 - rum, -

Sol ve

-

pol-lti - t i

16-bi i re 6-tum, Sancte Jo bnnes. 2. Ntinti - u s cel-so

-

viini- ens Oljrmpo, T e pa-tri magnum fore na-sci- tri-rum,

No-men, e t vi-tae s6-ri em ge-rend= Or-di-ne promit.

-

3. 11-lepro-mis-si dti-bi- us su-p6r-ni,

Pkrdi-dit promptae

m6du-10s loqu6-I=: Sed re-formh-sti g6-ni-tus per-6mpta
I

Orga-na vo-cis. 4. Ventris obstrti-so rBcubans cubi li

-

Festa Junii. In Nativ. S. Joannis Baptistse.

387

n

=
'-

m

.
n
I
I

Sense-ras Re-gem th5-lam0 ma-nentem: Hinc pa-rens
'-

n

-

I

I

I

n n na-ti m&ri-tis u-tCrque Abdi-ta pan-dit. 5. Sit decus
I-'

n

I

m

Patri, ge-ni-t5que Pro-li,
m

Et ti-bi compar utri - iisque
I
m
I

m
I

m

-

n

m

I

m
I

m

I

vir-tus, Spi

- ri -tus

sem-per, De

- us

u-nus, omni

VJ. Fuit homo missus a Deo. %. Cui nomen erat Joiinnes,

Ad Magnificat, Antiphona.
V111. G
I

n-gres-so

* Zacha - ri
-

-n " -

m

I

n a ! a templum D6-mi ni,
k 3
rr

m

I

-

appl-ru - i t e

i GB-bri el Ange-lus, stans

-

a dextris

al-tri

-

ris

in-chn-si.

E u o u a e.
25.

388

Festa Junii. In Nativ. S. Joannis Baptistae.

Oratio.
D e u s , qui praes6ntem diem honorlibilem nobis in belti Jognnis Nativitiite fecisti: j- da p6pulis tuis spirituiilium grhtiam gaudidrum: * et 6mnium fidelium mentes dirige in viam saldtis zt6rnce. Per Ddminum.

Et cfit Commem. Dominica occurrentis.
IN 11. VESPERIS.
1. ~ n t . 111. a

[
m

fi

m

E-l' -

*

I

n n

1

n

I

I

I,
I

q

p

li-sa-beth Zachari- ze

* magnum

vi-rum g6nu - it,

- -

-

-

-

-

Jo - dnnem Bap-ti-stam Prz-cur-s6 -rem D6-mi- ni.

E u o u a e.
2. Ant.

IV. I3

[
rn

I
r +

a

=n-nu - t5-bant * '

n

0
I

I
r

J

n

n

pa-tri

e-jus

quem

vel-let

a

vo-c6 - ri
n n

e - urn: et scrip-sit di cens: Jo

-

-

- hnnes

est

n nornen e-jus. E u o u a e.
I "

u

n

rn
rn

I

-

3. A n t

n ,

Festa Junii. In Nativ. S. Joannis Baptistae.

389

na-ti-vi-td-te e-jus
4. Ant. Ill. b

I
5. Ant.

Fq -I

d

l

- D

multi gaud&-bunt.E u o u a e.
I

3 n

I

n - ter na-tos*mu-li e rum non surr6-xit ma-jor

- -

-

' * T WC
u pu er,

E-n

Ti i

I

m

I

n + -

--

3 -+&AI-tis-si-mi
I

-

' prophh-ta
R

vo-cii-be-ris:
n vi - as e jus.
I-

n

I

'

p .
1 -

n p,

-'

prae i - bis

-

8

ante D6-mi-num

pa-rii-re

-

E u o u a e .

Capifrrlum et Hymnus ut in /. Vesperis. \X. Iste puer magnus coram D6mino. Q. Nail1 et manus ejus cum ipso ests

Ad Magnificat, Antiphona.
-

1

R

+-I

=I =

u

- er *

qui na -tus

est

no -bis,

plus

quam

prophBta est:

hic est e-nim de quo Salv6-tor a - it:

390

Festa Junii. 22. 25.

-

Inter na-tos m u - li - e-rum non surr6- xit ma jor
I

-

-I r i
Jo

' n R n I I m d

- Gnne Bap-ti-sta.

I

I

E u o u a e.

Et fit Cornmem. Dominice occurrentis. Si aliqua dies infra Octavam Natiu. S. Joannis occurrat cum die in fra Octavam SS. Apostolorum Petri et Pauli, JFit Officiurn de prima cum Cornmem. alterius. In die Octava Nativ. S. Joannis Bapt. _fit Oficium de Dominica, nisi occurrat Festurn Domini, aut Duplex I. vel II. classis cum Cornmem. diei Octave. Si dies Octava Nativ. S. Joannis occurrat cum Festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, de ea nihil _fit.

22.

S. Paulini Episcopi, Conf essoris.

Duplex. Oratio. eus, qui dmnia pro te in hoc sgculo relinqukntibus, c6ntuplum in futiiro et vitam aeternam promisisti: -/- conckde propitius; ut sancti Pontificis Paulini vestigiis inhaerbntes, * valeimus terrkna despicere, et sola coelkstia desiderire. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. Comrnem. S. Aloisii. Ant. Hic vir. [49]. VI. Justum. Oratio. 383.

D

So Gulielmi Abbatis.
Duplex Oratio. eus, qui infirmit6ti nostrae ad terkndam sallitis viam in Sanctis tuis exkmplum et praesidium colloc~sti:-/- da nobis ita begti Gulielmi Abbitis merita veneriri; * ut ej6sdem excipiimus suffrigia, et vestigia prosequhmur. Per D6minum. Vesp. a Capit. de seq., Cornmem. p r ~ c e d .

D

Festa Junii. 26.

26.

SS. Joannis et Pauli Martyrurn.
Duplex.

IN I. V E S P E R I S .

8 Si dicenda, sunt integrce, Ant@honce ut sequuntur: 1. Ant. I

1
-

n au-lus et Jo-8nnes

* di-x6- runt Ju - li - 8-110:Nos

u-num De-um c 6 - li-mus, qui fe-cit cce-lum et terram. b * = n = = "

E u o u a e .
Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum.
2. Ant. Vlll. G

) I

I

n

n ~

I

I

n

r a n

I

n

I

n
I

- : *
e e
I

aulus e t Jo -8nnes di-xBrunt ad Te-renti - ii num : rr n n
I

*

-

I

I
I

Si tu us d6-mi-nus est Ju -1i - 6-nus, ha- b6- to pa-cem
n

-

--A ;n # I I"
I I

-

I

L n b J

I

m

I

I
I

cum il

- lo:

no-bis 8 - li us non est,

-

ni-si D6-mi-nus

392
3.,A;t.

Festa Junii. 26.

[

I

m
I I

n

rn

m

I-

=

o hnnes e t Pau-lus, agnosc6ntes ty-rhn-ni-dem

-

*

Ju li

- - h-ni,

fa-cult&-tes su- a s paup6-ri bus e-ro-gh-re

Id

-

4. Ant.

I I

' n

=

I

n

d

+
l ,
LT

ancti spi- ri-tus
m

*

et 6-ni-mae just6-rum, hyrnnum

di-ci-te De-o,

al-le-lli-ia.

E u o u a e.
-

-

5. Ant.

[

[
o- hnnes e t Paulus

n

* di-x6-runt

ad Gal -1i- chnum:

Fac vo-turn De o ce-li, et e-ris vic-tor m6-li us quam

Id

-

-

fu

- i-sti.

E u o u a e.

Capitulum, Hymnus et %. de Communi Plurim. Martyrum,

[%I.

Festa Junii. 26.

393

Ad Magnificat, Antiphona.

E - T q T :

=

m

7

F I

r

- sti-t6-runt * ju-sti
I
I

an-te D6-mi-num,

et ab

in-vi-cem non sunt se-pa-rh-ti: cA

-

li - cem D6

- mi-ni
-4-

km
bi
I

7'W-h ! - b6 - runt,

I

: a& .- 7- + ~ -. ,
et a-mi ci De - i

-

appel-1h-ti sunt.

E u o u a e .

Oratio.
u&sumus onmipotens Deus : ut nos geminata lzetitia hodi6rnze festivititis excipiat, -f- qu2e de beatdrum Joinnis et Pauli glorificatidne procedit; * quos 6adem fides et p5ssio vere fecit esse germAnos. Per D6minum. Commem. S. Gulielmi. Ant. Hic vir. [49]. V. Justum dediixit.

Q

Antiphon& et Psalnzi ut in 1. Vesperis de Communi Apostolorum, sed loco ultimi, Ps. Cr6didi. [9]. Capitulum, Hymnus et %. de Communi, [25]. Ad Magnificat, Antiphona.
I. D

+ I- sti sunt
n
I'

1 I

d
r et du - o cande-lh-bra
I

I e
r

hl-3 = * du - ae o-livze,
I

I

4

I

1

m

m

lu-cent? a an-te Ddmi-num: ha-bent po-te-st6 - tern

-

-

*

d II. IV4

m

394

Pesta Junii. 28.

=
e

cliiude- re ce-lwm nii -bi-bus , et

a -pe-ri- re por-tas
m

-

jus: qui - a

valinguze e-6-rum cla- ves cae-Ii
"

n

n ,

-

In

fact* sunt.

E u o u a e.

28.

S Leonis 11. Pape, Confessoris. .
Semiduplex.

Si hoc Festum venerif in Dominica, _fit de Nativitate S. Joannis Bapt. cum Commem. Dominice, et nihil fit de S. Leone. /n Sabbato prrecedenfi fif de Vigilia Nafiv. S. Joannis, ef nihil J f de figilia anficipafa SS. Aposfolorum Petri et Pauli, nisi in Missa.
Oratio.

Deus, qui befitum Letinem Pontificenl Sanct6rum tu6rum m6ritis coxqufisti: f- concede propitius; ut qui commemoratibnis ejus festa percblimus, D6minum.

*

vitae quoque irnitenlur exempla. Per

Die 29. Junii.

Sanctorum Apostolorum

Petri et Pauli
Duplex
I.

classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.
1. Ant. VIII. G
I

m

-

B
I

' I "

+ = n

-

e-trus et Jo Annes ascendh-bant in ternplum,
I
n

-

*

m
L I

I
I

I

m m

B *

--

--

--&
m m

n n .

I

ad ho - ram o-ra- ti 6-nis no-nam. E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum.

-

2. Ant.

-

A

i n 1 n d
r- -g6n - turn

I

I

I

B

I

I n

L .

3
I

-

* et

au-rum non est mi

-

hi: quod

au-tern hsi-be o , hoc ti bi do.

-

-

E u o u a e.

396

Festa Junii. 29.

D 1---

3. Ant. v111. c 1

i - xit Ange-lus ad Pe-trum:

* Circiimda

ti - bi

ve-sti-mentum t u - u m , et seque-re me. E u o u a e. 4. Ant. I m n n l a , F r J
I
b 2

I

I

i-sit D6-mi-nus Ange-lum su - urn, et li-be-rb-vit
I

*

= .
n n

I
I

w

n
I

I
n

m

=

1 .

+ .
I

+hC
I

me de manu He-r6-dis, al-le
s. Ant.

--l-rr

m

n n l a .

E u o u a e.
I
I

~ n r n , n n n ' es Petrus,* et super hanc petram ae-di - fi-c6-bo
n
I

n

n

m

,

E c c l e - s i - a m m e - a m . E u o u a e. Capitulum. Act. 12. isit Herddes rex manus, ut affligeret quosdam de Ecclesia. -f Occidit autem Jacdhum f'ratreln Jorinnis glridio. * Videns autem quia placiret Judkis, app6suit ut apprehenderet et Petrum.

M

Hymnus.
IV.
b

r e

I I
I

-

n

"

,

-

c6 - ra

lux

ae- ter-ni

T r '

I

- t 6 - tis

bu-re - am

d

q n

Festa Junii. 29.

397
_______+_
1

b
n

I I

qu2e co ro - nat Prin- ci-pes , Re

-

n - is-que

in

astra

li -be- ram pan-dit vi

- am.

2. ~ u n - d i n a M

-

gi-ster,

atque cce

-

li

Jii - ni - tor,

Romae pa rkn-tes,

-

ar-bi'
n

tri- que

g6n-t?

- um,
q
I

Per
I

en-&

il- le,
I

I

m

n

hic

per cru-cis

fi vic-tor

n

I

ne-cem,

- n Vi - te
L

se-ni-tum

a = -

I

m

+
__C__

laure

- 6- ti
I

p6s-si-dent.

3.

0
I

Ro - m a
I

-----r, 6 - rum quae du C
I

I
I

111

n

I

I

fe lix,
n

-

'

Prin-ci- pum
I

Es conse-cri - t a

.+
A

. I

glo-r?-

6-so siingui-ne: Ho

- rum cru - 6-re purpurii-ta

Festa Junii. 29.
I

-5
I
I

q n
I

c6-te-ras

I i, % - nl ; *

Ex-cel -]is or-bis u-na pulchri- tli-di-nes.

e

___C_
A

=

I

I
m
a

I.+

rn

po-t6-stas, a t q A

1

I

ju bi

- I

q n l q A IV+ 15-ti - o, In
I

A n n ' u-ni - t6-te
I

I

E-

n.

,
1

I

I

?

I

I

quie gubg-nat 6mni a, Per u-ni-v6r-sa ie-ter-ni-ti-tis

-

Alter Tonus.
1.
I

r.

-I ' 2 m
1

I n

+

r

t

I
I

m

+A

v

e - c6-ra lux ze-ter-ni-t6 tis hure

-

-

am Di - em

be 5
I

- - tis
I
n

ir-ri-g6 - vit i-gni- bus, A-po-sto 16 - rum
1

-

I

I

n

I

I
L.

m

I
I

m

d+A

'

I

n
in a - stra

quse co- r6-nat Prin-ci - pes,

Re

- is-que

Festa Junii. 29.

399

E-n
I

I
CI

n

li- be-ram

pan-dit vi

13 -

- am.

=

1
2.

q!

&-b-

-

+ i

Mun-di Ma-gi-ster,

atque cce li Jb-ni

-

- tor,

R o m e pa-r6n-iei, arbi-trique

g6nti urn, Per en-sis il-le, hic per cru-cis victor ne-cem,

e

- laure- 6-ti pbs-si-dent. 3. 0 Roma fe-lix,Vi-ta: se-n6- turn
b-

j ,

-

n

CI

I

I A a I n m I n " - I n l m
I
I

r

- e-'1 I

I

I

quze du 6 - rum Prin-ci

-

-

pum Es
I,
I

con se-crd

-

- taI
I

n

I I

-.In
I

I

m

'-

,n

glo-ri 6-so singui-ne: Ho-rum cru 6- re purpu-rii-ta

-

-

ck-te-ras

Ex-ckl

- lis

or- bis

una pulchri-tt-dhes.

II

4. Sit Tri-ni-t5-ti sern-pi - t6r-na gl6-ri

-

a , Ho-nor,

t n

I

I

I

n

p o - t C - s t a s , atque j u - b i - I h - t i - o, In u - n i - t h - t e

400
I m

Festa Junii. 29.
I

I

n

m

m

l
I

m

] +A

t
n n

quae gub6r-nat 6m-ni- a, Per

u - ni-vkr-sa
I

. n A

-

-

-

Y. In omnem terram exivit so~luse6rum.
Q. Et in fines orbis terrae verba e6rum.

Ad Magnificat, Antiphona.
I. f

1

1 ll , '
u es pastor 6-vi- urn, Prin-ceps Apo-sto

*

I

L .

- 16-rum:

ti bi trb-di tae sunt cla- ves re-gni

-

-

CCE

- 16 -rum.

-

E u o u a e .

Oratio.
qui hodiernam Petri et Deus,praecCptum, * perdiem Apostol6rum tu6rumex6rdium.Pauli martjirio consecristi: t Eccldsize tuz e6rum in 6mnibus sequi quos religi6nis sumpsit Per
da

D6minum nostrum.

IN 11. VESPERIS.
Ubi non est faciendum Officium S. Pauli in ecclesia propria.

Antiphona, et Psalmi ut in II. Vesp. de Communi dpost., [S]. Capitulum et Hymnus ut supra in I. Vesperis.

N. AnnuntiavCrunt

8. Et facta ejus intellexdrunt.

6pera Dei.

Festa Junii. 29.

Ad Magnificat, Antiphona.
1.D

[ - t - - 6-di

+Pe-trus

I

- e * Si - mon
rl

a-sckn - dit cru-cis

-

L-I

, I .
I

rn

pa-ti-bu lum, al-le

-

, In

,
I
L .

-6
I
I

+-- - r i -

- -

- lli-ia:

h6 -di - e Cla- vi cu - lh-ri - us

-

: .

regni,

gaudens mi-grh-vit ad Chri stum : h6-di e

-

-

n Pau-lus Apbsto - lus, lumen or-bis terrz,

m

incli-n6-to

.

ch-pi-te, pro Christi nbmi-ne mart3-ri

.- -

-o

co- ron6-tus

I

est, al-le - lii - ia. E u o u a e. Et nozz j t Commem. S. Pauli. Oratio ut 400.

-

Ubi vero fit Officiurn S. Pauli in ecclesia propria:
IN I. VESPERIS. Ant. Ego planthvi, cum reliquis ut in Conversione S. Pauli Apostoli, 293. Psalrni ut in I. Vesp. de Communi Apostolorum. Capitulum. 2. Tim. 4. 6.
onum certiiinen cert5vi, cursum consummiivi, fidem s e r ~ 8 v i . In rkliquo repbsita est mihi corbna justitix, * quam reddet mihi D6minus in illa die justus judex.

B+

Vesperale Romanum.

26

402

Festa Junii. 30.

Hymnus. Egrkgie Doctor. 295. \;I. Tu es vas electibnis, sancte Paule Ap6stole. I$. Przdichtor veritiitis in univkrso inundo.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

SI

a

m

r

I
I

I

m

n

m
I I

I

qm-eL

l g a

I

a

I

1

d

I

ancte Paule A-p6sto- le,

* prae-di-ca-torve-ri-tA-tis,

et Doctor g6nti

- urn:
D

interc6-de pro no-bis ad De-urn,
I

m

n

n

l a -

= 11

-

qui t e

e -16-git.

E u o u a e. Oratio.

cblimus, * ejus apud te patrociilia sentihmus. Per D6minum. Et _jit Commem. S. Petri. Ant. T u es pastor. 286. %. Tu es Petrus. Oratio. Deus, qui behto Petro. 287. S i Commemoratio S. Pauli alicubi alia die celebretur, totum Oficium fit ut in propria ecclesia.

multittidinem gkntium beiiti Pauli Ap6stoli Deus, quidocuisti: t da nobis, qu$sumus; ut cujus przdicati6ne natalitia

30. In Commemoratione S. Pauli Apostoli.
Duplex majus.

IN 1 . VESPERIS. 1 Vespera, integra, dicuntur de S. Paulo. Antiphona, ef Psalrni ut in 1 . Vesperis de Communi Apostolorum, [B]. 1 Capitulum et reliqua ut in I. Vesperis in ecclesia propria, 401. Deinde Commem. S. Petri. Ant. Tu es pastor. 286. I$. T u es Petrus. Oratio. Deus, qui behto Petro. 287. In ecclesia S. Pauli Vespera, dicuntur eodem modo ut supra.

F e s t a Julii. Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.

403

FESTA JULII.
Dominica I. Julii.

PRETIOSISSIMI SANGUINIS D N J C . .. .
Duplex
1. Ant. VII. a
I

2.

classis.

I N I. V E S P E R I S .

Q"

n

I
I

uis e s t i-ste

* qui

I n ve-nit d e E d o m ,
n

m

1

r

n

,-----I n
0

tinctis

vksti-bus de Bos-ra?

I-ste for-m6-sus in sto-la su-a.

-

-

- -

- - -

p p

E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum.
" 1

I

"

m

I

n

I I

n

+ -

I LI

. I

*

q u i loquor justi-ti a m , et pro-pugniitor

-

s u m a d sal-vhndum.
3. Ant.

E u o u a e.
1
I

"P.

n

I I

n,

e-sti - t u s

e-rat
I
b,

*
1

veste asper-sa sAngui -ne,
I

P --

n
I I

m

e t vo-ch-tur n o m e n e-jus Verburn De i. E u o u a e.
26*

-

.
n

404 Festa Julii. Pretiosissirni Sanguinis D. N. J. C.
4. Ant.
m

, n
----

ua-re ergo

* rubrum est

in-du-min-turn tu-um,

et ve-stimknta tu-a sic-ut calchnti urn in torcu-lh-ri?

-

E u o u a e .
5. Ant.

I
u

m

d

1

n

-

6rcu-lar

* calch-vi
I I

I

so-lus,

et
m

de g6n-ti-bus

n non est vir me-cum. E u o u a e.
Capitulum. Hebr. g. c. ratres: Christus assistens pdntifex futurdrum bondrum, per A~npliuset perfectius tabernhculurn non n ~ a n ufactum, id est, non hujus creati6nis: -f- rieque per s5nguinem hirc6runi aut vitul6rum, sed per pr6prium szingui~lem introivit semel in Sancta, * aeterna redempti6ne invents.

I

n

F

Hymnus.
VIII.

F

E-+. -

n n

I ,

e-sti-vis r6-sonent c6m-pi-ta

=

1. +

n n ,

-

i m
Ci-ves

__?

v6-ci-bus,

lae ti - ti - am fr6ntibus ex-pli-cent: Tzdis flammi-fe-ris

-

Festa Julii. Pretiosissimi Sanguinis D. N. ..C. I

405

n n
6r -di-ne pr6de ant Instrlic-ti p

n et
senes.

-

- e-ri

2. Quem du-ra m6- ri

- ens

Chri-stus in

hr-bo-re

Fudit mu1 -ti-pli-ci vlilnere siinguinem, Nos facti mhmores

dum c6

- li-rnus

I

+

de-cet Saltem fknde-re 15-cri-mas.

3. Humhno gkne-ri

per-ni-ci

-

es gra-vis

Adiimi

vBte-ris

cri-mi-ne

c6n - ti-git:
t

A-diimi

in-t6-gri tas
-

-

et

I

I

n

, @ I a n n
no-vi

m

pi

- e-tas
m

tn
m

I
I

n

,
I

I

I I

Vi-tam r6d-di - dit 6m-ni-bus.
I

I- n F-

n p 4. Clam6-rem vii li-durn
I
I

-n n

I I

n

-

7

m n @ m n l
&the- re

+.

summus a b

406 Festa Julii. Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.

Langukn-tis

GBni -ti

si p a - t e r Bu-di i t ,

-

Pla-ci-ri

p6-ti us

-

shngui-ne d6bu - it, Et no-bis v6-ni - a m dare.

-

E

E
n m 7% - p 5 Hoc qui-ciimque sto-lam s5ngui - ne pr6-lu it, .
m

I

I I I

d

R

,

1 1

1 1 1 -

I i

1

-

e

I
I I I

I

I

Abstkrgit

mhcu-las, e t r6-se

- urn

I -de-cus, Quo fi a t

--v
rn

-

simi-lis pr6

- ti-nus Ange-lis, Et ~ e - gp16-ce-at, ca-pit. i
Ir in-sti- bi - lis tr5-mi - te
I

F n
.

n a 6. A rec-to

I

n

n

-+
p6stmo-dum

I

I
+ +

I

\

S e nu1 - lus

r6-tra- h a t ,

me-ta

sed

fil
I

- ti-ma

\

E n

001

1 2

a

I

m

Tangh-tur: tri-bu -et n6

- bi- le p r k m i -urn,

-

a

I

r'
\

Qui cursum

-. I
\

mi.,

Festa Julii. Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.

407

De-us bdjuvat. 7 . No-bis pro-pi-ti- u s sis, G6-ni

- tor

po-tens, U t quos u

-

ni-genze

shgui-ne Fi

- li - i

Emisti, et

plb-ci-do F18 - mi-ne rkcre- as,

Cce-li a d

clilmi-na tr5ns-fe-ras. Amen. \y. Redemisti nos D6nline in sanguine tuo. 8.Et fecisti nos Deo nostro regnum. Ad Magnificat, Antiphona.

- - I II
c-ces-si-stis

I

* ad

Si - on montem, et ci-vi-t8-tern

novi me-di - a-t6-rem Je-sum, e t sbngui-nis aspersi - &"ern

bn 3
-

n a I n n me-li- u s loquentern q u a m Abel.

=

+

E u o u a e.

408

Festa Julii. Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.

Oratio. rnnipotens sempiterne Deus, qui unigknitum Filium tuum mundi Redemptdrem constituisti, ac ejus shnguine plachri voluisti: t concede, qudsumus, saliitis nostrre pretium solemni cultu ita venerBri, atque a prrpseiltis vitie malis ejus virtiite defendi in terris; * ut fructu perpetuo IztCmur in coelis. Per e6mdem D6minum. Et _fit Commem. Dominiccu.

0

1N 11. VESPERIS.
Omnia ut in 1. Vesperis, pra~terultimum Psalmurn, cujus loco dicitur Ps. 146. Lauda Jeriisalem. [74]. Y. Te ergo qugsumus, tuis fiirnulis siibveni. I Quos preti6so sanguine redeinisti. ) .

Ad Magnificat, Antiphona.
I

I

1

a-b6bi-tis au-tern

m

* hunc

di- em in monum4nturn:

et
b

-

ce-lebrii-bi -tis
I
, l L l l I
I

e - urn s o
I

- Iemnem

D6-mi-no
.-

P

n

1

CL

I

I , ,

in ge-ne-ra-ti-6-ni-bus vestris

cultu

-

I

I

sempi - terno.

e- , ,

r , r ,
I
I

I

E u o u a

e.

Oratio ut supra Et Jt Commem. Dominica?.

..............................

................ ....
8 .

I...

Festa Julii. 2.

409

Infra Octavam SS. Apost. Petri et Pauli.
Omnia dicuntur de Communi Apostolorum, p r ~ t e rsequentiu. X. Constitues eos principes super omnem terram. E)I. Mbmores erunt n6nlinis tui Dbmine. Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G
I

l

etrus A-p6sto-lus, et Paulus Doctor g h t i -urn,

*

ip-si nos docu - C

- runt

legem tu

-

am Ddmi-ne.

E u o u a e .
Oratio. eus, qui hodiernam diem Aposto16rum tu6rum Petri et Pauli martqrio consecr6sti: j- da Eccl6siae tuze e6rum in 6mnibus sequi pr&c6ptum, * per quos reIigi6nis sumpsit ex6rdium. Per D6minum nostrum.

D

2 IN VISITATIONE B. MARIE VIRG, ,
I. A . VIII. G

1 ------ + m

Duplex 2. classis. IN 1. VESPERIS. l n r a n n I

-

I

x-siirgens Ma-ri- a

* 5b-i - it
in

in mon-t5 - na

cum fe-sti-na - ti - 6- ne { z - , z n

ci - vi - t 5 -tern Ju-da.

-

E u o u a e.

Psalmiut in Festis B. M. K [72].

410
2. Ant. 11. D

Festa Julii. 2.

--

vn
I

,n ,
"
I

I

I

I

- 14 e t sa-lu-ti-vit
m

-n,_
a e.

' E-li-sa-beth. E u o u
I

3. Ant. 111. a 2

-

I

'

a

n

m

1 1 1 -

t audivit sa-lu-ta-ti- 6nem Ma-ri

e,
exsul-ti-vit

*

- ae

I

rn

E-li-sabeth, n ,

m

I

n

m

p -

9 n 1 a
I

P-3 I

illfans i n li-te-ro e-jus, e t replk-ta est

Spi

- ri- t u

Sancto, al-le-lii-ia.

4. Ant.
VII. a

B
4

n "

-

E u o u a e.
I

n l n

I

n

I

I

I

- u r n r

tm

e-ne-dicta t u

* inter

mu-li e-res, e t bene-dictus

-

-

c l

fructus ventris tu-i.

E u o u a e.
m
I

Ea

5. Ant.

a [

-a-u x quo facta
-n-c=---*]

m
I

m

-+
n n ,

I

I I

L I I

est
I

*

vox sa-lu-ta-ti-6-nis tu-ae
m
I

4 I < : I "

in 6u-ri bus m e - is,

-

n " exsul-tii-vit infans in

[b

a- n
m

I

I

I

! I
li-te-ro

Festa Julii. 2.

41 1

Capitulum et Hymnus ut in Festis B. M. K , [74]. Y. Benedic,ta tu in mulieribus. Q. Et benedictus fructus ventris tui.
V. I ,
G

[ v __I+_
7-+'--3-5
e-ii-ta es

Ad Magnificat, Antiphona.
r,

BE1 1

r

* Ma-ri-

a, q u a cre-di-di-sti:

per-fi-ci - entur in te q u a dicta sunt ti-bi a D6mi-no,
n n

*&I m
"

n

-

al-le-lli-ia.

E u o u a e.

Oratio . Qmulis tuis, qua5sumus D6mine, ccelE.stis griitiae rnunus impertire: ut quibus beiitse Virginis partus Bxstitit saldtis ex6rdium, * Visitati6nis ejus votiva solknlnitas yacis tribuat incremBntum. Per D6minun1. Ad Completorium, Tonus et Doxologia de B. M. K

F

+

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rsequentia.
%. Benedicta tu in muli6ribus. 8. Et benedictus fi-uctus ventris tui.

. Ad Magnificat, Antiphona.

B

e &-tamm e di-cent

-

-

3
ge-ne- ra-ti - 6nes,

1

* omnes

412

Festa Julii. 5. 6.

qui

-a

an-cil-lam

hti-mi - lem

re-sp6 - xit

De - us,

-

a - e - l a . E u o u a e. Commem. Octavcv Apostolorum (si de ea Bat Officium die sequenti). Ant. Petrus Apbstolus. 409. \;1. Constitues. Oratio. Deus, qui hodiernam.

5 .

S Antonii Marie Zaccaria Conf. .
Duplex. Oratio.

Jesu Christi sci6ntiam Fac nos, Ddmine Deus, supereminentemtua clericbrum et Maria spiritu Pauli Ap6stoli ediscere: t qua bezitus Ant6nius mirabiliter eruditus, * novas in Ecclesia virgin u m familias congreghvit. Per efimdenl D6minum nostrum. Commem. O c t a v ~ SS. Apostolorum in l. Vesp.

Vesp. de seq., Commem. p r ~ c e d .

6. In Octava SS. Apostol. Petri et Pauli.
Omnia dicuntur de Communi Apostolorum, prcvter sequetztia.

IN I. VESPERIS.
W;. Constitues eos principes super omnem terram.

erunt n61llinis tui D6rnine. Ad Magnlpcat, Antipphona. Petrus Ap6stolus. 409.

6. Alemores

Oratio.
eus, cujus d6xtera behtum Petrum ambuliinte~llin fliictibus, ne rnergeretur erexit, et coap6stolum ejus Paulum t6rtio naufragintem, de proffindo pelagi liberhvit: t eshudi nos propitius, et concede; * ut amb6rum nl6ritis aeternitAtis gl6riam consequhmur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. Commem. S. Antonii M a r i ~ .Ant. Hic vir. [49]. X. Justum.

D

Festa Julii. 7.

413

IN 11. VESPERIS. Ant@hone et Psalrni ut in /I. Vesp. de Communi Apostol, [S]. Capitulum. Fratres: Jam non estis. [4]. Hymnus. Exsfiltet. Ti. Constitues eos. Ad MagnrjTcat, Ant. Petrus Ap6stolus. 409. Oratio. Deus, cujus dkxtel-a. ut supra. Cornrnem. sequentis.

7. SS. Cyrilli et Methodii Pontificum, Conf.
Duplex.

De Communi Con fessoris Pontificis, servato numero singulari, prcrter sequen tia. In I. Vesperis quando dicende sunt, dicitur:

s'"
"Ill.

[

-3
n n

Hymnus. ___C_
I , I

-

n 6 - di-bus ce-li ni-ti-dis re-c6ptos Di-cite athlBtas

n I I

n

' rn n n g6mi-nos, fi-dk-les: SlA-vi-cae duplex c6-lumen, de-clisque
-

Cfin:

I

Di

-

n " ci-te gentis. 2. Hos amor fratres so-ci - 6 - vit unus,
I

n

m

I

,

n n

m

-

a

n I1

I

n I n 1 P-d Unaque abdir-xit pi - e-tas e-r6m0, Fer-re quo mul-tis

n

I

n

, I n

n

.

cz-le-rent be - 6-tae Pi-gno-ra vi-tae.3. Lu - ce quae templis

414

Festa Julii. 7.

-

siipe-ris re-ni-det, Biilgaroscomplent, Mbravos, BohC-mos:

: 1 n n ,
I

= n n n n Mox f e-ras turmLs nume-r6sa Petro
I
m
I

Ag-mi-na du-cunt.

4. Dk - bi-tam

cincti mC-ri-tis co-r6-nam, Pkrgi-te o
, n n
I

"A:

rn

n

n n

6iFs

flecti lhcri-mis pre-chntum: Pri-sca vos Sla-vis opus

est da-t6-res Do

- na
m
I I
n

t u - &ri. 5. Qux-que vos clarnat
D
I I

+ -

t - . p, --IC---l---,

n I

gene-r6sa tel-lus Servet z-tkrnze

fi-de - i ni-t6-rem:
I
I n

F n
I

n

D

m
I

I

n " Quae de-dit prin-cpps, da- bit

n

m
--

JI n d "
I

I

\

n

ip-sa semper

Ro

- ma
--

-

-

-

--

sa-lii-tem. 6. Gen- tis h u m h n x Sa-tor et RedCmptor,

-

-

-

-

Qui bonus no-bis

bona cuncta prxbes,

Sint ti-bi

+-- '4 - ' -: gra-tes, ti-bi

Festa Julii. 7.
I

415
-

a

sit per

omne

G16

- ri - a
--

saeclum.

A men. %. Sacerd6tes tui induantur justitiam. 4;. Et sancti tui exsiiltent.

-

Ad Magr~ificat,Antiphona.
vr. F' ,p b
I
I

3 b I a
quam spe-ci

I

=*

m 5

- a
I

rn

n

n

- 6-si pe-des * evange-li-ziinti - urn
n p I. I

I n h m a pa - cem, evange- li-zinti - urn bo - na, di-chti - urn Si-on:
I

-

a 3

I

Regnh-bit De-us tu-us.

E u o u a e.

Oratio. mnipotens sempit6rne Deus, qui Slav6niae gentes per behtos Confess6res tuos atque Pontifices Cyrillunl et Meth6dium ad agnitidnem tui n6minis venire tribuisti: -f praesta; ut quorun] festivitate gloriRmur, * e6rum cons6rtio copulkmur. Per D6nlinum.

0

IN 11. VESPERIS. Hymnus. Sedibus cceli, ut in I. Vesperis, 413.

Y. Sacerd6tes tui induhtur justitiam. I$. Et sancti tui exsiiltent.
Ad Magnificat, Antiphona.
I. D b
I

I

I ,

I I

m
m
I

n

I

~

D
I

-

sti sunt

* vi- r ?

sancti, fac-ti ami ci

-

r m

--q- i, De
ID

a

4 16

Festa Julii. 8.

a
I

E

a "
I

--

I

-I-----a i l n n

I

" a

I

d i - v k 8 ve-ri -ti-tis priec6-ni o glo-ri 6 - si: lin - guae

-

-

e-&rum claves ce-li fact% sunt. E u o u a e. Oratio ul supra. Commem. sequentis.

8. S. Elisabeth Regina? Portugalliaz, V i d u ~ .
Sem iduplex. In I. Vesperis, si dicendc sunt.
1. Ant. 111. a

, a ,

I
I

----

m

I
I
~

J
-

um esset rex

* in

-

--

--

accli-bi-tu s u -0, nardus me-a

- -

de - dit od6-rem su - a-vi t h - t i ~ . E u o u a e. Psalrni rrt in Festis B. M. K , [72].
2. Ant.
I I

-

I

n

I

a

R
h

*+
ip-se est
9

rex
,

* de-c6-rem tu-urn,
I

4

I

qui - a
I
L I

n ,

m

LI

I

I

,

I , 1 1

4

n

1 1

I

D6-mi-nus De-us tu-us.
'a a

E u o u a e.
a a

1

.
*

I

I

d

0-

tens in 6-pe -re

et sermb-ne,

le ni

- - vit
J

Festa Julii. 8.

417
1

F

n

I

I

I

a
I

i-ra-clindi a m D6mi-ni,

-

et

-n conci - li - 5-vit

a m-

.+

cor pa
4. Ant. V11. a

-

tris a d fi-li-um. E u o u a e.

ua-si arcus

* re-flilgens inter n6-bu-las gl6-ri -ae,

-

- -

e t q u a - si flos ro- s A - rum

in

di

- 6 - bus ver-nis.

p~

-~ -

E u o u a e .
5 . Ant. 111. a 2
1

I

Q
M

m
I

2

-

rR
I

I

m

ua- si stel-la

-

-

I

m

9 m i d

* rna-tu-ti-na

in mC-di - o n ~ b u - l z e ,

. ~ = , f = I j j n n
e t qua-si luna plena in di

n n &bus s u -is. E u o u a e.

Capitulum. Prov. 31. 6. ulierem fortem quis invkniet? procul, et de liltirnis finibus pretium ejus. j- Confidit in ea cor viri sui, * et spdliis non indigebit.
Vesperale Romanurn.

a

Festa Juiii. 8.

Hymnus.

+ =
2
=

D
m

o-m6- re

: :

a n -+=a@-E- n g

I

m

I

I

cor-dis

impe - ~ U S

li sa -beth

I

,

I
rr

I

For-tis , in kqe !u s
. - +
I
I
I

-

De o
-

-n

Ser-vi-re regno pr&-tu-lit. r m

m 2. En flil-gi dis re-c6pta ce-li s6-di-bus, Si-de-re &que

-

a I

I n E iI q
I

-

=-v n i I
I

€--y--m I I 1 n - C !I n
! !
I
I

n m dornus Di-ti-ta sanctis giiudi - is. 3. Nunc regnat inter
m
I

I

+
n ,
I I

n

n ,

=

1-7
I

m

- la
-

I

coi? li tes be

- -

- 8 - ti - o r ,

Et premit astra, do-cens

'-

n

Quae ve-ra sint regni bona. 4. ~ a t r po-testas, Fi - li- 6gue i
I

- n m lI

r

I

I
J
I

I

q

m

'-

gi6-ri - a, Perpe tu

dy n
- - umque
de-cus Ti- bi sit alme

Festa Julii. 8.

Y. Ora pro nohis beita Elisaheth. I. Ut digni efficiamur promissitinih~lsChristi. )
Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

E

b I 2

--h - t nunc re-ges

I

*

intel li- gi te: e - ru - di-mi-ni,

-

-

qui ju-di-ca-tis terram. E u o u a e.

Ora tio.
c6Cleilieiltissii~leDeus, qui 11eGtam Elisabeth reginanl , inter deteras egl-dgias dotes, bellici fuldris sedindi przrogativa cor5sti: t da nobis ejus intercessi6ne, post mortilis vitae, qualn suppliciter petinlus, pacem, * ad aet6rna gBudia peryenire. Per D6nlinum.

IN 11. VESPERIS.
Omnia ut in I Vesperis.

Y. Ora pro nol~isbehta Elisabeth. 3. Ut digni efficiAmur pronlissi6ilibus Christi.
Ad Magnificat, Antiphona. n ,,
I
1

II
"
I
I

&

i

- li-sa-beth, * pa-cis et ph-tri-ze ma-ter, in cae-lo

tri -iimphans, do-na no-bis pa-cem. E u o u a e.
Omtio ut s ~ ~ p r a .

420

Festa Julii. 10. 1 1. 12.

10.

SS. Septem Fratrum Martyrurn, ac Rufine et Secundaz Virg. et Mart.

Oratio . , qu&sumus omnipoteas Deus: -f ut qui glori6sos M5rPryy:s fortes in sua confessi6ne cogn6vimus, * pios apud te in nostra intercessidne sentiamus. Per D6rninum. In II. Vesp., Commem. sequentis,

11.

S. Pii I. Papaz, Martyris.

Ant. Iste Sanctus. [15]. 73j. G16ria et honbre.

I

Oratio. nfirmitatem nostram respice, o r n n i p o t e ~ ~ s Deus: t et quia pondus pr6priz acti6nis gravat, * he5ti Pii hilBrtyris tui atque Pontificis intercessio glori6sa nos pr6tegat. Per D6minum.

12.

S. Joannis Gualberti Abbatis.
Duplex.

Ora tin. ntercessio nos, quSsumus D61nine, be6ti J o h n i s Abbiitis comn16ndet: -f ut quod nostris meritis non valdmus, * ejus patrocinio assequamur. Per D6minum.

I

Commem. S S . Naboris ef Felicis Martyrurn. Ant. Ist61-unl est enim. [31]. Y. LaetBmini. Orafio. raesta, qu&sumus D6mine: * ut sicut nos sanct6rum MBrtyrum tu6rum NBboris et Felicis natalitia celebrinda non dt'serunt, ita j6giter suffragiis comitentur. Per D6minum.

P

In II. Vesp., Commem. sequentis.

Festa Julii. 13. 14. 15.

S. Anacleti Papm, Martyris.
Sem iduplex. Ant. Iste Sanctus. [Is]. W. G16ria et ho116re. Oratio. eus, qui nos beiiti Anaclgti MArtyris tui atque Pontificis 5nnua solen~nithtelztificas: conci.de propitius; ut cujus natalitia cblimus, * de ejiisdem &tiamprotecti6ne gaudeiimus. Per D6nlinun1.

D

+

Vesp. de sequ., Commem. prmed.

14. S. Bonaventurm Episcopi, Confessoris

et Ecclesiz Doctoris.
Duplex.
Ant. 0 Doctor 6ptime. [42].

Oratio. eus, qui p6pulo tuo zternae saliitis beziturn Bonaventiiram ministrum trihuisti: j- przsta, qu&sumus; ut quem Doct6rem vitae habiiimus in terris, * intercess6rem hahere ~ ~ i e r e h ~ r in r iu celis. Per D6minun1. Commem. S. Anacleti. Ant. Qui vult. [16]. 'Vj. Justus ut palma. In II. Vesp., Commem. sequentis.

D

15. S. Henrici Imperatoris, Confessoris.
t. v.) Ant. Sinlilhbo cum. [48]. W. Anliivit eum.
((m.

Semiduplex.

Oratio. eus, qui hodierna die beatunl Henricum Confessdrem tuunl e terr&ni ciilmine irnpbrii ad regnum zt6rnun1 transtulisti: j- te siipplices exor8mus; ut sicut illum, grhtix t u x ubertiite przvi.ntum, illecebras szkculi superare fecisti, * ita nos fiicias ejus imitatibne, mundi hujus blandim6nta vithre, et ad te puris mentibus pervenire. Per D6minum. Vesp. de sequentl; Commem. prmed.

D

422

Festa Julii. 16. 17.

16. In Commem. B. M. V. d e Monte Carmelo.
Duplex majus. Omnia ut in Festis B. M. V., [71], preter sequentia. In I. Vesperis, ad Magnv. Ant. Sancta Maria, [78], in cujus _fine dicitur: quici~rnquecelebrant t u a ~ nsol6nlnenl Commemorati6nem.

Oratio.

D

eus, qui beatissiinae semper Virginis et Genitricis tuae M a r k singulAri titulo Caroleli 6rdine1n decorhti: -/- concede propitius; ut cujus h6die Commemorati6nenl solenlni celebrhmus officio, ejus nluniti praesidiis, * ad gAudia sempiterna pervenire mere81nur. Qui vivis et regnas cunl Deo Patre.

. G
",I,.

Commem. S. Henrici. Ant. Hic vir. [49]. V. J u s t u ~ ndedtixit. Ad Compleforium, Tonus et Doxologia de B. M. I/.
In 11. Vesperis, a d Magnificat, Antiphona.
k3'II
m

[;

: ! I

I I

n

16-ri - a Li-ba-ni da-ta est e

*

-

=A
i, de-cor Carm6- li

Commem. sequentis.

17.

S. Alexii Confessoris.
Sem iduplex.

Ant. Similiibo eurn. [48]. Y. Anlhvit euln. Oratio.

I

D

eus, qui nos beati Alexii Confess6ris tui Rnnua solelnnit5te laetificas: j- conckde pl-oyitius; ut cujus natalitia c6li111us,* irtia~nacti6nes imit6mur. Per D6minum.

Vesp. de seq., Commem. prceced. et SS. Martyrum.

1I

Festa Julii. 18. 19. 20.

423

18.

S. Camilli d e Lellis Confessoris.
Duplex. (111. t. 01-a tio.
Y) .

eus, qui sarlctui~lCalnillum, ad anim6r~imin extrbmo ag6ne luctzintium subsidiu~ll,sir1gul5ri carit6tis przrogativa decor5sti: ejus, qu&sumus, meritis spirituin nobis t u z dilecti6nis inffinde; * ut in hora exitus nostri hostenl vincere, et ad cwIestem rnereamur col6nan1 pervenire. Per Drjnrinurn. Commem. S. Alexii. Ant. Hic vir. [49]. \IY. Justuiri dedfinit.

D

Deinde S. Symphorosae et septem Filiorum ejus Martyrurn. Ant. Ist6rum est enirn. [31]. 'Sj. Lztiimini. Oratio.
eus, qui nos conc6dis sanct6runl MBrtyrunl tu6rrrnl Syn~phor6sz et Fili6rum ejus rlatalitia c6lere: * da rlohis in ztCrna 11eatit6dine de e6runl societate gaudere. Per. D61rlinum.

D

Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. p r ~ c e d .

19.

S. Vincentii a Paulo Confessoris.
Duplex. (m. t. v.) Oratio.

D e u s , qui ad eva1lgeliz511dunl paupEribus, et ecclesi5stici 6rdinis decdrem pron1ov6nduill, be5tum VincCnti~lmnpost6lica ~ i r tfite robor5sti: prxsta, quksunlus; ut cujus pia mCrita venerhn~ur, virt6tum quoque instruA111ur exeinplis. Per Ddminuni. * Commem. S. Camilli. Ant. Hic rir. [49]. '35. J u s t u ~ ndedfisil.

Vesp. a Capit. de seq., Commem. p r d . et S. Margarite Virg. et Mart.

20. S. Hieronymi EEmiliani Confessoris.
Duplex. (m. t. v.) Oratio.
eus, misericordiiirurn Pater, per nlkrita et intercessi6nenl beiti Hier6nymi, quem 6rphanis adjut6rern et patrern esse roluisti: concede; ut spiritual adoptihnis, quo filii tui nomin5mur et sunlus, * ftdeliter custodi9nlus. Per D6minunr. Commem. S. fincentii a Parrlo. Ant. Hic rir. [4C)]. Y. Justunl.

D

424

Festa Julii. 21. 22.

Postea Commem. S. Margaritae Virginis et Martyris. Ant. \?eni sponsa. [56]. \?. Specie tua. Oratio.
nobis, qu8sumus Ddmine, Margarita Virgo IndulgBntiamiuae professi6ne virtiitis. Perhehta Bxstitit et merit0 et Martyr irnpl6ret: * quae tibi grata seinper D6minum. castithtis, et

In II. Vesp., Commem. sequentis.

21.

S. Praxedis Virginis.

Ant. Veni sponsa.

nos Deus salutriris noster: t de be8te PraxBdis ExiiudiaffBctu.x festivitrite gaud6rnus;ut* sicutpix devoti6nis eruVirginis t u ita dihlnur Per D6ininum.

22.

Duplex. De Communi nec Virginis nec Martyris, [58], prapter seq.

P' I
111,

e -

-[%I. Y.
Specie tua.

Oratio.

S. Marie Magdalenae Penitentis.

I N I. V E S P E R I S .

Hymnus. -

a-ter supkrni llimi-nis, Cum Magdale-nam rBspi-cis,

=

, II ,
I

I

1

I I

- U

I

I

J

R

,

--.--

= n

--

Flammas am6-ris ex-ci - tas, Ge-Iii-que solvis p6cto - ris.

2. Am6-re

currit sbu-ci - a

-

7

--

Pe-des be- 5-tos linge-re,

Festa Julii. 22.

425

+;yI

-Lavh-re fle-tu, tkrge - re

-4J i
1

1

I

n Comis, et o-re liimbe -re.
I

n

I

,i

l n

rn

ra

1

% --

-

n

n

-3. Asth-re non ti-met cru-ci: Seplilcro inhk-ret Bnxi - a, n~

-= "r n "

I -

= $

b n J

Truces nec horret mi - li

-

$ -I - i m tes: Pei-lit tim6-rem cii-ri-tas.

4. 0 ve-ra, Christe, c8-ri-tas, Tu nostra purga crimi-na,

Tu corda reple grh-ti

-

-

-

-

-

-

-

a , Tu redde cce-li prkmi

- a.

5. Patri si-milque Fi- li o,

-

Ti-bique Sancte spi-ri-tus,

+
r3.

Sic-ut fu-it, sit jli-gi
II

- ter

Saeclllm per omne gl6-ri a.

-

I

A- men.
Diffiisa est griitia in IAhiis tuis. Q . Propterea benedisit te Deus in xiPrnum.

Festa Julii. 22.
Ad Magnificat, Antiphona.
I

-

I
-

n di - 6 - b u s il-lis,

* m6-li - e r
n

q u z e-rat in ci-vi -

--

I

t6-te pecchtrix, u t cogn6

-

vit q u o d Je-sus acc6-bu - it

in d o m o Sim6nis lepr6-si, d t t u

-

lit

a-la-bh-strum

unguenti: et s t a n s retro se-cus pedes D6mi-ni Je-su,

lii

- cri-mis c e p i t

ri-gii-re pedes e

- jus, e t ca-pi1 - lis

cii-pi-tis s u - i tergkbat : e t oscu-la&&

-

t u r pedes

1 !::fn
e

n

-

jus,

n n e t ungu6n-to ung6-bat.

B rn

n

d

1111-

--•

E u o u a e.

mn?EE

B

Ora tio. ezitae M a r k Magdalenae, q u & s u ~ n u s Dbnline, suffriigiis adjuvkmur: t cujus pl-6cibus exorhtus, * quatriduiinun~fratrenl L5zarum rivunl a b inferis resuscithsti. Qui viris et regnas curu Deo Patre.

Festa Julii. 23.

427

Vesp. a Capit. de seq., Commem. pra~ced. et S. Liborii Episc., Conf. 3 Si 11. Vesper@ dicenda~sunt integap de S. Maria Magdalena, Hyrnnrrs. Pater supkrni liiminis, ut supra. Y. El6git eani. Ant. ad Magnr2cat. Mfilier, u f infra.

23.

S. Apollinaris Episcopi, Martyris.
Duplex. Oratio.

eus, fidPliun1 relnunerfitor ani~~l;il-urn, hunc die111 be5ti qui ApollinGris Sacerd6tis tui niartjlrio consec1.5sti:-f tribue nobis, qu&sumus, fGinulis tuis; ut cujus vene~.cindarn celel>r5musfestivitjtem, * pr6cihus ejus indulg6ntiani consequfinlur. Per l)ci~ninun~ nostrunl.

D

Pro Commem. S. Mariae Magdalenae, Antiphona.

8ttu -lit a-la-b5-strumunguenti: et stans se-cus pe-des

D6mi-ni , 15- cri-mis ce-pit r i g re pe-des e

-

jus,

et ca-pil-lis c5-pi-tis su i tergBbat.

-

E u o u a e.

C. Elegit

eanl Deus, et PI-:eel&git eani. @. In tahern6culo suo h a l , i t 8 1 ~ fi~citeanl.

42 8

Festa Julii. 25. 26.

Postea Commem. S. Liborii Episcopi, Confessoris. Ant. Sac& dos. 1391. %. AmArit eum. Oratio.

D a , qua(?sumus omnipotens Deus: * ut hehti Lib6rii Confess6ris tui atqne Pontificis veneranda sol6mnitas, et devoti6ilem nobis Augeat et sali~tem. Per D6minum.

In II. Vesperis, Commem. S. Christinse Virginis et Martyris. Ant. Veni sponsa. [56]. Y. Specie tua. Oratio.
girntiain nobis, Christina Virgo IlldU1 impldret: qu&sunlus Ddinine, behtaexstitit et merit0 et Martyr * q u z tibi grata semper Per Ddminum. castit Atis, et tuaz professidne virt6tis.

S. JACOB1 Apostoli.
Duplex
2.

classis.

sto D6mine plebi t b s sanctifichtor et custos: t ut Apdstoli tui Jacdbi munita praesidiis, * et conversatidne iibi plAceat, et sec6ra mente desPrviat. Per Ddininum.

Oratio.

E

In II. Vesperis, Commem. sequentis.

26. S. ANNIE Matris B marim Virginis. e
Duplex
2.

classis.

Omnia de Communi nee Virginis nec Martyris. Ant. Siillile est. [64]. 1. Specie tua. 7 Oratio.
eus, qui behtae Ann= grhtiain conferre dign5tus es, ut Genitricis unigeniti Filii tui n ~ a t e r6ffici n~ereretur:3. conc6de propitius; ut cujus solPmnia celebrhnlus, * ejus apud te patrociniis adjurenlur. Per efimden~D6minnm.

D

In II. Vesperis, Commem. sequentis.
+d,/'?.

/N,&<;)::::

;.//.,/"////4g9

,, ,,

;

c,,

;

d , ;

II

.

.??

:..r,7h''~.:./,e.IdL24.11 ':'4392:,,/'74 ; .

I:

:;' . .

, y r s q., 4 /c,',",!: ,

,m

Festa Julii. 27. 28. 29.

27.

S. Pantaleonis Martyris.

Ant. Iste Sanctus. [15]. %. G16ria et hon6re. Oratio. rzsta, qu&suiilus oniiiipote~lsDeus: -f- ut interceddnte beat0 Pantale6ne hlartyre tuo, et a cunctis adversitcitihus liber6mur in cdrpore, * et a pravis cogitati6nihus 1nund611iur in rnente. Per D6minum.

P

28.

SS. Nazarii e t Celsi Martyrum, Victoris I. Papa, Martyris, ac Innocentii I. Papaz, ~ o n f e s s o r i s .

Sern iduplex. Oratio. anct6rum tu6rum nos, Dbrnine, NazBrii, Celsi, Vict6ris et Innockntii confkssio beiita coillm6niat: * et fragilitAti nostrze subsiJesum Christuni dium digncinter ex6ret. Per D6nlinum ~iostrum Filium tuum, qui tecum vivit. Vesp. a Capif.de seq,, Cornmen. p r ~ c e det SS. Martyrum ut infra. .

S

29.

S. Marthae Virginis.

Serniduplex. Ora tio. xiiudi nos Deus salutBris nostel-: t ut sicut de be5tz Marthae Virginis t u z festivitiite gaudemus; * ita pi= devoti6nis erudi5mur affkctu. Per D6minum. Commem. SS. Na.zarii et Soc. Ant. Gaudent. [34]. Y. ExsultBbunt. Deinde SS. Felicis 11. Paplr?, Simplicil, Faustin] et Beatricis Martyrum. Ant. Ist6rum est. [31]. Y. Lztcimini. Oratio. raesta, qu&sumus D6miiie: ut sicut p6pulus christiiinus RIiirtyrum tu6rum Felicis, Simplicii, Faustini et Beatricis temporAli solemnithte conghdet, ita perfruaitilr zterna; * et quod votis chlebrat, compreh6ndat eff6ctu. Per D6minum. In II. Vesp., Commem. sequentis.

E

P

430

Festa Julii. 30. 31. - Festa Augusti. 1.

30. SS. Abdon et Sennen Martyrurn.
Ant. Ist6run1 est. [31]. %. L ~ t 5 m i n i .

Oratio.
ens, yui sailctis tuis Ahdon et Sennen ad hanc g16rianl ~ e n i e n d i copi6sun1 inunus gr8tix contulisti: t da f5nlulis tuis su6runl ~bniam peccat6run1; * ut Sanct6rum tu6rum intercedentibus meritis, a b 6nlnibus nlere5ntur ad~ersitAtihus liber5ri. Per D6nlinum.

D

S Ignatii Confessoris. .
Duplex. 01-aio. t
n6i1linis now Deus, qui ad maj6rem tui suhsicIio 6.161-ianl proyagAndaill, rohoinilitBntein Eccl6sian1 per beiituin Igniitiuin rRsti: j- concCde; ut ejus aunilio et inlitati6ne certhntes in terris, * cororxiri cum ipso mereiimur in celis. Per 116minum.

Vesp. de seqrrenti cum Comrnem. assignatis.

FESTA AUGUSTI.
Festum S. Petri ad Vincula.
IN 1. VESPERIS.

an
e-1-6-des rex

* app6-su- it

u t apprehbn-de-ret et

E -

I

I

r

n n i i

Petrum: quem cum apprehendisset, mi-sit in chr-ce-rern,

+
n

Festa Augusti 1.

43 1

c
E u o u a e .
Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum.
iil?it* n ~ -? = -

n h vo - lens post Pascha pro-dli - ce r e e - um p6-pu - lo.

1

-

-

L

+' I +
I

e-trus qui-dem serva-bii-tur in c8rce-re: o-rh-ti - o

n

.
m n

n

*

,

-mi

1 & g -ti I n autem fi - 6-bat si-ne intermis-si - 6-ne ab Ecclk-si - a

--tm
m a

I

rl

I

I

a

-

L I

I

I

I

k + n-- , ad De-urn pro e-o.
3. A n t . VIII. c
I

E u o u a e.

-

pE= kI

I

" I

L
I

n ----n I n i-xit Ange lus ad Petrum: * Circiimda ti-bi

-

a n
I

n

I d -- i -

-

i

n
I

I
I

m i vestimkntum tu -urn, et s6-que-re me.
4. A n t . Vll. c 2

E u o u a e.
m
et

M

p

m I

=

I -

-

r
-

e
" e
li-be

i-sit

D6mi-nus

* Ange-lum su - um, -

-

rl-vit

me de manu He r6 - dis, a1 - le

16 -ia.

432

Festa Augusti. 1.

--

--

E u o u a e. 5. Ant. n n S n
I

n

n

I
I

m

u es Petrus, et superhanc petram,%-di

e,
M

-

, I ,

*

I J n n

- fi-cibo

--

n m n n ,

I

d

I I

Ecclk-si - a m me-am. E 11 o u a e. Ca~itulum. Act. 12. isit Her6des rex nlanus, ut affligeret quosdani de Eccl6sia. t Occidit autenl Jac6hun1 fratrern Joinnis gl8dio. * Videris auteln quia plackret Judsis, app6suit ut apprehendwet et Petrum.
I

I".

[-+

Hymnus.
-

M
v
I

- n b i - ris rno-dis re-pknte li ber, f6rre- a, Christo

n -

n

.
I

I
I
1

I

1

-

-

+

--.
, 1 1 1
I

________. ju-bkn-te,

n

m

__C_I__

rn

vincla Petrus 6x -u

- it:

0-vi

- lis

il le

-

-

-

-

pastor e t rec-tor gre-gis, Vi-tae r e c l ~ i - d i t pAscu-a et
I

I

L ? v y * -I- : 7 $
fontes sacros,

-

Ovksque servat cr6-di-tas, arcet lupos.
I

3
2. Pa-tri per

- n6n-ne

r
sit per

n ,

? n ze-vum g16 ri

= - - a,

I d

Festa Augusti. 1.
. 3

453
I

t i
-

I

I

I

n n Ti-bi-que laudes conci-niimus incly-tas, E t 6 r n e Na-te:
__C__
I

n

n

I "

-

I

'-E--c-,
m I I

I

d~ sit, supCrne Spi-ri-tus, Honor ti-bi de-clisque: sancta

n4 -

-

~= i -

__t

= =f

jhgi - ter

~ a u d 6 - t u romne Tri-ni - tas per s&-cu-lum.

'C. Tu es Yetrus. 4;. Et super llanc petram zedific6ho Ecclesiam nleam. Ad Magnificat, Antiphona. f

rn

T--

n , A -I m u es pastor 6-vi -um, * Princeps Apo-sto - 16-rum:
4 - I

n

j*

I

I"

-

I

*

ti- bi trii-di - tae sunt cla - ves

regni cae 16- rum.

-

E u o u a e .

D

Oratio. elis, qui beaturn Petrum Ap6stolun1, a vinculis absol6tu1n, illcitsum ahire fecisti: t- nostr6ru111,qu&sumus, abs6lve vincula yeccat6rurn; * et 6mnia mala a nobis propitiatus exclhde. Per D6minum.
Vesperale Romsnum.

28

434

Festa Augusti. 2.

Deincie Conzmem. S. Pauli, zrt supra, 287. Commenz. S. Ignatii. Ant. Hic vir. [49]. 'V3. Justuill dedfisit. Postea SS. Mart. Machabaeorum. Ant. Ist6rnm est. [31].
F;. L x t i i ~ ~ i i ~ i i .
rat6rna nos D6n1ine Ad5rtyruin tu6rum cor6na laetificet: * qlrx et fidei nostrzc prkheat increni6nta ~irt6tun1,et n~ultipliei nos sufiAgio consol6tur. Per D6rnin11m.

Oratio.

F

IN 11. VESPERIS. Atztiphonc, Capitulum, Hymnus et 15. ut in 1. Kesperis. Psalmi u f in /I. Vesperis de Commu~zi Aposfolorum, [8].
Ad Magnificat, Antiphona.
IV. E

[

.

.

4
%--a - -

-------

olve,* jubcnte De
----

____II___________

+--

- o, ter-r6-rum Petre ca-tBnas:

-

I -

qui fa

I

- cis

ut p i - t e - ant cce

- lesti - a regna be - A-tis.

E u o u a e. Oratio ut supra. Dcinde jft Commern. S. Pauli, ut supra, 257. Postea Commern. seqireqtis et. S. Stepharzi Pap@, Martyris.
,,
,*,

.i .N

,, .

,

.

.. ..

.

,

2. S. Alphonsi Maria d e Ligorio Episcopi,

Conf. et EccBesiaz Doctoris. Ant. 0 Doctor . . . befite Alph611se Maria. [42]. PI. Anl;ivit eum.
Oratio.
eus, qui per be5tuill Alph6nsum AIariam Confess6renl tuum atque Pontificein , animhrum zelo succ6nsum, Eccl6siam t u a n ~nova prole foecundAsti: j- qu&sumus; ut ejus salut5ril~us m6nitis ed6cti et ex6nlplis roborhti, * a d te pervenire feliciter ~alehmus. Per D6minum.

D

Festa Augusti. 3. 4.
Sanctus. [15].

435

Dernde Commem. S. Stephani I. Papap, Marlyris. Ant. Iste

Y. GI6ria et hon61-e.

Oratio.

D
3.

eus, ( p i nos he5ti Stephani hfrirtyris tui atque l'olltificis 511nua soleil1nit5le 1;rtilicas: * concede propitius: ut cujus natalitia ccilinins, de ejtisdem dtiain protecti6ne gauderimus. Per D6minunl. In /I. Vesp., Ant. 0 Doctor. [421. Commem. sequentis.

In Inventione Corporis S. Stephani Protomartyris.
Omnia ut in Festo S. Stephani, 98, prapter sequentin. Ant. St6phanus autein. 98. V;. Gl6ria et hon6re. Oratio.

quxsulnus DBinine, inlitiri quod c6linlus, discriDa~nobis, inill~icosdiligere: -/- quia ejus Inventi6nem utcelebrriius et ]nus, * qui novit &tian1 pro persecut6ril->us esoriire D6n1inuln nostrum Jesunl Christuln Filiunl tuuin. Qui tecum vivit et regnat in unit8te. Vesp. de seq., Commem. prczced. 3 S 1. vel 11. Vesperap dicendap sint integra, Antiphons et i Cnpitrrlum r~t 114. Psalmi, et Hymnus de Comrnuni unius Martyris.

Reliqua ut hic ponuntur.

4.

S. Dominici Confessoris.
Duplex majus. (nl. t. Oratio.
Y.)

eus, ( p i .Ecclesiam tuam beiiti Don~iiliciConfess6ris tui illuminhre dign5tus es meritis et doctrinis: concede; ut ejus intercessi6ne tempor6lihus non destitu5tur ausiliis, * et spirit& lihus senlper proficiat incrementis. Per D6minum. Cornrnm. S. Stephani. Ant. Sepelierunt St6phanurn. 100. '33. Stephanus vidit caelos apertos. 8. Vidit et introivit: beatus homo, cui caeli patebant. Vesp. de sequenti, Commem. prmedentis.

D

+

Festa Augusti. 5. 6.

Festum S. M a r i z ad Nives.
Duplex majus. Omnia ut in Festis B. M. I/. per annurn, [71]. Oratio. ConcPde nos fiimulos tuos. [79]. In 1. Vesp., Commem. S. Donlinici. Ant. Hic vir. [49]. B. Justunl. Vesp. de seq., Commem. PI-a~ced.

Die 6. Augusti.

In Transfiguratione D. N. Jesw Christi.
Duplex
I

2.

classis.

I N I. V E S P E R I S .
s-siimpsit Je-sus
m

m

-I '

I

m

9

I

n -

i

* Betrum, et Ja-cbbum, et Jo-innem
o s in montem exc6l-sum
I I ,
I

- fratrem e-jus, et
9

du-xit e
I

se

-

61-- s u m , et
m
I

a -

n ,

a

transfi-gu-r5- tus t

F an-te e - 0s.
I U

R

m

I

En m l
2. Ant. VIII. G

a n
-

-

E u o u a e . Psalrni ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum.

1 -

-

1 l 1

L a

n
- . -

esplhndu -it*f&-ci-es e-jus sic-ut sol, ve-stim6nta

Festa Augusti. 6.
m
7

437

-

m

autem e-jus
I

facta sunt al-ba sic-ut nix, al-le-lri-ia.

"= ' '
3. ~ n t .

E u o u ae.

-4E
m

-

IV. E

[

E-li- a s ,
4. Ant.

R c
-R-~

-,[by__,

-I
rl

loqu6nt& cum Je-su.
I

E u o u a e.
7

I

n esp6ndens autem Petrus, * di-xit a d Je - sum :

="

b

S

h+i*vTI

D6mi-ne, bonum est nos hic esse.
I'

E u o u a e.
m

d-huc e

-o

loquhte,

4:

p r n ecce nu - bes 16 ci-da

rl

___t_

l

-

Capitulum. Philipp. 3. d alvat6renl esspecthnlus D6n1inu1n nostruill Jesuin Christunl, t qui reforlnftbit corpus hun~ilitfttisnostra, * configurhtunl ccirpori claritiitis sux.

S

Festa Augusti. 6.

I I

uichmque Christum qu&-ri-tis, Ocu-10s in altum

At61-li -te: ll-lic

li ck-bit vi-se-re

-

Signum per -kn-nis

gl6-ri - z. 2. 11-16stre quid-dam ckr-nimus, Quod n6sci - a t
n n

',i;.il'&pP1.3d
--

fi-nem pa-ti: Sublime, celsum, intkr-minum, Antiqui - us

cae- lo

e t cha

- o.

3. Hic il

- le Rex

est gkn-ti

- urn,
--

Popu-li-que Rex JudB -i- ci, Promis-sus Abra- hae patri,

E-jrisque in ae-vum skmi-ni. 4. Hunc e t prophk-tis tkstibus,

en
-

2

m

I

n n Iisd6mque signa-t6-ri-bus, Testi-tor e t Pa- ter jrrbet
I

-4""

-

-

"C-

-

1

-P

Festa Augusti. 6.

439

kn n a
-

.

I

Audi-re nos e t cr6-de-re. 5. Je-su

ti-bi sit gl6- ri - a,

Qui t e re-v6-las piirvu-lis, Cum P a t r e et almo Spi-ri-tu,

I n sempi - ter-na s& - cu - la.

A- men.

Ad Magnificat, Antiphona.
I".

E

t -6
PIC--------

---t----

-

a

hristus Je-sus*splendor Patris, et fi-gli-ra substiinb
I

I

ti -

1

d m i

e-jus, portans bmni- a verbo

-

I

m

m

q

J C

a

I

a m -

-- tis --5 virt6 su a p .

-4

ie,

purga-ti 6-nem pecca-t6-rum fAci - ens, in monte exc6l-so

- 'a-

e- n ,

glo rr

- -

E u o u a e.

---=

6-sus appa - rC - re h6 - di - e di-gnii-tus est.

440

Festa Augusti. 6. Oratio.

D e u s , qui fidei sacram6nta in Unigkniti tui glori6sa Transligurati6ne patrun1 testinl6nio rohoristi, et adopti6nem fili6rum perfktain, voce delipsa in nube 16cida, mirabiliter przesigniisti: jconcede propitius; ut ipsius Regis gl6riz nos cohzrkdes efficias, * et ej6sdern gl6riz trihuas esse cons6rtes. Per e6nldenl D6minum.

Commem. B. M. I/. ad Nives. Ant. Beiitanl me dicent. [80]. 7$3. Dignhre me. Orati0.
fiimulos tuos, <lu:~sumus perpktua Conc6de 110sc6rporis sanitate gaudhe: tD6nline Deus,befit= Mamentis et et glori6sa a prxsenti liheriiri tristitia, et *tenla p6rfr11i lzetitia. Per D6minunl.
Ad Completorium Hymnus cantatur et terminatur sicut Hyrnlzus ad Vesperas.
rite seinper Virginis intercessi6ne,

*

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, pra~ter seq. Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

4-11-1
i
-.

n

2

=
I

I

9

t audi

- 6ntes * dis-cipu-li, ce-ci-dk-runt in
--

--J-' -

-

fh-ci-em

-

-

su-am, 4t ti-mu - &-runtvalde: et acc6s-sit Je-sus,

+& I

-

n

h m

I rn

m

n ,

I I

m

et

t6 - ti-git e - os, di-xitque e

P*

"

q n d
I

t,
d

- is:

Stir - gi - te,

et no-li - te ti-m6-re, al-le-lli-ia. E u o u a e. Oratio ut supra. Commem. sequentis et S. Donat1 Episcopi, Martyris.
,

*, .

W.',,,,,,,,,

.V',4,?,.W

,.,,

'#,,,,L,,,",.'#

,

#,-,#

M

*

M'M.'#,,'#.#.,MCM,.rn,,>,,,,,,#

.,,-,.

,.,/.,<,.# , *

Festa Augusti. 7. 8.

S. Cajetani Confessoris.
Duplex. In utrisque Vesperis ad Magnificat, Antiphona.
---

- n T
u&-ri-te primum

n

* regnum De - i ,
-a
ad-ji - ci

e t justi

-

ti - a m e-jus: e t haec 6mni

- kntur vo-bis.
-

E=*
-

m

1.111
I

1 . A m h i t eunl. 7

Orafio.
eus, qui heBto CajetAno Confess6ri tuo apost6licam viv6ndi forman1 imitBri tribuisti: t da nohis ejus intercessi6ne et exPmplo ill te seinper confidere, * et sola ccelPstia desider5re. Per D6ininum. Postea Commem. S. Donati Episcopi, Martyris. Ant. Iste Sanc[us. [15]. T5. Gl6ria et hon6re. eus, tu6rum gl6ria Sacerd6tum: :': prxsta, quz+sunlus; ut sancti hlhrtyris tui et Episcopi DonBti, cujus festa gkrimus, sentiiinlus ausiliunl. Per D6minum. In /I. Vesperis Antiphona nd Magn~pcat.Qu$rite. Et J t Commem. sequentis.

D

Oratio.

D
8.

SS. Cyriaci, Largi et Srnaragdi Mm.
Sem iduplex. Ant. Ist6rum est. [XI. 1. LztAmini. 3 Oratio.

cus, qui nos 5nnua sanct6rum MBrtyrutn tu61-uin Cyriaci, Largi et Smariigtli solenlnit5te Iztificas: conc6de propitius; ut yuorunl natalitia c6linlus, * virtlitem quoque passi61lis imitemur. Per D61ninum.

D

442
tus. [15].

Festa Augusti. 10.
In II. Vesp., Commem. S. Romani Martyris. Ant. Iste Sanc-

3.G16ria et hon61-e.
Oratio.

s t a , quai.sumus * ut intel-cedhte beAto ?mRomAno i\.f,irtyre on~nipotensDeus: advel-sitAtibus liber6rnultuo, et a cunctis -in cbrpore, et a prayis cogitati6nibus 1liund61ilur in mente. Per D6lninun1.

Die 10. Augusti.

Sancti Laurentii Martyris.
Duplex
2.

classis cum Ocfava.

I N I. VESPERIS.
I.

r b

I

Lrn

n ! aurkn-ti -us

~
2:

1 -

4

-

-

C

ingrkssus est: mhrty-res confCssi sunt

2. Ant.

Psalmi ut in I. L7esperis de Communi Aposfolorum.
n I I n aurkn-ti - u s bonum o p u s o-pe-r8-tus est, qui per .
I

-3{ -

VIII. G

r

L
n

q

n

r a

a

I

n

I

r, a

I

m

n

I
1

*

-

I
I

n n I n signum cru-cis cae-cos il-lumi-n6-vit. E u o u a e.
I
I

n

I

I

*--

-

I

I

I

L I

--

n 2
[b

A-

3. Ant. V111. G --

E

I

m

m

I n ,
I

- -

'! l d

d-h&-sit 6-nima m e - a post te, qui - a c a - r o m e - a

*

Festa Augusti. 10.

443

-

-

-

-

- -

--

-

igne crem6-ta e s t p r o te, D e - u s m e - u s . E u o u a e.
4. Ant. VII. c 2
I

I

i-sit

--D6mi-nus A n g e - l u m s u - urn, e t li-be-

= T+V
*

rit-vit me d e me-di o i-gnis, e t non s u m ae-stu -6-tus.

-

-

-

E u o u a e. 5. Ant. Vlll. G
p
7

-

I

I I " e - A-tus Laurknti - u s o-rhbat di-cens: Gr6 - t i - a s

-

I

I

I I

=

*

e

n
ti-bi

"-qI.z.efef=
-

q I 1
I

I

I " ,

a-go D6mi-ne, qui a j6nu - as t u a s ingre-di

-

F

m - r - i . E u o u a e. Capitulum. 2. Cor. g. 6. ratres: Qui parce s61ninat, parce et metet: t et qui s6minat i11 ben~dictibnihus,* de benedietidnihus et metet. Hymnus et 75:. de Communi, [13]. Ad Magnificat, Antiphona. ' en + r $ ; e-vi-ta Laurhn-ti - u s

: $

bo-num o p u s o-pe-r6-tus est,

I

444

F e s t a Augusti. 10.

' +
qui p e r
l

s i g n u m cru - cis

--

cae-cos il-lu-mi - nii-vit, m m m nLlnnI n II--,--n

-

e t thes6u:ros Eccl6-si

- ae dedit paupbribus.

E u o u a e.

Oratio. D a nohis. q ~ ~ l s u ~ no~nnipotensDeus, -f viti6rum nostr6rum lls flammas exstinguere: * qui he8to LaurPntio tribuisti tormenthrum su6runl incPndia super;(tre. Pel- D6nlinum.

1N 11. VESPERIS.
ilz

Antlphon~,Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis. Psalmi rrt I1 Vesperis de Communi mills Martyris. 'V;. 1,evita Laur6ntius b o n u ~ nopus operiitus est. Q. Qui per signunl crucis c z c o s illu~niniivit. Ad Magnificat, Antiphona.

ie - 6-tus ~ a u r ~ n - tus,

* dum

in cra-ti-cu-la super-

p6-si-tus u-re-r6-tur, a d impi - is-simum ty-riinnum dixit:

Assiitum est, j a m versa et mandlica:

narn facult6-tes
n n

e

=

I n m

I

1+v .

n

I

b

I n 1

b

2

-tI I
I

Eccl6-si - ae, q u a s requi-ris,

n in cae-l6stes the-siiu-ros
"

rnanus

phupe-rum deportav6-runt. E u o u a e.

Festa Augusti. 1 I . 12. 13. 14.
est. [31]. Vj. Lztsmini.

445

Commem. SS. Tiburtii et Susannse Martyrurn. Ant. Ist6ru111 Oratio.
anct6rum RfBrtyrunl tu6rum Tihilrtii et SusBnnz nos, D6mine, f6veant co1ltinu5ta przsidia: * quia non desinis propitius intu6ri, quos tRlibus auxiliis concesseris adbvliri. Per Dciminuni.

S

11. 11. Die infra Octavam S. Laurentii.
Vesp. de seq., Commem. O c t a v ~ .

12.

S. Clara2 Virginis.
Omtio.

x h d i nos, Deus saluthris nosier: -j- ut sicut de be5tz C l a r ; ~ Virginis t u z festivitste gaudemus; * ita p i 2 devoti6nis erudihmur affectu. Per D6i11inulu.

E

Y. Lztcimini.

Commem. Octave S. Laurentii. In (I. Vesp., Commem. Octavce S. Laurentii. Postea SS. Mippolyti et Cassiani Mart. Ant. Ist6run1 est. 1311. Oratio.

, quksunlus onlilipotens Lleus: * ut beat6runl JSBi-tyrunl Datu6rum Hipp6lyti et Cassihni venerhnda sol6mnitas, et devoti6nern nohis Bugeat et saltitem. Pel- D6nlinum.

13. IV. Die infra Octavarn S. Laurentii.
In II. Vesperis, Commem. S. Eusebii Co?zfessoris. Ant. Simi16bo eunl. [45]. %. Amhvit eunl. Oratio.
:$

.

behti Eusebii Confess6ris tui Dens, qui nos concede propitius; ut cujus drlllua solerr~nitcite natalitia c6linlus, 12etiiicas: per ejus ad te exen~plagradismur. Per Dciminum.

14. V. Die infra Octavam S. Laurentii.
Vesperce de seqsen ti.

-

Die 15. Augusti.

In Assumptione B. Mariae Virg.
Duplex
I.

classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.
1. Antiph. ViI. a

c$#$@x
Ange - li,

n n I I - - 1 7 4 s-s6rnpta est Ma-ri-a in cce-lum: *gau-dent

-

-

laudhntes be - ne - di- cunt

D6-mi-num.

-

-

E u o u a e. Psnlmi ut in Festis B. M. K [72].
2. Ant.
I
I

VIII. G
v

m
n

n

n

n

I I , ,
1-

,,

3

a-ri-a Vir - g o asstjmpta est

* ad aethBre- urn
-

thh-lamum, in quo Rex re-gum stell5-to s e

det s6-li-o.

Festa Augusti. 15.

447
-

n II

3.

IV. A*

I-'
E u o u a e . An:. -

E

I

I

I

I I

m

I

- n

n - i v ; " 1 1 I

n o-d6-rem

* unguent6-rum tu - 6-rum ctir-rimus:

c;i -

ado-le-sckntu-lae di-le-xBrunt te ni-mis. E u o u a e.

per te fruc-turn vi-tie commu-ni-c6vimus. E u o u a e. 5. Ant. [- --+ - I rn 2 - I' ,III
I
1

P == = *
ulchra es ter-ri - bi - lis
I
-

I

-

n

et de-c6-ra, f i - li - a Je-rb-sa- lem :

I

I

ut castr6 - rum 8-ci

- es

or-di n8-ta.

-

E u o u a e. Capitulun~. Eccli. 24. I n bmnibos requiem quzesivi, et in hereditlite 116mini mor5bor. t Tunc przecepit, et disit mihi Creiitor 6innium: et qui creRvit me, requi6~itin tahernl-iculo meo.

448

Festa Augusti. 15.

Hymnus. Aye maris stella. ['id].

7SJ. Exalttifa est sailcta Dei Gknitrix. 8. Super choros Angel6rum ad ccelkstia regna.
(In tono solemni ut infra in II. Vesperis.)
-

Ad Magnificat, Antiphona.

: , .

de
I

I

ris,

qua-si au-r6

I -

-

I

-

l e a n

1

1

to-ta form6-sa et su A-vis es: pulchra ut lu

r

-

-

ra val-de rii- ti lans? Fi li a S i - on,

+- n .a- - - i rn

n

__$_
I

-

- na,

e - l6c

- ta

ut sol.

E u o u a e.
Oratio.

anlul6runl tu6ruii1, qu5sunlus D6nline, delictis ignbsce: -f ut qui tibi placere de cictibus ~lostrisnon ralemus, * Genitricis Filii tui D611lini nostl-i intercessibne salv6lllu1.. Qui tecunl vivit et regnat in unitite Spiritus Sancti Deus, * per 6nlnia s&cul:~ sxcul6run1.

F

Et non cfit Commem. 0 c t a . v ~ Laurentii in utrisque Vesperis. S. Ad Completorium Tozzris et Doxologin de B. M. K, per. fotam Octavam etiam in Festis occurrentibus. Eadem Doxologia etiam in Hymnis ejusdem metri ad Vesperas Festorum. Omnia ut in
I.

IN 1 . VESPERIS. 1 Vesp., prder- seq.
1
L

-

v.

n ExaltB-ta est sancta De i G6-nitrix.
1

-

m

m

-

~~~
4

I
i' .
li
4

I

I

450

Festa Augusti. 16. 17.

de-dit il-li D6-mi-nus, et te-sta-m6ntum su - um confir-

E u o u a e . m & - v i t su- per ca-put e-jus. Oratio. D e u s , qui pr;e 6mnibus Sanctis tuis beitom J6achim Genitricis E'ilii tui patrern esse voluisti: 3- concede, qu&sumus; ut cujus festa venerAmur, * ejus quoque perpetuo patrocinia senti5mus. Per e6rndem D61ninunl. Commem. Dominice.

IN 11. VESPERIS. Omnia dicuntur de Communi, preter Oratr'o?zem. Et JTt Commem. Dominicap.

S. Hyacinthi Confessoris.
Duplex. ( ~ n . v.) t. Ant. Sinlil5ho eum. 1481. V. Alnivit eum. Oratio.

D
,

cedentis et Octave Assumptionis.
//I.r/l../a/ / / /

eus, qui 110s beziti Hyacinthi Confess6ris tui i n n u a solen~nitAte lztificas: -f concede propitius; ut cujus natalitia c6limus, '"tiam acti6nes imit6mur. Per D6minum. Vespere a Capitulo de die Octava S. Laurentii, Commem. pra3-

.

/,/CZI./

/

. / ; " : I

/"/.'/

/ / I'/.,/N/'/,/

/I/

;ll.W,/,,I.>.

.

/ //i,

,,, , e ,," , , ,,

/

17.

In Octava S. Laurentii Martyris.

Duplex. Omtzia ut in Festo, 442, preter Orationem. Oratio.

E

scita D6nline in Ecclesia tua spiriturn, cui beatus Laur6iitius Levita senrivit: -/- ut e6dem nos repleti, studeiinlus arnire quod amhvit, * et 6pere exercere quod d6cuit. Per D6minum ilostruln . . . in unit5te Spiritus Sancti Deus.

Festa Augusti. 18. 19. 20. 21.
Commem. S. H'lacinthi. Hic ~ i r [&I. . Deirzde Oclcrve Assumptionis,

45 1

M. Justunl

ded6xit.

/tt 1 . Vesp. Commem. Octave Assumptionis, deinde S. AgapMi 1 Martyris. Ant. Iste Sanctus. [15]. \;3. G16ria et honcire.

Oratio.
Ecclesia tua Deus Latktursecdra* consistat. Perbeiiti Agapiti AlGrtyris tui confisa suffrAgiis: atque ejus prbcibus glori6sisY et dev6ta permiiDcinlinurn. neat, et

18. IV. Die infra Oct. Assumptionis B. M. V.
Om~ziaut in II. Vesperis Festi.

19. V. Die infra Oct. Assumptionis B. M. V.
Vesp. de sequ., Commem. Octave Assumptionis.

20. So Bernardi Abbatis e t Ecclesiae Doct.
Duplex. In utr-isque Vesp., Ant. 0 Doctor 6ptime. [42]. Orafio.
eus, qui p6pulo tuo zt6rnze salfitis heaturn Rern5rdunl ministrunl trihuisti : -f przesta, qu+sun~us u t quem Doct6renl ; vitz hal>iiinlus in terris, * intercess6renl habkre merehmur in cmlis. Per D6minum. Conzmem. Octave Assumptionis, 449. Vesp. a Capit. de seq., Commem. prcced. et Octave.

D

21.

S. Joannae Franciscae Fremiot d e Chantal Viduae.
Duplex. Oratio.

Omnipotells et mis6ricors Deus, qui be8tam Joilnnam Franciscam tuo am6re succbnsam , admir8bili spiritus fortit~dine

452

Festa Augusti. 22. 23.

per onlnes ~ i t a esknlitas in via perfecti6nis doniisti, cluiclue per illam i1lustrh1-e Eccl6siain tualn noya prole ~ o l u i s t i :f ejus 1116ritis et precibus conckde; ut qui infirlnititis nostra: c6nscii de tua ~ i r t 6 t econfidimus, * celestis griitize auxilio cuncta nohis advershntia vinc6mus. Per D6minunl.

Commem. S. Bernardi. Ant. 0 Doctor. [42]. 1. J u s t u i i ~dedGxit. ; Postea Octava~Assumptionis, 449. Vesp. de Octava Assumptionis, Commem. preced. et SS. Mattyrum ut infra.

22.

In Octava Assumptionis Be Me V.
Drrplex majrrs.

Omnia rrt in Festo, 446. In I. Vesperis, Commem. S. Joanne Francism. Ant. hlanuni
suanl. [65]. 75.:. DifTiisa est.

Postea SS. Timothei, Hippolyti et Symphorlani Mart-vr.rrm. Ant. Ist6rum est. [31]. \?. L ~ t h l n i n i . Oratio.

Ausilium t u u n ~nobis, Dbmine, qu&sumus, placitus impende: * et intercedkntibus behtis Martyribus tuis Tiin6the0, Hipp6lyto et Symphorihno, dksteram super nos tuze propitiatibnis est6nde. Per Dcin~inum.

In 1 . Vesp., Commem. sequentis. 1

23.

S. Philippi Benitii Confessoris.
Duplex.

Ant. Siniilhbo eum. 1481. %. Anlhuit eum. Oratio.
per behtunl Philippun1 Colifess6rem tuum, Deus, quiIi~lrnilititises6irlplun1 tribuisti: f- da finlulis exilnium nobis tuis pr6-

F e s t a Augusti. 24. 25.

453

spera nlulldi ex ejus i11litati611e despicere, inquirere. Per Ddminunl.

:': et ccpl6stia

seinper

Vesp. de S. Bartholorn~o,Commem. prmced.

8 Rome Festum S. Bartholotnci Apostoli celebratrir die 25.

24. [ 5 ] S. BARTHOLOMEEI Apostoli. 2.
Duplex
2.

classis.

Oratio.
thte tribuisti: -/- da Eccl6six tuae, (lu&sumus, et aln5re quod eredidit, * etaprzdicilre quod d6cuit. Per D6minum. senlpit6rne Deus, ( p i hujus sanc0mnipotens12etitiam in 11e;iti Ap6stoli tuidiei vener5ndainfestivit5nlque Rartholom*i

Ubi hoe Festum agitur die 24., Cornmem. S. Philippi Benitii.
Ant. Hic vir.

[@I. W. Justuin

ded6xit.

In II. Vesp., Commem. sequentis.

25. [26.] S. Ludovici Francorurn Regis, Conf.
Ant Sinlilribo eum. [48]. Y. AinAvit euin Ddnlinus. Oratio.
qui hefituin Ludovicum Confess6rem tuulll de terrPno De::ino ad caeldstis regni gl6riam transtulisti: ejus, qu8sun ~ u s ,n16ritis et intercessi6ne, * Regis regum Jesu Christi Filii ~ t tui fiicias 110s esse cons6rtes. Qui tecull~ i ~eti regnat in unit5te.

+

In II. Vesp., Commem. sequentis.

3

Ubi Festum S. Bartholornci celebratur die 25.) de S. Ludo-

vico_fitdie 26, et tune in II. Vesperis S. Bartholornm', post Comrnem. S. Ludovici _fit Commem. S. Zephyrini, et in Hyrnno lste Conf6ssor mutatur tertius versrrs.

454

Festa Augusti. 26. 27. 28.

26.

S. Zephyrini Papae, Martyris.

r ~ s t a qu&su~iius , ornnipoterls Deus: t ut bedti Zephyrini RIB1.tyris tui atque Pontificis, cujus gaudernus meritis, * instru81iiu1exkinplis. Per Ddnrinunl nostrum.

Ant. Iste Sanctus. [15]. Y. G16ria et ho116re. Oratio.

P

Vesp. de sequenti.
V W W M p

-.-.*-----.-.
Duplex. (111. t. Oratio.
Y.)

27.

S. Josephi Calasanctii Confessoris.

D e u s , qui per salictum Joskphum Confess6renr tuum, ad erudiendam spiritu iiitellig6ntiz ac pietiitis juventfitern, novuni Eccl6siz t u z suhsidiuni providere dign5tus es: j- przsta, qu5sunlus; 110s ejus exemplo et intercessi61le ita f5cere et docere, ' ut prkrnia consequ5mur zeterna. Per D6nrinum. R Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. preced. et S. Hermetis

Martyris.
.~, . . . , ,. .... .. * , ,, ,,
~
\

~

\. ..

4

.. I. ..... ,

*

f

'.\\V

'

\.:

\\'..)'L>'

\'.\.\"'"*>:''>

.

...'

<.

.\

.\U'"

\, ' .................................... ,,
'

28. S. Augustini Episcopi, Confessoris

et Ecclesiae Doctoris.

0uple.r. In utrisque Vesperis, Ant. 0 Doctor 6ptime. [42]. Oratio.
stino Confess6re tuo atque Pontifice, * consu6t~emiseric6rdiz tribue benignus effecturn. Per D6minuin. Commem. S. Josephi Calasanctii. Ant. Hic vir. [49]. \X. Justum. Deinde S. Hermetis Marf. Ant. Iste Sanctus. [15]. \':. G161-ia et hon6re.
-f et A desto supplicati6liibus nostris, omnipotens Deus: beltoquillus fiddcianr syer5nd;e pietetis indiilges, intercedknte Augu-

Oratio.
qui bestun1 tuunl vii~ti~te Deus,tuo pr6spera Hermeteinexhliirtyremnullaimitati6ne consthntia in passi6ne roborasti: * ejus nobis tribue pro atii6re inurldi despicere, et ejus adversa formidiire. Per D6nlinurn.
J . I

Vesp. de sequenti, Commem. prcrced. et S. Sabin@ Martyris.
L N
J L

' -

Festa Augusti. 29.

455

29. In Decollatione S. Joannis Baptistae.
Duplex rnajus

I N I. V E S P E R I S .

e-r6des e-nim tCnu - it

* et

li-g6-vit Jo-hnnem,

e=-=,-,
2. Ant. Ill. b

et p6-su-it in ciirce-rem propter He-ro

- di - a-dem.

E u o u a e. Psalmi ut in 1. Vesp. de Communi Apostolorum.
I

1

I

-

1 I

I

I

D
3. Ant. I. f

I I

I
I

" I

6mi-ne mi

rex,

* da

mi-hi

n in di-sco caput

P

Jo - 6nnis Bap-ti-stae.
I

E u o u a e .

n 1 " ,

m

m

n m h
1-

I

I m

1

I

IIII

n n m

u Ellie saltinti
8

-

* irnpe-r6-vit m a - ter:

Ni-hi1 6-li-ud

pe-tas, ni-si caput
4. Ant.
1.

- JL - bnnis.

E u o u a e .
I
I

?

D

'
*

A

I - m m gq+f rgu 6bat He-r6dem Jo - 6n-nes propter He-ro-

-I
I I

m

-

0

I I

I

456
b
I

F e s t a Augusti. 29.
I

I

4-I
di - a

n
I L I I
I

n

- dem,

q u a m t 6 - l e - r a t fra-tri su

-o

Phil-ippo

5 . Ant.
I I

D

j r+nI

-

n

n

n

miI J

a mi-hi

in di-sco

* c a p u t J o - Annis

Bap-tistaz:

e t contri-std-tus e s t rex

p r o p t e r jus-ju-rdndum.

+
m
I I a m

M ='
a
1. g

E u o u a e . Capituf~rm, Hymnus et Y. de Communi unius Martyris, [13]. Ad Magnificat, Antiphona.
I
I

- n I a m
L I

rn

r

m

I

I - n W n I
I

-

I

-I

isso He-r6des spiculat6re, praeckpit ampu-td- ri
I

*

n ij ? - =5 c a p u t J o - hnnis in cdr-ce- re: q u o au-di-to, dis-cYpu- li
I

= -

jm
e t po-su-

e-jus ve-n6- runt;
a

e t tu-16-runt corpus e-jus,

-

-

&runt il-lud in mo-numhnto.

E u o u a e .

Festa Augusti. 30. Oratio.

45 7

Haptistx Pracursdris et Sailcti Joitnnis+is et regins cu~mDeo XiBrtvris tui, qu&suinus 1)6rnine, reilerhndn festiuitas, * snlutitris iuxilii nol,is prastel ef'f6ctum. Qui Patre.

Commem. S. Alzgustini. Ant. 0 Iloctor. [42]. V1. J u s t u i i ~ dcdfisit. Postea S. Sabinae Martyris. Ant. Sinlile est. [64]. Y:. Spkcie tua. Oratio.
eus, qui inter cktel-a potenti2 t u z inii-5cula btiam in sesu frPgili oict6rialn martyrii contulisti: * concede propitius; ut qui heAtze Sahinae h1Brty1-is t u x ilatalitia c6limus, per cjus ad tc esenlpla gradi5mur. Per D6nlinuin.

D

IN 1 . VESPERIS. 1 Antiphone ut in I. Vesperis. Psalmi ut in //. Vesperis de Cornnzuni unius Martj.v-is. Capitulum, Hymnus et 7 de Cornrnulzi. [13]. i : . Ad Magnificat, Antiphona.

i-sit rex incr6-du-lus

* mi-nistros de-testii-bi-les:

et ampu-th-ri jus-sit

caput Jo- 6nnis Bap-tistae.

E u o u a e . Commem. sequentis, et SS. Felicis et Adaucti Martyrum.

30. S. R o s z a S. Maria Virginis Limanaz.
Duplex. Ant. ITeni sponsa Christi. [56]. Y. Specie tua. Oratio.
on-lnipotens Deus, qui Bon6rum dlnniuill largitor, prxvkntam, rirginitiitis heittam Rosanl, caelestis grhtiz rore et patieniiz dec6re Indis florescere ~ o l u i s t i :"fa nohis Gnlulis tuis; ut in

458

Festa Augusti. 31.

- Septembris.

1.

od6rem sua~itRtis ejus curr6ntes, * Christi bonus odor Bffici mereRnlur. Qui tecunl ririt et regoat in ui~itiite Spiritus Sancti Ileus. Postea Commem. SS. Felicis et Adaucti Martyrurn. Ant. Ist6ruin est. [XI. Lzet6lnini. I$. ajestdtem tuanl Dcinline shpylices exorbmus: * ut sicut nos jhgiter Sanct6rum tubrum commemorati6oe lztificas; ita semper supplicati6ne defBndas. Per D6iiiinum.

Oratio.

M

Vesp. a Capit. de sequen ti, Cornmem. prarced.

3 1. S. Raymundi Nonnati Conf essoris.
Duplex. (111. t. v.) Oratio.
a b impi6runl Deus, qui in 1il)erRndis fidblibus tuis tuuin inirBbilemcaptivit6te heiituin Raymiindurn Confess6rem effecisti:
-f ejus nohis intercessi6ile conc6de; ut a peccat6rum vii~culis

absoliiti, * quze tibi sunt pl6cita, liberis nl6ntibus essequRmur. Per D6minum nostrum. Commem. S. Rose. Ant. Veni sponsa. [%I. \ Diffiisa est. : . In 1 . Vesperis, Commem. sequenfis ac SS. XI1 Fratrum Mart. 1

FESTA SEPTEMBRIS.
S. Egidii Abbatis.
Ant. Similiibo eum. [48]. Y. Anliivit eum D6111inus. Oratio.
qu&stzmus D6rnine, "Egidii comIntercessio +nos, quod r~ostrisin6ritis begti val6inus,Ablxitis patromendet: ut no11 * ejus ciilio assequhmur. Per D6minuin.

Y. L ~ t z i n ~ i n i D6mino. in

Deinde Commem. SS. Duodecim Fratrum, Ant. Ist6rum est. [31]. Orafio.
:

nos, D6illine, hliirtyruin tu61-u1ll FraternaetsuffrRgio consol6tur. Per D6iuinurn.cor6ila Ixtificet * quz fidei nostrz prkbeat incren16iltn ri12htun1, et nlultiplici nos
-<-_
.-WW____X_M__-.-.&.--.Y-NCY_MNNW-

M

. NZ- I I-V I

-- -

Pesta Septembris. 2. 5 .

459

2.

S. Stephani Hungariaz Regis, Conf.
+

Semiduplex. (nl. t. v.)

Oratio.
ut b e i Concede, qu&sumus, Ecclesiae tuze, o~nnipotens1)eus: in terristurn StEphanuin Confess6rem tuum, quell1 regnhntenl

lwopagat6rem hAbuit, * propugnat6rem habere mereAtur gIori6sun1 in ccelis. Per D6minun1.

5. S. Laurentii Justiniani Episcopi, Conf.
Semiduplex. (m. t. v.)

Oratio.
qu&sunlus onlnipotens D s6risnobis atclue Po~ltificisDeus:Per ut beiiti Laurkntii Confestui ~enersindasol&mnitas, * tlevoti6nem 5ugeat et saliitenl. D6nlinunl.
a,
f-

et

Die 8. Septembris.

In Nativitate BeMariaz Virginis.
Drrplex
2.

classis cmn O c t n ~ ~ a .

IN I. VESPERIS.
1. Antlvh. VIIl. G -

a a a n

y - n

a

a

n m

m

)

a-ti-vi-:js glo-ri - 6 - s z

* Virgi-nis Ma-ri - ae,
--

e x semi-ne A - bra-hre, ortae de tri-bu

--

-

Juda, cla-ra

E u o u a e. e x stir-pe Da-vid. Psalmi ut in Festis B. M. V. [72].
1

I I

'

n g n ' n I

1

n

-

n 1 1a-ti-vi-tas est h6-di - e * sanctae Ma-ri - ae Virgi-nis,

a

m

-

a

3

cu-jus vi-t a

incly-ta cunctas il-llistrat ecclk-si - as.

Festa Septembris. 8.
1

E u o u a e .
3, A n t .-r g

R
I

rn

I I

m n m n

A

,

+

3' + n

egii-li ex progBni e
b.

==

- --

- r r n

* Mari--a= ex-6r - ta re-fiilget: '- c a-rl
m

cu-jus pr6-ci-bus nos

adjuvii-ri, men-te

-+-e t ~pi-ri-tu
--

devo-tis-sime p6-sci-mus. E u o u a e.

I

4. Ant.

?

--___C___

I

in hac sacra so-lemni-ti-te prae-c6l

-

s;e Ge-ni-tri-cis

5. Ant.

-

I

.

n

L. 1

C e

m

I- r n a n 'n

1

m

n n n

n n

n

um jucundi-t6-te
I?:

* Na-ti-vi-th-tern be - i-t;e M a r i e

- m - -

n ce-lebremus, ut ipsa pro no-bis intercgdat ad D6minum
I

.

I 1

-

m m

--

i

462

Festa Septembris. 8.

Je-sum Christum. E u o u a e.

A

Ca~ituiun~ Eccli. 24. b. b initio et ante skcula creiita sum, -f et usque a d futiirum s k c u l u i ~non dgsinarn, * et in habitati6ne sancta coram ~ ipso ministrzivi.

Hymnus. Aye inaris stella. [ 4 . 7]

q. N a t i ~ i t a sest hbdie sancta: M a r k Virginis. 6. Cujus ~ i t a inclyta cunctas illiistrat eccl6sias.
A d Magnificat, Antiphona.

G-. =
lo - ri

I

-

6

-

sae

* Vir-gi - nis

I

I

I

n

!

I (
I

-

Ma- ri- at

or-turn

dignis-si- m u m re-co - I&-mus, quae

et Ge-ni-tri-cis

digni-tCtem obti-nu

-

it, e t

virgi-n6- lern p;-di-ci-ti- a m

non a- mi - sit.

- -

u

E u o u a e. Oratio.

quai3sumus urAtiz F5rnulist tuis,quibus beAtaD6mine, cael6stis 9 illunus impertire: ut Virginis partus exstitit saltitis exbrdium, * Xativitiitis ejus votiva sol6nlnitas pacis tribuat increnl6ntuin. Per D6minum.

Ad Completorium Tonus et Doxologia de B. M. K, per totam Octavam, etiam in Festis occurrentibus. Eadem Doxologia etiam in Hymnis ejusdem metri ad Vesperas Festorum.

Festa Septembris. 8.

1N 11. VESPERIS.
Omnia ut in 1. Vesperis, prefer sequentla. 7;:. Nativitas est h a i e sanctz Blariz Virginis. Q. Cujus vita inclyta cunctas illlistrat eccI6sias.

1. f

N-=
innunti
-q b

, Ad Magnificat, Antiphona.
I

I

I I

'TR

a-ti-vi-tas tu -a, * De i G6-ni-trix Virgo, g6udi u m

-

-

I

m

D

I
L I

"a - --

- h - vit
s
3

u-ni-v6r-so mundo:

-

n

=

-

ex te e-nim

I

1
'

m

+A

m

I

II

ortus est Sol justi- ti

- 2,

v

Christus

---I De - us noster:
- ir n
I

-

L

=

L

-

qui solvens ma-le-dic-ti 6nem, de-dit bene-dicti

-

- 6nem:-

e-

et
I I
I

con-flindens

mar-te-m,
I
D
I

do

-

nh-vit
I

n

tn

I

I

-

*1n

-

-

no

- bis

I

3'

I I~

vi-tarn s e m p i - tkrnam.

E u o u a e.

Commem. S. Gorgonii Martyris. Ant. Iste Sanctus. [15]. 1 . G165 ria et hon6re. Oratio. anctus tuus D6inine Gorg6nius sua nos intercessi6ne laetificet: * et pia fhciat solemnitAte gaudere. Per D6minum.

S

464

Festa Septembris. 9. 10. 1 1. 12.

9. 11. Die infra Octavarn Nativitatis B. M a V.
Vesp. de seq~lenti,Commem. Octavc.

10. S. Nicolai de Tolentino Confessoris.
Duplex. Oratio.
A d e s t o D6mine supplicati6nibus nostris, quas in beiiti Nicoliii Confess6ris tui solemnitiite def6rimus: 1- ut qui n o s t r z justitix fid6cian1 non habCmus, * ejus qui tibi plbcuit prCcibus adjuv6mur. Per D6rninun1. Commem. Octavc Nativit. B. M. V., 463.

In I/. Vesperis, Commem. Octave, 462, ac SS. Proti et Hyacinthl Martyrum. Ant. Ist6rum est. [31]. 1 LzetBmini. : . Oratio.
eatbruin Mirtyrurn tubrun1 Proti et Hyacinthi nos, D61lline, f 6 ~ e a tpreti6sa confessio: * et pia jligiter interchssio tueiitor. Per D6minum.

B

11. IV. Die infra Octavarn Nativ. B.
Vesp. de sequenti.

Ma V.

12. Festwm Sanctissimi Nominis B. M a V.
Omnia ut in Festis B. M. I/., ['ill, prcter sequentia. In I. Vesperis, ad MagnlJcat, Ant. Sancta Maria, [78], itz cujirs _fine dicitur: quicil~llquecklehrant tui sancti N6minis commemorati6nem. ut i b i d ~ mnotatur. Oratio.
oncede, qu&surnus omnipotens Deus: 1- ut fid6les tui, qui sub sanctissinlze Virginis hZarize N6mine et protecti6ne lxtiintur; ejus pia intercessi6ne a cunctis malis liherentur in terris, * et ad iiiudia zetkrna pervenire niereiintur in crelis. Per D6minum.

C

In II. Vesperis non ,fit Comrnern. seq. diei infrn Octavam.

Festa Septembris. 13. 1 4.

465

13. VI. Die infra Octavam Nativ. B e M.
Vesp. de seq., Commem. Octavcu.

V.

14.

In Exaltatione Sanctae Crwcis.

Duplex majus. OfJicium fit ut in Inventione, die 3. Maii, 355, prcuter ea qucu hic notanfur propria. In fine Antiphonarum non dicitur Allelliia, excepta tertia Antiphona, Ecce Crucem D6inini. Hymnus Vexilla Regis, cantatur in tono proprio ef cum propria doxologia, et in G. stropha dicitur: 0 Crux ave . . . I n hac triiimphi gl6ria. Oratio. eus, qui nos hodi6rna die Exaltati6nis s a n c t z Crucis 5nnua solemilitBte lztificas: -f przsta, quksumus; ut cujus mystbrium in terra cognbvimus, * ejus redemptibnis prAmia in celo mereimur. Per e6mdem D6minum. Commem. Octavcu Nativit. B. M. E, 463. Ad Complet. Tonus et Doxo logia de 8. M. I/. propter Octavam.

D

Ad Magnificat, Antiphona.

Crux

* be-ne -

dic - ta! q u a
1

so-la

a

.si,

coe-16

1 *rum

lii

- ia.

E u o u a e.

Vesperale Romanum.

466 Festa Septembris. 15. - Septem Dolorum B. M. V.
Co~rzmem.diei Octavct? B. M. K, ut in I. Vesperis Festi, 462. Deinde S. Nicomedls Martyris. Ant. Iste Sanctus. [l5]. 15. G16ria et hon6re. Oratio. desto D6mine p6pulo tuo: * ut beeti Nicollledis hl$rtyris tui merit, prreclPra suscipiens, ad impetrAndan1 misericSrdisn~ tuain semper ejos patrociniis adjuvetur. Per D6minunl. .-----_.--

A
. -

r.-

-,

.

.

. _5--.-_

- P p . . -M

M

I

I

M

N

I

-

.

In Octava Nativitatis BeM. V.
Otnnia ut in Festo, 460. In 11. Vesperis, Commem. SS. Martyrum Cornelii et Cypriani, et aliorunz, ut infra, 471. Dominica 111. Septembris. Duplex classis.

Festum Septern Dolorum B. Marie Virg.
2.

';,ln;

{ d b b

QF 7 1
2. Ant.

=
uo hb - i it

Duplex.

IN I. V E S P E R I S .
rn
b >

1
I
mm
n .

m
I

rn
I

i -

- * di-lkctus

tu-us, o pulchkrri-ma

B

mu-li-erum?quo decli-niivit di -1kctus tu-us? i t quierkmus
I
I

-

n

==

= z
-

e-um te-cum. E u o u a e. Psalmi ut in Festis B. M. 1/. [72].
-

I

e-c6-di-te a me,

*

amh-re fle-bo: no - li - te

Festa Septembris. Septem Dolorum B. M. V.

467

inclimbe-re

ht conso-16-mi-ni me.

E u o u a e.

n

-t

=

u

on est e - i sp6-ci- es neque de-cor: et vi-dimus

*

e - urn, et non e-rat aspkc-tus. E u o u a e. 4. Ant. -4 -

planta pe-dis

*

n usque ad v6r-ti-cem c6-pi-tis,
LI

a- &-- 1

I

=

I

non
5 . At n[ .

-F

est in e - o sA-ni-tas. E u o u a e. --I

n ul-ci - te me fl6-ri-bus,

r l l '

.

Bn

r - l L I 1

= " =
I

* sti-pL-te

"

-

me ma-lis,

qui - a a-m6-re 1Lngue-o. E u o u a e. Capitu1~1111. Thren. 2. d. ui compar5bo te? vel cui assinliliibo te filia Jerhsalem? cui exzeqnibo te, et consoliibor te, ~ i r g ofilia Sion? magila est ~elut mare contritio tda.

C

Hymnus.

o-11.

q-+-&nrn

I

quot undis lacrimiirum, Quo do-16-re v6lvi - tur,

___lt__

468

Festa Septembris. Septem Dolorum B. M. V.

=
n

n

n

1

I
A

I

I *

n

I

n

,

I

n ,

I

Luctu-6sa de cru
I

- Cn-to
n ,
I

Durn re-vtilsum sti-pi-te,

83

, n

- um!

n Cernit ulnis incu-b6ntem Virgo .Ma - ter Fi -1i

2. 0 s su bve, mi-te pectus, Et la-tus dul- cis-si-mum,

-

Dexte-r6mque vulne-r6

- tam,

Et si-nistram s6uci - am,i

-

Et

rubras cru 6-re plantas, W g r a tingit 15-cri-mis.

-

3. Centi - 6sque mil-li
m

- 6sque Stringit
n
A

arctis n
1
I

n6-xi-bus
I ,
I

I I *
1

l = b

n u

1

I

n

-

1

Pectus il-lud et

la-cCr - tos, 11-la

n l fi- git vtilne-ra:

sic-que to-ta col-liquC-scit
1
LI

in do - 16 - ris
I

6scu lis.
I
1

-

n

1

1
b

&
+

I

n

n

1

n

1

n - 1 4. E-ia Ma-ter, obse-cr6mus Per tu-as has 16-cri-mas,
I

1 n

n

!

I

n

m

I

Festa Septembris. Septem Dolorum B. M. V.

469

' Y Fi-li - ique triste fu - nus, Vulne-rrimque prirpu-ram,

Hunc tu - i cordis do-16-rem Conde nostris c6r-dibus.

II

5. Esto Pa-tri
I
1 )
I

Fi - li - 6-que, Et co - &-vo F15-mi ni,
I

n . -G

+ m

-

n
1
u

I ,

Esto summa. Tri-ni - tii

- ti

Sem-pi - tkrna glb-ri - a,

-

a '

'

n E t per-4nnis laus ho-nbrque, Hoc et omni skcu-lo.

11. Regina Miirtyruill ora pro nobis. 9. Quze juxta cruceln Jesu constitisti.

Ad Magnificat, Antiphona.

t-----------I

I

n re, quod fusca sim,
u
I I
I I

n

m

I

?a b -

I

- n q
I I

rn

d ,

ll-

I

3

I

A

qui- a de-co-lo-r6-vit me sol: f i

- li -

.n '

I

I
I

I

t-

n i ma-tris me-=

470

Festa Septembris. Septem Dolorum B. M. V.

pugna-~&runt contra me.

, --

E u o u a e.

Orafio.
D e u s , in cujus passi6ne, seclindum Sime6nis prophetiatn, dulcissinlam inimam glori6sze Virginis et Matris Mariae dol6ris gliidius pertransivit: -j- concede propitius; ut qui dol6res ejus venerindo rec6liinus, * passi6nis tua: effectunl felicem consequiimur. Qui vivis et regnas cull1 Deo Patre in unitite Spiritus Sancti Deus.

Et _fit Commem. Dominic~occurrentis. Ad Completorium, Hymnus cantatur ut in Tempore Passionis, l(iG, et in fine diciflzr:

Je-su ti-bi sit gl6-ri a, Qui passus es pro shrvu-Iis,

-

n

I /m
I

I

I

m
I

Cum Patre et almo Spi

-

n ri- tu, In sem-pi - t6r-na

"

n

_ I m d a m "

s&-cu la.

-

A - men.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, 466, p r ~ t e rsequentia.

X. Regina

hlBrtyrum ora pro nobis. I! Qu,-e juxta crucem Jesu constitisti. $.

Ad Magnificat, Antiphona.
11.

D

0' -

-

n

-

I
I
I

m

pprks-sit me do-lor,

-I= * et

I

fh-ci - es me- a

.
-C-

+ I

Festa Septembris. 16. 17.

47 1

intlimu - i t a fle-tu, et piilpebra me-= ca- liga-vkrunt.

E u o u a e . Commem. Dominica?.
\

> .,

.~\\\\\\-\Q

,:.

.

~

~

\;. .. , .

\

~, ' .\ ,

\"

\\\,,~\

.'~\~:;...:.\' .

~

. ,

~

\ ~ ''

-

\

~.\ ,. .~

16. SS. Cornelii et Cgpriani Pontif., Mart.
Ant. Ist6rum est en in^. [31]. \;j. Lxtiimini. Oratio.
et Cyvlwiiini Beat6runl hZ8rtyrun1 pariterque Pontificum Coril6liie61-unl conlnos, quksumus D6nline, festa tueiintur: * et mendet ortitio veneriinda. Per D6minum. Corntnem. S S . Euphemiae, Luciae et Geminiani Martyrum. Ant. Gaudent in caelis. [34]. \X. ExsultAbunt.

Oratio.
D6nline precibus nostris cum exsultatidiie Przsta sanct6ruin RI8rtyrum Euphbmize, Liicize et proventum: * ut Geminihni, quorum diem passi611is hnnua devoti6ne rec6liinus, 6tianl ffdei constantiam subsequ8mur. Per D6minum. Vesp. de sequenti, Commem. praeced.

17. Impressionis Sacrorum Stigmaturn in corpore S. Francisci Confessoris.
Duplex. De Communl Cot2fessoris non Pontrflcrs, pra?ter sequentia. In Hymno Iste Conf6ssor, dicatur.

Hac di e laetus me-ru it be 6-ta ~itlne-ra h h - s t i . ~

-

-

-

472

Festa Septembris. 18.

Y. Signdsti Ddinine servum tuum Franciscum.
Q. Signis redemptidnis nostrae. Ad Magn@cat, Ant. SimilAho eum. [48]. Orati0. 6mine Jesu Christe, qui frigesct.11te inundo, a d inflammiindrlil~ corda nostra tui am6ris igne, in c a m e beatissimi Frai~cisci l~assi6nistuae sacra stigmata renoviisti: j- concede propitius; ut ejus mdritis et precibus crucem jdgiter ferAmus, * et dignos fructus paenitdntiae faciiimus. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. Commem. SS. Cornelii et Cypriani. Ant. Gaudent in ccelis. [34]. \5. Exsultiibunt. Vesper@ de sequenti, Commem. p r ~ c e d .

D

18. S. Josephi a Cupertino Confessoris.
Dup Iex.
In I. Vesperis, ad Magnificat, Antiphona.
I

I. D

F -

-n
I

-

I

n

n

J

me- a

est absc6ndi-ta

cum ~ h r i s t oin De-o.

E u o u a e.
Oratio.

eus, qui a d unigenitum Filium tuunl exaltiitum a terra 6mnia triihere disposuisti: j- perfice propitius; ut mdritis et ex6mplo seriiphici Confess6ris tui Josephi supra terrenas oinnes cupiditiites elevhti, * ad eum pervenire mereiimur. Qui tecum vivit et regnat in unitiite.

D

Commem. SS. Stigmaturn S. Francisci. Ant. Hic vir. [49].
f:. Signiisti. ut supra.

Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. p r ~ c e d .

Festa Septembris. 19. 20.

473

19. SS. Januarii Episc. et Socior. Martyrum.
Duplex. Oratio. eus, q u i nos Bnnua sanct6run1 Alirtvrunl tu6runl Januiirii et Soci6rum ejus solemnitate lietificac: concede propitius; ut quorum gaud6mus meritis, * accendimur excmplis. Per D6minum.

D

+

Pro Commem. S. Josephi a Cupertino.
Ant.

IV. E

!C P

I

* 6mni - a
I

n

n

n

n n n .

de-tri-m6ntum esse
I

'

. r

=

1

= propter
n n

n

E ==
I

1. a n n v

emi-n6ntem sci - 6nti - am Je-su Christi D6mi-ni me - i.

E u o u a e. Y. Justurn dedrixit.
Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. prarced.

20. SS. Eustachii et Sociorum Martyrum.
Duplex. Oratio. eus, qui nos conckdis sanct6rum Alhrtyrum tu6rum Eustiichii et Soci6rum ejus natalitia c6lere: t da nobis in zt6rna heatitiidine * de e6rum societate gaudere. Per D6minum.

D

Commem. SS. Januarii et Sociorum. Ant. Gaudent. [3-2]. 13. Essultiibunt. Oratio. Deus, qui nos Qnnua. ut supra. Vesp. de sequenti, Commem. prarced.

474

Festa Septembris. 21. 22.

21. S. MATTHEI Apostoli et Evangelist=.
Duplex
2.

classis.

Oratio.
B e r i t i Ap6stoli et Erangelista: hlatthsi, Dbrnine, prPcibus adjuejus v6mur: j- ut quod possibilitas nostra non tibtinet, rlobis intercessi6ne donetur. Per D6minum.

V. Exsultiibunt.

Commem. SS. Eustachii et Soc. Mart. Ant. Gaudent. [34].

In (I. Vesp., Commem. sequentis, et SS. Mauritii et Socionlnz Martyrum.
I I . , , I , ~ I I I . I / ' I , I ~ , , I ,
I I , . I l i l l , / l l l l l I I I I ' ~ ' I I r ' I l r . C

22. S. Thomae d e Villanova Episc., Conf.
Duplex. (111. t. v.)
In utrisque Vesperis, ad Magnificat, Antiphona.

ma - net in skcu -1um s k u - l i .

E

LI

o u a e.

Oratio.
eus, qui besturn Thorllani Yontificem irrsiglris in p5uperes miseric6rdiae virtiite decoriisti: f- q u & s u n ~ u s ;ut ejus intercessibne, in omnes qui te depreciintur, * divitias miseric6rdix tuze benignus e f f ~ n d a s . Per D61ninuln

D

Deinde Commem. SS. Mauritii et Soclorum Martyrum. Ant.
Istdrunl est eniln. [31].

Y. Lxtiimini
Oratio.

in D6mino.

omni~~oterrs Deus, ut sanct6runr RIGrtyruul A nnue, qu&sunlus et Soci6runt e-jus 110s lztificet festiva sol6ri1- . tubrum hlauritii
,

Festa Septembris. 23. 24.

475

nitas: * ut quorurn suffriigiis nitinlur, e6rum natalitiis glori6nlur. Per D6minum.

In I/. Vesperis, ad MagnrBcat, Ant. Dispersit, ut supra. Commern. sequentis et S. Thecle &ginis et Martyris.

23.

S. Lini Papaz, Martyris.

Ant. Iste Sanctus. [15]. Fj. G16ria et hondre. Or-atro.
D e u s , qui nos beiti Lirli Martyris tui atque l'ontificis 5nnua solemnit5te Iztificas: -f concede propitius; ut c i j u s natalitia cblimus, * de ejfisdeni 6tiam protecti6ne gaude51nus. Per D6minum.

Deinde Comrnem. S. Theclze Virginis et Martyris. Ant. j'eni
sponsa. [36]. TS3. SpGcie tua. a, qu&sumus onlrlipotens Deus: * ut qui bezitcr. Theclx Virginis et Alhrtyris tux: natalitia c6limus, et 6nnua solemnit5te lxt6mur, et t a n k fidei profici61llus es6mplo. Per D61lliiiunl.

Oratio.

D

Vesp. de sequentr, Comrnem. preced.

24. Festum B. M a r i e Virginis d e Mercede.
Duplex majus. Ornnia ut
ZIZ

Festis B. M. K, [71], preter Orationem. Oratio.

eus, qui per gloriosissin~anlFilii tui I\latrenl, ad l i b e r h d o s Christifideles a potestate pagan6ruln, nova Ecclesiam tuam prole amplificiire dign5tus es: f- przesta, qu&sunius; ut quanl pie veneramur tanti 6peris institutricem, ejus p5riter meritis et intercessi6ne, * a peccatis 6rnnibus et captivit5te d$monis liber61nur. Per eiimdern D6minum.

D

Commem. S. Lini. Ant. Qui ~lult.[16]. Y. Justus ut palma.

476

Festa Septembris. 26. 27. 28.

26. SS. Cypriani et Justin= Martyrum.
Oratio.
Cypriini Ddmine fdveant Beat6rum AIhrtyrumconc6sseris et Justinre nos Ddminum. * continu6ta prxsidin: + quia non ddsinis propitius intudri, quos trilihus auxiliis ndjuvbri. Per

27. SS. Cosmaz et Damiani Martyrum.
Semiduplex.
p r z e s t a , qu$sumus omnipotens Ueus: t ut qui sanct6rum MBrtyrunl tudrunl Cosinae et DamiAni natalitia cdlimus, * a cunctis malis immin6ntibus edrum intercessi6nihus liberknlur. Per Ddnlinum.

Oratio.

Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. praeced.

28.

S. Wenceslai Ducis, Martyris.
Sernidup lex. Oratio.

eus, qui behtum Wenceslhum per inartfrii palmanl a terrkno principatu ad coelbstenl gldriam transtulisti: -j-ejus prdcibus nos a b omni adversithte custddi, * et ejiisdem tribue gaud6re cons6rtio. Per Ddminum.

D

Commem. SS. Cosmae et Damiani. Ant. Gaudent in coelis. [34].

V. ExsultBbunt.
Vesp. de seqrrenti, sine Commem. prated.

Die 29. Septembris.

In Dedicatione S. Michaelis
Archangeli.
Duplex
2.

classis.
1V. A*
I

I N I. V E S P E R I S .
1. Antiph. I

Crm

I

I

9 1 1 1
I

n

----

I ,

1

I

te-tit Ange-lus juxta a-ram tern-pli, ha-bens

*

thu-ri-bu-lum bure urn in ma-nu su - a.

-

-

T. P. kle-lii-ia.

E u o u a e . Psalmi u f in I. Vesperis de Communi A~osfolorum.
2. Ant.

VII. a

p

I

~

I

9

I

n r

I

I

I

'

urn prae-li-a-re - tur

Nlicha-

478

Festa Septembris. 29.

dra-c6-ne, audi- ta

est vox di-c6nti - urn:

Sa-lus De- o

ED +r --

n n l n l
>

I

b

4
3 . Ant.

I

no-stro, alle-1C-ia.
I

E u o u a e.
I I

I I I

I

VIII. G

I
I

A

A

1

1

I , - I

I
I n

"

D

-

11,
I

rch6ng.e-le Micha -el,

* consti-tu - i

t e princi-pern

super omrles G-nimas sus-ci-pi - 6ndas. T. P. Alle- lli- ia.

E u o u a e .

T pereg. .
m

I

' I , ' I ,
LI

n-ge- li D6-mi- ni ,

*

D6-mi-num be-ne-di-ci-te

I

1 -

E u o u a e.
5 . Ant.

Vll. s
A

f

g

A
I

.
-

m

I]

n

I
~

nge-li, Archiinge-li,

* Thro-ni
1-

e t Domi-na-ti- 6nes,

~~p

p

T-

Princi-pi - t u s e t Po- test6

- tes, Vir-tli-tes coe-16 - rum,

Festa Septem bris. 2 9.

479

Sla
11.

IaudA-te D6mi-n~lm c e - l i s , alle-lti-ia. E u o u a e. de Capitulun~. Apoc. I. 'onificii~itDeus q u z op6rtet fieri cito, j- lot~uensper Angelum suum servo suo Joiinni, qui testim6niun1 perhibuit yerho Dei, * et testim6iiiunl Jesu Christi, quzclinlque idi it.

Hymnus.

II

---t

I e splendor et v i r - t u s Pa-tris, T e vi-ta Je-su
I I r - I c6r-di - um, Ab o-re qui yen-dent tu-o,Laudiimus in-ter

-I
I

,

I I ,

I n - I

14. v I

'

I

l n

rm

I
m
m
I

n Ange-10s. 2. Ti

-

'"

I

3 . 4

A

II

n-7 II

bi mil-le densa

mil-li- um Du-cum

co-1-6-na m i - li- t a t :

Sed 6x-pli-cat vic

- tor

cru-cem

Micha- el sa-lti-tis signi- fer. 3. Dra- c6-nis hic di

- rum

ca-put In i-ma pel-lit --

t5r-ta-ra,

Du-c6mque cum
I

II re - b6l-li-bus Coe-l6sti a b ar-ce flil-mi-nat. 4. Con-tra

-

7
I I

h =

.
I I i n1

480

Festa Septembris. 29.

+I

du-cem su - per-bi-ae Sequiimur hunc nos prin-ci-pem,
I

I n U t de-tur ex A-gni throno No-bis co-r6-na gl6-ri-ae.
I

i 4. v I).

L

n

n

I
I

I

I

m

.+

I
I
I

n n
m

I

5. P a - tri simlilque

n n n n Fi- li o, Ti-bique Sancte Spi-ri-tus,

F

n1 I

I

-

Sicut fu- it, sit j8gi-ter Sreclum per omne gldri-a. A-men.

Y. Stetit Angelus justa aram te~npli.
I$. Habens thuribulunl Gureum in manu sua.
Ad Magnificat, Antiphona.

urn sacrum mystk-ri- um

* cCrne-ret

J o -Annes,

Arch6nge-lus Mi-cha el tu-ba ckci-nit: Ignb-sce Ddmine

-

De-us noster, qui 6-pe- ris librum, et sol-vis signb-cu-la

e
I

1

I I
I

I

!'

. 3
I

I

n

n n m - n

I

-

e - jus, alle-16-ia.

E u o u a e .

Festa Septembris. 29.

48 1

Oraflo. eus, qui miro 6rdine Angel6rum ministPria hominiimque dispensas: -/- concede propitius; ut a quibus tibi ininistrantibus in ccelo semper assistitur, * a b his in terra vita nostra munihtur. Per D6minum nostrum.

D

1N 11. VESPERIS. Ant(bhona? ut in I. Vesperis. Psalrni ut in I. Vesp. de Communi Apostolorum, sed loco ultimi: nes reges terrz: :k quia audiB Psalmus 137.
onfitkbor tibi D6mine in toto eorde meo: * qu6nianl audisti verba oris mei. In conspectu Angel6rum psallam tibi: * adoriibo a d templum sanctum tuum, et confitebor n6mini tuo: Super miseric6rdia tua et verithte tua: * qu6niam magnifichsti super omne, nomen sanctum tuum. In quacdmque die invociivero te, exhudi me: * inultiplictibis in hilima mea virtiitem. Confiteantur tibi D6mine om-

C

I

runt 6mnia verba oris tui: Et cantent in viis D6mini: * qu6niarn nlagna est gl6ria D6mini. Qu6niam excelsus DBminus, et humilia respicit: * et alta a longe cogn6scit. Si ambulavero in m6dio tribulatibnis, vivifichbis me: j- et super iram ininlic6rum me6runl extendisti manum tuam, * et salvum me fecit dextera tua. D6minus retribuet pro me: t Dbmine, miseric6rdia tua in s$culunl: * 6pera minuurn tuarum ne despicias.
.
~

Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis.

I In consp6ctu Angeldrum psallam tibi Deus nleus. ( .
Q. AdorAbo ad templum sanctum tuum, et confitebor n6mini

tuo.

Ad Magnificat, Antiphona.
-

I

1.

D2

m

m

m

I

R
I.

I

m

rinceps glo-ri-o- sissi-me,

* Micha - el ArchBnge- le,
m
m
I

7 ++ L .+
--

I1

E
-

urn

I

m
I
I

-

n

R

1

m

e - sto me-mor
Vesperale Romanurn.

I

m

no-stri: hic et u-bi-que semper
31

482

Festa Septembris. 30.
I

.

=

n

I

I

d
I

n

I

pre-cd

-

re pr: no- bis Fi-li- urn

t'! L al-le - lii-ia.
I

"-l-n,

L.
m

E u o u a e. Comrnern. sequentis.

30. S. Hieronymi Presbyteri, Confessoris

e t Ecclesim Doctoris.
Duplex.

In utrisque Vesperis, Ant. 0 Doctor bptirne. [42].
T?. Amavit eum.

Oratio. D e u s , qui Ecclksiaz tuie in expondndis sacris Scriptdris beeturn Hier6nymum Confess6rern tuum, Doct6rem maximum provid6re 'dignritus es: t przsta, qugsumus; ut ejus suffragantibus mkritis, * quod ore simul et 6pere dbcuit, te adjuvente exercCre vale8mus. Per D6minum. In I , . Vesp., Commem. sequentis (S. Remigii, 490).

FESTA OCTOBRIS.
Dominica 1. Octobris.

In Solernnitate Ss. Rosarii B. M.V.
Duplex
2.

classis.
V111. G

I N I. V E S P E R I S .
1. Antlphona.

1

eb

uze est ista,

* spe-ci - 6 - sa

-

sic-ut co- lcrnba,

.- qua- si ro-sa plant& - ta

su-per ri-vos aqu6-rum?

E u o u a e . Psalmi ut in Festis B. M. V , [72]. .
2. Ant.
1 I
I

VI. F

QI(

k h n

I

+

C,

n i l " m I

=

I

irgo po-tens

*

- n n sic- ut turris Da-vid: mille clfpe - i

m

rn

484

Festa Octobris. Ss. Rosarii B. M. V.
1
I

e

I

I I

n

I

n

,

pen-dent ex e

-

a

, ,

a,

omnis

arma-tii-ra

f6r-ti- um.

n

e

- ve
n n
I

Ma-ri
I

- a, * gr8-ti - a plena:
I
I
L I ,
b

D6mi-nus te-cum:
I I

"

,

I

be-ne-dicta t u
VII. a

,

-Bri-bus. in mu-li m m m
~

m n m d n
I

I

E u o u a e.

P
e-ne-di-xit t e D6mi-nus

-

n I

n n,II

I

*

in vir-tli-te su-a:

qui - a per t e
1

ad ni-hi-lum red-6-git in-i-mi-cos nostros.

E u o u a e .
5. Ant. III. a
I I

I

I

I I

m

I I

I

31

I

I

n

I

i-d6-runt e - a m

* fi-li - ze

Si - on vern8n-tem in

..

fl6-ri-bus ro-s6-rum, et be- a-tis-simam prae- di-ca-v6-runt.

Festa Octobris. Ss. Rosarii B. M. V.
I I I I

485
-

I

>

I

E u o u a e. Capitulum. Eccli. 24. 39. n me griitia omnis vize et verithtis, j- in me omnis spes vitae et virtbtis: * ego quasi rosa plantlita super rivos aqulirum f'ructificiivi.

Hymnus. I(
I

11.

n

I

I

I

n

n p I
I

I

$ m e

. -

1

~e-16-stis aulae Niinti- us, Arciina pandens Niimi-nis, n k . n n I n I I m F . m '

L ,

-

I

I

I

I

*

Ple-nam sa-lri-tat grii-ti a
I

-

I
I

n

I

-pro - pinquam siinguine Matrem J o - i n n i s vi- si-tat, d 2.Virgo
m

Pa-rhntem Virgi-nem. q m - n , J n p I ' De
I
1

-i

-

n

n

n

m
I
I

k
1

Qui clausus alvo g6-sti- ens Ad-6sse Christum ntinti- at. I I n I n, n rn n n " I
I

I

-

I

I

I

eL

--

3.Verbum, quod ante s&-cu-la E mente Pa-tris pr6d- i - it,

E Ma-tris alvo Vir-gi-nis Mor-tii - lis in-fans nisci-tur.

4. Templo p u - 61-lus si-sti-tur, Lsgi-que pa- ret Le-gi-fer:
1

-

486

Festa Octobris. Ss. Rosarii B. M. V.

Hic se Red-Cmptor phupe-re Pr6- ti- o redimptus immolat.

5.Quem jam d o - l ~ b a perdi-turn, Mox laeta Ma-ter inve-nit t

lgn6-ta doctis men-ti-bus

E-disse-rCntem Fi - li - urn.

6. Je-su, ti - bi sit gl6- ri - a, Qui na-tus es de Vir-gi-ne,

1

-

-

-

-

-

Cum Pa-tre e t al-mo

Spi - ri-tu,

In

sempi-tirna

1. Hegina sacratissimi Rosiirii, ora pro nobis. 7 I$. Ut digni effici6mur promissi6nibus Christi.
I. D

k-

Ad Magnificat, Antiphona. - ---+I + n
I I
I

I

+

e 6 - t a es

* Virgo
r I &

n Ma-ri a, De - i GBni-trix,

II,

n,rr
I

I

-

n

I

m

rn
I

-

I

tn rn

I

d

q u z cre di di-sti D6-mi-no: per-f6c-ta sunt in t e

- -

Festa Octobris. Ss. Rosarii Be M. V.

487
1

e

I

,

I

a-a--mT--4 n I

mri-=f+
I

q u z dic-ta sunt ti-bi:

I I -

I

-

in-ter-c6-de pro no-bis

ad D6rni-num D e - um nostrum.

E u o u a e.

Oratio. eus, cujus Unigenitus per vitam , mortenl et resurrecti6nem suam nobis salhtis retern= pr&nlia compar8vit: f- concede, qu$sumus; ut h x c n~ysteriasanctissimo beiitae Mariae Virginis Rosiirio recolkntes, * et imitkmur quod cbntinent, et quod promittunt assequsmur. Per e6mdem D6minum. Commem. Dominice occurrentis. Ad Completorium Tonus et Doxologia de 8.M I/.

D

IN 11. VESPERIS.
Omnia uf iz2 I. Vesperis, prceter sequentin.

Hymnus.

Te ju-gi amictam gI6-ri- a,

0 Virgo Ma ter, piingimus.

e

-

I

I

2. A-ve

I red - iindans ghu-di - o, Durn c6nci - pis, durn
Ma-ter be - 6- ta,

,

I

m
I

R

q
I

I

I

I

J

n+J

vi - si-tas, E t e-dis, of-fers, inve-nis,

488
n

Festa Octobris. Ss. Rosarii B. M eV.

m

m
I
I

I
I
I

I

I I
I

I

nr I
I

m

n

Fi - li-urn.

3. A-ve

do-lens, et in-ti-mo

In corde

Per-p6s-sa, prin-ceps Mhrty-rum. 4. Ave in t r - limphis ~

' .-

Fi li - i, In igni-bus Pa- r5- cli- ti,

-

In regni ho-n6-re

e

m

n
I

n'

2

gentes, chr-pi-te Ex his ro-sas myst6 - ri - is, Et pulchri n a-m6-ris
I

I .
I

4

1
I

'

rn

n

I
1
1

I

I "

4
1
1

incly- tz
1

Ma-tri co-r6-nas n6c ti-te. n
I
I

-

m

~

p

n

-.

I

6. Je.su

ti- bi sit gl6 - ri - a, Qui na-tus es de Vir-gi-ne,

Festa Octobris. Ss. Rosarii B. M. V.

489

Cum Pa-tre et almo

Spi- ri-tu,

In sempi- tkr-na

8. Regina sacratissimi RosBrii, ora pro nobis.
Eji. Ut digni effici5mur promissi6nibus Christi.

Ad Magnificat, Antiphona.
n
e-ii-ta Ma-ter

* et

inticta Vir-go, glo-ri - 6-sa

-

-

--

Re-gi-na mundi, sknti- ant om

- nes

tu-urn ju-vi

-

men,

=
n d - 4 quiclimque c6-lebrant tu-am sanctis-si-mi Ro-sii-ri-i
I

m

I

II L

Et jit Commetn. Dominic~.

Festa Octobris. 1 . 2. Die 1 . Octobris.

S. Remigii Episcopi, Confessoris.
Semiduplex ad libitum, vel Sinzplex de pracepto (m. t. v.) Ant. Sacbrdos et P6ntifex. [39]. Y. Amiivit eum. Oratio. D a , quzksumus omnipotens Deus: t ut behti Hemigii Confesdris tui atque Pontificis veneriinda solemnitas, * et devotidnern ilobis Augeat et sal6tem. Per D6minum. Vesp. de sequen ti, Commem. p r ~ c e d .

2.

Sanctorum Angelorum Custodum.
Duplex majus.

1. Ant. VIII. G

-

I N I. V E S P E R I S .
1
I

-

-

1

n

I n

I

m

n-ge - lis su - is

* De - us

I " ,

mand6-vit de te,

-

ut cu-st6-di - ant te

in 6mni-bus

vi

- is

tu

- is.

eg=,=
-~ ~-

n E u o u a e . Psalmi ut i n I. Vesp. de Communi Apost.
D~

"

11.

L'
9-n

e

2
I .
m

m

I

m

m

I

v

a u d h u s D6mi
n

-

n num, quem laudant Ange
I

J n

m

*
I

J

I

I

I

1

I
.

J1 -

- li,
I

l l

rn

I I

- I )
n

m

n

'

I

9

I n

I

I I
I

quem Ch6-rubim et SC-raphim Sanctus, Sanctus, Sanctus

Festa Octobris. 2.

491

3. Ant.

-{

I*g

-

f

mnn

I

h

I
I

I

I
I

I

- n b

i -

n-ge - li e - 6 rum

-

*

sem-per vi-dent

f5-ci - em

Patris me
4. Ant.

- 1,I.

qui

est in
I

cae-lis. E u o
I

rt

a e.

I

-1

L,"----P

e-ne-dictus De-us,

*

-qui mi-sit Ange-lum su-urn,

-

et bru it ser-vbs su os, qui cre-di-d6-runt in e - um.

-

-

I I

E u o u ae.
5. Ant. 111. a 2

.-[
I

I

I

I

I

'

R

n ,

- I -I .
rn

audii-te De urn

-

* omnes

- 1

I 3

Ange-li e-jus, laud&-te

e - urn omnes Virtii-tes e-jus. E u o u a e,
Capitulum. Exodi 2 . d 3 cce ego mittam Angelum meum, j- qui praecedat te, et cust6diat in via, et introdlicat in locum quem pariivi. * Obsbrva eum, et audi vocem ejus.

E

492

Festa Octobris. 2.

111.

{

=

C-

"-+? = ,

Hymnus. --

n u-st6-des h6-mi-num psiil-li-mus Ange - los,

Na-tG-rae frA-gi- li quos
I
I

P a ter
1 1I
I

-

iiddi - dit
I

Coe- lCstis
I
I
I

b =a ~ ' n n d

a ' 14.v " n c6mi-tes, in-si-di - Antibus Ne succGmbe-ret h6sti-bus.
I

n ,

rn

2. Narn quod corrli - e-rit pr6-di-tor Ange-lus, Concks-sis

egnn

m6 - ri - t o pulsus ho-n6 - ri- bus, Ar-dens invi - di
I
I

- a,

n I pkl-le-re ni- ti-tur Quos ce-lo

n

I
I

De - us

!n-m

n Ad-vo-cat.

1

k" h n -

3. H;C custos i-gi-tur pkrvi-gil ddvo-la, Avertens p l t r i - a
I

n

- m

I

n

I
I

I

n

n

de ti-bi crBdi-ta

T a m morbos 6-ni-mi, quam requi-

6-sce-re Quidquid non si-nit

inco-las. 4. Sanctae sit

Festa Octobris. 2.

493
m

E-- I

I

I

L I

I I

I

n m-=
I

= :-+j
n -

- - Tri -a-di laus pi - a jii-gi - ter,

Cu- jus perpk- tu - o

niimi-ne miichi- na Tri-plex h a x r6-gi - tur, cu-jus in
~

-

--

-

--

%. In consp6ctu Angel61-um psallam tibi Deus meus. Q. Adoriibo ad templum sanctum tuum, et confitkbor n6mini tuo. Ad Magnificat, Antiphona.
"Ill. 0

[-+ -

&,
sunt

-

- mnes

* ad-mi-nistra-t6-ri - i

spi- ri- tus,

in mi-ni-stk-ri- urn missi propter e - os qui haeredi-th-tem

ch-pi- unt sa-lli-tis. E u o u a e. Oratio. eus, qui ineffhbili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram cust6diam mittere dignhris: 3. largire supplicibus tuis; et e6run1 semper protectibne defkndi, * et zet6rna societhte gaudbre. Per D6minum. Commem. S. Remigii. Ant. Amhvit eum. [41]. X.Justum dediixit.

D

IN 1 . VESPERIS. 1 Antehoncr, Capitulum et Hymnus ut in I. Vesp. 490. Psalmi ul in I. Vesperis Apostolorum, sed loco ultimi, Ps. Confitkbor tibi . : .
qu6niam audisti. 481.

494
V;.
I11

F e s t a Octobris. 4. 5.

conspkctu Angel6rum psallam tibi Deus meus. I$. Adoribo ad templum sanctum tuum, et confitCbor n6mini tuo. Ad Magnificat, Antiphona.
I

a n c t i Ange-li

* Cust6des nostri,
I
I

' I

n
I

I

de-fCndi-te nos

I I

I

in p

i - 0,

u t non per-e

- ri - mus
--

in tre-mkndo

-

--

-

-

ju-di-ci- o.

E u o u a e.

4.

S. Francisci Conf essoris.
Duplex majus.

Oratio. eus, qui Ecclksiam tuam behti Francisci meritis foetu novae prolis amplificas: f tribue nobis ex ejus imitati6ne terr6na despicere, * et coeldstium don6rum semper participatidne gaudhe. Per D6minum.

D

In II. Vesp., Cornmem. sequentis.

5 SS. Placidi et Sociorum Martyrurn. .
Ant. Istdrurn est enim. [ 1 . W;. Laet6mini. 3]

Oratio. eus, qui nos concedis sanct6rum MBrtyruni tu6rum PlGcidi et Soci6rum ejus natalitia c6lere: .f. da nobis in aet6rna beatitlidine * de e6rum societhte gaud6re. Per D6minum nostrum.

D

Festa Octobris. 6. 7. 8 9. .

495

6 .

S. Brunonis Confessoris.

Duplex. Oratio. ancti Brunbnis Confess6ris tui, qu&sumus Dbmine, intercessi6nibus adjuv6mur': ut qui majesthtem tuam griiviter delinquendo offendimus, * ejus meritis et precibus nostrbrum delicthrum v6niam consequ8mur. Per Dbminum. In. 11. Vesp., Commem. sequenfis, et SS. Martyrum ut infra.

S
7.

+

S. Marci I. Pap=, Confessoris.

Ant. Sacerdos et Pbntifex. 1391. W. A m k i t eum. Oratio. xziudi Dbmine preces nostras: j- et interveniente beat0 Marco Confessdre tuo atque Pontifice, * indulgentjam nobis tribue placiitus et pacem. Per Dbminum. Deinde Commem. SS. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleli Martyrum. Ant. Istbrum est enim. [31]. y. Laetamini in Dbmino. Oratio. anct6rum Martyrurn tu6rum nos, Dbmine, Sbrgii, Bacchi, Marcdli et Apuleii beAta m6rita prosequ5ntur: * et tuo semper f5ciant am6re ferv6n tes. Per Dbminum.

E

S

Duplex. Oratio. 6mine Deus noster, qui beat= Birgittae per Filium tuum unigbnitum secr6ta celestia revel6sti: -f ipsius pia intercessihne da nobis fhrnulis tuis, * in revelati6ne sempitbrn2e gl6riae tuae gaudkre IztAntes. Per D6minum. In II. Vesp., Commem. sequenfis.

D

9. SS. Dionysii Episc., Rustici e t Eleutherii

Martyrum.

D

Ant. Ist6rum est enim. [31]. Y. Laetiimini. Oratio. eus, qui hodibrna die be5tum Dionfsium Miirtyrem tuum atque Pontificern virtdte constfinti= in passi6ne roborhti,

496

Festa Octobris. 10. 13. 14.

quique illi, a d praediclindunl gentibus gl6riam tuam, Hiisticum et EleuthCrium sociare dignBtus es: tribue nobis, quksumus, edrum imitati6ne pro am6re tuo pr6spera mundi despicere, * et nulla ejus adversa formidire. Per Ddminum.

Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. praeced.
, I ' ,

/.. , , 1. .,

I,

, , ,
I , .

, ,,. ,*

, , , , , , ,, ,, , , ', , ,
/

/

I.

V,

/I//,. ./NI/.,-N"/."I',,,I,,,,I

I,,',

,/ .,

10.

S. Francisci Borgize Confessoris.

Semiduplex. (m. t. v.) Oratio. dmine Jesu Christe, verae humilitAtis et exemplar et prkmiuin: -f quksumus; ut sicut behtum Franciscum in terreni h o n 6 ris contemptu imitatdrem fui gloridsum effecisti, * ita nos ejiisdem imitatidnis et gl6riz tribuas esse cons6rtes. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitite. Cornrnem. SS. Dionysii et Soc. Ant. Gaudent. [34]. X. Exsultibunt.

D

13.

S. Eduardi Regis, Confessoris.

Semiduplex. (m. t. v.) Oratio. eus, qui beAtum regem EduArdum Confess6rem tuum xternititis gldria coronhsti: JC fac nos, quksumus, ita eum venerhri in terris, * ut cum eo regnire possimus in coelis. Per DBminum. Vesp. de sequenti, Cornmem. p r ~ c e d .

D

1. 4

S. Callisti I. Papa, Martyris.

D

Duplex. Ora tio. eus, qui nos c6nspicis ex nostra infirrnithte deficere: * ad amdrem tuum nos miseric6rditer per Sanctdrum tudrum exempla reslhura. Per D6minum nostrum. Commem. S. Eduardi. Ant. Hic vir. [49]. %. Justum dediixit. Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. pra~ced.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Festa Octobris. 15.

S. Teresiaz Virginis.
Duplex.

In utrisque Vesperis, Hymnus.

R-'VIII.

I I

1

I

I

I

I

'

I n

I

-

I

I

" I

-

egis su-p6rni n6nti- a, Domum pa-ternam d6-se-ris,

Terris Ter6sa b5rba-Gs Christum da-t8-ra aut slnguinern.

+ ,
I
-

2. Sed te ma-net su -5-vi- or Mors, p e n a poscit diil-ci -or:

8
I
m
I

- I n 3

Di-vi-ni am6-ris cli-spi-de In vulnus ic-ta c6nci-des.

m

I I

I

I"

'

- I --d +

- -- --

-

-

3. 0 ca-ri-t5-tis vic-tima! Tu corda nostra cbncrema,

e I

I

,, " "
n
=

I

-n Ti-bi-que gentes cr6-di-tas
n
I

m

m

P .

I

I

,

I
I

'

I

A-v6rni ab igne li-be-ra.

4. Sit laus Patri cum Fi -1i o, Et Spi-ri-tu Pa-r6cli-to,
Vesperale Romanum.

-

32

498

Festa Octobris. 17. 18.

p r " n Ti-bi-quesancta Tri-ni-tas, Nunc et per omne s6cu-lum.

Oratio. x6udi nos Deus saluthris noster: -/- ut sicut de behtz Tergsiae Virginis t u z festivitite gaudemus; ita cmlestis ejus d o c t r i n ~ piibulo nutrihmur, * et piae devoti6nis erudihmur affkctu. Per D6minum nostrum.

E

Cornmem. S. Callisti. Ant. Qui vult venire. (161. ut palma.

VI.

Justus

S. Hedwigis Viduaz.
Sem iduplex. Oratio. eus, qui beatan1 Hedwigem a sgculi pompa ad hrimilem tuae crucis sequelam toto corde transire docuisti: -f concgde; ut ejus meritis et ex6mplo discamus p e r i t ~ r a s mundi calchre delicias, * et in amplexu tuae crucis 6mnia nobis adversintia superare. Qui vivis et regnas cum Deo Patre. Vesp. de sequenti, sine Commem. praeced.

D

S. LUCIE Evangelistaz.
Duplex 2. classis. Oratio. ntervhniat pro nobis, qu&sumus Dbmine, sanctus tuus Lucas Evangelists: f qui crucis mortificatidnem jljgiter in suo c6rpore * pro tui n6minis hondre portavit. Per D6minum.

I

I

,

In II. Vesperis, Commem. sequentis,

Festa Octobris. 19. 20.

19. S. Petri de Alcantara Confessoris.
Duplex. ( ~ n t. . v.) Ant. Similibo eum. [ 8 . 17. Amivit eum. 4] Orafio. D e u s , qui beitum Petrurn Confess6renl tuum admirhbilis paenitentice et altissimae contemplati6nis mlinere illustrAre dign5tus es: t da nobis, q u ~ s u m u s ; ejus suffragantibus mkritis, * carne ut mortificAti, facilius c ~ l C s t i acapihmus. Per D6minum. Vesp. a Capif. de sequenfi, Commem. prcrced.
\\\Y'.\

*'

\k'Ar\\~.M\\\>-\\

A\\

A\\\\\\'\\\\.\'.'."

~\\\\- ~\\\\\\"V ''

.'

~

*\ ~ %\\\'\\~.+A\\*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,

............................

\.\.A

\, .\\\\\\\\\\\\\,"\\\\

-

S. Joannis Cantii Confessoris.

.,,,.

ep-+b---

Duplex. In I. Vesperis, Hymnus.
I I

G-=a

entis Po-16nz gl6ri - a , Cle-rique splendor n6bi-lis,

--

IIgn
( .

n

I I

- $-A
I

-

De-cus Ly-c$-i, e t p6tri - z e

Pa-ter, Jo-Annes incly-te:

2. Legem sup&-ni Nhmi-nis Do-ces ma-gi-ster, et fa-cis:

-

I

+ I

Nil sci-re prodest, s6-du-lo Legern ni-tAmur ex-sequi,
n I I *
n

3, Aposto -16-rum li-mi- na Pe-des vi - &tor vi-si-tas:
n
,I
I

m

n

r(

-+-----I

n

p- - I
m
I

I I

m

n

c

+

t

n II

Ad pbtri - am ad quam tendimus, Gressus vi-brnque di-rige.
32*

-

I

I I

I m

IInII

-

500

Festa Octobris. 20.

4. Urbem pe-tis Je-rli-sa-lem: Sign6-ta sacro sanguine

bn
m -

m

I

l -n +

n

n

Chri-sti co-lis ve-sti-gi- a, Ri gsisque fu-sis fl&-ti-bus.

-

e
C

I

9

g

I

I n l n 4 n n , n w -5. Achrba Chri-sti vlilne-ra, Hz-re-te nostris c6rdi-bus, n n ,
I

m

w

n

I

n

n m n n
L

-

I

I

d.4

Ut co-gi-thmus cdnsequi

n - n Red-empti 6-nis pr&ti - urn.
I

1 I

n a

m

-

-I--4

-

6. Te prona mundi michi-na, Clemens ad-6-ret TYi-ni-tas,

Et nos no-vi per grh-ti - am, Novum caniimus ciinticum.

A-men.
Oratio. a, qu&sumus omnipotens Deus: j- ut sancti Joiinnis Confess6ris exemplo in scientia Sanct6rum profieikntes, atque dliis miseric6rdiam exhibkntes, * ejus meritis indulgentiam apud te ~ 6 m i n nostrum. u ~

D

I

i .

de Alcantara. Ant. Hic vir. [ 9 .W. Justurn. 4]

i

Festa Octobris. 20.

In 11. Vesperis, Hymnus.
VlII.

{

I

nK J .* n e depre-chnte, c6rpo-rum Lu es re-ck-dit,improbi

-

3
C1

1

1

-

m

q n

I

-

g+. q

~--

n

n

-11 n

n n

Mor-bi fugAntur, pri-sti-na R6de - unt sa-lfi-tis mfine-ra.

I "

n

n

-

-

2. Phthi-si fe-brique et irlce-re Di-ram redictos ad necem,
m m m

SacrA-tas mor-ti vic-timas ,

---ICm E-jus ra-pis e fhuci bus.

'

n n m

1

i

-

e

I

9
1

m

I

m 3. Te depre- chnte, tli-mi-do Merces ab-Act= fllimi-ne,

1 1 1 ,

-

m

I

m "a '

Tractae De- i po-t6nti - a

Sursum flu-unt re-tr6gra-dae.

--

- -- -

-

-

-

-

4. Cum tanta pos-sis s6-di-bus Ce-li lo-ch-tus, p6-scimus:

I = = i
I

-

I

I

I

1

m

1

Resp6nde vo-tis sfippli-cum, Et invo-cA-tus sfibve-ni. .'K

-.

502

Festa Octobris. 21. 25.

5. 0 una semper Tri-ni-tas, 0 tri-na semper Uni-tas:

Da, suppli-c6nte Ciinti o, /E- tkrna no-bis pr$-mi-a.

-

Commem. sequentis, et SS. Ursula? et Sociarum ut infra.

21.

S. Hilarionis Abbatis.

Ant. Similiibo eum. [48]. V. Amiivit eum. Oratio. ntercessio nos, quksumus Ddmine, beiiti Hilari6nis Abbatis commkndet: -f ut quod nostris meritis non valimus, * ejus patrocinio assequri~nur. Per D6minunl. Deinde Commem. SS. UrsuIae e f Sociarum firginurn et Martyrum. Ant. Prudentes. [57]. y. Adduc6ntur. Oratio. a nobis, quzksumus Ddmine Deus noster, sanct5rum Virginurn et hlrirtyrum tuirurn Ursulae et Sociarum ejus palmas incessibili devoti6ne venerhri: * ut quas digna mente non pcissumus celebrQre, humilibus saltem frequent6mus obsequiis. Per Ddminum.

I

D

25. SS. Chrysanthi et D a r i ~ Martyrurn.
Oratio. eatciru~n Mirtyrum tu6rum D6mine Chrysinthi et D a r k , quksumus, adsit nobis orQtio: t ut quos venerQmur obskquio, * edrum piunl jiigiter experiAmur auxilium. Per D6minum.

B

Festa Octobris. 26. 28.

503

2. 6

S. Evaristi I. Pap=, Martyris.

Oratio. nfirmitatem nostram rdspice, omnipotens Deus: j-et quia pondus pr6priae acti6nis gravat, * beiiti Evaristi Martyris tui atque Pontificis intercbssio gloridsa nos prdtegat. Per Ddminunl.

I

28. SS. SIMONIS et J U D E Apostolorum.
Duplex
2.

classis.

D

Oratio eus, qui nos per beiitos Ap6stolos tuos Si1n6ilem et Judam ad agniti6nem tui n6minis venire tribuisti: t da nobis e6runl gl6riam senlpitdrnam et proficiendo celebr8re, * et celebrando proficere. Per D6minum.

FESTA NOVEMBRIS.
Die 1. Novembris.

In Festo Omnium Sanctorum.
Duplex
I.

classis cum Octava.

I N I. V E S P E R I S .
1. Antlphona. I. f

+
em
2. Ant. I. f
I

n n n n n " m q R I n r rn d nemo p6t -e-rat, ex 6mnibus g6n-ti-bus, stantes an-te
I
I

I a n lI n
m

I

d

-

-

I

thro-num. E u o u a e. Psalm' ut in I. Vesp. a2 Communi Apostolorum.
[ e

E

& -

I

=

n

I

t b

C__I

n ,n

I

I

I

1

I

n

-

I

I

I n

I

I I
I

mi
I

I

t omnes Ange-li

* stabant in

circli i-tu thro-ni,

-

Festa Novembris. 1.

505

+I Ia

1

I

I

d

I

-----t-I

- n n
r]
1

I

I

I

tn

g 4

et ce-ci-dkrunt in consp6ctu thro-ni in fii-ci es su

-

- as,

--

--

et ado-ra-~&-runt um. E u o u a e. DeVlll. G b
I
1

1111

i- s m n -

+ l v i
in siingui-ne

ed-e-mi-sti nos,

* D6mi-ne De- us,
-

tu-o,

ex om ni tri bu, et lingua, et p6-pu -lo, e t
I
1 I

-

m -

na-ti - 6 ne:
[ C I E

-

et fe-ci-sti nos De - o nostro regnum.

E u o u a e .
4. Ant. VI11. G

I
n

I

ene-di-ci-te D6 -mi-num,

* omnes e - lkcti
- -

e-jus:

5-gi-te di- es lae-ti- ti- az, e t con-fi t6 mi- ni il-li.

506

Festa Novembris. 1.

ym-nus 1s-ra
I
I

-

n
I

I

n

-n
I

,
I

"-4
fi - li

* 6mni - bus

Sanctis e-jus:

- is

- el,

p6-pu-lo appropinqurinti si-bi:
4
I I

n n n haec est 6mni-bus Sanctis e-jus. E u o u a e. Capitulum. Apoc. 7. cce ego Joiinnes vidi 5lterun1 Angelum ascendkntem ab ortu solis, hab6ntem signum Dei vivi: f- et clarniivit voce rnagna quituor Angelis quibus datum est nockre terrae et mari, dicens: Nolite nockre terrae et mari, ileque arbbribus, * quoadiisque signemus servos Dei nostri in fr6ntibus e6run1.
I

-

gl6-ri a

-

n n r n

E

Hymnus.

cle-men- t i

-

am, Tu-ze ad tri-bti- nal gr8 - t i - ze,
n n

n

Patr6 - na Virgo p6stu-lat. 2. Et vos be- A-ta per novem

Di-stinc-ta gy-ros hgmi - na, Anti-qua cum praesknti-bus,
n

n

Festa Novembris. 1.

507

Fu-tli ra d a m n a p6l-li -te. 3. A

-

- p6sto-li

cum VQ-ti-bus,

Apud s e - ~ & - r u m Jh-di cem, Ve-ris re 6-rum fl&ti-bus

-

.-

--

-

Expbsci-te indulghnti- am. 4. Vos purpu-r8 ti Mhrtyres,

-

Vos can-di-d6 - t i pr&mi

-

o Confes - si - h i s , 6x-su-les

Vo-c6- t e nos in pQ-tri-am.5.Cho

-

1-6- a casta Virginurn,

Et quos e-r6mus in-co-las T r a n s m i -sit astris, c&li-turn

-

Lo-cii - t e nos in sBdibus. 6. Au - fCrte gentem p6r fi-dam

-

-

Cre-d6n-ti - u m d e f i - ni- bus, U t u - n u s omnes h-ni-cum

- -

508

Festa Novembris. 1.

-

0 - v i - le nos pastor regat. 7. De

-

-

-

o Patri sit gl6-ri a,

-

- Na-t6-que Pa-tris ti -ni - co, Sancto simul Pa-r6-cIi-to,

In sem -pi -t&-na s&-cu-la.

A-men.

v. Lae-thmi-ni

in D6mi-no, et exsultii-te justi.

&. Et glo-ri - Bmi-ni, omnes recti corde.

-

-

(Sic cantatur in I. Vesp. Festi tantum; alias in tono solito.)

A
I..

ee
n-ge li,

Ad Magnificat, Antiphona. --

- * ArchBnge -li,

= im i s~~

Thro

- ni

e t Do-mi-na -

Ch6-ru-birn atque SB-raphim : Patri - Brcha: k t Pro-phC-tae:

I

n

Festa Novembris. 1.

SO9

t -

k
-

sancti

le gis

-

Doctb - Gs,

A-p6 - sto

I

li

omnes:
I

t
n
I I

1

1

-

-

-

-

1
I
I

I I I

I ,

n Chri-sti MArtyres, sancti Confess6-res, Virgi-nes D6mi-ni,
n

!k

,

14

1

I
1

I
I
I

-

1+

:I m n n A - nacho - ri-tae, Sancti-que omnes, in-terc6
4 .
IC
CI

I

I

-

-

-

I

r n

-

-4

-

1111 , , - pro no-bis. di - te
14. ' 4

.

I

1

I

I

J

I

II

I

@n a r l A I m 3+&.L-

I

'

E u o u a e.

6

Oratio.
nos 6mnium Sanct6rum 0mnipotens sen~pitPrne Deus, quicelebritate veneriiri: j-quktubrum inbrita sub una tribuisti sumus; ut desideriitain nobis t u z propitiati6nis abundiintiam, multiplichtis intercess6ribus largi8ris. Per D6minum.

*

IN 11. VESPERIS. Antiphon@, Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis. Psalmi ut in I. Vesperis a2 Communi Apostolorum, sed loco ultimi, Ps.
Crkdidi. [9].

v. Exsul-tii-bunt

Sancti

in

gl6-ri - a.

Q. Lse-tablintur in cu-bi- li-bus su is. (Sic cantalur in die Festi fantum; alias in dono solito.)

-

510
VI. F

2. Nov. Commem. Omn. Fidel. Defunctorum.

-Ad Magnificat, Antiphona.
a

qu!m glo-ri - 6-sum est re-gnum, in quo cum

*

bj-+ 9 a 11

-

I
I

I

n

-n
r

~YCJ 111.1 I
L .

r

r
I

l

Chri-sto gaudent omnes Sancti! a-mic-ti sto-lis al- bis,

~e:~ufintur A

-

gnum quo

-

ciimque

i

- e-rit.
-

B

E u o u a e. Dicto Benedichmus D6min0, dicuntur Vesper@ Defunctorum et Completorium, ut inferius adnotantur. S i autern hodie fuerit Sabbatum, fit Commem. sequenfis Dominic@, et Completorium dicitur de Dominica ut in Psalterio.

Die 2. Novembris.

I n Comrnernoratione

Ornnium Fidelium Defunctorum.
Duplex.
In II. Vesperis Ornnium Sanctorum, nisi sit Sabbatum, vel die 2. Novembris Festum Duplex 1 classis occurrat, ef hoc in casu in . II. Vesperis Dominic@ vel Festi currentis, post T31. Benedichmus D6min0, immediate dicuntur Vesper@ Defuncforum incipiendo absolute ab Antiphona Placdbo, art notantur infra, [a]. Antiphone ad Vesperas ante ef post Psalmos et Canticurn integrcz dicuntur.

2. Nov. Commem. Omn. Fidel. Defunctorum.

511

Repetita post Canticum Magnificat Anfiphona, dicitur Bexis genibus : Pater noster. secret0 USQUP ad

VI. Et ne nos indficas in tentatidnem,

4.. Sed libera nos a malo. Y. A porta inferi. 4.. Erue D6mine h i m a s e6rum.

X. Requiescant

in pace. I. Amen. )

Wj. D6mine ex5udi orati6nem meam.
Wj. D6minus vobiscum. I$. Et cum spiritu tuo.

9. Et clamor meus ad te vhniat.

F

Oremus. Oratio. idklium Deus 6mnium C6nditor et Redemptor, anim5bus fainul6rum famularcmque tuaruin remissi6nem cunct6rum trfiue peccat6ruln; j- ut indulgentiam, quanl semper optaverunt, * piis supplicati6nibus consequiintur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitBte Spiritus Sancti Deus, * per 6mnia skcula s ~ c u l 6 r u m .8.Amen. T$. Requiem aeternanl dona eis D6mine. 8. Et lux perpetua 16ceat eis.

V. Requi - &scant in pa-ce. Q. Amen.
Et ita absolvuntur Vesper@Defunctorum, neque aliud adjungitur. AD COMPLETORIUM. Non dicitur Jube donlne, nee LRctio brevis, neque %. Adjut6rium nostrum, neque Oratio Dominica; sed f acta Con essione et Absof lutione, statim sine Anfiphona incipitur a Psalmis, qui erutzt de Feria vel Dominica currenti; et in Jne cujuslibef Psalmi dicitur:
Requiem aeternam ceat eis.

*

dona eis D6nline.

Et lux perpetua

*

Id-

[Psalmi autem ad Completorium cantantur in tono in direcfum.] W l e t i s Psalmis, statitn subjlrngitur Canticum Nunc dimittis (sub eodem cantu), in cujus _fineadditur Rbquiem a t h a m , ut supra. Absoluto autem Cantico, dicitur flexis genibus . Pater noster. secret0 usque ad 4. Et ne nos ind6cas in tentati6nem. Q. Sed libera nos a
malo.

512

Festa Novembris. 3. 4.

%. A porta inferi. I$. Erue Ddmine iininlas e6rum. %. Requiescant in pace. qt. Amen. \55. D6mine exhudi orati6nem nleam. 8. Et clamor meus ad te vkniat. %. D6minus vobiscum. qt. Et cum spiritu tuo. Oremus. Oratio. PropitiBre, qudsumus D61nine, animiibus 6mnium famul6rum famulariimque tulrum, pro quibus majesthtem tuam suppliciter exoriinlns: -f ut per hwc pize deprecatidnis officia, * pervenire mereantur ad rkquie~n sempitkrnam. Per D6minum nostrum . . . Q. Amen. Vj. Rkquiem aetbrnam dona eis D6mine. I$. Et lux perp6tua 16ceat eis. Y. Requiescant in pace. I+. Amen. Et ita absolvitur Completorium, neque aliud adjungitur.

3. 111. Die infra Oct. Omnium Sanctorum.
Vesp. de sequenti, Commem. Octave, ac SS. Vitalis et Agricol~ Mart.

4.

S. Caroli Episcopi, Confessoris.
Duplex.

Oratio. cclksiam tuam , Dbmine, sancti Clroli Confess6ris tui atque Pontificis continua protecti6ne cust6di: f- u t sicut illurn pastoriilis sollicit6do glori6sum rkddidit; * ita nos ejus interc6ssio in tuo semper fAciat am6re ferventes. Per D6minum nostrum.

E

Commem. O c t a v ~ 510, et S S . Vitalis et Agricola Martyrum. , Ant. Ist6rum est. [31]. Vj. Lzethmini. Oratio. rzesta, qu$sumus omnipotens Deus: * ut qui sanct6rum MBrtyrum tu6rum Vitiilis et Agricolze sol6mnia c6limus, e6rum apud te intercessi6nibus adjuvemur. Per D6minum. In II. Vesp. Commem. O c t a v ~ .

P

Festa Novembris. 5 . 6. 7 . 8. 9. 10.

513

5. 6. et 7. Infra Oct. Omnium Sanctorum.
Die 7. ad Vesperas, Duplex majus. Omnia ut in I. Vesp. Festi, 504, Commern. SS. Martyrum Quatuor Coronatorum. Ant. Isthrum est. [31]. \K. Exsult5bunt Sancti in gl6ria. 8. Laetabiintur in cubilibus suis. Oratio. r ~ s t a qu&sumus omnipotens Deus: * ut qui gloririsos MBr, tyres fortes in sua confessi6ne cogn6~imus,pios apud te in nostra intercessibne sentiBmus. Per D6minum.

P
8.

Octava Omnium Sanctorum.
Duplex rnajus. Vesp. de sequenti, Cornmem. preced.

9. IN DEDICATIONE ARCHIBASILICE SS. SALVATORIS.
Duplex
2.

classis.

Omnia ut in Cornrnuni Dedicationis Ecclesie, [%I. Commem. diei O c t a v ~Omn. Sanctorum. Ant. 0 quam. 510. VS. ExsultGbunt. In Vesp. Cornmem. sequentis, et SS. Martyrum ut infra.

10.

S. Andreze Avellini Confessoris.
Duplex.

Ant. Simil5bo. (481. q. AmAvit eum. Oratio. eus, qui in corde be5ti Andre= Confess6ris tui, per Brduum quotidie in virtiitibus proficiendi votum, admir5biles 'ad te ascensi6nes disposuisti: -f concede nobis, ipsius meritis et intercessi6ne, ita e j h d e m gr5tiae participes fieri; ? ut perfecti6ra semper exsequentes, ad g16riae tuae fastigium feliciter perdu& mur. Per D6minum.

D

Vesperale Romanurn.

33

514

Festa Novembris. 1 1.

Deinde Commem. SS. Martyrum Tryphonis,Respicii et Nymphae. Ant. Ist6rum est. [31]. W;. Ixt8mini. Oratio. ac nos, quksumus Dbn~ine, sanct6rum J.16rtyl-um tu6rum Tryphbnis, Respicii et Ngrnphz sernper festa sectsri: * quorum suffriigiis protecti6nis tux dona sentismus. Per D6rninu1-11.

F

Vcsp. a Capit. de sequenti; Commem. prcuced., et S. Mennar Martyris.

11.

S. Martini Episcopi, Confessoris.
Duplex.

IN I. VESPERIS. S i dicendcu sunt integra?,
1. Ant. VII. a

n

I
I

n n n r ~ q ,
' I V +

I

I

i-x6-runt dis-ci-pu-li

* ad

n !I_ __ be- 6-tum Mar-tinum:

, - 3

rn

"

m

Cur nos, pa-ter, d6-se-ris? aut cu i nos de-so-li-tos

-

re - linquis?

In - vii-dent e-nim gre-gem tu
I

-

urn

em=
.
2. A n t

n n lu-pi raph-ces. E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorurn.
VII. c

n

1 1 - 1 ,
I

6

- m i - ne,

4:

si ad-huc p6-pu - l o tu

-o

sum

Festa Novernbris. 1 1 .

515-

ne-ces-s6-ri us, non re-cliso lab6-rem: fi - at vo-llintas -

tu-a.

E u o u a e.

on
4. Ant.

=

fl
n *

-tn q n - i - + ~ - n T ~

vi-rum in-ef-fi-bi-lern!

*

nec la-b6-re victum,

nec rnor-te vin-c6n-durn: qui
I

nec mo-ri

timu

- it,
-

' 7
n

nec vi-ve-re re-cu-si-vit. E u o u a e.

-n n n
1

I

"

C

-

N

~

'

~

n invictum ab o-ra-ti - 6 -ne spi-ri-turn non re-la-xi - bat,

It--

n

?

it.*
I
I

:

-

5. A t .

VIII. G

[

--

t
ar-ti-nus

-

rr-

* Abra-hae

-

si-nu 1%-tus ex-ci-pi-tur:

5 16

Festa Novembris. 1 1.

__C___I_

e- I R 11.

-ingre-di-tur: hymnis cae-lksti-bus hono-rii-tur.E u o u a e.
Capitulum, Hymnus et
D

z

n

+
m

=

X. de

Communi Con/ Potzt., [36].

Ad Magnificat, Antiphona.

-

1 I n ,
I

be-Atum vi-rum!

* cu -jus A-ni-ma

I '

n
I

I

n

n

,n -

p6s-si-det: unde exsliltant Ange-li, lzetiii~tur Archinge-li:

cho rus Sanct6rum procliimat, turba Vir-gi-num invi-tat:

-

-

-

-

-

--

-

-

I

Mane no-bis-cum in

ae-tkrnum.

Deus

Oratio. , qui c6nspicis quia ex nulla nostra virtilte sul>sistiillus: -/- conc6de propitius; ut intercessi6ne behti Martini Confess6ris tui atque Pontificis, * contra 6mnia adv6rsa muni5mur. Per D6minum.

Commem. S. Andree Avellini. Ant. Hic vir. [49]. V. Justu~ll ded6xit. Postea S. Mennae Martyris. Ant. Iste Sanctus. [15]. Y. G16ria et hon6re.

jq-fqF-k

Mar-ti

- nus,

hic pauper et m6-di-cus, cce-lum di-ves

-

m

I

I

pa-ra-di-sum

-

1

-

E u o u a e.

I

!

.
I

?

Festa Novembris. 1 1 .

5 17

P

Oratio. rzesta, q u ~ s u m u s omnipotens Deus: * ut qui beiiti i\ienn,.e Mirtyris tui natalitia c6limus, intereessibne ejus in tui n6ininis anlcire robor6mur. Per D6minunl.

IN 11. VESPERIS.
Antiphone ut In I. Vesperis. Psalmi ut Communi, [40].
itz

I(. Vesperis de

Capitulum, Hymnus et 4. de Cornrnuni, [41].
Ad Magnificat, Antiphona.
1.D

[

-

1

be - &-turn Ponti- fi- cem ! qui to-tis vi-sc6-ri-bus

*

di-li-g6 b-at Chri-stum Regem, et non formi-d&-bat

-

imp6-ri

-i

--

prin-ci-pi-tum : o sanctis-si-ma A-nima !

quam etsi gM-di - us per-se-cu-t6-ris non bbstu-lit, palmam

tamen mirtf-ri

- i non ami-sit. E

u o u a e.

Cotnmem. sequentis.

5 18

Festa Novembris. 12. 13. 14.

12.

S. Martini I. Papze, Martyris.
Semiduplex.

Ant. Iste Sanctus. [15]. P G16ria et hon6re. : . Ora tio.
nos behti hlirtyris tui atque Pontificis iiilrlua Deus, qui de ejfisdemMartiniconc6de propitius; ut cujus rlatalitia solelilnitlite iztificas: t cblirnus, * 6tiam protecti6ne gaudeimus. Per D6minum nostrum.

Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. p r ~ c e d .

13.

S. Didaci Confessoris.
Sem idrrplex. Oratio.

0n~nipotensseinpit6rne Deus,zquie clispositi6ne 1nirAbili infirma lnundi eligis, ut fcirtia q u q u confundas: t concede propifius humilithti n o s t r a ; ut piis beiiti Didaci Confess6ris tui precibus, * ad per6nnem in cadis gl6riam suhlimAri mereiinur. Per D6lninun1. Commem. S . Martini Pap@, Martyris. Ant. Qui vult. [16]. T. Justus ut palma.

Vesp. de sequenti, Conzmem. p r ~ c e d .

14.

S. Josaphat Episcopi, Martyris.
Duplex. Oratio.

xcita, quri.sunlus Dbmine, in Ecclesia tua Spiritum, quo re. pletus beitus JGsaphat Martyr et P6ntifex tuus hnima~n suam pro 6vihus p6suit: j- ut eo intercedente, 110s quoque e6deni Spiritu moti a c roborliti, * tininlam nostram pro fritribus p6nere non rereimur. Per D6minum . . . in unitite ejhsdenl Spiritus Sancti Deus. Commem. S . Didaci. Ant. Hic vir. [49]. Y. Justurn dedi~xit.

E

Vesp. a Capit. de seq., Commem. preced.

Festa Novembris. 15. 17. 18. 19.

15.

S. Gertrudis Virginis.

Duplex. Oratio. , qui in corde b e i i t ~Gertriidis Virpinis juciindam tibi D e z a n s i 6 n e r n prxpariisti: t ipsius m6rltis et intercessi6ne cordis nostri mAculas clem6nter abstbrge , * et ejlisdem tribue gaudere cons6rtio. Per D6minunl nostrum. Commem. S. Josaphat. Ant. Qui vult. [16]. 731. .lustus ut palma.

17. S. Gregorii Thaumaturgi Episc., Conf.
Semiduplex.

Oratio. a , qu$sumus olnnipotens Deus: t ut beiiti Greg6rii Confess6ris tui atque I'ontificis venerAnda solt5mnitas, * et devoti6nem nohis hugeat et salfitem. Per D6minum. Vesp. de sequenti, Commem. primed.

D

18.

In Dedicatione Basilicarum SS. Petri et Pauli Apostolorum.

Duplex majus. Omnia de Communi Dedicationis Ecclesi~,[66]. Oratio. Deus, qui nobis per singulos annos. [70]. Commem. S. Gregorii Thaumat. Ant. Amiivit eum. [41]. Y. Justum dediixii. In Il. Vesp., Commem. seq., et S. Pontiani Papcl~,Martyris.
\\\

.

-- . ~, , \\ y \q ,Y \

\,,, \,,

.",. .. . ;

. ,

.,LV

\

, \

.

\

:

\

~.->\k

\\\~\.\,,

, \

19.

S. Elisabeth Vidue.

Duplex. Ant. Simile est. 164). VI. Specie tua. Ora tio. u6rum corda fidelium, Deus miseritor, illdstra: et beatx: Elisabeth precibus glori6sis fac nos pr6spera mundi despicere; * et -coel6sti semper consoIati6ne gaud6re. Per D6minum.

T

520

Festa Novembris. 20. 21. Commem. S. Pontiani Papa?, Mart. Ant. Iste Sanctus. [15].
et hon6re.

X. G16ria

Oratio.

1 dus pr6priz intercessiogravat, be6ti Ponti6ni hlertyris tui atacti6nis que Pontificis glori6sa nos pr6tegat. Per D6minum.
Vesp. a Capit. de sequenti, Commem. praeced.

11firmitBtem nostram respice, omilipotens Deus: : h t quia pon-

20.

S. Felicis de Valois Confessoris.
Duplex. (m. t. v.) Oratio.

, qui b e a t u ~ nFelicem Confess6rem tuum ex e r h o ad

D e z u n u s redimendi captivos cci.litus voc6re dignltus es: prxsta, quzksumus; ut per gratiam tuam ex peccat6rum nostr6rum captivit6te, ejus intercessi6ne liber6ti, * ad ccelCstem patriam perduc5mur. Per D6minum.

+

Commem. S. Elisabeth. Ant. 3.lanum suam. [65]. X. Diff&a est. Vesp. de sequentr, Commem. praeced.

21.

In Prasentatione B. Marie Virg.

Duplex majus. Omnia ut in Fesfis B. M. K, [71], praeter seqmntia. In utrisque Vesperis, ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G
I
m
rr

Bng
I,

I n e-A-ta De- i Gk-ni-trix Ma-ri- a, Vir-go perpk-tu-a,
I

9 n n

m
/ I

n g nl

I

*

ternplum D6-mi - ni, sa-crh - ri

- urn Spi - ri-tus

Sanc-ti:

s o la si - ne ex- hmplo

-

pla- cu - i - sti D6-mi - n o

Festa Novembris. 22.

521

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Je

- su Chri-sto, 1

-1

. E u o u a e. Ora tio.

senlper Virginern, Spiritus Sancti Deus, qui beAtam Mariamdieintercessibne,praesentiiri voluisti: t habitAculum, hodikrna in templo prxsta, qucksumus; ut ejus * in templo gl6riz tux praesentAri merezinlur. Per D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum . . in unitzite ejfisdem Spiritus Sallcti Deus. Commem. S. Felicis de Valois. Ant. Hic vir. [49]. W;. Justunl ded6xit. In II. Vesp., Commem. sequentis.

S. C a c i l i a Virginis, Martyris.
Duplex. S i I. Vesper@ clicendcu sin f integrm:
1. Ant.
I
I

b r

=-

an

antiinti - bus 6r-ga - nis, Cz-ci- li - a D6-mi-no

*

de-cant&-bat di- cens: Fi at cor me - urn imma-cu-lh-tum,

-

ut non confundar. E u o u a e. Psalmi de Cothmuni Virginurn, [49].

v

2. Ant. VII. a

a- le-ri 6

- -

nus

* in

cu-bi-cu -lo

Cz-ci - li

-

am

cum Ange-lo

o-r6ntem inv6-nit.

E u o u a e.

522
3. Ant.

Festa Novembris. 22.
I

--n
tu -a, D6

I

m
I

P n I n

I

I
L .

-

ae-ci - li - a,

* f6mu -la

- mi - ne,
I
I
I

qua - si

n +

I
I

" n
a-pis ti-bi

n n , ar-gument6-sa de-servit. E u o u a e.
I
I

n

--

I

4:

k

d

4. Ant. VIII. G

I

I

--e-ne- di-co te,

n n

n

n

I

-

n

n
-

* P a - ter

D6-mi-ni me i

-

Je - su

Chri-sti : qui - a per Fi - li - um tu- um i-gnis exstinc-tus
I

7 . 1n n ,

n

m

m
I

n

--

I
LT

est a 16-te-re me- o.
5. Ant.
I

E u o u a e.

IV. E

1

, n

n

n

a

L

m

n n

n I
I

n ,
-

ri-du 8-nas

-

*a
I

D6-mi-no po-p6-sci

in-dli-ci - as,
,

d

,

i l

m

R

-n
I

n ,

-

ut

domum me a m

-

a

I‘

I

eccl6 - si - a m con-se-cr8- rem.

E u o u

n a e.
I -

Capitulum, Hymniis et Y. de Communi Virginum, [fill.

Festa Novembris. 23.
Ad Magnificat, Antiphona.
IV. E
1

523

I

E- +---q

n n

- n n

I

m

st se-cr6-tum, Va-le-ri 5 - ne, quod ti
n re: Ange -1um De i h i -be - o

*

-

u

dl

m

I

a

- bi vo-lo
----

n

-

I

=
-

a&nt----t---f:

n ,

+

-

di-ce -

+ T I
rem ,

a-ma-tb

qui ni- mi - o

ze lo

-

cu-st6 - dit cor-pus me - urn.

E u o u a e. 4. Specie tua.
Oratio. eus, qui nos iinnua beiita C:ccilix Virginis et MBrtyris t u z solen~nitAte lxtificas: j- d a , ut qua111 veneriimur of'fi'cio, * etiarn pi= conversati6nis sequiimur exeinplo. Per D6minum. In 11. Vesperis, Antiphonae ut in I. Vesp.; Ps. de Communi. A Capitulo de seq., Commem. p r ~ c e d . ,et S. Felicitatis Mart.

D

23.

S. Clementis I. Papm, Martyris.
Duplex.

IN I. VESPERIS.
1. Ant. VII. b

Si I. Vesper@ dicendae sint integrcr. I m niin n n .q
I

I

- r6n - te * sancto Cle-mbn- te, apph-ru- it e - i

Agnus De-i. E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesperis de Co~nmuniApostolorum.

524
2. A t n. VII. c

Festa Novembris. 23.

n

I

'-

n m n l n
I

-

I

n

on me - is m6-ri-tis
I

*

n-- n n ad vos me mi-sit D6mi-nus, n n
I

n

I

n

-

E = =

I I

I n n vestris co-r6nis parti-ci-pem me fi - e-ri. E u o u a e.
I

3 n

n m
n

I

F -3
4. Ant.

v

3. Ant. Vll. c

,

" n n

I

n

n
i - di

n

I

I

supra mon-tem
I

* Agnum stan-tem, de sub
I

1 1 1 '

n

I

cu-jus pe-de
-

n Tfons vi-vus e-mi-nat. E u o u a e. I I n n n l n I I

- n a

.

n n n

D" '
-

-

e sub cu-jus pe-de

*

n n ' fons vi-vus e-m8-nat:

R

u

n

-

flli-mi- nis im-pe-tus lae - t i - fi- cat ci-vi -t8-tern De -i.

E u o u a e .
5.Ant. VIII. c

# [ I
,

M
I

I

I

0

n

I I

I
I

n

-

m-nes gen

- tes * per

g y - rum

cre- di-d6- runt

"

-

Festa Novembris. 23. Ad Magnificat, Antiphona.
i

525

Capitulum, Hymnus et Y . de Comnzuni Unius Martyris, [13].

m
I

I

Christum,

em n n n n
I

-

r

I

q I ' i l

I

r

I

I

I

ut con-fess6 - ri - bus su - is fon-tis venam a-p6 - ri - at.
I

I

Oratio. eus, qui nos 6nnua beiiti Clementis Mjrtyris tui atque Pontificis solemnithte lzetificas: eonekde propitius; ut cujus natalitia cdlimus, * virt6tem quoque passidnis imithmur. Per

E u o u a e .

D
"sD

+

P r o Commem. S. Caeciliz, Antiphona.

v
i F

D 4. v
ir-go glo-ri - 6 -sa
I
m
I

r LI

I I

-

n , i

* sem-per
I ( , ,

4

Ev-an-g6-li - urn
m r
I I

I

I

n n d -'- " I " a Chri-sti ge-re-bat in pkc-to-re su - o, et non di - 6 - bus
I
I
I

1

m

m

JI14

+
I

I
I

'

I

I

I

a

m m
I

I

I)

r ' l

"

I

ne-que nbc-ti- bus,

a col-16-qui

- is

di- vi- nis

et

o-ra- t i - 6-ne ces-si-bat. %. Difftisa est.

E u o u a e.

526
\;7. SpCcie tua.

Festa Novembris. 24.

Deinde Comrnem. S. Felicitatis Martyris. Ant. Simile est. Oratio.

[a].

, qu&sumus omnipotens Deus: * ut beritae Felicitiitis PrT:~rtyris tuze solemnia recensentes, meritis ipsills protegRnlur et precibus. Per D6ininum. In 11. Vesperis, Antiphoncr, ut in I. Vesperis. Psalmi ut in I/. Vesperis de Cornnzrlrti, [l(i]. A Capitulo tie sequenti, Commern. p r ~ c e d . , et S. Chrysogoni Martyris.

2. 4

S Joannis a Cruce Confessoris. .
Duplex. (m. t. v.) Oratio.

J o h e ~ nCo~lfesscireintuum perfkctze sui Deus, qui sanctulncrucisn nnmat6rem eximiurngl6rianl assequ6abnegati6nis et effecisti: + concede; ut ejus imitaticini jfigiter inhxrentes, * inur ;let6rnam. Per D6minum nostrunl.

Pro Commem. S. Clementis, Antiphona.

Cle-mknti in ma-ri, in mo-durn ternpli marmb-re-i,

ange - li-cis mh- ni bus prae- pa-rh - turn : -i-ter prae-bens
b

-

n a m
a

D

I
I

4 '$a

I

pb-pu-lo terrae,

m ut e-nhr-rent mi - ra- bi - li - a tu-a.

-I '

I

Festa Novembris. 25. 26.

527

u

E u o u a e .
Deinde Commem. S. Chrys6goni Mart. Ant. Iste Sanctus. [15]. 'V3. G16ria et hon6re. Oratio . desto D61nine supplicatibnibus nostris: * ut qui ex iiliquitite nostra reos nos esse cogn6scimus, beiiti Chrys6goni BIBrtyris tui intercessibne liberemur. Per D6minum. Vesp. a Capit. de sequenti, Contmern. pra~ced.

A

25. S. Catharine Virginis e t Martyris.
Duplex. Oratio. eus, qui dedisti Legenl M6ysi in sunlillithte montis Sinai, et in e6dem loco per sailctos Angelos tuos corpus be6tz Catharinz Virginis et hI5rtyris t u z mirahiliter collochsti: Jy p r ~ s t a , qu&sumus; ut ejus mbritis et intercessi6ile, * ad montem qui Christus est, pervenire valeiin~us. Qui tecunl vivit et regnat in unithte Spiritas Sancti Deus.

B

Commem. S. Joannis. Ant. Hic vir. [4Y]. \5. Justum ded6xii. Vesp. a Capit. de seq., Commem. pr~ced., et S. Petri Alexandrini Episc., Martyris.

S. Silvestri Abbatis.
Duplex. Oratio. Iementissinle Deus, qui sanctuni Silvestrum Abbhtem, sgculi hujus vanitBte111 in aperto tfimulo pie nledithntein, ad erkmum vocRre, et prxclRris vitz meritis decorare dignhtus es: te silpplices exorBmus; ut ejus exemplo terrbna despicientes, * tui cons6rtio perfru6n1ur zterno. Per D6illinunl. Commem. S. Catharine. Ant. Veni sponsa. [58], \. Diffiisa est. 3

C

528

Festa Novembris. 26.

Postea S. Petri Alexandrini Episcopi, Martyris. Ant. Iste Sanctus. [15]. Y. G16ria et hon6re. Oratio.
rkspice, oninipotens * et quia ponInfirmitiitem nostramglori6sa nos pr6tegat. Deus:D6minun1.atque dus pr6prize acti6nis gravat, beati Petri MBrtyris tui Pontificis intercessio Per

COMMUNE SANCTORUM
In singulis Festis Sanctorum ritus Duplicis I. aut (1. classis, ornnia sumuntur de respectivo Communi rrt infra, p r ~ t e rea qrm habentur propria. In Fesfis autem Sanctorum ritus Duplicis majoris (pruater Fesfa S. Joannis Baptistua et SS. Apostolorum), aut Dup licis minoris, seu Semiduplicis, seu Simplieis, sequent ia tunturn sunruntur de Communi, nisi habeantrrr propria: nempe Capitula, Hyrnni ad Vesperas, MV., Ant$hona ad Magn~flcat, Oratio. Anet tlphon~ vero cum Psalmis ad Vesperas, si non assignentur propria, sumuntur de Feria currente ut in Psalterio. Completorium dicitur ut in Psalterio de Feria currenfe.
In Vigiliis Apostolorum.

Ogicium _fit de Feria, excepta Ora tione, quua in propriis locis notatrrr.

Commune

Apostolorurn et Evangelistarum
extra Tempus Pas@ale.
1N 1. VESPERIS.
1. Antlphona.

V111. c

L I -

n

I I

I

e
I

oc est prz-ckptum me- urn,
n invi-cem, sic-ut di-16-xi vos.
Vesperale Romanum.

*

I n n ut di-li-gQ-tis -

n

E u o u a e .
A

121

Commune Apostolorum.

Psalmus 109.
ixit D6minus I>6mino meo: Sede a dextris meis: Donee ponam inimicos tuos, * scabCllum pedum tubrum. Virgam virtiitis tuae emittet D6minus ex Sion: * dominhre in mEdio inimic6rum tu6rum. Tecunl l~rincipiumin die virt6tis t u in splend6ribus sanc~ t6rum: * ex titer0 ante 1ucifel.um g h u i te. Jurhvit Dbminus, et non p a -

D*

,

11it6Bit enni: * Tu es saccrdos in aetCrnum seciinclum 6rdinenl Melchised ech. D6minus a dextris tuis, * confr6git in die i r s~ z reges. u Judichbit in natibnihus, impl6hit ruinas : * con quassiibit capita in terra nluIt6rum. De torrbnte i11 via bihet: * propt6rea exalthbit caput. Glbria Patri. Sicut erat. Repet. Ant. Hoc esl: prxcepturn.

su-am po-nat quis pro a-mi-cis su-is.

E u o u a e.

Psalmus 110.
tibi Dbllline Collfiti.borcongregatibne.in toto corde meo: * in collsilio justbrum, et

/

Maglla 6pera Dblnini: * exquisits in omnes voluntites ejus. , Conf6ssio et 1nagnific6ntia opus ejus: * et justitia ejus manet in s k c u l u n ~sgculi. Mem6riam fecit nlirabilium subrum, mise~.icors rniser8et lor D6lllinus: :': escam dedit ti- i 1116ntibus se. i JIenlor erit in s ~ c ~ l l u ~ l l i testanlenti sui: * virtfitem bperuln sn6runl annulltiAbit p6p~lIo sue:

+

,

Ut det illis 11zereditAtem gbntium: dpera manuurn ejus dritas et judiciurn. FidCIia 6n1nia manddta ejus: f confirl116ta in s&culun~ sgculi: * ill lreritAte et squit,ite. Redempti6nem misit populo sue: s: rnalld6vit in aet6rnum testam6ntunl suum. Sanctum et terribile nomen ejus: ':i~litiunlsapi61rtia?tilllor Dbmini. Intellbctus bonus 6mnibrrs facientihus eum: * IaudRtio ejus 1llallet in ~ ? i t C L l l ~ 1 1sgculi. 1

"

Commune Apostolsrum.

PI
---I-

n

o s a-mi-ci m e - i --

e-stis,

*

si fe-c6 - ri

-

- tis

n 3 [n 1 1 1 q u z prz-ci-pi-o vo-bis, di-cit D6mi-nus. E u o u a e. nes suos in judicio: * quia in Psalmus 111.
I I I

- I m m

D

I ,

=

Beiitus vir* num:

qui timet D6nli- ztbrnuni non commo~6bitur. in mand5tis ejus In mem6ria ztdrna erit justus: * a b auditi6ne mala non timgbit. volet niinis. Potens in terra erit seinen ParAtuin cor ejus sper51.e in ejus: * generatio rect6ruln bene- D6min0, t coilfirii~Citumest cor ejus: * non cominov6bitur donec dic6tur. Gldria et divitiz in don10 ejus: despiciat inimicos suos. * et justitia ejus manet in s&- Dispersit, dedit paup6ribus : t justitia ejus nlanet in s&culum culum skculi. Es6rtum est in tdnebris lumen s&culi: * cornli ejus exaltiihitur rectis: * mis6ricors, et iniseriitor, in gl6ria. PeccBtor videhit, et irascktur, t et justus. Juciindus homo qui miser6tur dkntibus suis freinet et tabkscet: et c6mmodat, j-disp6net sern16- * desiderium peccat6rum peribit.
4 Ant. . I. f

> P
I

{ -

--

-

L

a

'

m

r

' Q m
I

n

n2 4

e-A: ti pa-ci-fi-ci, be- &ti mundo corde: qu6-ni-am
m
m
I

*

I

I I

I

m

m

- r m 3 p I.
I

-

audate p6eri D6minum: * Iaudiite nomen D6mini. Sit nornen D6inilli henedicturn,* ex hoc nunc, et usquein skculum. A solis ortu usque ad occ8sum, * laudghile noinen D6mini. Exc6lsus super omnes gentes D6nlinusY* et super coelos g16ria ejus.

ip-si De-urn vi-d6bunt. Psalmus 112.

E u o u a e.
Quis sicut Dbminus Deus noster, qui in altis hiibitat,:%t humilia respicit in c e l o et in terra? Sfiscitans a terra inopeln, * et de stercore 6rigens pauperen>: Ut c6llocet eum cum principibus, * cuin principibus p6puli sui. Qui habit6re facit stkrilem in domo, * matrem fili6rum la+ tiintern.

L

141
5 . Ant. 1. g

Commune Apostolorum.
b

IL

I I

n m

n u n 4

m

n4 n pa-ti - inti - a ve-stra

- n u
3
I

* possi-d&bi-tis

ii-nimas

vestras.

E u o u a e.

Qu6nianl confir~lliitaest suaud5te D6nlinum omnes gen- per nos miseric6rdia ejus: * et tes: * laud5te euln omlles veritas D61nini 11lanet in a t & pbpuli:

Psalmus 116.

L

Capit~llu~n. Ephes. 2. d. ratres: Jan1 lion estis h6spites et iidvenz: j- sed estis cives sanct6rum et doln6stici Dei : superzdificiiti super fundamentuill Apostol6rum et Prophetiirum, * ipso sunlino anguliiri 15pide Christo Jesu. I Deo griitias. ) .

F

Hymnus.
Iv.

F
q n n

I

m
I

?r,v n
I

I

a xsliltet orbis ghudi- is, Cce-lum re- sliltet liiudi-bus:

Aposto-16-rum gl6-ri - am Tellus et astra

c6n-cinunt.

I

7I

-

-

r l n n
I

-

!
I

I

I

2. Vos sz-cu-16-r!m

jB-di-ces, E t ve-ra mundi

liimina:

Vo-tis pre-ciirnur c6r-di ;m, Audi-te vo-ces siippli-cum.

-

Commune Apostolorum.

151

3. Qui templa coe-ii- clhudi-tis, Serbsque ver-bo s6lvi-tis:

Nos a re 5 - tu n6-xi - os

-

-

Solvi ju-be-te, quk-sumus.

4. Przckpta quor'u-m pr6-tinus Languor sa-litsque senti-unt:

San6-te men-tes ldnguidas, Au-ge-te nos vir tli - ti-bus.

-

5. U t cum red-i-bit brbi-ter In fi-ne Christus skcu-li,

Nos sern pi- t k r - ni giiudi i Conck-dat es-se c6mpo-tes.

-

E---

1

~ n i rF I n 1 '

I

I

6. Pa-tri, si-mlilque Fi-li - o, Ti-bique Sancte Spi-ri-tus,

" n Sic-ut fu it, sit jli-gi-ter Sze-clum per omne g16-ri a.

-

-

I

+
A- men.

[6]

Commune Apostolorum.
Alter Tonus.
m m
1

+
I
I a

r lhu-di-bus:
[ "

IF
-

-a
I I

I

-

I

x-slil-tet or-bis g6u-di
I

- is,
I

Cce- lum re-sfil-tet

m m m
I
I

I

1
I

Aposto-16-rum gl6-ri - am
I

=

I 14Ad4A . A7 4

'

el-lts

-

a"a

I

et m
I

a L 'a-stra c6n-ci-nunt. 2. Vos sae-cu-16-rum jli-di - ces,
I "

a

-

LI

m

m I

-

m ,

.en

Et ve - ra mun-di
?

Ili-mi- na:

Vo - tis pre- ciimur - - -

I I

c6r.di

- urn,

Audi t e

-

vo

- ces

slippli-cum.

I

*
3. Qu?
-- I ,
-

templa cce - li cl6udi tis,
I

mm m
I

-

-

Se- rhsque verbo
--

-

*---a
-

I

s6lvi tis:

-

Nos a re
-

- 5-tu

n6-xi

-

+-

os Solvi -

---.
ju
I

+
L

- be ,

te, quai?-su-mus.

4.

a , '
I

r

I

1

pr6- ti- n u s

1 . 3 -

I

Languor sa 18sque sen- t i

-

- 'unt,

Commune Apostolorum.

Sa-nii- t e mentes lhngui - das,

5--A--

+-I -----_t_l

-nvir-tli-tibus.
In

I

I

.4=

5.

tt

1

cum red
I ,

nLn

fi-ne Christus s&-cu li,

-

gAu-di - i

Con-cii - dat
m
I

'

-

I

,
=

171

A U ~ Z t- e

nos

-

- i - bit

sir-bi ter

-

Nos

sem-pi- t6r-ni

es - s e cbmpo-tes.
r

1

T r

n L

I

6. Pa-tri, simiilque

Fi - li

- 0,

Ti - bi-que Sancte

Spi-ri -tus ,

Sic-ut fu it, sit jii-gi-ter

-

Saeclum per

omne gl6-ri a.

-

A-men.

Y . In oinnem terram exivit sonus e6rum.
Q. Et in fines orbis terrae verba ebrum.

Ad Magnificat, Antiphona.

- *: T-- , - -+n
n I n - F _ -_ _ _--

I. f

b -

-4

radent e-nlm vos

in conci - li

- is,

et in synag6gis

181

Commune Apostolorum.

su i s fligel-18bunt vos,
I-- -I

-

0

e t a n t e reges e t prk-si-des

I
h

-

n

-irk-

du-ckmi

- ni

prop - t e r me,

in te-stim6-ni urn il-lis

-

+

~* F S * &3-- L
e t gkn-ti-bus. E u o u a e. Oratio propria.

IN 11. V E S P E R I S .

J
C
I

- - -

-- -

u-r8-vit Dbminus,

*

e t non pae-ni-t6-bit

e - urn:

T u es s a c k - d o s in ae-t6rnum. Ps. Dixit D6minus. [2].
I
I
I

E u o u a e.

m

[I

-

=

61-10

- cet e - u m D6-mi-nus * cum prin-ci-pi-bus
-

p6pu-li s u - i . E u o u a e. Ps. LaudBte p6eri Dciminum. [3].
3. Ant.

.

Commune Apostolorum.

[91

ti-bi sa-cri-fi-cii-bo h6sti am laudis. Psalmus 115.

-

E u o u a e.

tidsa ill consp6ctu D6mini niors redidi, propter quod lochtus sanctdrum ejus: 0 D6mine quia ego servus sum: * ego autem humiliitus sum nirnis. ~ U U S : :I: ego servus tuus, et fiEgo disi i n exc6ssu meo: * lius ancillz tux. Olllnis homo mendas. Dirupisti vincula n ~ e a :"fibi Quid retribuam Ddmino, * sacrifichbo h6stiam laudis, * et pro dmnibus quae retribuit n ~ i h i ? nomen Ddnlini invoc6bo. Vota rnea D6mino reddam in C5licem saluthris accipiam: * conspectu omnis pdpuli ejus: * et nomen D6mini invocibo. Vota mea D6inino reddam co- in itriis domus Dhmini, in meram o ~ i l n ipdpulo ejus: * pre- dio tui ; l e r ~ s a l e ~ i ~ .

C

4. Ant.

1

VIII. c

-

1 n

.> 1

I

a-

E
su-a.

----

-

lintes i

- bant *

I I --I et fle-bant, mittentes semi-na

n

I

1 1

I

n

-I -

A
I

E u o u a e.

Psalmus 125. , nobiscu~n: :': facti s u i l ~ u s lxn convertCndo D6n1inus capti- thntes. ~itiiternSion: * facti sumus Convkrte Dbioine captivit6ten1 1 nostram,*sicut torrens in Austro. sicut consolRti. Qui s6minant in lhcrimis, * i n Tunc repldtum est ghudio os nostrunl: * et lingua nostra ex- exsultati6ne metent. E6ntes ibant et flehant, * initsultati6ne. Tnuc dicent inter gentes: * tkntes skmina sua. VeniPntes autem vCnient cum Magnificiivit D6n1inus fhcere exsultatibne, * porthntes n ~ a n i cuni eis. Magnific8vit D d ~ i ~ i n n s f5cere ' pulos suos.

I

j

5. Ant.

-

I

I

on-for-tii- tus est

* prin-ci-pii - tus e - 6 -

rum,

+, L
I

[lo]

C o m m u n e Apostolorum.
I

n n w m m &
1
LI

m

1 - 1 1
CI

et hono-rii-ti s u n t ami-ci t u - i De- us. E u o u a e.

1 r_

-L1

Quia tu possedisti renes meos: de iitero matris 6mine, probhsti rile, et cog- me=. Confitebor tibi quia terribiliter novisti me : * tu cog11ovisti sessi6nenl nleam et resurrecti6- nlagnificiitus es: j- mirabilia 6pera tua, * et Anima mea cogn6ilem mean>. Intellexisti cogitati6nes illeas scit nimis. Non est occultiitum os meuin de longe: * semitan1 meam et a te, quod fecisti in occGlto: *: fuiliculum meunl investighsti. Et onlnes vias meas praevidi- et substhntia mea in inferi6ribus sti: .:. quia non est sernlo in t e r m . Imperfkctum nleunl vidkrunt lingua inea. Ecce Ddmine tu cogno~isti 6culi tui, j- et in lihro tuo om6mnia novissima et antiqua: * nes scrihentur: :': dies formatu for~nastime, et posuisti su- biintur, et nemo in eis. Alihi autem nimis honorifichti per me manun1 tuam. hliriibilis facta est scientia tua sunt amici tui Deus: * ilinlis conex me: * conforthta est, et 11011 fortatus est principatus e6rum. p6tero ad eam. Dinumerabo eos, et super areQuo ibo a spiritu tuo? * et quo nam multiplicabiintur: * exsura fiicie tua fiigianl? rexi, et adhuc sun1 tecum. Si ascender0 in coelum, tu Si occideris Deus peccathres: :': illic es: * si descbndero in in- viri shnguinum declin6te a me: fkrnum, ades. Quia dicitis in cogitati6ne: :': Si siimpsero pennas nleas di- accipient in vanitate civitcites 16cul0, * et h a h i t h e r o in extre- tuas. mis maris: Nonne qui od6runt te D6miEteni~n illuc maniis tua ded6- ne, 6deram? * et super inimicos cet me: :': et tenkbit me dextera tuos tabescbbam ? tua. Perfecto 6dio 6deram illos: * Et dixi: F6rsitan tenebrae con- et inimici facti sunt mihi. culc6bunt me: * et nox illumiProba me Deus, et scito cor niitio mea in deliciis meis. meum: * interroga me, et cogn6Quia tknebrae non obscura- sce skmitas meas. buntur a te, -f et n o s sicut dies Et vide, si via iniquitiitis in illuminhhitur : * sicut tbnebrx me est: * et deduc me in via ejus, ita et lumen ejus. zt@rna.

Psalmus 138.

* suscepisti me

D

.9.

1

Capitulum et Hymnus ut rn 1. Vesperis, [4].

Commune Unius Martyris.
7$3. AnnuntiavPrunt 6pera Dei. F$. Et fac,ta ejus intellexdrunt.

Ad Magnificat, Antiphona. 1. g 2

n -

a
I

lk
*

m

3--

-a-i' --C1-Si__ -I

-st6-te fortes in bel-lo, et pugniite cum antiquo

-

d-n-n-11 1 -e - 1

II

-

+

-a .
m

Post Septuag.

I t I

di cit D6-mi -nus.

- - ' I m 11 n '

-

-

E u o u a e.

Commune Unius Martyris
extra tempus Pasci)ale.
IN I. VESPERIS.
I
I

r fii -e-rit * co-ram n ui m e conf6ssus
IJ

- -

a

.

n

I

~

i

homi-ni-bus,

con-fi-t6-bor et ego e urn co-ram Patre me-o.

-E u o u a e.

1 I

Psalmi nt in 1. Vesp. de Communi Apost.

11 21

,

Commune Unius Martyris. n

I
I

--

nmw - -

I

P * c i

ui s6-qui-tur me,

-

-n

+
1.
-

* non
-. --

Am-bu-lat in t6-nebris:

sed habk-bit lumen vi-tae, di-cit D6mi-nus. E u o u a e.
3. A t .

+--

-I I

Q
L I

us m~- hi mi-nistrat,

-

* me

- - - -

n

sequhtur: et u-bi

e.go sum, il-lic sit et mi-nister me-us. E u o u a e. I I 4. ~ n t { . I on m -1. f n . a n n n+-i

.

I

I

i quis mi-hi mi-nistrhve-rit,
m

n1-ne - um Pa-ter me- us, qui est in ce-lis, di-cit D6minus.

>**
--

-rr

* hono-ri - fi- cii- bit

I I

-

----

E u o u a e .

[

5. Ant.
].a2

[
-

0-10, Pa-ter, u t u-bi

*

e-go sum, il- lic sit et

I

mi-nister me-us.

E u o u a e.

Commune Unius Martyris.

[I31

B

VIII.

e-I

Hymnus.

e

-

us

tu

- 6-rum

mi

-

li - tum

e p -p
- - -

n=+p

p&n

rm
I

co-r6na, p r k m i um: Laudes ca - nentes Miirty- ris,

-

Abs6lve ne-xu crirni-nis. 2. H ~ C nempe mundi g6udi - a,

E t blandafraudum piibu-la

Imb6-ta fel-le d&pu-tans,

n ' Perv6-nit ad cae- l6sti a. 3. Paenas cu-ciirrit f6r-ti-ter,

n

I

I

-

PI:?,
-

m

Et siistu-Iit vi - ri- li- ter: Fundknsque pro t e siingui-nem,

n ' E-t6r-na do-na p6s-si-det. 4. Ob hoe pre-c6-tu sfippli -ci

-

-

+
Sors et

Capitulum. Jac. I. 6. eatus vir qui suffert tentatibnem: j- qu6niam cunl prob5tus fiierit, accipiet cor6nan1 vitze, * quani repromisit Deus dilig6ntibus se.

--4 . l

I I

-

-

+

G++
1141

Commune Unius Martyris.
--

i,p =

n

T e pbscimus, pi is-sime:

-

In hoc tri- iimpho Mbrty-ris,

--bd-vI

ks*e::3
Patri
I

Di-mitte no-xam s6rvu-lis. 5. L

~ U Set

per-6nnis gl6 -ri - a -

---

Lkr

I

sit, atque Fi-li - o, Sancto simul Pa- rb-cli -to,

h

4 i i -

Ill

' Alter Tonus.
m

I

m

) e - us

G&rum

mi-li-turn

Sors e t co-r6na,

pr$- mi - urn : Laudes ca-n6n-tes Mbr-ty ris, Absblve

-

ne-xu crimi-nis. 2. Hic nempe mundi gbudi- a, Et blanda

e--

frau-dum pA
9 .

- bu - l a

--

--

-

-

-

-

Imbfi-ta felle d6-pu-tans,Perv6-nit
m
I

--"J n a pn I . ad ce-16-sti - a. 3. Paenas cu-clirrit fbrti-ter, Et slistu-lit
I

*=+ n

II

Commune Unius Martyris.

1151

- -

-

vi- ri

- li - ter: Fundknsque pro t e siingui-nem, E t k r n a

-

do-na p6s-si -det. 4 . 0 b hoe

c6-tu s6ppli-ci Te p6sci-

mus, pi - is

-

si-me: In hoe tri- iimpho Miirty-ris, Dirnitte

no-xam skrvu- lis. 5 Laus e t per-knnis gl6ri-a Pa-tri .

sit, at-que Fi

- 1

- 0,

Sancto si-mu1 Pa-rii-cli - to,

A - men. In sempi-Grna s b - cu - la. \'I. G16ria et hon6re coronisti eum, D6nlinc. I$. Et constituisti eum super 6pera manuurn tu5run1.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

t-*= -=

=I=
I

-

ste Sanctus * pro lege De- i s u - i certii-vit usque

ad mortem, et a ver-bis im-pi 6-rum non timu -it:

-

[I61 { :

Commune Unius Martyris.

---

fundatus e-nim e - rat

n supra firmam pe-tram.

E u o u a e .

I

Ora tio. Pro Martyre et Pontifice. nfirmit6tenl nostram respice, omnipotens Ueus: j et quia pondus pr6prire acti6nis grarat, * behti N. M5rtyris tui atque Pontificis intercessio glori6sa nos prdtegat. Per D6minum. Alia Oratio.

D
P

eus, qui nos he,iti N. AIArtyris tui atque Pontificis iinnua solemnitite lxtific;.ls: j- concdde propitius; ut cujus natalitia c6lilnus, * de ej6sdein 6tiam protecti6ne gaudehmus. Per D6nlinunl. Pro Martyre tantum. Oratio. rzesta, qu&sunlus olnlliyoteils Deus: j- ut qui beiiti N. Mirtyris tui natalitia cblirnus, * intercessi6ne ejus in tui n6rninis an26re rohordn~ur. Per D6minum. Alia Oratio. rzsta, q u g s u ~ n u sonl~lipoteilsDeus: ut intercedente behto N. Rl5rtyre tuo, et a cunctis adversithtibus liherenlur in cbrpore, * et a pravis cogitati6nibus mundemur in inente. Per D6minuin.

P

x.Justus u t palllla
I+.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, sed loco ultimi, Ps. 115. Crbdidi. [9].
florbbit. Sicut cedrus Libani multiplicibitur.

Ad Magnificat, Antiphona.
-

ui vult ve-ni-re post me,
4:

dbneget semet-ipsum,
I

1n
.
. -

I

- ~ W

- n -

I-1 et tollat crucem su -am, e t sequatur me. E u o u a e.
I

n

n

n

m

m
b

n
-

-

I

n

n

5 b--

I

m

_

_

W

_

_

_

W

_

Y

-

.

-

.

%

-

-

V

I

C

I

P

-.W..-.-\--.^-TC..

2

Commune

Apostolorurn et Evangelistarum
Unius et Plurirnorurn Martyrurn
Tempore Pasaali.
I N 1. V E S P E R I S .
1. Ant.

ancti tu - i

*

nm D6mi-ne flo-rkbunt

-

n
sic-ut li-li - urn,

a l l e l - a : et sic-ut odor bhl-sami

e-runt ante te,

2.

VII. a

n a l l e i a E u o u a e. Psalmi ut in 1. Vesp. de Communi Apostolorum. n Ant. LI

=

=

-

m

--

n

n n

n ce-16-stibus re-gnis

* Sanct6-rumha-bi-th-ti- o
rBqui es e - 6-rum,

est, alle-lfi-ia: et in z-thrnum

-

3. Ant. 11. D

I
1

I
I

m I

- 4 I n

I

-

-n ve-lamknto*clamfi-bant Sancti tu - i, D6mine:
I -

Vesperale Romanua

B

1181 Commune Apost. et Martyrum Temp. Pasch.

& W n
a
4. Ant. VIII. G*

=In =
-a
g n
, a

.

!n
-

1

- a , a l ea
-

p-rn =
1 1

+ 3 - n nDe-o nostro, al-le-lli-ia, a e - a .
5. Ant.

s +-= 1
I

+-[ -

c ~ iIn rI d

-pi-ri - ~ U S et 6-nima: just6-rum, hymnum di-ci-te

* 1,, ' "I-3.' n
E u o
LI

n . .
. sol in
-

n u E u o u a e.

" n

1

m

--

a e.
4

-t
- - - -

-

ul-gkbunt justi

* sic - ut
1
1

conspkc-tu
-

n,
1

./a1I
I

1

1

a

" I

-

-

n a

I

De

i, a - e - a .

E u o u a e.

S

Capitulum. Sap. 5. tabunt justi in lllagna constintia j- adversus eos qui se angustiaverunt, *: et qui ahstulerunt lab6res ecirunl.

11 1.

Pro Apostolis et Evangellstis, Hymnus. -

d - 3
-

ri-stes e-rant A-p6sto - li

De Chri-sti a-ckrbo

fii-ne-re, Quem morte cru - de -1is-sima Ser-vi ne-c5-rant

im - pi

-

i.

2.

Ser-m6- ne ve rax Ange

-

-

lus

Commune Apostol. et Martyrum Temp. Pasch. 1191

Mu

. li- 6-ri-bus -

prae-di-xe-rat:

Mox o- re Chri

- stus

g8udi - urn Gregi fe-ret

fide

-

li - um. 3. Ad Bnxi - os

A-p6sto-10s

C u k r u n t sta-tim durn

nlinti - ae,

11 - lae mi

- cAn - tis
- a.

6bvi - a

Chri-sti te - nent

ve-sti

-

gi

4. Ga-li- l&-a? ad al-ta m6nti

-

urn

Almo be-An-tur lB

-

mi-ne. 5. Ut sis peren& menti-bus

~ a c c h i i - l eJesu giiudi

- urn,

A morte di

-

ra cri-minum
B*

[20] Commune Apostol. et Martyrum Temp. Pasch.

Vi-tte r e n l tos li

-

- be-ra. 6. De -0 Patri sit gli-ri - a,

E< Fi - li - o, qui a m6rtu - is Surr6-xit, ac Pa-rlcli-to,

In sem-pi-t6r-na s& - cu-la. A-men. Sic ferminanfur omnes Hymni ejusdem metri (nisi aliter notefur), usque ad Ascensionem. A6 Ascensione autern ad Pentecosten, pro doxologia dicitur: Jesu tibi sit glbria, Qui victor in coelum redis, Cum Patre et almo Spiritu, In sempiterna sscula. Amen. In tono supra posifo vel in alio infra descripto 20 loco pro Uno Marfyre, [21], canf antur omnes Hymni ejusdem metri in O$icio SS. Martj~rmt,Con fessorum, Virginum et non Virginum, ad Laudes ef Vesperas, usque ad Penfecosfen, nisi aliter nofefur.
111.

+ I
e

Pro Uno Martyre,- Hymnus. I

, I '

I

g n .

n

I

- us

t u -6-rum mi- li - tum
m
1

Sors et co-r6na,

+

przkmi - urn: Laudes ca-n6n - tes Mlr-ty-ris, Abs61-ve

Iv r
I

m

a

-

I

r

m

I

I , '
I

I

n

ne

- xu
I

cri
b

-

mi-nis. 2. Hic nempe mundi- gludi
I

E--F +-

. n u

--

T I
1

I

, A

I

4

I

n m ,
I

I+, r '
I

'I,

I

7 ,'
CI

-

a,

E t blanda fraudum piibula

Imbb-ta fel

-

le dkpu-tans,

Commune Apostol. e t Martyrurn Temp. Pasch. (211

Per-v6-nit

ad

cce-16

- sti - a, 3. P e - n a s cu- ctir-rg

fbrti - ter,

E< s8stu -lit

i - i

- 1 -t :

Fund6nsque

.

-

u
-

pro

t e sin-gui-nem, BtCr-na do - na p6s
I

- si-det.
n

F

m

m

I

q

n

4. Ob hoc

pre-c6

-tF
n

,

I
I I

111

siippli ci
I

-

'

-

I

q,
v4

Te
9

p6-sci-mus

I
I

I

-=

pi

- is - si-me :
IIA

---

I

'

, .+

In hoc
V A

tri
m

-

I+& r
9
I

,

I

,

I

-

limpho nlArty- ris,

v

A

I

n

Dimit-te no - xam sCr

-

vu- lis. 5.

p m rl I , De - o Pa-tri s z
I

'

gl6-ri

- a,

~ t Fi-li- o, '

qui a m6r-tu is

-

Surr6-xit,

ac Pa-rh-cli-to, In sempi- t6r-na sk - cu-la.
ltem pro Uno Martyre, alter Tonus.

Amen.

122) Commune Apostol. e t Martyrum Temp. Pasch.

prb-mi- um: Laudes ca-n6n te> Mbr-ty-ris, nI ' k Hic
ilk
i n

-

Ab-s6lve
I --

I

ne -xu cri-mi-nis. 2.

n nempe mun - di gbudi

I

r

I

- a,

Et blanda fraudum pbbu-la lm-bii-ta fel

- le

d6-pu-tans,

-----C3C-kI,r. -I
m

E t slistu-lit vi-ri-li-ter: Fundensque pro

&- sdnguinem,
n -

-b-

n E - t 6 r n a do-na p6s-si-det. 4 . 0 b hoc pre-cl
I n

-

n k

-F i q np.n I I I

- ti siippli-ci
I

=d

T e pb-sci-mus, pi is-sime: In hoc tri- 6mpho Mbrtyris,
m
1
I

-

-

k Di-mitte no-xam s6rvu -1is.

n

n~

5. De

-

o Patri

8

LI

s? gl6-ri-a,

Et Fi - li - o, qui a m6rtu - is Surrkxit, ac P a - rb-cli-to,
I

Commune Apostol. e t Martyrurn Temp. Pasch. 123j

EI
--%
In

3

.

.
n
9

sem-pi- t6rna s&cu-la.

Amen.

Pro Pluribus Martyribus, Hymnus.

con-fi t6n-ti

-

- urn,

Qui

re-spu

-

en

- tes t6r-re - a

Perdit cis a d coe-14

-

-

sti - a: 2. Au-rem

be-nign'ak

pr6-ti - nus in ltende nostris v6-cibus: T r o p l l l - a s a -cra

pbngimus , Ign6sce quod de -1i

-

qui-mus. 3. T u vincis

5---

I

n n m

-p

--3.
'I.

'

I n-p-4

inter M l r t y -res, P a r - cisque Confessb-ri-bus: T u vince

. no-stra

cri-mi-na,

Lar-gi- t o r in-dulgkn

-

t i - a.

1241 C o m m u n e Apostol. e t M a r t y r u m T e m p . Pasch.
I

: n . ' i i
4

Fi - li- o q u i a m6r-

t u - is Sur-r6-xit,
I

a c Pa-rh-cli-to, In sem-pi t6r-na

-

v

s&

-

,

I

cu-la.

1v.

R
1.

c

A-men. AIter Tonus.
3

-%Td~

ex glo-ri - 6

n - rn
-

+

z

m
I

I

n "

" n n ,

I

I

a n 1 4 s e Mbrtyrum, Co-rb-na confi-t6nti- urn,

Qui respu 6n - igs t6rre - a ~ e i d h - c i sa d coe-l6sti - a: %. Sancti et justi in D6mino gaud6te, allelhia. Q. Vos el6git Deus in hzreditiitem sibi, allelfiia.

-

- - -g- -EE
-

Ad Magnificat, Antiphona.
-

L'
5

n ux perp6- t u

z

I

q

I

9

.

-t --

-a

n +

*

n lu - c6- bit Sanctis

tu

PA - is,

I

+-

-

ze - t6r-ni - t a s
m
m

n tempo-rum,

% I

u n m a n
I

m

-

al-le - j?u-ia. E u o u a e. Oratio propria vel de Comrnuni extra Ternpus Paschale.

Commune Plurimorum Martyrum.

IN 11. VESPERIS. Antehone, Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis. Pro Apostolis et Evangelistis, Psalmi ut in II. Vesp. Apost. [8]. Pro uno vel pluribus Martyribus, Psalmi ut in I. Vesperis de Cornrnrini Apostolorurn, [I], sed loco ultimi, Ps. Crkdidi. [9]. V. Preti6sa in conspectu Dbmini, alleliiia.
Q. Rlors Sanct6rum ejus, alleltiia.

v,ii..

S

? * a -

6 anc

Ad Magnificat, Antiphona.
m

-I
I

I

I I -

3

- ti

et ju-sti

*

in D6-mi-no gau-d6-te,

al-le-16-ia: vos e-lbgit De- us in he-re-di-tA-ternsi-bi,

al-le-lli-ia.

E u o u a e.

In Communi Confessorurn, Virginum et Non Virginum, et Dedicntionis Ecclesia; et in Festis B. M. K Tempore Paschali, Officium _fitut notatur inferius pro aliis temporibus; sed in fine ad Antiphonas, %: et &) additur unum Alleliiia ubi jam non est. In P. I. QQ. 4revibus adduntur duo Alleliiia.

Commune Plurimorum Martyrurn
extra Tempus Pasaale.
1N I. VESPERIS.

I rn-nes Sancti * quanta passi sunt tormen-&, ' - -

-

- '

I

1261

Commune Plurimorum Martyrum.

u t se-cli- ri per-ve-ni - rent a d palmam mar-tf

I. ---*
6

-"* C
I

--E u o u a e . Psalnzi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum. 2. A - +-++&- -m- n m VIII G a d regna per-ve-n6-runt Sancti: u m palma

- ri - i! -

co-rb

U-

-

nas de-cb-ris me-ru- & r u n t de ma-nu De-i.

E u o u a e .
3. Ant, 1. f

[
-

-+
I

L

m

n

m

6r-po- ra Sanct6-rum

* in
l

pa - ce se-ptil-ta sunt:

E

n -

n

n

et vi-vent n6-mi-na

e-6-r?'m

in

ze-t6r-num.

-

E u o u a e.
4. Ant. T. pereg. --

[

_ I
I

M

a

n7-n4-

- - - i + - -

hr-ty- res D6-mi-ni,

* D6-mi- num be-ne-di- ci-te

4 -

Commune Plurimorum Martyrum.

127 1

,

Br-ty-rum cho - rus,* law-dii- te D6- mi-num i n

ex-c61 - sis.

E u o u a e.

J

~zst6runlh i m = in manu Dei sunt, et non tanget illos tolSnlCntum mortis. 1- Visi sunt 6culis insipi6ntium mori: *: illi autem sunt in pace.
11.

-

I

anc-t6-rum m6- ri - tis

I
I

Hymnus. 1
I

--

I

I

=

in-cly - t a giiu-di - a

'

Pg

m

I

fert 5-ni-mws prb-me- re

c8n- ti - bus

Vic- t 6 - rum

ge-nus 6p-ti - mum. 2. Hi sunt quos f5- tu - e mundus

ab- hbr-ru

- - it: Hunc fruc-tu
I

vii-cu - urn, fl6 -ri- bus

C281

Commune Plurimorum Martyrum.
m

n

-

m

I

l
I

8-ri- dum, Con-tern-ps6- re tu - i n6-mi-nis 8s-se-cla:,

Je-su Rex bo-ne c$-li

- turn.

3. Hi pro t e

fti-ri- as

atque mi-nas tru-cis Cal-cii-runt h6mi-num, sbvaque

v6r-be-ra: His ces-sit 18-ce-rans

f6r - ti - ter lingu -la,
m
I

1n Nec carpsit

m m
n

n n n m n n pe-ne-trh - li - a. 4. Ca:diin-tur gl8-di - is
I
mm m

l * , ~ T r n

-

e

=

n

m

1

n

I

!p

m

1

I

n
I

I

"

i

mo-re

bi-den ti

- - um:

Non mur-mur r6- so-nat, non

- -

que- ri-m6 - ni

- a : Sed

cor-de

im-pii-vi- do mens be-ne

c6nsci

-a

Con-skrvat

pa ti en-ti

- -

-

am. 5. Quae vox,

q u z p6-te-rit lingua re-t8xe-re, Qua: t u Mar- tf-ri-bus

Commune Plurimorum Martyrurn.

-

I

mb-ne- ra pr&-pa-ras? Ru-bri nam flii - i - do siingui-ne

fiil-gi-dis Cingunt t6m-po-ra ldure

-

is. 6. Te summa

o

D6 - i - t a s , li-na-que p6-sci- mus, Ut cul-pas
I

hb-i-gas, n6-xi - a sirbtra-has: Des pa- cem fAmu-lis,

ut ti-bi gl6-ri

- am

Annd-rum in

s6- ri - em ca - nant.

- -

A - men.
Alter Tonus.
I

Ill.

S

I

I

D

I

-

n

n

n

n

i

anc-t6- rum m6 - ri - tis

'

in- cly- t a gdu-di

-a

I , I '
I

1
v

=

fert A-ni-mus pr6-me -re cAn-ti-bus Vic-t6- rum genus

+
---1 L r

C~OJ

Commune Plurimorum Martyrurn.
m
m

m 6p-timum. 2. Hi sunt quos fi-tu- e mundus abh6rru -it:
m
L I

mC1------

Hunc fructu vh-cu -urn, flb-ri-bus 5-ri-durn, Contempsk-re

'

I
I

"

r

I I

m

m

I

m I tu - i n6-mi-nis is-se-clae, Je-su Rex bo-ne

1 - 1 1

c&-li-turn.

3. Hi pro te ffi-ri-as atque mi-nas tru-ces Gal-ci-runt

-

h6-mi -num, s$-va-que vkr-be- ra : His ces-sit 18-ce-rans

hn
f6r-ti - ter

I

m I m " fi m ' I. + m m lin-gu - la, Nec carp-sit pe-ne - trh - li -a.
m
I
I

m

1 7

-

4

4. Cae-diin-tur gli-di

-

-

is mo-re

bi-d6n-ti

- um:

Non

mur-mur r6 - so-nat, non que -ri-m6-ni - a: Sed cor-de

-

im-p8-vi - do mens be ne c6n-sci a Con-s6r -vat

-

-

I

v

Commune Plurimorum Martyrum.

[311

pa -ti

-

6n-ti - am. 5. Q u z vox, quze p6t-e rit lingua

-

-

-

re-ti!-xe-re, Quze tu Mar-tjr-ri-bus mii-ne-ra pr&-pa-ras?

Ru-bri

nam flli

- i- do
- is.

s6n-gui-ne fiil-gi-dis Gin-gunt

tkm-po-ra

Iiiu-re

6. Te summa

o D6

- i - tas,
-

-

--

-

--

-

-

-

-

+ .t
I

ii-na-que p6-sci-mus, Ut cul- pas 6b i-gas, n6 -xi - a

-

-

-",
m

I

I

m
I

I I

"

' --

siibtra-has: Des pa-cem f6-mu -lis, u t ti-bi gl6 ri - a m

Ann6-rum in

s6-ri

-

em ca-nant.

A-men.

T$. Laethmini in D61nin0, et essulthte justi. Q. E t gloriiin~iniomnes recti corde.

V' ".

C

I, I I

I

1-

Ad Magnificat, Antiphona.
m

I

I

-m- -n

m

1

c 1

-

-

st6-rum est e-nim* re-gnum ce-16-rum, qui

is21

Commune Plurimorum Martyrurn.

e=
-

contempsk-runt vi - t a m mun-di, e t per-ve-n6- runt ad
I

I

I/

,
I

p
I

m

'

Jvrl4,

prg-mi - a re-gni,

' -n

1

I

n

.

n

I

"
5;'-

et la-ve-runt s t o - las

85

Pro pluribus Martyribus Pontificibus.

Oratio.

eat6runl hiiirtyrum paritkrque Pontificum N. et N. nos, qugsumus D6nline, festa tueiintur: * et e6runl commkndet orhtio veneriinda. Per D6minum.

B

Si non fuerint Pontifices.

Oratio.

D

eus, qui nos concedis sanct6rum Mgrtyrum tu6rum N. et N. natalitia c6lere: j- da nobis in zt6rna beatittidine * de ecirum societate gaudbre. Per D61ninunl nostrum.

Alia Oratio.

D

eus, qui nos iinnua sanct6rum RlBrtyrum lu6run1 N. et N. solemilitiite lztificas: f- concEde propitius; ut quorum gaudGrnus mkritis, * accendiiinur exknlplis. Per D6minum nostrum.

IN 11. VESPERIS.
1 Ant. .
I

I 1

I

t
I

, I, n urn -sti sunt Sancti + qui pro testamknto De-i

n

n 3 -

-*
I

s u - a c6rpo-ra tra-di- d6

-

runt, et in sangui-ne Agni

I

!

la-v6-runt s t o - l a s su as. E u o u a e. Psalmi ut in /. Vesp. de Cornmrrni Apostolorum, sed loco ultimi, Ps. Cr6didi. [9].

-

-

-

-

-

.
n

i i

Commune Plurimorum Martyrurn.
2. Ant.

[a31

1 J

p

I
I L
I

ancti per fi-dem

* vi - c6-runt regna:

o-pe-rS-ti

sunt ju-sti - t i - a m , ad-6- pti
+n n " E u o u a e .
I

s u n t promis-si

- 6 - nes.

3. Ant. VIII. G

~-{ + s

m
I

S

n

m

-

n

I "

I

-

n

m

n ,

I

anct6-rum vel-ut 5quilae juv6ntus renovii-bi-tur : - =

*

flo-r6-bunt sic - u t li- li - u m in ci- vi- tA-te Dbmi- ni.

~

-----

~

E u o u a e .
4. Ant. VII. a

I

I

I I m
I n

n

-I+
'

I

I
I

bs-t6r-get De

- us

* om-nem

15-cri

-

I t ' -

marn ab

ee

I

I

,

-

N+,
I v

6-cu-lis
I

n n n d Sanct6-rum: e t jam non e-rit

-

iimpli-us

I

,
b d

n

n +-el

I

I

r

A

+ '

neque luctus, neque cla-mor,
Vesperale Romanum.

n I. sed nec ul-lus do -lor :

P

L

-

C

[341

Commune Plurimorum Martyrum.
-

n , qub-ni am pri

-

I

2 7% 3 - 6 - ra
m

I

I

n

-T-m I ,

I

transi
I

-

6-runt. E u o u a e.

5. Ant.

VIII. G

I
n~

1 -111 -

n n n cal6-sti-dis regnis sanctd-rum ha-bi t i - t i - o
3

1

m

I

n

m

I -

IL

m

-

6

Y

*

-

,
I

n

I

m
I

* A i

n

Irurr, n

I I I

est, et in ae-tkr- num

1-6-qui - es

e

- 6-rum.

E u o u a e . Capitulum et Hymnus ut in 1. Vesperis.
\{.

Exsultiibunt Sancti in gl6ria. Q. Lztablintur in cubilibus suis.

Ad Magnificat, Antiphona.
VI. F

b
au-dent in
I
I

I
I

rn

-

G e e " =* = *
cce

3

n

& J I

- lis
I

A-nimae Sanct6-rum, qui

e
I
I I

m

'

Chri sti ve-sti gi - a

-

-

.+
-

m

3
1

sunt se cii ti :

-

-

h

et qui - a pro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e

- jus

a-mb-re

s6ngui-nem su

-

urn fu

- d6- runt,

Commune Confessoris Pontificis.

[351

id- e

-

o cum Chri - sto

ex- siil-tant si - ne

-

-

- -

- - -

-

-

-

p p

- -

fi - ne.

E u o u a e .

Commune Confessoris Pontificis.
IN 1. VESPERIS*
1. Ant.

n

n

I

n

n

I

n

n
di

I

1 1 - 1 1

c-ce sa-c6r-dos magnus,

*

qui in

- &-bus

su - is plii-cu - it De

-

-

o, et

invhntus est

justus.

T. P A l e - 1 E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesp. de Communi Aposfolorum.
2. Ant.

VII. c

N

on est i n v h t u s

* simi-lis

il-li, qui conservh-ret

[a61
3. Ant. V111. G*

Commune Confessoris Pontificis.
I
1

I
I

-

e

I
I

il +

n

I n

I
I

I"'

I

n

d- e - o
n ,

* ju-re-jurhndo fe - cit
F n
n n

---

il- lum D6-mi-nus

53
-

!=

I

n

cr6-sce-re in ple-bem su-am. T. P. Alle-16-ia.

E u o u a e .

s' e
vrr.
I

4. Ant.

n , n mn ser-vi D6mi-ni, hymnum di-ci-te De o, j- al-le-lu-ia.
n
I 1

-n n
R
I
m
I

- n-2+=
* bene-di - ci-te D6-mi-num:

a-cer-db- tes De - i,

-t
3

I -

=

I

,

i

n

-

Post Septuag.
5. Ant. 111. g
I

in z - t b n u m . E u o u a e.
I

I

-

m
I

I I

. I I

S EE

-

13 1 I

1

I

-n
1
I

I
I

erve bo-ne
n b

* et fi - d6 - lis,
r p . I"

intra in giiudi - urn
1 1 n

2

g

n I D6-mi-ni tu i.
I "

-

n I T.P. Alle - lli-ia.

n

E u o u a e.

Capitulum. Eccli. qq. c. cce sacerdos magnus, f qui in digbus suis plcicuit Deo, et invkntus est justus: * et in tempore iracfindis factus est reconciliiitio.

Commune Confessoris Pontificis.

[ST]

Hymnus

(Tonus 1).
- + I - -

1
-

n - ste Confbs-sor D6mi-ni, co-1Cn-tes Quem pi e

m

E

&

I

. I

n

"

n

n lau-dant p6-pu-1i per orbem, Hac di e Ire-trs mC-ru i t Si non est dies obitus :' me - ru -it

n

,
"

I

n

n

n

n , rn
I

,

-

-

be 5-tas S c i n - de re se- des. 2. Qui supriimos Lau - dis ho-n6 - res.

-

-

pi -us, pru- dens,

+
n n
I

hti-mi lis, pu di- cus, S6-bri a m du -xit si- ne la-be
n
l

-

-

-

l

,

1 1

.

vi-tam, Do-nec humd-n?s

nLI a-nimhvit aurze Spi
I
1

n 7-*- ,m
I

I

6
I

L I

-

ri-tus

ar-tus. 3. Cu - jus ob przestans m6-ri - turn frequCn-te'r,

E - g r a quae pas sim ja- cu - C - re membra , Vi ri bus

-

- -

t ---- :
I
I

n morb? d6mi tis, sa - lit- ti

I

=

. a-=
-

= F R

am

m

n

-

Re sti -tu- iintur. 4. No -ster

1

Quod indicant in Propno litter@ m. t v.

+ I

1381

Commune Confessoris Pontificis.
I

I
I

I

I

LI

I

n

n II

-

1

I

n

hint il li cho rus ob-se-quCn tern C6n-ci- nit lau-dem

-

-

-

-

n"n

m

I , I n
n

-

I

Om-ne per ze-vum. 5. Sit sa-lus il- li, de-cus atque

vir-tus, Qui su-per ce-li s6 li o co -r8-scans, T6 -ti us

€-I
I

n n n n mun-di s6-ri em gu-ber-nat, Tri
m

va'*

+
-

I

-

- I

-

, 3 -

a
I

I
I

r

I

- n n

an 9 I
L

I

-

- nus et unus.
I

Amen.

Alius Tonus (2).

-

I n u -n n ste Confes-sor D6mi-ni, co-l6n-tes Quem pi - e

n

I I

,

n

I

I

~

I

n

I -

I n

I
I

n laudant p6pu li per orbem, Hac di- e lze- t u s me-ru-it

n

n

I

n

m

n

n

I

I
I "

Z J

-

be ii -tas Schn-de- re se - des.

VIII.

-I
-

Commune Confessoris Pontificis.
Allus Tonus (3).

1391

- 4
I

m

ste Confhs-sor D6-mi-ni, co-l6ntes Quem pi - e

I

laudant p6-pu-li per orbem, Hac di - e lae - tus m6-ru - it

be 6-tas ScAn-de- re se- des.
Alius Tonus (4).
1.

-

E

I
--

a

I

CL,

n n ,

rn

n

- ste
-

--b Con-f6s-sor

-

D6-mi-ni, co- l6ntes Quem pi - e

laudant p6-pu li per orbem, Hac di e lae-tus mBru- it
a
I

-

-

I

-

-

be - 5

-

t a s S c h - de - re se- des.

- -

\)3. Am5vit eurn Dbrninus, et ornavit eunl.

I . Stolam glbriae induit eurn. j Ad Magnificat, Antiphona.
I.D

E

S
I ,

A-

- n a-c6r-dos et ~ 6 n - -fex! ti
L I

=

I

I

1
I I

I

m

1 - 1 1

"

I

"

,

rn

I

-

*

et vir-t8-turn 6-pi - fex,

I
I

rn '

I
A

v

pastor bone in p6-pu-lo:

o - ra pro no-bis D6minum.

"a

1

-

I

1

1

1

1

i

14OJ

Commune Confessoris Pontificis.

Pro Doctoribus. Ant. 0 Doctor 6ptime, ut infra, [42].

Oratio.
a, quksumus omnipotens Deus: -/- ut beziti N. Confess6ris tui atque Pontificis veneriinda solkmnitas, * et devoticinem 110bis Bugeat et saltitem. Per D6minum.

D
E

Alia Oratio.
xAudi, quksumus Dbmine, preces nostras, quas in beiiti N. Confess6ris tui atque Pontificis solemnitate defkrimus: j et . qui tibi digne miruit famulhri, ejus intercedkntibus mkritis, * ab 61nnibus nos abs6lvc pecciitis. Per D6minum.

Pro Doctoribus. Oratio. eus, qui pdpulo tuo ztkrnze sal6tis besitum N. ministrum tribuisti: prxsta, quri.somus; ut quem Doctbrern vitz habdimus in terris, * intercess6rem habkre mereamur in coelis. Per D6minum nostrum.

D

+

emknto D61nine David, * et ejus: * adorAbimus in loco ubi omnis mansuettidinis ejus: stetkrunt pedes ejus. Surge D6mine in rkquiem tuk Sicut juriivit D6min0, ' voam, * tu et arca sanctificati6nis t u ~ nvovit Deo Jacob: tuae. Si introiero in tabernhculum Sacerd6tes tui induantur justidomus me=, * si asckndero in tiam: * et sancti tui exsfiltent. lectum strati mei: Propter David servum tuurn, Si dt5dera somnum 6culis meis, * non avertas fiiciem Christi tui. * et piilpebris meis dormitati6Juravit D6minus David verinem: Et rkquiern temp6ribus meis : tiitem, et non frustrgbitur earn: donec invbniam locum D6inin0, * de fructu ventris tui ponam super sedem tuam. * taberniiculum Deo Jacob. Ecce audivimus eam in EphSi custodierint filii tui testarata: * invenimus earn in cam- mkntum meum, * et testim6nia pis si1vz.1 mea haec quae docPho eos:

IN 11. VESPERIS. Antiphone ut in I. Vesperis. Psalmi ut in I. Vesp. Apostol., sed loco ultimi: Introibilllus. in taberniiculum Psalmus 131.

M

Commune Confessoris Pontificis.
Et filii e6rum usque in s&culum, :$ sedkbunt super sedem tuam. Qu6niam elbgit D6minus Sion: * el6git eam in habitati6nem sibi. Haec requies mea in s$culum s$culi: * hic habitgbo qu6nianl el6gi eam. Viduam ejus benedicens bene-

1411

dicanl: * pauperes ejus saturhbo, panibus. Sacerd6tes ejus induam salutiiri: * et sancti ejus exsultati6ne exsultiibunt. Illuc prodticam cornu David, * paravi luckrnarn Christo meo. Inimicos ejus induam confusi611e: * super ipsum autem efflorkbit sanctificatio mea.

Capitulum. Ecce sacerdos. Hymnus. Iste Confkssor, ut in I. Vesperis. 3.Justum ded6xit D6minus per vias rectas. I$. Et ostendit illi regnum Dei. Ad Magnificat, Antiphona.

+
pa-ra-di-si

I

- -l----I

- I

I
I

I
LI

I

I

sto-lam gl6 - ri r I

I

ae indu

- it
- -

l l

e

-

n urn, et ad portas

I

coro-ndvit e - urn. T. P.

lie - 18-ia.

- -

E u o u a e.

Sequens Antiphona dicitur ad MagnrJcat in II. Vesperis pro solis surnmis Pon tij2cibus. I - --t 1. f hn n I n A
n

D

--'-rii- es-set sumrnus P6n-ti-fex, * ter-r6-na urn

I

-

non

Pro Doctoribus Ecclesize.
I

m6 - tu - it: sed ad coe-16-sti- a regna glo-ri - 6-susmigriivit.

I

-

Pro Doctoribus. Antiphona. 0 Doctor bptime, ut infra.

3 S i occurrat celebrari Festum plurimorum Confessorum Pontificum, Officium fit ut supra: sed in Oratione, qua? ponuntur in singulari, dicantur in plurali.
.. *

...

/

0:.

Pro Doctoribus.
In Festis Doctorum Officium Jit de Confessore Pontrj7ce vel non PontrJice, pro qualitate Sancti. In utrisque Vesperis, ad Magnificat, Antiphona.

l 0
""
--

Doctor 6p-time,

*

n Eccl6-si-se sanctse lumen,

e

b e - A-te N.,

d

*
I

di-vi-nse
m

l e - g i s a-mh-tor:
111

--

I : a ' I n a - ~ depre-ci-re pro no-bis Fi- li - um De - i. T. P. Alle-lir-ia.
L

7
d

m

n W n

I

I I

m

I

I

,

I
C

E u o u a e .

Commune Confessoris non Pontificis.

L431

*

Nomina Doctorum Ecclesiae.

Be-da Le - 0 Pe-tre Thoma

Ambr6 - si An - sklme Ba - si - Ii

Ber-niirde Cy - ril-le Fran-ci-sce

Greg6 - ri Hi-16 - ri Jo - hnnes

Atha-nA - si Augu-sti- n e I - s i - d6-re

H i e 4 -nyme

Bona-ventii-ra

Petre Chrys6-lo-ge
. I mn I

Alph6nse Ma-ri- a
m

Jo - Bnnes Chry- s6sto-me Oratio. Deus, qui p6pulo tuo. [ 0 . 4]

-

I

-

Commune

Confessoris non Pontificis.
IN I. VESPERIS.
I
I
L I

6-mi-ne,

* quinque

L .

ta-len-ta tra-di- di-sti mi-hi:

I441

Commune Confessoris non Pontificis.

Psalmi ut in I. Vesperis Apostolorum.
2. Ant.

I f .

-[
n
I I

I

I

I

n

811 ,

n

n J -lnn n

rn

I

n

I

u-ge serve bo-ne, in m6-di- co fi-d6- lis, intra
n ,In

*

in gsu-di

-

urn D6-mi -ni

tu - i.

:m
T. P. Al-le - lii-ia.
I I --

E u o u a e .
3. Ant.
1
I 1

I I

111. a

n n

IC-------

n

n

I

_ 1 1C--C--IC

1

d - s servus et pru-dens, quem consti- tu - it

*

D6-minus super fa-mi

-

li - am su- am. T. P. Al-le-lii-ia.

E u o u a e.

d6mi- nus e-jus, et pulsA - ve- rit j&nu- am, invkne-rit

-

Commune Confessoris non Pontificis.

[45 1

5. Ant.

VII. c 2

s
11.

---

n

I

p .
I-

n

I

"

rn
I

-

,n n l
I

I
I
I -

erve bo-ne

* e t fi-d6-lis,
I ] ,

; " I ?
urn
n

in-tra in gdudi
. n m m n I b n

n I I- n n D6-mi-ni t u - i . T . P . A l - l e - l l i - i a .

E L I o u a e.

B

Capitulum. Eccli. 31. eatus vir qui inventus est sine m5cula: -f et qui post aurum ilon iibiit, nec sperhvit in peciinia et thesAuris. * Quis est hic, et laudiibiinus eum? fecit eninl mirabilia in vita sua.

Hymnus

(5).
I

-~-

n ste Confes-sor D6mi-ni, co-lkntes Quem pi - e

lau-dant p6-pu - li per or-bem, Hac di - e Ire-tus S non est dies obitus; i

m6-ru - i t be - 6 - tas Schnde
me - ru

- -

- it

su-pr6-mos

Lau-dis ho - n6 - res.

- re
I n

I

se-des. 2. Qui pi -us,

-+I I

1,

pru-dens, hiimi - lis, pu-di-cus, Sb-bri - am du-xit

" I

I

- I -

I

n

si-ne

1461

Commune Confessoris non Pontificis.
I

-

A labe vi-tam, Do n

m

n

I

I
I

I

I n = b *

__(t_

-

n nec hum&-nos

$- P 7 =
n a-a=J -Spi ri t u s ar-tus. 3. Cu -jus ob prae-stans m6 - ri -turn
I

a-ni-mii-vit aurae -

- -

I

n frequ6n-ter, B g r a quae pas-sim ja-cu- &-re membra,
I

--

I
4

1

I

I

I-

pn .

n

C, I "

n I I " n , n
I

Vi

-

ri-bus mor-bi d6-mi tis, sa-lfi-ti Re-sti-tu -lintur.
m

-

n n 4. Noster hinc il - li cho-rus ob-se-qu6n-tem
I
I I

I

2

I
I I
I

I

Cbn-ci-nit

lau-dem ce-le-br6s-que pal-mas,
I

Ut
I

pi

- is
L.

e-jus
I

n ' pr6-ci-bus ju-v6-mur Omne per a-vum. 5. Sit sa- lus
I

n

.

-.

I

n

"

I

I

I

il-li, decus atque vir-tus, Qui super cae-li s6 - li o

-

co-yirscans, T 6

- ti - us

mundi

s6-ri

- em

gu-b6r-nat,

Commune Confessoris non Pontificis.

1471

Tri-nus et u-nus.

A-men.
Alius Tonus (6). . .

1.

+ +
m

st? Confkssor D6mi-ni, co-18ntes Quem pi- e
m

I

d

II

m.

' 4

laudant p6-pu li per

-

or - bem,
m

.
. I

m
I

-tm
I
I

I

Hac d

-

lie-tus

-

II

IF
m
I

-____+ m

a

I

SII

me-ru it b?- 5-tas ScBn e d r !

-

n

n

m

se-des.

1.

+

Alius Tonus (7).

n
I

II

I
I

I
I

1
I

II

- ste Con-f6s-sor D6-mi - ni, co-lCn-tes Quern pi - e

laudant p6-pu-li per or-bem, Hac di

-e

lse-tus me-ru i t

--

be- 8
IV.

-

tas Sczin.de - re s e - des.
Alius Tonus (8).
I

I

c
II II
1 1 1 1 1 1

---I

I
I

'ste-ConfCs-sor D6mi- ni, co-l6n-tis Quem pi - e

II

+

1481

Commune Confessoris non Pontificis.

laudant p6-pu-li per or-bem, Hac di - e 1%-tus m6-ru- it
a
I

be - 6-tas Sc6n-de-re se- des. Y. Amavit eunl D6minusJ et ornavit eum. Q. Stolam glbriz induit eum.

I. D

-

S '= ae - di fi - c6 - vit

: n n
d l 4

Ad Magnificat, Antiphona.

i-mi-lA-bo " um 4*v:-ro e

-

-'

sa.pi.':mi,lui

-

do-m8m su - am su-pra pe-tram.

T. P. Al-le- lit-ia.

E u o u a e.

Oratio. eus, qui nos behti N. Confess6ris tui hnnua solemnitate laetificas: t concede propitius; ut cujus natalitia c61imusJ * ':tiam acti6nes imitemur. Per D6minum.

D
A

Alia Oratio. desto D6mine supplicati6ilihus nostris, quas in behti N. Confess6ris tui solemnitAte deferimus: t ut qui nostrae justitiae fidiiciam non habemus, * ejus qui tibi plhcuit precibus adjuvemur. Per D6minum. Orafio. ntercessio nos, qu5sumus Dbmine, behti N. Abbiitis commendet: t ut quod nostris meritis non val6mus, * ejus patrocinio assequiimur. Per D6minum nostrum.

Si fuerit Abbas.

I

Commune Virginurn.

1491

IN 1 . VESPERIS. 1
Antipphonct., Psalmi, Capit. et Hymnus ut in 1. Vesperis. 735. Justum dedcxit D6minus per vias rectas. 6. Et ostendit illi regnum Dei.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

I

I

n , ic vir, de- spi - ci - ens mundum

* et

ter-r6- na,

tri - limphans, di- vi - ti - a s coe - lo

c6n-di - dit o

- re,

ma-nu.

T. P. A l l e l a .

E u o u a e.

3 Si occurrat celebrari Festum plurium Confessorum non fintipcum, Officium J t ut supra; sed in Oratione, q u e habentur in singulari, dican fur in plurali.

Commune Virginum.
1. Ant 1. f

+
I

IN I. VESPERIS.
1

r

, a n
I

I

I

I
I
I

I

I

"

I

iec z Virgo sh-pi -ens, t

* et u - n a

de niime-ro

Psalmi ut in Festis B. M. K [71].
Vesperale Romanurn.

D

Commune Virginum.
2. Ant.

I. f

--g
I

I n I

H . = ==
3. ~ n t .
111. a 2

D6rni-nus

zec est Virgo si-pi - [ens,

* quam

H
4. Ant. I. f

[ -

m

I

m

I -

-

I

=tt---+L aec est * quae ne-sci - vit

to-rum in de lic-to:

-

-

ha-b6- bit fructum in re-spec-ti

-

6-ne

a - ni-rnii-rum

sancti-rum. T. P. Alle- lii-ia.

E u o u a e.
I

{
n

2 = i n C -n
rne- a,

n

>

*

et ponarn in t e thronum

-

me

-

urn,

-/-

al-le

= - I

lii ia. Post Sept. -f di-cit D6-rni-nus.

E u o u a e .

I

n - '

i min '

- sta

est spe-ci - 6 - sa inter fi-li - as Je- rli-sa-lem.

*

'

*

!

-

i

Commune Virginurn.

15 11

T. P. A l e - a .

E u o u a e.

F

Capitulum. 2. Cor. 10. d. ratres: Qui glorigtur, in D6mino glorietur. f. Non enim qui seipsum con11116ndat, ille probatus est: * sed quell1 Deus comm6ndat.
VIII.

J

[vL 1

Hvmnus. "
n -

-I ' --

m

I"

n

-

,a I p , I - - -

+a -

---

e-su co-r6-na Virginum, Quem Ma-ter il-la c6nci-pit,

Quae so-la Virgo p~rtu-rFt: Hzec vo-ta cle-rnens bc-ci-pe.

2. Qui per-gis in-ter li- li a, Septus cho-rC- is Vir -gi-num,

-

Sponsus dec6rus g16-ri - a, Sponsisque reddens prbmi-a.
I

-

3. Quoclimque tendis, Vir-gi-nes Sequlintur, atque 1Gudibus

. n Post te canentes cirrsl-tant, Hyrnn6sque dulces pgrsonant.

4. T e depre-cbmur sirppli-ces, Nostris u t addas s&n-si-bus, D*

I521

Commune Virginurn.

Nescl - re prorsus 6mni

-a

Corrup-ti 6 - nis viilne-ra.

-

5. Vir-tus, honor, laus,gl6-ri- a De- o Pa-tri cum Fi-li - o,

Sancto simul pa-r8-cli-to, In secu-16-rum s&cu-la.
C

Alter Tonus.
I

J

e-su co-r6na Vir-ginum, Quem Mater il-la c6nci-pit,

-

-

Quae so-la Virgo p5rtu-rit: Haec vo-ta clemens Ac-ci-pe.

2. Qui pergis inter li-li a, Septus chor6 - is Vlr-gi-num,
m n
m

-

Sponsus de-c6-rus glb-ri - a, Sponsisque reddens prkmi - a.

a

-

3. Quociimque

tendis,

Vir-gi-nes Se-qufin-tur, atque

Commune Virginurn.

is31

16u-di-bus Post t e ca-nentes c8r-si-tant, Hymndsque

dul-ces per-sonant. 4. T e de-pre- cdmur slippli- ces,

-

I

I

Nostris u t ad-das s6n-sibus, Ne-sci-re prorsus 6m-ni - a

Corrup-ti - h i s viil-ne-ra. 5. Vir-tus, ho-nor, laus, gl6-ri a

-

De-o Pa-tri cum Fi-li-o,

Sancto si-mu1 P a

- riicli-to,

111.

e e
-

In s~cu-16-rumskcu -la. A-men. Tempore Paschali.
q n ,
m

e - su co-r6 - n Vir-gi-num, Quem Ma - ter il- la ?

' v4

I

-. . c6nci-pit, Quae so-la Vir-go p6rtu-rit: Hsec vo-ta cle - m e n ~

6c

-

ci- pe. 2. Qui per-gis in-ter li -1i

- a,

Sep7tus

1s 41

Commune Virginurn.

cho-rk - is Vir-gi-num, Spon-sus de - c6

.

-

-

rus gl6-ri a,

-

..

Spon-sisque red

- dens
I

pr&

-

mi

- a.

3. Quo cfimque

-

EI
I b-

n I tendis, Virgi-nes Se - quiintur, atque 16udi-bus Post te

ca-n6n tes cfirsi-tant, Hymn6sque dul - ces p6r

-

E4.

--m
I

r p a n T e de-pre - c5-mrr
I

I

I

h n ' q A

n

- *a
-

-

so-nant.

ssGppli - ces , No -stris u t ad-das

' .4

sensi-bus, Ne-sci-re pror - sus 6m-ni - a Cor-rup-ti 6 - nis

viil - ne - ra. 5. De - o Pa-tri sit gl6 - ri - a, Et Post Ascensionem: J e - su ti - bi sit g16 - ri - a , Qui

Fi - li - o, qui a m6rtu - is Sur - re- xit, ac Pa-r5-cli-to, victor in cce -1um red-is, Cunl Patre et al-mo Spi- ri -tu,

Commune Virginum.

1551

In In

sem-pi- tkr-na s - cu-la. s e ~ n - p-t6r-na s k - CU-la. i
Alter Tonus.

A-men. A-men.

m

E-

-r-&
e

- - ---I- I
I

-

4
I

--

su co-r6 - na Virgi-num, Quem Ma-ter il-la
I

L L I

-td

n

'
H

c6nci - pit, Qua: so-la Vir
m

-

g ?

p l r - t u - rit:

~

vo- t a C
__t_

rrr,
1

I(

Ip.
I =

-

cle-mens hc-ci-pe. 2. Qui

4 4 - d5 per-gis in - ter li - Ii - a ,

n

1

E
Irr,
I "

Sep-tus cho- r6 - is Vir-gi- num, Spon-sus de - c6

-

rus

a

-

gl6 - ri - a, ~ ~ ~ n - s i reddens prkrni -a. 3. Quo - c6mque s ~ u e
I

I
L m .

-

I

1

I

1 1 1 ,
n l ' L

I
I

* I

I

I

ten- dis, Virgi-nes Sequdn-tur, atque Ihudi-bus Post t e

15 61

Commune Virginurn.

4. Te

dGpre- cd - mu;

slip-pli - ces, No-stris u t ad-das

e

sen-si-bus, Ne-sci-re pror
n , n

-

& s

6mni - a dorrupti - 6-nis
Imn 1 gl6-ri a , E t Fi-li o, sit gl6-ri - a, Qui victor in

n viil-ne-ra. 5. De
Post Ascensionem :Je
-1 - 111
I I
m

- su
I

ti -bi
I I

-

-

- n l -

I

qui a m6r-tu - is S u r - r6 - xit, ac
cce

Am i n
I I
I

-

lum red-is, Cum Patre et

a1

-

mo Spi

PL - rii-clri - tu, '

1

-

1

In

sem-pi - t6r-na s&-cu-la.

sem-pi - t6r - na s&-cu-la. A - men. 3.Spkcie tua et pulchrittidine tua. Q. Intknde, pr6spere prockde, et regna.

A - men.

-

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G.
m

4

n e- ni spon-sa Chri-sti,

I

*

hc- ci - pe co

-

r6

-

nam,

quam ti - bi D6-mi -nus

praepa-rii-vit in

ae-t6r-num.

C o m m u n e Virginurn.

15 71

D
I

Oratio. eus, qui inter cktera potentie tuae niir6cula, &am in sexu frhgili vict6riam martfrii contulisti: t concede propitius ; ut qui beiitae N. Virginis et Miirtyris t u z natalitia cdlimus, * per ejus ad te exbmpla gradiamur. Per D6minum. Alia Oratio. ndulgentiam nobis, qu$sumus Dbmine, beiita N. Virgo et Martyr impldret: qure tibi grata sernper exstitit et merit0 castitatis, * et tuze professi6ne virtlitis. Per D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum.

Pro Virgine Martyre.

+

Deus salutiiris Exhudi nos Per D6minum. noster: *+ ginis tu, festivitite gaudemus; mur affbctu.

Pro Virgine non Martyre.

Oratio. ut sicut de beat= N. Virita piae devoti6nis erudip-

8 Si fuerint plures, in utrisque Vesperis ad Magnr'$cat, Antiphona:

P,

ru-d6ntes Vir-gi-nes,

* apth-te

18mpa-des vestras:

ec-ce sponsus v e nit, e x - i - t e dbvi

-

- am

e - i.

-

T$. Adduckntur regi virgines post eain. qi. Pr6ximae ejus afferkntur tibi.

Oratio. a nobis, qu&sun~us Ddmine Deus noster, sanctarum Virginum et Miirtyruin tuarum N. et N. palmas incessabili devoti6ne venerari: j- ut quas digna mente non p6ssumus celebr5re, * hunlilihus saltem frequentemus obsequiis. Per D6minum.

D

[581

Commune non Virginurn. IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis. [49]

Y. Diffiisa
5.

est grRtia in lhbiis tuis. Propterea benedixit te Deus in zetPrnun1.

Ad Magnificat, Antiphona. n4 n n t n
1

I

--I
1

-

e - ni spon-sa Chri-sti,

*

6c-ci - pe co - r6-nam ,

a

c -

r

quam ti - bi Db-mi-nus prze-pa-rii-vit

in =-t6r-num.

Commune sanctae Martyris tant.,
et nec Virginis nec Martyris.
IN 1. VESPERIS.
1. Ant.

? - r .

urn es-set

rex

* in

ac-cii - bi - tu su - o, nar-dus

m e - a de

-

dit od6-rem su - a-vi-tii-tis. T. P. Al-le-lli-ia.

! +E u o u a e . Psalmi ut in Festis B. M. K, [71]

-

I

Commune non Virginum.
2. Ant. IV. A *

a591
rn
rn

I
3. Ant.

--it , ~-4-

-n n o-d6-rem unguen-t6-rum tu- 6-rum crirrimus:

-

,

n

=-n

, n i l

--

*

D

E u o u ae.
VIII G

J
e-- = =
4. Ant. I. f

5

----

A- " I

I

I

jrn n ~ n z f
it,* imber Ab-i - it et re-chssit:
--

am hi - ems tr6nsi

-

sur-ge a-mi-ca me
m

- a , et

ve-ni. 7'. P. Al-le-Id-ia.

I " ,

-n
- 4 n I '

I I

E u o u a e .

[
e-ni

m

n n
m

I ,
I

e - l6c-ta me - a ,
m m a

* et po-nam
I

in te thromum
.-

E

I -

+ ----+a_ --44
E u o u a e.

me - urn, f a1 le - lri-ia. Post Sept.

-

,

m

-

m

I
I

u

D

t

di- cit D6-mi-nus.

-

-

1601
5. Ant.

Commune non Virginurn.

VIII. G*

[
-sta est spe-ci- 6

*

- sa

inter fi- li - a s Je

- rii-sa-lem.

Capitulum. Eccli. jr. onfitebor tibi, D6mine Rex, et collaud5bo te Deum salvat6rem meum. j- Confitkbor n6nlini tuo: qu6niam adjiitor et protector factus es mihi, * et IiberAsti corpus meum a perditi6ne.

Pro Martyre tantum.

C

Capitulum. Prov. jr. 6. ulierein fortem quis inveniet? procul, et de CItimis finibus prbtium ejus. Confidit in ea cor viri sui, * et sp6liis non indigebit.

Pro nec Virgine nec Martyre.

M

+

I

Hymnus. , n , I r n a n n ,
I
I
LI

or-tern vi

- ri - li

p6c-to- re Laudk-mus omnes

f6-mi- nam, Quze sanc-ti

- t6-tis

gl6 - ri - a

U- bi-que

fulget incly-ta.

2. H z c sancto

a-m6-re s6u-ci - a,

-

--

-

Dum mundi am6rem n6-xi-urn Horr6scit, ad cae-l6sti - a

I-ter perk-git 6rdu-um. 3. Carnem domans je-jiini

- is,

Commune non Virginum.
.

nil-tri

Dulci-que mentem p5-bu lo 0-ra- t i

-

- 6-nis

- ens,

CQ-li po-ti-tur giu-di

- is.

4. Rex Chri-ste , vir-tus

f6r-ti- urn, Qui magna so-lus 6f-fi-cis, Hu-jus pre-cii-tu,

qu&- sumus, Audi be-nignus siippli -ces.

5. De

-o

Pa-tri sit g16 - ri - a ,

E- jlisque so - li Fi - li - o , Cum

Spi-ri tu Pa-rri-cli-to, Nunc et per omne s8-cu-lum.

-

A - men.
11,.

T e m p o r e Paschali.
1

8

rl

n ,

I1

r
omnes

or-tern vi-ri - li p6c-to - re

%-Lau-d6-mus
-

f6-mi-nam,Q u z sancti- t6

-

tis gl6-ri a U-bique ful-get

1621

Commune non Virginum.

in

-

cly-ta.

2. Hsec sancto a - m 6 - r e s6u-ci

- a,

DUG m u n d i

a-m6-rem n6 - xi - u m
I

E r -

+

n *.f_ CQ-16-sti - a I-ter per-6

--

r

..+.,
I
A
I

Hor-1-6-scit ,

ad

6r
I
I

4

- git

____l_t

-

du - urn. 3. Car-nem
n

I

-

--

-I je- jii-ni - is, Dul - ci-que men-tern p5-bu-lo domans

0-ra-ti

-

.

6

-

-

nis

n i i - t r i - e n s , CQ-li p o - t i - tur

g6u - di

-

is. 4. Rex Chri-ste, vir- t;s

f6r-ti - um,

Qui m a g n a so-lus Cf-fi-cis, Hu-jus pre-c6

- tu, qu&sumus,

Audi be-ni-gnus siip - pli-ces. 5. De - o Pa-tri dii Post Ascensionem: Je - su ti - hi sit

E-a

-

1

Commune non Virginurn. , n - n --

1631

m

-

g16- ri - a,

a c ~ -a r5-cli-to, In sem-pi-t6r - na sb al- mo Spi - ri- tu, In sem-pi-t6r - na s& Alter Tonus.
IV.

-Qui vic-tor in
q n b
d
I
I

- o, q u i

a m6r-tu - is Sur - r6-xit, coe -lum red-is, Cum Patre et

-

-

&-la. A=men. cu - la. A-men.

1

I

I

-

1

t n --d -

or - tem vi -ri

-

Ii p6c-to-re LaudBmus omnes

d n *' - per-Qgit irdu-urn. 3. Car-nem domans j?n I- ter

-1

fulget in-cly-ta. 2. Haec sancto a-m6 - rk s6u-ci - a ,

Durn mundi am6-rern n6xi-urn Horrkscit, ad &-16-sti- a
m
I

=n

I(

nI k

2

r

r r n jii-ni - is,

Dul-cique mentern p8-bu-lo 0 - r a - ti - 6

-

n'i; nh- tri- ens,

C641
Z
I
I

Commune non Virginurn.
I

I

d

p

.

n

-CQ-li

n po-ti- tur ghu-di - is. 4. Rex Chri-ste, vir
1 "

n

I

r~

-

tus

f6r- ti
m

- um,

Qui ma-gna so- lus 6f - fi - cis, Hu-jus
I

I -

pre-cii -

-

tu, qu& - sumus, Audi be-nignus sGppli - ces.
Post Ascensionem :
I
1

I n 5. De o Pa-tri J e - s u ti-bi

n h

q
d

np. 1"

I

I

, I

n

I

'

n*

-

sit g16-ri-a, E t P i - l i - o , q u i sit g 1 6 - r i - a , Qui vic-tor in
I

b

n

n

I

n

CI

n

'1
= /

+I

I
1

a m6r - tu - is Sur - re-xit, ac rii - cl cce - lum red -is, cum Patre et a1 - mo Spi - ri - tu,
& I

PT-

-

I I

-

1

I

In

I sem-pi - t6r- na s&-cu - la. sem -pi - t6r - na s&-cu - la.
"

n

-

m

A - men.
A

'1 r

- men.

%. Specie tua et pulchritfidine tua. 9. Intende, pr6spere prockde, et regna.
VlII. G

S-

n

-

Ad Magnificat, Antiphona. -

i - mi - le est re-gnum c e - 16- rum h6-mi - ni

*

Commune non Virginum.

C65 I

ne-go-ti - a-t6-ri quaerCn-ti bonas marga-ri-tas: inv6nta

I

'A

una pre- ti- 6-sa, de-dit 6rnni-a s u - a , e t compa-r6 vit

-

Omtio. Pro una Martyre tantum. eus, qui inter cktera potenti= t u z rnirhcula, ktiam in sexu friigili vict6riam n~artjrriicontulisti: -f co~lckdepropitius; ut qui b e i i t ~N. Rlhrtyris t u z natalitia c6limus, * per ejus ad te eskmpla gradiiimur. Per D6minum.

D

Pro pluribus Martyribus tantum. Oratio. a nobis, qua?sumus D6mine Deus noster, sancthrum RIhrtyrun1 tuhrum N. et N. palmas incessiibili d e ~ o t i 6 n e vener8ri: ut quas digila mente non p6ssumus celebrire, * hulnilibus saltem frequentkmus obskquiis. Per D6minum.

D
E

Pro nec Virglne nec Martyre. Oratio. s5udi nos Deus salutaris noster: -f ut sicut de b e h t ~ festiN. vitiite gaudemus; * ita pix devotidnis erudiinlur affectu. Per D61ilinum.

IN 11. VESPERIS.
Ontz~iarrt in I. Vesperis. P7. Difflisa est grhtia in IAbiis tuis. I$. Proptkrea henedixit te Deus in ~ t 6 r n u m .

Ad Magnificat, Antiphona.

-" -,________

7 .

a
I

- --=--t +
*

L

a-num s u - am

- - E

-

a-p6-ru - i t in-o-pi,

et palmas

Vesperale Romanum.

1661

Commune Dedicationis Ecclesiz.

e

su - as

ex- t6n dit

-

ad

phu pe- rem: et pa - nemu

-

8-<- 6-sa non com-8dit. T. P. Al-le-lli-ia. E u 3 Pro pluribus non Virginibus idem Jit Officium.

o u a e.

Commune Dedicationis Ecclesiae.
I N 1. V E S P E R I S .
1. Ant. VII. a

*
in lon-gi - tii- di-nem di

.n n , , -de-cet sancti-t:-cl;,'
I

a

I

I

- 6 -rum.

T. P. Al-le -115 - ia.

E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesp. de Communi Aposfolorum, sed loco ultimi, Ps. Lauda JerGsalem Dbminum. [74]. 2. Ant. ~I. D 2 --rnn n r d I , , , n

+ . t

I

I

I
I

I

b

+
m

omus me-a,

* do - mus
- L .

o-ra-ti 6-nis vo-ci-bi-tur.
I

-

I

I

m

n

m

T. P. Al-le - 16 - ia.
I
b.

B

F

m

m

n m1 b
6 -

I

m

I

E u o u a e.

-

3. Ant. I. f

g -

Commune Dedicationis Ecclesize.
__I___+
I ,
I

1671

sec est domus ~ b m i - n ? * firmi-ter ze-di -fi-c5 ta:

-

b&e fund&-ta est supra firmam petram. T P. Al-le 18-ia. .

-

E u o u a e .

u

e-ne fun-dd-ta est

* domus

D6-mi-ni

su-pra

fir-mam pe-tram. T. P. Al-le -18 -ia.
5. Ant. 1. g

E u o u a e.

I

r

L
v

5 - pi-des pre-ti - 6-si

' +--- r , j
I
LI

-

2 I

-

I

I * ornnes

mu-ri tu

- i,

et

tur-res Je-rB - sa

- lem

gemmis ze-di

- fi- ca- b8n-tur.

Capitulum. Apoc. 21. idi c,ivitAtem sanctarn Jerfisalem novanl, j- descend6ntem de coelo a Deo, * pariitam sicut sponsam orniitam viro suo. E*

-

Commune Dedicationis Ecclesiae.

Hymnus.
I.

1.

E-___C__-

---

C
b

- ce-le-stis urbs Je-rri-sa-lem, Be- ii-ta 7-

pa- cis vi-si - o,

Quie cel-sa de vi-vkn-ti-bus Sa-xis ad astra t6l-le-ris, I

n , n I In, -- I -I Sponszkque ri - t u cinge-ris Mil-le An-ge-16-rum mil-li-bus.
1 1

-

,n

I n ,

1

I

I

- = G h
-

- + - I

2. 0 sor-te nupta pr6spe-ra, Do-t6-ta Pa-tris gl6- ri a ,
I

in

L
I

n -a Re-spkr-sa Spon-si grb- t i - a, Re-gi-na for-mo -sis-sima,
I

n

,A I

i n ,

I , , ,

-

=GI
-

+ =97 -

-t---c-----I

I

-

& - - - - I - - - - - - -

1

,

3 --

-my --- -

--

3. Hic marga-ri - tis &mi-cant, Pa-tkntque cunctis 6sti a:

Vir-th - t e namque pr$vi

-a

Mor-tb lis il-luc dli- ci -tur,

-

t-

Commune Dedicationis Ecclesie. - $----------------

I I m n n A-m6 - r e Chri - sti p6r-ci- tus Tor- men-ta quis-quis

1

m

m

-

- - -

I
I

I

slisti-net. 4. Scalpri sa-lubrrs ic-ti-bus, Et tun-si 6-ne

-3-7-

---

-.-,

[691

I

-d

b

I

11

1

PA

-

plli-ri-ma, Fa-bri po-li- t a mhl-le - o Hanc sa-xa mo - lem

c6nstru unt, Aptis-que juncta n6- xi- bus Lo c5n- t u r

-

-

in

fa-sti - gi - o.

5. De- cus P a - r6n-ti d4 - bi - turn Sit

usque-quh-que Altis-si-mo, Na-t6-que Patris ii-ni- co,

+ I

-"3 n I n - n I E t in-cly-to Pa-rh-cli- to, Cui laus, po-testas, g16-ri - a
n

n

-1

I

I
I

I

" I

I
I

, I ,

I

I

n

- I

m

!I 1 n E - t 6 r - n a sit per saii-cu la.
I

n n

m

.

A-mk.

Y. Hxc est doinus D6mini firmiter xdificita. I$. Bene fundhta est supra firmam petram.

1701

Commune Dedicationis Ecclesiae. Ad Magnificat, Antiphona.
-

I

s-.-=
1. g

tta-ber-nA-cu-lum

ancti

- fi - cii-vit * DD6-mi-nus

su -urn: qui- a haec est domus De - i, in qua invo-cii - tur

- -

- + 1

n = nornen e-jus de quo scrip-turn est: Et e - rit no-men
3 I

I

'

-5
I
m
I

I

-

. I

=

m b

1

m
I
1 '

me urn i - bi, di - cit D6-mi - nus. T. P. Al-le
I

-

=

R

1

F

- lii - ia.

I'm

' " I

a n

E u o u a e .
In ips0 die Dedicationis E c c l e s i ~et per Octavam, et quando varianda esf Oratio ob concursum Dedicalionis alterius Ecclesi~: Oratio. eus, qui invisibiliter bmnia cbntines, et tamen pro salfite gCneris humhni sigila t u z potdntiae visibiliter ostendis: templum hoc potkntia t u z inhabitatibnis illfistra, et concdde; ut omnes qui huc deprecatiiri convdniunt, * ex quaciimque tribulatibne ad te clamhverint, consolatidnis tuze beneficia consequhntur. Per D6minum.

D

In Anniversario Dedicationis E c c l e s i ~et per Octavam : Oratio. eus, qui nobis per singulos annos hujus sancti teinpli tui consecratidnis reparas diem, et sacris semper mystkriis repraesbntas inc6lumes: f- exhudi preces pbpuli tui, et praesta; ut quisquis hoc templum beneficia petitfirus ingreditur, * cuncta se impetrhsse lztktur. Per D6minum.

D

In Festis B. Maria! Virginis.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, praeter sequentia.

Y. Dolnum tuam D6mine decet sanctitiido. . In longit6dinem digrum. ) I
VI. P

~ EE

I

Ad Magnificat, Antiphona.
rn
,

n
quam m e - t u

n

n

I
n

n a---J

- 6ndus

est

* locus

i-ste!

ve- re non est hic 5 -1i - ud ni-si domus De
C
I

- i,
1-

L

e t t m por-ta cce-li. T. P. Alle-18-ia.
b

p

I

E u o u a e.

Infra Octavam Dedicat. Eccl., et in ejus die Octava, ornnia ut in Festo.

In Festis Beatae Mariae Virginis
per Annum.
I N I. V E S P E R I S .
lik":

D
de
P --a .

'

--

w m
I

I

1 n

n

u m esset rex

* in accii-bi-tu su-o,

nardus me-a

- dit

od6- rem su - a-vi - t i - tis. T. P. Alle- 18 -ia.

I/
E u o u a e.

1721

In Festis B. Mariae Virginis.
Psalmus 109.

Jurhvit 1>6nlinus, et non p z nitehit eum: * Tu es sac6rdos isit D6minus D6n1ino nleo: in xtkrnum seciindum 6rdinem * Sede a dextl-is meis: Donec ponam inilnicos tuos, hfelchisedech. * scabkllum yedum tubrum. D6nlinus a destris tuis, * conVirgam virtiitis tuae emittet fregit in die irae s u z reges. 1)ciminus e s Sion: * d o n ~ i n h - e Judicfibit in natidnibus, imin medio inimic6rum tu6rum. plbhit ruinas: * conc1uass5bit Tecuill principium in die virtiitis t u in sple1ld6ribus sanc- c5pita in terra n1ult6ruin. ~ t6runl: * ex liter0 ante luciferum De torrknte in via hibet: * gCnui te. propt6rea exaltiibit caput.

D

2. Ant.

IV. A*

L
i l l

aeva e-jus

* sub

cii-pi-te m e - o,

et

dkxte - ra

-

u s ample-xii-bi- tur me. T. P. Alle-lli-ia.

E u o u a e.
Quis sicut D6minus Deus noster, qui in altis hAbitat,:': et h u ~ n i aud6te piieri D6minunl: '$ lia rkspicit in ccelo et in terra? laudate nomen D6mini. a Sit nomen D6mini benedi~tuin,'~' Sliscita~ls terra inopenn, :': et ex hoc ilunc, etusquein s&culum. de stercore 6rigens phuperem: Ut c6llocet eum cum principiA solis ortu usque ad occhsunl, bus, * cunl pri~lcipibus pcipuli sui. :': laudghile nomen D6mini. Qui habitAre facit sterilem in Exc6lsus super omnes gentes 1>6minus, * et super coelos g16- donlo, * 111atrenl filicirum 1%ti11ten]. ria ejus.

Psalmus 112.

L

n

I

I

I
1

I- 1 n

I

I

- - - - i-gra s u m sed form6-sa,

* fi-li-ae

-Je-rii-sa-lem:

In Festis B. Mariae Virginis. m m
id-e

,
-o

I

m

-

m

- - m
r
I

I m
I

di - 16-xit

-

/731

m

+-

R

me rex, e t in-tro-dli- xit

h me

7

in cu-bi-cu-lum su-um. T. P. AIle- lir-ia. E u o u a e.

Psalmus 121.

L

ztBtus suin in his qurp dicta sunt mihi: * In donlum D6illiili ibiinus. Stantes erant pedes nostri, *: in Btriis tuis Jerlisalem. ,Jerlisalen~,quze zedific5tur ut civitas: * cujus particip5tio ejus in idipsum. Illuc enirn ascenderunt tribus, trillus D6mini: .* testim6nium Israel ad confit6ndum n6nlini D6mi1li.

Quia illic sederunt sedes in judicio, * sedes super domunl David. Rogrite qu:e ad pacem sunt .Jer6salem: * et abundhntia dilig6ntibus te. Fiat pax in virt6te tua: * et abundintia in tGrribus tuis. Propter fratres meos et pr6ximos meos, * loquebar pacenl de te: Propter domum D6mini Dei nostri, * q u ~ s i v i bona tibi.

:iI:."k f

E J 55p4?r9~r
-

- --p--

----t-tw = -I m
b

-m

am hi ems triinsi it, :$ irnber Ab-i- it et re-ckssit:
----

-

-

-

--

I

-

surge a-mi-ca me

-

a, et

ve-ni. T. P. Alle-lir-ia.

E u o u a e .

* frustra vigilat qui cueam. isi 116minus aedific5verit doVanum est vobis ante lucenl mum, * in vallum lahora- siirgere: :Qfirgite postquam se~ P r u n tqui zedificant earn. d6ritis, qui lllaladuchtis panem Xisi D6minus ctxstodierit civi- dol6ris.
Psalmus 126.

N

I :E:y
-

1741

In Festis B. Mariae Virginis.

Cum dCderit dilkctis suis somBeatus vir qui implkvit desinum: * ecce herkditas D6nlini dkrium suum ex ipxis: * non filii: merces, fructus ventris. confundktur cum loquktur iniSicut sagittae in manu potCn- micis suis in porta. tis: * ita filii excuss6runl.
5. Ant.

-

m

I,..*[

.

=

g

I

I

+ a n ,
1

m

pe-ci - 6-sa facta es

* et

su 6-vis in de -1i-ci - is

-

-

tu -'is, sancta De - i Gb-ni-trix. T. P. ~lle-lfi-ia.

E u o u a e .
hiittit crystAllum suam sicut Psalmus 147. auda Jer6salem D6minum: * bucckllas: * ante f5ciem frigoris lauda Deum tuum Sion. ejus quis sustinebit? Qu6niain confort5vit seras Emittet verbum suum, et liportarum tu8rum: * benedixit queficiet ea: * flabit spiritus filiis tuis in te. ejus, et fluent aquae. Qui p6suit fines tuos pacem: Qui anniintiat verbum suum * et iidiye frumknti satiat te. Jacob: * justitias et judicia sua Qui emittit eldquium suum ter- Israel. rze : * vel6citer currit sermo ejus. Non fecit tiiliter o ~ n n inati6Qui dat nivem sicut lanam: * ni: * et judicia sua non maninebulam sicut cinerenl spargit. festivit eis. Capitulum. Eccli. 24. 6. b initio et ante skcula creiita s u m , j- et usque ad fut6rum s&culum non desinam, * et in habitati6ne sancta coram ipso ministrsvi.

L

A

1.

rl

1

Hyrnnus. a , I I+

%-

1 ' -

- -i

1

I

I
I

,
I

-

I --

ve ma- ris stel-la,

De

Ma-ter alma,

In Festis B. Marize Virginis.

1751

+ - m, I n

n A+. n Atque semper Virgo,' .'~e-lix

n

I

n

9 n m n m _C_____ cce-li 2. Sumens
I

J

il-lud A-ve

Ga-bri 6 - lis
I
I

-

o re, Funda nos
I '

-

in

e.

npa-ce,' -mutans n
9

s t

n -Hevze n o m k . 3. S Z e vincla re - is,
8
I ,

I
I
1

I

I

m

I

Pro- fer

lumen c z - cis:

-n Ma-la
I

n

--IC---IC------

nostra pel-le,

Bo-na cuncta posce. 4. Monstra t e

es-se ma-trem:
1

r
Q m
1

l SumatPper t e: pre-ces, !

+
n Tu lit es-se
I

n *n Qui pro no-bis na-tus,

I

1

I

=

I

1

n

a
I

I I
q

m
I

T

1+-

1

1 n

-

tu us.
m m
1

-

,
I

+

a 5. Vir-go
I
I

singu - 18 - ris,
______$-

I
r(
I

In-ter omnes mi

- tis,
I

n Nos cul-pis
I

m

so - li? - tos,

Mi - tes fac et castos. 6. Vi - tam praesta pu - ram,

[761

In Festis B. Maria Virginis.

I-ter pa-ra tu-tum: U t vi-dkntes Je-sum,

.v

Semper

colla-tkmur. 7. Sit laus De- o Patri,
---

Sumrno Christo

de-cus, Spi-ri-tu i Sancto,

-

Tri-bus honor unus. Amen.

Alius Tonus.
lV.

[+

A

=
I

n d ve ma - ris stel-la, De - i Ma- ter n

-5:

I -

t-f" r I

I

al-ma,

t------ - I
I

I
I

n

n

Atque semper Virgo, Fe-lix cce-li

porta. 2. Su-rnenc

-il-lud Ave Ga-bri
Mu - t a n s He-va

- k - lis

o-re, Funda nos in pa-ce,

nomen. 3.

Sol

- ve

vincla

re - is,

Pro-fer

lu-men c a cis:

-

I

Ma-la ilostra pel le, BO-n!!

-

m

I

-

In Festis B. Marise Virginis.

1771

cuncta posce. 4. Monstra te es-se

Z&
ma-trem, Surnat

per te pre-ces, Qui pro no-bis na- tus,

TU

-: 1 t

es-se

*
tu-us.

- 15Vir - g o ~ C n - ~ u ris, In-ter omnes mi-tis,

n

--+---I
I

! !

6--%Ji4,
fac e t ca-stos. 6. Vi pa- ra

Nos cul-pis so-lir-tos, Mi -tes

- tam

prg-sta

pu-ram, I - ter

tu-tum, U t vi-den-tes
I

Je-sum, Semper col-lz - tBmur. 7. Sit laus

*,

n

n

I I
I

I

i ADe - o
n

m

Pa-tri, Summo Chri-sto

de-cus,

Spi-ri-tu - i Sancto,

--bL
5

--

Tri-bus ho-nor unus.

A-men.

In Festis B. Marize Virginis.
Alius Tonus.

FL"-+
Atque semper Vir-go, Fe-lix c e - li por-ta.

I

I

1 Digniire me laudare te, Virgo sacrBta. .
I$. Da mihi virtiitem contra hostes tuos.

1".

.
anc-ta

Ad Magnificat, Antiphona.
q m m

d

Ma -ri

- a, *
m
I

suc-clir-re m i

- se- ris,

b

-

1 1

1
1
n

m

ju-va pu-sil-18

q

I

P .

-

ni-mes,

r6

m - fr-ve

.

fl6

-

bi - les:

o - ra pro p6 - pu - lo,

in-tkr-ve

- ni pro cle - ro,

in-ter-c6-de pro
b
I

de-v 6 - t o
m

fe-mi

-

n e - o se-xu:
I

-

a m I I I m sbn-ti - ant omnes tu - um ju-vii - men, qui- climque
I
1

m

--

m

In Festis B. Maria: Virginis.

17 9 1

c6 - le-brant f- tu am sanc-tarn fe - sti vi

-

-

-

tii - tem.

~ Z I I I -I = n
1

n

T.P. Al-le - lii-ia.

1 1

1. 1

aeL--n
I

E u o u a

e.

In Festo B. M. V. de Monte Carmelo.

F-- n n n

a

I

n

n

--

Jy tu - am so- lkm-nem comme-mo - ra- ti
In Festo Ss. Nominis B. M. V.

- 6-nem.

j- tu - i sancti N6-mi- nis com-me-mo- ra- ti - 6-nem.

r
C

In Offic. Vot. Immac. Concept. B. M. V.

-1 tu - am

-

n n

n
sanctam Im -ma-cu-lit-tam Con-cep-ti

-

6-nem.

Oratio. oncdde nos fAmulos tuos, qugsumus Domine Deus, perpdtua Mamentis et c6rporis sanitAte gauddre: -j- et glori6sa b e 5 t ~ r k semper Virginis intercessihne, * a praesCnti liber5ri tristitia, et ztdrna perfrui lzetitia. Per D6minum.

8 Ad Completorium, Hymnus.

19.

IN 11. VESPERIS. Ornlzia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rsequentia.
%. Dignare me laudire te, Virgo sacriita. 4. Da mihi virt6tem contra hostes tuos.

[801
VIII. G

Officium B. Mariae V. in Sabbato.

+
, a m
I LI

B

Ad Magnificat, Antiphona. I ----m m m -n- I L a n ----d - n - 8
I I

I

I=

e-&tam m e di-cent* omnes g e - ne-ra-ti - 6-nes,

2
n
I

LI I

I
I
L I

"

n

n

qui - a

an-cil-lam hli-mi

- lem

re-spk-xit De - us.

Officium B. Mariae V. in Sabbato.
Omnibus Sabbatis per annum, pr~terquamin Adventu, Quadragesima, Quatuor Temporibus et Vigiliis, et nisi Oficium Jer-i debeat de Feria propter Oficium alicujus D o m i n i c ~infra Hebdomadam ponendum, ac nisi Festum IX Lectionum occurrat, j7f Oficium de S. Maria, modo infrascripto. In Vesperis F e r i ~VI. dicuntrrr A n t @ h o n ~ Psalmi feriales; et et a Capitulo fit de S. Maria ut infra. Quod si Feria V/. cel&braturn sit OfSium IX Lectionum, de S. Maria fit tantum cornmemoratio in dictis Vesperis, cum Ant., P et Oratione ut infra; qrrR : . Commem. omittitur quando Feria VI. occurrit vel Duplex I, classis, vel aliud ejusdem B. M. K Oficium. Capitulum. Eccli. 24. 6.
ips0 i~~inistriivi.
a ,

ante sgcula ad A 1) initio et non desinarn,crehta sum, -/- et usquessnctafi~tiirum * et in habitati6ne coranl
S ~ C U ~ U ,

Hymnus.
stel-la, De - i Ma-ter alma, Atque

- ve ma- ris

Officium B. M. V. in Sabbato.
C
I "

1811

I

I

a '3t - semper Vir-go, Fe-lix cae-li por-ta. 2. Su-mens il-lud
I n

n

m

b!-=J 1

I

I

A-ve Ga-bri 6 - lis o re, Funda nos in pa-ce, MU-tans

-

-

-

I

I

I

I

II

m

~e-vg nomen. 3. Solve vin-cla re -is, Pro-fer lu-men C I b r I I n ' 1 I b n n m " I ' n m m cz-cis, Ma la no-stra pel-le, Bo-na cunct! posce.
n

=

4. Monstra t e
a

-

I
I

I

J

-es-se matrem: Su-mat per t e pre -ces,

Qui pro no-bis na-tus, Tu lit es-se t u us.

-

a

-

5. Vir-go

singu-ICris, In-ter omnes mi-tis, Nos cul-pis so lli-tos,

I

C
L "
I I

I

1
I

m

I m

m

+
Mi-tes fac ! t
I

ca-stos. n
I

6. Vi- t a m praesta pu-ram, I - ter

n

n - I .

I
I -

n ,
I

n

pa-ra tu-tum, Ut vi-d6n-tes Je-sum, Semper c o l l ~ = t 6 m u r .

1821

Officium B. M. V. in Sabbato.

7. Sit laus De- o Patri, S u m m o Christo de-cus,Spi-ri-tu - i nI , rtt*q3kl -

-

-

Sanc-to, Tri - bus ho-nor

I

LI-nus. A - men.

Alter Tonus.
-&---m

-

ve ma-ris stel-la,

+ -n

+
-

De i ma-ter al-ma, Atque

semper Vir-go, Fe-lix c e - l i por-ta.

2. Sumens il-lud

A-ve

Ga-bri - 6-lis o

- re,

Funda nos in pa-ce, Mu-tans

He-vae no-men. 3. Sol-ve

vin-cla re - is, Pro-fer lu-men

ere

- cis, Ma-la no-stra pel-le, Bo-na cuncta po-sce.

4. Monstra te es-se matrem: S u m a t

per t e pre

-

ces,

Officium B. M. V. in Sabbato.

1831

Qui pro no-bis na-tus, T u - lit es-se t u

- us. 5. Virgo

singulA-ris, Inter omnes mi

-

t i ~Nos cul-pis so-llj tos, ,

-

Mi-tes fac et ca-stos. 6. Vi-tam p r z s t a pll-ram, I - t e r

pa-ra tu

- t u m , Ut vid6ntes Je-sum, Semper collae-t6-mur.

-

I

a,-

____I)_--

+
3 ; :
4

----

a+--

I
---1

7. Sit laus De

-o

Pa-tri,

S u m m o Chri-sto de

- cus,

I

I

Spi-ri t u i

- -

Sanc-to, T r i - bus ho-nor u - nus.

A - men.

1. DifTfisa est grdtia in liihiis tuis. 7
Q. Propterea l ~ e n e d i s i tte Jleus in xth-nunl.

A d Magnificat, Antiphona.

+
I - I -

* B+=----=
e - A-ta Ma-ter

et in-t6c-ta Vir-go, g l o - r i - * - s a F6

= =

--

I

[841

Officium P a r v u m B. M. V.

r

-

-

I

Re-gi-na m u n d i , in-terc6-de p r o no-bis a d D6mi-num.
1

Mn C

E u o u a e .

Oratio. onckde nos f3mulos tuos, quzksumus D6nline Deus, pelpbtua nlentis et c6rporis sanithte gaudere: t et glori6sa beiitze Marix semper Virginis intercessi6ne, * a przs6nti liberAri tristitia, et zterna pbrfrui lxtitia. Per D6minum nostrum. Vel alia Antiphons et Oratio pro temporis varietate, ut infra. Post Orationem _fitSuffragium de Omnibus Sanctis, ut sequitur:
Ant.
I
I

v11.

n

1

n =

1

a

I ,

-1
1

ancti

omnes

*

in-ter-c8-dant p r o n o -btis
I

+.

v

I I

I

1

ad

J. Mirifichvit D6minus Sanctos suos.
Q. Et esaudivit eos clamhntes ad se.

Oratio. cunctis nos, qu&sumus Dbmine, mentis et c6rporis deEnde periculis: * et intercedente behto Joseph, cum behtis Ap6stolis tuis Petro et Paulo, atque beat0 N. et 6mnibus Sanctis, sallitem nobis tribue benignus et pacein; ** ut destrljctis adversithtibus et err6ribus univkrsis, * Eccl6sia tua secljra tihi sbrviat IibertAte. Per eun~demD6minum nostrum.

A

Tempore autem Paschali, loco pra~ceden Sufragii, $t Comfis memoratio de Cruce, ut in Ordinario, 10. S i autem occurrat Festum Simplex, de eo fit Commem. ante ipsum Suffraginm.

Officium Parvum B. M. V.

1851

Completorium dicitur de Feria VI. ut in Psalterio, 56, nisi Festum pr~cedensexigat Completorium de Dominica. Ad Completorium, Hymnus cantatur in tono solito de B. M. V., et in _fine dicitur: Jesu, tibi sit glbria, Qui natus es de Virgine. 8 Post Nativitatem Domini usque ad Purrficationem, Oficiurn B. M. I/. dicitur ut supra, preter sequentia. Ad Magn~Jcat, Ant. Magnum haereditiitis. 113. Oratio. Deus, qui saliitis =tern=. ibid. 8 Tempore Paschali, YY. et 99. additur Allelilia: et ad Magnf. dicitur sequens Antiphona. Ad Magnificat, Antiphona.
1.

D

2

b

R
n
I

I

p-gEna cce

-

li

*
I n

lie-t4-re, al-le-18-ia: qui

*n
a

- re-sur-1-6-xit quem me-ru - i - stp por-tii-re, al-le-16-ia:
! + + .
m

'

.

I

n

m

i

= c / i4 v8 .
-

I

ml

m
I

m

De-um,

e

sic-ut di-xit,
I ,
m
I I

a - e l - a : o
I

ra pro no-b!:

L .

al-le-lti-ia. E u o u a e. Oratio. Concede. Commem. de Cruce. 10.

-

* - 8 . Ib
b

I
L .

Officium Parvum B. Marie Virginis.
Extra Adventurn.
Ave Maria. secreto. %. Deus in adjutbrium. Antipphone, Psalmi et Capitulum ut in Festis B. M. V , [71]. . Hymnus. Ave nlaris stella. [SO]. Y. Difffisa est griitia in 15hiis tuis. 4.. Proyterea benedixit te Deus in zternurn.

Officium Parvum B. M. V. [86I Ad MagnlJcat, Antiphons. Beiita Mater. [83].
Kfrie eleison. Christe elfison. Kfrie elfison.

1. D61ninus vobiscum. 5
I$. E t cum spiritu tuo.

Oratio.
f5n1ulos tuos, Concede nosc6rporis sanitiitequzksunlus: D6nline Deus,b eperpctua nlentis et g a u d h e * et glori6sa iit~ blari;e semper Virginis intel*cessi6lle, a przs6nti liheriiri tristitia, et , n e t h a y6rfrui l ~ t i t i a . Per Christu~nD6minum nostrum. 8. Amen.

Sequens Commenzoratio pro Sanctis _fit tan tum ad Vesperas in OfJicio B. M. K, prcpterquam in Adventrl, cujus loco trrnc ulia dicitur ut infra, 1911.
Commemoratio de Sanctis.

ancti De - i omnes,

* in-ter-c6-de- re
- lu-te.

--

dignhmi-ni

Pro

no-stra

omni - irmque sa

Y. Lztiiinini in D6nlin0, et exsu1t;ite justi. I$. E t glol-i51nini onliles recti cortle.
pbpulunl tuum, * et Apostolbrunl Pr6tege Dbnline ali6rum Apostol6runl patrociilio tu6runl Petri et Pauli, et confitl6ntem, perp6tua defensi61le cons6rra. quksumus D61nine, 110s uhique iidjuvent: 0mnes Sancti tui,mfrita recblimus, patrocinia sentisnlus; * et ut dum e6rum pacem tuanl nostris concfde telnpGribus, et a b Ecclfsia tua cunctani repelle nequitianl: ** iter, actus, et volunt5tes nostras, et bnlniunl fa1nul6rum tu6rum, in salfitis t u z prosperitate dispbne; * benefact6ribus nostris senlpitfrna Ilona retrihue, et 6mnibus fidelibus deffinctis requiem =ternam conc6de. Per D6iniiiuln nostrum J e s u ~ nChristunl Filium t u u n ~ .

Oratio.

Officium Parvum B. M. V.

AD COMPLETORIUIIZ. Aye Maria. I?. Conv6rte nos. %. Deus in adjut6riuln. Psalmi. S z p e expugnav6runt me. 41. - I>e profiindis. 42. D6mine, no11 est esalt5tum. 122. (In Tono in dir-ecturn.)

11.

+---I

Hymnus.
I

I

e-m6n-to, re-rum C6ndi- tor, Nostri quod o - lim
a --- a

-

c6r-po ris, SacrB-ta ab al-vo Vir-gi-nis

-

, a "
"
I
I

-

Na-sc6n-do,

e- ,
--

,a
I

,

formam slimpse-ris. 2. Ma - ri

= -I

- a, Ma-ter grB- t i - ae,
a a k ,
I

- -

14 -

e,
-

I(

II

a

PP= - +,

a

-

a

%4
-- bi
sit

Dulcis Pa-rens clemkn-ti - ae, T u nos a b hoste pr6-te-ge,

Et mor-tis ho- ra slis- ci-pe.
m

3. Je - su, ti

-

, a
------

I

'71

gl6 -ri - a , Qui n a - t u s es de Vir-gi- ne, Cum Pa-tre et

almo Spi - ri-tu,

--

-

In sem-pi-tkrna sk-cu-la.

Amen.

1881

Officium Parvum B. M. V.

E

Capitulunl. go mater pulchrae dilectibnis, sailctae spei. Q. Deo griitias.

t

Eccli. 24. c. et tin16ris, et agniii611is,

* et

U. Ora

pro ilobis sancta Dei Genitrix. Q. Ut digni efficiiimur promissi6nibus Christi.

Ad Nunc dimittis, Antiphona.
VII. a

I

I

-

I

I I I

m

r l '

m

I

I

I I ' I

I

ub t u - u m prae-si di - um con-ffi -gi-mus, sancta

-

*

De -i G6-nitrix: nostras depre-ca-ti - 6-nes ne despi-ci - as

in ne-ces-si t6 ti bus: sed a pe ri - cu - lis cunc-tis

- - -

-

-

li -be - ra nos sem-per,

Vir-go glo ri 6 - sa

- -

et

Kjrrie eleison. Christe eleison. Kyrie el6ison.

V3. D6minus vohiscum. Q. Et cuill spiritu tuo.
Orati0. e6tae et glori6sz semper Virginis M a r k , quksumus D61nine, intercdssio glori6sa nos prbtegat, * et ad ritaln perdilcat =ternam. Per Ddminum nostrum.

B

Officium Parvum B. MaV in Adventu. .

k--+
2
2. Ant.
I

I

I

n m b

I

-n

Vir-gi-nem de-spon-si-tam Jo-seph. E u o u a e. Psalmi ut in Festis B. M. K, [72].
I

1 -

'n-n -J #

- ve

Ma-ri

- a, * grri-ti - a ple-na: - 6 - rT- bus,

___E_

D6mi-nus te-cum :

be-ne- dic-ta tu in mu -1i

al-le - 16 ia.
-

-

C , , -

I

I

- n . a n
I I

-

E u o u a e .
-3. Ant. C J
-

I

e ti-me-as*Ma-ri-a,inve-ni-sti grb-ti-am

a-pud D6-mi-num:

ecce conci- pi

- es,

et p i - ri es

-

19OJ
4. Ant. I. f

Officium Parvum B. M. V.

-----a a -bit e - i D6-mi-nus
-I

a
m

* se- dem

Da-vid

pa-tris

- r n a e-jus, e t re-gnA-bit
5 . Ant.

I

I

I

in ze-tkr-num. E u o u a e.
I
CI

p - 4
a_
- -

VIII. c

In
I

-

1

I

I

C
b

-

II

a

a ~ -

c-ce

an-cil-la D 6 - m i - n i : * f i - a t

.'*-+I
f i

-

mi-hi

se-clin-durn ver-bum t u - um. E u o u a e. Capitulum. Isaiiz II. redietur virga de radice Jesse, j- et flos de radice ejus asc6nE g d e t . * Et requidscet super euin S p i r i t ~ ~ s D6mini.

Hymnus. Ave nlaris stella. [SO].

'ir.

Difffisa est gratia in 15l)iis tuis. Q. Propterea henedisit te Deus in ,?et6rnuiil.

VIII. G -

k i f-a--a
ne t i

S

pi

rL--en - -

Ad Magnificat, Antiphona. - t I

r

a

a

ri tus Sanctus

* in

t e de-sc6n-det Ma - ri

-

a-C m e - as, ha-b6-bis in li-te-ro Fi-li - u m De -i,

,

--I-

a

=a
- a:

-

I

--3J
--

+ y r
al-le - lli-ia.

E u o u a e.

Officium Parvum B. M. V.
Iifrie el6ison. etc. D61ninus robiscum.

191 J

Oratio.

D
*;t'

eus, qui de beit= hfarite TTirginis iitero \rerhum tuuln, Angela nuntirinte, carnem suscipere voluisti: 1- przsta supplicibus tuis; ut qui vere eanl Geniiricem Dei crbdinlus, * ejus apud te intercessi611ibus adjuvdmur. Per ehmdem Christum Di>minunl nostrum. I$. A n ~ e n .

Pro Sanctis.
I

____$__
d
I
I

E

n , c - ce D6-mi-nus v6-ni - et,
I
I

I

I n r (

- -4 I I

=
-

m

I

-

*
m

I

n I a -et omnes Sancti
I I

-

A

,
I

m

I

-

1

e - jus cum e - o , et e rit in di- e il-la lux ma-gna,

-------a-a al- le- lli ia.

-

BS. Ecce apparebit Dbrninus super nubem ct-indidam.

13. F:t cum eo Salict6rum il~illia.

Orafio.
qu:ksuinus 1>61nine, visitindo purifica: Conscibntias nostras,Christus Filius tuus 1)6lninus noster cuni ut veniens Jesus 6lnnil1us Sanctis, parritanl sibi in n o l ~ i sinv6niat nlansi6nenl. Qui teculu vivit et regnat.
:':

AD COMPLETORIUM. P.sal?ni et Hym?zus ut supra extra Adventum, [85]. Capit~llu~n. lsaia 7. c.
et phriet Ecce Virgo concipiet, Butjrrum etfiliun~,j- et ~ociibiturnolneil ejus EmlnRnuel. * lnel c6nledetYut sciat repso-3 Ixire malum, et eIige1.e bonum. Q. Deo g~'i'1as. T$. Angelus D6lnini iluntihvit M a r k . 8. Et conc6pit de Spiritu Sancto. Ad Nunc dimittis, Antiphons. Spiritus Sanctus, rrt in Vesperis. Iitrie eleison. et reliqua cum Oratione Deus, q u i tie he5tz

(cum ~onclusioneintegra), ut supra.

[92]

Officium Defunctorum.

Post Nativitatem usque ad Purificat. inclusive.
Oficium B. Marie dicitur ut extra Adventum, exceptis his qua? seqrruntur. Ad Vesperas, Antiphone 0 adiniril~ileconl1ll6rcium, ut in Circumcisione, 110. Reliqua ut ante Adventum, preter ad Magnificat, et ad Nunc dimittis, Ant. Magnum. Oratio. Deus, qui saltitis. 113. Oficium B. Marie firginis dicitur sicut extra Adventum, sed ad Magn~ficatet ad Nunc dimittis, dicitur Ant. Regina coeli. [85]. Antr'phonis autem, YY. et QQ. non additi~rin Brie Alleliiia.

Officium Defunctorurn.
Dicitur in choro in die depositionis, et aliis diebus pro tenzporis opportunitate et ecclesiarum consuetudine. In die vero depositionis, in die post accepturn mortis nuntiurn, et tertio, septimo, trigesimo, et anniversario, etiam late sumpto, et quoties solemniter celebratur Oflicium, duplicantur Antiphonat, et in fine Psalmorurn dicitur: Rkquiem ~ t k r n a m* dona eis D6mine. Et lux perpetua * liiceat eis. etiam si pro uno tantum _fiat Oficium. In Commemoratione Omnium Fideliurn Defunctorun~, omnia dcuntur ut notatur. 510.

AD VESPERAS.
Absolute incipitur.
111. b

-

la-cC- bo D6-mi-no

*

in re-gi - 6-ne vi-v6-rum.

.

I

map.. I

I I ,

E u o u a e .

D

Psalmus 114. Quia inclinhvit aurem suam ilesi, qu6niam exhudiet Dbmi- mihi: * et in dikbus meis inyonus * vocem orntidnis me.. clbo.

Officium Defunctorum. Circunldederunt me dolbres mortis: * et pericula infkrni invenbrunt me. Tribulatidnem et doldrem inveni: * et noinen Ddmini invociivi. 0 Dbmine libera Ailimam nleam: t misdricors Dbminus, et justus, * et Deus noster miserCtur. Cust6diens p5rvulos D6minus : * humiliitus sum, et liberavit me. Convertere hnima mea in reAntiphona.

[931

quienl tuam: * quia D6minus benefkcit tibi. Quia eripuit Bniinam meal11 de nlorte: t 6culos meos a 16crimis, * pedes meos a lapsu. Placdbo D6mino * in regi6ile viv6rum. In _fineornniurn Psalmorurn dicitur: Rdquiem aeternam * dona eis D6mine. Et lux perpbtua * lliceat eis.
I

n
I)

I
I
I

rl

, " n n
in

1

n n
re-gi

I

Pla-c6-bo D6-mi - no
2. Ant. 11. D
I

- 6-ne
I

n n
vi- v6 - r u m .
-

I I

H,
est.

n

I

I

n m

n

n n '

e - u me!

* qui-a

inco-16tus me u s p r o

-

- longh-tus

P+i

E u o u a e.
Psalmus 119.
Sagittae potentis aciitae, * cum carbbnibus desolatbriis. Heu nlihi! quia incolhtus lneus prolongitus est: t habitivi cum habitantibus Cedar: * multum incola fuit ainima mea. Cum his qui od6runt pacem eram pacificus: * cum loquebar illis, iinpugnhbant me gratis. Requiem aet6rnam.
I

Ddminum Adclamhvi: * etcunl tribulhrer exaudivit me. Ddmine libera 5nilllarn 111ean1 a labiis iniquis, * et a lingua dol6sa. Quid detur tibi, aut quid appongtur tibi, * ad lingua~ndo16sam?
Antlphona.
I

I I
I

t
I

'I" a n n ' n He-u me! qui-a inco-la-tus m e - u s pro long6-tus est.
m

I

2n-

I

I

n,

I

-

.I -

1941
3. Ant.

Officium Defunctorum.

VI11. G '

[, -r
A-

n

D E =
-_

-

D

n - R-rr- - m

-- - I---

6mi-nus*cust6-dit te ab omni ma-lo: cu-st6-di-at = =
D

-

n

n

n

n- - D - n

-

D

-

n

A - ni-mam tu-am D6-mi-nus.
Psalmus 120. ;ivi 6culos nleos in nlontes, unde vkniet ausilium mihi. Ausiliun~nleunl a D611li110, :$ qui fecit ccelunl et terranl. S o n det in commotibnein pedem tuunl: * neque dormitet qui cust6dit te. Ecce non dornlitibit lleque tl6rnliet, * qui cust6dit Israel. 1)6minus custcitlii te, J)6nlinus

E u o u a e.

E L

protectio tua, #: super manurn d6xteram tuanl. Per diem sol non uret te: :': neque luna per noctenl. D61ninus cust6dit te a11 onlni nlalo: :$ custcitliat Aninlam tuam Dbminus. I)6minus custbdiat intr6itum t u u ~ net ksituill tuum, '"ex hoc nunc, et usque in s&culum. Kequienl ;etkrnanl.

D6mi-nus cu-st6-dit te ab omni ma-lo: cu-st6-di- at

A- ni-mam tu- am D6-mi -nus.
4. Ant.

Vlll. G

)--

S..

CI 1 n m , 1 1 1 1 n

A

i

I-n - , tA-tes * ob-servii-ve-ris in-i-quim

--D6-mi- ne:

D6-mi-ne, quis sus-ti- n6-bit? E u o u a e. Psalmus 129. Fiant aures t u z intendkntes

*

e proffindis claril6~i te D6- i n vocem deprecati6nis me*. ad mine: :': J>cimine es5utli yoSi inicluitAtes 011serrR~el-is D6nine: #: J)timine, quis sustin6bit? cein nleam.

D

Officium Defunctorum.

195 I

Quia apud te propitiRtio est: noctem, * speret Israel in D6* et propter legeln tuam sustinui ~ n i n o . te D6nline. Quia apud 1)bnlinuln nliseriSustinuit Aninla nlea in verbo cbrdia: * et copi6sa apud eunl ejus: * sperBvit Allillla inea in red6nlptio. Et ipse redi~uet Israel * ex 1>61nino. 1 6nlnihus i ~ ~ i q ~ ~ i t A t ejus. ibus A cust6dia matutina usque ad Kequiem zt6rna111.

/

I

I

phona.

Anti- b --

I

I

r n
I

m

Si in -i-qui- tii-tes ob-serv6 - v e - ris D6-mi - ne:

I - I- J E

-

-r

D6-mi- ne, quis sus-ti -n6 - bit ?
5. Ant.
m
n

I ,
I

m

r

-

pe-ra

*

I -.-mdnu-urn tu - 6-rum, D6rni-ne,

Et cantent in viis D6lnini :*qu6niam ~ n a g n aest gl6ria D61zlini. Qu6nianl exc6lsus D61ninus, In conspectu Angelbrunl psal- et llulnilia respicit: * et alta a lam tibi: * adorbho ad ternplum lollge cogl16scit. sanctum tuom, et ronfitehor n6S1 alnl,ul,irero ill llli.dio tril,unlini tuo. lati61iisy vi~ificghisme: Jy et suSuper misericbrdin tlla et \.eri- per irnm illimic6rulll nje6rlllll t6te tua: * qu6niam magnificRsti extendisti 111:lnulll tuanly * et super onllle llonlen sanctum salvulll lne fecit dextera tua. tuunl. D6nlinus retrihuet pro me: j111 cpac6mque d i e - ~ ~ Y o c A Y ~ ~ o lllisel*ic~rdia ill sffDdnlil1e tua ie, e ~ f i u d ime: :: m u l t i p l i d h i ~ culum: * 6pera m ; i n u ~ l n l t u ~ r ~ ~ n in 5nilna nlea ~irtfitem. ne despicias. Confite5ntrir tibi Ilcimine onl- ' Kdquienl zt6r11:1m.

C~corde ameo: nlei. * qu6niam audisti e r b oris

ne de-spi-ci - as. E u o u a e. , nes reges terrz: :3 quia audi6Psalmus 137. o n f i t ~ b otihi L)hnIine in toto . I - L I I ~ ~ r bmnia ~ e r b a oris tui:

,

I

~961

Officium Defunctorum.

0-pe-ra m6-nu um tu -6-rum, D6mi - ne,

-

I I

n e de-spi - ci

-

-

- as.

Y. Audi - vi

vocem de c e lo di - ckntem mi-hi.

-

@. Be- 6-ti m6rtu - i qui in D6mi-no mo-ri- iintur.

I I -

Ad Magnificat, Antiphona.

m-ne

* quod dat mi-hi P a - ter,
I
I n

= ad me v6-ni-et:

e- n I

I

n .

4

et e - u m qui ve-nit

n n ad me, non e-ji-ci - a m fo-ras.

Cant. Ma-gni - fi- cat

* 6 - ni-ma

me

-a
I 1

D6-mi- num.

E t exsul-t6-vit spi - ri tus me - us.

-

Officium Defunctorurn.

1971

M

agnificat * Rninla illea D6ininurn. Et exsult5vit spiritus meus * in Deo saluthri nleo. Quia resp6xit huniilit6tem nucillz su:~: * ecce e n i ~ nex hoc heiitanl me dicent onlnes generati6nes. Quia fecit mihi nlagila qui potensest:*et sanciunl llolnell ejus. Et lniseric6rdia ejus a progenic i n 1)rog6nies * tiin6ntibus eum.

Canticum B. Mariae Virginis. 1

1

Fecit pot6ntialil in brhchio suo: * dispersit sul~Crhosrnente cordis sui. Dep6suit potdntes de sede, * et exa1t;irit hiin~iles. Esurii.ntes illlDlevit bonis: ::: et dirites in8nes. Susc6pit Israel piierum suunl, * recordhtus 111iseric6rdi,7esuae. Sicut lociltus est ad patres nostros, :"brahanl et s61nini ejus in s,itcula.

Rkqui- em E-t6rnam

* dona e - is

D6-mi-ne.

Et lux

n

I

R

I

w

-

per-p6-tu - a
Antiphona.

*

lu-ce-at e -is.
I

p

'

-'L

n

n

3

-

Omne quod dat mi-hi Pa

- ter,

ad me v6-ni - et:

----

et e-um qui ve-nit ad m e , non e -ji - ci am fo-ras.

-

Preces infrascrip t~ dicuntur frexis genibus. Pater noster. secreto. B;. Et Ile 110s iildticas in tentati6nein.

8. Sed libera nos a nlalo.

Sequens Psalmus Lauda hninla nlea non dkitur in die Comnzemorationis omnium Fideliurn Defunctorum, neque quando Ogicium $2 rifu duplici; alias semper dicitur.
Vesperale Romanum.

G

1981

Officium Defunctorum.

-

Psalmus 145.
1 rn 1 1
I

1
b.

1

1

1

L'

I

-

auda iinima me-a D6mi-num: -j- laudiibo D6minum

m

-

J

in vi-ta me- a: psallam De- o me- o quiimdi - u fii-ero. Nolite confidere in principi- pati6ntil)us: * dat escam esubus: * in filiis h6minum, i n qui- ribntihus. D6minus solvit compeditos: bus non est salus. * D6minus illiiminat czcos. Exibit spiritus ejus, et reverD6minus krigit elisos, * Dbmit6tur in terra111 suarn: * in illa nus diligit justos. die peribunt omnes cogitatibnes D6iuinus cust6dit advenas, fe6run1. pupillurn et viduam suscipiet: Beatus cujus Deus Jacob ad- * et vias peccat6rum dispkrdet. jiitor ejus, 1. spes ejus in Dbmino RegnAhit D6nlinus in skcula, Deo ipsius: * qui fecit cmlunl Deus tuus Sion, * in generatiiet terram, mare, et 6mnia q u z nem et generatibnem. in eis sunt. Requiem aetkrnam * dona eis Qui cust6dit veritiitem in s&- D6mine. culunl, -f. facit judicium injiirianl Et lux perpktua * 16ceat eis.

*

I

u

ejus [iiniinas e6ruml. %. Requidscat in pace. [Requikscant in pace.] Q. Amen. I$.D61nine exaudi orati6neill nleam. Q. Et clamor meus ad te vkniat. \'5. D6minus vol~iscum.@. Et cum spiritu tuo.

U. A porta inferi. 8 Erue D6111ine hninlam .

Dicitur Oratio conveniens e x iis q u e sequuntur; deinde %. Re(pien1 zetkrnam, etc., u t infra, [loll.

In die depositionis Defuncti.
Ora tio.
ut deffincA bsblve,&qu&sunlus iD6111ine, Animal11 fiin~ulitui N., carnis 1111tus s c ~ l o tibi ~ v a t : et q u z per fragilitAten~ + nliina conversatidne conlillisit,

*

tu vbnia misericordissiinae pie-

Officium Defunctorum.

1991

t5tis absterge. Per D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuuin: j-qui tecum vivit et regnat in unitiite Spiritus Sancti Deus * per Gn~nias&cula sxcul6rum. 8 Amen. . Sifueriffemina, dicitur: 5nimam fiimulz t u z N., ut deffincta.

Vel alia Oratio.
cui prbprium et phrcere, te Deus,de hoc s&culoest nlisereri semper(fAmuls ttradasslipplices exor6mus pro aninla famuli tui N. u x N.), qualn h6die nligrhre jussisti: 1- ut non earn in nianus inimici, neque oblivisciiris in finem, sed jlibeas earn a sailctis Ailgelis sfiscipi, et ad pAtriam paradisi perdlici; * ut quia in te sperAvit et crbdidit, non poenas inferni sustineat, sed ghudia &ma possideat. Per D6nlinuin nostrum.

In die tertio, septimo et trigesimo depositionis Defuncti.
Oratio.
uksumus Dbmine, ut B n i m ~ f5muli tui N. (fBmulae tuze N.), cujus depositi6nis diem tertiunl (vel s6ptinluin, vel trigesiinurn) comnlemor5nlus, -/- Sanct6rum atque elect6rum tu6rum largire dignbris cons6rtium; * et rorern nliseric6rdiz t u z perenn e n ~infiindas. Per D6minum nostrum.

Q

In Anniversario.
Oratio.

D

eus indulgentiarunl D6inine: j- da 5nimz fiimuli tui N. (f5mulze tux. N., vel animiibus famul6rum fanlularlilr~quetu5rum), cujus (quorum) anniversarium depositi6nis diem cornmeinor8mus, * refrigerii sedem, quietis beatithdinem, et liiminis clarit5tem. Per D6ininum nostrum.

Pro Summo Pontifice defuncto.
Oratio.
eus, qui inter fiimulum tuuln -D unigeniti sunlinos sacerd6testerris gerebat, * N. ineff5bili tua dispositi6ne connumerari voluisti: przsta, quziisumus; ut qui Filii tui vices in sanctbrum
-f

tu6runl Pontificuill cons6rtio perpetuo aggregbtur. Per e6mdem D6n1inunl no st run^.

Pro defuncto Episcopo.
Oratio.

D

eus, qui inter apostdlicos sacerd6tes fiimulum tuum N. pontificiili fecisti dignitate vigere: j- przsla, qugsunlus; * ut
G*

[1001

Officium Defunctorum.
I'er D6minum

e6rum quoque perphtuo aggregetur eons6rtio. nostrum.

Si fuerint plures, dicitur in numero phrra!i. Pro Episcopo Cardinali dejuncto, dicaiur: fiinulum tuum A!
Episcopum Cardiildlem pontificiili fecisti dignitdte. Pro Presbytero Cardinali (Episcopo) defuncto : fdnluluiil t ~ 1 ~ 1 1 1 N. I'reshj'terun~ Cardinllem pontificiili fecisti.

Pro Presbytero (vel Diacono) Cardinali (Sacerdote) defuncto: f5mulum tuuill N. PresbZ;terum (1)iiconum) Cardindlein sacerdotcili fecisti.

Pro Diacono autern Cardinali, qui in ordine Presbyteratus non fuerit constitlrtus , dicatur Oratio I nclina D6inine, q u habetur ~ psulo infra, hoc rnodo: ut Rnimam fhnluli tui N. Didconi Cardincilis, qlianl de hoc s5cul0, etc.

Pro defuncto Sacerdote.
Oratio.
eus, qui inter apost6licos sacerd6tes fdlnulum tuum N. sacerdothli fecisti dignitlte vigere: przsta, qubsunlus; * ut e6rum quoque perphtuo aggregetur cons6rtio. Per D6inin~unnostrum.

D P

+

Vel Oratio. rzsta, yu&suinus D6rnine: -f ut 6nima fihmuli tui N. Sacerdbtis, quenl in hoc skculo co~nmorhntenl,sacris munerihus decordsti, * in coelhsti sede glori6sa semper essiiltet. Per D6il~inunlnostrum.

Pro uno Defuncto.
Oratio.
ncliila D6mine aurenl tuain ad preces nostras, quihus miseric6rdiam tunin siipplices deprecrim~~r: ut 5niinnm fcimuli tui N., quanl de lloc skculo migriire jussisti, in pacis ac lucis regi6ne constituas, * et Saiictdrum tu6rum jtibeas esse cons6rtem. Per D6nlinunl nostrunl.

I

+

Pro una Defuncta.
Oratio.

Q

u&suinus DGnline, pro tua pietiite nliser61-e iiniin~ef;iniulx tuze N.: -f et a contiigiis inortalitiitis extitanl, * in ~ t 6 r n a salvati6nis partem restitue. Per D6minunl nostrum.

Officium Defunctorum.

11011

Pro defunctis fratribus, propinquis et benefactoribus.
Omtio.

D

eus, v6ni~elargitor et huiniina: saldtis an~iitor:J- quksumus clrrn6lltiarn tuarn; ut nostra congregati6nis fratres, propin~ U O S et benefact6res qui es hoc, s&culo transierunt, * beiita Maria seinper Virgiile intercedbnte cum 6nlnibus Sanctis tuis, ad perpdtuae beatitGdinis cons6rtiunl perve~lireconc6das. Per 1)6111inum ~lostrurn.

[In Commern. Ornnium Defunctorum alicujus Ordinis.]
Oratio.

D

eus, ~6niaelargitor et hunliina saliitis anliitol-: J- qu&sun~us clernentianl tuanl; ut ilostrae Congregati6nis Fratres qui ex hoc skculo transibrunt , * heAta hlaria sen~perVirgine interced h t e cunl 6nlnibus Sanctis tuis, ad perpetuz beatiti~dinis cons6rtium pervenire concedas. E'er D6nlinunl nostrum Jesum Christuin.

In Commemoratione Ornniurn Fidelium Defunctorurn.
Oratio. Fidblium Deus, ut supra notatur, 511. 2 Post Orationem dicitur (semper plurali ~zumero):

3.Rdquienl 2ct6rnain dona eis D61nine.

-.

I$. Et lux perpetua lbceat eis.
R

n

\4. Requi - &scant in pa-ce. @. Amen.

I

n

r

a

I

OFFICIA PROPRIA P R O A L I Q U I B U S LOCIS
FESTA DECEMBRIS.
10. Translationis A l m e Domws
Duplex majus.

B M. V. .

IN 1. VESPERIS.
1. Antlphona. VII. a

-n -

*
-

de-cet sancti-tlido,
m
LI

-

k n
2. Ant.

~ n n
-

n n l n l

I"

"-

-

in longi-tli-dinem di &-rum.E u o u a e. Psalmi ut in Festis B. M. V. [72].
VIII. G

-{
omus me - a

* do - mus

o-ra-ti - 6-nis vo-cii-bi-tur:

P r o aliq. locis. Festa Decembris. 10.

11031

Er
in e- a

t----m
I

n

I

"

n

I I

-

I

n

LI

--

omnis qui pe-tit, bc-ci-pit: e t qui quse-rit,

n n
et pul-sAn-ti a-pe-ri - &tur. E u o u a e.
I

-

inve-nit:
3. Ant.

?
3
r

I. f

P
bo-na
4. Ant. VIII. c

ropter domum

* D6mi-ni

De- i nostri, quae-si-vi

- F

I

ti-bi.
m

E u o u a e.

t----De -us,

D-omum

6-mi-ne

*

ex-al-tii-sti su-per ter-ram

ha-bi-ta-ti- 6nem me-am. E u o u a e.
I
L I

m
I

m

r

l
I

"

I

g-- n ,
me - 6 rum

* m a - jestb-tis
I

me - ae,

--- n n
I

I

J -

et locum pedum
I

I

I

* ?!

m

n I d a

m

m

-

-

glo- ri - fi-ci-bo.

E u o u a e.

I

Capitulum. Eccli. 24. n 6mnibus r6qnienl quaesivi, et in hzredit8te D6mini morhbor. j- Tuilc praeckpit, et disit inihi Creator 6mnium: * et qui creait me, requithit in tabernRculo meo.

1 1041

Pro aliq. locis. Festa Decembris. 18. Hytnnus. Ave ~ll:u-is stella. [74].
TI. HZC est donlus D6nlini firlniter xdificita. Q. Bene fundRta est supra firmam petranl.

Ad Magnr$cat, Ant$hona. Sanctifichvit. [YO]. Orafio.
eus, qui befit2 Rlariz Virginis donlunl per incarnhti Verbi nlysteriunl misericcirditer consecrhsti, e i m q u e in sinu Eccl6si2 tuae mirabiliter collochsti: j- concPde; ut segreghti a tabernhculis peccat6run1, * digni efficihlnur hahitat6res donlus sanclz 1uz. Per elin~demD6minuln. Commenz. Ferice, et S. Melchiadis Pape, Mnrtyris, tanfum. Ad Cornpletorium Tonirs et Doxologia de B. M. K

D

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, prefer seq. Ad Magnificat, Ant. 0 quam n~etuendusest. [Yl].
x..
I
Y..L
8Y .

18. In Exspectatione Partus B. Maria V.
Duplex majus.

IN I. VESPERIS. Antiphona. Rlissus est, cum reliquis ut in Oficio B. M. V. in Adzlentu, [89]. Psalmi de Fesfis B. M. K ['i2]. Capitulum. Isaice 11.
redietur virga de radice Jesse, j- et flos de radice ejus asc6nE d . * Et requiescet super eum Spiritus D6111ini. g et Hymtzus. Creitor alme siderun]. 66. T$. Ave Maria, gr5tia plena. Q. D6minus tecum.

Ad Magnificat, Antiphona.
",,I.

--{ Ci I

----LI

pi - ri-tus Sanctus
I - -= k --

* in
-

t e de-scendet, Ma -ri - a:

ne ti -

n q. I -I , me - a s , ha-b6-bis in li-te-ro Fi-li -urn De - i,
I
n n I n

=

t
I
I

-

Pro aliq. locis. Festa Decembris. 18.

[lo51

b-qj,gn=I

al-le - I t i - ia.

E u o u a e . Oratio.

de 1)eAtz Xlariz Virginis iitero Verburn tuum, Angelo nontiGnte, carnein suscipere voluisti: prarsta supplicibus tuis; ut qui vere eain Genitricenl 1)ei cr&din~us, ejus apud te * intercessicinihus a d j u ~ & r n u r .Per eliindenl D6nlinunl. Pro Commem. Adventus, Ant. 0 SapiCntia. 82.

Deus, qui

+

AD COMPLETORIUM.
1.

T

k--- = = n '--- n -. /

Hvmnus.
I

: -

n

-

n n q -- h ----

I

e n n lucis ante tkrmi-num, Rerum Cre- A-tor, pbscimus,

r--

U t pro tu - a clemkn-ti a Sis pr&-sul et custb-di -a. m in n '-- n u - n n n 2. Procul re-cBdant s6mni - a, Et n6cti - um phantiisma-ta;
I
I I

-

I

I

m

-

e--) I

n H o s t h q u e nostrum cbmprime, Ne pollu-iintur c6rpo-ra.
L I

+
n

--I

-n ,

n --n n S.Virtus, honor, laus, glb-ri - a De - o Pa-tri cum Fi-li - o,

n m r iI - n
n
I

=

-=

Sancto simul Pa-riicli-to, In saecu-16-rumskcu-la. Amen.

I

11061

Pro aliq. locis. Festa Decembris. 18.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, prater 5. Anfr'phonam et Psalmurn, cujrrs loco dicitur: 5 . Ant. f - ~ , ~ +
- - -

-

e fructu

* ventris t u - i

ponam super se-dem tu-am.

E u o u a e.

Ps. hlementc D6mine David. [40].

Ad Magnificat, Antiphona.
11.

D

+----

0
d
-

7
Virgo vir-gi-num,*qu6modo fi

- e t istud?

qui- a nec primam si-mi-lem vi-sa es,

nec ha-be-re

sequhntem.

Fi

- li -

ae Je rii - sa - lem,

-

I

quid

me

I admi-r6mi - ni?

Di-vinum

est my-st6 ri

- - um,

hoc quod chr-ni - tis.

-

-

-

E u o u a e.

Pro Commem. Adventus, Ant. 0 AdonAi. 82.

Pro aliq. locis. Festa Decembris. 26.
in Festo S. Stephani Protomartyris.

11071

26. Commemoratio Omnium SS. Martyrum
Y. Laetamini i n D6rnino.
In II. Vesperis Nativitatis Domini. Ant. I s t d r u ~ n e n i ~ n .[31]. est

D

Oratio. eus, qui nos Annua sanct6rum MArtyrum tu6rum coininelnorati6ile Iztificas: * concede propitius; ut quoruin gaudemus ~neritis,accendamur ex6mplis. Per D6minum. In 1 . Vesperis, Ant. Gaudent in coelis. [34]. I!. Exsult,ihunt. 1 Alibi h a Commemoratio _fit ut sequitur.
IN I, VESPERIS.
Ant.
m
b

I
m I

m

I

v111.

m

I

I

m

Ctl
D6-mi-nus

7

-

sti sunt Sancti,

*

quos e - 16- git

4 -

-

in ca-ri-th-te non ficta: et de-dit il-lis glb-ri -am

sempi thrnam, 1 . Justi epul6ntur et exsliltent in conspictu Dei. 3 I$. Et delect6ntur in lztitia. Ora tio. eus, qui glorificaris in coilcilio sanct6rum hlBrtyrum tu6rum: * I-6spice ad preces humilitPtis n o s t r x ; ut quorum solimnia celehr5n~usY e6rum pricihus a d j u ~ R r imel-eRinur. Per Dbxni~~urn.

-

D

IN 1 . VESPERIS. 1

i-co autem vo-bis

* a-mi- cis

me is: ne ter-re-

-

-

11081 Pro aliq. locis. Festa Januarii. 3. - S. F a m i l i ~ .

cmi-ni

ab his qui oc-ci-dunt corpus, A-nimamautem-----

ilon possunt oc-ci-de-re. Vj. Justi :~utenlin perp6tuuni v i ~ e n t . 8. Et apud 1)61l1inulil est inerces e6run1.

FESTA JANUARII.
3.

S. Genovefaz Virginis.
Oratio.
:

super llos, J)61nine, spiritunl Ef'fiindequo ancillan~tuanlobsequentes, agniti6nis etet dilecti6llis tua, Genovt5fam implevisti t ut skdula ejus irnitati6ile tihi sinc6re * fide tibi 6pere place:ilnus. Per D6lllinunl

. . . in

unit5te Spiritus Sancti Deus.

Dominica 111. post Epiphaniam.

Sanctm Familiaz Jesu, Mariaz, Joseph.
Duplex m ajus.

,

IN I. VESPERIS.
-

I
m

a-cob autem g6nu - it Jo-seph, vi-rum Ma-ri - E ,
+__ ._-

*

?+-

I

-

de qua na-tus est Je -sus, qui v o - c i - t u r Christus.

E u o u a e.

P s a l m i u t i n FestisB. M . K [ 7 2 ] .

P r o aliq. locis.
2. Ant.

- Sanctae Familiae.
m I
I
L I

f 1091
I

---nge-lus D6mi-ni n

-t

b -

I

m

-,

n

n

I

* app6ru - i t
,

in somnis Jo-seph,

---di - cens: J o - seph, fi - li

-

m

q - n +

=
-ti-me - re

Da-vid, no - li

-

ac-ci-pe-re Ma-ri- a m c6njugem t u - a m : quod e-nim

b-?@7-4A- = 2 :
in e

- a n a - t u m est,

de Spi - r i - tu Sancto est.

gnr
--

F=zEqr

p~r--n=
E u o u a e. ast6-res

m

n ,
I

* venk-runt

festi-nintes, et invenk-runt

I-

,I

,
"

n - 1 1 1 Ma-ri- a m e t Joseph, e t lnfdntem p6-si-tum in prae-skpi o.
D

-

3 n ,

I

-

r 7 - q
-

F- m , q d m
-

m

E u o u a e.
4. Ant.

-

-3-

a-gi

* intrdntes domurn, inve-nkrunt PB- e-rum

11 101

Pro aliq. locis.

- Sanctae Familiae.

cum Ma-ri- a Matre e - jus. 5 . A n t. . p
1. f

E u o u a e.

r
1

E
his

-

n rat Pa-ter e-jus

-

n n-

=

* et

i

I

D

quse di-ce-b5ntur de i l l o E u o u a e. Capitulum. Luc~ 2. escendit Jesus cum hiaria et Joseph, et yenit Nhzareth, erat s6bditus illis.

:':

et

I

n lux be - A-ta C&-litum, E t summa spes mor-t6 I

*
Hymnus.

7

I

I
I

li um: Je-su, o cui domesti-ca Arri-sit orto cii-ri-tas:

-

2. Ma-ri - a, di-ves grh-ti - a, 0 so-la quae casto pot-es
-

,

n Fov6-re Je-sum p6cto-re, Cum lacte do-nans 6scu-la:
I

"=
I

I

'

n

I
I

yn

. -

~4

-

--

- -- -

- --

3. Tuque ex ve-tlistis pAtri-bus, De-lkcte custos Virgi-nis,

P r o aliq. locis.

.

Sanctae Familiae.

11111

1 --- = d k E
I

----

Dul-ci pa-tris quem n6mi-ne Di-vi-na Pro -1es invo-cat:

4. De stir-pe Jes-se n6bi-li Na-ti in sa-lti-tem gknti- um,

- - - Audi- t e nos qui stippli-ces Vestras ad a-ras si-stimus.

5. Dum sol re-dux ad vksperum Rebus ni-t6-rem dktrahit,

I

Nos hic ma-nkntes in-timo Ex corde vo-ta fiindimus.

+ --

---

n' 6. Qua vestra se-des fl6ru - it Vir-th-tis omnis grd-ti - a ,

-

--

- I

I I -

Hanc de-tur in dom&sti-cis Re-fitr-re pos-se m6-ri-bus.
-

n 7. Je-su, ti -bi sit gl6-ri- a, Qui na-tus es de Vlr-gi-ne,

a -

I

'a ,

-

1 4

Pro aliq. locis. - S a n c t z F a m i l i ~ .

I

Cum Patre et almo Spi-ri-tu, In sempi- tkrna s&cu-la.

Y. Verbuill car0 factunl est. Alleliiia. I Et habitiivit in nohis. Allelliia. ) .
Ad Magnificat, Antiphona.
I. . . .

n

---e - 6-ti

I -

* qui
n

hl-bi-tant in domo tu a D6rni-ne:
I L
I

-

---

n

n

n

in

s&-cu - la s z - c u - 16

-

rum

P = n laud6-bunt te.

I n

E u o u a e . Oratio.
(51ni11e Jesu Christe, qui Rlariz et Joseph siibditus, dom6sticanl vitaill inefiabilil~usvirtiitibus cor~secrAsti: fac nos, utrihque -/ausilio, Fanlili:e ssanctae t u z ex6mplis ins trui ; * et consbrtium c6nsequi sempit6l-nulll. Qui v i ~ i s regnas cuin Deo Patre. et

D

Et _fit Cornmern. Dominic@ occurrentis. Ad Completorirrm Hymnus cantatur et terminatur rrt in NUfiuitate Domini, 94.

IN 11. VESPERIS.
m

- - - - I

n

n u &

I

-

n

-

1
1

5

-

nt=

ost tri-du-um, *invenk-runt Je-sum in templo,

Pro aliq. locis.
m

- Sanctz
r
m

Familiae.

C113J

I

n

r

l

I ii
I

se-dkntem in mBdi - o doctb-rum, audi - kntem il-10s

Psalmi de Festis B. M. I/. [72].

no-bis sic? Ecce pa-ter tu

- us
8

et e g o do - lkn - tes

quze-re- biimus te.
3. A" t. VIII. G

E u o u a e.

D
4. Ant..

1 e-sckndit Je-sus cum e - is, et ve-nit NB-za-reth,

*

--

et e-rat siibdi-tus I - i s .

E u o u a e.

t Je -sus
Vesperale Romanum.

* pro-fi-ci - 6 - bat

I

sa-pi - in-ti

- a,
H

11 141

P r o aliq. locis. - Sanctae Familiae.

-

e t ae-t6-te, e t grd-ti

-a

apud De-urn e t h6mi-nes.
-

m n E u o u a e .
5. ~ n t . [

-

VI11. G

E

=

t - - - - - - - - ~ - 3 ____IC_-- r - -rr= --

t di ckbant:

-

* Unde

h u - ic sa-pi- enti- a haec, e t

---

vir-tri-tes? Nonne hic est fa-bri fi-li u s ?

-

E u o u a e .

Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis.

Y$. P o n a n ~universes filios tuos doctos a I>cimino. F$. Et inultitiidinein pacis filiis tuis.
Ad Magnificat, Antiphona. rn

3
a - ri - a au-tem

* conservd-bat
I

bmni - a ver-ba
I

-

E.7 n
I

I

- n

'

I I

-

n
-

h z c , 'c6nfe-rens in corde su-o. Commem. Dominica? occurrentis.

E u o u a e.

e

P r o aliq. locis. Festa Januarii. 23.

23. In Desponsatione Be e cum S. Joseph. M V.

1. Ant.

VIII. G

er
a a

IN I. VESPERIS.
---

--k---- - 6-sae* Vir-gi-nis Ma -ri - a, --esponsii-ti - o glo-ri
Ju-da,

a a -!-n-~n-~

ex &-mi- ne A - bra-hae, o r - t ~de tri-bu

cla-ra
2. Ant.

ex stir-pe Da-vid.

E u o u a e.
a
i n i n
I

I

.

a

I

a --

a

I

"

a

I

espons5 t i - o est h6 di - e sanc-tae Ma - ri - z

-

-

*

- 'i
--

--

-

Vir-gi nis, cu - jus

-

vi - t a

in-cly-t a cunctas il-lli-strat

ec-cl6- si - as.

E u o u a e.
, a , a
I

R

3. Ant. VI. F

e - g l - li

------+ - - - , I I rn

ex = .*-

pro-g6-ni - e
,

* Ma - ri - a
,

tCi:+ -I_
I

H

ex- 6r

- ta

" T I I !

re-f fil.get: cu- jus pr6- ci-bus nos

__I+J ad-ju-vd-r~ men-te H*

11 161

P r o aiiq. locis. Festa Januarii. 23.

VIII. G

,.

et spi-ri-tu de-vo-tis-sime p6-sci-mus. E u o u a e. Ant. -

I

C5. Ant. vII. c

-F--, =

e+-

m

m

m

m

I

n

n n

~n

n

or- de e t 8-nimo Christb can5mus gl

*

n in hac
I

m

sa-cra so-lem-ni - t 5 - te prae -c&l

-

sae

C

Sz-L
-

n

m

n

n

l

I

n

n

n n i n

m

n n

11

um ju-cundi-tii-te

* De-spon-sa-t i - 6-nem be-6-tz

Ma-ri ae ce- lebr&mus, u t ip-sa pro no -bis interckdat

Capitulum, Hymnus et reliqua hic non propria ut in Festis

B. M. I/., [T4].
PI. Desponsitio est h6die sanctze hlarize Virginis. Q. Cujus vita inclyta cunctas illiistrat eccl6sias.

Ad Magnificat, Antiphona.
I. D 2

cC c
I

I

I

lo-ri 6

- -

sae

*~

i r d Ma- ri-ae Desponsa-ti-6nem nis

-

'

m
I

m m
m

m

n m d n

m

I

Pro aliq. locis. Festa Januarii. 23.

11171

di-gnis-si- mam re- co 18-mus: quat

-

'ei Ge-ni-tri-cis

digni-td-tern ob-ti-nu

-

it, et virgi-n8 lem pudi-ci-ti- am

-

non a - m i - s i t .

E u o u a e.

Oratio. Qmulistuis, quksumus D6n1ine, celkstis griitiz munus i~npertire: f- ut quibus beiitze Virginis partus exstitit saldtis ex6rdiurn, * Desponsati6nis ejus votiva sol6mnitas pacis tribuat incremkntum. Per D6nlinum.

F

Post Orationem fit Commem. S. Joseph, ubi est co?zcessa, ante alias quascumque Commemorationes. Ant. Ess6rgens Joseph. 328. I{. Coilstituit eum. Oratio. Sanctissims.

IN II. VESPERIS.
Omnia ut in I. Vesperis, pra~tersequentia.
I. f.

D

+
r
111

Ad Magnificat, Antiphona. I I

n
, m

I

3 I

+-- -

I

n
d

e-sponsk - ti - o tu - a,

* De - i

~ 6ni-trix ~ i r - g o , -

g5udi - urn an-nun-ti 5-vit

-

u - ni v6r-so mtindo:

-

ex

-p -

I

te e-nim or-tus est Sol justi-ti

- E , Chri-stus

De-us

11 181

Pro aliq. locis. Festa Februarii. 4. 5.

no-ster: qui

sot- vens ma

- I'e- - t i - 6-nem, de-dit dic
-

-E-

I - -

-

be-ne-dic-ti

-

n 6-nem: et con-fundens mtr-tern, do nd-vit

L -- ,

vi- tam sempi - thrnam. E u o u a e. Pro Cor7zrne7rz. S. Joseph, Ant. Ecce fidklis. 331. Y . G16ria et divitize. Orntio. Sanctissinlx. 328.
no

- bis

FESTA FEBRUARII.
Duplex. Oratio.

D

eus, qui ad imitAndum beiitz Virginis Fiiii tui Genitricis virtt?tes, ilovu111per beAtanl Joiinnam sacrAruiil vil-ginun~ cmtum institui voiuisti: t ejus ineritis precibfisque concede; * ut per kadem gradiBnlu1. virtfitum exkmpla. Per eilnlden~Dbminum.

5. SS. Viginti sex Martyrum Japonensium.
Duplex. Oratio.
61nine Jesu Christe, qui ad tui iinitati6nenl per crucis supplicium priinitias fidei apud Jap6niz gentes in sanct6rum hlArtyrum Petri Baptistz, Pauli et Soci6rum sanguine dediciisti: .iconc6de, q u k s u n ~ u s ; quoru~llh6die sol6nli1ia c6linlus, :k esut citemur ex6nlpiis. Qui vivis et regilas cum Deo Patre.

D

Pro aliq. locis. Festa Februarii. 17.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

E, -

a

r ---I--------r n + -->

-

Jo-seph. E u o u a e. Psalrni rrt in Festis B. M. K [72].

2i2-

* S4
I urge,

-+

-3171

-

e t Bc-ci- pe Pii e-rum, et Matrem e-jus,

3. Ant.

.

+* -

L4. Ant.

sto i-bi, *usque durn di-cam ti-bi. E u o u a e.
I
I I

U a

- - I u-thrum est e-nim * ut He-r6des quz-rat Pii - e-rum
--

4-3

n-a -

I

.-

.' A
I

n-

ad perdindurn e-urn.

E u o u a e.

11203
5i1:n:n

P r o aliq. locis. Festa Februarii. 17. , n ,
ii
I

C-

' +

I

onsiirgens J o

I

seph,

* acck- pit

Pli - e-rum

-

e t Matrem e-jus nocte,

-

et se-c6s-sit

in E g 9 p t u m .

E u o u a e .

E

Capitulum. Isai~ 19. cce D6nlinus asc6ndet super nubein leuem, et ingredidtur Egj.ptun1, -/- et comrnoveblintur simulgcra E g f p t i a fAcie ejus, * et cor Egppti tabescet in rn6dio ejus.

Hymnus.
I
I

I

I

m

n e-gem trem6ndae gl6-ri- ae, De stirpe promis-sum

A-bra-hae, Ve-nis-se

re-ges in-di - cant, Na-tiimque

re-gi niin -ti - ant.

2. Ty - rin-nus i - ra fliic-tu -at,

Mor-ti

Pu

- 61 -1um

d6-sti-nat, Sed Vir-go

Ma- ter

c&-li - t u s E-d6c-ta, fer-ro slibtra- hit. 3. De- f6r-re

Pro aliq. locis. Festa Februarii. 17.
m
I

11211

--

3 F n k & na- turn ad ex- te- ras Fe-sti- nat 6 - g f p - t i pla -gas:
I

__t_-----

t--F----

Net jam qui - 6 - scit , Fi - li

I

- um Quo-lisque tu -tum

--

--1

-

-

-

-

c6nspi-cit.

4. A t tu Pa-rens fortis-si-ma, Quse sancto

am6-re s&uci a Adversa quaeque d6-spi - cis, Fug&que

-

damna stis-ti-nes: 5. Tu - is ad-Bsto servu- lis Re-bus

qui - blisque

in 'Ardu is: Quos culpa fe-cit ex -su - les,

-

Red-i-re fac in phtri - am. 6. Je-su, t i - bi sit gl6-ri a,

-

n Qui n a - t u s es de Vir-gi-ne, Cum Pa-tre e t

almo

-

- -

Spi- ri

- tu,

In

sem-pi thrna s&-cu la.

-

-

A - men.

11221

Pro aliq. locis. Festa Februarii. 17.

4. Accepit Joseph Plierum et hiatrenl ejus nocte. I$. Et secessit in Egfpturn.
Ad Magnificat, Antiphona. n , c - ce Ange-lus D6-mi-ni n ' - I . n-app6-ru - i t in somnis
n

m

-1 -4

*

et Jo-seph, di-cens: Surge, et 6c-ci-pe Pri- e - r ~ ~ mMatrem

t

---

-

-LLr
1

3 - - ml .

1C

1

44--

e - jus, et fu-ge in E-gfp-turn, et e-sto i - bi usque
9
- - - - - p v - L n - q

-

E
-

durn di-cam ti - bi:

fu-tli-rum est e- nim u t He-r6-des

-----

I

--k-i

m--

r a t Pli- e-rum ad perdendurn e-urn. E u o u a e. Oratio. rotector in te sper5ntium Deus, qui Unig6nitunl tuunl Redempt6rein nostruili, ex Her6dis gl5dio fuga in Egjrptunl eripere voluisti: j- concede nohis f5nlulis tuis, beatissinla semyer Virgine ejus Rlatre Maria interced6nte; ut a b 6innibus mentis et c6rporis periculis liherGti, * a d cael6stem piitriaill pervenire n~ereiimul-. Per e6nlden1 D6ininum. Ad Completoriurn Hymnus cantatur et terminatrlr ut in Nativitate Domini, 94. IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rsequentia. Ad Magnificat, Antiphona. quae

-

P

VIII. G[-

n

I
rl
n

m

dn P

n

" n n

m

u-di - ens J o -seph

* quod Arche-16- us

regnh-ret

Pro aliq. locis.

- Orationis D. N. J. C.
I

[I231

--I - -.
in Ju-d&

l-?a

-

a

pro He-rci de patre su - o , timu

-

- - - -

r n

- it

-

il-lo
---

; P . . ~ -: ~ *, , - - tL
i
II partes Ga-li- I& - ae ; et v6ni - ens ha-bi-t5vit in ci-vi-t8te -__f_
I

i - re, e t ad-m6-ni-tus in somnis, se-c6s-sit in -

.
-

- P
.+:ru3-"----'

I

r

-

I
reth:

q u z vo-c8-tur N5- za

u t ad -im-ple-r6-tur

n

g

* T+= L=- -

-

-

-

-

quod dictum est per prophetas :Qu6-ni a m Na-za-r& - us

-

Feria 111. post Dominicam Septuagesirnz.

Oratiotais D. N. J. C. in Monte Oliveti.
Duplex majus.
1. Ant.

[

IN 1. VESPERIS.
r f9 I E r r n - -r -r e-nit Je-sus cum dis- cipu-lis SLI - is
--

E---

*

-1 F
+a

-----

-

r quae di-ci-tur GethsCmani, et di-xit il- lis : Sed6-te hic,

r

r

n

1h

n

I

"

r c q I I

r n a n h

m

I

*
in villam
---

i r 1
--

(1241

P r o aliq. locis. - Orationis D. N. J. C.

donec vadam il-luc, e t o-rem. E u o u a e. Psalmi ut in 1. Vesp. de Cornrnuni Apostolorum.
2. A n t . 1. f

-{
n
t

U
J

n

n

as-slimpto Pe-tro,

* et

du

-

--- n 6-bus f i - li - is

=

n

-3

Ze-be-d& - i,

cce-pit contri-sth

- ri,

et mcestus es-se.

E u o u a e .
3. Ant. VII. a

I I

n

-

R m

I 1

m

& n
I

-

n

I

n

unc a - i t il-lis:" Tri-stis est A-nima m e - a usque

ad mortem : susti-n6-te hic, e t ;i -gi-lA-te mecurn.

E u o u a e .
4. Ant.

Ill. a 2

[

I

I

I

n m i rJpr6-ci-dit in f6 -ci- em
I

E+~

n "

F

I

3

d

t progrks-sus pu-sil-lum, '

*

I

I

su-am, orans e t di-cens: Pa-ter mi, si pos-si-bi-le est,

Pro aliq. locis.

- Orationis D. N. J. C.

[125)

triinse - a t a me ca-lix 5 . Ant. m *-{
Vlll. c

iste.
11 -

E u o u a e.
R

P
v

m

+, j *

I

I

~ a -

a - ter mi,

* si

non pot-est hic ca - lix trans-i-re

-+ PJ -

ni-si bibam il-lum, fi

- a t vo-llintas
L I

Capitulum. enit Jesus ad discipulos suos, et inv6nit eos dol-nli6ntes, f- et dicit Petro: Sic ilon potuistis una hora vigilare m e c u n ~ ?Vigil5te et orate, * ut no11 intr6tis in tentati6nem.

tu-a. E u o u a e. Matth. 26.

Hymnus.
I.

A
e
I

e

- n - spi-ce u t Verbum Patris a s u - p h i s S&di-bus,

n

- tis
I

cle-mens

et

a-m6-re flagrans, P6r-di
I
m

cul-pa

I " n - I , n , I , gkni -tis me-d6-ri Per-git A-ddmi. 2. Fl6-bi-lem mundi
n
I

,n ,

-

1

yn ,
n

n

mi-se-rans ru - i-nam, Et vo-lens nostros re-pa-rh-reca-sus,

Orat, et prona v6-ni - a m pre-c6-tur Fron-te ma-gi-ster.

-

e
-

11261

P r o aliq. locis. - Orationis D. N. J. C.
I

___IC-

n 3. Fliictu-at secum t o t a-c6rba vol-vens:
I

n

I

~

I

-

m n

I

I
1

Hunc, a - i t

supplex, c i li-cem

-

do 16-ris ,

-

Mi Pa-ter, transfer:

tu - a sed vo-lhntas,

on
-

m e - a fi -at. 4. Cum premat

tri-stis

pa-vor
I I

i-ma cor-dis,
n

en
bg
I

D6 - fi-cit

-

languens
-

. +
-

n I &i -I n ,rn Dbminus: per ar-tus Shngui - nis sudor flu - it, atque
I

+

n m m I guttis T e r - ra ma-d6-scit. 5. At ce-ler summo v6-ni ens
n
I

n ,

I

-n

I

---Cj

-

0 - ljrrnpo

Ange lus Je-sum

-

rkcre- a t ja- cintem:

C6rpo- ri

vi-res

r6de - unt, no-vbque Rb- bo-re surgit.

6. Laus, honor Patri, ge-nitgque Pro - li, Cui da-turn nomen

-

e_...y-fI.+. = ,
-4

P r o aliq. locis. n

- Orationis D. N. J. C.

271
--Y

t-

super omne nomen, Et Paraclk-to de-cus atque virtus

Omne per ae-vum. A - m e n . 13. Tristis est Aninla mea. Q. Usque ad ~llortem. Ad Magnificat, Antiphona. --

+

I I

,,

I

6-si-tis g6-ni-bus,

* o-rl- b i t

I -

k

P

v - .-= .' -n -

di-cens: r *

P a - ter,

& I
I

si vis, transfer cl-li-cem istum a me: ve-rirmtamen

,
J

I

m

- 1 1 - ,

r l n A-- -

-

I I

non m e - a vo-lrintas, sed tu-a Oratio.

fi at.

-

E u o u a e.

6mine Jesu Christe, qui in horto yerho et es6nil)lo 110s orare docuisti ad tentati6nun1 pericula s u p e r h d a : t concdde 111-0pitius; ut 110s orati611i seinper intcnti, * ejus copi6sum fructuin ccinsequi inerelimur. Qui vivis et regnas cuin I>eo Patre. Ad Completoriurn HjJmnus cantatur in tono Passionis, 166.

D

IN 11. VESPERIS.
Ornrzia ut in 1. Vesperis, przter seqrrentia. Loco ultimi dicitur

Ps. Credidi. [9].

Y. Factus cst sudor ejus. Q. Sicut gutta: shnguinis. :
Ad Magnificat, Antiphona.
V l l l c.
I

7+.
I

I

E

v

-

I+& --

m

a

I
L I .

=1 - 4 3 5
e t Fi- li - u s

c - ce

*

appro-pin-qu6-vit ho - r a ,

[I281 Pro aliq. locis. - Ss. Passionis D. N. J. C.

h6-mi-nis tra-d6- tur

in ma-nus pec-ca- t6-rum.

E u o u a e. Feria 111. post Dominicam Sexagesimze.

Cornmemoratio Ss. Passionis D. N. J. C .
Duplex majus.

IN I. VESPERIS. Antiphon@ et Psalmi ut in C ~ n a Domini, 173. Capitulum. Philipp.

2.

quod in Christo Fratres: Hoc eilinl sentite in vobisrapinametarbitratus estJesu: qui cum in forma Dei esset, no11 esse
se aqualem Deo: -j- sed senletipsunl exinanivit, formam servi accipiens, in sirnilitfidinem h6minum factus, et habitu inv6ntus ut homo. * Humiliavit sernetipsuin, factus obediens usque ad morten~,lnortern autei~lcrucis.

Hymnus.

rk-so-nent

=

n .
I

n

.
I

r
n

I I I

I

4

g

I

1

ze-rkntes 6-cu-li, sphrgi te la-cri-mas, Et luc-tu

-

n

--

-

in-ti-ma c6r-di-urn: Il-15-tas rk-fe-ro

Nu-mi-ni ab im-pi -is Pe-nas et fe-ra vlil-ne-ra.

Pro aliq. locis. - Ss. Passionis D. N. J. C.
I

11291

Yj.=m ' =-

I

'--

I

, I I
I

I
I

-

2. Accincta, heu! gl&di- is turba sa-t61-li-turn ArrBp-turn

& - - . - m -

m -

-i -

D6-mi-num ffi-sti-bus impe-tit: Nunc cz-dit c6-la-phis,

nunc qua- tit h6r-ri- dis Di vi- num ca-put ic-ti-bus.

-

3. Haud fi nis sch-le-ri: trh-di-tur impro-bo Chri - stus

-

LI

car-ni-fi-ci; nec mo -ra, bhrba-rus

In Re-gem siipe-rum

7 I C' m c-?jI

m
I

non ti-met

--

I

I

im-pi - o

m

I

I

Au-su v6r- te-re d6x- te-ram.

4. Audi-te, o p6-pu-li: Nu-men a-mh-bi - le, Ma-nhnte ex

n

,
LI

I

= = . =
I

I
rn

n

- ti
I

hfi-me-ris fin- di-que sin-gui- ne, Lic-t6- ris rB- bi - di

-

-

FA "
stis-ti-net

I D

-

I , I

I

impe-turn, Et vo-cem pre-mit in-no-cens.
I

Vesperale Romanum.

[I301

P r o aliq. locis. - Ss. Passionis D. N. J. C.

-

5 . Quis non il-lii-cri-met? J a m no-va c6ndi dit Tormen-ta

-

--

rr

in- d6-mi-tze gen-tis in-i-qui-tas : In-fi-git ck-re-bro,

proh do- lor! 6f-fe-ris Ser-turn vk-pri -bus iispe -rum.

6. Heu cri-men! trii-hi-tur fu-ni-bus impro-bis Fu-n6-sti

w=n -

n I D6-mi- nus suppli - ci i ad lo-cum : 11 - lic op-pk-ti - it

I

I

-

I

I

'I.

__Y

fli-ne-re, spi ri - t u m Pa-tri

re-sti - tu

e

-

= h g T n d " a 1 7. Pas-so pro mi-se-ris t a m fe-ra virl-ne-ra, In ter -ris

rl

I n

.

- ens su - o. nr nJ l -

re - so -net d6 -bi- t a g16-ri - a : Sacrtim-que as-si du

rr

- -e

no-men in sthe-ra Hu-mii-num ge-nus 6ffe-rat. A- men.

Pro aliq. locis. - Ss. Passionis D. N. J. C.

11311

Y. Oblgtus est quia ipse v6luit.

5. Et livcire ejus sanhti sumus.

Ad Magnificat, Antiphona.

vos om-nes qui transi - tis per vi - am,

*

C-

-

-

-

-

-

-

-

-

at-t6n-di - te,

et vi- d6

- te

si

est do

- lor

sic -ut

do-lorme-us.

E u o u a e.

Oratio. mnipotens sempiterne Deus, qui humhno gdneri, ad imitiindum humilitatis ex6mplum, Salvat6rem nostrum carnem s6mere et crucem subire fecisti: j- concede propitius; ut sicut soldmnem Commemoraticinem Passicinis ejus celebr5mus, * ita et patienti= ipsius habdre documhta, et resurrecticinis conscirtia mere8mur. Per elimdem D6minum.

0

Ad Completoriurn Hymnus cantatur in tono Passionis, 166;

et in jine dicitur:

Sit laus Pa-tri, ac P rl-cli -to, Na- t6-que Pa - tris ;

-

ti-

ni co, No-strze de dit qui pr6 - di-gus Pr6- ti - urn

-

-

sa-16

- tis

sln-gui - nern.

A -men.

[132J

Pro aliq. locis. - Ss. Passionis D. N. J. C .

IN 11. VESPERIS.
Omnia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rsequentia.
I Ipse vulnerhtus est propter iniquit5tes nostras. $ .

6. Et

attritus est propter sc6lera nostra.

Ad Magnificat, Antiphona.
I.

L
m
I
I -

e-p6-nens

*

Jo

- seph
I

corpus Je - SU,

n
-

.*A+-j
I

u -

m

n m

, I

m

inv6lvit sindo-ne,

et p6-su - it e - urn in monumkn-to
l

a l u m

n

e
nm
I

-

-sz~ ~ r n- L
I

I

ex -ci-so. Fu- it

planctus magnus in

il-la

di - e:

mu - li- e - res au-tern se-d6n-tes contra se-p~ilcrum,

d.6-16 - bant sic-ut do

- 16- ri

so

-

let

in mor - te

Pro aliq. locis. - Ss. Columnae Flagellationis. Feria 111. post Dominicam Quinquagesimz.

11331

Sacre Column= Flagellationis D. N. J. C .
Duplex majus. IN I. VESPERIS.

Q
2. Ant.

Ill. b lo Ant'

+c-+I

I

I

n

I

uis est i-ste

*

r_,_.de E-dom, tinc- tis

qui ve-nit

v6-sti- bus de Bo-sra? E u o u a e. Psalrni u t in I. Vesperis de Cornmuni Apostolorurn, sed loco ultimi, Ps. Crbdidi. [9].
-$------I

m

+. -

:

-

I

+

n b-lii-tus est,

* qui-a
r r .

=

,-?I. 1 ipse v6
t

- lu - it,
~

et li-v6-re
. =

- a n . , e-jus sa-nii-ti sumus.

-

~

E u o u a e.

I

w

ua-re

ergo rGbrum est indurnenturn tu-um, et

*

ve-sti-m6n-ta tu a sic-ut cal-ch-ti- um in torcu -15- ri?

-

-

--

-

-

-

-

E u o u a e .

[I341 Pro aliq. locis.
4. Ant.

- Ss.

Columnae Flagellationis.

n m
u-mi

- li-6-tus
I

sum ni-mis,

* li-be-ra

me a

-per-se-quen-ti- bus m e , quh -ni am con-for-t6-ti s u n t

-

su-per me.
5. Ant.

E u o u a e.

-

F
I

n n u - i fla-gel-16-tus to-ta di - e, et casti-g6-ti o
I
I

-. 1 1

*

*

~
m
I

' ''
I
-n
1

-

rn
I

n ,
I

m

W

l

I

-

m

m

m e - a in ma-tu-ti-nis. Capitulum. Isaia~ 53. mnes nos quasi oves el-riivimus, t unusquisque in viam suam declinhit: * et p6suit D6minus in eo iniquit5tem 6mnium nostrum.

u E u o u a e.

0

Hymnus.

Queis fracta virtus d&mo-nis, Exkmpta no-bis vin-cu-la.

2. Cru - 6-re Ab6- lis il-li-ta Tel-lus ad astra clb- mi-tat:

Pro aliq. locis.

- Ss. Co1umn;e Flagellationis. [I351

Clamas, Co-liimna, ad si-de-ra in-6ncta Je-su siinguine.
I

*

I

'n 3. Sed illa ad i-ram vindi-cem Clamat sev6-ri Jii - di-cis:

p =

-

I

n 1
I

I

m
I

-

q,

+ .

1-ram foves tu Niimi- nis, Pa-cCmque quze-ris s6n-tibus.

4 . 0 perge semper fl6cte-re ~ c e n a s mi-niintem d6x-teram:

1

Quae sanguis emit p r k m i

- a Christi
I

fru -6mur p6rpe-tim.
m

I 5. Cae-so flag61-1is gl6-ri - a , Je -su ti-bi sit jri- gi-ter,

Cum P a t r e e t almo Spi ri- tu, Nunc et

-

per omne

s&- cu-lum. A-men.

X. Corpus meum dedi percutidntibus. 4.. Et genas meas velldntibus.

11361 Pro aliq. locis. - Ss. Columnae Flagellationis.

Ad Magnificat, Antiphona.

men - ta, me - a ,

et

6mni

-

a

in-du-m6n-ta me - a

Oratio.
saltite ad Deus, qui pro alligciri,nostra in asstimptze carnis infirmitgte,procoltirnnam et flagellis cxdi voluisti: concede pitius; ut qui ejdsdem colfimnx solemnia celebrAmus, * preti6si sanguinis tui fructum c6nsequi mereiimur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Ad Completorium Hymnus cantatur in tono Passionis, 166;

et in _fine dicitur:

gv-

n - - c F T i n -Cae-SO fla-gel-lis glb-ri - a, Je-su ti-bi sit jfi-gi-ter,

= '
n

___t_ ----

=

I -I

n

I

i

m
1

p

m
I

I

I

n

I I

4 per omne

-

i jg Fr
.

Cum Pa-tre et almo Spi-ri-tu, Nunc et

+
A-men.

s&-cu - lum.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rsequentia.

Pro aliq. locis.

- Ss. Columnae Flagellationis. Hymnus.

11371

n -

n
m

L

zIcI:G -

cUTI

I

1

I

uap corda non e-m61-li-ant, Et secta flagris t6r-gora,

=

n . ~4 * ;
I

Et cincta spinis tempo-ra,Cru-brque manans lindique?
I

in

I

I

I

I

n c-P r

I

I( A

I

1 T
-

1

2. Christi sed hostes per-fi-di Humani-t6-tern n6-sci unt:
m

I

-,

Cru-ci da-ri post verbe-ra Fu-r6-re po-scunt c6n- ci -$ti.
-11

,
I
I

3. Non hbnu-it Je-sus crucem, Gra-vique dorsum pbnderi,
I

4

- n
I

I

pn I I Su-i do-16ris c6nsci - am Linquens co-llimnam, slibji-cit.
I

In

I

I

I

1

m

I

d

II

I

I

4. Duro gravii-tus sti-pi-te,Nostro ma-gis sed cri - mi-ne,

v

n
I

I
I
I
I

F I il Morti di-cl-ta vic-t'i-ma, En pergis ad Cal-vb - ri - am.
I

1,

I

-

7 q
I
I

d

-11
I I

!I

--p

A : I I1v

+

3 n

-

-

5. Crucem ge-rkntes nos quoque, lpso juvlnte 18ngui-dos,

11381 Pro aliq. locis. - Ss. Columnae Flagellationis.

Omni so-lii-ti vin-cu - lo, Forti

sequimur p6c-to-re.

n ,

In

+ m

I n

n

I
I

p

I
L .

- n u

m

3.

I

IV+

6. Caeso flagkl-lis gl6-ri - a, Je -su ti-bi sit jii - gi-ter,

13

I

m 1 - 1l

i

Cum Patre et almo Spi - r i - tu, Nunc et per

omne

s&

- cu-lum.

A - men.

%. Ego in flagblla paratus sum. Q. Et dolor meus in conspectu meo semper.

Ad Magnificat, Antiphona.
VIII. G

N

on est e - i sp6-ci - es,

* neque

de-cor: e t vi-di -

n

n

---

~

mus e- um, et non e-rat a-spkctus: et de- si -de-ri-vimus

e-um.

E u o u a e.

P r o aliq. locis.

- SS. Spineae Coronae.

[I391

Feria VI. post Cineres.

Ss. Spine= Coronze D. N. Jesu Christi.
Duplex majus.

IN I. VESPERIS.
1. Ant.

+
*
I

n

m

d I

m

- 1 , n

i lkc -tus me u s
I
1

-

-

m
I

I

I

cjindi-dus e t ru-bi~ciindus:
I

I
L I

I

r m
r

I

comae c6- pi - tis

e - jus

sic - u t plirpu - r a r e

vincta can6-li-bus. E u o u a e. Psnlmi u t in I. Vesperis de Cornrnuni Apostolorurn.
2. Ant. 1V. E

I

a
I

1 I
I
I

r!
I '

I I

r

I

e-qui

- 6-vit *

super e - u m spi-ri-tus ti-m6-ris

-gis

D6rni-ni:

co-r6na sa-pi- knti - ae e t

..

exsul-ta-ti 6-nis

-

de-ii-rii-vit
3. Ant.

il-lum.
I

E u o u a e.
1 8 1 ' n n n r n
C

I

L

I , ,
I

+-

1

n-du - i t e - urn D6rni-nus

* ve-stimkntis

sa-18 tis,

-

11401

P r o aliq. locis. - Ss. Spine* Coronae.

et

indu-m6n-to

ju s t i - t i

-

-

E,

qua-si

spon-sum
-

{ n e n - de-co-rh-tum co-r6na.
4. Ant. -

: + I , -

--

E u o u a e.
n r-+ii,-- a

PLY5 . Ant.

5

a-sci-cu-1us myrrhae

*

di - lkctus m e - u s mi-hi,

I

in-ter libe-ra m e

-a
I

I

commo-rA-bi-tur. E u o u a e.

--

I -

~ ~ = : p r o
I

+ nA*i '

-no-bis co-ronii-~US, -

c~~Tf-+n
be-ne-di- cet

3 m
-

1

-1-

co-r6-nae anni

n n m be-ni -gni - t h - tis su - ae.

-

-

- -

--

E

E u o u a e. Capituluill. Cant. 3. 6. gredinlini, et vidkte, filiz Sion, regein Salom6nem in diademate, * quo coroniivit illum mater sua.

Hymnus.
111.

, m i

n n 1 x i-te Si - on fi -1i - ae, Re-gis pu-di-cae vir-gi-nes:
I

n

n I n

D

n n

I

-

-

I

L I

Pro aliq. locis. - Ss. Spineaz Coronae.

1141J

+

a n . 4 ' p n, Chri-sti co-r6nam c h i - te, Quam ma-ter ip-sa te-xu it.
I

z n

~

n

n

I

i

0

1

n m

m

I

-

2. Horret re-vhl-sis cri-ni-bus Spi-nis cru-entbtum caput:

E t vultus il-le d6co - lor Mortem pro-pinquam r6spi- cit.

-

-

--

en-

3. Q u z terra sulcis m n
'1,
I

invi - a, Dumis ri-gens e t senti-bus,

I

= !e +& h
- lit?
Quat s e v a mkssu - it ma-nus?

Lugiibre munus pr6-tu

-

- --

- - --

4. Chri-sti ru-bescens shngui-ne Acii-le- os mu-tat ro-sis,

Palmiimque vin-cens frlicti - bus, Spi-na est tri - limphis ' bpti ~ ~

- or. 5 . Cul-pis
n

4 - 'I

'

~

*

a-

sa-tre mortii-li-urn, T e Christe m m 1 1 . m I Y n l - r n
1

I

n I n . _ spinat vlilnerant: Evel-le nostras, c6rdi - bus Tu - bsque
L I

11421

Pro aliq. locis.
m

- Ss. Spine* C o r o n ~ .

5
I

&=

n Pa-tri cum F

I n nostris in-se-re. 6. Virtus, ho-nor, laus, gl6-ri - a De - o -__C___ n n
I

I

a n .

n

-

rl

p T - ., =

7-+
n n

-1

. 0,

I

Sancto

si- mu1

Pa-rh-cli to,

-

In sae-cu - 16-rum s&-cu - la. 1 Plectentes cor6nam de spinis. . Q. Posu6runt super caput ejus.

A- men.

Ad Magnificat, Antiphona.

-

E t'e
m

I

h n

4 - gre-di-mi -ni, * et
n

n

n

r

n

n vi-d&-te - n
I

9

f i li az Si
I

= - "aI

-3
- on,
I

r

rn

n

n

m

regem Sa-lom6nem in di - a-d6ma-te quo co-ronii-vit

n

n

I

.

um ma-ter

E
I
b i

.. -

p , ' su - a , pa-rans
I

n cru- cem Salva-t6-ri

-

+r v -c d
I

n

a

I

&
I

I

'-

su-o.

E u o u a e.

Oratio.
venerhmur in terris, * ab ips0 gldria et hondre coronhri mere& inur in coelis. Qui tecum vivit et regnat in unitiite Spiritus. Ad Completoriurn k&mnus cantatur in tono Passionis, 166. Deus: Przsta, quksuinus omnipotens Christi j- ut qui in mem6riam passidnis Ddmini nostri Jesu Cor6nam ejus spineam

Pro aliq. locis. - Ss. Lanceae et Clavorum. [I431

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, preter seq.
%. Plectbntes cordnam de spinis. l$. Posubrunt super caput ejus.

Ad Magnificat, Antiphona.
1. f

t ge-nu fle-xo

n

I

ante e - u m *il-lu-d6-bant e - i

di-ckn-tes: A- ve Rex JU-dz-b-rum; et ex-spu - en-tes

'n

.a+B

I

-l--ciii

n

n

n

3

74
' 4

in
I

- urn,
1
I

I

acce-p6 - runt a-riindi-nem,et percu-ti - 6-bant
I

m

n ca-put
"

- n . a r .I
I

--

I
I

-

e - jus.

E u o u a e.

ODODOODOMO~OWOOOODOOOODOOOO~OOWODOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOWO~OO~OWOMOOOOUO

Feria VI. post Dom. I. Quadragesimae.

Ss. Lanceae et Clavorum D. N. Jesu Christi.
Duplex majus.
1.A.t.

[-t-----

IN I. VESPERIS.

I. f

n n n

I

n

- nus mi- li-turn * liince- a
1

la-tus e-jus a-pe-ru - it,

" 7

.

I

14

et Psalmi ut in 1. Vesperis de Communi Apostolorurn.

11441 Pro aliq. locis. - Ss. Lanceae et Clavorum.

-

-

I

2. Ant.

vlll-

F
-1. a 3

7 -m- -

-[
- --i-

- n n 1 --o-d6-runt ma-nus m e - a s et pe-des me

n n

I

I

I

*

-

os :

n

-

n n n
I

I

I

n

n

I

I

n n

"I

di-nume-ra-v6-runt 6mni

-a

ossa m e -a. E u o u a e.

n
res sunt

I I

*
-

n--n-qui te-sti-m6-ni - urn dant in ter-ra:

spi
m

-

-

ri-tus, a

qua, e t sanguis:

-

e t hi tres unum

--Q
sunt.
IV. E

E u o u a e.

4. Ant.

I I I I
b

n - m uid turbh-ti estis,
rn
I

4

I I

*

n n n . t n n et co-gi-ta-ti-6-nes asc6ndunt

?,

in corda ve-stra? vi-d6-te ma-nus m e - a s

et pe-des

me- os, qui - a e
5. Ant. VI. F -

I

E+ a

- go

ip-se sum. E u o u I
I

a e.
m

n n L n - fer * di-gi- tum tu-um huc,

I

a.

hn

I

1l.4
e t vi

rn

ci
-

-

de manus

Pro aliq. locis.
'- = - P n

- Ss.
IC-

Lanceae et CIavorum. [I451
I

n

= -5-i-a
et mit t e in la-tus

me - as: et af-fer manum t u

- am,

-

me-um. E u o u a e. Capitululn. I. Joan. 5. 6 . arissimi: Quis est qui vincit mundum, f- nisi qui credit qu6niam Jesus est Filius Dei? Hic est p i venit per aquam et singuinem, Jesus Christus, * non in aqua solurn, sed in aqua et shnguine.

C

V

Hymnus.
-

uae-nam lingua t i - bi, o LAn-ce a , dk-bi - t a s

-

--

Gra-tes pro mk - ri - to

est ap-ta re-pkn-de- re? Chri-sti
I

E

T

=~

" I

n ' vi-vi-fi-cum namque A-pe-ris la-tus, Unde Eccl6

n -

I

a

I

1 D3

-

' "E + ,

- si- a
6x-i ens,

nh-sci-tur. 2. Haec est He-va vi -ri de 15-te-re

-

01-li membra gra-vis durn sopor 6ccu-pat: Hanc quippe
I

n

=

*?-m=
K

al-ter A-dam, corde sca-ten-ti-bus Unda et shngui-ne
Vesperale Romanurn.

[I461 P r o aliq. locis. - Ss. Lanceae et Clavorum.

pr6-cre at.

-

3. 0 Cla-vi,

ae-qua ma-net vos quo-que
___t
I

P-"T;+-n

1 grii - ti a, Chri-sti quando sa-cris iir-tu-bus in - si - t i ,

-

- - - -

- - 7 = - -

-n

De - 16 - turn D6-mi- ni

slngui - ne

fi gi - tis Mor- tis

-

chi

- r6gra-phum cru-ci.

4. Te Je-su sli-pe-ri lhudi-bus

Cffe-rant, Qui cla-v6-rum Ad-i-tus signa-que llnce-ae

In cce-lo r6 - ti-nes, vi vus u-bi im-pe-ras Cum Patre

-

at-que P a - ri-cli - to, A - men. Y. Foderunt manus meas et pedes meos. Q. Dinumerav6runt 6mnia ossa mea. Ad Magnificat, Antiphona.
1
I

n -

I

n
,

*- q
I

I

e

- lens * quod

IIn

I

ad-versus nos e-rat chi-r6graphum

+n

Pro aliq. locis.I n

Ss. Lanceae et Clavorum. 11471
I

I

de-crk-ti, quod e - rat contrii- ri - urn no-bis,

-

r b ;

I

I

I I

I

I

et ip-sum
-.

+
I

tu

- lit
L.

de m e -di

- o,

af-fi

- gens

-

,

I

I

il - lud cru-ci.

-

- = ! ! E u o u a e .
Oratio. eus, qui in assGmptre carnis infirmitGte, clavis affigi et l6ncea vulnerari pro mundi saltite voluisti: -f concdde propitius; ut qui eorGmdem clav6rum et lhnceze solhmnia veneriimur in terris, * de glori6so victdrize t u z tri6mpho gratulhmur in ccelis. Qui ~ i v i s regnas cnm Deo Patre in unit8te. et Ad Completorium Hymnus cantatur in tono Passionis, 166; et in Jne dicitur :

D

I
I

-

I

n
I

Cla-vis fo-rii- t o et lhnce- a, Je-su ti-bi sit g16-ri - a,

I

I ,

I

, I
I

n

'

-

I

n

-I
I

I

-

1I

Cum Pa-tre et al-mo Spi
-

- ri- tu,

Nunc et per omne
-

IN 1 . VESPERIS. 1 Omnia ut in 1. Vesperis, p r ~ t e rseq. LOCOultimi dicitur Ps.
Crbdidi. [9]. Y. Fodhrunt manus meas et pedes meos. F$. Dinumeravdrunt 6mnia ossa mea.

[I481
1- g

P r o aliq. locis. - Ss. Sindonis D. N. J. C. Ad Magnificat, Antiphona. , II n , n , n I

-yn -b---- - - - - S i - t
nostros ip-se por-ti-vit:

+ = v-=* +e - re

I

n

n langu6-res nostros ipse tu - lit, et do-16-res
--I

I

m

I

I

e t nos pu -th-vi-mus e - urn

I

F
-

n * n q u a - si le-pr6 s u m , e t per-clis sum a De

'
1

-

-

o,

et

m
I

n

m
%

n , a n
I

m

I

hu-mi

- li - 6-turn.

I

n

m

n

E u o u a e.

Feria Vi. post Dom. 11. Quadragesimae.

Ss. Sindonis Domini nostri Jesu Christi.
Duplex rnajus.
1. Ant.

Ill. b

I

-

I

, a n n

IN I. VESPERIS.
I

m

I

I

n

i

'

n

,
-.-

-

o-seph,*n6-bi- lis de-cli- ri - o, vir bo-nus et justus,

et ip-se di -ves, e rat exspkc-tans regnum De i.

-

n

-

E u o u a e . Psalmi ut in I. Vesp. de Communi Apostolorum.

Pro aliq. locis.
2. Ant.

- Ss. Sindonis D. N. J. C. [I491

ic au-d8c-ter

*

in-tro- i - vit ad Pi- 16 - tum, et

-

-

-

p 6 - t i - i t cor-pus Je-su.

E u o u a e.

. + - - ' 3. ~ n t .[ q

n

n

u
I

I I n

I
I

rn

1,
I

urn cog-no-visaset Pi-16 tus a cen-tu-ri - 6n -:

*

-

I

n,

quod jam rn6r-tu us

-

es-set, do-ni-vit corpus Je- su.

Eu o u a e .

4- i ? " 2 1 7 p 4

J

rn

I

I

n' o-seph autem

I

I I

* rnerc6-tus sindonem, et de-p6-nens
E u o u a e.
I

I n I a a
b 7

n l n I

n

-

I

e-urn, inv61-vit sin-do-ne.
5. Ant. VI a I.

n

-

I

I ) I )

I

rn

!L

m

'I

I

II

I
I

I

-

6-su -it e-urn

* in

mo-num6n-to, in quo nondum

[I501

Pro aliq. locis.

- Ss. Sindonis D. N. J. C.

Capitulum. Isaicz 63. uis est iste qui venit de Edorn, tinctis yestibus de Bosra? Iste form6sus in stola sua, griidiens .in multitlidine fortittidinis suae. f- Ego qui loquor justitiam, * et propugnAtor sum ad salv5ndum.

Q

1.

G

+

Hymnus.

-

1

16-ri - a m sa-crae ce- 1ebrBmus omnes Sin-do-nis:

I==

"

I I

,
I

d

I

I '

r

3

12-tis re-co-liimus hymnis Et pi

- is

vo-tis monumknta

no-strg Cer-ta sa-lii - tis. 2. Quae re-fert semper veneriinda
+ I

=d
I

=

I

rn

__t
I ,

I

-

- I

I

I

I
I

I

+
I

Sin-don, Siingui-ne imprhs-sis de-co-r5-ta si-gnis, Durn
1

t

-

-- P I I I I I cru-ce ex al-ta tu-lit in-vo-l'ii - tum Cor-pus I - e - su.
I
1

-

== = 1

e +
I
I

3. Reddit h ~ sae-vos 5-ni-mi c
I

do-16- res, Quos tu - lit,

tn I---ca - sum mi - se-r5 - tus A- dae, Chri-stus hu - mii- ni
1

I

I

'

In

-1 I ,

2

I
I

, -1

Pro aliq. locis.
-

- Ss. Sindonis D. N, J. C.
I

[I511
I

p

+ 1 . m - i g6-ne-ris Red -6rnptor, Morte per- kmpta. 4 , Siiuci -urn
R

.

-

u

-In

=

R

fer-rq
I

la t u s atque pal-mas, Et pe-des cla-vis,
I

-

I

-

la- ce rii - t a fla - gris Membra, et in-fi - xam cl-pi - t i

-

-

co-r6

-

nam Moqstrat i - m l - go. 5. Quis pi - us sic- cis'

6-cu-lis, e t absque In-ti-mi cordis g6rni-tu no -tl- t a ,

I

I

Vi-Vaque indignae simi-liicra rnor - tis CBrne-re pos-sit?

C
6. Nostra cum so - lurn

I

G - bi

Chri- ste cul-pa Cau-s-a

tant6-rum f8 - e-rit m a 4 6 - rum, Nostra de-be-tur t i - b :

I
I

m I

vi -ta: vi

- t a m D6 - dimus

I I

IF ----

9

-

I

II

I

n'2

ip-sarn. 7. Sit t i - bi Fi - li

-

1

m

=

[I521 Pro aliq. locis. - Ss. Sindonis D. N. J. C.

de-cus atque virtus, Qui tu- o mundum rCdimis cru - 6 re,

-

Qui-que cum summo ~ e - n it6-re e t a l - m i FIG-mi-ne -

re-gnas.

A - men.

3.Tuam Sindollem veneriimur D6mine. fi. Tualn rec6linlus passi6nem.
Ad Magnificat, Antiphona.

J
D

li,

+ : = =

o-seph,*vir bo-nus e t justus, accCssit ad Pi-16-turn,

-

n

e t p6 - ti - i t corpus Je- su : quo

ac-cCp-to, in-v61-vit

il-lud

in sin-do-ne mun-da.

E u o u a e.

Oratio.
eus, qui nobis in sancta Sindone, qua corpus tuum sacratissimuin e cruce dep6situm a Joseph invol6tum fuit, passi6nis t u x vestigia reliquisti: t conc6de propitius; ut per mortem et sepult6ram tuam, * ad resurrecti6nis gl6riam perduchmur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unit8te.
Ad Cmpletorium Hymnus cantatur zn tono Passionis, 166.

P r o aliq. locis. - Ss. Quinque Vulnerum.

[I531

IN 11. VESPERIS.
Omnia ut in I. Vesperis, prcuter seq. Loco ultiml dicitur

Ps. 141. Voce-mea ad D6minum dam8vi. 55. V. Tuam Sindonem veneriimur Dcimine.

9. Tuam

reccilimus passi6nem.

Ad Magnificat, Antiphona.
_______t__
______t_

o-mo qui- dam di - ves

n

m

I

I

* ab
-

A - ri- ma-th& - a,

-

-

-

-

-

--- -

-

--

--

-

-

n6-mi- ne J o -seph,

ac-ckp-to cbr-po-re Je- s u ,

in-v6lvit

il-lud in sin-do-ne munda.

E u o u a e.

Feria VI. post Dom. 111. Quadragesimae.

Ss. Quinque Vulnerum D.
Duplex majus.

N Jesu Christi. .

vgin=
e - re

1. Ant.

-

I N I. V E S P E R I S .
n langu6-res no-stros ip-se

* =
LI

==!=
I

tu - lit,

et
-

m

m
I

1

n __3__
I

n do-16-res nostros ip-se port6- vit. Ps. Credidi. 29.
LI

I

I
I

n u E u o u a e.

-

I

n

m

[154)
2. Ant.

Pro aliq. locis.
n

- Ss. Quinque Vulnerum.
r I I H
=
I

I

p-se autem* vulnerh-tus est propter in-iqui-th-tes

E
nostras:

p
-

-

e

~
1

n

n

at-tri - tus est prop-ter sc6- le- ra no-stra.
I

a

-

eE=,3. Ant.

, I ,

E u o u a e . Ps. Ad D6minum. 29.

{-

I

1

1

1

1

I

9

1
1
I

-

I - li-gh-vit D6-mi-nus

* pla-gam

-

, I
LI

- 1111
I

I

I

p6;pu-li su - i,

--

et per-cus-sii-ram e- jus sa-nii-vit. Ps. Eripe me D6nline. 53.
iv. E

E u o u a e.

L

-

n n mnis qui transi - bit, * stupk-bit su-per omnes
I

m

--

n

I

pla-gas e-jus. E u o u Ps. D6mine clamiivi. 54.
5. Ant. ~ 1 1 1c .

a

e.
-

n vos omnes,

I
I
1 1

I
I

q
I

I

n l

I

* qui

transi

- tis per vi - am,

P r o aliq. locis. - Ss. Quinque Vulnerum.
I

[155]

-

A -

1

c
m
I

m i -

at-t6ndi- te, e t vi- d6

- te

si

est do

-

P t sic-ut

I

J

lor

C

Ps. - Voce mea. 55. do-lor me-us. E u o u a e. Capitulum. Isaicr 53. hristus vulneritus est propter iniquithtes nostras, t attritus est propter sc6lera nostra, * cu-jus liv6re sanati sumus.

Hymnus.

,.

[. -

hz +l p .I. + -!

A-

P4
Et su

ange lingua glo-ri - 6 - si LBure- a m cert5-mi nis,

=

-

-

-

-

per cru - cis t z p h & o

-

Dic tri

- limphum

ndbi lem :QuCli

-

- ter

Red-6mptor orbis

Immo-15- tus
-m-

vi-ce- rit. 2. De pa-r6n-tis pro-to-pla-sti Fraude Fac-tor

c6n-do-lens, Quan-do

po-mi no-xi

- 6 - lis

In ne-cem

mor-su ru

- it,

Ip-se

li-gnum tunc 6;-t6-vit,

Damna

[I561

Pro aliq. locis.

- Ss.
L

Quinque Vulnerum.
I

n n , I li-gni u t s61-ve- ret. 3. Hoc o-pus nostrze sa-lG- tis
I
I

-

I I

m

I
n

I

Ordo de- po-p6-sce-rat, Mul-ti - f6r-mis pro- d'il t6-ris

Ars u t ar-tern f81-le- ret: Et m e - d6 -lam ferk2 inde,

Hostis unde 16-se-rat. 4. Quando ve-nit

ergo sa-cri

Ple-ni-tii-do tern-po -ris, Mis-sus est ab a&< Pa-tris

j ;
I
b i C1

---------+
I

I
I
I

I

L

"
I"
I .

n

-

I
I

I

Na-tus or-bis C6ndi tor, Atque ven-tre virag?- n i -1i

-

1

r(

In

-

..

.

-

Car-ne

a-mic

- &IS pr6d-'i - it.

5. Va-git in-fans inter

arc-ta C6n-di

- tus

prze-s6-pi

- a:

Membra

pan-nis

P r o aliq. locis. - Ss. Quinque Vulnerum.

1157)

t Y ~n-vo-lii-ta

I I

Vir-go Ma - t e r 61-li- g a t : Et De

-

i

ma - nus be-- dksque

Stric-ta

cin- g i t

f5-sci

-

a.

I m

I

-

'p

6. Sempi-tkr-na sit be- 5- tse T r i - ni-t6- ti gl6-ri

a= =*
I I

'I

- a:

Wqua Pa-tri , ~ i - l i - - bque, -

P a r de-cus Pa-rh-cli - to:

U-ni

-

u s T r i - niequ& no-men Laudet u-ni - v6r-si - tas.

A - men.

y. Vidkbunt in quem transfixerunt.

4.

Et dolebunt super eum, ut in morte primoghiti.

Ad Magnificat, Antiphona.

EP{ Vl.

D
Fi- li

m

r

n

m

urn in cru-ce pen-d6-ret

* u-ni-g&-ni-tus De- i

-

I I

hi

- us,

e t a b 6m - ni- bus sub-san-na- re- tur, Ma-ter

[I581

P r o aliq. locis. - Ss. Quinque Vulnerum.

' r
e-jus Virgo Ma-ri

-

h n n i p s u m v e r u m De-um e t h6mi-nem a

I

c6n-do - lens ve-ne-ra-b5-tur.

E u o u a e.

Oratio. eus, qui unigkniti Filii tui passibne, et per quinque V6lnera ejus slnguinis effusi6ne, humiinam natiiram pecctito pdrditam reparlsti: t tribue nobis, quksumus; ut qui ab eo susckpta Vulnera veneriimur in terris, * ejGsdem pretiosissimi sAnguinis fructum ccinsequi nlereRmur in coelis. Per elimdem D6nlinum.

D

Ad Completorium Hymnus cantafur in fono Passionis, 166.

1N 11. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, preter sequentia.

9. Et

'\;3. Videbunt in quem transfixerunt.

dolebunt super eum, ut in morte primogeniti. Ad Magnificat, Antiphona.

E
I. D
. - + -

E-3 . = - g?sum*
I

- -

q u z vos fe-cB runt, cla-vis con - f i - x z sunt: propter vos

=d -s
I1

! ?'.;* vestra r e d - Bmpti - o:
I

p

:.

-a 6

]'* p a
m a - n u s me-ae,

-

-

A

-

I

n

I

a

+ a

-

I

I
I
I

fla-gel-lis

cat- s u s s u m ,

spPnis c o -ro-n8-tus sum:

Pro aliq. locis.

- Pret.

Sang.

-

Festa Martii. 18. [I591

aquam p6-ti - i pendens, et a-c6 -turn por-re -x&runt:
4
-

,

in escam me- am fel de

-

-

dkrunt, et in la-tus ldnce-am:

--m6rtu -us et s e

- piil-tus,

re-surre-XI: vo-bis-cumsum,

Feria VI. post Dom. IV. Quadragesimze.

Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C .
Duplex majus. Omnia ut in Dominica I. Julih 403, cum Comrnemoratione Fericz. Ad Completorium Hymnus cantatur in tono Passionis, 166.

FESTA MARTII.
Sancti Gabrielis Archangeli.
Duplex majus.

IN I. V E S P E R I S .

Pro aliq. locis. Festa Martii. 18.

11611

et vo-cii-bis nomen e - jus Je-sum. E u o u
5. Ant. 111. a
I

a e.

=

-1

, I
..

i-xit autem

* Ma-ri- a

ad Ange-lum: Qu6modo

fi

- et

i-stud, qu6-ni

- a m vi - rum non cogn6-sco?
C---m

- - J+ -+--Et resp6ndens Gabri - el Ange-lus di-xit e - i: Spi-ri-tus

m

-- n n n 2 n

rn

-

Sanctus super-v6-ni et in te, e t vir-tus Al-tis-si-mi

-

--

. -

--

n i , ob-umbrh-bit ti-bi. E u o u a e.

n #U

m

C E
+
Hymnus.
I

Capitulun~. Dan. g. f. E c e e vir Gribriel, quem videram in visi6ne a priocipio, cito volans tktigit me in tkmpore sacrificii vespertini. Et d6cuit me, et locGtus est mihi, * dixitque: Dhniel, nunc egr6ssus sum ut doc6renl te, et intelligeres.

1.

1

C

n " -+n n hri-ste, sanct6-rum de-cus Ange- 16-rum , Gen-tis
In
I

n

*

n

-

m

Vesperale Romanum.

L

621

Pro aliq. locis. Festa Martii. 18.

--

+
E+

hu-mh-nae sa - tor ac red-hmptor, C& li - t u m no - bis
I

-

I
I
I

I
I

n y n n n n I I " m tri- bu - a s be- h- t a s Schn-de - re se- des.
I

n

-

I

2. An-ge lus
I

- n-- " n n + n - pa- cis Micha - el in z-des C& - li - tus nostras v6-ni - at,
I
b

i-Eze q =
la-cri-m6-sa in or-ciim
I

se-r8nae

Auctor u t pa- cis
I
I I

E--------n
n
I
I

I

n

=

w

l

Bel-la re-16-get.

3. Ange - lus for- tis Gibri

- el,

ut

ho-stes Pel-lat

an - t i - quos, et

a-mi - ca c e - lo, Quae

l i a n
n tri - um-phh- tor sth-tu - i t
I
In

e- ,

4. Ange - lus nostrae m6 di- cus sa- lti - tis,
I

m

--n

-

Ad-sit e

I

n

I "

ccle - lo Rh-pha

-

el, u t

1 n n om-nes Sa-net ae-gr6

n

"

I

5
1

-

- tos,

"

-

1

P r o aliq. locis. Festa Martii. 18.

[1631

du - bi - 6s-que vi - t i Di - ri-gat

ac-tus. 5. Vir-go dux

pa- cis, Ge- ni-trix-que lu-cis, Et sa- cer no-bis cho - rus

An-ge - 16-rum Semper as-si-stat, si-mu1 e t mi- cPn-Gs ? -Rk-gi - a cce-li. 6. Przestet hoc no-bis D6 - i- tas be- 5-ta
I

+
m

I

m

1
1

"
I

m

d

m

a

CL I

Pa tris, ac Na - ti, pa- ri - t6rque Sanc-ti Spi - ri - tus,

-

m

I

1 ' 1

t -m- +
3 n n An
cu - jus r6-so-nat
I - m n per om-nem G16-ri - a mun-durn.
I
I

I

m

4

Pj. Stetit Angelus juxta aram templi.

9. Hahens

thuribulum Bureum in manu sua.

Ad Magnificat, Antiphona.
m
I

ngr8ssus

-

* Giibri - el

-

Ange-lus ad Ma-ri

- am
L*

1164) I

P r o aliq. locis. Festa Martii. 18. n A

n nVir - gi-nem di-xit: Ave grA-ti a plena, D6rni-nus te-cum :

'

*

-bene-dicta t u

P n n n in mu-li - 6-ri-bus. E u o u a e. Oratio.
b

Angelos, m Incarnati6Deus, qui inter ckteros Gabrielen1ad a n n u n t i h d uelegisti: connis tuze rnyst6rium, Archangelurn cede propitius; ut qui festum ejus c e l e b r h u s in terris, * ipsius pairocinium sentiinlus in ccelis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN 11. VESPERIS. Quando dicend~ sunt, omnia ut in I. Vesperis praeter sequentia : Psalmi ut in I. Vesp. Apostol., sed loco ultirni, Ps. Confitkbor . . .
cln6ninin audisti. 481. %. In conspectu Angel6rum psallam tibi Deus meus. Q. Adoribo ad templum sanctum tuum, et confitebor n6mini tuo.
m

Ad Magnificat, Antiphona. n
A

n__C___ rch-bnge - lus Gb-bri - el a
IL I

-m
* - it
a d Ma-ri- am:
I

Non e-rit
I
L I

I

I
I

impos-si-bi-le apud De - urn ornne verbum. m --m l r n , n I
I

=

I

Di-xit autem M a - r i

-

- n a: Ec-ce an-cil la D6-mi- ni,

fi - a t mi-hi se-clindum verbum t u

--+-

"

-J z I + a I

-

I

m

urn. Et dis-cissit

Pro aliq. locis. - Festa Aprilis. 16. 26.

[I651

FESTA APRILIS.
16. S. Benedicti Josephi Labre Confessoris.
Duplex. Orafio. eus, qui sanctum Benedictum Jos6phum Confess6rem tuum humilit5tis s t ~ d i oet pauperthtis anl6re tibi uni adhxrkre fecisti: -f da nobis ejus suffraghntibus meritis, terr6na cuncta despicere, * et coelestia semper inquirere. Per D6minum.

D

26.

B. Marie V. d e Bono Consilio.
Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

L
-

- g o Ma-ter * pulchrie
I

n I I I et ag-ni-ti - 6-nis et sanctze spe - i. AIle-lli-ia.

-

I

, "

-

a L
1

di-lec-ti- 6-nis, et timb-ris,

I

---

-

a .

I

I

E u o u a e. Psalmi ut in Festis B. M. K , [72].
2. Ant* IV. E

[ .

-n
C1
I

I

- n l C

n

n me grh-ti- a

* omnis

n

n

n n

n

I

i n 1
I

I

I

vi-m et ve-ri-tl-tis,

11661

Pro aliq. locis. Festa Aprilis. 26.

in me
rn

omnis spes vi-tae et vir-tii - tis.

Alle- lti-ia.

E u o u
3. Ant. VllI. G

a e.
-

8

Q
4. Ant.

n ui
I

h

I

n
I

I
I

audit me,

-

* non
I

con-fund6

- tur:

---

j n
et qui

o-pe riintur in me,

-

non pecch- bunt.

Al-le - 115 -ia.

VI. F

E. a mi- hi

w
I

+
- h - rum

I

* s6 -di - um

tu

as-sistri- cem

sa-pi- 6nti

.-

- am,

-

et no-li m e repro-bh-re

a fi

- li - is

tu-is.

Alle-lti-ia.

E u o u a e.

Pro aliq. locis. Festa Aprilis. 26.

[I673

et i n v o - c h i , et ve-nit in m e spi-ri-tus sa-pi - enti z . e

-

Be'

n n A l e - a . E u o u a e. Capitulum. Prov. 8. d. R us hoino qui audit me, et qui vigilat ad fores meas quotidie, et observat ad postes 6stii mei. -f Qui me invenerit, invdniet vitam, * et hhuriet saldtein a D6mino. Hymnus. Ave maris stella. [74]. 3. Ora pro ilobis Mater Boni Consilii. Allel6ia. @. Ut digni efficiiimur promissi6nibus Christi. Allelliia.

c
Vlll. G
m

&
q

Ad Magnificat, Antiphona.

n

andor est
I

* lu-cis

I

= CS m - p i I

ze-tern=, e t spBcu-lum si-ne
I

nPm n

=

m

I

--ip-

+-l

rn6cu-la De - i ma-jestii-tis, e t imago boni - tA-tis if-li- us:
I

n et id-e - o ni-hi1 in-quin6-turn in e
m

m

m

I

I I

n

L "

- am

incfir-rit.

f i q2

Oratio. eus, qui Genitricelll dildcti Filii tui matrem nobis dedisti, ejfisque speci6sam imdginern rnira appariti6ne clarific5re digniitus es: -f eonc6de, qu$sumus; ut ejlisdem m6nitis jdgiter inhzr6ntes, * sectindurn cor tuum v i ~ e r eet ad cml4stenl pRtriani , feliciter pervenire vale8mus. Per etimdem Dbininum. Ad Completorium Tonus et Doxologia de B. M. V.

D

11681

Pro aliq. locis. Festa Maii. 16.

IN 11. VESPERIS.
Omnin ut in primis, p r ~ t e rseq. Ad Magnificat, Antiphona.

F- =
!-lix

es,

* : =

n m n - n sacra Virgo Ma-ri- a, et omni laude

n ,

rn

I

.-+

dignis-sima: qui - a ex te ortus est sol justi-ti - ae,

I I

-

Christus De -us noster,

magni con-si-li - i Ange-lus.

FESTA MAII.
16.

S. Joannis Nepomuceni Martyris.
Oratio.

ejus intercessibne et ex61npl0, linguam caute custodire; * ac cimnia p6tius mala, quam hninm detrimenturn in hoc s?i.culo tolerhre. Per D6minum nostrum.

Deus, qui ob invictum be6ti JoAnnis sacramenthle sil6ntiun1, nova Ecclesiam tuam martfrii corbna decorAsti: da nobis
-f

P r o aliq. locis. Festa Maii. 24.

24.

Festum B M a r i ~ . Virginis sub titulo Auxilium Christianorum.

Omtzia ut in Festis B. M. K, [711, prmfer sequentia.

I.

S
-

+
m
II

__C_-

I

ze-pe dum Christi p6-pu -1us cru - tin-tis

in-f6n-si pre-me - r6 - t u r

pi a Virgo cce-lo Lap-sa s e - r h o . 2. Pri-sca sic patrum

-

monum6nta narrant, Templa testiintur sp6-li - is o-pimis

+
D

Cia-ra, vo-ti-vo re-pe-ti-ta cultu F e - sta quot-iin-nis.

n

e

I',

3. En no-vi gra-tes

-

. e

r

I

I I

m6du-lis re-f6r-re Pro no-vis do-nis, re-soniinte plausu

I+
n

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Hvmnus. mI
I

I

I I

I

I "

" I

Hostis

ar-mis,

V e - nit ad-jfi-trix

-

n
I

-

1

-

I

I ,

+ "r-

li-ce- a t Ma-ri a Ciinti- ci lae-tis :
I

-

I

-

I ,
I

-+ I
I

-4I I ,

.

1 -

I1701

Pro aliq. locis. Festa Maii. 24.

k - jnT ' 7 - h ,
n

Ur-bis e t Orbis. 4. Oh di es fe-lix, memo-r6nda fastis, n n f f n 7 >

-

Qua Petri se-des fi-de - i magistrum Triste post lustrum

pu - e-ri-que pu-ri, G6-sti - ens cle-rus, popu-llisque gra-to

Cor-de Re-gi-naz ce-le-br5-re coe-li Mli ne-ra cer-tent.

-

n

6. Vir-gi-num Virgo, bene-dicta Je-su Ma-ter, hazc auge n I ---IC.-3-mn I , n, - I , bona: fac, preciimur, Ut gregem pastor Pi -us ad sa-1G-tis
I

I I

+
I

I

I

I

n

n n -I PA-scu - a ducat. 7. T e per ae-tkrnos ve-ne-r6mur annos,
I

I

I

Tri-ni-tas, summo ce-lebrhnda plausu: T e fi-de rnentes,

Pro aliq. locis. Festa Maii. 24.

11711

re-son6-que linguae CBr-mi -ne laudent.

x. Digniire me.

~-rnsn.

_____+_
I

Ad Magnificat, Antiphona.
-

t

.

I

c-ce Ma-ri - a

*

e - rat spes nostra,

ad quam

E+-J--

k
I

m

2

-

-

4

m

con-fir - g i - m u s in au-xi

- li - um,
-

ut li-be-1-5-ret nos:

p:
I

m

n n m m u et ve-nit in adju-t6-ri urn no-bis. Alle-lli-ia. E u o u a e. Oratio.

-

m

I
m
I

-

7-1

et misdricors Deus, defensi61lenl p6puli 0mnipotens in beatissima Virgine qui ad perpetuum auxiliuil~ christiini Rlaria mirabiliter constituisti: f- concede propitius; ut tali przsidio muniti, certintes in vita, * vict6rianl de hoste n~alignoc6nsequi raleimus in morte. Per D6minum. Ad Completorium Tonus et Doxologia de B. M. Z/.

m

IN 1 . VESPERIS. 1 Hymnus ut in I. Vesperis. Ad Magnrjicat, Ant. Sancta Maria, [78], in cujus fine dicitur:

.. . qui-ciimque tu-urn

7

-

sanctum impl6-rant au-xi-li um.

-

11721

Pro aliq. locis. - Ss. Cordis Jesu. Feria VI. post Octavam Ss. Corporis Christi.

Sacratissimi Cordis Jesu.
Pro Dimcesi Venetiarum et a l i i s locis.

Duplex

I.

classis.

Omnia ut

it1

I N I. V E S P E R I S (si dicende sunt). [I. Vesperis, preter sequentia.

Ad Magnificat, Antiphona.

+
F

in

pro-g6-ni

- es,

..

ti-mknti- bus e

- urn,

al-le

- lli - ia.
-

-r- i- - h---I-----

-

--

A

E u o u a e .
Oratio. ac nos, D6inine Jesu, sanctissimi Cordis tui ~7irt~itiblzs indui, et affectibus inflamm~iri:j- ut et imigini bonititis tua confbrmes, * et tux redempti6nis mereiiinur esse participes. Qui v i ~ i s regnas cum Deo Patre in unit5te. et Ad Completorium Hymnus cantatur et terminatur ut itz Nativitale Domini, 94.

IN 11. VESPERIS.
1. Ant.

f

V l l l . (3

!
I

D

a
n

D

e tor-rkn-te

*

in vi - a bi - bet, prop-tkr - e - a

--a -

L
I

,

I

m

I

a

~

3

-

i

Pro aliq. locis.

- Ss. Cordis Jesu.

[I731

M- = ?I= I= *
VII. a

ex-al-ti- bit ca-put. E u o u a e. Ps. Dixit D6ininus. 2. 2. Ant. I

n

j

-+I

m y - - i -se-1-6-tor D6-mi-nus red-empti 6-nem mi-sit

p6-pu-lo s u - o . E u o u a e. Ps. Confitebor. 2.
3. Ant.

-----+

- pud D6minum * mi-se-ri-c6rdi -a, et co-pi - 6 - sa -

a-pud e - u m red-6mp-ti- o. Ps. De profiindis. 42.

E u o u a e.

4. Ant. 111. a 2

[ -

1

m

"

n

1
I

-tu-a,*D6

u-per m i - s e - r i - c 6 r - d i - a

-

--

mi-ne,

-

confi-tibor ti-bi in t o - t o corde me-o. E u o u a e. Ps. Confitkbor . . . qudniam audisti. 49.
5 .. Ant. -

1V. E

Cn- n u - 8-vis* D6mi-nus u-niv6r-sis, e t mi-se-ra-ti - 6-nes

dm

I

m

[I741

Pro aliq. locis. - Ss. Cordis Jesu.

e - jus su-per Bmni - a 6-pe-ra e-jus. E u o u a e. Ps. EsaltAbo te Deus meus Rex, 60, cum suis D v s o i u , iiinbs et G16ria Patri in Jne.
Ca~itulum. Cant. 3. d. redinini, et vid&te, filiz Sion, regem Salom6nem in diad6E g n l a t e , quo coronArit illum ~ n a t e rsua in die desponsati6nis ejas, * et in die Iztitiae cordis ejus.

+

Hymnus.
IV.

Q

l n n i I n ' - v w uiclimque cer t u m qu&-ri tis Re-bus le-vhmen

='

I

I

-

-

I

D

I

-

hspe - ris, Seu cul-pa mordet bnxi- a, Seu pae-na vos

premit comes: 2. Je-su, qui ut a-gnus in-no-cens, Se-se

immo-18ndum trd-di-dit , Ad Cor re-clir-sumviilne-re,

Ad mi-te Cor acc6- di-te. 3. Audi

- tis, u t suavis-si-mis

Invi- tet omnes v6-ci-bus: v;-ni-th;

quos gra-vat la-bor ,

Pro aliq. locis.

- Ss. Cordis Jesu.

(1751

Pre-mitque pon-dus cri - mi-num. 4. Quid Cor-de Je- su
I

. .

I

n

n

mi - ti us? Je-sum cru- ci q u i af-fi-xe-rant

-

et Patrem ro-gat, Ne perdat ul-tor impi - 0s. 5. 0 Cor

vo llip-tas c& li-turn, Cor fi-da spes mor-tzi li - um, E n

-

-

-

his-ce- trac-ti v6-ci-bus, Ad te ve-ni-mus slip-pli-ces.

6. Tu nostra terge vlil-ne-ra Ex t e flu - ente s6ngui-ne:
C
1 1

w

1 1 n n n r v u m cor 6mni-bus Qui t e ge-mkntes in-vo-cant.

A - men. V. Miseric6rdia Ddmini a progenie in progenies. I$. Timentibus eum.
--

11761 P r o aliq. locis.

- B. M. V. de Perpetuo Succursu.

111.

S I+-f

. I2

Ad Magnificat, Antiphona.
m

m

r

m

l

r

-

m

5
Tt
I

me-+
m m
LI

-

-

I

m
---

-

usc6-pit nos D6minus 2 in si-num e t cor su-urn, :

-+

m

m

n

I,

LI

d

=

re-cor-dii-tus mi- s e -ri-c6r-di - ae su- z , al-le - lii- ia.

? I - m n -

FESTA JUNII.
B e Maria V. sub tit. de Perpetuo Succursu.
Duplex majus.

IN 1. VESPERIS.

2
I

e-ne-dic-ta es tu,
I
b

* Virgo
m
--

Ma-ri

- a,

a DQrni-no

I
I

I

- n * .

-

- m a-LJ De - o ex-ckl-so prae 6mni-bus mu-li - 6-ri-bus su-per
I

m

I. n +v

.

-

ter-ram. E u o u a e. Psalmi ut in Festis B. M. I?,
2. Ant.

[72].

F'?

-

P -

e -cit

*

1' t i - bi ma-gna, o Ma-ri

I

, , f - 7 J

- a,

qui po tens

-

Pro aliq. locis. *aI

B. M. V. de Perpetuo Succursu.

11771

est: e t mi-se -ri- cbr-di a

-

I

J

-I a l ,

I

n- n , -

e-jus

a pro-g6-ni - e in
a i i ' a -

-1

m

I n pro-g6-ni- es ti-m6n-ti-bus e-urn.
3. Ant.

h

I

,

E u o u a e.
m

--!E j I

=

a a n n a I u gl6-ri - a Je- rli-sa-lem,* tu lze-ti-ti a

-

-

L .

a ra Is-ra- el,

t u hono-ri-fi-c6n-ti- a
4. Ant.
I

I

p6pu-li nostri. , a

E u o u a e.
I
I

111. a

I "

rn

,
I

I 1
I

I

er te,

* imma-cu-16-ta

Vir-go, no-bis est vi - t a

per-di-ta da-ta, qu;e de cce-lo susce-pi-sti pro-lem, et

Nm=
rstras
Vesperale Romanum.

mun-do ge-nu i-sti Sal-va-t6-rem. E u o u a e. 5. Ant. ? I u I. f i a a-id n
1

-

I

-

ci - as in

ne- ces -si-th - ti-bus nostris:

e t a per-i- cu lis cunctis M

-

-

11781 Pro aliq. locis. - B. M. V. de Perpetuo Succursu.

C = n = .

p i

-;- f j j = =
I 4-4-

li-be-ra nos, sancta De-i G6-ni-trix. E u o u a e. Capitulun~. Prov. 8. c.
eiitus homo qui audit me, et qui vigilat ad fores meas quotidie, et ol~servatad yostes 6stii mei. ? Qui me inrfnrrit, inrcniet vitani, * et hiiuriet saliitem a D6lnino.

B

Hymnus. Ave nlaris stclla. [74].

Y. Facta es nobis D6inina in refilgiuln. I$. Adjiitris in oyportunitlitibus, in tribulati6ne.
Ad MagnrJcat, Antiphona. Sa~ictaMaria
Festivitfitem. [78].

...

tuarn sanctam

Oratio.
et 0n~nipotenstuaenlisericors Ileus, qui dedisti nobis beatissimz Genitricis Illlliginem de Perpetuo Succtirsu speciiili titulo venerAri: -f- concede propitius; ita nos inter olllnes ~ i et vitz x hqjus varietiites, continua ejrisdem ImmaculAtze semperque Virginis M a r k protectidne muniri, * u t aeternze tuae redenlpti6nis pr$mia c6ilsequi nlereii~nur. Qui ~ i v i s regnas cum Deo Patre. et
Ad Completorirrm Tonrrs et Doxologia de B.

M. K

IN 11. VESPERIS. Omnia rrt in I. Vesperis, prcrter seq. Ad Magnificat, Antiphona.

L
- -

d te confh-gimus,

*o

Ma-ri a, vi-ta, dulce-do,

-

-

-+-

I

et spes nostra:

succhr-re ca - den - ti

siirge-re qui

--

-

curat p6pu-lo: tu q u z genu - i-sti , na-tli-ra mi-rinte,

Pro aliq. locis. Festa Junii. 29.

[I791
I

? W +n T +*

m

1 1 - 1 ,

-

~ tu- um sanctum Geni-t6-rem, al-le-lli-ia. E u o u a e.

29. Cornmemoratio Omnium SS. Apostolorum in Festo SS. A P O S ~ . Petri et Pauli.
IN I. VESPERIS. Atztl'phona. Tradent eninl vos. [7]. 703. Annuntiadrunt. [ll]. IN 11. VESPERIS. Antl'phona. Est6te fortes. [ll]. 4. In ornneln terran~.[7]. Oratio.
nos per tuos ad ag!>iti6nem tui Deus, quiprofici6ndobeBtos Ap6stoloscelebr5ndo gloriarn sempin6minis venire tribuisti: * da nobis e6rum ttrnam et celebr5re, et proficere. Per 1>6rninum.

Alia Oratio. eus, qui nos Bnnua Apostol6rum tu6ru1n cornmemorati6ne lretificas: * prarsta, qudsurnus; ut quorum gaudernus meritis, instruhmur ex6mplis. Per D6rninum.

D

Alibi fit ut sequitur.
Ant.

VII.

I'
E

n

n

n

IN I. VESPERIS. m n n +-n a
LI

n

m

I I

I ,

n

51

n hoc cogn6scent omnes

* qui - a

me

-i

e-stis

dis-ci-pu-li, si di-le-cti - 6nem habu - 6-ri-tis ad in-vi-cem. V;. Nimis honorhti sunt amici tui Deus. 8. Nimis collfortritus est principatus e6rum. Oratio. x6udi nos, Deus salutiiris noster: * et 61llnium sanct6rum Apostol6rum tubrum tubre prresidiis, quorum donBsti fiddles esse doctrinis. Qui rivis et regnas cunl Deo Patre.
M*

[180]
Ant.

P r o aliq. locis. - Festa Julii. SS. Sumrnor. Pont. IN 11. VESPERIS.
I

v+
. I

-[

m

"

n

LI

I I

-

I

I

1 I n
I
I

I

I

os a-mi - ci m e - i

estis,

*

I

i

si

fe - c6 - ri

-

tis

n quae prae- ci - pi - o vo-bis, di-cit D6mi-nus. Y. Gloridsus in Sanctis suis, fAciens mirahilia. I$. Hic Deus meus, et glorificiibo eum.

FESTA JULII.
Die 1. Julii.

Commem. Omnium S. Romanaz Ecclesiae Summorum Pontificum,
Duplex.

IN I. VESPERIS.

S-.
2. Ant.

l.~nt. 111. b

m

J I

I

I
n

n u

I

a I

n

' . . 3 , >
sic-ut li-li - urn,
Ih
" =

a

I

ancti t u - i

* DD6mi-ne flo-rb-bunt

e t sic-ut odor b61-sa-mi e-runt ante te. E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesperis de Communi Apostolorum.

1

I

n cce-1Bsti-busregnis Sanct6rum habi- t6-ti - o est,

*

n

n

I

'-

Pro aliq. locis. - SS. Summorum Pontificum.
3. Ant. I. f

[I811

-[-+
n
m

C4. Ant. VIII. G*

3

I

m

L
I

I

*

Br-po -ra Sanct6rum =

*

in pa - ce sepiilta sunt:
m
L

Ta--

j i

et vivent n6mina e-6-rum in ae-tkrnum. E u o u a e.

[m .

I
I

S
5. Ant.

n

1

3
7

pi-ri-tus

* et

m

m

h i m e just6-rum, hymnurn di-ci-te

De-o nostro, alle-lti-ia,

a l e - a .

E u o u a e.
in conspkctu

ul-g6-bunt justi

*

sic - ut sol

Capitulum. Hebr. 13. 6. F r a t r e s : Mementste przposit6rum vestr6rurn, qui vobis locdti sunt verburn Dei: -f- quorum intubntes bxitum conversati6nis, * inlitiimini fidein.
I".

[
n

Hvmnus.
u

R" +
n u ti - urn,
m

m I

I

ex glo-ri - 6-se Prb-su-lum , Co-rCna con-fi- ten-'
I

I

rn n I n n Qui respu 6ntes ter-re - a Perdti- cis ad cce

=

-

I

n J

-

-

-

-

11821 P r o aliq. locis.

- SS. Summorum Pontificum.

16-sti - a: 2 . Au-rem be-nignam pr6-ti-nus Appcine nostris

v6-ci-bus:

Trophk-a sacra pingi-mus: Ig-n6sce quod

de - liqui-mus. 3. Tu vin-cis in Mar-t9-ri-bus, Parchndo

Confes-s6-ri:bus:

T u vince nostra cri-m-i-na, Donando

in-duLg6n-ti

- am.

4. De

-

o Pa-tri

sit gi6

- ri - a,
-1

-

a I = n* -! I I " I E-jiisque so-li Fi- li - o, Cum Spi - ri - t u Pa-r5-cli -to,
'

P

Tk
A- men.

Et nunc e t in per-p6-tu -um.

%. Ex5ltent eos in ecclesia plebis. Q. Et in cithedra seni6rum laudeilt eos.

Ad Magnificat, Antiphona.

n a-cer-d6 tes

n

I I

-n n r ( e

rn

n

-

De - i,

* be-ne-di- ci-te

D6mi-num:

=zl
-

Pro aliq. locis. - SS. Summorum Pontificum.

[I831

e---

- - -_
n
m
m

- -I - -I -

n n n ser-vi Dcimi-ni, hymnum di-ci- te De

n

I

a n ,

I

p

I

. n- m

- o,

--

"111

al-le-lu-ia.

~

- E u o u a e .

~

-

4

1

-

Oratio. eus, qui p6pulis tuis indulgkntia c6nsulis et anldre domin8ris: t da spiritum sapientiz suffraghntibus m6riiis Xniistituin E c c l 6 s i ~t u z , quihus dedisti regimen disciplinx; * ut de profkto sanci;iruni 6vium fiant gaudia retkrna past6rom. Per D6m inum nostrum.

D

IN 1 . VESPERIS. 1
Antiphon@, Capitulum et Hymnus u f in I. Vesperis. Psalmi ut in I. Vesperis, sed loco ultimi, Ps. Memento. [40].

V. ElOgit eos D6minus sacerd6tes sibi.
Q. Ad sacrific8ildum ei h6stiam laudis.

Ad Magnificat, Antiphona.
n#
urn es-sent
i t -n - t
__C_I_--

-----

n

1

* Summi
"

Ponti-fi-ces, ter-rk-na non

me-tu &-runt: sed ad coe-1Bsti - a regna glo-ri - 6-si

-

-

-

11841 Pro aliq. locis. Festa Julii et Aug.

- Puriss. Cordis.

4.

S. Irenzi Episcopi, Martyris.
Duplex.

Oratio. eus, qui heiito Iren&o MLirtyri tuo atque Pontifici tribuisti, ut et veritiite doctrinae espugnLiret h&reses, et pacem Ecclksiae feliciter confirmBret: -f da, qu$sumus, plebi t u z in sancta religi6ne consthntiam; * et pacem t u a ~ nnostris concede temp6ribus. Per D6minum nostrum.

D

FESTA AUGUSTI.
I 6.

S. Rochi Confessoris.

Duplex. Oratio. 6pulum tuunl, quksumus Dbmine, continua pietiite cust6di: -f et beiiti Rochi suffragzintibus meritis, * a b omni fac BniIn= et c.6rporis contagi6ne sec6rum. Per D6minum nostrum.

P

18.

S. H e l e n e Imperatricis, V i d u e .

Duplex. Oratio. 6n1ine Jesu Christe, qui locum uhi crux tua latebat, beat= Helen= revelhsti, ut per eam Eeclesiarn tuam hoc preti6so thesiiuro ditiires: f ejus nobis intercessi6ne concede; * ut vit5lis ligni pretio zt6rnae vitae prgmia consequAmur. Qui ~ i ~ et s i regnas cum Deo Patre.

D

Festum Purissimi Cordis B M a r k Virginis. .
Duplex majus.

IN I. VESPERIS.
m
I

I
I

L,~ a i
I

n

I

I I

ra-he me, post te currkmus in o-d6rem unguen-

*

Pro aliq. locis. - Purissimi Cordis B. M. V.

[185j

t6-rum t u - 6-rum. E u o u a e. Psalmi rrf it1 Fesfis B. M. V., [72].
2. Ant. VII. a

n

-

I

I

n

'

I

,
I I

I

I

n

r j i
I

I

A

-

Ti'

i - lhctus me

- us *

16-qui - t u r mi- hi:

Surge,

-

-

pr6
3. Ant.

- pe-ra,

arni-ca me- a.

E u o u a e.
I

F
-

ul-ci te me fl6 - ri-bus,

-

*

~ t i - ~ h - t e ma-lis, me

qui - a arn6-

re liingue-o.

E u o u a e.
n
I

x k l ~ ~ - =n ' +
d-jfiro vos,

~ n n F- n l , I
I

* f i - l i - ae
n n n ad-fisque

Je-rci-sa-lem: ne sus-ci-t6-tis
1 1
I

-t
I

I
I

d i - lbctam, quo
5. Ant.

-

.I

m

m I

n n , ipsa ve-lit. E u o u a e. n
-

m
I

3

e=== -n
I

F L

n

a I.

I

m

n

n

-

go dbrrni

- o, *

et

cor me

- um

vi- gi - lat.

______II-

E u o u a e.

[186)

Pro aliq. locis. - Purissirni Cordis B. M. V.

Capitulum. Cant. 8. 6. p o n e me ut signhculum super cor tuunl, ut sig115culu111 super hriichium tuum: -/- quia fortis est ut nlors dilectio, dura sicut inf6rnus aemuliitio: *: liinlpades ejus, IAmpades ignis atque flam1 1iirunl. 1 Hymnus Ave maris stella. [74]. Y. Essiilta in olnni corde filia Jeriisalenl. 9. Rex Israel D6minus in in6dio tui.
I

Ad Magnificat, Antiphona. - - I = n I , g Fi ii
I I
LI

x-sul-tii-vit cor me-um in D6mi-no, et exalt6tum
I I n 4 2 n est cor-nu me-um in De - o me - o, qui - a 1%-t&-ta

*

p

* I 1

-3-r&-4

=

I

sum

in sa-lu-ti-ri tu-o. E u o u a e. O mti0 .

in Corde beat= M a r k 0il~nipotenssempiterne Deus, qui habitaculum prreparhsti:Vir-fginis dignun1 Spiritus Sarlcti conckde propitius; ut ejiisdem purissimi Cordis festi~it8temdev6ta meilte recol6ntes, * seciindunl cor tuunl vivere ~alehmus. Per D6minum . . . in unitiite ejiisdem Spiritus. Ad Completorium Tonus et Doxologia de B. M. I/.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in /. Vesperis, p r ~ t e rsequentia.
'$5. Viam mandat6run1 tu6ru1n cuciirri.

e. Cum dilatiisti cor meum.

Ad Magnificat, Antiphona.
n

-

I

n

9

=i

x-sul-th - vit

*

cor me -urn in De- o sa-lu-ti-ri

Pro aliq. locis.

- Festa Oct. Maternitatis B. M. V.
J

1187)

kn
-me - o, qui

n

-

1

n
I

I
I
I

a

I

-

n
-

I

Sg=,-

,I

-a
,
I

fe- cit mi- hi magna qui po- tens est.
-

E u o u a e .

FESTA OCTOBRIS.
In Festo Maternitatis B. M a r i e Virginis.
Duplex m zjus.

IN 1. VESPERIS.

port6-sti Cre-a-t6-rem. E u o u a e. Psalmi ut in Festis B. M. K, [72].
2. Ant.

G" -" '
- -

n

n

n

I

I
I I

I

n
in

e-nu - i-sti

*
--

qui te fe

-

cit , et

ae-ter-num

-

-

-

pkr-manes Virgo.
VIII. G

E u o u a e.

-

1
n
e - &tam me di-cent

-

*

-ornnes ge-ne-ra-ti- 6-nes,

n

n

=

#

[188]

Pro aliq. locis. - Maternitatis B. M. V.

-= --

1
qui

-

n
C

1

I

- 1 1

I

I

-

I

n n n

-

-

n ~ --

-a

an-cil-lam h6-mi

- lem

resp6-xit

D6-mi-nus.

I 1

E u o u a e .
4. Ant.

V111. G

{n

I

I
I

n

1

n

n

e-cit mi-hi magna qui po-tens est,

*

et sanctum

nomen e-jus.

E u o u a e.
a n n , n a n 1n
L I

v
Q

5. Ant. Vll. a

-

[

=

I

I

I b

- I

m

i-d6-runt e - am

* fi - li - ae

Si on, et be 6 -tam

-

-

di - x6-runt, et

re- gi-nze lauda - v6-runt e

- am.

E u o u a e .
Capitulum. Eccli. 24. ui cre8vit me, requievit in tabern8culo meo, -/- et dixit mihi: In Jacob inhzibita, * et in el6ctis meis mitte radices.

Hymnus. Ave maris stella. [74]. I$.Benedicta tu in muli6ribus.
Ejp. Et benedictus fructus ventris tni.

P r o aliq. locis.

- Maternitatis
I

B. M. V.
n

[189]

Ad Magnificat, Antiphona. VII. a
I

=

Jb

-

I

I '

n

-

= md-il
-

u m jucundith-te Mater-ni-tii-tern be- h-tae M a r i e

*

-

-

sernper Vir-gi-nis ce- lebr6-mus.

E u o u a e.

Oratio.

D

eus, qui de beat= hiariae Virginis 6tero Verhu~nt u u m , Annuntignte, carnenl suscipere voluisti: t praesta suppligel~ cibus tuis; ut qui vere eam Genitriceln Dei cr6dimus, * ejus apud te intercessi6nibus adjuv6mur. Per eiimdem Dbminum. Ad Completorium Tonus et Doxologia de B. M. K

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, prizter seq.
Ad Magnificat, Antiphona.
I

mA
A

I

I

I.
L1

I

v

a-t6r-ni-tas t u

d I - a,

a

m

m

d

I

I

* De - i

G6-ni-trix Virgo,

I

1

.

+
I
~

g6udi-um annunti- A-vit u-ni-v6r-so mundo: ex t e e-nim
1

I

n ortus est sol justi-ti - ae, Chri-stus De - us noster.

rl

1
I

r

p. 1

r rn

I I

~p

E u o u
Gdmz5997~%~//5%,4+
Y,,,

a e.
, :.,<;,c4;:%7;$;,,<yLAf:< ;;~;:<;yfi;<~/;;/,;v,,<;~~/;~y/4<~<!~!~~~ ; .<vx//5;:.;y/fl/,v4,4,/ ,
,,,g~<Y~<,fl///~r/<q,&fl~

11901

Pro aliq. locis.

- Puritatis B. M. V.

In Festo Puritatis B. M a r i e Virginis.
Duplex majus.
1. Ant.

1
ic-ut li - li

IN I. VESPERIS.

-

urn

* -

n in ter spi -nas, sic a-mi-ca

m e - a i n - ter f i I i - a s . E u o u a e. Psalmi ut in Festis 8. M. K, [72].
2. A n t .

i - lkc-tus me - u s mi-hi,

* et

e-go

--i l - l i , qui

-

--

p6-sci-tur inter li - li a.
3. A nG VIII. t

-

E u o u a e.

ACT [+C
n
I
L I

Q

-- - l---

uam pulchra es,

*

-ami-ca me-a, quam pulchra es!

E u o u ae.

u
4. Ant. 111. a

-- -t-[ *

I

m

" n l n
I

3 a
I

I

- na est

* co-liirnba me-a,

nII-

per-f6c-ta me-a.

P r o aliq. locis. - Puritatis B. III. V.
5 . Ant.

I. g

[- --p -

tI I

-i

--

i-d6-runt e m !

-

*

m -,4 I ffi-li - a Si on, et be- a-tis-simam
I '

n

n lh " 1 ,

On

.,

11911

m

"

n -

-

-

8

praz-di-ca-v6- runt.

-

E u o

LI

a e.

Capitulunl. Sap. 4. quam pulchl-a est casta gener5tio cum clal-ithte! -1 I m ~ n o r thlis est enim mem6ria illius, * qu6niam et apud Deum nota est, et apud h6mines.

0
11.

Hymnus.

, [
I

a

-- a

custos

Vir-gi-num, In-t5c-ta Ma ter

-

Nh-mi-nis,

Cce-16-stis au -1ae n

u

- a,

Spes nostra,

cce-li ghu-di um. 2. Inter ru-b6-ta li - l i um, Co-llimba
n n a-n n

-

I

-

-

A

- f = r ~ ~
-

formo-sis- sima , Virga e ra-di-ce g6rmi-nans Nostro
--

me-d6-lam viilne-ri. 3. Tur-ris dra-cdni im-p6r-vi - a

r .

--

11921

Pro a ~ i q .locis. - Puritatis B. M. V.

-

-

-

Ami-ca stel-la nlufra-gis, T u - 6 -re nos a frludi-bus,

-- a -

n
I

I

T u - 5-que lu-ce di - ri-ge. 4. Err6 - ris umbras discu-te,

e,

q

n

I

n
r, : n I -

n

n

n
-

I

Syrtes do-16-sas A-move: Fluctus tot inter dBvi - is n h - Ib n ! j - nE- : . - q2 ! Tu-tam reclfi.de sBmi-tam. 5. Je-su, ti bi sit gl6- ri a ,

--

-* -

-

Qui n a - t u s es de Vir-gi-ne,

Cum P a t r e et al-rno

k----p-Spi-ri -tu ,

In

sem-pi -t6r-na s$-cu-la.

A -men.

%. Cum jucunditsite virginitsitem besitae Mariae semper Virginis celebr6mus. Q. Ut ipsa pro nohis intercedat a d D6minum Jesum Christum. Ad Magnificat, Antiphona.

1

i- hi1 inqui-nl-turn

* in

e - am inciir-rit :' candor

Pro aliq. locis. - Puritatis B. M. V.

11931

est lu - cis =-tern=,

et sp6-cu-lum si-ne m&-cu -la.

E u o u a e . Oratio.
a, qu5sumus on~nipotens&erne Deus: -/- ut purissimae Virginis Mariae integdrrimam Virginit5tenl festiva celebritiite venerhtes, * ejus intercessi6ne puritiitem mentis et c6rporis consequiimur. Per D6minum.

D

Ad Completorium Tonus et Doxologia de B. M. V.

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in 1. Vesperis, p r ~ t e rsequentia.

Ad Magnificat, Antiphona.

perpe-tu - a, templum D6mi-ni, sacrii-ri

- urn Spi - ri-tus

-

-

Sancti: so-la si-ne ex-krnplo pla-cu - i- sti D6 -mi - no

Vesperale Romanurn.

N

Pro aliq. locis.

- Ss.

Redemptoris.

Die 23. Octobris (vel Dsm. 111. Julii).

Festum Sanctissimi Redemptoris.
Duplex majus.
m
I

I

= -m
I

ir-gam virth-tis su - ae

*

emit-tet D6-mi-nus

ex Si

-

on, et re-gnh bit in s&-cu-lum sk-cu - li.

-

-

E u o u a e . Ps. Dixit D6minus D61nino meo. 2.
2. Ant.

I
El

,
I

m
I

I t ,

ed- emp-ti - 6-nem

* mi - sit
m
I
I
I

-

I

D6-mi- nus p6- pu-lo

h-$ ----

8

R

I

,
L.

-

I

m

su- o : mandh-vit in ae-t6r-num

testa-mkn-tum su-urn.

E u o u a e . Ps. Co1lfit6l)or tibi D61nine in toto corde meo. 2.

Pro aliq. locis. - Ss. Redemptoris.

D6-mi-nus sus-cep-tor m e - us, et li-be-rii-tor me - us.

E u o u a e . Ps. Crbdidi, proyter quod loclitus sunl. [9].
4. Ant. A*

1v.

n + --

I

n

n
a, et co-pi - cj sa

- pud Dbrninum * mi-se-ri- c6rdi -

-

G '. o . I !
n

I I

-

-

a-pud e-urn red-6mpti - o. E u o u a e. Ps. De profiindis clainBvi ad te D6nline. 42.

[

5 . Ant.

1V. E

[
-

I

'

,n

n qua-ciimque di e

- - : *-- 5 - -- 7 $
I

I

- * invo-clve-ro te,
"II

ex-ludi - e s

me: mul- ti-pli- c5 bis

-

in a- nima m e a vir-tli -tern.

-

-

s

E u o u a e. Ps. Coniit6bor tihi

. . . clu6nialn audisii. 40.

Capituluni. Tob. 3. Benedicturn nomen tuum Deus pat~.uninostrdi.unl: t qui cum irhtus fileris, iniseric6rdianl fGcies, * et in ienipore trihulali6nis pecc:ita dimflis his ( p i invocant te. N*

[1961

Pro aliq. locis. - Ss. Redemptoris.

Hymnus.
IV.

re

- A - tor

- %-a-n I
al-me

n
I

cn

si- d e - r u m , K - t & r

-

na

lux

ere den-ti - urn, Je-su Red-empior 6mni - um, In-tknde

-

vo-tis s6ppli-cum. 2. Corn-mGne qui m G - d i ne- fas U t

ex

- pi - 8-res,

ad cru-cem E Virgi - nis sacrii- ri

,

-

-o

In - tdc- t a prod-is

vic - ti-ma.

3. Cu jus po - t6-stas
8

-

-

I

I

gl6 -ri- z,Nomin -que cum pri-mum so-nat, Et c&-li-tes

- .

I

et

-

i n -fe - ri Tre-m6n - te curvan
I

- tur

ge-nu.

4. Qui

e
rn

fl

g n n m

'

n

+ -

dbmo-nis ne frdudi-bus Per-i

- ret orbis, im-pe-tu

P r o aliq. locis. - Ss. Redemptoris.

[1971

Am6-ris a c t i s , lhngui-di Mun-di medC-la

fac-tus es.

5. T e de-pre- c5-mur
I
r

I I

ril-ti-mie Ma-gnum

di

- 6-i

~ p n ' m t - m '--b Jii- di- ~ e m Armis su-per-nae gr6 - t i - z De- fkn-de ,
I
I

' =

'-

-

+ ~
-

nos ab h6-sti-bus. 6. Je-su, ti- bi s'it glb-ri- a, Qui

r

r

1

I
I

na

- tus es de

' n A m Vir-gi- ne, Cum P a - t r e et al-mo
I

-

1

-

7

Spi - ri t u , In sempi -t6r -na s5-cu la. A - men. T;. Redemisti nos D6n1ine in szinguine tuo. 8. Et fecisti nos Deo nostro regnum.
Ad Magnificat, Antiphona.
1. f

-

-

-6

S
et

n

.

a b88
I

I

-

m

-

q

&

3

r

r

-

=I

1

a-lus autem me-a

= = -

* in
-

sempi-ter-num e

- rit:

j u - s t i - t i - a me

a

in ge- ne - ra - ti - 6-nes

U98J

Pro aliq. locis. Festa Octobris. 24.

Oratio.
D e u s , qui Unig6ilitum tuuilr inundi Hedeinl)t6rem constituisti, et per eunl d e ~ i c t amorte 110s 1niseric6rditer ad ritani reparhsti: t concede; ut h x c benef'icia recol6irtes, tibi perpetua caritiite adhzrere, * et ejlistleili redenipti6nis fructum percipere 1nere8nlur. 1't.r efimdein 1)6minunl. Ad Completorium H~)mnus cantatur et terminatur ut in Nativitate Domini, 94.

IN 11. VESPERIS. Omnia irt in 1. Vesperis, pra~ter seque~ztia.

b. Et

\I!. Retlcnlisti nos 1)Gilline in sringuine tuo. f'ecisti 110s Ilea ~lostroreguum.

Ad Magnificat, Antiphona.

et do-mi-nA-ti - o t u - a in om-ni ge-ne-ra-ti - 6-ne

et ge-ne-ra-ti - 6-nem, al-le-16-ia.

E

11

o u a e.

24.

Sancti Raphaelis Archangeli.
Drrplex rnaius.

M

A t . V I I I . G*

+ -, [
,

IN I. VESPERIS.

--

I]

an

I

-

I

I

a

Q

n .]I
I

I rn

"

n

m
I

issus est

* Ange-lus

Riipha - el ad To-bi - am et

Sa-ram, u t c u - r i - r e t e-0s. E u o u a e. Psalmi ut in I. Vesperis Apostolorurn. 2. Ant. m tp I I

1

e- - 1 :+i n I i i .
1

e - urn, e t di

n-gressus
I(

P r o aliq. locis. Festa Octobris. 24.

11991

1

-

I

* Ange-lus =
f

d

1111"

ad To-bi
m m
I

- am, sa-lu-ttvit
. m

-

-

xit: GAu-di - urn sit ti bi

-

a n semper.

-

-

-

--

E u o u a e.
IV. E
I

F" e
4. Ant.

n

I I

or-ti Q-ni-mo
I

= ? "*- e-sto, To-bi - a: =

in pr6-xi-mo
-

n e-nim est

n n ut a De-o cu-re-ris.
,, n
I

-

L I

41 -1

rn

m

R

n n

1

E u o u

"
61

k * a

-

e.

n

n

e-ne- di-ci-te

* De- um cce - li,

e t co-ram 6mnibus

m u

vi-vknti -bus con-fi-te-mi-ni il-li, qui - a fe-cit vo-biscum
I

-

, a mi -se-ri-c6r-di - a m su-am.
IIn
n

m

1 1 " -n

E u o u a

e.

12006
5. Ant.

Pro aliq. locis. Festa Octobris. 24.

ax vo

-

--n -

bis,

*

n r , n n o - l i - t e t i - m 6 - r e : De-urn

be-ne-di- ci-te, et can-th te 1 - . E u o u a e. Capitulum. T o b i ~ c. 12. uando oriibas cum liicrimis, et sepeliebas m6rtuos, et derelinquebas prhndium tuum, t et mdrtuos abscondkbas per diem in domo tua, et nocte sepeli6bas eos, * ego dbtuli orati6neln tuam Ddmino.

-

Q

I

n I n - h ' n n i - bi Chri-ste splen-dor Pa-tris, Vi - ta, vir-tus

-

c6r-di urn, In conspkc-tu Ange-16-rum, Vo-ti~, vo-ce

-

v6-ci-bus. 2. Collaudimus ve-ne-rAn-tes Omnes cae-li

-

-

I

L

prin ci - pes, Sed prae-ci - pu

-

-e

fi - d6- lem

Mk - di - cum

et c6mi-tern, Rapha - 6-lem, in vir-tu - t e Alli-gBntem

II

P r o aliq. locis. Festa Octobris. 24.

(201J

daitmonem. 3. Quo cu-st6-de pro-cul pel-le, Rex Chri-ste

pi
I

-

is-si-me, Omne ne-fas in - i-mi-ci: Mundo corde
I

- rn-m-! k

n i
I

n , I R
I

I

r

n

et c6rpo-re

n P a - r a - d i - so redde t u - o Nos so-la

-

I

n

I

-

cle- menti -a. 4. Gl6-ri - a m Patri me-16-dis Per-son&-mus

n Pa-r5-cli-to, Qui tri-nus et unus De- us Exstat an-te

s&-cu - la.

A - men.
thuri%ulum Bureum in m a n u sua.

Y. Stetit Angelus juxta aram templi.

8. Habens

Ad Magnificat, Antiphona.
V. a

-

n d r q e 1 n - ' / - g o sum Rbpha el Ange- lus, qui asto ante

-

. . I

bn

I
I

J

*

-

12021

Pro aliq.. locis. Festa Octobris. 24.

D6 - mi - num : vos au-tern be-ne - di - ci - t e De - um, et

-

narr6-te

6mni - a mi-r'a-bi-li - a e-jus. E u o u a e. Or-afio.

eus , qui be5tun1 Kapha6lem Arch;-ingelunl b i z f5mulo Dejiisdem senlper proteg5mur custhdia, * etnobisTi iofinlulis tuis; tuo c61nitenl dedisli in via: + concede m u n m u r auxilio. ut Per D6nlinum.

IN 11. VESPERIS. Alztiplzona~, Capitrrlum et Hymnus ut in 1. Vesperis. Psalmi de Dominica, sed loco ~rltimi, Ps. Confitehor tihi . . . qubniani
audisti. 181. Y. Stetit Angelus justa aram te~npli. 8. Hahens thuribululn Aureuin in manu sua.

Ad Magnificat, Antiphona.
2

-[ -

-A

+RA-pha

I

,
m
I I

rin-ceps glo - ri

- o - sis-si- me, *

-

el

Archhnge

- le,

e-sto me-mor nostri: hic e t u-bi-que

semper pre-c6

-

re pro no-bis Fi

I

- li - urn

De i.

-

E u o u a e.

-

Pro aliq. locis. Festa Novembris.

~2031

Die 5. Novembris.

Festum Sanctarum Reliquiarum.
Duplex. Omnin d t Cornrnuni plrzrirnorum Martyrurn, Oratio .

[%I.

fie in rio't>isllbmine resu1.1-ectibnis fidem, qui i 1 1 S ; I I I C ~ ~ I - L I I ~ Au&6rurn Reliq~liisrnirabilin oper61.i~: et f'ac 110s imnlor.t6lis t glGriae participes, * cujus in e6ruin cin6ribus pignora vcnerBniur. Per D6minum.
r_---NP..-A-?--.
. - - _ _ - I -

-.

--.

..J

.---,.-/, .

./

A .

- .>. .

In Festo Patrocinii B. Marire Virginis.
Duplex majrrs. Omnia ut in Festis B. M. K per nnnum, sed in fine Arztiplionz Sancta Rlaria, [781, dicitrrr:

a--' ...qui-ccirnque c6-lebrant tu -urn sanctum Pa-tro - ci-ni - urn.
Die 27. Novembris.

Manifestationis I m m a c u l a t ~ Virginis Maria a Sacro Numismate.
Otnnia ut in Festo Imrnac. Concept. B. M. K, 272, p r ~ t e r seq. IN I. VESPERIS.

V. Signum Illagnum app5ruit in cwlo.
Q. hldlier a~nictasole, et luna sul) p6dihus ejus. Ad Magnificat, Antiphona. VIII. G
I

I

n

b n D

I

-

ui m e

in-v6-ne rit,

-

* in-v&-ni- et

vi - tam, et

12041

Pro aliq. locis. Festa Novembris.

Orafio. 6mine Jesu Chrisie, qui beatissimam Virginem Xlariam trem tuam a b origine i1nmacul5tam innhmeris mirhculis clarescere voluisti: j- concede; ut ejhsdein pairocinium semper implorhntes, * giiudia consequhlnur zt6rna. Qlli ~ i v i s regnas et cum Deo Patre.

D

IN 11. VESPERIS. Omnia ut in I. Vesperis, p r ~ t e rsequentia. Ad Magnrficat, Ant. Sancia Maria, succiirre nliseris
c61nque celebrant tuum sanctuin Pairocinium. [203].

. . . qui-

I. In principio Vesperarum.
Tonus festit'us.

e - us, in adju-t6-ri- urn me-um intknde.

kj. D6mi-ne, ad adjuviindum me fe-sti-na. G16-ri- a Patri,

et Fi - li o, et Spi - ri -tu - i

-

I

Sancto. Sic-ut e-rat in

prin-ci-pi-o, et nunc, et semper, et

in sk-cu- la

sse-cu-16-rum. A men.

Al-le-16-ia.

I* "
-

A Septuagesima usque ad Pascha, loco Alleliiia dicitur:

:

Laus ti- bi D6-mine Rex ae- tkrnae gl6-ri-ae. Hoc fono utendum est in Duplicibus, Semiduplicibus et DorniniciS.

In principio Vesperarum.

Tonus f erialis.

- b-L~-u-~-ct--. r -

I

n

I

I

I

e- us, in

ad-ju-t6- ri - urn m e - u m in-thnde.

Q . D6rni-ne, ad

ad-ju-v6ndum me fe-sti-na.

Gl6-ri - a

Pa-tri, e t Fi- li - o, e t Spi-ri-tu - i Sancto. Sic-ut e-rat

in princi-pi - o, et nunc, et semper, et in s5-cu-la

sae-cu-16-rum. Amen. Al-le-lii-ia.

I I

Vel: Laus t i - bi D6mi-ne Rex ae- tkrnae gl6-ri - ae. Hoc tono utendum est supradictis diebus ad Completorium, ef in Festis Simplicibus et Feriis efianz ad Vesperas.

Tonus solemnis.
Adhiberi potest ad libitrrm in Vesperis Festorum qua? cum majori so kmnitate celebrantur.

&. D6mi-ne, ad adju-vhndum me fe-sti - na.

Gl6-ri a

-

Toni Psalmorurn.

em. =

I

c ~ .I + . a

=
-

Pa-tri, e t F i - l i - o , et Spi-ri- tu i Sancto. Sic-ut e-rat

-F
3*
-

in prin-ci-pi - o, e t nunc, et semper, et in s&-cu-la

sae-cu 16-rum. Amen.

-

Al-le 115 ia.

- -

-

-

-

-

- - -

Vel: Laus ti-bi D6mi-ne Rex ae-tern=

gl6-ri-ae.

11. Toni Psalmorum.
Tot sunt Toni regulares Psalmo~*un1, quot lnodi cantionurn, id est octo. Est etiam Toilus Pcregrinus, et Tonus in directum, de quibns infra. In singulis Tollis habetrlr initiuln seu inceptio, flexa (si in versiculo locus sit flexa), mediatio, et terminatio. I11 Tonis I., 3., 4., 7. et 8. hahentur variz terlninationes seu D g e r e n t i ~ ,q u z respondent variis nlodis quibus inehoantur Antiphonz istorum tonorum, ita ut ex fine versiculi facilior evadat transitus ad Antiphonanl quando resunli dehet. Psalnlus yuilil~et cum Antiphona cantandus, in ipso tono Antiphonae cantari dehet, et termiilari in differentia quanl Antiphona postnlat. In eodem 'rono variac diiferentiz designantur per litteran1 ultinla not= c ~ ~ j u s y u ef l e r e o t i ~ di respondeiltem ; id est A pro la; B pro si; C pro ut; 1) pro re; E pro mi; F pro fa; G pro sol. Littera conveniens inseribitur cum ipso tono antiphon:^ : ponitur majuscula, quando respondet chordae finali modi; secus, minuscula.

4*

Toni Psalrnormm.

Si plures dinerenti= ejusdem Toni terminantur in eadem nota, distinguuntur per numerum litter= adjunctum: v. g. in Tono I., g, g 2, g 3. Psalmus quilibet intonandus est a Cantore cum initio proprii Toni, a d omnes Horas, etiam in Oi'ficio feriali vel pro Defunctis. Versiculi sequentes incipiuntur in chorda tenoris. Si duo vel plures Psalnli, vel plures ejusdem Psalmi divisiones substant eidem Antiphon=, et dicendi sunt curn distinctis Gloria Patri, illto~latiorursus fieri debet a Cantore cum inceptione in initio cujusque Psalmi vel divisionis. Sed si dicuntur s u b eode~ilGloria Patri, no11 fit nova intonatio. In Canticis ex Evangelio, Magnrficat, Nunc dimittis, inceptio fit a d si~lgulosversus, etiam in Officio feriali ve1 pro Defunctis. Pro Cantico MagnljTcat in singulis Tonis, antiqui utebantur quotidie ~nodulationesolemni, nelnpe magis ornata, q u z secund u m usum ilunc communiorem, usurpari potest saltem in Festis nlajoril~us,seu prim= vel secundz classis. Quando AntipIlona est tantum inchoanda ante Psalmum (ut in Senliduplicibus et infra), si ejus prima verba suilt eadem ac prima verba Psalmi et ex ipso Psalnlo desumpta, Psalmus incipi debet in chorda tenoris, a h eo verbo in quo desinit inchoatio Antiphonz. In Antiphonario post prima verba Psalmi quae non repeti dehent, ponitur signum 1. Si Antiphons compollitur ex primo versu Psalmi, ut Ant. Qui habitat in Officio Dedicationis, Cantor in Officio Duplici i~lcipitPsalmum cum initio a secundo versu (nisi in fine Antiphon8 addatur Alleluia; tunc enim resu~ n i t u rPsalnlus a prinlo versu).

Primus Tonus.
L
Flexa .
I

n n
rimus Tonus sic in-ci pi - tur, sic flCc-ti-tur, f

-

et

sic

me-di

- 5-tur: *

atque

sic

fi- ni - tur.

Flexa regulariter fit ut hic notam, nempe vocem deprimendo. Attamen ubi magis placuerit, Bed potest in reata voce, cum sliquali pausa.

T o n u s Secundus.

5*

D alio modo ad libitum. L
atque sic fi-ni-tur.

.

- --

-

-

--

-

--

-

Atque

sic

fi-ni- tur. Atque

sic

fi-ni-tur.

-

Atque sic fi-nitur. Atque sic fi-ni-tur. Atque sic fi-nitur.

Atque sic fi-nitur. Atque sic fini-tur. Atque sic fi-nitur.

(Loco Drferentie g 2 potest ad libitum usrrrpari D L ~; . et pro g Dlferentia a 3, Drf. a 2.)
In omnibus Tonis Psalmorum flexa fit deprimendo ultimam syllabam ac etiam penultinlam si sit brevis. Sed in monosyllaba vel hebraica dictione fit tantum sustinendo vocem in tenore, cum aliquantula pausa.

ut supra.

M

a-gni-fi-cat

* 8-nima mea D6minum.

Dlfferentice

s".'
Vesperale Romanum

Secundus Tonus.

= = -==

echndusTonus sic in-ci-pi-tur, sic flkcti-tur, e t sic
0

+

6*

Toni Psalmorum.
Fin alis un ica J)

vel A

me-di - i t u r :

* atque

sic fi-ni-tur.

atque sic fi-ni-tur.

1

agni - fi-cat

* 6-nima m e - a

D6mi-num.

Tertius Tonus.

TL-

6r-ti- u s T o n u s sic in-ci-pi-tur, sic flCcti-tur, j-et sic

me-di - 8-tur:

* atque

sic fi-ni-tur. Atque sic fi-ni-tur.

Atque sic fi-ni-tur. Atque sic fi-ni-tur. Atque sic fini-tur. (Loco hujus u t t i m ~Dlfferetztie q u cum solis Antiphonis ~ Olnnia, Qu6niarn, 1)6minc prob;isti, in Vesperis ferialibus usurpatur, adhiberi potest DifS4rt7tztia g.)

ut supra.

Tonus Quartus.

Quartus Tonus.
--+--uar-tus Tonus sic in-ci-pi-tur,sic flkcti-tur, t e t sic

-

I -- I4

4 - 1
-

me-di - 6-tur: atque sic fi-ni-tur. Atque sic fi ni- tur.

*

-

Altera Positio ejusdem 7bni.

p-a -

-n -I r i n n , n r- .+n ~

I

~1
t et
sic

Quar-tus Tonus sic in-ci-pi-tur, sic flCc-ti-tur,

me-di -8-tur:

* atque

sic fi-ni-tur. Atque sic fi-ni-tur.

Quando Atzt@hona notatur cum A*, potest ad libitum adhibcri Diferentia seqnens.

I I

Atque sic fi-ni-tur.
I-*

.

agni-fi-cat
ut

*

h i m a m e a Dbminum. Difleretztiar

supra.

Toni Psalmorum.

Quintus Tonus.
-

-

------C-ll

u i n t u s T o n u s sic in-ci-pi-tur, sic flecti-tur,

t et

sic

me-di - 5-tur:

*
m

a t q u e s i c fi-ni-tur.
m

n

C---------

n

I

m

m

---

a g n i - fi-cat

*

A-nima m e - a D 6 m i n u m .

s-=
An + n
I

+
=

Sextus Tonus.
_ I
m
I

n n

e x t u s T o n u s sic in-ci-pi-tur, sic fl6c-ti-tur, j-et sic

=== = =
n
I C
m
: "

vel alio modo
---I
I

--

m

-

Finalis unica. F ( C )

I

me-di - 5-tur:

* [et s i c m e - d i - 8-tur:

=

a t q u e sic fi-ni-tur.

*SEE
+
I

Apud antiquos Mediatio fiebat ut in 1. Tono: sed a szculo SVI. sensim usus invaluit alterius Mediationis, q u z jam in antiquis Tonalibus reperitur ut secunda Mediatio pro longioribus versibus.

n-n
a g n i - fi-cat

rr

I

a,

n ,,

.

*

ii-nima m e - a D6mi-num.

T o n u s S e p t i m u s e t Octavnrs.

Septirnus Tonus.
-- n --

n n

n n

n n n

n

n m nI

r@-7

e

-

- 6 p - t i m u s T o n u s s i c in-ci-pi-tur, s i c flecti-tur,-1 e t s i c 11 n -n nr ;a n ~ q -

'

-

--E

=

-

-

me-di- 6-tur: 4 a t q u e s i c fi-ni-tur. A t q u e s i c fi-ni-tur.

A t q u e s i c fi-nitur. A t q u e s i c fini-tur. A t q u e s i c fi-nitur.

1 a-gni-fi-cat * u f supra.

I -

6-nirna rnea D6rninurn.

Dgerenticp

Octavus Tonus.

ww -r( ;
----

0-

~ ~ m ~ - + - - n - - + - - - - + m --a -n -c t 6 v u s T o n u s s i c in-cipi-tur, sic flecti-tur, 1- e t sic

-

-ey
C

-d

me-di 6 t u r :

* atque
I
I

=

s i c fi-ni-tur. A t q u e sic fi-ni-tur.

&F

- - --

Quando Antiphons notatur cum G*, potest nd libitum adhiberi D~ferentiaseqrrens :
n-

-a-

A t q u e s i c fi-ni-tur.

1O*

ut supra.

M-

k-- 3+ -+--

Toni Psalmosum.

agni - fi-cat

*

6-nima mea D6minum.

D~Jerenti~

Tonus Peregrinus.
Hic TOIZUS adfzibetur tantlrm pro Psalmo In 6xi'tu Israel quando cantatur in Vksperr's Dominic@, et aliquoties pro Psalmo Laud hte piieri, ad 17esper-as.

- n 4x-i-tu Is-ra - el d e E - g f p t o ,

* domus

Ja-cob

Tonus in directum.
Hic Tonus usurpntur pro 1's. 145. in Vesperis pro Defunctis, et pro 1's. 69 in Litaniis Sanctorunl.

e us, in adjut6-ri-um me- u m intknde:

-

$ :

D6mi-ne,

-

A ad ad-ju-viindum m e fe-sti- na.
-- .

Sabhato Sancto ad Completoriurn pro I'salnlis, potest usurpari Tonus sequens: - -m- n

-

d

u m invo-&em,

ex-audi-vit m e De-us justi- ti-=

Toni Versiculorum.

1 I*.

me-=:

* in

tri-bu-la-ti 6ne di - la-tiisti mi-hi.

-

In Conlinenloratione Onilliu~n Fideliu~ii Defunctorunl, Psaltili ad Conlpletorium, cantantur in Tono in directum ut supra, lO*., vel ad 1il)itunl in tono sequenti:

------

C--C)-Ym

um invo-cirem, ex-audi-vit m e De-us justi-ti ae

-

,

me- ae:
.,,,,,,,.,,,,,,.

8

in tri-bu-la-ti 6ne di-la-ti-sti mi-hi.
1 1 , I I ~ ~ " ~ . 0 ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ 0 , 0 , , , , 0 , . ~ , *

-

111. Toni Versiculorum.
Tonus cum neuma.

--

y. Di-ri-gii-tur D6mi-ne o-rii-ti - o m e - a.
Ijr. Sic-ut i n c h s u m in conspkctu tu-o.
VeI juxta rece?zfiorern usurn.

\p. Di-ri-gi-tur D6mi-ne o-ri-ti - o me a.

-

Sic cantatur %. cum 5. suo post Hymnurn, vel Kesponso-. rium breve. In quibusdam Festis solenrnioribus. W, et 9. caiitantur in tono magis ornato, ut notatur propriis locis.

Toni Versiculorum.
Tribus ultinlis diebus Majoris Hebdonladz et in Officio Defunctoroin Versiculi cantantur'in tono special;, ut notatur propriis locis.

Tonus simplex.
Onlnes Versiculi przter eos qui supra memoraniur, cantantur in tono simplici (nisi aliter noietur), ut infra:

Cum supervenienti.

v. Dign&-rem e laud&-ret e Virgo sacrri:ta. ..De - i GC-nitrix.
Q . Da mi-hi virtiitem contra hostes tu- 0s.
Si in fine occurrat vox monosyllaba vel hehraica indeclinahilis:

1I

\y.

Fi - at mi-se-ri-c6r-di-a tu- a D6mi-ne super nos.

8.

Quem5dmodum spe-r&-vimus in te.

in Je-rhsa -1em

vi-tam =-ternam. Amen. prae-v6-ni - et te.
Nota vocen~ Alleluia ill fine Versiculi semper tractandam esse latino modo. Nomen vero Jesus, etianlsi declinetur, senlper acui in ultima syllaba. Et hoc in o n ~ n i b u s Tonis communibus. Quando Versiculus est solito longior, potest in eo fieri flexa t, et metrum *, eodem modo quo fiuilt flesa et ~nediatioin Tono Psalmorum in directurn, ut supra. \T. Domi?zus vobiscum ante vel post Orationem cantatur semper recta voce, nisi adhiheatur pro Oratione tonus antiquus ad libitum. Pro Versiculis post Orationei~lin line ~l'fieii confer q u z infra notantur ad Tonum Orationis.

Tonus Capituli.

13"

Preces ad Completorium, cantantur in tono simplici Versiculorum ; quibus przmittitur:
--IC--C-(C--I-*--I---

--I--C-I-H-n-~-m-

+ -

r

-e

e l i-son.

-

A -

Chri-ste e-16 - i-son. KJi-ri- e

-

e-16 - i-son. Pa-ter noster. secreto.

--

v. Et ne nos
-

--

ind~i-cas

in tenta-ti - 6nem.
Confessio vero, sive in principio Complctorii, sive intra Preces, non cantatur unquam, sed tota dicitur, cull1 \?Ye Mkereatur et Irzdulgentiarn, voce recta et paulisper depressa. Item, Preces feriales non cantantur, sed dicuntur recto tono, nisi contraria adsit consuetudo.

IV. Tonus Capituli.

1

~ u u - l - - n - . - ~ ~ _ _ ~ ~ ~ - a _ _ ~ ~ -J - a -n

di - 6-bus il -1is sal-vh-bi - tur Ju-da, et Is-ra el Flexa.

-

ha-bi - t5-bit con-fi-dkn-ter, t et hoc est no-men quod
Metrum.
I

Putzctum.

vo- cB - bunt e urn:

-

* D6-mi-nus

ju-stus no-ster.

T o n u s Capituli.

gna --

I

P Q. D e - o g r d - t i - as. Fiexa ctrm supervenienti.

I

-

d e s o m n o siir-ge- re. cr6- di t u r ad ju-sti- ti Flexa in monosyllaba vel hebr-aica voce.

-

L

- am.

De u s cii ri- t a s

-

-

est.

De i

-

Ja-cob.

-

grii- t i a e t for-ti - tli- di- ne. ho-nor et gl6 - ri - a. Metrum in nlonosyllaba vel hebraica dictione.
k-n
-

-

m

---&-a--"

I
I

--

I

n

m

q u i mit-t6n-dus est. Exernpla pro Prrncto.

D6-mi- n u s J a - cob.

di - li-gkn -ti-bus

se.

sae-cu-16 - rum. A-men.

-

-

de-pre-c8 - bi - tur. I'unctuln non mutatur ad voceill monosyllabam vel hebraicam. Omittitur flexa si textus brevior sit vei alio mod0 non pern~ittat. Si loco flex= vel metri, vel alibi in Capitulo occurrit interrogatio, modulatur ut in Lectione; sed si venerit in fine,-'servatur tonus puncti.

Toni Orationum.

V. Toni Orationum.
Tonus festivus. Hie tonus servatur quantlo Ofliciurn est Duplex, vel Semiduplex, vel de Dominica, in \Tesperis ad Oratione~nprillcipaleol et a d Orationes SufTragioru~n Corn~l~ernorationurn. et

-

6-mi-nus vo-bis-cum.

t3;. E t cum spi- ri- t u tu-o.
I I I

- r6-mus.
Eg =
I LI ,

=

---C-C----I----I

- 3
4 -

Pre-ces no-stras, quksumus D6rni-ne, Mett-um.
I
I

I
I

n - t - 4

I

cle-men-ter ex budi: Fka.

-

atque a pecca-t6-rum vin-cu -lis

ab-so- 16- tos, a b omni nos adver-si-t i - t e cust6-di.

I -

-

-

-

-

Per [e - iim-dem] D6-mi-num no-strum Je-sum Chri-stum

Fi - li - um t u - u m : qui te-cum vi-vit

et

re-gnat

in

-

u-ni - tri - t e

[e- j~is-dem)Spi - ri - ~ U S Sancti De us,

-

per

6mni a s&-cu-la s;e-cu-16-rum.

-

II

II

0. A-men.

.,

16*

Toni Orationurn.

-

-

-

- -

Alia conclusio: Qui vi- vis et re-gnas cum De- o Pa-tre

vel [Qui t e - c u m v i - v i t et re-gnat1 in

u - n i - t6-te

Spi ri - tus Sancti De - us efc.

-

Metrrrm crrm superve~zienti.

g-a
pi

-

e

,
m

I

- e - t 5 - te

n L -...
.. .

pro-s6-que- re:

Metrum in monosyllaba.

e=

= =

I

'I + sunt:

mo-ri

- en-do

con-fks-si

Flexa crrm supervenienti.

In monosyllaba.

qu&-sumus;

. ..

quae rec-ta sunt;

...

In ipsa Oratione fit primo metrum, deinde flexa. In conclusione vero prius flexa, deinde metrum. Metrun1 in Oratione fit plerunlque ubi in textu habetur duplex puncturn; flexa, ubi hahetur punctum cum virgula, vel si non adsit, ad primam virgulam post metrun1 uhi permittit sensus; secus, onlittitur. In conclusione Qui vivis vel Qui tecum vivit, fit solumrnodo metrunl. Advertendunl est verba Jesum Christum Filium tuum, aliquando in fine Orationis posita, pertinere ad corpus 01-ationis, ut in Festo et in Octava S. Stephani. Conclusio tuilc incipit ad verba Qui lecum.

Toni Orationum.

17*

(Diligenter notandun1 est, in lloc Vesperali, signa f-, *, Orationibus interjecta, non posita esse pro tono festivo supra descripto, sed pro tonis antiquis ad libituin qui infra traduntur. Porro praefata signa etsi aliquando, non selnper concordant cum divisionihus istius toni festivi.)

Tonus ferialis.
A) Recta voce a pri~lcipio finem, solulnmodo sustentando ad tenorenl uhi alias fieret metrum et flexa, et in fine. B) Est etiam in usu alius tonus ferialis, qui assignatur pro B. Orationibus positis in fine Psalterii post A n t i p h o ~ ~ a s M. V. et pro Officio Defunctorum quando cum minori clausula dicuntur.

T o n i antiqui ad libitum.
Sed olim pro Orationihus duplex usurpabatur tonus, quorum usus in quibusda~nEcclesiis, et apud veteres Ordines perseverat cum variationibus quae ad essentianl non pertinent: unus, solemnis dictus; alter, simplex. Tonus solemnis adhibetur pro Oratione principali, pro Orationibus Suffragiorum et Commemorationum in Vesperis (idque totum sine distinctione ritus festivi vel ferialis. Tonus simplex inservit pro Oratione post Antiphonam R. hl. V. in fine Officii, et ceteris Orationibus. Adhibetur etiain in Officio Defunctorum, etiam ad Vesperas.

Tonus solemnis.

D
-

be n m r
I

n

--

m
I

-

n

C

1

6-mi-nus vo bis-cum. [Pax vo - bis.]

-

R. Et cum

. spi - ri- tu

tu

- o.

n

=

I

m

I I

I

I

LI

CI

IIH--C-J

O-re-mus. Ma- je-st&-temtu -am D6mi-ne suppli-ci-ter

18*

Toni Orationurn.

ex-o-rimus:

ut sic-ut Ec-cl6-si - ae tu-ae be-A- t u s

--

--

,

Andr6-as Apcisto-lus 6 x 4 - tit prae- di-c6-tor et rector;

i-ta a-pud t e sit pro no-bis perpk-tu-us in-ter-c6s-sor.

Per Db-mi-num nostrum Je-sum Chri-stum F i - l i

- urn

tu-um, qui te-cum vi- vit

et regnat

in u-ni - t6 - te

Spi - ri - t u s Sanc-ti De

- us, per 6m-ni - a s&-cu - la

+

sae-cu - 16-rum. Ij?. A-men.
7

n

u

1

n

-

1

I

m

I n

I

I

I

I

AIia conclusio: Qui vi - vis e t re-gnas cum De-Q Pa-tre

Toni Orationum.

19*

[vel Qui t e - cum vi- vit

e t re-gnatJ in

u-ni t i - t e

-

-

Spi - ri- t u s Sancti De - us, etc.
m

Fkxa cum superz~enien ti.
I

pr6 - ci -bus no-stris
a

ac-c6m-mo-da.

In mottosyllaba voce.
I

mo - ri - 6n- d o con-fks - si
m

sunt.

Exernpla pro puncto.
I
I .

b

----IC-IC------+-I " I n

I

:

==

I

I

ve-tt'ista s6rvi-tus tenet.
m

pro-pi-ti - a-ti - 6-nis acci-le-ret.

=

=?
1
6

In monosyllaba voce.

red - i-me - re

di-gn8- t u s es.

In Orat. S. Stephani.
I
I

Puncturn.

Conclusro.

-

Je-sum Chri-stum Fi li - urn t'u- urn. Qui te-cum vi-vit
.-

-

-

..

I

- -

I

I

- -

I

et r e - g n a t . .

.

-

-

20"

Toni Orationum.

In ipsa Oratione fit flexa tantum, in fine primae distinctionis, Post flexam, et post pausam quamlibet, tenor non statim, sed mediante unius toni intervallo, resumi debet. Si Oratio sit solito longior, punctum fieri potest in ipso corpore Orationis semel vel pluries, prout fert textus, sed ita ut inter punctum et punctum fiat semper flexa.

Tonus simplex.
I 1 1 I I

6-mi-nus vo-bis-cum.

R. Et

cum spi-ri- tu tu-o. Flexa .

0r&-mus. P r z s t a , qu&-sumus omni -PO-tens De -us:f-

u t semper r a - t i - o - n a - b i - l i

-a

me-di-t6n-tes, quae Punctum.
I

*

ti-bi sunt pl6-ci - t a , e t dic-tis exsequh-mur e t factis. Conclusio.

Vel: e t fac-tis. Per D6-mi-num nostrum Je-sum Christum

Fi - li

- um tu - um: t
- -- -

qui te-cum vi - vit et re-gnat in
I

u- ni - t6-te Spi - ri - t u s Sanc-ti De-us," per 6m-ni a

-

Toni Orationum.

21"

&---A =
=

Alia conclusio: Qui vi-vis e t re-gnas cum De-o P a t r e
r e

Q. A-men.

-

=

I

I

=A

[vel Qui te- c u m vi-vit e t re-gnatj in u-ni - tii - t e

Spi - ri - t u s Sancti De - us, Conclusiones brevrores.

*

per 6m-ni - a

...

P e r Chri-stum D6-mi- n u m nostrum.

R.

A-men.

R
Vel: Qui vi - vis

1

e t re-gnas i n s&-cu - l a sat-cu-16-rum.

Flexa cum supervenzenti.

con-&- d e lat- ti - t i - am.
Vesperale Romanum.

con-fes- si

sunt.

In fine Horarum. Metrum cum supervenienti.

e= --+I--

m

- n l

11 1 LI

1

1

1

--

n ,
b

sub-si- di - a c6n-fe -rat. prze-sta, qu$-su-mus. Ptirzctum in monosyllaba. Metrum in monosylla ba.

----

+ n

*

1

1

1

-

LI

m

1
I I

a

ad pro- te-gen-dum nos.

red-i-me- re di-gnii-tus es.

Puilctunl in iine Oratioilis ante conclusionem fit per semiditonum vel per diapente, juxta receptunl usum. Ante &. Amen punctunl semper fieri debet in semiditono, etiaill si desit conclusio proprie dicta, ut in Oratione Deus qui salritis @tern@,quando post Ant. Alma Redemptoris dicitur. Flexa regulariter fieri debet in fine prim= distinctionis; omittitur tantun1 quando Oratio est hrevior. Metrum numquam onlittelldurn est. In Orationibus q n z loilgiores sunt, alternantur flexa et meirum. Si vero textus in plures periodos dividatur, in fine cujusque periodi fit punctuill ut in fine Orationis.

VI. In fine Horarum.
In fine Completorii, dicta Oratione, et post Oraiionein reyetito Y. Ddminus vobiscum. &. Et cum spkitn tuo, dicitur:
4

!

n

n q. I

.+

Y. B e - ne - di-ciimus

D6-mi-no. Ij?. De- o grii - ti - as.

Post Y. Benedicamus Domino, Benedictio Benedicat et custodiat dicitur a h eo yui p r ~ e s t recta quidem, sed gravi et protracta , voce.

Toni

Y. Benedicamus

Domino.

23*

Thnc dicitur Antiphons B. M. V. pro tempore cum TS. et Oratione in altero tono feriali (vel a?ltiquo simplici), si sit ca?ltnnda. Deinde, voce depressa et recta ut srrpra:

Y. Divinuln auxilililn mBneat semper nohiscunl. F$. Anlen.
Isti Versiculi Fiddirrm a n i m ~ ,Ddmitr~rs det nobis, Divinum arrxiliurn, dicunlur eodelil 111odo ad Vesperas (si tune dicendi sunl), post 5:. Betzedicn'mus Domino decantatuln in to110 compe' tenti, ut infra.

VII. Toni
grAtias.

y. Benedicamus Domino.

In Jne Vesperarum, X. Renedic5mus D6mino cantatur a Cantore vel Cantoribrls in uno e x tonis infia positis, prout qualitas diei vel Festi requirit. Eodem modo respolldetur a Choro Deo

I. In Festis Solemnibus.
In I. Vesperis.

&. ~ e - - grh o

-

-

-

-

ti

- as.

In 11. Vesperis.

e-ne-di-ch

-

mus D6

-

mi-no.

Q. De

-

o

grh

ti

-

as.

P*

2 4"

Toni \Y. Benedicamus Domino.
Vel alio modo:

v.

B-

e

II
I

! A

1 1 1 - 1 1

.+ y l . er
I

1
A

I

ioV4

A

4 L!

.

+-

e - n e - d i - c 5 - m u s D6

-

-

-

-

-

-

mi - no.

u.+iy l~r ; " !J &
R.
De

-

o grii

-

-

-

-

+ a

-

+

ti

- as.

I

11. In Festis Duplicibus.
In I. Vesperis.

Be-ne-di-c5

-

mus D6

-

mi - no.

@. De

-

o grii

-

ti - as.

In 11. Vesperis.

Be

-

ns-di-ci

- mus D6-mi-no.

Q. De

-

o grii

-

ti - as.

Toni Y. Benedicamus Domino.

Ell. In Festis Semiduplicibus
in Vigilia Epiph., in Dorn. infra Oct. Nativit., Epiphaniae et Corporis Christi,
'

et diebus infra Octavas qua: non sunt de B. M. V. (przeter Octavas Pascha, Ascensionis et Pentecostes)
In utrisque Vesperis.

~ene-di-ciimusDb

-

mi-no. @. De

-

o grii

-

ti -as.

iV. in Festis B. Mariaz Virginis.
ln Festis B. M a r i ~ Virginis majoribus cantatur BelledicLin~us D6mino ut in aliis solemnibus Festis. In Festis ejusdem B. M. K minoribus, in Diebus Octavis et infra Octavas ejusdem, ad Vesperas ut sequitur:

V. In Dominicis per annum
et in Dom. Septuagesimae, Sexagesima et Quinquagesimae.

In utrisque Vesperis si Bunt de Dominica.

lj7. D e - o

grA

-

ti

- as.

2 6*

De cantu Hymnorum.

I.

+ -4-+
r1

VI. In Festis Simplicibus.
I I
I

-I
I

Be-ne-di-ci-mus D6- mi-no.
I

7 +*

Dmr
I
I

I

. I

1+*

m

@. De

-

o gri

. I "

- ti - as.

E--Vlff.

I

Be-ne- di ciimus D6-mi-no. @. De

- . -

In Officio B. M. V. in Sabbato.
n
I

I - - I

I

1

I

q.
+' ' v

= -

o g r i - ti - as.

ViI. in Feriis
(extra Tempus Paschale).

E-IV.

-

-

=

=

Be-ne - di - cii-mus D6-mi-no.

3+ b

~

@. De

-

+i o grii ti - as.

I

-

VIII. In Dominicis Adventus et Quadragesim~.
In utrisque Vesperis si Bunt de Dominica.

E-@. De

I

U--A I r.
L I

I

I

i

"

ti - as. 8 Pro Tempore Paschali, quando Officiurn cfit de Tempore, 1 .Kenediciimus D6niino notatur propriis locis. - In Festo Ascen- . 7 sionis, in Festo Pentecostes et duobus diebus seq., cantatur ut in Festis solem~zibus.
: I I I I , I I I I , . . ,

- P grii -

-

,...

I . / . /

.,....

, / . . . , I

I,, , I

, ,

B.I-','-,-A

VIII. De cantu Hymnorum.
1. H y i ~ i ~ l i semper cantaildi sunt in tono assignato, vel in uilo ex assignatis si plures poiluntur ad libitum. Excipe tantun1 Tei~lpus a Nativitate ad Epiphaniam decurrens, et Te~i~pus Paschale usque ad Pentecosten: in quibus omnes Hymni (ejus-

T o n i ,,Alleluiau.

27*

dein nletri) etiam in Officio Sanctorunl cantandi suilt in tonis pro tenlpore propriis, ut in suis locis ponuntur, nisi aliter notetur. 2. Hymnus (:oinpletorii cantatur per annum in uno ex tribus tonis co~nmunihusin Psalterio positis, pro qualitate diei vel Festi, nisi aliter notetur. Ratione vero Temporis currentis, i. e. Adventus, Nativitatis Domini, Quadragesiinae, Passionis, I'aschalis, cantatur in tonis pro tempope assignatis, etiam in Festis occurrentibus, nisi aliter notetur. In Festis q u a habent doxologianl propriam, tonus specialis assignatur pro Completorio. Ad Vesperas Festorum q u a occurrunt, tonus solitus servatur, etiam si mutanda sit doxologia. In _fine Hymnorurn sic cantatrrr Amen per octo Tonos.

A - men.

A - men.

A - men.

A - men.

C / / * / / / / P / , / , 9 / . / ; / / / / / / / / / / / / E / . / ' , / P / ' . / . / / , / : / ' / E L , L ' / / / / . / / / / / ' Z

IX. Alleluia
quomodo sit cantandurn tempore Pasaali per octo tonos, nisi jam aliter notetur.

In fine Antiphonarum.
Tono I.
1. 1
m
I

r

111.

r
I ,

IV. D # E. g. i.
+

I

m a n 1 Alle-lii-ia.
V.

Al-le-lii-ia.
IV. Dzx. A, A? d.

m m A-1-1-a.
I

m

R

L
I -

a

n -

Al-le- lli-ia.
VII. et VIII.

VI.

Pro Gratiarurn Actione.
Hymnus. 111. (Tonus solemnis.)

t6-mur.

Te et6rnurn Pa-trem

omnis ter-ra ve-ne -

rh - tur. Ti-bi omnes Ange-li, ti-bi Cae-li et u-ni-versae

Po-te-st& tes:

-

Ti-bi Che-ru-bim et S6-ra-phim in-ces-

si-bi-li vo-ce procl5-mant: Sanctus: Sanctus: Sanctus
a

-

1

D6minus De - us SA-ba - 0th. Ple-ni sunt c e - l i et terra

P r o gratiarum actione,
m

29"

I -

ma-je-st&-tis g16-ri

- ze

tu

-

. L

ae.

T e glo- ri

- 6-sus

-

I I

A-po-sto - 16- rum cho

- rus:

Te

Prophe- t6-rum

laud8-bi - lis nli-me-rus: T e

MAr-ty-rum can-di- d8-tus

-

laudat ex- kr-ci-tus. T e per or-bem ter-rA -rum sancta

confi-t6-tur Eccle-si a: Pa-trem immensae ma-jest8 - tis:

-

I I

1 L

Ve-ne-rhndum tu-um ve-rum et ri-ni-cum F i - li - um:

Sanctum quoque

-

I

Pa-rh-cli-turn Spi -ri -turn. T u Rex

gl6- ri - ie, Christe. Tu Patris sempi-tkrnus es Fi- li - us.
m

I

- .

n

I

1

Tu

ad li- be-riindum suscep-tii-rus h6-mi

- nem,

n

J

non

30"

P r o gratiarum actione.

horru - i-sti Yir- gi - nis G-te-rum. Tu de-vic-to mor-tis

a - cii
0

- le - o ,

a-pe-ru

- i-sti

cre -d6n-ti-bus re-gna
m

cae-16-rum.T u ad d6xte-ram De - i se-des, in gl6 - ri - a
,

Pa-tris.

Ju-dex cr6-de-ris

es-se ventli-rus.

Te er-go

qu$sumus, t u - is fiimu-lis siib-ve

- ni, quos pre-ti- 6-so
A

I . , .
I
I

I

I I

I

m

d

'+ m sdnguine re-demis-ti. A-t6rna fac cum Sanctis tu - is

in gl6-ri-a nu-me-rd
I
I
-

- ri.
I

Salvum fac p6pu-lum tu-urn
I

+

D6-mi- ne,

7%

I

r e t b6-ne- dic he-re -di-t8 - ti t w

inn

I

I
I

I
I

IA I

1

m

I

- ae,

Et

re-ge e os,

-

e t ex-t61-le il-10s usque in ae-t6r-num.

Pro gratiarum actione.

31*

Per singu-10s di

- es, be-ne-di-ci-mus te.
I

Et laudiimus

&?:,:p , h F 5
nomen tu-um in s$- cu - lum, et in s&-cu-lum s&-cu-li. Dign6 - re D6-mi - ne di - e

i - sto si-ne pec-ch-to nos

-

..

custo-di-re. Mi-se-rBre nostri Dii-mi

- ne,

mi-se-r6-re

-

-

-- -

--

no-stri. Fi-at mi-se-ri-c6r-di- a tu-a D6mi-ne su-per nos,

spe-r6

-

vi: non con-f6n-dir

in z-t6r

-

num.

T o n u s simplex.
m

m

1

- - a

rn

- n p
I

-

n

e De- um laudiimus:

* t e D6mi-num con-fi-t6-mur.

P r o gratiarum actione.

33*

Pa-trem immCnsze ma-jest6 tis:

-

Ve-ne-rdndum tu - um

ve-rum, et li-ni-cum F i - li - um: Sanctum quoque

Pa-rd-cli-tum Spi-ri-turn. Tu Rex gl6 - ri-re, Chri- ste.

k

n

n

L

I

n

Tu Pa-tris sem-pi-tCrnus es Fi - li - us. Tu ad li-be-rhn

-

dum susceptli-rus h6-mi-nem, non horru -i- sti Vir-gi -nis

--

-

-

-

li-te-rum. T u de-victo mor-tis a-cli-le - o, a-pe-ru- i-sti

k" =
---

n

1

-

I

1

"

a

n

n credkn-ti-bus regna cae-16-rum. Tu ad dCx-te-ram De - i

-

se des,

in gl6-ri - a Pa-tris. Ju-dex crC-de-ris

es-se

ventli-rus. T e ergo quhsumus, tu-is f6mu -1is slibve-ni,

P r o gratiarum actiane. --- n - -m -I ---- I -quos pre-ti- ~ - S O shnguine red-e-mi-sti. E - t k r n a fac
34*

.

,

--r
-

E

cum Sanctis t u -is in gl6-ri - a nu-me-rii

n

-

-

ri.

Sal-vum

---

--n-n-I----I--n

--I

fac p6pu-lum t u - um

________I-

in ae-t6r-num. P e r singu-10s di - es, be-ne-di-cimuste.

E t laudiimus nomen t u - u m in sk-cu-lum, et in sk-

-m_-_-_
cu-lum skcu-li. Digni-re D6-mi-ne di - e i - sto si-ne

-

-

pec-cii-to nos cu-sto-di-re. Mi-se-r6-re no-stri D6-mi-ne,
el -aA--CB

n mi-se-r6-re nostri. Fi - a t mi-se-ri-c6r-di-a tu-a D6mi-ne

-

n

--

m
.>

m

-n--n-~-~--I+---

1

Invocatio S a n c t i Spiritus.

35*

super nos,

q u e m i i d m o d u m spe-rii-vimus in te. In te

D6-mi-ne spe-rii

-

vi:

non con-fun-dar in e - t 6 r

-

num.

%. Benediciimus Patrem et Filiunl cull1 Sailcto Spiritu. * Q. Laud6mus et superexalt6111us eunl in skcula. X. Benedictus es D6mine in firnlaru6nto coeli.
@. Et laudiibilis, et glori6sns, et superexaltAtus in s&cula.

Y. D6nline exAudi oratibnem inearn. @. Et clamor meus ad te veniat. Y. D6minus vobiscu~n. 6. Et cum spiritu tuo. Or6mus. Oratio. D e n s , cujus miseric6rdix non est niln~e~.us, bonithtis infiniet tus est thesiiurus: 'f piissinlae mqjesthti t u z pro coll5tis donis gr5tias igimus, tuam semper clemkntianl exor8ntes; * ut qui petentibus postuliita concedis, e6sdem lion deserens, ad prkrnia futfira disp6nas. Per Christunl 1)riminum nostrum. l. Amen. $ * H s w. 55. Tempore Paschali non additur Allel~ia. i et

Ad invocandum Spiritum Sanctum.
Antiphona.
"Ill.

_ -[ -t ~ ,
q

n

n n R u n

n

e .
rn

e-ni S a n c t e S p i - ri-tus,
I
n

* reple
I I

t u - 6-rum corda

--

I
I !

I

mI

n u

I
I

n
n
I

I

n

fi-d6-li- urn, e t t u - i a m 6 - r i s

e

I
I

o n

-- n

i n e - i s i-gnem ac-cknde:
I

..-

n

-

I

I

I

n

q u i per di-versi-t6-tern linguii-rum cunctiirum, g e n t e s

36"

Invocatio Sancti Spiritus.

in u-ni-tA-te fi-de - i con-gregiisti.

Hymnus.
VIIL

- a ,
I

I

1
I

I

a

m

e-ni Cre - 6-tor Spi-ri-tus , Men-tes t u - 6 -rum

vi-si-ta:

Im-ple su-pkr-na gra-ti - a

Quze t u cre A I

-

-

sti pkc-to- ra. Hostem repellas ldngius, Qui diceris ParBclitus, Pacdnlque dones pr6tinus: Altissimi donunl Dei, Duct6re sic te p r k ~ i o , Fons vivus, ignis, chitas, Vitdmus onlne n6xium. Et spirithlis iinctio. Per te scihmus da Patrem, T u septifdrrnis ni6nere, NoscAmus atque Filium, Digi-tus patdrnz ddxterz, Te-que utriiisque Spiriturn T u rite promissum Patris, Crediimus omni tdmpore. Serm6ne ditans glittura. Deo Patri sit gldria, Accknde lumeil sdnsibus, Et Filio, qui a n16rtuis Inftin-de am6rera c6rdibus, Surrdxit, ac Parhclito, Illfirma nostri corporis In saecu16rum s&cula. Amen. Virtiite firmails pdrpeti. Secundurn usum antiquum. Tu septif6rnlis miinere, Veni Creator Spiritus, llentes tu6rum visita: Destrz Dei tu digitus, T u rite pronlissum Patris, Inlple superna gritia Serm6ne ditans giittura. Q u z tu creasti pkctora. Accdnde lumen sknsibus, Qui ParBclitus diceris, Infiin-de am6rem cdrdibus, Donum Dei altissiri~i, Infirma nostri c6rporis Fons vivus, ignis, chritas, Virtlite firmans perpeti. Et spirithlis iinctio.

Litaniae Sanctorum.
Hostem rep6llas 16ngius, Pacdmque dones pr6tinus: Duct6re sic te prkvio Vit6mus omne nbxiunl. Per te sciamus da Patrem, KoscAmus atque Filium,

37*

Te utriiisque Spiriturn Credanlus omni tkmpore, Sit laus Patri cum Filio, Sancto simul ParAclito, Nobisque mittat Filius Charisma Sancti Spiritus. Amen.

Hrec Doxologia Sit laus, dicitur fantummodo extra Ofjcium.

\Y. Emitte Spiritum tuum, et creabiintur.

I$. Et renovhbis fhciem t e r r a
Or6nlus. . Oratio. eus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustrati6ne docuisti: da nobis in e6dem Spiritu recta sApere, * et de ejus sernper consolati6ne gauddre. Per Christum D6minum nostrum. Q. Amen.
.

+

Litania Sanctorum.

K

3j - ri

-e

e - 16 - i - son. ij. Chri-ste e-16

- i-son.

i. j

Kjr-ri- e e-16 -&son. ij. Chri-ste audi nos. i. Christe j

ex- 8udi nos. ij.

P a - ter de cae - lis Fi - li Red - 6mptor mundi Spi - ri - t u s Sanc-te Sancta T r i - ni - t a s unus

De - us, De- us, De - us, De-us,

mi-se-r6-reno-bis. mi-se-r6-reno-bis. mi-se-r6-reno-bis. mi-se-r6-re no-bis.

Sancta Ma-ri- a , o-ra pro no-bis.
Vesperale Romanum.

38*

Litaniae Sanctorum.

Sancta De i G6-ni-trix, o-ra pro no-bis. Sancta Vir-go Vir-gi-num, o-ra pro no-bis.

-

Sancte Mi-cha el, o-ra pro no-bis. Sancte Gb-bri - el, o-ra pro no-bis. Sancte Rii-pha-el, o-ra pro no-bis.

-

--

--

- --

-

Omnes sancti Ange-li et Archiinge li, o-rii-te Omnes sancti beat6rum Spirituum 6r-di-nes, o-r6-te

-

pro no- bis. pro no- bis.

Sancte Jo iinnes Baptista, o-ra pro no-bis.

-

Sancte Jo-seph, o-ra pro no-bis.

Omnes sancti Pa-tri

- brchae

et Prophk-tae, o-r5-te
C

n

I

I

..

.

pro no-bis.

Litaniae S a n c t o r u m .

39*

I I

Sancte Petre, o-ra p r o no-bis.
Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Andrea, orn. ora. Sancte Jachhe, Sancte Johnnes, ora. ora. Sancte Thonla, Sancte Jacbbe, ora. Sancte Philippe, ora. ' Sancte Bartholon~&e, ora. Sancte hlatth$e, ora. Sancte Simon, ora. Sancte Thaddge, ora. Sancte Rfathia, ora. ora. Sancte Biirnaha, Sancte Luca, ora. Sailcte hlarce, ora. 0n111es sancti Ap6stoli et Evangelistae, orite. O~nnessancti Discipuli Dbmini, oriite. Omnes sancti Innockntes, orhte. Sancte Stephane, ora. Sancte Laurenti, ora. Sancte Vincenti, ora. Sancti Fabiiine et Sebastihne, orzite. Sancti Jo5nnes et Paule, or5te. Sancti Cosma et Damidne, oriite. Sancti Gerviisi et Protisi, orhte. Omnes sancti Alhrtyres, oriite. Sancte Silv6ster, ora.
-

C ==

m ,r

- m i
I

L

m-

rn

Sancte Greghri, ora. Sancte Anll~rcisi, ora. Sancte Augusiine, ora. Sancte Hier6njme, ora. Sancte Martine, ora. Sancte NicolBe, ora. Onlnes sancti Pontifices oriite. et Confessbres, O ~ n n e ssancti Doctcires, oriite. Sancte Antbni, ora. Sailcte Renedicte, ora. Sancte Bernsrde, ora. Sancte Dominice, ora. Sancte Francisce, ora. Onlnes sancti Sacerd6tes et Levitae, oriite. O ~ n n e ssancti hlbnachi et E r e n ~ i t x , or8te. Sancta ;\faria hfagdalena, ora. Sancta Agatha, ora. Sancta LGcia, ora. Sancta Agnes, ora. Sancta Czecilia, ora. Sancta Catharina, ora. Sancta Anastiisia, ora. O m i ~ e ssanctx 'C'irgines et Viduze, orhte. Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.

Pro-pi-ti u s e s t o , par-ce n o - bis D6-mi - ne. ex-au d i n o s D6-mi- ne. Pro-pi-ti - u s e s t o , Ii b e ra n o s D6-mi- ne. A b o m n i malo, libera nos D6inine. Ab omni pecciito, libera nos D6nline. Ab ira tua, libera nos D6mine. A subitiinea et i m p r o ~ i s amorte,

-

m-

-

m

~ r

m

- -

Q*

40*

Litaniae Sanctorum.

Ab in-si - di - is

di

- 6-bo - li, li-be-ra nos D6-mi-ne.
lihera nos D6mine. Iibera nos L)6iuine. libera 110s D61nine. libera nos D6mine, libera nos D6mine. libera nos D6niine. libera nos D6mine. libera 110s D6mik1e. lihera nos D6mine. lihera nos D6mine. libera nos D6mine. libera nos D6mine. Iil~era110s D6n1ine. libera nos D6mine. libera nos D6nline. libera nos Dbmine.

Ab ira, et bdio, et omni rnala voluntzite, A spirilu fornicati6ilis, A fiiIgure et tenlpestRte, A ilagelIo terraern6tus, A peste, faille, et bello, A morte peryi.tua, P e r nivstPriulir s a n c t z incarnati6nis t u ~ , Per adv6iltuln tuum, Per nativitiitem tuam, Per baptismuin et s a n c t u r ~ jejilnium tuum, Per crucein et passibnern tuam, Per mortein et sepultiirain tuarn, Per sanctanl resurrecticiilen~tu:~ln, Per admirRbiIem ascensi6nem tuam, Per adv6ntum Spiritus Sancti Par:icIiti, In die judicii,

'

Pecca- t6 - res, te ro-g6rnus audi nos. Ut nobis parcas, te rogimus audi nos.

Ut no-bis indtil-ge- as, te .ro-g5mus audi nos.
Ut a d veram 11xnit6ntiain 110s perdiic.ere digneris, te ro.ghmus. Ut EccI6sian1 luanl sanc,tain regere et conservhre d i g n h s , te rogRlnus audi nos. Ut Domnunl Apostb1ic.um et onlnes ecclesiRsticos 6rdines ' in te rogRillus audi nos. sancta reIigi6ne conservRre digneris, te rogAmus. Ut inilnicos sanctae k2ccl6siae hunliliRre digneris, Ut regibus et pri~lcipibus christi5nis ' pacenl et veraln conc6rdianl dongre digneris, te rog;i~nusaudi nos. Ut cuncto pbpulo christihno ' pacem et ullitRteln Iargiri dignkris, te rog8mus audi nos. Vt nosinetipsos in tuo sancto servitio ' c.onf'ortRre et conservare digneris, te rogcirnus audi nos. Ut ~llentesnostras a d coclkstia desid6ria erigas, te rogirnus.

Litanize Sanctorum.

4 1*

U t dmnibus beneSact6rihus nostris sempitPrna bona retribuas, te rogRmus audi nos. Ut Bnimas nostras, ' fratruin, propinqu6runl et benefact6rurn nostrdrun~ ah zet6rna damnati6ne eripias, ' r te rogi IIIUS. Ut fructus t e r r z dare et conser\+ire dign6ris, te roghmus. Ut 6mnibus fid6libus defiinctis ' rCcluiem %ternam don5re dignbris, te rogiinlus audi nos. Ut 110s exaudire dignbris, te rogAnlus audi nos. Fili Dei, te rogRlnus audi nos.

-

-

-

Agnus De- i, q,ui tol-lis peccii-ta mundi, parce no-bis

I I

D6mi-ne.

Agnus De - i, qui tol-lis pec-ci- t a mundi,

ex-8udi nos D6mi-ne. Agnus De i, qui tol-lis pecch-ta'
I

-

-

I

mundi, mi-se-rk-re no-bis.

Christe

audi nos. Christe

ex-iiudi nos.

K9-ri e e-16 - i-son. Christe e- 16- i-son.

-

K9-ri- e e - 16 - i-son.
v

P a - t e r no-ster. secreto.

Y.

Et ne nos i n - d b c a s in

42*

Litaniae Sanctorum.

tenta-ti -6nem.

R.

Sed li-be-ra nos a ma-lo.

-

--

-

D6mi-ne ad ad-ju-vindum Confu~idhnturet revereGntur, * qui quxrunt 61iiman1 Inearn. AvertAntur retr6rsun1, et erubescant, ( p i volunt ~iiihi mala. AvertGntur statiln eru1)escentes, * qui dicunt niihi: Euge, euge. Exsiiltent et I ~ t e n t u r in te omnes qui quzrunt te: * et di@ :

me fe-sti-na. cant senlper: Magnificktur 116niinus: qui diligunt saluttire tuU 111.

Ego vero eg6nus et pauper sunl: * Deus 5djuva me. Adjutor nleus et liberator nieus es tu: * D6mine ne nlor6l.i~. G16ria Patri. Sicut erat.

nieus sperii~itesin te. Y. Esto nobis D61iline turris fortitiidinis. Fj. A f6cie ininlici. VI. Nihil proficiat inimicus in nobis. Q. Et filius iniquit5tis non appd~iatnocEre nobis. Vi. D6niine non sec6ndum peccata ilostra f5cias nobis. Fj. Neque seclinduln iniquit6tes nostras retribuas nobis. W;. Oremus pro Pontifice nostro N. 4.. D6minus c o n s e r ~ e teum, et vivificet euni, f- et beiturn fhciat eum in terra, * et non tradat eum in iinimam inimic6run1 ejus. VI. Oren1us pro beirefact6rihus nostris. Fj. Retribiiere dig~igreD61nine, -/- 6mnibus nobis bo~iafacientibus propter nomen tuum, * v i t a n ~aeternam. Amen. %. Oremus pro fid6Iibus deftinctis. F$. Requiem aeternam dona eis, D6niine, * et lux perpdtua 16ceat eis. %. RequiEscant in pace. I$. Anlen. Wj. Pro fritribus nostris abs61ltihus. Q. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, sperRntes in te.:

W;. Salvos fac servos tuos.

8 Deus .

Litaniae S a n c t o r u m .
'Vj. hIitte eis Llci~nineauxiliunl de sancto.

meanl. I$. Et clamor meus ad te veniat. X. Ddnlinus vobiscunl. I$. Et cum spiritu tuo. Orknlus. Ora tio . eus, cui prdprium est miserkri semper et pircere: shcipe deprecati6neit-1 nostram; ut nos, et omnes f6mulos tuos, quos delictdrum cat6na constringit, * miserdtio tuae pietatis clemknter abs6lvat. xiudi , qugsumus Domine, s ~ p p l i c u mpreces: j- et confitkntium tibi parce peccstis; * ut pziriter nobis iildulg6ntiam tribuas benignus et pacem. neffabilem nohis D6mine misericbrdialn tuam clembnter ostknde: ut simul 110s et a peccitis 6mnihus bnuas; * et a ycenis quas pro his meremur, eripias. D e u s , qui c~ilpn ofYblideris, pxnit6niia plac8ris: -f preces p6puli tui supplicantis propitius respice; :K et Hagella tuze iracfindiae, q u a pro pecczitis nostris merklnur, av6rte. mnipotens sempitkrne Deus , miserkre famulo tuo Pontifici nostro N.: f- et dirige eum secfiiiduni tuam clemkntianl in viam saliitis aetkrnae; * ut te donzinte, tibi plzicita ctipiat, et tota virtGte perficiat. D e u s , a quo sallcta desiddria, recta consilia, et justa sunt dpera: P da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; * ut et corda nostra mandhtis tuis dedita, et h6stium sublita forinidine, t6inpora sint tua protecti6ne tranquilla. U r e igne Sancti Spiritus reiles nostros et cor nostrum D6miae: j- ut tibi casto c6rpore servigmus, * et mundo corde placehmus. idbliunl Deus 6mnium C6nditor et Redkmptor, animzibus famul6rum fanlular~hnque tuiirum reniissi6nem cunctdrunl tribue peccatdruill: j- ut indulg6ntianl, quain semper optavkrunt, * piis supplicatidilihus consequrintur. cti6iles nostras, quksumus L)omine, aspi rando przkveni, et adjuv5ndo prosequere: -f ut cuncta nostia oratio et operiitio a te semper incipiat, * et per le ccepta finizitur. O m n i p o t e n s senlpiterne 1)eus , qui virdrum doniinaris s i ~ n u l et mortudruni, omniiimque rnisereris, quos tuos fide et dpere futiiros esse przn6scis: f- te sepplices exorhmus; ut pro quibus

x. Ddmine estiudi oraticinem

$. Et de Sion tukre eos.

D

I+

0

A

44*

Litarriae Sanctorum.

effiindere preces decrdvimus, quosque vel praesens s&culum adhuc in came retinet, vel fut6rum jam exfitos c6rpore susc6pit, * intercedkntibus Bmnibus Sanctis tuis, pietBtis tuae clemdntia, 6mnium delict6rum su6ruii1 vdniam conseclu5ntur. Per D6minurn nostrum Jesum Christunl F i l i u ~ ntuum: j- qui tecunl vivit et regnat in unitAte Spiritus Sancti Deus, * per dmnia sgcula saecul6ruln. Fj. Amen. 3.D6minus vobiscum. 6. Et cum spiritu tuo.

Y.

Ex-hu-di - at nos

om-ni- po - tens

et mi - s6 ri - cors

-

Y. Et

f i - d 6 - l i - u m 6-ni-mae per m i - s e - r i - c 6 r - d i - a m

De- i

re-qui - &scant in pa-ce.

@. A-men.

Antiphonae et Versiculi
pro Commemoratione Sanctorum.
1. Pro uno Martyre.
Ant.

Extra Ternpus PasQale.
9
I

VII1. G 4

{

1-

n

J
L

I

I

I

ste Sanctus*pro lege De-i su - i cert5-vit usque

ad mor-tern, et a verbis im-pi - 6-rum non timu-it:

-

fundh-tus e-nirn e rat supra firmam pe-tram. M. Gldria et hon6re coronbsti eum, D6nline. 4. Et constituisti eum super 6pera mbnuum tubrum. Pro Martyre et Ponti'Jce. Oratio. nfirmit8tem nostram rbspice, omnipotens Deus: f' et quia pondus prdprie acti6nis gravat, * bePti N. Mdrtyris tui atque Pontificis interc6ssio gloridsa nos pr6tegat. Per Ddminum. AIia Oratio. D e u s , qui nos beAti N. Mbrtyris tui atque Pontificis Annua so. lemnitiite lztiiicas: $ concede propitius; ut cujus natalitia cdlimus', *-de ejiisdem dtiarn protecti6ne g a u d e h u s . Per D6minum.

-

I

2"*

Antiphonse et Versiculi

Pro Martyre tantum.

Oratio.

raesta, qu5sumus olllnipotells Deus: f ut qui bejti N. MBrtyris tui natalitia cblimus, * intercessibne ejus in tui n6minis arn6re robordmul-. Per D6n1inum.

P

Alia Orafio.
intercedente Petrzsta, quksumusaolnniyotens Deus: -finutmente. Per in beiito N. Miirtyre tuo, et cunctis adversithtibus liberemur cdrpore, * a pravis c,ogitatibnibus mund6mur D6minum.

In Laudibus.
r "+ I

3

,

1

r

r
I

Q
Ant.

- n a ui o

I

- dit *

ii-ni-mam su-am in hoc mundo,

in vi-tam ae- tkrnam cust6 -dit e-am. Y. Justus ut palma flordbit. I$. Sicut cedrus Libani multipliciibitur.

F n -n-

QyI

-{ , r J

In 11. Vesperis.
I I
I
L
I

n n 3
I

l W n n

n

I

ut vult ve-ni-re post me,
n
I
I

* ribneget

semet-ipsum,

n q rn n n J n n et tol-lat cru-cem su -am, et sequa-tur me. P3. J u s t ~ l sut palina florkbit. I$. Si-cut cedrus Libani multiplic6bitur.
I

1

1

2. Pro pluribus Martyribus.
Ant.

Extra Temp. Pasct),
P

VIII. G

n
d

I

1,

n

--

n

I I

i i

r

'

a

n

I

I

- st6-rum

est e-nim

* re-gnum c e - 16-rum,

qui

I

m

pro Commemoratione Sanctorurn.

3 *+

t-------con-temp-s6- runt vi -tam mun-di, et per-ve-nk-runt

Er+-"
I I

dl+. I '

m

-I I

ad pr&mi

-a

'

I

-

n

1

-

n ,

t

regni,

et la-vk-runt sto-las su

kias ,-

in siin

- gui - ne

Agni.

V. Laetanlini in Diir~iiiio,et essult6te justi.

9. Et

gloriiinlini onlnes recti corde.

B sumus ~Per i1)6111inui11. 6m ;le, festa toedntur: * et eGruni cornnlfildet oriitio venerhnda.
S non fuerint Pontl$ces. i
Oratio.

Oratio. eatdrum illiirt~rrurnpal-itcryue Poiltific,unl N. et N. nos, q u s -

Pro pluribus Martyriblrs Pontrjicibus.

D

eus, qui nos concddis sanct6rurn Mgrtyrum tubrum N. et N. natalitia c6Iere: -f da nobis in ztdrna beatitlidine * de edrum societhte gaudhe. Per D6nlinum.
Alia Oratio.

D mus

eus, qui nos Annua sanct6rum MAl-tyruin tu6run1 N. et N. solemnithte I ~ t i f i c a s : concede propitius; ut quorum gaud&-f mdritis, * accendhmur exdnlplis. Per Ddminutn.

In Laudibus.
Ant.
1
L .

r ( '

eC,
I

estri ca-pil-li cd-pi-tis

* omnes nume-r6-ti

sunt:

no li te ti-m6-re:

- -

mul-tis pas-s6-ri-bus me-li 6-res

-

Antiphonae e t Versiculi
-

e-stis vos. 3.Exsultiibunt Sancti in gl6ria. I. LxtabCintur in cubilibus suis. ).

In
Ant.

Y. Vesperis.
I

au-dent in cm

- lis * ii-ni-mae Sanetb-rum,
n

qui

Chri - sti ve-sti gi - a

-

4

sunt s e - cli -ti:

e t qui - a pro

e

- jus

a-m6 re

-

.
siingui-nem s u

-

u m fu d6-runt,

-

id- e - o cum Chri-sto e x - slil-tant si - ne r5. Exsultiibunt Sancti in gl6ria. I$. Laetablintur in cubilihus suis.

fi-ne.

3. Pro uno e t plur. Martyribus. Temp. Pasct)ali.
Ant.

-[ +
n = u x p!rp6- t u
q

In I. Vesperis.
n
q

I. g

Li +
D6-mi-ne :

-a *

lu - &-bit

I

J

n

a

1

+
n
I
I

n

'.

L

d
1 I

Sanctis

tu

I

is,

I

et

ae t b n i

-

I

-

r( n n t a s temporum,
n

pro Commemoratione Sanctorum.

5 **

al-le lu-la. \;re Sancti et justi in D6inino gaude'te, alleliiia. I. Vos elkgit Deus in h~redit6te1n ). sibi, alleliiia. Orationes pro uno et plur, Mart., ut extra T. Pasch. I** vel3**

-

In Laudibus,
Ant. 1. D 2
I
I

I

I

F 7
m

cum co-r6 - nis

I I

d

1

+A

v

qui-bus co-ro-nii-vit e - os D6-mi-nus

I I

=

2

-

7

-

in

di

-

e

- so-lemni I I

tii - tis

et lae - ti

- ti -

se, -

=

11-le - 1 6 - i a , al-le-lli-ia. T$. Preti6sa in conspdctu Dbn~ini,allelttia. Ejl. Mors Sanct6rum ejus, alleliiia.
VIlI. G !
Ant.

+:-'+

q ,

r

= =

?

! !

I

.
-y

I I

II 1 .
I

I

anc-ti et justi

* in

D6mi-no gaud&-te, alle-16-ia:

vos e-18-git De- us in hae-re-di-ti-tern si-bi, al-le-1G-ia. Y. Preti6sa in consp4ctu Dcimini, alleliiia. 9. Mors Sanct6rurn ejus, alleliiia.

6**

Antiphonae et Versiculi

4 Pro Confessore Pontifice. .
(Pro Doctore vide num. 5.)
Ant.

[ .
a-ckr-dos et P6n-ti- fex,

I

I.

D

n

-

n

m

* et

vir-tli-turn 6-pi fex,

-

-

pastor bone in pb-pu-lo:

o - r a pro no-bis D6mi-num.

x. Arn5~ileum D6rninus, et orniivit
qi. Stolam gl6riae induit eunl.

eurn.

+ ut beAti Confess6ris Da,tuiquksurnus ornnipotens Deus: sol6innitas, * N. devoti6nem atque Pontiticis vener8nda et
nobis Bugeat et sal~item. Per Dbminum. Alia Oratio. xAudi, quksuinus D6illine, preces nostras, quas in beiiti N. Confessbris tui atque Pontificis sole1nnit5te def6rinius: t et qui tibi digne meruit famulAri, ejus intercedentibus meritis, * ah 6mnibus nos abs6lve pecciitis. Per Dbminum.

Oratio.

E
A I.

t

D

+ [
u

In Laudibus.
I
I

m

-

ge,

* serve
I

" n L bo-ne et fi-d6

rn

I

=

lis, qui - a

I

in
I

L

I

" --

1 - 1 1
I

d

CL

pauca fu- i- sti

fi d6 - lis, supra multa t e consti-tu-am,

-

!

-I

D

r

-

n

--m ,

pro Commernoratione Sanctorum.

7"*

tr

1

1

1

L

di-cit D6-mi-nus. T. P. Al-le- lli-ia.

X. Justuni ded6sit D6minus per vias rectas. ( T . P. Allel6ia.) 8. Et ostkndit illi regnum Dei. (T. P. Allelilia.)
A". 1. D 2

[ ------

In 1 . Vesperfs. 1 1

:-m5-vit e - um ~ 6 m i - n u r * or-nd-vit e et

&P

m

-I I

-

urn:

-E

1 I

I -

-

It

n

sto- lam gl6 n n / m m m pa-ra-di- si co-ronii-vit e - urn. T. P. AI-le- lii- ia. 3.Justum dediixit D6minus per vias rectas. (7'. P. Allel6ia.) fi. Et ostendit illi regnum Dei. (T. P. Allel~ia.)
I I
I

, n ,

I
I

n

I

I

I

Pro Surnrno Pontifice.
In 1 . Vesperis. 1
1. f

-{

D

n

-

n b * i :

I

1 n-" --- -

= -

um es-set summus P6n-ti - fex,

* ter-re - na

non

+

m6 - t u - it: sed ad ca-lesti - a regna glo-ri- 6-sus migr5-vit.
I
I

n r n ." a7'. P. Al-le - Iti-ia. %. Justum dedilxit D6minus per vias rectas. (T. Allelliia.) P. I$. Et ostendit illi regnum Dei. (T. P. Allel6ia.)

Antiphonae et Versiculi

5. Pro Doctore.
Ant.

-

In utrisque Vesperis.
I

Doctor 6p7time, Eccl6-si - ae sanctz lu-men,

*

-

di- vi-nae le-gis
I

a-mh- tor:

depre-c&re pro no-bis Fi- li

- urn De - i. T.P. Al-le-lii-ia.

* Nomina

Doctorum Ecclesitr.

Be-da Le-o Pe-tre Thoma

Ambrb-si An - selme Ba - si- li

Ber-nhrde Cy - ril-le Fran-ci-sce

Greg6-ri Hi-lh-ri Jo-hnes

Hie-r6- nyme

Bonaventii-ra

Jo - hnnes Chry- sd-sto-me.

pro Commemoratione Sanctorum.

9**

In I. Vespcris. F;. Ailliivit euiil Dill~~inus, orniivit euln. (T. AllelGia.) et P. Q. Stolam g16ri,r induit eum. ( T . P. Allelilia.) In I/. Vesperis.

Y. J i ~ s t u ~ i ~ deduxit D6minus per rias rectas. ( T . R Alleluia.) 8.