Está en la página 1de 2

Y yo...

¿qué puedo hacer?


Practica aquello que piensas
1.Finanzas   y   seguros   éticos.   No   les   hagas   el   juego   a   quienes   han   provocado   esta   situación.  
Deposita  tus  ahorros  en  entidades  de  ahorro  ético  y  elige  cooperativas  de  seguro  solidario.  Se  basan  en  la  
transparencia,  criterios  sociales  y  solidarios.  
 
2.Consumo...  Responsable.   Rechaza   la   compra   de   cosas   innecesarias.   Existen   redes   y   lugares  
de   intercambio   de   objetos,   servicios   y   conocimientos   en   barrios   de   tu   ciudad.   Evita   los   grandes   centros  
comerciales,  compra  cercano  y  refuerza  la  economía  local.  
 
...   Ecológico.   Acércate   a   las   cooperativas   de   consumo   ecológico,   fomentan   los   vínculos   campo-­‐
ciudad,   los   desplazamientos   cortos   de   los   productos   y   la   agricultura   local.   Promueven   los   alimentos   de  
temporada  y  de  calidad,  rebajan  el  uso  de  productos  químicos,  crean  puestos  de  trabajo...  
 
...  Sostenible.   Fomenta   el   reciclaje   y   reduce   el   gasto   energético.   Pequeñas   cosas   como   reducir   los  
envases  comprando  productos  frescos,  priorizar  lo  que  puede  durar  más,  el  ahorro  del  agua,  las  bombillas  
de  bajo  consumo  o  un  buen  aislamiento  térmico  reducen  el  gasto  energético...  ¡y  monetario!  
 
3.  Vivienda.  Hoy  día  hay  1,5  millones  de  viviendas  nuevas  vacías  y  demasiada  gente  sin  casa  o  que  casi  
no  puede  pagar-­‐   la.  En  nuestras  manos  está  reivindicarlas.  Con  las  viviendas  de  uso  se  rebaja  el  precio  y  se  
combate  la  especulación.  Opta  siempre  por  rehabilitar  en  lugar  de  construir  una  nueva  vivienda.  
 
4.  Recuperación  de  empresas.  Ante  el  alud  de  cierres  de  empresas,  el  cooperativismo  es  un  
modelo   ha   tener   en   cuenta   para   mantener   los   puestos   de   trabajo,   salarios   más   justos,   y   democratizar   la  
vida  de  la  empresa.  
 
5.   Comparte.   Hay   muchas   pequeñas   cosas   que   hacemos   cotidianamente   que   podríamos   hacer   de  
forma  compartida.  El  transporte  es  buen  un  ejemplo  de  ello.  
 
6.   Ocio   y   Tiempo   Libre.   La  cultura  también  ha  sucumbido  a  la  mercantilización.  Pero  en  muchos  
barrios  y  pueblos  el  tejido  asociativo  y  comunitario  ha  conseguido  generar  espacios  de  encuentro,  donde  la  
cultura  popular  ha  ganado  protagonismo.  Apaga  la  tele,  sal  a  la  calle,  participa  en  ocio  creativo  y  gratuito.  
¡Gasta  poco  y  pásalo  bien!  
 
7.  Construye  La  Supererre.   Resituar,  reducir,  reciclar,  reutilizar,  reflexionar,  reparar,  rechazar,  
repartir,...  de  esta  manera,  le  damos  un  respiro  al  planeta,  que  no  puede  sostener  nuestro  ritmo  actual  de  
producción  de  objetos  y  residuos.    
Eta nik...
zer egin dezaket?
Praktikan jarri pentsatzen duzuna
1.Finantza   eta   aseguro   etikoak.    Ez  iezaiezu  irabazi  gehiago  eman  egoera  hau  sortu  dutenei.  
Jar   itzazu   zure   aurrezkiak   banketxe   etikoetan   eta   hautatu   elkartasuna   sutatzen   duten   aseguru-­‐
kooperatibak.  Haun  oinarriak  gardentasuna,  irizpide  soziala  eta  elkartasuna  dira  
 
2.Kontsumitu   ezazu...   zentzuz.  Ez  erosi  behar  ez  dituzun  gauzak.  Zure  hiriko  auzoetan  badira  
objektuak,   ezagutzak   zein   zerbitzuak   elkartrukatzeko   sareak   eta   tokiak.   Saihestu   itzazu   merkatalgune  
handiak  erosketak  egiterako  orduan,  gertuko  dendetan  erosi  eta    tokiko  ekonomia  indartzen  lagundu.  

...   Ekologikoa.   Hurbildu   zaitez   kontsumo   ekologikoko   kooperatibetara,   hiri-­‐baserri   lokarriak,  


produktuen   hurbiletiko   garraioak   eta   tokian   tokiko   nekazaritza   sustatzen   dituzte.   Sasoiko   eta   kalitatezko  
produktuen  salerosketa  bultzatzen  dute,  produktu  kimikoen  erabilera  gutxitzen  dute,  lanpostuak  sortzen  
laguntzen  dute….  

...   Iraunkorra.   Birziklapena   eragin   ezazu   eta   energia   kontsumoa   gutxitu.   Keinu   txikiak,   esaterako  
produktu   freskoak   erosi   ontzien   erabilera   murrizteko,   edo   eta   iraupen   luzea   duten   gauzak   erostea  
lehenetsi,   ura   aurreztu,   kontsumo   baxuko   bonbillak   edo   etxeko   isolamendu   termiko   ona   edukitzea,  
kontsumo  energetikoa  murrizten  dute  eta…baita  ekonomikoa  ere!  
 
3.  Etxebizitza.   Gaur  egun,  estatu  mailan  eraiki  berri  diren  1,5  milioi  etxebizitza  hutsik  daude,  artean,  
jende   gehiegi   dago   etxebizitzarik   ez   duena   edo   ordaindu   ezin   dezakeena.   Gure   eskuetan   dago   hoien  
eskakizuna  egitea.  Erabilera-­‐lagapeneko  etxebizitzen  bidez,  prezioa  murrizten  da  eta  espekulazioari  aurre  
egiten  zaio.  Etxebizitza  berri  batean  sartzea  baino,  hautatu  ezazu  zaharberritzearen  aukera.  
 
4.Enpresen   suspertzea.   Enpresen   itxiera   kopuruari   aurre   egiteko,   kooperatibismoa   kontutan  
izateko   eredua   da.   Honekin   lanpostuak   mantentzen   dira,   soldatak   duinagoak   dira   eta   enpresaren   barne-­‐
bizitza  demokratikoago  egiten  da.  

5.Partekatu.  Badira  egunero  egiten  ditugun  milaka  gauza  txiki  beste  inorekin  partekatu  ditzakegunak.  
Garraioa  horren  adibide  argia  da.  
 
6.  Aisialdia.   Kulturak  ere  merkantilizazioari  men  egin  dio.  Baina  auzo  zein  herri  txiki  askotan,  hainbat  
gizarte  ekimenek,  elkarguneak  sortu  dituzte,  zeinetan  herri  kulturak  garrantzia  hartuz  joan  dena.  Telebista  
itzali  ezazu,  irten  kalera,  sormenezko  eta  dohako  aisiaz  gozatu.  Gutxi  gasta  eta  ondo  pasa!  
 
7.  Super  bir-­‐a  eraiki  ezazu.  Birziklatu,  berrerabili,  birkokatu,  birgaitu,  berreskuratu,  berraztertu,  
...   modu   honetan,   lurrari   atseden   hartzen   uzten   diogu,   jasan   ezinean   bait   dabil   zaborra   eta   objektuak  
ekoizteko  gure  erritmo  hau.