IES Cotes Baixes

Departament Didàctic Grec-Llatí

Lingua Latina 1 Sexta probatio (Capitula XI-XII) Praenomen et nomen: ____________________________________________________________________________________________

1. Responde questiones texti quem audivisti a. Cur Marcus militare vult? b. Quomodo arma facit puer? c. Quomodo armatus est Miles Romanus? d. Cur Syra irata est? e. Cur Marcus fugit? 2. Comple verba Aemilius, Marci et Quinti avunculus, q___ in Germania militat, hodie est in villa prope Tusculum, ubi pueri cum parentibus suis habitant. Aemilia, mater Marci et Quinti, fratr__ suum adesse gaudet. Pueri Aemilium interrogant: “Cur in Germania habit___, avuncule?” Aemilius: “Magnus est exercit__ Romānus in Germania” inquit Aemilius “qui contra host___ pugnat; in eo exercit__ sum miles.” Marcus: “Quo in oppido habitas, dum in Germania mīlit___ ?” Ridens respondet Aemilius: “Non in oppido, sed in castr_____ habito. Castra sunt oppida milit___. Habito in magnis castris mille passus a fine imperi___.” 3. Comple textum vocabulis quae absunt peditum pedes gladiis militare tempus militibus castris castra impetum passuum Aemilius: “In castris nostris sex milia _________ equitumque habitamus.” Marcus: “Num feminae et pueri cum _______ habitant?” Aemilius: “Nullae feminae aut pueri in _______ habitant cum militibus, quia nec feminae nec pueri _______ possunt. Circum castra fossa lata est et vallum duo milia _______ longum et prope decem ______ altum. Quattuor portae per vallum in ______ ducunt, sed cum hostes castra oppugnant, portas claudimus et vallum ascendimus. Pila in hostes iacimus et, si necesse est, ________ castra defendimus aut ipsi _______ facimus in hostes. Sed hoc satis est. Iam ______ est me Romam ire.” 4. Tua lingua hispanica aut catalana has latinas sententias rursus scribe Rhenus ac Danuvius flumina, quae Germaniam ab imperio Romano dividunt, fines imperii nostri sunt. Germania non solum armis defenditur, sed etiam altis montibus, magnis silvis atque altis fluminibus. 5. Latine has hispanicas sententias rursus scribe El varón romano tiene tres nombres Els soldats romans són més forts que els enemics Los germanos son hombres bárbaros que habitan Germania.

IES Cotes Baixes

Departament Didàctic Grec-Llatí

6. Emenda decem errores texti Cornelio via latina Roma Tusculum it. In via Latina militis Romanus, qui ipse Romam Tusculum it, Cornelium post se venire audiunt. Miles, quae in sole ambulat, fessus est, quia arma grave fert. Cornelius dominus, qui equos vehitur, non est fessus, sed fessus est equitatus qui dominum gravis vehit. Itaque equites Cornelii non currit, sed ambulat, nam Cornelius non verberat equum suum fessum. 1. non Cornelio sed Cornelius 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10.... 7. Etimologia: scribe tua lingua duo vocabula a lingua latina derivata Exemplum: verto, vertis, vertere ► vertedero, convertir, invertir, diversió, pervertit, advertència equus / pono, ponis, ponere / claudo, claudis, claudere

IES Cotes Baixes

Departament Didàctic Grec-Llatí

Lingua Latina 1 Sexta probatio (Capitula XI-XII) SOLUTIONES ___________________________________________________________________________________

1. Responde questiones texti quem audivisti a. Quia milites romanos fortes esse putat b. Arcum facit ex ramo et linea; etiam sagittas facit ex ramis tenuibus c. Miles Rmanus gladio et pilo armatus est, non arcu et sagittis. d. Quia sagittam Marci prope caput Iuliae volare videt e. Marcus fugit quia Syram accurrere videt 2. Comple verba Aemilius, Mārcī et Quīntī avunculus, quī in Germāniā mīlitat, hodiē est in vīllā prope Tūsculum, ubi puerī cum parentibus suīs habitant. Aemilia, māter Mārcī et Quīntī, frātrem suum adesse gaudet. Puerī Aemilium interrogant: “Cūr in Germāniā habitās, avuncule?” “Magnus est exercitus Rōmānus in Germāniā” inquit Aemilius “quī contrā hostēs pugnat; in eō exercitū sum mīles.” Mārcus: “Quō in oppidō habitās, dum in Germāniā mīlitās?” Rīdēns respondet Aemilius: “Nōn in oppidō, sed in castrīs habitō. Castra sunt oppidum mīlitum. Habitō in magnīs castrīs mīlle passūs ā fīne imperiī.” 3. Comple textum vocabulis quae absunt Aemilius: “In castrīs nostrīs sex mīlia peditum equitumque habitāmus.” Mārcus: “Num fēminae et puerī cum mīlitibus habitant?” Aemilius: “Nūllae fēminae aut puerī in castrīs habitant cum mīlitibus, quia nec fēminae nec puerī mīlitāre possunt. Neque iīs licet castra intrāre. Circum castra fossa lāta est et vāllum duo mīlia passuum longum et prope decem pedēs altum. Quattuor portae per vāllum in castra dūcunt, sed cum hostēs castra oppugnant, portās claudimus et vāllum ascendimus. Pīla in hostēs iacimus et, sī necesse est, gladiīs castra dēfendimus aut ipsī impetum facimus in hostēs. Sed hoc satis est. Iam tempus est mē Rōmam īre.” 4. Tua lingua hispanica aut catalana has latinas sententias rursus scribe Germania no només es defen amb les armas, sinò també gràcies als seus altes monts, les seues grans selves i llargs rius. Los ríos Rhin y el Danubio, los cuales dividen Germania del Imperio Romano, son las fronteras de nuestro imperio. 5. Latine has hispanicas sententias rursus scribe Viro romano tria nomina sunt Milites romani fortiores sunt quam hostes Germani sunt homines barbari qui Germaniam incolunt

IES Cotes Baixes

Departament Didàctic Grec-Llatí

6. Emenda decem errores texti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. non Cornelio, sed Cornelius non militis, sed miles non Romam, sed Roma non audiunt, sed audit non quae, sed qui non grave, sed gravia non equos, sed equo non equitatus, sed equus non gravis, sed gravem non equites, sed equus

7. Etimologia: scribe tua lingua duo vocabula a lingua latina derivata Exemplum: verto ► vertedero, convertir, invertir, diversió, pervertit, advertència equus: equestre, equino, equitación ponere: proponer, anteponer, deponer claudere: claustro, claudicar, claustrofobia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful