Está en la página 1de 12

HISTORIA DO ISLAM (s.

VII – XV) CADRO CRONOLÓXICO

s. IV
384 – 502 – Periodo de paz entre
s. V o Imperio Romano e os persas.

Mediados do s. V – Unificación da tribo de Kinda (Arabia).

s. VI
502 – 603/628 – Periodo de
guerras entre Bizancio e os
persas.

540 – Morte de Imru ‘l Qays, derradeiro soberano da tribo


de Kinda.

570 – Ano do nacemento de Muhammad segundo a


tradición.
575 – Invasión sasánida do sul de Arabia, que se convirte
nun protectorado persa.

s. VII

610 – Primeira revelación de Allah a Muhammad.


613 – Inicio da predicación de Muhammad.

619 – Muhammad en Ta’if e Yatrib.


620 – Pacto de Aqaba.
622 – Héxira.
622 – 627 – Primeiro periodo de Muhammad en Medina.
- 624 – Batalla do pozo de Badr.
- 625 – Expedición de Abu Suyfan contra Medina. Batalla
de Uhud.
- 627 – Resistencia de Medina a un asedio por parte dos
mecanos, dirixidos por Aby Suyfan.
628 – 632 – Segundo periodo de Muhammad en Medina.
- 628 – Peregrinación de Muhammad á Meca. Pacto de
Hudaibiyya.
- 629 – Peregrinación dos musulmáns á Meca. Fracaso
dunha expedición militar musulmana contra os Gassanís.
- Finais de 629 – Expedición de Muhammad cara a Meca,
onde entra pacificamente en xaneiro de 630.
- 631 – Gran peregrinación dos musulmáns á Meca.
- 632 – “Peregrinación do adeus”. Morte de Muhammad.
s. VII

CALIFAS RASIDUN 632 – 661

Abu Bakr – 632 – 634


632 – 633 – Guerras da Ridda.

‘Umar b. Al-Khattab – 634 – 644 636 – Batalla de Yarmuk.


637 – Batalla de Qadisiyya.
637 – Institución da era musulmana. 638 – Toma musulmana de
Damasco e Xerusalén.
639 – 642 – Conquista islámica
de Exipto (642 – Rendición de
Alexandría).

‘Utman – 644 – 656

649 – Toma de Chipre.

Alí e a fitna – 656 – 661


656 – Batalla do camelo.
657 – Batalla de Siffin.
658 – Matanza de Nharawan.

O REINO OMEIA 661 - 750


Mu ‘awiiya – 661 – 680
669 – Asedio de Constantinopla.
670 – Ocupación islámica da
África bizantina. Fundación de
Qairwán.

Yazid I – 680 – 683


Hussain en Karbala.
Zubayr na Meca.

Mu ‘awiiya II – 683

Marwan b. al-Hakam – 683 – 885

‘Abd al-Malik – 685 – 705


690 – Victoria sobre o rebelde Ibn al-As’at en Kufa. Toma de Cartago.
691 – Remate da mesquita da Rocha en Xerusalén.
692 – Toma da Meca (Zubayr).
696 – Sistema monetario islámico.
s. VIII (primeira metade)
Al-Walid – 705 – 715
709 – Toma de Bujara.
711 – Conquista de Samarkanda
e Kabul. Invasión do Sind e toma
de Multan.
711 – Tariq na península Ibérica.
Batalla de Guadalete.
713 – Musa en Narbona.

Sulayman – 715 – 717

Omar II – 717 – 720

Yazid II – 720 – 724

Hisam – 724 – 743

732 – Batalla de Poitiers.

Marwan II – 744 – 750

750 – Batalla do Gran Zab. Triunfo dos abbasís.


s. VIII (segunda metade)

s. VIII – IX – Iraq: principal centro de comercio do mundo


islámico.

IMPERIO ABBASÍ 750 – 1258


[IMPERIO ABBASÍ ATA AL-MUTAWAKKIL – 750 – 861]

Abu al ‘Abbas al-Saffah – 750 – 754

Abu Ya ‘far al Mansur “o Victorioso” – 754 – 775


755 – Asasinato de Abu Muslim 756 – Al-Andalus omeia

761 – Rustemís en Tahert


762 – Revoltas si’ís en Medina e Basra.

Al-Mahdi – 775 – 785

778 – 780 – Revolta de al-Muqanna.

Al-Hadi – 785 – 786

Harun al-Rasid – 786 – 809


s. IX 788 – 974 – Idrisís (capital: Fez).
803 – Caída dos Barmequís. 799 – Concesión de autonomía
aos aglabís, gobernadores de
Ifriqiya (capital: Qayrwan).
Aglabís: 800 – 909.
809 – 813/19 – Guerra civil.
Al-Ma’mun – 813 – 833
820 – 872 – Independencia do
Khorasán, Irán oriental e
Afganistán baixo os tahirís
(capital: Nisapur).

831 – Conquista aglabí de


Al-Mu’tasin – 833 – 847 Palermo.
s. IX (segunda metade)

Al-Mutawakkil – 847 – 861

FRAGMENTACIÓN DO IMPERIO ABBASÍ 861 – 1050


869 – 883 – Revolta dos zany. 868 – Conquista aglabí de
Malta.
s. X – XI – Iraq e o Golfo Pérsico perden importancia
comercial a favor do Mar Vermello e Exipto, pasando 878 – Conquista aglabí de
Alexandría a ocupar a praza de Bagdad. Siracura.

868 – 905 – Tulunís en Exipto.

872 – 902 – Sustitución da


dinastía tahirí pola irania dos
saffarís

894 – 1030 – Qármatas en


Bahrayn.

FRAGMENTACIÓN DO IMPERIO ABBASÍ


s. X

902 – Execución do saffarí ‘Amr en Bagdad. 902 – 999/1004 – Imperio samaní.

904/905 – Bagdad recupera o control de Exipto.


909 – 969 – Fatimís en Ifriqiya.

929 – 1031 – Califato de


Córdoba.
935 – Creación do cargo de Amir al-Umara, xefe de xefes, 935 – 969 – Ijsidís en Exipto.
confirmación legal da feudalización do califato abbasí.

945 – Os buwaís invaden Bagdad.


BUWAÍS EN BAGDAD – 945 – 1055

969 – Os fatimís toman Exipto.


962 – 1186 – Imperio gaznávida.
Dende 999, os gaznávidas
suceden aos samanís nas rexións
ao sul do Oxus.
CALIFATO OMEIA DE CÓRDOBA 929 – 1031 CALIFATO FATIMÍ 910 - 1171
952 – Toma de Fustat polos
India: Mahmud de Ghazna (998 – 1030). fatimís. Fundación de Al-
Mansuriyya, logo al-Qahira.
973 – Traslado da capital fatimí a
O Cairo.
Al-‘Aziz – 975 – 996
972 – 1161 – Zirís en Ifriqiya,
independentes dende 1041.

OS TURCOS SELYUQÍS 1055 - 1194

1040 – Os turcos Tugril Beg e Chagri Beg derrotan aos


gaznavís, pasando a ser soberanos do Khorasán.
GRANDES SELYUQÍS – 1038 – 1063
Tugril Beg – 1038 – 1063
1050 – Toma de Isfahán por Tugril Beg.
1055 – Tugril Beg en Bagdad.
1058 – Tugril Beg recibe do califa o título de “rei dos
emires do este e do oeste”.
1059 – Revolta entre as tropas turcas de Irán, dirixida por
Ibrahim b. Inal. > O si’í al-Basari toma Bagdad
aproveitando a ausencia de Tugril, que acudira a sofocar
a revolta.
Alp Arslam – 1063 – 1072
1064 – Os selyuqís entran en Xeorxia e toman Ani, antiga
capital de Armenia, e Kars.
1071 – Batalla de Manzikert. 1071 – 1307 – Selyuqís de Rum.
Malik Shah – 1072 – 1092 1077 – Toma de Nicea polos
selyuqís, conquistada en 1097
polos cruzados.
1118 – 1192 – ZENXÍS en Iraq.

1234 – Derrota dos selyuqís


fronte aos mongois en Kozadag.
s. XI

MAGREB - s. XI – Decadencia política dos estados


musulmáns do Mediterráneo occidental. Crecente poder
de Pisa e Xénova. Conquista normanda de Sicilia.

1014 – Independencia de Hammad (en Qala’a).

1031 – Extinción do califato de


Córdoba.
- Al-Andalus. Primeiras taifas
(1031 - 1086)
- ZIRÍS (972/73 – 1152) [Emires dos fatimís do Cairo dende
972; independentes dende 1041] - Selyuquís (1038 – 1157)

- HAMMADÍS (1014 – 1152)

Invasións hilalís no Magreb oriental (dende 1051).

1055 – Tugril Beg en Bagdad.


- ALMORÁVIDES (1056 – 1147)

1060 – 1106 – Yusuf ibn Tasufín 1060 – Conquista normanda de


1062 – Fundación de Marrakech. Sicilia.

1071 – Batalla de Manzikert.


- Selyuquís de Rum (1071 – 1307)
1073 – Visir Badr en Exipto.

1085 – Rendición de Toledo a Afonso VI.


1086 – Batalla de Zalaca.
1088 – Batalla de Aledo.
- Dominio almorávide en Al-Andalus (1088 – 1140).
1090 – Deposición do rei de Granada polos almorávides.
1091 – Ocupación almorávide de Sevilla.

1094 – Badajoz.
1096 – Desembarco dos
cruzados en Constantinopla.

1099 – Reino de Xerusalén.


s. XII 1100 - 1118 – Balduino.

[ Almorávides - 1056 – 1147 ]


1102 – Ocupación almorávide de Valencia.
1106 – 1143 – Alí ben Yusuf
1110 – Ocupación almorávide de Zaragoza, conquistada
en 1119 por Alfonso o Batallador.

- ALMOHADES (1121 – 1269)


- ZENXÍS (1128 – 1194)
1130 – Monarquía normanda en
Sicilia.

1136 – Saqueo xenovés de


Bugía.

- Al-Andalus. Segundas taifas (1140 -).

1144 – Toma de Edesa por Zenxi. > IIª Cruzada (1147-49).


1145 – Desembarco almohade en Al-Andalus.
1147 – Toma de Marrakech polos almohades.
Fin do imperio almorávide.

1152 – Fin dos hammadís.

1167 – Nacemento de Tejmundin


(Gengis Kan).

1170 – Capital almohade en Sevilla. - AYYUBÍS en Exipto (1171 – 1250)

- Dinastía Ghorida (1186 – 1206).


INDIA

1195 – Batalla de Alarcos.


s. XIII SULTANATO DE DELHI 1206 – 1526
- Merinís – (1195 – 1465)
1202 – Ocupación alhomade das Baleares. 1206 – Tejmundin proclamado
“kan universal” como Gengis
Kan, “fillo do Ceo”.

1212 – Batalla das Navas de Tolosa.


DECADENCIA DO IMPERIO ALMOHADE 1215 – Saqueo mongol de Pekín.
Incursións hilalís no Magreb.

1220 – Derrota do sha de


Corasmia por Gengis Kan.

1228 – Al-Andalus. Terceiras taifas. [Granada: ata 1492]. 1227 – Morte de Gengis Kan.
- HAFSÍS (Túnez) – (1228 – 1574) - Khanato de Cagatai (1227 –
1229 – Conquista catalana de Mallorca, Menorca (1232), 1369).
Ibiza (1235) e Valencia (1238). - Ogodei (1229 – 1241). MONGOIS
1231 – Invasión mongola de
Corea.
1236 – Conquista de Córdoba por Fernando III. - Horda de Ouro (1236 – 1502).
- AL-WADÍS (Tlemcén ou Tremecén) – (1236 – 1554) - Turegene Khatun (1241 – 1246)
- NASRÍS de Granada (1238 – 1534) e Guyuk (1246 – 1248). MONGOIS
- Mamelucos BAHRÍS (1250 –
1246 – Pacto entre os nasrís e Castela. 1382).
1248 – Merinís en Fez. Toma de Sevilla por Fernando III. - Mongka (1251 – 1259), Gran
Kan.
1253 – Iljanato en Irán (Hulagu).
- Iljanato de Persia (1256 – 1335).
1257 – Toma de Alamut por
Hulagu.
1258 – Toma de Bagdad polos
mongois.
- Kubilai en China (1259 – 1294)
1260 – Batalla de Ayn Djâlût.
1264 – Traslado da capital
1269 – Merinís en Marrakech. mongola de Karakorum a Pekín.
1270 – Tratado comercial de Francia cos hafsís.
1271 – Viaxe de Marco Polo.
1276 – Fez Nova (merinís).
- Halgís en Delhi (1290 – 1320).

1291 – Toma de Acre polos


mamelucos: fin do dominio
cruzado en Siria.

- Temur (1294 – 1307), Gran Kan


s. XIV 1303 – Batalla de Magr al-Suffar.

IMPERIO OTOMANO 1299 - 1923

- Tugluqís en Delhi (1320 – 1414).

1326 – Conquista de Bursa polos otomanos.


1329 – Batalla de Maltepe. 1332 – Uzbek, da Horda de Ouro,
concede o título de Gran
Duque a Iván I de Moscú.
1335 – División do Iljanato de
Irán en principados
independentes.
1336 – Nacemento de Timur
(logo, Tamerlán).

1340 – Batalla do Salado. Fin da presenza meriní en Al-


Andalus.

1344 – Ocupación castelá de Algeciras. Tratado entre 1346/47 – División do Khanato


Castela e Granada. de Cagatai en dúas zonas:
Mongolistán e Transoxiana.

1347 – Ocupación de Ifriqiya polos merinís.


1348/49 – Peste negra. A peste asolou Crimea, afectando
ás grandes rotas comerciais.

- 1360/70 – 1405 – Conquistas de


1361 – Toma de Adrianópolis polos otomanos. Tamerlán.

1369 – Toma de Algeciras por Granada. 1369 – Os Ming (1369 – 1644)


expulsan de China a dinastía
mongola dos Yuan.
1370 – Tamerlán fixa en
Samarcanda a capital dos seus
dominios.

1380 – Batalla de Kulinovo.


1381 – Conquista do Khorasán
por Tamerlán.
1382 – Saqueo tártaro de
Moscú.
- Mamelucos BURGÍS (1382 –
1517).
1387 – Tamerlán toma Ispahán.
1389 – Iª Batalla de Kosovo. 1392 – Tamerlán expulsa aos
yalayrís de Bagdad. O neto de
1393 – Conquista turca de Bosnia, Bulgaria e Valaquia. Tamerlán invade a India.
1398 – 1399 – Tamerlán na India.
1399 – 1400 – Tamerlán en Siria.
s. XV 1401 – Saqueo de Bagdad por
Tamerlán.
1402 – Tamerlán en Anatolia:
derrota dos otomanos en
Ankara.
1404 – Embaixada de Ruy
Gómez de Clavijo en
Samarcanda.
- TIMURÍS (1405 – 1500).

1415 – Toma de Ceuta por Portugal. - Dinastía Sayyida en Delhi (1414


– 1451).

1430 – Conquista turca de Tesalónica.


1431 – Derrota dos nasrís polos cristiáns en Higueruela.

1448 – IIª Batalla de Kosovo. Dende 1450: retroceso


económico de Exipto.
- Dinastía Lodi en Delhi (1451 –
1453 – Toma de Constantinopla polos turcos. 1526).

- WATTASÍS en Marrocos (1472 – 1550).

1480 – Toma turca de Otranto.

1492 – Conquista de Granada por Castela e Aragón.

1498 – Descubrimento da ruta marítima ás Indias por


Vasco da Gama. > Exipto perde o seu papel de
intermediario comercial.
1499 – Guerra turco-veneciana.
s. XVI

Asentamentos portugueses e españois nas costas


norteafricanas.

1505 – Dominio de túnez por corsarios otomanos.

1516/17 – Conquista otomana


de Armenia, Siria, Palestina e
Exipto.

1535 – Ocupación de Túnez por Carlos V.

1548 – Anexión do reino wattasí polos saadís.

1574 – Conquista de Túnez polos otomanos.

BIBLIOGRAFÍA
1 – LEWIS, BERNARD; Los árabes en la historia. Edhasa, 2004.

2 – LÓPEZ PITA, PAULINA; Guía Didáctica. Historia del Islam medieval. UNED, 2002.

3 – WAINES, DAVID; El Islam. Akal, 2008.

4 – GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A. e SESMA MUÑOZ, J. A; Historia de la Edad Media. Una síntesis interpretativa. Alianza, 1997.

5 – VVAA; El atlas de las civilizaciones. Akal.