Está en la página 1de 2

As grandes viaxes comezan cun

DESTINO
A Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
é unha organización privada non lucrativa,
primeiro paso. Dende a Fundación que impulsa cursos, mestrados, prácticas en
Universidade da Coruña (FUAC) empresas, autoemprego e outros proxectos de
JHYmJ[LYILUtÄJVKVJLU[LWHYHHWYVTVJP}U
PRÁCTICAS
temos o compromiso de abrir a
porta das empresas á mocidade
KLZLU]VS]LTLU[VLÄUHUJPHTLU[VKHZ
actividades propias da Universidade da Coruña FUAC
que está desexando comezar a e as súas relacións coa sociedade.
súa carreira profesional. Se estás
buscando o xeito de comezar a túa
propia aventura no mundo laboral, a
FUAC pódeche axudar co primeiro
impulso. Anímate a descubrir os
nosos Programas de Prácticas!

Fundación Universidade da Coruña

PROGRAMAS
Paseo de Ronda 47, 2º Andar
15011 A Coruña

DE PRÁCTICAS
Tlf. 981 167 000
(ext. 4362, 1006, 2367 ou 4394) ES TI FP

FUAC
email: fundacion@udc.es
Estudantes Titulados Formación
universitarios universitarios Profesional
www.fundacion.udc.es

facebook.com/fuac.udc @Fundacion_UDC

linkedin.com/in/fundacionudc issuu.com/fundacion_udc
1 2 3
GUIÁMOSCHE COA NOSA EXPERIENCIA ELIXE O TEU PROGRAMA DE PRÁCTICAS INFÓRMATE

A motivación da mocidade por comezar unha carreira Condicións*


profesional e a busca de talento das empresas ESTUDANTES
son dous retos complementarios. Na Fundación ES UNIVERSITARIOS Os interesados deben cumprir algún destes
Universidade da Coruña (FUAC) traballamos para requisitos:
• Duración entre 3 e 12 meses.
conectar esas dúas realidades e acompañarche •
• Mínimo 350 €/mes (4 horas) e mínimo 450
durante todo o proceso. É un dos obxectivos que
€/mes (6 horas). • Ser residente en Galicia.
asumimos dende a nosa Fundación en 1997 e o
motivo polo que os nosos Programas de Prácticas • Dirixido a estudantes matriculados
• Estar estudando ou ter obtido o título nalgunha
nalgunha Universidade española, que
se converteron en toda unha referencia en Galicia na institución académica galega.
superasen o 50% dos créditos, e a
xestión de recursos humanos.
alumnos de Doutoramento, Mestrado ou Os candidatos deberán completar o seu rexistro
Déixate guiar pola nosa experiencia! Posgrao. como candidatos na plataforma

www.fundacion.udc.es/emplea
TITULADOS
TI UNIVERSITARIOS
• Duración entre 3 e 12 meses.
Busca activa
• Mínimo 400 €/mes (4 horas) e mínimo 612
€/mes (8 horas). Os interesados teñen a posibilidade de buscar unha
• Dirixido a titulados universitarios e de empresa para facer as prácticas. A FUAC facilitaralle
Mestrado ou Posgrao, que conseguiran o o apoio que necesiten para formalizar un convenio.
seu título nalgunha Universidade española
nos últimos 3 anos.

FORMACION PROFESIONAL E
FP ENSINANZAS ESPECIAIS
• Duración entre 3 e 12 meses.
• Mínimo 340 €/mes (4 horas) e mínimo de
540 €/mes (8 horas).
(*) Consulta as condicións completas de cada un dos Programas
• Dirixido a candidatos que conseguiran a de Prácticas na páxina web da Fundación Universidade da
súa titulación nos últimos 3 anos. Coruña.

También podría gustarte