Está en la página 1de 34
 
Cfs aue`tfs me ^emrf Urmeihces www.cgorfsihrhvgccfsfs.afi _hiñ` H. Chvhc 8 ^rephrhmf pfr ^htrgagf Ohrrfs
 
Cfs aue`tfs me ^emrf Urmeihces www.cgorfsihrhvgccfsfs.afi _hiñ` H. Chvhc ? ^rephrhmf pfr ^htrgagf Ohrrfs
Af`te`gmf4
8.
 
Ec èrofc me ch pchth
?.
 
Ch pgemrh mec lg` mec iu`mf
1.
 
Ec aurh aføete
 
Cfs aue`tfs me ^emrf Urmeihces www.cgorfsihrhvgccfsfs.afi _hiñ` H. Chvhc 1 ^rephrhmf pfr ^htrgagf Ohrrfs
=.
 
Chs tres phchs
5.
 
Ch kuhsqugth me vgrtum
<.
 
Ch fccgth me vgrtum
2.
 
Ch lchuth que resuagthoh iuertfs
;.
 
Ec kuevf me yebuh
7.
 
Ec sfiorerf me cfs tres ahakgtfs 8>.Ec ourrf que ahbhoh pchth
88.
 
Ec e`tgerrf
8?.
 
Cfs akh`akfs eiph`th`hmfs
81.
 
Ch permgz me frf
8=.
 
Ec rhumhc 85.Cfs tres lrhgces
8<.
 
Mñig`us \foésaui
82.
 
Ec ahrterf mec ftrf iu`mf
8;.
 
Ec shaf
87.
 
Chs hpuesths af` ec bgbh`te ?>.Ch bhccg`h ?8.Ch hpuesth
8.
 
Ec èrofc me ch pchth
^emrf Urmeihces ce khoéh phtrhquehmf h u` vghderf u`hs mfs f`zhs me frf, que ahiogñ e` if`emgths me h auhrtgccf. Iès me igc ce mgerf`, reagç` hauøhmhs, y th` cgipgeagths que orgcchoh` afif u` sfc. Af` u` achvgtf ce horgñ u` pfrtgccgtf h ahmh u`h y phsè`mfces u`h keorh me kgcf, chs lue afcbh`mf me chs rhihs me u` èrofc, afif sg luerh` lruths mec igsif èrofc. Cfs auhrtgccfs recuiorhoh` que mhoh bustf vercfs. U` ahohccerf que ve`éh pfr i ahig`f que pfr hké aerah phshoh, vgf mesme cedfs u`h afsh que orgcchoh, y ietgç`mfce espuechs hc ahohccf, se haerañ h ver quç erh. Qe quemñ af` ch ofah hogerth igrh`mf hquecch ihrhvgcch, pfrque `u`ah khoéh vgstf èrofces que mgese` pchth. ^emrf Urmeihces esthoh se`thmf e` ec suecf, hlgrihmf af`trh ec èrofc. Ec ahohccerf ce prebu`tñ4
 
Mébhie, afiphmre, ¶quç hrofcgtf es çste6
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505